Innowacje technologiczne. Innowacje technologiczne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Innowacje technologiczne. Innowacje technologiczne"

Transkrypt

1 dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 12 czerwiec 2013 Innowacje technologiczne Innowacje technologiczne Jak przygotować pracowników na wdrożenie innowacji? Audyt technologiczny w przedsiębiorstwie Innowacyjne wykorzystanie tabletów w przedsiębiorstwach Oferty szkoleń i doradztwa na rynku zachodniopomorskim Człowiek najlepsza inwestycja Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Od redakcji Informator o szkoleniach i doradztwie ZmianyNaTAK.pl Wydawca: GOS Polska Sp. z o.o. ul. Królowej Korony Polskiej Szczecin tel , fax Redaktor naczelna Agnieszka Dyba Zespół redakcyjny Patrycja Predko Anna Duda Hubert Dyba Adam Laskowski Korekta techniczna Adam Laskowski Opracowanie graficzne i skład Małgorzata Lipczyńska Zdjęcia Jakub Szpon, Olgierd Koczorowski Druk Drukarnia Media Druk Jarosław Śliwiński Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt pn. ZmianyNaTAK.pl. Publikacja bezpłatna Szczecin, czerwiec 2013 W czerwcowym numerze Informatora o szkoleniach i doradztwie ZmianyNaTAK.pl przyjrzymy się innowacjom technologicznym. Kluczem do sukcesu każdego przedsiębiorstwa jest rozwój, a więc usprawnianie procesów przebiegających w jego obrębie, ulepszanie oferowanych produktów i usług oraz elementów organizujących jego środowisko wewnętrzne. Jednym z czynników wywołujących zmiany w firmie są innowacje technologiczne. Ich wdrożenie jest zwykle bardzo trudnym dla organizacji procesem, również z powodu oporu ze strony pracowników obawiających się nowości. W zależności od wielkości przedsiębiorstwa i złożoności wprowadzanych rozwiązań, może on zająć od kilku dni do wielu miesięcy. W tym wydaniu naszego magazynu staraliśmy się po pierwsze wyjaśnić, czym są innowacje technologiczne i czy dotyczą one tylko obszaru informatyki. Zależało nam na tym, aby pokazać, jak ważna przed podjęciem decyzji o wprowadzeniu zmian jest dogłębna analiza procesów w organizacji i jej potrzeb. Określenie oczekiwań względem wdrożonych innowacji to przecież punkt wyjścia do przeprowadzenia końcowej oceny wprowadzonych rozwiązań. Staraliśmy się przekonać Państwa, że, choć taką złożoną analizę przedsiębiorstwo może przeprowadzić samodzielnie, to jednak tylko wyspecjalizowani doradcy, śledzący kierunki rozwoju poszczególnych technologii i mający rozeznanie w rozwiązaniach dostępnych na rynku, dokonają takiej oceny, której wynik będzie wystarczający do wprowadzenia efektywnych zmian. Kolejną kwestią, jaką poruszyliśmy w tym wydaniu Informatora, jest rola pracowników we wprowadzaniu usprawnień na polu technologii w firmie. Powodzenie każdej zmiany w przedsiębiorstwie zależy przecież od tego, jak przyjmie ją nasz personel. Chcieliśmy podkreślić, że naszych pracowników na zmiany możemy przygotować dzięki odpowiednim kursom i szkoleniom, zarówno wewnętrznym, jak i zewnętrznym. Mamy nadzieję, że i w tym numerze Informatora o szkoleniach i doradztwie znajdą Państwo przydatne wskazówki, dzięki którym będą Państwo na TAK, jeśli chodzi o zmiany w Państwa firmie. Zapraszamy do lektury naszego pisma w wersji drukowanej i elektronicznej, dostępnej na stronie: Spis treści W numerze: 3 Innowacje technologiczne Magdalena Kosobucka Kierownik Projektu 4 Jak przygotować pracowników na wdrożenie innowacji? 5 Audyt technologiczny w przedsiębiorstwie 6 Innowacyjne wykorzystanie tabletów w przedsiębiorstwach 7-8 Oferty szkoleń i doradztwa z zakresu innowacji technologicznych 9-13 Oferty szkoleń i doradztwa na rynku zachodniopomorskim 14 Blog Pracodawcy 15 Blog Pracownika 2 NR 12 czerwiec 2013

3 Innowacje technologiczne Kiedy słyszymy o innowacjach, pierwsze co nasuwa nam się na myśl to ulepszenie, zmiana jakiegoś stanu rzeczy. Innowacyjne oznacza dziś po prostu lepsze. W odniesieniu do firmy innowacje to działania mające na celu wprowadzenie nowych rozwiązań, produktów, wdrożenie nowych technologii, zmierzające do lepszego wykorzystania posiadanej przez pracowników wiedzy i umiejętności, które sprawią, że przedsiębiorstwo stanie się bardziej konkurencyjne, a w konsekwencji będzie osiągało wyższe zyski. Innowacje w przedsiębiorstwie Każdy przedsiębiorca dąży do tego, aby poprzez swoje działania, strategię marketingową, inwestowanie w rozwój przedsiębiorstwa doprowadzić do określonych korzyści ekonomicznych, zwiększenia rentowności firmy. Chcąc dziś sprzedać dany produkt czy usługę, czy chociażby utrzymać pozycję na rynku trzeba ciągle rozwijać przedsiębiorstwo. XXI wiek wymusza na nas nowe rozwiązania, stosowanie ulepszonych technologii po prostu zmiany. Innowacje w przedsiębiorstwie zazwyczaj przebiegają na dwóch płaszczyznach: technologicznej oraz organizacyjnej. Jest to tylko jeden z podziałów, których można dokonać, mając na uwadze tak wieloznaczny termin jakim są innowacje. Powstaje pytanie czym są w związku z tym tytułowe innowacje technologiczne? Pojęcie to obejmuje zarówno nowe rozwiązania produkty i procesy, jak i znaczące zmiany dokonywane w już istniejących technologiach czy produktach. Wszystko po to, aby jak najlepiej zaspokoić potrzeby klientów w lepszy lub zupełnie nowy sposób. Podział innowacji technologicznych W obrębie innowacji technologicznych można dokonać podziału na: produktowe, procesowe i systemowe. Innowacje produktowe zakładają wprowadzenie na rynek towarów lub usług nowych lub istotnie ulepszonych, poprzez zastosowanie komponentów, wykorzystanie rozwiązań usprawniających działanie wyrobów, w taki sposób, aby znacząco różniły się od produktów oferowanych przez konkurencję i trafiały w gusta odbiorców. Innowacje procesowe obejmują zmianę technologii poprzez zastosowanie nowych lub ulepszonych metod składających się na proces technologicznych, czyli produkcyjnych, z zakresu logistyki, dystrybucji, zaopatrzenia itd. Innowacje systemowe sprowadzają się do stworzenia nowego rozwiązania technologicznego, co prowadzi do zmian w przepływie informacji w procesach logistycznych, zarządzania czy chociażby przetwórczych. Przedsiębiorstwu, które chce się rozwijać trudno dziś o realizowanie owego założenia bez wykorzystywania szeroko rozumianych innowacji technologicznych. Wprowadzanie innowacji technologicznych Wprowadzenie nowego lub ulepszonego produktu na rynek nie jest rzeczą łatwą. Cały proces jest dość skomplikowany i opiera się na utartym schemacie działania od pomysłu aż po wprowadzenie towaru czy usługi na rynek, który oczywiście może być zmieniany w zależności od potrzeb, jednakże zazwyczaj najistotniejsze elementy są powtarzalne. Przede wszystkim ważna jest znajomość własnego otoczenia, świadomość tego jak wypada firma na tle innych przedsiębiorstw z danej branży, jakie produkty są pożądane przez konsumentów. Wszystko to łatwo ustalić dzięki wnikliwej analizie rynkowej. Następnie należy skupić się na stworzeniu zadania projektowego, zdefiniowaniu go oraz zbudowaniu zespołu, który podejmie się wdrożenia innowacji. Istotne jest opracowanie projektu technicznego oraz jego ocena pod względem technicznym i ekonomicznym przed przystąpieniem do jego realizacji. Następnie produkt pokazywany jest w mediach, promowany, po czym następuje uruchomienie produkcyjne oraz ocena i analiza osiągniętych wyników. Ekoinnowacje Wszystko co jest eko jest dziś niezwykle popularne. Nic więc dziwnego, że trend ten dotarł również do innowacji technologicznych z zakresu ochrony środowiska. Stąd też pojawił się termin ekoinnowacje, którym określa się proces zmierzający do zwiększenia ekowydajności wyrobów i usług oraz redukcji szkodliwego wpływu procesów gospodarczych, działalności człowieka na środowisko. Niekiedy potrzeba naprawdę niewiele, żeby połączyć ze sobą innowacje technologiczne i ochronę środowiska. Wystarczy zastanowić się chociażby nad możliwością wtórnego zastosowania materiałów ubocznych opakowań, resztek mas, które mogą być zwracane do obiegu, tak by zredukować powstające odpady i ścieki, czy wprowadzić rozwiązania służące zmniejszeniu zużycia energii. W zakresie innowacji technologicznych oraz ich powiązania z ochroną środowiska organizowane są liczne kursy i szkolenia, m.in. Innowacje w Przedsiębiorstwach, Postaw na Ekoinnowacje, Innowacje to proste!. Przedsiębiorcy mogą skorzystać z bogatej oferty, dowiedzieć się więcej i wprowadzić nowoczesne rozwiązania do swojej firmy, tak by nie tylko nadążać za konkurencją, ale wyprzedzić ją poprzez zastosowanie innowacji technologicznych, organizacyjnych czy też ekoinnowacji. Patrycja Predko 3

4 Jak przygotować pracowników na wdrożenie innowacji? O tym, jak na wprowadzanie zmian z zakresu nowych technologii przygotować swoich pracowników, opowiedział nam Artur Rak dyplomowany trener biznesu, praktyk z dwudziestoletnim stażem, specjalista w zakresie zarządzania, sprzedaży, marketingu i rozwoju kompetencji osobistych oraz właściciel firmy szkoleniowej StepbyStep (www.e-globus.pl). Artur Rak Absolwent Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu na kierunku Marketing i Zarządzanie i Uniwersytetu Szczecińskiego na kierunku Zarządzanie Przedsiębiorstwem, a także absolwent studiów podyplomowych Trener Biznesu Wyższej Szkoły Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim. Anna Duda: Czy mógłby Pan podać przykłady innowacji technologicznych, które obecnie wprowadza się w firmach? Artur Rak: Ostatnio dość powszechnym narzędziem pracy, zwłaszcza wśród handlowców, staje się tablet. Dzięki niemu można prezentować ofertę firmy powoli wypiera on standardową ulotkę czy folder. W pracy zespołowej wykorzystuje się videokonferencje oraz cloud computing, czyli przechowywanie danych w tzw. chmurach. Coraz popularniejsze stają się w Polsce systemy CRM (ang. Customer Relationship Management), które w Europie i na świecie są standardem już od wielu lat. Co daje pomyślne wprowadzenie innowacji technologicznych? Nowe technologie komunikacyjne (np. videokonferencje) w znaczącym stopniu ograniczają koszty, poprawiają efektywność pracy zespołów i ułatwiają dostęp do kluczowych kompetencji, niejednokrotnie trudno osiągalnych na lokalnym rynku pracy. Przechowywanie danych w chmurach umożliwia dostęp do nich niezależnie od czasu i miejsca. Dzięki cloud computingowi elastyczna forma pracy staje się faktem. CRM porządkuje wiedzę, która do tej pory była rozproszona i niedostępna oraz pomaga w zarządzaniu relacjami. Dzięki tej technologii wszelkie nowe informacje mogą być natychmiast wykorzystane przez pracowników na różnych stanowiskach. Na przykład handlowcy dzięki systemowi CRM mogą planować swoją pracę, określać target dla swoich klientów, zapisywać kluczowe informacje pozyskane podczas spotkań czy raportować dzienne wizyty. Z kolei ich bezpośredni szef może na postawie raportów kontrolować ich pracę oraz wyznaczać cele. Dział marketingu dzięki temu systemowi może wykorzystywać wiedzę zdobytą przez sprzedawców i zgromadzoną w zasobach sieci a na jej podstawie planować przyszłe strategie dla określonych grup odbiorców. Kadra zarządzająca zaś na podstawie analiz zgromadzonych w CRM danych, może podejmować kluczowe dla firmy decyzje. Dlaczego wprowadzanie innowacji technologicznych napotyka na tak duży opór ze strony pracowników? Każda zmiana, nie tylko związana z innowacyjnością, wywołuje opór. Osoby w procesie zmiany przechodzą cztery fazy (zaprzeczania, oporu, eksperymentowania, zaangażowania). Gdy nie pojawia się opór możemy przypuszczać, że pracownicy nie są zaangażowani w codzienne czynności, a pracę traktują jak zło konieczne. Ludzie z reguły lubią stabilizację, nie lubią zmian, boją się nieznanego. Nie wierzą, że mogą sobie z tym poradzić. Jaki typ pracowników jest najbardziej oporny na zmiany? Dobre pytanie. Wydaje mi się, że są dwie grupy osób, które są bardziej niż inne oporne na zmiany. Do pierwszej z nich należą osoby wyjątkowo wrażliwe na proces zmian. Są to relacyjni introwertycy, osoby z natury pozbawione entuzjazmu, lękliwe i zatroskane. Takie osoby często unikają odpowiedzialności, nie angażują się w nowe inicjatywy, rzadko stawiają sobie ambitne cele. Tacy ludzie są jednak potrzebni w firmach, ponieważ posiadają inne pozytywne cechy. Są sympatyczni, uprzejmi i cierpliwi. Unikają i łagodzą konflikty, są dobrymi słuchaczami, są mili i zazwyczaj lubiani przez innych. Inną grupą, która źle znosi zmiany, są osoby starsze. Tacy pracownicy są bardziej konserwatywni i mniej chętnie uczą się nowych rzeczy. Mają swoje nawyki i przekonania. Oczywiście, nie należy generalizować i do każdej osoby podchodzić indywidualnie. Najważniejsze jest mądre i przemyślane wprowadzanie zmian. Jeśli źle przeprowadzimy ten proces, to długotrwały opór napotkamy u każdego pracownika. Firma bez wprowadzania zmian się nie rozwija jak więc przedsiębiorca może pomóc swoim pracownikom przygotować się na zmiany? Zgadza się. W dzisiejszych czasach zmiany zachodzą tak szybko, że firma musi coś korygować, ulepszać, adaptować, by nie zostać w tyle za konkurencją. Aby pomóc przygotować się do zmian, kierownictwo powinno zdecydowanie częściej komunikować się z pracownikami. W ten sposób będą oni wiedzieli, co aktualnie dzieje się w firmie. Najważniejsze, aby owa komunikacja przebiegała dwukierunkowo. Pracownicy muszą mieć przestrzeń na to, aby móc się wypowiedzieć. Ludzie muszą rozumieć przyczyny zmian oraz czuć, że są częścią rozwiązania problemów. Wtedy z większą ochotą zaangażują się w proces zmiany. Jakie szkolenia mógłby Pan polecić przedsiębiorcom, którzy chcą pomóc swojej kadrze bezstresowo przejść przez proces zmian i szybko się do nich dostosować? Firma StepbyStep poleca dwa rodzaje szkoleń. Pierwszy z nich, to szkolenia typu outdoor (szkolenia na wolnym powietrzu). Drugi, to szkolenia typowo stacjonarne. Zarządzanie zmianą, budowanie efektywnych zespołów, lider w procesie zmian, skuteczna komunikacja to tematy szkoleń, z których tacy pracodawcy powinni skorzystać. Ważną cechą takich szkoleń jest uświadamianie pracownikom, przez co przechodzą, a także danie im możliwości wypowiedzenia się. W przypadku dużych zmian proponujemy osobne szkolenia dla kadry zarządzającej i pracowniczej. Proszę podać przykład szkolenia, które może pomóc przedsiębiorcy we wdrożeniu innowacji technologicznych i wymienić korzyści, jakie daje. Przykładem takiego szkolenia jest Zarządzanie zmianą. Przeznaczone jest dla menedżerów, którzy dzięki niemu zdobywają niezbędną wiedzę o procesie zmian oraz uczą się, jak planować i wdrażać zmianę, a także jak rozmawiać z pracownikami, rozwiązywać konflikty oraz jak motywować podwładnych. Dziękuję za rozmowę. Anna Duda 4 NR 12 czerwiec 2013

5 Audyt technologiczny w przedsiębiorstwie Każdy przedsiębiorca angażując w rozwój działalności gospodarczej większość swojego czasu oraz często niemałe środki finansowe, chce mieć pewność, że podejmowane przez niego działania przybliżają go do z góry określonych celów ekonomicznych, marketingowych, organizacyjnych czy technologicznych. Jednak w związku z niespotykanym, jak nigdy wcześniej tempem zmian w gospodarce jako całości, jak i w poszczególnych branżach, zarządzanie i kontrola pracy przedsiębiorstwa metodą gospodarską przestała być wystarczająca. W codzienną działalność firmy jest zaangażowanych tak wielu pracowników i liczne urządzenia powiązane wewnętrznymi i zewnętrznymi współzależnościami, że do kontroli i obserwacji należy podchodzić w sposób usystematyzowany i z góry ustalony. Odpowiedzią na to zapotrzebowanie są sesje audytowe, czyli kontrole osoby, konkretnego procesu czy całej organizacji. Audyty można podzielić na: obligatoryjne, wynikające z przepisów prawa np. audyt finansowy, audyty wymagane do otrzymania certyfikatu np. audyt systemu zarządzania jakością, audyt zarządzania środowiskowego czy bezpieczeństwa informatycznego oraz audyty fakultatywne np. audyt innowacyjności lub audyt technologiczny. W związku z szybkim rozwojem technologii, wciąż pojawiającymi się nowymi sposobami wytwarzania czy nowymi technikami zarządzania innowacją w przedsiębiorstwie, audyty technologiczne choć nieobowiązkowe cieszą się coraz większym zainteresowaniem przedsiębiorców. Spośród wielu możliwych celów wykonania audytu technologicznego, najczęstsze to: poprawa jakości lub efektywności procesu produkcji, wzrost konkurencyjności na rynku, analiza aktualnego stanu przedsiębiorstwa przed zakupami inwestycyjnymi, uzyskanie informacji o niezbędnych zakupach technologicznych, zewnętrzna opinia o przedsiębiorstwie dla banku, inwestora, partnera biznesowego Informacje do analizy zbierane są zarówno podczas wizyty audytora w siedzibie/oddziale przedsiębiorstwa, jak i już po spotkaniu audytowym. Ważną kwestią jest pełna współpraca przedsiębiorcy z audytorem osoba wykonująca audyt może przygotować kompletny i rzetelny raport, kiedy ma dostęp do informacji o działalności firmy: danych o wewnętrznej organizacji, planach strategicznych czy technologicznych. Aby uregulować kwestie bezpieczeństwa informacji, podpisywana jest klauzula poufności dzięki niej firma może być pewna, że przekazane informacje zostaną wykorzystane tylko do przygotowania raportu z audytu. Audyt technologiczny ma odpowiadać na aktualne potrzeby przedsiębiorstwa. Jednocześnie nawet firmy działające na jednym rynku mogą mieć różne potrzeby, być na różnych etapach dojrzałości i rozwoju. W związku z tym nie można wskazać uniwersalnej struktury raportu końcowego, który jest głównym produktem audytu oraz wartością dodaną dla firmy. Można za to wymienić kilka elementów, które zawsze powinny znaleźć się w raporcie poaudytowym: opis firmy i produktów, opis używanej technologii, opis konkurencji, analiza słabych i silnych stron, zalecenia i rekomendacje. Raport końcowy składa się z dwóch głównych części: stanu aktualnego czyli opisu firmy, jej produktów czy konkurencji oraz zaleceń i rekomendacji. Część pierwsza służy jako uzupełnienie wiedzy zarządu o własnej firmie: czy pracownicy mówią o firmie tak, jak dyrektor? Jak jesteśmy postrzegani przez klientów? Jak przez konkurencję? Czy nasza technologia odpowiada standardom aktualnie wykorzystywanym na rynku? Część druga to szereg zaleceń dotyczących technologii używanej firmie, ale również sugerujących nowe metody zarządzania, elementy marketingowe i strategiczne, a także propozycje kursów i szkoleń rozwijających kompetencje pracowników. Warto podkreślić, że całość procesu audytowego również posiada wartość edukacyjną już w czasie spotkania audytowego z właścicielem firmy lub jej kluczowymi pracownikami audytor udziela konsultacji na tematy istotne z punktu widzenia przedsiębiorstwa, co często doraźnie podnosi kompetencje kadry. W coraz mniej pewnej gospodarce rośnie cena wiedzy o naszej firmie, o firmach konkurentów, o rynku i klientach. Wiedza umożliwia planowanie i wprowadzanie zmian, dzięki którym możliwe jest uzyskanie i utrzymywanie pozycji lidera. Audyt technologiczny to doskonałe narzędzie do pozyskania tej wiedzy. Koszt audytu wynosi od kilku do kilkunastu tysięcy złotych. Przedsiębiorcy z województwa zachodniopomorskiego mogą skorzystać z oferty Regionalnego Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT w Szczecinie, które w ramach projektu Enterprise Europe Network bezpłatnie realizuje audyty technologiczne oraz innowacyjne, udziela konsultacji oraz organizuje szkolenia z zakresu wdrażania nowych technologii, systemów zarządzania i budowania strategii innowacyjności. Hubert Dyba 5

6 Innowacyjne wykorzystanie tabletów w przedsiębiorstwach Tablety kojarzą się najczęściej z ułatwionym dostępem do ulubionych serwisów internetowych, multimediów, plików oraz komunikacji elektronicznej z kręgami naszych znajomych i rodziny. Od dłuższego czasu jesteśmy świadkami dużego wzrostu popularności zastosowania tabletów i przenośnych urządzeń z dostępem do globalnej sieci do celów biznesowych. Ten szeroki i zdywersyfikowany rynek został już od jakiegoś czasu zauważony przez przedsiębiorców. W jaki sposób można takie urządzenia wykorzystywać z sukcesem w biznesie? Innowacyjne zastosowania tego typu urządzeń wynikają z ich specyfiki: dają możliwość dostępu do usług sieciowych przy stosunkowo małych rozmiarach oraz z niewielkim poborem mocy. Dodatkowo wyposażenie ich w globalny dostęp do sieci głównie za pomocą kart GSM sprawia, że ich wykorzystanie jest ograniczone jedynie kreatywnością przedsiębiorców i programistów. Jakie są główne dziedziny zastosowania? Pozyskiwanie danych marketingowych tablety na wyposażeniu instytucji/osób badających rynki dają natychmiastową informację zwrotną o zebranych informacjach; szybkość pozyskania informacji jest ważną przewagą konkurencyjną. Zbieranie zamówień przez przedstawicieli handlowych, sprzedawców i doradców w terenie urządzenia pozwalają na szybkie bilansowanie zapotrzebowania na produkty i przyspieszają dostawy do klientów. Prezentacja danych jako urządzenia potrafiące odtwarzać zaawansowane multimedia są doskonałym narzędziem do prezentacji danych np. marketingowych; wiele z nich można podłączać do rzutników multimedialnych czy do zestawów nagłaśniających, co sprawia, że są idealnym rozwiązaniem dla osób podróżujących z małym bagażem; dodatkowo pomaga tutaj dostęp do danych w chmurze dzięki temu np. utrata urządzenia nie oznacza, że prezentacja się nie odbędzie. Rejestracja danych biznesowych przedsiębiorstw w czasie rzeczywistym wykorzystanie urządzeń w charakterze inteligentnych notatników pozwala na zmniejszenie ilości pracy dla osób na szeregowych stanowiskach w dużych przedsiębiorstwach, takich jak np. kontrola jakości, gdzie zamiast wypełniać papierowe dokumenty wypełnia się formularze elektroniczne które nie dość, że wpisują dane bezpośrednio do baz danych to jeszcze potrafią analizować czy nie są błędne; innymi tego typu zastosowaniami jest wyposażenie w takie urządzenia osób pracujących poza firmą, które mają stałą potrzebę dostępu do sieci firmowej: kurierów dostarczających towary czy osób spisujących liczniki mediów. Tak, jak wspomniałem wcześniej zakres wykorzystania tabletów w biznesie jest ograniczony tylko kreatywnością. Aspekty techniczne są wyjątkowo proste do opanowania, najczęściej bowiem aplikacje działające na takich urządzeniach to zwykłe strony www z dostępem do baz danych. To, co trzeba wziąć pod uwagę przy projektowaniu takich systemów to: Jak zaprojektować system mobilny, który da nam korzyści biznesowe? Przyda się tutaj wiedza z zakresu modelowania procesów biznesowych czyli algorytmizacji zdarzeń w przedsiębiorstwie. Jak wyprodukować aplikację na podstawie wymodelowanego procesu biznesowego? Wystarczą kursy z dziedziny tworzenia stron WWW z wykorzystaniem baz danych. Jak stworzony serwis WWW zintegrować z urządzeniami przenośnymi w sieciach globalnych np. GSM? Tutaj przydatne będą szkolenia z obszaru technologii mobilnych. Zatem całą wiedzę i umiejętności z zakresu wykorzystania nowych technologii na bazie tabletów można zdobyć korzystając z dostępnych na polskim rynku szkoleń i doradztwa, które można także indywidualnie dopasować do potrzeb konkretnych rozwiązań szytych na miarę danego przedsiębiorstwa. Dlatego zachęcam do korzystania z informatycznych technologii mobilnych pozwalają one na znaczne zwiększenie szybkości dostępu do danych, co oznacza dla kierujących przedsiębiorstwami możliwość podejmowania szybkich decyzji na bazie sprawdzonych faktów. Adam Laskowski 6 NR 12 czerwiec 2013

7 Oferty szkoleń i doradztwa z zakresu innowacji technologicznych Żeby nie pozostać w tyle za konkurencją, firma musi się rozwijać, inwestując w innowacje technologiczne. Chcąc przygotować pracowników na wprowadzenie: nowych produktów do sprzedaży, ulepszonych metod pracy, produkcji i dystrybucji czy nowego sprzętu, wyposażenia, technik lub oprogramowania, warto skorzystać ze szkoleń zapewniających im nowe kwalifikacje. W przeprowadzaniu zmian pomocne może być także wsparcie doradcze. Szkolenie Adobe Photoshop Opis Kurs przygotowuje do korzystania z oprogramowania Adobe Photoshop w podstawowym zakresie. Szkolenie kierowanie jest do osób, które zamierzają poznać zasadę działania aplikacji Photoshop, chcą przetwarzać fotografie/skany na potrzeby własne i zawodowe oraz które zamierzają podnieść swoją wartość i konkurencyjność na rynku pracy. Termin r. Cena 1290 zł netto Miejsce sala szkoleniowa Langolian Organizator Langolian Grzegorz Grzemba, ul. Bobrowskiego 15 lok. 28, Kraków Kontakt szczegoly_szkolenia/3683 Informacje dodatkowe: cena szkolenia zawiera: poczęstunek, napoje, obiad, materiały szkoleniowe i książkę związaną z tematyką szkoleniową Doradztwo Opis Zachodniopomorskie Centrum Informatyki zajmuje się dobieraniem optymalnych rozwiązań informatycznych i koordynacją ich wdrożeń. Pomaga w wyborze odpowiedniego sprzętu i dopasowaniu oprogramowania oraz nadzoruje prawidłową instalację rozwiązań zarówno w firmie, jak i w domu. Dodatkowo specjalnie organizuje szkolenie typu custom trainings, dopasowane pod konkretne rozwiązania informatyczne tak, aby zapewnić danemu klientowi jak najlepsze wykorzystanie zakupionych technologii. Termin dowolny Cena 40 zł/godz. Miejsce ul. Boguchwały 18, Szczecin Organizator Zachodniopomorskie Centrum Informatyki, Kontakt tel , Szkolenie VBA w Excel dla początkujących Opis Szkolenie VBA Visual Basic for Applications w Excel dla początkujących przeznaczone jest dla osób, które do tej pory nie miały styczności z programowaniem. Przedstawia od podstaw zagadnienia związane z tworzeniem własnych programów pracujących w środowisku MS Excel VBA. Przekazuje informacje o tworzeniu algorytmów, wykorzystaniu zmiennych, instrukcji warunkowych, pętli, nagrywania makr i modyfikowania nagranego kodu, projektowania formularzy, a także obsługę zdarzeń. Termin r. Cena 1990 zł netto Miejsce sala szkoleniowa Langolian Organizator Langolian Grzegorz Grzemba, ul. Bobrowskiego 15 lok. 28, Kraków Kontakt szkolenie_vba_w_excel_dla_poczatkujacych Informacje dodatkowe cena szkolenia zawiera: poczęstunek, napoje, obiad, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia i książkę związaną z tematyką szkoleniową Kasjer handlowy Opis Celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie do zawodu kasjera handlowego wraz z obsługą kasy fiskalnej. Uczestnicy kursu dowiedzą się, jak realizuje się płatności gotówkowe i bezgotówkowe i jak wygląda praktyczna obsługa terminala kart płatniczych. Jedną z jego części będzie nauka rozpoznawania autentyczności polskich znaków pieniężnych. Szkolenie zawiera też elementy psychologii i socjologii w zawodzie kasjera. Termin do uzgodnienia Miejsce Korporacja Romaniszyn, Oddział Szczecin, ul. H. Kołłątaja 31/4, Szczecin Organizator Centrum Edukacji i Zarządzania Korporacja Romaniszyn Sp. z o.o., Kontakt tel , Konsulting komputerowy Opis Zespół specjalistów pomaga przy optymalnym wyborze właściwej infrastruktury komputerowej tak, aby przyszłe rozwiązania spełniały zakładane wymogi funkcjonalne i mogły być w przyszłości sprawnie rozbudowywane. Firma profesjonalnie doradza w zakresie wyboru rozwiązań, od prostych systemów komputerowych do skomplikowanych, rozległych i rozproszonych sieci korporacyjnych. Termin dowolny Miejsce ul. Niedziałkowskiego 24, Szczecin Organizator Logic Net S.C., Kontakt tel , infolinia: , Corel Draw Tworzenie grafiki na potrzeby publikacji Opis Szkolenie odbywa się w ramach projektu WEB nie od parady profesjonalni twórcy serwisów internetowych. Projekt jest otwarty, dla samozatrudnionych/mikro i małych przedsiębiorstw z branży ICT prowadzących działalność w zakresie projektowania stron www (PKD 62.01) mających siedzibę lub oddział na terenie woj. zachodniopomorskiego oraz ich pracownicy, zatrudnieni na umowę o pracę, pracujący lub zamieszkujący na terenie woj. zachodniopomorskiego. Kurs przeznaczony jest dla osób chcących opanować 7

8 umiejętność posługiwania się profesjonalnym programem do tworzenia grafiki wektorowej, wizytówek, bannerów reklamowych oraz przygotowaniem prezentacji i wydruku utworzonego projektu. Termin r. Cena bezpłatne Miejsce Topas Sp. z o.o. Oddział Szczecin, al. Wojska Polskiego 7, Szczecin, Organizator Topas Sp. z o.o. Projekty edukacyjne, Kontakt Daniel Florea, tel , Zarządzanie zmianą w organizacji Opis Znaczenie wprowadzania zmian do organizacji we współczesnym przedsiębiorstwie jest ogromne. Ważna jest znajomość metod i narzędzi wspomagających zarządzanie nimi, w szczególności w zakresie oporu na zmiany oraz nabycie umiejętności: wykształcenia postawy otwarcia na zmiany, autodiagnozy predyspozycji przywódczych, radzenia sobie ze zjawiskiem oporu. Szkolenie ułatwia zrozumienie procesu zarządzania i jego efektów w sytuacji wdrażania zmian. Uczestnicy warsztatu zdobędą praktyczne umiejętności oraz wiedzę o własnych siłach i słabych stronach. Zyskają również umiejętność posługiwania się instrumentami koniecznymi do efektywnego zarządzania ludźmi w sytuacji zmiany jak np. style zarządzania dostosowane do poziomu rozwoju pracowników i wymagań sytuacyjnych oraz techniki sprawnego i efektywnego komunikowania w sytuacji zmian. Termin do uzgodnienia Miejsce Plac Zgody 1, Szczecin Organizator Profi Biznes Group Sylwia Majewska, szkolenia-treningi.pl Kontakt tel , szkolenia-treningi.pl/29/ SQL w Oracle dla początkujących Opis Szkolenie z języka SQL w bazach danych Oracle i MySQL ma na celu zaprezentowanie wiedzy dotyczącej SQL w bazie Oracle oraz przećwiczenie jej na przykładach. Dedykowane jest programistom, użytkownikom końcowym oraz administratorom, którzy potrzebują wykorzystywać jego ogromne możliwości w pracy z bazą danych oraz przy tworzeniu aplikacji. Termin r. Cena 1790 zł netto Miejsce sala szkoleniowa Langolian Organizator Langolian Grzegorz Grzemba, ul. Bobrowskiego 15 lok. 28, Kraków Kontakt szczegoly_szkolenia/2802 Informacje dodatkowe cena szkolenia zawiera: poczęstunek, napoje, obiad, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia i książkę związaną z tematyką szkoleniową Certyfikowany Specjalista Programista Baz Danych MS 2778+MS /ZPOMBD(EFS) Opis Celem projektu Bazy danych bazą zachodniopomorskiego biznesu jest wzmocnienie potencjału kadrowego 177 przedsiębiorstw MMP ICT poprzez podniesienie kwalifikacji 210 pracowników w zakresie administrowania i programowania baz i hurtowni danych oraz rozwiązań BI (min. 20% K, min. 30% z max średnim wykształceniem) w województwie zachodniopomorskim. Projekt obejmie wsparciem min. 1 przedsiębiorstwo, które powstało w wyniku dofinansowania z Działania 6.2 lub Termin r. Cena bezpłatne Miejsce Altkom Akademia S.A. Oddział Szczecin, al. Wojska Polskiego 7, Szczecin Organizator Altkom Akademia S.A., szkolenia.altkom.pl Kontakt Anna Strycharska, tel , zachodniopomorskie Certyfikat ECDL kluczem do społeczeństwa informacyjnego Opis Szkolenie ECDL Start pozwala na nabycie podstawowej wiedzy z zakresu obsługi komputera, edytora tekstu i obsługi Internetu. Termin r. Miejsce Szczecin, ul. Ks. Bogusława X 45/13 Organizator J&C Group Karolina Chadzypanagiotis Jurkiewicz, Kontakt Paweł Pęcherski, tel , jcgroup.pl, content&view=article&id=10&itemid=20&lang=pl SWITCH Implementing Cisco IP Switched Networks Opis Szkolenie przygotowujące uczestników do zarządzania średniej wielkości lub dużą siecią opartą na przełącznikach Cisco. W kursie uczestniczyć powinny osoby mające wiedzę i umiejętności na poziomie CCNA wskazana jest roczna praktyka w zarządzaniu siecią. Adresatami szkolenia są osoby zamieszkujące/zatrudnione na terenie woj. zachodniopomorskiego; osoby prowadzące własną działalność gospodarczą lub pracujące na podstawie umowy o pracę w mikro-, małym lub średnim przedsiębiorstwie wydelegowane przez pracodawców na szkolenia. Celem szkolenia jest nauczenie inżynierów zajmujących się utrzymaniem dużej sieci w ruchu poprawnego wykorzystania dostępnych technologii switchingu. Termin r. Cena bezpłatne Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej, ul. Mickiewicza 47, Szczecin Organizator Combidata Poland-Sopot, Kontakt Biuro Rekrutacji, tel , eduportal.pl, Implementing-Cisco-IP-Switched-Networks Informacje dodatkowe uczestnicy projektu otrzymają także dostęp do profilowanej biblioteki interaktywnych materiałów wspomagających, wspierającej proces edukacyjny oraz materiały szkoleniowe; dodatkowo: obiady, przerwy kawowe Konsultacje techniczne i szkolenie personelu Opis ATS Systemy Informatyczne Sp. z o.o. oferuje klientom biznesowym i jednostkom administracji publicznej kompleksowe rozwiązania klasy ERP dostarczając oprogramowanie, sprzęt oraz usługi instalacji, wdrożenia, szkolenia i serwisu. Od roku 1993 spółka ATS-Si jest dostawcą wielu różnorodnych rozwiązań informatycznych, najpierw jako firma holdingu OPTIMUS SA a następnie jako partner technologiczny wielu uznanych producentów m.in. Hewlett-Packard, Microsoft, Rekord, Comarch, Controlling Systems. ATS-Si specjalizuje się we wdrażaniu oprogramowania Rekord.ERP dla firm produkcyjnych i produkcyjno-usługowych oraz oprogramowania RATUSZ dla jednostek administracji publicznej. Termin do uzgodnienia Miejsce ul. Celna 1, Szczecin Organizator ATS Systemy Informatyczne Sp. z o.o., Kontakt tel , profil-dzialania 8 NR 12 czerwiec 2013

BIZNES ERP, CRM, BI. Podatek VAT 2014. Systemy CRM. Dokumenty EDI. benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 BIZNES. Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s.

BIZNES ERP, CRM, BI. Podatek VAT 2014. Systemy CRM. Dokumenty EDI. benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 BIZNES. Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s. BIZNES benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s. 20 Podatek VAT 2014 zmiany dla użytkowników systemów ERP s. 44 Systemy CRM dla sektora MŚP s. 28 Dokumenty EDI czyli jak

Bardziej szczegółowo

Jak efektywnie szkolić pracowników

Jak efektywnie szkolić pracowników Jak efektywnie szkolić pracowników Wydanie I Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem Nasza kompetencja to SAP Najlepsi korzystają z rozwiązań SAP Spis treści my mamy zaszczyt wspierać ich w osiąganiu sukcesów! Konsultanci

Bardziej szczegółowo

Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości. Pomyśl o studiach podyplomowych

Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości. Pomyśl o studiach podyplomowych Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości Pomyśl o studiach podyplomowych Studia podyplomowe 2012/2013 Studia podyplomowe w WSE Dlaczego my? Na pierwszym miejscu stawiamy jakość dydaktyki oraz

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

Jak się wyszkolić, by szkolić innych

Jak się wyszkolić, by szkolić innych Jak się wyszkolić, by szkolić innych Wprowadzenie w problematykę zawodu trenera Wydanie I Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by

Bardziej szczegółowo

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe. Wyróżnij się na rynku pracy. w Uczelni Kwiatkowskiego. Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków

Studia podyplomowe. Wyróżnij się na rynku pracy. w Uczelni Kwiatkowskiego. Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków Studia podyplomowe w Uczelni Kwiatkowskiego Wyróżnij się na rynku pracy Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków Współpraca z partnerami biznesowymi oraz organizacjami Zajęcia w formie warsztatów,

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. SZKOLENIA GÓRNOŚLĄSKA AGENCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ROZWOJU SP. Z O.O.

Bardziej szczegółowo

HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach

HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach RAPORT Z PILOTAŻOWEGO WDROŻENIA PRAKTYK ZAWODOWYCH JAKO FORMY DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODÓW HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy

Bardziej szczegółowo

człowiek najlepsza inwestycja Podręcznik outplacementu w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki

człowiek najlepsza inwestycja Podręcznik outplacementu w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki człowiek najlepsza inwestycja Podręcznik outplacementu w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki Ministerstwo Rozwoju Regionalnego PODRĘCZNIK OUTPLACEMENTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

Bardziej szczegółowo

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość Praca powinna byc cytowana jako: Lenkiewicz, P., 2011. Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość. Rozprawa doktorska. Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik

Bardziej szczegółowo

Opracowania, Studia, Materiały. Centrum Projektów Informatycznych MSWiA ZESZYT 1B

Opracowania, Studia, Materiały. Centrum Projektów Informatycznych MSWiA ZESZYT 1B Opracowania, Studia, Materiały Centrum Projektów Informatycznych MSWiA ZESZYT 1B WARSZAWA, LIPIEC 2011 Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Opracowania, Studia, Materiały Zeszyt 1 B Wydawca: Centrum

Bardziej szczegółowo

Polacy lubią nowości i chcą z nich korzystać

Polacy lubią nowości i chcą z nich korzystać 30 OPROGRAMOWANIE DLA MSP Polacy lubią nowości i chcą z nich korzystać Oferta rynkowa systemów dostępnych w modelu SaaS jest w Polsce coraz bogatsza, porównywalna do innych krajów Europy Zachodniej, choć

Bardziej szczegółowo

TRANSFER TECHNOLOGII

TRANSFER TECHNOLOGII VADEMECUM INNOWACYJNEGO PRZEDSIĘBIORCY TRANSFER TECHNOLOGII W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH Autorzy: Paweł GŁODEK Mariusz GOŁĘBIOWSKI Tom I Warszawa 2006 transfer technologii w małych i średnich

Bardziej szczegółowo

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami dialog z interesariuszami Jak rozmawiać, czyli jak usłyszeć i jak zostać wysłuchanym? dialog z dialog interesariuszami dialog z dialog z interesariuszami interesariuszami z interesariuszami Poradnik dla

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka szkoleń organizowanych dla Powiatowych Urzędów Pracy. Strona 3

Charakterystyka szkoleń organizowanych dla Powiatowych Urzędów Pracy. Strona 3 gfhfgdhdfghdfghdfgh Strona 2 Strona 3 Charakterystyka szkoleń organizowanych dla Powiatowych Urzędów Pracy Na prośbę Klienta przedstawiamy szczegółowe informacje dotyczące programów szkoleń. Strona 4 Strona

Bardziej szczegółowo

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PI-PWP Jestem przedsiębiorczy kształtowanie

Bardziej szczegółowo

Współpraca nauki i biznesu

Współpraca nauki i biznesu 2013 Współpraca nauki i biznesu Doświadczenia i dobre praktyki wybranych projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 2013 Współpraca nauki i biznesu. Doświadczenia i dobre

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ!

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! Warszawa 2010 Praca zbiorowa redakcja: Anna Forin Aleksandra Herba Małgorzata Seruga Adam Badach Maciej Kopytek Krzysztof Dudek Marek Hryniewicki Jakub Rawski Andrzej Szwoch

Bardziej szczegółowo

KLASTRY I INICJATYWY KLASTROWE W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM. Klaster ICT Pomorze Zachodnie

KLASTRY I INICJATYWY KLASTROWE W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM. Klaster ICT Pomorze Zachodnie KLASTRY I INICJATYWY KLASTROWE W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM Klaster ICT Pomorze Zachodnie Redakcja: Jaek Drożdżal Paweł Mieczan Patrycja Mikuła Joanna Niemcewicz Opracowanie i korekta: Jaek Drożdżal

Bardziej szczegółowo

polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak

polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak Spis treści 1

Bardziej szczegółowo

IT Magazine, luty 2013 / marzec 2013 2

IT Magazine, luty 2013 / marzec 2013 2 IT Magazine, luty 2013 / marzec 2013 IT Magazine, luty 2013 / marzec 2013 2 W SKRÓCIE IT MAGAZINE SPIS TREŚCI Redakcja Fundacja IT Leader Club Polska ul. Zawiszy 14 lok. 72 01-167 Warszawa Redaktor Naczelna

Bardziej szczegółowo

NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA

NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA PARTNEREM PROJEKTU JEST: PATRONAT HONOROWY NAD PROJEKTEM SPRAWUJĄ: PATRONAT MEDIALNY NAD PROJEKTEM SPRAWUJĄ: Wydawca:

Bardziej szczegółowo

Lider czy menedżer Jak rozwijać umiejętności, aby dobrze zarządzać

Lider czy menedżer Jak rozwijać umiejętności, aby dobrze zarządzać Płace w IT Gdzie i na jakich stanowiskach można zarobić najwięcej Lider czy menedżer Jak rozwijać umiejętności, aby dobrze zarządzać Etat versus kontrakt Dobre i złe strony różnych form zatrudnienia pracowników

Bardziej szczegółowo

spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie zasobami ludzkimi 2 www.difin.pl

spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie zasobami ludzkimi 2 www.difin.pl spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie technologiami. Zaawansowane technologie i wyzwania ich komercjalizacji 4 Zarządzanie organizacjami. Diagnoza i sposoby rozwiązywania problemów 4

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto wykorzystywać popytowe podejście do tworzenia innowacji?

Dlaczego warto wykorzystywać popytowe podejście do tworzenia innowacji? 2012 Dlaczego warto wykorzystywać popytowe podejście do tworzenia innowacji? Wnioski ze spotkań Klubu Innowacyjnych Przedsiębiorstw Dlaczego warto wykorzystywać popytowe podejście do tworzenia innowacji?

Bardziej szczegółowo

Systemy ERP 2011. dla sektora przemysłowego. Jak zoptymalizować działanie przedsiębiorstwa za pomocą systemów IT klasy ERP

Systemy ERP 2011. dla sektora przemysłowego. Jak zoptymalizować działanie przedsiębiorstwa za pomocą systemów IT klasy ERP Raport MSI Polska maj 2011 www.msipolska.pl Systemy ERP 2011 dla sektora przemysłowego Jak zoptymalizować działanie przedsiębiorstwa za pomocą systemów IT klasy ERP Oferta na polskim rynku, przykłady wdrożeń,

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. HR Business Partnera 2014. www.tangerine.biz.pl

Biuletyn. HR Business Partnera 2014. www.tangerine.biz.pl Biuletyn HR Business Partnera 2014 www.tangerine.biz.pl Rola, zadania oraz pozycja HR Business Partnera w organizacji HR Biznes Partner określenie, które zaczyna brzmieć coraz bardziej znajomo, choć to

Bardziej szczegółowo

Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury"

Instytucja Kultury EC1 Łódź - Miasto Kultury Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury" Raport pt. Rekomendowany model zarządzania Programem NCŁ zgodnie z umową nr EC1/51/2011 z dnia 08/12/2011 dotyczącą "wykonania usługi doradczej dotyczącej

Bardziej szczegółowo