Zidentyfikowane wymagania funkcjonalne wraz z modelami procesów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zidentyfikowane wymagania funkcjonalne wraz z modelami procesów"

Transkrypt

1 Zidentyfikowane wymagania funkcjonalne wraz z modelami procesów dla systemu informatycznego obsługi wojskowych świadczeń emerytalnorentowych. Wersja 0.01 Opracowanie powstało na bazie materiałów powstałych w wyniku realizacji usługi polegającej na przeprowadzeniu szkolenia w formie warsztatów w zakresie poznania rozwiązań SAP oraz konfigurowania systemu SAP ERP 6.0 w obszarze wsparcia zarzadzania świadczeniami emerytalno-rentowymi wypłacanymi przez Wojskowe Biura Emerytalne. Usługa ta była realizowana w ramach umowy 60/2012/DA we współpracy z konsorcjum spółek GAVDI POLSKA S.A. oraz NETLINE GROUP Sp. a o.o.. Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 1 z 399

2 Spis treści 1 ZAŁOŻENIA OGÓLNE STRUKTURA ORGANIZACYJNA POZIOM ORGANIZACYJNY Jednostka organizacyjna Funkcja Stanowisko POZIOM ADMINISTRACYJNY Jednostka gospodarcza Obszar kadrowy Podobszar kadrowy Grupy pracownicze Podgrupy pracownicze Obszary rozliczenia listy płac Administrator danych kadrowych Zakresy numerów osobowych PROCESY UCZESTNICY PROCESÓW ZDARZENIA I CZYNNOŚCI DODATKOWE ZDARZENIA DOTYCZĄCE EMERYTÓW/RENCISTÓW I ŚWIADCZENIOBIORCÓW Rejestracja Wyrejestrowanie Ponowna rejestracja ZDARZENIE DOTYCZĄCE WNIOSKÓW I PISM Rejestracja wniosku Wysłanie pisma(decyzji) Wprowadzenie potwierdzenia odbioru Zmiana statusu wniosku ZDARZENIA DOTYCZĄCE PRACOWNIKÓW WŁASNYCH Zatrudnienie pracownika własnego Zwolnienie pracownika własnego Ponowne zatrudnienie pracownika własnego CZYNNOŚCI DODATKOWE W OBSZARZE KADROWYM Utworzenie stanowiska Zgłoszenie/wyrejestrowanie emeryta/rencisty, świadczeniobiorców do/z ubezpieczenia ZUS CZYNNOŚCI DODATKOWE W OBSZARZE PŁACOWYM Zmiana statusu rozliczenia listy płac Przelewy świadczeń, komornicy Dokumenty rozliczeniowe ZUS, dokumenty podatkowe, zaświadczenia Kontrola wyników rozliczenia Uruchomienie rozliczenia listy płac Główne listy płac Wyświetlanie listy numerów odrzuconych Uruchamianie listy płac z kluczem wyszukiwania W Usuwanie wyników rozliczenia Dodatkowe listy płac Korygujące listy płac KARTOTEKI TYPY INFORMACJI Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 2 z 399

3 5.1 INFOTYPY STANDARDOWE IT0000 Zdarzenia IT0001 Przypisanie organizacyjne IT0002 Dane osobowe IT0004 Niepełnosprawność IT0006 Adresy IT0007 Planowany czas pracy IT0008 Wynagrodzenie podstawowe IT0009 Dane banku IT0011 Zewnętrzne przelewy bankowe IT0014 Płatności okresowe IT0015 Płatności dodatkowe IT0019 Monitorowanie terminów IT0021 Dane rodzinne IT0022 Nauka IT0081 Służba wojskowa IT0185 Dokumenty tożsamości IT0267 Płatności jednorazowe dodatkowa lista płac IT0413 Dane podatkowe IT0515 Ubezpieczenia społeczne PL INFOTYPY ZWIĄZANE ZE SPECYFIKĄ WBE IT Okresy wysługi emerytalnej IT Uposażenie IT9003 Świadczenia główne IT Świadczenia wypłacane IT9005 Świadczenia jednorazowe IT9006 Rekonwersja IT Deklaracje zarobkowania IT Rozliczenie roczne zarobków IT Wnioski Wniosek WN01 Wniosek o ustalenie uprawnień do emerytury wojskowej i/lub wojskowej renty inwalidzkiej i/lub świadczenia pieniężnego Wniosek WN02 Wniosek o ustalenie uprawnień do emerytury policyjnej i/lub policyjnej renty inwalidzkiej Wniosek WN03 Wniosek o ustalenie uprawnień do świadczenia renty rodzinnej IT Pisma i Decyzje IT9011 Udostępnianie danych osobowych PŁACE - ALGORYTMY SKŁADNIKÓW ŚWIADCZEŃ OPIS OGÓLNY METODY DZIAŁANIA I PRZYJĘTEGO ROZWIĄZANIA STATUSY WNIOSKÓW LOGIKA PRZEPŁYWU STATUSY DOKUMENTÓW LOGIKA PRZEPŁYWU ALGORYTM WYZNACZANIA RÓŻNICY DAT (ZLICZANIE LAT, MIESIĘCY I DNI) MODUŁ OBLICZAJĄCY PROCENT ŚWIADCZENIA NA PODSTAWIE PRZEBIEGU SŁUŻBY I POPRZEDNICH OKRESÓW ZATRUDNIENIA MODUŁ OBLICZAJĄCY PROCENT RENTY INWALIDZKIEJ NA PODSTAWIE STOPNIA NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI ROZLICZANIE DOCHODÓW Deklaracja osiąganego dochodu potrącanie miesięczne Rozliczenie osiągniętego dochodu rozliczanie roczne/miesięczne KONWERSJA TYPU INFORMACJI 9004 ŚWIADCZENIA WYPŁACANE NA SKŁADNIKI PŁACOWE PRZY ODCZYCIE DANYCH DLA POTRZEB ROZLICZANIA LISTY PŁAC ROZLICZANIE ŚWIADCZEŃ ZAGRANICZNYCH SKŁADNIKI PŁACOWE Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 3 z 399

4 Świadczenia główne Świadczenia poboczne Dodatki i Świadczenia zbiegowe Świadczenia rekonwersyjne i socjalne krajowe Świadczenia rekonwersyjne i socjalne zagraniczne Składniki raportowe Parametry techniczne POTRĄCENIA WNIOSKI I PISMA PRZYCHODZĄCE PISMA I WYDRUKI RAPORTY RAPORT USTALANIA PROCENTU ŚWIADCZENIA EMERYTALNEGO INTERFEJSY UŻYKOWNIKA SAP PORTAL Moduł kancelaria Nowy wniosek Data wysyłki Usuwanie wniosków Moduł Lista zadań Wnioski Przegląd danych Moduł aprobent SAP GUI Menu użytkownika PSPI ARCHITEKTURA SYSTEMU I WYMAGANIA SPRZĘTOWE ARCHITEKTURA LOGICZNA Architektura logiczna wariant JSR Architektura logiczna wariant SAP NWBC Opis komponentów i funkcji modułów ARCHITEKTURA FIZYCZNA Podsystem wewnętrzny WBE Podsystem publiczny ( dla świadczeniobiorców ) WYMAGANIA SPRZĘTOWE PROCESY ZIDENTYFIKOWANE W WBE PRZY OBSŁUDZE ŚWIADCZEŃ EMERYTALNO - RENTOWYCH I OBSŁUDZE FINANSOWO - KSIĘGOWEJ PROCESY ZIDENTYFIKOWANE W WBE PRZY OBSŁUDZE ŚWIADCZEŃ EMERYTALNO-RENTOWYCH PROCESY WSPÓLNE PROC001 Proces przyjęcie wniosku w WBE PROC002 Proces obsługi zwrotnych potwierdzeń odbioru PROC003 Proces wezwania do uzupełnienia dokumentów PROC004 Proces obsługi rejestracji i dekretacji korespondencji PROC005 Proces obsługi wysyłki korespondencji z kancelarii PROCESY SZCZEGÓŁOWE PRZY OBSŁUDZE ŚWIADCZEŃ EMERYTALNO-RENTOWYCH PROD001 Proces ustalenia uprawnień do świadczeń emerytalno-rentowych (pierwszorazowe) PROD002 Proces ustalenia uprawnień do świadczeń renty rodzinnej (po zmarłym żołnierzu lub funkcjonariuszu SKW, SWW) Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 4 z 399

5 PROD003 Proces ustalenia uprawnień do świadczeń renty rodzinnej (po zmarłym emerycie/renciście) PROD004 Proces wystąpienia o wstrzymanie wypłaty świadczenia emerytalno-rentowego wypłacanego przez inny organ rentowy PROD005a Proces ustalenia świadczenia w drodze wyjątku przyznanego decyzją Ministra Obrony Narodowej wniosek dostarczony do WBE osobiście przez zainteresowanego PROD005b Proces ustalenia świadczenia w drodze wyjątku przyznanego decyzją Ministra Obrony Narodowej decyzja MON PROD006 Proces podwyższania świadczeń z tytułu waloryzacji PROD007 Proces zmiany danych osobowych na wniosek zainteresowanego PROD008 Proces oświadczenie o wspólnym opodatkowaniu PROD009 Proces wniosek o wydanie zaświadczenia PROD010a Proces rozliczenie zarobków na podstawie wniosku PROD010b Proces rozliczenie zarobków bez wniosku świadczeniobiorcy PROD011 Proces wniosek o rozłożenie na raty rozliczenia zarobków PROD012 Proces wniosek o doliczenie zatrudnienia PROD013a Proces wniosek o przedłużenie renty rodzinnej z tyt. nauki PROD013b Proces wniosek o przedłużenie renty rodzinnej z tyt. inwalidztwa PROD013c Proces Zmiana liczby uprawnionych do renty rodzinnej (z urzędu) PROD013d Proces Wyłączenie z kręgu osób (na wniosek) PROD013e Proces Podział renty rodzinnej (na wniosek) PROD014 Proces złożenie oświadczenia o osiąganych dochodach PROD015 Proces Wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego PROD016 Proces Wniosek o wypłatę dodatków i świadczeń zbiegowych z innego organu do świadczeń emerytalno rentowych (bez dod. pielęgnacyjnego) PROD017a Proces Skierowanie na WKL na wniosek PROD017b Proces Skierowanie na WKL z urzędu PROD017c Proces Skierowanie na Komisję lekarską do ZUS na wniosek PROD018 Proces Wniosek o ustalenie prawa do wojskowej renty inwalidzkiej (dla osoby, która ma ustalone prawo do emerytury wojskowej) PROD019a Proces Wniosek o wypłatę dodatku pielęgnacyjnego do świadczeń emerytalno rentowych PROD019b Proces Wypłata dodatku pielęgnacyjnego do świadczeń emerytalno rentowych z tyt. ukończenia 75 lat PROD020 Proces Wypłata świadczenia dla 100-latka PROD021a Proces Rekonwersja (pierwszorazowe i kolejne wnioski do wyczerpania limitu) PROD021b Proces Rekonwersja (zmiana treści decyzji zgoda na zmianę wydanej przez WBE decyzji) PROD021c Proces Rekonwersja (faktura wystawiona na WBE) PROD021d Proces Rekonwersja (faktura wystawiona na świadczeniobiorcę i/lub oświadczenia) PROD021e Proces Rekonwersja (zakończenie szkolenia/kursu) PROD022 Proces Poświadczenie życia PROD023a Proces Pomoc socjalna (na wniosek) PROD023b Proces Pomoc socjalna (z urzędu) PROD024a Proces Egzekucja ze świadczeń i uposażeń PROD024b Proces Egzekucja ze świadczeń i uposażeń zbieg, utworzenie depozytu PROD024c Proces Egzekucja ze świadczeń i uposażeń zbieg, rozliczenie depozytu PROD024d Proces Egzekucja ze świadczeń i uposażeń zmiana wysokości raty potrącenia PROD024e Proces Egzekucja przez US PROD024f Proces Egzekucja kosztów zastępstwa procesowego Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 5 z 399

6 PROD025 Proces Świadczenie nie podjęte w terminie PROD026 Proces Wniosek o zaliczkową wypłatę świadczenia PROD027 Proces Wniosek o wypłatę świadczenia należnego nie zrealizowanego po zmarłym świadczeniobiorcy PROD028 Proces Wniosek o zwrot kosztów przejazdu i/lub przeprowadzki PROD029 Proces Wniosek o wznowienie wypłaty świadczenia PROD030a Proces Skargi i wnioski oraz pozostałe sprawy emerytalno-rentowe dotyczące świadczeń i świadczeniobiorców WBE PROD031a Proces Odwołanie od decyzji WBE do sądu PROD031b Proces Odwołanie od decyzji WBE do MON PROD031c Proces Akta wróciły do WBE PROD031d Proces Decyzja MON na odwołanie / Wyrok sądu wrócił do WBE PROD032a Proces Wniosek o przeniesienie świadczenia do innego WBE PROD032b Proces Wniosek systemowy o przyjęcie świadczenia z innego WBE PROCESY FINANSOWO KSIĘGOWE ZIDENTYFIKOWANE W WBE ZACHODZĄCE PRZY OBSŁUDZE ŚWIADCZEŃ EMERYTALNO-RENTOWYCH SKŁADNIKI EMERYTALNO-RENTOWE (PŁACOWE) Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 6 z 399

7 1 ZAŁOŻENIA OGÓLNE System SAP ERP ze swoim modułem HCM zorientowany jest na przetwarzanie danych pracowników przedsiębiorstwa. Na potrzeby tego projektu, jako pracowników w systemie będziemy traktować emerytów/rencistów, świadczeniobiorców. Dane rzeczywistych pracowników własnych są przetwarzane w znikomy sposób, tylko, jako element procesów związanych z głównym obszarem działalności. Stąd, gdy w systemie jest mowa o pracownikach, w pierwszej kolejności dotyczy to emerytów/rencistów i innych świadczeniobiorców. Przedstawione niżej wymagania funkcjonalne powinny być podstawą do budowy docelowego nowego systemu informatycznego wspierającego obsługę wojskowych świadczeń emerytalnorentowych przeznaczonego dla Wojskowych Biur Emerytalnych. 2 STRUKTURA ORGANIZACYJNA 2.1 Poziom organizacyjny System umożliwia tworzenie wielopoziomowych i macierzowych struktur organizacyjnych. Struktura organizacyjna składa się z wielu obiektów. Ważną cechą planu organizacyjnego jest możliwość odwzorowania schematu organizacyjnego z zachowaniem historii jego zmian w czasie. Poszczególne elementy schematu organizacyjnego są odwzorowywane, jako tzw. Jednostki organizacyjne. Dla każdej jednostki organizacyjnej określa się jednostkę nadrzędną. System nie ogranicza liczby poziomów podległości oraz liczby obiektów składających się na strukturę. Na potrzeby tego projektu struktura organizacyjna będzie wykorzystywana do wskazania osób związanych z przetwarzaniem(aprobatą) wniosków. Nie będzie ona zawierała emerytów/rencistów oraz innych świadczeniobiorców, tylko pracowników własnych. Poniżej przedstawiono krótki opis obiektów, które będą wykorzystywane do tworzenia schematu Jednostka organizacyjna Jednostka organizacyjna jest elementem składowym planu organizacyjnego. W momencie tworzenia obiektu system przydziela unikalny numer, jednoznacznie go identyfikujący. Aby umieścić jednostkę w planie organizacyjnym należy wskazać nadrzędną jednostkę organizacyjną. Przypisanie to otrzymuje również: przedział czasowy data początku oraz końca obowiązywania jednostki, co umożliwia rejestrację historii zmian, skrót (12 znaków) zakodowany skrót nazwy jednostki gospodarczej, nazwę (40 znaków) - pełną nazwę. W przypadku nazw dłuższych niż 40 znaków, do pola nazwa należy wprowadzić wartość w formie skróconej, a pełna nazwa zostanie umieszczona w polu pełna nazwa. Na potrzeby projektu będzie utworzona struktura jednostek składająca się z biur, wydziałów i komórek. Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 7 z 399

8 2.1.2 Funkcja Funkcja jest elementem wykorzystywanym do grupowania stanowisk w grupy. Użytkownik tworzący funkcję przypisuje jej: przedział czasowy data początku oraz końca obowiązywania funkcji w systemie, skrót (12 znaków) - zakodowany skrót nazwy funkcji, nazwę (40 znaków) - pełną nazwę funkcji. Funkcje służą do: wyboru danych do wykonania raportów, sortowania, filtrowania danych na raportach, przechowywania danych o wymaganych kompetencjach na stanowiskach oraz innych informacji istotnych dla karty opisu stanowiska. W tym projekcie funkcje będą używane do wskazania roli, jaką dany pracownik WBE odgrywa w procesie zatwierdzania wniosków np. pracownik emerytalno-rentowy, aprobat, aprobat drugiego stopnia, dyrektor Stanowisko Stanowisko, podobnie jak jednostka organizacyjna, jest elementem składowym planu organizacyjnego. Odpowiada ono etatowi, na którym zatrudniany jest konkretny pracownik. W momencie tworzenia stanowiska system przydziela unikalny numer jednoznacznie je identyfikujący. Aby umieścić stanowisko w planie organizacyjnym należy wskazać jednostkę organizacyjną, w której stanowisko ma wystąpić oraz: przedział czasowy data początku oraz końca obowiązywania stanowiska, co umożliwia rejestrację historii zmian, skrót (12 znaków) - zakodowany skrót nazwy stanowiska, nazwę (40 znaków) - pełną nazwę stanowiska. funkcję - dla każdego stanowiska określono na podstawie, jakiej funkcji ma zostać utworzone. 2.2 Poziom administracyjny Na tym poziomie możliwe jest grupowanie pracowników, emerytów/rencistów i świadczeniobiorców wg zdefiniowanych kryteriów. Strukturę administracyjna przedsiębiorstwa określają następujące elementy: Jednostka gospodarcza Jednostka gospodarcza jest to słownik definiowany w module rachunkowości. Kod (Code) Nazwa Nazwa w SAP (30 ZNAKÓW) WBE Wojskowe Biuro Emerytalne Wojskowe Biuro Emerytalne Obszar kadrowy Obszar kadrowy - pojęcie używane tylko w administracji kadrowej. Obejmuje ogół emerytów oraz zatrudnionych pracowników w danym biurze emerytalnym. Do każdego obszaru kadrowego Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 8 z 399

9 musi być przypisana jednostka gospodarcza. Kod obszaru kadrowego można zapisać na 4 znakach, nazwę maksymalnie na 30. Kod (Code) Nazwa w SAP (30 ZNAKÓW) Kod Jednostki Gospodarczej WBE1 WBE Białystok WBE WBE2 WBE Bydgoszcz WBE WBE3 WBE Gdańsk WBE WBE4 WBE Katowice WBE WBE5 WBE Kielce WBE WBE6 WBE Kraków WBE WBE7 WBE Lublin WBE WBE8 WBE Łódź WBE WBE9 WBE Olsztyn WBE WBEA WBE Poznań WBE WBEB WBE Rzeszów WBE WBEC WBE Siedlce WBE WBED WBE Szczecin WBE WBEE WBE Warszawa WBE WBEF WBE Wrocław WBE WBEG WBE Zielona Góra WBE Podobszar kadrowy Podobszary kadrowe mogą być wyróżniane na podstawie zdefiniowanego kryterium, np. położenia geograficznego. Podobszar kadrowy będzie związany z wydziałem danego biura i może służyć do ustalenia uprawnień dostępu do danych. Obszar Podobszar Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 9 z 399

10 Kod Kod Nazwa (15 znaków) E1W1 Wydział 1 WBE1 WBE Białystok WBE2 WBE Bydgoszcz WBE2 WBE Gdańsk WBE4 WBE Katowice WBE5 WBE Kielce WBE6 WBE Kraków WBE7 WBE Lublin WBE8 WBE Łódź WBE9 WBE Olsztyn E1W2 Wydział 2 E1W3 Wydział 3 E1WP Pracownicy E2W1 Wydział 1 E2W2 Wydział 2 E2W3 Wydział 3 E2WP Pracownicy E3W1 Wydział 1 E3W2 Wydział 2 E3W3 Wydział 3 E3WP Pracownicy E4W1 Wydział 1 E4W2 Wydział 2 E4W3 Wydział 3 E4WP Pracownicy E5W1 Wydział 1 E5W2 Wydział 2 E5W3 Wydział 3 E5WP Pracownicy E6W1 Wydział 1 E6W2 Wydział 2 E6W3 Wydział 3 E6WP Pracownicy E7W1 Wydział 1 E7W2 Wydział 2 E7W3 Wydział 3 E7WP Pracownicy E8W1 Wydział 1 E8W2 Wydział 2 E8W3 Wydział 3 E8WP Pracownicy E9W1 Wydział 1 E9W2 Wydział 2 E9W3 Wydział 3 Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 10 z 399

11 E9WP Pracownicy EAW1 Wydział 1 WBEA WBE Poznań WBEB WBE Rzeszów WBEC WBE Siedlce (utrzymane dla zachowania zgodności z zapisami historycznymi) WBED WBE Szczecin EAW2 Wydział 2 EAW3 Wydział 3 EAWP Pracownicy EBW1 Wydział 1 EBW2 Wydział 2 EBW3 Wydział 3 EBWP Pracownicy ECW1 Wydział 1 ECW2 Wydział 2 ECW3 Wydział 3 ECWP Pracownicy EDW1 Wydział 1 EDW2 Wydział 2 EDW3 Wydział 3 EDWP Pracownicy EEW1 Wydział 1 EEW2 Wydział 2 EEW3 Wydział 3 WBEE WBE Warszawa EEW4 Wydział 4 EEW5 Wydział 5 EEWZ Zagranica EEWP Pracownicy EFW1 Wydział 1 WBEF WBE Wrocław WBEG WBE Zielona Góra EFW2 Wydział 2 EFW3 Wydział 3 EFWP Pracownicy EGW1 Wydział 1 EGW2 Wydział 2 EGW3 Wydział 3 EGWP Pracownicy Grupy pracownicze Pracowników dzieli się na grupy pracownicze zgodnie z ich sposobem obsługiwania przez system, np.: emeryci/renciści, świadczeniobiorcy, pracownicy właśni. Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 11 z 399

12 Grupy pracownicze Kod Nazwa 1 PracownicyWBE 5 Świadczeniobiorcy główni 6 Świadczeniobiorcy pozostali 7 Alimentobiorcy Podgrupy pracownicze Podgrupy pracownicze reprezentują podział pracowników w ramach grup pracowniczych. Stanowią uszczegółowienie grup pracowniczych oraz element sterujący dla działań systemu. Są one kryteriami przy raportowaniu oraz określaniu uprawnień do systemu. Kod Grupy pracownicze Podgrupy pracownicze Nazwa Kod Nazwa 1 PracownicyWBE 19 PracownicyWBE 5 Świadczeniobiorcy główni 51 ER Żołnierz 5 Świadczeniobiorcy główni 52 ER Funkcjonariusz 5 Świadczeniobiorcy główni 53 Upos. Żołnierz mies. 5 Świadczeniobiorcy główni 54 Upos. Żołnierz rocz. 5 Świadczeniobiorcy główni 55 Upos. sędzia/prokurator 5 Świadczeniobiorcy główni 56 Żołnierz 5 Świadczeniobiorcy główni 57 Funkcjonariusz 5 Świadczeniobiorcy główni 58 Były żołnierz 5 Świadczeniobiorcy główni 59 Były funkcjonariusz 6 Świadczeniobiorcy pozostali 61 Po ER żołnierzu 6 Świadczeniobiorcy pozostali 62 Po ER funkcjon. SKW 6 Świadczeniobiorcy pozostali 63 Po ER funkcjon. SWW 6 Świadczeniobiorcy pozostali 64 Po upos. sędzięgo 6 Świadczeniobiorcy pozostali 65 Po upos. prokuratora 6 Świadczeniobiorcy pozostali 66 Po żołnierzu 6 Świadczeniobiorcy pozostali 67 Po funkcjon.skw Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 12 z 399

13 6 Świadczeniobiorcy pozostali 68 Po funkcjon.sww 6 Świadczeniobiorcy pozostali 69 Po sędzim 6 Świadczeniobiorcy pozostali 6A Po prokuratorze 6 Świadczeniobiorcy pozostali 6B Pozostali 7 Alimentobiorcy 99 Alimentobiorcy Obszary rozliczenia listy płac Podstawowym określeniem w systemie SAP ERP HCM dla naliczania wynagrodzenia(świadczeń) jest obszar rozliczania listy płac. Oznacza on pracowników rozliczanych w podobny sposób, z określoną częstotliwością (miesięcznie, co dwa tygodnie, itp.). Obszar rozliczania listy płac określa okres rozliczenia wynagrodzenia oraz datę wypłaty wynagrodzenia. Przewiduje się utworzenie po 3 obszary rozliczenia dla każdego wydziału w określonym biurze. Kod obszaru Opis (do 20 znaków) Uwagi 11 Świad.10 z góry WBE1 Dotyczy świadczeniobiorców z podobszaru kadrowego E1W1-3 z podgrupy 51, 52 i RR, rozliczany na 10 każdego miesiąca z góry Dotyczy świadczeniobiorców z podobszaru Świad.01 z góry WBE1 12 kadrowego E1W1-3, z podgrupy 53 i 55, rozliczany na 01 każdego miesiąca z góry Dotyczy świadczeniobiorców z podobszaru 13 Pł.nieregularne WBE1 kadrowego E1W1-3 z podgrupy 54, 56, 57 i 58, rozliczanych tylko na listach dodatkowych nieregularnych 21 Świad.10 z góry WBE2 Dotyczy świadczeniobiorców z podobszaru kadrowego E2W1-3 z podgrupy 51, 52 i RR, rozliczany na 10 każdego miesiąca z góry Dotyczy świadczeniobiorców z podobszaru Świad.01 z góry WBE2 22 kadrowego E2W1-3 z podgrupy 53 i 55, rozliczany na 01 każdego miesiąca z góry Dotyczy świadczeniobiorców z podobszaru 23 Pł.nieregularne WBE2 kadrowego E2W1-3 z podgrupy 54, 56, 57 i 58, rozliczanych tylko na listach dodatkowych nieregularnych 31 Świad.10 z góry WBE3 Dotyczy świadczeniobiorców z podobszaru kadrowego E3W1-3 z podgrupy 51, 52 i RR, rozliczany na 10 każdego miesiąca z góry Dotyczy świadczeniobiorców z podobszaru Świad.01 z góry WBE3 32 kadrowego E3W1-3 z podgrupy 53 i 55, rozliczany na 01 każdego miesiąca z góry Dotyczy świadczeniobiorców z podobszaru 33 Pł.nieregularne WBE3 kadrowego E3W1-3 z podgrupy 54, 56, 57 i 58, rozliczanych tylko na listach dodatkowych nieregularnych 41 Świad.10 z góry WBE4 Dotyczy świadczeniobiorców z podobszaru Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 13 z 399

14 42 Świad.01 z góry WBE4 43 Pł.nieregularne WBE4 51 Świad.10 z góry WBE5 52 Świad.01 z góry WBE5 53 Pł.nieregularne WBE5 61 Świad.10 z góry WBE6 62 Świad.01 z góry WBE6 63 Pł.nieregularne WBE6 71 Świad.10 z góry WBE7 72 Świad.01 z góry WBE7 73 Pł.nieregularne WBE7 81 Świad.10 z góry WBE8 82 Świad.01 z góry WBE8 83 Pł.nieregularne WBE8 91 Świad.10 z góry WBE9 kadrowego E4W1-3 z podgrupy 51, 52 i RR, rozliczany na 10 każdego miesiąca z góry Dotyczy świadczeniobiorców z podobszaru kadrowego E4W1-3 z podgrupy 53 i 55, rozliczany na 01 każdego miesiąca z góry Dotyczy świadczeniobiorców z podobszaru kadrowego E4W1-3 z podgrupy 54, 56, 57 i 58, rozliczanych tylko na listach dodatkowych nieregularnych Dotyczy świadczeniobiorców z podobszaru kadrowego E5W1-3 z podgrupy 51, 52 i RR, rozliczany na 10 każdego miesiąca z góry Dotyczy świadczeniobiorców z podobszaru kadrowego E5W1-3 z podgrupy 53 i 55, rozliczany na 01 każdego miesiąca z góry Dotyczy świadczeniobiorców z podobszaru kadrowego E5W1-3 z podgrupy 54, 56, 57 i 58, rozliczanych tylko na listach dodatkowych nieregularnych Dotyczy świadczeniobiorców z podobszaru kadrowego E6W1-3 z podgrupy 51, 52 i RR, rozliczany na 10 każdego miesiąca z góry Dotyczy świadczeniobiorców z podobszaru kadrowego E6W1-3 z podgrupy 53 i 55, rozliczany na 01 każdego miesiąca z góry Dotyczy świadczeniobiorców z podobszaru kadrowego E6W1-3 z podgrupy 54, 56, 57 i 58, rozliczanych tylko na listach dodatkowych nieregularnych Dotyczy świadczeniobiorców z podobszaru kadrowego E7W1-3 z podgrupy 51, 52 i RR, rozliczany na 10 każdego miesiąca z góry Dotyczy świadczeniobiorców z podobszaru kadrowego E7W1-3 z podgrupy 53 i 55, rozliczany na 01 każdego miesiąca z góry Dotyczy świadczeniobiorców z podobszaru kadrowego E7W1-3 z podgrupy 54, 56, 57 i 58, rozliczanych tylko na listach dodatkowych nieregularnych Dotyczy świadczeniobiorców z podobszaru kadrowego E8W1-3 z podgrupy 51, 52 i RR, rozliczany na 10 każdego miesiąca z góry Dotyczy świadczeniobiorców z podobszaru kadrowego E8W1-3 z podgrupy 53 i 55, rozliczany na 01 każdego miesiąca z góry Dotyczy świadczeniobiorców z podobszaru kadrowego E8W1-3 z podgrupy 54, 56, 57 i 58, rozliczanych tylko na listach dodatkowych nieregularnych Dotyczy świadczeniobiorców z podobszaru kadrowego E9W1-3 z podgrupy 51, 52 i RR, rozliczany na 10 każdego miesiąca z góry Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 14 z 399

15 92 93 A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 D1 D2 D3 E1 E2 Świad.01 z góry WBE9 Pł.nieregularne WBE9 Świad.10 z góry WBEA Świad.01 z góry WBEA Pł.nieregularne WBEA Świad.10 z góry WBEB Świad.01 z góry WBEB Pł.nieregularne WBEB Świad.10 z góry WBEC Świad.01 z góry WBEC Pł.nieregularne WBEC Świad.10 z góry WBED Świad.01 z góry WBED Pł.nieregularne WBED Świad.10 z góry WBEE Świad.01 z góry WBEE Dotyczy świadczeniobiorców z podobszaru kadrowego E9W1-3 z podgrupy 53 i 55, rozliczany na 01 każdego miesiąca z góry Dotyczy świadczeniobiorców z podobszaru kadrowego E9W1-3 z podgrupy 54, 56, 57 i 58, rozliczanych tylko na listach dodatkowych nieregularnych Dotyczy świadczeniobiorców z podobszaru kadrowego EAW1-3 z podgrupy 51, 52 i RR, rozliczany na 10 każdego miesiąca z góry Dotyczy świadczeniobiorców z podobszaru kadrowego EAW1-3 z podgrupy 53 i 55, rozliczany na 01 każdego miesiąca z góry Dotyczy świadczeniobiorców z podobszaru kadrowego EAW1-3 z podgrupy 54, 56, 57 i 58, rozliczanych tylko na listach dodatkowych nieregularnych Dotyczy świadczeniobiorców z podobszaru kadrowego EBW1-3 z podgrupy 51, 52 i RR, rozliczany na 10 każdego miesiąca z góry Dotyczy świadczeniobiorców z podobszaru kadrowego EBW1-3 z podgrupy 53 i 55, rozliczany na 01 każdego miesiąca z góry Dotyczy świadczeniobiorców z podobszaru kadrowego EBW1-3 z podgrupy 54, 56, 57 i 58, rozliczanych tylko na listach dodatkowych nieregularnych Dotyczy świadczeniobiorców z podobszaru kadrowego ECW1-3 z podgrupy 51, 52 i RR, rozliczany na 10 każdego miesiąca z góry Dotyczy świadczeniobiorców z podobszaru kadrowego ECW1-3 z podgrupy 53 i 55, rozliczany na 01 każdego miesiąca z góry Dotyczy świadczeniobiorców z podobszaru kadrowego ECW1-3 z podgrupy 54, 56, 57 i 58, rozliczanych tylko na listach dodatkowych nieregularnych Dotyczy świadczeniobiorców z podobszaru kadrowego EDW1-3 z podgrupy 51, 52 i RR, rozliczany na 10 każdego miesiąca z góry Dotyczy świadczeniobiorców z podobszaru kadrowego EDW1-3 z podgrupy 53 i 55, rozliczany na 01 każdego miesiąca z góry Dotyczy świadczeniobiorców z podobszaru kadrowego EDW1-3 z podgrupy 54, 56, 57 i 58, rozliczanych tylko na listach dodatkowych nieregularnych Dotyczy świadczeniobiorców z podobszaru kadrowego EEW1-5 z podgrupy 51, 52 i RR, rozliczany na 10 każdego miesiąca z góry Dotyczy świadczeniobiorców z podobszaru kadrowego EEW1-5 z podgrupy 53 i 55, Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 15 z 399

16 E3 E4 E5 E6 F1 F2 F3 G1 G2 G3 99 Pł.nieregularne WBEE Św. 10 z góry WBEE Z Św. 01 z góry WBEE Z Pł. niereg. WBEE Z Świad.10 z góry WBEF Świad.01 z góry WBEF Pł.nieregularne WBEF Świad.10 z góry WBEG Świad.01 z góry WBEG Pł.nieregularne WBEG Nie rozliczane-prac. rozliczany na 01 każdego miesiąca z góry Dotyczy świadczeniobiorców z podobszaru kadrowego EEW1-5 z podgrupy 54, 56, 57 i 58, rozliczanych tylko na listach dodatkowych nieregularnych Dotyczy świadczeniobiorców z podobszaru kadrowego EEWZ z podgrupy 51, 52 i RR, rozliczany na 10 każdego miesiąca z góry Dotyczy świadczeniobiorców z podobszaru kadrowego EEWZ z podgrupy 53 i 55, rozliczany na 01 każdego miesiąca z góry Dotyczy świadczeniobiorców z podobszaru kadrowego EEWZ z podgrupy 54, 56, 57 i 58, rozliczanych tylko na listach dodatkowych nieregularnych Dotyczy świadczeniobiorców z podobszaru kadrowego EFW1-3 z podgrupy 51, 52 i RR, rozliczany na 10 każdego miesiąca z góry Dotyczy świadczeniobiorców z podobszaru kadrowego EFW1-3 z podgrupy 53 i 55, rozliczany na 01 każdego miesiąca z góry Dotyczy świadczeniobiorców z podobszaru kadrowego EFW1-3 z podgrupy 54, 56, 57 i 58, rozliczanych tylko na listach dodatkowych nieregularnych Dotyczy świadczeniobiorców z podobszaru kadrowego EGW1-3 z podgrupy 51, 52 i RR, rozliczany na 10 każdego miesiąca z góry Dotyczy świadczeniobiorców z podobszaru kadrowego EGW1-3 z podgrupy 53 i 55, rozliczany na 01 każdego miesiąca z góry Dotyczy świadczeniobiorców z podobszaru kadrowego EGW1-3 z podgrupy 54, 56, 57 i 58, rozliczanych tylko na listach dodatkowych nieregularnych Dotyczy podobszarów E1WP, E2WP, E3WP, E4WP, E5WP, E6WP, E7WP, E8WP, E9WP, EAWP, EBWP, ECWP, EDWP, EEWP, EFWP I EGWP z grupy 1 nie rozliczane dotyczy pracowników własnych WBE Administrator danych kadrowych Pracownik własny, który zajmuje się danym świadczeniobiorcą, będzie zarejestrowany jako administrator kadrowy dla tego numeru osobowego. Pozwoli to na łatwe przypisanie uprawnień do danych świadczeniobiorców oraz ich zmianę w czasie. Wykorzystywany do tego będzie klucz organizacyjny zawierający identyfikator administratora. Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 16 z 399

17 2.2.8 Zakresy numerów osobowych W systemie tworzy się zakres numeracji świadczeniobiorców zależny od ich grupy. Oddzielnie można np. numerować emerytów/rencistów, innych świadczeniobiorców oraz pracowników własnych. Numeracja będzie nadawana automatycznie. Dla emerytów/rencistów numer osobowy będzie także fragmentem numeru świadczenia (po uzupełnieniu go o jego rodzaj). Przewidziane zakresy numerów osobowych: Grupa Zakres od Zakres do 1 Pracownicy WBE Świadczeniobiorcy główni Świadczeniobiorcy pozostali Alimentobiorcy Na czas migracji automatyczne nadawanie numerów zostanie wyłączone dla grupy 5. Zostaną przygotowane numery obecnych świadczeń poprzedzone przedrostkiem biura od 01 do 16. Po migracji automatyczne nadawanie numerów zostanie włączone i dla grupy 5 zostanie ustawiony numer startowy Dla wszystkich pozostałych grup numery będą nadawane automatycznie również w trakcie migracji. Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 17 z 399

18 3 PROCESY 3.1 Uczestnicy procesów Grupa Pracownicy kancelarii PK Pracownicy informacji Pracownik sekcji przetwarzania informacji Pracownicy emerytalno -rentowi Pracownik emerytalno-rentowy obsługujący braki Pracownik pionu głównego księgowego Aprobant Aprobant 2 stopnia Dyrektor, Z-ca dyrektora PI Kod uczestnika PSPI B PGK APR APR2 DYR Rola Inicjuje wnioski przychodzące pocztą tradycyjną oraz pocztą elektroniczną, dokonuje dystrybucji dokumentów źródłowych dla, uczestniczy w procesach wysyłki dokumentów Przyjmuje interesantów zgłaszających się do WBE osobiście, inicjuje niezbędne wnioski dla załatwienia sprawy, udziela informacji, wydaje potwierdzenia złożenia dokumentów Odpowiada za tworzenie raportów będących podstawą tworzenia wniosków systemowych i kontroluje ich realizację, odpowiada za prawidłowość procesu przetwarzania informacji w systemie. Wprowadzanie wszelkich zmian - dotyczących właściwych dla danego świadczeń - wynikających z napływających wniosków i wniosków systemowych, tworzenie niezbędnej dokumentacji przeprowadzanych operacji (decyzje, pisma, notatki) Załatwianie spraw, które nie mogą być przypisane bezpośrednio dla żadnego lub zleconych przez Dyrektora Uczestniczy w wymianie danych z przy obsłudze płatności,które odbywają się poza systemem (depozyty, egzekucje) Kontrola i aprobata wprowadzanych przez bieżących zmian świadczeń przypisanych dla danego aprobenta 1 stopnia. Kontrola i aprobata świadczeń pierwszorazowych i innych istotnych zmian w świadczeniach bieżących oraz aprobata niezbędnej dokumentacji dotyczącej wprowadzanych zmian oraz podpisywanie decyzji pozytywnych dotyczących przypisanych świadczeniobiorców Akceptacja decyzji pierwszorazowych oraz istotnych innych decyzji głównie odmownych, rozstrzyganie sposobu i trybu załatwienia skarg i wniosków 4 ZDARZENIA I CZYNNOŚCI DODATKOWE 4.1 Zdarzenia dotyczące emerytów/rencistów i świadczeniobiorców Zdarzenia dotyczące emerytów/rencistów i świadczeniobiorców będą automatycznie generowane podczas akceptacji odpowiednich wniosków lub podczas wstępnego wprowadzenia danych świadczeniobiorcy Rejestracja W celu przetwarzania dowolnego wniosku należy zarejestrować podstawowe dane przyszłego świadczeniobiorcy. Rejestracja jego danych będzie odbywała się za pomocą interfejsu webowego. Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 18 z 399

19 4.1.2 Wyrejestrowanie W przypadku śmierci emeryta, świadczeniobiorcy lub zaprzestania wypłat świadczeń należy zmienić status świadczeniobiorcy Ponowna rejestracja Z tego zdarzenia należy skorzystać w przypadku konieczności ponownej rejestracji świadczeniobiorcy Zdarzenie dotyczące wniosków i pism Rejestracja wniosku Pracownik informacji lub kancelarii (w przypadku wniosków dostarczanych pocztą) dokonuje rejestracji nagłówka wniosku (rodzaj wniosku, nazwisko i imię wnioskodawcy, numer PESEL wnioskodawcy oraz numer świadczenia o ile nie jest to świadczenie pierwszorazowe). Pracownik kancelarii nadaje wprowadzonym wnioskom datę wpływu. Dla wniosków o świadczenia pierwszorazowe nadawany jest automatycznie numer takiego świadczenia. Z wnioskiem jest kojarzone świadczenie o określonym numerze. Numer świadczenia jest numerem osobowym emeryta/rencisty. Warunkiem rejestracji wniosku jest wcześniejsza rejestracja emeryta/rencisty oraz innych świadczeniobiorców, których ten wniosek dotyczy Wysłanie pisma(decyzji) Podczas zdarzenia wysłania pisma(decyzji) pracownik kancelarii podaje datę oraz formę wysłania pisma, Data wysłania decyzji kasuje monitorowanie dla wniosku oraz zamyka wniosek Wprowadzenie potwierdzenia odbioru Po otrzymaniu potwierdzenia odebrania pisma, do systemu wpisywana jest data odebrania. Kasuje to wszystkie monitorowania terminów związanych z tym pismem Zmiana statusu wniosku Zmiany statusu wniosku związane są z procesem jego przetwarzania i akceptacji. To zdarzenie będzie oparte na SAP Workflow i korzystać będzie ze zdefiniowanej struktury organizacyjnej. 4.3 Zdarzenia dotyczące pracowników własnych Pracownicy właśni będą zatrudniany klasyczną metodą za pomocą transakcji PA Zatrudnienie pracownika własnego Zdarzenie zatrudnienie pracownika WBE V1 będzie ustawiało status zatrudnienia pracownika na 3-Aktywny oraz będzie wywoływało następującą sekwencję infotypów: Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 19 z 399

20 Infotyp V1 Zatrudnienie pracownika WBE 0000 Zdarzenia 0001 Przypisanie organizacyjne 0002 Dane osobowe 0105 Komunikacja Wywołane z podtypem Zwolnienie pracownika własnego Zdarzenie zwolnienie pracownika WBE V2 będzie ustawiało status zatrudnienia pracownika na 0-Nieaktywny oraz będzie wywoływało następującą sekwencję infotypów: Infotyp V2 Zwolnienie pracownika WBE 0000 Zdarzenia 0001 Przypisanie organizacyjne Ponowne zatrudnienie pracownika własnego Zdarzenie ponowne zatrudnienie pracownika WBE V3 będzie ustawiało status zatrudnienia pracownika na 3- Aktywny oraz będzie wywoływało następującą sekwencję infotypów: Infotyp V3 Ponowne zatrud. prac. WBE 0000 Zdarzenia 0001 Przypisanie organizacyjne 0002 Dane osobowe 0105 Komunikacja Wywołane z podtypem Czynności dodatkowe w obszarze kadrowym Czynności dodatkowe to działania wykonywane przez użytkowników systemu. Poniżej opisano czynności, które występują w opisanych procesach. Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 20 z 399

21 4.4.1 Utworzenie stanowiska Dla zatrudnianego pracownika własnego należy utworzyć stanowisko. Za pomocą transakcji PPOME tworzone jest stanowisko z referencją do funkcji i jednostki organizacyjnej Zgłoszenie/wyrejestrowanie emeryta/rencisty, świadczeniobiorców do/z ubezpieczenia ZUS Po ustaleniu prawa do emerytury/renty, rejestracji członków rodziny należy przesłać raport zgłoszeniowy do ZUS. Do generowania dokumentów wykorzystywana jest transakcja RPA301, która generuje dokumenty zgłoszeniowe (ZZA, ZIUA, ZWUA, ZCNA) w formacie xml. Szczegółowy opis raportów ZUS znajduje się w rozdziale raporty Czynności dodatkowe w obszarze płacowym Zmiana statusu rozliczenia listy płac Rekord sterujący tworzony jest dla każdego obszaru rozliczenia listy płac i nosi jego nazwę. Określa on okres rozliczeniowy, okres zmian danych podstawowych emerytów/ rencistów/ świadczeniobiorców, datę wypłaty, konieczność korekty wstecznej oraz dodatkowo identyfikuje, jak daleko wstecz można przeliczać świadczenia. Dane podstawowe mające wpływ na wynik rozliczenia wypłat nie mogą być tworzone, ani zmieniane w trakcie przeliczania wypłat tworzenia wyniku listy płac. Program rozliczania wypłat odczytuje te dane w celu utworzenia wyniku i ich zmiana w tym czasie mogłaby prowadzić do niespójności bazy danych. Jednocześnie lista wypłat nie może być rozliczana w czasie, gdy możliwa jest zmiana danych osoby rozliczanej, np.: zmieniany jest numer konta. Rekord sterujący kontroluje, aby powyższe zasady były spełnione. Prawidłowo wykonana procedura rozliczania wypłat kontrolowana jest przez statusy rekordu sterującego. Są to więc statusy listy płac. System R/3 dopuszcza pewną, określoną sekwencję statusów. Związek między statusem rekordu sterującego a funkcjami w menu Rozliczanie listy płac. Funkcja w menu-status rekordu sterującego: Symulacja - niezależnie od statusu rekordu sterującego możliwe jest testowe uruchomienie przeliczenia wynagrodzenia Zatwierdzenie rozliczenia - zatwierdzone dla listy płac Rozpoczęcie rozliczenia - program rozliczenia listy płac jest uruchamiany i status rekordu sterującego pozostaje bez zmian. Kontrola wyniku - kontrola wyników listy płac. Korekty - zatwierdzone dla korekty Koniec rozliczania - koniec listy płac Zatwierdzenie rozliczenia / zatwierdzone dla listy płac W celu rozliczania listy płac i uzyskania wyników konieczne jest ustawienie tego statusu rekordu sterującego (listy płac). Po wybraniu tego statusu niemożliwe jest wprowadzanie danych istotnych dla listy płac do przeszłości oraz aktualnego okresu rozliczeniowego. Wprowadzanie zmian w przyszłości jest dozwolone. Wybranie tej funkcji powoduje również zwiększenie numeru okresu w Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 21 z 399

22 rekordzie sterującym o jeden, jeżeli poprzednim statusem był koniec listy płac lub nowy rekord sterujący. Kontrola wyników / kontrola listy płac Wybranie tej funkcji powoduje zablokowanie możliwości wprowadzania zmian danych osób rozliczanych w przeszłości i w okresie aktualnym. Niemożliwe jest również rozliczanie listy płac i zapamiętywanie jej wyników. W statusie tym sprawdzane są wyniki rozliczenia pod względem merytorycznym, np. księgowanie, zestawienie zbiorcze funduszu, listki płacowe osób rozliczanych, zestawienia gotówki i przelewów. Korekty / zatwierdzone dla korekty Wybranie tej funkcji powoduje dopuszczenie wprowadzania zmian w danych osób rozliczanych danego obszaru rozliczania listy płac. Wybranie tej funkcji jest konieczne w przypadku, gdy osoba rozliczana został odrzucony z rozliczania listy płac lub w rozliczeniu stwierdzono błędy. W celu ukończenia fazy korekty konieczne jest ponowne zatwierdzenie obszaru do rozliczenia. Ponowne zatwierdzenie do rozliczenia nie powoduje zwiększenia licznika okresu. Koniec rozliczania / koniec listy płac Funkcja ta spowoduje, że będzie możliwe wprowadzanie wszelkich danych osób rozliczanych, zarówno w przeszłości, teraźniejszości jak i przyszłości. Nie można wykonać tej funkcji dopóki nie zakończy się sukcesem rozliczenie wszystkich osób rozliczanych z danego obszaru rozliczania listy płac. Nie zwiększa się licznik okresu Przelewy świadczeń, komornicy W SAP Przelewy świadczeń na konta osób rozliczanych oraz przelewy dotyczące potrąceń na rzecz instytucji zewnętrznych (np. komornicy) dokonywane są w formie elektronicznej. Plik ze świadczeniami importowany jest przez operatora aplikacji bankowej. Odbiorcami przelewów generowanych z modułu HR są: Emeryci/renciści, świadczeniobiorcy świadczenia netto odbiorcy potrąceń, np. komornicy, osoby alimentowane, organy emerytalne i inne uprawnione instytucje Generowanie przelewów wymaga zarejestrowania konta/kont bankowych dla świadczeniobiorcy oraz skojarzenia potrąceń komorniczych/ alimentacyjnych z kontem odbiorcy przed produktywnym rozliczeniem listy płac. Generowanie pliku przelewy jest procesem dwuetapowym. Program wstępny KND tworzący paczkę przelewu w SAP Program generujący plik wyjściowy o ustalonym formacie Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 22 z 399

23 Program wstępny KND Program wstępny KND umożliwia generowanie paczek przelewów dla wskazanej grupy osób rozliczanych i dla wskazanego składnika wynagrodzenia. Możliwe jest osobne generowanie paczek przelewów dla składnika wypłaty netto osób rozliczanych oraz dla składników potrąceń komorniczych/ alimentacyjnych Dokumenty rozliczeniowe ZUS, dokumenty podatkowe, zaświadczenia W ramach standardowej funkcjonalności SAP dostarcza narzędzia raportowe umożliwiające generowanie wymaganych dokumentów: Dokumenty rozliczeniowe ZUS Dokumenty podatkowe Zaświadczenia Dokumenty rozliczeniowe ZUS Po zakończeniu rozliczenia wypłaty na początku następnego miesiąca należy wykonać wszelkie niezbędne raporty dla ZUS. W wyniku uruchomienia funkcjonalności tworzenia formularzy rozliczeniowych ZUS uzyskujemy pliki w formacie KEDU, które w następnym kroku mogą być wczytane do programu Płatnika. Dokumenty rozliczeniowe ZUS dostępne są w transakcji HRREPPL, która dodatkowo umożliwia generowanie dokumentów zgłoszeniowych oraz dokumentów podatkowych. Podczas tworzenia dokumentów rozliczeniowych ZUS możliwe jest: Określenie okresu generowania dokumentów Selekcja świadczeniobiorców Wybór generowanych dokumentów Wybór ścieżki generowania dokumentów Dokumenty można generować testowo lub produktywnie. Produktywne generowanie dokumentów zapisuje w archiwum informacje o generowanych dokumentach ze wskazaniem nr osobowego. Możliwe jest przeglądanie archiwum oraz w razie konieczności usuwanie archiwum z wybranego okresu dla wybranych numerów osobowych Dokumenty podatkowe SAP umożliwia generowanie standardowych dokumentów PIT na postawie rozliczonych List płac. Formularze podatkowe są aktualizowane przez SAP i są zgodne z aktualnie obowiązującymi formularzami w danym roku. Standardowo możliwe jest wygenerowanie następujących dokumentów PIT: PIT 11 PIT 8C Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 23 z 399

24 IFT1 Dodatkowo należy założyć: PIT 11A/40A Zaświadczenia : Zaświadczenie o zarobkach to raport pozwalający przedstawić świadczenie jakie osoba rozliczana uzyskała w żądanym okresie czasu. Raport tworzony jest w połączeniu z funkcją korespondencji seryjnej programu MS Word zgodnie z załączonym wzorcem raportu RPY004. Raport wynikowy zawiera informacje: Średnia kwota brutto, Średnia kwota netto Kwota zajęć komorniczych/ alimentacyjnych Kontrola wyników rozliczenia Po uzgodnieniu wszystkich naliczeń osoba naliczająca płace dokonuje wydruku list płac w podziale na istniejące komórki organizacyjne z miejscem na podpisy osób odpowiedzialnych za: sporządzenie, sprawdzenie pod względem formalno-rachunkowym, sprawdzenie pod względem merytorycznym zatwierdzenie kwoty do wypłaty Uruchomienie rozliczenia listy płac Rozliczenie listy płac może zostać wykonane jako symulacja lub jako rozliczenie produktywne. Jeżeli rozliczenie zostanie wykonane, jako symulacja wówczas wyniki rozliczenia nie zapisują się w systemie i są widoczne tylko na ekranie. Symulacja rozliczenia pozwala ona na przeliczenie wypłaty za okres bez dokonywania wpisów do wyniku rozliczenia listy płac. Symulacja zapisywana jest tylko w pamięci systemowej co powoduje że po wyjściu z protokołu rozliczenia symulacyjnego wyniki zostają usunięte z systemu. Symulacja może być wykonywana wielokrotnie za dowolne okresy rozliczenia. W przypadku rozliczenia produktywnego wyniki rozliczenia zostają zachowane w systemie co umożliwia ich późniejsze raportowania. Rozliczenie listy płac może dotyczyć listy głównej, listy dodatkowej lub listy korekcyjnej Główne listy płac Aby wykonać produktywne rozliczenie listy płac należy odpowiednio ustawić status rekordu sterującego (opisane wcześniej jako czynność dodatkowa). W trakcie rozliczenia listy płac mogą zostać wykonane następujące czynności pomocnicze : Wyświetlanie listy numerów odrzuconych Klucz wyszukiwania W zawiera listę wszystkich numerów osobowych odrzuconych w ostatnim rozliczeniu listy płac. Aby wyświetlić zawartość klucza wyszukiwania W należy: Wybrać z menu: Kadry i płace -> Lista płac -> Narzędzia -> Rekord sterujący Wybrać obszar listy płac Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 24 z 399

25 Wybrać funkcję Wyświetlanie Wybrać funkcję Błędne numery osobowe Uruchamianie listy płac z kluczem wyszukiwania W Aby uruchomić listę płac z kluczem wyszukiwania W należy: Wybrać z menu Kadry i płace -> Lista płac -> Rozliczanie -> Rozpoczęcie rozliczania Wybrać funkcję Klucze wyszukiwania Wybrać klucz wyszukiwania W Jeżeli w polu Korekta listy płac ustawimy wartość X, zostaną wybrane numery osobowe do korekty. Określić pozostałe parametry programu rozliczającego i uruchomić rozliczenie Usuwanie wyników rozliczenia Jeżeli omyłkowo zostały już stworzone wyniki listy płac, to istnieje możliwość ich wykasowania. Można wykasować tylko ostatni wynik rozliczenia. Po jego usunięciu poprzedni staje się ostatnim. Wszystkie przeliczenia wsteczne wykonane w danym okresie rozliczeniowym związane są z tym rozliczeniem. Oznacza to tyle, że również są usuwane. Jeżeli zostało już wykonane księgowanie, przelew lub, jeżeli w systemie produkcyjnym okres rozliczeniowy został zamknięty, to nie jest możliwe usunięcie wyników. Aby usunąć wyniki listy płac dla osoby rozliczanej należy: Wybrać z menu Kadry i płace -> Lista płac -> Narzędzia -> Wyniki rozliczenia -> Usuwanie Podać numer osobowy Wykonać funkcję Uruchom System wyświetla listę ostatnich wyników W celu usunięcia wybrać funkcję Usuń Wybór należy potwierdzić funkcją Tak. Po wykonaniu powyższej procedury system wykona następujące działania: Z tabeli wyników zostanie usunięty ostatni wynik rozliczenia. Status osoby rozliczanej dla listy płac przechowywany w typie informacji 0003 zostanie dostosowany Dodatkowe listy płac Lista dodatkowa może być rozliczona po zamknięciu głównej listy płac (Rekord sterujący ustawiony na statusie Koniec rozliczenia ) i tylko z datą wypłaty wypadającą później niż data płatności rozliczonej listy głównej. Lista dodatkowa nie uwzględnia danych czasu pracy, danych płacy podstawowej, odczytuje dane jedynie z poprzednich wyników listy płac oraz typu informacji 0657 (fundusz bezosobowy) i 0267 (Płatności dodatkowa lista płac). Lista dodatkowa nie wykonuje korekt poprzednich list płac. Można ją zastosować, np. do wypłaty nagród, odpraw bądź innego składnika wynagrodzenia w określonej wysokości, nie wynikającego z czasu pracy. W systemie produkcyjnym dodatkowe listy płac nie mogą być uruchamiane na okres, który został już zatwierdzony do rozliczenia. Jest to związane z zachowaniem kolejności list płac. W związku z tym w celu przeliczenia dodatkowej listy płac należy wybrać z menu funkcję Symulacja, a następnie na ekranie raportu rozliczającego wynagrodzenia wyłączyć parametr Przebieg testowy. Po uzupełnieniu pozostałych danych możliwe jest uzyskanie wyniku listy płac. Zarejestrowane dane niezbędne dla rozliczenia dodatkowej listy płac : Składniki płacowe Data wypłaty Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 25 z 399

26 Rodzaj listy A oraz identyfikator listy Dla list dodatkowych rejestrowane są następujące grupy składników płacowych: Wypłaty świadczeń (ekwiwalentów) Premie, nagrody Odprawy, Inne nie związane z czasem pracy Korygujące listy płac Lista korygująca koryguje wyniki poprzednich list płac w zakresie premii, dodatków, godzin nadliczbowych, świątecznych, nocnych. Można ją zastosować do wyrównania wynagrodzenia wcześniej niż w kolejnej głównej liście płac. Lista korygujące rozliczana jest w SAP jako lista typu B. Listy korygujące stosuje się tylko wtedy, gdy korygowane dane muszą zostać rozliczone wcześniej niż w następnej głównej liście płac. Lista korygująca może być wykonana tylko po zamknięciu okresu rozliczeniowego (status rekordu sterującego Koniec rozliczenia ). Jeżeli okres rozliczeniowy nie został zamknięty wówczas możliwe jest skorygowanie danych podstawowych i ponowne rozliczenie bieżącego okresu. Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 26 z 399

27 5 KARTOTEKI TYPY INFORMACJI Dane emerytów/rencistów oraz innych świadczeniobiorców będą przechowywane w systemie jako dane pracowników. Taki pracownik(emeryt, świadczeniobiorca) jest identyfikowany za pomocą ośmiocyfrowego numeru. Ten numer będzie także numerem teczki z dokumentami danego emeryta/rencisty. Wszystkie informacje związane z pracownikami / świadczeniobiorcami przechowywane są w typach informacji. Typ informacji (infotyp) jest to zbiór danych jednego rodzaju o pracowniku/świadczeniobiorcy (emerycie/renciście). System zawiera kilkadziesiąt zdefiniowanych typów informacji, np.: IT0001 przypisanie organizacyjne, IT0002 dane osobowe, IT0006 adresy, IT0014 płatności okresowe, IT0021 dane rodzinne. Bardzo ważną cechą typu informacji są zależności czasowe. Każda informacja zapisywana w infotypach musi mieć określoną początkową i końcową datę obowiązywania. Istnieje w ten sposób możliwość powiązania danych z okresem ich występowania bez konieczności usuwania ich. Daje to możliwość przechowywania pełnej informacji o emerycie. Są trzy rodzaje zależności czasowych: 1 Typ informacji nie może zawierać przerw czasowych i okresy ważności nie mogą się nakładać. 2 Typ informacji może zawierać przerwy czasowe, ale okresy ważności nie mogą się nakładać. 3 Typ informacji może zawierać przerwy czasowe i okresy ważności mogą się nakładać. Typ informacji może zawierać podtypy. Dzieje się tak wówczas, gdy informacje zawarte w danym infotypie możemy podzielić na rodzaje. Przykładami takich infotypów są: IT0006 adresy podtypami są różne rodzaje adresów, np.: adres stałego zameldowania, adres zamieszkania, adres do korespondencji itp., IT0021 dane rodzinne podtypy tworzą rodzaje członków rodziny, np.: dziecko, współmałżonek, matka, dziadek itp., IT0185 dokumenty tożsamości podtypami są rodzaje dokumentów, np.: dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, legitymacja pracownicza itp., 5.1 Infotypy standardowe Numer 0000 Zdarzenia 0001 Przypisanie organizacyjne 0002 Dane osobowe 0004 Niepełnosprawność 0006 Adresy 0007 Planowany czas pracy 0008 Wynagrodzenie podstawowe 0009 Dane banku 0011 Zewnętrzne przelewy bankowe Opis Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 27 z 399

28 0014 Okresowe płatności i potrącenia 0015 Dodatkowe płatności i potrącenia 0019 Monitorowanie terminów 0021 Dane rodzinne 0032 Poprzedni numer osobowy 0081 Służba wojskowa 0105 Komunikacja 0185 Dokumenty tożsamości 0267 Płatności jednorazowe dodatkowa lista płac 0413 Dane podatkowe 0515 Ubezpieczenie społ Inne dane ubezpieczenia społ IT0000 Zdarzenia Typ informacji 0000 określa status świadczeniobiorcy/pracownika. Infotyp nie będzie obsługiwany przez (będzie tworzony automatycznie), ale musi istnieć w całym okresie od daty zarejestrowania pracownika/świadczeniobiorcy do nieskończoności. W danym momencie pracownik/ świadczeniobiorca musi mieć dokładnie jeden aktualny rekord w IT Zdarzenia LP Opis pola Czy obowiązkowe Wartość 1 Rodzaj zdarzenia TAK Słownik 2 Powód zdarzenia TAK Słownik 3 Status zatrudnienia Ustawia system Słownik 4 Stanowisko NIE 5 Obszar kadrowy TAK Słownik 6 Grupa TAK Słownik 7 Podgrupa TAK Słownik Opis słowników: Zawartość pól: obszar kadrowy, grupa, podgrupa, stanowisko, wynika z punktów opisujących strukturę organizacyjną. Status zatrudnienia słownik Kod Nazwa 0 Nieaktywny 3 Aktywny Status zatrudnienia to pole automatycznie ustawiane przez system, wynikające z rodzaju zdarzenia. Będą wykorzystywane jedynie 2 statusy zatrudnienia 0 i 3. Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 28 z 399

29 5.1.2 IT0001 Przypisanie organizacyjne Typ informacji 0001 określa miejsce pracownika/świadczeniobiorcy w strukturze organizacyjnej, jego przypisanie do jednostki gospodarczej, biura, wydziału, a w przypadku pracowników również do jednostki organizacyjnej i stanowiska. Typ informacji 0001 musi istnieć w całym okresie od daty zarejestrowania pracownika/świadczeniobiorcy do nieskończoności. W danym momencie pracownik/ świadczeniobiorca musi mieć dokładnie jeden aktualny rekord w IT Przypisanie organizacyjne LP Opis pola Czy obowiązkowe Wartość 1 Jednostka gospodarcza TAK Ustawiane przez system 2 Obszar kadrowy TAK Słownik 3 Podobszar kadrowy TAK Słownik 4 Grupa (zmiana nazwy pola z TAK Słownik Grupa pracowników ) 5 Podgrupa (zmiana nazwy pola TAK Słownik z Podgrupa pracowników ) 6 Obszar rozliczania listy płac TAK Słownik 7 Typ osoby (zmiana nazwy pola TAK Słownik z typ umowy ) 8 Stanowisko TAK tylko dla Wartości wypełniane na podstawie danych ze grupy 1 struktury organizacyjnej Ukryte dla grup 5 i 6 9 Jednostka organizacyjna TAK tylko dla grupy 1 Ukryte dla grup 5 i 6 10 Administrator (zmiana nazwy pola z Administrator danych podstawowych HR) TAK tylko dla grup 5 i 6, Ukryte dla grupy 1 Wartości wypełniane na podstawie danych ze struktury organizacyjnej Słownik 11 Klucz organizacyjny TAK Dodatkowe pole grupujące pracowników/świadczeniobiorców do ustawienia uprawnień tworzone automatycznie na podstawie pola Administrator Opis słowników: Zawartość pól: jednostka gospodarcza, obszar kadrowy, podobszar kadrowy, grupa, podgrupa, Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 29 z 399

30 obszar rozliczania listy płac, stanowisko, jednostka organizacyjna, wynika z punktów opisujących strukturę organizacyjną. Kod Typ osoby słownik ER wojsk ER sędzia ER prokurat ER fun. SKW ER fun. SWW Up.woj.-ER Up.woj-b.up Up.fun.-ER Up.fun-b.up Up. Sędzia Up.Prokurat Żoł. Czynny Żoł. Weteran Żoł.wet.posz Funk. Czynny Funk.weteran Fun.wet.posz R1 R1 z tyt. wieku R2 R2 z tyt. nauki R3 R3 z tyt. inwalidztwa R4 R4 z tyt. aliment. R5 R5 z tyt. wych. m. dzieci R6 R6 z tyt. inne Pracownik Nazwa (15 znaków) Wartości 10 do 72 zostały przewidziane dla grupy 5, wartości R1 do R6 dla grupy 6 i 7, a wartość 99 przewidziana została dla grupy IT0002 Dane osobowe Dane osobowe świadczeniobiorców/pracowników przechowywane są w infotypie Obsługa tego typu informacji przebiega z wykorzystaniem mechanizmu wglądów. Dane, o które rozszerzono typ informacji 0002 przechowywane są w typie informacji Dane przechowywane w typie informacji 0558 wymagane są przez przepisy Dane osobowe LP Opis pola Czy obowiązkowe Wartość 1 Zwrot grzecznościowy TAK Słownik 2 Nazwisko TAK Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 30 z 399

31 3 Nazwisko rodowe NIE 4 Imię TAK 5 Drugie imię NIE 6 Imię ojca NIE 7 Imię matki NIE 8 Data urodzenia TAK 9 Miejsce urodzenia TAK 10 Data zgonu TAK Domyślnie Przyczyna zgonu NIE Słownik 12 Śmierć z powodu czynu karalnego NIE Checkbox 13 Śmierć w wyniku działań wojennych NIE Checkbox 14 Obywatelstwo TAK Słownik Domyślnie PL 15 Centrum interesów życiowych (zmiana NIE nazwy pola Kraj urodzenia) Słownik Domyślnie PL 16 Stopień wojskowy na korespondencji NIE Słownik TAK/NIE domyślnie NIE wprowadzenie wartości TAK będzie skutkowało wydrukiem stopnia wojskowego z IT0081 na wszystkich pismach, decyzjach dla świadczeniobiorcy 17 PESEL NIE*) 18 NIP NIE*) Opis słowników: Na podstawie pola Zwrot grzecznościowy określana jest płeć pracownika. W systemie zdefiniowano następujące zwroty grzecznościowe: Zwrot grzecznościowy słownik Nazwa M Pan K Pani Przyczyna zgonu słownik Nazwa 01 Śmierć nie związana ze służbą Śmierć w zw. z wyk. zadań służbowych 02 na terenie kraju Śmierć w zw. z wyk. zadań służbowych 03 poza granicami kraju *) Dane wprowadzane w pola NIP oraz PESEL będą miały włączoną zgodną z powszechnie przyjętą kontrolę formatu danych. W momencie, gdy użytkownik wprowadzi do systemu numer PESEL, który już raz został użyty, system wyświetli komunikat ostrzeżenia. Na podstawie Przyczyny zgonu dla rent rodzinnych będą podpowiadane odpowiednie świadczenia oraz rozliczenie zarobkowania. Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 31 z 399

32 5.1.4 IT0004 Niepełnosprawność Infotyp ten jest przeznaczony do przechowywania danych o niepełnosprawności świadczeniobiorców. Możliwość występowania wielu wpisów w tym samym czasie (2 grupy, pierwsza ze służbą, druga bez) Niepełnosprawność LP Opis pola Czy obowiązkowe Wartość 1 Początek TAK Data 2 Koniec TAK Data 3 Grupa inwalidzka (zmiana nazwy pola z Grupa TAK Słownik niepełnosprawności) 4 Związek inwalidztwa ze służbą (zmiana nazwy pola TAK/NIE w zależności od Słownik z Rodzaj niepełnosprawności) grupy inwalidzkiej 5 Data badania kontrolnego (zmiana nazwy pola z NIE Data Data końca legitymacji) 6 WKL/ZUS (zmiana nazwy pola z Urząd wydający) TAK Słownik 7 Data wydania orzeczenia (zmiana nazwy pola z TAK Data Data zaśw. Niepełnospr.) 8 Numer orzeczenia (zmiana nazwy pola z Numer TAK Pole tekstowe referencyjny) 9 Link do orzeczenia NIE Grupa inwalidzka słownik Kod Opis (20 znaków) 10 I grupa inwalidzka (ustala świadczenie) 20 II grupa inwalidzka (ustala świadczenie) 30 III grupa inwalidzka (ustala świadczenie) 01 Cał.niezd.pr.i s.egz (ZUS, bez wpływu na świadczenie) 02 Cał.niezd. do pracy (ZUS, bez wpływu na świadczenie) 03 Cz.niezd. do pracy (ZUS, bez wpływu na świadczenie) Związek inwalidztwa ze służbą słownik Kod grupy Opis (20 znaków) Kod związku inwalidztwa ze służbą Opis (20 znaków) 10 I grupa inwalidzka 10 Ogólny stan zdrowia 10 I grupa inwalidzka 11 W zw.ze służbą wojs. 10 I grupa inwalidzka 12 Odszkodowawczy 20 II grupa inwalidzka 20 Ogólny stan zdrowia 20 II grupa inwalidzka 21 W zw.ze służbą wojs. 20 II grupa inwalidzka 22 Odszkodowawczy 30 III grupa inwalidzka 30 Ogólny stan zdrowia Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 32 z 399

33 30 III grupa inwalidzka 31 W zw.ze służbą wojs. 30 III grupa inwalidzka 32 Odszkodowawczy Kod Skrót Opis Adres 01 CWKL- WARSZAWA 02 RWKL- BYDGOSZCZ RWKL- 03 KRAKÓW 04 RWKL- WARSZAWA RWKL- 05 WROCŁAW 06 SWKL- WARSZAWA 07 TWKL- BYDGOSZCZ 08 TWKL-DĘBLIN 09 TWKL-EŁK 10 TWKL- GDAŃSK 11 TWKL- GLIWICE 12 TWKL- KOŁOBRZEG TWKL- 13 KRAKÓW 14 TWKL- LEGIONOWO 15 TWKL-LUBLIN 16 TWKL-ŁÓDŹ 17 TWKL- POZNAŃ 18 TWKL- PRZEMYŚL 19 TWKL- SZCZECIN 20 TWKL- WARSZAWA Centralna Wojskowa Komisja Lekarska - Warszawa Rejonowa Wojskowa Komisja Lekarska - Bydgoszcz Rejonowa Wojskowa Komisja Lekarska Kraków Rejonowa Wojskowa Komisja Lekarska Warszawa Rejonowa Wojskowa Komisja Lekarska Wrocław Stołeczna Wojskowa Komisja Lekarska Warszawa Terenowa Wojskowa Komisja Lekarska Bydgoszcz Terenowa Wojskowa Komisja Lekarska Dęblin Terenowa Wojskowa Komisja Lekarska Ełk Terenowa Wojskowa Komisja Lekarska Gdańsk Terenowa Wojskowa Komisja Lekarska Gliwice Terenowa Wojskowa Komisja Lekarska Kołobrzeg Terenowa Wojskowa Komisja Lekarska Kraków Terenowa Wojskowa Komisja Lekarska Legionowo Terenowa Wojskowa Komisja Lekarska Lublin Terenowa Wojskowa Komisja Lekarska Łódź Terenowa Wojskowa Komisja Lekarska Olsztyn Terenowa Wojskowa Komisja Lekarska Poznań Terenowa Wojskowa Komisja Lekarska Przemyśl Terenowa Wojskowa Komisja Lekarska Szczecin KOSZYKOWA 78 POWSTAŃCÓW WARSZAWY 5 MONTELUPICH 3/28 KOSZYKOWA 78 WAIGLA 5 KOSZYKOWA 78 POWSTAŃCÓW WARSZAWY 5 SZPITALNA 2 KOŚCIUSZKI 2 POLANKI 113 GEN.ANDERSA 47 JEDNOŚCI NARODOWEJ 7 MONTELUPICH 3/28 ZEGRZYŃSKA 8 ALEJE RACŁAWICKIE 44 ŻEROMSKIEGO 113A SZYLINGA 2 SŁOWACKIEGO 85 PIOTRA SKARGI 34 KOSZYKOWA 78 Miejscowość i kod pocztowy WARSZAWA BYDGOSZCZ KRAKÓW WARSZAWA WROCŁAW WARSZAWA BYDGOSZCZ DĘBLIN EŁK GDAŃSK GLIWICE KOŁOBRZEG KRAKÓW LEGIONOWO LUBLIN ŁÓDŹ POZNAŃ PRZEMYŚL SZCZECIN WARSZAWA Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 33 z 399

34 21 TWKL- WROCŁAW 22 TWKL-ŻARY 23 TWKL- OLSZTYN 24 WKL MW- GDAŃSK WKL SP- 25 WARSZAWA 26 WKLL-DĘBLIN 27 WKLL- WARSZAWA 28 WKML- GDAŃSK 29 ZUS - BIAŁYMSTOK ZUS 30 BIELSKO BIAŁAJ 31 ZUS - BIŁGORAJ 32 ZUS - BYGDOSZCZ 33 ZUS - CHORZÓW 34 ZUS - CHRZANÓW ZUS - 35 CZĘSTOCHO WA Terenowa Wojskowa Komisja Lekarska Warszawa Terenowa Wojskowa Komisja Lekarska Wrocław Terenowa Wojskowa Komisja Lekarska Żary Wojskowa Komisja Lekarska Marynarki Wojennej - Gdańsk Wojskowa Komisja Lekarska Sił Powietrznych - Warszawa Wojskowa Komisja Lotniczo- Lekarska Dęblin Wojskowa Komisja Lotniczo- Lekarska Warszawa Wojskowa Komisja Morsko- Lekarska Gdańsk WEIGLA 5 DOMAŃSKIEGO 2 WARSZAWSKA 30 POLANKI 113 KRASIŃSKIEGO 54 SZPITALNA 2 KRASIŃSKIEGO 54 POLANKI WROCŁAW ŻARY OLSZTYN GDAŃSK WARSZAWA DĘBLIN WARSZAWA GDAŃSK ZUS Oddział w Białymstoku MŁYNOWA BIAŁYSTOK ZUS Oddział w Bielsku Białej KRASIŃSKIEGO BIELSKO- BIAŁA ZUS Oddział w Biłgoraju T. KOŚCIUSZKI BIŁGORAJ ZUS Oddział w Bygdoszczy ŚW. TRÓJCY BYDGOSZCZ ZUS Oddział w Chorzowie DĄBROWSKIEGO CHORZÓW ZUS Oddział w Chrzanowie OŚWIĘCIMSKA 14 ZUS Oddział w Częstochowie DĄBROWSKIEGO 43/ CHRZANÓW CZĘSTOCHOWA 36 ZUS - ELBLĄG ZUS Oddział w Elblągu TEATRALNA ELBLĄG 37 ZUS - GDAŃSK ZUS Oddział w Gdańsku CHMIELNA 27/ GDAŃSK ZUS - 38 GORZÓW ZUS Oddział w Gorzowie WIELKOPOLS Wielkopolskim SIKORSKIEGO 42 KI GORZÓW WIELKOPOLSKI 39 ZUS - JASŁO ZUS Oddział w Jaśle RYNEK 18B JASŁO 40 ZUS - KIELCE ZUS Oddział w Kielcach PIOTRKOWSKA KIELCE 41 ZUS - KOSZALIN 42 ZUS - KRAKÓW 43 ZUS - WŁADYSŁAWA ZUS Oddział w Legnicy LEGNICA GRABSKIEGO 26 ZUS Oddział w Koszalinie JULIANA FAŁATA KOSZALIN ZUS Oddział w Krakowie PĘDZICHÓW KRAKÓW LEGNICA Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 34 z 399

35 44 ZUS - LUBLIN ZUS Oddział w Lublinie T. ZANA 36-38C LUBLIN 45 I ZUS - ŁÓDŹ ZUS I Oddział w Łodzi ZAMENHOFA ŁÓDŹ 46 II ZUS - ŁÓDŹ ZUS II Oddział w Łodzi KILIŃSKIEGO 7/ ZUS - NOWY SĄCZ ZUS - OLSZTYN ZUS Oddział w Nowym Sączu ZUS Oddział w Olsztynie SIENKIEWICZA 77 PL. KONSULATU POLSKIEGO ZDUŃSKA WOLA NOWY SĄCZ OLSZTYN 49 ZUS - OPOLE ZUS Oddział w Opolu WROCŁAWSKA OPOLE 50 ZUS OSTRÓW ZUS Oddział w Ostrowie WIELKOPOLS Wielkopolskim WYSOCKA 1B KI 51 ZUS - PŁOCK ZUS Oddział w Płocku 52 I ZUS - POZNAŃ AL. STANISŁAWA JACHOWICZA OSTRÓW WLKP PŁOCK ZUS I Oddział w Poznaniu DĄBROWSKIEGO POZNAŃ 53 ZUS - RADOM ZUS Oddział w Radomiu CZACHOWSKIEGO 21A RADOM 54 ZUS - RYBNIK ZUS Oddział w Rybniku REYMONTA RYBNIK 55 ZUS - RZESZÓW ZUS Oddział w Rzeszowie AL. PIŁSUDSKIEGO RZESZÓW 56 ZUS - SIEDLCE ZUS Oddział w Siedlcach BROWARNA SIEDLCE 57 ZUS - SŁUPSK ZUS Oddział w Słupsku PLAC ZWYCIĘSTWA SŁUPSK 58 ZUS ZUS Oddział w Sosnowcu RATYZANTÓW 1 SOSNOWIEC SOSNOWIEC 59 ZUS - SZCZECIN 60 ZUS - TARNÓW 61 ZUS ZUS Oddział w Tomaszowie TOMASZÓW I. MOŚCICKIEGO 40/42 TOMASZÓW Mazowieckim MAZOWIECKI MAZOWIECKI ZUS Oddział w Szczecinie ANDRE CITROENA SZCZECIN ZUS Oddział w Tarnowie KOŚCIUSZKI TARNÓW 62 ZUS - TORUŃ ZUS Oddział w Toruniu MICKIEWICZA 33/ TORUŃ 63 ZUS ZUS Oddział w Wałbrzychu PL. GRUNWALDZKI 1 WAŁBRZYCH WAŁBRZYCH 64 II ZUS ZUS II Oddział w Warszawie PODSKARBIŃSKA 25 WARSZAWA WARSZAWA 65 ZUS WROCŁAW ZUS Oddział we Wrocławiu PRETFICZA WROCŁAW 66 ZUS - ZABRZE ZUS Oddział w Zabrzu SZCZĘŚĆ BOŻE ZABRZE 67 ZUS - ZUS Oddział w Zielonej ZIELONA Górze GÓRA KUPIECKA ZIELONA GÓRA Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 35 z 399

36 5.1.5 IT0006 Adresy Typ informacji zawiera adresy świadczeniobiorców. Jest to typ informacji posiadający podtypy. W danej chwili świadczeniobiorca może posiadać tylko jeden aktualny rekord zawierający adres danego rodzaju. Ekran infotypu będzie uzależniony od rodzaju świadczenia. Dla adresów: Zameldowania Zamieszkania Korespondencji Do PIT Ekran infotypu będzie miał następujące pola: 0006 Adresy LP Opis pola Czy obowiązkowe Wartość 1 Początek TAK Data 2 Koniec TAK Data Domyślnie Rodzaj adresu TAK Słownik 4 Ulica NIE 5 Numer domu TAK 6 Numer mieszkania NIE 7 Miejscowość TAK 8 Kod pocztowy TAK 9 Poczta NIE 10 Klucz kraju TAK Słownik Domyślnie PL 11 Województwo TAK Słownik 12 Powiat TAK Słownik 13 Gmina TAK Słownik 14 Nr telefonu NIE 15 Na korespondencję NIE Checkbox Dla adresu zagranicznego i adresu zagranicznego - korespondencja ekran będzie miał pola: 0006 Adresy zagraniczne LP Opis pola Czy obowiązkowe Wartość 1 Początek TAK Data 2 Koniec TAK Data Domyślnie Rodzaj adresu TAK Słownik 4 Ulica NIE 5 Numer domu NIE 6 Numer mieszkania NIE 7 Miejscowość NIE 8 Kod pocztowy/kod ZIP NIE Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 36 z 399

37 9 Poczta NIE 10 Klucz kraju TAK Słownik 11 Województwo NIE Słownik 12 Nr telefonu NIE 13 Na korespondencję NIE Checkbox Opis słowników: Rodzaje adresów słownik Kod Nazwa 1 Adres zameldowania 2 Adres zamieszkania 3 Adres do korespondencji 4 Adres do PIT 5 Adres zagraniczny 6 Adres zagraniczny - korespondencja 7 Adres zagraniczny do PIT 9 Adres do przekazu pocztowego Jako adres do PIT będzie używany adres 4 Adres do PIT, w przypadku jego braku w systemie na raporcie PIT pojawi się adres zamieszkania lub adres zagraniczny. Dla adresu 5, 6 i 7 zagranica na korespondencji kolejność wyświetlanych pól adresu jak dla PL, poza wskazanymi krajami, w których kolejność zostanie ustalona. Na korespondencji powinny być używane adresy w następującej kolejności: 3 lub 6, 2, 1 lub 5. Jeżeli jeden z zarejestrowanych adresów ma zaznaczone pole Na korespondencję na wszystkich pismach będzie użyty ten adres bez względu na jego rodzaj. Pole Na korespondencję może być zaznaczony tylko dla jednego rodzaju adresu w danym czasie lub może nie być w ogóle zaznaczone. Do przekazów pocztowych należy używać adres 9 adres do przekazu pocztowego. Słownik województw został załączony do koncepcji w pliku: Dokumenty\Załącznik nr PA_3 - Słowniki.xlsx Słownik powiatów został załączony do koncepcji w pliku: Dokumenty\Załącznik nr PA_3 - Słowniki.xlsx Słownik gmin został załączony do koncepcji w pliku: Dokumenty\Załącznik nr PA_3 - Słowniki.xlsx IT0007 Planowany czas pracy Typ informacji 0007 Planowany czas pracy przechowuje informacje o przypisanej do świadczeniobiorcy regule harmonogramu. Infotyp nie będzie uzupełniany ręcznie, będzie się tworzył w tle w celu ustalenia cząstki miesiąca jedynie dla rozliczenia świadczenia. Wszyscy świadczeniobiorcy będą mięli przypisani jedynie regułę harmonogramu (zostanie utworzona jedna reguła) i wymiar (100%). Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 37 z 399

38 0007 Planowany czas pracy LP Opis pola Czy obowiązkowe Wartość 1 Początek TAK Data 2 Koniec TAK Data Domyślnie Reguła harmonogramu pracy TAK Słownik 4 Procent czasu pracy TAK Godziny pracy / dzień TAK Ustawiane przez system 6 Godziny pracy / tydzień TAK Ustawiane przez system 7 Godziny pracy / miesiąc TAK Ustawiane przez system 8 Godziny pracy / rok TAK Ustawiane przez system 9 Dni pracy / tydzień TAK Ustawiane przez system W systemie są wykorzystywane dzienne harmonogramy czasu pracy. Określają one godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy w danym dniu, ilość godzin pracy oraz godzinę rozpoczęcia i zakończenia przerwy (w przypadku przerw stałych) lub czas przysługujący na przerwę (w przypadku przerw ruchomych). Dzienne harmonogramy czasu pracy stanowią podstawę okresowych harmonogramów czasu pracy. Dla potrzeb tego projektu przyjęto, że każdy dzień kalendarzowy będzie składał się z 1 godziny pracy. Ułatwi to podział świadczeń zależnych od dnia przyznania. W systemie predefiniowanym przyjęto następujące reguły nazewnictwa dla dziennych harmonogramów czasu pracy: 0007 Dzienne harmonogramy czasu pracy Gr. DHP Godzina od Godzina do Godz. Pracy Nazwa DHP Klasa zliczania 90 D 08:00 09:00 00:00 Dzień 1 HP okresowy harmonogram czasu pracy jest sekwencją następujących po sobie dziennych harmonogramów czasu pracy. Okresowy harmonogram czasu pracy nie jest przypięty do kalendarza Okresowe harmonogramy czasu pracy Gr. DHP Nazwa DHP Tyg. PN WT ŚR CZ PT SO NIE 90 D D 001 D D D D D D D Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 38 z 399

39 Okresowe harmonogramy czasu pracy zebrane w regułę harmonogramu czasu pracy, przypisaną do pracownika w IT 0007 Planowany czas pracy określają jego roczny harmonogram pracy. Harmonogram przypisany do pracownika nie może zostać usunięty, ze względu na spójność danych historycznych. Jeżeli harmonogram przestaje być użytkowany należy ograniczyć datę jego ważności (konfiguracja reguły czasu pracy i odpowiedni wpis w polu ważne do) Reguły okresowych harmonogramów czasu pracy ID Kal. Świąt Gr. PK Reguła OHP Opis Data od Data do OHP Tydz. Pocz. PL 90 D D D 001 W systemie został zdefiniowany kalendarz świąt. Zawiera on listę świąt mających stałą datę oraz świąt ruchomych. Kalendarz świąt Dzień ustawowo wolny od pracy Data Nowy Rok Trzech Króli Pierwszy dzień Wielkiej Nocy Drugi dzień Wielkiej Nocy Święto Pracy Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja Boże Ciało Wniebowzięcie NMP Dzień Wszystkich Świętych Narodowe Święto Niepodległości Pierwszy dzień Bożego Narodzenia Drugi dzień Bożego Narodzenia stała data stała data 1 dzień po Niedzieli Wielkanocnej 1 dzień po pierwszym dniu Wielkiej Nocy stała data stała data 60 dni po Wielkiej Nocy stała data stała data stała data stała data stała data Status oceny czasu pracy odpowiada za sposób rozliczenia czasu pracy pracownika w ocenie czasu pracy. Ze względu na brak oceny czasu pracy status oceny czasu pracy został ograniczony do wartości 0 = brak oceny czasu pracy. Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 39 z 399

40 Status czasu pracy słownik Kod Opis 0 Brak oceny czasu pracy IT0008 Wynagrodzenie podstawowe Typ informacji będzie tworzony w tle bez wypełniania pól infotypu infotyp musi istnieć jedynie dla rozliczenia świadczenia IT0009 Dane banku Typ informacji obejmujący dane odnośnie przekazywania płatności netto świadczeniobiorców na wprowadzone rachunki bankowe, przekazy pocztowe oraz do kasy. Przy tworzeniu typu informacji system podpowiada wartości dotyczące nazwiska świadczeniobiorcy oraz adresu. Domyślne wartości mogą być dowolnie modyfikowane przez użytkownika. Przewidziana jest możliwość rozdziału świadczenia na poszczególne rachunki poprzez klucze określone kwotą lub procentem Dane banku LP Opis pola Czy obowiązkowe Wartość 1 Początek TAK Data 2 Koniec TAK Data Domyślnie Rodzaj danych banku TAK Podtyp 4 Odbiorca TAK Właściciel konta. Domyślnie: nazwisko imię 5 Ulica NIE Podział niezbędny dla przekazów pocztowych 6 Nr domu TAK Podział niezbędny dla przekazów pocztowych 7 Nr mieszkania NIE Podział niezbędny dla przekazów pocztowych 8 Kod pocztowy TAK Domyślnie: z IT Miejscowość TAK Domyślnie: z IT Kraj banku TAK Domyślnie: PL 11 Numer banku TAK* Słownik 12 Konto bankowe TAK* 13 Klucz kontrolny banku TAK* 14 Forma płatności TAK Słownik 15 Tytuł NIE Tytuł przelewu można podać również podczas generowania propozycji płatności 16 Waluta płatności TAK Domyślnie: PLN Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 40 z 399

41 17 Standardowa wartość 18 Standardowy procent Kwotowy klucz rozdziału płatności netto. Kwota przelana na podany rachunek, pozostała kwota przelewana jest na bank podstawowy. Pole widoczne tylko dla podtypów 1 oraz 6. Procentowy klucz rozdziału płatności netto. Procent przelany na podany rachunek, pozostała kwota przelewana jest na bank podstawowy. Pole widoczne tylko dla podtypów 1 oraz Powód dod. Rozliczenia Uzupełniane dla podtypów 5 i 6 20 Typ rozliczenia Uzupełniane dla podtypów 5 i 6 21 Identyfikator listy płac Uzupełniane dla podtypów 5 i 6 22 Data płatności Uzupełniane dla podtypów 6 * Dane konta bankowego są polami obowiązkowymi tylko dla formy płatności E Rodzaj banku słownik Podtyp Opis 0 Bank główny 1 Dane innego banku 5 Dane głównego banku dla dod. Listy płac 6 Dane innego banku dla dod. Listy płac Forma płatności słownik Kod Opis Wypłata gotówkowa E Przelew elektroniczny P Przekaz pocztowy Wykorzystanie rodzajów banków(listy główne, listy dodatkowe): Podtyp 0 Bank podstawowy dane tego banku są domyślne dla wszystkich wypłat świadczeń. Podtyp 1 Inny bank część wynagrodzenia określona kluczem rozdziału (standardowa kwota bądź standardowy procent) będzie przekazywana na ten bank (tylko listy dodatkowe). Podtyp 5 Bank podstawowy dla list dodatkowych. Definiując ten rodzaj banku istnieje możliwość określenia domyślnego banku dla list dodatkowych. Podtyp 6 Inny bank dla list dodatkowych stosowany, aby umożliwić przelanie części świadczenia z listy dodatkowej na inne konto (standardowa kwota bądź standardowy procent) IT0011 Zewnętrzne przelewy bankowe W typie informacji Zewnętrzne przelewy bankowe wprowadzane są składniki związane ze zobowiązaniami świadczeniobiorcy, których efektem ma być przelew na konto odbiorcy zewnętrznego (np. alimenty). Zostaną one naliczone na liście płac oraz przelane zgodnie z danymi odbiorcy płatności oraz szczegółami dotyczącymi jego rachunku bankowego np. dane komornika. Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 41 z 399

42 0011 Zewnętrzne przelewy bankowe LP Opis pola Czy obowiązkowe Wartość 1 Początek TAK Data 2 Koniec TAK Data 3 Rodzaj potrącenia (Składnik wynagrodzenia) TAK Słownik 4 Kwota główna NIE Wprowadzana kwota 5 % zajęcia NIE Wprowadzany procent zajęcia 6 Kwota odsetek NIE Wprowadzana kwota 7 Koszty zast. proc. NIE Wprowadzana kwota 8 Koszty 1 NIE 9 Koszty 2 NIE 10 Koszty 3 NIE 11 Obciążenie dzienne NIE Wprowadzana kwota obciążeń dziennych (w rozliczeniu kwota pomnożona przez ilość dni kalendarzowych miesiąca rozliczanego, uwzględniane w potrąceniu, nie zmniejszające należności głównej, a w przypadku nie potrącenia kwoty obciążenia różnica doliczana do należności głównej) 12 Obciążenie miesięczne NIE Wprowadzana kwota obciążenia miesięcznego (w rozliczeniu kwota nie zmniejszająca należności głównej, w przypadku nie potrącenia kwoty za przekaz różnica doliczana do należności głównej, jeżeli nie ma obciążenia miesięcznego (nie ma potrącenia głównego) kwota obciążenia miesięcznego nie jest doliczana do należności głównej) 13 % Obciążeń miesięcznych NIE Wprowadzany % za przelew/przekaz (w rozliczeniu wyliczona kwota z podanego % od wartości potrącenia) 14 Świadczenie brutto NIE Wprowadzana kwota świadczenia Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 42 z 399

43 15 Świadczenie netto NIE Wprowadzana kwota świadczenia 16 Razem TAK 17 Klucz odbiorcy NIE Słownik 18 Opis odbiorcy płatności TAK Pole może być wprowadzone przez operatora lub uzupełnione po wybraniu odbiorcy płatności ze słownika 19 Ulica NIE Podział niezbędny do wystawienia PIT 20 Nr domu NIE Podział niezbędny do wystawienia PIT 21 Nr mieszkania NIE Podział niezbędny do wystawienia PIT 22 Kod pocztowy NIE 23 Miejscowość NIE 24 Kraj banku NIE Domyślnie PL 25 Klucz kontrolny banku TAK, jeżeli przelew Do uzupełnienia przez operatora 26 Kod banku TAK, jeżeli przelew Słownik zgodny ze słownikiem banków w typie informacji Nr konta bankowego TAK, jeżeli przelew Pole wprowadzane przez operatora 28 Kod waluty TAK Słownik domyślnie PLN 29 Forma płatności NIE Słownik formy płatności zgodne ze słownikiem form płatności wprowadzanych w typie informacji 0009, domyślnie E przelew elektroniczny 30 Tytuł NIE Pole wprowadzane przez operatora Rodzaj potrącenia zw. z przelewami zewnętrznymi słownik Kod Opis Alimenty egzekucyjne Alimenty bez egzekucyjne Tytuł wykonawczy ZUS Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 43 z 399

44 Inne potrącenia (DPS, DEW i inne) Dla potrąceń Alimenty egzekucyjne, bez egzekucyjne, tytuł wykonawczy zostaną ukryte pola 14 i 15. Dla potrącenia ZUS zostaną ukryte pola Dla potrącenia Inne potrącenia (DPS) zostaną ukryte pola Pola 4-10 będą wykazywane na jednym składniku, pola 11, 12 lub 13, 14 i 15 będą wykazywane na oddzielnych składnikach potrąceń IT0014 Płatności okresowe Typ informacji przechowujący składniki wynagrodzenia stałe w okresie czasu dłuższym niż okres rozliczeniowy i powtarzających się cyklicznie według tych samych reguł kalkulacyjnych. Infotyp umożliwia jednocześnie zróżnicowanie informacji ubezpieczeniowych dla poszczególnych składników wynagrodzeń. Możliwe jest płynne definiowanie okresu lub daty pierwszej wypłaty oraz interwałów, w jakich płatność ma zostać dokonana. W infotypie wprowadzane są informacje odnośnie składników mających pojawiać się na rozliczeniach: Regularnym Korekcyjnym Wypłacane są na standardowe konta osób rozliczanych dla tych rodzajów rozliczeń. Opis infotypu: 0014 Okresowe płatności/potrącenia LP Opis pola Czy obowiązkowe? Wartość 1 Składnik wynagrodzenia TAK Słownik 2 Kwota NIE 3 Liczba NIE 4 Jednostka NIE 5 Waluta TAK Domyślnie PLN 6 Id. Rach. Bankowego NIE Wymagalność pola zależna od składnika wynagrodzeń. Pole wprowadzane przez operatora Wymagalność pola zależna od składnika wynagrodzeń. Pole wprowadzane przez operatora Słownik, wartość zależna od składnika IT0015 Płatności dodatkowe Celem typu informacji jest przypisanie osobie rozliczanej informacji o naliczeniach lub potrąceniach, które mają być wypłacane (potrącane) tylko w jednym okresie rozliczeniowym. Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 44 z 399

45 Opis infotypu: 0015 Dodatkowe płatności i potrącenia LP Opis pola Czy obowiązkowe? Wartość 1 Składnik wynagrodzenia TAK Słownik 2 Kwota NIE 3 Liczba NIE 4 Jednostka NIE 5 Waluta TAK Domyślnie PLN 6 Data powstania TAK Wymagalność pola zależna od składnika wynagrodzeń. Pole wprowadzane przez operatora Wymagalność pola zależna od składnika wynagrodzeń. Pole wprowadzane przez operatora Słownik, wartość zależna od składnika Domyślna wartość data najbliższej wypłaty IT0019 Monitorowanie terminów Typ informacji 0019 Monitorowanie terminów służy do przechowywania typów terminów istotnych z punktu widzenia dotrzymywania okresów ustawowych lub potwierdzeń dla przesyłek pocztowych. W celu powiązania monitów z konkretnymi wnioskami/świadczeniami zostanie on rozszerzony pola dodatkowe z numerem świadczenia/wniosku IT0021 Dane rodzinne W typie informacji 0021 Dane rodzinne przechowywane są dane dotyczące członków rodziny świadczeniobiorcy. Dane te obejmują zarówno dane osobowe, jak również dane konieczne do zgłoszenia członka rodziny do ubezpieczenia Dane rodzinne LP Opis pola Czy obowiązkowe 1 Członek rodziny TAK Słownik Wartość 2 Numer (kolejne dziecko) TAK Uzupełniane przez system 3 Nazwisko TAK Podpowiadane przez system 4 Imię TAK 5 Płeć TAK 6 Data urodzenia TAK Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 45 z 399

46 7 Miejsce urodzenia NIE 8 Obywatelstwo TAK Wartość domyślna: PL 9 Inny adres jeżeli jest inny niż adres świadczeniobiorcy NIE 10 Ulica i numer domu NIE 11 Kod pocztowy NIE 12 Miejscowość NIE 13 Gmina NIE 14 Klucz kraju NIE Wartość domyślna: PL 15 Województwo NIE 16 Powiat NIE 17 Ubezpieczenie zdrowotne NIE 18 Wyłączne utrzymanie NIE 19 Wspólne gospodarstwo NIE 20 Typ dokumentu tożsamości NIE 21 Numer identyfikacyjny dokumentu tożsamości NIE 22 Stopień niepełnosprawności NIE Domyślnie wartość 0 pełnosprawny 23 PESEL NIE Uwagi jak dla IT NIP NIE Jeżeli wypełnione jest pole nr 9 (inny adres niż adres pracownika), należy wypełnić pola od dotyczące danych adresowych. W systemie zdefiniowano następujące kody dla członków rodziny pracownika, zgodnie z kodami programu PŁATNIK: Członkowie rodziny słownik Kod Nazwa 01 Małżonek 11 Dziecko własne, przysposobione, dziecko małż. 21 Wnuk, dziecko obce na wychowaniu Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 46 z 399

47 30 Matka 31 Ojciec 32 Macocha 33 Ojczym 40 Babka 41 Dziadek 50 Osoby przysposabiające osoby ubezpiecz. 60 Inne os. pozost. z ubezp. we wsp.gosp IT0022 Nauka W infotypie 0022 Wykształcenie będzie miał zmienioną nazwę na nauka, w infotypie będą przechowywane informacje o rodzaju szkoły świadczeniobiorcy renty rodzinnej. Jako datę początkową obowiązywania rekordu wprowadzamy tu zawsze datę wpływu zaświadczenia o nauce do WBE lub data stempla pocztowego, natomiast, jako datę końcową wprowadzamy datę ważności zaświadczenia, np. data końca semestru Wykształcenie LP Opis pola Czy obowiązkowe Wartość 1 Początek TAK Data wpływu zaświadczenia do WBE lub data stempla pocztowego 2 Koniec TAK Data koniec semestru 3 Rodzaj szkoły TAK Słownik 4 Początek szkoły NIE Data rozpoczęcia nauki z zaświadczenia 5 Koniec szkoły NIE Data przewidywanego końca nauki 6 Link do załącznika do przebiegu służby jest to pole Link do załącznika NIE poza infotypem przechowywane w archive link Rodzaj szkoły słownik Kod Nazwa 01 Gimnazjum 02 Średnia 03 Policealna 04 Wyższa 05 Inna Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 47 z 399

48 IT0081 Służba wojskowa Infotyp 0081 Służba wojskowa zawiera dane dotyczące służby wojskowej świadczeniobiorcy Służba wojskowa LP Opis pola Czy obowiązkowe Wartość 1 Początek TAK Data 2 Koniec TAK 3 Stosunek do służby wojskowej TAK Słownik 4 Stopień wojskowy TAK Słownik 5 Jednostka Wojskowa TAK Słownik Data Domyślnie Telefon kontaktowy do JW NIE Pole tekstowe 7 WKU TAK Słownik 8 Data powołania do służby wojskowej TAK Data 9 Data powołania do służby zawodowej TAK Data 10 Data zwolnienia ze służby NIE Data 11 IPN dla potrzeb wysługi 0,7% NIE Checkbox 12 IPN od NIE Data Stosunek do służby wojskowej słownik Kod Nazwa 00 Inny 01 W służbie czynnej 02 Przeniesiony do rezerwy 03 W stanie spoczynku Stopień wojskowy słownik Kod Nazwa 011 Marszałek 021 Generał 023 gen.broni 025 gen.dyw. Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 48 z 399

49 027 gen.bryg. 031 płk 033 ppłk 035 mjr 041 kpt. 043 por. 045 ppor. 052 st.chor.szt. 053 chor.szt. 054 mł.chor.szt. 056 st.chor. 057 chor. 058 mł.chor. 062 st.sierż.szt. 063 sierż.szt. 064 st.sierż. 065 sierż. 066 st.plut. 067 plut. 068 st.kpr. 069 kpr. 071 st.szer. 072 szer. 121 admirał 123 admirał floty 125 wiceadm. 127 kontradm Kmdr 133 kmdr por. 135 kmdr ppor. 141 kpt.mar. Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 49 z 399

50 143 por.mar. 145 ppor.mar. 152 st.chor.szt.mar. 153 chor.szt.mar. 154 mł.chor.szt.mar. 156 st.chor.mar. 157 chor.mar. 158 mł.chor.mar. 162 st.bosm.szt. 163 bosm.mar. 164 st.bosm. 165 bosm. 166 st.bosmat 167 Bosman 168 st.mat 169 Mat 171 st.mar. 172 mar. WKU słownik Kod Skrót Opis Adres 01 WKU - BIELSKO BIAŁA 02 WKU - BĘDZIN WKU - BIAŁA PODLASKA WKU - BIAŁYSTOK WKU - BIELSK PODLASKI WKU - BOLESŁAWIEC WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ W BIELSKU BIAŁEJ WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ W BĘDZINIE WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ W BIAŁEJ PODLASKIEJ WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ - BIAŁYSTOK WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ - BIELSK PODLASKI WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ W PIASTOWSKA 14 KOŚCIUSZKI 32 AL. TYSIĄCLECIA 28 LIPOWA 35 DUBIAŻYŃSKA 2 ALEJA WOJSKA POLSKIEGO 54 Miejscowość i kod pocztowy BIELSKO - BIAŁA BĘDZIN BIAŁA PODLASKA BIAŁYSTOK BIELSK PODLASKI BOLESŁAWIEC Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 50 z 399

51 07 WKU - BRODNICA 08 WKU - BRZEG WKU - BUSKO ZDRÓJ WKU - BYDGOSZCZ 11 WKU - CHEŁM WKU - CHORZÓW WKU - CIECHANÓW WKU - CZĘSTOCHOW A WKU - CZŁUCHÓW 16 WKU - ELBLĄG 17 WKU - EŁK WKU - GARWOLIN WKU - GDAŃSK 20 WKU - GDYNIA WKU - GIŻYCKO WKU - GLIWICE WKU - GŁOGÓW WKU - GORZÓW WLKP. WKU - GRUDZIĄDZ WKU - INOWROCŁAW WKU - JAROSŁAW 28 WKU - JASŁO 29 WKU - KALISZ 30 WKU - KATOWICE BOLESŁAWCU WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ - BRODNICA WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ W BRZEGU WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ W BUSKU- ZDROJU WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ - BYDGOSZCZ WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ W CHEŁMIE WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ W CHORZOWIE WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ - CIECHANÓW WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ W CZĘSTOCHOWIE WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ W CZŁUCHOWIE WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ - ELBLĄG WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ - EŁK WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ - GARWOLIN WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ W GDAŃSKU WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ W GDYNI WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ GIŻYCKO WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ W GLIWICACH WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEN W GŁOGOWIE WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ - GRUDZIĄDZ WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ - INOWROCŁAW WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ W JAROSŁAWIU WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ W JAŚLE WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ W KALISZU WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ W KATOWICACH KRÓLOWEJ JADWIGI 4 BOLESŁAWA CHROBREGO 21 BOHATERÓW WARSZAWY 10 SZUBIŃSKA 1 KOSZAROWA 1B 75-GO PUŁKU PIECHOTY 3 ORYLSKA 6 LEGIONÓW,20 WOJSKA POLSKIEGO 11 KRÓLEWIECKA 167 A KOŚCIUSZKI 30 BUD. 17 KOŚCIUSZKI TRAKT ŚW. WOJCIECHA 253 PUŁASKIEGO 7 MONIUSZKI 7 ZAWISZY CZARNEGO 7 WOJSKA POLSKIEGO 58 WYSPIAŃSKIEGO 10 DWORCOWA 27 GŁĘBOKA 4 KOŚCIUSZI 24 PL.ŚW. JÓZEFA 5 FRANCUSKA BRODNICA BRZEG BUSKO ZDRÓJ BYDGOSZCZ CHEŁM CHORZÓW CIECHANÓW CZĘSTOCHOWA CZŁUCHÓW ELBLĄG EŁK GARWOLIN GDAŃSK GDYNIA GIŻYCKO GLIWICE GŁOGÓW GORZÓW WLKP GRUDZIĄDZ INOWROCŁAW JAROSŁAW JASŁO KALISZ KATOWICE Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 51 z 399

52 31 WKU - KIELCE WKU - K- KOŹLE WKU - KŁODZKO WKU - KOŁOBRZEG 35 WKU - KONIN WKU - KOSZALIN WKU - KRAKÓW 38 WKU - LESZNO 39 WKU - LIDZBARK WARMIŃSKI 40 WKU - LUBLIN 41 WKU - ŁÓDŹ 42 WKU - ŁOMŻA 43 WKU - MALBORK 44 WKU - MIELEC 45 WKU - MIŃSK MAZOWIECKI 46 WKU - NISKO WKU - NOWY SĄCZ WKU - NOWY TARG WKU - NOWY TOMYŚL WKU - OLSZTYN 51 WKU - OPOLE WKU - OSTROŁĘKA WKU - OSTRÓDA WKU - OŚWIĘCIM WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEN W KIELCACH WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ - KĘDZIERZYN KOŹLE WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ W KŁODZKU WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ - KOŁOBRZEG WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ W KONINIE WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ W KOSZALINIE WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ W KRAKOWIE WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ W LESZNIE WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ - LIDZBARK WARMIŃSKI WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ W LUBLINIE WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ W ŁODZI WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ - ŁOMŻA WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ W MALBORKU WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ W MIELCU WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ W MIŃSKU MAZOWIECKIM WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ NISKO WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ W NOWYM SĄCZU WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ W NOWYM TARGU WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ W NOWYM TOMYŚLU WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ - OLSZTYN WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ W OPOLU WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ - OSTROŁĘKA WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ - OSTRÓDA WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ W OŚWIĘCIMIU WESOŁA 29 ŁUKASIEICZA 11 BOHATERÓW GETTA, 7 JEDNOŚCI NARODOWEJ 9 HURTOWA 1 ZWYCIESTWA 202 RYDLA 19 ZAMENHOFA 32 SPÓŁDZIELCÓW 24 SPADOCHRONIARZ Y 5 6-GO SIERPNIA 104 POLOWA 12 PLAC 3 MAJA 4 LEGIONÓW 25 PIĘKNA 3 KOŚCIUSZKI 2 CZARNIECKIEGO 13 OS. BÓR 10 3 STYCZNIA 3 WARSZAWSKA 96 PLEBISCYTOWA 5 SIENKIEWICZA 45 CZARNIECKIEGO 28 ORZESZKOWEJ KIELCE KEDZIERZYN - KOŹLE KŁODZKO KOŁOBRZEG KONIN KOSZALIN KRAKÓW LESZNO LIDZBARK WARMIŃSKI LUBLIN ŁÓDŹ ŁOMŻA MALBORK MIELEC MIŃSK MAZOWIECKI NISKO NOWY SĄCZ NOWY TARG NOWY TOMYŚL OLSZTYN OPOLE OSTROŁĘKA OSTRÓDA OŚWIĘCIM Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 52 z 399

53 55 WKU - PIŁA 56 WKU - PŁOCK 57 WKU - POZNAŃ 58 WKU - PUŁAWY 59 WKU - RADOM 60 WKU - RYBNIK WKU - RZESZÓW WKU - SANDOMIERZ 63 WKU - SANOK WKU - SIEDLCE WKU - SIERADZ WKU - SKIERNIEWICE 67 WKU - SŁUPSK WKU - STARGARD SZCZECIŃSKI WKU - SUWAŁKI WKU - SZCZECIN WKU - SZCZECINEK WKU - ŚWINOUJŚCIE WKU - TARNÓW WKU - TOMASZÓW MAZ. 75 WKU - TORUŃ 76 WKU - TYCHY WKU - WARSZAWA MOKOTÓW WKU - WARSZAWA WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ W PILE WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ - PŁOCK WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ W POZNANIU WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ W PUŁAWACH WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ W RADOMIU WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ W RYBNIKU WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ W RZESZOWIE WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ W SANDOMIERZU WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ W SANOKU WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ w SIEDLCACH WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ W SIERADZU WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ W SKIERNIEWICACH WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ W SŁUPSKU WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ - SUWAŁKI WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ- SZCZECIN WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ - SZCZECINEK WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ - ŚWINOUJŚCIE WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ W TARNOWIE WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ TOMASZÓW MAZ. WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ - TORUŃ WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ W TYCHACH WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ - WARSZAWA MOKOTÓW WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ - WARSZAWA KOSSAKA 16 KILIŃSKIEGO 12 ROLNA 51/53 PIŁSUDSKIEGO GO ROKU 30 PIŁSUDSKIEGO 2 M.KONOPNICKIEJ 5 PUŁAWIAKÓW 12 PRZEMYSKA1 WAŁOWA 1 WOJSKA POLSKIEGO 78 BATOREGO 64A BOH. WESTERPLATTE 8 11 LISTOPADA 3A PUŁASKIEGO 24 KONIKA 17A KOŚCIUSZKI 55 PIŁSUDSKIEGO 24 DĄBROWSKIEGO 11 P.O.W. 9 WAŁY GEN. SIKORSKIEGO 21 CYGANERII 51 SĘKOCIŃSKA PIŁA PŁOCK POZNAŃ PUŁAWY RADOM RYBNIK RZESZÓW SANDOMIERZ SANOK SIEDLCE SIERADZ SKIERNIEWICE SŁUPSK STARGARD SZCZECIŃSKI SUWAŁKI SZCZECIN SZCZECINEK ŚWINOUJŚCIE TARNÓW TOMASZÓW MAZ TORUŃ TYCHY WARSZAWA MOKOTÓW WARSZAWA Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 53 z 399

54 OCHOTA WKU - WARSZAWA PRAGA WKU - WARSZAWA- ŚRÓDMIEŚCIE WKU - WŁOCŁAWEK WKU - WROCŁAW WKU - WYSZKÓW WKU - ZAMOŚĆ WKU - ZIELONA GÓRA 86 WKU - ŻAGAŃ OCHOTA WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ - WARSZAWA PRAGA WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ - WARSZAWA ŚRÓDMIEŚCIE WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ - WŁOCŁAWEK WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ WE WROCŁAWIU WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ - WYSZKÓW WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ W ZAMOŚCIU WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ W ZIELONEJ GÓRZE WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ W ŻAGANIU BRECHTA 16 MIEROSŁAWSKIEG O 22 OKRĘŻNA 25A OBORNICKA 130 SEROCKA3 KOSZARY 52 URSZULI 8 KEPLERA WARSZAWA WARSZAWA WŁOCŁAWEK WROCŁAW WYSZKÓW ZAMOŚĆ ZIELONA GÓRA ŻAGAŃ IT0185 Dokumenty tożsamości Infotyp 0185 Dokumenty tożsamości przeznaczony jest do przechowywania informacji o różnych dokumentach, które identyfikują świadczeniobiorcę Dokumenty tożsamości LP Opis pola Czy obowiązkowe Wartość 1 Typ dokumentu TAK Słownik 2 Numer dokumentu TAK 3 Urząd wydający NIE 4 Data wydania TAK 5 Ważne do NIE Rodzaje dokumentów słownik Kod Nazwa 01 Dowód osobisty 02 Paszport 03 Legitymacja emeryta/rencisty Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 54 z 399

55 IT0267 Płatności jednorazowe dodatkowa lista płac Celem typu informacji jest przypisanie osobie rozliczanej informacji o naliczeniach lub potrąceniach, które mają być wypłacane (potrącane) na jednej liście płac. Składnik płacowy może być przypisany zarówno na listę główną jak i dodatkową. W razie konieczności możliwe jest zróżnicowanie danych ubezpieczeniowych osoby rozliczanej w stosunku do danych standardowo przypisanych w typie informacji Opis infotypu: Typ informacji 0267 Płatności jednorazowe dodatkowa lista płac LP Opis pola Czy obowiązkowe Wartość 1 Składnik płacowy TAK Słownik 2 Tytuł ubezpieczenia NIE Słownik zgodny z ZUS 3 Tytuł praw emerytalnych NIE Słownik zgodny z ZUS 4 Stopień niepełnosprawności NIE Słownik zgodny z ZUS 5 UE NIE Słownik 6 UC NIE Słownik 7 UW NIE Słownik 8 UZ NIE Słownik 9 Kwota TAK Wymagalność pola zależna od składnika wynagrodzeń. Pole wprowadzane przez operatora Wymagalność pola zależna od składnika 10 Liczba NIE wynagrodzeń. Pole wprowadzane przez operatora 11 Jednostka NIE Wartość domyślna zależna od składnika 12 Data płatności TAK Data płatności listy dodatkowej wprowadzana przez operatora 15 Powód dod. Rozliczenia NIE Pole wprowadzane przez operatora 16 Typ rozliczenia TAK Domyślnie A rozliczenie dodatkowe 17 Identyfikator listy płac NIE Pole wprowadzane przez operatora 18 Id. Rach. Bankowego NIE Pole wprowadzane przez operatora IT0413 Dane podatkowe Infotyp przechowujący informacje o urzędzie skarbowym świadczeniobiorcy oraz o sposobie naliczania podatku Dane podatkowe LP 1 Opis pola Identyfikator Urzędu Skarbowego Czy obowiązkowe TAK Słownik* Wartość Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 55 z 399

56 2 Reguła kwoty wolnej TAK Słownik 3 Wskaźnik obniżenia progu TAK Słownik 4 Wymuszenie stawki podatku TAK Słownik domyślnie NIE Wprowadzana wartość podatku, jeżeli w polu 4 jest 5 Procent podatku NIE wartość TAK *Słownik dla Identyfikatora Urzędu Skarbowego znajduje się w załączniku do Koncepcji: Dokumenty\Słownik US.xlsx. Reguła kwoty wolnej Nazwa Bez kwoty wolnej Podwyższona kwota wolna Standardowa kwota wolna Wskaźnik obniżenia progu podatkowego Nazwa Bez obniżenia Obniżenie o jeden próg TAK NIE Wymuszenie stawki podatku Nazwa IT0515 Ubezpieczenia społeczne PL Infotyp służy do przechowywania informacji o ubezpieczeniach społecznych i zdrowotnym Ubezpieczenia społeczne LP Opis pola Czy obowiązkowe Wartość 1 Tytuł ubezpieczenia TAK Słownik zgodny z ZUS Domyślnie 2500 dla podgrupy 51, 52 i 61 do 6B, 1152 dla podgrupy 53 i 54, 1150 dla podgrupy 55 2 Tytuł praw emerytalnych TAK Słownik zgodny z ZUS Domyślnie 3 Stopień niepełnosprawności TAK Słownik zgodny z ZUS Domyślnie Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 56 z 399

57 4 Ubezpieczenie zdrowotne TAK 5 Kod Narodowego Funduszu Zdrowia NIE 6 Data przynależności do NFZ TAK X podlega obowiązkowo nie podlega Domyślnie X Słownik zgodny z ZUS, domyślnie dla obszarów kadrowych 7 Ustalone prawo do emeryt. w ZUS NIE Checkbox 8 Data ustalenia prawa do emeryt. w ZUS NIE 9 Przynależność do OFE TAK Słownik (TAK/NIE) domyślnie NIE 5.2 Infotypy związane ze specyfiką WBE Numer Opis 9000 Okresy wysługi emerytalnej 9001 Uposażenie 9003 Świadczenia główne 9004 Świadczenia główne wypłacane 9005 Świadczenia pozostałe 9006 Świadczenia pozostałe wypłacane 9007 Deklaracje zarobkowania 9008 Rozliczenie roczne zarobków 9009 Wnioski 9010 Pisma i decyzje IT Okresy wysługi emerytalnej Zawiera on przebieg dotychczasowej służby oraz inne informacje potrzebne dla obliczenia stażu. Staż, wyliczony przez system będzie można nadpisać ręcznie Okresy wysługi emerytalnej LP Opis pola Czy obowiązkowe Wartość 1 Początek TAK Data 2 Koniec TAK Data 3 Kod okresu wysługi (wraz z etykietą pola) TAK Słownik Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 57 z 399

58 4 Lata Ustawia system Pole nieedytowalne 5 Miesiące Ustawia system Pole nieedytowalne 6 Dni Ustawia system Pole nieedytowalne 7 Link do wniosku TAK 8 Link do załącznika NIE Pole wypełniane automatycznie wynikające z wniosku, edytowalne Link do załącznika do przebiegu służby jest to pole poza infotypem przechowywane w archive link Rodzaj okresu wysługi* słownik Kod Nazwa Zaliczenie okresu do stażu 1 Służba 2,6% Staż według pełnych miesięcy 2 Służba 2,6% + 2,0% Staż według pełnych miesięcy 3 Służba 2,6% + 1,0% Staż według pełnych miesięcy 4 Służba 2,6% + 0,5%m Staż według pełnych miesięcy 5 Praca przed służbą Staż według pełnych miesięcy 6 Praca po zwolnieniu Staż według pełnych miesięcy 7 Okres nieskładkowy Staż według pełnych miesięcy 8 Skrócenie wypowiedzenia Staż według pełnych miesięcy 9 Wysługa zachowana Staż według pełnych miesięcy 0 Korekta zaokrągleń o 0,12% Staż według pełnych miesięcy A Służba 2,6% + 0,5% Staż według pełnych miesięcy B Służba 0,7% Staż według pełnych miesięcy C Służba 0,7% + 2,0% Staż według pełnych miesięcy D Służba 0,7% + 1,0% Staż według pełnych miesięcy E Służba 0,7% +0,5% Staż według pełnych miesięcy F Służba 0,7% + 0,5%m Staż według pełnych miesięcy G Służba NSR 2,6% Staż według dni *Kody okresów wysługi będą sprawdzane z polem Data powołania do służby zawodowej z IT0081. Jeżeli data ta będzie równa lub późniejsza od przy próbie wprowadzenia okresu z kodem 5, 6 lub 7 zostanie Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 58 z 399

59 wyświetlony komunikat błędu Początek służby po wprowadzenie okresu 5, 6 lub 7 nie jest możliwe Kody B do F będą wyświetlane w słowniku, jeżeli w IT0081 zostanie zaznaczone pole IPN IT Uposażenie Ten infotyp będzie zawierał informacje o ostatnim uposażeniu z danymi niezbędnymi do ustalenia uprawnień Uposażenie LP Opis pola Czy obowiązkowe Wartość 1 Początek TAK Data 2 Koniec TAK 3 Stopień wojskowy etat./służbowy TAK Słownik 4 Grupa zaszeregowania TAK Słownik 5 Poziom zaszeregowania NIE 6 Składnik wynagrodzenia 7 Znacznik wymuszenia NIE 8 Kwota TAK/NIE 9 Liczba TAK/NIE 10 Jednostka TAK/NIE 11 Suma składników dla świadczenia Ustawia system 12 Suma składników dla uposażenia Ustawia system Data domyślnie Słownik połączony ze słownikiem grupy Słownik - domyślne składniki zgodnie z tabelą poniżej Wskazuje na ręczną ingerencję w kwotę zaznaczenie umożliwia edycją wartości w polu 8 Kwota dla bieżącej linii. Zależne od rodzaju składnika (dla wskazanych składników wypełniana automatycznie dla wskazanych składników, kwota będzie edytowana jedynie po zaznaczeniu znacznika wymuszenia ) Zależne od rodzaju składnika Słownik, Zależne od rodzaju składnika Suma kwot wszystkich składników Suma kwot wszystkich składników (bez skł. T007) *Pole widoczne tylko dla podgrup 51, 53, 54 i 56. Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 59 z 399

60 13 Link do wniosku TAK 14 Link do załącznika NIE Pole wypełniane automatycznie wynikające z wniosku, edytowalne Link do załącznika do przebiegu służby jest to pole poza infotypem przechowywane w archive link Dla rejestracji składników przewidywane jest 10 wierszy do ich wprowadzenia. Stopień wojskowy etat./służbowy słownik Kod Nazwa 011 Marszałek 021 generał 023 gen.broni 025 gen.dyw. 027 gen.bryg. 031 płk 033 ppłk 035 mjr 041 kpt. 043 por. 045 ppor. 052 st.chor.szt. 053 chor.szt. 054 mł.chor.szt. 056 st.chor. 057 chor. 058 mł.chor. 062 st.sierż.szt. 063 sierż.szt. 064 st.sierż. 065 sierż. 066 st.plut. 067 plut. 068 st.kpr. 069 kpr. 071 st.szer. Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 60 z 399

61 072 szer. 121 admirał 123 admirał floty 125 wiceadm. 127 kontradm kmdr 133 kmdr por. 135 kmdr ppor. 141 kpt.mar. 143 por.mar. 145 ppor.mar. 152 st.chor.szt.mar. 153 chor.szt.mar. 154 mł.chor.szt.mar. 156 st.chor.mar. 157 chor.mar. 158 mł.chor.mar. 162 st.bosm.szt. 163 bosm.mar. 164 st.bosm. 165 bosm. 166 st.bosmat 167 bosmat 168 st.mat 169 mat 171 st.mar. 172 mar. Grupa zaszeregowania słownik dotyczy podgrup 51, 53, 54, 55, 56, 57 Kod Nazwa Grupa 011 marszałek 021 generał gen.broni gen.dyw gen.bryg. 17 Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 61 z 399

62 031 płk ppłk mjr kpt por ppor st.chor.szt chor.szt. 054 mł.chor.szt. 056 st.chor chor mł.chor st.sierż sierż st.plut. 067 plut st.kpr kpr st.szer szer admirał admirał floty wiceadm kontradm kmdr kmdr por kmdr ppor kpt.mar por.mar ppor.mar st.chor.szt.mar chor.szt.mar. 154 mł.chor.szt.mar. 156 st.chor.mar chor.mar mł.chor.mar. 7 Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 62 z 399

63 162 st.bosm.szt. 163 bosm.szt. 164 st.bosm bosm st.bosmat 167 bosmat st.mat mat st.mar mar. 0 *Dla wybranego stopnia wojskowego grupa zostanie ustawiona automatycznie i kwota składnika uposażenia zostanie wypełniona bez możliwości edycji. Dotyczy to jedynie podgrup: 51, 53, 54. Przypisanie wartości do grup i poziomów dla podgrup 51, 53, 54, 55, 56, 57 Grupa Poziom Kwota skł. T ,00 19 B ,00 19 A , ,00 18 B ,00 18 A , ,00 17 B 9.150,00 17 A 8.750, ,00 16 C 7.850,00 16 B 7.300,00 16 A 6.800, ,00 15 C 5.800,00 15 B 5.450,00 15 A 5.250, ,00 14 C 4.850,00 14 B 4.700,00 Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 63 z 399

64 14 A 4.600, ,00 13 B 4.200,00 13 A 4.100, ,00 12 A 3.910, , , , , , , , , , , , , ,00 Przypisanie wartości do grup i poziomów dla podgrupy 52, 58, 59 typ osoby 20 (SKW) Grupa Poziom Kwota skł. T , , , , , , , , , , , ,00 Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 64 z 399

65 , , , , , , , , , , , , , ,00 Przypisanie wartości do grup i poziomów dla podgrupy 52, 58, 59 typ osoby 21 (SWW) Grupa Poziom Kwota skł. T , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 65 z 399

66 , , , , , , , , , ,00 Wartość składnika T007 słownik dotyczy tylko podgrup 52, 58, 59, typ osoby 20 (SKW) Kod Nazwa Kwota 027 gen.bryg , płk 1.050, ppłk 960, mjr 880, kpt. 650, por. 570, ppor. 520, st.chor.szt. 480, chor.szt. 450, mł.chor.szt. 440, st.chor. 420, chor. 400, mł.chor. 380, st.sierż.szt. 360, sierż.szt. 340, st.sierż. 320, sierż. 300, st.plut. 280, plut. 260, st.kpr. 240, kpr. 225, st.szer. 210,00 Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 66 z 399

67 072 szer. 190,00 Wartość składnika T007 słownik dotyczy tylko podgrup 52, 58, 59, typ osoby 21 (SWW) Kod Nazwa Kwota 027 gen.bryg , płk 1.470, ppłk 1.400, mjr 1.350, kpt , por , ppor , st.chor.szt , chor.szt. 985, mł.chor.szt. 975, st.chor. 950, chor. 920, mł.chor. 900, st.sierż.szt. 770, sierż.szt. 745, st.sierż. 720, sierż. 695, st.plut. 670, plut. 650, st.kpr. 620, kpr. 610, st.szer. 590, szer. 560,00 Składniki dla podgrup 51, 53, 54, 55, 56, 57 słownik Kod Nazwa Uwagi T001 T002 Uposażenie zasadnicze Dodatek za długoletnią służbę Kwota składnika wypełniana automatycznie na podstawie stopnia wojskowego oraz poziomu Wprowadzana liczba lat na podstawie, której zgodnie z tabelą poniżej wyznaczany jest Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 67 z 399

68 procent dodatku od uposażenia zasadniczego - od składnika T001* % (plus stała premiera 300 zł) T003 Dodatek specjalny Wprowadzana kwota dodatku T004 Dodatek służbowy Wprowadzana kwota dodatku T005 Dodatek motywacyjny Wprowadzana kwota dodatku T006 Dodatek wyrównawczy Wprowadzana kwota dodatku T007 T011 Dodatkowe uposażenie roczne w średnio miesięcznej kwocie Dodatek wyrównawczy dla sędziego/prokuratora Wprowadzana kwota (nie wchodzi do sumy składników dla uposażenia) Wprowadzana kwota (dotyczy jedynie podgrupy 55) T012 Dodatek inny Wprowadzane kwota dodatku Tabela wyznaczania % uposażenia dla dodatku za długoletnią służbę (T002) Min Maks % T001 T008 T009 Składniki dla podgrupy 52, 58, 59 słownik Kod Nazwa Uwagi Uposażenie zasadnicze Dodatek za posiadany stopień Wzrost uposażenia zasadniczego z tyt. wysługi lat Kwota składnika wypełniana automatycznie na podstawie grup zaszeregowania. Kwota składnika wypełniana automatycznie na podstawie stopnia wojskowego i typu osoby z IT0001 Wprowadzana kwota dodatku T003 Dodatek służbowy Wprowadzana kwota dodatku T010 Dodatek kontrolerski Wprowadzana kwota dodatku T012 Dodatek inny Wprowadzane kwota dodatku Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 68 z 399

69 5.2.3 IT9003 Świadczenia główne W tym infotypie będą przechowywane świadczenia skojarzone z danym emerytem/rencistą. Będzie on umożliwiał zapis ich różnych rodzajów oraz właściwe ramy czasowe. W zależności od rodzaju świadczenia ekran infotypu będzie różny. Pozostali świadczeniobiorcy(np. spadkobiercy, renty rodzinne) nie mają swoich świadczeń, będą oni tylko wymieni jako beneficjenci. W tym infotypie można też podać numer osobowy osoby, która pobiera świadczenie w imieniu danego beneficjenta. Rodzaj świadczenia słownik Kod Nazwa Uwagi EWU Emerytura wojskowa ustawowa Dotyczy podgrupy 51 EWW Emerytura wojskowa wyjątkowa Dotyczy podgrupy 51 EWZ Emerytura wojskowa zbiegowa Dotyczy podgrupy 51 RIU Renta inwalidzka wojskowa ustawowa Dotyczy podgrupy 51 RIW Renta inwalidzka wojskowa wyjątkowa Dotyczy podgrupy 51 RIZ Renta inwalidzka wojskowa zbiegowa Dotyczy podgrupy 51 RRU Renta rodzinna ustawowa - wojsko Dotyczy podgrup 51 RRW Renta rodzinna wyjątkowa - wojsko Dotyczy podgrup 51 RRP Renta rodzinna pełna - wojsko Dotyczy podgrup 51 EFU Emerytura funkcjonariusza ustawowa Dotyczy podgrupy 52 EFW Emerytura funkcjonariusza wyjątkowa Dotyczy podgrupy 52 EFZ Emerytura funkcjonariusza zbiegowa Dotyczy podgrupy 52 RFU Renta funkcjonariusza ustawowa Dotyczy podgrupy 52 RFW Renta funkcjonariusza wyjątkowa Dotyczy podgrupy 52 RFZ Renta funkcjonariusza zbiegowa Dotyczy podgrupy 52 RPU Renta rodzinna ustawowa funkcjonariusz Dotyczy podgrup 52 RPW Renta rodzinna wyjątkowa funkcjonariusz Dotyczy podgrup 52 RPP Renta rodzinna pełna - funkcjonariusz Dotyczy podgrup 52 UJU Uposażenie jednorazowe ustawowe Dotyczy podgrup 53 i 54 UJN Uposażenie jednorazowe bez prawa do ER Dotyczy podgrup 53 i 54 UMU Uposażenie miesięczne ustawowe Dotyczy podgrup 53 i 54 UMN Uposażenie miesięczne bez prawa do ER Dotyczy podgrup 53 i 54 USU Uposażenie sędziego Dotyczy podgrupy 55 UPU Uposażenie prokuratora Dotyczy podgrupy 55 URU Uposażenie rodzinne Dotyczy podgrupy Świadczenia główne podtyp EWU i EFU, EWW i EFW Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 69 z 399

70 LP Opis pola Czy obowiązkowe Wartość 1 Początek TAK Data 2 Koniec TAK Data 3 Rodzaj świadczenia TAK Słownik 4 Podstawa wymiaru świadczenia Ustawia system/tak Kwota podstawy świadczenia emerytalnego z pola Suma składników dla świadczenia z IT9001, dla EWW i EFW pole uzupełniane ręcznie 5 Znacznik waloryzacji NIE Checkbox pole ukryte dla EWU i EFU Kwota podstawy świadczenia emerytalnego zwaloryzowana (dla EWW i EFW zwaloryzowana jeżeli 6 Bieżąca podstawa wymiaru świadczenia Ustawia system zaznaczono pole 5) każda automatyczna zmiana wartości w tym polu powinna być zapisana w kolejnym rekordzie od wskazanej daty Wyliczony przez system procent 7 Procent z wysługi Ustawia system świadczenia na podstawie wpisów w IT Procent zwiększenia Ustawia system Wyliczony przez system procent zwiększenia świadczenia na podstawie wpisów w IT % 9 Procent świadczenia Ustawia system Wyliczony przez system procent świadczenia na podstawie pól procent z wysługi i procent zwiększenia, maks. wartość w tym polu wynosi 75% lub 80% lub wprowadzany ręcznie dla EWW i EFW Wyliczona z pola Bieżąca podstawa 10 Kwota świadczenia Ustawia system wymiaru i pola procent świadczenia wysokość świadczenia 11 Świadczenie wypłacane NIE Checkbox pole służy do oznaczenia świadczeń wypłacanych - takich od których powstaje IT Opiekun prawny NIE Pole tekstowe Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 70 z 399

71 13 Dodatki zakładka 14 Link do wniosku TAK W zakładce dodatki zostaną podpowiedziane składniki dodatków, które może dodatkowo pobierać świadczeniobiorca do emerytury - w zależności od dodatku możliwe będzie wprowadzenie kwoty lub liczby dodatku, daty początku i końca wypłacania dodatku muszą odpowiadać datą ważności IT9003, jeżeli dodatek ma być wypłacany krócej niż przyznane świadczenie konieczne będzie utworzenie dwóch rekordów świadczenia z dodatkiem i bez dodatku. Wprowadzone dodatki utworzą odpowiednie wpisy w IT9004 dla rodzaju i okresu świadczenia zgodnym z IT9003. W przypadku konieczności wypłacania jedynie dodatku dla weterana kwartalnego (nie ma już wypłaty świadczenia głównego) konieczne jest wyzerowanie kwoty świadczenia i wprowadzenie tylko tego dodatku od wskazanej daty. Pole wypełniane automatycznie wynikające z wniosku, edytowalne 9003 Świadczenia główne podtyp EWZ i EFZ LP Opis pola Czy obowiązkowe Wartość 1 Początek TAK Data 2 Koniec TAK Data 3 Rodzaj świadczenia TAK Słownik 4 Podstawa wymiaru świadczenia Ustawia system 5 Bieżąca podstawa wymiaru świadczenia Ustawia system Kwota podstawy świadczenia emerytalnego z pola Suma składników dla świadczenia z IT9001 Kwota podstawy świadczenia emerytalnego zwaloryzowana każda automatyczna zmiana wartości w tym polu powinna być zapisana w kolejnym rekordzie od wskazanej daty Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 71 z 399

72 6 Procent z wysługi Ustawia system 7 Procent zwiększenia Ustawia system 8 Procent świadczenia Ustawia system 9 Kwota świadczenia emeryt. Ustawia system 10 Rodzaj świadczenia zbiegowego TAK Słownik 11 Kwota świadczenia zbiegowego TAK 12 Kwota świadczenia E+0,5Z* Ustawia system 13 Znacznik kwoty wypłacanej NIE 14 Kwota świadczenia 0,5E+Z* Ustawia system 15 Znacznik kwoty wypłacanej NIE 16 Świadczenie wypłacane NIE 17 Opiekun prawny NIE Pole tekstowe Wyliczony przez system procent świadczenia na podstawie wpisów w IT9000 Wyliczony przez system procent zwiększenia świadczenia na podstawie wpisów w IT0004 maks. 15% (dopełnienie do 75%) Wyliczony przez system procent świadczenia na podstawie pól procent z wysługi i procent zwiększenia, maks. wartość w tym polu wynosi 75% Wyliczona z pola Bieżąca podstawa wymiaru i pola procent świadczenia wysokość świadczenia Kwota wprowadzana ręcznie (nie jest automatycznie waloryzowana) Suma świadczenia emerytalnego i połowy świadczenia zbiegowego Pole checkbox dla pola 12 po zaznaczeniu pola zostanie utworzone świadczenie wypłacane może być zaznaczone tylko jedno z pól 13 lub 15 Suma połowy świadczenia emerytalnego i świadczenia zbiegowego Pole checkbox dla pola 14 po zaznaczeniu pola zostanie utworzone świadczenie wypłacane - może być zaznaczone tylko jedno z pól 13 lub 15 Checkbox pole służy do oznaczenia świadczeń wypłacanych - takich od których powstaje IT9004 Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 72 z 399

73 18 Dodatki zakładka 19 Link do wniosku TAK W zakładce dodatki zostaną podpowiedziane składniki dodatków, które może dodatkowo pobierać świadczeniobiorca do emerytury - w zależności od dodatku możliwe będzie wprowadzenie kwoty lub liczby dodatku, daty początku i końca wypłacania dodatku muszą odpowiadać datą ważności IT9003, jeżeli dodatek ma być wypłacany krócej niż przyznane świadczenie konieczne będzie utworzenie dwóch rekordów świadczenia z dodatkiem i bez dodatku. Wprowadzone dodatki utworzą odpowiednie wpisy w IT9004 dla rodzaju i okresu świadczenia zgodnym z IT9003. W przypadku konieczności wypłacania jedynie dodatku dla weterana kwartalnego (nie ma już wypłaty świadczenia głównego) konieczne jest wyzerowanie kwoty świadczenia i wprowadzenie tylko tego dodatku od wskazanej daty. Pole wypełniane automatycznie wynikające z wniosku, edytowalne *Dla świadczenia EWZ i EFZ system tworząc IT9004 utworzy świadczenie zbiegowe zaznaczone do wypłacenia w polu 13 lub Świadczenia główne podtyp RIU i RFU, RIW i RFW LP Opis pola Czy obowiązkowe Wartość 1 Początek TAK Data 2 Koniec TAK Data 3 Rodzaj świadczenia TAK Słownik 4 Podstawa wymiaru świadczenia Ustawia system 5 Znacznik waloryzacji NIE Kwota podstawy świadczenia rentowego z pola Suma składników dla świadczenia z IT9001, dla RIW i RFW może być wprowadza ręcznie Pole checkbox pole ukryte dla RIU i RFU Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 73 z 399

74 6 Bieżąca podstawa wymiaru świadczenia Ustawia system 7 Procent z tyt. niepełnosprawności Ustawia system 8 Procent zwiększenia Ustawia system 9 Procent świadczenia Ustawia system 10 Kwota świadczenia Ustawia system 11 Świadczenie wypłacane NIE 12 Opiekun prawny NIE Pole tekstowe Kwota podstawy świadczenia rentowego zwaloryzowana (dla RIW, RFW waloryzowany pozaznaczaniu pola 5) każda automatyczna zmiana wartości w tym polu powinna być zapisana w kolejnym rekordzie od wskazanej daty Wyliczony przez system procent świadczenia na podstawie wpisów w IT0004 grupa inwalidzka: 10 80% 20 70% 30 40% Wyliczony przez system procent zwiększenia świadczenia na podstawie wpisów w IT0004 związek inwalidztwa ze służbą 10% jeżeli zaznaczono wartości 12, 22, 32. Wyliczony przez system procent świadczenia na podstawie pól procent z tyt. niepełnosprawności i procent zwiększenia lub wprowadzany ręcznie dla RIW i RFW Wyliczona z pola Bieżąca podstawa wymiaru i pola procent świadczenia wysokość świadczenia Checkbox pole służy do oznaczenia świadczeń wypłacanych - takich od których powstaje IT9004 Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 74 z 399

75 12 Dodatki zakładka 14 Link do wniosku TAK W zakładce dodatki zostaną podpowiedziane składniki dodatków, które może dodatkowo pobierać świadczeniobiorca do renty - w zależności od dodatku możliwe będzie wprowadzenie kwoty lub liczby dodatku, daty początku i końca wypłacania dodatku muszą odpowiadać datą ważności IT9003, jeżeli dodatek ma być wypłacany krócej niż przyznane świadczenie konieczne będzie utworzenie dwóch rekordów świadczenia z dodatkiem i bez dodatku. Wprowadzone dodatki utworzą odpowiednie wpisy w IT9004 dla rodzaju i okresu świadczenia zgodnym z IT9003. W przypadku konieczności wypłacania jedynie dodatku dla weterana kwartalnego (nie ma już wypłaty świadczenia głównego) konieczne jest wyzerowanie kwoty świadczenia i wprowadzenie tylko tego dodatku od wskazanej daty. Pole wypełniane automatycznie wynikające z wniosku, edytowalne 9003 Świadczenia główne podtyp RIZ i RFZ LP Opis pola Czy obowiązkowe Wartość 1 Początek TAK Data 2 Koniec TAK Data 3 Rodzaj świadczenia TAK Słownik 4 Podstawa wymiaru świadczenia Ustawia system 5 Bieżąca podstawa wymiaru świadczenia Ustawia system Kwota podstawy świadczenia rentowego z pola Suma składników dla świadczenia z IT9001 Kwota podstawy świadczenia rentowego zwaloryzowana każda automatyczna zmiana wartości w tym polu powinna być zapisana w kolejnym rekordzie od wskazanej daty Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 75 z 399

76 6 Procent z tyt. niepełnosprawności Ustawia system 7 Procent zwiększenia Ustawia system 8 Procent świadczenia Ustawia system 9 Kwota świadczenia Ustawia system 10 Rodzaj świadczenia zbiegowego TAK Słownik 11 Kwota świadczenia zbiegowego TAK 12 Kwota świadczenia R+0,5Z* Ustawia system 13 Znacznik kwoty wypłacanej NIE 14 Kwota świadczenia 0,5R+Z* Ustawia system 15 Znacznik kwoty wypłacanej NIE 16 Świadczenie wypłacane NIE 17 Opiekun prawny NIE Pole tekstowe Wyliczony przez system procent świadczenia na podstawie wpisów w IT0004 grupa inwalidzka: 10 80% 20 70% 30 40% Wyliczony przez system procent zwiększenia świadczenia na podstawie wpisów w IT0004 związek inwalidztwa ze służbą 10% jeżeli zaznaczono wartości 12, 22, 32. Wyliczony przez system procent świadczenia na podstawie pól procent z tyt. niepełnosprawności i procent zwiększenia Wyliczona z pola Bieżąca podstawa wymiaru i pola procent świadczenia wysokość świadczenia Kwota wprowadzana ręcznie (nie jest automatycznie waloryzowana) Suma świadczenia rentowego i połowy świadczenia zbiegowego Pole checkbox dla pola 12 po zaznaczeniu pola zostanie utworzone świadczenie wypłacane może być zaznaczone tylko jedno z pól 13 lub 15 Suma połowy świadczenia rentowego i świadczenia zbiegowego Pole checkbox dla pola 12 po zaznaczeniu pola zostanie utworzone świadczenie wypłacane może być zaznaczone tylko jedno z pól 13 lub 15 Checkbox pole służy do oznaczenia świadczeń wypłacanych - takich od których powstaje IT9004 Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 76 z 399

77 18 Dodatki zakładka 19 Link do wniosku TAK W zakładce dodatki zostaną podpowiedziane składniki dodatków, które może dodatkowo pobierać świadczeniobiorca do renty - w zależności od dodatku możliwe będzie wprowadzenie kwoty lub liczby dodatku, daty początku i końca wypłacania dodatku muszą odpowiadać datą ważności IT9003, jeżeli dodatek ma być wypłacany krócej niż przyznane świadczenie konieczne będzie utworzenie dwóch rekordów świadczenia z dodatkiem i bez dodatku. Wprowadzone dodatki utworzą odpowiednie wpisy w IT9004 dla rodzaju i okresu świadczenia zgodnym z IT9003. W przypadku konieczności wypłacania jedynie dodatku dla weterana kwartalnego (nie ma już wypłaty świadczenia głównego) konieczne jest wyzerowanie kwoty świadczenia i wprowadzenie tylko tego dodatku od wskazanej daty. Pole wypełniane automatycznie wynikające z wniosku, edytowalne 9003 Świadczenia główne podtyp RRU, RPU, RRP, RPP, RRW, RPW LP Opis pola Czy obowiązkowe Wartość 1 Początek TAK Data 2 Koniec TAK Data 3 Rodzaj świadczenia TAK Słownik 4 Podstawa wymiaru świadczenia Ustawia system 5 Znacznik waloryzacji NIE Kwota przenoszona z emerytury lub renty inwalidzkiej z pola Bieżąca podstawa świadczenia z IT9003 ze świadczeń EWU, EWZ, EWW, EFU, EFZ, EFW, RIU, RIZ, RIW, RFU, RFZ, RFW na dzień zgonu głównego świadczeniobiorcy. Dla RRW i RPW może być wprowadza ręcznie. Pole checkbox pole ukryte dla RRU, RPU RRP i RPP. Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 77 z 399

78 6 Bieżąca podstawa wymiaru świadczenia Ustawia system 7 Procent świadczenia emerytalnego/rentowego Ustawia system 8 Kwota świadczenia zmarłego Ustawia system 9 Procent renty rodzinnej Ustawia system 10 Kwota renty rodzinnej Ustawia system 11 Numer osoby powiązanej ze świadczeniem* wraz z etykietą imię i nazwisko TAK/NIE 12 Stopień pokrewieństwa wraz z etykietą TAK Słownik 13 Data urodzenia Ustawia system Kwota podstawy świadczenia zwaloryzowana (dla RRW, RPW waloryzowana po zaznaczaniu pola 5) każda automatyczna zmiana wartości w tym polu powinna być zapisana w kolejnym rekordzie od wskazanej daty Procent przenoszony z pola procent świadczenia z IT9003 ze świadczeń EWU, EWZ, EWW, EFU, EFZ, EFW, RIU, RIZ, RIW, RFU, RFZ, RFW na dzień zgonu głównego świadczeniobiorcy. Jeżeli przeniesiony procent jest mniejszy od 70 wówczas podstawiane jest 70% lub 100% (dla RRP zgon z przyczyny 03 i zaznaczone pole 13 w IT0002 zgon w wyniku działań wojennych) lub wprowadzany ręcznie dla RRW i RPW. Wyliczona z pola Bieżąca podstawa wymiaru świadczenia i pola procent świadczenia emerytalno/rentowego Procent renty ustalony na podstawie liczby uprawnionych maks. 95%: 1 osoba- 85% 2 osoby 90% 3 i więcej 95% Lub 100% (dla RRP zgon z przyczyny 03 i zaznaczone pole 13 w IT0002 zgon w wyniku działań wojennych) lub wprowadzany ręcznie dla RRW i RPW. Wyliczona kwota z pola kwota świadczenia zmarłego i pola procent renty rodzinnej Pole ustawiane na podstawie danych osobowych powiązanego numeru 14 Uprawniony NIE Pole typu checkbox 15 Przypisanie pobierającego wraz z etykietą imię i nazwisko TAK jeżeli nie jest pobierającym Numer pobierającego 16 Opiekun prawny NIE Pole tekstowe Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 78 z 399

79 17 Kwota cząstki świadczenia Ustawia system 18 Data końca uprawnienia TAK/NIE 19 Wybór wielokrotny przycisk 20 Świadczenie wypłacane NIE 21 Link do wniosku TAK Wynika z podziału kwoty świadczenia na ilość uprawnionych Pole obowiązkowe jedynie dla uprawnionych przewidywana data końca uprawnienia, data wprowadzana ręcznie przez na etapie prototypu, docelowo data ustalana przez system z wpisów z IT0002, 0004, 0022 Przycisk wybór otworzy zakładkę dodatki dla wskazanej osoby uprawnionej. W zakładce dodatki zostaną podpowiedziane składniki dodatków, które może dodatkowo pobierać uprawniony do renty rodzinnej - w zależności od dodatku możliwe będzie wprowadzenie kwoty lub liczby dodatku, daty początku i końca wypłacania dodatku muszą odpowiadać datą ważności IT9003, jeżeli dodatek ma być wypłacany krócej niż przyznane świadczenie konieczne będzie utworzenie dwóch rekordów świadczenia z dodatkiem i bez dodatku. Wprowadzone dodatki utworzą odpowiednie wpisy w IT9004 u osoby pobierającej dla rodzaju i okresu świadczenia zgodnym z IT9003. Checkbox pole służy do oznaczenia świadczeń wypłacanych - takich od których powstaje IT9004 Pole wypełniane automatycznie wynikające z wniosku, edytowalne *Pola 11 do 19 dotyczą jedynie osób uprawnionych i/lub pobierających świadczenia. Przewiduje się maksymalnie 15 osób do wprowadzenia Świadczenia główne podtyp UJU, UJN LP Opis pola Czy obowiązkowe Wartość 1 Początek TAK Data 2 Koniec TAK Data 3 Rodzaj świadczenia TAK Słownik Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 79 z 399

80 4 Podstawa wymiaru świadczenia Ustawia system 5 Kwota świadczenia Ustawia system 6 Świadczenie wypłacane NIE 7 Opiekun prawny NIE Pole tekstowe 8 Link do wniosku TAK Kwota podstawy świadczenia z pola Suma składników dla uposażenia z IT9001 Kwota z pola Podstawa wymiaru świadczenia przemnożona przez 12 miesięcy jeżeli świadczeniobiorca posiada świadczenie UM - 12 miesięczna kwota zostanie pomniejszona o wypłacone miesięczne uposażenia, a świadczenie UM zostanie zamknięte. Checkbox pole służy do oznaczenia świadczeń wypłacanych - takich od których powstaje IT9004 Pole wypełniane automatycznie wynikające z wniosku, edytowalne 9003 Świadczenia główne podtyp UMU, UMN* LP Opis pola Czy obowiązkowe Wartość 1 Początek TAK Data 2 Koniec TAK Data 3 Rodzaj świadczenia TAK Słownik 4 Podstawa wymiaru świadczenia Ustawia system 5 Kwota świadczenia Ustawia system 6 Świadczenie wypłacane NIE 7 Opiekun prawny NIE Pole tekstowe 8 Link do wniosku TAK Kwota podstawy świadczenia z pola Suma składników dla uposażenia z IT9001 Kwota z pola Podstawa wymiaru świadczenia Checkbox pole służy do oznaczenia świadczeń wypłacanych - takich od których powstaje IT9004 Pole wypełniane automatycznie wynikające z wniosku, edytowalne *Świadczenie UMU i UMN nie będzie możliwe do wprowadzenia, jeżeli świadczeniobiorca posiada świadczenie UJU lub UJN Świadczenia główne podtyp USU i UPU LP Opis pola Czy obowiązkowe Wartość Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 80 z 399

81 1 Początek TAK Data 2 Koniec TAK Data domyślnie Rodzaj świadczenia TAK Słownik 4 Podstawa wymiaru świadczenia Ustawia system 6 Kwota świadczenia Ustawia system 7 Świadczenie wypłacane NIE 8 Opiekun prawny NIE Pole tekstowe 9 Link do wniosku TAK Kwota podstawy świadczenia z pola Suma składników dla uposażenia z IT9001 Kwota z pola Podstawa wymiaru świadczenia nie waloryzowana (waloryzacja odbywa się poprzez zmianę tabeli uposażeń i utworzenie nowego wpisu w IT9001 od wskazanej daty i tym samym utworzenie nowego wpisu w IT9003) Checkbox pole służy do oznaczenia świadczeń wypłacanych - takich od których powstaje IT9004 Pole wypełniane automatycznie wynikające z wniosku, edytowalne 9003 Świadczenia główne podtyp URU LP Opis pola Czy obowiązkowe Wartość 1 Początek TAK Data 2 Koniec TAK Data 3 Rodzaj świadczenia TAK Słownik 4 Podstawa wymiaru świadczenia Ustawia system 5 Bieżąca podstawa wymiaru świadczenia Ustawia system 8 Procent świadczenia rodzinnego Ustawia system Kwota podstawy przenoszona z IT9003 ze świadczenia USU, UPU Kwota podstawy świadczenia zwaloryzowana każda automatyczna zmiana wartości w tym polu powinna być zapisana w kolejnym rekordzie od wskazanej daty. Procent uposażenia rodzinnego ustalony na podstawie liczby uprawnionych maks. 95%: 1 osoba- 85% 2 osoby 90% 3 i więcej 95% Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 81 z 399

82 9 Kwota świadczenia Ustawia system 10 Numer osoby powiązanej ze świadczeniem* wraz z etykietą imię i nazwisko TAK/NIE 11 Stopień pokrewieństwa wraz z etykietą TAK Słownik 12 Data urodzenia Ustawia system Wyliczona z pola Bieżąca podstawa wymiaru i pola procent świadczenia rodzinnego Pole obowiązkowe jedynie dla pierwszego wpisu Pole ustawiane na podstawie danych osobowych powiązanego numeru 13 Uprawniony NIE Pole typu checkbox 14 Przypisanie pobierającego TAK jeżeli nie jest pobierającym Numer pobierającego 15 Opiekun prawny NIE Pole tekstowe 16 Kwota cząstki świadczenia Ustawia system 17 Data końca uprawnienia TAK/NIE 18 Wybór wielokrotny przycisk 19 Świadczenie wypłacane NIE 20 Link do wniosku TAK Wynika z podziału kwoty świadczenia na ilość uprawnionych Pole obowiązkowe jedynie dla uprawnionych przewidywana data końca uprawnienia Przycisk wybór otworzy zakładkę dodatki dla wskazanej osoby uprawnionej. W zakładce dodatki zostaną podpowiedziane składniki dodatków, które może dodatkowo pobierać uprawniony do uposażenia rodzinnego - w zależności od dodatku możliwe będzie wprowadzenie kwoty lub liczby dodatku, daty początku i końca wypłacania dodatku muszą odpowiadać datą ważności IT9003, jeżeli dodatek ma być wypłacany krócej niż przyznane świadczenie konieczne będzie utworzenie dwóch rekordów świadczenia z dodatkiem i bez dodatku. Wprowadzone dodatki utworzą odpowiednie wpisy w IT9004 u osoby pobierającej dla rodzaju i okresu świadczenia zgodnym z IT9003. Checkbox pole służy do oznaczenia świadczeń wypłacanych - takich od których powstaje IT9004 Pole wypełniane automatycznie wynikające z wniosku, edytowalne *Pola 10 do 18 dotyczą jedynie osób uprawnionych i/lub pobierających świadczenia. Przewiduje się maksymalnie 15 osób do wprowadzenia. Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 82 z 399

83 Dodatek pielęgnacyjny Nazwa Podwyższony dodatek pielęgnacyjny Dodatek pielęgnacyjny wstrzymany Dodatek dla sierot zupełnych Dodatek kombatancki Dodatek kompensacyjny Dodatek za tajne nauczanie Świadczenie pieniężne byłych żołnierzy przymusowo zatrudnianych Świadczenie pieniężne dla osób deportowanych Dodatki lista składników Z jakimi świadczeniami mogą być wypłacane EWU, EFU, EWZ, EFZ, EWW, EFW, RIU, RFU, RIZ, RFZ, RIW, RFW, RRU, RPU, RRW, RFW, RRP, RPP, URU EWZ, EFZ, RIZ, RFZ EWU, EFU, EWZ, EFZ, EWW, EFW, RIU, RFU, RIZ, RFZ, RIW, RFW, RRU, RPU, RRW, RFW, RRP, RPP, URU RRU, RPU, RRW, RFW, RRP, RPP, URU EWU, EFU, EWZ, EFZ, EWW, EFW, RIU, RFU, RIZ, RFZ, RIW, RFW, RRU, RPU, RRW, RFW, RRP, RPP, URU EWU, EFU, EWZ, EFZ, EWW, EFW, RIU, RFU, RIZ, RFZ, RIW, RFW, RRU, RPU, RRW, RFW, RRP, RPP, URU EWU, EFU, EWZ, EFZ, EWW, EFW, RIU, RFU, RIZ, RFZ, RIW, RFW, RRU, RPU, RRW, RFW, RRP, RPP, URU - Nie może wystąpić razem z Dodatkiem kombatanckim EWU, EFU, EWZ, EFZ, EWW, EFW, RIU, RFU, RIZ, RFZ, RIW, RFW, RRU, RPU, RRW, RFW, RRP, RPP, URU - uzupełniane pole liczba równa ilości miesięcy od 1 do 20 na tej podstawie wyliczona kwota dodatku. Nie może być łączony razem z Dodatkiem kombatanckim, Dodatkiem za tajne nauczanie, Świadczeniem pieniężnym dla osób deportowanych EWU, EFU, EWZ, EFZ, EWW, EFW, RIU, RFU, RIZ, RFZ, RIW, RFW, RRU, RPU, RRW, RFW, RRP, RPP, URU - uzupełniane pole liczba równa ilości miesięcy od 1 do 20 na tej podstawie wyliczona kwota dodatku. Nie może być zaznaczony razem z Dodatkiem kombatanckim, Dodatkiem za Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 83 z 399

84 Ryczałt energetyczny Dodatek weterana poszkodowanego Dodatek rolny Świadczenie honorowe dla 100-latka Emerytura rolna KRUS Świadczenie nadzwyczajne PRM Renta rolna KRUS Renta socjalna Świadczenie zbiegowe inne tajne nauczanie, Świadczeniem pieniężnym dla żołnierzy przymusowo zatrudnianych EWU, EFU, EWZ, EFZ, EWW, EFW, RIU, RFU, RIZ, RFZ, RIW, RFW, RRU, RPU, RRW, RFW, RRP, RPP, URU EWU, EFU, EWZ, EFZ, EWW, EFW, RIU, RFU, RIZ, RFZ, RIW, RFW EWU, EFU, EWZ, EFZ, EWW, EFW, RIU, RFU, RIZ, RFZ, RIW, RFW, RRU, RPU, RRW, RFW, RRP, RPP, URU wprowadzany % dodatku, a w kwocie otrzymujemy wartość % razy najniższa emerytura wg ZUS EWU, EFU, EWZ, EFZ, EWW, EFW, RIU, RFU, RIZ, RFZ, RIW, RFW, RRU, RPU, RRW, RFW, RRP, RPP, URU wprowadzana kwota nie waloryzowana EWU, EFU, EWZ, EFZ, EWW, EFW, RIU, RFU, RIZ, RFZ, RIW, RFW, RRU, RPU, RRW, RFW, RRP, RPP, URU EWU, EFU, EWZ, EFZ, EWW, EFW, RIU, RFU, RIZ, RFZ, RIW, RFW, RRU, RPU, RRW, RFW, RRP, RPP, URU RRU, RPU, RRW, RFW, RRP, RPP, URU RRU, RPU, RRW, RFW, RRP, RPP RRU, RPU, RRW, RFW, RRP, RPP Rodzaj świadczenia zbiegowego słownik Kod Opis Uwagi możliwe zbiegi Renta inwalidy wojennego I gr Renta inwalidy wojennego II gr Renta inwalidy wojennego III gr Emerytura rolna KRUS Renta wypadkowa ZUS Renat inwalidy wojennego nowa EWU, EFU, EWZ, EFZ, EWW, EFW EWU, EFU, EWZ, EFZ, EWW, EFW EWU, EFU, EWZ, EFZ, EWW, EFW EWU, EFU, EWZ, EFZ, EWW, EFW, RIU, RFU, RIZ, RFZ, RIW, RFW EWU, EFU, EWZ, EFZ, EWW, EFW EWU, EFU, EWZ, EFZ, EWW, EFW Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 84 z 399

85 07 Świadczenie nadzwyczajne PRM 08 Renat rolna KRUS 09 Świadczenie zbiegowe inne EWU, EFU, EWZ, EFZ, EWW, EFW, RIU, RFU, RIZ, RFZ, RIW, RFW dla tego świadczenia wypłacana jest zawsze kwota świadczenia plus kwota zbiegu EWU, EFU, EWZ, EFZ, EWW, EFW, RIU, RFU, RIZ, RFZ, RIW, RFW EWU, EFU, EWZ, EFZ, EWW, EFW, RIU, RFU, RIZ, RFZ, RIW, RFW Forma płatności - słownik Kod Opis Wypłata gotówkowa E P Przelew elektroniczny Przekaz pocztowy Stopień pokrewieństwa - słownik Kod Opis 01 Małżonek 11 Dziecko własne, przyspos., dziecko małż. 21 Wnuk, dziecko obce na wychowaniu 30 Matka 31 Ojciec 32 Macocha 33 Ojczym 40 Babka 41 Dziadek 50 Osoby przysposabiające osoby ubezpiecz. 60 Inne os. pozost. z ubezp. we wsp.gosp IT Świadczenia wypłacane Ten infotyp będzie tworzony automatycznie dla świadczeniobiorców głównych lub świadczeniobiorców pozostałych nie będących emerytami/rencistami, na postawie przypisania w infotypie Świadczenia. Jest on przewidziany tylko do odczytu, na potrzeby raportowania i tworzenia składników do rozliczenia. Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 85 z 399

86 9004 Świadczenia wypłacane LP Opis pola Czy obowiązkowe Wartość 1 Początek TAK Data 2 Koniec TAK Data 3 Rodzaj świadczenia Ustawia system Pole odczytane z IT Podstawa świadczenia Ustawia system Pole odczytane z IT % wymiaru świadczenia Ustawia system Pole odczytane z IT % Renty rodzinnej Ustawia system Pole odczytane z IT9003 dot. tylko rent rodzinnych i uposażeń rodzinnych 7 Kwota świadczenia Ustawia system Pole odczytane z IT Nr osoby uprawnionej Ustawia system Pole odczytane z IT9003 pole nr osoby powiązanej ze świadczeniem 9 Rodzaj zbiegu Ustawia system Pole odczytane z IT Kwota dla zbiegu Ustawia system Pole odczytane z IT % świadczenia dla zbiegu Ustawia system Pole odczytane z IT Deklaracja zarobkowania Ustawia system 13 Składnik wynagrodzenia NIE 14 Kwota NIE 15 Liczba NIE 16 Jednostka NIE Pole odczytane z IT9007 z odpowiednią wartością: 0-poniżej 70% 1-powyżej 130% 2-kwota 3-działalność Słownik lista składników dopuszczonych do IT9004 przenoszony z zakładki dodatki z IT9003 Przenoszona kwota dodatku z IT9003 Przenoszona liczba dla dodatku z IT9003 Przenoszona jednostka dla dodatku z IT IT9005 Świadczenia jednorazowe W tym infotypie będą przechowywane świadczenia skojarzone z danym świadczeniobiorcą i związane z wypłatami na listach dodatkowych. W zależności od rodzaju świadczenia ekran infotypu będzie różny. Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 86 z 399

87 ZPS ZPR SOC Rodzaj świadczenia słownik Kod Nazwa Uwagi Zasiłek pogrzebowy po świadczeniobiorcy Zasiłek pogrzebowy po rodzinie świadczeniobiorcy Świadczenia z funduszu socjalnego IPM Przewóz mienia i koszty przejazdu Dotyczy wszystkich podgrup 9005 Świadczenia jednorazowe podtyp ZPS LP Opis pola Czy obowiązkowe Wartość 1 Początek Pole ukryte 2 Koniec Pole ukryte 3 Rodzaj świadczenia TAK Słownik 4 Imię i nazwisko osoby / nazwa instytucji TAK Pole tekstowe 5 Stopień pokrewieństwa TAK Słownik 6 Kwota TAK Kwota do wypłaty suma kwot sprawdzana ze stałą w ramach wszystkich wpisów dla zmarłego po dacie jego zgonu nie więcej niż obowiązująca kwota zasiłku w dn. zgonu 7 Adres TAK Pole tekstowe 8 Forma płatności TAK Słownik 9 Nr konta TAK/NIE Pole obowiązkowe, gdy zaznaczono sposób wypłaty przelew na konto 10 Tytuł przelewu NIE Pole tekstowe 11 Wnioskodawca NIE 12 Pobierający NIE 13 Typ rozliczania TAK Checkbox dla osób zaznaczonych w tym polu wystawiana jest decyzja Pole typu checkbox dla zaznaczonych generowana jest wypłata Domyślnie A pole nieedytowalne Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 87 z 399

88 14 ID listy płac TAK 15 Data wypłaty TAK Data 16 Link do wniosku TAK Domyślnie Z dla rodzaju ZPS pole niedytowalne Pole wypełniane automatycznie wynikające z wniosku, edytowalne 9005 Świadczenia jednorazowe podtyp ZPR LP Opis pola Czy obowiązkowe Wartość 1 Początek Pole ukryte Data 2 Koniec Pole ukryte Data 3 Rodzaj świadczenia TAK Słownik 4 Imię i nazwisko osoby zmarłej TAK Pole tekstowe 5 Stopień pokrewieństwa TAK Słownik 6 Data zgonu TAK Data 7 Wypłata innej osobie/instytucji NIE Pole checkbox 8 Imię i nazwisko / Nazwa instytucji 9 Kwota TAK TAK jeśli zaznaczone pole 7 Pole tekstowe Kwota podpowiadana ze stałej wg. daty zgonu i sprawdzana ze stałą w ramach rekordu 10 Adres TAK Pole tekstowe 11 Forma płatności TAK Słownik 12 Nr konta TAK/NIE Pole obowiązkowe, gdy zaznaczono sposób wypłaty przelew na konto 13 Tytuł przelewu NIE Pole tekstowe 14 Typ rozliczania TAK 15 ID listy płac TAK 16 Data wypłaty TAK Data 17 Link do wniosku TAK Domyślnie A pole nieedytowalne Domyślnie Z dla rodzaju ZPR pole niedytowalne Pole wypełniane automatycznie wynikające z wniosku, edytowalne Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 88 z 399

89 9005 Świadczenia jednorazowe podtyp SOC LP Opis pola Czy obowiązkowe Wartość 1 Data złożenia wniosku TAK 2 Rodzaj pomocy socjalnej TAK 3 Podstawa ze świadczeń ER TAK 4 Podstawa poza świadczeniem ER NIE 5 Podstawa do pomocy socjalnej TAK 6 Ilość osób do ustalenia uprawnień TAK 7 Dochód na 1 osobę TAK 8 Kwota poniesionych wydatków NIE 9 Przyznana kwota pomocy TAK/NIE 10 Liczba TAK/NIE 11 Forma płatności Ustawia system 12 Nr konta Ustawia system Wartość przenoszona z wniosku z IT9009 Słownik (składniki dla pomocy socjalnej) Wartość przenoszona z wyników rozliczania z miesiąca poprzedzającego datę złożenia wniosku (netto minus dod. pielęgnacyjny minus dod. sierocy) Wprowadzana kwota netto z zaświadczenia/ oświadczenia Wyliczana suma z kwot z pól 3 i 4 - nieedytowalne Wprowadzana liczba osób domyślnie 1 Wyliczana kwota na osobę kwota z pola 5 dzielona przez pole 6 nieedytowalne Wprowadzana kwota z przedstawionych faktur/ rachunków Wprowadzana kwota pomocy socjalnej (nie dotyczy pomocy na naukę, dla tego świadczenia kwota będzie wyliczana, jako iloczyn wprowadzonej w polu 10 liczby i stałej) TAK tylko dla pomocy socjalnej na naukę może mieć wartość 1 lub 2, NIEdla pozostałych nie może być uzupełniona Wartość przenoszona z IT0009 dla podtypu 6, a jeżeli nie istnieje dla podtypu 0 Wartość przenoszona z IT0009 dla podtypu 6, a jeżeli nie istnieje dla podtypu 0 Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 89 z 399

90 13 Tytuł przelewu NIE Pole tekstowe 14 Powód odmowy TAK/NIE Słownik 15 Uwagi NIE 16 Link do wniosku TAK 17 Typ rozliczania TAK 18 ID listy płac TAK 19 Data wypłaty NIE Data 20 Link do załącznika NIE 3 linie pól tekstowych po 72 znaki Pole wypełniane automatycznie wynikające z wniosku, edytowalne Domyślnie A pole nieedytowalne Domyślnie S dla rodzaju SOC pole nieedytowalne Link do załącznika/ów do zaświadczenia/oświadczenia o dochodach, zaświadczenia ze szkoły, faktur, innych jest to pole poza infotypem przechowywane w archive link 9005 Świadczenia jednorazowe podtyp IPM LP Opis pola Czy obowiązkowe Wartość 1 Data złożenia wniosku TAK 2 Rodzaj świadczenia TAK 3 Data zwolnienia/przewidywana data zwolnienia ze służby TAK 4 Kwota kosztów przewozu mienia TAK 5 Kwota kosztów przejazdów TAK 6 Łączna kwota kosztów TAK 7 Limit TAK Wartość przenoszona z wniosku z IT9009 Przenoszona wartość zgodnie z podtypem Data przenoszona z IT0081 lub wprowadzana ręcznie dla nie zwolnionych Wprowadzana kwota na podstawie przedstawionych faktur/rachunków Wprowadzana kwota na podstawie przedstawionych faktur/rachunków/biletów Wyliczane automatycznie pole jako suma pól 3 i 4 - nieedytowalne Pole wypełniane automatycznie na podstawie stałej Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 90 z 399

91 8 Przyznany zwrot kosztów TAK 9 Forma płatności Ustawia system 10 Nr konta Ustawia system Wypełniane automatycznie kwota mniejsza albo pole 5 albo 6 Wartość przenoszona z IT0009 dla podtypu 6, a jeżeli nie istnieje dla podtypu 0 Wartość przenoszona z IT0009 dla podtypu 6, a jeżeli nie istnieje dla podtypu 0 11 Tytuł przelewu NIE Pole tekstowe 12 Typ rozliczania TAK 13 ID listy płac TAK 14 Data wypłaty NIE Data 15 Link do wniosku TAK 16 Link do załącznika NIE Domyślnie A pole nieedytowalne Domyślnie I dla rodzaju IPM pole nieedytowalne Pole wypełniane automatycznie wynikające z wniosku, edytowalne Link do załącznika/ów do faktur/ rachunków/ biletów jest to pole poza infotypem przechowywane w archive link IT9006 Rekonwersja 9006 Rekonwersja podtyp RK LP Opis pola Czy obowiązkowe Wartość 1 Początek TAK Data 2 Koniec TAK Data 3 Rodzaj świadczenia TAK Słownik 4 Data zwolnienia/przewidywana data zwolnienia ze służby TAK 5 Dokument potwierdzający datę zwolnienia TAK Data Pole tekstowe 120 znaków (informacja o dokumencie, jego numerze i dacie) Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 91 z 399

92 6 Link do dokumentu potwierdzającego datę zwolnienia NIE 7 Liczba lat służby wojskowej TAK 8 Liczba lat zawodowej służby wojskowej TAK 9 Przyznana kwota rekonwersji TAK 10 Ilość przejazdów NIE 11 Ilość noclegów NIE Wprowadzana liczba lat służby Wprowadzana liczba lat służby zawodowej min. 4 Kwota wprowadzana ręcznie, sprawdzana z limitem dla wprowadzonej liczby lat służby w ramach wszystkich wpisów RK. Konieczne jest pole ekranowe prezentujące maksymalną możliwą wartość przyznanej rekonwersji (zgodnie z 3 limitami) Wprowadzona ilość przejazdów nie więcej niż 20 Wprowadzona ilość przejazdów nie więcej niż Nazwa szkolenia/kursu TAK Pole tekstowe 13 Nazwa firmy szkolącej TAK Pole tekstowe 14 Refundacja NIE Pole checkbox 15 Sfinansowanie kosztów NIE Pole checkbox 16 Sfinansowanie z częściową refundacją NIE Pole checkbox 17 Zakres częściowej refundacji 18 Data dostarczenia zaświadczenia 19 Data faktycznego dostarczenia zaświadczenia TAK, jeżeli zaznaczono pkt. 16 TAK, jeżeli zaznaczone pole 15 lub16 NIE 20 Link do zaświadczenia NIE 21 Link do wniosku TAK 22 Rozliczenie Pole tekstowe Data Data Pole wypełniane automatycznie wynikające z wniosku, edytowalne Przycisk do wygenerowania rozliczenia Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 92 z 399

93 9006 Rekonwersja podtyp $R (rozliczenie) LP Opis pola Czy obowiązkowe Wartość 1 Początek TAK Data 2 Koniec TAK Data 3 Rodzaj świadczenia Ustawia system 4 Rodzaj kosztu TAK Słownik 5 Kwota zwrotu TAK 6 Liczba 7 Liczba kilometrów 8 Stawka według taryfy PKP TAK dla rozliczenia noclegów i przejazdów TAK dla rozliczenia przejazdów TAK dla rozliczania przejazdów Kwota dla rozliczenia rekonwersji sprawdzana z kwotą przyznanego świadczenia, kwota dla noclegów jest w tle dzielona przez liczbę noclegów i porównywana ze stałą (103,50 za nocleg), Kwota dla przejazdów będzie dzielona w tle przez liczbę przejazdów i porównywana ze stawką wg PKP (i ewentualnie zmniejszana do tej wartości) Nie bierze udziału w rozliczeniu pole wypełniane ręcznie Pole uzupełniane ręcznie zgodnie z taryfą dla pociągów pośpiesznych wg wskazanych kilometrów 9 Faktura na WBE NIE Pole checkbox 10 Nazwa wystawcy faktury 11 Numer rachunku TAK TAK, jeżeli zaznaczono pole 9 Pole tekstowe 12 Forma płatności NIE Słownik 13 Tytuł przelewu 14 Typ rozliczania TAK 15 ID listy płac TAK TAK jeżeli zaznaczono przelew lub przekaz Pole tekstowe Domyślnie A pole nieedytowalne Domyślnie R dla rodzaju $R pole nieedytowalne Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 93 z 399

94 16 Data wypłaty NIE Data IT Deklaracje zarobkowania Infotyp służy do przechowywania informacji o złożonych oświadczeniach o osiąganych dochodach. Dane wprowadzone w tym infotypie mogą mieć wpływ na bieżące zmniejszenie świadczenia i konieczność wystawienia odpowiedniej decyzji o zmianie wysokości świadczenia Deklaracje zarobkowania LP Opis pola Czy obowiązkowe Wartość 1 Początek TAK Data 2 Koniec TAK 3 Nie zarobkuje NIE 4 Prowadzi zryczałtowaną działalność gospodarczą NIE 5 Dochody < 70% NIE 6 Dochody >130% NIE 7 130% > Dochody > 70% NIE 8 Kwota NIE 9 Link do oświadczenia NIE Data Domyślnie Radiobutton zaznaczenie pola skutkuje brakiem bieżącego zmniejszenia Radiobutton zaznaczenie pola skutkuje brakiem bieżącego zmniejszenia Radiobutton zaznaczenie pola skutkuje brakiem bieżącego zmniejszenia Radiobutton zaznaczenie pola skutkuje bieżącym zmniejszeniem do maksymalnej wysokości Radiobutton zaznaczenie wymusza podanie kwoty w polu 8 Miesięczna kwota przewidywanych zarobków wprowadzana na podstawie oświadczenia badana zgodnie z limitami Kod Rodzaj świadczenia bieżące zmniejszenia/rozliczanie Nazwa Zwolnienie z rozliczenia zarobków brak bieżących zmniejszeń bez względu na wprowadzoną deklarację zarobkowania EWU Emerytura wojskowa ustawowa Wysługa z IT9000 pow. 75% Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 94 z 399

95 EWW Emerytura wojskowa wyjątkowa Wysługa z IT9000 pow. 75% EWZ Emerytura wojskowa zbiegowa Wysługa z IT9000 pow. 75% EFU EFW Emerytura funkcjonariusza ustawowa Emerytura funkcjonariusza wyjątkowa Wysługa z IT9000 pow. 75% Wysługa z IT9000 pow. 75% EFZ Emerytura funkcjonariusza zbiegowa Wysługa z IT9000 pow. 75% RIU RIW Renta inwalidzka wojskowa ustawowa Renta inwalidzka wojskowa wyjątkowa Związek inwalidztwa ze służbą 11, 22, 32 Związek inwalidztwa ze służbą 11, 22, 32 RIZ Renta inwalidzka wojskowa zbiegowa Związek inwalidztwa ze służbą 11, 22, 32 RFU Renta funkcjonariusza ustawowa Związek inwalidztwa ze służbą 11, 22, 32 RFW Renta funkcjonariusza wyjątkowa Związek inwalidztwa ze służbą 11, 22, 32 RFZ Renta funkcjonariusza zbiegowa Związek inwalidztwa ze służbą 11, 22, 32 RRU RRW RRP RPU RPW RPP UJU UJN Renta rodzinna ustawowa - wojsko Renta rodzinna wyjątkowa - wojsko Renta rodzinna pełna - wojsko Renta rodzinna ustawowa - funkcjonariusz Renta rodzinna wyjątkowa - funkcjonariusz Renta rodzinna pełna - funkcjonariusz W związku ze zgonem w wyniku czynu karalnego pole z IT0002 zaznaczone. lub Ustalone prawo emerytury własnej w ZUS - zaznaczone pole z IT0515 i jednoczesne osiągnięcie wieku emerytalnego dla kobiet 60 lat, dla mężczyzn 65 lat (docelowo do 67 lat) W związku ze zgonem w wyniku czynu karalnego pole z IT0002 zaznaczone. lub Ustalone prawo emerytury własnej w ZUS - zaznaczone pole z IT0515 i jednoczesne osiągnięcie wieku emerytalnego dla kobiet 60 lat, dla mężczyzn 65 lat (docelowo do 67 lat) W związku ze zgonem w wyniku czynu karalnego pole z IT0002 zaznaczone. lub Ustalone prawo emerytury własnej w ZUS - zaznaczone pole z IT0515 i jednoczesne osiągnięcie wieku emerytalnego dla kobiet 60 lat, dla mężczyzn 65 lat (docelowo do 67 lat) W związku ze zgonem w wyniku czynu karalnego pole z IT0002 zaznaczone. Lub Ustalone prawo emerytury własnej w ZUS - zaznaczone pole z IT0515 i jednoczesne osiągnięcie wieku emerytalnego dla kobiet 60 lat, dla mężczyzn 65 lat (docelowo do 67 lat) Uposażenie jednorazowe ustawowe Nie podlega rozliczaniu Uposażenie jednorazowe bez prawa do ER Nie podlega rozliczaniu Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 95 z 399

96 UMU Uposażenie miesięczne ustawowe Nie podlega rozliczaniu UMN Uposażenie miesięczne bez prawa do ER Nie podlega rozliczaniu USU Uposażenie sędziego Nie podlega rozliczaniu UPU Uposażenie prokuratora Nie podlega rozliczaniu URU Uposażenie rodzinne W związku ze zgonem w wyniku czynu karalnego pole z IT0002 zaznaczone. lub Ustalone prawo emerytury własnej w ZUS - zaznaczone pole z IT0515 i jednoczesne osiągnięcie wieku emerytalnego dla kobiet 60 lat, dla mężczyzn 65 lat (docelowo do 67 lat) IT Rozliczenie roczne zarobków Infotyp służy do przechowywania informacji o złożonych zaświadczeniach o osiąganych dochodach oraz do ustalenia wysokości nadpłaty lub niedopłaty świadczenia. Infotyp będzie posiadał podtypy będące kolejnymi latami kalendarzowymi, np. 2012, 2013, 2014 itd Rozliczenie roczne zarobków LP Opis pola Czy obowiązkowe Wartość 1 Styczeń NIE 2 Luty NIE 3 Marzec NIE 4 Kwiecień NIE 5 Maj NIE 6 Czerwiec NIE 7 Lipiec NIE 8 Sierpień NIE Wprowadzana z zaświadczenia kwota dla stycznia wskazanego roku Wprowadzana z zaświadczenia kwota dla lutego wskazanego roku Wprowadzana z zaświadczenia kwota dla marca wskazanego roku Wprowadzana z zaświadczenia kwota dla kwietnia wskazanego roku Wprowadzana z zaświadczenia kwota dla maja wskazanego roku Wprowadzana z zaświadczenia kwota dla czerwca wskazanego roku Wprowadzana z zaświadczenia kwota dla lipca wskazanego roku Wprowadzana z zaświadczenia kwota dla sierpnia wskazanego roku Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 96 z 399

97 9 Wrzesień NIE 10 Październik NIE 11 Listopad NIE 12 Grudzień NIE 13 Roczna kwota TAK 14 Wpłata na MON NIE 15 Sposób rozliczenia Ustawia system Słownik 16 Akcja Rozlicz /Pokaż Przycisk 17 Link do zaświadczenia NIE Wprowadzana z zaświadczenia kwota dla września wskazanego roku Wprowadzana z zaświadczenia kwota dla października wskazanego roku Wprowadzana z zaświadczenia kwota dla listopada wskazanego roku Wprowadzana z zaświadczenia kwota dla grudnia wskazanego roku Wprowadzana z zaświadczenia kwota dla całego roku, jeżeli tak podano na zaświadczeniu lub suma kwot z pól 1 do 12 Wprowadzana kwota brutto dotyczy tylko RRU, RRW, RRP, RPU, RPW, RPP dla pozostałych świadczeń pole będzie ukryte Przycisk Akcja Rozlicz uruchomi program do rozliczenia zarobkowania z możliwością zapisania wybranego wyniku. Zapamiętanie wyniku rozliczenia utworzy składnik rozliczenia w IT0015. Po zapamiętaniu na infotypie możliwe będzie jedynie użycie przycisku Akcja Pokaż, a przycisk Akcja Rozlicz nie będzie więcej aktywny. Sposób rozliczenia słownik Kod Nazwa 01 Nie rozliczono 02 Rozliczono rocznie 03 Rozliczono miesięcznie IT Wnioski Złożone wnioski będą przechowywane w oddzielnym infotypie, dla odpowiedniego numeru osobowego. Każdy z wniosków, oprócz wspólnego zestawu pól będzie miał opracowaną strukturę Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 97 z 399

98 danych zgodną z polami wniosku. Potem ta struktura będzie technicznie rzutowana na długie, znakowe pola w infotypie. Złożone wnioski będzie można wyświetlać i edytować (w zależności od statusu i dostępnych praw) za pomocą formularzy Adobe, a nie używając pól z poziomu infotypu. Dopiero po ostatecznej akceptacji wniosku będzie on automatycznie uaktualniał zawartość pozostałych infotypów. Z poziomu wpisu w tym infotypie będzie można zobaczyć historię przetwarzania wniosku tj. zmiany jego statusów i osoby odpowiedzialne Wnioski LP Opis pola Czy obowiązkowe Wartość 1 Początek TAK Data złożenia wniosku 2 Koniec TAK 3 Rodzaj wniosku TAK Słownik 4 Nr wniosku TAK 5 Osoba składająca wniosek NIE Data Domyślnie , po ostatniej aprobacie data tej aprobaty 6 Liczba załączników TAK Domyślnie 0. 7 Status wniosku TAK 8 Sposób zgłoszenia TAK Słownik 9 Sposób rozpatrzenia wniosku TAK Słownik 10 Link do wniosku TAK 11 Pisma i decyzje Przycisk Automatycznie wypełniane pole: Rodzaj wniosku/ Sposób zgłoszenia/ liczba narastająco w roku/ rok Pole tekstowe domyślnie imię, nazwisko i PESEL świadczeniobiorcy, edytowalne Słownik - Automatycznie ustawiane pole zgodnie z etapem przetwarzania wniosku Link do formularza wniosku jeżeli na formularzu zaznaczono załączniki na formularzu powinny pojawić się linki do tych załączników Przycisk, który otworzy IT9010 ograniczony do listy pism i decyzji wystawionych dla danego numeru wniosku Kod SAP Rodzaj wniosku Uwagi tworzenie nowego świadczenia Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 98 z 399

99 Wniosek o ustalenie uprawnień do emerytury wojskowej i/lub TAK grupa 5 WN01 wojskowej renty inwalidzkiej i/lub świadczenia pieniężnego Wniosek o ustalenie uprawnień do emerytury policyjnej i/lub TAK grupa 5 WN02 policyjnej renty inwalidzkiej WN03 Wniosek o ustalenie uprawnień do świadczenia renty rodzinnej TAK grupa 6 WN04 Wniosek o przyznanie świadczenia w drodze wyjątku TAK grupa 5 WN05 Wniosek o zmianę danych świadczeniobiorcy WN06 Wniosek o zgłoszenie/wyrejestrowanie członka rodziny do/z ubezpieczenia zdrowotnego WN07 Wniosek - oświadczenie o wspólnym opodatkowaniu WN08 Wniosek o wydanie zaświadczenia WN09 Wniosek o rozliczenie zarobków WN10 Wniosek o rozłożenie na raty rozliczenia zarobków WN11 Wniosek o doliczenie zatrudnienia WN12 Wniosek o przedłużenie renty rodzinnej z tyt. nauki WN13 Wniosek o przedłużenie renty rodzinnej z tyt. inwalidztwa WN14 Wniosek o wyłączenie z kręgu osób WN15 Wniosek o podział renty rodzinnej (18 lat) WN16 Wniosek - oświadczenie o osiąganych dochodach WN17 Wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego WN18 Wniosek o wypłatę dodatków i świadczeń zbiegowych z innego organu decyzja innego organu WN19 Wniosek o skierowanie na WKL, WN20 Wniosek orzeczenie WKL WN21 Wniosek o skierowanie na komisję lekarską do ZUS WN22 Wniosek druk N-9 WN23 Wniosek orzeczenie Komisji ZUS WN24 Wniosek pismo ZUS o przyznaniu świad. dla 100 latka WN25 Wniosek Rekonwersja TAK grupa 5 WN26 Wniosek o zmianę treści decyzji Rekonwersja WN27 Wniosek faktura za Rekonwersję WN28 Wniosek zaświadczenie o ukończeniu kursu/szkolenia rekonwersja WN29 Wniosek wpływa poświadczenie życia WN30 Wniosek o pomoc socjalną NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 99 z 399

100 WN31 Wniosek zajęcie komornicze, sądowe, alimentacyjne, US WN32 Wniosek - Potwierdzenie egzekucji przez US WN33 Wniosek zwrot tyt. wykonawczego przez US WN34 Wniosek niepodjęte świadczenie (zwrot do WBE) WN35 Wniosek o wypłatę świadczenia nie podjętego w terminie (wniosek o wypłatę sum depozytowych ) WS01 Wniosek systemowy o waloryzację świadczenia WS02 Wniosek o rozliczenie zarobków z urzędu WS03 Wniosek systemowy o kończących się rentach rodzinnych WS04 Wniosek systemowy o podział renty rodzinnej (18 lat) WS05 Wniosek systemowy o skierowanie na WKL WS06 Wniosek systemowy utrata uprawnień z tyt. inwalidztwa WS07 Wniosek systemowy dod. pielęgnacyjny 75 lat WS08 Wniosek systemowy ukończenie 100 lat WS09 Wniosek systemowy ukończenie kursu/szkolenia rekonwersja NIE WS10 Wniosek pismo o poświadczenie życia 1 WS11 Wniosek pismo o poświadczenie życia 2 (ponaglenie) WS12 Wniosek o wstrzymanie wypłaty świadczenia zagranicznego WS13 Wniosek pomoc socjalna na naukę WS14 Wniosek zmiana wysokości potrącenia WS15 Wniosek systemowy stwierdzenie nadpłaty świadczenia WS16 Wniosek systemowy brak wpłaty z tyt. nadpłaty WS17 Wniosek systemowy o utworzenie tytułu wykonawczego WS18 WS19 Wniosek systemowy wysłanie ponaglenia o złożenie wniosku o wypł. świad. niepodjętych w terminie Wniosek systemowy o wstrzymanie wypłaty świadczenia (niepodjętych w terminie) NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE Statusy wniosków - słownik Kod Nazwa R Rejestracja W Wpłynięcie odpowiedzi B Zwrócenie do kancelarii U Uzupełnianie P Przetwarzanie G Gotowość do akceptacji Z Aprobata I stopnia Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 100 z 399

101 D A N M Q Aprobata II stopnia Aprobata końcowa Odmowa Aprobata ze zmianą Zwrot do kancelarii Sposób zgłoszenia słownik Kod Nazwa E K M O Elektronicznie portal Korespondencja Elektronicznie mail Osobiście Sposób rozpatrzenia wniosku - słownik Kod Nazwa O Zgodnie z wnioskiem Z Niezgodnie z wnioskiem N Odmownie I Inne Każdy wniosek po aprobacie będzie uaktualniał lub tworzył odpowiednie infotypy. Poniżej znajduje się opis wpływu poszczególnych wniosków na infotypy: Wniosek WN01 Wniosek o ustalenie uprawnień do emerytury wojskowej i/lub wojskowej renty inwalidzkiej i/lub świadczenia pieniężnego Wniosek dotyczy procesu PROD001. W zależności od osoby wprowadzającej wniosek będą uzupełniane następujące infotypy w podanej kolejności: 1. Świadczeniobiorca (na portalu) lub PI/PK: - IT0000 utworzony od pierwszego dnia miesiąca następującego po dacie zwolnienia z zawodowej służby wojskowej (gdy zaznaczono wypłatę świadczenia pieniężnego) lub od pierwszego dnia miesiąca daty złożenia wniosku (gdy zaznaczono tylko uprawnienie do emerytury i/lub renty) do , w obszarze kadrowym właściwym dla, w grupie 5, w podgrupie w zależności od zaznaczenia na wniosku mamy: Gdy zaznaczono uposażenie i emeryturę/ rentę : o w podgrupie 53 lub 54, następnie drugi rekord od pierwszego dnia miesiąca następującego po dacie zwolnienia plus 1 rok w podgrupie 51. Gdy zaznaczono tylko uposażenie: o w podgrupie 53 lub 54, następnie drugi rekord od pierwszego dnia miesiąca następującego po dacie zwolnienia plus 1 rok w podgrupie 58 Gdy zaznaczono tylko emeryturę/ rentę (brak uposażenia) Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 101 z 399

102 o W podgrupie 51 od daty pierwszego dnia miesiąca złożenia wniosku Numer teczki zostaje nadany po zapamiętaniu powyższego wpisu. - IT0001 zgodnie z datami w IT0000, w podobszarze właściwym dla, w obszarach rozliczania zgodnie z podgrupami, Administrator nadawany automatycznie, Aprobant 1 i 2 zgodnie ze strukturą dla - IT0002 od daty urodzenia do zwrot grzecznościowy, imię, nazwisko, data urodzenia, PESEL Infotypy 0007 i 0008 utworzą się automatycznie od daty początkowej IT0000 do Dla IT0007 zgodnie z ustaleniami dla tego infotypu, dla IT0008 pusty rekord. -IT9009 od daty złożenia wniosku do ze wskazanym rodzajem wniosku WN wprowadza/uzupełnia następujące infotypy: - IT0001 wprowadza dane o typie osoby, dla okresu dot. uposażenia wprowadza wartość 30 lub 31 w zależności od tego, czy będzie ustalone prawo do emerytury lub renty wojskowej, a dla okresu wypłaty emerytury/renty wojskowej wartości 10, 11 lub 12 w zależności od tego, czy przyznano emeryturę/rentę wojskową byłemu żołnierzowi, czy byłemu sędziemu, czy prokuratorowi - IT0002 uzupełnia pozostałe dane pola infotypu - IT0021 uzupełnia dane rodzinne (zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny) od daty wniosku do IT0006 wprowadza dane o adresach od daty wniosku - IT0004 wprowadza dane o niepełnosprawności, jeżeli od daty początkowej IT0000 lub daty zaświadczenia - IT0413 wprowadza dane podatkowe od daty IT0000 do IT0515 wprowadza dane o ubezpieczeniu zdrowotnym zgodnie z datami w IT0000 do IT0081 wprowadza dane o służbie wojskowej od daty IT0000 do IT9000 wprowadza okresy wysługi emerytalnej zgodnie z załącznikiem - IT9001 wprowadza dane o ostatnim uposażeniu (od daty ostatniego dnia służby) uwaga jest to data przed datą początkową z IT IT9003 tworzy się automatycznie dla wnioskowanych świadczeń wprowadza należne dodatki do świadczeń dla odpowiednich okresów (co po aprobacie utworzy IT0014) o ile występują, przegląda decyzje daty ważności świadczeń zostaną ustalone następująco: dla świadczenia uposażenie zgodnie z IT0000 w podgrupie 53 lub 54, dla emerytury zgodnie z IT0000 dla podgrupy 51, dla renty zgodnie z początkiem IT0000 dla podgrupy 51 i końcem zgodnie z datą końca IT IT0009 wprowadza dane o sposobie płatności z datą IT0000 do przekazuje wniosek do aprobaty. 3.Aprobanci po kolei zgodnie z PROD001 akceptują wniosek. Ostatnia aprobata tworzy wpis w IT9004. Dopiero wówczas świadczenie podlega wypłacie Wniosek WN02 Wniosek o ustalenie uprawnień do emerytury policyjnej i/lub policyjnej renty inwalidzkiej Wniosek dotyczy procesu PROD001. W zależności od osoby wprowadzającej wniosek będą uzupełniane następujące infotypy w podanej kolejności: 1. Świadczeniobiorca (na portalu) lub PI/PK: - IT0000 utworzony od pierwszego dnia miesiąca daty złożenia wniosku do , w obszarze kadrowym właściwym dla, w grupie 5, w podgrupie 52 Numer teczki zostaje nadany po zapamiętaniu powyższego wpisu. - IT0001 zgodnie z datami w IT0000, w podobszarze właściwym dla, w obszarach rozliczania zgodnie z podgrupą, Administrator nadawany automatycznie, Aprobant 1 i 2 zgodnie ze strukturą dla, typ osoby 20 lub 21 zgodnie z zaznaczeniem na wniosku - IT0002 od daty urodzenia do zwrot grzecznościowy, imię, nazwisko, data urodzenia, PESEL Infotypy 0007 i 0008 utworzą się automatycznie od daty początkowej IT0000 do Dla IT0007 zgodnie z ustaleniami dla tego infotypu, dla IT0008 pusty rekord. -IT9009 od daty złożenia wniosku do ze wskazanym rodzajem wniosku WN02 Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 102 z 399

103 2. wprowadza/uzupełnia następujące infotypy: - IT0002 uzupełnia pozostałe dane pola infotypu - IT0021 uzupełnia dane rodzinne (zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny) od daty wniosku do IT0006 wprowadza dane o adresach od daty wniosku - IT0004 wprowadza dane o niepełnosprawności, jeżeli od daty początkowej IT0000 lub daty zaświadczenia - IT0413 wprowadza dane podatkowe od daty IT0000 do IT0515 wprowadza dane o ubezpieczeniu zdrowotnym zgodnie z datami w IT0000 do IT0081 wprowadza dane o służbie wojskowej od daty IT0000 do IT9000 wprowadza okresy wysługi emerytalnej zgodnie z załącznikiem - IT9001 wprowadza dane o ostatnim uposażeniu (od daty ostatniego dnia służby) uwaga jest to data przed datą początkową z IT IT9003 tworzy się automatycznie dla wnioskowanych świadczeń wprowadza należne dodatki do świadczeń dla odpowiednich okresów (co po aprobacie utworzy IT0014) o ile występują, przegląda decyzje daty ważności świadczeń zostaną ustalone następująco: dla emerytury zgodnie z IT0000 dla podgrupy 52, dla renty zgodnie z początkiem IT0000 dla podgrupy 52 i końcem zgodnie z datą końca IT IT0009 wprowadza dane o sposobie płatności z datą IT0000 do przekazuje wniosek do aprobaty. 3.Aprobanci po kolei zgodnie z PROD001 akceptują wniosek. Ostatnia aprobata tworzy wpis w IT9004. Dopiero wówczas świadczenie podlega wypłacie Wniosek WN03 Wniosek o ustalenie uprawnień do świadczenia renty rodzinnej Wniosek dotyczy procesu PROD002 i PROD003. W zależności od osoby wprowadzającej wniosek oraz procesu będą uzupełniane następujące infotypy w podanej kolejności dla PROD003: 1. Świadczeniobiorca (na portalu) lub PI/PK dla podanego we wniosku numeru teczki: -IT9009 od daty złożenia wniosku do ze wskazanym rodzajem wniosku WN03 2. wprowadza/uzupełnia następujące infotypy: - IT0002 wprowadza datę zgonu świadczeniobiorcy głównego oraz powód śmierci - IT0000 automatycznie powstaje nowy rekord z datą ważności od daty zgonu do ze statusem Nieaktywny - IT9003 potwierdza/zmienia ograniczenie wypłaty świadczenia - świadczenie ograniczy się automatycznie do ostatniego dnia miesiąca zgonu -IT potwierdza/zmienia ograniczenie wypłaty dodatków - dodatki ograniczą się automatycznie do ostatniego dnia miesiąca zgonu - IT potwierdza/zmienia ograniczenie potrąceń - potrącenia ograniczą się automatycznie do ostatniego dnia miesiąca zgonu - IT9004 aktualizuje się zgodnie z datami i danymi na IT IT0021 potwierdza/zmienia ograniczenie danych o członkach rodzinny (wyrejestrowanie z ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny) od daty zgonu do IT0515 wprowadza dane nowym tytule ubezpieczenia od daty zgonu do Po uaktualnieniu danych zmarłego świadczeniobiorcy przystępuje do wprowadzenia danych osób uprawnionych i/lub pobierających, poprzez wybranie przycisku wprowadzanie uprawnionych/pobierających RR na portalu Wprowadzenie na jednym ekranie podstawowych danych: - IT0000 utworzony automatycznie od daty zgonu świadczeniobiorcy do , w obszarze kadrowym właściwym dla, w grupie 6, podgrupę określa na ekranie (od 61 do 64) Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 103 z 399

104 - IT0001 zgodnie z datami w IT0000, w podobszarze właściwym dla, w obszarach rozliczania zgodnie z podgrupą, Administrator przenoszony ze świadczeniobiorcy głównego, Aprobant 1 i 2 zgodnie ze strukturą dla, typ osoby przenoszony ze świadczeniobiorcy głównego - IT0002 od daty urodzenia do zwrot grzecznościowy, imię, nazwisko, data urodzenia, PESEL Infotypy 0007 i 0008 utworzą się automatycznie od daty początkowej IT0000 do Dla IT0007 zgodnie z ustaleniami dla tego infotypu, dla IT0008 pusty rekord. Po zapamiętaniu powyższego dla każdego członka rodziny zostanie utworzony numer osoby zgodnie z wydzielonym zakresem numerów właściwym dla grupy 6. uzupełnia wszystkie istotne dane dla każdego z uprawnionych/pobierających tworząc im wpisy w odpowiednich infotypach podobnie jak dla świadczeniobiorcy głównego. przekazuje wniosek do aprobaty. 3.Aprobanci po kolei zgodnie z PROD002 lub PROD003 akceptują wniosek. Ostatnia aprobata tworzy wpis w IT9004. Dopiero wówczas świadczenie podlega wypłacie IT Pisma i Decyzje Podczas akceptacji wniosków będzie dochodziło do wystawiania decyzji i innych pism. Ich nagłówki odnoszące się odpowiednich wniosków będą przechowywane w oddzielnym infotypie. Z jego poziomu będzie możliwość dostępu do zarchiwizowanego wydruku pisma wygenerowanego z systemu Pisma i decyzje LP Opis pola Czy obowiązkowe Wartość 1 Początek TAK 3 Rodzaj pisma/decyzji TAK Słownik 4 Nr pisma/decyzji TAK 5 Status pisma/decyzji TAK 6 Sposób I wysłania TAK/NIE 7 Data I wysłania NIE 8 Data wpłynięcia potw. odbioru I NIE Data wystawienia pisma/decyzji Automatycznie wypełniane pole: Rodzaj pisma/ Sposób wysłania/ liczba narastająco w roku/ rok Słownik - Automatycznie ustawiane pole zgodnie z etapem przetwarzania pisma Słownik pole ukryte dla rodzajów NTxx. Pole wprowadzane przez. Pole daty uzupełniane przez PK, pole ukryte dla rodzajów NTxx. Pole daty aktywne i wyświetlane tylko, gdy wybrano wysyłkę za potwierdzeniem odbioru, pole ukryte dla rodzajów NTxx. Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 104 z 399

105 9 Sposób II wysłania NIE 10 Data II wysłania NIE 11 Data wpłynięcia potw. odbioru II NIE 12 Sposób III wysłania NIE 13 Data III wysłania NIE 14 Data wpłynięcia potw. odbioru III NIE 15 Nr wniosku TAK 16 Link do scanu pisma/decyzji NIE Słownik pole ukryte dla rodzajów NTxx. Pole wprowadzane przez. Pole daty uzupełniane przez PK, pole ukryte dla rodzajów NTxx. Pole daty aktywne i wyświetlane tylko, gdy wybrano wysyłkę za potwierdzeniem odbioru, pole ukryte dla rodzajów NTxx. Słownik pole ukryte dla rodzajów NTxx. Pole wprowadzane przez. Pole daty uzupełniane przez PK, pole ukryte dla rodzajów NTxx. Pole daty aktywne i wyświetlane tylko, gdy wybrano wysyłkę za potwierdzeniem odbioru, pole ukryte dla rodzajów NTxx. Nr wniosku przenoszony z IT9009 Link do zeskanowanego, podpisanego pisma/decyzji Kod SAP DP01 DP02 DP03 DP04 DP05 DP06 DP07 DP08 DP09 DP10 DP11 Rodzaje pism/decyzji - słownik Nazwa wydruku Decyzja o przyznaniu świadczenia pieniężnego Decyzja o ustaleniu uprawnień do emerytury wojskowej Decyzja o ustaleniu uprawnień do wojskowej renty inwalidzkiej Decyzja o ustaleniu uprawnień do emerytury policyjnej Decyzja o ustaleniu uprawnień do policyjnej renty inwalidzkiej Decyzja o ustaleniu uprawnień do renty rodzinnej Decyzja o waloryzacji świadczenia ER Decyzja o waloryzacji świadczenia RR Decyzja o rozliczeniu zarobków Decyzja o zmianie wysokości świadczenia (zwiększenie) Decyzja o doliczeniu zatrudnienia bez wpływu na wysokość świadczenia Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 105 z 399

106 DP12 DP13 DP14 DP15 DP16 DP17 DP18 DP19 DP20 DP21 DP22 DP23 DO01 DO02 DO03 DO04 DO05 DO06 DO07 DO08 DO09 DO10 DO11 DO12 DO13 DO14 DO15 DO16 DO17 DO18 DZ01 Decyzję o przedłużeniu okresu wypłaty renty rodzinnej (zamienna) Decyzja o podziale renty rodzinnej (18 lat) Decyzję o wypłacie zasiłku pogrzebowego Decyzja o przyznaniu dodatku Decyzja o podjęciu wypłaty świadczenia zbiegowego Decyzja o zamianie świadczenia Decyzja o przedłużeniu prawa do wypłaty wojskowej renty inwalidzkiej Decyzja o przyznaniu zwrotu kosztów przekwalifikowania i/lub przejazdów i/lub zakwaterowania Decyzja o zmianie treści decyzji Rekonwersja Decyzja o wznowieniu wypłaty świadczenia Decyzja o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia/potrącenia Decyzja tytuł wykonawczy Decyzja o odmowie przyznania świadczenia pieniężnego Decyzja o odmowie przyznania uprawnień do emerytury wojskowej Decyzja o odmowie przyznania uprawnień do wojskowej renty inwalidzkiej Decyzja o odmowie przyznania uprawnień do emerytury policyjnej Decyzja o odmowie przyznania uprawnień do policyjnej renty inwalidzkiej Decyzja o odmowie przyznania uprawnień do renty rodzinnej Decyzja o odmowie doliczenia zatrudnienia Decyzja o ustaniu prawa do renty rodzinnej Decyzja o odmowie przyznania zasiłku pogrzebowego Decyzja o odmowie przyznania dodatku lub świadczenia zbiegowego Decyzja o zmianie wysokości świadczenia (zmniejszenie) Decyzja o utracia uprawnień do wojskowej renty inwalidzkiej Decyzja o utracie dodatków z tyt. inwalidztwa (WKL) Decyzja o utracie dodatków z tyt. niepełnosprawności (ZUS) Decyzja o nie przyznaniu zwrotu kosztów przekwalifikowania i/lub przejazdów i/lub zakwaterowania Decyzja o odmowie zmiany treści decyzji Rekonwersja Decyzja o wstrzymaniu wypłaty świadczenia Decyzja o odmowie wypłaty sum depozytowych Decyzja o wstrzymaniu wypłaty renty rodzinnej w zw. z zarobkowaniem Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 106 z 399

107 DZ02 NT01 NT02 NT03 NT04 NT05 NT06 NT07 NT08 PS01 PS02 PS03 PS04 PS05 PS06 Decyzja o wypłacie zasiłku pogrzebowego do wysokości przedstawionych rachunków Notatka o rozłożeniu na raty (propozycja ) Notatka o wycofaniu przelewu/ przekazu Notatka służbowa pomoc socjalna Notatka służbowa do księgowości likwidacja depozytu Notatka służbowa o powstaniu nadpłaty Notatka służbowa o przekazaniu wniosku o wszczęcie egzekucji do US Notatka służbowa karta ewidencji (egzekucja) Notatka o utworzeniu depozytu Pismo przewodnie do MON Pismo o możliwości wpłaty na MON Pismo do US o wydanie zaświadczenia o dochodach świadczeniobiorcy Pismo do ZUS o rodzaju podjętej działalności gospodarczej Pismo o odmowie rozłożenia na raty Pismo o rozłożeniu na raty PS07 Pismo przewodnie do druku N-9 PS08 PS09 PS10 PS11 PS12 PS13 PS14 PS15 PS16 PS17 PS18 PS19 PS20 PS21 PS22 Pismo przewodnie do ZUS Pismo o dokonanie podziału renty (18 lat) Pismo informujące komornika o zgonie Pismo do WKL o wykonanie badania Pismo do wnioskodawcy informujące o terminie zgłoszenia do WKL Pismo do ZUS o przyznanie świadczenia dla 100 latka Pismo o zapłacenie podatku - rekonwersja Pismo o uzupełnienie/korektę faktury rekonwersja Pismo przypominające o dostarczeniu zaświadczenia o ukończeniu kursu rekonwersja Pismo przewodnie do oświadczenia o życiu Pismo przewodnie do oświadczenia o życiu ponaglenie Psimo o przyznaniu pomocy socjalnej Pismo o odmowie przyznania pomocy socjalnej Pismo do komornika o podjęciu egzekucji Pismo informujące o zbiegu egzekucji Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 107 z 399

108 PS23 PS24 PS25 PS26 PS27 PS28 ZS01 ZS02 ZS03 ZS04 ZS05 ZS06 Pismo do wierzyciela alimentacyjnego nieegzekucyjnego Pismo o niepodjęciu egzekucji (egzekucja z ZUS) Pismo o zmianie wysokości potrącenia Upomnienie o zwrot nienależnie pobranego świadczenia Pismo wniosek o wszczęcie egezkucji do US Pismo wezwanie do złożenia wniosku o wypł. świadczenia niepodjętego Zaświadczenie o zgłoszeniu do ubezp. zdrowotnego świadczeniobiorcy Zaświadczenie o zgłoszeniu do ubezp. zdrowotnego członka rodziny Zaświadczenie o wysokości świadczenia Zaświadczenie o uprawnieniach do emerytury/renty Zaświadczenie do WAM - Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Zaświadczenie o wysokoścki pobranej składki na NFZ (tylko uposażenia) L P Z O W E K I Kod SAP Sposoby wysyłki - słownik Opis Przesyłka zwykła Przesyłka polecona Przesyłka za zwrotnym potwierdzeniem odbioru Odbiór osobisty Poczta wojskowa Elektronicznie Kurier Inne Statusy pism/decyzji - słownik Kod Nazwa R Zarejestrowany G Gotowy do wysyłki W Wysłany S Poszukiwana zwrotka Z Zwrócony bez dostarczenia P Ponownie do wysłania D Dostarczony N Niedostarczony Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 108 z 399

109 IT9011 Udostępnianie danych osobowych Infotyp służy do przechowywania informacji o udostępnionych danych osobowych wraz z terminem udostępnienia, decyzją o udostępnieniu lub nie, rodzaj danych oraz nazwą instytucji, której dane przekazano lub nie. Zawiera również informację o braku zgody na przetwarzanie danych. Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 109 z 399

110 6 PŁACE - ALGORYTMY SKŁADNIKÓW ŚWIADCZEŃ 6.1 Opis ogólny metody działania i przyjętego rozwiązania Na potrzeby projektu przyjmujemy traktować świadczeniobiorców i osoby uposażone jako pracowników. Działanie takie pozwoli zachować jak największą zgodność ze standardem SAP w materii rozliczania list płac, raportowania do US i ZUS oraz wszelkich działań związanych z HR. W ramach naliczania listy płac wykorzystane zostaną standardowe typy informacji w jak najszerszym zakresie aby uniknąć kłopotliwych do utrzymania zmian standardu. Dodatkowo aby zapewnić właściwą funkcjonalność zostaną utworzone klienckie typy informacji czytane przez sterownik listy płac i mające wpływ na przebiegi rozliczania wstecznego (RETRO). Głównym typem informacji czytanym przez sterownik rozliczający listę płac będzie IT9004 w którym będą zapisywane świadczenia do wypłaty (zaakceptowane). Składniki będą tworzone na podstawie konwersji pól typu informacji i będą podlegały standardowym mechanizmom rozliczania listy płac. Dla świadczeń emerytalnych, rent inwalidzkich, uposażeń i świadczeń socjalnych i rekonwersyjnych wypłaty realizowane są na numerze osobowym dla którego dane świadczenie przysługuje. W przypadku wypłacania świadczenia osobie trzeciej należy taką osobę podać w odpowiednim typie informacji co zaskutkuje utworzeniem dla niej przelewu. Całe naliczenie, w tym PDOF i składki ZUS oraz wszelkie pozostałe potrącenia będą się odbywały na numerze osobowym świadczeniobiorcy a nie odbiorcy przelewu. Dla świadczeń rent rodzinnych cząstki przysługujące osobom pełnoletnim będą traktowane jak przy świadczeniach pozostałych, tj. będą naliczane na numerze osobowym świadczeniobiorcy. Dla przelewów dla osób trzecich zostanie zastosowany mechanizm opisany powyżej. Dla osób niepełnoletnich którym przysługuje świadczenie, będzie ono wymagało wskazanie numeru osobowego na którym ma się odbywać wypłata. Wskazany numer będzie rozliczany a cząstka świadczenia uposażonego będzie przekazywana do rozliczeń osoby wskazanej. Będzie ona traktowana odrębnie dla celów składkowania ZUS (brak składki zdrowotnej) i celów potrąceniowych wyłączenie z rozliczania zarobkowania i podstawy potrąceń. 6.2 Statusy wniosków logika przepływu Kod Nazwa Zliczanie czasu R Rejestracja Start T N N W B Wpłynięcie odpowiedzi Zwrócenie do kancelarii Statusy wniosków słownik kodów Start T N N Biegnie T N N E S R Opis statusu Status ten oznacza zarejestrowanie wniosku przez Kancelarię. Status rozpoczyna zliczanie czasu. Status ten oznacza zarejestrowanie przez Kancelarię wpływu wniosku (dokumentów) w odpowiedzi na status U. Status rozpoczyna kontynuację zliczania czasu. Status ten oznacza zwrócenie wniosku do kancelarii z powodu błędnego przypisania rodzaju, świadczeniobiorcy lub świadczenia. Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 110 z 399

111 U Uzupełnianie Stop N N N P G Z D A Przetwarzani e Gotowość do akceptacji Aprobata I stopnia Aprobata II stopnia Aprobata końcowa Biegnie T T N Biegnie N T N Biegnie N T N Biegnie N T N Stop N N T N Odmowa Stop N N N M Q Aprobata ze zmianą Zwrot do kancelarii Nazwy kolumn: E Edycja S Symulacja R Rozliczanie Stop N N T Biegnie N N N Status ten oznacza odesłanie wniosku do uzupełnienia. Wniosek podlega działaniom zewnętrznym czas rozpatrywania wstrzymany. Wniosek jest zapisany i nie podlega edycji a jedynie zmianie statusu. Status ten oznacza wniosek w fazie rejestracji. Wniosek jest zapisany i może być edytowany. Wniosek podlega działaniom ze strony WBE czas rozpatrywania biegnie. Status ten oznacza wniosek gotowy do akceptacji. Wniosek jest zapisany i nie podlega edycji a jedynie zmianie statusu. Dodatkowo wymagane jest wypełnienie dodatkowego pola status proponowany. Status ten oznacza wniosek po aprobacie I stopnia. Wniosek jest zapisany i nie podlega edycji a jedynie zmianie statusu. Dodatkowo wymagane jest wypełnienie dodatkowego pola status proponowany. Status ten oznacza wniosek po aprobacie II stopnia. Wniosek jest zapisany i nie podlega edycji a jedynie zmianie statusu. Dodatkowo wymagane jest wypełnienie dodatkowego pola status proponowany. Status ten oznacza wniosek zaaprobowany używany do celów zaliczeniowych. Wniosek jest zapisany i nie podlega edycji. Czas przestaje być zliczany. Status ten oznacza wniosek rozpatrzony negatywnie. Wniosek jest zapisany i nie podlega edycji. Czas przestaje być zliczany. Status ten oznacza wniosek zaaprobowany w zmienionej formie w stosunku do wniosku używany do celów zaliczeniowych. Wniosek jest zapisany i nie podlega edycji. Czas przestaje być zliczany. Status ten oznacza wniosek zwrócony do kancelarii w celu weryfikacji przypisania i rodzaju. Dokument jest zapisany i nie podlega edycji. Czas przestaje być zliczany dla bieżącego wniosku. Dla wniosku powstałego w wyniku przetwarzanie tego wniosku czas biegnie dalej. Forma odpowiedzi słownik kodów Kod Nazwa Domyślnie Opis statusu Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 111 z 399

112 O Z Zgodnie z wnioskiem Niezgodnie z wnioskiem X N Odmownie Znacznik nadawany odmowom. I Inne Znacznik nadawany wnioskom kolejnym, które nie podlegają zmianie. Znacznik pierwotnie nadawany w Kancelarii Znacznik nadawany wnioskom do których wprowadzono zmiany. Znacznik nadawany w procesie Do Poprawy Znacznik nadawany wnioskom niezasadnym, pozostawiany bez rozpatrzenia, aprobowany jedynie przez Aprobanta II stopnia Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 112 z 399

113 Statusy wniosków Aprobant I Stopnia Operator WBE Kancelaria Początek Przyjęcie Wniosku (P/O) Podjęcie przetwarzania P Do Poprawy Aprobata I Stopnia (P) R Aprobata I Stopnia (O) Gotowość do akceptacji (P/O/Z/N) G W Aprobata I Stopnia (Z) Aprobata I Stopnia (N) Oczekiwanie na zmianę dokumentów do Wniosku Aprobata I Stopnia (N) U Wysłanie prośby o uzupełnienie danych Aprobata I Stopnia (Z) Weryfikacja przypisania i rodzaju Wniosku P - Pierwszy wniosek O - Oryginalny (nie zawiera zmian) Z - Zmieniony (zawiera zmiany) N - Odmowa Aprobata I Stopnia (O) B Zwrot do Kancelarii Rozdział na 2 dokumenty Z Aktywne dane Dyrektor Biura Aprobant II Stopnia Do Poprawy Aprobata II Stopnia (P) Do Poprawy Aprobata Dyrektora Biura (P) A Aprobata II Stopnia (N) D Aprobata Dyrektora Biura (N) N Aprobata II Stopnia (O) Aprobata II Stopnia (Z) M Q Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 113 z 399

114 6.3 Statusy dokumentów logika przepływu Statusy dokumentów słownik kodów Kod Nazwa Edycja Zakończenie wniosku Opis statusu R Zarejestrowany X Status otrzymywany w momencie utworzenia dokumentu. G Gotowy do Status otrzymywany w momencie akceptacji wysyłki wniosku. W Wysłany Status otrzymywany po wysłaniu przez kancelarię. Status otrzymywany w wyniku braku innej S Poszukiwana akcji (zmiany statusu) przez zadany okres. zwrotka Sugeruje poszukiwania zwrotki zarówno w kancelarii jak i na poczcie. Z P Zwrócony bez dostarczenia Ponownie do wysłania D Dostarczony X N Niedostarczony X Status otrzymywany w wyniku niedostarczenia przez pocztę (odmowa odbioru, brak adresata). Status otrzymywany w wyniku ponownego wysłania lub ponownego wysłania na zmieniony adres. Status otrzymywany w wyniku dostarczenia zwrotki z adnotacją odbioru (potwierdzeniem). Status otrzymywany w wyniku kilku nieskutecznych prób dostarczenia. Statusy dokumentów wysyłanych Dokument zostaje utworzony R Dokument zostaje zaaprobowany gotowy do wysyłki Sprawdzenie ilości <=2 >2 Akcja dodatkowa monitów Poczta Kancelaria Pracownik WBE WBE Potwierdzenie odbioru D Nie wymaga potwierdzenia G Wysłanie dokumentu W Oczekiwanie na zwrotkę Ustalenie danych odbiorcy lub ponowienie monitu P Z Niedostarczono Poszukiwania S Brak zwrotki w wymaganym terminie N R Zarejestrowane G - Gotowe do wysyłki W - Wysłane D Dostarczone S Poszukiwane zwrotki Z Zwrócone bez dostarczenia P Do powtórnej wysyłki N - Niedostarczone Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 114 z 399

115 6.4 Algorytm wyznaczania różnicy dat (zliczanie lat, miesięcy i dni). Na potrzeby typu informacji 9001 Okresy wysługi emerytalnej zostanie zrealizowany algorytm zliczający liczbę lat, miesięcy i dni dla okresu pomiędzy datą początkową i końcową. Działanie: Należy określić czy data końcowa jest w ramach roku wcześniejsza niż data początkowa. Jeśli jest należy obliczyć różnicę lat (bezpośrednio) i pomniejszyć ją o 1. Jeśli nie jest należy wyznaczyć różnicę lat (bezpośrednio). Wynik jest zapamiętywany w liczbie lat. Należy określić czy data końcowa jest w ramach miesiąca wcześniejsza niż data początkowa. Jeśli nie jest wcześniejsza (późniejsza lub równa) należy wyznaczyć różnicę (poprzez odjęcie). Wynik jest zapamiętywany w liczbie miesięcy. Należy dodatkowo wyznaczyć różnicę pomiędzy dniami powiększoną o 1 i zapamiętać ją w liczbie dni. Jeśli jest wcześniejsza należy obliczyć różnicę (bezpośrednio) i pomniejszyć ją o 1. Wynik jest zapamiętywany w liczbie miesięcy. Należy dodatkowo obliczyć różnicę pomiędzy datą końcową (dni) powiększoną o liczbę dni w miesiącu z daty początkowej (długość miesiąca) i datą początkową (dni). Wynik należy powiększyć o 1 i zapamiętać w liczbie dni. Przykład: Data końcowa w ramach roku jest późniejsza, stąd liczba lat =4 4 lata. Data końcowa w ramach miesiąca jest późniejsza, stąd liczba miesięcy 06-05=1 1 miesiąc. Data końcowa w ramach miesiąca jest późniejsza, stąd liczba dni = 30 dni = 1 miesiąc. Stąd wynik to: 4 lata, 2 miesiące i 0 dni Data końcowa w ramach roku jest wcześniejsza, stąd liczba lat =3 3 lata. Data końcowa w ramach miesiąca jest wcześniejsza, stąd liczba miesięcy = miesięcy. Data końcowa w ramach miesiąca jest późniejsza, stąd liczba dni = 30 dni = 1 miesiąc. Stąd wynik to: 4 lata, 0 miesięcy i 0 dni Data końcowa jest w roku późniejsza, stąd liczba lat =4 4 lata. Data końcowa w ramach miesiąca jest wcześniejsza, stąd liczba miesięcy =0 0 miesięcy. Data końcowa w ramach miesiąca jest wcześniejsza, stąd liczba dni = 27 dni. Stąd wynik to: 4 lata, 0 miesięcy i 27 dni. 6.5 Moduł obliczający procent świadczenia na podstawie przebiegu służby i poprzednich okresów zatrudnienia. Moduł funkcyjny powinien być odpowiednikiem standardowego raportu HPLTSEN*, który oblicza staże. Czerpie on dane z klienckiego typu informacji 9000 Przebieg służby oraz ze standardowego typu informacji 0004 Niepełnosprawność. Dane z IT0023 nie są używane. Dla symulacji dane są pobierane dodatkowo z typu informacji 9005 Wnioski i konwertowane do stosownych typów informacji. Moduł zawsze działa na danych zapisanych w typach informacji. Powinna być możliwość wywołania modułu w statusie symulacji dla wskazanego wniosku niezależnie od statusu przetwarzania. Parametry wejściowe: Numer osobowy wskazanie przetwarzanego świadczeniobiorcy Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 115 z 399

116 Wskaźnik produktywny/symulacja (domyślnie produktywny) rozróżnienie sposobu wykonania. Numer wniosku opcjonalne wskazanie wniosku dla symulacji Parametry wyjściowe: Tabela zawierająca zliczone rodzajowo procenty świadczenia wg tabeli Ustalanie procentu świadczenia (Zliczanie). Tabela powinna zawierać dane o rodzaju, liczbie lat, liczbie miesięcy, liczbie dni i ustalonym procencie świadczenia. Dodatkowo powinien być wyznaczony status niepełnosprawności w celu wskazania przysługującego zwiększenia procentu świadczenia o 15 procent. Dla przebiegu symulacji powinny być wystawiane 2 tabele, gdzie druga powinna zawierać informacje o wyniku symulacji (moduł wykonany na podstawie danych przekonwertowanych z wniosku) a pierwsza o wyniku rzeczywistym (moduł wykonany na podstawie danych zapisanych w typach informacji). Działanie logika: Dla przebiegu produktywnego dane są odczytywane wyłącznie z typów informacji 9000 i Z zapisów w typie informacji 9000 należy zebrać wpisy na podstawie poniższego słownika. Rodzaj okresu wysługi słownik kodów Kod Nazwa Sposób zliczania globalnego 1 Służba 2,6% Staż według pełnych miesięcy 2 Służba 2,6% + 2,0% Staż według pełnych miesięcy 3 Służba 2,6% + 1,0% Staż według pełnych miesięcy 4 Służba 2,6% + 0,5%m Staż według pełnych miesięcy 5 Praca przed służbą Staż według pełnych miesięcy 6 Praca po zwolnieniu Staż według pełnych miesięcy 7 Okres nieskładkowy Staż według pełnych miesięcy 8 Skrócenie wypowiedzenia Staż według pełnych miesięcy 9 Wysługa zachowana Staż według pełnych miesięcy 0 Korekta zaokrągleń o 0,12% Staż według pełnych miesięcy A Służba 2,6% + 0,5% Staż według pełnych miesięcy B Służba 0,7% Staż według pełnych miesięcy C Służba 0,7% + 2,0% Staż według pełnych miesięcy D Służba 0,7% + 1,0% Staż według pełnych miesięcy E Służba 0,7% +0,5% Staż według pełnych miesięcy F Służba 0,7% + 0,5%m Staż według pełnych miesięcy G Służba NSR 2,6% Staż według dni Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 116 z 399

117 Wpisy należy zliczyć i pogrupować według poniższej tabeli. Ustalanie procentu świadczenia (Zliczanie) Lp % Rodzaj Uwzględniane kody Skutek procentowy 1 2,6S Służba 1, 2, 3, 4, A, 8 Do 15 lat służby 40%, warunek brak zliczenia służby 0,7% 2 2,6N Służba G 3 2,6D Służba 1, 2, 3, 4, A, 8 4 2,6P Praca 5 5 2,6Z Służba 9 6 2,0 Zwyżka 2, C 7 1,3B Praca 5 8 1,3E Praca 6 9 1,0 Zwyżka 3, D 10 0,7S Służba B, C, D, E, F 11 0,7 Inne ,5 Zwyżka A, E 2,6% za każdy rok + proporcjonalnie za każdy skończony miesiąc + proporcjonalnie za każdy dzień (2,6%* liczba dni / 365) 2,6% za każdy rok + proporcjonalnie za każdy skończony miesiąc, jeśli zliczono służbę 0,7 wszystkie okresy z 2,6S są przeliczane po 2,6% - nie występuje zasada 15 lat = 40%. Do 3 lat. 2,6% za każdy rok + proporcjonalnie za każdy skończony miesiąc 2,6% za każdy rok + proporcjonalnie za każdy skończony miesiąc 2,0% za każdy rok + proporcjonalnie za każdy skończony miesiąc Powyżej 3 lat 1,3% za każdy rok + proporcjonalnie za każdy skończony miesiąc. 1,3% za każdy rok + proporcjonalnie za każdy skończony miesiąc 1,0% za każdy rok + proporcjonalnie za każdy skończony miesiąc 0,7% za każdy rok + proporcjonalnie za każdy skończony miesiąc 0,7% za każdy rok + proporcjonalnie za każdy skończony miesiąc 0,5% za każdy rok + proporcjonalnie za każdy skończony miesiąc 13 0,5M Zwyżka 4, F 0,5% za każdy rozpoczęty miesiąc 14 0 Służba 0 Dodawana wartość do procentu świadczenia Należy przyjąć konwersję sum: - 12 miesięcy to 1 rok, - 30 dni to 1 miesiąc. Dla zebranych wpisów należy wyznaczyć stosowne wskaźniki procentowe. W kolejnym etapie należy odczytać IT0004 i ustalić czy uposażony posiada stopień niepełnosprawności związany ze służbą wojskową. Jeśli uposażony posiada stopień niepełnosprawności związany ze służbą należy ustawić wskaźnik zwiększający wymiar świadczenie o 15%. Dla świadczeniobiorców zatrudnionych (powołanych) po nie funkcjonują doliczenia z tytułu dodatkowego zatrudnienia. Ustalanie procentu świadczenia odbywa się na dzień zwolnienia ze służby. Dodatkowe zwiększenia ustalane są po dostarczeniu odpowiednich dokumentów według aktualnego stanu prawnego. Zmiany stanu prawnego nie powinny rzutować na ustalony wcześniej procent. Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 117 z 399

118 Dla przebiegu symulacji należy w pierwszej kolejności ze wskazanego wniosku dokonać odczytu i konwersji danych z postaci wniosku do postaci typu informacji (odpowiednio 9000 lub 0004). W kolejnym kroku należy wykonać algorytm jak dla produktywnego przebiegu, który zliczy stan obecny oraz w drugim kroku wykonać algorytm powtórnie ale jako dane wejściowe użyć danych przekonwertowanych z typu informacji 9005 Wnioski wynik należy zliczyć w odrębnej tabeli z zaznaczeniem, że jest to wynik symulacyjny. 6.6 Moduł obliczający procent renty inwalidzkiej na podstawie stopnia niepełnosprawności Moduł funkcyjny powinien czerpać dane z typu informacji 0004 Niepełnosprawność. Dla symulacji dane są pobierane dodatkowo z typu informacji 9005 Wnioski i konwertowane do stosownych typów informacji. Moduł zawsze działa na danych zapisanych w typach informacji. Powinna być możliwość wywołania modułu w statusie symulacji dla wskazanego wniosku niezależnie od statusu przetwarzania. Parametry wejściowe: Numer osobowy wskazanie przetwarzanego świadczeniobiorcy Wskaźnik produktywny/symulacja (domyślnie produktywny) rozróżnienie sposobu wykonania. Numer wniosku opcjonalne wskazanie wniosku dla symulacji Parametry wyjściowe: Moduł powinien zwracać informacje o grupie niepełnosprawności, posiadaniu uprawnień do świadczenia odszkodowawczego i wyliczonym procencie świadczenia. Dla przebiegu symulacji powinny być wystawiane 2 zestawy danych, gdzie drugi powinna zawierać informacje o wyniku symulacji (moduł wykonany na podstawie danych przekonwertowanych z wniosku) a pierwszy o wyniku rzeczywistym (moduł wykonany na podstawie danych zapisanych w typach informacji). Działanie logika: Dla przebiegu produktywnego dane są odczytywane wyłącznie z typu informacji Należy ustalić aktualny na wskazaną datę stopień niepełnosprawności oraz ustalić kod związku inwalidztwa ze służbą. Ustalenie procentu świadczenia na podstawie grupy inwalidzkiej: Ustalenie % świadczenia od grupy inwalidzkiej Kod Opis % świadczenia 10 I grupa inwalidzka 80% 20 II grupa inwalidzka 70% 30 III grupa inwalidzka 40% 01 Cał.niezd.pr.i s.egz 80% 02 Cał.niezd. do pracy???? 03 Cz.niezd. do pracy???? Dla kodów 12, 22, 32 związku ze służbą wojskową istnieje zwiększenie (świadczenie odszkodowawcze) o 10%. Dla przebiegu symulacji należy w pierwszej kolejności ze wskazanego wniosku dokonać odczytu i konwersji danych z postaci wniosku do postaci typu informacji (0004). W kolejnym kroku należy wykonać algorytm jak dla produktywnego przebiegu, który wyznaczy stan obecny oraz w drugim kroku wykonać algorytm powtórnie ale jako dane wejściowe użyć danych Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 118 z 399

119 przekonwertowanych z typu informacji 9005 Wnioski wynik należy zliczyć w odrębnym zestawie informacji z zaznaczeniem, że jest to wynik symulacyjny. 6.7 Rozliczanie dochodów Dla emerytur, warunkiem niezbędnym do rozliczania dochodów jest nie osiągnięcie 75% wymiaru emerytury wynikającego wyłącznie z wysługi emerytalnej (nie uwzględnia się zwiększenia o 15%). W przypadku wymiaru 75% i więcej nie dokonuje się rozliczeń zarobkowania. Dla rent inwalidzkich, warunkiem niezbędnym do zaniechania rozliczania dochodu jest posiadanie tytułu odszkodowawczego lub prawa do pełnej emerytury (jak dla emerytury 75% z wysługi emerytalnej). W pozostałych przypadkach dokonuje się rozliczania zarobkowania. Dla rent rodzinnych, z tytułu osiągania przychodów nie rozlicza się osób z ustalonym prawem do własnej emerytury i które ukończyły 60 (kobieta) rok życia (od miesiąca w którym ukończyła) lub 65 (mężczyzna) roku życia (od miesiąca w którym ukończył). Ponadto rozliczaniu zarobkowania nie podlega współmałżonek dla renty przyznanej wskutek czynu karalnego Deklaracja osiąganego dochodu potrącanie miesięczne Przy rozliczaniu dochodu (dla osób podlegających rozliczaniu) należy rozgraniczyć 3 sposoby działania: a) - gdy deklarowany dochód jest mniejszy niż 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia publikowanego przez ZUS (2510,80 od II do IV co przesunięty kwartał), b) - gdy deklarowany dochód jest większy niż 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia publikowanego przez ZUS (2510,80 od II do IV co przesunięty kwartał), c) - gdy jest pomiędzy 70% a 130%. Dla rent rodzinnych granice są ustalane dla świadczenia, co skutkuje proporcjonalnym przeliczeniem na ilość uposażonych wszystkich parametrów. Ad a) świadczenie nie podlega zmniejszaniu. Należy dokonać rozliczenia rocznego. Ad b) świadczenie podlega zmniejszeniu o 25% wartości świadczenia lub dla rent rodzinnych zawieszeniu Ad c) należy ustalić mniejszą z kwot różnica pomiędzy deklarowanym dochodem a 70% opublikowanej przez ZUS kwoty bazowej, 25% wartości świadczenia i stała publikowana przez ZUS maksymalnego zmniejszenia i o nią zmniejszyć świadczenie. Kwota maksymalnego zmniejszenia: * emerytury + renty inwalidzkie I grupy (obecnie 528PLN) * renty inwalidzkie II i III grupy (396,03PLN) * renty rodzinne (448,83PLN) (algorytm odrębny!!!) Kwota zmniejszenia stanowi dochód budżetowy i podlega stosownemu księgowaniu. Niezależnie od zadeklarowanej kwoty dochodu możliwe jest zawieszenie świadczenia (cząstki przysługującej osobie rozliczanej z dodatkowego zarobkowania). Przykład1: Świadczenie: 2850,23 Deklarowane dochody miesięczne: 2580,00 Kwota maksymalnego potrącenia publikowana przez ZUS: 415,39 Kwota potrąceni maksymalnego = 2850,23 * 25% = 712,56 Kwota 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia publikowanego przez ZUS: 2242,20 Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 119 z 399

120 Kwota potrącenia wynikająca z zarobkowania: ,20 = 337,80 jest mniejsza od maksymalnego potrącenia i powinna być potrącona jako zmniejszenie świadczenia, kwota to powinna stanowić przychód budżetowy. Przykład2: Świadczenie: 2850,23 Deklarowane dochody miesięczne: 3580,00 Kwota maksymalnego potrącenia publikowana przez ZUS: 415,39 Kwota potrąceni maksymalnego = 2850,23 * 25% = 712,56 Kwota 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia publikowanego przez ZUS: 2242,20 Kwota potrącenia wynikająca z zarobkowania: ,20 = 1337,80 jest większa od maksymalnego potrącenia, stąd należy potrącić kwotę mniejszą z: 415,39 i 712,56, czyli 415,39 jako zmniejszenie świadczenia, kwota to powinna stanowić przychód budżetowy. Przykład3: Świadczenie: 2850,23 Deklarowane dochody miesięczne: 6580,00 deklaracja zarobkowania powyżej 130% Kwota maksymalnego potrącenia publikowana przez ZUS: 415,39 Kwota potrąceni maksymalnego = 2850,23 * 25% = 712,56 Kwota 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia publikowanego przez ZUS: 2242,20 Kwota potrącenia wynikająca z zarobkowania: ,20 = 4337,80 jest większa od maksymalnego potrącenia, stąd należy potrącić kwotę mniejszą z: 4337,80 i 712,56, czyli 712,56 jako zmniejszenie świadczenia z uwagi na zarobkowanie powyżej 130%, kwota to powinna stanowić przychód budżetowy Rozliczenie osiągniętego dochodu rozliczanie roczne/miesięczne Rozliczenie roczne będzie realizowane za pomocą raportu w wyniku którego po wybraniu opcji korzystniejszej zostanie wprowadzony do systemu składnik potrąceniowy rozliczenia rocznego. Raport będzie wybierał korzystniejsze z rozliczeń, miesięczne lub roczne, pod warunkiem zarejestrowania dochodu w rozbiciu na poszczególne miesiące. W przypadku rejestracji tylko kwoty rocznej nie będzie możliwe rozliczenie miesięczne i z automatu będzie stosowane rozliczenie roczne. Dane wejściowe: Wypełniony typ informacji 9008 rozliczenie zarobkowania. Z poziomu tego typu informacji możliwe będzie uruchomienie raportu. W danych wejściowych muszą się znaleźć następujące informacje: - dochód w rozbiciu na poszczególne miesiące lub dochód roczny z podaniem ilości miesięcy za które przysługiwał. Dane przejściowe działanie: Tabelka z rozliczeniem porównawczym dla wersji miesięcznej i rocznej oraz zestaw przycisków: Wstecz, Rozlicz Rocznie, Rozlicz Miesięcznie, Drukuj. Dane wyjściowe: Zaznaczenie w IT9008, że zostało dokonane rozliczenie w wybrany sposób oraz składnik płacowy potrącenia zarejestrowany w IT0015 (kwota zmniejszenia z rozliczenia rocznego oraz ewentualna wpłata z tytułu świadczenia niesłusznie pobranego). Algorytm rozliczania: Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 120 z 399

121 Informacje o wykonanych zmniejszeniach należy odczytać z wyników rozliczania listy płac. Informacje o wysokości świadczenia należy uzyskać z IT9004 świadczenie wypłacane. Pozostałe informacje stałe rozliczania należy pobrać z tabeli stałych T511K. Wzór prezentowanej tabeli: Kolumna 1 kolejne miesiące, Kolumna 2 przychód deklarowany w kolejnych miesiącach roku, Kolumna 3 przychód rzeczywiście wykazany w kolejnych miesiącach roku, dla rozliczenia rocznego (gdy zarejestrowano kwotę rzeczywistą roczną) prezentowane 0, Kolumna 4 Przysługujące świadczenie w kolejnych miesiącach, Kolumna 5 Zmniejszenie w kolejnych miesiącach jakie powinno być dokonane, Kolumna 6 Kwota graniczna - 70% kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce 2510,80 PLN (publikowane przez ZUS, od ) - wyliczana ze stałej Kolumna 7 Kwota graniczna - 130% kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce 2510,80 PLN (publikowane przez ZUS, od ) - wyliczana ze stałej Kolumna 8 Zmniejszenie w kolejnych miesiącach jakie zostało dokonane (odczytane z wyników), Kolumna 9 Maksymalne możliwe potrącenie. Kolumna 10 25% świadczenia dla Rent inwalidzkich i świadczeń emerytalnych (kolumna pusta dla rent rodzinnych) Wiersz SM rozliczenie dla systemu miesięcznego Wiersz SR rozliczenie dla systemu rocznego Renta rodzinna dla jednego uprawnionego jako przykład rozliczenia: M-c Przychód deklarowany Przychód rzeczywisty Świadczenie Zmniejszenie Graniczna 70% Graniczna 130% Pobrano MAX 25% świadc zenia , , ,23 415, , ,00 337,80 415, , , ,23 0, , ,00 337,80 415, , , , , , ,70 173,20 428, , , ,59 428, , ,70 173,20 428, , , ,59 173, , ,70 173,20 428, , , ,59 153, , ,30 153,60 428, , , ,59 428, , ,30 153,50 428, , , ,59 153, , ,30 153,50 428, , , ,59 223, , ,00 223,70 428, , , ,59 199, , ,00 223,70 428, , , ,59 223, , ,00 223,70 428, , , ,59 188, , ,80 188,80 428,27 SM 30960, , , , , , , ,48 SR 30960, , , , , , , ,48 Dla powyższego przykładu: W miesiącu marcu przekroczono przychód maksymalny w przypadku rozliczenia miesięcznego świadczenie Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 121 z 399

122 do zwrotu. Rozliczenie roczne świadczenie za marzec nie podlega zwrotowi, z rozliczenia rocznego wynika: 5113, ,70 = 2597,78 kwota do potrącenia prezentowana jako propozycja rozliczenia rocznego. Rozliczenie miesięczne marzec podlega zwrotowi przekroczenia do budżetu w kwocie: 5304, ,70 = 835,27 PLN kwota różnicy kolumn 3-7. Od kwoty tej należy obliczyć podatek, który został już zapłacony u pracodawcy. PDOF = 832,27 18% = 682,46 wpłata na dochody budżetowe netto propozycja utworzenia składnika w IT0015 nie podlega rozliczeniu rocznemu z dochodu. Dodatkowo z rozliczenia wynika: 5526, ,59 = 2587,64. wyłączenie marca z obliczeń zwrot świadczenia. Uwzględniając zmianę maksymalnego zmniejszenia za marzec: 2587, ,27 = 3015,91 dodanie maksymalnego potrącenia. Licząc dalej rozliczenie 3015, ,70 ( pobrane zaliczki) = 500,21 do pobrania. Łączny koszt 500, ,46 = 1182,67 PLN kwota prezentowana jako propozycja potrącenia i zwrotu świadczenia w przypadku rozliczenia miesięcznego. Korzystniejsze: roczne 2597,78 miesięczne 1335,38 należy wybrać rozliczenie miesięczne. Dla rozliczenia rocznego należy wyznaczyć różnice pomiędzy sumą kolumn 3 i 7 jest to kwota do potrącenia. Dla rozliczenia miesięcznego należy uwzględniając rodzaj świadczenia i możliwość jego zawieszenia w przypadku rent rodzinnych i rent socjalnych. Dla świadczeń emerytalnych i rent inwalidzkich należy uwzględnić maksymalną kwotę potrącenia publikowaną przez ZUS jako 24% kwoty bazowej wartość czytana ze stałej. W przypadku niepobierania świadczenia przez pełen rok wszystkie graniczne parametry są zmniejszane proporcjonalnie do miesięcy pobierania świadczenia. W przypadku pierwszego miesiąca pobierania świadczenia należy rozpatrywać proporcjonalnie do dni kalendarzowych (dla świadczeń płaconych proporcjonalnie do miesiąca przysługiwania wyłącznie renty rodzinne). Uwaga na osiągnięcie pełnego prawa do emerytury powoduje również przeliczanie proporcjonalne do dni kalendarzowych po osiągnięciu pełnego prawa do emerytury nie następuje rozliczanie z zarobkowania. Dla rent rodzinnych możliwe jest zwrócenie świadczenia w kwocie netto i zasila dochody budżetowe. Należy dokonać symulacji dla rozliczania miesięcznego gdzie dla kwoty deklarowanej podstawia się kwotę rzeczywistą, z uwzględnieniem możliwości zwrotu świadczenia w wybranych miesiącach. Należy dokonać symulacji dla rozliczania rocznego, gdzie operuje się na kwotach rocznych (uwaga na proporcjonalne zmniejszanie do miesięcy zarobkowania, przysługiwania świadczenia, osiągnięcia pełnych uprawnień emerytalnych). Prezentacja obu kwot pomoże w wyborze właściwego rozliczania a jednocześnie nie zablokuje możliwości wyboru narzuconego sposobu. 6.8 Konwersja typu informacji 9004 Świadczenia wypłacane na składniki płacowe przy odczycie danych dla potrzeb rozliczania listy płac. Dane zapisane w typie informacji 9004 świadczenia wypłacane będą czytane przez listę płac. W trakcie odczytu zostanie dokonana konwersja danych zapisanych w typie informacji na składniki płacowe. W tym celu zostanie powołana funkcja płacowa. Zadaniem funkcji będzie odczyt danych z IT9004 z poziomu przetwarzania listy płac (funkcja uruchamiana w schemacie listy płac) na dzień płatności listy i konwersja według tabeli konfiguracyjnej na składniki wynagrodzeń wstawiane Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 122 z 399

123 bezpośrednio do tabeli wewnętrznej IT sterownika listy płac. Tabela konfiguracyjna będzie wiązała typ świadczenia wypłacanego, pola z IT9004 i wskaźniki z IT9004 ze składnikami wynagrodzeń i odpowiednimi polami (RTE/NUM/AMT). Funkcja płacowa dodatkowo będzie dokonywała dla rent rodzinnych odczytu cząstek należnych innym uposażonym ale wypłacanym rozliczanej osobie. Cząstki takie będą konwertowane na inne składniki wynagrodzeń niż cząstka przysługująca rozliczanej osobie. Podejście takie w znaczący sposób uprości realizację zmian i rozbudowę systemu o kolejne rodzaje świadczeń wypłacanych zmiany będą czysto konfiguracyjne. Tabela konwersji IT9004 Świadczenia wypłacane na składniki wynagrodzeń LP Opis pola Czy klucz Rodzaj 1 Początek NIE Data 2 Koniec TAK Data 3 Rodzaj świadczenia TAK Rodzaj świadczenia 4 Wskaźnik TAK Wartość wskaźnika 5 Pole z IT9004 TAK 6 Składnik TAK LGART 7 Stawka NIE RTE 8 Liczba NIE NUM 9 Kwota NIE AMT Słownik dostępnych wartości: 2 - Podstawa świadczenia 3 - % wymiaru świadczenia 4 - % Renty rodzinnej 5 - Kwota świadczenia 6 - Wskaźnik renty rodzinnej - odtworzenie pola 5 z osób powiązanych 7 - Kwota dla zbiegu 8 - % świadczenia dla zbiegu Wszystkie świadczenia muszą być zapisywane w tabeli IT ze Splitem, tak aby możliwe było wykonanie obliczeń dla każdego świadczenia odrębnie. W szczególności zachodzi to w przypadku zmiany wartości świadczenia (wynika ze zmiany % podstawy na skutek doliczenia stażu) w trakcie miesiąca, kiedy należy ustalać wysokość świadczenia proporcjonalnie do dni kalendarzowych. 6.9 Rozliczanie świadczeń zagranicznych Świadczenia zagraniczne są rozliczane w PLN. Wszystkie naliczenia odbywają się w walucie krajowej. Dopiero sam przelew jest zamieniany po kursie z dnia płatności na walutę. W związku z Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 123 z 399

124 powyższym konieczne jest utrzymywanie w systemie tabeli kursów dla walut w jakich przewidywane są płatności. W celu uniknięcie różnic kursowych wszystkie świadczenia płacone w walucie będą produktywnie (ponownie) przeliczane w dniu wypłaty po wprowadzeniu kursu waluty z dnia płatności. Dopiero po takim przeliczeniu będą wysyłane płatności do realizacji Składniki płacowe Przyjęte zakresy numeracji składników płacowych: Składniki płacowe zakresy numeracyjne Kod Opis Wyjaśnienia Rodzaj /nnn 0nnn 2nnn 4nnn 6nnn 7nnn 8nnn 9nnn Znnn Składniki techniczne Świadczenia główne Świadczenia poboczne Dodatki i świadczenia zbiegowe Świadczenia rekonwersyjne i socjalne krajowe Świadczenia rekonwersyjne i socjalne zagraniczne Potrącenia Składniki raportowe Składniki techniczne parametry Świadczenia główne Zakres zarezerwowany dla składników technicznych niezbędnych do procesu naliczeń. Zakres zarezerwowany dla wypłacanych świadczeń głównych (emerytury, renty inwalidzkie, renty rodzinne cząstki wypłacane osobom uprawnionym, uposażenia). Zakres zarezerwowany dla wypłacanych świadczeń pobocznych (renty rodzinne cząstki przysługujące, wypłacane osobom trzecim). Zakres zarezerwowany dla dodatków i świadczeń zbiegowych (świadczenia wypłacane w niepełnym wymiarze). Zakres zarezerwowany dla świadczeń socjalnych i rekonwersyjnych - krajowych. Zakres zarezerwowany dla świadczeń socjalnych i rekonwersyjnych - zagranicznych. Zakres zarezerwowany dla składników potrąceniowych (alimenty, zmniejszenia, zajęcia komornicze ) Zakres zarezerwowany dla składników raportowych zbiorczych dla zestawień przekrojowych. Zakres zarezerwowany dla składników parametryzujących inne składniki. Składniki odczytywane na podstawie IT9004 w zakresie numeracyjnym 0nnn. Podlegają zmniejszaniu z tytułu zarobkowania, składkowaniu, opodatkowaniu oraz potrąceniom. Sposób wyznaczania składkowania zależy pośrednio od wartości składnika w klasie przetwarzania 65 a bezpośrednio od zaznaczenia w IT0515 podlegania składce zdrowotnej. Wyjątek stanowią uposażenia 12-nasto miesięczne, gdzie wyznaczenie składki będzie obsługiwane odmienni z uwagi na potrącanie całej składki brak połączenia z PDOF. Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 124 z 399

125 Świadczenia poboczne Składniki odczytywane na podstawie IT9004 w zakresie numeracyjnym 2nnn. Składniki reprezentują cząstki innych uposażonych, które są wypłacane wspólnie z cząstką osoby rozliczanej lub odrębnie. Nie podlegają zmniejszaniu z tytułu zarobkowania, składkowaniu oraz potrąceniom. Są opodatkowane wspólnie z częścią główną świadczenia. Składniki będą tworzone w następujący sposób: z IT9004 zostanie sprawdzony znacznik istnienia świadczeń pobocznych jeśli nie jest zaznaczony nie należy szukać, jeśli jest zaznaczony należy odnaleźć IT9003 i z niego odczytać wszystkie kwoty cząstek wypłacane poprzez rozliczany numer Dodatki i Świadczenia zbiegowe Składniki odczytywane na podstawie IT9004 w zakresie numeracyjnym 4nnn. Podlegają zmniejszaniu z tytułu zarobkowania, składkowaniu, opodatkowaniu oraz potrąceniom. Sposób wyznaczania składkowania zależy pośrednio od wartości składnika w klasie przetwarzania 65 a bezpośrednio od zaznaczenia w IT0515 podlegania składce zdrowotnej. Wyjątek stanowią uposażenia 12-nasto miesięczne, gdzie wyznaczenie składki będzie obsługiwane odmienni z uwagi na potrącanie całej składki brak połączenia z PDOF. Świadczenia zbiegowe obce nie podlegają zmniejszeniom z tytułu zarobkowania. Wyłącznie świadczenia przyznane przez WBE podlegają zmniejszeniom (jak świadczenia pełne) Świadczenia rekonwersyjne i socjalne krajowe Składniki płacone tylko listami dodatkowymi. Podlegają opodatkowaniu i oskładkowaniu ZUS według specyfikacji składnika Świadczenia rekonwersyjne i socjalne zagraniczne Składniki płacone tylko listami dodatkowymi. Podlegają opodatkowaniu i oskładkowaniu ZUS według specyfikacji składnika. Listy wypłacane w walucie Składniki raportowe Składniki mające ułatwić raportowanie z wyników rozliczeń list płac. Będą agregowały świadczenia według rodzajów i innych specyficznych własności. Składniki raportowe są wynikowymi i nie podlegają rejestracji Parametry techniczne Składniki rejestrowane jako parametry do naliczeń, mające wpływ na np. wysokość stawki PDOF Potrącenia Potrącenia będą realizowane w sposób standardowy z uwzględnieniem priorytetów i specyficznych limitacji. Rodzaje i priorytety potrąceń. Priorytet Rodzaj Opis Max. Kwota minimalna Uwagi Kumulacja Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 125 z 399

126 potrącenie 1 Dochody 2 Nadpłaty 2 Nadpłaty 2 Nadpłaty 3a Alimenty 3b Alimenty 4 Komornicy 5 DPS 5 DEW Rozliczenie dochodów bieżących Rozliczenie dochodów roczne Nadpłaty świadczeń Rozliczenia między organami Zajęcia alimentacyjne egzekucyjne (komornik) Zajęcia alimentacyjne bez egzekucyjne (na wniosek wierzyciela) Zajęcia komornicze, US, WAM, prezydent miasta, etc. Domy pomocy społecznej Dom emeryta wojskowego (wysyłana jest kwota potrącana miesięcznie na kolejny rok). 25% świadczenia lub kwota maksymalnego zmniejszenia 50% brutto Brak 50% najniższego świadczenia (emerytury lub renty, zależnie od rodzaju pobieranego świadczenia) (emerytura i renta inwalidzka I i II grupy i renta rodzinna ,09 brutto osobno renta inwalidzka III grupy - 290,00 brutto) Zmniejsza wysokość świadczenia i wpływa na pozostałe limity. j.w. j.w. X j.w. j.w. X 60% kwoty brutto j.w. 25% kwoty brutto 70% netto nie więcej niż 65% brutto zależy od rodzaju świadczenia i dodatków 70% netto nie więcej niż 65% brutto zależy od rodzaju świadczenia i dodatków 50% najniższego świadczenia (emerytury lub renty, zależnie od rodzaju pobieranego świadczenia) (emerytura i renta inwalidzka I i II grupy i renta rodzinna ,09 brutto osobno renta inwalidzka III grupy - 290,00 brutto) j.w. j.w. 20% najniższego świadczenia (emerytury lub renty, zależnie od rodzaju pobieranego świadczenia) (emerytura i renta inwalidzka I i II grupy i renta rodzinna ,63 brutto osobno renta inwalidzka III grupy - 120,00 brutto) 20% najniższego świadczenia (emerytury lub renty, zależnie od rodzaju pobieranego świadczenia) (emerytura i renta inwalidzka I i II grupy i renta rodzinna ,63 brutto osobno renta inwalidzka III grupy - 120,00 brutto) Ustalony tytuł wykonawczy realizowany przez komornika Ustalony tytuł wykonawczy realizowany przez płatnika - X X X X - Z podstaw do wyliczeń potrąceń należy wyłączyć zasiłki rodzinne, dodatki pielęgnacyjne, dodatki dla sierot zupełnych. Zasiłki pogrzebowe nie podlegają potrąceniom. Uwaga wyrównanie należy włączyć do podstawy (podlega potrącaniu) tylko dla zajęć alimentacyjnych bez egzekucyjnych, nadpłat świadczeń i DPS. Dla zajęć alimentacyjnych bez egzekucyjnych wystawiane są PIT 8C. W pozycji 34/35 część D należy wykazywać kwotę alimentów pomniejszoną o kwotę 700PLN za każdy miesiąc. Kwota wynika z ustawy o PDOF art. 21 ust Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 126 z 399

127 Dla osoby alimentowanej, która ukończyła 25 rok życia (dla kwoty powyżej 700PLN miesięcznie) wystawiany formularz PIT 8C. Formularz wystawiany jest tylko dla miesięcy w których wystąpiło przekroczenie. Osoby alimentowane powinny być rejestrowane w systemie. Nie należy przeliczać tych osób. Należy wystawiać PIT 8C dla przypadków opisanych powyżej. Należy monitorować terminy ukończenie 18 lat i ukończenie 25 lat. Dodatkowo konieczne jest wystawianie zaświadczeń dla osób alimentowanych jak i alimentujących. Pisma związane z rocznym rozliczeniem podatnika dokument informujący komornika (organy egzekucyjne) i wierzycieli o zmianie wysokości świadczenia po rozliczeniu rocznym PDOF odpowiednio za miesiąc marzec i kwiecień (zmianie możliwej do potrącenia kwoty). Rozliczenie zaliczki na PDOF nie jest potrąceniem podlega rozliczeniu z zaliczki na PDOF. Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 127 z 399

128 7 WNIOSKI I PISMA PRZYCHODZĄCE Wnioski są podstawą do zmian danych dotyczących emerytów/rencistów i innych świadczeniobiorców. Są one rejestrowane w specjalnym infotypie, dla numeru osobowego, którego dotyczą. W przypadku braku możliwości identyfikacji osoby, której dotyczą (np. zajecia komornicze, skargi-wnioski) będą one rejestrowane na numerze osobowym osoby wyznaczonej do przetwarzania takich pism (B). Do wyświetlania wniosków, wprowadzania i drukowania wykorzystywana będzie technologia SAP Interactive Forms by Adobe. Dzięki niej będą one na ekranie wyglądały dokładnie tak jak po wydruku. Ten infotyp będzie też wykorzystywany do rejestracji innych pism przychodzących np. dokumentów uzupełniających dane wniosków. Kod SAP WN01 WN02 WN03 WN04 WN05 WN06 WN07 WN08 WN09 WN10 Nazwa wniosku Proces Wzór Z A1 Z A2 Z D O A1 O A2 O D Wniosek o ustalenie uprawnień do emerytury wojskowej i/lub wojskowej PROD001 WN01.doc T T T T T T renty inwalidzkiej i/lub świadczenia pieniężnego Wniosek o ustalenie uprawnień do emerytury policyjnej i/lub policyjnej PROD001 T T T T T T renty inwalidzkiej Wniosek o ustalenie PROD002, uprawnień do świadczenia PROD003 renty rodzinnej WN03.doc T T T T T T Wniosek o przyznanie świadczenia w drodze wyjątku Wniosek o zmianę danych świadczeniobiorcy Wniosek o zgłoszenie/wyrejestrowani e członka rodziny do/z ubezpieczenia zdrowotnego Wniosek - oświadczenie o wspólnym opodatkowaniu Wniosek o wydanie zaświadczenia Wniosek o rozliczenie zarobków Wniosek o rozłożenie na raty rozliczenia zarobków PROD004ab, PROD004c Brak wzoru papierowego PROD007 T X X X PROD007 T X X X PROD008 T X X X PROD009 T X X X PROD010a, PROD010b Brak wzoru papierowego, możliwość zaznaczenia bez rozliczania, co nie będzie skutkowało żadną decyzją, czy pismem T T T T T T? PROD011 T T T T Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 128 z 399

129 WN11 WN12 WN13 WN14 WN15 WN16 WN17 WN18 WN19 Wniosek o doliczenie zatrudnienia Wniosek o przedłużenie renty rodzinnej z tyt. nauki Wniosek o przedłużenie renty rodzinnej z tyt. inwalidztwa Wniosek o wyłączenie z kręgu osób Wniosek o podział renty rodzinnej (18 lat) Wniosek - oświadczenie o osiąganych dochodach Wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego Wniosek o wypłatę dodatków i świadczeń zbiegowych z innego organu decyzja innego organu Wniosek o skierowanie na WKL, PROD012 T T T T T PROD013a T T T T T PROD013b T T T T PROD013d T T X X X PROD013e T X X X PROD014 T T X X X PROD015 T T T T T PROD016 T T T T T PROD017a PROD018 PROD019a WN20 Wniosek orzeczenie WKL PROD017a WN21 Wniosek o skierowanie na komisję lekarską do ZUS WN22 Wniosek druk N-9 WN23 WN24 Wniosek orzeczenie Komisji ZUS Wniosek pismo ZUS o przyznaniu świad. dla 100 latka WN25 Wniosek Rekonwersja WN26 WN27 WN28 WN29 Wniosek o zmianę treści decyzji Rekonwersja Wniosek faktura za Rekonwersję Wniosek zaświadczenie o ukończeniu kursu/szkolenia rekonwersja Wniosek wpływa poświadczenie życia PROD017c PROD019a PROD013b, PROD017c, PROD019a PROD013b, PROD017c PROD020 PROD021a Brak wzoru papierowego Brak wzoru papierowego Brak wzoru papierowego Brak wzoru papierowego Brak wzoru papierowego T X X X T T T T T T X X X T X X X T T T T T T T X X X T T T T T PROD021b T T T T T PROD021c, PROD021d PROD021e PROD022 Brak wzoru papierowego Brak wzoru papierowego T T X X X WN30 Wniosek o pomoc socjalną PROD023a T T T T? WN31 Wniosek zajęcie komornicze, sądowe, alimentacyjne, US PROD024a PROD024b PROD024c T T X X X WN32 Wniosek - Potwierdzenie PROD024e Brak wzoru T X X X Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 129 z 399

130 egzekucji przez US papierowego WN33 WN34 WN35 WS01 WS02 WS03 WS04 WS05 WS06 WS07 WS08 WS09 WS10 WS11 WS12 WS13 WS14 Wniosek zwrot tyt. wykonawczego przez US Wniosek niepodjęte świadczenie (zwrot do WBE) Wniosek o wypłatę świadczenia nie podjętego w terminie (wniosek o wypłatę sum depozytowych ) Wniosek systemowy o waloryzację świadczenia Wniosek o rozliczenie zarobków z urzędu Wniosek systemowy o kończących się rentach rodzinnych Wniosek systemowy o podział renty rodzinnej (18 lat) Wniosek systemowy o skierowanie na WKL Wniosek systemowy utrata uprawnień z tyt. inwalidztwa Wniosek systemowy dod. pielęgnacyjny 75 lat Wniosek systemowy ukończenie 100 lat Wniosek systemowy ukończenie kursu/szkolenia rekonwersja Wniosek pismo o poświadczenie życia 1 Wniosek pismo o poświadczenie życia 2 (ponaglenie) Wniosek o wstrzymanie wypłaty świadczenia zagranicznego Wniosek pomoc socjalna na naukę Wniosek zmiana wysokości potrącenia PROD024e PROD025 Brak wzoru papierowego Brak wzoru papierowego T X X X T X X X PROD025 T T T T T PROD006 PROD010 PROD013c PROD013e PROD017b PROD017b PROD019b PROD020 PROD021e PROD022 PROD022 PROD022 PROD023b PROD024d Brak wzoru papierowego będzie wymagało aprobaty zbiorczej dla przesłania do aprobaty i aprobaty 1 i 2 stopnia. Brak wzoru papierowego Brak wzoru papierowego Brak wzoru papierowego Brak wzoru papierowego Brak wzoru papierowego Brak wzoru papierowego Brak wzoru papierowego Brak wzoru papierowego Brak wzoru papierowego Brak wzoru papierowego Brak wzoru papierowego Brak wzoru papierowego Brak wzoru papierowego T T X X X T T X X X T T X X X T X X X T X X X T T X X X T T X X X T X X X T X X X T X X X T T T T T T T T X X X T T X X X WS15 Wniosek systemowy PROD024e Brak wzoru T T T X X X Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 130 z 399

131 WS16 WS17 WS18 WS19 stwierdzenie nadpłaty świadczenia Wniosek systemowy brak wpłaty z tyt. nadpłaty Wniosek systemowy o utworzenie tytułu wykonawczego Wniosek systemowy wysłanie ponaglenia o złożenie wniosku o wypł. świad. niepodjętych w terminie Wniosek systemowy o wstrzymanie wypłaty świadczenia (niepodjętych w terminie) PROD024e PROD024e PROD025 PROD025 papierowego Brak wzoru papierowego Brak wzoru papierowego Brak wzoru papierowego Brak wzoru papierowego T T X X X T T T T T T T T T T T T T T T T T T Lista wniosków będzie jeszcze uzupełniana. Wyjaśnienia do użytych w opisie wniosków skrótów dotyczy kolumn Z A1 do O D: Z oznaczają rozpatrzenie sprawy zgodnie z wnioskiem, kolumny O oznaczają odmowę. A1 Aprobant 1 stopnia A2 Aprobant 2 stopnia D Dyrektor T Aprobata wymagana X nie występuje takie rozpatrzenie wniosku Pusto aprobata nie jest wymagana Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 131 z 399

132 8 PISMA I WYDRUKI Wynikiem przetwarzania wniosków oraz innych procesów będą pisma wysyłane do wnioskodawców oraz innych instytucji. Zostaną one wykonane w technologii formularzy Adobe. Każdy z tych wydruków będzie zarchiwizowany, a jego nagłówek zostanie zapisany w infotypie Pisma i Decyzje. Dzięki tej funkcjonalności w każdej chwili będzie możliwość ponownego wydruku lub podglądu wysłanego pisma. Nie przewiduje się przechowywania zeskanowanych pism wraz z podpisami i pieczątkami. Kod SAP DP01 DP02 DP03 DP04 DP05 DP06 DP decyzja pozytywna zgodna z wnioskiem DZ decyzja zmieniona niezgodna z wnioskiem DO decyzja odmowna Nazwa wydruku Proces Wzór Wniosek Decyzja o przyznaniu świadczenia pieniężnego Decyzja o ustaleniu uprawnień do emerytury wojskowej Decyzja o ustaleniu uprawnień do wojskowej renty inwalidzkiej Decyzja o ustaleniu uprawnień do emerytury policyjnej Decyzja o ustaleniu uprawnień do policyjnej renty inwalidzkiej Decyzja o ustaleniu uprawnień do renty rodzinnej PROD001 PROD001 PROD001, PROD017a, PROD018 PROD019a PROD001 PROD001, PROD017a, PROD018 PROD019a PROD002, PROD003, PROD017c PROD019a DP01 - Decyzja o przyznaniu świadczenia pieniężnego.doc DP02 - Decyzja o ustaleniu uprawnień do emerytury wojskowej.doc DP06 - Decyzja o ustaleniu uprawnień do renty rodzinnej.doc WN01 WN01 WN01, WN19, WN20, WN23 WN02 WN02, WN19, WN20, WN23 WN03, WN21, WN23 DP07 Decyzja o waloryzacji świadczenia ER PROD006 WS01 DP08 Decyzja o waloryzacji świadczenia RR PROD006 WS01 DP09 DP10 Decyzja o rozliczeniu zarobków Decyzja o zmianie wysokości świadczenia (zwiększenie) PROD010a, PROD010b PROD012, PROD013a-e, PROD014, PROD016, PROD017a, PROD018, PROD019a, PROD020 WN09 WN11, WN12, WN13, WN14, WN15, WN16, WN18, WN19, WN20, Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 132 z 399

133 DP11 DP12 DP13 Decyzja o doliczeniu zatrudnienia bez wpływu na wysokość świadczenia Decyzję o przedłużeniu okresu wypłaty renty rodzinnej (zamienna) Decyzja o podziale renty rodzinnej (18 lat) PROD012 PROD013a PROD013b, PROD017c PROD013e, PROD013b, PROD017c WN24, WS03, WS04 WN11 WN12, WN13, WN23 WN15, WN23 WS04 DP14 Decyzję o wypłacie zasiłku pogrzebowego PROD015 WN17 DP15 DP16 DP17 DP18 DP19 DP20 Decyzja o przyznaniu dodatku Decyzja o podjęciu wypłaty świadczenia zbiegowego Decyzja o zamianie świadczenia Decyzja o przedłużeniu prawa do wypłaty wojskowej renty inwalidzkiej Decyzja o przyznaniu zwrotu kosztów przekwalifikowania i/lub przejazdów i/lub zakwaterowania Decyzja o zmianie treści decyzji Rekonwersja PROD016, PROD017c, PROD013b, PROD018, PROD019a, PROD019b PROD016, PROD017a, PROD017b, PROD018, PROD019a PROD017a PROD019a PROD021a PROD021b WN18, WN20, WN23, WS07 WN18, WN20, WN23, WS06 WN20 WN25 WN26 DP21 Decyzja o wznowieniu wypłaty świadczenia PROD022 WN29 DP22 Decyzja o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia/potrącenia PROD024e DP23 Decyzja tytuł wykonawczy PROD024e DO01 DO02 DO03 DO04 Decyzja o odmowie przyznania świadczenia pieniężnego Decyzja o odmowie przyznania uprawnień do emerytury wojskowej Decyzja o odmowie przyznania uprawnień do wojskowej renty inwalidzkiej Decyzja o odmowie przyznania uprawnień do emerytury policyjnej PROD001 PROD001 PROD001, PROD017a, PROD018, PROD019 PROD001 DO01 - Decyzja o odmowie przyznania świadczenia pieniężnego.doc DO02 - Decyzja o odmowie przyznania uprawnień do emerytury wojskowej.doc WS15 WS17, WN33 WN01 WN01 WN01, WN19, WN20, WN23 WN02 Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 133 z 399

134 DO05 DO06 Decyzja o odmowie przyznania uprawnień do policyjnej renty inwalidzkiej Decyzja o odmowie przyznania uprawnień do renty rodzinnej PROD001, PROD017a, PROD018 PROD019a PROD002, PROD003, PROD013a, PROD013b, PROD017c PROD019a DO06 - Decyzja o odmowie przyznania uprawnień do wojskowej renty rodzinnej.doc WN02, WN19, WN20, WN23 WN03, WN12, WN13, WN21, WN23 DO07 Decyzja o odmowie doliczenia zatrudnienia PROD012 WN11 DO08 DO09 DO10 DO11 DO12 DO13 DO14 DO15 DO16 DO17 DO18 DZ01 DZ02 NT01 NT02 Decyzja o ustaniu prawa do renty rodzinnej Decyzja o odmowie przyznania zasiłku pogrzebowego Decyzja o odmowie przyznania dodatku lub świadczenia zbiegowego Decyzja o zmianie wysokości świadczenia (zmniejszenie) Decyzja o utracia uprawnień do wojskowej renty inwalidzkiej Decyzja o utracie dodatków z tyt. inwalidztwa (WKL) Decyzja o utracie dodatków z tyt. niepełnosprawności (ZUS) Decyzja o nie przyznaniu zwrotu kosztów przekwalifikowania i/lub przejazdów i/lub zakwaterowania Decyzja o odmowie zmiany treści decyzji Rekonwersja Decyzja o wstrzymaniu wypłaty świadczenia Decyzja o odmowie wypłaty sum depozytowych Decyzja o wstrzymaniu wypłaty renty rodzinnej w zw. z zarobkowaniem Decyzja o wypłacie zasiłku pogrzebowego do wysokości przedstawionych rachunków Notatka o rozłożeniu na raty (propozycja ) Notatka o wycofaniu przelewu/ przekazu PROD013b, PROD013c, PROD013d, PROD017c, PROD019a PROD015 PROD016, PROD017a, PROD019a PROD017a, PROD017b, PROD017c, PROD019a PROD017a, PROD017b, PROD019a PROD017a, PROD017b, PROD019a PROD013b, PROD017c, PROD019a PROD021a PROD021b PROD022, PROD025 PROD025 PROD014 PROD015 PROD011 PROD003, PROD015, NT02 - Notatka o wycofaniu WN14, WS03, WN23 WN17 WN18, WN20, WN23 WN20, WN23, WS06 WN20, WS06 WN20, WS06 WN23 WN25 WN26 WS12, WS19 WN35 WN16 WN17 WN10 WN03, WN17, Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 134 z 399

135 NT03 NT04 Notatka służbowa pomoc socjalna Notatka służbowa do księgowości likwidacja depozytu PROD022, PROD024e, PROD025 PROD023a, PROD023b PROD024c PROD025 przelewu_przekazu.doc WS12, WS15, WN34 WN30, WS13 WN31, WN35, WS19 NT05 Notatka służbowa o powstaniu nadpłaty PROD024e WS15 NT06 NT07 Notatka służbowa o przekazaniu wniosku o wszczęcie egzekucji do US Notatka służbowa karta ewidencji (egzekucja) PROD024e PROD024e WS17, WN33 WS17, WN33 NT08 Notatka o utworzeniu depozytu PROD025 WN34 PS01 Pismo przewodnie do MON PROD005a PS02 PS03 PS04 Pismo o możliwości wpłaty na MON Pismo do US o wydanie zaświadczenia o dochodach świadczeniobiorcy Pismo do ZUS o rodzaju podjętej działalności gospodarczej PROD010a, PROD010b PROD010b PROD010b WN09 WS02 WS02 PS05 Pismo o odmowie rozłożenia na raty PROD011 WN10 PS06 Pismo o rozłożeniu na raty PROD011 WN10 PS07 Pismo przewodnie do druku N-9 PS08 Pismo przewodnie do ZUS PROD013b, PROD017c, PROD013b, PROD017c, PROD019a WN13, WN21 WN21, WN22 PS09 Pismo o dokonanie podziału renty (18 lat) PROD013e WS04 PS10 PS11 PS12 PS13 Pismo informujące komornika o zgonie Pismo do WKL o wykonanie badania Pismo do wnioskodawcy informujące o terminie zgłoszenia do WKL Pismo do ZUS o przyznanie świadczenia dla 100 latka PROD003, PROD015 PROD017a, PROD017b, PROD019a PROD017a, PROD017b, PROD019a PROD020 WN03, WN17 WN19, WS05 WN19, WS05 WS08 PS14 Pismo o zapłacenie podatku - rekonwersja PROD021c WN27 PS15 PS16 Pismo o uzupełnienie/korektę faktury rekonwersja Pismo przypominające o dostarczeniu zaświadczenia o ukończeniu kursu rekonwersja PROD021c, PROD021d PROD021e WN27 WS09 PS17 Pismo przewodnie do oświadczenia o życiu PROD022 WS10 Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 135 z 399

136 PS18 PS19 PS20 PS21 Pismo przewodnie do oświadczenia o życiu ponaglenie Psimo o przyznaniu pomocy socjalnej Pismo o odmowie przyznania pomocy socjalnej Pismo do komornika o podjęciu egzekucji PROD022 PROD023a PROD023b PROD023a PROD023b PROD024a PROD024b WS11 WN30, WS13 WN30, WS13 WN31 PS22 Pismo informujące o zbiegu egzekucji PROD024b WN31 PS23 PS24 PS25 PS26 PS27 PS28 ZS01 ZS02 Pismo do wierzyciela alimentacyjnego nieegzekucyjnego Pismo o niepodjęciu egzekucji (egzekucja z ZUS) Pismo o zmianie wysokości potrącenia Upomnienie o zwrot nienależnie pobranego świadczenia Pismo wniosek o wszczęcie egezkucji do US Pismo wezwanie do złożenia wniosku o wypł. świadczenia niepodjętego Zaświadczenie o zgłoszeniu do ubezp. zdrowotnego świadczeniobiorcy Zaświadczenie o zgłoszeniu do ubezp. zdrowotnego członka rodziny PROD024b PROD024a PROD024b PROD024b PROD024d PROD024e PROD024e PROD025 PROD009 PROD009 WN31 WN31 WN31 WS14 WS16 WS17, WN33 WN34 WN08 WN06, WN08 ZS03 Zaświadczenie o wysokości świadczenia PROD009 WN08 ZS04 ZS05 ZS06 Zaświadczenie o uprawnieniach do emerytury/renty Zaświadczenie do WAM - Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Zaświadczenie o wysokoścki pobranej składki na NFZ (tylko uposażenia) PROD009 PROD009 PROD009 WN08 WN08 WN08 Lista pism będzie jeszcze uzupełniana. Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 136 z 399

137 9 RAPORTY Raporty standardowe są to raporty dostarczane w standardzie wraz z instalacją systemu SAP ERP HCM lub w kolejnych uaktualnieniach. Należą do nich uniwersalne narzędzia umożliwiające raportowanie informacji zawartych w typach informacji oraz wynikach rozliczenia listy płac. Raporty te są dostępne z następującej ścieżki menu głównego systemu: Zarządzanie kadrami : System informacyjny Raporty Każdy raport standardowy można również uruchomić za pomocą transakcji SA38. Po uruchomieniu transakcji, należy na ekranie selekcyjnym wprowadzić nazwę raportu, który chcemy uruchomić w polu Program, a następnie użyć przycisk z zegarkiem Wszystkie raporty w systemie SAP ERP HCM mają możliwość wykorzystania techniki wariantów wyświetlania. Wariant wyświetlania umożliwia zapamiętanie wszystkich parametrów wejściowych, które zostały wprowadzone ręcznie przez operatora, w celu ich późniejszego wykorzystania. Technika wariantów wyświetlania jest bardzo użyteczna, gdyż zapewnia znaczne skrócenie czasu wywołania raportów oraz eliminuje błędy, które mogą powstać podczas wprowadzania dużej liczby parametrów. Po wykonaniu raportu użytkownik systemu może obejrzeć wynik jego działania, i przed wydrukowaniem przeanalizować dane oraz skorzystać z różnorodnych możliwości ich opracowania i prezentacji. System oferuje wiele funkcji pozwalających na dowolne sformatowanie wyświetlanego raportu, między innymi: sortowanie danych, filtrowania danych, sumowanie danych, zamiana kolejności kolumn, eksport wyników raportu do pliku o wybranym formacie (m.in..pdf,.doc,.xls,.txt.), prezentacja danych w formie wykresów o wybranym stylu (słupkowe, radarowe, liniowe itp.). Po sformatowaniu raportu, można zapisać jego wygląd w pamięci komputera, jako układ raportu do późniejszego wykorzystania. Dla każdego raportu istnieje możliwość zachowania wielu układów z zaznaczeniem, który z nich ma być ustawieniem domyślnym. Mechanizm ten w znaczny sposób usprawnia raportowanie z systemu. Raporty będą głownie uruchamiane przez pracowników sekcji przetwarzania informacji za pomocą środowiska SAP Gui. W toku analizy procesów zdefiniowano potrzebę utworzenia następujących raportów: Nazwa programu/raportu Proces Wzór/algorytm działania Karta ewidencji PROD001, PROD002, PROD003 druk Karta informacyjna EWU.pdf, druk Karta informacyjna RIU.pdf, druk karta informacyjna RRU.pdf Utworzenie WS01 - Wniosek systemowy PROD005 o waloryzację świadczenia Dla osób, które w poprzednim roku oświadczyły, że pracują lub Utworzenie WS02 - Wniosek o PROD010 nie wycofały poprzednich rozliczenie zarobków z urzędu oświadczeń, że pracowały i do końca marca br. nie złożyły Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 137 z 399

138 Utworzenie WS03 - Wniosek systemowy o kończących się rentach rodzinnych Utworzenie WS04 - Wniosek systemowy o podział renty rodzinnej (18 lat) Utworzenie WS05 - Wniosek systemowy o skierowanie na WKL Utworzenie WS06 - Wniosek systemowy utrata uprawnień z tyt. inwalidztwa Utworzenie WS07 - Wniosek systemowy dod. pielęgnacyjny 75 lat Utworzenie WS08 - Wniosek systemowy ukończenie 100 lat Utworzenie WS09 - Wniosek systemowy ukończenie kursu/szkolenia rekonwersja Utworzenie WS10 - Wniosek pismo o poświadczenie życia 1 Utworzenie WS11 - Wniosek pismo o poświadczenie życia 2 (ponaglenie) Utworzenie WS12 - Wniosek o wstrzymanie wypłaty świadczenia zagranicznego Utworzenie WS13 - Wniosek pomoc socjalna na naukę Utworzenie WS14 - Wniosek zmiana wysokości potrącenia Utworzenie WS15 - Wniosek systemowy stwierdzenie nadpłaty świadczenia Utworzenie WS16 - Wniosek systemowy brak wpłaty z tyt. nadpłaty PROD013c PROD013e PROD017b PROD017b PROD019b PROD020 PROD021e PROD022 PROD022 PROD022 PROD023b PROD024d PROD024e PROD024e wniosku o rozliczenie. Raport wyklucza osoby, które nie podlegają rozliczeniu, np. pobierają pełną emeryturę. Sprawdzenie dat końca RR. Uprawnieni do RR kończący 18 rok życia. Koniec orzeczeń WKL IT0004 dla grup inwalidzkich 10, 20 i 30. Koniec orzeczeń ZUS IT0004 dla grup inwalidzkich 01, 02 i 03. Świadczeniobiorcy główni i uprawnieni do RR, którzy kończą 75 lat i nie pobieraja dod. pielęgnacyjnego Świadczeniobiorcy główni i uprawnieni do RR, którzy kończą 100 lat Raport dat końca dostarczenia zaświadczenia i brak WN28 Świadczenia ważne w br. dla podobszaru EEWZ Istnieje WS10 brak WN29 Istnieje WS11, brak WN29 Uprawnieni do RR, dzieci wiek lat, jeżeli przyczyna zgonu świadczeniobiorcy głównego zarejestrowana w IT0002 miała wartość 02 lub 03 Osoby posiadające niespłacone potrącenia egzekucyjne, których wysokość zmienia się w stosunku do poprzedniego rozliczenia (symulacyjne rozliczenie i porównanie z wynikiem za pop. okres) - sprawdzenie daty zgonu świadczeniobiorcy i istnienia wyników rozliczania za okres po miesiącu zgonu i późniejszych - istnieje WS09, brak WN29 po 60 dniach od daty dostarczenia zaświadczenia (Rekonwersja) Istnieje WS15, brak składnika XXXX Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 138 z 399

139 Utworzenie WS17 - Wniosek systemowy o utworzenie tytułu wykonawczego Utworzenie WS18 - Wniosek systemowy wysłanie ponaglenia o złożenie wniosku o wypł. świad. niepodjętych w terminie Utworzenie WS19 - Wniosek systemowy o wstrzymanie wypłaty świadczenia (niepodjętych w terminie) PROD024e PROD025 PROD025 Istnieje WS16, brak składnika XXXX Istnieje WN34, brak WN35 Istnieje WN34, brak WN35, istnieje WS18 Lista raportów będzie jeszcze uzupełniona 9.1 Raport ustalania procentu świadczenia emerytalnego. Raport powinien drukować na ekran raport w formacie poniższym na podstawie danych uzyskanych z modułu Moduł obliczający procent świadczenia na podstawie przebiegu służby i poprzednich okresów zatrudnienia. Forma raportu: Załącznik do decyzji Numer osobowy, Imię Nazwisko Numer świadczenia data wydruku <Informacje dodatkowe> Lp. Szczegóły Lata Miesiące Dni Wymiar Procent uwzględniony 1 Okres służby wojskowej do nabycia ,00% uprawnień 15 lat 2 Okres służby wojskowej powyżej 15 lat/ ,60% okres służby wojskowej IPN 3 Okresy składkowe poprzedzające służbę ,60% do 3 lat (2,6%) 4 Razem okresy po 2,6% (2+3) 2,60% xx,xx% 5 Okresy służby NSR ,60% xx,xx% 6 Okresy służby w warunkach ,00% xx,xx% szczególnych (+2,0% za rok) 7 Okresy służby w warunkach ,00% xx,xx% szczególnych (+1,0% za rok) 8 Okresy służby w warunkach ,50% xx,xx% szczególnych (+0,5% za rok) 9 Okresy służby w warunkach ,50% xx,xx% szczególnych (+0,5% za miesiąc) 10 Okresy służby po 0,7% ,70% 11 Okresy nieskładkowe poprzedzające ,70% służbę (0,7% za rok) 12 Razem okresy po 0,70% (10+11) 0,70% xx,xx% 13 Okresy składkowe przed służbą ponad 3 lata (1,3% za rok) ,30% Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 139 z 399

140 14 Okresy pracy po zwolnieniu ze służby ,30% (1,3% za rok) 15 Razem okresy po 1,30% (13+14) 1,30% xx,xx% 16 Okresy wysługi zachowanej wg starej ,60% xx,xx% ustawy (ponad 15 lat) 17 Korekta zaokrąglenia xx,xx% 18 Razem % wymiar emerytury % 19 Podwyższenie z tytułu inwalidztwa w xx,xx% związku ze służbą 20 Razem % wymiaru emerytury (18+19) nie więcej niż 75% (80% dla SWW/SKW) Parametry wejściowe/ekran wyboru: Raport uruchamiany dla wskazanego pracownika z możliwością wyboru wersji produktywnej lub symulacji. Dla symulacji wymagane jest wskazanie wniosku którego ma dotyczyć symulacja. Wyjście: Wynikiem raportu ma być przedstawiony na ekranie formularz. Działanie: Raport przy wykorzystaniu modułu Moduł obliczający procent świadczenia na podstawie przebiegu służby i poprzednich okresów zatrudnienia powinien wypełnić formularz danymi. Dla symulacji wskazane byłoby wykazanie różnic pomiędzy zapisami niezaakceptowanymi (wybranym wnioskiem) i zaakceptowanymi (np. drukując wartości 0/2 w odmiennym kolorze, gdzie pierwsza wartość jest aktualna a druga wynikająca ze zmiany we wniosku) oraz oznaczenie wyniku znacznikiem symulacji. W przypadku uruchomienia dla osoby nie posiadającej zawartości IT9000 należy zaprezentować pusty wydruk z adnotacją o braku danych. Dla symulacji <Informacje dodatkowe> = Symulacja zmian dla wniosku nr. ##### z dnia DD-MM-RRRR o statusie ## wykazywanie różnic. Dla braku danych <Informacje dodatkowe> = Brak danych dla wskazanego pracownika. % Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 140 z 399

141 10 INTERFEJSY UŻYKOWNIKA 10.1 SAP Portal Podstawowy interfejs pracy dla pracowników WBE będzie oparty o technologię webową, wykorzystującą SAP Enterprise Portal(NWBC). Zostanie on rozszerzony o aplikacje umożliwiające składanie wniosków, drukowanie i przegląd pism oraz proste raportowanie. Za pomocą przeglądarki internetowej będzie można wprowadzać dane emerytów/rencistów oraz świadczeniobiorców. Ważnym elementem tego interfejsu jest skrzynka zadań. To do niej wpadają powiadomienia o konieczności przetwarzania danego wniosku (przygotowanie decyzji, aprobata/odrzucenie, zakończenie). Z powiadomieniami będą związane odpowiednie przyciski, które zmienią status wniosku i wywołają określoną akcję w systemie. Ten interfejs będzie przeznaczony dla pracowników informacji, kancelarii, emerytalnorentowych oraz aprobentów Moduł kancelaria Moduł kancelaria będzie przeznaczony dla pracowników kancelarii i PI. Służył będzie do rejestracji nowych świadczeniobiorców w systemie oraz faktu przyjęcia wniosku Nowy wniosek Po kliknięciu na link Nowy wniosek pokaże się lista wniosków możliwych do wprowadzenia. Po wybraniu odpowiedniego typu należy podać jego podstawowe parametry: Data wpływu Źródło Numer świadczenia głównego Numer osoby, która złożyła wniosek (jeżeli inny niż numer świadczenia głównego np. dla wniosku o RR) Z polami numer świadczenia głównego i numer osoby skojarzone są pomoce wyszukiwania osób wg imienia, nazwiska, numeru PESEL. W przypadku, gdy dany numer świadczenia lub osoba nie zostanie znaleziona, aplikacja umożliwia założenie takiego numeru osobowego w systemie( pola imię, nazwisko, pesel) Wynikiem działania aplikacji jest pusty wniosek zarejestowany na osobie, która go złożyła. Na potrzeby prototypu przyjęto stałe połączenie między pracownikami kancelarii (PI) a, czyli wysztkie wnioski rejestrowane przez danego PI trafiają do jednego Data wysyłki Aplikacja umożliwia wyszukiwanie pisma wg jego numeru/ numeru świadczenia oraz ustawienie daty i formy wysyłki Usuwanie wniosków Aplikacja umożliwia wyszukiwanie wniosków wg numeru, numeru świadczenia, rodzaju, daty rejestracji(wpływu) oraz jego usunięcie(tylko jeżeli jest w odpowiednim statusie) Moduł Moduł ten przeznaczony jest dla pracowników emerytalno-rentowych. Służy głownie do opracowywania wniosków, przygotowania pism i innych decyzji oraz przeglądu danych dotyczących świadczeniobiorców Lista zadań Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 141 z 399

142 Lista zadań jest skrzynką wejściową do której wpadają nowe zarejestrowane wnioski oraz takie, które wymagają dalszego przetwarzania (np. po odrzuceniu przez aprobenta). Oparta jest ona o standardową funkcjonalność UWL Wnioski Na górze strony znajduje się wyszukiwarka wniosków (wg numeru, numeru świadczenia, numeru osobowego, statusu, daty wpływu, ). Domyślnie pokazuje ona listę wniosków w trakcie realizacji (numer wniosku, data wpływu, status, termin zakończenia, numer świadczenia, osoba przetwarzająca). Na każdym z wniosków można przeprowadzić następujące akcje: 1. tworzenie pisma i decyzji, 2. wysłanie do aprobaty, 3. przegląd utworzonych pism Lista dozwolonych decyzji, pism i notatek właściwa dla danego rodzaju wniosku. Przegląd decyzji zawiera listę utworzonych pism, które można tworzyć, wyświetlać, edytować i kasować. Nie można utworzyć dwóch decyzji tego samego typu. Możliwość edycji wniosku lub pisma zależy od statusu wniosku. Edycja wniosku /pisma Edycja składa się z dwóch kroków. W pierwszym następuje właściwe wprowadzanie danych (na formularzu Adobe lub za pomocą pól aplikacji) a w kolejnym następuje wyświetlenie właściwego formularza Adobe w trybie tylko do odczytu oraz z ewentualnymi komunikatami o błędach, powyżej formularza Przegląd danych Aplikacja umożliwia wybór odpowiedniej osoby (wg numeru świadczenia, imienia, nazwiska, pesela,, numeru wniosku, numeru pisma). Po ustaleniu numeru osobowego wyświetla ona: 1. aktualne dane osobowe (IT0002, IT0006, IT0009, IT0413, IT0515, informacja o członkach rodziny IT0021) 2. Wysługa, Uposażenie, służba wojskowa (IT9000, IT9001, IT0081) 3. Świadczenia (IT9003, IT9004) Moduł aprobent Aprobent ma dostęp do takiej samej funkcjonalności jak, z tym, że nie może tworzyć i edytować wniosków i pism. Może za to dopisywać do nich notatki oraz je aprobować lub odrzucać. Akcje aprobaty lub odrzucenia mogą być wykonywane na grupie wybranych(zaznaczonych) wniosków. Domyślnie wyszukiwarka wniosków dla aprobentów nie pokazuje żadnych danych. Dopiero po wybraniu odpowiednich kryteriów następuje wyszukiwanie i przedstawienie listy wniosków SAP Gui Jest to podstawowy interfejs używany przez profesjonalnych użytkowników w systemie SAP ERP. Za jego pomocą możliwe jest elastyczne raportowanie, edycja wszystkich danych, rozliczanie świadczeń. Dzięki niemu będzie możliwa wymiana danych z innymi systemami (zgłoszenia/rozliczenia ZUS, wystawianie PITów). Ten interfejs będzie głównie używany przez pracowników sekcji przetwarzania informacji. Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 142 z 399

143 Menu użytkownika PSPI Wszystkie dostępne dla pracownika sekcji przetwarzania informacji transakcje będą uwzględnione w jego menu, które będzie dla niego dostępne po zalogowaniu się do systemu. Menu będzie podzielone na zakresy zadań PSPI: Dane HR o Wyświetlanie danych podstawowych HR o Opracowanie danych podstawowych HR o Zdarzenia kadrowe o Szybkie wprowadzanie o Usuwanie danych osobowych o Raporty danych HR Przegląd terminów Zapytanie ad hoc Członkowie rodziny Rozliczenie listy płac o Opracowanie rekordu sterującego kadr o Rozliczenie-symulacja Polska o Rozliczenie Polska o Wyniki rozliczenia Polska o Raporty rozliczeń Rejestr wynagrodzeń Rozl.-zestawienie wynagrodzeń Polska Program rap. skł. wyn. Potrącenia niewykonane Bank Details Karta wynagrodzeń Zaświadczenie o dochodach Składki na ubezpieczenia zdrowotne Zestawienie naliczonych składek ZUS Raportowanie do ZUS o Dokumenty zgłoszeniowe Tworzenie dok. zgłoszeniowych do ZUS Wyświetlanie dok. zgłoszeniowych ZUS Usuwanie dok. zgłoszeniowych ZUS o Dokumenty rozliczeniowe Tworzenie dok. rozliczeniowych do ZUS Raportowanie do US o PIT118B o PIT40 o PIT8C Schemat organizacyjny o Zmiana organiz. i obsadz. stanowisk o Wyświetl. organizacji i obsadzenia o Tworzenie organizacji i obsadzania o Opracowanie funkcji o Opracowanie jednostki organizacyjnej o Opracowanie stanowiska o Oprac. danych planu (zgodnie z menu) o Raporty Istniejące jednostki organizacyjne Plan organizacyjny Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 143 z 399

144 Narzędzia o Edytor ABAP o SAP Query: Opracowanie zapytań o SAP Query: Oprac. zb. Informacji o SAP Query: Opracowanie grup użytk. o Usuwanie bież. rozl. listy płac o Wywołanie opracowania wglądu o Konfiguracja - edycja projektu o Raporty narzędziowe Wykorzystanie skł. wyn. - międzyn. Przypisanie skł. wynagr. - konta KG Wygląd menu może być zmieniony po szczegółowym ustaleniu raportów i transakcji klienckich. Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 144 z 399

145 11 ARCHITEKTURA SYSTEMU I WYMAGANIA SPRZĘTOWE 11.1 Architektura logiczna Poniżej zostały przedstawione dwa warianty architektury logicznej systemu. Są one identyczne w części wewnętrznej przeznaczonej dla pracowników WBE. Różnią się natomiast częścią publiczną, czyli portalem e- WBE udostępnionym świadczeniobiorcom. Warianty części publicznej:: Wariant JSR-286 portal publiczny oparty na technologii zgodnej z JSR-286 (Java Enterprise Portal), Wariant SAP NWBC portal publiczny opartym na technologii SAP Enterprise Portal NWBC Architektura logiczna wariant JSR-286 Archiwum danych (skany i wydruki dok.) PA SAP ERP PY Java Enterprise Portal Content Sever OM Archive link Interactive Forms by Adobe (z SAP) SAP Enterprise Portal (NWBC) SAP Enterprise Portal (NWBC) Workflow UWL Box SAP Int. Forms by Adobe ABAP WebDynpro Applicat. Portal wewnętrzny (dla pracowników WBE) Portal e-wbe (publiczny) Architektura logiczna w tym wariancie składa się z dwóch podsystemów: Systemu ERP, na którym działa także portal webowy oparty o technologię NWBC (NetWeaver Business Client). Przeznaczony dla pracowników WBE. Portal publiczny oparty na technologii zgodnej z JSR-286. Przeznaczony dla świadczeniobiorców. Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 145 z 399

146 Oba systemy umożliwiają wprowadzanie, edycję i drukowanie formularzy wykorzystując technologię SAP Interactive Forms by Adobe. Oprócz tego planowane jest użycie dodatkowego serwera (Content Server) do przechowywania skanów dokumentów oraz zarchiwizowanych formularzy Architektura logiczna wariant SAP NWBC Archiwum danych (skany i wydruki dok.) PA SAP ERP PY PA SAP ERP Content Sever OM Archive link SAP Enterprise Portal (NWBC) SAP Enterprise Portal (NWBC) Workflow UWL Box SAP Int. Forms by Adobe ABAP WebDynpro Applicat. Portal wewnętrzny (dla pracowników WBE) SAP Int. Forms by Adobe ABAP WebDynpro Applicat. Portal e-wbe (publiczny) Architektura logiczna w tym wariancie składa się z dwóch systemów ERP, na których działa także Portal webowy oparty o technologię NWBC (NetWeaver Business Client). Jeden z nich przeznaczony jest dla pracowników WBE, a drugi dla świadczeniobiorców. Oba systemy umożliwiają wprowadzanie, edycję i drukowanie formularzy wykorzystując technologię SAP Interactive Forms by Adobe. Oprócz tego planowane jest użycie dodatkowego serwera (Content Server) do przechowywania skanów dokumentów oraz zarchiwizowanych formularzy. Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 146 z 399

147 Opis komponentów i funkcji modułów Podsystem Moduł Komponenty Opis Podsystem publiczny (część dla świadczeniobiorców) Podsystem wewnętrzny (dla pracowników WBE) Portal e-wbe Rozwiązania zgodne z JSR-286 i WSRP 2.0 lub Moduł wprowadzania i udostępniania informacji Podmoduł obsługi wniosków Moduł wprowadzania i udostępniania informacji Podmoduł kancelaryjny Moduł wprowadzania i udostępniania informacji Podmoduł pracownika informacji SAP Portal oparty o NWBC SAP Interactive Forms by Adobe SAP Portal oparty o NWBC Workflow Skrzynka UWL (Universal Worklist) SAP Interactive Forms by Adobe SAP Enterprise Portal lub rozwiązania oparte o NWBC SAP Enterprise Portal lub rozwiązania oparte o NWBC W ramach tego komponentu powstaną dedykowane aplikacje umożliwiające złożenie wniosków poprzez portal, podgląda oraz podgląd ich statusów. Portal ma być także miejscem informacyjnym WBE. Umożliwia wprowadzanie wniosków w podobnym układzie jak w wersji papierowej. W ramach tego komponentu powstaną dedykowane aplikacje umożliwiające wpisanie wniosku, workflow zmieniający statusy wniosków w oparciu o strukturę aprobentów wykorzystującą strukturę organizacyjnej oraz aplikacje do przygotowania i wydrukowania i archiwizacji decyzji oraz innych pism, zgodnie z procesami opisanymi powyżej. Moduł też umożliwia dostęp do wyświetlania danych świadczeniobiorców oraz wybrane raportowanie. Umożliwia wprowadzanie i edycję wniosków w podobnym układzie jak w wersji papierowej. Moduł ten umożliwia rejestrację faktu przyjęcia wniosku oraz skierowania go do przetwarzania do właściwej osoby. Umożliwia też rejestrację podstawowych danych identyfikacyjnych świadczeniobiorcy. Wspomaga też wysyłkę pism i decyzji poprzez ustawienie daty i formy wysyłki. Moduł ten umożliwia rejestrację faktu przyjęcia wniosku oraz skierowania go do przetwarzania do właściwej osoby. Umożliwia też rejestrację podstawowych danych identyfikacyjnych świadczeniobiorcy. Zwiera też możliwość raportowania podstawowych danych świadczeniobiorcy oraz drukowanie Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 147 z 399

148 potwierdzeń złożenia wniosków Moduł rozliczeniowy (naliczania świadczeń) Moduł administracji SAP ERP (PA/PY) Moduł ten umożliwia naliczanie świadczeń, generowanie przelewów, bezpośredni dostęp do danych oraz zaawansowane raportowanie. Za jego pomocą są przeprowadzane inne czynności okresowe np. rewaloryzacja świadczeń, wymiana danych z instytucjami zewnętrznymi (ZUS, US). W jego ramach zostaną utworzone infotypy klienckie oraz dedykowane raporty. Świadczeniobiorcy będą rozliczani za pomocą modułu SAP PY SAP ERP (PA/OM) Nadawanie uprawnień, aktualizacja listy pracowników danego biura, utrzymywanie struktury organizacyjnej(om) na potrzeby akceptacji wniosków, wprowadzenie zastępstw oraz zmian przypisań pracowników do świadczeniobiorców Architektura fizyczna Planowane jest utworzenie dwóch bliźniaczych centrów operacyjnych systemu: centrum podstawowego i centrum zapasowego. Centra będą przestrzennie odseparowane (2 lokalizacje). W normalnych warunkach zadania systemu będą realizowane przez centrum podstawowe. W wypadku awarii centrum podstawowego zadania te przejmie centrum zapasowe do czasu usunięcia awarii. W obrębie centrów będą funkcjonowały następujące grupy serwerów (środowisk): w centrum podstawowym: o środowisko deweloperskie, o środowisko testowo-szkoleniowe, o środowisko produkcyjne. w centrum zapasowym: o środowisko testowe, o środowisko produkcyjne. Na architekturę fizyczną systemu składają się maszyny fizyczne lub maszyny wirtualne, na których uruchomiony zostanie system. Jest ona zwielokrotniona ze względu na fakt, że dla każdego z systemów produkcyjnych przewidziane jest użycie systemu testowego. SAP Interactive Forms by Adobe wymaga dodatkowego serwera wykorzystującego Java (ADS). Jest on wykorzystywany do renderowania dokumentów. Dodatkowo będzie używany system developerski, na którym będą powstawały zmiany w aplikacjach i konfiguracji systemu. Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 148 z 399

149 Podsystem wewnętrzny WBE System ERP Deweloperski będzie korzystał z ADS i Content serwera systemu testowego. Centrum zapasowe nie będzie miało środowiska deweloperskiego Podsystem publiczny ( dla świadczeniobiorców ) Wariant JSR-286 Wariant SAP NWBC Java Ent. Portal Produkcja Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 149 z 399

150 Wariant JSR-286 Wariant SAP NWBC Java Ent. Portal Testowy Java Ent. Portal Deweloperski Centrum zapasowe nie będzie miało środowiska deweloperskiego Wymagania sprzętowe Poniżej w tabeli przedstawiono szacunkowe wymagania dla poszczególnych elementów architektury fizycznej, z podziałem na podsystemy. W przypadku przestrzeni HDD jest to przestrzeń netto, czyli jeśli zostanie użyta technologia RAID, to należy zwiększyć odpowiednio przestrzeń brutto. Przestrzeń HDD dla Content serwerów zależy od ilości przechowywanych danych. System powinien być gotowy na jej zwiększenie w przyszłości. Oprócz systemów wymienionych poniżej wymagane są serwery baz danych, wyskalowane dla systemu produkcyjnego i testowego. Systemy developerskie mogą mieć współdzielony system z systemem testowym. Podsystem wewnętrzny (dla pracowników WBE): Rola Moc obliczeniowa RAM HDD Produkcja ERP 4000 SAPS 32 GB 500 GB Testowy ERP 4000 SAPS 32 GB 500 GB Server ADS dla produkcji ERP 2000 SAPS 16 GB 300 GB Server ADS dla Test I DEV ERP 2000 SAPS 16 GB 300 GB Content server dla systemu PRD 4000 SAPS 16 GB 500 GB Content server dla systemu TST i DEV 4000 SAPS 16 GB 500 GB Developerski ERP 2000 SAPS 16 GB 300 GB Podsystem publiczny (dla świadczeniobiorców) wariant JSR-286: Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 150 z 399

151 Rola Moc obliczeniowa RAM HDD Portal PRD 2 x Intel Xeon 4-core 16 GB 300 GB Portal TST 2 x Intel Xeon 4-core 16 GB 300 GB Portal DEV 1 x Intel Xeon 4-core 12 GB 146 GB Możliwe są inne architektury procesorów. Tutaj użyto architektury Intel dla przedstawienia szacunkowej wielkości maszyn. Dla podsystemu publicznego sugerowane jest ponad to wyodrębnienie serwera HTTP na oddzielnej niedużej maszynie. Podsystem publiczny (dla świadczeniobiorców) wariant SAP NWBC: Rola Moc obliczeniowa RAM HDD PRD ERP 4000 SAPS 32 GB 500 GB TST ERP 4000 SAPS 32 GB 500 GB Server ADS dla PRD ERP 2000 SAPS 16 GB 300 GB Server ADS dla TST ERP 2000 SAPS 16 GB 300 GB Oznaczenia: PRD system produkcyjny, TST system testowy, DEV system deweloperski. Centrum zapasowe musi posiadać sprzęt o podobnej architekturze fizycznej, zredukowanej o systemy developerskie. 12 PROCESY ZIDENTYFIKOWANE W WBE PRZY OBSŁUDZE ŚWIADCZEŃ EMERYTALNO - RENTOWYCH I OBSŁUDZE FINANSOWO - KSIĘGOWEJ Listy procesów w tabelach poniżej zawierają wykazy procesów zidentyfikowanych przy obsłudze świadczeń-emerytalno-rentowych i związanych z nimi procesów finansowo księgowych. Opisy szczegółowe procesów przy obsłudze świadczeń emerytalno-rentowych, zawarte w dalszej części opracowania, składają się z opisu formalnego listy działań w ramach opisywanej procedury oraz schematów graficznych właściwych dla danej procedury opracowanych w narzędziu ARIS Business Architekt for SAP 7.2, a na potrzeby niniejszego opracowania zapisanych w formacie *.XLSX systemu MS EXCEL. Procesy finansowo księgowe powinny zostać opisane w trakcie wykonywania projektu technologicznego systemu Procesy zidentyfikowane w WBE przy obsłudze świadczeń emerytalnorentowych Wykaz procesów zidentyfikowanych przy obsłudze świadczeń emerytalno-rentowych w WBE. Procesy wprowadzone w ostatnim czasie na skutek zmian organizacyjno-prawnych nie zawierają opisów, a ich wykonanie powinno być zrealizowane w trakcie realizacji projektu technologicznego systemu. Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 151 z 399

152 Procesy wspólne Procesy te obejmują zdarzenia szczegółowe występujące wielokrotnie w procesach zachodzących przy obsłudze świadczeń emerytalno-rentowych w Wojskowym Biurze Emerytalnym Nr. Kod procesu Nazwa procesu Opis procesu 1 PROC001 Przyjęcie wniosku w WBE Proces ma na celu opisanie procedury przyjęcia wniosku wpływającego do WBE 2 PROC002 3 PROC003 4 PROC004 Obsługa zwrotnych potwierdzeń odbioru Wezwania do uzupełnienia dokumentów Rejestracja i dekretacja korespondencji Proces ma na celu obsłużenie zwrotnych potwierdzeń odbioru dotyczących świadczeń emerytalno-rentowych.i pokrewnych Proces ma na celu opisanie procedury wezwania świadczeniobiorcy do uzupełnienia dokumentów. Proces ma na celu opisanie procedury zarejestrowania i zadekretowania korespondencji która wpłynęła do kancelarii. 5 PROC005 Wysyłka korespondencji Proces ma na celu opisanie procedury wysyłki korespondencji dostarczonej do kancelarii. Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 152 z 399

153 PROC001 Proces przyjęcie wniosku w WBE Proces ma na celu zarejestrowanie wniosku wpływającego różnymi drogami (osobiste stawiennictwo, poczta, zdalnie) do WBE. Lista działań w ramach procedury. Działanie Właściciel Opis Narzędzie Wniosek i/lub załączniki wpływa do WBE PI /PK W przypadku osobistego stawiennictwa osoby zainteresowanej przyjmowana jest ona w Informacji, gdzie składa wniosek i/lub załączniki lub składa wniosek do protokołu (nie ma wypełnionego wniosku). PI rejestruje wniosek w systemie z datą jego wpływu i przekazuje zebrane dokumenty do PK jeżeli otrzymał wypełniony wniosek lub wprowadza wszystkie dane istotne dla wniosku i drukuje go w całości z systemu, celem podpisania przez wnioskodawcę. Elektronicz nie (portal) W przypadku otrzymania wniosku pocztą jest on rejestrowany w systemie przez PK. Potwierdzenie przyjęcia dokumentów Otrzymanie informacji o wpłynięciu wniosku PI/PK PK sprawdza skrzynkę dokumentów przychodzących i akceptuje wniosek na portalu, co jest równoznaczne z rejestracją w systemie. PI drukuje potwierdzenie przyjęcia dokumnetów na podstawie zarejestrowanego wniosku. PK akceptując wniosek na portalu generuje automatyczne potwierdzenie odbioru (UPO) monitoruje przynajmniej raz dziennnie rejestr spraw, jakie wpłynęły w jego zakresie spraw. SAP SAP Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 153 z 399

154 Schemat graficzny procedury opracowany w narzędziu ARIS 7.2 Rozpoczęcie składania w wniosku/oświadczeni a/innego dokumentu Pracownik Kancelarii Logowanie na portal Pracownik punktu informacji Przyszły świadczeniobiorca Zalogowano Wypełnienie wybranego formularza pisma oraz dodanie... Formularz wzoru pisma nieprawidłowo wypełniony Formularz wzoru pisma prawidłowo wypełniony Wysłanie korespondencji do Kancelarii Wpłynięcie korespondencji do Kancelarii Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 154 z 399

155 PROC002 Proces obsługi zwrotnych potwierdzeń odbioru Proces ma na celu opisanie procedury postępowania ze zwrotnymi potwierdzeniami odbioru dotyczącymi świadczeń emerytalno-rentowych. Lista działań w ramach procedury Działanie Właściciel Opis Narzędzie Wysyłka za zwrotnym potwierdzeniem odbioru PK PK wprowadza datę wysłania za zwrtonym potwierdzeniem odbioru, która generuje monit zwrotki na 21 dni. Zwrotne potwierdzenie odbioru wpływa do WBE Wprowadzenie daty skutecznego odbioru przesłanych dokumentów Wprowadzenie daty braku skutecznego doręczenia PK PK przekazuje zwrotne potwierdzenie do właściwego wg numeru świadczenia wprowadzonego na zwrotce. wprowadza na właściwym wniosku datę odebrania dokumnetów przez adresata lub datę zwrotu do adresata z pieczątki poczty polskiej, co w zalezności od rodzaju wniosku wygeneruje odpowiednie przypomnienie (monit) i kasuje monit zwrotki. dołącza zwrotke do akt. wprowadza na właściwym wniosku datę braku doręczenia dokumnetów do adresata, co skutkuje niestandardowym postępowaniem w celu ustalenia miejsca pobytu adresata dokumnetu. Monit zwrotki jest kasowany. dołącza zwrotkę do akt. SAP Zwrotne potwierdzenie odbioru nie wróciło do WBE Kontakt z Pocztą polską Zwrotne potwierdzenie odbioru zaginęło monitoruje terminy zwrotek i stwierdza, ze nie wróciła zwrotka. kontaktuje się z pocztą polską o sprawdzenie w rejestrach poczty. stwierdza na podstawie informacji z poczty i/lub od kancelarii, że zaginęła zwrotka. ponownie przygotowuje dokumnety do wysłania, których potwierdzenie odbioru nie dotarło, co kasuje poprzedni monit i jednocześnie generuje nowy monit dot. zwrotek. Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 155 z 399

156 Schemat graficzny procesu opracowany w narzędziu ARIS 7.2 Zwrotne potwierdzenie odbioru wróciło do WBE Zwrotne potwierdzenie odbioru Identyfikacja zwrotki w celu wskazania właściwego Pracownik Kancelarii Przekazanie zwrotki do Pracownik Kancelarii Zwrotne potwierdzenie odbioru przekazane dla Obsługa zwrotki Zwrotka skutecznie dostarczona Zwrotka nie skutecznie dostarczona Wprowadzenie daty skutecznego odbioru przesłanych dokumentów Wprowadzenie daty braku skutecznego doręczenia Dane dot. zwrotki wprowadzone Dołączenie zwrotki do akt Zwrotka dołączona do akt ew. monit usunięty Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 156 z 399

157 PROC003 Proces wezwania do uzupełnienia dokumentów Proces ma na celu opisanie procedury wezwania świadczeniobiorcy do uzupełnienia dokumentów. Lista działań w ramach procedury Działanie Właściciel Opis Narzędzie Stwierdzenie braków w dokumentacji stwierdza braki w dokumnetach świadczeniobiorcy/wnioskodawcy Przygotowanie wezwania o uzupełnienie dokumentów Sprawdzenie i podpisania wezwania Przekazanie wezwania do wysłania Aprobant 2 stopnia w systemie generuje wezwanie o uzupełnienie dokumnetów do wniosku, którego dotyczy 1. Aprobant 2 stopnia zatwierdził i podpisał wezwanie wówczas automatycznie w systemie taka informacja trafia do, który odbiera dokumnety 2. Aprobant 2 stopnia odrzucił wezwanie wówczas automatycznie jest ono usuwane z systemu, a taka informacja jest przekazywana elektronicznie do podpisane wezwanie przekazuje do Kancelarii do wysłania. Kancelaria PK PK wysyła wezwanie do zainteresowanego listem zwykłym bez rejestracji w dzienniku korespondencji wychodzącej oraz w systemie na właściwym wniosku rejestruje datę wysłania wezwania i sposób wysłania. Zarejestrowana data wysłania wezwania wygeneruje monit o oczekiwaniu na dokumnety (14 dni) Brakujące dokumenty wpłynęły do WBE PK/PI W przypadku osobistego stawiennictwa osoby zainteresowanej przyjmowana jest ona w Informacji, gdzie składa brakujące dokumnety. PI przekazuje zebrane dokumenty do PK. PK odbiera dokumnety przychodzące pocztą. Na wszystkich zebranych dokumentach stępluje datę wpływu. Oraz w systemie na odpodowiednim wniosku, którego dokumnety dotyczą, wprowadza datę ich wpływu, co powoduje skasowanie monitu 14 dni na dostarczenie dokumnetów Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 157 z 399

158 Przekazanie dokumentów do Brakujące dokumenty nie wpłynęły do WBE lub wpłynęły niewłaściwe dokumenty Wygenerowanie 2 wezwania w systemie Sprawdzenie i podpisania 2 wezwania Przekazanie 2 wezwania do wysłania PK Aprobant 2 stopnia PK przekazuje zebrane dokumenty do, który na ich podsatwie podejmuje dalsze kroki związane z obsługą wniosku, sprawy, której dotyczą lub w przypadku niewłaściwych przysłanych dokumentów postępuje dalej zgodnie z PROC003. stwierdza na pdstawie monitorowania terminów, że nie wpłynęły dokumnety lub stwierdza, że świadczeniobiorca / wnioskodawca przesłał dokumenty niewłaściwe lub nie kompletne. generuje w systemie 2 wezwanie o uzupełnienie dokumentów zawierające pouczenie o skutkach nieuzupełnienia dokumentów. 1. Aprobant 2 stopnia zatwierdził i podpisał 2 wezwanie wówczas automatycznie w systemie taka informacja trafia do, który odbiera dokumnety 2. Aprobant 2 stopnia odrzucił 2 wezwanie wówczas automatycznie jest ono usuwane z systemu, a taka informacja jest przekazywana elektronicznie do podpisane 2 wezwanie przekazuje do Kancelarii do wysłania. Kancelaria PK PK wysyła 2 wezwanie do zainteresowanego listem poleconym za zwrotnym potwietrdzeniem odbioru z rejestracją w dzienniku korespondencji wychodzącej oraz w systemie na właściwym wniosku rejestruje datę wysłania 2 wezwania i sposób wysłania. Zarejestrowana data wysłania 2 wezwania wygeneruje monit o oczekiwaniu na dokumnety (30 dni) Potwierdzenie odbioru 2 wezwania wpływa lub nie do WBE Postępowanie zgodnie z PROC002. Brakujące dokumenty wpłynęły do WBE PK/PI W przypadku osobistego stawiennictwa osoby zainteresowanej przyjmowana jest ona w Informacji, gdzie składa brakujące dokumnety. PI przekazuje zebrane dokumenty do PK. PK odbiera dokumnety przychodzące Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 158 z 399

159 Przekazanie dokumentów do Brakujące dokumenty nie wpłynęły do WBE lub wpłynęły niewłaściwe dokumenty PK pocztą. Na wszystkich zebranych dokumentach stępluje datę wpływu. Oraz w systemie na odpodowiednim wniosku, którego dokumnety dotyczą, wprowadza datę ich wpływu, co powoduje skasowanie monitu 30 dni na dostarczenie dokumnetów PK przekazuje zebrane dokumenty do, który na ich podsatwie podejmuje dalsze kroki związane z obsługą wniosku, sprawy, której dotyczą lub w przypadku niewłaściwych przysłanych dokumentów załatwia sprawę zgodnie z posiadanymi dokumentami. stwierdza na pdstawie monitorowania terminów, że nie wpłynęły dokumnety lub stwierdza, że świadczeniobiorca / wnioskodawca przesłał dokumenty niewłaściwe lub nie kompletne rozpatruje sprawę zgodnie z posiadanymi dokumentami. Schemat graficzny procsu opracowany w narzędziu ARIS 7.2 Wniosek/pismo/orzeczenie /faktura/załączniki zawierają braki formalne lub wymaga korespondencji z innym organem Wezwanie do uzupełnienia braków formalnych lub przygotowanie każdej innej korespondencji wyjaśniającej sprawę B Pismo gotowe do akceptacji Pismo Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 159 z 399

160 Ustawienie monitu wstrzymującego bieg sprawy B Monit ustawiony Akceptacja przez Aprobanta 2 stopnia Aprobant 2 stopnia Brak akceptacji przez Aprobanta 2 stopnia Akceptacja przez Aprobanta 2 stopnia Przygotowanie pisma do wysyłki B Korespondencja gotowa do wysyłki Wysyłka korespondencji Korespondencja wysłana Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 160 z 399

161 PROC004 Proces obsługi rejestracji i dekretacji korespondencji Proces ma na celu opisanie procedury zarejestrowania i zadekretowania korespondencji która wpłynęła do kancelarii. Schemat graficzny procesu opracowany w narzędziu ARIS 7.2 Pisma złożone przez portal Wpłynięcie korespondencji do Kancelarii Otrzymanie wniosku/uzupełnionych braków/oświadczeń/innych pism pocztą (bez możliwości weryfikacji) Pracownik Kancelarii Dziennik korespondencji wchodzącej Rejestracja wniosku w dzienniku korespondencji wchodzącej (ręczne nadanie nr z DK, automatyczne przypisanie nr świadczenia już istniejącego w systemie) Korespondencja zarejestrowany Dane świadczeniobior ców Sprawdzenie czy nadawca pobiera/pobierała świadczenie w WBE lub wnioskuje o świadczenie po zmarłym świadczeniobiorcy Pracownik Kancelarii Nie ma potrzeby nadawania nr świadczeniobiorcy Osoba skladająca pobiera/pobierał a świadczenia... SAP Osoba nie pobiera/ nie pobierała świadczeń w... SAP Korespondencja dotyczy spraw sądowych Pracownik Kancelarii Przekazanie korespondencji do B Dane świadczeniobior ców Przypisanie istniejącego nr świadczenia do korespondencji Pracownik Kancelarii Nadanie nr świadczenia - zainicjowanie teczki dla świadczeń Przekazanie korespondencji do RP Pracownik Kancelarii Korespondencja przekazana do RP Korespondencja przekazana do B Automatyczna dekretacja na Tutaj powinna być wykonana automatyczna dekretacja czyli przypisanie do świadczenia SAP Znaleziono/Przyd zielono dla świdczeniobiorcy Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 161 z 399

162 Weryfikacja czy wskazany powinien podlegać dekretacji Pracownik Kancelarii Wymaga dekretacji Weryfikacja czy wymaga dekretacji przez Dyrektora Pracownik Kancelarii Korespondencja przekazana do dekretacji dla... Dekretacja przez Dyrektora Dyrektor Nie wymaga dekretacji Zastępcy Dyrektora Korespondencja przekazana do dekretacji dla Zastępcy Dyrektora Dekretacja przez Zastępce Dyrektora Zastępca Dyrektora Korespondencja przekazana do dekretacji dla... Dekretacja przez Aprobanta 2 stopnia Aprobant 2 stopnia Korespondencja zadekretowana na Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 162 z 399

163 PROC005 Proces obsługi wysyłki korespondencji z kancelarii Proces ma na celu opisanie procedury wysyłki korespondencji dostarczonej do kancelarii.i. Schemat graficzny procesu opracowany w narzędziu ARIS 7.2 Korespondencja gotowa do wysyłki Rejestracja wysyłki i wybranie sposobu wysłania Pracownik Kancelarii Wysyłka z potwierdzeniem odbioru Wysyłka bez potwierdzenia odbioru Wprowadzenie danych dotyczących zwrotnego potwierdzenia odbioru Pracownik Kancelarii Wykonanie wysyłki bez potwierdzenia odbioru Pracownik Kancelarii Ustawiono Monit zwrotki na określony termin Wykonanie wysyłki z potwierdzeniem odbioru Pracownik Kancelarii Korespondencja wysłana Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 163 z 399

164 Procesy szczegółowe przy obsłudze świadczeń emerytalno-rentowych. Wykaz procesów szczegółowych zidentyfikowanych przy obsłudze świadczeń emerytalnorentowych w WBE. Procesy o numerach zostały wprowadzone na skutek zmian organizacyjno-prawnych które miały miejsce w ostatnim czasie i wykonanie ich opisów szczegółowych musi być zrealizowane w trakcie realizacji projektu technologicznego systemu. Nr. Kod procesu 1 PROD001 2 PROD002 3 PROD003 4 PROD004 5 PROD005a 6 PROD005b 7 PROD006 8 PROD007 9 PROD008 Nazwa procesu Ustalenie uprawnień do świadczeń emerytalno-rentowych (pierwszorazowe) Ustalenie uprawnień do świadczeń renty rodzinnej (po zmarłym żołnierzu lub funkcjonariuszu SKW, SWW) Ustalenie uprawnień do świadczeń renty rodzinnej (po zmarłym emerycie/ renciście) Wystąpienie o wstrzymanie wypłaty świadczenia emerytalno-rentowego wypłacanego przez inny organ rentowy Ustalenie świadczenia w drodze wyjątku przyznanego decyzją Ministra Obrony Narodowej wniosek dostarczony do WBE osobiście lub pocztą przez zainteresowanego Ustalenie świadczenia w drodze wyjątku przyznanego decyzją Ministra Obrony Narodowej decyzja MON Podwyższanie świadczeń z tytułu waloryzacji Zmiana danych osobowych na wniosek zainteresowanego Wspólne opodatkowanie Opis procesu Proces ma na celu zarejestrowanie wniosku o ustalenie prawa do świadczenia w systemie oraz samego przyszłego świadczeniobiorcy. W wyniku procesu powstaje decyzja o przyznaniu lub nie świadczenia. Proces ma na celu zarejestrowanie wniosku o ustalenie prawa do świadczenia w systemie oraz samego przyszłego świadczeniobiorcy. W wyniku procesu powstaje decyzja o przyznaniu lub nie świadczenia. Proces ma na celu zarejestrowanie wniosku o ustalenie prawa do świadczenia w systemie oraz samego przyszłego świadczeniobiorcy. W wyniku procesu powstaje decyzja o przyznaniu lub nie świadczenia. Proces ma na celu wygenerowanie pisma do innego organu o wstrzymanie wypłaty świadczenia i uzyskanie odpowiedzi od tego organu. Proces występuje jedynie w przypadku zaznaczenia na wniosku o rentę rodzinną pobierania świadczenia w innym organie. Proces ma na celu zarejestrowanie wniosku o przyznanie świadczenia w drodze wyjątku wniosek zainteresowany przyniósł osobiście lub przesłał pocztą do WBE. Proces ma na celu zarejestrowanie decyzji o przyznanie świadczenia w drodze wyjątku decyzja przesłana przez MON. Proces ma na celu wyliczenie zwaloryzowanej kwoty świadczenia i innych waloryzowanych dodatków. Oraz wydruk decyzji waloryzacyjnej. Proces ma na celu zarejestrowanie zmiany danych osobowych w systemie. Proces ma na celu zarejestrowanie zmian w systemie w związku z oświadczeniem o wspólnym opodatkowaniu. Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 164 z 399

165 Nr. Kod procesu 10 PROD PROD010a Nazwa procesu Wydanie zaświadczenia Rozliczenie zarobków na podstawie wniosku Opis procesu Proces ma na celu wydanie właściwego zaświadczenia. Proces ma na celu rozliczenie zarobków oraz wydanie odpowiednich decyzji. 12 PROD010b 13 PROD011 Rozliczenie zarobków bez wniosku świadczeniobiorcy Rozłożenie na raty rozliczenia zarobków Proces ma na celu rozliczenie zarobków oraz wydanie odpowiednich decyzji. Proces ma na celu wydanie decyzji o rozłożeniu na raty lub nie na podstawie wniosku złożonego przez świadczeniobiorcę. 14 PROD PROD013a 16 PROD013b 17 PROD013c 18 PROD013d 19 PROD013e 20 PROD PROD015 Doliczenie zatrudnienia Przedłużenie renty rodzinnej z tyt. Nauki Przedłużenie renty rodzinnej z tyt. Inwalidztwa Zmiana liczby uprawnionych do renty rodzinnej (z urzędu) Proces ma na celu wydanie decyzji o zmianie wysokości świadczenia lub wysługi emerytalnej na podstawie wniosku i załączników złożonych przez świadczeniobiorcę. Proces ma na celu wydanie decyzji o przedłużenie terminu wypłaty renty rodzinnej na podstawie wniosku i załączników złożonych przez świadczeniobiorcę. Proces ma na celu wydanie decyzji o przedłużenie terminu wypłaty renty rodzinnej na podstawie wniosku i załączników złożonych przez świadczeniobiorcę. Proces ma na celu określenie wysokości renty rodzinnej w związku ze zmianą liczby uprawnionych (zmiana dokonywana z urzędu, np. w sytuacji, gdy jeden z uprawnionych traci prawo do renty rodzinnej np. kończy 25 lat). Wyłączenie z kręgu osób (na wniosek) Proces ma na celu określenie wysokości renty rodzinnej w związku ze zmianą liczby uprawnionych do renty rodzinnej poprzez wyłączenie jednej z osób uprawnionych na jej wniosek. Podział renty rodzinnej (na wniosek) Zmniejszenie świadczenia z tytułu zarobkowania Proces ma na celu określenie sposobu wypłaty renty rodzinnej w związku z ukończeniem 18 roku życia przez jednego z uprawnionych. Proces ma na celu określenie bieżącego zmniejszenia świadczenia z tytułu zarobkowania (złożenie oświadczenia o osiąganych dochodach). Wypłata zasiłku pogrzebowego Proces ma na celu wypłatę zasiłku pogrzebowego po zmarłym świadczeniobiorcy. Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 165 z 399

166 Nr. Kod procesu 22 PROD PROD017a 24 PROD017b 25 PROD017c 26 PROD PROD019a 28 PROD019b 29 PROD PROD021a 31 PROD021b 32 PROD021c 33 PROD021d Nazwa procesu Wypłata dodatków i świadczeń zbiegowych z innego organu do świadczeń emerytalno rentowych (bez dod. pielęgnacyjnego) Opis procesu Proces ma na celu wydanie decyzji o przyznaniu dodatku i jego wypłatę. Skierowanie na WKL na wniosek Proces ma na celu ustalenie stopnia niepełnosprawności osoby składającej wniosek. Skierowanie na WKL z urzędu Skierowanie na Komisję lekarską do ZUS na wniosek Ustalenie prawa do wojskowej renty inwalidzkiej (dla osoby, która ma ustalone prawo do emerytury wojskowej) na wniosek Wypłata dodatku pielęgnacyjnego do świadczeń emerytalno rentowych (na wniosek) Wypłata dodatku pielęgnacyjnego do świadczeń emerytalno rentowych z tyt. ukończenia 75 lat Proces ma na celu potwierdzenie trwania stopnia niepełnosprawności osoby w związku z wyznaczonym terminem badania kontrolnego. Proces ma na celu ustalenie stopnia niepełnosprawności osoby składającej wniosek dotyczy rent rodzinnych. Proces ma na celu ustalenie prawa do wojskowej renty inwalidzkiej, jeżeli jest już ustalone prawo do emerytury wojskowej. Proces ma na celu wydanie decyzji o przyznaniu dodatku i jego wypłatę. Proces ma na celu wydanie decyzji o przyznaniu dodatku i jego wypłatę. Wypłata świadczenia dla 100-latka Proces ma na celu wydanie decyzji o przyznaniu świadczenia dla 100-latka i jego wypłatę. Rekonwersja (pierwszorazowe i kolejne wnioski do wyczerpania limitu) Rekonwersja (zmiana treści decyzji zgoda na zmianę wydanej przez WBE decyzji) Rekonwersja (faktura wystawiona na WBE) Rekonwersja (faktura wystawiona na świadczeniobiorcę i/lub oświadczenia) Proces ma na celu wydanie decyzji o wyrażeniu zgody lub nie na zwrot kosztów przekwalifikowania, przejazdów i zakwaterowania. Proces ma na celu wydanie decyzji o wyrażeniu zgody lub nie na zmianę wysokości zwrotu kosztów przekwalifikowania, przejazdów i zakwaterowania. Proces ma na celu zapłacenie faktury wystawionej na WBE i dotyczącej rekonwersji. Proces ma na celu zwrot kosztów za fakturę wystawioną na świadczeniobiorcę. 34 PROD021e 35 PROD022 Rekonwersja (zakończenie szkolenia/kursu) Poświadczenie życia Proces ma na celu zarejestrowanie informacji o ukończeniu szkolenia przez zainteresowanego. Proces ma na celu zweryfikowanie, czy świadczeniobiorca zamieszkały poza granicami RP żyje. Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 166 z 399

167 Nr. Kod procesu 36 PROD023a Nazwa procesu Pomoc socjalna (na wniosek) Opis procesu Proces ma na celu przyznanie pomocy socjalnej na wniosek świadczeniobiorcy. 37 PROD023b 38 PROD024a 39 PROD024b 40 PROD024c Pomoc socjalna (z urzędu) Proces ma na celu przyznanie pomocy socjalnej z urzędu dotyczy tylko dzieci żołnierza otrzymujących RRU, który zmarł w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych lub po zwolnieniu ze służby wojskowej w skutek wypadku lub choroby pozostającej w związku z wykonywaniem zadań służbowych i dziecko ma co najmniej 16 lat ukończone i nie więcej niż 25 lat. Konieczne jest zaświadczenie o nauce tylko wtedy dostaje 2 razy w roku takie świadczenie. Egzekucja ze świadczeń i uposażeń Proces ma na celu realizację zajęć komorniczych ze świadczeń emerytalnorentowych na podstawie nadesłanych zajęć przez uprawnione organy lub na wniosek wierzyciela na podstawie wyroku sądu lub ugody sądowej. Egzekucja ze świadczeń i uposażeń zbieg, utworzenie depozytu Egzekucja ze świadczeń i uposażeń zbieg, rozliczenie depozytu Proces ma na celu poinformowanie organów egzekucyjnych o zbiegu (istnieniu innych zajęć), utworzenie depozytu (tylko dla zbiegu). Proces ma na celu rozliczenie depozytu. 41 PROD024d 42 PROD024e Egzekucja ze świadczeń i uposażeń zmiana wysokości raty potrącenia Egzekucja przez US Proces ma na celu poinformowanie organów egzekucyjnych o zmianie wysokości raty potrącenia w związku ze zmianą wysokości świadczenia. Proces ma na celu egzekucję wierzytelności należnych WBE. 43 PROD024f 44 PROD PROD026 Egzekucja kosztów zastępstwa procesowego Proces ma na celu egzekucję wierzytelności należnych WBE z tytułu kosztów zastępstwa procesowego na podstawie prawomocnego wyroku sądu od świadczeniobiorców WBE. Świadczenie nie podjęte w terminie Proces ma na celu wydanie decyzji o wstrzymaniu wypłaty lub ponowne przekazanie kwoty świadczenia świadczeniobiorcy. Zaliczkowa wypłata świadczenia (na wniosek) Proces ma na celu wydanie decyzji zaliczkowej wypłaty świadczenia. 46 PROD PROD028 Wypłata świadczenia należnego nie zrealizowanego po zmarłym Świadczeniobiorcy (na wniosek) Zwrot kosztów przejazdu i/lub przeprowadzki (na wniosek) Proces ma na celu wydanie decyzji o wypłacie należnego po zmarłym niezrealizowanego świadczenia. Proces ma na celu wydanie decyzji o zwrocie kosztów przejazdu i/lub przeprowadzki. Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 167 z 399

168 Nr. Kod procesu 48 PROD PROD PROD031a 51 PROD031b 52 PROD031c 53 PROD031d 54 PROD032a 55 PROD032b Nazwa procesu Wznowienie wypłaty świadczenia (na wniosek) Skargi i wnioski oraz pozostałe sprawy emerytalno-rentowe Odwołanie od decyzji WBE do sądu Odwołanie od decyzji WBE do MON Akta wpływają do WBE Decyzja MON na odwołanie / Wyrok sądu wrócił do WBE Przeniesienie świadczenia do innego WBE na wniosek Przyjęcie świadczenia z innego WBE wniosek systemowy Wydanie legitymacji emeryta/ rencisty wojskowego/ policyjnego Udostępnienie danych osobowych Zawieszenie wypłaty świadczenia na wniosek Wydanie zaświadczenia o pobranej składce zdrowotnej ze świadczenia pieniężnego Wypłata dodatku dla weterana poszkodowanego Tworzenie zbioru dla Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Opis procesu Proces ma na celu wydanie decyzji wznowieniu wypłaty świadczenia. Proces ma na celu rozpatrzenie i odpowiedź na złożoną skargę, wniosek lub inną sprawę dotyczącą świadczeń emerytalno-rentowych. Proces ma na celu wydanie przygotowanie dokumentów i przekazane ich do Sądu. Proces ma na celu wydanie przygotowanie dokumentów i przekazane ich do MON. Proces ma na celu zarejestrowanie faktu powrotu akt emerytalnych do WBE oraz sposób załatwienia odwołania. Proces ma na celu zarejestrowanie decyzji MON lub wyroku sądu. Proces ma na celu przekazanie akt i obsługi świadczenia do innego WBE. Przekazanie powinno nastąpić niezwłocznie po wypłacie (rozliczeniu) świadczenia na początku miesiąca. Jednocześnie świadczeniobiorca musi być informowany, od którego miesiąca nowe biuro przejmie wypłatę świadczenia. Proces ma na celu przekazanie akt i obsługi świadczenia do innego WBE. Proces ma na celu przygotowanie i wydanie legitymacji emeryta/rencisty wojskowego/ policyjnego Proces ma na celu udostępnienie danych osobowych Proces ma na celu zawieszenie wypłaty świadczenia na wniosek Proces ma na celu wydanie zaświadczenia o pobranej składce zdrowotnej Proces ma na celu realizacje decyzji o wypłacie dodatku dla weterana poszkodowanego Proces ma na celu przekaz danych o świadczeniach wypłacanym kombatantom przez WBE wynikających z ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 168 z 399

169 PROD001 Proces ustalenia uprawnień do świadczeń emerytalno-rentowych (pierwszorazowe) Proces ma na celu zarejestrowanie wniosku o ustalenie prawa do świadczenia emerytalno-rentowego (świadczenie pieniężne po zwolnieniu ze służby, emerytura wojskowa, wojskowa renta inwalidzka) w systemie oraz samego przyszłego świadczeniobiorcy. W wyniku procesu powstaje decyzja o przyznaniu lub nie świadczenia. Lista działań w ramach procedury Działanie Właściciel Opis Narzędzie Przyjęcie PK/PI Przyjęcie wniosku zgodnie z PROC001 Portal Wniosku Przypisanie numeru świadczenia do wniosku PK Pracownik kancelari dokonuje ewentualnej identyfikacji numeru świadczenia w systemie w przypadku gdy wniosek dotyczy dopisania kolejnego świadczenia do istniejącego lub wymusza w systemie nadanie nowego numeru świadczenia dla nowego świadczenia oraz ustawiany jest monit (30 dni) dla ewentualnego świadczenia pienężnego i monit (60 dni) dla ewntualnego świadczenia emerytalno-rentowego Tak oznaczony wniosek trafia automatycznie do właściwego, SAP PA40 Sprawdzenie kompletności / poprawności dokumentów Rejestracja osoby składającej wniosek (były żołnierz, funkcjonariusz SKW, SWW) Założenie teczki emerytalno rentowej Uzupełnienie danych w systemie sprawdza kompletność dokumentów i jeżeli stwierdza braki to postępuje zgodnie z procedurą PROC002 wprowadza dane osoby do systemu lub sprawdza ich poprawność i kompletność w systemie (jeżeli wniosek został wprowadzony elektronicznie i zaczytany do SAP) zakłada teczkę akt emerytalnych uzupełnia dane na wniosku oraz dorejestrowuje dane na podstawie otrzymanych załaczników: 1. Wyciąg z rozkazu (decyzji) o zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej 2. Odpis z przebiegu służby z akt personalnych żołnierza 3. Zaświadczenie o wysokości SAP Osobiście/ elektronicznie Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 169 z 399

170 uposażenia i innych należności pieniężnych 4. Wyciąg z rozkazu (decyzji) o wyznaczeniu na ostatnio zajmowane stanowisko określone grupą uposażenia oraz stopniem etatowym żołnierza 5. Orginał Orzeczenia Wojskowej Komisji Lekarskiej (WKL) 6. Inne (akt małżeństwa, zgłoszenie czł. rodziny do ub. zdrowotnego, świadectwa pracy przed służbą ) Uzupełnienie i sprawdzenie danych w systemie Wydruk karty ewidencji Wygenerowanie i wydruk decyzji o świadczeniu pieniężnym Sprawdzenie i potwierdzenie lub odrzucenie decyzji Sprawdzenie i potwierdzenie Aprobant Aprobant 2 st. uzupełnia i sprawdza dane w systemie, np. wprowadza przebieg służby wojskowej, w przypadku błędów w danych lub braku w danych kontaktuje się z zainteresowanym i prosi o uzupełnienie danych (wszystkie kanały kontaktu). Po uzupełnieniu braków dane są uaktualniane i uzupełnianie w systemie generuje kartę ewidencji, którą zapamiętuje w systemie generuje decyzje z datą bieżącą (lub inną wskazaną datą) o świadczeniu pieniężnym w systemie i drukuje ją w 2 egzemplarzach. Jednocześnie w systemie powstaje świadczenie UJUaaaa lub UMUaaaa (co oznacza uposażenie jednorazowe ustawowe lub uposażenie miesięczne ustawowe, a aaaa oznacza nr świadczenia). Po wygenerowaniu decyzja jest automatycznie przez system przekazywana do akceptacji przez aprobanta. Pracownik zanosi teczkę z wszystkimi dokumentami i 2 egz. decyzji do aprobanta. 1. Aprobant zatwierdził decyzję i wszystkie wprowadzone do systemu dane wówczas automatycznie w systemie taka informacja trafia do Aprobanta 2 stopnia, a aprobant zanosi do niego dokumnety 2. Aprobant odrzucił decyzję wówczas automatycznie jest ona usuwana z systemu, a taka informacja jest przekazywana elektronicznie do 3. Aprobant 2 st. zatwierdził decyzję wówczas automatycznie w SAP SAP SAP SAP Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 170 z 399

171 lub odrzucenie decyzji Sprawdzenie i potwierdzenie lub odrzucenie decyzji Przekazanie decyzji o świadczeniu pieniężnym do wysłania Dyrektor systemie taka informacja trafia do dyrektora, a szef wydziału zanosi do niego dokumnety 4. Aprobant 2 st. odrzucił decyzję wówczas automatycznie jest ona usuwana z systemu, a taka informacja jest przekazywana elektronicznie do i Aprobanta 1. Dyrektor zatwierdził decyzję wówczas automatycznie w systemie taka informacja trafia do Aprobanta 2 st., który odbiera od dyrektora dokumnety oraz kasowany jest monit (30 dni)o terminie wystawienia decyzji o świadczeniu pieniężnym 2. Dyrektor odrzucił decyzję wówczas automatycznie jest ona usuwana z systemu, a taka informacja jest przekazywana elektronicznie do Aprobanta 2 st., który odbiera dokumenty i przekazuje je do Aprobanta Akceptacja decyzji inicjuje proces wypłaty świadczenia. podpisaną decyzję przekazuje do Kancelarii do wysłania, a kopię z wszystkimi podpisami wpina do akt emerytalnych. Kancelaria PK PK wysyła decyzję o świadczeniu pieniężnym do zainteresowanego listem poleconym bez rejestracji w dzienniku korespondencji wychodzącej oraz w systemie na wniosku rejestruje datę wysłania decyzji o świadczeniu pieniężnym i sposobu wysłania tej decyzji (czy list zwykły, czy polecony, czy potwierdzenie odbioru) co zamyka wniosek??? Wygenerowanie i wydruk decyzji o emeryturze i/lub rencie inwalidzkiej (jeżeli istnieje orzeczenie lekarskie WKL o stopniu niepełnosprawn ości wówczas powstają 2 decyzje) generuje decyzje z datą bieżącą (lub inną wskazaną datą) o emeryturze i/lub rencie inwalidzkiej w systemie i ją/je drukuje w 2 egzemplarzach i jednocześnie tworzy się świadczednie w systemie EWxaaaa (gdzie x oznacza skrót literowy, dla świadczenia, np. U zwykłe, Z zbiegowe, W wyjątkowe, aaaa oznacza nr świadczenia z wniosku) i/lub RIxaaaa z możliwością wskazania świadczenia bez realizacji. Po wygenerowaniu decyzja jest automatycznie przez system SAP Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 171 z 399

172 Sprawdzenie i potwierdzenie lub odrzucenie decyzji Sprawdzenie i potwierdzenie lub odrzucenie decyzji Sprawdzenie i potwierdzenie lub odrzucenie decyzji Przekazanie decyzji o emeryturze i/lub rencie inwalidzkiej Aprobant Aprobant 2 st. Dyrektor przekazywana do akceptacji przez aprobanta. Pracownik zanosi teczkę z wszystkimi dokumentami i 2 egz. decyzji do aprobanta (po 2 egzemplarze dla każdej decyzji). 1. Aprobant zatwierdził decyzję i wszystkie wprowadzone do systemu dane wówczas automatycznie w systemie taka informacja trafia do aprobanta 2 st., a aprobant zanosi do niego dokumnety 2. Aprobant odrzucił decyzję wówczas automatycznie jest ona usuwana z systemu, a taka informacja jest przekazywana elektronicznie do 1. Aprobant 2 st. zatwierdził decyzję wówczas automatycznie w systemie taka informacja trafia do dyrektora, a szef wydziału zanosi do niego dokumnety 2. Aprobant 2 st. odrzucił decyzję wówczas automatycznie jest ona usuwana z systemu, a taka informacja jest przekazywana elektronicznie do i Aprobanta 1. Dyrektor zatwierdził decyzję wówczas automatycznie w systemie taka informacja trafia do Aprobant 2 st. który odbiera od dyrektora dokumnety oraz kasowany jest monit (60 dni) o terminie wystawienia decyzji o emeryturze/rencie 2. Dyrektor odrzucił decyzję wówczas automatycznie jest ona usuwana z systemu, a taka informacja jest przekazywana elektronicznie do Aprobanta 2 st., który odbiera dokumenty i przekazuje je do Aprobanta Akceptacja decyzji inicjuje proce wypłaty świadczenia. podpisaną decyzję/e przekazuje do Kancelarii do wysłania, a kopię z wszystkimi podpisami wpina do akt emerytalnych, Kancelaria PK PK wysyła decyzję o emeryturze i/lub SAP Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 172 z 399

173 rencie inwalidzkiej do zainteresowanego listem poleconym bez rejestracji w dzienniku korespondencji wychodzącej oraz w systemie na wniosku rejestruje datę wysłania decyzji o emeryturze i/lub rencie i sposobu wysłania tej decyzji (czy list zwykły, czy polecony, czy potwierdzenie odbioru) co zamyka wniosek Schemat graficzny procesu opracowany w narzędziu ARIS 7.2: Rozpoczęcie składania w wniosku/oświadczeni a/innego dokumentu Składanie Wniosku/Pisma przez Portal Wpłynięcie korespondencji do Kancelarii Otrzymanie wniosku/uzupełnionych braków/oświadczeń/innych pism pocztą (bez możliwości weryfikacji) Wniosek o ustalenie uprawień świadczenia pieniężnego i/lub do emerytury wojskowejwojskowej renty inwalidzkiej Załacznik: Odpis z przebiegu służby z akt personalnych żołnierza Załącznik: Wyciąg z rozkazu (decyzji) o zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej Załącznik: Zaświadczenie o wysokości uposażenia i innych należności pieniężnych Załącznik: Orginał Orzeczenia Wojskowej Komisji Lekarskiej (WKL) Załącznik: Wyciąg z rozkazu (decyzji) o wyznaczeniu na ostatnio zajmowane stanowisko określone grupą... Załącznik: Inne (akt małżeństwa, zgłoszenie czł. rodziny do ub. zdrowotnego, świadectwa pracy... Rejestracja/Dekr etacja Korespondencji Korespondencja zadekretowana na Obsługa wniosku/oświadc zenia/pisma przez (uzupełnia dane w teczce) Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 173 z 399

174 Wniosek/pismo i załączniki kompletne lub wystarczające do dalszego rozpatrzenia sprawy Wniosek/pismo/orzeczenie /faktura/załączniki zawierają braki formalne lub wymaga korespondencji z innym organem Nie uzupełniono braków wniosek/pismo zostaje bez rozpatrzenia Uzupełnienie braków formalnych Sprawdzenie czego dotyczy wniosek Korespondencja wysłana Wniosek dotyczy świadczenia 12 miesięcznego Wniosek dotyczy emerytury/renty Monit: 30 dni na wydanie decyzji Podjęcie decyzji o świadczeniu Podjęcie decyzji o emeryturze/renci e Monit: 60 dni na wydanie decyzji Decyzja w sprawie świadczenia 12 m-cznego Decyzja w sprawie emerytury/renty Utworzenie projektu decyzji odnośnie świadczenia Projekt decyzji dot. świadczenia 12mcznego Utworzenie projektu decyzji odnośnie emerytury/renty Projekt decyzji dot. emerytury/renty Decyzje gotowe do akceptacji Akceptacja projektu decyzji Aprobant 1 stopnia Brak akceptacji Akceptacja Akceptacja przez Aprobanta 2 stopnia Aprobant 2 stopnia Brak akceptacji przez Aprobanta 2 stopnia Akceptacja przez Aprobanta 2 stopnia Weryfikacja czy decyzja/pismo wymaga akceptacji... SAP Nie wymaga akceptacji Dyrektora Wymaga akceptacji Dyrektora Akceptacja przez Dyrektora Dyrektor Akceptacja przez Dyrektora Brak akceptacji Dyrektora Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 174 z 399

175 Lista wypłat Wykonanie wypłaty System do wypłat elektronicznych Na tej czynności trzeba będzie określić sposoby wypłaty dla świadczeń i emerytur/rent wg możłiwości opisanych w ustawie oraz uwzględnić ewentualne rozliczenie z innym orangem emerytalnym Przygotowanie decyzji do wysyłki oraz i ew. pisma informującego do innego org. emeryt. Lista do wypłaty gotowa jeśli wypłata w Kasie Korespondencja gotowa do wysyłki Lista do wypłaty Przekazanie listy do Kasy Wysyłka korespondencji Wypłata w kasach Korespondencja wysłana Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 175 z 399

176 PROD002 Proces ustalenia uprawnień do świadczeń renty rodzinnej (po zmarłym żołnierzu lub funkcjonariuszu SKW, SWW) Proces ma na celu zarejestrowanie wniosku o ustalenie prawa do świadczenia emerytalno-rentowego po zmarłym żołnierzu lub funkcjonariuszu SKW, SWW (wojskowa renta rodzinna, policyjna renta rodzinna) w systemie oraz samego przyszłego świadczeniobiorcy. W wyniku procesu powstaje decyzja o przyznaniu lub nie świadczenia. Lista działań w ramach procedury Działanie Właściciel Opis Narzędzie Przyjęcie PK/PI Przyjęcie wniosku zgodnie z PROC001 Portal Wniosku Przypisanie numeru świadczenia do wniosku PK Pracownik kancelari dokonuje ewentualnej identyfikacji numeru świadczenia zmarłego (np.rekonwersyjnego) w systemie w przypadku gdy wniosek dotyczy dopisania kolejnego świadczenia do istniejącego lub wymusza w systemie nadanie nowego numeru świadczenia dla nowego świadczenia oraz ustawiany jest monit (60 dni) Tak oznaczony wniosek trafia automatycznie do właściwego, SAP PA40 Sprawdzenie kompletności / poprawności dokumentów Rejestracja (o ile nie istnieje w systemie) zmarłego żołnierza (funkcjonariusza SKW, SWW) Rejestracja osoby składającej wniosek (np. wdowy) i pozostałych uprawnionych członków rodziny Założenie teczki emerytalno rentowej Uzupełnienie danych w systemie sprawdza kompletność dokumentów i jeżeli stwierdza braki to postępuje zgodnie z procedurą PROC002 wprowadza dane osoby zmarłej do systemu lub sprawdza ich poprawność i kompletność w systemie (jeżeli wniosek został wprowadzony elektronicznie i zaczytany do SAP) wprowadza dane osób uprawnionych do systemu lub sprawdza ich poprawność i kompletność w systemie (jeżeli wniosek został wprowadzony elektronicznie) zakłada teczkę akt uzupełnia dane na wniosku oraz dorejestrowuje dane na podstawie otrzymanych załaczników: 7. Akt zgonu 8. Decyzja Dyrektora Departamentu o SAP SAP SAP Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 176 z 399

177 Uzupełnienie i sprawdzenie danych w systemie Wydruk karty ewidencji??? Przygotowanie pisma o wstrzymaniu wypłaty świadczenia do innego organu Wygenerowanie i wydruk decyzji o rencie rodzinnej skreśleniu z ewidencji 9. Odpis z przebiegu służby z akt personalnych żołnierza 10. Zaświadczenie o wysokości uposażenia i innych należności pieniężnych 11. Wyciąg z rozkazu (decyzji) o wyznaczeniu na ostatnio zajmowane stanowisko określone grupą uposażenia oraz stopniem etatowym żołnierza 12. Orginał Orzeczenia Wojskowej Komisji Lekarskiej (WKL) określającą przyczynę zgonu 13. Inne (akt małżeństwa, zgłoszenie czł. rodziny do ub. zdrowotnego, świadectwa pracy przed służbą ) W sytuacji, gdy zainteresowany osobiście przyniósł wypełniony wniosek pracownik emerytalno rentowy przepisał go do systemu w kroku wyżej i po wprowadzeniu drukuje go w celu podpisania przez zainteresowaną osobę. uzupełnia i sprawdza dane w systemie, SAP np. wprowadza przebieg służby wojskowej, w przypadku błędów w danych lub braku w danych kontaktuje się z zainteresowanym i prosi o uzupełnienie danych (wszystkie kanały kontaktu). Po uzupełnieniu braków dane są uaktualniane i uzupełnianie w systemie generuje kartę ewidencji, którą SAP zapamiętuje w systemie Zgodnie z odrębną procedurą nr PROD0004. SAP generuje decyzje dla wszystkich pełnoletnich osób uprawnonych z datą bieżącą (lub inną wskazaną datą) o rencie rodzinnej w systemie i ją drukuje w 2 egzemplarzach (dla każdego). Jednocześnie w systemie powstaje świadczenie RRxaaaa (gdzie x oznacza skrót literowy, dla świadczenia, np. U zwykłe, Z zbiegowe, W wyjątkowe lub inne, aaaa oznacza nr świadczenia z wniosku). Po wygenerowaniu decyzja jest automatycznie przez system przekazywana do akceptacji przez aprobanta. Pracownik zanosi teczkę z wszystkimi SAP Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 177 z 399

178 Sprawdzenie i potwierdzenie lub odrzucenie decyzji Sprawdzenie i potwierdzenie lub odrzucenie decyzji Sprawdzenie i potwierdzenie lub odrzucenie decyzji Przekazanie decyzji o rencie rodzinnej do wysłania Aprobant Aprobant 2 st. Dyrektor dokumentami i 2 egz. decyzji do aprobanta. 3. Aprobant zatwierdził decyzję i wszystkie wprowadzone do systemu dane wówczas automatycznie w systemie taka informacja trafia do Aprobanta 2 stopnia, a aprobant zanosi do niego dokumnety 4. Aprobant odrzucił decyzję wówczas automatycznie jest ona usuwana z systemu, a taka informacja jest przekazywana elektronicznie do 5. Aprobant 2 st. zatwierdził decyzję wówczas automatycznie w systemie taka informacja trafia do dyrektora, a Aprobant 2 st. zanosi do niego dokumnety 6. Aprobant 2 st. odrzucił decyzję wówczas automatycznie jest ona usuwana z systemu, a taka informacja jest przekazywana elektronicznie do i Aprobanta 3. Dyrektor zatwierdził decyzję wówczas automatycznie w systemie taka informacja trafia do Aprobanta 2 st., który odbiera od dyrektora dokumnety oraz kasowany jest monit (60 dni)o terminie wystawienia decyzji o rencie rodzinnej 4. Dyrektor odrzucił decyzję wówczas automatycznie jest ona usuwana z systemu, a taka informacja jest przekazywana elektronicznie do Aprobanta 2 st., który odbiera dokumenty i przekazuje je do Aprobanta podpisaną decyzję przekazuje do Kancelarii do wysłania, a kopię z wszystkimi podpisami wpina do akt Kancelaria PK PK wysyła decyzję o rencie rodzinnej do zainteresowanego listem poleconym bez rejestracji w dzienniku korespondencji wychodzącej oraz w systemie na wniosku rejestruje datę wysłania decyzji o rencie rodzinnej i sposobie wysłania tej decyzji (czy list zwykły, czy polecony, czy potwierdzenie odbioru) co zamyka wniosek Poza SAP /SAP Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 178 z 399

179 Schemat graficzny procesu opracowany w narzędziu ARIS 7.2 Rozpoczęcie składania w wniosku/oświadczeni a/innego dokumentu Składanie Wniosku/Pisma przez Portal Wpłynięcie korespondencji do Kancelarii Otrzymanie wniosku/uzupełnionych braków/oświadczeń/innych pism pocztą (bez możliwości weryfikacji) Wniosek o o ustalenie uprawień do renty rodzinnej po zmarłym żołnierzu/funkcjonar iuszu Załacznik: Decyzja Dyrektora Departamentu o skreśleniu z ewidencji Załącznik: Akt zgonu Załacznik: Odpis z przebiegu służby z akt personalnych żołnierza Rejestracja/Dekr etacja Korespondencji Załącznik: Zaświadczenie o wysokości uposażenia i innych należności pieniężnych Załącznik: Orginał Orzeczenia Wojskowej Komisji Lekarskiej (WKL) określającą przyczynę zgonu Załącznik: Wyciąg z rozkazu (decyzji) o wyznaczeniu na ostatnio zajmowane stanowisko określone grupą... Załącznik: Inne (akt małżeństwa, zgłoszenie czł. rodziny do ub. zdrowotnego, świadectwa pracy... Korespondencja zadekretowana na Obsługa wniosku/oświadc zenia/pisma przez (uzupełnia dane w teczce) Wniosek/pismo i załączniki kompletne lub wystarczające do dalszego rozpatrzenia sprawy Wniosek/pismo/orzeczenie /faktura/załączniki zawierają braki formalne lub wymaga korespondencji z innym organem Nie uzupełniono braków wniosek/pismo zostaje bez... Uzupełnienie braków formalnych Utworzenie projektu decyzji dot. renty rodzinnej Projekt decyzji dot. renty rodzinnej Korespondencja wysłana Projekt decyzji odnośnie świadczenia gotowy do akceptacji Akceptacja projektu decyzji/pisma Aprobant 1 stopnia Brak akceptacji Akceptacja Akceptacja przez Aprobanta 2 stopnia Aprobant 2 stopnia Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 179 z 399

180 Brak akceptacji przez Aprobanta 2 stopnia Akceptacja przez Aprobanta 2 stopnia Weryfikacja czy decyzja/pismo wymaga akceptacji Dyrektora Nie wymaga akceptacji Dyrektora Wymaga akceptacji Dyrektora Akceptacja przez Dyrektora Dyrektor Akceptacja przez Dyrektora Brak akceptacji Dyrektora Lista wypłat System do Wykonanie Na tej czynności trzeba będzie określić sposoby wypłaty dla świadczeń wypłat wypłaty i emerytur/rent wg możłiwości opisanych w ustawie oraz uwzględnić ewentualne rozliczenie z innym orangem emerytalnym elektronicznych Przygotowanie decyzji do wysyłki oraz i ew. pisma informującego do innego org. emeryt. Korespondencja gotowa do wysyłki Wysyłka korespondencji Korespondencja wysłana Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 180 z 399

181 PROD003 Proces ustalenia uprawnień do świadczeń renty rodzinnej (po zmarłym emerycie/renciście) Proces ma na celu zarejestrowanie wniosku o ustalenie prawa do świadczenia w systemie oraz samego przyszłego świadczeniobiorcy. W wyniku procesu powstaje decyzja o przyznaniu lub nie świadczenia. Lista działań w ramach procedury Działanie Właściciel Opis Narzędzie Przyjęcie PK/PI Przyjęcie wniosku zgodnie z PROC001 Portal Wniosku Przypisanie numeru świadczenia do wniosku PK Pracownik kancelari dokonuje ewentualnej identyfikacji numeru świadczenia zmarłego (np.emerytalnego) w systemie w przypadku gdy wniosek dotyczy dopisania kolejnego świadczenia do istniejącego oraz ustawiany jest monit (60 dni) Tak oznaczony wniosek trafia automatycznie do właściwego, SAP Sprawdzenie kompletności / poprawności dokumentów PA40 Rejestracja osoby składającej wniosek (np. wdowy) i pozostałych uprawnionych członków rodziny??? Wydruk wniosku o ustalenie uprawień do renty rodzinnej sprawdza kompletność dokumentów i jeżeli stwierdza braki to postępuje zgodnie z procedurą PROC002 wprowadza dane osób uprawnionych do systemu lub sprawdza ich poprawność i kompletność w systemie (jeżeli wniosek został wprowadzony elektronicznie i zaczytany do SAP) generuje wniosek w systemie z możliwością jego wydruku i nadaje mu numer (taki jak numer świadczenia pobieranego przez emeryta/rencistę). Po wygenerowaniu wniosek jest zapamiętywany w systemie. Na wygenrowanym wniosku przed jego zapamiętaniem zaznacza dostarczone załączniki w szczególności: 14. Akt zgonu 15. Inne (akt małżeństwa, akty urodzenia dzieci, wyroki sądowe dla zasądzonych alimientów, orzeczenia lekarskie o niepłnosprawności swojej lub dzieci, zgłoszenie czł. rodziny do SAP SAP Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 181 z 399

182 Uzupełnienie i sprawdzenie danych w systemie??? Wydruk karty ewidencji Przygotowanie pisma o wstrzymaniu wypłaty świadczenia do innego organu??? Wygenerowanie i wydruk decyzji o rencie rodzinnej Sprawdzenie i potwierdzenie lub odrzucenie decyzji Aprobant ub. zdrowotnego lub inne) W sytuacji, gdy zainteresowany osobiście przyniósł wypełniony wniosek pracownik emerytalno rentowy przepisał go do systemu w kroku wyżej. Oryginalny wniosek wypełniony przez osobę składającą zostanie wpięty do akt. W przypadku złożenia wniosku elektronicznie jest on drukowany (z podpisem elektronicznym). uzupełnia i sprawdza dane w systemie, w przypadku błędów w danych lub braku w danych kontaktuje się z zainteresowanym i prosi o uzupełnienie danych (wszystkie kanały kontaktu). Po uzupełnieniu braków dane są uaktualniane i uzupełnianie w systemie generuje kartę ewidencji, którą zapamiętuje w systemie oraz wydruk wpina do teczki lub ponownie generuje karte ewidencji po skorygowaniu błędów lub uzupełnieniu danych (obie karty są drukowane i przechowywane w systemie) Zgodnie z odrębną procedurą nr PROD004. generuje decyzje dla wszystkich pełnoletnich osób uprawnonych z datą bieżącą (lub inną wskazaną datą) o rencie rodzinnej w systemie i ją drukuje w 2 egzemplarzach (na każdego uprawnionego). Jednocześnie w systemie powstaje świadczenie RRxaaaa (gdzie x oznacza skrót literowy, dla świadczenia, np. U zwykłe, Z zbiegowe, W wyjątkowe lub inne, aaaa oznacza nr świadczenia z wniosku). Po wygenerowaniu decyzja jest automatycznie przez system przekazywana do akceptacji przez aprobanta. Pracownik zanosi teczkę z wszystkimi dokumentami i 2 egz. decyzji do aprobanta. 5. Aprobant zatwierdził decyzję i wszystkie wprowadzone do systemu dane wówczas automatycznie w systemie taka SAP SAP SAP SAP SAP Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 182 z 399

183 Sprawdzenie i potwierdzenie lub odrzucenie decyzji Sprawdzenie i potwierdzenie lub odrzucenie decyzji Przekazanie decyzji o rencie rodzinnej do wysłania Aprobant 2 st. Dyrektor informacja trafia do Aprobanta 2 stopnia, a aprobant zanosi do niego dokumnety 6. Aprobant odrzucił decyzję wówczas automatycznie jest ona usuwana z systemu, a taka informacja jest przekazywana elektronicznie do 7. Aprobant 2 stopnia zatwierdził decyzję wówczas automatycznie w systemie taka informacja trafia do dyrektora, a Aprobant 2 st. zanosi do niego dokumnety 8. Aprobant 2 stopnia odrzucił decyzję wówczas automatycznie jest ona usuwana z systemu, a taka informacja jest przekazywana elektronicznie do 5. Dyrektor zatwierdził decyzję wówczas automatycznie w systemie taka informacja trafia do Aprobanta 2 st., który odbiera od dyrektora dokumnety oraz kasowany jest monit o terminie wystawienia decyzji o rencie rodzinnej 6. Dyrektor odrzucił decyzję wówczas automatycznie jest ona usuwana z systemu, a taka informacja jest przekazywana elektronicznie do i Aprobanta 2 st., który odbiera dokumenty i przekazuje do podpisaną decyzję przekazuje do Kancelarii do wysłania, a kopię z wszystkimi podpisami wpina do akt??? Kancelaria PK PK wysyła decyzję o rencie rodzinnej do zainteresowanego/ych listem poleconym bez rejestracji w dzienniku korespondencji wychodzącej oraz w systemie na wniosku rejestruje datę wysłania decyzji o rencie rodzinnej i sposobie wysłania tej decyzji (czy list zwykły, czy polecony, czy potwierdzenie odbioru) Poza SAP /SAP Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 183 z 399

184 Schemat graficzny procesu opracowany w narzędziu ARIS 7.2 Rozpoczęcie składania w wniosku/oświadczeni a/innego dokumentu Składanie Wniosku/Pisma przez Portal Wpłynięcie korespondencji do Kancelarii Otrzymanie wniosku/uzupełnionych braków/oświadczeń/innych pism pocztą (bez możliwości weryfikacji) Wniosek o ustalenie uprawnień do renty rodzinnej po zmarłym emerycie Załącznik: Akt zgonu Załącznik: Inne (akt małżeństwa, zgłoszenie czł. rodziny do ub. zdrowotnego, świadectwa pracy... Rejestracja/Dekr etacja Korespondencji Korespondencja zadekretowana na Obsługa wniosku/oświadc zenia/pisma przez (uzupełnia dane w teczce) Wniosek/pismo i załączniki kompletne lub wystarczające... Wniosek/pismo/orzec zenie/faktura/załączni ki zawierają braki formalne lub wymaga korespondencji z innym organem Utworzenie projektu decyzji dot. renty rodzinnej Nie uzupełniono braków wniosek/pismo zostaje bez... Uzupełnienie braków formalnych Projekt decyzji/pisma gotowy do... Projekt decyzji dot. renty rodzinnej Korespondencja wysłana Akceptacja projektu decyzji Aprobant 1 stopnia Brak akceptacji Akceptacja Akceptacja przez Aprobanta 2 stopnia Aprobant 2 stopnia Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 184 z 399

185 Brak akceptacji przez Aprobanta 2 stopnia Akceptacja przez Aprobanta 2 stopnia Weryfikacja czy decyzja/pismo wymaga akceptacji... SAP Nie wymaga akceptacji Dyrektora Wymaga akceptacji Dyrektora Akceptacja przez Dyrektora Dyrektor Akceptacja przez Dyrektora Brak akceptacji Dyrektora Lista wypłat Wykonanie wypłaty System do wypłat elektronicznych Na tej czynności trzeba będzie określić sposoby wypłaty dla świadczeń i emerytur/rent wg możłiwości opisanych w ustawie oraz uwzględnić ewentualne rozliczenie z innym orangem emerytalnym Przygotowanie decyzji do wysyłki oraz i ew. pisma informującego do innego org. emeryt. Korespondencja gotowa do wysyłki Wysyłka korespondencji Korespondencja wysłana Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 185 z 399

186 PROD004 Proces wystąpienia o wstrzymanie wypłaty świadczenia emerytalnorentowego wypłacanego przez inny organ rentowy Proces ma na celu wygenerowanie pisma do innego organu o wstrzymanie wypłaty świadczenia i uzyskanie odpowiedzi od tego organu. Proces występuje jedynie w przypadku zaznaczenia na wniosku o rentę rodzinną pobierania świadczenia w innym organie. Lista działań w ramach procedury Działanie Właściciel Opis Narzędzie Przygotowanie pisma o wstrzymaniu wypłaty świadczenia do innego organu W przypadku, gdy na wniosku o rentę rodzinną zainteresowany zaznaczył, że pobiera emeryturę/rentę z innego organu rentowego (jakiego) przygotowuje z systemu pismo do tego organu o wstrzymanie wypłaty świadczenia od daty zgonu żołnierza/funkcjonariusza SWW, SKW lub emeryta/rencisty w 3 egz. SAP Przekazanie teczki sprawy i pisma do innego organu do Aprobanta Sprawdzenie i potwierdzenie lub odrzucenie pisma do innego organu Przekazanie pisma o zawieszeniu wypłaty świadczenia do Aprobant Aprobant 2 st. 7. Aprobant sprawdził i zatwierdził pismo do innego organu o wstrzymaniu wypłaty świadczenia oraz w wszystkie wprowadzone do systemu dane wówczas automatycznie w systemie taka informacja trafia do Aprobanta 2 stopnia, a aprobant zanosi do niego dokumnety 8. Aprobant odrzucił pismo wówczas automatycznie jest ono usuwane z systemu, a taka informacja jest przekazywana elektronicznie do 9. Aprobant 2 stopnia zatwierdził pismo wówczas automatycznie w systemie taka informacja trafia do, który odbiera od niego podpisane pismo i wszystkie dokumnety 10. Aprobant 2 stopnia odrzucił pismo wówczas automatycznie jest ono usuwane z systemu, a taka informacja jest przekazywana elektronicznie do podpisane pismo przekazuje do Kancelarii do wysłania do właściwego organu oraz osoby zainteresowanej, a kopię z wszystkimi podpisami wpina do akt Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 186 z 399

187 wysłania??? Kancelaria PK PK wysyła pismo do organu właściwego listem poleconym i rejestruje w dzienniku korespondencji wychodzącej oraz w systemie na wniosku o rentę rodzinną rejestruje datę i sposób wysłania pisma do organu rentowego (czy list zwykły, czy polecony, czy potwierdzenie odbioru), pismo do osoby zainteresowanej wysyła listem zwykłym i nie rejestruje tego faktu Moduł Kancelaria Wpływ odpowiedzi z innego organu rentowego Uzupełnienie danych w systemie Przygotowanie pisma do innego organu rentowego o przekazaniu właściwej kwoty na konto przez świadczeniobiorc ę PK Odpowiedź wpływa do Kancelarii, gdzie jest rejestrowana w dzienniku korespondencji wchodzącej, PK rejestruje w systemie tytuł pisma z datą jego wpływu i przekazuje pismo do uzupełnia dane w systemie o wyrównaniu i potrąceniu nadpłaconego w innym organie świadczenia Na podstawie wprowadzonych informacji do systemu generuje pismo do innego organu rentowego o przekazaniu na konto tego organu kwoty wypłaconej przez niego ze wskazaniem świadczeniobiorcy w 2 egz. Dalsze kroki są opisane w PROD002 i PROD003 i dotyczą wydania decyzji i akceptacji przez Aprobanta, Aprobanta 2 st. i Dyrektora oraz wysyłki w kancelarii (informacja o zwrocie świadczenia do innego organu rentowego jest ujęta w decyzji o ustaleniu prawa do renty rodzinnej, a kopia pisma do organu rentowego o zwrocie wpinana jest do akt, a samo pismo wysyłane do tego organu listem zwykłym bez rejestracji) informacja o wysyłce tego pisma jest na nim rejestrowana z datą i sposobem wysłania w systemie. Poza SAP /SAP SAP SAP SAP Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 187 z 399

188 PROD005a Proces ustalenia świadczenia w drodze wyjątku przyznanego decyzją Ministra Obrony Narodowej wniosek dostarczony do WBE osobiście przez zainteresowanego Proces ma na celu zarejestrowanie wniosku o przyznanie świadczenia w drodze wyjątku wniosek zainteresowany przyniósł osobiście do WBE. Lista działań w ramach procedury Działanie Właściciel Opis Narzędzie Przyjęcie Wniosku PK/PI Przyjęcie wniosku zgodnie z PROC001. Wniosek o świadczenie w drodze wyjątku może być złożone w WBE osobiście lub pocztą, gdyż nie WBE ustala prawo do tego świadczenia i dlatego nie ma możliwości złożenia wniosku na portalu Osobiście / pocztą Przypisanie numeru świadczenia do wniosku Sprawdzenie kompletności / poprawności dokumentów Wprowadzenie danych do systemu Założenie teczki emerytalno rentowej??? Wygenerowanie pisma do MON Sprawdzenie i potwierdzenie lub odrzucenie pisma PK Aprobant 2 st. Pracownik kancelari dokonuje ewentualnej identyfikacji numeru świadczenia w systemie w przypadku gdy wniosek dotyczy dopisania kolejnego świadczenia do istniejącego lub wymusza w systemie nadanie nowego numeru świadczenia dla nowego świadczenia oraz ustawiany jest monit (30 dni). Tak oznaczony wniosek trafia automatycznie do właściwego, sprawdza kompletność dokumentów i jeżeli stwierdza braki to postępuje zgodnie z procedurą PROC002 uzupełnia dane w systemie zgodnie z dokumentami dostarczonymi przez zainteresowanego. zakłada teczkę akt emerytalnych lub ją uzupełnia o złożony wniosek i dokumnety. generuje pismo przewodnie z datą bieżącą (lub inną wskazaną datą) do MON i drukuje je w 3 egzemplarzach. Po wygenerowaniu pismo jest automatycznie przez system przekazywane do akceptacji przez Aprobanta 2 stopnia. Pracownik zanosi teczkę do Aprobanta 2 stopnia. 11. Aprobant 2 stopnia zatwierdził pismo wówczas automatycznie w systemie taka informacja trafia do, który odbiera od niego dokumnety SAP SAP SAP Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 188 z 399

189 Przekazanie pisma i związanych z nim dokumentów do wysłania 12. Aprobant 2 stopnia odrzucił pismo wówczas automatycznie jest ono usuwane z systemu, a taka informacja jest przekazywana elektronicznie do podpisane pismo wraz z aktami zainteresowanego przekazuje do Kancelarii do wysłania do MON, kopię pisma do osoby zainteresowanej, a drugą kopię z wszystkimi podpisami zatrzymuje w celu wpięcia do akt, po ich zwrocie przez MON. Jednocześnie w systemie rejetruje fakt przekazania teczki do MON.??? Kancelaria PK PK wysyła pismo i akta do MON listem zwykłym pocztą wojskową rejestrując w dzienniku korespondencji wychodzącej, a do zainteresowanego listem zwykłym bez rejestracji w dzienniku korespondencji wychodzącej oraz w systemie na wniosku rejestruje datę wysłania pisma do MON. Odpowiedź MON PK Odpowiedź decyzja MON wpływa do decyzja kancelarii. Wprowadzenie danych do systemu Wygenerowanei pisma do zainteresowaneg o w systemie Sprawdzenie i potwierdzenie lub odrzucenie pisma Sprawdzenie i potwierdzenie lub odrzucenie pisma Aprobant Aprobant 2 st. W przypadku pozytywnej decyzji MON, wprowadza dane do systemu. W przypadku pozytywnej decyzji MON generuje pismo w systemie o wypłacie i wszystkich składnikach świadczenia i drukuje je w 2 egz. i sprawa trafia do Aprobanta. W przypadku negatywnej decyzji przygotowuje pismo informujące o takiej decyzji ministra sprawa trafia bezpośrednio do Aprobant 2 stopnia. 1. Aprobant zatwierdził pismo wówczas automatycznie w systemie taka informacja trafia do Aprobanta 2 stopnia, do którego zanosi dokumnety 2. Aprobant odrzucił pismo wówczas automatycznie jest ono usuwane z systemu, a taka informacja jest przekazywana elektronicznie do 1. Aprobant 2 stopnia zatwierdził pismo wówczas automatycznie w systemie taka informacja trafia do, który odbiera od niego dokumnety SAP SAP Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 189 z 399

190 Przekazanie pisma do wysłania 2. Aprobant 2 stopnia odrzucił pismo wówczas automatycznie jest ono usuwane z systemu, a taka informacja jest przekazywana elektronicznie do podpisane pismo przekazuje do Kancelarii do wysłania do osoby zainteresowanej, a kopię z wszystkimi podpisami wpina do akt emerytalnych.??? Kancelaria PK PK wysyła pismo do zainteresowanego listem poleconym oraz w systemie na wniosku rejestruje datę jego wysłania do zainteresowanego z oznaczeniem (czy list zwykły, polecony, potwierdzenie odbioru), co zamyka wniosek. Poza SAP /SAP Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 190 z 399

191 Schemat graficzny procesu opracowany w narzędziu ARIS 7.2 Rozpoczęcie składania w wniosku/oświadczeni a/innego dokumentu Składanie Wniosku/Pisma przez Portal Wpłynięcie korespondencji do Kancelarii Otrzymanie wniosku/uzupełnionych braków/oświadczeń/innych pism pocztą (bez możliwości weryfikacji) Załącznik: Zaświadczenie o wysokości uposażenia i innych należności pieniężnych Załacznik: Odpis z przebiegu służby z akt personalnych żołnierza Załącznik: Wyciąg z rozkazu (decyzji) o zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej Wniosek o ustalenie świadczenia w drodze wyjątku Rejestracja/Dekr etacja Korespondencji Załącznik: Inne (akt małżeństwa, zgłoszenie czł. rodziny do ub. zdrowotnego, świadectwa pracy... Załącznik: Orginał Orzeczenia Wojskowej Komisji Lekarskiej (WKL) Załącznik: Wyciąg z rozkazu (decyzji) o wyznaczeniu na ostatnio zajmowane stanowisko określone grupą... Korespondencja zadekretowana na Obsługa wniosku/oświadc zenia/pisma przez (uzupełnia dane w teczce) Wniosek/pismo i załączniki kompletne lub wystarczające do dalszego rozpatrzenia... Wniosek/pismo/orzec zenie/faktura/załączni ki zawierają braki formalne lub wymaga korespondencji z innym organem Nie uzupełniono braków wniosek/pismo zostaje bez... Utworzenie pisma przewodniego z datą bieżącą Pismo przewodnie Uzupełnienie braków formalnych Korespondencja wysłana Pismo gotowe do akceptacji Akceptacja przez Aprobanta 2 stopnia Aprobant 2 stopnia Brak akceptacji przez Aprobanta 2 stopnia Akceptacja przez Aprobanta 2 stopnia Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 191 z 399

192 Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 192 z 399

193 PROD005b Proces ustalenia świadczenia w drodze wyjątku przyznanego decyzją Ministra Obrony Narodowej decyzja MON. Proces ma na celu zarejestrowanie decyzji o przyznanie świadczenia w drodze wyjątku decyzja przesłana przez MON. Lista działań w ramach procedury Działanie Właściciel Opis Narzędzie Przyjęcie Wniosku decyzji MON PK Przyjęcie wniosku-decyzji MON zgodnie z PROC001 Decyzja MON wpływa do WBE tylko pocztą wojskową. Przypisanie numeru świadczenia do wniosku Wprowadzenie danych do systemu Założenie teczki emerytalno rentowej lub jej uzupełnienie. Wygenerowanei pisma do zainteresowaneg o w systemie Sprawdzenie i potwierdzenie lub odrzucenie pisma Sprawdzenie i potwierdzenie PK Aprobant Aprobant 2 stopnia Pracownik kancelari dokonuje ewentualnej identyfikacji numeru świadczenia w systemie w przypadku gdy wniosek dotyczy dopisania kolejnego świadczenia do istniejącego lub wymusza w systemie nadanie nowego numeru świadczenia dla nowego świadczenia oraz ustawiany jest monit (30 dni). Tak oznaczony wniosek trafia automatycznie do właściwego. uzupełnia dane w systemie zgodnie z dokumentami dostarczonymi przez MON. zakłada teczkę akt emerytalnych lub ją uzupełnia o decyzję MON. W przypadku pozytywnej decyzji MON generuje pismo w systemie o wypłacie i wszystkich składnikach świadczenia i drukuje je w 2 egz. i sprawa trafia do Aprobanta. W przypadku negatywnej decyzji przygotowuje pismo informujące o takiej decyzji ministra sprawa trafia bezpośrednio do Aprobanta 2 stopnia. 3. Aprobant zatwierdził pismo wówczas automatycznie w systemie taka informacja trafia do Aprobanta 2 stopnia, do którego zanosi dokumnety 4. Aprobant odrzucił pismo wówczas automatycznie jest ono usuwane z systemu, a taka informacja jest przekazywana elektronicznie do 3. Aprobant 2 stopnia zatwierdził SAP SAP SAP Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 193 z 399

194 lub odrzucenie pisma Przekazanie pisma do wysłania pismo wówczas automatycznie w systemie taka informacja trafia do, który odbiera od niego dokumnety 4. Aprobant 2 stopnia odrzucił pismo wówczas automatycznie jest ono usuwane z systemu, a taka informacja jest przekazywana elektronicznie do podpisane pismo przekazuje do Kancelarii do wysłania do osoby zainteresowanej, a kopię z wszystkimi podpisami wpina do akt emerytalnych.??? Kancelaria PK PK wysyła pismo do zainteresowanego listem poleconym oraz w systemie na piśmie rejestruje datę jego wysłania do zainteresowanego z oznaczeniem (czy list zwykły, polecony, potwierdzenie odbioru), co zamyka wniosek i kasuje monit. Schemat graficzny procesu opracowany w narzędziu ARIS 7.2 Otrzymanie wniosku/uzupełnionych braków/oświadczeń/innych pism pocztą (bez możliwości weryfikacji) Proces może być kontynuacją procesu Ustalenie świadczenia w drodze wyjątku (osobiście, pocztą) lub może wystąpić jako Ustalenie świadczenia w drodze wyjątku MON (bez ich pośrednictwa przychodzi decyzja z MON) Decyzja z MON Rejestracja/Dekr etacja Korespondencji Korespondencja zadekretowana na Obsługa wniosku/oświadc zenia/pisma przez (uzupełnia dane w teczce) Decyzja MON negatywna Decyzja MON pozytywna Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 194 z 399

195 Utworzenie pisma informujące o decyzji ministra dla Wnioskodawcy Pismo informujące o decyzji Utworzenie pisma o wypłacie i wszystkich składnikach świadczenia Pismo o wypłacie... Akceptacja projektu decyzji/pisma Aprobant 1 stopnia Akceptacja Brak akceptacji Akceptacja przez Aprobanta 2 stopnia Aprobant 2 stopnia Brak akceptacji przez Aprobanta 2 stopnia Akceptacja przez Aprobanta 2 stopnia Sprawdzenie jaka była decyzja MON Decyzja była negatywna Decyzja była pozytywna Przygotowanie pisma do wysyłki Korespondencja gotowa do wysyłki Wysyłka korespondencji Korespondencja wysłana Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 195 z 399

196 PROD006 Proces podwyższania świadczeń z tytułu waloryzacji. Proces ma na celu wyliczenie zwaloryzowanej kwoty świadczenia i i innych waloryzowanych dodatków. Oraz wydruk decyzji waloryzacyjnej. Lista działań w ramach procedury Działanie Właściciel Opis Narzędzie Prezes ZUS ogłosił Pojawiła się informacja o waloryzacji i jej wysokości waloryzację Wydruk zestawień ilości i wartości składników przed waloryzacją (ze świadczeń aktywnych) Wykonuje waloryzację na wskazanych składnikach podając jej wysokość i datę od kiedy Wydruk zestawień ilości i wartości składników po waloryzacji (ze świadczeń aktywnych) Sprawdzenie poprawności waloryzacji PSPI PSPI PSPI PSPI Pracownik Sekcji Przetwarzania Informacji generuje zestawienia z wartości i ilości wszystkich składników przedwaloryzacją (wykonuje symulacyjne rozliczenie listy płac wszystkie czynne w systemie świadczenia muszą być zaaprobowane wszystkie niezaaprobowane świadczenia zostaną przeliczone, ale w protokole pojawi się komunikat, że dla tego świadczeniobiorcy istnieją niezaakceptowane dane) PSPI uruchamia w systemie program, który od nowej daty zmienia (podwyższa) kwoty wskazanych składników dla wszystkich zarejestrowanych w systemie świadczeń (również nieaktywnych). Waloryzacja głównego świadczenia automatycznie zmienia podstawę wymiaru tego świadczenia. Pracownik Sekcji Przetwarzania Informacji generuje zestawienia z wartości i ilości wszystkich składników po waloryzacji (wykonuje symulacyjne rozliczenie listy płac wszystkie czynne w systemie świadczenia muszą być zaaprobowane wszystkie niezaaprobowane świadczenia zostaną przeliczone, ale w protokole pojawi się komunikat, że dla tego świadczeniobiorcy istnieją niezaakceptowane dane) Sprawdza waloryzację porównując zestawienia sprzed i po waloryzacji. Jeżeli istnieją świadczenia nie zwaloryzowane wyjaśnia i ewentualnie dokonuje ponownej waloryzacji tylko dla tych świadczeń. Jeżeli jest prawidłowo, przekazuje do Kierownika Sekcji Przetwarzania Informacji prośbę o zbiorczą akceptację (aprobatę) waloryzacji. Aprobata KSPI KSPI zbiorczo aprobuje waloryzację. SAP Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 196 z 399

197 waloryzacji Manualna zmiana danych po wykonaniu waloryzacji Wygenerowanie wszystkich decyzji o waloryzacji świadczeń czynnych i zaaprobowanych Przekazanie wygenerowanyc h decyzji PSPI wprowadza ręcznie zmiany danych, np. dopisuje okresy zatrudnienia, wprowadza inne dane oraz drukuje pismo dla świadczeń wyjątkowych lub pismo o zmianie do innych zmian, lub decyzje - zgodnie z procedurą dot. danej zmiany i ścieżka postępowania dla danej procedury PSPI generuje w systemie wszystkie decyzje o waloryzacji i drukuje 1 egz. dla zainteresowanego w podziale na ze wskazaniem osoby i jej stanowiska, która podpisuje decyzję, kopia decyzji jest przechowywana w systemie wyrywko sprawdza poprawność poprawność waloryzacji i poprawność wydrukowanych decyzji. Jeżeli decyzje waloryzacyjne nie wymagają podpisu są kopertowane, w przeciwnym razie przekazywane do Aprobanta 2 stopnia celem podpisania i po ich podpisaniu je kopertuje??? Kancelaria PK PK wysyła decyzję waloryzacyjną listem zwykłym bez rejestracji w dzienniku korespondencji wychodzącej do zainteresowanego. Poza SAP Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 197 z 399

198 Schemat graficzny procesu opracowany w narzędziu ARIS 7.2 Informacja o waloryzacji i jej wysokości Zestawienie z wartości i ilości wszystkich składników przed waloryzacją (ze świadczeń aktywnych) PSPI wykonuje symulacyjne rozliczenie listy płac wszystkie czynne w systemie świadczenia muszą być zaaprobowane wszystkie niezaaprobowane świadczenia zostaną przeliczone, ale w protokole pojawi się komunikat, że dla tego świadczeniobiorcy istnieją niezaakceptowane dane Wykonanie waloryzacji PSPI od nowej daty zmienia (podwyższa) kwoty wskazanych składników dla wszystkich zarejestrowanych w systemie świadczeń (również nieaktywnych). Waloryzacja głównego świadczenia automatycznie zmienia podstawę wymiaru tego świadczenia. Zestawienie ilości i wartości składników po waloryzacji (ze świadczeń aktywnych) PSPI wykonuje symulacyjne rozliczenie listy płac wszystkie czynne w systemie świadczenia muszą być zaaprobowane wszystkie niezaaprobowane świadczenia zostaną przeliczone, ale w protokole pojawi się komunikat, że dla tego świadczeniobiorcy istnieją niezaakceptowane dane Sprawdzenie poprawności waloryzacji PSPI Sprawdza waloryzację porównując zestawienia sprzed i po waloryzacji. Jeżeli istnieją świadczenia nie zwaloryzowane wyjaśnia i ewentualnie dokonuje ponownej waloryzacji tylko dla tych świadczeń. Jeżeli jest prawidłowo, przekazuje do Kierownika Sekcji Przetwarzania Informacji prośbę o zbiorczą akceptację (aprobatę) waloryzacji Waloryzacja prawidłowa Zbiorcza akceptacja waloryzacji. Kierownika Sekcji Przetwarzania... Waloryzacja zaakceptowana przez KSPI Waloryzacja prawidłowa Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 198 z 399

199 Ponowne wykonanie waloryzacji Sprawdzenie/Zmiana danych po wykonaniu waloryzacji Wybrane waloryzacje są nieprawidłowe Waloryzacje poprawne PSPI Utworzenie wszystkich decyzji o waloryzacji świadczeń czynnych i zaaprobowanych Decyzje o waloryzacji Sprawdzenie decyzji Decyzje gotowe do akceptacji Akceptacja przez Aprobanta 2 stopnia Aprobant 2 stopnia Brak akceptacji przez Aprobanta 2 stopnia Akceptacja przez Aprobanta 2 stopnia Przygotowanie decyzji do wysyłki (w tym kopertowanie) Korespondencja gotowa do wysyłki Wysyłka korespondencji PK wysyła decyzje listem zwykłym bez rejestracji w dzienniku korespondencji wychodzącej do zainteresowanego Korespondencja wysłana Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 199 z 399

200 PROD007 Proces zmiany danych osobowych na wniosek zainteresowanego Proces ma na celu zarejestrowanie zmiany danych osobowych w systemie. Lista działań w ramach procedury Działanie Właściciel Opis Narzędzie Przyjęcie PK/PI Przyjęcie wniosku zgodnie z PROC001 Portal Wniosku Przypisanie numeru świadczenia do wniosku PK Pracownik kancelari dokonuje identyfikacji numeru świadczenia w systemie i rejestruje/akceptuje wniosek o zmianę danych osobowych. Na wniosku wpisuje numer świadczenia, jeżeli został on przesłany pocztą lub złożony w WBE. Tak oznaczony wniosek trafia automatycznie do właściwego. SAP Wprowadzenie zmiany danych do systemu Sprawdzenie i potwierdzenie lub odrzucenie zmiany danych (aprobata nie jest wymagana dla zgłaszania lub wyrejestrowywa nia czł. rodziny) Wygenerowanie dokumentów zgłoszeniowych do ZUS Zaczytanie i wysyłka dokumentów do ZUS Wydruk dokumentów z płatnika na prośbę zainteresowaneg o Wydruk zaświadczenia z systemu o zgłoszeniu świadczeniobiorc y lub członków rodziny do Aprobant PSPI PSPI PSPI Pracownik emerytalno rentowy, wprowadza zmiany w danych osobowych w systemie. 9. Aprobant zatwierdził zmiany. Zatwierdzenie zmian przez aprobanta zamyka wniosek. 10. Aprobant odrzucił zmiany wówczas koryguje wpisy, które ponownie Aprobant będzie musiał zatwierdzić Pracownik Sekcji Przetwarzania Informacji raz w tygodniu generuje dokumenty w formacie xml do Płatnika PSPI zaczytuje wygenerowane dokumenty zgłoszeniowe i przesyła elektronicznie w Płatniku do ZUS Drukuje dokumenty zgłoszeniowe lub wyrejetrowujące z Płatnika na prośbę zainteresowanego i przekazuje do Na prośbę świadczeniobircy może wygenerować zaświadczenie z systemu o zgłoszeniu jego lub jego rodziny do ubezp. społecznego i przesłać mu. SAP SAP SAP Płatniku Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 200 z 399

201 ubezp. zdrowotnego Przekazanie zaświadczenia i/lub wydruku z płatnika do wysłania przekazuje do kancelarii zaświadczenia i/lub wydruku z płatnika do wysłania. Wysłanie PK PK wysyła do zianteresowanego zaświadczenie i/lub wydruk z płatnika listem zwykłym bez rejestracji. Schemat graficzny procesu opracowany w narzędziu ARIS 7.2 Rozpoczęcie składania w wniosku/oświadczeni a/innego dokumentu Składanie Wniosku/Pisma przez Portal Wpłynięcie korespondencji do Kancelarii Otrzymanie wniosku/uzupełnionych braków/oświadczeń/innych pism pocztą (bez możliwości weryfikacji) Wniosek o zmianę danych osobowych Rejestracja/Dekr etacja Korespondencji Korespondencja zadekretowana na Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 201 z 399

202 Obsługa wniosku/oświadc zenia/pisma przez (uzupełnia dane w teczce) Dane zmienione Akceptacja przez Aprobanta 1 stopnia Aprobant 1 stopnia Brak akceptacji Zmiana zaakceptowana Kwalifikacja dokumentów do ZUS SAP Niewymagane dokumenty do ZUS Wymagane dokumenty do ZUS Płatnik Wygenerowanie dokumentów zgłoszeniowych do ZUS PSPI ZUS - OFE Dane zgłoszone Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 202 z 399

203 PROD008 Proces oświadczenie o wspólnym opodatkowaniu Proces ma na celu zarejestrowanie zmian w systemie w związku z oświadczeniem o wspólnym opodatkowaniu. Lista działań w ramach procedury Działanie Właściciel Opis Narzędzie Przyjęcie Wniosku (oświadczenia) PK/PI Przyjęcie wniosku/oświadczenia zgodnie z PROC001 Portal Przypisanie numeru świadczenia do oświadczenia Wprowadzenie zmiany danych do systemu Sprawdzenie i potwierdzenie lub odrzucenie zmiany danych (aprobata nie jest wymagana jeżeli wprowadzona informacja nie zmienia wysokości wypłaconego świadczenia) Wpięcie oświadczenia do akt emerytalnych PK Aprobant Pracownik kancelari dokonuje identyfikacji numeru świadczenia w systemie i rejestruje oświadczenie o wspólnym opodatkowaniu (w formie wniosku). Na oświadczeniu wpisuje numer świadczenia, jeżeli został on przesłany pocztą lub złożony w WBE. Tak oznaczone oświadczenie trafia automatycznie do właściwego. Pracownik emerytalno rentowy, wprowadza zmiany w danych zgodnie z ośwaidczeniem do systemu. 11. Aprobant zatwierdził zmiany. Zatwierdzenie zmian zamyka wniosek. 12. Aprobant odrzucił zmiany wówczas koryguje wpisy, które ponownie Aprobant będzie musiał zatwierdzić wpina oświadczenie do akt emerytalnych zainteresowanego. SAP SAP SAP Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 203 z 399

204 Schemat graficzny procesu opracowany w narzędziu ARIS 7.2 Rozpoczęcie składania w wniosku/oświadczeni a/innego dokumentu Składanie Wniosku/Pisma przez Portal Wpłynięcie korespondencji do Kancelarii Otrzymanie wniosku/uzupełnionych braków/oświadczeń/innych pism pocztą (bez możliwości weryfikacji) Oświadczenie o wspólnym opodatkowaniu Rejestracja/Dekr etacja Korespondencji Korespondencja zadekretowana na Obsługa wniosku/oświadc zenia/pisma przez (uzupełnia dane w teczce) Małżonek/Dziecko osiąga dochody Małżonek/Dziec ko nie osiąga dochodów Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 204 z 399

205 Akceptacja wprowadzonych zmian Aprobant 1 stopnia Brak akceptacji Akceptacja Dołączenie oświadczenia do akt świadczeniobiorcy Oświadczenie dołączone do akt Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 205 z 399

206 PROD009 Proces wniosek o wydanie zaświadczenia Proces ma na celu wydanie właściwego zaświadczenia. Lista działań w ramach procedury Działanie Właściciel Opis Narzędzie Przyjęcie PK/PI Przyjęcie wniosku zgodnie z PROC001 Portal Wniosku Przypisanie numeru świadczenia do wniosku PK Pracownik kancelari dokonuje identyfikacji numeru świadczenia w systemie i rejestruje wniosek o wydanie zaświadczenia. Na wniosku wpisuje numer świadczenia, jeżeli został on przesłany pocztą lub złożony w WBE. Na wniosku zaznacza jaki rodzaj zaświadczenia ma być wystawione oraz czy mają być dołączone wydruki z płatnika (ZZA, ZCNA, RMUA). Tak oznaczony wniosek trafia automatycznie do właściwego. SAP Wydruk zaświadczenia Podpisanie zaświadczenia Przekazanie zaświadczenia do wysłania lub do odbioru osobistego Przekazanie zaświadczenia osobie zainteresowanej drukuje zaświadczenie (istnieją 4 rodzaje zdefiniowanych zaświadczeń) z systemu oraz z płatnika, jeżeli na wniosku zaznaczono i przekazuje do podpisania do Aprobanta 2 stopnia W systemie przechowywana jest kopia zaświadczenia (przez okres wymagany dla tego typu dokumnetów) Aprobant 2 Aprobant 2 stopnia podpisuje i stępluje stopnia wydane zaświadczenia przekazuje podpisane zaświadczenie do kancelarii z podziałem na odbiór osobisty i pocztą. W przypadku przekaznia pocztą PK wysyła zaświadczenie. PK na wniosku w systemie rejestruje datę wysłania zaświadczenia, co zamyka wniosek. W przypadku odbioru osobistego do zaświadczenia dołącza wniosek i przekazuje do PI. PI PI przekazuje zaświadczenie osobie zainteresowanej, która kwituje jego odbiór na wniosku. PI w systemie na wniosku rejestruje datę wydania zaświadczenia, co zamyka wniosek. PI przekazuje wniosek do PK, a ten do. SAP Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 206 z 399

207 Schemat graficzny procesu opracowany w narzędziu ARIS 7.2 Rozpoczęcie składania w wniosku/oświadczeni a/innego dokumentu Składanie Wniosku/Pisma przez Portal Wpłynięcie korespondencji do Kancelarii Otrzymanie wniosku/uzupełnionych braków/oświadczeń/innych pism pocztą (bez możliwości weryfikacji) Wniosek o wydanie zaświadczenia Rejestracja/Dekr etacja Korespondencji Korespondencja zadekretowana na Obsługa wniosku/oświadc zenia/pisma przez (uzupełnia dane w teczce) Dane zmienione Płatnik SAP Wydruk zaświadczeń z Płatnika Wydruk zaświadczeń z systemu PSPI Zaświadczenia gotowe do akceptacji Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 207 z 399

208 Akceptacja przez Aprobanta 2 stopnia Aprobant 2 stopnia Dokumenty niezaakceptowa ne Dokumenty zaakceptowane i ostemplowane Przygotowanie dokumentów do wysyłki Korespondencja gotowa do wysyłki Wysyłka korespondencji Korespondencja wysłana Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 208 z 399

209 PROD010a Proces rozliczenie zarobków na podstawie wniosku Proces ma na celu rozliczenie zarobków oraz wydanie odpowiednich decyzji. Lista działań w ramach procedury Działanie Właściciel Opis Narzędzie Przyjęcie PK/PI Przyjęcie wniosku zgodnie z PROC001 Portal Wniosku / zaświadczenia / oświadczenia Przypisanie numeru świadczenia do wniosku PK Pracownik kancelari dokonuje identyfikacji numeru świadczenia w systemie i rejestruje/akceptuje wniosek o rozliczenie. Na wniosku wpisuje numer świadczenia, jeżeli został on przesłany pocztą lub złożony w WBE. Dla wniosku o rozliczenie ustawiany jest monit 60 dni. Tak oznaczony wniosek trafia automatycznie do właściwego. SAP Rozpatrzenie wniosku bada otrzymane dokumenty i podejmuje decyzjię o sposobie postępowania: 1. Nie podlega rozliczeniurejestruje na wniosku w systemie taką informację i wpina wniosek (o ile był złożony papierowo) do akt emerytalnych 2. Podlega rozliczeniu wprodza dane do rozliczenia z zaświadczenia do systemu i generuje rozliczenie z możliwością rozliczenia rocznie lub miesięcznie. W przypadku rent rodzinnych może pojawić się konieczność wysłania pisma o możliwości wpłaty na MON, w celu obniżenia potrącenia wynikającegio z rozliczenia. Pismo takie generuje z systemu i podlega takiej samej procedurze akceptacji jak decyzja. W przypadku otrzymania informacji z księgowości, że wpłynęła wymagana kwota (w ciągu 14 dni), informacja ta jest uzupełniana w systemie i ponownie generuje rozliczenie. Na podstawie rozliczenia przygotowuje projekt decyzji i SAP Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 209 z 399

210 Sprawdzenie pisma o wpłatę na MON lub projektu decyzji Sprawdzenie i potwierdzenie lub odrzucenie pisma lub decyzji Przekazanie pisma lub decyzji do wysłania Wysłanie pisma lub decyzji Aprobant Aprobant 2 stopnia PK drukuje ją w jednym egzemplarzu dla decyzji zerowych i w dwóch egzemplarzach dla decyzji potrąceniowych lub wyrównania. Projekt decyzji przekazuje do Aprobanta 13. Aprobant zatwierdził pismo lub decyzję i wszystkie wprowadzone do systemu dane wówczas automatycznie w systemie taka informacja trafia do Aprobanta 2 stopnia, a Aprobant zanosi do niego dokumnety 14. Aprobant odrzucił pismo lub decyzję wówczas automatycznie jest ono/ona usuwana z systemu, a taka informacja jest przekazywana elektronicznie do 13. Aprobant 2 stopnia zatwierdził pismo lub decyzję wówczas automatycznie w systemie taka informacja trafia do, który odbiera dokumnety 14. Aprobant 2 stopnia odrzucił pismo lub decyzję wówczas automatycznie jest ona usuwana z systemu, a taka informacja jest przekazywana elektronicznie do przekazuje do wysłania podpisane przez Aprobanta 2 stopnia pismo lub decyzję do wysłania do PK, a dla decyzji innych niż zerowe kopię decyzji wpina do akt Wysyła pismo lub decyzję do zainteresowanej osoby i na wniosku wprowadza datę wysłania i sposób wysłania, co zamyka wniosek i kasuje monit. Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 210 z 399

211 Schemat graficzny procesu opracowany w narzędziu ARIS 7.2 Rozpoczęcie składania w wniosku/oświadczeni a/innego dokumentu Składanie Wniosku/Pisma przez Portal Wpłynięcie korespondencji do Kancelarii Otrzymanie wniosku/uzupełnionych braków/oświadczeń/innych pism pocztą (bez możliwości weryfikacji) Wniosek o rozliczenie dochodów Rejestracja/Dekr etacja Korespondencji Zaświadczenie o dochodach Korespondencja zadekretowana na Obsługa wniosku/oświadc zenia/pisma przez (uzupełnia dane w teczce) Nie podelga rozliczeniu Podlega rozliczeniu Otrzymania informacji z księgowości, że wpłynęła wymagana kwota (w ciągu 14 dni) Zarejestrowanie informacji o tym że zarobki nie podlegają rozliczeniu Wprowadzenie danych do rozliczenia Koniec sprawy Nie ma konieczności wysłania pisma o możliwości wpłat do MON Istnieje konieczność wysłania pisma o możliwości wpłat do MON Generowanie rozlicznia Przygotowane dane do utworzenia decyzji o rozliczeniu Przygotowanie projektu pisma lub decyzji Decyzja Decyzja/decyzje gotowe do akceptacji Pismo gotowe do akceptacji Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 211 z 399

212 Akceptacja projektu decyzji Aprobant 1 stopnia Brak akceptacji Akceptacja Pismo Decyzja Akceptacja przez Aprobanta 2 stopnia Aprobant 2 stopnia Weryfikacja czego dotyczył brak akceptacji Brak akceptacji przez Aprobanta 2 stopnia Akceptacja przez Aprobanta 2 stopnia Przygotowanie decyzji/pisma do wysyłki Korespondencja gotowa do wysyłki Wysyłka korespondencji Korespondencja wysłana Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 212 z 399

213 PROD010b Proces rozliczenie zarobków bez wniosku świadczeniobiorcy Proces ma na celu rozliczenie zarobków oraz wydanie odpowiednich decyzji. Lista działań w ramach procedury Działanie Właściciel Opis Narzędzie Wygenerowanie listy osób podlegających rozliczeniu, które nie złożyły odpowiedniego wniosku PSPI PSPI generuje raport z listą osób, które w poprzednim roku oświadczyły, że pracują lub nie wycofały poprzednich oświadczeń, że pracowały i do końca marca br. nie złożyły wniosku o rozliczenie. Raport wyklucza osoby, które nie podlegają rozliczeniu, np. pobierają pełną emeryturę. Wygenerowanie raportu powinno utworzyć w systemie wniosek o rozliczenie z urzędu, dla którego zostanie ustawiony monit 60 dni. Otrzymanie informacji o braku rozliczenia Rozpatrzenie sprawę Pracownik otrzymuje informację o braku rozliczenia świadczenia bada akta i podejmuje decyzjię o sposobie postępowania: 3. Nie podlega rozliczeniu- rejestruje na wniosku w systemie taką informację. 4. Podlega rozliczeniu sprawdza, czy świadczeniobiorca prowadził zryczałtowaną działalność gospodarczą: a) Prowadził: sprawdza, czy w aktach świadczeniobiorcy jest zaświadczenie o tego typu działalności z ZUS. Jeżeli jest to z urzędu rozliczamy dochody na podstawie danych ZUS i wydajemy decyzję, która podlega aprobacie zgodnie z procedurą 10a, jeżeli nie ma wysyłamy pismo ponaglające o uzupełnienie dokumentów pismo generowane z systemu i wysyłane podpisane przez b) Nie prowadził działalności drukuje z systemu pismo ponaglające o uzupełnienie dokumnetów SAP SAP Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 213 z 399

214 Świadczeniobiorc a przesyła brakujące dokumenty Sprawdzenie nadal nie rozliczonych świadczeń Wydruk pisma do US Wysłanie pisma do US US przesłał zaświadczenie/in formacje Działanie wg. procedury PROD010a generuje raport monitów o barku rozliczeń. Świadczeniobiorca nie przesłał brakujących dokumnetów. drukuje z systemu pismo do US o wydanie zaświadczenia o dochodach świadczeniobiorcy, które przekazuje do Aprobanta 2 stopnia do podpisania. przekazuje do PK pismo do wysłania do US Działanie wg. procedury PROD010a Schemat graficzny procesu opracowany w narzędziu ARIS 7.2 Konieczność rozliczenia zarobków świadczeniobiorcy (bez wniosku) SAP Wygenerowanie listy osób podlegających rozliczeniu, które nie złożyły odpowiedniego wniosku PSPI Wniosek systemowy do o braku rozliczenia Otrzymanie wniosku systemowego i rozpatrzenie sprawy Nie podelga rozliczeniu Podlega rozliczeniu Oznaczenie monitu jako niezasadny Sprawdzenie czy świadczeniobiorc a prowadził zryczałtowaną działalność gospodarczą Koniec sprawy Nie prowadził takiej działalności Prowadził taką działalność Sprawdzenie czy jest zaświadczenie z ZUS o prowadzeniu tego typu działalności Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 214 z 399

215 Sprawdzenie czy jest zaświadczenie z ZUS o prowadzeniu tego typu działalności Nie ma zaświadczenia Jest zaświadczenie Rozliczenie na podstawie danych z ZUS Przygotowanie pisma ponaglajacego o uzupełnienie dokumentów do świadczeniobioircy lub pisma o udostępnienie informacji do US lub ZUS Pismo ponaglające Wykonano rozliczenie na podstawie danych z ZUS Pismo o udostęnienie informacji Pismo gotowe do akceptacji Przygotowanie projektu decyzji Decyzja Dokumenty gotowe do akceptacji Akceptacja projektu decyzji/pisma Aprobant 1 stopnia Brak akceptacji Akceptacja Decyzja Akceptacja przez Aprobanta 2 stopnia Aprobant 2 stopnia Ponaglenie Weryfikacja jakiego pisma dotyczył brak akceptacji Brak akceptacji przez Aprobanta 2 stopnia Akceptacja przez Aprobanta 2 stopnia Przygotowanie decyzji/pisma do wysyłki Korespondencja gotowa do wysyłki Wysyłka korespondencji Korespondencja wysłana Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 215 z 399

216 PROD011 Proces wniosek o rozłożenie na raty rozliczenia zarobków Proces ma na celu wydanie decyzji o rozłożeniu na raty lub nie na podstawie wniosku złożonego przez świadczeniobiorcę. Lista działań w ramach procedury Działanie Właściciel Opis Narzędzie Przyjęcie PK/PI Przyjęcie wniosku zgodnie z PROC001 Portal Wniosku Przypisanie numeru świadczenia do wniosku PK Pracownik kancelari dokonuje identyfikacji numeru świadczenia w systemie i rejestruje/akceptuje wniosek o rozłożenie na raty rozliczenia zarobków. Na wniosku wpisuje numer świadczenia, jeżeli został on przesłany pocztą lub złożony w WBE. Dla wniosku o rozłożenie na raty ustawiany jest monit 30 dni. Tak oznaczony wniosek trafia automatycznie do właściwego. SAP Przygotowanie notatki Zaopiniowanie notatki Decyzja odmowna Dyrektora Rejestracja odmowy w systemie Generuje pismo o odmowie Sprawdzenie i potwierdzenie lub odrzucenie pisma o odmowie Przekazanie pisma o Aprobant 2 stopnia Dyrektor Aprobant 2 stopnia w systemie przygotowuje notatkę, w której opisuje sytuację i proponuje rozwiązanie. Notatka jest zapamiętywana w systemie i przekazywa do opinii do Aprobanta 2 stopnia. Aprobant 2 stopnia opiniuje w systemie notatkę i drukuje całość dla dyrektora. Dyrektor nie wyraża zgody na rozłożenie na raty. rejestruje w systemie na wniosku decyzję dyrektora o odmowie. generuje pismo o odmowie rozłożenia na raty dla świadczeniobiorcy w systemie i drukuje je w 2 egz. 3. Aprobant 2 stopnia sprawdził, zatwierdził w systemie i podpisał pismo wówczas automatycznie w systemie taka informacja trafia do, który odbiera od niego dokumnety 4. Aprobant 2 stopnia odrzucił pismo w systemie wówczas automatycznie jest ono usuwane z systemu, a taka informacja jest przekazywana elektronicznie do podpisane pismo przekazuje do Kancelarii do wysłania, a kopię z Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 216 z 399

217 odmowie wszystkimi podpisami wpina do akt emerytalnych, Kancelaria PK PK wysyła pismo o odmowie do zainteresowanego listem zwykłym bez rejestracji w dzienniku korespondencji wychodzącej oraz w systemie na wniosku rejestruje datę wysłania pisma o odmowie i sposobie wysłania tego pisma (czy list zwykły, czy polecony, czy potwierdzenie odbioru) co zamyka wniosek i kasuje monit. Decyzja pozytywna Dyrektora Rejestracja zgody w systemie Generuje pismo o rozłożeniu na raty Sprawdzenie i potwierdzenie lub odrzucenie pisma o rozłożeniu na raty Sprawdzenie i potwierdzenie lub odrzucenie pisma o rozłożeniu na raty Przekazanie pisma o rozłożeniu na raty do wysłania Dyrektor Aprobant Aprobant 2 stopnia Dyrektor wyraził zgodę na rozłożenie na raty. rejestruje w systemie na wniosku decyzję dyrektora o zgodzie oraz wprowadza kwoty rat. generuje pismo o rozłożeniu na raty dla świadczeniobiorcy w systemie i drukuje je w 2 egz. 1. Aprobant sprawdził, zatwierdził w systemie wprowadzone zmiany wówczas automatycznie w systemie taka informacja trafia do Aprobanta 2 stopnia, któremu przekazuje dokumnety 2. Aprobant odrzucił pismo w systemie wówczas automatycznie jest ono usuwane z systemu, a taka informacja jest przekazywana elektronicznie do 1. Aprobant 2 stopnia sprawdził, zatwierdził w systemie i podpisał pismo wówczas automatycznie w systemie taka informacja trafia do, który odbiera od niego dokumnety 2. Aprobant 2 stopnia odrzucił pismo w systemie wówczas automatycznie jest ono usuwane z systemu, a taka informacja jest przekazywana elektronicznie do podpisane pismo przekazuje do Kancelarii do wysłania, a kopię z wszystkimi podpisami wpina do akt emerytalnych, Kancelaria PK PK wysyła pismo o rozłożeniu na raty do zainteresowanego listem zwykłym bez rejestracji w dzienniku korespondencji Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 217 z 399

218 wychodzącej oraz w systemie na wniosku rejestruje datę wysłania pisma o rozłożeniu na raty i sposobie wysłania tego pisma (czy list zwykły, czy polecony, czy potwierdzenie odbioru) co zamyka wniosek i kasuje monit. Schemat graficzny procesu opracowany w narzędziu ARIS 7.2 Rozpoczęcie składania w wniosku/oświadczeni a/innego dokumentu Składanie Wniosku/Pisma przez Portal Wpłynięcie korespondencji do Kancelarii Otrzymanie wniosku/uzupełnionych braków/oświadczeń/innych pism pocztą (bez możliwości weryfikacji) Wniosek o rozłożenie na raty rozliczenia zarobków Rejestracja/Dekr etacja Korespondencji Korespondencja zadekretowana na Obsługa wniosku/oświadc zenia/pisma przez (uzupełnia dane w teczce) Dane zmienione Przygotowanie notatki Notatka Notatka gotowa do zaopiniowania Akceptacja przez Aprobanta 2 stopnia Aprobant 2 stopnia Brak akceptacji przez Aprobanta 2 stopnia Akceptacja przez Aprobanta 2 stopnia Akceptacja przez Dyrektora Dyrektor Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 218 z 399

219 Brak akceptacji przez Dyrektora Akceptacja przez Dyrektora Rejestracja braku akceptacji Rejestracja zgody i wprowadzenie kwoty raty Dane zmienione Dane niezmienione Utworzenie pisma informującego o odmowie Pismo informujące o odmowie Utworzenie pisma o rozłożeniu na raty Pismo o rozłożeniu na raty gotowe do akceptacji Pismo Pismo informujace o zgodzie na rozłożenie na raty Pismo informujace o odmowie Pismo informujące o odmowie gotowe do akceptacji Akceptacja projektu decyzji/pisma Aprobant 1 stopnia Akceptacja Brak akceptacji Weryfikacja jakiej decyzji dotyczy pismo Akceptacja przez Aprobanta 2 stopnia Aprobant 2 stopnia Brak akceptacji przez Aprobanta 2 stopnia Akceptacja przez Aprobanta 2 stopnia Przygotowanie pisma do wysyłki Korespondencja gotowa do wysyłki Wysyłka korespondencji Korespondencja wysłana Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 219 z 399

220 PROD012 Proces wniosek o doliczenie zatrudnienia Proces ma na celu wydanie decyzji o zmianie wysokości świadczenia lub wysługi emerytalnej na podstawie wniosku i załączników złożonych przez świadczeniobiorcę. Lista działań w ramach procedury Działanie Właściciel Opis Narzędzie Przyjęcie PK/PI Przyjęcie wniosku zgodnie z PROC001 Portal Wniosku Przypisanie numeru świadczenia do wniosku PK Pracownik kancelari dokonuje identyfikacji numeru świadczenia w systemie i rejestruje/akceptuje wniosek o doliczenie zatrudnienia. Na wniosku wpisuje numer świadczenia, jeżeli został on przesłany pocztą lub złożony w WBE. Dla wniosku o doliczenie zatrudnienia ustawiany jest monit 30 dni. Tak oznaczony wniosek trafia automatycznie do właściwego. SAP Sprawdzenie kompletności dokumentów Wprowadzenie danych do systemu Sprawdzenie i potwierdzenie lub odrzucenie decyzji o zmianie wysokości świadczenia Sprawdzenie i potwierdzenie lub odrzucenie decyzji o zmianie wysokości świadczenia Aprobant Aprobant 2 stopnia sprawdza kompletność dokumnetów i jeżeli stwierdza braki formalne to przygotowuje pismo o uzupełnienie zgodnie z procedurą PROC003. wprowadza dane do systemu i przygotowuje decyzję o zmianie wysokości świadczenia i ewentualnym wyrównaniu. Decyzję drukuje w 2 egzemplarzach i przekazuje do akceptacji przez Aprobanta. 3. Aprobant sprawdził, zatwierdził w systemie wprowadzone zmiany wówczas automatycznie w systemie taka informacja trafia do Aprobanta 2 stopnia, któremu przekazuje dokumnety 4. Aprobant odrzucił decyzję w systemie wówczas automatycznie jest ona usuwana z systemu, a taka informacja jest przekazywana elektronicznie do 1. Aprobant 2 stopnia sprawdził, zatwierdził w systemie i podpisał decyzję wówczas automatycznie w systemie taka informacja trafia do, który odbiera od niego dokumnety 2. Aprobant 2 stopnia odrzucił decyzję w systemie wówczas Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 220 z 399

221 Przekazanie decyzji do wysłania automatycznie jest ona usuwana z systemu, a taka informacja jest przekazywana elektronicznie do podpisaną decyzję przekazuje do Kancelarii do wysłania, a kopię z wszystkimi podpisami wpina do akt emerytalnych. Kancelaria PK PK wysyła decyzję o zmianie wysokości świadczenia do zainteresowanego listem zwykłym bez rejestracji w dzienniku korespondencji wychodzącej oraz w systemie na wniosku rejestruje datę wysłania decyzji i sposobie wysłania tej decyzji (czy list zwykły, czy polecony, czy potwierdzenie odbioru) co zamyka wniosek i kasuje monit. Schemat graficzny procesu opracowany w narzędziu ARIS 7.2 Rozpoczęcie składania w wniosku/oświadczeni a/innego dokumentu Składanie Wniosku/Pisma przez Portal Wpłynięcie korespondencji do Kancelarii Otrzymanie wniosku/uzupełnionych braków/oświadczeń/innych pism pocztą (bez możliwości weryfikacji) Wniosek o doliczenie zatrudnienia Rejestracja/Dekr etacja Korespondencji Korespondencja zadekretowana na Obsługa wniosku/oświadc zenia/pisma przez (uzupełnia dane w teczce) Wniosek/pismo i załączniki kompletne lub wystarczające do dalszego rozpatrzenia sprawy Nie uzupełniono braków wniosek/pismo zostaje bez... Wniosek/pismo/orzeczenie /faktura/załączniki zawierają braki formalne lub wymaga korespondencji z innym organem Utworzenie projektu decyzji/pisma Uzupełnienie braków formalnych Projekt decyzji/pisma gotowy do... Projekt decyzji/pisma Korespondencja wysłana Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 221 z 399

222 Akceptacja projektu decyzji/pisma Aprobant 1 stopnia Brak akceptacji Akceptacja Akceptacja przez Aprobanta 2 stopnia Aprobant 2 stopnia Brak akceptacji przez Aprobanta 2 stopnia Akceptacja przez Aprobanta 2 stopnia Weryfikacja czy decyzja/pismo wymaga akceptacji... SAP Nie wymaga akceptacji Dyrektora Wymaga akceptacji Dyrektora Akceptacja przez Dyrektora Dyrektor Akceptacja przez Dyrektora Brak akceptacji Dyrektora Przygotowanie decyzji/pisma do wysyłki Korespondencja gotowa do wysyłki Wysyłka korespondencji Korespondencja wysłana Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 222 z 399

223 PROD013a Proces wniosek o przedłużenie renty rodzinnej z tyt. nauki Proces ma na celu wydanie decyzji o przedłużenie terminu wypłaty renty rodzinnej na podstawie wniosku i załączników złożonych przez świadczeniobiorcę. Lista działań w ramach procedury Działanie Właściciel Opis Narzędzie Przyjęcie PK/PI Przyjęcie wniosku zgodnie z PROC001 Portal Wniosku Przypisanie numeru świadczenia do wniosku PK Pracownik kancelari dokonuje identyfikacji numeru świadczenia w systemie i rejestruje/akceptuje wniosek o przedłużenie renty rodzinnej z tyt. nauki. Na wniosku wpisuje numer świadczenia, jeżeli został on przesłany pocztą lub złożony w WBE. Dla wniosku o przedłużenie renty rodzinnej z tyt. nauki ustawiany jest monit 30 dni. Tak oznaczony wniosek trafia automatycznie do właściwego. SAP Sprawdzenie kompletności dokumentów Wprowadzenie danych do systemu Sprawdzenie i potwierdzenie lub odrzucenie decyzji o przedłużeniu terminu wypłaty renty rodzinnej Sprawdzenie i potwierdzenie lub odrzucenie decyzji o zmianie wysokości świadczenia Aprobant Aprobant 2 stopnia sprawdza kompletność dokumnetów i jeżeli stwierdza braki formalne to przygotowuje pismo o uzupełnienie zgodnie z procedurą PROC003. wprowadza dane do systemu i przygotowuje decyzję o przedłużeniu okresu wypłaty renty rodzinnej. Decyzję drukuje w 2 egzemplarzach i przekazuje do akceptacji przez Aprobanta. 5. Aprobant sprawdził, zatwierdził w systemie wprowadzone zmiany wówczas automatycznie w systemie taka informacja trafia do Aprobanta 2 stopnia, któremu przekazuje dokumnety 6. Aprobant odrzucił decyzję w systemie wówczas automatycznie jest ona usuwana z systemu, a taka informacja jest przekazywana elektronicznie do 3. Aprobant 2 stopnia sprawdził, zatwierdził w systemie i podpisał decyzję wówczas automatycznie w systemie taka informacja trafia do, który odbiera od niego dokumnety 4. Aprobant 2 stopnia odrzucił Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 223 z 399

224 Przekazanie decyzji do wysłania decyzję w systemie wówczas automatycznie jest ona usuwana z systemu, a taka informacja jest przekazywana elektronicznie do podpisaną decyzję przekazuje do Kancelarii do wysłania, a kopię z wszystkimi podpisami wpina do akt emerytalnych, Kancelaria PK PK wysyła decyzję o przedłużeniu terminu wypłaty świadczenia do zainteresowanego listem zwykłym bez rejestracji w dzienniku korespondencji wychodzącej oraz w systemie na wniosku rejestruje datę wysłania decyzji i sposobie wysłania tej decyzji (czy list zwykły, czy polecony, czy potwierdzenie odbioru) co zamyka wniosek i kasuje monit. Schemat graficzny procesu opracowany w narzędziu ARIS 7.2 Rozpoczęcie składania w wniosku/oświadczeni a/innego dokumentu Składanie Wniosku/Pisma przez Portal Wpłynięcie korespondencji do Kancelarii Otrzymanie wniosku/uzupełnionych braków/oświadczeń/innych pism pocztą (bez możliwości weryfikacji) Wniosek o przedłużenie renty rodzinnej z tyt. nauki Rejestracja/Dekr etacja Korespondencji Korespondencja zadekretowana na Obsługa wniosku/oświadc zenia/pisma przez (uzupełnia dane w teczce) Wniosek/pismo i załączniki kompletne lub wystarczające... Wniosek/pismo/orzeczenie /faktura/załączniki zawierają braki formalne lub wymaga korespondencji z innym organem Nie uzupełniono braków wniosek/pismo zostaje bez... Uzupełnienie braków formalnych Utworzenie projektu decyzji/pisma Projekt decyzji/pisma gotowy do... Projekt decyzji/pisma Korespondencja wysłana Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 224 z 399

225 Akceptacja projektu decyzji Aprobant 1 stopnia Brak akceptacji Akceptacja Akceptacja przez Aprobanta 2 stopnia Aprobant 2 stopnia Brak akceptacji przez Aprobanta 2 stopnia Akceptacja przez Aprobanta 2 stopnia Weryfikacja czy decyzja/pismo wymaga akceptacji... Nie wymaga akceptacji Dyrektora Wymaga akceptacji Dyrektora Akceptacja przez Dyrektora Dyrektor Akceptacja przez Dyrektora Brak akceptacji Dyrektora Przygotowanie decyzji/pisma do wysyłki Korespondencja gotowa do wysyłki Wysyłka korespondencji Korespondencja wysłana Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 225 z 399

226 PROD013b Proces wniosek o przedłużenie renty rodzinnej z tyt. inwalidztwa Proces ma na celu wydanie decyzji o przedłużenie terminu wypłaty renty rodzinnej na podstawie wniosku i załączników złożonych przez świadczeniobiorcę. Lista działań w ramach procedury Działanie Właściciel Opis Narzędzie Monitorowanie końca ważności orzeczenia lekarskiego PSPI PSPI generuje raport kończących się orzeczeń lekarskich, który wygeneruje wniosek dla o wysłanie druku N-9. Otrzymanie informacji o konieczności wysłania druku N-9. Przygotowanie pisma do zainteresowaneg o Podpisanie pisma Wysłanie pisma i druku N-9 do zainteresowaneg o Druk N-9 wraca do WBE Przygotowanie pisma do ZUS Podpisanie pisma Wysłanie pisma i druku N-8 do Aprobant 2 stopnia /PK PI/PK Aprobant 2 stopnia /PK Pracownik otrzymuje informację o konieczności wysłania świadczeniobiorcy druku N-9. przygotowuje pismo przewodnie do druku N-9 w systemie, drukuje i przekazuje do podpisania przez Aprobanta 2 stopnia. Aprobant 2 stopnia podpisuje pismo. przekazuje do PK pismo wraz z drukiem N-9 do wysłania. PK wysyła do zainteresowanego za zwrotnym potwierdzeniem odbioru pismo i druk, a w systemie na tym wniosku rejestruje datę wysłania i sposób co zamyka wniosek o wysłanie druku N-9. W przypadku osobistego stawiennictwa osoby zainteresowanej przyjmowana jest ona w Informacji, gdzie oddaje wypełniony druk N-9. PI rejestruje druk N- 9 jako wniosek o skierowanie na badania w systemie z datą jego wpływu i przekazuje zebrane dokumenty do PK. W przypadku otrzymania druku N-9 pocztą jest on rejestrowany j.w. w systemie przez PK. przygotowuje w systemie pismo przewodnie do ZUS i je drukuje wraz z drukiem N-8 i przekazuje do podpisania do Aprobanta 2 stopnia. Aprobant 2 stopnia podpisuje pismo. przekazuje do PK pismo wraz z drukiem N-8 i N-9 do wysłania do ZUS i Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 226 z 399

227 ZUS Orzeczenie ZUS wpływa do WBE Wprowadzenie danych do systemu Sprawdzenie i potwierdzenie lub odrzucenie decyzji o przedłużeniu terminu wypłaty renty rodzinnej lub ustaniu prawa Sprawdzenie i potwierdzenie lub odrzucenie decyzji o przedłużeniu terminu wypłaty renty rodzinnej lub ustaniu prawa Sprawdzenie i potwierdzenie lub odrzucenie decyzji o ustaniu prawa do renty rodzinnej PK Aprobant 1 stopnia Aprobant 2 stopnia Dyrektor kopii pisma dw osobie zainteresowanej. PK wysyła do ZUS listem poleconym, a w systemie na wniosku o skierowanie na badania rejestruje datę wysłania i sposób, co zamyka wniosek o skierowanie na badania. PK rejestruje w systemie wniosek o przedłużenie renty rodzinnej oraz rejestruje wpłynięcie orzeczenia w dzienniku korespondencji wchodzącej. wprowadza dane do systemu orzeczenie ZUS i przygotowuje decyzję o przedłużeniu terminu wypłaty renty rodzinnej lub ustaniu prawa. Decyzję drukuje w 2 egzemplarzach i przekazuje do akceptacji przez Aprobanta. 7. Aprobant 1 stopnia sprawdził, zatwierdził w systemie wprowadzone zmiany wówczas automatycznie w systemie taka informacja trafia do Aprobanta 2 stopnia, któremu przekazuje dokumnety 8. Aprobant 1 stopnia odrzucił decyzję w systemie wówczas automatycznie jest ona usuwana z systemu, a taka informacja jest przekazywana elektronicznie do 5. Aprobant 2 stopnia sprawdził, zatwierdził w systemie i podpisał decyzję wówczas automatycznie w systemie taka informacja trafia do, który odbiera od niego dokumnety, jeżeli decyzja dot. przedłużenia renty rodzinnej lub jeżeli decyzja dot. ustania prawa do renty rodzinnej taka informacja trafia do Dyrektora 6. Aprobant 2 stopnia odrzucił decyzję w systemie wówczas automatycznie jest ona usuwana z systemu, a taka informacja jest przekazywana elektronicznie do 1. Dyrektora sprawdził, zatwierdził w systemie i podpisał decyzję wówczas automatycznie w systemie taka informacja trafia do Aprobanta 2 stopnia, który Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 227 z 399

228 Przekazanie decyzji do wysłania odbiera od niego dokumnety 2. Dyrektora odrzucił decyzję w systemie wówczas automatycznie jest ona usuwana z systemu, a taka informacja jest przekazywana elektronicznie do i Aprobanta 2 stopnia, który odbiera od niego dokumenty podpisaną decyzję przekazuje do Kancelarii do wysłania, a kopię z wszystkimi podpisami wpina do akt emerytalnych, Kancelaria PK PK wysyła decyzję o przedłużeniu terminu wypłaty świadczenia do zainteresowanego listem zwykłym bez rejestracji w dzienniku korespondencji wychodzącej oraz w systemie na wniosku rejestruje datę wysłania decyzji i sposobie wysłania tej decyzji (czy list zwykły, czy polecony, czy potwierdzenie odbioru) co zamyka wniosek o przedłużenie renty rodzinnej. Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 228 z 399

229 Schemat graficzny procesu opracowany w narzędziu ARIS 7.2 Otrzymanie wniosku/uzupełnionych braków/oświadczeń/innych pism pocztą (bez możliwości weryfikacji) Wypełniony N-9 Wypełniony N-8 Rejestracja/Dekr etacja Korespondencji Orzeczenie lekarskie Korespondencja zadekretowana na Obsługa wniosku/oświadc zenia/pisma przez (uzupełnia dane w teczce) Wprowadzone dane dotyczące orzeczenia Przygotowanie projektu decyzji Decyzja Projekt decyzji odnośnie świadczenia gotowy do akceptacji Akceptacja projektu decyzji Aprobant 1 stopnia Brak akceptacji Akceptacja Akceptacja przez Aprobanta 2 stopnia Aprobant 2 stopnia Brak akceptacji przez Aprobanta 2 stopnia Akceptacja przez Aprobanta 2 stopnia Weryfikacja czy decyzja/pismo wymaga akceptacji... SAP Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 229 z 399

230 Nie wymaga akceptacji Dyrektora Wymaga akceptacji Dyrektora Akceptacja przez Dyrektora Dyrektor Brak akceptacji Dyrektora Akceptacja przez Dyrektora Przygotowanie decyzji do wysyłki Korespondencja gotowa do wysyłki Wysyłka korespondencji Korespondencja wysłana Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 230 z 399

231 PROD013c Proces Zmiana liczby uprawnionych do renty rodzinnej (z urzędu) Proces ma na celu określenie wysokości renty rodzinnej w związku ze zmianą liczby uprawnionych (zmiana dokonywana z urzędu, np. w sytuacji, gdy jeden z uprawnionych traci prawo do renty rodzinnej np. kończy 25 lat) Lista działań w ramach procedury Działanie Właściciel Opis Narzędzie Monitorowanie końca ważności renty rodzinnej PSPI PSPI generuje raport kończących się rent rodzinnych, który wygeneruje wniosek dla o o zmianie liczby uprawnionych do renty rodzinnej. Otrzymanie informacji o kończących się rentach rodzinnych (zmianie liczby uprawnionych) Przygotowanie decyzji o zmianie wysokości świadczenia dla pozostałych uprawnionych lub zamknięcie świadczenia Sprawdzenie i potwierdzenie lub odrzucenie decyzji o zmianie wysokości świadczenia Sprawdzenie i potwierdzenie lub odrzucenie decyzji o zmianie wysokości świadczenia Aprobant Aprobant 2 stopnia Pracownik otrzymuje informację o kończących się rentach rodzinnych zmianie liczby uprawnionych do renty rodzinnej. Jeżeli jest chociaż 1 uprawniony wystawia w systemie decyzję (dla każdego pełnoletniego uprawnionego), a jeżeli uprawnionych już nie ma wprowadza powód zakończenia renty rodzinnej, co zamyka wniosek o zmianę liczby uprawnionych. 9. Aprobant sprawdził, zatwierdził w systemie wprowadzone zmiany wówczas automatycznie w systemie taka informacja trafia do Aprobanta 2 stopnia, któremu przekazuje dokumnety 10. Aprobant odrzucił decyzję w systemie wówczas automatycznie jest ona usuwana z systemu, a taka informacja jest przekazywana elektronicznie do 7. Aprobant 2 stopnia sprawdził, zatwierdził w systemie i podpisał decyzję wówczas automatycznie w systemie taka informacja trafia do, który odbiera od niego dokumnety 8. Aprobant 2 stopnia odrzucił Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 231 z 399

232 Przekazanie decyzji do wysłania decyzję w systemie wówczas automatycznie jest ona usuwana z systemu, a taka informacja jest przekazywana elektronicznie do podpisaną decyzję przekazuje do Kancelarii do wysłania, a kopię z wszystkimi podpisami wpina do akt emerytalnych, Kancelaria PK PK wysyła decyzję o zmianie wysokości świadczenia do zainteresowanego listem zwykłym bez rejestracji w dzienniku korespondencji wychodzącej oraz w systemie na wniosku rejestruje datę wysłania decyzji i sposobie wysłania tej decyzji (czy list zwykły, czy polecony, czy potwierdzenie odbioru) co zamyka wniosek o zmianę liczby uprawnionych. Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 232 z 399

233 Schemat graficzny procesu opracowany w narzędziu ARIS 7.2 Otrzymanie wniosku/uzupełnionych braków/oświadczeń/innych pism pocztą (bez możliwości weryfikacji) Wypełniony N-9 Wypełniony N-8 Rejestracja/Dekr etacja Korespondencji Orzeczenie lekarskie Korespondencja zadekretowana na Obsługa wniosku/oświadc zenia/pisma przez (uzupełnia dane w teczce) Wprowadzone dane dotyczące orzeczenia Przygotowanie projektu decyzji Decyzja Projekt decyzji odnośnie świadczenia gotowy do akceptacji Akceptacja projektu decyzji Aprobant 1 stopnia Brak akceptacji Akceptacja Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 233 z 399

234 Akceptacja przez Aprobanta 2 stopnia Aprobant 2 stopnia Brak akceptacji przez Aprobanta 2 stopnia Akceptacja przez Aprobanta 2 stopnia Weryfikacja czy decyzja/pismo wymaga akceptacji... SAP Nie wymaga akceptacji Dyrektora Wymaga akceptacji Dyrektora Akceptacja przez Dyrektora Dyrektor Brak akceptacji Dyrektora Akceptacja przez Dyrektora Przygotowanie decyzji do wysyłki Korespondencja gotowa do wysyłki Wysyłka korespondencji Korespondencja wysłana Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 234 z 399

235 PROD013d Proces Wyłączenie z kręgu osób (na wniosek) Proces ma na celu określenie wysokości renty rodzinnej w związku ze zmianą liczby uprawnionych do renty rodzinnej poprzez wyłączenie jednej z osób uprawnionych na jej wniosek. Lista działań w ramach procedury Działanie Właściciel Opis Narzędzie Przyjęcie PK/PI Przyjęcie wniosku zgodnie z PROC001 Portal Wniosku Przypisanie numeru świadczenia do wniosku PK Pracownik kancelari dokonuje identyfikacji numeru świadczenia w systemie i rejestruje/akceptuje wniosek o wyłączenie z kręgu osób. Na wniosku wpisuje numer świadczenia, jeżeli został on przesłany pocztą lub złożony w WBE. Dla wniosku o wyłączenie z kręgu osób ustawiany jest monit 30 dni. Tak oznaczony wniosek trafia automatycznie do właściwego. SAP Sprawdzenie kompletności dokumentów Wprowadzenie danych do systemu Sprawdzenie i potwierdzenie lub odrzucenie decyzji o zmianie wysokości renty rodzinnej Sprawdzenie i potwierdzenie lub odrzucenie decyzji o zmianie wysokości renty rodzinnej Aprobant 1 stopnia Aprobant 2 stopnia sprawdza kompletność dokumnetów i jeżeli stwierdza braki formalne to przygotowuje pismo o uzupełnienie zgodnie z procedurą PROC003. wprowadza dane do systemu i przygotowuje decyzję o zmianie wysokości renty rodzinnej. Decyzję drukuje w 2 egzemplarzach dla każdego pełnoletniego świadczeniobiorcy i przekazuje do akceptacji przez Aprobanta. 11. Aprobant sprawdził, zatwierdził w systemie wprowadzone zmiany oraz decyzję wówczas automatycznie w systemie taka informacja trafia do Aprobanta 2 stopnia, któremu przekazuje dokumnety 12. Aprobant odrzucił decyzję w systemie wówczas automatycznie jest ona usuwana z systemu, a taka informacja jest przekazywana elektronicznie do 9. Aprobant 2 stopnia sprawdził, zatwierdził w systemie i podpisał decyzję wówczas automatycznie w systemie taka informacja trafia do, który odbiera od niego dokumnety Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 235 z 399

236 Przekazanie decyzji do wysłania 10. Aprobant 2 stopnia odrzucił decyzję w systemie wówczas automatycznie jest ona usuwana z systemu, a taka informacja jest przekazywana elektronicznie do podpisaną decyzję przekazuje do Kancelarii do wysłania, a kopię z wszystkimi podpisami wpina do akt emerytalnych. Kancelaria PK PK wysyła decyzję o zmianie wysokości renty rodzinnej do wszystkich pełnoletnich uprawnionych do renty rodzinnej listem zwykłym bez rejestracji w dzienniku korespondencji wychodzącej oraz w systemie na wniosku rejestruje datę wysłania decyzji i sposobie wysłania tej decyzji (czy list zwykły, czy polecony, czy potwierdzenie odbioru) co zamyka wniosek i kasuje monit. Schemat graficzny procesu opracowany w narzędziu ARIS 7.2 Rozpoczęcie składania w wniosku/oświadczeni a/innego dokumentu Składanie Wniosku/Pisma przez Portal Wpłynięcie korespondencji do Kancelarii Otrzymanie wniosku/uzupełnionych braków/oświadczeń/innych pism pocztą (bez możliwości weryfikacji) Wniosek o wyłączenie z kręgu osób Rejestracja/Dekr etacja Korespondencji Korespondencja zadekretowana na Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 236 z 399

237 Obsługa wniosku/oświadc zenia/pisma przez (uzupełnia dane w teczce) Wniosek/pismo i załączniki kompletne lub wystarczające... Wniosek/pismo/orzeczenie /faktura/załączniki zawierają braki formalne lub wymaga korespondencji z innym organem Nie uzupełniono braków wniosek/pismo zostaje bez... Utworzenie projektu decyzji Uzupełnienie braków formalnych Projekt decyzji gotowy do akceptacji Projekt decyzji Korespondencja wysłana Akceptacja projektu decyzji Aprobant 1 stopnia Brak akceptacji Akceptacja Akceptacja przez Aprobanta 2 stopnia Aprobant 2 stopnia Brak akceptacji przez Aprobanta 2 stopnia Akceptacja przez Aprobanta 2 stopnia Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 237 z 399

238 Przygotowanie decyzji/pisma do wysyłki Korespondencja gotowa do wysyłki Wysyłka korespondencji Korespondencja wysłana Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 238 z 399

239 PROD013e Proces Podział renty rodzinnej (na wniosek) Proces ma na celu określenie sposobu wypłaty renty rodzinnej w związku z ukończeniem 18 roku życia przez jednego z uprawnionych. Lista działań w ramach procedury Działanie Właściciel Opis Narzędzie Monitorowanie ukończenia 18 roku życia przez uprawnionych do renty rodzinnej PSPI PSPI generuje raport z listą osób, które kończą 18 rok życia i mają prawo do renty rodzinnej, raport generuje wniosek o wysłanie wniosku o podział renty rodzinnej do Otrzymanie informacji o osobach kończących 18 lat Przygotowanie pisma i wniosku o dokonanie podziału renty w systemie Podpisanie pisma Wysłanie pisma i wniosku do zainteresowaneg o Wniosek wraca do WBE Przypisanie numeru świadczenia do wniosku Wprowadzenie danych do Aprobant 2 stopnia /PK Pracownik otrzymuje informację o osobach, które kończą 18 rok życia i mają prawo do renty rodzinnej i którym należy wysłać pismo i formularz wniosku o podział renty rodzinnej. przygotowuje pismo oraz częściowo wypełniony wniosek o podział renty rodzinnej w systemie (ale wniosek nie jest przechowywany w systemie), drukuje i przekazuje do podpisania przez Aprobanta 2 stopnia. Aprobant 2 stopnia podpisuje pismo. przekazuje do PK pismo wraz z wnioskiem do wysłania. PK wysyła do zainteresowanego listem zwykłym pismo i wniosek, a w systemie na wniosku o wysłanie wniosku o podział renty rodzinnej rejestruje datę wysłania i sposób, co kasuje monit dla wniosku o wniosek o podział renty rodzinnej. Poza SAP SAP SAP PK/PI Przyjęcie wniosku zgodnie z PROC001 Portal PK Pracownik kancelari dokonuje identyfikacji numeru świadczenia w systemie i rejestruje/akceptuje wniosek o podział renty rodzinnej. Na wniosku wpisuje numer świadczenia, jeżeli został on przesłany pocztą lub złożony w WBE. Dla wniosku o podział renty rodzinnej ustawiany jest monit 30 dni. Tak oznaczony wniosek trafia automatycznie do właściwego. wprowadza do systemu informację o nowym świadczeniobiorcy (dane o SAP Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 239 z 399

240 systemu i przygotowanie decyzji Sprawdzenie i potwierdzenie lub odrzucenie decyzji o zmianie wysokości świadczenia Sprawdzenie i potwierdzenie lub odrzucenie decyzji o zmianie wysokości świadczenia Przekazanie decyzji do wysłania Aprobant Aprobant 2 stopnia sposobie wypłaty) oraz przygotowuje decyzję o zmianie wysokości świadczenia dla zainteresowanego i osoby, która do tej pory w jego imieniu rentę pobierała (o ile będzie pobierała nadal zmienioną część renty). 13. Aprobant sprawdził, zatwierdził w systemie wprowadzone zmiany oraz decyzję wówczas automatycznie w systemie taka informacja trafia do Aprobanta 2 stopnia, któremu przekazuje dokumnety 14. Aprobant odrzucił decyzję w systemie wówczas automatycznie jest ona usuwana z systemu, a taka informacja jest przekazywana elektronicznie do 11. Aprobant 2 stopnia sprawdził, zatwierdził w systemie i podpisał decyzję wówczas automatycznie w systemie taka informacja trafia do, który odbiera od niego dokumnety 12. Aprobant 2 stopnia odrzucił decyzję w systemie wówczas automatycznie jest ona usuwana z systemu, a taka informacja jest przekazywana elektronicznie do podpisaną decyzję przekazuje do Kancelarii do wysłania, a kopię z wszystkimi podpisami wpina do akt emerytalnych, Kancelaria PK PK wysyła decyzję o zmianie wysokości świadczenia do wszystkich zainteresowanych listem zwykłym bez rejestracji w dzienniku korespondencji wychodzącej oraz w systemie na wniosku rejestruje datę wysłania decyzji i sposobie wysłania tej decyzji (czy list zwykły, czy polecony, czy potwierdzenie odbioru) co zamyka wniosek o podział renty rodzinnej i kasuje monit. Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 240 z 399

241 Schemat graficzny procesu opracowany w narzędziu ARIS 7.2 Rozpoczęcie składania w wniosku/oświadczeni a/innego dokumentu Składanie Wniosku/Pisma przez Portal Wpłynięcie korespondencji do Kancelarii Otrzymanie wniosku/uzupełnionych braków/oświadczeń/innych pism pocztą (bez możliwości weryfikacji) Wniosek o podział renty rodzinnej Rejestracja/Dekr etacja Korespondencji Korespondencja zadekretowana na Obsługa wniosku/oświadc zenia/pisma przez (uzupełnia dane w teczce) Dane zmienione Przygotowanie projektu decyzji Decyzja Projekt decyzji odnośnie świadczenia gotowy do akceptacji Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 241 z 399

242 Akceptacja projektu decyzji Aprobant 1 stopnia Brak akceptacji Akceptacja Akceptacja przez Aprobanta 2 stopnia Aprobant 2 stopnia Brak akceptacji przez Aprobanta 2 stopnia Akceptacja przez Aprobanta 2 stopnia Przygotowanie decyzji do wysyłki Korespondencja gotowa do wysyłki Wysyłka korespondencji Korespondencja wysłana Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 242 z 399

243 PROD014 Proces złożenie oświadczenia o osiąganych dochodach Proces ma na celu określenie bieżącego zmniejszenia z tytułu zarobkowania. Lista działań w ramach procedury Działanie Właściciel Opis Narzędzie Przyjęcie Wniosku / Oświadczenia PK/PI Przyjęcie wniosku / oświadczenia zgodnie z PROC001 Portal Przypisanie numeru świadczenia do wniosku / oświadczenia Wprowadzenie danych do systemu Sprawdzenie projektu decyzji Sprawdzenie i potwierdzenie lub odrzucenie decyzji PK Aprobant Aprobant 2 stopnia Pracownik kancelari dokonuje identyfikacji numeru świadczenia w systemie i rejestruje/akceptuje wniosek o bieżące zmniejszenie z tytułu zarobkowania (oświadczenie o dochodach). Na wniosku / oświadczeniu wpisuje numer świadczenia, jeżeli został on przesłany pocztą lub złożony w WBE. Tak oznaczony wniosek / oświadczenie trafia automatycznie do właściwego. wprowadza do systemu informację o wysokości przewidywanych dochodów z oświadczenia (jeżeli przewidywane dochody spowodują zmniejszenie wypłaty świadczenia przygotowuje decyzję o zmianie wysokości świadczenia z tytułu zarobkowania), jeżeli nie ręcznie zamyka wniosek. 15. Aprobant zatwierdził decyzję i wszystkie wprowadzone do systemu dane wówczas automatycznie w systemie taka informacja trafia do Aprobanta 2 stopnia, a Aprobant zanosi do niego dokumnety 16. Aprobant odrzucił decyzję wówczas automatycznie jest ona usuwana z systemu, a taka informacja jest przekazywana elektronicznie do 15. Aprobant 2 stopnia zatwierdził decyzję wówczas automatycznie w systemie taka informacja trafia do, który odbiera dokumnety 16. Aprobant 2 stopnia odrzucił decyzję wówczas SAP SAP Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 243 z 399

244 Przekazanie decyzji do wysłania Wysłanie decyzji PK automatycznie jest ona usuwana z systemu, a taka informacja jest przekazywana elektronicznie do przekazuje do wysłania podpisaną przez Aprobanta 2 decyzję do wysłania do PK Wysyła decyzję do zainteresowanej osoby i na wniosku / oświadczeniu wprowadza datę wysłania i sposób wysłania decyzji co zamyka wniosek. Schemat graficzny procesu opracowany w narzędziu ARIS 7.2 Rozpoczęcie składania w wniosku/oświadczeni a/innego dokumentu Składanie Wniosku/Pisma przez Portal Wpłynięcie korespondencji do Kancelarii Otrzymanie wniosku/uzupełnionych braków/oświadczeń/innych pism pocztą (bez możliwości weryfikacji) Oświadczenie o osiąganych przychodach Rejestracja/Dekr etacja Korespondencji Korespondencja zadekretowana na Obsługa wniosku/oświadc zenia/pisma przez (uzupełnia dane w teczce) Dane nie wpływają na zmianę świadczenia Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 244 z 399

245 Zmiana danych o dochodach wymaga utworzenia decyzji Utworzenie projektu decyzji/pisma Projekt decyzji/pisma gotowy do akceptacji Projekt decyzji/pisma Akceptacja projektu decyzji Aprobant 1 stopnia Brak akceptacji Akceptacja Akceptacja przez Aprobanta 2 stopnia Aprobant 2 stopnia Brak akceptacji przez Aprobanta 2 stopnia Akceptacja przez Aprobanta 2 stopnia Przygotowanie decyzji do wysyłki Korespondencja gotowa do wysyłki Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 245 z 399

246 Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 246 z 399

247 PROD015 Proces Wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego Proces ma na celu wypłatę zasiłku pogrzebowego po zmarłym świadczeniobiorcy. Lista działań w ramach procedury Działanie Właściciel Opis Narzędzie Przyjęcie PK/PI Przyjęcie wniosku zgodnie z PROC001 Portal Wniosku Przypisanie numeru świadczenia do wniosku PK Pracownik kancelari dokonuje identyfikacji numeru świadczenia w systemie i rejestruje/akceptuje wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego. Na wniosku wpisuje numer świadczenia, jeżeli został on przesłany pocztą lub złożony w WBE. Dla wniosku o rozłożenie na raty ustawiany jest monit 30 dni. Tak oznaczony wniosek trafia automatycznie do właściwego. SAP Sprawdzenie kompletności dokumentów Wprowadzenie danych do systemu Przygotowanie decyzji o wypłacie zasiłku pogrzebowego oraz jeżeli jest to konieczne sporządza notatkę o wycofaniu przelewu/ przekazu Sprawdzenie projektu decyzji i/lub notatki i/lub informacji do komorników Aprobant sprawdza kompletność dokumnetów i jeżeli stwierdza braki formalne to przygotowuje pismo o uzupełnienie zgodnie z procedurą PROC003. wprowadza do systemu datę zgonu świadczeniobiorcy, świadczenie (zasiłek pogrzebowy), a jeżeli osoba, która świadczenie ma odebrać nie istniej w systemie wprowadza jej wszystkie niezbędne do wypłaty dane oraz zawiesza świadczenie osobie zmarłej w systemie. sprawdza również, czy świadczeniobiorca miał zajęcia sądowe. przygotowuje w systemie decyzję o wypłacie zasiłku pogrzebowego, a jeżeli wypłata dla osoby zmarłej już została wygenerowana w systemie, a nie ma już prawa do tego świadczenia również notatkę o wycofaniu przelewu lub przekazu dla tej osoby. Sprawdza, czy zmarły miał zajęcia sądowe i jeżeli tak przygotowuje w systemie informację dla komrnika/ów. 17. Aprobant zatwierdził decyzję i wszystkie wprowadzone do systemu dane wówczas automatycznie w systemie taka informacja trafia do aprobanta 2 SAP Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 247 z 399

248 Sprawdzenie i potwierdzenie lub odrzucenie decyzji i/lub notatki i/lub informacji do komorników Przekazanie decyzji i/lub informacji dla komorników do wysłania Wysłanie decyzji i/lub informacji dla komorników Aprobant 2 stopnia PK stopnia, a aprobant zanosi do niego dokumnety 18. Aprobant odrzucił decyzję wówczas automatycznie jest ona usuwana z systemu, a taka informacja jest przekazywana elektronicznie do 17. Aprobant 2 stopnia zatwierdził decyzję wówczas automatycznie w systemie taka informacja trafia do, który odbiera dokumnety 18. Aprobant 2 stopnia odrzucił decyzję wówczas automatycznie jest ona usuwana z systemu, a taka informacja jest przekazywana elektronicznie do przekazuje do wysłania podpisaną przez Aprobanta 2 decyzję oraz informację dla komorników do wysłania do PK Wysyła decyzję do zainteresowanej osoby i na wniosku wprowadza datę wysłania i sposób wysłania decyzji, co zamyka wniosek i kasuje monit oraz wysyła informację do komorników, jeżeli taka powstała. Schemat graficzny procesu opracowany w narzędziu ARIS 7.2 Rozpoczęcie składania w wniosku/oświadczeni a/innego dokumentu Składanie Wniosku/Pisma przez Portal Wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego po zmarłym świadczeniobiorcy Wpłynięcie korespondencji do Kancelarii Otrzymanie wniosku/uzupełnionych braków/oświadczeń/innych pism pocztą (bez możliwości weryfikacji) Rejestracja/Dekr etacja Korespondencji Załącznik: Akt zgonu Załaczniki: Faktury zwiazane z kosztami pogrzebu Załączniki: Inne (np. Upoważnienie zakładu pogrzebowego do odbioru zasiłki, Ksero dowodu... Korespondencja zadekretowana na Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 248 z 399

249 Tu powinien zaznaczyć fakt zgonu (data zgonu) lub sprawdzić czy już jest to odnotowane Obsługa wniosku/oświadc zenia/pisma przez (uzupełnia dane w teczce) Wniosek/pismo i załączniki kompletne lub wystarczające do dalszego rozpatrzenia sprawy Wniosek/pismo/orzeczenie /faktura/załączniki zawierają braki formalne lub wymaga korespondencji z innym organem Nie uzupełniono braków wniosek/pismo zostaje bez rozpatrzenia Bada stan świadczenia zmarłego Wprowadzenie danych odnośnie wypłaty zasiłku Uzupełnienie braków formalnych Świadczenie zawieszone Korespondencja wysłana Dane zmienione Świadczenie czynne Weryfikacja czy wypłata świadczenia została wykonana Utworzenie projektu decyzji/pisma Wykonanie zawieszenia świadczenia Wypłata świadczenia nie została wykonana Projekt decyzji/pisma Wypłata świadczenia została już wykonana Projekt decyzji/pisma gotowy do... Weryfikacji czy istnieje możliwość wycofania świadczenia w WBE Korespondencja wysłana 24e.1 Egzekucja przez US - weryfikacja nadpłat Stwierdzenie nadpłaty świadczenia Tak Utworzenie notatki o wycofaniu przelewu/przekazu Notatka o wycofaniu przelewu/przekazu Akceptacja projektu decyzji/pisma Aprobant 1 stopnia Notatka gotowa do akceptacji Brak akceptacji Akceptacja Akceptacja przez Aprobanta 1 stopnia Aprobant 1 stopnia Brak akceptacji Akceptacja Akceptacja przez Aprobanta 2 stopnia Aprobant 2 stopnia Przekazanie notatki do księgowości Brak akceptacji przez Aprobanta 2 stopnia Akceptacja przez Aprobanta 2 stopnia Notatka przekazana do księgowości Weryfikacja czy decyzja/pismo wymaga akceptacji... Nie wymaga akceptacji Dyrektora Wymaga akceptacji Dyrektora Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 249 z 399

250 Akceptacja przez Dyrektora Dyrektor Akceptacja przez Dyrektora Brak akceptacji Dyrektora Przygotowanie decyzji/pisma do wysyłki Korespondencja gotowa do wysyłki Wysyłka korespondencji Korespondencja wysłana Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 250 z 399

251 PROD016 Proces Wniosek o wypłatę dodatków i świadczeń zbiegowych z innego organu do świadczeń emerytalno rentowych (bez dod. pielęgnacyjnego) Proces ma na celu wydanie decyzji o przyznaniu dodatku i jego wypłatę. Lista działań w ramach procedury Działanie Właściciel Opis Narzędzie Przyjęcie Wniosku lub Decyzji innego organu PK/PI Przyjęcie wniosku zgodnie z PROC001. Decyzja innego organu jest potraktowana jak wniosek o wypłatę świadczenia zbiegowego. Portal Przypisanie numeru świadczenia do wniosku Sprawdzenie kompletności dokumentów Wprowadzenie danych do systemu Przygotowanie decyzji o przyznaniu dodatku lub świadczeniu zbiegowym Sprawdzenie projektu decyzji Sprawdzenie i potwierdzenie PK Aprobant Aprobant 2 stopnia Pracownik kancelari dokonuje identyfikacji numeru świadczenia w systemie i rejestruje/akceptuje wniosek o wypłatę dodatków. Na wniosku wpisuje numer świadczenia, jeżeli został on przesłany pocztą lub złożony w WBE. Dla wniosku o wypłatę dodatków ustawiany jest monit 30 dni. Tak oznaczony wniosek trafia automatycznie do właściwego. sprawdza kompletność dokumnetów i jeżeli stwierdza braki formalne to przygotowuje pismo o uzupełnienie zgodnie z procedurą PROC003. wprowadza do systemu dodatek, ewentualnie informacje o grupie inwalidzkiej przygotowuje w systemie decyzję o przyznaniu dodatku lub świadczeniu zbiegowym 19. Aprobant zatwierdził decyzję i wszystkie wprowadzone do systemu dane wówczas automatycznie w systemie taka informacja trafia do Aprobanta 2 stopnia, a Aprobant zanosi do niego dokumnety 20. Aprobant odrzucił decyzję wówczas automatycznie jest ona usuwana z systemu, a taka informacja jest przekazywana elektronicznie do 19. Aprobant 2 stopnia zatwierdził decyzję wówczas SAP SAP Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 251 z 399

252 lub odrzucenie decyzji Przekazanie decyzji do wysłania Wysłanie pisma lub decyzji PK automatycznie w systemie taka informacja trafia do, który odbiera dokumnety 20. Aprobant 2 stopnia odrzucił decyzję wówczas automatycznie jest ona usuwana z systemu, a taka informacja jest przekazywana elektronicznie do przekazuje do wysłania podpisaną przez Aprobanta 2 decyzję do wysłania do PK Wysyła decyzję do zainteresowanej osoby i na wniosku wprowadza datę wysłania i sposób wysłania decyzji, co zamyka wniosek i kasuje monit. Schemat graficzny procesu opracowany w narzędziu ARIS 7.2 Rozpoczęcie składania w wniosku/oświadczeni a/innego dokumentu Składanie Wniosku/Pisma przez Portal Wpłynięcie korespondencji do Kancelarii Otrzymanie wniosku/uzupełnionych braków/oświadczeń/innych pism pocztą (bez możliwości weryfikacji) Wniosek o wypłatę dodatków do świadczeń emeryt. - rent. Rejestracja/Dekr etacja Korespondencji Korespondencja zadekretowana na Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 252 z 399

253 Obsługa wniosku/oświadc zenia/pisma przez (uzupełnia dane w teczce) Wniosek/pismo i załączniki kompletne lub wystarczające... Wniosek/pismo/orzeczenie /faktura/załączniki zawierają braki formalne lub wymaga korespondencji z innym organem Nie uzupełniono braków wniosek/pismo zostaje bez... Uzupełnienie braków formalnych Utworzenie projektu decyzji/pisma Projekt decyzji/pisma gotowy do... Projekt decyzji/pisma Korespondencja wysłana Akceptacja projektu decyzji/pisma Aprobant 1 stopnia Brak akceptacji Akceptacja Akceptacja przez Aprobanta 2 stopnia Aprobant 2 stopnia Brak akceptacji przez Aprobanta 2 stopnia Akceptacja przez Aprobanta 2 stopnia Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 253 z 399

254 Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 254 z 399

255 PROD017a Proces Skierowanie na WKL na wniosek Proces ma na celu ustalenie stopnia niepełnosprawności osoby składającej wniosek. Lista działań w ramach procedury Działanie Właściciel Opis Narzędzie Przyjęcie PK/PI Przyjęcie wniosku zgodnie z PROC001 Portal Wniosku Przypisanie numeru świadczenia do wniosku PK Pracownik kancelari dokonuje identyfikacji numeru świadczenia w systemie i rejestruje/akceptuje wniosek o skierowanie na WKL. Na wniosku wpisuje numer świadczenia, jeżeli został on przesłany pocztą lub złożony w WBE. Dla wniosku o skierowanie na WKL ustawiany jest monit 30 dni. Tak oznaczony wniosek trafia automatycznie do właściwego. SAP Przygotowanie pisma do WKL i do zainteresowaneg o Podpisanie pism Aprobant 2 Przekazanie do wysłania Orzeczenie WKL wraca do WBE Wprowadzenie danych do systemu przygotowuje pismo do WKL (2 egzemplarze) wraz z załącznikami (kopia przebiegu służby dla pierwszorazowych, zaświadczenie od lekarza wraz z ewentualną dokumnetacją orzeczniczą z teczki dla kolejnych) oraz pismo do zainteresowanego. Oba pisma przygotowuje w systemie. Aprobant 2 stopnia podpisuje i stępluje stopnia pisma przekazuje podpisane pisma do kancelarii do wysłania. PK PK wprowadza do systemu na wniosku informację o dacie wpływu orzeczenia lekarskiego (dla świadczeń kolejnych wraz z orzeczeniem wraca przesłana dokumnetacja). Wprowadzenie orzeczenia zamyka wniosek o skierowanie na WKL i kasuje monit. wprowadza do systemu dane o niepełnosprawności i orzeczeniu komisji SAP Zwrot dokumentów z WKL w związku z niestawieniem się na komisji PK PK wprowadza do systemu na wniosku informację o dacie zwrotu dokumentów i przekazuje dokumnety do, co zamyka wniosek i kasuje monit. Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 255 z 399

256 Schemat graficzny procesu opracowany w narzędziu ARIS 7.2 Otrzymanie wniosku/uzupełnionych braków/oświadczeń/innych pism pocztą (bez możliwości weryfikacji) Orzeczenie WKL Rejestracja/Dekr etacja Korespondencji Korespondencja zadekretowana na li zainteresowany się nie stawił na komisję to odnotowuje się tylko datę zwrotu dokumentów z WKL Rozpatrzenie orzeczenia Wniosek/pismo/orzeczenie /faktura/załączniki zawierają braki formalne lub wymaga korespondencji z innym organem Uzupełnienie braków formalnych Korespondencja wysłana Orzeczenie kompletne Wprowadzenie danych o niepełnosprawności i orzeczeniu komisji Nie przysługuje dodatek pielęgnacyjny Przysługuje dodatek pielęgnacyjny Dołączenie orzeczenia do akt 19a. Przyznanie dodatku pielęgnacyjnego do świadczeń... Dane zmienione Korespondencja wysłana Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 256 z 399

257 PROD017b Proces Skierowanie na WKL z urzędu Proces ma na celu potwierdzenie trwania stopnia niepełnosprawności osoby w związku z wyznaczonym terminem badania kontrolnego. Lista działań w ramach procedury Działanie Właściciel Opis Narzędzie Monitorowanie końca ważności orzeczenia lekarskiego PSPI PSPI generuje raport kończących się orzeczeń lekarskich, który wygeneruje wniosek dla o wydaniu skierowania na komisję lekarską Otrzymanie informacji o konieczności badania Przygotowanie pisma do WKL i do zainteresowaneg o Podpisanie pism Aprobant 2 Przekazanie do wysłania Zwrot potwierdzenia odbioru do WBE Orzeczenie WKL wraca do WBE Wprowadzenie danych do systemu Pracownik otrzymuje informację o konieczności skierowania świadczeniobiorcę na komisję lekarską przygotowuje pismo do WKL (2 egzemplarze) wraz z załącznikami (dokumnetacja orzeczniczą z teczki) oraz pismo do zainteresowanego. Oba pisma przygotowuje w systemie. Aprobant 2 stopnia podpisuje i stępluje stopnia pisma przekazuje podpisane pisma do kancelarii do wysłania. PK wysyła pismo do zainteresowanego za zwrotnym potwierdzeniem odbioru i na wnioskuh zaznacza w systemie datę wysłania i sposób. PK Postępowanie zgodnie z procedurą PROC002. PK PK wprowadza do systemu na wniosku informację o dacie wpływu orzeczenia lekarskiego (wraz z orzeczeniem wraca przesłana dokumnetacja). Wprowadzenie tej informacji zamyka wniosek o skierowanie na badania. wprowadza do systemu dane o niepełnosprawności i orzeczeniu komisji. SAP Zwrot dokumentów z WKL w związku z niestawieniem się na komisji PK PK wprowadza do systemu na wniosku informację o dacie zwrotu dokumentów i przekazuje dokumnety do, co zamyka wniosek o skierowanie na badania. Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 257 z 399

258 Schemat graficzny procesu opracowany w narzędziu ARIS 7.2 Konieczność monitorowania końca ważności orzeczenia lekarskiego Typ systemu aplikacji Utworzenie raportu kończących się orzeczeń lekarskich PSPI Wniosek systemowy dla o wydanie skierowań na komisję lekarską Otrzymanie wniosku systemowego o konieczności wydania skierowań Wniosek odczytany Przygotowanie pisma i załączników do WKL i pisma do zainteresowanego Pismo do WKL Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 258 z 399

259 Pisma gotowe do akceptacji Pismo do zainteresowanego Akceptacja przez Aprobanta 2 stopnia Aprobant 2 stopnia Brak akceptacji przez Aprobanta 2 stopnia Akceptacja przez Aprobanta 2 stopnia Przygotowanie pism do wysyłki Korespondencja gotowa do wysyłki Wysyłka korespondencji Korespondencja wysłana Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 259 z 399

260 PROD017c Proces Skierowanie na Komisję lekarską do ZUS na wniosek Proces ma na celu ustalenie stopnia niepełnosprawności osoby składającej wniosek dotyczy rent rodzinnych. Lista działań w ramach procedury Działanie Właściciel Opis Narzędzie Przyjęcie PK/PI Przyjęcie wniosku zgodnie z PROC001 Portal Wniosku Przypisanie numeru świadczenia do wniosku PK Pracownik kancelari dokonuje identyfikacji numeru świadczenia w systemie i rejestruje/akceptuje wniosek o skierowanie do lekarza orzecznika ZUS wraz z załącznikami (druk N-9). Na wniosku wpisuje numer świadczenia, jeżeli został on przesłany pocztą lub złożony w WBE. Tak oznaczony wniosek trafia automatycznie do właściwego. SAP Sprawdzenie kompletności dokumentów Przygotowanie pisma do ZUS Podpisanie pisma Wysłanie pisma i druku N-8 do ZUS Orzeczenie ZUS wpływa do WBE Wprowadzenie danych do systemu Aprobant 2 stopnia /PK PK sprawdza kompletność dokumnetów i jeżeli stwierdza braki formalne to przygotowuje pismo o uzupełnienie zgodnie z procedurą PROC003. przygotowuje w systemie pismo przewodnie do ZUS i je drukuje wraz z drukiem N-8 i przekazuje do podpisania do Aprobanta 2 stopnia. Aprobant 2 stopnia podpisuje pismo. przekazuje do PK pismo wraz z drukiem N-8 i N-9 do wysłania do ZUS i kopii pisma dw osobie zainteresowanej. PK wysyła do ZUS listem poleconym, a w systemie na wniosku o wykonanie badania rejestruje datę wysłania i sposób co zamyka wniosek o skierowanie do lekarza orzecznika ZUS. PK rejestruje w systemie wniosek o przedłużenie renty rodzinnej oraz rejestruje wpłynięcie orzeczenia w dzienniku korespondencji wchodzącej. wprowadza do systemu orzeczenie ZUS dalsze postępowanie jak w PROD013b. Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 260 z 399

261 Schemat graficzny procesu opracowany w narzędziu ARIS 7.2 Rozpoczęcie składania w wniosku/oświadczeni a/innego dokumentu Składanie Wniosku/Pisma przez Portal Wpłynięcie korespondencji do Kancelarii Otrzymanie wniosku/uzupełnionych braków/oświadczeń/innych pism pocztą (bez możliwości weryfikacji) Wniosek o skierowanie do lekarza orzecznik... Rejestracja/Dekr etacja Korespondencji Załącznik: Wypełniony druk N- 9 Korespondencja zadekretowana na Obsługa wniosku/oświadc zenia/pisma przez (uzupełnia dane w teczce) Wniosek/pismo i załączniki kompletne lub wystarczające do dalszego rozpatrzenia sprawy Wniosek/pismo/orzeczenie /faktura/załączniki zawierają braki formalne lub wymaga korespondencji z innym organem Nie uzupełniono braków wniosek/pismo zostaje bez... Przygotowanie pisma przewodniego do ZUS Pismo przewodnie do ZUS Uzupełnienie braków formalnych Korespondencja wysłana Pismo gotowe do akceptacji Druk N-8 Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 261 z 399

262 Akceptacja przez Aprobanta 2 stopnia Aprobant 2 stopnia Brak akceptacji przez Aprobanta 2 stopnia Akceptacja przez Aprobanta 2 stopnia Przygotowanie pisma do wysyłki Korespondencja gotowa do wysyłki Wysyłka korespondencji Korespondencja wysłana Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 262 z 399

263 PROD018 Proces Wniosek o ustalenie prawa do wojskowej renty inwalidzkiej (dla osoby, która ma ustalone prawo do emerytury wojskowej) Proces ma na celu ustalenie prawa do wojskowej renty inwalidzkiej, jeżeli jest już ustalone prawo do emerytury wojskowej. Lista działań w ramach procedury Działanie Właściciel Opis Narzędzie Przyjęcie PK/PI Przyjęcie wniosku zgodnie z PROC001 Portal Wniosku Przypisanie numeru PK Pracownik kancelari dokonuje identyfikacji numeru świadczenia w systemie i SAP świadczenia do wniosku rejestruje/akceptuje wniosek o ustalenie prawa do wojskowej renty inwalidzkiej. Na wniosku wpisuje numer świadczenia, jeżeli został on przesłany pocztą lub złożony w WBE. Dla wniosku o rozłożenie na raty ustawiany jest monit 60 dni. Tak oznaczony wniosek trafia automatycznie do właściwego. Skierowanie na WKL Zgodnie z prodecurą PROD017a Wprowadzenie danych do systemu Sprawdzenie i potwierdzenie lub odrzucenie decyzji Aprobant wprowadza do systemu dane o niepełnosprawności i orzeczeniu komisji oraz generuje odpowienie decyzje: 1. Decyzja o odmowie ustalenia prawa do wojskowej renty inwalidzkiej 2. Decyzja o ustaleniu prawa do wojskowej renty inwalidzkiej 3. Decyzja o zwiększeniu 15% emerytury wojskowej i/lub decyzję o wypłacie dodatku pielęgnacyjnego oraz i/lub decyzję o odmowie wypłaty dodatku pielęgnacyjnego, jeżeli o to wnioskał i nie otrzymał orzeczenia o niepełnosprawności Na wniosku rejestruje informację o wystawionych decyzjach 21. Aprobant zatwierdził decyzję i wszystkie wprowadzone do systemu dane wówczas automatycznie w systemie taka informacja trafia do Aprobanta 2 stopnia, a aprobant zanosi do niego dokumnety 22. Aprobant odrzucił decyzję Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 263 z 399

264 Sprawdzenie i potwierdzenie lub odrzucenie decyzji Sprawdzenie i potwierdzenie lub odrzucenie decyzji Przekazanie decyzji do wysłania Aprobant 2 stopnia Dyrektor wówczas automatycznie jest ona usuwana z systemu, a taka informacja jest przekazywana elektronicznie do 21. Aprobant 2 stopnia zatwierdził decyzję wówczas automatycznie w systemie taka informacja trafia do Dyrektora (jeżeli jest to decyzja odmowna lub pierwszorazowa) i/lub do w przypadku pozostałych decyzji 22. Aprobant 2 stopnia odrzucił decyzję wówczas automatycznie jest ona usuwana z systemu, a taka informacja jest przekazywana elektronicznie do 7. Dyrektor zatwierdził decyzję wówczas automatycznie w systemie taka informacja trafia do Aprobanta 2 stopnia, który odbiera od Dyrektora dokumnety 8. Dyrektor odrzucił decyzję wówczas automatycznie jest ona usuwana z systemu, a taka informacja jest przekazywana elektronicznie do i Aprobanta 2 stopnia który odbiera dokumenty i przekazuje do podpisane decyzję/e przekazuje do Kancelarii do wysłania, a kopię z wszystkimi podpisami wpina do akt emerytalnych, Kancelaria PK PK wysyła decyzje/ę do zainteresowanego listem poleconym bez rejestracji w dzienniku korespondencji wychodzącej oraz w systemie na wniosku rejestruje datę wysłania decyzji i sposobu wysłania tej decyzji (czy list zwykły, czy polecony, czy potwierdzenie odbioru) co zamyka wniosek i kasuje monit. Poza SAP /SAP Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 264 z 399

265 Schemat graficzny procesu opracowany w narzędziu ARIS 7.2 Rozpoczęcie składania w wniosku/oświadczeni a/innego dokumentu Składanie Wniosku/Pisma przez Portal Wpłynięcie korespondencji do Kancelarii Otrzymanie wniosku/uzupełnionych braków/oświadczeń/innych pism pocztą (bez możliwości weryfikacji) Wniosek o ustalenie prawa do wojskowej renty inwalidzkiej (dla osoby, która ma ustalone prawo do emerytury wojskowej) Rejestracja/Dekr etacja Korespondencji Korespondencja zadekretowana na Obsługa wniosku/oświadc zenia/pisma przez (uzupełnia dane w teczce) 17a.1. Skierowanie na WKL na wniosek 17a.2.Skierowani e na WKL otrzymanie orzeczenia Dane zmienione Utworzenie projektu decyzji dot. renty i/lub dodatku... Decyzje Decyzje gotowe do akceptacji Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 265 z 399

266 Akceptacja projektu decyzji/pisma Aprobant 1 stopnia Brak akceptacji Akceptacja Akceptacja przez Aprobanta 2 stopnia Aprobant 2 stopnia Brak akceptacji przez Aprobanta 2 stopnia Akceptacja przez Aprobanta 2 stopnia Akceptacja przez Dyrektora Dyrektor Brak akceptacji Dyrektora Akceptacja przez Dyrektora Przygotowanie decyzji do wysyłki Korespondencja gotowa do wysyłki Wysyłka korespondencji Korespondencja wysłana Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 266 z 399

267 PROD019a Proces Wniosek o wypłatę dodatku pielęgnacyjnego do świadczeń emerytalno rentowych Proces ma na celu wydanie decyzji o przyznaniu dodatku i jego wypłatę. Lista działań w ramach procedury Działanie Właściciel Opis Narzędzie Przyjęcie PK/PI Przyjęcie wniosku zgodnie z PROC001 Portal Wniosku Przypisanie numeru PK Pracownik kancelari dokonuje identyfikacji numeru świadczenia w systemie i SAP świadczenia do wniosku rejestruje/akceptuje wniosek o wypłatę dodatku pielęgnacyjnego. Na wniosku wpisuje numer świadczenia, jeżeli został on przesłany pocztą lub złożony w WBE. Dla wniosku o wypłatę dodatku pielęgnacyjengo ustawiany jest monit 60 dni. Tak oznaczony wniosek trafia automatycznie do właściwego. Skierowanie na komisję lekarską PI /PK Postępowanie zgodnie z procedurą PROD017a lub PROD017c. Przygotowanie decyzji o przyznaniu lub nie dodatku pielęgnacyjnego Sprawdzenie projektu decyzji Sprawdzenie i potwierdzenie lub odrzucenie decyzji Aprobant Aprobant 2 stopnia przygotowuje w systemie decyzję o przyznaniu lub nie dodatku 23. Aprobant zatwierdził decyzję i wszystkie wprowadzone do systemu dane wówczas automatycznie w systemie taka informacja trafia do Aprobanta 2 stopnia, a Aprobant zanosi do niego dokumnety 24. Aprobant odrzucił decyzję wówczas automatycznie jest ona usuwana z systemu, a taka informacja jest przekazywana elektronicznie do 23. Aprobant 2 stopnia zatwierdził decyzję wówczas automatycznie w systemie taka informacja trafia do, który odbiera dokumnety 24. Aprobant 2 stopnia odrzucił decyzję wówczas Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 267 z 399

268 Sprawdzenie i potwierdzenie lub odrzucenie decyzji odmownej Przekazanie decyzji do wysłania Wysłanie pisma lub decyzji Dyrektor PK automatycznie jest ona usuwana z systemu, a taka informacja jest przekazywana elektronicznie do 1. Dyrektor zatwierdził decyzję wówczas automatycznie w systemie taka informacja trafia do Aprobanta 2 stopnia, który odbiera dokumnety 2. Dyrektor odrzucił decyzję wówczas automatycznie jest ona usuwana z systemu, a taka informacja jest przekazywana elektronicznie do i Aprobanta 2 stopnia, który odbiera dokumenty przekazuje do wysłania podpisaną przez Aprobanta 2 stopnia lub Dyrektora decyzję do wysłania do PK Wysyła decyzję do zainteresowanej osoby i na wniosku wprowadza datę wysłania i sposób wysłania decyzji (dla decyzji odmowych listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) co zamyka wniosek i kasuje monit. Schemat graficzny procesu opracowany w narzędziu ARIS 7.2 Przysługuje dodatek pielęgnacyjny Przygotowanie projektu decyzji dot. dodatku pielęgnacyjnego Decyzja dot. przyznania dodatku pielęgnacyjnego Decyzje gotowe do akceptacji Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 268 z 399

269 Akceptacja projektu decyzji/pisma Aprobant 1 stopnia Brak akceptacji Akceptacja Akceptacja przez Aprobanta 2 stopnia Aprobant 2 stopnia Brak akceptacji przez Aprobanta 2 stopnia Akceptacja przez Aprobanta 2 stopnia Przygotowanie decyzji do wysyłki Korespondencja gotowa do wysyłki Wysyłka korespondencji Korespondencja wysłana Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 269 z 399

270 PROD019b Proces Wypłata dodatku pielęgnacyjnego do świadczeń emerytalno rentowych z tyt. ukończenia 75 lat Proces ma na celu wydanie decyzji o przyznaniu dodatku i jego wypłatę. Lista działań w ramach procedury Działanie Właściciel Opis Narzędzie Monitorowanie wieku świadczeniobiorc y PSPI PSPI generuje raport o osobach, które ukończą 75 lat i nie pobierają dodatku pielęgnacyjnego. Raport wygeneruje wniosek dla o wydanie decyzji o przyznaniu dodatku pielęgnacyjnego Przygotowanie decyzji o przyznaniu dodatku pielęgnacyjnego Sprawdzenie projektu decyzji Sprawdzenie i potwierdzenie lub odrzucenie decyzji Przekazanie decyzji do wysłania Wysłanie decyzji PK Aprobant Aprobant 2 stopnia przygotowuje w systemie decyzję o przyznaniu dodatku 25. Aprobant zatwierdził decyzję i wszystkie wprowadzone do systemu dane wówczas automatycznie w systemie taka informacja trafia do Aprobanta 2 stopnia, a Aprobant zanosi do niego dokumnety 26. Aprobant odrzucił decyzję wówczas automatycznie jest ona usuwana z systemu, a taka informacja jest przekazywana elektronicznie do 25. Aprobant 2 stopnia zatwierdził decyzję wówczas automatycznie w systemie taka informacja trafia do, który odbiera dokumnety 26. Aprobant 2 stopnia odrzucił decyzję wówczas automatycznie jest ona usuwana z systemu, a taka informacja jest przekazywana elektronicznie do przekazuje do wysłania podpisaną przez Aprobanta 2 stopnia decyzję do wysłania do PK PK wysyła decyzję do zainteresowanej osoby i na wniosku wprowadza datę wysłania i sposób wysłania decyzji co zamyka wniosek. Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 270 z 399

271 Schemat graficzny procesu opracowany w narzędziu ARIS 7.2 Potrzeba monitorowania wieku świadczeniobiorcy SAP Możliwość automatycznego tworzenia raportów przez SAP raz w miesiącu, bez powielania... Utworzenie raportu o osobach, które ukończą 75 lat i nie pobierają dodatku pielęgnacyjnego PSPI Wniosek systemowy do o wydanie decyzji o przyznaniu dodatku pielęgnacyjnego Otrzymanie wniosku systemowego o potrzebie wydania decyzji o przyznaniu dodatku pielęgnacyjnego Wniosek odczytany Przygotowanie decyzji dot. przyznania dodatku pielęgnacyjnego Decyzja dot. przyznania dodatku pielęgnacyjnego Decyzja gotowa do akceptacji Akceptacja projektu decyzji/pisma Aprobant 1 stopnia Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 271 z 399

272 Brak akceptacji Akceptacja Akceptacja przez Aprobanta 2 stopnia Aprobant 2 stopnia Brak akceptacji przez Aprobanta 2 stopnia Akceptacja przez Aprobanta 2 stopnia Przygotowanie decyzji do wysyłki Korespondencja gotowa do wysyłki Wysyłka korespondencji Korespondencja wysłana Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 272 z 399

273 PROD020 Proces Wypłata świadczenia dla 100-latka Proces ma na celu wydanie decyzji o przyznaniu świadczenia dla 100-latka i jego wypłatę. Lista działań w ramach procedury Działanie Właściciel Opis Narzędzie Monitorowanie wieku świadczeniobiorc y PSPI PSPI generuje raport o osobach, które ukończą 100 lat. Raport wygeneruje wniosek dla o przygotowanie pisma do ZUS Przygotowanie pisma do ZUS o przyznanie świadczenia dla 100-latka Sprawdzenie i potwierdzenie lub odrzucenie pisma Przekazanie pisma i teczki do wysłania Wysłanie pisma i teczki Decyzja / pismo prezesa ZUS wraca do WBE Przygotowanie decyzji o przyznaniu lub nie świadczenia dla 100-latka Sprawdzenie projektu decyzji Aprobant 2 stopnia PK PK Aprobant przygotowuje w systemie pismo do ZUS o przyznanie świadczenia dla 100- latka 27. Aprobant 2 stopnia zatwierdził pismo wówczas automatycznie w systemie taka informacja trafia do, który odbiera dokumnety 28. Aprobant 2 stopnia odrzucił pismo wówczas automatycznie jest ono usuwane z systemu, a taka informacja jest przekazywana elektronicznie do przekazuje do wysłania podpisane przez Aprobanta 2 pismo oraz całą teczkę emerytalną do wysłania do PK Wysyła pismo i teczkę emerytalną do ZUS i na wniosku wprowadza datę wysłania i sposób wysłania pisma (list polecony) co zamyka wniosek o przygotowanie pisma do ZUS oraz rejestruje datę przekazania akt i organ, któremu je przekazano. PK wprowadza wniosek o przyznanie świadcznia dla 100latka z datą wpływu decyzji / pisma z ZUS. PK przekazuje dokumnety do. przygotowuje w systemie decyzję o przyznaniu lub nie świadczenia dla 100- latka 27. Aprobant zatwierdził decyzję i wszystkie wprowadzone do systemu dane wówczas Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 273 z 399

274 Sprawdzenie i potwierdzenie lub odrzucenie decyzji Sprawdzenie i potwierdzenie lub odrzucenie decyzji odmownej Przekazanie decyzji do wysłania Wysłanie pisma lub decyzji Aprobant 2 stopnia Dyrektor PK automatycznie w systemie taka informacja trafia do Aprobanta 2 stopnia, a Aprobant zanosi do niego dokumnety 28. Aprobant odrzucił decyzję wówczas automatycznie jest ona usuwana z systemu, a taka informacja jest przekazywana elektronicznie do 1. Aprobant 2 stopnia zatwierdził decyzję wówczas automatycznie w systemie taka informacja trafia do, który odbiera dokumnety 2. Aprobant 2 stopnia odrzucił decyzję wówczas automatycznie jest ona usuwana z systemu, a taka informacja jest przekazywana elektronicznie do lub w przypadku decyzji odmownej do Dyrektora, któremu zanosi dokumenty 1. Dyrektor zatwierdził decyzję wówczas automatycznie w systemie taka informacja trafia do Aprobanta 2 stopnia, który odbiera dokumnety 2. Dyrektor odrzucił decyzję wówczas automatycznie jest ona usuwana z systemu, a taka informacja jest przekazywana elektronicznie do przekazuje do wysłania podpisaną przez Aprobanta 2 stopnia lub Dyrektora (tylko odmowne decyzje) decyzję do wysłania do PK PK wysyła decyzję do zainteresowanej osoby i na wniosku o przyznanie świadczenia dla 100 latka wprowadza datę wysłania i sposób wysłania decyzji (dla decyzji odmownych listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) co zamyka wniosek. Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 274 z 399

275 Schemat graficzny procesu opracowany w narzędziu ARIS 7.2 Potrzeba monitorowania wieku świadczeniobiorcy SAP Utworzenie raportu o osobach, które ukończą 100 lat PSPI Wniosek systemowy do o wydanie decyzji o przyznaniu świadczenia dla osób które ukończyły 100 lat Otrzymanie wniosku systemowego o potrzebie wydania decyzji o przyznaniu świadczenia dla 100 latka Wniosek odczytany Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 275 z 399

276 Przygotowanie pisma do ZUS o przyznanie świadczenia dla 100- latka Pismo do ZUS Pismo gotowe do akceptacji Akceptacja przez Aprobanta 2 stopnia Aprobant 2 stopnia Brak akceptacji przez Aprobanta 2 stopnia Akceptacja przez Aprobanta 2 stopnia Przesyła również całą teczkę akt emerytalnych Przygotowanie pisma do wysyłki Korespondencja gotowa do wysyłki Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 276 z 399

277 Wysyłka korespondencji Korespondencja wysłana Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 277 z 399

278 PROD021a Proces Rekonwersja (pierwszorazowe i kolejne wnioski do wyczerpania limitu) Proces ma na celu wydanie decyzji o wyrażeniu zgody lub nie na zwrot kosztów przekwalifikowania, przejazdów i zakwaterowania. Lista działań w ramach procedury Działanie Właściciel Opis Narzędzie Przyjęcie PK/PI Przyjęcie wniosku zgodnie z PROC001 Portal Wniosku Przypisanie numeru świadczenia do wniosku PK Pracownik kancelari dokonuje ewentualnej identyfikacji numeru świadczenia w systemie w przypadku gdy wniosek dotyczy dopisania kolejnego świadczenia do istniejącego lub wymusza w systemie nadanie nowego numeru świadczenia dla nowego świadczenia oraz ustawiany jest monit (30 dni). Tak oznaczony wniosek trafia automatycznie do właściwego, SAP Sprawdzenie kompletności dokumentów Przygotowanie decyzji o przyznaniu lub nie zwrotu kosztów przekwalifikowa nia i/lub przejazdów i/lub zakwaterowania Sprawdzenie projektu decyzji Aprobant Sprawdzenie i Aprobant 2 sprawdza kompletność dokumnetów i jeżeli stwierdza braki formalne to przygotowuje pismo o uzupełnienie zgodnie z procedurą PROC003. przygotowuje w systemie decyzję o przyznaniu lub nie zwrotu kosztów przekwalifikowania i/lub przejazdów i/lub zakwaterowania. Decyzja jest drukowana w 5 lub 4 egzemplarzach (5- dla żołnierza, 4 dla świadczeniobiorcy). Utworzona w systemie decyzja tworzy termin dostarczenia zaświadczenia o ukończeniu kursu/szkolenia. 29. Aprobant zatwierdził decyzję i wszystkie wprowadzone do systemu dane wówczas automatycznie w systemie taka informacja trafia do Aprobanta 2 stopnia, a Aprobant zanosi do niego dokumnety 30. Aprobant odrzucił decyzję wówczas automatycznie jest ona usuwana z systemu, a taka informacja jest przekazywana elektronicznie do 29. Aprobant 2 stopnia zatwierdził Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 278 z 399

279 potwierdzenie lub odrzucenie decyzji Sprawdzenie i potwierdzenie lub odrzucenie decyzji odmownych stopnia Przekazanie decyzji do wysłania Wysłanie decyzji PK Dyrektor decyzję wówczas automatycznie w systemie taka informacja trafia do, który odbiera dokumnety 30. Aprobant 2 stopnia odrzucił decyzję wówczas automatycznie jest ona usuwana z systemu, a taka informacja jest przekazywana elektronicznie do lub w przypadku decyzji odmownych do Dyrektora, któremu zanosi dokumnety 1. Dyrektor zatwierdził decyzję wówczas automatycznie w systemie taka informacja trafia do Aprobanta 2 stopnia, który odbiera dokumnety 2. Dyrektor odrzucił decyzję wówczas automatycznie jest ono usuwane z systemu, a taka informacja jest przekazywana elektronicznie do i Aprobanta 2 stopnia, który odbiera od niego dokumenty przekazuje do wysłania podpisane przez Aprobanta 2 stopnia lub Dyrektora decyzję do wysłania do PK PK wysyła decyzję i na wniosku wprowadza datę wysłania i sposób wysłania pisma (list polecony za potwierdzeniem odbioru dla decyzji odmownych lub innych niż we wniosku) co zamyka wniosek i kasuje monit. Schemat graficzny procesu opracowany w narzędziu ARIS 7.2 Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 279 z 399

280 Korespondencja zadekretowana na Obsługa wniosku/oświadc zenia/pisma przez (uzupełnia dane w teczce) Wniosek/pismo i załączniki kompletne lub wystarczające... Wniosek/pismo/orzeczenie /faktura/załączniki zawierają braki formalne lub wymaga korespondencji z innym organem Przygotowanie decyzji o przyznaniu lub nie zwrotu kosztów przekwalifikowania i/lub przejazdów i/lub zakwaterowania Projekt decyzji/pisma gotowy do akceptacji Nie uzupełniono braków wniosek/pismo zostaje bez... Decyzja o wyrażeniu zgody lub nie na zwrot kosztów przekwalifikowania i/lub przejazdów i/lub zakwaterowania Uzupełnienie braków formalnych Korespondencja wysłana Akceptacja projektu decyzji/pisma Aprobant 1 stopnia Brak akceptacji Akceptacja Akceptacja przez Aprobanta 2 stopnia Aprobant 2 stopnia Brak akceptacji przez Aprobanta 2 stopnia Akceptacja przez Aprobanta 2 stopnia Weryfikacja czy decyzja/pismo wymaga akceptacji... SAP Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 280 z 399

281 Nie wymaga akceptacji Dyrektora Wymaga akceptacji Dyrektora Akceptacja przez Dyrektora Dyrektor Akceptacja przez Dyrektora Brak akceptacji Dyrektora Rejestr decyzji dot. Rekonwersji Nadanie nr decyzji i rejestracja w rejestrze decyz... Przygotowanie decyzji/pisma do wysyłki Korespondencja gotowa do wysyłki Wysyłka korespondencji Korespondencja wysłana Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 281 z 399

282 PROD021b Proces Rekonwersja (zmiana treści decyzji zgoda na zmianę wydanej przez WBE decyzji) Proces ma na celu wydanie decyzji o wyrażeniu zgody lub nie na zmianę wysokości zwrotu kosztów przekwalifikowania, przejazdów i zakwaterowania. Lista działań w ramach procedury Działanie Właściciel Opis Narzędzie Przyjęcie PK/PI Przyjęcie wniosku zgodnie z PROC001 Portal Wniosku Przypisanie numeru świadczenia do wniosku PK Pracownik kancelari dokonuje identyfikacji numeru świadczenia w systemie i rejestruje/akceptuje wniosek o zmianę decyzji. Na wniosku wpisuje numer świadczenia, jeżeli został on przesłany pocztą lub złożony w WBE. Dla wniosku o zmianę decyzji ustawiany jest monit 30 dni. Tak oznaczony wniosek trafia automatycznie do właściwego. SAP Sprawdzenie kompletności dokumentów Przygotowanie decyzji o zmianie treści decyzji Sprawdzenie projektu decyzji Sprawdzenie i potwierdzenie Aprobant Aprobant 2 stopnia sprawdza kompletność dokumnetów i jeżeli stwierdza braki formalne to przygotowuje pismo o uzupełnienie zgodnie z procedurą PROC003. przygotowuje w systemie decyzję o zmianie lub nie wydanej uprzednio decyzji. Decyzja jest drukowana w 5 lub 4 egzemplarzach (5- dla żołnierza, 4 dla świadczeniobiorcy). Zmiana decyzji może wywołać zmianę terminu dostarczenia zaświadczenia o ukończeniu kursu/ szkolenia. 31. Aprobant zatwierdził decyzję i wszystkie wprowadzone do systemu dane wówczas automatycznie w systemie taka informacja trafia do Aprobanta 2 stopnia, a Aprobant zanosi do niego dokumnety 32. Aprobant odrzucił decyzję wówczas automatycznie jest ona usuwana z systemu, a taka informacja jest przekazywana elektronicznie do 31. Aprobant 2 stopnia zatwierdził decyzję wówczas Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 282 z 399

283 lub odrzucenie decyzji Sprawdzenie i potwierdzenie lub odrzucenie decyzji odmownych Przekazanie decyzji do wysłania Wysłanie decyzji PK Dyrektor automatycznie w systemie taka informacja trafia do, który odbiera dokumnety 32. Aprobant 2 stopnia odrzucił decyzję wówczas automatycznie jest ona usuwana z systemu, a taka informacja jest przekazywana elektronicznie do 3. Dyrektor zatwierdził decyzję wówczas automatycznie w systemie taka informacja trafia do Aprobanta 2 stopnia, który odbiera dokumnety 4. Dyrektor odrzucił decyzję wówczas automatycznie jest ono usuwane z systemu, a taka informacja jest przekazywana elektronicznie do i Aprobanta 2 stopnia, który odbiera od niego dokumnety przekazuje do wysłania podpisane przez Aprobanta 2 stopnia lub Dyrektora decyzję do wysłania do PK Wysyła decyzję i na wniosku wprowadza datę wysłania i sposób wysłania pisma (list polecony za potwierdzeniem odbioru dla decyzji odmownych lub innych niż we wniosku) co zamyka wniosek i kasuje monit. Schemat graficzny procesu opracowany w narzędziu ARIS 7.2 Rozpoczęcie składania w wniosku/oświadczeni a/innego dokumentu Składanie Wniosku/Pisma przez Portal Wpłynięcie korespondencji do Kancelarii Otrzymanie wniosku/uzupełnionych braków/oświadczeń/innych pism pocztą (bez możliwości weryfikacji) Wniosek o zmianę decyzji dot. przekwalifikowania i/lub przejazdów i/lub zakwaterowania Rejestracja/Dekr etacja Korespondencji Korespondencja zadekretowana na Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 283 z 399

284 Obsługa wniosku/oświadc zenia/pisma przez (uzupełnia dane w teczce) Wniosek/pismo i załączniki kompletne lub wystarczające... Wniosek/pismo/orzeczenie /faktura/załączniki zawierają braki formalne lub wymaga korespondencji z innym organem Nie uzupełniono braków wniosek/pismo zostaje bez... Przygotowanie decyzji o zmianie dotychczasowej decyzji Uzupełnienie braków formalnych Projekt decyzji/pisma gotowy do akceptacji Decyzja o zmianie dotychczasowej decyzji dot. przekwalifikowania i/lub przejazdów i/lub zakwaterowania Korespondencja wysłana Akceptacja projektu decyzji/pisma Aprobant 1 stopnia Brak akceptacji Akceptacja Akceptacja przez Aprobanta 2 stopnia Aprobant 2 stopnia Brak akceptacji przez Aprobanta 2 stopnia Akceptacja przez Aprobanta 2 stopnia Weryfikacja czy decyzja/pismo wymaga akceptacji... SAP Nie wymaga akceptacji Dyrektora Wymaga akceptacji Dyrektora Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 284 z 399

285 Akceptacja przez Dyrektora Dyrektor Akceptacja przez Dyrektora Brak akceptacji Dyrektora Rejestr decyzji dot. Rekonwersji Nadanie nr decyzji i rejestracja w rejestrze decyz... Przygotowanie decyzji/pisma do wysyłki Korespondencja gotowa do wysyłki Wysyłka korespondencji Korespondencja wysłana Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 285 z 399

286 PROD021c Proces Rekonwersja (faktura wystawiona na WBE) Proces ma na celu zapłacenie faktury wystawionej na WBE i dotyczącej rekonwersji. Lista działań w ramach procedury Działanie Właściciel Opis Narzędzie Faktura wpływa do WBE PI/PK W przypadku osobistego stawiennictwa osoby zainteresowanej przyjmowana jest ona w Informacji, gdzie składa fakturę. PI przekazuje zebrane dokumenty do PK. PK wszystkie otrzymane faktury rejestrują w rejestrze faktur i przekazuje do księgowości. Sprawdzenie poprawności faktury Sprawdzenie faktury z decyzją wydaną przez WBE Księgowość Księgowość sprawdza poprawność wystawionej faktury i określa osobę odpowiedzialną za nią, której ją przekazuje określa świadczeniobiorcę, którego faktura dotyczy i sprawdza ją z treścią decyzji (firma, kwota, tytuł kursu). 1. Dane na fakturze są poprawne (zgodne z decyzją) sprawdza konieczność opłacenia podatku i czy podatek został przez świadczeniobiorcę wpłacony. Jeżeli nie ma obowiązku płacenia podatku lub podatek został wpłacony przez świadczeniobiorce wprowadza do systemu dane dotyczące faktury (celem naliczenia przychodu) i przekazuje opisaną fakturę do księgowości do zapłacenia. 2. Dane na fakturze są poprawne (zgodne z decyzją) sprawdza konieczność opłacenia podatku i czy podatek został przez świadczeniobiorcę wpłacony. Jeżeli podatek został wpłacony przez świadczeniobiorce w zawyżonej kwocie wprowadza do systemu dane dotyczące faktury (celem naliczenia przychodu) oraz zapłaconego podatku, Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 286 z 399

287 Sprawdzenie wprowadzonych do systemu danych Aprobant Sprawdzenie Aprobant 2 przekazuje opisaną fakturę do księgowości do zapłacenia oraz generuje przelew ze zwrotem nadpłaconego podatku. 3. Dane na fakturze są poprawne (zgodne z decyzją) sprawdza konieczność opłacenia podatku i czy podatek został przez świadczeniobiorcę wpłacony. Jeżeli podatek nie został wpłacony generuje w systemie pismo (wezwanie) do zapłacenia podatku, które wysyła przez PK listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Dane z faktury wprowadza do systemu (celem naliczenia przychodu) i przekazuje opisaną fakturę do księgowości do zapłacenia. Gdy podatek wpłaci otrzymuje informację z księgowości i wprowadza tą informację do systemu, gdy nie wpłaca, to uruchamiana jest procedura PROD024e (egzekucja przez US) 4. Dane na fakturze nie są zgodne z decyzją przygotowuje pismo przewodnie do faktury i odsyła ją do wystawcy faktury. podpisuje ww. pismo i wysyła listem poleconym za potwierdzeniem odbioru oraz informuje księgowość o odesłaniu faktury. 33. Aprobant zatwierdził w systemie dane do wypłaty (naliczenia) wówczas automatycznie w systemie taka informacja trafia do, który odbiera dokumnety lub do Aprobanta 2 stopnia, gdy kwota do wypłaty przekracza graniczną kwotę aprobaty 2 stopnia i zanosi dokumnety do Aprobanta 2 stopnia 34. Aprobant nie zatwierdził w sytemie danych wówczas przekazuje zebrane dokumnety spowrotem do celem uzupełnienia lub poprawienia 1. Aprobant 2 stopnia zatwierdził w Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 287 z 399

288 wprowadzonych do systemu danych Przekazanie faktury do księgowości stopnia systemie dane do wypłaty (naliczenia) wówczas automatycznie w systemie taka informacja trafia do, który odbiera 2. Aprobant 2 stopnia nie zatwierdził w sytemie danych wówczas przekazuje zebrane dokumnety spowrotem do celem uzupełnienia lub poprawienia przekazuje opisane poprawne faktury do księgowości celem ich zapłacenia. Schemat graficzny procesu opracowany w narzędziu ARIS 7.2 Faktura zostaje osobiście złożona w WBE Otrzymanie faktury pocztą Pracownik punktu informacji Przyjęcie faktury w PI Faktura przyjęta przez PI Faktury Rejestracja faktury w Rejestrze faktur Pracownik Kancelarii Rejestr faktur Przekazanie faktur do księgowości Pracownik Kancelarii Faktury przekazane do księgowości Sprawdzenie poprawności faktury i określenie osoby odpowiedzialnej za Pracownik Księgowości Faktura przekazana do Sprawdzenie faktury z decyzją wydaną przez WBE Faktura niezgodna z decyzją WBE Faktura zgodna z decyzją WBE Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 288 z 399

289 Utworzenie pisma do wystawcy faktury Pismo do faktury Sprawdzenie konieczność opłacenia podatku i czy podatek został przez świadczeniobiorcę wpłacony Korespondencja gotowa do wysyłki Istnieje konieczność płacenia podatku ale podatek nie został zapłacony lub zapłacono... Nie ma konieczności płacenia podatku lub podatek został zapłacony Wysyłka korespondencji Utworzenie wezwania do zapłacenia podatku Wezwanie do zapłacenia podatku Korespondencja wysłana Korespondencja gotowa do wysyłki Wprowadzenie do systemu danych dotyczących faktury celem naliczenia dochodu Wysyłka korespondencji Podatek wpłacono we właściwej kwocie lub wysłano wezwanie do zapłacenia podatku Podatek wpłacono w zawyżonej kwocie Korespondencja wysłana Utworzenie żądania wykonania przelewu ze zwrotem nadpłaconego podatku Notatka dot. żądania wykonania przelewu Dane wprowadzone Sprawdzenie wprowadzonych do systemu danych Aprobant 1 stopnia Brak akceptacji Akceptacja Sprawdzenie czy kwota do wypłaty przekracza graniczną kwotę aprobanty 2 stopnia SAP Nie przekroczono granicy aprobanty 2 stopnia Przekroczono granicę aprobanty 2 stopnia Sprawdzenie wprowadzonych do systemu danych przez Aprobanta 2 Aprobant 2 stopnia Brak akceptacji przez Aprobanta 2 stopnia Akceptacja przez Aprobanta 2 stopnia Lista wypłat Wykonanie przelewu System do wypłat elektronicznych Przekazanie faktur do księgowości Przelew wykonany Faktury przekazane Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 289 z 399

290 PROD021d Proces Rekonwersja (faktura wystawiona na świadczeniobiorcę i/lub oświadczenia) Proces ma na celu zwrot kosztów za fakturę wystawioną na świadczeniobiorcę. Lista działań w ramach procedury Działanie Właściciel Opis Narzędzie Faktura i/lub oświadczenie wpływa do WBE PI/PK W przypadku osobistego stawiennictwa osoby zainteresowanej przyjmowana jest ona w Informacji, gdzie składa fakturę. PI przekazuje zebrane dokumenty do PK. PK wszystkie otrzymane faktury imienne (od PI lub gdy przyszły pocztą) przekazuje do właściwego. Sprawdzenie faktury z decyzją wydaną przez WBE Sprawdzenie wprowadzonych do systemu danych Aprobant określa świadczeniobiorcę, którego faktura dotyczy i sprawdza ją z treścią decyzji (firma, kwota, tytuł kursu). 5. Dane na fakturze są poprawne (zgodne z decyzją) wprowadza do systemu dane dotyczące faktury (celem wypłacenia należności w systemie naliczany i potrącany jest podatek i generowane są przelewy lub przekazy). Przekazuje dokumenty do Aprobanta celem potwierdzenia wprowadzonych danych w systemie. 6. Dane na fakturze nie są zgodne z decyzją przygotowuje pismo do zainteresowanego celem skorygowania faktury lub złożenia wyjaśnienia. podpisuje ww. pismo i wysyła listem poleconym za potwierdzeniem odbioru i nie wprowadza danych do systemu. 35. Aprobant zatwierdził w systemie dane do wypłaty (naliczenia) wówczas automatycznie w systemie taka informacja trafia do, który odbiera dokumnety lub do Aprobanta 2 stopnia, gdy kwota do wypłaty przekracza Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 290 z 399

291 Sprawdzenie wprowadzonych do systemu danych Aprobant 2 stopnia graniczną kwotę aprobaty 2 stopnia i zanosi dokumnety do Aprobanta 2 stopnia 36. Aprobant nie zatwierdził w sytemie danych wówczas przekazuje zebrane dokumnety spowrotem do celem uzupełnienia lub poprawienia 3. Aprobant 2 stopnia zatwierdził w systemie dane do wypłaty (naliczenia) wówczas automatycznie w systemie taka informacja trafia do, który odbiera dokumenty 4. Aprobant 2 stopnia nie zatwierdził w sytemie danych wówczas przekazuje zebrane dokumnety spowrotem do celem uzupełnienia lub poprawienia Schemat graficzny procesu opracowany w narzędziu ARIS 7.2 Faktura zostaje osobiście złożona w WBE Pracownik punktu informacji Przyjęcie faktury w PI Otrzymanie faktury pocztą Faktura przyjęta przez PI Faktury Rejestracja faktury w Rejestrze faktur Pracownik Kancelarii Rejestr faktur Faktura przekazana do Weryfikacja formalna faktury Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 291 z 399

292 Wniosek/pismo/orzeczenie /faktura/załączniki zawierają braki formalne lub wymaga korespondencji z innym organem Uzupełnienie braków formalnych Korespondencja wysłana Faktura nie zawiera braków formalnych Sprawdzenie faktury z decyzją wydaną przez WBE Faktura niezgodna z decyzją WBE Faktura zgodna z decyzją WBE Utworzenie pisma do uprawnionego do rekonwersji Pismo do faktury Wprowadzenie do systemu danych z faktury celem wypłacenia należności Korespondencja gotowa do wysyłki Dane zmienione Wysyłka korespondencji Sprawdzenie wprowadzonych do systemu danych Aprobant 1 stopnia Korespondencja wysłana Brak akceptacji Akceptacja Sprawdzenie czy kwota do wypłaty przekracza graniczną kwotę aprobanty 2 stopnia SAP Nie przekroczono granicy aprobanty 2 stopnia Przekroczono granicę aprobanty 2 stopnia Sprawdzenie wprowadzonych do systemu danych przez Aprobanta 2 Aprobant 2 stopnia Brak akceptacji przez Aprobanta 2 stopnia Akceptacja przez Aprobanta 2 stopnia Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 292 z 399

293 Lista wypłat Wykonanie przelewu System do wypłat elektronicznych Przelew wykonany Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 293 z 399

294 PROD021e Proces Rekonwersja (zakończenie szkolenia/kursu) Proces ma na celu zarejestrowanie informacji o ukończeniu szkolenia przez zainteresowanego. Lista działań w ramach procedury Działanie Właściciel Opis Narzędzie Monitorowanie terminów ukończenia kursów/ szkoleń PSPI PSPI generuje raport o osobach, którym upłynęły terminy ukończenia kursów/ szkoleń. Wynik raportu przekazuje do. Przygotowanie pisma przypominająceg o o konieczności dostarczenia zaświadczenia Przekazanie pisma do wysłania Zaświadczenie jest dostarczone do WBE Sprawdzenie kompletności / poprawności dokumentów Wprowadzenie zaświadczenia do systemu Zaświadczenie nie wpływa do WBE /PK PI /PK przygotowuje w systemie pismo do zainteresowanego przypominające o konieczności dostarczenia zaświadczenia o ukończeniu kursu/ szkolenia, który podpisuje. Wygenerowanie pisma w systemie tworzy monit o terminie z pisma przypominającego. przekazuje pismo do wysłania do PK, który wysyła pismo listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. W przypadku osobistego stawiennictwa osoby zainteresowanej przyjmowana jest ona w Informacji, gdzie składa zaświadczenie o ukończeniu kursu / szkolenia. PI przekazuje zebrane dokumenty do PK. Wszystkie zaświadczeniaprzyniesione przez PI lub dostarczone pocztą są zbierane przez PK i przekazywane do. sprawdza kompletność dokumnetów i jeżeli stwierdza braki formalne to przygotowuje pismo o uzupełnienie zgodnie z procedurą PROC003. wprowadza do systemu zaświadczenie o ukończeniu kursu/ szkolenia, co spowoduje usunięcie monitu. Zgodnie z procedurą PROD0024e (egzekucja przez US) Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 294 z 399

295 Schemat graficzny procesu opracowany w narzędziu ARIS 7.2 Monitorowanie terminów ukończenia kursów/ szkoleń SAP Utworzenie raportu o osobach, którym upłynęły terminy ukończenia kursów/... PSPI Wniosek systemowy do o osobach, którym upłynęły terminy ukończenia kursów/ szkoleń a nie przedstawiły zaświadczeń Otrzymanie wniosku o osobach którym upłynął termin ukończenia kursów/szkoleń Wniosek odczytany Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 295 z 399

296 Utworzenie pisma w systemie tworzy monit o terminie z pisma... Utworzenie pisma przypominającego o konieczności dostarczenia zaświadczenia kursu/szkolenia Korespondencja gotowa do wysyłki Pismo przypominające o konieczności dostarczenia zaświadczenia o ukończeniu kursu/szkolenia Wysyłka korespondencji Korespondencja wysłana Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 296 z 399

297 PROD022 Proces Poświadczenie życia Proces ma na celu zweryfikowanie, czy świadczeniobiorca zamieszkały poza granicami RP żyje. Lista działań w ramach procedury Działanie Właściciel Opis Narzędzie Przygotowanie zestawienia osób pobierających świadczenia i zamieszkałych poza RP PSPI PSPI przygotwuje zestawienie osób pobierających świadczenia i zamieszkałych poza RP. Raport wygeneruje wniosek do o wszczęcie procedury potwierdzenia życia Przygotowanie pisma przewodniego do oświadczenia pozostawania przy życiu Sprawdzenie i potwierdzenie lub odrzucenie pisma Przekazanie pisma i oświadczenia do wysłania Wysłanie pisma i oświadczenia Poświadczenie życia wpływa do WBE Sprawdzenie kompletności / poprawności dokumentów Wprowadzenie do systemu oświadczenia Aprobant 2 stopnia PK PK przygotowuje w systemie pismo przewodnie, do którego dołącza druk oświaczenia pozostawania przy życiu. 33. Aprobant 2 stopnia zatwierdził pismo wówczas automatycznie w systemie taka informacja trafia do, który odbiera dokumnety 34. Aprobant 2 stopnia odrzucił pismo wówczas automatycznie jest ono usuwane z systemu, a taka informacja jest przekazywana elektronicznie do przekazuje do wysłania podpisane przez Aprobanta 2 stopnia pismo wraz z drukiem oświadczenia do PK Wysyła pismo i oświadczenie i na wniosku wprowadza datę wysłania i sposób wysłania pisma (list zwykły). Data wysłania utworzy monit dotyczący terminu uzyskania poświadczenia życia. PK przekazuje oświadczenie do. sprawdza kompletność dokumnetów i jeżeli stwierdza braki formalne to przygotowuje pismo o uzupełnienie zgodnie z procedurą PROC003. wprowadza w systemie na wniosku datę otrzymania poświadczenia życia, która kasuje monit. Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 297 z 399

298 Monitorowanie terminów dosłania poświadczenia życia Ponowne przygotowanie pisma przewodniego do oświadczenia pozostawania przy życiu Sprawdzenie i potwierdzenie lub odrzucenie pisma Przekazanie pisma i oświadczenia do wysłania Wysłanie pisma i oświadczenia Poświadczenie życia wpływa do WBE Sprawdzenie kompletności / poprawności dokumentów Wprowadzenie do systemu oświadczenia Monitorowanie terminów dosłania poświadczenia życia Wprowadza dane do systemu Sprawdzenie projektu decyzji Aprobant 2 stopnia PK PK Aprobant generuje raport osób, które nie dosłały poświadczenia życia. przygotowuje w systemie pismo przewodnie, do którego dołącza druk oświaczenia pozostawania przy życiu. 1. Aprobant 2 stopnia zatwierdził pismo wówczas automatycznie w systemie taka informacja trafia do, który odbiera dokumnety 2. Aprobant 2 stopnia odrzucił pismo wówczas automatycznie jest ono usuwane z systemu, a taka informacja jest przekazywana elektronicznie do przekazuje do wysłania podpisane przez Aprobanta 2 stopnia pismo wraz z drukiem oświadczenia do PK PK wysyła pismo i oświadczenie i na wniosku wprowadza datę wysłania i sposób wysłania pisma (list polecony za zwrotnym potwierdzeniem odbioru). Data wysłania zaktualizuje monit dotyczący terminu uzyskania poświadczenia życia. PK przekazuje oświadczenie do. sprawdza kompletność dokumnetów i jeżeli stwierdza braki formalne to przygotowuje pismo o uzupełnienie zgodnie z procedurą PROC003. wprowadza w systemie na wniosku datę otrzymania poświadczenia życia, która kasuje monit. generuje raport osób, które nie dosłały poświadczenia życia i przystępuje do procedury wstrzymanie wypłaty świadczenia. generuje w systemie decyzję o wstrzymaniu wypłaty świadczenia. 37. Aprobant zatwierdził decyzję i wprowadzone do systemu dane Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 298 z 399

299 Sprawdzenie i potwierdzenie lub odrzucenie decyzji Sprawdzenie i potwierdzenie lub odrzucenie decyzji Przekazanie decyzji do wysłania Wysłanie decyzji PK Poświadczenie życia wpływa do WBE (po wstrzymaniu wypłaty) Sprawdzenie kompletności / poprawności dokumentów Aprobant 2 stopnia Dyrektor PK wówczas automatycznie w systemie taka informacja trafia do Aprobanta 2 stopnia, a Aprobant zanosi do niego dokumnety 38. Aprobant odrzucił decyzję wówczas automatycznie jest ona usuwana z systemu, a taka informacja jest przekazywana elektronicznie do 1. Aprobant 2 stopnia zatwierdził decyzję wówczas automatycznie w systemie taka informacja trafia do Dyrektora, któremu przekazuje dokumnety 2. Aprobant 2 stopnia odrzucił decyzję wówczas automatycznie jest ona usuwana z systemu, a taka informacja jest przekazywana elektronicznie do 5. Dyrektor zatwierdził decyzję wówczas automatycznie w systemie taka informacja trafia do Aprobanta 2 stopnia, który odbiera podpisaną decyzję i dokumnety 6. Dyrektor odrzucił decyzję wówczas automatycznie jest ono usuwane z systemu, a taka informacja jest przekazywana elektronicznie do i Aprobanta 2 stopnia, który odbiera od niego dokumenty przekazuje do wysłania podpisaną przez Dyrektora decyzję do wysłania do PK PK wysyła decyzję o wstrzymaniu wypłaty świadczenia i na wniosku wszczęcie procedury potwierdzenia wprowadza datę wysłania i sposób wysłania decyzji (list polecony za potwierdzeniem odbioru) co zamyka wniosek i kasuje monit. PK przekazuje oświadczenie do. sprawdza kompletność dokumnetów i jeżeli stwierdza braki formalne to przygotowuje pismo o uzupełnienie zgodnie z procedurą PROC003. Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 299 z 399

300 Wprowadza dane do systemu Sprawdzenie projektu decyzji Sprawdzenie i potwierdzenie lub odrzucenie decyzji Przekazanie decyzji do wysłania Wysłanie decyzji PK Aprobant Aprobant 2 stopnia generuje w systemie decyzję o wznowieniu wypłaty świadczenia z właściwym wyrównaniem. 1. Aprobant zatwierdził decyzję i wprowadzone do systemu dane wówczas automatycznie w systemie taka informacja trafia do Aprobanta 2 stopnia, a Aprobant zanosi do niego dokumnety 2. Aprobant odrzucił decyzję wówczas automatycznie jest ona usuwana z systemu, a taka informacja jest przekazywana elektronicznie do 1. Aprobant 2 stopnia zatwierdził decyzję wówczas automatycznie w systemie taka informacja trafia do, który odbiera dokumnety 2. Aprobant 2 stopnia odrzucił decyzję wówczas automatycznie jest ona usuwana z systemu, a taka informacja jest przekazywana elektronicznie do przekazuje do wysłania podpisaną przez Aprobanta 2 stopnia decyzję do wysłania do PK PK wysyła decyzję o wznowieniu wypłaty świadczenia i na wniosku wszczęcie procedury potwierdzenia wprowadza datę wysłania i sposób wysłania decyzji (list polecony za potwierdzeniem odbioru) Schemat graficzny procesu opracowany w narzędziu ARIS 7.2 Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 300 z 399

301 Potrzeba zestawienia osób pobierających świadczenia i zamieszkałych poza RP SAP Przygotwanie zestawienia osób pobierających świadczenia i zamieszkałych poza RP PSPI Wniosek systemowy do o wszczęcie procedury potwierdzenia życia Otrzymanie wniosku systemowego konieczności wszczęcia procedury potwierdzenia życia Wniosek odczytany Utworzenie pisma przewodniego do oświadczenia pozostawania przy życiu Pismo przewodnie do oświadczenia o pozostawaniu przy życiu Pismo gotowe do akceptacji Druk Oświadczenia pozostawania przy życiu Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 301 z 399

302 Akceptacja przez Aprobanta 2 stopnia Aprobant 2 stopnia Brak akceptacji przez Aprobanta 2 stopnia Akceptacja przez Aprobanta 2 stopnia Data wysłania utworzy monit dotyczący terminu uzyskania poświadczenia życia. Przygotowanie pisma do wysyłki Korespondencja gotowa do wysyłki Wysyłka korespondencji Korespondencja wysłana Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 302 z 399

303 PROD023a Proces Pomoc socjalna (na wniosek) Proces ma na celu przyznanie pomocy socjalnej na wniosek świadczeniobiorcy. Lista działań w ramach procedury Działanie Właściciel Opis Narzędzie Przyjęcie PK/PI Przyjęcie wniosku zgodnie z PROC001 Portal Wniosku Przypisanie numeru świadczenia do wniosku PK Pracownik kancelari dokonuje identyfikacji numeru świadczenia w systemie i rejestruje/akceptuje wniosek o pomoc socjalną. Na wniosku wpisuje numer świadczenia, jeżeli został on przesłany pocztą lub złożony w WBE. Dla wniosku o pomoc socjalną ustawiany jest monit 30 dni. Tak oznaczony wniosek trafia automatycznie do właściwego. SAP Sprawdzenie kompletności / poprawności dokumentów Wprowadzenie do systemu danych z wniosku i załączników Sprawdzenie i potwierdzenie lub odrzucenie notatki i pisma Aprobant sprawdza kompletność dokumnetów i jeżeli stwierdza braki formalne to przygotowuje pismo o uzupełnienie zgodnie z procedurą PROC003. wprowadza do systemu dane z wniosku i załączników: 4. Zaświadczenie o dochodach (poza świadczeniem z WBE) 5. Zaświadczenie ze szkół o tym, że dzieci pow. 16 lat się uczą 6. Zaświadczenia lekarskie, faktury itp. Na wniosku zaznacza, o jaką pomoc wnioskuje i zgodnie z tym wyborem zaznacza właściwe załączniki. I generuje notatkę w systemie, na której opiniuje wniosek i proponuje lub nie pomoc podając wysokość pomocy oraz pismo do zainteresowanego (tylko pismo drukuje w 1 egz.). 39. Aprobant zatwierdził notatkę, pismo i wszystkie wprowadzone do systemu dane wówczas automatycznie w systemie taka informacja trafia do Aprobanta 2 stopnia, a Aprobant zanosi do niego dokumnety 40. Aprobant odrzucił notatkę, pismo wówczas automatycznie są one usuwane z systemu, a taka Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 303 z 399

304 Sprawdzenie i potwierdzenie lub odrzucenie notatkę Przekazanie pisma do wysłania Aprobant 2 stopnia informacja jest przekazywana elektronicznie do 35. Aprobant 2 stopnia zatwierdził notatkę, pismo wówczas automatycznie w systemie taka informacja trafia do, który odbiera dokumenty 36. Aprobant 2 stopnia odrzucił notatkę, pismo wówczas automatycznie są one usuwane z systemu, a taka informacja jest przekazywana elektronicznie do podpisane pismo przekazuje do Kancelarii do wysłania. Kancelaria PK PK wysyła pismo do zainteresowanego listem zwykłym bez rejestracji w dzienniku korespondencji wychodzącej oraz w systemie na wniosku rejestruje datę wysłania pisma i sposobu wysłania (czy list zwykły, czy polecony, czy potwierdzenie odbioru) co zamyka wniosek i kasuje monit Schemat graficzny procesu opracowany w narzędziu ARIS 7.2 Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 304 z 399

305 Obsługa wniosku/oświadc zenia/pisma przez (uzupełnia dane w teczce) Wniosek/pismo i załączniki kompletne lub wystarczające... Wniosek/pismo/orzeczenie /faktura/załączniki zawierają braki formalne lub wymaga korespondencji z innym organem Wprowadzenie danych z wniosku i załączników Nie uzupełniono braków wniosek/pismo zostaje bez... Uzupełnienie braków formalnych Dane zmienione Korespondencja wysłana Utworzenie notatki dot. pomocy socjalnej oraz pisma do zainteresowanego Notatka dot. pomocy socjalnej Notatka i pismo gotowe do akceptacji Pismo do zainteresowanego Akceptacja przez Aprobanta 1 stopnia Aprobant 1 stopnia Brak akceptacji Akceptacja Akceptacja przez Aprobanta 2 stopnia Aprobant 2 stopnia Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 305 z 399

306 Brak akceptacji przez Aprobanta 2 stopnia Akceptacja przez Aprobanta 2 stopnia Akceptacja przez Dyrektora Dyrektor Brak akceptacji Dyrektora Akceptacja przez Dyrektora Przygotowanie pisma do wysyłki Korespondencja gotowa do wysyłki Wysyłka korespondencji Korespondencja wysłana Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 306 z 399

307 PROD023b Proces Pomoc socjalna (z urzędu) Proces ma na celu przyznanie pomocy socjalnej z urzędu dotyczy tylko dzieci żołnierza otrzymujących RRU, który zmarł w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych lub po zwolnieniu ze służby wojskowej w skutek wypadku lub choroby pozostającej w związku z wykonywaniem zadań służbowych i dziecko ma co najmniej 16 lat ukończone i nie więcej niż 25 lat. Konieczne jest zaświadczenie o nauce tylko wtedy dostaje 2 razy w roku takie świadczenie. Lista działań w ramach procedury Działanie Właściciel Opis Narzędzie Zestawienie osób PSPI PSPI generuje raport o osobach, którym uprawnionych do świadczenia przysługuje pomoc na naukę. Wygenerowanie raportu tworzy wniosek dla o wypłatę pomocy na naukę i ustawia monit 30 dni. Sprawdzenie kompletności dokumentów Wprowadzenie do systemu danych do wypłaty pomocy na naukę Sprawdzenie i potwierdzenie lub odrzucenie notatki i pisma Sprawdzenie i potwierdzenie lub odrzucenie notatki i pisma Aprobant Aprobant 2 stopnia sprawdza kompletność dokumnetów i jeżeli stwierdza braki formalne to przygotowuje pismo o uzupełnienie zgodnie z procedurą PROC003. generuje w systemie notatkę i pismo. Na notatce w systemie podaje datę zaświadczenia, termin poprzedniej wypłaty. Pismo do zainteresowanego drukuje w 1 egz. 41. Aprobant zatwierdził notatkę, pismo i wszystkie wprowadzone do systemu dane wówczas automatycznie w systemie taka informacja trafia do Aprobanta 2 stopnia, a Aprobant zanosi do niego dokumnety 42. Aprobant odrzucił notatkę, pismo wówczas automatycznie są one usuwane z systemu, a taka informacja jest przekazywana elektronicznie do 37. Aprobant 2 stopnia zatwierdził notatkę, pismo wówczas automatycznie w systemie taka informacja trafia do, który odbiera dokumenty 38. Aprobant 2 stopnia odrzucił notatkę, pismo wówczas automatycznie są one usuwane z systemu, a taka informacja jest przekazywana elektronicznie do Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 307 z 399

308 Przekazanie pisma do wysłania podpisane pismo przekazuje do Kancelarii do wysłania. Kancelaria PK PK wysyła pismo do zainteresowanego listem zwykłym bez rejestracji w dzienniku korespondencji wychodzącej oraz w systemie na wniosku rejestruje datę wysłania pisma i sposobu wysłania (czy list zwykły, czy polecony, czy potwierdzenie odbioru) co zamyka wniosek i kasuje monit. Poza SAP /SAP Schemat graficzny procesu opracowany w narzędziu ARIS 7.2 Potrzeba zestawienia osób którym przysługuje świadczenie na naukę SAP Utworzenie raportu Zestawienie osób uprawnionych do świadczenia na naukę Wniosek systemowy do o wypłatę świadczeń na naukę PSPI Otrzymanie wniosku systemowego o wypłatę świadczenia na naukę Wniosek odczytany Weryfikacja kompletoności posiadanych dokumentów Wniosek/pismo i załączniki kompletne lub wystarczające... Wniosek/pismo/orzeczenie /faktura/załączniki zawierają braki formalne lub wymaga korespondencji z innym organem Nie uzupełniono braków wniosek/pismo zostaje bez... Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 308 z 399

309 Uzupełnienie braków formalnych Utworzenie notatki dot. pomocy socjalnej oraz pisma do zainteresowanego Notatka i pismo gotowe do akceptacji Notatka dot. pomocy socjalnej Pismo do zainteresowanego Korespondencja wysłana Akceptacja przez Aprobanta 1 stopnia Aprobant 1 stopnia Brak akceptacji Akceptacja Akceptacja przez Aprobanta 2 stopnia Aprobant 2 stopnia Brak akceptacji przez Aprobanta 2 stopnia Akceptacja przez Aprobanta 2 stopnia Przygotowanie pisma do wysyłki Korespondencja gotowa do wysyłki Wysyłka korespondencji Korespondencja wysłana Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 309 z 399

310 PROD024a Proces Egzekucja ze świadczeń i uposażeń Proces ma na celu realizację zajęć komorniczych ze świadczeń emerytalno-rentowych na podstawie nadesłanych zajęć przez uprawnione organy lub na wniosek wierzyciela na podstawie wyroku sądu lub ugody sądowej. Lista działań w ramach procedury Działanie Właściciel Opis Narzędzie Zajęcie (komornicze)wpł ywa do WBE PI/ PK W przypadku dostarczenia zajęcia przez organ egzekucyjny osobiście przyjmowany jest ona w Informacji, gdzie składa zajęcie. PI przekazuje zebrane dokumenty do PK. W przypadku otrzymania zajęcia pocztą jest ono przyjmowane w Kancelarii. Sprawdzenie istnienia dłużnika w systemie Przekazanie do kancelarii zajęć zidentyfikowanyc h jako braki Elektroniczni e (portal) / B B Przekazanie PK zwróconych zajęć do Sprawdzenie, czy PK rejestruje w systemie tylko te zajęcia, które dotyczą świadczeniobiorców, pozostałe wprowadza do systemu tylko jako rejestr braków nie zidentyfikowanych zajęć. PK sprawdza skrzynkę dokumentów przychodzących i akceptuje zajęcie na portalu, co jest równoznaczne z rejestracją w systemie. Jeżeli na portalu zajęcie dotyczy osoby, która nie jest świadczeniobiorcą zostanie przydzielone do rejestru braków PK przekazuje zidentyfikowane zajęcia do. Zajęcia niezidentyfikowane przekazuje wyznaczonego (B). sprawdza w systemie, czy otrzymane zajęcie dotyczy świadczeniobiorcy, czy nie. B po sprawdzeniu stwierdził, że otrzymane zajęcie nie jest brakiem. Zajęcie takie zwraca do PK. Jeżeli stwierdzi, że otrzymane zajęcie zidentyfikowane, jednak nie spełnia wszystkich wymogów lub wręcz jest brakiem wówczas nie oddaje do PK (załatwia sprawę zgodnie z poniższą procedurą) PK zidentyfikowane przez B zajęcia przekazuje do właściwego. sprawdza w systemie, czy Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 310 z 399

311 dla świadczeniobiorc y istnieją czynne zajęcia Wprowadzenie do systemu dane zajęcia (wszystkie informacje o składnikach zajęcia, sygnatura akt, konto) Przygotowanie odpowiedzi dla komornika gdy dłużnik nie został zidentyfikowany Sprawdzenie i potwierdzenie lub odrzucenie pisma Sprawdzenie i potwierdzenie lub odrzucenie pisma Przekazanie pisma do wysłania B Aprobant Aprobant 2 stopnia świadczeniobiorca ma aktualnie inne czynne zajęcia. Jeżeli tak wówczas postępuje zgodnie z PROD024b. wprowadza do systemu dane z zajęcia z wszytskimi informacjami w szczególności z wykazaniem składowych części zajęcia (celem wyliczenia całości zadłużenia) Generuje w systemie pismo z odpowiedzią do komornika (drukuje 2 egz. pisma). B poza systemem przygotowuje odpowiedź dla komornika informującą o braku identyfikacji dłużnika. B podpisuje pismo (drukuje 1 egz.) i przekazuje do kancelarii do wysłania. 43. Aprobant zatwierdził pismo i wszystkie wprowadzone do systemu dane wówczas automatycznie w systemie taka informacja trafia do Aprobanta 2 stopnia, a Aprobant zanosi do niego dokumnety 44. Aprobant odrzucił pismo wówczas automatycznie jest ono usuwane z systemu, a taka informacja jest przekazywana elektronicznie do 39. Aprobant 2 stopnia zatwierdził pismo wówczas automatycznie w systemie taka informacja trafia do, który odbiera dokumenty 40. Aprobant 2 stopnia odrzucił pismo wówczas automatycznie jest ono usuwane z systemu, a taka informacja jest przekazywana elektronicznie do podpisane pismo przekazuje do Kancelarii do wysłania. Kancelaria PK PK wysyła pismo do komornika listem poleconym i do zainteresowanego listem zwykłym bez rejestracji w dzienniku korespondencji wychodzącej oraz w systemie na zajęciu rejestruje datę wysłania pisma i sposobu wysłania (do komornika) Poza SAP /SAP PK dla odpowiedzi dot. braków Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 311 z 399

312 rejestruje w systemie datę wysłania i sposób wysłania. Schemat graficzny procesu opracowany w narzędziu ARIS 7.2 Rozpoczęcie składania w wniosku/oświadczeni a/innego dokumentu Składanie Wniosku/Pisma przez Portal Wpłynięcie korespondencji do Kancelarii Otrzymanie wniosku/uzupełnionych braków/oświadczeń/innych pism pocztą (bez możliwości weryfikacji) Zajęcie komornicze (Wyrok sądowy z klauzulą wykonalności lub Zajęcie komornicze) Rejestracja/Dekr etacja Korespondencji Korespondencja przekazana do B Korespondencja zadekretowana na Ponowne sprawdzenie istnienia dłużnika w systemie B Przekazanie zidentyfikowanych zajęć dla właściwego Pracownik Kancelarii B Zidentyfikowano zajęcie Otrzymanie zajęcia komorniczego Sprawdzenie, czy dla świadczeniobiorcy istnieją czynne zajęcia Nie zidentyfikowano zajęcia Następuje zbieg zajęcia z innym organem egzekucyjnym Nie istnieją inne czynne zajęcia Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 312 z 399

313 Utworzenie odpowiedź braku identyfikacji dłużnika B 24b. Egzekucja ze świadczeń zbieg, utworzenie depozytu Wprowadzenie danych z zajęcia, z wszystkimi informacjami w szczególności z wykazaniem skłądowych części zajęcia Pismo odpowiedzi a o braku identyfikacji dłużnika Korespondencja wysłana Dane wprowadzone Utworzenie pisma z odpowiedzią Pismo odpowiedzi Pismo gotowe do akceptacji Akceptacja przez Aprobanta 1 stopnia Aprobant 1 stopnia Brak akceptacji Akceptacja Akceptacja przez Aprobanta 2 stopnia Aprobant 2 stopnia Brak akceptacji przez Aprobanta 2 stopnia Akceptacja przez Aprobanta 2 stopnia Przygotowanie pisma do wysyłki Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 313 z 399

314 Korespondencja gotowa do wysyłki Wysyłka korespondencji Korespondencja wysłana Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 314 z 399

315 PROD024b Proces Egzekucja ze świadczeń i uposażeń zbieg, utworzenie depozytu Proces ma na celu poinformowanie organów egzekucyjnych o zbiegu (istnieniu innych zajęć), utworzenie depozytu (tylko dla zbiegu). Lista działań w ramach procedury Działanie Właściciel Opis Narzędzie Sprawdzenie organu/ów egzekucyjnego/y ch innych zajęć sprawdza w systemie, czy następuje zbieg z innym organem egzekucyjnym Wprowadzenie do systemu dane zajęcia (wszystkie informacje o składnikach zajęcia, sygnatura akt, konto) Sprawdzenie i potwierdzenie lub odrzucenie pisma Sprawdzenie i potwierdzenie lub odrzucenie pisma Aprobant Aprobant 2 stopnia wprowadza do systemu dane z zajęcia z wszystkimi informacjami w szczególności z wykazaniem składowych części zajęcia (celem wyliczenia całości zadłużenia) 1. Generuje w systemie pismo z odpowiedzią do komornika (drukuje 2 egz. pisma) jeżeli nie ma zbiegu w którym informuje o tym, że nadal będzie potrącał i wymienia wszystkie tytuły. 2. Generuje w systemie pisma do wszystkich organów egzekucyjnych o istniejącym zbiegu wykazując nazwy tych organów oraz sygnaturę akt spraw i jednocześnie tworzy depozyt od najbliższego terminu płatności. 45. Aprobant zatwierdził pismo i wszystkie wprowadzone do systemu dane wówczas automatycznie w systemie taka informacja trafia do Aprobanta 2 stopnia, a Aprobant zanosi do niego dokumnety 46. Aprobant odrzucił pismo wówczas automatycznie jest ono usuwane z systemu, a taka informacja jest przekazywana elektronicznie do 41. Aprobant 2 stopnia zatwierdził pismo wówczas automatycznie w systemie taka informacja trafia do, który odbiera dokumenty 42. Aprobant 2 stopnia odrzucił pismo wówczas automatycznie jest ono usuwane z systemu, a Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 315 z 399

316 Przekazanie pisma do wysłania taka informacja jest przekazywana elektronicznie do podpisane pismo przekazuje do Kancelarii do wysłania. Kancelaria PK PK wysyła pismo do komornika listem poleconym i zainteresowanego listem zwykłym bez rejestracji w dzienniku korespondencji wychodzącej oraz w systemie na zajęciu rejestruje datę wysłania pisma i sposobu wysłania (do komornika). Schemat graficzny procesu opracowany w narzędziu ARIS 7.2 Następuje zbieg zajęcia z innym organem egzekucyjnym Sprawdzenie organu/ów egzekucyjnego/y ch innych zajęć Wprowadzenie danych z zajęcia, z wszystkimi informacjami w szczególności z wykazaniem skłądowych części zajęcia Dane wprowadzone Utworzenie depozytu Depozyt utworzony Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 316 z 399

317 Utworzenie pisma odpowiedzi do komornika oraz pism informujących o zbiegu do innych organów egzekucyjnych Pismo odpowiedzi Pisma gotowe do akceptacji Pisma informujące do innych organów egzekucyjnych Akceptacja przez Aprobanta 1 stopnia Aprobant 1 stopnia Brak akceptacji Akceptacja Akceptacja przez Aprobanta 2 stopnia Aprobant 2 stopnia Brak akceptacji przez Aprobanta 2 stopnia Akceptacja przez Aprobanta 2 stopnia Przygotowanie pism do wysyłki Korespondencja gotowa do wysyłki Wysyłka korespondencji Korespondencja wysłana Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 317 z 399

318 PROD024c Proces Egzekucja ze świadczeń i uposażeń zbieg, rozliczenie depozytu Proces ma na celu rozliczenie depozytu. Lista działań w ramach procedury Działanie Właściciel Opis Narzędzie Informacja od PI/ PK właściwego organu egzekucyjnego wpływa do WBE Sprawdzenie wartości zajęć organu właściwego Utworzenie notatki o zmniejszeniu/ likwidacji depozytu oraz pisma informujące o dalszej egzekucji Sprawdzenie i potwierdzenie lub odrzucenie notatki i pisma Elektroniczni e (portal) Aprobant W przypadku dostarczenia informacji przez organ egzekucyjny osobiście przyjmowany jest ona w Informacji, gdzie składa pismo. PI przekazuje zebrane dokumenty do PK. W przypadku otrzymania informacji pocztą jest ono przyjmowane w Kancelarii. PK sprawdza skrzynkę dokumentów przychodzących i akceptuje informację na portalu, co jest równoznaczne z rejestracją w systemie. PK przekazuje informację do. sprawdza kwotę wszystkich zajęć organu egzekucyjnego wyznaczonego jako właściwy i porównuje je z depozytem zgromadzonym. tworzy w systemie notatkę dotyczącą wysokości depozytu, wysokości zajęć organu właściwego i ich rozliczenia z depozytem. W systemie zarejestruje zmniejszenie / likwidację depozytu. tworzy w systemie pismo do wszystkich zbiegowych organów egzekucyjnych i świadczeniobiorcy o podjętych działaniach w związku z ustaleniem właściwego organu i dalszą egzekucją. 47. Aprobant zatwierdził notatkę i pismo i wszystkie wprowadzone do systemu dane wówczas automatycznie w systemie taka informacja trafia do Aprobanta 2 stopnia, a Aprobant zanosi do niego dokumnety 48. Aprobant odrzucił notatkę i pismo wówczas automatycznie są one usuwane z systemu, a taka informacja jest przekazywana elektronicznie do Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 318 z 399

319 Sprawdzenie i potwierdzenie lub odrzucenie notatki i pisma Przekazanie notatki do Księgowości Przekazanie pisma do wysłania Aprobant 2 stopnia 43. Aprobant 2 stopnia zatwierdził notatkę i pismo wówczas automatycznie w systemie taka informacja trafia do, który odbiera dokumenty 44. Aprobant 2 stopnia odrzucił notatkę i pismo wówczas automatycznie są one usuwane z systemu, a taka informacja jest przekazywana elektronicznie do przekazuje do księgowości notatkę celem zmniejszenia / likwidacji depozytu (przekazania środków do właściwego organu egzekucyjnego) podpisane pismo przekazuje do Kancelarii do wysłania do wszystkich zainteresowanych organów egzekucyjnych i do świadczeniobiorcy (tylko przy pierwszorazowej próbie rozliczenia depozytu, dla każdej kolejnej pismo wysyłane jest tylko do właściwego organu egzekucyjnego i świadczeniobiorcy). Kancelaria PK PK wysyła pismo do wszystkich zainteresowanych organów egzekucyjnych listem poleconym i świadczeniobiorcy listem zwykłym bez rejestracji w dzienniku korespondencji wychodzącej oraz w systemie na informacji rejestruje datę wysłania pisma i sposobu wysłania (do komornika) Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 319 z 399

320 Schemat graficzny procesu opracowany w narzędziu ARIS 7.2 Rozpoczęcie składania w wniosku/oświadczeni a/innego dokumentu Składanie Wniosku/Pisma przez Portal Wpłynięcie korespondencji do Kancelarii Otrzymanie wniosku/uzupełnionych braków/oświadczeń/innych pism pocztą (bez możliwości weryfikacji) Wniosek o rozliczenie depozytu Rejestracja/Dekr etacja Korespondencji Korespondencja zadekretowana na Sprawdzenie wartości zajęć organu właściwego Dane zweryfikowane Utworzenie notatki o zmniejszeniu/ likwidacji depozytu oraz pisma informujące o dalszej egzekucji Notatka o zmniejszeniu/likwid acji depozytu Pismo informujace o dalszej egzekucji Pismo gotowe do akceptacji Akceptacja przez Aprobanta 1 stopnia Aprobant 1 stopnia Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 320 z 399

321 Brak akceptacji Akceptacja Akceptacja przez Aprobanta 2 stopnia Aprobant 2 stopnia Brak akceptacji przez Aprobanta 2 stopnia Akceptacja przez Aprobanta 2 stopnia Przygotowanie pisma do wysyłki Przekazanie notatki do księgowości celem zmniejszenia/likwidacji depozytu Korespondencja gotowa do wysyłki Notatka przekazana do księgowości Wysyłka korespondencji Korespondencja wysłana Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 321 z 399

322 PROD024d Proces Egzekucja ze świadczeń i uposażeń zmiana wysokości raty potrącenia Proces ma na celu poinformowanie organ egzekucyjny o zmianie wysokości raty potrącenia w związku ze zmianą wysokości świadczenia. Lista działań w ramach procedury Działanie Właściciel Opis Narzędzie Utworzenie zestawienia osób, które posiadają aktualne zajęcia i którym zmieniła się wysokość świadczenia PSPI PSPI generuje zestawienie osób, które posiadają aktualne zajęcia i którym zmieniła się wysokość świadczenia (podstawa do potrąceń). Raport utworzy dla tych świadczeniobiorców wniosek dla celem przygotowania odpowiednich informacji dla organów egzekucyjnych. Utworzenie pisma / pism informującego/y ch o zmianie wysokości świadczenia i potrącenia Sprawdzenie i potwierdzenie lub odrzucenie pisma / pism Aprobant tworzy w systemie pismo informujące organ egzekucyjny ( w tym wierzyciele alimenty bezegzekucyjne) o zmianie wysokości świadczenia i potrącanej raty zajęcia. 49. Aprobant zatwierdził pismo/a i wszystkie wprowadzone do systemu dane wówczas automatycznie w systemie taka informacja trafia do Aprobanta 2 stopnia, a Aprobant zanosi do niego dokumnety 50. Aprobant odrzucił pismo/a wówczas automatycznie jest ono usuwane z systemu, a taka informacja jest przekazywana elektronicznie do Sprawdzenie i Aprobant Aprobant 2 stopnia zatwierdził potwierdzenie stopnia pismo/a wówczas lub odrzucenie automatycznie w systemie taka pisma/ pism informacja trafia do, który odbiera dokumenty 46. Aprobant 2 stopnia odrzucił pismo/a wówczas automatycznie jest ono usuwane z systemu, a taka informacja jest przekazywana elektronicznie do Przekazanie podpisane pismo/a przekazuje do Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 322 z 399

323 pisma/ pism do wysłania Kancelarii do wysłania do wszystkich zainteresowanych (organów egzekucyjnych i do świadczeniobiorcy). Kancelaria PK PK wysyła pismo/a do wszystkich zainteresowanych organów egzekucyjnych listem poleconym i świadczeniobiorcy listem zwykłym bez rejestracji w dzienniku korespondencji wychodzącej oraz w systemie rejestruje datę wysłania pisma i sposobu wysłania (do komornika) co zamyka wniosek. Schemat graficzny procesu opracowany w narzędziu ARIS 7.2 Potrzeba utworzenie zestawienia osób, które posiadają aktualne zajęcia i którym zmieniła się wysokość raty potrącenia egzekucji komorniczych SAP Utworzenie zestawienia osób, które posiadają aktualne zajęcia i którym zmieniła się wysokość raty potrącenia egzekucji... PSPI Wniosek systemowy do o przygotowanie odpowiednich informacji dla organów egzekucyjnych Otrzymanie wniosku systemowego o przygotowania odpowiednich informacji dla organów egzekucyjnych Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 323 z 399

324 Wniosek odczytany SAP Utworzenie pism informujących o zmianie wysokości świadczenia i potrącenia Pisma informujace o zmianie wysokości świadczeń i potrąceń Pisma gotowe do akceptacji Akceptacja przez Aprobanta 1 stopnia Aprobant 1 stopnia Brak akceptacji Akceptacja Akceptacja przez Aprobanta 2 stopnia Aprobant 2 stopnia Brak akceptacji przez Aprobanta 2 stopnia Akceptacja przez Aprobanta 2 stopnia Przygotowanie pism do wysyłki Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 324 z 399

325 Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 325 z 399

326 PROD024e Proces Egzekucja przez US Proces ma na celu egzekucję wierzytelności należnych WBE. Lista działań w ramach procedury Działanie Właściciel Opis Narzędzie Stwierdzenie nadpłaty świadczenia stwierdza nadpłatę świadczenie, np. w związku ze zgonem świadczeniobiorcy nie zgłoszonym w terminie i pobranie świadczenie nie należnego. Rejestracja wniosku o stwierdzenie nadpłaty Wygenerowanie notatki służbowej Sprawdzenie danych i notatki Sprawdzenie notatki Sprawdzenie i potwierdzenie lub nie notatki Aprobant Aprobant 2 stopnia Dyrektor rejestruje w systemie wniosek o stwierdzenie nadpłaty z wszystkimi informacjami dotyczącymi wysokości i powodu powstania nadpłaty oraz wprowadza dane zamykające wypłatę świadczenia. generuje notatkę służbową o ujewnieniu nadpłaty w systemie na podstawie danych z wniosku wskazując rodzaj należności, np. nie należna. 51. Aprobant zatwierdził notatkę i wszystkie wprowadzone do systemu dane wówczas automatycznie w systemie taka informacja trafia do Aprobanta 2 stopnia, a Aprobant zanosi notatkę do podpisania 52. Aprobant odrzucił notatkę wówczas automatycznie jest ona usuwana z systemu, a taka informacja jest przekazywana elektronicznie do 47. Aprobant 2 stopnia zatwierdził i podpisał notatkę wówczas automatycznie w systemie taka informacja trafia do Dyrektora, któremu przekazuje dokumnety 48. Aprobant 2 stopnia odrzucił notatkę wówczas automatycznie jest ona usuwana z systemu, a taka informacja jest przekazywana elektronicznie do 1. Dyrektor zatwierdził i podpisał notatkę wówczas automatycznie w systemie taka informacja trafia do Aprobanta 2 Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 326 z 399

327 Przekazanie informacji do księgowości Wpisanie do rejestru nadpłat Przygotowanie decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia (lub nienależnie pobranego potrącenia komornik pobrał nienależną kwotę potrącenia) Sprawdzenie danych i decyzji Sprawdzenie decyzji Księgowość Aprobant Aprobant 2 stopnia stopnia, który odbiera dokumnety i przekazuje do 2. Dyrektor odrzucił notatkę wówczas automatycznie jest ona usuwana z systemu, a taka informacja jest przekazywana elektronicznie do Aprobanta 2 stopnia, który odbiera dokumnety i przekazuje do przekazuje do księgowości notatkę o ujawnienie nadpłaty celem wpisania do rejestru nadpłat. Pracownik księgowości wprowadza sprawę do rejestru nadpłat pod unikalnym numerem informację tą wpisuje na notatce. przygotowuje w systemie decyzję o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia lub potrącenia. 1. Aprobant zatwierdził decyzję i wszystkie wprowadzone do systemu dane wówczas automatycznie w systemie taka informacja trafia do Aprobanta 2 stopnia, a Aprobant zanosi notatkę do podpisania 2. Aprobant odrzucił decyzję wówczas automatycznie jest ona usuwana z systemu, a taka informacja jest przekazywana elektronicznie do 1. Aprobant 2 stopnia zatwierdził i podpisał decyzję wówczas automatycznie w systemie taka informacja trafia do Dyrektora, któremu przekazuje dokumnety 2. Aprobant 2 stopnia odrzucił decyzję wówczas automatycznie jest ona usuwana z systemu, a taka informacja jest przekazywana elektronicznie do Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 327 z 399

328 Sprawdzenie i potwierdzenie lub nie decyzji Przekazanie decyzji do wysłania Dyrektor 1. Dyrektor zatwierdził i podpisał decyzję wówczas automatycznie w systemie taka informacja trafia do Aprobanta 2 stopnia, który odbiera dokumnety i przekazuje do 2. Dyrektor odrzucił decyzję wówczas automatycznie jest ona usuwana z systemu, a taka informacja jest przekazywana elektronicznie do Aprobanta 2 stopnia, który odbiera dokumnety i przekazuje do podpisaną decyzję przekazuje do Kancelarii do wysłania. Kancelaria PK PK wysyła decyzję do zainteresowanego listem poleconym za potwierdzeniem odbioru z rejestracją w dzienniku korespondencji wychodzącej oraz w systemie na wniosku rejestruje datę wysłania decyzji i sposób wysłania. Zarejestrowana data wysłania decyzji wygeneruje monit o oczekiwaniu na zwrotkę (21 dni) Wpływa potwierdzenie odbioru (decyzja wraca) do WBE Sprawdzenie, czy nadpłacone świadczenie zostało zwrócone do WBE Wprowadzenie informacji o spłaceniu Świadczenie nie wpłynęło do WBE wygenerowanie upomnienia Sprawdzenie danych i upomnienia PK Aprobant Zgodnie z procedurą PROC0002. wprowadza datę odebrania lub datę zwrotu do adresata z pieczątki poczty polskiej na wniosku o stwierdzenie nadpłaty co skasuje monit o oczekiwaniu na zwrtokę i wygeneruje monit o zwrocie nadpłaty 14 dni od tej daty sprawdza w księgowości, czy wpłynął zwrot niesłusznie pobranego świadczenia. rejestruje na wniosku o stwierdzenie nadpłaty informację o spłaceniu zadłużenia, co zamyka wniosek. w systemie do wniosku o nadpłatę generuje upomnienie o zwrot nadpłaty wskazując kwotę nalezności głównej, naliczonych odsetek i podaje termin 7 dni na wpłacenie należności. 1. Aprobant zatwierdził upomnienie i wszystkie wprowadzone do systemu dane wówczas automatycznie w systemie taka informacja trafia do Aprobanta 2 Poza SAP /SAP Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 328 z 399

329 Sprawdzenie upomnienia Przekazanie upomnienia do wysłania Aprobant 2 stopnia stopnia, a Aprobant zanosi upomnienie do podpisania 2. Aprobant odrzucił upomnienie wówczas automatycznie jest ono usuwane z systemu, a taka informacja jest przekazywana elektronicznie do 1. Aprobant 2 stopnia zatwierdził i podpisał upomnienie wówczas automatycznie w systemie taka informacja trafia do, który odbiera dokumnety 2. Aprobant 2 stopnia odrzucił upomnienie wówczas automatycznie jest ono usuwane z systemu, a taka informacja jest przekazywana elektronicznie do podpisane upomnienie przekazuje do Kancelarii do wysłania. Kancelaria PK PK wysyła upomnienie do zainteresowanego listem poleconym za potwierdzeniem odbioru z rejestracją w dzienniku korespondencji wychodzącej, rejestruje również wysyłane upomnienie w rejestrze upomnień oraz w systemie na wniosku rejestruje datę wysłania upomnienia i sposób wysłania. Zarejestrowana data wysłania upomnienia wygeneruje monit o oczekiwaniu na zwrotkę (21 dni) Wpływa potwierdzenie odbioru (upomnienie wraca) do WBE Sprawdzenie, czy nadpłacone świadczenie zostało zwrócone do WBE Zwrot na konto WBE. Świadczenie nie wpłynęło do WBE utworzenie tytułu PK Zgodnie z procedurą PROC002. PK wprowadza datę odebrania lub datę zwrotu do adresata z pieczątki poczty polskiej na wniosku o stwierdzenie nadpłaty co skasuje monit o oczekiwaniu na zwrotkę i wygeneruje monit o zwrocie nadpłaty 7 dni od tej daty sprawdza w księgowości, czy wpłynął zwrot niesłusznie pobranego świadczenia. Kroki opisane powyżej. generuje w systemie tytuł wykonawczy dla US oraz dla zobowiązanego, którym system nadaje numer tytułu ten sam -różnią się nagłówkiem, wniosek o wszczęcie Poza SAP /SAP Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 329 z 399

330 wykonawczego, wniosku przewodniego, notatki do księgowości oraz kartę ewidencji Potwierdzenie w księgowości o braku wpłaty Sprawdzenie tytułu, wniosku i notatki Potwierdzenie tytułu, wniosku i notatki Aprobant Aprobant 2 stopnia egzekucji do US oraz notatke do księgowości o przekazaniu wniosku o wszczęcie egzekucji do naczelnika urzędu skarbowego - notatka zawiera rodzaj świadczenia, kwotę nienależnie pobranego świadczenia, odsetki, kwoty kosztów (za upomnienie) oraz tytuł wykonawczy i nr w rejestrze nadpłat (w ksiegowości). potwierdza w księgowości na wydrukowanej notatce o ujawnieniu nadpłaty, że żądana kwota nie wpłynęła. 1. Aprobant zatwierdził tytuł, wniosek i notatkę wówczas automatycznie w systemie taka informacja trafia do Aprobanta 2 stopnia, a Aprobant zanosi notatkę do podpisania 2. Aprobant odrzucił tytuł, wniosek i notatkę wówczas automatycznie są one usuwane z systemu, a taka informacja jest przekazywana elektronicznie do 1. Aprobant 2 stopnia zatwierdził i podpisał notatkę oraz zatwierdził tytuł i wniosek wówczas automatycznie w systemie taka informacja trafia do Dyrektora, któremu przekazuje dokumnety 2. Aprobant 2 stopnia odrzucił tytuł, wniosek i notatkę wówczas automatycznie są one usuwane z systemu, a taka informacja jest przekazywana elektronicznie do Potwierdzenie Dyrektor 1. Dyrektor zatwierdził i podpisał tytułu, wniosku i tytuł i wniosek oraz zatwierdził notatki notatkę wówczas automatycznie w systemie taka informacja trafia do Aprobanta 2 stopnia, który odbiera dokumnety 2. Dyrektor stopnia odrzucił tytuł, wniosek i notatkę wówczas automatycznie są one usuwane z systemu, a taka informacja jest przekazywana elektronicznie do i Aprobanta 2 stopnia, który odbiera dokumnety Przygotowanie kompletuje konieczne dokumnety: Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 330 z 399

331 tytułu do wysłania Potwierdzenie w księgowości o braku wpłaty i przekazanie notatki Przekazanie tytułu do wysłania 1. Tytuł wykonawczy 2 egz. 2. Wniosek o wszczęcie egzekucji 3. Kartę ewidencji tytułów wykonawczych 2 egz. 4. Oryginał potwierdzenia odbioru upomnienia potwierdza w księgowości, na wydrukowanej notatce o ujawnieniu nadpłaty, że żądana kwota nie wpłynęła oraz przekazuje podpisaną notatkę o przekazaniu wniosku o wszczęcie egzekucji do naczelnika urzędu skarbowego. podpisany tytuł wraz z załącznikami przekazuje do Kancelarii do wysłania. Kancelaria PK PK wysyła tytuł wykonwaczy wraz z załącznikami do US listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru z rejestracją w dzienniku korespondencji wychodzącej oraz w systemie na wniosku rejestruje datę wysłania tytułu i sposób wysłania (czy list zwykły, czy polecony, czy potwierdzenie odbioru). Potwierdzenie PK PK przekazuje zwrotkę do odbioru tytułu przez US wpływa do WBE Wpięcie zwrotki wpina zwrotkę do akt. do akt Potwierdzenie PK PK przekazuje potwierdzenie do. przyjęcia na ewidencję tytułów wykonawczych z US wpływa do WBE Wpięcie potwierdzenia do akt wpina potwierdzenie do akt. Otrzymanie informacji o spłacie zadłużenia Wprowadzenie informacji o zakończeniu egzekucji Zwrot tytułu wykonawczego do WBE PK otrzymuje informację z księgowości o spłaceniu zadłużenia. rejestruje na wniosku o stwierdzenie nadpłaty informację o spłaceniu zadłużenia, co zamyka wniosek. US odesłał tytuł wykonawczy w związku z bezskuteczną egzekucją Przekazanie PK PK przekazuje do zwrócony tytuł. Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 331 z 399

332 zwróconego tytułu do Przygotowanie notatki do księgowości o anulowaniu tytułu Sprawdzenie notatki Potwierdzenie notatki Przekazanie notatki do księgowości Sprawdzenia otwartych wniosków Ponowne wygenerowanie tytułu wykonawczego Aprobant Aprobant 2 stopnia przygotowuje w systemie notatkę do księgowości o anulowaniu tytułu 1. Aprobant zatwierdził notatkę wówczas automatycznie w systemie taka informacja trafia do Aprobanta 2 stopnia, a Aprobant zanosi notatkę do podpisania 2. Aprobant odrzucił notatkę wówczas automatycznie jest ona usuwana z systemu, a taka informacja jest przekazywana elektronicznie do 1. Aprobant 2 stopnia zatwierdził i podpisał notatkę wówczas automatycznie w systemie taka informacja trafia do, który odbiera dokumnety 2. Aprobant 2 stopnia odrzucił notatkę wówczas automatycznie jest ona usuwana z systemu, a taka informacja jest przekazywana elektronicznie do przekazuje notatkę do księgowości, aby anulowała tytuł. raportuje cyklicznie otwarte wnioski o ujawnieniu nadpłaty. ponownie generuje tytuł wykonawczy zgodnie z procedurą powyżej nadając mu nowy numer. Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 332 z 399

333 Schemat graficzny procesu opracowany w narzędziu ARIS 7.2 Stwierdzenie nadpłaty świadczenia Rejestracja wniosku systemowego o stwierdzenie nadpłaty, informacji dot. wysokości i powodu powstania nadpłaty oraz wprowadza dane zamykające wypłatę... Dane zmienione Utworzenie notatki służbowej o ujewnieniu nadpłaty Notatka gotowa do akceptacji Notatka o ujewnieniu nadpłaty Akceptacja przez Aprobanta 1 stopnia Aprobant 1 stopnia Brak akceptacji Akceptacja Akceptacja przez Aprobanta 2 stopnia Aprobant 2 stopnia Brak akceptacji przez Aprobanta 2 stopnia Akceptacja przez Aprobanta 2 stopnia Akceptacja przez Dyrektora Dyrektor Akceptacja przez Dyrektora Brak akceptacji Dyrektora Przekazanie notatki do księgowości Notatka przekazana do księgowości Przygotowanie decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia lub potrącenia Decyzja gotowa do akceptacji Decyzja o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia lub potrącenia Rejestr nadpłat Wpisanie do rejestru nadpłat Pracownik Księgowości Akceptacja przez Aprobanta 1 stopnia Aprobant 1 stopnia Sprawa wprowadzona do rejestru nadpłat z unikalnym nr Brak akceptacji Akceptacja Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 333 z 399

334 Akceptacja przez Aprobanta 2 stopnia Aprobant 2 stopnia Brak akceptacji przez Aprobanta 2 stopnia Akceptacja przez Aprobanta 2 stopnia Akceptacja przez Dyrektora Dyrektor Akceptacja przez Dyrektora Brak akceptacji Dyrektora Jeszcze raz weryfikuje czy zwrot nie nastąpił Przygotowanie decyzji do wysyłki Korespondencja gotowa do wysyłki Wysyłka korespondencji Korespondencja wysłana Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 334 z 399

335 PROD024f Proces Egzekucja kosztów zastępstwa procesowego Proces ma na celu egzekucję wierzytelności należnych WBE z tytułu kosztów zastępstwa procesowego na podstawie prawomocnego wyroku sądu od świadczeniobiorców WBE. Lista działań w ramach procedury Działanie Właściciel Opis Narzędzie Prawomocny PK PK przekazuje wyrok do RP. wyrok sądu wraca do WBE Rejestracja wniosku o zwrot kosztów zastępstwa procesowego RP RP rejestruje w systemie wniosek o zwrot kosztów zastępstwa procesowego z wszystkimi informacjami dotyczącymi wysokości kosztów, sygnaturą wyroku Sprawdzenie, czy zwrot kosztów zastępstwa procesowego zostało zwrócone do WBE Zwrot kosztów wpłynął do WBE Zwrot kosztów nie wpłynął do WBE wygenerowanie wezwania do zapłaty Sprawdzenie i podpisanie lub nie wezwania Przekazanie wezwania do wysłania RP RP RP Dyrektor RP RP sprawdza w księgowości, czy wpłynął zwrot kosztów zastępstwa procesowego. Sprawa załatwiona pomiędzy księgowością i płacami. RP wprowadza na wniosku kwotę wpłaconych kosztów, co zamyka wniosek. RP w systemie do wniosku o zwrot kosztów zastępstwa procesowego generuje wezwanie do zapłaty wskazując kwotę należności głównej, wraz z pozostałymi danymi i podaje termin 7 dni na wpłacenie należności. 3. Dyrektor zatwierdził i podpisał wezwanie wówczas automatycznie w systemie taka informacja trafia do RP, który odbiera od niego dokumnety 4. Dyrektor odrzucił wezwanie wówczas automatycznie jest ono usuwane z systemu, a taka informacja jest przekazywana elektronicznie do RP, który odbiera dokumnety RP wezwanie przekazuje do Kancelarii do wysłania. Kancelaria PK PK wysyła wezwanie do zainteresowanego listem poleconym za potwierdzeniem Poza SAP /SAP Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 335 z 399

336 Wpływa potwierdzenie odbioru (decyzja wraca) do WBE Sprawdzenie, czy zwrot kosztów został zwrócony do WBE Zwrot wpłynął do WBE - Wprowadzenie informacji o zapłacie kosztów Zwrot nie wpłynął do WBE przygotowanie notatki do Przygotowanie wniosku o wszczęcie egzekucji oraz notatki do księgowości Sprawdzenie wniosku wierzyciela o wszczęcie egzekucji i notatki Sprawdzenie wniosku wierzyciela o wszczęcie PK RP RP RP Aprobant Aprobant 2 stopnia odbioru z rejestracją w dzienniku korespondencji wychodzącej oraz w systemie na wniosku rejestruje datę wysłania wezwania i sposób wysłania. Zarejestrowana data wysłania wezwania wygeneruje monit o oczekiwaniu na zwrotkę (21 dni) Zgodnie z procedurą PROC002. PK wprowadza datę odebrania lub datę zwrotu do adresata z pieczątki poczty polskiej na wniosku o zwrot kosztów zastępstwa procesowego, co skasuje monit o oczekiwaniu na zwrotkę i wygeneruje monit o zwrocie kosztów 7 dni od tej daty RP sprawdza w księgowości, czy wpłynął zwrot kosztów zastępstwa procesowego. Sprawa załatwiona pomiędzy księgowością i płacami. RP wprowadza na wniosku kwotę wpłaconych kosztów, co zamyka wniosek. RP przygotowuje w systemie notatkę dla o wyegzekowanie kosztów zastępstwa procesowego i przekazuje mu ją wraz z wyrokiem sądu, ksero zwrotki i kopia wezwania do zapłaty. przygotowuje w systemie wniosek o wszczęcie egzekucji do właściwego komornika oraz notatkę do księgowości o wszczęciu egzekucji do komornika. 3. Aprobant zatwierdził wniosek wierzyciela o wszczęcie egzekucji oraz notatkę wówczas automatycznie w systemie taka informacja trafia do Aprobanta 2 stopnia, 4. Aprobant odrzucił wniosek wierzyciela o wszczęcie egzekucji i/lub notatkę wówczas automatycznie jest on usuwany z systemu, a taka informacja jest przekazywana elektronicznie do 3. Aprobant 2 stopnia zatwierdził wniosek wierzyciela oraz podpisał notatkę wówczas Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 336 z 399

337 egzekucji i notatki Sprawdzenie i podpisanie lub nie wniosku wierzyciela o wszczęcie egzekucji Sprawdzenie, czy zwrot kosztów został zwrócony do WBE i przekazanie notatki do księgowości Przekazanie wniosku o wszczęcie egzekucji do wysłania Dyrektor automatycznie w systemie taka informacja trafia do Dyrektora, któremu przekazuje dokumnety 3. Aprobant 2 stopnia odrzucił wniosek wierzyciela i/lub notatkę wówczas automatycznie jest on usuwany z systemu, a taka informacja jest przekazywana elektronicznie do 3. Dyrektor zatwierdził i podpisał wniosek wierzyciela wówczas automatycznie w systemie taka informacja trafia do Aprobanta 2 stopnia, który odbiera dokumnety 4. Dyrektor odrzucił wniosek wierzyciela wówczas automatycznie jest on usuwany z systemu, a taka informacja jest przekazywana elektronicznie do i Aprobanta 2 stopnia, który odbiera dokumnety sprawdza w księgowości, czy wpłynął zwrot kosztów zastępstwa procesowego i przekazuje notakę o wszczęciu egzekucji do komornika. podpisany wniosek o wszczęcie egzekucji wraz z oryginałem wyroku przekazuje do Kancelarii do wysłania. Kancelaria PK PK wysyła wniosek z wyrokiem do komornika listem poleconym za potwierdzeniem odbioru z rejestracji w dzienniku korespondencji wychodzącej oraz w systemie na wniosku rejestruje datę wysłania wniosku o wszczęcie egzekucji i sposób wysłania. Wpływa zajęcie na świadczenie od komornika PK Postępowanie zgodnie z PROD024a_Egzekucja ze świadczeń i uposażeń. Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 337 z 399

338 Schemat graficzny procesu opracowany w narzędziu ARIS 7.2 Otrzymanie wniosku/uzupełnionych braków/oświadczeń/innych pism pocztą (bez możliwości weryfikacji) Wyrok sądowy Rejestracja/Dekr etacja Korespondencji Korespondencja przekazana do RP Rejestracja wniosku systemowego o zwrot kosztów zastępstwa procesowego RP Sprawdzenie, czy zwrot kosztów zastępstwa procesowego zostało zwrócone do WBE RP Zwrot kosztów wpłynął do WBE Zwrot kosztów nie wpłynął do WBE Wprowadzenie kwoty wpłaconych kosztów RP Utworzenie wezwania do zapłaty RP Wezwanie do zapłaty Wniosek zamknięty Wezwanie gotowe do akceptacji Akceptacja przez Dyrektora Dyrektor Akceptacja przez Dyrektora Brak akceptacji Dyrektora Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 338 z 399

339 Przygotowanie wezwanie do wysyłki RP Korespondencja gotowa do wysyłki Wysyłka korespondencji Korespondencja wysłana Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 339 z 399

340 PROD025 Proces Świadczenie nie podjęte w terminie Proces ma na celu wydanie decyzji o wstrzymaniu wypłaty lub ponowne przekazanie kwoty świadczenia świadczeniobiorcy. Lista działań w ramach procedury Działanie Właściciel Opis Narzędzie Informacja z księgowości o zwrocie świadczenia na konto WBE Księgowość Pracownik księgowości przekazuje do PK informację o wpływach z tytułu zwrotu świadczeń na konto WBE (świadczenie nie zostało podjęte w terminie) z banku lub poczty. Utworzenie wniosku Kontakt ze świadczeniobiorc ą Wniosek o wypłatę świadczenia nie podjętego w terminie (wniosek o wypłatę sum depozytowych ) wpływa do WBE Przypisanie numeru świadczenia do wniosku PK PK rejestruje wstępnie w systemie wniosek o wypłatę świadczenia nie podjętego w terminie i przekazuje do listę świadczeń nie podjętych. Data zarejestrowanego wniosku jest monitorowana. wstrzymuje generowanie przelewów/przekazów na kolejne okresy (wartość netto przyszłych świadczeń będzie trafiać do depozytu) i kontaktuje się telefonicznie ze świadczeniobiorcą prosząc o złożenie wniosku o wypłatę świadczenia nie podjętego w terminie. PK/PI Przyjęcie wniosku zgodnie z PROC001 Portal PK Pracownik kancelari dokonuje identyfikacji numeru świadczenia w systemie i rejestruje/akceptuje wniosek o wypłatę świadczenia nie podjętego w terminie (wniosek o wypłatę sum depozytowych). Na wniosku wpisuje numer świadczenia, jeżeli został on przesłany pocztą lub złożony w WBE. Dla wniosku o wypłatę świadczenia nie podjętego w terminie (wniosku o wypłatę sum depozytowych) ustawiany jest monit 6 dni. Tak oznaczony wniosek trafia automatycznie do właściwego. SAP Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 340 z 399

341 Wprowadzenie danych do systemu i przygotowanie notatki służbowej Sprawdzenie notatki służbowej Sprawdzenie i potwierdzenie lub odrzucenie notatki służbowej Przekazanie notatki do PK Przekazanie notatki do Księgowości Przekazanie wypłaty świadczenia świadczeniobiorc y Monitorowanie terminów Wygenerowanie w systemie wezwania o Aprobant Aprobant 2 stopnia PK Księgowość zdejmuje blokadę generowania przelewów/przekazów i wprowadza informację o wypłacie niepodjętych świadczeń za wskazany okres i przygotowuje w systemie notatkę służbową i przekazuje do podpisania 53. Aprobant zatwierdził notatkę i jeżeli wystąpiły również wszystkie wprowadzone do systemu zmiany wówczas automatycznie w systemie taka informacja trafia do Aprobanta 2 stopnia, a Aprobant zanosi do niego notatkę do podpisania 54. Aprobant odrzucił notatkę wówczas automatycznie jest ona usuwana z systemu, a taka informacja jest przekazywana elektronicznie do 49. Aprobant 2 stopnia zatwierdził notatkę wówczas automatycznie w systemie taka informacja trafia do, który odbiera dokumnety 50. Aprobant 2 stopnia odrzucił notatkę wówczas automatycznie jest ona usuwana z systemu, a taka informacja jest przekazywana elektronicznie do przekazuje podpisaną notatkę do PK PK przekazuje podpisaną notatkę do księgowości, jednocześnie na wniosku rejestruje datę przekazania notatki, co zamyka wniosek i kasuje monit. Pracownik księgowości ponownie wysyła kwotę świadczenia świadczeniobiorcy generuje raport monitorowania terminów dla wniosków o wypłatę świadczenia nie podjętego (jeżeli wniosek o wypłatę świadczenie nie wpłyną w terminie 6 dni od zarejetrowania go przez PK w systemie) generuje w systemie wezwanie dla świadczeniobiorcy o złożenie wniosku o wypłate świadczenia niepodjętego w Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 341 z 399

342 złożenie wniosku Sprawdzenie i potwierdzenie lub odrzucenie wezwania Przekazanie wezwania do wysłania Aprobant 2 stopnia terminie. Wygenerowanie wezwania kasuje poprzedni monit i ustawia nowy na 30 dni. 1. Aprobant 2 stopnia zatwierdził i podpisał wezwanie wówczas automatycznie w systemie taka informacja trafia do, który odbiera dokumnety 2. Aprobant 2 stopnia odrzucił wezwanie wówczas automatycznie jest ono usuwane z systemu, a taka informacja jest przekazywana elektronicznie do podpisane wezwanie przekazuje do Kancelarii do wysłania. Kancelaria PK PK wysyła wezwanie do zainteresowanego listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru bez rejestracji w dzienniku korespondencji wychodzącej oraz w systemie na wniosku rejestruje datę wysłania wezwania i sposobu wysłania (czy list zwykły, czy polecony, czy potwierdzenie odbioru) Potwierdzenie odbioru wraca do WBE Monitorowanie terminów Wygenerowanie w systemie wezwania 2 o złożenie wniosku Sprawdzenie i potwierdzenie lub odrzucenie wezwania 2 PK Aprobant 2 stopnia Proces potwierdzeń odbioru opisuje PROC002. PK na wniosku w systemie rejestruje datę odbioru wezwania, co aktualizuje monit 30 dni od daty odbioru. wykonuje raport monitorowania terminów i sprawdza, czy świadczeniobiorca złożył wniosek o wypłatę niepobranego w terminie świadczenia (30 dni od wezwania) generuje w systemie wezwanie dla świadczeniobiorcy o złożenie wniosku o wypłate świadczenia niepodjętego w terminie. Wygenerowanie wezwania kasuje poprzedni monit i ustawia nowy na 30 dni. 1. Aprobant 2 stopnia zatwierdził i podpisał wezwanie wówczas automatycznie w systemie taka informacja trafia do, który odbiera dokumnety 2. Aprobant 2 stopnia odrzucił wezwanie wówczas automatycznie jest ono usuwane z systemu, a taka informacja jest przekazywana elektronicznie do Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 342 z 399

343 Przekazanie wezwania 2 do wysłania podpisane wezwanie przekazuje do Kancelarii do wysłania. Kancelaria PK PK wysyła wezwanie do zainteresowanego listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru bez rejestracji w dzienniku korespondencji wychodzącej oraz w systemie na wniosku rejestruje datę wysłania wezwania i sposobu wysłania (czy list zwykły, czy polecony, czy potwierdzenie odbioru) Potwierdzenie odbioru wraca do WBE Monitorowanie terminów Wygenerowanie w systemie decyzji o wstrzymaniu wypłaty Sprawdzenie decyzji Sprawdzenie decyzji Sprawdzenie i zatwierdzenie lub nie decyzji PK Aprobant Aprobant 2 stopnia Dyrektor Proces potwierdzeń odbioru opisuje PROC002. PK na wniosku w systemie rejetruje datę odbioru wezwania, co aktualizuje monit 30 dni od daty odbioru. wykonuje raport monitorowania terminów i sprawdza, czy świadczeniobiorca złożył wniosek o wypłatę niepobranego w terminie świadczenia (30 dni od wezwania) przygotowuje w systemie decyzję o wstrzymaniu wypłaty 1. Aprobant zatwierdził decyzję i wszystkie wprowadzone do systemu dane wówczas automatycznie w systemie taka informacja trafia do Aprobanta 2 stopnia, a Aprobant zanosi do niego decyzję do podpisania 2. Aprobant odrzucił notatkę wówczas automatycznie jest ona usuwana z systemu, a taka informacja jest przekazywana elektronicznie do 1. Aprobant 2 stopnia zatwierdził decyzję wówczas automatycznie w systemie taka informacja trafia do Dyrektora, któremu przekazuje dokumnety 2. Aprobant 2 stopnia odrzucił decyzję wówczas automatycznie jest ona usuwana z systemu, a taka informacja jest przekazywana elektronicznie do 1. Dyrektor zatwierdził i podpisał decyzję wówczas automatycznie w systemie taka Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 343 z 399

344 Przekazanie decyzji do wysłania informacja trafia do Aprobanta 2 stopnia, który odbiera dokumnety 2. Dyrektor odrzucił decyzję wówczas automatycznie jest ona usuwana z systemu, a taka informacja jest przekazywana elektronicznie do i Aprobanta 2 stopnia, który odbiera dokumnety podpisaną decyzję przekazuje do Kancelarii do wysłania. Kancelaria PK PK wysyła decyzję do zainteresowanego listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru bez rejestracji w dzienniku korespondencji wychodzącej oraz w systemie na wniosku rejestruje datę wysłania decyzji i sposobu wysłania (czy list zwykły, czy polecony, czy potwierdzenie odbioru), co zamyka wniosek i kasuje monit dla wniosku o wypłatę świadczenia nie podjętego w terminie. Schemat graficzny procesu opracowany w narzędziu ARIS 7.2 Zwrot świadczenia na konto WBE Otrzymanie informacji z księgowości o zwrocie świadczenia na konto WBE Pracownik Kancelarii Utworzenie wniosku systemowego o wypłatę świadczenia niepodjętego w terminie Pracownik Kancelarii Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 344 z 399

345 Wniosek systemowy przekazany do Otrzymanie wniosku systemowego z listą świadczeń niepodjętych Wniosek odczytany Wstrzymanie generowania przelewów/przekazów na kolejne okresy Kontakt ze świadczeniobiorcą Wypłaty świadczenia wpływają do depozytu Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 345 z 399

346 PROD026 Proces Wniosek o zaliczkową wypłatę świadczenia Proces ma na celu wydanie decyzji zaliczkową wypłatę świadczenia. Lista działań w ramach procedury Działanie Właściciel Opis Narzędzie Przyjęcie PK/PI Przyjęcie wniosku zgodnie z PROC001 Portal Wniosku Przypisanie numeru świadczenia do wniosku PK Pracownik kancelari dokonuje identyfikacji numeru świadczenia w systemie i rejestruje/akceptuje wniosek o zaliczkową wypłatę świadczenia. Na wniosku wpisuje numer świadczenia, jeżeli został on przesłany pocztą lub złożony w WBE. Dla wniosku o zaliczkową wypłatę świadczenia ustawiany jest monit 30 dni. Tak oznaczony wniosek trafia automatycznie do właściwego. SAP Wygenerowanie pisma o przyznaniu lub nie zaliczkowej wypłaty świadczenia Sprawdzenie pisma Sprawdzenie pisma Sprawdzenie i Aprobant Aprobant 2 stopnia Dyrektor wprowadza dane do systemu i generuje pismo do zainteresowanego o przyznaniu lub nie zaliczkowej wypłaty świadczenia. 55. Aprobant zatwierdził pismo i wszystkie wprowadzone do systemu dane wówczas automatycznie w systemie taka informacja trafia do Aprobanta 2 stopnia, a Aprobant zanosi decyzję do podpisania 56. Aprobant odrzucił pismo wówczas automatycznie jest ono usuwane z systemu, a taka informacja jest przekazywana elektronicznie do 51. Aprobant 2 stopnia zatwierdził i podpisał pismo wówczas automatycznie w systemie taka informacja trafia do Dyrektora, któremu przekazuje dokumnety 52. Aprobant 2 stopnia odrzucił pismo wówczas automatycznie jest ono usuwane z systemu, a taka informacja jest przekazywana elektronicznie do 1. Dyrektora zatwierdził i podpisał Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 346 z 399

347 zatwierdzenie lub nie pisma Przekazanie pisma do wysłania pismo wówczas automatycznie w systemie taka informacja trafia do Aprobanta 2 stopnia, który odbiera dokumnety, które przekazuje do 2. Dyrektora odrzucił pismo wówczas automatycznie jest ono usuwane z systemu, a taka informacja jest przekazywana elektronicznie do i Aprobanta 2 stopnia, który odbiera dokumnety i przekazuje do podpisane pismo przekazuje do Kancelarii do wysłania. Kancelaria PK PK wysyła pismo o zaliczkowej wypłacie do zainteresowanego listem zwykłym bez rejestracji w dzienniku korespondencji wychodzącej oraz w systemie na wniosku rejestruje datę wysłania pisma i sposobu wysłania (czy list zwykły, czy polecony, czy potwierdzenie odbioru) co zamyka wniosek i kasuje monit. Schemat graficzny procesu opracowany w narzędziu ARIS 7.2 Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 347 z 399

348 Obsługa wniosku/oświadc zenia/pisma przez (uzupełnia dane w teczce) Dane zmienione Przygotowanie pisma dot. zaliczkowej wypłaty świadczenia Pismo gotowe do akceptacji Pismo dot. zaliczkowej wypłaty świadczenia Akceptacja przez Aprobanta 1 stopnia Aprobant 1 stopnia Brak akceptacji Akceptacja Akceptacja przez Aprobanta 2 stopnia Aprobant 2 stopnia Brak akceptacji przez Aprobanta 2 stopnia Akceptacja przez Aprobanta 2 stopnia Akceptacja przez Dyrektora Dyrektor Brak akceptacji Dyrektora Akceptacja przez Dyrektora Przygotowanie pisma do wysyłki Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 348 z 399

349 Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 349 z 399

350 PROD027 Proces Wniosek o wypłatę świadczenia należnego nie zrealizowanego po zmarłym świadczeniobiorcy Proces ma na celu wydanie decyzji o wypłacie należnego po zmarłym niezrealizowanego świadczenia. Lista działań w ramach procedury Działanie Właściciel Opis Narzędzie Przyjęcie PK/PI Przyjęcie wniosku zgodnie z PROC001 Portal Wniosku Przypisanie numeru świadczenia do wniosku PK Pracownik kancelari dokonuje identyfikacji numeru świadczenia w systemie i rejestruje/akceptuje wniosek o wypłatę świadczenia należnego. Na wniosku wpisuje numer świadczenia, jeżeli został on przesłany pocztą lub złożony w WBE. Dla wniosku o wypłatę świadczenia należengo ustawiany jest monit 30 dni. Tak oznaczony wniosek trafia automatycznie do właściwego. SAP Sprawdzenie kompletności / poprawności dokumentów Wygenerowanie decyzji o wypłatę świadczenia należnego i PIT- 11 dla świadczeniobiorc y i osoby uprawnionej Sprawdzenie decyzji Sprawdzenie decyzji Aprobant Aprobant 2 stopnia sprawdza kompletność dokumnetów i jeżeli stwierdza braki formalne to przygotowuje pismo o uzupełnienie zgodnie z procedurą PROC003. wprowadza dane do systemu i generuje decyzję o przyznaniu lub nie wypłaty świadczenia należnego niezrealizowanego po zmarłym i PIT. 57. Aprobant zatwierdził decyzję i wszystkie wprowadzone do systemu dane wówczas automatycznie w systemie taka informacja trafia do Aprobanta 2 stopnia, a Aprobant zanosi decyzję do podpisania 58. Aprobant odrzucił decyzję wówczas automatycznie jest ona usuwana z systemu, a taka informacja jest przekazywana elektronicznie do 53. Aprobant 2 stopnia zatwierdził decyzję wówczas automatycznie w systemie taka informacja trafia do, który odbiera od niego dokumnety lub Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 350 z 399

351 Sprawdzenie i potwierdzenie lub nie decyzji odmownej Przekazanie decyzji do wysłania Dyrektor do Dyrektora, jeżeli decyzja jest odmowna, któremu przekazuje dokumenty 54. Aprobant 2 stopnia odrzucił decyzję wówczas automatycznie jest ona usuwana z systemu, a taka informacja jest przekazywana elektronicznie do 5. Dyrektor zatwierdził i podpisał decyzję wówczas automatycznie w systemie taka informacja trafia do Aprobanta 2 stopnia, który odbiera dokumnety 6. Dyrektor odrzucił decyzję wówczas automatycznie jest ona usuwana z systemu, a taka informacja jest przekazywana elektronicznie do Aprobanta 2 stopnia, który odbiera dokumnety podpisaną decyzję i PIT y przekazuje do Kancelarii do wysłania. Kancelaria PK PK wysyła decyzję o wypłącie świadczenia należnego i PIT'11 do zainteresowanego listem zwykłym (gdy decyzja jest zgodna z wnioskiem) lub listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru (gdy decyzja nie jest zgodna z wnioskiem) bez rejestracji w dzienniku korespondencji wychodzącej oraz w systemie na wniosku rejestruje datę wysłania decyzji i sposobu wysłania (czy list zwykły, czy polecony, czy potwierdzenie odbioru) oraz do US co zamyka wniosek i kasuje monit. Schemat graficzny procesu opracowany w narzędziu ARIS 7.2 Rozpoczęcie składania w wniosku/oświadczeni a/innego dokumentu Składanie Wniosku/Pisma przez Portal Wpłynięcie korespondencji do Kancelarii Otrzymanie wniosku/uzupełnionych braków/oświadczeń/innych pism pocztą (bez możliwości weryfikacji) Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 351 z 399

352 Wniosek o wypłatę świadczenia należnego nie zrealizowanego po zmarłym świadczeniobiorcy Rejestracja/Dekr etacja Korespondencji Korespondencja zadekretowana na Obsługa wniosku/oświadc zenia/pisma przez (uzupełnia dane w teczce) Wniosek/pismo i załączniki kompletne lub wystarczające do dalszego rozpatrzenia sprawy Wniosek/pismo/orzeczenie /faktura/załączniki zawierają braki formalne lub wymaga korespondencji z innym organem Nie uzupełniono braków wniosek/pismo zostaje bez... Uzupełnienie braków formalnych Przygotowanie decyzji dot. wypłaty świadczenia należnego niezrealizowanego po zmarłym świadczeniobiorcy oraz PIT - 11 Decyzja gotowa do akceptacji Decyzja dot. wypłaty świadczenia należnego niezrealizowanego po zmarłym świadczeniobiorcy Korespondencja wysłana PIT - 11 Akceptacja projektu decyzji/pisma Aprobant 1 stopnia Brak akceptacji Akceptacja Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 352 z 399

353 Akceptacja przez Aprobanta 2 stopnia Aprobant 2 stopnia Brak akceptacji przez Aprobanta 2 stopnia Akceptacja przez Aprobanta 2 stopnia Weryfikacja czy decyzja/pismo wymaga akceptacji... SAP Nie wymaga akceptacji Dyrektora Wymaga akceptacji Dyrektora Akceptacja przez Dyrektora Dyrektor Akceptacja przez Dyrektora Brak akceptacji Dyrektora Przygotowanie decyzji i PIT do wysłania Korespondencja gotowa do wysyłki Wysyłka korespondencji Korespondencja wysłana Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 353 z 399

354 PROD028 Proces Wniosek o zwrot kosztów przejazdu i/lub przeprowadzki Proces ma na celu wydanie decyzji o zwrocie kosztów przejazdu i/lub przeprowadzki. Lista działań w ramach procedury Działanie Właściciel Opis Narzędzie Przyjęcie PK/PI Przyjęcie wniosku zgodnie z PROC001 Portal Wniosku Przypisanie numeru świadczenia do wniosku PK Pracownik kancelari dokonuje identyfikacji numeru świadczenia w systemie i rejestruje/akceptuje wniosek o zwrot kosztów przejzadu i/lub przeprowadzki. Na wniosku wpisuje numer świadczenia, jeżeli został on przesłany pocztą lub złożony w WBE. Dla wniosku o o zwrot kosztów przejzadu i/lub przeprowadzki ustawiany jest monit 30 dni. Tak oznaczony wniosek trafia automatycznie do właściwego. SAP Sprawdzenie kompletności / poprawności dokumentów Wygenerowanie decyzji o przyznaniu lub nie zwrotu kosztów przejazdu i/lub przeprowadzki Sprawdzenie decyzji Sprawdzenie decyzji Aprobant Aprobant 2 stopnia sprawdza kompletność dokumnetów i jeżeli stwierdza braki formalne to przygotowuje pismo o uzupełnienie zgodnie z procedurą PROC003. wprowadza dane do systemu i generuje decyzję o przyznaniu lub nie zwrotu kosztów przejazdu i/lub przeprowadzki. 59. Aprobant zatwierdził decyzję i wszystkie wprowadzone do systemu dane wówczas automatycznie w systemie taka informacja trafia do Aprobanta 2 stopnia, a Aprobant zanosi decyzję do podpisania 60. Aprobant odrzucił decyzję wówczas automatycznie jest ona usuwana z systemu, a taka informacja jest przekazywana elektronicznie do 55. Aprobant 2 stopnia zatwierdził i podpisał decyzję wówczas automatycznie w systemie taka informacja trafia do, który odbiera od niego dokumnety lub do Dyrektora, jeżeli decyzja jest Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 354 z 399

355 Sprawdzenie i potwierdzenie lub nie decyzji odmownej Przekazanie decyzji do wysłania Dyrektor odmowna 56. Aprobant 2 stopnia odrzucił decyzję wówczas automatycznie jest ona usuwana z systemu, a taka informacja jest przekazywana elektronicznie do 7. Dyrektor zatwierdził i podpisał decyzję wówczas automatycznie w systemie taka informacja trafia do Aprobanta 2 stopnia, który odbiera dokumnety 8. Dyrektor odrzucił decyzję wówczas automatycznie jest ona usuwana z systemu, a taka informacja jest przekazywana elektronicznie do Aprobanta 2 stopnia, który odbiera dokumnety podpisaną decyzję przekazuje do Kancelarii do wysłania. Kancelaria PK PK wysyła decyzję o przyznaniu lub nie zwrotu kosztów przejazdu i/lub przeprowadzki do zainteresowanego listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru bez rejestracji w dzienniku korespondencji wychodzącej oraz w systemie na wniosku rejestruje datę wysłania decyzji i sposobu wysłania (czy list zwykły, czy polecony, czy potwierdzenie odbioru) co zamyka wniosek i kasuje monit. Schemat graficzny procesu opracowany w narzędziu ARIS 7.2 Rozpoczęcie składania w wniosku/oświadczeni a/innego dokumentu Składanie Wniosku/Pisma przez Portal Wpłynięcie korespondencji do Kancelarii Otrzymanie wniosku/uzupełnionych braków/oświadczeń/innych pism pocztą (bez możliwości weryfikacji) Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 355 z 399

356 Wniosek o zwrot kosztów przejazdu i/lub przeprowadzki Rejestracja/Dekr etacja Korespondencji Korespondencja zadekretowana na Obsługa wniosku/oświadc zenia/pisma przez (uzupełnia dane w teczce) Wniosek/pismo i załączniki kompletne lub wystarczające do dalszego rozpatrzenia sprawy Wniosek/pismo/orzeczenie /faktura/załączniki zawierają braki formalne lub wymaga korespondencji z innym organem Nie uzupełniono braków wniosek/pismo zostaje bez... Uzupełnienie braków formalnych Przygotowanie decyzji dot. zwrotu kosztów przejazdu i/lub... Decyzja gotowa do akceptacji Decyzja dot. zwrotu kosztów przejazdu i/lub przeprowadzki Korespondencja wysłana Akceptacja projektu decyzji/pisma Aprobant 1 stopnia Brak akceptacji Akceptacja Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 356 z 399

357 Akceptacja przez Aprobanta 2 stopnia Aprobant 2 stopnia Brak akceptacji przez Aprobanta 2 stopnia Akceptacja przez Aprobanta 2 stopnia Weryfikacja czy decyzja/pismo wymaga akceptacji... SAP Nie wymaga akceptacji Dyrektora Wymaga akceptacji Dyrektora Akceptacja przez Dyrektora Dyrektor Akceptacja przez Dyrektora Brak akceptacji Dyrektora Przygotowanie decyzji do wysyłki Korespondencja gotowa do wysyłki Wysyłka korespondencji Korespondencja wysłana Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 357 z 399

358 PROD029 Proces Wniosek o wznowienie wypłaty świadczenia Proces ma na celu wydanie decyzji wznowieniu wypłaty świadczenia. Lista działań w ramach procedury Działanie Właściciel Opis Narzędzie Przyjęcie PK/PI Przyjęcie wniosku zgodnie z PROC001 Portal Wniosku Przypisanie numeru świadczenia do wniosku PK Pracownik kancelari dokonuje identyfikacji numeru świadczenia w systemie i rejestruje/akceptuje wniosek o wznowienie wypłaty świadczenia. Na wniosku wpisuje numer świadczenia, jeżeli został on przesłany pocztą lub złożony w WBE. Dla wniosku o wznowienie wypłaty świadczenia ustawiany jest monit 30 dni. Tak oznaczony wniosek trafia automatycznie do właściwego. SAP Sprawdzenie kompletności / poprawności dokumentów Wygenerowanie decyzji o wznowieniu wypłaty świadczenia Sprawdzenie decyzji Sprawdzenie i potwierdzenie lub nie decyzji Aprobant Aprobant 2 stopnia sprawdza kompletność dokumnetów i jeżeli stwierdza braki formalne to przygotowuje pismo o uzupełnienie zgodnie z procedurą PROC003. wprowadza dane do systemu i generuje decyzję o wznowieniu wypłaty. 61. Aprobant zatwierdził decyzję i wszystkie wprowadzone do systemu dane wówczas automatycznie w systemie taka informacja trafia do Aprobanta 2 stopnia, a Aprobant zanosi decyzję do podpisania 62. Aprobant odrzucił decyzję wówczas automatycznie jest ona usuwana z systemu, a taka informacja jest przekazywana elektronicznie do 57. Aprobant 2 stopnia zatwierdził i podpisał decyzję wówczas automatycznie w systemie taka informacja trafia do, który odbiera dokumnety lub do Dyrektora, gdy decyzja jest odmowna 58. Aprobant 2 stopnia odrzucił decyzję wówczas Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 358 z 399

359 Sprawdzenie i potwierdzenie lub nie decyzji odmownej Przekazanie decyzji do wysłania Dyrektor automatycznie jest ona usuwana z systemu, a taka informacja jest przekazywana elektronicznie do 9. Dyrektor zatwierdził i podpisał decyzję wówczas automatycznie w systemie taka informacja trafia do Aprobanta 2 stopnia, który odbiera dokumnety 10. Dyrektor odrzucił decyzję wówczas automatycznie jest ona usuwana z systemu, a taka informacja jest przekazywana elektronicznie do Aprobanta 2 stopnia, który odbiera dokumnety podpisaną decyzję przekazuje do Kancelarii do wysłania. Kancelaria PK PK wysyła decyzję o wznowieniu lub nie wypłaty do zainteresowanego listem zwykłym (poleconym dla odmownych) bez rejestracji w dzienniku korespondencji wychodzącej oraz w systemie na wniosku rejestruje datę wysłania decyzji i sposób wysłania (czy list zwykły, czy polecony, czy potwierdzenie odbioru) co zamyka wniosek i kasuje monit. Schemat graficzny procesu opracowany w narzędziu ARIS 7.2 Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 359 z 399

360 Korespondencja zadekretowana na Obsługa wniosku/oświadc zenia/pisma przez (uzupełnia dane w teczce) Wniosek/pismo i załączniki kompletne lub wystarczające do dalszego rozpatrzenia sprawy Wniosek/pismo/orzeczenie /faktura/załączniki zawierają braki formalne lub wymaga korespondencji z innym organem Nie uzupełniono braków wniosek/pismo zostaje bez... Uzupełnienie braków formalnych Przygotowanie decyzji dot. wznowienie wypłaty świadczenia Decyzja dot. wznowienie wypłaty świadczenia Korespondencja wysłana Decyzja gotowa do akceptacji Akceptacja projektu decyzji/pisma Aprobant 1 stopnia Brak akceptacji Akceptacja Akceptacja przez Aprobanta 2 stopnia Aprobant 2 stopnia Brak akceptacji przez Aprobanta 2 stopnia Akceptacja przez Aprobanta 2 stopnia Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 360 z 399

361 Weryfikacja czy decyzja/pismo wymaga akceptacji... SAP Nie wymaga akceptacji Dyrektora Wymaga akceptacji Dyrektora Akceptacja przez Dyrektora Dyrektor Akceptacja przez Dyrektora Brak akceptacji Dyrektora Przygotowanie decyzji do wysyłki Korespondencja gotowa do wysyłki Wysyłka korespondencji Korespondencja wysłana Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 361 z 399

362 PROD030a Proces Skargi i wnioski oraz pozostałe sprawy emerytalno-rentowe dotyczące świadczeń i świadczeniobiorców WBE Proces ma na celu rozpatrzenie i odpowiedź na złożoną skargę, wniosek lub inną sprawę dotyczącą świadczeń emerytalno-rentowych. Lista działań w ramach procedury Działanie Właściciel Opis Narzędzie Skarga/wniosek/i nna sprawa dotycząca spraw emerytalnorentowych wpływa do WBE PI/ PK W przypadku dostarczenia skargi/wniosku osobiście przyjmowana jest ona w Informacji. PI przekazuje zebrane dokumenty do PK. W przypadku otrzymania skargi/wniosku pocztą jest on przyjmowany w PK. PK rejestruje w systemie skargi/wnioski/inne pisma na świadczeniobiorcy (świadczeniu) którego dotyczy jako inny wniosek. Elektroniczni e (portal) PK sprawdza skrzynkę dokumentów przychodzących i akceptuje wniosek/skargę na portalu, co jest równoznaczne z rejestracją w systemie. Moduł Kancelaria??? Przekazanie do dekretacji do Dyrektora??? Dekretacja na pracownika??? Wydruk wykazu dekretacji spraw z danego dnia PK Dyrektor PK Na podstawie daty wpłynięcia sprawy generowany jest monit (30 dni). PK przekazuje zidentyfikowane i nie zidentyfikowane wnioski/skargi/pozostałe emrytalno-rentowe do Dyrektora do dekretacji. PK generuje zestawienie spraw, które zarejstrował z dekretacją na Dyrektora i przekazuje do Dyrektora elektronicznie listę spraw do dalszej dekretacji oraz zanosi mu dokumnety Dyrektor oznacza sprawy jako S-Skargi lub W-Wnioski lub P-Pozostałe oraz uzupełnia dekretację na pracowników w systemie. Uzupełniona dekretacja i oznaczenie pism przekazywana jest do PK. PK odbiera dokumnety od Dyrektora. Pracownik kancelarii drukuje zatwierdzoną przez Dyrektora listę dekretacji i roznosi właściwym pracownikom korespondencję wchodzącą Potwierdzenie /B /B potwierdza własnoręcznym Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 362 z 399

363 odbioru dokumentów Sprawdzenie kompletności / poprawności dokumentów Rozpatrzenie sprawy i przygotowanie odpowiedzi na skargę/wniosek/ pismo w systemie Sprawdzenie i potwierdzenie lub odrzucenie pisma Przekazanie pisma do wysłania /B /B Dyrektor /B podpisem na liście dekretacji odbiór dokumentów /B sprawdza kompletność dokumnetów i jeżeli stwierdza braki formalne to przygotowuje pismo o uzupełnienie zgodnie z procedurą PROC003. /B bada okoliczności sprawy i przygotowuje w systemie odpowiedź na skargę/wniosek/pismo. 63. Dyrektor zatwierdził i podpisał pismo wówczas automatycznie w systemie taka informacja trafia do /B, który odbiera od niego dokumnety 64. Dyrektor odrzucił pismo wówczas automatycznie jest ona usuwana z systemu, a taka informacja jest przekazywana elektronicznie do /B, który odbiera dokumnety /B podpisane pismo przekazuje do Kancelarii do wysłania. Kancelaria PK PK wysyła pismo do zaintersowanego listem poleconym bez rejestracji w dzienniku korespondencji wychodzącej oraz w systemie na wniosku rejestruje datę wysłania pisma i sposobu wysłania co zamyka wniosek i kasuje monit. W przypadku, gdy skarga/wniosek/inne pismo wpłynęło na maila PK zaczytuje z systemu pismo zaaprobowane przez Dyrektora i wysyła mailem na adres z którego wpłynęło, a pismo podpisane przez Dyrektora wpina do teczki przedmiotowej. Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 363 z 399

364 Schemat graficzny procesu opracowany w narzędziu ARIS 7.2 Rozpoczęcie składania w wniosku/oświadczeni a/innego dokumentu Składanie Wniosku/Pisma przez Portal Wpłynięcie korespondencji do Kancelarii Otrzymanie wniosku/uzupełnionych braków/oświadczeń/innych pism pocztą (bez możliwości weryfikacji) Skarga/Wniosek/Pi smo Rejestracja/Dekr etacja Korespondencji Korespondencja przekazana do B Korespondencja zadekretowana na Obsługa wniosku/oświadc zenia/pisma przez (uzupełnia dane w teczce) B Wniosek/pismo i załączniki kompletne lub wystarczające do dalszego rozpatrzenia sprawy Wniosek/pismo/orzeczenie /faktura/załączniki zawierają braki formalne lub wymaga korespondencji z innym organem Nie uzupełniono braków wniosek/pismo zostaje bez... Uzupełnienie braków formalnych Przygotowanie odpowiedzi B Korespondencja wysłana Zal_4_zidentyfikowane wymagania funkcjonalne Strona: 364 z 399

Advantec Software I.T.C. sp. z o.o. Kompleksowa Obsługa Informatyczna PŁACE

Advantec Software I.T.C. sp. z o.o. Kompleksowa Obsługa Informatyczna PŁACE PŁACE System Płace przeznaczony jest do wspomagania pracy działów rachuby, kontroli zarobków. UmoŜliwia wspomaganie zarządzania gospodarką płacową poprzez zabezpieczenie bezpośredniego dostępu do danych

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO MODUŁU KADROWO- PŁACOWEGO Dodanie Pracownika

ZAŁĄCZNIK DO MODUŁU KADROWO- PŁACOWEGO Dodanie Pracownika Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości ZAŁĄCZNIK DO MODUŁU KADROWO- PŁACOWEGO Dodanie Pracownika v1.0 W systemie pracownikiem nazywany jest każdy, kto ma prawa do otrzymania wynagrodzenia, więc zarówno

Bardziej szczegółowo

Moduł jest w pełni zintegrowany z najnowszą wersją programu Płatnik, przez co zapewnia wszystkie rozliczenia z ZUS.

Moduł jest w pełni zintegrowany z najnowszą wersją programu Płatnik, przez co zapewnia wszystkie rozliczenia z ZUS. Płace i Kadry Moduł Comarch OPT!MA Płace i Kadry to rozwiązanie zawsze zgodny z przepisami kadrowo-płacowymi. Daje szerokie możliwości swobodnego definiowania składników wynagrodzenia oraz uzależnienia

Bardziej szczegółowo

Kadry i płace ADD-ON MICROSOFT DYNAMICS NAV. Kadry i płace

Kadry i płace ADD-ON MICROSOFT DYNAMICS NAV. Kadry i płace Kadry i płace ADD-ON MICROSOFT DYNAMICS NAV Kadry i płace Moduł stanowi rozszerzenie funkcjonalności systemu Microsoft Dynamics NAV w zakresie zarządzania działem kadrowo-płacowym przedsiębiorstwa. Gromadzone

Bardziej szczegółowo

Kadry i Płace aktualizacja SODiR Obsługa dofinansowań i refundacji PFRON

Kadry i Płace aktualizacja SODiR Obsługa dofinansowań i refundacji PFRON Kadry i Płace aktualizacja SODiR Obsługa dofinansowań i refundacji PFRON 1 Wstęp... 2 2 Rozpoczęcie pracy... 2 2.1 ZESTAW DANE FIRMY... 2 2.2 ZESTAW PFRON (FIRMA)... 2 2.3 ZESTAW PFRON (PRACOWNIK)... 3

Bardziej szczegółowo

Program kadrowo-płacowy

Program kadrowo-płacowy Zapytanie ofertowe nr: 96085 Ważne do: 2009-11-20 23:59 Program kadrowo-płacowy Kujawsko-pomorskie TOWARY >> Pozostałe >> Komputery i elektronika >> Oprogramowanie Treść: Pamiętaj! Dzień dobry Proszę o

Bardziej szczegółowo

Obsługa zajęd komorniczych w module Kadry i Płace enova KADRY I PŁACE (WERSJA 1.0)

Obsługa zajęd komorniczych w module Kadry i Płace enova KADRY I PŁACE (WERSJA 1.0) Obsługa zajęd komorniczych w module Kadry i Płace enova KADRY I PŁACE (WERSJA 1.0) JOANNA WALENTEK Spis treści: MODUŁ KADRY I PŁACE... 2 Ewidencja zajęcia komorniczego w pracowniku... 2 Naliczenie przykładowej

Bardziej szczegółowo

MODUŁ POMOST PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA (WERSJA DLA SYSTEMU EKSPERT) 1. WSTĘP... 2 2. PRZYGOTOWANIE DO PRACY... 2

MODUŁ POMOST PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA (WERSJA DLA SYSTEMU EKSPERT) 1. WSTĘP... 2 2. PRZYGOTOWANIE DO PRACY... 2 MODUŁ POMOST PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA (WERSJA DLA SYSTEMU EKSPERT) 1. WSTĘP... 2 2. PRZYGOTOWANIE DO PRACY... 2 3. OPIS FUNKCJI... 2 3.1. EWIDENCJA / PŁATNIKÓW... 2 3.2. EWIDENCJA / POPRZ. DANYCH UBEZP...

Bardziej szczegółowo

Informacje o programie wersja 3.0

Informacje o programie wersja 3.0 Informacje o programie wersja 3.0 KIELCE 2010 Przedsiębiorstwo Informatyczne PROKOMP, ma przyjemność przedstawić program PŁACE i KADRY, naszego autorstwa. Program ten pozwoli Państwu na tworzenie dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Centrum rozliczeniowe UPS 2015 United Parcel Service of America, Inc. Nazwa UPS, marka UPS i kolor brązowy są znakami towarowymi firmy United Parcel Service of America, Inc. Wszelkie

Bardziej szczegółowo

RAPORTY. Spis treści. Raporty Płacowo Kadrowe

RAPORTY. Spis treści. Raporty Płacowo Kadrowe RAPORTY Spis treści Raporty Płacowo Kadrowe 1. Aktualne zatrudnienie... 4 2. Aneks Uwowy o Prace... 5 3. Dane osobowe... 6 4. Dane osobowe filtr poprawności dat... 7 5. Dane pracownika... 8 6. Dane rodzina...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu Do7ki 1.0

Instrukcja do programu Do7ki 1.0 Instrukcja do programu Do7ki 1.0 Program Do7ki 1.0 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do generowania listów przewozowych dla firmy kurierskiej SIÓDEMKA w połączeniu

Bardziej szczegółowo

Wybrane zmiany wprowadzone w pakiecie

Wybrane zmiany wprowadzone w pakiecie Wybrane zmiany wprowadzone w pakiecie Wersja 2.0.31.1 5 maja 2015 Metryka dokumentu: Autor: Patrycja Lewandowska Tytuł: Wybrane zmiany wprowadzone w pakiecie Komentarz: Liczba stron: 10 Data utworzenia:

Bardziej szczegółowo

Funkcjonalność jest zgrupowana w następujących obszarach:

Funkcjonalność jest zgrupowana w następujących obszarach: Human Resources Funkcjonalność jest zgrupowana w następujących obszarach: Płace i Kadry System ocen pracowników/pulpit pracownika Informacje pracownicze Podzielnik Karty pracy RCP (Rejestracja Czasu Pracy)

Bardziej szczegółowo

Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima

Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima Tematy szkoleń Ewidencja i rozliczanie pracowników w module Comarch ERP Optima Płace i Kadry 2 Współpraca programu Comarch ERP Optima z innymi aplikacjami

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Kadry i Płace Opis zmian

Sage Symfonia Kadry i Płace Opis zmian Sage Symfonia Kadry i Płace Opis zmian Wersja 2016 2 Ustawienie szerokości kolumn danych kadrowych 2 Rozszerzenie funkcjonalności rozliczeń umów cywilnoprawnych 2 Okna importu i eksportu z FK 3 Edycja

Bardziej szczegółowo

Ulotka opis zmian do wersji 9.6.5156 Interface użytkownika okienkowy oraz przeglądarkowy

Ulotka opis zmian do wersji 9.6.5156 Interface użytkownika okienkowy oraz przeglądarkowy Ulotka opis zmian do wersji 9.6.5156 Interface użytkownika okienkowy oraz przeglądarkowy Spis treści Zmiany wersji 9.6.5156... 3 Rozdział 1 enova365 interface użytkownika okienkowy... 3 Moduł: Handel...

Bardziej szczegółowo

87 100 Toruń ul. Piaskowa 6

87 100 Toruń ul. Piaskowa 6 87 100 Toruń ul. Piaskowa 6 tel (0-56) 622 72 28, fax (0-56) 660 83 62 http: //www.mga.com.pl, e-mail: info@mga.com.pl Koncesja Ministerstwa Łączności Nr 384/98/I na świadczenie usług internetowych Świadectwo

Bardziej szczegółowo

Co nowego w systemie Kancelaris 3.31 STD/3.41 PLUS

Co nowego w systemie Kancelaris 3.31 STD/3.41 PLUS Ten dokument zawiera informacje o zmianach w wersjach: 3.31 STD w stosunku do wersji 3.30 STD 3.41 PLUS w stosunku do wersji 3.40 PLUS 1. Kancelaria 1.1. Opcje kancelarii Co nowego w systemie Kancelaris

Bardziej szczegółowo

SYSTEM EKSPERT WERSJA 19.07

SYSTEM EKSPERT WERSJA 19.07 SYSTEM EKSPERT WERSJA 19.07 Przesyłamy kolejną wersję systemu kadrowo-płacowego EKSPERT oznaczoną numerem 19.07. Opisane poniżej zmiany były częściowo wprowadzone poprzez uzupełnienia na naszej stronie

Bardziej szczegółowo

OPIS SYSTEMU INFORMATYCZNEGO ORAZ ARCHIWIZACJA DANYCH

OPIS SYSTEMU INFORMATYCZNEGO ORAZ ARCHIWIZACJA DANYCH Załącznik nr 5 do zarządzenia Dyrektora nr 9/2016 z dnia 04.10.2016 w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Szkole Podstawowej nr 4 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Lubaniu

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja użytkownika systemu komputerowego Ergo Umowy Zlecenia. Wersja 20.0.0. www.ergo.pl

Dokumentacja użytkownika systemu komputerowego Ergo Umowy Zlecenia. Wersja 20.0.0. www.ergo.pl Dokumentacja użytkownika systemu komputerowego Ergo Umowy Zlecenia Wersja 20.0.0 www.ergo.pl Spis treści Wstęp... 5 Wymagania sprzętowe... 6 Ustawianie opcji... 7 Wprowadzenie listy pracowników... 8 Umowa

Bardziej szczegółowo

JPK Jednolity Plik Kontrolny

JPK Jednolity Plik Kontrolny JPK Jednolity Plik Kontrolny Konfiguracja JPK w Systemie Prestiż. Od wersji systemu 330.166 mechanizm generowania jednolitego pliku kontrolnego dostępny jest w zakładce Operacje -> JPK. Opcja dostępna

Bardziej szczegółowo

Najpierw należy sprawdzić parametry rozliczenia urlopu - zakładka -Firma

Najpierw należy sprawdzić parametry rozliczenia urlopu - zakładka -Firma Urlop wypoczynkowy Najpierw należy sprawdzić parametry rozliczenia urlopu - zakładka -Firma Rozliczenie urlopu wg okresu- kadrowym Obliczanie podstawy do urlopu- podstawa wyliczana do każdego urlopu Czy

Bardziej szczegółowo

1. Harmonogram. Data realizacji. Godziny realizacji zajęć od-do

1. Harmonogram. Data realizacji. Godziny realizacji zajęć od-do Harmonogram 1. Harmonogram Data realizacji Godziny realizacji zajęć od-do Temat zajęć Wykładowca Miejsce realizacji zajęć/nazwa instytucji (miejscowość, ulica, nr lokalu, nr sali) 2017-03-06 08:00-08:45

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Zasobami Ludzkimi

System Zarządzania Zasobami Ludzkimi itushr System Zarządzania Zasobami Ludzkimi System itus HR to kompleksowe, modułowe narzędzie informatyczne do wspomagania procesów pracy zarządzania zasobami ludzkimi w każdego rodzaju przedsiębiorstwie.

Bardziej szczegółowo

enova 6.0 Spis treści

enova 6.0 Spis treści enova 6.0 Instrukcja Spis treści Kadry i Płace... 2 I. Korekta wynagrodzenia i zasiłku chorobowego... 2 II. Storno płacowe przykłady wykorzystania... 13 Księgowość... 19 I. Definicja analityki konta księgowego...

Bardziej szczegółowo

Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima

Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima Tematy szkoleń: Ewidencja i rozliczanie pracowników w module Comarch ERP Optima Płace i Kadry 2 Współpraca programu Comarch ERP Optima z innym aplikacjami

Bardziej szczegółowo

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK.

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł uruchamiamy z menu: Faktury Menu: Ewidencja faktur wywołuje formatkę główna modułu fakturowania. Rys 1. Ewidencja faktur

Bardziej szczegółowo

System PŁACE. Tworzenie dokumentów PIT i przesyłanie ich do systemu e-deklaracje. Autor : Piotr Zielonka tel

System PŁACE. Tworzenie dokumentów PIT i przesyłanie ich do systemu e-deklaracje. Autor : Piotr Zielonka tel System FOKUS PŁACE Tworzenie dokumentów PIT i przesyłanie ich do systemu e-deklaracje Autor : Piotr Zielonka tel. 601 99-73-79 pomoc@zielonka.info.pl Piotrków Tryb., grudzień 2016r. Zasady ogólne Dokumenty

Bardziej szczegółowo

System obsługi ubezpieczeń FORT

System obsługi ubezpieczeń FORT System obsługi ubezpieczeń FORT wersja 3.0 Pro Dokumentacja użytkownika Moduł fakturowania Kraków, maj 2010 r. Pierwsze kroki w module fakturowania... 3 Uaktywnienie modułu... 3 Administracja modułu...

Bardziej szczegółowo

III. Dane podstawowe definiowanie organizacji

III. Dane podstawowe definiowanie organizacji Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 1 III. Dane podstawowe definiowanie organizacji 1.1.1 Kartoteka kodów statusów zapasów Kod statusu zapasów określa parametry statusu zapasów w zakresie: Dostępne

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury 1.1. Uruchomienie aplikacji Aplikacja uruchamiana jest przez uruchomienie skrótu umieszczonego na pulpicie ekranu

Bardziej szczegółowo

I. Interfejs użytkownika.

I. Interfejs użytkownika. Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 1 I. Interfejs użytkownika. MFG/PRO w wersji eb2 umożliwia wybór użytkownikowi jednego z trzech dostępnych interfejsów graficznych: a) tekstowego (wybór z menu:

Bardziej szczegółowo

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 309

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 309 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 309 CRM 1. W systemie wprowadzono funkcjonalność umożliwiającą synchronizację zadań z modułu CRM do i z kalendarza Google. Aby system synchronizował

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Premium w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Premium w wersji 2009 SYMFONIA Mała Księgowość Premium Strona 1 z 8 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Premium w wersji 2009 Obsługa wynagrodzeń i składek ZUS właścicieli oraz rozrachunki z urzędami Odpowiadając

Bardziej szczegółowo

MANIFEST. Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015

MANIFEST. Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015 MANIFEST Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015 CO NOWEGO W 2015.2 FR01 Programy Retail stanowią kompleksowe rozwiązanie do ewidencjonowania i kontrolowania sprzedaży, rozliczenia

Bardziej szczegółowo

JPK Jednolity Plik Kontrolny

JPK Jednolity Plik Kontrolny JPK Jednolity Plik Kontrolny Konfiguracja JPK w Systemie Prestiż. Od wersji systemu 330.166 mechanizm generowania jednolitego pliku kontrolnego dostępny jest w zakładce Operacje -> JPK. Opcja dostępna

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Forte Kadry i Płace w wersji

Nowe funkcje w module Forte Kadry i Płace w wersji Forte Kadry i Płace 1 / 17 Nowe funkcje w module Forte Kadry i Płace w wersji 2010.2 Spis treści : Korzyści z nowej wersji 2 Wyrównania i Korekty 2 1. Nowe prawa. 2 2. Proces Wyrówania i Korekty. 3 Definiowanie

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 17.10

System Comarch OPT!MA v. 17.10 System Comarch OPT!MA v. 17.10 Ulotka v.17.10 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania formularzy Millenet dla Przedsiębiorstw

Instrukcja wypełniania formularzy Millenet dla Przedsiębiorstw Instrukcja wypełniania formularzy Millenet dla Przedsiębiorstw Proces uruchomienia oraz konfiguracji usługi bankowości internetowej Millenet dla Przedsiębiorstw składa się z wypełnienia trzech formularzy:

Bardziej szczegółowo

Opis wymagań na system informatyczny obsługi świadczeń emerytalno-rentowych.

Opis wymagań na system informatyczny obsługi świadczeń emerytalno-rentowych. Załącznik nr 1 Opis wymagań na system informatyczny obsługi świadczeń emerytalno-rentowych. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest usługa, w obszarze obsługi świadczeń emerytalno-rentowych realizowanych

Bardziej szczegółowo

Płace Optivum. Jak wydrukować kartoteki zarobkowe pracowników?

Płace Optivum. Jak wydrukować kartoteki zarobkowe pracowników? Płace Optivum Jak wydrukować kartoteki zarobkowe pracowników? Program Płace Optivum gromadzi informacje o zarobkach, zasiłkach i podatkach pracownika (kiedyś również o dodatkach rodzinnych). Dane te dostępne

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Kadry i Płace w wersji 2012

Nowe funkcje w programie Symfonia Kadry i Płace w wersji 2012 Symfonia Kadry i Płace 1 / 8 Nowe funkcje w programie Symfonia Kadry i Płace w wersji 2012 Spis treści: Zmiany w wersji 2012 2 Paczka Parametry i zmiany na rok 2012 2 Paczka SOD współpracująca z aplikacją

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie Karta Polaka dostępne w ramach systemu POMOST Std

Oprogramowanie Karta Polaka dostępne w ramach systemu POMOST Std Oprogramowanie Karta Polaka dostępne w ramach systemu POMOST Std Oprogramowanie Karta Polaka wspiera realizację zadań dedykowanych powiatom (grodzkim i ziemskim) wynikających z realizacji ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Importy wyciągów bankowych krok po kroku

Importy wyciągów bankowych krok po kroku Importy wyciągów bankowych krok po kroku (wersja 1.0) Soneta Sp z o.o. ul. Wadowicka 8a, wejście B 31-415 Kraków tel./fax +48 (12) 261 36 41 http://www.enova.pl e-mail: ksiegowosc@enova.pl 1 Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja faktury VAT Instrukcja stanowiskowa 1. Uruchomieni e formatki Faktury VAT. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika,

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Mała Księgowość Zakładanie nowej firmy

Sage Symfonia Start Mała Księgowość Zakładanie nowej firmy Sage Symfonia Start Mała Księgowość Zakładanie nowej firmy Pierwszym krokiem po zainstalowaniu programu powinno być utworzenie nowej firmy. W tym celu należy wybrać polecenie Nowa firma z menu Firma lub

Bardziej szczegółowo

Korekta składki wypadkowej enova KADRY I PŁACE (WERSJA 1.0)

Korekta składki wypadkowej enova KADRY I PŁACE (WERSJA 1.0) Korekta składki wypadkowej enova KADRY I PŁACE (WERSJA 1.0) JOANNA WALENTEK Spis treści: MODUŁ KADRY I PŁACE... 2 Korekta składki wypadkowej... 2 Konfiguracja... 2 Zmiana wysokości wskaźnika... 2 Definiowanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DZIAŁU PŁAC

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DZIAŁU PŁAC REGULAMIN ORGANIZACYJNY DZIAŁU PŁAC 1 Dział Płac, jest jednostką organizacyjną administracji ogólnouczelnianej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, działającą w ramach Kwestury, powołaną

Bardziej szczegółowo

ZAKRES INFORMACYJNY DOKUMENTÓW UBEZPIECZENIOWYCH ZUS

ZAKRES INFORMACYJNY DOKUMENTÓW UBEZPIECZENIOWYCH ZUS ZAŁĄCZNIK 1 ZAKRES INFORMACYJNY DOKUMENTÓW UBEZPIECZENIOWYCH ZUS Załącznik przedstawia sposób wypełniania informacją dokumentów ubezpieczeniowych, w skład dokumentu wchodzi: zakres informacyjny formularzy

Bardziej szczegółowo

Symfonia Handel 1 / 7

Symfonia Handel 1 / 7 Symfonia Handel 1 / 7 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1a Poprawiono Częściowe rozliczanie faktur płatnościami. Rozliczanie kilku faktur jednym dokumentem płatności. Wydruk raportu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu DoUPS 1.0

Instrukcja do programu DoUPS 1.0 Instrukcja do programu DoUPS 1.0 Program DoUPS 1.0 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do generowania listów przewozowych dla firmy kurierskiej UPS w połączeniu z bezpłatnym

Bardziej szczegółowo

Symfonia e-dokumenty 2013 Specyfikacja zmian

Symfonia e-dokumenty 2013 Specyfikacja zmian Symfonia e-dokumenty 2013 Specyfikacja zmian Obsługa przelewów elektronicznych 2 Wprowadzona w programie funkcjonalność obsługi e-przelewów umożliwia współpracę z bankami w zakresie zlecania elektronicznych

Bardziej szczegółowo

Informacje na temat zmian w programie w kolejnych wersjach. Zmiany w programie zawarte w aktualizacji do wersji 1.35 :

Informacje na temat zmian w programie w kolejnych wersjach. Zmiany w programie zawarte w aktualizacji do wersji 1.35 : Informacje na temat zmian w programie w kolejnych wersjach Zmiany w programie zawarte w aktualizacji do wersji 1.35 : 1. W oknie parametrów programu dodano definicję "domyślnego okresu przyznania świadczeń".

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcjonalności dla umów cywilnoprawnych od wersji 9.0

Nowe funkcjonalności dla umów cywilnoprawnych od wersji 9.0 Nowe funkcjonalności dla umów cywilnoprawnych od wersji Strona 1 z 19 Spis treści 1. Wstęp...3 2. Historyczność umów cywilnoprawnych...3 2.2 Aktualizacja umowy cywilnoprawnej...3 2.3 Przerejestrowanie

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia ERP Handel Faktury walutowe

Sage Symfonia ERP Handel Faktury walutowe Sage Symfonia ERP Handel Faktury walutowe 1 Wstęp... 2 2 Charakterystyka Faktur walutowych... 2 3 Algorytmy wyliczeń... 3 3.1 GDY PODATEK WYLICZANY JEST NA PODSTAWIE WARTOŚCI NETTO W WALUCIE... 3 3.2 GDY

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI ZAKRES KONTROLI

PROTOKÓŁ KONTROLI ZAKRES KONTROLI Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Białymstoku Referat Kontroli Płatników Składek ul. Fabryczna 3A 18-300Zambrów Dane Identyfikacyjne Płatnika: NIP 7181670965 REGON 000536887 PROTOKÓŁ KONTROLI Płatnika

Bardziej szczegółowo

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 314

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 314 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 314 Zarządzanie Produkcją 3.0 1. W webowym panelu meldunkowym umożliwiono wydruk raportu po meldowaniu. Konfiguracja nowej funkcjonalności znajduje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wprowadzania i aktualizacji danych dotyczących realizacji wypłat w Oprogramowaniu do obsługi Świadczeń SR/SW/FA

Instrukcja wprowadzania i aktualizacji danych dotyczących realizacji wypłat w Oprogramowaniu do obsługi Świadczeń SR/SW/FA Instrukcja wprowadzania i aktualizacji danych dotyczących realizacji wypłat w Oprogramowaniu do obsługi Świadczeń SR/SW/FA Dane dotyczące sposobu realizacji wypłat, w tym informację o numerze konta bankowego,

Bardziej szczegółowo

Zasady wypełniania dokumentu polecenie przelewu / wpłaty gotówkowej należności ZUS z tytułu składek

Zasady wypełniania dokumentu polecenie przelewu / wpłaty gotówkowej należności ZUS z tytułu składek Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 Zasady wypełniania dokumentu polecenie przelewu / wpłaty gotówkowej należności ZUS z tytułu składek Poradnik Zasady wypełniania dokumentu

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG KSIĘGOWYCH KPiR & RYCZAŁT & KADRY.

CENNIK USŁUG KSIĘGOWYCH KPiR & RYCZAŁT & KADRY. CENNIK USŁUG KSIĘGOWYCH KPiR & RYCZAŁT & KADRY. S. S. COMPLEX Pułtusk, ul. Piotra Skargi 31/8 NIP: 5681617246 Tel: 508 936 947 Strona 1 z 6 Cennik [ obowiązuje od 03.06.2015 ] Zakres oferty Książki Przychodu

Bardziej szczegółowo

SuperPłace Struktury danych osobowych

SuperPłace Struktury danych osobowych SuperPłace Struktury danych osobowych wersja 1.0 iii Spis treści ZAKRES DOKUMENTU 4 PRZEPŁYWY DANYCH 5 STRUKTURA ZBIORÓW DANYCH I ICH POWIĄZANIA 6 Tablica OSOBA... 6 Tablica FIRMA... 7 Tablica MIASTO...

Bardziej szczegółowo

Faktury VAT w walucie w Symfonia Handel

Faktury VAT w walucie w Symfonia Handel Faktury w walucie w Symfonia Handel 1 / 27 Faktury w walucie w Symfonia Handel Sage sp. z o.o. Faktury w walucie w Symfonia Handel 2 / 27 1 WSTĘP... 4 2 CHARAKTERYSTYKA FAKTUR WALUTOWYCH... 4 3 ALGORYTMY

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO Podręcznik użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 w zakresie wypełniania wniosków o dofinansowanie Wersja 1 Podręcznik

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W PROGRAMIE PŁATNIK 9.01.001

ZMIANY W PROGRAMIE PŁATNIK 9.01.001 ZMIANY W PROGRAMIE PŁATNIK 9.01.001 Program Płatnik 9.01.001 Wersja 9.01.001 programu Płatnik będzie wdrażana etapami. Powstała w celu wyeliminowanie błędów w dokumentach tak, aby jakość danych na kontach

Bardziej szczegółowo

Symfonia Mała Księgowość 2013 Specyfikacja zmian

Symfonia Mała Księgowość 2013 Specyfikacja zmian Symfonia Mała Księgowość 2013 Specyfikacja zmian Odświeżony interfejs użytkownika 2 Rozwój wizerunkowy programu obejmuje odświeżenie interfejsu użytkownika. Wymieniona została ikona desktopowa programu,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Integracja programu LeftHand Kadry i Płace z programami LeftHand Pełna Księgowość i LeftHand Mała Firma

Spis treści. Integracja programu LeftHand Kadry i Płace z programami LeftHand Pełna Księgowość i LeftHand Mała Firma Integracja programu LeftHand Kadry i Płace z programami LeftHand Pełna Księgowość i LeftHand Mała Firma Spis treści 1) Konfiguracja programu LeftHand Kadry i Płace...2 a) Konfiguracja numerów kont księgowych

Bardziej szczegółowo

Lp. Temat zajęć Treść szkolenia 1 Prawne uwarunkowania działalności firmy Prawo pracy Umowa o pracę Podstawowe zasady prawa pracy Regulamin pracy Prawo cywilne Definicja i treść zobowiązania Wierzyciel

Bardziej szczegółowo

Ułatwienia i utrudnienia w pracy online z danymi z ZUS

Ułatwienia i utrudnienia w pracy online z danymi z ZUS Polskie Centrum Kadrowo - Płacowe zaprasza do udziału w szkoleniu pt.: Ułatwienia i utrudnienia w pracy online z danymi z ZUS Warsztaty komputerowe dla osób pracujących w IPP z rozwiniętą częścią dotyczącą

Bardziej szczegółowo

Jak wypełnić ZUS ZUA?

Jak wypełnić ZUS ZUA? Jak wypełnić ZUS ZUA? Formularz ZUS ZUA wypełnia płatnik składek w celu zgłoszenia osoby z danego tytułu ubezpieczenia (z wyjątkiem osób przebywających na urlopie wychowawczym lub pobierających zasiłek

Bardziej szczegółowo

Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima

Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima Tematy szkoleń: Ewidencja i rozliczanie pracowników w module Comarch ERP Optima Płace i Kadry 2 Współpraca programu Comarch ERP Optima z innym aplikacjami

Bardziej szczegółowo

AKTYN PŁACE-KADRY PRO (rozszerzony pakiet funkcjonalny)

AKTYN PŁACE-KADRY PRO (rozszerzony pakiet funkcjonalny) AKTYN PŁACE-KADRY PRO (rozszerzony pakiet funkcjonalny) Aktyn Płace-Kadry Pro jest oparty na programie płacowo-kadrowym Aktyn i rozszerzony o funkcje kadrowe przeznaczone dla średnich i większych firm.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu DoDHL 1.5

Instrukcja do programu DoDHL 1.5 Instrukcja do programu DoDHL 1.5 Program DoDHL 1.5 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do generowania listów przewozowych dla firmy kurierskiej DHL w połączeniu z bezpłatnym

Bardziej szczegółowo

Realizacja Wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dn. 24.06.2008 r. w programie Comarch OPT!MA.

Realizacja Wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dn. 24.06.2008 r. w programie Comarch OPT!MA. Biuletyn techniczny Comarch OPT!MA 2012 Realizacja Wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dn. 24.06.2008 r. w programie Comarch OPT!MA. Copyright 2012 COMARCH SA Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 24.06.2008

Bardziej szczegółowo

Nowy Płatnik

Nowy Płatnik Polskie Centrum Kadrowo - Płacowe zaprasza do udziału w szkoleniu pt.: Nowy Płatnik 10.01.001 - najistotniejsze zmiany, utrudnienia i ułatwienia w programie Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego celem

Bardziej szczegółowo

Wydziału Kadr dla Dzielnicy Praga Południe

Wydziału Kadr dla Dzielnicy Praga Południe Nr z rejestru 42/2004 URZĄD M.ST. WARSZAWY TYMCZASOWY WEWNĘTRZNY REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI Wydziału Kadr dla Dzielnicy Praga Południe (WKD-VI) Niniejszy regulamin z a t w i e r d z a m dnia 12 stycznia 2004

Bardziej szczegółowo

Rozrachunki Optivum. Jak korzystać z funkcji płatności masowe?

Rozrachunki Optivum. Jak korzystać z funkcji płatności masowe? Rozrachunki Optivum Jak korzystać z funkcji płatności masowe? Program Rozrachunki Optivum umożliwia import wyciągów bankowych w formie elektronicznej. Import jest możliwy w jednym z poniższych formatów:

Bardziej szczegółowo

Dokument opisuje sposób postępowania prowadzący do wysłania deklaracji VAT, PIT lub CIT drogą elektroniczną za pomocą funkcji systemu ADA modułu FK.

Dokument opisuje sposób postępowania prowadzący do wysłania deklaracji VAT, PIT lub CIT drogą elektroniczną za pomocą funkcji systemu ADA modułu FK. FK - EDeklaracje Dokument opisuje sposób postępowania prowadzący do wysłania deklaracji VAT, PIT lub CIT drogą elektroniczną za pomocą funkcji systemu ADA modułu FK. W założeniu przyjęto, iż użytkownik

Bardziej szczegółowo

602,70 zł brutto. Cena:

602,70 zł brutto. Cena: Kadry, Płace i ZUS PRO to nowoczesny system wspomagający pracę działów kadr i rachuby płac w firmach o dowolnej wielkości, bez względu na rodzaj wynagradzania, czy czas pracy. Ułatwia prowadzenie ewidencji

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011 Symfonia Faktura 1 / 9 Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Rozksięgowywanie wartości

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE NOWEGO PRACOWNIKA

ZGŁOSZENIE NOWEGO PRACOWNIKA ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU ZGŁOSZENIE NOWEGO PRACOWNIKA REJESTRACJA I LOGOWANIE DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW DLA UBEZPIECZONYCH DLA PŁATNIKÓW SKŁADEK Aplikacja epłatnik ułatwia wypełnianie i przekazywanie

Bardziej szczegółowo

87 100 Toruń ul. Piaskowa 6

87 100 Toruń ul. Piaskowa 6 87 100 Toruń ul. Piaskowa 6 tel (0-56) 622 72 28, fax (0-56) 660 83 62 http: //www.mga.com.pl, e-mail: info@mga.com.pl Koncesja Ministerstwa Łączności Nr 384/98/I na świadczenie usług internetowych Świadectwo

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wdrożenia zmian w programie ProLider. ( Zmiany wprowadzone w wersji 6.57.0 )

Instrukcja wdrożenia zmian w programie ProLider. ( Zmiany wprowadzone w wersji 6.57.0 ) Instrukcja wdrożenia zmian w programie ProLider ( Zmiany wprowadzone w wersji 6.57.0 ) 1. Zainstalowanie programu w wersji 6.57.0 Uwaga! Program w wersji 6.57.0 wymaga bazy danych w wersji 3.33. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.55. WinBOSS WERSJA 7.55

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.55. WinBOSS WERSJA 7.55 SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.55 WinBOSS WERSJA 7.55 SPIS TREŚCI ZATRUDNIENIE... 4 Dostosowanie do wersji 9.01.001 programu Płatnik... 4 Nowe formularze PIT... 4 Obliczanie podstawy do składek ZUS dla osoby

Bardziej szczegółowo

Zakład Usług Informatycznych OTAGO

Zakład Usług Informatycznych OTAGO Zakład Usług Informatycznych OTAGO Opis konstrukcji Wirtualnego Numeru Rachunku dotyczący płatności masowych wersja 1.4 autor: Tomasz Rosochacki Gdańsk, 2012-11-27 Spis treści 1. Wprowadzenie.... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu DoDPD 1.0

Instrukcja do programu DoDPD 1.0 Instrukcja do programu DoDPD 1.0 Program DoDPD 1.0 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do generowania listów przewozowych dla firmy kurierskiej DPD z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

Symfonia Mała Księgowość 2013.1 Opis zmian

Symfonia Mała Księgowość 2013.1 Opis zmian Symfonia Mała Księgowość 2013.1 Opis zmian Wersja 2013.1 Zmiany parametrów w oknie Zapis 3 W oknie Zapis rejestrowane są dodatkowe parametry zapewniające prowadzenie ewidencji zgodnie ze zmienionymi przepisami.

Bardziej szczegółowo

SYSTEM EZD v. 3.16.26.0

SYSTEM EZD v. 3.16.26.0 SYSTEM EZD v. 3.16.26.0 1. Dodano możliwość zablokowania zmiany rocznika w rejestracji sprawy W ustawieniach administracyjnych wykorzystując nowa opcję: można globalnie ustawić możliwość zakładania sprawy:

Bardziej szczegółowo

Naliczanie rocznych deklaracji: PIT-4r, PIT- 8ar, PIT-11, PIT-40 enova KADRY I PŁACE (WERSJA 1.0)

Naliczanie rocznych deklaracji: PIT-4r, PIT- 8ar, PIT-11, PIT-40 enova KADRY I PŁACE (WERSJA 1.0) Naliczanie rocznych deklaracji: PIT-4r, PIT- 8ar, PIT-11, PIT-40 enova KADRY I PŁACE (WERSJA 1.0) JOANNA WALENTEK Spis treści: MODUŁ KADRY I PŁACE... 2 Generowanie deklaracji PIT 4R oraz PIT 8AR... 2 Konfiguracja...

Bardziej szczegółowo

Zawartość. Wstęp. Moduł Rozbiórki. Wstęp Instalacja Konfiguracja Uruchomienie i praca z raportem... 6

Zawartość. Wstęp. Moduł Rozbiórki. Wstęp Instalacja Konfiguracja Uruchomienie i praca z raportem... 6 Zawartość Wstęp... 1 Instalacja... 2 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 6 Wstęp Rozwiązanie przygotowane z myślą o użytkownikach którzy potrzebują narzędzie do podziału, rozkładu, rozbiórki

Bardziej szczegółowo

AgemaHR RAZEM DO CELU... AgemaHR

AgemaHR RAZEM DO CELU... AgemaHR AgemaHR Stworzyliśmy zaawansowaną technologię dla nowoczesnego wspierania firm w realizacji działań związanych z zarządzaniem potencjałem ludzkim. Dzielimy się wiedzą z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi

Bardziej szczegółowo

Kurier DPD dla Subiekt GT

Kurier DPD dla Subiekt GT Dane aktualne na dzień: 20-01-2018 12:11 Link do produktu: http://www.strefalicencji.pl/kurier-dpd-dla-subiekt-gt-p-123.html Kurier DPD dla Subiekt GT Cena Dostępność 199,00 zł Dostępny Numer katalogowy

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ Instrukcja obsługi 1. WSTĘP... 2 2. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 2 3. STRONA GŁÓWNA... 3 4. EWIDENCJA RUCHU... 4 4.1. Dodanie osoby wchodzącej na teren obiektu... 4 4.2. Dodanie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 16 /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie nadania wojskowym biurom emerytalnym statutu jednostki budżetowej

ZARZĄDZENIE Nr 16 /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie nadania wojskowym biurom emerytalnym statutu jednostki budżetowej Warszawa dnia 15 czerwca 2015 r. Poz. 163 Departament Budżetowy ZARZĄDZENIE Nr 16 /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie nadania wojskowym biurom emerytalnym statutu jednostki

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

SYMFONIA Kadry i Płace Forte wersja 2008. Nowości w wersji 2008

SYMFONIA Kadry i Płace Forte wersja 2008. Nowości w wersji 2008 SYMFONIA Kadry i Płace Forte wersja 2008 Nowości w wersji 2008 1. Zastosowano słowniki z jednolitej bazy Symfonia.Common w miejsce dotychczasowych słowników w programie. Okienka do definiowania słowników

Bardziej szczegółowo

Usługa Interaktywnego Płatnika Plus w wersji Płatnik 10.01.001

Usługa Interaktywnego Płatnika Plus w wersji Płatnik 10.01.001 Polskie Centrum Kadrowo - Płacowe zaprasza do udziału w szkoleniu pt.: Usługa Interaktywnego Płatnika Plus w wersji Płatnik 10.01.001 Intensywne warsztaty komputerowe dla wymagających Zakład Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość Symfonia Mała Księgowość 1 / 6 Symfonia Mała Księgowość Spis treści: Korzyści z zakupu nowej wersji 2 Symfonia Mała Księgowość w wersji 2011.1b 2 Nowe formularze deklaracji podatkowych 2 Eksport deklaracji

Bardziej szczegółowo

E-czeki - zakładanie listy odbiorców, raport uprawnień (Bankowość Elektroniczna dla Klientów Korporacyjnych Getin Noble Bank SA)

E-czeki - zakładanie listy odbiorców, raport uprawnień (Bankowość Elektroniczna dla Klientów Korporacyjnych Getin Noble Bank SA) E-czeki - zakładanie listy odbiorców, raport uprawnień (Bankowość Elektroniczna dla Klientów Korporacyjnych Getin Noble Bank SA) Spis treści Wstęp... 1 I Lista odbiorców e-czeków... 2 1. Lista odbiorców

Bardziej szczegółowo