1.1 Stan i struktura bezrobocia w województwie małopolskim w I kwartale 2010 roku.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1.1 Stan i struktura bezrobocia w województwie małopolskim w I kwartale 2010 roku."

Transkrypt

1 1. BEZROBOCIE W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM 1.1 Stan i struktura bezrobocia w województwie małopolskim w I kwartale 2010 roku. Zgodnie z coroczną tendencją, w pierwszym kwartale 2010 roku nastąpił wzrost liczby osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowych Urzędach Pracy w Małopolsce. Na koniec marca w rejestrach zanotowano osoby bezrobotne. W porównaniu do końca grudnia liczba ta zwiększyła się o osoby bezrobotne, tj. o 12,0%. Na koniec maca 2009 roku zarejestrowano osób bezrobotnych, co wskazuje na to, iż w ciągu roku liczba osób bezrobotnych wzrosła o 22,1% Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w Małopolsce I I 2010 I'01 VI'01 XI'01 IV'02 IX'02 II'03 VII'03 XII'03 V'04 X'04 III'05 VIII'05 I'06 VI'06 XI'06 IV'07 IX'07 II'08 VII'08 XII'08 V'09 X'09 III'10 W poszczególnych miesiącach I u b.r. liczba osób bez zatrudnienia kształtowała się następująco: Styczeń osób, tj. o 9,4% więcej niż w grudniu 2009 r., Luty osób, tj. o 3,1% więcej niż w styczniu 2010 r., Marzec osób, tj. o 0,7% mniej niż w lutym 2010 r. Na poniższym wykresie porównano zmiany liczby osób bezrobotnych w poszczególnych miesiącach lat , tj. od momentu wprowadzenia w Polsce reformy administracyjnej, skutkiem której województwo małopolskie zyskało obecny kształt. Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie 1

2 Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w Małopolsce w latach I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Zgodnie z coroczną tendencją, dynamika zmian w I kwartale 2010 roku w porównaniu do IV u 2009 roku zaznaczyła się wzrostem liczby bezrobotnych we wszystkich powiatach Małopolski (tabela poniżej). Największy wzrost liczby osób pozostających bez zatrudnienia w I kwartale 2010 roku odnotowano w Krakowie o 18%., a także w Nowym Sączu o 16% oraz w powiecie chrzanowskim o 16%. Najmniejszy zaś wzrost osób pozostających bez zatrudnienia w I kwartale 2010 roku nastąpił w powiecie dąbrowskim i proszowickim o 2%. Tab. 1. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych na koniec IV u 2009 r. i I u 2010 r., dynamika zmian i struktura Powiatowy Urząd Pracy Ogółem Kobiety Ogółem Kobiety Dynamika (3:1) Struktura (3) -% względem całego woj. PUP Bochnia % 2,5% PUP Brzesko % 3,2% PUP Chrzanów % 4,3% PUP Dąbrowa Tarnowska % 3,3% PUP Gorlice % 5,0% GUP Kraków % 13,0% UPP Kraków % 6,6% PUP Limanowa % 6,7% PUP Miechów % 1,4% PUP Myślenice % 4,1% 2 Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

3 PUP Nowy Sącz- miasto % 3,4% PUP Nowy Sącz- powiat % 8,9% PUP Nowy Targ % 5,0% PUP Olkusz % 4,8% PUP Oświęcim % 4,4% PUP Proszowice % 1,4% PUP Sucha Beskidzka % 2,2% PUP Tarnów- miasto % 3,9% PUP Tarnów- powiat % 6,4% PUP Wadowice % 5,0% PUP Wieliczka % 2,8% PUP Zakopane % 1,7% WOJEWÓDZTWO % 100,0% W ogólnej liczbie bezrobotnych w województwie, na koniec I u 2010 roku kobiety stanowiły 49,3%. Na koniec IV u 2010 roku procent ten wyniósł 52,0%. W porównaniu do poprzedniego u nastąpił zatem spadek udziału procentowego kobiet w grupie osób bezrobotnych o 2,7%. Na koniec III u 2009 roku udział bezrobotnych kobiet wśród ogólnej liczby bezrobotnych wynosił 54,2%, na koniec II u 2009 roku 53,4%, na koniec I u 2009 roku - 53,2%. Na koniec IV u 2008 roku udział bezrobotnych kobiet wśród ogólnej liczby bezrobotnych wyniósł 52,0%, III u 62,1%, II u 2008 roku 61,8%, i I u 2008 roku 59,9%. Obecny udział procentowy kobiet w grupie osób bezrobotnych jest więc wyraźnie niższy niż w ubiegłym roku. Poniżej zestawiono dane liczbowe na temat zarejestrowanych bezrobotnych, z podziałem na powiaty Małopolski, na koniec I u roku 2010 oraz I u roku poprzedniego. Obliczono także dynamikę zmian bezrobocia zachodzących w tym czasie. Tab. 2. Liczba bezrobotnych w powiatach Małopolski na koniec I ów lat 2010 i 2009, dynamika zmian. Powiatowy Urząd Pracy Stan bezrobotnych na Stan bezrobotnych na Dynamika (w %) 1 2 3=2/1 PUP Bochnia % PUP Brzesko % PUP Chrzanów % PUP Dąbrowa Tarnowska % PUP Gorlice % GUP Kraków % UPP Kraków % PUP Limanowa % PUP Miechów % PUP Myślenice % PUP Nowy Sącz- miasto % PUP Nowy Sącz- powiat % PUP Nowy Targ % PUP Olkusz % PUP Oświęcim % PUP Proszowice % PUP Sucha Beskidzka % PUP Tarnów- miasto % Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie 3

4 PUP Tarnów- powiat % PUP Wadowice % PUP Wieliczka % PUP Zakopane % WOJEWÓDZTWO % W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy zarejestrowano wzrost liczby osób bezrobotnych we wszystkich powiatach województwa małopolskiego. Największy wzrost nastąpił w Krakowie o 39%, w powiecie bocheńskim 36% i krakowskim o 34%. Najmniejsza zmiana liczby bezrobotnych w okresie ostatniego roku (wzrost o 7%) nastąpiła w Nowym Sączu oraz w powiecie dąbrowskim i oświęcimskim (wzrost o 8%). W I kwartale 2010 roku zarejestrowano osoby bezrobotnych, z czego najwięcej osób w miesiącu styczniu, a najmniej w marcu osoby. Po raz pierwszy zarejestrowało się osób o 1,5% więcej niż w poprzednim kwartale, pozostałe osób trafiło do rejestru po raz kolejny o 3,7% mniej niż w IV kwartale 2009 roku. Liczba osób wyłączonych z ewidencji bezrobotnych w I kwartale 2010 roku wyniosła , tj. o 10,4% mniej niż w poprzednim kwartale. Powody wyłączenia z ewidencji bezrobotnych to: - podjęcie pracy osób, a w tym: pracy niesubsydiowanej osób, prac interwencyjnych 483 osoby, robót publicznych 247 osób, działalności gospodarczej 449 osób, pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego 236 osób, - rozpoczęcie szkolenia 844 osoby, - rozpoczęcie stażu osoby, - rozpoczęcie przygotowania zawodowego dorosłych 2 osoby, - rozpoczęcie pracy społecznie użytecznej 704 osoby, - niepotwierdzenie gotowości do pracy osób, - dobrowolna rezygnacja ze statusu bezrobotnego osoby. Główną przyczyną wyłączenia z ewidencji było analogicznie jak w IV kwartale 2009 roku podjęcie pracy 41,0% przypadków, a następnie niepotwierdzenie gotowości do pracy 28,1%. Według stanu na koniec marca 2010 roku stopa bezrobocia dla województwa małopolskiego wynosiła 10,7%, co uplasowało Małopolskę w rankingu województw na czwartym miejscu, za województwem mazowieckim 9,8%, Wielkopolską - 10,1% i województwem śląskim 10,3%. Najwyższy poziom bezrobocia zanotowano w województwie warmińsko mazurskim 21,1%. Wysokość stopy bezrobocia dla całego kraju wyniosła na koniec I u 2010 roku 12,9%, co wskazuje na wzrost stopy bezrobocia o 1 pkt. proc. w stosunku do poprzedniego u. W ostatnich miesiącach stopa bezrobocia w województwie nieznacznie wzrosła. Jeszcze na koniec grudnia wynosiła ona 97%, w styczniu było to już 10,5%, lutym 10,8%, a w marcu 10,7%. Również stopa bezrobocia w skali kraju w analizowanym okresie odznaczyła się podobną tendencją wzrostową. W grudniu 2009 roku wynosiła ona dla całego kraju 11,9%. W styczniu 12,7%, w lutym 13,0%, a w marcu 12,9%. Poniżej przedstawiono wartości stopy bezrobocia na koniec I u b.r. dla poszczególnych powiatów Małopolski. 4 Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

5 Stopa bezrobocia w powiatach Małopolski marzec 2010r. (%) PUP Limanowa PUP Nowy Sącz powiat PUP Dąbrowa Tarnowska PUP Gorlice PUP Olkusz PUP Tarnów powiat PUP Chrzanów PUP Brzesko POLSKA PUP Myślenice PUP Wadowice PUP Oświęcim PUP Wieliczka PUP Nowy Sącz miasto PUP Nowy Targ UPP Kraków MAŁOPOLSKA PUP Sucha Beskidzka PUP Tarnów miasto PUP Proszowice PUP Bochnia PUP Miechów PUP Zakopane GUP Kraków 4,9 19,9 19,4 19,2 16,6 14,7 14,2 13,6 13,2 12,9 12,9 12,1 11,8 11,4 11,3 11,2 10,9 10,7 10,0 10,0 9,9 9,6 9,4 9, Analogicznie jak w ostatnich latach, w I kwartale 2010 roku najniższą stopę bezrobocia odnotowano w Krakowie 4,9%., czyli poniżej połowy wartości dla całego województwa. Na kolejnych miejscach uplasował się powiat tatrzański 9,1% i powiat miechowski 9,4%. Wartości najwyższe natomiast odnotowano podobnie jak w poprzednich ach, dla powiatów: limanowskiego 19,9%, nowosądeckiego 19,4% i dąbrowskiego 19,2%. Spośród 22 powiatów województwa małopolskiego, 15 osiągnęło bezrobocie wyższe od średniej dla województwa, z czego 8 wyższe od średniej krajowej. Poniżej zobrazowano przestrzenne zróżnicowanie stopy bezrobocia w województwie. Jak widać na mapce najwyższe bezrobocie występuje w powiatach południowo-wschodnich Małopolski wartość powyżej krajowej stopy bezrobocia. Najkorzystniejsza sytuacja panuje w Krakowie i w jego powiatach ościennych (wartość stopy bezrobocia poniżej średniej wartości wojewódzkiej). Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie 5

6 Stopa bezrobocia w Małopolsce marzec 2010 r. Wśród osób bezrobotnych zarejestrowanych w Małopolsce na koniec I u 2010 r. wyróżniono kilka ważniejszych kategorii: - kobiety , - osoby z prawem do zasiłku , - osoby zamieszkałe na wsi , - osoby zwolnione z przyczyn zakładu pracy 5 946, - osoby na bezrobociu od ponad 12 miesięcy Poniżej przedstawiono strukturę bezrobotnych w Małopolsce na koniec marca 2010 roku, według wieku, wykształcenia, stażu pracy oraz czasu pozostawania bez zatrudnienia. 6 Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

7 Bezrobotni w Małopolsce w g w ieku I 2010r ,7% ,0% ,1% ,5% lat lat lat lat ,0% ,7% lat lat Bezrobotni w Małopolsce w g w ykształcenia I 2010r. wyższe ,8% ,5% ,8% policealne i średnie zawodowe średnie ogólnokształcące zas adnicze zawodowe ,9% ,1% gimnazjalne i poniżej Analogicznie jak w IV kwartale 2009 roku, największą grupę wiekową wśród bezrobotnych w województwie stanowiły osoby młode w wieku do 34 lat była ponad połowa bezrobotnych 56,2%. Kolejną pod względem liczebności była grupa bezrobotnych w wieku lata, stanowili oni 18,7% zarejestrowanych w Małopolsce bezrobotnych. Najmniejszą pod względem liczebności grupę zarejestrowanych w województwie małopolskim stanowili bezrobotni w wieku lata 1,1% oraz lat 6,0%. W analizowanym okresie, największą grupę zarejestrowanych bezrobotnych stanowiły osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym 30,9%. Podobnie kształtowała się liczebność absolwentów szkół policealnych i średnich zawodowych 24,8%. Niewiele mniej było osób z wykształceniem gimnazjalnym i niższym 21,8%. Grupa osób z wykształceniem średnim ogólnokształcącym stanowiła 12,1% osób zarejestrowanych bezrobotnych w województwie małopolskim. Co dziesiąta osoba bezrobotna miała wykształcenie wyższe (najmniej liczna grupa bezrobotnych pod względem wykształcenia 10,5%). W I kwartale 2010 roku do rejestru bezrobotnych najwięcej zostało wpisanych osób ze stażem pracy od 1 do 5 lat 23,3% oraz osoby nie posiadające stażu pracy 21,7%. Staż pracy do 1 roku oraz od 10 do 20 lat deklarowało odpowiednio 14,0% oraz 14,8% zarejestrowanych bezrobotnych., a staż pracy od 5 do 10 lat 13,2%. Co dziesiąta osoba bezrobotna posiadała od 20 do 30 lat pracy, zaś 3,0% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych miało 30 i więcej lat stażu pracy, co stanowiło najmniej liczną grupę bezrobotnych. Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie 7

8 Bezrobotni w Małopolsce w g stażu pracy I 2010r ,7% ,0% do 1 roku 1-5 lat ,0% ,3% 5-10 lat lat ,0% ,8% ,2% lat 30 lat i więcej bez stażu Bezrobotni w Małopolsce w g czasu pozostaw ania bez pracy (w miesiącach) - I 2010r ,3% ,1% ,2% ,4% do 1 1 do 3 3 do 6 6 do do ,8% ,3% powyżej 24 Jak wynika ze statystyk, najliczniejszą grupę bezrobotnych w Małopolsce na koniec marca 2010 roku stanowiły osoby pozostające bez pracy od 1 do 3 miesięcy 21,4%, zaś najmniej liczną osoby pozostające bez pracy od 1 miesiąca (9,2%). Pozostałe grupy bezrobotnych w Małopolsce wg czasu pozostawania bez pracy kształtowały się następująco: od 3 do 6 miesięcy 21,3%, od 6 do 12 miesięcy 20,8%, od 12 do 24 miesięcy 15,3%, powyżej 24 miesięcy 12,1%. Poniżej przedstawiono strukturę bezrobotnych w poszczególnych powiatach, według stanu na r. w podziale procentowym. 8 Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

9 Tab. 3. Struktura bezrobotnych według powiatów Wyszczególnienie Kobiety (%) Z prawem do zasiłku (%) Zamieszkali na wsi (%) Zwolnieni z przyczyn zakładu pracy (%) Na bezrobociu ponad 12 m- cy od ostatniej rejestracji (%) PUP Bochnia 53,5% 19,5% 66,4% 6,1% 17% PUP Brzesko 51,1% 15,0% 76,8% 1,8% 29% PUP Chrzanów 51,8% 17,7% 34,2% 5,4% 25% PUP Dąbrowa Tarnowska 50,1% 14,6% 74,5% 3,9% 40% PUP Gorlice 52,1% 15,5% 65,2% 4,8% 31% GUP Kraków 47,1% 23,8% 0,0% 6,8% 20% UPP Kraków 46,4% 18,2% 71,6% 5,2% 31% PUP Limanowa 51,0% 22,9% 81,9% 4,2% 40% PUP Miechów 45,6% 10,3% 71,3% 3,0% 19% PUP Myślenice 43,8% 19,4% 73,1% 0,1% 30% PUP Nowy Sącz-miasto 48,0% 16,7% 0,0% 4,5% 22% PUP Nowy Sącz powiat ziemski 50,2% 19,5% 82,5% 2,9% 28% PUP Nowy Targ 45,6% 18,5% 63,7% 1,8% 26% PUP Olkusz 51,5% 15,2% 45,3% 3,6% 35% PUP Oświęcim 55,7% 18,8% 39,7% 5,1% 19% PUP Proszowice 45,0% 10,1% 80,6% 1,3% 35% PUP Sucha Beskidzka 49,9% 19,4% 72,0% 1,6% 20% PUP Tarnów- miasto 50,9% 14,9% 0,0% 2,6% 27% PUP Tarnów powiat ziemski 49,7% 14,9% 89,0% 1,7% 27% PUP Wadowice 50,8% 20,2% 66,7% 4,6% 24% PUP Wieliczka 48,1% 20,5% 74,8% 6,7% 26% PUP Zakopane 41,4% 11,9% 52,0% 7,3% 31% Woj. małopolskie 49,3% 18,4% 54,7% 4,1% 27% W strukturze bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy wyodrębnia się grupy osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Na koniec I u 2010 roku ich liczebność w Małopolsce wyniosła: - osoby do 25 roku życia , w tym kobiet, - osoby, które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia 3 147, w tym kobiet, - osoby długotrwale bezrobotne , w tym kobiet, - kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka , - osoby powyżej 50 roku życia , w tym kobiet, - osoby bez kwalifikacji zawodowych , w tym kobiet, - osoby bez doświadczenia zawodowego , w tym kobiet, - osoby bez wykształcenia średniego , w tym kobiet, - osoby samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia 6 414, w tym kobiet, - osoby, które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia 1 710, w tym 81 kobiet, - osoby niepełnosprawne 7 330, w tym kobiet. Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie 9

10 Poniżej przedstawiono udział wyżej wymienionych grup osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy w ujęciu procentowym. Na koniec marca 2010 roku w przeważającej ilości kategorii to kobiety stanowiły większość. Najwięcej bezrobotnych kobiet w I kwartale 2010 roku było wśród długotrwale bezrobotnych 22,4%. Mężczyźni zaś przeważali pośród bezrobotnych osób bez wykształcenia średniego 31,9%. Udział osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy w śród bezrobotnych - III 2010 r. Niepełnospraw ni Osoby, które po odbyciu kary nie podjęły zatrudnienia Osoby samotnie w ychow ujące dziecko/-ci w w ieku do 18 r.ż. 2,5% 0,1% 3,9% 2,5% 1,1% 0,5% Osoby bez w ykształcenia średniego Osoby bez dośw iadczenia zaw odow ego Osoby bez kw alifikacji zaw odow ych 20,8% 15,1% 12,3% 11,6% 10,7% 31,9% Kobiety Osoby pow yżej 50 r.ż. (50+) 6,5% 10,5% Mężczyźni Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka 8,0% Długotrw ale bezrobotni 22,4% 15,6% Osoby, które ukończyły szkołę wyższą do 27 r.ż. 1,4% 0,7% Osoby do 25 r.ż. 13,0% 13,5% 0,0% 10,0 % 20,0 % 30,0 % 40,0 % 50,0 % 60,0 % Spośród wymienionych wyżej grup osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, wybrano kilka, których liczebność na tle ogółu bezrobotnych porównano do poprzedniego u. 10 Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

11 Udział wybranych grup wśród bezrobotnych w IV kwartale 2009r. I w I kwartale 2010r. niepełnosprawni 5,0% 5,1% osoby samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia 4,4% 4,6% bez kwalifikacji zawodowych powyżej 50 roku życia 22,3% 22,5% 17,0% 16,9% ,0% długotrwale bezrobotni 38,1% osoby do 25 roku życia 26,5% 27,9% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% W I kwartale 2010 roku nie odnotowano znaczących zmian dotyczących wymienionych grup osób bezrobotnych znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy w porównaniu do poprzedniego u. W okresie od stycznia do marca 2010 roku, podobnie jak w pierwszym kwartale ubiegłego roku, zwiększyła się liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłaszanych w Powiatowych Urzędach Pracy, w stosunku do poprzedniego u. Do Powiatowych Urzędów Pracy wpłynęło oferty, a wiec o 50,4% więcej niż w okresie od października do grudnia ubiegłego roku oraz o 29,7% więcej niż w I kwartale 2009 roku. Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej zgłoszone w powiatowych urzędach pracy w 2008, 2009 oraz 2010 roku I 2008 II 2008 III 2008 IV 2008 I 2009 II 2009 III 2009 IV 2009 I 2010 Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie 11

12 Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej zgłoszone w Powiatowych Urzędach Pracy Małopolski w poszczególnych miesiącach I u 2010 roku. Wyszczególnienie okresu Liczba ofert Subsydiowanej W tym dotyczące pracy: Z sektora publicznego Dla niepełnosprawnych liczba udział liczba udział liczba udział Styczeń ,7% ,0% 177 3,8% Luty ,4% ,0% 152 2,7% Marzec ,4% ,5% 267 2,9% Razem I ,1% ,0% 596 3,0% W analizowanym kwartale najwięcej wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej, jakimi dysponowały Powiatowe Urzędy Pracy w Małopolsce dotyczyło pracy subsydiowanej 52,1%. (o 18,1% więcej niż w poprzednim kwartale). Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej z sektora publicznego stanowiły 30,0% wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej. Pozostałe miejsca pracy 70,0%, pochodziły z sektora prywatnego (o 13,9% mniej niż w kwartale poprzednim). Najmniej, bo 3,0% wolnych miejsc pracy skierowanych było do osób niepełnosprawnych. Wartość ta nieznacznie zmalała w porównaniu do IV u 2009 roku (w ubiegłym kwartale 2009 roku 4,3%). Spośród wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej, jakimi dysponowały Powiatowe Urzędy Pracy Małopolski w analizowanym okresie, 36,5% stanowiły oferty staży. Oferty prac społecznie użytecznych stanowiły 5,6% wszystkich ofert pracy zgłoszonych do urzędów pracy. W I kwartale 2010 roku zgłoszono 2 oferty na przygotowanie zawodowe dorosłych. ZWOLNIENIA GRUPOWE W I kwartale bieżącego roku 24 zakłady zapowiedziały zwolnienia grupowe. W tym samym kwartale 17 zakładów dokonało zwolnień. W sumie w całej Małopolsce zostało zwolnionych 847 osób. Spośród wszystkich zakładów w Małopolsce, które dokonały zwolnień grupowych, najwięcej było zakładów działających w sektorze prywatnym (18 zakładów). Najwięcej pracowników zostało zwolnionych w Krakowie (664 osoby). 2. INSTYTUCJONALNA OBSŁUGA RYNKU PRACY Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego W ramach realizacji zadania związanego ze swobodnym przepływem osób dotyczącym koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w I kwartale 2010 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie wydał: 149 decyzji o zachowaniu prawa do zasiłku w Polsce, nabytego w innym kraju UE (w tym transfer zasiłku z krajów: Irlandia 119; Norwegia 14; Wielka Brytania 7; Austria 3; Grecja 2; Dania, Hiszpania, Islandia i Szwecja po 1 transferze), 468 decyzji o ustaleniu uprawnień do zasiłku dla bezrobotnych, na podstawie Zaświadczeń E 301 (w tym 82 inne decyzje: umarzające, zmieniające), 261 postanowień administracyjnych (w tym między innymi o zawieszeniu i podjęciu postępowania; 15 o przedłużeniu postępowania), 72 Zaświadczenia E 301 potwierdzających okres zatrudnienia i ubezpieczenia w Polsce, 23 Zaświadczenia E 302 dotyczące członków rodziny bezrobotnego, którzy muszą być uwzględnieni przy naliczaniu świadczeń, 4 Zaświadczenia E 303 dotyczących zachowania prawa do świadczeń dla bezrobotnych w kraju poszukiwania pracy (transfer zasiłku do: Austrii, Niemiec, Grecji i Wielkiej Brytanii). 12 Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

13 Organizowanie służby zastępczej poborowych Wejście w życie znowelizowanej ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (profesjonalizacja sił zbrojnych), która wprowadziła nowy system rejestracji i kwalifikacji osób podlegających obowiązkowi służby wojskowej spowodowało zerowy napływ wniosków o przeznaczenie do służby zastępczej. Zgodnie z w/w ustawą z dniem 30 grudnia 2009 r. osoby odbywające służbę zastępczą oraz wszyscy poborowi oczekujący na skierowanie do odbycia służby zastępczej zostali przeniesieni do rezerwy. Kierowanie poborowych do odbycia służby i zawieranie umów z podmiotami zatrudniającymi poborowych zostało wstrzymane. Rejestr instytucji szkoleniowych Instytucje ubiegające się o wpis mogą wypełnić wniosek w formie elektronicznej (korzystanie z aplikacji poprzez strony a następnie złożyć go w wojewódzkim urzędzie pracy właściwym ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej wraz z potwierdzonymi kopiami REGON-u, NIP-u, zaświadczenia o wpisie podmiotu do ewidencji działalności gospodarczej albo aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, które zawierają wpis o prowadzeniu edukacji pozaszkolnej. Na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie można również zapoznać się z aktualnym katalogiem instytucji szkoleniowych w Małopolsce, które uzyskały wpis do rejestru oraz poinformowały o kontynuacji działalności w roku W I kwartale 2010 r. zarejestrowano 55 nowych instytucji szkoleniowych, w wyniku, czego na dzień 31 marca 2010 r. w rejestrze widniało 662 instytucje szkoleniowych. Wraz z filiami i oddziałami ich liczba wynosiła 729 (665 to instytucje niepubliczne i 64 publiczne). Rejestr Agencji Zatrudnienia Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie realizując zadania określone ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w I kwartale 2010 r. wydał agencjom zatrudnienia 18 certyfikatów bezterminowych uprawniających do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług: - pośrednictwa pracy; - doradztwa personalnego; - poradnictwa zawodowego; - pracy tymczasowej. Na dzień 31 marca 2010 r. w rejestrze KRAZ widniały 231 agencje zatrudnienia (w tym: miasto Kraków 179, Nowy Sącz 3, Tarnów 6, oraz powiaty: bocheński 5, brzeski 1, chrzanowski - 3, gorlicki - 1, krakowski - 8, miechowski -1, myślenicki - 2, nowosądecki - 3, nowotarski 1, olkuski - 4, oświęcimski - 2, suski 1, tarnowski 4, tatrzański 4, wadowicki 2, wielicki - 1). Informacje dotyczące agencji zatrudnienia umieszczone są na stronie internetowej oraz na stronie internetowej WUP w Krakowie. Zaświadczenia stwierdzające charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej Od dnia 10 października 2007 r., zgodnie z Ustawą z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z członkowstwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej (Dz.U. Nr 176, poz z póź. zm.) organem upoważnionym do wydawania zaświadczenia stwierdzającego charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej jest Marszałek Województwa: właściwy dla miejsca zamieszkania osoby składającej wniosek, właściwy ze względu na ostatnie miejsce wykonywania działalności lub ostatnie miejsce zatrudnienia, w przypadku braku miejsca zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej osoby składającej wniosek. W I kwartale 2010 r. wydano 9 zaświadczeń stwierdzających charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej na terenie RP. Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie 13

1.1 Stan i struktura bezrobocia w województwie małopolskim w I kwartale 2011 roku.

1.1 Stan i struktura bezrobocia w województwie małopolskim w I kwartale 2011 roku. 1. BEZROBOCIE W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM 1.1 Stan i struktura bezrobocia w województwie małopolskim w I kwartale 2011 roku. Zgodnie z coroczną tendencją, w pierwszym kwartale 2011 roku nastąpił wzrost

Bardziej szczegółowo

1.1 Stan i struktura bezrobocia w województwie małopolskim w III kwartale 2010 roku.

1.1 Stan i struktura bezrobocia w województwie małopolskim w III kwartale 2010 roku. 1. BEZROBOCIE W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM 1.1 Stan i struktura bezrobocia w województwie małopolskim w III kwartale 2010 roku. Na koniec września 2010 roku w Powiatowych Urzędach Pracy Małopolski zarejestrowano

Bardziej szczegółowo

1.1 Stan i struktura bezrobocia w województwie małopolskim w III kwartale 2011 roku.

1.1 Stan i struktura bezrobocia w województwie małopolskim w III kwartale 2011 roku. 1. BEZROBOCIE W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM 1.1 Stan i struktura bezrobocia w województwie małopolskim w III kwartale 2011 roku. Na koniec września 2011 roku w Powiatowych Urzędach Pracy Małopolski zarejestrowano

Bardziej szczegółowo

1.1 Stan i struktura bezrobocia w województwie małopolskim w II kwartale 2011 roku.

1.1 Stan i struktura bezrobocia w województwie małopolskim w II kwartale 2011 roku. 1. BEZROBOCIE W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM 1.1 Stan i struktura bezrobocia w województwie małopolskim w II kwartale 2011 roku. Podobnie jak w roku poprzednim, w drugim kwartale 2011 roku nastąpił spadek

Bardziej szczegółowo

Biuletyn WUP. 1

Biuletyn WUP.  1 Biuletyn WUP 2014 II kwartał 2014 www.wup-krakow.pl 1 Bezrobocie w Małopolsce w II kwartale 2014 roku Statystyka rynku pracy Na koniec czerwca 2014 roku w małopolskich urzędach pracy zarejestrowane były

Bardziej szczegółowo

Biuletyn WUP. I kwartał 2013

Biuletyn WUP. I kwartał 2013 Biuletyn WUP 2013 1 I kwartał 2013 Bezrobocie w Małopolsce w I kwartale 2013 roku Statystyka rynku pracy Na koniec marca 2013 roku liczba osób zarejestrowanych w małopolskich urzędach pracy wzrosła do

Bardziej szczegółowo

Biuletyn WUP. 1

Biuletyn WUP.  1 Biuletyn WUP 2015 I kwartał 2015 www.wup-krakow.pl 1 Bezrobocie w Małopolsce w I kwartale 2015 roku Statystyka rynku pracy Styczeń i luty 2015 roku były jeszcze okresem wzrostu liczby osób w rejestrach

Bardziej szczegółowo

Biuletyn WUP. www.wup-krakow.pl 1

Biuletyn WUP. www.wup-krakow.pl 1 Biuletyn WUP 2014 III kwartał 2014 www.wup-krakow.pl 1 Bezrobocie w Małopolsce w III kwartale 2014 roku Statystyka rynku pracy W małopolskich urzędach pracy na koniec września 2014 zarejestrowane były

Bardziej szczegółowo

1.1 Stan i struktura bezrobocia w województwie małopolskim w I kwartale 2009 roku.

1.1 Stan i struktura bezrobocia w województwie małopolskim w I kwartale 2009 roku. 1. BEZROBOCIE W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM 1.1 Stan i struktura bezrobocia w województwie małopolskim w I kwartale 2009 roku. Zgodnie z coroczną tendencją, w pierwszym kwartale roku 2009 nastąpił wzrost

Bardziej szczegółowo

Biuletyn WUP. 1

Biuletyn WUP.  1 Biuletyn WUP 2016 IV kwartał 2015 www.wup-krakow.pl 1 Bezrobocie w IV kwartale 2015 roku Statystyka rynku pracy Począwszy od lutego aż do października 2015 roku liczba osób zarejestrowanych w małopolskich

Bardziej szczegółowo

Biuletyn WUP. www.wup-krakow.pl 1

Biuletyn WUP. www.wup-krakow.pl 1 Biuletyn WUP 2015 II kwartał 2015 www.wup-krakow.pl 1 Bezrobocie w Małopolsce w II kwartale 2015 roku Statystyka rynku pracy W drugim kwartale b.r. zaobserwowano dalszą poprawę sytuacji na rynku pracy.

Bardziej szczegółowo

Biuletyn WUP. 1

Biuletyn WUP.  1 Biuletyn WUP 216 I kwartał 216 www.wup-krakow.pl 1 Bezrobocie w Małopolsce w I kwartale 216 roku Od ponad dwóch lat w Małopolsce bezrobocie rejestrowane wykazuje tendencję spadkową. Nawet typowy dla I

Bardziej szczegółowo

Biuletyn WUP. www.wup-krakow.pl 1

Biuletyn WUP. www.wup-krakow.pl 1 Biuletyn WUP 2015 III kwartał 2015 www.wup-krakow.pl 1 Bezrobocie w III kwartale 2015 roku Statystyka rynku pracy W trzecim kwartale b.r. obserwowano dalszą poprawę sytuacji na rynku pracy. Sukcesywnie

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w Małopolsce w maju 2017 roku

Bezrobocie w Małopolsce w maju 2017 roku Bezrobocie w Małopolsce w maju 217 roku Od czterech lat w woj. małopolskim bezrobocie rejestrowane wykazuje tendencję spadkową. W maju w powiatowych urzędach pracy zarejestrowanych było 86 817 bezrobotnych.

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w Małopolsce w lipcu 2017 roku

Bezrobocie w Małopolsce w lipcu 2017 roku Bezrobocie w Małopolsce w lipcu 217 roku Od czterech lat w woj. małopolskim bezrobocie rejestrowane wykazuje tendencję spadkową. W maju w powiatowych urzędach pracy zarejestrowanych było 82 656 bezrobotnych.

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w Małopolsce w styczniu 2016 roku

Bezrobocie w Małopolsce w styczniu 2016 roku Bezrobocie w styczniu 216 roku Liczba zarejestrowanych w urzędach pracy podlega trendom sezonowym. W styczniu 216 roku ta liczba wyniosła 125,5 tys. osób i była wyższa niż w grudniu 215 roku o prawie 6

Bardziej szczegółowo

Biuletyn WUP. 1

Biuletyn WUP.  1 Biuletyn WUP 217 I kwartał 217 www.wup-krakow.pl 1 Bezrobocie w Małopolsce w I kwartale 217 roku Od ponad dwóch lat w Małopolsce bezrobocie rejestrowane wykazuje tendencję spadkową. Pod koniec I kwartału

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w Małopolsce w październiku 2017

Bezrobocie w Małopolsce w październiku 2017 Bezrobocie w Małopolsce w październiku 217 Liczba osób bezrobotnych i stopa bezrobocia Sytuacja w powiatach Przepływy bezrobotnych w rejestrach Oferty pracy Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w Małopolsce w styczniu 2017 roku

Bezrobocie w Małopolsce w styczniu 2017 roku Bezrobocie w Małopolsce w styczniu 217 roku W styczniu 217 r. w małopolskich urzędach pracy odnotowano zwiększenie liczby bezrobotnych do 1 881, tj. o 4 35 osób. Obserwowany od listopada wzrost poziomu

Bardziej szczegółowo

Biuletyn WUP. 1

Biuletyn WUP.  1 Biuletyn WUP 216 II kwartał 216 www.wup-krakow.pl 1 Bezrobocie w Małopolsce w II kwartale 216 Statystyka rynku pracy Od ponad dwóch lat w Małopolsce bezrobocie rejestrowane wykazuje tendencję spadkową.

Bardziej szczegółowo

Biuletyn WUP. 1

Biuletyn WUP.  1 Biuletyn WUP 217 kwartał 217 www.wup-krakow.pl 1 Bezrobocie w Małopolsce w kwartale 217 roku Od czterech lat w Małopolsce bezrobocie rejestrowane wykazuje tendencję spadkową. Pod koniec kwartału 217 r.

Bardziej szczegółowo

Biuletyn WUP. 1

Biuletyn WUP.  1 Biuletyn WUP 216 I kwartał 216 www.wup-krakow.pl 1 Bezrobocie w Małopolsce w I kwartale 216 roku Od ponad dwóch lat w Małopolsce bezrobocie rejestrowane wykazuje tendencję spadkową. W I kwartale 216 r.

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w Małopolsce w maju 2016 roku

Bezrobocie w Małopolsce w maju 2016 roku Bezrobocie w Małopolsce w maju 216 roku W maju nastąpił dalszy spadek bezrobocia rejestrowanego w Małopolsce. Na koniec miesiąca w małopolskich urzędach pracy zarejestrowanych było 19 64 osób. Tym samym

Bardziej szczegółowo

Biuletyn WUP. 1

Biuletyn WUP.  1 Biuletyn WUP 216 III kwartał 216 www.wup-krakow.pl 1 Bezrobocie w Małopolsce w III kwartale 216 roku Od ponad dwóch lat w Małopolsce bezrobocie rejestrowane wykazuje tendencję spadkową. Pod koniec III

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w Małopolsce w kwietniu 2017 roku

Bezrobocie w Małopolsce w kwietniu 2017 roku Bezrobocie w Małopolsce w kwietniu 217 roku Od czterech lat w woj. małopolskim bezrobocie rejestrowane wykazuje tendencję spadkową. W kwietniu w powiatowych urzędach pracy zarejestrowanych było 9 528 bezrobotnych.

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w Małopolsce w listopadzie 2016 roku

Bezrobocie w Małopolsce w listopadzie 2016 roku Bezrobocie w Małopolsce w listopadzie 216 roku W listopadzie 216 roku w małopolskich urzędach pracy zanotowano niewielki wzrost liczby bezrobotnych, do 95 19 osób, tj. o 339 osób. Udział kobiet w bezrobociu

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w Małopolsce w październiku 2016 roku

Bezrobocie w Małopolsce w październiku 2016 roku Bezrobocie w Małopolsce w październiku 216 roku W październiku 216 roku w małopolskich urzędach pracy zanotowano dalszy spadek liczby do niespełna 95 tys. osób. Prawdopodobnie jest to najniższy odczyt

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w Małopolsce w kwietniu 2016 roku

Bezrobocie w Małopolsce w kwietniu 2016 roku Bezrobocie w Małopolsce w kwietniu 216 roku W kwietniu nastąpił dalszy spadek bezrobocia rejestrowanego w Małopolsce. Na koniec miesiąca w małopolskich urzędach pracy zarejestrowanych było 115 69 osób.

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w Małopolsce w lutym 2016 roku

Bezrobocie w Małopolsce w lutym 2016 roku Bezrobocie w Małopolsce w lutym 216 roku Typowy dla początku roku wzrost liczby zarejestrowanych w urzędach pracy był w lutym niewielki. Liczba osób zarejestrowanych (126,5 tys.) była wyższa niż w styczniu

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w Małopolsce w lipcu i sierpniu 2016 roku

Bezrobocie w Małopolsce w lipcu i sierpniu 2016 roku Bezrobocie w Małopolsce w lipcu i sierpniu 216 roku W lipcu i sierpniu po raz pierwszy od 28 roku w Małopolsce liczba zarejestrowanych spadła poniżej 1 tys. osób. Na koniec lipca w małopolskich urzędach

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku POZIOM BEZROBOCIA I STOPA BEZROBOCIA Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w chrzanowskim urzędzie pracy w końcu stycznia 2010 roku

Bardziej szczegółowo

Raport. z sytuacji na rynku pracy w Województwie Małopolskim. nr 7. za okres: październik opracowany w ramach projektu:

Raport. z sytuacji na rynku pracy w Województwie Małopolskim. nr 7. za okres: październik opracowany w ramach projektu: Raport z sytuacji na rynku pracy w Województwie Małopolskim nr 7 za okres: październik 2016 opracowany w ramach projektu: Kompleksowe wsparcie osób zwolnionych i zagrożonych zwolnieniem z pracy z obszaru

Bardziej szczegółowo

Raport. z sytuacji na rynku pracy w Województwie Małopolskim. nr 2. za okres: maj opracowany w ramach projektu:

Raport. z sytuacji na rynku pracy w Województwie Małopolskim. nr 2. za okres: maj opracowany w ramach projektu: Raport z sytuacji na rynku pracy w Województwie Małopolskim nr 2 za okres: maj 2016 opracowany w ramach projektu: Kompleksowe wsparcie osób zwolnionych i zagrożonych zwolnieniem z pracy z obszaru u Nowosądeckiego

Bardziej szczegółowo

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata 2012-2013 Wyszczególnienie Wskaźnik stopy bezrobocia w poszczególnych powiatach subregionu południowego

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec stycznia 2012r.

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec stycznia 2012r. 1. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na dzień 31.01.2012 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chrzanowie były zarejestrowane 6 294 osoby bezrobotne. Liczba bezrobotnych była mniejsza niż w styczniu 2011 roku

Bardziej szczegółowo

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata 2013-2014 Wyszczególnienie Wskaźnik stopy bezrobocia w poszczególnych powiatach subregionu południowego

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec października 2012r.

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec października 2012r. 1. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na dzień 31.10.2012 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chrzanowie zarejestrowanych było 6 206 osób bezrobotnych. Liczba bezrobotnych była większa niż w październiku 2011

Bardziej szczegółowo

Informacja. o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku wg stanu na 30 czerwca 2010r.

Informacja. o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku wg stanu na 30 czerwca 2010r. POWIATOWY URZĄD PRACY ul. J. Piłsudskiego 19, 32-8 Brzesko tel. 663-5-22, 663-5-46 e-mail: urzad@pup-brzesko.pl www.pup-brzesko.pl Informacja o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 30.06.2012 roku

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 30.06.2012 roku MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM według stanu na dzień 30.06. roku OŚWIĘCIM, LIPIEC Według stanu na dzień 30 czerwca roku w powiecie oświęcimskim zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 29.02.2012 roku

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 29.02.2012 roku MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM według stanu na dzień 29.02.2012 roku OŚWIĘCIM, MARZEC 2012 Według stanu na dzień 29 lutego 2012 roku w powiecie oświęcimskim

Bardziej szczegółowo

Informacja. o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku wg stanu na 31 styczeń 2011 r.

Informacja. o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku wg stanu na 31 styczeń 2011 r. Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku nformacja o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku wg stanu na 31 styczeń r. Brzesko, luty r. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie rejestrowane w województwie. zachodniopomorskim w 2012 r.

Bezrobocie rejestrowane w województwie. zachodniopomorskim w 2012 r. Urząd Statystyczny w Szczecinie Bezrobocie rejestrowane w województwie zachodniopomorskim w 2012 r. OPRACOWANIA SYGNALNE Szczecin, marzec 2013 Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM WE WRZEŚNIU 2009

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM WE WRZEŚNIU 2009 INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM WE WRZEŚNIU 2009 Liczba bezrobotnych Według stanu na koniec września 2009 na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego POWIATOWY URZĄD 1 PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (0-87) 6446890, 6447708, 6435802; fax. 6435803 e-mail: biau@praca.gov.pl; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego POWIATOWY URZĄD 1 PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (0-87) 6446890, 6447708, 6435802; fax. 6435803 e-mail: biau@praca.gov.pl; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 31.01.2012 roku

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 31.01.2012 roku MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM według stanu na dzień 31.01.2012 roku OŚWIĘCIM, LUTY 2012 Według stanu na dzień 31 stycznia 2012 roku w powiecie oświęcimskim

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec września 2013 roku

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec września 2013 roku STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec września 2013 roku POZIOM BEZROBOCIA I STOPA BEZROBOCIA Na koniec września 2013 roku w rejestrze Powiatowego Urzędu Pracy w Chrzanowie figurowało

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje styczeń Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy styczeń 2016 r. Województwo pomorskie grudzień 2015 r. styczeń 2016 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 31 marca roku Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Luty' 13,9% 14,9% 22,2% Marzec' 13,5%

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W LUTYM 2012 ROKU

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W LUTYM 2012 ROKU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W LUTYM 2012 ROKU Liczba bezrobotnych Według stanu na koniec lutego 2012 roku na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2015 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2015 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2015 r. - Lublin, sierpień 2015 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec grudnia 2011 r.

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec grudnia 2011 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM według stanu na koniec grudnia 2011 r. Biłgoraj, styczeń 2012r. 2. I. POZIOM BEZROBOCIA W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa BEZROBOCIE REJESTROWANE W PŁOCKU W 2014 R. ***

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa BEZROBOCIE REJESTROWANE W PŁOCKU W 2014 R. *** URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania październik 2015 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76

Bardziej szczegółowo

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata 2011-2012

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata 2011-2012 Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata 2011-2012 Wyszczególnienie Wskaźnik stopy bezrobocia w poszczególnych powiatach subregionu południowego

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie

województwo pomorskie województwo pomorskie maj 2017 Podstawowe informacje Województwo pomorskie kwiecień 2017 r. maj 2017 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca) Stopa

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 31 marca roku 1.Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Luty Marzec 14,4% 15,5% 14,3% 15,5%

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 28 lutego roku Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Styczeń' 14,0% 15,0% 22,4% Luty' 13,9%

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 30 czerwca roku Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Maj' 12,5% 13,3% 19,2% Czerwiec'

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 30 kwietnia 2014 r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 30 kwietnia 2014 r. 1 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 30 kwietnia r. I. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na 30 kwietnia r. w PUP w Tarnowie zarejestrowanych było 16327 osób bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje czerwiec Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy czerwiec 2015 r. Województwo pomorskie maj 2015 r. czerwiec 2015 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie

województwo pomorskie województwo pomorskie sierpień 2017 Podstawowe informacje Województwo pomorskie lipiec 2017 r. sierpień 2017 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca)

Bardziej szczegółowo

Lokalny. rynek pracy. Bezrobocie rejestrowane w gminach powiatu gorlickiego. Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach. Gorlice, sierpień 2016

Lokalny. rynek pracy. Bezrobocie rejestrowane w gminach powiatu gorlickiego. Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach. Gorlice, sierpień 2016 Lokalny 2016 rynek pracy Bezrobocie rejestrowane w gminach powiatu gorlickiego Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach Gorlice, sierpień 2016 Spis treści I. Skala bezrobocia rejestrowanego w gminach powiatu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM według stanu na koniec I półrocza 2010 r. Biłgoraj, lipiec 2010 r. I.POZIOM BEZROBOCIA 1. Liczba zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 września 2006 roku

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 września 2006 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 września 2006 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia Sierpień 2006 Wrzesień 2006 2. Lokalne rynki pracy Tabela nr 1. Powiaty

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02 134 Warszawa BEZROBOCIE REJESTROWANE W PŁOCKU W 2015 R. ***

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02 134 Warszawa BEZROBOCIE REJESTROWANE W PŁOCKU W 2015 R. *** URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02 134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania kwiecień 2016 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku. Polska woj. opolskie powiat nyski 12,9% 13,7% 13,4% 14,2%

Informacja o sytuacji na rynku. Polska woj. opolskie powiat nyski 12,9% 13,7% 13,4% 14,2% Informacja o sytuacji na rynku pracy stan na dzień 31 grudzień roku POWIATOWY URZĄD PRACY W NYSIE 1.Stopa bezrobocia Tabela 1 Polska woj. opolskie powiat nyski Listopad Grudzień 12,9% 13,7% 13,4% 14,2%

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Lublin, wrzesień 2011 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O BEZROBOCIU W SIERPNIU 2004 ROKU

INFORMACJA O BEZROBOCIU W SIERPNIU 2004 ROKU INFORMACJA O BEZROBOCIU W SIERPNIU 2004 ROKU 1. LICZBA BEZROBOTNYCH Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy województwa lubuskiego w końcu sierpnia 2004 roku wynosiła 100965 osób

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W SIERPNIU 2010 r.

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W SIERPNIU 2010 r. INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W SIERPNIU 2010 r. Liczba bezrobotnych Według stanu na koniec sierpnia 2010 roku na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 31 grudnia roku Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Listopad 13,2% 14,0% 20,4% Grudzień

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie grajewskim według stanu na 31 maja 2012 roku

Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie grajewskim według stanu na 31 maja 2012 roku Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie grajewskim według stanu na 31 maja 2012 roku Poziom bezrobocia Poziom bezrobocia w końcu maja 2012r. był nieznacznie wyższy od notowanego w analogicznym

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 28 lutego 2014 r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 28 lutego 2014 r. 1 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 28 lutego r. I. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na 28 lutego r. w PUP w Tarnowie zarejestrowanych było 18105 osób bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W I PÓŁROCZU 2011 ROKU

OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W I PÓŁROCZU 2011 ROKU OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W I PÓŁROCZU 2011 ROKU OPRACOWANIE: WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ S Z C Z E C I N 2011 SPIS TREŚCI Wstęp... 3 1. Osoby będące

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES r r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES r r. P.412/2/AM/13 Ryki, dnia 05.03.2013 r. INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2013 r. 28.02.2013 r. Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE REJESTROWANE W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2015 R. Stan w I półroczu

BEZROBOCIE REJESTROWANE W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2015 R. Stan w I półroczu URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE OPRACOWANIA SYGNALNE Lublin, sierpień 2015 r. Kontakt: SekretariatUSLUB@stat.gov.pl Tel. 81 533 20 51, fax 81 533 27 61 Internet: http://lublin.stat.gov.pl BEZROBOCIE REJESTROWANE

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU WRZEŚNIU 2006 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU WRZEŚNIU 2006 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU WRZEŚNIU 2006 ROKU Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W KWIETNIU 2010 r.

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W KWIETNIU 2010 r. INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W KWIETNIU r. Liczba bezrobotnych Według stanu na koniec kwietnia roku na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych było

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W SIERPNIU 2009 r.

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W SIERPNIU 2009 r. INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W SIERPNIU 2009 r. Liczba bezrobotnych Według stanu na koniec sierpnia 2009 na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy Stan na dzień 31 stycznia 215 r. Mińsk Mazowiecki 215-2-18 I. Poziom bezrobocia Na koniec stycznia 215r. w Powiatowym

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec grudnia 2016 roku

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec grudnia 2016 roku STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec grudnia 2016 roku 1. POZIOM BEZROBOCIA I STOPA BEZROBOCIA Na koniec grudnia 2016 roku w rejestrze Powiatowego Urzędu Pracy w Chrzanowie figurowało

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 31 stycznia 2014 r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 31 stycznia 2014 r. 1 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 31 stycznia 2014 r. I. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na 31 stycznia 2014 r. w PUP w Tarnowie zarejestrowanych było 18057 osób

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 30 czerwca roku 1.Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Maj Czerwiec 13,5% 14,4% 13,2%

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, Koszalin, tel , W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, Koszalin, tel , W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin, tel. 34-55-750, 34-55-746 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM STAN NA 31 GRUDNIA 2014 1. STOPA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU LISTOPADZIE 2006 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU LISTOPADZIE 2006 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU LISTOPADZIE 2006 ROKU Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI - IX 2014

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI - IX 2014 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI - IX 1. Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Sierpień' 11,7% 12,3% 17,1% Wrzesień' 11,5% 12,0% 16,3% Stopa bezrobocia w powiecie nyskim we

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 30 kwietnia 2005 r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 30 kwietnia 2005 r. INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 30 kwietnia 2005 r. I. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na 30 kwietnia 2005 r. w PUP w Tarnowie zarejestrowanych było 18818 osób

Bardziej szczegółowo

Wyszczególnienie XII 1999 XII 2000 XII 2001 XII 2002 XII 2003 XII 2004 *XII 2005 *XII 2006 2007 r.

Wyszczególnienie XII 1999 XII 2000 XII 2001 XII 2002 XII 2003 XII 2004 *XII 2005 *XII 2006 2007 r. 1. PUP BOCHNIA liczba bezrobotnych ^ 4655 5406 6217 5772 5616 5280 4663 3438 X poprzedni m-c=100% 104,5 103,1 104,1 102,5 100,7 94,0 103,8 102,8 X stopa bezrobocia 10,4 12 13,7 12,8 12,6 14,5 13,1 9,9

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin, tel. 34-55-750, 34-55-746 W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin, tel. 34-55-750, 34-55-746 W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin, tel. 34-55-750, 34-55-746 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM STAN NA 28 LUTEGO 2015 1. STOPA

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy we wrześniu 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy we wrześniu 2014 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy we wrześniu 2014 roku Częstochowa, październik 2014 r. 1 Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie,

Bardziej szczegółowo

Ogólna sytuacja na rynku pracy w mieście Płocku w 2010 roku

Ogólna sytuacja na rynku pracy w mieście Płocku w 2010 roku Miejski Urząd Pracy w Płocku ul. 3 Maja 16, 09-402 Płock Tel. (024) 367 18 30, Faks (024) 367 18 31 Ogólna sytuacja na rynku pracy w mieście Płocku w 2010 roku 1. Liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU 2006 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU 2006 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU 2006 ROKU Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 31 stycznia 2014 roku Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Grudzień 13,4% 14,3% 20,3%

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 30 września 2011r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 30 września 2011r. 1 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 30 września r. I. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na 30 września r. w PUP w Tarnowie zarejestrowanych było 13578 osób bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec marca 2015 r.

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec marca 2015 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM według stanu na koniec marca 2015 r. Biłgoraj, kwiecień 2015r. 2. I. POZIOM BEZROBOCIA W POWIECIE -

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy województwa lubuskiego w 2012 r.

Rynek pracy województwa lubuskiego w 2012 r. Rynek pracy województwa lubuskiego w 2012 r. W końcu grudnia 2012 r. w województwie lubuskim zarejestrowanych było 60.614 bezrobotnych. W okresie dwunastu miesięcy 2012 r. liczba bezrobotnych zwiększyła

Bardziej szczegółowo

Lokalny. rynek pracy. Bezrobocie rejestrowane w gminach powiatu gorlickiego. Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach. Gorlice, marzec 2015

Lokalny. rynek pracy. Bezrobocie rejestrowane w gminach powiatu gorlickiego. Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach. Gorlice, marzec 2015 Lokalny 2014 rynek pracy Bezrobocie rejestrowane w gminach powiatu gorlickiego Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach Gorlice, marzec 2015 Spis treści I. Skala bezrobocia rejestrowanego w gminach powiatu gorlickiego...

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 28 lutego roku 1.Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Styczeń Luty 14,2% 15,2% 14,4% 15,5%

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w marcu 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w marcu 2014 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w marcu 2014 roku Częstochowa, kwiecień 2014 r. 9853 9805 9811 16310 15492 15577 26163 25297

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU LIPCU 2006 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU LIPCU 2006 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU LIPCU 2006 ROKU Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie Kolno

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec września 2011 roku

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec września 2011 roku STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec września 2011 roku 1. POZIOM BEZROBOCIA I STOPA BEZROBOCIA Na koniec września 2011 roku stan bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Chrzanowie

Bardziej szczegółowo