Sybase Adaptive Server Enterprise

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sybase Adaptive Server Enterprise"

Transkrypt

1 Dokument techniczny Sybase Adaptive Server Enterprise Wydajność i niezawodność w systemach o kluczowym znaczeniu dla działalności firm I

2 EDYCJE SYBASE ASE Edycja Enterprise (Enterprise Edition, EE) system zarządzania bazą danych krytycznych w konfiguracji jednowęzłowej. Edycja klastrowa (Cluster Edition, CE) system zarządzania stosowany przy wdrożeniach aplikacji bazodanowych w architekturze klastrowej współdzielonego dysku (shareddisk cluster). Edycja dla małych firm (Small Business Edition, SBE) system zarządzania mniejszymi bazami danych i aplikacjami. Obsługuje do ośmiu silników baz danych i do 256 jednoczesnych połączeń. Edycja dla programistów (Developer Edition, DE) darmowa edycja udostępniona do pobrania, udostępniająca środowisko rozwojowe. Obsługuje jeden silnik bazy danych i do 25 jednoczesnych połączeń. Edycja ekspresowa (Express Edition, XE) darmowa edycja służąca do projektowania i wdrażania ograniczonych konfiguracji. Obsługuje jeden silnik bazy danych, przy wielkości samej bazy ograniczonej do 5 GB. SYBASE ASE W SKRÓCIE W dzisiejszej bardzo konkurencyjnej gospodarce globalnej, aplikacje klasy enterprise musza być oparte na wydajnych platformach bazodanowych, które umożliwiają stały dostęp do danych i przetwarzanie transakcji przy nieustannie rosnącej ilości danych, liczbie użytkowników i stopniu skomplikowania operacji biznesowych. Platformy te powinny się jednocześnie cechować najwyższą niezawodnością. System ASE (Adaptive Server Enterprise) firmy Sybase, wysokowydajny system zarządzania relacyjnymi bazami danych w środowiskach masowo przetwarzających dane o kluczowym znaczeniu dla działalności przedsiębiorstw, spełnia te wymagania od niemal trzydziestu lat. Odkąd pod koniec lat 80-tych ubiegłego wieku pojawiła się na rynku jego pierwsza wersja, ASE pozostaje liderem technologicznym w branży. Jako pierwszy zaoferował klientom innowacje takie jak architektura wielowątkowa (multithreaded architecture), procedura składowana (stored procedures), wyzwalacze (database triggers) oraz dwufazowe zatwierdzanie transakcji (two-phase commit). Czołowe miejsce, jakie wśród dostawców systemów tego typu zajmuje Sybase, skłoniło wiele dużych korporacji, szczególnie z sektora finansowego, do zastosowania ASE w aplikacjach masowo przetwarzających dane o krytycznym znaczeniu. W najnowszym prestiżowym raporcie Wave firmy badawczej Forrester Research, dotyczącym systemów zarządzania bazami danych ASE został zakwalifikowany do kategorii liderów rynku 1 i opisany jako ceniony ze względu na niezawodność, stabilność i dostępność, obsługujący aplikacje wykonujące tysiące równoległych transakcji zlecanych przez użytkowników, polecany do zastosowania w niestandardowych aplikacjach transakcyjnych. Sybase nadal inwestuje w rozwój systemu ASE, będąc liderem w rozwiązaniach innowacyjnych, które pomagają klientom rozwiązywać zagadnienia kluczowe dla funkcjonowania ich firm, co znajduje odzwierciedlenie w dynamice rozwoju samego produktu. Podczas ostatniej konferencji użytkowników systemu, Sybase ogłosił, że w okresie poprzedzających konferencję 18 miesięcy odnotował dwucyfrowy wzrost przychodów ze sprzedaży licencji na systemy baz danych klasy enterprise, co znacznie przekracza średni wynik w branży, gdzie większość wiodących dostawców zanotowała niewielki wzrost lub wręcz stratę. Znaczącą dynamikę wzrostu Sybase zawdzięcza przede wszystkim dużej grupie lojalnych klientów (97% zadowolonych klientów) oraz zdobywaniu nowych. Warto tu wspomnieć, że 46 z 50 globalnych banków i firm działających w sektorze papierów wartościowych stosuje rozwiązanie ASE, a w ubiegłym roku Sybase zyskało ponad nowych klientów na ten produkt, co w sumie daje liczbę użytkowników przekraczającą 30 tysięcy firm i organizacji na całym świecie. Celem niniejszego opracowania jest pokazanie, w jaki sposób struktura, możliwości i ekonomiczność produktu ASE składają się na wartość dodaną w działalności firmy. Dotyczy to tak ważnych obszarów jak: Wysoka wydajność i skalowalność systemu Sybase ASE umożliwia zaawansowanym systemom IT osiągnięcie wydajności rzędu milionów transakcji na minutę w bazach danych o objętości liczonej w terabajtach przy zachowaniu stałego wzrostu ilości przetwarzanych danych i liczby transakcji. Ograniczenie ryzyka operacyjnego Sybase ASE zapewnia bezpieczeństwo systemów IT w najbardziej wrażliwych dziedzinach, takich jak bezpieczeństwo danych, stabilność sytemu i odzyskiwanie sprawności po awarii. Zapewnia wysoką dyspozycyjność i bezpieczeństwo na poziomie bazy danych bez konieczności wprowadzania modyfikacji do aplikacji. Poprawa efektywności i wykorzystania zasobów system Sybase ASE wykorzystuje efektywnie możliwości sprzętowe oraz ogranicza od minimum obszary niewykorzystanych zasobów, zapewniając wysoką sprawność bez konieczności stosowania drogiego sprzętu. Koszty związane z administrowaniem bazami danych również ulegają znacznemu ograniczeniu, z uwagi na fakt, że system ASE wymaga od administratorów znacznie mniejszego zaangażowania niż ma to miejsce w przypadku innych wiodących dostawców systemów bazodanowych. Obniżenie kosztów ogólnych IT Sybase ASE oferuje niski koszt posiadania systemu (TCO), osiągany przez redukcję kosztów związanych z licencjonowaniem, wdrażaniem, obsługą i aktualizacją systemu baz danych ASE. Na niski koszt końcowy składają się rozsądna cena licencji, zalety samego oprogramowania, które nie wymaga wysokich nakładów sprzętowych oraz relatywnie niskie wydatki związane z administrowaniem. 1 Raport:The Forrester Wave: Enterprise Database Management Systems, II kw r. 1

3 WYDAJNOŚĆ I SKALOWALNOŚĆ Systemy zarządzania bazami danych obsługują aplikacje o krytycznym znaczeniu dla działalności firmy, muszą więc zapewnić bieżącą obsługę równoległych zapytań, wydajność i skalowalność na najwyższym poziomie. Bazy danych przetwarzające transakcje w trybie online (OLTP) działają w czasie rzeczywistym, a ich zadaniem jest przetworzenie danych wprowadzanych, usuwanych lub poprawianych przez wielu użytkowników jednocześnie. Obsługują aplikacje użytkowe, jak i środowiska testowe, rozwojowe i konfiguracyjne. Warunkiem koniecznym ich poprawnego działania jest możliwość skalowania do wielkości liczonej w dziesiątkach terabajtów i tysięcy równoległych użytkowników. Zaprojektowany do wydajności System Sybase ASE jest niekwestionowanym liderem w kategorii przetwarzania zapytań w trybie OLTP. Kluczem do sukcesu jest unikatowa architektura systemu, który działa jak swoista aplikacja ponad systemem operacyjnym, który obsługuje. W odróżnieniu od większości baz danych, w znacznym stopniu uzależnionych od systemów operacyjnych i w związku z tym wymagających od administratorów konfigurowania baz w celu dopasowania do systemu operacyjnego, ASE wykorzystuje system operacyjny w bardzo ograniczonym zakresie: uruchamiania systemu ASE, korzystania z pamięci i zasobów procesora oraz magazynowania danych. Po starcie aplikacji zarządzającej bazą danych, z chwilą nadejścia zapytania do ASE bezpieczeństwo, wątkowanie, kolejkowanie i zarządzanie wejściem i wyjściem są przetwarzane wewnętrznie przez silnik bazy danych, a nie harmonogram zadań systemu operacyjnego. Takie rozwiązanie sprawia, że system ASE wymaga mniej zasobów sprzętowych hosta, w mniejszym stopniu zajmuje zasoby systemu operacyjnego, umożliwia podniesienie wydajności i ułatwia skalowanie w przypadku wzrostu liczby użytkowników. Na najwyższą wydajność systemu ASE w różnych środowiskach, zarówno przetwarzania danych jak i wspomagania decyzyjnego lub realizujących różnorodne zadania, składają się też inne innowacyjne rozwiązania. Jednym z nich jest opatentowany procesor zapytań typu self-tuning oraz optymalizator, dzięki którym odpowiedź jest generowana znacznie szybciej, ponieważ skomplikowane zapytania są kształtowane w sposób, który pozwala na oddzielenie danych znaczących od nieznaczących. Innym rozwiązaniem jest zastosowanie wewnętrznego sortowania, łączenia, grupowania i wstępnego obliczania, które przyspiesza uzyskiwanie odpowiedzi w przypadku złożonych zapytań, tworzy indeksy i podsumowania, umożliwiające uniknięcie nadmiarowych obliczeń i dokładniejszą optymalizację. NASZE WEWNĘTRZNE TESTY WYKAZAŁY OK % PRZEWAGĘ WYDAJNOŚCI SYSTEMU SYBASE ASE NAD PRODUKTAMI KONKURENCJI DLA DANEJ PLATFORMY. Pierre Lens, Biodata Platform Manager, Bayer Bioscience BIORĄC POD UWAGĘ ROZMIAR NASZEJ BAZY DANYCH, NIE MOGĘ SOBIE NAWET WYOBRAZIĆ REZYGNACJI Z SYSTEMU SYBASE ASE. ANI SERWER SQL MICROSOFTU, ANI ORACLE NIE DAŁYBY NAM TAKIEJ WYDAJNOŚCI I STABILNOŚCI. Willard Moses, Starszy Administratora Baz Danych, Blue Cross Blue Shield, Tennessee, USA Wyjątkową wydajność systemu Sybase ASE potwierdzają zarówno niezależne testy, jak i konkretne studia przypadków dostarczane przez klientów. W teście przeprowadzonym przez firmę Neal Nelson & Associates porównano wydajność Sybase ASE z trzema innymi wiodącymi platformami bazodanowymi pod względem przepustowości transakcyjnej. W teście porównano liczbę transakcji przetworzonych w czasie jednej minuty przy zadanym środowisku i aplikacji, rozpoczynając test od 100 równoległych użytkowników, stopniowo zwiększając ich liczbę do 500. System Sybase ASE na wszystkich etapach testu wykazał większą wydajność od konkurentów, a różnica stała się szczególnie zauważalna wraz ze wzrostem liczby użytkowników. 2 System ASE In-Memory do zastosowań specjalnych przetwarzanie danych w pamięci operacyjnej Najnowszą innowacją zastosowaną w systemie ASE dla podniesienia wydajności jest funkcjonalność typu In-Memory Database, czyli umieszczenie całości bazy danych w pamięci operacyjnej przy zerowym zapotrzebowaniu na przestrzeń dyskową, które to rozwiązanie zapewnia najwyższą możliwą wydajność. Testy przeprowadzane przez klientów zewnętrznych i wewnętrznych świadczą, że w obu przypadkach rozwiązanie to znacząco skraca czas przetwarzania i odpowiedzi na zapytanie. Już samo wyeliminowanie czasu dostępu do pamięci dyskowej (we/wy) daje znaczący zysk, a dodatkowe wewnętrzne narzędzia optymalizacji oraz skrócenie ścieżki kodu dodatkowo ograniczają czas odpowiedzi w wielu operacjach bazodanowych. Bazy In-Memory są obsługiwane przez te same sterowniki, składnię SQL oraz narzędzia administracyjne, co ich dyskowe odpowiedniki i są w pełni kompatybilne z istniejącymi dyskowymi bazami ASE. Ponadto, aplikacje napisane dla systemu dyskowego nie muszą być modyfikowane przy migracji baz danych do pamięci. Powyższe zalety sprawiają, że przeniesienie istniejących baz danych do systemu In-Memory może odbyć się przy minimalnych kosztach, jest operacją prostą i nie pociąga za sobą konieczności szkolenia personelu. Za przykład pomyślnego przeniesienia bazy danych może posłużyć pewna spółka handlowa notowana na nowojorskiej giełdzie. W operacjach tejże spółki kluczową rolę odgrywał czas przeprowadzenia przedtransakcyjnej kontroli zgodności, koniecznej przez zawarciem transakcji. Opóźnienie każdej kontroli o kilka milisekund przy milionach transakcji dziennie mogło oznaczać tysiące dolarów strat na zmianach cenowych. Z uwagi na fakt, że baza danych umieszczona w pamięci operacyjnej zachowuje się dokładnie tak, jak dyskowa baza Sybase ASE, mogła być obsługiwana przez mechanizmy replikacyjne stosowane wewnętrznie w spółce. Migracja danych z serwerów Sybase, Oracle i Microsoft MySQL do bazy ASE w systemie In-Memory okazała się zabiegiem prostym. Po jego przeprowadzeniu, bez konieczności zmian w procedurach, bez dodatkowych szkoleń, kontrole przedtansakcyjne są wykonywane średnio 9 10 razy szybciej oraz są wydajniejsze w odniesieniu do obsługi jednoczesnych połączeń. 2 Raport opublikowany w 2008 r. przez Neal Nelson & Associates. 2

4 SYBASE DAJE NAM ABSOLUTNĄ NIEZAWODNOŚĆ. TO JEDEN Z TYCH ELEMENTÓW INFRASTRUKTURY, O KTÓRY NIE MUSIMY SIĘ MARTWIĆ. Brian Konopski, Dyrektor IT, CFSIS OGRANICZENIE RYZYKA Kluczowe obszary ryzyka operacyjnego przy zastosowaniach baz danych w przedsiębiorstwach to kwestia niezawodności w obsłudze kluczowych procesów firmy, zabezpieczenie przed nieautoryzowanym dostępem oraz zapewnienie wysokiej dostępności oraz zabezpieczenia na wypadek krytycznej awarii systemu. Po takiej awarii najważniejszym zadaniem systemu jest jak najszybsze odzyskanie pełnej sprawności i przywrócenie operacji biznesowych do stanu poprzedniego. Wszystkie trzy obszary stanowią poważne wyzwanie dla organizacji, ponieważ nawet bardzo krótki czas przestoju aplikacji może spowodować znaczną stratę finansową, a wciąż rosnąca liczba przestępstw związanych z dostępem do danych osobowych i kradzieżą tożsamości oraz fałszowaniem kart kredytowych i płatniczych sprawia, że standardy bezpieczeństwa systemów bazodanowych muszą być bardzo wysokie. Niezawodność Zarówno architektura samej bazy danych jak i zastosowane opcje i produkty uzupełniające sprawiają, że system Sybase ASE jest wyjątkowo niezawodnym systemem, zapewniającym stabilność nieosiągalną dla innych systemów używanych w najbardziej wymagających konfiguracjach informatycznych w korporacjach. W 2008 r. Forrester Research wydał raport pod tytułem: Sybase ASE pozostaje silnym systemem zarządzania korporacyjnymi bazami danych ( Sybase ASE Remains a Strong Enterprise DMSB ), w którym można przeczytać, że Sybase ASE jest postrzegany jako produkt bardzo stabilny, wykorzystywany przez wiele finansowych korporacji w aplikacjach transakcyjnych o krytycznym znaczeniu. Klienci podkreślają takie zalety systemu Sybase ASE jak stabilność i niezawodność. 3 To właśnie niezawodność jest cechą systemu Sybase ASE, dla której klienci korporacyjni wybierają go spośród dostępnych rozwiązań. We wspomnianym wyżej raporcie Forrester Research cytuje administratora baz danych z firmy działającej w sektorze finansowym, który powiedział: Ostatni przypadek, gdy musieliśmy wyłączyć kilka baz danych zarządzanych przez Sybase ASE miał miejsce dwa lata temu i to tylko dlatego, że trzeba było uaktualnić oprogramowanie. Ten produkt jest tak stabilny, że w zasadzie nie jest potrzebna redundancja sprzętowa. Bezpieczeństwo Metoda szyfrowania stosowana w systemie Sybase ASE i techniki ochrony danych zabezpieczają dane przez atakami zarówno z wewnątrz, jak i z zewnątrz, w pełnym zakresie: w czasie dostępu do danych, ich przesyłania oraz w spoczynku. ASE zapewnia danym pełne bezpieczeństwo, uzyskał też międzynarodowe świadectwo bezpieczeństwa, w którym przyznano mu najwyższy dostępny dla oprogramowania ogólnego stopień (Common Criteria 4+) na większej liczbie platform niż wszystkim pozostałym konkurentom. Według Zespołu Oceny Gotowości Awaryjnej Systemów IT w Stanach Zjednoczonych (US-CERT) na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy ASE może się też poszczycić najmniejszą na rynku liczbą luk w zabezpieczeniach. Stosowany w Sybase ASE system Encryption Option umożliwia administratorom zabezpieczenie wrażliwych danych, które są na dysku przy jednoczesnym zminimalizowaniu wpływu na wydajność i bez ujawniania kluczy szyfrujących. Szyfrowanie danych odbywa się na poziomie kolumn, co pozwala zaszyfrować dane wrażliwe, np. numer dokumentu tożsamości klienta, a dane jawne, np. województwo, w którym mieszka, pozostawić niezaszyfrowane. Z uwagi na fakt, że wydajność jest związana z ilością szyfrowanych/odszyfrowywanych za każdym razem danych, szyfrowanie na poziomie kolumn pozwala ograniczyć liczbę tych operacji, co ma bezpośredni wpływ na utrzymanie wysokiej wydajności. Stosowana w systemie Sybase ASE opcja Security & Directory Services posiada mechanizm kontroli dostępu do danych na poziomie wierszy, szyfrowania danych podczas transportu oraz obsługuje protokoły LDAP i Active Directory. Dostęp do danych na poziomie wierszy tabel jest narzędziem unikatowymi i elastycznym, które daje administratorowi możliwość zdefiniowania parametrów ochrony stosowanych do pojedynczych elementów danych lub rekordów w bazie ASE. Ciągła dostępność/odzyskiwanie danych W dziedzinie aplikacji o krytycznym znaczeniu dla prowadzonej działalności korporacji, takich które wymagają nieprzerwanej pracy, system Sybase ASE Cluster Edition jest klasą sam dla siebie. ASE Cluster Edition umożliwia instancjom bazy danych korzystanie z wielu serwerów w architekturze współdzielonych dysków. Poprzez wykorzystanie wielu serwerów, klastrowa architektura oparta na wspólnych dyskach pozwala na pracę systemu nawet w przypadku niedostępności jednego lub większej liczby węzłów. Z uwagi na zróżnicowanie zadań i priorytetów oraz wymagań co do dostępności i czasu reakcji aplikacji korporacyjnych w Edycji klastrowej ASE administrator bazy danych ustala dostęp do usług z poziomu aplikacji. Jest to osiągane przez udostępnienie poszczególnym aplikacjom odpowiedniej ilości zasobów oraz ustalenie równowagi obciążeniowej i strategii awaryjnej w zależności od żądanego poziomu wydajności i dostępności usługi. Zdefiniowane zawczasu zasady wykorzystania zasobów gwarantują właściwe funkcjonowanie aplikacji poprzez zabezpieczenie przed przeciążeniem zarówno sprzętowym, jak i na poziomie oprogramowania. Pozwala to na zachowanie ciągłości operacji zarówno w czasie czynności konserwacyjnych, jak i w okresach maksymalnego obciążenia. Ponadto, przez połączenie technik wirtualizacji i klastrowania w Edycji klastrowej ASE jest możliwe zmniejszenie skomplikowania operacji związanych z zarządzaniem większą liczbą obciążeń przez jeden klaster, co również przyczynia się walnie do podwyższenia wydajności całego systemu. 3 Noel Yuhanna, Sybase Remain a Strong Enterprise DBMS w: Forrester Research Report, marzec

5 Sybase opracował wiele narzędzi i technologii, które mogą pracować zarówno niezależnie od siebie jak i w ramach systemu, aby zapewnić ciągłość operacji biznesowych oraz odzyskiwanie danych po awarii. Jedną z technologi jest wspomniana wyżej Edycja klastrowa ASE. Innym komplementarnym produktem jest Sybase Replication Server, który zapewnia dwukierunkową synchronizację danych w systemach rozproszonych oraz ich elastyczny przepływ między heterogicznymi bazami danych z gwarancją dostarczenia. Inne produkty to między innymi opcja ASE High Availability - HA (opcja Wysokiej Dostępności), w których dwie bazy danych ASE pracują w układzie stowarzyszonym oraz technologia OpenSwitch, która pozwala zminimalizować straty wywołane planowanymi lub nieplanowanymi przerwami w zasilaniu poprzez kierowanie otwartych transakcji na serwery awaryjne. Zamówienia Zapasy (magazyn) Billing Handel Bankowość Transakcje Baza In-Memory ASE ASE Baza In-Memory ASE ASE Raporty Użytkownicy JEŚLI CHODZI O SYSTEM SYBASE ASE, TO W ZASADZIE PRZEZ WIĘKSZOŚĆ CZASU ZUPEŁNIE GO NIE ZAUWAŻAM. TO BARDZO POZYTYWNY OBJAW I TAK POWINNO SIĘ DZIAĆ W PRZYPADKU NAJLEPSZYCH TECHNOLOGII: WYKONUJĄ TO, DO CZEGO ZOSTAŁY PRZEZNACZONE BEZ KONIECZNOŚCI ZBYT CZĘSTYCH INTERWENCJI Z NASZEJ STRONY. Michael Turner, Programista systemowy, Healthnow New York, Inc. Użytkownicy Klaster ASE Replikacja D/R Klaster ASE Raporty ASE Serwery ASE SMP ASE Serwery ASE SMP Replikacja ETL Hurtownia Danych Różnorodne zadania Przetwarzanie OLTP wykonywane w ramach Front Office Operacje wykonywane w ramach Back Office Na schemacie przedstawiono możliwości systemu Sybase ASE w zakresie wspomagania aplikacji korporacyjnych, opisane dotychczas w niniejszym raporcie, m.in. zastosowanie edycji Enterprise (pojedynczy węzeł), Edycji klastrowej oraz opcji In-Memory oraz zastosowanie technologii Replication Server w celu replikacji baz danych przetwarzanych w systemach Front Office owych do systemów Back Office owych i uzyskania synchronizacji danych oraz zapewnienia wysokiej dostępności. PODNOSZENIE WYDAJNOŚCI W dzisiejszych czasach, gdy wiele korporacji staje przed wyzwanie osiągania lepszych wyników przy jednoczesnym ograniczeniu nakładów, racjonalne wykorzystanie istniejących zasobów jest kwestią absolutnie podstawową. Podejście to oznacza nie tylko maksymalizację wykorzystania technologii, ale też umożliwienie pracownikom spędzania większej ilości czasu na działaniach przynoszących mierzalną wartość, poprzez maksymalne upraszczanie obsługi narzędzi, którymi się posługują. Skuteczne wykorzystanie zasobów Jednym ze znaków firmowych systemu Sybase ASE, potwierdzonym niejednokrotnie (i nadal potwierdzanym) przez użytkowników jest efektywne wykorzystanie zasobów sprzętowych i oprogramowania. Przykłady takiego wykorzystania zostały już opisane powyżej. Jednym z nich jest efektywne wykorzystanie zasobów systemu operacyjnego w którym działa oprogramowanie ASE poprzez zminimalizowanie zapotrzebowania na przestrzeń dyskową i moce obliczeniowe. Drugim jest zastosowanie opcji In-Memory, oraz związana z nim możliwość bardzo łatwego przeniesienia bazy danych z dysku do pamięci operacyjnej w celu znacznego zwiększenia prędkości przetwarzania danych. Te oraz inne możliwości (jak np. dalej opisane partycjonowanie) sprawiają, że system Sybase ASE doskonale nadaje się do zastosowania na tańszym sprzęcie oraz umożliwia klientom na lepsze wykorzystanie zasobów sprzętowych poprzez znaczne wydłużenie czasu ich eksploatacji do momentu gdy konieczny stanie się upgrade lub wymiana. Sybase oferuje również wyjątkowe podejście w kwestii opcji dodatkowych, podnoszących produktywność wdrożeń i zwiększających ich wydajność w konkretnych zastosowaniach i przy indywidualnych wymaganiach klienta. Rozwiązania opcjonalne pozwalają na optymalizowanie wykorzystania możliwości sprzętowych oraz integrację z innymi systemami. Wspomniana już opcja In-Memory nie wymaga wprowadzania żadnych zmian w aplikacji, jest gotowa do natychmiastowego wdrożenia i zapewnia dostęp i przetwarzanie danych w taki sam sposób, jak tradycyjna baza zainstalowana na dysku twardym. 4

6 Opcja szyfrowania (Encryption Option) również nie wymaga zmian w aplikacji, a struktura tabel pozostaje nienaruszona, co oznacza, że nie ma konieczności zmiany kodu przetwarzania danych. Poniżej przedstawiono podsumowanie dostępnych opcji systemu Sybase ASE. DOSTĘPNE OPCJE: Opcja baz danych In-Memory w pełni zintegrowana z systemem ASE umożliwia maksymalne skrócenie czasu reakcji i przetwarzania danych. Baza danych umieszczona w pamięci operacyjnej nie wymaga przestrzeni dyskowej. Opcja Partycjonowania (Partition Option) umożliwia użytkownikowi skuteczne zarządzanie dużymi zbiorami poprzez podzielenie tabel na mniejsze części. Opcja Szyfrowania na poziomie kolumn (Encrypted Columns Option) umożliwia wybiórcze szyfrowanie danych przechowywanych w ASE na poziome kolumn. Pakiet Usług bezpieczeństwa i katalogowych (Security & Directory Service) zapewnia ochronę danych osobowych poprzez mechanizm kontroli dostępu do danych na poziomie wierszy, szyfrowanie przesyłanych danych.obsługę protokołu LDAP i Active Directory oraz Dołączalne Moduły Uwierzytelniania (Plguggable Authentication Modules PAM). Opcja Wysokiej Dostępności (High Availability, HA) zapewnia niemal nieprzerwany dostęp do bazy danychpoprzez zastosowanie dwóch baz danych ASE działających jako układ wzajemnie komplementarny, z możliwością natychmiastowego przekazania wykonywanych operacji z jednego serwera na drugi w sposób niezauważalny dla użytkownika. Opcja Aktywnych Powiadomień (Active Messaging Option) umożliwia przejmowanie transakcji wykonywanych w bazie danych zarządzanej przez ASE i dostarczanie ich jako zdarzenia do zewnętrznych aplikacji. Opcja TMS (Tivoli Storage Manager Option) umożliwia integrację serwera backupu ASE z systemem TMS. Łatwość obsługi Inne cechy, które umożliwiają zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów i upraszczają administrowanie to narzędzia diagnostyczne wspomagające administratora baz danych w procesie skutecznego dostarczania wartości dodanej. Jest to między innymi Sybase Control Center narzędzie (wtyczka) pozwalająca śledzić sposób przetwarzania zapytań i dająca możliwość monitorowania systemu na bieżąco i określania potrzeb dodatkowego indeksowania. Umożliwia administratorowi ogólne monitorowanie stanu systemu z użyciem wykresów, analizy kluczowych wskaźników wydajności, obserwowanie modułów wykonawczych aplikacji, zapisywanie statystyk bazy danych dla poszczególnych użytkowników oraz planowanie konkretnych zadań za pomocą szablonów obejmujących większość używanych w systemie ASE poleceń. Prostota obsługi jest kluczowym elementem podnoszenia poziomu usług centrali zarządzania danymi, szczególnie w świetle stałego przyrostu ilości danych. System partycjonowania ułatwia zarządzanie dużymi bazami udostępniając administratorowi narzędzie podziału tabel w bazie danych na mniejsze partycje, które są zarządzane oddzielnie. Partycje te mogą być umieszone na tym samym lub różnych nośnikach, zarówno w rozumieniu fizycznym, jak i logicznym, co pozwala na dalsze ograniczenie czasu dostępu do danych. Ponadto, zastosowanie partycji pozwala na przeprowadzenie czynności konserwacyjnych na danej partycji, nie zakłócając przy tym operacji przeprowadzanych na partycjach pozostałych. W rezultacie otrzymuje się lepszą wydajność, łatwiejsze zarządzanie i wydłużenie czasu utrzymania maksymalnej sprawności systemu. Poza ułatwieniem obsługi baz danych i tabel w bazie danych, partycjonowanie podnosi ogólną wydajność systemu. Korzysta z jego zalet narzędzie optymalizujące zapytania, ponieważ może ograniczyć się do przeszukiwania konkretnej partycji, a nie kompletnej tabeli z wszystkimi danymi lub indeksu. Korzyści z zastosowania partycjonowania są również podkreślanie przez klientów. Wystarczy wspomnieć spółkę świadczącą usługi medyczne, która po przeprowadzeniu partycjonowania tabel w bazie danych była w stanie zaoszczędzić ponad 1500 godzin serwisowych, co przekłada się na 66 tysięcy dolarów oszczędności rocznie. Inny klient wspomina o korzyści z partycjonowania, a konkretnie ograniczenia czasu przestoju do zera, tj. utrzymania systemu w sprawności przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodni, 365 dni w roku. 5 Referencje od Klientów W efekcie zastosowania innowacyjnych rozwiązań opisanych wyżej i związanych z nimi udogodnień system Sybase ASE stał się znany jako platforma bazodanowa efektywniej wykorzystująca zasoby i łatwiejsza w zarządzaniu od platform oferowanych przez głównych konkurentów na rynku. Tezę tę potwierdzają liczni klienci reprezentujący rozliczne branże oraz środowiska jak również niezależni konsultanci i eksperci w dziedzinie systemów przetwarzania danych. Jednym ze wskaźników stosowanych w analizowaniu sprawności systemów zarządzania bazami danych jest stosunek liczby serwerów bazodanowych do wymaganej liczby obsługujących je administratorów. Przykładowo, wg artykułu zamieszczonego na stronie TechTarget Mich Talebzadeh, jeden ze znanych ekspertów w dziedzinie baz danych, pisze: jak wynika z doświadczenia moich klientów, na jednego administratora obsługującego system Sybase ASE przypada średnio 2,5 administratora do obsługi baz Oracle, aby zapewnić taki sam poziomu usług.

7 Innym klientem, który z zastosowania systemu ASE i opcji Replication Server odniósł znaczące korzyści są Koleje Indyjskie. Narodowy System Informacji Kolejowej w Indiach ma za zadanie śledzić jednocześnie ruch ok pociągów i dostarczać na bieżąco informacji dotyczących rozkładu jazdy i ew. opóźnień. Baza danych utrzymywana na serwerze jest zarządzana przez ASE, a za pośrednictwem serwera replikacji, dane są przekazywane na infolinię i na stronę internetową. Przedstawiciele Kolei Indyjskich twierdzą, że technologia Sybase wymaga minimalnych nakładów i czasu przeznaczonego na serwisowanie, zużywa mniej zasobów pamięci RAM i mocy obliczeniowej procesorów, a dwukierunkowa replikacja przebiega szybko i niezawodnie. Wszystkie te cechy mają dla Kolei Indyjskich znaczenie krytyczne i są postrzegane jako unikatowe rozwiązanie dostarczane przez Sybase. OGRANICZENIE KOSZTÓW Jednym z pierwszych zagadnień, które musi być rozpatrzone przy ocenie systemu zarządzania bazą danych jest całkowity koszt posiadania (TCO - total cost of ownership). Wysoka wydajność, ograniczenie ryzyka operacyjnego, polepszenie skuteczności działania to czynniki bardzo ważne same w sobie, jednak trzeba je również ocenić w kontekście kosztów, jakie organizacja musi ponieść, aby je wdrożyć i jakie koszty będą się wiązać z ich utrzymaniem w dłuższej perspektywie czasowej. System Sybase ASE oferuje niski ogólny koszt, na który składają się rozsądna cena licencji, wydajność systemu, która nie wymaga wysokich nakładów sprzętowych oraz relatywnie niskie wydatki związane z administrowaniem i serwisowaniem. ROZWAŻAJĄC STOPĘ ZWROTU Z INWESTYCJI, NASZ SYSTEM SYBASE ASE JEST KLUCZOWYM ELEMENTEM GENEROWANIA ZYSKÓW. OKRES ZWROTU Z INWESTYCJI JEST W ISTOCIE BARDZO KRÓTKI. Rodell Garcia, Główny specjalista ds. Informacji, Globe Telecom, Inc. Badanie całkowitego kosztu posiadania (TCO) Przedstawione tu studium kosztu posiadania (TCO) zostało przeprowadzone przez Standish Group, firmę doradczą z Bostonu, specjalizującą się systemach informatycznych. W studium zostały wzięte pod uwagę następujące aplikacje biznesowe: billing, CRM, port folio inwestycyjne i zakupy, wszystkie aplikacje korzystały z baz danych Oracle i Sybase ASE. Badanie zostało przeprowadzone kompleksowo, z uwzględnieniem sprzętu, infrastruktury oprogramowania, administracji bazami danych oraz kosztów przestojów. Jak widać na poniższym wykresie, koszty w przypadku wszystkich aplikacji były niższe przy wykorzystaniu systemu Sybase ASE, a różnica wahała się od 10% przy aplikacji CRM do 19% przy aplikacji billingowej. $12,000 10% całkowity koszt posiadania $10,000 $8,000 $6,000 $4,000 $2,000 19% 12% 13% 0 billing CRM portfel inwestycyjny zakupy Oracle Sybase W badaniu wskazano również, że uzyskany wynik nie jest wyjątkiem, a raport kończy się zdaniem: wziąwszy pod uwagę wszystkie czynniki, jeśli firma chce posiadać stabilną i niezawodną aplikację przy nieporównywalnie niskim całkowitym koszcie, musi rozważyć zakup systemu Sybase Badanie przeprowadzone przez Standish Group w roku 2009 pod tytułem: Make the Right Database Investment (Zainwestuj w odpowiedni system baz danych). 6

8 Przypadek Cargillu Cargill jest międzynarodowym producentem i dostawcą produktów i usług rolnych, spożywczych, finansowych oraz przemysłowych z główna siedzibą w Stanach Zjednoczonych. W przeszłości jego działalność od strony obsługi informatycznej opierała się na zdecentralizowanych aplikacjach klasy ERP działających w systemach innych niż Sybase. W końcu kierownictwo zdecydowało się na przejście na scentralizowany system ERP w celu podniesienia wydajności, jednocześnie podejmując decyzję o przejściu na system Sybase z centralną bazą danych o wielkości rzędu terabajtów i serwerami replikacjizastosowanymi w celu tworzenia kopii bazy danych, które powstają w celu obsługi konkretnych zakresów operacji takich jak raportowanie, czy zapewnienie ciągłości biznesowej. Cały proces centralizacji trwał 8 miesięcy, w czasie których operacje systemowe nie zostały w żaden sposób ograniczone. System Sybase ASE wraz z technologią Replication Server tworzą solidną podstawę działalności korporacji Cargill, a roczne koszty IT zmalały z 42 milionów dolarów do 13 milionów. ZAUFAJ SWOJEMU BIZNESOWI - PRZECIEŻ JEST ASE W czasach stale rosnącego zapotrzebowania na coraz wydajniejsze systemy, ciągłą dostępność danych, konieczność obsłużenia ogromnej liczby użytkowników w tym samym czasie oraz ze względu na bazy danych rozrastające się do niespotykanych wcześniej rozmiarów, rośnie też liczba organizacji decydujących się na zastosowanie systemu Sybase ASE. Pozycję lidera i dynamikę wzrostu na rynku aplikacji bazodanowych Sybase ASE zawdzięcza przede wszystkim temu, że wymienione powyżej ekstremalne wymagania spełnia w sposób perfekcyjny, dostarczając systemy ultraszybkie i oferujące nieprzerwane działanie przy ograniczonych kosztach i na standardowych platformach. Sybase przez cały czas realizuje długoterminową strategię rozwoju, inwestując w innowacje technologiczne, takie jak technologie klastrowe i partycjonowanie, oraz uzyskując certyfikaty zgodności systemu ASE z kluczowymi aplikacjami klasy enterprise. Najnowsze wersje ASE wprowadziły nowe możliwości takie jak opcja baz danych In-Memory, dzięki której pierwsi użytkownicy w praktyce przekonali się jak bardzo może wzrosnąć wydajność aplikacji przy praktycznie zerowych nakładach związanych z przejściem na nowy system. Pracując nad certyfikacją zgodności ASE z powszechnie używanymi aplikacjami, Sybase zwraca szczególną uwagę na pakiet SAP Business Suite, dając w ten sposób większy wybór co do platformy bazodanowej klientom używającym systemu SAP. Z tego i z wielu innych powodów można zaufać aplikacjom obsługującym systemy o kluczowym znaczeniu dla działalności firmy opartym na systemie Sybase ASE. Aby dowiedzieć się więcej o skalowalnych i wydajnych systemach ASE, ograniczeniu kosztów operacyjnych i ogólnych kosztów (TCO) skontaktuj się z przedstawicielem Sybase. Sybase, Inc. Worldwide Headquarters One Sybase Drive Dublin, CA U.S.A SYBASE 7 Sybase Products Poland Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 133/ Warszawa Copyright 2011 Sybase, an SAP Company. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieujawnione prawa zastrzeżone na podstawie amerykańskich przepisów o prawach autorskich. Sybase i logo Sybase są znakami towarowymi Sybase, Inc. lub jego spółek zależnych. wskazuje na rejestrację w Stanach Zjednoczonych Ameryki. SAP i logo SAP są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi SAP AG w Niemczech oraz w kilku innych krajach. Wszystkie inne znaki towarowe są własnością ich właściwych właścicieli. 03/11

SQL Anywhere ARKUSZ DANYCH PRODUKTU

SQL Anywhere ARKUSZ DANYCH PRODUKTU SQL Anywhere Wiodące technologie bazodanowe umożliwiające proste zarządzanie jak i przenoszenie wbudowanych baz danych w środowisku tzw. pierwszej linii działalności ARKUSZ DANYCH PRODUKTU EKSPLOZJA DANYCH

Bardziej szczegółowo

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper Nowa generacja rozwiązań ERP Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper nowa generacja rozwiązań ERP Styczeń 2010 Wstęp Rozwój rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Moc analizy ciągłej w czasie rzeczywistym (Real-time Continuous Intelligence ) dostępnej w ESP

Moc analizy ciągłej w czasie rzeczywistym (Real-time Continuous Intelligence ) dostępnej w ESP DOKUMENT BIZNESOWY Moc analizy ciągłej w czasie rzeczywistym (Real-time Continuous Intelligence ) dostępnej w ESP Korzystanie z technologii CEP do uzyskiwania informacji o rynku z dużych ilości danych

Bardziej szczegółowo

Microsoft Public Cloud

Microsoft Public Cloud 1. Prelegenci Dominik Wojciechowski, eopen; Adrian Przygoda, eopen. Waldemar Skrzypiec, w firmie Microsoft jest odpowiedzialny za wsparcie techniczne. Dominik Wojciechowski oraz Adrian Przygoda z firmy

Bardziej szczegółowo

Funkcja Live Migration systemu Windows Server 2008 R2 Hyper-V

Funkcja Live Migration systemu Windows Server 2008 R2 Hyper-V Funkcja Live Migration systemu Windows Server 2008 R2 Hyper-V Dokument oficjalny Opublikowano: 9 sierpnia Niniejszy dokument jest dokumentem wstępnym, który przed ostatecznym, komercyjnym udostępnieniem

Bardziej szczegółowo

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem Nasza kompetencja to SAP Najlepsi korzystają z rozwiązań SAP Spis treści my mamy zaszczyt wspierać ich w osiąganiu sukcesów! Konsultanci

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami

Zarządzanie finansami Microsoft Dynamics NAV 2009 Zarządzanie finansami Dokument oficjalny Wykorzystywanie informacji związanych z zarządzaniem finansami w celu poprawy wyników firmy www.microsoft.com/poland/dynamics/nav Spis

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne centrum danych

Nowoczesne centrum danych Nowoczesne centrum danych 1 2 Spis treści Kolokacja rośnie w tempie dwucyfrowym Paweł Olszynka, PMR Hybrydowa lokalizacja danych Internet Rzeczy nowe wyzwania dla centrów danych Jak zwiększyć dynamikę

Bardziej szczegółowo

Raport Forum Technologii Bankowych przy Związku Banków Polskich. w sektorze finansowym

Raport Forum Technologii Bankowych przy Związku Banków Polskich. w sektorze finansowym Raport Forum Technologii Bankowych przy Związku Banków Polskich CLOUD COMPUTING w sektorze finansowym Autorzy Ewa Dybka Dariusz Falkowski Robert Gajda Maciej Gawroński Martyna Kubiak Wojciech Małek Przemysław

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD PRODUKTÓW SOFTWARE AG

PRZEGLĄD PRODUKTÓW SOFTWARE AG PRZEGLĄD PRODUKTÓW SOFTWARE AG SPIS TREŚCI Wprowadzenie 3 Enterprise BPM Rozwiązania i Produkty - USPRAWNIENIE 4 Business Infrastructure Rozwiązania i Produkty DOSTOSOWANIE 12 Enterprise Data Rozwiązania

Bardziej szczegółowo

SUSE Linux Enterprise Server 10

SUSE Linux Enterprise Server 10 Analiza produktu www.novell.pl SUSE Linux Enterprise Server 10 SUSE LINUX ENTERPRISE 10... 3 SUSE LINUX ENTERPRISE SERVER 10... 3 KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA... 4 WŁAŚCIWOŚCI I KORZYŚCI... 5 ZMIANY W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

Systemy dla przedsiębiorstw

Systemy dla przedsiębiorstw Systemy dla przedsiębiorstw Oferta Alstor 2014 konsultacje sprzedaż wdrożenia serwis Zaufanie Partnerów Alstor działa na polskim rynku od ponad 26 lat. Swoje wieloletnie sukcesy na rynku teleinformatycznym

Bardziej szczegółowo

QAD ENTERPRISE APPLICATIONS 2011... 3 II. BRANŻOWE MAPY PROCESÓW... 9 III.

QAD ENTERPRISE APPLICATIONS 2011... 3 II. BRANŻOWE MAPY PROCESÓW... 9 III. Services Management Handboo Spis treści I. QAD ENTERPRISE APPLICATIONS 2011... 3 II. BRANŻOWE MAPY PROCESÓW... 9 III. OPINIE KLIENTÓW I ANALITYKÓW... 16 IV. QAD W BADANIACH FIRM ANALITYCZNYCH... 19 V.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Copyright 2005 SAP AG. Wszystkie prawa zastrzeżone. Żadna część broszury nie

Bardziej szczegółowo

Czas na infrastrukturę konwergentną?

Czas na infrastrukturę konwergentną? Czas na infrastrukturę konwergentną? Kierownicy działów IT omawiają możliwości operacyjne i strategiczne Podsumowanie Od dłuższego czasu największą trudnością w zarządzaniu korporacyjną infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

Jak wykorzystać VMware Infrastructure w przedsiębiorstwie

Jak wykorzystać VMware Infrastructure w przedsiębiorstwie Jak wykorzystać VMware Infrastructure w przedsiębiorstwie Spis treści Streszczenie 3 Obecne wyzwania informatyczne 3 Pakiet VMware Infrastructure 4 VMware Infrastructure niższe koszty 14 VMware Infrastructure

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Raport 2013. Raport zawiera: Szanowni Państwo! Oddajemy w Wasze ręce raport na temat rozwiązań serwerowych stosowanych

Wstęp. Raport 2013. Raport zawiera: Szanowni Państwo! Oddajemy w Wasze ręce raport na temat rozwiązań serwerowych stosowanych 1 1 Wstęp Szanowni Państwo! Raport zawiera: Sławomir Koszołko Dyrektor ds. Strategii i Marketingu GTS Poland Oddajemy w Wasze ręce raport na temat rozwiązań serwerowych stosowanych w małych i średnich

Bardziej szczegółowo

Wyzwania firm. biznes w chmurach. listopad 2010

Wyzwania firm. biznes w chmurach. listopad 2010 aktualne trendy Praktyczne narzędzia studia przypadków Wyzwania firm WWW.wyzwaniafirm.pl listopad 2010 nowe spojrzenie na it Nowe wyzwania biznesowe wymagają zastosowania innowacyjnych rozwiązań technologicznych

Bardziej szczegółowo

Nowa twarz. Business Intelligence

Nowa twarz. Business Intelligence Nowa twarz Business Intelligence 1 Spis treści Liczba na torturach Robert Jesionek 3 Excel Rulez! Luiza Warno, Orange, Paryż 4 Od BI do Big Data Tomasz Słoniewski, IDC CEMA 8 Subiektywny przegląd rynku

Bardziej szczegółowo

Narzędzia umożliwiające tworzenie scentralizowanej polityki prowadzenia backupów Prowadzący: prof. dr hab. inż. Mikołaj Karpiński Opracowanie: Bogumił Gargula Bezpieczeństwo danych - Backup W dzisiejszych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT: SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA

PRZEDMIOT: SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA SPOŁECZNA AKDAEMIA NAUK W ŁODZI KIERUNEK STUDIÓW: ZARZĄDZANIE PRZEDMIOT: SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA (MATERIAŁ POMOCNICZY PRZEDMIOT PODSTAWOWY) Łódź Spis treści Wstęp...3 Moduł 1 Dane, informacje

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań

Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań Spis treści Wstęp 3 SAP Business One: kluczowe cechy 4 Korzyści biznesowe 5 Przegląd funkcjonalności 6 Finanse

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ciągłością biznesową w rozwiązaniach firmy Microsoft

Zarządzanie ciągłością biznesową w rozwiązaniach firmy Microsoft Zarządzanie ciągłością biznesową w rozwiązaniach firmy Microsoft Zarządzanie ciągłością biznesową w rozwiązaniach firmy Microsoft Rok 2014. okazał się być przełomowym na rynku rozwiązań sieci bezprzewodowych.

Bardziej szczegółowo

IT Magazine, luty 2013 / marzec 2013 2

IT Magazine, luty 2013 / marzec 2013 2 IT Magazine, luty 2013 / marzec 2013 IT Magazine, luty 2013 / marzec 2013 2 W SKRÓCIE IT MAGAZINE SPIS TREŚCI Redakcja Fundacja IT Leader Club Polska ul. Zawiszy 14 lok. 72 01-167 Warszawa Redaktor Naczelna

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics NAV 2009. Analiza biznesowa. Wiedza gwarancją sukcesu. Dokument oficjalny. www.microsoft.com/poland/dynamics/nav

Microsoft Dynamics NAV 2009. Analiza biznesowa. Wiedza gwarancją sukcesu. Dokument oficjalny. www.microsoft.com/poland/dynamics/nav Microsoft Dynamics NAV 2009 Analiza biznesowa Wiedza gwarancją sukcesu Dokument oficjalny www.microsoft.com/poland/dynamics/nav Spis treści Zarys... 3 Na czym polega analiza biznesowa?... 3 Wiedza...3

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ERP W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW

SYSTEM ERP W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW SYSTEM ERP W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Damian DZIEMBEK Streszczenie: Obecnie jednym ze szczególnie interesujących sposobów nabycia i użytkowania systemów informatycznych klasy ERP jest

Bardziej szczegółowo

BIZNES ERP, CRM, BI. Podatek VAT 2014. Systemy CRM. Dokumenty EDI. benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 BIZNES. Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s.

BIZNES ERP, CRM, BI. Podatek VAT 2014. Systemy CRM. Dokumenty EDI. benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 BIZNES. Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s. BIZNES benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s. 20 Podatek VAT 2014 zmiany dla użytkowników systemów ERP s. 44 Systemy CRM dla sektora MŚP s. 28 Dokumenty EDI czyli jak

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Damian DZIEMBEK Streszczenie: Obecnie ważną rolę odgrywa użytkowanie systemów informatycznych klasy BI w modelu

Bardziej szczegółowo

jako metody zarządzania kosztami i podnoszenia jakości

jako metody zarządzania kosztami i podnoszenia jakości Analiza outsourcingu IT jako metody zarządzania kosztami i podnoszenia jakości Kiedy opłacalne jest korzystanie z usług zewnętrznych firm w tym z usług dzierżawy aplikacji? Dla jakich firm są to usługi

Bardziej szczegółowo