Artykuły naukowe 1. F.44

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Artykuły naukowe 1. F.44"

Transkrypt

1 Artykuły naukowe 1. F.44 Administracyjne tytuły wykonawcze w sądowym postępowaniu egzekucyjnym / Joanna Misztal-Konecka // Państwo i Prawo 2015, vol. 70, nr 3, s POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE (PRAWO ADMINISTRACYJNE); HIPOTEKA; 2. G.2586 Analiza popytu na produkty Sprawiedliwego Handlu / Natalia Szubska-Włodarczyk // Konsumpcja i Rozwój 2014, nr 4(9), s FAIR TRADE; KONSUMENCI; SPOŻYCIE; 3. G.1524 Analiza porównawcza województw pod względem sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych / Małgorzata Grzywińska-Rąpca, Małgorzata Kobylińska // Wiadomości Statystyczne 2015, vol. 60, nr 3, s GOSPODARSTWO DOMOWE - DOCHODY I WYDATKI - POLSKA;

2 4. F.26 Analiza transferu ryzyka ekstremalnego między wybranymi rynkami finansowymi z zastosowaniem przyczynowości w ryzyku w sensie Grangera / Marcin Fałdziński // Przegląd Statystyczny 2014, vol. 61, nr 4, s RYNEK FINANSOWY - RYZYKO; RYZYKO - ANALIZA; 5. F.486 Audyt zewnętrzny (biegły rewident) a audyt wewnętrzny w zakładzie ubezpieczeń / Monika Rosa // Prawo Asekuracyjne 2015, nr 1, s KONTROLA WEWNĘTRZNA; REWIDENT KSIĘGOWY; UBEZPIECZENIA; 6. F.26 Badanie dynamicznych zależności pomiędzy napływem bezpośrednich inwestycji zagranicznych a wzorcem przewag komparatywnych w polskiej gospodarce / Marcin Salamaga // Przegląd Statystyczny 2014, vol. 61, nr 4, s INWESTYCJE ZAGRANICZNE BEZPOŚREDNIE; GARCH (MODELE); POLSKA - GOSPODARKA - BADANIA;

3 7. G.1524 Budownictwo mieszkaniowe na Słowacji / Mirosław Gorczyca // Wiadomości Statystyczne 2015, vol. 60, nr 3, s BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE - SŁOWACJA; BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE; 8. G.2586 Co to znaczy konsumować? : próba definicji pojęcia konsumpcji / Łukasz Iwasiński // Konsumpcja i Rozwój 2014, nr 4(9), s SPOŻYCIE; 9. G.2586 Consumer and consumer bahaviour in the neoclassical and behavioural economic approach / Tomasz Zalega // Konsumpcja i Rozwój 2014, nr 4(9), s KONSUMENCI; KONSUMENCI - POSTĘPOWANIE NA RYNKU; EKONOMIA BEHAWIORALNA; EKONOMIA;

4 10. F.1035 Dostępność i jakość danych statystycznych niezbędnych do budowania strategii gospodarki niskoemisyjnej w jednostkach samorządu terytorialnego / Małgorzata Burchard- Dziubińska // Optimum 2014, nr 3(69), s GAZY POWODUJĄCE EFEKT CIEPLARNIANY - REDUKCJA; SAMORZĄD TERYTORIALNY - POLSKA ; DANE STATYSTYCZNE; 11. F.1035 Działania na rzecz rozwoju regionu w dokumentach strategicznych uczelni w Polsce w świetle analizy treści : komunikat z badań / Agnieszka Piotrowska-Piątek // Optimum 2014, nr 3(69), s REGIONY - ROZWÓJ; SZKOLNICTWO WYŻSZE - POLSKA; WSPÓŁPRACA GOSPODARCZA; 12. G.2586 Ekologiczne motywy w reklamie a idea zrównoważonej konsumpcji / Robert Nowacki // Konsumpcja i Rozwój 2014, nr 4(9), s REKLAMA - BADANIE; EKOROZWÓJ; SPOŻYCIE;

5 13. G.2644 The evolution of European Union Preferential Trade Agreements / Aleksandra Nacewska- Twardowska // Ekonomia Międzynarodowa 2014, nr 5-8, s HANDEL MIĘDZYNARODOWY - UMOWY; POLITYKA HANDLOWA - KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ; 14. G.1524 Finansowanie działalności innowacyjnej przedsiębiorstw według zasad Podręcznika Oslo i praktyki GUS / Dariusz Głuszczuk // Wiadomości Statystyczne 2015, vol. 60, nr 3, s PRZEDSIĘBIORSTWO - INNOWACJE; INNOWACJE - FINANSOWANIE; 15. G.2644 Finansowe determinanty deinternacjonalizacji polskich spółek akcyjnych w latach / Wirginia Doryń // Ekonomia Międzynarodowa 2014, nr 5-8, s DEZINTERNACJONALIZACJA; PRZEDSIĘBIORSTWO - POLSKA; INTERNACJONALIZACJA PRZEDSIĘBIORSTW; SPÓŁKA PUBLICZNA - POLSKA;

6 16. G.2644 Import zaopatrzeniowy i inwestycyjny a perspektywy uczenia się przedsiębiorstw przemysłowych z województwa łódzkiego / Piotr Gabrielczak, Agnieszka Kłysik-Uryszek // Ekonomia Międzynarodowa 2014, nr 5-8, s PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁOWE - POLSKA; UCZENIE SIĘ PRZEZ EKSPORT; PRODUKTYWNOŚĆ; ŁÓDZKIE, WOJEWÓDZTWO (POLSKA ; ); 17. G.2644 Internacjonalizacja przedsiębiorstw : istota budowania konkurencyjności w dobie globalizacji korporacyjnej / Magdalena Rosińska-Bukowska // Ekonomia Międzynarodowa 2014, nr 5-8, s INTERNACJONALIZACJA PRZEDSIĘBIORSTW; PRZEDSIĘBIORSTWO A GLOBALIZACJA; GLOBALIZACJA; KONKURENCYJNOŚĆ; 18. G.2595 Koopetycja : strategia relacyjna wewnątrz obszarów metropolitalnych / Maciej Koszel // Studia Oeconomica Posnaniensia 2014, vol. 2, no. 11(272), s KOOPETYCJA; KONKURENCJA; AGLOMERACJE MIEJSKIE;

7 19. F.1035 Koszty środowiskowe w Polsce w ujęciu teoretycznym i statystycznym / Piotr P. Małecki, Maria Urbaniec // Optimum 2014, nr 3(69), s ŚRODOWISKO CZŁOWIEKA - OCHRONA - FINANSOWANIE - POLSKA; SPRAWOZDANIA FINANSOWE; 20. G.2595 Kształtowanie relacji z nabywcami instytucjonalnymi na rynkach zagranicznych a wyniki przedsiębiorstwa / Łukasz Małys // Studia Oeconomica Posnaniensia 2014, vol. 2, no. 11(272), s RELACJE BUSINESS-TO-BUSINESS; PRZEDSIĘBIORSTWO - OTOCZENIE; BIZNES MIĘDZYNARODOWY; 21. G.2595 Metody zarządzania portfelem projektów / Maciej Brzozowski // Studia Oeconomica Posnaniensia 2014, vol. 2, no. 11(272), s PRZEDSIĘWZIĘCIE INWESTYCYJNE - ZARZĄDZANIE; PRZEDSIĘWZIĘCIE INWESTYCYJNE; ZARZĄDZANIE - METODY;

8 22. F.26 Model gospodarki Gale a ze zmienną technologią, rosnącą efektywnością produkcji i szczególną postacią kryterium wzrostu : słaby efekt magistrali / Emil Panek // Przegląd Statystyczny 2014, vol. 61, nr 4, s GOSPODARKA - MODELE; PRODUKCJA - ANALIZA; 23. G.2644 Model matematyczny relacji wzrostu gospodarczego USA w stosunku do prowadzonych przez ten kraj wojen / Marcin Krupa // Ekonomia Międzynarodowa 2014, nr 5-8, s WZROST GOSPODARCZY - STANY ZJEDNOCZONE; WOJNA - ASPEKT EKONOMICZNY; MODELE MATEMATYCZNE; 24. G.2644 Modern trends in international economic integration development / Yuri Kirillov, Elena Pawęta // Ekonomia Międzynarodowa 2014, nr 5-8, s INTEGRACJA GOSPODARCZA MIĘDZYNARODOWA; GLOBALIZACJA ; LIBERALIZACJA; PROTEKCJONIZM;

9 25. F.1035 Monitorowanie zielonej gospodarki w ujęciu organizacji międzynarodowych / Dorota Wyszkowska, Anna Rogalewska // Optimum 2014, nr 3(69), s ZIELONA GOSPODARKA; ORGANIZACJE MIĘDZYNARODOWE; 26. F.1035 Narzędzia rachunkowości zarządczej w pomiarze/ocenie działalności ekologicznej przedsiębiorstw / Barbara Kryk // Optimum 2014, nr 3(69), s RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA; EKOLOGIA; PRZEDSIĘBIORSTWO A EKOROZWÓJ; 27. G.502 Nazwane utrudnienia dostępu do rynku : znaczenie prawne wyliczenia z art. 15 u.z.n.k. / Paweł Marcisz // Przegląd Prawa Handlowego 2015, nr 3, s KONKURENCJA NIEUCZCIWA - ZWALCZANIE - PRAWO - POLSKA; KONKURENCJA NIEUCZCIWA - ZWALCZANIE;

10 28. F.26 Niekeynesowskie skutki polityki fiskalnej w krajach strefy Euro, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu na proces konwergencji gospodarczej / Adam P. Balcerzak, Michał Bernard Pietrzak, Elżbieta Rogalska // Przegląd Statystyczny 2014, vol. 61, nr 4, s POLITYKA FISKALNA - STREFA EURO; DŁUGI PUBLICZNE; KONSOLIDACJA FINANSOWA; 29. F.1035 Nierówności przestrzenne rozwoju lokalnego : wzory zróżnicowań dobrostanu na przykładzie województwa podkarpackiego i mazowieckiego / Włodzimierz Okrasa, Marek Cierpiał-Wolan // Optimum 2014, nr 3(69), s ROZWÓJ LOKALNY - BADANIE - POLSKA ; PODKARPACKIE, WOJEWÓDZTWO (POLSKA ; ); MAZOWIECKIE, WOJEWÓDZTWO (POLSKA ; ); 30. G.502 Nowa regulacja rękojmi przy sprzedaży w stosunkach pomiędzy przedsiębiorcami : zmiany kodeksu cywilnego wprowadzone ustawą o prawach konsumenta / Jacek Krauss // Przegląd Prawa Handlowego 2015, nr 3, s ZABEZPIECZENIE (PRAWO); KONSUMENCI - OCHRONA - PRAWO;

11 31. G.2595 Nowe wyzwania w obszarze tworzenia wartości dla klienta : proces współkreowania wartości z perspektywy klienta / Paweł Bartkowiak // Studia Oeconomica Posnaniensia 2014, vol. 2, no. 11(272), s WARTOŚĆ DLA KLIENTA; KLIENCI - BADANIE; PRZEDSIĘBIORSTWO - OTOCZENIE; 32. G.2630 Obciążenie strony kosztami postępowania przed organami podatkowymi / Rafał Bernat // Finanse i Prawo Finansowe 2014, nr 3, s PODATEK - ZAGADNIENIA; 33. G.2595 Outsourcing strategiczny : współczesna opcja rozwoju przedsiębiorstwa / Adam Weinert // Studia Oeconomica Posnaniensia 2014, vol. 2, no. 11(272), s PRZEDSIĘBIORSTWO - OUTSOURCING; OUTSOURCING; PRZEDSIĘBIORSTWO - ROZWÓJ;

12 34. F.1035 Podatki środowiskowe i podział na grupy podatków według metodyki Eurostatu / Jerzy Śleszyński // Optimum 2014, nr 3(69), s RACHUNKOWOŚĆ NARODOWA; ŚRODOWISKO CZŁOWIEKA; PODATEK - BADANIE; 35. G.1902 Podatkowe aspekty obrotu wirtualnymi walutami / Joanna Prokurat // Przegląd Podatkowy 2015, nr 3, s KRYPTOWALUTA; PODATEK; BITCOIN; 36. G.2630 Polityka pieniężna a stabilność rynków finansowych (na przykładzie polityki systemu rezerwy federalnej) / Jacek Zawirski // Finanse i Prawo Finansowe 2014, nr 3, s PIENIĄDZ - POLITYKA A STABILNOŚĆ FINANSOWA; BOARD OF GOVERNORS OF THE FEDERAL RESERVE SYSTEM (U.S.); 37. F.1035 Pomiar zrównoważonego rozwoju transportu w polskich województwach / Adam Przybyłowski // Optimum 2014, nr 3(69), s

13 EKOROZWÓJ; ANALIZA FINANSOWA; TRANSPORT - POLSKA ; 38. F.1035 Pomiar zrównoważonej konsumpcji / Barbara Jaros // Optimum 2014, nr 3(69), s SPOŻYCIE; EKOROZWÓJ; 39. G.2595 Powiązanie działalności społecznie odpowiedzialnej ze strategią przedsiębiorstwa a wartość dla jego właścicieli oraz pozostałych interesariuszy / Piotr Ratajczak // Studia Oeconomica Posnaniensia 2014, vol. 2, no. 11(272), s ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE; ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA BIZNESU; PRZEDSIĘBIORSTWO - STRATEGIE; 40. G.502 Prawo pierwszeństwa i prawo pierwokupu praw udziałowych w spółce kapitałowej / Bożena Turecka // Przegląd Prawa Handlowego 2015, nr 3, s PRAWO PIERWOKUPU; SPÓŁKA KAPITAŁOWA; UDZIAŁY (SPÓŁKA) - PRAWO - POLSKA ;

14 41. G.2644 Produktywność a ekspansja międzynarodowa przedsiębiorstw : przypadek województwa łódzkiego / Piotr Gabrielczak, Tomasz Serwach // Ekonomia Międzynarodowa 2014, nr 5-8, s PRZEDSIĘBIORSTWO - PRODUKTYWNOŚĆ; PRZEDSIĘBIORSTWO - ROZWÓJ; INWESTYCJE ZAGRANICZNE BEZPOŚREDNIE; ŁÓDZKIE, WOJEWÓDZTWO (POLSKA ; ); 42. G.2630 Próba oceny strategii ekspansji poprzez przejęcie na przykładzie transakcji Bosch Siemens i Zelmer / Adrian Wójtowicz // Finanse i Prawo Finansowe 2014, nr 3, s FUZJE; PRZEJĘCIA; ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE; PRZEDSIĘBIORSTWO - STRATEGIE; 43. F.26 Przegląd formuł normalizacji wartości zmiennych oraz ich własności w statystycznej analizie wielowymiarowej / Marek Walesiak // Przegląd Statystyczny 2014, vol. 61, nr 4, s NORMALIZACJA;

15 44. F.486 Rekomendacja U, wytyczne dystrybucyjne, projekt ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej : szansa na zmianę praktyki zawierania i wykonywania ubezpieczeń grupowych / Marcin Orlicki // Prawo Asekuracyjne 2015, nr 1, s BANCASSURANCE; UBEZPIECZENIA - PRAWO - POLSKA; KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO (POLSKA). REKOMENDACJE; 45. G.2595 Reputacja menedżera : znaczenie strategiczne : próba określenia kryteriów oceny / Krzysztof Gołata // Studia Oeconomica Posnaniensia 2014, vol. 2, no. 11(272), s REPUTACJA PRZEDSIĘBIORSTWA; WIZERUNEK PRZEDSIĘBIORSTWA; KIEROWNICTWO; 46. G.2630 Ryzyko stopy procentowej długu Skarbu Państwa w Polsce / Tomasz Uryszek // Finanse i Prawo Finansowe 2014, nr 3, s RYZYKO STOPY PROCENTOWEJ; DŁUGI PUBLICZNE - POLSKA;

16 47. G.2595 Skutki wyzwań z otoczenia dla zarządzania strategicznego przedsiębiorstwem / Elżbieta Urbanowska-Sojkin // Studia Oeconomica Posnaniensia 2014, vol. 2, no. 11(272), s PRZEDSIĘBIORSTWO - OTOCZENIE - ANALIZA; PRZEDSIĘBIORSTWO - ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE; PRZEDSIĘBIORSTWO - EFEKTYWNOŚĆ; 48. F.1035 Struktura akcjonariatu spółki a atrakcyjność inwestycji na rynku akcji GPW w Warszawie / Jacek Marcinkiewicz, Jarosław Kilon // Optimum 2014, nr 3(69), s RYNEK KAPITAŁOWY ; GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (WARSZAWA); INWESTYCJE - EFEKTYWNOŚĆ; AKCJONARIUSZE; 49. F.26 Strukturalne modele szeregów czasowych w estymacji stopy bezrobocia w dezagregacji na województwa, płeć i wiek / Kamil Wilak // Przegląd Statystyczny 2014, vol. 61, nr 4, s STATYSTYKA MAŁYCH OBSZARÓW; ESTYMACJA PARAMETRÓW; MODELE LINIOWE (STATYSTYKA); BEZROBOCIE - BADANIE;

17 50. G.502 Swoboda dostępu do rynku a swoboda kontraktowania w kontekście zakazu "opłat półkowych" : stan aktualny / Igor B. Nestoruk // Przegląd Prawa Handlowego 2015, nr 3, s KONKURENCJA NIEUCZCIWA - ZWALCZANIE - PRAWO - POLSKA; 51. G.2630 A SWOT analysis of new investments in brown coal deposits in Poland / Anna Monika Ziętera // Finanse i Prawo Finansowe 2014, nr 3, s ANALIZA SWOT; WĘGIEL - PRODUKCJA I HANDEL - POLSKA; 52. F.26 Symulacyjna ocena rozmiaru testu BDS / Witold Orzeszko // Przegląd Statystyczny 2014, vol. 61, nr 4, s METODA MONTE CARLO; SZEREGI CZASOWE - MODELE; METODY SYMULACJI;

18 53. G.2644 Umiędzynarodowienie sektora mid-tech na przykładzie wymiany handlowej sektora samochodowego w Polsce w latach / Bartosz Michalski // Ekonomia Międzynarodowa 2014, nr 5-8, s HANDEL ZAGRANICZNY; PRZEWAGA KOMPARATYWNA (HANDEL MIĘDZYNARODOWY); KONKURENCYJNOŚĆ; PRZEMYSŁ SAMOCHODOWY - POLSKA; 54. F.1035 Uwarunkowania etycznych postaw producentów żywności / Natalia Niklińska, Henryk Wnorowski // Optimum 2014, nr 3(69), s ŻYWNOŚĆ - BEZPIECZEŃSTWO; KONSUMENCI - OCHRONA; ETYKA; 55. G.2644 Uwarunkowania przepływu polskich bezpośrednich inwestycji zagranicznych do krajów Unii Europejskiej : model grawitacyjny z wykorzystaniem danych panelowych / Liwiusz Wojciechowski, Judyta Lubacha-Sember // Ekonomia Międzynarodowa 2014, nr 5-8, s INWESTYCJE ZAGRANICZNE BEZPOŚREDNIE, POLSKIE; INWESTYCJE ZAGRANICZNE BEZPOŚREDNIE;

19 56. G.2586 Wpływ eko-trendu na komunikację z nabywcami / Ilona Bondos // Konsumpcja i Rozwój 2014, nr 4(9), s KONSUMENCI - POSTĘPOWANIE NA RYNKU; SPOŻYCIE; MARKETING EKOLOGICZNY; ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA BIZNESU; 57. G.2630 Wpływ podatku od spadków i darowizn na kształtowanie się dochodów własnych gminy na przykładzie wybranych gmin / Daria Królak // Finanse i Prawo Finansowe 2014, nr 3, s FINANSE LOKALNE; PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN; 58. G.2595 Wybory strategiczne podczas odnowy przedsiębiorstwa / Bogusław Hajdasz // Studia Oeconomica Posnaniensia 2014, vol. 2, no. 11(272), s PRZEDSIĘBIORSTWO - STRATEGIE; INNOWACJE;

20 59. F.1035 Wybrane problemy metodologii pomiaru nowego paradygmatu rozwoju : polskie doświadczenia / Tadeusz Borys // Optimum 2014, nr 3(69), s ROZWÓJ GOSPODARCZY - BADANIA; EKOROZWÓJ; POMIAR; 60. G.1524 Wykorzystanie miar syntetycznych do konstrukcji regionalnego wskaźnika koniunktury / Rafał Warżała // Wiadomości Statystyczne 2015, vol. 60, nr 3, s KONIUNKTURA GOSPODARCZA - BADANIE; 61. G.2644 Wykorzystanie możliwości rozwoju międzynarodowego : przykład Grupy Kapitałowej Sokołów SA / Ireneusz Janiuk, Mirosław Jarosiński // Ekonomia Międzynarodowa 2014, nr 5-8, s GLOBALIZACJA; PRZEDSIĘBIORSTWO - STRATEGIE; PRZEDSIĘBIORSTWO - POLSKA;

21 62. G.2644 Zadłużenie zagraniczne przedsiębiorstw jako skutek działalności gospodarczej / Halina Nakonieczna-Kisiel // Ekonomia Międzynarodowa 2014, nr 5-8, s INTERNACJONALIZACJA PRZEDSIĘBIORSTW; ZADŁUŻENIE ZAGRANICZNE - POLSKA; PRZEDSIĘBIORSTWO - FINANSE - POLSKA; 63. G.2630 Zarządzanie długiem publicznym jako ważny instrument polityki państwa / Kamil Borowski // Finanse i Prawo Finansowe 2014, nr 3, s FINANSE PUBLICZNE - POLSKA ; DŁUGI PUBLICZNE - POLSKA; BUDŻET PAŃSTWA - DEFICYT; 64. G.2595 Zasoby relacyjne : konceptualizacja pojęcia w świetle zasobowej teorii przedsiębiorstwa / Bartosz Deszczyński // Studia Oeconomica Posnaniensia 2014, vol. 2, no. 11(272), s ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI; PRZEDSIĘBIORSTWO - TEORIA; KONKURENCYJNOŚĆ;

22 65. G.1524 Zastosowanie metody wzorca rozwoju Hellwiga do badania sektora kultury w miastach wojewódzkich / Beata Namyślak // Wiadomości Statystyczne 2015, vol. 60, nr 3, s KULTURA; KULTURA - POLSKA; 66. F.1035 Zbieżność poziomu rozwoju województw Polski w kontekście kształtowania ładu instytucjonalnego / Ewa Kusideł // Optimum 2014, nr 3(69), s KONWERGENCJA (EKONOMIA); WOJEWÓDZTWA - POLSKA ; 67. F.1035,,Zielona gospodarka i gospodarka oparta na wiedzy a rozwój trwały / Kazimierz Górka, Marcin Łuszczyk // Optimum 2014, nr 3(69), s ZIELONA GOSPODARKA; EKOROZWÓJ; GOSPODARKA OPARTA NA WIEDZY; 68. G.1902 Zmiany w zakresie opodatkowania przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych : ewolucja, rewolucja, czy jakościowa

23 zmiana standardów postępowania? / Dariusz Strzelec // Przegląd Podatkowy 2015, nr 3, s DOCHODY NIEUJAWNIONE - PODATEK - POLSKA ; DOCHODY NIEUJAWNIONE - PRAWO - POLSKA ; PODATEK DOCHODOWY - POLSKA; 69. G.2644 Znaczenie działalności eksportowej dla przedsiębiorstw z województwa łódzkiego : wyniki badania ankietowego / Agnieszka Kłysik-Uryszek, Tomasz Serwach // Ekonomia Międzynarodowa 2014, nr 5-8, s PRZEDSIĘBIORSTWO - PRODUKTYWNOŚĆ; EKSPORT; UCZENIE SIĘ PRZEZ EKSPORT; ŁÓDZKIE, WOJEWÓDZTWO (POLSKA ; ); 70. G.2595 Zwinne zarządzanie projektami jako elastyczne narzędzie strategii konkurowania poprzez innowację / Tomasz Kopczyński // Studia Oeconomica Posnaniensia 2014, vol. 2, no. 11(272), s PRZEDSIĘWZIĘCIE INWESTYCYJNE - ZARZĄDZANIE; INNOWACJE; KONKURENCYJNOŚĆ;

24 71. G.2595 Zwinność w odpowiedzi współczesnych przedsiębiorstw na nowe wyzwania otoczenia / Maja Sajdak // Studia Oeconomica Posnaniensia 2014, vol. 2, no. 11(272), s PRZEDSIĘBIORSTWO - OTOCZENIE; PRZEDSIĘBIORSTWO;

25 Artykuły z pozostałych czasopism gromadzonych przez CB NBP 72. G lat obowiązywania ustawy o rachunkowości / Bożena Lisiecka-Zając // Rachunkowość 2015, vol. 66, nr 2, s RACHUNKOWOŚĆ - PRAWO - POLSKA; 73. G.1185 Aby zwiększyć wydajność, pozwól ludziom pracować w domu : Nicholasa Bloom / rozm. Scott Berinato // Harvard Business Review Polska 2015, nr 4, s PRODUKTYWNOŚĆ PRACY; 74. F.1 Aktywne programy rynku pracy : szacunki funkcji dopasowań dla Polski z wykorzystywaniem danych regionalnych / Marcin Woźniak // Ekonomista 2015, vol. 115, nr 1, s BEZROBOCIE - PRZECIWDZIAŁANIE; POLITYKA ZATRUDNIENIA - POLSKA BADANIA; ZAWÓD - AKTYWNOŚĆ;

26 75. G.2514 Archiwizacja e-dokumentów / Andrzej Guzik // Człowiek i Dokumenty 2015, nr 36, s DOKUMENTY ELEKTRONICZNE; DOKUMENTY ELEKTRONICZNE - ARCHIWIZACJA; 76. H.35 Atena.Hight Performance service : twoje polisy w strefie zysku // Gazeta Bankowa 2015, nr 4, s UBEZPIECZENIA ; UBEZPIECZENIA A INTERNET; INTERNET - STOSOWANIE; 77. G.2138 Banki centralne psują dziś gospodarkę : wywiad z Andrzeja Rzońcą / Krystyna Doliniak // Forbes 2015, nr 4, s BANKI CENTRALNE A STABILNOŚĆ FINANSOWA; BANKOWOŚĆ A POLITYKA; POLSKA A EURO; 78. G.2645 Banki manipulują rynkiem Forex / Damian Chmiel // Forex Times 2015, nr 1, s

27 FINANSE - PRZESTĘPSTWA I NADUŻYCIA; RYNEK WALUTOWY; MAKLERZY GIEŁDOWI; 79. F.487 Banki spółdzielcze i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe w Polsce - podobieństwa i różnice / Teresa Orzeszko // Bezpieczny Bank 2014, nr 4, s BANKI SPÓŁDZIELCZE - POLSKA; BANKOWOŚĆ - POLSKA ; SPÓŁDZIELCZE KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWE A BANKI SPÓŁDZIELCZE - POLSKA; SPÓŁDZIELCZE KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWE - POLSKA; 80. H.35 Bezpieczna konfiguracja urządzeń mobilnych // Gazeta Bankowa 2015, nr 4, s SMARTFONY; PRZEDSIĘBIORSTWO - INFORMATYKA; 81. F.1 Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w przemyśle Polski : struktura działowa i przestrzenna / Anna Tobolska // Ekonomista 2014, vol. 114, nr 5, s INWESTYCJE ZAGRANICZNE BEZPOŚREDNIE - POLSKA; PRZEMYSŁ - INWESTYCJE; PRZEMYSŁ - POLSKA ;

28 82. G.1916 Bierna reprezentacja spółki kapitałowej / Stanisław Sołtysiński // Monitor Prawniczy 2015, vol. 23, dod. do nr 7 Dylematy spójności Kodeksu spółek handlowych z Kodeksem cywilnym oraz Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, s SPÓŁKA KAPITAŁOWA; SPÓŁKA KAPITAŁOWA - PRAWO - POLSKA; 83. G.2530 Biznes i edukacja : synergia dla dobra gospodarki / Karol Materna // Nowoczesne Zarządzanie Biznesem 2015, nr 1, s BIZNES I EDUKACJA - POLSKA ; EDUKACJA EKONOMICZNA - POLSKA ; 84. H.35 Biznes jest dla ludzi // Gazeta Bankowa 2015, nr 4, s KAPITAŁ LUDZKI; ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA BIZNESU - POLSKA; PRZEDSIĘBIORSTWO - POLSKA;

29 85. H.35...bo w bilansie wszystko gra / Barbara Garlacz // Gazeta Bankowa 2015, nr 3, s. 32. FRANK SZWAJCARSKI; KREDYT WALUTOWY; KREDYT HIPOTECZNY - POLSKA; 86. G.2530 Budowanie wartości firmy przez CSR / Jan Mazurek // Nowoczesne Zarządzanie Biznesem 2015, nr 1, s ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA BIZNESU; ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ FIRMY - STUDIA PRZYPADKÓW; 87. G.1185 Być coachem toksycznego lidera / Manfred F.R. Kets de Vries // Harvard Business Review Polska 2015, nr 4, s , KIEROWNICTWO - PSYCHOLOGIA; OSOBOWOŚĆ; COACHING; 88. G.570 Cechy decydujące o wartości rynkowej wiedzy chronionej / Andrzej Masiarek // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa 2015, vol. 66, nr 3, s

30 WIEDZA - ASPEKT EKONOMICZNY; INNOWACJE; PRZEDSIĘBIORSTWO - INNOWACJE; 89. H.35 Cicha transformacja m-bankowości w mobilne wallety to początek zmian / Lech Piesik // Gazeta Bankowa 2015, nr 4, s BANKOWOŚĆ MOBILNA; 90. H.35 Cichociemny lobbing / Longina Grzegórska-Szpyt // Gazeta Bankowa 2015, nr 4, s LOBBING - POLSKA; LOBBING; 91. G.700 Co przyniesie ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów? / Radosław Plonka // Home & Market 2015, nr 2, s KONSUMENCI - OCHRONA - PRAWO - POLSKA; KONKURENCJA - OCHRONA - POLSKA;

31 92. G.2645 Co z tym złotem? / Bartłomiej Knichnicki // Forex Times 2015, nr 1, s ZŁOTO - CENY - PROGNOZOWANIE; ZŁOTO - CENY; 93. G.700 Co zrobić, żeby wciąż się rozwijać? / Elżbieta Micigolska-Turczyk // Home & Market 2015, nr 2, s PRZEDSIĘBIORSTWO - ROZWÓJ - FINANSOWANIE; 94. H.35 Comarch Exchange Trading // Gazeta Bankowa 2015, nr 4, s GIEŁDA - INDEKSY; GIEŁDA; INFORMATYKA - STOSOWANIE; 95. H.35 Comarch Loyalty for Banking : system lojalnościowy stworzony dla instytucji finansowych // Gazeta Bankowa 2015, nr 4, s PROGRAMY LOJALNOŚCIOWE; BANKI A KLIENCI;

32 96. G.570 Construction contract as a key issue of the investment process / Renata Kozik, Agnieszka Leśniak, Edyta Plebankiewicz // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa 2015, vol. 66, nr 3, s BUDOWNICTWO - INWESTYCJE; 97. G.1655 Corporate governance in the perspective of shareholder structure / Maria Aluchna // Przegląd Organizacji 2014, nr 9, s NADZÓR KORPORACYJNY; PRZEDSIĘBIORSTWO - STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA; 98. H.35 CreditOnLine : kredyt prawdziwie internetowy // Gazeta Bankowa 2015, nr 4, s BANKOWOŚĆ INTERNETOWA; KREDYT BANKOWY; 99. G.2583 Czas szukać szczęścia gdzie indziej / Michał Duszczyk // Bloomberg Businessweek Polska 2015, nr 10, s

33 HANDEL ELEKTRONICZNY - POLSKA; 100. G.2583 Czy Chiny schodzą wreszcie na ziemię? / Brain Bremner// Bloomberg Businessweek Polska 2015, nr 10, s CHINY - GOSPODARKA ; WZROST GOSPODARCZY - CHINY; 101. H.35 Czy dwa plus dwa równa się cztery? : nie / Jacek Krzemiński // Gazeta Bankowa 2015, nr 4, s ENERGETYKA - POLSKA; 102. G.700 Czy nasz kraj zyska miano e-polski? / Magdalena Urbańska // Home & Market 2015, nr 2, s. 95. INTERNET - POLSKA;

34 103. H.35 Czy podać też kawę (F)frankowi? / Grzegorz Szulczewski // Gazeta Bankowa 2015, nr 3, s. 46. KREDYT WALUTOWY; KREDYT HIPOTECZNY - POLSKA; FRANK SZWAJCARSKI; 104. F.1 Czy w gospodarce usług możliwa jest nieuznaniowa aktywna polityka makroekonomiczna? / Adam Lipowski // Ekonomista 2014, vol. 114, nr 6, s MAKROEKONOMIA; PIENIĄDZ - POLITYKA; 105. G.2530 Czy za niewiedzę i beztroskę przyjdzie zapłacić? // Nowoczesne Zarządzanie Biznesem 2015, nr 1, s EDUKACJA EKONOMICZNA - POLSKA ; EMERYTURA - POLSKA ; 106. G.700 Decyzja SNB zaskoczyła nawet profesjonalistów / Daniel Kostecki // Home & Market 2015, nr 2, s. 63.

35 FRANK SZWAJCARSKI; 107. F.1124 Decyzja z art. 25n ust. 1 ustawy - Prawo bankowe / Michał Torończak // Monitor Prawa Bankowego 2015, nr 4, s BANKI - PRAWO - ZAGADNIENIA - POLSKA; KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO (POLSKA); FINANSE - INSTYTUCJE - NADZÓR; 108. F.1 Determinanty efektywności zagranicznych inwestycji bezpośrednich - przegląd wyników badań / Marian Goryniam Piotr Trąpczyński // Ekonomista 2014, vol. 114, nr 5, s INWESTYCJE ZAGRANICZNE BEZPOŚREDNIE; INWESTYCJE - EFEKTYWNOŚĆ; 109. F.487 Determinanty ryzyka płynności banków w Polsce / Zbigniew Krysiak, Urszula Krysiak // Bezpieczny Bank 2014, nr 1, s BANKI - PŁYNNOŚĆ FINANSOWA; BANKI - FINANSE - ZARZĄDZANIE; PŁYNNOŚĆ FINANSOWA - ZARZĄDZANIE;

36 110. G.2583 DHL chce być jak Allegro / Michał Duszczyk // Bloomberg Businessweek Polska 2015, nr 10, s HANDEL ELEKTRONICZNY - POLSKA; 111. G.1185 Dlaczego piony funkcyjne firm napotykają problemy / Sven Kunisch, Gűnter Műller- Stewens, Andrew Campbell // Harvard Business Review Polska 2015, nr 4, s PRZEDSIĘBIORSTWO - ORGANIZACJA; 112. G.1185 Dokąd zmierzają zintegrowane systemy informatyczne / Joanna Sieradzka // Harvard Business Review Polska 2015, nr 4, R SYSTEMY KLASY ERP; PODEJMOWANIE DECYZJI; 113. G.2514 Dokumenty a nielegalna migracja i bezpieczeństwo publiczne / Remigiusz Lewandowski // Człowiek i Dokumenty 2015, nr 36, s

37 IMIGRANCI NIELEGALNI; IMIGRANCI - POLSKA; BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE - POLSKA ; DOWÓD TOŻSAMOŚCI; 114. H.35 Dom jak gorący kartofel / Longina Grzegórska-Szpyt // Gazeta Bankowa 2015, nr FRANK SZWAJCARSKI; KREDYT HIPOTECZNY; BANKI A KLIENCI; WINDYKACJA WIERZYTELNOŚCI BANKOWEJ - POLSKA ; 115. H.35 Dyskutujmy o euro rzetelnie / Adam Koronowski // Gazeta Bankowa 2015, nr 4, s. 16. POLSKA A EURO; 116. G.2583 Dzieciaki opuszczają dom / John Gittelsohn, Karen Weise, Prashant Gopal // Bloomberg Businessweek Polska 2015, nr 10, s. 24,26. SOCJOLOGIA - ZAGADNIENIA; STANY ZJEDNOCZONE; MŁODZIEŻ - BADANIA;

38 117. G.700 E-commerce : co było, a co będzie? / Szymon Dobosz // Home & Market 2015, nr 2, s. 98. HANDEL ELEKTRONICZNY - POLSKA; 118. G.2514 E-podpis : rozwój, stagnacja czy upadek? / Wojciech Nowakowski //Człowiek i Dokumenty 2015, nr 36, s PODPIS ELEKTRONICZNY; PODPIS ELEKTRONICZNY - PRAWO - POLSKA; PODPIS ELEKTRONICZNY - PRAWO WSPÓLNOTOWE EUROPEJSKIE; 119. H.35 e-polska potrzebuje resetu / Longina Gregórska-Szpyt // Gazeta Bankowa 2015, nr 4, s ADMINISTRACJA PUBLICZNA ELEKTRONICZNA - POLSKA; 120. G.2573 Efektywność operacji ilościowego luzowania w Stanach Zjednoczonych / Anna Malinowska // Finanse 2014, nr 1(7), s

39 PIENIĄDZ - POLITYKA - STANY ZJEDNOCZONE; QUANTITATIVE EASING; STOPA PROCENTOWA - STANY ZJEDNOCZONE; 121. G.2583 Emerytura z archiwum X / Mateusz Rzemek // Bloomberg Businessweek Polska 2015, nr 10, s DOKUMENTY PRACOWNICZE; 122. G.1655 Etyczne aspekty działalności marketingowej banków jako element strategii CSR / Barbara Wojsznis, Izabela Stalończyk // Przegląd Organizacji 2014, nr 8, s BANKOWOŚĆ - ASPEKT ETYCZNY; BANKI - MARKETING; ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA BIZNESU; 123. H.35 Fair play dla naiwnych / Małgorzata Dygas // Gazeta Bankowa 2015, nr 3, s BANKI A KLIENCI; ETYKA; KREDYT WALUTOWY; FRANK SZWAJCARSKI; OTWARTE FUNDUSZE EMERYTALNE;

40 124. H.35 Fair (play) Trade // Gazeta Bankowa 2015, nr 4, s FAIR TRADE; 125. H.35 Fantastyczny "plan Jakubiaka" / Wojciech Surmacz // Gazeta Bankowa 2015, nr 3, s KREDYT HIPOTECZNY - POLSKA; KREDYT WALUTOWY; FRANK SZWAJCARSKI; 126. H.35 Ferryt FrontEnd // Gazeta Bankowa 2015, nr 4, s KLIENCI - OBSŁUGA; INFORMATYKA - STOSOWANIE; 127. H.35 Finanse wymagają odpowiedniego otoczenia // Gazeta Bankowa 2015, nr 4, s PROJEKTOWANIE I ARANŻACJA WNĘTRZ;

41 128. H.35 Firmowa biżuteria / Sandra Borowiecka // Gazeta Bankowa 2015, nr 3, s SPONSORING; FINANSE A KULTURA; 129. G.2645 Formacje harmoniczne na rynku Forex / Paweł Perka // Forex Times 2015, nr 1, s CIĄG FIBONACCIEGO; RYNEK WALUTOWY; 130. H.35 Frankowicze z wszystkich banków, łączcie się? / Sandra Borowiecka // Gazeta Bankowa 2015, nr 3, s FRANK SZWAJCARSKI; KREDYT WALUTOWY; KREDYT HIPOTECZNY - POLSKA; 131. H.35 FrontEnd : nowa jakość obsługi // Gazeta Bankowa 2015, nr 4, s BANK POCZTOWY; BANKI A KLIENCI; KLIENCI - OBSŁUGA; BANKOWOŚĆ - INFORMATYKA;

42 132. G.2645 Fundamenty w kontekście oceny sytuacji na rynku / Adrian Kubowicz // Forex Times 2015, nr 1, s INWESTYCJE; TABELE, WYKRESY; 133. F.1 Gaz łupkowy w Polsce a "przekleństwo zasobów naturalnych" / Jakub Kronenberg // Ekonomista 2014, vol. 114, nr 6, s GAZ ŁUPKOWY - POLSKA; RESOURCE CURSE; 134. G.2583 Gazowa riposta Brukseli / Anna Słojewska // Bloomberg Businessweek Polska 2015, nr 10, s ,60. GAZ ZIEMNY - RYNEK; ROSJA A UNIA EUROPEJSKA; 135. H.35 Gdzie mieszkają frankowicze // Gazeta Bankowa 2015, nr 3, s. 39.

43 FRANK SZWAJCARSKI; KREDYT WALUTOWY; 136. G.700 Gorzki smak sukcesu? / Home & Market 2015, nr 2, s KOBIETY - PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ; PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY; PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ - BADANIE - POLSKA; 137. G.2138 Grecja - tragedia trwa / Tomasz Jóźwik // Forbes 2015, nr 4, s GRECJA A KRYZYSY FINANSOWE I GOSPODARCZE; 138. G.2645 HFT Brokers : stworzony przez Traderów dla Traderów // Forex Times 2015, nr 2, s MAKLERZY; RYNEK WALUTOWY; INSTRUMENTY POCHODNE;

44 139. G.570 Historia COP na terenach świętokrzyskich / Sebastian Janus // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa 2015, vol. 66, nr 3, s CENTRALNY OKRĘG PRZEMYSŁOWY (POLSKA); 140. G.2138 Idea Bank o krok od GPW / Pawel Zielewski // Forbes 2015, nr 4, s BANKI - POLSKA - STUDIA PRZYPADKÓW; BANKI GIEŁDOWE - POLSKA; IDEA BANK; 141. G.2645 Ile opcji w opcji binarnej? / Bartosz Bednarz // Forex Times 2015, nr 1, s OPCJE BINARNE (FINANSE); 142. F.487 Informacja dotycząca zasad gwarantowania depozytów w systemie hiszpańskim / Romuald Szymczak, Jakub Kerlin // Bezpieczny Bank 2014, nr 1, s DEPOZYT BANKOWY - SYSTEM GWARANTOWANIA - HISZPANIA;

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Kierunek Analityka Gospodarcza Analiza ryzyka działalności gospodarczej Business Intelligence Ekonometria Klasyfikacja i analiza danych Metody ilościowe na rynku kapitałowym Metody ilościowe w analizach

Bardziej szczegółowo

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi DR GRAŻYNA KUŚ specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi 1. Motywacja pracowników jako element zarządzania przedsiębiorstwem 2. Pozapłacowe formy motywowania pracowników na przykładzie wybranej organizacji

Bardziej szczegółowo

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Kierunek Analityka Gospodarcza Analiza ryzyka działalności gospodarczej Business Intelligence Klasyfikacja i analiza danych Metody ilościowe na rynku kapitałowym Metody ilościowe w analizach regionalnych

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r.

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r. Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia II losowanie edycja jesienna 1.08-31.10.2016 r. Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Kamila G. Laureaci nagród II stopnia młynków do przypraw Maria D.

Bardziej szczegółowo

Studia I stopnia (licencjackie) rok akademicki 2015/2016 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Finanse i rachunkowość

Studia I stopnia (licencjackie) rok akademicki 2015/2016 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Finanse i rachunkowość Studia I stopnia (licencjackie) rok akademicki 2015/2016 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Finanse i rachunkowość Studia II stopnia (magisterskie) rok akademicki 2015/2016 Wybór promotorów

Bardziej szczegółowo

Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej

Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej Struktura organizacyjna Katedry Ekonomii i Polityki Gospodarczej Kierownik KEiPG: dr hab. Alina Daniłowska, prof. nadz. SGGW Zakład Ekonomii Dr Aldona Zawojska

Bardziej szczegółowo

Lp. Laureat Nagroda 1 Jarozlaw G. I stopnia 2 Jacek K. I stopnia 3 Przemysław B. I stopnia 4 Damian K. I stopnia 5 Tadeusz G. I stopnia 6 Bogumiła Ł.

Lp. Laureat Nagroda 1 Jarozlaw G. I stopnia 2 Jacek K. I stopnia 3 Przemysław B. I stopnia 4 Damian K. I stopnia 5 Tadeusz G. I stopnia 6 Bogumiła Ł. Lp. Laureat Nagroda 1 Jarozlaw G. I stopnia 2 Jacek K. I stopnia 3 Przemysław B. I stopnia 4 Damian K. I stopnia 5 Tadeusz G. I stopnia 6 Bogumiła Ł. II stopnia 7 Marek C. II stopnia 8 Agnieszka K. II

Bardziej szczegółowo

Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze

Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze Propozycja obszarów tematycznych seminarium doktoranckiego na Wydziale Ekonomii, Zarządzania i Turystyki (dla cyklu kształcenia 2016-2020) Opiekunowie

Bardziej szczegółowo

Wybór promotorów prac magisterskich

Wybór promotorów prac magisterskich Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Finanse i Rachunkowość studia niestacjonarne Katedry zasilające tzw. minimum kadrowe dla kierunku Finanse

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW niestacjonarnych zaocznych drugiego stopnia. Finanse i rachunkowość

PLAN STUDIÓW niestacjonarnych zaocznych drugiego stopnia. Finanse i rachunkowość Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Ekonomii PLAN STUDIÓW niestacjonarnych zaocznych drugiego stopnia Finanse i rachunkowość Obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

Finanse i Rachunkowość

Finanse i Rachunkowość Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu licencjackiego na kierunku Finanse i Rachunkowość 1 Zestaw pytań

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac licencjackich i magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac licencjackich i magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac licencjackich i magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość Katedry zasilające tzw. minimum kadrowe dla kierunku Finanse

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Rozdział 1. Współczesna bankowość komercyjna 12. Rozdział 2. Modele organizacji działalności banków komercyjnych 36

SPIS TREŚCI. Rozdział 1. Współczesna bankowość komercyjna 12. Rozdział 2. Modele organizacji działalności banków komercyjnych 36 SPIS TREŚCI Część I. Organizacja i strategie działalności banków komercyjnych Rozdział 1. Współczesna bankowość komercyjna 12 1.1. Pojęcie i cechy... 13 1.2. Determinanty rozwoju współczesnych banków komercyjnych...

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie i doktorzy habilitowani Prof. dr hab. Stanisław CZAJA Prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar Kierunek Ekonomia Rok I Semestr 1 Semestr 2 Matematyka wstęp 60 1 30 30 1 Matematyka A 60 6 30 30 E 2 Podstawy statystyki A 60 6 30 30 E 3 Podstawy mikroekonomii A 60 6 30 30 E 4 Podstawy makroekonomii

Bardziej szczegółowo

P Zal. I Zk zarządzaniu 3. Matematyka P Zk 4. Ekonomia P E 5. Podstawy zarządzania

P Zal. I Zk zarządzaniu 3. Matematyka P Zk 4. Ekonomia P E 5. Podstawy zarządzania KIERUNEK: GOSPODARKA PRZESTRZENNA Specjalność: Gospodarka lokalna i globalna Lp. Nazwa przedmiotu Grupa I ROK STUDIÓW 1. Geografia ekonomiczna P 2 20 - Zal 2. Technologie informacyjne \ Informatyka w I

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Rekrutacja 2016/2017

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Rekrutacja 2016/2017 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Rekrutacja 2016/2017 Studia I stopnia - licencjackie ekonomia zarządzanie Studia I stopnia - inżynierskie zarządzanie i inżynieria produkcji Studia II stopnia - zarządzanie ekonomia

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW OBOWIĄZKOWYCH ZAWARTYCH W STANDARDACH KSZTAŁCENIA

WYKAZ PRZEDMIOTÓW OBOWIĄZKOWYCH ZAWARTYCH W STANDARDACH KSZTAŁCENIA STANDARDACH KSZTAŁCENIA (Rozporządzenie MNiSzW z dnia 12.07.2007 r. Dz.U.Nr 164) Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia X) EKONOMIA Matematyka, statystyka opisowa, ekonometria, mikroekonomia, podstawy

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok TEMATYKA PRAC Zapisy dnia 18.02.2015 r. o godz. 9.45 Prof.nzdz. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek Zapisy pok. 309 Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok 1. Uwarunkowania i zmiana kultury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

prof. dr hab. Stefan Krajewski

prof. dr hab. Stefan Krajewski OBSZARY TEMATYCZNE SEMINARIUM LICENCJACKIEGO STUDIA STACJONARNE I STOPNIA prof. dr hab. Stefan Krajewski 1. Budżety samorządów terytorialnych (dochody, wydatki, struktura budżetu gminy lub powiatu) 2.

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2012/2013) Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2012/2013) Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2012/2013) Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość Katedry zasilające tzw. minimum kadrowe dla kierunku Finanse i Rachunkowość

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wstęp. ROZDZIAŁ 1. Istota i funkcje systemu finansowego Adam Dmowski

Spis treści: Wstęp. ROZDZIAŁ 1. Istota i funkcje systemu finansowego Adam Dmowski Rynki finansowe., Książka stanowi kontynuację rozważań nad problematyką zawartą we wcześniejszych publikacjach autorów: Podstawy finansów i bankowości oraz Finanse i bankowość wydanych odpowiednio w 2005

Bardziej szczegółowo

Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość

Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość prof. zw. dr hab. Ewa Bogacka-Kisiel systemy bankowe usługi

Bardziej szczegółowo

Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze

Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze Propozycja obszarów tematycznych seminarium doktoranckiego na Wydziale Ekonomii, Zarządzania i Turystyki (dla cyklu kształcenia 2016-2020) Opiekunowie

Bardziej szczegółowo

Wstęp 1. Dwugłos o zarządzaniu 2. Współczesny świat w erze turbulencji (Alojzy Z. Nowak) 3. Przedsiębiorczość (Beata Glinka)

Wstęp 1. Dwugłos o zarządzaniu 2. Współczesny świat w erze turbulencji (Alojzy Z. Nowak) 3. Przedsiębiorczość (Beata Glinka) Wstęp 1. Dwugłos o zarządzaniu 1.1. Ewolucja podejść do zarządzania (Włodzimierz Piotrowski) 1.1.1. Kierunek klasyczny 1.1.2. Kierunek human relations (szkoła stosunków międzyludzkich) 1.1.3. Podejście

Bardziej szczegółowo

Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Finanse i Rachunkowość Promotorzy prac dyplomowych

Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Finanse i Rachunkowość Promotorzy prac dyplomowych Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Finanse i Rachunkowość Promotorzy prac dyplomowych prof. zw. dr hab. Ewa Bogacka-Kisiel systemy bankowe usługi i procedury

Bardziej szczegółowo

Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Finanse i Rachunkowość Promotorzy prac magisterskich

Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Finanse i Rachunkowość Promotorzy prac magisterskich Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Finanse i Rachunkowość Promotorzy prac magisterskich prof. zw. dr hab. Ewa Bogacka-Kisiel systemy bankowe usługi i procedury

Bardziej szczegółowo

Kierunek EKONOMIA WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. rekrutacja 2017/2018

Kierunek EKONOMIA WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. rekrutacja 2017/2018 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH rekrutacja 2017/2018 Kierunek EKONOMIA Studia stacjonarne i niestacjonarne Studia I stopnia licencjackie Studia II stopnia - Nowa oferta specjalności!!! Studia III stopnia doktoranckie

Bardziej szczegółowo

Kierunki REKRUTACJA 2018/2019 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI. Nowa oferta specjalności!!!

Kierunki REKRUTACJA 2018/2019 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI. Nowa oferta specjalności!!! WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH REKRUTACJA 2018/2019 Kierunki EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Nowa oferta specjalności!!! Logistyka NOWOŚĆ!!! Możliwość wyjazdu do Portugalii i uzyskania

Bardziej szczegółowo

SYSTEM FINANSOWY W POLSCE. Redaktorzy naukowi Bogusław Pietrzak Zbigniew Polański Barbara Woźniak. Wydanie*drugie zmienione

SYSTEM FINANSOWY W POLSCE. Redaktorzy naukowi Bogusław Pietrzak Zbigniew Polański Barbara Woźniak. Wydanie*drugie zmienione SYSTEM FINANSOWY W POLSCE Redaktorzy naukowi Bogusław Pietrzak Zbigniew Polański Barbara Woźniak Wydanie*drugie zmienione Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2008 Spis treści Przedmowa do drugiego wydania

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp Dariusz Rosati... 11. Część I. Funkcjonowanie strefy euro

Spis treści. Wstęp Dariusz Rosati... 11. Część I. Funkcjonowanie strefy euro Spis treści Wstęp Dariusz Rosati.............................................. 11 Część I. Funkcjonowanie strefy euro Rozdział 1. dziesięć lat strefy euro: sukces czy niespełnione nadzieje? Dariusz Rosati........................................

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek ekonomia Promotorzy prac magisterskich

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek ekonomia Promotorzy prac magisterskich Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek ekonomia Promotorzy prac magisterskich Promotorzy prac magisterskich Prof. dr hab. Stanisław CZAJA Prof. dr hab. Bogusław FIEDOR Prof. dr hab. Andrzej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE KIERUNEK. Specjalności:

ZARZĄDZANIE KIERUNEK. Specjalności: KIERUNEK ZARZĄDZANIE Specjalności: - Marketing na rynkach krajowych i międzynarodowych, - Zarządzanie finansowe, - Zarządzanie przedsiębiorstwem, - Zarządzanie zasobami ludzkimi. Prezentacje SYLWETEK PRMOTORÓW

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

POtSKA W STREFIE EURO

POtSKA W STREFIE EURO ^ o ję^ki 5 ^ 510 (o& Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Kolegium Zarządzania i Finansów Katedra Finansów POtSKA W STREFIE EURO SZANSĘ I ZAGROŻENIA redaktor naukowy Janusz Ostaszewski Opracowanie naukowe

Bardziej szczegółowo

Konkurencyjność Polski w procesie pogłębiania integracji europejskiej i budowy gospodarki opartej na wiedzy

Konkurencyjność Polski w procesie pogłębiania integracji europejskiej i budowy gospodarki opartej na wiedzy w Konkurencyjność Polski w procesie pogłębiania integracji europejskiej i budowy gospodarki opartej na wiedzy redakcja naukowa Tomasz Michalski Krzysztof Piech SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

RYNEK FIN ANS OWY. instytucje strategie instrumenty. Pod redakcją Piotra Karpusia i Jerzego Węcławskiego

RYNEK FIN ANS OWY. instytucje strategie instrumenty. Pod redakcją Piotra Karpusia i Jerzego Węcławskiego RYNEK FIN ANS OWY instytucje strategie instrumenty Pod redakcją Piotra Karpusia i Jerzego Węcławskiego Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej Lublin 2003 Spis treści Wprowadzenie 9 CZĘŚĆ I FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Notki o autorach Założenia i cele naukowe Wstęp... 17

Spis treści. Notki o autorach Założenia i cele naukowe Wstęp... 17 Notki o autorach................................................... 11 Założenia i cele naukowe............................................ 15 Wstęp............................................................

Bardziej szczegółowo

Kierunki REKRUTACJA 2017/2018 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI. Nowa oferta specjalności!!!

Kierunki REKRUTACJA 2017/2018 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI. Nowa oferta specjalności!!! WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH REKRUTACJA 2017/2018 Kierunki EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Nowa oferta specjalności!!! Logistyka w języku angielskim NOWOŚĆ!!! Możliwość wyjazdu do

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁCZESNA. PLATtNltiM \ i. Anna Szelągowska (red.) B 383117 CED EWU.PL. Jr- \ l

WSPÓŁCZESNA. PLATtNltiM \ i. Anna Szelągowska (red.) B 383117 CED EWU.PL. Jr- \ l WSPÓŁCZESNA Anna Szelągowska (red.) \ l Jr- 1 ^ B 383117 CED EWU.PL PLATtNltiM \ i Wprowadzenie 11 1. Narodziny spółdzielczości kredytowej w Europie i rozwój banków spółdzielczych w Polsce - Eugeniusz

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II TEMATYKI SEMINARIÓW Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II Zapisy na seminarium: 18 lutego w godz. 13:15 Proponowane tematy (obszary) prac licencjackich: Prof. nadzw. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zagadnienia na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zagadnienia na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) obowiązuje od 01.01.2016 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia drugiego stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia drugiego stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia drugiego stopnia) Obowiązuje od 01.10.2016 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie

Bardziej szczegółowo

Kredytowe instrumenty a stabilność finansowa

Kredytowe instrumenty a stabilność finansowa Monografie i Opracowania 563 Paweł Niedziółka Kredytowe instrumenty a stabilność finansowa Warszawa 2009 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie OFICYNA WYDAWNICZA Spis treści Indeks skrótów nazw własnych używanych

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok TEMATYKA PRAC Zapisy dnia 18.02.2015 r. o godz. 9.45 Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok Prof.nzdz. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek pok. 1018 1. Uwarunkowania i zmiana kultury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie i doktorzy habilitowani Prof. dr hab. Stanisław

Bardziej szczegółowo

Spis treści WSTĘP... 13

Spis treści WSTĘP... 13 WSTĘP... 13 Rozdział I MODEL ZRÓWNOWAŻONEGO BIZNESU PRZEDSIĘBIORSTWA A KREACJA WARTOŚCI... 15 (Adam Jabłoński) Wstęp... 15 1. Konkurencyjność przedsiębiorstwa a model zrównoważonego biznesu... 16 2. Ciągłość

Bardziej szczegółowo

Studia I stopnia (licencjackie) rok akademicki 2016/2017 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Finanse i rachunkowość

Studia I stopnia (licencjackie) rok akademicki 2016/2017 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Finanse i rachunkowość Studia I stopnia (licencjackie) rok akademicki 2016/2017 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Finanse i rachunkowość prof. zw. dr hab. inż. Dorota Korenik produkty i usługi finansowe (wykorzystanie,

Bardziej szczegółowo

Spis treści Część I Przedsiębiorczość i innowacje

Spis treści Część I Przedsiębiorczość i innowacje Spis treści Przedmowa... 11 Część I Przedsiębiorczość i innowacje... 19 Rozdział 1. Monika Bartoszek Współczesne podejście do innowacji jako wartości dla klienta... 21 Wstęp... 21 1. Przyczyny zmian w

Bardziej szczegółowo

PIĘCIOLECIE CZŁONKOSTWA POLSKI W UNII EUROPEJSKIEJ

PIĘCIOLECIE CZŁONKOSTWA POLSKI W UNII EUROPEJSKIEJ PIĘCIOLECIE CZŁONKOSTWA POLSKI W UNII EUROPEJSKIEJ Zagadnienia gospodarcze i społeczne ze szczególnym uwzględnieniem polskiego rynku pracy Praca zbiorowa pod red. Doroty Kotlorz Katowice 2010 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Wykaz wszystkich przedmiotów/modułów wykładanych na kierunku

Wykaz wszystkich przedmiotów/modułów wykładanych na kierunku Wykaz wszystkich przedmiotów/modułów wykładanych na kierunku Lp. Nazwa przedmiotu Blok ECTS Specjalność 1. Koncepcje zarządzania A 5 wszystkie 2. Doktryny ekonomiczne i ich rozwój A 3 wszystkie 3. Ekonomiczna

Bardziej szczegółowo

Jak zdobywać rynki zagraniczne

Jak zdobywać rynki zagraniczne Jak zdobywać rynki zagraniczne Nagroda Emerging Market Champions 2014 *Cytowanie bez ograniczeń za podaniem źródła: Jak zdobywać rynki zagraniczne. Badanie Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy zrealizowane

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wprowadzenie Część I Relacje przedsiębiorstw z otoczeniem w warunkach globalizacji

Spis treści: Wprowadzenie Część I Relacje przedsiębiorstw z otoczeniem w warunkach globalizacji Spis treści: Wprowadzenie Część I Relacje przedsiębiorstw z otoczeniem w warunkach globalizacji 1.Niepewność i zmienność jako podstawowe czynniki określające współczesne zarządzanie organizacjami - Damian

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotów podstawowych

Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotów podstawowych Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotów podstawowych 1. Pojęcie i rodzaje benchmarkingu 2. Wady i zalety stosowania outsourcingu 3. Metoda zarządzania KAIZEN 4. Rynek pracy i bezrobocie 5. Polityka pieniężna

Bardziej szczegółowo

Punkty Zal.przedm.w semestrze

Punkty Zal.przedm.w semestrze Wydział Nauk Ekonomicznych wykładów 110 Studia niestacjonarne II stopnia, ZAOCZNE ćwiczeń 42 Rok II laborat. 52 Kierunek: Ekonomia 204 Specjalność: Gospodarka publiczna (GP) 1. EKONOMETRIA I PROGNOZOWANIE

Bardziej szczegółowo

Kierunek: EKONOMIA Profil: OGÓLNOAKADEMICKI Plan studiów stacjonarnych drugiego stopnia Obowiązujący od r. rok I Godzin zajęć, w tym:

Kierunek: EKONOMIA Profil: OGÓLNOAKADEMICKI Plan studiów stacjonarnych drugiego stopnia Obowiązujący od r. rok I Godzin zajęć, w tym: Kierunek: EKONOMIA Profil: OGÓLNOAKADEMICKI Plan studiów stacjonarnych drugiego stopnia Obowiązujący od 01.10.2015 r. rok I I Przedmioty podstawowe (A) 1 Makroekonomia E 1 30 30 6 30 6 2 Wnioskowanie statystyczne

Bardziej szczegółowo

Spis treści WSTĘP... 13 STRATEGIE... 15

Spis treści WSTĘP... 13 STRATEGIE... 15 WSTĘP... 13 STRATEGIE... 15 ROZDZIAŁ 1 PROJEKTOWANIE INNOWACYJNYCH MODELI BIZNESU A WARTOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA... 17 Marek Jabłoński Wstęp... 17 1. Projektowanie organizacji zarys teoretyczny... 18 2. Motywy

Bardziej szczegółowo

- Potrzeby, dobra, usługi - Zasoby ekonomiczne

- Potrzeby, dobra, usługi - Zasoby ekonomiczne Wykaz tematów z podstaw przedsiębiorczości na rok szkolny 2012 2013 dla Liceum Ogólnokształcącego, Liceum Profilowanego i Technikum Rozkład materiału według programu 44/PZS1/2012/2 dla klas: II TRA; III

Bardziej szczegółowo

1 26671 ABC zdrowia dziecka 978-83-200-3869-9. 2 469 Analiza finansowa przedsiębiorstwa 978-83-01-14871-3

1 26671 ABC zdrowia dziecka 978-83-200-3869-9. 2 469 Analiza finansowa przedsiębiorstwa 978-83-01-14871-3 Lp. Ibuk ID Tytuł ISBN 1 26671 ABC zdrowia dziecka 978-83-200-3869-9 2 469 Analiza finansowa przedsiębiorstwa 978-83-01-14871-3 3 2307 Analiza finansowa w procesie decyzyjnym współczesnego przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Część 1. Kierunki badań nad zarządzaniem małymi i średnimi przedsiębiorstwami... 13

Część 1. Kierunki badań nad zarządzaniem małymi i średnimi przedsiębiorstwami... 13 Spis treści Słowo wstępne (Marek Matejun).................................................. 11 Część 1. Kierunki badań nad zarządzaniem małymi i średnimi przedsiębiorstwami.................................

Bardziej szczegółowo

Studia I stopnia (licencjackie) rok akademicki 2016/2017 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Finanse i rachunkowość

Studia I stopnia (licencjackie) rok akademicki 2016/2017 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Finanse i rachunkowość Studia I stopnia (licencjackie) rok akademicki 2016/2017 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Finanse i rachunkowość prof. zw. dr hab. inż. Dorota Korenik produkty i usługi finansowe (wykorzystanie,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II TEMATYKI SEMINARIÓW Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II Zapisy na seminarium: 18 lutego w godz. 13:15 Proponowane tematy (obszary) prac licencjackich: Prof. nadzw. dr hab.

Bardziej szczegółowo

MIROSŁAWA CAPIGA. m #

MIROSŁAWA CAPIGA. m # MIROSŁAWA CAPIGA m # Katowice 2008 SPIS TREŚCI WSTĘP 11 CZĘŚĆ I DWUSZCZEBLOWOŚĆ SYSTEMU BANKOWEGO W POLSCE Rozdział 1 SPECYFIKA SYSTEMU BANKOWEGO 15 1.1. System bankowy jako element rynkowego systemu finansowego

Bardziej szczegółowo

A. Z zakresu przedmiotów kształcenia ogólnego. I. Gospodarka regionalna

A. Z zakresu przedmiotów kształcenia ogólnego. I. Gospodarka regionalna TEMATY, KTÓRE STUDENCI WYDZIAŁU ZAMIEJSCOWEGO W ŻYRARDOWIE STAROPOLSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ POWINNI UMIEĆ OMÓWIĆ W TRAKCIE OBRONY PRAC DYPLOMOWYCH (LICENCJACKICH) A. Z zakresu przedmiotów kształcenia ogólnego

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia niestacjonarne I stopnia Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia niestacjonarne I stopnia Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie i doktorzy habilitowani Prof. dr hab. Stanisław CZAJA Dr hab. Karol KOCISZEWSKI, prof. UE Promotorzy prac dyplomowych

Bardziej szczegółowo

METODOLOGICZNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA WARTOŚCIĄ PRZEDSIĘBIORSTWA

METODOLOGICZNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA WARTOŚCIĄ PRZEDSIĘBIORSTWA UNIWERSYTET SZCZECIŃ SKI ZESZYTY NAUKOWE NR 737 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 56 METODOLOGICZNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA WARTOŚCIĄ PRZEDSIĘBIORSTWA SZCZECIN 2012 SPIS TREŚCI I. METODOLOGICZNE ASPEKTY

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Finanse i Rachunkowość pytania podstawowe 1. Miernik dobrobytu alternatywne

Bardziej szczegółowo

Kapitał zagraniczny w Polsce w dobie globalizacji

Kapitał zagraniczny w Polsce w dobie globalizacji AID Kapitał zagraniczny w Polsce w dobie globalizacji Pod redakcją Elizy Frejtag-Mika SPIS TREŚCI Wstęp 7 l t Przyczyny rozwoju bezpośrednich inwestycji zagranicznych w świetle teorii... 9 1.1. Wstęp.\

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Finanse i Rachunkowość pytania podstawowe 1. Miernik dobrobytu alternatywne

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu, nadzór korporacyjny i rewizja finansowa

Społeczna odpowiedzialność biznesu, nadzór korporacyjny i rewizja finansowa Wprowadzenie 11 Część I Społeczna odpowiedzialność biznesu, nadzór korporacyjny i rewizja finansowa 1. Społeczna odpowiedzialność biznesu spółek Skarbu Państwa - Robert Majkut, Dariusz Wójcik 17 1.1. Geneza

Bardziej szczegółowo

KURS DORADCY FINANSOWEGO

KURS DORADCY FINANSOWEGO KURS DORADCY FINANSOWEGO Przykładowy program szkolenia I. Wprowadzenie do planowania finansowego 1. Rola doradcy finansowego Definicja i cechy doradcy finansowego Oczekiwania klienta Obszary umiejętności

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2012/2013) Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Finanse i rachunkowość

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2012/2013) Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Finanse i rachunkowość Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2012/2013) Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Finanse i rachunkowość Katedry zasilające tzw. minimum kadrowe dla kierunku Finanse i Rachunkowość (Wydział

Bardziej szczegółowo

Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem SPIS TREŚCI

Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem SPIS TREŚCI Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem Frank K. Reilly, Keith C. Brown SPIS TREŚCI TOM I Przedmowa do wydania polskiego Przedmowa do wydania amerykańskiego O autorach Ramy książki CZĘŚĆ I. INWESTYCJE

Bardziej szczegółowo

Wykaz wszystkich przedmiotów/modułów wykładanych na kierunku L.p. Nazwa modułu Blok ECTS Specjalność

Wykaz wszystkich przedmiotów/modułów wykładanych na kierunku L.p. Nazwa modułu Blok ECTS Specjalność Wykaz wszystkich przedmiotów/modułów wykładanych na kierunku L.p. Nazwa modułu Blok ECTS Specjalność 1. Matematyka A 6 wszystkie 2. Podstawy zarządzania A 6 wszystkie 3. Mikroekonomia A 3 wszystkie 4.

Bardziej szczegółowo

ROLA ZARZĄDZANIA STRATEGICZNEGO W ROZWOJU ORGANIZACJI

ROLA ZARZĄDZANIA STRATEGICZNEGO W ROZWOJU ORGANIZACJI Spis treści Przedmowa... 11 Część pierwsza ROLA ZARZĄDZANIA STRATEGICZNEGO W ROZWOJU ORGANIZACJI.... 13 Rozdział 1. Tendencje rozwojowe zarządzania strategicznego (Andrzej Kaleta)... 15 1.1. Wprowadzenie.....................................................

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE KIERUNEK. Specjalności:

ZARZĄDZANIE KIERUNEK. Specjalności: KIERUNEK ZARZĄDZANIE Specjalności: - Zarządzanie marketingowe w usługach profesjonalnych, turystyce i mediach, - Zarządzanie przedsiębiorstwem, - Zarządzanie projektami międzynarodowymi, - Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu magisterskiego na kierunku Ekonomia II stopień PYTANIA NA OBRONĘ

Bardziej szczegółowo

Lista przedmiotów przewidzianych do uruchomienia w semestrze zimowym 2017/2018 na studiach niestacjonarnych sobotnio-niedzielnych Sygnatura

Lista przedmiotów przewidzianych do uruchomienia w semestrze zimowym 2017/2018 na studiach niestacjonarnych sobotnio-niedzielnych Sygnatura Lista przedmiotów przewidzianych do uruchomienia w semestrze zimowym 2017/2018 na studiach niestacjonarnych sobotnio-niedzielnych Sygnatura Tytuł przedmiotu 120110-0395 Badania marketingowe 120490-1227

Bardziej szczegółowo

Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu

Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu I tura - zgłoszenia z dnia 16 kwietnia 2015 r. 1 Bartosz R 2 Robert F 3 Małgorzata R 4 Michał C Zephirus Warszawa 17 Stycznia 45B 5 Marcin N Zephirus Warszawa 17

Bardziej szczegółowo

Polska w Onii Europejskiej

Polska w Onii Europejskiej A/452928 Polska w Onii Europejskiej - wybrane polityki sektorowe Wydawnictwo SGGW Warszawa 2004 Spis treści Wstęp 9 1. CHARAKTERYSTYKA PORÓWNAWCZA GOSPODAREK POLSKI I UNII EUROPEJSKIEJ 11 1.1. Dynamika

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2012/2013) Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Ekonomia

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2012/2013) Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Ekonomia Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2012/2013) Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Ekonomia Instytut Ekonomii Lista proponowanych promotorów prac dyplomowych: Profesorowie: Prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

UBEZPIEC «**, itudia. Społeczno-gospodarcze aspekty funkcjonowania rynku ubezpieczeniowego B 378300. Jacek Lisowski.

UBEZPIEC «**, itudia. Społeczno-gospodarcze aspekty funkcjonowania rynku ubezpieczeniowego B 378300. Jacek Lisowski. UNIWERSYTET EKONOMICZNY w POZNANIU itudia UBEZPIEC Społeczno-gospodarcze aspekty funkcjonowania rynku ubezpieczeniowego «**, B 378300 * * 4 181 Redaktor naukowy Jacek Lisowski Wydawnictwo Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Spis treêci. www.wsip.com.pl

Spis treêci. www.wsip.com.pl Spis treêci Jak by tu zacząć, czyli: dlaczego ekonomia?........................ 9 1. Podstawowe pojęcia ekonomiczne.............................. 10 1.1. To warto wiedzieć już na początku.............................

Bardziej szczegółowo

Część 1. Podstawy kształtowania przewagi konkurencyjnej i konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw... 13

Część 1. Podstawy kształtowania przewagi konkurencyjnej i konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw... 13 Wstęp (Anna Adamik)... 11 Część 1. Podstawy kształtowania przewagi konkurencyjnej i konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw... 13 Rozdział 1. Konkurencyjność i przewaga konkurencyjna MSP w teorii

Bardziej szczegółowo

INSTRUMENTY I METODY RACJONALIZACJI FINANSÓW PUBLICZNYCH

INSTRUMENTY I METODY RACJONALIZACJI FINANSÓW PUBLICZNYCH INSTRUMENTY I METODY RACJONALIZACJI FINANSÓW PUBLICZNYCH REDAKCJA NAUKOWA RENATA PRZYGODZKA Spis treści WSTĘP 7 ROZDZIAŁ 1. (BOGUSŁAW ADAM CHMIELAK) NIEEFEKTYWNOŚĆ PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA. CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA. CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe 1. Cele i przydatność ujęcia modelowego w ekonomii 2.

Bardziej szczegółowo

SYSTEM FINANSOWY W POLSCE. Redaktorzy naukowi Bogusław Pietrzak Zbigniew Polański Barbara Woźniak. Wydanie "drugie zmienione

SYSTEM FINANSOWY W POLSCE. Redaktorzy naukowi Bogusław Pietrzak Zbigniew Polański Barbara Woźniak. Wydanie drugie zmienione SYSTEM FINANSOWY W POLSCE Redaktorzy naukowi Bogusław Pietrzak Zbigniew Polański Barbara Woźniak Wydanie "drugie zmienione Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2008 Spis treści Przedmowa do drugiego wydania

Bardziej szczegółowo

Katedra Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu KIEROWNIK KATEDRY: DR HAB. JOANNA SZWACKA MOKRZYCKA PROF. SGGW

Katedra Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu KIEROWNIK KATEDRY: DR HAB. JOANNA SZWACKA MOKRZYCKA PROF. SGGW Katedra Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu KIEROWNIK KATEDRY: DR HAB. JOANNA SZWACKA MOKRZYCKA PROF. SGGW Struktura Katedry Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu

Bardziej szczegółowo

STYMULOWANIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZEJ I INNOWACYJNOŚCI GOSPODARKI

STYMULOWANIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZEJ I INNOWACYJNOŚCI GOSPODARKI SPIS TREŚCI Wstęp 9 KREATYWNOŚĆ, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I KAPITAŁ LUDZKI Jan Koch 13 Metody generowania nowych pomysłów Krzysztof B. Matusiak, Łukasz Arendt 29 Kadry dla nowoczesnej gospodarki wyzwania dla

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA RYNKOWA Strategie i instrumenty

KOMUNIKACJA RYNKOWA Strategie i instrumenty UNIWERSYTET EKONOMIŁZNY W POZNANIU KOMUNIKACJA RYNKOWA Strategie i instrumenty 208 B 380910 Redaktor naukowy Bogna Pilarczyk Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu POZNAŃ 2011 SPIS TREŚCI Wstęp

Bardziej szczegółowo

Studia II stopnia (magisterskie) rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze

Studia II stopnia (magisterskie) rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze Katedry zasilające tzw. minimum kadrowe dla kierunku MSG (Wydział NE) Katedra Gospodarki Przestrzennej

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW stacjonarnych drugiego stopnia

PLAN STUDIÓW stacjonarnych drugiego stopnia Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Ekonomii PLAN STUDIÓW stacjonarnych drugiego stopnia Obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2012/2013 Plan studiów zatwierdzono

Bardziej szczegółowo

1. Budget deficit and government debt as major challenges to public finance in today's economy - Jan Wiśniewski 17

1. Budget deficit and government debt as major challenges to public finance in today's economy - Jan Wiśniewski 17 Wstęp 11 Część I Polityka ekonomiczna 1. Budget deficit and government debt as major challenges to public finance in today's economy - Jan Wiśniewski 17 Introduction 17 1.1. The scale of the problem 19

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział I ELEMENTARNE POJĘCIA I PRZEDMIOT EKONOMII

Spis treści. Rozdział I ELEMENTARNE POJĘCIA I PRZEDMIOT EKONOMII Spis treści Rozdział I ELEMENTARNE POJĘCIA I PRZEDMIOT EKONOMII Wstępne określenie przedmiotu ekonomii 7 Ekonomia a inne nauki 9 Potrzeby ludzkie, produkcja i praca, środki produkcji i środki konsumpcji,

Bardziej szczegółowo

Proponowane tematy prac dyplomowych

Proponowane tematy prac dyplomowych KATEDRA ANALIZY SYSTEMOWEJ I FINANSÓW 1. Podatki i opłaty lokalne jako źródło dochodów własnych gminy 2. Analiza dochodów budżetowych jednostek samorządów terytorialnych na przykładzie gminy... w latach...

Bardziej szczegółowo

Studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Ekonomia

Studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Ekonomia Studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie Prof. dr hab. Stanisław CZAJA Promotorzy

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych, do realizacji w roku akademickim 2017/2018 na kierunku: Finanse i rachunkowość - studia stacjonarne I stopnia - licencjat

Tematy prac dyplomowych, do realizacji w roku akademickim 2017/2018 na kierunku: Finanse i rachunkowość - studia stacjonarne I stopnia - licencjat Tematy prac dyplomowych, do realizacji w roku akademickim 2017/2018 na kierunku: Finanse i rachunkowość - studia stacjonarne I stopnia - licencjat Lp. Tytuł / stopień Nazwisko Imię promotora naukowy promotora

Bardziej szczegółowo