DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość."

Transkrypt

1 SMULDERS POLSKA Sp. z o. o. ul. Piłsudskiego Żagań Zapytanie ofertowe Żagań, r. W związku z realizacją projektu pn. Smulders Polska Wdrożenie systemu automatyzującego współpracę biznesową w branży produkcji wielkogabarytowych konstrukcji stalowych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.2. SMULDERS POLSKA Sp. z o. o. zaprasza podmioty gospodarcze do składania ofert na zakup niezbędnych wartości niematerialnych i prawnych, nowych środków trwałych, usług informatycznych i technicznych związanych z instalacją infrastruktury technicznej i oprogramowania, usług doradczych i eksperckich oraz szkoleń specjalistycznych. Opis projektu Projekt polega na wdrożeniu systemu B2B, który zautomatyzuje następujące procesy biznesowe realizowane przez Zamawiającego z partnerami biznesowymi: ofertowanie, realizacja zleceń, zarządzanie informacją i raportowanie. System B2B znacząco wpłynie na wzrost efektywności współpracy z partnerami. Nowy system B2B stanowić będzie całościowy zestaw rozwiązań spełniających wszystkie potrzeby Zamawiającego oraz jej Partnerów w zakresie wzajemnej komunikacji oraz w odniesieniu do realizowanych procesów biznesowych. Przedmiot zapytania ofertowego Etap 1 - Termin realizacji: do l.p. (a) Nazwa i opis (b) Moduł Zarządzanie pracownikami - 1 licencja serwerowa - Poza nazwą i adresem możliwy także rejestr numerów ubezpieczeń, danych i dokumentów zatrudnienia, itp. dla każdego pracownika - Rejestracja tygodniowych harmonogramów, przerw w pracy - Możliwość tworzenia tabel godzin pracy, nieobecności i urlopów - Współpraca z panelami dotykowymi - Możliwość integracji z systemem Kadrowym firmy Moduł CRM - 1 licencja serwerowa - Możliwość uzyskania kompletnego obrazu relacji firmy i jej pracowników z partnerami - Kontrola procesu zadań realizowanych we współpracy z Partnerami - Możliwość zbierania informacji o rynku. - Wgląd w Historię kontaktu z klientem (rozmowy telefoniczne, spotkania, wymienianą korespondencję, korespondencję, przebieg negocjacji, zlecenia, ustalenia i umowy, a także poziom należności, itp.) Moduł Zarządzanie Biznesowe - 1 licencja serwerowa - Wytwarzanie porównań graficznych - Każdy użytkownik będzie mógł wybrać dane, które chce porównać np.. zyski na miesiąc, - Podgląd realizacji transportów - Jasny wgląd w koszty pracy, koszty materiałowe, zakupy itp. - Optymalizacja kontroli nad projektami. - Możliwość kontroli postępów, a także kontrola powykonawcza

2 - Możliwość kontroli całego projektu lub jego poszczególne części. - Raporty o oczekiwanych zamówieniach, co umożliwia zwiększoną kontrolę finansową nad przebiegiem całego procesu - Umożliwi m. in.: wykonanie analizy zyskowności produktów, określenie kluczowych klientów w poszczególnych branżach, śledzenie poziomu rabatów w podziale na klientów i pro-dukty, sprawdzanie stopnia wykonania planów, przewidywanie nieprawidłowych zachowań lub transakcji. - Dodatkowo, wspomaga prognozowanie, badanie trendów, określanie procentowych udziałów oraz wyszukiwanie zależności między danymi. Moduł ten pozwoli budować odpowiednią strategię współpracy z danym Partnerem Moduł optymalizacji cięcia - 1 licencja serwerowa - Możliwość importu modeli 3D z modelu Tekla, CAD - Optymalizacja cięcia, obróbki materiału - Kodowanie długości skośnych i płaskich, biorąc pod uwagę kąta cięcia Moduł Zarządzanie budżetem projektu - 1 licencja serwerowa - Przegląd wszystkich projektów z ich aktualnym stanem, - Przegląd finansowy wszystkich projektów w określonym okresie, - Przegląd wychodzących faktur, - Przegląd wszystkich wpłat i należności, Moduł Rejestracja czasu - 1 licencja serwerowa Opis - Odczytywanie zarejestrowanych informacji o godzinie rozpoczęcia i zakończenia pracy poszczególnych pracowników. - Możliwość uwzględnienia wszystkich terminów: wejścia i wyjścia prywatne i służbowe, a także rozlicza czas przepracowany w godzinach nadliczbowych i nocnych, jak również ilość godzin poświęconych przez pracownika na realizację danego projekt, ilość godzin nieobecności i urlopów. Moduł Administracja - 1 licencja serwerowa - Wykorzystanie paneli dotykowych na hali produkcyjnej - Zarządzanie czasem pracy pracowników - Możliwość definiowania interfejsu dla poszczególnych użytkowników. - Odczytanie zarejestrowanych informacji o godzinie rozpoczęcia i zakończenia pracy po-szczególnych pracowników - Rozliczanie czasu przepracowanego w godzinach nadliczbowych i nocnych, jak również ilości godzin poświęconych przez pracownika na realizację danego projektu, - Możliwość rozliczania ilości godzin nieobecności i urlopów - Możliwość dokonania różnorakich analiz w oparciu o kalendarze i regulaminy przypisane do pracowników Moduł Planowanie - 1 licencja serwerowa - Możliwość planowania liczby godzin projektowania (wraz z data ich rozpoczęcia i zakończenia) - Planowanie godzin produkcyjnych (warsztatowych) Planowanie konserwacji (wraz z czasem transportu) Planowanie godzin montażu (wraz z data ich rozpoczęcia I zakończenia) - Możliwość ustalania aktualnych mocy przerobowych wszystkie zaplanowane czynności pro-dukcyjne będą sprawdzane pod względem możliwości technicznych i personalnych 9 Przemysłowy ekran dotykowy (Indystrial Touchscreen) - 3 szt,

3 Minimalne wymagania techniczne: CPU: - typu Intel Atom N GHz processor Pamięć RAM: - 1xDIMM, 2 GB, DDR2 400/533 Ekran: - dotykowy, - metalowa obudowa - płyta ochronna ze szkła hartowanego Wejście/wyjście: - 4 porty USB - 2x Mouse/keyboard - 2x Ethernet - 1x VGA System operacyjny: - typu Windows 7/Windows XP Embedded Moduł track&trace - 1 licencja serwerowa - Kontrola życia produktu. Od momentu zamówienia materiału do dostarczenia gotowego produktu do klienta - Informacja, na jakim etapie realizacji znajduje się konkretne zlecenie. Biurowy ekran dotykowy (Office Touchscreen) - 1 szt, Minimalne wymagania techniczne: CPU: - typu AMD E GHz procesor Pamięć RAM: - 4 GB DDR3 SO-DIMM max. Przekątna ekranu: - 17 Wejście/wyjście: - 1x RJ45-4x USB - wyjście HDMI - 2x Ethernet - 2x Mouse/keyboard System operacyjny: - typu Windows 7 Home Premium Moduł DSTV - 1 licencja serwerowa - Import danych / materiałów z systemów CAD, - Odczyt zachowanych informacji o cenach, - Graficznie ilustracja numerów pozycji ze wszystkimi właściwościami (otwory, kąty) Usługa ekspercka - Analiza procesu, analiza technologiczna, stworzenie planu wdrożenia - 1 usługa; kalkulacja- 160 rbh Analiza obejmie wymagania Wnioskodawcy, specyfikacje poszczególnych procesów, które będą docelowo objęte działaniem systemu B2B, oraz ich przeniesienie na płaszczyznę systemu B2B. Na tym etapie musi być przeprowadzona szczegółowa analiza pod kątem wszelkich skrajnych sytuacji mogących wystąpić w czasie współpracy z partnerami w relacjach B2B oraz oczywiście podstawowych i prawidłowych ścieżek przebiegów procesów. Przeprowadzenie analizy procesu, wymagań systemowych ma za zadanie, precyzyjnie określić zakres funkcjonalny, prawidłową konfigurację i modyfikację tworzonego systemu, w celu dopasowania go do przebiegu procesów biznesowych przedsiębiorstwa oraz uwzględnienia wymagań związanych z wymianą informacji między partnerami. Przeprowadzenie analizy wymagań systemowych jest konieczne do określenia zakresu systemu w celu dopasowania go do procesów biznesowych firmy i wymagań transmisyjnych partnerów. Analiza obejmie rozpoznanie obecnych procesów, zlokalizowanie i zdefiniowanie wąskich gardeł procesów oraz zaproponowanie i zamodelowanie zmian w procesach, ich optymalizację. Analiza procesu i analiza technologiczna pozwala w sposób właściwy i efektywny przygotować i przeprowadzić proces wdrożenia nowego rozwiązania, oraz przygotuje organizację na zastosowanie nowych technologii, wskazanie nowej organizacji pracy, reorganizację struktury organizacyjnej i delegowanie nowych uprawnień. Z zebranych

4 wewnętrznie danych wynika, że analizie zostanie poddanych 3 (wskazane w projekcie) procesów biznesowych. Analiza przeprowadzona zostanie w poszczególnych obszarach odpowiadającym rozwiązaniom informatycznym, jakie składać się będą na system B2B. W wyniku przeprowadzonej analizy procesu i analizy technologicznej powstanie koncepcja rozwiązania stanowiąca szczegółowy opis całego wdrożenia. Między innymi: szczegółowe opisy przebiegów procesów biznesowych objętych wdrożeniem, opisy rozwiązań implementacji procesów biznesowych w strukturze oprogramowania, specyfikację wymagań funkcjonalnych całego systemu, listy osób odpowiedzialnych za przebieg danego procesu oraz role użytkowników realizujących poszczególne zadania w danym procesie, szczegółowy zakres prac informatycznych niezbędnych do wdrożenia nowego systemu B2B Usługa informatyczna związana z instalacją oprogramowania - Implementacja poszczególnych modułów - 1 usługa; kalkulacja- 160 rbh Po wykonaniu tego zadania Wnioskodawca otrzymuje infrastrukturę bazodanową i programistyczną przygotowaną do zapełnienia danymi firmy. Usługa ta polega na przeprowadzeniu fizycznej instalacji oprogramowania oraz przeprowadzenie testów spójności systemu. Jest to wydatek konieczny dla prawidłowej realizacji projektu, który da podstawę do kontynuacji prac w zakresie wdrożenia systemu B2B (modułów) w ramach zaplanowanych w harmonogramie rzeczowo-finansowym działań. Obejmie ono wdrożenie systemu u Wnioskodawcy, instalację, nadanie uprawnień użytkownikom, a także konfigurację dostępu. Zakupione oprogramowanie musi zostać zainstalowane i skonfigurowane, Wnioskodawca zaś nie posiada odpowiednich kompetencji, by te działania zrealizować samodzielnie, stąd niezbędne jest skorzystanie z usług zewnętrznych doradców w tym zakresie firmy wdrażającej oprogramowanie. Zakup usług jest niezbędny dla zagwarantowania wykonalności technicznej projektu. Moduł Szacowanie Kosztów - 1 licencja serwerowa - Szybkie i szczegółowe wprowadzanie materiałów/ import z 3D CAD - Ceny artykułów (zawarte aktualizacje) od obecnych dostawców - Automatyczne obliczenie całkowitej wagi, powierzchni, itp. - Łatwe do dostosowania cenniki, obniżki, itp. - Automatyczne generowanie ofert z opcjonalnymi możliwościami alternatyw - Obliczenia graficzne Moduł maszyny - 1 licencja serwerowa - Przesyłanie informacji zwrotnej o czasie produkcji danego elementu konstrukcji - Planowanie obsady linii produkcyjnych - Analiza aktualnych oraz przeszłych czasów produkcji Moduł Zarządzanie Ofertami - 1 licencja serwerowa - Rejestracja zapytań o oferty - Aktualne kalkulacje i wyceny - Terminowość wysłania kalkulacji - Możliwość sprawdzenia co się dzieje z wysłaną kalkulacją i jakich zmian dokonać należy w już wysłanej kalkulacji - Możliwość wglądu w poszczególne etapy wszystkich wysłanych kalkulacji. 18 Moduł Zarządzanie Projektem - 1 licencja serwerowa - Alternatywne wersje technologiczne (marszruta plus struktura) z okresami obowiązywania,

5 - Plan produkcji, jako plan ilościowo-asortymentowy w okresie planistycznym. Dopuszczalne okresy planistyczne to: tydzień, dekada, miesiąc, rok, - Wiele wersji planu produkcji, - Zatwierdzanie planu produkcji. - Optymalizacja zapasów, - Bilansowanie planowanych przychodów i zużycia z dokładnością do zakładu, indeksu i wersji handlowej (raport PZM Planowanie Zapotrzebowania Materiałowego), - Tworzenie manualne zleceń produkcyjnych, - Zwalnianie do produkcji zleceń. W momencie zwolnienia zlecenia tworzona jest kopia odpowiedniej technologii standardowej. Modyfikacje tej technologii nie powodują zmian technologii standardowej. - Planowanie etapowe (kolejne planowanie części zleceń). - Analiza rzeczywistego obciążenia stanowisk w dowolnym okresie, - Analiza pracochłonności, - Bieżąca analiza planowanego i rzeczywistego zaawansowania zleceń produkcyjnych Moduł Zamówienia - 1 licencja serwerowa Opis - Obsługa i zarządzanie zleceniami - Możliwość rezerwacji konkretnych terminów i zasobów - Kojarzenie zleceń z zamówionymi materiałami - Możliwość generowania zapytania ofertowego(tworzenia szablonów dokumentów) Moduł Zarządzanie dokumentacją - 1 licencja serwerowa - Zapewnienie bezpieczeństwa informacji - Możliwość przechowywania dokumentów w standardowej wersji - Możliwość tworzenia szablonów (faksy, listy referencyjne, zamówienia, oferty) Moduł przygotowanie pracy - 1 licencja serwerowa - Import danych / materiałów z systemów CAD do systemu B2B - Odczyt zachowanych informacji o cenach - Zapytania i zarządzanie informacjami o cenach - Optymizacja prostych i pochylonych elementów (z wykorzystaniem zagnieżdżania prętów) - Wsparcie dla trasowania - Graficzne listy zamówień, towarów, fazowania, itp. - Zasoby, kontrola maszyn CNC, ponowne wykorzystanie danych czasu produkcji Moduł Kalendarz - 1 licencja serwerowa - Łatwy przegląd zaplanowanych akcji. - Przegląd dni urodzin pracowników, rocznic, urlopów i zmian itp. - Czynności mogą być połączone do zapytań i projektów. Zakończone aktywności także będą widoczne w projekcie lub ofercie. - Plan może zostać zsynchronizowany z MS-Outlook. Oprogramowanie do integracji z systemem księgowym Optima - 1 licencja serwerowa - W związku z faktem, iż obecnie firma Smulders-Polska użytkuje program księgowy Optima Comarch jak 23 również Biuro Księgowe z którym współpracuje Firma, również pracuje na tym oprogramowaniu, zatem niezbędne jest w celu automatyzacji przepływu informacji finansowo-księgowych zintegrowanie modułów z tym systemem by zapewnić jednolitość i spójność danych w całym systemie 24 Moduł magazyn - 1 licencja serwerowa

6 - Możliwość weryfikacji aktualnie posiadanych towarów oraz surowców na magazynie zarówno pod względem technicznym jak i finansowym - Definiowanie uprawnień dla użytkowników gospodarki magazynowej - Definiowanie parametrów kontroli jakości - Możliwość indeksacji towarów w oparciu o parametry grup indeksów - Możliwość dekretacji dokumentów - Mobilna obsługa magazynu Licencja stanowiskowa wdrażanego systemu - 16 szt, Zamawiający planuje zakup 16 licencji stanowiskowych. Początkowo z systemu będzie korzystało 16 osób. System musi mieć możliwość rozszerzenia licencji dla ok 30 użytkowników. Moduł logistyka - 1 licencja serwerowa - Monitorowanie transportu surowców, półproduktów oraz towarów do i z magazynu firm. - Realizacja wysyłki zamówienia do partnerów oraz klientów - Prognozowanie ilości transportu oraz prognozowanie stanów surowców w przyszłości Etap 2 - Termin realizacji: l.p. (a) 1 2 Nazwa i opis (b) Usługa informatyczna związana z instalacją oprogramowania - Migracja danych do nowego systemu B2B 1 usługa; kalkulacja: 160 rbh W ramach zadania zaplanowano prace dotyczące migracji danych finansowo- handlowo- magazynowych (np.: import bilansu otwarcia rozrachunków, magazynów, kontrahentów, kartotek towarowych). Dane zgromadzone w dotychczas eksploatowanym systemie (szczególnie dane stałe o charakterze normatywnym oraz dane księgowe), zostaną przeniesione do nowej aplikacji, co wymaga przygotowania indywidualnego mechanizmu dla Wnioskodawcy ułatwiającego ten proces. Konwersja danych pozwoli skorzystać z tych samych danych po zmianie na system B2B. Konwersja danych to jeden z najważniejszych punktów projektu w szczególności, jeśli chodzi o dane historyczne, które przed wprowadzeniem do systemu należy poddać weryfikacji. Skonwertowane dane będą standaryzowane do jednolitej postaci. Przeniesienie aktualnych danych do nowego systemu powoduje zakończenie używania starych systemów. W trakcie tego etapu wykonany będzie przede wszystkim: eksport danych z obecnych systemów, konwersja i translacja zebranych danych do formatów nowego systemu, import przygotowanych danych do nowego systemu B2B, weryfikacja spójności i integralności zaimportowanych danych. Konwersja (przekształcenie) danych jest niezbędna, aby uzyskać zgodność typów danych z systemem integrującym partnerów. Przed uruchomieniem systemu musi nastąpić faza migracji danych, która odbywać się będzie na bardzo wysokim poziomie szczegółowości Usługa informatyczna związana z instalacją oprogramowania - konfiguracja i parametryzacja systemu B2B - 1 usługa; kalkulacja: 160 rbh Konfiguracja systemu będzie polegała na wprowadzeniu niezbędnych ustawień w oprogramowaniu, aby realizowało ono wszystkie funkcjonalności opisane w koncepcji wdrożenia (dla wszystkich modułów). Po instalacji sprzętu i oprogramowania przeprowadzona jest docelowa konfiguracja i parametryzacja całego systemu B2B w celu przygotowania sytemu do pracy produkcyjnej. Na tym etapie przenoszone są wstępne ustawienia z modelu na rozwiązanie produkcyjne, uzupełniane są wszystkie parametry słownikowe, tworzone niezbędne raporty i zestawienia, wprowadzana jest konfiguracja poprawiająca ergonomię pracy. Tworzony jest docelowy system, na którym wykonane zostaną testy akceptacyjne, a następnie szkolenie użytkowników końcowych. Do realizacji tego zadania niezbędna będzie bardzo dobra znajomość możliwości wdrażanego systemu oraz znajomość wewnętrznej struktury systemu w celu chociażby dołączenia do systemu

7 opracowanych wcześniej modyfikacji. W ramach tego zadania wykonana zostanie pełna parametryzacja systemu. Przeprowadzenie parametryzacji wymagane jest przystosowania systemu do zmieniającego się środowiska pracy i wymagań użytkowników. Konfiguracja i parametryzacja systemu jest niezbędna w celu ustawienia wszystkich niezbędnych parametrów i widoków we wszystkich modułach oprogramowania. 3 Usługa informatyczna związana z instalacją oprogramowania - Testy integracyjne i akceptacyjne systemu B2B 1 usługa; kalkulacja: 80 rbh Testy integracyjne polegają w głównej mierze na sprawdzeniu poprawności przeniesienia migrowanych i integrowanych danych z poprzednich systemów Wnioskodawcy oraz z systemów partnerów. Po skonfigurowaniu i sparametryzowaniu systemu oraz zaimportowaniu rzeczywistych danych testowych, wykonywane są testy akceptacyjne całego systemu. Testy wykonuje się na podstawie scenariuszy testowych opracowanych w celu zapewnienia objęciem testami najważniejszych procesów biznesowych oraz newralgicznych funkcjonalności. Podczas tych testów badana jest również wydajność całego systemu oraz ergonomia pracy na nim. Zadaniem testów akceptacyjnych jest potwierdzenie prawidłowość konfiguracji i parametryzacji całego systemu oraz prawidłowość implementacji wszystkich procesów biznesowych wraz z przygotowanymi modyfikacjami. Testy te powinny potwierdzić zgodność powstałego oprogramowania z założeniami i wymaganiami zawartymi w koncepcji oraz potwierdzić, że fizycznie system realizuje wszystkie wymagane funkcjonalności. W ramach tego zadania opracowane zostaną procedury testowe oraz wykonany zostanie fizycznie test sprawdzający prawidłowe zachowanie systemu na wprowadzane lub pobierane dane. Przypadki testowe są wybierane bezpośrednio na podstawie wymagań użytkowych i specyfikacji wymagań względem systemu. Jeżeli w trakcie testowania akceptacyjnego okaże się, że system nie spełnia kryteriów akceptacji, testowanie akceptacyjne nie może być zaliczone. Wówczas błędy i braki muszą zostać poprawione i uzupełnione, a testy akceptacyjne powtórzone. Testy akceptacyjne uwzględniają wszystkie poziomy organizacyjne systemu oraz pokrywają wszystkie obszary funkcjonalności systemu (również komunikacji z użytkownikiem). W trakcie testów akceptacyjnych będą testowane obszary, jak np.: Funkcjonalność i kompletność, w tym np.: czy system realizuje cele i poprawnie wykonuje wszystkie funkcje zdefiniowane w wymaganiach użytkowych i specyfikacji funkcjonalnej, czy system jest odporny na podanie nielogicznych danych, czy rezultaty działania systemu poprawnie odwzorowują się na bazie danych, czy raporty i zestawienia generowane przez system są poprawne (np. poprawność raportu w przypadku braku danych), Parametryzacja funkcjonalna, w tym np.: czy parametryzacja funkcji systemu jest zgodna z wymaganiami zdefiniowanymi w wymaganiach użytkowych i specyfikacji funkcjonalnej, czy system poprawnie korzysta z parametrów, Użyteczność i jednoznaczność systemu, w tym np.: czy przy pomocy systemu można zrealizować standardowe procedury opisane w wymaganiach, czy system działa jednoznacznie (dla identycznych zestawów testowych otrzymujemy identyczne wyniki), Komunikacja z odbiorcą danych, w tym np.: czy w sytuacjach nielegalnych pojawiają się ostrzeżenia i komunikaty o błędach, czy zachowane są standardy np. reprezentacji liczb i dat, Spójność, w tym np.: czy system zapewnia kontrolę i walidację danych wejściowych (warunki brzegowe, wartości domyślne, typ danych, obowiązkowość i opcjonalność danych), czy system kontroluje kompletność danych (zapobiega zapisywaniu niekompletnych rekordów, podczas usuwania danych powiązanych z innymi danymi nie pozostawia niepotrzebnych danych itp.), czy system uniemożliwia dostęp do danych aktualizowanych w każdej chwili, Bezpieczeństwo, w tym np.: czy dostęp do aplikacji jest dozwolony tylko dla grupy zdefiniowanych użytkowników (użytkowników można tworzyć i usuwać), czy każdy użytkownik ma dostęp do określonych funkcji aplikacji (użytkownikom można nadawać i odbierać prawa dostępu do poszczególnych funkcji systemu), czy system przetwarza wszystkie niezbędne dane ze źródeł zewnętrznych, Administrowanie systemem, w tym np.: czy system: umożliwia zmianę parametrów pracy przez administratora systemu, zmianę parametrów aplikacji przez administratorów aplikacji,

8 zapewnia administrację systemem i aplikacjami użytkowymi tylko przez uprawnione osoby, czy system zapewnia administrowanie użytkownikami (identyfikatory, hasła, prawa dostępu), Środowisko pracy, w tym np.: czy system działa poprawnie na wszystkich docelowych platformach systemowych, Komunikacja między systemami i poziomami, w tym np.: czy system zapewnia: kompatybilność danych otrzymywanych z systemów zewnętrznych obsługa interfejsów z systemów zewnętrznych, kompatybilność danych wysyłanych do systemów zewnętrznych obsługa interfejsów do systemów zewnętrznych, komunikację między aplikacjami i poziomami systemu zgodnie z wymaganiami funkcjonalnymi. Usługa informatyczna związana z instalacją oprogramowania - Testy systemu B2B symulacja dużego obciążenia aplikacji 1 usługa; kalkulacja: 40 rbh Dla zagwarantowania prawidłowego funkcjonowania systemu B2B należy sprawdzić stabilność jego pracy oraz szybkość reakcji. Przeprowadzone testy pozwolą zweryfikować czy odpowiada on zapotrzebowaniu partnerów i Wnioskodawcy w zakresie realizowanych procesów biznesowych. W oparciu o testy będzie można przeprowadzić prace optymalizacyjne działania systemu. 4 Celem przeprowadzenia testów jest: walidacja systemu pod kątem zgodności systemu z wyspecyfikowanymi i dorozumianymi wymaganiami w zakresie stabilności i szybkości pracy, zebranie wyników określających jakość systemu w takich obszarach jak stabilność, szybkość oraz użyteczność. walidacja systemu pod kątem zgodności systemu z wyspecyfikowanymi i dorozumianymi wymaganiami w zakresie obciążenia, zebranie wyników określających jakość systemu w takich obszarach jak obciążenie, bezpieczeństwo i użyteczność, określenie możliwości technicznych w zakresie realizacji procesów biznesowych po wdrożeniu systemu. Testy pozwolą zweryfikować, jakie obciążenie jest w stanie wytrzymać serwer wraz z pracującymi na nim aplikacjami. Testy umożliwią zidentyfikowanie ewentualnych wąskich gardeł i pozwolą na zoptymalizowanie procesów aplikacji oraz oprogramowanie ewentualnych błędów w przypadku ich wystąpienia w sytuacji dużego obciążenia. 5 6 Usługa informatyczna związana z instalacją oprogramowania - Uruchomienie systemu produkcyjnego B2B - 1 usługa; kalkulacja: 40 rbh Uruchomienie systemu produkcyjnego B2B oznacza pracę użytkowników na rzeczywistych danych systemu. Uruchomienie systemu wymaga asysty powdrożeniowej zespołu wdrożeniowego, po to aby sprawdzić czy wszystkie operacje są prawidłowo wprowadzane przez użytkowników np.: prawidłowo zaksięgowane operacje finansowe. Start produkcyjny jest najbardziej newralgicznym momentem w całym wdrożeniu. Wadliwy jego przebieg może spowodować nieprawidłowe funkcjonowanie całego przedsiębiorstwa lub nawet jego zatrzymanie, co narazić może przedsiębiorstwo na duże straty. Pomimo tego, że przejście ze starego systemu na nowy następuje w jednym momencie to jednak uruchomienie poszczególnych modułów nowego systemu musi odbywać się sekwencyjnie i pod ścisłą kontrolą. Nieprawidłowy przebieg tego procesu będzie od razu zauważony przez całe otoczenie współpracujące z Wnioskodawcą, dlatego tak istotne jest jego prawidłowe zaplanowanie i przeprowadzenie. Usługa informatyczna związana z instalacją oprogramowania - Testy systemu B2B w warunkach pracy na rzeczywistych danych 1 usługa; kalkulacja- 160 rbh

9 Po starcie produkcyjnym następuje praca na nowym systemie. Początkowy okres tej pracy jest tak naprawdę testem całego rozwiązania w rzeczywistych warunkach. W ramach tego etapu przy równoległej pracy całego systemu wykonane zostaną dodatkowe testy wykonywane na rzeczywistych danych. Testy te będą głównie testami wydajnościowymi oraz testami ergonomii. Przeprowadzone one zostaną głownie dla najbardziej czasochłonnych i obciążający system procesów, co kontrolowane będzie poprzez odpowiednie statystyki wydajności systemu oraz wskaźniki zaimplementowane podczas wdrożenia. Jest to okres, w którym wdrożone oprogramowanie będzie przechodziło ostateczny test, podczas normalnej pracy. Nawet najlepiej działająca aplikacja/system nie dostanie akceptacji na wdrożenie, jeśli nie będzie spełniała wymogów wydajnościowych, czego konsekwencją może być wydatne spowolnienie bądź również zatrzymanie procesów, co oczywiście pociąga za sobą wymierne konsekwencje. Bardzo często zdarza się, że zaprojektowane rozwiązanie jest bardzo wygodne z punktu widzenia procesu jednak pod względem wydajnościowym nieefektywne. Dobrze, jeśli zmiany można dokonać na etapie projektowania aplikacji, późniejsza optymalizacja wydajnościowa może rodzić duże problemy. Stąd też przeprowadza się tego typu testy w celu sprawdzenia wydajności aplikacji/systemu. Do tego celu najczęściej stosowane są wyspecjalizowane narzędzia, które przeprowadzą testy wg zadanych parametrów np.: ilość jednocześnie pracujących użytkowników, ilość jednocześnie wprowadzanych danych itp.), zapiszą rezultaty i przeanalizują uzyskane wyniki wskazując nieoptymalne rozwiązania. Testy wydajnościowe polegają na badaniu wpływu zwiększonego obciążenia na zachowanie się aplikacji/systemu. Wykonywane są one przy pomocy dedykowanego oprogramowania. Testowanie systemów B2B obejmuje m. in.: badanie czasu odpowiedzi krytycznych dla biznesu funkcji systemu, porównywanie czasu odpowiedzi przejścia pojedynczego vs. wielu użytkowników przez system, założenie: zbyt wielu użytkowników, danych, czasu oraz malejące zasoby systemowe, badanie czy system zawiedzie w oczekiwany sposób, wyszukiwanie defektów systemu działającego w trybie awaryjnym, duża liczba jednocześnie działających użytkowników, itp. Testy mają na celu wychwycenie wąskich gardeł lub innych niepożądanych zachowań aplikacji, kolejnym krokiem jest weryfikacja usunięcie problemów. Po jego zakończeniu istnieje możliwość wystawienia certyfikatu potwierdzającego liczbę równoległych użytkowników, jaką system jest w stanie obsłużyć oraz że system nie powoduje żadnych niepożądanych skutków (jak utrata danych) przy bardzo dużym obciążeniu. W przypadku, gdy podczas drugiego etapu zostaną ponownie wykryte nieprawidłowości proces jest powtarzany. Testy ergonomii pozwalają na maksymalne usprawnianie pracy współdziałania wszystkich elementów nowego systemu. Ze względu na mogące pojawiać się jeszcze na tym etapie nieprawidłowości, niezbędne staje się aby w tym okresie dostępna była bezpośrednia pomoc doradcza dla pracowników rozpoczynających pracę z nowym systemem. Wsparcie to polegać będzie na bezpośrednim kontakcie z konsultantami w celu umożliwienia na bieżąco kontroli poprawności pracy całego systemu. Zapewni to również natychmiastową możliwość korekty pracy systemu, w przypadku pojawienia się potrzeby obsługi sporadycznych i wyjątkowych zdarzeń, których weryfikacja mogła zostać pominięta w fazie testów akceptacyjnych. Testy wydajnościowe polegają na badaniu wpływu zwiększonego obciążenia na zachowanie się aplikacji/systemu. Wykonywane są one przy pomocy dedykowanego oprogramowania. Testowanie wydajnościowe dzielą się na 1. Performance testing (testy wydajnościowe) badanie czasu odpowiedzi krytycznych dla biznesu funkcji systemu porównywanie czasu odpowiedzi przejścia pojedynczego vs. wielu użytkowników przez system kryterium testów jest sprawdzenie czy poszczególne akcje wykonywane są przez system w akceptowalnym czasie. 2. Stress testing (testy przeciążeniowe) założenie: zbyt wielu użytkowników, danych, czasu oraz malejące zasoby systemowe badanie czy system zawiedzie w oczekiwany sposób wyszukiwanie defektów systemu działającego w trybie awaryjnym sprawdzanie konsekwencji utraty danych po awarii wywołanej nadmiernym obciążeniem. 3. Load testing (testy obciążeniowe) duża liczba jednocześnie działających użytkowników / przeprowadzanych transakcji utrzymanie takiego stanu przez określony w scenariuszu czas jak wiele zapytań (requests) jest w stanie obsłużyć system w określonym przedziale czasu.

10 Przeprowadzenie specjalistycznego szkolenia w zakresie obsługi wdrożonego systemu dla pracowników Zamawiającego - 1 szt., kalkulacja 10 rbd Szkolenia mają przygotować pracowników firmy do prawidłowego posługiwania się wprowadzonymi rozwiązaniami informatycznymi. Szkolenia poza przekazaniem wiedzy praktycznej mają pokazać pracownikom firmy korzyści, jakie wynikają z użycia wprowadzonych rozwiązań. Zakłada się przeszkolenie osób, które będą wykorzystywać system B2B oraz jego poszczególne funkcjonalności w codziennej pracy, będą to zatem pracownicy na następujących stanowiskach: Dyrektor ds. Komercyjnych, Dyrektor ds. Ekonomiczno- Administracyjnych, Kierownik Zakładu Produkcyjnego, Specjalista ds. HR & Analiz, Dyrektor ds. Produkcji, Project Manager 4 osoby, Asystentka Zarządu, Specjalista ds. Księgowości, Specjalista ERP/IT, Specjalista ds. Transportu i Logistyki, Senior Project Manager, Prezes Zarządu, Operations Manager. 7 Przeprowadzenie szkolenia jest uzasadnione potrzebą zapoznania się z funkcjonowaniem nowego systemu B2B pracowników przedsiębiorstwa, którzy odtąd w realizacji poszczególnych procesów biznesowych korzystać będą z usprawnień systemu. Szkolenia specjalistyczne zorientowane będą przede wszystkim na prezentację oraz wyjaśnienie praktycznych aspektów współdziałania poszczególnych systemów w ramach poszczególnych modułów, omówienie zasad działania poszczególnych sekcji, sposobu ich obsługi oraz charakterystyki danych. Najważniejszym elementem szkoleń będzie nauka koordynacji procesu kooperacji z partnerami w ramach wdrażanego systemu B2B. Szkolenia będą obejmowały także poszczególne procesy biznesowe. Szkolenie obejmie: Omówienie ogólne wdrażanego systemu B2B i jego poszczególnych modułów, zapoznanie z rozkładami menu wdrażanego systemu, Omówienie pracy ze słownikami występującymi w systemie, wprowadzanie i korzystanie z danych słownikowych, Tworzenie scenariuszy realizacji zleceń, Potwierdzanie i korygowanie dokumentów, Aktualizacja i weryfikacja danych dotyczących oferty, Przeglądanie rozliczeń, Możliwość personalizacji, Podstawowe tabele i opcje konfiguracyjne systemu, Omówienie zasad konfiguracji wymiany danych i zapoznanie się z przebiegiem procesu wymiany danych, omówienie technologii, Wyjaśnienie specyficznych pojęć i niezbędnych parametrów wymaganych do prawidłowej wymiany danych, Omówienie narzędzi kontroli poprawności wymienianych danych, Omówienie przykładowych rozwiązań konfiguracyjnych, Szkolenie z usuwania błędów powstałych podczas wymiany danych, Tworzenie przykładowych scenariuszy importu danych,

11 Omówienie zabezpieczeń procesu importu danych, Przeprowadzenie szkoleń umożliwi Wnioskodawcy sprawną pracę i obsługę systemu B2B. Nie istnieje możliwość składania ofert częściowych. Oferty niekompletne nie będą rozpatrywane. Zamawiający dopuszcza podpisanie oddzielnych umów na realizację powyższych zakupów. Kryteria wyboru ofert: 1. obligatoryjne: Ważność oferty: min 60 dni Złożenie oferty na formularzu ofertowym wraz z Załącznikiem nr 1 Wypełnienie formularza danymi pozwalającymi ocenić ofertę oraz złożenie oświadczeń Oferta powinna być opatrzona datą sporządzenia, danymi Oferenta (nazwa i adres, telefon) 2. punktowe: Kryteria wyboru Cena netto obliczana wg wzoru: C min A n = x 80 C r C min cena minimalna w zbiorze C r cena oferty rozpatrywanej A n ilość punktów przyznana ofercie Doświadczenie w zakresie wykonania/wdrożenia systemów B2B. Weryfikowane na podstawie Załącznika nr 1 do formularza ofertowego. Znaczenie 80% 20% Punktacja: Za każdy wdrożony system B2B - 2 pkt., maksymalnie 20 pkt. Miejsce składania ofert: Oferty należy dostarczać osobiście bądź przesyłać pocztą tradycyjną lub elektroniczną na adres: SMULDERS POLSKA Sp. z o. o. ul. Piłsudskiego Żagań Termin dostarczenia ofert: Zastrzeżenia

12 Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje firmy SMULDERS POLSKA Sp. z o.o. do żadnego określonego działania. 1. Wydanie niniejszego zapytania ofertowego nie zobowiązuje firmy SMULDERS POLSKA Sp. z o.o. do akceptacji oferty, w całości lub części i nie zobowiązuje firmy SMULDERS POLSKA Sp. z o.o. do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty. 2. SMULDERS POLSKA Sp. z o.o. nie może być pociągana do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty. 3. SMULDERS POLSKA Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo w każdej chwili do zmian całości lub części zapytania ofertowego.

13 Formularz ofertowy Nazwa firmy i dane teleadresowe*..., dn.... Miejscowość i data* Oferta dla SMULDERS POLSKA Sp. z o. o. ul. Piłsudskiego Żagań W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące wartości niematerialnych i prawnych, nowych środków trwałych, usług informatycznych i technicznych związanych z instalacją infrastruktury technicznej i oprogramowania, usług doradczych i eksperckich oraz szkoleń specjalistycznych, przedkładam ofertę cenową na zakup następujących elementów projektu (wg opisu w zapytaniu ofertowym): Etap 1 - Termin realizacji: do l.p. Nazwa i opis Cena netto* (a) (b) (c) 1 Moduł Zarządzanie pracownikami - 1 licencja serwerowa 2 Moduł CRM - 1 licencja serwerowa 3 Moduł Zarządzanie Biznesowe - 1 licencja serwerowa 4 Moduł optymalizacji cięcia - 1 licencja serwerowa 5 Moduł Zarządzanie budżetem projektu - 1 licencja serwerowa 6 Moduł Rejestracja czasu - 1 licencja serwerowa 7 Moduł Administracja - 1 licencja serwerowa 8 Moduł Planowanie - 1 licencja serwerowa 9 Przemysłowy ekran dotykowy (Indystrial Touchscreen) - 3 szt, 10 Moduł track&trace - 1 licencja serwerowa 11 Biurowy ekran dotykowy (Office Touchscreen) - 1 szt, 12 Moduł DSTV - 1 licencja serwerowa 13 Usługa ekspercka - Analiza procesu, analiza technologiczna, stworzenie planu wdrożenia - 1 usługa 14 Usługa informatyczna związana z instalacją oprogramowania - Implementacja poszczególnych modułów - 1 usługa 15 Moduł Szacowanie Kosztów - 1 licencja serwerowa 16 Moduł maszyny - 1 licencja serwerowa 17 Moduł Zarządzanie Ofertami - 1 licencja serwerowa 18 Moduł Zarządzanie Projektem - 1 licencja serwerowa 19 Moduł Zamówienia - 1 licencja serwerowa 20 Moduł Zarządzanie dokumentacją - 1 licencja serwerowa 21 Moduł przygotowanie pracy - 1 licencja serwerowa 22 Moduł Kalendarz - 1 licencja serwerowa 23 Oprogramowanie do integracji z systemem księgowym Optima - 1 licencja serwerowa 24 Moduł magazyn - 1 licencja serwerowa 25 Licencja stanowiskowa wdrażanego systemu - 16 szt,

14 26 Moduł logistyka - 1 licencja serwerowa Etap 2 - Termin realizacji: RAZEM l.p. Nazwa i opis Cena netto* (a) (b) (c) 1 Usługa informatyczna związana z instalacją oprogramowania - Migracja danych do nowego systemu B2B 1 usługa 2 Usługa informatyczna związana z instalacją oprogramowania - konfiguracja i parametryzacja systemu B2B - 1 usługa 3 Usługa informatyczna związana z instalacją oprogramowania - Testy integracyjne i akceptacyjne systemu B2B 1 usługa 4 Usługa informatyczna związana z instalacją oprogramowania - Testy systemu B2B symulacja dużego obciążenia aplikacji 1 usługa 5 Usługa informatyczna związana z instalacją oprogramowania - Uruchomienie systemu produkcyjnego B2B - 1 usługa 6 Usługa informatyczna związana z instalacją oprogramowania - Testy systemu B2B w warunkach pracy na rzeczywistych danych 1 usługa 7 Przeprowadzenie specjalistycznego szkolenia w zakresie obsługi wdrożonego systemu dla pracowników Smulders Polska - 1 szt, RAZEM RAZEM etap I-II Składamy następujące oświadczenia: 1. Potwierdzamy gotowość wykonania poszczególnych działań we wskazanym terminie. 2. Posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 3. Posiadamy niezbędną wiedzę dotyczącą przedmiotu zamówienia lub zobowiązujemy się do udostępnienia potencjału merytorycznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. 4. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Ważność oferty:...* *informacje obligatoryjne... Osoba sporządzająca ofertę* Załącznik nr 1 do Formularza ofertowego

15 Doświadczenie w zakresie wykonania/wdrożenia systemów B2B Lp. Opis prac wdrożeniowych* Podmiot zlecający wykonanie prac wdrożeniowych (dokładny adres, telefon kontaktowy) / Podmiot u którego nastąpiło wdrożenie systemu informatycznego do zarządzania firmą* Okres realizacji prac wdrożeniowych / Czy załączono referencje (TAK / NIE) * Data i miejsce * Osoba sporządzająca ofertę * *informacje obligatoryjne

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ DSW POLSKA Sp. z o.o. Pawłówek 37, 62-800 Kalisz Szanowni Państwo, DOTACJE NA INNOWACJE ZAPYTANIE OFERTOWE Kalisz, 2013-09-02 Z przyjemnością informujemy, że nasza firma otrzymała dofinansowanie ze środków

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE- Inwestujemy w Waszą przyszłość

DOTACJE NA INNOWACJE- Inwestujemy w Waszą przyszłość Z.P.H.U Alsecco Sp. z o.o. NIP 7531608850 Nysa, dnia 18.09.2013 Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu pn. Implementacja systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych realizowanych

Bardziej szczegółowo

Ełk, dn. 15.10.2013 r. DOMSET Marcin Brochacki. ul. Wojska Polskiego 43 lok. 3, 19-300 Ełk. Nip 848-172-84-22 ZAPYTANIE OFERTOWE

Ełk, dn. 15.10.2013 r. DOMSET Marcin Brochacki. ul. Wojska Polskiego 43 lok. 3, 19-300 Ełk. Nip 848-172-84-22 ZAPYTANIE OFERTOWE Ełk, dn. 15.10.2013 r. DOMSET Marcin Brochacki ul. Wojska Polskiego 43 lok. 3, 19-300 Ełk Nip 848-172-84-22 ZAPYTANIE OFERTOWE Firma DOMSET Marcin Brochacki zwraca się z prośbą o przesłanie oferty cenowej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych zachodzącymi między Wnioskodawcą a partnerami biznesowymi

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych zachodzącymi między Wnioskodawcą a partnerami biznesowymi Wrocław, 28 sierpnia 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE KIEZA MARCIN MARCIN KIEZA PRO - CHEMIA PPH z siedzibą w Marcinkowicach przy ulicy Letnia 8a (55-200, Oława I) realizując projekt pt. Wdrożenie systemu B2B

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe Nitrotek Sp. z o.o. ul. Krynicka 40/7 50-555 Wrocław Wrocław, dnia 07.01.2014 r. Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wdrożenie nowoczesnego systemu B2B automatyzującego współpracę Nitrotek

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Świecie, 02.12.2013r. Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Zamawiający: Drukarnia MW Wieczorek Mirosław Ul. Gen. J. Hallera 7G, 86-100 Świecie NIP: 5591391666, REGON: 093072292 Tel. 525256081, Fax. 525256081

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 TECH-SERWIS Rafał Zajączkowski Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe MTC Ul. Czarnieckiego 9a 61-538 Poznań Poznań, dnia 15-05-2013r TEL. 61 8 659952 FAX. 61 8 666424 E-MAIL: tech@techserwis.pl NIP: 778-132-30-19

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2011

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2011 Jacek Trzeciak JTC" Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Poznań, dnia 15-09-2011 TEL. 61 843 25 90 FAX. 61 843 29 37 E-MAIL: info@jtc.com.pl NIP: 7811115539 REGON: 630739714 Zapytanie ofertowe nr 1/POIG

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2012

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2012 GRUPA REKLAMOWA MULTIRADIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Ul. Słowiańska 55C 61-664 Poznań Poznań, dnia 25.06.2012 TEL. 801 01 01 20 FAX. 061 826 84 97 E-MAIL: reklama@multiradio.com.pl NIP: 9721100601

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Zamawiający: Kraków, dnia 25-01-2013 Centrum Technologii Mobilnych MOBILTEK S.A. TEL. 12 432 68 60 FAX. 12 432 69 00 E-MAIL: projekt@mobiltek.pl Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1 /2013

Zapytanie ofertowe nr 1 /2013 STOMILEX SP. Z O.O. ul. Budowlanych 54 45-124 Opole NIP 754 27 47 354 Opole, dnia 21.10.2013r. Zapytanie ofertowe nr 1 /2013 STOMILEX Sp. z o.o. jest dynamiczną firmą, która zajmuje silną pozycję na rynku

Bardziej szczegółowo

I Przedmiot Zamówienia:

I Przedmiot Zamówienia: Nitrotek Sp. z o.o. ul. Krynicka 40/7 50-555 Wrocław DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Wrocław, dnia 07.05.2013 r. Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wdrożenie nowoczesnego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ul. Sikorskiego 28 44-120 Pyskowice NIP 6480001415 REGON 008135290. Oferty pisemne prosimy kierować na adres: Hybryd Sp. z o.o.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ul. Sikorskiego 28 44-120 Pyskowice NIP 6480001415 REGON 008135290. Oferty pisemne prosimy kierować na adres: Hybryd Sp. z o.o. ZAPYTANIE OFERTOWE Pyskowice, dn. 28.04.2014r. Szanowni Państwo, Zwracamy się do Państwa z zaproszeniem do złożenia ofert na ujęte w niniejszym zapytaniu ofertowym zakupy w związku z realizowanym w ramach

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 15.04.2013 Ogłoszenie o zamówieniu kompleksowego wdrożenia systemu B2B do współpracy handlowej pomiędzy firmą Francoise a Partnerami Zamawiający: Studio Mody FRANCOISE Franciszka Znamirowska ul.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Wrocław, dnia 23.03.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Wrocław, dnia 23.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Wrocław, dnia 23.03.2015 r. W związku z realizacją przez Nova Telecom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, projektu pn.: Wdrożenie zintegrowanego systemu klasy B2B, umożliwiającego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2014

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2014 Zamawiający: Szczecin, dnia 25/11/2014 RedSky Sp. z o.o. Aleja Piastów 22, 71-064 Szczecin KRS: 0000209107 NIP: 6422683651 REGON: 276822679 Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2014 W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Centrum Materiałów Budowlanych Euro-Płyta spółka jawna ul. Kolejowa 16 64-300 Nowy Tomyśl

Zapytanie ofertowe. Centrum Materiałów Budowlanych Euro-Płyta spółka jawna ul. Kolejowa 16 64-300 Nowy Tomyśl Nowy Tomyśl, 15 listopada 2012 r. Centrum Materiałów Budowlanych Euro-Płyta spółka jawna ul. Kolejowa 16 64-300 Nowy Tomyśl Zapytanie ofertowe W związku z planowaną realizacją projektu pn. Wdrożenie systemu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. 8. Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

FORMULARZ OFERTOWY. 8. Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki FORMULARZ OFERTOWY Projekt Wdrożenie internetowego systemu B2B dla TLC Rental integrującego zarządzanie systemami logistycznymi w zakresie zamówień, dostaw i kontrolingu realizowany w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 12/POIG 8.2/2014

Zapytanie ofertowe nr 12/POIG 8.2/2014 Mrowino, dnia 17 grudnia 2014 Nazwa Zamawiającego: CGS Drukarnia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Ul. Towarowa 3 62-090 Mrowino NIP 7791632331 Zapytanie ofertowe nr 12/POIG 8.2/2014 W związku z

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Załącznik nr 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Załącznik nr 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA do zapytania ofertowego z dnia 15.06.2012 r. Specyfikacja techniczna poszczególnych wartości niematerialnych i prawnych systemu B2B: 1. Zakup bazy MS SQL SERVER (max

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. CONCEPTO Sp. z o.o.

ZAMAWIAJĄCY. CONCEPTO Sp. z o.o. Grodzisk Wielkopolski, dnia 11.02.2013r. ZAMAWIAJĄCY z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim (62-065) przy ul. Szerokiej 10 realizując zamówienie w ramach projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 7/POIG 8.1/2013

Zapytanie ofertowe nr 7/POIG 8.1/2013 Warszawa, dnia 13.09.2013 roku Siedziba: edufinance.pl Paweł Kardacz ul. Narutowicza 74 08-200 Łosice Zapytanie ofertowe nr 7/POIG 8.1/2013 W związku z realizacją projektu pn. Stworzenie pierwszej na polskim

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.1/2014

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.1/2014 Warszawa, dnia 16.01.2014 roku Siedziba: edufinance.pl Paweł Kardacz ul. Narutowicza 74 08-200 Łosice Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.1/2014 W związku z realizacją projektu pn. Stworzenie pierwszej na polskim

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Niespełnienie któregokolwiek wymagania może skutkować odrzuceniem oferty bez jej rozpatrzenia

Zapytanie ofertowe. Niespełnienie któregokolwiek wymagania może skutkować odrzuceniem oferty bez jej rozpatrzenia Warszawa, 05.07.2013r. Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy/dostawcy 1. Wartości Niematerialnych i Prawnych a) aplikacja B2B w ramach realizacji projektu Wdrożenie aplikacji B2B automatyzującej naszą

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Strzyżów, 29-05-2013 Ogłoszenie o zamówieniu kompleksowego wdrożenia systemu B2B do współpracy handlowej pomiędzy firmą Triton a Partnerami Zamawiający: TRITON S.C. Marcin Bosek, Janusz Rokita ul. Słowackiego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 01/POIG 8.2/2014/HEBAN

Zapytanie ofertowe nr 01/POIG 8.2/2014/HEBAN Heban Sp. z o.o. Sp. k. ul. Kosocicka 7 30-694 Kraków Uczestnik Sieci Kontrahentów Miejsce, dnia 27.10.2014 _ (dane oferenta) Zapytanie ofertowe nr 01/POIG 8.2/2014/HEBAN W związku z realizacją projektu

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ Mrągowo, dn. 21.01.2014 r Szanowni Państwo! Firma AdamS H. Pędzich z siedzibą w Mrągowie ul. Giżycka 5, producent okien i drzwi, na potrzeby realizacji projektu Wdrożenie systemu do zarządzania produkcją

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/POIG 8.2/2012. Zapytanie dotyczy:

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/POIG 8.2/2012. Zapytanie dotyczy: ZAKUP I WDROŻENIE NOWOCZESNEGO SYSTEMU ELEKTRONICZNEJ WYMIANY DANYCH SZANSĄ NA DALSZY DYNAMICZNY ROZWÓJ FIRMY PRO CANDLE ZAPYTANIE OFERTOWE 1/POIG 8.2/2012 Zapytanie dotyczy: - Zakupu usług doradczych

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE- Inwestujemy w Waszą przyszłość

DOTACJE NA INNOWACJE- Inwestujemy w Waszą przyszłość SpeedUp IQbator Sp. z o.o. ul. Obornicka 330 60-689 Poznań NIP 7781461566 Poznań, dnia 10.09.2014r Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu pn. Podniesienie konkurencyjności i innowacyjności

Bardziej szczegółowo

I. Opis projektu ZAPYTANIE OFERTOWE. Warszawa, dn. 07.01.2015r. Dane firmowe: ialbatros S.A. ul. Jutrzenki 183 02-231 Warszawa NIP: 108-00-09-770

I. Opis projektu ZAPYTANIE OFERTOWE. Warszawa, dn. 07.01.2015r. Dane firmowe: ialbatros S.A. ul. Jutrzenki 183 02-231 Warszawa NIP: 108-00-09-770 Warszawa, dn. 07.01.2015r. Dane firmowe: ialbatros S.A. ul. Jutrzenki 183 02-231 Warszawa NIP: 108-00-09-770 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją Projektu System B2B integrujący systemy ialbatros

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Do zapytania ofertowego nr 1/UE/2013

Załącznik nr 1. Do zapytania ofertowego nr 1/UE/2013 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Załącznik nr 1 zapytania ofertowego nr 1/UE/2013 WZÓR OFERTY..., dn. 2013 rok Nazwa i adres wykonawcy

Bardziej szczegółowo

LP. Wyszczególnienie działań w ramach etapu Harmonogram realizacji kwartał/rok

LP. Wyszczególnienie działań w ramach etapu Harmonogram realizacji kwartał/rok Kalisz 202012r Polcommerce Sp. z o.o., Pawłówek 35, 62-800 Kalisz Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu pt. Zakup i wdrożenie nowoczesnego systemu B2B szansą na dalszy dynamiczny rozwój firmy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE: Licencje na moduły systemu B2B oraz usługi wdrożeniowe.

ZAPYTANIE OFERTOWE: Licencje na moduły systemu B2B oraz usługi wdrożeniowe. Kraków, 06.08.2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE: Licencje na moduły systemu B2B oraz usługi wdrożeniowe. Zamawiający: Omni Rafał Olszowski, ul. Krowoderska 53/23, 31-142 Kraków, Tel/Fax: (12) 294 40 33, e-mail:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. W ramach projektu planowane jest przeprowadzenie 2 etapów w okresie od 1.02.2014 r. do 30.11.2014 roku.

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. W ramach projektu planowane jest przeprowadzenie 2 etapów w okresie od 1.02.2014 r. do 30.11.2014 roku. Od podpisania umowy do 31.06.2014 DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Rzeszów, 27.01.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu Wdrożenie platformy B2B realizującej procesy

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 ZAMAWIAJĄCY: realizując zamówienie w ramach projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B : Wdrożenie w działalności

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja usług. 1. Zakup usług informatycznych dla realizacji dostępu do systemu dla obsługi relacji B2B.

Specyfikacja usług. 1. Zakup usług informatycznych dla realizacji dostępu do systemu dla obsługi relacji B2B. W zawiązku z otrzymaniem dofinansowania na projekt: Zautomatyzowany system B2B elektronicznej wymiany dokumentów i danych, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.2:Wspieranie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju. Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju. Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa, dnia 22.05.2013 r. Zapytanie ofertowe na: 1) Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B 2) Zakup nowych środków trwałych w postaci 3 zestawów komputerowych (komputer

Bardziej szczegółowo

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 02

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 02 Warszawa, dnia 16.10.2014 r. zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 02 Dotyczy umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-14-092/14-00 zawartej w dniu 25.06.2014 roku

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE WDROŻENIA SYSTEMU B2B W PRZEDSIĘBIORSTWIE ALUDESIGN SP. Z O.O.

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE WDROŻENIA SYSTEMU B2B W PRZEDSIĘBIORSTWIE ALUDESIGN SP. Z O.O. ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE WDROŻENIA SYSTEMU B2B W PRZEDSIĘBIORSTWIE ALUDESIGN SP. Z O.O. Łowęcin, dnia 18-06-2013 Informacje o Zamawiającym: ALUDESIGN sp. z o.o. ul. Sarbinowska 11, Łowęcin 62-020 Swarzędz

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww.

Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww. Warszawa, dnia 24.05.2012 r. Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww. systemu Tytuł projektu: Automatyzacja procesów

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe Empower Sp. z o.o.- Ul.Chmielna 10/23-00-020 Warszawa NIP 5252535482 Warszawa, dnia 02-02-2015 Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu pn. Stworzenie platformy Empower jako narzędzia do automatycznego

Bardziej szczegółowo

Dodatkowo, w przypadku modułu dotyczącego integracji z systemami partnerów, Wykonawca będzie przeprowadzał testy integracyjne.

Dodatkowo, w przypadku modułu dotyczącego integracji z systemami partnerów, Wykonawca będzie przeprowadzał testy integracyjne. Załącznik nr 1a do Zapytania ofertowego nr POIG.08.02-01/2014 dotyczącego budowy oprogramowania B2B oraz dostawcy sprzętu informatycznego do projektu pn. Budowa systemu B2B integrującego zarządzanie procesami

Bardziej szczegółowo

Piotr Krząkała. Dyrektor Handlowy ds. Kluczowych Klientów

Piotr Krząkała. Dyrektor Handlowy ds. Kluczowych Klientów Piotr Krząkała Dyrektor Handlowy ds. Kluczowych Klientów Strategia firmy Każda organizacja działająca we współczesnym biznesie powinna posiadać określoną strategię działania i na tej bazie budować system

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 inwestujemy w

Bardziej szczegółowo

W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów

W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów Tereszyn, dnia 03.01.2013r. Zapytanie ofertowe 1/2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Luxury Stone Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Tereszyn 3A 21-030 Motycz II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 18.11.2013r. Ogłoszenie na realizację innowacyjnego systemu automatycznego Headhuntingu do obsługi relacji B2B z partnerami K&K Selekt Zamawiający: K&K Selekt Centrum Doradztwa Personalnego Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe 1/2012. W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu elektronicznej wymiany

Zapytanie ofertowe 1/2012. W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu elektronicznej wymiany Lublin, 11.06.2012 Zapytanie ofertowe 1/2012 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: JS Sp. z o.o. ul. Smoluchowskiego 1 20-474 Lublin II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w

Bardziej szczegółowo

JTW SP. Z OO. Zapytanie ofertowe. Zewnętrzny audyt jakościowy projektu technicznego dedykowanego systemu B2B Platforma Integracji Serwisowej

JTW SP. Z OO. Zapytanie ofertowe. Zewnętrzny audyt jakościowy projektu technicznego dedykowanego systemu B2B Platforma Integracji Serwisowej JTW SP. Z OO Zapytanie ofertowe Zewnętrzny audyt jakościowy projektu technicznego dedykowanego systemu B2B Platforma Integracji Serwisowej Strona 1 z 8 Spis treści 1. Klauzula poufności... 3 2. Wskazówki

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 20 grudnia 2013r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 20 grudnia 2013r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 20 grudnia 2013r. w związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie systemu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OCENY PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

FORMULARZ OCENY PARAMETRÓW TECHNICZNYCH FORMULARZ OCENY PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Nazwa: System klasy ERP Ilość: 1 sztuka Strona 1 Specyfikacja techniczna: Lp. Moduł/funkcjonalność Charakterystyka Wartość oferowana TAK/NIE* Uwagi Oferenta 1 Moduł

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Informacje o Zamawiającym: Centrum Wspierania Innowacji Novotec Sp.z o.o. Pawłówek 35 62-800 Kalisz Kalisz, dnia 2.07.2014r. Z związku z realizacją projektu pt.: Podniesienie konkurencyjności i innowacyjności

Bardziej szczegółowo

JTW SP. Z OO. Zapytanie ofertowe. Wdrożenie/Uruchomienie systemu B2B

JTW SP. Z OO. Zapytanie ofertowe. Wdrożenie/Uruchomienie systemu B2B JTW SP. Z OO Zapytanie ofertowe Wdrożenie/Uruchomienie systemu B2B Strona 1 z 6 Spis treści 1. Wskazówki dla oferentów... 3 1.1 Osoby kontaktowe... 3 2.2 Termin składania ofert... 4 2.3 Dodatkowe pytania

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe

Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe Data zapytania: 6 sierpnia 2012r. I. ZAMAWIAJĄCY: INTELICO Krzysztof Żak Ul. Grojecka 10 A 32 600 Zaborze Zapytanie ofertowe II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Przedmiotem zamówienia są następujące usługi

Bardziej szczegółowo

Będzin, dnia 01.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: GRYLA JAROSŁAW Firma Handlowo-Usługowa "MATAR" Bedzin Siemońska 11 Kod pocztowy 42-500

Będzin, dnia 01.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: GRYLA JAROSŁAW Firma Handlowo-Usługowa MATAR Bedzin Siemońska 11 Kod pocztowy 42-500 Będzin, dnia 01.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: GRYLA JAROSŁAW Firma Handlowo-Usługowa "MATAR" Bedzin Siemońska 11 Kod pocztowy 42-500 1. Podstawa formalna zapytania ofertowego Niniejsze Zapytaniem

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. do zapytania ofertowego z dn. 04.02.2013r.

FORMULARZ OFERTOWY. do zapytania ofertowego z dn. 04.02.2013r. FORMULARZ OFERTOWY do zapytania ofertowego z dn. 04.02.2013r. Nazwa podmiotu składającego ofertę: Adres podmiotu: Termin ważności oferty: Cena netto za poniższy zakres: SZCZEGÓŁY OFERTY: Lp. 1.1 Nazwa

Bardziej szczegółowo

Dąbrowa Górnicza, dnia 03.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający:

Dąbrowa Górnicza, dnia 03.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: Dąbrowa Górnicza, dnia 03.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: ANETA GRYLA FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA "CASMIR" 41-303 Dąbrowa Górnicza Ulica Bukowa 23 NIP : NIP 6291893246 1. Podstawa formalna zapytania

Bardziej szczegółowo

Cechy systemu. Kryteria wyboru punktowe:

Cechy systemu. Kryteria wyboru punktowe: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka lata 2007 2013, Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania

Bardziej szczegółowo

Czeladź, dnia 01.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający:

Czeladź, dnia 01.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: Czeladź, dnia 01.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Katowickie Przedsiębiorstwo Naprawy Maszyn Budowlanych "BUDROPOL" Spółka Jawna A. Będkowski, R. Liczberski i inni 41-253 Czeladź ul. Letnia 3

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Skawina 7 listopada 2014

Zapytanie ofertowe. Skawina 7 listopada 2014 Skawina 7 listopada 2014 Zapytanie ofertowe Szanowni Państwo, W związku z realizacją projektu pt. Elektroniczna wymiana informacji pomiędzy partnerami w biznesie szansą na rozwój firmy HAUTEC Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/dotacja

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/dotacja Rzeszów, dn. 05.05.2015 r. RYWAL Sp. z o.o. Sp. k. ul. Architektów 1/45 35-082 Rzeszów NIP: 813-36-62-968 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/dotacja RYWAL Sp. z o.o. Sp. k. zaprasza do składania ofert na realizację

Bardziej szczegółowo

Września, dzień 8 stycznia 2014 r. Adresat. Zapytanie ofertowe

Września, dzień 8 stycznia 2014 r. Adresat. Zapytanie ofertowe Września, dzień 8 stycznia 2014 r. Adresat Zapytanie ofertowe Przedsiębiorstwo Handlowe Progress Daniel Więcek w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka i działania 8.2 Wspieranie wdrażania

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. planuje zakup usług doradczych. Zapytanie kierowane jest do firm z branży informatycznej.

Zapytanie ofertowe. planuje zakup usług doradczych. Zapytanie kierowane jest do firm z branży informatycznej. Kraków, 07.07.2014 Zapytanie ofertowe W zawiązku z realizowanym projektem POIG 8.2 firma LABRO TECHNOLOGIE ul. Czerwone Maki 59/22 30-392 Kraków NIP 954-111-33-29 Regon: 273427089 planuje zakup usług doradczych.

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie systemu B2B zakup licencji na oprogramowanie umożliwiające zarządzanie informacjami o produktach:

Oprogramowanie systemu B2B zakup licencji na oprogramowanie umożliwiające zarządzanie informacjami o produktach: ZAŁĄCZNIK NR 1 Dodatkowe informacje dotyczące systemu informatycznego B2B - zakres prac. Opracowanie systemu informatycznego (wykonanie, instalacja i konfiguracja / wdrożenie oraz usługi szkoleniowe) System

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 02/01/2014

Zapytanie ofertowe nr 02/01/2014 Zapytanie ofertowe nr 02/01/2014 Projekt nr UDA- POIG.08.02.00-14-251/13 Nazwa: B2B Stworzenie i wdrożenie systemu B2B KANRI w Professional Services sp. z o.o. automatyzującego relacje z partnerami biznesowymi

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa dnia 25 lutego 2013 r. Szanowni Państwo,, z siedzibą w Warszawie przy ul. Wolność 3A, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na usługę analizy przedwdrożeniowej i wdrożenia dla aplikacji

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3/POIG 8.1/2014

Zapytanie ofertowe nr 3/POIG 8.1/2014 Warszawa, dnia 31.07.2014 roku edufinance.pl Paweł Kardacz ul. Narutowicza 74 08-200 Łosice Zapytanie ofertowe nr 3/POIG 8.1/2014 W związku z realizacją projektu pn. Stworzenie pierwszej na polskim rynku

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów. Dawid Doliński

Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów. Dawid Doliński Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów Dawid Doliński Dlaczego MonZa? Korzyści z wdrożenia» zmniejszenie wartości zapasów o 40 %*» podniesienie poziomu obsługi

Bardziej szczegółowo

VALIO Sp. z o.o. Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego dotyczącego zakupu licencji części systemu B2B oraz wykonania Warstwy Prezentacyjnej.

VALIO Sp. z o.o. Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego dotyczącego zakupu licencji części systemu B2B oraz wykonania Warstwy Prezentacyjnej. Stalowa Wola, 10.03.2014 r. Valio Sp. z o.o. ul. Tuwima 20 37-450 Stalowa Wola Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego dotyczącego zakupu licencji części systemu B2B oraz wykonania Warstwy Prezentacyjnej.

Bardziej szczegółowo

System CMMS Profesal Maintenance wspiera prace UR w firmie MC Bauchemie

System CMMS Profesal Maintenance wspiera prace UR w firmie MC Bauchemie System CMMS Profesal Maintenance wspiera prace UR w firmie MC Bauchemie Firma MC Bauchemie Firma MC Bauchemie w Środzie Wielkopolskiej to wyspecjalizowany zakład produkcyjny dodatków do betonu, produktów

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE W ZAKRESIE REALIZACJI:

ZAPYTANIE OFERTOWE W ZAKRESIE REALIZACJI: Lublin; 8/10/2012 ZAPYTANIE OFERTOWE W ZAKRESIE REALIZACJI: System B2B automatyzujący procesy związane ze sprzedażą i serwisowaniem samochodów W związku z wdrażaniem przez firmę Auto Broker Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie następujących zadań w ramach wyróżnionych kategorii:

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie następujących zadań w ramach wyróżnionych kategorii: Bydgoszcz, 20.01.2014 Biuro Podróżników Flugo Spółka z o.o. Ul. M. Skłodowskiej - Curie 10 85-094 Bydgoszcz Email: piotr.dzikowski@flugo.com.pl Tel: 797 700 669 NIP: 5540312935 REGON: 090091640 Szanowni

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 2 lipca 2013. Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO:

Lublin, dnia 2 lipca 2013. Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Lublin, dnia 2 lipca 2013 Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Fabryka Elementów Złącznych Normal Met Sp. z o.o. Ul. Mełgiewska 7-9 20 209 Lublin II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość Zielona Góra, dnia 24 lutego 2014r. Zamawiający: Kancelaria Finansowa Dariusz Orzechowski ul. Bohaterów Westerplatte 11 65-034 Zielona Góra Tel. 601 805 960 Fax.: 68 363 61 22 www.czyszczeniebik.pl Zapytanie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów:

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: Rozdział I Szczegółowy opis przedmiotu umowy Załącznik nr 1 do Umowy Architektura środowisk SharePoint UMWD 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: a) Środowisko

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy: Zakupu specjalistycznego oprogramowania niezbędnego do świadczenia usług w ośrodku doskonalenia techniki jazdy.

ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy: Zakupu specjalistycznego oprogramowania niezbędnego do świadczenia usług w ośrodku doskonalenia techniki jazdy. TEST & TRAINING SAFETY CENTRE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., Bednary 17, 62-010 Pobiedziska, tel./fax +48 61 81 56 001 Bednary, 01.06.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy: Zakupu specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/04/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/04/2014 Lubliniec, dnia 17 kwietnia 2014r. Schwer Fittings Sp. z o.o. Ul. Oleska 34 42-700 Lubliniec Do ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/04/2014 Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej w ramach Działania

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP OPROGRAMOWANIA SYSTEMU B2B

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP OPROGRAMOWANIA SYSTEMU B2B Warszawa, dnia 10 czerwca 2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP OPROGRAMOWANIA SYSTEMU B2B W związku z realizacją projektu Wdrożenie systemu B2B w Liquid Systems Sp. z o. o. w celu usprawnienia procesów biznesowych

Bardziej szczegółowo

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/6/2015/POIG 8.2

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/6/2015/POIG 8.2 TORA-LESZNO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MÓRKOWSKA 40a 64-100 Wilkowice NIP: PL 6972312026 UDA-POIG.08.02.00-30-194/12-00 Wilkowice, 12.06.2015 zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE

Bardziej szczegółowo

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie informatycznej. Zadaniem systemu jest rejestracja i przechowywanie

Bardziej szczegółowo

Poznań, dzień 10.02.2014. Zapytanie ofertowe

Poznań, dzień 10.02.2014. Zapytanie ofertowe Poznań, dzień 0.0.0 Zapytanie ofertowe Beneficjent: Tech-Net Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie: 8. Wspieranie wdrażania elektronicznego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe 7/2013

Zapytanie ofertowe 7/2013 03.06.2013 r. Zapytanie ofertowe 7/2013 Dotyczy: Zakup systemu informatycznego B2B do realizacji projektu pn. Wdrożenie zintegrowanego systemu B2B w celu usprawnienia zarządzania współpracą GLOKOR Sp.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Elektroniczna platforma danych B2B usprawniająca procesy biznesowe pomiędzy firmą AGRO-PARTNER a partnerami handlowymi

ZAPYTANIE OFERTOWE. Elektroniczna platforma danych B2B usprawniająca procesy biznesowe pomiędzy firmą AGRO-PARTNER a partnerami handlowymi Gorzyce Wielkie, dnia 03.12.2012 r. Nr Sprawy: 01/12/AGRO-PARTNER/2012 ZAPYTANIE OFERTOWE Przedmiot zamówienia stanowi: Zakup kompleksowych usług informatycznych i programistycznych w zakresie działań

Bardziej szczegółowo

Nr telefonu Nr faksu e-mail

Nr telefonu Nr faksu e-mail Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 inwestujemy w

Bardziej szczegółowo

Część III - Zadanie nr 4.4: Oprogramowanie do zarządzania. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia

Część III - Zadanie nr 4.4: Oprogramowanie do zarządzania. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Część III - Zadanie nr 4.4: Oprogramowanie do zarządzania Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostarczenie i wdrożenie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2014. z dnia 1/07/2014r. w związku z realizacją projektu pt.:

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2014. z dnia 1/07/2014r. w związku z realizacją projektu pt.: ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2014 z dnia 1/07/2014r. w związku z realizacją projektu pt.: Optymalizacja powiązań biznesowych między firmą VARIOSTEEL Sp. z. o.o. i partnerami poprzez system informatyczny B2B

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE O G Ł O S Z E N I E

DOTACJE NA INNOWACJE O G Ł O S Z E N I E Rzeszów, 22.04.2014r. O G Ł O S Z E N I E o zamówieniu w trybie zapytania ofertowego na wykonanie usług oraz dostawę modułów systemu klasy B2B mającego na celu automatyzację procesów przedsiębiorstwa z

Bardziej szczegółowo

Zakup sprzętu IT 1 komplet

Zakup sprzętu IT 1 komplet Informacje o Zamawiającym: Centrum Wspierania Innowacji Novotec Sp.z o.o. Pawłówek 35 62-800 Kalisz NIP 968 093 3987 Kalisz, 26.08.2015r. Z związku z realizacją projektu pt.: Podniesienie konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PN.: PLATFORMA WYMIANY DANYCH B2B USPRAWNIAJĄCA PROCESY BIZNESOWE POMIĘDZY FIRMĄ SAWO-MET SP. Z O.O. A PARTNERAMI HANDLOWYMI

PROJEKT PN.: PLATFORMA WYMIANY DANYCH B2B USPRAWNIAJĄCA PROCESY BIZNESOWE POMIĘDZY FIRMĄ SAWO-MET SP. Z O.O. A PARTNERAMI HANDLOWYMI ZAŁĄCZNIK NR 1 do Zapytania Ofertowego na: Dostawę i wdrożenie platformy wymiany danych B2B oraz sprzętu Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia POIG 8.2/SAWOMET SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAKRES

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3/K/2014

Zapytanie ofertowe nr 3/K/2014 Łebkowski Kopczyński Warszawa, 3.11.2014 Radcowie Prawni s.j. ul. Filtrowa 77/45 02-032 Warszawa Zapytanie ofertowe nr 3/K/2014 I. ZAMAWIAJĄCY Łebkowski Kopczyński sp.j. ul. Filtrowa 77/45, 02-032 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Dąbrowa Górnicza, dnia 03.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający:

Dąbrowa Górnicza, dnia 03.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: Dąbrowa Górnicza, dnia 03.0.204 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: ANETA GRYLA FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA "CASMIR" 4-303 Dąbrowa Górnicza Ulica Bukowa 23 NIP : NIP 629893246. Podstawa formalna zapytania ofertowego

Bardziej szczegółowo

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 01

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 01 zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 01 Warszawa, dnia 03.10.2014 r. Dotyczy umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-14-092/14-00 zawartej w dniu 25.06.2014 roku

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 09.12.2013r. Zamówienie na stworzenie i wdrożenie systemu B2B do projektu pt. Platforma B2B do obsługi procesu powstawania produktu reklamowego Zamawiający: GREEN FLY Bartłomiej Inglot ul. Tarnowska

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. na wyłonienie dostawcy wartości niematerialnych w zakresie. Wartości Niematerialnych i Prawnych w postaci Systemu Klasy B2B

Zapytanie ofertowe. na wyłonienie dostawcy wartości niematerialnych w zakresie. Wartości Niematerialnych i Prawnych w postaci Systemu Klasy B2B Szerzawy, dnia 01.04.2014r. Zapytanie ofertowe na wyłonienie dostawcy wartości niematerialnych w zakresie Wartości Niematerialnych i Prawnych w postaci Systemu Klasy B2B w ramach realizacji projektu Optymalizacja

Bardziej szczegółowo

Barcinek, 04.08.2014 (miejsce i data)

Barcinek, 04.08.2014 (miejsce i data) Barcinek, 04.08.2014 (miejsce i data) Zapytanie ofertowe dotyczące projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Priorytet 1 Wzrost

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Nr 1/8.2/2014

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Nr 1/8.2/2014 Otwock, 12.12.2014r. NANOEMPIRE DAWID SMÓŁKA. ul. Krakowska 16 05-400 Otwock ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Nr 1/8.2/2014 Mając na uwadze obowiązki wynikające ze stosowania zasad uczciwej konkurencji,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 03.03.2014. Zapytanie ofertowe. na wyłonienie wykonawcy/dostawcy w zakresie: 1. Wartości niematerialnych i prawnych

Warszawa, dnia 03.03.2014. Zapytanie ofertowe. na wyłonienie wykonawcy/dostawcy w zakresie: 1. Wartości niematerialnych i prawnych Warszawa, dnia 03.03.2014 Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy/dostawcy w zakresie: 1. Wartości niematerialnych i prawnych a. System klasy B2B wraz z wdrożeniem W ramach realizacji projektu Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014 Warszawa, dnia 13.06.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014 na nabycie wartości niematerialnych i prawnych, usług informatycznych i technicznych oraz szkoleń specjalistycznych Dotyczy projektu realizowanego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 11/POIG 8.2/2014

Zapytanie ofertowe nr 11/POIG 8.2/2014 Mrowino, dnia 7 października 2014 Nazwa Zamawiającego: CGS Drukarnia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Ul. Towarowa 3 62-090 Mrowino NIP 7791632331 Zapytanie ofertowe nr 11/POIG 8.2/2014 W związku

Bardziej szczegółowo