Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 11.0

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 11.0"

Transkrypt

1 Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 11.0

2 Copyright 2012 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym, powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. 2 Comarch ERP XL Zmiany funkcjonalne w wersji 11.0

3 Spis treści Zestawienie aplikacji z którymi współpracuje Comarch ERP XL Zmiana nazwy systemu... 8 Wspólne Karta towaru Zakładka: Zasoby/Normatywy Nowa zakładka: Jednostki i kody Zakładka: Opakowanie Zakładka: Inne Zakładka: Upusty Zakładka: Składniki celne Karta kontrahenta Zakładka: Ogólne Zakładka: Księgowe Zmieniono sposób zapisu danych w karcie kontrahenta na zakładce: Inne Zakładka: Inne Zakładka: Kontakty zamieniona na: CRM Zakładka: Upusty Ergonomia wyboru magazynu Załączniki Przechowywanie danych GPS Parametr: BI Logistyka Zmiany w obszarze promocji Magazyn - nowy parametr promocji Promocje pakietowe Promocje od wartości transakcji Poprawa ergonomii Obsługa RLS i RLZ na dokumentach transportowych Analiza ABC/XYZ w module BI Karta magazynu Karta towaru Rejestracja obrotu złomem Nowe parametry w konfiguracji Systemu Zmiany dotyczące towaru związane z obrotem złomem Zmiany na kartotece kontrahenta Zakup złomu Sprzedaż złomu Współpraca z wirtualną drukarką firmy InPost Konfiguracja wirtualnej drukarki Wydruki dedykowane na wirtualną drukarkę Zmiany w obszarze zamówień Wybór magazynu podczas realizacji zamówień Rozdzielenia prawa do operacji na potwierdzonych zamówieniach Ustalanie daty realizacji elementu ZS/ZW w oparciu o element powiązany Ergonomia przydzielania zasobów do rezerwacji Generowanie dokumentów z elementów BST Nowe opcje w filtrze: Ilości w potwierdzonych zamówieniach Zmiany w kodach kreskowych Comarch ERP XL 3 Zmiany funkcjonalne w wersji 11.0

4 7.1. Zmiany w kodach kreskowych towaru Zmiana zasad identyfikacji towarów podczas wymiany ECOD Koncesje Pozostałe zmiany Blokada zmiany domyślnej jednostki w elementach Domyślne zaznaczenie wszystkie parametrów w oknie anulowania dokumentu Automatyczne generowanie dokumentu FWZ z FWS Generowanie dokumentu OS z Notatnika Księgowość i Środki trwałe Zmiany w rejestrach kasowych/bankowych walutowych tzw. Magazyn walut Zmiany dotyczące wyceny rozchodu środków pieniężnych wyrażonych w walucie obcej ( KW ) Pozostałe zmiany Operacje seryjne w rejestrach VAT Zmiany w rozliczaniu zaliczek pracowników Bilans otwarcia na podstawie zapisów w buforze Nowe wydruki księgowe Wydruk Faktury sprzedaży/zakupu ujęte wg pól deklaracji VAT-7(12) Wydruk Tabela amortyzacji Ewidencja umów leasingowych Planowany podatek VAT Archiwizacja danych Grupowanie kont - możliwość wyłączenia danych kont analitycznych z mechanizmu Pozostałe zmiany Przenoszenie opisu na dokumencie UNM (Uproszczona nota memoriałowa) Kwota Pozostaje na zakładce Opis analityczny dokumentu Seryjne usuwanie zapisów księgowych z poziomu list dokumentów Lista nierozliczonych płatności dodanie opcji służącej do wyświetlenia płatności w różnych walutach Modyfikacje wydruków kompensat Modyfikacje w mechanizmie importu wyciągów bankowych Produkcja Nowe funkcje w planowaniu Konfigurowalne bufory czasu planowanego przed i po czynności Dobieranie tego samego zasobu do kolejnych czynności produkcyjnych Sekwencyjność wykonywania zadań Blokada generowania PW jeśli brak RW Ergonomia Jedno RWK do jednego RW spiętego z wieloma surowcami Edit in place na zleceniu produkcyjnym Dedykowanie ZP dla więcej niż jednego kontrahenta Zniesienie wymagalności technologii na pozycji ZP Udostępnienie atrybutów SQL jak parametrów dynamicznie wyliczanych podczas wykonywania akcji produkcyjnych Inne zmiany CRM Rozwój mechanizmu wiązania dokumentów z obiektami CRM o możliwość wiązania pozycji Nowy parametr na karcie powiązania Modyfikacja definicji automatycznego wiązania Comarch ERP XL Zmiany funkcjonalne w wersji 11.0

5 1.3. Blokada wielokrotnego wiązania pozycji Zmiany w kampaniach Modyfikacja operacji przeniesienia kontrahenta pomiędzy etapami Przypisywanie osoby kontaktowej wraz z akwizytorem Planowanie kosztów kampanii w oparciu o koszty kontrahentów Zmiany w rejonach sprzedaży Kontrola unikalności nazw Przepinanie rejonów Pozostałe zmiany i poprawa błędów Przechowywanie danych GPS w przejazdach samochodów Obieg dokumentów Dokumenty związane z dokumentami w obiegu Lista dokumentów w obiegu na formatce Historia związanych Blokada usunięcia dokumentu systemowego powiązanego z dokumentem w obiegu Generowanie nowego dokumentu z dokumentu w obiegu Poprawa błędów Zmiany na dokumencie Obsługa serii dla dokumentów w obiegu Lista kolejnych opiekunów Ustalanie priorytetów dla dokumentu w obiegu Pobieranie załączników domyślną opcją również dla etapu obiegu Pozostałe zmiany Zmiany na liście dokumentów Kolejni opiekunowie dokumentu Nowe kolumny Pozostałe zmiany Operacja wysyłania wiadomości Wykonanie operacji z formatki etapu Maski do wykorzystania w treści wiadomości Pulpit Kontrahenta Zmiany w konfiguracji Zmieniono sposób zapisu danych w karcie kontrahenta Operator wystawiający oraz Operator odpowiedzialny za realizację w karcie kontrahenta Seria dokumentu Prefiks numeru obcego Dodawanie towarów do trzech koszyków jednocześnie Zmiany w Koszyku Zmiana formy i terminu płatności Zmiana magazynu i kolumna: Stan Obsługa języka norweskiego Integracja z ibard Współpraca z e-sklep Certyfikat Wielowalutowość Obsługa cechy towaru Comarch ERP XL 5 Zmiany funkcjonalne w wersji 11.0

6 8. Obsługa rabatów Dodatkowe informacje o towarze Jednostki miary i wagi Pozostałe zmiany Formy płatności dla e-sklep Języki Faktura w PDF Adresy kontrahenta Typ kontrahenta Zamówienia od netto Zasoby w magazynie Business Intelligence Wprowadzenie Nowa platforma analityczna Comarch ERP XL BI Start Rozwój obszarów analitycznych Wizyty i transport Produkcja Logistyka CRM Płatności Alokacja kosztów Rozwój funkcjonalny raportów OLAP Pokaż miary w wierszach Modyfikacja etykiet na osiach wykresów Możliwość formatowania sum Możliwość definiowania warunków Pogrubianie użytych na raporcie wymiarów i miar Funkcjonalność prezentacji obrazów w raportach OLAP Rozwój funkcjonalny raportów MDX/SQL - parametry Migrator raportów OWC Raporty Map dodano mapę Austrii Serwis subskrypcji Możliwość wybierania załączników Generowanie subskrypcji na prawach odbiorcy docelowego Zmiany ergonomiczne Możliwość rejestracji baz z poziomu okna startowego Księgi Raportów Możliwość filtrowania subskrypcji według odbiorcy Odwzorowanie funkcjonalności ebi w aplikacji Web Reports Book Comarch ERP Mobilny BI Spis rysunków Comarch ERP XL Zmiany funkcjonalne w wersji 11.0

7 Zestawienie aplikacji z którymi współpracuje Comarch ERP XL 11.0 Aplikacja Wersja Uwagi ibard imall24 Aktualna wersja Comarch ERP e-sklep 6.3 Comarch ERP Pulpit Kontrahenta 11.0 Rozwiązania mobilne* Comarch ERP Mobilny Sprzedawca Android 3.1 (planowany termin IX.2012) Comarch ERP Mobilny Sprzedawca WinMobile 7.0 (planowany termin IX.2012) Comarch ERP Mobilny Magazynier Off-line 7.0 (planowany termin IX.2012) Comarch ERP Mobilny Magazynier On-line 7.0 (planowany termin IX.2012) Comarch ERP Mobilny BI 2.3 (planowany termin IX.2012) Comarch ERP Retail* Jedna z kolejnych aktualizacji do wersji Comarch ERP Optima Off-line Comarch ERP Optima Kadry i Płace Intranetowe Aplikacje Pracownicze Comarch ERP XL Pulpit pracownika 11.0 Obieg dokumentów w interfejsie WWW 11.0 Comarch ERP XL Business Intelligence 11.0 Księga raportów 11.0 Panel Zarządzania 11.0 Konfigurator 11.0 *Informacje o udostępnieniu odpowiednich wersji współpracujących z Comarch ERP XL 11.0 będą wysyłane w informacjach mailowych oraz powyższa tabela będzie odpowiednio aktualizowana. Comarch ERP XL 7 Zmiany funkcjonalne w wersji 11.0

8 Zmiana nazwy systemu W wersji 11.0 zmieniona została nazwa systemu z: Comarch CDN XL na Comarch ERP XL. Rysunek 1 Menu Comarch ERP XL Wspólne 1. Karta towaru 1.1. Zakładka: Zasoby/Normatywy Dodano nowy parametr Nie uwzględniaj w analizie ABC/XYZ więcej w rozdziale: Karta towaru 8 Comarch ERP XL Zmiany funkcjonalne w wersji 11.0

9 1.2. Nowa zakładka: Jednostki i kody Dodano nową zakładkę z trzema podzakładkami: Rysunek 2 Karta towaru, zakładka: Jednostki i kody. a) Opakowanie dotychczasowa zakładka: Opakowanie; b) Kody kreskowe nowa zakładka więcej w rozdziale: 7.1 Zmiany w kodach kreskowych towaru; c) Składniki celne dotychczasowa zakładka Składy celne Zakładka: Opakowanie Została przeniesiona jako podzakładka zakładki: Jednostki i kody Zakładka: Inne Zmieniono parametr Wymaga koncesji na wybór koncesji, która jest wymagana przy sprzedaży towaru więcej w rozdziale: 8 Koncesje 1.5. Zakładka: Upusty Dodano możliwość filtrowania promocji wyświetlanych na tej zakładce więcej w rozdziale: Zakładka Upusty na karcie towaru 1.6. Zakładka: Składniki celne Została przeniesiona jako podzakładka zakładki: Jednostki i kody. Comarch ERP XL 9 Zmiany funkcjonalne w wersji 11.0

10 2. Karta kontrahenta 2.1. Zakładka: Ogólne Rysunek 3 Karta kontrahenta, zakładka: Jednostki i kody. Zmieniono sposób uzupełniania rejonu domyślnego kontrahenta oraz sposób prezentacji nazwy rejonu. Jest to związane ze zmianą unikalności nazwy więcej w rozdziale: 3.1 Kontrola unikalności nazw 2.2. Zakładka: Księgowe W grupie: Typ kontrahenta dodano nowy parametr Podatnikiem jest nabywca więcej w rozdziale: 4.3 Zmiany na kartotece kontrahenta 2.3. Zmieniono sposób zapisu danych w karcie kontrahenta na zakładce: Inne Rysunek 4 Karta kontrahenta, zakładka: Inne, wersja: 10.5 Do wersji 10.5 informacje z grupy: Pulpit Kontrahenta tj.: Grupa towarów; Magazyn; Generuj zamówienia; były zapisywane w tabeli cdn.kntkarty oraz cdn.kntwzorce. W wersji 11.0 dodano nową tabelę: cdn.kntaplikacje, do której przeniesiono wszystkie kolumny konfiguracyjne dla Pulpitu Kontrahenta. W konwersji bazy danych rekordy w tabeli cdn.kntaplikacje dodadzą się: 10 Comarch ERP XL Zmiany funkcjonalne w wersji 11.0

11 a) Tylko dla takich kontrahentów, którzy w wersji 10.5 będą mieli przypisani co najmniej jedną osoba z uprawnieniami w roli z grupy: Pulpit Kontrahenta; b) Jeżeli w Konfiguracji ogólnej na zakładce: WWW/Parametry w wersji 10.5 będzie ustawiony Operator wystawiający. W trakcie konwersji bazy danych rekordy dodadzą się tylko dla wybranych kontrahentów Zakładka: Inne Rysunek 5 Karta kontrahenta, zakładka: Inne, wersja: Dane z grupy: CRM zostały przeniesione na zakładkę: CRM Dodano nową grupę: Mobilny Sprzedawca W grupie można zdefiniować, grupę od której będą dostępne towary dla danego kontrahenta w aplikacji: Mobilny Sprzedawca funkcjonalność będzie obsłużona w kolejnych wersjach Comarch ERP Mobilny Sprzedawca na platformę Android Dodano nowe parametry w grupie: Pulpit Kontrahenta a) Operator wystawiający; b) Hasło operatora wystawiającego; c) Centrum domyślne operatora wystawiającego; d) Operator odpowiedzialny za realizację; e) Seria; f) Prefiks numeru obcego. Więcej w rozdziale: 1 Zmiany w konfiguracji Dodano nową grupę: Koncesje Więcej w rozdziale: 8 Koncesje Comarch ERP XL 11 Zmiany funkcjonalne w wersji 11.0

12 2.5. Zakładka: Kontakty zamieniona na: CRM Rysunek 6 Karta kontrahenta, zakładka: CRM Zmieniono nazwę zakładki: Kontakty na: CRM Przeniesiono wszystkie słowniki, z grupy: CRM z zakładki: Inne, tj.: a) Działalność; b) Branża; c) Priorytet; d) Źródło; e) Rola partnera; f) Outlook URL Zakładka: Upusty Dodano wyświetlanie wszystkich promocji obowiązujących dla kontrahenta oraz możliwość filtrowania promocji i upustów wyświetlanych na tej zakładce więcej w rozdziale: Zakładka Upusty na karcie kontrahenta 3. Ergonomia wyboru magazynu Ujednolicono i rozwinięto sposób wyboru magazynu w całym Systemie Comarch ERP XL. Obecnie, jeżeli operator będzie chciał wybrać magazyn np. w dokumencie ZS na zakładce Ogólne w polu Źródłowy, to może: Wybrać magazyn z listy za pomocą przycisku: Źródłowy; Rozwinąć listę dostępnych magazynów i wybrać magazyn; Wpisać kod magazynu. Dodatkowo w liście rozwijalnej dodano wyświetlanie nazwy magazynu oraz umożliwiono użycie lokatora. Rysunek 7 Wybór magazynów z listy z użyciem lokatora z lewej: Ograniczający, z prawej: Pozycjonujący Wszystkie powyższe zmiany są szczególnie istotne dla Klientów, którzy operuję na wielu magazynach. 12 Comarch ERP XL Zmiany funkcjonalne w wersji 11.0

13 4. Załączniki Rysunek 8 Załączniki, dane GPS oraz parametr: BI 4.1. Przechowywanie danych GPS W karcie załącznika umożliwiono przechowanie danych GPS. Dane GPS mogą być wypełniane tylko przez programy zewnętrzne. W przyszłości Mobilny Sprzedawca na platformę Android będzie te dane wypełniał. Jeżeli dane są wypełnione, to w karcie załącznika pokazuje się przycisk: Pokaż na mapie. Dzięki tej funkcjonalności może sprawdzić m.in. gdzie zdjęcie zostało zrobione funkcjonalność jest szczególnie przydatna w przypadku realizacji elementu wizyty handlowej rodzaju: merchandising Parametr: BI W karcie załącznika oraz w powiązaniu załącznika z obiektem dodano możliwość zaznaczenia parametru: BI. Po zaznaczeniu tego parametru dany załącznik może zostać użyty w raportach Business Intelligence. Dla danego obiektu parametr: BI można zaznaczyć tylko raz. Logistyka 1. Zmiany w obszarze promocji 1.1. Magazyn - nowy parametr promocji Dotychczas stosowanie promocji można było uzależniać min. od formy płatności, sposobu dostawy, terminu płatności itp. Do wyżej wymienionych parametrów dodano magazyn, który może determinować naliczanie promocji na dokumencie. W związku z tym zmodyfikowana została definicja promocji oraz wprowadzono modyfikacje w obsłudze magazynu na dokumentach Zmiany na definicji promocji Na definicji promocji dodana została zakładka Magazyn. Na zakładce można wskazać konkretne magazyny z listy magazynów lub wybrać opcję: Wszystkie magazyny. Uwaga: Na zakładce Magazyn domyślnie ustawiona jest opcja <Wszystkie> zarówno dla nowo dodawanych promocji jak i dla istniejących promocji. W związku z tym pojawienie się nowego parametru nie determinuje zmian w obecnej funkcjonalności. Comarch ERP XL 13 Zmiany funkcjonalne w wersji 11.0

14 Rysunek 9 Karta promocji, zakładka Magazyny Obsługa magazynu na dokumentach Wprowadzenie nowego parametru na definicji promocji wymusiło również zmiany w samym mechanizmie naliczania promocji na elementach dokumentów. Podczas naliczania promocji na elementy, oprócz dotychczasowych parametrów, sprawdzane są jeszcze ustawienia magazynu. Kontrola magazynu odbywa się analogicznie do kontroli innych parametrów tj. forma i termin płatności, sposób dostawy. Weryfikacja magazynu obowiązuje zarówno na dokumentach przychodowych i rozchodowych. Na dokumentach handlowych naliczanie promocji oparte zostało o magazyn nagłówka dokumentu. Natomiast na zamówieniach i ofertach, naliczanie promocji uzależnione będzie od magazynu wskazanego na elemencie dokumentu. Na elementy dokumentu naliczane są promocje, które w definicji na zakładce Magazyn wskazaną mają opcje <Wszystkie> lub magazyn zgodny z magazynem wybranym na nagłówku dokumentu handlowego albo elemencie zamówienia i oferty. Jeżeli na dokumencie/elemencie nie wskazano konkretnego magazynu, tylko wybrano opcję <Wszystkie>, to zastosowane zostaną tylko promocje, dla których na definicji na zakładce Magazyny wskazano opcję <Wszystkie>. Zmiana magazynu na dokumencie odbywa się według standardowych zasad obowiązujących przy zmianie innych parametrów tj. kontrahent czy forma płatności. W związku z tym na definicjach dokumentów, obsługujących promocje, na zakładce Parametry w grupie: Aktualizacja danych po zmianie dodana została opcja: Magazynu. Rysunek 10 Definicja dokumentu, zakładka Parametry Jeżeli opcja: Magazynu jest zaznaczona, to przy zmianie magazynu na dokumencie/elemencie otworzy się okno Zmiany na dokumencie z opcjami dotyczącymi magazynu i promocji. W zależności od wybranych opcji w poniższym oknie, magazyn i rabaty na elementach dokumentu zostaną zaktualizowane lub nie. Reasumując, przy zaznaczonej opcji: Magazynu w definicji dokumentu, przy zmianie magazynu na dokumencie/elemencie zawsze pojawi się okno j.n., w którym Użytkownik może wskazać, w jaki sposób oraz które dane powinny się zaktualizować na dokumencie/elemencie. 14 Comarch ERP XL Zmiany funkcjonalne w wersji 11.0

15 Rysunek 11 Okno Zmiany na dokumencie Jeżeli opcja: Magazynu jest odznaczona, to zmiana magazynu na dokumencie/elemencie nie spowoduje aktualizacji promocji na elementach i nie pojawi się okno Zmiany na dokumencie. Działanie Systemu przy zmianie magazynu będzie odbywało się według dotychczasowych zasad, a więc pojawi się standardowy komunikat z pytaniem o zmianę magazynu j.n. Uwaga: Przy zachowaniu domyślnych ustawień Systemu Użytkownicy otrzymują dotychczasową funkcjonalność. Jeżeli Firma nie zamierza wprowadzać magazynu, jako dodatkowego warunku dla naliczenia promocji, zaleca się pozostawienie domyślnych ustawień. Jeżeli jednak Firma będzie korzystać z nowej funkcjonalności i zmiana magazynu na dokumencie powinna skutkować aktualizacją promocji na elementach, to w definicji dokumentu należy zaznaczyć opcję: Magazynu Promocje pakietowe Ze względu na coraz silniejszą konkurencję na rynku, kontrahenci zmuszeni są stosować różne metody promowania swoich produktów w celu zwiększenia ich sprzedaży. Jedną z takich metod pozyskiwania Klientów stały się promocje łączone. Kontrahenci za pomocą promocji łączonych mogą prowadzić sprzedaż produktów w pakietach np. 2 towary + 1 gratis, 2 towary + 1 za pół ceny, przy zakupie 1000szt. towarów z wybranej grupy, Klient otrzymuje rabat 10% na towary z tej grupy itp. Łączenie towarów w pakiety pozwala wiązać sprzedaż produktów z wysokim wskaźnikiem sprzedaży z produktami zalegającymi na magazynie, można również zachęcać Klientów poprzez dodawanie gratisów, upominków do zakupionych towarów. Mając na uwadze powyższe wymagania w Systemie Comarch ERP XL wprowadzono funkcjonalność promocji pakietowych, która umożliwia sprzedaż towarów w zdefiniowanych pakietach, pozwala łączyć towary i w zależności od połączenia stosować różnego rodzaju rabaty. Promocje pakietowe można podzielić przede wszystkim na dwie grupy: Comarch ERP XL 15 Zmiany funkcjonalne w wersji 11.0

16 a) Pakiety stałe - stosowanie pakietu stałego polega na tym, iż Klient musi zakupić wszystkie towary wchodzące w skład promocji według zdefiniowanych warunków, aby otrzymać stosowny rabat. Przykład: Klient kupując garnitur, koszulę i krawat, otrzyma 20% rabatu na koszulę i 10% rabatu na garnitur. Klient musi zakupić wszystkie z wymienionych produktów aby otrzymać 20% rabatu na koszulę a 10% na garnitur; Klient przy zakupie 3 butelek wina i 1 butelki whisky otrzyma towary z rabatem 20%. b) Pakiety elastyczne - stosowanie pakietu elastycznego polega na tym, iż Klient może nabyć dowolne towary z listy z określonym rabatem, jeżeli wartość lub ilość zakupionych towarów osiągnie określony próg. Przykład: Klient przy zakupie 1000szt. towarów ze wskazanej listy, otrzymuje rabat 20% na każdy zakupiony produkt; Klient nabywając produkty z wybranej grupy na wartość 1000PLN, otrzyma rabat 20% na każdy zakupiony produkt. Dodatkowo do każdej z wyżej wymienionych promocji można dodawać towary tzw. gratisy po bardzo zaniżonej cenie np. 0, 01 PLN, 1 PLN lub po cenie obniżonej o określony procent np. towar za połowę ceny. Przykład: Klient, który kupi następujące towary: garnitur, koszulę i krawat, otrzyma 10% rabatu na zakupione towary oraz spinki za 0, 01 PLN Zmiany na definicji promocji Promocje pakietowe definiowane są analogicznie do obecnych promocji typu PRM. Różnica w stosunku do dotychczasowych promocji polega na tym, iż na nagłówku promocji Użytkownik ma możliwość wskazania czy definiowana promocja będzie dotyczyła pakietu czy standardowej promocji. Dodatkowo już w nagłówku promocji Użytkownik może określić, jaki rodzaj pakietu będzie definiował, czy definiuje pakiet stały czy pakiet elastyczny. Pozostałe parametry pakietu tj. rodzaj progu, czy pakiet będzie zawierał gratisy, definiowane są bezpośrednio na zakładce Towary w miejscu wprowadzania listy pozycji pakietu. Obecna zakładka Towary będzie przybierać różną formę w zależności od wybranych opcji w nagłówku definicji promocji. Na definicji promocji wprowadzono zmiany w następujących obszarach: a) Nagłówek promocji Na nagłówku promocji dodany został parametr: Promocja pakietowa. W celu zdefiniowania promocji pakietowej parametr należy zaznaczyć. Następnie należy wybrać rodzaj definiowanego pakietu stały lub elastyczny. Rysunek 12 Definicja promocji, parametr Promocje pakietowe 16 Comarch ERP XL Zmiany funkcjonalne w wersji 11.0

17 b) Zakładka Towary Pakiet stały Jeżeli dla parametru: Rodzaj pakietu wybrana zostanie opcja: Stały, to zamiast zakładki Towary wyświetlana będzie zakładka Towary/Gratisy j.n. Rysunek 13 Zakładka Towary/Gratisy dla pakietu stałego Zakładka Towary/Gratisy dla pakietu stałego składa się z dwóch grup: Towary i Gratisy. W grupie Towary Użytkownik określa elementy pakietu, czyli jakie towary w jakiej ilości oraz z jakim rabatem otrzyma Klient przy zakupie wskazanych w tej grupie towarów. Dla elementów pakietu można zdefiniować rabat procentowy lub rabat typu stała cena. W grupie Gratisy Użytkownik może wskazać towary, które Klient otrzyma dodatkowo np. jako gratis przy zakupie towarów wyszczególnionych w grupie Towary. Dla elementów w grupie Gratisy należy określić ilość, oraz rodzaj upustu - czy towar będzie dodawany do pakietu po stałej cenie (towar za 1 PLN), czy z rabatem procentowym (np. towar za pół ceny). Przykład: Jeżeli Użytkownik chciałby zdefiniować promocję, w której Klient przy zakupie towaru T1 w ilości 2szt. i towarut2 w ilości 1szt. otrzymuje rabat na towary w wysokości 10% oraz gratisowy towar T3 za 1PLN, na definicji promocji należy: - zaznaczyć parametr Promocja pakietowa, rodzaj: Stały; - na zakładce Towary/Gratisy w grupie Towary dodać towar T1 i T2 i określić parametry: próg, wartość i typ upustu; - w grupie Gratisy dodać towar T3 i określić parametry: ilość, typ i wartość upustu. Pakiet elastyczny Jeżeli dla parametru: Rodzaj pakietu wybrana zostanie opcja: Elastyczny, to zamiast zakładki Towary wyświetlana będzie zakładka Towary/Gratisy, na której można definiować progi, listę towarów oraz rabat, jaki Klient otrzyma, jeśli wartość lub ilość zakupionych towarów osiągnie określony próg j.n. Comarch ERP XL 17 Zmiany funkcjonalne w wersji 11.0

18 Rysunek 14 Zakładka Towary/Gratisy dla pakietu elastycznego Na zakładce Towary/Gratisy dla pakietu elastycznego w pierwszej kolejności należy określić, czy definiowany będzie pakiet ilościowy, czy wartościowy, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji dla parametru Próg dla pakietu. W kolumnie wartość progu można wskazać kilka progów wartościowych/ilościowych, po przekroczeniu, których zastosowana zostanie promocja na dokumencie. W grupie Towary Użytkownik definiuje listę towarów objętych promocją. Przy dodawaniu elementów pakietów Użytkownik może skorzystać z nowej funkcji: Dodaj towary z grupy funkcja umożliwia automatyczne dodanie wszystkich towarów ze wskazanej grupy; Lista towarów dla każdego progu jest taka sama. Elementy listy Towary i Gratisy będą wyświetlane w kontekście podświetlonego wiersza z progiem, dlatego warunki promocji określane na elementach pakietu mogą się różnić w zależności od wybranego progu. Również towary w grupie Gratisy można definiować odrębne dla każdego progu. Przykład: Jeżeli Użytkownik chciałby zdefiniować promocję, w której Klient przy zakupie towarów z grupy G1 w ilości 100szt. otrzymuje rabat 10% na zakupione towary a przy zakupie towarów z grupy G1 w ilości 200szt. otrzymuje rabat 20% oraz dodatkowo towar X za 1 PLN., to na definicji promocji należy: - zaznaczyć parametr Promocja pakietowa, rodzaj: Elastyczna; - na zakładce Towary/Gratisy wybrać opcję Próg ilościowy; - w grupie Towary dodać towary z grupy X za pomocą funkcji Dodaj z grupy; - dla pierwszego elementu wybrać upust procentowy i w kolumnie Wartość wpisać 10, a następnie uruchomić funkcję Wypełnij wszystkie wg bieżącego z menu kontekstowego; - w kolumnie wartość progu dodać wartości 100 i 200; - po zaznaczeniu progu 200 uzupełnić kolumnę wartość dla elementów promocji oraz w grupie gratisy dodać towar X i określić warunki promocji. 18 Comarch ERP XL Zmiany funkcjonalne w wersji 11.0

19 Dodatkowo na liście gratisów można zdefiniować kilka różnych gratisów, które można dodawać w ramach pakietu i wskazać, które z podanych gratisów powinny być domyślnie dodawane na dokument przy wyborze pakietu. Na momencie dodawania pakietu operator będzie miał możliwość rezygnacji z gratisu domyślnego i wskazanie innego dostępnego gratisu. Na definicji pakietu elastycznego znajduje się parametr: Wyświetl najwyższy spełniony próg, który wpływa na sposób prezentacji kolejnych progów w oknie promocji pakietowych, otwieranym podczas wystawiania dokumentu handlowego.. c) Inne zmiany Dotychczas na definicji promocji na zakładce Nagłówek prezentowana była informacja o ostatniej modyfikacji promocji. Obecnie informacja ta została poszerzona o następujące dane: Operator i czas utworzenia promocji; Operator i czas potwierdzenia promocji; Operator i czas zamknięcia promocji. Wszystkie powyższe informacje prezentowane są w tooltipie po podświetleniu przycisku dostępnego z poziomu każdej zakładki definicji promocji tj. [Historia zmian] Rysunek 15 Definicja promocji, Historia zmian W celu zwiększenia ergonomii uzupełniania elementów na wszystkich typach promocji na zakładce Towary lub Towary/Gratisy w menu kontekstowym dodane zostały funkcje umożliwiające seryjne wypełnianie lub aktualizowanie danych na elementach promocji tj. Rysunek 16 Menu kontekstowe na zakładce Towary lub Towary/Gratisy Zmień - funkcja umożliwia aktualizację danych dla zaznaczonych elementów promocji. Wypełnij wszystkie wg bieżącego - funkcja przepisuje dane wprowadzone w podświetlonym wierszu na wszystkie elementy znajdujące się na liście Towary Obsługa promocji pakietowych na dokumentach Promocje pakietowe w odróżnieniu od promocji standardowych nie będą naliczane automatycznie. Stosowanie promocji pakietowych na dokumentach uzależnione będzie od decyzji Użytkownika wystawiającego dokument. Comarch ERP XL 19 Zmiany funkcjonalne w wersji 11.0

20 Podczas wystawiania dokumentu operator w dodatkowym oknie otrzyma podgląd dostępnych promocji pakietowych dla kontrahenta, z którym przeprowadza jest transakcja. Z poziomu okna promocji pakietowych operator może dodawać pakiety na dokument. W związku z powyższym na definicjach dokumentów rozchodowych (WZ, FS, PA, FSE, WZE, OS, ZS) na zakładce Inne udostępniony został parametr: Stosuj promocje pakietowe, za pomocą, którego można określić, w jakim centrum i dla jakich dokumentów promocje pakietowe powinny być dostępne. Uwaga: Parametr: Stosuj promocje pakietowe jest domyślnie odznaczony. Rysunek 17 Definicja dokumentu ZS, zakładka Inne Zaznaczenie parametru jest niezbędne, aby wywołać okno z promocjami pakietowymi z poziomu wystawianego dokumentu. Okno może być otwierane na dwa sposoby: a) Poprzez automatyczną edycję okna (domyślne ustawienie Systemu). Okno Promocje pakietowe otwierane jest automatycznie po wybraniu kontrahenta na dokumencie, jeżeli: Dla kontrahenta istnieje, co najmniej jedna aktualna promocja pakietowa; Na definicji dokumentu zaznaczono parametr: Stosuj promocje pakietowe;. Opcje automatycznej edycji okna można wyłączyć poprzez odznaczenie parametru: Automatyczna edycja okna w oknie Promocje pakietowe. Rysunek 18 Automatyczna edycja okna 20 Comarch ERP XL Zmiany funkcjonalne w wersji 11.0

21 b) Za pomocą przycisku [Promocje pakietowe]. Przycisk widoczny tylko na dokumentach wystawionych w centrum, w którym na definicji dokumentów zaznaczony jest parametr Stosuj promocje pakietowe; Przycisk aktywny po wprowadzeniu kontrahenta na dokument. Rysunek 19 Dokument FS z włączoną obsługą promocji pakietowych Okno Promocje pakietowe W oknie Promocje pakietowe prezentowane są aktualne promocje pakietowe zdefiniowane dla kontrahenta docelowego lub głównego wskazanego na dokumencie. Z poziomu okna promocji można dodawać na dokument pakiety lub elementy pakietów. Ten sam towar w każdym pakiecie traktowany będzie, jako jeden element. Jeżeli dla towaru X w pakiecie P1 wprowadzona zostanie ilość 2 szt., to w każdym innym pakiecie, w którym towar ten występuje ilość ustawi się na 2szt. W każdym pakiecie przeliczona zostanie odpowiednio pozycja i procent realizacji pakietu. Mechanizm symulacji pakietów umożliwi operatorom na bieżąco obserwować realizację pakietów, a następnie wybrać optymalny pakiet na dokument. Rysunek 20 Dokument FS z włączoną obsługą promocji pakietowych Comarch ERP XL 21 Zmiany funkcjonalne w wersji 11.0

22 W oknie promocji obsłużone zostały następujące elementy: a) Dla każdego pakietu stałego oraz dla każdego progu w pakiecie elastycznym prezentowany jest procent realizacji pakietu. Istnieje możliwość kolorowania nazwy/progu promocji w zależności od procentu realizacji pakietu; W module Administrator w Słownikach kategorii w grupie kolory obiektów dla Realizacji pakietów można definiować przedziały oraz kolory prezentacji przedziałów; Rysunek 21 Definiowanie kolorów dla realizacji pakietu b) Procent realizacji pakietów może być obliczany według wartości końcowych (po rabacie) lub wartości początkowych. Sposób obliczania realizacji uzależniony został od ustawienia parametru: Realizacja pakietów liczona od wartości początkowych. Parametr znajduje się w Konfiguracji na zakładce Sprzedaż/Parametry1; c) Edycja kolumny ilość: Dla pakietu stałego można określić tylko ilość pakietów, a ilość na elementach przeliczana jest automatycznie według ilości minimalnej. Po uzupełnieniu ilości dla pakietu na dokument dodane zostaną wszystkie elementy z pakietu; Dla pakietu elastyczne można określać ilość dla konkretnych elementów pakietu. Uzupełnienie ilości na elemencie pakietu skutkuje dodaniem tego towaru na dokument; Zmiana ilości na elemencie pakietu wywołuje automatyczną zmianę ilości na elemencie dokumentu. d) W kolumnie Nazwa obsłużony został lokator, pozwalający zawężać listę po nazwie promocji lub kodzie towaru; e) Naliczenie promocji pakietowej na elementy dokumentu: Promocja pakietowa może być naliczona na elementy dokumentu tylko, gdy procent realizacji pakietu jest wyższy lub równy 100%; Naliczenie promocji pakietowej na elementy dokumentu oraz dodanie tzw. gratisów ma miejsce po zaznaczeniu parametru wyświetlonego przy nazwie promocji lub wartości progu. Element dokumentu z naliczoną promocją pakietową wyróżniany jest specjalną ikoną wyświetlaną przed numerem Lp. j.n. 22 Comarch ERP XL Zmiany funkcjonalne w wersji 11.0

23 Rysunek 22 Zastosowanie promocji pakietowej na elementy dokumentu Współdziałanie okna dokumentu z oknem promocji Okno dokumentu zostało powiązane z oknem promocji pakietowych w taki sposób, iż zmiany wprowadzane w jednym oknie są równoznaczne ze zmianami w drugim oknie. Takie rozwiązanie pozawala na obsługę dwóch ścieżek oferowania pakietów podczas transakcji: a) Operator może dodawać elementy dokumentu według dotychczasowych zasad z naliczaniem rabatów standardowych. W tym czasie, dzięki identyfikacji elementu dokumentu z elementem pakietu, w oknie promocji wykonana zostanie symulacja realizacji pakietów. Automatyczne przeliczanie promocji pakietowych daje możliwość zaprezentowania Klientowi, korzyści z zakupu tych samych towarów w ramach pakietu. Jeżeli Klient zdecyduje się na zakup towarów w promocji pakietowej i pakiet został zrealizowany przynajmniej w 100%, operator zaznacza check przy nazwie pakietu i elementy dokumentu przeliczane są według warunków określonych w promocji pakietowej; b) Operator może od razu zaoferować zakup towarów w ramach pakietu. Jeżeli Klient zdecyduje się na wybór towarów z oferowanych pakietów operator bezpośrednio w oknie promocji pakietowych na elementach pakietu może uzupełniać ilości, co skutkuje automatycznym dodawaniem uzupełnionych elementów na dokument. Jeżeli pakiet zostanie zrealizowane przynajmniej w 100% to operator może zastosować tą promocję na dokument. Reasumując na dokumencie towar dodawany jest jak dotychczas według standardowych rabatów, a w oknie Promocje pakietowe wartości końcowe obliczana są według rabatu zdefiniowanego w promocji pakietowej. Dopiero po zaznaczeniu (wybraniu) pakietu w oknie promocji pakietowych, wartości elementów na dokumencie powiązane z elementami promocji zostaną przeliczone według warunków promocji pakietowej Promocje od wartości transakcji W wersji 11.0 Wprowadzono nową promocję typu (WTR). Naliczanie promocji uzależnione będzie od wartości dokumentu. Jeżeli wartość transakcji przekroczy określoną wartość, Klient może otrzymać rabat procentowy na zakupione produkty lub otrzymać upominek tzw. gratis. Comarch ERP XL 23 Zmiany funkcjonalne w wersji 11.0

24 Przykład: 1) Jeżeli zamówienie ma wartość powyżej 1000 PLN Klient otrzymuje 10% rabatu, natomiast dla transakcji powyżej 2000 PLN, Klient otrzymuje 20% na wszystkie zakupione produkty; 2) Przy zakupach na minimalną kwotę 1000PLN Klient otrzymuje towar X po cenie 0,01 PLN. Promocja (WTR) naliczana będzie po zakończeniu transakcji podczas zapisywania dokumentu. Jeżeli wartość dokumentu spełnia kryteria zdefiniowane na definicji promocji, to podczas zapisu dokumentu, pojawi się okno z informacją o występujących promocjach nagłówkowych, Użytkownik może wskazać, którą z promocji zastosować. Wskazanie promocji wyzwoli przeliczenie wszystkich pozycji na dokumencie niebędących gratisem oraz dodanie gratisów zdefiniowanych w promocji Definiowanie promocji (WTR) Promocje od wartości dokumentu definiowane będą z poziomu Listy promocji po zaznaczeniu opcji rabaty nagłówka. Rysunek 23 Dodawanie promocji (WTR) Po zaznaczeniu wymienionej opcji otwierana jest definicja promocji typu (WTR). Rysunek 24 Definicja promocji (WTR) Definiowanie promocji (WTR) różni się tylko zakładką Wartość transakcji od pozostałych promocji. Podstawowe parametry promocji definiowane są analogicznie do pozostałych promocji. Na zakładce Wartość transakcji Użytkownik definiuje minimalne wartości transakcji, dla których promocja zostanie zastosowana. W związku z tym, iż promocja (WTR) naliczana jest na wszystkie towary, na zakładce Wartość transakcji wskazana została Grupa Główna towarów. W predefiniowanym wierszu w kolumnie wartość progowa określa się minimalną wartość transakcji przy przekroczeniu, której naliczany będzie rabat. W kolumnie Wartość można określić wysokość upustu procentowego naliczanego na wszystkie elementy 24 Comarch ERP XL Zmiany funkcjonalne w wersji 11.0

25 dokumentu, jeżeli wartość progowa została przekroczona. Kolejną wartość progową można definiować poprzez dodanie kolejnej pozycji dla Grupy głównej. Lista gratisów wyświetlana jest w kontekście podświetlonego wiersza na liście Towary, dlatego dla każdej wartości progowej można definiować odrębne gratisy. Definiowanie gratisów obywa się według tych samych reguł opisanych dla pakietów elastycznych Obsługa promocji (WTR) na dokumentach Promocja (WTR) pokrywa się z dotychczasową funkcjonalnością rabatów nagłówka typu (KNT) i (PLT), dlatego naliczanie rabatów wynikających z promocji (WTR) na elementach dokumentów będzie się odbywało według tych samych reguł, jakie mają zastosowanie przy naliczaniu promocji (GLO). Istotną różnicą między promocją (WTR) a pozostałymi promocjami nagłówka jest moment naliczania promocji. Promocję (WTR) można naliczyć na dokument dopiero przy zapisie dokumentu, po akceptacji przez operatora. W momencie zatwierdzania dokumentów rozchodowych w dodatkowym oknie wyświetlana zostanie informacja o dostępnej promocji (WTR), jeśli wartość dokumentu przekroczyła zakładany próg uprawniający do naliczenia tej promocji. Rysunek 25 Okno Aktualne promocje od wartości transakcji Operator poprzez zaznaczenie czeku przy nazwie promocji decyduje o zastosowaniu promocji na dokumencie. Po zaznaczeniu czeku na elementy dokumentu zostanie naliczony rabat wynikający z promocji (WTR) oraz dodane zostaną zaznaczone towary w grupie Gratisy. Odznaczenie czeku skutkuje wycofaniem naliczonego rabatu i usunięciem dodanych gratisów z dokumentu. Zamknięcie okna z promocjami (WTR) powoduje automatyczne zamknięcie wystawianego dokumentu, a tym samym zakończeniem transakcji Poprawa ergonomii Lista promocji Lista promocji została wzbogacona o dodatkowe filtry, które powinny ułatwić Użytkownikom analizę lub wyszukiwanie obowiązujących promocji dla konkretnego kontrahenta, grupy kontrahentów, towaru, grupy towarów oraz ze względu na inne parametry promocji. Uwaga: Grupa filtrów na liście promocji jest domyślnie ukryta. Po naciśnięciu przycisku filtry dodatkowe] rozwijana jest grupa dostępnych filtrów. [Pokaż Comarch ERP XL 25 Zmiany funkcjonalne w wersji 11.0

26 Rysunek 26 Lista promocji Zakładka Upusty na karcie towaru Na zakładce Upusty na karcie towaru prezentowane są wszystkie potwierdzone promocje zdefiniowane dla tego towaru z poziomu listy promocji lub karty kontrahenta. W pierwszej kolumnie w pierwszej gałęzi wyświetlana jest nazwa promocji, natomiast w drugiej gałęzi prezentowani są wszyscy kontrahenci lub grupy kontrahentów, dla których promocja została zdefiniowana. Poza tym na zakładce Upusty Użytkownik może sprawdzić podstawowe warunki promocji tj. data obowiązywania, Rodzaj i wartość rabatu, Próg. Na liście został obsłużony lokator, który umożliwi zawężanie listy dostępnych promocji nie tylko po nazwie promocji, ale również po kodzie kontrahentów, co pozwoli Użytkownikom w łatwy sposób sprawdzić np. czy promocja obejmująca analizowany towar dostępna jest dla konkretnego kontrahenta. Dodatkowo pod listą znajdują się podstawowe predefiniowane filtry oraz konstruktor filtra. 26 Comarch ERP XL Zmiany funkcjonalne w wersji 11.0

27 Rysunek 27 Karta towaru, zakładka Upusty Zakładka Upusty na karcie kontrahenta Na karcie kontrahenta na zakładce Upusty również prezentowana są wszystkie potwierdzone promocje (KNU, PRM, CEN) zdefiniowane dla tego kontrahenta. Taka prezentacja umożliwi sprzedawcom szybką weryfikację aktualnych promocji dla obsługiwanego kontrahenta w celu zaproponowania najkorzystniejszej oferty. Sposób prezentacji promocji jest analogiczny do prezentacji promocji dla towarów. W pierwszej kolumnie wyświetlana jest nazwa promocji oraz kody towarów objętych daną promocją. Poza tym dostępne są podstawowe informacje o warunkach promocji. Listę można zawężać za pomocą lokatora, obsługującego zarówno nazwę promocji jak i kod towaru. Pod listą znajdują się podstawowe predefiniowane filtry oraz konstruktor filtra. Uwaga: Na zakładce Upusty zachowana została funkcjonalność dodawania upustów dla towarów (typ upustu: KNU). Upusty dodane z poziomu karty kontrahenta automatycznie będą dodawane do promocji o nazwie KNU: <kod kontrahenta>. Użytkownicy, którzy chcieliby zachować dotychczasową prezentację promocji (podgląd tylko promocji KNU) mogą ustawić filtr: Typ promocji na KNU. Comarch ERP XL 27 Zmiany funkcjonalne w wersji 11.0

28 Rysunek 28 Karta kontrahenta, zakładka Upusty 2. Obsługa RLS i RLZ na dokumentach transportowych Dla wybranych dokumentów reklamacji istnieje możliwość wygenerowania paczki lub wysyłki. W tym celu w menu kontekstowym, uruchamianym z poziomu listy reklamacji należy wybrać opcję: Paczka ze wskazanego lub Wysyłka ze wskazanego. Rysunek 29 Menu kontekstowe uruchamiane z poziomu listy reklamacji Opcja Paczka ze wskazanego umożliwia utworzenie paczki z zaznaczonych dokumentów reklamacji, natomiast opcja Wysyłka ze wskazanego umożliwia utworzenie paczki z zaznaczonych dokumentów, a następnie wysyłki z utworzonej paczki. Generowanie paczek i wysyłek z dokumentów reklamacji obywa się według standardowych zasad obowiązujących przy generowaniu paczki i wysyłki z dokumentów handlowych. 28 Comarch ERP XL Zmiany funkcjonalne w wersji 11.0

29 Użytkownik ma również możliwość dodawania i usuwania dokumentów reklamacji z poziomu paczki analogicznie do innych dokumentów. Na paczce na zakładce Dokumenty, opcja: a) [Dołącz reklamacje] - otwiera listę reklamacji, z której Użytkownik może wskazać dokumenty reklamacji, które należy dodać do paczki; b) [Odepnij dokument od paczki] - umożliwia usunięcie wskazanego dokumentu reklamacji z paczki. Rysunek 30 Okno Paczka, zakładka Dokumenty 3. Analiza ABC/XYZ w module BI Dotychczas analiza ABCXYZ w module BI przeprowadzana była dla wszystkich towarów oraz dla wszystkich magazynów dostępnych w Systemie Comarch ERP XL. Mając na uwadze zwiększenie wydajności analiz BI w najnowszej wersji Systemu Comarch ERP XL na karcie magazynu oraz na karcie towaru dodano parametr wskazujący, czy towar lub magazyn powinien być uwzględniany w analizie ABCXYZ przeprowadzanej w module BI Karta magazynu Na karcie magazynu w grupa Analiza ABC/XYZ dodano parametr Analiza ABC/XYZ. Jeżeli na karcie magazynu parametr Analiza ABC/XYZ zostanie odznaczony, to magazyn ten nie będzie uwzględniany w analizie ABC/XYZ w BI. Obrót towarów na magazynie, dla którego wyłączono analizę ABC/XYZ nie będzie wpływał na klasyfikację towarów. Comarch ERP XL 29 Zmiany funkcjonalne w wersji 11.0

30 Rysunek 31 Karta magazynu 3.2. Karta towaru Na karcie towaru na zakładce Zasoby/Normatywy dodany został parametr: Nie uwzględniaj w analizie ABC/XYZ. Jeżeli parametr zostanie zaznaczony, to towar ten nie będzie uwzględniany w analizie ABC/XYZ w module BI. Towar ten nie będzie podlegał kategoryzacji ABC/XYZ niezależnie od analizowanego magazynu. Rysunek 32 Karta towaru 30 Comarch ERP XL Zmiany funkcjonalne w wersji 11.0

31 4. Rejestracja obrotu złomem Od 1 kwietnia 2011 zmienione zostały przepisy dotyczące opodatkowania obrotu złomem. Zgodnie z nowymi uregulowaniami zobowiązanym do rozliczenia podatku należnego jest nie dostawca towaru, a jego nabywca. Opodatkowanie oparte zostało na mechanizmie samo opodatkowania, co oznacza, że nabywca jest zobowiązany do naliczenia podatku należnego, który jednocześnie stanowi dla niego podatek naliczony. Podobny mechanizm opodatkowania występuje np. przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu i realizowany jest w programie poprzez generowanie dokumentów FWS faktury wewnętrznej sprzedaży i FWZ faktury wewnętrznej zakupu. Od wersji 11.0 dokumenty FWS i FWZ wykorzystane zostaną również do naliczania/odliczania podatku przez nabywcę złomu udostępniony zostanie mechanizm generowania faktur wewnętrznych sprzedaży/zakupu do dokumentu FZ faktury zakupu Nowe parametry w konfiguracji Systemu Parametry ogólne a) Włączenie rejestracji obrotu złomem W konfiguracji Systemu na zakładce Sprzedaż/Parametry 2 dodany został parametr Rejestracja obrotu złomem. Rysunek 33 Włączenie mechanizmu rejestracji obrotu złomem w konfiguracji Systemu Zaznaczenie parametru powoduje włączenie mechanizmów związanych z rejestracją obrotu złomem takich, jak: Automatyczne ustawianie odpowiedniej stawki VAT na elementach transakcji będących złomem; Automatyczne ustawienie odpowiedniego rodzaju transakcji - Podatnikiem jest nabywca; Możliwość generowania faktur wewnętrznych sprzedaży FWS z faktur zakupu FZ. Uwaga: Parametr jest domyślnie odznaczony. Zaznaczenie parametru uruchamia mechanizmy, które w nieznacznym stopniu mogą spowolnić pracę Systemu. Dlatego Użytkownicy, którzy nie sprzedają/kupują złomu, nie powinni zaznaczać tej opcji. b) Ustalenie stawki VAT dla złomu W konfiguracji programu na zakładce Sprzedaż/Stawki VAT dodana została opcja ustawienia stawki VAT dla złomu. Comarch ERP XL 31 Zmiany funkcjonalne w wersji 11.0

32 Rysunek 34 Ustalenie stawki VAT dla złomu Stawka ustalona w konfiguracji pobierana będzie automatycznie dla elementów będących złomem na transakcjach spełniających odpowiednie warunki (opis warunków w dalszej części dokumentu). Domyślnie w Systemie ustawiona jest stawka NP. Uwaga: Warunkiem koniecznym do automatycznego pobierania stawki VAT dla złomu jest włączenie w Systemie rejestracji obrotu złomem Zmiany w definicjach dokumentów a) Zmiany w definicji dokumentu FZ W definicji dokumentu faktura zakupu dodana została opcja umożliwiająca ustawienie sposobu generowania dokumentu FWS po zatwierdzeniu FZ. Ustawienie przenoszone jest na dokument FZ, jednak Użytkownik może je zmienić bezpośrednio na fakturze zakupu na zakładce Nagłówek. Rysunek 35 Określenie sposobu generowania FWS w definicji FZ Po zaznaczeniu opcji generuj do bufora lub generuj potwierdzone po zatwierdzeniu dokumentu FZ automatycznie wygenerowany zostanie dokument FWS na elementy będące złomem. Uwaga: 32 Comarch ERP XL Zmiany funkcjonalne w wersji 11.0

33 Opcje są aktywne, jeżeli w konfiguracji Systemu zaznaczony jest parametr Rejestracja obrotu złomem. b) Zmiany w definicji dokumentu FWS W definicji dokumentu FWS dodana została możliwość ustalenia sposobu generowania FWZ podczas zatwierdzania faktury wewnętrznej sprzedaży. Rysunek 36 Ustalenie sposobu generowania FWZ w definicji FWS Po zaznaczeniu opcji generuj do bufora lub generuj potwierdzone podczas zatwierdzania dokumentu FWS automatycznie utworzona zostanie faktura wewnętrzna zakupu. Ustawienie z definicji przenoszone będzie na dokument, jednak bezpośrednio na FWS na zakładce Nagłówek Użytkownik będzie mógł je zmienić Zmiany dotyczące towaru związane z obrotem złomem Oznaczenie kartoteki, jako złom Na kartotece towaru na zakładce Ogólne dodany został parametr Złom. Comarch ERP XL 33 Zmiany funkcjonalne w wersji 11.0

34 Rysunek 37 Oznaczenie kartoteki towaru, jako złom Zaznaczenie opcji Złom spowoduje, że dana pozycja pobrana na transakcję objęta zostanie mechanizmem automatycznego ustawienia stawki VAT dedykowanej do rejestracji obrotu złomem. Oznaczenie możliwe jest także na formularzu wzorca towaru - dzięki mechanizmowi aktualizacji wzorców/elementów Użytkownik będzie mógł w szybki sposób oznaczyć wszystkie kartoteki będące złomem. Parametr jest aktywny dla każdego typu towaru - złomem może być towar, produkt, usługa czy koszt. Użytkownik może zaznaczać/odznaczać opcję w dowolnym momencie bez względu na to, czy dana pozycja została wykorzystana na transakcjach. O tym, czy kartoteka zostanie potraktowana, jako złom, decyduje ustawienie z momentu pobierania pozycji na dokument. Uwaga: Automatyczne pobieranie stawki VAT dla złomu zadziała, jeżeli w konfiguracji Systemu zaznaczony jest parametr Rejestracja obrotu złomem Nowy filtr na liście towarów Na liście towarów dodany został predefiniowany filtr pozwalający na wyświetlenie tylko tych kartotek, które zostały oznaczone, jako złom. 34 Comarch ERP XL Zmiany funkcjonalne w wersji 11.0

35 Rysunek 38 Filtrowanie kartotek będących złomem 4.3. Zmiany na kartotece kontrahenta Na kartotece kontrahenta na zakładce Księgowe dodana została możliwość oznaczenia klienta parametrem Podatnikiem jest Nabywca. Rysunek 39 Parametr Podatnikiem jest Nabywca na kartotece kontrahenta Parametr dedykowany jest dla odbiorców kupujących złom. Zaznaczenie parametru spowoduje, że na fakturze sprzedaży wystawionej na klienta oznaczonego, jako Podatnikiem jest Nabywca, automatycznie ustawi się odpowiedni rodzaj transakcji zapewniający prawidłowe zaewidencjonowanie dokumentu w deklaracji VAT (w dotychczasowych wersjach przy sprzedaży złomu rodzaj transakcji należało ustawiać ręcznie na każdym dokumencie). Uwaga: Parametr jest aktywny dla kontrahenta krajowego będącego płatnikiem VAT Comarch ERP XL 35 Zmiany funkcjonalne w wersji 11.0

36 4.4. Zakup złomu Dla podmiotów skupujących złom istotne jest to, żeby do dokumentu sprzedaży wystawionego przez dostawcę móc w jak najwygodniejszy sposób naliczyć i odliczyć podatek VAT dla pozycji będących złomem Automatyczne pobieranie stawek VAT dla złomu Po odpowiednim skonfigurowaniu programu opisanym w poprzednich punktach: Włączeniu rejestracji obrotu złomem w konfiguracji programu; Ustaleniu w konfiguracji stawki VAT dla złomu; Oznaczeniu towaru, jako złom. podczas dodawania pozycji na dokument zakupu wystawiony na kontrahenta krajowego będącego płatnikiem VAT program automatycznie ustawi na elemencie stawkę VAT dedykowaną dla złomu (domyślnie - NP). Stawka zostanie zaktualizowana również w sytuacji zmiany kontrahenta na transakcji lub zmiany rodzaju transakcji Generowanie dokumentów wewnętrznych W dotychczasowych wersjach programu dokumenty FWS i FWZ dedykowane były dla modułu Import - wystawienie faktury wewnętrznej sprzedaży lub faktury wewnętrznej zakupu możliwe było dla Użytkownika mającego licencję na Import. Od wersji 11.0 faktury wewnętrzne FWS i FWZ będzie można wystawić do dokumentu FZ korzystając z licencji na sprzedaż. W module sprzedaż dokumenty te dedykowane będą wyłącznie dla transakcji krajowych do wyliczenia podatku VAT naliczonego/należnego. Uwaga: W celu zarejestrowania faktur wewnętrznych w obrocie wewnątrzwspólnotowym wymagane jest posiadanie licencji na import. a) Warunki konieczne do wygenerowania faktury wewnętrznej do faktury zakupu Przekształcenie faktury zakupu FZ do faktury wewnętrznej sprzedaży jest możliwe, jeżeli zachowane są wszystkie poniższe warunki: Faktura wystawiona jest na kontrahenta, który jest płatnikiem VAT; Typ transakcji krajowa; Przynajmniej jedna pozycja transakcji jest złomem w stawce VAT zgodnej z ustawieniem w konfiguracji programu; Użytkownik pobrał licencję na sprzedaż. b) Generowanie FWS i FKS Ręczne generowanie faktur wewnętrznych sprzedaży i korekt faktur wewnętrznych Dokument FWS można wygenerować ręcznie z listy faktur zakupu. W menu kontekstowym pod prawym klawiszem myszki oraz w menu dostępnym pod listą dokumentów dostępna jest opcja Generuj FWS. 36 Comarch ERP XL Zmiany funkcjonalne w wersji 11.0

37 Rysunek 40 Generowanie FWS z menu kontekstowego Rysunek 41 Generowanie FWS z menu pod listą dokumentów Faktura wewnętrzna sprzedaży może być wystawiona do pojedynczej faktury zakupu, jak również można wygenerować jeden dokument FWS do wielu zaznaczonych dokumentów FZ po spełnieniu następujących warunków: Comarch ERP XL 37 Zmiany funkcjonalne w wersji 11.0

38 o Ten sam kontrahent na dokumentach; o Ta sama waluta na dokumentach. Z poziomu listy faktur zakupu można także wygenerować dokument FKS - korektę faktury wewnętrznej sprzedaży. Korekta może być wystawiona do dokumentu FZK pod warunkiem, że źródłowa faktura zakupu FZ została wcześniej przekształcona do FWS. Możliwe jest również wygenerowanie dokumentu różnicowego - po zaznaczeniu faktury zakupu i korekty do tej faktury można wygenerować fakturę wewnętrzną sprzedaży, na którą przepisane zostaną ilości/wartości po korekcie. Uwaga: Spinacze - dokumenty (S)FZ i (S)FZK traktowane są tak, jak standardowe faktury i korekty. Automatyczne generowanie faktur wewnętrznych sprzedaży W programie możliwe będzie także automatyczne generowanie dokumentów wewnętrznych. Na zakładce Nagłówek faktury zakupu oraz faktury zakupu - spinacza po wyciągnięciu dokumentu z bufora możliwe jest zaznaczenie opcji Dokumenty FWS - Do bufora lub Dokumenty FWS - Zatwierdzone (domyślne ustawienie pobierane jest z definicji dokumentu FZ). Wybór jednej z tych opcji spowoduje, że po zatwierdzeniu faktury zakupu automatycznie utworzona zostanie faktura wewnętrzna sprzedaży. c) Generowanie FWZ Rysunek 42 Ustawienie automatycznego generowania FWS na fakturze zakupu Ręczne generowanie faktur wewnętrznych zakupu i korekt FKZ Dokument FWZ - faktura wewnętrzna zakupu - może zostać wystawiony z listy dokumentów FWS z poziomu menu kontekstowego pod prawym klawiszem myszki lub z poziomu menu pod listą. Jeden dokument FWZ zawsze generowany jest do jednego dokumentu FWS - nie ma możliwości przekształcania wielu dokumentów FWS do jednej faktury wewnętrznej zakupu. Dla korekt faktur wewnętrznych sprzedaży możliwe jest wygenerowanie korekt faktur wewnętrznych zakupu FKZ. 38 Comarch ERP XL Zmiany funkcjonalne w wersji 11.0

39 Automatyczne generowanie faktur wewnętrznych zakupu Od wersji 11.0 Systemu Comarch ERP XL możliwe będzie automatyczne generowanie faktur wewnętrznych zakupu do dokumentów FWS. Na zakładce Nagłówek faktury wewnętrznej sprzedaży po wyciągnięciu dokumentu z bufora możliwe jest zaznaczenie opcji Generowanie dokumentu FWZ - generuj do bufora lub generuj potwierdzone (ustawienie domyślne pobierane jest z definicji dokumentu FWS). Rysunek 43 Ustawienie automatycznego generowania FWZ na fakturze wewnętrznej sprzedaży Uwaga: Po ustawieniu automatycznego generowania potwierdzonego dokumentu FWS na dokumencie FZ oraz automatycznego generowania FWZ na fakturze wewnętrznej sprzedaży zatwierdzenie faktury zakupu spowoduje utworzenie kompletu dokumentów rejestrujących obrót złomem - FZ, FWS i FWZ. Uwaga: Automatyczne generowanie dokumentu FWZ po zatwierdzeniu dokumentu FWS możliwe jest także dla dokumentów wewnątrzwspólnotowych wystawianych w module Import. d) Właściwości dokumentów wewnętrznych rejestrujących obrót złomem Dokumenty FWS i FWZ generowane do faktur zakupu mają za zadanie wyłącznie naliczenie odpowiedniej kwoty podatku VAT naliczonego i należnego. W porównaniu z fakturami wewnętrznymi wystawianymi w module Import wyróżniają się one następującymi cechami: o o o Transakcja krajowa - Podatnikiem jest Nabywca bez możliwości zmiany; Ukryte zakładki Urząd i Kwoty na dokumentach; Na elemencie dokumentu na zakładce Kwoty tylko pozycje Sumaryczna wartość dostawy wg faktur i VAT bez możliwości dodawania innych. Na faktury wewnętrzne przepisywane są tylko pozycje będące złomem i mające stawkę VAT na dokumencie zgodną ze stawką dla złomu ustaloną w konfiguracji Systemu Sprzedaż złomu W wersji 11.0 dodane zostały opcje poprawiające ergonomię pracy związanej z rejestrowaniem sprzedaży złomu: Comarch ERP XL 39 Zmiany funkcjonalne w wersji 11.0

40 o o Automatyczne ustawienie rodzaju transakcji na Podatnikiem jest Nabywca, jeżeli na kartotece kontrahenta wskazanego, jako kontrahent główny na dokumencie sprzedaży jest parametr Podatnikiem jest Nabywca; Automatyczne pobranie stawki VAT dla złomu na elemencie oznaczonym na kartotece, jako złom na dokumencie sprzedaży wystawionym na kontrahenta typu Podatnikiem jest Nabywca. Uwaga: Faktura rejestrująca sprzedaż złomu zostanie prawidłowo ujęta w deklaracji VAT tylko wtedy, gdy wszystkie pozycje dokumentu są złomem. 5. Współpraca z wirtualną drukarką firmy InPost Firma InPost udostępnia usługę tzw. poczty hybrydowej, która umożliwia obsługę procesu nadawania korespondencji z poziomu komputera Użytkownikowi, który ma zainstalowany sterownik wirtualnej drukarki Power Post i posiada konto Power Post. Po wydrukowaniu dokumentu na wirtualnej drukarce zostaje on przesłany via Internet do firmy InPost, gdzie następnie dokument będzie wydrukowany, zakopertowany i dostarczony do odbiorcy przez wybranego operatora pocztowego. W wersji 11.0 w Systemie Comarch ERP XL wprowadzona zostanie możliwość współpracy z drukarką Power Post. Współpraca ta polegała będzie na udostępnieniu dedykowanych wydruków, na których rozmieszczenie danych adresowych dostosowane zostanie do wymogów sterownika Power Post Konfiguracja wirtualnej drukarki W konfiguracji Systemu na zakładce Ogólne/Parametry 2 dodany został parametr włączający obsługę wirtualnej drukarki InPost. Możliwe jest także wskazanie domyślnej (uprzednio zainstalowanej) drukarki wirtualnej. Drukarka wskazana w konfiguracji ustawiona zostanie na wydrukach dedykowanych dla drukarki InPost. Rysunek 44 Włączenie obsługi wirtualnej drukarki w konfiguracji Systemu 40 Comarch ERP XL Zmiany funkcjonalne w wersji 11.0

41 5.2. Wydruki dedykowane na wirtualną drukarkę Nowe pozycje w menu wydruków Po włączeniu w konfiguracji programu obsługi drukarki wirtualnej w menu wydruków na wybranych dokumentach pojawią się wydruki dedykowane na drukarkę Power Post. Rysunek 45 Wydruki dedykowane na drukarkę Power Post w menu wydruków Dostępne będą trzy rodzaje wydruków przeznaczone dla kopert typu C6/6, C5 i C4. Uwaga: Rysunek 46 Wersje wydruków w zależności od typu koperty Po włączeniu w konfiguracji Systemu obsługi drukarki wirtualnej wydruk dla koperty typu C6/5 oznaczony zostanie jako domyślny dla danego dokumentu. Zmiany wydruku domyślnego można dokonać w konfiguracji wydruków Dokumenty z wydrukami Power Post W wersji 11.0 programu Comarch ERP XL wydruki (oraz wydruki duplikatów) dedykowane dla wirtualnej drukarki Power Post udostępnione zostaną dla następujących dokumentów: o o o o o o Faktura sprzedaży; Faktura sprzedaży korekta; Faktura eksportowa; Faktura eksportowa korekta; Faktura zaliczkowa; Faktura zaliczkowa korekta. Comarch ERP XL 41 Zmiany funkcjonalne w wersji 11.0

42 6. Zmiany w obszarze zamówień 6.1. Wybór magazynu podczas realizacji zamówień Informacje ogólne Sposób generowania dokumentów z zamówień sprzedaży/zakupu oraz ilość tychże dokumentów zależy od wielu parametrów, w tym również z zakresu zasad operowania na magazynach, zdefiniowanych na definicji generowanego dokumentu. Dotychczas, jeżeli zgodnie z definicją generowanego dokumentu wszystkie jego elementy mają wydawać/przyjmować towar z tego samego magazynu System tworzył jeden dokument, dla 1-wszego magazynu z zamówienia. Oznaczało to, że w przypadku zamówienia operującego na wielu magazynach Użytkownik, aby w całości je zrealizować, zmuszony był do dokonywania kilkukrotnej operacji generowania dokumentów z tego zamówienia. Od wersji 11.0 ww. niegodność została usunięta, System umożliwia bowiem generowanie od razu wielu dokumentów, zachowując przy tym zasadę zgodności magazynu Zmiany w zakresie realizacji zamówienia dokumentem handlowym operującym na jednym magazynie Podczas realizacji zamówienia dokumentem, w którego definicji wybrano opcję sprzedaży: wszystkie pozycje na dokumencie z jednego magazynu, lub wszystkie pozycje na dokumencie z domyślnego magazynu, System prezentuje listę magazynów w trybie do wielokrotnego wyboru. Lista magazynów budowana jest w oparciu o magazyny na niezrealizowanych rezerwacjach danego zamówienia. Rysunek 47 Wybór magazynów podczas generowania WZ z ZS Po wskazaniu przez Operatora magazynu/ów System tworzy stosowne dokumenty, każdy dla innego ze wskazanych magazynów i utworzy stosowne elementy, realizujące dane zamówienie. Jeżeli na niezrealizowanych rezerwacjach występuje ten sam magazyn, wówczas lista magazynów nie jest prezentowana, dokonywanie bowiem w tym wypadku wyboru magazynu jest zbędne. 42 Comarch ERP XL Zmiany funkcjonalne w wersji 11.0

43 Rysunek 48 Generowanie wielu dokumentów handlowych operujących na jednym magazynie Zmodyfikowane zostały również zasady realizacji zamówienia, z którego wygenerowano już dokumenty magazynowe. Jeżeli dokumenty te dotyczą różnych magazynów, a dokument handlowy ma operować tylko na jednym magazynie, wówczas System tworzy od razu wiele dokumentów, bez potrzeby wielokrotnego wywoływania operacji generowania dokumentu. Powyższe zmiany dotyczą dokumentów handlowych generowanych z zamówień: ZS i ZZ Zmiany w zakresie generowania dokumentów magazynowych z zamówień Podczas realizacji zamówienia dokumentem magazynowym System prezentuje obecnie listę magazynów w oparciu o magazyny niezrealizowanych rezerwacji zamówienia, a w przypadku, gdy na rezerwacjach tych występuje ten sam magazyn, wówczas lista nie jest prezentowana, nie ma bowiem konieczności wyboru magazynu. Jeżeli Użytkownik wskaże na liście wiele magazynów, wówczas System wygeneruje od razu wiele dokumentów WM/PM, tyle, ile wskazano magazynów Rozdzielenia prawa do operacji na potwierdzonych zamówieniach Dotychczas prawo Operatora do dokonywania zmian na zamówieniu, które zostało już potwierdzone obejmowało wszystkie typy zamówienia: sprzedaży, zakupu, wewnętrzne. Podobnie było z prawem do edycji potwierdzonych zapytań ofertowych. Obecnie ww. prawa zostały rozdzielone na poszczególne typu dokumentów, co pozwala np. przyznać Operatorowi prawo do zmiany na potwierdzonych zamówieniach sprzedaży, nie pozwalając mu dokonywać ich na potwierdzonych zamówieniach zakupu. Dotychczasowe parametry: prawo do operacji na potwierdzonych zamówieniach oraz prawo do operacji na potwierdzonych zapytaniach ofertowych zostały usunięte. Zakres edycji potwierdzonych zamówień nie uległ natomiast zmianie. Comarch ERP XL 43 Zmiany funkcjonalne w wersji 11.0

44 Rysunek 49 Parametry prawa do edycji potwierdzonych zamówień oraz zapytań ofertowych na karcie Operatora 6.3. Ustalanie daty realizacji elementu ZS/ZW w oparciu o element powiązany Dotychczasowe metody ustalania planowanego terminu realizacji na elemencie ZS/ZW zostały wzbogacone o nową opcję, pozwalającą na ustalenie tej daty w oparciu o datę realizacji elementu innego zamówienia/zlecenia, wygenerowanego celem zapewnienia dostawy pod bieżące zamówienia np. ustalenie daty realizacji elementu ZS w oparciu o datę wygenerowanego elementu ZZ. Na liście proponowanych terminów realizacji, prezentowanych za pomocą opcji Sprawdź termin dostawy, oprócz terminów wynikających z produkcji, stanów magazynowych, czy też terminów dostawców, prezentowana jest nowa data: termin realizacji elementu powiązanego. Jeżeli tych elementów jest wiele, wówczas System proponuje 1-wszy z nich. Po wyborze tej opcji System ustala datę realizacji bieżącego elementu ZS/ZW na poziomie wskazanej daty. Rysunek 50 Ustalanie terminu realizacji elementu ZS w oparciu o element powiązany Użytkownik może również ustalić termin na podstawie konkretnego, wskazanego elementu powiązanego z za pomocą opcji w menu kontekstowym na zakładce Powiązania elementu ZS/ZW. 44 Comarch ERP XL Zmiany funkcjonalne w wersji 11.0

45 Rysunek 51 Ustalanie terminu realizacji elementu ZS w oparciu o element ZW 6.4. Ergonomia przydzielania zasobów do rezerwacji Zmiany w oknie rozdziału zasobów Aby zapewnić czytelność okna rozdziału zasobów, przyjmowanych zatwierdzanym, wielopozycyjnym dokumentem, zostało ono wyposażone w stosowny filtr: Pozycje/Niewystarczające zasoby, pozwalający na ograniczenie listy pozycji do takich, dla których przyjmowana ilość jest niewystarczająca na pokrycie wszystkich rezerwacji i dla których Użytkownik powinien podjąć decyzję co do ich rozdziału. Rysunek 52 Filtrowanie rezerwacji wg niewystarczających zasobów oraz kolorystyka rezerwacji "źródłowych" Dodatkowo dla tych rezerwacji, dla których tworzony jest dany dokument kolumna Źródłowy prezentowana jest w kolorze niebieskim. Są to rezerwacje z tych elementów zamówienia, na podstawie których wygenerowano inne zamówienie, realizowane bieżącym dokumentem handlowym, np. w ścieżce ZS-ZZ-FZ Wtórny rozdział zasobów Operacji rozdzielenia zasobów przyjętych danym dokumentem można obecnie dokonać nie tylko podczas zatwierdzania danego dokumentu, ale również po dokonaniu tej operacji. Funkcjonalność ta jest dostępna na dokumencie: FZ, FRR, PZ, PZI, PW i PKA w menu kontekstowym listy tych dokumentów. Comarch ERP XL 45 Zmiany funkcjonalne w wersji 11.0

46 Rysunek 53 Rozdzielanie zasobów zatwierdzonego dokumentu 6.5. Generowanie dokumentów z elementów BST Zmienione zostały zasady generowania zamówień, zleceń, dokumentów przesunięć itp. z Bilansu Stanu Towarów. Obecnie, generowanie to odbywa się dla wskazanych przez Operatora elementów BST, a nie wszystkich jego elementów, jak to było dokonywane dotąd. Jeżeli więc System ma wygenerować dokument dla wszystkich elementów, należy je wszystkie zaznaczyć, chociażby przy użyciu opcji Ctlr+A. Pozostałe zasady generowania dokumentów z BST nie uległy zmianie Nowe opcje w filtrze: Ilości w potwierdzonych zamówieniach W filtrze: Ilości w potwierdzonych zamówieniach oraz na zakładce: Elementy dodano nowe opcje: Zarezerwowane pokazuje tylko te elementy zamówienia, których elementy mają powiązane zasoby. Zarezerwowane w całości pokazuje tylko te elementy zamówienia, których elementy mają powiązane zasoby w pełnej potrzebnej ilości. Dzięki nowym opcjom w filtrze operator wie dokładnie, które elementy zamówienia może zrealizować. 7. Zmiany w kodach kreskowych 7.1. Zmiany w kodach kreskowych towaru Na karcie towaru wprowadzona została możliwość przypisania wielu kodów (również kreskowych) dla towaru. Na nowej zakładce Jednostki i kody\kody kreskowe wprowadzono możliwość definiowania kodów (również kreskowych) dla towaru. Równocześnie została zachowana funkcjonalność definiowania kodów na karcie towaru na zakładce Ogólne, dla jednostki pomocniczej i dla kontrahenta (dostawca\odbiorca). Kody definiowane w tych miejscach będą widoczne również na nowej zakładce Kody kreskowe, jako kody domyślne (w kolorze zielonym). 46 Comarch ERP XL Zmiany funkcjonalne w wersji 11.0

47 Na zakładce Kody kreskowe została wprowadzona możliwość zdefiniowania dwóch rodzajów kodów: własnych czyli tych, którymi posługuje się firma w swojej działalności, oraz obcych czyli np. używanych przez dostawców. Kody są definiowane w oparciu o jednostki towaru podstawową lub pomocnicze. Rysunek 54 Zakładka Jednostki i kody\kody kreskowe na karcie towaru Istnieje możliwość wprowadzenie kilku kodów dla tej samej jednostki miary. Dla kodów obcych dodatkowo istnieje możliwość przypisania kontrahentów, którzy posługują się tymi kodami, w ten sposób, że dla każdego kodu można przypisać wielu dostawców i odbiorców. Dodanie nowego kodu własnego jest możliwe przez opcję Dodaj na zakładce Kody kreskowe lub na zakładce Ogólne w polu EAN dla jednostki podstawowej, bądź w polu EAN dla jednostki pomocniczej każda zmiana w tych polach spowoduje aktualizację kodu na liście kodów własnych. Rysunek 55 Definicja kodu własnego na karcie towaru z poziomu zakładki Kody kreskowe Wprowadzane kody są oparte o cztery typy kodów: EAN-8, EAN-13, EAN-13 ilościowy i Inny. Zostało obsłużone również sprawdzanie poprawności wprowadzanych przez Użytkownika kodów o typie EAN-8. Oznaczenie kodu własnego jako domyślny (opcja Ustaw domyślny z menu kontekstowego), powoduje, że będzie on wyświetlany w dotychczas dostępnych polach: EAN na karcie towaru na zakładce Ogólne i dla jednostek pomocniczych. Comarch ERP XL 47 Zmiany funkcjonalne w wersji 11.0

48 Kody obce są definiowane podobnie jak kody własne, nie jest tu jednak wymagane określenie jednostki. Po dodaniu takiego kodu można go powiązać z kontrahentem (jest to równoznaczne z dodaniem kontrahenta na zakładce Kontrahenci i wypełnieniem pola Kod u dostawcy\odbiorcy), z pomocą opcji: Dodaj kontrahenta jako dostawcę lub Dodaj kontrahenta jako odbiorcę. Wszystkie kody obce zdefiniowane dla kontrahenta na towarze są wyświetlane w oknie Dostawca\Odbiorca towaru, na zakładce Kody kreskowe, z tego poziomu można również określić, który kod jest domyślny dla tego kontrahenta. Rysunek 56 Odbiorca towaru, zakładka Kody kreskowe Działanie funkcji wyszukujących towary lub dostawy po kodzie EAN nie uległo zmianie, wprowadzone zostało jedynie dodatkowo sprawdzanie po kodach innych niż domyślne z puli kodów własnych i obcych (czyli tak jak do tej pory brane są pod uwagę kody z zakładki Ogólne, dla jednostek pomocniczych i kontrahentów kody domyślne, a w następnej kolejności te z zakładki Kody kreskowe, które są niedomyślne) Zmiana zasad identyfikacji towarów podczas wymiany ECOD Zmiana zasad wysyłania kodu EAN towaru podczas eksportu dokumentu Od wersji 11.0 stosowny parametr konfiguracyjny decyduje o tym, wg, jakich zasad System ma ustalić i przesłać informację o kodzie EAN zamawianego/sprzedawanego towaru. Jeżeli parametr Preferuj kod obcy jako EAN towaru jest odznaczony, wówczas zachowana jest dotychczasowa zasada przesyłania domyślnego kodu własnego EAN danego towaru. Jeżeli zaś parametr jest zaznaczony, wówczas System w pierwszej kolejności będzie poszukiwał kodu towaru z przypisanym do niego kontrahentem zgodnym z kontrahentem z eksportowanego dokumentu i ten kod prześle w linii <EAN> generowanego pliku.xml 48 Comarch ERP XL Zmiany funkcjonalne w wersji 11.0

49 Rysunek 57 Parametr kolejności ustalania kodu EAN podczas eksportu dokumentu do ECOD System honoruje obecnie jednostkę pomocniczą zdefiniowaną dla kodu obcego. Jeżeli więc EAN zostanie wypełniony kodem z przypisaną jednostką pomocniczą, wówczas to ona zostanie wysłana w pliku, a przesyłana ilość i cena będzie dotyczyła tejże jednostki. Dotąd zasada ta obowiązywała wyłącznie w stosunku do kodów własnych Zmiany zasad identyfikacji towaru podczas importu dokumentu Kolejność interpretacji informacji przesyłanych w pliku została sparametryzowana. Jeżeli parametr Preferuj kod obcy z pliku został włączony, wówczas System najpierw odczyta kod obcy przesyłany w pliku (BuyerItemCode/SupplierItemCode w zależności od typu dokumentu) i będzie poszukiwał towaru ze zgodnym kodem, do którego przypisano danego kontrahenta, a dopiero jeżeli to się nie uda, przejdzie do odczytywania z pliku kolejnych informacji o towarze. Jeżeli ww. parametr nie został zaznaczony, wówczas System rozpocznie identyfikację towaru począwszy od informacji przesyłanym w linii <EAN>. Rysunek 58 Parametryzacja kolejności interpretacji danych podczas importu dokumentów z ECOD W trakcie identyfikacji towaru na podstawie linii EAN kolejność poszukiwań również została sparametryzowana: System zacznie albo od kodów własnych, albo od obcych. W każdym z tych przypadków System najpierw będzie szukał kodów z przypisaną jednostką pomocniczą, a jeżeli takowych nie znajdzie, wówczas z jednostką główną. Dotychczas, interpretacja kolejnej z ww. linii była dokonywana wyłącznie wówczas, jeżeli poprzednia linia była pusta, obecnie zasada ta już nie obowiązuje. Pomimo tego, że System nie znajdzie towaru na podstawie danej, wypełnionej linii, będzie kontynuował poszukiwania na podstawie kolejnych linii. Taka zasada zwiększy Comarch ERP XL 49 Zmiany funkcjonalne w wersji 11.0

50 elastyczność importu i będzie dotyczyła obu formatów: Makro i Elektro, bez względu na to, czy dana linia jest, czy nie jest wymagana w danym formacie wymiany. 8. Koncesje W wersji 11.0 ERP XL wprowadzono zmiany w funkcjonalności koncesji, polegające na udostępnieniu możliwości zdefiniowania wielu rodzajów koncesji i ich przypisania do towaru, a także zdefiniowania kilku koncesji oraz określenia daty ich ważności dla kontrahenta. Dodany został słownik rodzajów koncesji (Słownik kategorii -> Koncesje), gdzie Użytkownik może zdefiniować własne rodzaje koncesji. Zdefiniowane rodzaje koncesji można powiązać z towarami, parametr: Wymagana koncesja został zastąpiony listą z możliwością wyboru rodzaju: Koncesja. Na karcie kontrahenta (zakładka Inne) wprowadzono możliwość dodawania wielu rodzajów koncesji, z możliwością określenia dla każdej z nich oddzielnie daty ważności. Dodanie tutaj koncesji oznacza, że dany kontrahent posiada określony rodzaj koncesji, czyli można sprzedawać mu towaru, które takiego rodzaju koncesji wymagają. Rysunek 59 Karta kontrahenta, lista koncesji kontrahenta na zakładce Inne. Sprawdzanie koncesji odbywa się tak jak do tej pory, na dokumentach rozchodowych, przy czym sprawdzane jest, czy dany kontrahent posiada ważną koncesję (rodzaj), która jest wymagana dla towaru dodawanego na dokument. 9. Pozostałe zmiany 9.1. Blokada zmiany domyślnej jednostki w elementach Od wersji 11.0 umożliwiono zablokowanie zmiany jednostki domyślnej dla sprzedaży oraz domyślnej dla zakupu w elementach transakcji. Jest to szczególnie przydatne w sytuacji, kiedy w zadanym okresie czasu nie chcemy, aby sprzedawano/kupowano towar w innej jednostce niż określona w karcie towaru. Przykład: Sprzedajemy piwo. Piwo jest możliwe do kupienia w skrzynkach po 24 szt. jak również w sześciopakach. Dotychczas piwo było sprzedawane w obu powyższych możliwościach. Konfiguracja systemu wyglądała następująco: 1) Jednostką podstawową towaru była 1 szt. 2) Jednostką pomocniczą była skrzynka, która zawierała w sobie 24 szt. 3) Drugą jednostką pomocniczą był sześciopak, który zawierał w sobie 6 szt. 50 Comarch ERP XL Zmiany funkcjonalne w wersji 11.0

51 Okazało się, że od do dostawca może dostarczać tylko i wyłącznie towar w skrzynkach. Dzięki nowej funkcjonalności nie ma potrzeby usuwania jednostki: sześciopak. Wystarczy na jednostce: skrzynka ustawić parametr: Ustaw jako jednostkę proponowaną: zakupu i zaznaczyć parametr: Blokada zmiany. Po takiej konfiguracji w prosty sposób będzie można zamawiać towar od dostawcy bez problemów z ilościami. Rysunek 60 Jednostka pomocnicza blokada zmiany jednostki 9.2. Domyślne zaznaczenie wszystkie parametrów w oknie anulowania dokumentu W trakcie anulowania dokumentu otwierane jest okno: Czy na pewno anulować wskazany dokument? Rysunek 61 Anulowanie dokumentu W oknie tym operator poza wybraniem lub wpisaniem powodu anulowania dokumentu potwierdza odpowiednimi parametrami jakie informacje powiązane z dokumentem mają być również usunięte. Od wersji 11.0 w definicji dokumentu na zakładce: Ogólne, dla parametru: Anulowanie udostępniono dodatkowy parametr: Z potwierdzeniem parametrów. Comarch ERP XL 51 Zmiany funkcjonalne w wersji 11.0

52 Rysunek 62 Parametr: Anulowanie/Z potwierdzeniem parametrów. Dzięki niemu w trakcie anulowania dokumentu wszystkie parametry w oknie: Czy na pewno anulować dokument są zaznaczone, co z kolei umożliwia anulowanie dokumentu po dwóch kliknięciach. Należy z rozwagą korzystać z tego ustawienia, ponieważ może to wpłynąć na zwiększenie ilości przypadkowych anulowań dokumentów Automatyczne generowanie dokumentu FWZ z FWS W definicji dokumentu FWS dodana została możliwość ustalenia sposobu generowania FWZ podczas zatwierdzania faktury wewnętrznej sprzedaży. 52 Comarch ERP XL Zmiany funkcjonalne w wersji 11.0

53 Rysunek 63 Ustalenie sposobu generowania FWZ w definicji FWS Po zaznaczeniu opcji generuj do bufora lub generuj potwierdzone podczas zatwierdzania dokumentu FWS automatycznie utworzona zostanie faktura wewnętrzna zakupu. Ustawienie z definicji przenoszone będzie na dokument, jednak bezpośrednio na FWS na zakładce Nagłówek Użytkownik będzie mógł je zmienić. Dzięki tej funkcjonalności można w szybszy sposób rejestrować dokumenty wymagane w trakcie rejestracji transakcji Generowanie dokumentu OS z Notatnika Dodano możliwość generowania dokumentu Oferty Sprzedaży z Notatnika. Księgowość i Środki trwałe 1. Zmiany w rejestrach kasowych/bankowych walutowych tzw. Magazyn walut W wersji 11.0 wprowadzono szereg zmian w rejestrach k/b walutowych, w obszarze tzw. Magazynu walut. Do najważniejszych zmian należy zaliczyć: Comarch ERP XL 53 Zmiany funkcjonalne w wersji 11.0

54 1. Zmiany dotyczące wyceny rozchodu środków pieniężnych wyrażonych w walucie obcej ( KW ): a) Możliwość wyceny /rozliczenia rozchodu środków pieniężnych wyrażonych w walucie obcej ( KW ) zapisami przychodowymi ( KP ) wystawionymi w terminie późniejszym; b) Możliwość wyceny /rozliczenia rozchodu środków pieniężnych wyrażonych w walucie obcej ( KW ) przez wskazanie zapisów przychodowych ( KP ); c) Możliwość zamknięcia i zaksięgowania raportu zawierającego wycenione, ale nierozliczone zapisy rozchodowe wyrażone w walucie obcej ( KW ) zapisami przychodowymi ( KP ); d) Możliwość zamknięcia, bez możliwości zaksięgowania raportu zawierającego niewycenione zapisy rozchodowe wyrażone w walucie obcej ( KW ); e) Zmiany w sposobie ujmowania Różnic Kursowych w stanie raportu kasowo/bankowego. Cel zmian: Umożliwienie wyceny/rozliczenia kredytu walutowego Uwaga: 2. Pozostałe zmiany: Pod pojęciem wyceny zapisu rozchodowego rozumiemy wycenę wg kursu historycznego (wg FIFO, wg LIFO, przez wskazanie) lub wycenę wg kursu ustalonego, wprowadzonego ręcznie przez użytkownika. Pod pojęciem rozliczenia rozumiemy powiązanie zapisu rozchodowego zapisami przychodowymi, w kolejności wg FIFO, wg LIFO lub wg kolejności wskazania. a) W definicji operacji k/b typu przychód, rozchód wprowadzono parametr Wycena wg kursu ustalonego ; b) Dodano możliwość ujęcia raportu typu Bilans Otwarcia w obrotach bieżących, z datą zamknięcia raportu; c) Wprowadzono komunikaty ostrzegawcze w przypadku zaistnienia czynności mogących spowodować zaburzenie wyceny rozchodu środków pieniężnych wyrażonych w walucie obcej d) Zmiany interfejsowej na liście zapisów k/b oraz na formatce zapisu k/b Zmiany dotyczące wyceny rozchodu środków pieniężnych wyrażonych w walucie obcej ( KW ) Możliwość wyceny/rozliczenia rozchodu środków pieniężnych wyrażonych w walucie obcej ( KW ) zapisami przychodowymi ( KP ) wystawionymi w terminie późniejszym Na zakładce Ogólne formatki rejestru k/b dodano parametr Wycena rozchodu śr. pieniężnych zapisami późniejszymi, który decyduje o możliwości wyceny rozchodu środków pieniężnych wyrażonych w walucie obcej zapisami przychodowymi wystawionymi w terminie późniejszym. Parametr jest dostępny dla rejestrów k/b walutowych, z wybranym rodzajem wyceny wg FIFO lub wg LIFO. Domyślnie nie jest zaznaczony. Jego stan można zmienić w dowolnym momencie pracy z rejestrem k/b. Po uruchomieniu wyceny, przy braku zapisów przychodowych wystawionych przed lub w dacie zapisu wycenianego, System poinformuje o brak tego rodzaju zapisów i zapyta się, czy wycenić zapisami późniejszymi. Bez względu na rodzaj wybranej metody wyceny (FIFO, LIFO), w takim przypadku wycena/rozliczenie odbędzie się w kolejności, zaczynając od najstarszego zapisu przychodowego. Przykład: Załóżmy, że wystawiono następujące zapisy: 54 Comarch ERP XL Zmiany funkcjonalne w wersji 11.0

55 KW na kwotę Euro KP na kwotę Euro KP na kwotę Euro Bez względu na rodzaj wybranej metody wyceny (FIFO, LIFO), w pierwszej kolejności System wyceni zapis KW1 zapisem KP1. Chcąc wycenić dokument KW1 zapisem KP2 użytkownik może wybrać nową opcję Wycena przez wskazanie k/b, która jest dostępna z poziomu listy zapisów k/b oraz formatki zapisu Rysunek 64 Rejestr kasowy/bankowy Możliwość wyceny/rozliczenia rozchodu środków pieniężnych wyrażonych w walucie obcej ( KW ) zapisami przychodowymi ( KP ) wskazanymi przez użytkownika Na liście zapisów k/b (zakładka Raport) oraz na formatce zapisu k/b typu rozchód dodano opcję Wyceń przez wskazanie. Po jej wybraniu System udostępni listę zapisów przychodowych, które do tej pory nie brały udziału w wycenie lub brały udział częściowo. Pojawienie się na liście zapisów przychodowych z datami późniejszymi niż data wystawienia zapisu wycenianego, uzależniona jest od stanu parametru Wycena rozchodu śr. pieniężnych zapisami późniejszymi. Na liście zapisów do wyceny, w sekcji Kolejność wyceny, udostępniono parametry, które decydują o kolejności wyceny zapisami zaznaczonymi. Wycena może odbyć się wg kolejności zaznaczenia lub zgodnie z zasadami metody wybranej na rejestrze. Comarch ERP XL 55 Zmiany funkcjonalne w wersji 11.0

56 Rysunek 65 Lista zapisów do wyceny Możliwość zamknięcia i zaksięgowania raportu zawierającego wycenione, ale nierozliczone zapisy rozchodowe wyrażone w walucie obcej ( KW ) zapisami przychodowymi ( KP ) W wersji 11.0 umożliwiono zamknięcie i zaksięgowanie raportu zawierającego zapisy rozchodowego wycenione wg kursu ustalonego, ale nierozliczone. Zamknięcie, zaksięgowanie raportu nie blokuje rozliczenia zapisów. Efektem rozliczenia zaksięgowanych zapisów jest utworzenie rozrachunku. Dla tego rodzaju zapisów usunięcie rozliczenia jest możliwe po uprzednim usunięciu rozrachunku Zmiany w sposobie ujmowania Różnic Kursowych w stanie raportu kasowego/bankowego W wersji 10.5, oraz w wersjach wcześniejszych Różnica Kursowa wpływała na stan raportu, zawierającego zapis k/b, którego wartość dopełniała (o kursie niższym). Od wersji 11.0 jest ujmowana w stanie raportu, który zawiera zapis k/b późniejszy (wysokość kursu nie ma znaczenia). Przykład: Podmiot prowadzi dzienne raporty k/b. Wystawiono następujące zapisy k/b: Raport 1: KP , kwota 1.000,00 Euro, Kurs (1:4), 4000,00 PLN Raport 2 : KW , kwota 1.000,00 Euro, kurs (1:5), 5000,00 PLN W wyniku rozliczenia KP1 z KW2 powstaną RK dodanie 1000,00 PLN Wg starych zasad Różnica Kusowa byłaby ujęta w Raporcie 1, wg nowych będzie w Raporcie 2 Wg starych zasad: Raport 1 Stan początkowy: 0,00 Przychody: 4000,00 Rozchody: 0,00 Rozchody: 0,00 Różnice kursowe: 1000,00 Saldo: 5000,00 Wg nowych zasad: Raport 1 Stan początkowy: 0,00 Przychody: 4000,00 Rozchody: 0,00 Rozchody: 0,00 Różnice kursowe: 0,00 Saldo: 4000,00 56 Comarch ERP XL Zmiany funkcjonalne w wersji 11.0

57 Raport 2 Stan początkowy: 5000,00 Przychody: 0,00 Rozchody: 5000,00 Różnice kursowe: 0,00 Saldo: 0,00 Raport 2 Stan początkowy: 4000,00 Przychody: 0,00 Rozchody: 5000,00 Różnice kursowe: 1000,00 Saldo: 0, Pozostałe zmiany 1. W definicji operacji k/b typu przychód, rozchód wprowadzono parametr Wycena wg kursu ustalonego. Parametr odpowiada za domyślne ustawienie sposobu wyceny na zapisie k/b, wg kursu historycznego (FIFO, LIFO) lub wg kursu ustalonego; Rysunek 66 Formatka operacji k/b 2. Dodano możliwość ujęcia raportu typu Bilans Otwarcia w obrotach bieżących, z datą zamknięcia raportu. Sposób ujęcia raportu typu Bilans Otwarcia uzależniono od parametrów dostępnych z poziomu formatki raportu k/b, zakładki Ogólne. Parametry umożliwiają: Nie księgowanie raportu opcja przydatna w sytuacji, gdy w saldzie początkowym konta powiązanego z rejestrem ujmujemy zapisy z dokumentu Bilans Otwarcia; Zaksięgowanie jako bilans otwarcia ujęcie zapisów w saldzie początkowym konta powiązanego z rejestrem. Zapisy prezentowane są w specjalnym dzienniku technicznym, oznaczonym jako BO*. Zapisy księgowane są z datą pierwszego dnia danego okresu obrachunkowego; Zaksięgowanie w obrotach bieżących, w dzienniku wskazanym przez Użytkownika, w dacie zamknięcia raportu typu Bilans Otwarcia. Rysunek 67 Formatka raportu kasowego/bankowego, zakładka Ogólne Comarch ERP XL 57 Zmiany funkcjonalne w wersji 11.0

58 3. Dodano komunikaty ostrzegawcze, które towarzyszą rejestracji raportów kasowo/bankowych typu: Bilans Otwarcia, Raport Bieżący, w przypadku zaistnienia czynności mogących spowodować zaburzenie wyceny rozchodu środków pieniężnych wyrażonych w walucie obcej, np. w sytuacji: Dodania Raportu bieżącego, jako pierwszego; Dodania raportu typu Bilans Otwarcia w przypadku istnienia Raportów bieżących lub Bilans Otwarcia. 4. Na formatce zapisu k/b, zakładce Kurs/Wycena udostępniono: Przycisk prezentujący Różnice Kursowe naliczone w wyniku wyceny. Aby umożliwić wyświetlenie tego rodzaju RK, na dokumencie Różnicy Kursowej wprowadzono kolejny Status Wycena ; Na liście, na której prezentowane są zapisy rozliczające dodano kolumna Data, w której prezentowana jest data wystawienia zapisu k/b, data rozliczenia z dokumentu Różnicy kursowej. Rysunek 68 Formatki dokumentów powiązane z Różnicami Kursowymi 5. Na liście zapisów k/b, formatce wprowadzono opcje pozwalające na wyświetlenie zapisów k/b: Wszystkich; Wycenionych/ rozliczonych; Wycenionych/nierozliczonych; Niewycenionych. Uwaga: Pod pojęciem wyceny zapisu rozchodowego rozumiemy wycenę wg kursów historycznych, pobranych z dokumentów przychodowych, wg kolejności FIFO, LIFO, lub wycenę wg kursu ustalonego, tj. wprowadzonego przez użytkownika. 58 Comarch ERP XL Zmiany funkcjonalne w wersji 11.0

59 Pod pojęciem rozliczenia rozumiemy powiązanie zapisu rozchodowego zapisami przychodowymi, w kolejności wg FIFO lub wg LIFO. Podsumowanie: Opcja Wycenione/rozliczone prezentuje zapisy wycenione wg kursów historycznych (FIFO, FIFO, przez wskazanie), a tym samym rozliczone zapisami wyceniającymi lub wycenione wg kursu ustalonego, wprowadzonego z ręki i rozliczone zapisami przychodowymi wg FIFO, LIFO lub przez wskazanie. Opcja Wycenione/nierozliczone prezentuje zapisy wycenione wg kursu ustalonego, ale nierozliczone zapisami przychodowymi lub rozliczone częściowo. Opcja Niewycenione prezentuje zapisy niewycenione, a tym samym nierozliczone. Rysunek 69 Lista zapisów kasowych/bankowych, zakładka Raport 2. Operacje seryjne w rejestrach VAT W celu zwiększenia ergonomii pracy w Systemie Comarch ERP XL od aktualnej wersji umożliwiono szereg operacji seryjnych od strony rejestrów VAT. Program umożliwia: a) Seryjną zmianę rejestru VAT; b) Seryjną zmianę parametrów VAT; c) Seryjną zmianę daty deklaracji VAT; d) Seryjną zmianę daty potwierdzenia odbioru korekty; e) Seryjne usuwanie faktur z rejestrów VAT. Operacje seryjne dostępne są w rejestrze VAT z menu kontekstowego po naciśnięciu prawego przycisku myszki. Comarch ERP XL 59 Zmiany funkcjonalne w wersji 11.0

60 Rysunek 70 Okno do seryjnej zmiany z rejestru sprzedaży Rysunek 71 Okno do seryjnej zmiany z rejestru zakupu W celu seryjnej zmiany danej funkcji należy zaznaczyć parametr oraz wskazać jego nowe ustawienie. Przed wykonaniem operacji System poprosi Użytkownika o potwierdzenie wykonania. W celu zabezpieczenia się przed przypadkowymi zmianami wprowadzono do Systemu zakaz do dokonywania seryjnych zmian. Zakaz ten jest dostępny na karcie Użytkownika na zakładce Zakazy i nazywa się Seryjna zmiana rejestru VAT. 3. Zmiany w rozliczaniu zaliczek pracowników W wersji 11.0 została rozbudowana funkcjonalność rozliczania zaliczek pracowników dostępna z poziomu: a) Listy pracowników; b) Zapisu kasowo bankowego. Podczas rozliczania zaliczki pracownika domyślnie wyświetlały się zapisy kasowo bankowe typu rozchód np. dokumenty KW. Od aktualnej wersji Użytkownik może również wyświetlić zapisy typu przychód np. dokumenty KP. Za wyświetlanie operacji typu przeciwnego odpowiada nowy parametr dodany na liście do rozliczania zaliczek. Rysunek 72 Rozliczanie zaliczek pracownika 60 Comarch ERP XL Zmiany funkcjonalne w wersji 11.0

61 Dodatkowo wprowadzono możliwość sumowania zaznaczonych elementów na liście zaliczek i dokumentów do rozliczenia. Oprócz standardowej operacji rozliczającej zaliczki z fakturami, wprowadzono możliwość rozliczenia tylko zaznaczonych dokumentów oraz wygenerowanie nowego dokumentu KW lub KP ewidencjonującego zaliczki na podstawie zaznaczonych dokumentów. Nowa funkcjonalność dostępna jest z poziomu rozwijanego menu dostępnego po naciśnięciu przycisku obok piorunka. Rysunek 73 Rozliczanie zaliczek pracownika dostępne opcje Rozlicz zaliczkę opcja ta działa jak w wersjach wcześniejszych i polega na rozliczeniu zaliczek z dokumentami wraz z wygenerowaniem zapisu domykającego. Rozlicz dokumenty opcja ta pozwala na rozliczenie zaznaczonych zaliczek i dokumentów, ale nie jest generowany zapis domykający na różnicę. Dodaj zaliczkę na podstawie zaznaczonych dokumentów program generuje zapis kasowy lub bankowych. Po wybraniu tej opcji System wyświetla dodatkowe okno, w którym Użytkownik może wskazać Rejestr gdzie zapis ma być utworzony, definicję operacji oraz czy należy zapisać dokument w buforze. 4. Bilans otwarcia na podstawie zapisów w buforze W Systemie umożliwiono tworzenie tzw. bilansu wstępnego. Użytkownik może dokonać importu bilansu otwarcia również przy uwzględnieniu zapisów znajdujących się w buforze. W wersjach wcześniejszych bilans otwarcia uwzględniał tylko zapisy znajdujące się w Księdze Głównej (zatwierdzone), zapisy w buforze nie były uwzględniane. W Konfiguracji/Księgowość/Parametry 2 dodano nowy parametr, który decyduje czy import ma być tak jak do tej pory tylko z uwzględnieniem zapisów w Księdze Głównej, czy importowane mają być wszystkie zapisy, również te w buforze. Domyślnie zaznaczony jest import bilansu otwarcia na podstawie zapisów w Księdze Głównej. Rysunek 74 Konfiguracja modułu Księgowość Comarch ERP XL 61 Zmiany funkcjonalne w wersji 11.0

62 Uwaga: W danym okresie obrachunkowym należy przyjąć jedną z metod importu bilansu otwarcia automatycznego. Zmiana parametru w trakcie okresu obrachunkowego może spowodować zaburzenia w wartości bilansu otwarcia, jeżeli raz będą uwzględniane zapisy z bufora, a przy kolejnym imporcie nie. Po wyborze sposobu importu bilansu otwarcia na formularzu, prezentowanym przed wykonaniem funkcji, Użytkownik widzi informacyjnie jaki sposób przenoszenia BO został wybrany w Konfiguracji. Rysunek 75 Przeniesienie bilansu otwarcia Dodatkowo w przypadku, jeżeli podczas importu zaznaczony był parametr w Konfiguracji BOA/BOAK na podstawie zapisów: Księgi Głównej + Bufory na samym dokumencie BOA/BOAK pojawi się informacja Podczas importu uwzględniono zapisy z bufora. Wprowadzono dodatkową weryfikację czy istnieją zapisy w buforze podczas zmiany stanu dokumentu BOA/BOK z bufor, nieokreślony, zaakceptowany na zatwierdzony. Jeżeli System stwierdzi, że w poprzednim okresie są jeszcze jakieś niezatwierdzone zapisy, to wyświetli ostrzeżenie: W poprzednim okresie obrachunkowym istnieją zapisy w buforze czy jesteś pewien że chcesz zatwierdzić BOA/BOAK? Tak/Nie. 5. Nowe wydruki księgowe 5.1. Wydruk Faktury sprzedaży/zakupu ujęte wg pól deklaracji VAT-7(12) W programie dodano nowy wydruk, który ułatwi analizę ujęcia poszczególnych faktur w danym polu deklaracji VAT Comarch ERP XL Zmiany funkcjonalne w wersji 11.0

63 Wydruk zawiera poszczególne pola deklaracji VAT oraz faktury, które zostały w nich uwzględnione. W Systemie wprowadzono dwa oddzielne wydruki dla sprzedaży i zakupu. Wydruk jest dostępny tylko na zakładce VAT w grupie wydruków Rejestr Sprzedaży VAT zbiorcze. Rysunek 76 Faktury sprzedaży ujęte wg pól w deklaracji VAT-7(12) 5.2. Wydruk Tabela amortyzacji Wydruk ten umożliwia ustalenie stanu środków trwałych oraz amortyzacji w danym roku. Za pomocą wydruku, Użytkownik powinien móc porównać stan księgi inwentarzowej i umorzenia/amortyzacji do odpowiednich kont księgowych. Wydruk tabeli amortyzacji jest generowany oddzielnie dla amortyzacji bilansowej i podatkowej. Wydruk dostępny jest z następujących miejsc w programie: Comarch ERP XL 63 Zmiany funkcjonalne w wersji 11.0

64 a) Tabela amortyzacji/ Grupy; b) Tabela amortyzacji/ Odpisy; c) Tabela amortyzacji/ Generacja; d) Księga inwentarzowa/ Wszystkie zakładki. Rysunek 77 Tabela amortyzacji 6. Ewidencja umów leasingowych Funkcjonalność związana z ewidencją umów leasingowych oraz pokrewnych (np. dzierżawy, wynajmu) została rozbudowana o kolejne elementy takie jak: Wyliczenie planowanych kwot podatku VAT; Możliwość import harmonogramu umowy Planowany podatek VAT Na formularzu umowy zawarta była informacja o stawce VAT, pole to miało jednak dotychczas wyłącznie wartość informacyjną. W wersji 11.0 stawka VAT zapisana na formularzu umowy wykorzystana jest do wyliczenia planowanych kwot naliczonego podatku VAT oraz kontroli wysokości odliczenia (w przypadku obowiązywania limitu) Ograniczenie odliczenia podatku VAT na formularzu umowy oraz przedmiotu Na formularzu umowy oraz przedmiotu umowy można wskazać sposobu odliczenia podatku VAT oraz ewentualne ograniczenie wysokości odliczenia. 64 Comarch ERP XL Zmiany funkcjonalne w wersji 11.0

65 Rysunek 78 Formularz umowy - parametry związane ze sposobem odliczenia podatku VAT Analogiczne parametry określane na przedmiocie umowy są inicjalizowane wartościami wprowadzonymi dla umowy. Po dokonaniu powiązaniu z kartą środka trwałego, następuje aktualizacja na podstawie ustawień na karcie środka trwałego Limit odliczenia związane z typem raty Na formularzu ograniczenia (definiowanego w obrębie Słowników kategorii: Księgowość i Środki trwał/ograniczenie odliczenia podatku VAT) został dodany dodatkowy parametr: Odrębny limit dla wykupu w leasingu. Parametr odpowiada za traktowanie raty dotyczącej transakcji wykupu jako odrębnej transakcji tj. posiadającej własny limit kwotowy: a) Jeżeli parametr Odrębny limit dla wykupu w leasingu jest nieaktywny, działanie bez zmian tj. wysokość limitu jest kontrolowana niezależnie od typu raty; b) Jeżeli parametr Odrębny limit dla wykupu w leasingu jest aktywny, stosowany jest jeden limit kwoty dla rat o typie: opłata wstępna i raty bieżące oraz odrębny (w tej samej wysokości) dla raty typu: wartość wykupu. Rysunek 79 Formularz definicji ograniczenia odliczenia podatku VAT Wartość parametru wyświetlana jest w trybie do podglądu (odczytana z wartości słownika) na umowie i przedmiocie umowy. Comarch ERP XL 65 Zmiany funkcjonalne w wersji 11.0

66 Wyliczanie kwoty planowanego podatku Podczas generowania harmonogramu umowy może odbywać się wyliczenie planowanych kwot podatku VAT (naliczonego, z prawem do odliczenia i bez odliczenia) związanych z ratami utworzonymi dla umowy/przedmiotu umowy. a) Odpowiada za to opcja: Wylicz VAT planowany wyświetlana w oknie z parametrami generacji harmonogramu: b) Planowane kwoty podatku VAT: Wyliczane są dla każdej z rat umowy; Rysunek 80 Parametry generacji harmonogramu Objęte są kontrolą wysokości limitu wskazanego w umowie/przedmiocie umowy (odrębny limit dla VAT planowanego oraz zrealizowanego); Wyświetlane są zarówno na poziomie umowy jak i harmonogramu spłat (zawierającego dane wszystkich umów). c) System w sposób graficzny sygnalizuje różnice pomiędzy planowanymi a zrealizowanymi kwotami podatku VAT wynikających ze spłaconych (powiązanych rat). Rysunek 81 Harmonogram umowy Generowanie dokumentu OT (przyjęcie środka trwałego) System oferuje możliwość wygenerowania dokumentu przyjęcia środka trwałego (OT) z poziomu formularza przedmiotu umowy. Wartość bilansowa/podatkowa środka wyznaczana była dotychczas w oparciu o wartość przedmiotu umowy. Umożliwiono opcjonalne ujęcie w wartości dokumentu OT kwot planowanego/zrealizowanego podatku VAT niepodlegającego odliczeniu. 66 Comarch ERP XL Zmiany funkcjonalne w wersji 11.0

67 Rysunek 82 Parametry dokumentu OT Wiązanie pozycji dokumentu z ratą umowy Wprowadzono zmiany związane ze sposobem wiązania raty z dokumentem obejmujące: Kontrolę stawki VAT (dla faktur VAT); Kontrola powiązania raty z dokumentem; Przenoszenie wartości raty na rekord tabeli VAT/pozycję dokumentu UNM/NM Obsługa zmiany stawki VAT Stawka podatku VAT jest dostępna do edycji do momentu spłaty jednej z rat (powiązania raty z dokumentem). Zmianę stawki VAT można wykonać rejestrując aneksu do umowy, uwzględniona zostaje w przeliczeniach na ogólnych zasadach 7. Archiwizacja danych W trakcie użytkowania Systemu istotne jest, aby pewne dane słownikowe oraz obiekty można było oznaczyć jako aktualnie niewykorzystywane. W wersji 11.0 parametr Archiwalny" został dodany na kolejnych obiektach takich jak: a) Słowniki księgowe: Bufor księgowań; Ciągi numeracji operacji k/b; Serie dokumentów: różnic kursowych; upomnień i not odsetkowych; kompensat; not memoriałowych; Formy płatności. b) Słowniki środków trwałych: Serie dokumentów inwentarzowych; Księgi inwentarzowe; Miejsca użytkowania; Sposoby likwidacji/zakupu; Stawka amortyzacji. Comarch ERP XL 67 Zmiany funkcjonalne w wersji 11.0

68 c) Inne obiekty księgowe: Zestawienia księgowe; Zmienne; Klucze podziałowe; Grupowanie kont; Kręgi kosztowe; Konto księgowe; Definicja noty memoriałowej. Rysunek 83 Parametr Aktywne w planie kont i na formularzu konta księgowego Uwaga: Konto księgowe może zostać jako Archiwalne niezależnie od tego czy posiada saldo niezerowe czy też nie. Konto archiwalne nie uczestniczy w procedurze przenoszenia planu kont oraz objęte jest ograniczeniami podczas przenoszenia bilansu otwarcia. d) Słowniki wykorzystywane w opisie analitycznym tj.: Wymiary analityczne; Kategorie finansowe; Projekty. 8. Grupowanie kont - możliwość wyłączenia danych kont analitycznych z mechanizmu W definicji grupy kont udostępniona została możliwość określenia czy zasady grupowania mają dotyczyć wszystkich analityk wskazanego konta czy tez wyłącznie wybranych. Zasady te obowiązują zarówno w przypadku dodawania konta jak i aktualizacji struktury planu kont z wykorzystaniem opcji synchronizacji grupy. 68 Comarch ERP XL Zmiany funkcjonalne w wersji 11.0

69 Rysunek 84 Definicja grupy kont 9. Pozostałe zmiany 9.1. Przenoszenie opisu na dokumencie UNM (Uproszczona nota memoriałowa) Na dokumencie UNM została wprowadzona funkcjonalność związana z inicjalizacją opisu pozycji noty na podstawie treści wprowadzonej w jej nagłówku analogicznie jak w przypadku zapisu księgowego Kwota Pozostaje na zakładce Opis analityczny dokumentu Na zakładce Opis analityczny dokumentów podlegających opisowi analitycznemu wprowadzono informację o kwocie pozostającej do rozdysponowania Rysunek 85 Opis analityczny dokonywany na dokumencie Comarch ERP XL 69 Zmiany funkcjonalne w wersji 11.0

70 9.3. Seryjne usuwanie zapisów księgowych z poziomu list dokumentów Umożliwiono seryjne usunięcie zapisów księgowych z menu kontekstowego listy dokumentów. Jest to możliwe po wyborze opcji Usuń dekret zaznaczone. Operacja ta jest dostępna dla operatorów z odpowiednimi uprawnieniami tj. Z dostępem do kontekstowego usuwania dekretów (walidacja przy pomocy zakazu Usuwanie dekretu z poziomu dokumentu ; Z dostępem do seryjnego usuwania dekretów (walidacja przy pomocy zakazu Seryjne usuwanie zapisów księgowych ) Lista nierozliczonych płatności dodanie opcji służącej do wyświetlenia płatności w różnych walutach Na liście nierozliczonych płatności dodane zostały dwie dodatkowej opcje służące do przeliczeń wartości - analogicznie jak w przypadku preliminarza płatności i okna Historia kontrahenta <Wszystkie> - przy takim ustawieniu wartości w kolumnie Kwota i Pozostaje są prezentowane w walucie dokumentu. W przypadku wyboru tej opcji - nieaktywny przycisk sumy i możliwość włączenia parametru Kwota pozostaje w PLN <Wszystkie w PLN> - przy takim ustawieniu wartości w kolumnie Kwota i Pozostaje są przeliczane na walutę systemową zgodnie z kursem z dokumentu źródłowego 9.5. Modyfikacje wydruków kompensat Wydruki kompensat zostały zmodyfikowane w sposób umożliwiający dokładną analizę powiązanych dokumentów. Rysunek 86 Układ zastosowany na wydruk Dokument kompensaty w ujęciu 1:n 9.6. Modyfikacje w mechanizmie importu wyciągów bankowych Format MT940 został dostosowany do wczytywania wyciągów bankowych zawierających w osobnej linii subpole <00 (typ operacji) pola :86: (Dodatkowe Informacje z wyciągu). Taki format jest stosowany m.in. przez Kredyt Bank. Od wersji 11.0 wyciągi w formacie MT940 według powyższej specyfikacji są prawidłowo wczytywane do systemu Comarch ERP XL. Oznacza to, że odbywa się identyfikacja kontrahenta (o ile został uzupełniony numer 70 Comarch ERP XL Zmiany funkcjonalne w wersji 11.0

71 rachunku bankowego na jego karcie) oraz następuje uzupełnienie informacji w polu Treść powstałego zapisu bankowego. Produkcja 1. Nowe funkcje w planowaniu W wersji 11.0 zostały wprowadzone nowe funkcjonalności w planowaniu produkcji. Zwiększają one elastyczność tego mechanizmu i wprowadzają nowe możliwości w harmonogramowaniu operacji produkcyjnych Konfigurowalne bufory czasu planowanego przed i po czynności Dotychczasowa funkcjonalność planowania szczegółowego i uproszczonego przewidywała bezpośrednie następstwo planowanych po sobie czynności czyli czynność następna, która oczekiwała na produkty czynności poprzedniej planowała się bezpośrednio po tej czynności. W najnowszej wersji wprowadzono możliwość definiowania buforów między kolejnymi operacjami, które zadecydują o odstępie, z jakim zaplanuje się następna czynność (przy planowaniu od terminu) lub przed jakim zaplanuje się czynność (przy planowanie na termin) Dobieranie tego samego zasobu do kolejnych czynności produkcyjnych Przy dobieraniu zasobów do kolejnych operacji istotne jest aby gniazdo produkcyjne kontynuowało wykonywanie kolejnych czynności. Jest to naturalne w sytuacji, gdy w kolejnych czynnościach obrabiany jest ten sam półprodukt przechodzący przez kolejne fazy produkcji a gniazdo może realizować kolejne operacje. Aby automatycznie dobierać te same zasoby do kolejnych operacji wprowadzono możliwość definiowania ciągłości operacji, dzięki której zasoby będą dobierane do kolejnych czynności. Dobieranie to odbywa się w myśl zasady, że zasoby kontynuują pracę nad półproduktami, zatem ciągłość operacji wykonywanych przez te same zasoby wynika z połączenia operacji półproduktami. 2. Sekwencyjność wykonywania zadań 2.1. Blokada generowania PW jeśli brak RW Blokada generowania dokumentów przychodu na produkty, w przypadku braku dokumentów rozchodu na surowce to jeszcze jedna funkcjonalność regulująca kolejność wykonywania kolejnych czynności na zleceniach produkcyjnych. Przy włączonej opcji blokady System, przy generowaniu dokumentu PW będzie kontrolował wydanie wszystkich surowców, które wchodzą w skład tego produktu. W przypadku braku pokrycia całości tego wydania w dokumentach RW, nie pozwoli na wygenerowanie dokumentu PW. 3. Ergonomia 3.1. Jedno RWK do jednego RW spiętego z wieloma surowcami W dotychczasowej wersji Systemu, jeśli jeden dokument RW był podpięty do wielu czynności, to w przypadku generowania korekty do tego RW, wywoływała generowanie wielu dokumentów RWK. Obecnie, zamiast wielu będzie generował się jeden dokument RW, który będzie podpinany pod odpowiednie surowce na czynnościach Edit in place na zleceniu produkcyjnym Na zleceniu produkcyjnym zostanie udostępniona możliwość wprowadzania i edycji pozycji zlecenia przez mechanizm Edit In place. Zostanie on umieszczony na zakładkach: Ogólne, i Procesy (w kolumnie: Ilość). Comarch ERP XL 71 Zmiany funkcjonalne w wersji 11.0

72 Rysunek 87 Edit In place na zakładce: Ogólne, zlecenia produkcyjnego Dedykowanie ZP dla więcej niż jednego kontrahenta Obecnie kontrahent będzie wskazany nie tylko na nagłówku zlecenia, ale także na pozycji zlecenia produkcyjnego. Dzięki temu, przy generowaniu ZP z wielu ZS, każda pozycja ZP będzie ocechowana kontrahentem z dokumentu źródłowego Zniesienie wymagalności technologii na pozycji ZP W przypadku generowania ZP z zamówienia sprzedaży na produkt, który nie posiadał technologii, blokowana była możliwość wprowadzenia takiej pozycji na zlecenie produkcyjne. Obecnie możliwe będzie zarejestrowanie takiego zlecenia a jego uruchomienie nastąpi po zdefiniowaniu technologii Udostępnienie atrybutów SQL jak parametrów dynamicznie wyliczanych podczas wykonywania akcji produkcyjnych Funkcjonalność umożliwi wprowadzanie na zlecenie wartości wyliczanych w trakcie wykonywania konkretnych operacji, czyli np. jeśli cenę ewidencyjną dla produktu ma stanowić jakaś konkretna cena, zapisywana i uaktualniana na bieżąco w Systemie (np. dokumentami sprzedaży) to nie będzie potrzeby jej aktualizowania również na technologii produkcyjnej System sam pobierze sobie odpowiednią i aktualną wartość z konkretnego miejsca w Systemie podczas rozliczania zlecenia. Funkcjonalność można wykorzystywać znacznie szerzej w każdym miejscu w module, w którym przewidziane jest użycie tzw. parametrów Inne zmiany Na obiekty zlecenia produkcyjnego wprowadzono nowe pola informacyjne, takie jak data przypisania kosztu oraz opis dla kosztów przypisywanych w produkcji oraz pole informujące o ilości technologicznej materiału wyświetlane opcjonalnie na materiale na zleceniu produkcyjnym. 72 Comarch ERP XL Zmiany funkcjonalne w wersji 11.0

73 CRM 1. Rozwój mechanizmu wiązania dokumentów z obiektami CRM o możliwość wiązania pozycji 1.1. Nowy parametr na karcie powiązania Dla zatwierdzonych dokumentów handlowych oraz zamówień i reklamacji dodana została możliwość wiązania poszczególnych pozycji dokumentu. Po zaznaczeniu na karcie wiązania nowego parametru aktywna staje się zakładka Pozycje. Na dostępnej tam liście konieczne jest wskazanie tych pozycji dokumentu, które mają być powiązane. Na podstawie wskazanych pozycji zostanie wyliczona kwota i procent powiązania dla dokumentu. Rysunek 88 Nowa zakładka na karcie powiązania dokumentu z obiektem CRM 1.2. Modyfikacja definicji automatycznego wiązania Zmiany zostały również wprowadzone w definicji automatycznego wiązania dokumentów. W zależności od ustawienia nowego parametru przywiązywane mogą być jak dotychczas całe dokumenty lub ich pozycje. Jeśli dodatkowo zostanie wskazane przywiązywanie elementów z towarami na kampanii, wówczas spośród wszystkich pozycji dokumentu przywiążą się tylko te, które zostały wystawione na konkretny towar. W warunku SQL pozwalającym dowolnie modyfikować przywiązywane dokumenty, dodana została nowa zakładka pozwalająca ustawiać filtry dla pozycji dokumentów przywiązywanych automatycznie Blokada wielokrotnego wiązania pozycji Dodana została nowa blokada wielokrotnego wiązania tej samej pozycji dokumentu. Oznacza to, że raz przywiązana pozycja nie będzie już możliwa do przywiązania na innym obiekcie CRM (kontakt, zadanie, kampania). 2. Zmiany w kampaniach 2.1. Modyfikacja operacji przeniesienia kontrahenta pomiędzy etapami Możliwość zakończenia kontrahenta w dowolny sposób Dotychczas operacja przeniesienia kontrahenta do innego etapu wymuszała zakończenie go w danym etapie kampanii z konkretnym kodem porażki. Ta operacja została poszerzona o możliwość zakończenia kontrahenta również sukcesem. Można więc wskazać, że jeśli np. kontrahent zgodził się na spotkanie, to przenosimy go do kolejnego etapu będącego realizacją tego właśnie spotkania. Comarch ERP XL 73 Zmiany funkcjonalne w wersji 11.0

74 Operacja propagowania kontrahenta z pominięciem etapów pośrednich Od wersji 11.0 operacja przeniesienia kontrahenta pozwala również umieścić kontrahenta w innym (późniejszym) etapie tej samej kampanii, bez konieczności zakańczania go w istniejącym etapie. Jest to szczególny rodzaj propagowania kontrahenta bez przypisywania go do etapów pośrednich. Operacja służy poprawnemu zapisywaniu i analizie kampanii, w której nie wszystkie etapy są obowiązkowe. Rysunek 89 Zmodyfikowane okno operacji przeniesienia kontrahenta 2.2. Przypisywanie osoby kontaktowej wraz z akwizytorem W oknie uruchamianym podczas operacji przypisywania kontrahenta do etapu kampanii (również poprzez przeniesienie lub propagowanie) jest możliwość wyboru osoby kontaktowej przypisanej do wskazanego akwizytora. Osoba ta przypisuje się następnie do kontrahenta w etapie Planowanie kosztów kampanii w oparciu o koszty kontrahentów Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom firm, w których wykorzystywana jest zasada tworzenia budżetu kampanii od dołu umożliwiono określanie kosztów na poziomie kontrahenta uczestniczącego w etapie kampanii. Na podstawie budżetów zdefiniowanych dla poszczególnych kontrahentów we wszystkich etapach możliwe jest określenie budżetu poszczególnych etapów oraz całej kampanii marketingowej. 3. Zmiany w rejonach sprzedaży 3.1. Kontrola unikalności nazw Zmieniono kontrolę unikalności nazw rejonów: Do wersji 10.5 nazwy musiały być unikalne we wszystkich rejonach niezależnie od poziomu drzewa rejonów; Od wersji 11.0 nazwy muszą być unikalne tylko w obrębie poziomu drzewa rejonów. Przykład: Istnieje możliwość zdefiniowania rejonów w poniższy sposób: Rejon1 ->Rejon1 ->Rejon2 Rejon2 Nie można zdefiniować rejonów w poniższy sposób: 74 Comarch ERP XL Zmiany funkcjonalne w wersji 11.0

75 Rejon1 ->Rejon11 ->Rejon12 Rejon Przepinanie rejonów Zdarzają się sytuacje, w których czasowo lub na stałe Kierownik regionalny lub inny opiekun przejmuje obsługę całego istniejącego rejonu. Do tej pory taką zmianę można było wykonać, np. przypinając opiekuna do istniejącego rejonu. Od wersji 11.0 umożliwiono przepięcie rejonu jako podrejon do innego istniejącego rejonu. Aby to wykonać wystarczy skorzystać z opcji: Wytnij/Wklej w drzewie rejonów. 4. Pozostałe zmiany i poprawa błędów a) Usunięto błąd pojawiający się podczas zapisywania w Systemie wiadomości jako wątku konwersacji. Błąd pojawiał się, jeżeli adres nie należał do domeny. b) Na formatce Plan Sprzedaży przy dodawaniu rejonów zachowuje się układ struktury drzewiastej. c) Na liście konwersacji umożliwiono import zadań z wzorca. 5. Przechowywanie danych GPS w przejazdach samochodów W karcie przejazdu umożliwiono przechowanie danych GPS. Dane GPS mogą być wypełniane tylko przez programy zewnętrzne. W przyszłości Mobilny Sprzedawca na platformę Android będzie te dane wypełniał. Jeżeli dane będą wypełnione, to w grupie: Przyjazd pokaże się przycisk: Pokaż na mapie. Dzięki tej funkcjonalności można kontrolować, czy Przedstawiciel handlowy był rzeczywiście w miejscu, w którym dodawał przejazd. Rysunek 90 Przejazd, przycisk: Pokaż na mapie Comarch ERP XL 75 Zmiany funkcjonalne w wersji 11.0

76 Obieg dokumentów 1. Dokumenty związane z dokumentami w obiegu 1.1. Lista dokumentów w obiegu na formatce Historia związanych Na formatce Historia związanych dostępnej dla dokumentów handlowych, zamówień oraz reklamacji dodano zakładkę Dokumenty w obiegu. Na zakładce widoczne są dokumenty w obiegu, które zostały związane z danym dokumentem. Funkcjonalność wzbogacono również o możliwość tworzenia powiązania z poziomu nowej zakładki Blokada usunięcia dokumentu systemowego powiązanego z dokumentem w obiegu Podczas usuwania dokumentów systemowych podpiętych do dokumentów w obiegu Użytkownik dostanie komunikat o istnieniu takiego powiązania. Informacja została umieszczona również w logu z operacji seryjnego usuwania dokumentów, np. faktur. Dopóki powiązanie będzie istniało, to nie będzie możliwości usunięcia dokumentu systemowego Generowanie nowego dokumentu z dokumentu w obiegu Listę dokumentów systemowych, które można dodać z poziomu etapu obiegu dokumentu (wówczas dokument jest automatycznie związany) powiększono o dokumenty: WZ, FZ, PZ oraz DWW. Podczas dodawania z wiązaniem nowego dokumentu systemowego uzupełniane są w nim niektóre dane dostępne na dokumencie w obiegu, np. kontrahent, data, nr obcy Poprawa błędów Poza nową funkcjonalnością usunięto również błędne działanie zakładki Dokumenty związane na formatce etapu podczas dodawania wiązania niektórych dokumentów. 2. Zmiany na dokumencie 2.1. Obsługa serii dla dokumentów w obiegu Serie podczas dodawania dokumentów w obiegu Ponieważ w module istnieje możliwość ustawienia domyślnej serii dla typu dokumentu w obiegu (działanie niestandardowe w Systemie), to ta seria będzie przypisywana również do centrum, w kontekście którego zalogowany jest operator wykonujący taką operację. Oznacza to, że powstają zapisy wiążące ze sobą jednocześnie: typ dokumentu, centrum oraz serię domyślną dla każdego rodzaju dokumentu (DPD, DWD, DWW). W trybie dodawania dokumentu w obiegu na dokumencie można wybrać serię przypisaną do aktualnego centrum oraz wybranego typu Filtr serii na listach w module Obieg dokumentów Na listach dokumentów w polu filtra Seria oraz w polu serii wybieranej w obszarze Idź do lista serii może być: a) Ograniczana do serii dostępnych dla centrum, w którym odbywa się praca (dla list: Lista dokumentów i Książka nadawcza); b) Pełna (dla list: Skrzynka dokumentów oraz Moje dokumenty w obiegu) Lista kolejnych opiekunów Na formatce etapu do listy kolejnych opiekunów dodano nową kolumnę z nazwą opiekuna. W zależności od rodzaju opiekuna w kolumnie wyświetlane są różne informacje: 76 Comarch ERP XL Zmiany funkcjonalne w wersji 11.0

77 a) Dla pracowników: Nazwisko i Imię; b) Dla operatorów: Nazwisko z karty operatora; c) Dla centrów: Kod centrum. Ułatwi to identyfikację opiekunów, szczególnie w przypadku pracowników i operatorów Ustalanie priorytetów dla dokumentu w obiegu Wprowadzono mechanizm stopniowania ważności dokumentów w obiegu, czyli możliwość oznaczania dokumentów, co do ich istotności lub terminowości wykonania. Możliwe jest ustawienie priorytetu na poziomie całego dokumentu i wówczas jego wartość jest dziedziczona na wszystkie dodawane do niego etapy. Z drugiej strony na formatce etapu obiegu można zmienić priorytet w celu zwiększenia wagi dokumentu podczas przekazywania go do określonych osób. W ten sposób można zamodelować różne podejścia użytkowników do ustalania kolejności przekazywania dokumentów Pobieranie załączników domyślną opcją również dla etapu obiegu W oknie etapu obiegu na zakładce Załączniki dla ikony Dodaj ustawiono jako domyślną operację polecenie: Pobierz. Zmiana wprowadza jednolity mechanizm domyślnej wartości dodawania załączników na formatkach dokumentu oraz etapu obiegu Pozostałe zmiany a) Dodano możliwość podglądu karty kontrahenta bezpośrednio z okna dokumentu w obiegu; b) Zablokowano dostęp do kart operatorów dla nieuprawnionych użytkowników. (182726); c) Na oknie etapu obiegu dostępny jest numer dokumentu, którego dotyczy edytowany etap; d) Zablokowano możliwość dwukrotnego dodania tego samego opiekuna dokumentu. Dzięki temu każdy dokument przypisany do opiekuna można przekazać dalej (czyli możliwe jest dodanie etapu dla dokumentów dostępnych dla wskazanych użytkowników). 3. Zmiany na liście dokumentów 3.1. Kolejni opiekunowie dokumentu Na liście dokumentów dodano kolumnę Opiekun prezentującą kolejnych opiekunów dokumentu bez konieczności podglądu okna etapu. W kolumnie wyświetlany jest pierwszy rekord z listy kolejnych opiekunów wprowadzonych w ostatnim etapie obiegu oraz dodatkowo symbol (...), jeśli opiekunów jest więcej. Wskazanie konkretnego dokumentu pozwala wyświetlić w tooltipie pełną listę kolejnych opiekunów. Analogiczną funkcjonalność wprowadzono na zakładce Obieg dokumentu dostępnej na formatce dokumentu Nowe kolumny Na liście w nowych kolumnach prezentowane są nowe dane: typ dokumentu oraz priorytet odczytany z ostatniego etapu dla danego dokumentu. Dostępne jest sortowanie listy po priorytecie Pozostałe zmiany a) Ograniczenie domyślnego widoku na liście dokumentów do takich, których data dokumentu zawiera się w bieżącym miesiącu; b) Poprawiono proste filtrowanie listy dokumentów dostępnych w skrzynce nadawczej. 4. Operacja wysyłania wiadomości Wykonanie operacji z formatki etapu Dotychczasowy parametr Wyślij do opiekunów zadania został zastąpiony ikoną. Ikona jest aktywna tylko w przypadku ustawienia w konfiguracji indywidualnego wysyłania wiadomości do kolejnych Comarch ERP XL 77 Zmiany funkcjonalne w wersji 11.0

78 opiekunów. Pozwala to uniknąć problemu wysyłania wielu wiadomości do tych samych opiekunów, jeśli dotyczą one tego samego zadania i dokumentu Maski do wykorzystania w treści wiadomości W definicji statusu, dla tematu oraz treści maila udostępniono maski dla następujących pól dokumentu: numer tytuł dokumentu oraz numer obcy Użycie masek pozwala na przesłanie opiekunom bardziej szczegółowej informacji na temat dokumentu, który został im przekazany. Pulpit Kontrahenta 1. Zmiany w konfiguracji Rysunek 91 Karta kontrahenta, zakładka: Inne Zmieniono sposób zapisu danych w karcie kontrahenta Do wersji 10.5 dane konfiguracyjne definiowane w karcie kontrahenta były definiowane w tabeli cdn.kntkarty oraz cdn.kntwzorce. W wersji 11.0 dodano nową tabelę: cdn.kntaplikacje, do której przeniesiono wszystkie kolumny konfiguracyjne dla Pulpitu Kontrahenta. W konwersji bazy danych rekordy w tabeli cdn.kntaplikacje dodadzą się: a) Tylko dla takich kontrahentów, którzy w wersji 10.5 będą mieli przypisani co najmniej jedną osoba z uprawnieniami w roli z grupy: Pulpit Kontrahenta b) Jeżeli w Konfiguracji ogólnej na zakładce: WWW/Parametry w wersji 10.5 będzie ustawiony Operator wystawiający. W trakcie konwersji bazy danych rekordy dodadzą się tylko dla wybranych kontrahentów Operator wystawiający oraz Operator odpowiedzialny za realizację w karcie kontrahenta Z konfiguracji ogólnej systemu Comarch ERP XL przeniesiono do karty kontrahenta pola: Operator wystawiający oraz Operator odpowiedzialny za realizację. Dzięki tej zmianie można m.in. podzielić kontrahentów w zależności od magazynów jakie mają być dla nich dostępne od operatora wystawiającego jest uzależnione centrum struktury praw, w kontekście którego wystawiane są dokumenty z Pulpitu Kontrahenta. 78 Comarch ERP XL Zmiany funkcjonalne w wersji 11.0

79 1.3. Seria dokumentu Zmieniono sposób definiowania serii dla dokumentów dodawanych z Pulpitu Kontrahenta Do wersji 10.5 domyślną serię dokumentów pobierano z karty kontrahenta z pola: Seria dokumentu z zakładki: Księgowe to pole jest również wykorzystywane jako domyślna seria dokumentu dla dokumentów wystawianych bezpośrednio w systemie Comarch ERP XL W wersji 11.0 dodano nowe pole: Seria w karcie kontrahenta na zakładce: Inne to pole jest wykorzystywane tylko dla dokumentów wystawianych z Pulpitu Kontrahenta. Dzięki tej zmianie można w prosty sposób oddzielić dokumenty wystawiane z Pulpitu Kontrahenta od dokumentów wystawianych bezpośrednio z systemu Comarch ERP XL Prefiks numeru obcego W karcie kontrahenta dodano pole: Prefiks numeru obcego. Wartość wpisana w to pole jest dodawana do pola: Numer obcy w wystawianym dokumencie z Pulpitu Kontrahenta. Dzięki tej zmianie można dodatkowo oddzielić dokumenty wystawiane z Pulpitu Kontrahenta od dokumentów wystawianych bezpośrednio z systemu Comarch ERP XL. 2. Dodawanie towarów do trzech koszyków jednocześnie Zalogowana do Pulpitu Kontrahenta osoba, jeżeli będzie miała odpowiednie uprawnienia, to będzie mogła dodawać towary do maksymalnie trzech różnych koszyków. Dzięki tej funkcjonalności zalogowana osoba może raz odfiltrować listę towarów i dodawać je do różnych koszyków, np. w każdym koszyku ustawiając inny adres wysyłkowy. Zmiana ta przyśpieszy kompletowanie zamówień. Na potrzeby tej funkcjonalności dodano trzy nowe uprawnienia: Koszyk 1, Koszyk 2 oraz Koszyk 3. Przykład: Jeżeli osoba u kontrahenta ma mieć możliwość kompletowania dwóch zamówień wystarczy dodać dwa z trzech wymienionych powyżej uprawnień, np. Koszyk 1 i Koszyk 2 lub Koszyk 2 i Koszyk 3. Jeżeli osoba u kontrahenta będzie miała dodane uprawnienia: Koszyk 1, Koszyk 2 oraz Koszyk 3, to w Pulpicie Kontrahenta będą widoczne następujące zmiany: Trzy podsumowania oraz trzy kolumny: Do koszyka w Katalogu towarów Rysunek 92 Katalog towarów z trzema koszykami Comarch ERP XL 79 Zmiany funkcjonalne w wersji 11.0

80 W kolumnie: Stan wyświetlane są stany z magazynu wybranego w pierwszym koszyku W menu: Zamówienia można wybrać dowolny z dostępnych koszyków Rysunek 93 Menu: Zamówienia z trzema koszykami 3. Zmiany w Koszyku Rysunek 94 Grupa informacje dodatkowe w Koszyku 3.1. Zmiana formy i terminu płatności Jeżeli osoba u kontrahenta będzie miała uprawnienie: Zmiana formy płatności, to za pomocą listy rozwijalnej będzie mogła zmienić formę płatności w koszyku. W liście dostępnych form płatności pojawią się tylko te formy płatności, które będą miały zaznaczony parametr: Dostępna w detalu w definicji centrum domyślnego operatora wystawiającego. Co ważne nie wprowadzono kontroli, czy domyślna forma płatności kontrahenta znajduje się w liście dostępnych form płatności dla centrum jeżeli kontrahent będzie miał ustawioną formę płatności dla sprzedaży, to podpowie się ona po dodaniu pierwszego towaru do koszyka, niezależnie czy będzie dostępna. Jeżeli osoba u kontrahenta będzie miała uprawnienie: Zmiana terminu płatności, to będzie mogła zmienić termin płatności w koszyku Zmiana magazynu i kolumna: Stan Do wersji 10.5 osoba u kontrahenta mogła zmienić magazyn, ale tylko na stronie: Moje dane o ile posiadała uprawnienie: Zmiana magazynu. Zmiana ta była zapisywana w karcie kontrahenta w bazie systemu Comarch ERP XL. Od wersji 11.0 zmieniono uprawnienie: Zmiana magazynu na: Zmiana domyślnego magazynu. Dodano również nowe uprawnienie: Zmiana magazynu zamówienia. Jeżeli osoba u kontrahenta będzie miała uprawnienie: Zmiana domyślnego magazynu, to będzie mogła zmieniać magazyn na stronie: Moje dane (tak jak to było do tej pory). Ustawienie magazynu na stronie: Moje dane będzie domyślnym ustawieniem magazynu w dodawanych przez osobę koszykach. Jeżeli osoba u kontrahenta będzie miała uprawnienie: Zmiana magazynu zamówienia, to w Koszyku będzie mogła wybrać magazyn, z którego będzie chciała zamówić towary. Zmiana magazynu będzie możliwa dla każdego koszyka z osobna i będzie zapisywana tylko dla wystawianego zamówienia nie będzie ustawiana jako domyślny magazyn w karcie kontrahenta. Dodatkowo dodano kolumnę: Stan w koszyku. Dzięki temu zalogowana osoba u kontrahenta może cały czas porównywać ilości zamawianych towarów z ilościami dostępnymi w danym magazynie u swojego dostawcy. 4. Obsługa języka norweskiego Dodano obsługę kolejnego (12stego) języka obcego w aplikacji, którym jest język norweski. 80 Comarch ERP XL Zmiany funkcjonalne w wersji 11.0

81 Integracja z ibard24 Aplikacja ibard24 to nowoczesne rozwiązanie umożliwiające min. automatyczną archiwizację plików, folderów i baz danych MS SQL z systemów do zarządzania firmą czy też komputerów pracowników, które zapewni spokój i gwarancje odzyskania danych w sytuacji awaryjnej. Za pomocą kreatorów z łatwością można przeprowadzić pierwszą kopię i ustawić harmonogram backupu, aby usługa automatycznie wykonywała kopie danych w wyznaczonych przez Użytkownika godzinach. Dodatkowo dane składowane są na bezpiecznych serwerach Comarch Data Center, co oznacza, że w sytuacji awaryjnej (kradzież komputera, powódź, wirusy), dane są zabezpieczone i możliwe do odzyskania poprzez każdy komputer podłączony do Internetu. Integracja Systemu Comarch ERP XL z aplikacją ibard24 polega na udostępnieniu bezpośrednio w Systemie Comarch ERP XL opcji tworzenia kopii bezpieczeństwa baz danych za pomocą usługi ibard24. Opcja dostępna jest z poziomu Menedżera baz w oknie Lista baz. Rysunek 95 Menedżer baz, okno Lista baz Za pomocą przycisku [Kopia bezpieczeństwa bazy danych] uruchamiany jest kreator tworzenia kopii bezpieczeństwa dla zaznaczonej na liście bazy. Rysunek 96 Menedżer baz, okno Lista baz Użytkownik ma do wyboru dwie ścieżki tworzenia kopii bezpieczeństwa: a) Zapis kopii do pliku na serwerze; b) Zapis kopii w bezpiecznej usłudze ibard24. Zapis kopii do pliku na serwerze jest tożsamy z operacją tworzenia backupu na serwerze SQL, a więc Użytkownik wybierający tą opcję musi posiadać odpowiednie uprawnienia na serwerze SQL. Comarch ERP XL 81 Zmiany funkcjonalne w wersji 11.0

82 Natomiast opcja zapisu kopii w bezpiecznej usłudze ibard24 dostępna jest po zainstalowaniu usługi ibard24. W zawiązku z tym z poziomu Systemu Comarch ERP XL dostępne są dwie opcje instalacji usługi ibard24: a) Instalowanie usługi ibard24 podczas instalacji Comarch ERP XL; b) Pobieranie usługi ze strony internetowej otwieranej z poziomu Menedżera baz przy próbie tworzenia kopii bezpieczeństwa bazy; Jeżeli usługa ibard24 została zainstalowana, to po wybraniu opcji Zapis kopii w bezpiecznej usłudze ibard24 otwiera się okno: a) Logowania do ibard24, jeżeli Użytkownik loguje się po raz pierwszy do usługi; Rysunek 97 Okno logowania do usługi ibard24 b) Okno Backup baz danych, jeżeli Użytkownik wykonuje kolejny raz kopie wybranej bazy; Rysunek 98 Okno Backup baz danych w usłudze ibard24 82 Comarch ERP XL Zmiany funkcjonalne w wersji 11.0

83 Współpraca z e-sklep Comarch ERP XL w wersji 11.0 współpracuje z wersją 6.3 e-sklep. W wersji 11.0 wprowadzono zmiany mające na celu dostosowanie systemu do integracji z wersjami 6.0 i 6.3 e-sklep. 5. Certyfikat W wersji 6.0 e-sklep nastąpiła rezygnacja z certyfikatów w synchronizacji między e-sklep a systemami ERP. W związku z tym Użytkownik, przed uruchomieniem synchronizacji do e-sklep w Administratorze oddziałów, powinien wygenerować nowy klucz wymiany, za pomocą opcji: Wygeneruj klucz wymiany, na zakładce Ogólne w definicji oddziału typu e-sklep tworzony jest wówczas HASH, który służy następnie do weryfikacji synchronizacji Systemu z e-sklep. 6. Wielowalutowość W e-sklep od wersji 6.0 Enterprise dostępna jest obsługa wielu walut klient e-sklep może zmieniać walutę cen towarów a także samego zamówienie w e-sklep. Waluty i ich kursy są określane i wysyłane z Systemu Comarch ERP XL. W związku z tą funkcjonalnością w Administratorze oddziałów, na definicji oddziału typu e-sklep została dodana nowa zakładka: Waluty. Rysunek 99 Definicja oddziału typu e-sklep, zakładka Waluty Na zakładce Waluty wybierana jest waluta domyślna dla e-sklep, w której prezentowane będą ceny towarów. Dodatkowo można zdefiniować, które waluty, oprócz domyślnej będą wysyłane do e-sklep, przez dodanie takiej waluty do tabeli z kursami. Dla każdej waluty Użytkownik może określić kurs, który wysyłany będzie do e-sklep i po którym przeliczane będą wartości w tym sklepie, gdy klient zmieni walutę. Kursy walut można określać ręcznie lub pobierać je z tabeli kursów dostępnej w ERP XL opcja dostępna po zaznaczeniu parametru: Kurs z tabeli kursów oraz wyborze odpowiedniego typu kursu. Przechowywane są również archiwalne wartości kursów wysłanych do e-sklep, widoczne po wybraniu opcji Pokazuj archiwalne. Do e-sklep wysyłane są waluty wybrane na tej zakładce oraz zdefiniowane dla nich kursy. Ceny dla towarów wysyłane są zawsze w walucie domyślnej, jeśli zdefiniowane są w innej walucie, następuje przeliczenie po kursie zdefiniowanym dla e-sklep w tej walucie. Zamówienie wystawione w e-sklep jest dodawane w ERP XL w walucie wybranej w sklepie, a razem z dokumentem wysyłana jest informacja o tej walucie oraz obowiązującym wówczas kursie. Comarch ERP XL 83 Zmiany funkcjonalne w wersji 11.0

84 7. Obsługa cechy towaru W e-sklep od wersji 6.0 Enterprise dostępna jest obsługa cechy towaru, polegająca na wyświetlaniu zasobów magazynowych partii określonych konkretnymi wartościami cech oraz możliwości wyboru konkretnych cech towaru przy składaniu zamówienia (zamówienie konkretnej partii). To jakie cechy, a w związku z tym zasoby, są wysyłane do e-sklep określa parametr Dostępność: e-sklep, na wartości cechy. Do e-sklep wysyłane są zatem tylko te zasoby, które zostały oznaczone cechami z parametrem e-sklep i tylko takie będzie można w tym sklepie sprzedawać. Po złożeniu zamówienia z towarem, który posiada cechy, wybrane przez klienta wartości cech zostaną przesłane wraz z zamówieniem do Systemu ERP XL i wprowadzone z tymi wartościami na zamówienie w Systemie. 8. Obsługa rabatów Od wersji 11.0 do e-sklep wysyłane będą rabaty zdefiniowane w ERP XL. Promocje, które będą wysyłane z ERP XL to: c) Promocje o typie: PRM, KNT, KNU, PLT, d) Promocje oznaczone dla dokumentów wszystkich lub rozchodowych, e) Promocje potwierdzone, f) Promocje typu Rabat od ceny sprzedaży. Do e-sklepu trafią promocje, które obowiązują dla tylko dla tych kontrahentów, którzy zostali zarejestrowani w e-sklepie lub wszystkich kontrahentów oraz dla towarów (lub grup towarowych) wysyłanych do e-sklepu lub wszystkich towarów. Przy wysyłaniu promocji brane jest również po uwagę przypisane centrum (tylko e-sklep) oraz formy płatności (tylko zamapowane na formy płatności obowiązujące w e-sklepie). Należy pamiętać, że w e-sklepie rabaty nie są łączone, jak w ERP XL, tylko wybierany jest najkorzystniejszy rabat dla klienta. 9. Dodatkowe informacje o towarze Na Karcie towaru, na zakładce Aplikacje wprowadzone zostały nowe opcje: 84 Comarch ERP XL Zmiany funkcjonalne w wersji 11.0

85 g) Parametr: Indywidualny koszt dostawy odpowiadający za obsługę kosztów transportu towarów niestandardowych, h) Parametry Flagi, które określają dany towar jako: Nowość, Promocję, Produkt z gazetki, Produkt polecany, Wyprzedaż, Super jakość, Super cena, Najlepiej oceniany, Rekomendacja sprzedawcy. Rysunek 100 Karta towaru, zakładka Aplikacje, nowe opcje wysyłane do e-sklepu. Obie funkcje po stronie e-sklepu zostaną udostępnione w kolejnych wersjach. Do e-sklepu wysyłana jest również informacja o tym, która grupa towarowa jest domyślna dla towaru. 10. Jednostki miary i wagi Do e-sklepu są wysyłane również wybrane jednostki pomocnicze dla towarów. Dla towaru wysyłana jest tylko jedna jednostka pomocnicza. Dodatkowo można oznaczyć, która jednostka: główna czy pomocnicza będzie domyślna w e-sklepie. Na Karcie towaru na zakładce Jednostki i kody\opakowanie na definicji Jednostki pomocniczej dodano dwa parametry: Dostępność w aplikacji e-sklep oraz Domyślna, które określają która jednostka pomocnicza będzie wysyłana do e-sklep oraz czy będzie ona tam jednostką domyślną. Dodatkowo dla towaru wysyłana będzie waga: Opakowania oraz Netto. Obie funkcje po stronie e-sklepu zostaną udostępnione w kolejnych wersjach. Comarch ERP XL 85 Zmiany funkcjonalne w wersji 11.0

86 11. Pozostałe zmiany Formy płatności dla e-sklep W wersji 11.0 ERP XL wprowadzona została możliwość mapowania form płatności z e-sklep na formy dostępne w Systemie. W tym celu na definicji oddziału typu e-sklep dodana została zakładka Parametry, gdzie Użytkownik może określić, która forma płatności z ERP XL jest odpowiednikiem danej formy płatności w e-sklep. Przy dodawaniu zamówienia wystawionego w e-sklep, w Systemie ERP XL na dokument pobierana jest forma płatności powiązana z formą wybraną na zamówieniu w sklepie internetowym Języki W e-sklepie wprowadzona została obsługa dodatkowych języków, aby móc wysyłać tłumaczenia dla obiektów do e-sklepu w ERP XL dodano możliwość zamapowania języków z e-sklepu na języki w systemie ERP. Mapowanie to jest dostępne na definicji języka (Słownik kategorii), po zaznaczeniu parametru: Dostępność w aplikacji e-sklep, która określa czy tłumaczenia w danym języku będą wysyłane do e-sklepu Faktura w PDF W wersji 6.0 e-sklep umożliwiono przesyłanie faktur w formacie PDF z systemu ERP do sklepu internetowego. Do e-sklep wysyłane są załączniki w formacie PDF, oznaczone parametrem e-sklep i przypisane do dokumentu Faktury sprzedaży powiązanego z Zamówieniem sprzedaży wystawionym w e-sklep Adresy kontrahenta Wprowadzona została możliwość przesyłania adresów kontrahentów z e-sklep do Systemu ERP XL. Nowy adres kontrahenta z e-sklep jest dodawany jako adres Wysyłkowy w ERP XL Typ kontrahenta Z e-sklep wysyłana jest informacja o typie kontrahenta, czyli czy kontrahent jest osobą fizyczną czy firmą. Przy dodawaniu takiego kontrahenta w ERP XL, będzie on odpowiednio oznaczany, w zależności od przesłanej informacji o typie Zamówienia od netto Wersja Enterprise e-sklepu umożliwia wystawianie zamówień dla podmiotów gospodarczych, gdzie kierunek VAT jest od netto. Takie zamówienia będą synchronizowane do ERP XL, gdzie również zachowany zostanie ten kierunek VAT Zasoby w magazynie Od wersji 11.0 z ERP XL do e-sklep wysyłane są informacje o zasobach na konkretnych magazynach. Umożliwia to pokazywanie zasobów magazynowych w rozbiciu na magazynu. Funkcjonalność po stronie e-sklepu zostanie udostępniona w kolejnych wersjach. Business Intelligence 12. Wprowadzenie Wersja Comarch ERP XL 11.0 wzbogacona została po stronie modułu Business Intelligence w wiele ciekawych funkcjonalności. Do najważniejszych należą: - nowa platforma analityczna Comarch ERP XL BI Start - alokacja kosztów 86 Comarch ERP XL Zmiany funkcjonalne w wersji 11.0

87 - migrator raportów OLAP OWC - zmiany ergonomiczne w kontrolce OLAP - zmiany w obszarach analitycznych. Dzięki dużym nakładom pracy, jakie zostały poświęcone w ostatnich wersjach na rozwój kontrolki OLAP, a także udostępnieniu migratora raportów OWC, podjęta została decyzja o stopniowym wycofywaniu z systemu kontrolki OWC. W związku z tym, wersja Comarch ERP XL 11.0 jest ostatnią, w której raporty OLAP OWC będą dostępne. Prosimy o uwzględnienie tego faktu w planach migracyjnych systemu. Wierzymy, że nowy typ raportów zaspokoi wszelkie wymagania nawet najwybredniejszego użytkownika i umożliwi łatwą i przyjemną pracę z raportami. 13. Nowa platforma analityczna Comarch ERP XL BI Start Comarch ERP XL BI Start to uproszczona wersja modułu analitycznego systemu Comarch ERP XL. Jest to narzędzie, które pozwala w efektywny i prosty sposób tworzyć, przeglądać i zarządzać raportami. Funkcjonalność systemu oparta została na raportach typu SQL, które pobierają dane bezpośrednio z bazy ERP XL, co gwarantuje ich aktualność. Wraz z aplikacją dostarczony został zestaw raportów standardowych, których zakres obejmuje obszary: sprzedaż, zakupy, zamówienia sprzedaży, zamówienia zakupu, płatności, stany magazynowe na dzień. Narzędzie zbudowane zostało w elastyczny sposób i pozwala dostosowywać zapytania do specyficznych potrzeb klienta. Poza głównym modułem tworzenia analiz, ERP XL BI Start wyposażony został także w mechanizmy dystrybucji raportów na skrzynki pocztowe użytkowników. Rysunek 101 Moduł analityczny Comarch ERP XL BI Start Moduł Comarch ERP XL BI Start powstał z myślą o właścicielach i osobach zarządzających małymi i średnimi firmami. Dostarcza on informacji niezbędnej do monitorowania i zarządzania przedsiębiorstwem. Dzięki umożliwieniu analizowania i porównywania danych w Comarch ERP XL BI Start nie trzeba czekać na powstające często długo raporty i można działać znacznie efektywniej. Rysunek 102 Lista ostatnio otwieranych raportów Comarch ERP XL 87 Zmiany funkcjonalne w wersji 11.0

88 Rozwiązanie BI Start jest narzędziem do raportowania opartym o technologię In-Memory, czyli w odróżnieniu od "pełnej" wersji pakietu Business Intelligence: Rysunek 103 Obróbka danych w module Comarch ERP XL BI Start BI Start nie wykorzystuje wielowymiarowych kostek analitycznych OLAP całość danych generowanych przez raporty przechowywana jest w pamięci komputera, Analizy tworzone są w oparciu o dane rzeczywiste, Rozwiązanie nie wymaga żadnych dodatkowych zasobów sprzętowych ani licencji SQL. W związku z tym, że całość zapytania oraz raportu przechowywana jest w pamięci komputera, pakiet BI Start jest polecany dla klientów pracujących na mniejszych instalacjach Comarch ERP XL takich, u których spełniony jest jeden z warunków odnośnie wielkości bazy: Suma elementów na dokumentach handlowych nie przekracza elementów, lub Łączna liczba zapisów kasowo-bankowych i innych elementów płatności nie przekracza Rozwój obszarów analitycznych Wizyty i transport Możliwość analizowania raportów obecności i konkurencji towarów Od wersji 11.0 w module Business Intelligence można analizować raporty obecności i konkurencji towarów dostępne w systemie Comarch ERP XL. Zmiany zostały uwzględnione w kostce Wizyty i transport i obejmują dwa nowe wymiary (Raporty Wizyt, Ekspozycje Towarów) oraz cztery dodatkowe miary (Cena Towaru na Raporcie, Facing Towaru na Raporcie, Ilość Towaru na Raporcie, Obecność Towaru na Raporcie). Wymiar Wizyty i transport umożliwia analizowanie raportów po kodzie, nazwie, rodzaju, dacie archiwizacji oraz dacie utworzenia. Dodatkowo analiza raportów może być uszczegółowiona za pomocą wymiaru Ekspozycja Towarów, który zawiera elementy słownikowe zdefiniowane przez użytkownika Produkcja Nowy atrybut Kod do wymiaru Technologia Od wersji 11.0 wymiar technologii produkcji może być analizowany obok nazwy także po kodzie Mechanizm przenoszenia atrybutów z wymiaru Technologia Funkcjonalność pozwala wykonywać analizy po atrybutach użytkownika podpiętych do obiektu technologia w operacyjnej części systemu. Obecnie atrybuty są przenoszone do bazy OLAP i mogą być uwidocznione jako nowy element cechujący wymiar. Funkcjonalność poszerza elastyczność kostki Produkcja i pozwala dopasować ją pod konkretne wymagania klienta. 88 Comarch ERP XL Zmiany funkcjonalne w wersji 11.0

89 14.3. Logistyka Zmiany w mechanizmie przetwarzania faktów analizy ABC/XYZ W wersji 11.0 umożliwiono wybór towarów oraz magazynów, które będą podlegały przetwarzaniu poprzez algorytmy analizy ABC/XYZ. Na karcie towaru oraz magazynu dodana została opcja Nie uwzględniaj w analizie ABC/XYZ. Wybór funkcji spowoduje pominięcie wybranych magazynów i towarów podczas wyliczania wskaźników ABC/XYZ. Dzięki tej funkcjonalności, użytkownik będzie w stanie samodzielnie zdecydować o zakresie przeprowadzanej analizy i wyeliminować z niej dane mogące zniekształcać końcowe wyniki Obszar Rabatów - uwzględniono promocje pakietowe Od wersji 11.0 w module Business Intelligence umożliwiono przeprowadzanie analiz promocji pakietowych. Funkcjonalność realizowana jest poprzez nowy wymiar Gratis oraz dodatkowe elementy wymiaru Rabaty.Rabaty Promocja pakietowa elastyczna i Promocja pakietowa stała. Analizy promocji pakietowych dostępne są w obszarach sprzedaży oraz zamówień klienta Nowe analizy w obszarze GUS Cieszący się dużym zainteresowaniem obszar GUS został wzbogacony o nowe możliwości analityczne. Wśród najważniejszych należy wymienić: - możliwość analizowania średniej ceny detalicznej towarów i usług za okres ostatnich dwóch lat (analizy dostępne dla blisko 70 towarów), - analizy inflacji w podziale na 8 podstawowych grup towarowych, - możliwość porównywania wskaźników PKB w rozbiciu na województwa, - wybrane wskaźniki finansowe dla przedsiębiorstw w podziale na sekcje PKD 2007, - średnie kursy walut NBP wyliczane na podstawie danych zebranych w części operacyjnej systemu Atrybuty analityczne na magazynach Wśród nowych możliwości analitycznych kostki Logistyka należy wymienić także funkcjonalność raportowania danych w podziale na magazyny w powiązaniu z przypisanymi do nich atrybutami Atrybuty analityczne do promocji W odpowiedzi na liczne pytania naszych klientów, od wersji 11.0 umożliwione zostały analizy po atrybutach przypisanych do promocji. Funkcjonalność pozwoli więc na dodatkowe grupowanie różnych form rabatów pod jedną wspólną nazwą CRM Wyliczanie kosztów kampanii w oparciu o koszty cząstkowe generowane przez kontrahentów W kostce CRM dodane zostały dwie nowe miary Koszt Kontrahenta Plan stanowiącą sumę kosztów kontrahenta oraz Koszt Stały Plan będący stałym planowanym kosztem w etapie. Dotychczasowa miara kosztu planowanego stanowi obecnie sumę obu tych kosztów Nowa miara Liczba Prospektów Plan Kampania Funkcjonalność oparta została o nowo dodane pole Liczba prospektów, które pojawiło się w na nagłówku kampanii (moduł CRM). Na tej podstawie w Business Intelligence stworzona została nowa miara o nazwie Liczba Prospektów Plan Kampania, która prezentuje ilość prospektów uzyskanych w danej kampanii marketingowej. Miara może być analizowana między innymi z kampanią, etapami oraz dokumentami. Comarch ERP XL 89 Zmiany funkcjonalne w wersji 11.0

90 14.5. Płatności Raportowanie stanów kas Funkcjonalność analizowania stanów kas dostępna jest w kostce Płatności. Została ona oparta o dwie nowe miary Stan Kasa/Bank i Stan Kasa/Bank Waluta. Dodatkowo do kostki dołożony został wymiar Rejestr, który umożliwia filtrowanie danych do poziomu odpowiedniego rejestru kasowo-bankowego (z uwzględnieniem informacji o stanach początkowych raportów). Wymiar zbudowany jest z czterech atrybutów: Nazwa, Typ, Waluta i Rodzaj Koszt kredytowania należności Nowością w kostce Płatności jest miara prezentująca koszty kredytowania odbiorców. Jest ona wyliczana na podstawie stopy procentowej, którą użytkownik może określić indywidualnie za pomocą parametru w Panelu Zarządzania. Koszt Kredytowania Należności to inaczej wartość, którą przedsiębiorstwo mogłoby uzyskać przykładowo z lokaty, gdyby nie zamroziło swojego kapitału w kredytowanie odbiorcy Alokacja kosztów Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, w wersji 11.0 wprowadzona została funkcjonalność alokacji kosztów. Mechanizm pozwala rozbijać koszty ogólne według kluczy podziałowych i przypisywać je do istniejących w bazie OLAP miar lub prezentować jako nową miarę. Silnik alokacji stworzony został w elastyczny sposób i pozwala na definiowanie procesów alokacji zarówno w oparciu o dane z bazy OLAP jak i dowolną bazę SQL. Rysunek 104 Definiowanie procesu alokacji Głównym elementem mechanizmu alokacji jest proces, który zawiera informacje na temat: danych wejściowych są to wartości liczbowe, które będą rozbijane na poszczególne wymiary, klucza podziałowego odzwierciedla proporcje w jakich dane będą rozbijane na poszczególne elementy miary docelowej miary pochodzącej z bazy OLAP, w której zaalokowane dane będą widoczne. W celu lepszego zarządzania stworzonymi procesami, użytkownik ma do dyspozycji mechanizm tzw. paczek. Są to zbiory procesów, które będą wywoływane podczas danej transformacji. Do każdej paczki może zostać podpięty osobny harmonogram wykonania, co pozwala dokładnie określić kiedy dany proces powinien zostać uruchomiony. 90 Comarch ERP XL Zmiany funkcjonalne w wersji 11.0

91 15. Rozwój funkcjonalny raportów OLAP Rysunek 105 Harmonogram wykonania procesu alokacji Pokaż miary w wierszach Funkcjonalność pozwala zmienić sposób umiejscowienia miar na raporcie. Jest ona szczególnie przydatna w przypadku stosowania wielu miar w jednej analizie. Dotychczas były one prezentowane zawsze jako kolumny, natomiast od wersji 11.0 Użytkownik może wybrać prezentację nagłówków miar w wierszach. Rysunek 106 Pokaż miary w wierszach Modyfikacja etykiet na osiach wykresów Funkcjonalność wpisuje się w kolejny etap prac nad poprawą ergonomii wykresów w raportach OLAP. W celu uzyskania większej przejrzystości opisów udostępniony został mechanizm wyświetlania hierarchicznego na osi X. Comarch ERP XL 91 Zmiany funkcjonalne w wersji 11.0

92 Rysunek 107 Hierarchiczne wyświetlanie na osi X Możliwość formatowania sum. Funkcjonalność umożliwia lepszą wizualizację prezentowanych na raporcie danych. Pozwala dowolnie kolorować wiersze podsumowujące poszczególne poziomy danych. Formatowanie można ustawiać oddzielnie dla każdego poziomu wymiaru. Rysunek 108 Formatowanie sum na raporcie OLAP Możliwość definiowania warunków Funkcjonalność definiowania warunków znana jest potocznie pod nazwą subcube. Jest to funkcja, która umożliwia początkowe odfiltrowanie danych przed wykonaniem głównej treści raportu. Takie podejście już na wstępnie zmniejsza ilość danych, jakie muszą być przetworzone przez kontrolkę, tym samym wpływając na wydajność. Drugą zaletą zdefiniowanego warunku jest możliwość odfiltrowywania elementów wymiarów, jakie będą widoczne na raporcie w filtrach wymiarów. Stosując warunek na jedną grupę produktową, a następnie korzystając z wymiaru Produkt.Katalog w jego filtrze do wyboru będą jedynie elementy wcześniej wybranej grupy. 92 Comarch ERP XL Zmiany funkcjonalne w wersji 11.0

93 Rysunek 109 Raport OLAP - definiowanie warunku Rysunek 110 Definiowanie warunku - wybór elementów filtrujących Pogrubianie użytych na raporcie wymiarów i miar Funkcjonalność pogrubiania użytych miar i wymiarów pozwala w lepszym stopniu orientować się, które elementy znajdują się już na raporcie. Po przeciągnięciu do analizy miary lub wymiaru jest ona prezentowana pogrubioną czcionką na liście pól. Rysunek 111 Lista pól raportu OLAP Funkcjonalność prezentacji obrazów w raportach OLAP Funkcjonalność prezentacji obrazów w raportach OLAP, to kolejny krok w kierunku podniesienia jakości prezentowanych w analizach danych. Od wersji 11 użytkownik ma możliwość wyświetlenia w raporcie zdjęcia, które przypisane jest w systemie operacyjnym jako załącznik na karcie produktu. Funkcjonalność bez wątpienia korzystnie wpływa na wizualną część prezentowanych danych. Rysunek 112 Prezentacja obrazów w raportach OLAP 16. Rozwój funkcjonalny raportów MDX/SQL - parametry Wprowadzony w poprzedniej wersji systemu raport typu MDX/SQL wzbogacony został o możliwość wykorzystania parametrów w zapytaniach SQL. Funkcjonalność jest bardzo przydatna ze względu na możliwość Comarch ERP XL 93 Zmiany funkcjonalne w wersji 11.0

94 wstępnego filtrowania danych już w początkowym etapie wywołania raportu. Udostępnionych zostało pięć rodzajów parametrów: - Lista (SQL/MDX) pozwala wybrać wartości na podstawie podzapytania; - Liczba podstawia wybraną liczbę; - Tekst używa tekstu; - Data podstawia jeden z predefiniowanych formatów daty; - Lista pozwala wybrać elementy z listy tworzonej ręcznie. Rysunek 113 Tworzenie parametru - raport MDX/SQL 17. Migrator raportów OWC Wersja Comarch ERP XL 11.0 jest ostatnią, w której dostępne będą Raporty OLAP OWC. W związku z tym przygotowany został migrator, który dokona automatycznej zamiany raportów OLAP OWC na OLAP. Funkcjonalność dostępna jest w dwóch postaciach: - jako mechanizm eksportu i importu raportów szczególnie przydatna przy przeprowadzaniu migracji wielu raportów. - podczas wykonywania operacji Zapisz jako uruchomionej na otwartym raporcie OLAP OWC. 18. Raporty Map dodano mapę Austrii W Raportach Map dodany został nowy kraj Austria. Obecnie w systemie dostępnych jest już sześć map, na których prezentowane mogą być dane. Należą do nich: Polska, Polska (powiaty), Francja, Niemcy, Ukraina, USA i wspomniana mapa Austrii. 94 Comarch ERP XL Zmiany funkcjonalne w wersji 11.0

95 Rysunek 114 Mapa Austrii 19. Serwis subskrypcji Możliwość wybierania załączników Funkcjonalność pozwala wybrać załączniki jakie zostaną dodane do wysyłanego poprzez subskrypcję maila. Użytkownik ma wybór załączników w następujących formatach: HTML, Microsoft Excel, GIF. Rysunek 115 Wybór załączników subskrypcji Generowanie subskrypcji na prawach odbiorcy docelowego Do wersji 11.0 maile z raportami wysyłane były na prawach właściciela subskrypcji. Obecnie dodana została możliwość wyboru opcji generowania raportów na prawach użytkownika będącego odbiorcą docelowym. Często spotykaną sytuacją jest konieczność rozsyłania jednego typu raportu do wielu użytkowników. Każdy z odbiorców powinien widzieć jedynie zakres danych, za który odpowiada. Dotychczas istniała konieczność tworzenia wielu subskrypcji i przypisywania do nich odpowiednich właścicieli. Od wersji 11.0 wystarczy stworzyć jedną wersję i zaznaczyć opcję związaną z rozsyłaniem wiadomości na prawach odbiorcy. Podczas generowania wiadomości mechanizm połączy się z bazą OLAP na uprawnieniach konta domenowego skojarzonego poprzez kartę pracownika z odpowiednim adresem . Jeżeli konto nie będzie podpięte do żadnego pracownika z bazy ERP XL lub nie zostanie odnalezione konto domenowe na karcie pracownika, subskrypcja zostanie wysłana na prawach właściciela raportu. Comarch ERP XL 95 Zmiany funkcjonalne w wersji 11.0

96 20. Zmiany ergonomiczne Możliwość rejestracji baz z poziomu okna startowego Księgi Raportów Podczas logowania do Księgi Raportów użytkownik wskazuje bazę Comarch ERP XL, na której zweryfikowane zostaną uprawnienia do aplikacji (pracownik z przypisanym kontem domenowym oraz odpowiednią rolą). Lista baz pobierana jest z rejestrów na podstawie wpisów tworzonych przez Menedżer Baz. W starszych wersjach systemu problem stanowiła sytuacja, w której instalacja Księgi Raportów miała odbywać się na komputerze gdzie nie planowano uruchamiania systemu Comarch ERP XL. W związku z tą niedogodnością w wersji 11.0 wprowadzono możliwość dodawania baz Comarch ERP XL podczas logowania do Księgi Raportów. Rysunek 116 Rejestracja baz Comarch ERP XL podczas uruchamiania Księgi Raportów Możliwość filtrowania subskrypcji według odbiorcy Lista subskrypcji wzbogacona została o pole umożliwiające filtrowanie jej elementów po odbiorcy raportów. Wybierając w filtrze danego użytkownika, lista subskrypcji zostanie zawężona do tych obiektów na których jest on jedynym odbiorcą, jednym spośród kilku lub należy do grupy adresatów. 21. Odwzorowanie funkcjonalności ebi w aplikacji Web Reports Book W wersji 11.0 aplikacja Web Reports Book wzbogacona została o możliwość otwierania raportów generowanych przez serwis subskrypcji. Tym samym obecnie użytkownik będzie miał wybór pomiędzy tworzeniem dynamicznych raportów na bazie OLAP (dotychczasowa funkcjonalność WRB) i odczytywaniem raportów generowanych przez serwis subskrypcji (dotychczasowa funkcjonalność ebi). Jednocześnie chcielibyśmy Państwa poinformować, że aplikacja ebi dostępna będzie do wersji 11.0 włącznie. W późniejszych wersjach z podobnej funkcjonalności będzie można skorzystać jedynie w Web Reports Book. 22. Comarch ERP Mobilny BI Comarch ERP Mobilny BI to rozwiązanie analityczne stworzone z myślą o użytkownikach urządzeń z platformą Android. Aplikacja została zaprojektowana jako narzędzie do przeglądania raportów wykreowanych za pomocą znanej już dobrze Księgi Raportów. 96 Comarch ERP XL Zmiany funkcjonalne w wersji 11.0

Podstawowe wyróżniki Systemu. Wersja: 11.0

Podstawowe wyróżniki Systemu. Wersja: 11.0 Podstawowe wyróżniki Systemu Wersja: 11.0 ELEMENTY WSPÓLNE Nowy interfejs (wersja BETA) o Wersja 11.0 dostępna jest w dwóch wersjach interfejsowych, dotychczasowej oraz bazującej na bazie nowej wersji

Bardziej szczegółowo

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 2013.7

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 2013.7 Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 2013.7 Copyright 2014 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest

Bardziej szczegółowo

Zmiany techniczne wprowadzone w wersji 2013.7

Zmiany techniczne wprowadzone w wersji 2013.7 Zmiany techniczne wprowadzone w wersji 2013.7 1 Copyright 2014 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.5.1

Instrukcja użytkownika. Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.5.1 Instrukcja użytkownika Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.5.1 Spis treści 1 EKSPORT FAKTUR/KOREKT SPRZEDAŻY... 3 2 EKSPORT ZAMÓWIEŃ... 5 3 IMPORT ZAMÓWIEŃ... 6 4 IMPORT FAKTUR ZAKUPU...

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Symfonia Handel 1 / 8 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Dnia 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług,

Bardziej szczegółowo

Biuletyn techniczny. Korekta nabycia wewnątrzwspólnotowego. Wersja:

Biuletyn techniczny. Korekta nabycia wewnątrzwspólnotowego. Wersja: Biuletyn techniczny Korekta nabycia wewnątrzwspólnotowego Wersja: 2014.1 Copyright 2014 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji

Bardziej szczegółowo

Symfonia Handel 1 / 7

Symfonia Handel 1 / 7 Symfonia Handel 1 / 7 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1a Poprawiono Częściowe rozliczanie faktur płatnościami. Rozliczanie kilku faktur jednym dokumentem płatności. Wydruk raportu

Bardziej szczegółowo

Lista błędów poprawionych w uaktualnieniach Hot Fix. w wersji 2013.4

Lista błędów poprawionych w uaktualnieniach Hot Fix. w wersji 2013.4 Lista błędów poprawionych w uaktualnieniach Hot Fix w wersji 2013.4 Copyright 2013 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.0.1 Spis treści 1 EKSPORT FAKTUR/KOREKT SPRZEDAŻY... 3 2 EKSPORT ZAMÓWIEŃ... 5 3 IMPORT ZAMÓWIEŃ... 6 4 IMPORT FAKTUR ZAKUPU...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Eksport dokumentów do systemu ECOD Wersja 2014.0.1 Spis treści 1 EKSPORT FAKTUR/KOREKT SPRZEDAŻY... 3 2 EKSPORT ZAMÓWIEŃ... 5 3 IMPORT ZAMÓWIEŃ... 6 4 IMPORT FAKTUR ZAKUPU... 7 5

Bardziej szczegółowo

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 312

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 312 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 312 Zarządzanie Produkcją 3.0 1. W menu TPP Technologie Dodaj (F3)/Popraw(F5) zakładka Operacje technologiczne Dodaj(F3)/Popraw(F5) zakładka Surowce,

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Symfonia Handel 1 / 5 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Dnia 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług,

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian

Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian Sage Symfonia Start Faktura 2 Wersja 2015.b 2 Nowa stawka podatkowa VAT: NP - Nie podlega 2 Zmiany związane z obsługą transakcji z odwrotnym obciążeniem 4 Logowanie

Bardziej szczegółowo

enova365 Produkcja Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl

enova365 Produkcja Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl enova365 Produkcja Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl Spis treści Spis treści Moduł Produkcja Konfiguracja Definicja dokumentu Relacje

Bardziej szczegółowo

Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1. Kraków, 26 czerwiec 2013 roku

Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1. Kraków, 26 czerwiec 2013 roku Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1 Kraków, 26 czerwiec 2013 roku Najważniejsze wyróżniki Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1 1. Stworzyliśmy nowy moduł CRM Plus zawierający mechanizm windykacji

Bardziej szczegółowo

Eksport dokumentów do systemu ECOD

Eksport dokumentów do systemu ECOD System Comarch OPT!MA v. 2012 Eksport dokumentów do systemu ECOD Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: tel. (12) 681

Bardziej szczegółowo

Faktury VAT w walucie w Symfonia Handel

Faktury VAT w walucie w Symfonia Handel Faktury w walucie w Symfonia Handel 1 / 27 Faktury w walucie w Symfonia Handel Sage sp. z o.o. Faktury w walucie w Symfonia Handel 2 / 27 1 WSTĘP... 4 2 CHARAKTERYSTYKA FAKTUR WALUTOWYCH... 4 3 ALGORYTMY

Bardziej szczegółowo

enova365 Produkcja Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl

enova365 Produkcja Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl enova365 Produkcja Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl Spis treści Spis treści Moduł Produkcja Funkcjonalność Menu modułu Operacje wzorcowe

Bardziej szczegółowo

Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010

Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010 Symfonia Handel 1 / 5 Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010 Główne korzyści z wersji 2010: Optymalizacja kosztów magazynowania i obsługi dostaw poprzez efektywniejsze zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 309

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 309 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 309 CRM 1. W systemie wprowadzono funkcjonalność umożliwiającą synchronizację zadań z modułu CRM do i z kalendarza Google. Aby system synchronizował

Bardziej szczegółowo

Migracja Business Intelligence do wersji 11.0

Migracja Business Intelligence do wersji 11.0 Migracja Business Intelligence do wersji 11.0 Copyright 2012 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest

Bardziej szczegółowo

humansoft HERMES SQL

humansoft HERMES SQL Zintegrowany System Zarządzania Firmą humansoft HERMES SQL MODUŁ OPAKOWANIA ZWROTNE Radom, sierpień 2008 Powielanie w jakiejkolwiek formie, całości lub fragmentów podręcznika, bez pisemnej zgody Humansoft

Bardziej szczegółowo

Migracja Business Intelligence do wersji

Migracja Business Intelligence do wersji Migracja Business Intelligence do wersji 2015.1 Copyright 2014 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest

Bardziej szczegółowo

Migracja Business Intelligence do wersji 2013.3

Migracja Business Intelligence do wersji 2013.3 Migracja Business Intelligence do wersji 2013.3 Copyright 2013 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest

Bardziej szczegółowo

Moduł Reklamacje / Serwis

Moduł Reklamacje / Serwis Moduł Reklamacje / Serwis PC Guard Spółka Akcyjna ul. Jasielska 16, 60-476 Poznań tel. 0-61 84 34 266, faks 0-61 84 34 270 biuro@pcguard.pl, www.pcguard.pl Kapitał zakładowy 11 000 000 PLN Podręcznik użytkownika

Bardziej szczegółowo

Symfonia Mała Księgowość 2013.1 Opis zmian

Symfonia Mała Księgowość 2013.1 Opis zmian Symfonia Mała Księgowość 2013.1 Opis zmian Wersja 2013.1 Zmiany parametrów w oknie Zapis 3 W oknie Zapis rejestrowane są dodatkowe parametry zapewniające prowadzenie ewidencji zgodnie ze zmienionymi przepisami.

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c SYMFONIA Handel Premium Strona 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Z dniem 1 grudnia 2008r. weszła w życie nowelizacja ustawy o

Bardziej szczegółowo

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 1. MOŻLIWOŚCI Moduł Ofertowanie jest przeznaczony do programu Symfonia Handel Forte. Jego zadaniem jest wspomaganie działania pracowników firmy w przygotowywaniu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 str. 1 Pierwsze uruchomienie aplikacji. Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji należy skonfigurować połączenie z serwerem synchronizacji. Należy podać numer

Bardziej szczegółowo

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji Wersja

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji Wersja Ulotka dla wersji w modelu usługowym Zmiany w wersji Wersja Spis treści 1 Ogólne... 3 1.1 Zmiany... 3 2 Handel... 3 2.1 Poprawiono... 3 3 CRM... 4 3.1 Poprawiono... 4 4 Księgowość... 4 4.1 Nowości... 4

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość

Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość Forte Finanse i Księgowość 1 / 11 Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość Spis treści : Korzyści z zakupu nowej wersji 2 Forte Finanse i Księgowość w wersji 2011.b 3 Nowe wzory deklaracji VAT

Bardziej szczegółowo

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja faktury VAT Instrukcja stanowiskowa 1. Uruchomieni e formatki Faktury VAT. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika,

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 16.0

System CDN OPT!MA v. 16.0 System CDN OPT!MA v. 16.0 CDN OPT!MA Pulpit Menadżera v. 3.0 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 681 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Handel Opis zmian

Sage Symfonia Start Handel Opis zmian Sage Symfonia Start Handel Opis zmian Sage Symfonia Start Handel 2 Wersja 2015.b 2 Nowa stawka podatkowa VAT: NP - Nie podlega 2 Zmiany związane z obsługą transakcji z odwrotnym obciążeniem 4 Logowanie

Bardziej szczegółowo

Biuletyn techniczny. Cechy towaru. COMARCH CDN XL wersja 10.2. Aktualizacja dokumentu: 2011-05-26. Copyright 1997-2011 COMARCH S.A.

Biuletyn techniczny. Cechy towaru. COMARCH CDN XL wersja 10.2. Aktualizacja dokumentu: 2011-05-26. Copyright 1997-2011 COMARCH S.A. Biuletyn techniczny Cechy towaru COMARCH CDN XL wersja 10.2 Aktualizacja dokumentu: 2011-05-26 Copyright 1997-2011 COMARCH S.A. Lista zmian wprowadzonych w biuletynie Data wprowadzenia zmian 05.2011 Rozdział,

Bardziej szczegółowo

Istotne zmiany w wersji 326 ToyDMS

Istotne zmiany w wersji 326 ToyDMS Istotne zmiany w wersji 326 ToyDMS Zmiany w Kartotece klientów... 2 Zmiany dotyczące marketingu...2 1. Wprowadzenie nowego pod modułu Marketing Serwisu... 2 2. Zawężenie klienci Nieobecni... 5 3. Zawężenie

Bardziej szczegółowo

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 314

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 314 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 314 Zarządzanie Produkcją 3.0 1. W webowym panelu meldunkowym umożliwiono wydruk raportu po meldowaniu. Konfiguracja nowej funkcjonalności znajduje

Bardziej szczegółowo

Nowości Comarch ERP Optima wersja 2014.5.1. Kraków, 30 czerwca 2014 roku

Nowości Comarch ERP Optima wersja 2014.5.1. Kraków, 30 czerwca 2014 roku Nowości Comarch ERP Optima wersja 2014.5.1 Kraków, 30 czerwca 2014 roku Najważniejsze zmiany Comarch ERP Optima wersja 2014.5.1 Zmiany w nowej wersji Comarch ERP Optima związane ze zmianami w przepisach:

Bardziej szczegółowo

MANIFEST. Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015

MANIFEST. Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015 MANIFEST Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015 CO NOWEGO W 2015.2 FR01 Programy Retail stanowią kompleksowe rozwiązanie do ewidencjonowania i kontrolowania sprzedaży, rozliczenia

Bardziej szczegółowo

Po uzupełnieniu informacji i zapisaniu formularza, należy wybrać firmę jako aktywną, potwierdzając na liście dostępnych firm klawiszem Wybierz.

Po uzupełnieniu informacji i zapisaniu formularza, należy wybrać firmę jako aktywną, potwierdzając na liście dostępnych firm klawiszem Wybierz. Pierwsze kroki Krok 1. Uzupełnienie danych własnej firmy Przed rozpoczęciem pracy z programem, należy uzupełnić informacje o własnej firmie. Odbywa się to dokładnie tak samo, jak uzupełnianie informacji

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009 SYMFONIA Handel Premium Strona 1 z 7 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009 Dodatkowa ochrona dostępu do przeglądania cen zakupu towarów Duża grupa użytkowników programu zgłaszała

Bardziej szczegółowo

Obsługa akcyzy na węgiel

Obsługa akcyzy na węgiel System Comarch OPT!MA v. 2012.2.1 Obsługa akcyzy na węgiel Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: tel. (12) 681 43 00

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż i magazyn) Opis zmian

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż i magazyn) Opis zmian Sage Symfonia Handel (Sprzedaż i magazyn) Opis zmian Sage Symfonia Handel (Sprzedaż i magazyn) 2 Wersja 2015.b 2 Nowa stawka podatkowa VAT: NP - Nie podlega 2 Zmiany związane z obsługą transakcji z odwrotnym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi modułu 7 Business Ship Control dla Comarch ERP Optima

Instrukcja obsługi modułu 7 Business Ship Control dla Comarch ERP Optima Instrukcja obsługi modułu 7 Business Ship Control dla Comarch ERP Optima PRZEDSIĘBIORSTWO FAIR PLAY Twoje potrzeby. Nasze rozwiązania. www.siodemka.com SPIS TREŚCI Konfiguracja 3 Ustawienie parametrów

Bardziej szczegółowo

Ulotka skrócona Moduł Analizy BI. Wersja: 2013.0.1

Ulotka skrócona Moduł Analizy BI. Wersja: 2013.0.1 Ulotka skrócona Moduł Analizy BI Wersja: 2013.0.1 Spis treści 1. Reinstalacja z poprzedniej wersji... 3 2. Raporty Wzorcowe... 5 2.1 Nowości... 5 2.2 Zmiany... 6 3. Ogólne... 6 3.1 Nowości... 6 3.2 Zmiany...

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start a Symfonia wykaz różnic między programami

Symfonia Start a Symfonia wykaz różnic między programami Symfonia Start a Symfonia porównanie 1 / 5 Symfonia Start a Symfonia wykaz różnic między programami Dział Zarządzania Produktami Symfonia Start a Symfonia - porównanie 2 / 5 Ogólne Symofnia Start to linia

Bardziej szczegółowo

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 310

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 310 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 310 Zarządzanie Produkcją 3.0 1. W menu Zarządzanie produkcją Kanban transportowy: W definicji kanbana transportowego uzupełniono akcję pobrania

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.2

Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.2 Forte Handel 1 / 12 Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.2 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość

Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość Symfonia Finanse i Księgowość 1 / 11 Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość Spis treści : Korzyści z zakupu nowej wersji 2 Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2011.1.b 3 Nowe wzory deklaracji

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 17.9

System Comarch OPT!MA v. 17.9 System Comarch OPT!MA v. 17.9 Ulotka v.17.9 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 16.1. Ulotka v.16.1. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

System CDN OPT!MA v. 16.1. Ulotka v.16.1. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System CDN OPT!MA v. 16.1 Ulotka v.16.1 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn info.cdn@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Wersja 1.0 Warszawa, Listopad 2015 Strona 2 z 12 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian

Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian Sage Symfonia Start Faktura 2 Wersja 2015.c 2 Fiskalizacja faktur walutowych 2 Makra w nazwie fiskalnej towaru 3 Pozostałe zmiany 3 Wersja 2015.b 4 Nowa stawka podatkowa

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY OPIS systemu lojalnościowego

SKRÓCONY OPIS systemu lojalnościowego SKRÓCONY OPIS systemu lojalnościowego na podstawie wersji 2.0 PRODUCENT: Basic-Soft Ostrów Wlkp. AKTUALNA WERSJA: Kontrahent GT wersja 2.0 Zabrania się powielania, publikowania i rozpowszechniania bez

Bardziej szczegółowo

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w Comarch ERP Altum i Comarch Retail w wersji 2015.6

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w Comarch ERP Altum i Comarch Retail w wersji 2015.6 Zmiany funkcjonalne wprowadzone w Comarch ERP Altum i Comarch Retail w wersji 2015.6 Copyright 2015 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej

Bardziej szczegółowo

Nowości w wersji 10.2 Comarch CDN XL Business Intelligence

Nowości w wersji 10.2 Comarch CDN XL Business Intelligence Nowości w wersji 10.2 Comarch CDN XL Business Intelligence Wersja 2.1 Spis treści Spis treści... 2 1 Business Intelligence... 3 1.1 Rozwój obszarów analitycznych... 3 1.1.1 Atrybuty analityczne oraz kody

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż i obsługa magazynów w programie Comarch ERP Optima

Sprzedaż i obsługa magazynów w programie Comarch ERP Optima Sprzedaż i obsługa magazynów w programie Comarch ERP Optima Tematy szkoleń: Podstawy obsługi modułów handlowo-magazynowych Comarch ERP Optima z elementami księgowości oraz modułu kadrowo-płacowego... 2

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011 Symfonia Start Faktura i Kasa 1 / 7 Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2 3. Zmiana

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji

Ulotka. Zmiany w wersji Ulotka Zmiany w wersji Data produkcji wersji: 14 listopada 2016 Spis treści 1 Instalacja systemu... 3 1.1 Współpraca z przeglądarkami... 3 1.2 Współpraca z urządzeniami mobilnymi... 3 2 Ogólne... 4 2.1

Bardziej szczegółowo

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK.

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł uruchamiamy z menu: Faktury Menu: Ewidencja faktur wywołuje formatkę główna modułu fakturowania. Rys 1. Ewidencja faktur

Bardziej szczegółowo

V 1.1.4 Administracja: 1. Poprawiono instalację programu w niektórych sytuacjach po instalacji przy uruchamianiu pojawiał się błąd logowania do bazy

V 1.1.4 Administracja: 1. Poprawiono instalację programu w niektórych sytuacjach po instalacji przy uruchamianiu pojawiał się błąd logowania do bazy V 1.2.1 Ogólne: 1. Zmieniony system drukowania dokumentów. Usunięte zostały dodatkowe usługi generowania dokumentów. 2. Zmieniony system współpracy z drukarką fiskalną. 3. Możliwość zainstalowania programu

Bardziej szczegółowo

Cennik. (nr.2/2012 ważny od 1.07.2012)

Cennik. (nr.2/2012 ważny od 1.07.2012) Podane ceny wyrażone są w złotówkach, kwoty netto nie zawierają 23% podatku VAT. Pozycje nowe lub zmodyfikowane w stosunku do poprzedniej wersji cennika są zaznaczone pogrubioną czcionką. Comarch ERP XL

Bardziej szczegółowo

Kurier DPD by CTI. Instrukcja

Kurier DPD by CTI. Instrukcja Kurier DPD by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 4 3. Konfiguracja... 5 3.1. Konfiguracja ogólna... 5 3.1.1. Serwer MS SQL... 5 3.1.2. Ustawienia drukarek... 6

Bardziej szczegółowo

Symfonia e-dokumenty 2013 Specyfikacja zmian

Symfonia e-dokumenty 2013 Specyfikacja zmian Symfonia e-dokumenty 2013 Specyfikacja zmian Obsługa przelewów elektronicznych 2 Wprowadzona w programie funkcjonalność obsługi e-przelewów umożliwia współpracę z bankami w zakresie zlecania elektronicznych

Bardziej szczegółowo

Obsługa Panelu Menadżera

Obsługa Panelu Menadżera Obsługa Panelu Menadżera Wersja 3.59.305 4.04.2013 r. Panel Menadżera pozwala na dostęp do wybranych informacji systemu Streamsoft Prestiż, poprzez przeglądarkę internetową. Ponadto panel ten można obsługiwać

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1.a

Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1.a Symfonia Finanse i Księgowość 1 / 21 Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1.a Spis treści : Deklaracje podatkowe nowe wzory formularzy 1 Deklaracje podatkowe nowe schemy do

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011 Symfonia Faktura 1 / 9 Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Rozksięgowywanie wartości

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż i obsługa magazynów w programie Comarch ERP Optima

Sprzedaż i obsługa magazynów w programie Comarch ERP Optima Sprzedaż i obsługa magazynów w programie Comarch ERP Optima Tematy szkoleń: Podstawy obsługi modułów handlowo-magazynowych Comarch ERP Optima z elementami księgowości oraz modułu kadrowo-płacowego... 2

Bardziej szczegółowo

PRESTASHOP INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA

PRESTASHOP INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA PRESTASHOP INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Konfiguracja połączenia...4 2.1. Połączenie z serwerem MS SQL...5 2.2. Nawiązanie połączenia z Comarch ERP Optima...7 2.2.1.

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Symfonia Handel 1 / 11 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft HermesSQL MODUŁ SERWIS I USŁUGI

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft HermesSQL MODUŁ SERWIS I USŁUGI Zintegrowany System Zarządzania Firmą humansoft HermesSQL MODUŁ SERWIS I USŁUGI Radom, listopad 2008 Powielanie w jakiejkolwiek formie, całości lub fragmentów podręcznika, bez pisemnej zgody Humansoft

Bardziej szczegółowo

Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK

Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK 1. W niżej wymienionych raportach została zmieniona zasada działania filtra: wg grupy kontrahentów Umożliwiono wykonanie raportów po wybraniu grupy kontrahentów na

Bardziej szczegółowo

Symfonia Mała Księgowość 2013 Specyfikacja zmian

Symfonia Mała Księgowość 2013 Specyfikacja zmian Symfonia Mała Księgowość 2013 Specyfikacja zmian Odświeżony interfejs użytkownika 2 Rozwój wizerunkowy programu obejmuje odświeżenie interfejsu użytkownika. Wymieniona została ikona desktopowa programu,

Bardziej szczegółowo

Nowy interfejs w wersji 11.0 C8 BETA

Nowy interfejs w wersji 11.0 C8 BETA Nowy interfejs w wersji 11.0 C8 BETA Copyright 2012 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione.

Bardziej szczegółowo

Funkcjonalności dostępne w Comarch Mobile Mobilny Sprzedawca System operacyjny Android. Wersja 1.5

Funkcjonalności dostępne w Comarch Mobile Mobilny Sprzedawca System operacyjny Android. Wersja 1.5 Funkcjonalności dostępne w Comarch Mobile Mobilny Sprzedawca System operacyjny Android Wersja 1.5 Copyright 2011 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Symfonia Handel 1 / 10 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1

Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1 Symfonia Finanse i Księgowość 1 / 15 Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1 Spis treści : Korzyści z nowej wersji 2 Zmiany w ewidencji dokumentów i rejestrów VAT 3 1. Znacznik

Bardziej szczegółowo

Nowości w logistyce Elementy SCM w wersji 9.0

Nowości w logistyce Elementy SCM w wersji 9.0 Nowości w logistyce Elementy SCM w wersji 9.0 Copyright 1997-2009 COMARCH S.A. Spis treści Wstęp... 3 Ustalanie terminów realizacji zamówień... 3 1. Kalendarze dostaw i wysyłek... 3 2. Ustalanie terminu

Bardziej szczegółowo

InterLAN SPEED - lista zmian wersja 364

InterLAN SPEED - lista zmian wersja 364 InterLAN SPEED - lista zmian wersja 364 Spis treści 1. Faktury kosztowe... 3 2. Nowy wygląd list... 3 3. Kontrahenci... 8 4. Zlecenia FTL...10 5. Zlecenia morskie...11 6. Schematy Importu Danych...12 7.

Bardziej szczegółowo

B2B by CTI. Lista funkcjonalności

B2B by CTI. Lista funkcjonalności B2B by CTI Lista funkcjonalności Opis programu Zamówienia Internetowe by CTI to system B2B usprawniający proces realizacji zamówień za pośrednictwem Internetu. Składa się z dwóch podstawowych elementów:

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) Opis zmian

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) Opis zmian Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) Opis zmian Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) 2 Wersja 2015.c 2 Fiskalizacja faktur walutowych 2 Makra w nazwie fiskalnej towaru 3 Pozostałe zmiany 3 Wersja 2015.b 4 Nowa stawka

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Wersja 1.1 Warszawa, Luty 2016 Strona 2 z 14 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima

Bardziej szczegółowo

Posejdon Instrukcja użytkownika

Posejdon Instrukcja użytkownika Posejdon Instrukcja użytkownika 1 Spis treści Wstęp... 4 Logowanie do systemu... 4 Menu główne... 4 Uprawnienia... 5 Menu Sprzedaż... 5 Paragon... 5 Wybór towaru... 5 Wybór klienta.... 8 Podsumowanie...

Bardziej szczegółowo

WooCommerce (WordPress) Integrator by CTI. Instrukcja

WooCommerce (WordPress) Integrator by CTI. Instrukcja WooCommerce (WordPress) Integrator by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Konfiguracja połączenia... 4 2.1. Połączenie z serwerem MS SQL... 5 2.2. Nawiązanie połączenia z Comarch ERP Optima...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu Do7ki 1.0

Instrukcja do programu Do7ki 1.0 Instrukcja do programu Do7ki 1.0 Program Do7ki 1.0 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do generowania listów przewozowych dla firmy kurierskiej SIÓDEMKA w połączeniu

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż i obsługa magazynów w programie Comarch ERP Optima

Sprzedaż i obsługa magazynów w programie Comarch ERP Optima Sprzedaż i obsługa magazynów w programie Comarch ERP Optima Tematy szkoleń: Podstawy obsługi modułów handlowo-magazynowych Comarch ERP Optima z elementami księgowości oraz modułu kadrowo-płacowego... 2

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Comarch ERP Mobilny BI na platformę Android

Dokumentacja Użytkownika Comarch ERP Mobilny BI na platformę Android Dokumentacja Użytkownika Comarch ERP Mobilny BI na platformę Android Wersja 2.5 Wersja 5.0 Copyright 2013 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.6.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.6.1 Ulotka Zmiany w wersji 2014.6.1 Data produkcji wersji: 25 czerwca 2014 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 3 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 3 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 3 2.2 WSPÓŁPRACA Z MICROSOFT

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny CELAB. Obsługa sprzedaży detalicznej krok po kroku

System Informatyczny CELAB. Obsługa sprzedaży detalicznej krok po kroku Instrukcja obsługi programu 2.22 Obsługa sprzedaży detalicznej - krok po kroku Architektura inter/intranetowa Aktualizowano w dniu: 2009-12-28 System Informatyczny CELAB Obsługa sprzedaży detalicznej krok

Bardziej szczegółowo

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2015.3.1

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2015.3.1 Ulotka dla wersji w modelu usługowym Zmiany w wersji 2015.3.1 Spis treści 1 OGÓLNE... 3 1.1 NOWOŚCI... 3 1.2 ZMIANY... 3 2 HANDEL... 4 2.1 NOWOŚCI... 4 2.2 POPRAWIONO... 4 2.3 WSPÓŁPRACA Z COMARCH ERP

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zmian w wersji 1.13. Vincent Office

Instrukcja zmian w wersji 1.13. Vincent Office Instrukcja zmian w wersji 1.13 Vincent Office a)dostęp do baz danych możliwość blokowania dostępu do bazy danych dla wybranych użytkowników. Opcja ograniczania dostępu do baz danych jest częścią programu

Bardziej szczegółowo

Wersja 3.40 Firmy++C/S

Wersja 3.40 Firmy++C/S Wersja 3.40 Firmy++C/S 1. Podatek akcyzowy za węgiel i koks Od 1 stycznia 2012 r. przestaje obowiązywać zwolnienie z akcyzy w odniesieniu do węgla i koksu przeznaczonych do celów opałowych. Wobec tego

Bardziej szczegółowo

Funkcjonalność KGO dla systemów CDN XL w wersjach 6.0 i 7.1

Funkcjonalność KGO dla systemów CDN XL w wersjach 6.0 i 7.1 Funkcjonalność KGO dla systemów CDN XL w wersjach 6.0 i 7.1 PWTK Atlas Spółka Jawna 1000-lecia P.P 4 15-111 Białystok tel. (085) 676 08 31 1/11 Funkcjonalność modułu KGO dla CDNXL 6.0 i 7.1 Wykonawca:

Bardziej szczegółowo

1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2. 2. Poprawiono... 2. 3. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2. 4. Zmiana stawki VAT w kartotece Towary...

1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2. 2. Poprawiono... 2. 3. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2. 4. Zmiana stawki VAT w kartotece Towary... Symfonia Start Faktura i Kasa 1 / 8 Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011a Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Poprawiono... 2 Nowe funkcje w programie

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Książka Pocztowa z Obiegiem Dokumentów by CTI Instrukcja

Elektroniczna Książka Pocztowa z Obiegiem Dokumentów by CTI Instrukcja Elektroniczna Książka Pocztowa z Obiegiem Dokumentów by CTI Instrukcja 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Pierwsze uruchomienie...5 3. Okno główne programu...6 3.1. Operacje na listach...6 3.1.1. Sortowanie...6

Bardziej szczegółowo

SOTE Integrator by CTI. Instrukcja

SOTE Integrator by CTI. Instrukcja SOTE Integrator by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Tworzenie użytkownika API w SOTE... 4 3. Konfiguracja połączenia... 5 3.1. Połączenie z serwerem MS SQL... 6 3.2. Nawiązanie połączenia

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość w wersji 2012

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość w wersji 2012 Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość w wersji 2012 Spis treści: Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 Wystawianie efaktur stan prawny... 2 Program Symfonia e-dokumenty... 3 e-faktura w Symfonii...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Wersja 1.0 Warszawa, Sierpień 2015 Strona 2 z 12 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie ILUO Biznes pozwala na jednoczesne zarządzanie wieloma sklepami Internetowymi zbudowanymi na oprogramowaniu różnych producentów.

Oprogramowanie ILUO Biznes pozwala na jednoczesne zarządzanie wieloma sklepami Internetowymi zbudowanymi na oprogramowaniu różnych producentów. Oprogramowanie ILUO Biznes pozwala na jednoczesne zarządzanie wieloma sklepami Internetowymi zbudowanymi na oprogramowaniu różnych producentów. Niektóre z modułów Integracyjnych z ILUO Biznes zostały przygotowane

Bardziej szczegółowo

SHOPER INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA

SHOPER INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA SHOPER INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Konfiguracja połączenia...4 2.1. Połączenie z serwerem...4 2.2. Połączenie z Comarch ERP XL...5 2.3. Resetowanie powiązań w XL...6

Bardziej szczegółowo