DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość."

Transkrypt

1 SMULDERS POLSKA Sp. z o. o. ul. Piłsudskiego Żagań Zapytanie ofertowe Żagań, r. W związku z realizacją projektu pn. Smulders Polska Wdrożenie systemu automatyzującego współpracę biznesową w branży produkcji wielkogabarytowych konstrukcji stalowych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.2. SMULDERS POLSKA Sp. z o. o. zaprasza podmioty gospodarcze do składania ofert na zakup niezbędnych wartości niematerialnych i prawnych, nowych środków trwałych, usług informatycznych i technicznych związanych z instalacją infrastruktury technicznej i oprogramowania, usług doradczych i eksperckich oraz szkoleń specjalistycznych. Opis projektu Projekt polega na wdrożeniu systemu B2B, który zautomatyzuje następujące procesy biznesowe realizowane przez Zamawiającego z partnerami biznesowymi: ofertowanie, realizacja zleceń, zarządzanie informacją i raportowanie. System B2B znacząco wpłynie na wzrost efektywności współpracy z partnerami. Nowy system B2B stanowić będzie całościowy zestaw rozwiązań spełniających wszystkie potrzeby Zamawiającego oraz jej Partnerów w zakresie wzajemnej komunikacji oraz w odniesieniu do realizowanych procesów biznesowych. Przedmiot zapytania ofertowego Etap 1 - Termin realizacji: do l.p. (a) Nazwa i opis (b) Moduł Zarządzanie pracownikami - 1 licencja serwerowa - Poza nazwą i adresem możliwy także rejestr numerów ubezpieczeń, danych i dokumentów zatrudnienia, itp. dla każdego pracownika - Rejestracja tygodniowych harmonogramów, przerw w pracy - Możliwość tworzenia tabel godzin pracy, nieobecności i urlopów - Współpraca z panelami dotykowymi - Możliwość integracji z systemem Kadrowym firmy Moduł CRM - 1 licencja serwerowa - Możliwość uzyskania kompletnego obrazu relacji firmy i jej pracowników z partnerami - Kontrola procesu zadań realizowanych we współpracy z Partnerami - Możliwość zbierania informacji o rynku. - Wgląd w Historię kontaktu z klientem (rozmowy telefoniczne, spotkania, wymienianą korespondencję, korespondencję, przebieg negocjacji, zlecenia, ustalenia i umowy, a także poziom należności, itp.) Moduł Zarządzanie Biznesowe - 1 licencja serwerowa - Wytwarzanie porównań graficznych - Każdy użytkownik będzie mógł wybrać dane, które chce porównać np.. zyski na miesiąc, - Podgląd realizacji transportów - Jasny wgląd w koszty pracy, koszty materiałowe, zakupy itp. - Optymalizacja kontroli nad projektami. - Możliwość kontroli postępów, a także kontrola powykonawcza

2 - Możliwość kontroli całego projektu lub jego poszczególne części. - Raporty o oczekiwanych zamówieniach, co umożliwia zwiększoną kontrolę finansową nad przebiegiem całego procesu - Umożliwi m. in.: wykonanie analizy zyskowności produktów, określenie kluczowych klientów w poszczególnych branżach, śledzenie poziomu rabatów w podziale na klientów i pro-dukty, sprawdzanie stopnia wykonania planów, przewidywanie nieprawidłowych zachowań lub transakcji. - Dodatkowo, wspomaga prognozowanie, badanie trendów, określanie procentowych udziałów oraz wyszukiwanie zależności między danymi. Moduł ten pozwoli budować odpowiednią strategię współpracy z danym Partnerem Moduł optymalizacji cięcia - 1 licencja serwerowa - Możliwość importu modeli 3D z modelu Tekla, CAD - Optymalizacja cięcia, obróbki materiału - Kodowanie długości skośnych i płaskich, biorąc pod uwagę kąta cięcia Moduł Zarządzanie budżetem projektu - 1 licencja serwerowa - Przegląd wszystkich projektów z ich aktualnym stanem, - Przegląd finansowy wszystkich projektów w określonym okresie, - Przegląd wychodzących faktur, - Przegląd wszystkich wpłat i należności, Moduł Rejestracja czasu - 1 licencja serwerowa Opis - Odczytywanie zarejestrowanych informacji o godzinie rozpoczęcia i zakończenia pracy poszczególnych pracowników. - Możliwość uwzględnienia wszystkich terminów: wejścia i wyjścia prywatne i służbowe, a także rozlicza czas przepracowany w godzinach nadliczbowych i nocnych, jak również ilość godzin poświęconych przez pracownika na realizację danego projekt, ilość godzin nieobecności i urlopów. Moduł Administracja - 1 licencja serwerowa - Wykorzystanie paneli dotykowych na hali produkcyjnej - Zarządzanie czasem pracy pracowników - Możliwość definiowania interfejsu dla poszczególnych użytkowników. - Odczytanie zarejestrowanych informacji o godzinie rozpoczęcia i zakończenia pracy po-szczególnych pracowników - Rozliczanie czasu przepracowanego w godzinach nadliczbowych i nocnych, jak również ilości godzin poświęconych przez pracownika na realizację danego projektu, - Możliwość rozliczania ilości godzin nieobecności i urlopów - Możliwość dokonania różnorakich analiz w oparciu o kalendarze i regulaminy przypisane do pracowników Moduł Planowanie - 1 licencja serwerowa - Możliwość planowania liczby godzin projektowania (wraz z data ich rozpoczęcia i zakończenia) - Planowanie godzin produkcyjnych (warsztatowych) Planowanie konserwacji (wraz z czasem transportu) Planowanie godzin montażu (wraz z data ich rozpoczęcia I zakończenia) - Możliwość ustalania aktualnych mocy przerobowych wszystkie zaplanowane czynności pro-dukcyjne będą sprawdzane pod względem możliwości technicznych i personalnych 9 Przemysłowy ekran dotykowy (Indystrial Touchscreen) - 3 szt,

3 Minimalne wymagania techniczne: CPU: - typu Intel Atom N GHz processor Pamięć RAM: - 1xDIMM, 2 GB, DDR2 400/533 Ekran: - dotykowy, - metalowa obudowa - płyta ochronna ze szkła hartowanego Wejście/wyjście: - 4 porty USB - 2x Mouse/keyboard - 2x Ethernet - 1x VGA System operacyjny: - typu Windows 7/Windows XP Embedded Moduł track&trace - 1 licencja serwerowa - Kontrola życia produktu. Od momentu zamówienia materiału do dostarczenia gotowego produktu do klienta - Informacja, na jakim etapie realizacji znajduje się konkretne zlecenie. Biurowy ekran dotykowy (Office Touchscreen) - 1 szt, Minimalne wymagania techniczne: CPU: - typu AMD E GHz procesor Pamięć RAM: - 4 GB DDR3 SO-DIMM max. Przekątna ekranu: - 17 Wejście/wyjście: - 1x RJ45-4x USB - wyjście HDMI - 2x Ethernet - 2x Mouse/keyboard System operacyjny: - typu Windows 7 Home Premium Moduł DSTV - 1 licencja serwerowa - Import danych / materiałów z systemów CAD, - Odczyt zachowanych informacji o cenach, - Graficznie ilustracja numerów pozycji ze wszystkimi właściwościami (otwory, kąty) Usługa ekspercka - Analiza procesu, analiza technologiczna, stworzenie planu wdrożenia - 1 usługa; kalkulacja- 160 rbh Analiza obejmie wymagania Wnioskodawcy, specyfikacje poszczególnych procesów, które będą docelowo objęte działaniem systemu B2B, oraz ich przeniesienie na płaszczyznę systemu B2B. Na tym etapie musi być przeprowadzona szczegółowa analiza pod kątem wszelkich skrajnych sytuacji mogących wystąpić w czasie współpracy z partnerami w relacjach B2B oraz oczywiście podstawowych i prawidłowych ścieżek przebiegów procesów. Przeprowadzenie analizy procesu, wymagań systemowych ma za zadanie, precyzyjnie określić zakres funkcjonalny, prawidłową konfigurację i modyfikację tworzonego systemu, w celu dopasowania go do przebiegu procesów biznesowych przedsiębiorstwa oraz uwzględnienia wymagań związanych z wymianą informacji między partnerami. Przeprowadzenie analizy wymagań systemowych jest konieczne do określenia zakresu systemu w celu dopasowania go do procesów biznesowych firmy i wymagań transmisyjnych partnerów. Analiza obejmie rozpoznanie obecnych procesów, zlokalizowanie i zdefiniowanie wąskich gardeł procesów oraz zaproponowanie i zamodelowanie zmian w procesach, ich optymalizację. Analiza procesu i analiza technologiczna pozwala w sposób właściwy i efektywny przygotować i przeprowadzić proces wdrożenia nowego rozwiązania, oraz przygotuje organizację na zastosowanie nowych technologii, wskazanie nowej organizacji pracy, reorganizację struktury organizacyjnej i delegowanie nowych uprawnień. Z zebranych

4 wewnętrznie danych wynika, że analizie zostanie poddanych 3 (wskazane w projekcie) procesów biznesowych. Analiza przeprowadzona zostanie w poszczególnych obszarach odpowiadającym rozwiązaniom informatycznym, jakie składać się będą na system B2B. W wyniku przeprowadzonej analizy procesu i analizy technologicznej powstanie koncepcja rozwiązania stanowiąca szczegółowy opis całego wdrożenia. Między innymi: szczegółowe opisy przebiegów procesów biznesowych objętych wdrożeniem, opisy rozwiązań implementacji procesów biznesowych w strukturze oprogramowania, specyfikację wymagań funkcjonalnych całego systemu, listy osób odpowiedzialnych za przebieg danego procesu oraz role użytkowników realizujących poszczególne zadania w danym procesie, szczegółowy zakres prac informatycznych niezbędnych do wdrożenia nowego systemu B2B Usługa informatyczna związana z instalacją oprogramowania - Implementacja poszczególnych modułów - 1 usługa; kalkulacja- 160 rbh Po wykonaniu tego zadania Wnioskodawca otrzymuje infrastrukturę bazodanową i programistyczną przygotowaną do zapełnienia danymi firmy. Usługa ta polega na przeprowadzeniu fizycznej instalacji oprogramowania oraz przeprowadzenie testów spójności systemu. Jest to wydatek konieczny dla prawidłowej realizacji projektu, który da podstawę do kontynuacji prac w zakresie wdrożenia systemu B2B (modułów) w ramach zaplanowanych w harmonogramie rzeczowo-finansowym działań. Obejmie ono wdrożenie systemu u Wnioskodawcy, instalację, nadanie uprawnień użytkownikom, a także konfigurację dostępu. Zakupione oprogramowanie musi zostać zainstalowane i skonfigurowane, Wnioskodawca zaś nie posiada odpowiednich kompetencji, by te działania zrealizować samodzielnie, stąd niezbędne jest skorzystanie z usług zewnętrznych doradców w tym zakresie firmy wdrażającej oprogramowanie. Zakup usług jest niezbędny dla zagwarantowania wykonalności technicznej projektu. Moduł Szacowanie Kosztów - 1 licencja serwerowa - Szybkie i szczegółowe wprowadzanie materiałów/ import z 3D CAD - Ceny artykułów (zawarte aktualizacje) od obecnych dostawców - Automatyczne obliczenie całkowitej wagi, powierzchni, itp. - Łatwe do dostosowania cenniki, obniżki, itp. - Automatyczne generowanie ofert z opcjonalnymi możliwościami alternatyw - Obliczenia graficzne Moduł maszyny - 1 licencja serwerowa - Przesyłanie informacji zwrotnej o czasie produkcji danego elementu konstrukcji - Planowanie obsady linii produkcyjnych - Analiza aktualnych oraz przeszłych czasów produkcji Moduł Zarządzanie Ofertami - 1 licencja serwerowa - Rejestracja zapytań o oferty - Aktualne kalkulacje i wyceny - Terminowość wysłania kalkulacji - Możliwość sprawdzenia co się dzieje z wysłaną kalkulacją i jakich zmian dokonać należy w już wysłanej kalkulacji - Możliwość wglądu w poszczególne etapy wszystkich wysłanych kalkulacji. 18 Moduł Zarządzanie Projektem - 1 licencja serwerowa - Alternatywne wersje technologiczne (marszruta plus struktura) z okresami obowiązywania,

5 - Plan produkcji, jako plan ilościowo-asortymentowy w okresie planistycznym. Dopuszczalne okresy planistyczne to: tydzień, dekada, miesiąc, rok, - Wiele wersji planu produkcji, - Zatwierdzanie planu produkcji. - Optymalizacja zapasów, - Bilansowanie planowanych przychodów i zużycia z dokładnością do zakładu, indeksu i wersji handlowej (raport PZM Planowanie Zapotrzebowania Materiałowego), - Tworzenie manualne zleceń produkcyjnych, - Zwalnianie do produkcji zleceń. W momencie zwolnienia zlecenia tworzona jest kopia odpowiedniej technologii standardowej. Modyfikacje tej technologii nie powodują zmian technologii standardowej. - Planowanie etapowe (kolejne planowanie części zleceń). - Analiza rzeczywistego obciążenia stanowisk w dowolnym okresie, - Analiza pracochłonności, - Bieżąca analiza planowanego i rzeczywistego zaawansowania zleceń produkcyjnych Moduł Zamówienia - 1 licencja serwerowa Opis - Obsługa i zarządzanie zleceniami - Możliwość rezerwacji konkretnych terminów i zasobów - Kojarzenie zleceń z zamówionymi materiałami - Możliwość generowania zapytania ofertowego(tworzenia szablonów dokumentów) Moduł Zarządzanie dokumentacją - 1 licencja serwerowa - Zapewnienie bezpieczeństwa informacji - Możliwość przechowywania dokumentów w standardowej wersji - Możliwość tworzenia szablonów (faksy, listy referencyjne, zamówienia, oferty) Moduł przygotowanie pracy - 1 licencja serwerowa - Import danych / materiałów z systemów CAD do systemu B2B - Odczyt zachowanych informacji o cenach - Zapytania i zarządzanie informacjami o cenach - Optymizacja prostych i pochylonych elementów (z wykorzystaniem zagnieżdżania prętów) - Wsparcie dla trasowania - Graficzne listy zamówień, towarów, fazowania, itp. - Zasoby, kontrola maszyn CNC, ponowne wykorzystanie danych czasu produkcji Moduł Kalendarz - 1 licencja serwerowa - Łatwy przegląd zaplanowanych akcji. - Przegląd dni urodzin pracowników, rocznic, urlopów i zmian itp. - Czynności mogą być połączone do zapytań i projektów. Zakończone aktywności także będą widoczne w projekcie lub ofercie. - Plan może zostać zsynchronizowany z MS-Outlook. Oprogramowanie do integracji z systemem księgowym Optima - 1 licencja serwerowa - W związku z faktem, iż obecnie firma Smulders-Polska użytkuje program księgowy Optima Comarch jak 23 również Biuro Księgowe z którym współpracuje Firma, również pracuje na tym oprogramowaniu, zatem niezbędne jest w celu automatyzacji przepływu informacji finansowo-księgowych zintegrowanie modułów z tym systemem by zapewnić jednolitość i spójność danych w całym systemie 24 Moduł magazyn - 1 licencja serwerowa

6 - Możliwość weryfikacji aktualnie posiadanych towarów oraz surowców na magazynie zarówno pod względem technicznym jak i finansowym - Definiowanie uprawnień dla użytkowników gospodarki magazynowej - Definiowanie parametrów kontroli jakości - Możliwość indeksacji towarów w oparciu o parametry grup indeksów - Możliwość dekretacji dokumentów - Mobilna obsługa magazynu Licencja stanowiskowa wdrażanego systemu - 16 szt, Zamawiający planuje zakup 16 licencji stanowiskowych. Początkowo z systemu będzie korzystało 16 osób. System musi mieć możliwość rozszerzenia licencji dla ok 30 użytkowników. Moduł logistyka - 1 licencja serwerowa - Monitorowanie transportu surowców, półproduktów oraz towarów do i z magazynu firm. - Realizacja wysyłki zamówienia do partnerów oraz klientów - Prognozowanie ilości transportu oraz prognozowanie stanów surowców w przyszłości Etap 2 - Termin realizacji: l.p. (a) 1 2 Nazwa i opis (b) Usługa informatyczna związana z instalacją oprogramowania - Migracja danych do nowego systemu B2B 1 usługa; kalkulacja: 160 rbh W ramach zadania zaplanowano prace dotyczące migracji danych finansowo- handlowo- magazynowych (np.: import bilansu otwarcia rozrachunków, magazynów, kontrahentów, kartotek towarowych). Dane zgromadzone w dotychczas eksploatowanym systemie (szczególnie dane stałe o charakterze normatywnym oraz dane księgowe), zostaną przeniesione do nowej aplikacji, co wymaga przygotowania indywidualnego mechanizmu dla Wnioskodawcy ułatwiającego ten proces. Konwersja danych pozwoli skorzystać z tych samych danych po zmianie na system B2B. Konwersja danych to jeden z najważniejszych punktów projektu w szczególności, jeśli chodzi o dane historyczne, które przed wprowadzeniem do systemu należy poddać weryfikacji. Skonwertowane dane będą standaryzowane do jednolitej postaci. Przeniesienie aktualnych danych do nowego systemu powoduje zakończenie używania starych systemów. W trakcie tego etapu wykonany będzie przede wszystkim: eksport danych z obecnych systemów, konwersja i translacja zebranych danych do formatów nowego systemu, import przygotowanych danych do nowego systemu B2B, weryfikacja spójności i integralności zaimportowanych danych. Konwersja (przekształcenie) danych jest niezbędna, aby uzyskać zgodność typów danych z systemem integrującym partnerów. Przed uruchomieniem systemu musi nastąpić faza migracji danych, która odbywać się będzie na bardzo wysokim poziomie szczegółowości Usługa informatyczna związana z instalacją oprogramowania - konfiguracja i parametryzacja systemu B2B - 1 usługa; kalkulacja: 160 rbh Konfiguracja systemu będzie polegała na wprowadzeniu niezbędnych ustawień w oprogramowaniu, aby realizowało ono wszystkie funkcjonalności opisane w koncepcji wdrożenia (dla wszystkich modułów). Po instalacji sprzętu i oprogramowania przeprowadzona jest docelowa konfiguracja i parametryzacja całego systemu B2B w celu przygotowania sytemu do pracy produkcyjnej. Na tym etapie przenoszone są wstępne ustawienia z modelu na rozwiązanie produkcyjne, uzupełniane są wszystkie parametry słownikowe, tworzone niezbędne raporty i zestawienia, wprowadzana jest konfiguracja poprawiająca ergonomię pracy. Tworzony jest docelowy system, na którym wykonane zostaną testy akceptacyjne, a następnie szkolenie użytkowników końcowych. Do realizacji tego zadania niezbędna będzie bardzo dobra znajomość możliwości wdrażanego systemu oraz znajomość wewnętrznej struktury systemu w celu chociażby dołączenia do systemu

7 opracowanych wcześniej modyfikacji. W ramach tego zadania wykonana zostanie pełna parametryzacja systemu. Przeprowadzenie parametryzacji wymagane jest przystosowania systemu do zmieniającego się środowiska pracy i wymagań użytkowników. Konfiguracja i parametryzacja systemu jest niezbędna w celu ustawienia wszystkich niezbędnych parametrów i widoków we wszystkich modułach oprogramowania. 3 Usługa informatyczna związana z instalacją oprogramowania - Testy integracyjne i akceptacyjne systemu B2B 1 usługa; kalkulacja: 80 rbh Testy integracyjne polegają w głównej mierze na sprawdzeniu poprawności przeniesienia migrowanych i integrowanych danych z poprzednich systemów Wnioskodawcy oraz z systemów partnerów. Po skonfigurowaniu i sparametryzowaniu systemu oraz zaimportowaniu rzeczywistych danych testowych, wykonywane są testy akceptacyjne całego systemu. Testy wykonuje się na podstawie scenariuszy testowych opracowanych w celu zapewnienia objęciem testami najważniejszych procesów biznesowych oraz newralgicznych funkcjonalności. Podczas tych testów badana jest również wydajność całego systemu oraz ergonomia pracy na nim. Zadaniem testów akceptacyjnych jest potwierdzenie prawidłowość konfiguracji i parametryzacji całego systemu oraz prawidłowość implementacji wszystkich procesów biznesowych wraz z przygotowanymi modyfikacjami. Testy te powinny potwierdzić zgodność powstałego oprogramowania z założeniami i wymaganiami zawartymi w koncepcji oraz potwierdzić, że fizycznie system realizuje wszystkie wymagane funkcjonalności. W ramach tego zadania opracowane zostaną procedury testowe oraz wykonany zostanie fizycznie test sprawdzający prawidłowe zachowanie systemu na wprowadzane lub pobierane dane. Przypadki testowe są wybierane bezpośrednio na podstawie wymagań użytkowych i specyfikacji wymagań względem systemu. Jeżeli w trakcie testowania akceptacyjnego okaże się, że system nie spełnia kryteriów akceptacji, testowanie akceptacyjne nie może być zaliczone. Wówczas błędy i braki muszą zostać poprawione i uzupełnione, a testy akceptacyjne powtórzone. Testy akceptacyjne uwzględniają wszystkie poziomy organizacyjne systemu oraz pokrywają wszystkie obszary funkcjonalności systemu (również komunikacji z użytkownikiem). W trakcie testów akceptacyjnych będą testowane obszary, jak np.: Funkcjonalność i kompletność, w tym np.: czy system realizuje cele i poprawnie wykonuje wszystkie funkcje zdefiniowane w wymaganiach użytkowych i specyfikacji funkcjonalnej, czy system jest odporny na podanie nielogicznych danych, czy rezultaty działania systemu poprawnie odwzorowują się na bazie danych, czy raporty i zestawienia generowane przez system są poprawne (np. poprawność raportu w przypadku braku danych), Parametryzacja funkcjonalna, w tym np.: czy parametryzacja funkcji systemu jest zgodna z wymaganiami zdefiniowanymi w wymaganiach użytkowych i specyfikacji funkcjonalnej, czy system poprawnie korzysta z parametrów, Użyteczność i jednoznaczność systemu, w tym np.: czy przy pomocy systemu można zrealizować standardowe procedury opisane w wymaganiach, czy system działa jednoznacznie (dla identycznych zestawów testowych otrzymujemy identyczne wyniki), Komunikacja z odbiorcą danych, w tym np.: czy w sytuacjach nielegalnych pojawiają się ostrzeżenia i komunikaty o błędach, czy zachowane są standardy np. reprezentacji liczb i dat, Spójność, w tym np.: czy system zapewnia kontrolę i walidację danych wejściowych (warunki brzegowe, wartości domyślne, typ danych, obowiązkowość i opcjonalność danych), czy system kontroluje kompletność danych (zapobiega zapisywaniu niekompletnych rekordów, podczas usuwania danych powiązanych z innymi danymi nie pozostawia niepotrzebnych danych itp.), czy system uniemożliwia dostęp do danych aktualizowanych w każdej chwili, Bezpieczeństwo, w tym np.: czy dostęp do aplikacji jest dozwolony tylko dla grupy zdefiniowanych użytkowników (użytkowników można tworzyć i usuwać), czy każdy użytkownik ma dostęp do określonych funkcji aplikacji (użytkownikom można nadawać i odbierać prawa dostępu do poszczególnych funkcji systemu), czy system przetwarza wszystkie niezbędne dane ze źródeł zewnętrznych, Administrowanie systemem, w tym np.: czy system: umożliwia zmianę parametrów pracy przez administratora systemu, zmianę parametrów aplikacji przez administratorów aplikacji,

8 zapewnia administrację systemem i aplikacjami użytkowymi tylko przez uprawnione osoby, czy system zapewnia administrowanie użytkownikami (identyfikatory, hasła, prawa dostępu), Środowisko pracy, w tym np.: czy system działa poprawnie na wszystkich docelowych platformach systemowych, Komunikacja między systemami i poziomami, w tym np.: czy system zapewnia: kompatybilność danych otrzymywanych z systemów zewnętrznych obsługa interfejsów z systemów zewnętrznych, kompatybilność danych wysyłanych do systemów zewnętrznych obsługa interfejsów do systemów zewnętrznych, komunikację między aplikacjami i poziomami systemu zgodnie z wymaganiami funkcjonalnymi. Usługa informatyczna związana z instalacją oprogramowania - Testy systemu B2B symulacja dużego obciążenia aplikacji 1 usługa; kalkulacja: 40 rbh Dla zagwarantowania prawidłowego funkcjonowania systemu B2B należy sprawdzić stabilność jego pracy oraz szybkość reakcji. Przeprowadzone testy pozwolą zweryfikować czy odpowiada on zapotrzebowaniu partnerów i Wnioskodawcy w zakresie realizowanych procesów biznesowych. W oparciu o testy będzie można przeprowadzić prace optymalizacyjne działania systemu. 4 Celem przeprowadzenia testów jest: walidacja systemu pod kątem zgodności systemu z wyspecyfikowanymi i dorozumianymi wymaganiami w zakresie stabilności i szybkości pracy, zebranie wyników określających jakość systemu w takich obszarach jak stabilność, szybkość oraz użyteczność. walidacja systemu pod kątem zgodności systemu z wyspecyfikowanymi i dorozumianymi wymaganiami w zakresie obciążenia, zebranie wyników określających jakość systemu w takich obszarach jak obciążenie, bezpieczeństwo i użyteczność, określenie możliwości technicznych w zakresie realizacji procesów biznesowych po wdrożeniu systemu. Testy pozwolą zweryfikować, jakie obciążenie jest w stanie wytrzymać serwer wraz z pracującymi na nim aplikacjami. Testy umożliwią zidentyfikowanie ewentualnych wąskich gardeł i pozwolą na zoptymalizowanie procesów aplikacji oraz oprogramowanie ewentualnych błędów w przypadku ich wystąpienia w sytuacji dużego obciążenia. 5 6 Usługa informatyczna związana z instalacją oprogramowania - Uruchomienie systemu produkcyjnego B2B - 1 usługa; kalkulacja: 40 rbh Uruchomienie systemu produkcyjnego B2B oznacza pracę użytkowników na rzeczywistych danych systemu. Uruchomienie systemu wymaga asysty powdrożeniowej zespołu wdrożeniowego, po to aby sprawdzić czy wszystkie operacje są prawidłowo wprowadzane przez użytkowników np.: prawidłowo zaksięgowane operacje finansowe. Start produkcyjny jest najbardziej newralgicznym momentem w całym wdrożeniu. Wadliwy jego przebieg może spowodować nieprawidłowe funkcjonowanie całego przedsiębiorstwa lub nawet jego zatrzymanie, co narazić może przedsiębiorstwo na duże straty. Pomimo tego, że przejście ze starego systemu na nowy następuje w jednym momencie to jednak uruchomienie poszczególnych modułów nowego systemu musi odbywać się sekwencyjnie i pod ścisłą kontrolą. Nieprawidłowy przebieg tego procesu będzie od razu zauważony przez całe otoczenie współpracujące z Wnioskodawcą, dlatego tak istotne jest jego prawidłowe zaplanowanie i przeprowadzenie. Usługa informatyczna związana z instalacją oprogramowania - Testy systemu B2B w warunkach pracy na rzeczywistych danych 1 usługa; kalkulacja- 160 rbh

9 Po starcie produkcyjnym następuje praca na nowym systemie. Początkowy okres tej pracy jest tak naprawdę testem całego rozwiązania w rzeczywistych warunkach. W ramach tego etapu przy równoległej pracy całego systemu wykonane zostaną dodatkowe testy wykonywane na rzeczywistych danych. Testy te będą głównie testami wydajnościowymi oraz testami ergonomii. Przeprowadzone one zostaną głownie dla najbardziej czasochłonnych i obciążający system procesów, co kontrolowane będzie poprzez odpowiednie statystyki wydajności systemu oraz wskaźniki zaimplementowane podczas wdrożenia. Jest to okres, w którym wdrożone oprogramowanie będzie przechodziło ostateczny test, podczas normalnej pracy. Nawet najlepiej działająca aplikacja/system nie dostanie akceptacji na wdrożenie, jeśli nie będzie spełniała wymogów wydajnościowych, czego konsekwencją może być wydatne spowolnienie bądź również zatrzymanie procesów, co oczywiście pociąga za sobą wymierne konsekwencje. Bardzo często zdarza się, że zaprojektowane rozwiązanie jest bardzo wygodne z punktu widzenia procesu jednak pod względem wydajnościowym nieefektywne. Dobrze, jeśli zmiany można dokonać na etapie projektowania aplikacji, późniejsza optymalizacja wydajnościowa może rodzić duże problemy. Stąd też przeprowadza się tego typu testy w celu sprawdzenia wydajności aplikacji/systemu. Do tego celu najczęściej stosowane są wyspecjalizowane narzędzia, które przeprowadzą testy wg zadanych parametrów np.: ilość jednocześnie pracujących użytkowników, ilość jednocześnie wprowadzanych danych itp.), zapiszą rezultaty i przeanalizują uzyskane wyniki wskazując nieoptymalne rozwiązania. Testy wydajnościowe polegają na badaniu wpływu zwiększonego obciążenia na zachowanie się aplikacji/systemu. Wykonywane są one przy pomocy dedykowanego oprogramowania. Testowanie systemów B2B obejmuje m. in.: badanie czasu odpowiedzi krytycznych dla biznesu funkcji systemu, porównywanie czasu odpowiedzi przejścia pojedynczego vs. wielu użytkowników przez system, założenie: zbyt wielu użytkowników, danych, czasu oraz malejące zasoby systemowe, badanie czy system zawiedzie w oczekiwany sposób, wyszukiwanie defektów systemu działającego w trybie awaryjnym, duża liczba jednocześnie działających użytkowników, itp. Testy mają na celu wychwycenie wąskich gardeł lub innych niepożądanych zachowań aplikacji, kolejnym krokiem jest weryfikacja usunięcie problemów. Po jego zakończeniu istnieje możliwość wystawienia certyfikatu potwierdzającego liczbę równoległych użytkowników, jaką system jest w stanie obsłużyć oraz że system nie powoduje żadnych niepożądanych skutków (jak utrata danych) przy bardzo dużym obciążeniu. W przypadku, gdy podczas drugiego etapu zostaną ponownie wykryte nieprawidłowości proces jest powtarzany. Testy ergonomii pozwalają na maksymalne usprawnianie pracy współdziałania wszystkich elementów nowego systemu. Ze względu na mogące pojawiać się jeszcze na tym etapie nieprawidłowości, niezbędne staje się aby w tym okresie dostępna była bezpośrednia pomoc doradcza dla pracowników rozpoczynających pracę z nowym systemem. Wsparcie to polegać będzie na bezpośrednim kontakcie z konsultantami w celu umożliwienia na bieżąco kontroli poprawności pracy całego systemu. Zapewni to również natychmiastową możliwość korekty pracy systemu, w przypadku pojawienia się potrzeby obsługi sporadycznych i wyjątkowych zdarzeń, których weryfikacja mogła zostać pominięta w fazie testów akceptacyjnych. Testy wydajnościowe polegają na badaniu wpływu zwiększonego obciążenia na zachowanie się aplikacji/systemu. Wykonywane są one przy pomocy dedykowanego oprogramowania. Testowanie wydajnościowe dzielą się na 1. Performance testing (testy wydajnościowe) badanie czasu odpowiedzi krytycznych dla biznesu funkcji systemu porównywanie czasu odpowiedzi przejścia pojedynczego vs. wielu użytkowników przez system kryterium testów jest sprawdzenie czy poszczególne akcje wykonywane są przez system w akceptowalnym czasie. 2. Stress testing (testy przeciążeniowe) założenie: zbyt wielu użytkowników, danych, czasu oraz malejące zasoby systemowe badanie czy system zawiedzie w oczekiwany sposób wyszukiwanie defektów systemu działającego w trybie awaryjnym sprawdzanie konsekwencji utraty danych po awarii wywołanej nadmiernym obciążeniem. 3. Load testing (testy obciążeniowe) duża liczba jednocześnie działających użytkowników / przeprowadzanych transakcji utrzymanie takiego stanu przez określony w scenariuszu czas jak wiele zapytań (requests) jest w stanie obsłużyć system w określonym przedziale czasu.

10 Przeprowadzenie specjalistycznego szkolenia w zakresie obsługi wdrożonego systemu dla pracowników Zamawiającego - 1 szt., kalkulacja 10 rbd Szkolenia mają przygotować pracowników firmy do prawidłowego posługiwania się wprowadzonymi rozwiązaniami informatycznymi. Szkolenia poza przekazaniem wiedzy praktycznej mają pokazać pracownikom firmy korzyści, jakie wynikają z użycia wprowadzonych rozwiązań. Zakłada się przeszkolenie osób, które będą wykorzystywać system B2B oraz jego poszczególne funkcjonalności w codziennej pracy, będą to zatem pracownicy na następujących stanowiskach: Dyrektor ds. Komercyjnych, Dyrektor ds. Ekonomiczno- Administracyjnych, Kierownik Zakładu Produkcyjnego, Specjalista ds. HR & Analiz, Dyrektor ds. Produkcji, Project Manager 4 osoby, Asystentka Zarządu, Specjalista ds. Księgowości, Specjalista ERP/IT, Specjalista ds. Transportu i Logistyki, Senior Project Manager, Prezes Zarządu, Operations Manager. 7 Przeprowadzenie szkolenia jest uzasadnione potrzebą zapoznania się z funkcjonowaniem nowego systemu B2B pracowników przedsiębiorstwa, którzy odtąd w realizacji poszczególnych procesów biznesowych korzystać będą z usprawnień systemu. Szkolenia specjalistyczne zorientowane będą przede wszystkim na prezentację oraz wyjaśnienie praktycznych aspektów współdziałania poszczególnych systemów w ramach poszczególnych modułów, omówienie zasad działania poszczególnych sekcji, sposobu ich obsługi oraz charakterystyki danych. Najważniejszym elementem szkoleń będzie nauka koordynacji procesu kooperacji z partnerami w ramach wdrażanego systemu B2B. Szkolenia będą obejmowały także poszczególne procesy biznesowe. Szkolenie obejmie: Omówienie ogólne wdrażanego systemu B2B i jego poszczególnych modułów, zapoznanie z rozkładami menu wdrażanego systemu, Omówienie pracy ze słownikami występującymi w systemie, wprowadzanie i korzystanie z danych słownikowych, Tworzenie scenariuszy realizacji zleceń, Potwierdzanie i korygowanie dokumentów, Aktualizacja i weryfikacja danych dotyczących oferty, Przeglądanie rozliczeń, Możliwość personalizacji, Podstawowe tabele i opcje konfiguracyjne systemu, Omówienie zasad konfiguracji wymiany danych i zapoznanie się z przebiegiem procesu wymiany danych, omówienie technologii, Wyjaśnienie specyficznych pojęć i niezbędnych parametrów wymaganych do prawidłowej wymiany danych, Omówienie narzędzi kontroli poprawności wymienianych danych, Omówienie przykładowych rozwiązań konfiguracyjnych, Szkolenie z usuwania błędów powstałych podczas wymiany danych, Tworzenie przykładowych scenariuszy importu danych,

11 Omówienie zabezpieczeń procesu importu danych, Przeprowadzenie szkoleń umożliwi Wnioskodawcy sprawną pracę i obsługę systemu B2B. Nie istnieje możliwość składania ofert częściowych. Oferty niekompletne nie będą rozpatrywane. Zamawiający dopuszcza podpisanie oddzielnych umów na realizację powyższych zakupów. Kryteria wyboru ofert: 1. obligatoryjne: Ważność oferty: min 60 dni Złożenie oferty na formularzu ofertowym wraz z Załącznikiem nr 1 Wypełnienie formularza danymi pozwalającymi ocenić ofertę oraz złożenie oświadczeń Oferta powinna być opatrzona datą sporządzenia, danymi Oferenta (nazwa i adres, telefon) 2. punktowe: Kryteria wyboru Cena netto obliczana wg wzoru: C min A n = x 80 C r C min cena minimalna w zbiorze C r cena oferty rozpatrywanej A n ilość punktów przyznana ofercie Doświadczenie w zakresie wykonania/wdrożenia systemów B2B. Weryfikowane na podstawie Załącznika nr 1 do formularza ofertowego. Znaczenie 80% 20% Punktacja: Za każdy wdrożony system B2B - 2 pkt., maksymalnie 20 pkt. Miejsce składania ofert: Oferty należy dostarczać osobiście bądź przesyłać pocztą tradycyjną lub elektroniczną na adres: SMULDERS POLSKA Sp. z o. o. ul. Piłsudskiego Żagań Termin dostarczenia ofert: Zastrzeżenia

12 Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje firmy SMULDERS POLSKA Sp. z o.o. do żadnego określonego działania. 1. Wydanie niniejszego zapytania ofertowego nie zobowiązuje firmy SMULDERS POLSKA Sp. z o.o. do akceptacji oferty, w całości lub części i nie zobowiązuje firmy SMULDERS POLSKA Sp. z o.o. do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty. 2. SMULDERS POLSKA Sp. z o.o. nie może być pociągana do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty. 3. SMULDERS POLSKA Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo w każdej chwili do zmian całości lub części zapytania ofertowego.

13 Formularz ofertowy Nazwa firmy i dane teleadresowe*..., dn.... Miejscowość i data* Oferta dla SMULDERS POLSKA Sp. z o. o. ul. Piłsudskiego Żagań W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące wartości niematerialnych i prawnych, nowych środków trwałych, usług informatycznych i technicznych związanych z instalacją infrastruktury technicznej i oprogramowania, usług doradczych i eksperckich oraz szkoleń specjalistycznych, przedkładam ofertę cenową na zakup następujących elementów projektu (wg opisu w zapytaniu ofertowym): Etap 1 - Termin realizacji: do l.p. Nazwa i opis Cena netto* (a) (b) (c) 1 Moduł Zarządzanie pracownikami - 1 licencja serwerowa 2 Moduł CRM - 1 licencja serwerowa 3 Moduł Zarządzanie Biznesowe - 1 licencja serwerowa 4 Moduł optymalizacji cięcia - 1 licencja serwerowa 5 Moduł Zarządzanie budżetem projektu - 1 licencja serwerowa 6 Moduł Rejestracja czasu - 1 licencja serwerowa 7 Moduł Administracja - 1 licencja serwerowa 8 Moduł Planowanie - 1 licencja serwerowa 9 Przemysłowy ekran dotykowy (Indystrial Touchscreen) - 3 szt, 10 Moduł track&trace - 1 licencja serwerowa 11 Biurowy ekran dotykowy (Office Touchscreen) - 1 szt, 12 Moduł DSTV - 1 licencja serwerowa 13 Usługa ekspercka - Analiza procesu, analiza technologiczna, stworzenie planu wdrożenia - 1 usługa 14 Usługa informatyczna związana z instalacją oprogramowania - Implementacja poszczególnych modułów - 1 usługa 15 Moduł Szacowanie Kosztów - 1 licencja serwerowa 16 Moduł maszyny - 1 licencja serwerowa 17 Moduł Zarządzanie Ofertami - 1 licencja serwerowa 18 Moduł Zarządzanie Projektem - 1 licencja serwerowa 19 Moduł Zamówienia - 1 licencja serwerowa 20 Moduł Zarządzanie dokumentacją - 1 licencja serwerowa 21 Moduł przygotowanie pracy - 1 licencja serwerowa 22 Moduł Kalendarz - 1 licencja serwerowa 23 Oprogramowanie do integracji z systemem księgowym Optima - 1 licencja serwerowa 24 Moduł magazyn - 1 licencja serwerowa 25 Licencja stanowiskowa wdrażanego systemu - 16 szt,

14 26 Moduł logistyka - 1 licencja serwerowa Etap 2 - Termin realizacji: RAZEM l.p. Nazwa i opis Cena netto* (a) (b) (c) 1 Usługa informatyczna związana z instalacją oprogramowania - Migracja danych do nowego systemu B2B 1 usługa 2 Usługa informatyczna związana z instalacją oprogramowania - konfiguracja i parametryzacja systemu B2B - 1 usługa 3 Usługa informatyczna związana z instalacją oprogramowania - Testy integracyjne i akceptacyjne systemu B2B 1 usługa 4 Usługa informatyczna związana z instalacją oprogramowania - Testy systemu B2B symulacja dużego obciążenia aplikacji 1 usługa 5 Usługa informatyczna związana z instalacją oprogramowania - Uruchomienie systemu produkcyjnego B2B - 1 usługa 6 Usługa informatyczna związana z instalacją oprogramowania - Testy systemu B2B w warunkach pracy na rzeczywistych danych 1 usługa 7 Przeprowadzenie specjalistycznego szkolenia w zakresie obsługi wdrożonego systemu dla pracowników Smulders Polska - 1 szt, RAZEM RAZEM etap I-II Składamy następujące oświadczenia: 1. Potwierdzamy gotowość wykonania poszczególnych działań we wskazanym terminie. 2. Posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 3. Posiadamy niezbędną wiedzę dotyczącą przedmiotu zamówienia lub zobowiązujemy się do udostępnienia potencjału merytorycznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. 4. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Ważność oferty:...* *informacje obligatoryjne... Osoba sporządzająca ofertę* Załącznik nr 1 do Formularza ofertowego

15 Doświadczenie w zakresie wykonania/wdrożenia systemów B2B Lp. Opis prac wdrożeniowych* Podmiot zlecający wykonanie prac wdrożeniowych (dokładny adres, telefon kontaktowy) / Podmiot u którego nastąpiło wdrożenie systemu informatycznego do zarządzania firmą* Okres realizacji prac wdrożeniowych / Czy załączono referencje (TAK / NIE) * Data i miejsce * Osoba sporządzająca ofertę * *informacje obligatoryjne

Zapytanie ofertowe. Centrum Materiałów Budowlanych Euro-Płyta spółka jawna ul. Kolejowa 16 64-300 Nowy Tomyśl

Zapytanie ofertowe. Centrum Materiałów Budowlanych Euro-Płyta spółka jawna ul. Kolejowa 16 64-300 Nowy Tomyśl Nowy Tomyśl, 15 listopada 2012 r. Centrum Materiałów Budowlanych Euro-Płyta spółka jawna ul. Kolejowa 16 64-300 Nowy Tomyśl Zapytanie ofertowe W związku z planowaną realizacją projektu pn. Wdrożenie systemu

Bardziej szczegółowo

Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13

Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13 Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13 realizowany w ramach działania 8.2 Wspierania wdrażania elektronicznego biznesu B2B 8 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto Ateneum Hurtownia Książek Sp.j. Adam Zegiel, Maciej Kogut ul. Nad Drwiną 10 30-741 Kraków Kraków, 21.05.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie Microsoft Dynamics NAV Przewodnik po systemie Spis treści MICROSOFT DYNAMICS NAV 6 W JAKI SPOSÓB KUPIĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV? 10 FUNKCJONALNOŚĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV 13 ZARZĄDZANIE FINANSAMI I KSIĘGOWOŚĆ

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 FUNKCJONALNOŚĆ V. 2.60 Prawa do niniejszych materiałów zastrzeżone są na rzecz innych podmiotów (Microsoft/IT.Integro) i ich naruszenie grozi sankcją. Korzystanie

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY INFORMATYCZNE SPRAWDZONE W PRAKTYCE

SYSTEMY INFORMATYCZNE SPRAWDZONE W PRAKTYCE SYSTEMY INFORMATYCZNE SPRAWDZONE W PRAKTYCE Duże doświadczenie i stabilny zespół konsultantów gwarantuje powodzenie w realizacji nawet bardzo skomplikowanych wdrożeń. Sevenbridge istnieje na rynku od 2004

Bardziej szczegółowo

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2 7\środo ff Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych Studium Wykonalności Część 2 z 2 Wykonalność i trwałość instytucjonalna przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań

Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań Spis treści Wstęp 3 SAP Business One: kluczowe cechy 4 Korzyści biznesowe 5 Przegląd funkcjonalności 6 Finanse

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: A. Część nr 1. W części nr 1: Wdrożenie systemu zarządzania projektami klasy Enterprise Project Management. W części nr 2:

Bardziej szczegółowo

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem Nasza kompetencja to SAP Najlepsi korzystają z rozwiązań SAP Spis treści my mamy zaszczyt wspierać ich w osiąganiu sukcesów! Konsultanci

Bardziej szczegółowo

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Spis treści 2 Stworzone z myślą o wyzwaniach Twojej firmy 4 Exact Globe 6 Księgowość finansowa i administracja 10 Zakupy i magazynowanie 14 Planowanie

Bardziej szczegółowo

Controlling wspomagany komputerowo

Controlling wspomagany komputerowo Uniwersytet Zielonogórski Paul-Dieter Kluge, Paweł Kużdowicz, Paweł Orzeszko Controlling wspomagany komputerowo z wykorzystaniem systemu ERP Zielona Góra 2005 RADA WYDAWNICZA Krzysztof Urbanowski (przewodniczący),

Bardziej szczegółowo

Opis systemu B2B. Przygotowanie projektu infrastruktury elektrotechnicznej dla klientów,

Opis systemu B2B. Przygotowanie projektu infrastruktury elektrotechnicznej dla klientów, Opis systemu B2B W ramach realizacji projektu wdrożony zostanie jeden system B2B. W wyniku realizacji przedmiotowej inwestycji zostanie wdrożony 1 kompleksowy system automatyzujący relacje B2B pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Copyright 2005 SAP AG. Wszystkie prawa zastrzeżone. Żadna część broszury nie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Załącznik nr 2A POVIIG230/11/2013 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Zamówienie obejmuje dostawę wraz z wdrożeniem systemu elektronicznego obiegu dokumentów oraz wyposażenie multimedialne

Bardziej szczegółowo

Jeden system - wiele korzyści!

Jeden system - wiele korzyści! Jeden system - wiele korzyści! Zapraszam do uporządkowanego świata PROGMATE DOCs. Pytany przy różnych okazjach o to, czym tak naprawdę jest PROGMATE DOCs, odpowiadam: To solidny fundament, na którym można

Bardziej szczegółowo

przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y O D Z I E Ż O W O - T E K S T Y L N E J I O B U W N I C Z E J

przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y O D Z I E Ż O W O - T E K S T Y L N E J I O B U W N I C Z E J przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y O D Z I E Ż O W O - T E K S T Y L N E J I O B U W N I C Z E J Navireo to łatwy w obsłudze zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie w średniej firmie.

Bardziej szczegółowo

Polacy lubią nowości i chcą z nich korzystać

Polacy lubią nowości i chcą z nich korzystać 30 OPROGRAMOWANIE DLA MSP Polacy lubią nowości i chcą z nich korzystać Oferta rynkowa systemów dostępnych w modelu SaaS jest w Polsce coraz bogatsza, porównywalna do innych krajów Europy Zachodniej, choć

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO_IG/8.2/14/01 BIZNES PLAN dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO Jaworzno dnia 08.09.2014 r. TALMEX Sp z o.o. realizuje projekt pt.: WDROŻENIE SYSTEMU B2B W CELU AUTOMATYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH Z PARTNERAMI PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

1. ROZBUDOWA POSIADANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SYSTEMU INFOMEDICA

1. ROZBUDOWA POSIADANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SYSTEMU INFOMEDICA Strona1 Załącznik nr 1 do specyfikacji Ujednolicony opis przedmiotu zamówienia DZZ-382-60/12 Zamawiający za równoważny uzna system spełniający funkcjonalności wymienione w pkt. 3.8. W przypadku zaoferowania

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013 Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Dostawa infrastruktury informatycznej i oprogramowania na potrzeby tworzenia i rozwoju nowoczesnych e-usług i aplikacji on-line oraz ich s wiadczenia

Bardziej szczegółowo

Wykaz dotychczas wdrożonych i użytkowanych obszarów funkcjonalnych w systemie SAP dla potrzeb Zamawiającego:

Wykaz dotychczas wdrożonych i użytkowanych obszarów funkcjonalnych w systemie SAP dla potrzeb Zamawiającego: I. Opis stanu obecnego Załącznik nr 1 do SIWZ Obecnie system SAP jest wspólnie użytkowany przez Zamawiającego oraz Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz System S.A. (dalej GAZ-SYSTEM). W chwili obecnej

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE. Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione.

WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE. Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione. Załącznik Nr 8 do SIWZ RZP WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione. Dla pozycji Tak/Nie : Tak w przypadku, kiedy

Bardziej szczegółowo

Tychy, dnia 1.10.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Tychy, dnia 1.10.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka lata 2007 2013, Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte

System Zarządzania Forte System Zarządzania Forte prostota zaufan ie Kim jesteśmy i co robimy Grupa Sage jest jednym z trzech najbardziej cenionych na świecie dostawców rozwiązań informatycznych wspomagających zarządzanie dla

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej Załącznik nr 9 do Opisu Przedmiotu Zamówienia Infrastruktura informatyczna Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej 1. Wstęp 1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów i urządzeń do masowego

Bardziej szczegółowo

Service Desk generyczny system do obsługi zgłoszeń serwisowych

Service Desk generyczny system do obsługi zgłoszeń serwisowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria oprogramowania i baz danych Autorzy Oleksandr Bondarchuk, 7164 Dawid Pacholczyk, 6144 Tomasz Chudobiński, 7332 Krzysztof Pałka, 3949 Robert

Bardziej szczegółowo