INSTRUKCJA wypełniania i składania wniosku o przyznanie płatności w przypadku przekazania gospodarstwa rolnego na rok 2015 w systemie e-wniosek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA wypełniania i składania wniosku o przyznanie płatności w przypadku przekazania gospodarstwa rolnego na rok 2015 w systemie e-wniosek"

Transkrypt

1 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Al. Jana Pawła II nr 70, Warszawa INSTRUKCJA wypełniania i składania wniosku o przyznanie płatności w przypadku przekazania gospodarstwa rolnego na rok 2015 w systemie e-wniosek Warszawa, 19 czerwca 2015 r.

2 Spis treści: 1. Wstęp 3 2. Rodzaje płatności 3 3. Terminy składania wniosków 4 4. Logowanie do systemu e-wniosek 5 5. Wprowadzanie i obsługa wniosków Dane identyfikacyjne Cel złożenia/płatności Wnioskowania Oświadczenia Załączniki Podsumowanie 20 2

3 1. Wstęp Przed przystąpieniem do wypełniania wniosku o przyznanie płatności w przypadku przekazania gospodarstwa rolnego, które nastąpiło do dnia 31 maja roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności, lub zbycia gospodarstwa, lub następstwa prawnego lub śmierci rolnika, które nastąpiły do dnia doręczenia decyzji na rok 2015 należy zapoznać się z dostępnymi na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zasadami przyznawania płatności Niniejsza instrukcja opisuje jedynie sposób postępowania w systemie e-wniosek. 2. Rodzaje płatności W zależności od sposobu przekazania gospodarstwa (przekazanie, nabycie gospodarstwa, śmierć/zapis windykacyjny, następstwo prawne) w systemie e-wniosek rolnik może ubiegać się o: przyznanie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (płatność ONW) w przypadku przekazania gospodarstwa rolnego: jednolitej płatności obszarowej oraz płatności za zazielenienie, płatności dodatkowej, płatności dla młodych rolników, płatności do powierzchni uprawy buraków cukrowych, płatności do powierzchni uprawy konopi włóknistych, płatności do powierzchni upraw roślin wysokobiałkowych, płatności do powierzchni uprawy ziemniaków skrobiowych, płatności do powierzchni uprawy owoców miękkich (truskawek lub malin), płatności do powierzchni uprawy pomidorów, płatności do powierzchni uprawy lnu, płatności do powierzchni uprawy chmielu, płatności do krów, płatności do bydła, płatności do owiec, płatności do kóz, płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (ONW); przyznanie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego w przypadku nabycia gospodarstwa: płatności niezwiązanej do tytoniu; przyznanie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (płatność ONW) w przypadku śmierci rolnika/zapisu windykacyjnego: jednolitej płatności obszarowej oraz płatności za zazielenienie, płatności dodatkowej, płatności dla młodych rolników, płatności do powierzchni uprawy buraków cukrowych, płatności do powierzchni uprawy konopi włóknistych, płatności do powierzchni upraw roślin wysokobiałkowych, płatności do powierzchni uprawy ziemniaków skrobiowych, płatności do powierzchni uprawy owoców miękkich (truskawek lub malin), 3

4 płatności do powierzchni uprawy pomidorów, płatności do powierzchni uprawy lnu, płatności do powierzchni uprawy chmielu, płatności do krów, płatności do bydła, płatności do owiec, płatności do kóz, płatności niezwiązanej do tytoniu; płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (ONW); przyznanie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (płatność ONW) w przypadku następstwa prawnego: jednolitej płatności obszarowej oraz płatności za zazielenienie, płatności dodatkowej, płatności dla młodych rolników, płatności do powierzchni uprawy buraków cukrowych, płatności do powierzchni uprawy konopi włóknistych, płatności do powierzchni upraw roślin wysokobiałkowych, płatności do powierzchni uprawy ziemniaków skrobiowych, płatności do powierzchni uprawy owoców miękkich (truskawek lub malin), płatności do powierzchni uprawy pomidorów, płatności do powierzchni uprawy lnu, płatności do powierzchni uprawy chmielu, płatności do krów, płatności do bydła, płatności do owiec, płatności do kóz, płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (ONW). Aby skorzystać z systemu e-wniosek koniecznym jest posiadanie loginu i kodu dostępu. Wniosek o nadanie loginu i kodu dostępu składa się do Kierownika Biura Powiatowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę wnioskodawcy na formularzu udostępnianym przez Agencję. Formularz ten dostępny jest na stronie internetowej ARiMR oraz w Biurach Powiatowych i Oddziałach Regionalnych Agencji. W systemie e-wniosek przejmujący gospodarstwo, lub spadkobierca lub zapisobierca windykacyjny, lub następca prawny lub nabywca w momencie złożenia wniosku o przyznanie płatności w przypadku przekazania gospodarstwa formalnie staje się odpowiednio stroną postępowania w sprawie przyznania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego lub płatności ONW, wszczętego na podstawie wniosku o przyznanie płatności złożonego przez przekazującego lub zbywcę lub spadkodawcę lub zapisodawcę windykacyjnego lub rozwiązanego albo przekształconego rolnika. 3. Terminy składania wniosków Dla wniosków składanych w systemie e-wniosek obowiązują te same terminy, jak dla wniosków składanych w wersji papierowej. W przypadku przekazania całego gospodarstwa rolnego w okresie od dnia złożenia przez przekazującego wniosku o przyznanie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego lub 4

5 płatności ONW do dnia 31 maja 2015r., wniosek o przyznanie płatności w przypadku przekazania gospodarstwa należy złożyć do dnia 30 czerwca 2015 r. Jeżeli nabycie gospodarstwa rolnego nastąpiło w okresie: od dnia złożenia wniosku o przyznanie płatności niezwiązanej do tytoniu do dnia 31 maja 2015r., płatność niezwiązana do tytoniu jest przyznawana nabywcy na wniosek złożony do dnia 30 czerwca 2015 r., od dnia 1 czerwca 2015 r. do dnia wydania decyzji w sprawie przyznania płatności niezwiązanej do tytoniu, płatność ta jest przyznawana nabywcy na wniosek złożony w terminie 14 dni od dnia nabycia gospodarstwa rolnego. Spadkobierca/zapisobierca windykacyjny wstępuje na miejsce spadkodawcy/zapisodawcy windykacyjnego do toczącego się postępowania w sprawach o przyznanie płatności niezwiązanej do tytoniu na wniosek o przyznanie płatności w przypadku śmierci rolnika złożony w terminie 7 miesięcy od dnia otwarcia spadku (śmierci rolnika/zapisu windykacyjnego). Płatności przysługują następcy prawnemu rolnika na wniosek złożony w terminie 3 miesięcy od dnia wystąpienia zdarzenia prawnego, w wyniku którego zaistniało następstwo prawne. Uwaga: Terminy nie podlegają przywróceniu. Jeżeli wniosek o przyznanie płatności w przypadku przekazania gospodarstwa rolnego zostanie złożony po terminie wydawane jest Postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania. 4. Logowanie do systemu e-wniosek Dostęp do aplikacji e-wniosek możliwy jest po wybraniu ze strony głównej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ( pola SYSTEMY INFORMATYCZNE AGENCJI (Ekran 1). Przeglądarka internetowa przekieruje użytkownika do strony Systemy informatyczne Agencji. Na stronie tej umieszczone są przyciski umożliwiające zalogowanie się do systemu e-wniosek lub do Platformy aplikacyjnej (Ekran 2). 5

6 Ekran 1 strona internetowa ARiMR systemy informatyczne Agencji. Ekran 2 systemy informatyczne Agencji udostępniane użytkownikom. Po wybraniu przycisku Logowanie do systemu e-wniosek użytkownik zostanie przekierowany do okna logowania się do systemu e-wniosek. W celu zalogowania się należy odpowiednio w pole login oraz hasło wpisać login i kod dostępu nadany przez Kierownika Biura Powiatowego ARiMR i użyć przycisk [Zaloguj] (Ekran 3). 6

7 Ekran 3 logowanie do systemu e-wniosek. W przypadku, gdy rolnik po raz pierwszy loguje się do systemu e-wniosek, system ten wymusza zmianę hasła (Ekran 4). Ekran 4 zmiana hasła podczas pierwszego logowania do systemu e-wniosek Przy wyborze nowego hasła należy zwrócić uwagę na politykę bezpieczeństwa loginu i hasła zamieszczoną w lewej części okna logowania (Ekran 4). Po wpisaniu nowego hasła należy użyć przycisk [Zmień hasło]. Poprzez zalogowanie do systemu e-wniosek za pomocą loginu i hasła następuje uwierzytelnienie wnioskodawcy. Aby złożyć e-wniosek nie jest wymagany bezpieczny podpis elektroniczny. Kod dostępu nadawany jest bezterminowo. Wnioskodawca może w każdym czasie zmienić hasło do systemu teleinformatycznego Agencji. W przypadku trzykrotnego podania podczas logowania błędnego hasła dostęp do systemu e-wniosek zostanie zablokowany. W takim przypadku należy zwrócić się do Kierownika Biura Powiatowego, który nadał pierwotnie uprawnienia w celu odblokowania konta. W tym celu należy wypełnić analogicznie 7

8 wniosek o nadanie loginu i kodu dostępu (we wniosku należy zaznaczyć pole odblokowanie dostępu do systemu teleinformatycznego ARiMR ). Po zalogowaniu się do systemu e-wniosek na stronie głównej udostępniane są cztery zakładki (Ekran 5): Wprowadzanie i obsługa wniosków (umożliwia złożenie Wniosku o przyznanie płatności na rok 2015, Wniosku o uznanie/ Oświadczenia o wystąpieniu z systemu dla małych gospodarstw jak również Wniosku o przekazanie gospodarstwa), Wybór doradcy, Moje sprawy, Przydatne linki. Niniejsza instrukcja zawiera opis funkcjonalności umożliwiającej złożenie wniosku w zakresie przekazania gospodarstwa. Pozostałe funkcjonalności aplikacji zostały opisane w Instrukcji wypełniania i składania wniosku o przyznanie płatności na rok 2015 w systemie e-wniosek zamieszczonej na stronie internetowej ARiMR pod adresem: Ekran 5 okno główne systemu e-wniosek. 5. Wprowadzanie i obsługa wniosków Przed przystąpieniem do wypełnianiu wniosku w przypadku przekazania całego gospodarstwa, należy zapoznać się z zasadami przyznania płatności zamieszczonymi na stronie internernetowej ARiMR -link znajduje się w zakładce [Przydatne linki] (Ekran 6). Wypełnianie wniosku o przyznanie płatności w przypadku przekazania gospodarstwa, dołączenie wszystkich wymaganych załączników oraz jego zatwierdzenie możliwe jest z zakładki [Wprowadzanie i obsługa wniosków] (Ekran 6). Ekran 6 wprowadzanie i obsługa wniosków. 8

9 Wybór zakładki [Wprowadzanie i obsługa wniosków] aktywuje zakładki z typami wniosków. Należy wybrać [Wniosek o przekazanie gospodarstwa] (Ekran 7). Ekran 7 okno główne zakładki Wprowadzanie i obsługa wniosków. System e-wniosek udostępnia stronę, na której dostępne będą wszystkie składane wnioski o przyznanie płatności w przypadku przekazania gospodarstwa (Ekran 8). Dla każdego wniosku podane zostaną następujące dane: Numer dokumentu, Data utworzenia, Stan. Wniosek może być w stanie: Roboczy wniosek, który został utworzony i zapisany, Wysłany do ARiMR wniosek zatwierdzony przez rolnika, dla którego nie został jeszcze wygenerowany dokument Potwierdzenie przyjęcia wniosku, Przyjęty w ARiMR - wniosek zatwierdzony przez rolnika, dla którego został wygenerowany dokument Potwierdzenie przyjęcia wniosku. Ekran 8 okno główne zakładki Wprowadzanie i obsługa wniosku Nowy wniosek. Aby wywołać formularz wniosku o przyznanie płatności w przypadku przekazania gospodarstwa należy użyć przycisk [Nowy wniosek] (Ekran 8). W oknie formularza wniosku prezentowane są zakładki podstawowe (Ekran 9): Dane identyfikacyjne, Cel złożenia/płatności, Oświadczenia, Załączniki, Podsumowanie. 9

10 5.1 Dane identyfikacyjne Zakładka [Dane identyfikacyjne] (Ekran 9) została podzielona na dwie sekcje: Dane identyfikacyjne przekazującego/zbywcy/spadkodawcy/rozwiązanego przekształconego rolnika, Dane identyfikacyjne przejmującego/nabywcy/spadkobiercy/zapisobiercy windykacyjnego/ następcy prawnego (dane wypełnione są automatycznie przez system e-wniosek na podstawie danych producenta składającego wniosek zawartych w ewidencji producentów ARiMR). Dane te nie są edytowalne. Ekran 9 dane identyfikacyjne. Po wprowadzeniu danych identyfikacyjnych przekazującego/ zbywcy/ spadkodawcy/ rozwiązanego przekształconego rolnika należy wybrać zakładkę [Cel złożenia/płatności]. Przejście do tej zakładki możliwe jest także po wybraniu przycisku [Dalej] (Ekran 9). 5.2 Cel złożenia/płatności W zakładce tej wnioskujący ma możliwość (Ekran 10): wskazać cel złożenia wniosku, wskazać formę w jakiej nastąpiło przejęcie gospodarstwa - można zaznaczyć tylko jedną z opcji: Wnioskuję o przyznanie płatności w przypadku przekazania gospodarstwa rolnego lub Wnioskuję o przyznanie płatności w przypadku śmierci rolnika albo następstwa prawnego. 10

11 Ekran 10 widok zakładki Cel złożenia/płatności. W dolnej części każdego okna znajduje się stopka zawierająca informację o wersji aplikacji oraz dostępne są następujące przyciski (Ekran 11): [Odśwież] - wybór powoduje powrót do ostatniego zapisanego widoku. Użycie przycisku przed zapisaniem danych skutkuje usunięciem wprowadzonych danych. [Drukuj] umożliwia na każdym etapie wprowadzania danych dokonanie wydruku wniosku w formacie PDF (z wyłączeniem dokumentów samodzielnie dołączonych do wniosku). [Zapisz] zapisanie wprowadzonych danych wniosku. Należy pamiętać o tym, że użycie przycisku nie powoduje przesłania wniosku do ARiMR a jedynie zapisanie roboczej postaci wniosku. [Wstecz] przejście do wcześniejszej zakładki; użycie przycisku powoduje zapis danych wniosku [Dalej] przejście do następnej zakładki; użycie przycisku spowoduje automatyczne zapisanie aktualnego stanu całego wniosku. Ekran 11 przyciski nawigacyjne dostępne w każdym oknie. 11

12 W sekcji Cel złożenia wniosku domyślnie zaznaczone jest pole [Wniosek] (Ekran 12). Ekran 12 cel złożenia. Jeżeli wnioskodawca składa do złożonego wcześniej wniosku o przyznanie płatności w przypadku przekazania gospodarstwa, korektę lub wycofanie całego wniosku należy odznaczyć właściwe pole. 5.3 Wnioskowania Sekcja [Wnioskuję o] zawiera listę płatności, o które może wnioskować przejmujący /nabywca/ spadkobierca/ zapisobierca windykacyjny /następca prawny. W zależności od typu przekazania gospodarstwa lista płatności jest aktywowana atomatycznie.ekran 13Ekran 13 lista wnioskowań z tytułu przekazania gospodarstwa rolnego lub nabycia gospodarstwa rolnego. Ekran 14 lista wnioskowań z tytułu przekazania gospodarstwa w wyniku śmierci rolnika, następstwa prawnego lub nabycia gospodarstwa rolnego. W przypadku zaznaczenia Wnioskuję o przyznanie płatności w przypadku przekazania gospodarstwa rolnego możliwe jest ubieganie się o poniższe płatnoci (Ekran 15): jednolitą płatność obszarową, płatność za zazielenienie, płatność dla młodych rolników, płatność dodatkową, płatności związane do powierzchni upraw - płatności do powierzchni uprawy buraków cukrowych, płatności do powierzchni upraw roślin wysokobiałkowych, płatności do powierzchni uprawy chmielu, płatności do powierzchni uprawy ziemniaków skrobiowych, płatności do powierzchni uprawy owoców miękkich (truskawek lub malin), płatności do powierzchni uprawy pomidorów, płatności do powierzchni uprawy lnu, płatności do powierzchni uprawy konopi włóknistych, płatności związane do zwierząt - płatności do krów, płatności do bydła, płatności do owiec, płatności do kóz, płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (ONW), 12

13 możliwe jest również ubieganie się o płatność niezwiązaną do tytoniu z tytułu nabycia gospodarstwa rolnego. Ekran 15 przyznanie płatności w przypadku przekazania gospodarstwa rolnego W przypadku zaznaczenia Wnioskuję o przyznanie płatności w przypadku śmierci rolnika/zapisu windykacyjnego albo następstwa prawnego możliwe jest ubieganie się o (Ekran 16): jednolitą płatność obszarową, płatność za zazielenienie, płatność dla młodych rolników, płatność dodatkową, płatności związane do powierzchni upraw - płatności do powierzchni uprawy buraków cukrowych, płatności do powierzchni upraw roślin wysokobiałkowych, płatności do powierzchni uprawy chmielu, płatności do powierzchni uprawy ziemniaków skrobiowych, płatności do powierzchni uprawy owoców miękkich (truskawek lub malin), płatności do powierzchni uprawy pomidorów, płatności do powierzchni uprawy lnu, płatności do powierzchni uprawy konopi włóknistych, płatności związane do zwierząt - płatności do krów, płatności do bydła, płatności do owiec, płatności do kóz, płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (ONW), możliwe jest również ubieganie się o płatność niezwiązaną do tytoniu z tytułu nabycia gospodarstwa rolnego. 13

14 Ekran 16 przyznanie płatności w przypadku śmierci rolnika albo następstwa prawnego Rolnik składający wniosek o przyznanie płatności w przypadku przekazania gospodarstwa powinien zaznaczyć wyłącznie płatności o które ubiegał się przekazujący lub zbywca, lub spadkodawca, lub rozwiązany albo przekształcony rolnik na rok Oświadczenia Zakładka Oświadczenia (Ekran 17) zawiera formularz prezentujący wszystkie oświadczenia i zobowiązania rolnika. Ekran 17 zakładka Oświadczenia/Zobowiązania. 14

15 Zakładka została podzielona na cztery sekcje: [Data przekazania/ Data nabycia/ Data śmierci spadkodawcy/ Data zdarzenia prawnego, w wyniku którego zaistniało następstwo prawne], [Oświadczam, że] sekcja z listą oświadczeń z ostatniej strony papierowego formularza wniosku, [Zobowiązuję się do] - sekcja z listą zobowiązań z ostatniej strony papierowego formularza wniosku, [Oświadczam, że jestem rolnikiem aktywnym zawodowo, pomimo, że]: administruję portem lotniczym, administruję stałymi trwałymi terenami sportowymi i rekreacyjnymi, administruję wodociągami, świadczę usługi przewozu kolejowego, świadczę usługi w zakresie obrotu nieruchomościami. Uwaga: Przejmujący/nabywca/spadkobierca/zapisobierca windykacyjny/następca prawny, którego kwota płatności bezpośrednich za rok 2014 przekraczała równowartość w złotych kwotę euro i prowadzi on jedną ze wskazanych na ekranie działalności, może być uznany za rolnika aktywnego zawodowo, o ile we wniosku o przyznanie płatności w przypadku przekazania gospodarstwa na rok 2015 złoży stosowne oświadczenie i dołączy do wniosku wymagane dokumenty. O ile dotyczy należy zaznaczyć odpowiednie pole (Ekran 18). Szczegółowe informacje w zakresie rolnika aktywnego zawodowo zamieszczone są w Instrukcji szczegółowej wypełniania wniosku o przyznanie płatności, umieszczonej na stronie internetowej Agencji (można skorzystać z zakładki Przydatne linki). Ekran 18 oświadczenie wnioskodawcy, że jest rolnikiem aktywnym zawodowo. 5.5 Załączniki Przejmujący/nabywca/spadkobierca/zapisobierca windykacyjny/następca prawny, oprócz wypełnienia formularza wniosku zobowiązany jest dołączyć do wniosku wszystkie wymagane załączniki (umowy, oświadczenia). a) Obligatoryjne załączniki do wniosku w przypadku przekazania gospodarstwa umowa/kopia umowy sprzedaży, dzierżawy lub inna umowa, potwierdzająca przekazanie gruntów rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i zwierząt objętych wnioskiem o przyznanie płatności związanych do zwierząt, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza albo upoważnionego pracownika Agencji. Umowa na podstawie, której przekazano grunty rolne wchodzące w skład gospodarstwa oraz zwierzęta objęte wnioskiem o przyznanie płatności związanych do zwierząt powinna określać, co najmniej: strony umowy, przedmiot przekazania (numery i położenie działek ewidencyjnych, numery identyfikacyjne zwierząt), zakres (np. przekazanie wymienionych w umowie działek ewidencyjnych w celu użytkowania) i datę jej zawarcia. kopia wniosku o wpis do ewidencji, jeżeli przejmujący nie ma nadanego takiego numeru. 15

16 Oświadczenie przejmującego posiadanie działek rolnych lub ich części położonych na obszarach ONW jeśli przekazujący posiada niezakończone 5-letnie zobowiązanie ONW. b) Obligatoryjne załączniki w przypadku nabycia gospodarstwa rolnego (płatność niezwiązana do tytoniu) Umowa, na podstawie której rolnik nabył w całości gospodarstwo rolne albo kopia takiej umowy, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza albo upoważnionego pracownika Agencji. Oświadczenie zbywcy o wyrażeniu zgody na przyznanie płatności niezwiązanej do tytoniu. Jeżeli zgoda na przyznanie płatności niezwiązanej do tytoniu nabywcy gospodarstwa rolnego, nie została wyrażona do dnia wydania decyzji w sprawie przyznania płatności niezwiązanej do tytoniu, płatność ta nie przysługuje nabywcy gospodarstwa rolnego ani rolnikowi będącemu małżonkiem nabywcy. Oświadczenie małżonków o pozostawaniu w związku małżeńskim na dzień złożenia wniosku o przyznanie płatności niezwiązanej do tytoniu - jeśli nabywcą jest małżonek rolnika. Oświadczenia spadkobiercy/ współspadkobiercy/ zapisobiercy/ współzapisobiercy windykacyjnego/ nabywcy/ współnabywcy gospodarstwa rolnego o wyrażeniu zgody na przyznanie rolnikowi płatności niezwiązanej do tytoniu. Kopia wniosku o wpis do ewidencji producentów (jeżeli nabywca nie ma nadanego takiego numeru). c) Obligatoryjne załączniki w przypadku śmierci rolnika/nabycia gospodarstwa w wyniku zapisu windykacyjnego: Prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo w przypadku, gdy nie zostało zakończone postępowanie sądowe o stwierdzeniu nabycia spadku: zaświadczenie sądu o zarejestrowaniu wniosku o stwierdzenie nabycia spadku albo kopia wniosku o stwierdzenie nabycia spadku, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez sąd albo potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza albo upoważnionego pracownika Agencji wraz z potwierdzeniem nadania tego wniosku w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r., poz. 1529) albo kopia tego potwierdzenia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza albo upoważnionego pracownika Agencji, albo zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza. oświadczenia współspadkobiercy/ współzapisobiercy windykacyjnego o wyrażeniu zgody na przyznanie rolnikowi płatności bezpośrednich/ płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (płatność ONW) - jeżeli z postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo z zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia sporządzonego przez notariusza wynika, że do nabycia spadku uprawnionych jest więcej spadkobierców niż jeden spadkobierca. kopia wniosku o wpis do ewidencji producentów (jeżeli spadkobierca nie ma nadanego takiego numeru). 16

17 prawomocne postanowienie częściowe sądu o stwierdzeniu nabycia przedmiotu zapisu windykacyjnego będącego gospodarstwem rolnym lub gruntami rolnymi, które były objęte wnioskiem o przyznanie płatności złożonym przez zapisodawcę lub prawem majątkowym, z którym łączy się posiadanie tego gospodarstwa lub tych gruntów. Oświadczenie przejmującego posiadanie działek rolnych lub ich części położonych na obszarach ONW jeśli przekazujący posiada niezakończone 5-letnie zobowiązanie ONW. d) Obligatoryjne załączniki w przypadku następstwa prawnego dokument potwierdzający zaistnienie następstwa prawnego albo kopię tego dokumentu potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza albo upoważnionego pracownika Agencji. kopia wniosku o wpis do ewidencji producentów, jeżeli następca prawny nie ma nadanego takiego numeru. Oświadczenie przejmującego posiadanie działek rolnych lub ich części położonych na obszarach ONW jeśli przekazujący posiada niezakończone 5-letnie zobowiązanie ONW. W celu dodania wymaganych załączników należy przejść do zakładki Załączniki. W sekcji Wymagane załączniki (Ekran 19) wymienione są wszystkie (wymagane dla wnioskowanych płatności) załączniki. Ekran 19 wymagane załączniki. Załączniki dołączane do wniosku to: załączniki wymagające podpisu osób trzecich", załączniki niewymagające podpisu osób trzecich - podpisywane przez wnioskodawcę. Załączniki wymagające podpisu osób trzecich" Kopie dokumentów wymagające podpisu osób trzecich należy zeskanować i po zapisaniu na komputerze lokalnym dołączyć do wniosku. W celu wyboru zapisanego załącznika należy w sekcji Załączniki dołączone do wniosku użyć przycisku [Wybierz plik] i wskazać lokalizację pliku, który ma być dołączony. Po wskazaniu wybranego załącznika należy użyć przycisku Otwórz (Ekran 20). 17

18 Ekran 20 dołączenie załącznika. Następnie należy przejść do wyboru rodzaju załącznika z rozwijanej listy [Wybierz typ załącznika] (Ekran 21) i wybrać przycisk [Dodaj], który umożliwia dodanie załącznika do wniosku (Ekran 22). Ekran 21 dołączenie załącznika. 18

19 Ekran 22 dołączenie załącznika Dodaj. Informacja o dołączonym dokumencie wyświetla się w sekcji Załączniki dołączone do wniosku, jednocześnie załącznik tego typu usuwany jest z listy wymaganych załączników (Ekran 23). Ekran 23 dodany załącznik. Załączniki nie wymagające podpisu osób trzecich - podpisywane przez wnioskodawcę należy wypełnić, następnie zeskanować i zapisać na swoim komputerze (dołączenie wypełnionego załącznika do wniosku odbywa się w analogiczny sposób jak dołączenie załącznika wymagającego podpisu osób trzecich). Wzory załączników znajdują się w sekcji Wzory dokumentów. Po wybraniu danego typu załącznika (poprzez kliknięcie na link) w nowym oknie przeglądarki wyświetli się wzór załącznika w formacie PDF, który należy wypełnić, a następnie zapisać na swoim komputerze pod dowolną nazwą (Ekran 24). 19

20 Ekran 24 Wzór załącznika. Po wypełnieniu i zapisaniu załączników w wersji elektronicznej należy powrócić do okna głównego aplikacji i dołączyć je w analogiczny sposób jak załączniki wymagające podpisu osób trzecich. Dopuszczalne rozszerzenia plików dołączanych do wniosku to: JPG, PDF, GIF, JPEG, TIF, TIFF, DOC, DOCX. 5.6 Podsumowanie Po zakończeniu wprowadzania danych do wniosku oraz informacji o załącznikach na zakładce Podsumowanie zostanie przeprowadzona kontrola kompletności, polegająca na sprawdzeniu zależności wprowadzonych danych pomiędzy poszczególnymi polami we wniosku. Zakładka umożliwia przejrzenie listy błędów oraz zatwierdzenie wniosku. W przypadku znalezienia błędów kompletności wyświetlona zostanie lista błędów kompletności wraz z przypisaniem ich do poszczególnych zakładek wniosku (Ekran 25). 20

21 Ekran 25- zakładka Podsumowanie. Kliknięcie w dany błąd spowoduje automatyczne przejście do zakładki, w której stwierdzony został błąd (Ekran 25).Mimo wystąpienia błędów kontroli kompletności rolnik ma możliwość zatwierdzenia danych (Ekran 25). Ekran 26 przekierowanie do zakładki, w której stwierdzono błąd. Dodatkowo w przypadku wykrycia błędów kompletności w danym etapie wprowadzania wniosku o przyznanie płatności w przypadku przekazania gospodarstwa aktywowany będzie symbol wykrzyknika, który prezentowany będzie przy zakładkach głównych (Ekran 26). Wykryte błędy należy poprawić. W przypadku braku błędów kompletności zwrócony zostanie komunikat informujący o wypełnieniu wszystkich obowiązkowych pól i dołączeniu wszystkich wymaganych załączników do wniosku (Ekran 27). 21

22 Ekran 27 brak błędów kompletności. Na formularzu dostępny jest przycisk Zatwierdź i wyślij wniosek przycisk umożliwia zatwierdzenie wniosku i przesłanie go do ARIMR (złożenie wniosku). Mimo wystąpienia błędów kontroli kompletności rolnik ma możliwość zatwierdzenia danych (Ekran 28). Ekran 28 zatwierdzenie wniosku z błędami. Potwierdzenie wysłania wniosku do ARIMR pojawi się na Stronie głównej (Ekran 29) pole Stan wniosku przyjmie wartość Przyjęty w ARIMR. Wniosek będzie dostępny jedynie do przeglądu lub wydruku (brak możliwości edycji wniosku). Ekran 29 Zatwierdzenie wniosku przyjęty w ARiMR. Dostępne jest także potwierdzenie przyjęcia wniosku (Ekran 29). Na potwierdzeniu przyjęcia wniosku generowany jest unikalny numer wniosku (zawarty w nim jest numer identyfikacyjny producenta (Ekran 30) a także data i godzina jego złożenia. 22

23 Ekran 30 potwierdzenie przyjęcia wniosku ARiMR. Przegląd wniosków składanych przez rolnika jest możliwy po wybraniu Przegląd (Ekran 31). Ekran 31 przegląd i wydruk wniosku. Po użyciu przycisku Wydrukuj (Ekran 31) pojawi się okno podglądu wydruku wniosku (wydrukowi nie podlegają załączniki samodzielnie dodawane przez rolnika). 23

Warszawa, dnia 15 marca 2012 r. Poz. 282 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 14 marca 2012 r.

Warszawa, dnia 15 marca 2012 r. Poz. 282 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 14 marca 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 15 marca 2012 r. Poz. 282 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 14 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych

Bardziej szczegółowo

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw ( druk nr 3781).

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw ( druk nr 3781). SEJM Druk nr 3820 RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja S P R A W O Z D A N I E KOMISJI ROLNICTWA I ROZWOJU WSI o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego

Bardziej szczegółowo

Zasady wypełniania i składania wniosków o przyznanie płatności na rok 2012 za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej Agencji

Zasady wypełniania i składania wniosków o przyznanie płatności na rok 2012 za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej Agencji Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Zasady wypełniania i składania wniosków o przyznanie płatności na rok 2012 za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej Agencji Podstawy

Bardziej szczegółowo

wniosek o wstąpienie do toczącego się postępowania w sprawie przyznania pierwszej płatności rolnośrodowiskowej (PROW )

wniosek o wstąpienie do toczącego się postępowania w sprawie przyznania pierwszej płatności rolnośrodowiskowej (PROW ) INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O WSTĄPIENIE DO TOCZĄCEGO SIĘ POSTĘPOWANIA W SPRAWIE PRZYZNANIA PIERWSZEJ PŁATNOŚCI ROLNOŚRODOWISKOWEJ (PROW 2007-2013) O WSTĄPIENIE DO TOCZĄCEGO SIĘ POSTĘPOWANIA W SPRAWIE

Bardziej szczegółowo

Płatność uzupełniająca do powierzchni roślin przeznaczonych na paszę, uprawianych na trwałych użytkach zielonych (płatność zwierzęca)

Płatność uzupełniająca do powierzchni roślin przeznaczonych na paszę, uprawianych na trwałych użytkach zielonych (płatność zwierzęca) Płatność uzupełniająca do powierzchni roślin przeznaczonych na paszę, uprawianych na trwałych użytkach zielonych (płatność zwierzęca) Płatność ta jest w 100% finansowana z budżetu krajowego. Płatność uzupełniająca

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 marca 2015 r. Poz. 352 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinny

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Działanie Rolnictwo ekologiczne - wykaz załączników jakie należy dołączyd do wniosku transferowego - w ramach działania Rolnictwo ekologiczne PROW 2014-2020 Przeniesienie posiadania gruntów w okresie od

Bardziej szczegółowo

Zasady przyznawania płatności ekologicznej w przypadku śmierci rolnika, następstwa prawnego lub przeniesienia posiadania gruntów

Zasady przyznawania płatności ekologicznej w przypadku śmierci rolnika, następstwa prawnego lub przeniesienia posiadania gruntów Zasady przyznawania płatności ekologicznej w przypadku śmierci rolnika, następstwa prawnego lub przeniesienia posiadania gruntów Definicje rolnik - osoba fizyczna, osoba prawna, grupa osób fizycznych lub

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 marca 2015 r. Poz. 364 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania

Bardziej szczegółowo

O jakie dopłaty bezpośrednie można ubiegać się w 2017?

O jakie dopłaty bezpośrednie można ubiegać się w 2017? .pl O jakie dopłaty bezpośrednie można ubiegać się w 2017? Autor: Ewa Ploplis Data: 12 kwietnia 2017 Ok. 3,4 mld euro zostanie przeznaczone w 2017 r. na dopłaty bezpośrednie. Ok. 2,6 mld zł zostanie wypłacone

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Zasady przyznawania płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej w przypadku śmierci rolnika, następstwa prawnego lub przeniesienia posiadania gruntów lub stada zwierząt ras lokalnych Definicje rolnik - osoba

Bardziej szczegółowo

Płatności bezpośrednie na 2017 r. nabór wniosków!

Płatności bezpośrednie na 2017 r. nabór wniosków! .pl https://www..pl Płatności bezpośrednie na 2017 r. nabór wniosków! Autor: Ewa Ploplis Data: 7 kwietnia 2017 Do 15 maja można składać wnioski o przyznanie płatności obszarowych za 2017 r. Kto nie zdąży

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 maja 2015 r. Poz. 727 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie składania wniosków za pomocą formularza

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Systemu MEWA 2.0 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dla wnioskodawców/beneficjentów 1. Wstęp System MEWA 2.0 jest narzędziem przeznaczonym

Bardziej szczegółowo

W sekcji II - pole 01 Numer identyfikacyjny,

W sekcji II - pole 01 Numer identyfikacyjny, INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA Wniosku o przyznanie niewypłaconych z powodu śmierci producenta rolnego środków finansowych z tytułu pomocy w ramach działania Wspieranie gospodarstw niskotowarowych objętego planem

Bardziej szczegółowo

Wnioski o dopłaty obowiązkowo przez internet

Wnioski o dopłaty obowiązkowo przez internet Wnioski o dopłaty obowiązkowo przez internet stempniak_p, 26.01.2018 Od 2018 r. wszystkie wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich oraz płatności obszarowych z PROW muszą zostać złożone formie elektronicznej

Bardziej szczegółowo

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2 Instrukcja dla Wnioskodawców Poznań 2011 1 Spis treści 1.Dostęp do ISSW... str.3 1.1.Zakładanie konta ISSW 1.2.Logowanie do systemu ISSW 1.3. Logowanie

Bardziej szczegółowo

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Zasady wypełniania wniosku o przyznanie płatności na rok 2017

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Zasady wypełniania wniosku o przyznanie płatności na rok 2017 Zasady wypełniania wniosku o przyznanie płatności na rok 2017 Termin składania wniosków Wnioski o przyznanie płatności na rok 2017 wraz z wymaganymi załącznikami (dokumentami), w tym wypełnionym materiałem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA wypełniania i składania wniosku o przyznanie płatności na rok 2015 w systemie e-wniosek

INSTRUKCJA wypełniania i składania wniosku o przyznanie płatności na rok 2015 w systemie e-wniosek Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Al. Jana Pawła II nr 70, 00-175 Warszawa INSTRUKCJA wypełniania i składania wniosku o przyznanie płatności na rok 2015 w systemie e-wniosek Warszawa,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia... 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego 1)

USTAWA z dnia... 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego 1) Projekt USTAWA z dnia... 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego 1) Art. 1. Ustawa określa: 1) zadania oraz właściwość organów i jednostek organizacyjnych w zakresie 1) dotyczącym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.2/2015

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.2/2015 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.2/2015 Informacje ogólne Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/1.1.2/2015 mogą

Bardziej szczegółowo

Platforma dla Pośredników instrukcja dla Użytkownika Pożyczka gotówkowa

Platforma dla Pośredników instrukcja dla Użytkownika Pożyczka gotówkowa Platforma dla Pośredników instrukcja dla Użytkownika Pożyczka gotówkowa Do aplikacji zalogujesz się poprzez stronę www.ingbank.pl/partner wybierając w prawym górnym rogu klawisz: Jeśli korzystasz już aktywnie

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A INFORAMCJE OGÓLNE

CZĘŚĆ A INFORAMCJE OGÓLNE Instrukcje złożenia wniosku o dofinansowanie działań Mobilność-konsorcja w programie Erasmus na rok akademicki 2013/14 Dotyczy: wyjazdów studentów na praktykę realizowanych przez konsorcja w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Działanie Program rolnośrodowiskowy - wykaz załączników jakie należy dołączyd do wniosku transferowego - w ramach Programu rolnośrodowiskowego PROW 2007-2013 Przeniesienie posiadania gruntów/stada zwierząt

Bardziej szczegółowo

5. Wypełniony formularz należy zatwierdzić klikając na przycisk ZATWIERDŹ.

5. Wypełniony formularz należy zatwierdzić klikając na przycisk ZATWIERDŹ. Pomoc Aby skorzystać z generatora wniosku o dofinansowanie wnioskodawca musi wpisać do przeglądarki internetowej adres internetowy generatora wniosku (http://pw.opolskie.pl). W kolejnym etapie wnioskodawca

Bardziej szczegółowo

Instrukcje składania wniosków ERA_MOB-KON_2012

Instrukcje składania wniosków ERA_MOB-KON_2012 Instrukcje składania wniosków ERA_MOB-KON_2012 Wniosek o dofinansowanie działań typu Mobilność Konsorcja w programie Erasmus w roku akademickim 2012/13 Przed rozpoczęciem wypełniana wniosku on-line zalecamy

Bardziej szczegółowo

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2. Instrukcja dla Interesanta

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2. Instrukcja dla Interesanta Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2 Instrukcja dla Interesanta Poznań 2011 1 Spis treści 1.Dostęp do EBOI... str.3 1.1.Zakładanie konta EBOI 1.2.Logowanie do systemu EBOI 1.3. Logowanie

Bardziej szczegółowo

Jak złożyć wniosek o dotację Fundacji PZU? - instrukcja dla użytkownika

Jak złożyć wniosek o dotację Fundacji PZU? - instrukcja dla użytkownika Jak złożyć wniosek o dotację Fundacji PZU? - instrukcja dla użytkownika Wnioski o dotację w trybie konkursowym i pozakonkursowym składa się wyłącznie za pomocą Generatora wniosków, znajdującego się pod

Bardziej szczegółowo

Program Uczenie się przez całe życie Erasmus. Kurs intensywny w roku akademickim 2012/2013. Instrukcja do wniosku ERA_IP_2012

Program Uczenie się przez całe życie Erasmus. Kurs intensywny w roku akademickim 2012/2013. Instrukcja do wniosku ERA_IP_2012 Program Uczenie się przez całe życie Erasmus Kurs intensywny w roku akademickim 2012/2013 Instrukcja do wniosku ERA_IP_2012 Przed rozpoczęciem wypełniana wniosku o dofinansowanie projektu typu kurs intensywny

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków

Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków I. OGÓLNA OBSŁUGA GENERATORA WNIOSKÓW Rozpoczynanie pracy z generatorem przez nowych użytkowników Aby skorzystać z Generatora Wniosków należy posiadać konto

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury

Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury 1 Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Systemu MEWA 2.0 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dla wnioskodawców/beneficjentów 1. Wstęp System MEWA 2.0 jest narzędziem przeznaczonym

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW Historia zmian dokumentu Nr wersji Data wersji Komentarz/Uwagi/Zakres zmian 1.0 2015-11-19 Utworzenie dokumentu 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania formularza Ankieta Trwałości

Instrukcja wypełniania formularza Ankieta Trwałości Instrukcja wypełniania formularza Ankieta Trwałości 1. Logowanie Ankieta dostępna jest jako formularz w systemie SEZAM, z którego wysyłane były wnioski: aplikacyjny oraz o płatność. Należy zalogować się

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA RZECZ MŁODYCH ROLNIKÓW (PREMIE DLA MŁODYCH ROLNIKÓW) PROW 2014-2020

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA RZECZ MŁODYCH ROLNIKÓW (PREMIE DLA MŁODYCH ROLNIKÓW) PROW 2014-2020 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Symbol formularza: W-1/325 WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA RZECZ MŁODYCH ROLNIKÓW (PREMIE DLA MŁODYCH ROLNIKÓW)

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PORTALU PERSONELU

INSTRUKCJA OBSŁUGI PORTALU PERSONELU .... 3 4 16 INSTRUKCJA OBSŁUGI PORTALU PERSONELU 1. ZAKŁADANIE KONTA..2 2. LOGOWANIE....... 3 3. ZMIANA HASŁA 3.1. Aktualne hasło jest znane 3.2. Aktualne hasło nie jest znane....... 4. WPROWADZENIE/ZMIANA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU INFORMATYCZNEGO DO SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH DZIAŁANIA 1

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU INFORMATYCZNEGO DO SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH DZIAŁANIA 1 INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU INFORMATYCZNEGO DO SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH DZIAŁANIA 1.4 WSPARCIE PROJEKTÓW CELOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA (dla

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO Podręcznik użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 w zakresie wypełniania wniosków o dofinansowanie Wersja 1 Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Data opracowania: 13.11.2013 Wersja 8.0

Data opracowania: 13.11.2013 Wersja 8.0 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Departament Rejestracji Zwierząt Podręcznik Użytkownika Data opracowania: 13.11.2013 Wersja 8.0 Spis treści 1. Informacje na temat dokumentu... 3 2. Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Przeglądarka IW-SIRZ

Przeglądarka IW-SIRZ Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Departament Rejestracji Zwierząt Podręcznik Użytkownika Data opracowania: 14.01.2013 Wersja 6.0 Spis treści 1. Informacje na temat dokumentu... 3 2. Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 października 2016 r. Poz. 1617 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 28 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie

Bardziej szczegółowo

Internetowy System Zgłoszeń Postępowanie Kwalifikacyjne w Służbie Cywilnej PRZEWODNIK

Internetowy System Zgłoszeń Postępowanie Kwalifikacyjne w Służbie Cywilnej PRZEWODNIK Internetowy System Zgłoszeń Postępowanie Kwalifikacyjne w Służbie Cywilnej PRZEWODNIK Wstęp...1 Zakładanie konta...3 Aktywowanie konta...3 Wypełnianie formularza zgłoszenia...5 Drukowanie formularza zgłoszenia...6

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Generatora

Instrukcja obsługi Generatora Słowniczek: Wniosek wniosek składany jest po raz pierwszy w danym naborze. Wniosek (korekta) składany jest po ocenie w przypadku, gdy Wnioskodawca otrzyma uwagi do Wniosku i tym samy jest zobligowany do

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 marca 2012 r. Pozycja 243 USTAWA. z dnia 27 stycznia 2012 r.

Warszawa, dnia 6 marca 2012 r. Pozycja 243 USTAWA. z dnia 27 stycznia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 marca 2012 r. Pozycja 243 USTAWA z dnia 27 stycznia 2012 r. o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PORTALU PERSONELU

INSTRUKCJA OBSŁUGI PORTALU PERSONELU INSTRUKCJA OBSŁUGI PORTALU PERSONELU 1. ZAKŁADANIE KONTA..2 2. LOGOWANIE....... 3 3. ZMIANA HASŁA 3.1. Aktualne hasło jest znane 3.2. Aktualne hasło nie jest znane........... 3 4 4. WPROWADZENIE/ZMIANA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Systemu MEWA 2.0 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dla wnioskodawców/beneficjentów 1. Wstęp System MEWA 2.0 jest narzędziem przeznaczonym

Bardziej szczegółowo

Data opracowania: 02.01.2014 Wersja 9.0

Data opracowania: 02.01.2014 Wersja 9.0 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Departament Rejestracji Zwierząt Podręcznik Użytkownika Data opracowania: 02.01.2014 Wersja 9.0 Spis treści 1. Informacje na temat dokumentu... 3 2. Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY NA ZALESIANIE (PROW 2007 2013)

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY NA ZALESIANIE (PROW 2007 2013) INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY NA ZALESIANIE (PROW 2007 2013) w przypadku przeniesienia własności/współwłasności wszystkich gruntów lub ich części objętych wnioskiem o przyznanie pomocy

Bardziej szczegółowo

Płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz płatności ONW na rok 2011

Płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz płatności ONW na rok 2011 Płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz płatności ONW na rok 2011 Warszawa, 11 luty 2011 Niezbędne informacje do prawidłowego wypełnienia wniosku o przyznanie płatności w ramach systemów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego

Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego 1 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 2 I WSTĘP... 3 II OPIS FUNKCJONALNOŚCI... 3 1. LOGOWANIE DO SERWISU INTERNETOWEGO... 3 1.1 Reguły bezpieczeństwa... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Al. Jana Pawła II nr 70, 00-175 Warszawa INSTRUKCJA

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Al. Jana Pawła II nr 70, 00-175 Warszawa INSTRUKCJA Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Al. Jana Pawła II nr 70, 00-175 Warszawa INSTRUKCJA wypełniania i składania wniosku o przyznanie płatności na rok 2016 oraz oświadczenia o wystąpieniu

Bardziej szczegółowo

Wniosek Rodzina 500+ w Millenecie

Wniosek Rodzina 500+ w Millenecie Wniosek Rodzina 500+ w Millenecie SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie 2. Wniosek Rodzina 500+ w Millenecie Strona startowa Krok 1 Dane wnioskującego Krok 2 Dane dzieci Krok 3 Dane członków rodziny Oświadczenia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 marca 2017 r. Poz. 692

Warszawa, dnia 31 marca 2017 r. Poz. 692 Warszawa, dnia 31 marca 2017 r. Poz. 692 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania

Bardziej szczegółowo

Program Uczenie się przez całe życie Erasmus. Kurs intensywny w roku akademickim 2013/2014. Instrukcja do wniosku ERA_IP_2013

Program Uczenie się przez całe życie Erasmus. Kurs intensywny w roku akademickim 2013/2014. Instrukcja do wniosku ERA_IP_2013 Program Uczenie się przez całe życie Erasmus Kurs intensywny w roku akademickim 2013/2014 Instrukcja do wniosku ERA_IP_2013 Przed rozpoczęciem wypełniana wniosku o dofinansowanie projektu typu kurs intensywny

Bardziej szczegółowo

Platforma zakupowa GRUPY TAURON

Platforma zakupowa GRUPY TAURON Platforma zakupowa GRUPY TAURON Podręcznik dla oferenta Rejestracja w systemie Pierwsze logowanie do systemu Podstawowe elementy interfejsu użytkownika Strefa publiczna systemu Version 1.0 1 1. Rejestracja

Bardziej szczegółowo

Wersja dokumentu: Data: 17 listopada 2016 r.

Wersja dokumentu: Data: 17 listopada 2016 r. Instrukcja obsługi systemu EU Login (dawniej ECAS) Wersja dokumentu: 03.00 Data: 17 listopada 2016 r. Wstęp EU Login to System Uwierzytelniania Komisji Europejskiej, który umożliwia dostęp do stron i serwisów

Bardziej szczegółowo

Wersja dokumentu: 02.00 Data: 28 kwietnia 2015r.

Wersja dokumentu: 02.00 Data: 28 kwietnia 2015r. Instrukcja obsługi systemu ECAS Wersja dokumentu: 02.00 Data: 28 kwietnia 2015r. Wstęp ECAS to System Uwierzytelniania Komisji Europejskiej (ang. European Commission Authentication Service), który umożliwia

Bardziej szczegółowo

PROCES AKTUALIZACJI DANYCH PODMIOTU W KRAJOWEJ BAZIE O EMISJACH GAZÓW CIEPLARNIANYCH I INNYCH SUBSTANCJI

PROCES AKTUALIZACJI DANYCH PODMIOTU W KRAJOWEJ BAZIE O EMISJACH GAZÓW CIEPLARNIANYCH I INNYCH SUBSTANCJI PROCES AKTUALIZACJI DANYCH PODMIOTU W KRAJOWEJ BAZIE O EMISJACH GAZÓW CIEPLARNIANYCH I INNYCH SUBSTANCJI Instrukcja wypełniania formularza aktualizacji danych podmiotu w Krajowej bazie o emisjach gazów

Bardziej szczegółowo

1. Rejestracja 2. Logowanie 3. Zgłaszanie nowego wniosku projektowego

1. Rejestracja 2. Logowanie 3. Zgłaszanie nowego wniosku projektowego 1. Rejestracja Dostęp do wniosku projektowego możliwy jest jedynie dla zarejestrowanych użytkowników. Aby zostać zarejestrowanym należy wypełnić formularz dostępny na stronie www.polskapomoc.gov.pl, a

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosków do RIS Instrukcja użytkownika

Instrukcja składania wniosków do RIS Instrukcja użytkownika Ostatnia aktualizacja: 2015-07-28 Instrukcja użytkownika Spis treści Rozdział I 1 1.1 Składanie wniosku... do Rejestru Instytucji Szkoleniowych 1 1.2 Obsługa wniosków... na praca.gov.pl 3 1.3 Wypełnienie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika Portalu Ogłoszeń ARiMR

Instrukcja Użytkownika Portalu Ogłoszeń ARiMR Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Al. Jana Pawła II nr 70, 00-175 Warszawa Instrukcja Użytkownika Portalu Ogłoszeń ARiMR Wersja 1z. Warszawa, marzec 2017 Spis treści 1. Informacje na temat

Bardziej szczegółowo

Portal Ogłoszeń ARiMR. 10 maja 2017 r. Warszawa

Portal Ogłoszeń ARiMR. 10 maja 2017 r. Warszawa Portal Ogłoszeń ARiMR 10 maja 2017 r. Warszawa www.portalogloszen.arimr.gov.pl Wniosek o nadanie uprawnień do Portalu Ogłoszeń Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Instrukcja wypełniania Wniosku

Bardziej szczegółowo

PRZEKAZANIE WYCIĄGU Z OPERATU SZACUNKOWEGO ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY epuap 2

PRZEKAZANIE WYCIĄGU Z OPERATU SZACUNKOWEGO ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY epuap 2 PRZEKAZANIE WYCIĄGU Z OPERATU SZACUNKOWEGO ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY epuap 2 Krótki opis kolejnych czynności koniecznych do prawidłowego przekazania za pośrednictwem platformy epuap 2 wyciągu z operatu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania formularzy o aktualizację danych w Krajowej bazie

Instrukcja wypełniania formularzy o aktualizację danych w Krajowej bazie Instrukcja wypełniania formularzy o aktualizację danych w Krajowej bazie Warszawa, sierpień 2014 Spis treści 1 DEFINICJE... 3 2 AKTUALIZACJA DANYCH... 4 3 RODZAJE WNIOSKÓW o AKTUALIZACJĘ DANYCH... 5 3.1

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU INFORMATYCZNEGO DO SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH DZIAŁANIA

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU INFORMATYCZNEGO DO SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH DZIAŁANIA INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU INFORMATYCZNEGO DO SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH DZIAŁANIA 2.3 Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU OŚWIADCZENIE CZŁONKA OFE O PRZEKAZYWANIU SKŁADKI DO OFE

ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU OŚWIADCZENIE CZŁONKA OFE O PRZEKAZYWANIU SKŁADKI DO OFE ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU OŚWIADCZENIE CZŁONKA OFE O PRZEKAZYWANIU SKŁADKI DO OFE Jeśli jesteś członkiem otwartego funduszu emerytalnego (OFE) i chcesz, aby Twoja składka emerytalna w wysokości

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/4.1.4/2015

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/4.1.4/2015 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/4.1.4/2015 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/4.1.4/2015

Bardziej szczegółowo

2. Kliknięcie Złóż wniosek otworzy Panel wnioskodawcy, o następującym wyglądzie

2. Kliknięcie Złóż wniosek otworzy Panel wnioskodawcy, o następującym wyglądzie Jak złożyć wniosek w Programie Równać Szanse 2018 Ogólnopolski Konkurs Grantowy instrukcja postępowania z Panelem wnioskodawcy Wnioski konkursowe w Programie Równać Szanse Ogólnopolski Konkurs Grantowy

Bardziej szczegółowo

Informacje szczegółowe

Informacje szczegółowe INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE PIERWSZEJ RATY POMOCY NA OPERACJE TYPU "PREMIE DLA MŁODYCH ROLNIKÓW" W RAMACH PODDZIAŁANIA "POMOC W ROZPOCZĘCIU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA RZECZ MŁODYCH ROLNIKÓW"

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O NADANIE UPRAWNIEŃ DO PORTALU OGŁOSZEŃ AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O NADANIE UPRAWNIEŃ DO PORTALU OGŁOSZEŃ AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O NADANIE UPRAWNIEŃ DO PORTALU OGŁOSZEŃ AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA Przed wypełnieniem Wniosku o nadanie uprawnień do Portalu Ogłoszeń Agencji Restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo

Podręcznik dla szkół podstawowych składających ankietę dotyczącą działań o charakterze edukacyjnym w ramach programu Owoce i warzywa w szkole w

Podręcznik dla szkół podstawowych składających ankietę dotyczącą działań o charakterze edukacyjnym w ramach programu Owoce i warzywa w szkole w Podręcznik dla szkół podstawowych składających ankietę dotyczącą działań o charakterze edukacyjnym w ramach programu Owoce i warzywa w szkole w formie elektronicznej Biuro Wspierania Konsumpcji Agencja

Bardziej szczegółowo

W 2018 r. wnioski o dopłaty obowiązkowo przez internet

W 2018 r. wnioski o dopłaty obowiązkowo przez internet W 2018 r. wnioski o dopłaty obowiązkowo przez internet W 2018 roku uległy zmianie podstawowe zasady dotyczące sposobu składania wniosku o przyznanie płatności 1. Możliwośd złożenia Oświadczenia potwierdzającego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 kwietnia 2016 r. Poz. 598

Warszawa, dnia 28 kwietnia 2016 r. Poz. 598 Warszawa, dnia 28 kwietnia 2016 r. Poz. 598 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 sierpnia 2013 r. Poz. 897. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 8 lipca 2013 r.

Warszawa, dnia 8 sierpnia 2013 r. Poz. 897. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 8 lipca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 8 sierpnia 2013 r. Poz. 897 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 8 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE WSTĘPNE WAŻNIEJSZE POJĘCIA. Symbol formularza: IW-2/141

INFORMACJE WSTĘPNE WAŻNIEJSZE POJĘCIA. Symbol formularza: IW-2/141 Symbol formularza: IW-2/141 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ w ramach działania Grupy producentów rolnych objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (symbol formularza wniosku

Bardziej szczegółowo

Finanse VULCAN. Jak wprowadzić fakturę sprzedaży?

Finanse VULCAN. Jak wprowadzić fakturę sprzedaży? Finanse VULCAN Jak wprowadzić fakturę sprzedaży? Wprowadzanie nowej faktury sprzedaży 1. Zaloguj się do Platformy VULCAN jako księgowy i uruchom aplikację Finanse VULCAN. 2. Na wstążce przejdź do widoku

Bardziej szczegółowo

Grupa: urzędnicy JST (operator przyjmujący wnioski w urzędzie)

Grupa: urzędnicy JST (operator przyjmujący wnioski w urzędzie) Grupa: urzędnicy JST (operator przyjmujący wnioski w urzędzie) Pokazanie urzędnikowi JST: Jak stworzyć konto i zalogować się w systemie CEIDG (zarządzanie kontem), Możliwości wprowadzania do systemu CEIDG

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/1.1.1/2015

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO GENERATORA WNIOSKÓW

INSTRUKCJA DO GENERATORA WNIOSKÓW Zaakceptowana przez Ministerstwo Gospodarki 26/03/2015 r. INSTRUKCJA DO GENERATORA WNIOSKÓW Niniejsza Instrukcja ma na celu ułatwienie potencjalnym Wnioskodawcom korzystania z Generatora Wniosków. Generator

Bardziej szczegółowo

https://lsi.ncbr.gov.pl

https://lsi.ncbr.gov.pl Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 2/1.1.2/2015 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 2/1.1.2/2015

Bardziej szczegółowo

pue.zus.pl ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU ZGŁOSZENIE NOWEGO PRACOWNIKA

pue.zus.pl ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU ZGŁOSZENIE NOWEGO PRACOWNIKA ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU ZGŁOSZENIE NOWEGO PRACOWNIKA REJESTRACJA I LOGOWANIE DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW DLA UBEZPIECZONYCH DLA PŁATNIKÓW SKŁADEK Zaloguj się na pue.zus.pl. Przejdź do zakładki epłatnik.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ arszawa, dnia 17 marca 2015 r. Poz. 370 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTA I ROZOJU SI 1) z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania

Bardziej szczegółowo

Opis działania portalu Elektroniczny Generator Wniosków (styczeń 2015)

Opis działania portalu Elektroniczny Generator Wniosków (styczeń 2015) Opis działania portalu Elektroniczny Generator Wniosków (styczeń 2015) Wymagania odnośnie przeglądarki Internet Explorer: wersja równa lub wyższa od IE9, wyłączony tryb zgodności, wyłączone blokowanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU E-ZGŁOSZENIA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU E-ZGŁOSZENIA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU E-ZGŁOSZENIA Wersja: 13.04.2015r. Opracował: Mariusz Tomza Józef Jaśkowiec Spis treści Rejestracja nowego użytkownika... 3 Logowanie do systemu... 5 Menu użytkownika... 6

Bardziej szczegółowo

ELF. Instrukcja użytkownika. (System wspomagający wypełnianie wniosków elektronicznych)

ELF. Instrukcja użytkownika. (System wspomagający wypełnianie wniosków elektronicznych) ELF Instrukcja użytkownika (System wspomagający wypełnianie wniosków elektronicznych) Agencja Rynku Rolnego 2015 ELF - Instrukcja użytkownika Strona 2 z 13 Spis Treści 1. Opis systemu 3 2. Wymagania systemowe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w systemie elektronicznym

Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w systemie elektronicznym Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w systemie elektronicznym Niniejsza instrukcja opisuje czynności niezbędne do utworzenia oraz prawidłowego wypełniania przez Beneficjentów Wniosku

Bardziej szczegółowo

Ewidencja Opłat za Korzystanie ze Środowiska

Ewidencja Opłat za Korzystanie ze Środowiska Ewidencja Opłat za Korzystanie ze Środowiska Instrukcja obsługi 1 Spis treści 1. Logowanie do systemu 2. Ustawienia 2.1.Ustawienia firmy 2.2.Instalacje a) Zarządzanie instalacjami b) Pozwolenia c) Urządzenia/Procesy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja logowania do systemu Rejestru Unii dla nowych użytkowników

Instrukcja logowania do systemu Rejestru Unii dla nowych użytkowników Instrukcja logowania do systemu Rejestru Unii dla nowych użytkowników Przed pierwszym logowaniem do Rejestru Unii należy dokonać obowiązkowej rejestracji w Systemie Uwierzytelniania Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja systemu wyborczego Syswyb.

Instrukcja systemu wyborczego Syswyb. 2014 Instrukcja systemu wyborczego Syswyb. NABINO SPIS TREŚCI Zarządzanie licencjami...2 Dodawanie operatora...2 Protokoły...9 Weryfikacja protokołu...9 Zatwierdzanie protokołu...11 Ustalanie wyników głosowania...13

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne - wykaz załączników jakie należy dołączyd do wniosku transferowego - w ramach działania Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne PROW 2014-2020 Przeniesienie posiadania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 marca 2017 r. Poz. 534

Warszawa, dnia 14 marca 2017 r. Poz. 534 Warszawa, dnia 14 marca 2017 r. Poz. 534 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 9 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania płatności

Bardziej szczegółowo

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WSTĘP... 2 1 UWARUNKOWANIA TECHNICZNE... 2 2 UWARUNKOWANIA FORMALNE... 2 3 LOGOWANIE DO SERWISU... 2 4 WIDOK STRONY GŁÓWNEJ...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Systemu MEWA 2.0 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dla wnioskodawców/beneficjentów 1. Wstęp System MEWA 2.0 jest narzędziem przeznaczonym

Bardziej szczegółowo

1. Nadanie Paczki MINI bez wydruku etykiety zwrotnej... 3

1. Nadanie Paczki MINI bez wydruku etykiety zwrotnej... 3 30 50 100 Spis treści 1. Nadanie Paczki MINI bez wydruku etykiety zwrotnej... 3 1.1. Dla Klientów nieposiadających konta w enadawcy... 3 1.2. Dla klientów posiadających konto w enadawcy... 7 2. Nadanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW Historia zmian dokumentu Nr wersji Data wersji Komentarz/Uwagi/Zakres zmian 1.0 2016-12-01 Utworzenie dokumentu 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE RENTY STRUKTURALNEJ

WNIOSEK O PRZYZNANIE RENTY STRUKTURALNEJ Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia (poz. ) Załącznik nr 1 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Symbol formularza: W-RS1 WNIOSEK O PRZYZNANIE RENTY STRUKTURALNEJ

Bardziej szczegółowo

Instrukcja logowania do systemu Rejestru Unii dla nowych użytkowników

Instrukcja logowania do systemu Rejestru Unii dla nowych użytkowników Instrukcja logowania do systemu Rejestru Unii dla nowych użytkowników Przed pierwszym logowaniem do Rejestru Unii należy dokonać obowiązkowej rejestracji w Systemie Uwierzytelniania Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu Spis treści 1. Zgłoszenia serwisowe wstęp... 2 2. Obsługa konta w solidnym serwisie... 2 Rejestracja w serwisie...3 Logowanie się do serwisu...4 Zmiana danych...5 3. Zakładanie i podgląd zgłoszenia...

Bardziej szczegółowo

z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego

z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego Kancelaria Sejmu s. 1/48 U S T AWA z dnia 5 lutego 2015 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1551, z 2016 r. poz. 337, 1579. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego Art.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika zewnętrznego systemu e-rpo wspierającego wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata

Instrukcja użytkownika zewnętrznego systemu e-rpo wspierającego wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata Instrukcja użytkownika zewnętrznego systemu e-rpo wspierającego wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Spis treści System e-rpo... 3 System e-rpo krok

Bardziej szczegółowo