DUBAJ METROPOLIA PRZYSZŁOŚCI?

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DUBAJ METROPOLIA PRZYSZŁOŚCI?"

Transkrypt

1 Mgr Piotr Czopek Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytet Warszawski DUBAJ METROPOLIA PRZYSZŁOŚCI? Streszczenie Niniejsza praca przedstawia metropolię Dubaju, miasto, które w ostatnich kilkudziesięciu latach rozwija się niezmiernie dynamicznie. Rozwój gospodarczy oparty na handlu oraz odkrytych w latach 60. złożach ropy spowodował przekształcenie się niedużego ośrodka miejskiego, o niewielkim znaczeniu, w metropolię o coraz większych wpływach. W artykule autor podejmuje próbę odpowiedzi na pytanie, jakie miejsce zajmuje Dubaj w światowej sieci metropolii oraz jakie ma perspektywy rozwoju i intensyfikacji połączeń z innymi ośrodkami. Wstęp Czym tak naprawdę jest metropolia? Czy jest to po prostu duże miasto spełniające jedynie pewien wymóg ludnościowy? Z pewnością tak nie jest, mimo iż powszechnie spotyka się w literaturze liczbę pół miliona mieszkańców jako konieczny wymóg, aby uznać miasto za metropolię. Ośrodek miejski oprócz wymogów ludnościowych powinien spełniać jeszcze inne warunki, aby można go było określić mianem metropolii. Jak pisze Bohdan Jałowiecki (2007, s. 103): Metropolią jest miasto, które liczy co najmniej mieszkańców i charakteryzuje się następującymi cechami: doskonałością usług, instytucji i wyposażenia, potencjałem innowacyjnym w zakresie technicznym, ekonomicznym, społecznym, politycznym i kulturalnym oraz wyjątkowością i specyfiką miejsca. Można powiedzieć, że metropolia to duży ośrodek miejski mający odpowiednie zaplecze ludnościowe (ilościowe i jakościowe), spełniający określone funkcje polityczne, kulturalne, ekonomiczne i transportowe. W tab. 1 przedstawiono cechy miasta metropolii.

2 DUBAJ METROPOLIA PRZYSZŁOŚCI? 211 Tab. 1. Cechy miasta metropolii 1 Przyjmuje pochodzące z zagranicy czynniki produkcji, inwestycje, siłę roboczą oraz towary i usługi. 2 Gości zagraniczne firmy, siedziby i filie zagranicznych przedsiębiorstw, banków, instytucje pozarządowe, naukowe i oświatowe (szkoły) oraz uniwersytety o znacznym udziale cudzoziemskich studentów, a także placówki dyplomatyczne. 3 Eksportuje czynniki produkcji: przedsiębiorstwa, banki i inne instytucje społeczno- -gospodarcze, kulturalne i naukowe. 4 Jest bezpośrednio połączone siecią transportu i komunikacji z zagranicą, systemem autostrad, szybkich kolei, lotnisk międzynarodowych. 5 Cechuje się intensywną komunikacją z zagranicą przez ruch pocztowy, telekomunikacyjny i turystyczny. 6 Ma rozwinięty sektor usług nastawionych na zagranicznych klientów: centra kongresowe i wystawiennicze, luksusowe hotele, szkoły międzynarodowe, wysokiej jakości pomieszczenia biurowe, międzynarodowe kancelarie prawnicze, międzynarodowe instytucje naukowe. 7 Na jego obszarze znajdują się środki masowego przekazu o zasięgu ponadkrajowym (gazety, magazyny, radio, telewizja). 8 Organizowane są regularnie różnego typu międzynarodowe spotkania: kongresy, wystawy, festiwale, imprezy sportowe i artystyczne z udziałem zagranicznych zespołów teatralnych. 9 Na jego terenie znajdują się instytucje krajowe i regionalne zajmujące się relacjami zagranicznymi i mającymi międzynarodową markę, jak np. stowarzyszenia, kluby sportowe. 10 Przez miejskie instytucje publiczne lub prywatne jest uprawiana, za pośrednictwem własnych przedstawicielstw w innych miastach za granicą, paradyplomacja: służy temu również członkostwo w organizacjach międzynarodowych, jak np. stowarzyszenia miast bliźniaczych, metropolii. Źródło: Jałowiecki, Szczepański (2006, s. 214). Niniejszy artykuł prezentuje metropolię Dubaj, miasto, które w ostatnich kilkudziesięciu latach rozwija się w sposób wręcz niesłychany. Dynamiczny rozwój gospodarczy oparty na odkrytych w latach 60. złożach ropy oraz przede wszystkim na handlu spowodował przekształcenie się niedużego ośrodka miejskiego, o niewielkim znaczeniu, w metropolię o coraz większych wpływach. W artykule została podjęta próba określenia miejsca, jakie zajmuje Dubaj w światowej sieci metropolii, perspektywy rozwoju oraz dalszej intensyfikacji połączeń z innymi ośrodkami. Ta niewielka osada licząca jeszcze w latach 50. XX w. około 20 tys. mieszkańców zamieniła się w metropolię liczącą obecnie blisko 2 mln mieszkańców 1. Określone również zostaną perspektywy rozwoju na kolejnych kilkanaście lat, co 1

3 212 ROZDZIAŁ III. UWARUNKOWANIA ROZWOJU OŚRODKÓW METROPOLITALNYCH... ułatwi odpowiedź na zadane wyżej pytanie. Aby stwierdzić, czy Dubaj ma szansę stać się ważną metropolią na świecie, należy określić kryteria, które pozwolą na jego ocenę. Przyjęto ogólną definicję (pozwalającą na szeroką interpretację) mówiącą, o potrzebie pełnienia istotnych funkcji politycznych, gospodarczych, kulturalnych i transportowych. Główny nacisk położono na funkcje metropolii jako kryterium jej oceny, ponieważ to nie wielkość, ale jakość stanowi o tym, czy zdefiniujemy dane miasto jako metropolię. Niektórzy badacze zwracają również uwagę na pojęcie miasta globalnego (światowego) jako metropolii o najsilniejszych powiązaniach i najważniejszych funkcjach gospodarczych w skali całego świata. Chociaż każdy z autorów piszących o tym zjawisku wylicza różne metropolie, określając je jako globalne, to wszyscy piszą o Londynie, Nowym Jorku i Tokio jako o trzech najistotniejszych. Co prawda trudno jest na razie mówić o Dubaju w kontekście miasta globalnego, niemniej jednak szybki jego rozwój powoduje, iż niektórzy autorzy powoli zaliczają go do tego rodzaju kategorii (oczywiście nie przypisując mu równie dużego znaczenia co wyżej wymienionym czy też innym ważnym ośrodkom europejskim bądź amerykańskim). Jako przykład mogą posłużyć cytowane przez Danielę Szymańską prace Petera J. Taylora, Gilda Catalano, D.R.F. Walkera i Michaela Hoylera, w których to Dubaj znalazł się wśród 123 najważniejszych węzłów w sieci miast światowych (Szymańska 2007, s ). Faktem jest, że tak duża liczba miast wymienionych w tych opracowaniach powoduje, iż na liście znalazły się również te mniej ważne (w tym z pewnością Dubaj), niemniej jednak takie wyliczenie w obecnej fazie rozwoju Dubaju daje temu miastu dobrą pozycję wyjściową na przyszłość. Historia Dubaju Nie można przedstawić żadnego miasta bez uprzedniego, nawet najkrótszego, pokazania jego historii. Co prawda pierwsze osady ludzkie powstały na terenie dzisiejszego miasta już kilka tysięcy lat temu (o czym można się przekonać, zwiedzając Muzeum Dubaju), to jednak nowożytna historia miasta zaczyna się w XVIII w., kiedy to osada zaczęła pełnić funkcję ważnego portu handlowego i centrum poławiania pereł. Rok 1833 jest istotną datą dla historii Dubaju, ponieważ w tym roku rodzina Al Maktoum wraz z grupą około 800 osób opuściła Abu Dhabi i osiedliła się w Dubaju, dając początek panującej do dziś dynastii. Od tego czasu aż do lat 30. XX w. miasto rozwijało się, a jego pozycja w regionie rosła. Ów rozwój oparty był głównie na handlu towarami z Indii oraz Persji, a także tradycyjnie na poławianiu pereł. W związku z ważną rolą handlową miasta przybywali do niego liczni kupcy wraz z rodzinami, co sprzyjało mieszaniu się kultur i tworzeniu specyficznego klimatu miasta. Lata 30. i 40. XX w. to czas kryzysu związanego ze znacznym ograniczeniem roli handlu w rozwoju miasta. W tym właśnie okresie następuje odpływ ludności do innych miast regionu, a ranga miasta maleje (Heard-Bey 2007, s ).

4 DUBAJ METROPOLIA PRZYSZŁOŚCI? 213 Sytuacja znacząco się zmieniła począwszy od lat 50., kiedy to w sąsiednich państwach oraz emiratach odkryto złoża ropy naftowej. Pojawienie się firm naftowych, głównie brytyjskich, spowodowało napływ środków finansowych również do Dubaju, który zaczął wydawać koncesje na poszukiwanie ropy naftowej na swoim terytorium. Strumień pieniędzy znacząco się zwiększył, gdy również w Dubaju odnaleziono złoża ropy naftowej w latach 60. Warto również wspomnieć o przejęciu władzy przez szejka Rashida bin Saeed al Maktoum w 1958 r., który rozpoczął szybką rozbudowę miasta. Środki inwestowano przede wszystkim w infrastrukturę transportową oraz społeczną. Zaczęto od pogłębiania zatoki dzielącej miasto na dwie części tak, aby mogły do niej wpływać coraz większe jednostki. Rozpoczęto również budowę wielkiego portu, umożliwiającego obsługę dużych statków transportowych oraz pasażerskich nazwanego na cześć szejka Port Rashid. Dubaj od początku pełnił funkcje handlowe oraz był miejscem tranzytu, dlatego ważną kwestią stała się budowa lotniska. W latach powstał pierwszy pas startowy, rozbudowany dwa lata później, a w 1962 r. powstało pierwsze stałe połączenie lotnicze obsługiwane przez Kuwait Airways. Lata 70. i 80. XX w. to szybka industrializacja miasta, kiedy to powstały liczne zakłady przemysłowe, m.in. huta aluminium. Magnesem przyciągającym przedsiębiorstwa było powstanie strefy wolnego handlu Jebel Ali Free Zone, skupiającej około 650 przedsiębiorstw, która oferowała różnego rodzaju ulgi podatkowe (Heard-Bey 2007, s ). Poza rozwojem infrastruktury transportowej władze Dubaju zaczęły przeznaczać znaczne środki na rozwój infrastruktury społecznej. Jednym z pierwszych działań było otwarcie w 1950 r., przy wydatnej pomocy Brytyjczyków, pierwszego szpitala. Wydarzenie to miało ogromne znaczenie dla społeczności lokalnej (mimo zaledwie 38 łóżek szpitalnych), ponieważ do tamtego momentu dostęp do lekarza był praktycznie niemożliwy, a wielokrotnie trzeba było pokonać setki kilometrów, żeby się do niego dostać. Poza budową ośrodków zdrowia podjęto na szeroką skalę działania związane z edukacją zdrowotną, m.in. wprowadzono program powszechnych szczepień. Nie zapomniano również o edukacji, co w późniejszych latach stało się wręcz głównym priorytetem działań władz. Od początku lat 60. zaczęto budowę szkół, zarówno podstawowych, jak i średnich. Podobnie jak w przypadku budowy szpitala, również tu dużą pomocą służyli Brytyjczycy, którzy przez wiele lat współfinansowali działania w tym zakresie, a także pomagali przy organizowaniu kadry nauczycielskiej, która pochodziła głównie z Egiptu (ibidem, s ). Metropolia Dubaju teraźniejszość oraz perspektywy rozwoju Rozwój kojarzy się najczęściej ze wzrostem PKB, poprawą sytuacji społeczeństwa czy z rozkwitem kultury. Niemniej jednak ważnym wskaźnikiem rozwoju są również zmiany demograficzne, jakie dokonały się na przestrzeni ostatnich

5 214 ROZDZIAŁ III. UWARUNKOWANIA ROZWOJU OŚRODKÓW METROPOLITALNYCH... dziesięcioleci. Jak wynika z przedstawionej tab. 2, przyrost ludności miasta jest wręcz niespotykany i od lat 50. co dekadę się podwaja. Tak szybka zmiana jest spowodowana głównie napływem ludności zachęconej szybkim rozwojem gospodarczym. Co ciekawe, liczba mężczyzn jest trzy krotnie większa niż kobiet, co także jest spowodowane migracją, gdyż migranci to głównie mężczyźni zatrudniani w przemyśle i budownictwie, którzy przeważnie nie mają możliwości sprowadzania do Dubaju swoich rodzin. Tak duży napływ robotników spowodował również ogromne zmiany w strukturze narodowościowej mieszkańców Dubaju. W roku 2005 aż 83% populacji tego miasta stanowiły osoby urodzone za granicą. Większość spośród nich (51%) stanowili Hindusi, a wliczając Pakistańczyków oraz ludność z Bangladeszu i Sri Lanki, okaże się, że aż 78% obcokrajowców pochodzi z Azji Południowej. Niewielki jest natomiast udział mieszkańców innych państw arabskich mieszkających w Dubaju, który stanowi jedynie 11%. Tab. 2. Ludność Dubaju Rok Populacja Rok Populacja , w tym: Mężczyźni Kobiety Pierwszy cenzus przeprowadzono w 1968 r., dlatego wcześniejsze dane są tylko szacunkowe. Źródło: Opracowanie własne na podstawie Statistics Center of Dubai. Aby ośrodek stał się metropolią, musi spełniać istotne funkcje polityczne, gospodarcze, kulturalne i transportowe. W dalszej części artykułu omówiono funkcje Dubaju oraz ich perspektywy w najbliższej przyszłości, co pozwoli na lepszą ocenę możliwości rozwojowych tego miasta. Dubaj jako ośrodek polityczny Ważną cechą metropolii jest jej rola ośrodka politycznego, miejsca, gdzie zapadają ważne polityczne decyzje, mające znaczenie nie tylko dla danego państwa, ale także dla regionu czy wręcz dla całego świata. Dubaj nie odgrywa takiej roli, szczególnie jeżeli uwzględni się jego wpływ na globalną politykę. Badanie znaczenia politycznego Dubaju należy zacząć od poziomu narodowego, w którym

6 DUBAJ METROPOLIA PRZYSZŁOS CI? 215 miasto to odgrywa podstawowa role. Wynika to z faktu, iz Zjednoczone Emiraty Arabskie sa pan stwem federalnym składaja cym sie z siedmiu emirato w, przy czym Dubaj jest drugim pod wzgle dem powierzchni. Wielkos c i znaczenie emiratu powoduje, iz jego szejk pełni funkcje wiceprezydenta oraz premiera, a w rza dzie znajduje sie wielu przedstawicieli rodziny kro lewskiej Dubaju. O rosna cej roli miasta zaro wno w skali regionalnej, jak i globalnej moz e s wiadczyc liczba lokowanych w nim konsulato w obcych pan stw. Obecnie znajduje sie w nim 45 konsulato w, przy czym warto podkres lic, z e w kilku przypadkach sa to jedyne konsulaty w całych Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Co ciekawe w Dubaju znajduja sie ro wniez trzy ambasady (Wielkiej Brytanii, Indii i Hiszpanii). Jest to o tyle interesuja ce, z e ambasady sa akredytowane przy głowach pan stw i zazwyczaj lokowane w stolicach. Zwie kszaja ca sie rola polityczna miasta objawia sie ro wniez w zwie kszonej liczbie wizyt na najwyz szym szczeblu. Coraz wie cej przywo dco w pan stw przybywa z wizytami do niewielkiego emiratu. Warto chociaz by wspomniec majowa wizyte kro la Hiszpanii Juana Carlosa2 czy najbardziej wpływowej osoby na s wiecie, jaka jest prezydent Stano w Zjednoczonych. Wizyta Z ro dło: Fotografia własna autora. Zdje cie 1. Po lewej szejk Dubaju, wiceprezydent oraz premier ZEA Mohammed bin Rashid al Maktoum, po prawej szejk Abu Dhabi, prezydent ZEA Khalifa bin Zayed al Nahyan 2 (stan na sierpien 2008).

7 216 ROZDZIAŁ III. UWARUNKOWANIA ROZWOJU OŚRODKÓW METROPOLITALNYCH... prezydenta Busha w 2008 r., któremu towarzyszyła sekretarz Stanu Condoleeza Rice, była pierwszą w historii wizytą prezydenta USA w Dubaju 3. Z pewnością w przyszłości ranga polityczna Dubaju stopniowo będzie rosła wraz ze wzrostem znaczenia gospodarczego metropolii, nie od dziś wiadomo, że świat polityki i świat biznesu przenikają się wzajemnie. Poza tym w dobie globalizacji oraz rosnącej siły korporacji transnarodowych coraz więcej decyzji politycznych podejmuje się na podstawie wskaźników gospodarczych, które w przypadku Dubaju są optymistyczne. Rozwój gospodarczy Dubaju Funkcja gospodarcza metropolii wraz ze zwiększającymi się powiązaniami globalnymi nabiera coraz większego znaczenia. O stopniu rozwoju tej funkcji mówią przede wszystkim wzrost gospodarczy, atrakcyjność inwestycyjna, liczba przedsiębiorstw międzynarodowych mających swoje siedziby w mieście, rozwój nowych technologii oraz liczba inwestycji zagranicznych. Poniżej zostaną zaprezentowane główne wskaźniki pokazujące rozwój Dubaju w ostatnich latach oraz działania zmierzające do dalszego umacniania się roli Dubaju jako centrum gospodarczego. Dubaj od wielu lat rozwija się w niesłychanym tempie, czego wyrazem jest średni roczny wzrost PKB w latach o 13% (przewyższa to wskaźniki Chin oraz Indii). Podstawą do tak szybkiego rozwoju stał się handel oraz budownictwo, które dzięki ogromnym inwestycjom w nieruchomości oraz infrastrukturę transportową przeżywa prawdziwy boom (Dubai Strategic Plan 2015). Niemniej jednak należy zauważyć, iż Dubaj odczuł wyraźnie światowe spowolnienie gospodarcze w 2008 r., które było spowodowane przede wszystkim spadkiem cen nieruchomości. Wzrost PKB nie był już tak dynamiczny jak w poprzednim okresie. Dubaj od zawsze był miejscem handlu, co wiązało się z położeniem miasta na szlaku łączącym Europę i Bliski Wschód z krajami Azji Południowej i Południowo- -Wschodniej. Władze wykorzystują położenie miasta do rozwijania handlowej pozycji, m.in. przez promowanie reeksportu. W tym celu są tworzone specjalne strefy wolnocłowe w okolicach portów i lotniska, aby maksymalnie ułatwić życie przedsiębiorcom. Władze Dubaju robią wszystko, aby zachęcić zagranicznych inwestorów do lokowania swoich firm właśnie w tym mieście. Jednym z najbardziej charakterystycznych towarów, jakim handluje się w Dubaju, jest złoto. Dubaj od wieków znany był z handlu złotem, dlatego dziś zajmuje pozycje lidera w handlu tym kruszcem na całym Bliskim Wschodzie. W mieście znajduje się około 600 sklepów oferujących wyroby ze złota, na których wystawach znajduje się każdego dnia około 25 ton szlachetnego metalu. Ilość sprzedawanego złota powoduje, że statystycznie na mieszkańca przypadają 34 gramy, co plasuje Dubaj na pierwszym miejscu w świecie 4. Największym skupiskiem sklepów ze złotem w mieście jest Gold Souq, który poza miejscem handlu stał się również atrakcją turystyczną. 3 (stan na sierpień 2008). 4 (stan na sierpień 2008).

8 DUBAJ METROPOLIA PRZYSZŁOS CI? 217 Z ro dło: Fotografia własna autora. Zdje cie 2. Gold Souq. Typowe witryny sklepowe prezentuja ce wyroby ze złota Prawdopodobnie najszybciej rozwijaja cym sie sektorem gospodarki jest budownictwo. Obecnie miasto wygla da jak jeden wielki plac budowy, na kto rym opro cz apartamentowco w i drapaczy chmur, nowych autostrad i innych projekto w infrastrukturalnych, uwage przykuwa budowa sztucznych wysp. Pierwszym z owych projekto w był, podje ty w 2001 r., projekt usypania sztucznej wyspy w kształcie palmy Palma Jumeirah. Wyspa o wymiarach 565 km i 75 km linii brzegowej posiada setki domo w jednorodzinnych, dziesia tki apartamentowco w oraz liczne hotele i biurowce. Pomysł budowy sztucznej wyspy okazał sie sukcesem, dlatego przysta piono do budowy dwo ch naste pnych wysp palmowych. W roku 2002 podje to budowe Palmy Jabel Ali, wie kszej od swojej poprzedniczki 768 km oraz 120 km linii brzegowej oraz rozpocze tej w 2004 r. najwie kszej ze wszystkich Palmy Deirah, kto rej wielkos c 9 x 18 km jest wie ksza od Manhattanu, a linia brzegowa wynosi około 400 km5. Sztuczne wyspy stały sie juz symbolem Dubaju pokazuja cym jego pote ge oraz s miałos c szejka Mohammeda, kto ry dzie ki takim projektom stara sie umiejscowic Dubaj na lis cie miejsc, kto re koniecznie trzeba odwiedzic. Podje to kolejne projekty usypywania sztucznych wysp. Przy5 (stan na sierpien 2008).

9 218 ROZDZIAŁ III. UWARUNKOWANIA ROZWOJU OS RODKO W METROPOLITALNYCH... kładem tego sa wyspy S wiat (The World pocza tek budowy 2003 r.), w skład kto rych wchodza 303 wyspy uformowane w taki sposo b, aby patrza c z go ry przypominały układ kontynento w. Nalez y podkres lic ro wniez fakt istnienia wyspy o nazwie Polska (została juz sprzedana). Całos c projektu zajmuje obszar wielkos ci 9 x 6 kilometra, a wielkos c poszczego lnych wysp6 waha sie od 14 do 42 tys. m2. Jak dota d ostatnim projektem zwia zanym z usypywaniem sztucznych struktur na morzu jest budowa Waterfront, kto ry jest swojego rodzaju cyplem znajduja cym sie w sa siedztwie palmy Jabel Ali. Na jego ogromnym obszarze (wie kszym od Hongkongu) znajda sie apartamenty mieszkalne, tereny handlowe, przemysłowe i rekreacyjne. O skali przedsie wzie cia moz e s wiadczyc fakt, iz przy jego budowie pracuje codziennie ponad 20 tys. pracowniko w. Mimo tak wielkiego zaangaz owania sił i s rodko w Waterfront be dzie ukon czony dopiero w 2018 r.7. Jak widac, budownictwo Dubaju cechuje sie niesamowitym rozmachem, kto re stara sie łamac wszystkie ograniczenia i bariery. Projekty powstaja ce w tym mies cie musza przycia gac swoja oryginalnos cia oraz zawierac słowo naj najwie kszy, najdroz szy, najbardziej luksusowy. Dla podkres lenia tego nalez y wspomniec o ukon czonym niedawno najwyz szym budynku s wiata (828 m) Burj Dubai (Wiez a Dubaju), kto rego docelowa wysokos c była tajemnica, aby nikt do jego zakon czenia nie był w stanie rozpocza c budowy wyz szego budynku. Z ro dło: Fotografia własna autora. Zdje cie 3. Burj Dubai najwyz szy budynek s wiata 6 7 (stan na sierpien 2008). (stan na sierpien 2008).

10 DUBAJ METROPOLIA PRZYSZŁOŚCI? 219 Burj Dubai posiada apartamenty mieszkalne, biura, powierzchnie handlowe, a także luksusowy hotel 8. Bankowość i szeroko rozumiane usługi finansowe to kolejna gałąź gospodarki, która w Dubaju rozwija się bardzo dynamicznie. W metropolii znajdują się filie i oddziały wszystkich znaczących graczy w tej branży. W Dubaju są również siedziby trzech banków będących na liście największych przedsiębiorstw świata przygotowanym przez Forbesa (Global 2000, Special Report, wydanie z 4 kwietnia 2008 r.); są nimi Emirates Bank Group, Dubai Islamic Bank oraz Mashreqbank o łącznej wartości rynkowej 36,43 mld dolarów. Na wyżej wymienionej liście są także dwa inne przedsiębiorstwa z branży finansowej Emaar Properties oraz Dubai Financial Market o łącznej wartości rynkowej 34,22 mld dolarów. Przytaczając tego typu dane, należy wspomnieć również o corocznie przygotowywanej liście miliarderów Forbesa, na której w 2008 r. znalazło się sześciu mieszkańców Dubaju. Łączna wartość ich majątków wynosi 21,7 mld dolarów, a najwyżej sklasyfikowany Abdul Aziz al Ghurair zajmował 100. pozycję. Do tej grupy należy również doliczyć szejka Mohammeda bin Rashid al Maktoum, który z majątkiem 16 mld dolarów znajdował się w 2008 r. na czwartym miejscu wśród najbogatszych władców świata 9. Podkreślenia wymaga fakt, iż światowy kryzys miał również duży wpływ na zmniejszenie się majątków najbogatszych Emiratczyków. Na liście miliarderów Forbesa w 2011 r. znalazło się już tylko 4 mieszkańców Dubaju, o łącznej wielkości majątku wynoszącej 7 mld dolarów. Majątek szejka Mohammeda bin Rashid al Maktoum skurczył się zaś do 12 mld dolarów. W dzisiejszym świecie rozwój gospodarczy jest ściśle powiązany z rozwojem nowych technologii. Aby sprostać tym wyzwaniom, stworzono Dubai Silicon Oasis specjalną strefę przeznaczoną dla firm właśnie z sektora Hi-Tech produkujących elektronikę ipółprzewodniki. Teren o powierzchni 7,2 km 2 wyposażono tak, aby zaspokoić potrzeby najbardziej wymagających firm. Dodatkowo każde lokujące się w tym miejscu przedsiębiorstwo z branży nowych technologii może liczyć na ulgi i zwolnienia podatkowe. Obecnie w Dubai Silicon Oasis znajduje się kilkadziesiąt firm m.in. takie giganty jak Fujitsu Siemens czy AMD 10. Kolejną inicjatywą zmierzającą do przyciągnięcia do Dubaju firm z branży nowych technologii było utworzenie w 2000 r. Dubai Internet City. Pomysł również polegał na stworzeniu warunków ułatwiających, tym razem firmom z branży ICT, lokalizacje w Dubaju opartą na zwolnieniach podatkowych. Obecnie Dubai Internet City skupia ponad 800 przedsiębiorstw, w tym tak znane firmy jak: Microsoft, Nokia, IBM, Canon, HP, Dell, Sony Ericsson, Cisco, Sun Microsystems czy Oracle 11. Warto również odnotować, że coraz więcej firm zajmujących się najnowszymi technologiami lokuje swoje regionalne siedziby właśnie w tym miejscu, co niewątpliwie dobrze rokuje na przyszłość. 8 (stan na sierpień 2008). 9 (stan na sierpień 2008). 10 (stan na sierpień 2008). 11 (stan na sierpień 2008).

Raport na temat wielkich miast Polski. Kraków

Raport na temat wielkich miast Polski. Kraków Raport na temat wielkich miast Polski Kraków Spis treści 3 Wstęp 5 4 Metodologia 7 Najważniejsze rekomendacje 5 10 Ludzie 14 Jakość życia 5 18 Wizerunek 22 Instytucje 5 26 Infrastruktura 30 Finanse 5 34

Bardziej szczegółowo

www.pwc.pl/miasta Wyzwania inwestycyjne głównych miast Polski perspektywa 2035

www.pwc.pl/miasta Wyzwania inwestycyjne głównych miast Polski perspektywa 2035 www.pwc.pl/miasta Wyzwania inwestycyjne głównych miast Polski perspektywa 2035 Marzec 2012 Raport powstał przy współpracy z Unią Metropolii Polskich Patronem medialnym Raportu jest Gazeta Wyborcza, Gazeta.pl

Bardziej szczegółowo

Migracje zagraniczne a procesy rynku pracy

Migracje zagraniczne a procesy rynku pracy Migracje zagraniczne a procesy rynku pracy przypadek Lubelszczyzny Pod redakcją Pawła Kaczmarczyka Warszawa Lublin 2008 Migracje zagraniczne a procesy rynku pracy przypadek Lubelszczyzny Publikacja współfinansowana

Bardziej szczegółowo

Grupa Orbis liderem rynku hotelowego w Europie Centralnej. Jaki to rynek?

Grupa Orbis liderem rynku hotelowego w Europie Centralnej. Jaki to rynek? Grupa Orbis liderem rynku hotelowego w Europie Centralnej. Jaki to rynek? Grupa Orbis liderem rynku hotelowego w Europie Centralnej. Jaki to rynek? Spis treści 1 Wstęp 5 2 Najważniejsze fakty zawarte

Bardziej szczegółowo

Diagnoza strategiczna Polski Zachodniej

Diagnoza strategiczna Polski Zachodniej Raport opracowany w ramach przygotowania Założeń Strategii Rozwoju Polski Zachodniej Wojciech Dziemianowicz Jacek Szlachta GEOPROFIT Warszawa, wrzesień 2011 r. SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE...5 2. UWARUNKOWANIA

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka Gryzik, Anna Knapińska, Aldona Tomczyńska

Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka Gryzik, Anna Knapińska, Aldona Tomczyńska Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka Gryzik, Anna Knapińska, Aldona Tomczyńska Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka

Bardziej szczegółowo

Warunki dla rozwoju przedsiębiorczości w powiecie kościerskim

Warunki dla rozwoju przedsiębiorczości w powiecie kościerskim Warunki dla rozwoju przedsiębiorczości w powiecie kościerskim Badanie realizowane na zlecenie: Badanie realizowane w partnerstwie z: Ul. Arkońska 6, 80-387 Gdańsk Tel.: +48 58 32 33 100 Faks: +48 58 30

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne usługi biznesowe oraz sektor ICT w Lublinie

Nowoczesne usługi biznesowe oraz sektor ICT w Lublinie Nowoczesne usługi biznesowe oraz sektor ICT w Lublinie Publikacja przygotowana dla Urzędu Miasta Lublin przez Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych w Polsce (ABSL) we współpracy z Jones Lang LaSalle,

Bardziej szczegółowo

Wersja do konsultacji społecznych STRATEGIA >> ROZWOJU POLSKI ZACHODNIEJ 2020

Wersja do konsultacji społecznych STRATEGIA >> ROZWOJU POLSKI ZACHODNIEJ 2020 Wersja do konsultacji społecznych STRATEGIA >> ROZWOJU POLSKI ZACHODNIEJ 2020 Warszawa, luty 2014 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 1.1 KONTEKST POWSTANIA STRATEGII, ZASADY OPRACOWANIA DOKUMENTU... 3 1.2

Bardziej szczegółowo

Maciej Bukowski Andrzej Halesiak Ryszard Petru

Maciej Bukowski Andrzej Halesiak Ryszard Petru Maciej Bukowski Andrzej Halesiak Ryszard Petru Raport powstał we współpracy z Towarzystwem Ekonomistów Polskich. Autorzy raportu: Maciej Bukowski Andrzej Halesiak Ryszard Petru Krajowa Izba Gospodarcza

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY. Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego na rozwój Województwa Lubuskiego

RAPORT KOŃCOWY. Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego na rozwój Województwa Lubuskiego RAPORT KOŃCOWY Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie

Bardziej szczegółowo

CZYNNIKI ATRAKCYJNOŚCI PÓŁNOCNOEUROPEJSKIEGO MODELU KAPITALIZMU. IMPLIKACJE DLA POLSKI

CZYNNIKI ATRAKCYJNOŚCI PÓŁNOCNOEUROPEJSKIEGO MODELU KAPITALIZMU. IMPLIKACJE DLA POLSKI Grzegorz Gołębiowski Piotr Szczepankowski CZYNNIKI ATRAKCYJNOŚCI PÓŁNOCNOEUROPEJSKIEGO MODELU KAPITALIZMU. IMPLIKACJE DLA POLSKI Wprowadzenie Dyskusja nad wyborem skutecznego i atrakcyjnego modelu gospodarczego

Bardziej szczegółowo

Sektor kultury a rozwój gospodarczy miasta

Sektor kultury a rozwój gospodarczy miasta Joanna Sanetra-Szeliga Sektor kultury a rozwój gospodarczy miasta Czym jest miasto? Rozwój technologii w zakresie transportu i telekomunikacji pod koniec XX wieku doprowadził do powstania tezy o końcu

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego

Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego Gorzów Wielkopolski 2014 2 Spis treści WSTĘP... 4 1) DIAGNOZA OBSZARU MOF GW... 6 1.1. SFERA DEMOGRAFICZNA I SPOŁECZNA... 9 1.2.

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta Kalisza na lata 2014-2024

Strategia Rozwoju Miasta Kalisza na lata 2014-2024 Strategia Rozwoju Miasta Kalisza na lata 2014-2024 Kalisz 2014 rok SPIS TREŚCI Spis treści... 2 1. Diagnoza społeczno-gospodarcza... 4 1.1. Uwarunkowania ogólne... 4 1.1.1. Położenie geograficzne i dostępność

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczpospolitej Polskiej w Berlinie. Analiza branży gier. w Polsce i w Berlinie

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczpospolitej Polskiej w Berlinie. Analiza branży gier. w Polsce i w Berlinie Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczpospolitej Polskiej w Berlinie Analiza branży gier w Polsce i w Berlinie Berlin, styczeń 2014 1 Wydawca wersji polskiej: Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta Tarnobrzega

Strategia Rozwoju Miasta Tarnobrzega Załącznik do Uchwały nr Rady Miasta Tarnobrzega z dnia Strategia Rozwoju Miasta Tarnobrzega Tarnobrzeg - 2013 1 Spis treści 1. INFORMACJE PODSTAWOWE... 6 1.1 INFORMACJE WPROWADZAJĄCE... 6 1.2 PRZESŁANKI

Bardziej szczegółowo

Nowe horyzonty. Rynek transportu i logistyki w Polsce

Nowe horyzonty. Rynek transportu i logistyki w Polsce Nowe horyzonty Rynek transportu i logistyki w Polsce Maj 2007 Autor Stanisław Ślubowski Departament Marketingu Korporacyjnego Zespół ds. Analiz Gospodarczych ING Bank e-mail: stanislaw.slubowski@ingbank.pl

Bardziej szczegółowo

Turystyka w rozwoju lokalnym. Red. Ewa Łaźniewska

Turystyka w rozwoju lokalnym. Red. Ewa Łaźniewska Turystyka w rozwoju lokalnym Red. Ewa Łaźniewska Poznań 2012 1 Spis treści Spis treści... 2 Wstęp... 3 1. Podstawowe informacje o rozwoju lokalnym... 6 1.1. Interpretacje, koncepcje, kategorie, modyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Styczeń, 2014 r. Spis treści 1. WKŁAD PROGRAMU W REALIZACJĘ STRATEGII EUROPA 2020 ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI GOSPODARCZO-SPOŁECZNEJ I TERYTORIALNEJ...

Bardziej szczegółowo

Województwo Śląskie STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ŚLĄSKIE 2020+

Województwo Śląskie STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ŚLĄSKIE 2020+ Województwo Śląskie STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ŚLĄSKIE 2020+ KATOWICE, LIPIEC 2013 2 S t r o n a Niniejszy dokument stanowi aktualizację dokumentu pn. Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego

Szanowni Państwo, Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Szanowni Państwo, Samorząd Województwa przygotował ambitną wizję rozwoju regionu na najbliższą dekadę. Ma ona pomóc w realizacji aspiracji i marzeń Małopolan. W ciągu ostatniego 10-lecia samorząd przejął

Bardziej szczegółowo

Lubuskie mieć i być Dźwignie i hamulce rozwoju regionalnego

Lubuskie mieć i być Dźwignie i hamulce rozwoju regionalnego Paweł Zerka mieć i być Dźwignie i hamulce rozwoju regionalnego Warszawa 214 = Spis Treści Wprowadzenie... 5 1 Dziki Zachód... 7 2 Dźwignie rozwoju... 17 3 Hamulce rozwoju... 21 4 Przyszłości alternatywne...

Bardziej szczegółowo

Analiza i ocena ofert instytucji wspierających małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce. Jacek Klich

Analiza i ocena ofert instytucji wspierających małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce. Jacek Klich Analiza i ocena ofert instytucji wspierających małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce Jacek Klich Jacek Klich Published in March 1999 by: OPEN SOCIETY INSTITUTE CENTER FOR PUBLISHING DEVELOPMENT ELECTRONIC

Bardziej szczegółowo

Przestrzenne zróżnicowanie kapitału ludzkiego i społecznego na Dolnym Śląsku

Przestrzenne zróżnicowanie kapitału ludzkiego i społecznego na Dolnym Śląsku 38 Dr Krzysztof Janc 15 Przestrzenne zróżnicowanie kapitału ludzkiego i społecznego na Dolnym Śląsku Wstęp Człowiek i jego zdolności adaptacyjne są czynnikiem sprawczym kształtującym współczesną przestrzeń

Bardziej szczegółowo

Obszar metropolitalny Warszawy Rynek nieruchomości i jego przemiany

Obszar metropolitalny Warszawy Rynek nieruchomości i jego przemiany Obszar metropolitalny Warszawy Rynek nieruchomości i jego przemiany Warszawa 2007 Opracowanie/Wydawca Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego ul. Lubelska 13 03-802 Warszawa tel. (022) 518 49 00 fax

Bardziej szczegółowo

Strategia ZIT miejskiego obszaru funkcjonalnego Zielonej Góry

Strategia ZIT miejskiego obszaru funkcjonalnego Zielonej Góry Strategia ZIT miejskiego obszaru funkcjonalnego Zielonej Góry Projekt Opracowano w: TOMASZ PIERSIAK KONSULTING ul. Sikorskiego 4 65-454 Zielona Góra Zespół autorski: mgr Tomasz Piersiak mgr Anna Pluskota

Bardziej szczegółowo

Polska Organizacja Turystyczna

Polska Organizacja Turystyczna Polska Organizacja Turystyczna Marketingowa Strategia Polski w sektorze turystyki na lata 2008-2015 Polska Organizacja Turystyczna Marketingowa Strategia Polski w sektorze turystyki na lata 2008-2015 Analizy

Bardziej szczegółowo

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 Spis treści Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 str. 06 1. Wstęp 2. Polska

Bardziej szczegółowo

Wrzesień - Październik 2010 nr 9-10 [106-107]

Wrzesień - Październik 2010 nr 9-10 [106-107] Wrzesień - Październik 2010 nr 9-10 [106-107] Od wydawcy Szanowni Czytelnicy! Tym razem na łamach Świata Biznesu przyjrzeliśmy się kondycji banków. Okazuje się, że nasz rynek finansowo-bankowy zupełnie

Bardziej szczegółowo