Akademia16+ oferta zajęć dydaktycznych 2014/2015

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Akademia16+ oferta zajęć dydaktycznych 2014/2015"

Transkrypt

1 Akademia16+ oferta zajęć dydaktycznych 2014/2015

2 Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa Użycie niekomercyjne Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe Zespół: Katarzyna Górak-Sosnowska, Patryk Dziurski, Magdalena Nawrot, Katarzyna Negacz, Anna Para Projekt Akademii 16+ jest wspólną inicjatywą Kolegium Ekonomiczno-Społecznego oraz Samorządu Doktorantów SGH Adres: Akademia 16+ Instytut Filozofii, Socjologii i Socjologii Ekonomicznej Kolegium Ekonomiczno-Społeczne Szkoła Główna Handlowa w Warszawie ul. Wiśniowa 41, pokój Warszawa

3 Spis zajęć Abecadło ubezpieczeń społecznych Czy produkty markowe są lepsze? Demokracja w społeczeństwie informacyjnym Elementy zarządzania zespołem Fundusze UE zmieniają Polskę Główne nurty i myśliciele nowoczesnej ekonomii Iran pozycja geopolityczna na Bliskim Wschodzie Jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej? Jak tworzyć strategie marketingowe? Kaizen przedsiębiorczość w japońskim stylu Kryzysy gospodarcze 1929 i 2008 jako załamanie paradygmatu ekonomicznego i politycznego w wymiarze państwowym i globalnym Marketing usług jak działać by zdobyć uznanie klienta? Narodziny nowożytnego kapitalizmu na przykładzie miasta Brugia w Belgii Od Wielkiego Głodu do globalnej potęgi gospodarczej. Przypadek Chin Podstawy geopolityki relacje pomiędzy państwami w niezmiennej przestrzeni Pogodzić potrzeby ludzi warsztaty z planowania przestrzeni, dialogu i samorządności Samorząd terytorialny w Polsce Sektor kultury oraz kreatywny jako wyzwanie dla przedsiębiorców oraz menedżerów Singapur, Kopenhaga, Barcelona: zrównoważony rozwój w mieście Społeczna odpowiedzialność biznesu Strategiczne alianse marketingowe a sukces rynkowy firmy Tajwan perła Azji Południowo-Wschodniej Upadek Cesarstwa Rzymskiego - barbarzyńcy czy podatki? Ujęcie instytucjonalne Warsztaty kreatywności brainstorming oraz brainswarming Warsztaty kreatywności metoda sześciu kapeluszy Warsztaty negocjacje w praktyce

4 Własna firma, ale jaka? Formy prawne przedsiębiorstw w Polsce Złoto odwieczna wartość. Znaczenie złota w gospodarce

5 Informacje o projekcie Akademia 16+ to inicjatywa edukacyjna, przeznaczona dla młodzieży ponadgimnazjalnej. Łączy w sobie pasje naukowe i dydaktyczne doktorantów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Jest to oferta nieodpłatnych zajęć dydaktycznych prowadzonych przez doktorantów przeznaczonych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych każdego typu a zatem szkół zawodowych, techników oraz liceów. Akademia 16+ ma podwójnie młodzieżowy charakter. Zajęcia prowadzą osoby, które często dopiero co ukończyły studia dla osób, które wkrótce rozpoczną studia albo pracę zawodową. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie jest uczelnią, która łączy wiedzę teoretyczną z praktyką, umożliwiającą znalezienie ciekawej pracy. W ofercie Akademii 16+ są zatem zajęcia poszerzające wiedzę oraz horyzonty, jak i takie, które nastawione są na rozwój umiejętności praktycznych. Zajęcia mogą być realizowane w ramach konkretnych przedmiotów szkolnych, jak również jako zajęcia pozalekcyjne a w ofercie znaleźć można także zajęcia z ekonomii, zarządzania, marketingu, stosunków międzynarodowych, a także socjologii, kulturoznawstwa, czy psychologii. Akademia 16+ jest wspólną inicjatywą Kolegium Ekonomiczno-Społecznego oraz Samorządu Doktorantów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszych zajęć dydaktycznych!

6 Jak zamówić zajęcia? Zajęcia prowadzone w ramach Akademii 16+ są realizowane w formie wolontariatu. Doktoranci realizują je bowiem w ramach swojego pensum dydaktycznego. Szkoła nie ponosi zatem żadnych kosztów poza ewentualnym kosztem przejazdu prowadzącego zajęcia (co będzie każdorazowo ustalane). Swoją ofertę kierujemy przede wszytskim do szkół ponadgimnazjalnych w Warszawie i okolicach, jednak istnieje możliwość zorganizowania zajęć także w innych miejscach. Aby skorzystać z naszej oferty należy wysłać zgłoszenie na adres mailowy podając następujące dane: nazwa i adres szkoły; klasa i jej profil; osoba do kontaktu wraz z danymi kontaktowymi (telefon, mail); tytuł wybranych zajęć; propozycja terminu. Z założenia wszystkie zajęcia trwają 90 minut (dwie godziny lekcyjne), aczkolwiek możliwe jest ustalenia innego wymiaru czasowego zajęć z prowadzącymi. Biuro projektu mieści się w Instytucie Filozofii, Socjologii i Socjologii Ekonomicznej w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym SGH. Koordynatorem projektu jest dr Katarzyna Górak-Sosnowska. Oferta zajęć będzie systematycznie poszerzana prosimy o regularne odwiedzanie naszej strony internetowej!

7 Abecadło ubezpieczeń społecznych Zajęcia dotyczą podstaw ubezpieczeń społecznych, a w szczególności: istoty ubezpieczeń społecznych, rodzajów ubezpieczeń społecznych, świadczeń wypłacanych z ubezpieczeń społecznych oraz polskiego systemu emerytalnego. Pogłębienie wiedzy na temat systemu ubezpieczeń społecznych w Polsce. Poznanie podstawowych aspektów powszechności ubezpieczeń, ryzyka (nie)ubezpieczeniowego, świadczeń z ubezpieczeń społecznych. Poznanie podstaw związanych z rejestracją firmy i obowiązkami pracodawcy a także składkami dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Zapoznanie się z systemem emerytalnym i OFE. Barbara Dębicka magister ekonomii (specjalizacja: ekonomika pracy i polityki społecznej). Od roku 1997 zatrudniona w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w Chełmie. Od roku 2000 pracownik Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego, Wydziału Zamiejscowego w Chełmie. Od dwóch lat prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych z zakresu ubezpieczeń w Wyższej Szkole Administracji i Zarządzania w Zamościu. Członek Polskiego Stowarzyszenia Ubezpieczenia Społecznego, przewodnicząca Koła Polskiego Stowarzyszenia Ubezpieczenia Społecznego w Chełmie.

8 Czy produkty markowe są lepsze? Zajęcia mają za zadanie przybliżenie uczniom funkcji marki we współczesnym świecie. Na wstępie przeprowadzone zostanie krótkie wprowadzenie teoretyczne dotyczące istoty i genezy marki oraz jej funkcji. Zajęcia mają charakter warsztatowy, stanowią pole do dyskusji nad marką, w szczególności nad korzyściami jakie czerpie firma z posiadania produktów markowych oraz korzyściami dla konsumenta kupującego produkty markowe. m dyskusji jest skłonienie uczniów do refleksji, na ile dokonują świadomych decyzji zakupowych jako konsumenci, a w jakim stopniu są to decyzje nieracjonalne. Punkt wyjścia do dyskusji stanowić będzie zarówno wprowadzenie teoretyczne, jak i krótkie zadania realizowane w grupach, których efekty prezentowane będą wszystkim uczestnikom. Uczestnik zajęć posiada podstawową wiedzę z zakresu marki. Uczestnik potrafi określić, kiedy produkt markowy rzeczywiście może być dla niego lepszy niż niemarkowy. Uczestnik zajęć potrafi rozróżnić komunikaty promocyjne oraz informacyjne gestorów marek. Określa także źródła informacji, na podstawie których tworzy wizerunek marki w swoim umyśle, co wpływa na decyzje zakupowe. Uczestnik staje się bardziej świadomym konsumentem. Anna Grudecka doktorantka Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej w Warszawie, absolwentka Podyplomowych Studiów Zarządzania Marką w Szkole Głównej w Warszawie oraz studiów magisterskich na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego (specjalizacja marketing). Przez 9 lat związana zawodowo z agencją brand design Edda, na stanowisku dyrektora ds. strategii i rozwoju firmy.

9 Demokracja w społeczeństwie informacyjnym Uczniowie zapoznają się z podstawowymi teoriami dotyczącymi powstania i sposobu funkcjonowania społeczeństwa informacyjnego, społeczeństwa sieci, jak również z przykładami e-demokracji. Przestawione zostaną korzyści i zagrożenia płynące z wykorzystania technologii informatycznych w procesach demokratycznych. Omówione zostaną najważniejsze ruchy społeczne i inicjatywy, które wykorzystują internet w celu budowania społeczeństwa obywatelskiego, kontroli działań administracji państwowej czy tworzenia niezależnych mediów. Poruszone zostaną również zagadnienia związane z pojęciem wolności w internecie i jej znaczeniem dla demokracji. Wzrost poziomu wiedzy na temat idei społeczeństwa informacyjnego poprzez zapoznanie uczniów z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi e-demokracji i roli internetu w budowie społeczeństwa obywatelskiego. : Piotr Woźniak absolwent studiów magisterskich z zakresu politologii na Uniwersytecie Gdańskim. Zainteresowania naukowe: społeczeństwo informacyjne, web 2.0, procesy kształtowania się tożsamości ruchów protestu w internecie (Arabska Wiosna, Ruch Occupy!).

10 Elementy zarządzania zespołem Zajęcia mają być wprowadzeniem do problematyki zarządzania zespołem. Dotyczą zarządzania, roli menedżera zespołu, jego odpowiedzialności i zadań. Zajęcia te mogą też być wprowadzeniem do cyklu warsztatów dla każdego z etapów cyklu zarządzania. Wówczas podczas warsztatów przeprowadzane zostaną ćwiczenia z uczestnikami. Zdobycie wiedzy z zakresu: etapów cyklu zarządzania, roli i kompetencji menedżera. Zdobycie umiejętności zastosowania cyklu zarządzania w pracy z zespołem oraz stosowania efektywnej komunikacji w relacjach z zespołem : Marzena Farion-Rzeźniczak absolwentka filologii bułgarskiej na Uniwersytecie Warszawskim (2002) oraz zarządzania przedsiębiorstwem i zarządzania zasobami ludzkimi w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (2012). Doktorantka w Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, specjalizacja zarządzania biznesem międzynarodowym. Od 2004 r. związana zawodowo z branżą finansową jako menedżer, trener kadry menedżerskiej oraz coach.

11 Fundusze UE zmieniają Polskę Uczniowie zapoznają się ze znaczeniem polityki spójności i funduszy Unii Europejskiej dla rozwoju UE, Polski, swoich miast, wsi i dzielnic. Nauczą się krytycznie oceniać zrealizowane projekty oraz poznają możliwości finansowania projektów w latach Zdobycie wiedzy na temat wykorzystania środków, jakie Polska otrzymuje z UE. Umiejętność oceny pozytywnych i negatywnych aspektów wykorzystania funduszy UE w Polsce. Poszerzenie wiedzy na temat rodzajów projektów, które będzie można sfinansować w latach Umiejętność identyfikowania źródeł finansowania poszczególnych projektów. Umiejętność znajdowania informacji o funduszach UE w Polsce i krytycznej oceny zrealizowanych projektów. Marta Dobrzycka doktorantka Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Absolwentka stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Warszawskim, studentka prawa na Uniwersytecie Warszawskim, absolwentka Podyplomowych Studiów Zarządzania Projektami w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Przez kilka lat redaktor czasopism o tematyce funduszy UE. Zainteresowania: wykorzystanie funduszy UE w Polsce, rozwój regionalny, prawa autorskie w działalności naukowej.

12 Główne nurty i myśliciele nowoczesnej ekonomii Zajęcia mają na celu głównych nurtów ekonomicznych od Karola Marksa, przez praktykę socjalistyczną po sytuację gospodarczą realnego socjalizmu. W opozycji, ale i krytycznym nawiązaniu do socjalizmu, zostaną określone podstawy ideowe kapitalizmu. Zaprezentowane zostaną drogi alternatywne wobec dwóch głównych systemów gospodarczych socjalistycznego i kapitalistycznego socjaldemokracja i neopragmatyzm. Uczestnicy warsztatów poznają główne pojęcia systemu kapitalistycznego, socjalistycznego i socjaldemokracji oraz ich twórców K. Marksa i A. Smitha. Uczestnicy zrozumieją znaczenie takich pojęć jak: niewidzialnej ręki, wartości dodatkowej, własności, liberalizmu, prywatyzacji i bezrobocia. Norbert Obara doktorant Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Absolwent: prawa i filozofii (KUL), nauk politycznych (UMCS) oraz studiów podyplomowych American Law Chicago Kent-College z Kul oraz podyplomowych studiów azjatyckich finansowo-gospodarczych SGH. Przygotowuje dysertację doktorską na temat gospodarki Iranu. Posiada uprawnienia dydaktyczne i pedagogiczne.

13 Iran pozycja geopolityczna na Bliskim Wschodzie Zajęcia mają na celu ukazanie pozycji Iranu na Bliskim Wschodzie. Opisana zostanie rola ropy naftowej we współczesnej gospodarce. Wyjaśnione zostaną także pojęcia sankcji gospodarczych i politycznych w odniesieniu do Iranu. Uczestnicy uzyskają wiedzę na temat roli surowców naturalnych w gospodarce. Uczestnicy poznają takie pojęcia jak: sankcje gospodarcze i gospodarka rentierska. Uczestnicy zdobędą umiejętność krytycznej analizy zależności politycznogospodarczych w świecie na przykładzie Bliskiego Wschodu i Iranu. Norbert Obara doktorant Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Absolwent: prawa i filozofii (KUL), nauk politycznych (UMCS) oraz studiów podyplomowych American Law Chicago Kent-College z Kul oraz podyplomowych studiów azjatyckich finansowo-gospodarczych SGH. Przygotowuje dysertację doktorską na temat gospodarki Iranu. Posiada uprawnienia dydaktyczne i pedagogiczne.

14 Jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej? Przygotowanie profesjonalnego CV oraz listu motywacyjnego. Analiza najważniejszych elementów CV oraz omówienie najczęstszych błędów popełnianych przy pisaniu listu motywacyjnego. Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej oraz jej przebieg. Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Uczestnicy zyskują umiejętność przygotowania dokumentacji związanej z poszukiwaniem pracy. Uczestnicy potrafią właściwie przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej. Uczestnicy posiadają umiejętności aktywnego poszukiwania pracy i radzenia sobie z bezrobociem. Elżbieta Gil absolwentka Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania: studia licencjackie na kierunku zarządzanie zasobami ludzkimi i magisterskie na kierunku Marketingowe Zarządzanie Przedsiębiorstwem oraz Akademii Leona Koźmińskiego (studia podyplomowe Prawo Pracy). Obecnie doktorantka w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie w dyscyplinie nauki o zarządzaniu. Pracuje w grupie Polsat.

15 Jak tworzyć strategie marketingowe? Zajęcia podzielone będą na dwie części, teoretyczną i praktyczną. W pierwszej części przedstawiona zostanie wiedza na temat strategii marketingowych, w tym ich miejsca w ogólnej strategii przedsiębiorstwa. Ponadto podczas zajęć omówione zostaną etapy formułowania strategii oraz ich podstawowe rodzaje. W drugiej części uczestnicy podejmą próbę opracowania strategii marketingowej dla wybranego produktu lub usługi. Przekazanie wiedzy na temat budowania strategii marketingowych, podstawowej terminologii. Wykształcenie umiejętności opracowywania tego typu strategii, rozwijanie umiejętności analitycznego myślenia. Dominik Dziubanowski absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego im. K. Adamieckiego w Katowicach na dwóch kierunkach: zarządzanie oraz ekonomia. Od 2012 r. doktorant Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie w Kolegium Zarządzania i Finansów. Kariera zawodowa od początku związana z polskimi grupami kapitałowymi z sektora przemysłu maszynowego. Od 2013 r. prowadzi własną działalność gospodarczą w zakresie consultingu.

16 Kaizen przedsiębiorczość w japońskim stylu Pojęcie kaizen zyskało niezwykłą popularność w ostatnich kliku latach. Oznacza filozofię zarządzania ukierunkowaną na ciągłe doskonalenie organizacji poprzez dokonywanie każdego dnia drobnych zmian usprawniających pracę. Uczniowie dowiedzą się jak japońskie metody zarządzania przenieść na polski grunt. Przekonają się jak niezwykłą rolę pełni kultura zarządzania. Uczeń zna i rozumie tendencje w gospodarce światowej. Zna cele działania przedsiębiorstwa oraz sposoby ich realizacji. Zna japońską filozofią kaizen, mającą wpływ na przedsiębiorczość w tym kraju oraz na światowe trendy w zarządzaniu przedsiębiorstwem (lean management). Jan M. Janiszewski absolwent Politechniki Białostockiej i Uniwersytetu w Białymstoku. Uczestnik studiów doktoranckich w Kolegium Ekonomiczno- Społecznym Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Członek Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego i Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją. Wykładowca na Menadżerskich Studiach Podyplomowych Lean Management na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Organizator konferencji i szkoleń z zakresu lean management. Swoje zainteresowania naukowe koncentruje wokół geopolityki, kaizen, demografii oraz wpływu kultury na modele zarządzania. Posiada uprawnienia pedagogiczne do pracy nauczyciela. Politolog z wykształcenia i zamiłowania.

17 Kryzysy gospodarcze 1929 i 2008 jako załamanie paradygmatu ekonomicznego i politycznego w wymiarze państwowym i globalnym W czasie wykładu zostanie omówiona sytuacja USA i świata na przełomie lat 20/30 ubiegłego wieku - optymizm gospodarczy, wzrosty na giełdzie, a następnie krach i jego konsekwencje. W odniesieniu do światowego wymiaru katastrofy gospodarczej 1929 omówiony zostanie kryzys z 2008 roku. Wprowadzone i wyjaśnione zostaną takie pojęcia jak: giełda, akcje, bańki spekulacyjne, czarny łabędź w ekonomii, toksyczne aktywa finansowe. Uczestnicy zyskają umiejętność krytycznej analizy współczesnego świata w kontekście historycznym. Uczestnicy uzyskują wiedzę na temat kryzysów gospodarczych z 1929 i 2008 roku oraz ich globalnych konsekwencji. Uczestnicy poznają powiązania gospodarcze na świecie i drogi wyjścia z globalnych kryzysów. Norbert Obara doktorant Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Absolwent: prawa i filozofii (KUL), nauk politycznych (UMCS) oraz studiów podyplomowych American Law Chicago Kent-College z Kul oraz podyplomowych studiów azjatyckich finansowo-gospodarczych SGH. Przygotowuje dysertację doktorską na temat gospodarki Iranu. Posiada uprawnienia dydaktyczne i pedagogiczne.

18 Marketing usług jak działać by zdobyć uznanie klienta? Zakup jakiejkolwiek usługi wiąże się z potencjalnie znacznie wyższym ryzykiem aniżeli w przypadku produktu materialnego. Mając świadomość tego, każde przedsiębiorstwo powinno nie tylko odpowiednio kształtować podstawowe elementy marketingu-mix, ale także dodatkowe instrumenty mogące pomóc konsumentowi w dokonaniu wyboru. W przypadku usług szczególnego znaczenia nabierają ludzie/personel, procedury/procesy oraz otoczenie fizyczne świadczonej usługi. Dzięki ich odpowiedniemu kreowaniu wzrasta szansa na wybór przez konsumenta usługi świadczonej przez konkretne przedsiębiorstwo oraz tego, że zadowolony klient stanie się lojalnym konsumentem. Uczestnicy zajęć posiadają podstawową wiedzę z zakresu istoty i specyfiki marketingu usług. Uczestnicy zajęć potrafią zidentyfikować i zaprojektować konkretne narzędzia marketingu usług, które są niezbędne w ramach prowadzonej działalności. Anna Grudecka doktorantka Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej w Warszawie, absolwentka Podyplomowych Studiów Zarządzania Marką w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz studiów magisterskich na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego (specjalizacja marketing). Przez 9 lat związana zawodowo z agencją brand design Edda, na stanowisku dyrektora ds. strategii i rozwoju firmy.

19 Narodziny nowożytnego kapitalizmu na przykładzie miasta Brugia w Belgii Zajęcia mają na celu ukazane, jak w jednym mieście wykształciły się elementy systemu kapitalistycznego, który przetrwał do dnia dzisiejszego, w tym: giełda, spekulacja, hotelarstwo, rzemiosło, rynek. Uczestnicy zyskają umiejętność krytycznej analizy współczesnego świata w kontekście historycznym. Uczestnicy poznają historyczno-gospodarcze korzenie takich pojęć jak: giełda, spekulacja, rynek. Uczestnicy będą w stanie dostrzegać we współczesnym świecie ekonomiczne zjawiska powstałe kilkaset lat temu (na przykładzie mikrohistorii miasta Brugia). Norbert Obara doktorant Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Absolwent: prawa i filozofii (KUL), nauk politycznych (UMCS) oraz studiów podyplomowych American Law Chicago Kent-College z Kul oraz podyplomowych studiów azjatyckich: finansowo-gospodarczych SGH. Przygotowuje dysertację doktorską na temat gospodarki Iranu. Posiada uprawnienia dydaktyczne i pedagogiczne.

20 Od Wielkiego Głodu do globalnej potęgi gospodarczej. Przypadek Chin Wykład jest zarysem najnowszej społeczno-polityczno-gospodarczej sytuacji Chin. Przedstawiony zostanie system komunistyczny Chin i dwie jego główne postacie Mao i Deng Xiao Ping. Punktem wyjścia wykładu jest Wielki Głód i Wielki Skok w Chinach. Zostanie omówiona ekonomiczna dewastacja kraju zilustrowana przykładami. Przypadek Chin to udana zmiana systemu przy zachowaniu politycznego status quo i ekonomicznego sukcesu w kraju niedemokratycznym. Zarysowany zostanie dzisiejszy stan gospodarki Chin jako globalnej potęgi. Uczestnicy zyskają wiedzę o przełomowych decyzjach politycznogospodarczych w Chinach. Uczestnicy poznają takie pojęcia jak: gospodarka komunistyczna, maoizm, reformy gospodarcze, globalizacja, chińska droga do kapitalizmu. Norbert Obara doktorant Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Absolwent: prawa i filozofii (KUL), nauk politycznych (UMCS) oraz studiów podyplomowych American Law Chicago Kent-College z Kul oraz podyplomowych studiów azjatyckich finansowo-gospodarczych SGH. Przygotowuje dysertację doktorską na temat gospodarki Iranu. Posiada uprawnienia dydaktyczne i pedagogiczne.

21 Podstawy geopolityki relacje pomiędzy państwami w niezmiennej przestrzeni Zajęcia rozpoczną się od omówienia pojęcia stosunków międzynarodowych oraz globalizacji. Następnie przedstawione zostanie pojęcie geopolityki, które ukształtowało się w XX wieku i jest widoczne w obecnej debacie społeczno-politycznoekonomicznej. Geopolityka najogólniej rzecz ujmując zajmuje się badaniem struktury politycznej na tle fizycznej struktury geograficznej. Zaprezentowany zostanie również wpływ Polaków na rozwój tej dziedziny nauki. Uczeń zna i rozumie pojęcie geopolityki, globalizacji, stosunków międzynarodowych. Potrafi rozróżnić pojęcia geopolityki i geografii politycznej. Będzie potrafił dokonać prostej analizy geopolitycznej współczesnego świata oraz przedstawić wkład Polaków w rozwój geopolityki na świecie. Jan M. Janiszewski absolwent Politechniki Białostockiej i Uniwersytetu w Białymstoku. Uczestnik studiów doktoranckich w Kolegium Ekonomiczno- Społecznym Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Członek Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego i Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją. Wykładowca na Menadżerskich Studiach Podyplomowych Lean Management na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Swoje zainteresowania naukowe koncentruje wokół geopolityki, kaizen, demografii oraz wpływu kultury na modele zarządzania. Posiada uprawnienia pedagogiczne do pracy nauczyciela. Politolog z wykształcenia i zamiłowania.

22 Pogodzić potrzeby ludzi warsztaty z planowania przestrzeni, dialogu i samorządności Zajęcia poświęcone będą problemowi różnorodności potrzeb w społeczeństwie oraz możliwemu następstwu tej różnorodności, jakim jest konflikt społeczny. Ponadto omówione zostaną narzędzia godzenia potrzeb, takie jak proces komunikacji oraz negocjacje. Podczas warsztatu uczniowie realizować będą zadanie, w którym będą ćwiczyli komunikację i negocjacje w godzeniu potrzeb ze względu na wspólny cel. Wiedza dotycząca: różnorodności potrzeb w społeczeństwie, konfliktu społecznego, komunikacji, negocjacji. Umiejętności: praca w zespole, współpraca, rozwiązywanie problemów, negocjacje, wysłuchiwanie innych i branie pod uwagę ich punktów widzenia, prezentowanie własnych opinii, decydowanie. Postawy: aktywność, twórczość, otwartość wobec trudnych i nietypowych problemów. Katarzyna Obłąkowska-Kubiak magister socjologii Uniwersytetu Warszawskiego (2005), doktorantka Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, ukończone studia podyplomowe w zakresie administracji i finansów publicznych (2012), zarządzania marką (2007) i badań marketingowych (2005). Specjalistka w zakresie badań marketingowych i zarządzania marką z praktyką w biznesie. Samorządowiec (od 2010 radna powiatu). Społecznik (aktywna działalność społeczna w wielu organizacjach pozarządowych).

23 Samorząd terytorialny w Polsce Zajęcia poświęcone będą tematyce samorządu terytorialnego. Uczniowie zapoznają się z podstawami prawnymi i praktyką funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce. W części warsztatowej uczniowie realizować będą zadanie, w którym wejdą w rolę nowych radnych i pracując z ustawami samorządowymi (z zadaniami gmin, powiatów, województw) ustalą komisje, stałe rady (sejmiku), ich przedmiot działania i skład osobowy oraz przygotują projekty uchwał powołujących komisje. Wiedza dotycząca: samorządu terytorialnego w Polsce, podstaw prawnych i praktyk funkcjonowania, organów stanowiących i wykonawczych, budżetu samorządu terytorialnego, dochodów i wydatków, roli obywateli, wyborów samorządowych. Umiejętności: praca w zespole, negocjacje, decydowanie, praca z aktami prawnymi. Postawy: aktywność, twórczość, otwartość wobec trudnych i nietypowych problemów. Katarzyna Obłąkowska-Kubiak magister socjologii Uniwersytetu Warszawskiego (2005), doktorantka Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, ukończone studia podyplomowe w zakresie administracji i finansów publicznych (2012), zarządzania marką (2007) i badań marketingowych (2005). Specjalistka w zakresie badań marketingowych i zarządzania marką z praktyką w biznesie. Samorządowiec i społecznik. Prowadząca szkolenia (m.in. dotyczące samorządu terytorialnego, współpracy w społecznościach lokalnych i zarządzania marką).

24 Sektor kultury oraz kreatywny jako wyzwanie dla przedsiębiorców oraz menedżerów Zajęcia poświęcone będą sektorom kultury i kreatywnemu, wyzwań jakie stawiają one przed przedsiębiorcami i menedżerami oraz szans jakie przynoszą. Jako praca domowa w grupach uczniowie przygotują pomysł na biznes w sektorach kultury i kreatywnym w postaci prezentacji multimedialnej wykorzystując różne źródła informacji oraz kreatywność. Swoje koncepcje zaprezentują klasie. Wiedza dotycząca: sektorów kultury i kreatywnego, kreatywności i kultury, gospodarki narodowej, pomysłów na biznes. Umiejętności: praca w zespole, współpraca, kreatywność, innowacyjność, przedsiębiorczość,umiejętności komputerowe, wystąpienia publiczne. Postawy: przedsiębiorczość, innowacyjność, aktywność, twórczość, otwartość wobec trudnych i nietypowych wyzwań. Katarzyna Obłąkowska-Kubiak magister socjologii Uniwersytetu Warszawskiego (2005), doktorantka Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, ukończone studia podyplomowe w zakresie administracji i finansów publicznych (2012), zarządzania marką (2007) i badań marketingowych (2005). Specjalistka w zakresie badań marketingowych i zarządzania marką z praktyką w biznesie. Samorządowiec (od 2010 radna powiatu). Społecznik (aktywna działalność społeczna w wielu organizacjach pozarządowych).

25 Singapur, Kopenhaga, Barcelona: zrównoważony rozwój w mieście Coraz częściej słyszymy o zielonej gospodarce, zielonym mieście czy zielonym miejscu pracy. Podczas zajęć odkryjemy czym jest zrównoważony rozwój oraz jakie ciekawe rozwiązania zgodne z tą koncepcją można odnaleźć w Singapurze, Kopenhadze i Barcelonie. Uczniowie poznają innowacyjne i ekologiczne rozwiązania wprowadzone w wybranych miastach oraz zastanowią się, które z nich można wprowadzić w życie w ich miejscu zamieszkania. Uczeń potrafi wyjaśnić pojęcie zrównoważonego rozwoju, przedstawić zróżnicowanie prośrodowiskowych rozwiązań stosowanych na terenach miejskich oraz wyjaśnić gospodarcze uzasadnienie stosowanych rozwiązań. Ponadto umie zidentyfikować i wyjaśnić problemy metropolii, rolę kultury w zrównoważonym rozwoju miast, a także wskazać propozycje rozwiązań do zastosowania w miejscu zamieszkania. Katarzyna Negacz doktorantka w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Na tej uczelni ukończyła studia magisterskie na kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze oraz finanse i rachunkowość. Kontynuuje także studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim. Od ponad sześciu lat zajmuje się tematyką zrównoważonego rozwoju. Jej zainteresowania badawcze obejmują: zrównoważony rozwój, rozwój społecznogospodarczy Azji Południowo-Wschodniej, konkurencyjność regionów, prawo środowiska.

26 Społeczna odpowiedzialność biznesu Zajęcia poświęcone są przedstawieniu koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu, jej zasad oraz istotny. Zaprezentowane zostaną główne obszary społecznej odpowiedzialności biznesu, a także kwestia strategicznego podejścia do prowadzenia firmy w sposób odpowiedzialny. Dodatkowo, uczniowie poznają przykładowe działania związane ze społeczną odpowiedzialnością biznesu. Ostatnia część zajęć poświęcona jest na ćwiczenia, w których uczniowie wykorzystają wiedzę i nabyte umiejętności do zaprojektowania działań społecznie odpowiedzialnych dla konkretnych przedsiębiorstw. Uczeń wyjaśnia zasady społecznej odpowiedzialności biznesu. Uczeń poznaje praktyczne przykłady wdrażania społecznej odpowiedzialności biznesu we współczesnej gospodarce. Uczeń nabywa praktyczne umiejętności wprowadzenia zasad społecznej odpowiedzialności biznesu w ramach funkcjonowania przedsiębiorstwa. Uczeń potrafi wykorzystać wiedzę i umiejętności w podejmowaniu decyzji jako odpowiedzialny przedsiębiorca, pracodawca i konsument. Magdalena Andrejczuk doktorantka w Kolegium Ekonomiczno-Społecznego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Od 7 lat związana z tematem społecznej odpowiedzialności biznesu, od 4 lat pracuje w Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Stypendystka Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia naukowe. Autorka licznych publikacji na temat odpowiedzialnego biznesu, posiada bogate doświadczenie jako prowadząca warsztaty, szkolenia oraz zajęcia.

27 Strategiczne alianse marketingowe a sukces rynkowy firmy W trakcie zajęć uczestnicy zapoznają się z istotą aliansów marketingowych oraz zasadami ich budowania. Zajęcia będą miały charakter warsztatowy. Po krótkim wprowadzeniu teoretycznym, uczniowie podzieleni zostaną na dwie grupy. Pierwsza z nich będzie miała za zadanie określenie korzyści płynących z aliansów, druga zaś zagrożeń (na podstawie case study przygotowanych przez prowadzącą). Na koniec obie grupy przedstawią swoje wniosku wszystkim uczestnikom. Dodatkowo wyznaczone wcześniej grupy otrzymają przykładową umowę współpracy między firmami, która to będzie punktem wyjścia do dalszej dyskusji. Uczestnik zajęć posiada podstawową wiedzę z zakresu istoty aliansów marketingowych oraz zasad budowania współpracy w tym zakresie. Uczestnik zajęć potrafi zidentyfikować potencjalne możliwości budowania aliansów marketingowych. Anna Grudecka doktorantka Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej w Warszawie, absolwentka Podyplomowych Studiów Zarządzania Marką w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz studiów magisterskich na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego (specjalizacja marketing). Przez 9 lat związana zawodowo z agencją brand design Edda, na stanowisku dyrektora ds. strategii i rozwoju firmy. Specjalizowała się w przede wszystkim w koordynacji projektów mających na celu rewitalizację marki (dla klientów takich jak: Unilever, Kraft Foods, Dr Oetker, Philip Morris, Empik).

Akademia16+ oferta zajęć dydaktycznych 2014/2015

Akademia16+ oferta zajęć dydaktycznych 2014/2015 Akademia16+ oferta zajęć dydaktycznych 2014/2015 Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa Użycie niekomercyjne Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe Zespół: Katarzyna Górak-Sosnowska,

Bardziej szczegółowo

Akademia16+ oferta zajęć dydaktycznych 2014/2015

Akademia16+ oferta zajęć dydaktycznych 2014/2015 Akademia16+ oferta zajęć dydaktycznych 2014/2015 Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa Użycie niekomercyjne Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe Zespół: Katarzyna Górak-Sosnowska,

Bardziej szczegółowo

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT C- A IDEA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU. PODSTAWY CSR. Skąd się wziął CSR? Historia społecznej odpowiedzialności biznesu. Koncepcja zrównoważonego rozwoju.

Bardziej szczegółowo

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku ekonomia absolwent:

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku ekonomia absolwent: Efekty kształcenia dla kierunku studiów ekonomia Studia pierwszego stopnia profil praktyczny 1. Umiejscowienie kierunku w obszarze. Kierunek studiów ekonomia należy do dziedziny nauk ekonomicznych w ramach

Bardziej szczegółowo

Kierownik Katedry Dr hab. Krystyna Krzyżanowska prof. SGGW

Kierownik Katedry Dr hab. Krystyna Krzyżanowska prof. SGGW Kierownik Katedry Dr hab. Krystyna Krzyżanowska prof. SGGW Zakład Komunikowania Społecznego i Doradztwa Zakład Turystyki i Rozwoju Wsi Zakład Organizacji i Ekonomiki Edukacji Kierownik: Dr inż. Ewa Jaska

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Zarządzanie. Specjalność: Biznes odpowiedzialny społecznie

Kierunek: Zarządzanie. Specjalność: Biznes odpowiedzialny społecznie Kierunek: Zarządzanie Specjalność: Biznes odpowiedzialny społecznie Specjalność: Biznes odpowiedzialny społecznie Zakres przedmiotowy Menedżer CSR Strategia CSR (Corporate Social Responsibility) Planowanie

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek ZARZĄDZANIE Specjalność PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ROZWÓJ WŁASNEJ FIRMY

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek ZARZĄDZANIE Specjalność PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ROZWÓJ WŁASNEJ FIRMY Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek ZARZĄDZANIE Specjalność PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ROZWÓJ WŁASNEJ FIRMY Profil Absolwenta Studenci są przygotowywani do prowadzenia własnej firmy i zarządzania

Bardziej szczegółowo

Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Ekonomia

Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Ekonomia Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie Prof. dr hab. Stanisław CZAJA

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A Przedmiot: Seminarium dyplomowe Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU Wykładowcy

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia. dla kierunku KULTUROZNAWSTWO. Studia pierwszego stopnia

Kierunkowe efekty kształcenia. dla kierunku KULTUROZNAWSTWO. Studia pierwszego stopnia Załącznik nr 1 do Uchwały nr 41/2014/2015 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 26 maja 2015 r. Kierunkowe efekty kształcenia dla kierunku KULTUROZNAWSTWO Studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

EKONOMIKA I FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

EKONOMIKA I FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Program specjalności dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ nt. EKONOMIKA I FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Opiekun specjalności: dr Artur Sajnóg Katedra

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA. 16-001 Kleosin ul. Ojca Tarasiuka 2 tel. (085) 746-98-01 http://www.pb.edu.pl/zarz. Dziekan Dr hab. ZOFIA TOMCZONEK, prof.

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA. 16-001 Kleosin ul. Ojca Tarasiuka 2 tel. (085) 746-98-01 http://www.pb.edu.pl/zarz. Dziekan Dr hab. ZOFIA TOMCZONEK, prof. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA 16-001 Kleosin ul. Ojca Tarasiuka 2 tel. (085) 746-98-01 http://www.pb.edu.pl/zarz Dziekan Dr hab. ZOFIA TOMCZONEK, prof. nzw Prodziekani ds. Studenckich i Dydaktyki Dr BARBARA WOJSZNIS

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek studiów Zarządzanie reprezentuje dziedzinę

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I 1. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia: kierunek należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk społecznych. 2. Profil kształcenia: ogólnoakademicki.

Bardziej szczegółowo

Warsztat GUIDE ME! 8 9 października 2010r. w Łodzi

Warsztat GUIDE ME! 8 9 października 2010r. w Łodzi Warsztat GUIDE ME! 8 9 października 2010r. w Łodzi TEMAT SZKOLENIA Rozpoznanie i analiza potrzeb szkoleniowych Perspektywa organizacji i rynku pracy (obszar 1) Polityka kadrowa i kompetencje trenerskie

Bardziej szczegółowo

www.uniwersytet-dzieciecy.pl Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Przedsiębiorczość dla najmłodszych

www.uniwersytet-dzieciecy.pl Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Przedsiębiorczość dla najmłodszych www.uniwersytet-dzieciecy.pl Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Przedsiębiorczość dla najmłodszych Kim jesteśmy? Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy to ogólnopolski, nieodpłatny program edukacji ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Administracja. Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego

Efekty kształcenia dla kierunku Administracja. Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego Efekty kształcenia dla kierunku Administracja Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego II stopień Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek studiów Administracja należy do obszaru

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA PEDAGOGIKI SPECJALNEJ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W WARSZAWIE. Informacje o projekcie "Liderzy Akademii Nauk Społecznych"

AKADEMIA PEDAGOGIKI SPECJALNEJ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W WARSZAWIE. Informacje o projekcie Liderzy Akademii Nauk Społecznych Informacje o projekcie "Liderzy Akademii Nauk Społecznych" SŁOWO WSTĘPU Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie to najstarsza, publiczna uczelnia pedagogiczna w Polsce. APS

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek: Zarządzanie Zarządzanie przedsiębiorstwem Absolwenci specjalności zarządzanie przedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo

Wybór specjalności. Stosunki Gospodarcze

Wybór specjalności. Stosunki Gospodarcze Wydział Nauk Ekonomicznych Studia niestacjonarne II stopnia, rok akademicki 2013/2014 Wybór specjalności na kierunku: Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Katedry organizujące dydaktykę na kierunku MSG

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Zarządzanie. Specjalność: Biznes odpowiedzialny społecznie

Kierunek: Zarządzanie. Specjalność: Biznes odpowiedzialny społecznie Kierunek: Zarządzanie Specjalność: Zakres przedmiotowy Menedżer CSR Strategia CSR (Corporate Social Responsibility) Planowanie Organizowanie Wdrażanie Pomiar efektów Identyfikacja oczekiwań społecznych

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe Zarządzanie bezpieczeństwem państwa

Studia Podyplomowe Zarządzanie bezpieczeństwem państwa Studia Podyplomowe Zarządzanie bezpieczeństwem państwa I. Informacje ogólne II. Rekrutacja III. Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych IV. Treści programowe V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE. Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Komunikacja społeczna i public relations (miejsce: Wrocław)

STUDIA PODYPLOMOWE. Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Komunikacja społeczna i public relations (miejsce: Wrocław) STUDIA PODYPLOMOWE Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Celem studiów jest przygotowanie specjalistów z zakresu administrowania kadrami i płacami. Studia mają pogłębić wiedzę z dziedziny

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe Mechanizmy funkcjonowania strefy euro finansowane przez Narodowy Bank Polski

Studia podyplomowe Mechanizmy funkcjonowania strefy euro finansowane przez Narodowy Bank Polski Załącznik do uchwały nr 548 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych prowadzonych na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Studia podyplomowe Mechanizmy

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia)

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia) Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia) Specjalności: finanse przedsiębiorstw informatyka w finansach Ulotka

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych Studia niestacjonarne II stopnia, rok akademicki 2013/2014. Wybór specjalności na kierunku: Zarządzanie

Wydział Nauk Ekonomicznych Studia niestacjonarne II stopnia, rok akademicki 2013/2014. Wybór specjalności na kierunku: Zarządzanie Wydział Nauk Ekonomicznych Studia niestacjonarne II stopnia, rok akademicki 2013/2014 Wybór specjalności na kierunku: Zarządzanie Katedry organizujące dydaktykę na kierunku Zarządzanie (Wydział NE) Katedra

Bardziej szczegółowo

Studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Ekonomia

Studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Ekonomia Studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie Prof. dr hab. Stanisław CZAJA Promotorzy

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok TEMATYKA PRAC Zapisy dnia 18.02.2015 r. o godz. 9.45 Prof.nzdz. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek Zapisy pok. 309 Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok 1. Uwarunkowania i zmiana kultury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki Objaśnienie oznaczeń: S1A obszar

Bardziej szczegółowo

Studia menedżerskie. Opis kierunku. WSB Opole - Studia podyplomowe. ,,Studia menedżerskie'' - studia podyplomowe w WSB w Opolu- edycja VI.

Studia menedżerskie. Opis kierunku. WSB Opole - Studia podyplomowe. ,,Studia menedżerskie'' - studia podyplomowe w WSB w Opolu- edycja VI. Studia menedżerskie WSB Opole - Studia podyplomowe Opis kierunku,,studia menedżerskie'' - studia podyplomowe w WSB w Opolu- edycja VI. Zarządzanie przedsiębiorstwem wymaga od menedżerów zdolności do osiągania

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami

Zarządzanie projektami Zarządzanie projektami WSB Szczecin - Studia podyplomowe Opis kierunku Zarządzanie projektami - studia na WSB w Szczecinie Podczas nauki słuchacze nabędą umiejętności zastosowania najlepszych, najnowszych

Bardziej szczegółowo

Profil kształcenia. 1. Jednostka prowadząca studia doktoranckie: Wydział Leśny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Profil kształcenia. 1. Jednostka prowadząca studia doktoranckie: Wydział Leśny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Program kształcenia na stacjonarnych studiach trzeciego stopnia (studiach doktoranckich) na kierunku Leśnictwo na Wydziale Leśnym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego 1. Jednostka prowadząca studia doktoranckie:

Bardziej szczegółowo

Specjalizacja: Zarządzanie projektami (I)

Specjalizacja: Zarządzanie projektami (I) Specjalizacja: Zarządzanie projektami (I) Osoba koordynująca: dr inż. Tomasz Pieciukiewicz Tomasz.Pieciukiewicz1@pjwstk.edu.pl Czego uczymy. Umiejętności po ukończeniu specjalizacji. Celem specjalizacji

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻER INNOWACJI

PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻER INNOWACJI Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora zapraszają na PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻER INNOWACJI Warszawa, październik 2011 r. czerwiec 2012 r. PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻER INNOWACJI Studia prowadzone

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 69 /2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 31 maja 2012 roku

Uchwała Nr 69 /2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 31 maja 2012 roku Uchwała Nr 69 /2012 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku zarządzanie na poziomie drugiego stopnia o profilu

Bardziej szczegółowo

Akademickie Centrum Kariery zaprasza do udziału w bezpłatnych szkoleniach prowadzonych w ramach 27 edycji Akademii Kariery.

Akademickie Centrum Kariery zaprasza do udziału w bezpłatnych szkoleniach prowadzonych w ramach 27 edycji Akademii Kariery. Akademia Kariery - 27 edycja cyklu szkoleniowego (8-12.04.2013) Akademickie Centrum Kariery zaprasza do udziału w bezpłatnych szkoleniach prowadzonych w ramach 27 edycji Akademii Kariery. Szkolenia prowadzone

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r.

Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych Zarządzanie Logistyką w Przedsiębiorstwie, prowadzonych

Bardziej szczegółowo

TEMAT SZKOLENIA Ewaluacja programów i projektów, Informacja zwrotna i (obszar 7) OPIS SZKOLENIA

TEMAT SZKOLENIA Ewaluacja programów i projektów, Informacja zwrotna i (obszar 7) OPIS SZKOLENIA TEMAT SZKOLENIA Ewaluacja programów i projektów, Informacja zwrotna i (obszar 7) OPIS SZKOLENIA GRUPA DOCELOWA Przedstawiciele Publicznych Służb Zatrudnienia/PSZ, instytucji edukacyjnych i szkoleniowych,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z podstaw przedsiębiorczości

Przedmiotowy system oceniania z podstaw przedsiębiorczości Przedmiotowy system oceniania z podstaw przedsiębiorczości 1. Przewidywane osiągnięcia ucznia Uczeń potrafi: Dokonać trafnej samooceny oraz autoprezentacji. Zastosować w praktyce podstawowe zasady pracy

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Zarządzanie, studia I stopnia

Kierunek: Zarządzanie, studia I stopnia Zarządzenie Nr 16 /2016 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie liczebności grup studenckich na zajęciach dydaktycznych na Wydziale

Bardziej szczegółowo

Turystyka w gospodarce regionalnej. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 15. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 9

Turystyka w gospodarce regionalnej. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 15. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 9 Karta przedmiotu Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Turystyka w gospodarce regionalnej Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia przedmiotu

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA I PROCESY INWESTOWANIA

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA I PROCESY INWESTOWANIA 1.1.1 Rozwój przedsiębiorstwa i procesy inwestowania I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA I PROCESY INWESTOWANIA Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod

Bardziej szczegółowo

Katedra Marketingu. Wydział Zarządzania. Koło Naukowe Komunikacji Marketingowej PRYZMAT

Katedra Marketingu. Wydział Zarządzania. Koło Naukowe Komunikacji Marketingowej PRYZMAT Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Koło Naukowe Komunikacji Marketingowej PRYZMAT Drogi studencie! Dziękujemy, że zainteresowała Cię oferta Katedry Marketingu Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego!

Bardziej szczegółowo

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA: Absolwent specjalności Branding jest przygotowany do realizacji zadań zawodowych w trzech obszarach:

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA: Absolwent specjalności Branding jest przygotowany do realizacji zadań zawodowych w trzech obszarach: PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU: Komunikacja wizerunkowa (reklama, public relations, branding) Studia niestacjonarne II stopnia (magisterskie) SPECJALNOŚĆ: branding PROGRAM OBOWIĄZUJĄCY OD ROKU AKADEMICKIEGO

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Zarządzanie projektami

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Zarządzanie projektami Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Zarządzanie projektami edycja 15 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr nr 1/2012 i 15/2012 organizowanego przez Wydział Informatyki i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia Po ukończeniu studiów absolwent:

Kierunkowe efekty kształcenia Po ukończeniu studiów absolwent: EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FILOLOGIA POLSKA poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy absolwenta studia pierwszego stopnia ogólnoakademicki licencjat I. Umiejscowienie kierunku

Bardziej szczegółowo

Nowa specjalność Zarządzanie badaniami i projektami Research and Projects Management

Nowa specjalność Zarządzanie badaniami i projektami Research and Projects Management Nowa specjalność Zarządzanie badaniami i projektami Research and Projects Management Kierunek: Informatyka i Ekonometria, WIiK Studia stacjonarne/niestacjonarne II stopnia Potrzeby kształcenia specjalistów

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 45/2014/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 18 grudnia 2014 r.

Uchwała Nr 45/2014/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 18 grudnia 2014 r. Uchwała Nr 45/2014/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów pierwszego stopnia na kierunku finanse i rachunkowość prowadzonych na

Bardziej szczegółowo

ŚCIEŻKA: Zarządzanie projektami

ŚCIEŻKA: Zarządzanie projektami ŚCIEŻKA: Zarządzanie projektami Ścieżka dedykowana jest każdej osobie, która chce rozwijać siebie i swoją organizację - w szczególności: Kadrze menedżerskiej i kierowniczej przedsiębiorstw Kierownikom

Bardziej szczegółowo

Plan studiów dla MISH (od roku 2012/2013) w formie stacjonarnej. Politologia, studia I stopnia

Plan studiów dla MISH (od roku 2012/2013) w formie stacjonarnej. Politologia, studia I stopnia Plan studiów dla MISH (od roku 2012/2013) w formie stacjonarnej Politologia, studia I stopnia I rok Semestr I Nazwa modułu Punkty Forma zajęć Forma Liczba Semestr ECTS zaliczenia godzin Nauka o polityce

Bardziej szczegółowo

Wprowadza się następujący program stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego:

Wprowadza się następujący program stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego: Uchwała nr 87/IV/2014 Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 kwietnia 2014 roku w sprawie programu stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe TWORZENIE I ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ KLASTROWĄ

Studia podyplomowe TWORZENIE I ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ KLASTROWĄ Studia podyplomowe TWORZENIE I ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ KLASTROWĄ Studia objęte patronatem Doliny Lotniczej Czy chcesz poznać odpowiedzi na pytania: Co to jest inteligentna specjalizacja - IS (ang. smart

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS Profil : Zawodowy Stopień studiów: Kierunek studiów: Turystyka i Rekreacja Specjalność: Semestr: 1 Forma studiów: stacjonarne/niestacjonarne Moduł

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok TEMATYKA PRAC Zapisy dnia 18.02.2015 r. o godz. 9.45 Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok Prof.nzdz. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek pok. 1018 1. Uwarunkowania i zmiana kultury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

I. Umiejscowienie kierunku w obszarze/obszarach kształcenia wraz z uzasadnieniem:

I. Umiejscowienie kierunku w obszarze/obszarach kształcenia wraz z uzasadnieniem: Załącznik nr 1 do uchwały nr 443/06/2012 Senatu UR z dnia 21 czerwca 2012 roku EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW TURYSTYKA I REKREACJA poziom profil tytuł zawodowy absolwenta PIERWSZEGO STOPNIA OGÓLNOAKADEMICKI

Bardziej szczegółowo

Studia II stopnia - niestacjonarne KIERUNEK: ZARZĄDZANIE Specjalność: Inwestycje i nieruchomości

Studia II stopnia - niestacjonarne KIERUNEK: ZARZĄDZANIE Specjalność: Inwestycje i nieruchomości Studia II stopnia - niestacjonarne KIERUNEK: ZARZĄDZANIE Specjalność: Inwestycje i nieruchomości 7 Zarzadzanie nieruchomościami 5 Z 52 26 26 RAZEM 30 3 229 149 80 4 Wprowadzenie do gospodarki przestrzennej

Bardziej szczegółowo

Organizacje pozarządowe lider ekonomii społecznej. Program wykładów szkoleniowych dla organizacji pozarządowych

Organizacje pozarządowe lider ekonomii społecznej. Program wykładów szkoleniowych dla organizacji pozarządowych Program wykładów szkoleniowych dla L.p. Temat wykładu Ogólny zarys merytoryczny wykładu Liczba godzin wykładowych Wykładowca Moduł I: Zagadnienia społeczne Wykluczenie społeczne podstawowe zagadnienia

Bardziej szczegółowo

STUDIA II STOPNIA NA KIERUNKU TURYSTYKA I REKREACJA W INSTYTUCIE GEOGRAFII UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO W KRAKOWIE

STUDIA II STOPNIA NA KIERUNKU TURYSTYKA I REKREACJA W INSTYTUCIE GEOGRAFII UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO W KRAKOWIE STUDIA II STOPNIA NA KIERUNKU TURYSTYKA I REKREACJA W INSTYTUCIE GEOGRAFII UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO W KRAKOWIE Fot. Franciszek Mróz INFORMACJE OGÓLNE Studia trwają: IV semestry Obszary kształcenia:

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe. Zarządzanie Projektami Badawczymi. udział jest bezpłatny

Studia podyplomowe. Zarządzanie Projektami Badawczymi. udział jest bezpłatny Studia podyplomowe Zarządzanie Projektami Badawczymi udział jest bezpłatny Misja programu kształcenia Misją studiów podyplomowych Zarządzanie projektami badawczymi prowadzonych w Uczelni Łazarskiego w

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka studiów Podyplomowe studia skierowane są do:

Charakterystyka studiów Podyplomowe studia skierowane są do: Akademia Sztuki w Szczecinie ogłasza nabór na drugą edycję dwusemestralnych studiów podyplomowych: Zarządzanie kulturą z wybranymi aspektami zarządzania szkolnictwem artystycznym 219 godzin zajęć zostanie

Bardziej szczegółowo

1 26671 ABC zdrowia dziecka 978-83-200-3869-9. 2 469 Analiza finansowa przedsiębiorstwa 978-83-01-14871-3

1 26671 ABC zdrowia dziecka 978-83-200-3869-9. 2 469 Analiza finansowa przedsiębiorstwa 978-83-01-14871-3 Lp. Ibuk ID Tytuł ISBN 1 26671 ABC zdrowia dziecka 978-83-200-3869-9 2 469 Analiza finansowa przedsiębiorstwa 978-83-01-14871-3 3 2307 Analiza finansowa w procesie decyzyjnym współczesnego przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku ZARZĄDZENIE Nr 84/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku zmieniające zasady organizacji studiów podyplomowych Zarządzanie jakością Na podstawie 7 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

kod nr w planie ECTS Przedmiot studiów Programy Unijne w Turystyce i Rekreacji 6 5

kod nr w planie ECTS Przedmiot studiów Programy Unijne w Turystyce i Rekreacji 6 5 kod nr w planie ECTS Przedmiot studiów Programy Unijne w Turystyce i Rekreacji 6 5 Kierunek Turystyka i Rekreacja Poziom kształcenia II stopień Rok/Semestr I/1 Typ przedmiotu (obowiązkowy/fakultatywny)

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia Kierunek Gospodarka Przestrzenna

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia Kierunek Gospodarka Przestrzenna Studia II stopnia Kierunek Gospodarka Przestrzenna Przedmioty kierunkowe prowadzą pracownicy Katedr: Katedry Gospodarki Przestrzennej i Administracji Samorządowej Katedry Gospodarki Regionalnej Katedry

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH AKADEMIA TRENERÓW BIZNESU

PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH AKADEMIA TRENERÓW BIZNESU PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH AKADEMIA TRENERÓW BIZNESU 1. Nazwa studiów podyplomowych: Akademia trenerów biznesu 2. Zwięzły opis kierunku Studia podyplomowe Akademia trenerów biznesu prowadzone

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 2: Badanie mediów społecznościowych i marketingu internetowego

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 2: Badanie mediów społecznościowych i marketingu internetowego KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Seminarium dziedzinowe 2: Badanie mediów społecznościowych i marketingu internetowego Discipline seminar 2: Social media and internet marketing research Kod Punktacja

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia. Menedżer sportu i turystyki Nazwa studiów podyplomowych

Opis efektów kształcenia. Menedżer sportu i turystyki Nazwa studiów podyplomowych Załącznik Nr 1 do uchwały Nr AR001-5-X/2013 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 29 października 2013 roku Opis efektów kształcenia Menedżer sportu i turystyki

Bardziej szczegółowo

STUDIA Z GWARANCJĄ SUKCESU

STUDIA Z GWARANCJĄ SUKCESU Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku ul. Ks.Stanisława Suchowolca 6, 15-567 Białystok

Bardziej szczegółowo

Budżetowanie zadaniowe w administracji publicznej warsztaty z analizy ryzyka oraz oceny efektywności i skuteczności

Budżetowanie zadaniowe w administracji publicznej warsztaty z analizy ryzyka oraz oceny efektywności i skuteczności 12-13 grudnia 2016r. Mercure Grand Hotel ul. Krucza 28 Warszawa warsztaty z analizy ryzyka oraz oceny efektywności i skuteczności X EDYCJA Szkolenie praktyczne 50% czasu szkolenia przeznaczone na ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. dr Andrzej Jagodziński

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. dr Andrzej Jagodziński Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim E/FPIA/SRG USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Strategia rozwoju gminy Strategy of development of district Kierunek

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr./2014 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 27 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA Nr./2014 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 27 czerwca 2014 r. PSP.40-4/14 (projekt) UCHWAŁA Nr./014 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 7 czerwca 014 r. w sprawie utworzenia specjalności kształcenia Zarządzanie zasobami ludzkimi na studiach

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE. Menedżerskie dla MŚP

STUDIA PODYPLOMOWE. Menedżerskie dla MŚP STUDIA PODYPLOMOWE Menedżerskie dla MŚP Rodzaj studiów: doskonalące Liczba godzin: 280 Liczba semestrów: dwa semestry Kierownik studiów: dr Leszek Pruszkowski Koszt studiów podyplomowych: 1400 zł - semestr

Bardziej szczegółowo

Administracja Samorządowa

Administracja Samorządowa Administracja Samorządowa WSB Bydgoszcz - Studia podyplomowe Opis kierunku Niewątpliwie sektor administracji publicznej zmienia się w ostatnich latach bardzo dynamicznie. Pracownicy wielu organów samorządu

Bardziej szczegółowo

WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FINANSE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FINANSE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FINANSE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Kierunek studiów finanse należy do obszaru kształcenia

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra EKONOMIKI TURYSTYKI. Kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra EKONOMIKI TURYSTYKI. Kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA Katedra EKONOMIKI TURYSTYKI Kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA SYLABUS Nazwa przedmiotu PODSTAWY MARKETINGU W TURYSTYCE

Bardziej szczegółowo

Zainwestuj w siebie! Pomyśl o swojej przyszłości!

Zainwestuj w siebie! Pomyśl o swojej przyszłości! Zainwestuj w siebie! Pomyśl o swojej przyszłości! Polska liderem branży logistycznej w Europie Środkowo-Wschodniej Raport Banku Światowego Logistyka w transporcie drogowym Wybitni specjaliści i praktycy

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu: Współczesne koncepcje raportowania finansowego spółek w warunkach rynku kapitałowego. Obowiązkowy

Nazwa przedmiotu: Współczesne koncepcje raportowania finansowego spółek w warunkach rynku kapitałowego. Obowiązkowy Karta przedmiotu Seminarium doktorskie Nazwa przedmiotu: Stopień studiów: Doktoranckie Współczesne koncepcje raportowania finansowego spółek w warunkach rynku kapitałowego Tryb studiów: stacjonarne Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

2.2 Poznajcie mnie autoprezentacja mocnych stron

2.2 Poznajcie mnie autoprezentacja mocnych stron Rozkład materiału Program: Ekonomia Stosowana Podręcznik: praca zbiorowa, kierownik zespołu dr Jarosław Neneman, Ekonomia Stosowana", wyd. FMP, Warszawa Tematyka zajęć dydaktycznych Treści nauczania wymagania

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA 3 Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol)

KARTA PRZEDMIOTU. 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA 3 Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol) KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Polityka i strategia bezpieczeństwa RP 2. KIERUNEK: Politologia 3. POZIOM STUDIÓW: I stopień 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III/5 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 5 6. LICZBA GODZIN:

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia na studiach I stopnia dla kierunku Finanse i Rachunkowość i ich odniesienie do efektów kształcenia w obszarze nauk społecznych

Efekty kształcenia na studiach I stopnia dla kierunku Finanse i Rachunkowość i ich odniesienie do efektów kształcenia w obszarze nauk społecznych Efekty na studiach I stopnia dla kierunku Finanse i Rachunkowość i ich odniesienie do efektów w obszarze nauk Objaśnienie oznaczeń w symbolach: S obszar w zakresie nauk 1 studia pierwszego stopnia A profil

Bardziej szczegółowo

Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Zarządzanie Specjalność MARKETING W BIZNESIE I ORGANIZACJACH NON PROFIT

Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Zarządzanie Specjalność MARKETING W BIZNESIE I ORGANIZACJACH NON PROFIT Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Zarządzanie Specjalność MARKETING W BIZNESIE Profil Absolwenta Absolwent jest wyposażony w nowoczesną i użyteczną wiedzę na temat zarządzania przedsiębiorstwem,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych według nowej podstawy programowej Przedmiot: PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU

POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU BANK PROGRAMÓW GRUPOWYCH PORAD ZAWODOWYCH I GRUPOWEJ INFORMACJI ZAWODOWEJ 2014r. Bank Programów Porad Grupowych i Grupowych Informacji Zawodowych w Powiatowym Urzędzie Pracy

Bardziej szczegółowo

Fundacja Dobrych Rozwiązań

Fundacja Dobrych Rozwiązań Fundacja Dobrych Rozwiązań Tel./Faks 22/ 849-92-53 www.fdr.org.pl e-mail: biuro@fdr.org.pl Lp Imię i nazwisko mediatora Adres, miejsce wykonywania czynności mediatora Telefon, e-mail Rodzaj mediacji specjaliz

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie i doktorzy habilitowani Prof. dr hab. Stanisław

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 22/2011. Rada Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie. z dnia 13 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA Nr 22/2011. Rada Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie. z dnia 13 grudnia 2011 r. UCHWAŁA Nr 22/2011 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia planu studiów i ramowych programów przedmiotów na studiach

Bardziej szczegółowo

Kierunek studiów: STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Specjalność: międzynarodowe stosunki ekonomiczne STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA SYLWETKA ABSOLWENTA

Kierunek studiów: STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Specjalność: międzynarodowe stosunki ekonomiczne STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA SYLWETKA ABSOLWENTA Specjalność: międzynarodowe stosunki ekonomiczne STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Specjalność międzynarodowe stosunki ekonomiczne skierowana jest do osób, które pragną aktywnie działać na rynkach międzynarodowych,

Bardziej szczegółowo

Psychologia w zarządzaniu organizacjami - certyfikat Franklin University

Psychologia w zarządzaniu organizacjami - certyfikat Franklin University Psychologia w zarządzaniu organizacjami - certyfikat Franklin University WSB Szczecin - Studia podyplomowe Opis kierunku Psychologia w zarządzaniu organizacjami - certyfikat Franklin University - studia

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKA SZKOŁA BIZNESU Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

WIELKOPOLSKA SZKOŁA BIZNESU Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu WIELKOPOLSKA SZKOŁA BIZNESU Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Wielkopolska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu jako wydzielona jednostka koncentruje się na działalności edukacyjnej

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia niestacjonarne I stopnia Kierunek Gospodarka Przestrzenna Specjalność STRATEGIE ROZWOJU REGIONALNEGO

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia niestacjonarne I stopnia Kierunek Gospodarka Przestrzenna Specjalność STRATEGIE ROZWOJU REGIONALNEGO Kierunek Gospodarka Przestrzenna Specjalność STRATEGIE ROZWOJU REGIONALNEGO Profil Absolwenta Absolwent specjalności zostanie wyposażony w interdyscyplinarną wiedzę z zakresu przestrzennej organizacji

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu magisterskiego na kierunku Ekonomia II stopień PYTANIA NA OBRONĘ

Bardziej szczegółowo

STUDIUJESZ SOCJOLGIĘ?

STUDIUJESZ SOCJOLGIĘ? STUDIUJESZ SOCJOLGIĘ? PRZYJDŹ NA SPECJALIZACJĘ SOCJOLOGIA GOSPODARKI I INTERNETU CZEGO WAS NAUCZYMY? CZYM JEST SOCJOLOGIA GOSPODARKI Stanowi działsocjologii wykorzystujący pojęcia, teorie i metody socjologii

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Kwiatkowska

Agnieszka Kwiatkowska Warsztat: PR-owiec - dziennikarzem. Rola mediów w PR Warsztat: PR - ostatnia szansa w kryzysie Opis warsztatów: Warsztaty wprowadzą słuchaczy w jedną z dziedzin PR - Media Relations Uczestnicy dowiedzą

Bardziej szczegółowo

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH Podyplomowe Studia Zarządzania Zasobami Ludzkimi Dzięki skutecznemu zarządzaniu zasobami ludzkimi firma moŝe budować trwałą przewagę konkurencyjną. Dobrze zmotywowany, lojalny zespół efektywniej przyczynia

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE Leader szansą rozwoju polskiej wsi 1

STUDIA PODYPLOMOWE Leader szansą rozwoju polskiej wsi 1 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie we współpracy z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizują STUDIA PODYPLOMOWE Leader szansą rozwoju polskiej wsi 1. Informacja

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 1: Multimedia w edukacji i e-learning

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 1: Multimedia w edukacji i e-learning KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Seminarium dziedzinowe 1: Multimedia w edukacji i e-learning Discipline seminar 1: Multimedia in education and e-learning Kod Punktacja ECTS* 2 Koordynator dr Maria Zając

Bardziej szczegółowo

Plan studiów dla MISH w formie stacjonarnej (od roku 2015/2016) Politologia, studia I stopnia

Plan studiów dla MISH w formie stacjonarnej (od roku 2015/2016) Politologia, studia I stopnia Plan studiów dla MISH w formie stacjonarnej (od roku 2015/2016) Politologia, studia I stopnia I rok Semestr I Nazwa modułu Punkty Forma zajęć Forma Liczba Semestr ECTS zaliczenia godzin Nauka o polityce

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Studia III stopnia

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Studia III stopnia Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Studia III stopnia Przedmiot: Ekonomia Rok: II Semestr: III Rodzaj zajęć Wykład 30 Ćwiczenia - Laboratorium - Projekt - punktów ECTS: 3 Cel przedmiotu C1 Zaznajomienie

Bardziej szczegółowo