Procedura Walidacyjna Interfejs

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Procedura Walidacyjna Interfejs"

Transkrypt

1 Strona: 1 Stron: 7 SPIS TREŚCI: 1. CEL 2. ZAKRES 3. DEFINICJE 4. ODPOWIEDZIALNOŚĆ I UPRAWNIENIA 5. TRYB POSTĘPOWANIA 6. ZAŁĄCZNIKI Podlega aktualizacji X Nie podlega aktualizacji

2 Strona: 2 Stron: 7 1. Cel. Identyfikacja i eliminacja błędów celem zapewnienia produktu (interfejsu wymiany danych) wolnego od wad oraz jego zgodności z wymaganiami specyfikacji 2. Zakres. Procedura określa tryb postępowania przy walidacji i odbiorze interfejsu wymiany danych 3. Definicje wykonawca interfejsu -osoba fizyczna lub przedsiębiorstwo wykonujące na rzecz dystrybutora prace związane ze stworzeniem interfejsu wymiany danych 3.2. interfejs wymiany danych oznacza program informatyczny działający jako podprogram do systemu informatycznego punktu dystrybucyjnego mający za zadanie automatyczne przyjmowanie (odbieranie) i wysyłanie komunikatów, 3.3. dystrybutor oznacza przedsiębiorcę, który na podstawie odpowiedniej umowy jest dystrybutorem produktów Producenta 3.4. punkt dystrybucyjny oznacza jednostkę organizacyjną dystrybutora posiadającą własny wyodrębniony system informatyczny przetwarzania danych, z którego i do którego przesyłane są dane za pomocą aplikacji., 3.5. system EBI Mobile oznacza informatyczny system EBI Mobile i EBI Plus, wdrożony u Producenta, z którym realizowana jest elektroniczna wymiana komunikatów z wykorzystaniem aplikacji EBI Connector, 3.6. system informatyczny punktu dystrybucyjnego oznacza informatyczny system przetwarzania danych dotyczących sprzedaży oraz stanów magazynowych punktu dystrybucyjnego, 3.7. komunikat oznacza zbiór danych Producenta lub dystrybutora w postaci: kartotek klienta, kartotek asortymentu, zamówień, faktur, stanów magazynowych, słowników, przesyłany (transmitowany) za pomocą systemu EBI Connector,

3 Strona: 3 Stron: EBI Connector oznacza informatyczny system wymiany danych zapewniający (umożliwiający) elektroniczną, automatyczną transmisję (odbieranie i wysyłanie) określonych komunikatów pomiędzy systemem informatycznym punktu dystrybucyjnego i innymi zewnętrznymi systemami, 3.9. wdrożenie oznacza wszelkie czynności (w szczególności: instalacje, konfiguracje, i inne) mające na celu uruchomienie komunikacji i wymianę danych z interfejsem wymiany danych, przedstawiciel AS oznacza wyznaczoną osobę ze strony Anica System do kontaktów z wykonawcą interfejsu Producent - przedsiębiorstwo na rzecz którego uruchomiana jest wymiana komunikatów z interfejsem wymiany danych wymagania specyfikacji Precyzyjnie zdefiniowany i opisany ogół wymogów które musi spełniać interfejs wymiany danych, zawartych w dokumentach dostarczonych wykonawcy interfejsu: Opis standardu formatów plików i sposobu ich przetwarzania na potrzeby integracji, Wymagania przy tworzeniu interfejsów w systemie informatycznym Dystrybutora przeznaczonych do wymiany danych z EBI, Opis komunikacji na potrzeby integracji z systemem klienta 4. Odpowiedzialność i uprawnienia Wykonawca interfejsu jest odpowiedzialny za całość działań zapewniających zgodność interfejsu wymiany danych z wymaganiami specyfikacji Przedstawiciel Anica System jest uprawniony do kontroli procesu walidacji oraz poprawności wdrożenia interfejsu wymiany danych. 5. Tryb postępowania Przeprowadzenie procesu walidacji Walidacja komunikatów generowanych przez interfejs przy pomocy automatów walidacyjnych

4 Strona: 4 Stron: 7 Wykonawca interfejsu po wykonaniu etapu produkcji interfejsu pozwalającego na walidację generowanych przez niego komunikatów, zgłasza się do przedstawiciela AS o udostępnienie walidatora. Przedstawiciel AS udostępnia walidator dla nazwanego użytkownika dla implementowanej wersji formatów danych. W oparciu o walidator wykonawca interfejsu waliduje komunikaty. Wszystkie wskazane błędy w procesie walidacji wykonawca interfejsu zobowiązany jest poprawić. Dany komunikat uznaje się za zgodny technicznie ze specyfikacją formatów wymiany danych, jeżeli walidator po kolejnej walidacji nie wskaże żadnych błędów i wygeneruje certyfikat poprawności dla walidowanego komunikatu. Wszystkie walidowane pliki muszą uzyskać certyfikat poprawności generowany przez walidator Walidacja logiczna w oparciu o przekazaną specyfikację Po zakończonej weryfikacji technicznej komunikatów przy użyciu automatów walidacyjnych po uzyskaniu dla każdego komunikatu certyfikatu zgodności technicznej ze specyfikacją, wykonawca interfejsu zobowiązany jest do przeprowadzenia walidacji logicznej w celu zapewnienia odpowiedniej jakości i spójności danych wysyłanych do EBI. Między innymi wykonawca interfejsu zobowiązany jest do przeprowadzenia weryfikacji komunikatów pod katem występowania następujących przypadków: 1. Nazewnictwo plików niezgodne z opisem w formacie weryfikacja występowania niedozwolonych znaków w nazwach plików. Przykład: powinno być SLO_ _ TXT a jest SLO_2005/05/08_ TXT. 2. Używanie w plikach kartotekowych lub zestawieniowych danych słownikowych, które nie zostały przesłane w pliku słownika. Przykład: w pliku ASO w kolumnie ID_PRODUCENT występują wartości Producent_1, Producent_2 które nie znalazły się w pliku SLO w wierszach posiadających w kolumnie SLO_POLE wartość ID_PRODUCENT. 3. Występowanie w plikach słownikowych wartości nie używanych w żadnym pliku kartotek lub zestawienia. Przykład: plik SLO zawiera rekord: KOD ID_ODD DATA_MOD SLO_POLE SLO_ID SLO_WART ATR_POLE ATR_ID SLO odd_ :31:46 ID_PRODUCENT a producent_3 zaś plik ASO w kolumnie ID_PRODUCENT zawiera tylko wpisy z wartością. 4. Dublowanie danych występowanie w plikach kilku rekordów zawierających ten sam identyfikator. Przykład: plik SLO zawiera rekordy: KOD ID_ODD DATA_MOD SLO_POLE SLO_ID SLO_WART ATR_POLE ATR_ID SLO odd_ :31:46 ID_PRODUCENT a producent_3

5 Strona: 5 Stron: 7 SLO odd_ :31:46 ID_PRODUCENT a producent_4 5. Umieszczanie w plikach znaków niezgodnych z zadeklarowaną stroną kodową. Przykład: plik który miał być przesyłany wg kodowania ISO zawiera znak co stanowi kod ASCII 136 (litera ł) w kodowaniu CP Przesyłanie niepełnych danych. Przykład: plik KLI zawiera wpisy (wycinek) KOM ID_ODD DATA_MOD ID_KLI ID_KLI_EBI ID_PLATNIK WSK_RODZ NAZWA NAZWA_2 SKROT. KLI odd_ :31: O KLI odd_ :31: O (brak nazw klientów). Powyższe przykłady stanowią tylko wskazówkę pod jakim kątem należy weryfikować zawartość plików. Realizacja samej weryfikacji nie sprowadza się jednak do stwierdzenia braku występowania opisanych powyżej (w sensie dosłownym) przypadków lecz do wyeliminowania przyczyn takich zdarzeń we wszystkich generowanych komunikatach Walidacja funkcjonalności interfejsu w oparciu o przekazane wymagania W oparciu o otrzymane dokumenty Wymagania przy tworzeniu interfejsów w systemie ERP Dystrybutora przeznaczonych do wymiany danych z EBI oraz Opis komunikacji na potrzeby integracji z systemem klienta, wykonawca interfejsu zweryfikuje funkcjonalność wykonanego interfejsu. W szczególności zweryfikuje: poprawność działania automatu do cyklicznego generowania danych, poprawność działania funkcji interfejsu pozwalających wygenerować komunikaty za dowolnie zdefiniowany przedział czasu dla realizowanej sprzedaży poprawność wczytywania zamówień 5.2. Zatwierdzenie wyniku walidacji formalne odebranie wdrożenia interfejsu wymiany danych. Po przeprowadzeniu walidacji technicznej, logicznej oraz wymaganych funkcji interfejsu(dok. Wymagania przy tworzeniu interfejsów w systemie informatycznym Dystrybutora przeznaczonych do wymiany danych z EBI oraz Opis komunikacji na potrzeby integracji z systemem klienta ), wykonawca interfejsu sporządzi protokół poprawności wykonania interfejsu ( zgodnie z załącznikiem nr 1) i wyśle faksem na wskazany przez przedstawiciela AS nr faksu. Przedstawiciel AS po uzyskaniu protokołu poprawności wystąpi do wykonawcy interfejsu o wygenerowanie komunikatów z danymi sprzedaży za określony okres. Wraz z wygenerowaniem danych odsprzedaży za wskazany okres, wykonawca interfejsu zobowiązany jest do przesłania skumulowanego

6 Strona: 6 Stron: 7 zestawienia sprzedaży per SKU (per ID produktów danego producenta u dystrybutora) za ten sam okres w celu porównania zgodności danych. Dodatkowo wykonawca interfejsu prześle do AS kilka losowych faktur ze wskazanego okresu, ze sprzedażą produktów danego producenta w celu weryfikacji zgodności pozycji, ilości i wartości tych dokumentów w wygenerowanych komunikatach. Anica System dokona weryfikacji na przesłanych danych i w przypadku wykrycia błędów wskaże je do poprawy. Warunkiem odebrania wdrożenia interfejsu jest otrzymanie protokołu poprawności wykonania interfejsu, zgodność danych generowanych w komunikatach z fakturami i dostarczonym przez wykonawcę interfejsu zestawieniem sprzedaży skumulowanej za dany okres oraz zgodność z wymaganiami specyfikacji. 6. Załączniki Protokół poprawności wykonania interfejsu 6.2. Opis standardu formatów plików i sposobu ich przetwarzania na potrzeby integracji 6.3. Wymagania przy tworzeniu interfejsów w systemie informatycznym Dystrybutora przeznaczonych do wymiany danych z EBI 6.4. Opis komunikacji na potrzeby integracji z systemem klienta. Poniższy dokument, jak również informacje w nim zawarte są całkowitą własnością firmy Anica System S.A.. Zawarte tu pomysły, procedury, opisy procesów, koncepcje, bez względu na formę przedstawienia stanowią tajemnicę handlową firmy Wszystkie elementy wymienione powyżej są prawnie chronione, dlatego też wszelkie prawa, w szczególności prawo do kopiowania i rozpowszechniania jak również prawo do tłumaczenia niniejszej pracy są zastrzeżone. Opracowanie, skład i produkcja:, ul. Bartosza Głowackiego 13, Lublin, Poland Copyright 2004, Lublin, Poland

7 Strona: 7 Stron: 7

Sage Symfonia e-deklaracje

Sage Symfonia e-deklaracje Sage Symfonia e-deklaracje Podręcznik użytkownika Wersja 2015.b Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

etap dialogu technicznego informacja o planowanym zakresie zamówienia Strona 1 z 17 Załącznik nr 2 do Zaproszenia do udziału w dialogu technicznym

etap dialogu technicznego informacja o planowanym zakresie zamówienia Strona 1 z 17 Załącznik nr 2 do Zaproszenia do udziału w dialogu technicznym Wsparcie i Rozwój Systemu Centrum Gospodarki Własnej opartego na Microsoft Dynamics AX 2009 i Enterprise Portal oraz ewentualna migracja do wyższej wersji Microsoft Dynamics AX etap dialogu technicznego

Bardziej szczegółowo

Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13

Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13 Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13 realizowany w ramach działania 8.2 Wspierania wdrażania elektronicznego biznesu B2B 8 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

Bardziej szczegółowo

LTC-Root-CA CPS Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego LTC Root CA

LTC-Root-CA CPS Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego LTC Root CA LTC Sp. z o.o. Siedziba 98-300 Wieluń, ul. Narutowicza 2 NIP 8270007803 REGON 005267185 KRS 0000196558 Kapitał zakł. 5 000 000 PLN Sąd Rej. Łódź-Śródmieście XX Wydział KRS Adres kontaktowy Oddział w Łodzi

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PCCE DLA CERTYFIKATÓW. Symbol Dokumentu: P3.036 Data: 12.06.2010 r. Wersja: 1.1

POLITYKA PCCE DLA CERTYFIKATÓW. Symbol Dokumentu: P3.036 Data: 12.06.2010 r. Wersja: 1.1 POLITYKA PCCE DLA CERTYFIKATÓW Symbol Dokumentu: P3.036 Data: 12.06.2010 r. Wersja: 1.1 Przyjął do archiwum (data i podpis):. Zatwierdził (data i podpis): Nadzorował (data i podpis): Opracował (data i

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO Jaworzno dnia 08.09.2014 r. TALMEX Sp z o.o. realizuje projekt pt.: WDROŻENIE SYSTEMU B2B W CELU AUTOMATYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH Z PARTNERAMI PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Licencjobiorca przestrzegający niniejszych postanowień licencyjnych uzyskuje opisane poniżej prawa.

Licencjobiorca przestrzegający niniejszych postanowień licencyjnych uzyskuje opisane poniżej prawa. POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS AX 3.x, AX 4.x, AX 2009 MICROSOFT DYNAMICS GP 9.x, GP 10.x, GP 2010 MICROSOFT DYNAMICS NAV 4.x, NAV 5.x, NAV 2009 MICROSOFT

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto Ateneum Hurtownia Książek Sp.j. Adam Zegiel, Maciej Kogut ul. Nad Drwiną 10 30-741 Kraków Kraków, 21.05.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany z udziałem środków finansowych pochodzących z Unii Europejskiej POIG 8.2

Projekt realizowany z udziałem środków finansowych pochodzących z Unii Europejskiej POIG 8.2 Grupa Polska Stal S.A. ul. Ujastek 7 31-752 Kraków Kraków, 03.06.2013 r. Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu: 1. Sprzętu komputerowego, 2. Licencji oprogramowania komputerowego, 3. Szkoleń specjalistycznych,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA ZADANIA 2 - Wdrożenie EOD i systemu zarządzania treścią

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA ZADANIA 2 - Wdrożenie EOD i systemu zarządzania treścią Załącznik nr 2 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA ZADANIA 2 - Wdrożenie EOD i systemu zarządzania treścią Elektroniczny Obieg Dokumentów (EOD) musi być systemem elektronicznego obiegu dokumentów

Bardziej szczegółowo

Małopolski System Informacji Medycznej projekt pilotażowy

Małopolski System Informacji Medycznej projekt pilotażowy Załącznik nr 9 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.:stworzenie oraz kompletne wdrożenie Małopolskiego Systemu Informacji Medycznej - projekt pilotażowy, w ramach Małopolskiego Regionalnego

Bardziej szczegółowo

II. Motor baz danych SQL. a) Motor baz danych SQL w wersji umożliwiającej pracę SEOD dla 70 użytkowników.

II. Motor baz danych SQL. a) Motor baz danych SQL w wersji umożliwiającej pracę SEOD dla 70 użytkowników. Załącznik Nr 1 Dostawa obejmuje: 1. Serwerowy system operacyjny dla 100 użytkowników CPV 32425000-8 2. Motor baz danych SQL CPV 30241100-1 3. System Elektronicznego Obiegi dokumentów CPV 64216000-3, dla

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.sklepproaudio.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.sklepproaudio.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.sklepproaudio.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Marcin Wyrwich, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Audiokom Marcin Wyrwich, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

PROGRAM BADAŃ PRZESIEWOWYCH

PROGRAM BADAŃ PRZESIEWOWYCH PROGRAM BADAŃ PRZESIEWOWYCH SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SI-PBP) Opracował: Zespół konsultantów ITTI Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejszy dokument, w każdej postaci - w wersji drukowanej,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Załącznik nr 2A POVIIG230/11/2013 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Zamówienie obejmuje dostawę wraz z wdrożeniem systemu elektronicznego obiegu dokumentów oraz wyposażenie multimedialne

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia dla zadania pn: Małopolska Karta Aglomeracyjna System zarządzania transportem zbiorowym w Województwie Małopolskim.

Opis Przedmiotu Zamówienia dla zadania pn: Małopolska Karta Aglomeracyjna System zarządzania transportem zbiorowym w Województwie Małopolskim. Opis Przedmiotu Zamówienia dla zadania pn: Małopolska Karta Aglomeracyjna System zarządzania transportem zbiorowym w Województwie Małopolskim. Opracowanie: Patryk Zakrzewski Zarząd Dróg Wojewódzkich w

Bardziej szczegółowo

Regulamin platformy Aleo

Regulamin platformy Aleo Regulamin platformy Aleo Niniejszy Regulamin platformy Aleo obowiązuje w zakresie użytkowania Platformy zdefiniowanej poniżej oraz reguluje stosunki prawne pomiędzy Państwem a ING Usługi dla Biznesu S.A.

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej Załącznik nr 9 do Opisu Przedmiotu Zamówienia Infrastruktura informatyczna Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej 1. Wstęp 1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów i urządzeń do masowego

Bardziej szczegółowo

System Symfonia e-dokumenty

System Symfonia e-dokumenty System Symfonia e-dokumenty Podręcznik użytkownika Wersja 2012 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ I ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ I ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ I ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ DATA WYDANIA REGULAMINU: 25.12.2014 I. Definicje Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Faktura i Kasa

Symfonia Start Faktura i Kasa Symfonia Start Faktura i Kasa Podręcznik użytkownika Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014. Przebieg realizacji

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014. Przebieg realizacji Warszawa, 05.03.2014 r. Pieczęć Zamawiającego Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014 Przebieg realizacji Implementacja projektu będzie podzielona na 4 etapy, z czego pierwszy polega na przygotowaniu

Bardziej szczegółowo

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: Regulamin Usługi Wirtualne Call Center Thulium Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usługi: Wirtualne Call Center Thulium przez Usługodawcę na rzecz Abonenta. Akceptacja niniejszego

Bardziej szczegółowo

1. ROZBUDOWA POSIADANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SYSTEMU INFOMEDICA

1. ROZBUDOWA POSIADANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SYSTEMU INFOMEDICA Strona1 Załącznik nr 1 do specyfikacji Ujednolicony opis przedmiotu zamówienia DZZ-382-60/12 Zamawiający za równoważny uzna system spełniający funkcjonalności wymienione w pkt. 3.8. W przypadku zaoferowania

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia: Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia: Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa systemu zarządzania treścią (CMS) wraz z niezbędnymi licencjami, szkoleniami, wsparciem oraz jego instalacja, uruchomienie,

Bardziej szczegółowo

Service Desk generyczny system do obsługi zgłoszeń serwisowych

Service Desk generyczny system do obsługi zgłoszeń serwisowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria oprogramowania i baz danych Autorzy Oleksandr Bondarchuk, 7164 Dawid Pacholczyk, 6144 Tomasz Chudobiński, 7332 Krzysztof Pałka, 3949 Robert

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.bialystok.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.bialystok.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.bialystok.pl Białystok: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz

Bardziej szczegółowo

Procedura prowadzenia kontroli krzyżowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Procedura prowadzenia kontroli krzyżowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Procedura prowadzenia kontroli krzyżowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa 2013 SPIS TREŚCI: 1. Podstawa prawna prowadzenia kontroli krzyżowych programu... 3 2. Cel kontroli krzyżowej

Bardziej szczegółowo