Akademia16+ oferta zajęć dydaktycznych 2014/2015

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Akademia16+ oferta zajęć dydaktycznych 2014/2015"

Transkrypt

1 Akademia16+ oferta zajęć dydaktycznych 2014/2015

2 Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa Użycie niekomercyjne Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe Zespół: Katarzyna Górak-Sosnowska, Patryk Dziurski, Magdalena Nawrot, Katarzyna Negacz, Anna Para Projekt Akademii 16+ jest wspólną inicjatywą Kolegium Ekonomiczno-Społecznego oraz Samorządu Doktorantów SGH Adres: Akademia 16+ Instytut Filozofii, Socjologii i Socjologii Ekonomicznej Kolegium Ekonomiczno-Społeczne Szkoła Główna Handlowa w Warszawie ul. Wiśniowa 41, pokój Warszawa

3 Spis zajęć Abecadło ubezpieczeń społecznych Czy produkty markowe są lepsze? Demokracja w społeczeństwie informacyjnym Elementy zarządzania zespołem Fundusze UE zmieniają Polskę Główne nurty i myśliciele nowoczesnej ekonomii Iran pozycja geopolityczna na Bliskim Wschodzie Jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej? Jak tworzyć strategie marketingowe? Kaizen przedsiębiorczość w japońskim stylu Kryzysy gospodarcze 1929 i 2008 jako załamanie paradygmatu ekonomicznego i politycznego w wymiarze państwowym i globalnym Marketing usług jak działać by zdobyć uznanie klienta? Narodziny nowożytnego kapitalizmu na przykładzie miasta Brugia w Belgii Od Wielkiego Głodu do globalnej potęgi gospodarczej. Przypadek Chin Podstawy geopolityki relacje pomiędzy państwami w niezmiennej przestrzeni Pogodzić potrzeby ludzi warsztaty z planowania przestrzeni, dialogu i samorządności Samorząd terytorialny w Polsce Sektor kultury oraz kreatywny jako wyzwanie dla przedsiębiorców oraz menedżerów Singapur, Kopenhaga, Barcelona: zrównoważony rozwój w mieście Społeczna odpowiedzialność biznesu Strategiczne alianse marketingowe a sukces rynkowy firmy Tajwan perła Azji Południowo-Wschodniej Upadek Cesarstwa Rzymskiego - barbarzyńcy czy podatki? Ujęcie instytucjonalne Warsztaty kreatywności brainstorming oraz brainswarming Warsztaty kreatywności metoda sześciu kapeluszy Warsztaty negocjacje w praktyce

4 Własna firma, ale jaka? Formy prawne przedsiębiorstw w Polsce Złoto odwieczna wartość. Znaczenie złota w gospodarce

5 Informacje o projekcie Akademia 16+ to inicjatywa edukacyjna, przeznaczona dla młodzieży ponadgimnazjalnej. Łączy w sobie pasje naukowe i dydaktyczne doktorantów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Jest to oferta nieodpłatnych zajęć dydaktycznych prowadzonych przez doktorantów przeznaczonych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych każdego typu a zatem szkół zawodowych, techników oraz liceów. Akademia 16+ ma podwójnie młodzieżowy charakter. Zajęcia prowadzą osoby, które często dopiero co ukończyły studia dla osób, które wkrótce rozpoczną studia albo pracę zawodową. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie jest uczelnią, która łączy wiedzę teoretyczną z praktyką, umożliwiającą znalezienie ciekawej pracy. W ofercie Akademii 16+ są zatem zajęcia poszerzające wiedzę oraz horyzonty, jak i takie, które nastawione są na rozwój umiejętności praktycznych. Zajęcia mogą być realizowane w ramach konkretnych przedmiotów szkolnych, jak również jako zajęcia pozalekcyjne a w ofercie znaleźć można także zajęcia z ekonomii, zarządzania, marketingu, stosunków międzynarodowych, a także socjologii, kulturoznawstwa, czy psychologii. Akademia 16+ jest wspólną inicjatywą Kolegium Ekonomiczno-Społecznego oraz Samorządu Doktorantów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszych zajęć dydaktycznych!

6 Jak zamówić zajęcia? Zajęcia prowadzone w ramach Akademii 16+ są realizowane w formie wolontariatu. Doktoranci realizują je bowiem w ramach swojego pensum dydaktycznego. Szkoła nie ponosi zatem żadnych kosztów poza ewentualnym kosztem przejazdu prowadzącego zajęcia (co będzie każdorazowo ustalane). Swoją ofertę kierujemy przede wszytskim do szkół ponadgimnazjalnych w Warszawie i okolicach, jednak istnieje możliwość zorganizowania zajęć także w innych miejscach. Aby skorzystać z naszej oferty należy wysłać zgłoszenie na adres mailowy podając następujące dane: nazwa i adres szkoły; klasa i jej profil; osoba do kontaktu wraz z danymi kontaktowymi (telefon, mail); tytuł wybranych zajęć; propozycja terminu. Z założenia wszystkie zajęcia trwają 90 minut (dwie godziny lekcyjne), aczkolwiek możliwe jest ustalenia innego wymiaru czasowego zajęć z prowadzącymi. Biuro projektu mieści się w Instytucie Filozofii, Socjologii i Socjologii Ekonomicznej w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym SGH. Koordynatorem projektu jest dr Katarzyna Górak-Sosnowska. Oferta zajęć będzie systematycznie poszerzana prosimy o regularne odwiedzanie naszej strony internetowej!

7 Abecadło ubezpieczeń społecznych Zajęcia dotyczą podstaw ubezpieczeń społecznych, a w szczególności: istoty ubezpieczeń społecznych, rodzajów ubezpieczeń społecznych, świadczeń wypłacanych z ubezpieczeń społecznych oraz polskiego systemu emerytalnego. Pogłębienie wiedzy na temat systemu ubezpieczeń społecznych w Polsce. Poznanie podstawowych aspektów powszechności ubezpieczeń, ryzyka (nie)ubezpieczeniowego, świadczeń z ubezpieczeń społecznych. Poznanie podstaw związanych z rejestracją firmy i obowiązkami pracodawcy a także składkami dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Zapoznanie się z systemem emerytalnym i OFE. Barbara Dębicka magister ekonomii (specjalizacja: ekonomika pracy i polityki społecznej). Od roku 1997 zatrudniona w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w Chełmie. Od roku 2000 pracownik Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego, Wydziału Zamiejscowego w Chełmie. Od dwóch lat prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych z zakresu ubezpieczeń w Wyższej Szkole Administracji i Zarządzania w Zamościu. Członek Polskiego Stowarzyszenia Ubezpieczenia Społecznego, przewodnicząca Koła Polskiego Stowarzyszenia Ubezpieczenia Społecznego w Chełmie.

8 Czy produkty markowe są lepsze? Zajęcia mają za zadanie przybliżenie uczniom funkcji marki we współczesnym świecie. Na wstępie przeprowadzone zostanie krótkie wprowadzenie teoretyczne dotyczące istoty i genezy marki oraz jej funkcji. Zajęcia mają charakter warsztatowy, stanowią pole do dyskusji nad marką, w szczególności nad korzyściami jakie czerpie firma z posiadania produktów markowych oraz korzyściami dla konsumenta kupującego produkty markowe. m dyskusji jest skłonienie uczniów do refleksji, na ile dokonują świadomych decyzji zakupowych jako konsumenci, a w jakim stopniu są to decyzje nieracjonalne. Punkt wyjścia do dyskusji stanowić będzie zarówno wprowadzenie teoretyczne, jak i krótkie zadania realizowane w grupach, których efekty prezentowane będą wszystkim uczestnikom. Uczestnik zajęć posiada podstawową wiedzę z zakresu marki. Uczestnik potrafi określić, kiedy produkt markowy rzeczywiście może być dla niego lepszy niż niemarkowy. Uczestnik zajęć potrafi rozróżnić komunikaty promocyjne oraz informacyjne gestorów marek. Określa także źródła informacji, na podstawie których tworzy wizerunek marki w swoim umyśle, co wpływa na decyzje zakupowe. Uczestnik staje się bardziej świadomym konsumentem. Anna Grudecka doktorantka Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej w Warszawie, absolwentka Podyplomowych Studiów Zarządzania Marką w Szkole Głównej w Warszawie oraz studiów magisterskich na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego (specjalizacja marketing). Przez 9 lat związana zawodowo z agencją brand design Edda, na stanowisku dyrektora ds. strategii i rozwoju firmy.

9 Demokracja w społeczeństwie informacyjnym Uczniowie zapoznają się z podstawowymi teoriami dotyczącymi powstania i sposobu funkcjonowania społeczeństwa informacyjnego, społeczeństwa sieci, jak również z przykładami e-demokracji. Przestawione zostaną korzyści i zagrożenia płynące z wykorzystania technologii informatycznych w procesach demokratycznych. Omówione zostaną najważniejsze ruchy społeczne i inicjatywy, które wykorzystują internet w celu budowania społeczeństwa obywatelskiego, kontroli działań administracji państwowej czy tworzenia niezależnych mediów. Poruszone zostaną również zagadnienia związane z pojęciem wolności w internecie i jej znaczeniem dla demokracji. Wzrost poziomu wiedzy na temat idei społeczeństwa informacyjnego poprzez zapoznanie uczniów z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi e-demokracji i roli internetu w budowie społeczeństwa obywatelskiego. : Piotr Woźniak absolwent studiów magisterskich z zakresu politologii na Uniwersytecie Gdańskim. Zainteresowania naukowe: społeczeństwo informacyjne, web 2.0, procesy kształtowania się tożsamości ruchów protestu w internecie (Arabska Wiosna, Ruch Occupy!).

10 Elementy zarządzania zespołem Zajęcia mają być wprowadzeniem do problematyki zarządzania zespołem. Dotyczą zarządzania, roli menedżera zespołu, jego odpowiedzialności i zadań. Zajęcia te mogą też być wprowadzeniem do cyklu warsztatów dla każdego z etapów cyklu zarządzania. Wówczas podczas warsztatów przeprowadzane zostaną ćwiczenia z uczestnikami. Zdobycie wiedzy z zakresu: etapów cyklu zarządzania, roli i kompetencji menedżera. Zdobycie umiejętności zastosowania cyklu zarządzania w pracy z zespołem oraz stosowania efektywnej komunikacji w relacjach z zespołem : Marzena Farion-Rzeźniczak absolwentka filologii bułgarskiej na Uniwersytecie Warszawskim (2002) oraz zarządzania przedsiębiorstwem i zarządzania zasobami ludzkimi w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (2012). Doktorantka w Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, specjalizacja zarządzania biznesem międzynarodowym. Od 2004 r. związana zawodowo z branżą finansową jako menedżer, trener kadry menedżerskiej oraz coach.

11 Fundusze UE zmieniają Polskę Uczniowie zapoznają się ze znaczeniem polityki spójności i funduszy Unii Europejskiej dla rozwoju UE, Polski, swoich miast, wsi i dzielnic. Nauczą się krytycznie oceniać zrealizowane projekty oraz poznają możliwości finansowania projektów w latach Zdobycie wiedzy na temat wykorzystania środków, jakie Polska otrzymuje z UE. Umiejętność oceny pozytywnych i negatywnych aspektów wykorzystania funduszy UE w Polsce. Poszerzenie wiedzy na temat rodzajów projektów, które będzie można sfinansować w latach Umiejętność identyfikowania źródeł finansowania poszczególnych projektów. Umiejętność znajdowania informacji o funduszach UE w Polsce i krytycznej oceny zrealizowanych projektów. Marta Dobrzycka doktorantka Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Absolwentka stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Warszawskim, studentka prawa na Uniwersytecie Warszawskim, absolwentka Podyplomowych Studiów Zarządzania Projektami w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Przez kilka lat redaktor czasopism o tematyce funduszy UE. Zainteresowania: wykorzystanie funduszy UE w Polsce, rozwój regionalny, prawa autorskie w działalności naukowej.

12 Główne nurty i myśliciele nowoczesnej ekonomii Zajęcia mają na celu głównych nurtów ekonomicznych od Karola Marksa, przez praktykę socjalistyczną po sytuację gospodarczą realnego socjalizmu. W opozycji, ale i krytycznym nawiązaniu do socjalizmu, zostaną określone podstawy ideowe kapitalizmu. Zaprezentowane zostaną drogi alternatywne wobec dwóch głównych systemów gospodarczych socjalistycznego i kapitalistycznego socjaldemokracja i neopragmatyzm. Uczestnicy warsztatów poznają główne pojęcia systemu kapitalistycznego, socjalistycznego i socjaldemokracji oraz ich twórców K. Marksa i A. Smitha. Uczestnicy zrozumieją znaczenie takich pojęć jak: niewidzialnej ręki, wartości dodatkowej, własności, liberalizmu, prywatyzacji i bezrobocia. Norbert Obara doktorant Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Absolwent: prawa i filozofii (KUL), nauk politycznych (UMCS) oraz studiów podyplomowych American Law Chicago Kent-College z Kul oraz podyplomowych studiów azjatyckich finansowo-gospodarczych SGH. Przygotowuje dysertację doktorską na temat gospodarki Iranu. Posiada uprawnienia dydaktyczne i pedagogiczne.

13 Iran pozycja geopolityczna na Bliskim Wschodzie Zajęcia mają na celu ukazanie pozycji Iranu na Bliskim Wschodzie. Opisana zostanie rola ropy naftowej we współczesnej gospodarce. Wyjaśnione zostaną także pojęcia sankcji gospodarczych i politycznych w odniesieniu do Iranu. Uczestnicy uzyskają wiedzę na temat roli surowców naturalnych w gospodarce. Uczestnicy poznają takie pojęcia jak: sankcje gospodarcze i gospodarka rentierska. Uczestnicy zdobędą umiejętność krytycznej analizy zależności politycznogospodarczych w świecie na przykładzie Bliskiego Wschodu i Iranu. Norbert Obara doktorant Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Absolwent: prawa i filozofii (KUL), nauk politycznych (UMCS) oraz studiów podyplomowych American Law Chicago Kent-College z Kul oraz podyplomowych studiów azjatyckich finansowo-gospodarczych SGH. Przygotowuje dysertację doktorską na temat gospodarki Iranu. Posiada uprawnienia dydaktyczne i pedagogiczne.

14 Jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej? Przygotowanie profesjonalnego CV oraz listu motywacyjnego. Analiza najważniejszych elementów CV oraz omówienie najczęstszych błędów popełnianych przy pisaniu listu motywacyjnego. Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej oraz jej przebieg. Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Uczestnicy zyskują umiejętność przygotowania dokumentacji związanej z poszukiwaniem pracy. Uczestnicy potrafią właściwie przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej. Uczestnicy posiadają umiejętności aktywnego poszukiwania pracy i radzenia sobie z bezrobociem. Elżbieta Gil absolwentka Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania: studia licencjackie na kierunku zarządzanie zasobami ludzkimi i magisterskie na kierunku Marketingowe Zarządzanie Przedsiębiorstwem oraz Akademii Leona Koźmińskiego (studia podyplomowe Prawo Pracy). Obecnie doktorantka w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie w dyscyplinie nauki o zarządzaniu. Pracuje w grupie Polsat.

15 Jak tworzyć strategie marketingowe? Zajęcia podzielone będą na dwie części, teoretyczną i praktyczną. W pierwszej części przedstawiona zostanie wiedza na temat strategii marketingowych, w tym ich miejsca w ogólnej strategii przedsiębiorstwa. Ponadto podczas zajęć omówione zostaną etapy formułowania strategii oraz ich podstawowe rodzaje. W drugiej części uczestnicy podejmą próbę opracowania strategii marketingowej dla wybranego produktu lub usługi. Przekazanie wiedzy na temat budowania strategii marketingowych, podstawowej terminologii. Wykształcenie umiejętności opracowywania tego typu strategii, rozwijanie umiejętności analitycznego myślenia. Dominik Dziubanowski absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego im. K. Adamieckiego w Katowicach na dwóch kierunkach: zarządzanie oraz ekonomia. Od 2012 r. doktorant Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie w Kolegium Zarządzania i Finansów. Kariera zawodowa od początku związana z polskimi grupami kapitałowymi z sektora przemysłu maszynowego. Od 2013 r. prowadzi własną działalność gospodarczą w zakresie consultingu.

16 Kaizen przedsiębiorczość w japońskim stylu Pojęcie kaizen zyskało niezwykłą popularność w ostatnich kliku latach. Oznacza filozofię zarządzania ukierunkowaną na ciągłe doskonalenie organizacji poprzez dokonywanie każdego dnia drobnych zmian usprawniających pracę. Uczniowie dowiedzą się jak japońskie metody zarządzania przenieść na polski grunt. Przekonają się jak niezwykłą rolę pełni kultura zarządzania. Uczeń zna i rozumie tendencje w gospodarce światowej. Zna cele działania przedsiębiorstwa oraz sposoby ich realizacji. Zna japońską filozofią kaizen, mającą wpływ na przedsiębiorczość w tym kraju oraz na światowe trendy w zarządzaniu przedsiębiorstwem (lean management). Jan M. Janiszewski absolwent Politechniki Białostockiej i Uniwersytetu w Białymstoku. Uczestnik studiów doktoranckich w Kolegium Ekonomiczno- Społecznym Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Członek Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego i Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją. Wykładowca na Menadżerskich Studiach Podyplomowych Lean Management na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Organizator konferencji i szkoleń z zakresu lean management. Swoje zainteresowania naukowe koncentruje wokół geopolityki, kaizen, demografii oraz wpływu kultury na modele zarządzania. Posiada uprawnienia pedagogiczne do pracy nauczyciela. Politolog z wykształcenia i zamiłowania.

17 Kryzysy gospodarcze 1929 i 2008 jako załamanie paradygmatu ekonomicznego i politycznego w wymiarze państwowym i globalnym W czasie wykładu zostanie omówiona sytuacja USA i świata na przełomie lat 20/30 ubiegłego wieku - optymizm gospodarczy, wzrosty na giełdzie, a następnie krach i jego konsekwencje. W odniesieniu do światowego wymiaru katastrofy gospodarczej 1929 omówiony zostanie kryzys z 2008 roku. Wprowadzone i wyjaśnione zostaną takie pojęcia jak: giełda, akcje, bańki spekulacyjne, czarny łabędź w ekonomii, toksyczne aktywa finansowe. Uczestnicy zyskają umiejętność krytycznej analizy współczesnego świata w kontekście historycznym. Uczestnicy uzyskują wiedzę na temat kryzysów gospodarczych z 1929 i 2008 roku oraz ich globalnych konsekwencji. Uczestnicy poznają powiązania gospodarcze na świecie i drogi wyjścia z globalnych kryzysów. Norbert Obara doktorant Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Absolwent: prawa i filozofii (KUL), nauk politycznych (UMCS) oraz studiów podyplomowych American Law Chicago Kent-College z Kul oraz podyplomowych studiów azjatyckich finansowo-gospodarczych SGH. Przygotowuje dysertację doktorską na temat gospodarki Iranu. Posiada uprawnienia dydaktyczne i pedagogiczne.

18 Marketing usług jak działać by zdobyć uznanie klienta? Zakup jakiejkolwiek usługi wiąże się z potencjalnie znacznie wyższym ryzykiem aniżeli w przypadku produktu materialnego. Mając świadomość tego, każde przedsiębiorstwo powinno nie tylko odpowiednio kształtować podstawowe elementy marketingu-mix, ale także dodatkowe instrumenty mogące pomóc konsumentowi w dokonaniu wyboru. W przypadku usług szczególnego znaczenia nabierają ludzie/personel, procedury/procesy oraz otoczenie fizyczne świadczonej usługi. Dzięki ich odpowiedniemu kreowaniu wzrasta szansa na wybór przez konsumenta usługi świadczonej przez konkretne przedsiębiorstwo oraz tego, że zadowolony klient stanie się lojalnym konsumentem. Uczestnicy zajęć posiadają podstawową wiedzę z zakresu istoty i specyfiki marketingu usług. Uczestnicy zajęć potrafią zidentyfikować i zaprojektować konkretne narzędzia marketingu usług, które są niezbędne w ramach prowadzonej działalności. Anna Grudecka doktorantka Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej w Warszawie, absolwentka Podyplomowych Studiów Zarządzania Marką w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz studiów magisterskich na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego (specjalizacja marketing). Przez 9 lat związana zawodowo z agencją brand design Edda, na stanowisku dyrektora ds. strategii i rozwoju firmy.

19 Narodziny nowożytnego kapitalizmu na przykładzie miasta Brugia w Belgii Zajęcia mają na celu ukazane, jak w jednym mieście wykształciły się elementy systemu kapitalistycznego, który przetrwał do dnia dzisiejszego, w tym: giełda, spekulacja, hotelarstwo, rzemiosło, rynek. Uczestnicy zyskają umiejętność krytycznej analizy współczesnego świata w kontekście historycznym. Uczestnicy poznają historyczno-gospodarcze korzenie takich pojęć jak: giełda, spekulacja, rynek. Uczestnicy będą w stanie dostrzegać we współczesnym świecie ekonomiczne zjawiska powstałe kilkaset lat temu (na przykładzie mikrohistorii miasta Brugia). Norbert Obara doktorant Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Absolwent: prawa i filozofii (KUL), nauk politycznych (UMCS) oraz studiów podyplomowych American Law Chicago Kent-College z Kul oraz podyplomowych studiów azjatyckich: finansowo-gospodarczych SGH. Przygotowuje dysertację doktorską na temat gospodarki Iranu. Posiada uprawnienia dydaktyczne i pedagogiczne.

20 Od Wielkiego Głodu do globalnej potęgi gospodarczej. Przypadek Chin Wykład jest zarysem najnowszej społeczno-polityczno-gospodarczej sytuacji Chin. Przedstawiony zostanie system komunistyczny Chin i dwie jego główne postacie Mao i Deng Xiao Ping. Punktem wyjścia wykładu jest Wielki Głód i Wielki Skok w Chinach. Zostanie omówiona ekonomiczna dewastacja kraju zilustrowana przykładami. Przypadek Chin to udana zmiana systemu przy zachowaniu politycznego status quo i ekonomicznego sukcesu w kraju niedemokratycznym. Zarysowany zostanie dzisiejszy stan gospodarki Chin jako globalnej potęgi. Uczestnicy zyskają wiedzę o przełomowych decyzjach politycznogospodarczych w Chinach. Uczestnicy poznają takie pojęcia jak: gospodarka komunistyczna, maoizm, reformy gospodarcze, globalizacja, chińska droga do kapitalizmu. Norbert Obara doktorant Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Absolwent: prawa i filozofii (KUL), nauk politycznych (UMCS) oraz studiów podyplomowych American Law Chicago Kent-College z Kul oraz podyplomowych studiów azjatyckich finansowo-gospodarczych SGH. Przygotowuje dysertację doktorską na temat gospodarki Iranu. Posiada uprawnienia dydaktyczne i pedagogiczne.

21 Podstawy geopolityki relacje pomiędzy państwami w niezmiennej przestrzeni Zajęcia rozpoczną się od omówienia pojęcia stosunków międzynarodowych oraz globalizacji. Następnie przedstawione zostanie pojęcie geopolityki, które ukształtowało się w XX wieku i jest widoczne w obecnej debacie społeczno-politycznoekonomicznej. Geopolityka najogólniej rzecz ujmując zajmuje się badaniem struktury politycznej na tle fizycznej struktury geograficznej. Zaprezentowany zostanie również wpływ Polaków na rozwój tej dziedziny nauki. Uczeń zna i rozumie pojęcie geopolityki, globalizacji, stosunków międzynarodowych. Potrafi rozróżnić pojęcia geopolityki i geografii politycznej. Będzie potrafił dokonać prostej analizy geopolitycznej współczesnego świata oraz przedstawić wkład Polaków w rozwój geopolityki na świecie. Jan M. Janiszewski absolwent Politechniki Białostockiej i Uniwersytetu w Białymstoku. Uczestnik studiów doktoranckich w Kolegium Ekonomiczno- Społecznym Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Członek Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego i Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją. Wykładowca na Menadżerskich Studiach Podyplomowych Lean Management na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Swoje zainteresowania naukowe koncentruje wokół geopolityki, kaizen, demografii oraz wpływu kultury na modele zarządzania. Posiada uprawnienia pedagogiczne do pracy nauczyciela. Politolog z wykształcenia i zamiłowania.

22 Pogodzić potrzeby ludzi warsztaty z planowania przestrzeni, dialogu i samorządności Zajęcia poświęcone będą problemowi różnorodności potrzeb w społeczeństwie oraz możliwemu następstwu tej różnorodności, jakim jest konflikt społeczny. Ponadto omówione zostaną narzędzia godzenia potrzeb, takie jak proces komunikacji oraz negocjacje. Podczas warsztatu uczniowie realizować będą zadanie, w którym będą ćwiczyli komunikację i negocjacje w godzeniu potrzeb ze względu na wspólny cel. Wiedza dotycząca: różnorodności potrzeb w społeczeństwie, konfliktu społecznego, komunikacji, negocjacji. Umiejętności: praca w zespole, współpraca, rozwiązywanie problemów, negocjacje, wysłuchiwanie innych i branie pod uwagę ich punktów widzenia, prezentowanie własnych opinii, decydowanie. Postawy: aktywność, twórczość, otwartość wobec trudnych i nietypowych problemów. Katarzyna Obłąkowska-Kubiak magister socjologii Uniwersytetu Warszawskiego (2005), doktorantka Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, ukończone studia podyplomowe w zakresie administracji i finansów publicznych (2012), zarządzania marką (2007) i badań marketingowych (2005). Specjalistka w zakresie badań marketingowych i zarządzania marką z praktyką w biznesie. Samorządowiec (od 2010 radna powiatu). Społecznik (aktywna działalność społeczna w wielu organizacjach pozarządowych).

23 Samorząd terytorialny w Polsce Zajęcia poświęcone będą tematyce samorządu terytorialnego. Uczniowie zapoznają się z podstawami prawnymi i praktyką funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce. W części warsztatowej uczniowie realizować będą zadanie, w którym wejdą w rolę nowych radnych i pracując z ustawami samorządowymi (z zadaniami gmin, powiatów, województw) ustalą komisje, stałe rady (sejmiku), ich przedmiot działania i skład osobowy oraz przygotują projekty uchwał powołujących komisje. Wiedza dotycząca: samorządu terytorialnego w Polsce, podstaw prawnych i praktyk funkcjonowania, organów stanowiących i wykonawczych, budżetu samorządu terytorialnego, dochodów i wydatków, roli obywateli, wyborów samorządowych. Umiejętności: praca w zespole, negocjacje, decydowanie, praca z aktami prawnymi. Postawy: aktywność, twórczość, otwartość wobec trudnych i nietypowych problemów. Katarzyna Obłąkowska-Kubiak magister socjologii Uniwersytetu Warszawskiego (2005), doktorantka Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, ukończone studia podyplomowe w zakresie administracji i finansów publicznych (2012), zarządzania marką (2007) i badań marketingowych (2005). Specjalistka w zakresie badań marketingowych i zarządzania marką z praktyką w biznesie. Samorządowiec i społecznik. Prowadząca szkolenia (m.in. dotyczące samorządu terytorialnego, współpracy w społecznościach lokalnych i zarządzania marką).

24 Sektor kultury oraz kreatywny jako wyzwanie dla przedsiębiorców oraz menedżerów Zajęcia poświęcone będą sektorom kultury i kreatywnemu, wyzwań jakie stawiają one przed przedsiębiorcami i menedżerami oraz szans jakie przynoszą. Jako praca domowa w grupach uczniowie przygotują pomysł na biznes w sektorach kultury i kreatywnym w postaci prezentacji multimedialnej wykorzystując różne źródła informacji oraz kreatywność. Swoje koncepcje zaprezentują klasie. Wiedza dotycząca: sektorów kultury i kreatywnego, kreatywności i kultury, gospodarki narodowej, pomysłów na biznes. Umiejętności: praca w zespole, współpraca, kreatywność, innowacyjność, przedsiębiorczość,umiejętności komputerowe, wystąpienia publiczne. Postawy: przedsiębiorczość, innowacyjność, aktywność, twórczość, otwartość wobec trudnych i nietypowych wyzwań. Katarzyna Obłąkowska-Kubiak magister socjologii Uniwersytetu Warszawskiego (2005), doktorantka Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, ukończone studia podyplomowe w zakresie administracji i finansów publicznych (2012), zarządzania marką (2007) i badań marketingowych (2005). Specjalistka w zakresie badań marketingowych i zarządzania marką z praktyką w biznesie. Samorządowiec (od 2010 radna powiatu). Społecznik (aktywna działalność społeczna w wielu organizacjach pozarządowych).

25 Singapur, Kopenhaga, Barcelona: zrównoważony rozwój w mieście Coraz częściej słyszymy o zielonej gospodarce, zielonym mieście czy zielonym miejscu pracy. Podczas zajęć odkryjemy czym jest zrównoważony rozwój oraz jakie ciekawe rozwiązania zgodne z tą koncepcją można odnaleźć w Singapurze, Kopenhadze i Barcelonie. Uczniowie poznają innowacyjne i ekologiczne rozwiązania wprowadzone w wybranych miastach oraz zastanowią się, które z nich można wprowadzić w życie w ich miejscu zamieszkania. Uczeń potrafi wyjaśnić pojęcie zrównoważonego rozwoju, przedstawić zróżnicowanie prośrodowiskowych rozwiązań stosowanych na terenach miejskich oraz wyjaśnić gospodarcze uzasadnienie stosowanych rozwiązań. Ponadto umie zidentyfikować i wyjaśnić problemy metropolii, rolę kultury w zrównoważonym rozwoju miast, a także wskazać propozycje rozwiązań do zastosowania w miejscu zamieszkania. Katarzyna Negacz doktorantka w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Na tej uczelni ukończyła studia magisterskie na kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze oraz finanse i rachunkowość. Kontynuuje także studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim. Od ponad sześciu lat zajmuje się tematyką zrównoważonego rozwoju. Jej zainteresowania badawcze obejmują: zrównoważony rozwój, rozwój społecznogospodarczy Azji Południowo-Wschodniej, konkurencyjność regionów, prawo środowiska.

26 Społeczna odpowiedzialność biznesu Zajęcia poświęcone są przedstawieniu koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu, jej zasad oraz istotny. Zaprezentowane zostaną główne obszary społecznej odpowiedzialności biznesu, a także kwestia strategicznego podejścia do prowadzenia firmy w sposób odpowiedzialny. Dodatkowo, uczniowie poznają przykładowe działania związane ze społeczną odpowiedzialnością biznesu. Ostatnia część zajęć poświęcona jest na ćwiczenia, w których uczniowie wykorzystają wiedzę i nabyte umiejętności do zaprojektowania działań społecznie odpowiedzialnych dla konkretnych przedsiębiorstw. Uczeń wyjaśnia zasady społecznej odpowiedzialności biznesu. Uczeń poznaje praktyczne przykłady wdrażania społecznej odpowiedzialności biznesu we współczesnej gospodarce. Uczeń nabywa praktyczne umiejętności wprowadzenia zasad społecznej odpowiedzialności biznesu w ramach funkcjonowania przedsiębiorstwa. Uczeń potrafi wykorzystać wiedzę i umiejętności w podejmowaniu decyzji jako odpowiedzialny przedsiębiorca, pracodawca i konsument. Magdalena Andrejczuk doktorantka w Kolegium Ekonomiczno-Społecznego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Od 7 lat związana z tematem społecznej odpowiedzialności biznesu, od 4 lat pracuje w Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Stypendystka Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia naukowe. Autorka licznych publikacji na temat odpowiedzialnego biznesu, posiada bogate doświadczenie jako prowadząca warsztaty, szkolenia oraz zajęcia.

27 Strategiczne alianse marketingowe a sukces rynkowy firmy W trakcie zajęć uczestnicy zapoznają się z istotą aliansów marketingowych oraz zasadami ich budowania. Zajęcia będą miały charakter warsztatowy. Po krótkim wprowadzeniu teoretycznym, uczniowie podzieleni zostaną na dwie grupy. Pierwsza z nich będzie miała za zadanie określenie korzyści płynących z aliansów, druga zaś zagrożeń (na podstawie case study przygotowanych przez prowadzącą). Na koniec obie grupy przedstawią swoje wniosku wszystkim uczestnikom. Dodatkowo wyznaczone wcześniej grupy otrzymają przykładową umowę współpracy między firmami, która to będzie punktem wyjścia do dalszej dyskusji. Uczestnik zajęć posiada podstawową wiedzę z zakresu istoty aliansów marketingowych oraz zasad budowania współpracy w tym zakresie. Uczestnik zajęć potrafi zidentyfikować potencjalne możliwości budowania aliansów marketingowych. Anna Grudecka doktorantka Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej w Warszawie, absolwentka Podyplomowych Studiów Zarządzania Marką w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz studiów magisterskich na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego (specjalizacja marketing). Przez 9 lat związana zawodowo z agencją brand design Edda, na stanowisku dyrektora ds. strategii i rozwoju firmy. Specjalizowała się w przede wszystkim w koordynacji projektów mających na celu rewitalizację marki (dla klientów takich jak: Unilever, Kraft Foods, Dr Oetker, Philip Morris, Empik).

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych.

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych. ZAŁĄCZNIK do wniosku o utworzenie studiów podyplomowych Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Projekt studiów podyplomowych: Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Agnieszka Różycka Marcin Dwórznik Justyna Gać Adam Miller Marcin Steć Case-Doradcy Sp. z o.o SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Marian Pietraszewski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zasadniczych szkołach zawodowych

Marian Pietraszewski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zasadniczych szkołach zawodowych Marian Pietraszewski Jak działać na rynku Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zasadniczych szkołach zawodowych materiały i podręczniki Mariana Pietraszewskiego Poznań 2003 Redaktor: Krystyna

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. SZKOLENIA GÓRNOŚLĄSKA AGENCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ROZWOJU SP. Z O.O.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA Z ROZKŁADEM MATERIAŁU

PROGRAM NAUCZANIA Z ROZKŁADEM MATERIAŁU PROGRAM NAUCZANIA Z ROZKŁADEM MATERIAŁU OGÓLNE ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNE I WYCHOWAWCZE PROGRAMU Wstęp Szeroko pojęta ekonomia dotyczy każdego z nas niemal codziennie zawieramy transakcje kupna lub sprzedaży,

Bardziej szczegółowo

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny 03 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Szanowni Państwo! Przekazujemy Państwu publikację, której celem jest przybliżenie najważniejszych wydarzeń z historii i współczesności

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Niniejszy poradnik powstał z udziałem doświadczonych

Bardziej szczegółowo

spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie zasobami ludzkimi 2 www.difin.pl

spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie zasobami ludzkimi 2 www.difin.pl spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie technologiami. Zaawansowane technologie i wyzwania ich komercjalizacji 4 Zarządzanie organizacjami. Diagnoza i sposoby rozwiązywania problemów 4

Bardziej szczegółowo

polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak

polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak Spis treści 1

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP

Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP Badanie potencjału organizacji studenckich w ramach projektu Spinnet. Stworzenie sieci organizacji studenckich działających na rzecz

Bardziej szczegółowo

Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości. Pomyśl o studiach podyplomowych

Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości. Pomyśl o studiach podyplomowych Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości Pomyśl o studiach podyplomowych Studia podyplomowe 2012/2013 Studia podyplomowe w WSE Dlaczego my? Na pierwszym miejscu stawiamy jakość dydaktyki oraz

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe. Wyróżnij się na rynku pracy. w Uczelni Kwiatkowskiego. Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków

Studia podyplomowe. Wyróżnij się na rynku pracy. w Uczelni Kwiatkowskiego. Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków Studia podyplomowe w Uczelni Kwiatkowskiego Wyróżnij się na rynku pracy Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków Współpraca z partnerami biznesowymi oraz organizacjami Zajęcia w formie warsztatów,

Bardziej szczegółowo

Raport współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Współpraca firm z sektorem edukacji Raport z badania

Raport współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Współpraca firm z sektorem edukacji Raport z badania Raport współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Współpraca firm z sektorem edukacji Raport z badania Raport powstał jako część projektu Kwalifikacje dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

Ku współpracy trójsektorowej w Pile ----- Organizacja bezpłatnych szkoleń -----

Ku współpracy trójsektorowej w Pile ----- Organizacja bezpłatnych szkoleń ----- Ku współpracy trójsektorowej w Pile ----- Organizacja bezpłatnych szkoleń ----- W imieniu Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych EFFATA z Piły, zapraszam WSZYSTKICH CHĘTNICH na bezpłatne szkolenia z zakresu:

Bardziej szczegółowo

OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. Wiedza, umiejętności, postawy WIEDZA, UMIEJĘTNOŚCI, POSTAWY. Organizatorzy Olimpiady: Partnerzy Strategiczni:

OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. Wiedza, umiejętności, postawy WIEDZA, UMIEJĘTNOŚCI, POSTAWY. Organizatorzy Olimpiady: Partnerzy Strategiczni: OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Organizatorzy Olimpiady: Partnerzy Strategiczni: Fundator stypendiów: Partnerzy Organizacyjni: Klub Patronów Olimpiady: Patroni medialni: Patroni internetowi: Wiedza, umiejętności,

Bardziej szczegółowo

Jak uczyć. o społecznej odpowiedzialności i zrównoważonym rozwoju. Przewodnik dla nauczycieli

Jak uczyć. o społecznej odpowiedzialności i zrównoważonym rozwoju. Przewodnik dla nauczycieli Jak uczyć o społecznej odpowiedzialności i zrównoważonym rozwoju Przewodnik dla nauczycieli ZESPÓŁ DO SPRAW SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Jak uczyć o społecznej odpowiedzialności i zrównoważonym

Bardziej szczegółowo

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PI-PWP Jestem przedsiębiorczy kształtowanie

Bardziej szczegółowo

Copyright 2007 Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju ul. Langiewicza 31, 02-071 Warszawa.

Copyright 2007 Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju ul. Langiewicza 31, 02-071 Warszawa. Raport Edukacja dla pracy został wydany ze środków własnych UNDP przy wsparciu finansowym Banku Światowego oraz Grupy Telekomunikacja Polska w ramach jej członkostwa w programie Global Compact.* Copyright

Bardziej szczegółowo

Pracownik socjalny. czyli rzecz o bardzo specjalnym zawodzie KONFERENCJA PROMOCYJNO-INFORMACYJNA TORUŃ, 28 29 LISTOPADA 2011 R.

Pracownik socjalny. czyli rzecz o bardzo specjalnym zawodzie KONFERENCJA PROMOCYJNO-INFORMACYJNA TORUŃ, 28 29 LISTOPADA 2011 R. Pracownik socjalny czyli rzecz o bardzo specjalnym zawodzie KONFERENCJA PROMOCYJNO-INFORMACYJNA TORUŃ, 28 29 LISTOPADA 2011 R. Zapraszamy do udziału w konferencji i życzymy owocnych dyskusji w sesjach

Bardziej szczegółowo

Strategie w czasach kryzysu

Strategie w czasach kryzysu Strategie w czasach kryzysu Jak podnieść efektywność? BĄDŹ SKUTECZNY Dobrze zarządzać sobą i czasem BO CZAS TO PIENIĄDZ! Zarządzanie wiedzą od WIESZ do UMIESZ Zarządzanie zmianą NOWE NIESTRASZNE Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kraju 2020

Strategia Rozwoju Kraju 2020 Strategia Rozwoju Kraju 2020 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Strategia Rozwoju Kraju 2020 Dokument przyję ty uchwałą Rady Ministrów w dniu 25 wrześ nia 2012 roku Warszawa, wrzesień 2012 r. Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Polska prezydencja: najważniejsze zadania

Polska prezydencja: najważniejsze zadania www.mistia.pl 3(32)2011 czerwiec ISSN 1731-5204 w numerze: Forum Debaty Publicznej 5 konferencja w Pałacu Prezydenckim Aktywność obywatelska szanse i bariery Projekty międzynarodowe 8-9 w ramach programu

Bardziej szczegółowo

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 Spis treści Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 str. 06 1. Wstęp 2. Polska

Bardziej szczegółowo

Na zlecenie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej wydała Agencja Wydawniczo-Reklamowa MT, ul. Nowy Świat 49, 00-042 Warszawa. ISBN: 83-917960-8-6

Na zlecenie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej wydała Agencja Wydawniczo-Reklamowa MT, ul. Nowy Świat 49, 00-042 Warszawa. ISBN: 83-917960-8-6 Jacek Kwiatkowski PARTYCYPACJA SPOŁECZNA I ROZWÓJ SPOŁECZNY WARSZAWA 2003 Na zlecenie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej wydała Agencja Wydawniczo-Reklamowa MT, ul. Nowy Świat 49, 00-042 Warszawa. ISBN:

Bardziej szczegółowo

Who is who albo top model. Kto jest kim w Projekcie. Model, który będzie... modelem. Ogłaszamy nabór na szkolenia

Who is who albo top model. Kto jest kim w Projekcie. Model, który będzie... modelem. Ogłaszamy nabór na szkolenia Who is who albo top model Kto jest kim w Projekcie Model, który będzie... modelem Ogłaszamy nabór na szkolenia 4 6 15 32 3 Who is who albo top model Czasy internetu są pod wieloma względami bezlitosne.

Bardziej szczegółowo

Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem. p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y

Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem. p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y Spis

Bardziej szczegółowo