Sierpień 2011 na GPW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sierpień 2011 na GPW"

Transkrypt

1 Sierpień 2011 na GPW 4 rocznica rynku NewConnect i 300 notowanych spółek, GPW podała wyniki finansowe za pierwsze półrocze, Debiut 10. spółki ukraińskiej na Głównym Rynku GPW, 22 debiuty na NewConnect rekordowa miesięczna liczba debiutów. Giełda przedstawiła wyniki najnowszego badania na temat udziału inwestorów w obrotach GPW w I połowie 2011 r. Debiuty spółek 4 sierpnia - COAL ENERGY (Ukraina) Coal Energy jest spółką holdingową grupującą cypryjskie i ukraińskie spółki operacyjne prowadzące działalność w branży górniczej. Głównym przedmiotem działalności Grupy jest wydobywanie, wzbogacanie i sprzedaż węgla. Coal Energy jest trzecim pod względem wielkości posiadanych rezerw prywatnym producentem węgla na Ukrainie. COAL ENERGY S.A. jest 37. zagraniczną oraz 10 ukraińską spółką notowaną na głównym parkiecie w Warszawie. 9 sierpnia - JHM Development JHM Development kompleksowo realizuje inwestycje w zakresie nieruchomości mieszkaniowych i lokali komercyjnych w mniejszych i średniej wielkości miastach Polski centralnej. Spółka z Grupy Kapitałowej Emitenta podmiot Marywilska 44 jest właścicielem i zarządza jednym z największych w Polsce kompleksem hal handlowych. 11 sierpnia - AC AC jest wiodącym w Polsce i znanym na świecie producentem i dostawcą modułów elektronicznych i mechanicznych samochodowych instalacji gazowych do silników spalinowych oraz elementów elektroniki i wiązek elektrycznych na potrzeby przemysłu samochodowego. Wiodącym produktem spółki są sterowniki LPG/CNG sprzedawane pod marką STAG.

2 12 sierpnia - TOYA TOYA jest spółką handlową działającą w branży artykułów przemysłowych. Należy do grupy liderów na polskim rynku narzędzi ręcznych i elektronarzędzi przeznaczonych zarówno dla profesjonalistów, jak i do domowego użytku. Grupa projektuje, zleca produkcję oraz dystrybuuje pod własnymi markami na rynku krajowym i zagranicznym: w Europie, Azji, Afryce, Australii i w Ameryce Środkowej i Południowej. Inne wydarzenia W sierpni pojawiły się w obrocie kontrakty terminowe na nowe akcje. 8 sierpnia do obrotu giełdowego wprowadzone zostały kontrakty terminowe na akcje spółki PETROLINVEST. 8 sierpnia Giełda ogłosiła zmiany w indeksach. Po sesji 15 września zostanie przeprowadzona kwartalna korekta list uczestników indeksów WIG20, mwig40 oraz swig80. Nowym uczestnikiem indeksu WIG20 będzie JSW, zastąpi na tym miejscu CEZ. W przypadku indeksu mwig40 KREDYT BANK wejdzie w miejsce NFIEMF. Natomiast w indeksie swig80 w miejsce: ACE, ALMA, ARCTIC, ARMATURA, BARLINEK, CCENERGY, KREDYTB, POLAQUA oraz TRION wejdą ACTION, BGZ, GASTELZUR, GROCLIN, KRUK, MONNARI, MWTRADE, NFIEMF oraz WASKO. 17 sierpnia do obrotu giełdowego wprowadzone zostały kontrakty terminowe na akcje spółki CD PROJEKT RED. Dla obu kontraktów liczba akcji przypadających na jeden kontrakt wynosi 100. W sierpniu do grona WSE IPO Partnerów dołączyły firmy Balkan Advisory Company pierwszy partner z Bułgarii oraz Kreston GCG z Ukrainy. BAC Securities, który jest częścią grupy kapitałowej BAC Group, to butik inwestycyjny świadczący usługi w zakresie doradztwa finansowego i rynków kapitałowych, prowadzący działalność w takich krajach jak Rumunia, Bułgaria, Serbia, Macedonia i Białoruś. BAC Securities jest członkiem giełd w Rumunii i Bułgarii. Kreston GCG to ukraińska firma audytorska oferująca na rynku kapitałowym usługi według standardów IFRS, due diligence przy ofertach publicznych oraz wycenę przedsiębiorstw. Istotą rozpoczętego jesienią 2006 roku programu WSE IPO Partner jest wspomaganie działań akwizycyjnych i promocyjnych GPW na zagranicznych rynkach przez jej partnerów zagraniczne firmy inwestycyjne. Ich głównym zadaniem jest bezpośrednie i pośrednie pozyskiwanie spółek mających siedzibę poza granicami Polski. Grono WSE IPO Partnerów liczy na koniec sierpnia 2011 r. 26 podmiotów.

3 30 sierpnia Giełda opublikowała raport finansowy za I półrocze 2011 r. Rozwój rynków prowadzonych przez Giełdę odzwierciedlony został dynamicznym wzrostem zyskowności Grupy Kapitałowej. Podstawowe dane: - Zysk netto; 71,5 mln zł wzrost w stosunku do I półrocza 2010 r. o 31,4% - Przychody ze sprzedaży; 137,5 mln zł - wzrost o 23,3% - Zysk z działalności operacyjnej; 72,3 mln zł - wzrost o 37% - EBITDA; 90 mln zł wzrost o 32,7% - Rentowność EBITDA; 65,5% - wzrost o 4,7 punktu proc. - ROE; 23,7%, wzrost o 9,5 punktu proc. - Zysk netto na akcję; 1,7 zł Więcej w raporcie finansowym dostępnym w sekcji Relacje Inwestorskie na stronie 30 sierpnia Giełda przedstawiła wyniki najnowszego badania na temat udziału inwestorów w obrotach GPW w I połowie 2011 r. Znacząco wzrosły obroty w pierwszej połowie 2011 r. na Głównym Rynku GPW. Krajowi inwestorzy instytucjonalni wygenerowali w I połowie 2011 r. 34% obrotów akcjami na GPW, natomiast krajowi inwestorzy indywidualni 18%. Udział inwestorów zagranicznych w strukturze obrotów akcjami na Głównym Rynku wyniósł 48%. Rynek NewConnect wykazuje bardzo wysoką dynamikę wzrostu kapitalizacji, liczby emitentów i obrotów. W roku 2011 na NewConnect zadebiutowało już 120 spółek. Choć struktura obrotów na alternatywnym rynku akcji GPW pozostaje zdominowana przez inwestorów indywidualnych, to ich udział spadł do najniższego poziomu (78%) w dotychczasowej historii NewConnect. Znacząco wzrósł udział krajowych inwestorów instytucjonalnych, z 6% w I poł do 19% w I poł Również na rynku derywatów krajowi inwestorzy indywidualni mają przeważający udział w obrotach, przy czym na rynku opcji odnotowano nieznaczny wzrost udziału tej grupy w obrotach, w porównaniu do pierwszego półrocza 2010 r. przy jednoczesnym, niewielkim spadku na rynku kontraktów terminowych. Z 10% do 27% wzrósł udział inwestorów zagranicznych w obrotach na rynku opcji, osiągając najwyższy poziom w dotychczasowej historii tego rynku. Systematycznie rośnie zainteresowanie inwestowaniem na Catalyst, co potwierdza wzrost wartości obrotów oraz liczba debiutów w bieżącym roku. Już 39 nowych emitentów pojawiło sie na rynku obligacji od początku roku, co stanowi ok. 45% dotychczasowych debiutów od momentu powstania rynku. Wartość emisji obligacji nieskarbowych na koniec czerwca wyniosła 30,9 mld zł i była wyższa o 54,9% niż rok wcześniej.

4 W ciągu sześciu miesięcy od początku 2011 r. liczba rachunków inwestycyjnych wzrosła o 53,5 tys i przekroczyła 1,5 mln. Uczestnikami badania było 28 krajowych członków GPW. W sierpniu bardzo aktywny był rynek instrumentów pochodnych. 4 sierpnia został ustanowiony historyczny rekord dziennego wolumenu obrotu opcjami na indeks WIG20, wynoszący opcje. Od początku 2011 roku wolumen obrotu opcjami wyniósł opcji, czyli o ponad 46 tys. sztuk więcej niż całkowity wolumen obrotu z 2010 roku. Wolumen obrotu kontraktami terminowymi na akcje w sierpniu wyniósł kontraktów, co stanowi 200% wzrost w stosunku do analogicznego miesiąca ubiegłego roku. W okresie styczeń-sierpień 2011 r. wolumen obrotu kontraktami na akcje wyniósł kontraktów i blisko o 30% przewyższa wolumen z całego 2010 roku. W sierpniu 2011 r. ustanowiony został historyczny rekord wolumenu obrotu na kontraktach walutowych opartych o parę walutową CHF/PLN, który wyniósł sztuki. Łączny wolumen obrotu wszystkimi kontraktami walutowymi notowanymi na GPW wyniósł w sierpniu sztuki i był najwyższy od października 2008 roku. W okresie styczeń-sierpień 2011 roku łączny wolumen obrotu walutowymi kontraktami terminowymi wyniósł sztuk i był o ponad 6 tys. większy od całkowitego wolumenu obrotu w 2010 roku. W sierpniu GPW podpisała umowę o dystrybucję danych giełdowych z RAIFFEISEN BANK POLSKA. GPW podpisała umowę o dystrybucję danych giełdowych z Biurem Maklerskim Raiffeisen Bank Polska S.A., które zaoferuje swoim klientom dostęp do informacji z Rynku Regulowanego GPW, NewConnect oraz Catalyst. Po podpisaniu umowy liczba dystrybutorów serwisów giełdowych zwiększyła się do 55, wśród których 36 to podmioty krajowe, a 19 zagraniczne (z Wielkiej Brytanii, USA, Szwajcarii, Niemiec, Francji, Austrii, Szwecji, Danii, Norwegii i Słowacji). Najważniejsze dane statystyczne Zmiany procentowe indeksów w sierpniu Od początku roku WIG20-10,1% -10,7% MWIG40-11,5% -13,6% SWIG80-13,6% -21,3% WIG -10,5% -11,1% WIG-Poland -10,4% -10,7% Spośród wszystkich spółek giełdowych notowanych na głównym rynku 35 zanotowało dodatnią stopę zwrotu.

5 Największe wzrosty cen w sierpniu Spółka Kurs Kurs Zmiana % 08OCTAVA 2,54 3,16 24,4 ELSTAROIL 4,40 5,39 22,5 POLICE 11,40 13,90 21,9 Obroty giełdowe na rynku kasowym wyniosły mln zł i były o 38% wyższe od obrotów w lipcu. Na rynku terminowym obroty wyniosły mln zł i były o 83% wyższe niż w poprzednim miesiącu. Obroty instrumentami (mln zł) Akcje i PDA** Obligacje** 96 ETF 34,9 Kontrakty terminowe Wartość* Wolumen (szt.) Opcje Wartość* 88,1 Wolumen (szt.) Produkty strukturyzowane Wartość* 60,4 Wolumen (szt.) *liczone wg wartości kontraktów/opcji **bez transakcji pakietowych 30 sierpnia minęły 4 lata od uruchomienia rynku NewConnect. Rocznica zbiegła się z debiutem spółki Polska Akademia Rachunkowości, która jest 300. spółką notowaną na alternatywnym rynku akcji GPW. 300 notowanych spółek, w tym 7 zagranicznych 15 przejść na Główny Rynek GPW Ponad 1,17 mld zł pozyskanego kapitału Po czterech latach od uruchomienia na rynku NewConnect notowanych jest 300 spółek ze wszystkich regionów Polski i spoza naszego kraju. W tym czasie dodatkowo 15 spółek

6 przeszło z rynku NewConnect na Główny Rynek GPW. Renoma rynku dla małych, innowacyjnych firm, potwierdzona imponującymi danymi o dynamice jego rozwoju szybko dotarła poza Polskę, przyciągając coraz większą uwagę zarówno zagranicznych emitentów, pośredników i firm doradczych. Na koniec sierpnia poza 7 zagranicznymi emitentami z 4 krajów, z warszawskim alternatywnym rynkiem akcji związanych jest 4 zagranicznych członków rynku i czterech Autoryzowanych Doradców. W ciągu czterech lat funkcjonowania NewConnect stał się drugim, wśród europejskich rynków alternatywnych, pod względem liczby notowanych spółek. Spółki pozyskały łącznie ponad 1,17 mld zł, z czego ponad 0,97 mld zł stanowi kapitał pozyskany w wyniku przeprowadzenia nowych emisji. Rynek NewConnect jest wyjątkową platformą w dużej mierze dzięki znacznemu odsetkowi spółek, których działalność i rozwój odbywa się przy wysokim udziale kapitału intelektualnego, nowoczesnych technologii oraz innowacyjnym podejściu do biznesu, nawet jeśli jest to biznes zaliczany do tzw. branż tradycyjnych. W sierpniu na rynku NewConnect zadebiutowały 22 spółki. To rekord w historii tego rynku. Debiuty 1 sierpnia - Polski Holding Medyczny PCZ Głównym przedmiotem działalności Grupy składającej się z 11 podmiotów jest świadczenie usług medycznych: przychodnie, szpitale, uzdrowiska, oraz usług na rynku farmaceutycznym, finansowym i deweloperskim. Polski Holding Medyczny to 100. debiut w tym roku na alternatywnym rynku akcji GPW. 2 sierpnia - WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Przedmiot działalności: produkcja i dostawa wody pitnej, odbiór i oczyszczanie ścieków, budowa urządzeń wodno-kanalizacyjnych, czyszczenie kanalizacji, naprawa i legalizacja wodomierzy, wywóz nieczystości z szamb, badania laboratoryjne wody i ścieków, usługi transportowe. 3 sierpnia - EMPORIUM Spółka zarządza siecią koktajl-barów funkcjonujących pod nazwą Paparazzi. Pierwszy koktajl- bar został utworzony w 1999 roku w Krakowie. Obecnie spółka zarządza 5 lokalami zlokalizowanymi w: Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Łodzi i Zakopanem.

7 4 sierpnia - LUXIMA Przedmiotem działalności LUXIMA jest projektowanie, konstruowanie, wytwarzanie oraz sprzedaż profesjonalnych systemów oświetleniowych do obiektów budownictwa ogólnego, architektonicznego, mieszkalnego, przemysłowego, specjalistycznego i zewnętrznego na rynku krajowym i zagranicznym. 5 sierpnia - SURFLAND SYSTEMY KOMPUTEROWE Spółka specjalizuje się w integracji systemów teleinformatycznych. Spółka dostarcza i wdraża zintegrowane rozwiązania informatyczne oraz systemy teleinformatyczne, które usprawniają działalność biznesową, wspierają strategiczne funkcje organizacji. 5 sierpnia - DASE FINANCIAL GROUP Spółka działa w sektorze Private Equity/Venture Capital wspierając rozwój małych i średnich firm z branży finansowej oraz IT. Spółka w ramach działalności PE/VC zakłada i samodzielnie rozwija lub dokonuje inwestycji kapitałowych w małe i średnie przedsiębiorstwa z branży IT i finansowej. 8 sierpnia - Dobra Nasza Przedmiotem działalności spółki jest świadczenie szeroko rozumianych usług marketingowych dla klientów komercyjnych oraz klientów instytucjonalnych. Emitent w celu realizacji zleconych projektów wykorzystuje wiele instrumentów marketingowych. 9 sierpnia Synektik Firma Synektik jest wiodącym dostawcą innowacyjnych produktów, usług oraz rozwiązań informatycznych z obszarów zaawansowanej diagnostyki obrazowej i medycyny nuklearnej. Spółka jest również pierwszym w Polsce komercyjnym producentem radiofarmaceutyków wykorzystywanych w diagnostyce onkologicznej (PET). 10 sierpnia BRIJU Przedmiotem działalności spółki jest projektowanie, produkcja i dystrybucja biżuterii wykonanej ze złota i kamieni szlachetnych. Spółka jest jednym z dominujących producentów

8 biżuterii na rynku polskim. Biżuteria jest eksportowana, m.in. do Niemiec, Belgii, Włoch, Czech, Węgier i Słowacji. 11 sierpnia - BM MEDICAL BM Medical selekcjonuje najlepsze i najnowocześniejsze urządzenia medyczne dla chorych na cukrzycę. Każdy z produktów w portfolio jest sprawdzony i przebadany naukowo, posiada rekomendacje międzynarodowe i jest wprowadzany do obrotu na rynkach zagranicznych. Portfolio urządzeń medycznych jest dobrane pod względem kompleksowej oferty produktów dostosowanej do modelu dystrybucyjnego. 12 sierpnia - KUPIEC Spółka Kupiec jest firmą spedycyjną o ugruntowanej pozycji w branży TSL (transport spedycja logistyka). Spółka skupia swoją działalność na obsłudze spedycji ładunków na zlecenie klientów przy współpracy z przewoźnikami transportowymi na terenie Unii Europejskiej. Głównymi krajami, z którymi dokonywana jest międzynarodowa wymiana handlowa za pomocą transportu samochodowego, są: Polska, Niemcy, Włochy, Wielka Brytania, Belgia, Holandia, kraje Skandynawskie, Grecja i Turcja. 16 sierpnia - SCANMED MULTIMEDIS Spółka świadczy usługi opieki medycznej poprzez największą w Krakowie i okolicach sieć prywatnych przychodni medycznych. W ciągu ponad 10 lat działalności na rynku usług medycznych w Polsce placówki wchodzące w skład przedsiębiorstwa Scanmed Multimedis dopracowały się pełnej oferty lekarskiej i diagnostycznej. 17 sierpnia YURECO Główna działalność Yureco skupia się na dostarczaniu usług dostępu do Internetu oraz usług towarzyszących w oparciu o infrastrukturę sieci Internet w postaci telefonu stacjonarnego i telewizji cyfrowej, a także komplementarnej usługi monitoringu domu dla Klientów indywidualnych. 19 sierpnia - Montu Holding Podstawowym obszarem aktywności gospodarczej Spółki jest działalność holdingowa, związana z posiadaniem udziałów Montu Sp. z o.o., której udziały stanowią podstawowe

9 aktywo Emitenta. Montu Sp. z o.o. zajmuje się szeroko pojętą weryfikacją podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych. Swoją ofertę kieruje przede wszystkim do przedsiębiorstw oraz instytucji finansowych, których osoby zarządzające chcą oszczędzić czas swoich pracowników, zyskać pewne, sprawdzone, rzetelnie przygotowane informacje i nade wszystko skutecznie zarządzać ryzykiem. 22 sierpnia - De Molen DE MOLEN zajmuje się dystrybucją części i akcesoriów motoryzacyjnych jak również innymi akcesoriami i towarami. W palecie handlowej Spółki znajduje się ponad indeksów sprzedażowych. W głównej mierze nalezą do nich: akcesoria samochodowe; akcesoria rowerowe; akcesoria ogrodowe. 23 sierpnia - Incana INCANA jest spółką wyspecjalizowaną w produkcji i sprzedaży ekologicznych kompozycji okładzin elewacyjnych oraz produktów wykończeniowych do wnętrz. Oferta spółki skierowana jest do wykonawców, projektantów, odbiorców hurtowych, deweloperów jak i odbiorców indywidualnych. 24 sierpnia - Stem Cells Spin Stem Cells Spin jest spółką biotechnologiczną, której celem jest komercjalizacja odkryć związanych z posiadanym wynalazkiem dotyczącym wyprowadzania, hodowli i zastosowania komórek macierzystych, o symbolu MIC-1, z rosnących poroży jeleniowatych oraz substancji pochodnych. Wynalazek jest chroniony licznymi zgłoszeniami patentowymi. 25 sierpnia - Progres Investment Działalność spółki koncentruje się na udzielaniu krótkoterminowego wsparcia finansowego podmiotom gospodarczym oraz osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie szybkiego udostępnienia finansowania związanego z realizacją konkretnej transakcji lub też rozwiązywania problemów z zadłużeniem i płynnością tych podmiotów, poprzez udostępnienie środków finansowych. 26 sierpnia - Emmerson Capital Przedmiotem działalności spółki jest nabywanie na własny rachunek nieruchomości na terenie całej Polski w celu ich dalszej odsprzedaży. W ramach prowadzonej działalności Spółka:

10 monitoruje i analizuje koniunkturę we wszystkich segmentach rynku nieruchomości; wyszukuje nieruchomości z potencjalnie największą stopą zwrotu z zainwestowanego kapitału, przy minimalnym ryzyku inwestycyjnym. 29 sierpnia Acreo Przedmiotem działalności spółki jest świadczenie usług w zakresie wdrażania systemów informatycznych takich jak ERP czy CRM. Spółka ma certyfikat partnerstwa Microsoft GOLD Certified Partner. W związku z tym spółka ma prawo korzystania z pełnej gamy produktów Microsoft, wsparcia technicznego jak również wsparcia Microsoft przy sprzedaży produktów, dostępu do materiałów marketingowych oraz informacji zastrzeżonych wyłącznie dla Złotych Partnerów. 30 sierpnia - Polska Akademia Rachunkowości. Jest to 120 debiut w roku 2011 oraz 300. spółka notowana na alternatywnym rynku akcji GPW. Polska Akademia Rachunkowości zajmuje się działalnością edukacyjną ukierunkowaną na organizowanie specjalistycznych szkoleń i kursów z zakresu rachunkowości i podatków. Uzupełnieniem oferty edukacyjnej jest internetowa Księgarnia Księgowego oraz własne wydawnictwo. 31 sierpnia - Biogened Podstawowa działalność Biogened opiera się na dwóch filarach: produkcja i dystrybucja leków generycznych i wyrobów medycznych, opracowywanie, produkcja i dystrybucja dermokosmetyków oraz suplementów diety. Działalność Spółki obejmuje łańcuch wytwórczy, dystrybucyjny i promocyjny. Ponad 50% przychodów ze sprzedaży generują leki (sprzedaż oraz usługi w zakresie m.in. badań i pakowania). Ok. 35% przychodów generowane jest przez sprzedaż dermokosmetyków, a ok. 13 % pochodzi ze sprzedaży suplementów diety. Najważniejsze dane statystyczne Od początku Zmiany procentowe indeksów w sierpniu roku NCINDEX -12,4% -28,5% NCXLIFESCI -8,1% -27,2% Spośród spółek notowanych na NewConnect 39 zanotowało dodatnią stopę zwrotu.

11 Największe wzrosty cen w sierpniu Spółka Kurs Kurs Zmiana % WESTREAL 4,06 6,14 51,2 CODEMEDIA 34,00 50,50 48,5 VCP 3,56 4,60 29,2 Obroty akcjami i prawami do akcji na NewConnect wyniosły 143 mln zł i były o 29% wyższe od obrotów w lipcu. Obroty instrumentami (mln zł) * Akcje 137,7 PDA 5,4 *bez transakcji pakietowych Debiuty 1 sierpnia - MEW Spółka prowadzi działalność związaną z poszukiwaniem lokalizacji, przeprowadzaniem audytów wybranych obiektów właściwych do budowy Małych Elektrowni Wodnych Wartość emisji: zł 3 sierpnia - obligacje FERRO Spółka zajmuje się produkcją i dystrybucją armatury sanitarnej i instalacyjnej oraz dystrybucja i sprzedaż sprzętu wyposażenia grzewczego sierpnia obligacje ERBUD Spółka jest grupą budowlą, świadczącą usługi w segmencie komercyjnym, użyteczności publicznej, energetycznym, mieszkaniowym oraz inżynieryjno drogowym Wartośc emisji:

12 30 sierpnia - obligacje Rodan System Spółka jest producentem specjalistycznych systemów informatycznych przeznaczonych dla administracji publicznej. Wartość emisji: zł. Statystyka rynku Obroty na Catalyst (mln zł) * sierpień lipiec GPW 27,50 27,58 BondSpot 8,09 1,45 Razem 35,59 29,03 Instrumenty o najwyższych obrotach na Catalyst* (mln zł) Instrument sierpień GND0513 4,78 WAW0922 3,95 IPF0615 3,39 PLK0915 3,08 BPS0718 2,04 * obroty łączne z GPW i BondSpot

Grupa Kapitałowa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Grupa Kapitałowa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Raport kwartalny Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za I kwartał r. Grupa Kapitałowa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Raport kwartalny za III kwartał roku Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CUBE.ITG S.A. za 2014 rok. Wrocław, dnia 23 marca 2015 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CUBE.ITG S.A. za 2014 rok. Wrocław, dnia 23 marca 2015 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CUBE.ITG S.A. za 2014 rok Wrocław, dnia 23 marca 2015 roku Spis Treści Spis Treści 2 1. WYBRANE DANE FINANSOWE 5 2. GRUPA KAPITAŁOWA CUBE.ITG 6 2.1.

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu

Półroczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu Półroczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu Sierpień 2014 Informacje ogólne o Spółce Firma : TALEX Spółka Akcyjna Siedziba : 61 619 Poznań, ul Karpia 27D Telefon : (061) 8 275

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Data publikacji raportu: 16 marca 2015 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 4 1.1 Charakterystyka działalności Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

Comperia.pl S.A., założona w 2008 roku, była pierwszą w Polsce porównywaką produktów finansowych, twórcą tej kategorii w polskim Internecie.

Comperia.pl S.A., założona w 2008 roku, była pierwszą w Polsce porównywaką produktów finansowych, twórcą tej kategorii w polskim Internecie. Comperia.pl S.A., założona w 2008 roku, była pierwszą w Polsce porównywaką produktów finansowych, twórcą tej kategorii w polskim Internecie. Obecnie należy do najczęściej odwiedzanych witryn internetowych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Talex Spółka Akcyjna w 2013 roku

Sprawozdanie z działalności Talex Spółka Akcyjna w 2013 roku Sprawozdanie z działalności Talex Spółka Akcyjna w 2013 roku Marzec 2014 Profil działalności Spółki Spółka Talex S.A. (poprzednia forma prawna TALEX Sp. z o.o.) od 1990 roku świadczy zaawansowane usługi

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NEUCA S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA NEUCA S.A. GRUPA KAPITAŁOWA NEUCA S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 ROKU DO 31 GRUDNIA 2012 ROKU TORUŃ, 2012.03.18 1 SPIS TREŚCI OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH...

Bardziej szczegółowo

VI. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ

VI. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ 26 Wartość kredytów brutto udzielonych przez Grupę na dzień 31 grudnia 2014 r. wyniosła 45.501 mln zł. Kredyty dla Klientów segmentu detalicznego wyniosły 32.018 mln zł i stanowiły 70% całkowitej wartości

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU Warszawa, 28 lutego 2013 roku SPIS TREŚCI 1. Działalność Banku i

Bardziej szczegółowo

IPO. 156,70 mln PLN TELE-POLSKA HOLDING S.A. Wydział Doradztwa i Analiz Rynkowych. Telekomunikacja

IPO. 156,70 mln PLN TELE-POLSKA HOLDING S.A. Wydział Doradztwa i Analiz Rynkowych. Telekomunikacja Wydział Doradztwa i Analiz Rynkowych Telekomunikacja TELE-POLSKA HOLDING S.A. Grupa Tele-Polska Holding S.A. jest alternatywnym operatorem telekomunikacyjnym świadczącym usługi dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Oferta Publiczna 10.850.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B i serii C

PROSPEKT EMISYJNY. Oferta Publiczna 10.850.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B i serii C PROSPEKT EMISYJNY Arctic Paper S.A. (spółka prawa handlowego z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą w Polsce, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000306944) Oferta Publiczna 10.850.000

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W 2014 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W 2014 ROKU Zgodnie z art. 4 ust. 2 Ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym Komisja Nadzoru Finansowego ma obowiązek przedstawić

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ, STOCKINFO S.A. GOSPODARCZEJ I PERSPEKTYW DALSZEGO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI PRZEZ SPÓŁKĘ TORUŃ, DNIA 31 GRUDNIA 2012 R.

ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ, STOCKINFO S.A. GOSPODARCZEJ I PERSPEKTYW DALSZEGO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI PRZEZ SPÓŁKĘ TORUŃ, DNIA 31 GRUDNIA 2012 R. ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ, GOSPODARCZEJ I PERSPEKTYW DALSZEGO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI PRZEZ SPÓŁKĘ STOCKINFO S.A. TORUŃ, DNIA 31 GRUDNIA 2012 R. Opracowanie: Capital Kopernik S.A. ul. Matejki 42/2,

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r.

RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r. RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r. INFOSYSTEMS S.A. INFOSYSTEMS S.A. Spis treści 1. List Prezesa Zarządu INFOSYSTEMS S.A. do Akcjonariuszy... 3 2. Osiągnięte

Bardziej szczegółowo

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Główny Rynek, NewConnect i Catalyst. Warszawa, 21 października 2013 r.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Główny Rynek, NewConnect i Catalyst. Warszawa, 21 października 2013 r. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Główny Rynek, NewConnect i Catalyst Warszawa, 21 października 2013 r. Plan prezentacji: 1. Wprowadzenie 2. Giełda w Warszawie 3. Rozwój GPW 2 WPROWADZENIE 3 RYNEK

Bardziej szczegółowo

cash MAnAGeMenT SpoSóB na optymalizację kosztów

cash MAnAGeMenT SpoSóB na optymalizację kosztów NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ Finansowanie Potrzeby, możliwości, instrumenty Kontrola należności Ochrona przepływów gotówkowych Analiza płynności Zbadaj kondycję Twojej

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA CYFROWY POLSAT S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA CYFROWY POLSAT S.A. GRUPA KAPITAŁOWA CYFROWY POLSAT S.A. Raport roczny za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 roku Miejsce i data publikacji: Warszawa, 4 marca 2015 roku Raport roczny ZAWARTOŚĆ RAPORTU ROCZNEGO Pismo

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R. Spis treści 1. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI... 4 1.1 Informacje ogólne TOYA S.A.... 4 1.2 Zarząd i Rada Nadzorcza... 4 1.3 Kapitał zakładowy...

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA RAWLPLUG S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA RAWLPLUG S.A. GRUPA KAPITAŁOWA RAWLPLUG S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 ROKU DO 31 GRUDNIA 2014 ROKU Wrocław, 20.03.2015 SPIS TREŚCI 1. CHARAKTERYSTYKA GRUPY KAPITAŁOWEJ...

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ZA 2012 ROK. obejmujący okres od: 2012-01-01 do 2012-12-31. QUMAK S.A. Al. Jerozolimskie 94 00-807 Warszawa

RAPORT ROCZNY ZA 2012 ROK. obejmujący okres od: 2012-01-01 do 2012-12-31. QUMAK S.A. Al. Jerozolimskie 94 00-807 Warszawa RAPORT ROCZNY ZA 2012 ROK obejmujący okres od: 2012-01-01 do 2012-12-31 QUMAK S.A. Al. Jerozolimskie 94 00-807 Warszawa 1 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI QUMAK S.A. W 2012 ROKU I. Informacje ogólne Firma:

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ASSECO BUSINESS SOLUTIONS ZA ROK 2007 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ASSECO BUSINESS SOLUTIONS ZA ROK 2007 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ASSECO BUSINESS SOLUTIONS ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ 4 KWIETNIA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu AB S.A. z działalności Grupy za pierwsze półrocze 2014/2015. obejmujący okres od 01-07-2014 do 31-12-2014

Sprawozdanie Zarządu AB S.A. z działalności Grupy za pierwsze półrocze 2014/2015. obejmujący okres od 01-07-2014 do 31-12-2014 Sprawozdanie Zarządu AB S.A. z działalności Grupy za pierwsze półrocze 2014/2015 obejmujący okres od 01-07-2014 do 31-12-2014 27-02-2015 SPIS TREŚCI I) WSTĘP... 4 II) PODSTAWOWE INFORMACJE O GRUPIE AB....

Bardziej szczegółowo

Zrównoważony rozwój. Scanmed Multimedis w 2012 roku

Zrównoważony rozwój. Scanmed Multimedis w 2012 roku Zrównoważony rozwój Scanmed Multimedis w 2012 roku Spis treści Część 1. Ogólne informacje o Grupie Scanmed Multimedis Wstęp 6 O Raporcie 7 Oświadczenie Zarządu na temat znaczenia zrównoważonego rozwoju

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ V DANE O DZIAŁALNOŚCI EMITENTA. Rozdział V Dane o Działalności Emitenta. 1. Podstawowe dane na temat działalności Emitenta

ROZDZIAŁ V DANE O DZIAŁALNOŚCI EMITENTA. Rozdział V Dane o Działalności Emitenta. 1. Podstawowe dane na temat działalności Emitenta ROZDZIAŁ V DANE O DZIAŁALNOŚCI EMITENTA 1. Podstawowe dane na temat działalności Emitenta 1.1. Ogólna charakterystyka działalności Eurocash Emitent prowadzi pod marką Eurocash największą pod względem liczby

Bardziej szczegółowo

Raport ROCZNY BANKOM SPÓŁDZIELCZYM SGB

Raport ROCZNY BANKOM SPÓŁDZIELCZYM SGB 2014 Raport ROCZNY BANKOM SPÓŁDZIELCZYM SGB POŚWIĘCENIU I WYSIŁKOM PASJI I TALENTOM NAJLEPSZYM ROZWIĄZANIOM SKUTECZNYM DZIAŁANIOM PRACOWNIKOM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I POMYSŁOWOŚCI OWOCNEJ WSPÓŁPRACY LOKALNYM

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA SELENA FM

GRUPA KAPITAŁOWA SELENA FM GRUPA KAPITAŁOWA SELENA FM SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY ZA ROK 2013 Wrocław, 21 marca 2014 roku 1/20 1. Informacje o Grupie Kapitałowej... 3 1.1. Podstawowe informacje o Jednostce Dominującej...

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialna energia. Raport Społeczny PGNiG SA 2012

Odpowiedzialna energia. Raport Społeczny PGNiG SA 2012 Odpowiedzialna energia Raport Społeczny PGNiG SA 2012 Odpowiedzialna energia Raport Społeczny PGNiG SA 2012 Odpowiedzialna energia 3 Spis treści 6 Misja i wartości 8 List Prezesa Zarządu 10 PGNiG profil

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne usługi biznesowe oraz sektor ICT w Lublinie

Nowoczesne usługi biznesowe oraz sektor ICT w Lublinie Nowoczesne usługi biznesowe oraz sektor ICT w Lublinie Publikacja przygotowana dla Urzędu Miasta Lublin przez Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych w Polsce (ABSL) we współpracy z Jones Lang LaSalle,

Bardziej szczegółowo

DETALINFO. Sieci Handlowe i Sklepy. Rośnie popyt na terminale mobilne. Checkpoint Systems: mniejsze straty z powodu kradzieży

DETALINFO. Sieci Handlowe i Sklepy. Rośnie popyt na terminale mobilne. Checkpoint Systems: mniejsze straty z powodu kradzieży Przegląd DETALINFO Informacja na miarę Twojego sukcesu Sieci Handlowe i Sklepy Checkpoint Systems: mniejsze straty z powodu kradzieży 1 Rośnie popyt na terminale mobilne Sprawne kodowanie towarów Spis

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013 1 2 Spis treści 1. Informacje wstępne... 6 2. Opis organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji oraz opis zmian w organizacji Grupy Kapitałowej... 6 3. Omówienie

Bardziej szczegółowo