Pomiary hydrometryczne w zlewni rzek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pomiary hydrometryczne w zlewni rzek"

Transkrypt

1 Pomiary hydrometryczne w zlewni rzek Zagożdżonka onka i Zwoleńka Hydrometric measurements in Zwoleńka & Zagożdżonka onka catchments Anna Sikorska, Kazimierz Banasik, Anna Nestorowicz, Jacek Gładecki Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Zakład Inżynierii Wodnej Warsaw University of Life Sciences SGGW, Department of Hydraulic Engineering and Environmental Restoration ul. Nowoursynowska 159; Warsaw, Poland

2 Pomiary hydrometryczne / hydrometric measurements Pomiary młynkiem hydrometrycznym prędkości przepływu wody przy różnych stanach wody (w czasie wezbrań i przy stanach niskich) Measurements of water velocity at different water levels (during high & low flows)

3 Cel: Pomiary hydrometryczne / hydrometric measurements Na podstawie wyznaczonych natężeń przepływów przy różnych stanach wody w profilach pomiarowych ustalenie związku natężenia przepływu (Q) ze stanami wody (H) związku natężeń przepływów pomiędzy profilami; Goal: On the base of flow discharge at different water levels in gauging stations: establishment of a corelation between discharge (Q) and water level (H) the discharge relationship between profiles; fot. P. Wysocki fot.

4 Lokalizacja stanowisk pomiarowych / Location of measuring stations ZAGOŻDŻONKA RIVER VISTULA RIVER in Pionki in Płachty Stare in Okolny Ług in Czarna in Siekierka in Borowiec ZWOLEŃKA VALLEY - Area of Natura 2000 Network km

5 Zakres i liczba pomiarów / range and number of measurements Profil / profile Czarna Zagożdżonka Płachty Stare Zagożdżonka Pionki Zagożdżonka Siekierka Zwoleńka Borowiec Zwoleńka Liczba pomiarów / No. of measurements Zakres zmienności / range of variability H [cm] Q [m 3 /s] ,019 3, ,052 4, ,061-1, ,240-5, ,327-5,25

6 Zastosowanie pomiarów hydrometrycznych na przykładzie profilu Płachty Stare / Application of hydrometric measurements by the example of Plachty Stare profile Ustalenie krzywej natężenia przepływu: Q=f(H) Ustalenie związku natężenia przepływów dla 2 profili wodowskazowych: Q_ Siekierka =f(q_ Płachty Stare ) H [m] H x Q [m 3 /s] Determination of flow curve: Q=f(H) Establishment of discharge relation for two gauging stations: Q_ Siekierka = f (Q_ Płachty Stare ) Q x fot. Widok na profil Siekierka / view of Siekierka gauging station

7 Ustalenie krzywych przepływu dla p. Płachty Stare / Determination of flow curves for the Plachty Stare profile Na podstawie bezpośrednich pomiarów hydrometrycznych w okresie Wyróżniono 3 okresy zmienności krzywej: III-VI 2009 VIII 2009 V 2010 VI-IX 2010 Parametry równania krzywych ustalono za pomocą programu Table Curve 2D On the basis of direct hydrometric measurements in the period of Distinguished 3 periods of volatility curve: Mar-Jun 2009 Aug 2009-May 2010 Jun-Sep 2010 Parameters of the equations of curves were determined by using Table Curve 2D programme

8 Krzywe przepływu dla p. Płachty Stare ( ) / Flow curves for the Plachty Stare profile (period of yr.) kk Płachty Stare 420 pomiary III-VI 2009 / measurements III-VI 2009 kk_iii-vi 2009 pomiary VIII V 2010 / measurements VIII 2009-V 2010 kk_viii V 2010 pomiary VI-IX 2010 / measurements VI-IX 2010 kk_vi - IX stan wody H [cm] water level natężenie przepływu Q [m 3 /s] discharge

9 Ustalenie związku przepływów pomiędzy p. Siekierka (Zwoleńka) a p. Płachty Stare (Zagożdżonka) / Establishing discharge flow relation between Siekierka profile (Zwoleńka) and Plachty Stare profile (Zagożdżonka) Na podstawie: jednoczesnych pomiarów hydrometrycznych przepływów ekstremalnych z hydrogramów przepływów dla zarejestrowanych wezbrań ZAGOŻDŻONKA RIVER in Płachty Stare VISTULA RIVER in Siekierka On the basis of: simultaneous hydrometric measurements ZWOLEŃKA RIVER peaks of extreme flows from flow hydrographs for recorded flood events km

10 Wybór przepływów korespondujących / Choice of corresponding flows Qmax_ Plachty Stare fot. Profil Płachty Stare / Plachty Stare gauging station Q_ Siekierka =f(q_ Płachty Stare ) Qmax_ Siekierka fot. Profil Siekierka / Siekierka gauging station

11 Związek Q_ Siekierka =f(q_ Płachty Stare ) / discharge flow relation 10 pomiary bezpośrednie / direct measurements przepływy maksymalne z hydrogramów wezbrań / peak values of discharge of measured hydrographs natężenie przepływu Q w profilu Siekierka [m 3 /s] discharge Q at Siekierka stream gauge y = x R 2 = natężenie przepływu Q w profilu Plachty Stare [m 3 /s] discharge Q at Plachty Stare stream gauge

12 Podsumowanie / concluding remarks Pomiary hydrometryczne prowadzone w ramach EEA and Norway Grants pozwoliły na: ustalenie krzywych natężenia przepływu w wodowskazach pomiarowych, Czarna, Płachty Stare, Pionki (Zagożdżonka) i Siekierka, Borowiec (Zwoleńka) ustalenie związku pomiędzy profilami wodowskazowymi w 2 sąsiadujących zlewniach (Siekierka-Płachty Stare oraz Borowiec-Płachty Stare) Podstawa przy prognozowaniu wezbrań Hydrometric measurements carried out within the EEA and Norway Grants allowed: An estimation of flow curves in gauging stations: Czarna, Płachty Stare & Pionki (Zagożdżonka) and Siekierka & Borowiec (Zwoleńka) An establish of the discharge relationship between the two profiles in adjacent basins (Siekierka- Płachty Stare & Borowiec- Płachty Stare) Basis for forecast of floods

Przepływy maksymalne prawdopodobne dla małej rzeki nizinnej porównanie metod Maximal annual discharges of small lowland river comparison of methods

Przepływy maksymalne prawdopodobne dla małej rzeki nizinnej porównanie metod Maximal annual discharges of small lowland river comparison of methods Kazimierz BANASIK, Andrzej BYCZKOWSKI, Jacek GŁADECKI Katedra InŜynierii Wodnej i Rekultywacji Środowiska SGGW Department of Hydraulic Engineering and Environmental Recultivation WAU Przepływy maksymalne

Bardziej szczegółowo

Katedra Inżynierii Wodnej i Rekultywacji Środowiska SGGW Department of Hydraulic Engineering and Environmental Recultivation WULS

Katedra Inżynierii Wodnej i Rekultywacji Środowiska SGGW Department of Hydraulic Engineering and Environmental Recultivation WULS Zbigniew POPEK Katedra Inżynierii Wodnej i Rekultywacji Środowiska SGGW Department of Hydraulic Engineering and Environmental Recultivation WULS Weryfikacja wybranych wzorów empirycznych do określania

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE PRZEPŁYWÓW MAKSYMALNYCH O OKREŚLONYM PRAWDOPODOBIEŃSTWIE PRZEWYŻSZENIA W MAŁEJ RZECE WYŻYNNEJ

PORÓWNANIE PRZEPŁYWÓW MAKSYMALNYCH O OKREŚLONYM PRAWDOPODOBIEŃSTWIE PRZEWYŻSZENIA W MAŁEJ RZECE WYŻYNNEJ MONOGRAFIE KOMITETU GOSPODARKI WODNEJ PAN z. XX 2014 Andrzej BYCZKOWSKI 1, Janusz OSTROWSKI 2, Kazimierz BANASIK 1 1 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

Bardziej szczegółowo

Institute of Meteorology and Water Management, Wroclaw Branch PP 10. Wrocław, June 2007

Institute of Meteorology and Water Management, Wroclaw Branch PP 10. Wrocław, June 2007 Institute of Meteorology and Water Management, Wroclaw Branch PP 10 Wrocław, 28-29 June 2007 4. Water resources management 4.2 - Assessments of the hydrological characteristics of the Polish territory

Bardziej szczegółowo

Nauka Przyroda Technologie

Nauka Przyroda Technologie Nauka Przyroda Technologie ISSN 1897-7820 http://www.npt.up-poznan.net Dział: Melioracje i Inżynieria Środowiska Copyright Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 2011 Tom 5 Zeszyt 4 MACIEJ

Bardziej szczegółowo

pdf: Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach, 2012

pdf:  Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach, 2012 WODA-ŚRODOWISKO-OBSZARY WIEJSKIE 2012 (VII IX): t. 12 z. 3 (39) WATER-ENVIRONMENT-RURAL AREAS ISSN 1642-8145 s. 17 26 pdf: www.itep.edu.pl/wydawnictwo Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach,

Bardziej szczegółowo

PRACE ORYGINALNE ORIGINAL PAPERS

PRACE ORYGINALNE ORIGINAL PAPERS PRACE ORYGINALNE ORIGINAL PAPERS Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska nr 64, 2014: 113123 (Prz. Nauk. Inż. Kszt. Środ. 64, 2014) Scientific Review Engineering and Environmental Sciences

Bardziej szczegółowo

WPŁYW ZMIAN KRZYWEJ PRZEPŁYWU NA REJESTRACJĘ PRZEPŁYWU NIENARUSZALNEGO

WPŁYW ZMIAN KRZYWEJ PRZEPŁYWU NA REJESTRACJĘ PRZEPŁYWU NIENARUSZALNEGO Acta Sci. Pol., Formatio Circumiectus 9 (2) 2010, 35 42 WPŁYW ZMIAN KRZYWEJ PRZEPŁYWU NA REJESTRACJĘ PRZEPŁYWU NIENARUSZALNEGO Bogusław Michalec, Marek Tarnawski ** Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Anna SIKORSKA, Kazimierz BANASIK

Wprowadzenie. Anna SIKORSKA, Kazimierz BANASIK Anna SIKORSKA, Kazimierz BANASIK Katedra Inżynierii Wodnej i Rekultywacji Środowiska SGGW w Warszawie Department of Water Engineering and Environmental Restoration, Warsaw University of Life Sciences SGGW

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Zbigniew POPEK, Leszek HEJDUK, Piotr HŁADKI

Wprowadzenie. Zbigniew POPEK, Leszek HEJDUK, Piotr HŁADKI Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska nr 53, 2011: 247 257 (Prz. Nauk. Inż. Kszt. Środ. 53, 2011) Scientific Review Engineering and Environmental Sciences No 53, 2011: 247 257 (Sci. Rev.

Bardziej szczegółowo

OCENA ZMIAN JAKOŚCI WÓD RZEKI ZAGOŻDŻONKI POD WZGLĘDEM WYBRANYCH ELEMENTÓW FIZYCZNO-CHEMICZNYCH

OCENA ZMIAN JAKOŚCI WÓD RZEKI ZAGOŻDŻONKI POD WZGLĘDEM WYBRANYCH ELEMENTÓW FIZYCZNO-CHEMICZNYCH MONOGRAFIE KOMITETU GOSPODARKI WODNEJ PAN z. XX 2014 Leszek HEJDUK, Ewa KAZNOWSKA, Kazimierz BANASIK Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska OCENA ZMIAN JAKOŚCI

Bardziej szczegółowo

Katedra Inżynierii Wodnej i Rekultywacji Środowiska SGGW Department of Hydraulic Engineering and Environmental Recultivation WULS SGGW

Katedra Inżynierii Wodnej i Rekultywacji Środowiska SGGW Department of Hydraulic Engineering and Environmental Recultivation WULS SGGW Zbigniew POPEK Katedra Inżynierii Wodnej i Rekultywacji Środowiska SGGW Department of Hydraulic Engineering and Environmental Recultivation WULS SGGW Zmienność natężenia ruchu rumowiska wleczonego w czasie

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE MODELU GEOMORFOLOGICZNEGO DO WYZNACZANIA WEZBRAŃ HIPOTETYCZNYCH W ZLEWNIACH NIEKONTROLOWANYCH

ZASTOSOWANIE MODELU GEOMORFOLOGICZNEGO DO WYZNACZANIA WEZBRAŃ HIPOTETYCZNYCH W ZLEWNIACH NIEKONTROLOWANYCH WIESŁAW GĄDEK, WŁODZIMIERZ BANACH *, IZABELLA FIOŁKA ** ZASTOSOWANIE MODELU GEOMORFOLOGICZNEGO DO WYZNACZANIA WEZBRAŃ HIPOTETYCZNYCH W ZLEWNIACH NIEKONTROLOWANYCH APPLICATION OF A GEOMORPHOLOGICAL MODEL

Bardziej szczegółowo

Bogusław MICHALEC, Tarnawski MAREK, Agata MAJERCZYK, Katarzyna WACHULEC

Bogusław MICHALEC, Tarnawski MAREK, Agata MAJERCZYK, Katarzyna WACHULEC Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska nr 62, 2013: 454 462 (Prz. Nauk. Inż. Kszt. Środ. 62, 2013) Scientific Review Engineering and Environmental Sciences No 62, 2013: 454 462 (Sci. Rev.

Bardziej szczegółowo

Wyniki badań transportu rumowiska rzecznego w korycie rzeki Zagożdżonki Results of sediment transport in the Zagożdżonka riverbed

Wyniki badań transportu rumowiska rzecznego w korycie rzeki Zagożdżonki Results of sediment transport in the Zagożdżonka riverbed Zbigniew POPEK, Kazimierz BANASIK, Leszek HEJDUK Katedra Inżynierii Wodnej i Rekultywacji Środowiska SGGW w Warszawie Department of Hydraulic Engineering and Environmental Recultivation WULS SGGW Wyniki

Bardziej szczegółowo

Zagrożenie powodziowe na obszarach zurbanizowanych w dolnym biegu Odry

Zagrożenie powodziowe na obszarach zurbanizowanych w dolnym biegu Odry The flood threat from severe high water events in the urban area of the lower Odra River Zagrożenie powodziowe na obszarach zurbanizowanych w dolnym biegu Odry Halina Kowalewska-Kalkowska Coastal Marine

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie modelu Santa Barbara Unit Hydrograph do symulacji hydrogramu przepływów w zlewniach zurbanizowanych

Zastosowanie modelu Santa Barbara Unit Hydrograph do symulacji hydrogramu przepływów w zlewniach zurbanizowanych Przegląd Geograficzny, 2014, 86, 3, s. 381-391 PRZEGLĄD GEOGRAFICZNY 2014, 86, 3, s. 381-391 Zastosowanie modelu Santa Barbara Unit Hydrograph do symulacji hydrogramu przepływów w zlewniach zurbanizowanych

Bardziej szczegółowo

Katedra Inżynierii Wodnej i Rekultywacji Środowiska SGGW Department of Hydraulic Engineering and Environmental Recultivation WULS SGGW

Katedra Inżynierii Wodnej i Rekultywacji Środowiska SGGW Department of Hydraulic Engineering and Environmental Recultivation WULS SGGW Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska nr 3 (49), 2010: 21 29 (Prz. Nauk. Inż. Kszt. Środ. 3 (49), 2010) Scientific Review Engineering and Environmental Sciences No 3 (49), 2010: 21 29

Bardziej szczegółowo

PRACE NAUKOWO-PRZEGLĄDOWE

PRACE NAUKOWO-PRZEGLĄDOWE PRACE NAUKOWO-PRZEGLĄDOWE RESEARCH REVIEW PAPERS Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska nr 59, 2013: 67 76 (Prz. Nauk. Inż. Kszt. Środ. 59, 2013) Scientific Review Engineering and Environmental

Bardziej szczegółowo

WERYFIKACJA KRZYWEJ NATĘŻENIA PRZEPŁYWU W PRZEKROJU WODOWSKAZOWYM IMGW NA RZECE DŁUBNI

WERYFIKACJA KRZYWEJ NATĘŻENIA PRZEPŁYWU W PRZEKROJU WODOWSKAZOWYM IMGW NA RZECE DŁUBNI Acta 11 (3) 2012.indd 21 2012-11-25 20:06:56 Acta Sci. Pol., Formatio Circumiectus 11 (3) 2012, 21 28 WERYFIKACJA KRZYWEJ NATĘŻENIA PRZEPŁYWU W PRZEKROJU WODOWSKAZOWYM IMGW NA RZECE DŁUBNI VERIFICATION

Bardziej szczegółowo

Spatial planning in floodplains in mountain catchments of different row, in the basin of the Upper Vistula and the Upper and Central Odra

Spatial planning in floodplains in mountain catchments of different row, in the basin of the Upper Vistula and the Upper and Central Odra Warsaw, October 15-16, 2015 Spatial planning in floodplains in mountain catchments of different row, in the basin of the Upper Vistula and the Upper and Central Odra Paweł Franczak 1, Karolina Listwan-Franczak

Bardziej szczegółowo

River Drzewiczka, Poland

River Drzewiczka, Poland River Drzewiczka, Poland Location The Drzewiczka basin is located in the centre of Poland. The river is a right side tributary of the Pilica river, which is a left side tributary of the river Wisła flowing

Bardziej szczegółowo

ROCZNE ODPŁYWY MAKSYMALNE I MINIMALNE W DORZECZACH ODRY I WISŁY W PRZEKROJU WIELOLETNIM. Paweł Jokiel, Beata Stanisławczyk

ROCZNE ODPŁYWY MAKSYMALNE I MINIMALNE W DORZECZACH ODRY I WISŁY W PRZEKROJU WIELOLETNIM. Paweł Jokiel, Beata Stanisławczyk ROCZNE ODPŁYWY MAKSYMALNE I MINIMALNE W DORZECZACH ODRY I WISŁY W PRZEKROJU WIELOLETNIM Paweł Jokiel, Beata Stanisławczyk Katedra Hydrologii i Gospodarki Wodnej, Wydział Nauk Geograficznych, Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNA OCENA ZAGROŻENIA POWODZIOWEGO W ZLEWNI RZEKI DŁUBNI THE INITIAL EVALUATION OF FLOOD RISK IN DŁUBNIA RIVER CATCHMENT

WSTĘPNA OCENA ZAGROŻENIA POWODZIOWEGO W ZLEWNI RZEKI DŁUBNI THE INITIAL EVALUATION OF FLOOD RISK IN DŁUBNIA RIVER CATCHMENT INFRASTRUKTURA I EKOLOGIA TERENÓW WIEJSKICH INFRASTRUCTURE AND ECOLOGY OF RURAL AREAS Nr I/1/2016, POLSKA AKADEMIA NAUK, Oddział w Krakowie, s. 89 99 Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi DOI: http://dx.medra.org/10.14597/infraeco.2016.1.1.007

Bardziej szczegółowo

OCENA PARAMETRÓW WEZBRAŃ HIPOTETYCZNYCH WYZNACZONYCH METODĄ REITZA I KREPSA W ZLEWNIACH KONTROLOWANYCH

OCENA PARAMETRÓW WEZBRAŃ HIPOTETYCZNYCH WYZNACZONYCH METODĄ REITZA I KREPSA W ZLEWNIACH KONTROLOWANYCH WODA-ŚRODOWISKO-OBSZARY WIEJSKIE 2014 (VII IX). T. 14. Z. 3 (47) WATER-ENVIRONMENT-RURAL AREAS ISSN 1642-8145 s. 29 47 pdf: www.itp.edu.pl/wydawnictwo Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach,

Bardziej szczegółowo

WPŁYW SPIĘTRZENIA RZEKI NA PRZEPŁYW WODY W MAŁYM CIEKU W DOLINIE RZECZNEJ. Beata Olszewska, Leszek Pływaczyk, Wojciech Łyczko

WPŁYW SPIĘTRZENIA RZEKI NA PRZEPŁYW WODY W MAŁYM CIEKU W DOLINIE RZECZNEJ. Beata Olszewska, Leszek Pływaczyk, Wojciech Łyczko Acta Sci. Pol., Formatio Circumiectus 6 (1) 2007, 27 32 WPŁYW SPIĘTRZENIA RZEKI NA PRZEPŁYW WODY W MAŁYM CIEKU W DOLINIE RZECZNEJ Beata Olszewska, Leszek Pływaczyk, Wojciech Łyczko Uniwersytet Przyrodniczy

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNIE TENDENCJE W KSZTAŁTOWANIU SIĘ WYBRANYCH CHARAKTERYSTYK NIŻÓWEK W ZLEWNI RZEKI ZAGOŻDŻONKI

WIELOLETNIE TENDENCJE W KSZTAŁTOWANIU SIĘ WYBRANYCH CHARAKTERYSTYK NIŻÓWEK W ZLEWNI RZEKI ZAGOŻDŻONKI Wieloletnie tendencje w kształtowaniu... INFRASTRUKTURA I EKOLOGIA TERENÓW WIEJSKICH INFRASTRUCTURE AND ECOLOGY OF RURAL AREAS Nr 3/IV/2012, POLSKA AKADEMIA NAUK, Oddział w Krakowie, s. 215 227 Komisja

Bardziej szczegółowo

APARATURA BADAWCZA I DYDAKTYCZNA. Słowa kluczowe: badania hydrauliczne, podobieństwo, skala modelu, hydrant

APARATURA BADAWCZA I DYDAKTYCZNA. Słowa kluczowe: badania hydrauliczne, podobieństwo, skala modelu, hydrant APARATURA BADAWCZA I DYDAKTYCZNA Efekt skalowy w laboratoryjnych badaniach hydraulicznych na przykładzie hydrantu o dużej wydajności Tomasz Kałuża, Paweł Zawadzki, Grzegorz Jaszczak Uniwersytet Przyrodniczy

Bardziej szczegółowo

WPŁYW RENATURYZACJI RZEKI NA WARUNKI RUCHU RUMOWISKA WLECZONEGO

WPŁYW RENATURYZACJI RZEKI NA WARUNKI RUCHU RUMOWISKA WLECZONEGO INFRASTRUKTURA I EKOLOGIA TERENÓW WIEJSKICH Nr 4/2/2006, POLSKA AKADEMIA NAUK, Oddział w Krakowie, s. 129 139 Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi Zbigniew Popek WPŁYW RENATURYZACJI RZEKI NA WARUNKI

Bardziej szczegółowo

OKREŚLENIE WARTOŚCI ZRZUTÓW NIESZKODLIWYCH W DOLINIE NYSY KŁODZKIEJ ZE ZBIORNIKA RETENCYJNEGO NYSA

OKREŚLENIE WARTOŚCI ZRZUTÓW NIESZKODLIWYCH W DOLINIE NYSY KŁODZKIEJ ZE ZBIORNIKA RETENCYJNEGO NYSA INFRASTRUKTURA I EKOLOGIA TERENÓW WIEJSKICH INFRASTRUCTURE AND EKOLOGY OF RURAL AREAS Określenie wartości zrzutów Nr 4/2/2007, POLSKA AKADEMIA NAUK, Oddział w Krakowie, s. 113 122 Komisja Technicznej Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

WPŁYW ZLODZENIA NA RZECE WKRZE NA JEJ ZASOBY ENERGETYCZNE INFLUENCE OF THE WKRA RIVER ICE PHENOMENA ON IT S ENERGY RESOURCES

WPŁYW ZLODZENIA NA RZECE WKRZE NA JEJ ZASOBY ENERGETYCZNE INFLUENCE OF THE WKRA RIVER ICE PHENOMENA ON IT S ENERGY RESOURCES DOI: http://dx.doi.org/10.15576/asp.fc/2014.13.4.15 Acta Sci. Pol., Formatio Circumiectus 13 (4) 2014, 15 24 WPŁYW ZLODZENIA NA RZECE WKRZE NA JEJ ZASOBY ENERGETYCZNE INFLUENCE OF THE WKRA RIVER ICE PHENOMENA

Bardziej szczegółowo

Thermal and snow conditions of winters and winter floods on example of Zagożdżonka River

Thermal and snow conditions of winters and winter floods on example of Zagożdżonka River 10.2478/sggw-2014-0001 Annals of Warsaw University of Life Sciences SGGW Land Reclamation No 46 (1), 2014: 3 15 (Ann. Warsaw Univ. Life Sci. SGGW, Land Reclam. 46 (1), 2014) Thermal and snow conditions

Bardziej szczegółowo

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami Seweryn SPAŁEK Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami MONOGRAFIA Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice 2004 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 5 1. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W ORGANIZACJI 13 1.1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Streszczenie. Abstract

Streszczenie. Abstract Maciej Mrowiec, robert malmur * Wpływ przestrzennej zmienności opadów na niezawodność systemów kanalizacyjnych INFLUENCE of the spatial variation of the rainfall on the urban drainage systems reliability

Bardziej szczegółowo

PRACE ORYGINALNE ORIGINAL PAPERS

PRACE ORYGINALNE ORIGINAL PAPERS PRACE ORYGINALNE ORIGINAL PAPERS Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska nr 69, 2015: 209 223 (Prz. Nauk. Inż. Kszt. Środ. 69, 2015) Scientific Review Engineering and Environmental Sciences

Bardziej szczegółowo

WSCHÓD I ZACHÓD SŁOŃCA SUNRISE / SUNSET

WSCHÓD I ZACHÓD SŁOŃCA SUNRISE / SUNSET AIP VFR POLAND VFR GEN 3.2-1 VFR GEN 3.2 WSCHÓD I ZACHÓD SŁOŃCA SUNRISE / SUNSET OBLICZANIE CZASÓW WSCHODU I ZACHODU SŁOŃCA 1. Tabele wschodu i zachodu słońca dla lotniska EPWA oraz tabela poprawek zostały

Bardziej szczegółowo

Katedra InŜynierii Wodnej i Rekultywacji Środowiska SGGW Department of Hydraulic Engineering and Environmental Recultivation WAU

Katedra InŜynierii Wodnej i Rekultywacji Środowiska SGGW Department of Hydraulic Engineering and Environmental Recultivation WAU Adam KOZIOŁ Katedra InŜynierii Wodnej i Rekultywacji Środowiska SGGW Department of Hydraulic Engineering and Environmental Recultivation WAU Analiza wyników obliczeń przepustowości doliny rzecznej w warunkach

Bardziej szczegółowo

WSCHÓD I ZACHÓD SŁOŃCA SUNRISE / SUNSET

WSCHÓD I ZACHÓD SŁOŃCA SUNRISE / SUNSET AIP VFR POLAND VFR GEN 3.2-1 VFR GEN 3.2 WSCHÓD I ZACHÓD SŁOŃCA SUNRISE / SUNSET OBLICZANIE CZASÓW WSCHODU I ZACHODU SŁOŃCA 1. Tabele wschodu i zachodu słońca dla lotniska EPWA oraz tabela poprawek zostały

Bardziej szczegółowo

Nauka Przyroda Technologie

Nauka Przyroda Technologie Nauka Przyroda Technologie ISSN 1897-7820 http://www.npt.up-poznan.net Dział: Melioracje i Inżynieria Środowiska Copyright Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 2011 Tom 5 Zeszyt 4 MACIEJ

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIE PRZEPŁYWÓW MAKSYMALNYCH I ICH REDUKCJI W ZLEWNI ZURBANIZOWANEJ

OBLICZENIE PRZEPŁYWÓW MAKSYMALNYCH I ICH REDUKCJI W ZLEWNI ZURBANIZOWANEJ CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING, ENVIRONMENT AND ARCHITECTURE JCEEA, t. XXXIII, z. 63 (2/I/16), kwiecień-czerwiec 2016, s. 7-20 Mariusz BARSZCZ 1 Zbigniew

Bardziej szczegółowo

Sezonowa zmienność wykształcenia i zorganizowania sieci rzecznej Reknicy *

Sezonowa zmienność wykształcenia i zorganizowania sieci rzecznej Reknicy * Sezonowa zmienność wykształcenia i zorganizowania sieci rzecznej Reknicy * Joanna Fac-Beneda Uniwersytet Gdański, Katedra Hydrologii, ul. Dmowskiego 16 a, 80-264 Gdańsk geojfb@univ.gda.pl Paweł Przygrodzki

Bardziej szczegółowo

WSCHÓD I ZACHÓD SŁOŃCA SUNRISE / SUNSET

WSCHÓD I ZACHÓD SŁOŃCA SUNRISE / SUNSET AIP POLSKA GEN 2.7-1 30 MAR 2017 GEN 2.7 WSCHÓD I ZACHÓD SŁOŃCA SUNRISE / SUNSET OBLICZANIE CZASÓW WSCHODU I ZACHODU SŁOŃCA 1. Tabele wschodu i zachodu słońca dla lotniska EPWA oraz tabela poprawek zostały

Bardziej szczegółowo

PRACE NAUKOWO-PRZEGLĄDOWE

PRACE NAUKOWO-PRZEGLĄDOWE PRACE NAUKOWO-PRZEGLĄDOWE Leszek HEJDUK Katedra Inżynierii Wodnej i Rekultywacji Środowiska SGGW Department of Hydraulic Engineering and Environmental Recultivation WULS Zastosowanie metody ADCP do pomiarów

Bardziej szczegółowo

WSCHÓD I ZACHÓD SŁOŃCA SUNRISE / SUNSET

WSCHÓD I ZACHÓD SŁOŃCA SUNRISE / SUNSET AIP POLSKA GEN 2.7-1 31 MAR 2016 GEN 2.7 WSCHÓD I ZACHÓD SŁOŃCA SUNRISE / SUNSET OBLICZANIE CZASÓW WSCHODU I ZACHODU SŁOŃCA 1. Tabele wschodu i zachodu słońca dla lotniska EPWA oraz tabela poprawek zostały

Bardziej szczegółowo

Nauka Przyroda Technologie

Nauka Przyroda Technologie Nauka Przyroda Technologie Dział: Melioracje i Inżynieria Środowiska ISSN 1897-7820 http://www.npt.up-poznan.net/tom1/zeszyt2/art_27.pdf Copyright Wydawnictwo Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego

Bardziej szczegółowo

www.itep.edu.pl Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach, 2011

www.itep.edu.pl Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach, 2011 WODA-ŚRODOWISKO-OBSZARY WIEJSKIE 20: t. z. 3 (35) WATER-ENVIRONMENT-RURAL AREAS s. 23 35 www.itep.edu.pl Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach, 20 MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA ISTNIEJĄCYCH I PROJEKTOWANYCH

Bardziej szczegółowo

Has the heat wave frequency or intensity changed in Poland since 1950?

Has the heat wave frequency or intensity changed in Poland since 1950? Has the heat wave frequency or intensity changed in Poland since 1950? Joanna Wibig Department of Meteorology and Climatology, University of Lodz, Poland OUTLINE: Motivation Data Heat wave frequency measures

Bardziej szczegółowo

HYDROGRAMY FALI POWODZIOWEJ W 1997 R. W WĘŹLE ODRA-WIDAWA HYDROGRAMMES OF THE FLOOD IN THE KNOT ODRA-WIDAWA

HYDROGRAMY FALI POWODZIOWEJ W 1997 R. W WĘŹLE ODRA-WIDAWA HYDROGRAMMES OF THE FLOOD IN THE KNOT ODRA-WIDAWA INFRASTRUKTURA I EKOLOGIA TERENÓW WIEJSKICH INFRASTRUCTURE AND ECOLOGY OF RURAL AREAS Hydrogramy fali powodziowej Nr 9/2008, POLSKA AKADEMIA NAUK, Oddział w Krakowie, s. 271 281 Komisja Technicznej Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Nauka Przyroda Technologie

Nauka Przyroda Technologie Nauka Przyroda Technologie Dział: Melioracje i Inżynieria Środowiska ISSN 1897-7820 http://www.npt.up-poznan.net/tom1/zeszyt2/art_31.pdf Copyright Wydawnictwo Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego

Bardziej szczegółowo

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska ul. 28 czerwca 1956 Poznań

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska ul. 28 czerwca 1956 Poznań CENTRALNA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. Konin, dnia 15-09-2014 62-510 Konin, Spółdzielców 3 Tel: +48 606 877 966 / +48 63 2406859 e-mail: sekretariat@cgesa.pl Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska ul. 28 czerwca

Bardziej szczegółowo

Analiza wyboru wartości przepływu granicznego wezbrań w zlewni górnego Wieprza

Analiza wyboru wartości przepływu granicznego wezbrań w zlewni górnego Wieprza 10.17951/b.2016.71.2.29 A N N A L E S U N I V E R S I T A T I S M A R I A E C U R I E - S K Ł O D O W S K A L U B L I N P O L O N I A VOL. LXXI, z. 2 SECTIO B 2016 Zakład Hydrologii, Wydział Nauk o Ziemi

Bardziej szczegółowo

Recent Developments in Poland: Higher Education Reform Qualifications Frameworks Environmental Studies

Recent Developments in Poland: Higher Education Reform Qualifications Frameworks Environmental Studies 544524-TEMPUS-1-2013-1-PL-TEMPUS-SMHES Qualifications Frameworks for Environmental Studies at Ukrainian Universities Recent Developments in Poland: Higher Education Reform Qualifications Frameworks Environmental

Bardziej szczegółowo

Nauka Przyroda Technologie

Nauka Przyroda Technologie Nauka Przyroda Technologie ISSN 1897-7820 http://www.npt.up-poznan.net Dział: Melioracje i Inżynieria Środowiska Copyright Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 2009 Tom 3 Zeszyt 3 JANUSZ

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA UKŁADU DO POMIARU TEMPERATURY WODY WEWNĄTRZ AKUMULACYJNEGO PODGRZEWACZA WODY O ZBYT MAŁEJ POJEMNOŚCI CIEPŁEJ WODY

PROPOZYCJA UKŁADU DO POMIARU TEMPERATURY WODY WEWNĄTRZ AKUMULACYJNEGO PODGRZEWACZA WODY O ZBYT MAŁEJ POJEMNOŚCI CIEPŁEJ WODY CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING, ENVIRONMENT AND ARCHITECTURE JCEEA, t. XXXIII, z. 63 (2/I/16), kwiecień-czerwiec 2016, s. 201-208 Grzegorz PALKIJ

Bardziej szczegółowo

STAŁE TRASY LOTNICTWA WOJSKOWEGO (MRT) MILITARY ROUTES (MRT)

STAŁE TRASY LOTNICTWA WOJSKOWEGO (MRT) MILITARY ROUTES (MRT) AIP VFR POLAND VFR ENR 2.4-1 VFR ENR 2.4 STAŁE TRASY LOTNICTWA WOJSKOWEGO (MRT) MILITARY ROUTES (MRT) 1. INFORMACJE OGÓLNE 1. GENERAL 1.1 Konkretne przebiegi tras MRT wyznaczane są według punktów sieci

Bardziej szczegółowo

Equipment for ultrasound disintegration of sewage sludge disseminated within the Record Biomap project (Horizon 2020)

Equipment for ultrasound disintegration of sewage sludge disseminated within the Record Biomap project (Horizon 2020) Research Coordination for a Low-Cost Biomethane Production at Small and Medium Scale Applications, akronim Record Biomap Equipment for ultrasound disintegration of sewage sludge disseminated within the

Bardziej szczegółowo

INTENSYWNOŚĆ TURBULENCJI W RÓŻNYCH JEDNOSTKACH MORFOLOGICZNYCH NA PRZYKŁADZIE RZEKI SKAWY

INTENSYWNOŚĆ TURBULENCJI W RÓŻNYCH JEDNOSTKACH MORFOLOGICZNYCH NA PRZYKŁADZIE RZEKI SKAWY INTENSYWNOŚĆ TURBULENCJI W RÓŻNYCH JEDNOSTKACH MORFOLOGICZNYCH NA PRZYKŁADZIE RZEKI SKAWY BM 4327 MGR INŻ. AGNIESZKA HAWRYŁO KATEDRA INŻYNIERII WODNEJ I GEOTECHNIKI PLAN Wprowadzenie Metodyka Wyniki Dyskusja

Bardziej szczegółowo

PRZYGOTOWANIE DANYCH HYDROLOGICZNYCH W ZAKRESIE NIEZBĘDNYM DO MODELOWANIA HYDRAULICZNEGO

PRZYGOTOWANIE DANYCH HYDROLOGICZNYCH W ZAKRESIE NIEZBĘDNYM DO MODELOWANIA HYDRAULICZNEGO PRZYGOTOWANIE DANYCH HYDROLOGICZNYCH W ZAKRESIE NIEZBĘDNYM DO MODELOWANIA HYDRAULICZNEGO Tamara Tokarczyk, Andrzej Hański, Marta Korcz, Agnieszka Malota Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy

Bardziej szczegółowo

OCENA WPŁYWU WARTOŚCI LICZB LOSOWYCH W METODZIE HYDROPROJEKTU NA PARAMETRY FALI HIPOTETYCZNEJ

OCENA WPŁYWU WARTOŚCI LICZB LOSOWYCH W METODZIE HYDROPROJEKTU NA PARAMETRY FALI HIPOTETYCZNEJ CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING, ENVIRONMENT AND ARCHITECTURE JCEEA, t. XXXII, z. 62 (3/I/15), lipiec-wrzesień 2015, s. 97-111 Wiesław GĄDEK 1 OCENA

Bardziej szczegółowo

Nauka Przyroda Technologie

Nauka Przyroda Technologie Nauka Przyroda Technologie ISSN 897-780 http://www.npt.up-poznan.net Dział: Melioracje i Inżynieria Środowiska Copyright Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 0 Tom 5 Zeszyt 5 NATALIA WALCZAK,

Bardziej szczegółowo

WYZNACZANIE WEZBRAŃ POWODZIOWYCH W MAŁYCH ZLEWNIACH ZURBANIZOWANYCH. II. Przykłady obliczeniowe

WYZNACZANIE WEZBRAŃ POWODZIOWYCH W MAŁYCH ZLEWNIACH ZURBANIZOWANYCH. II. Przykłady obliczeniowe WYZNACZANIE WEZBRAŃ POWODZIOWYCH W MAŁYCH ZLEWNIACH ZURBANIZOWANYCH Computation of flood hydrographs for small urban catchments Kontakt: Kazimierz Banasik +22/59 35 280 kazimierz_banasik@sggw.pl (Cytowanie:

Bardziej szczegółowo

on behavior of flood embankments

on behavior of flood embankments Michał Grodecki * Wpływ hydrogramu fali powodziowej na zachowanie się wałów przeciwpowodziowych Influence of a flood wave hydrograph on behavior of flood embankments Streszczenie Abstract W artykule przedstawiono

Bardziej szczegółowo

ANALIZA NUMERYCZNA WPŁYWU POZIOMU MORZA NA PRZEBIEG WEZBRAŃ W NADMORSKICH CIEKACH POWIERZCHNIOWYCH NA PRZYKŁADZIE POTOKU STRZYŻA W GDAŃSKU

ANALIZA NUMERYCZNA WPŁYWU POZIOMU MORZA NA PRZEBIEG WEZBRAŃ W NADMORSKICH CIEKACH POWIERZCHNIOWYCH NA PRZYKŁADZIE POTOKU STRZYŻA W GDAŃSKU ISSN 1644-0765 DOI: http://dx.doi.org/10.15576/asp.fc/2015.14.1.75 www.acta.media.pl Acta Sci. Pol. Formatio Circumiectus 14 (1) 2015, 75 84 ANALIZA NUMERYCZNA WPŁYWU POZIOMU MORZA NA PRZEBIEG WEZBRAŃ

Bardziej szczegółowo

TYPOWY HYDROGRAM PRZEPŁYWU DO WYZNACZANIA WEZBRAŃ HIPOTETYCZNYCH

TYPOWY HYDROGRAM PRZEPŁYWU DO WYZNACZANIA WEZBRAŃ HIPOTETYCZNYCH WODA-ŚRODOWISKO-OBSZARY WIEJSKIE 2015 (X XII). T. 15. Z. 4 (52) WATER-ENVIRONMENT-RURAL AREAS ISSN 1642-8145 s. 5 18 pdf: www.itp.edu.pl/wydawnictwo/woda Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach,

Bardziej szczegółowo

OPIS UKŁADU POZIOMEGO ZAKOLI RZEKI PROSNY PRZY WYKORZYSTANIU KRZYWEJ COSINUSOIDALNEJ

OPIS UKŁADU POZIOMEGO ZAKOLI RZEKI PROSNY PRZY WYKORZYSTANIU KRZYWEJ COSINUSOIDALNEJ INFRASTRUKTURA I EKOLOGIA TERENÓW WIEJSKICH Nr 4/2/2006, POLSKA AKADEMIA NAUK, Oddział w Krakowie, s. 203 212 Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi Michał Wierzbicki, Bogusław Przedwojski OPIS UKŁADU

Bardziej szczegółowo

Depozycja zanieczyszczonych osadów pozakorytowych

Depozycja zanieczyszczonych osadów pozakorytowych VII Zjazd Geomorfologów Polskich kraków 2005 Depozycja zanieczyszczonych osadów pozakorytowych górnej wisły na obszarze zalewowym o różnej szerokości Dariusz Ciszewski, Bartłomiej Wyżga Obszary zalewowe

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Janusz URBAŃSKI

Wprowadzenie. Janusz URBAŃSKI Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska nr 55, 212: 18 26 (Prz. Nauk. Inż. Kszt. Środ. 55, 212) Scientific Review Engineering and Environmental Sciences No 55, 212: 18 26 (Sci. Rev. Eng.

Bardziej szczegółowo

The functioning of drainage canal near barrage Brzeg Dolny on the Odra River in

The functioning of drainage canal near barrage Brzeg Dolny on the Odra River in DOI: 10.2478/jwld-2014-0023 Polish Academy of Sciences, Committee for Land Reclamation JOURNAL OF WATER AND LAND DEVELOPMENT and Environmental Engineering in Agriculture, 2014 J. Water Land Dev. 2014,

Bardziej szczegółowo

ADSORPCJA BŁĘKITU METYLENOWEGO I JODU NA WYBRANYCH WĘGLACH AKTYWNYCH

ADSORPCJA BŁĘKITU METYLENOWEGO I JODU NA WYBRANYCH WĘGLACH AKTYWNYCH Węgiel aktywny w ochronie środowiska i przemyśle (2006) ZYGMUNT DĘBOWSKI, EWA OKONIEWSKA Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska ul. Brzeźnicka 60a, 42-200 Częstochowa ADSORPCJA

Bardziej szczegółowo

Statystyczna analiza zmienności obciążeń w sieciach rozdzielczych Statistical Analysis of the Load Variability in Distribution Network

Statystyczna analiza zmienności obciążeń w sieciach rozdzielczych Statistical Analysis of the Load Variability in Distribution Network Statystyczna analiza zmienności obciążeń w sieciach rozdzielczych Statistical Analysis of the Load Variability in Distribution Network Wojciech Zalewski Politechnika Białostocka, Wydział Zarządzania, Katedra

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Bogusław MICHALEC

Wprowadzenie. Bogusław MICHALEC Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska nr 58, 2012: 239 250 (Prz. Nauk. Inż. Kszt. Środ. 58, 2012) Scientific Review Engineering and Environmental Sciences No 58, 2012: 239 250 (Sci. Rev.

Bardziej szczegółowo

miniature, low-voltage lighting system MIKRUS S

miniature, low-voltage lighting system MIKRUS S P R O F E S S I O N A L L I G H T I N G miniature, low-voltage lighting system /system/ elements 20 20 47 6 6 profile transparent 500-94010000 1000-94020000 2000-94030000 20 6 6 20 connector I 94060000

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ROZKŁADU CIŚNIEŃ I PRĘDKOŚCI W PRZEWODZIE O ZMIENNYM PRZEKROJU

ANALIZA ROZKŁADU CIŚNIEŃ I PRĘDKOŚCI W PRZEWODZIE O ZMIENNYM PRZEKROJU Dr inż. Paweł PIETKIEWICZ Dr inż. Wojciech MIĄSKOWSKI Dr inż. Krzysztof NALEPA Piotr LESZCZYŃSKI Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie DOI: 10.17814/mechanik.2015.7.283 ANALIZA ROZKŁADU CIŚNIEŃ I

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNE SZACOWANIE WPŁYWU RETENCJI POLDEROWEJ NA OBNIŻENIE RYZYKA POWODZI

WSTĘPNE SZACOWANIE WPŁYWU RETENCJI POLDEROWEJ NA OBNIŻENIE RYZYKA POWODZI ISSN 1644-0765 DOI: www.acta.media.pl Acta Sci. Pol. Formatio Circumiectus 14 (2) 2015, 125 136 WSTĘPNE SZACOWANIE WPŁYWU RETENCJI POLDEROWEJ NA OBNIŻENIE RYZYKA POWODZI Andrzej Mączałowski Politechnika

Bardziej szczegółowo

WPŁYW ZASTOSOWANIA RASTROWEJ MAPY CORINE LAND COVER NA ŚREDNIĄ WARTOŚĆ PARAMETRU CN MODELU SCS

WPŁYW ZASTOSOWANIA RASTROWEJ MAPY CORINE LAND COVER NA ŚREDNIĄ WARTOŚĆ PARAMETRU CN MODELU SCS WŁODZIMIERZ BANACH * WPŁYW ZASTOSOWANIA RASTROWEJ MAPY CORINE LAND COVER NA ŚREDNIĄ WARTOŚĆ PARAMETRU CN MODELU SCS INFLUENCE OF RASTER CORINE LAND COVER MAP USE ON AVERAGE CN VALUE IN SCS MODEL Streszczenie

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE WZORU COLEBROOKA-WHITE A DO OBLICZEŃ PRZEPŁYWÓW W SIECI DOLNEJ ODRY

ZASTOSOWANIE WZORU COLEBROOKA-WHITE A DO OBLICZEŃ PRZEPŁYWÓW W SIECI DOLNEJ ODRY JACEK KURNATOWSKI ZASTOSOWANIE WZORU COLEBROOKA-WHITE A DO OBLICZEŃ PRZEPŁYWÓW W SIECI DOLNEJ ODRY. Wstęp Wzór Colebrooka-White a, opublikowany w 937 roku, został skonstruowany z myślą o obliczaniu strat

Bardziej szczegółowo

ZWIĄZKI MIĘDZY CECHAMI ELEKTRYCZNYMI A AKTYWNOŚCIĄ WODY ŚRUTY PSZENICZNEJ

ZWIĄZKI MIĘDZY CECHAMI ELEKTRYCZNYMI A AKTYWNOŚCIĄ WODY ŚRUTY PSZENICZNEJ Inżynieria Rolnicza 6(115)/2009 ZWIĄZKI MIĘDZY CECHAMI ELEKTRYCZNYMI A AKTYWNOŚCIĄ WODY ŚRUTY PSZENICZNEJ Deta Łuczycka Instytut Inżynierii Rolniczej, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

INFRASTRUKTURA I EKOLOGIA TERENÓW WIEJSKICH INFRASTRUCTURE AND ECOLOGY OF RURAL AREAS

INFRASTRUKTURA I EKOLOGIA TERENÓW WIEJSKICH INFRASTRUCTURE AND ECOLOGY OF RURAL AREAS INFRASTRUKTURA I EKOLOGIA TERENÓW WIEJSKICH INFRASTRUCTURE AND ECOLOGY OF RURAL AREAS Nr III/1/2014, POLSKA AKADEMIA NAUK, Oddział w Krakowie, s. 971 983 Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi DOI: http://dx.medra.org/10.14597/infraeco.2014.3.1.072

Bardziej szczegółowo

Compression strength of pine wood (Pinus Sylvestris L.) from selected forest regions in Poland, part II

Compression strength of pine wood (Pinus Sylvestris L.) from selected forest regions in Poland, part II Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW Forestry and Wood Technology 83, 2013: 206-210 (Ann. WULS - SGGW, For. and Wood Technol. 83, 2013) Compression strength of pine wood (Pinus Sylvestris

Bardziej szczegółowo

FUNKCJE ZBIORNIKA RETENCYJNEGO WISŁA-CZARNE W REDUKCJI FALI POWODZIOWEJ

FUNKCJE ZBIORNIKA RETENCYJNEGO WISŁA-CZARNE W REDUKCJI FALI POWODZIOWEJ Inżynieria Ekologiczna Ecological Engineering Vol. 41, 2015, 173 180 DOI: 10.12912/23920629/1847 FUNKCJE ZBIORNIKA RETENCYJNEGO WISŁA-CZARNE W REDUKCJI FALI POWODZIOWEJ Marek Madzia 1 1 Zakład Zrównoważonego

Bardziej szczegółowo

ANALIZA REŻIMU HYDROLOGICZNEGO RZEKI GÓRSKIEJ W WIELOLECIU NA PRZYKŁADZIE RZEKI KAMIENICY

ANALIZA REŻIMU HYDROLOGICZNEGO RZEKI GÓRSKIEJ W WIELOLECIU NA PRZYKŁADZIE RZEKI KAMIENICY ISSN 1644-0765 DOI: 10.15576/ASP.FC/2016.15.3.177 www.formatiocircumiectus.actapol.net/pl/ Acta Sci. Pol. Formatio Circumiectus 15 (3) 2016, 177 186 ANALIZA REŻIMU HYDROLOGICZNEGO RZEKI GÓRSKIEJ W WIELOLECIU

Bardziej szczegółowo

PRÓBA OSZACOWANIA WYSOKOŚCI OPADÓW WYWOŁUJĄCYCH WEZBRANIA LETNIE W DORZECZU ŚRODKOWEJ ODRY

PRÓBA OSZACOWANIA WYSOKOŚCI OPADÓW WYWOŁUJĄCYCH WEZBRANIA LETNIE W DORZECZU ŚRODKOWEJ ODRY Próba oszacowania wysokości opadów INFRASTRUKTURA I EKOLOGIA TERENÓW WIEJSKICH INFRASTRUCTURE AND ECOLOGY OF RURAL AREAS Nr 9/2008, POLSKA AKADEMIA NAUK, Oddział w Krakowie, s. 227 238 Komisja Technicznej

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WPŁYWU MAŁYCH ELEKTROWNI WODNYCH NA DYNAMIKĘ PRZEPŁYWU RZEKI NA PRZYKŁADZIE DUNAJCA

ANALIZA WPŁYWU MAŁYCH ELEKTROWNI WODNYCH NA DYNAMIKĘ PRZEPŁYWU RZEKI NA PRZYKŁADZIE DUNAJCA Acta Sci. Pol., Formatio Circumiectus 9 (1) 2010, 45 60 ANALIZA WPŁYWU MAŁYCH ELEKTROWNI WODNYCH NA DYNAMIKĘ PRZEPŁYWU RZEKI NA PRZYKŁADZIE DUNAJCA Andrzej Mączałowski * Politechnika Krakowska Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

Wiejskie organizacje pozarządowe

Wiejskie organizacje pozarządowe Wiejskie organizacje pozarządowe Rural Non-Governmental Organisations Editor Maria Halamska Institute of Rural and Agricultural Development Polish Academy of Sciences Warsaw 2008 Wiejskie organizacje pozarządowe

Bardziej szczegółowo

WPŁYW WILGOTNOŚCI I NACISKU PIONOWEGO NA JEDNOSTKOWE OPORY PRZEPŁYWU POWIETRZA PRZEZ WARSTWĘ ZIARNA JĘCZMIENIA*

WPŁYW WILGOTNOŚCI I NACISKU PIONOWEGO NA JEDNOSTKOWE OPORY PRZEPŁYWU POWIETRZA PRZEZ WARSTWĘ ZIARNA JĘCZMIENIA* Inżynieria Rolnicza 4(129)/211 WPŁYW WILGOTNOŚCI I NACISKU PIONOWEGO NA JEDNOSTKOWE OPORY PRZEPŁYWU POWIETRZA PRZEZ WARSTWĘ ZIARNA JĘCZMIENIA* Zbigniew Kobus, Tomasz Guz, Elżbieta Kusińska, Rafał Nadulski

Bardziej szczegółowo

niezurbanizowanych 1. Wstęp

niezurbanizowanych 1. Wstęp ŚRODKOWO-POMORSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE OCHRONY ŚRODOWISKA Rocznik Ochrona Środowiska Tom 14. Rok 2012 ISSN 1506-218X 572 581 Wyznaczenie wielkości opadu efektywnego i przepływów maksymalnych w małych zlewniach

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRÓB / SUMMARY OF TESTS

WYKAZ PRÓB / SUMMARY OF TESTS Strona/Page 2/22 PARAMETRY TECHNICZNE DEKLAROWANE PRZEZ PRODUCENTA POTWIERDZONE BADANIAMI / RATINGS ASSIGNED BY THE MANUFACTURER AND PROVED BY TESTS Typ Type LOVOS- 5/280 LOVOS- 5/440 LOVOS- 5/500 LOVOS-

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE CIEKÓW POWIERZCHNIOWYCH W MONITOROWANIU JAKOŚCI EKSPLOATOWANYCH ZBIORNIKÓW WÓD PODZIEMNYCH

WYKORZYSTANIE CIEKÓW POWIERZCHNIOWYCH W MONITOROWANIU JAKOŚCI EKSPLOATOWANYCH ZBIORNIKÓW WÓD PODZIEMNYCH WYKORZYSTANIE CIEKÓW POWIERZCHNIOWYCH W MONITOROWANIU JAKOŚCI EKSPLOATOWANYCH ZBIORNIKÓW WÓD PODZIEMNYCH Przemysław Wachniew 1, Damian Zięba 1, Kazimierz Różański 1, Tomasz Michalczyk 2, Dominika Bar-Michalczyk

Bardziej szczegółowo

ZMIENNOŚĆ EKSTREMALNEJ TEMPERATURY POWIETRZA W REJONIE BYDGOSZCZY W LATACH

ZMIENNOŚĆ EKSTREMALNEJ TEMPERATURY POWIETRZA W REJONIE BYDGOSZCZY W LATACH Acta Agrophysica, 7, 9(), 51-57 ZMIENNOŚĆ EKSTREMALNEJ TEMPERATURY POWIETRZA W REJONIE BYDGOSZCZY W LATACH 1971-5 Jacek śarski, Stanisław Dudek, Renata Kuśmierek Katedra Melioracji i Agrometeorologii,

Bardziej szczegółowo

ODDZIAŁYWANIE SPIĘTRZENIA ODRY STOPNIEM WODNYM W BRZEGU DOLNYM NA PRZEPŁYWY W CIEKU JEZIORKA W LATACH

ODDZIAŁYWANIE SPIĘTRZENIA ODRY STOPNIEM WODNYM W BRZEGU DOLNYM NA PRZEPŁYWY W CIEKU JEZIORKA W LATACH WODA-ŚRODOWISKO-OBSZARY WIEJSKIE 2012 (VII IX): t. 12 z. 3 (39) WATER-ENVIRONMENT-RURAL AREAS ISSN 1642-8145 s. 161 170 pdf: www.itep.edu.pl/wydawnictwo Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach,

Bardziej szczegółowo

The analysis of the energy demand for heating and cooling of the house built on the basis of the traditional Canadian wood-frame construction

The analysis of the energy demand for heating and cooling of the house built on the basis of the traditional Canadian wood-frame construction Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW Forestry and Wood Technology 85, 2014: 40-44 (Ann. WULS - SGGW, For. and Wood Technol. 85, 2014) The analysis of the energy demand for heating and cooling

Bardziej szczegółowo

Nauka Przyroda Technologie

Nauka Przyroda Technologie Nauka Przyroda Technologie Dział: Melioracje i Inżynieria Środowiska ISSN 1897-7820 http://www.npt.up-poznan.net/tom1/zeszyt2/art_30.pdf Copyright Wydawnictwo Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik D. Konstruowanie fal hipotetycznych OKI KRAKÓW

Załącznik D. Konstruowanie fal hipotetycznych OKI KRAKÓW Załącznik D Konstruowanie fal hipotetycznych 1. Metoda Politechniki Warszawskiej (PWa) [1] Ze zbioru obserwacji wodowskazowych dla dostatecznie długiego okresu czasu (np. dla okresu, dla którego wyznaczono

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNE METODY POMIARU PRZEPŁYWU W RZEKACH

NOWOCZESNE METODY POMIARU PRZEPŁYWU W RZEKACH MONOGRAFIE KOMISJI HYDROLOGICZNEJ PTG NOWOCZESNE METODY I ROZWIĄZANIA W HYDROLOGII I GOSPODARCE WODNEJ T O M 3 ABSALON DAMIAN (1), KUBICIEL PIOTR (2), MATYSIK MAGDALENA (1), RUMAN MAREK (1) (1) Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA WODNA NA ZBIORNIKU TURAWA NA RZECE MAŁA PANEW PODCZAS POWODZI 2010

GOSPODARKA WODNA NA ZBIORNIKU TURAWA NA RZECE MAŁA PANEW PODCZAS POWODZI 2010 GOSPODARKA WODNA NA ZBIORNIKU TURAWA NA RZECE MAŁA PANEW PODCZAS POWODZI 2010 KOSIERB R. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy, Oddział we Wrocławiu, ul. Parkowa 30, 51-616

Bardziej szczegółowo

Nauka Przyroda Technologie

Nauka Przyroda Technologie Nauka Przyroda Technologie ISSN 1897-7820 http://www.npt.up-poznan.net Dział: Melioracje i Inżynieria Środowiska Copyright Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 2009 Tom 3 Zeszyt 3 MICHAŁ

Bardziej szczegółowo

R Z G W REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE. Załącznik E. Konstruowanie fal hipotetycznych OKI KRAKÓW

R Z G W REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE. Załącznik E. Konstruowanie fal hipotetycznych OKI KRAKÓW REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE R Z G W Załącznik E Konstruowanie fal hipotetycznych 1. Metoda Politechniki Warszawskiej (PWa) [1] Ze zbioru obserwacji wodowskazowych dla dostatecznie długiego

Bardziej szczegółowo

SPITSBERGEN HORNSUND

SPITSBERGEN HORNSUND Polska Stacja Polarna Instytut Geofizyki Polska Akademia Nauk Polish Polar Station Institute of Geophysics Polish Academy of Sciences BIULETYN METEOROLOGICZNY METEOROLOGICAL BULLETIN SPITSBERGEN HORNSUND

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRÓB / SUMMARY OF TESTS. mgr ing. Janusz Bandel

WYKAZ PRÓB / SUMMARY OF TESTS. mgr ing. Janusz Bandel Strona/Page 2/15 WYKAZ PRÓB / SUMMARY OF TESTS Próba trwałego poboru mocy i trwałego prądu pracy Standby power consumption and residual current test STRONA PAGE 5 Próby wykonał / The tests were carried

Bardziej szczegółowo

NAPRĘŻENIA ŚCISKAJĄCE PRZY 10% ODKSZTAŁCENIU WZGLĘDNYM PRÓBEK NORMOWYCH POBRANYCH Z PŁYT EPS O RÓŻNEJ GRUBOŚCI

NAPRĘŻENIA ŚCISKAJĄCE PRZY 10% ODKSZTAŁCENIU WZGLĘDNYM PRÓBEK NORMOWYCH POBRANYCH Z PŁYT EPS O RÓŻNEJ GRUBOŚCI PRACE INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ - KWARTALNIK 1 (145) 2008 BUILDING RESEARCH INSTITUTE - QUARTERLY No 1 (145) 2008 Zbigniew Owczarek* NAPRĘŻENIA ŚCISKAJĄCE PRZY 10% ODKSZTAŁCENIU WZGLĘDNYM PRÓBEK NORMOWYCH

Bardziej szczegółowo