WOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY SZPITAL DZIECIĘCY im. prof. dr Stanisława Popowskiego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY SZPITAL DZIECIĘCY im. prof. dr Stanisława Popowskiego"

Transkrypt

1 WOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY SZPITAL DZIECIĘCY im. prof. dr Stanisława Popowskiego Certyfikat Jakości ISO 9001: Olsztyn ul. Żołnierska 18 tel. 089/ , 089/ ; fax 089/ Nr konta Nordea Bank Polska Nr postępowania SZP PN/2010 Olsztyn, dnia r. Dotyczy postępowania przetargowego: Medyczna odzież ochronna dla pracowników Szpitala; Obuwie profilaktyczne dla pracowników Szpitala Na podstawie art. 38 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19, poz. 177 z p. zm. Tekst jedn. Dz. U. nr 113 z dnia r. poz. nr 759) Zamawiający, Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie wyjaśnia i modyfikuję zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia /SIWZ/, w związku z nw. pytaniami Wykonawcy: Pytanie nr 1. Wśród dokumentów wymaganych dla potwierdzenia spełniania warunków SIWZ brakuje - naszym zdaniem - zgłoszenia do rejestru wyrobów medycznych dla poz. C w zadaniu nr 1. Zgodnie z przywołaną w SIWZ Ustawą z dn. 10 maja 2010r wyroby na blok chirurgiczny (art. 58) muszą być zgłoszone do Rejestru Wyrobów Medycznych na 14 dni przed pierwszym wprowadzeniem ich do obrotu. Deklaracja zgodności WE jest dokumentem nierozerwalnie związanym z tym wpisem. Sugerujemy uzupełnienie SIWZ o ten dokument. Pytanie 2 Jeśli tkanina użyta na odzież białą dla personelu szpitala ma mieć skład 67% poliestru i 33% bawełny, to jej gramatura musi wynosić 164g/m 2,ponieważ wszystkie inne tkaniny na rynku mają inny skład lub inną gramaturę. Sugerujemy zmianę gramatury tkaniny. Gwarancją oferowania wymaganej tkaniny może być jedynie dołączenie Certyfikatu Zgodności z PN na tkaninę. Pytanie 3 Jeśli potraktujemy odzież dla lekarzy i pielęgniarek jako odzież roboczą, którą jest w istocie, to gwarancję wysokiej jakości wyrobu pod względem zastosowanej tkaniny, konstrukcji, wykończenia, jakości szycia i jakości zastosowanych dodatków daje Zamawiającemu posiadanie przez oferenta Certyfikatu Zgodności z PN -P84525:1998. Wymaganie dołączenia Certyfikatu Zgodności z PN nie jest ograniczaniem konkurencji lecz zabezpieczeniem się Zamawiającego przed dostawą towarów złej jakości. Pytanie 4 Ponieważ żakiety w zadaniu 1 część A, B i E są identyczne w kroju i sposobu wykończenia proponujemy ograniczyć ilość wzorów do tych zadań do : 1 żakiet, 1 spódnica i 1 spodnie oraz wzory do części C, F i D, czyli : ubranie chirurgiczne, ubranie męskie białe oraz fartuch damski i próbka tkaniny w kolorze bordowym do zadania w części E. Odpowiedź Zamawiajcego Ad. pytania nr 1, 2, 3, 4. I. Ulega modyfikacji treść SIWZ, polegająca na wydzieleniu z zadania nr 1 przedmiotu zamówienia opisanego w zał. Nr 1A, pozycja C odzież chirurgiczna, i utworzeniu z tej części nowego zadania, które otrzymuje numer 3. II. Ulegają modyfikacji zapisy w SIWZ i ogłoszeniu o zamówieniu odpowiednio, polegające na dodaniu do pkt. 2.1., Rozdział V SIWZ (ogłoszenie Sekcja III.3.2) zdania: Powżyszy warunek nie dotyczy zadania nr 3 III. Ulegają modyfikacji zapisy w SIWZ i ogłoszeniu o zamówieniu odpowiednio, polegajace na zmianie treści pkt. A.1.,Rozdział VI w SIWZ (ogłoszenie Sekcja III.5.1 Inne dokumenty), które otrzymują nowe brzmienie: 1. Sporządzony przez wykonawcę według instrukcji podanej w dodatku nr 1 do SIWZ Formularz Oferty, zał. nr 1A z cenami jednostkowymi. Dotyczy zadania nr 3 - deklaracja CE oraz dokument - zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych zgodnie z 1

2 Ustawą z dn. 10 maja 2010r -wyroby na blok chirurgiczny- (art. 58). Pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę /jeśli dotyczy/. Próbki oferowanego asortymentu zad. nr 1, 2, 3. IV. Ulegają modyfikacji zapis w SIWZ polegający na zmianie treści pkt. B, Rozdział VI w SIWZ (ogłoszenie Sekcja III.5.1 Inne dokumenty), który otrzymuje nowe brzmienie: B. Inne wymagania i dokumenty dotyczące z przedmiotu zamówienia. 1. W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym w SIWZ Zamawiający żąda złożenia wraz ofertą próbek oferowanych produktów /rozmiar dowolny/ w ilości: dot. zadania nr 1- część A, B łącznie 1 żakiet + 1 spódnica + 1 spodnie; dot. część E 1 bluza; dot. część D, F 1 kpl. ubranie męskie, 1 fartuch; dot. zadania nr 2 - po jednej parze obuwia damskiego i męskiego; dot. zadania nr 3 1 komplet odzieży chirurgicznej. Koszt próbek ponosi wykonawca. Próbki nie będą podlegały zwrotowi do wykonawcy. 2. Dotyczy zadania nr 1. W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym w SIWZ Zamawiający żąda złożenia wraz ofertą: - dokumentu - Certyfikat Zgodności z PN dla materiału (elano bawełny) potwierdzającego wymaganą gramaturę i skład materiału użytego do wyrobu odzieży tj.: 67% poliestru i 33% bawełny, gramatura 164g/m 2 (+/-8g/m 2 ) lub 50% poliestru i 50% bawełny, gramatura 164g/m 2 (+/-8g/m 2 ), temperatura czyszczenia w roztworze wodnym do minimum C - dokumentu - Certyfikat Zgodności z PN P84525:1998 dla odzieży ochronnej kod wg Słownika CPV Dotyczy zadania nr 3. W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym w SIWZ Zamawiający żąda złożenia wraz ofertą: - dokumentu Certyfikat Zgodności z PN dla materiału ( bawełny) potwierdzającego wymaganą gramaturę i skład materiału użytego do wyrobu odzieży medycznej tj.: 100% bawełny, gramatura 160g/m 2 (+/-8g/m 2 ), gęstość: minimum 300 nitek po osnowie i 225 po wątku (+/- 5 nitek), niskopyląca - nie niższe niż Norma (+/- 6%). Temperatura czyszczenia w roztworze wodnym do minimum C. 4. Dotyczy zadania nr 3. Zamawiający żąda złożenia dokumentu potwierdzającego dopuszczenie oferowanego przedmiot zamówienia do obrotu wynikający z ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 107, poz. 679) - deklaracja zgodności CE producenta wyrobu medycznego odpowiednia dla klasy oferowanego produktu oraz zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych, zgodnie z Ustawą z dn. 10 maja 2010r -wyroby na blok chirurgiczny- (art. 58). 5. Nie złożenie żądnych w ppkt. B.1, 2, 3,4 odpowiednio - próbek lub dokumentu - spowoduje odrzucenie oferty wykonawcy z postępowania na mocy art. 89 ust. 1, pkt 2 po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia dokumentów V. Kryterium oceny ofert odn. zadania nr 3 stanowi 100% CENA. VI. Kod wg Słownika CPV zad. nr ; zad. nr ; zad. nr VII. Dotyczy zadania nr 1 i 3. Logo Szpitala ma być wykonane techniką haftowania W związku z modyfikacja treści SIWZ i Ogłoszenia o zamówieniu ulegają zmianie terminy składania o otwarcia ofert. Nowy termin składania ofert r. godz. 10:00 Nowy termin otwarcia ofert r. godz. 12: W związku z wprowadzoną modyfikacją treści SIWZ i Ogłoszenia o zamówieniu, upoważnia się wykonawców do samodzielnego wprowadzenia zmian w treści SIWZ, wyłącznie w zakresie objętym ww modyfikacjami. Zmianie ulegają zapisy w SIWZ, w szczególności: Rozdział III, V, IV, X, XI, XVIII, XX; zał. nr 1A /zad. nr 1 i 3/ oraz Ogłoszeniu o zamówieniu Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowano w BZP w dniu r. poz. nr Pytanie nr 5. Czy dopuścicie Państwo tkaninę o składzie surowcowym 65% poliester 35% bawełna, temperatura prania do 95 0 C? Odpowiedź ad. 5. Zamawiający wprowadził modyfikację SIWZ w tym zakresie (patrz odpowiedzi powyżej)

3 Pytanie nr 6. Czy dołączone do przetargu wzory wyrobów gotowych mogą posiadać przykładowe logo innego Szpitala? Odpowiedź ad. 6. Próbki nie mają posiadać żadnego logo.... /podpis osoby upoważnionej/ Otrzymują: Uczestnicy postępowania, którzy zadali ww pytania. Publikacja na str.

4 Numer ogłoszenia w BZP: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: data r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy, ul. Żołnierska 18a, Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, tel , , fax SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU II.1) Tekst, który należy zmienić: Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1). W ogłoszeniu jest: Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Medyczna odzież ochronna dla pracowników Szpitala - Obuwie profilaktyczne dla pracowników Szpitala.. W ogłoszeniu powinno być: Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odzież dla pracowników Szpitala - Obuwie profilaktyczne dla pracowników Szpitala, Odzież medyczna dla pracowników Szpitala. Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.3). W ogłoszeniu jest: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z dostarczeniem do siedziby Zamawiającego: - zadanie nr 1 - medycznej odzieży ochronnej dla pracowników Szpitala w ilości i wg opisu zawartego w Opisie przedmiotu zamówienia, który stanowi zał. nr 1A do SIWZ. W ramach zadania zamówieniu podlegają: garsonki damskie, odzież chirurgiczna, medyczny garnitur męski, fartuchy damskie - różne rozmiary - Zadanie nr 2 - profilaktyczne obuwie dla pracowników /męskie i damskie/ w ilości i wg opisu zawartego w Opisie przedmiotu zamówienia, który stanowi zał. nr 1A do SIWZ... W ogłoszeniu powinno być: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z dostarczeniem do siedziby Zamawiającego: - zadanie nr 1 - medycznej odzieży ochronnej dla pracowników Szpitala w ilości i wg opisu zawartego w Opisie przedmiotu zamówienia, który stanowi zał. nr 1A do SIWZ. W ramach zadania nr 1 zamówieniu podlega odzież ochronna /materiał elano-bawełna/: garsonki damskie, garnitur męski, fartuchy damskie. Zadanie nr 2 - profilaktyczne obuwie dla pracowników /męskie i damskie/. Zadanie nr 3 - Medyczna odzież chirurgiczna /materiał bawełna/.. Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4). W ogłoszeniu jest: Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających Zamawiający przewiduje udzielenie w okresie do 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, wybranemu wykonawcy dostawy, zamówienia uzupełniającego stanowiącego - odn. zadania nr 1 i 2, 20% wartości zamówienia podstawowego.. W ogłoszeniu powinno być: Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających Zamawiający przewiduje udzielenie w okresie do 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, wybranemu wykonawcy dostawy, zamówienia uzupełniającego stanowiącego - odn. zadania nr 1, 2, 3, 20% wartości zamówienia podstawowego.. Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.5). W ogłoszeniu jest: Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , W ogłoszeniu powinno być: Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , , Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.5).

5 W ogłoszeniu jest: INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć: próbki, opisy lub fotografie inne dokumenty 1. Dotyczy zadania nr 2. W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym w SIWZ Zamawiający żąda złożenia wraz ofertą dokumentu producenta materiału (elano - bawełny) potwierdzającego wymaganą gramaturę materiału użytego do wyrobu odzieży. 2. Dotyczy zadania nr 1. Zamawiający żąda złożenia dokumentu potwierdzającego dopuszczenie oferowanego przedmiot zamówienia do obrotu wynikający z ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 107, poz. 679) - deklaracja zgodności CE producenta wyrobu medycznego odpowiednia dla klasy oferowanego produktu.. W ogłoszeniu powinno być: próbki, inne dokumenty 1. W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym w SIWZ Zamawiający żąda złożenia wraz ofertą próbek oferowanych produktów /rozmiar dowolny/ w ilości: dot. zadania nr 1- część A, B - łącznie 1 żakiet + 1 spódnica + 1 spodnie; dot. część E - 1 bluza; dot. część D, F - 1 kpl. ubranie męskie, 1 fartuch; dot. zadania nr 2 - po jednej parze obuwia damskiego i meskiego; dot. zadania nr 3-1 komplet odzieży chirurgicznej. Koszt próbek ponosi wykonawca. Próbki nie będą podlegały zwrotowi do wykonawcy. 2. Dotyczy zadania nr 1. W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym w SIWZ Zamawiający żąda złożenia wraz ofertą: - dokumentu - Certyfikat Zgodności z PN dla materiału (elano - bawełny) potwierdzającego wymaganą gramaturę i skład materiału użytego do wyrobu odzieży tj.: 67% poliestru i 33% bawełny, gramatura 164g/m2 (+/-8g/m2) lub 50% poliestru i 50% bawełny, gramatura 164g/m2 (+/-8g/m2) - dokumentu - Certyfikat Zgodności z PN - P84525:1998 dla odzieży ochronnej - kod wg Słownika CPV Dotyczy zadania nr 3. W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym w SIWZ Zamawiający żąda złożenia wraz ofertą: - dokumentu Certyfikat Zgodności z PN dla materiału ( bawełny) potwierdzającego wymaganą gramaturę i skład materiału użytego do wyrobu odzieży medycznej tj.: 100% bawełny, gramatura 160g/m2 (+/-8g/m2), gęstość: minimum 300 nitek po osnowie i 225 po wątku (+/- 5 nitek), niskopyląca - nie niższe niż Norma (+/- 6%). 4. Dotyczy zadania nr 3. Zamawiający żąda złożenia dokumentu potwierdzającego dopuszczenie oferowanego przedmiot zamówienia do obrotu wynikający z ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 107, poz. 679) - deklaracja zgodności CE producenta wyrobu medycznego odpowiednia dla klasy oferowanego produktu oraz zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych, zgodnie z Ustawą z dn. 10 maja 2010r -wyroby na blok chirurgiczny- (art. 58).. Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.6). W ogłoszeniu jest: Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) Sporządzony przez wykonawcę według instrukcji podanej w dodatku nr 1 do SIWZ Formularz Oferty, zał. nr 1A z cenami jednostkowymi, deklaracja CE /odt. zad. nr 1/, pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę /jeśli dotyczy/. W ogłoszeniu powinno być: Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) Sporządzony przez wykonawcę według instrukcji podanej w dodatku nr 1 do SIWZ Formularz Oferty, zał. nr 1A z cenami jednostkowymi, pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę /jeśli dotyczy/.. Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4). W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: godzina 10:00, miejsce: Przesyłając na adres jak w Sekcji I ww lub złozyć w Sekretariacie Dyrktora Szpitala pok. nr W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: godzina 10:00, miejsce: Przesyłając na adres jak w Sekcji I ww lub złozyć w Sekretariacie Dyrktora Szpitala pok. nr Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: Załącznki. W ogłoszeniu jest: CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Zadanie nr 1 - odziez ochronna.. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: A. GARSONKA DAMSKA - Spodnie + bluza / kolor biały/. Bluza zapinana na zamek błyskawiczny - kryty, z kieszeniami, z granatowymi wstawkami( taśma wypustkowa), krótki rękaw, stójka, górna kieszeń z logo szpitala, w bluzie rozcięcie po bokach u dołu. Spodnie klasyczne z 2 kieszeniami wewnętrznymi, zapinane z przodu na guzik i zamek błyskawiczny, po bokach gumka. B. GARSONKA DAMSKA - Spódnica + bluza / kolor biały/. Bluza zapinana na zamek błyskawiczny - kryty, z kieszeniami, z granatowymi wstawkami(taśma wypustkowa), krótki rękaw, stójka, górna kieszeń z logo szpitala, w bluzie rozcięcie po bokach u dołu. Spódnica na pasek-gumka po bokach, zapinana na zamek błyskawiczny, rozporek z tyłu. Razem A+B = 382 kpl. /różne rozmiary/ C. ODZIEŻ CHIRURGICZNA - Bluza + spodnie /kolor ciemno niebieski/. Bluza z 3 kieszeniami, rękaw krótki, górna kieszeń z logo szpitala, wykończenie przy szyi i kieszeniach jaśniejszą taśmą wypustkową. Spodnie klasyczne, zamek błyskawiczny z przodu, po bokach gumka.razem C- 30 kpl./różne rozmiary/ D. GARNITUR MĘSKI - /kolor biały/ Bluza zapinana na guziki, trzy kieszenie, rękaw krótki, górna kieszeń z logo szpitala. Spodnie na pasek z kieszeniami wewnętrznymi, zapięcie z przodu - zamek błyskawiczny.razem D - 35 kpl./różne rozmiary/ E. GARSONKA DAMSKA - Spodnie + bluza / kolor bordowy/. Bluza zapinana na zamek błyskawiczny - kryty, z 3 kieszeniami, krótki rękaw, stójka, górna kieszeń z logo szpitala. Spodnie klasyczne, zapinane z przodu na zamek błyskawiczny, po bokach

6 gumka.razem E - 50 kpl. /różne rozmiary/ F. Fartuch damski / kolor biały/. Fartuch zapinany na zamek błyskawiczny - kryty, z kieszeniami, z granatowymi wstawkami( taśma wypustkowa), rękaw długi z możliwością regulacji /podwijany z dodatkowym zapięciem podtrzymującym podwiniecie jako krótki/, pod szyją bez kołnierzyka stójka, górna kieszeń z logo szpitala. Razem F - 18 szt./różne rozmiary/. Logo Szpitala - haft 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): ) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 30. 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.. W ogłoszeniu powinno być: CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Zadanie nr 1 - odziez ochronna. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: A. GARSONKA DAMSKA - Spodnie + bluza / kolor biały/. Bluza zapinana na zamek błyskawiczny - kryty, z kieszeniami, z granatowymi wstawkami( taśma wypustkowa), krótki rękaw, stójka, górna kieszeń z logo szpitala, w bluzie rozcięcie po bokach u dołu. Spodnie klasyczne z 2 kieszeniami wewnętrznymi, zapinane z przodu na guzik i zamek błyskawiczny, po bokach gumka. B. GARSONKA DAMSKA - Spódnica + bluza / kolor biały/. Bluza zapinana na zamek błyskawiczny - kryty, z kieszeniami, z granatowymi wstawkami(taśma wypustkowa), krótki rękaw, stójka, górna kieszeń z logo szpitala, w bluzie rozcięcie po bokach u dołu. Spódnica na pasek-gumka po bokach, zapinana na zamek błyskawiczny, rozporek z tyłu. Razem A+B = 382 kpl. /różne rozmiary/ D. GARNITUR MĘSKI - /kolor biały/ Bluza zapinana na guziki, trzy kieszenie, rękaw krótki, górna kieszeń z logo szpitala. Spodnie na pasek z kieszeniami wewnętrznymi, zapięcie z przodu - zamek błyskawiczny.razem D - 35 kpl./różne rozmiary/ E. GARSONKA DAMSKA - Spodnie + bluza / kolor bordowy/. Bluza zapinana na zamek błyskawiczny - kryty, z 3 kieszeniami, krótki rękaw, stójka, górna kieszeń z logo szpitala. Spodnie klasyczne, zapinane z przodu na zamek błyskawiczny, po bokach gumka.razem E - 50 kpl. /różne rozmiary/ F. Fartuch damski / kolor biały/. Fartuch zapinany na zamek błyskawiczny - kryty, z kieszeniami, z granatowymi wstawkami( taśma wypustkowa), rękaw długi z możliwością regulacji /podwijany z dodatkowym zapięciem podtrzymującym podwiniecie jako krótki/, pod szyją bez kołnierzyka stójka, górna kieszeń z logo szpitala. Razem F - 18 szt./różne rozmiary/. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): ) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 30. 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.. II.2) Tekst, który należy dodać: Miejsce, w którym należy dodać tekst: III3.2 Zał. Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Zadanie nr 2 - Odzież chirurgiczna. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: ODZIEŻ CHIRURGICZNA - Bluza + spodnie /kolor ciemno niebieski/. Bluza z 3 kieszeniami, rękaw krótki, górna kieszeń z logo szpitala, wykończenie przy szyi i kieszeniach jaśniejszą taśmą wypustkową. Spodnie klasyczne, zamek błyskawiczny z przodu, po bokach gumka.razem C- 30 kpl./różne rozmiary/ 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): ) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 30. 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. Do Sekcji nr III, pkt 3.2. dodaje sie zapis: -Powżyszy warunek nie dotyczy zadania nr 3-..

Informacja o modyfikacji formularza ofertowo-cenowego załącznik nr 1 do IWZ

Informacja o modyfikacji formularza ofertowo-cenowego załącznik nr 1 do IWZ Telefon/fax:58 344-68-96 e-mail:outsourcing@pcchz.pl Gdańsk,.30.07.2013 Informacja o modyfikacji formularza ofertowo-cenowego załącznik nr 1 do IWZ Dotyczy: Dostawa odzieży medycznej dla Pomorskiego Centrum

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL BRÓDNOWSKI SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 03-242 WARSZAWA, UL. KONDRATOWICZA

WOJEWÓDZKI SZPITAL BRÓDNOWSKI SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 03-242 WARSZAWA, UL. KONDRATOWICZA WOJEWÓDZKI SZPITAL BRÓDNOWSKI SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 03-242 WARSZAWA, UL. KONDRATOWICZA 8 www.bip.szpital-brodnowski.waw.pl FAX /22/ 326 58 34 DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH TEL. /22/

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zam.publiczne@szpitalmiejski-gdynia.pl. Gdynia: Dostawa odzieży medycznej, ubrań dla

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

Adres strony internetowej zamawiającego:  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. Suwałki: Dostawa odzieży ochronnej i zabezpieczającej dla SPSW w Suwałkach Numer ogłoszenia: 7394-2011; data zamieszczenia: 18.01.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

metalowe zatrzaski; z przodu i z tyłu cięcia od pachy rękawa w dół, cięcia z przodu, krótki rękaw odcinany, dekolt półokrągły, dwie

metalowe zatrzaski; z przodu i z tyłu cięcia od pachy rękawa w dół, cięcia z przodu, krótki rękaw odcinany, dekolt półokrągły, dwie 1. 2. 3. 4. Pakiet nr 1 - OdzieŜ robocza dla personelu medycznego Załącznik nr 1 Nazwa j.m. Ilość Garsonka /Ŝakiet niebieski spódnica biała/ - elanobawełna - Ŝakiet ze spódnicą. śakiet zakrywający pośladki,

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Młyńska 2, 63-700

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Młyńska 2, 63-700 Krotoszyn: Dostawa odzieży roboczej dla pracowników - ubrania damskie, męskie i fartuchy SPZOZ w Krotoszynie. Numer ogłoszenia: 54334-2013; data zamieszczenia: 08.02.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 5 2014-03-21 08:20 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-chrzanow.pl Chrzanów: Dostawa odzieży i obuwia dla pracowników

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: 1 z 6 2016-07-07 12:21 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.bydgoszcz.pl Bydgoszcz: Zakup odzieży i obuwia dla personelu medycznego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital2.rzeszow.pl Rzeszów: zakup i dostawy odzieży ochronnej i roboczej oraz obuwia ochronnego

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Żakiety str. 2-10. Bluzy damskie/męskie str. 12-13. Sukienki str. 14-17. Fartuchy str. 11, 18-19,23. Odzież męska str.

Spis treści. Żakiety str. 2-10. Bluzy damskie/męskie str. 12-13. Sukienki str. 14-17. Fartuchy str. 11, 18-19,23. Odzież męska str. Spis treści Z przyjemnością przedstawiamy Państwu kolejny katalog z odzieżą medyczna firmy APOLONIA. Nowa kolekcja jest wynikiem naszych dążeń, aby odzież APOLONIA była synonimem nowoczesności i komfortu.

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Sukcesywne dostawy odzieży i obuwia roboczego Numer ogłoszenia: 19871-2015; data zamieszczenia: 13.02.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Gdynia: Sukcesywne dostawy odzieży i obuwia roboczego Numer ogłoszenia: 19871-2015; data zamieszczenia: 13.02.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalwincentego.pl Gdynia: Sukcesywne dostawy odzieży i obuwia roboczego Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wss.olsztyn.pl Olsztyn: Materiały eksploatacyjne stosowane w Centralnej Sterylizatorni Numer

Bardziej szczegółowo

GRUPA 1 Odzież robocza medyczna

GRUPA 1 Odzież robocza medyczna (pieczęć wykonawcy) Załącznik nr 1b do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia D25KIP/252/4-7rj/15 GRUPA 1 Odzież robocza medyczna Formularz cenowy, zestawienie wymaganych parametrów granicznych netto

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4a, SIWZ 50/PN/2017 stanowiący jednocześnie załącznik do umowy LP NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA J.M. ILOŚĆ ZADANIE NR 2 UBRANIA KUCHARSKIE

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: RSzS/DZPFSiZ /P-43/.../ 2013 Radom, dnia

Znak sprawy: RSzS/DZPFSiZ /P-43/.../ 2013 Radom, dnia RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. Dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 Radom, ul. Lekarska 4 Dział Zamówień Publicznych Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; zampubl@rszs.regiony.pl

Bardziej szczegółowo

Kraków: Dostawa bielizny i odzieży szpitalnej Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Kraków: Dostawa bielizny i odzieży szpitalnej Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 1 z 6 2014-08-21 14:48 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitaljp2.krakow.pl Kraków: Dostawa bielizny i odzieży szpitalnej Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

Adres strony internetowej zamawiającego:  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. Suwałki: dostawa odzieży ochronnej i obuwia profilaktycznego dla pracowników szpitala na okres 1-go roku dla SPSW w Suwałkach Numer ogłoszenia: 61450-2012; data zamieszczenia: 29.02.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

załącznik Nr 2 do siwz

załącznik Nr 2 do siwz załącznik Nr 2 do siwz Wykonawca:... Samodzielny Publiczny Zespół... Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach... Al. gen. Wł. Sikorskiego 10 tel./fax:... 26-900 Kozienice tel.:/fax: (48) 614 82 34/ 948)

Bardziej szczegółowo

Pary 839 antybakteryjne. wierzch i wyściółka ze skóry naturalnej, spody płaskie Pary 148 antybakteryjne. RAZEM

Pary 839 antybakteryjne. wierzch i wyściółka ze skóry naturalnej, spody płaskie Pary 148 antybakteryjne. RAZEM Część 1 Obuwie robocze L.p. Nazwa j.m. Ilość Cena jednostkowa netto Obuwie damskie robocze Obuwie medyczne damskie z zakrytymi palcami w rozmiarach od 35 do 41 1 Wierzch i wyściółka ze skóry naturalnej,

Bardziej szczegółowo

Włocławek: DIZ-47-2010 Dostawa odzieży medycznej Numer ogłoszenia: 211984-2010; data zamieszczenia: 16.07.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Włocławek: DIZ-47-2010 Dostawa odzieży medycznej Numer ogłoszenia: 211984-2010; data zamieszczenia: 16.07.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Strona 1 z 6 Włocławek: DIZ-47-2010 Dostawa odzieży medycznej Numer ogłoszenia: 211984-2010; data zamieszczenia: 16.07.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Olsztyn: Stymulatory przeciwbólowe i rdzeniowe Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Olsztyn: Stymulatory przeciwbólowe i rdzeniowe Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wss.olsztyn.pl Olsztyn: Stymulatory przeciwbólowe i rdzeniowe Numer ogłoszenia: 155038-2014;

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Dostawca :

FORMULARZ OFERTOWY. Dostawca : Znak sprawy: Załącznik Nr 1. WSZ.XIII.2511/ 96/10/14 Zamawiający: Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach ul. Rybickiego 1 96-100 Skierniewice FORMULARZ OFERTOWY Dostawca :... Pakiet I...... lp.

Bardziej szczegółowo

Zmiana treści SIWZ. 3. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za łączną cenę w wysokości: Brutto :..złotych (słownie:...

Zmiana treści SIWZ. 3. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za łączną cenę w wysokości: Brutto :..złotych (słownie:... Kraśnik, dnia 05.03.2014 r. Zmiana treści SIWZ dotyczy: postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę odzieży roboczej oraz obuwia dla stażystów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitaljp2.krakow.pl Kraków: dostawa odzieży medycznej jednorazowego użytku. Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wss.olsztyn.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wss.olsztyn.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wss.olsztyn.pl Olsztyn: Materiały zużywalne w Centralnej Sterylizatorni - powtórka Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

F O R M U L A R Z S Z C Z E G Ó Ł O W Y O F E R T Y ZNAK POSTĘPOWANIA DA-ZP /15

F O R M U L A R Z S Z C Z E G Ó Ł O W Y O F E R T Y ZNAK POSTĘPOWANIA DA-ZP /15 Załącznik nr 1 do siwz F O R M U L A R Z S Z C Z E G Ó Ł O W Y O F E R T Y ZNAK POSTĘPOWANIA DA-ZP-252-74/15 1 Pakiet nr 1 L.p. Opis wyrobu J.m. Ilość Cena jednostkowa brutto Wartość brutto Nazwa handlowa

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY ZAŁĄCZNIK NR 3 Nr procedury : 41/2013

FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY ZAŁĄCZNIK NR 3 Nr procedury : 41/2013 FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY ZAŁĄCZNIK NR 3 Nr procedury : 41/2013 CZĘŚĆ I. ODZIEŻ MEDYCZNA Lp. Nazwa Wymagane parametry oferowany * Ilość J.m. Cena jedn. netto pozycji Netto (kol. 5x kol.6) V A T %

Bardziej szczegółowo

- Medyczna odzież ochronna dla pracowników Szpitala - Obuwie profilaktyczne dla pracowników Szpitala

- Medyczna odzież ochronna dla pracowników Szpitala - Obuwie profilaktyczne dla pracowników Szpitala SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana również SIWZ) Nazwa zamówienia publicznego: - Medyczna odzież ochronna dla pracowników Szpitala - Obuwie profilaktyczne dla pracowników Szpitala

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2/2015/WND-POKL /13

Zapytanie ofertowe nr 2/2015/WND-POKL /13 Gryfice, dnia 22 maja 2015 r. Zapytanie ofertowe nr 2/2015/WND-POKL.09.02.00-32-100/13 Szanowni Państwo, w związku z realizacją projektu Najlepszy w zawodzie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Olsztyn: Zastawki serca Numer ogłoszenia: 29251-2015; data zamieszczenia: 03.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Olsztyn: Zastawki serca Numer ogłoszenia: 29251-2015; data zamieszczenia: 03.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 1 z 5 2015-03-03 12:36 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wss.olsztyn.pl Olsztyn: Zastawki serca Numer ogłoszenia: 29251-2015; data

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Jaworzno: Dostawa odzieŝy ochronnej i obuwia ochronnego dla pracowników do SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie Numer ogłoszenia: 137300-2012; data zamieszczenia: 27.04.2012 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

00-576 Warszawa Filia: 01-184 Warszawa REGON: 000288969. Tel.: (0 22) 522 73 34 (0 22) 522 74 72

00-576 Warszawa Filia: 01-184 Warszawa REGON: 000288969. Tel.: (0 22) 522 73 34 (0 22) 522 74 72 SAMODZIELNY PUBLICZNY DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY 00-576 Warszawa Filia: 01-184 Warszawa REGON: 000288969 ul. Marszałkowska 24 ul. Działdowska 1 NIP: 526-025-15-98 Dział Zamówień Publicznych Tel.: (0 22)

Bardziej szczegółowo

Umieszczono na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej Zamawiającego Dnia roku Zdjęto dnia...

Umieszczono na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej Zamawiającego  Dnia roku Zdjęto dnia... Bydgoszcz: Dostawa odzieży roboczej i obuwia zawodowego - roboczego Numer ogłoszenia: 48501-2011; data zamieszczenia: 10.02.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy Umieszczono na tablicy ogłoszeń oraz stronie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wss.olsztyn.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wss.olsztyn.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wss.olsztyn.pl Olsztyn: Dostawa aparatury medycznej Numer ogłoszenia: 111386-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Pakiet nr 1: Odzież ochronna. 1. Ubranie lekarskie męskie: Spodnie dwie kieszenie, w pasie wszyte gumki po obu stronach,

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Zestawienie odzieży roboczej dla personelu medycznego według potrzeb SPSK /2017. I Lekarze. Kolorystyka i wykończenia odzieży

Tabela 1. Zestawienie odzieży roboczej dla personelu medycznego według potrzeb SPSK /2017. I Lekarze. Kolorystyka i wykończenia odzieży Tabela 1. Zestawienie roboczej dla personelu medycznego według potrzeb SPSK /2017 I Lekarze dla Etapu I Bluza klasyczna, modelowana wykończenie pod szyją kołnierz wykładany, zapinana na napy, jedna kieszeń

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. 2. Garnitur męski (bluza + spodnie) z elanobawełny o splocie diagonalnym. znak sprawy: EZ/210/2104/2015 1

Załącznik nr 1. 2. Garnitur męski (bluza + spodnie) z elanobawełny o splocie diagonalnym. znak sprawy: EZ/210/2104/2015 1 Załącznik nr 1 Opis przedmiotu dostawy do zaproszenia NR EZ/210/2104/2015 z dnia 28 maja 2015r. dotyczącego składania ofert na dostawę odzieży ochronnej i obuwia profilaktycznego dla Samodzielnego Publicznego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 7 2013-09-13 14:06 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sniadecja.pl Białystok: Dostawa odzieży i obuwia roboczego na okres 24

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2 do SIWZ 03/ZP/2014 Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik 2 do SIWZ 03/ZP/2014 Opis przedmiotu zamówienia Załącznik 2 do SIWZ 03/ZP/2014 Opis przedmiotu zamówienia 1. Określenie przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa letniej odzieży ochronnej dla pracowników zespołów wyjazdowych, zespołów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wss.olsztyn.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wss.olsztyn.pl Strona 1 z 4 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wss.olsztyn.pl Olsztyn: Implanty zakotwiczone w kosć skroniową wraz z procesorami

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Młyńska 2,

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Młyńska 2, Krotoszyn: Dostawa odzieży operacyjnej i serwet operacyjnych dla SPZOZ w Krotoszynie Numer ogłoszenia: 144562-2013; data zamieszczenia: 12.04.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Odzież medyczna. Precyzja wykonania i najlepsze tkaniny medyczne

Odzież medyczna. Precyzja wykonania i najlepsze tkaniny medyczne Odzież medyczna Precyzja wykonania i najlepsze tkaniny medyczne Polska marka i najwyższa jakość wykonania odzieży medycznej Odzież medyczna myscrubs.eu jest projektowana oraz produkowana w Polsce. Tworzymy

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Suwałki: Dostawa próżniowego systemu do pobrań krwi do badań laboratoryjnych z wyposażeniem dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach na okres 12 miesięcy Numer ogłoszenia: 168678-2013;

Bardziej szczegółowo

Łódź: Dostawa bielizny szpitalnej 13/ZP/2014 Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Łódź: Dostawa bielizny szpitalnej 13/ZP/2014 Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Page 1 of 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.barlicki.pl Łódź: Dostawa bielizny szpitalnej 13/ZP/2014 Numer ogłoszenia: 133132-2014;

Bardziej szczegółowo

Pakiet nr 1 Odzież dla personelu medycznego

Pakiet nr 1 Odzież dla personelu medycznego Załącznik nr 2 Formularz asortymentowo - cenowy Pakiet nr 1 Odzież dla personelu medycznego Lp. Rodzaj asortymentu 1. Bluza damska z krótkim rękawem, bez kołnierzyka wycięcie pod szyją półokrągłe lub karo,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.przetargi.bieganski.org Grudziądz: Dostawy odzieŝy medycznej jednorazowego uŝytku Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Olsztyn: Sprzęt medyczny na Oddział Okulistyczny Numer ogłoszenia: 122287-2012; data zamieszczenia: 01.06.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Olsztyn: Sprzęt medyczny na Oddział Okulistyczny Numer ogłoszenia: 122287-2012; data zamieszczenia: 01.06.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Olsztyn: Sprzęt medyczny na Oddział Okulistyczny Numer ogłoszenia: 122287-2012; data zamieszczenia: 01.06.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Szpital Miejski w Sosnowcu, ul. Szpitalna 1, Sosnowiec, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Szpital Miejski w Sosnowcu, ul. Szpitalna 1, Sosnowiec, woj. Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.sosnowiec.pl zakładka zamówienia publiczne Sosnowiec: Dostawa sprzętu medycznego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spskm.katowice.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spskm.katowice.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spskm.katowice.pl Katowice: Dostawa sprzętu laboratoryjnego - III Numer ogłoszenia: 275718-2014;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalwincentego.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalwincentego.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalwincentego.pl Gdynia: Przedmiotem niniejszego zamówienia są sukcesywne dostawy rękawic

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalrydygier.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalrydygier.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalrydygier.pl Kraków: DOSTAWA DROBNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO. Numer ogłoszenia: 238408-2015;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zam.publiczne@szpitalwincentego.pl. Gdynia: Sukcesywne dostawy odzieży medycznej, odzieży roboczej

Bardziej szczegółowo

Cena jedn Wartość Wartość Nazwa handlowa lp. Cena jedn %VAT. J.m. Ilość. netto

Cena jedn Wartość Wartość Nazwa handlowa lp. Cena jedn %VAT. J.m. Ilość. netto Dodatek nr 2 do SIWZ asortymentowo cenowy GRUPA I Oferowane wyroby muszą spełniać normy jakościowe wymagane dla odzieży medycznej, tkanina powinna być trwała i odporna na reżimy przemysłowego prania, wytrzymała

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA/PODMIOT ZAMAWIAJĄCY

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA/PODMIOT ZAMAWIAJĄCY Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 147/SU/2016

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 147/SU/2016 ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 147/SU/2016 Warszawa, 31.10.2016 r Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie zwraca się do Państwa z zapytaniem ofertowym na następujące zamówienie: 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2/2015/WND-POKL /13

Zapytanie ofertowe nr 2/2015/WND-POKL /13 Gryfice, dnia 22 maja 2015 r. Zapytanie ofertowe nr 2/2015/WND-POKL.09.02.00-32-100/13 Szanowni Państwo, w związku z realizacją projektu Najlepszy w zawodzie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

obłożeń. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

obłożeń. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 1 z 6 2014-12-03 12:12 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wss2.pl Jastrzębie-Zdrój: Zamówienie na dostawy materiałów opatrunkowych

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWO - CENOWY. Dostawa bielizny pościelowej, chirurgicznej i odzieŝy ochronnej.... (nazwa wykonawcy/ów)...

FORMULARZ OFERTOWO - CENOWY. Dostawa bielizny pościelowej, chirurgicznej i odzieŝy ochronnej.... (nazwa wykonawcy/ów)... Załącznik nr 1 do SIWZ..., dnia...2010r. (pieczęć Wykonawcy) Niniejszym oświadczamy, Ŝe w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: FORMULARZ OFERTOWO - CENOWY ofertę przetargową składa: Dostawa bielizny

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część II WZ Przetarg na dostawę odzieży roboczej w 2017 roku: ZESTAWIENIE RODZAJÓW l.p Nazwa Jednostka 1. Kurtka ocieplana męska szt 17 Kurtka męska wyjściowa, ocieplana, długość

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

Adres strony internetowej zamawiającego:  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. Puck: przetarg nieograniczony na zakup wyposażenia do karetki wodnej, znak zp/9/2011 Numer ogłoszenia: 118118-2011; data zamieszczenia: 18.05.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Ogłasza przetarg nieograniczony na: znak postępowania RejZamPub / 14 / 2014

Ogłasza przetarg nieograniczony na: znak postępowania RejZamPub / 14 / 2014 SAMODZIELNY PUBLICZNY DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY W WARSZAWIE 00-576 Warszawa Filia: 01-184 Warszawa REGON: 000288969 ul. Marszałkowska 24 ul. Działdowska 1 NIP: 526-025-15-98 Dział Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

Odzież biała dla branży: spożywczej, medycznej i chemicznej.

Odzież biała dla branży: spożywczej, medycznej i chemicznej. Odzież biała dla branży: spożywczej, medycznej i chemicznej. LH-CHEFER CZERŃ i BIEL. Bluza kucharska z linii Chef's Kitchen. - 65% poliestru, 35 % bawełny - gramatura 245 g/m2 - odpowiednia do prania przemysłowego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dzieciecyszpital.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dzieciecyszpital.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dzieciecyszpital.pl Kraków: Dostawa testów immunochromatograficznych Numer ogłoszenia: 37755-2012;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ipzp.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ipzp.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ipzp.pl Warszawa: P/42/FIZELINA2/2014 na dostawę artykułów z fizeliny Numer ogłoszenia: 417218-2014;

Bardziej szczegółowo

00-576 Warszawa Filia: 01-184 Warszawa REGON: 000288969. Tel.: (0 22) 522 73 34 (0 22) 522 74 72

00-576 Warszawa Filia: 01-184 Warszawa REGON: 000288969. Tel.: (0 22) 522 73 34 (0 22) 522 74 72 SAMODZIELNY PUBLICZNY DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY 00-576 Warszawa Filia: 01-184 Warszawa REGON: 000288969 ul. Marszałkowska 24 ul. Działdowska 1 NIP: 526-025-15-98 Dział Zamówień Publicznych Tel.: (0 22)

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy, zestawienie wymaganych parametrów granicznych

Formularz cenowy, zestawienie wymaganych parametrów granicznych (pieczęć wykonawcy) Załącznik nr 1b do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia GRUPA 1 Odzież robocza medyczna Formularz cenowy, zestawienie wymaganych parametrów granicznych Garsonka dla pielęgniarek

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 7 2013-01-11 08:38 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umlub.pl Lublin: Odzież jednorazowa medyczna, zestawy medyczne, serwety

Bardziej szczegółowo

Warszawa Filia: Warszawa REGON: Tel.: (0 22) (0 22) Ogłasza przetarg nieograniczony na:

Warszawa Filia: Warszawa REGON: Tel.: (0 22) (0 22) Ogłasza przetarg nieograniczony na: SAMODZIELNY PUBLICZNY DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY 00-576 Warszawa Filia: 01-184 Warszawa REGON: 000288969 ul. Marszałkowska 24 ul. Działdowska 1 NIP: 526-025-15-98 Dział Zamówień Publicznych Tel.: (0 22)

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Numer ogłoszenia: 61696-2015; data zamieszczenia: 19.03.2015 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 38083-2015 data 18.03.2015

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2016-03-03 11:29 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdrowie.walbrzych.pl Wałbrzych: Dostawy odzieży dla kierowców, sanitariuszy,

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. Łódź: Sukcesywne dostawy preparatów do dezynfekcji rąk, pola operacyjnego, błon śluzowych, ran, jamy ustnej z podziałem na 11 pakietów dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w Łodzi

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wss.olsztyn.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wss.olsztyn.pl 1 z 5 2015-04-24 14:24 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wss.olsztyn.pl Olsztyn: Implanty zakotwiczone w kość skroniową wraz z

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ Sp. z o.o. 87-800 Włocławek, ul. Kilińskiego 16

MIEJSKI ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ Sp. z o.o. 87-800 Włocławek, ul. Kilińskiego 16 Włocławek, dnia 15. lipca 2013 roku ZC/16/2014 ZAPYTANIE CENOWE DOTYCZĄCE PRZEDSTAWIENIA CENY ZA USŁUGĘ W ZAKRESIE SUKCESYWNEJ DOSTAWY ODZIEŻY MEDYCZNEJ I OBUWIA OCHRONNEGO MEDYCZNEGO DLA PRACOWNIKÓW MIEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Elbląg: Dostawa odzieży i obuwia roboczego w 5 pakietach. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia:

Elbląg: Dostawa odzieży i obuwia roboczego w 5 pakietach. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: Strona internetowa www.szpital.elblag.pl Elbląg, 16.09.2013 r. Oznaczenie sprawy 56/2013 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.elblag.pl

Bardziej szczegółowo

ilość nr katalogowy/ okres gwarancji cena jedn.netto

ilość nr katalogowy/ okres gwarancji cena jedn.netto Załacznik nr 1, znak sprawy DZ-2501/19615/1963/11 FORMULARZ OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - FORMULARZ CENOWY lp. nazwa jedn. miary Zadanie 1 fartuchy laboratoryjne ilość nr katalogowy/ okres gwarancji cena

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsm.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsm.com.pl 1 z 6 2011-11-09 13:56 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsm.com.pl Chorzów: Zakup i dostawa mebli biurowych i medycznych na wyposażenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitaltbg.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitaltbg.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitaltbg.pl Tarnobrzeg: Dostawa sprzętu i aparatury medycznej do wyposażenia Oddziału Neurologii

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja odzieży roboczej zakupywanej w ramach projektu. Dobra szkoła w powiecie radziejowskim szansą dla młodzieży na udany start zawodowy

Specyfikacja odzieży roboczej zakupywanej w ramach projektu. Dobra szkoła w powiecie radziejowskim szansą dla młodzieży na udany start zawodowy Specyfikacja odzieży roboczej zakupywanej w ramach projektu Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego L.p. Nazwa Szt. Specyfikacja Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wss.olsztyn.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wss.olsztyn.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wss.olsztyn.pl Olsztyn: ŚWIADCZENIE USŁUG TELEFONII STACJONARNEJ, KOMÓRKOWEJ ORAZ DOSTĘPU DO

Bardziej szczegółowo

Załacznik nr 1, znak sprawy DZ-2501/419/14 FORMULARZ OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - FORMULARZ CENOWY lp. nazwa jedn. miary. cena jedn.

Załacznik nr 1, znak sprawy DZ-2501/419/14 FORMULARZ OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - FORMULARZ CENOWY lp. nazwa jedn. miary. cena jedn. Załacznik nr 1, znak sprawy DZ-2501/419/14 FORMULARZ OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - FORMULARZ CENOWY lp. nazwa jedn. miary ilość nr katalogowy/ okres gwarancji Zadanie 1 odzież robocza Buty gumowe robocze

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.czdsigb.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.czdsigb.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.czdsigb.gov.pl Kraków: DOSTAWA OKŁADEK AKT SPRAW SĄDOWYCH DLA CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spwsz.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spwsz.szczecin.pl Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spwsz.szczecin.pl Szczecin: Dostawa i montaż, wyposażenia w meble medyczne i niemedyczne

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uwm.edu.pl/zamowienia

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uwm.edu.pl/zamowienia Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uwm.edu.pl/zamowienia Olsztyn: Dostawa nowych mebli biurowych i krzeseł do jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do zapytania cenowego Lp. Nazwa produktu Opis, wymagania, właściwości produktu 1. Ubranie kucharskie damskie ze spodniami koloru czarnego (szyte na miarę dla 37

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spskm.katowice.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spskm.katowice.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spskm.katowice.pl Katowice: DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU IV Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Formularz asortymentowo -cenowy. Cena jednostkowa netto. Szt./kpl

Formularz asortymentowo -cenowy. Cena jednostkowa netto. Szt./kpl Załącznik nr 2 Część nr 1 odzież robocza dla personelu medycznego Formularz asortymentowo -cenowy Lp. Nazwa asortymentu 1 Fartuch biały zapinany na zatrzaski lekarskie Klasyczny fartuch, trzy kieszenie,

Bardziej szczegółowo

Fartuch operacyjny bawełniany: Przód w polu krytycznym z dwóch warstw, tył wiązany na troki, przy rękawie mankiet ściągaczowy

Fartuch operacyjny bawełniany: Przód w polu krytycznym z dwóch warstw, tył wiązany na troki, przy rękawie mankiet ściągaczowy Kraków, dnia 22.07.2015 r. DZP.271-190/2015 Do Uczestników postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wraz z dostarczeniem okryć oraz bielizny dla pacjentów, numer sprawy:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dzp.pg.gda Pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dzp.pg.gda Pl http: /bzpo.portal.uzp.goy.pllindex.php?ogloszenie show8~pozycja... Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dzp.pg.gda Pl Gdańsk: Dostawa

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w 1 z 5 2015-07-13 09:41 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk2.pl/zp/pokaz2.php?n=132_2015 Poznań: Dostawa zestawu narzędzi chirurgicznych

Bardziej szczegółowo

Łódź: Dostawa sprzętu medycznego - 8/ZP/2015 Numer ogłoszenia: 62876-2015; data zamieszczenia: 20.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Łódź: Dostawa sprzętu medycznego - 8/ZP/2015 Numer ogłoszenia: 62876-2015; data zamieszczenia: 20.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 1 z 7 2015-03-20 12:26 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.barlicki.pl Łódź: Dostawa sprzętu medycznego - 8/ZP/2015 Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

S Z C Z E G Ó Ł O W Y F O R M U L A R Z O F E R T Y ZNAK POSTĘPOWANIA DA-ZP-252-50/13

S Z C Z E G Ó Ł O W Y F O R M U L A R Z O F E R T Y ZNAK POSTĘPOWANIA DA-ZP-252-50/13 Załącznik nr 1 do siwz S Z C Z E G Ó Ł O W Y F O R M U L A R Z O F E R T Y ZNAK POSTĘPOWANIA DA-ZP-252-50/13 1 Pakiet nr 1 L.p. Opis wyrobu J.m. Ilość Cena jednostkowa brutto Wartość brutto Nazwa handlowa

Bardziej szczegółowo

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie Numer ogłoszenia: 269590-2013; data zamieszczenia: 10.07.2013 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 126161-2013 data 27.06.2013

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE 1/ 8 ENOTICES_JMY53 22/11/2011- ID:2011-162610 Formularz standardowy 14 PL Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail:

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12. Warszawa: Dostawa toreb foliowych na odpady medyczne i tkankę ludzką, butów operacyjnych i żeli do badań EKG, KTG, USG dla WSB SP ZOZ Numer ogłoszenia: 72866-2010; data zamieszczenia: 16.03.2010 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia stanowiącej integralną część siwz..

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia stanowiącej integralną część siwz.. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.bydgoszcz.pl Bydgoszcz: Dostawa pomp infuzyjnych dwutorowych (8 sztuk) i statywów do

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia poniżej euro.

Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia poniżej euro. Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia poniżej 14.000 euro. Płock, dnia 21.01.2014 r. W celu realizacji przez Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej Curie w Płocku projektów współfinansowanych

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: "Pro-Medica" w Ełku Sp. z o.o., ul. Baranki 24, Ełk, woj. warmińsko-mazurskie, tel , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Pro-Medica w Ełku Sp. z o.o., ul. Baranki 24, Ełk, woj. warmińsko-mazurskie, tel , faks Ełk: dostawa aparatów KTG dla Pro-Medica w Ełku Sp. z o.o. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I.

Bardziej szczegółowo

Dodatek nr 2 do SIWZ asortymentowo cenowy

Dodatek nr 2 do SIWZ asortymentowo cenowy Dodatek nr 2 do SIWZ asortymentowo cenowy GRUPA I Oferowane wyroby muszą spełniać normy jakościowe wymagane dla odzieży medycznej, tkanina powinna być trwała i odporna na reżimy przemysłowego prania, wytrzymała

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Zamość: Dostawa odczynników do wykonania 30 000 oznaczeń gazometrii i elektrolitów wraz z dzierżawą 6 analizatorów i odczynników do analizatora AVL 995-S. Numer ogłoszenia: 70760-2011; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 - Wzór odzieży

Załącznik nr 7 - Wzór odzieży PAKIET 1 Wzory wg których należy uszyć odzież Załącznik nr 7 - Wzór odzieży komplet nr 1: 1 szt spodnie + 1 szt bluza + 1 szt żakiet spodnie: wykonane z elanobawełny, podwyższony stan regulowany gumką

Bardziej szczegółowo