Cztery lata WOJEWODY MAZOWIECKIEGO Warszawa, wrzesień 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Cztery lata WOJEWODY MAZOWIECKIEGO 2007-2011. Warszawa, wrzesień 2011"

Transkrypt

1 Cztery lata WOJEWODY MAZOWIECKIEGO Warszawa, wrzesień

2 STATYSTYKA Mazowiecki Urząd Wojewódzki ? * Liczba wydanych decyzji administracyjnych Liczba zrealizowanych tytułów wykonawczych Liczba zaległych decyzji na koniec roku Liczba pracowników MUW i jednostkach objętych konsolidacją * Prognoza Liczba skarg 2

3 POWOŁANIE Foto Wojewoda: Jacek Kozłowski powołany 29 listopada 2007 r. Foto Wicewojewoda: Dariusz Piątek powołany 27 grudnia 2007 r. 3

4 ZESPÓŁ Administracja Zespolona Komendant Stołeczny Policji Nadinspektor Adam Mularz - powołany r. Mazowiecki Komendant Wojewódzki Państwowej StraŜy PoŜarnej Nadbrygadzista Gustaw Mikołajczyk - powołany r. Mazowiecki Komendant Wojewódzki Policji Nadinsp. Ryszard Szkotnicki powołany r. Mazowiecki Kurator Oświaty Karol Semik - powołany r. Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny Mgr farm. Małgorzata Szelachowska powołana r. Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej Grzegorz Wrzosek powołany r. Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-SpoŜywczych Krzysztof Muszyński powołany r. Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego Jaromir Grabowski powołany r. Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa Teresa Alicja Nowakowska powołana r. Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Adam Ludwikowski powołany r. Mazowiecki Urząd Wojewódzki Dyrektor Generalny Wiesława Chojnacka - powołana r. Biuro Administracyjno-BudŜetowe dyr. Ewa Czarnota- Maćkowiak powołana r. Biuro Kadr i Organizacji dyr. Halina Stachura-Olejniczak powołana r. Biuro Ochrony dyr. Magdalena Kamińska powołana r. Biuro Wojewody Mazowieckiego dyr. Jagoda Miszewska powołana r. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego dyr. Krzysztof Dąbrowski powołany r. Wydział Certyfikacji i Funduszy Europejskich dyr. Małgorzata Oleszczuk powołana r. Wydział Finansów dyr. PawełŚwiderski - powołany r. Wydział Geodezji i Rolnictwa dyr. Aneta Konieczna powołana r. Wydział Infrastruktury i Środowiska dyr. Marek Pawlak powołany r. Wydział Kontroli dyr. Edyta Ostrowska powołana r. Wydział Polityki Społecznej dyr. Halina Lipke powołana r. Wydział Prawny dyr. Andrzej Tokarski powołany r. Wydział Certyfikacji i Funduszy Europejskich dyr. Małgorzata Oleszczuk powołana r. 4

5 ZESPÓŁ Administracja Zespolona cd. Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego Andrzej Łuczycki powołany r. Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków Rafał Nadolny - powołany r. Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii Lek. wet. Paweł Jakubczak powołany r. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie Lek. Małgorzata Czerniawska- Ankiersztejn powołana r. Komendant Wojewódzki Państwowej StraŜy Rybackiej Robert Kucyk powołany r. Mazowiecki Urząd Wojewódzki cd. Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości dyr. Jerzy Pindelski powołany r. Wydział Spraw Cudzoziemców dyr. Izabela Szewczyk powołana r. Wydział Spraw Obywatelskich dyr. Katarzyna Prus- Stachyra powołana r. Wydział Zdrowia dyr. Michał Borkowski powołany r. Rzecznik Prasowy Wojewody Ivetta Biały - powołana r. Pełnomocnicy wojewody Pełnomocnik Wojewody ds. Kontroli Zarządczej Helena Ewa Stanisławska powołana r. Pełnomocnik Wojewody ds. Programu Powodziowego Dorzecza Wisły Środkowej Aleksandra CzyŜewska- Lach powołana r. Pełnomocnik Wojewody ds. Ratownictwa Medycznego Michał Borkowski powołany r. Pełnomocnik Wojewody ds. WdraŜania Elektronicznego Zarządzania Dokumentami Edyta Sznajder powołana r. Pełnomocnik Wojewody ds. Konsolidacji Administracji Zespolonej w Województwie Mazowieckim Marta Niedzielska powołana r. Pełnomocnik Wojewody ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Izabela Siander powołana r. Pełnomocnik Wojewody ds. Zapewnienia Bezpieczeństwa w związku z Organizacją Mistrzostw Europy w Piłce NoŜnej UEFA EURO 2012 Krzysztof Dąbrowski powołany r. 5

6 PRIORYTETY 1. Wojewoda to rząd blisko społeczeństwa reagowanie na potrzeby obywateli dialog społeczny współpraca z samorządami otwarty i przyjazny urząd w trosce o najsłabszych 2. Nowoczesna infrastruktura w zgodzie ze środowiskiem implementacja dyrektyw środowiskowych drogi, koleje, lotniska w drodze do Euro 2012 infrastruktura blisko ludzi 3. Bezpieczne województwo wzrost poczucia bezpieczeństwa obywateli bezpieczniej na drogach sprawne zarządzanie kryzysowe ratownictwo medyczne 4. Sprawne państwo efektywna administracja optymalizacja wykonania budŝetu decentralizacja, kończenie prywatyzacji dzielimy się doświadczeniem 6

7 WOJEWODA TO RZĄD BLISKO SPOŁECZEŃSTWA REAGOWANIE NA POTRZEBY OBYWATELI 1. Zmniejszenie uciąŝliwości załatwiania spraw w urzędzie sprawne dokończenie wymiany dowodów osobistych bez kolejki po paszport poprawa obsługi cudzoziemców bliŝej klienta terminowość i likwidacja zaległości 2. Interwencje po sygnałach od obywateli okna mieszkań bez reklam likwidacja nielegalnych domów opieki poświadczanie obywatelstwa emigrantom marcowym bez tirów w Puszczy Kampinoskiej i śelazowej Woli ochrona zwierząt (schroniska w Krzyczkach i Celestynowie) Likwidacja zaległości? * FIN WGR WIŚ SPN WSC Liczba skarg * Prognoza 7

8 WOJEWODA TO RZĄD BLISKO SPOŁECZEŃSTWA DIALOG SPOŁECZNY 1. Konsultacyjny tryb podejmowania decyzji autentyczność konsultacji i dialogu stałym celem wojewody od spraw drobnych do strategii rządowych dialog priorytetem obwodnica Szydłowca projekt na miarę oczekiwań 2. Współpraca z organizacjami pozarządowymi powołanie pełnomocnika ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi roczne programy współpracy obowiązujące administrację zespoloną fora współpracy problemowe i regionalne udział organizacji pozarządowych w reagowaniu kryzysowym 3. Dialog ze związkami zawodowymi i pracodawcami Wojewódzka Komisja Dialogu Społecznego miejscem debaty nad kluczowymi problemami województwa misja dobrej woli udział w rozwiązywaniu konfliktów Akademia Rozwoju i Współpracy WKDS 8

9 WOJEWODA TO RZĄD BLISKO SPOŁECZEŃSTWA WSPÓŁPRACA Z SAMORZĄDAMI 1. Decentralizacja ustawa kompetencyjna przygotowanie i wdroŝenie przekazywanie kompetencji punkty paszportowe, ochrona zabytków 2. Zasada pomocniczości w praktyce wygaszenie spraw spornych wstrzemięźliwa ingerencja nadzorcza szybka pomoc w przypadku braku organów gminy (13 pełniących obowiązki wójta) prewencyjna rola kontroli konsultacje i szkolenia, prawnicy ponownie w delegaturach 3. Stały kontakt systematyczne spotkania informacyjne współpraca z konwentami starostów oraz wójtów i burmistrzów 235 tys. km wojewody wizyty w 306 z 324 gmin * Liczba ocenionych uchwał j.s.t. Liczba rozstrzygnięć nadzorczych Liczba wskazań naruszenia prawa 9

10 WOJEWODA TO RZĄD BLISKO SPOŁECZEŃSTWA OTWARTY I PRZYJAZNY URZĄD 1. Otwarta polityka informacyjna profesjonalna komunikacja z mediami nowa, wyróŝniana strona internetowa aktywna komunikacja kryzysowa system identyfikacji wizualnej, tablice informacyjne, ulotki 2. Nowy system komunikacji wewnętrznej stworzenie intranetu finał konkursu na najlepszy intranet w Polsce Biuletyn Dyrektora Generalnego kaskadowanie informacji, system spotkań 3. Uczestniczymy w Ŝyciu społecznym regionu i stolicy sztuka w MUW (wnętrza, arkady, dziedziniec) współpraca z MCKiS noc muzeów, przewodnik po urzędzie, tablica Michałowskiego sale i dziedziniec MUW miejscem wydarzeń i spotkań (Dzień Dziecka, Miś Ratownik, Honorowo na Bankowym, Dzień Wolontariatu itp.) konkurs na kartkę świąteczną Jesteśmy razem w Treblince, cmentarz w Parysowie 10

11 WOJEWODA TO RZĄD BLISKO SPOŁECZEŃSTWA W TROSCE O NAJSŁABSZYCH 1. Pomoc społeczna zgodna ze standardami 98 na 99 publicznych DPS wypełniło standardy wsparcie kwotą 18,7 mln zł prywatne placówki opieki pomoc w wypełnieniu standardów i rejestracja, karanie i likwidacja nielegalnych 2. Zmniejszanie kolejek do lekarza rejestr placówek medycznych zgodny ze stanem faktycznym, koordynacja remontów i wyłączeń dostęp dzieci i młodzieŝy do usług medycznych likwidacja tzw. ostrych dyŝurów, rejonizacja 3. Pomoc starszym, niepełnosprawnym, dzieciom program Szpitale przyjazne kombatantom sieć wsparcia dla osób zaburzonych psychicznie pomoc w zakresie doŝywiania 52 nowe stołówki i 32 punkty w kierunku rodzinnych domów dziecka (11 nowych placówek), wzrost adopcji krajowych, spadek zagranicznych przeciw uzaleŝnieniom likwidacja dystrybucji tzw. dopalaczy wakacje dzieci z Gruzji 4. Promocja zdrowia Raport o matce i dziecku 2007 RyzyKochania Partnerstwo dla Transplantacji 11

12 NOWOCZESNA INFRASTRUKTURA W ZGODZIE ZE ŚRODOWISKIEM IMPLEMENTACJA DYREKTYW ŚRODOWISKOWYCH 1. Zagwarantowanie udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji środowiskowych szeroki zasięg i wieloetapowość konsultacji otwarte i bliskie ludzi rozprawy administracyjne 2. Dwuetapowe postępowanie środowiskowe obwodnica Mszczonowa pionierskie pozwolenie na budowę ZRID z drugim etapem postępowania środowiskowego w miejsce decyzji lokalizacyjnej i pozwolenia na budowę rozprawa administracyjna przed ZRID jako stała praktyka wojewody i RDOŚ 3. Wyznaczenie sieci obszarów Natura 2000 powołanie zespołu specjalistycznego przekazanie wniosków Ministrowi Środowiska akcja informacyjno-edukacyjna 4. Utworzenie Regionalnej Dyrekcji Środowiska

13 NOWOCZESNA INFRASTRUKTURA W ZGODZIE ZE ŚRODOWISKIEM DROGI mieliśmy 42,3 km nowoczesnych dróg ekspresowych i obwodnic i kolejne 42,6 km było w budowie. Nie było autostrad mamy 165,8 km nowoczesnych dróg ekspresowych i obwodnic i kolejne 64,9 km jest w budowie. W budowie jest teŝ 66 km autostrad 13

14 NOWOCZESNA INFRASTRUKTURA W ZGODZIE ZE ŚRODOWISKIEM W DRODZE DO EURO Stadion Narodowy rekordowe tempo przygotowań i wydania pozwolenia na budowę koordynacja odbiorów przed dopuszczeniem do uŝytkowania inwestycji w trybie ustawy o EURO 2012, w tym: druga linia metra przebudowa dworca kolejowego Warszawa Wschodnia 3. W trosce o bezpieczeństwo Regionalny Zespół Koordynacyjny ćwiczenia i treningi z udziałem Illinois State National Guard oraz doradców zagranicznych przeciw stadionowej przestępczości i chuligaństwu ZABEZPIECZENIE WIELKICH WYDARZEŃ MASOWYCH uroczystości pogrzebowe ofiar katastrofy smoleńskiej beatyfikacja księdza Jerzego Popiełuszki PREZYDENCJA POLSKI W UNII EUROPEJSKIEJ ROK 200-LECIA URODZIN CHOPINA 14

15 NOWOCZESNA INFRASTRUKTURA W ZGODZIE ZE ŚRODOWISKIEM INFRASTRUKTURA BLISKO LUDZI 1. Program Orlik 2012 zbudowano 159 boisk wielofunkcyjnych w 144 gminach woj. mazowieckiego 65 boisk jest w trakcie realizacji w 2011 r. powstało 8 Białych Orlików sztucznych lodowisk z zapleczem, kolejne 7 przewidziane jest do realizacji na sezon 2011/12 2. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych w latach zmodernizowano 780 km dróg powiatowych i gminnych 225 km dróg jest w trakcie modernizacji w r Radosna Szkoła wsparcie dla reformy nauki wczesnoszkolnej wyposaŝono w zabawki i pomoce edukacyjne 1389 pracowni do nauki wczesnoszkolnej zbudowano 137 przyszkolnych placów zabaw 4. Fundusz Sołecki od Program budowy Ŝłobków Maluch Kontrakt Wojewódzki dokończenie budowy szpitali w Ostrołęce, Grodzisku, Garwolinie blok operacyjny w Radomiu odbudowa szkoły w Laskach dofinansowanie południowej obwodnicy Radomia dofinansowanie nowych pociągów dla Kolei Mazowieckich i WKD 7. Fundusze unijne sprawna obsługa ZPORR przedłuŝone nabory i sprawne rozliczenie ( ) RPO rekordowa certyfikacja 15

16 BEZPIECZNE WOJEWÓDZTWO WZROST POCZUCIA BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI Mapa Polski z podziałem na województwa pokazująca wskaźnik poczucia bezpieczeństwa mieszkańców podczas spaceru po zmroku (2009) ,4% 76,6% 73,9% 39,8 39,2 38,7 41,2 47, ,7% 74,8% 83,1% 77,4% KWP 81,9% KSP 77,8% I - VI ,2% 76,4% 85,2% ,3% 68,1% 80,0% 78,8% 83,9% 54,8 55,0 55,7 58,1 64, wskaźnik dla KSP 77,8 wskaźnik dla KWP 81,9 wskaźnik dla Polski 77, I - VI 2011 Wskaźnik wykrywalności 16

17 BEZPIECZNE WOJEWÓDZTWO BEZPIECZNIEJ NA DROGACH 1. Bezpieczeństwo drogowe priorytetem policji 2. Nowoczesne i bezpieczne drogi: drogi ekspresowe o podwyŝszonym standardzie bezpieczeństwa (klasa GP2) wyprowadzanie ruchu poza teren zabudowany obwodnice schetynówki podnoszą standardy bezpieczeństwa na drogach lokalnych 3. Współpraca z samorządem program GAMBIT 4. Prewencja i profilaktyka edukacja współpraca z kuratorem oświaty program Razem Bezpieczniej nadzór policji nad ruchem drogowym, WITD i słuŝb wojewody (ośrodki szkolenia kierowców, rejestracja pojazdów, transport zbiorowy) I-VI

18 BEZPIECZNE WOJEWÓDZTWO SPRAWNE ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE 1. Doskonalenie zarządzania kryzysowego aktualizacja planów powiatowych i gminnych nowy plan wojewódzki szkolenia, treningi i ćwiczenia uczymy się od najlepszych (USA, Austria, Wielka Brytania, Izrael) prace nad Programem dla Zlewni Śr. Wisły 2. Sytuacje kryzysowe pod kontrolą grypa ptaków XII 2007 wichura VIII 2008 przyducha VII 2009 poŝar w Łysych VII 2009 grypa AH1/N1 10 XII 2009 zagroŝenie powodzią zimową 01 III 2010 powódź 05 VI 2010 wichury 07 VIII Pomoc poszkodowanym szybkość - wypłata zasiłków tuŝ po zdarzeniu kompleksowość odbudowa domów, pomoc rolnikom i przedsiębiorcom, pomoc w sprzątaniu, koordynacja pomocy humanitarnej odbudowa infrastruktury, w pierwszej kolejności infrastruktury bezpieczeństwa współpraca z organizacjami pozarządowymi 18

19 BEZPIECZNE WOJEWÓDZTWO RATOWNICTWO MEDYCZNE 1. Profesjonalizacja zakup wyposaŝenia (karetki) podniesienie stawki za zespół 2008 zmniejszanie liczby rejonów operacyjnych z 43 do 29 i docelowo do 9 nowoczesne dyspozytornie (5) i systemy zarządzania karetkami wsparcie w tworzeniu SOR-ów (6 nowych) utworzenie Centrum Urazowego (Szaserów) 2. Szybciej z pomocą wprowadzenie obowiązkowego monitorowania czasu dojazdu i interwencji mediana czasu dotarcia zespołu ratownictwa medycznego dla województwa mazowieckiego w 2009 r. wynosiła 7,7 min., w 2010 r. 7,3 min. złota godzina do kardiologii inwazyjnej spełniona w całym województwie zwiększenie liczby miejsc wyczekiwania z 87 w 2008 r. do 122 w 2011 r. karetki wodne w Zegrzu i Płocku dwa nowe śmigłowce LPR zdolność do lotów nocnych 3. Centra Powiadamiania Ratunkowego Radom zdolność operacyjna IX/X 2011 Warszawa zdolność operacyjna X/XI

20 EFEKTYWNA ADMINISTRACJA SPRAWNE PAŃSTWO Nasza misja: Wojewoda to rząd blisko społeczeństwa 2007/2008 Przygotowanie zmiany stabilizacja zatrudnienia i budowa zespołu zarządzającego inwentaryzacja zaległych decyzji przygotowanie systemu monitoringu kosztów likwidacja CIOA szkolenie z zarządzania zmianą zdefiniowanie misji i podstaw nowej kultury organizacyjnej 2009 WdraŜanie systemu zarządzania przez cele pierwszy cel roczny: likwidacja zaległości wartościowanie stanowisk comiesięczny monitoring kosztów przygotowanie mierników efektywnościowych szkolenie w stawianiu celów 2010 Cel roczny poprawa efektywności konsolidacja urzędu włączenie MCZP, WBTiNGK, ZON zmniejszenie zatrudnienia o 10 % przygotowanie systemu mierników jakości szkolenie w zarządzaniu jakością stworzenie przejrzystych zasad nagradzania 2011 Cel roczny poprawa jakości obsługi klienta wdroŝenie sytemu mierników w administracji zespolonej przygotowanie do wdroŝenia systemów ERP i EZD 20

21 SPRAWNE PAŃSTWO OPTYMALIZACJA WYKONANIA BUDśETU WOJEWODY Realizacja budŝetu Wojewody dochody (w tys. zł) % 113% 99% 106% Plan Wykonanie Realizacja budŝetu Wojewody - wydatki (w tys. zł) % 98% 94% 90% Plan Wykonanie 21

22 SPRAWNE PAŃSTWO DECENTRALIZACJA 2008 udział w pracach nad pakietem ustaw ustrojowych ustawa kompetencyjna ustawa o wojewodzie ustawa o słuŝbie cywilnej ustawa o funduszu sołeckim 2009 przekazanie kompetencji (rolnictwo, ochrona środowiska) KOŃCZENIE PRYWATYZACJI przedsiębiorstw państwowych, 48 członków rad nadzorczych przedsiębiorstw państwowych, 9 członków rad nadzorczych do końca 2011 przewidujemy zakończenie prywatyzacji SPHOiMB i Warszawskich Zakładów Zielarskich Herbapol w Pruszkowie oraz zakończenie likwidacji 4 przedsiębiorstw. Na koniec roku 2011 wojewoda będzie organem załoŝycielskim 13 przedsiębiorstw państwowych DZIELIMY SIĘ DOŚWIADCZENIEM stała wymiana doświadczeń ze stanem Illinois w obszarze zarządzania kryzysowego, wspólne ćwiczenia w USA i w Polsce wspieranie procesów demokratycznych i budowy sprawnego państwa w Gruzji prezentacja roli wojewody w relacjach między rządem a władzami lokalnymi European Days, Budapeszt V

23 NIEPOWODZENIA OPÓŹNIENIE CZĘŚCI PLANOWANYCH INWESTYCJI DROGOWYCH: wylotówki z Warszawy (S-7 północ i południe, S-8, S-17) obwodnica Warszawy (południowa i wschodnia) S-7 Płońsk granica woj. i Radom - granica woj., S-8 Wyszków gr. woj. obwodnice Radomia, IłŜy, Góry Kalwarii modernizacje odcinków DK 79, 50, 53, 57 i in. przyczyny: niedoszacowanie kosztów programu opóźnienia w uzyskiwaniu decyzji środowiskowych konieczność dokonania oszczędności budŝetowych OPÓŹNIENIE CENTRÓW POWIADAMIANIA RATUNKOWEGO uruchomienie CPR w Radomiu IX/X 2011, w Warszawie koniec 2011 przyczyny: opóźnienie procedur przetargowych na zakup systemu opóźnienie w instalacji łączy do słuŝb ratunkowych oraz w instalacji ich SWD NISKA DOSTĘPNOŚĆ USŁUG MEDYCZNYCH W STANACH NAGŁYCH problem dostępności okulistyki dziecięcej w nocy i dni wolne ograniczona dostępność do laryngologów w Warszawie przyczyny: brak personelu medycznego w szpitalach OPÓŹNIENIE PRYWATYZACJI PRZEDSIĘBIORSTW PAŃSTWOWYCH przyczyna: spadek zainteresowania inwestorów od połowy

24 NIEPOWODZENIA NIEOGRANICZENIE FLUKTUACJI ZATRUDNIENIA I UCIECZKI FACHOWCÓW Z ADMINISTRACJI ZESPOLONEJ Przyczyna: niekonkurencyjność płac administracji zespolonej na tle wynagrodzeń w administracji publicznej w Warszawie, przy wysokim obciąŝeniu pracą Wynagrodzenia administracji w 2010 r zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł * Źródło GUS i KPRM Tu wykres: Płace w urzędach wojewódzkich na tle płac w administracji na lokalnym rynku pracy W kraju Dolnośląskie Kujawsko-Pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Zachodnio-pomorskie Warmińsko-Mazurskie Wielkopolskie gospodarka narodowa administracja publiczna administracja państwowa miasta na prawach powiatu województwa samorz. urzędy wojewódzkie ministerstwa 24

Osiem lat WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

Osiem lat WOJEWODY MAZOWIECKIEGO Osiem lat WOJEWODY MAZOWIECKIEGO 2007 2015 Warszawa, październik 2015 1 PRIORYTETY 1. Wojewoda to rząd blisko społeczeństwa reagowanie na potrzeby obywateli 2. Nowoczesna infrastruktura w zgodzie ze środowiskiem

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy wydatków budżetu państwa, które w 2007 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego

Plan finansowy wydatków budżetu państwa, które w 2007 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego Plan finansowy wydatków budżetu państwa, które w 2007 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego Załącznik nr 2 Część Dział Rozdział Treść Poz. Plan OGÓŁEM BUDŻETY URZĘDÓW NACZELNYCH, JEDNOSTEK CENTRALNYCH

Bardziej szczegółowo

Wojewody Dolnośląskiego. z dnia 16 stycznia 2008 roku

Wojewody Dolnośląskiego. z dnia 16 stycznia 2008 roku ZARZĄDZENIE Nr 11 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 16 stycznia 2008 roku w sprawie ustanowienia dysponentów środków budŝetowych, trybu uruchamiania środków budŝetowych oraz rozliczania dotacji udzielonych

Bardziej szczegółowo

Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Jednostka podziału administracyjnego kraju

Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Jednostka podziału administracyjnego kraju ROLNYCH W GOSPODARSTWIE W KRAJU ZA 2006 ROK w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Województwo dolnośląskie 14,63 Województwo kujawsko-pomorskie 14,47 Województwo lubelskie 7,15 Województwo lubuskie

Bardziej szczegółowo

Sportowa Polska 2010

Sportowa Polska 2010 Sportowa Polska 2010 Sportowa Polska 2010 to cykl dwudniowych konferencji organizowanych przez Polski Klub Infrastruktury Sportowej w ośmiu największych miastach Polski, wybranych ze względu na położenie

Bardziej szczegółowo

Miejsce samorządu terytorialnego w systemie administracji publicznej 23

Miejsce samorządu terytorialnego w systemie administracji publicznej 23 Spis treści Wstęp 13 Wykaz zastosowanych skrótów 18 CZĘŚĆ I Rozdział 1 Miejsce samorządu terytorialnego w systemie administracji publicznej 23 1.1. Prawne uwarunkowania funkcjonowania samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

i Środowisko. Projekt nr 4 z 25 maja br.

i Środowisko. Projekt nr 4 z 25 maja br. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Projekt nr 4 z 25 maja br. Priorytet XIII Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia Ministerstwo Zdrowia Centrum Systemów Informacyjnych

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie i wynagrodzenia w służbie cywilnej w 2014 r.

Zatrudnienie i wynagrodzenia w służbie cywilnej w 2014 r. Zatrudnienie i wynagrodzenia w służbie cywilnej w 2014 r. Służba cywilna w liczbach w 2014 r. Przeciętne zatrudnienie : 120 412 etatów (spadek o 964 et., tj. o 0,8% r/r) Zatrudnienie na koniec roku: 120

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYKORZYSTANIU OGÓLNEJ REZERWY BUDŻETOWEJ NA DZIEŃ 31 LIPCA 2014 R.

INFORMACJA O WYKORZYSTANIU OGÓLNEJ REZERWY BUDŻETOWEJ NA DZIEŃ 31 LIPCA 2014 R. Warszawa, 18.08.2014 r. Lp. Dysponent Część INFORMACJA O WYKORZYSTANIU OGÓLNEJ REZERWY BUDŻETOWEJ NA DZIEŃ 31 LIPCA 2014 R. Wyszczególnienie Ogółem z tego, na podstawie: Uchwał Rady Ministrów Zarządzeń

Bardziej szczegółowo

I. Budżet Wojewody Dolnośląskiego na rok 2015 r. Wydatki - budżet państwa ogółem Budżety Wojewodów ,5%

I. Budżet Wojewody Dolnośląskiego na rok 2015 r. Wydatki - budżet państwa ogółem Budżety Wojewodów ,5% I. Budżet Wojewody Dolnośląskiego na rok 215 r. Lp. 1. 2. Treść Wydatki - budżet państwa ogółem Budżety Wojewodów 214 r. Ustawa budżetowa 215 r. wg ustawy budżetowej w tys. zł 325 287 369 343 277 818 15,5%

Bardziej szczegółowo

STATUT ŚLĄSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W KATOWICACH

STATUT ŚLĄSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W KATOWICACH ZATWIERDZAM: Minister Administracji i Cyfryzacji Warszawa, dnia 26.11.2013 r. Załącznik do zarządzenia Nr 279/13 Wojewody Śląskiego z dnia 20 listopada 2013 r. STATUT ŚLĄSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W KATOWICACH

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie i wynagrodzenie w korpusie służby cywilnej w 2010 r.

Zatrudnienie i wynagrodzenie w korpusie służby cywilnej w 2010 r. Załącznik nr 1 Zatrudnienie i wynagrodzenie w korpusie służby cywilnej w 2010 r. UWAGI METODOLOGICZNE W 2010 roku istotnym zmianom uległ układ prezentowanych danych o zatrudnieniu i wynagrodzeniach członków

Bardziej szczegółowo

Szkolenia planowane w 2011 roku Sposób realizacji planu w 2011 roku

Szkolenia planowane w 2011 roku Sposób realizacji planu w 2011 roku PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Bialymstoku - Białystok, ul. Mickiewicza -- OK.II.DB.-/00 PLAN SZKOLEŃ CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ NA 0 ROK Szkolenia planowane w 0 roku Sposób realizacji planu w 0 roku

Bardziej szczegółowo

I. Budżet Wojewody Dolnośląskiego na rok 2013 r.

I. Budżet Wojewody Dolnośląskiego na rok 2013 r. I. Budżet Wojewody Dolnośląskiego na rok 2013 r. Lp. 1. 2. Treść Wydatki - budżet państwa ogółem Budżety Wojewodów 3. Budżet Wojewody Dolnośląskiego 2012 r. wg ustawy budżetowej 2013 r. wg ustawy budżetowej

Bardziej szczegółowo

Projekt Programu FIO na lata 2014-2020 Kontynuacja

Projekt Programu FIO na lata 2014-2020 Kontynuacja 1 PROGRAM FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH NA LATA 2014-2020 2020 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament PoŜytku Publicznego 2 Projekt Programu FIO na lata 2014-2020 Kontynuacja Projekt jest

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie i wynagrodzenia w słuŝbie cywilnej w 2013 r. Warszawa, kwiecień 2014 r.

Zatrudnienie i wynagrodzenia w słuŝbie cywilnej w 2013 r. Warszawa, kwiecień 2014 r. Zatrudnienie i wynagrodzenia w słuŝbie cywilnej w 2013 r. Warszawa, kwiecień 2014 r. Zakres prezentacji Zatrudnienie Struktura zatrudnienia Zmiany poziomu zatrudnienia i przyczyny Wynagrodzenia Finansowanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/.../2017 RADY POWIATU W SZCZECINKU Z DNIA 16 LUTEGO 2017 R.

UCHWAŁA NR XXXII/.../2017 RADY POWIATU W SZCZECINKU Z DNIA 16 LUTEGO 2017 R. UCHWAŁA NR XXXII/.../2017 RADY POWIATU W SZCZECINKU Z DNIA 16 LUTEGO 2017 R. (Projekt) w sprawie ustalenia ramowego planu pracy Rady Powiatu w Szczecinku na 2017 rok Na podstawie art. 12 pkt 11, w związku

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kryzysowe jako element profilaktyki i przeciwdziałania zagroŝeniom powodziowym

Zarządzanie kryzysowe jako element profilaktyki i przeciwdziałania zagroŝeniom powodziowym Zarządzanie kryzysowe jako element profilaktyki i przeciwdziałania zagroŝeniom powodziowym Jacek Kozłowski Wojewoda Mazowiecki Płock, 13 14 kwietnia 2011 r. ROLA WOJEWODY W ZARZĄDZANIU KRYZYSOWYM Wojewoda

Bardziej szczegółowo

Spis treści. I. Podstawowe wielkości budŝetu państwa w 2009 r. II. BudŜet Wojewody Dolnośląskiego na rok 2009 r.

Spis treści. I. Podstawowe wielkości budŝetu państwa w 2009 r. II. BudŜet Wojewody Dolnośląskiego na rok 2009 r. Spis treści I. Podstawowe wielkości budŝetu państwa w 2009 r. II. BudŜet Wojewody Dolnośląskiego na rok 2009 r. */ poniŝsze opracowanie zostało sporządzone w oparciu o kwoty wynikające z ustawy budŝetowej

Bardziej szczegółowo

Możliwości pozyskania dofinansowania z funduszy strukturalnych UE na wdrożenie systemów informatycznych w przedsiębiorstwach. Małgorzata Nejfeld

Możliwości pozyskania dofinansowania z funduszy strukturalnych UE na wdrożenie systemów informatycznych w przedsiębiorstwach. Małgorzata Nejfeld Możliwości pozyskania dofinansowania z funduszy strukturalnych UE na wdrożenie systemów informatycznych w przedsiębiorstwach Małgorzata Nejfeld KDG CIEŚLAK & KORDASIEWICZ ZAKRES DZIAŁALNOŚCI Główny przedmiot

Bardziej szczegółowo

Budowa Platformy e-finansów Publicznych. e-finanse Publiczne

Budowa Platformy e-finansów Publicznych. e-finanse Publiczne Budowa Platformy e-finansów Publicznych e-finanse Publiczne Przesłanie Państwo jak korporacja, skutecznie zarządzane i efektywnie wykorzystujące środki Zdiagnozowane potrzeby klientów usług, które stanowią

Bardziej szczegółowo

Budżet Wojewody Lubuskiego w 2014 roku jest realizowany. w oparciu o ustawę budżetową z dnia 24 stycznia 2014 r.

Budżet Wojewody Lubuskiego w 2014 roku jest realizowany. w oparciu o ustawę budżetową z dnia 24 stycznia 2014 r. DANE OGÓLNE Budżet Wojewody Lubuskiego jako część budżetu państwa, jest rocznym planem finansowym województwa lubuskiego, obejmującym dochody i wydatki budżetowe wszystkich jednostek organizacyjnych podległych

Bardziej szczegółowo

STATUT MAŁOPOLSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W KRAKOWIE

STATUT MAŁOPOLSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W KRAKOWIE STATUT MAŁOPOLSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W KRAKOWIE * tekst ujednolicony * Nadany zarządzeniem Nr 151/09 Wojewody Małopolskiego z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie nadania statutu Małopolskiemu Urzędowi

Bardziej szczegółowo

DZIESIĘĆ ZOBOWIĄZAŃ PLATFORMY 2007 r. Polska zasługuje na cud gospodarczy. 1.Przyspieszymy i wykorzystamy wzrost gospodarczy

DZIESIĘĆ ZOBOWIĄZAŃ PLATFORMY 2007 r. Polska zasługuje na cud gospodarczy. 1.Przyspieszymy i wykorzystamy wzrost gospodarczy DZIESIĘĆ ZOBOWIĄZAŃ PLATFORMY 2007 r. Polska zasługuje na cud gospodarczy 1.Przyspieszymy i wykorzystamy wzrost gospodarczy 2.Radykalnie podniesiemy płace dla budżetówki,zwiększymy emerytury i renty 3.Wybudujemy

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Ministerstwa Edukacji Narodowej 12 maja 2016 r. Konwent Wójtów Województwa - Kujawsko Pomorskiego

Prezentacja Ministerstwa Edukacji Narodowej 12 maja 2016 r. Konwent Wójtów Województwa - Kujawsko Pomorskiego Prezentacja Ministerstwa Edukacji Narodowej 12 maja 2016 r. Konwent Wójtów Województwa - Kujawsko Pomorskiego WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE Główne obszary dyskusji miejsca realizacji wychowania przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

Działalność systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne w 2014 roku, w oparciu o dane pozyskane w ramach statystyki publicznej

Działalność systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne w 2014 roku, w oparciu o dane pozyskane w ramach statystyki publicznej GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Notatka informacyjna Warszawa, 17 grudnia 2015 r. Działalność systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne w 2014 roku, w oparciu o dane pozyskane w ramach statystyki publicznej Jak

Bardziej szczegółowo

I. Budżet Wojewody Dolnośląskiego na rok 2014 w ujęciu opisowym

I. Budżet Wojewody Dolnośląskiego na rok 2014 w ujęciu opisowym I. Budżet Wojewody Dolnośląskiego na rok 2014 w ujęciu opisowym ( w tys. zł) Lp. 1. Treść Wydatki - budżet państwa ogółem 2013 r. wg znowelizowanej ustawy budżetowej 2014 r. wg ustawy budżetowej % 327

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR II /15/ 2014 Rady Powiatu w Siedlcach

UCHWAŁA NR II /15/ 2014 Rady Powiatu w Siedlcach UCHWAŁA NR II /15/ 2014 Rady Powiatu z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie Planu Pracy Rady Powiatu na 2015 rok Na podstawie 14 ust. 1, 3 i 4 Statutu Powiatu Siedleckiego stanowiącego załącznik do Uchwały

Bardziej szczegółowo

STATUT MAŁOPOLSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W KRAKOWIE

STATUT MAŁOPOLSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W KRAKOWIE STATUT MAŁOPOLSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W KRAKOWIE * tekst ujednolicony * Nadany zarządzeniem Nr 151/09 Wojewody Małopolskiego z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie nadania statutu Małopolskiemu Urzędowi

Bardziej szczegółowo

STATUT MAŁOPOLSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W KRAKOWIE

STATUT MAŁOPOLSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W KRAKOWIE STATUT MAŁOPOLSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W KRAKOWIE * tekst ujednolicony * Nadany zarządzeniem Nr 151/09 Wojewody Małopolskiego z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie nadania statutu Małopolskiemu Urzędowi

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO TRANSPORTU Biuro Informacji i Promocji

MINISTERSTWO TRANSPORTU Biuro Informacji i Promocji MINISTERSTWO TRANSPORTU Biuro Informacji i Promocji KOMUNIKAT NR 40 z dnia 1.09.2006 r. Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce w lipcu br. oraz w okresie styczeń lipiec 2006 r. Z danych za 7 miesięcy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 grudnia 2013 r. Poz. 7318 ZARZĄDZENIE NR 279/13 WOJEWODY ŚLĄSKIEGO z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie nadania Statutu Śląskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 22 października 2012 r. Poz. 2837 ZARZĄDZENIE NR 86/2012 WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. z dnia 11 września 2012 r.

Kielce, dnia 22 października 2012 r. Poz. 2837 ZARZĄDZENIE NR 86/2012 WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. z dnia 11 września 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 22 października 2012 r. Poz. 2837 ZARZĄDZENIE NR 86/2012 WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 11 września 2012 r. w sprawie nadania statutu Świętokrzyskiemu

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ Sprawozdanie z realizacji "Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie" ZA STYCZEŃ - GRUDZIEŃ 2009 WARSZAWA, MAJ

Bardziej szczegółowo

Więcej informacji na: www.ezd.gov.pl 1

Więcej informacji na: www.ezd.gov.pl 1 Mariusz Madejczyk Pełnomocnik Wojewody Podlaskiego ds. informatyzacji Magdalena Sawicka Kierownik Oddziału Rozwoju Systemów Teleinformatycznych i Szkoleń BI PUW Więcej informacji na: www.ezd.gov.pl 1 Wstęp

Bardziej szczegółowo

Usuwanie skutków powodzi i przeciwdziałanie zagrożeniu w powiecie płockim w latach Płock,

Usuwanie skutków powodzi i przeciwdziałanie zagrożeniu w powiecie płockim w latach Płock, Usuwanie skutków powodzi i przeciwdziałanie zagrożeniu w powiecie płockim w latach 2010-2013 Płock, 12.05.2014 Miejsca przerwania wałów Kalendarium powodzi w 2010 r. 19.05 22.05 23.05 23/24.05 24.05 03.06

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008 Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO ElŜbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego Fundusze strukturalne jako instrument wsparcia rozwoju gospodarczego Opolszczyzny Opole,

Bardziej szczegółowo

Działania Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w obszarze ppp

Działania Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w obszarze ppp Działania Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w obszarze ppp Robert Kałuża Dyrektor Departamentu Wsparcia Projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 23

Bardziej szczegółowo

Projekt MAŁOPOLSKA 2015 -przygotowania do Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007-2013

Projekt MAŁOPOLSKA 2015 -przygotowania do Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007-2013 Projekt MAŁOPOLSKA 2015 -przygotowania do Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007-2013 Bożena PIETRAS-GOC Koordynator projektu Kancelaria Zarządu Województwa Małopolskiego Kontekst projektu

Bardziej szczegółowo

STATUT MAŁOPOLSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W KRAKOWIE. tekst ujednolicony

STATUT MAŁOPOLSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W KRAKOWIE. tekst ujednolicony STATUT MAŁOPOLSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W KRAKOWIE * tekst ujednolicony * Nadany zarządzeniem Nr 151/09 Wojewody Małopolskiego z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie nadania statutu Małopolskiemu Urzędowi

Bardziej szczegółowo

Statut. Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy;

Statut. Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy; tekst ujednolicony - uwzględnia zmiany wprowadzone: 1) zarządzeniem Nr 156/2009 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 lipca 2009 r. /zatwierdzonym 24 lipca 2009 r./ (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 83, poz.

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Ł Ó D Z K I E G O U R Z Ę D U W O J E W Ó D Z K I E G O w Ł O D Z I (tekst ujednolicony)

S T A T U T Ł Ó D Z K I E G O U R Z Ę D U W O J E W Ó D Z K I E G O w Ł O D Z I (tekst ujednolicony) Załącznik do zarządzenia Nr 132/2016 Wojewody Łódzkiego z dnia 25 maja 2016 r. S T A T U T Ł Ó D Z K I E G O U R Z Ę D U W O J E W Ó D Z K I E G O w Ł O D Z I (tekst ujednolicony) ze zmianami wprowadzonymi

Bardziej szczegółowo

Zawody deficytowe i nadwyżkowe

Zawody deficytowe i nadwyżkowe MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy Zawody deficytowe i nadwyżkowe Informacja sygnalna Za I PÓŁROCZE 2015 ROKU Warszawa, sierpień 2015 r. Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 20

Bardziej szczegółowo

Rola telemetrii w diagnostyce i leczeniu pacjentów z OZW i jej dostępność w Polsce. Maciej Karcz Instytut Kardiologii Warszawa

Rola telemetrii w diagnostyce i leczeniu pacjentów z OZW i jej dostępność w Polsce. Maciej Karcz Instytut Kardiologii Warszawa Rola telemetrii w diagnostyce i leczeniu pacjentów z OZW i jej dostępność w Polsce Maciej Karcz Instytut Kardiologii Warszawa Zgony wg przyczyny na 10 tys. mieszkańców (wszystkie przyczyny 99,5/10 tys.)

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Zatrudnienie i wynagrodzenia w służbie cywilnej w 2015 r.

Załącznik nr 1. Zatrudnienie i wynagrodzenia w służbie cywilnej w 2015 r. Załącznik nr 1 Zatrudnienie i wynagrodzenia w służbie cywilnej w 2015 r. Wykres 1. Dynamika przeciętnego zatrudnienia w korpusie służby cywilnej według kategorii urzędów w latach 2014 2015 (w etatach)

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI /193/2012 RADY POWIATU ZŁOTOWSKIEGO z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu na 2013 rok

UCHWAŁA NR XXVI /193/2012 RADY POWIATU ZŁOTOWSKIEGO z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu na 2013 rok UCHWAŁA NR XXVI /193/2012 RADY POWIATU ZŁOTOWSKIEGO w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu na 2013 rok Na podstawie 13 ust. 1 Statutu Powiatu Złotowskiego z dnia 29 sierpnia 2001 roku (Dz. Urz.

Bardziej szczegółowo

DANE OGÓLNE DOTACJE ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH

DANE OGÓLNE DOTACJE ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH DANE OGÓLNE Budżet Wojewody Lubuskiego w 2012 roku jest realizowany w oparciu o ustawę budżetową z dnia 2 marca 2012 r. Określone w ustawie wydatki części 85/08 województwo lubuskie wynoszą 786.981 tys.

Bardziej szczegółowo

I. SCHEMAT ORGANIZACYJNY GMINNEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

I. SCHEMAT ORGANIZACYJNY GMINNEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 122/08 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 14 lutego 2008 r. I. SCHEMAT ORGANIZACYJNY GMINNEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO SZEF ZESPOŁU GMINNEGO Wójt Gminy Zarszyn ZASTĘPCA

Bardziej szczegółowo

STATUT WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W OLSZTYNIE

STATUT WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W OLSZTYNIE STATUT Załącznik do Zarządzenia NR 123 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 maja 2012 r. Zmieniony Zarządzeniem Nr 20 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 stycznia 2015 r. Zmieniony Zarządzeniem

Bardziej szczegółowo

ICT a zarządzanie publiczne i rozwój lokalny

ICT a zarządzanie publiczne i rozwój lokalny Seminarium: Cyfrowa przyszłość - perspektywy i wyzwania dla samorządu, firm i obywateli ICT a zarządzanie publiczne i rozwój lokalny Adam Płoszaj 2012-04-20 Osoby korzystające z Internetu w kontaktach

Bardziej szczegółowo

PLAN POSIEDZEŃ SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO NA ROK 2017

PLAN POSIEDZEŃ SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO NA ROK 2017 PLAN POSIEDZEŃ SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO NA ROK 2017 Załącznik do uchwały nr XXVI/393/16 Sejmiku Lubuskiego z dnia 19 grudnia 2016 roku Termin Temat posiedzenia Materiał przygotowuje Komisja opiniująca

Bardziej szczegółowo

ICT a zarządzanie publiczne i rozwój lokalny

ICT a zarządzanie publiczne i rozwój lokalny Seminarium: Cyfrowa przyszłość - perspektywy i wyzwania dla samorządu, firm i obywateli ICT a zarządzanie publiczne i rozwój lokalny Adam Płoszaj 2012-05-25 Osoby korzystające z Internetu w kontaktach

Bardziej szczegółowo

POLITYKA STRUKTURALNA UNII EUROPEJSKIEJ

POLITYKA STRUKTURALNA UNII EUROPEJSKIEJ BOGDAN EKSTOWICZ MAREK J. MALINOWSKI POLITYKA STRUKTURALNA UNII EUROPEJSKIEJ STYMULATOREM PROCESÓW MODERNIZACJI I ROZWOJU SPOŁECZNO-EKONOMICZNEGO POLSKI W LATACH 2007-2015 SPIS TREŚCI WSTĘP 7 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Projekt budŝetu na 2014 r.

Projekt budŝetu na 2014 r. 295 Biuro ds. Zarządzania Kadrami 5.813.281 750 Administracja publiczna 5.743.065 75011 Urzędy wojewódzkie 5.655.065 2178321 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie Planowane wydatki

Bardziej szczegółowo

Dolnośląski O/W Kujawsko-Pomorski O/W Lubelski O/W. plan IV- XII 2003 r. Wykonanie

Dolnośląski O/W Kujawsko-Pomorski O/W Lubelski O/W. plan IV- XII 2003 r. Wykonanie Dolnośląski O/W Kujawsko-Pomorski O/W Lubelski O/W 14 371 13 455,56-915,44 93,63% 11 033 10 496,64-536,36 95,14% 10 905 10 760,90-144,10 98,68% 697 576,69-120,31 82,74% 441 415,97-25,03 94,32% 622 510,30-111,70

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZARZĄDU POWIATU BĘDZIŃSKIEGO W 2011 R.

PLAN PRACY ZARZĄDU POWIATU BĘDZIŃSKIEGO W 2011 R. PLAN PRACY ZARZĄDU POWIATU BĘDZIŃSKIEGO W 2011 R. 4 Styczeń 2. Podjęcie Uchwały o powołaniu Komisji przyznającej Nagrody Starosty Będzińskiego w Dziedzinie Twórczości Artystycznej, Upowszechniania i Ochrony

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne na lata

Fundusze unijne na lata Fundusze unijne na lata 2014-2020 źródło prezentacji: www.mrr.gov.pl Budżet 2014-2020 (mld euro) Administracja 62 56 UE jako partner globalny 60 56 Obywatelstwo, wolność, bezpieczeństwo 16 12 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Terenowa administracja rządowa. Wojewoda, rządowa administracja zespolona i niezespolona

Terenowa administracja rządowa. Wojewoda, rządowa administracja zespolona i niezespolona Terenowa administracja rządowa Wojewoda, rządowa administracja zespolona i niezespolona Schemat organizacji administracji w Polsce Centralna administracja rządowa Administracja centralna Administracja

Bardziej szczegółowo

Stan wdrażania Regionalnych Programów Operacyjnych na lata oraz udział partnerów społecznych w tym procesie

Stan wdrażania Regionalnych Programów Operacyjnych na lata oraz udział partnerów społecznych w tym procesie Stan wdrażania Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014 2020 oraz udział partnerów społecznych w tym procesie - wstępna analiza partnerów społecznych - stan realizacji kluczowych postulatów z Białej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NA TEMAT DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWODY LUBUSKIEGO ZAPISANYCH W USTAWIE BUDŻETOWEJ NA ROK 2007.

INFORMACJA NA TEMAT DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWODY LUBUSKIEGO ZAPISANYCH W USTAWIE BUDŻETOWEJ NA ROK 2007. Gorzów Wlkp. 18 maja 2007 r. INFORMACJA NA TEMAT DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWODY LUBUSKIEGO ZAPISANYCH W USTAWIE BUDŻETOWEJ NA ROK 2007. Budżet Wojewody Lubuskiego jako integralna część budżetu państwa,

Bardziej szczegółowo

Grupa robocza Infrastruktura transportu

Grupa robocza Infrastruktura transportu Projekty związane z organizacją Mistrzostw Europy w piłce noŝnej EURO 2012 współfinansowane ze środków unijnych Grupa robocza Infrastruktura transportu Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, 24 maja

Bardziej szczegółowo

Oświata w województwie podlaskim w roku szkolnym 2009/2010. Wybrane zagadnienia. Wiesława Ćwiklińska Wicekurator Oświaty

Oświata w województwie podlaskim w roku szkolnym 2009/2010. Wybrane zagadnienia. Wiesława Ćwiklińska Wicekurator Oświaty Oświata w województwie podlaskim w roku szkolnym 2009/2010. Wybrane zagadnienia. Wiesława Ćwiklińska Wicekurator Oświaty Charakterystyka województwa Delegatura w Suwałkach Delegatura w ŁomŜy Kuratorium

Bardziej szczegółowo

XXIII OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY - Lubuskie 2017 w piłce siatkowej

XXIII OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY - Lubuskie 2017 w piłce siatkowej 11-5-217 XXIII OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY - Lubuskie 217 sezon 216/217 A1 9. Łódzkie Świętokrzyskie "A" 11-5-217 A2 1.3 Pomorskie Kujawsko-Pomorskie "A" 11-5-217 A3 12. Świętokrzyskie Kujawsko-Pomorskie

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie i wynagrodzenia w służbie cywilnej w 2014 r.

Zatrudnienie i wynagrodzenia w służbie cywilnej w 2014 r. Zatrudnienie i wynagrodzenia w służbie cywilnej w 2014 r. Wykres 1. Dynamika poziomu zatrudnienia przeciętnego w korpusie służby cywilnej według kategorii urzędów w latach 2013 2014 (w etatach) 45 000

Bardziej szczegółowo

Platforma eas Elektroniczne Akta Sprawy w administracji rządowej woj. Podkarpackiego

Platforma eas Elektroniczne Akta Sprawy w administracji rządowej woj. Podkarpackiego Platforma eas Elektroniczne Akta Sprawy w administracji rządowej woj. Podkarpackiego I Podkarpacki Konwent Informatyków i Administracji Rzeszów, dn. 02.10.2014 r. w Rzeszowie 1 Co to jest eas? Projekt

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie wykazu dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja nr 9 z 31 grudnia 2014 roku do Wojewódzkiego Planu Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa małopolskiego

Aktualizacja nr 9 z 31 grudnia 2014 roku do Wojewódzkiego Planu Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa małopolskiego Zatwierdzam Przedkładam Minister Zdrowia dnia. Wojewoda Małopolski Aktualizacja nr 9 z 31 grudnia 2014 roku do Wojewódzkiego Planu Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa małopolskiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 Wykaz tematów kontroli realizowanych przez poszczególne Wydziały. 1. Biuro Wojewody 2. Wydział Prawny i Nadzoru

Załącznik Nr 2 Wykaz tematów kontroli realizowanych przez poszczególne Wydziały. 1. Biuro Wojewody 2. Wydział Prawny i Nadzoru Załącznik Nr 2 Wykaz tematów kontroli realizowanych przez poszczególne Wydziały. 1. Biuro Wojewody ocena przyjmowania oraz sposób i terminowość załatwiania skarg i wniosków, realizacja zaleceń pokontrolnych

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA Zgodnie z danymi wygenerowanymi z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13 od początku uruchomienia programów realizowanych

Bardziej szczegółowo

Wydatki na kulturę w 2011 r.

Wydatki na kulturę w 2011 r. Kraków 25.09.2012 r. Wydatki na kulturę w 2011 r. Informacja przedstawia wydatki budżetu państwa i budżetów jednostek samorządów terytorialnych na finansowanie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIE I DOLNOŚLĄSKIE LIDERAMI PLANOWANYCH INWESTYCJI BUDOWLANYCH W III KWARTALE 2009 ROKU raport Telefonicznej Agencji Informacyjnej

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIE I DOLNOŚLĄSKIE LIDERAMI PLANOWANYCH INWESTYCJI BUDOWLANYCH W III KWARTALE 2009 ROKU raport Telefonicznej Agencji Informacyjnej WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIE I DOLNOŚLĄSKIE LIDERAMI PLANOWANYCH INWESTYCJI BUDOWLANYCH W III KWARTALE 2009 ROKU raport Telefonicznej Agencji Informacyjnej Warszawa, 21. października 2009 r. Telefoniczna Agencja

Bardziej szczegółowo

odmów przyjęć rejonizacja Prezentacja założeń Mateusz Komza Ministerstwo Zdrowia

odmów przyjęć rejonizacja Prezentacja założeń Mateusz Komza Ministerstwo Zdrowia Problem odmów przyjęć pacjentów w systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne. Dlaczego "rejonizacja" pomoże rozwiązać problem? Prezentacja założeń do koncepcji: "Wykaz oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru

Bardziej szczegółowo

Konferencja prasowa. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanisława Kalemby. Zaawansowanie żniw, sytuacja na rynku zbóż i rzepaku

Konferencja prasowa. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanisława Kalemby. Zaawansowanie żniw, sytuacja na rynku zbóż i rzepaku Konferencja prasowa Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanisława Kalemby Zaawansowanie żniw, sytuacja na rynku zbóż i rzepaku W A R S Z A W A, 7 S I E R P N I A 2 0 1 3 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja nr 1 z dnia kwietnia 2015 r. do Wojewódzkiego Planu Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa lubelskiego

Aktualizacja nr 1 z dnia kwietnia 2015 r. do Wojewódzkiego Planu Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa lubelskiego Załącznik do uchwały Nr 75/2015 Zarządu Powiatu w Lublinie z dnia 14 kwietnia 2015 r. Zatwierdzam Minister Zdrowia dnia. Przedkładam Wojewoda dnia.. Aktualizacja nr 1 z dnia kwietnia 2015 r. do Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

POWIATOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO STAROSTWO POWIATOWE w DRAWSKU POMORSKIM Wydział Zarządzania Kryzysowego ZK.5532.1.2014.ZM POWIATOWY PLAN ZAŁĄCZNIK FUNKCJONALNY Nr 2 Drawsko Pomorskie, wrzesień 2014 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE. 3

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA Zgodnie z danymi wygenerowanymi z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13 od początku uruchomienia programów realizowanych

Bardziej szczegółowo

BudŜet uchwalony na 2012 r.

BudŜet uchwalony na 2012 r. 335 Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi 113.481.932 852 Pomoc społeczna 113.481.932 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA Zgodnie z danymi wygenerowanymi z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13 od początku uruchomienia programów realizowanych

Bardziej szczegółowo

Informacja nt. kontraktów wojewódzkich w roku budŝetowym 2006

Informacja nt. kontraktów wojewódzkich w roku budŝetowym 2006 Informacja nt. kontraktów wojewódzkich w roku budŝetowym 2006 1. Kontrakty wojewódzkie na lata 2005 2006 zostały podpisane w czerwcu (14 województw) oraz w lipcu (2 województwa: mazowieckie oraz śląskie)

Bardziej szczegółowo

Przeprowadzenie badania potrzeb szkoleniowych w ramach projektu Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników pomocy i integracji społecznej

Przeprowadzenie badania potrzeb szkoleniowych w ramach projektu Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników pomocy i integracji społecznej Aneksy wojewódzkie Przeprowadzenie badania potrzeb szkoleniowych w ramach projektu Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników pomocy i integracji społecznej Projekt współfinansowany ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY ZDROWOTNE NA ROK 2013 JUŻ ZATWIERDZONE.

PROGRAMY ZDROWOTNE NA ROK 2013 JUŻ ZATWIERDZONE. PROGRAMY ZDROWOTNE NA ROK 2013 JUŻ ZATWIERDZONE. Według danych udostępnionych przez serwis eog.gov.pl, programy zdrowotne na rok 2013 zostały już zatwierdzone. Wiadome jest w jakim zakresie Polsce zostanie

Bardziej szczegółowo

Polityka spójności 2007-2013

Polityka spójności 2007-2013 Regionalne Programy Operacyjne jako źródło finansowania centrów nauki i wystaw interaktywnych Agnieszka Dawydzik Departament Koordynacji Programów Regionalnych Konferencja INTERAKCJA-INTEGRACJA INTEGRACJA

Bardziej szczegółowo

Zał. do zarządzenia nr 101/ 13 Wojewody Podkarpackiego Str. 2 z 12

Zał. do zarządzenia nr 101/ 13 Wojewody Podkarpackiego Str. 2 z 12 4) Dyrektorze Generalnym Urzędu należy przez to rozumieć Dyrektora Generalnego Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie; 5) Urzędzie należy przez to rozumieć Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie;

Bardziej szczegółowo

Innowacyjność Mazowsza na tle innych regionów w Polsce i UE. Marzenna Anna Weresa Instytut Gospodarki Światowej Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Innowacyjność Mazowsza na tle innych regionów w Polsce i UE. Marzenna Anna Weresa Instytut Gospodarki Światowej Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Innowacyjność Mazowsza na tle innych regionów w Polsce i UE Marzenna Anna Weresa Instytut Gospodarki Światowej Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Cele wystąpienia - udzielenie odpowiedzi na pytania: Jak

Bardziej szczegółowo

Zakres prezentacji źródła danych

Zakres prezentacji źródła danych Artur Malczewski Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii Krajowe Biuro ds. Pzeciwdziałania Narkomanii SYTUACJA W ZAKRESIE ZAGROŻEŃ UZALEŻNIENIAMI. EPIDEMIOLOGIA: POMORSKIE NA TLE POLSKI III debata

Bardziej szczegółowo

Projekt Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 główne założenia dr Marzena Breza - DAS

Projekt Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 główne założenia dr Marzena Breza - DAS Projekt Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 główne założenia dr Marzena Breza - DAS Posiedzenie Rady ds. Polityki Senioralnej Warszawa, 18 czerwca 2013 r.

Bardziej szczegółowo

Diagnoza podstawą działania. Funkcjonowanie Obserwatorium Polityki Społecznej w perspektywie 2020 r.

Diagnoza podstawą działania. Funkcjonowanie Obserwatorium Polityki Społecznej w perspektywie 2020 r. Diagnoza podstawą działania. Funkcjonowanie Obserwatorium Polityki Społecznej w perspektywie 2020 r. W latach 2009-2014 w funkcjonowało Obserwatorium Integracji Społecznej: projekt ogólnopolski w ramach

Bardziej szczegółowo

Zestawienia statystyczne

Zestawienia statystyczne PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W POLSCE W SAMORZĄDACH GMINNYCH w 2007 roku Zestawienia statystyczne 1 2 SPIS TREŚCI DZIAŁ I UCHWAŁY ORGANÓW GMINY DOTYCZĄCE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA

Bardziej szczegółowo

GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W KATOWICACH 1

GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W KATOWICACH 1 GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W KATOWICACH 1 Oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Przebudowa węzła stan Krajowych projektowany i Autostrad w Katowicach administruje na terenie woj.

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Zmiany budŝetu miasta Jaworzna na 2010 r. objęte niniejszą uchwałą polegają na zwiększeniu dochodów budŝetowych ogółem o kwotę 2.868.487 zł. Na wyŝsze o kwotę 2.868.487 zł dochody

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ PORADNICTWA ZAWODOWEGO W REGIONIE

ROZWÓJ PORADNICTWA ZAWODOWEGO W REGIONIE ROZWÓJ PORADNICTWA ZAWODOWEGO W REGIONIE Katarzyna Żmudzińska Wicedyrektor ds. rynku pracy Gdańsk, dnia 7 czerwca 2016 r. Rozwój poradnictwa zawodowego w regionie KONTEKST STRATEGICZNY 2 Strategia Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Projekty realizowane w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim. Projekt administracji rządowej województwa podlaskiego CU2

Projekty realizowane w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim. Projekt administracji rządowej województwa podlaskiego CU2 Projekt administracji rządowej województwa podlaskiego CU2 Wdrożenie jednolitego systemu EZD w administracji zespolonej województwa podlaskiego Mariusz Madejczyk Pełnomocnik Wojewody Podlaskiego ds. informatyzacji

Bardziej szczegółowo

Konferencja międzynarodowa Inwestycje w szkolnictwo zawodowe

Konferencja międzynarodowa Inwestycje w szkolnictwo zawodowe Konferencja międzynarodowa Inwestycje w szkolnictwo zawodowe Warunki efektywności inwestycji w rozwój kształcenia zawodowego Prof. nadzw. dr hab. Bogusław Plawgo Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr Priorytety

Bardziej szczegółowo

STATUT DOLNOŚLĄSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO we Wrocławiu (tekst ujednolicony stan na dzień 20 marca 2012 r.)

STATUT DOLNOŚLĄSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO we Wrocławiu (tekst ujednolicony stan na dzień 20 marca 2012 r.) Załącznik do zarządzenia Nr 79 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 27 maja 2009 r. STATUT DOLNOŚLĄSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO we Wrocławiu (tekst ujednolicony stan na dzień 20 marca 2012 r.) Zarządzenie Wojewody

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ NA 2010 ROK

PLAN SZKOLEŃ CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ NA 2010 ROK PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Białymstoku - Białystok, u. Mickiewicza -- OK.II.DB.-90/09 PLAN SZKOLEŃ CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ NA 00 ROK Szkolenia planowane w 00 roku Sposób realizacji planu w 00

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO NR 79 z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie nadania Statutu Dolnośląskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu we Wrocławiu

ZARZĄDZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO NR 79 z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie nadania Statutu Dolnośląskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu we Wrocławiu ZARZĄDZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO NR 79 z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie nadania Statutu Dolnośląskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu we Wrocławiu Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego za okres r. do r.

SPRAWOZDANIE Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego za okres r. do r. SPRAWOZDANIE Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego za okres 1.01.2012r. do 31.12.2012r. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Krakowie funkcjonuje w ramach Zintegrowanego Centrum Zarządzania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE nr 223/11 WOJEWODY POMORSKIEGO z dnia 19 sierpnia 2011 r. w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

ZARZĄDZENIE nr 223/11 WOJEWODY POMORSKIEGO z dnia 19 sierpnia 2011 r. w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego ZARZĄDZENIE nr 223/11 WOJEWODY POMORSKIEGO z dnia 19 sierpnia 2011 r. w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Na podstawie art. 14 ust. 7-12 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r.

Bardziej szczegółowo

Działania proobywatelskie podjęte w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie

Działania proobywatelskie podjęte w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie Działania proobywatelskie podjęte w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie KONTROLA ZARZĄDCZA - ROZWÓJ URZĘDU, WYŻSZA JAKOŚĆ USŁUG Jednym z głównych narzędzi umożliwiającym sprawne zarządzanie oraz

Bardziej szczegółowo