Innowacje technologiczne. Innowacje technologiczne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Innowacje technologiczne. Innowacje technologiczne"

Transkrypt

1 dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 12 czerwiec 2013 Innowacje technologiczne Innowacje technologiczne Jak przygotować pracowników na wdrożenie innowacji? Audyt technologiczny w przedsiębiorstwie Innowacyjne wykorzystanie tabletów w przedsiębiorstwach Oferty szkoleń i doradztwa na rynku zachodniopomorskim Człowiek najlepsza inwestycja Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Od redakcji Informator o szkoleniach i doradztwie ZmianyNaTAK.pl Wydawca: GOS Polska Sp. z o.o. ul. Królowej Korony Polskiej Szczecin tel , fax Redaktor naczelna Agnieszka Dyba Zespół redakcyjny Patrycja Predko Anna Duda Hubert Dyba Adam Laskowski Korekta techniczna Adam Laskowski Opracowanie graficzne i skład Małgorzata Lipczyńska Zdjęcia Jakub Szpon, Olgierd Koczorowski Druk Drukarnia Media Druk Jarosław Śliwiński Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt pn. ZmianyNaTAK.pl. Publikacja bezpłatna Szczecin, czerwiec 2013 W czerwcowym numerze Informatora o szkoleniach i doradztwie ZmianyNaTAK.pl przyjrzymy się innowacjom technologicznym. Kluczem do sukcesu każdego przedsiębiorstwa jest rozwój, a więc usprawnianie procesów przebiegających w jego obrębie, ulepszanie oferowanych produktów i usług oraz elementów organizujących jego środowisko wewnętrzne. Jednym z czynników wywołujących zmiany w firmie są innowacje technologiczne. Ich wdrożenie jest zwykle bardzo trudnym dla organizacji procesem, również z powodu oporu ze strony pracowników obawiających się nowości. W zależności od wielkości przedsiębiorstwa i złożoności wprowadzanych rozwiązań, może on zająć od kilku dni do wielu miesięcy. W tym wydaniu naszego magazynu staraliśmy się po pierwsze wyjaśnić, czym są innowacje technologiczne i czy dotyczą one tylko obszaru informatyki. Zależało nam na tym, aby pokazać, jak ważna przed podjęciem decyzji o wprowadzeniu zmian jest dogłębna analiza procesów w organizacji i jej potrzeb. Określenie oczekiwań względem wdrożonych innowacji to przecież punkt wyjścia do przeprowadzenia końcowej oceny wprowadzonych rozwiązań. Staraliśmy się przekonać Państwa, że, choć taką złożoną analizę przedsiębiorstwo może przeprowadzić samodzielnie, to jednak tylko wyspecjalizowani doradcy, śledzący kierunki rozwoju poszczególnych technologii i mający rozeznanie w rozwiązaniach dostępnych na rynku, dokonają takiej oceny, której wynik będzie wystarczający do wprowadzenia efektywnych zmian. Kolejną kwestią, jaką poruszyliśmy w tym wydaniu Informatora, jest rola pracowników we wprowadzaniu usprawnień na polu technologii w firmie. Powodzenie każdej zmiany w przedsiębiorstwie zależy przecież od tego, jak przyjmie ją nasz personel. Chcieliśmy podkreślić, że naszych pracowników na zmiany możemy przygotować dzięki odpowiednim kursom i szkoleniom, zarówno wewnętrznym, jak i zewnętrznym. Mamy nadzieję, że i w tym numerze Informatora o szkoleniach i doradztwie znajdą Państwo przydatne wskazówki, dzięki którym będą Państwo na TAK, jeśli chodzi o zmiany w Państwa firmie. Zapraszamy do lektury naszego pisma w wersji drukowanej i elektronicznej, dostępnej na stronie: Spis treści W numerze: 3 Innowacje technologiczne Magdalena Kosobucka Kierownik Projektu 4 Jak przygotować pracowników na wdrożenie innowacji? 5 Audyt technologiczny w przedsiębiorstwie 6 Innowacyjne wykorzystanie tabletów w przedsiębiorstwach 7-8 Oferty szkoleń i doradztwa z zakresu innowacji technologicznych 9-13 Oferty szkoleń i doradztwa na rynku zachodniopomorskim 14 Blog Pracodawcy 15 Blog Pracownika 2 NR 12 czerwiec 2013

3 Innowacje technologiczne Kiedy słyszymy o innowacjach, pierwsze co nasuwa nam się na myśl to ulepszenie, zmiana jakiegoś stanu rzeczy. Innowacyjne oznacza dziś po prostu lepsze. W odniesieniu do firmy innowacje to działania mające na celu wprowadzenie nowych rozwiązań, produktów, wdrożenie nowych technologii, zmierzające do lepszego wykorzystania posiadanej przez pracowników wiedzy i umiejętności, które sprawią, że przedsiębiorstwo stanie się bardziej konkurencyjne, a w konsekwencji będzie osiągało wyższe zyski. Innowacje w przedsiębiorstwie Każdy przedsiębiorca dąży do tego, aby poprzez swoje działania, strategię marketingową, inwestowanie w rozwój przedsiębiorstwa doprowadzić do określonych korzyści ekonomicznych, zwiększenia rentowności firmy. Chcąc dziś sprzedać dany produkt czy usługę, czy chociażby utrzymać pozycję na rynku trzeba ciągle rozwijać przedsiębiorstwo. XXI wiek wymusza na nas nowe rozwiązania, stosowanie ulepszonych technologii po prostu zmiany. Innowacje w przedsiębiorstwie zazwyczaj przebiegają na dwóch płaszczyznach: technologicznej oraz organizacyjnej. Jest to tylko jeden z podziałów, których można dokonać, mając na uwadze tak wieloznaczny termin jakim są innowacje. Powstaje pytanie czym są w związku z tym tytułowe innowacje technologiczne? Pojęcie to obejmuje zarówno nowe rozwiązania produkty i procesy, jak i znaczące zmiany dokonywane w już istniejących technologiach czy produktach. Wszystko po to, aby jak najlepiej zaspokoić potrzeby klientów w lepszy lub zupełnie nowy sposób. Podział innowacji technologicznych W obrębie innowacji technologicznych można dokonać podziału na: produktowe, procesowe i systemowe. Innowacje produktowe zakładają wprowadzenie na rynek towarów lub usług nowych lub istotnie ulepszonych, poprzez zastosowanie komponentów, wykorzystanie rozwiązań usprawniających działanie wyrobów, w taki sposób, aby znacząco różniły się od produktów oferowanych przez konkurencję i trafiały w gusta odbiorców. Innowacje procesowe obejmują zmianę technologii poprzez zastosowanie nowych lub ulepszonych metod składających się na proces technologicznych, czyli produkcyjnych, z zakresu logistyki, dystrybucji, zaopatrzenia itd. Innowacje systemowe sprowadzają się do stworzenia nowego rozwiązania technologicznego, co prowadzi do zmian w przepływie informacji w procesach logistycznych, zarządzania czy chociażby przetwórczych. Przedsiębiorstwu, które chce się rozwijać trudno dziś o realizowanie owego założenia bez wykorzystywania szeroko rozumianych innowacji technologicznych. Wprowadzanie innowacji technologicznych Wprowadzenie nowego lub ulepszonego produktu na rynek nie jest rzeczą łatwą. Cały proces jest dość skomplikowany i opiera się na utartym schemacie działania od pomysłu aż po wprowadzenie towaru czy usługi na rynek, który oczywiście może być zmieniany w zależności od potrzeb, jednakże zazwyczaj najistotniejsze elementy są powtarzalne. Przede wszystkim ważna jest znajomość własnego otoczenia, świadomość tego jak wypada firma na tle innych przedsiębiorstw z danej branży, jakie produkty są pożądane przez konsumentów. Wszystko to łatwo ustalić dzięki wnikliwej analizie rynkowej. Następnie należy skupić się na stworzeniu zadania projektowego, zdefiniowaniu go oraz zbudowaniu zespołu, który podejmie się wdrożenia innowacji. Istotne jest opracowanie projektu technicznego oraz jego ocena pod względem technicznym i ekonomicznym przed przystąpieniem do jego realizacji. Następnie produkt pokazywany jest w mediach, promowany, po czym następuje uruchomienie produkcyjne oraz ocena i analiza osiągniętych wyników. Ekoinnowacje Wszystko co jest eko jest dziś niezwykle popularne. Nic więc dziwnego, że trend ten dotarł również do innowacji technologicznych z zakresu ochrony środowiska. Stąd też pojawił się termin ekoinnowacje, którym określa się proces zmierzający do zwiększenia ekowydajności wyrobów i usług oraz redukcji szkodliwego wpływu procesów gospodarczych, działalności człowieka na środowisko. Niekiedy potrzeba naprawdę niewiele, żeby połączyć ze sobą innowacje technologiczne i ochronę środowiska. Wystarczy zastanowić się chociażby nad możliwością wtórnego zastosowania materiałów ubocznych opakowań, resztek mas, które mogą być zwracane do obiegu, tak by zredukować powstające odpady i ścieki, czy wprowadzić rozwiązania służące zmniejszeniu zużycia energii. W zakresie innowacji technologicznych oraz ich powiązania z ochroną środowiska organizowane są liczne kursy i szkolenia, m.in. Innowacje w Przedsiębiorstwach, Postaw na Ekoinnowacje, Innowacje to proste!. Przedsiębiorcy mogą skorzystać z bogatej oferty, dowiedzieć się więcej i wprowadzić nowoczesne rozwiązania do swojej firmy, tak by nie tylko nadążać za konkurencją, ale wyprzedzić ją poprzez zastosowanie innowacji technologicznych, organizacyjnych czy też ekoinnowacji. Patrycja Predko 3

4 Jak przygotować pracowników na wdrożenie innowacji? O tym, jak na wprowadzanie zmian z zakresu nowych technologii przygotować swoich pracowników, opowiedział nam Artur Rak dyplomowany trener biznesu, praktyk z dwudziestoletnim stażem, specjalista w zakresie zarządzania, sprzedaży, marketingu i rozwoju kompetencji osobistych oraz właściciel firmy szkoleniowej StepbyStep (www.e-globus.pl). Artur Rak Absolwent Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu na kierunku Marketing i Zarządzanie i Uniwersytetu Szczecińskiego na kierunku Zarządzanie Przedsiębiorstwem, a także absolwent studiów podyplomowych Trener Biznesu Wyższej Szkoły Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim. Anna Duda: Czy mógłby Pan podać przykłady innowacji technologicznych, które obecnie wprowadza się w firmach? Artur Rak: Ostatnio dość powszechnym narzędziem pracy, zwłaszcza wśród handlowców, staje się tablet. Dzięki niemu można prezentować ofertę firmy powoli wypiera on standardową ulotkę czy folder. W pracy zespołowej wykorzystuje się videokonferencje oraz cloud computing, czyli przechowywanie danych w tzw. chmurach. Coraz popularniejsze stają się w Polsce systemy CRM (ang. Customer Relationship Management), które w Europie i na świecie są standardem już od wielu lat. Co daje pomyślne wprowadzenie innowacji technologicznych? Nowe technologie komunikacyjne (np. videokonferencje) w znaczącym stopniu ograniczają koszty, poprawiają efektywność pracy zespołów i ułatwiają dostęp do kluczowych kompetencji, niejednokrotnie trudno osiągalnych na lokalnym rynku pracy. Przechowywanie danych w chmurach umożliwia dostęp do nich niezależnie od czasu i miejsca. Dzięki cloud computingowi elastyczna forma pracy staje się faktem. CRM porządkuje wiedzę, która do tej pory była rozproszona i niedostępna oraz pomaga w zarządzaniu relacjami. Dzięki tej technologii wszelkie nowe informacje mogą być natychmiast wykorzystane przez pracowników na różnych stanowiskach. Na przykład handlowcy dzięki systemowi CRM mogą planować swoją pracę, określać target dla swoich klientów, zapisywać kluczowe informacje pozyskane podczas spotkań czy raportować dzienne wizyty. Z kolei ich bezpośredni szef może na postawie raportów kontrolować ich pracę oraz wyznaczać cele. Dział marketingu dzięki temu systemowi może wykorzystywać wiedzę zdobytą przez sprzedawców i zgromadzoną w zasobach sieci a na jej podstawie planować przyszłe strategie dla określonych grup odbiorców. Kadra zarządzająca zaś na podstawie analiz zgromadzonych w CRM danych, może podejmować kluczowe dla firmy decyzje. Dlaczego wprowadzanie innowacji technologicznych napotyka na tak duży opór ze strony pracowników? Każda zmiana, nie tylko związana z innowacyjnością, wywołuje opór. Osoby w procesie zmiany przechodzą cztery fazy (zaprzeczania, oporu, eksperymentowania, zaangażowania). Gdy nie pojawia się opór możemy przypuszczać, że pracownicy nie są zaangażowani w codzienne czynności, a pracę traktują jak zło konieczne. Ludzie z reguły lubią stabilizację, nie lubią zmian, boją się nieznanego. Nie wierzą, że mogą sobie z tym poradzić. Jaki typ pracowników jest najbardziej oporny na zmiany? Dobre pytanie. Wydaje mi się, że są dwie grupy osób, które są bardziej niż inne oporne na zmiany. Do pierwszej z nich należą osoby wyjątkowo wrażliwe na proces zmian. Są to relacyjni introwertycy, osoby z natury pozbawione entuzjazmu, lękliwe i zatroskane. Takie osoby często unikają odpowiedzialności, nie angażują się w nowe inicjatywy, rzadko stawiają sobie ambitne cele. Tacy ludzie są jednak potrzebni w firmach, ponieważ posiadają inne pozytywne cechy. Są sympatyczni, uprzejmi i cierpliwi. Unikają i łagodzą konflikty, są dobrymi słuchaczami, są mili i zazwyczaj lubiani przez innych. Inną grupą, która źle znosi zmiany, są osoby starsze. Tacy pracownicy są bardziej konserwatywni i mniej chętnie uczą się nowych rzeczy. Mają swoje nawyki i przekonania. Oczywiście, nie należy generalizować i do każdej osoby podchodzić indywidualnie. Najważniejsze jest mądre i przemyślane wprowadzanie zmian. Jeśli źle przeprowadzimy ten proces, to długotrwały opór napotkamy u każdego pracownika. Firma bez wprowadzania zmian się nie rozwija jak więc przedsiębiorca może pomóc swoim pracownikom przygotować się na zmiany? Zgadza się. W dzisiejszych czasach zmiany zachodzą tak szybko, że firma musi coś korygować, ulepszać, adaptować, by nie zostać w tyle za konkurencją. Aby pomóc przygotować się do zmian, kierownictwo powinno zdecydowanie częściej komunikować się z pracownikami. W ten sposób będą oni wiedzieli, co aktualnie dzieje się w firmie. Najważniejsze, aby owa komunikacja przebiegała dwukierunkowo. Pracownicy muszą mieć przestrzeń na to, aby móc się wypowiedzieć. Ludzie muszą rozumieć przyczyny zmian oraz czuć, że są częścią rozwiązania problemów. Wtedy z większą ochotą zaangażują się w proces zmiany. Jakie szkolenia mógłby Pan polecić przedsiębiorcom, którzy chcą pomóc swojej kadrze bezstresowo przejść przez proces zmian i szybko się do nich dostosować? Firma StepbyStep poleca dwa rodzaje szkoleń. Pierwszy z nich, to szkolenia typu outdoor (szkolenia na wolnym powietrzu). Drugi, to szkolenia typowo stacjonarne. Zarządzanie zmianą, budowanie efektywnych zespołów, lider w procesie zmian, skuteczna komunikacja to tematy szkoleń, z których tacy pracodawcy powinni skorzystać. Ważną cechą takich szkoleń jest uświadamianie pracownikom, przez co przechodzą, a także danie im możliwości wypowiedzenia się. W przypadku dużych zmian proponujemy osobne szkolenia dla kadry zarządzającej i pracowniczej. Proszę podać przykład szkolenia, które może pomóc przedsiębiorcy we wdrożeniu innowacji technologicznych i wymienić korzyści, jakie daje. Przykładem takiego szkolenia jest Zarządzanie zmianą. Przeznaczone jest dla menedżerów, którzy dzięki niemu zdobywają niezbędną wiedzę o procesie zmian oraz uczą się, jak planować i wdrażać zmianę, a także jak rozmawiać z pracownikami, rozwiązywać konflikty oraz jak motywować podwładnych. Dziękuję za rozmowę. Anna Duda 4 NR 12 czerwiec 2013

5 Audyt technologiczny w przedsiębiorstwie Każdy przedsiębiorca angażując w rozwój działalności gospodarczej większość swojego czasu oraz często niemałe środki finansowe, chce mieć pewność, że podejmowane przez niego działania przybliżają go do z góry określonych celów ekonomicznych, marketingowych, organizacyjnych czy technologicznych. Jednak w związku z niespotykanym, jak nigdy wcześniej tempem zmian w gospodarce jako całości, jak i w poszczególnych branżach, zarządzanie i kontrola pracy przedsiębiorstwa metodą gospodarską przestała być wystarczająca. W codzienną działalność firmy jest zaangażowanych tak wielu pracowników i liczne urządzenia powiązane wewnętrznymi i zewnętrznymi współzależnościami, że do kontroli i obserwacji należy podchodzić w sposób usystematyzowany i z góry ustalony. Odpowiedzią na to zapotrzebowanie są sesje audytowe, czyli kontrole osoby, konkretnego procesu czy całej organizacji. Audyty można podzielić na: obligatoryjne, wynikające z przepisów prawa np. audyt finansowy, audyty wymagane do otrzymania certyfikatu np. audyt systemu zarządzania jakością, audyt zarządzania środowiskowego czy bezpieczeństwa informatycznego oraz audyty fakultatywne np. audyt innowacyjności lub audyt technologiczny. W związku z szybkim rozwojem technologii, wciąż pojawiającymi się nowymi sposobami wytwarzania czy nowymi technikami zarządzania innowacją w przedsiębiorstwie, audyty technologiczne choć nieobowiązkowe cieszą się coraz większym zainteresowaniem przedsiębiorców. Spośród wielu możliwych celów wykonania audytu technologicznego, najczęstsze to: poprawa jakości lub efektywności procesu produkcji, wzrost konkurencyjności na rynku, analiza aktualnego stanu przedsiębiorstwa przed zakupami inwestycyjnymi, uzyskanie informacji o niezbędnych zakupach technologicznych, zewnętrzna opinia o przedsiębiorstwie dla banku, inwestora, partnera biznesowego Informacje do analizy zbierane są zarówno podczas wizyty audytora w siedzibie/oddziale przedsiębiorstwa, jak i już po spotkaniu audytowym. Ważną kwestią jest pełna współpraca przedsiębiorcy z audytorem osoba wykonująca audyt może przygotować kompletny i rzetelny raport, kiedy ma dostęp do informacji o działalności firmy: danych o wewnętrznej organizacji, planach strategicznych czy technologicznych. Aby uregulować kwestie bezpieczeństwa informacji, podpisywana jest klauzula poufności dzięki niej firma może być pewna, że przekazane informacje zostaną wykorzystane tylko do przygotowania raportu z audytu. Audyt technologiczny ma odpowiadać na aktualne potrzeby przedsiębiorstwa. Jednocześnie nawet firmy działające na jednym rynku mogą mieć różne potrzeby, być na różnych etapach dojrzałości i rozwoju. W związku z tym nie można wskazać uniwersalnej struktury raportu końcowego, który jest głównym produktem audytu oraz wartością dodaną dla firmy. Można za to wymienić kilka elementów, które zawsze powinny znaleźć się w raporcie poaudytowym: opis firmy i produktów, opis używanej technologii, opis konkurencji, analiza słabych i silnych stron, zalecenia i rekomendacje. Raport końcowy składa się z dwóch głównych części: stanu aktualnego czyli opisu firmy, jej produktów czy konkurencji oraz zaleceń i rekomendacji. Część pierwsza służy jako uzupełnienie wiedzy zarządu o własnej firmie: czy pracownicy mówią o firmie tak, jak dyrektor? Jak jesteśmy postrzegani przez klientów? Jak przez konkurencję? Czy nasza technologia odpowiada standardom aktualnie wykorzystywanym na rynku? Część druga to szereg zaleceń dotyczących technologii używanej firmie, ale również sugerujących nowe metody zarządzania, elementy marketingowe i strategiczne, a także propozycje kursów i szkoleń rozwijających kompetencje pracowników. Warto podkreślić, że całość procesu audytowego również posiada wartość edukacyjną już w czasie spotkania audytowego z właścicielem firmy lub jej kluczowymi pracownikami audytor udziela konsultacji na tematy istotne z punktu widzenia przedsiębiorstwa, co często doraźnie podnosi kompetencje kadry. W coraz mniej pewnej gospodarce rośnie cena wiedzy o naszej firmie, o firmach konkurentów, o rynku i klientach. Wiedza umożliwia planowanie i wprowadzanie zmian, dzięki którym możliwe jest uzyskanie i utrzymywanie pozycji lidera. Audyt technologiczny to doskonałe narzędzie do pozyskania tej wiedzy. Koszt audytu wynosi od kilku do kilkunastu tysięcy złotych. Przedsiębiorcy z województwa zachodniopomorskiego mogą skorzystać z oferty Regionalnego Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT w Szczecinie, które w ramach projektu Enterprise Europe Network bezpłatnie realizuje audyty technologiczne oraz innowacyjne, udziela konsultacji oraz organizuje szkolenia z zakresu wdrażania nowych technologii, systemów zarządzania i budowania strategii innowacyjności. Hubert Dyba 5

6 Innowacyjne wykorzystanie tabletów w przedsiębiorstwach Tablety kojarzą się najczęściej z ułatwionym dostępem do ulubionych serwisów internetowych, multimediów, plików oraz komunikacji elektronicznej z kręgami naszych znajomych i rodziny. Od dłuższego czasu jesteśmy świadkami dużego wzrostu popularności zastosowania tabletów i przenośnych urządzeń z dostępem do globalnej sieci do celów biznesowych. Ten szeroki i zdywersyfikowany rynek został już od jakiegoś czasu zauważony przez przedsiębiorców. W jaki sposób można takie urządzenia wykorzystywać z sukcesem w biznesie? Innowacyjne zastosowania tego typu urządzeń wynikają z ich specyfiki: dają możliwość dostępu do usług sieciowych przy stosunkowo małych rozmiarach oraz z niewielkim poborem mocy. Dodatkowo wyposażenie ich w globalny dostęp do sieci głównie za pomocą kart GSM sprawia, że ich wykorzystanie jest ograniczone jedynie kreatywnością przedsiębiorców i programistów. Jakie są główne dziedziny zastosowania? Pozyskiwanie danych marketingowych tablety na wyposażeniu instytucji/osób badających rynki dają natychmiastową informację zwrotną o zebranych informacjach; szybkość pozyskania informacji jest ważną przewagą konkurencyjną. Zbieranie zamówień przez przedstawicieli handlowych, sprzedawców i doradców w terenie urządzenia pozwalają na szybkie bilansowanie zapotrzebowania na produkty i przyspieszają dostawy do klientów. Prezentacja danych jako urządzenia potrafiące odtwarzać zaawansowane multimedia są doskonałym narzędziem do prezentacji danych np. marketingowych; wiele z nich można podłączać do rzutników multimedialnych czy do zestawów nagłaśniających, co sprawia, że są idealnym rozwiązaniem dla osób podróżujących z małym bagażem; dodatkowo pomaga tutaj dostęp do danych w chmurze dzięki temu np. utrata urządzenia nie oznacza, że prezentacja się nie odbędzie. Rejestracja danych biznesowych przedsiębiorstw w czasie rzeczywistym wykorzystanie urządzeń w charakterze inteligentnych notatników pozwala na zmniejszenie ilości pracy dla osób na szeregowych stanowiskach w dużych przedsiębiorstwach, takich jak np. kontrola jakości, gdzie zamiast wypełniać papierowe dokumenty wypełnia się formularze elektroniczne które nie dość, że wpisują dane bezpośrednio do baz danych to jeszcze potrafią analizować czy nie są błędne; innymi tego typu zastosowaniami jest wyposażenie w takie urządzenia osób pracujących poza firmą, które mają stałą potrzebę dostępu do sieci firmowej: kurierów dostarczających towary czy osób spisujących liczniki mediów. Tak, jak wspomniałem wcześniej zakres wykorzystania tabletów w biznesie jest ograniczony tylko kreatywnością. Aspekty techniczne są wyjątkowo proste do opanowania, najczęściej bowiem aplikacje działające na takich urządzeniach to zwykłe strony www z dostępem do baz danych. To, co trzeba wziąć pod uwagę przy projektowaniu takich systemów to: Jak zaprojektować system mobilny, który da nam korzyści biznesowe? Przyda się tutaj wiedza z zakresu modelowania procesów biznesowych czyli algorytmizacji zdarzeń w przedsiębiorstwie. Jak wyprodukować aplikację na podstawie wymodelowanego procesu biznesowego? Wystarczą kursy z dziedziny tworzenia stron WWW z wykorzystaniem baz danych. Jak stworzony serwis WWW zintegrować z urządzeniami przenośnymi w sieciach globalnych np. GSM? Tutaj przydatne będą szkolenia z obszaru technologii mobilnych. Zatem całą wiedzę i umiejętności z zakresu wykorzystania nowych technologii na bazie tabletów można zdobyć korzystając z dostępnych na polskim rynku szkoleń i doradztwa, które można także indywidualnie dopasować do potrzeb konkretnych rozwiązań szytych na miarę danego przedsiębiorstwa. Dlatego zachęcam do korzystania z informatycznych technologii mobilnych pozwalają one na znaczne zwiększenie szybkości dostępu do danych, co oznacza dla kierujących przedsiębiorstwami możliwość podejmowania szybkich decyzji na bazie sprawdzonych faktów. Adam Laskowski 6 NR 12 czerwiec 2013

7 Oferty szkoleń i doradztwa z zakresu innowacji technologicznych Żeby nie pozostać w tyle za konkurencją, firma musi się rozwijać, inwestując w innowacje technologiczne. Chcąc przygotować pracowników na wprowadzenie: nowych produktów do sprzedaży, ulepszonych metod pracy, produkcji i dystrybucji czy nowego sprzętu, wyposażenia, technik lub oprogramowania, warto skorzystać ze szkoleń zapewniających im nowe kwalifikacje. W przeprowadzaniu zmian pomocne może być także wsparcie doradcze. Szkolenie Adobe Photoshop Opis Kurs przygotowuje do korzystania z oprogramowania Adobe Photoshop w podstawowym zakresie. Szkolenie kierowanie jest do osób, które zamierzają poznać zasadę działania aplikacji Photoshop, chcą przetwarzać fotografie/skany na potrzeby własne i zawodowe oraz które zamierzają podnieść swoją wartość i konkurencyjność na rynku pracy. Termin r. Cena 1290 zł netto Miejsce sala szkoleniowa Langolian Organizator Langolian Grzegorz Grzemba, ul. Bobrowskiego 15 lok. 28, Kraków Kontakt szczegoly_szkolenia/3683 Informacje dodatkowe: cena szkolenia zawiera: poczęstunek, napoje, obiad, materiały szkoleniowe i książkę związaną z tematyką szkoleniową Doradztwo Opis Zachodniopomorskie Centrum Informatyki zajmuje się dobieraniem optymalnych rozwiązań informatycznych i koordynacją ich wdrożeń. Pomaga w wyborze odpowiedniego sprzętu i dopasowaniu oprogramowania oraz nadzoruje prawidłową instalację rozwiązań zarówno w firmie, jak i w domu. Dodatkowo specjalnie organizuje szkolenie typu custom trainings, dopasowane pod konkretne rozwiązania informatyczne tak, aby zapewnić danemu klientowi jak najlepsze wykorzystanie zakupionych technologii. Termin dowolny Cena 40 zł/godz. Miejsce ul. Boguchwały 18, Szczecin Organizator Zachodniopomorskie Centrum Informatyki, Kontakt tel , Szkolenie VBA w Excel dla początkujących Opis Szkolenie VBA Visual Basic for Applications w Excel dla początkujących przeznaczone jest dla osób, które do tej pory nie miały styczności z programowaniem. Przedstawia od podstaw zagadnienia związane z tworzeniem własnych programów pracujących w środowisku MS Excel VBA. Przekazuje informacje o tworzeniu algorytmów, wykorzystaniu zmiennych, instrukcji warunkowych, pętli, nagrywania makr i modyfikowania nagranego kodu, projektowania formularzy, a także obsługę zdarzeń. Termin r. Cena 1990 zł netto Miejsce sala szkoleniowa Langolian Organizator Langolian Grzegorz Grzemba, ul. Bobrowskiego 15 lok. 28, Kraków Kontakt szkolenie_vba_w_excel_dla_poczatkujacych Informacje dodatkowe cena szkolenia zawiera: poczęstunek, napoje, obiad, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia i książkę związaną z tematyką szkoleniową Kasjer handlowy Opis Celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie do zawodu kasjera handlowego wraz z obsługą kasy fiskalnej. Uczestnicy kursu dowiedzą się, jak realizuje się płatności gotówkowe i bezgotówkowe i jak wygląda praktyczna obsługa terminala kart płatniczych. Jedną z jego części będzie nauka rozpoznawania autentyczności polskich znaków pieniężnych. Szkolenie zawiera też elementy psychologii i socjologii w zawodzie kasjera. Termin do uzgodnienia Miejsce Korporacja Romaniszyn, Oddział Szczecin, ul. H. Kołłątaja 31/4, Szczecin Organizator Centrum Edukacji i Zarządzania Korporacja Romaniszyn Sp. z o.o., Kontakt tel , Konsulting komputerowy Opis Zespół specjalistów pomaga przy optymalnym wyborze właściwej infrastruktury komputerowej tak, aby przyszłe rozwiązania spełniały zakładane wymogi funkcjonalne i mogły być w przyszłości sprawnie rozbudowywane. Firma profesjonalnie doradza w zakresie wyboru rozwiązań, od prostych systemów komputerowych do skomplikowanych, rozległych i rozproszonych sieci korporacyjnych. Termin dowolny Miejsce ul. Niedziałkowskiego 24, Szczecin Organizator Logic Net S.C., Kontakt tel , infolinia: , Corel Draw Tworzenie grafiki na potrzeby publikacji Opis Szkolenie odbywa się w ramach projektu WEB nie od parady profesjonalni twórcy serwisów internetowych. Projekt jest otwarty, dla samozatrudnionych/mikro i małych przedsiębiorstw z branży ICT prowadzących działalność w zakresie projektowania stron www (PKD 62.01) mających siedzibę lub oddział na terenie woj. zachodniopomorskiego oraz ich pracownicy, zatrudnieni na umowę o pracę, pracujący lub zamieszkujący na terenie woj. zachodniopomorskiego. Kurs przeznaczony jest dla osób chcących opanować 7

8 umiejętność posługiwania się profesjonalnym programem do tworzenia grafiki wektorowej, wizytówek, bannerów reklamowych oraz przygotowaniem prezentacji i wydruku utworzonego projektu. Termin r. Cena bezpłatne Miejsce Topas Sp. z o.o. Oddział Szczecin, al. Wojska Polskiego 7, Szczecin, Organizator Topas Sp. z o.o. Projekty edukacyjne, Kontakt Daniel Florea, tel , Zarządzanie zmianą w organizacji Opis Znaczenie wprowadzania zmian do organizacji we współczesnym przedsiębiorstwie jest ogromne. Ważna jest znajomość metod i narzędzi wspomagających zarządzanie nimi, w szczególności w zakresie oporu na zmiany oraz nabycie umiejętności: wykształcenia postawy otwarcia na zmiany, autodiagnozy predyspozycji przywódczych, radzenia sobie ze zjawiskiem oporu. Szkolenie ułatwia zrozumienie procesu zarządzania i jego efektów w sytuacji wdrażania zmian. Uczestnicy warsztatu zdobędą praktyczne umiejętności oraz wiedzę o własnych siłach i słabych stronach. Zyskają również umiejętność posługiwania się instrumentami koniecznymi do efektywnego zarządzania ludźmi w sytuacji zmiany jak np. style zarządzania dostosowane do poziomu rozwoju pracowników i wymagań sytuacyjnych oraz techniki sprawnego i efektywnego komunikowania w sytuacji zmian. Termin do uzgodnienia Miejsce Plac Zgody 1, Szczecin Organizator Profi Biznes Group Sylwia Majewska, szkolenia-treningi.pl Kontakt tel , szkolenia-treningi.pl/29/ SQL w Oracle dla początkujących Opis Szkolenie z języka SQL w bazach danych Oracle i MySQL ma na celu zaprezentowanie wiedzy dotyczącej SQL w bazie Oracle oraz przećwiczenie jej na przykładach. Dedykowane jest programistom, użytkownikom końcowym oraz administratorom, którzy potrzebują wykorzystywać jego ogromne możliwości w pracy z bazą danych oraz przy tworzeniu aplikacji. Termin r. Cena 1790 zł netto Miejsce sala szkoleniowa Langolian Organizator Langolian Grzegorz Grzemba, ul. Bobrowskiego 15 lok. 28, Kraków Kontakt szczegoly_szkolenia/2802 Informacje dodatkowe cena szkolenia zawiera: poczęstunek, napoje, obiad, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia i książkę związaną z tematyką szkoleniową Certyfikowany Specjalista Programista Baz Danych MS 2778+MS /ZPOMBD(EFS) Opis Celem projektu Bazy danych bazą zachodniopomorskiego biznesu jest wzmocnienie potencjału kadrowego 177 przedsiębiorstw MMP ICT poprzez podniesienie kwalifikacji 210 pracowników w zakresie administrowania i programowania baz i hurtowni danych oraz rozwiązań BI (min. 20% K, min. 30% z max średnim wykształceniem) w województwie zachodniopomorskim. Projekt obejmie wsparciem min. 1 przedsiębiorstwo, które powstało w wyniku dofinansowania z Działania 6.2 lub Termin r. Cena bezpłatne Miejsce Altkom Akademia S.A. Oddział Szczecin, al. Wojska Polskiego 7, Szczecin Organizator Altkom Akademia S.A., szkolenia.altkom.pl Kontakt Anna Strycharska, tel , zachodniopomorskie Certyfikat ECDL kluczem do społeczeństwa informacyjnego Opis Szkolenie ECDL Start pozwala na nabycie podstawowej wiedzy z zakresu obsługi komputera, edytora tekstu i obsługi Internetu. Termin r. Miejsce Szczecin, ul. Ks. Bogusława X 45/13 Organizator J&C Group Karolina Chadzypanagiotis Jurkiewicz, Kontakt Paweł Pęcherski, tel , jcgroup.pl, content&view=article&id=10&itemid=20&lang=pl SWITCH Implementing Cisco IP Switched Networks Opis Szkolenie przygotowujące uczestników do zarządzania średniej wielkości lub dużą siecią opartą na przełącznikach Cisco. W kursie uczestniczyć powinny osoby mające wiedzę i umiejętności na poziomie CCNA wskazana jest roczna praktyka w zarządzaniu siecią. Adresatami szkolenia są osoby zamieszkujące/zatrudnione na terenie woj. zachodniopomorskiego; osoby prowadzące własną działalność gospodarczą lub pracujące na podstawie umowy o pracę w mikro-, małym lub średnim przedsiębiorstwie wydelegowane przez pracodawców na szkolenia. Celem szkolenia jest nauczenie inżynierów zajmujących się utrzymaniem dużej sieci w ruchu poprawnego wykorzystania dostępnych technologii switchingu. Termin r. Cena bezpłatne Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej, ul. Mickiewicza 47, Szczecin Organizator Combidata Poland-Sopot, Kontakt Biuro Rekrutacji, tel , eduportal.pl, Implementing-Cisco-IP-Switched-Networks Informacje dodatkowe uczestnicy projektu otrzymają także dostęp do profilowanej biblioteki interaktywnych materiałów wspomagających, wspierającej proces edukacyjny oraz materiały szkoleniowe; dodatkowo: obiady, przerwy kawowe Konsultacje techniczne i szkolenie personelu Opis ATS Systemy Informatyczne Sp. z o.o. oferuje klientom biznesowym i jednostkom administracji publicznej kompleksowe rozwiązania klasy ERP dostarczając oprogramowanie, sprzęt oraz usługi instalacji, wdrożenia, szkolenia i serwisu. Od roku 1993 spółka ATS-Si jest dostawcą wielu różnorodnych rozwiązań informatycznych, najpierw jako firma holdingu OPTIMUS SA a następnie jako partner technologiczny wielu uznanych producentów m.in. Hewlett-Packard, Microsoft, Rekord, Comarch, Controlling Systems. ATS-Si specjalizuje się we wdrażaniu oprogramowania Rekord.ERP dla firm produkcyjnych i produkcyjno-usługowych oraz oprogramowania RATUSZ dla jednostek administracji publicznej. Termin do uzgodnienia Miejsce ul. Celna 1, Szczecin Organizator ATS Systemy Informatyczne Sp. z o.o., Kontakt tel , profil-dzialania 8 NR 12 czerwiec 2013

Szanowni Państwo, Zapraszam Państwa do zapoznania się ze szczegółową ofertą szkoleniową oraz z warunkami uczestnictwa w Projekcie.

Szanowni Państwo, Zapraszam Państwa do zapoznania się ze szczegółową ofertą szkoleniową oraz z warunkami uczestnictwa w Projekcie. Szanowni Państwo, mam przyjemność zaprosić Państwa do uczestnictwa w Projekcie Innowacyjne firmy rodzinne podstawą gospodarki Pomorza. Przygotowaliśmy dla Państwa bogaty program szkoleń, uwzględniający

Bardziej szczegółowo

KONKURS HEROSI ORGANIZACJI WSPARCIE DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ I DZIAŁÓW HR

KONKURS HEROSI ORGANIZACJI WSPARCIE DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ I DZIAŁÓW HR PROPOZYCJA UDZIAŁU W PROJEKCIE DORADCZO-SZKOLENIOWYM PROPOZYCJA UDZIAŁU W PROJEKCIE DORADCZO-SZKOLENIOWYM WSPÓŁFINANSOWANYM ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ KONKURS HEROSI ORGANIZACJI WSPARCIE DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA ZARZĄDZANIA MMP

AKADEMIA ZARZĄDZANIA MMP AKADEMIA ZARZĄDZANIA MMP Akademia Zarządzania MMP to ponadregionalny otwarty projekt szkoleniowy. Uczestnicy są rekrutowani z całej Polski, a szkolenia odbywają się na terenie 5 województw. Cele szkolenia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ

ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROJEKT ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ PODSTAWOWE INFORMACJE skierowany do mikro, małych

Bardziej szczegółowo

Termin 09-10 maja 2013 r. Miejsce: sala szkoleniowa - Dolnośląska Izba Gospodarcza

Termin 09-10 maja 2013 r. Miejsce: sala szkoleniowa - Dolnośląska Izba Gospodarcza SZKOLENIE EFEKTYWNA ROZMOWA OCENIAJĄCA Termin 09-10 maja 2013 r. Miejsce: sala szkoleniowa - Dolnośląska Izba Gospodarcza Wrocław, dn. 27 marca 2013 r. ZAKRES OFERTY 1. Charakterystyka Human Partner Sp.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

Lp. Produkt/Usługa Charakterystyka/Dane techniczne

Lp. Produkt/Usługa Charakterystyka/Dane techniczne Lp. Produkt/Usługa Charakterystyka/Dane techniczne 1. Kurs: Podstawy obsługi komputera, Internet (85 godzin) 2. 3. 4. Kurs: Grafika komputerowa w tworzeniu opracowań reklamowych (110 godzin) Kurs: Jak

Bardziej szczegółowo

Wzrost adaptacyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez zarządzanie strategiczne

Wzrost adaptacyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez zarządzanie strategiczne POLSKI ZWIĄZEK PRYWATNYCH PRACODAWCÓW TURYSTYKI LEWIATAN I INSTYTUT TURYSTYKI W KRAKOWIE SP. Z O. O. ZAPRASZAJĄ PRZEDSIĘBIORCÓW I ICH PRACOWNIKÓW DO UDZIAŁU W PROJEKCIE Wzrost adaptacyjności mikro, małych

Bardziej szczegółowo

Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski

Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski SILNA MARKA ZIELONA MARKA Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE Silna Marka Zielona Marka to projekt: szkoleniowo - doradczy ogólnopolski otwarty dla przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Miejsce realizacji usługi. szkolenia (informacje zalecane zgodnie z kartą usługi) bez ułamków) uczestnika usługi ul. W. Syrokomli 11/8.

Miejsce realizacji usługi. szkolenia (informacje zalecane zgodnie z kartą usługi) bez ułamków) uczestnika usługi ul. W. Syrokomli 11/8. Rejestr usług instytucji szkoleniowych ze znakiem jakości na dzień 16.10.2014r. Data rozpoczęcia Data zakończenia liczba godzin Koszt usługi Koszt Kategoria usługi (wybór z Miejsce realizacji usługi Dokumenty

Bardziej szczegółowo

Zdolności Menedżerskich

Zdolności Menedżerskich Temat szkolenia 1. Doskonalenie Zdolności Menedżerskich Proponowany termin i cena w Krakowie 6-7 listopada w Krakowie 4-5 grudnia w Rzeszowie 2 dni (14h lekcyjnych) 1 250 zł netto* Krótki opis szkolenia

Bardziej szczegółowo

VII. SZKOLENIA MIĘKKIE

VII. SZKOLENIA MIĘKKIE VII. SZKOLENIA MIĘKKIE 1. Przywództwo Cel: Nabycie umiejętności skutecznego angażowania innych ludzi w realizację celu. Adresat: Kadra kierownicza wszystkich szczebli zarządzania. Rola i zadania lidera

Bardziej szczegółowo

VII. SZKOLENIA MIĘKKIE

VII. SZKOLENIA MIĘKKIE VII. SZKOLENIA MIĘKKIE a. Przywództwo Nabycie umiejętności skutecznego angażowania innych ludzi w realizację celu. Kadra kierownicza wszystkich szczebli zarządzania. Rola i zadania lidera w zespołach,

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE. Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Komunikacja społeczna i public relations (miejsce: Wrocław)

STUDIA PODYPLOMOWE. Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Komunikacja społeczna i public relations (miejsce: Wrocław) STUDIA PODYPLOMOWE Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Celem studiów jest przygotowanie specjalistów z zakresu administrowania kadrami i płacami. Studia mają pogłębić wiedzę z dziedziny

Bardziej szczegółowo

NOWE STUDIA PODYPLOMOWE REALIZOWANE WSPÓLNIE PRZEZ WARSZAWSKĄ SZKOŁĘ ZARZĄDZANIA SZKOŁĘ WYŻSZĄ WSPOŁNIE Z FIRMĄ GOWORK.PL

NOWE STUDIA PODYPLOMOWE REALIZOWANE WSPÓLNIE PRZEZ WARSZAWSKĄ SZKOŁĘ ZARZĄDZANIA SZKOŁĘ WYŻSZĄ WSPOŁNIE Z FIRMĄ GOWORK.PL NOWE STUDIA PODYPLOMOWE REALIZOWANE WSPÓLNIE PRZEZ WARSZAWSKĄ SZKOŁĘ ZARZĄDZANIA SZKOŁĘ WYŻSZĄ WSPOŁNIE Z FIRMĄ GOWORK.PL Podyplomowe Studia ZARZĄDZANIE SYSTEMAMI BAZ DANYCH Celem studiów jest przekazanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami

Zarządzanie projektami Zarządzanie projektami WSB Szczecin - Studia podyplomowe Opis kierunku Zarządzanie projektami - studia na WSB w Szczecinie Podczas nauki słuchacze nabędą umiejętności zastosowania najlepszych, najnowszych

Bardziej szczegółowo

Psychologia sprzedaży

Psychologia sprzedaży Psychologia sprzedaży Informacje o usłudze Numer usługi 2016/05/04/5005/8977 Cena netto 300,00 zł Cena brutto 369,00 zł Cena netto za godzinę 50,00 zł Cena brutto za godzinę 61,50 Możliwe współfinansowanie

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz dla :

Kwestionariusz dla : Wsparcie Przedsiębiorczości Społecznej w Europie Kwestionariusz dla : osób prowadzących przedsiębiorstwa społeczne ekspertów/trenerów z obszaru ekonomii społecznej, przedsiębiorczości i zarządzania osób

Bardziej szczegółowo

Aplikacje internetowe i mobilne w zarządzaniu

Aplikacje internetowe i mobilne w zarządzaniu Aplikacje internetowe i mobilne w zarządzaniu WSB Bydgoszcz - Studia podyplomowe Opis kierunku Aplikacje Mobilne w Zarządzaniu- Studia w WSB w Bydgoszczy Rozwój Internetu, a zarazem technologii wspierających

Bardziej szczegółowo

Temat szkolenia: Termin Miejsce Cena netto

Temat szkolenia: Termin Miejsce Cena netto HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH 2011r SZKOLENIA Z ZAKRESU FINANSÓW: ANALIZA FINANSOWA DLA NIEFINANSISTÓW 26-28 września ANALIZA FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTWA 28-29 listopada 5-7 grudnia Łódź- 1100 ANALIZA I

Bardziej szczegółowo

www.asap24.com.pl Środki Unijne TRWALE WSPIERAJĄCE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA 0 801 2727 24 (22 654 09 35)

www.asap24.com.pl Środki Unijne TRWALE WSPIERAJĄCE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA 0 801 2727 24 (22 654 09 35) Środki Unijne TRWALE WSPIERAJĄCE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA 0 801 2727 24 (22 654 09 35) Właścicielu! Dyrektorze! Czy poszukujesz środków na rozwój swojej działalności? Chciałbyś sfinansować nowy projekt?

Bardziej szczegółowo

Psychologia w zarządzaniu organizacjami - certyfikat Franklin University

Psychologia w zarządzaniu organizacjami - certyfikat Franklin University Psychologia w zarządzaniu organizacjami - certyfikat Franklin University WSB Szczecin - Studia podyplomowe Opis kierunku Psychologia w zarządzaniu organizacjami - certyfikat Franklin University - studia

Bardziej szczegółowo

Dołącz do grona zadowolonych użytkowników systemu Belisama4CRM

Dołącz do grona zadowolonych użytkowników systemu Belisama4CRM Czym jest CRM? Termin CRM, czyli Customer Relationship Management, ma wiele definicji i jest dość szerokim pojęciem. W ogólnym zarysie jest to takie zarządzanie relacjami z klientem, które ma prowadzić

Bardziej szczegółowo

Izba Gospodarcza Regionu Płockiego tylko w poprzednim roku przeszkoliła prawie 500 osób z regionu płockiego.

Izba Gospodarcza Regionu Płockiego tylko w poprzednim roku przeszkoliła prawie 500 osób z regionu płockiego. OFERTA SZKOLENIOWA Izba Gospodarcza Regionu Płockiego to niezależna organizacja powołana, by chronić i reprezentować interesy przedsiębiorców. Została powołana, z inicjatywy 67 przedsiębiorców z regionu

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie procesami i logistyką w przedsiębiorstwie

Zarządzanie procesami i logistyką w przedsiębiorstwie Zarządzanie procesami i logistyką w przedsiębiorstwie Opis Projektowanie i ciągła optymalizacja przepływu produktu w łańcuchu dostaw oraz działań obsługowych i koniecznych zasobów, wymaga odwzorowania

Bardziej szczegółowo

ocena pracowników zdolności menedżerskich Krótki opis szkolenia (szczegółowy zakres wysyłamy na Państwa życzenie) termin i cena w Krakowie

ocena pracowników zdolności menedżerskich Krótki opis szkolenia (szczegółowy zakres wysyłamy na Państwa życzenie) termin i cena w Krakowie Temat szkolenia 1. Skuteczna ocena pracowników Proponowany termin i cena w Krakowie 2 września 2014 Krótki opis szkolenia (szczegółowy zakres wysyłamy na Państwa życzenie) Szkolenie skierowane jest do

Bardziej szczegółowo

Eko Branding. Skuteczni bo ekologiczni. Program doradczo szkoleniowy dla MŚP z województwa lubelskiego i podlaskiego

Eko Branding. Skuteczni bo ekologiczni. Program doradczo szkoleniowy dla MŚP z województwa lubelskiego i podlaskiego Eko Branding. Skuteczni bo ekologiczni Program doradczo szkoleniowy dla MŚP z województwa lubelskiego i podlaskiego 1 INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE Branding to strategia wykorzystania wizerunku do budowania

Bardziej szczegółowo

BTI SALES SCHOOL SZKOŁA SPRZEDAŻY BTI

BTI SALES SCHOOL SZKOŁA SPRZEDAŻY BTI BTI SALES SCHOOL SZKOŁA SPRZEDAŻY BTI BTI CONSULTING W LICZBACH ponad 30 lat na rynku ponad 5 mln klientów w 36 krajach świata 2 000 akredytowanych trenerów więcej niż 200 000 dni szkoleniowych Partnerzy

Bardziej szczegółowo

Prowadzący Andrzej Kurek

Prowadzący Andrzej Kurek Prowadzący Andrzej Kurek Centrala Rzeszów Oddziały Lublin, Katowice Zatrudnienie ponad 70 osób SprzedaŜ wdroŝenia oprogramowań firmy Comarch Dopasowania branŝowe Wiedza i doświadczenie Pełna obsługa: Analiza

Bardziej szczegółowo

Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski

Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski SILNA MARKA ZIELONA MARKA Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE Silna Marka Zielona Marka to projekt: szkoleniowo - doradczy ogólnopolski otwarty dla przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Biuro w Rzeszowie: Expera Consulting ul. Paderewskiego 2 35-328 Rzeszów, Polska. e-mail: biuro@expera.pl Internet: www.expera.pl

Biuro w Rzeszowie: Expera Consulting ul. Paderewskiego 2 35-328 Rzeszów, Polska. e-mail: biuro@expera.pl Internet: www.expera.pl PREZENTACJA Slajd podsumowania FIRMY Biuro w Rzeszowie: Expera Consulting ul. Paderewskiego 2 35-328 Rzeszów, Polska e-mail: biuro@expera.pl Internet: www.expera.pl Nasza misja Naszą misją jest dostarczanie

Bardziej szczegółowo

Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A.

Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. powstała w 1997 r. w ramach Kontraktu Regionalnego dla województwa śląskiego. W 2000 r. Agencja została włączona w Krajowy System Usług dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

HR jako Strategiczny Partner Biznesowy

HR jako Strategiczny Partner Biznesowy HR jako Strategiczny Partner Biznesowy Terminy szkolenia 18-20 listopad 2015r., Warszawa - Centrum Szkoleniowe - Progress Project 16-18 marzec 2016r., Zakopane - Hotel Grand Nosalowy Dwór **** 8-10 czerwiec

Bardziej szczegółowo

BEZPŁATNA AKADEMIA ABC Lidera Ekonomii Społecznej W RAMACH PROJEKTU

BEZPŁATNA AKADEMIA ABC Lidera Ekonomii Społecznej W RAMACH PROJEKTU BEZPŁATNA AKADEMIA ABC Lidera Ekonomii Społecznej W RAMACH PROJEKTU Sieć MOWES Małopolskie Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej na rzecz wzmocnienia potencjału i rozwoju sektora ES w regionie DLA ORGANIZACJI

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNY MODUŁ PROGRAMOWY DLA PRZEDMIOTU PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

INNOWACYJNY MODUŁ PROGRAMOWY DLA PRZEDMIOTU PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI INNOWACYJNY MODUŁ PROGRAMOWY DLA PRZEDMIOTU PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Nazwa innowacji: Ekonomia i finanse - innowacyjny moduł programowy dla przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości Rodzaj innowacji: programowa

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKI LETNIE DLA STUDENTÓW

PRAKTYKI LETNIE DLA STUDENTÓW Emmerson Realty S.A. to jedna z największych i najbardziej znanych polskich firm działających na rynku nieruchomości. Podstawowe segmenty działalności grupy kapitałowej to: nieruchomości mieszkaniowe i

Bardziej szczegółowo

kursy finansowo-księgowe

kursy finansowo-księgowe kursy finansowo-księgowe 20 lat tradycji i doświadczenia na rynku szkoleniowym. Zaufało nam ponad 40 tys. osób, w tym 4 tys. firm. Wydaliśmy ponad 10 tys. Cedoz sp. z o.o. Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa

Bardziej szczegółowo

WARSZTAT MENEDŻERA kurs wakacyjny

WARSZTAT MENEDŻERA kurs wakacyjny WARSZTAT MENEDŻERA kurs wakacyjny Program warsztatu str. 2-4 Warunki organizacyjne str. 5 W ramach kursu oferujemy str. 6 2 Uczestnicy (dla kogo?): Dla osób pełniących funkcje menedżerów, Dla osób przygotowujących

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLEŃ BIZNESOWYCH

OFERTA SZKOLEŃ BIZNESOWYCH OFERTA SZKOLEŃ BIZNESOWYCH Przywództwo i zarządzanie zespołem Szkolenie z zakresu przywództwa, kompetencji liderskich i zarządzania zespołem. Podniesienie kompetencji zarządczych w zakresie przywództwa,

Bardziej szczegółowo

Oficyna MM Wydawnictwo Prawnicze już od 10 lat wspiera kierowniczą kadrę oświatową w kompetentnym i nowatorskim zarządzaniu placówką.

Oficyna MM Wydawnictwo Prawnicze już od 10 lat wspiera kierowniczą kadrę oświatową w kompetentnym i nowatorskim zarządzaniu placówką. KATALOG SZKOLEŃ Oficyna MM Wydawnictwo Prawnicze już od 10 lat wspiera kierowniczą kadrę oświatową w kompetentnym i nowatorskim zarządzaniu placówką. Przygotowujemy publikacje odciążające dyrektorów szkół

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH Nazwa szkolenia Certyfikat Do kogo jest skierowane szkolenie Cele szkolenia Animacji 2D - wprowadzenie Szkolenie przeznaczone dla osób chcących uzyskać teoretyczną wiedzę i umiejętności

Bardziej szczegółowo

Organizacja i zarządzanie oświatą

Organizacja i zarządzanie oświatą Organizacja i zarządzanie oświatą Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/08/7405/7768 Cena netto 1 250,00 zł Cena brutto 1 250,00 zł Cena netto za godzinę 12,25 zł Cena brutto za godzinę 12,25 Możliwe

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II TEMATYKI SEMINARIÓW Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II Zapisy na seminarium: 18 lutego w godz. 13:15 Proponowane tematy (obszary) prac licencjackich: Prof. nadzw. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Profesjonalna kadra - szkolenia dla pracowników branż handlowej, transportowej i finansowej Strona1 Szanowni Państwo, Dzisiaj największy wpływ na sukces funkcjonowania oraz wartość mikro, małych

Bardziej szczegółowo

CONTROLLING -WARSZTATY DLA ZAAWANSOWANYCH

CONTROLLING -WARSZTATY DLA ZAAWANSOWANYCH CONTROLLING -WARSZTATY DLA ZAAWANSOWANYCH Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/14/7118/1063 Cena netto 1 200,00 zł Cena brutto 1 470,00 zł Cena netto za godzinę 85,71 zł Cena brutto za godzinę 105,00

Bardziej szczegółowo

Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL

Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL Opis szkoleń planowanych do realizacji w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Akredytowane szkolenie i egzamin. Zarządzanie projektami w oparciu o metodykę PRINCE2 Fundation

Akredytowane szkolenie i egzamin. Zarządzanie projektami w oparciu o metodykę PRINCE2 Fundation Akredytowane szkolenie i egzamin. Zarządzanie projektami w oparciu o metodykę PRINCE2 Fundation Opis Progress Project zaprasza do zapoznania się z programem szkolenia organizowanego przez partnera szkoleniowego,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT NOWA JAKOŚĆ PRACY

PROJEKT NOWA JAKOŚĆ PRACY PROJEKT NOWA JAKOŚĆ PRACY Folder informacyjny projektu Nowa jakość pracy realizowanego przez Centrum Rozwoju Społeczno-Ekonomicznego w ramach Poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych

Bardziej szczegółowo

www.szkolenia.unizeto.pl

www.szkolenia.unizeto.pl 801 540 340 91 4801 340 www.szkolenia.unizeto.pl Kompetencje zbudowane na doświadczeniu Doświadczenie Unizeto Technologies to wypadkowa historii biznesowej naszej firmy, praktycznie zdobytej wiedzy, która

Bardziej szczegółowo

Projektowanie strategii HR

Projektowanie strategii HR Projektowanie strategii HR Design Thinking stając się architektami celów, talentów i wiedzy. Pokazują jak transformować wiedzę i kompetencje w konkretne inicjatywy. Dzięki ich wsparciu zespoły nabierają

Bardziej szczegółowo

termin i cena w Krakowie 1dzień (7h lekcyjnych) 750 zł netto/os.* 1 dzień(7h lekcyjnych) 880 zł netto/os.* 23-24 września 2014

termin i cena w Krakowie 1dzień (7h lekcyjnych) 750 zł netto/os.* 1 dzień(7h lekcyjnych) 880 zł netto/os.* 23-24 września 2014 Temat szkolenia 1. Doskonalenie sprzedaży najskuteczniejsze argumenty handlowe Proponowany termin i cena w Krakowie 26 sierpnia 2014 lekcyjnych) 750 zł Krótki opis szkolenia (szczegółowy zakres wysyłamy

Bardziej szczegółowo

Rozwój sił sprzedaży BZWBK w latach 2008-2011 case study

Rozwój sił sprzedaży BZWBK w latach 2008-2011 case study Rozwój sił sprzedaży BZWBK w latach 2008-2011 case study Grażyna Strózik, menedżer zarządzania relacjami, Departament CRM i Wsparcia Sprzedaży, Bank Zachodni WBK SA Agnieszka Jóźwik, Dyrektor Programowy

Bardziej szczegółowo

Szkolenia biznesowe kadra menedżerska

Szkolenia biznesowe kadra menedżerska Szkolenia biznesowe kadra menedżerska Kurs nowoczesnego menedżera weekend 48 h 1800 zł Myślenie systemowe i strategiczne 1 700 zł Zarządzanie przez cele 1 700 zł Zarządzanie zespołem 1 Zarządzanie zmianą

Bardziej szczegółowo

Projektant strategii sprzedaży

Projektant strategii sprzedaży Projektant strategii sprzedaży Informacje o usłudze Numer usługi 2016/05/02/8910/8928 Cena netto 1 850,00 zł Cena brutto 2 275,50 zł Cena netto za godzinę 115,63 zł Cena brutto za godzinę 142,22 Usługa

Bardziej szczegółowo

www.factotum.pl Zapraszamy Paostwa do zapoznania się z ofertą szkoleo 4 kroki, a w razie dodatkowych pytao prosimy o kontakt.

www.factotum.pl Zapraszamy Paostwa do zapoznania się z ofertą szkoleo 4 kroki, a w razie dodatkowych pytao prosimy o kontakt. Szanowni Państwo, W załączeniu przekazujemy Paostwu ofertę realizacji szkoleo kierowaną do Menedżerów zarządzających sprzedażą w handlu detalicznym oraz Handlowców zajmujących się sprzedażą bezpośrednią

Bardziej szczegółowo

LEAN MANAGEMENT OPTYMALIZACJA PRODUKCJI OFERTA SZKOLENIA

LEAN MANAGEMENT OPTYMALIZACJA PRODUKCJI OFERTA SZKOLENIA LEAN MANAGEMENT OPTYMALIZACJA PRODUKCJI OFERTA SZKOLENIA Gdynia, 2012 SZKOLENIA W PERFECT CONSULTING W Perfect Consulting programy szkoleniowe opracowywane są i realizowane z punktu widzenia, jakie mają

Bardziej szczegółowo

Pakiet Promocyjny dedykowanych kursów e-learningowych dla polskich piłkarzy

Pakiet Promocyjny dedykowanych kursów e-learningowych dla polskich piłkarzy Pakiet Promocyjny dedykowanych kursów e-learningowych dla polskich piłkarzy PARTNER O WSZiC WSZiC to uczelnia, której przewodnią ideą jest hasło Profesjonalizm w sporcie. Poprzez nasze działania staramy

Bardziej szczegółowo

Projekt Badawczy Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Projekt Badawczy Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Projekt Badawczy Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej FiM Consulting Sp. z o.o. Szymczaka 5, 01-227 Warszawa Tel.: +48 22 862 90 70 www.fim.pl Spis treści

Bardziej szczegółowo

KONSOLIDACJA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH, INSTRUMENTY FINANSOWE ORAZ PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE W OPARCIU O MSR/MSSF

KONSOLIDACJA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH, INSTRUMENTY FINANSOWE ORAZ PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE W OPARCIU O MSR/MSSF KONSOLIDACJA SPRAWOZDAŃ Informacje o usłudze Numer usługi 2016/11/24/8058/24688 Cena netto 999,00 zł Cena brutto 999,00 zł Cena netto za godzinę 71,36 zł Cena brutto za godzinę 71,36 Usługa z możliwością

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie innowacją Adaptacja i zastosowanie sprawdzonych rozwiązań hiszpańskich na gruncie polskim

Zarządzanie innowacją Adaptacja i zastosowanie sprawdzonych rozwiązań hiszpańskich na gruncie polskim Zarządzanie innowacją Adaptacja i zastosowanie sprawdzonych rozwiązań hiszpańskich na gruncie polskim Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

JUBILEUSZOWA OFERTA SZCZĘŚLIWA 13!

JUBILEUSZOWA OFERTA SZCZĘŚLIWA 13! JUBILEUSZOWA OFERTA SZCZĘŚLIWA 13! TO JUŻ Perfect Consulting Rok 2012 jest dla Perfect Consulting Rokiem Szczególnego Jubileuszu! Już od 13 lat promujemy zasadę, że największym zasobem organizacji są zatrudnieni

Bardziej szczegółowo

Uczysz się przez 4 lata w szkole i co dalej???

Uczysz się przez 4 lata w szkole i co dalej??? Uczysz się przez 4 lata w szkole i co dalej??? Każdy z Was chce, aby czas poświęcony na naukę w efekcie przyniósł jak największe korzyści... Jakie korzyści??? wiedzę, bo liczy się ekspert pieniądze, bo

Bardziej szczegółowo

DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE

DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE SRK IT obejmuje kompetencje najważniejsze i specyficzne dla samego IT są: programowanie i zarządzanie systemami informatycznymi. Z rozwiązań IT korzysta się w każdej

Bardziej szczegółowo

Warsztat kierowniczy dla brygadzisty/mistrza produkcji

Warsztat kierowniczy dla brygadzisty/mistrza produkcji Warsztat kierowniczy dla brygadzisty/mistrza produkcji Terminy szkolenia 22-23 październik 2015r., Wrocław - Hotel Scandic**** 10-11 grudzień 2015r., Zakopane - Wydarzenie specjalne 28-29 styczeń 2016r.,

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo

Studia menedżerskie. Opis kierunku. WSB Opole - Studia podyplomowe. ,,Studia menedżerskie'' - studia podyplomowe w WSB w Opolu- edycja VI.

Studia menedżerskie. Opis kierunku. WSB Opole - Studia podyplomowe. ,,Studia menedżerskie'' - studia podyplomowe w WSB w Opolu- edycja VI. Studia menedżerskie WSB Opole - Studia podyplomowe Opis kierunku,,studia menedżerskie'' - studia podyplomowe w WSB w Opolu- edycja VI. Zarządzanie przedsiębiorstwem wymaga od menedżerów zdolności do osiągania

Bardziej szczegółowo

E-commerce w exporcie

E-commerce w exporcie E-commerce w exporcie Radosław BARTOCHOWSKI International Trade Technologies Sp. z o.o. Jasionka 954, 36-002 Jasionka Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny www.itt-poland.com 1. Możliwości automatyzacji

Bardziej szczegółowo

Finanse dla niefinansistów

Finanse dla niefinansistów Finanse dla niefinansistów Cele szkolenia Celem szkolenia jest przekazanie Uczestnikom praktycznej i nowoczesnej wiedzy dotyczącej procesów finansowych, istotnej w pracy menadżera. Uczestnik nabywa kompetencje

Bardziej szczegółowo

Znakowanie, zarządzanie i dystrybucja produktów w oparciu o standardy GS1

Znakowanie, zarządzanie i dystrybucja produktów w oparciu o standardy GS1 Znakowanie, zarządzanie i dystrybucja produktów w oparciu o standardy GS1 Szkolenia obejmuje przegląd najważniejszych i najczęściej stosowanych standardów GS1 wraz z praktycznymi informacjami na temat

Bardziej szczegółowo

KOMERCJALIZACJA DROGĄ DO SUKCESU. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

KOMERCJALIZACJA DROGĄ DO SUKCESU. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KOMERCJALIZACJA DROGĄ DO SUKCESU Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dokument dostępny również w Internecie: www.komercjalizacja.cl-consulting.com.pl

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zasobami ludzkimi - specjalizacja: specjalista ds. HR

Zarządzanie zasobami ludzkimi - specjalizacja: specjalista ds. HR Zarządzanie zasobami ludzkimi - specjalizacja: specjalista ds. HR Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/08/7405/7726 Cena netto 5 000,00 zł Cena brutto 5 000,00 zł Cena netto za godzinę 28,74 zł Cena

Bardziej szczegółowo

Schemat prezentacji:

Schemat prezentacji: Konkursy w ramach II Priorytetu POKL: Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących zaplanowane do ogłoszenia w 2012 r. Katolicki Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Jak zaprezentować pomysł przed inwestorem

Jak zaprezentować pomysł przed inwestorem Jak zaprezentować pomysł przed inwestorem Katarzyna Duda Pomorskie Forum Przedsiębiorczości Gdynia 2012 Dotacje na innowacje Spis treści: Czego oczekuje inwestor i jakich pomysłów szuka Biznesplan jak

Bardziej szczegółowo

OFERTA WSPÓŁPRACY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

OFERTA WSPÓŁPRACY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI OFERTA WSPÓŁPRACY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI PODDZIAŁANIE 2.1.1 ROZWÓJ KAPITAŁU LUDZKIEGO W PRZEDSIĘBIORSTWACH KONKURS HEROSI ORGANIZACJI Strona 1 z 8 Spis treści 1. Zakres merytoryczny

Bardziej szczegółowo

PROJEKT CYKL SZKOLEŃ WEWNĘTRZNYCH

PROJEKT CYKL SZKOLEŃ WEWNĘTRZNYCH PROJEKT CYKL SZKOLEŃ WEWNĘTRZNYCH Gdańsk, 2015 1 Opis Usługi Projekt Cykl Szkoleń Wewnętrznych skierowany jest do firm, które planują realizację kilku szkoleń o różnej tematyce bądź z jednego zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami - narzędzia, software, dokumentacja, metodyka PMBOK

Zarządzanie projektami - narzędzia, software, dokumentacja, metodyka PMBOK Zarządzanie projektami - narzędzia, software, dokumentacja, metodyka PMBOK Opis Szkolenie realizowane w ramach: Oferowane zajęcia umożliwiają uczestnikom poznanie najlepszych metod i narzędzi stosowanych

Bardziej szczegółowo

Zajęcia aktywizacyjne są prowadzone w grupach składających się z nie więcej niż 16 osób.

Zajęcia aktywizacyjne są prowadzone w grupach składających się z nie więcej niż 16 osób. http://www.pup-rybnik.pl/dla_bezrobotnych/zajecia_aktywizacyjne.html Grafika : drukuj / nie drukuj Zajęcia aktywizacyjne Zajęcia aktywizacyjne dotyczą szczegółowych zagadnień przydatnych w uzupełnianiu

Bardziej szczegółowo

Kierunek Informatyka. Specjalność Systemy i sieci komputerowe. Specjalność Systemy multimedialne i internetowe

Kierunek Informatyka. Specjalność Systemy i sieci komputerowe. Specjalność Systemy multimedialne i internetowe Kierunek Informatyka Studiowanie na kierunku Informatyka daje absolwentom dobre podstawy z zakresu matematyki, fizyki, elektroniki i metrologii, teorii informacji, języka angielskiego oraz wybranych zagadnień

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Staples Polska Sp. z o.o. (dawniej Corporate Express Polska Sp. z o.o.) to jeden z największych na świecie dostawców

Bardziej szczegółowo

Szkolenie "Skuteczny telemarketing"

Szkolenie Skuteczny telemarketing Szkolenie "Skuteczny telemarketing" Informacje o usłudze Numer usługi 2016/03/05/8320/5521 Cena netto 750,00 zł Cena brutto 922,50 zł Cena netto za godzinę 107,14 zł Cena brutto za godzinę 131,79 Możliwe

Bardziej szczegółowo

Programista aplikacji internetowych. Junior Web Developer z certyfikatem Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3

Programista aplikacji internetowych. Junior Web Developer z certyfikatem Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3 Programista aplikacji internetowych. Junior Web Developer z certyfikatem Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3 WSB Gdynia - Studia podyplomowe Opis kierunku Branża IT w Trójmieście, zaraz po Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Paweł Gołębiewski. Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl

Paweł Gołębiewski. Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl Paweł Gołębiewski Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl Droga na szczyt Narzędzie Business Intelligence. Czyli kiedy podjąć decyzję o wdrożeniu?

Bardziej szczegółowo

termin i cena w Krakowie 1dzień (7h lekcyjnych) 750 zł netto/os.* 9 kwietnia 2014 Kraków 23 kwietnia 2013 Wrocław

termin i cena w Krakowie 1dzień (7h lekcyjnych) 750 zł netto/os.* 9 kwietnia 2014 Kraków 23 kwietnia 2013 Wrocław Temat szkolenia 1. Doskonalenie sprzedaży najskuteczniejsze argumenty handlowe 2. MERCHANDISING W PRAKTYCE Aranżacja powierzchni handlowej 3. Kierowanie Zespołem dla Kadry Kierowniczej 4. Kierowanie Zespołem

Bardziej szczegółowo

Akademia menedżerów IT

Akademia menedżerów IT Akademia menedżerów IT Informacje o usłudze Numer usługi 2016/11/24/8729/24634 Cena netto 4 300,00 zł Cena brutto 4 300,00 zł Cena netto za godzinę 21,50 zł Cena brutto za godzinę 21,50 Usługa z możliwością

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA MENEDŻERSKIE

SZKOLENIA MENEDŻERSKIE SZKOLENIA MENEDŻERSKIE PAKIET SZKOLEŃ DOSKONALĄCYCH KOMPETENCJE MENEDŻERSKIE KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ I REZERWOWEJ Bankowości i Finansów Sp. z o. o. 1 MIĘDZYNARODOWA SZKOŁA BANKOWOŚCI I FINANSÓW to ponad 23

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE: PRZYGOTOWUJĄCE DO PODJĘCIA PRACY NA STANOWISKU JUNIOR ACCOUNTANT W MIĘDZYNARODOWYCH CENTRACH USŁUG BPO BPO/SSC

SZKOLENIE: PRZYGOTOWUJĄCE DO PODJĘCIA PRACY NA STANOWISKU JUNIOR ACCOUNTANT W MIĘDZYNARODOWYCH CENTRACH USŁUG BPO BPO/SSC BEZPŁATNE SZKOLENIE Przygotowujące do podjęcia pracy na stanowisku Junior Accountant w międzynarodowych centrach usług BPO/SSC WWW.WSB.PL DOWIEDZ SIĘ CZYM ZAJMUJĄ SIĘ DZIAŁY BPO I SSC I DLACZEGO POSZUKUJĄ

Bardziej szczegółowo

pomagamy Klientom w realizacji celów biznesowych

pomagamy Klientom w realizacji celów biznesowych pomagamy Klientom w realizacji celów biznesowych Szanowni Państwo, zapraszamy do udziału w projekcie szkoleniowym skierowanym do dyrektorów personalnych, menedżerów i specjalistów HR, którzy chcą rozwijać

Bardziej szczegółowo

Techniki efektywnej prezentacji i autoprezentacji w biznesie

Techniki efektywnej prezentacji i autoprezentacji w biznesie Techniki efektywnej prezentacji i autoprezentacji w biznesie LondonSAM Polska, Kraków 2014 Opis szkolenia Umiejętność skutecznego komunikowania się jest we współczesnym biznesie sprawą kluczową, a jednym

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne strategie sprzedażytrening

Nowoczesne strategie sprzedażytrening Nowoczesne strategie sprzedażytrening dla handlowców Informacje o usłudze Numer usługi 2016/06/08/6568/10585 Cena netto 1 550,00 zł Cena brutto 1 550,00 zł Cena netto za godzinę 96,88 zł Cena brutto za

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II TEMATYKI SEMINARIÓW Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II Zapisy na seminarium: 18 lutego w godz. 13:15 Proponowane tematy (obszary) prac licencjackich: Prof. nadzw. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Data zakończenia usługi (RRRR-MM-DD) Data rozpoczęcia usługi (RRRR-MM-DD)

Data zakończenia usługi (RRRR-MM-DD) Data rozpoczęcia usługi (RRRR-MM-DD) Rejestr usług instytucji szkoleniowych ze znakiem jako ści na dzień 26.09.2014r. Lp. Nazwa firmy NIP Siedziba Tytuł usługi Kategoria usługi (wybór z listy) Data rozpoczęcia usługi (RRRR-MM-DD) Data zakończenia

Bardziej szczegółowo

OPCJA KOMPLEKSOWE USŁUGI INTERNETOWE

OPCJA KOMPLEKSOWE USŁUGI INTERNETOWE Warszawa, sierpień 2010 r. KLIKNIJ, ABY EDYTOWAĆ STYL OPCJA KOMPLEKSOWE USŁUGI INTERNETOWE O nas Świadczymy kompleksowe usługi informatyczne od 1991 r. Pracowaliśmy dla niemal 400 Klientów. W tym czasie:

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK INFORMATYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK INFORMATYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK INFORMATYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek Informatyka Studiowanie na kierunku Informatyka daje absolwentom dobre podstawy

Bardziej szczegółowo

Kierowanie zespołem pracowniczym

Kierowanie zespołem pracowniczym Kierowanie zespołem pracowniczym Terminy szkolenia 22-23 październik 2015r., Wrocław - Hotel Mercure**** 19-20 listopad 2015r., Warszawa - Centrum Szkoleniowe - Progress Project 10-11 grudzień 2015r.,

Bardziej szczegółowo

Tabela 2. Struktura i zakres treści programów modułowych umożliwiających prowadzenie szkoleń z wykorzystaniem e-learningu

Tabela 2. Struktura i zakres treści programów modułowych umożliwiających prowadzenie szkoleń z wykorzystaniem e-learningu 3. Efektywna współpraca z klientem urzędu 2. Dane o rynku i ich wykorzystywanie 1. Rola i zadania służb zatrudnienia Tabela 2. Struktura i zakres treści programów modułowych umożliwiających prowadzenie

Bardziej szczegółowo

KOMPETENTNY PRZYWÓDCA PODSTAWĄ ROZWOJU BIZNESU

KOMPETENTNY PRZYWÓDCA PODSTAWĄ ROZWOJU BIZNESU KOMPETENTNY PRZYWÓDCA PODSTAWĄ ROZWOJU BIZNESU Projekt Kompetentny przywódca podstawą rozwoju biznesu skierowany jest do pracowników mikro* i małych** przedsiębiorstw prowadzących działalność na terenie

Bardziej szczegółowo

Człowiek - najlepsza inwestycja

Człowiek - najlepsza inwestycja RAMOWE PROGRAMY KURSÓW REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU ZDOBĄDŹ KWALIFIKACJE ZAWODOWE. Na zakończenie każdego z kursów przewidziano 4 godziny zajęć doradczych związanych z kursem. RACHUNKOWOŚĆ Z ZAAWANSOWANYM

Bardziej szczegółowo

Biznesplan. Budowa biznesplanu

Biznesplan. Budowa biznesplanu BIZNESPLAN Biznesplan dokument zawierający ocenę opłacalności przedsięwzięcia gospodarczego [. Sporządzany na potrzeby wewnętrzne przedsiębiorstwa, jest także narzędziem komunikacji zewnętrznej m.in. w

Bardziej szczegółowo

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/12/8058/982 Cena netto 599,00 zł Cena brutto 599,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto

Bardziej szczegółowo

Kategoria usługi (wybór z usługi. usługi. zgodnie z kartą usługi) ul. W. Syrokomli 11/8, Heuresis Certyfikowani Trenerzy. Zarządzanie Zasobami

Kategoria usługi (wybór z usługi. usługi. zgodnie z kartą usługi) ul. W. Syrokomli 11/8, Heuresis Certyfikowani Trenerzy. Zarządzanie Zasobami Rejestr usług instytucji szkoleniowych ze znakiem jako ści na dzień 30.01.2015. Data rozpoczęcia Data zakończenia liczba godzin Koszt usługi Koszt Kategoria usługi (wybór z usługi usługi Miejsce realizacji

Bardziej szczegółowo