DUBAJ METROPOLIA PRZYSZŁOŚCI?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DUBAJ METROPOLIA PRZYSZŁOŚCI?"

Transkrypt

1 Mgr Piotr Czopek Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytet Warszawski DUBAJ METROPOLIA PRZYSZŁOŚCI? Streszczenie Niniejsza praca przedstawia metropolię Dubaju, miasto, które w ostatnich kilkudziesięciu latach rozwija się niezmiernie dynamicznie. Rozwój gospodarczy oparty na handlu oraz odkrytych w latach 60. złożach ropy spowodował przekształcenie się niedużego ośrodka miejskiego, o niewielkim znaczeniu, w metropolię o coraz większych wpływach. W artykule autor podejmuje próbę odpowiedzi na pytanie, jakie miejsce zajmuje Dubaj w światowej sieci metropolii oraz jakie ma perspektywy rozwoju i intensyfikacji połączeń z innymi ośrodkami. Wstęp Czym tak naprawdę jest metropolia? Czy jest to po prostu duże miasto spełniające jedynie pewien wymóg ludnościowy? Z pewnością tak nie jest, mimo iż powszechnie spotyka się w literaturze liczbę pół miliona mieszkańców jako konieczny wymóg, aby uznać miasto za metropolię. Ośrodek miejski oprócz wymogów ludnościowych powinien spełniać jeszcze inne warunki, aby można go było określić mianem metropolii. Jak pisze Bohdan Jałowiecki (2007, s. 103): Metropolią jest miasto, które liczy co najmniej mieszkańców i charakteryzuje się następującymi cechami: doskonałością usług, instytucji i wyposażenia, potencjałem innowacyjnym w zakresie technicznym, ekonomicznym, społecznym, politycznym i kulturalnym oraz wyjątkowością i specyfiką miejsca. Można powiedzieć, że metropolia to duży ośrodek miejski mający odpowiednie zaplecze ludnościowe (ilościowe i jakościowe), spełniający określone funkcje polityczne, kulturalne, ekonomiczne i transportowe. W tab. 1 przedstawiono cechy miasta metropolii.

2 DUBAJ METROPOLIA PRZYSZŁOŚCI? 211 Tab. 1. Cechy miasta metropolii 1 Przyjmuje pochodzące z zagranicy czynniki produkcji, inwestycje, siłę roboczą oraz towary i usługi. 2 Gości zagraniczne firmy, siedziby i filie zagranicznych przedsiębiorstw, banków, instytucje pozarządowe, naukowe i oświatowe (szkoły) oraz uniwersytety o znacznym udziale cudzoziemskich studentów, a także placówki dyplomatyczne. 3 Eksportuje czynniki produkcji: przedsiębiorstwa, banki i inne instytucje społeczno- -gospodarcze, kulturalne i naukowe. 4 Jest bezpośrednio połączone siecią transportu i komunikacji z zagranicą, systemem autostrad, szybkich kolei, lotnisk międzynarodowych. 5 Cechuje się intensywną komunikacją z zagranicą przez ruch pocztowy, telekomunikacyjny i turystyczny. 6 Ma rozwinięty sektor usług nastawionych na zagranicznych klientów: centra kongresowe i wystawiennicze, luksusowe hotele, szkoły międzynarodowe, wysokiej jakości pomieszczenia biurowe, międzynarodowe kancelarie prawnicze, międzynarodowe instytucje naukowe. 7 Na jego obszarze znajdują się środki masowego przekazu o zasięgu ponadkrajowym (gazety, magazyny, radio, telewizja). 8 Organizowane są regularnie różnego typu międzynarodowe spotkania: kongresy, wystawy, festiwale, imprezy sportowe i artystyczne z udziałem zagranicznych zespołów teatralnych. 9 Na jego terenie znajdują się instytucje krajowe i regionalne zajmujące się relacjami zagranicznymi i mającymi międzynarodową markę, jak np. stowarzyszenia, kluby sportowe. 10 Przez miejskie instytucje publiczne lub prywatne jest uprawiana, za pośrednictwem własnych przedstawicielstw w innych miastach za granicą, paradyplomacja: służy temu również członkostwo w organizacjach międzynarodowych, jak np. stowarzyszenia miast bliźniaczych, metropolii. Źródło: Jałowiecki, Szczepański (2006, s. 214). Niniejszy artykuł prezentuje metropolię Dubaj, miasto, które w ostatnich kilkudziesięciu latach rozwija się w sposób wręcz niesłychany. Dynamiczny rozwój gospodarczy oparty na odkrytych w latach 60. złożach ropy oraz przede wszystkim na handlu spowodował przekształcenie się niedużego ośrodka miejskiego, o niewielkim znaczeniu, w metropolię o coraz większych wpływach. W artykule została podjęta próba określenia miejsca, jakie zajmuje Dubaj w światowej sieci metropolii, perspektywy rozwoju oraz dalszej intensyfikacji połączeń z innymi ośrodkami. Ta niewielka osada licząca jeszcze w latach 50. XX w. około 20 tys. mieszkańców zamieniła się w metropolię liczącą obecnie blisko 2 mln mieszkańców 1. Określone również zostaną perspektywy rozwoju na kolejnych kilkanaście lat, co 1

3 212 ROZDZIAŁ III. UWARUNKOWANIA ROZWOJU OŚRODKÓW METROPOLITALNYCH... ułatwi odpowiedź na zadane wyżej pytanie. Aby stwierdzić, czy Dubaj ma szansę stać się ważną metropolią na świecie, należy określić kryteria, które pozwolą na jego ocenę. Przyjęto ogólną definicję (pozwalającą na szeroką interpretację) mówiącą, o potrzebie pełnienia istotnych funkcji politycznych, gospodarczych, kulturalnych i transportowych. Główny nacisk położono na funkcje metropolii jako kryterium jej oceny, ponieważ to nie wielkość, ale jakość stanowi o tym, czy zdefiniujemy dane miasto jako metropolię. Niektórzy badacze zwracają również uwagę na pojęcie miasta globalnego (światowego) jako metropolii o najsilniejszych powiązaniach i najważniejszych funkcjach gospodarczych w skali całego świata. Chociaż każdy z autorów piszących o tym zjawisku wylicza różne metropolie, określając je jako globalne, to wszyscy piszą o Londynie, Nowym Jorku i Tokio jako o trzech najistotniejszych. Co prawda trudno jest na razie mówić o Dubaju w kontekście miasta globalnego, niemniej jednak szybki jego rozwój powoduje, iż niektórzy autorzy powoli zaliczają go do tego rodzaju kategorii (oczywiście nie przypisując mu równie dużego znaczenia co wyżej wymienionym czy też innym ważnym ośrodkom europejskim bądź amerykańskim). Jako przykład mogą posłużyć cytowane przez Danielę Szymańską prace Petera J. Taylora, Gilda Catalano, D.R.F. Walkera i Michaela Hoylera, w których to Dubaj znalazł się wśród 123 najważniejszych węzłów w sieci miast światowych (Szymańska 2007, s ). Faktem jest, że tak duża liczba miast wymienionych w tych opracowaniach powoduje, iż na liście znalazły się również te mniej ważne (w tym z pewnością Dubaj), niemniej jednak takie wyliczenie w obecnej fazie rozwoju Dubaju daje temu miastu dobrą pozycję wyjściową na przyszłość. Historia Dubaju Nie można przedstawić żadnego miasta bez uprzedniego, nawet najkrótszego, pokazania jego historii. Co prawda pierwsze osady ludzkie powstały na terenie dzisiejszego miasta już kilka tysięcy lat temu (o czym można się przekonać, zwiedzając Muzeum Dubaju), to jednak nowożytna historia miasta zaczyna się w XVIII w., kiedy to osada zaczęła pełnić funkcję ważnego portu handlowego i centrum poławiania pereł. Rok 1833 jest istotną datą dla historii Dubaju, ponieważ w tym roku rodzina Al Maktoum wraz z grupą około 800 osób opuściła Abu Dhabi i osiedliła się w Dubaju, dając początek panującej do dziś dynastii. Od tego czasu aż do lat 30. XX w. miasto rozwijało się, a jego pozycja w regionie rosła. Ów rozwój oparty był głównie na handlu towarami z Indii oraz Persji, a także tradycyjnie na poławianiu pereł. W związku z ważną rolą handlową miasta przybywali do niego liczni kupcy wraz z rodzinami, co sprzyjało mieszaniu się kultur i tworzeniu specyficznego klimatu miasta. Lata 30. i 40. XX w. to czas kryzysu związanego ze znacznym ograniczeniem roli handlu w rozwoju miasta. W tym właśnie okresie następuje odpływ ludności do innych miast regionu, a ranga miasta maleje (Heard-Bey 2007, s ).

4 DUBAJ METROPOLIA PRZYSZŁOŚCI? 213 Sytuacja znacząco się zmieniła począwszy od lat 50., kiedy to w sąsiednich państwach oraz emiratach odkryto złoża ropy naftowej. Pojawienie się firm naftowych, głównie brytyjskich, spowodowało napływ środków finansowych również do Dubaju, który zaczął wydawać koncesje na poszukiwanie ropy naftowej na swoim terytorium. Strumień pieniędzy znacząco się zwiększył, gdy również w Dubaju odnaleziono złoża ropy naftowej w latach 60. Warto również wspomnieć o przejęciu władzy przez szejka Rashida bin Saeed al Maktoum w 1958 r., który rozpoczął szybką rozbudowę miasta. Środki inwestowano przede wszystkim w infrastrukturę transportową oraz społeczną. Zaczęto od pogłębiania zatoki dzielącej miasto na dwie części tak, aby mogły do niej wpływać coraz większe jednostki. Rozpoczęto również budowę wielkiego portu, umożliwiającego obsługę dużych statków transportowych oraz pasażerskich nazwanego na cześć szejka Port Rashid. Dubaj od początku pełnił funkcje handlowe oraz był miejscem tranzytu, dlatego ważną kwestią stała się budowa lotniska. W latach powstał pierwszy pas startowy, rozbudowany dwa lata później, a w 1962 r. powstało pierwsze stałe połączenie lotnicze obsługiwane przez Kuwait Airways. Lata 70. i 80. XX w. to szybka industrializacja miasta, kiedy to powstały liczne zakłady przemysłowe, m.in. huta aluminium. Magnesem przyciągającym przedsiębiorstwa było powstanie strefy wolnego handlu Jebel Ali Free Zone, skupiającej około 650 przedsiębiorstw, która oferowała różnego rodzaju ulgi podatkowe (Heard-Bey 2007, s ). Poza rozwojem infrastruktury transportowej władze Dubaju zaczęły przeznaczać znaczne środki na rozwój infrastruktury społecznej. Jednym z pierwszych działań było otwarcie w 1950 r., przy wydatnej pomocy Brytyjczyków, pierwszego szpitala. Wydarzenie to miało ogromne znaczenie dla społeczności lokalnej (mimo zaledwie 38 łóżek szpitalnych), ponieważ do tamtego momentu dostęp do lekarza był praktycznie niemożliwy, a wielokrotnie trzeba było pokonać setki kilometrów, żeby się do niego dostać. Poza budową ośrodków zdrowia podjęto na szeroką skalę działania związane z edukacją zdrowotną, m.in. wprowadzono program powszechnych szczepień. Nie zapomniano również o edukacji, co w późniejszych latach stało się wręcz głównym priorytetem działań władz. Od początku lat 60. zaczęto budowę szkół, zarówno podstawowych, jak i średnich. Podobnie jak w przypadku budowy szpitala, również tu dużą pomocą służyli Brytyjczycy, którzy przez wiele lat współfinansowali działania w tym zakresie, a także pomagali przy organizowaniu kadry nauczycielskiej, która pochodziła głównie z Egiptu (ibidem, s ). Metropolia Dubaju teraźniejszość oraz perspektywy rozwoju Rozwój kojarzy się najczęściej ze wzrostem PKB, poprawą sytuacji społeczeństwa czy z rozkwitem kultury. Niemniej jednak ważnym wskaźnikiem rozwoju są również zmiany demograficzne, jakie dokonały się na przestrzeni ostatnich

5 214 ROZDZIAŁ III. UWARUNKOWANIA ROZWOJU OŚRODKÓW METROPOLITALNYCH... dziesięcioleci. Jak wynika z przedstawionej tab. 2, przyrost ludności miasta jest wręcz niespotykany i od lat 50. co dekadę się podwaja. Tak szybka zmiana jest spowodowana głównie napływem ludności zachęconej szybkim rozwojem gospodarczym. Co ciekawe, liczba mężczyzn jest trzy krotnie większa niż kobiet, co także jest spowodowane migracją, gdyż migranci to głównie mężczyźni zatrudniani w przemyśle i budownictwie, którzy przeważnie nie mają możliwości sprowadzania do Dubaju swoich rodzin. Tak duży napływ robotników spowodował również ogromne zmiany w strukturze narodowościowej mieszkańców Dubaju. W roku 2005 aż 83% populacji tego miasta stanowiły osoby urodzone za granicą. Większość spośród nich (51%) stanowili Hindusi, a wliczając Pakistańczyków oraz ludność z Bangladeszu i Sri Lanki, okaże się, że aż 78% obcokrajowców pochodzi z Azji Południowej. Niewielki jest natomiast udział mieszkańców innych państw arabskich mieszkających w Dubaju, który stanowi jedynie 11%. Tab. 2. Ludność Dubaju Rok Populacja Rok Populacja , w tym: Mężczyźni Kobiety Pierwszy cenzus przeprowadzono w 1968 r., dlatego wcześniejsze dane są tylko szacunkowe. Źródło: Opracowanie własne na podstawie Statistics Center of Dubai. Aby ośrodek stał się metropolią, musi spełniać istotne funkcje polityczne, gospodarcze, kulturalne i transportowe. W dalszej części artykułu omówiono funkcje Dubaju oraz ich perspektywy w najbliższej przyszłości, co pozwoli na lepszą ocenę możliwości rozwojowych tego miasta. Dubaj jako ośrodek polityczny Ważną cechą metropolii jest jej rola ośrodka politycznego, miejsca, gdzie zapadają ważne polityczne decyzje, mające znaczenie nie tylko dla danego państwa, ale także dla regionu czy wręcz dla całego świata. Dubaj nie odgrywa takiej roli, szczególnie jeżeli uwzględni się jego wpływ na globalną politykę. Badanie znaczenia politycznego Dubaju należy zacząć od poziomu narodowego, w którym

6 DUBAJ METROPOLIA PRZYSZŁOS CI? 215 miasto to odgrywa podstawowa role. Wynika to z faktu, iz Zjednoczone Emiraty Arabskie sa pan stwem federalnym składaja cym sie z siedmiu emirato w, przy czym Dubaj jest drugim pod wzgle dem powierzchni. Wielkos c i znaczenie emiratu powoduje, iz jego szejk pełni funkcje wiceprezydenta oraz premiera, a w rza dzie znajduje sie wielu przedstawicieli rodziny kro lewskiej Dubaju. O rosna cej roli miasta zaro wno w skali regionalnej, jak i globalnej moz e s wiadczyc liczba lokowanych w nim konsulato w obcych pan stw. Obecnie znajduje sie w nim 45 konsulato w, przy czym warto podkres lic, z e w kilku przypadkach sa to jedyne konsulaty w całych Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Co ciekawe w Dubaju znajduja sie ro wniez trzy ambasady (Wielkiej Brytanii, Indii i Hiszpanii). Jest to o tyle interesuja ce, z e ambasady sa akredytowane przy głowach pan stw i zazwyczaj lokowane w stolicach. Zwie kszaja ca sie rola polityczna miasta objawia sie ro wniez w zwie kszonej liczbie wizyt na najwyz szym szczeblu. Coraz wie cej przywo dco w pan stw przybywa z wizytami do niewielkiego emiratu. Warto chociaz by wspomniec majowa wizyte kro la Hiszpanii Juana Carlosa2 czy najbardziej wpływowej osoby na s wiecie, jaka jest prezydent Stano w Zjednoczonych. Wizyta Z ro dło: Fotografia własna autora. Zdje cie 1. Po lewej szejk Dubaju, wiceprezydent oraz premier ZEA Mohammed bin Rashid al Maktoum, po prawej szejk Abu Dhabi, prezydent ZEA Khalifa bin Zayed al Nahyan 2 (stan na sierpien 2008).

7 216 ROZDZIAŁ III. UWARUNKOWANIA ROZWOJU OŚRODKÓW METROPOLITALNYCH... prezydenta Busha w 2008 r., któremu towarzyszyła sekretarz Stanu Condoleeza Rice, była pierwszą w historii wizytą prezydenta USA w Dubaju 3. Z pewnością w przyszłości ranga polityczna Dubaju stopniowo będzie rosła wraz ze wzrostem znaczenia gospodarczego metropolii, nie od dziś wiadomo, że świat polityki i świat biznesu przenikają się wzajemnie. Poza tym w dobie globalizacji oraz rosnącej siły korporacji transnarodowych coraz więcej decyzji politycznych podejmuje się na podstawie wskaźników gospodarczych, które w przypadku Dubaju są optymistyczne. Rozwój gospodarczy Dubaju Funkcja gospodarcza metropolii wraz ze zwiększającymi się powiązaniami globalnymi nabiera coraz większego znaczenia. O stopniu rozwoju tej funkcji mówią przede wszystkim wzrost gospodarczy, atrakcyjność inwestycyjna, liczba przedsiębiorstw międzynarodowych mających swoje siedziby w mieście, rozwój nowych technologii oraz liczba inwestycji zagranicznych. Poniżej zostaną zaprezentowane główne wskaźniki pokazujące rozwój Dubaju w ostatnich latach oraz działania zmierzające do dalszego umacniania się roli Dubaju jako centrum gospodarczego. Dubaj od wielu lat rozwija się w niesłychanym tempie, czego wyrazem jest średni roczny wzrost PKB w latach o 13% (przewyższa to wskaźniki Chin oraz Indii). Podstawą do tak szybkiego rozwoju stał się handel oraz budownictwo, które dzięki ogromnym inwestycjom w nieruchomości oraz infrastrukturę transportową przeżywa prawdziwy boom (Dubai Strategic Plan 2015). Niemniej jednak należy zauważyć, iż Dubaj odczuł wyraźnie światowe spowolnienie gospodarcze w 2008 r., które było spowodowane przede wszystkim spadkiem cen nieruchomości. Wzrost PKB nie był już tak dynamiczny jak w poprzednim okresie. Dubaj od zawsze był miejscem handlu, co wiązało się z położeniem miasta na szlaku łączącym Europę i Bliski Wschód z krajami Azji Południowej i Południowo- -Wschodniej. Władze wykorzystują położenie miasta do rozwijania handlowej pozycji, m.in. przez promowanie reeksportu. W tym celu są tworzone specjalne strefy wolnocłowe w okolicach portów i lotniska, aby maksymalnie ułatwić życie przedsiębiorcom. Władze Dubaju robią wszystko, aby zachęcić zagranicznych inwestorów do lokowania swoich firm właśnie w tym mieście. Jednym z najbardziej charakterystycznych towarów, jakim handluje się w Dubaju, jest złoto. Dubaj od wieków znany był z handlu złotem, dlatego dziś zajmuje pozycje lidera w handlu tym kruszcem na całym Bliskim Wschodzie. W mieście znajduje się około 600 sklepów oferujących wyroby ze złota, na których wystawach znajduje się każdego dnia około 25 ton szlachetnego metalu. Ilość sprzedawanego złota powoduje, że statystycznie na mieszkańca przypadają 34 gramy, co plasuje Dubaj na pierwszym miejscu w świecie 4. Największym skupiskiem sklepów ze złotem w mieście jest Gold Souq, który poza miejscem handlu stał się również atrakcją turystyczną. 3 (stan na sierpień 2008). 4 (stan na sierpień 2008).

8 DUBAJ METROPOLIA PRZYSZŁOS CI? 217 Z ro dło: Fotografia własna autora. Zdje cie 2. Gold Souq. Typowe witryny sklepowe prezentuja ce wyroby ze złota Prawdopodobnie najszybciej rozwijaja cym sie sektorem gospodarki jest budownictwo. Obecnie miasto wygla da jak jeden wielki plac budowy, na kto rym opro cz apartamentowco w i drapaczy chmur, nowych autostrad i innych projekto w infrastrukturalnych, uwage przykuwa budowa sztucznych wysp. Pierwszym z owych projekto w był, podje ty w 2001 r., projekt usypania sztucznej wyspy w kształcie palmy Palma Jumeirah. Wyspa o wymiarach 565 km i 75 km linii brzegowej posiada setki domo w jednorodzinnych, dziesia tki apartamentowco w oraz liczne hotele i biurowce. Pomysł budowy sztucznej wyspy okazał sie sukcesem, dlatego przysta piono do budowy dwo ch naste pnych wysp palmowych. W roku 2002 podje to budowe Palmy Jabel Ali, wie kszej od swojej poprzedniczki 768 km oraz 120 km linii brzegowej oraz rozpocze tej w 2004 r. najwie kszej ze wszystkich Palmy Deirah, kto rej wielkos c 9 x 18 km jest wie ksza od Manhattanu, a linia brzegowa wynosi około 400 km5. Sztuczne wyspy stały sie juz symbolem Dubaju pokazuja cym jego pote ge oraz s miałos c szejka Mohammeda, kto ry dzie ki takim projektom stara sie umiejscowic Dubaj na lis cie miejsc, kto re koniecznie trzeba odwiedzic. Podje to kolejne projekty usypywania sztucznych wysp. Przy5 (stan na sierpien 2008).

9 218 ROZDZIAŁ III. UWARUNKOWANIA ROZWOJU OS RODKO W METROPOLITALNYCH... kładem tego sa wyspy S wiat (The World pocza tek budowy 2003 r.), w skład kto rych wchodza 303 wyspy uformowane w taki sposo b, aby patrza c z go ry przypominały układ kontynento w. Nalez y podkres lic ro wniez fakt istnienia wyspy o nazwie Polska (została juz sprzedana). Całos c projektu zajmuje obszar wielkos ci 9 x 6 kilometra, a wielkos c poszczego lnych wysp6 waha sie od 14 do 42 tys. m2. Jak dota d ostatnim projektem zwia zanym z usypywaniem sztucznych struktur na morzu jest budowa Waterfront, kto ry jest swojego rodzaju cyplem znajduja cym sie w sa siedztwie palmy Jabel Ali. Na jego ogromnym obszarze (wie kszym od Hongkongu) znajda sie apartamenty mieszkalne, tereny handlowe, przemysłowe i rekreacyjne. O skali przedsie wzie cia moz e s wiadczyc fakt, iz przy jego budowie pracuje codziennie ponad 20 tys. pracowniko w. Mimo tak wielkiego zaangaz owania sił i s rodko w Waterfront be dzie ukon czony dopiero w 2018 r.7. Jak widac, budownictwo Dubaju cechuje sie niesamowitym rozmachem, kto re stara sie łamac wszystkie ograniczenia i bariery. Projekty powstaja ce w tym mies cie musza przycia gac swoja oryginalnos cia oraz zawierac słowo naj najwie kszy, najdroz szy, najbardziej luksusowy. Dla podkres lenia tego nalez y wspomniec o ukon czonym niedawno najwyz szym budynku s wiata (828 m) Burj Dubai (Wiez a Dubaju), kto rego docelowa wysokos c była tajemnica, aby nikt do jego zakon czenia nie był w stanie rozpocza c budowy wyz szego budynku. Z ro dło: Fotografia własna autora. Zdje cie 3. Burj Dubai najwyz szy budynek s wiata 6 7 (stan na sierpien 2008). (stan na sierpien 2008).

10 DUBAJ METROPOLIA PRZYSZŁOŚCI? 219 Burj Dubai posiada apartamenty mieszkalne, biura, powierzchnie handlowe, a także luksusowy hotel 8. Bankowość i szeroko rozumiane usługi finansowe to kolejna gałąź gospodarki, która w Dubaju rozwija się bardzo dynamicznie. W metropolii znajdują się filie i oddziały wszystkich znaczących graczy w tej branży. W Dubaju są również siedziby trzech banków będących na liście największych przedsiębiorstw świata przygotowanym przez Forbesa (Global 2000, Special Report, wydanie z 4 kwietnia 2008 r.); są nimi Emirates Bank Group, Dubai Islamic Bank oraz Mashreqbank o łącznej wartości rynkowej 36,43 mld dolarów. Na wyżej wymienionej liście są także dwa inne przedsiębiorstwa z branży finansowej Emaar Properties oraz Dubai Financial Market o łącznej wartości rynkowej 34,22 mld dolarów. Przytaczając tego typu dane, należy wspomnieć również o corocznie przygotowywanej liście miliarderów Forbesa, na której w 2008 r. znalazło się sześciu mieszkańców Dubaju. Łączna wartość ich majątków wynosi 21,7 mld dolarów, a najwyżej sklasyfikowany Abdul Aziz al Ghurair zajmował 100. pozycję. Do tej grupy należy również doliczyć szejka Mohammeda bin Rashid al Maktoum, który z majątkiem 16 mld dolarów znajdował się w 2008 r. na czwartym miejscu wśród najbogatszych władców świata 9. Podkreślenia wymaga fakt, iż światowy kryzys miał również duży wpływ na zmniejszenie się majątków najbogatszych Emiratczyków. Na liście miliarderów Forbesa w 2011 r. znalazło się już tylko 4 mieszkańców Dubaju, o łącznej wielkości majątku wynoszącej 7 mld dolarów. Majątek szejka Mohammeda bin Rashid al Maktoum skurczył się zaś do 12 mld dolarów. W dzisiejszym świecie rozwój gospodarczy jest ściśle powiązany z rozwojem nowych technologii. Aby sprostać tym wyzwaniom, stworzono Dubai Silicon Oasis specjalną strefę przeznaczoną dla firm właśnie z sektora Hi-Tech produkujących elektronikę ipółprzewodniki. Teren o powierzchni 7,2 km 2 wyposażono tak, aby zaspokoić potrzeby najbardziej wymagających firm. Dodatkowo każde lokujące się w tym miejscu przedsiębiorstwo z branży nowych technologii może liczyć na ulgi i zwolnienia podatkowe. Obecnie w Dubai Silicon Oasis znajduje się kilkadziesiąt firm m.in. takie giganty jak Fujitsu Siemens czy AMD 10. Kolejną inicjatywą zmierzającą do przyciągnięcia do Dubaju firm z branży nowych technologii było utworzenie w 2000 r. Dubai Internet City. Pomysł również polegał na stworzeniu warunków ułatwiających, tym razem firmom z branży ICT, lokalizacje w Dubaju opartą na zwolnieniach podatkowych. Obecnie Dubai Internet City skupia ponad 800 przedsiębiorstw, w tym tak znane firmy jak: Microsoft, Nokia, IBM, Canon, HP, Dell, Sony Ericsson, Cisco, Sun Microsystems czy Oracle 11. Warto również odnotować, że coraz więcej firm zajmujących się najnowszymi technologiami lokuje swoje regionalne siedziby właśnie w tym miejscu, co niewątpliwie dobrze rokuje na przyszłość. 8 (stan na sierpień 2008). 9 (stan na sierpień 2008). 10 (stan na sierpień 2008). 11 (stan na sierpień 2008).

INFORMACJE OGÓLNE KIEDY? KIEDY? GDZIE? GOŚĆ SPECJALNY:

INFORMACJE OGÓLNE KIEDY? KIEDY? GDZIE? GOŚĆ SPECJALNY: INFORMACJE OGÓLNE Główny celem konferencji jest prezentacja możliwości eksportowych dla polskich producentów w Zjednoczonych Emiratach Arabskich oraz zapoznanie się z możliwościami uczestnictwa i rozwoju

Bardziej szczegółowo

FENOMEN INWESTYCYJNY DUBAJU. Angelika Wicenciak Motei & Associates

FENOMEN INWESTYCYJNY DUBAJU. Angelika Wicenciak Motei & Associates FENOMEN INWESTYCYJNY DUBAJU Angelika Wicenciak Motei & Associates Dubaj leży na przecięciu dróg handlowych pomiędzy: Europą, Azją, Afryką i Australią The dream of future is one of the most beautiful things

Bardziej szczegółowo

Obszar strategiczny Metropolia Poznań

Obszar strategiczny Metropolia Poznań Obszar strategiczny Metropolia Poznań Prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek Ocena aktualności wyzwań strategicznych w kontekście uwarunkowań rozwoju społeczno-gospodarczego miasta Poznania Rada Strategii rozwoju

Bardziej szczegółowo

Kto i gdzie inwestuje 2015-11-25 11:28:46

Kto i gdzie inwestuje 2015-11-25 11:28:46 Kto i gdzie inwestuje 2015-11-25 11:28:46 2 W Zjednoczonych Emiratach Arabskich najwięcej zagranicznych inwestycji jest w przemyśle wydobywczym, metalurgicznym czy infrastrukturze. Jeśli chodzi o inwestycje

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII DLA KLASY II W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII DLA KLASY II W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII DLA KLASY II W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca wymienić charakterystyczne Afryki.

Bardziej szczegółowo

Przemówienie J.E. Dr Yousifa Eisa Hassan Eisa AlSabri Ambasadora Zjednoczonych Emiratów Arabskich w Polsce

Przemówienie J.E. Dr Yousifa Eisa Hassan Eisa AlSabri Ambasadora Zjednoczonych Emiratów Arabskich w Polsce Przemówienie J.E. Dr Yousifa Eisa Hassan Eisa AlSabri Ambasadora Zjednoczonych Emiratów Arabskich w Polsce Ekscelencje, Szanowni Paostwo, Mam przyjemnośd złożyd podziękowania i przekazad wyrazy uznania

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNE PROBLEMY GOSPODARKI ŚWIATOWEJ

GŁÓWNE PROBLEMY GOSPODARKI ŚWIATOWEJ GŁÓWNE PROBLEMY GOSPODARKI ŚWIATOWEJ Tomasz Białowąs bialowas@hektor.umcs.lublin.pl Główne problemy gospodarki 1) Globalne ocieplenie światowej 2) Problem ubóstwa w krajach rozwijających się 3) Rozwarstwienie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania Bliżej geografii Gimnazjum część 3

Przedmiotowy system oceniania Bliżej geografii Gimnazjum część 3 Przedmiotowy system oceniania Bliżej geografii Gimnazjum część 3 1. Stary Kontynent Europa 2. Jedna Europa wiele narodów 3. Zgoda i waśnie w Europie 4. Gdzie można spotkać renifera? 5. Zimna wyspa na morzu

Bardziej szczegółowo

Prospects in Dolnośląskie. Dariusz Ostrowski

Prospects in Dolnośląskie. Dariusz Ostrowski Wrocław, 13 maja 2010 Prospects in Dolnośląskie Inwestycje infrastrukturalne aglomeracji jako impuls do dalszego rozwoju gospodarczego nowe kierunki na regionalnym rynku Dariusz Ostrowski Czy inwestycje

Bardziej szczegółowo

Najnowsze tendencje w stymulowaniu inwestycji i pozyskiwaniu inwestorów

Najnowsze tendencje w stymulowaniu inwestycji i pozyskiwaniu inwestorów POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH Najnowsze tendencje w stymulowaniu inwestycji i pozyskiwaniu inwestorów Lublin, 17 maja 2010 r. Sytuacja na globalnym rynku inwestycyjnym kończący się

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWE STRONY. Sektor. budowlany. w Polsce 2016 Analiza regionalna. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata

PRZYKŁADOWE STRONY. Sektor. budowlany. w Polsce 2016 Analiza regionalna. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata PRZYKŁADOWE STRONY Sektor budowlany w Polsce 2016 Analiza regionalna Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2016-2021 RYNEK BUDOWLANY OGÓŁEM Produkcja budowlano-montażowa Największy udział w produkcji

Bardziej szczegółowo

STRATEGIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO MIAST W POLSCE

STRATEGIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO MIAST W POLSCE STRATEGIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO MIAST W POLSCE Janusz Szewczuk Katowice, Grudzień 2008 ROZWÓJ GOSPODARCZY MIAST Czym jest rozwój gospodarczy? Jak mierzyć rozwój gospodarczy? Stan gospodarki polskich miast

Bardziej szczegółowo

Możliwości inwestycyjne w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej

Możliwości inwestycyjne w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Możliwości inwestycyjne w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Czerwiec 2014 POLSKA* wiodąca destynacja dla bezpośrednich inwestycji zagranicznych w 2012 roku silny gracz w Europie w 2012 roku 3. miejsce

Bardziej szczegółowo

Geografia Bliżej geografii Część 3 Przedmiotowy system oceniania. Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca

Geografia Bliżej geografii Część 3 Przedmiotowy system oceniania. Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca 1. Stary Kontynent Europa 2. Jedna Europa wiele narodów 3. Zgoda i waśnie w Europie 4. Gdzie można spotkać renifera? 5. Zimna wyspa na morzu ognia Islandia podstawowe jednostki Europy; wymienić podstawowe

Bardziej szczegółowo

SZWAJCARSKI RYNEK ICT DLA POLSKICH INWESTORÓW. Spotkanie informacyjne Czwartek, 13 listopada 2014, Warszawa

SZWAJCARSKI RYNEK ICT DLA POLSKICH INWESTORÓW. Spotkanie informacyjne Czwartek, 13 listopada 2014, Warszawa SZWAJCARSKI RYNEK ICT DLA POLSKICH INWESTORÓW Spotkanie informacyjne Czwartek, 13 listopada 2014, Warszawa Partnerzy: Swiss Business Hub Polska przy Ambasadzie Szwajcarii w Warszawie we współpracy z Polską

Bardziej szczegółowo

Co kupić a co sprzedać 2015-06-26 13:34:29

Co kupić a co sprzedać 2015-06-26 13:34:29 Co kupić a co sprzedać 2015-06-26 13:34:29 2 Eksport jest siłą napędową niemieckiej gospodarki. Niemcy są także znaczącym importerem surowców, głównie energetycznych, ale i wysoko przetworzonych wyrobów

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W DOBRONIU Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny GEOGRAFIA KLASA 3 GIMNAZJUM

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W DOBRONIU Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny GEOGRAFIA KLASA 3 GIMNAZJUM SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W DOBRONIU Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny GEOGRAFIA KLASA 3 GIMNAZJUM 1. Stary Kontynent Europa 2. Jedna Europa wiele narodów 3. Zgoda i waśnie w Europie

Bardziej szczegółowo

Geografia Bliżej geografii Część 3 Przedmiotowy system oceniania. Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca

Geografia Bliżej geografii Część 3 Przedmiotowy system oceniania. Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca NAUCZYCIEL: DOROTA BARCZYK WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII W KLASIE III B G SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ŻARNOWCU W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 1. Stary Kontynent Europa 2. Jedna Europa wiele narodów 3. Zgoda i waśnie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania

Przedmiotowy system oceniania 1 Przedmiotowy system oceniania 1. Stary Kontynent Europa 2. Jedna Europa wiele narodów 3. Zgoda i waśnie w Europie 4. Gdzie można spotkać renifera? 5. Zimna wyspa na morzu ognia Islandia wskazać na mapie

Bardziej szczegółowo

POLSKA - INDIE W KIERUNKU EFEKTYWNEGO MODELU DYPLOMACJI GOSPODARCZEJ?

POLSKA - INDIE W KIERUNKU EFEKTYWNEGO MODELU DYPLOMACJI GOSPODARCZEJ? POLSKA - INDIE W KIERUNKU EFEKTYWNEGO MODELU DYPLOMACJI GOSPODARCZEJ? 25 września 2014 r., Sejm RP (Sala Kolumnowa) ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa Panel I: Wielkie nadzieje. Znaczenie rynku indyjskiego

Bardziej szczegółowo

Tendencje i uwarunkowania biznesu międzynarodowego

Tendencje i uwarunkowania biznesu międzynarodowego Tendencje i uwarunkowania biznesu międzynarodowego Dr Bogdan Buczkowski Katedra Wymiany Międzynarodowej Konferencja organizowana w ramach projektu Utworzenie nowych interdyscyplinarnych programów kształcenia

Bardziej szczegółowo

MAZOWSZE P A R T N E R D L A T W O J E G O B I Z N E S U C E N T R U M O B S Ł U G I I N W E S T O R A I E K S P O R T E R A

MAZOWSZE P A R T N E R D L A T W O J E G O B I Z N E S U C E N T R U M O B S Ł U G I I N W E S T O R A I E K S P O R T E R A P A R T N E R D L A T W O J E G O B I Z N E S U UNIA EUROPEJSKA Wspólny rynek UNIA EUROPEJSKA Wspólny rynek Globalny partner handlowy POLSKA Centralne położenie MOSKWA 1200 km MOSKWA LONDYN 1449 km LONDYN

Bardziej szczegółowo

Czy polskie firmy mają potencjał by stać się międzynarodowymi korporacjami?

Czy polskie firmy mają potencjał by stać się międzynarodowymi korporacjami? Czy polskie firmy mają potencjał by stać się międzynarodowymi korporacjami? W przeciągu ostatnich 20 lat, polskie firmy znacząco powiększyły swoje możliwości finansowe i wiele z nich zdecydowało się wyjść

Bardziej szczegółowo

Wartość (mld zł) i dynamika wzorstu (%) rynku IT w Polsce w latach 2004-2010 26,9 16,5% 12,2% 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010P

Wartość (mld zł) i dynamika wzorstu (%) rynku IT w Polsce w latach 2004-2010 26,9 16,5% 12,2% 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010P Polski rynek IT Wartość polskiego rynku IT w 2009 r. wg raportu PMR Rynek IT w Polsce 2010. Prognozy rozwoju na lata 2010-2014" ukształtowała się na poziomie 24,1 mld zł. Analitycy spodziewają się, iż

Bardziej szczegółowo

Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-06-11 13:56:00

Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-06-11 13:56:00 Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-06-11 13:56:00 2 Hiszpania pod koniec XX wieku była jednym z najszybciej rozwijających się gospodarczo państw Europy, kres rozwojowi położył światowy kryzys z końca

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie transmisji danych oraz innych usług telefonii mobilnej w latach 2010-2014

Wykorzystanie transmisji danych oraz innych usług telefonii mobilnej w latach 2010-2014 + Wykorzystanie transmisji danych oraz innych usług telefonii mobilnej w latach 21-214 Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Warszawa, sierpień 215 r. [mld MB] Poniższe zestawienia powstały w oparciu

Bardziej szczegółowo

Polskie metropolie możliwości i kierunki rozwoju

Polskie metropolie możliwości i kierunki rozwoju Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych Uniwersytet Warszawski Dr hab. Maciej Smętkowski Polskie metropolie możliwości i kierunki rozwoju Kraków, Konferencja Zarządzanie miejskimi obszarami

Bardziej szczegółowo

W A R S Z A W A

W A R S Z A W A W A R S Z A W A 2 0 3 0 POWIERZCHNIE BIUROWE I TERENY INWESTYCYJNE ANALIZA NA POTRZEBY OPRACOWANIA DIAGNOZY STRATEGICZNEJ Urząd m.st. Warszawy sierpień 2016 Opracowanie przygotowane na potrzeby aktualizacji

Bardziej szczegółowo

Kto i gdzie inwestuje :56:13

Kto i gdzie inwestuje :56:13 Kto i gdzie inwestuje 2015-05-14 16:56:13 2 Polska jest liderem w Europie Środkowo-Wschodniej w przyciąganiu koreańskich inwestycji oraz piątym największym celem inwestycyjnym wśród krajów UE. Mimo to

Bardziej szczegółowo

Comarch: Profil firmy 2008

Comarch: Profil firmy 2008 I www.comarch.com Krakowska Konferencja Giełdowa Comarch: Profil firmy 2008 Konrad Tarański Dyrektor Finansowy Comarch październik 2008, Kraków Comarch: Historia Misja Sfera działań Rozwój W ujęciu globalnym

Bardziej szczegółowo

Obsługa inwestorów w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii w Szczecinie

Obsługa inwestorów w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii w Szczecinie Obsługa inwestorów w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii w Szczecinie Marek Kubik p.o. Dyrektor Wydziału Obsługi Inwestorów i Biznesu Urząd Miasta Szczecin Szczecin, dnia 09.10.2014 r. Stolica Euroregionu

Bardziej szczegółowo

DOBRA STRONA HANDLU RADOM

DOBRA STRONA HANDLU RADOM DOBRA STRONA HANDLU Street Mall Vis a Vis, to wyjątkowa propozycja dla obszarów miejskich oparta na idei dostępności (convenience). Street Mall Vis a Vis dobrze wpisuje się w zurbanizowaną przestrzeń,

Bardziej szczegółowo

Oferta terenów inwestycyjnych o łącznej powierzchni 1,93 ha

Oferta terenów inwestycyjnych o łącznej powierzchni 1,93 ha Oferta terenów inwestycyjnych o łącznej powierzchni 1,93 ha lokalizacja: centrum Aglomeracji Śląskiej na granicy Katowic i Siemianowic Śląskich Atrakcyjny teren inwestycyjny zlokalizowany w idealnym komunikacyjnie

Bardziej szczegółowo

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski. Kraków, 9 marca 2012 r.

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski. Kraków, 9 marca 2012 r. Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski Kraków, 9 marca 2012 r. Etap diagnostyczny Diagnoza pogłębiona (załącznik do RSI WM 2012-2020) Synteza diagnozy część 2 dokumentu RSI Analiza

Bardziej szczegółowo

Uczeń potrafi: przedstawić cechy. środowiska przyrodniczego. wyróżniające Europę na tle innych kontynentów. wyjaśnić przyczyny. zróżnicowania ludów

Uczeń potrafi: przedstawić cechy. środowiska przyrodniczego. wyróżniające Europę na tle innych kontynentów. wyjaśnić przyczyny. zróżnicowania ludów Tematy lekcji Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca DZIAŁ 1. EUROPA. RELACJE PRZYRODA - CZŁOWIEK - GOSPODARKA 1. Stary Kontynent Europa 2. Jedna Europa wiele

Bardziej szczegółowo

Procesy globalizacyjne

Procesy globalizacyjne Procesy globalizacyjne Cele lekcji pojęcie globalizacja ; płaszczyzny globalizacji; przykłady procesów globalizacji; wpływ globalizacji na rozwój społeczno-gospodarczy regionów; skutki globalizacji dla

Bardziej szczegółowo

Międzychód. Oferta inwestycyjna. autostrada A2

Międzychód. Oferta inwestycyjna. autostrada A2 Międzychód Oferta inwestycyjna autostrada A2 Międzychód położony jest w zachodniej części Wielkopolski, w odległości 85 km od Poznania, 60 km od Gorzowa Wlkp. i 200 km od Berlina. Droga krajowa nr 24 przebiega

Bardziej szczegółowo

Hongkong: Miejsce na Twój biznes

Hongkong: Miejsce na Twój biznes Hongkong: Miejsce na Twój biznes Marcin Mitko data: wrzesień 2014 Corporate Banking Manager, HSBC Bank Polska S.A. HK: Miejsce na Twój biznes Dynamiczne centrum gospodarcze Regionalny i globalny ośrodek

Bardziej szczegółowo

Polska - jako lokalizacja dla. Poland as the destination for Shared Service Centers

Polska - jako lokalizacja dla. Poland as the destination for Shared Service Centers Polska - jako lokalizacja dla Centrów w Usług Wspólnych Poland as the destination for Shared Service Centers 29 maja 2009 Agenda Dlaczego inwestorzy są obecnie zainteresowani budową centrów usług wspólnych

Bardziej szczegółowo

Nie ma chyba nikogo, kto by nie stawiał sobie pytania o przyszłość swoją, najbliższych, kraju czy świata.

Nie ma chyba nikogo, kto by nie stawiał sobie pytania o przyszłość swoją, najbliższych, kraju czy świata. Nie ma chyba nikogo, kto by nie stawiał sobie pytania o przyszłość swoją, najbliższych, kraju czy świata. Tym bardziej, że ogromna jest dynamika zmian jakich jesteśmy światkami w ostatnich kilkudziesięciu

Bardziej szczegółowo

Europejski Bank Inwestycyjny w skrócie

Europejski Bank Inwestycyjny w skrócie Europejski Bank Inwestycyjny w skrócie EBI, jako bank Unii Europejskiej, oferuje finansowanie i know-how na rzecz solidnych i trwałych projektów inwestycyjnych w Europie i poza nią. Bank jest własnością

Bardziej szczegółowo

80 km (60 min.) 40 km (40 min.) 7 km (12 min.) 6 km (10 min.) 45 km (50 min.) 200m 500m

80 km (60 min.) 40 km (40 min.) 7 km (12 min.) 6 km (10 min.) 45 km (50 min.) 200m 500m PPPT to miejsce kreujące i wspomagające procesy gospodarcze oparte na innowacyjnych projektach oraz programach naukowo-badawczych, które doprowadzą do zwiększenia konkurencyjności rynkowej jego Klientów.

Bardziej szczegółowo

Podstawy teoretyczne Cel analizy Zakres czasowy i przestrzenny badań Algorytm postępowania Metody analizy Wyniki Znaczenie badań

Podstawy teoretyczne Cel analizy Zakres czasowy i przestrzenny badań Algorytm postępowania Metody analizy Wyniki Znaczenie badań Podstawy teoretyczne Cel analizy Zakres czasowy i przestrzenny badań Algorytm postępowania Metody analizy Wyniki Znaczenie badań Metropolia duże miasto charakteryzujące się znacznym potencjałem ekonomicznym

Bardziej szczegółowo

Stan i perspektywy wzrostu znaczenia portów morskich w lądowomorskich łańcuchach logistycznych. Szczecin, Stara Rzeźnia 11 maj 2017

Stan i perspektywy wzrostu znaczenia portów morskich w lądowomorskich łańcuchach logistycznych. Szczecin, Stara Rzeźnia 11 maj 2017 Stan i perspektywy wzrostu znaczenia portów morskich w lądowomorskich łańcuchach logistycznych Szczecin, Stara Rzeźnia 11 maj 2017 Sesja I Port morski stymulatorem rozwoju lądowo-morskich łańcuchów logistycznych

Bardziej szczegółowo

Zrównoważony rozwój regionów w oparciu o węgiel brunatny 2014-11-19

Zrównoważony rozwój regionów w oparciu o węgiel brunatny 2014-11-19 Zrównoważony rozwój regionów w oparciu o węgiel brunatny 2014-11-19 Rola węgla brunatnego w gospodarce Polski 180 160 140 120 100 80 60 40 20 Struktura produkcji en. elektrycznej w elektrowniach krajowych

Bardziej szczegółowo

Potencjał inwestycyjny w polskim sektorze budownictwa energetycznego sięga 30 mld euro

Potencjał inwestycyjny w polskim sektorze budownictwa energetycznego sięga 30 mld euro Kwiecień 2013 Katarzyna Bednarz Potencjał inwestycyjny w polskim sektorze budownictwa energetycznego sięga 30 mld euro Jedną z najważniejszych cech polskiego sektora energetycznego jest struktura produkcji

Bardziej szczegółowo

Plany awaryjne. work confidently

Plany awaryjne. work confidently Plany awaryjne work confidently Plany awaryjne Pakiet Plan awaryjny firmy Regus udostępnia Twojej firmie globalną sieć ponad 1200 lokalizacji biurowych w 95 krajach. Gdy Twoje miejsce pracy stanie się

Bardziej szczegółowo

MAZOWSZE PARTNEREM DLA TWOJEGO BIZNESU

MAZOWSZE PARTNEREM DLA TWOJEGO BIZNESU MAZOWSZE PARTNEREM DLA TWOJEGO BIZNESU POLSKA Centralna lokalizacja Międzynarodowy partner handlowy MOSKWA 1200 km LONDYN 1449 km BERLIN PRAGA WILNO RYGA KIJÓW 590 km 660 km 460 km 660 km 690 km POLSKA

Bardziej szczegółowo

Oferta obowiązuje w terminie: od 1 listopada 2016 r. 20 maja 2017 r.

Oferta obowiązuje w terminie: od 1 listopada 2016 r. 20 maja 2017 r. Oferta obowiązuje w terminie: od 1 listopada 2016 r. 20 maja 2017 r. Zjednoczone Emiraty Arabskie Zjednoczone Emiraty Arabskie położone nad Zatoką Perska i Omańską to federacja 7 emiratów: Abu Dhabi, Dubai,

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Sposoby finansowania działalności przedsiębiorstwa dr Maciej Pawłowski Uniwersytet Szczeciński 13. kwietnia 2017 r. PLAN WYKŁADU 1. Podstawowe pojęcia 2. Źródła finansowania 3. Kapitał własny a kapitał

Bardziej szczegółowo

WIODĄCY PARTNER W BIZNESIE

WIODĄCY PARTNER W BIZNESIE WIODĄCY PARTNER W BIZNESIE BANK ZACHODNI WBK I GRUPA SANTANDER Aktualna struktura korporacyjna Grupa Santander Największa grupa finansowa w strefie euro i jedna z największych na świecie Międzynarodowy

Bardziej szczegółowo

Seminarium informacyjno naukowe

Seminarium informacyjno naukowe Seminarium informacyjno naukowe Budownictwo na Lubelszczyźnie w statystyce perspektywy dla nauki Przemiany budownictwa ostatniej dekady w woj. lubelskim na tle kraju w świetle badań statystycznych Zofia

Bardziej szczegółowo

Polski rynek motoryzacyjny Ocena otoczenia gospodarczego. Raport Deloitte 16 maja 2012 r.

Polski rynek motoryzacyjny Ocena otoczenia gospodarczego. Raport Deloitte 16 maja 2012 r. Polski rynek motoryzacyjny Ocena otoczenia gospodarczego Raport Deloitte 16 maja 2012 r. Produkcja samochodów w 2011 roku - Europa mln 7 6 5 4 3 2 1 0 Niemcy Hiszpania Francja Wielka Brytania Czechy Polska

Bardziej szczegółowo

Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku. dr Jacek Płocharz

Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku. dr Jacek Płocharz Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku dr Jacek Płocharz Warunki działania przedsiębiorstw! Na koniec 2003 roku działało w Polsce 3.581,6

Bardziej szczegółowo

Polska liderem inwestycji zagranicznych 2015-06-02 17:05:06

Polska liderem inwestycji zagranicznych 2015-06-02 17:05:06 Polska liderem inwestycji zagranicznych 2015-06-02 17:05:06 2 Polska w 2014 r. była, po raz kolejny, liderem wśród państw Europy Środkowo-Wschodniej pod względem pozyskania inwestycji zagranicznych - wynika

Bardziej szczegółowo

Wstęp. 1 dane wg GUS stan na 31.12.2007 r.

Wstęp. 1 dane wg GUS stan na 31.12.2007 r. Oferta gospodarcza miasta Jawora Jawor 2009 Wstęp Działalność dla przyszłości to poszukiwanie nowych inwestorów, którzy chcieliby związać się z miastem. Jesteśmy otwarci na tworzenie nowych firm, dla których

Bardziej szczegółowo

Raport na temat działalności eksportowej europejskich przedsiębiorstw z sektora MSP

Raport na temat działalności eksportowej europejskich przedsiębiorstw z sektora MSP Raport na temat działalności Raport na temat działalności eksportowej europejskich przedsiębiorstw z sektora MSP Kierunki eksportu i importu oraz zachowania MSP w Europie Lipiec 2015 European SME Export

Bardziej szczegółowo

Sektor budowlany w Polsce 2017 Analiza regionalna. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata

Sektor budowlany w Polsce 2017 Analiza regionalna. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata Sektor budowlany w Polsce 2017 Analiza regionalna Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2017-2022 MARZEC 2017 SPIS TREŚCI Metodologia...6 Rynek budowlany ogółem... 11 Produkcja budowlano-montażowa...

Bardziej szczegółowo

Każde pytanie zawiera postawienie problemu/pytanie i cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa.

Każde pytanie zawiera postawienie problemu/pytanie i cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. Każde pytanie zawiera postawienie problemu/pytanie i cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. 1. Podstawowym używanym w Polsce pierwotnym nośnikiem energii jest: a) ropa naftowa

Bardziej szczegółowo

Geografia - wymagania edukacyjne,,bliżej geografii 3 - Alicja Januś

Geografia - wymagania edukacyjne,,bliżej geografii 3 - Alicja Januś 1 Geografia - wymagania edukacyjne,,bliżej geografii 3 - Alicja Januś Temat lekcji Wymagania na poszczególne oceny dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry DZIAŁ: EUROPA. RELACJE PRZYRODA- CZŁOWIEK

Bardziej szczegółowo

Białystok jako ośrodek krajowy pełniący niektóre funkcje metropolitalne w Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju w perspektywie 20 lat

Białystok jako ośrodek krajowy pełniący niektóre funkcje metropolitalne w Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju w perspektywie 20 lat Białystok jako ośrodek krajowy pełniący niektóre funkcje metropolitalne w Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju w perspektywie 20 lat Toruń, 15-16 listopada 2012 r. dr Dariusz Piotrowski Joanna

Bardziej szczegółowo

RYNEK SMARTFONÓW ŚWIATOWE TENDENCJE ORAZ SYTUACJA W POLSCE GABINETY KOSMETYCZNE W POLSCE PRÓBA OSZACOWANIA LICZBY

RYNEK SMARTFONÓW ŚWIATOWE TENDENCJE ORAZ SYTUACJA W POLSCE GABINETY KOSMETYCZNE W POLSCE PRÓBA OSZACOWANIA LICZBY RYNEK SMARTFONÓW ŚWIATOWE TENDENCJE ORAZ SYTUACJA W POLSCE GABINETY KOSMETYCZNE W POLSCE PRÓBA OSZACOWANIA LICZBY BADANIE PRZEPROWADZONE NA ZLECENIE MEDIA4U SP. Z O.O. Plan Prezentacji 1. Światowe tendencje

Bardziej szczegółowo

Po odrodzeniu w II RP panowała niezwykle trudna sytuacja gospodarcza. I wojna światowa i walki o granice przyniosły ogromne zniszczenia w kraju.

Po odrodzeniu w II RP panowała niezwykle trudna sytuacja gospodarcza. I wojna światowa i walki o granice przyniosły ogromne zniszczenia w kraju. Po odrodzeniu w II RP panowała niezwykle trudna sytuacja gospodarcza. I wojna światowa i walki o granice przyniosły ogromne zniszczenia w kraju. Ponadto poziom rozwoju w Polsce nie był równy. W zaborze

Bardziej szczegółowo

INWESTOWANIE W NIERUCHOMOŚCI CZY TO SIĘ JESZCZE OPŁACA?

INWESTOWANIE W NIERUCHOMOŚCI CZY TO SIĘ JESZCZE OPŁACA? INWESTOWANIE W NIERUCHOMOŚCI CZY TO SIĘ JESZCZE OPŁACA? Pod takim tytułem Instytut Analiz Monitor Rynku Nieruchomości mrn.pl zorganizował trzecią już konferencję analityków i doradców w środę, 28 maja

Bardziej szczegółowo

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Idealne miejsce dla inwestycji

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Idealne miejsce dla inwestycji Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Idealne miejsce dla inwestycji Branże gospodarki w woj. pomorskim! Morska i stoczniowa! Paliwowa i chemiczna! Farmaceutyczna i kosmetyczna! Przetwórstwo

Bardziej szczegółowo

KRYZYS - GOSPODARKA SPOŁECZEŃSTWO

KRYZYS - GOSPODARKA SPOŁECZEŃSTWO KRYZYS - GOSPODARKA SPOŁECZEŃSTWO Sławomir Żygowski I Wiceprezes Zarządu ds. bankowości korporacyjnej Nordea Bank Polska S.A. SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM W POLSCE UWARUNKOWANIA KRYZYSU Wina banków? Globalna

Bardziej szczegółowo

Trendy w robotyzacji przemysłu w Polsce i na świecie.

Trendy w robotyzacji przemysłu w Polsce i na świecie. Trendy w robotyzacji przemysłu w Polsce i na świecie. Potrzeby rozwojowe światowego przemysłu powodują, że globalny popyt na roboty przemysłowe odznacza się tendencją wzrostową. W związku z tym, dynamiczny

Bardziej szczegółowo

LOKALE NA WYNAJEM PLATFORMA DLA HANDLU DETALICZNEGO

LOKALE NA WYNAJEM PLATFORMA DLA HANDLU DETALICZNEGO LOKALE NA WYNAJEM PLATFORMA DLA HANDLU DETALICZNEGO TRENDY Od kilku lat na polskim rynku handlu zachodzą bardzo dynamiczne zmiany. Klienci cenią wygodę i szybkość zakupów dokonywanych blisko domu oraz

Bardziej szczegółowo

PRZYSZŁOŚĆ / POTĘGA KRAJÓW WSCHODZĄCYCH

PRZYSZŁOŚĆ / POTĘGA KRAJÓW WSCHODZĄCYCH PRZYSZŁOŚĆ / POTĘGA KRAJÓW WSCHODZĄCYCH 50 % światowego produktu brutto generowane jest w ramach krajów wschodzących. Wnioski same się nasuwają. Warto inwestować w rosnące przedsiębiorstwa oraz przybierające

Bardziej szczegółowo

Strategia Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+

Strategia Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+ Strategia Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+ Strategia Zintegrowanego rozwoju Łodzi 2020+ będzie: odpowiedzią na długookresowe wyzwania rozwojowe, narzędziem planowania działań i inwestycji miejskich,

Bardziej szczegółowo

Europejski Bank Inwestycyjny w skrócie

Europejski Bank Inwestycyjny w skrócie EBI jako bank Unii Europejskiej zapewnia długoterminowe wsparcie finansowe dla rzetelnie przygotowanych, zrównoważonych inwestycji przyczyniających się do realizacji celów polityki unijnej w Europie i

Bardziej szczegółowo

Analiza rynku łodzi jachtów w Portugalii. 2014-01-31 00:16:52

Analiza rynku łodzi jachtów w Portugalii. 2014-01-31 00:16:52 Analiza rynku łodzi jachtów w Portugalii. 2014-01-31 00:16:52 2 Zamieszczamy podsumowanie analizy rynkowej wraz z aneksem statystycznym, przygotowanej dla Centrów Obsługi Eksportera i Inwestora (COIE),

Bardziej szczegółowo

ZASOBY ROZWOJOWE POLSKI POŁUDNIOWEJ METROPOLIE I KAPITAŁ LUDZKI

ZASOBY ROZWOJOWE POLSKI POŁUDNIOWEJ METROPOLIE I KAPITAŁ LUDZKI ZASOBY ROZWOJOWE POLSKI POŁUDNIOWEJ METROPOLIE I KAPITAŁ LUDZKI 2012-04-24 Jacek Woźniak Pełnomocnik Zarządu WM ds. planowania strategicznego WYZWANIA ORAZ SILNE STRONY MIAST KRAKÓW KATOWICE Źródło: Raport

Bardziej szczegółowo

Azja 1. Azja kontynent wielkich kontrastów

Azja 1. Azja kontynent wielkich kontrastów Azja 1. Azja kontynent wielkich kontrastów terminu Eurazja świata Eurazję i Azję wymienia przykłady kontrastów geograficznych Azji wybrane elementy linii brzegowej Azji i podaje ich nazwy wymienia czynniki

Bardziej szczegółowo

POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH. Napływ inwestycji w 2016 roku oraz perspektywy na rok Warszawa, 17 stycznia 2017 r.

POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH. Napływ inwestycji w 2016 roku oraz perspektywy na rok Warszawa, 17 stycznia 2017 r. POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH Napływ inwestycji w 2016 roku oraz perspektywy na rok 2017 w statystykach PAIiIZ Warszawa, 17 stycznia 2017 r. Światowe przepływy Bezpośrednich Inwestycji

Bardziej szczegółowo

Przystanek Nowoczesny Dubaj i Abu Dhabi 5 dni/4 noce

Przystanek Nowoczesny Dubaj i Abu Dhabi 5 dni/4 noce Przystanek Nowoczesny Dubaj i Abu Dhabi 5 dni/4 noce Program DZIEŃ 1, PRZYLOT DO DUBAJU Przylot do Dubaju (DXB), transfer do hotelu i zakwaterowanie DZIEŃ 2, NOWOCZESNY DUBAJ & BURJ KHALIFA (Ś) Architektoniczne

Bardziej szczegółowo

PROPERTY FORUM KATOWICE 2 grudnia 2013r.

PROPERTY FORUM KATOWICE 2 grudnia 2013r. PROPERTY FORUM KATOWICE 2 grudnia 2013r. KATOWICE 2020 STRATEGIA ROZWOJU MIASTA KATOWICE uchwała Rady Miasta Katowice z dnia 19 grudnia 2005 r. KATOWICE 2020 STRATEGIA ROZWOJU MIASTA KATOWICE PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Rynek budownictwa mieszkaniowego, budownictwa użyteczności publicznej i stolarki budowlanej w Finlandii 2015-12-25 17:17:44

Rynek budownictwa mieszkaniowego, budownictwa użyteczności publicznej i stolarki budowlanej w Finlandii 2015-12-25 17:17:44 Rynek budownictwa mieszkaniowego, budownictwa użyteczności publicznej i stolarki budowlanej w Finlandii 2015-12-25 17:17:44 2 1. Wielkość rynku mieszkaniowego w Finlandii Liczba mieszkań w Finlandii przekracza

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA

WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA Aktywność Polski na rynku międzynarodowym realizowana jest w trzech głównych obszarach: 1. Udziału w tworzeniu wspólnej polityki handlowej Unii Europejskiej uwzględniającej interesy

Bardziej szczegółowo

TGC Corporate Lawyers. Corporate Lawyers

TGC Corporate Lawyers. Corporate Lawyers TGC Corporate Lawyers Corporate Lawyers Nadrzędnym celem TGC jest udzielanie klientom praktycznych porad prawnych wspierających klientów TGC w prowadzonej przez nich działalności gospodarczej, po rozsądnej

Bardziej szczegółowo

Właściwe rozwiązania i odpowiedzi. BIG INVEST Group. Prezentacja

Właściwe rozwiązania i odpowiedzi. BIG INVEST Group. Prezentacja Właściwe rozwiązania i odpowiedzi BIG INVEST Group Prezentacja Absolwent Wydziału Chemii Politechniki Gdańskiej. Od 1989 r. działa w branży consultingowej i inżynieryjnej jako doradca w zakresie ochrony

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcza Łomża otwarci na Biznes

Przedsiębiorcza Łomża otwarci na Biznes PROGRAM ROZWOJU MIASTA ŁOMŻA DO ROKU 2020 PLUS CEL HORYZONTALNY I: KULTURA, EDUKACJA I SPORT JAKO BAZA ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO CEL HORYZONTALNY II: INFRASTRUKTURA JAKO BAZA ROZWOJU SPOŁECZNO -

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie rozwoju społeczno-gospodarczego województwa kujawsko-pomorskiego w latach

Raport o stanie rozwoju społeczno-gospodarczego województwa kujawsko-pomorskiego w latach Raport o stanie rozwoju społeczno-gospodarczego województwa kujawsko-pomorskiego w latach 2012-2014 wykonany na potrzeby monitorowania realizacji ustaleń Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego

Bardziej szczegółowo

Czynniki lokalnego rozwoju gospodarczego w Polsce znaczenie polityk miejskich dr Julita Łukomska

Czynniki lokalnego rozwoju gospodarczego w Polsce znaczenie polityk miejskich dr Julita Łukomska Czynniki lokalnego rozwoju gospodarczego w Polsce znaczenie polityk miejskich dr Julita Łukomska Uniwersytet Warszawski Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Zakład Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Przegląd. Perspektywy sektora telekomunikacyjnego. w krajach OECD: edycja 2003

Przegląd. Perspektywy sektora telekomunikacyjnego. w krajach OECD: edycja 2003 Przegląd Perspektywy sektora telekomunikacyjnego w krajach OECD: edycja 2003 Overview OECD Communications Outlook: 2003 Edition Polish translation Przeglądy to tłumaczenia fragmentów publikacji OECD. Są

Bardziej szczegółowo

Diagnoza stanu obecnego śląskich miast pod kątem smart rewitalizacji. Próba oceny uwarunkowań, potencjału, przeszkód

Diagnoza stanu obecnego śląskich miast pod kątem smart rewitalizacji. Próba oceny uwarunkowań, potencjału, przeszkód Diagnoza stanu obecnego śląskich miast pod kątem smart rewitalizacji. Próba oceny uwarunkowań, potencjału, przeszkód Prof.zw.dr hab. Jacek Szołtysek Kierownik Katedry Logistyki Społecznej Uniwersytet Ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

Europejski Bank Inwestycyjny w skrócie

Europejski Bank Inwestycyjny w skrócie Europejski Bank Inwestycyjny w skrócie EBI, jako bank UE, oferuje finansowanie i służy fachową wiedzą na rzecz solidnych i trwałych projektów inwestycyjnych w Europie i poza jej granicami. Bank jest własnością

Bardziej szczegółowo

w województwie kujawsko-pomorskim!

w województwie kujawsko-pomorskim! Pierwsze centrum wyprzedażowe w województwie kujawsko-pomorskim! Toruń lokalizacja Centralne położenie, w środkowo-północnej części Polski, w województwie kujawsko-pomorskim. Na skrzyżowaniu głównych dróg

Bardziej szczegółowo

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski Kraków, 9 maja 2012 r. Tomasz Geodecki Piotr Kopyciński Łukasz Mamica Marcin Zawicki Etap diagnostyczny Diagnoza pogłębiona (załącznik do

Bardziej szczegółowo

GEOGRAFIA KLASA I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

GEOGRAFIA KLASA I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO 2016-09-01 GEOGRAFIA KLASA I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO SZKOŁY BENEDYKTA PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU GEOGRAFIA IV ETAP EDUKACYJNY Cele kształcenia wymagania ogólne I. Wykorzystanie różnych źródeł informacji

Bardziej szczegółowo

INNOWACJE I INWESTYCJE W MIASTACH

INNOWACJE I INWESTYCJE W MIASTACH INNOWACJE I INWESTYCJE W MIASTACH Kamila Kowalczuk Katarzyna Chlebowska Katarzyna Kryszczuk Marlena Kotyś GOSPODARKA PRZESTRZENNA 2015/2016 Kamila Kowalczuk GOSPODARKA PRZESTRZENNA 2015/2016 Kiedy miasto

Bardziej szczegółowo

Wrocław, Kiełczowska/Mirkowska

Wrocław, Kiełczowska/Mirkowska Wrocław, Kiełczowska/Mirkowska PREZENTACJA NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ POD ZABUDOWĘ USŁUGOWĄ MIASTO WROCŁAW Wrocław miasto na prawach powiatu w południowo-zachodniej Polsce, siedziba władz województwa

Bardziej szczegółowo

Polskie 10 lat w Unii

Polskie 10 lat w Unii Polskie 10 lat w Unii Polityczne aspekty członkostwa -jak Polska zmieniła Europę Dobra sytuacja ekonomiczna w czasach kryzysu BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE KORZYSTNY BUDŻET UE NA LATA 2014-2020 Euroentuzjazm

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata ANALIZA SWOT + CELE

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata ANALIZA SWOT + CELE KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ANALIZA SWOT + CELE PAŹDZIERNIK 2015 PLAN SPOTKANIA 1) Prezentacja diagnozy. 2) Prezentacja projektu analizy SWOT 3) Projekt

Bardziej szczegółowo

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego we wrześniu 2003 roku

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego we wrześniu 2003 roku Urząd Marszałkowski Województw a Opolskiego Departament Rozwoju Regionalnego Referat Badań i Analiz Strategicznych Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego we wrześniu 2003 roku

Bardziej szczegółowo

Stosunki handlowe Unii Europejskiej z USA. Tomasz Białowąs

Stosunki handlowe Unii Europejskiej z USA. Tomasz Białowąs Stosunki handlowe Unii Europejskiej z USA Tomasz Białowąs Rola USA i UE w gospodarce światowej (2008) 70,0% 60,0% 50,0% 53,8% 45,7% 52,3% 60,6% 54,2% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% PKB (nominalne) Eksport

Bardziej szczegółowo

Michał Zdziarski Tomasz Ludwicki

Michał Zdziarski Tomasz Ludwicki Prezentacja wyników badań Michał Zdziarski Tomasz Ludwicki Uniwersytet Warszawski PERSPEKTYWA PREZESÓW Badanie zrealizowane w okresie marzec-kwiecień 2014. Skierowane do prezesów 500 największych firm

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD RYNKU BIUROWEGO WROCŁAW MAJ 2011

PRZEGLĄD RYNKU BIUROWEGO WROCŁAW MAJ 2011 PRZEGLĄD RYNKU BIUROWEGO WROCŁAW MAJ 2011 Przygotowane przez: IK DEVELOPMENT ul. Karola Szajnochy 11/1b, 50-076 Wrocław Tel: +48 71 346 76 46, Fax: +48 71 346 76 40 www.ikdevelopment.com.pl Wrocław Dane

Bardziej szczegółowo

Gospodarki krajów wschodzących po kryzysie. 14/03/2011 Jakub Janus

Gospodarki krajów wschodzących po kryzysie. 14/03/2011 Jakub Janus Gospodarki krajów wschodzących po kryzysie 14/03/2011 Jakub Janus 1 Plan prezentacji 1. Wzrost gospodarczy po kryzysie w perspektywie globalnej 2. Sytuacja w głównych gospodarkach 1. Chiny 2. Indie 3.

Bardziej szczegółowo