Systemy zarządzania cz. 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Systemy zarządzania cz. 2"

Transkrypt

1 Systemy zarządzania cz. 2

2 Powtórzenie

3 Usprawnienia organizacji - Narzędzia wspierające reorganizację - Referencyjne modele gospodarcze - Połączenie między modelowaniem biznesu a parametryzacją systemu - Orientacja na specyfikę branż - Definiowanie procesów biznesowych z nałożeniem procesów akceptacyjnych (Workflow) - Definiowanie ról, procedur i dokumentów - Kontrola obiegu zadań i dokumentów - Centra odpowiedzialności za koszty i wyniki - Odpowiedzialność za przedsięwzięcia - Odpowiedzialność za zasoby krytyczne - Odpowiedzialność za decyzje - Wielopoziomowe monitorowanie

4 Zarządzanie zasobami złożonych organizacji - Zarządzanie finansami holdingu - Obsługa kredytów - Inwestycje finansowe - Zarządzanie ryzykiem (waluty, kursy..) - Prognoza płynności - Wspólna polityka zakupowa - Centralne zarządzanie zasobami materialnymi (m. in. jednolita identyfikacja zasobów) - Wspólna organizacja sprzedaży - Korporacyjne wykorzystanie środków trwałych - Modelowanie organizacji i jej rozwoju - Planowanie ścieżek kariery - Korporacyjne zarządzanie kadrami

5 Cechy ERP Natychmiastowe odzwierciedlenie każdej operacji w systemie na kontach księgowości Natychmiastowe odzwierciedlenie każdej operacji w systemie na obiektach controllingu (jedn. budżetowana, kontrakt, zlecenia przegladu, remont...) Kontrola dysponowalności budżetu dla każdej jednostki organizacyjnej oraz przedsięwzięcia Śledzenie wpływu dzisiejszych i przyszłych zdarzeń na płynność finansową Integracja procesów planistycznych Wielostronna informacja dostępna użytkownikowi z możliwością natychmiastowej analizy szczegółowej

6 Rachunkowość

7 Przegląd funkcji finansowych Controlling przedsięwzięć EIS Konsolidacja Centra zysku FINANSE Zarządzanie gotówką Prognozy płynności Zarządzanie ryzykiem Zarządzanie funduszami KSIĘGOWOŚĆ Księga Główna Konsolidacja Rozr. z odb. Rozr. z dost. Majątek trwały KONTROLING Koszty pośred. Activity-Based Costing Koszty prod. Analiza rentowności Workflow

8 Rola rachunkowości w zarządzaniu Obszar operacyjny Obszar decyzji strategicznych jednostki: podział biznesowy Zaopatrzenie Projekty organizacja Badania i Rozwój Łańcuch Dostaw Procesy jednostki: podział geograficzny Sprzedaż MPK Analiza informacji Konsolidacja Standardowe procedury Dywersyfikacja informacji podział prawny jednostki biznesowe podział geograficzny

9 Struktury organizacyjne FK ERP... Firma... Plan kont AAA Plan kont BBB Plan kont CCC Jednostka gosp Jednostka gosp Jednostka gosp Przedsiębiorstwo Spółka G0001 Spółka G0002 Spółka SG0003 Spółka G0004 KON Plan pozycji Grupa kapitałowa

10 Struktury organizacyjne FK ERP... Firma... Plan kont AAA Plan kont BBB Jednostka gosp Jednostka gosp Jednostka gosp Dział gosp. AA Dział gosp. BB Dział gosp. AA

11 Integracja Ksiąg rachunkowych z innymi modułami Zaopatrzenie rejestrowanie i księgowanie faktur obcych, rachunków uproszczonych i dokumentów korygujących księgowanie dokumentów przyjęcia, wydania, zużycia materiałów wycena stanu zapasów na dzień bilansowy naliczanie płac Administracja Personelem Sprzedaż księgowanie faktur własnych, rachunków uproszczonych i dokumentów korygujących Majątek Trwały księgowanie przychodów, zmian stanu i rozchodów amortyzacja przeszacowanie Rachunkowość Finansowa (Księga Główna, Rozrachunki) Controlling księgowanie kosztów wg.rodzajów na odpowiednie obiekty odpowiedzialne za dany koszt Zarządzanie Środkami Pieniężnymi rzeczywiste i planowane stany środków pieniężnych dane dotyczące planowanych płatności własnych (za faktury kosztowe) i obcych (za faktury sprzedaży)

12 Organizacja rachunkowości w systemie Konsolidacja Odbiorcy Dostawcy Majątek trwały Materiały Księga Główna Personel Składowanie danych

13 Księga Główna i Rozrachunki Różne plany kont Różne wersje sprawozdań finansowych Zestaw raportów wymaganych polskim prawem (dziennik, zestawienie obrotów i sald, rejestry VAT, raporty statystyczne, cash-flow) Wielowalutowość Zintegrowana obsługa księgowania operacji bankowych Wzorcowe dokumenty księgowe i modele dekretacji Planowanie Liczne automatyczne księgowania np.: podatków VAT, odsetek, ruchów materiałowych, różnic kursowych płatności własnych (wspomaganie decyzji zarządczych o płatnościach)

14 Księga Główna i Rozrachunki Dostawcy Odbiorcy Integracja w czasie rzeczywistym z Księgą Główną Integracja zakupów z księgowością poprzez weryfikację faktur Wstępne księgowanie faktur obcych Konta dostawców jednorazowych Procedura automatycznego dokonywania zapłat Obsługa zaliczek Integracja w czasie rzeczywistym z Księgą Główną Zarządzanie kredytem w księgowości i przy sprzedaży Wielowariantowa procedura monitowania Automatyczne naliczanie odsetek karnych Zarządzanie spływającymi należnościami

15 Zarządzanie środkami pieniężnymi - funkcje Transfer danych z modułów finansowych, logistycznych i Treasury Elektroniczna wymiana danych z bankami Pozycja gotówkowa: dzienne salda konta bankowych wg daty waluty, dokumenty planowania Koncentracja środków pieniężnych (Cash pooling) Prognoza płynności: przewidywane wydatki/wpływy dla/od dostawców/odbiorców, dokumenty planowania Monitorowanie daty waluty, poprawności planowania, warunków bankowych, analiza czeków... wszechstronna analiza płyności finansowej

16 Elektroniczna wymiana danych z bankami Program płatności Wyciągi bankowe SWIFT MT940 MultiCash BRESOK Elixir Różne formaty Automatyczne księgowania Koncentracja środków (pooling) Dane bankowe Przetwarzanie Księga Główna Pozycja gotówkowa i prognoza płynności 03/15 Banki Kontrahenci Wyciągi bankowe Księga pomoc.

17 Cash Flow Rachunkowość finansowa Rozrachunki (dost.,odb.).) Dyspozycja finansowa Prognoza płynności Historia płatności Sprzedaż rejestr dokumentów Zaopatrzenie zamówienia

18 Środki trwałe

19 Skuteczne zarządzanie majątkiem trwałym Pełna informacja o składnikach majątku ubezpieczenie lokalizacja leasing pochodzenie elementy controlligu Różne metody amortyzacji Bezpośredni transfer danych dotyczących amortyzacji do rachunku kosztów

20 Obszary wyceny Klucz amortyzacji Czas użytkowania Rozpoczęcie amortyzacji Jaka metoda amortyzacji została zastosowana? Jaki jest czas amortyzacji? Kiedy rozpoczyna się użytkowanie? Czas przestawienia Indeks Zmienna część amortyzacji Wartość złomowa Kiedy nastąpi zmiana metody amortyzacji z degresywnej na liniową? Czy jest coroczne przeszacowanie wartości początkowej? Dla jakiej czesci amortyzacji ma zostac uwzgledniony czynnik zmianowości przy pracy wielozmianowej? Czy obliczanie amortyzacji ma zostać zakończone po osiągnięciu określonej wartości złomowej?

21 Kontroling

22 Kontroling Odwzorowanie rzeczywistości Przedsiębiorstwa Rachunkowość zarządcza i controlling a prawidłowe prowadzenie ksiąg rachunkowych Integracja planowania i optymalizacja efektywności procesów realizowanych Systemy informacyjne jako baza wiedzy o Organizacji i jej otoczeniu

23 Cel Ile kosztowała nas realizacja zlecenia promocyjnego? Miejsce powstawania kosztów Jakie koszty poniósł dział marketingu? CO- OPA Zlecenia Projekty Procesy Ile kosztuje nas windykacja? Jaki jest wynik finansowy ma Zakład X? Czy opracowanie nowego produktu mieści się w zaplanowanym budżecie? CO- PC CO- PCA Produkty Segmenty rynku Centra zysku Ile powinien kosztować nowy produkt? Jakie mamy odchylenia kosztów rzecz. od planowanych? Z czego one wynikają? Filia Produkt Klient Jaki mamy wynik sprzedaży w piwa KARMEL w Zamościu

24 Segmenty rynku vs. Centra zysku oszacowanie zysków Segmenty rynku Grupa produktów Region Centra zysku Centum zysku Kanały dystrybucji Dane rejestrowane Dane szacowane W zależności od wymagań Przedsiębiorstwa dokonuje się wyboru narzędzi analitycznych w controllingu.

25 Rachunek wyników segmentów Koszty pośrednie Rachunkowość Finansowa Zewnętrzne systemy informatyczne Kalkulacja produktu rachunek wyników i segmentów rynku Sprzedaż Grupa Produktów Projekty Region Business Unit

26 Rachunek wyników segmentów REGION Płn. Płd. Zach. Pr.1 Pr.2 Pr.3 GRUPA PRODUKTÓW COTROLLING KOSZTÓW POŚREDNICH GRUPA KLIENTÓW Bary Markety Hurtownie Płd. Ilości Przychody Koszty Marże produkt 3 CONTROLLING KOSZTÓW PRODUKTU hurt CENTRA ZYSKÓW RACHUNEK RODZAJÓW KOSZTÓW

27 Centra zysku Przedsiębiorstwo Centrum zysku 1 Centrum zysku 4 Centrum zysku 2 Controlling poprzez dobór odpowiednich narzędzi umożliwia zarówno pogłębioną analizę Firmy, jak i jej związków z otoczeniem. Centrum zysku 3 Centrum zysku 5 Rynek

28 Rachunek centrów zysku Centrum zysku 1 Centrum zysku 3 Centrum zysku 2 Odzwierciedlenie dokumentów FI i CO Centrum zysku 4 Centrum zysku 5 ST MM HR Produkcja Koszty Produktu Sprzedaż Rachunek wyników i segmentów rynku FK Zarządzanie kosztami pośrednimi

29 Centra zysków Polska Grupa centrów zysku Płock Poznań Gdańsk Centra zysków pozwalają na badanie rentowności wydzielonych obszarów działalności Przedsiębiorstwa Produkcja Produkcja Usługi Usługi Handel Handel Produkcja Produkcja Usługi Usługi Usługi Usługi Handel Handel Centra zysku

30 Kontroling Controlling - rozumiany jako system wspomagający zarządzanie - stanowi kluczowy czynnik warunkujący rozwój Firmy i realizację jej celów cele przedsiębiorstwa controlling - koordynacja poszczególnych obszarów Finanse Dystrybucja Zaopatrzenie Nowa Nowa koncepcja Produkcja Nowe Nowa koncepcja technologie Nowe koncepcja Nowe technologie technologie

31 Integracja procesów i działań organizacji komunikacja i motywacja Zaopatrzenie Produkcja wyznaczanie celów i ustalenie ich hierarchii Sprzedaż Rachunkowość kontrola i analiza poprawności realizacji celów Kontrolling koordynacja procesów Terminy Zasoby Koszty Budżety

32 Przykłady obiektów kontroli kosztów dane podstawowe koszty pierwotne i wtórne MPK Zlecenia Zlecenia Wskaźniki statystyczne MPK 3 Zlecenia MPK 2 MPK 1 grupy danych Rodzaje kosztów miejsca powstawania kosztów zlecenia materiały usługi P1 P2 P3 marketing remonty

33 Natychmiastowa rejestracja kosztów Controlling Środki trwałe Zlecenie Automatyczne księgowania przypisane do zdarzeń gospodarczych oraz klasy obiektu np. umowy leasingowej na obiekt wynikowy i zlecenie Księga Główna 4 MPKi Zlecenia (umowy) (inne obiekty) Kadry/płace

34 Miejsca powstawania kosztów S01000 Firma S04000 Oddz.. W-wa Rachunek miejsc powstawania kosztów stwarza okazję do wprowadzenia rachunkowości zarządczej i planowania dla poszczególnych komórek organizacyjnych. S05000 Oddz.. Kraków S04100 Dział sprzed.. MPK S04200 Dział zaop.. MPK Salon 1 Mag. 1 Magazyn Sklep MPK MPK Sklep 2 Mag. 2

35 Miejsca powstawania kosztów Księgowania rzeczywiste wprowadzanie danych poprzez integrację systemu automatyczne i ręczne rozliczanie kosztów poprzez - klucze rozliczeniowe - działania - inne podstawy rozliczenia Planowanie i budżetowanie wersje planistyczne automatyczne tworzenie budżetów kopiowanie, przeszacowanie planowanie automatyczne S01100 Zarząd 1100 Zarząd S02100 Magaz Kontrola wejściowa 2120 Magazyn wejściowy 2130 Magazyn wyjściowy S01000 Firma S.A. S02200 Energia 2210 Energia elektryczna 2220 Woda 2230 Gaz S02000 Logistyka S02300 Budynki S Budynki administrac Budynki magazynowe 1100 Budynki produkcyjne S04000 S02400 Park sam.

36 Koszty na obiektach kontrollingowych - na przykładzie zlecenia Dokument Księgowanie Zlecenie Rozliczenie MPK Prace własne Usługi obce Materiały Inne koszty KOSZTY szacowane planowane rzeczywiste

37 Cele i metody alokacji kosztów 4 Obowiązkowa dekretacja kosztu w momencie jego rejestracji MPK C. zysku koszty planowe koszty rzeczywiste odchylenia od planu

38 Odzwierciedlenie operacji logistycznych koszty pośrednie materiały / marszruta technologiczna controlling kalkulacja kosztów produkcji rachunek wyników Miejsce powstawania kosztów stanowisko robocze specyfikacja materiałowa marszruta harmonogram prac metoda wyceny różne warianty x x x zlecenie produkcyjne P A stand. koszty produkcji odchylenia ilościowe, wartościowe, strukturalne,... Magazyny Wycena zapasów Prod. w toku, zmiany stanu obciążenie stanu magazynowego (do FI)

39 Zakres oraz procedury planowania i budżetowania Użytkownicy Profile planistyczne Pion techniczny Zakresy planowania koszty MPK Rodzaj kosztu Formularz Wartość Marketing + MPK Remonty koszty + MPK R.kosz. Wartość MPK

40 Integracja planowania i budżetowania Planowanie sprzedaży Planowanie wyników Planowanie zapotrzebowania na środki pieniężne Planowanie produkcji Koszty produkcji MPK

41 Integracja planowania i budżetowania Prognozowanie Planowanie Informowanie o wynikach Kontrola gospodarności i efektywności; identyfikacja miejsc powstawania kosztów i źródeł przychodów Sterowanie i integracja Monitorowanie realizacji Przedsiębiorstwo Wspomaganie podejmowania decyzji Wykazanie i analiza przyczyn powstawania odchyleń kosztów i przychodów od założonego planu Natychmiastowe informowanie o stanie przedsiębiorstwa. Krótkoterminowa analiza wyników. Raportowanie Diagnozowanie bieżących i przyszłych możliwości oraz zagrożeń

42 Zasada pozyskiwania informacji SD AM MM PP HR Zamówienia zakupu Zamówienia klientów Zlecenia produkcyjne Majątek trwały Płace Koncepcja obiegu danych zakłada napływ danych o kosztach i przychodach do controllingu oraz ich dalsze przetwarzanie, analizę i raportowanie. CO Controlling FI otoczenie FI

43 Zasady rejestracji danych MM FI CO Jednokrotnie wpisane dane są natychmiast rejestrowane we wszystkich obszarach Przedsiębiorstwa. Wn MPK : produkcja XY Ma Tam następuje ich przyporządkowanie, rejestracja, przetwarzanie i analiza. Automatyzacja rejestracji zdarzeń gospodarczych polega na ustaleniu wzajemnych powiązań pomiędzy obiektami w systemie i ich wykorzystaniu w czasie dekretacji danego zdarzenia.

44 Zlecenia wewnętrzne Wolno planować Nie wolno dekretować kosztów Nie wolno zamawiać Wolno planować Wolno dekretować koszty Wolno zamawiać Wolno rozliczać okresowo Wolno dekretować koszty Wolno rozliczać Nie wolno planować Nie wolno zamawiać Wolno rozliczać Nie wolno planować Nie wolno zamawiać Nie wolno dekretować kosztów Zlecenie Statusy zlecenia określają zestaw dopuszczalnych operacji gospodarczych OTWARTE ZATWIERDZONE ZAMKNIĘTE ZAMKNIĘTE TECHNICZNIE Zlecenia wewnętrzne to narzędzie śledzenia kosztów realizacji przędsięwzięć.

45 Integracja planowania umożliwia tworzenie i uzgadnianie planów na różnych poziomach organizacji. Analiza rentowności MPK Centrum zysku Zlecenie produkcyjne/kalkulacja Zlecenie, Projekty MRP/Plan produkcji

46 Rachunek ABC MPK Rachunek kosztów ABC może zostać wprowadzony jako równoległy i pomocny w modernizacji procesów. R.dz 4 R.dz 1 R.dz 2 specyfikacja Proces 1 Proces 2 Marszruta Zlecenia produkcyjne Nośnik kosztów 100 Raporty 80 Nośnik kosztów Magazyn

47 System informacyjny kontrolingu Dla jakich procesów i jakie działania realizuje miejsce powstawania kosztów? Jakie są koszty procesu? Przez kogo realizowany jest proces? System informacyjny kontrollingu pozwala na badanie zarejestrowanych wartości według różnych kryteriów: organizacyjnego, procesowego oraz w podziale na produkty. Jakie są koszty wyrobów? Jaki jest związek pomiędzy realizowanymi działaniami a produkcją wyrobów?

48 Gospodarka materiałowa

49 Gospodarka magazynowa: właściwości Modelowanie złożonych struktur magazynowych Wspomaganie różnych organizacji magazynowania zgodnie ze strategiami składowania / wydawania Uwzględnianie właściwości materiału (pozycja łatwo zbywalna / pozycja trudno zbywalna) Obsługa kodów paskowych Wymaganie transportowe / zlecenie / powiadamianie o zmianach księgowych Powiązanie z systemem sterowania magazynem Zarządzanie narzędziami magazynowania Przeprowadzanie inwentaryzacji związanej z magazynem Obsługa materiałów niebezpiecznych Związek z zarządzaniem statusem partii

50 Funkcje systemu Dane podstawowe Klient Dostawcy Materiał Specyfikacja materiałowa Plan pracy, plan remontów, plan kontroli, CAP Stanowisko robocze Środki pomocnicze produkcji Profil planowania zgrubnego Urządzenie Dokument Klasyfikacja WORKFLOW Edycja tekstów MAIL Komunikacja TELEFAX, EDI, Internet SD Przetwarzanie zlecenia klienta Wymagania klienta PP Zarządzanie popytem Planowanie materiałowe Planowanie zgrubne Zlecenia planowane Okres początkow y Zlecenie: - Tworzenie - Zatwierdzanie - Potwierdzanie Sterowanie warsztatem Poziomy zdoln. prod. CAP Planowanie sprzedaży QM MM Zapotrzebowanie bezpośrednie Zaopatrzenie Partia kontrolna Zlecenie kontroli Gospodarka zapasami Przyjęcie towarów Wycena materiałów Sprawdzanie faktury PM Planowanie zysku PSP Zapotrzebowania planowane Prognozy Naprawa Konserwacja System projektowy Sieci Projekty Gospodarka magazynowa Kalkulacja produktu SD Wysyłka, fakturowanie, transport

51 Zakres Dane podstawowe Materiał Zapas specjalny Partia Dostawca/klient jednorazowy Rekord inform. zaopatrzenia Specyfikacje usług Workflow Archiwum optyczne Teksty Poczta elektr. Komunikacja Klasyfikacja Dokumenty Warunki Zaopatrzenie Zgłoszenie zapotrzebow. MRP Zgłoszenie bezpośrednie Procedury zatwierdzania System informacyjny zaopatrzenia Zapytanie ofertowe/oferta Materiał/usługa Porównania cen Lista porównania cen Ocena dostawcy Zaopatrzenie Zamówienia Umowy ramowe Umowy terminarzowe Gospodarka zapasami Przyjęcie/wydanie towarów Przeksięgowanie Ilości i wartości Inwentaryzacja Miejsca składowania Sprawdzanie faktury Kontrola i księgowanie Aktualizacja cen SD PP PM FI CO QM AM PS Sprzedaż pośrednia Zapotrzebowania Usługa / Części zamienne Partia kontrolna Konta KG Dyspozycje finansowe Majątek trwały MPK / Budżet Projekt

52 Dane podstawowe - klasyfikacja Cechy dowolnie definiowalne Okucia klasa hierarch. Klasy dowolne cechy grafika dziedziczenie cech inne Płaskownik klasa hierarch. Zawiasy klasa hierarch. Obiekty: materiały partie materiałów dostawcy klienci konta KG... Stal Mosiądz INNE klasa rzeczywista klasa rzeczywista klasa fikcyjna

53 Zaopatrzenie: zgłoszenie zapotrzebowania Procedura zatwierdzania Określanie źródeł OK Stały dostawca Zgł.zap. 1 Lista robocza Umowa ramowa Sztuka % Warunki DM Lista źródeł Obsługa kontyngentu Zmiana Zgł. zap. Dokument zmiany Przypisanie i przetwarzanie Generowanie Zatwierdz.? Zamówienie ZOf Planowanie zapotrzebowań Wprow. bezp.

54 Zaopatrzenie: zapytanie ofertowe/oferta Dostawca jednorazowy ZOf! Lista porównawcza cen Ręczna/automatyczna aktualizacja danych Świadectwa Ilości Warunki Statystyki Monit Teksty Rekord inf. zaop. Dostawca A ZOf? Dostawca B Zbiorcze zapytanie ofertowe Zamówienie Odrzucenie Zamówienie Materiał magazynowany Materiał bezp. do prod. Usługa BANF Zgł. zapot.

55 Zaopatrzenie: zamawianie Zamówienie Referencja i kopiowanie Kontrakt Zapytanie ofert.? Rek. inf. zaop. Materiał magazynowy Materiał bezp. do prod. Usługa Dostarczony mater. Pozycja terminu Dekretacja - prosta - złożona ZAMÓWIENIE - normalne - podwykonawstwo - konsygnacja - pośrednik - transfer zapasów - tekst Przetwarzanie zgłoszenia zapotrzebowania Wprow. bezp. Komunikacja: Wydruk zamówienia Faks do dostawcy EDI, Internet Archiwizacja

56 Zaopatrzenie: procedura zatwierdzania dokumentów Zgłoszenie zapotrzebow. Zapytanie ofertowe Zamówienie Kontrakt Umowa terminarzowa Arkusz wpisów Klasyfikacja Grupa materiałów Zamawiający Wartość zlecenia... Struktura komunikacji Materiały biurowe Kowalski 1000 PLN Istotne Istotne Istotne... Strategia zatwierdzania Punkty zatwierdz Dokum. zaopatrz. Alternatywy 5. Workflow autoryzowany!

57 Gospodarka zapasami Materiał PP CO PS Ilość zapasów Statystyki zużycia Punkt zużycia MPK Zlecenie Rw/Pz/Wz/MM Przyjęcie towarów Wydanie towarów Koszty dostawy Księgowanie dokumentów materiałowych Gospodarka magazyn.: wym. transp. List do zleceniodawcy Dowód przyjęcia Dane zaopatrzenia Pozycja zamówienia Historia zamówienia Dokument materiałowy Dokument księgowy FI Konto KG Konto rozliczenia zakupu Konto bilansowe Konto zużycia

58 Sprawdzanie faktury: warianty Logistyczna weryfikacja faktury Materiał Ilość Termin Dokument materiału Rachunkowość finansowa Kontrola Wyszukiwanie konta Księgowanie dok. FI Wstępne wprowadzanie faktury Dok Kontrola i księgowanie Dok Zakupy Zamówienie Gospodarka zapasami Przyjęcie towarów Sprawdzanie faktury przychodzącej z referencją do zamówienia z referencją do dowodu dostawy/ przyjęcia towaru Rachunkowość finansowa Pozycje nierozliczone Wierzyciele Sprawdzanie faktury bez referencji Przyjęcie

59 Zarządzanie usługami obcymi: przepływ Określenie wymagań poprzez Gospodarkę remontową System projektowy Nabywanie z zewnątrz: Zaopatrzenie Zapisywanie wykonanych usług Aktualizowanie dekretacji Przyjęcie faktury Sprawdzenie faktury Dane podstawowe: Dane podstawowe usług Dane usług standardowych Materiał Wierzyciel Konta KG Rachunkowość

60 Analizy W każdej chwili dostępne są aktualne dane Możliwość wykonywania analiz, symulacji Możliwość sygnalizowania przez system wystąpienia zdarzeń krytycznych

61 Zaopatrzenie: ocena dostawcy Ogólna ocena dostawcy Cena Jakość Dostawy Serwis Poziom cen Kontrola PZ Terminowość Obsługa Zmienność cen Reklamacje Zgodność ilości Inne Inne Kontrola jakości Instrukcje wysyłk. określane automatycznie inne kryteria wagowe w % Inne Inne

62 Planowanie według punktu ponownego zamawiania Zapas Wielkość partii Poziom ponownego zamawiania Zapas bezpieczeństwa Punkt zamawiania Czas uzupełniania zapasów Punkt dostawy Czas

63 Systemy informacyjne System wczesnego ostrzegania Dostawca Dostawcy Zakup XXXXXXX 100,000 YYYYYYY 300,000 ZZZZZZZ 150,000 Wskaźniki Sprzedaż i dystrybucja Produkcja System informacyjny logistyki Gospodarka zapasami Gospodarka remontowa Prognozowanie i planowanie System wczesnego ostrzegania Zaopatrzen. Zarządzanie jakością Analiza ABC Wartość zapasów A B C Rozwinięcie Materiały (%) Wartość zamówień Zakupy Automatyczna aktualizacja Integracja z otwartym magazynem informacji Analiza narzędzi Materiały (%) Klasyfikacja Zakupy (%) Dostawca Wartość zamówień AAAAA 150,000 DDDDDD Dostawca: 70,000A.Dąbek BBBBBB 80,000 Materiały Wartość zamów , , ,000

64 Sprzedaż i dystrybucja

65 Zintegrowane przetwarzanie sprzedaży Kontakt handlowy Oferta System informacyjny sprzedaży Zlecenie sprzedaży Dostawa Planowanie potrzeb materiałowych Warunki ustalania cen Pobranie towaru Zakupy Produkcja System gosp. magazynowej Przyjęcie towaru Zapasy Wydanie towaru Pakowanie Załadunek Dok. fakturowania Transport Księgowość Rachunek wyników

66 Przykład funkcjonalności - kontrola dostępności (ATP) Gospodarka zapasami Dostawy Zintegrowana kontrola dostępności produktów Produkcja Zlecenia sprzedaży

67 Kontrola dostępności (ATP) Jednoczesny dostęp wielu użytkowników jedno źródło danych wspólny obszar pamięci Kontrola w wielu miejscach (zakładach) Wielopoziomowość kontroli zlecenia montażu zlecenia planowane zlecenia produkcyjne kontrola partii produkcyjnych Kontrola wyzwalana zdarzeniami wprowadzenie zlecenia sprzedaży, utworzenie dostawy, wydanie materiałów

68 Ceny, upusty, narzuty, podatki Automatyczne ustalanie cen cen Ceny Ceny --kryteria Cena materiału Cennik dla grupy klientów Cena specyficzna dla klienta i materiału Inne!!! Podatki, fracht, fracht, Upusty/Narzuty --kryteria Dla klientów Dla materiałów Dla grup klientów Dla grup towarów Dla klientów i grup towarów Dla klienta i materiału Dla grup klientów i grup towarów Inne

69 Ceny, upusty i narzuty w zleceniach sprzedaży Także: ceny minimalne minimalne i maksymalne wartości zlecenia Sposób obliczania procent, procent w stu, stała kwota, w zależności od ilości, wagi netto, wagi brutto, objętości, Skale, np.: od 1 szt 100 PLN od 10 szt 95 PLN od 100 szt 90 PLN skale ilościowe, wartościowe, na podstawie ciężaru, objętości,... Kalkulacja ceny na podstawie planowanych kosztów

70 Przykład funkcjonalności - sprzedaż pośrednia Klient Firma Zlecenie sprzedaży Faktura Dostawa Faktura dostawcy Zamówienie Dostawca

71 Przykład funkcjonalności - produkcja na zamówienie Zlecenie Indywidualne zapotrzebowanie klienta Planowanie materiałowe Dostawa Nota produkcyjna Produkcja Wydanie towarów Fakturowanie Redukcja zapasu produkcji na zamówienie Zapas produkcji na zamówienie Docelowy Rzeczywisty

72 Integracja Automatyczne tworzenie dokumentów w innych modułach Całkowita zgodność danych z innymi modułami Jedno źródło danych Wyniki natychmiast widoczne w innych modułach

73 Wydawanie towarów w przypadku dostaw KMT A A A Dostawa Wydanie towarów MM Redukcja zapotrzebowań Klient K1 Towar T1 Cena szt. PLN Redukcja zapasu MM Wyceniony zapas towaru T1 FK Aktualizacja statusu Konto 1 Zapas Oferta Zlecenie X X Zlecenie! Lista dokumentów do fakturowania

74 Obieg dokumentów Oferta Zlecenie Dostawa Faktura Reklamacja - Zwrot Przyjęcie zwrotu Faktura korygująca Obieg dokumentów Oferta. Zlecenie.. Dostawa... Faktura.. Reklamacja - Zwrot... Przyjęcie zwrotu.... Faktura korygująca

75 Agregacja danych Zagregowane dane tworzą informację. Agregacja danych może zachodzić według dowolnych kryteriów. Zagregowane dane są podstawą decyzji. KLIENT PRODUKT REGION REGION

76 System informacyjny logistyki Przetwarzanie analityczne w trybie on-line (OLAP) System informowania kierownictwa System informacyjny logistyki jest wykorzystywany do tworzenia zestawień wskaźników w całym systemie. Hurtownia danych Informacje zagregowane Zagregowane dane są zapisywane w hurtowni danych. Przetwarzanie transakcji w trybie on-line (OLTP) Zewnętrzne dane Sprzedaż Gospodarka materiałowa Rachunkowość Planowanie produkcji

77 Analizy standardowe w logistyce Dodatkowe informacje Dane materiału Dane klienta Dokumenty Rozwinięcie według okresu Rozwinięcie według produktów Klient Nowak Klient: Nowak Materiał Wartość zamówień Drukarki Komputery Klient: Nowak Materiał: Drukarki Miesiąc Wartość zamówień 60,000 40,000 Wartość faktury Analiza klienta Wartość zamówień Wartość faktury 100,000 90,000 Wartość faktury 50,000 40,000 Funkcje Analiza ABC Klasyfikacja Klasyfikacja podwójna Porówn. wartości planow. i rzeczyw. Krzywa kumulowanych wartości Korelacja ,000 35,000 20,000 30,000

78 Planowanie i system wczesnego ostrzegania Zintegrowane planowanie dane planowania przechowywane na poziomie danych rzeczywistych łatwość porównywania danych bieżących i planowanych funkcje prognozowania na podstawie danych z przeszłości graficzna korekta danych planowania System wczesnego ostrzegania wyjątki dowolnie definiowane przez użytkownika wystąpienie wyjątku powoduje reakcję systemu

79 Zarządzanie projektami

80 Plan strukturalny projektu Definicja projektu Projektowanie Produkcja Montaż Test Kadłub Skrzydła Silniki Montaż wstępny Montaż końcowy Test silników Test konstrukcji Pulpit Test osiągów

81 Finansowa i logistyczna kontrola projektu Kontrakt Projekt Produkt Zlecenie klienta Księgowość Plan strukturalny projektu Planowanie kosztów/ przychodów Kontrola dostępności budżetu Rejestracja kosztów/ przychodów Rachunek środków finansowych Rachunek centrów zysku Analiza wyników Rozliczenia na obiekty R/3 Sieć czynności Specyfikacje materiałowe Zlecenia produkcyjne Logistyka Planowanie zdolności produkcyjnych Kontrola dostępności materiałów Zarządzanie usługami obcymi Powiązanie ze zleceniem sprzedaży Kontrola zleceń wewnętrznych Harmonogram Analiza realizacji

82 Integracja danych projektu na wykresie Gantta Projektowanie Kadłub E200 F E100 E110 E120 E200 E100 E110 E120 Produkcja Skrzydła Projekt koncepcyjny Produkcja skrzydeł Produkcja klap hamowania Prod. komponentów Prod. podzespołów kadłuba Samolot 0100 PK Elementy PSP Czynności sieci Samolot Projektowanie Produkcja Skrzydła Kadłub Wykres Gantta F200 Montaż kadłuba dół harmonogram do przodu/ wstecz - ścieżka krytyczna dół- góra góra- dół planowanie terminów

83 Struktura sieci Czynność wewnętrzna E100 Projektowanie Czynność wewnętrzna E120 Czynność wewnętrzna E110 Zakup materiałów Czynność zewnętrzna F100 Czynność kosztowa K100 Umowa o wykonanie systemu nawigacji... Produkcja kadłuba Ubezpieczenie Elementy czynności Materiały Środki pomocnicze produkcji Wewnętrzne Zewnętrzne/ Usługi Kosztowe Magazynowe Niemagazynowe

84 Funkcje czynności sieci Czynność Logistyka Księgowość System projektowy Wewn. Element czynności Wewn. Osoba Masz. Stanowisko robocze Zdolności produkcyjne Osoba + Masz. MPK A1 A2 MPK Plan / Koszty rzeczywiste MPK Plan praca/ godz Rzecz. Obligo praca/ godz Zewn. Element czynności Zewn. - Rekord infor. dost. - Zakup usług zewn. Zgłoszenie zapotrz. Zamówienie Weryfikacja faktury Cena mat./ usługi Faktura Zgł.zap. Zamów. Przedpłata Koszt. Element czynności Rodzaj kosztów Kwota planu Kwota rzecz. Koszt.

85 Zarządzanie dokumentacją Obiekt struktury projektu Teksty PS Edytor tekstu SAP Instrukcje stanowiskowe Instrukcje BHP Notatki Formularze Integracja z MS-Word Zarządzanie dokumentami Zarządzanie zmianami konstrukcyjnymi Zarządzanie Zaawansowane zarządzanie Rejestr dokumentacji Typy dokum., statusy Powiązanie z zewnętrz. aplikacjami Integracja z CAD Numery zmian Specyfikacja materiałowa Zarządzanie danymi produktu PDM

86 Integracja z gospodarką materiałową MM Zgłoszenie zapotrz.. Zamówienie Przyjęcie materiałów Kontyngent Usługi zewnętrzne Weryfikacja faktury Specyfikacja materiałowa Koszty Ceny zakupu Obligo Nakłady rzeczywiste Terminy Terminy dostawy Kamienie milowe 1994 Zasoby Materiały Usługi zewnętrzne Zapas projektu Zapas zlecenia sprzedaży PSP Materiały Materiały Usługi Usługi Planowanie Zatwierdzenie Realizacja Zamknięcie Projekt

87 Integracja z modułem Planowanie produkcji CG.1 PP Specyfikacja materiałowa Skrzydło CG.2 Cz. 1 Cz cięcie 0020 gięcie 0030 mielenie Koszty MRP Kontrola produkcji Planowanie zdolności produkcyjnych Kalkulacja kosztów produktu Potwierdzenia wykonanych prac Terminy Terminy dostaw Terminy bazowe Kamienie milowe 1994 Zasoby Dostępne zdolności produkcyjne Kwalifikacje Stanowiska robocze Planowanie zgrubne Realizacja Planowanie zdolności produkcyjnych PSP materiały materiały części części montaż montaż Projekt

88 Integracja z modułem Sprzedaż i dystrybucja SD Oferta Zlecenie Dostawa Faktura sprzedaży Zlecenie Silniki System kontroli Kadłub Koszty Kalkulacja jednostkowa Cenniki Przychody Rodzaje kosztów Terminy Terminy dostawy Terminy bazowe Kamienie milowe 1994 Zasoby Produkt Podzespoły PSP Zlecenie Zlecenie Faktury Faktury Planowanie Zatwierdzenie Realizacja Zamknięcie Projekt

89 Model funkcjonalny Status/ Faza Tworzenie struktury operacyjnej Koncepcja Tworzenie struktury operacyjnej Struktura Planowanie Zatwierdzenie Realizacja Koszty Terminy Budżet Dane rzeczywiste Zamknięcie Rozliczenie Definicja projektu numer projektu Plan strukturalny projektu Sieć opis osoba odpowiedzialna termin rozpoczęcia termin zakończenia Koszty Terminy szkic struktury projektu uszczegółowie nie projektu Budżet... Zatwierdzenie... Obligo, Koszty, Przychody... Potwierdzenie... Rozliczenie Rozliczenie Zlecenie produkcyjne CZAS

20-02-2008. Wprowadzenie. Procesy

20-02-2008. Wprowadzenie. Procesy 4. Typowy obieg dokumentów w przedsiębiorstwie produkcyjnym Wprowadzenie Procesy Wprowadzenie czynniki wpływające na zakres funkcjonalny Główne czynniki wpływające na zakres funkcjonalny systemu ERP: rodzaj

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP)

Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP) Warszawa, 25.07.2013 r. Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP) I. ZAMAWIAJĄCY NIP 952 19 11 631 KRS 0000450605 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1) Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 11

Spis treści. Wstęp... 11 Spis treści Wstęp... 11 1. WPROWADZENIE DO TERMINOLOGII I ARCHITEKTURY SAP ERP (Mariusz Żytniewski)... 13 1.1. Rozwój systemów informatycznych zarządzania... 13 1.2. Zakres funkcjonalny systemu SAP ERP...

Bardziej szczegółowo

...Gospodarka Materiałowa

...Gospodarka Materiałowa 1 Gospodarka Materiałowa 3 Obsługa dokumentów magazynowych 4 Ewidencja stanów magazynowych i ich wycena 4 Inwentaryzacja 4 Definiowanie indeksów i wyrobów 5 Zaopatrzenie magazynowe 5 Kontrola jakości 5

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Zapytanie ofertowe dotyczące projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Chojnów dnia 08.09.2014 r. Zapytanie ofertowe dotyczące projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Priorytet 1. Wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

MAGAZYNY SPRZEDAŻ LOGISTYKA MAGFA GMG Poprawiony czwartek, 10 czerwca 2010 17:50

MAGAZYNY SPRZEDAŻ LOGISTYKA MAGFA GMG Poprawiony czwartek, 10 czerwca 2010 17:50 System obsługuje główne procesy logistyczne począwszy od planowania i budżetowanie dostaw, ewidencji zamówień do dostawców, rejestracji dostaw i zakupów (również import), ewidencji obrotu magazynowego,

Bardziej szczegółowo

Informatyczne Systemy Zarządzania Klasy ERP. Produkcja

Informatyczne Systemy Zarządzania Klasy ERP. Produkcja Informatyczne Systemy Zarządzania Klasy ERP Produkcja Produkcja Moduł dostarcza bogaty zestaw narzędzi do kompleksowego zarządzania procesem produkcji. Zastosowane w nim algorytmy pozwalają na optymalne

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system informatyczny PROBIT PRO-ZN jest systemem skierowanym do Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych.

Zintegrowany system informatyczny PROBIT PRO-ZN jest systemem skierowanym do Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych. Zintegrowany system informatyczny PROBIT PRO-ZN jest systemem skierowanym do Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych. System wspomaga codzienną pracę Zarządców Nieruchomości poprzez automatyzację

Bardziej szczegółowo

systemy informatyczne SIMPLE.ERP Budżetowanie dla Jednostek Administracji Publicznej

systemy informatyczne SIMPLE.ERP Budżetowanie dla Jednostek Administracji Publicznej SIMPLE systemy informatyczne SIMPLE.ERP Budżetowanie dla Jednostek Administracji Publicznej SIMPLE.ERP Budżetowanie dla Jednostek Administracji Publicznej to nowoczesny system informatyczny kompleksowo

Bardziej szczegółowo

Opracowywanie zamówień

Opracowywanie zamówień Podsystemy logistyki - podział funkcjonalny Opracowywanie zamówień Zarządzanie zapasami (gospodarka magazynowa) Magazyn Opakowanie Transport Opracowywanie zamówień 1 Zamówienie Zamówienie jest podstawą

Bardziej szczegółowo

3. Typowy obieg dokumentów w przedsiębiorstwie produkcyjnym

3. Typowy obieg dokumentów w przedsiębiorstwie produkcyjnym Kluge P.D. et al.: Skrypt do przedmiotu Systemy informatyczne zarządzania 19 3. Typowy obieg dokumentów w przedsiębiorstwie produkcyjnym Bardziej złożone od danych podstawowych są funkcje, które wspomagają

Bardziej szczegółowo

Controlling operacyjny i strategiczny

Controlling operacyjny i strategiczny Controlling operacyjny i strategiczny dr Piotr Modzelewski Katedra Bankowości, Finansów i Rachunkowości Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Plan zajęć 1, 2. Wprowadzenie do zagadnień

Bardziej szczegółowo

WF-FaKiR BUDŻET to aplikacja wspomagająca zarządzanie finansami w jednostkach budżetowych

WF-FaKiR BUDŻET to aplikacja wspomagająca zarządzanie finansami w jednostkach budżetowych WF-FaKiR BUDŻET to aplikacja wspomagająca zarządzanie finansami w jednostkach budżetowych System księgowy charakteryzuje się prostotą obsługi, szybkością i niezawodnością działania Podstawą dla zastosowanych

Bardziej szczegółowo

Moduł Sprzedaż i Dystrybucja SAP ERP Wprowadzenie. Grzegorz Jokiel

Moduł Sprzedaż i Dystrybucja SAP ERP Wprowadzenie. Grzegorz Jokiel Moduł Sprzedaż i Dystrybucja SAP ERP Wprowadzenie Grzegorz Jokiel Architektura SAP ERP Struktura organizacji w systemie R/3 Podstawowe zadania modułu SD nawiązywanie kontaktów przetwarzanie zapytań ofertowych

Bardziej szczegółowo

Ocena efektywności działań logistycznych

Ocena efektywności działań logistycznych Wydział Ekonomiczno-Rolniczy - SGGW Dr Mariusz Maciejczak LOGISTYKA Ocena efektywności działań logistycznych Opracowanie na podstawie: materiałów z konferencji Zarządzanie Dystrybucją i Magazynowaniem,

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Wiedza i kompetencje najlepszą inwestycją w przyszłość Kurs na Samodzielnego Księgowego w Białymstoku Miejsce prowadzenia szkolenia: BIATEL SA ul. Ciołkowskiego 2/2, 15-25 Białystok Budynek A,

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja przedsiębiorstw. Funkcje systemu. Funkcje systemu cd. Wdrożenie. Ewidencja zdarzeń (operacje) Rejestr towarów (stany magazynowe)

Informatyzacja przedsiębiorstw. Funkcje systemu. Funkcje systemu cd. Wdrożenie. Ewidencja zdarzeń (operacje) Rejestr towarów (stany magazynowe) Informatyzacja przedsiębiorstw System Gospodarka Materiałowa część II 1 Funkcje systemu Wdrożenie użytkownicy, dane stałe, bilans otwarcia Ewidencja zdarzeń (operacje) przychody, rozchody, korekty, zmiany

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wprowadzenie...9. Część pierwsza Rachunkowość podmiotów gospodarczych...11

Spis treści: Wprowadzenie...9. Część pierwsza Rachunkowość podmiotów gospodarczych...11 Spis treści: Wprowadzenie...9 Część pierwsza Rachunkowość podmiotów gospodarczych...11 1. Zarys historii rachunkowości oraz podstawy prawne jej prowadzenia w Polsce...11 1.1. Historia rachunkowości...11

Bardziej szczegółowo

REALIZOWANE TEMATY SZKOLEŃ

REALIZOWANE TEMATY SZKOLEŃ REALIZOWANE TEMATY SZKOLEŃ Zakres tematyczny: Finanse księgowość Prawo zarządzanie Podatki Sprzedaż Kwalifikacje interpersonalne Pozyskiwanie funduszy unijnych Audyt Przykłady realizowanych tematów szkoleniowych:

Bardziej szczegółowo

Barbara Gierusz ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2013

Barbara Gierusz ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2013 Barbara Gierusz ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2013 Spis treści Wstęp............................................. 7 Część I Podstawy rachunkowości 1. Rachunkowość jako część

Bardziej szczegółowo

... Zarządzanie Produkcją (MRP)

... Zarządzanie Produkcją (MRP) 1 Zarządzanie Produkcją 3 Techniczne przygotowanie produkcji 4 Planowanie produkcji 4 Planowanie zapotrzebowań materiałowych 5 Planowanie i realizacja zleceń 5 Planowanie zdolności produkcyjnych 5 Sterowanie

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA W2

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA W2 RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA W2 dr inż. Dorota Kużdowicz Wydział Ekonomii i Zarządzania, Uniwersytet Zielonogórski Ewidencja i rozliczanie kosztów Rachunek kosztów w układzie rodzajowym Rachunek kosztów wg miejsc

Bardziej szczegółowo

3. Od zdarzenia gospodarczego do sprawozdania finansowego

3. Od zdarzenia gospodarczego do sprawozdania finansowego Nowe zmienione i uzupełnione wydanie podręcznika składa się z dwóch części: teoretycznej, (przewodnika po sprawozdaniu finansowym) i części drugiej - zbioru zadań, który ułatwi sprawdzenie przyswojonej

Bardziej szczegółowo

20-02-2008. 2. Dane podstawowe w systemie klasy ERP. Wprowadzenie. Rodzaje. Przykłady. Kolejność wprowadzania

20-02-2008. 2. Dane podstawowe w systemie klasy ERP. Wprowadzenie. Rodzaje. Przykłady. Kolejność wprowadzania 2. Dane podstawowe w systemie klasy ERP 2. Dane podstawowe w systemie klasy ERP Wprowadzenie Rodzaje Przykłady Kolejność wprowadzania (c) Zakład Controllingu i Informatyki Ekonomicznej & proalpha Software

Bardziej szczegółowo

Zasady (polityka) rachunkowości przyjęta do stosowania w stowarzyszeniu Projekt Tarnów

Zasady (polityka) rachunkowości przyjęta do stosowania w stowarzyszeniu Projekt Tarnów Zasady (polityka) rachunkowości przyjęta do stosowania w stowarzyszeniu Projekt Tarnów Na podstawie art. 10 ust. 2 znowelizowanej ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. Nr 76 poz.

Bardziej szczegółowo

MONEVA POLSKA Sp. z o.o. Ul Przemysłowa 4. 58-160 Świebodzice Polska NIP: 884 23 65 516. Regon:891138010 Świebodzice 6.07.2010 ZAPYTANIE OFERTOWE

MONEVA POLSKA Sp. z o.o. Ul Przemysłowa 4. 58-160 Świebodzice Polska NIP: 884 23 65 516. Regon:891138010 Świebodzice 6.07.2010 ZAPYTANIE OFERTOWE MONEVA POLSKA Sp. z o.o. Ul Przemysłowa 4 58-160 Świebodzice Polska NIP: 884 23 65 516 Regon:891138010 Świebodzice 6.07.2010 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku uzyskaniem dofinansowania w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Kapitał zapasowy Udzielone pożyczki długoterminowe Materiały Towary 400 Zysk netto 300 Należności z tytułu 400

Kapitał zapasowy Udzielone pożyczki długoterminowe Materiały Towary 400 Zysk netto 300 Należności z tytułu 400 Polityka rachunkowości Łukasz Szydełko Lista 4 Zad.1 Bilans spółki Ewa na dzień 1 stycznia 2006 r. (w zł) Aktywa Pasywa Środki trwałe 4 000 Kapitał zapasowy 6 100 Udzielone pożyczki długoterminowe Materiały

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa dokumentowanie operacji gospodarczych. Relacje między zdarzeniem a operacją gospodarczą

Rachunkowość finansowa dokumentowanie operacji gospodarczych. Relacje między zdarzeniem a operacją gospodarczą 1 Relacje między zdarzeniem a operacją gospodarczą w Poznaniu, Poznań, s. 96. 2 Wpływ operacji bilansowych na składniki bilansu w Poznaniu, Poznań, s. 105. Wpływ operacji wynikowych na składniki bilansu

Bardziej szczegółowo

Sposób ustalania wyniku finansowego zależy m.in. od momentu i celu jego ustalania i nie ma wpływu na jego wysokość.

Sposób ustalania wyniku finansowego zależy m.in. od momentu i celu jego ustalania i nie ma wpływu na jego wysokość. 1 Zasady ustalanie wyniku finansowego IV moduł Ustalenie wyniku finansowego z działalności gospodarczej jednostki Wynik finansowy jest różnicą między przychodami dotyczącymi okresu sprawozdawczego a kosztami

Bardziej szczegółowo

FIS SYSTEM MAGAZYNOWY

FIS SYSTEM MAGAZYNOWY FIS OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS SYSTEM MAGAZYNOWY System magazynowy FIS jest innowacyjnym programem wspierającym rozmaite procesy biznesowe potrzebne do zarządzania gospodarką magazynową w sklepach, hurtowniach,

Bardziej szczegółowo

Cechy systemu MRP II: modułowa budowa, pozwalająca na etapowe wdrażanie, funkcjonalność obejmująca swym zakresem obszary technicznoekonomiczne

Cechy systemu MRP II: modułowa budowa, pozwalająca na etapowe wdrażanie, funkcjonalność obejmująca swym zakresem obszary technicznoekonomiczne Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) jest systemem informatycznym należącym do klasy ERP, który ma na celu nadzorowanie wszystkich procesów zachodzących w działalności głównie średnich i dużych przedsiębiorstw,

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA. programowo-organizacyjne studiów podyplomowych RACHUNKOWOŚĆ

ZAŁOŻENIA. programowo-organizacyjne studiów podyplomowych RACHUNKOWOŚĆ ZAŁOŻENIA programowo-organizacyjne studiów podyplomowych RACHUNKOWOŚĆ 1 I. Cele przedsięwzięcia: Podniesienie ogólnych kwalifikacji osób zajmujących się oraz zamierzających profesjonalnie zająć się rachunkowością

Bardziej szczegółowo

FIS-CE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

FIS-CE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS-CE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS-CE jest system centralnym pozwalającym zarządzać kilkoma punktami handlowymi, oddziałami i placówkami. Program ułatwia wymianę dokumentów pomiędzy punktami a centralą.

Bardziej szczegółowo

System Arialis Hurtownia Farmaceutyczna opis systemu. Obsługa cen i upustów - Obsługa kartoteki cen urzędowych

System Arialis Hurtownia Farmaceutyczna opis systemu. Obsługa cen i upustów - Obsługa kartoteki cen urzędowych System Arialis Hurtownia Farmaceutyczna opis systemu System Arialis Hurtownia Farmaceutyczna jest aplikacją dedykowaną dla przedsiębiorstw zajmujących się obrotem środków farmaceutycznych. System jest

Bardziej szczegółowo

Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h)

Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h) Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h) I Część finansowo-księgowa (150h) Część teoretyczna: (60h) Podatek od towarów i usług ( 5h) 1. Regulacje prawne

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ KOMPUTEROWA JAKO PRZEDMIOT SPECJALICACJI W TECHNIKUM EKONOMICZNYM ROZKŁAD PROGRAMU NAUCZANIA

RACHUNKOWOŚĆ KOMPUTEROWA JAKO PRZEDMIOT SPECJALICACJI W TECHNIKUM EKONOMICZNYM ROZKŁAD PROGRAMU NAUCZANIA RACHUNKOWOŚĆ KOMPUTEROWA JAKO PRZEDMIOT SPECJALICACJI W TECHNIKUM EKONOMICZNYM ROZKŁAD PROGRAMU NAUCZANIA Przedstawiony rozkład materiału został oparty o autorski program nauczania do przedmiotu Rachunkowość

Bardziej szczegółowo

nie należy usuwać ani modyfikować danych firmy ABC

nie należy usuwać ani modyfikować danych firmy ABC Zadanie 2. (ewidencja operacji gospodarczych oraz podatku od towarów i usług w systemie informatycznym) 1. Odtworzyć dane firmy założonej w systemie Raks 2000: a) wprowadzić pod numerem 2. nazwy pełną

Bardziej szczegółowo

Spis treści. O autorze. Wstęp

Spis treści. O autorze. Wstęp Spis treści O autorze Wstęp Rozdział 1. Controlling w praktyce krajów zachodnich 1.1. Wprowadzenie 1.2. Geneza i istota controllingu - obszar angloamerykański 1.3. Controlling w obszarze niemieckojęzycznym

Bardziej szczegółowo

Lp. Temat zajęć Treść szkolenia 1 Prawne uwarunkowania działalności firmy Prawo pracy Umowa o pracę Podstawowe zasady prawa pracy Regulamin pracy Prawo cywilne Definicja i treść zobowiązania Wierzyciel

Bardziej szczegółowo

MADAR. - rozwiązania dla średnich przedsiębiorstw

MADAR. - rozwiązania dla średnich przedsiębiorstw MADAR MADAR - rozwiązania dla średnich przedsiębiorstw Przedstawiamy grupę programów Madar, skierowanych do firm średnich, małych i mikro. Nasza 15-letnia praca zaowocowała powstaniem w pełni zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku

Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku w sprawie : wprowadzenia wykazu ksiąg rachunkowych i zakładowego planu kont Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

Harmonogram zajęć Podstawy księgowości rozszerzony 60 g

Harmonogram zajęć Podstawy księgowości rozszerzony 60 g - 1 - Harmonogram zajęć Podstawy księgowości rozszerzony 60 g Moduł I - Podstawowe pojęcia i zakres rachunkowości regulacje prawne A. Zakres rachunkowości, w tym: zakładowe zasady (polityka) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do systemu ERP: CDN XL

Wprowadzenie do systemu ERP: CDN XL Wprowadzenie do systemu ERP: CDN XL Przedmiot: Lk: 1/7 Opracował: mgr inż. Paweł Wojakowski Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Zakład Projektowania Procesów Wytwarzania Pokój: 3/7 B,

Bardziej szczegółowo

System klasy ERP w chmurze. MRP magazyn, zaopatrzenie, zbyt, rozliczenie produkcji. Handel fakturowanie, warunki współpracy, cenniki, zamówienia.

System klasy ERP w chmurze. MRP magazyn, zaopatrzenie, zbyt, rozliczenie produkcji. Handel fakturowanie, warunki współpracy, cenniki, zamówienia. System klasy ERP w chmurze 50 zł miesięcznie za użytkownika przy pracy na serwerach Madar Stworzony dla firm produkcyjnych, instytutów, szkół, organizacji, biur rachunkowych, firm handlowych Madar7 to

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Świecie, 02.12.2013r. Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Zamawiający: Drukarnia MW Wieczorek Mirosław Ul. Gen. J. Hallera 7G, 86-100 Świecie NIP: 5591391666, REGON: 093072292 Tel. 525256081, Fax. 525256081

Bardziej szczegółowo

Podstawy obiegu dokumentów II

Podstawy obiegu dokumentów II dr inż. Paweł Kużdowicz Zakład Controllingu i Informatyki Ekonomicznej Wydział Ekonomii i Zarządzania, Uniwersytet Zielonogórski Instrukcja do laboratorium z przedmiotu Informatyka w zarządzaniu na bazie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE Biuro rachunkowe Klasa: III TE Tematyka Dokumentacja księgowa WYMAGANIA EDUKACYJNE Poziom wymagań uczeń potrafi zna: Konieczny Podstawowy Rozszerzony Dopełniający -potrafi scharakteryzować podstawowe rodzaje

Bardziej szczegółowo

Podstawy rachunkowości. T. 1, Wykład / Irena Olchowicz. wyd. 8. Warszawa, Spis treści

Podstawy rachunkowości. T. 1, Wykład / Irena Olchowicz. wyd. 8. Warszawa, Spis treści Podstawy rachunkowości. T. 1, Wykład / Irena Olchowicz. wyd. 8. Warszawa, 2016 Spis treści Od autora 9 Część I Istota rachunkowości 13 1. Pojęcie rachunkowości 13 2. Zakres rachunkowości 15 3. Funkcje

Bardziej szczegółowo

Kontrola zarządcza w Zespole Szkół Publicznych w Borzechowie REGULAMIN KONTROLI FINANSOWEJ

Kontrola zarządcza w Zespole Szkół Publicznych w Borzechowie REGULAMIN KONTROLI FINANSOWEJ Załącznik nr 7 do regulaminu kontroli zarządczej REGULAMIN KONTROLI FINANSOWEJ 1 1. Kontrola finansowa jest elementem kontroli zarządczej. Jej przedmiotem są w szczególności procesy związane z gromadzeniem

Bardziej szczegółowo

Powtórzenie materiału z Rachunkowości finansowej studia podyplomowe

Powtórzenie materiału z Rachunkowości finansowej studia podyplomowe Powtórzenie materiału z Rachunkowości finansowej studia podyplomowe Zadanie 1 Zadekretuj poniższe zdarzenia gospodarcze oraz określ rodzaj operacji. Przykład: 1) WB - Otrzymano 5-letni kredyt bankowy przelewem

Bardziej szczegółowo

Anna Zysnarska RachunkowoϾ sektora bud etowego z elementami analizy finansowej

Anna Zysnarska Rachunkowoœæ sektora bud etowego z elementami analizy finansowej Anna Zysnarska Rachunkowoœæ sektora bud etowego z elementami analizy finansowej stan prawny na dzieñ 31 sierpnia 2016 r. ODDK Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ Sp.k. Gdañsk 2016 Wstęp...............................................

Bardziej szczegółowo

Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1. Kraków, 26 czerwiec 2013 roku

Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1. Kraków, 26 czerwiec 2013 roku Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1 Kraków, 26 czerwiec 2013 roku Najważniejsze wyróżniki Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1 1. Stworzyliśmy nowy moduł CRM Plus zawierający mechanizm windykacji

Bardziej szczegółowo

...Finanse Księgowość Koszty

...Finanse Księgowość Koszty 1 Środki Trwałe 3 Ewidencja obrotów 4 Kartoteka elementów majątku trwałego 4 Amortyzacja 4 Księgowanie 5 Przeszacowanie 5 Inwentaryzacja 5 Kartoteki pomocnicze 6 Raporty 6 2 Środki Trwałe Wysokie koszty

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA I CONTROLLING. Autor: MIECZYSŁAW DOBIJA

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA I CONTROLLING. Autor: MIECZYSŁAW DOBIJA RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA I CONTROLLING. Autor: MIECZYSŁAW DOBIJA Wstęp Rozdział I. Wartość ekonomiczna a rachunkowość 1. Wartość ekonomiczna 1.1. Wartość ekonomiczna w aspekcie pomiaru 1.2. Różne postacie

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Robert Machała - Praktyczne zarządzanie finansami firmy

Księgarnia PWN: Robert Machała - Praktyczne zarządzanie finansami firmy Księgarnia PWN: Robert Machała - Praktyczne zarządzanie finansami firmy Wstęp 1. do zarządzania finansami firmy 1.1. Zarządzanie firmą a budowanie jej wartości Obszary zarządzania przedsiębiorstwem Proces

Bardziej szczegółowo

Grażyna Borowska, Irena Frymark Inwentaryzacja

Grażyna Borowska, Irena Frymark Inwentaryzacja Grażyna Borowska, Irena Frymark Inwentaryzacja SPIS TREŚCI Wstęp 1. Pojęcie, metody i rodzaje inwentaryzacji 2. Organizacja, przebieg i dokumentacja inwentaryzacji 3. Różnice inwentaryzacyjne i ich ewidencja

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start a Symfonia wykaz różnic między programami

Symfonia Start a Symfonia wykaz różnic między programami Symfonia Start a Symfonia porównanie 1 / 5 Symfonia Start a Symfonia wykaz różnic między programami Dział Zarządzania Produktami Symfonia Start a Symfonia - porównanie 2 / 5 Ogólne Symofnia Start to linia

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość budżetu, jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych

Rachunkowość budżetu, jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych Anna Zysnarska Rachunkowość budżetu, jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych stan prawny na dzień 1 marca 2014 r. wydanie III ODDK Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ Sp.k. Gdañsk

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM BUDOWLANYM Zarządzanie majątkiem, zarządzanie finansowe, analiza wskaźnikowa

ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM BUDOWLANYM Zarządzanie majątkiem, zarządzanie finansowe, analiza wskaźnikowa Politechnika Śląska w Gliwicach Wydział Budownictwa Katedra Procesów Budowlanych ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM BUDOWLANYM Zarządzanie majątkiem, zarządzanie finansowe, analiza wskaźnikowa Majątek przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

SAP ERP. SAP Finanse. SAP - Logon FI CO. Przemysław Lech, Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania. Wybór systemu

SAP ERP. SAP Finanse. SAP - Logon FI CO. Przemysław Lech, Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania. Wybór systemu SAP Finanse Przemysław Lech, Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania Finance Material Management Sales and Distribution SD FI CO Controlling Asset Accounting MM PM SAP ERP AA IM Inwestments Maintenance

Bardziej szczegółowo

TSM TIME SLOT MANAGEMENT

TSM TIME SLOT MANAGEMENT TSM TIME SLOT MANAGEMENT System zarządzania zamówieniami i oknami czasowymi dostaw Spis treści O Firmie Nam zaufali Możliwości rozwiązań О produkcie Bezpieczeństwo i dostęp do informacji Problemy produkcyjne

Bardziej szczegółowo

Od Sumowania do Zarządzania. Konrad Kobylecki Arkadiusz Wiśniewski

Od Sumowania do Zarządzania. Konrad Kobylecki Arkadiusz Wiśniewski Od Sumowania do Zarządzania Konrad Kobylecki Arkadiusz Wiśniewski Podejście tradycyjne Presja kosztowa CFO Marketing Sprzedaż Obsługa Klienta IT Administracja Podejście analityczne Presja ze strony CFO

Bardziej szczegółowo

Karty katalogowe 2012 PZI TARAN

Karty katalogowe 2012 PZI TARAN MUNICOM.premium Karty katalogowe 2012 PZI TARAN MUNICOM.premium by PZI TARAN System MUNICOM.premium jest zintegrowanym pakietem oprogramowania do wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem Autorem systemu

Bardziej szczegółowo

Zastosowania informatyki w gospodarce Projekt

Zastosowania informatyki w gospodarce Projekt Zastosowania informatyki w gospodarce Projekt dr inż. Marek WODA 1. Wprowadzenie Czasochłonność 2h/tydzień Obligatoryjne konto na portalu Assembla Monitoring postępu Aktywność ma wpływ na ocenę 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Rachunkowość

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Rachunkowość Wymagania edukacyjne z przedmiotu Rachunkowość Technikum Ekonomiczne Na ocenę dopuszczającą uczeń powinien umieć: definiować pojęcia: rachunkowość, dokument księgowy, majątek, kapitał, operacja gospodarcza,

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Informatyczny (ZSI)

Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) ZSI MARKETING Modułowo zorganizowany system informatyczny, obsługujący wszystkie sfery działalności przedsiębiorstwa PLANOWANIE ZAOPATRZENIE TECHNICZNE PRZYGOTOWANIE

Bardziej szczegółowo

Opis funkcjonalności systemu Comarch CDN XL

Opis funkcjonalności systemu Comarch CDN XL Opis funkcjonalności systemu Comarch CDN XL Podstawowe moduły Comarch CDN XL BUSINESS INTELLIGENCE - dane, informacje, decyzje Nowoczesne narzędzie do raportowania zdarzeń gospodarczych, stanowiące fundament

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów. Dawid Doliński

Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów. Dawid Doliński Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów Dawid Doliński Dlaczego MonZa? Korzyści z wdrożenia» zmniejszenie wartości zapasów o 40 %*» podniesienie poziomu obsługi

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa

Rachunkowość finansowa WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KATEDRA RACHUNKOWOŚCI Rachunkowość finansowa 1. Koszty w układzie funkcjonalno-kalkulacyjnym 2. Ewidencja materiałów i towarów dr Beata Zyznarska-Dworczak Program zajęć Zakres tematyczny

Bardziej szczegółowo

Planowanie logistyczne

Planowanie logistyczne Planowanie logistyczne Opis Szkolenie porusza wszelkie aspekty planowania w sferze logistyki. Podział zagadnień dotyczących planowania logistycznego w głównej części szkolenia na obszary dystrybucji, produkcji

Bardziej szczegółowo

Przykładowe zadania na egzamin ustny 1TR (semestr II)

Przykładowe zadania na egzamin ustny 1TR (semestr II) Przykładowe zadania na egzamin ustny 1TR (semestr II) Zadanie 1 W spółce Alfa" wycena obrotu materiałowego prowadzona jest w cenach rzeczywistych ustalonych na poziomie ceny zakupu fakturowanej przez dostawców.

Bardziej szczegółowo

Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Zarządzanie produkcją

Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Zarządzanie produkcją iscala Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Zarządzanie produkcją Opracował: Grzegorz Kawaler SCALA Certified Consultant III. Zarządzanie produkcją 1. Umieszczanie w bazie informacji o dostawcach

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW LOGISTYCZNYCH PROJEKT SYSTEMY LOGISTYCZNE WSKAZÓWKI PRAKTYCZNE

PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW LOGISTYCZNYCH PROJEKT SYSTEMY LOGISTYCZNE WSKAZÓWKI PRAKTYCZNE 1 PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW LOGISTYCZNYCH PROJEKT SYSTEMY LOGISTYCZNE WSKAZÓWKI PRAKTYCZNE CEL PODYSTEMU LOGISTYCZNEGO OKREŚLANIE 2 zapewnienie wymaganego poziomu obsługi (...kogo?) w zakresie (...jakim?)

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku EKONOMIA (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku EKONOMIA (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku EKONOMIA (studia I stopnia) Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie dyplomowym (licencjackim)

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kosztami logistyki

Zarządzanie kosztami logistyki Zarządzanie kosztami logistyki Opis Synchronizacja wymagań rynku z potencjałem przedsiębiorstwa wymaga racjonalnych decyzji, opartych na dobrze przygotowanych i przetworzonych informacjach. Zmieniające

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 1196/50/V/2015 z dnia 07.07.2015 r.

Załącznik do Uchwały nr 1196/50/V/2015 z dnia 07.07.2015 r. Załącznik do Uchwały nr 1196/50/V/2015 z dnia 07.07.2015 r. Wytyczne dotyczące badania rocznych sprawozdań finansowych za 2015 rok samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem

Bardziej szczegółowo

Ustalanie kosztów procesów, produktów i usług z programem ADONIS. Zbigniew Misiak Daria Świderska - Rak Jolanta Rutkowska

Ustalanie kosztów procesów, produktów i usług z programem ADONIS. Zbigniew Misiak Daria Świderska - Rak Jolanta Rutkowska Ustalanie kosztów procesów, produktów i usług z programem ADONIS Zbigniew Misiak Daria Świderska - Rak Jolanta Rutkowska Metody rachunku kosztów Kalkulacja kosztów wytworzenia produktów A i B metodą tradycyjną

Bardziej szczegółowo

Ocena efektywności działań logistycznych

Ocena efektywności działań logistycznych Dr Mariusz Maciejczak Ocena efektywności działań logistycznych Opracowanie na podstawie: materiałów z konferencji Zarządzanie Dystrybucją i Magazynowaniem, zorganizowanej przez Deloitte&Touche. Warszawa

Bardziej szczegółowo

(Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych)

(Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych) Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 326/12 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 31 lipca 2012 r. 1. (Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych) 1. Miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych. Księgi rachunkowe

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 72/2009

Zarządzenie nr 72/2009 Zarządzenie nr 72/2009 z dnia 21 lipca 2009 r. Rektora Uniwersytetu Śląskiego w sprawie szczegółowych zasad (polityki) rachunkowości dotyczących ewidencji i rozliczania środków otrzymanych na realizację

Bardziej szczegółowo

IV. Dane podstawowe definiowanie indeksów

IV. Dane podstawowe definiowanie indeksów Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 1 IV. Dane podstawowe definiowanie indeksów 1.2.1 Kartoteka kategorii produktów Kategorie produktu służą do przypisywania określonym grupom produktów standardowych,

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE PROCESÓW OBSŁUGI, PROWADZENIA I ROZLICZANIA INWESTYCJI W SYSTEMIE IFS APPLICATIONS NA PRZYKŁADZIE MPWIK S.A. WE WROCŁAWIU

WSPARCIE PROCESÓW OBSŁUGI, PROWADZENIA I ROZLICZANIA INWESTYCJI W SYSTEMIE IFS APPLICATIONS NA PRZYKŁADZIE MPWIK S.A. WE WROCŁAWIU www.ifsworld.com WSPARCIE PROCESÓW OBSŁUGI, PROWADZENIA I ROZLICZANIA INWESTYCJI W SYSTEMIE IFS APPLICATIONS NA PRZYKŁADZIE MPWIK S.A. WE WROCŁAWIU PIOTR BOROWSKI PROJECT MANAGER AGENDA IFS Industrial

Bardziej szczegółowo

CERTYFIKOWANY SAMODZIELNY KSIĘGOWY - RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI OD PODSTAW - intensywny kurs weekendowy (kod zawodu 331301)

CERTYFIKOWANY SAMODZIELNY KSIĘGOWY - RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI OD PODSTAW - intensywny kurs weekendowy (kod zawodu 331301) CERTYFIKOWANY SAMODZIELNY KSIĘGOWY - RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI OD PODSTAW - intensywny kurs weekendowy (kod zawodu 331301) Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/15/8058/1143 Cena netto 1 701,00 zł Cena

Bardziej szczegółowo

Paweł Gołębiewski. Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl

Paweł Gołębiewski. Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl Paweł Gołębiewski Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl Droga na szczyt Narzędzie Business Intelligence. Czyli kiedy podjąć decyzję o wdrożeniu?

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość zarządcza: analiza i interpretacja, red. Dorota Dobija, Małgorzata Kucharczyk. Wyd. 2. rozsz. i uzup.

Rachunkowość zarządcza: analiza i interpretacja, red. Dorota Dobija, Małgorzata Kucharczyk. Wyd. 2. rozsz. i uzup. Rachunkowość zarządcza: analiza i interpretacja, red. Dorota Dobija, Małgorzata Kucharczyk. Wyd. 2. rozsz. i uzup. Spis treści: O autorach Od redaktorów podręcznika 1. Organizacje i rachunkowość Organizacja

Bardziej szczegółowo

KALKULACJE KOSZTÓW. Dane wyjściowe do sporządzania kalkulacji

KALKULACJE KOSZTÓW. Dane wyjściowe do sporządzania kalkulacji KALKULACJE KOSZTÓW Jednostką kalkulacyjną jest wyrażony za pomocą odpowiedniej miary produkt pracy (wyrób gotowy, wyrób nie zakończony, usługa) stanowiący przedmiot obliczania jednostkowego kosztu wytworzenia

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w LUBANIU DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

ZAKŁADOWY PLAN KONT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w LUBANIU DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr.../2010 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu ZAKŁADOWY PLAN KONT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w LUBANIU DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja towarów i wyrobów

Identyfikacja towarów i wyrobów Identyfikacja towarów i wyrobów Identyfikacja towarów i wyrobów w firmie produkcyjnej jest kluczowa pod kątem profesjonalnej obsługi Klienta. Firma chcąc zapewnić wysoką jakość swoich wyrobów musi być

Bardziej szczegółowo

Zyskaj więcej czasu na swój biznes. MSP Finance Outsourcing finansowy.

Zyskaj więcej czasu na swój biznes. MSP Finance Outsourcing finansowy. Zyskaj więcej czasu na swój biznes MSP Finance Outsourcing finansowy. Rachunkowość zarządcza i budżetowanie projektów Projekt musi być zarządzany, aby mógł przynieść sukces. Najpopularniejszym narzędziem

Bardziej szczegółowo

Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS

Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS BOC Information Technologies Consulting Sp. z o.o. e-mail: boc@boc-pl.com Tel.: (+48 22) 628 00 15, 696 69 26 Fax: (+48 22) 621 66 88 BOC Management

Bardziej szczegółowo

Analiza procesów wewnętrznych i ich optymalizacja przez ICT.

Analiza procesów wewnętrznych i ich optymalizacja przez ICT. 2012 Analiza procesów wewnętrznych i ich optymalizacja przez ICT. Sebastian Śnieciński Qubsoft - software media house Analiza biznesowa integracji B2B Bydgoszcz, 26 września 2012 Potrzebuję system B2B,

Bardziej szczegółowo

Lista powtórkowa. 1. Lista płac Jank K - 5500 zł ; dokonaj odpowiednich naliczeń i zaksięguj, także po stronie pracodawcy

Lista powtórkowa. 1. Lista płac Jank K - 5500 zł ; dokonaj odpowiednich naliczeń i zaksięguj, także po stronie pracodawcy Lista powtórkowa Zadanie 1 Zadanie 2 Zadanie 3 Zadanie 4 Zadanie 5 Zadanie 6 Zadanie 7 1. Saldo początkowe Środków Trwałych 50 000 zł 2. Na stanie środków trwałych znajduje się komputer, którego wartość

Bardziej szczegółowo

Sage ERP X3 dla produkcji

Sage ERP X3 dla produkcji Wstęp Sage ERP X3 jest systemem oferującym kompleksowe rozwiązania we wszystkich obszarach związanych z zarządzaniem produktem począwszy od fazy projektowania poprzez wycenę, planowanie, realizację, rozliczenie

Bardziej szczegółowo

PODZIELNOŚĆ KONT 2010-01-12 ORGANIZACJA ZAJĘĆ RACHUNKOWOŚĆ (WYKŁAD 6) Uniwersytet Szczeciński Instytut Rachunkowości Zakład Teorii Rachunkowości

PODZIELNOŚĆ KONT 2010-01-12 ORGANIZACJA ZAJĘĆ RACHUNKOWOŚĆ (WYKŁAD 6) Uniwersytet Szczeciński Instytut Rachunkowości Zakład Teorii Rachunkowości Uniwersytet Szczeciński Instytut Rachunkowości Zakład Teorii Rachunkowości dr Stanisław Hońko RACHUNKOWOŚĆ (WYKŁAD 6) ORGANIZACJA ZAJĘĆ Lp. Data Realizowane zagadnienia 5. 15.12. 2009 1. Definicja kosztów,

Bardziej szczegółowo

enova365 Preliminarz EŚP

enova365 Preliminarz EŚP enova365 Preliminarz EŚP Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl Spis treści Preliminarz EŚP Konfiguracja Preliminarz EŚP Ogólne Algorytm cech Definicje dokumentu

Bardziej szczegółowo

Systemy ERP. dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/

Systemy ERP. dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/ Systemy ERP dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/ Źródło: Materiały promocyjne firmy BaaN Inventory Control Jako pierwsze pojawiły się systemy IC (Inventory Control) - systemy zarządzania

Bardziej szczegółowo

ZASADY RACHUNKOWOŚCI

ZASADY RACHUNKOWOŚCI Joanna Piecyk ZASADY RACHUNKOWOŚCI SKRYPT CZĘŚĆ II Wydanie IV Wrocław 2005 1. ZAKUP I SPRZEDAŻ NA PODSTAWIE FA VAT 1.1. Istota podatku vat Opodatkowaniu podatkiem VAT podlega sprzedaż towarów i usług we

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa przykładowa praca kontrolna / zadania. Zadanie 1 / wprowadzenie do rachunkowości

Rachunkowość finansowa przykładowa praca kontrolna / zadania. Zadanie 1 / wprowadzenie do rachunkowości 1 Zadanie 1 / wprowadzenie do rachunkowości Firma X ma m.in. następujące składniki majątku i źródła ich finansowania: należności od odbiorców z tytułu sprzedanych produktów prawo do znaku towarowego zakupione

Bardziej szczegółowo

Szybkie mierzenie efektywności zoptymalizowania procesów. Korzyści w wariancie idealistycznym

Szybkie mierzenie efektywności zoptymalizowania procesów. Korzyści w wariancie idealistycznym 2012 Szybkie mierzenie efektywności zoptymalizowania procesów. Korzyści w wariancie idealistycznym Maciej Mikulski Analiza biznesowa integracji B2B Bydgoszcz, 26 września 2012 wersja robocza Proces biznesowy

Bardziej szczegółowo

Co jest przychodem z działalności gospodarczej Moment uzyskania przychodów Koszty uzyskania przychodów Co to są koszty uzyskania przychodów Obowiązek

Co jest przychodem z działalności gospodarczej Moment uzyskania przychodów Koszty uzyskania przychodów Co to są koszty uzyskania przychodów Obowiązek Spis treści Wstęp Rozdział 1. Informacje ogólne W gąszczu przepisów - wprowadzenie Status małego podatnika może ułatwić działalność Działalność gospodarcza, czyli zostałeś przedsiębiorcą Podatek dochodowy

Bardziej szczegółowo