Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1 JKL-PROJEKTY I USŁUGI 76-0 SŁUPSK UL. SUCHARSKIEGO 99 TEL.(0-59) ᐗ南. H I J, I ᐗ南 I 1/3, 1/5; 1/6; 1/7; 1/8; 1/9 Ę 7 I I I I ᐗ南. INWESTOR ZASTĘPCZY: REJONOWY ZARZĄD INWESTYCJI SŁUPSK UL. BANACHA 12 INWESTOR BEZP. : URZĄD MIEJSKI 76-0 SŁUPSK, PLAC ZWYCIĘSTWA 3 ᖧ匷 G - Ł ᖧ匷 ᖧ匷ᖧ匷ᖧ匷 ᖧ匷ᖧ匷 受. Leszek Lao DZ Ł ᖧ匷 ᖧ匷ᖧ匷ᖧ匷 ᖧ匷ᖧ匷 受. aweł owa 受 受z 受k ᐗ刷UP K grudzień ᐗ刷ᐗ刷ᐗ刷ᐗ刷

2 ᐗ厧 ᖧ呗Ć ᐗ厧 Ż ᐗ厧 ᐗ厧ᐗ厧ᐗ厧 ᐗ厧 ᐗ厧 ᐗ厧ᐗ厧ᐗ厧ᐗ厧ᐗ厧 ᐗ厧 ᐗ厧 ᐗ厧 ᐗ厧 ᐗ厧ᐗ厧 ᐗ厧 ᐗ厧 ᐗ厧 ᐗ厧 ᐗ厧ᐗ厧 ᐗ厧 ᐗ厧 ᖧ呗 ᐗ厧 ᖧ呗 ᐗ厧 ᐗ厧 ᖧ呗 ᐗ厧 ᐗ厧 ᖧ呗 ᐗ厧 ᐗ厧 ᐗ厧.. ᐗ厧..ᐗ厧ᐗ厧.ᐗ厧ᐗ厧.ᐗ厧ᐗ厧.ᐗ厧. ᐗ厧 ᐗ厧.ᐗ厧 ᐗ厧 Ż ᐗ厧 ᐗ厧 ᐗ厧. B..ᐗ厧ᐗ厧.ᐗ厧. ᐗ厧. Ń ᐗ厧 ᖧ呗. ᐗ厧 ᐗ厧ᐗ厧 ᐗ厧 ᐗ厧ᐗ厧 ᐗ厧 ᐗ厧ᐗ厧 ᐗ厧ᐗ厧 ᐗ厧 ᐗ厧ᐗ厧 ᖧ呗 ᆇ咷Ż ᐗ厧ᐗ厧

3 OŚWIADCZENIE Słupsk.11.09r Zgodnie z art. ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 04, Prawo Budowlane ( dz. Ustaw nr 7 poz. 16) wraz z późniejszymi zmianami oświadcza się, że projekt budowlany Domu przedpogrzebowego na Cmentarzu komunalnym w Słupsku przy ul. Zachodniej, działki nr 1/3, 1/5; 1/6; 1/7; 1/8; 1/9 obręb 7 wraz ze stanowiskiem spopielania zwłok, został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Projektant Sprawdzający

4 Przedmiotem opracowania jest projekt konstrukcji Domu przedpogrzebowego na Cmentarzu komunalnym w Słupsku przy ul. Zachodniej, działki nr 1/3, 1/5; 1/6; 1/7; 1/8; 1/9 obręb 7 wraz ze stanowiskiem spopielania zwłok. Zakresem opracowania objęto część konstrukcyjną. 叇ż ᑇ叧 p ó l n Do obliczenia konstrukcji przyjęto schematy obciążeń zgodnie z Polskimi Normami obowiązującymi na dzień 1 czerwca 09r. PN-82/B-000- Obciążenia budowli.zasady ustalania wartości. PN-82/B-000- Obciążenia budowli.obciążenia stałe PN-82/B-003- Obciążenia budowli.obciążenia zmienne technologiczne. Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe. PN-/B-010- Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia śniegiem (z uzupełnieniem z 06roku) PN-77/B-011- Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia wiatrem PN-86/B-015- Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia zmienne środowiskowe. Obciążenie temperaturą PN-90/B-000- Projekty budowlane. Obliczenia statyczne. Dodatkowo przyjęto ciężary materiałów budowlanych przedstawionych przez Inwestora w założeniach do projektu,zgodnie z specyfikacjami podanymi przez producentów. Obliczenia statyczne wykonano przy pomocy programu obliczeniowego MINISTAT i ABC Płyta dla 5 schematów obciążenia Wymiarowanie konstrukcji wykonano zgodnie z Polskimi Normami obowiązującymi na dzień 1 maja 02r. PN-B Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. PN-B Konstrukcje betonowe,żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie PN-90/B-0- Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. PN-85/B Konstrukcje stalowe. Zakotwienie słupów i kominów. Wymiarowanie przeprowadzono przy pomocy autorskiej procedury optymalizacyjnej opracowanej w arkuszu kalkulacyjnym EXCEL. W un w dn -g un w proste warunki gruntowe charakteryzujące się jednorodnością warstw i występowaniem gruntów średnionośnych. W poziomie posadowienia występują gliny piaszczyste o stopniu plastyczności IL=0, KA G R A G A DRUGA ponieważ proste warunki gruntowe, obiekt niepodpiwniczony jednokondygnacyjny, występują rozpiętości powyżej 6 m R JĘ R W ၇唗 A A K RUK J Fund n bezpośrednie w postaci ław i stóp fundamentowych żelbetowych posadowionych na warstwie piasków gliniastych w stanie plastycznym na -cio centymetrowej podsypce z piasku średniego zagęszczonego do stopnia Id=0,75 i 10-centymetrowej warstwie z chudego betonu C12/15.

5 Wymiary ław i stóp fundamentowych zróżnicowane są w zależności od stopnia obciążenia, wysokość ław i stóp według rysunków. Beton C/, stal A IIIN, AI. Wykonując roboty ziemne należy w 5-ciu miejscach wykonać przekopy w glinie piaszczystej do warstw chłonnych (piasek średni) Są to miejsca pod stopniami pokrytymi żwirem ujętym w ramy betonowe. Podczas robót fundamentowych należy zachować ostrożność i sprawdzić oddalenie od istniejącego kanału drenażu O 150 widocznego na planie zabudowy jak i innych wykonanych już elementów zagospodarowania cmentarza. Poziom posadowienia 1,7m (56,3m n.p.m) Ś n ၇唗und n w warstwowe o łącznej grubości 42 cm. Warstwa nośna ściany rozpoczyna się na wysokości 1, m i kończy na wysokości -0,15 wieńcem żelbetowym zbrojonym jak przedstawiony na rysunku nr K3 wieniec W1. Ściana nośna wykonana z bloczków betonowych pełnych grubości cm na zaprawie cementowej marki M7. Pomiędzy warstwą nośną i osłonową ocieplenie w postaci styropianu EPS oraz izolacja przeciwwodna z papy układanej na ciepło na uprzednio wyrównanej zewnętrznej połaci ściany nośnej. Izolacja przechodzi w poziomą izolację na poziomie wierzchu fundamentów i wierzchu ściany fundamentowej. Kotwienie pomiędzy warstwami ściany fundamentowej kotwami halfen LSA( z stali nierdzewnej) w ilości 4 szt na 1 m 2, a w narożnikach podwójnie. Ś n n ᖷ啗n n u jn warstwowe o łącznej grubości 46 cm. Warstwa nośna ściany rozpoczyna się na wysokości 0,00 i kończy na wysokości 3,00 m lub 4,60 m. Ściana nośna wykonana z cegły sylikatowej Silka pełnej grubości cm klasy 15MPa na zaprawie klejowej. Warstwa osłonowa ściany rozpoczyna się na wysokości 0,00 i kończy na wysokości 3,00 m lub 4,60 m. Ściana osłonowa wykonana z cegły pełnej klinkierowej. Cegła klinkierowa 11,5 cm pełna lub z otworami, kolor ciemnoczerwony np. ROBEN Westerwald cieniowany gładki lub popielatogranatowy np. ROBEN Środa Śląska czerwononiebieski cieniowany gładki, faktura gładka, jakość i kalibracja pierwsza, cegła cieniowana. Cegła na zaprawie cementowej marki 4 przeznaczonej do klinkieru. Wątek cegieł wozówkowy trzeci. Fuga według jasnoszara lub popielata wg kolorystyki. Stosować wyłącznie preparaty przeznaczone do murowania klinkieru. Stosować się do zaleceń producenta (HANSON, ROBEN, PRUSZYŃSKI). Pomiędzy warstwą nośną i osłonową ocieplenie w postaci wełny mineralnej grubości 8 cm oraz szczelina wentylowana pionowa grubości 2 cm. W strefie przycokołowej na wysokość cm izolacja przeciwwodna z papy termozgrzewalnej na uprzednio wyrównanej zewnętrznej połaci ściany nośnej. Izolacja przechodzi w poziomą izolację na poziomie wierzchu ściany fundamentowej. Kotwienie pomiędzy warstwami ściany zewnętrznej kotwami halfen LSA( z stali nierdzewnej) w ilości 4 szt na 1 m 2, a w narożnikach podwójnie. Od zewnątrz ściany wykończone fugowaniem z fugą zagłębioną według kolorystyki. Nad otworami, nad boniami oraz w miejscach podtrzymujących okładzinę attyk wstawić kotwy Halfen KWL 1,5-210(0)-1000 na całej długości.( wysięg kotwy 0 nad otworami drzwiowymi) Ściana zaprojektowana jako ściana warstwowa wentylowana. Szczelina odwentylowana przez puszki plastikowe wielkości spoiny według detalu u góry ściany i kratki nawiewne jak na elewacji u dołu. Ściany sali eksportacji usztywniono konstrukcją żelbetową według rysunków. Dodatkowymi elementami konstrukcji ścian są słupy żelbetowe. Stal A-llln, A-I, beton C/ Ś n w wnę n n ᖷ啗n Grubości cm z cegły sylikatowej Silka pełnej klasy 15MPa na zaprawie klejowej.

6 Ś n w wnę n d ᐧ喇 w Grubości 12 cm z cegły sylikatowej pełnej klasy 10 na zaprawie cementowo-wapiennej marki 4. W pomieszczeniach łazienek ścianki działowe 6,5 cm do wysokości 2,0 według rysunku. W pomieszczeniach WC ścianki działowe z luksferów Vitrablock 19x19x8 cm wzmocnione zbrojeniem według rysunku Vitrablock. ᐧ喇up prostopadłościenne o różnym kształcie, żelbetowe lub stalowe oznaczane ST 1. Beton C/, stal A IIIN i A 0. Zbrojenie, geometria i rozmieszczenie według rysunków. W słupach sali eksportacji zakotwić marki stalowe do montażu konstrukcji stalowej kopuły. Sprawdzenie dokładności rozmieszczenia marek zlecić geodecie uprawnionemu. Słupy żelbetowe z boniowaniem według detalu K n -z pustaków wentylacyjnych nad poddaszem obmurowane12cm z cegły klinkierowej klasy 150 na zaprawie do klinkieru dp ż - według oznaczeń na rzutach wykonać z belek L19 lub wylewane na budowie z betonu C/ zbrojone stalą A-llln, A-I. Uwaga, zachować szczególną ostrożność w trakcie prac związanych z nadprożami. Wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną zachować odpowiednie oparcie belek na ścianach. l n n u jn ᖷ啗 n Elementami usztywniającymi ściany są słupy żelbetowe kotwione w fundamentach. Słupy wykonać zgodnie z oznaczeniami na rysunkach z Betonu C/ i stali A-llln,A-I. p Żelbetowe typu filigran gr 18cm z betonu klasy C/ Zbrojenie główne ze stali klasy Bst500s lub ze stali St3S-b-500 lub St3Y-b-500 odpowiadającej wymaganiom świadectwa ITB nr 994/94, Aprobaty Technicznej ITB nr AT-15-25/96, AT-15-98/97. Przy wykonywaniu stropów należy stosować przepisy BHP dotyczące wykonywania stropów monolitycznych, a w szczególności barier ochronnych i zabezpieczeń otworów technologicznych w stropach. Strop zespolony składa się z prefabrykowanej płyty żelbetowej z betonu klasy C/ o gr.5cm (z zatopionym zbrojeniem głównym przęsłowym i stalowymi dźwigarkami kratowymi) wykonywanej w zakładzie produkującym prefabrykaty, oraz warstwy monolitycznej wykonywanej na budowie z betonu klasy C/ o grubości 13cm. Obie warstwy stropu współpracują ze sobą poprzez szorstką powierzchnię górną prefabrykatu oraz za pomocą przestrzennych dźwigarków kratowych przenoszących siły rozwarstwiające w płaszczyźnie zespolenia. Strop zabezpieczony jest przed klawiszowaniem poprzez zbrojenie styków prefabrykatów siatką nadstykową. Zbrojenie główne ze stali klasy A-IIIN-RB500W. Zbrojenie rozdzielcze ze stali klasy A-0 lub A-I. Otulina zbrojenia głównego dolnego (zatopionego w prefabrykatach) równoległego do kratownic: 2cm. Otulina zbrojenia dolnego układanego na budowie na kierunku prostopadłym do kratownic: 6cm. Otulina zbrojenia górnego - 2cm. Przy wykonywaniu stropów należy stosować przepisy BHP dotyczące wykonywania stropów monolitycznych, a w szczególności barier ochronnych i zabezpieczeń otworów technologicznych w stropach. Warunki przystąpienia do robót Przed przystąpieniem do robót należy bezwzględnie ustawić podpory montażowe oraz ocenić wykonanie i właściwe wypoziomowanie podpór stałych (ścian i podciągów). Na podporach stałych przy głębokości oparcia większej niż 4 cm należy ułożyć podlewkę o grubości 1-2 cm z zaprawy cementowej o konsystencji gęstoplastycznej marki co najmniej M12. Zaprawę ułożyć bezpośrednio przed położeniem płyt, z niewielkim naddatkiem na wycisk. Przy głębokości oparcia mniejszej niż 4 cm

7 płyty można układać na sucho bezpośrednio na podporze. Jako podpory montażowe można stosować podpory stalowe nastawne ACROW, lub inne. Maksymalny rozstaw podpór wynosi 160 cm. Podpory skrajne należy ustawić w odległości nie większej niż cm od podpór stałych (ściany, podciągi). Z podpór przyściennych można zrezygnować jeśli szerokość oparcia płyt na ścianie jest nie mniejsza niż 4cm. Montaż prefabrykatów Płyty stropowe należy układać zgodnie z lokalizacją i kierunkiem przewidzianym w dokumentacji technicznej stropu. Pręty zbrojenia głównego muszą zachodzić poza krawędź podpory minimum 5φ. Płyty należy montować trwersem sześciohakowym. W przypadku płyt o długości do 6 cm można stosować zawiesia linowe czterohakowe. Każdorazowo haki zawiesi zaczepiać za przestrzenne dźwigarki kratowe w miejscach styków krzyżulców z prętami górnymi dźwigarka. Haki należy zakładać w odległości 1/6 długości płyty od krawędzi poprzecznej. Do jednego dźwigarka muszą być zaczepione co najmniej dwa haki. Długość zawiesia powinna być taka, aby kąt pomiędzy liną, a płaszczyzną płyty nie był mniejszy niż 60o. W przypadku składowania prefabrykaty należy układać na równym i utwardzonym podłożu, na podkładkach zapewniających odstęp od poziomu terenu min. 15cm. Płyty można układać w stosach maks. do 8 warstw. W przypadku montażu prefabrykatów bezpośrednio z pojazdu należy uzgodnić z producentem kolejności montażu, w celu odpowiedniego załadunku elementów. Płyty w czasie podnoszenia, transportu i układania muszą znajdować się w pozycji poziomej. Przed przystąpieniem do montażu płyt należy sprawdzić czy nośność dźwigu przy maksymalnym wysięgu jest wystarczająca ciężar 1m2 płyty o gr. 5cm wynosi 1kg. Montaż zbrojenia dodatkowego W przypadku braku zbrojenia prostopadłego do płyt styki płyt zbroić prętami #8 o długości 65cm w rozstawie co 15cm. Zbrojenie poprzeczne układać na górnej powierzchni prefabrykatów. Zbrojenie górne układać na prętach rozdzielczych w takiej odległości od górnej krawędzi nadbetonu aby zachowana była grubość otuliny dla zbrojenia górnego. Pręty rozdzielcze układać na koziołkach, bądź przy odpowiedniej wysokości dźwigarków kratowych, na górnych pasach tych dźwigarków. (siatki stykowe ze względu na kratownice płyt skręcać na budowie) Montaż instalacji elektrycznych Przebiegające w rurkach RVS18 wewnątrz płyt stropowych - obwody elektryczne od wyłączników do miejsc wypustów sufitowych, wykonać po ułożeniu zbrojenia dolnego, zgodnie z projektem instalacji elektrycznych. Układanie instalacji elektrycznych pod zbrojeniem dolnym stropu jest niedopuszczalne. Wykonanie nadbetonu Przed wykonaniem nadbetonu oprócz czynności jw. należy: sprawdzić prawidłowość wypoziomowania dolnej płaszczyzny prefabrykatów, przy czym zwrócić szczególną uwagę na miejsca styków płyt na całej ich długości, ułożyć zbrojenie wieńców i podciągów, zaszalować otwory i zewnętrzne krawędzie stropu, w miejscach przejść kanałów wentylacyjnych przez strop umieścić odcinki rur PCV o średnicy φ15 cm (po stężeniu betonu rury usunąć), oczyścić i obficie nawilżyć górną powierzchnię płyt stropowych, nie dopuszczając do powstania zastoin wodnych na płycie. Wykonanie nadbetonu musi odbywać się łącznie z betonowaniem wieńców i podciągów. Beton dostarczony na budowę musi mieć klasę i konsystencję wymaganą normą PN-88/B-060. Zbiornik z masą betonową otwierać z małej wysokości, powoli, rozdzielając odpowiednio masę po powierzchni. Beton należy rozprowadzać równomiernie wzdłuż rozpiętości stropu, nie dopuszczając do wylewania w jednym miejscu nadmiernej ilości betonu. W czasie betonowania nie powinno nastąpić przemieszczenie się zbrojenia względnie jego opuszczenie. Beton należy starannie zawibrować, szczególnie przy

8 podporach stosując do tego wibratory wgłębne buławowe. Operację betonowania kontrolować na bieżąco od dołu. Niezwłocznie po betonowaniu usunąć wypływki (rąbki) betonu z miejsc łączenia się płyt stropowych oraz zakończenia płyt przy ścianach. Roboty wykończeniowe Podpory montażowe usunąć po osiągnięciu przez nadbeton wytrzymałości min. 0,8 RbG, tylko na polecenie osoby uprawnionej. Po usunięciu podpór montażowych wymurowaniu ścianek działowych i ułożeniu wszystkich warstw stropowych styki pomiędzy płytami wypełnić od dołu masą szpachlową i zatrzeć na gładko. Powierzchnię dolną stropu należy przygotować do dalszego wykończenia (szpachlowania, malowania itp.) tak jak przygotowuje się powierzchnie betonowe. Odbiór robót Wykonane stropy podlegają odbiorowi częściowemu i końcowemu. Odbiór częściowy przeprowadza się przed betonowaniem i obejmuje sprawdzenie prawidłowości ułożenia i wypoziomowania płyt, podparcia montażowego, oparcia na podporach stałych, wykonania i ułożenia zbrojenia dodatkowego. Należy sprawdzić dolną powierzchnię płyt: czy płyty ułożone są na jednym poziomie (nie ma ukosów pomiędzy płytami), czy styki na całej długości szczeliny pomiędzy stykami nie wykazują żadnych różnic ułożenia. Odbiór końcowy przeprowadza się po usunięciu podparcia montażowego ( po uzyskaniu przez beton wytrzymałości 0,8 f GC,CUBE). W ᑇ叧 Żelbetowe z betonu C/, stal A-IIIN, A-i, spinające ściany na poziomie stropów. Wykonać wg rysunków. Uwaga! konstrukcja nietypowa, zachować ostrożność i staranność w trakcie betonowania wieńców. Dodatkowo na ścianach wykonać przekrycie żelbetowe w miejscu występowania słupków ST1 w celu umożliwienia ich zakotwienia. K n u j puᐧ喇 Uwaga! Konstrukcja o dużym stopniu trudności. Zlecić firmie o doświadczeniu w podobnych realizacjach. Zaprojektowano konstrukcję stalową składającą się z pełnościennych dźwigarów stalowych połączonych ze sobą przy pomocy połączeń śrubowych (śruby kl. 10,9). Głównym elementem nośnym kopuły są dźwigary nazwane na rysunkach R.1. połączone ze sobą węzłem górnym w kształcie pierścienia. Na tych dźwigarach oparte są pozostałe elementy zbierające obciążenia. Stal przyjęto St3SX. Elektrody do spawania konstrukcji typu ER 146. Wszystkie spoiny muszą być poddane kontroli magnetyczno-proszkowej lub ultradźwiękowej. Wykonanie elementów kopuły rozpocząć od wykonania elementów R.1. w celu przygotowania szablonów do wykonania elementów R.3. R.4. R.5. R.6. Szablony te wykonać ze sklejki. Po stwierdzeniu zgodności otworów montażowych w elementach R.3. R.4. R.5. R.6. z otworami w elemencie R.1. przystąpić do wykonania tych elementów ze stali. Tak przygotowaną konstrukcję po zabezpieczeniu antykorozyjną farbą miniową dwukrotnie przewieźć do montażu na placu budowy. Montaż wg technologii przedstawionej na rysunku K6 W ęź d w Do elementów stalowych kopuły zamocować płatwie drewniane. Tarcica C o wilgotności 12%.Elementy drewniane zaimpregnować preparatem Fobos 2M.. p n n jn.więźba dachowa nasycona preparatem grzybobójczo-ogniochronnym typu "Ogniochron", Fobos 2M lub podobnym (zabezpieczenie do stopnia N.R.O.);.Elementy stalowe malowane farbą ogniową klasy 0,5h. Uwaga: Używać wyłącznie środków i materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie na terenie kraju.

9 Rozwiązania techniczne szczegółów mogą odbiegać od przedstawionych w projekcie jeżeli przyczynią się do podniesienia jakości i uproszczenia konstrukcji, nie może to mieć jednak wpływu na formę i ostateczny wygląd elementów; każdorazowo należy taką propozycję konsultować z projektantem. Opracował : mgr inż. L. Lao

10 C A B D E F G H I J K L M N 1 1 Ł ᖧ厷 ᖧ厷ᖧ厷 Ł ᖧ厷 ᖧ厷ᖧ厷 Y1 Y2 Y3 Ł ᖧ厷 ᖧ厷ᖧ厷 Ł ᖧ厷 ᖧ厷ᖧ厷 Ł ᖧ厷 ᖧ厷ᖧ厷 Ł ᖧ厷 ᖧ厷ᖧ厷 11 X1 X2 X3 A B C D E F G H I J K L M N OBIEKT: DOM PRZEDPOGRZEBOWY PRZY UL. ZACHODNIEJ DZIAŁKI NR 1/3, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9 OBRĘB 7 INWESTOR : URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU 76-0 Słupsk OSIE KONSTRUKCYJNE I DYLATACJE PROJEKTOWAŁ mgr inż. L.Lao BK-7342/14/96 SPRAWDZIŁ mgr inż. P.Kowalczuk BK-7342/1341/98 DATA SKALA 1:100 NR K1

11 C A B D E F G H I J K L M N Y1 Y2 Y STOPA S SŁUP S SŁUP S SŁUP S X1 X2 X3 A F2 STOPA S.1 B STOPA S.1 STOPA S.1 STOPA S.1 F2 STOPA S.1 F2 F2 92 F5 STOPA S.1 SŁUP S.3.1 SŁUP S.3.1 F SŁUP S C 98 5 F3 SŁUP S.2 F1 F4 0 F4 STOPA S.3 STOPA S.3 STOPA S.3 STOPA S.3 F1 STOPA S.2 F1 STOPA S.3 SŁUP S.1.1 SŁUP S.1.1 SŁUP S.1.1 SŁUP S.1.1 SŁUP S.2 SŁUP S.2 SŁUP S.2 F4 SŁUP S.2 SŁUP S.2 F1 SŁUP S.2 SŁUP S.2 SŁUP S.3.1 F3 F3 F3 STOPA S.3 F1 F1 F3 STOPA S.3 SŁUP S.1.1 SŁUP S.1.1 SŁUP S.1.1 SŁUP S F1 F1 F1 F1 STOPA S SŁUP S.3 SŁUP S.3 SŁUP S.3 SŁUP S SŁUP S PROJEKTOWAŁ mgr inż. L.Lao SŁUP S SŁUP S.1.2 SŁUP S.1.2 SŁUP S.1.2 D E F G H I J K L M N F1 F3 F3 F3 F1 F3 STOPA S.3 STOPA S.3 F3 BETON C/C STAL Bst 500s /A-IIIN/ St3sx STOPA S.3 STOPA S.3 bednarka oparta punktowo na dwóch prętach lub ciągle dł 6 cm ROZMIESZCZENIE UZIOMÓW WG. OPRACOWANIA ELEKTRYCZNEGO POZIOM POSADOWIENIA -1,70m (56,m n.p.m.) NA 5 CM PODKŁADZIE BETONOWYM ORAZ CM PODKŁADZIE Z POSPÓŁKI ZAGĘSZCZONEJ DO STOPNIA Id=0,75 PODKŁAD BETONOWY C12,5/15 GR 5CM (9,644m3) POW. DESKOWANIA ŁAWY : 147,44m2 OBIĘTOŚĆ ŁAWY BETON C/ : 51,96m3 POW. DESKOWANIA STOPY : 49,65m2 OBIĘTOŚĆ STOPY BETON C/ :,67m3 STOPA S.3 STOPA S.3 BK-7342/14/ SŁUP S.1.2 SŁUP S.1.2 SŁUP S.1.2 OBIEKT: DOM PRZEDPOGRZEBOWY PRZY UL. ZACHODNIEJ DZIAŁKI NR 1/3, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9 OBRĘB 7 INWESTOR : URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU 76-0 Słupsk RZUT FUNDAMENTÓW SPRAWDZIŁ mgr inż. P.Kowalczuk BK-7342/1341/98 STOPA S.3 STOPA S.3 STOPA S.3 STOPA S.3 DATA SKALA 1:100 NR K2

12 号 A B D E ᐧ嗇 号 号 I J K 号 号 N SZ 号ZE 号ᐧ嗇Ł Ś 号IANKI DO Rᐧ嗇 号NI 号 号 POZIO 号ᐧ嗇W POSZDZKI ᐧ嗇 SZ 号ZE 号ᐧ嗇Ł S 号 号ODKᐧ嗇W WEWNᆇ喧TRZN 号 号 号 号 号 号 Ś 号IANKI BETONOWE W 号S 号R 号 号 POZIO 号 号ᐧ嗇R 号 W 号 号 PROJ 号 AR 号 号ITEKT 号R 号 PIASEK ŚREDNI ZA 号ᆇ喧SZ 号ZON 号 DO STOPNIA Iᐧ嗇ᐧ嗇 IZO 号A 号JA BIT 号 号I 号ZNA - - ST 号ROPIAN 号 号 PIASEK ŚREDNI ZA 号ᆇ喧SZ 号ZON 号 DO STOPNIA Iᐧ嗇ᐧ嗇 IZO 号A 号JA BIT 号 号I 号ZNA ᐧ嗇PAPA W ᐧ嗇 号 - W ᐧ嗇 号 - ᐧ嗇 W ᐧ嗇 号 - ᐧ嗇 W ᐧ嗇 号 - ᐧ嗇 ᐧ嗇 W ᐧ嗇 号 - ᐧ嗇 A B B W ᐧ嗇 号 - ᐧ嗇 W ᐧ嗇 号 - ᐧ嗇 W ᐧ嗇 号 - W ᐧ嗇 号 - A W ᐧ嗇 号 - W ᐧ嗇 号 - ᐧ嗇 ᐧ嗇 ᐧ嗇 ᐧ嗇 W ᐧ嗇 号 - ᐧ嗇 W ᐧ嗇 号 - ᐧ嗇 W ᐧ嗇 号 - W ᐧ嗇 号 - ᐧ嗇 ᐧ嗇 W ᐧ嗇 号 - - ᑇ南ca c ᐧ嗇 W ᐧ嗇 号 - ᐧ嗇 - - PIASEK ŚREDNI ZA 号ᆇ喧SZ 号ZON 号 DO STOPNIA Iᐧ嗇ᐧ嗇 IZO 号A 号JA BIT 号 号I 号ZNA ᐧ嗇 ST 号ROPIAN 号 号 PIASEK ŚREDNI ZA 号ᆇ喧SZ 号ZON 号 DO STOPNIA Iᐧ嗇ᐧ嗇 IZO 号A 号JA BIT 号 号I 号ZNA ᐧ嗇PAPA W ᐧ嗇 号 - ᐧ嗇 W ᐧ嗇 号 - ᐧ嗇 W ᐧ嗇 号 - ᐧ嗇 c ᑇ南ca ᐧ嗇 ᐧ嗇 ᐧ嗇 A B Ś 号IANKI BETONOWE W 号S 号R 号 号 ᐧ嗇 /A- 号 号 号N/ 号ᐧ嗇 c c W OBIEKT 号 DO 号 PRZEDPO 号RZEBOW 号 PRZ 号 号 号 号 ZA 号 号ODNIEJ DZIAŁKI NR / / / / / / OBRᆇ喧B INWESTOR 号 号RZĄD 号IEJSKI W SŁ 号PSK 号 - Sᐧ嗇 p PODŁO 号A POD POSADZKI PROJEKTOWAŁ gr nż 号 号 号 号a BK- / / SPRAWDZIŁ gr nż 号 P 号K a 号c 号 BK- / / DATA SKA 号A 号 NR K 号

13 C A B D E F G H I J Y1 Y2 Y X1 X2 X3 A POZ.K.3 i K.3.1 ŚCIANA TYP 2 ŚCIANA TYP 1 SZCZEGÓŁ N1 WYMUROWANIA PRZY OTWORZE OKRĄGŁYM 1: POZ.K.3 i K.3.1 POZ.K.3 i K.3.1 ŚCIANA TYP 2 4 ŚCIANA TYP 1 B POZ.K.3 i K ZESTAWIENIE NADPROŻY PREFABRYKOWANYCH 1.L /N SZT 2 2.L /N SZT 8 3.L /N SZT SZCZEGÓŁ N1 SŁUP S.3 DODATKOWY WIENIEC W4 33/ (G+2,21) POD PARAPETEM DO ZAMOCOWANIA SŁUPKÓW 268 W3 /(G +3,18) 18 SŁUPEK S.T.1 SŁUPEK S.T.1 SŁUP S.3.1 SŁUPEK S.T.1 DODATKOWY WIENIEC W4 33/ (G+2,21) POD PARAPETEM DO ZAMOCOWANIA SŁUPKÓW SŁUPEK S.T.1 OTWÓR /CM DÓŁ +3,18 POZ.K.3 i K.3.1 ŚCIANA TYP 3 POZ.K.3 i K.3.1 ŚCIANA TYP 4 W2 82/(G +3,70) OTWÓR /CM DÓŁ +3,18 W2 SŁUP S.3.1 W2 82/(G +3,70) OTWÓR /CM DÓŁ +3,18 W W L /N POZ.OBL.1.4 2L /N 2L /N 32,46 m SŁUP S.3 C POZ.OBL ,13 m ,18 SŁUP S.2 W2 82/(G +3,70) ,18 STROP FILIGRAN GR 18CM 2L /N STROP FILIGRAN GR 18CM SŁUP S /(G +3,18) SŁUP S.1.1 SŁUP S.1.1 SŁUP S.1.1 SŁUP S.1.1 KANAŁY WENTYLACYJNE OD +2,m PRZEJŚCIE PRZEZ WIENIEC SZTUCERY ŚR 160mm SŁUP S.2 SŁUP S.2 RYRY SPIRO ŚR 160mm DO WŁACZENIA NAD POZ.OBL.1.4 SŁUP S.2 KANAŁY WENTYLACYJNE OD +2,m PRZEJŚCIE PRZEZ WIENIEC SZTUCERY ŚR 160mm SŁUP S KANAŁY WENTYLACYJNE OD +2,m PRZEJŚCIE PRZEZ WIENIEC SZTUCERY ŚR 160mm 2L /N SŁUP S /(G +3,18) /(G +3,18) SŁUP S.1.1 SŁUP S.1.1 SŁUP S.1.1 SŁUP S SŁUP S ,18,74 m 2 50,46 m SZCZEGÓŁ N1 WYPUŚCIĆ STARTERY SŁUPA S.2.2 SŁUP S.3 +3,18 SŁUPEK S.T.1 SŁUPEK S.T.1 SŁUPEK S.T.1 SŁUPEK S.T.1 0 SŁUP S SŁUP S.3 RYRY SPIRO ŚR 160mm +3,18 DO WŁACZENIA /(G +3,18) 82/(G +3,70) NAD POZ.OBL ,26 26,57 32,13 m m2 379 SŁUP S.2 W3 /(G +3,18) STROP FILIGRAN GR 18CM POZ.OBL.1.3 SŁUP S.2 W3 2L /N W3 NADPROŻE N.1.4 /(G +3,18) POZ.OBL.1.4 N.1.3 W5 NADPROŻE N.1.2 WYPUŚCIĆ STARTERY SŁUPA S.2.2 2L /N 2L /N W5 /(G +3,18) WYPUŚCIĆ STARTERY SŁUPA S.2.2 WYPUŚCIĆ STARTERY SŁUPA S.2.2 NADPROŻE N.1.2 W5 W3 W3 SŁUP S.2 W2 STROP FILIGRAN GR 18CM OTWÓR /CM DÓŁ +3,18 W2 SŁUPEK S.T.1 DODATKOWY WIENIEC W4 33/ (G+2,21) POD PARAPETEM DO ZAMOCOWANIA SŁUPKÓW SŁUPEK S.T.1 SŁUP S.3.1 SŁUP S.3 SŁUP S.3.2 SŁUP S W3 +3, SŁUP S.1.2 SŁUP S.1.2 SŁUP S.1.2 SŁUP S.1.2 PROJEKTOWAŁ mgr inż. L.Lao 0 +3, SŁUP S.1.2 D E F G H I J K L M N PŁYTY STROPOWE FILIGRAN GR 5,0 CM' NADBETON B-+PLASTYFIKATORY GR 13 CM STAL A-IIIN,A-I PŁYTY OPARTE 1,5 CM W WIEŃCACH I POZYCJACHSTROPOWYCH ROZSTAW PODPÓR MONTAŻOWYCH CO 1,45 m PLUS PODRYGOWANIE PRZY ŚCIANACH 2L /N W5 /(G +3,18) W5 /(G +3,18) NADPROŻE N.1.4 P1 P1 W5 /(G +3,18) W5 /(G +3,18) 2L /N W3 2L /N 2L /N 2L /N W2 82/(G +3,70) POZ.OBL.1.1 STROP FILIGRAN GR 18CM /(G +3,18) W3 W3 /(G +3,18) W2 82/(G +3,70) W2 NADPROŻE N.1.5 POZ.OBL.1.2 POZ.OBL.1.2 BETON C/C STAL Bst 500s /A-IIIN/ St3sx BK-7342/14/ SŁUP S.1.2 SŁUP S.1.2 SŁUP S.1.2 OBIEKT: DOM PRZEDPOGRZEBOWY PRZY UL. ZACHODNIEJ DZIAŁKI NR 1/3, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9 OBRĘB 7 INWESTOR : URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU 76-0 Słupsk SPRAWDZIŁ mgr inż. P.Kowalczuk BK-7342/1341/98 POZ.OBL.1.2 SCHEMAT KONSTRUKCJI STROPU +3,18 DATA SKALA 1:100 NR K4

14 C A ᐗ匇 D E ၇嗇 G ᐗ匇 I J Y Y Y ၇嗇 ၇嗇 ၇嗇 ZCZEGÓᐗ匇 N WYMUROWANIA PRZY OTWORZE OKR၇嗇Gᐗ匇YM : ZCZEGÓᐗ匇 N KANAᐗ匇Y WENTYLACYJNE PRZEJŚCIE PRZEZ WIENIEC ZTUCERY ŚR ZCZEGÓᐗ匇 N ᐗ匇UP.. KANAᐗ匇Y WENTYLACYJNE PRZEJŚCIE PRZEZ WIENIEC ZTUCERY ŚR ZCZEGÓᐗ匇 N KANAᐗ匇Y WENTYLACYJNE PRZEJŚCIE PRZEZ WIENIEC ZTUCERY ŚR ZCZEGÓᐗ匇 N ZCZEGÓᐗ匇 N ZCZEGÓᐗ匇 N ᐗ匇UP.. POZ.Oᐗ匇L.. POZ.Oᐗ匇L.. W / (G ) W / (G ) W / (G ) W / (G ) POZ.Oᐗ匇L.. / (G ) ᐗ匇UPEK ᐗ匇UPEK POZ.Oᐗ匇L.. TROP ၇嗇ILIGRAN GR CM.T. TROP ၇嗇ILIGRAN GR CM TROP ၇嗇ILIGRAN GR CM TROP ၇嗇ILIGRAN GR CM.T. W / (G ) TROP ၇嗇ILIGRAN GR CM W / (G ) W / (G ) POZ.Oᐗ匇L.. / (G ) W / (G ) POZ.Oᐗ匇L.. W / (G ) W / (G ) W / (G ) POZ.Oᐗ匇L.. DODATKOWY WIENIEC W. / (G ) POD PARAPETEM DO ZAMOCOWANIA ᐗ匇UPKÓW ᐗ匇UP.. KANAᐗ匇Y WENTYLACYJNE PRZEJŚCIE PRZEZ WIENIEC ZTUCERY ŚR ZCZEGÓᐗ匇 N KANAᐗ匇Y WENTYLACYJNE PRZEJŚCIE PRZEZ WIENIEC ZTUCERY ŚR ZCZEGÓᐗ匇 N KANAᐗ匇Y WENTYLACYJNE PRZEJŚCIE PRZEZ WIENIEC ZTUCERY ŚR ZCZEGÓᐗ匇 N KANAᐗ匇Y WENTYLACYJNE PRZEJŚCIE PRZEZ WIENIEC ZTUCERY ŚR ZCZEGÓᐗ匇 N ᐗ匇UP.. DODATKOWY WIENIEC W. / (G ) POD PARAPETEM DO ZAMOCOWANIA ᐗ匇UPKÓW ᐗ匇ETON C /C TAL ᐗ匇၇嗇၇嗇 ၇嗇 /Aᐗ匇IIIN/ ၇嗇 ၇嗇၇嗇 /Aᐗ匇I/ POZ.Oᐗ匇L.. A ᐗ匇 C D E ၇嗇 G ᐗ匇 I J K L M N Pᐗ匇YTY TROPOWE ၇嗇ILIGRAN GR CM၇嗇 NADᐗ匇ETON ᐗ匇ᐗ匇 PLA TY၇嗇IKATORY GR CM TAL Aᐗ匇IIIN Aᐗ匇I Pᐗ匇YTY OPARTE CM W WIEᐷ噗CACᐗ匇 I POZYCJACᐗ匇 TROPOWYCᐗ匇 ROZ TAW PODPÓR MONTAŻOWYCᐗ匇 CO PLU PODRYGOWANIE PRZY ŚCIANACᐗ匇 Oᐗ匇IEKT: DOM PRZEDPOGRZEᐗ匇OWY PRZY UL. ZACᐗ匇ODNIEJ DZIAᐗ匇KI NR / / / / / / Oᐗ匇RĘᐗ匇 INWE TOR : URZ၇嗇D MIEJ KI W ᐗ匇UP KU ᐗ匇 łu၇嗇၇嗇k Cᐗ匇EMAT KON TRUKCJI TROPU PROJEKTOWAᐗ匇 ᐗ匇ᐗ匇 ᐗ匇ᐗ匇 唗. L.Lao ᐗ匇Kᐗ匇 / / PRAWDZIᐗ匇 ᐗ匇ᐗ匇 ᐗ匇ᐗ匇 唗. P.Kowalczuk ᐗ匇Kᐗ匇 / / DATA NR K. KALA :

15 ᆇ劷Żᆇ劷ᆇ劷ᆇ劷ᆇ劷 ᆇ劷ᆇ劷ACᆇ劷ᆇ劷Wᆇ劷 ᆇ劷Rᆇ劷 Y ŚR ᆇ劷ᆇ劷ᆇ劷ᆇ劷 R ᆇ劷ᆇ劷ᆇ劷ᆇ劷 R ᆇ劷 ᆇ劷CHᆇ劷ᆇ劷ᆇ劷Gᆇ劷A WYᆇ劷ᆇ劷Aᆇ劷ᆇ劷A ᆇ劷ᆇ劷 RUCᆇ劷 ᆇ劷ᆇ劷UY ᆇ劷CHᆇ劷ᆇ劷ᆇ劷Gᆇ劷A CZYᆇ劷ᆇ劷ᆇ劷Ś 嘧 ᆇ劷ᆇ劷ᆇ劷 ᆇ劷RAC WYᆇ劷ᆇ劷Aᆇ劷ᆇ劷ᆇ劷 ŚCᆇ劷Aᆇ劷 Aᆇ劷ᆇ劷CY WRAZ Z Uᆇ劷Aᆇ劷 ᆇ劷RACᆇ劷 ᆇ劷RZYGᆇ劷 ᆇ劷WAWCZᆇ劷 ᆇ劷RZYGᆇ劷 ᆇ劷WAᆇ劷ᆇ劷ᆇ劷 ᆇ劷ACÓW DA DWÓCH ŻURAWᆇ劷 Dᆇ劷 ᆇ劷ᆇ劷 AŻU ᆇ劷ᆇ劷ᆇ劷ᆇ劷 ÓW Aᆇ劷WYCH (A A ᆇ劷ᆇ劷ᆇ劷ᆇ劷 U ᆇ劷 ) ᆇ劷RZYGᆇ劷 ᆇ劷WAᆇ劷ᆇ劷ᆇ劷 RU Z ᆇ劷WAŃ DA ᆇ劷ᆇ劷 ᆇ劷RÓW W ŚRᆇ劷DU Aᆇ劷ᆇ劷CY ᆇ劷Żᆇ劷ᆇ劷ᆇ劷ᆇ劷 ᆇ劷ᆇ劷ACᆇ劷ᆇ劷Wᆇ劷 ᆇ劷Rᆇ劷 Y ŚR ᆇ劷ᆇ劷ᆇ劷ᆇ劷 R ᆇ劷ᆇ劷ᆇ劷ᆇ劷 R ᆇ劷ᆇ劷ᆇ劷ᆇ劷 R ᆇ劷ᆇ劷ᆇ劷ᆇ劷 R ᆇ劷ᆇ劷ᆇ劷ᆇ劷 R ᆇ劷ᆇ劷ᆇ劷ᆇ劷 R ᆇ劷ᆇ劷ᆇ劷ᆇ劷 R ᆇ劷ᆇ劷ᆇ劷ᆇ劷 R ᆇ劷ᆇ劷ᆇ劷ᆇ劷 R ᆇ劷ᆇ劷ᆇ劷ᆇ劷 R ᆇ劷ᆇ劷ᆇ劷ᆇ劷 R ᆇ劷ᆇ劷ᆇ劷ᆇ劷 R ᆇ劷ᆇ劷ᆇ劷ᆇ劷 R ᆇ劷ᆇ劷ᆇ劷ᆇ劷 R ᆇ劷ᆇ劷ᆇ劷ᆇ劷 R ᆇ劷ᆇ劷ᆇ劷ᆇ劷 R Wᆇ劷ᆇ劷ᆇ劷ᆇ劷ᆇ劷C GÓRᆇ劷Y ᆇ劷ᆇ劷ᆇ劷ᆇ劷 R ᆇ劷ᆇ劷ᆇ劷ᆇ劷 R ᆇ劷ᆇ劷ᆇ劷ᆇ劷 R ᆇ劷ᆇ劷ᆇ劷ᆇ劷 R ᆇ劷ᆇ劷ᆇ劷ᆇ劷 R ᆇ劷ᆇ劷ᆇ劷ᆇ劷 R ᆇ劷ᆇ劷ᆇ劷ᆇ劷 R ᆇ劷ᆇ劷ᆇ劷ᆇ劷 R ᆇ劷ᆇ劷ᆇ劷ᆇ劷 R ᆇ劷Żᆇ劷ᆇ劷ᆇ劷ᆇ劷 ᆇ劷ᆇ劷ACᆇ劷ᆇ劷Wᆇ劷 ᆇ劷Rᆇ劷 Y ŚR ᆇ劷ᆇ劷ᆇ劷ᆇ劷 R ᆇ劷 Aᆇ劷 ᆇ劷ᆇ劷 AŻ ᆇ劷ᆇ劷ᆇ劷ᆇ劷 ÓW Aᆇ劷WYCH ᆇ劷 Aᆇ劷 ᆇ劷ᆇ劷 AŻ ᆇ劷ᆇ劷 RUCᆇ劷 DRᆇ劷Wᆇ劷ᆇ劷Aᆇ劷ᆇ劷 UWAGA!!! ᆇ劷ᆇ劷ᆇ劷ᆇ劷 R ᆇ劷ᆇ劷ĄCZY 嘧 Z Wᆇ劷ᆇ劷ŃCᆇ劷 GÓRᆇ劷Y ᆇ劷A ᆇ劷ᆇ劷ᆇ劷ᆇ劷ᆇ劷 U AWᆇ劷 嘧 ᆇ劷A ᆇ劷ᆇ劷Dᆇ劷ᆇ劷RZᆇ劷 ( Uᆇ劷ᆇ劷ᆇ劷 ) DRUGᆇ劷 ŻURAW U AWᆇ劷A ᆇ劷RZᆇ劷Cᆇ劷Wᆇ劷GY ᆇ劷ᆇ劷ᆇ劷ᆇ劷 R ᆇ劷ᆇ劷ᆇ劷RW ZY ŻURAW ᆇ劷ᆇ劷D RZYUᆇ劷 ᆇ劷ᆇ劷 ᆇ劷ᆇ劷Zᆇ劷 Aᆇ劷 ᆇ劷ᆇ劷ᆇ劷ᆇ劷 Y R RUCᆇ劷, DRUGᆇ劷 ᆇ劷ᆇ劷 Uᆇ劷 ᆇ劷ᆇ劷ᆇ劷RW ZY ŻURAW U AWᆇ劷A ᆇ劷ᆇ劷ᆇ劷ᆇ劷 R, DRUGᆇ劷 ᆇ劷ᆇ劷DAᆇ劷 ᆇ劷Dᆇ劷ᆇ劷Wᆇ劷ADAĄCY U ᆇ劷ᆇ劷ᆇ劷ᆇ劷 R, ᆇ劷A ᆇ劷ᆇ劷ᆇ劷ᆇ劷ᆇ劷 ᆇ劷ᆇ劷 Rᆇ劷Cᆇ劷ᆇ劷U R ᆇ劷 R Z ᆇ劷Ą ᆇ劷 Z Wᆇ劷ᆇ劷ŃCᆇ劷 GÓRᆇ劷Y ᆇ劷ᆇ劷DAᆇ劷 ᆇ劷RZᆇ劷Cᆇ劷Wᆇ劷GY ᆇ劷ᆇ劷ᆇ劷ᆇ劷 R ŻURAWᆇ劷ᆇ劷 ᆇ劷ᆇ劷DAĄ ᆇ劷ᆇ劷ᆇ劷ᆇ劷ᆇ劷 Y R, R, R ᆇ劷ᆇ劷 ᆇ劷WAᆇ劷ᆇ劷 Dᆇ劷 R ᆇ劷 R ᆇ劷ᆇ劷W ÓRZY 嘧 CZYᆇ劷ᆇ劷ᆇ劷ŚCᆇ劷 ᆇ劷 W ᆇ劷A ᆇ劷ᆇ劷ᆇ劷YCH ᆇ劷ᆇ劷ACH ZAᆇ劷ᆇ劷 ᆇ劷WA 嘧 ᆇ劷Żᆇ劷ᆇ劷ᆇ劷A,, ᆇ劷 ᆇ劷Żᆇ劷ᆇ劷ᆇ劷A ᆇ劷ᆇ劷ACᆇ劷ᆇ劷Wᆇ劷 ᆇ劷A ᆇ劷ᆇ劷ᆇ劷ᆇ劷 ACH R W ᆇ劷ᆇ劷 CACH ᆇ劷Zᆇ劷ACZᆇ劷ᆇ劷YCH ZAᆇ劷ᆇ劷 ᆇ劷WA 嘧 ᆇ劷 WY C ᆇ劷RZY ᆇ劷ᆇ劷ᆇ劷CY ŚRU Z ᆇ劷ᆇ劷DADAᆇ劷 ŚR (ᆇ劷ᆇ劷 DWᆇ劷ᆇ劷 ŚRUY ᆇ劷A ᆇ劷 Wᆇ劷) ZAᆇ劷ᆇ劷 ᆇ劷WA 嘧 ᆇ劷A Wᆇ劷ᆇ劷, WG ZCZᆇ劷GÓU ᆇ劷A ᆇ劷ᆇ劷 RUCᆇ劷 Aᆇ劷Wᆇ劷 ŚRUY Z ᆇ劷ᆇ劷DADĄ ŚR ZADᆇ劷 ᆇ劷WĄ 嘧 ᆇ劷ᆇ劷A 嘧 ZGᆇ劷Dᆇ劷ᆇ劷ᆇ劷 Z ᆇ劷ᆇ劷ᆇ劷 ᆇ劷 ARCHᆇ劷 ᆇ劷 ᆇ劷ᆇ劷ᆇ劷CZᆇ劷Y ᆇ劷ᆇ劷ᆇ劷ᆇ劷Ś 嘧 ᆇ劷RZᆇ劷D AWᆇ劷ᆇ劷ᆇ劷YCH CZYᆇ劷ᆇ劷ᆇ劷ŚCᆇ劷 ᆇ劷 ᆇ劷ᆇ劷Wᆇ劷ĄZUĄCA Yᆇ劷 DA ᆇ劷Gᆇ劷 ᆇ劷ᆇ劷ᆇ劷 U ᆇ劷ᆇ劷DCZA ᆇ劷ᆇ劷 AŻU ZA ᆇ劷 ᆇ劷WA 嘧 ᆇ劷ᆇ劷 Dᆇ劷 ᆇ劷RZᆇ劷ᆇ劷ᆇ劷 ÓW Hᆇ劷 ᆇ劷ᆇ劷DAᆇ劷YCH W Rᆇ劷Zᆇ劷ᆇ劷RZĄDZᆇ劷ᆇ劷ᆇ劷U ᆇ劷ᆇ劷ᆇ劷 RA ᆇ劷ᆇ劷FRA RU URY Z Dᆇ劷ᆇ劷A U ᆇ劷Gᆇ劷 W ᆇ劷RAWᆇ劷ᆇ劷 ᆇ劷Zᆇ劷ᆇ劷ᆇ劷CZᆇ劷Ń WA ᆇ劷 Hᆇ劷Gᆇ劷ᆇ劷ᆇ劷Y ᆇ劷RACY ᆇ劷ᆇ劷DCZA WYᆇ劷ᆇ劷YWAᆇ劷ᆇ劷A Rᆇ劷Ó UDᆇ劷WAᆇ劷YCH DZU ᆇ劷ᆇ劷Z ᆇ劷ᆇ劷ᆇ劷ᆇ劷 R ᆇ劷Żᆇ劷ᆇ劷ᆇ劷ᆇ劷 ᆇ劷ᆇ劷ACᆇ劷ᆇ劷Wᆇ劷 ᆇ劷Rᆇ劷 Y ŚR ᆇ劷ᆇ劷ᆇ劷ᆇ劷 R ᆇ劷ᆇ劷ᆇ劷ᆇ劷 R ᆇ劷ᆇ劷ᆇ劷ᆇ劷 R ᆇ劷ᆇ劷ᆇ劷ᆇ劷 R ᆇ劷ᆇ劷ᆇ劷ᆇ劷 R ᆇ劷ᆇ劷ᆇ劷ᆇ劷 R ᆇ劷ᆇ劷ᆇ劷ᆇ劷 R ᆇ劷ᆇ劷ᆇ劷ᆇ劷 R ᆇ劷ᆇ劷ᆇ劷ᆇ劷 ᆇ劷ᆇ劷ᆇ劷ᆇ劷 ᆇ劷ᆇ劷ᆇ劷ᆇ劷 R R R ᆇ劷ᆇ劷ᆇ劷ᆇ劷 ᆇ劷ᆇ劷ᆇ劷ᆇ劷 R R ᆇ劷ᆇ劷ᆇ劷ᆇ劷 R ᆇ劷ᆇ劷ᆇ劷ᆇ劷 R ᆇ劷ᆇ劷ᆇ劷ᆇ劷 R ᆇ劷ᆇ劷ᆇ劷ᆇ劷 R ᆇ劷ᆇ劷ᆇ劷ᆇ劷 R ᆇ劷ᆇ劷ᆇ劷ᆇ劷 R ᆇ劷ᆇ劷ᆇ劷ᆇ劷 R ᆇ劷ᆇ劷ᆇ劷ᆇ劷 R ᆇ劷ᆇ劷ᆇ劷ᆇ劷 R ᆇ劷Żᆇ劷ᆇ劷ᆇ劷ᆇ劷 ᆇ劷ᆇ劷ACᆇ劷ᆇ劷Wᆇ劷 ᆇ劷Rᆇ劷 Y ŚR ᆇ劷ᆇ劷ᆇ劷ᆇ劷 X X X ᆇ劷ᆇ劷ᆇ劷ᆇ劷 R R ᆇ劷Żᆇ劷ᆇ劷ᆇ劷ᆇ劷 ᆇ劷ᆇ劷ACᆇ劷ᆇ劷Wᆇ劷 ᆇ劷Rᆇ劷 Y ŚR ᆇ劷ᆇ劷ᆇ劷ᆇ劷 R A Z A ᆇ劷WA RG ᆇ劷ᆇ劷 Rᆇ劷DY ᆇ劷R ŚRUY ᆇ劷ᆇ劷ᆇ劷ᆇ劷Y ᆇ劷ACHWᆇ劷ᆇ劷ᆇ劷Wᆇ劷 a=, t ᆇ劷ᆇ劷ᆇ劷ᆇ劷Y CZᆇ劷ᆇ劷Wᆇ劷 a=t ARCᆇ劷CA C ᆇ劷 Wᆇ劷Gᆇ劷 ᆇ劷ᆇ劷ŚCᆇ劷 % UWAGA!!! ᆇ劷ᆇ劷 Rᆇ劷A ᆇ劷ᆇ劷ᆇ劷ᆇ劷 WZRᆇ劷ᆇ劷WA AGᆇ劷ᆇ劷 YCZᆇ劷ᆇ劷 ᆇ劷Rᆇ劷 Zᆇ劷WA ADAᆇ劷ᆇ劷ᆇ劷 U RADŹWᆇ劷ᆇ劷ᆇ劷Wᆇ劷 WYᆇ劷ᆇ劷ᆇ劷 ᆇ劷ᆇ劷 Rᆇ劷ᆇ劷 ᆇ劷RZᆇ劷D AWᆇ劷 嘧 W A ᆇ劷ŚCᆇ劷ᆇ劷 WRAZ Z Wᆇ劷ᆇ劷 ᆇ劷 Dᆇ劷 DZᆇ劷ᆇ劷ᆇ劷ᆇ劷ᆇ劷A UDᆇ劷WY A C D ᆇ劷ᆇ劷ᆇ劷 : Dᆇ劷 ᆇ劷RZᆇ劷Dᆇ劷ᆇ劷GRZᆇ劷ᆇ劷WY ᆇ劷RZY U ZACHᆇ劷Dᆇ劷ᆇ劷ᆇ劷 DZᆇ劷Aᆇ劷 ᆇ劷R,,,,, ᆇ劷Rᆇ劷 ᆇ劷ᆇ劷Wᆇ劷 ᆇ劷R : URZĄD ᆇ劷ᆇ劷 ᆇ劷 W Uᆇ劷 U ᐧ喧upsk CHᆇ劷A ᆇ劷ᆇ劷 ᆇ劷Rᆇ劷ᆇ劷 ᆇ劷WA 咗 ao RUCᆇ劷 ᆇ劷ᆇ劷UY ᆇ劷RAWDZᆇ劷 咗 ᆇ劷owalczuk DA A AA : ᆇ劷R

16 STOPA S1 WIDOK Z GÓRY SIATKI UŁOŻYC GÓRĄ I DOŁEM STOPA S ø16 /A-lll/ L=1,4m szt 15+15= ø16 /A-lllN/ L= 1,4m szt 15+15= ø16 /A-lll/ L=2,5m szt 6+6= ø16 /A-lll/ L=1,4m szt 15+15= -1,75-1,15-2,00 SLUP S.4 ø16 /A-lll/ L=1,15 m szt 10-1,70 R 1 R 1 17 ø16 /A-lll/ L=2,9m szt 6+6= ø16 /A-lllN/ L=2,9m szt 6+6= BETON C/C STAL Bst 500s /A-IIIN/ St3sx POZIOM POSADOWIENIA -1,70m (56,m n.p.m.) NA 5 CM PODKŁADZIE BETONOWYM ORAZ CM PODKŁADZIE Z POSPÓŁKI ZAGĘSZCZONEJ DO STOPNIA Id=0,75 UWAGA!!! STARTERY WG RYSUNKÓW SŁUPÓW OBIEKT: DOM PRZEDPOGRZEBOWY PRZY UL. ZACHODNIEJ DZIAŁKI NR 1/3, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9 OBRĘB 7 INWESTOR : URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU 76-0 Słupsk STOPA S1 PROJEKTOWAŁ mgr inż. L.Lao BK-7342/14/96 SPRAWDZIŁ mgr inż. P.Kowalczuk BK-7342/1341/98 DATA SKALA 1: NR K7

17 STOPA S3 1: STOPA S2 1: NR4 2 ø16 /A-lll/ L=0,7m SZT 10 NA 1 STOPE STOPA S3 1: PRZEKRÓJ ±0,00 3 STOPA S2 1: PRZEKRÓJ 1 ø16 /A-lll/ L=1,1m SZT 16 NA 1 STOPE 110 ±0,00-0, X LEPIK /A-0/ -1,70 podklad betonowy IST. POZIOM TERENU ø16 /A-lll/ -1, -1,75 ø16 /A-lll/ ø16 /A-lll/ L=1,3m SZT 8 NA 1 SLUP X LEPIK /A-0/ podklad betonowy wieniec na ścianach fundamentowych ø16 /A-lll/ -1,75-1, -1,70-0,38 ø16 /A-lll/ ø16 /A-lll/ L=1,3m SZT 4 NA 1 SLUP BETON C/C STAL Bst 500s /A-IIIN/ St3sx POZIOM POSADOWIENIA -1,70m (56,m n.p.m.) NA 5 CM PODKŁADZIE BETONOWYM ORAZ CM PODKŁADZIE Z POSPÓŁKI ZAGĘSZCZONEJ DO STOPNIA Id=0,75 UWAGA!!! STARTERY ZESTAWIONO NA RYSUNKACH SŁUPÓW -2,00-2,00 OBIEKT: DOM PRZEDPOGRZEBOWY PRZY UL. ZACHODNIEJ DZIAŁKI NR 1/3, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9 OBRĘB 7 INWESTOR : URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU 76-0 Słupsk STOPA S2, STOPA S3 PROJEKTOWAŁ mgr inż. L.Lao BK-7342/14/96 SPRAWDZIŁ mgr inż. P.Kowalczuk BK-7342/1341/98 DATA SKALA 1: NR K8

18 ława F1 ława F ława F ława F4 4ø16 /A-lll/ 4ø12 /A-lll/ L=8,0m 4ø16 /A-lll/ NR5 4ø12 /A-lll/ NR6-1, -1, -1, 5-1,70-1,70-1,75 podklad betonowy -1,75 podklad betonowy podklad betonowy podklad betonowy NR5 4ø16 /A-lll/ 4ø12 /A-lll/ 4ø16 /A-lll/ L=8,0m -2,00-2,00-2,00-2, NR ,70-1, NR7-1,70-1,75 4ø12 /A-lll/ NR6 ława F5 4ø12 /A-lll/ L=8,0m -1, /A-0/ L=1,5 m co cm /A-0/ L=1,3 m co cm 2 /A-0/ L=1,1 m co cm 35 NR4 5 podklad betonowy -2,00-1,70-1,75 4ø12 /A-lll/ L=8,0m BETON C/C STAL Bst 500s /A-IIIN/ St3sx POZIOM POSADOWIENIA -1,70m (56,m n.p.m.) NA 5 CM PODKŁADZIE BETONOWYM ORAZ CM PODKŁADZIE Z POSPÓŁKI ZAGĘSZCZONEJ DO STOPNIA Id=0,75 UWAGA!!! STARTERY ZESTAWIONO NA RYSUNKACH SŁUPÓW OBIEKT: DOM PRZEDPOGRZEBOWY PRZY UL. ZACHODNIEJ DZIAŁKI NR 1/3, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9 OBRĘB 7 INWESTOR : URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU 76-0 Słupsk ŁAWY F1, F2, F3, F4 PROJEKTOWAŁ mgr inż. L.Lao BK-7342/14/96 SPRAWDZIŁ mgr inż. P.Kowalczuk BK-7342/1341/98 DATA SKALA 1: NR K9

19 POŁĄCZENIE WIEŃCÓW Z SŁUPEM S , WIENIEC W , ,15 +7, WIENIEC W7 4,95 m 2 0,96 m , 3,42 m 2 1,92 m 2 2,00 m 2 1,92 m SŁUP S.6 SŁUP S.7 WIENIEC W7 NADPROŻE N1 SZYNA HALFEN HTA /22 1,62 m 2 3,45 m 2 1,62 m 2 ŁAWA ŻELBETOWA -1, +3,60 ±0,00 +5,54-1,70 +3,00 SŁUP S.6 SŁUP S.7 SCIANA TYP1 1: ,96 m 2 WIENIEC W7 KANAŁY ZETOWE Z PUSTAKÓW 141 4,95 m 2 +3, 171 7X8 7X15 10 ᐗ刷UP ᐗ刷 NR ø12 0 /A-lllN/ L=2,16m szt 2 na 1 slup 1 NR9 4ø12 /A-lllN/ L=0,ᐗ刷 m ZT L=0,ᐗ刷 m co cm X8 16X18 6X ᐗ刷 ᐗ刷 ø12 /A-lllN/ L=2,3m szt 2 na 1 slup ᐗ刷UP NR 21 NR4 ø16 /A-lllN/ L=1,2m szt 6 na 1 slup szczegół połączenia wieńca W ø12 /A-lllN/ L=2,5m szt 6 na 1 slup ø16 /A-lllN/ L=5,05m szt 4 na 1 slup 485 /A-0/ 3 CO CM 2ø12 /A-lll/ ᐧ叇 哧 哧 哧 i i 哧 哧b prę 哧 哧br 哧 i 1: 2 Liczba Nr Dłuᐗ刷. Liczba Liczba +7 Nazwa pręta w 1 嘷l. oᐗ刷 嘷lna 6 ᐗ刷 X10 37 ᐗ刷UP.6 NR7 ø16 /A-lll/ L=4,ᐗ刷5m szt 2 na 1 slup ø12 /A-lllN/ L=3,1ᐗ刷m szt NR6 7 NR6 NR6 NR5 NR POŁĄCZENIE Z POZ. K3 DLA WIEŃCA W POZIOMIE +3,60m L=0,ᐗ刷 m ZT 33 ø12 /A-lllN/ L=1,2m szt 10 na 1 slup Bᐗ刷TON C/C TAL Bst 500s /A-IIIN/ t3s၇嗷 ø12 /A-lllN/ L=2,3m szt 4 na 1 slup 7 NR8 NR5 NR5 9 X10 0 L=1,0 m ZT 36 ᐗ刷ø12 /A-lll/ ᐗ刷 ᐗ刷 w LP X B L ZT 1 23 NR SŁᐧ叇ᐧ叇 S SŁᐧ叇ᐧ叇 S SŁᐧ叇ᐧ叇 S ᐧ叇ᐧ叇ᐧ叇ᐧ叇ᐧ叇ᐧ叇 呧 WI ᐧ叇I C W WI ᐧ叇I C W Nᐗ刷 Pᐗ刷ĘTA / TABᐗ刷LA Dᐗ刷UGOŚCI Pᐗ刷ĘT၇嗷ᐗ刷 Nᐗ刷 , 0, 0,ᐗ刷 / 2 0, 0, 1, / 3 0,3ᐗ刷 Pᐗ刷Oᐗ刷ᐗ刷ᐗ刷TOᐗ刷Aᐗ刷 mᐗ刷r in 啧. L.Lao 0, 1, / 4 0,44 0, 1,3ᐗ刷 / 5 0,4ᐗ刷 0, 1, / 6 0,4ᐗ刷 L=0,ᐗ刷 m co 15 cm ø12 /A-lllN/ L=4,0ᐗ刷 m szt 2 ᐧ叇 L=0,ᐗ刷 m co 15 cm NADPᐗ刷O 嘷ᐗ刷 N1 ø16 /A-lllN/ L=3,44 m szt 2 ø16 /A-lllN/ L=4,50 m szt 2 øᐗ刷 /A-lllN/ L=3,44 m szt 2 W Y K ᐧ叇 Z Z B ᐧ叇 ᐧ叇 J ᐧ叇 I ᐧ叇 ŚCIᐧ叇ᐧ叇ᐧ叇 哧Yᐧ叇 ,05 4 ᐗ刷, ,ᐗ刷 ᐗ刷, , , ,ᐗ刷 ᐗ刷, , 4 ᐗ刷 1ᐗ刷, ,50 4 ᐗ刷,0 2 ᐗ刷 12 1, ᐗ刷 16 1ᐗ刷,2 2 ᐗ刷 6 1,00 36 ᐗ刷2 ᐗ刷2,0 2 ᐗ刷 12 2,16 ᐗ刷 16 34, , ᐗ刷 16 36,ᐗ刷 ,ᐗ刷0 15 2ᐗ刷, ,0ᐗ刷 2 2 ᐗ刷, , ,ᐗ刷 , ᐗ刷, , ᐗ刷, ᐗ刷 3, ,ᐗ刷 1 1ᐗ刷 12 ᐗ刷,50 ᐗ刷 ᐗ刷 ᐗ刷6,0 1 1ᐗ刷 6 0,ᐗ刷 ,ᐗ刷 1 1ᐗ刷 6 0,ᐗ刷 ,ᐗ刷 ,ᐗ刷0 ᐗ刷 ᐗ刷 45, ,ᐗ刷0 2ᐗ刷, ,1ᐗ刷 2 2 6, ,ᐗ刷 ,ᐗ刷 , , , 2 2 2, , ,ᐗ刷 , ,ᐗ刷 , ,5 ᐧ叇ᐧ叇Z b Cię 哧 r b prę 0,222 0,3ᐗ刷5 0,ᐗ刷ᐗ刷ᐗ刷 1,5ᐗ刷0 ᐧ叇 L=1,6 m ZT 31 0, 1,4ᐗ刷 POZ.K Bᐗ刷-ᐗ刷342/14/ᐗ刷6 X 5 4 X+5 2 CO CM ZT OBIᐗ刷ᐗ刷T: DOM Pᐗ刷Zᐗ刷DPOGᐗ刷Zᐗ刷BOᐗ刷Y Pᐗ刷ZY UL. ZACHODNIᐗ刷ᐗ刷 DZIAᐗ刷ᐗ刷I Nᐗ刷 1/3, 1/5, 1/6, 1/ᐗ刷, 1/ᐗ刷, 1/ᐗ刷 OBᐗ刷ĘB ᐗ刷 INᐗ刷ᐗ刷 TOᐗ刷 : Uᐗ刷Z၇嗷D MIᐗ刷ᐗ刷 ᐗ刷I ᐗ刷 ᐗ刷UP ᐗ刷U ᐗ刷6-0 łupsk ᐗ刷ON Tᐗ刷Uᐗ刷Cᐗ刷A ŚCIAN TYP 1 Pᐗ刷Aᐗ刷DZIᐗ刷 mᐗ刷r in 啧. P.ᐗ刷owalczuk Bᐗ刷-ᐗ刷342/1341/ᐗ刷ᐗ刷 DATA 0ᐗ刷. 0ᐗ刷 ᐗ刷ALA 1: Nᐗ刷 ᐗ刷10

20 POŁĄCZENIE WIEŃCÓW Z SŁUPEM S , WIENIEC W , ,15 +7, WIENIEC W7 6,70 m , m 2 0,96 m 2 SŁUP S.6 SŁUP S , 3,42 m 2 1,92 m 2 2,00 m 2 1,92 m 2 WIENIEC W7 +3,36 7,02 m 2 2, m 2 ŁAWA ŻELBETOWA -1, +3,60 ±0,00 +3,60 +5,54-1,70 SŁUP S.6 SŁUP S.7 SCIANA TYP2 1: 0,96 m 2 WIENIEC W ,70 m 2 2, m 2 KANAŁY ZETOWE Z PUSTAKÓW +3, 171 7X8 7X15 10 SŁUP S NR ø12 0 /A-lllN/ L=2,16m szt 2 na 1 slup 1 NR9 4ø12 /A-lllN/ L=0,9 m SZT 15 L=0,9 m co cm 2 10X8 16X18 6X W ø12 /A-lllN/ L=2,3m szt 2 na 1 slup NR 21 NR4 ø16 /A-lllN/ L=1,2m szt 6 na 1 slup szczegół połączenia wieńca W8 1: ø12 /A-lllN/ L=2,5m szt 6 na 1 slup 1 6 ø16 /A-lllN/ L=5,05m szt 4 na 1 slup X10 NR7 37 SŁUP S.6 ø16 /A-lll/ L=4,85m szt 2 na 1 slup ø12 /A-lllN/ L=3,17m szt 2 4 L=0,9 m SZT NR6 NR NR6 NR5 NR8 7 ø12 /A-lllN/ L=1,2m szt 10 na 1 slup /A-0/ CO CM ø12 /A-lllN/ L=2,3m szt 4 na 1 slup NR8 2ø12 /A-lll/ NR5 NR5 8 L=1,0 m SZT 36 2 w8 Element Nazwa POŁĄCZENIE Z POZ. K3 DLA WIEŃCA W POZIOMIE +3,60m Liczba Nr Dług. Liczba Liczba pręta w 1 el. ogólna SŁUP S5 SŁUP S6 SŁUP S7 WIENIEC W7 WIENIEC W8 NR PRĘTA TABELA DŁUGOŚCI PRĘTÓW NR 23 LP X B L SZT 1 23 / 1 0, 0, 0, / 2 0, 0, 1, / 3 0,37 0, 1, / 4 0,44 0, 1, / 5 0,47 0, 1, / 6 0,49 0, 1,47 1 W Y K A Z ,05 4 8, , , , , , , , , ,50 4 8, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,90 27, , , , , , , , 2 2 2, , , , , , ,5 RAZEM [mb] Ciężar 1mb pręta [kg] Masa [kg] 7 PROJEKTOWAŁ mgr inż. L.Lao 9 8ø12 /A-lll/ W 7 BK-7342/14/96 X 15 X+5 Z B R O J E N I A ŚCIANA TYP2 Rodzaj i liczba prętów zbrojenia NR 18 OBIEKT: DOM PRZEDPOGRZEBOWY PRZY UL. ZACHODNIEJ DZIAŁKI NR 1/3, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9 OBRĘB 7 INWESTOR : URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU 76-0 Słupsk SPRAWDZIŁ mgr inż. P.Kowalczuk BK-7342/1341/98 3,5 0,0 277,7 74,2 0,222 0,395 0,888 1,5 71,2 0,0 6,6 117,2 Masa ogółem [kg] 435,0 KONSTRUKCJA ŚCIAN TYP 2 15 BETON C/C STAL Bst 500s /A-IIIN/ St3sx 23 CO CM SZT L=0,9 m co 15 cm DATA 19 L=0,7 m co 15 cm SKALA 1: NR K11

21 POŁĄCZENIE WIEŃCÓW Z SŁUPEM S , , ,15 +7, ,57 m 2 WIENIEC W.8 0,96 m 2 +7, -1, ±0,00 +3,60 +5,54-1,70 +3, ,66 m 2 3,42 m 2 1,92 m 2 2,00 m 2 1,92 m 2 NADPROŻE N1.1 SŁUP S.6 SŁUP S.7 WIENIEC W7 6 ŁAWA ŻELBETOWA SŁUP S.6 SŁUP S.7 SCIANA TYP3 1: 288 0,96 m 2 WIENIEC W7 10,11 m 2 3,31 m 2 KANAŁY ZETOWE Z PUSTAKÓW +3, 171 7X8 7X15 10 Ł P ᖧ勧ᖧ勧 NR 0 1 NR9 ᖧ勧ø / -ᖧ勧ᖧ勧ᖧ勧 / 4 ø / -ᖧ勧ᖧ勧ᖧ勧 / L=, 6m sᖧ勧t ᖧ勧ᖧ勧 2 10X8 16X18 6X10 sᖧ勧ᖧ勧ᖧ勧 / -I/ L=0,ᖧ勧 m Z 5 / -I/ L=0,ᖧ勧 m co cm 176 ᖧ勧 ᖧ勧 ø / -ᖧ勧ᖧ勧ᖧ勧 / L=,3m sᖧ勧t ᖧ勧ᖧ勧 sᖧ勧ᖧ勧ᖧ勧 Ł P NR 21 ᖧ勧5 NR4 ø 6 / -ᖧ勧ᖧ勧ᖧ勧 / L=, m sᖧ勧t 6 ᖧ勧ᖧ勧 sᖧ勧ᖧ勧ᖧ勧 szczegół połączenia wieńca W8 1: ø / -ᖧ勧ᖧ勧ᖧ勧 / L=,5m sᖧ勧t 6 ᖧ勧ᖧ勧 sᖧ勧ᖧ勧ᖧ勧 ø 6 / -ᖧ勧ᖧ勧ᖧ勧 / L=5,05m sᖧ勧t ᖧ勧 ᖧ勧ᖧ勧 sᖧ勧ᖧ勧ᖧ勧 ø Ł P 17X10 NR7 ø 6 / -ᖧ勧ᖧ勧ᖧ勧/ L=ᖧ勧,ᖧ勧5m sᖧ勧t ᖧ勧ᖧ勧 sᖧ勧ᖧ勧ᖧ勧 / -ᖧ勧ᖧ勧ᖧ勧 / L=3, ᖧ勧m sᖧ勧t ᖧ勧 NR6 NR NR6 NR5 NR POŁĄCZENIE Z POZ. K3 DLA WIEŃCA W POZIOMIE +3,60m / -I/ L=0,ᖧ勧 m Z 33 3 ø / -ᖧ勧ᖧ勧ᖧ勧 / L=, m sᖧ勧t 0 ᖧ勧ᖧ勧 sᖧ勧ᖧ勧ᖧ勧 /A-0/ CO CM BE 0/ 5 L Bst 500s / -III / t3sx / -I/ ø / -ᖧ勧ᖧ勧ᖧ勧 / L=,3m sᖧ勧t ᖧ勧 ᖧ勧ᖧ勧 sᖧ勧ᖧ勧ᖧ勧 7 2X X ø12 /A-lll/ NR8 NR5 NR5 9 / -I/ L=,0 m Z 36 ᖧ勧ø 3 / -ᖧ勧ᖧ勧ᖧ勧/ ø ᖧ勧 ᖧ勧 w8 2 / -ᖧ勧ᖧ勧ᖧ勧 / L=ᖧ勧,00 m sᖧ勧t NR 18 ᖧ勧ᖧ勧wᖧ勧 ᆗ哧ᐗ唷UP ᆗ哧 ᆗ哧ᐗ唷UP ᆗ哧 ᆗ哧ᐗ唷UP ᆗ哧 DP ᐗ唷 C C / -I/ L=0,ᖧ勧 m co 5 cm Ż P Ę / -I/ L=0,ᖧ勧 m co 5 cm ø 6 / -ᖧ勧ᖧ勧ᖧ勧 / L=3,6 m sᖧ勧t ø 6 / -ᖧ勧ᖧ勧ᖧ勧 / L=ᖧ勧,6ᖧ勧 m sᖧ勧t øᖧ勧 / -ᖧ勧ᖧ勧ᖧ勧 / L=3,6 m sᖧ勧t Lᖧ勧cᖧ勧၇嗧ᖧ勧 Cᖧ受ᆗ哧żaᆗ哧 60 DP 嘗E ᖧ勧 ᖧ勧 Dłᖧ勧ᖧ勧ᖧ勧 Lᖧ勧cᖧ勧၇嗧ᖧ勧 Lᖧ勧cᖧ勧၇嗧ᖧ勧 / -I/ L=,6 m Z 33 5 P E ᖧ勧 Ł mᖧ勧ᖧ勧 ᖧ勧ᖧ勧 唷ᖧ勧 Lᖧ勧Lᖧ勧o POZ.K ᖧ勧 I YP B -ᖧ勧3ᖧ勧 / ᖧ勧/ᖧ勧6 X 5 4 X BIE : D M P ZEDP G ZEB ᖧ勧Y P ZY Lᖧ勧 Z H D IE DZI Ł I /3, /5, /6, /ᖧ勧, /ᖧ勧, /ᖧ勧 B ĘB ᖧ勧 I ᖧ勧E : Z၇嗧D MIE I ᖧ勧 Ł P ᖧ勧6-00 łᖧ勧ᖧ勧sk P ᖧ勧DZIŁ mᖧ勧ᖧ勧 ᖧ勧ᖧ勧 唷ᖧ勧 Pᖧ勧 owᖧ勧ᖧ勧cᖧ勧ᖧ勧k B -ᖧ勧3ᖧ勧 / 3ᖧ勧 /ᖧ勧ᖧ勧 ᖧ受C T P ᖧ勧ᖧ勧ętᖧ勧 w 嘗ᖧ勧ᖧ勧 oᖧ勧 嘗ᖧ勧ᖧ勧ᖧ勧 6 ᖧ勧 6 6 5,05 ᖧ勧 ᖧ勧 0, 6 ᖧ勧,ᖧ勧5 ᖧ勧,ᖧ勧 3 6, ᖧ勧, ᖧ勧 6 0,ᖧ勧 ᖧ勧,ᖧ勧 5, ᖧ勧 ᖧ勧 ᖧ勧,ᖧ勧 6,50 ᖧ勧 ᖧ勧 0,0 ᖧ勧, 0 ᖧ勧 6 ᖧ勧, ᖧ勧 6,00 36 ᖧ勧 ᖧ勧,0 ᖧ勧, 6 ᖧ勧 6 3ᖧ勧,6 0, ᖧ勧 6 36,ᖧ勧 6 0,ᖧ勧0 5 ᖧ勧,0 ᖧ勧, ,6 ᖧ勧, ᖧ勧 6 ᖧ勧,6ᖧ勧 ᖧ勧,ᖧ勧 5 6, ,ᖧ勧 6 ᖧ勧 3,6 ᖧ勧, ᖧ勧 ᖧ勧, ᖧ勧 ᖧ勧 ᖧ勧ᖧ勧,ᖧ勧 ᖧ勧 6 0,ᖧ勧0 5 5 ᖧ勧6,ᖧ勧 ᖧ勧 6 0,ᖧ勧 ,ᖧ勧 0 5,ᖧ勧0 ᖧ勧 ᖧ勧 ᖧ勧5,6 6 0,ᖧ勧0 ᖧ勧,0 D ᖧ勧,0 3, ᖧ勧 6, ,ᖧ勧0,ᖧ勧 3 6, 0, 3 6, ᖧ勧,5 3 6,36,ᖧ勧 3 6,ᖧ勧,ᖧ勧 3 6,ᖧ勧6,5 M [ ᖧ受],,,, ᖧ受 ᆗ哧ᆗ哧ᆗ哧 a [kg] Masa [kg] oᐗ唷ᐗ唷aᐗ唷 ᖧ受 ᖧ受ᐗ唷ᐗ唷ᖧ受a ᆗ哧ᆗ哧ᆗ哧 óᐗ唷 ᐗ唷ᖧ受ᆗ哧oᐗ唷 0, 0,3ᖧ勧5 0,ᖧ勧ᖧ勧ᖧ勧,5ᖧ勧0,,,, Masa ogół [kg], BEL DŁ G ᖧ勧 I P Ę 嘗ᖧ勧 3 LP 嘗 B L Z 3 / 0, 0 0, 0 0,ᖧ勧0 3 / 0, 0, 0, / 3 0,3ᖧ勧 0, 0, ᖧ勧 ᖧ勧 3 / ᖧ勧 0,ᖧ勧ᖧ勧 0, 0,3ᖧ勧 5 3 / 5 0,ᖧ勧ᖧ勧 0, 0,ᖧ勧3 6 3 / 6 0,ᖧ勧ᖧ勧 0, 0,ᖧ勧ᖧ勧 ᖧ受a / -I/ 0 M Z 5 0ᖧ勧ᖧ勧 00ᖧ勧 L : 0

22 POŁĄCZENIE WIEŃCÓW Z SŁUPEM S , WIENIEC W ,96 m 2 +5, SŁUP S.6 SŁUP S ,15 +7, , 3,42 m 2 WIENIEC W7 1,92 m 2 2,00 m 2 1,92 m 2 PODCIĄG P.S.1 7, m 2 ŁAWA ŻELBETOWA -1, ±0,00 +3,60 +5,54-1,70 +3,00 SŁUP S.6 SŁUP S.7 SCIANA TYP3 1: 0,96 m 2 WIENIEC W7 KANAŁY ZETOWE Z PUSTAKÓW +3, 171 7X8 7X15 10 ᐗ咗 P ᖧ勧7 NR NR9 4ᖧ勧 ᖧ勧 ᖧ勧 ᖧ勧lll ᖧ勧 ᖧ勧 ᖧ勧 ᖧ勧 ᖧ勧lll ᖧ勧 ᖧ勧ᖧ勧ᖧ勧ᖧ勧 ᖧ勧ᖧ勧 ᖧ勧zᖧ勧 ᖧ勧 na ᖧ勧lup ᖧ勧ᖧ勧 ᖧ勧 ᖧ勧Iᖧ勧 ᖧ勧ᖧ勧ᖧ勧ᖧ勧9 ᖧ勧 ᖧ勧 ᖧ勧 ᖧ勧 ᖧ勧ᖧ勧 ᖧ勧 ᖧ勧Iᖧ勧 ᖧ勧ᖧ勧ᖧ勧ᖧ勧9 ᖧ勧 ᐗ咗ᐗ咗 ᖧ勧 ᐗ咗ᖧ勧 ᖧ勧ᖧ勧 ᖧ勧 ᖧ勧 ᖧ勧lllᖧ勧 176 W ᖧ勧 W 7 ᖧ勧 ᖧ勧 ᖧ勧 ᖧ勧lll ᖧ勧 ᖧ勧ᖧ勧ᖧ勧ᖧ勧 ᖧ勧 ᖧ勧zᖧ勧 ᖧ勧 na ᖧ勧lup 15 szczegół połączenia wieńca W8 1: NR 21 2 ᖧ勧ᖧ勧 ᖧ勧 ᖧ勧Iᖧ勧 ᖧ勧ᖧ勧ᖧ勧ᖧ勧9 ᖧ勧 ᐗ咗ᐗ咗 ᖧ勧 ᐗ咗ᖧ勧 NR 18 0 ᖧ勧 ᖧ勧 ᖧ勧 ᖧ勧lll ᖧ勧 ᖧ勧ᖧ勧ᖧ勧ᖧ勧ᖧ勧ᖧ勧 ᖧ勧zᖧ勧 ᖧ勧 na ᖧ勧lup ᖧ勧ᖧ勧 ᖧ勧 ᖧ勧Iᖧ勧 ᖧ勧ᖧ勧ᖧ勧ᖧ勧7 ᖧ勧 ᐗ咗ᐗ咗 ᖧ勧 ᐗ咗ᖧ勧 170 ᐗ咗 P 17X10 NR7 37 ᖧ勧ᖧ勧 DP Żᖧ勧 ᖧ勧 NR6 7 NR6 NR6 NR5 NR8 ᖧ勧 ᖧ勧 ᖧ勧 ᖧ勧lll ᖧ勧 ᖧ勧ᖧ勧 ᖧ勧ᖧ勧ᖧ勧 ᖧ勧zᖧ勧 ᖧ勧 na ᖧ勧lup ᖧ勧 ᖧ勧 ᖧ勧 ᖧ勧lll ᖧ勧 ᖧ勧ᖧ勧ᖧ勧ᖧ勧 ᖧ勧 ᖧ勧zᖧ勧 4 na ᖧ勧lup NR8 10X X 15 10X12 ᖧ勧 ᖧ勧 ᖧ勧 ᖧ勧lll ᖧ勧 ᖧ勧ᖧ勧7ᖧ勧 4 ᖧ勧 ᖧ勧zᖧ勧 4 ᖧ勧 ᖧ勧 ᖧ勧 ᖧ勧lll ᖧ勧 ᖧ勧ᖧ勧ᖧ勧ᖧ勧74 ᖧ勧 ᖧ勧zᖧ勧 ᖧ勧 ᖧ勧 ᖧ勧 ᖧ勧 ᖧ勧lll ᖧ勧 ᖧ勧ᖧ勧7ᖧ勧7ᖧ勧 ᖧ勧 ᖧ勧zᖧ勧 ᖧ勧 ᖧ勧 ᖧ勧 ᖧ勧 ᖧ勧lll ᖧ勧 ᖧ勧ᖧ勧 ᖧ勧 7ᖧ勧 ᖧ勧zᖧ勧 ᖧ勧 /A-0/ CO CM 2ø12 /A-lll/ NR5 NR5 ᖧ勧ᖧ勧 ᖧ勧 ᖧ勧Iᖧ勧 ᖧ勧ᖧ勧 ᖧ勧ᖧ勧 ᖧ勧 ᖧ勧 ᖧ勧 2 ᖧ勧ᖧ勧 ᖧ勧ᖧ勧ᖧ勧 ᖧ勧ᖧ勧 ᖧ勧 ᖧ勧ᖧ勧ᖧ勧 ᖧ勧ᖧ勧ᖧ勧ᖧ勧 ᖧ勧 ᖧ勧III ᖧ勧 ᖧ勧 ᖧ勧ᖧ勧 ᖧ勧 ᖧ勧Iᖧ勧 w8 azᐗ咗a SŁ 呷 呷 S SŁ 呷 呷 S 呷 呷 呷CI၇唇G 呷.S. WI NI C W WI NI C W 55 P ᆇ嗷 W Y K A Z Z B R 呷 J N I A ŚCIANA ၇唇Y 呷 ᖧ勧iᐗ咗zba r Dᐧ嘗ugᖧ勧 ᖧ勧iᐗ咗zba ᖧ勧iᐗ咗zba 60 pręᖧ勧a ᐗ咗 ᐧ嘗lᖧ勧 ᐗ咗gᐧ嘗lna ᖧ勧 ᖧ勧 ᖧ勧 ᖧ勧 ᖧ勧 ᖧ勧 ᖧ勧 ᖧ勧ᖧ勧 ᖧ勧 4 ᖧ勧 ᖧ勧ᖧ勧4 ᖧ勧 ᖧ勧 ᖧ勧 ᖧ勧ᖧ勧ᖧ勧ᖧ勧 4 ᖧ勧 ᖧ勧ᖧ勧ᖧ勧ᖧ勧 ᖧ勧 7 ᖧ勧 ᖧ勧ᖧ勧ᖧ勧 ᖧ勧 ᖧ勧 9ᖧ勧ᖧ勧 ᖧ勧 ᖧ勧 ᖧ勧 ᖧ勧ᖧ勧ᖧ勧 ᖧ勧 7ᖧ勧 7ᖧ勧ᖧ勧ᖧ勧 ᖧ勧 9 ᖧ勧 ᖧ勧ᖧ勧 ᖧ勧 ᖧ勧 ᖧ勧 4ᖧ勧ᖧ勧 ᖧ勧 ᖧ勧 ᖧ勧 ᖧ勧ᖧ勧 ᖧ勧 ᖧ勧 ᖧ勧 ᖧ勧ᖧ勧ᖧ勧 ᖧ勧 ᖧ勧 ᖧ勧ᖧ勧9ᖧ勧 ᖧ勧 ᖧ勧 ᖧ勧7ᖧ勧ᖧ勧 Cię 呷 r ᖧ勧 ᖧ勧 7ᖧ勧 ᖧ勧9ᖧ勧4 ᖧ勧ᖧ勧ᖧ勧 Dᐗ咗 ᐗ咗 ᖧ勧 I P ᆇ嗷 ÓW ᖧ勧 ᖧ勧P X ᖧ勧 ᖧ勧 ᖧ勧 ᖧ勧 ᖧ勧 ᖧ勧ᖧ勧ᖧ勧ᖧ勧 ᖧ勧ᖧ勧ᖧ勧ᖧ勧 ᖧ勧ᖧ勧9ᖧ勧 ᖧ勧 ᖧ勧 ᖧ勧 ᖧ勧 ᖧ勧 ᖧ勧ᖧ勧 ᖧ勧 ᖧ勧ᖧ勧ᖧ勧ᖧ勧 ᖧ勧 ᖧ勧 ᖧ勧 ᖧ勧 ᖧ勧 ᖧ勧ᖧ勧 7 ᖧ勧ᖧ勧ᖧ勧ᖧ勧 ᖧ勧ᖧ勧4 ᖧ勧 4 ᖧ勧 ᖧ勧 4 ᖧ勧ᖧ勧44 ᖧ勧ᖧ勧ᖧ勧ᖧ勧 ᖧ勧 7 ᖧ勧 ᖧ勧 ᖧ勧 ᖧ勧 ᖧ勧 ᖧ勧ᖧ勧47 ᖧ勧ᖧ勧ᖧ勧ᖧ勧 ᖧ勧4 ᖧ勧 ᖧ勧 ᖧ勧 ᖧ勧 ᖧ勧 ᖧ勧ᖧ勧49 ᖧ勧ᖧ勧ᖧ勧ᖧ勧 ᖧ勧47 ᖧ勧ᖧ勧 ᖧ勧 ᖧ勧Iᖧ勧 ᖧ勧ᖧ勧 ᖧ勧ᖧ勧 ᖧ勧 ᖧ勧 4 ᖧ勧ᖧ勧ᖧ勧ᖧ勧ᖧ勧 5 P ᖧ勧 W ᐗ咗 ᖧ勧gr inżᖧ勧 ᖧ勧ᖧ勧ᖧ勧aᐗ咗 ᖧ勧 ᖧ勧ᖧ勧74 ᖧ勧 ᖧ勧 4ᖧ勧ᖧ勧4 4 ᖧ勧 7ᖧ勧7ᖧ勧 ᖧ勧 ᖧ勧 ᖧ勧ᖧ勧ᖧ勧 ᖧ勧 ᖧ勧 ᖧ勧ᖧ勧ᖧ勧 ᖧ勧ᖧ勧 ᖧ勧ᖧ勧 ᖧ勧ᖧ勧 7 ᖧ勧 ᖧ勧ᖧ勧 ᖧ勧 ᖧ勧 ᖧ勧 4ᖧ勧ᖧ勧4 ᖧ勧 ᖧ勧 ᖧ勧ᖧ勧9ᖧ勧 ᖧ勧 ᖧ勧 ᖧ勧ᖧ勧ᖧ勧ᖧ勧 9 ᖧ勧 ᖧ勧ᖧ勧7ᖧ勧 ᖧ勧 ᖧ勧 ᖧ勧ᖧ勧ᖧ勧4 ᖧ勧ᖧ勧 ᖧ勧 ᖧ勧ᖧ勧7ᖧ勧 ᖧ勧 ᖧ勧 4ᖧ勧ᖧ勧ᖧ勧 ᖧ勧 ᖧ勧 ᖧ勧ᖧ勧9ᖧ勧 ᖧ勧 ᖧ勧 ᖧ勧7ᖧ勧ᖧ勧 ᖧ勧ᖧ勧 ᖧ勧 ᖧ勧 7 ᖧ勧 ᖧ勧 ᖧ勧ᖧ勧 ᖧ勧 ᖧ勧 ᖧ勧ᖧ勧9ᖧ勧 ᖧ勧 ᖧ勧 ᖧ勧ᖧ勧 ᖧ勧 ᖧ勧 ᖧ勧 ᖧ勧 ᖧ勧 ᖧ勧 ᖧ勧ᖧ勧ᖧ勧 ᖧ勧 ᖧ勧 ᖧ勧ᖧ勧4 ᖧ勧 ᖧ勧 ᖧ勧ᖧ勧ᖧ勧 ᖧ勧 ᖧ勧 ᖧ勧 ᖧ勧 ᖧ勧 ᖧ勧 ᖧ勧ᖧ勧7 ᖧ勧 ᖧ勧 ᖧ勧4ᖧ勧 ᖧ勧 ᖧ勧 ᖧ勧ᖧ勧ᖧ勧 ᖧ勧 ᖧ勧 ᖧ勧4ᖧ勧 ᖧ勧ᖧ勧 RAZ b b prę ᐧ叇 R ၇唇၇唇 ၇唇 i i၇唇၇唇b prę ၇唇 ၇唇br ၇唇 i POZ.K ᖧ勧 I YP 4 ᖧ勧 ᖧ勧7 4ᖧ勧ᖧ勧 76 5 ᖧ勧4ᖧ勧9ᖧ勧 X 2 4 X+5 D 60 4 ᖧ勧Iᖧ勧 ᐗ咗 D ᐗ咗 P ᖧ勧ᖧ勧DP ᐗ咗 ᖧ勧ᖧ勧ᖧ勧 WY P ᖧ勧Y ᖧ勧ᖧ勧 ᖧ勧 ᐗ咗 D Iᖧ勧 Dᖧ勧I ᐗ咗 I ᖧ勧 ᖧ勧 ᖧ勧ᖧ勧ᖧ勧 ᖧ勧ᖧ勧ᖧ勧 ᖧ勧7ᖧ勧 ᖧ勧ᖧ勧ᖧ勧 ᖧ勧9 ᖧ勧 ᆇ嗷ᖧ勧 7 I Wᖧ勧 ᐗ咗 ᖧ勧ĄD ᐗ咗Iᖧ勧 I W ᐗ咗 P 7ᖧ勧ᖧ勧ᖧ勧ᖧ勧ᖧ勧 ᐧ嘗upᖧ勧ᐗ咗 P WDᖧ勧Iᐗ咗 ᖧ勧gr inżᖧ勧 Pᖧ勧 ᐗ咗ᐗ咗alᐗ咗zuᐗ咗 ᖧ勧 ᖧ勧7 4ᖧ勧ᖧ勧 4 ᖧ勧9ᖧ勧 ᖧ勧ᖧ勧ᖧ勧ᖧ勧ᖧ勧 ᖧ勧ᖧ勧 9ᖧ勧 ᖧ勧ᖧ勧ᖧ勧ᖧ勧ᖧ勧 ᖧ勧ᖧ勧ᖧ勧ᖧ勧 ᖧ勧ᖧ勧 ᖧ勧 ᖧ勧Iᖧ勧 ᖧ勧ᖧ勧 ᐗ咗 ᖧ勧 ᖧ勧 ᖧ勧9ᖧ勧 ᖧ勧ᖧ勧ᖧ勧9 ᖧ勧 ᐗ咗ᖧ勧ᖧ勧

23 ᐗ勗UP.. ZT +4,90 +4,72 ᐗ勗UP. ZT +4,78 +4,60 ᐗ勗UP. ZT 7 +3,18 +3,00 ᐗ勗UP.. ZT +2,57 ᐗ勗UP.. ZT +4,78 +5, +4,60 L=0,9 m 5 SZT 11 SŁUP S , 2 ᐗ勗UP.. ZT +3,26 +3,08 +3,18 +3,00 ø16 /A-lllN/ NR4 ø16 /A-lllN/ L=4,86m SZT 4NA 1 SŁUP 486 ø16 /A-lllN/ NR6 ø16 /A-lllN/ L=4,12m SZT 4 NA 1 SŁUP +3,18 () 9 ø12 /A-lllN/ L=2,85m SZT 4 NA 1 SLUP ø16 /A-lllN/ ø16 /A-lllN/ L=6,50m SZT 8 NA 1 SŁUP L=1,1 m 3 SZT 47 SŁUP S.1.1 ø16 /A-lllN/ NR4 4 ø16 /A-lllN/ L=4,86m SZT 4NA 1 SŁUP 486 L=1,1 m 3 SZT 36 SŁUP S.1.1 ø16 /A-lllN/ ø16 /A-lllN/ L=6,50m SZT 4NA 1 SŁUP L=0,9 m 5 SZT 46 SŁUP S.2 ±0,00 wieniec na ścianach fundamentowych -0,14 I T. POZIOM TERENU ø16 /A-lllN/ 4-0,38 L=0,9 m 5 SZT 36 SŁUP S ø16 /A-lllN/ L=1,3m SZT 4 NA 1 SLUP -0, -0,44 wieniec na ścianach fundamentowych I T. POZIOM TERENU ø16 /A-lllN/ ,68 L=0,9 m 5 SZT SŁUP S.3.2 ᐗ勗UP.. ZT NR7 +2,21 +1,88 ø16 /A-lllN/ NR7 ø12 /A-lllN/ L=3,76m SZT 4 NA 1 SŁUP 7 L=0,9 m 5 SZT 27 SŁUP S.3.1-1, -1, ±0,00 ±0,00 ±0,00 wieniec na ścianach fundamentowych -0,14-0,38-1,70 podklad betonowy -1,75-2,00-1,70 podklad betonowy -1,75-2,00 ±0,00 wieniec na ścianach fundamentowych -0,14-0,38 2X LEPIK I T. POZIOM TERENU ø16 /A-lllN/ ø16 /A-lllN/ L=1,3m SZT 8 NA 1 SLUP 2X LEPIK I T. POZIOM TERENU ø16 /A-lllN/ 100 ø16 /A-lllN/ L=1,3m SZT 8 NA 1 SLUP I T. POZIOM TERENU ø16 /A-lllN/ 100 ø16 /A-lllN/ L=1,3m SZT 4 NA 1 SLUP 100 ø16 /A-lllN/ L=1,3m SZT 4 NA 1 SLUP I T. POZIOM TERENU ø16 /A-lllN/ NR8 100 ø12 /A-lllN/ L=1,3m SZT 4 NA 1 SLUP -1, -1, -1, -1, -1,70-1,70-1,70-1,70 podklad betonowy -1,75 podklad betonowy -1,75 podklad betonowy -1,75 podklad betonowy -1,75-2,00-2,00-2,00-2,00 ŁĄCZNIKI DO ŚCIAN LP CO 6 FUGA ŁĄCZNIKI DO ŚCIAN LP CO 6 FUGA OBEJMA Z PRĘTA ŚR 6mm CO 3 FUGA OKŁADZINA KLINKIEROWA OBEJMA Z PRĘTA ŚR 6mm CO 3 FUGA OKŁADZINA KLINKIEROWA BETON ᐗ勗 /ᐗ勗 TAᐗ勗 Bsᐧ喗 s /A-IIIN/ ᐧ喗 sᐧ喗 OBIEKTᐗ勗 ᐗ勗OM PRZEᐗ勗POᐗ勗RZEBOWᐗ勗 PRZᐗ勗 Uᐗ勗. ZAᐗ勗ᐗ勗Oᐗ勗NIEJ ᐗ勗ZIAᐗ勗KI NR / ᐗ勗 / ᐗ勗 / ᐗ勗 /7ᐗ勗 / ᐗ勗 / OBRᆇ啷B 7 INWE TOR ᐗ勗 URZĄᐗ勗 MIEJ KI W ᐗ勗UP KU 7 - ᐧ喗ᐗ勗psᐗ勗 ᐗ勗UPᐗ勗 ŻEᐗ勗BETOWE PROJEKTOWAᐗ勗 mgr inż. ᐗ勗.ᐗ勗ᐗ勗ᐗ勗 BK-7 / / PRAWᐗ勗ZIᐗ勗 mgr inż. P.Kᐗ勗ᐗ勗ᐗ勗ᐗ勗ᐗ勗ᐗ勗ᐗ勗ᐗ勗 BK-7 / / ᐗ勗ATA. KAᐗ勗A ᐗ勗 NR K

24 D E C C ᖧ咇 ᖧ咇 +3, +3, +3, D Cᖧ咇 ᖧ咇 ᖧ咇 C ᖧ咇 ᖧ咇 ᖧ咇 ᖧ咇Ł ᖧ咇 Cᖧ咇 Ł C ᖧ咇 ᖧ咇 ᖧ咇 ᖧ咇 C C B B +3,00 B E ᖧ咇 C ) A ±0,00 A A ᖧ咇 ᖧ咇 Ł -1,15 ᖧ咇 ᖧ咇ᖧ咇 ᖧ咇ᖧ咇 ᖧ咇ᖧ咇ᖧ咇 ᖧ咇 ᖧ咇ᖧ咇 Ł Ł ᖧ咇 ) BETON C/C STAL Bst 500s /A-IIIN/ St3sx OBIEKT: DOM PRZEDPOGRZEBOWY PRZY UL. ZACHODNIEJ DZIAŁKI NR 1/3, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9 OBRĘB 7 INWESTOR : URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU 76-0 Słupsk PROJEKTOWAŁ mgr inż. L.Lao BK-7342/14/96 SPRAWDZIŁ mgr inż. P.Kowalczuk BK-7342/1341/98 DATA SKALA 1: NR K15

25 咷E. K WY FE K F Element 咷 咷 ᐧ啷ug. 咷 咷 p 咷ę.ᐧ啷gᐧ啷 NADPROŻE N1.2 W Y K A Z Z B R O J E N I A NADPROŻA Rodzaj i liczba prętów zbrojenia NADPROŻE N1.3 咷E.. 咷E.. E W E E E Eᐧ啷E ᐧ啷W K W ĄCYC FE ᐧ啷 WYCE Y Yᐧ啷Ą 嘧 K WY Ł 嘧 E Eᐧ啷E 咷E 嘧E WY Y K WY K F K K W 咷 咷 咷 咷E.. 咷E.. 咷E.. Eᐧ啷 WY F NADPROŻE N1.4 NADPROŻE N1.5 PODCIĄG P1 RAZEM [mb] 6,9 0,0 74,4 85,2 Ciężar 1mb pręta [kg] Masa [kg] 57,0 0,0 66,1 134,6 Masa ogółem [kg] 7,7 C Ą 咷 K WY FE K F 咷E.. K WY FE K F ᐗ厗 ᐗ厗 ᐗ厗 ᐗ厗 ᐗ厗 sᐧ喗 s ᐗ厗ᐗ厗ᐗ厗ᐗ厗 ᐗ厗ᐧ喗 sᐧ喗 ᐗ厗 JKL ᐗ厗 ᐗ厗 ᐗ厗 ᐗ厗 ᐗ厗 ᐗ厗 ᐗ厗 ᐗ厗 ᐗ厗 ᐗ厗ᐗ厗 ᐗ厗ᐗ厗ᐗ厗 ᐗ厗 ᐗ厗ᐗ厗 ᐗ厗ᐗ厗ᐗ厗 ᐗ厗ᐗ厗ᐗ厗 ᐗ厗 ᐗ厗 ᐗ厗 ᐗ厗 ᐗ厗 ᐗ厗 ᐗ厗 ᐗ厗 ᆇ啷 ᐗ厗ᐗ厗 ᐗ厗 ᐗ厗 ᐗ厗 ᐗ厗Ąᐗ厗 ᐗ厗ᐗ厗 ᐗ厗 ᐗ厗 ᐗ厗ᐗ厗ᐗ厗 ᐗ厗 ᐗ厗 ᐗ厗ᐧ喗ᐗ厗psᐗ厗 ᐗ厗 mgr inżᐗ厗 ᐗ厗ᐗ厗ᐗ厗ᐗ厗ᐗ厗 ᐗ厗 ᐗ厗ᐗ厗ᐗ厗ᐗ厗 mgr inżᐗ厗 ᐗ厗 ᐗ厗ᐗ厗ᐗ厗ᐗ厗ᐗ厗ᐗ厗ᐗ厗ᐗ厗 PROJEKTY I USŁUGI ᐗ厗 ᐗ厗 Ż ᐗ厗 ᐗ厗 ᐗ厗 ᐗ厗 ᐗ厗 ᐗ厗

26 B C POZ.OB.. ᆗ号 y ( zb j ni zᆗ号sł ᆗ号 z s ni b i ᆗ号 咧n j i s u POZ.OB.. B B ᆗ号 y ( zb j ni zᆗ号sł ᆗ号 z s ni b i ᆗ号 咧n j i s u POZ.OB.. C C ᆗ号 y ( zb j ni zᆗ号sł ᆗ号 z s ni b i ᆗ号 咧n j i s u POZ.OB.. : ᆗ号 y ( zb j ni zᆗ号sł ᆗ号 z s ni b i ᆗ号 咧n j i s u I c c SZT POZ.OB.. sz : c I c Element BETO 咧 C C ST Bs s III 咧 S sᆇ噗 I W Y K A Z Z B R O J E N I A POZYCJE STROPOWE Rodzaj i liczba prętów zbrojenia ᐧ唇u ᐧ唇 ę ᐧ唇 ᐧ唇 POZ.OBL.1.0 c I c c III c I POZ.OBL.1.1 c c SZT POZ.OBL.1.2 POZ.OBL.1.3 POZ.OB.. : ᆗ号 y ( zb j ni zᆗ号sł ᆗ号 z s ni b i ᆗ号 咧n j i s u I c c SZT POZ.OB.. : ᆗ号 y ( zb j ni zᆗ号sł ᆗ号 z s ni b i ᆗ号 咧n j i s u c I c ᐧ唇 ᐧ唇 ᐧ唇 ᐧ唇 ᐧ唇 ᐧ唇ᐧ唇ᐧ唇 ᐧ唇ᐧ唇 ᐧ唇 ᐧ唇 ၇嗗Cᐧ唇Cᐧ唇 ᐧ唇 ᐧ唇ᐧ唇 ( ᐧ唇ᐧ唇Cᐧ唇 ᐧ唇 ᐧ唇J၇嗗Ć ᐧ唇 ᐧ唇ᐧ唇 ᐗ嘧 ) ᐧ唇 ᐧ唇ᐧ唇ᐧ唇 Żᐧ唇 ᐧ唇 ᐧ唇ᐧ唇 ᐧ唇 ᐧ唇 ᐧ唇 ᐧ唇 ᐧ唇ᐧ唇 ᐧ唇ᐧ唇 ᐧ唇 ᐧ唇 ᐧ唇ᐧ唇 ᐧ唇ᐧ唇 ᐧ唇ᐧ唇 POZ.OBL.1.4 RAZEM [mb] 517,1 877,4,6 702,8 109,5 Ciężar 1mb pręta [kg] Masa [kg] 114,8 346,6 18,3 1110,4 270,4 Masa ogółem [kg] 1860,5 c I c ᐧ唇ᐧ唇 JKL OBIEKT: 咧O 咧 PRZE 咧PO 咧RZEBOW 咧 PRZ 咧 咧. Z C 咧O 咧 咧IEJ 咧ZI ŁKI 咧R I 咧WESTOR : 咧RZĄ 咧 咧IEJSKI W SŁ 咧PSK 咧 Słu s PROJEKTOW Ł 咧 in 咧.. BK SPR W 咧ZIŁ 咧 in 咧. P.K czu BK PROJEKTY I USŁUGI POZ 咧CJE STROPOWE 咧 T OBRᆇ噗B. SK : 咧R K

27 ᐗ叧 ᐗ叧ᐗ叧 ᐗ叧 ᐗ叧 ᐗ叧ᐗ叧 ᐗ叧 dᐗ叧dᐗ叧tᐗ叧ᐗ叧ᐗ叧e prętᐧ喗 ᐧ喗 ᐗ叧ᐧ喗rᐗ叧ᐧ喗eniᐗ叧 prᐗ叧ęsᐧ喗ᐗ叧ᐧ喗 dᐗ叧 ᐗ叧ᐗ叧spᐗ叧ᐗ叧eniᐗ叧 ᐧ喗eᐗ叧ᐗ叧i ᐗ叧rᐗ叧ᐗ叧ężneᐧ喗 i strᐗ叧pᐗ叧 dᐗ叧dᐗ叧tᐗ叧ᐗ叧ᐗ叧e prętᐧ喗 ᐧ喗 ᐗ叧ᐧ喗rᐗ叧ᐧ喗eniᐗ叧 prᐗ叧ęsᐧ喗ᐗ叧ᐧ喗 dᐗ叧 ᐗ叧ᐗ叧spᐗ叧ᐗ叧eniᐗ叧 ᐧ喗eᐗ叧ᐗ叧i ᐗ叧rᐗ叧ᐗ叧ężneᐧ喗 i strᐗ叧pᐗ叧 ᐧ喗 ᐗ叧ᐗ叧ᐗ叧 ᐗ叧ᐧ喗 ᐗ叧 m ᐗ叧 ᐗ叧ᐗ叧 ᐗ叧 dᐗ叧dᐗ叧tᐗ叧ᐗ叧ᐗ叧e prętᐧ喗 ᐧ喗 ᐗ叧ᐧ喗rᐗ叧ᐧ喗eniᐗ叧 prᐗ叧ęsᐧ喗ᐗ叧ᐧ喗 dᐗ叧 ᐗ叧ᐗ叧spᐗ叧ᐗ叧eniᐗ叧 ᐧ喗eᐗ叧ᐗ叧i ᐗ叧rᐗ叧ᐗ叧ężneᐧ喗 i strᐗ叧pᐗ叧 ᐗ叧 ᐧ喗 ᐗ叧ᐗ叧ᐗ叧 ᐗ叧ᐧ喗 ᐗ叧 m ᐧ喗 ᐗ叧ᐧ喗 ᐗ叧 ᐗ叧ᐗ叧ᐗ叧 m ᐧ喗 ᐗ叧 ᐗ叧ᐧ喗 ᐗ叧 m ᐗ叧ᐗ叧 ᐗ叧m ᐧ喗 ᐗ叧ᐗ叧 ᐗ叧 ᐗ叧m ᐧ喗 ᐗ叧ᐗ叧ᐗ叧 ᐗ叧ᐧ喗 ᐗ叧 m ᐗ叧 ᐗ叧ᐗ叧 ᐗ叧 W Y K A Z Element Z B R O J E N I A POZYCJE STROPOWE Rodzaj i liczba prętów zbrojenia ᆗ啇łᆗ啇 ᆗ啇 ᆗ啇 dᐗ叧dᐗ叧tᐗ叧ᐗ叧ᐗ叧e prętᐧ喗 ᐧ喗 ᐗ叧ᐧ喗rᐗ叧ᐧ喗eniᐗ叧 prᐗ叧ęsᐧ喗ᐗ叧ᐧ喗 dᐗ叧 ᐗ叧ᐗ叧spᐗ叧ᐗ叧eniᐗ叧 ᐧ喗eᐗ叧ᐗ叧i ᐗ叧rᐗ叧ᐗ叧ężneᐧ喗 i strᐗ叧pᐗ叧 POZ.OBL.2.0 POZ.OBL.2.1 ᐗ叧 ᐗ叧ᐗ叧 ᐗ叧 POZ.OBL.2.2 dᐗ叧dᐗ叧tᐗ叧ᐗ叧ᐗ叧e prętᐧ喗 ᐧ喗 ᐗ叧ᐧ喗rᐗ叧ᐧ喗eniᐗ叧 prᐗ叧ęsᐧ喗ᐗ叧ᐧ喗 dᐗ叧 ᐗ叧ᐗ叧spᐗ叧ᐗ叧eniᐗ叧 ᐧ喗eᐗ叧ᐗ叧i ᐗ叧rᐗ叧ᐗ叧ężneᐧ喗 i strᐗ叧pᐗ叧 POZ.OBL.2.3 ᆗ啇 ᆗ啇ᆗ啇ᆗ啇 ᆗ啇 ( j ᆗ啇 ł ᆗ啇 ł RAZEM [mb] 169,0 521,4 668,8 0,0 496,4 Ciężar 1mb pręta [kg] Masa [kg] 37,5 6,0 412,6 0,0 784,3 Masa ogółem [kg] 14,4 ᆗ啇 ᆗ啇 ᆗ啇 ᆗ啇 ᆗ啇 ᆗ啇ᆗ啇ᆗ啇 ᆗ啇ᆗ啇 ᆗ啇 ᆗ啇 ၇噇ᆗ啇 ᆗ啇 ᆗ啇ᆗ啇 (ᆗ啇 ᆗ啇 ᆗ啇ᆗ啇 J၇噇Ć ᆗ啇 ᆗ啇 ᆗ啇ᐗ噷 ᆗ啇 ᆗ啇 ᆗ啇ᆗ啇ᆗ啇 Żᆗ啇 ᆗ啇 ᆗ啇 ᆗ啇 ᆗ啇ᆗ啇 ᆗ啇 ᆗ啇 ᆗ啇 ᆗ啇 ᆗ啇 ᆗ啇 ᆗ啇 ᆗ啇 ᐗ叧 ᐗ叧 st s ᐗ叧ᐗ叧ᐗ叧 t sᐧ喗 ᐗ叧 JKL ᐗ叧 ᐗ叧 ᐗ叧 ᐗ叧 ᐗ叧 ᐗ叧 ᐗ叧ᐗ叧ᐗ叧 ᐗ叧 ᐗ叧 ᐗ叧 ᐗ叧 ᐗ叧 ᐗ叧 ᐗ叧 ᐗ叧 ᐗ叧 ᐗ叧 ᐗ叧 ᐗ叧 ᆇ啷 ᐗ叧 ᐗ叧 Ąᐗ叧 ᐗ叧ᐗ叧 ᐗ叧 ᐗ叧ᐗ叧 ᐗ叧 ᐧ喗ᐗ叧psᐗ叧 PROJEKTY I USŁUGI ᐗ叧 ᐗ叧 mgr inżᐗ叧 ᐗ叧ᐗ叧ᐗ叧ᐗ叧ᐗ叧 ᐗ叧 ᐗ叧ᐗ叧 mgr inżᐗ叧 ᐗ叧 ᐗ叧ᐗ叧ᐗ叧ᐗ叧ᐗ叧ᐗ叧ᐗ叧ᐗ叧 ᐗ叧 ᐗ叧 ᐗ叧

BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ W STASZOWIE PRZY UL. MICKIEWICZA PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA SPIS TREŚCI

BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ W STASZOWIE PRZY UL. MICKIEWICZA PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI I./ OPIS TECHNICZNY II./ WYKAZY STALI III./ RYSUNKI 1K.RZUT FUNDAMENTÓW SKALA 1 : 50 2K.RZUT KONSTRUKCYJNY PARTERU SKALA 1 : 100 3K.RZUT KONSTRUKCYJNY I PIĘTRA SKALA 1 : 100 4K.RZUT KONSTRUKCYJNY

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI. 1. Opis techniczny konstrukcji str Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str Rysunki konstrukcyjne str.

SPIS ZAWARTOŚCI. 1. Opis techniczny konstrukcji str Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str Rysunki konstrukcyjne str. SPIS ZAWARTOŚCI 1. konstrukcji str.1-5 2. Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str.6-20 3. Rysunki konstrukcyjne str.21-22 OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 1.1. Projekt architektoniczny 1.2. Uzgodnienia

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Dane ogólne Podstawa opracowania.

OPIS TECHNICZNY. 1. Dane ogólne Podstawa opracowania. OPIS TECHNICZNY 1. Dane ogólne. 1.1. Podstawa opracowania. - projekt architektury - wytyczne materiałowe - normy budowlane, a w szczególności: PN-82/B-02000. Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT KONSTRUKCJI DACHU I KLATKI SCHODOWEJ

PROJEKT KONSTRUKCJI DACHU I KLATKI SCHODOWEJ PROJEKT KONSTRUKCJI DACHU I KLATKI SCHODOWEJ Spis zawartości: 1. 2. Obliczenia statyczne (wybrane fragmenty) 3. Rysunki konstrukcyjne PROJEKTOWAŁ: OPRACOWAŁ: 1 OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU STROPU GĘSTOŻEBROWEGO TERIVA

INSTRUKCJA MONTAŻU STROPU GĘSTOŻEBROWEGO TERIVA TERIVA INSTRUKCJA MONTAŻU STROPU GĘSTOŻEBROWEGO TERIVA ŻABI RÓG 140, 14-300 Morąg tel.: (0-89) 757 14 60, fax: (0-89) 757 11 01 Internet: http://www.tech-bet.pl e-mail: biuro@tech-bet.pl CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

OPIS KONSTRUKCJI. 1. Elementy więźby dachowej należy wykonać z drewna sosnowego klasy C24 o wilgotności nie przekraczającej 12%;

OPIS KONSTRUKCJI. 1. Elementy więźby dachowej należy wykonać z drewna sosnowego klasy C24 o wilgotności nie przekraczającej 12%; OPIS KONSTRUKCJI I. UWAGI DOTYCZĄCE KONSTRUKCJI DACHOWEJ 1. Elementy więźby dachowej należy wykonać z drewna sosnowego klasy C24 o wilgotności nie przekraczającej 12%; 2. Należy stosować połączenia na

Bardziej szczegółowo

OPIS ZAWARTOŚCI 1. RZUT FUNDAMENTÓW. SKALA 1:50 2. RZUT ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH PRZYZIEMIA. SKALA 1:50 3. RZUT STROPU NAD PRZYZIEMIEM.

OPIS ZAWARTOŚCI 1. RZUT FUNDAMENTÓW. SKALA 1:50 2. RZUT ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH PRZYZIEMIA. SKALA 1:50 3. RZUT STROPU NAD PRZYZIEMIEM. OPIS ZAWARTOŚCI I. OPIS TECHNICZNY. II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA. 1. RZUT FUNDAMENTÓW. SKALA 1:50 2. RZUT ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH PRZYZIEMIA. SKALA 1:50 3. RZUT STROPU NAD PRZYZIEMIEM. SKALA 1:50 4. PRZEKRÓJ

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA PROJEKTU. Spis treści. Spis rysunków

CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA PROJEKTU. Spis treści. Spis rysunków CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA PROJEKTU Spis treści 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot opracowania 3. Roboty ziemne 4. Ogólny opis obiektu 5. Opis elementów konstrukcyjnych obiektu 6. Uwagi końcowe Spis rysunków

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZAGRODY LEŚNEJ

PROJEKT BUDOWLANY ZAGRODY LEŚNEJ PRACOWNIA PROJEKTOWA MGR INŻ. DOROTA SUKIENNIK UL. BOHATERÓW WARSZAWY 15/16, 70-370 SZCZECIN TEL. 512-422-123, E-MAIL: SUKIENNIK.DOROTA1@INTERIA.PL --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B STROPY

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B STROPY SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.09.00.00 STROPY 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonywania i montażu stropów gęstożebrowych.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Budowa nowego obiektu szpitalnego na terenie Zakładu Karnego w Czarnem

OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Budowa nowego obiektu szpitalnego na terenie Zakładu Karnego w Czarnem OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Budowa nowego obiektu szpitalnego na terenie Zakładu Karnego w Czarnem 1. Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy wolnostojącego

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: 1. Uprawnienia budowlane autorów opracowania; 2. Część opisowa: Opis techniczny elementów konstrukcyjnych budynku szkoły podstawowej; 3. Część graficzna: Rysunki konstrukcyjne budynku

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania Opracowanie stanowi projekt budowlany branży konstrukcyjnej szybu windy osobowej wewnętrznej na cele projektu Modernizacja przebudowa pokoi bez łazienek na pokoje

Bardziej szczegółowo

Przebudowa wejścia do budynku ZSP Nr 2 w Mysłowicach przy ul. Pocztowej 20

Przebudowa wejścia do budynku ZSP Nr 2 w Mysłowicach przy ul. Pocztowej 20 PROJEKT KONSTRUKCYJNY dla zamierzenia inwestycyjnego p.n.: Przebudowa wejścia do budynku ZSP Nr 2 w Mysłowicach przy ul. Pocztowej 20 1. Podstawa opracowania: 1.1. Zlecenie Inwestora. 1.2. Projekt architektoniczny.

Bardziej szczegółowo

TEMAT: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANO- WYKONAWCZY ROZBUDOWY URZĘDU O ŁĄCZNIK Z POMIESZCZENIAMI BIUROWYMI

TEMAT: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANO- WYKONAWCZY ROZBUDOWY URZĘDU O ŁĄCZNIK Z POMIESZCZENIAMI BIUROWYMI TEMAT: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANO- WYKONAWCZY ROZBUDOWY URZĘDU O ŁĄCZNIK Z POMIESZCZENIAMI BIUROWYMI RODZAJ OPRACOWANIA: PROJEKT WYKONAWCZO BUDOWLANY KONSTRUKCJI ADRES: ul. Wojska Polskiego 10

Bardziej szczegółowo

Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych. Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych

Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych. Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych 0 Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych 0.0 Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych Ściany zewnętrzne 0. Ściany wewnętrzne 0. Słupy żelbetowe

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJA PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BUDYNKU PUNKTU WIDOKOWEGO KORNELÓWKA. dz.nr geod. 241/3 GMINA SITNO. inż. Jan DWORZYCKI upr. nr LUB/0274/POOK/05

KONSTRUKCJA PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BUDYNKU PUNKTU WIDOKOWEGO KORNELÓWKA. dz.nr geod. 241/3 GMINA SITNO. inż. Jan DWORZYCKI upr. nr LUB/0274/POOK/05 Egz. nr 5 BRANŻA: KONSTRUKCJA STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: BUDOWA BUDYNKU PUNKTU WIDOKOWEGO ADRES: KORNELÓWKA 22-424 Sitno dz.nr geod. 241/3 ZAMAWIAJĄCY: GMINA SITNO SITNO 73 PROJEKTOWAŁ: inż. Jan

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKOŁYSZYNIE BRANŻA KONSTRUKCJA

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKOŁYSZYNIE BRANŻA KONSTRUKCJA P R O J E K T B U D O W L A N Y PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKOŁYSZYNIE BRANŻA KONSTRUKCJA nazwa inwestycji: adres inwestycji: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ Szpital Wojewódzki we Włocławku Oddział Ratownictwa 1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA - Zlecenie na opracowanie dokumentacji technicznej - Projekt architektoniczy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJI

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJI PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJI Budowa budynku użyteczności publicznej w zakresie usług medycznych (gabinety lekarskie POZ, gabinety lekarzy specjalistów, gabinet rehabilitacji ruchowej, apteka), Haczów,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI BUDYNKU A CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO

PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI BUDYNKU A CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO ARC-KONS PRACOWNIA PROJEKTOWANIA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH mgr inż. Janusz OLEJNICZAK * PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI BUDYNKU A CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO Temat: Modernizacja budynku A Centrum Kształcenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu stropów TERIVA I; NOVA; II; III

Instrukcja montażu stropów TERIVA I; NOVA; II; III 1. Informacje ogólne 2. Układanie belek 3. Układanie pustaków 4. Wieńce 5. Żebra rozdzielcze 5.1. Żebra rozdzielcze pod ściankami działowymi, równoległymi do belek 6. Zbrojenie podporowe 7. Betonowanie

Bardziej szczegółowo

Płyty typu Filigran PF

Płyty typu Filigran PF Charakterystyka przekrojów podstawowych Przekrój * hp [mm] b [m] bk [mm] L [m] Fazowanie [mm] Ciężar własny [kg/m 2 ] PF 50 PF 60 PF 70 50 2,5 60 2,5 70 2,5 250 750 250 750 250 750 1 12 1 12 1 12 15x15

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski strona nr: 9 Kosztorys inwestorski Ilość 1 Stan zerowy 1.1 Roboty ziemne 1.1.1 KNR 201/126/1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubość warstwy do 15 cm m2 106,40 0,35 37,24

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU REMIZY OSP W LIPIE DLA POTRZEB CENTRUM KULTURALNO-REKREACYJNEGO NA DZ. NR EW. 287 I 286 POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI LIPA, GM. GŁOWACZÓW. PROJEKT

Bardziej szczegółowo

I/ OPIS TECHNICZNY + OBLICZENIA STATYCZNE. II/ RYSUNKI:

I/ OPIS TECHNICZNY + OBLICZENIA STATYCZNE. II/ RYSUNKI: 1 T E C Z K A Z A W I E R A I/ OPIS TECHNICZNY + OBLICZENIA STATYCZNE. II/ RYSUNKI: 1. Rzut ław i stóp fundamentowych 2. Przekroje ław i stóp fundamentowych 3. Uziom instalacji odgromowej 4. Stopy żelbetowe

Bardziej szczegółowo

ETAP I Roboty modernizacyjno-remontowe części techniczno-administracyjnej.

ETAP I Roboty modernizacyjno-remontowe części techniczno-administracyjnej. ETAP I Roboty modernizacyjno-remontowe części techniczno-administracyjnej. Lp. Podstawa Opis Jedn.o bm. Ilość 1 ROBOTY FUNDAMENTOWE 1.1 KNR 2-01 0310-01 Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna

Bardziej szczegółowo

Instrukcja projektowania, wykonywania, składowania i transportowania stropów typu Teriva 4.0

Instrukcja projektowania, wykonywania, składowania i transportowania stropów typu Teriva 4.0 Skład Materiałów Budowlanych tel./fax 075 783 40 80 "Krasiccy - Systemy Kominowe" sp. j. www.smbkrasiccy.com ul. Adama Mickiewicza 36, 59-630 Mirsk biuro@smbkrasiccy.com Instrukcja projektowania, wykonywania,

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Cel i zakres opracowania

OPIS TECHNICZNY. 1. Cel i zakres opracowania 1 OPIS TECHNICZNY 1. Cel i zakres opracowania -projektowany strop jest stropem żelbetowym zespolonym składającym się z płyt prefabrykowanych grubości 5 cm i wylewanej na nich na miejscu budowy warstwy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY ROZBUDOWA BUDYNKU REMIZY STRAŻACKIEJ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ Adres: dz. nr geod. 284/2, Kłonówek, gm. Gózd Inwestor: Ochotnicza Straż Pożarna w Kłonówku, Kłonówek, gm. Gózd PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJA do projektu wykonawczego Modernizacja i adaptacja pomieszczeń budynków Wydziału Chemicznego na nowoczesne laboratoria

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJA do projektu wykonawczego Modernizacja i adaptacja pomieszczeń budynków Wydziału Chemicznego na nowoczesne laboratoria OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJA do projektu wykonawczego Modernizacja i adaptacja pomieszczeń budynków Wydziału Chemicznego na nowoczesne laboratoria naukowe 1 1.1 Podstawa opracowania - Projekt architektoniczno

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Przedmiot opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Dane ogólne 4. Warunki gruntowo-wodne 5. Kategoria geotechniczna obiektu 6. Fundamenty i posadowienie 7. Układ konstrukcyjny

Bardziej szczegółowo

RYSUNKI WYKONAWCZE W ZAKRESIE FUNDAMENTÓW DO PROJEKTU ROZBUDOWY BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ O FUNKCJE PRZEDSZKOLA. Gmina Tłuszcz

RYSUNKI WYKONAWCZE W ZAKRESIE FUNDAMENTÓW DO PROJEKTU ROZBUDOWY BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ O FUNKCJE PRZEDSZKOLA. Gmina Tłuszcz JSP B I U R O PROJEKTÓW RYSUNKI WYKONAWCZE W ZAKRESIE FUNDAMENTÓW DO PROJEKTU ROZBUDOWY BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ O FUNKCJE PRZEDSZKOLA Inwestor: Gmina Tłuszcz Adres inwestora: 05-240 Tłuszcz ul. Warszawska

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1. Strona tytułowa 1 2. Zawartość opracowania 2 3. Ekspertyza techniczna 3 4. Opis do konstrukcji 5

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1. Strona tytułowa 1 2. Zawartość opracowania 2 3. Ekspertyza techniczna 3 4. Opis do konstrukcji 5 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Strona tytułowa 1 2. Zawartość opracowania 2 3. Ekspertyza techniczna 3 4. Opis do konstrukcji 5 2 EKSPERTYZA TECHNICZNA Dane ogólne Inwestor: Projekt: Wodociągi Zachodniopomorskie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY MONTAŻU STROPÓW TERIVA

OGÓLNE ZASADY MONTAŻU STROPÓW TERIVA OGÓLNE ZASADY MONTAŻU STROPÓW TERIVA: TERIVA 4,0/1 [TERIVA I; TERIVA NOWA]* TERIVA 6,0 TERIVA 8,0 [TERIVA II]* [TERIVA III]* *oznaczenia potoczne 1 Str. 1. Czym są stropy TERIVA? 2 2. Układanie belek i

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO CZĘŚCI KONSTRUKCYJNEJ

OPIS TECHNICZNY DO CZĘŚCI KONSTRUKCYJNEJ OPIS TECHNICZNY DO CZĘŚCI KONSTRUKCYJNEJ 1.0. Opinia geotechniczna Po przeprowadzeniu wywiadu ustalono, iŝ pod warstwą gleby grubości około 30 cm podłoŝe gruntowe stanowią piaski gliniaste i gliny piaszczyste.

Bardziej szczegółowo

Strop Teriva 4.01 z wypełnieniem elementami SKB

Strop Teriva 4.01 z wypełnieniem elementami SKB Strop Teriva 4.01 z wypełnieniem elementami SKB Śniadowo 2011 1. Opis oraz parametry techniczne - stropu, elementów składowych (elementy SKB, belki) Strop gęstożebrowy Teriva 4,0/1 z elementami SKB przeznaczony

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU STROPU GĘSTOŻEBROWEGO TERIVA

INSTRUKCJA MONTAŻU STROPU GĘSTOŻEBROWEGO TERIVA Lubsza tel/fax.: (34) 3579 383 tel kom. 602 489 851 http://www.betohurt.pl INSTRUKCJA MONTAŻU STROPU GĘSTOŻEBROWEGO TERIVA Lubsza tel/fax.: (34) 3579 383 tel kom. 602 489 851 http://www.betohurt.pl Układanie

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY BRANŻA KONSTRUKCYJNA

OPIS TECHNICZNY BRANŻA KONSTRUKCYJNA OPIS TECHNICZNY BRANŻA KONSTRUKCYJNA 1. Podstawa opracowania. - podkłady architektoniczno-budowlane; - Polskie Normy Budowlane; - Opinia geotechniczna dla ustalenia warunków gruntowo-wodnych pod planowaną

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA K O N A R 1. OPIS TECHNICZNY

PRACOWNIA PROJEKTOWA K O N A R 1. OPIS TECHNICZNY 1. OPIS TECHNICZNY 1. DANE OGÓLNE 1.1. Nazwa opracowania: BUDYNEK ADMINISTRACYNO SOCJALNY Z HALĄ MAGAZYNOWĄ 1.2. Inwestor:..... 1.3. Autor opracowania: Pracownia Projektowa K O N A R ul. Łowców 1 80-175

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 3. Charakterystyka budynku

OPIS TECHNICZNY. 3. Charakterystyka budynku OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 1.1. Zlecenie Zamawiającego. 1.2. Projekt architektury i projekty branżowe. 1.3. Projekt zagospodarowania terenu. 1.4. Uzgodnienia materiałowe z Zamawiającym. 1.5.

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Krośnie budynek nr 2 w Mosinie, ul. Krasickiego 16, 62-050 Mosina; nr ew.

Rozbudowa istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Krośnie budynek nr 2 w Mosinie, ul. Krasickiego 16, 62-050 Mosina; nr ew. Temat: KONSTRUKCJA PRACOWNIA PROJEKTOWA: 93-312 Łódź, ul. Tuszyńska 155 K/01 SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA Branża: KONSTRUKCJA 1. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI - str. K/02-K/09 2. RYSUNKI Lp. Przedmiot rysunku

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY I WYNIKI OBLICZŃ STATYCZNYCH

OPIS TECHNICZNY I WYNIKI OBLICZŃ STATYCZNYCH OPIS TECHNICZNY I WYNIKI OBLICZŃ STATYCZNYCH DO P. T. BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ Z ZAPLECZEM SOCJALNYM PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM W ROGASZYCACH GMINA OSTRZESZOW ZASTOSOWANE

Bardziej szczegółowo

Roboty pomiarowe - wytycznie budynku oraz wykonanie pomiaru geodezyjnego powykonawczego. 1 kpl

Roboty pomiarowe - wytycznie budynku oraz wykonanie pomiaru geodezyjnego powykonawczego. 1 kpl Klisino- Rozbudwa budynku świetlicy wiejskiej' 1 Roboty budowlane i rozbiórkowe 1 Roboty ziemne 1 d kalk. własna Roboty pomiarowe - wytycznie budynku oraz wykonanie pomiaru geodezyjnego powykonawczego

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Strona 2

Spis treści. Strona 2 Strona 1 Spis treści Informacje ogólne:... 3 Zalety:... 4 Wytyczne zastosowania:... 4 Transport i składowanie:... 4 Podpory:... 5 Montaż:... 5 Betonowanie:... 5 Prace wykończeniowe:... 5 Kontakt... 6 Adres:...

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. I. Opis techniczny

SPIS TREŚCI. I. Opis techniczny SPIS TREŚCI I. Opis techniczny 1. Podstawa opracowania 2. Zakres opracowania 3. Opis stanu istniejącego 4. Opis stanu projektowanego 5. Materiały budowlane 6. Prace związane z rozbiórką 7. Normy budowlane

Bardziej szczegółowo

1Z.5. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B PREFABRYKATY

1Z.5. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B PREFABRYKATY 1Z.5. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.05.00.00 PREFABRYKATY 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonywania i montażu prefabrykatów

Bardziej szczegółowo

PROJEKT KONSTRUKCYJNY

PROJEKT KONSTRUKCYJNY egz. PROJEKT WYKONAWCZY ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU USŁUGOWEGO KUCHNI ZE STOŁÓWKĄ Z PRZEZNACZENIEM NA GASTROTERAPIĘ PRACOWNIA KULINARNA Z PRZEBUDOWĄ I ADAPTACJĄ POMIESZCZEŃ PODDASZA NA MIESZKANIA AKTYWIZACYJNE

Bardziej szczegółowo

Kolno rozbudowa ZST.doc - 1 -

Kolno rozbudowa ZST.doc - 1 - Kolno rozbudowa ZST.doc - 1 - T E C Z K A Z A W I E R A I/ OPIS TECHNICZNY II/ RYSUNKI: 1. Rzut ław fundamentowych 2. Przekroje ław fundamentowych 3. Rozplanowanie elem. konstrukcyjnych w poz. parteru

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GLX 21 DIAMENT

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GLX 21 DIAMENT Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 215,05 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 430 FENIKS

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 430 FENIKS Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Opis robót Opis elementów budynku 1. Roboty ziemne Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm Wykopy fundamentowe (netto-po obrysie

Bardziej szczegółowo

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 387 BELLA

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 387 BELLA Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 387 BELLA Lp Opis robót Jedn. Ilość Opis elementów budynku miary jedn. 1. Roboty ziemne 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 190 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA TECHNICZNA WYKONYWANIA STROPÓW TERIVA

INSTRUKCJA TECHNICZNA WYKONYWANIA STROPÓW TERIVA INSTRUKCJA TECHNICZNA WYKONYWANIA STROPÓW TERIVA 1. UKŁADANIE I PODPIERANIE BELEK Przed przystąpieniem do wykonania stropu należy sprawdzić z dokumentacją tech-niczną poprawność wykonania podpór i ich

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW SPIS TREŚCI 1. Strona tytułowa 2. Spis treści i rysunków. 3. Opis techniczny. SPIS RYSUNKÓW K-1. Rzut fundamentów skala 1:100 K-2. Rzut Stropu skala 1:100 K-3. Rzut więźby dachowej skala 1:100 K-4. Przekrój

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA Wykonywania stropów żelbetowych zespolonych z płyt prefabrykowanych FILIGRAN

INSTRUKCJA Wykonywania stropów żelbetowych zespolonych z płyt prefabrykowanych FILIGRAN PA-WYROBY BETONOWE Sp. z o.o. ul. Płk. Dąbka 215 82-300 Elbląg fax. 055 235 73 88 tel. 055 235 79 40 e-mail : wyrobybetonowe@gd.pol-aqua.com.pl INSTRUKCJA Wykonywania stropów żelbetowych zespolonych z

Bardziej szczegółowo

BUDOWNICTWO I KONSTRUKCJE INŻYNIERSKIE. dr inż. Monika Siewczyńska

BUDOWNICTWO I KONSTRUKCJE INŻYNIERSKIE. dr inż. Monika Siewczyńska BUDOWNICTWO I KONSTRUKCJE INŻYNIERSKIE dr inż. Monika Siewczyńska Plan wykładów 1. Podstawy projektowania 2. Schematy konstrukcyjne 3. Elementy konstrukcji 4. Materiały budowlane 5. Rodzaje konstrukcji

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY 1.0. Podstawa opracowania: OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY 1.1. Zlecenie Inwestora 1.2. Projekt techniczny architektoniczny Obliczenia wykonano zgodnie z polskimi normami: PN-82/B-02000 - Obciążenia budowli

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJA PROJEKT BUDOWLANY SWK/0019/POOK/08 11.2013. Opracowała : --- 11.2013. Sprawdził : Witold Korus

KONSTRUKCJA PROJEKT BUDOWLANY SWK/0019/POOK/08 11.2013. Opracowała : --- 11.2013. Sprawdził : Witold Korus PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJA Zespół autorski : Stanowisko Imię i nazwisko uprawnienia podpis Data Projektował : inż. Krzysztof Oleś SWK/0019/POOK/08 11.2013 Opracowała : Sprawdził : uprawnienia do projektowania

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 42 MUCHOMOREK

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 42 MUCHOMOREK Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 132,95 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI ZAPLECZA OBIEKTÓW SPORTOWYCH ZE ŚWIETLICĄ ŚRODOWISKOWĄ. LOKALIZACJA : KRUBIN, UL. JEZIORNA (DZ. NR EWID.

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI ZAPLECZA OBIEKTÓW SPORTOWYCH ZE ŚWIETLICĄ ŚRODOWISKOWĄ. LOKALIZACJA : KRUBIN, UL. JEZIORNA (DZ. NR EWID. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI ZAPLECZA OBIEKTÓW SPORTOWYCH ZE ŚWIETLICĄ ŚRODOWISKOWĄ. LOKALIZACJA : KRUBIN, UL. JEZIORNA (DZ. NR EWID. 501/5) 1. WARUNKI GRUNTOWE W terenie przewidzianym pod zabudowę występują

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWALNY KONSTRUKCJI SCENY Z ZADASZENIEM Ul. RYNEK W BAKAŁARZEWIE

PROJEKT BUDOWALNY KONSTRUKCJI SCENY Z ZADASZENIEM Ul. RYNEK W BAKAŁARZEWIE PROJEKT BUDOWALNY KONSTRUKCJI SCENY Z ZADASZENIEM Ul. RYNEK W BAKAŁARZEWIE TEMAT : Projekt budowlany konstrukcji sceny z zadaszeniem. ADRES: ul. Rynek, Bakałarzewo, dz. nr 334 INWESTOR : Urząd Gminy w

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 314 VIVALDI

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 314 VIVALDI Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 336,00 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 299 PERŁA

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 299 PERŁA Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 299 PERŁA Lp Opis robót Jedn. Ilość Opis elementów budynku miary jedn. 1. Roboty ziemne 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 169,85 2 Wykopy

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE. Materiały konstrukcyjne

OBLICZENIA STATYCZNE. Materiały konstrukcyjne OBLICZENIA STATYCZNE Podstawa opracowania Projekt budowlany architektoniczny. Obowiązujące normy i normatywy budowlane a w szczególności: PN-82/B-02000 ObciąŜenia budowli. Zasady ustalania wartości. PN-82/B-02001

Bardziej szczegółowo

WYKAZ RYSUNKÓW KONSTRUKCYJNYCH

WYKAZ RYSUNKÓW KONSTRUKCYJNYCH WYKAZ RYSUNKÓW KONSTRUKCYJNYCH 1. SZYB WINDY PIWNICA 2. SZYB WINDY PARTER 3. SZYB WINDY 1 PIĘTRO 4. SZYB WINDY PODDASZE 5. FUNDAMENT SZYBU WINDY RZUT 6. FUNDAMENT SZYBU WINDY PRZEKRÓJ 7. STROP SZYBU WINDY

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1. Opis techniczny 2. Dokumenty formalno prawne 3. rys. nr 1 Wejście główne (A) skala 1 : 50 / 1 : 25 4. rys. nr 2 Wiatrołap (B) skala 1 : 50 / 1 : 25 5. Ekspertyza techniczna

Bardziej szczegółowo

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 385 WILLA MARION

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 385 WILLA MARION Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 385 WILLA MARION Lp Opis robót Jedn. Ilość Opis elementów budynku miary jedn. 1. Roboty ziemne 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 172,85 2

Bardziej szczegółowo

NADPROŻA L-19 KSZTAŁTOWANIE NADPROŻY W ŚCIANACH

NADPROŻA L-19 KSZTAŁTOWANIE NADPROŻY W ŚCIANACH NADPROŻA L-19 KSZTAŁTOWANIE NADPROŻY W ŚCIANACH 2.1. Przekrój belek żelbetowych prefabrykowanych "L 19" 2.2. Układanie belek w nadprożu ścian wewnętrznych W ścianach wewnętrznych układ belek typu "L 19"

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Dane podstawowe 1.1. Podstawa i zakres opracowania 1.2. Oświadczenie projektantów i sprawdzającego 1.3. Uprawnienia i oświadczenie o przynaleŝności do Izby projektantów 2. Opis

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ 3 KONSTRUKCJE BUDOWLANE

OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ 3 KONSTRUKCJE BUDOWLANE OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ 3 KONSTRUKCJE BUDOWLANE 1. Podstawa opracowania - projekt budowlany - Dokumentacja geotechniczna - obowiązujące normy i przepisy prawa budowlanego 2. Konstrukcja główna Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA OBIEKT: SALA GIMNASTYCZNA PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ ADRES OBIEKTU: BRZUSTOWIEC, GMINA DRZEWICA, POWIAT OPOCZNO NR. DZIAŁKI: 76 INWESTOR: ADRES INWESTORA: RODZAJ OPRACOWANIA: GMINA

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU KONSTRUKCJI Tytuł projektu: Budowa Domu Wiejskiego w Biesnej. Inwestor: Urząd Gminy Łużna, Łużna 634, Łużna,

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU KONSTRUKCJI Tytuł projektu: Budowa Domu Wiejskiego w Biesnej. Inwestor: Urząd Gminy Łużna, Łużna 634, Łużna, 020/PA-K/12/2012 1. Dane ogólne. 1.1. Inwestor. Urząd Gminy Łużna Łużna 634 38-322 ŁUŻNA 1.2. Lokalizacja. Dz. nr 317/3, 318/1, 318/2 położone w miejscowości Biesna, gmina Łużna. 1.3. Cel i zakres opracowania.

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA : 1. Opis do projektu konstrukcyjnego 2. Uprawnienia i zaświadczenia przynależności do izby CZĘŚĆ RYSUNKOWA K/01 RZUT FUNDAMENTÓW K/02 RZUT KONSTRUKCJI STROPÓW CZĘŚCI

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO KONSTRUKCJI

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO KONSTRUKCJI OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO KONSTRUKCJI OBIEKT: Budynek Zwierzętarni ul. Muszyńskiego 1 w Łodzi INWESTOR: Uniwersytet Medyczny w Łodzi Al. Kościuszki 4 JEDNOSTKA PROJEKTOWA: dr inż. Przemysław

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO UPRAWNIENIA 1 2 UPRAWNIENIA 2 3 IZBY 1 4 IZBY 2 5 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW (STRONA TYTUŁOWA) KOPIA ZAŚWIADCZEŃ O POSIADANYCH UPRAWNIENIACH BUDOWLANYCH KOPIA ZAŚWIADCZEŃ O PRZYNALEŻNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 361 CUKIEREK

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 361 CUKIEREK Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 252,55 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

Elementy stropów. Płyty Kanałowe Stropowe. Powierzchnia [m2] Objętość [m3] Asortyment Szerokość [cm]

Elementy stropów. Płyty Kanałowe Stropowe. Powierzchnia [m2] Objętość [m3] Asortyment Szerokość [cm] Elementy stropów Płyty Kanałowe Stropowe Asortyment Szerokość Objętość [m3] Powierzchnia [m2] S - 240 x 90 0,273 2,16 683 120 0,340 2,88 850 150 0,448 3,60 1120 S - 270 x 90 0,337 2,43 843 120 0,395 3,24

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 270 CICHY KĄCIK

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 270 CICHY KĄCIK Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 183,70 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości opracowania

Spis zawartości opracowania KONSTRUKCJA Spis zawartości opracowania I OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot i zakres opracowania 3. Projekt budowlany część konstrukcyjna II RYSUNKI rys. nr K1 RZUT FUNDAMENTÓW rys.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL. BENEDYKTYŃSKIEJ 6 POŁOŻONEGO WE WROCŁAWIU NA DZIAŁCE NR 67, SEKCJA 480d, 490b, Obręb Plac Grunwaldzki

Bardziej szczegółowo

ADESI Sp. z o.o. ROZBUDOWA SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO- WYCHOWAWCZEGO W SULĘCINIE

ADESI Sp. z o.o. ROZBUDOWA SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO- WYCHOWAWCZEGO W SULĘCINIE ADESI Sp. z o.o. 65-849 ZIELONA GÓRA ul. BROWARNA 1 TEL/FAX 068/4511321 PROJEKT WYKONAWCZY ZLEC. TEMAT EGZ.NR ROZBUDOWA SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO- WYCHOWAWCZEGO W SULĘCINIE LOKALIZACJA Sulęcin, ul. Lipowa

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y T o m 2

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y T o m 2 P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y T o m 2 I NWESTYCJ A B udowa Sali gimnastycznej z łącznikiem oraz rozbudowa szkoły o zaplecze socjalne w Węgierce ADRES I N WESTYCJI Obręb Węgierka, gmina Roźwienica,

Bardziej szczegółowo

DOBUDOWA WERANDY DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WOJCIECHOWIE 59-516 Zagrodno działka nr 392. Gmina Zagrodno 59-516 Zagrodno 52. Autorzy

DOBUDOWA WERANDY DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WOJCIECHOWIE 59-516 Zagrodno działka nr 392. Gmina Zagrodno 59-516 Zagrodno 52. Autorzy Nr egz. 2 PROJEKT BUDOWLANY Nazwa i adres obiektu budowlanego DOBUDOWA WERANDY DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WOJCIECHOWIE 59-516 Zagrodno działka nr 392 Nazwa i adres inwestora Gmina Zagrodno 59-516 Zagrodno

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 135 PAN HRABIA

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 135 PAN HRABIA Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 245,05 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej

Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej Tabela przedmiaru robót Strona 2/6 Roboty fundamentowe Nr ST: B.02.00.00. Kod CPV: 45000000-7 1 Ława fundamentowa 1.1 KNR-W 2-01 0212/02 1.2 KNR 4-01 0102/02 1.3 KNR 4-01 0105/02 1.4 KNR-W 2-02 1101/03

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJI

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJI Projekt: Przebudowa i adaptacja z przeznaczeniem na oddziały przedszkolne budynku szkoły Strona: 1 Opole, czerwiec 2015r. PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJI NAZWA INWESTYCJI: ADRES INWESTYCJI: INWESTOR: PRZEBUDOWA

Bardziej szczegółowo

WAKPRO PROJEKTOWANIE KOORDYNACJA NADZORY

WAKPRO PROJEKTOWANIE KOORDYNACJA NADZORY WAKPRO PROJEKTOWANIE KOORDYNACJA NADZORY TEL.: (32) 67 15 661-2; FAX. (32) 67 15 663; TEL. KOM.: 501 315 007 PROJEKT WYKONAWCZY NR 01.462.15.01 Tytuł opracowania GARAŻ O KONSTRUKCJI ŻELBETOWEJ (szerokość

Bardziej szczegółowo

Zakład Produckji Materiałów Budowlanych BETAX STROP ŻELBETOWY GĘSTOŻEBROWY NA BELKACH KRATOWNICOWYCH - TERIVA 4,0/1

Zakład Produckji Materiałów Budowlanych BETAX STROP ŻELBETOWY GĘSTOŻEBROWY NA BELKACH KRATOWNICOWYCH - TERIVA 4,0/1 Zakład Produckji Materiałów Budowlanych BETAX 21-100 Lubartów, Przemysłowa 20, tel. 81/855-20-25, fax 81/855-41-02 STROP ŻELBETOWY GĘSTOŻEBROWY NA BELKACH KRATOWNICOWYCH - TERIVA 4,0/1 Certyfikat Zakładowej

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY II. OBLICZENIA III. RYSUNKI KONSTRUKCYJNE: 1 Rzut fundamentów 2 Strop nad parterem 3 I piętro elementy konstrukcyjne 4 Więźba dachowa 5 Ławy fundamentowe 6 Wieńce

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI PRZEBUDOWY CZĘŚCI POMIESZCZEŃ BYŁEJ SZKOŁY NA CELE USŁUG KULTURY ORAZ TURYSTYKI I REKREACJI

EKSPERTYZA TECHNICZNA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI PRZEBUDOWY CZĘŚCI POMIESZCZEŃ BYŁEJ SZKOŁY NA CELE USŁUG KULTURY ORAZ TURYSTYKI I REKREACJI EKSPERTYZA TECHNICZNA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI PRZEBUDOWY CZĘŚCI POMIESZCZEŃ BYŁEJ SZKOŁY NA CELE USŁUG KULTURY ORAZ TURYSTYKI I REKREACJI Adres: Gorzędziej, dz. Nr 22/8, 45 Gm. Subkowy Inwestor: Gmina Subkowy

Bardziej szczegółowo

4.3. Katalog szczegółów budowlanych

4.3. Katalog szczegółów budowlanych 4. 4.3. Katalog szczegółów budowlanych 119 4. JAK PROJEKTOWAĆ BUDYNKI Z BETONU KOMÓRKOWEGO? 4.3.1. Detale ścian 4.3.1.1. Detal przyziemia ściany jednorodnej LEGENDA: 1 ściana zewnętrzna z bloczków z betonu

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 365 TANDEM

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 365 TANDEM Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1 Opis robót Opis elementów budynku 1. Roboty ziemne Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm Jednostka miary Ilość jednostek m2 107,35 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 214 TONI

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 214 TONI Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 143,00 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 400 WILLA USTRONIE

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 400 WILLA USTRONIE Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 400 WILLA USTRONIE Lp Opis robót Jedn. Ilość Opis elementów budynku miary jedn. 1. Roboty ziemne 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 400 2 Wykopy

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 308 HARNAŚ

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 308 HARNAŚ Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1 Opis robót Opis elementów budynku 1. Roboty ziemne Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm Jednostka miary Ilość jednostek m2 133,55 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

REMONT, ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNO BUDOWLANA

REMONT, ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNO BUDOWLANA OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNO BUDOWLANA 1. ZAKRES OPRACOWANIA Niniejsze opracowanie dotyczy remontu, rozbudowy i przebudowy budynku remizy OSP w Lubzinie w zakresie konstrukcyjnym. Zawiera rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa, przebudowa (modernizacja ) i zmiana sposobu użytkowania krytej pływalni. Projekt budowlany. OPIS TECHNICZNY CZĘŚCI KONSTRUKCYJNEJ

Rozbudowa, przebudowa (modernizacja ) i zmiana sposobu użytkowania krytej pływalni. Projekt budowlany. OPIS TECHNICZNY CZĘŚCI KONSTRUKCYJNEJ Projekt budowlany. OPIS TECHNICZNY CZĘŚCI KONSTRUKCYJNEJ 1.Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany części konstrukcyjnej rozbudowy, przebudowy (modernizacji) i zmiany sposobu

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 47 ONUFRY

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 47 ONUFRY Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15cm m2 253,80 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST(4)

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST(4) Zadanie inwestycyjne: SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST(4) Centrum Dydaktyczne Badań Kół Zębatych P W S Z im. Prezydenta S. Wojciechowskiego w Kaliszu Lokalizacja: Kalisz

Bardziej szczegółowo

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 158 AKANT

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 158 AKANT Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 158 AKANT Lp Opis robót Jedn. Ilość Opis elementów budynku miary jedn. 1. Roboty ziemne 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 165,65 2 Wykopy

Bardziej szczegółowo