MONIT Monitorowanie Stanów w Układzie Pojazd Szynowy - Tor

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MONIT Monitorowanie Stanów w Układzie Pojazd Szynowy - Tor"

Transkrypt

1 PKP Informatyka spółka z o. o. MONIT Monitorowanie Stanów w Układzie Pojazd Szynowy - Tor Architektura systemu

2 Monitorowanie Stanów w Układzie Pojazd Szynowy - Tor Architektura informatyczna to ogólny obraz zastosowań i platform, przedstawiający składniki owych obszarów oraz ich powiązania.

3 Źródła danych Dane zintegrowane Dostęp do danych Systemy transakcyjne Hurtownia tematyczna zależna Centralna hurtownia danych Baza relacyjna ROLAP Inne systemy Płaskie pliki Centralna baza danych Dane atomowe Dane zagregowane Meta dane Baza wielowymiarowa Raporty statyczne MOLAP Systemy zewnętrzne WEB Mapowanie Ekstrakcja Czyszczenie Transformacja Ładowanie Indeksowanie Agregacja Replikacja Dystrybucja zbiorów danych Dostęp i analizy Harmonogramowanie i dystrybucja Metadane

4 Monitorowanie Stanów w Układzie Pojazd Szynowy - Tor Najważniejsze zalety takiego rozwiązania Pozwala na rozwój możliwości analitycznych systemu poprzez tworzenie w miarę potrzeb hurtowni tematycznych. Pozwala stosować różne narzędzia raportujące i analityczne, działające zarówno w oparciu o strukturę relacyjną hurtowni centralnej lub hurtowni tematycznej (ROLAP Relational On-Line Analitical Processing), jak i strukturę wielowymiarową (MOLAP Multidimensional On-Line Analitical Processing); odpowiednie narzędzie może być dobrane do potrzeb użytkownika końcowego. Istnienie scentralizowanej hurtowni danych zapewnia identyczność (formaty, reguły biznesowe itd.) i integralność danych w hurtowniach tematycznych (dane są uaktualniane z jednego źródła). Proste schematy hurtowni tematycznych, mniejsza ilość danych, a także możliwość ich lokalizacji na różnych serwerach umożliwiają skrócenie czasu wykonywania analiz on-line. Nie jest wymagana 24- godzinna praca hurtowni danych w czasie przerw np. na ładowanie hurtowni mogą być wykonywane analizy w oparciu o hurtownie tematyczne.

5 Platforma bazodanowa Jako platformę bazodanową przewiduje się zastosowanie technologii firmy ORACLE. Ta technologia jest zaawansowaną i popularną bazą danych. Jest to jedyna technologia, która zapewnia wydajność, skalowalność, dostępność i bezpieczeństwo na poziomie zadowalającym najbardziej wymagających użytkowników. Proponuje się zastosowanie Oracle 10g Enterprise Edition wraz z dostarczanymi z nim narzędziami do tworzenia aplikacji, narzędziami analitycznymi i narzędziami do ekstrakcji, transformacji i ładowania danych do hurtowni (ETL).

6 Procesy ETL Jako narzędzie do budowy procedur ekstrakcji danych z systemu pomiarowego diagnostycznego, ich transformacji oraz ładowania do hurtowni danych przewiduje się użycie Oracle Warehouse Builder. Posiadanie narzędzia wspomagającego i dokumentującego proces ETL jest zalecane w sytuacji planowanego rozwoju hurtowni. Narzędzie to umożliwia generowanie procedur: Mapowanie struktur danych w różnych źródłach na struktury w hurtowni. Ekstrakcja danych z różnych źródeł przy użyciu odpowiednich metod dostępu zależnych od rodzaju źródła. Oczyszczanie danych polegające na odrzucaniu danych zawierających błędy i/lub dokonywaniu korekty danych zgodnie z określonymi regułami. Transformacja danych sprowadzanie do formatu obowiązującego w hurtowni, łączenie tabel, wyznaczanie unikalnych sztucznych kluczy dla rekordów, itd. Ładowanie danych do struktur hurtowni. Indeksowanie. Agregacja wyznaczanie wartości zagregowanych i ładowanie ich do odpowiednich tabel. Utworzenie logicznej i fizycznej struktury bazy Hurtowni Danych (Centralna Hurtownia Danych i Hurtownie Tematyczne Zależne) w technologii firmy ORACLE.

7 Bussines Inteligence Raportowanie w systemie monitorowania stanów elementów w układzie pojazd szynowy tor będzie zapewnione przez oprogramowanie Business Objects. Funkcje informacyjne i analityczne Generowanie raportów o ustalonej zawartości i o określonym czasie. Publikowanie wygenerowanych raportów w formie elektronicznej gotowej do wydruku. Publikowanie wybranych raportów w portalu infromacyjnym. Dostarczanie zdefiniowanych raportów użytkownikom w ustalonym czasie w formie tabel lub wykresów. Przygotowanie raportów o ustalonej zawartości w czasie pozaprodukcyjnym (w nocy) z możliwością ich natychmiastowego udostępnienia na żądanie. Generowanie komunikatów alarmowych przy przekroczeniu określonych progów w sprawdzanych regułach i warunkach oraz rozsyłanie tych komunikatów do osób wg listy pocztą elektroniczną lub przez telefonię komórkową. Umożliwienie interakcyjnego przygotowywania raportów ad-hoc przez specjalistów. Tworzenie nowych raportów przez modyfikację istniejących. Interakcyjne tworzenie raportów z predefiniowanych wzorców, miar, filtrów itd.

8 Bussines Inteligence cd Definiowanie nowych wzorców, miar, filtrów itd. Umożliwienie wykonywania analiz on-line przez specjalistów: Interakcyjne tworzenie zapytań w oparciu o predefiniowane lub zdefiniowane na nowo wzorce, miary, filtry itd. Możliwość poruszania się w dół w strukturze danych hierarchicznych z poziomu raportu bez konieczności powrotu do etapu formułowania zapytania (drążenie danych - drill down). Agregacja danych z poziomu raportu (zwijanie danych - drill up). Przejście na prezentację wg innego wymiaru (drill through). Rotacja danych (zamiana współrzędnych). Zmiana kryterium sortowania. Generowanie alarmów przy przekroczeniu predefiniowanych progów. Eksport raportów do MS Excel. Zbieranie statystyk dotyczących wykonywania analiz i raportów w celu ich optymalizacji pod kątem czasu wykonywania.

9 Platforma sprzętowa

10 Platforma sprzętowa Środowisko techniczne będzie zbudowane na 3 serwerach fizycznych, na których zostaną wygenerowane serwery logiczne w oparciu o technologię firmy Vmware. Jest to rozwiązanie najbardziej optymalne, gdyż: istnieje możliwość wygenerowania dowolnej ilości serwerów logicznych i umożliwia pełne wykorzystanie zasobów fizycznych serwerów. Budowa środowiska technicznego: Zastosowano serwery rackowe typu Power Edge R510 DELL. Środowisko SAN i LAN może być dowolnej firmy do wyceny przyjęto rozwiązania firmy IBM. Jako rozwiązanie storage przyjęto rozwiązanie firm Netapp rodzinę macierzy FAS 20202/2040 co zapewnia zintegrowany dostęp do bloków danych bądź do plików, inteligentne oprogramowanie zarządzające, wbudowane funkcje ochrony danych.

11 Monitorowanie działania systemu informatycznego System zdalnego nadzoru i sterowania urządzeniami pracującymi w serwerowni proponuje się zbudować w oparciu o urządzenia firmy ATEN Wykorzystując te urządzenia można: sterować systemami zasilania, urządzeniami sterowanymi przez RS-232 oraz RS-485 zdefiniować ustawienia środowiskowe (temperatura, wilgotność, napięcie prądu, natężenie prądu itd.) dla poszczególnych systemów komputerowych i monitorować odstępstwa od tych parametrów. W razie wystąpienia problemów urządzenie natychmiast wysyła powiadomienia do użytkowników. Ciągłość pracy serwerów. Serwery wirtualne posadowione na kilku maszynach fizycznych z wykorzystaniem macierzy FAS 2040 i oprogramowania VMware dają kilka różnych możliwości zachowania ciągłości pracy serwerów aplikacji lub szybkiego odtwarzania danych w wypadku awarii. W szczególności na uwagę zasługują dwa pakiety: VMware VMotion, który umożliwia migrację pracujących maszyn wirtualnych z jednego fizycznego serwera na inny przy zerowym czasie przestojów, ciągłej dostępności usług i pełnej spójności transakcji. VMware HA - łatwe w użyciu, ekonomiczne rozwiązanie zapewniające wysoką dostępność aplikacji działających na maszynach wirtualnych. W przypadku awarii serwera maszyny wirtualne dotknięte awarią są automatycznie uruchamiane na innych serwerach eksploatacyjnych dysponujących wolnymi zasobami.

12 Monitorowanie Stanów w Układzie Pojazd Szynowy - Tor POS KWR OT SEPE POSEOR PLK DIAGNOS TYKA Obiekty zewnętrzne SPiWD Inne systemy zewnętrzne dotychczas niezdefiniowane Aplikacje usługowe ETL Centralna baza danych mapowanie Hurtownie danych Udostępnianie informacji ERP utrzymanie i remonty Business Intelligence Inna usługa dotychczas niezdefiniowana Odbiorcy informacji

13 Obiekty zewnętrzne systemu. Obiekty zewnętrzne reprezentują źródła i/lub miejsca przeznaczenia danych, które są zewnętrzne w stosunku do systemu. Obiekty zewnętrzne dostarczają informacji (danych), które są potem przetwarzanie w systemie oraz/lub odbierają informacje (dane) wyprodukowane przez system. KWR -Konstruowanie Wykresów Ruchu interfejs polegający na cyklicznym ładowaniu do centralnej bazy danych o: rozkładzie jazdy pociągów, wykresach ruchu pociągów, wykresach ruchu na zamknięcia torowe OT -Obliczenia Trakcyjne interfejs polegający na cyklicznym ładowaniu do centralnej bazy danych o: czasach jazdy pociągów, parametrach technicznych pojazdu wraz z siłami pociągowymi i prądami, parametrach technicznych wagonów, elementarnych odcinkach jazdy. POSEOR - System Ewidencji Ograniczeń Prędkości i ich Rozliczania interfejs polegający na cyklicznym ładowaniu do centralnej bazy Systemu monitorowania stanów elementów w układzie pojazd szynowy tor danych o ograniczeniach prędkości.

14 Obiekty zewnętrzne systemu cd SEPE System Ewidencji Pracy Eksploatacyjnej interfejs polegający na cyklicznym ładowaniu do centralnej bazy danych o: realizacji rozkładu jazdy na liniach kolejowych, wykonaniu pracy eksploatacyjnej, liczbie pociągów i pociągokilometrach punktualności, PLK PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. jednorazowe załadowanie do centralnej bazy plików płaskich (pliki Excell, Acces itp.) będących w posiadaniu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Są to między innymi informacje: pomiary torów bezstykowych, badania defektoskopowe szyn, dane pomiarowe pochodzące z drezyny EM120 głównych linii kolejowych, itp. DIAGNOSTYKA interfejs polegający na cyklicznym ładowaniu do centralnej bazy danych uzyskanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z: pomiarów wykonywanych drezyną pomiarową, pomiarów wykonywanych toromierzami elektronicznymi DTG, pomiarów wykonywanych toromierzami samorejestrującymi TEC/GPS firmy GRAW, pomiarów defektoskopowych, badań wykonywanych georadarem.

15 Obiekty zewnętrzne systemu cd POS - Prowadzenie opisu sieci interfejs polegający na cyklicznym ładowaniu do centralnej bazy danych o: obiektach eksploatacyjnych i ich parametrach, liniach kolejowych, łącznicach, torach i ich parametrach techniczno eksploatacyjnych, odległościach taryfowych, ograniczeniach eksploatacyjnych. ERP (ang. Enterprise Resource Planning - Planowanie Zasobów Przedsiębiorstwa) interfejs polegający na cyklicznym ładowaniu do centralnej bazy wybranych danych z modułów sytemu ERP oraz przekazywaniu wybranych danych do modułów sytemu ERP. Dane te zostaną wyspecyfikowane w fazie wykonania projektu systemu i będą dotyczyły w szczególności: opisu technicznego środków trwałych, parametrów konstrukcyjnych producenta, informacji żądanych przez system remontowy itd. Użytkownik 1 do n Klienci, którzy mają dostęp do magazynów danych Systemu monitorowania stanów elementów w układzie pojazd szynowy tor celem wykonania analiz i uzyskania raportów. Korzystają z funkcji informacyjnych i analitycznych systemu. Użytkownicy o określonych uprawnieniach otrzymują alarmy generowane przez system.

16 Obiekty zewnętrzne systemu cd System pomiarowy i wnioskowania diagnostycznego na pojeździe interfejs polegający na cyklicznym ładowaniu z komputera pokładowego na pojeździe do centralnej bazy danych: stany pojazdu: elementy zawieszenia, profile kół, łożyska osiowe, stan toru: geometria toru, zużycie szyn. Interfejs przewiduje także natychmiastowe przesłanie danych do serwera w przypadku przekroczenia wartości progowych w stopniu mogącym stworzyć niebezpieczeństwo wypadku lub uszkodzenia wagonu/lokomotywy. Taki alarm jest niezwłocznie przesyłany do określonych użytkowników systemu celem podjęcia odpowiednich działań. Nawiązanie połączenia komputera pokładowego z serwerem może nastąpić wykorzystując: GPRS (General Packet Radio Sernice) technologia komunikacyjna stosowana w sieciach GSM do pakietowego przesyłania danych, Internet bezprzewodowy komputer pokładowy nawiązuje połączenie bezprzewodowo do sieci publicznej i przesyła dane na adres IP serwera.

17 PROTOTYP SYSTEMU DPD STR 1 a Stany pojazdu: Elementy zawieszenia, łożyska, profile kół P1 System pomiarowy i wnioskowania diagnostycznego na pojeździe Stany toru: Geometria toru, zużycie szyn (współrzędne geograficzne) Alarmy: Przekroczenie wartości progowych (współrzędne geograficzne) Obsługa interfejsu i integracja danych b POS Linie kolejowe, łącznice, tory i ich parametry techniczno - eksploatacyjne Odległości taryfowe i ograniczenia eksploatacyjne Dane o strukturze żądanej przez centralną bazę danych 2-1

18 PROTOTYP SYSTEMU DPD STR P2 Obsługa centralnej bazy danych, ładowanie, aktualizacja, korekta Dane D1 Magazyn danych operacyjnych centralna baza danych Dane użytkownik 1 P3 Integracja z oprogramowaniem Business Intelligence Business Objects Dostęp Analizy Raporty Alarmy użytkownik n

19 Dziękuję za uwagę

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013 Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Dostawa infrastruktury informatycznej i oprogramowania na potrzeby tworzenia i rozwoju nowoczesnych e-usług i aplikacji on-line oraz ich s wiadczenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do swiz

Załącznik nr 9 do swiz Załącznik nr 9 do swiz 1. Opis przedmiotu zamówienia Struktura organizacyjna zamawiającego. Państwową Inspekcję Pracy (PIP) tworzy Główny Inspektorat Pracy (GIP), 16 okręgowych inspektoratów pracy (OIP)

Bardziej szczegółowo

Realizacja hurtowni danych dla administracji publicznej na przyk³adzie budowy systemu IACS

Realizacja hurtowni danych dla administracji publicznej na przyk³adzie budowy systemu IACS IX Konferencja PLOUG Koœcielisko PaŸdziernik 2003 Realizacja hurtowni danych dla administracji publicznej na przyk³adzie budowy systemu IACS Mariusz Muszyñski Pentacomp Systemy Informatyczne Prace nad

Bardziej szczegółowo

Opis systemu Oracle Business Intelligence

Opis systemu Oracle Business Intelligence Opis systemu Oracle Business Intelligence Spis treści 1.Wstęp...3 2.Architektura systemu...4 2.1.BI Server...5 2.2.Interactive Dashboards...7 2.3.Answers...8 2.4.BI Publisher...8 2.5.Delivers...9 2.6.Office

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej Załącznik nr 9 do Opisu Przedmiotu Zamówienia Infrastruktura informatyczna Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej 1. Wstęp 1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów i urządzeń do masowego

Bardziej szczegółowo

Wymagania systemu Typu BI (Business Intelligence, wymagania bazy dany dla BI Załącznik nr 10)

Wymagania systemu Typu BI (Business Intelligence, wymagania bazy dany dla BI Załącznik nr 10) Nr i data umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO WO 2007 2013 w ramach: Osi priorytetowej RPOP.02.02.00 Społeczeństwo informacyjne Działania RPOP.02.02.00 Moduły informacyjne, platformy e-usługi

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Część 1 CPV: 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 48620000-0 - Systemy operacyjne 48214000-1 - Pakiety oprogramowania do sieciowego systemu operacyjnego 48710000-8 - Pakiety oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Znaczenie Business Performance Management w projektach IT

Znaczenie Business Performance Management w projektach IT Znaczenie Business Performance Management w projektach IT Arkadiusz Januszewski Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy Wydział Zarządzania Katedra Inżynierii Zarządzania Podyplomowe Studia

Bardziej szczegółowo

ANALIZA DANYCH SYSTEMU ERP WYKORZYSTANIE KONCEPCJI BUSINESS INTELLIGENCE

ANALIZA DANYCH SYSTEMU ERP WYKORZYSTANIE KONCEPCJI BUSINESS INTELLIGENCE ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ Seria: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE z. XX XXXX Nr kol. XXXX Marcin WYSKWARSKI Politechnika Śląska Wydział Organizacji i Zarządzania Instytut Ekonomii i Informatyki ANALIZA

Bardziej szczegółowo

1. ROZBUDOWA POSIADANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SYSTEMU INFOMEDICA

1. ROZBUDOWA POSIADANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SYSTEMU INFOMEDICA Strona1 Załącznik nr 1 do specyfikacji Ujednolicony opis przedmiotu zamówienia DZZ-382-60/12 Zamawiający za równoważny uzna system spełniający funkcjonalności wymienione w pkt. 3.8. W przypadku zaoferowania

Bardziej szczegółowo

nr sprawy: BZP.243.24.2013.ML Wrocław, dn. 29 stycznia 2014 r. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 6

nr sprawy: BZP.243.24.2013.ML Wrocław, dn. 29 stycznia 2014 r. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 6 nr sprawy: BZP.243.24.2013.ML Wrocław, dn. 29 stycznia 2014 r. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 6 dotyczy: postępowania nr BZP.243.24.2013.ML prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację

Bardziej szczegółowo

... Impuls BI Controlling

... Impuls BI Controlling 1 Impuls BI Controlling 3 OLAP 4 Hurtownia danych 4 Korzyści płynące z wdrożenia Impuls BI Controlling 5 Cechy Impuls BI Controlling 6 Główne obszary wspomagania zarządzania 7 2 Impuls BI Controlling Impuls

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Damian DZIEMBEK Streszczenie: Obecnie ważną rolę odgrywa użytkowanie systemów informatycznych klasy BI w modelu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Copyright 2005 SAP AG. Wszystkie prawa zastrzeżone. Żadna część broszury nie

Bardziej szczegółowo

Adresy składowania. Advanced Planning and Scheduling. Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów

Adresy składowania. Advanced Planning and Scheduling. Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów Adresy składowania Advanced Planning and Scheduling Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów Analiza danych dostawców (solidność, ceny, jakość itp.) Analiza przepływów finansowych związanych

Bardziej szczegółowo

Projekt techniczny systemu Zielona Linia

Projekt techniczny systemu Zielona Linia Projekt techniczny systemu Zielona Linia wersja nr 1.8 Wykonawca projektu: Telekomunikacja Polska Warszawa 4 stycznia 2012 Projekt Techniczny systemu Zielona Linia Strona 1 z 335 Spis treści 1. WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

Enterprise Data Server (EDS) jest nowoczesnym, wydajnym systemem zbierania, przetwarzania i udostępniania danych operacyjnych, w tym danych

Enterprise Data Server (EDS) jest nowoczesnym, wydajnym systemem zbierania, przetwarzania i udostępniania danych operacyjnych, w tym danych Enterprise Data Server (EDS) jest nowoczesnym, wydajnym systemem zbierania, przetwarzania i udostępniania danych operacyjnych, w tym danych procesowych. Źródłem danych dla EDS może być dowolny system cyfrowy

Bardziej szczegółowo

zaawansowane technologie informatyczne

zaawansowane technologie informatyczne zaawansowane technologie informatyczne 1 Profil działalności Poznańska spółka informatyczna TALEX powstała w 1989 roku. TALEX świadczy zaawansowane usługi informatyczne dla dużych i średnich przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie informacją w przedsiębiorstwach

Zarządzanie informacją w przedsiębiorstwach Zarządzanie informacją w przedsiębiorstwach Współczesne przedsiębiorstwa działając na coraz bardziej konkurencyjnych rynkach coraz większą wagę przykładają do zwiększenia atrakcyjności swojej oferty rynkowej

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 FUNKCJONALNOŚĆ V. 2.60 Prawa do niniejszych materiałów zastrzeżone są na rzecz innych podmiotów (Microsoft/IT.Integro) i ich naruszenie grozi sankcją. Korzystanie

Bardziej szczegółowo

Artykuł do miesięcznika Autobusy. 2. Autorzy: Ryszard Rojowski - dyrektor Działu konstrukcyjnego R&G PLUS Tadeusz Gancarz - dyrektor PZI TARAN

Artykuł do miesięcznika Autobusy. 2. Autorzy: Ryszard Rojowski - dyrektor Działu konstrukcyjnego R&G PLUS Tadeusz Gancarz - dyrektor PZI TARAN Artykuł do miesięcznika Autobusy 1. Temat: System dynamicznej informacji pasażerskiej 2. Autorzy: Ryszard Rojowski - dyrektor Działu konstrukcyjnego R&G PLUS Tadeusz Gancarz - dyrektor PZI TARAN Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Cena katalogowa (EUR)

Cena katalogowa (EUR) Licences EMC_NetWorker_DiskBackup 456-004-987 456-004-671 () promocji NETWORKER SERVER WORKGROUP EDITION WINDOWS 1 1 292 233 1 525 100% 0 NETWORKER DISKBACKUP OPT TIER 1:

Bardziej szczegółowo

MAGAZYN TELEMETRYCZNY. Zapomnij o kosztach transmisji GPRS! więcej na str. 16

MAGAZYN TELEMETRYCZNY. Zapomnij o kosztach transmisji GPRS! więcej na str. 16 wydanie 1/08, kwiecień 2008 Zapomnij o kosztach transmisji GPRS! więcej na str. 16 MT-202 bezprzewodowy moduł komunikacyjny GPRS-Modbus z lokalną inteligencją Master i transmisją zdarzeniową więcej na

Bardziej szczegółowo

SQL Anywhere ARKUSZ DANYCH PRODUKTU

SQL Anywhere ARKUSZ DANYCH PRODUKTU SQL Anywhere Wiodące technologie bazodanowe umożliwiające proste zarządzanie jak i przenoszenie wbudowanych baz danych w środowisku tzw. pierwszej linii działalności ARKUSZ DANYCH PRODUKTU EKSPLOZJA DANYCH

Bardziej szczegółowo

Hurtownie danych czyli jak zapewnić dostęp do wiedzy tkwiącej w danych

Hurtownie danych czyli jak zapewnić dostęp do wiedzy tkwiącej w danych Hurtownie danych czyli jak zapewnić dostęp do wiedzy tkwiącej w danych Rodzaj zajęć: Wszechnica Popołudniowa Tytuł: Hurtownie danych czyli jak zapewnić dostęp do wiedzy tkwiącej w danych Autor: mgr inż.

Bardziej szczegółowo

oprogramowanie integracja outsourcing

oprogramowanie integracja outsourcing oprogramowanie integracja outsourcing Profil dzia³alnoœci Talex SA jest integratorem zaawansowanych technologii informatycznych. Działamy na rynku instytucji finansowych, banków, dużych i średnich przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

OPERA v.5 System Realizacji Produkcji

OPERA v.5 System Realizacji Produkcji OPERA v.5 System Realizacji Produkcji październik 2011 Strona 1/11 SPIS TREŚCI: WSTĘP... 3 KORZYŚCI PŁYNĄCE Z WYKORZYSTANIA OPERA MES:... 3 PRODUKCJA... 4 KONTROLA JAKOŚCI... 7 TESTOWANIE DANYCH W LINII

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE. Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione.

WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE. Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione. Załącznik Nr 8 do SIWZ RZP WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione. Dla pozycji Tak/Nie : Tak w przypadku, kiedy

Bardziej szczegółowo