Systemy zarządzania cz. 2

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Systemy zarządzania cz. 2"

Transkrypt

1 Systemy zarządzania cz. 2

2 Powtórzenie

3 Usprawnienia organizacji - Narzędzia wspierające reorganizację - Referencyjne modele gospodarcze - Połączenie między modelowaniem biznesu a parametryzacją systemu - Orientacja na specyfikę branż - Definiowanie procesów biznesowych z nałożeniem procesów akceptacyjnych (Workflow) - Definiowanie ról, procedur i dokumentów - Kontrola obiegu zadań i dokumentów - Centra odpowiedzialności za koszty i wyniki - Odpowiedzialność za przedsięwzięcia - Odpowiedzialność za zasoby krytyczne - Odpowiedzialność za decyzje - Wielopoziomowe monitorowanie

4 Zarządzanie zasobami złożonych organizacji - Zarządzanie finansami holdingu - Obsługa kredytów - Inwestycje finansowe - Zarządzanie ryzykiem (waluty, kursy..) - Prognoza płynności - Wspólna polityka zakupowa - Centralne zarządzanie zasobami materialnymi (m. in. jednolita identyfikacja zasobów) - Wspólna organizacja sprzedaży - Korporacyjne wykorzystanie środków trwałych - Modelowanie organizacji i jej rozwoju - Planowanie ścieżek kariery - Korporacyjne zarządzanie kadrami

5 Cechy ERP Natychmiastowe odzwierciedlenie każdej operacji w systemie na kontach księgowości Natychmiastowe odzwierciedlenie każdej operacji w systemie na obiektach controllingu (jedn. budżetowana, kontrakt, zlecenia przegladu, remont...) Kontrola dysponowalności budżetu dla każdej jednostki organizacyjnej oraz przedsięwzięcia Śledzenie wpływu dzisiejszych i przyszłych zdarzeń na płynność finansową Integracja procesów planistycznych Wielostronna informacja dostępna użytkownikowi z możliwością natychmiastowej analizy szczegółowej

6 Rachunkowość

7 Przegląd funkcji finansowych Controlling przedsięwzięć EIS Konsolidacja Centra zysku FINANSE Zarządzanie gotówką Prognozy płynności Zarządzanie ryzykiem Zarządzanie funduszami KSIĘGOWOŚĆ Księga Główna Konsolidacja Rozr. z odb. Rozr. z dost. Majątek trwały KONTROLING Koszty pośred. Activity-Based Costing Koszty prod. Analiza rentowności Workflow

8 Rola rachunkowości w zarządzaniu Obszar operacyjny Obszar decyzji strategicznych jednostki: podział biznesowy Zaopatrzenie Projekty organizacja Badania i Rozwój Łańcuch Dostaw Procesy jednostki: podział geograficzny Sprzedaż MPK Analiza informacji Konsolidacja Standardowe procedury Dywersyfikacja informacji podział prawny jednostki biznesowe podział geograficzny

9 Struktury organizacyjne FK ERP... Firma... Plan kont AAA Plan kont BBB Plan kont CCC Jednostka gosp Jednostka gosp Jednostka gosp Przedsiębiorstwo Spółka G0001 Spółka G0002 Spółka SG0003 Spółka G0004 KON Plan pozycji Grupa kapitałowa

10 Struktury organizacyjne FK ERP... Firma... Plan kont AAA Plan kont BBB Jednostka gosp Jednostka gosp Jednostka gosp Dział gosp. AA Dział gosp. BB Dział gosp. AA

11 Integracja Ksiąg rachunkowych z innymi modułami Zaopatrzenie rejestrowanie i księgowanie faktur obcych, rachunków uproszczonych i dokumentów korygujących księgowanie dokumentów przyjęcia, wydania, zużycia materiałów wycena stanu zapasów na dzień bilansowy naliczanie płac Administracja Personelem Sprzedaż księgowanie faktur własnych, rachunków uproszczonych i dokumentów korygujących Majątek Trwały księgowanie przychodów, zmian stanu i rozchodów amortyzacja przeszacowanie Rachunkowość Finansowa (Księga Główna, Rozrachunki) Controlling księgowanie kosztów wg.rodzajów na odpowiednie obiekty odpowiedzialne za dany koszt Zarządzanie Środkami Pieniężnymi rzeczywiste i planowane stany środków pieniężnych dane dotyczące planowanych płatności własnych (za faktury kosztowe) i obcych (za faktury sprzedaży)

12 Organizacja rachunkowości w systemie Konsolidacja Odbiorcy Dostawcy Majątek trwały Materiały Księga Główna Personel Składowanie danych

13 Księga Główna i Rozrachunki Różne plany kont Różne wersje sprawozdań finansowych Zestaw raportów wymaganych polskim prawem (dziennik, zestawienie obrotów i sald, rejestry VAT, raporty statystyczne, cash-flow) Wielowalutowość Zintegrowana obsługa księgowania operacji bankowych Wzorcowe dokumenty księgowe i modele dekretacji Planowanie Liczne automatyczne księgowania np.: podatków VAT, odsetek, ruchów materiałowych, różnic kursowych płatności własnych (wspomaganie decyzji zarządczych o płatnościach)

14 Księga Główna i Rozrachunki Dostawcy Odbiorcy Integracja w czasie rzeczywistym z Księgą Główną Integracja zakupów z księgowością poprzez weryfikację faktur Wstępne księgowanie faktur obcych Konta dostawców jednorazowych Procedura automatycznego dokonywania zapłat Obsługa zaliczek Integracja w czasie rzeczywistym z Księgą Główną Zarządzanie kredytem w księgowości i przy sprzedaży Wielowariantowa procedura monitowania Automatyczne naliczanie odsetek karnych Zarządzanie spływającymi należnościami

15 Zarządzanie środkami pieniężnymi - funkcje Transfer danych z modułów finansowych, logistycznych i Treasury Elektroniczna wymiana danych z bankami Pozycja gotówkowa: dzienne salda konta bankowych wg daty waluty, dokumenty planowania Koncentracja środków pieniężnych (Cash pooling) Prognoza płynności: przewidywane wydatki/wpływy dla/od dostawców/odbiorców, dokumenty planowania Monitorowanie daty waluty, poprawności planowania, warunków bankowych, analiza czeków... wszechstronna analiza płyności finansowej

16 Elektroniczna wymiana danych z bankami Program płatności Wyciągi bankowe SWIFT MT940 MultiCash BRESOK Elixir Różne formaty Automatyczne księgowania Koncentracja środków (pooling) Dane bankowe Przetwarzanie Księga Główna Pozycja gotówkowa i prognoza płynności 03/15 Banki Kontrahenci Wyciągi bankowe Księga pomoc.

17 Cash Flow Rachunkowość finansowa Rozrachunki (dost.,odb.).) Dyspozycja finansowa Prognoza płynności Historia płatności Sprzedaż rejestr dokumentów Zaopatrzenie zamówienia

18 Środki trwałe

19 Skuteczne zarządzanie majątkiem trwałym Pełna informacja o składnikach majątku ubezpieczenie lokalizacja leasing pochodzenie elementy controlligu Różne metody amortyzacji Bezpośredni transfer danych dotyczących amortyzacji do rachunku kosztów

20 Obszary wyceny Klucz amortyzacji Czas użytkowania Rozpoczęcie amortyzacji Jaka metoda amortyzacji została zastosowana? Jaki jest czas amortyzacji? Kiedy rozpoczyna się użytkowanie? Czas przestawienia Indeks Zmienna część amortyzacji Wartość złomowa Kiedy nastąpi zmiana metody amortyzacji z degresywnej na liniową? Czy jest coroczne przeszacowanie wartości początkowej? Dla jakiej czesci amortyzacji ma zostac uwzgledniony czynnik zmianowości przy pracy wielozmianowej? Czy obliczanie amortyzacji ma zostać zakończone po osiągnięciu określonej wartości złomowej?

21 Kontroling

22 Kontroling Odwzorowanie rzeczywistości Przedsiębiorstwa Rachunkowość zarządcza i controlling a prawidłowe prowadzenie ksiąg rachunkowych Integracja planowania i optymalizacja efektywności procesów realizowanych Systemy informacyjne jako baza wiedzy o Organizacji i jej otoczeniu

23 Cel Ile kosztowała nas realizacja zlecenia promocyjnego? Miejsce powstawania kosztów Jakie koszty poniósł dział marketingu? CO- OPA Zlecenia Projekty Procesy Ile kosztuje nas windykacja? Jaki jest wynik finansowy ma Zakład X? Czy opracowanie nowego produktu mieści się w zaplanowanym budżecie? CO- PC CO- PCA Produkty Segmenty rynku Centra zysku Ile powinien kosztować nowy produkt? Jakie mamy odchylenia kosztów rzecz. od planowanych? Z czego one wynikają? Filia Produkt Klient Jaki mamy wynik sprzedaży w piwa KARMEL w Zamościu

24 Segmenty rynku vs. Centra zysku oszacowanie zysków Segmenty rynku Grupa produktów Region Centra zysku Centum zysku Kanały dystrybucji Dane rejestrowane Dane szacowane W zależności od wymagań Przedsiębiorstwa dokonuje się wyboru narzędzi analitycznych w controllingu.

25 Rachunek wyników segmentów Koszty pośrednie Rachunkowość Finansowa Zewnętrzne systemy informatyczne Kalkulacja produktu rachunek wyników i segmentów rynku Sprzedaż Grupa Produktów Projekty Region Business Unit

26 Rachunek wyników segmentów REGION Płn. Płd. Zach. Pr.1 Pr.2 Pr.3 GRUPA PRODUKTÓW COTROLLING KOSZTÓW POŚREDNICH GRUPA KLIENTÓW Bary Markety Hurtownie Płd. Ilości Przychody Koszty Marże produkt 3 CONTROLLING KOSZTÓW PRODUKTU hurt CENTRA ZYSKÓW RACHUNEK RODZAJÓW KOSZTÓW

27 Centra zysku Przedsiębiorstwo Centrum zysku 1 Centrum zysku 4 Centrum zysku 2 Controlling poprzez dobór odpowiednich narzędzi umożliwia zarówno pogłębioną analizę Firmy, jak i jej związków z otoczeniem. Centrum zysku 3 Centrum zysku 5 Rynek

28 Rachunek centrów zysku Centrum zysku 1 Centrum zysku 3 Centrum zysku 2 Odzwierciedlenie dokumentów FI i CO Centrum zysku 4 Centrum zysku 5 ST MM HR Produkcja Koszty Produktu Sprzedaż Rachunek wyników i segmentów rynku FK Zarządzanie kosztami pośrednimi

29 Centra zysków Polska Grupa centrów zysku Płock Poznań Gdańsk Centra zysków pozwalają na badanie rentowności wydzielonych obszarów działalności Przedsiębiorstwa Produkcja Produkcja Usługi Usługi Handel Handel Produkcja Produkcja Usługi Usługi Usługi Usługi Handel Handel Centra zysku

30 Kontroling Controlling - rozumiany jako system wspomagający zarządzanie - stanowi kluczowy czynnik warunkujący rozwój Firmy i realizację jej celów cele przedsiębiorstwa controlling - koordynacja poszczególnych obszarów Finanse Dystrybucja Zaopatrzenie Nowa Nowa koncepcja Produkcja Nowe Nowa koncepcja technologie Nowe koncepcja Nowe technologie technologie

31 Integracja procesów i działań organizacji komunikacja i motywacja Zaopatrzenie Produkcja wyznaczanie celów i ustalenie ich hierarchii Sprzedaż Rachunkowość kontrola i analiza poprawności realizacji celów Kontrolling koordynacja procesów Terminy Zasoby Koszty Budżety

32 Przykłady obiektów kontroli kosztów dane podstawowe koszty pierwotne i wtórne MPK Zlecenia Zlecenia Wskaźniki statystyczne MPK 3 Zlecenia MPK 2 MPK 1 grupy danych Rodzaje kosztów miejsca powstawania kosztów zlecenia materiały usługi P1 P2 P3 marketing remonty

33 Natychmiastowa rejestracja kosztów Controlling Środki trwałe Zlecenie Automatyczne księgowania przypisane do zdarzeń gospodarczych oraz klasy obiektu np. umowy leasingowej na obiekt wynikowy i zlecenie Księga Główna 4 MPKi Zlecenia (umowy) (inne obiekty) Kadry/płace

34 Miejsca powstawania kosztów S01000 Firma S04000 Oddz.. W-wa Rachunek miejsc powstawania kosztów stwarza okazję do wprowadzenia rachunkowości zarządczej i planowania dla poszczególnych komórek organizacyjnych. S05000 Oddz.. Kraków S04100 Dział sprzed.. MPK S04200 Dział zaop.. MPK Salon 1 Mag. 1 Magazyn Sklep MPK MPK Sklep 2 Mag. 2

35 Miejsca powstawania kosztów Księgowania rzeczywiste wprowadzanie danych poprzez integrację systemu automatyczne i ręczne rozliczanie kosztów poprzez - klucze rozliczeniowe - działania - inne podstawy rozliczenia Planowanie i budżetowanie wersje planistyczne automatyczne tworzenie budżetów kopiowanie, przeszacowanie planowanie automatyczne S01100 Zarząd 1100 Zarząd S02100 Magaz Kontrola wejściowa 2120 Magazyn wejściowy 2130 Magazyn wyjściowy S01000 Firma S.A. S02200 Energia 2210 Energia elektryczna 2220 Woda 2230 Gaz S02000 Logistyka S02300 Budynki S Budynki administrac Budynki magazynowe 1100 Budynki produkcyjne S04000 S02400 Park sam.

36 Koszty na obiektach kontrollingowych - na przykładzie zlecenia Dokument Księgowanie Zlecenie Rozliczenie MPK Prace własne Usługi obce Materiały Inne koszty KOSZTY szacowane planowane rzeczywiste

37 Cele i metody alokacji kosztów 4 Obowiązkowa dekretacja kosztu w momencie jego rejestracji MPK C. zysku koszty planowe koszty rzeczywiste odchylenia od planu

38 Odzwierciedlenie operacji logistycznych koszty pośrednie materiały / marszruta technologiczna controlling kalkulacja kosztów produkcji rachunek wyników Miejsce powstawania kosztów stanowisko robocze specyfikacja materiałowa marszruta harmonogram prac metoda wyceny różne warianty x x x zlecenie produkcyjne P A stand. koszty produkcji odchylenia ilościowe, wartościowe, strukturalne,... Magazyny Wycena zapasów Prod. w toku, zmiany stanu obciążenie stanu magazynowego (do FI)

39 Zakres oraz procedury planowania i budżetowania Użytkownicy Profile planistyczne Pion techniczny Zakresy planowania koszty MPK Rodzaj kosztu Formularz Wartość Marketing + MPK Remonty koszty + MPK R.kosz. Wartość MPK

40 Integracja planowania i budżetowania Planowanie sprzedaży Planowanie wyników Planowanie zapotrzebowania na środki pieniężne Planowanie produkcji Koszty produkcji MPK

41 Integracja planowania i budżetowania Prognozowanie Planowanie Informowanie o wynikach Kontrola gospodarności i efektywności; identyfikacja miejsc powstawania kosztów i źródeł przychodów Sterowanie i integracja Monitorowanie realizacji Przedsiębiorstwo Wspomaganie podejmowania decyzji Wykazanie i analiza przyczyn powstawania odchyleń kosztów i przychodów od założonego planu Natychmiastowe informowanie o stanie przedsiębiorstwa. Krótkoterminowa analiza wyników. Raportowanie Diagnozowanie bieżących i przyszłych możliwości oraz zagrożeń

42 Zasada pozyskiwania informacji SD AM MM PP HR Zamówienia zakupu Zamówienia klientów Zlecenia produkcyjne Majątek trwały Płace Koncepcja obiegu danych zakłada napływ danych o kosztach i przychodach do controllingu oraz ich dalsze przetwarzanie, analizę i raportowanie. CO Controlling FI otoczenie FI

43 Zasady rejestracji danych MM FI CO Jednokrotnie wpisane dane są natychmiast rejestrowane we wszystkich obszarach Przedsiębiorstwa. Wn MPK : produkcja XY Ma Tam następuje ich przyporządkowanie, rejestracja, przetwarzanie i analiza. Automatyzacja rejestracji zdarzeń gospodarczych polega na ustaleniu wzajemnych powiązań pomiędzy obiektami w systemie i ich wykorzystaniu w czasie dekretacji danego zdarzenia.

44 Zlecenia wewnętrzne Wolno planować Nie wolno dekretować kosztów Nie wolno zamawiać Wolno planować Wolno dekretować koszty Wolno zamawiać Wolno rozliczać okresowo Wolno dekretować koszty Wolno rozliczać Nie wolno planować Nie wolno zamawiać Wolno rozliczać Nie wolno planować Nie wolno zamawiać Nie wolno dekretować kosztów Zlecenie Statusy zlecenia określają zestaw dopuszczalnych operacji gospodarczych OTWARTE ZATWIERDZONE ZAMKNIĘTE ZAMKNIĘTE TECHNICZNIE Zlecenia wewnętrzne to narzędzie śledzenia kosztów realizacji przędsięwzięć.

45 Integracja planowania umożliwia tworzenie i uzgadnianie planów na różnych poziomach organizacji. Analiza rentowności MPK Centrum zysku Zlecenie produkcyjne/kalkulacja Zlecenie, Projekty MRP/Plan produkcji

46 Rachunek ABC MPK Rachunek kosztów ABC może zostać wprowadzony jako równoległy i pomocny w modernizacji procesów. R.dz 4 R.dz 1 R.dz 2 specyfikacja Proces 1 Proces 2 Marszruta Zlecenia produkcyjne Nośnik kosztów 100 Raporty 80 Nośnik kosztów Magazyn

47 System informacyjny kontrolingu Dla jakich procesów i jakie działania realizuje miejsce powstawania kosztów? Jakie są koszty procesu? Przez kogo realizowany jest proces? System informacyjny kontrollingu pozwala na badanie zarejestrowanych wartości według różnych kryteriów: organizacyjnego, procesowego oraz w podziale na produkty. Jakie są koszty wyrobów? Jaki jest związek pomiędzy realizowanymi działaniami a produkcją wyrobów?

48 Gospodarka materiałowa

49 Gospodarka magazynowa: właściwości Modelowanie złożonych struktur magazynowych Wspomaganie różnych organizacji magazynowania zgodnie ze strategiami składowania / wydawania Uwzględnianie właściwości materiału (pozycja łatwo zbywalna / pozycja trudno zbywalna) Obsługa kodów paskowych Wymaganie transportowe / zlecenie / powiadamianie o zmianach księgowych Powiązanie z systemem sterowania magazynem Zarządzanie narzędziami magazynowania Przeprowadzanie inwentaryzacji związanej z magazynem Obsługa materiałów niebezpiecznych Związek z zarządzaniem statusem partii

50 Funkcje systemu Dane podstawowe Klient Dostawcy Materiał Specyfikacja materiałowa Plan pracy, plan remontów, plan kontroli, CAP Stanowisko robocze Środki pomocnicze produkcji Profil planowania zgrubnego Urządzenie Dokument Klasyfikacja WORKFLOW Edycja tekstów MAIL Komunikacja TELEFAX, EDI, Internet SD Przetwarzanie zlecenia klienta Wymagania klienta PP Zarządzanie popytem Planowanie materiałowe Planowanie zgrubne Zlecenia planowane Okres początkow y Zlecenie: - Tworzenie - Zatwierdzanie - Potwierdzanie Sterowanie warsztatem Poziomy zdoln. prod. CAP Planowanie sprzedaży QM MM Zapotrzebowanie bezpośrednie Zaopatrzenie Partia kontrolna Zlecenie kontroli Gospodarka zapasami Przyjęcie towarów Wycena materiałów Sprawdzanie faktury PM Planowanie zysku PSP Zapotrzebowania planowane Prognozy Naprawa Konserwacja System projektowy Sieci Projekty Gospodarka magazynowa Kalkulacja produktu SD Wysyłka, fakturowanie, transport

51 Zakres Dane podstawowe Materiał Zapas specjalny Partia Dostawca/klient jednorazowy Rekord inform. zaopatrzenia Specyfikacje usług Workflow Archiwum optyczne Teksty Poczta elektr. Komunikacja Klasyfikacja Dokumenty Warunki Zaopatrzenie Zgłoszenie zapotrzebow. MRP Zgłoszenie bezpośrednie Procedury zatwierdzania System informacyjny zaopatrzenia Zapytanie ofertowe/oferta Materiał/usługa Porównania cen Lista porównania cen Ocena dostawcy Zaopatrzenie Zamówienia Umowy ramowe Umowy terminarzowe Gospodarka zapasami Przyjęcie/wydanie towarów Przeksięgowanie Ilości i wartości Inwentaryzacja Miejsca składowania Sprawdzanie faktury Kontrola i księgowanie Aktualizacja cen SD PP PM FI CO QM AM PS Sprzedaż pośrednia Zapotrzebowania Usługa / Części zamienne Partia kontrolna Konta KG Dyspozycje finansowe Majątek trwały MPK / Budżet Projekt

52 Dane podstawowe - klasyfikacja Cechy dowolnie definiowalne Okucia klasa hierarch. Klasy dowolne cechy grafika dziedziczenie cech inne Płaskownik klasa hierarch. Zawiasy klasa hierarch. Obiekty: materiały partie materiałów dostawcy klienci konta KG... Stal Mosiądz INNE klasa rzeczywista klasa rzeczywista klasa fikcyjna

53 Zaopatrzenie: zgłoszenie zapotrzebowania Procedura zatwierdzania Określanie źródeł OK Stały dostawca Zgł.zap. 1 Lista robocza Umowa ramowa Sztuka % Warunki DM Lista źródeł Obsługa kontyngentu Zmiana Zgł. zap. Dokument zmiany Przypisanie i przetwarzanie Generowanie Zatwierdz.? Zamówienie ZOf Planowanie zapotrzebowań Wprow. bezp.

54 Zaopatrzenie: zapytanie ofertowe/oferta Dostawca jednorazowy ZOf! Lista porównawcza cen Ręczna/automatyczna aktualizacja danych Świadectwa Ilości Warunki Statystyki Monit Teksty Rekord inf. zaop. Dostawca A ZOf? Dostawca B Zbiorcze zapytanie ofertowe Zamówienie Odrzucenie Zamówienie Materiał magazynowany Materiał bezp. do prod. Usługa BANF Zgł. zapot.

55 Zaopatrzenie: zamawianie Zamówienie Referencja i kopiowanie Kontrakt Zapytanie ofert.? Rek. inf. zaop. Materiał magazynowy Materiał bezp. do prod. Usługa Dostarczony mater. Pozycja terminu Dekretacja - prosta - złożona ZAMÓWIENIE - normalne - podwykonawstwo - konsygnacja - pośrednik - transfer zapasów - tekst Przetwarzanie zgłoszenia zapotrzebowania Wprow. bezp. Komunikacja: Wydruk zamówienia Faks do dostawcy EDI, Internet Archiwizacja

56 Zaopatrzenie: procedura zatwierdzania dokumentów Zgłoszenie zapotrzebow. Zapytanie ofertowe Zamówienie Kontrakt Umowa terminarzowa Arkusz wpisów Klasyfikacja Grupa materiałów Zamawiający Wartość zlecenia... Struktura komunikacji Materiały biurowe Kowalski 1000 PLN Istotne Istotne Istotne... Strategia zatwierdzania Punkty zatwierdz Dokum. zaopatrz. Alternatywy 5. Workflow autoryzowany!

57 Gospodarka zapasami Materiał PP CO PS Ilość zapasów Statystyki zużycia Punkt zużycia MPK Zlecenie Rw/Pz/Wz/MM Przyjęcie towarów Wydanie towarów Koszty dostawy Księgowanie dokumentów materiałowych Gospodarka magazyn.: wym. transp. List do zleceniodawcy Dowód przyjęcia Dane zaopatrzenia Pozycja zamówienia Historia zamówienia Dokument materiałowy Dokument księgowy FI Konto KG Konto rozliczenia zakupu Konto bilansowe Konto zużycia

58 Sprawdzanie faktury: warianty Logistyczna weryfikacja faktury Materiał Ilość Termin Dokument materiału Rachunkowość finansowa Kontrola Wyszukiwanie konta Księgowanie dok. FI Wstępne wprowadzanie faktury Dok Kontrola i księgowanie Dok Zakupy Zamówienie Gospodarka zapasami Przyjęcie towarów Sprawdzanie faktury przychodzącej z referencją do zamówienia z referencją do dowodu dostawy/ przyjęcia towaru Rachunkowość finansowa Pozycje nierozliczone Wierzyciele Sprawdzanie faktury bez referencji Przyjęcie

59 Zarządzanie usługami obcymi: przepływ Określenie wymagań poprzez Gospodarkę remontową System projektowy Nabywanie z zewnątrz: Zaopatrzenie Zapisywanie wykonanych usług Aktualizowanie dekretacji Przyjęcie faktury Sprawdzenie faktury Dane podstawowe: Dane podstawowe usług Dane usług standardowych Materiał Wierzyciel Konta KG Rachunkowość

60 Analizy W każdej chwili dostępne są aktualne dane Możliwość wykonywania analiz, symulacji Możliwość sygnalizowania przez system wystąpienia zdarzeń krytycznych

61 Zaopatrzenie: ocena dostawcy Ogólna ocena dostawcy Cena Jakość Dostawy Serwis Poziom cen Kontrola PZ Terminowość Obsługa Zmienność cen Reklamacje Zgodność ilości Inne Inne Kontrola jakości Instrukcje wysyłk. określane automatycznie inne kryteria wagowe w % Inne Inne

62 Planowanie według punktu ponownego zamawiania Zapas Wielkość partii Poziom ponownego zamawiania Zapas bezpieczeństwa Punkt zamawiania Czas uzupełniania zapasów Punkt dostawy Czas

63 Systemy informacyjne System wczesnego ostrzegania Dostawca Dostawcy Zakup XXXXXXX 100,000 YYYYYYY 300,000 ZZZZZZZ 150,000 Wskaźniki Sprzedaż i dystrybucja Produkcja System informacyjny logistyki Gospodarka zapasami Gospodarka remontowa Prognozowanie i planowanie System wczesnego ostrzegania Zaopatrzen. Zarządzanie jakością Analiza ABC Wartość zapasów A B C Rozwinięcie Materiały (%) Wartość zamówień Zakupy Automatyczna aktualizacja Integracja z otwartym magazynem informacji Analiza narzędzi Materiały (%) Klasyfikacja Zakupy (%) Dostawca Wartość zamówień AAAAA 150,000 DDDDDD Dostawca: 70,000A.Dąbek BBBBBB 80,000 Materiały Wartość zamów , , ,000

64 Sprzedaż i dystrybucja

65 Zintegrowane przetwarzanie sprzedaży Kontakt handlowy Oferta System informacyjny sprzedaży Zlecenie sprzedaży Dostawa Planowanie potrzeb materiałowych Warunki ustalania cen Pobranie towaru Zakupy Produkcja System gosp. magazynowej Przyjęcie towaru Zapasy Wydanie towaru Pakowanie Załadunek Dok. fakturowania Transport Księgowość Rachunek wyników

66 Przykład funkcjonalności - kontrola dostępności (ATP) Gospodarka zapasami Dostawy Zintegrowana kontrola dostępności produktów Produkcja Zlecenia sprzedaży

67 Kontrola dostępności (ATP) Jednoczesny dostęp wielu użytkowników jedno źródło danych wspólny obszar pamięci Kontrola w wielu miejscach (zakładach) Wielopoziomowość kontroli zlecenia montażu zlecenia planowane zlecenia produkcyjne kontrola partii produkcyjnych Kontrola wyzwalana zdarzeniami wprowadzenie zlecenia sprzedaży, utworzenie dostawy, wydanie materiałów

68 Ceny, upusty, narzuty, podatki Automatyczne ustalanie cen cen Ceny Ceny --kryteria Cena materiału Cennik dla grupy klientów Cena specyficzna dla klienta i materiału Inne!!! Podatki, fracht, fracht, Upusty/Narzuty --kryteria Dla klientów Dla materiałów Dla grup klientów Dla grup towarów Dla klientów i grup towarów Dla klienta i materiału Dla grup klientów i grup towarów Inne

69 Ceny, upusty i narzuty w zleceniach sprzedaży Także: ceny minimalne minimalne i maksymalne wartości zlecenia Sposób obliczania procent, procent w stu, stała kwota, w zależności od ilości, wagi netto, wagi brutto, objętości, Skale, np.: od 1 szt 100 PLN od 10 szt 95 PLN od 100 szt 90 PLN skale ilościowe, wartościowe, na podstawie ciężaru, objętości,... Kalkulacja ceny na podstawie planowanych kosztów

70 Przykład funkcjonalności - sprzedaż pośrednia Klient Firma Zlecenie sprzedaży Faktura Dostawa Faktura dostawcy Zamówienie Dostawca

71 Przykład funkcjonalności - produkcja na zamówienie Zlecenie Indywidualne zapotrzebowanie klienta Planowanie materiałowe Dostawa Nota produkcyjna Produkcja Wydanie towarów Fakturowanie Redukcja zapasu produkcji na zamówienie Zapas produkcji na zamówienie Docelowy Rzeczywisty

72 Integracja Automatyczne tworzenie dokumentów w innych modułach Całkowita zgodność danych z innymi modułami Jedno źródło danych Wyniki natychmiast widoczne w innych modułach

73 Wydawanie towarów w przypadku dostaw KMT A A A Dostawa Wydanie towarów MM Redukcja zapotrzebowań Klient K1 Towar T1 Cena szt. PLN Redukcja zapasu MM Wyceniony zapas towaru T1 FK Aktualizacja statusu Konto 1 Zapas Oferta Zlecenie X X Zlecenie! Lista dokumentów do fakturowania

74 Obieg dokumentów Oferta Zlecenie Dostawa Faktura Reklamacja - Zwrot Przyjęcie zwrotu Faktura korygująca Obieg dokumentów Oferta. Zlecenie.. Dostawa... Faktura.. Reklamacja - Zwrot... Przyjęcie zwrotu.... Faktura korygująca

75 Agregacja danych Zagregowane dane tworzą informację. Agregacja danych może zachodzić według dowolnych kryteriów. Zagregowane dane są podstawą decyzji. KLIENT PRODUKT REGION REGION

76 System informacyjny logistyki Przetwarzanie analityczne w trybie on-line (OLAP) System informowania kierownictwa System informacyjny logistyki jest wykorzystywany do tworzenia zestawień wskaźników w całym systemie. Hurtownia danych Informacje zagregowane Zagregowane dane są zapisywane w hurtowni danych. Przetwarzanie transakcji w trybie on-line (OLTP) Zewnętrzne dane Sprzedaż Gospodarka materiałowa Rachunkowość Planowanie produkcji

77 Analizy standardowe w logistyce Dodatkowe informacje Dane materiału Dane klienta Dokumenty Rozwinięcie według okresu Rozwinięcie według produktów Klient Nowak Klient: Nowak Materiał Wartość zamówień Drukarki Komputery Klient: Nowak Materiał: Drukarki Miesiąc Wartość zamówień 60,000 40,000 Wartość faktury Analiza klienta Wartość zamówień Wartość faktury 100,000 90,000 Wartość faktury 50,000 40,000 Funkcje Analiza ABC Klasyfikacja Klasyfikacja podwójna Porówn. wartości planow. i rzeczyw. Krzywa kumulowanych wartości Korelacja ,000 35,000 20,000 30,000

78 Planowanie i system wczesnego ostrzegania Zintegrowane planowanie dane planowania przechowywane na poziomie danych rzeczywistych łatwość porównywania danych bieżących i planowanych funkcje prognozowania na podstawie danych z przeszłości graficzna korekta danych planowania System wczesnego ostrzegania wyjątki dowolnie definiowane przez użytkownika wystąpienie wyjątku powoduje reakcję systemu

79 Zarządzanie projektami

80 Plan strukturalny projektu Definicja projektu Projektowanie Produkcja Montaż Test Kadłub Skrzydła Silniki Montaż wstępny Montaż końcowy Test silników Test konstrukcji Pulpit Test osiągów

81 Finansowa i logistyczna kontrola projektu Kontrakt Projekt Produkt Zlecenie klienta Księgowość Plan strukturalny projektu Planowanie kosztów/ przychodów Kontrola dostępności budżetu Rejestracja kosztów/ przychodów Rachunek środków finansowych Rachunek centrów zysku Analiza wyników Rozliczenia na obiekty R/3 Sieć czynności Specyfikacje materiałowe Zlecenia produkcyjne Logistyka Planowanie zdolności produkcyjnych Kontrola dostępności materiałów Zarządzanie usługami obcymi Powiązanie ze zleceniem sprzedaży Kontrola zleceń wewnętrznych Harmonogram Analiza realizacji

82 Integracja danych projektu na wykresie Gantta Projektowanie Kadłub E200 F E100 E110 E120 E200 E100 E110 E120 Produkcja Skrzydła Projekt koncepcyjny Produkcja skrzydeł Produkcja klap hamowania Prod. komponentów Prod. podzespołów kadłuba Samolot 0100 PK Elementy PSP Czynności sieci Samolot Projektowanie Produkcja Skrzydła Kadłub Wykres Gantta F200 Montaż kadłuba dół harmonogram do przodu/ wstecz - ścieżka krytyczna dół- góra góra- dół planowanie terminów

83 Struktura sieci Czynność wewnętrzna E100 Projektowanie Czynność wewnętrzna E120 Czynność wewnętrzna E110 Zakup materiałów Czynność zewnętrzna F100 Czynność kosztowa K100 Umowa o wykonanie systemu nawigacji... Produkcja kadłuba Ubezpieczenie Elementy czynności Materiały Środki pomocnicze produkcji Wewnętrzne Zewnętrzne/ Usługi Kosztowe Magazynowe Niemagazynowe

84 Funkcje czynności sieci Czynność Logistyka Księgowość System projektowy Wewn. Element czynności Wewn. Osoba Masz. Stanowisko robocze Zdolności produkcyjne Osoba + Masz. MPK A1 A2 MPK Plan / Koszty rzeczywiste MPK Plan praca/ godz Rzecz. Obligo praca/ godz Zewn. Element czynności Zewn. - Rekord infor. dost. - Zakup usług zewn. Zgłoszenie zapotrz. Zamówienie Weryfikacja faktury Cena mat./ usługi Faktura Zgł.zap. Zamów. Przedpłata Koszt. Element czynności Rodzaj kosztów Kwota planu Kwota rzecz. Koszt.

85 Zarządzanie dokumentacją Obiekt struktury projektu Teksty PS Edytor tekstu SAP Instrukcje stanowiskowe Instrukcje BHP Notatki Formularze Integracja z MS-Word Zarządzanie dokumentami Zarządzanie zmianami konstrukcyjnymi Zarządzanie Zaawansowane zarządzanie Rejestr dokumentacji Typy dokum., statusy Powiązanie z zewnętrz. aplikacjami Integracja z CAD Numery zmian Specyfikacja materiałowa Zarządzanie danymi produktu PDM

86 Integracja z gospodarką materiałową MM Zgłoszenie zapotrz.. Zamówienie Przyjęcie materiałów Kontyngent Usługi zewnętrzne Weryfikacja faktury Specyfikacja materiałowa Koszty Ceny zakupu Obligo Nakłady rzeczywiste Terminy Terminy dostawy Kamienie milowe 1994 Zasoby Materiały Usługi zewnętrzne Zapas projektu Zapas zlecenia sprzedaży PSP Materiały Materiały Usługi Usługi Planowanie Zatwierdzenie Realizacja Zamknięcie Projekt

87 Integracja z modułem Planowanie produkcji CG.1 PP Specyfikacja materiałowa Skrzydło CG.2 Cz. 1 Cz cięcie 0020 gięcie 0030 mielenie Koszty MRP Kontrola produkcji Planowanie zdolności produkcyjnych Kalkulacja kosztów produktu Potwierdzenia wykonanych prac Terminy Terminy dostaw Terminy bazowe Kamienie milowe 1994 Zasoby Dostępne zdolności produkcyjne Kwalifikacje Stanowiska robocze Planowanie zgrubne Realizacja Planowanie zdolności produkcyjnych PSP materiały materiały części części montaż montaż Projekt

88 Integracja z modułem Sprzedaż i dystrybucja SD Oferta Zlecenie Dostawa Faktura sprzedaży Zlecenie Silniki System kontroli Kadłub Koszty Kalkulacja jednostkowa Cenniki Przychody Rodzaje kosztów Terminy Terminy dostawy Terminy bazowe Kamienie milowe 1994 Zasoby Produkt Podzespoły PSP Zlecenie Zlecenie Faktury Faktury Planowanie Zatwierdzenie Realizacja Zamknięcie Projekt

89 Model funkcjonalny Status/ Faza Tworzenie struktury operacyjnej Koncepcja Tworzenie struktury operacyjnej Struktura Planowanie Zatwierdzenie Realizacja Koszty Terminy Budżet Dane rzeczywiste Zamknięcie Rozliczenie Definicja projektu numer projektu Plan strukturalny projektu Sieć opis osoba odpowiedzialna termin rozpoczęcia termin zakończenia Koszty Terminy szkic struktury projektu uszczegółowie nie projektu Budżet... Zatwierdzenie... Obligo, Koszty, Przychody... Potwierdzenie... Rozliczenie Rozliczenie Zlecenie produkcyjne CZAS

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II Przemysław Lech ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II charakterystyka wykorzystanie w biznesie wdrażanie 1 Copyright by Przemysław Lech Wszelkie prawa zastrzeżone Niniejsza publikacja jest elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie Microsoft Dynamics NAV Przewodnik po systemie Spis treści MICROSOFT DYNAMICS NAV 6 W JAKI SPOSÓB KUPIĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV? 10 FUNKCJONALNOŚĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV 13 ZARZĄDZANIE FINANSAMI I KSIĘGOWOŚĆ

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA FUNKCJONALE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO

WYMAGANIA FUNKCJONALE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO Załącznik nr 2 WYMAGANIA FUNKCJONALE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO oferowanego dla: ZAKŁAD WYKONASTWA SIECI ELEKTRYCZNYCH RZESZÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Rzeszów marzec 2014 2

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte

System Zarządzania Forte System Zarządzania Forte prostota zaufan ie Kim jesteśmy i co robimy Grupa Sage jest jednym z trzech najbardziej cenionych na świecie dostawców rozwiązań informatycznych wspomagających zarządzanie dla

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 FUNKCJONALNOŚĆ V. 2.60 Prawa do niniejszych materiałów zastrzeżone są na rzecz innych podmiotów (Microsoft/IT.Integro) i ich naruszenie grozi sankcją. Korzystanie

Bardziej szczegółowo

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Spis treści 2 Stworzone z myślą o wyzwaniach Twojej firmy 4 Exact Globe 6 Księgowość finansowa i administracja 10 Zakupy i magazynowanie 14 Planowanie

Bardziej szczegółowo

Adresy składowania. Advanced Planning and Scheduling. Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów

Adresy składowania. Advanced Planning and Scheduling. Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów Adresy składowania Advanced Planning and Scheduling Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów Analiza danych dostawców (solidność, ceny, jakość itp.) Analiza przepływów finansowych związanych

Bardziej szczegółowo

Controlling wspomagany komputerowo

Controlling wspomagany komputerowo Uniwersytet Zielonogórski Paul-Dieter Kluge, Paweł Kużdowicz, Paweł Orzeszko Controlling wspomagany komputerowo z wykorzystaniem systemu ERP Zielona Góra 2005 RADA WYDAWNICZA Krzysztof Urbanowski (przewodniczący),

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań

Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań Spis treści Wstęp 3 SAP Business One: kluczowe cechy 4 Korzyści biznesowe 5 Przegląd funkcjonalności 6 Finanse

Bardziej szczegółowo

Zintegrowana platforma ERP do zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem

Zintegrowana platforma ERP do zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem Zintegrowana platforma ERP do zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem Bastion ERP Financials 3 Bastion ERP str. 5 Bastion ERP BPM str. 20 Zintegrowana platforma ERP do zarządzania nowoczesnymi przedsiębiorstwami

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Copyright 2005 SAP AG. Wszystkie prawa zastrzeżone. Żadna część broszury nie

Bardziej szczegółowo

QAD ENTERPRISE APPLICATIONS 2011... 3 II. BRANŻOWE MAPY PROCESÓW... 9 III.

QAD ENTERPRISE APPLICATIONS 2011... 3 II. BRANŻOWE MAPY PROCESÓW... 9 III. Services Management Handboo Spis treści I. QAD ENTERPRISE APPLICATIONS 2011... 3 II. BRANŻOWE MAPY PROCESÓW... 9 III. OPINIE KLIENTÓW I ANALITYKÓW... 16 IV. QAD W BADANIACH FIRM ANALITYCZNYCH... 19 V.

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

Wykaz dotychczas wdrożonych i użytkowanych obszarów funkcjonalnych w systemie SAP dla potrzeb Zamawiającego:

Wykaz dotychczas wdrożonych i użytkowanych obszarów funkcjonalnych w systemie SAP dla potrzeb Zamawiającego: I. Opis stanu obecnego Załącznik nr 1 do SIWZ Obecnie system SAP jest wspólnie użytkowany przez Zamawiającego oraz Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz System S.A. (dalej GAZ-SYSTEM). W chwili obecnej

Bardziej szczegółowo

Systemy ERP 2011. dla sektora przemysłowego. Jak zoptymalizować działanie przedsiębiorstwa za pomocą systemów IT klasy ERP

Systemy ERP 2011. dla sektora przemysłowego. Jak zoptymalizować działanie przedsiębiorstwa za pomocą systemów IT klasy ERP Raport MSI Polska maj 2011 www.msipolska.pl Systemy ERP 2011 dla sektora przemysłowego Jak zoptymalizować działanie przedsiębiorstwa za pomocą systemów IT klasy ERP Oferta na polskim rynku, przykłady wdrożeń,

Bardziej szczegółowo

Proces Produkcyjny w SAP Business One

Proces Produkcyjny w SAP Business One Proces Produkcyjny w SAP Business One Najlepsze Nowe Rozwiązanie 1 Spis Treści 3... O Firmie 3... Esencja obu Rozwiązań 3... Stworzony dla Produkcji 4... Rozwiązania dla Biznesu 4... Globalny ale Lokalny

Bardziej szczegółowo

Systemy wspomagające zarządzanie

Systemy wspomagające zarządzanie Systemy wspomagające zarządzanie Agenda Praktyczne zastosowanie komputerowych systemów wspomagania decyzji Decyzje menedżerskie na tle struktury organizacji. Podstawowe typy systemów informacyjnych w organizacji

Bardziej szczegółowo

Informacje o systemie Comarch ERP Altum. Wersja: 5.4

Informacje o systemie Comarch ERP Altum. Wersja: 5.4 Informacje o systemie Comarch ERP Altum Wersja: 5.4 Spis treści 1. Informacje ogólne... 6 2. Funkcjonalność Comarch ERP Altum w pigułce... 6 3. Elastyczność i otwartość systemu... 9 3.1. Ergonomia, interfejs

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka aplikacji Business Navigator - wersja 3.5

Charakterystyka aplikacji Business Navigator - wersja 3.5 Charakterystyka aplikacji Business Navigator - wersja 3.5 Spis treści Spis treści... 2 Charakterystyka platformy Business Navigator... 3 Moduł: Hurtownia danych... 5 Moduł: Budżetowanie... 8 Moduł: Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY INFORMATYCZNE SPRAWDZONE W PRAKTYCE

SYSTEMY INFORMATYCZNE SPRAWDZONE W PRAKTYCE SYSTEMY INFORMATYCZNE SPRAWDZONE W PRAKTYCE Duże doświadczenie i stabilny zespół konsultantów gwarantuje powodzenie w realizacji nawet bardzo skomplikowanych wdrożeń. Sevenbridge istnieje na rynku od 2004

Bardziej szczegółowo

VENDO.ERP. CFI SYSTEMY INFORMATYCZNE SP. Z O.O. Trębacza 18b, 31-436 Kraków +48 12 432 30 90 biuro@cfi.pl www.cfi.pl

VENDO.ERP. CFI SYSTEMY INFORMATYCZNE SP. Z O.O. Trębacza 18b, 31-436 Kraków +48 12 432 30 90 biuro@cfi.pl www.cfi.pl VENDO.ERP CFI SYSTEMY INFORMATYCZNE SP. Z O.O. Trębacza 18b, 31-436 Kraków +48 12 432 30 90 biuro@cfi.pl www.cfi.pl O firmie jest firmą konsultingowo informatyczną. Na rynku działamy od 2004 roku. Od początku

Bardziej szczegółowo

przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y O D Z I E Ż O W O - T E K S T Y L N E J I O B U W N I C Z E J

przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y O D Z I E Ż O W O - T E K S T Y L N E J I O B U W N I C Z E J przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y O D Z I E Ż O W O - T E K S T Y L N E J I O B U W N I C Z E J Navireo to łatwy w obsłudze zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie w średniej firmie.

Bardziej szczegółowo

Poznań 2012 PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW ERP W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH WIELKOPOLSKI

Poznań 2012 PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW ERP W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH WIELKOPOLSKI Poznań 2012 PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW ERP W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH WIELKOPOLSKI AUTORZY Słowo wstępne Łukasz Hadaś, Piotr Cyplik Rozdział 1. Paweł Fajfer, Adam Koliński Rozdział 2.

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PRACE WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ Wybrane zagadnienia logistyki w przykładach redakcja

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań 2015

Katalog rozwiązań 2015 Katalog rozwiązań 2015 Sharepoint - Katalog rozwiązań 2 Opisy rozwiązań W dalszej części katalogu znajdują się opisy rozwiązań oferowanych przez Partnerów na polskim rynku. Spis treści wg Partnerów Sharepoint

Bardziej szczegółowo

Kluczowe korzyści: S Generowanie kompletnych danych na potrzeby audytu. Funkcja integracji online ma następujące właściwości:

Kluczowe korzyści: S Generowanie kompletnych danych na potrzeby audytu. Funkcja integracji online ma następujące właściwości: KSIĘGA GŁÓWNA Księga Główna stanowi serce aplikacji Microsoft Business Solutions Navision /Zarządzanie Finansami. Moduł ten służy do przechowywania wszystkich informacji finansowych, tworzenia podsumowań

Bardziej szczegółowo

Infor ERP LN 6.1 Infor Global Solutions

Infor ERP LN 6.1 Infor Global Solutions Infor ERP LN 6.1 Infor Global Solutions Lepsza wydajność pracowników Infor ERP LN 6.1 zaprojektowano tak, aby udoskonalić środowisko użytkownika systemu i sprawić by pracownicy byli bardziej wydajni w

Bardziej szczegółowo

Informacje merytoryczne o firmie PROMAG S.A. Poszerzamy przestrzeń www.promag.pl Dopasowane rozwiązania Kompleksowe rozwiązania

Informacje merytoryczne o firmie PROMAG S.A. Poszerzamy przestrzeń www.promag.pl Dopasowane rozwiązania Kompleksowe rozwiązania Wartością dodaną współpracy z pracodawcami w trakcie tworzenia wszystkich elementów Wirtualnych Laboratoriów jest nawiązanie trwałej współpracy z firmą PROMAG S.A. współpraca ta miała charakter bezpośredniego

Bardziej szczegółowo

Zasady korzystania z aplikacji InsERT na Platformie OXY24 dla klientów Allegro

Zasady korzystania z aplikacji InsERT na Platformie OXY24 dla klientów Allegro Zasady korzystania z aplikacji InsERT na Platformie OXY24 dla klientów Allegro OXYCOM S.A. Wrocław Zawartość 1. O PLATFORMIE OXY24... 4 2. ZARZĄDZANIE PLATFORMĄ... 4 2.1. LOGOWANIE DO PLATFORMY... 4 2.2.

Bardziej szczegółowo