Klapa przeciwpożarowa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Klapa przeciwpożarowa"

Transkrypt

1 Instrukcja montażu i eksploatacji PL/pl Klapa przeciwpożarowa Typ FKA-EU z Deklaracją Właściwości Użytkowych DoP / FKA-EU / DE / 003 Przed rozpoczęciem wszystkich prac przeczytać instrukcję!

2 TROX BSH Technik Polska Sp. z o.o. ul. Kolejowa 13, Stara Iwiczna Piaseczno Polska Telefon: Telefaks: Internet: Tłumaczenie oryginału A , 1, PL/pl 04/ Klapa przeciwpożarowa Typ FKA-EU

3 Informacje ogólne Informacje ogólne Informacja o instrukcji Niniejsza instrukcja umożliwia personelowi prawidłowy montaż oraz bezpieczną i efektywną obsługę urządzeń firmy TROX. Niniejsza instrukcja obsługi skierowana jest do firm montażowych i instalacyjnych, personelu obsługi technicznej, specjalistów branży elektrycznej i klimatyzacyjnej. Istotne jest, aby osoby, do których skierowana jest poniższa instrukcja, przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac przeczytały ją i zrozumiały. Zasadniczym warunkiem bezpiecznej pracy jest przestrzeganie zaleceń bezpieczeństwa oraz wskazówek zawartych w niniejszej instrukcji. Ponadto obowiązują lokalne przepisy w zakresie zapobiegania wypadkom i ogólne przepisy bezpieczeństwa. Po uruchomieniu niniejszą instrukcję należy przekazać osobie odpowiedzialnej za eksploatację systemu. Osoba odpowiedzialna za eksploatację systemu zobowiązana jest do załączenia niniejszej instrukcji do dokumentacji systemu. Instrukcję należy przechowywać w miejscu dostępnym w każdym czasie. Rysunki w poniższej instrukcji są poglądowe i mogą się różnić od rzeczywistej wersji urządzenia. Ochrona praw autorskich Poniższy dokument, włącznie z rysunkami, jest chroniony prawem autorskim i przeznaczony wyłącznie do stosowania z produktem, którego dotyczy. Każde wykorzystanie dokumentacji bez zgody firmy jest naruszeniem praw autorskich i wiąże się z odpowiedzialnością karną. Dotyczy to w szczególności: publikowania zawartości kopiowania zawartości tłumaczenia zawartości mikrofilmowania zawartości elektronicznego zapisywania i przetwarzania Ograniczenie odpowiedzialności Wszystkie dane i wskazówki zawarte w niniejszej instrukcji uwzględniają obowiązujące normy i przepisy, wiedzę techniczną i wieloletnie doświadczenie firmy. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z: nieprzestrzegania instrukcji nieprawidłowego zastosowania obsługi przez osoby nieuprawnione samowolnej przebudowy ze zmian technicznych zastosowania nieaprobowanych części zamiennych W przypadku wykonań specjalnych, dodatkowych opcji lub najnowszych wariantów technicznych rzeczywisty zakres dostawy może różnić się od informacji podanych w niniejszej instrukcji. Obowiązują uzgodnienia zawarte w umowie dostawy, ogólne warunki handlowe, warunki dostawy producenta oraz obowiązujące w chwili zawarcia umowy przepisy ustawowe. Firma zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian technicznych. Odpowiedzialność za wady Postanowienia dotyczące gwarancji z tytułu odpowiedzialności cywilnej za wady zawarte są w rozdziale VI "Roszczenia z tytułu wad" Ogólnych warunków dostawy i płatności TROX GmbH. Ogólne warunki dostawy i płatności TROX GmbH dostępne są na stronie internetowej firmy. Serwis techniczny TROX Aby usprawnić procedurę reklamacyjną należy przygotować następujące informacje: nazwa produktu numer zamówienia TROX-BSH data dostawy krótki opis usterki adres telefon Klapa przeciwpożarowa Typ FKA-EU 3

4 Informacje ogólne Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa w poniższej instrukcji poprzedzone są symbolami. Hasła ostrzegawcze określają stopień zagrożenia. NIEBEZPIECZEŃSTWO! Bezpośrednie niebezpieczeństwo, które jeśli nastąpi, może powodować śmierć lub ciężkie obrażenia. OSTRZEŻENIE! Możliwe niebezpieczeństwo, które jeśli nastąpi może powodować śmierć lub ciężkie obrażenia. PRZESTROGA! Możliwe niebezpieczeństwo, które jeśli nastąpi, może powodować lekkie lub średnie obrażenia. PORADA! Możliwe niebezpieczeństwo, które jeśli nastąpi, może powodować lekkie obrażenia lub straty materialne. ŚRODOWISKO! Niebezpieczeństwo zanieczyszczenia środowiska. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa w poniższej instrukcji Wskazówki bezpieczeństwa mogą odnosić się do poszczególnych informacji. W takim przypadku wskazówki dotyczące bezpieczeństwa zawarte będą w instrukcji ułatwiając zgodne z nią postępowanie. W instrukcji będą stosowane wymienione powyżej hasła ostrzegawcze. Przykład: 1. Poluzować śrubę. 2. PRZESTROGA! Niebezpieczeństwo przytrzaśnięcia palca podczas zamykania pokrywy. Podczas zamykania pokrywy zachować ostrożność. 3. Dokręcić śrubę. Szczegółowe wskazówki dotyczące bezpieczeństwa We wskazówkach dotyczących bezpieczeństwa stosowane są następujące symbole ostrzegające przed określonym niebezpieczeństwem: Znaki ostrzegawcze Rodzaj niebezpieczeństwa Ostrzeżenie przed miejscem niebezpiecznym. Wskazówki i zalecenia Wskazówki i zalecenia pomocne w uzyskaniu efektywnego i bezawaryjnego działania. 4 Klapa przeciwpożarowa Typ FKA-EU

5 Spis treści 1 Bezpieczeństwo Ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Zastosowanie Wykwalifikowany personel Dane techniczne Informacje ogólne FKA-EU z elementem topikowym FKA-EU z siłownikiem ze sprężyną powrotną Podłączenie kanałowe klap FKA-EU Transport i składowanie Części i zasada działania FKA-EU z elementem topikowym FKA-EU z siłownikiem ze sprężyną powrotną Montaż Sposoby montażu Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa podczas montażu Ogólne informacje dotyczące montażu Czynności po montażu W ścianach litych i murowanych Montaż z wykorzystaniem zaprawy Montaż w bateriach z wykorzystaniem zaprawy W stropach litych Montaż z wykorzystaniem zaprawy Montaż poza przegrodą Montaż podwieszony klapy przeciwpożarowej Informacje ogólne Mocowanie do stropu Mocowanie listwy poprzecznej Ściany lekkie działowe z metalową konstrukcją szkieletową i obustronną okładziną Montaż z zastosowaniem zaprawy z opaską Montaż z zastosowaniem zaprawy bez opaski Podłączenie przewodów Przewody Ograniczenie wydłużenia przewodów Akcesoria klap przeciwpożarowych Dostęp w celu przeprowadzenia inspekcji Wykonywanie podłączeń elektrycznych Podłączenie wyłączników krańcowych (klapy przeciwpożarowe topikowe) Podłączenie siłownika ze sprężyną powrotną Wyrównanie potencjałów Sprawdzenie poprawności działania Klapy przeciwpożarowe z elementem topikowym Klapa przeciwpożarowa z siłownikiem ze sprężyną powrotną Siłownik ze sprężyną powrotną typ BFN Siłownik ze sprężyną powrotną typ BF Sprawdzanie klap z zastosowaniem modułu sterującego Uruchomienie Konserwacja Informacje ogólne Punkty smarowania Wymiana elementu topikowego Czynności wykonywane w ramach przeglądu, konserwacji i naprawy Demontaż, usunięcie i utylizacja Skorowidz Klapa przeciwpożarowa Typ FKA-EU 5

6 Bezpieczeństwo Wykwalifikowany personel 1 Bezpieczeństwo 1.1 Ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Ostre krawędzie, ostre narożniki i elementy z cienkiej blachy PRZESTROGA! Niebezpieczeństwo skaleczenia ostrymi krawędziami, ostrymi narożnikami i elementami z cienkiej blachy! Ostre krawędzie, ostre narożniki i elementy z cienkiej blachy mogą spowodować skaleczenia lub zadrapania. Podczas pracy należy zachować ostrożność. Zakładać rękawice ochronne, buty ochronne oraz kask. Nieprawidłowe zastosowanie OSTRZEŻENIE! Niebezpieczeństwo wynikające z nieprawidłowego zastosowania! Nieprawidłowe zastosowanie klap przeciwpożarowych może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji. Nigdy nie stosować klap przeciwpożarowych w obszarach zagrożonych wybuchem jako klap oddymiających na zewnątrz, bez zapewnienia należytej ochrony przed negatywnym oddziaływaniem warunków atmosferycznych w środowiskach, w których planowane lub nieplanowane reakcje chemiczne mogą powodować uszkodzenie klapy lub prowadzić do korozji Napięcie elektryczne NIEBEZPIECZEŃSTWO! Niebezpieczeństwo porażenia prądem! Zabrania się dotykania elementów pod napięciem! Sprzęt elektryczny przewodzi niebezpieczne napięcie. Prace związane z elektrycznością wykonywać mogą tylko pracownicy posiadający odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Przed rozpoczęciem prac przy sprzęcie elektrycznym należy wyłączyć zasilanie. 1.2 Zastosowanie Klapa przeciwpożarowa jest automatycznym urządzeniem odcinającym, stosowanym do zapobiegania rozprzestrzeniania się ognia i dymu w przewodach wentylacyjnych. Klapy przeciwpożarowe przeznaczone są do stosowania w instalacjach komfortu nawiewnych jak i wywiewnych. Stosowanie klap przeciwpożarowych musi przebiegać zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi obowiązującymi w danym kraju oraz wytycznymi zawartymi w niniejszej instrukcji użytkowania i montażu. Zabrania się wprowadzania zmian w konstrukcji klap przeciwpożarowych i stosowania części zamiennych, niezatwierdzonych przez firmę TROX. 1.3 Wykwalifikowany personel OSTRZEŻENIE! Zagrożenie w przypadku braku kwalifikacji personelu! Nieprawidłowe stosowanie może prowadzić do zranienia lub uszkodzenia urządzenia lub nieruchomości. Prace muszą być przeprowadzone przez odpowiednio wykwalifikowany personel. Do przeprowadzenia prac opisanych w poniższej instrukcji wymagane są nastepujące kwalifikacje: Wykwalifikowany elektryk Wykwalifikowani elektrycy są wyszkolonymi osobami posiadającymi specjalistyczną wiedzę i doświadczenie, znającymi odpowiednie normy i standardy, będącymi w stanie pracować z systemami elektrycznymi i rozpoznawać oraz unikać potencjalnych zagrożeń. Wykwalifikowany personel Wykwalifikowany personel jest przeszkolony i posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie umożliwiające właściwe wykonanie pracy i zrozumienie potencjalnych niebezpieczeństw związanych z wykonywanymi czynnościami oraz umiejętność rozpoznawania i unikania potencjalnych zagrożeń. 6 Klapa przeciwpożarowa Typ FKA-EU

7 Dane techniczne Informacje ogólne 2 Dane techniczne 2.1 Informacje ogólne Wielkości nominalne B H Długości obudowy L Zakres strumieni objętości powietrza Zakres różnicy ciśnienia mm mm* 240 i 500 mm do l/s do m³/h do 2000 Pa Zakres temperatury 1, 3-20 C C Temperatura wyzwalania 72 C Prędkość przepływu powietrza 2 Szczelność przepustnicy w pozycji zamkniętej PN-EN 1751, Klasa 2 Szczelność obudowy 8 m/s dla klap z wyzwalaczem topikowym 12 m/s dla klap z siłownikiem ze sprężyną powrotną Zgodnie z PN-EN 1751, Klasa C; (B + H) 700, Klasa B Certyfikat zgodności CE Rozporządzenie Unii Europejskiej (EU) 305/2011 PN-EN 15650:2010 Wentylacja budynków Przeciwpożarowe klapy odcinające montowane w przewodach PN-EN Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków Część 3: Klasyfikacja na podstawie wyników badań odporności ogniowej wyrobów i elementów stosowanych w instalacjach użytkowych w budynkach: ognioodpornych przewodów wentylacyjnych i przeciwpożarowych klap odcinających PN-EN Badania odporności ogniowej instalacji użytkowych Część 2: Przeciwpożarowe klapy odcinające PN-EN 1751 Wentylacja budynków Urządzenia wentylacyjne końcowe - Badania aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykających Deklaracja właściwości użytkowych DoP/FKA-EU/DE/003 1) Temperatury mogą różnić się w zależności od wariantu wykonania klapy Szczegóły montażu w innych typach ścian dostępne na życzenie 2) Dane dotyczą równomiernego przepływu strumienia powietrza przez klapę przeciwpożarową 3) Należy unikać kondensacji i przepływu świeżego, wilgotnego powietrza, gdyż może to negatywnie wpływać na działanie klapy. * Przegroda klapy z uszczelką, dla wielkości W H > 400 x 300 z uszczelką profilu oporowego Klapa przeciwpożarowa Typ FKA-EU 7

8 Dane techniczne Informacje ogólne Tabliczka znamionowa Rys. 1: Tabliczka znamionowa (przykład) 1 Znak CE 2 Adres producenta 3 Numer zharmonizowanej normy oraz data wydania 4 Jednostka notyfikowana 5 Ostatnie dwie cyfry roku, w którym produkt oznaczono znakiem CE 6 Rok produkcji 7 Numer deklaracji właściwości użytkowych 8 Strona internetowa, z której może być pobrana deklaracja właściwości użytkowych 9 Klasa odporności ogniowej, może różnić się w zależności od zastosowania Ä na stronie Typ 8 Klapa przeciwpożarowa Typ FKA-EU

9 Dane techniczne FKA-EU z elementem topikowym 2.2 FKA-EU z elementem topikowym Wymiary i ciężar Rys. 2: FKA-EU z elementem topikowym 1 Niezbędna wolna przestrzeń umożliwiająca dostęp do mechanizmu wyzwalającego A Strona zabudowy B Strona obsługowa B H L Szerokość klapy (B) Wysokość klapy (H) Długość klapy (długość obudowy) Ciężar [kg]* B H [mm] [mm] * Ciężar podano dla klap o długości obudowy L = 500 mm Klapa przeciwpożarowa Typ FKA-EU 9

10 Dane techniczne FKA-EU z elementem topikowym Ciężar [kg]* B H [mm] [mm] * Ciężar podano dla klap o długości obudowy L = 500 mm Wyłączniki krańcowe Kabel przyłączeniowy długość/przekrój 1 m / mm² Poziom ochrony IP 66 Rodzaj 1 styk przełączny, pozłacany Maksymalny prąd znamionowy 0.5 A Maksymalne napięcie zasilania 30 V DC, 250 V AC Rezystancja styku ok. 30 mω 10 Klapa przeciwpożarowa Typ FKA-EU

11 Dane techniczne FKA-EU z siłownikiem ze sprężyną powro FKA-EU z siłownikiem ze sprężyną powrotną Wymiary i ciężar Rys. 3: FKA-EU z siłownikiem ze sprężyną powrotną 1 Niezbędna wolna przestrzeń umożliwiająca dostęp do mechanizmu wyzwalającego A Strona zabudowy B Strona obsługowa B H L Szerokość klapy (B) Wysokość klapy (H) Długość klapy (długość obudowy) Ciężar [kg]* B H [mm] [mm] * Ciężar podano dla klap o długości obudowy L = 500 mm Klapa przeciwpożarowa Typ FKA-EU 11

12 Dane techniczne FKA-EU z siłownikiem ze sprężyną powro... Ciężar [kg]* B H [mm] [mm] * Ciężar podano dla klap o długości obudowy L = 500 mm Siłownik ze sprężyną powrotną typ BFN... Wariant wykonania 230-T TR 24-T-ST TR Napięcie zasilania 230 V AC, 50/60 Hz 24 V AC/DC, 50/60 Hz Zakres pracy V AC 19, ,8 V AC 21, V DC Pobór mocy Otwieranie 5 W 4 W Czas pracy Podtrzymanie stanu położenia 2,1 W 1,4 W Moc znamionowa 10 VA 6 VA Siłownik/sprężyna powrotna < 60 s / < 20 s Wyłącznik krańcowy Rodzaj 2 styki przełączne IEC klasa ochrony Napięcie Prąd Rezystancja styku V DC / V AC 1 ma... 3 (0.5 indukcyjny) A < 1 Ω (nowego) Poziom ochrony IP 54 Temperatura przechowywania C Temperatura otoczenia C ¹ Wilgotność otoczenia II 95% wilg. wzgl., bez kondensacji Kable Siłownik 1 m / mm² (bezhalogenowy) Wyłącznik krańcowy ¹ Do 75 C nastąpi automatyczne przejście klapy do pozycji bezpiecznej. 1 m / mm² (bezhalogenowy) 12 Klapa przeciwpożarowa Typ FKA-EU

13 Dane techniczne FKA-EU z siłownikiem ze sprężyną powro... Siłownik ze sprężyną powrotną typ BF... Wariant wykonania 230-T TR 24-T-ST TR Napięcie zasilania 230 V AC, 50/60 Hz 24 V AC/DC, 50/60 Hz Zakres pracy V AC 19, ,8 V AC 21, V DC Pobór mocy Otwieranie 8,5 W 7 W Czas pracy Podtrzymanie stanu położenia 3 W 2 W Moc znamionowa 11 VA 10 VA Siłownik/sprężyna powrotna < 120 s / ok. 16 s Wyłącznik krańcowy Rodzaj 2 styki przełączne Napięcie Prąd Rezystancja styku V DC / V AC 1 ma... 6 A < 100 mω IEC klasa ochrony II III Poziom ochrony IP 54 Temperatura przechowywania C Temperatura otoczenia C ¹ Wilgotność otoczenia 95 % wilg. wzgl., bez kondensacji Kable Siłownik 1 m / mm² (bezhalogenowy) Wyłącznik krańcowy ¹ Do 75 C nastąpi automatyczne przejście klapy do pozycji bezpiecznej. 1 m / mm² (bezhalogenowy) Klapa przeciwpożarowa Typ FKA-EU 13

14 Dane techniczne Podłączenie kanałowe klap FKA-EU 2.4 Podłączenie kanałowe klap FKA-EU Rys. 4: Kołnierz - nieparzysta ilość otworów Rys. 5: Kołnierz - parzysta ilość otworów B lub H [mm] Ilość otworów na szerokości (B)* Ilość otworów na wysokości (H)* * bez otworów narożnych 14 Klapa przeciwpożarowa Typ FKA-EU

15 Transport i składowanie 3 Transport i składowanie Sprawdzenie dostawy Po otrzymaniu dostawy należy niezwłocznie sprawdzić, czy w czasie transportu nie nastąpiły uszkodzenia i czy produkt jest kompletny. W przypadku uszkodzeń lub braków w dostawie należy natychmiast skontaktować się z firmą spedycyjną i dostawcą. Klapa przeciwpożarowa Wyposażenie/akcesoria, jeśli zamówiono Instrukcja obsługi (1 szt. w dostawie) Zmieniony odcień przegrody przepustnicy Przegrody klap impregnowane są środkiem o zielonkawym odcieniu. Efektem może być zmieniony odcień przegrody klapy, jest to wynik procesu technologicznego i nie wskazuje na uszkodzenie klapy. Transport urządzeń na miejsce montażu W miarę możliwości klapy przeciwpożarowe należy dostarczyć na miejsce montażu w opakowaniu transportowym. Przechowywanie W przypadku konieczności przechowywania klap przeciwpożarowych należy zapewnić następujące warunki: Usunąć folię zabezpieczającą. Urządzenia należy chronić przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniami. Klapy przechowywać w suchym miejscu, chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Nie narażać klap (również zapakowanych) na działanie warunków atmosferycznych. Nie przechowywać klap przeciwpożarowych w temperaturze niższej niż -40 C i wyższej niż 50 C. Opakowanie Po rozpakowaniu urządzeń opakowanie należy zutylizować zgodnie z przepisami. Klapa przeciwpożarowa Typ FKA-EU 15

16 Części i zasada działania FKA-EU z siłownikiem ze sprężyną powro... 4 Części i zasada działania Klapy przeciwpożarowe stosowane są jako elementy zabezpieczające w systemach wentylacyjnych, do automatycznego odcinania dopływu ognia i dymu i zapobiegania ich rozprzestrzenianiu w przewodach wentylacyjnych. Podczas normalnej pracy urządzenia przegroda odcinająca jest otwarta, co umożliwia przepływ powietrza przez instalację wentylacyjną. W przypadku wzrostu temperatury spowodowanej pożarem przegroda odcinająca zamyka się. Zamknięcie następuje w temperaturze 72 C. Jeżeli w wyniku wzrostu temperatury (np. na skutek pożaru) nastąpi zamknięcie przegrody odcinającej, nie wolno jej otwierać. Aby zapewnić prawidłowe działanie klapy przeciwpożarowej należy przeprowadzić test sprawdzający poprawność działania. Ä 36 Opcjonalnie klapa przeciwpożarowa z elementem topikowym może być wyposażona w jeden lub dwa wyłączniki krańcowe. Wyłączniki krańcowe przesyłają informację o położeniu przegrody odcinającej do systemu BMS lub centralki pożarowej. Do oznaczenia każdego położenia przegrody odcinającej tzn. OTWARTA i ZAMKNIĘTA wymagany jest jeden wyłącznik krańcowy. 4.2 FKA-EU z siłownikiem ze sprężyną powrotną 4.1 FKA-EU z elementem topikowym Rys. 7: FKA-EU z siłownikiem ze sprężyną powrotną 1 Obudowa 2 Przegroda klapy (z uszczelką W H mm) 3 Profil oporowy na obwodzie (B H > ) 4 Uszczelka 5 Siłownik ze sprężyną powrotną 6 Czujnik temperatury 7 Termoelektryczny mechanizm wyzwalający Rys. 6: FKA-EU z elementem topikowym 1 Obudowa 2 Przegroda klapy (z uszczelką W H mm) 3 Profil oporowy na obwodzie (B H > ) 4 Uszczelka 5 Blokada 6 Dźwignia ręczna 7 Mechanizm wyzwalający 8 Element topikowy Zasada działania W klapach przeciwpożarowych z elementem topikowym zamknięcie klapy następuje w wyniku zadziałania wyzwalacza topikowego. Jeżeli temparatura wewnątrz klapy wzrośnie do 72 C, element topikowy wyzwoli mechanizm sprężyny. Wówczas mechanizm sprężyny natychmiast zatrzaśnie klapę przeciwpożarową. Zasada działania Siłownik ze sprężyną powrotną umożliwia automatyczne otwieranie i zamykanie przegrody odcinającej; jego uruchomienie może nastąpić z systemu BMS. Przegroda pozostaje otwarta, jeżeli siłownik jest pod napięciem. W przypadku pożaru termoelektryczny mechanizm wyzwalający zamyka przegrodę odcinającą, w następujących sytuacjach: Temperatura wewnątrz klapy przeciwpożarowej > 72 C Temperatura otoczenia mechamizmu wyzwalającego > 72 C Gdy nastąpi przerwa w zasilaniu (zanik napięcia zamyka klapę). W wykonaniu standardowym siłownik ze sprężyną powrotną wyposażony jest w dwa zintegrowane wyłączniki krańcowe wskazujące położenie przegrody odcinającej. 16 Klapa przeciwpożarowa Typ FKA-EU

17 Montaż Ogólne informacje dotyczące montażu 5 Montaż 5.1 Sposoby montażu Uwaga Klasa odporności ogniowej klapy przeciwpożarowej może być różna od klasy odporności ogniowej ściany lub stropu. Klasę odporności ogniowej zastosowanego rozwiązania określa niższa klasa odporności ogniowej. Konstrukcja wsporcza Miejsce montażu Minimalna grubość przegrody [mm] Klasa odporności ogniowej EI TT (v e h o, i o) S Sposób montażu Szczegóły montażu na stronie W ścianach litych i murowanych w ścianach 115 EI 120 S N Ä 19 w ścianach, montaż w bateriach N Ä 19 poza przegrodą E Ä 23 W stropach litych w stropach 150 EI 120 S N Ä 22 W ścianach o lekkiej konstrukcji w ścianach lekkich z metalową konstrukcją szkieletową, z obustronną opaską w ścianach lekkich z metalową konstrukcją szkieletową, bez obustronnej opaski 125 EI 120 S 1 N Ä EI 60 S N Ä 31 1) Do lekkich ścian działowych F120 N = Montaż z wykorzystaniem zaprawy E = Suchy montaż (bezzaprawowy) 5.2 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa podczas montażu Ostre krawędzie, ostre narożniki i elementy z cienkiej blachy PRZESTROGA! Niebezpieczeństwo skaleczenia ostrymi krawędziami, ostrymi narożnikami i elementami z cienkiej blachy! Ostre krawędzie, ostre narożniki i elementy z cienkiej blachy mogą spowodować skaleczenia lub zadrapania. Podczas pracy należy zachować ostrożność. Zakładać rękawice ochronne, buty ochronne oraz kask. 5.3 Ogólne informacje dotyczące montażu PORADA! Ryzyko uszkodzenia klapy przeciwpożarowej Klapy przeciwpożarowe należy chronić przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniami. Otwory w kołnierzach oraz mechanizm wyzwalający należy zakryć (np. folią) w celu ochrony przed kontaktem z zaprawą i wodą. Nie usuwać zabezpieczeń transportowych (jeśli były zastosowane) do czasu zakończenia montażu. Uwaga: W celu konserwacji należy zapewnić dostęp do klapy i siłownika. Klapa przeciwpożarowa Typ FKA-EU 17

18 Montaż Ogólne informacje dotyczące montażu > Czynności po montażu Obciążenia, którym poddawane są obudowy mogą wpłynąć na poprawność działania klapy przeciwpożarowej. Klapę przeciwpożarową należy zamontować i podłączyć w taki sposób, aby nie była narażona na przenoszenie obciążeń. Przed montażem: Sprawdzić poprawność działania klapy, następnie klapę zamknąć. Ä 36 Zabezpieczyć klapę przed wilgotnością i kondensacją. Każdą klapę FKA-EU montować w oddzielnym otworze montażowym (nie dotyczy montażu w bateriach). Przedłużki W celu ułatwienia połączenia klapy odcinającej z przewodem oddymiającym, należy wyposażyć ją po stronie montażowej w przedłużki odpowiedniej długości (patrz tabela). FKA-EU długość obudowy L Grubość ściany lub stropu 115 > Wymagana przedłużka Sposób montażu Klapa przeciwpożarowa może być montowana z poziomą osią przegrody odcinającej. Położenie mechanizmu wyzwalającego jest dowolne, natomiast należy zapewnić dostęp w celach konserwacji. Rys. 8: Montaż w położeniu poziomym a Minimalna odległość pomiędzy obudowami dwóch klap przeciwpożarowych [mm] Odstęp zależy od sposobu montażu i położenia siłownika. 1 Montaż w położeniu poziomym Montaż z wykorzystaniem zaprawy Rys. 9: Klapa przeciwpożarowa z poprzeczką W przypadku montażu z wykorzystaniem zaprawy należy zabezpieczyć obudowę klapy 1 przed deformacją, np. za pomocą poprzeczki 2. Zabezpieczyć wszystkie otwory i elementy automatyki klapy (np. za pomocą folii) przed zabrudzeniem. Dopuszczalne rodzaje zapraw, przy montażu z zastosowaniem zaprawy Podczas montażu klapy z wykorzystaniem zaprawy szczeliny pomiędzy klapą a ścianą należy szczelnie i całkowicie wypełnić zaprawą. Należy unikać uwięzienia powietrza. Akceptowane są następujące zaprawy: DIN 1053: Grupy II, IIa, III, IIIa; ogniochronna zaprawa grupy II, III EN 998-2: Klasy M 2.5 do M 10 lub zaprawy ogniochronne klas M 2.5 do M 10 Inne zaprawy betonowe lub gipsowe spełniające powyższe standardy. Okładzina przeciwpożarowa Do izolacji przeciwpożarowej klap oraz przewodów należy stosować materiały budowalne przeznaczone do tego celu i posiadające odpowiednie certyfikaty Czynności po montażu Oczyścić klapę przeciwpożarową. Usunąć zabezpieczenia transportowe/ montażowe W przypadku montażu klapy z zastosowaniem zaprawy zabezpieczenie należy usunąć dopiero po stwardnieniu zaprawy. Sprawdzić działanie klapy przeciwpożarowej. Podłączyć przewody powietrza. Wykonać podłączenia elektryczne. 18 Klapa przeciwpożarowa Typ FKA-EU

19 5.4 W ścianach litych i murowanych Montaż z wykorzystaniem zaprawy Montaż W ścianach litych i murowanych > Montaż z wykorzystaniem zaprawy Rys. 10: Montaż z wykorzystaniem zaprawy w ścianach litych 1 Zaprawa wypełniająca 2 Przedłużka (element wyposażenia lub dostarczona przez Klienta) 3 Opaska (płyta gipsowo-kartonowa d 12.5 mm, łączona kołkami stalowymi w odstępach 200 mm) Personel: Wykwalifikowany personel A B Strona zabudowy Strona obsługowa Materiały: ZaprawaÄ Dopuszczalne rodzaje zapraw, przy montażu z zastosowaniem zaprawy na stronie 18 Wymagania Klasa odporności ogniowej do EI 120 S Ściany lite, wykonane na przykład z betonu, betonu komórkowego, murowane lub z twardej płyty gipsowej zgodnie z PN-EN (bez pustych przestrzeni), gęstość 350 kg/m³, o minimalnej grubości W 115 mm Długość obudowy L = 240 lub 500 mm 75 mm odległość obudowy klapy od nośnych elementów konstrukcji 200 mm odległość pomiędzy obudowami dwóch klap przeciwpożarowych 1. Wykonać otwór montażowy o wymiarach co najmniej H mm i B mm. 2. Umieścić klapę przeciwpożarową w otworze montażowym i zabezpieczyć ją. Upewnić się, że odległość pomiędzy kołnierzem po stronie roboczej a ścianą wynosi 155 mm. 3. Przedłużyć klapę przeciwpożarową po stronie zabudowy przedłużką lub odcinkiem przewodu. 4. Wypełnić szczelinę»s«na obwodzie warstwą zaprawy. Głębokość zaprawy nie może być mniejsza niż 115 mm. Klapa przeciwpożarowa Typ FKA-EU 19

20 Montaż W ścianach litych i murowanych > Montaż w bateriach z wykorzystaniem Po wyschnięciu zaprawy, po stronie obsługowej klapy należy przymocować opaskę z płyt g-k za pomocą stalowych kołków, w odstępach 200 mm. Gdy odległość pomiędzy klapą przeciwpożarową od nośnych elementów konstrukcji (od stropu) 100 mm opaskę należy wykonać do stropu. Montaż w ścianach litych podczas jej budowania Jeżeli klapa przeciwpożarowa montowana jest w ścianie podczas jej budowania, pozostawienie szczeliny s nie jest wymagane. Szczeliny pomiędzy klapą a ścianą należy szczelnie i całkowicie wypełnić zaprawą. Należy unikać uwięzienia powietrza. Głębokość zaprawy powinna być równa grubości ściany Montaż w bateriach z wykorzystaniem zaprawy Rys. 11: Montaż w ścianach litych z wykorzystaniem zaprawy montaż w bateriach maksymalna powierzchnia 3.2 m² 1 Zaprawa wypełniająca 2 Przedłużka (element wyposażenia lub dostarczona przez Klienta) 3 Opaska (płyta gipsowo-kartonowa d 12.5 mm, łączona kołkami stalowymi w odstępach 200 mm) A B Strona zabudowy Strona obsługowa W przypadku, gdy na wspólnym odcinku przewodu zamontowanych jest kilka klap przeciwpożarowych, należy upewnić się, że po zamknięciu jednej z nich, na pozostałych otwartych nie będzie przekroczona dopuszczalna maksymalna prędkość przepływu powietrza. Warunki te należy zapewnić poprzez np. przełączenie wentylatora lub wzajemne blokowanie w przypadku klap z siłownikiem ze sprężyną powrotną. 20 Klapa przeciwpożarowa Typ FKA-EU

21 Montaż W ścianach litych i murowanych > Montaż w bateriach z wykorzystaniem... Personel: Wykwalifikowany personel Materiały: ZaprawaÄ Dopuszczalne rodzaje zapraw, przy montażu z zastosowaniem zaprawy na stronie 18 Wymagania Klasa odporności ogniowej do EI 120 S Ściany lite, wykonane na przykład z betonu, betonu komórkowego, murowane lub z twardej płyty gipsowej zgodnie z PN-EN (bez pustych przestrzeni), gęstość 350 kg/m³, o minimalnej grubości W 115 mm Długość obudowy L = 240 lub 500 mm 75 mm odległość obudowy klapy od nośnych elementów konstrukcji Odległość pomiędzy 4 klapami przeciwpożarowymi o tych samych wymiarach ("kołnierz do kołnierza" we wspólnym otworze) 70 mm Łączna powierzchnia 4 FKA-EU 3.2 m² 1. Wykonać otwór montażowy o minimalnej wielkości 2 W mm i 2 H mm. 2. Umieścić klapę przeciwpożarową w otworze montażowym i zabezpieczyć ją. Upewnić się, że odległość pomiędzy kołnierzem po stronie roboczej a ścianą wynosi 155 mm. 3. Przedłużyć klapę przeciwpożarową po stronie zabudowy przedłużką lub odcinkiem przewodu. 4. Wypełnić szczelinę»s«na obwodzie oraz pomiędzy klapami FKA-EU warstwą zaprawy. Głębokość zaprawy nie może być mniejsza niż 115 mm. 5. Po wyschnięciu zaprawy, po stronie obsługowej oraz po stronie zabudowy klap należy przymocować opaskę z płyt g-k za pomocą stalowych kołków, w odstępach 200 mm. Gdy odległość pomiędzy obudowami klap przeciwpożarowch od nośnych elementów konstrukcji (od stropu) 100 mm opaskę należy wykonać do stropu. Montaż w ścianach litych podczas jej budowania Jeżeli klapa przeciwpożarowa montowana jest w ścianie podczas jej budowania, pozostawienie szczeliny s nie jest wymagane. Szczeliny pomiędzy klapą a ścianą należy szczelnie i całkowicie wypełnić zaprawą. Należy unikać uwięzienia powietrza. Głębokość zaprawy powinna być równa grubości ściany. Klapa przeciwpożarowa Typ FKA-EU 21

22 Montaż W stropach litych > Montaż z wykorzystaniem zaprawy 5.5 W stropach litych Montaż z wykorzystaniem zaprawy Rys. 12: Montaż w stropach litych, z wykorzystaniem zaprawy 1 Zaprawa wypełniająca 2 Przedłużka (element wyposażenia lub dostarczona przez Klienta) Personel: Wykwalifikowany personel A B Strona zabudowy Strona obsługowa Materiały: ZaprawaÄ Dopuszczalne rodzaje zapraw, przy montażu z zastosowaniem zaprawy na stronie 18 Wymagania Klasa odporności ogniowej do EI 120 S Stropy lite bez pustych przestrzeni, z betonu lub betonu komórkowego, gęstość 600 kg/m³, o minimalnej grubości D 150 mm Długość obudowy L = 240 lub 500 mm 75 mm odległość obudowy klapy od nośnych elementów konstrukcji 200 mm odległość pomiędzy obudowami dwóch klap przeciwpożarowych 1. Wykonać otwór montażowy zgodnie z obowiązującymi wymogami. Otwór montażowy: co najmniej B mm i H mm. 2. Umieścić klapę przeciwpożarową w otworze montażowym i zabezpieczyć ją. Upewnić się, że odległość pomiędzy kołnierzem po stronie obsługowej a ścianą wynosi 155 mm. 3. Przedłużyć klapę przeciwpożarową po stronie zabudowy przedłużką lub odcinkiem przewodu. 4. Wypełnić szczelinę»s«na obwodzie warstwą zaprawy. Grubość warstwy zaprawy musi wynosić co najmniej 150 mm. Montaż podczas budowy stropu Jeżeli klapa przeciwpożarowa montowana jest w stropie podczas jego budowania, pozostawienie szczeliny s nie jest wymagane. 22 Klapa przeciwpożarowa Typ FKA-EU

23 Montaż Montaż poza przegrodą 5.6 Montaż poza przegrodą Montaż poza przegrodą w izolacji przeciwpożarowej Rys. 13: Przewód z blachy stalowej z zewnętrzną okładziną izolacyjną do L120 1 FKA-EU 2 Promatect L500, d = 50 mm 3 Podwieszenie, szczegóły Ä 28 4 Poprzeczka, U mm (stal ocynkowana lub powlekana), lub równoważna 5 Paski wełny mineralnej, gęstość 100 kg/m³, niepalna, wymiary: mm 6 Uszczelka, niepalna, wymiary: 15 x 3, np. Kerafix Śruba z nakrętką M8, stal ocynkowana 8 Przewód stalowy z zewnętrzną okładziną (Promatect L500, o odporności ogniowej do 120 minut zgodnie ze specyfikacją producenta) 9 Paski Promatect L500 na łączeniu ze ścianą, d = 50 mm, mocowane za pomocą wkrętów lub kołków stalowych min. 4/80 w odstępach 200 mm lub zgodnie z wytycznymi producenta 10 Kątownik, stal ocynkowana, mm 11 Wkręt lub kołek, min. 4/60, odstęp 325 mm 12 Wkręt lub kołek stalowy, min. 4/80 13 Wkręt samogwintujący, 4 mm, odstęp 100 mm 14 Paski wełny mineralnej, gęstość 100 kg/m³, niepalna, wymiary: 50 x 10 Klapa przeciwpożarowa Typ FKA-EU 23

24 Montaż Montaż poza przegrodą Montaż poza przegrodą w izolacji przeciwpożarowej - w pobliżu stropu Rys. 14: Montaż pod stropem 1 FKA-EU 2 Promatect L500, d = 50 mm 3 Podwieszenie, szczegóły Ä 28 4 Poprzeczka, U mm (stal ocynkowana lub powlekana), lub równoważna 5 Paski wełny mineralnej, gęstość 100 kg/m³, niepalna, wymiary: mm 6 Uszczelka, niepalna, wymiary: 15 x 3, np. Kerafix Śruba z nakrętką M8, stal ocynkowana 8 Przewód stalowy z zewnętrzną okładziną (Promatect L500, o odporności ogniowej do 120 minut zgodnie ze specyfikacją producenta) 9 Paski Promatect L500 na łączeniu ze ścianą, d = 50 mm, mocowane za pomocą wkrętów lub kołków stalowych min. 4/80 w odstępach 200 mm lub zgodnie z wytycznymi producenta 10 Kątownik, stal ocynkowana, mm 11 Wkęt lub kołek stalowy, min. 4/60, odstęp 325 mm 12 Wkręt samogwintujący, 4 mm, odstęp 100 mm 13 Paski wełny mineralnej, gęstość 100 kg/m³, niepalna, wymiary: 50 x Klapa przeciwpożarowa Typ FKA-EU

25 Montaż Montaż poza przegrodą Montaż poza przegrodą z wełną mineralną Rys. 15: Przewód stalowy izolowany wełną mineralną 1 FKA-EU 2 Izolacja z wełny mineralnej, 2-warstwy, gęstość 100 kg/m³, 1000 C, A1 3 Podwieszenie, szczegóły Ä 28 4 Poprzeczka, U mm (stal ocynkowana lub powlekana), lub równoważna 5 Paski wełny mineralnej, gęstość 100 kg/m³, niepalna, wymiary: mm 6 Uszczelka, niepalna, wymiary: 15 x 3, np. Kerafix Śruba z nakrętką M8, stal ocynkowana 8 Przewód stalowy z zewnętrzną okładziną z wełny mineralnej (o odporności ogniowej do 120 minut zgodnie ze specyfikacją producenta) 9 Paski na łączeniu ze ścianą, d = 50 mm, mocowane za pomocą wkrętów lub kołków stalowych min. 4/80 w odstępach 200 mm lub zgodnie z wytycznymi producenta 10 Kątownik, stal ocynkowana, mm 11 Wkęt lub kołek stalowy, min. 4/60, odstęp 325 mm 12 Wkręt lub kołek stalowy, min. 4/80 13 Wkręt samogwintujący, 4 mm, odstęp 100 mm Klapa przeciwpożarowa Typ FKA-EU 25

26 Montaż Montaż poza przegrodą Montaż poza przegrodą z wełną mineralną - w pobliżu stropu Rys. 16: Montaż pod stropem 1 FKA-EU 2 Izolacja z wełny mineralnej, 2-warstwy, gęstość 100 kg/m³, 1000 C, A1 3 Podwieszenie, szczegóły Ä 28 4 Poprzeczka, U mm (stal ocynkowana lub powlekana), lub równoważna 5 Paski wełny mineralnej, gęstość 100 kg/m³, niepalna, wymiary: mm 6 Uszczelka, niepalna, wymiary: 15 x 3, np. Kerafix Śruba z nakrętką M8, stal ocynkowana Personel: Wykwalifikowany personel 8 Przewód stalowy z zewnętrzną okładziną z wełny mineralnej (o odporności ogniowej do 120 minut zgodnie ze specyfikacją producenta) 9 Paski na łączeniu ze ścianą, d = 50 mm, mocowane za pomocą wkrętów lub kołków stalowych min. 4/80 w odstępach 200 mm lub zgodnie z wytycznymi producenta 10 Kątownik, stal ocynkowana, mm 11 Wkęt lub kołek stalowy, min. 4/60, odstęp 325 mm 12 Wkręt lub kołek stalowy, min. 4/80 13 Wkręt samogwintujący, 4 mm, odstęp 100 mm Wymagania Klasa odporności ogniowej do EI 120 S Ściany lite, wykonane na przykład z betonu, betonu komórkowego, murowane lub z twardej płyty gipsowej zgodnie z PN-EN (bez pustych przestrzeni), gęstość 350 kg/m³, o minimalnej grubości W 115 mm Przewód stalowy bez otworów, z izolacją przeciwpożarową na odcinku od klapy przeciwpożarowej do ściany. (Elementy izolacji przeciwpożarowej zgodnie z wytycznymi producenta.) Długość obudowy L = 240 lub 500 mm Odległość pomiędzy obudowami dwóch klap przeciwpożarowych 400 mm (zgodnie z projektem) Połączenie klapy od strony nieizolowanej ze sztywnymi przewodami wentylacyjnymi przy użyciu króćców elastycznych 1. Podwieszanie klapy przeciwpożarowej Ä Rozdział 5.7 Montaż podwieszony klapy przeciwpożarowej na stronie 28 Należy upewnić się, że uwzględniono zarówno ciężar klapy jak i izolacji. 2. Przeprowadzić przewód przez ścianę i podwiesić go. W pobliżu przejścia przez ścianę przewód należy wzmocnić Rys Zaizolować przewód okładziną przeciwpożarową. 26 Klapa przeciwpożarowa Typ FKA-EU

27 Montaż Montaż poza przegrodą Rys. 17: Wzmocnienie otworu montażowego 1 Przewód spiro 80 mm lub rura stalowa 25 mm 2 Kołnierz 3 Łączenie z przewodem Klapa przeciwpożarowa Typ FKA-EU 27

28 Montaż Montaż podwieszony klapy przeciwpożaro... > Mocowanie listwy poprzecznej 5.7 Montaż podwieszony klapy przeciwpożarowej Informacje ogólne Klapy przeciwpożarowe mogą być podwieszone pod litymi stropami za pomocą prętów gwintowanych o odpowiedniej grubości. System podwieszenia klapy może być obciążony tylko ciężarem klapy przeciwpożarowej. Przewody z okładziną należy podwiesić osobno. System podwieszenia dłuższy niż 1.5 m wymaga zastosowania izolacji ogniochronnej. Do montażu podwieszonego wymagany jest odcinek przedłużający klapę przeciwpożarową; alternatywnie klapa przeciwpożarowa powinna być połączona z przewodem przed podwieszeniem. Wielkość prętów gwintowanych Fmax (N) na pręt gwintowany Maksymalne obciążenie (kg) na pręt gwintowany Gwint M8 M10 M12 M14 M16 M Mocowanie listwy poprzecznej Rys. 19: Mocowanie listwy poprzecznej 1 Podwieszanie (pręt gwintowany), M8 do M20, stal ocynkowana, wielkość prętów gwintowanych zgodnie z tabelą. Ciężar klapy przeciwpożarowej Ä 9 Ä 11 2 Podkładka, M8 do M20, stal ocynkowana 3 Nakrętka, M8 do M20, stal ocynkowana 4 Poprzeczka, U mm (stal ocynkowana lub powlekana), lub równoważna 5 Tuleja dystansowa, mm, stal ocynkowana Mocowanie do stropu Rys. 18: Mocowanie do stropu 1 Kołki mocujące z certyfikatem przeciwpożarowym 2 Montaż przez przegrodę Należy stosować kołki mocujące z certyfikatem przeciwpożarowym, odpowiednie do ścian i stropów. Zamiast kołków mocujących można wykorzystać pręty gwintowane, które należy zabezpieczyć za pomocą nakrętek i podkładek. 28 Klapa przeciwpożarowa Typ FKA-EU

29 Montaż Ściany lekkie działowe z metalową kons Ściany lekkie działowe z metalową konstrukcją szkieletową i obustronną okładziną Rys. 20: Ściany lekkie działowe z metalową konstrukcją szkieletową i obustronną okładziną 1 Profil stalowy UW 2 Profil stalowy CW 3 Śruba lub nit stalowy 4 Okładzina z płyty g-k po obu stronach metalowej konstrukcji szkieletowej 5 Wełna mineralna (w zależności od konstrukcji ściany) 6 Wkręt do płyt gipsowo-kartonowych 7 Opcjonalne panele wykończeniowe z płyty g-k 8 Podwinąć pod spód lub uciąć B1 H1 B2 H2 Otwór montażowy Otwór w metalowej konstrukcji wsporczej (bez paneli: B2 = B1, H2 = H1) * Brzegi muszą pasować do otworu montażowego Szczegóły montażu w innych typach ścian, np. z podwójną konstrukcją szkieletową, dostępne na życzenie Wymagania Lekkie ściany działowe z metalową konstrukcją szkieletową i obustronną okładziną z płyty g-k zgodnie z normą PN-EN lub równoważną klasyfikacją krajową Obustronna okładzina z paneli gipsowych 625 mm odległość pomiędzy słupkami Podłączenie przewodów króćcami elastycznymi Panele należy przymocować wkrętami do konstrukcji wsporczej Pozostawienie otworu montażowego podczas wznoszenia ściany Wykonać lekką ścianę działową zgodnie z wytycznymi producenta. Wykonać otwór montażowy w metalowej konstrukcji wsporczej z profilami wzmacniającymi Rys. 20. Sposób montażu Montaż z wykorzystaniem zaprawy Otwór montażowy [mm] B1 H1 B2 H2 B mm H mm B1 + (2 grubość panelu z płyty g-k) H1 + (2 grubość panelu z płyty g-k) Klapa przeciwpożarowa Typ FKA-EU 29

30 Montaż Ściany lekkie działowe z metalową kons... > Montaż z zastosowaniem zaprawy z opa Montaż z zastosowaniem zaprawy z opaską Rys. 21: Montaż z wykorzystaniem zaprawy 1 FKA-EU 2 Zaprawa wypełniająca 3 Opcjonalne panele wykończeniowe z płyty g-k 4 Metalowy profil na obwodzie 5 Wełna mineralna (w zależności od konstrukcji ściany) 6 Izolacja Personel: Wykwalifikowany personel 7 Wkręt do płyt gipsowo-kartonowych 8 Przedłużka (element wyposażenia lub dostarczona przez Klienta) 9 Opaska z tego samego materiału co ściana A Strona zabudowy B Strona obsługowa Materiały: ZaprawaÄ Dopuszczalne rodzaje zapraw, przy montażu z zastosowaniem zaprawy na stronie 18 Wymagania Klasa odporności ogniowej EI 120 S Lekkie ściany działowe z metalową konstrukcją szkieletową i obustronną okładziną g-k, W 125 mm; szczegółowa specyfikacja Ä na stronie mm odległość obudowy klapy od nośnych elementów konstrukcji 200 mm odległość pomiędzy obudowami dwóch klap przeciwpożarowych Podłączenie przewodów króćcami elastycznymi 1. Wykonać lekką ścianę działową zgodnie z wytycznymi producenta i wykonać otwór montażowy Ä na stronie Umieścić klapę przeciwpożarową w otworze montażowym i zabezpieczyć ją. Upewnić się, że odległość pomiędzy kołnierzem po stronie roboczej a ścianą wynosi 155 mm. 3. Przedłużyć klapę przeciwpożarową po stronie zabudowy przedłużką lub odcinkiem przewodu. 4. Wypełnić szczelinę»s«na obwodzie warstwą zaprawy. 5. Przymocować opaskę do ściany za pomocą wkrętów do ścian gipsowo-kartonowych w odstępach 200 mm. 30 Klapa przeciwpożarowa Typ FKA-EU

31 Montaż Ściany lekkie działowe z metalową kons... > Montaż z zastosowaniem zaprawy bez o Montaż z zastosowaniem zaprawy bez opaski Rys. 22: Montaż z wykorzystaniem zaprawy 1 FKA-EU 2 Zaprawa wypełniająca 3 Metalowy profil na obwodzie 4 Izolacja Personel: Wykwalifikowany personel 5 Wkręt do płyt gipsowo-kartonowych 6 Przedłużka (element wyposażenia lub dostarczona przez Klienta) A Strona zabudowy B Strona obsługowa Materiały: ZaprawaÄ Dopuszczalne rodzaje zapraw, przy montażu z zastosowaniem zaprawy na stronie 18 Wymagania Klasa odporności ogniowej EI 60 S Lekkie ściany działowe z metalową konstrukcją szkieletową i obustronną okładziną g-k, W 100 mm; szczegółowa specyfikacja Ä na stronie mm odległość obudowy klapy od nośnych elementów konstrukcji 200 mm odległość pomiędzy obudowami dwóch klap przeciwpożarowych Podłączenie przewodów króćcami elastycznymi 1. Wykonać lekką ścianę działową zgodnie z wytycznymi producenta i wykonać otwór montażowy Ä na stronie Umieścić klapę przeciwpożarową w otworze montażowym i zabezpieczyć ją. Upewnić się, że odległość pomiędzy kołnierzem po stronie roboczej a ścianą wynosi 155 mm. 3. Przedłużyć klapę przeciwpożarową po stronie zabudowy przedłużką lub odcinkiem przewodu. 4. Wypełnić szczelinę»s«na obwodzie warstwą zaprawy. Klapa przeciwpożarowa Typ FKA-EU 31

32 Podłączenie przewodów Akcesoria klap przeciwpożarowych 6 Podłączenie przewodów 6.1 Przewody Do klapy przeciwpożarowej mogą być podłączone przewody z materiałów palnych lub niepalnych. 6.2 Ograniczenie wydłużenia przewodów 6.3 Akcesoria klap przeciwpożarowych Przedłużki W przypadku zastosowania kratek maskujących, redukcji na kanał okrągły, króćców elastycznych, dla niektórych wysokości klap może być konieczny montaż przedłużek. W tabeli zestawiono długości wymaganych przedłużek. Minimalna długość przedłużek 1 Rys. 23: Ograniczenie obciążeń Przewody wentylacyjne muszą być zamontowane w taki sposób, aby w przypadku pożaru nie przenosiły obciążeń na klapę przeciwpożarową. Wydłużenie przewodów w przypadku pożaru może być kompensowane przez wsporniki i kolana, Rys. 23. Ponieważ w przypadku pożaru, kanały wentylacyjne mogą ulec wydłużeniu i ściany mogą zostać zdeformowane, w przypadku łączenia klap przeciwpożarowych ze sztywnymi kanałami wentylacyjnymi w następujących przypadkach zalecane jest stosowanie króćców elastycznych: na zakończeniu ognioodpornego przewodu oddymiającego w lekkich ścianach działowych H Strona obsługowa Strona zabudowy L = 240 mm L = 500 mm ) Przy zastosowaniu elementów takich jak kratki maskujące, redukcje na kanał okrągły, króćce elastyczne itp. Uwaga Żaden element wyposażenia klapy nie może utrudniać ruchu przegrody odcinającej. Odstęp pomiędzy krawędzią otwartej przegrody a jakimkolwiek elementem wyposażenia musi wynosić co najmniej 50 mm. 32 Klapa przeciwpożarowa Typ FKA-EU

33 Podłączenie przewodów Dostęp w celu przeprowadzenia inspekcji Kratka maskująca Jeśli przewód wentylacyjny będzie podłączony do klapy przeciwpożarowej tylko z jednej strony, z drugiej należy zamontować kratkę maskującą (stal ocynkowana, wielkość oczek 20 mm). Króćce elastyczne Rys. 24: Klapa przeciwpożarowa z kratką maskującą 1 FKA-EU 2 Kratka maskująca 3 Przedłużka 4 Przewód A Strona zabudowy B Strona obsługowa Redukcja na kanał okrągły W celu połączenia klapy z okrągłym przewodem wentylacyjnym można zastosować redukcje na kanał okrągły. Rys. 26: Klapa przeciwpożarowa z króćcami elastycznymi 1 FKA-EU 2 Króćce elastyczne 3 Przedłużka 4 Przewód A Strona zabudowy B Strona obsługowa Króćce elastyczne powinny być zamontowane w sposób umożliwiający kompensowanie, zarówno rozciągania, jak i ściskania. Alternatywnie mogą być stosowane kanały elastyczne. Przy stosowaniu króćców elastycznych należy zapewnić wyrównanie potencjałów.ä Rozdział 7.3 Wyrównanie potencjałów na stronie Dostęp w celu przeprowadzenia inspekcji W celu przeprowadzania prac konserwacyjnych i czyszczenia należy zapewnić dostęp do wewnętrznej części klapy. W zależności od instalacji konieczne może być zapewnienie otworów inspekcyjnych na przewodach przyłącznych. Rys. 25: Klapa przeciwpożarowa z redukcją na kanał okrągły 1 FKA-EU 2 Redukcja na kanał okrągły 3 Przedłużka A Strona zabudowy B Strona obsługowa Klapa przeciwpożarowa Typ FKA-EU 33

34 Wykonywanie podłączeń elektrycznych Podłączenie siłownika ze sprężyną powr... 7 Wykonywanie podłączeń elektrycznych Ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa NIEBEZPIECZEŃSTWO! Niebezpieczeństwo porażenia prądem! Zabrania się dotykania elementów pod napięciem! Sprzęt elektryczny przewodzi niebezpieczne napięcie. Prace związane z elektrycznością wykonywać mogą tylko pracownicy posiadający odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Przed rozpoczęciem prac przy sprzęcie elektrycznym należy wyłączyć zasilanie. 7.1 Podłączenie wyłączników krańcowych (klapy przeciwpożarowe topikowe) Personel: Wykwalifikowany elektryk Typ połączenia A Wyłącznik krańcowy ZAMKNIĘTA B Wyłącznik krańcowy OTWARTA Wyłącznik krańcowy wyłączony włączony Przegroda klapy Położenie ZAMKNIĘTA lub OTWARTA nie zostało osiągnięte Położenie ZAMKNIĘTA lub OTWARTA zostało osiągnięte Obwód elektryczny zamknięta zamknięta 7.2 Podłączenie siłownika ze sprężyną powrotną Personel: Wykwalifikowany elektryk Rys. 27: Przykładowy schemat okablowania: wyłącznik krańcowy 1 Lampka kontrolna lub przełącznik, poza zakresem dostawy Wyłączniki krańcowe należy podłączyć zgodnie z przykładowym schematem Rys. 27 Zastosowanie lampek kontrolnych lub przekaźników musi uwzględniać specyfikację wyłączników krańcowych. Skrzynki przyłączeniowe muszą być zamocowane na przyległej przegrodzie (ścianie lub stropie). Nie mogą być montowane do klapy przeciwpożarowej. Rys. 28: Podłączenie siłownika, przykład 1 Przełącznik do zamykania i otwierania, dostarczany przez innych producentów 2 Opcjonalny mechanizm wyzwalający, np. czujnik dymu TROX typ RM-O-3-D lub RM-O-VS-D 3 Dioda wskazująca położenie ZAMKNIĘTA, poza zakresem dostawy 4 Dioda wskazująca położenie OTWARTA, poza zakresem dostawy Klapa przeciwpożarowa może być wyposażona w siłownik ze sprężyną powrotną o napięciu zasilania 230 V AC lub 24 V AC/DC. Należy zapoznać się z danymi umieszczonymi na tabliczce znamionowej Ä na stronie 12. Siłownik ze sprężyną powrotną należy podłączyć zgodnie z przedstawionym przykładowym schematem. Jeżeli nie zakłóca to działania urządzenia, możliwe jest równoległe podłączenie kilku siłowników. Skrzynki przyłączeniowe muszą być zamocowane na przyległej przegrodzie (ścianie lub stropie). Nie mogą być montowane do klapy przeciwpożarowej. 34 Klapa przeciwpożarowa Typ FKA-EU

35 Wykonywanie podłączeń elektrycznych Wyrównanie potencjałów Siłowniki 24 V AC/DC Do zasilania zastosować odpowiedni transformator. Kable połączeniowe wyposażone są we wtyczki. Umożliwia to proste i łatwe połączenie z magistralą komunikacyjną. Przy podłączaniu zacisków skrócić kable łączące. 7.3 Wyrównanie potencjałów Jeżeli wymagane jest wyrównanie potencjałów, należy wykonać uziemienie klapy przeciwpożarowej. W przypadku pożaru obciążenia pochodzące z wyrównania potencjałów nie mogą wpływać na działanie klapy przeciwpożarowej. Kołnierz klapy przeciwpożarowej może być wykorzystany do wyrównania potencjałów. Nie ma konieczności nawiercania otworów w obudowie klapy. Klapa przeciwpożarowa Typ FKA-EU 35

36 Sprawdzenie poprawności działania Klapy przeciwpożarowe z elementem topi... 8 Sprawdzenie poprawności działania Informacje ogólne Podczas pracy w normalnej temperaturze przegroda odcinająca jest otwarta. Sprawdzenie poprawności działania obejmuje otworzenie i zamknięcie przegrody. 8.1 Klapy przeciwpożarowe z elementem topikowym Wskaźnik położenia przegrody odcinającej Położenie przegrody odcinającej wskazywane jest przez położenie dźwigni ręcznej. Zamykanie przegrody odcinającej Rys. 30: Zamykanie przegrody odcinającej PRZESTROGA! Wkładanie rąk do wnętrza klapy przeciwpożarowej podczas ruchu przegrody odcinającej grozi odniesieniem obrażeń. Nie wkładać rąk do klapy przeciwpożarowej gdy mechanizm wyzwalający jest włączony. Wymagania Przegroda odcinająca OTWARTA Pociągnąć uchwyt 1 w swoją stronę i zwolnić dźwignię. ð Przegroda klapy zamyka się automatycznie i blokuje w położeniu ZAMKNIĘTA 2. Rys. 29: Wskaźnik położenia przegrody odcinającej 1 Przegroda odcinająca zamknięta 2 Przegroda odcinająca otwarta Otwieranie przegrody odcinającej Rys. 31: Otwieranie przegrody odcinającej Wymagania Przegroda odcinająca ZAMKNIĘTA 1. Pociągnąć uchwyt 1 w swoją stronę i przytrzymać. 2. Następnie obrócić dźwignię 3 o 90 w kierunku mechanizmu wyzwalającego Docisnąć uchwyt w stronę mechanizmu wyzwalającego. ð Ustawić blokadę mechanizmu wyzwalającego w położeniu OTWARTA, przegroda klapy pozostaje otwarta. 36 Klapa przeciwpożarowa Typ FKA-EU

37 Sprawdzenie poprawności działania Klapa przeciwpożarowa z siłownikiem ze... > Siłownik ze sprężyną powrotną typ BF Klapa przeciwpożarowa z siłownikiem ze sprężyną powrotną Siłownik ze sprężyną powrotną typ BFN... Wskaźnik położenia Zamykanie/otwieranie klapy z siłownikiem ze sprężyną powrotną Rys. 32: Termoelektryczny mechanizm wyzwalający BAT 1 Przycisk do sprawdzenia poprawności działania 2 LED Dioda sygnalizacyjna 2 termoelektrycznego mechanizmu wyzwalającego świeci się gdy spełnione są następujące warunki: Podłączone jest zasilanie Wyłącznik termoelektryczny jest sprawny. Przycisk nie jest wciśnięty. Wskaźnik położenia przegrody odcinającej Położenie przegrody odcinającej wskazywane jest strzałką na siłowniku. Rys. 34: Sprawdzenie poprawności działania PRZESTROGA! Wkładanie rąk do wnętrza klapy przeciwpożarowej podczas ruchu przegrody odcinającej grozi odniesieniem obrażeń. Nie wkładać rąk do klapy przeciwpożarowej gdy mechanizm wyzwalający jest włączony. Wymagania Podłączone jest zasilanie 1. Wcisnąć przycisk 1 i przytrzymać. ð Przełącznik przerywa obwód zasilania i przegroda klapy zamyka się. 2. Sprawdzić czy przegroda klapy jest zamknięta, sprawdzić czas zamykania. 3. Zwolnić przycisk 1. ð Po ponownym podaniu napięcia przegroda klapy otwiera się. 4. Sprawdzić czy przegroda klapy jest otwarta, sprawdzić czas otwierania. Rys. 33: Wskaźnik położenia przegrody odcinającej 1 Przegroda odcinająca zamknięta 2 Przegroda odcinająca otwarta Klapa przeciwpożarowa Typ FKA-EU 37

38 Sprawdzenie poprawności działania Klapa przeciwpożarowa z siłownikiem ze... > Siłownik ze sprężyną powrotną typ BF... Otwieranie przegrody odcinającej za pomocą korbki ręcznej Zamykanie przegrody odcinającej Rys. 35: Sprawdzenie działania (bez napięcia zasilania) NIEBEZPIECZEŃSTWO! Zagrożenie związane z nieprawidłowym działaniem klapy przeciwpożarowej. Jeżeli klapę otwarto za pomocą dźwigni ręcznej (bez zasilania), wzrost temperatury (w przypadku pożaru) nie spowoduje jej uruchomienia. Oznacza to, że nie nastąpi zamknięcie przegrody odcinającej. Aby przywrócić działanie urządzenia, należy podłączyć zasilanie. Wymagania Przegroda odcinająca ZAMKNIĘTA 1. Umieścić korbkę 1 w otworze mechanizmu zwijającego sprężynę. 2. Obrócić korbkę w kierunku zgodnym ze strzałką 2 i zatrzymać ją gdy nastąpi opór. 3. Ustawić blokadę 3 w położeniu ð Przegroda klapy przeciwpożarowej pozostaje w położeniu OTWARTA. 4. Wyjąć korbkę. Rys. 36: Sprawdzenie działania (bez napięcia zasilania) PRZESTROGA! Wkładanie rąk do wnętrza klapy przeciwpożarowej podczas ruchu przegrody odcinającej grozi odniesieniem obrażeń. Nie wkładać rąk do klapy przeciwpożarowej gdy mechanizm wyzwalający jest włączony. Wymagania Przegroda odcinająca OTWARTA Ustawić blokadę 3 w położeniu ð Przegroda klapy zostaje zwolniona i zamyka się. 38 Klapa przeciwpożarowa Typ FKA-EU

39 Sprawdzenie poprawności działania Klapa przeciwpożarowa z siłownikiem ze... > Siłownik ze sprężyną powrotną typ BF Siłownik ze sprężyną powrotną typ BF... Wskaźnik położenia Zamykanie/otwieranie klapy z siłownikiem ze sprężyną powrotną Rys. 37: Termoelektryczny mechanizm wyzwalający BAE 1 Przełącznik do sprawdzenia poprawności działania 2 LED Dioda sygnalizacyjna 2 termoelektrycznego mechanizmu wyzwalającego świeci się gdy spełnione są następujące warunki: Podłączone jest zasilanie Wyłącznik termoelektryczny jest sprawny. Nie jest zmienione położenie przełącznika. Wskaźnik położenia przegrody odcinającej Położenie przegrody odcinającej wskazywane jest strzałką na siłowniku. Rys. 38: Wskaźnik położenia przegrody odcinającej 1 Przegroda odcinająca zamknięta 2 Przegroda odcinająca otwarta Rys. 39: Sprawdzenie poprawności działania PRZESTROGA! Wkładanie rąk do wnętrza klapy przeciwpożarowej podczas ruchu przegrody odcinającej grozi odniesieniem obrażeń. Nie wkładać rąk do klapy przeciwpożarowej gdy mechanizm wyzwalający jest włączony. Wymagania Podłączone jest zasilanie 1. Zmienić położenie przełącznika 1 i przytrzymać. ð Przełącznik przerywa obwód zasilania i przegroda klapy zamyka się. 2. Sprawdzić czy przegroda klapy jest zamknięta, sprawdzić czas zamykania. 3. Zwolnić przełącznik 1. ð Po ponownym podaniu napięcia przegroda klapy otwiera się. 4. Sprawdzić czy przegroda klapy jest otwarta, sprawdzić czas otwierania. Klapa przeciwpożarowa Typ FKA-EU 39

40 Sprawdzenie poprawności działania Klapa przeciwpożarowa z siłownikiem ze... > Siłownik ze sprężyną powrotną typ BF... Otwieranie przegrody odcinającej za pomocą korbki ręcznej Zamykanie przegrody odcinającej za pomocą korbki ręcznej Rys. 40: Sprawdzenie działania (bez napięcia zasilania) Rys. 41: Sprawdzenie działania (bez napięcia zasilania) NIEBEZPIECZEŃSTWO! Zagrożenie związane z nieprawidłowym działaniem klapy przeciwpożarowej. Jeżeli klapę otwarto za pomocą dźwigni ręcznej (bez zasilania), wzrost temperatury (w przypadku pożaru) nie spowoduje jej uruchomienia. Oznacza to, że nie nastąpi zamknięcie przegrody odcinającej. Aby przywrócić działanie urządzenia, należy podłączyć zasilanie. Wymagania Przegroda odcinająca ZAMKNIĘTA 1. Umieścić korbkę 1 w otworze mechanizmu zwijającego sprężynę. (Korbka przymocowana jest klipsem do przewodu zasilającego). 2. Obrócić korbkę w kierunku zgodnym ze strzałką 2 i zatrzymać ją gdy nastąpi opór. 3. Następnie szybko obrócić korbkę o około 90 w kierunku położenia "zamknięta". ð Przegroda klapy przeciwpożarowej pozostaje w położeniu OTWARTA. 4. Wyjąć korbkę. PRZESTROGA! Wkładanie rąk do wnętrza klapy przeciwpożarowej podczas ruchu przegrody odcinającej grozi odniesieniem obrażeń. Nie wkładać rąk do klapy przeciwpożarowej gdy mechanizm wyzwalający jest włączony. Wymagania Przegroda odcinająca OTWARTA 1. Umieścić korbkę 1 w otworze mechanizmu zwijającego sprężynę. (Korbka przymocowana jest klipsem do przewodu zasilającego). 2. Obrócić korbkę o ok. 90 w kierunku położenia otwarta aż do momentu kliknięcia. ð Przegroda klapy zostaje zwolniona i zamyka się. 3. Wyjąć korbkę. 40 Klapa przeciwpożarowa Typ FKA-EU

41 8.3 Sprawdzanie klap z zastosowaniem modułu sterującego Sprawdzanie klap z zastosowaniem modułu sterującego Sprawdzenie poprawności działania klapy wyposażonej w siłownik elektryczny można przeprowadzić z automatycznego modułu sterującego. Moduł sterujący powinien realizować następujące funkcje: Otwieranie i zamykanie klapy przeciwpożarowej w regularnych odstępach czasu (odstępy czasu ustawiane są przez właściciela lub użytkownika) Monitorowanie czasu pracy siłownika Automatyczne generowanie sygnału alarmu gdy czasy pracy siłownika są przekroczone i gdy klapa przeciwpożarowa zamknie się Zapisywanie wyników sprawdzania Wymagania te spełniają moduły TROXNETCOM na przykład TNC-EASYCONTROL lub AS-Interface. Szczegółowe informacje zawarte są w katalogu firmy TROX Ochrona przeciwpożarowa. Systemy TROXNETCOM pozwalają na automatyczne sprawdzanie poprawności działania klap, nie zastępują konserwacji i czyszczenia, które muszą być przeprowadzane w regularnych odstępach czasu lub w zależności od stanu produktu. Wyniki testów umożliwiają ocenę stanu technicznego instalacji (np. sprawdzenie czasu pracy siłowników). Mogą także wskazywać konieczność wykonania dodatkowych czynności pozwalających utrzymać prawidłowe funkcjonowanie systemu, np. czyszczenia systemu (kurz w instalacjach wywiewnych). Sprawdzenie poprawności działania Sprawdzanie klap z zastosowaniem moduł... Klapa przeciwpożarowa Typ FKA-EU 41

42 Uruchomienie 9 Uruchomienie Przed uruchomieniem Przed uruchomieniem każdą klapę przeciwpożarową należy poddać sprawdzeniu pozwalającemu ustalić jej faktyczny stan. W tabeli Ä 45 podano listę wymaganych czynności wykonywanych w ramach przeglądu. Działanie Podczas normalnej pracy urządzenia przegroda odcinająca jest otwarta, co umożliwia przepływ powietrza przez instalację wentylacyjną. Jeżeli temperatura w przewodzie wentylacyjnym lub temperatura otoczenia wzrasta w wyniku wystąpienia pożaru ( 72 C), następuje wyzwolenie mechanizmu termicznego i zamknięcie przegrody odcinającej klapy przeciwpożarowej. ZAMKNIĘTE klapy przeciwpożarowe Klapa przeciwpożarowa zamknięta podczas pracy systemu wentylacji lub klimatyzacji, w celu zapewnienia prawidłowej pracy musi zostać sprawdzona przed ponownym otwarciem Ä Przegląd na stronie Klapa przeciwpożarowa Typ FKA-EU

43 Konserwacja Punkty smarowania 10 Konserwacja 10.1 Informacje ogólne Ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa NIEBEZPIECZEŃSTWO! Niebezpieczeństwo porażenia prądem! Zabrania się dotykania elementów pod napięciem! Sprzęt elektryczny przewodzi niebezpieczne napięcie. Prace związane z elektrycznością wykonywać mogą tylko pracownicy posiadający odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Przed rozpoczęciem prac przy sprzęcie elektrycznym należy wyłączyć zasilanie. PRZESTROGA! Zagrożenia związane z przypadkowym uruchomieniem klapy przeciwpożarowej. Przypadkowe uruchomienie przegrody odcinającej lub innych części urządzenia grozi obrażeniami. Należy zabezpieczyć przegrodę odcinającą przed przypadkowym uruchomieniem. Konserwacja Klapa przeciwpożarowa nie musi być sprawdzana pod kątem zużycia, konieczne jest jednak regularne czyszczenie klapy podczas czyszczenia instalacji wentylacyjnej. Czyszczenie Klapa przeciwpożarowa może być czyszczona za pomocą suchej lub wilgotnej szmatki. Brud lub zanieczyszczenia, które przywarły mogą być usunięte za pomocą ogólnodostępnych, nieagresywnych środków czyszczących. Nie stosować środków żrących lub ostrych narzędzi (np. szczotek). Przegląd Działanie klapy przeciwpożarowej musi być sprawdzone przed uruchomieniem. Po uruchomieniu działanie klap musi być sprawdzane w określonych odstępach czasu. Należy przestrzegać lokalnie obowiązujących przepisów i wymogów budowlanych. Lista wymaganych czynności podana jest Ä na stronie 45. Wszystkie czynności sprawdzające należy udokumentować i ocenić osobno dla każdej klapy. Jeżeli którekolwiek z wymagań nie zostaną spełnione, należy podjąć działania naprawcze. Regularne wykonywanie czynności konserwacyjnych zapewnia stałą gotowość urządzenia do pracy, niezawodność działania oraz dłuższy okres użytkowania. Za wykonywanie czynności konserwacyjnych odpowiada właściciel lub użytkownik systemu. Do jego obowiązków należy zaplanowanie przeglądów konserwacyjnych, określenie ich zakresu w celu zapewnienia niezawodnego działania klapy przeciwpożarowej. Sprawdzenie poprawności działania Poprawność działania klapy należy sprawdzać nie rzadziej niż co sześć miesięcy, sprawdzenie powinno być przeprowadzone przez autoryzowany serwis firmy TROX-BSH, właściciela lub użytkownika budynku. Jeżeli wyniki dwóch kolejnych przeglądów w odstępie 6 miesięcy są pozytywne, następne czynności sprawdzające można przeprowadzić po upływie roku. Sprawdzenie poprawności działania musi być przeprowadzone zgodnie z wytycznymi następujących norm: PN-EN DIN (tylko na terenie Niemiec) PN-EN Sprawdzenie poprawności działania klapy wyposażonej w siłownik elektryczny można przeprowadzić z modułu sterującego Ä Sprawdzanie klap z zastosowaniem modułu sterującego na stronie 41. Naprawa Ze względów bezpieczeństwa prace naprawcze może wykonywać tylko wykwalifikowany fachowy personel. Dozwolone jest wykorzystywanie wyłącznie oryginalnych części zamiennych. Sprawdzenie poprawności działania Ä 36 wymagane jest po każdej naprawie urządzenia Punkty smarowania Oliwienie należy wykonywać wyłącznie w punktach smarowania i tylko w przypadku, gdy przegrody klapy nie można łatwo otworzyć lub zamknąć. Do smarowania należy używać wyłącznie olejów lub smarów nie zawierających żywic i kwasów. Klapa przeciwpożarowa Typ FKA-EU 43

44 Konserwacja Wymiana elementu topikowego Klapy przeciwpożarowe z elementem topikowym 10.3 Wymiana elementu topikowego Wymiana elementu topikowego Rys. 42: Punkty smarowania 1 Mechanizm wyzwalający 2 Sprężyna 3 Łożyska przegrody odcinającej (po obu stronach) Klapa przeciwpożarowa z siłownikiem ze sprężyną powrotną Rys. 44: Wyjmowanie uchwytu elementu topikowego 1. Zamknąć klapę przeciwpożarową Ä Zamykanie przegrody odcinającej na stronie 36. Położenie dźwigni przy zamkniętej przegrodzie klapy 1 2. Odkręcić śruby 2 uchwytu elementu topikowego Wyjąć uchwyt elementu topikowego z klapy przeciwpożarowej. Rys. 43: Punkty smarowania 1 Łożyska przekładni 2 Łożyska przegrody odcinającej (po obu stronach) Rys. 45: Wymiana elementu topikowego 4. Wprowadzić kołki uchwytu elementu topikowego 4 do odpowiadających otworów na specjalnym narzędziu 5 (artykuł nr E571NE0). 5. Za pomocą narzędzia ścisnąć sprężynę uchwytu elementu topikowego. 6. Zdjąć zużyty element topikowy, założyć nowy element topikowy 6 7. Umieścić uchwyt elementu topikowego w klapie przeciwpożarowej i przykręcić śrubami Sprawdzić poprawność działania. 44 Klapa przeciwpożarowa Typ FKA-EU

Zawory przeciwpożarowe

Zawory przeciwpożarowe Instrukcja montażu i eksploatacji PL/pl Zawory przeciwpożarowe Typ FV-EU z Deklaracją właściwości użytkowych DoP / FV-EU / DE / 002 Przed rozpoczęciem wszystkich prac przeczytać instrukcję! TROX BSH Technik

Bardziej szczegółowo

Klapa odcinająca do systemów wentylacji pożarowej

Klapa odcinająca do systemów wentylacji pożarowej Instrukcja montażu i eksploatacji Klapa odcinająca do systemów wentylacji pożarowej PL/pl Typ EKA-EU z Deklaracją właściwości użytkowych DoP / EKA-EU / 001 Przed rozpoczęciem wszystkich prac przeczytać

Bardziej szczegółowo

Przeciwpożarowe klapy odcinające

Przeciwpożarowe klapy odcinające //PL/ Przeciwpożarowe klapy odcinające Typ FKRS-EU Certyfikat Zgodności WE z normą PN-EN 0 88 - CPD - 0 / W The art of handling air TROX Austria GmbH (Sp. z o.o.) telefon +8 0 Oddział w Polsce fax +8 ul.

Bardziej szczegółowo

Klapa przeciwpożarowa

Klapa przeciwpożarowa Instrukcja montażu i eksploatacji PL/pl Klapa przeciwpożarowa Typ FKRS-EU z Deklaracją właściwości użytkowych DoP / FKRS-EU / DE / 003 Przed rozpoczęciem wszystkich prac przeczytać instrukcję! TROX BSH

Bardziej szczegółowo

Klapy przeciwpożarowe

Klapy przeciwpożarowe Instrukcja montażu i eksploatacji PL/pl Klapy przeciwpożarowe Typ FKRS-EU z Deklaracją właściwości użytkowych DoP / FKRS-EU / DE / 002 Przed rozpoczęciem wszystkich prac przeczytać instrukcję! TROX BSH

Bardziej szczegółowo

KWP-L KLAPY PRZECIWPOŻAROWE

KWP-L KLAPY PRZECIWPOŻAROWE KWP-L KLAPY PRZECIWPOŻAROWE Przeznaczenie: Klapy odcinające do instalacji wentylacyjnych. Funkcją tych klap jest powstrzymanie rozprzestrzeniania się ognia. Przeznaczenie Klapy przeciwpożarowe typu KWP-L

Bardziej szczegółowo

Przeciwpożarowe zawory powietrzne Typ FV-EU

Przeciwpożarowe zawory powietrzne Typ FV-EU 4/4.2/PL/1 Przeciwpożarowe zawory powietrzne Typ FV-EU Certyfikat Zgodności nr ITB-0059/W Aprobata Techniczna ITB nr AT-15-4455/9 TROX Austria GmbH (Sp. z o.o.) Oddział w Polsce ul. Techniczna 2 05-500

Bardziej szczegółowo

EI 90 (ve i o) S. EI 60 (ve i o) S. EI 30 (ve i o) S

EI 90 (ve i o) S. EI 60 (ve i o) S. EI 30 (ve i o) S KTM KLAPY PRZECIWPOŻAROWE Przeznaczenie: Klapy odcinające do instalacji wentylacyjnych. Funkcją tych klap jest powstrzymanie rozprzestrzeniania się ognia. Przeznaczenie EI 90 (ve i o) S Klapy przeciwpożarowe

Bardziej szczegółowo

i <-> o) S. Oprócz funkcji zabezpieczenia przeciwpożarowego pełnią również funkcję jednopunktowego nawiewu / wywiewu powietrza do pomieszczenia.

i <-> o) S. Oprócz funkcji zabezpieczenia przeciwpożarowego pełnią również funkcję jednopunktowego nawiewu / wywiewu powietrza do pomieszczenia. Zestaw nawiewny / wywiewny RK150 RK150 + KE - przeciwpożarowy zestaw nawiewny RK150 RK150 + KK - przeciwpożarowy zestaw wywiewny RK150 ZASTOSOWANIE Przeciwpożarowe zestawy nawiewne / wywiewne RK150 służą

Bardziej szczegółowo

Klapa odcinająca do systemów wentylacji pożarowej

Klapa odcinająca do systemów wentylacji pożarowej Instrukcja montażu i eksploatacji PL/pl Klapa odcinająca do systemów wentylacji pożarowej Typ EK-EU zgodnie z PN-EN12101-8 Deklaracja właściwości użytkowych DoP / EK-EU / 001 Przed rozpoczęciem wszystkich

Bardziej szczegółowo

2. ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ

2. ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ Zastosowanie: Przeciwpożarowe klapy odcinające typu RK150 służą do zabezpieczania pomieszczeń przed rozprzestrzenianiem się ognia i dymu poprzez przewody wentylacyjne w przypadku wybuchy pożaru. Nadrzędną

Bardziej szczegółowo

EK-JZ DO MECHANICZNYCH SYSTEMÓW ODDYMIANIA, SYSTEMÓW NADCIŚNIENIOWYCH, DO GRAWITACYJNYCH SYSTEMÓW USUWANIA DYMU I GORĄCYCH GAZÓW, A TAKŻE JAKO

EK-JZ DO MECHANICZNYCH SYSTEMÓW ODDYMIANIA, SYSTEMÓW NADCIŚNIENIOWYCH, DO GRAWITACYJNYCH SYSTEMÓW USUWANIA DYMU I GORĄCYCH GAZÓW, A TAKŻE JAKO Strona główna > Produkty > Ochrona przeciwpożarowa i przeciwdymowa > Klapy wentylacji pożarowej > EK-JZ EK-JZ DO MECHANICZNYCH SYSTEMÓW ODDYMIANIA, SYSTEMÓW NADCIŚNIENIOWYCH, DO GRAWITACYJNYCH SYSTEMÓW

Bardziej szczegółowo

Deklaracja właściwości użytkowych

Deklaracja właściwości użytkowych Produkt Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: FKRS-EU Zastosowanie Klapa przeciwpożarowa Producent TROX GmbH Telefon +49 (0)2845 2020 Telefaks +49 (0)2845 202265 Heinrich-Trox-Platz E-mail trox@trox.de

Bardziej szczegółowo

Klapa przeciwpożarowa

Klapa przeciwpożarowa 4/17/PL/3 Klapa przeciwpożarowa Typ FKA-EU The art of handling air TROX Austria GmbH (Sp. z o.o.) telefon +48 22 717 14 70 Oddział w Polsce fax +48 22 717 14 72 ul. Techniczna 2 e-mail trox@trox.pl 05-500

Bardziej szczegółowo

Typ EK-EU DO MECHANICZNYCH SYSTEMÓW ODDYMIANIA I JAKO NAWIEW POWIETRZA KOMPENSACYJNEGO

Typ EK-EU DO MECHANICZNYCH SYSTEMÓW ODDYMIANIA I JAKO NAWIEW POWIETRZA KOMPENSACYJNEGO Strona główna > Produkty > Ochrona przeciwpożarowa i przeciwdymowa > Klapy wentylacji pożarowej > Type EK-EU Typ EK-EU DO MECHANICZNYCH SYSTEMÓW ODDYMIANIA I JAKO NAWIEW POWIETRZA KOMPENSACYJNEGO Prostokątne

Bardziej szczegółowo

Deklaracja właściwości użytkowych

Deklaracja właściwości użytkowych Produkt Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: EK-JZ Zastosowanie Klapa odcinająca do systemów wielostrefowej wentylacji pożarowej Producent TROX GmbH Telefon +49 (0)2845 2020 Telefaks +49 (0)2845

Bardziej szczegółowo

Deklaracja właściwości użytkowych

Deklaracja właściwości użytkowych Produkt Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: FKRS-EU Zastosowanie Klapa przeciwpożarowa Producent TROX GmbH Telefon +49 (0)2845 2020 Telefaks +49 (0)2845 202265 Heinrich-Trox-Platz E-mail trox@trox.de

Bardziej szczegółowo

mcr FS przeciwpożarowe klapy transferowe przeznaczenie 7.1. dokumenty dopuszczające 7.2. odporność ogniowa 7.3. wersje 7.4. zastosowanie 7.5.

mcr FS przeciwpożarowe klapy transferowe przeznaczenie 7.1. dokumenty dopuszczające 7.2. odporność ogniowa 7.3. wersje 7.4. zastosowanie 7.5. 7.1. przeznaczenie Klapy przeciwpożarowe typu mcr FS są przeznaczone do transferu (przepływu) powietrza przez przegrody budowlane oraz oddzielenia strefy zagrożonej pożarem od reszty budynku i zapewnienia

Bardziej szczegółowo

Deklaracja właściwości użytkowych

Deklaracja właściwości użytkowych Produkt Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: FK-EU Zastosowanie Przeciwpożarowe klapy odcinające Producent TROX GmbH Telefon +49 (0)2845 2020 Telefaks +49 (0)2845 202265 Heinrich-Trox-Platz

Bardziej szczegółowo

ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ

ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ RK150-HO-KE przeciwpożarowy zestaw nawiewny RK150 RK150-HO-KK przeciwpożarowy zestaw wywiewny RK150 RK150-HE-KE przeciwpożarowy zestaw nawiewny RK150 RK150-HE-KK przeciwpożarowy zestaw wywiewny RK150 Zastosowanie:

Bardziej szczegółowo

przeciwpożarowe klapy jednopłaszczyznowe - odcinające i oddymiające

przeciwpożarowe klapy jednopłaszczyznowe - odcinające i oddymiające mcr FI PRO 4.1. przeznaczenie Klapy przeciwpożarowe typu mcr FI PRO są przeznaczone do oddzielenia strefy zagrożonej pożarem od reszty budynku oraz zapewnienia właściwych warunków ewakuacji dzięki wentylacji

Bardziej szczegółowo

7/S5. Klapy przeciwpożarowe FD40. www.klimaoprema.pl

7/S5. Klapy przeciwpożarowe FD40. www.klimaoprema.pl 7/S5 Klapy przeciwpożarowe FD40 386 www.klimaoprema.pl 7/S5 v 2.5 (en) Klapy przeciwpożarowe FD40 www.klimaoprema.pl 387 Klapy - FD40 Klapy przeciwpożarowe, typ FD 40 Instalowane w przegrodach miedzy strefami

Bardziej szczegółowo

KTM KLAPY PRZECIWPOŻAROWE

KTM KLAPY PRZECIWPOŻAROWE KTM KLAPY PRZECIWPOŻAROWE Przeznaczenie: Klapy odcinające do instalacji wentylacyjnych. Funkcją tych klap jest powstrzymanie rozprzestrzeniania się ognia. Przeznaczenie Klapy przeciwpożarowe typu KTM przeznaczone

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu klapy przeciwpożarowej typu WKP

Instrukcja montażu klapy przeciwpożarowej typu WKP Instrukcja montażu klapy przeciwpożarowej typu WKP strona 1 z 6 1. Instrukcja montażu urządzenia Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić czy podczas transportu lub składowania nie doszło do jakichkolwiek

Bardziej szczegółowo

FDA2-12-T / FDA2-12-M

FDA2-12-T / FDA2-12-M Opis FDA2-12 stosowane w wentylacji ogólnej, jako zabezpieczenia uniemożliwiające przedostawanie się dymu i ognia pomiędzy wydzielonymi sąsiednimi strefami pożarowymi. Przedmiotowe klapy odcinające sklasyfikowano

Bardziej szczegółowo

WKP-P KLAPY WENTYLACJI POŻAROWEJ

WKP-P KLAPY WENTYLACJI POŻAROWEJ WKP-P KLPY WENTYLCJI POŻROWEJ Przeznaczenie: Klapy do instalacji pożarowych, pełnią funkcję odcinającą oraz służą do odprowadzania dymu ze strefy objętej pożarem. Przeznaczenie Klapy przeciwpożarowe typu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i eksploatacji Klapa przeciwpożarowa typ FKRS-EU

Instrukcja montażu i eksploatacji Klapa przeciwpożarowa typ FKRS-EU Instrukcja montażu i eksploatacji Klapa przeciwpożarowa typ FKRS-EU The art of handling air Spis treści 1 Informacje ogólne 3 Dokumenty powiązane 3 Symbole stosowane w niniejszej instrukcji 3 Tabliczka

Bardziej szczegółowo

KWP-EX KLAPA PRZECIWPOŻAROWA ODCINAJĄCA, PRZECIWWYBUCHOWA

KWP-EX KLAPA PRZECIWPOŻAROWA ODCINAJĄCA, PRZECIWWYBUCHOWA KWP-EX KLAPA PRZECIWPOŻAROWA ODCINAJĄCA, PRZECIWWYBUCHOWA Przeznaczenie: Klapy przeciwpożarowe w wykonaniu przeciwwybuchowym typu KWP-Ex przeznaczone są do montażu w instalacjach wentylacyjnych jako przegrody

Bardziej szczegółowo

KWP-P-E KLAPY PRZECIWPOŻAROWE

KWP-P-E KLAPY PRZECIWPOŻAROWE KWP-P-E KLAPY PRZECIWPOŻAROWE Przeznaczenie: Klapy do instalacji pożarowych, pełnią funkcję odcinającą, oraz służą do odprowadzania dymu ze strefy objętej pożarem. Przeznaczenie Klapy przeciwpożarowe typu

Bardziej szczegółowo

Klapy odcinające do sys temów wentylacji pożarowej

Klapy odcinające do sys temów wentylacji pożarowej .1 X X testregistrierung Przegroda klapy typu EK- EU Klapy odcinające do sys temów wentylacji pożarowej Typ z siłownikiem otwórz/zamknij Oznakowanie CE zgod nie z Rozporządzeniem Unii Europejskiej Opcjonalnie

Bardziej szczegółowo

ZAWORY PRZECIWPOŻAROWE

ZAWORY PRZECIWPOŻAROWE ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ. ZAWORY PRZECIWPOŻAROWE Zawory przeciwpożarowe typu ZPp60 ZASTOSOWANIE Przeciwpożarowe zawory odcinające służą do zabezpieczania pomieszczeń przed rozprzestrzenianiem się

Bardziej szczegółowo

KWP-L INSTRUKCJA MONTAŻU. Strefa wentylacji pożarowej. Klapy Przeciwpożarowe Odcinające

KWP-L INSTRUKCJA MONTAŻU. Strefa wentylacji pożarowej. Klapy Przeciwpożarowe Odcinające Strefa wentylacji pożarowej INSTRUKCJA MONTAŻU KWP-L Klapy Przeciwpożarowe Odcinające SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciepłownicza 29 / 31-587 Kraków tel. +48 12 680 20 80 / e-mail: info@smay.eu www.smay.eu Wersja

Bardziej szczegółowo

Informacja o produkcie

Informacja o produkcie Informacja o produkcie Małogabarytowa klapa przeciwpożarowa typ TEC Klasyfikacja odporności ogniowej zgodnie z PN-EN 13501-3 Niski poziom hałasu Dostępna w następujących wielkościach: DN 80, 100 i 125

Bardziej szczegółowo

ODCINAJĄCYCH TYPU KWP-L W PRZEGRODACH OGNIOWYCH

ODCINAJĄCYCH TYPU KWP-L W PRZEGRODACH OGNIOWYCH 31-587 Kraków, ul. Ciepłownicza 29 tel. (0-12) 680 20 80 fax. (0-12) 684 39 83 Sp. z o.o. INSTRUKCJA MONTAśU PRZECIWPOśAROWYCH KLAP ODCINAJĄCYCH TYPU KWP-L W PRZEGRODACH OGNIOWYCH 1. Przed przystąpieniem

Bardziej szczegółowo

mcr ZIPP przeciwpożarowe zawory odcinające przeznaczenie 8.1. dokumenty dopuszczające 8.2. odporność ogniowa 8.3. wersje 8.4. zastosowanie 8.5.

mcr ZIPP przeciwpożarowe zawory odcinające przeznaczenie 8.1. dokumenty dopuszczające 8.2. odporność ogniowa 8.3. wersje 8.4. zastosowanie 8.5. 8.1. przeznaczenie Zawory przeciwpożarowe typu mcr ZIPP są przeznaczone do oddzielenia strefy zagrożonej pożarem od reszty budynku oraz do transferu (przepływu) powietrza przez przegrody budowlane i zapewnienia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU KLAP PRZECIWPOŻAROWYCH TYPU KTS-O-(E)S W PRZEGRODZIE BUDOWLANEJ. (wersja 3.0)

INSTRUKCJA MONTAŻU KLAP PRZECIWPOŻAROWYCH TYPU KTS-O-(E)S W PRZEGRODZIE BUDOWLANEJ. (wersja 3.0) 31-587 Kraków, ul. Ciepłownicza 29 tel. (0-12) 680 20 80 fax. (0-12) 684 39 83 Sp. z o.o. INSTRUKCJA MONTAŻU KLAP PRZECIWPOŻAROWYCH TYPU KTS-O-(E)S W PRZEGRODZIE BUDOWLANEJ (wersja 3.0) UWAGA: Niniejsza

Bardziej szczegółowo

KTM INSTRUKCJA MONTAŻU. Strefa wentylacji pożarowej. Klapy Przeciwpożarowe Odcinające

KTM INSTRUKCJA MONTAŻU. Strefa wentylacji pożarowej. Klapy Przeciwpożarowe Odcinające Strefa wentylacji pożarowej INSTRUKCJA MONTAŻU KTM Klapy Przeciwpożarowe Odcinające SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciepłownicza 29 / 31-587 Kraków tel. +48 12 680 20 80 / e-mail: info@smay.eu www.smay.eu Wersja

Bardziej szczegółowo

AAmulti. i«o)s1000c

AAmulti. i«o)s1000c Bateria klap odcinających mcr FID S/V lub mcr FID S/V-M przeznaczona jest do zabudowy w systemach wentylacji pożarowej uruchamianych automatycznie. Bateria klap może składać się z dwóch lub trzech klap

Bardziej szczegółowo

CDH. Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Instrukcja Obsługi. Czerpnia powietrza

CDH. Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Instrukcja Obsługi. Czerpnia powietrza Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Instrukcja Obsługi CDH Czerpnia powietrza SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciepłownicza 29 / 31-587 Kraków tel. +48 12 680 20 80 / e-mail: info@smay.eu www.smay.eu 1 1. WSTĘP Celem

Bardziej szczegółowo

Okrągłe klapy przeciwpożarowe odcinające FDA-12

Okrągłe klapy przeciwpożarowe odcinające FDA-12 Okrągłe klapy przeciwpożarowe odcinające FDA-12 FDA-12-T/FDA-12-M Opis FDA-12 stosowane w wentylacji ogólnej, jako zabezpieczenia uniemożliwiające przedostawanie się dymu i ognia pomiędzy wydzielonymi

Bardziej szczegółowo

Klapa odcinająca do systemów wentylacji pożarowej

Klapa odcinająca do systemów wentylacji pożarowej Instrukcja montażu i eksploatacji PL/pl Klapa odcinająca do systemów wentylacji pożarowej Typ EK-JZ zgodnie z PN-EN12101-8 Deklaracja właściwości użytkowych DoP / EK-JZ / 002 Przed rozpoczęciem wszystkich

Bardziej szczegółowo

Sp. z o.o. INSTRUKCJA MONTAśU PRZECIWPOśAROWYCH KLAP ODCINAJĄCYCH TYPU KPO120 W PRZEGRODACH OGNIOWYCH

Sp. z o.o. INSTRUKCJA MONTAśU PRZECIWPOśAROWYCH KLAP ODCINAJĄCYCH TYPU KPO120 W PRZEGRODACH OGNIOWYCH 31-587 Kraków, ul. Ciepłownicza 29 tel. (0-12) 680 20 80 fax. (0-12) 684 39 83 Sp. z o.o. INSTRUKCJA MONTAśU PRZECIWPOśAROWYCH KLAP ODCINAJĄCYCH TYPU KPO120 W PRZEGRODACH OGNIOWYCH UWAGA: Niniejsza instrukcja

Bardziej szczegółowo

KTM-ME-VAV KLAPA PRZECIWPOŻAROWA

KTM-ME-VAV KLAPA PRZECIWPOŻAROWA -VAV KLAPA PRZECIWPOŻAROWA Przeznaczenie: Zapobieganie rozprzestrzeniania się ognia, temperatury dymu przewodami wentylacyjnymi przypadku wybuchu pożaru. Przeznaczenie Przeciwpożarowa klapa odcinająca

Bardziej szczegółowo

2. ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ

2. ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ Zastosowanie: Przeciwpożarowe zawory odcinające typu ZPp120 służą do zabezpieczania pomieszczeń przed rozprzestrzenianiem się ognia i dymu poprzez przewody wentylacyjne w przypadku wybuchy pożaru. Nadrzędną

Bardziej szczegółowo

OPIS PRODUKTU ZASTOSOWANIE SPOSÓB MONTAŻU DOSTĘPNOŚĆ ZGODNOŚĆ. TRANSPORT i PRZECHOWYWANIE ALFA FR BOARD A TDS EW

OPIS PRODUKTU ZASTOSOWANIE SPOSÓB MONTAŻU DOSTĘPNOŚĆ ZGODNOŚĆ. TRANSPORT i PRZECHOWYWANIE ALFA FR BOARD A TDS EW OPIS PRODUKTU Płyta ogniochronna ALFA FR BOARD A składa się z płyty z wełny mineralnej o gęstości 150kg/m 3 i grubości 60mm pokrytej jednostronnie powłoką z farby ablacyjnej ALFA FR COAT A o grubości warstwy

Bardziej szczegółowo

Klapa przeciwpożarowa

Klapa przeciwpożarowa 4/17/PL/1 Klapa przeciwpożarowa Typ FKA-EU Aprobata Techniczna ITB AT-15-6489/2009 Certyfikat Zgodności ITB-0877/W The art of handling air TROX Austria GmbH (Sp. z o.o.) Oddział w Polsce ul. Techniczna

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Techniczno-Ruchowa

Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Dokumentacja Techniczno-Ruchowa WKP W BUDOWLANEJ PRZEGRODZIE SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciepłownicza 29 / 31-587 Kraków tel. +48 12 680 20 80 / e-mail: info@smay.eu www.smay.eu Wersja 1.1 Firma SMAY zastrzega

Bardziej szczegółowo

Klapa przeciwpożarowa ETCE

Klapa przeciwpożarowa ETCE Klapa przeciwpożarowa ETCE Klapa przeciwpożarowa Veloduct ETCE posiada oznakowanie CE zgodnie z normą PN-EN 15650:2010 i została przetestowana zgodnie z normą PN-EN 1366-2. ETCE spełnia wymogi klasy odporności

Bardziej szczegółowo

KTS INSTRUKCJA MONTAŻU. Strefa wentylacji pożarowej. Klapy Przeciwpożarowe Odcinające

KTS INSTRUKCJA MONTAŻU. Strefa wentylacji pożarowej. Klapy Przeciwpożarowe Odcinające Strefa wentylacji pożarowej INSTRUKCJA MONTAŻU KTS Klapy Przeciwpożarowe Odcinające SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciepłownicza 29 / 31-587 Kraków tel. +48 12 680 20 80 / e-mail: info@smay.eu www.smay.eu Wersja

Bardziej szczegółowo

Przeciwpożarowe klapy odcinające

Przeciwpożarowe klapy odcinające 4/15/PL/1 Przeciwpożarowe klapy odcinające Typ FKRS-EU Aprobata techniczna ITB AT-15-7541/2008 Certyfikat Zgodności ITB-1735/W TROX Austria GmbH (Sp. z o.o.) Oddział w Polsce ul. Techniczna 2 05-500 Piaseczno

Bardziej szczegółowo

KLAPA ODCINAJĄCA V370

KLAPA ODCINAJĄCA V370 KLAPA ODCINAJĄCA V370 FRAPOL Sp. z o. o. V370 Klapa odcinająca V370 1 ZASTOSOWANIE: Przeciwpożarowe klapy odcinające typu V370 przeznaczone do zabezpieczania pomieszczeń przed rozprzestrzenianiem się ognia

Bardziej szczegółowo

KWP-O-E(S) Klapy Przeciwpożarowe Odcinające

KWP-O-E(S) Klapy Przeciwpożarowe Odcinające Strefa wentylacji pożarowej INSTRUKCJA MONTAŻU KWP-O-E(S) Klapy Przeciwpożarowe Odcinające SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciepłownicza 29 / 31-587 Kraków tel. +48 12 680 20 80 / e-mail: info@smay.eu www.smay.eu

Bardziej szczegółowo

Nawiewniki ST-H. Nawiewniki z filtrem absolutnym. Dokumentacja Techniczno- Ruchowa

Nawiewniki ST-H. Nawiewniki z filtrem absolutnym. Dokumentacja Techniczno- Ruchowa Nawiewniki ST-H Nawiewniki z filtrem absolutnym Dokumentacja Techniczno- Ruchowa Wer.09-2017 FRAPOL Sp. z o. o. Klapy V330M Przeciwpożarowe klapy prostokątne do systemów wentylacyjnych 2 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Pobór mocy praca w spoczynku moc znamionowa. Styk pomocniczy. silnik. sprężyna powrotna

Pobór mocy praca w spoczynku moc znamionowa. Styk pomocniczy. silnik. sprężyna powrotna Karta katalogowa SF230A-S2 Siłownik ze sprężyną powrotną, do przestawiania przepustnic powietrza w systemach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w budynkach. Do przepustnic o powierzchni do ok. 4 m 2 Moment

Bardziej szczegółowo

Przeciwpożarowe klapy odcinające

Przeciwpożarowe klapy odcinające . X X testregistrierung z elementem topikowym 72 C lub 95 C Przeciwpożarowe klapy odcinające Typ Oznakowanie CE zgodnie z Rozporządzeniem Unii Europejskiej Opcjonalnie TROXNETCOM Certyfikat ATEX Kompaktowe

Bardziej szczegółowo

Klapa przeciwpożarowa ETCE Instrukcje dotyczące montażu, obsługi i konserwacji 02/2016

Klapa przeciwpożarowa ETCE Instrukcje dotyczące montażu, obsługi i konserwacji 02/2016 Klapa przeciwpożarowa ETCE Instrukcje dotyczące montażu, obsługi i konserwacji 0/06 ontaż Klapę przeciwpożarową ETCE należy montować zgodnie z instrukcjami montażu na stronach 5. Działanie i kontrola funkcjonalności

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI PRZECIWPOŻAROWYCH ZAWORÓW ODCINAJĄCYCH ZPp120

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI PRZECIWPOŻAROWYCH ZAWORÓW ODCINAJĄCYCH ZPp120 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI PRZECIWPOŻAROWYCH ZAWORÓW ODCINAJĄCYCH ZPp120 DOKUMENTACJA TECHNICZNO- RUCHOWA INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA PRZECIWPOŻAROWE ZAWORY ODCINAJĄCE

Bardziej szczegółowo

OPIS PRODUKTU ZGODNOŚĆ ZASTOSOWANIE DOSTĘPNOŚĆ TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE. Nr Artykułu . ELEMENTY WCHODZĄCE W SKŁAD SYSTEMU: Ściany elastyczne:

OPIS PRODUKTU ZGODNOŚĆ ZASTOSOWANIE DOSTĘPNOŚĆ TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE. Nr Artykułu . ELEMENTY WCHODZĄCE W SKŁAD SYSTEMU: Ściany elastyczne: OPIS PRODUKTU Płyta ogniochronna ALFA FR BOARD to płyta z wełny mineralnej o gęstości 160 kg/m 3 pokryta jednostronnie lub obustronnie akrylową farbą pęczniejącą Zastosowanie odpowiedniego typu płyty zależy

Bardziej szczegółowo

OPIS PRODUKTU ZASTOSOWANIE ZGODNOŚĆ SPOSÓB MONTAŻU. PRZECHOWYWANIE i UTYLIZACJA

OPIS PRODUKTU ZASTOSOWANIE ZGODNOŚĆ SPOSÓB MONTAŻU. PRZECHOWYWANIE i UTYLIZACJA OPIS PRODUKTU. Dostępne średnice: 32mm 355mm Klasa odporności ogniowej: EI 120 - EI 240 Kołnierze składają się z zewnętrznej obudowy w kształcie opaski wykonanej z blachy stalowej o grubości 1,0 mm zabezpieczonej

Bardziej szczegółowo

Informacja o produkcie Przepustnica odcinająca w wersji Ex AK-Ex

Informacja o produkcie Przepustnica odcinająca w wersji Ex AK-Ex AK-Ex 1 Przepustnica odcinająca Przepustnica odcinająca AK-EX z siłownikiem w wersji Ex przeznaczona jest do odcinania przepływu strumienia, należy do II grupy urządzeń stosowanych w przestrzeniach zagrożonych

Bardziej szczegółowo

KWP-O-E(S) KLAPY PRZECIWPOŻAROWE. Przeznaczenie. Warianty wykonania. Opis techniczny urządzenia

KWP-O-E(S) KLAPY PRZECIWPOŻAROWE. Przeznaczenie. Warianty wykonania. Opis techniczny urządzenia KWP-O-E(S) KLAPY PRZECIWPOŻAROWE Przeznaczenie: Klapy odcinające do instalacji wentylacyjnych. Funkcją tych klap jest powstrzymanie rozprzestrzeniania się ognia. Przeznaczenie Klapy przeciwpożarowe typu

Bardziej szczegółowo

Typ VSD15 Z WĄSKĄ SZCZELINĄ CZOŁOWĄ. Strona główna > Produkty > Nawiewniki > Nawiewniki szczelinowe > Typ VSD 15

Typ VSD15 Z WĄSKĄ SZCZELINĄ CZOŁOWĄ. Strona główna > Produkty > Nawiewniki > Nawiewniki szczelinowe > Typ VSD 15 Typ VSD15 Z WĄSKĄ SZCZELINĄ CZOŁOWĄ Nawiewniki szczelinowe o szerokości szyny czołowej 15 mm (szerokość nominalna) i z regulowanymi kierownicami powietrza Długości nominalne od 600 do 1500 mm, 1 szczelina

Bardziej szczegółowo

2. ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ

2. ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ Zastosowanie: Przeciwpożarowe zawory odcinające typu ZPp60 służą do zabezpieczania pomieszczeń przed rozprzestrzenianiem się ognia i dymu poprzez przewody wentylacyjne w przypadku wybuchy pożaru. Nadrzędną

Bardziej szczegółowo

OPIS PRODUKTU ZASTOSOWANIE ZGODNOŚĆ INTU FR GRILLE TDS 1. niestandardowe rozmiary kratek

OPIS PRODUKTU ZASTOSOWANIE ZGODNOŚĆ INTU FR GRILLE TDS 1. niestandardowe rozmiary kratek . OPIS PRODUKTU odporność ogniowa 60, 120 i 240 minut przepływ powietrza do 80% maksymalne wymiary pojedynczej kratki: okrągłe - Ø 400 []; prostokątne 600 x 600 [] niestandardowe rozmiary kratek Przeciwpożarowe

Bardziej szczegółowo

OPIS PRODUKTU -- ZASTOSOWANIE SPOSÓB MONTAŻU. Dostępne średnice: 32mm 355mm Klasa odporności ogniowej: EI 120 - EI 240

OPIS PRODUKTU -- ZASTOSOWANIE SPOSÓB MONTAŻU. Dostępne średnice: 32mm 355mm Klasa odporności ogniowej: EI 120 - EI 240 OPIS PRODUKTU Dostępne średnice: 32mm 355mm Klasa odporności ogniowej: EI 120 - EI 240 Kołnierze składają się z zewnętrznej obudowy w kształcie opaski wykonanej z blachy stalowej o grubości 1,0 mm zabezpieczonej

Bardziej szczegółowo

Aktywna kapilara do pomiaru najniższej temperatury w zakresie 0 15 C Napięcie zasilania 24 V AC Sygnał pomiarowy V DC

Aktywna kapilara do pomiaru najniższej temperatury w zakresie 0 15 C Napięcie zasilania 24 V AC Sygnał pomiarowy V DC Czujnik przeciwzamrożeniowy do stosowania po stronie powietrza QAF63.2-J QAF63.6-J Aktywna kapilara do pomiaru najniższej temperatury w zakresie 0 15 C Napięcie zasilania 24 V AC Sygnał pomiarowy 0...10

Bardziej szczegółowo

SMPZ-3. Zastosowania. Własności techniczne. mechaniczne. SMOKE MASTER Panel kontrolny

SMPZ-3. Zastosowania. Własności techniczne. mechaniczne. SMOKE MASTER Panel kontrolny 1 003 SMOKE MASTER Panel kontrolny (dla regulacji ciśnienia w układach napowietrzania klatek schodowych) SMPZ-3 Skala x:x Panel kontrolny służy do zdalnej kontroli systemu regulacji ciśnienia SMOKE MASTER

Bardziej szczegółowo

mcr WIP przeciwpożarowe klapy żaluzjowe odcinające

mcr WIP przeciwpożarowe klapy żaluzjowe odcinające 6.1. przeznaczenie Klapy przeciwpożarowe mcr WIP są przeznaczone do zabezpieczenia instalacji wentylacji ogólnej, pożarowej, a także mieszanej (połączenie wentylacji ogólnej i pożarowej) w miejscu przechodzenia

Bardziej szczegółowo

przeciwpożarowe klapy jednopłaszczyznowe - odcinające i oddymiające

przeciwpożarowe klapy jednopłaszczyznowe - odcinające i oddymiające 3.1. przeznaczenie Klapy przeciwpożarowe mcr FI S są przeznaczone do oddzielenia strefy zagrożonej pożarem od reszty budynku oraz zapewnienia właściwych warunków ewakuacji dzięki wentylacji pożarowej.

Bardziej szczegółowo

KWP-O-E(S) KLAPY PRZECIWPOŻAROWE

KWP-O-E(S) KLAPY PRZECIWPOŻAROWE KWP-O-E(S) KLAPY PRZECIWPOŻAROWE Przeznaczenie: Klapy odcinające do instalacji wentylacyjnych. Funkcją tych klap jest powstrzymanie rozprzestrzeniania się ognia. Przeznaczenie Klapy przeciwpożarowe typu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU KWP-BATERIE

INSTRUKCJA MONTAŻU KWP-BATERIE Strefa wentylacji pożarowej INSTRUKCJA MONTAŻU KWP-BATERIE Klapy Przeciwpożarowe Odcinające SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciepłownicza 29 / 31-587 Kraków tel. +48 12 680 20 80 / e-mail: info@smay.eu www.smay.eu

Bardziej szczegółowo

VDL DO WYSOKICH POMIESZCZEŃ, Z REGULOWANYMI KIEROWNICAMI POWIETRZA

VDL DO WYSOKICH POMIESZCZEŃ, Z REGULOWANYMI KIEROWNICAMI POWIETRZA Strona główna > Produkty > Nawiewniki > Nawiewniki sufitowe > Nawiewniki wirowe > VDL VDL DO WYSOKICH POMIESZCZEŃ, Z REGULOWANYMI KIEROWNICAMI POWIETRZA Okrągłe, wirowe nawiewniki sufitowe, z kierownicami

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenia ogniochronne kanałów wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i oddymiających systemem CONLIT PLUS

Zabezpieczenia ogniochronne kanałów wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i oddymiających systemem CONLIT PLUS EIS 0 EIS 0 SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ OGNIOCRONNYC EIS ROCKWOOL 0 EIS 0 Zabezpieczenia ogniochronne kanałów wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i oddymiających systemem.. 7 Talerzyk zaciskowy Szpilki zgrzewane

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ OGNIOCHRONNYCH EIS 60 EIS 120 SYSTEM CONLIT PLUS DO ZABEZPIECZEŃ KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH, KLIMATYZACYJNYCH I ODDYMIAJĄCYCH

SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ OGNIOCHRONNYCH EIS 60 EIS 120 SYSTEM CONLIT PLUS DO ZABEZPIECZEŃ KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH, KLIMATYZACYJNYCH I ODDYMIAJĄCYCH SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ OGNIOCHRONNYCH EIS 0 EIS 0 SYSTEM CONLIT PLUS DO ZABEZPIECZEŃ KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH, KLIMATYZACYJNYCH I ODDYMIAJĄCYCH Zabezpieczenia ogniochronne kanałów wentylacyjnych, klimatyzacyjnych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU. Ostatnia aktualizacja: STRONA 1/5

INSTRUKCJA MONTAŻU. Ostatnia aktualizacja: STRONA 1/5 Ostatnia aktualizacja: 13-08-2013 STRONA 1/5 Dostępne średnice: 32mm 355mm Klasa odporności ogniowej: EI 120 - EI 240 Kołnierze składają się z zewnętrznej obudowy w kształcie opaski, wykonanej z blachy

Bardziej szczegółowo

Zalecane do stosowania w pomieszczeniach o wysokości do 4,0m. The art of handling air

Zalecane do stosowania w pomieszczeniach o wysokości do 4,0m. The art of handling air T 2.//PL/1 Nawiewniki sufitowe Typ DLQL Zalecane do stosowania w pomieszczeniach o wysokości do 4,0m The art of handling air TROX Austria GmbH (Sp. z o.o.) Oddział w Polsce ul. Techniczna 2 05-0 Piaseczno

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU KWP-O-(E)S W PRZEGRODZIE BUDOWLANEJ

INSTRUKCJA MONTAŻU KWP-O-(E)S W PRZEGRODZIE BUDOWLANEJ Instrukcja montażu baterii klap KWP-O-(E)S 31-587 Kraków, ul. Ciepłownicza 29 tel. (0-12) 680 20 80 fax. (0-12) 684 39 83 Sp. z o.o. INSTRUKCJA MONTAŻU KWP-O-(E)S W PRZEGRODZIE BUDOWLANEJ (wersja 3.0)

Bardziej szczegółowo

OPIS PRODUKTU ZASTOSOWANIE ZGODNOŚĆ DOSTĘPNOŚĆ TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE. Ściany elastyczne: Ściany sztywne: Stropy sztywne: Artykuł nr

OPIS PRODUKTU ZASTOSOWANIE ZGODNOŚĆ DOSTĘPNOŚĆ TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE. Ściany elastyczne: Ściany sztywne: Stropy sztywne: Artykuł nr OPIS PRODUKTU Odporność ogniowa do 240 minut Dostępność: kartusz 310ml i opakowanie 600ml Kolor: biały Montaż w ścianach i stropach Posiada właściwości ognioszczelne, gazoszczelne, dymoszczelne Długi okres

Bardziej szczegółowo

3M TM Fire Barrier DW 615+ Narzędzia dostępne na rynku

3M TM Fire Barrier DW 615+ Narzędzia dostępne na rynku 3M TM Fire Barrier DW 615+ Narzędzia dostępne na rynku 38 EN-1366-1 Badania odporności ogniowej instalacji użytkowych Część 1: Kanały wentylacyjne Kanał wentylacyjny: Norma Wyprodukowany zgodnie z EN 1505

Bardziej szczegółowo

Przepustnica DKG Spis treści Opis... 3 Wykonanie i wymiary... 4 Dane techniczne... 5

Przepustnica DKG Spis treści Opis... 3 Wykonanie i wymiary... 4 Dane techniczne... 5 Przepustnica DKG BSH KLIMA POLSKA Sp. z o.o. ul. Kolejowa 13, Stara Iwiczna 05-500 Piaseczno Telefon: +48 22 737 18 58 Telefax +48 22 737 18 59 biuro@bsh.pl www.bsh.pl Spis treści Opis... 3 Materiał...

Bardziej szczegółowo

Siłowniki wrzecionowe GEZE E 350 N, E 250, E 250-VdS Instrukcja montażu

Siłowniki wrzecionowe GEZE E 350 N, E 250, E 250-VdS Instrukcja montażu Siłowniki wrzecionowe GEZE E 350 N, E 250, E 250-VdS Instrukcja montażu Uwaga: Siłowniki powinny być montowane przez pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje Instalację elektryczną powinien podłączać

Bardziej szczegółowo

DLQL DO POZIOMEGO, JEDNO DO CZTEROSTRONNEGO NAWIEWU POWIETRZA, DO STREF KOMFORTU, Z EKRANEM PRZESŁANIAJĄCYM

DLQL DO POZIOMEGO, JEDNO DO CZTEROSTRONNEGO NAWIEWU POWIETRZA, DO STREF KOMFORTU, Z EKRANEM PRZESŁANIAJĄCYM Strona główna > Produkty > Nawiewniki > Nawiewniki sufitowe > Nawiewniki sufitowe > DLQL DLQL DO POZIOMEGO, JEDNO DO CZTEROSTRONNEGO NAWIEWU POWIETRZA, DO STREF KOMFORTU, Z EKRANEM PRZESŁANIAJĄCYM Kwadratowe

Bardziej szczegółowo

Kanałowa nagrzewnica elektryczna z modułem regulacji temperatury

Kanałowa nagrzewnica elektryczna z modułem regulacji temperatury NAGRZEWNICE Seria Seria U Kanałowa nagrzewnica elektryczna Kanałowa nagrzewnica elektryczna z modułem regulacji Kanałowa nagrzewnica elektryczna z blokiem sterowania Zastosowanie Elektryczne nagrzewnice

Bardziej szczegółowo

Informacja o produkcie Klapa przeciwpożarowa typ BKI. CE - certyfikat zgodności. "Bezpieczeństwo i ekskluzywność"

Informacja o produkcie Klapa przeciwpożarowa typ BKI. CE - certyfikat zgodności. Bezpieczeństwo i ekskluzywność Informacja o produkcie Klapa przeciwpożarowa typ BKI CE - certyfikat zgodności "Bezpieczeństwo i ekskluzywność" Spis treści Ogólnie Główne zalety...3 Ogólna charakterystyka...3 Klasyfikacja ogniowa zgodnie

Bardziej szczegółowo

Czujnik prędkości przepływu powietrza

Czujnik prędkości przepływu powietrza 92 92P0 Czujnik prędkości przepływu powietrza QVM62. Zastosowanie Czujnik stosowany do regulacji i utrzymywania prędkości przepływu powietrza na stałym poziomie, równoważenia zmian ciśnienia (regulacja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CHŁODNICE POWIETRZA

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CHŁODNICE POWIETRZA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CHŁODNICE POWIETRZA 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 1.1. Zalecenia dla użytkownika... 3 1.2. Dyrektywy, normy i deklaracje... 3 1.3. Tabliczki znamionowe... 3 2. BEZPIECZEŃSTWO 2.1. Przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

1. Nie należy stosować masy uszczelniającej, jeżeli temperatura otoczenia wynosi poniżej 5 C.

1. Nie należy stosować masy uszczelniającej, jeżeli temperatura otoczenia wynosi poniżej 5 C. OPIS PRODUKTU Ogniochronna masa akrylowa skutecznie wypełnia szczeliny wokół rur i kabli w przejściach instalacyjnych, szczelinach i dylatacjach w przegrodach wykonanych z płyt G/K, cegły, betonu, żelbetu.

Bardziej szczegółowo

Informacja o produkcie Klapa przeciwpożarowa typu BKS-2. Zgodność z oznakowaniem CE wg przepisów europejskich. "Komfort i bezpieczeństwo"

Informacja o produkcie Klapa przeciwpożarowa typu BKS-2. Zgodność z oznakowaniem CE wg przepisów europejskich. Komfort i bezpieczeństwo Informacja o produkcie Klapa przeciwpożarowa typu BKS-2 Zgodność z oznakowaniem CE wg przepisów europejskich "Komfort i bezpieczeństwo" Spis treści Informacje ogólne Najważniejsze zalety...3 Istotne właściwości...3

Bardziej szczegółowo

Aktywna kapilara do pomiaru najniższej temperatury w zakresie 0 15 C Napięcie zasilania 24 V AC Sygnał pomiarowy V DC

Aktywna kapilara do pomiaru najniższej temperatury w zakresie 0 15 C Napięcie zasilania 24 V AC Sygnał pomiarowy V DC Czujnik przeciwzamrożeniowy do stosowania po stronie powietrza QAF63.2-J QAF63.6-J Aktywna kapilara do pomiaru najniższej temperatury w zakresie 0 15 C Napięcie zasilania 24 V AC Sygnał pomiarowy 0...10

Bardziej szczegółowo

Nawiewnik wirowy NWO-11

Nawiewnik wirowy NWO-11 4 Opis i zastosowanie Nawiewniki wirowe okrągłe NWO-11, z funkcją zmiany kierunku nawiewu powietrza, chętnie stosowane są w przemyśle (hale produkcyjne) oraz wszędzie tam, gdzie dla podwyższenia poziomu

Bardziej szczegółowo

Część I Montaż klap KWP w baterie.

Część I Montaż klap KWP w baterie. Część I Montaż klap KWP w baterie. Instrukcja montażu baterii klap KWP Montaż klap w baterie jest możliwy tylko przy wcześniejszej informacji (na etapie zamówienia), które klapy i w jakim układzie (pionowym

Bardziej szczegółowo

7/S5 KLAPY PRZECIWPOŻAROWE FD40.

7/S5 KLAPY PRZECIWPOŻAROWE FD40. 7/S KLAPY PRZECIWPOŻAROWE FD0 68 www.klimaoprema.pl 7/S KLAPY PRZECIWPOŻAROWE FD0 www.klimaoprema.pl 69 KLAPY PRZECIWPOŻAROWE FD0 SPIS TREŚCI KLAPY PRZECIWPOŻAROWE FD0 7 KLASYFIKACJA OGNIOWA 7 DIAGRAM

Bardziej szczegółowo

PRZECIWPOŻAROWE ZAWORY ODCINAJĄCE TYPU ZPp60

PRZECIWPOŻAROWE ZAWORY ODCINAJĄCE TYPU ZPp60 DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA PRZECIWPOŻAROWE ZAWORY ODCINAJĄCE TYPU ZPp60 PRODUCENT: FRAPOL Spółka z o.o. 30-832 Kraków, ul. Mierzeja Wiślana 8 tel. (012) 653-27-66, 653-27-67, 653-26-92 fax (012)

Bardziej szczegółowo

SZAFKI NAWIEWNE KLIMOR /15. GDYNIA, Listopad 2005r

SZAFKI NAWIEWNE KLIMOR /15. GDYNIA, Listopad 2005r 2005 1/15 SZAFKI NAWIEWNE JEDNOPRZEWODOWE DWUPRZEWODOWE ELEKTRYCZNE TYP: SJZ; SJAZ TYP: SDZ; SDAZ TYP: SEZ; SEAZ, Listopad 2005r Spis treści: 2005 2/15 strona 1. Informacje ogólne 3 2. Dane techniczne

Bardziej szczegółowo

Capanivo Seria CN 4000

Capanivo Seria CN 4000 Capanivo Seria CN 4000 Instrukcja obsługi 010516 1 UWT GmbH Westendstraße 5 Tel.: +49 (0)831 57123-0 Internet:www.uwt.de D-87488 Betzigau Fax: +49 (0)831 76879 E-Mail: info@uwt.de Ta instrukcja obsługi

Bardziej szczegółowo

PROMASTOP - kaseta ogniochronna (EI120)

PROMASTOP - kaseta ogniochronna (EI120) PROMASTOP - kaseta ogniochronna (EI120) 1. Promastop - kaseta ogniochronna 2. Zamknięcie zaciskowe 3. Metalowy kołek rozporowy ze śrubą 4. Rura z materiału palnego ze śrubą 5. PROMASEAL - PL 6. Ściana

Bardziej szczegółowo

Regulatory przepływu VAV Typ TA-Silenzio

Regulatory przepływu VAV Typ TA-Silenzio . X X testregistrierung Regulatory przepływu VAV Typ Do systemów wywiewnych powietrza o wysokich wymaganiach akustycznych i małych prędkościach przepływu Obustronne prostokątne podłączenia Δp M Dowolne

Bardziej szczegółowo

Instalację i montaż urządzeń elektrycznych mogą wykonywać tylko wykwalifikowani elektrycy.

Instalację i montaż urządzeń elektrycznych mogą wykonywać tylko wykwalifikowani elektrycy. Nr zam. : 1008 00 Instrukcja obsługi 1 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Instalację i montaż urządzeń elektrycznych mogą wykonywać tylko wykwalifikowani elektrycy. Nieprzestrzeganie instrukcji może doprowadzić

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WENTYLACJ MECHANICZNEJ DLA SALI GIMNASTYCZNEJ W GIMNAZIUM NR 1 W SŁUPSKU UL. DEOTYMY 15A

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WENTYLACJ MECHANICZNEJ DLA SALI GIMNASTYCZNEJ W GIMNAZIUM NR 1 W SŁUPSKU UL. DEOTYMY 15A SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WENTYLACJ MECHANICZNEJ DLA SALI GIMNASTYCZNEJ W GIMNAZIUM NR 1 W SŁUPSKU UL. DEOTYMY 15A 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej

Bardziej szczegółowo

mcr PS mcr PS-25 kołnierze ogniochronne uniwersalne opaski ogniochronne

mcr PS mcr PS-25 kołnierze ogniochronne uniwersalne opaski ogniochronne mcr PS kołnierze ogniochronne mcr PS-5 uniwersalne opaski ogniochronne mcr PS - OGNIOCHRONNY KOŁNIERZ PĘCZNIEJĄCY Kołnierze mcr PS są przeznaczone do zabezpieczenia ogniochronnego przejść przez ściany

Bardziej szczegółowo