NR 3 ROK I 6 CZERWIEC 2014 ISSN NAKŁAD 1000 EGZ. GAZETA BEZPŁATNA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NR 3 ROK I 6 CZERWIEC 2014 ISSN 2353-2777 NAKŁAD 1000 EGZ. GAZETA BEZPŁATNA"

Transkrypt

1 NR 3 ROK I 6 CZERWIEC 2014 ISSN NAKŁAD 1000 EGZ. GAZETA BEZPŁATNA Międzynarodowy Dzień Dzień Dziecka Dziecka obchodzony obchodzony jest 1 czerwca jest 1 i czerwca celebruje i się celebruje go wtedy się w większości go wtedy krajów w Europy większości Wschodniej. krajów Odpowiednikiem Europy Wschodniej. tej okazji Odpowiednikiem we Francji jest na tej przykład okazji we Święto Francji Rodziny jest na (6 przykład stycznia), Święto a w Japonii Dzień Rodziny Dziecka, (6 który stycznia), wypada a 5 w maja. Japonii Obok Dzień Dnia Dziecka, który istnieje wypada także Powszechny 5 maja. Obok Dzień Dnia Dziecka, istnieje ustanowiony przez także Organizację Powszechny Narodów Dzień Zjednoczonych, Dziecka, ustanowiony który przypada przez Organizację na 20 listopada. Narodów Zjednoczonych, który przypada Obie okazje na 20 zostały listopada. ustanowione dla podkreślenia jednostkowej i niepowtarzalnej wartości każdego dziecka oraz w celu przypominania, Obie okazje zostały że jest ustanowione ono równoprawnym dla podkreślenia członkiem jednostkowej społeczeństwa. i Przez niepowtarzalnej wiele stuleci wartości dziecko traktowane każdego było bowiem dziecka jako oraz niepełnoprawna w celu przypominania, osoba, że potencjalny jest ono równoprawnym materiał na pełnowymiarowego członkiem społeczeństwa. człowieka, Przez który należy wiele w odpowiedni stuleci dziecko sposób wychować traktowane i było ukształtować. bowiem Dopiero jako niepełnoprawna od czasów powstania osoba, potencjalny nowożytnej pedagogiki materiał na na przełomie pełnowymiarowego XVIII i XIX wieku ( Emil człowieka, traktat który o należy wychowaniu w odpowiedni autorstwa sposób Jana wychować Jakuba Rousseau) i ukształtować. zaczęto Dopiero inaczej postrzegać od wiek czasów powstania nowożytnej pedagogiki na przełomie XVIII i XIX wieku ( Emil traktat o dziecięcy. Szczególne znaczenie miała działalność Janusza Korczaka, który podkreślał, że wychowanie nie polega wychowaniu autorstwa Jana Jakuba Rousseau) zaczęto inaczej postrzegać wiek dziecięcy. Szczególne na dopasowywaniu dziecka do z góry założonego wzorca, ale na dostrzeżeniu naturalnych cech i predyspozycji malca znaczenie miała działalność Janusza Korczaka, który podkreślał, że wychowanie nie polega na dopasowywaniu i udzieleniu mu pomocy dziecka w do ich z rozwoju. góry założonego wzorca, ale na dostrzeżeniu naturalnych cech i predyspozycji Dzień Dziecka malca w i udzieleniu krajach socjalistycznych mu pomocy w ich został rozwoju. zainicjowany w 1950 roku w związku z tak zwanym apelem Dzień sztokholmskim, Dziecka w dotyczącym krajach socjalistycznych sprzeciwu wobec został produkcji zainicjowany broni w atomowej 1950 roku i będącym w związku propagandową z tak zwanym akcją na rzecz apelem pokoju. Od sztokholmskim, 1952 roku Dzień dotyczącym Dziecka zagościł sprzeciwu w kalendarzu wobec produkcji na stałe. broni Z kolei atomowej Powszechny i będącym Dzień Dziecka został propagandową wprowadzony akcją przez na ONZ rzecz dla pokoju. upamiętnienia Od 1952 ustanowienia roku Dzień Deklaracji Dziecka zagościł Praw Dziecka w kalendarzu (1959). na stałe. Z kolei W Powszechny Polsce obchody Dzień Dnia Dziecka został praktykowane wprowadzony są przede przez wszystkim ONZ w dla szkołach upamiętnienia i w innych ustanowienia instytucjach oświatowowychowawczych. Praw Dziecka 1 czerwca (1959). często organizuje się tak zwany Dzień Sportu. Od 1994 roku utrwaliła się też tradycja, Deklaracji zgodnie W z którą Polsce w Warszawie obchody Dnia odbywa Dziecka się Sejm praktykowane Dzieci i Młodzieży. są przede Obrady wszystkim tego w małego szkołach parlamentu i w innych mają miejsce instytucjach tylko raz w roku, oświatowo-wychowawczych. właśnie 1 czerwca. 1 czerwca często organizuje się tak zwany Dzień Sportu. Od 1994 Interesujący roku utrwaliła zwyczaj się też obchodzenia tradycja, zgodnie Dnia Dziecka z którą w obowiązuje Warszawie w odbywa Japonii, się gdzie Sejm mieszkańcy Dzieci i Młodzieży. umieszczają przed domem papierowe karpie. Pierwotnie był to symbol potomka płci Obrady męskiej, tego z którym małego cała parlamentu rodzina wiązała mają miejsce duże nadzieje tylko raz na przyszłość. w roku, właśnie Sama 1 okazja czerwca. nazywała się również Świętem Chłopców. Obecnie jest to jednak Dzień Dziecka (bez rozróżnienia płci), czyli Interesujący tak zwane zwyczaj święto Kodomo-no obchodzenia Hi, Dnia które Dziecka ma wymiar obowiązuje narodowy. w Japonii, Świadczy gdzie to mieszkańcy o wyjątkowej umieszczają pozycji, jaką przed dzieci domem zajmują papierowe w kulturze karpie. japońskiej. Pierwotnie był to symbol potomka płci Z męskiej, okazji Dnia z którym Dziecka, cała rodzina ale pod wiązała koniec miesiąca, duże nadzieje 29 czerwca na przyszłość. w Radziemicach Sama okazja odbędzie nazywała się uroczysty się również piknik. Świętem Nadrzędnym Chłopców. jego Obecnie celem jest jest to ukształtowanie jednak Dzień Dziecka świadomości (bez rozróżnienia płci), czyli tak zwane święto Kodomo-no Hi, które ma wymiar narodowy. Świadczy to o wyjątkowej pozycji, jaką dzieci zajmują w kulturze japońskiej. i współodpowiedzialności ekologicznej dzieci i młodzieży. Zróżnicowane formy podczas pikniku ( teatr, film,warsztaty i quizy) są narzędziem, które efektywnie wpłynie na Z okazji Dnia Dziecka, ale pod koniec miesiąca, 29 czerwca w Radziemicach odbędzie się uroczysty piknik. Nadrzędnym jego celem jest ukształtowanie świadomość proekologiczną dzieci i młodzieży. Opracowany i opublikowany zostanie także Biuletyn Informacyjny nt. ochrony środowiska, w którym przedstawione zostaną świadomości i współodpowiedzialności ekologicznej dzieci i młodzieży. Zróżnicowane formy podczas pikniku ( teatr, film,warsztaty i quizy) są narzędziem, które informacje dotyczące skutków degradacji środowiska. Zrealizowanie planowanego zadania znacznie wpłynie na zwiększenie świadomości uczestników pikniku ponieważ efektywnie wpłynie na świadomość proekologiczną dzieci i młodzieży. Opracowany i opublikowany zostanie także Biuletyn Informacyjny nt. ochrony środowiska, w największym zagrożeniem dla przyrody są nie tyle ludzie, co ludzka niewiedza i nieświadomość skutków ich działania. Każde dziecko uczestniczące w pikniku otrzyma którym przedstawione zostaną informacje dotyczące skutków degradacji środowiska. Zrealizowanie planowanego zadania znacznie wpłynie na zwiększenie świadomości uczestników drobne gadżety pikniku ekologiczne ponieważ (długopis największym z notesem, zagrożeniem smycz), a każda dla przyrody rodzina są sadzonkę nie tyle drzewa ludzie, lub co ludzka krzewu. niewiedza (KP) i nieświadomość skutków ich działania. Każde dziecko uczestniczące w pikniku otrzyma drobne gadżety ekologiczne (długopis z notesem, smycz), a każda rodzina sadzonkę drzewa lub krzewu. Patron Strażaków święty Florian. Patron Strażaków święty Florian. Święty Florian jest patronem strażaków. Najczęściej spotykanym wizerunkiem św. Floriana jest młodzieniec w stroju rzymskiego Święty Florian legionisty jest wylewający patronem strażaków. wodę ze Najczęściej skopka na płonący spotykanym dom. wizerunkiem Ten obraz świętego św. Floriana przechodził jest młodzieniec wiele przeobrażeń w stroju rzymskiego w sztuce ludowej legionisty jak wylewający i sakralnej. Raz wodę przedstawiano skopka na płonący go jako dom. żołnierza, Ten obraz potem świętego jako oficera przechodził rzymskiego, wiele a przeobrażeń nawet księcia w sztuce w hełmie ludowej i wspaniałej jak i sakralnej. zbroi z lancą Raz przedstawiano i proporcem w go ręku. jako Niektóre żołnierza, opowieści potem jako ludowe oficera mówiły, rzymskiego, że Florian a nawet już jako księcia dziecko w hełmie ugasił pożar i wspaniałej domu jednym zbroi z skopkiem lancą i proporcem wody. Również w ręku. wypadek Niektóre jaki opowieści przydarzył ludowe się pewnemu mówiły, węglarzowi, że Florian już trudniącemu jako dziecko się ugasił wypalaniem pożar węgli domu drzewnych, jednym skopkiem ukazuje wody. skuteczne Również pośrednictwo wypadek jaki tego przydarzył świętego u się tronu pewnemu Stwórcy. węglarzowi, Węglarz ów trudniącemu podczas pracy się wypalaniem przy wypalaniu węgli węgli drzewnych, poprawiał ukazuje żarzący skuteczne się stos drewna pośrednictwo i nieopatrznie tego świętego wpadł do u tronu żaru. Stwórcy. Był to człowiek Węglarz nabożny ów podczas i wyznawca pracy przy świętego wypalaniu Floriana. węgli W chwili poprawiał grożącego żarzący mu się niebezpieczeństwa stos drewna i nieopatrznie westchnął do wpadł niego do i w żaru. tym Był momencie to człowiek rozżarzone nabożny węgle i wyznawca świętego Floriana. W chwili grożącego mu niebezpieczeństwa westchnął do niego i w tym momencie sczerniały, a węglarz, cały i zdrów, wydostał się na zewnątrz. Jeszcze inne podania umieszczają go w oddziale straży pożarnej rozżarzone węgle sczerniały, a węglarz, cały i zdrów, wydostał się na zewnątrz. Jeszcze inne podania umieszczają go w w starożytnym Rzymie. Prawdopodobne wydaje się skojarzenie imion Floriana z legendy z Florianusem, który żył około 900 oddziale straży pożarnej w starożytnym Rzymie. Prawdopodobne wydaje się skojarzenie imion Floriana z legendy z Florianusem, roku we Francji który i był żył czczony około 900 jako roku patron we broniący Francji i od był ognia. czczony jako patron broniący od ognia. Wg. Żywotów "Żywotów Świętych Świętych" św. św. Florian Florian żył żył w końcu w końcu III wieku III wieku w prowincji w prowincji Ufer Noricum Ufer Noricum [Austria] [Austria] za panowania za panowania cesarzy cesarzy Dioklecjana Dioklecjana [ [245 n.e.] i Maksymiliana n.e.] i Maksymiliana [ [235 n.e.] Urodził n.e.]. się Urodził około się 190 około roku 190 w Dolnej roku w Austrii. Dolnej W Austrii. młodości W młodości poświęcił poświęcił się służbie się wojskowej służbie wojskowej i doszedł do i doszedł stopnia dowódcy stopnia oddziału. dowódcy W oddziału. tym czasie W bardzo tym czasie dręczono bardzo i prześladowano dręczono i prześladowano chrześcijan. Szczególnym chrześcijan. okrucieństwem Szczególnym wykazywał okrucieństwem się namiestnik wykazywał norycki się namiestnik Akvilinus, norycki który w Akvilinus, ogrodzie Laureakum który w ogrodzie uwięził Laureakum 40 chrześcijan. uwięził Im to 40 z pomocą chrześcijan. pospieszył Im to św. z pomocą Florian. pospieszył Postanowił św. dodać Florian. otuchy Postanowił chrześcijanom dodać i udowodnić, otuchy chrześcijanom że za tą wiarę i udowodnić, należy poświęcić że za wszystko, tą wiarę nawet należy własne poświęcić życie. wszystko, Wówczas nie nawet do pomyślenia własne życie. było, Wówczas aby dowódca nie do oddziału, pomyślenia wysoko było, ceniony aby dowódca żołnierz mógł oddziału, być wyznawcą wysoko ceniony religii chrześcijańskiej żołnierz mógł i być stawiać wyznawcą opór rozkazom religii chrześcijańskiej cesarskim. Początkowo i stawiać Akvilinus opór rozkazom starał się cesarskim. odwieść Floriana Początkowo od wyznawania Akvilinus chrześcijaństwa starał się odwieść i zmusić Floriana go do od złożenia wyznawania ofiary bogom chrześcijaństwa pogańskim. i zmusić Kiedy Florian go do odmówił, złożenia ofiary został bogom skatowany pogańskim. do nieprzytomności, Kiedy Florian a odmówił, kiedy i to został nie pomogło skatowany kazano do nieprzytomności, go biczować, a potem kiedy i ostrymi, to nie pomogło zakrzywionymi kazano go żelaznymi biczować, kolcami a potem szarpano ostrymi, jego zakrzywionymi ciało. Florian żelaznymi znosił te katusze kolcami mężnie, szarpano pozostał jego ciało. wierny Florian swojej znosił wierze, te cały katusze czas mężnie, modląc pozostał się. Następnie wierny przywiązano swojej wierze, mu młyński cały czas kamień modląc do szyi się. Następnie i zrzucono przywiązano z mostu do rzeki mu Enns młyński - stało kamień się to do 4 maja szyi 230 i zrzucono roku. I oto z mostu kat, który do rzeki strącił Enns Floriana - stało do się rzeki, to 4 nagle maja oślepł, 230 roku. a wzburzona I oto kat, rzeka który umieściła strącił Floriana zwłoki męczennika do rzeki, nagle wystającym oślepł, a wzburzona kamieniu rzeka umieściła zwłoki męczennika na wystającym kamieniu nadbrzeżnym, gdzie osłaniał go skrzydłami rozpiętymi w kształcie krzyża olbrzymi orzeł. nadbrzeżnym, gdzie osłaniał go skrzydłami rozpiętymi w kształcie krzyża olbrzymi orzeł. (KP) W numerze: W numerze: Dzień Dzień Dziecka, Dziecka, Święty Święty Florian str.1, str.1, Fragmenty protokołów str.2-4, Aktywni seniorzy str.5, Fundusz sołecki str.6, str.6, Spotkanie z z babcią Tosią i i tygryskiem, Wandalizm na terenie naszej gminy str.7, OSP Smoniowice str.8-9, 90-lecie OSP OSP w w Radziemicach str.10-11, Konkurs Wiedzy Pożarniczej młodzież zapobiega pożarom, Powiatowe obchody Dnia Strażaka Strażaka w w Proszowicach str.11, str.11, Jak Jak drzewiej bywało, KGW Łętkowice Kolonia str.12, Konkurs palm, Na Na straży Grobu Pańskiego Pańskiego str.13, str.13, Nie Nie lękajcie lękajcie się się być być świętymi świętymi str.14, str.14, Wywiad Wywiad z Wójtem str.15, Inwestycje gminne str.16, str.16, Solartime str.17, str.17, Wywiad Wywiad z panią z panią Rzecznik Rzecznik Policji Policji str.18, str.18, Oczarowani Oczarowani z z Radziemic, Radziemic, Wiosenne Wiosenne spotkanie spotkanie w bibliotece bibliotece str.19, str.19, Reklamy Reklamy str.20. str.20.

2 2 Kwartalnik Radziemicki nr 3 Fragmenty protokołów z XXXII, XXXIV posiedzenia Rady Gminy z dni: 05 marca 2014 r., 09 kwietnia 2014r. Obrady XXXII Sesji Rady Gminy otworzyła Pani Danuta Molong Przewodnicząca Rady Gminy, powitała obecnych na posiedzeniu Radnych i Sołtysów, pracowników Urzędu Gminy oraz Radnych Powiatowych Pana Zbigniewa Darosa oraz Pana Marka Słowińskiego Na podstawie listy obecności stwierdziła obecność 14 Radnych w obradach. Rada jest władna do podejmowania uchwał. Informacja Wójta Gminy z działań podjętych między Sesjami Informację z działań podjętych miedzy Sesjami przedstawił Wójt Gminy Tomasz Wilk: Relacja z działań podjętych między sesjami w okresie od r. do r r. Spotkanie z audytorami w sprawie termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej. Tego samego dnia uczestniczyłem w podpisaniu umowy, porozumienia dla realizacji przedsięwzięcia pn Wielowariantowy program inwestycyjny wraz z opracowaniem strategii oceny oddziaływania na środowisko dla zlewni rzeki Szreniawa.Umowa ta dotyczy wszystkich gmin, spotkanie odbyło się w Charsznicy r. Dzień Babci i Dziadka, w godzinach późniejszych tego samego dnia odbyło się spotkanie w celu uzgodnienia lokalizacji przystanku w Łętkowicach r. Spotkanie członków związku ds. Gazyfikacji w Proszowicach, r. Uczestniczyłem w spotkaniu emerytów i rencistów r. Koncert kolęd oraz turniej tenisa stołowego, tego samego dnia w godzinach wieczornych spotkanie sympatyków PIS Powiatu Proszowickiego, uczestniczyło w nim 4 parlamentarzystów r. - Spotkanie w RIO odnośnie dyscypliny finansowej r. Spotkanie z firmą AGROSPRZĘT odnośnie odbioru placu w Zielenicach r. - Dzień spędzony na rozeznaniu wszystkich tematów, co dzieje się w poszczególnych sołectwach r. Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Małopolski, w Zakopanem r. Spotkanie odnośnie imprezy, które ma być zorganizowana dla dzieci w dniu r. - ze środków alkoholowych r. Spotkanie sprawozdawcze OSP Kowary godz r. Spotkanie z przedstawicielem Krajowej Rady Bibliotecznej z Warszawy odnośnie połączenia GBP i WŚO w Radziemicach dzisiaj uzyskałem telefonicznie informacje, że decyzja w sprawie połączenia jest pozytywna r. Komisja Rewizyjna, Spotkanie z przedstawicielami Firmy TAURON w sprawie możliwości uzyskania oszczędności energii. Spotkanie sprawozdawcze OSP Łętkowice od godz , r. Zebranie OSP Obrażejowice godz r. Spotkanie z firmą oferującą założenie instalacji solarnych z dofinansowaniem 50 % na 50 % r. Posiedzenie Zarządu ProKoPaRy. - Koniusza r. Wspólne posiedzenie Komisji r. Konferencja Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata w Krakowie, Zebranie wiejskie w Przęczankach, Przetarg na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków wraz z przyłączami otwarcie ofert r. Powiatowy Zarząd OSP przy obecności Generała Mroza, Wójtów i Burmistrzów powiatu r. Zebraniesprawozdawcze OSP Smoniowice godz , r. Bezpłatne badanie mammograficzne, udostępnienie mediów r. Robocze spotkanie ze Starostą Powiatu Proszowickiego. Interpelacje i zapytania Radnych. Pani Przewodnicząca zaprosiła Radnych do składania interpelacji i zapytań. Radni: - Radny Pan Waldemar Przeniosło prosi o odmulenie rowu odwadniającego od przepustu pod drogą powiatową relacji: Błogocice- Radziemice do rzeki Ścieklec. Pan Bebak kilkakrotnie interweniował w tej sprawie. - Radna Pani Anetta Kubińska zgłosiła konieczność remontu przepustu na drodze powiatowej w miejscowości Smoniowice. - Radny Pan Tomasz Łakomy zapytał, dlaczego słupy telefoniczne przesunięte są tylko od Vibrobetu w stronę Pana Łokasa, a dalej zostawione, pytał również o sprawę docieplenia remizy oraz czy firma odbierająca śmieci może wystawiać faktury. - Radny Pan Andrzej Świdziński prosi, aby na sesjach pojawiała się Pani Radca Syjut, ponieważ są pewne sprawy, które wymagają porady od strony prawnej oraz prosi o ujednolicenie czasu świecenia lamp ulicznych, ponieważ często świecą się przez dzień. - Radna Pani Agata Cichy zadała pytanie do Radnych Powiatowych obecnych na posiedzeniu: kiedy będą wykonywane remonty cząstkowe dróg, przede wszystkim chodzi o remont drogi na odcinku z Łętkowic w kierunku Wierzbicy, naprzeciwko Ośrodka Zdrowia. - Przewodnicząca Rady Pani Danuta Molong zapytała Wójta: czy można w jakiś sposób ograniczyć jazdę samochodów dostawczych w stronę Kątów oraz poinformowała o tym, że na rondzie nie świecą się żadne lampy. Prosiła również o przygotowanie pisma do mieszkańców Łętkowic z informacją o podejmowanych działaniach odnośnie hotelu dla psów. Sołtysi: - Pan Tadeusz Misztal sołtys wsi Dodów prosi o zlikwidowanie wyrwy na drodze, która jest bardzo niebezpieczna. - Pan Leszek Olesiński sołtys wsi Obrażejowice, pyta o remont drogi poburzowej wyznaczonej do remontu na odcinku od granicy UG Słomniki do mostu a najgorszy odcinek zabudowany nie jest brany pod uwagę, oraz czy istnieje szansa na pozyskanie żwiru, ponieważ na drodze Gąsawy są straszne dziury i trzeba je zasypać. - Pan Krzysztof Duraj sołtys wsi Radziemice w imieniu mieszkańców pyta czy istnieje szansa na wydruki za śmieci, oraz dlaczego płacili za ścieki przez okres dwóch miesięcy, kiedy to oczyszczalnia była nieczynna. - Pan Franciszek Szaleniec sołtys wsi Kaczowice pyta o remont drogi w stronę Racławic. - Pan Andrzej Juśko sołtys wsi Kowary pyta, kiedy będą wykonane przyczółki, ponieważ miały być wykonane ze środków nowego budżetu a do dnia dzisiejszego nie są. - Pani Grażyna Nawrot sołtys wsi Wrocimowice prosi o interwencje, ponieważ obsunęła się skarpa koło Belskich. Wnioski Komisji Rady. Przewodnicząca Rady Pani Danuta Molong zaprosiła Przewodniczącą Komisji Panią Agatę Cichy do przedstawienia wniosków z posiedzeń Komisji, które odbyły się w dniach: r. i r. (załącznik do protokołu) oraz Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Pana Włodzimierza Włoska do przedstawienia wniosków z posiedzenia Komisji. Rewizyjnej (załącznik do protokołu). O głos poprosił Radny Pan Waldemar Przeniosło i zapytał: czy są osoby na ternie gminy, które mają umorzony podatek powyżej 500 zł. Pan Tomasz Wilk Wójt Gminy odpowiedział, że głównie umorzenia są poniżej tej kwoty, powyżej 500 zł byłyby dosłownie- 3-4 osoby Ponadto kwota wysokości umorzeń to głownie umorzone odsetki. Przewodnicząca Rady Pani Danuta Molong zapytała: z czego wynikają tak duże zaległości w podatku ze środków transportu Pan Tomasz Wilk Wójt Gminy odpowiedział, że w przypadku podatku od środków transportu nie ma umorzeń. Przed przejściem do głosowania nad projektami uchwał Przewodnicząca Rady Pani Danuta Molong poprosiła pracownika Urzędu Gminy Pana Piotra Łakomego o przedstawienie informacji dotyczącej wymogów hotelu dla psów. W/w pracownik poinformował, że nie ma wytycznych dotyczących odległości jakie muszą być spełnione. Ponadto z informacji uzyskanych od Powiatowego Inspektora Sanitarnego wynika, ze w hotelu tym psy są dobrze traktowane i żywione wszystkie wymogi są spełnione, nie ma żadnych zastrzeżeń do hotelu prowadzonego na terenie gminy. Jedynym sposobem ze względu na uciążliwość są 3 skargi mieszkańców i badania akustyczne przeprowadzone przez akustyka co do stężenia hałasu. Jeżeli stężenie hałasu przekracza 50 decybeli to wówczas można zakładać sprawę z oskarżenia cywilnego. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Odpowiedzi udzielił Pan Tomasz Wilk Wójt Gminy Radziemice. - Na pytanie Radnego Pana Waldemara Przeniosło Wójt odpowiedział: nie wie dokładnie, o który rów chodzi, ale jeżeli jest to własność Krakowskiej Melioracji lub Powiatu, to nie odtworzy tego, ponieważ nie jest on własnością gminy a Pan Bebak należy do tych osób, którym podatek umorzono powyżej kwoty 500 zł. Radny Pan Waldemar Przeniosło dodał: jest to rów biegnący poprzecznie od drogi powiatowej do oczyszczalni ścieków. Chodzi tu nie tylko o Pana Bebaka, Pan Bebak jest jedną z osób, które wnioskują o odmulenie tego rowu. - Radnemu Panu Tomaszowi Łakomemu, sprawa słupów jest indywidualną dotyczącą prywatnej własności. Natomiast sprawa docieplenia remizy jest sprawą drugorzędną, jest to obiekt znajdujący się na liście obiektów, dla których przeprowadzono audyt energetyczny ale ocieplenie będzie wykonane w trzecim etapie listy obiektów publicznych przeznaczonych do tej inwestycji. W pierwszej kolejności będą robione budynki takie jak: Szkoły, Weterynaria, Urząd Gminy czyli te, które generują największe straty energetyczne. Jeżeli chodzi o faktury za śmieci, to nie ma takiej możliwości. Nie będziemy produkować niepotrzebnych dokumentów, których 60% pójdzie w piec!. Są wskazane trzy możliwości płatności za śmieci u sołtysa, w kasie UG, w Banku na wskazany numer i tego się trzymajmy. Jeżeli chodzi o remonty: Drogi, rowy, Wójt poinformował, że wszystkie braki i konieczności będą sukcesywnie wykonywane trzeba tylko poczekać na pogodę. - Sołtysowi Panu Krzysztofowi Durajowi Wójt odpowiedział: Przez okres w jakim oczyszczalnia była czynna bez nadzoru, mieszkańcy nie ponosili kosztów. Ponadto Pan Tomasz Wilk Wójt Gminy przedstawił sprawę oczyszczalni, poinformował, że został postawiony pod ścianą przez Pana Andrzeja Juśko. Prosiłem Pana Juśko, aby zajął się tym tematem, po uzgodnieniach zgodził się początkowo ale niestety tak się nie stało, nic Pan nie zrobił w tym temacie!. Po dwóch miesiącach okazało się, że nie zadbał Pan o zarządzanie oczyszczalnią. Kosztowało nas to około 2 tys. zł, musieliśmy zaszczepić nowe bakterie, odtworzyć działanie stacji. Pan Juśko zażądał 3 tys. zł na etat dla pracownika obsługującego oczyszczalnię, musieliśmy sami zatrudnić pracownika, który to robi za tysiąc złotych miesięcznie. Wójt dodał, że najlepiej i najdogodniej byłoby gdyby oczyszczalnią zarządzała firma prowadzona przez Pana Juśko, ponieważ zna dane dotyczące poboru wody,...my natomiast takich informacji nie posiadamy i istnieje obawa, że Pan Juśko ich nie ujawni, biorąc pod uwagę jego dotychczasowe zachowanie ale i tak myślę, że damy radę. Wójt dodał również:...może Bóg strzegł, że wygrał Pan przetarg na obsługę wodociągu tylko na rok!. - Pani Grażynie Nawrot sołtysowi wsi Wrocimowice odpowiedział, ze sprawa skarpy zostanie załatwiona jak tylko zrobi się pogoda. - Radnemu Panu Andrzejowi Świdzińskiemu Wójt odpowiedział, że czas świecenia lamp został ujednolicony. Radny Pan Wojciech Janczyk dodał, że w Zielenicach oświetlenie jest podłączone do świetlicy wiejskiej i z tego wynikają problemy. - Przewodniczącej Rady Pani Danucie Molong Wójt odpowiedział, że cała gmina będzie oświetlana ledami. Jeżeli chodzi o problem z samochodami parkującymi przy siedzibie firmy Pak, to trzeba się zastanowić. Przewodnicząca Rady Pani Danuta Molong zaproponowała, aby wprowadzić zakaz zakręcania od dolnej Kolonii. Mogą wjeżdżać od strony Kościuszkowskiej. - Radny Pan Waldemar Przeniosło zapytał jaki podatek płaci firma PAK czy jest to podatek od nieruchomości bądź działalności gospodarczej czy nie można by było podwyższyć im tego podatku. Wójt Gminy odpowiedział, że jeżeli obciążylibyśmy ich podatkiem to musielibyśmy zrobić to wobec wszystkich podatników. - O zabranie głosu poprosiła

3 Kwartalnik Radziemicki nr 3 3 Radna Pani Elżbieta Kulesza. Prosi o wymyślenie sposobu na wyrzucane śmieci, ponieważ jest to plaga. - Sekretarz Urzędu odpowiedział sołtysowi Panu Andrzejowi Juśko, że przyczółki będą robione w miesiącu marcu. - Jeżeli chodzi o remont dróg powiatowych odpowiedzi udzielił Radny Powiatowy Pan Zbigniew Daros obecny na posiedzeniu Sesji. Poinformował, że wszystkie prośby o drogi zgłaszane do remontu zostaną przekazane do Starostwa Powiatowego w Proszowicach. Ponadto poinformował, że remonty cząstkowe maja być wykonane do końca maja, natomiast przepusty, oznakowanie miejsc niebezpiecznych na wiosnę. Ad. 9 Wolne wnioski - Radny Pan Tomasz Łakomy zapytał, czy Urzędu nie stać na zł. Ponieważ materiał na docieplenie remizy jest zakupiony chodzi tylko o zapłacenie robocizny. Wójt powiedział, że można to zrobić w czynie społecznym lub fundusz sołecki przeznaczyć na ten cel, dodał również, że remizy : Przemęcznaki i Kaczowice nie będą wybudowane w tym roku choć są kompletnie zaprojektowane to nie jest konieczność, ale późniejsza potrzeba. Zwrócono uwagę na wysokość rachunków za energię w świetlicy Przemęczanach kwota zł w tym samym okresie pozostałe generowały kwoty 10 krotnie niższe. Sołtys odpowiedział, kwota ta jest wysoka, ale powinna być pomniejszona o wpłaty za energię przez osoby wynajmujące lokal i wówczas kwota ta znacznie ulegnie pomniejszeniu. - Radny Pan Tomasz Łakomy zapytał o nagrywanie zarówno Sesji jak i Komisji. Przewodnicząca Rady Pani Danuta Molong odpowiedziała, że sprawa nagrywania była już poruszana i Radni wówczas nie wyrazili zgody. - Radny Pan Waldemar Przeniosło powiedział, ze odpowiedzieć udzielona przez Przewodniczącą nie odzwierciedla rzeczywistego przebiegu Sesji i złożył formalny wniosek dotyczący nagrywania Sesji. Przewodnicząca Rady poddała złożony wniosek pod głosowanie: Wyniki głosowania: Za 10 Przeciw 0 Wstrzymało się - 5. W czasie głosowania w Sali obecnych było 15 Radnych. - Radny Pan Waldemar Przeniosło zapytał również jaka powierzchnia w ha przeliczeniowych podlega opodatkowaniu. Wójt odpowiedział; Wiemy jakie są hektary fizyczne. Hektary przeliczeniowe zależą od klasy gruntów. Zorientujemy się czy jest możliwość uzyskania takiej statystyki ale czemu ma służyć skoro rolnicy posiadają jakościowo różne grunty? Kwota podatku dla różnych powierzchni fizycznych może się znacznie różnić. - Sołtys wsi Obrażejowice Pan Leszek Olesiński zapytał czy istnieje możliwość zorganizowania na terenie gminy zbiórki sprzętu elektronicznego. Pan Tomasz Wilk Wójt Gminy odpowiedział, że była zorganizowana taka zbiórka dwukrotnie w ciągu 3 lat i wówczas zebraliśmy za pierwszym razem 17,5 ton odpadu, za drugim ok. 3 ton. Obecnie nie istnieje natychmiastowa konieczność ale w przyszłym roku na pewno taka zbiórka się odbędzie. - Sołtys wsi Lelowice poprosił o drogę boczną ok. 600 m w kierunku Pana Labisia. Radny Pan Tomasz Łakomy zapytał kto będzie zbierał śmieci, które zalegają w rowach. Pan Wójt odpowiedział, że będzie to egzekwował strażnik gminny bądź zostanie w miesiącu maju zorganizowana zbiórka śmieci. - Sołtys wsi Kowary Andrzej Juśko poinformował o błędnym naliczaniu zaległości za śmieci, ponieważ informacja jest wystawiana np. na dzień 1 stycznia a płatność jest do 15 i wówczas wykazywana jest zaległość co jest niezgodne z prawdą. - Przewodnicząca Rady Pani Danuta Molong zapytała na jaki czas firma odbierająca śmieci wygrała przetarg, Wójt Gminy odpowiedział, że do końca roku. Przewodnicząca wnioskowała, aby śmieci sortowane były częściej odbierane oraz aby firma odbierająca śmieci zostawiała więcej worków zarówno kolorowych jak i czarnych. Protokół XXXIV Sesji Rady Gminy Radziemice z dnia 09 kwietnia 2014 r. Obrady XXXIV Sesji Rady Gminy otworzyła Pani Danuta Molong Przewodnicząca Rady Gminy, powitała obecnych na posiedzeniu Starostę Powiatu Proszowickiego Pana Zbigniewa Wójcika oraz Komendanta Powiatowego Policji w Proszowicach Pana Leszka Ozga, Radnych Powiatowych Pana Marka Słowińskiego i Pana Zbigniewa Darosa, Wójta Gminy Pana Tomasza Wilka, Radnych i Sołtysów oraz pracowników Urzędu Gminy obecnych na posiedzeniu sesji. Na podstawie listy obecności stwierdziła obecność 13 Radnych w obradach ( załącznik do protokołu ). Rada jest władna do podejmowania uchwał. 2 Radnych nieobecnych oraz Radny pan Wojciech Janczyk zgłosił spóźnienie. Przewodnicząca Rady Pani Danuta Molong poinformowała o wpłynięciu przed obradami sesji projektu uchwały w sprawie połączenia Gminnej Biblioteki Publicznej i Wielofunkcyjnej Świetlicy Oświatowej w Radziemicach. Radny Pan Waldemar Przeniosło poprosił o zabranie głosu i powiedział, że nie było materiałów dotyczących połączenia na 7 dni przed sesją, dlatego zasadnym jest przełożenie w/w tematu na kolejną komisję w celu zapoznania się z materiałami. Wójt Gminy Pan Tomasz Wilk odpowiedział, że sprawa połączenia była już poruszana na wcześniejszych spotkaniach i prosi o wprowadzenie przedstawionego projektu uchwały do porządku obrad. Przewodnicząca Rady Pani Danuta Molong poddała pod głosowanie wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały: Wyniki głosowania: Za 7 Radnych Przeciw- 4 Wstrzymał się- 1 Przewodnicząca Rady Pani Danuta Molong zapytała czy ktoś wnosi uwagi do protokołu z XXXII Sesji Rady Gminy. Poinformowała również, iż protokół był dostępny na stronie Urzędu Gminy, wyłożony w Biurze Rady i przed obradami Sesji. Uwag z Sali nie zgłoszono. Wyniki głosowania: Za 13 Radnych Przeciw- 0 Wstrzymał się- 0. Podczas głosowania w Sali obecnych było 13 Radnych. Protokół został przyjęty bez czytania. Radny Pan Wojciech Janczyk spóźnił się na obrady Sesji. Przedstawienie informacji przez Starostę Powiatu Proszowickiego. Przewodnicząca Rady Pani Danuta Molong zaprosiła Starostę Powiatu Proszowickiego Pana Zbigniewa Wójcika do przedstawienia informacji na temat działań przewidzianych w 2014 r. na ternie gminy Radziemice. Starosta Powiatu Proszowickiego Pan Zbigniew Wójcik przedstawił informacje dotyczącą planu działalności na rok 2014 r. Poinformował o remoncie drogi na ternie Gminy Radziemice na odcinku szlaku kościuszkowskiego oraz łataniu dziur w miejscowości Smoniowice. Starosta dodał budżet powiatu to nie tylko gminy to również szkoły, szpital. Poinformował, iż w roku 2014 r. przewidziana jest termomodernizacja szpitala. Na ten cel 40 % środków będzie pozyskana z funduszu Ochrony Środowiska natomiast pozostała część z budżetu starostwa. Starostwa poinformował, że planuje się wprowadzenie norweskiego programu zdrowotnego na ten cel zostanie pozyskanych 6 mln zł. które zostaną przekazane na zakup nowego sprzętu. Na dzień dzisiejszy sprzęt wymieniony jest w pracowni RTG. Planuje się również budowę Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej, przewidziana jest tam również sala konferencyjna. Na ten cel przewidziana jest działka o powierzchni 20 a za stacją kolejowa w Proszowicach. Planuje się również modernizację m.in. Zespołu Szkół w Piotrkowicach Małych. Starosta Powiatu poinformował, ze 1 km drogi na wsi kosztuje 400 tys. natomiast w mieście czterokrotnie więcej. W bieżącym roku planowana jest również przebudowa ulicy Partyzantów. Prace będą głównie polegały na wymianie chodnikakostka brukowa oraz renowacji istniejących zieleńców. Inwestycje te powinny być ukończone do października br. Wszystko to, co planuje się zrealizować w roku 2014 będzie bez kredytu. Starosta powiedział: ja przez 8 lat nie zadłużyłem Powiatu z 8 mln. zadłużenia, które zastałem, zostało 7 mln. dodał trzeba mierzyć siły na zamiary, przyjmuję zasadę - żyjmy za to co mamy. Niektórzy zarzucają mi, że najwięcej robi się dla Pałecznicy, nie jest to prawdą. Gminę Pałecznicę zastałem w bardzo złym stanie, dla mnie była to gmina zaściankowa. W bardzo złym stanie były drogi a Powiat to nie tylko Gmina to również szpital, szkoły. Jesteście pierwsza gminą, w której zaczynają się remonty. Przewodnicząca Rady Pani Danuta Molong podziękowała za informacje przedstawione przez Starostę i zapytała czy są jakieś pytania. O zabranie głosu poprosił Radny Pan Waldemar Przeniosło. Powiedział składałem do Wójta pismo z prośbą o odmulenie rowu odwadniającego od przepustu pod droga powiatową relacji: Błogocice- Radziemice do rzeki Ścieklec, jednak Wójt odpowiedział, że nie jest to sprawa gminy, wskazany rów nie jest rowem gminy. Radny, dodał również, iż podobna sytuacja była w Smoniowicach i rów tam został udrożniony przez gminę. Radny Pan Waldemar Przeniosło zapytał również, kto płacił za odmulenie drogi w stronę Dziewięcioł. Odpowiedzi udzielił Starosta Powiatu Proszowickiego: informując, że część kosztów poniosła gmina, natomiast jeżeli chodzi o sprawę rowu w Smoniowicach, Starosta poinformował, że była to sprawa mieszkańców, rów ten powinien być zrobiony przez rolników takie są przepisy. To, że został udrożniony przez Wójta to tylko jego dobra wola. O zabranie głosu poprosiła Radna Pani Anetta Kubińska. Podziękowała, za remont cząstkowy oraz powiedziała, ze nie udało się zrobić drogi na docinku Kaczowice- Smoniowice, która została zniszczona przez powódź w ubiegłym roku. Starosta Powiatu odpowiedział, ze na drodze do Smoniowic częściowo remont został wykonany, natomiast przepusty zostaną zabezpieczone. Starosta dodał, na 13 przepustów z terenu waszej gminy 7 zostało zgłoszonych do programu Ochrony Środowiska. Zabezpieczenie zostanie wykonane w tym tygodniu. Przepust Przemęczanki też zostanie zrobiony. Podsumowując Starosta powiedział kopanie rowów w najbliższym czasie natomiast usuwanie gałęzi wrzesień, październik wówczas, gdy zakończą się prace drogowe.

4 4 Kwartalnik Radziemicki nr 3 Radny Pan Grzegorz Ziarko zapytał o remont brakującego odcinka drogi Obrażejowice- Prandocin. Starosta odpowiedział: w tym roku tego odcinka drogi nie jesteśmy w stanie zrobić, ale zrobimy go w najbliższym możliwym czasie, najpóźniej za dwa lata. O zabranie głosu poprosił Sołtys wsi Dodów Pan Tadeusz Misztal i zapytał, gdzie w Proszowicach można zaparkować bezpłatnie. Starosta Pan Zbigniew Wójcik odpowiedział, że stref płatnego parkowania nie ma. Wszystkie miejsca gdzie można parkować znajdują się pod różną jurysdykcją. Dodał, że Powiat w okolicach budynku UG w Proszowicach posiada tylko 3 miejsca parkingowe jedno jest dla mnie, dwa dla pracowników Starostwa. Natomiast parking przy ulicy kolejowej został przekazany gminie i ja nie mam nic do powiedzenia. W zawiązku z wyczerpaniem wszystkich tematów Przewodnicząca Rady Pani Danuta Molong poprosiła Komendanta Powiatowego o zabranie głosu. Na wstępie Pan Komendant podziękował za zaproszenie a następnie przedstawił sprawę dofinansowania samochodów. Powiedział, że samochody, jakie w obecnym czasie posiada Policja są w bardzo złym stanie technicznym ponadto 1 został uszkodzony w czasie kolizji i całkowicie usunięty ze stanu. Wyjaśnił, iż 50 % środków na zakup nowych samochodów będzie sfinansowana z Komendy Wojewódzkiej natomiast drugie 50 % to sponsoring ze strony samorządu. Pan Komendant Leszek Ozga dodał, ze już podpisał dwa porozumienia z 2 gminami od Starostwa również dostał 15 tys. Środki, jakie musi pozyskać Komenda na zakup nowych samochodów to 75 tys. zł. Pan Komendant dodał, na dzień dzisiejszy nie jest znana marka samochodów, będzie ogłoszony przetarg na zakup 80 samochodów w całym województwie i wówczas zostanie wybrana najkorzystniejsza oferta. Przewodnicząca Rady Pani Danuta Molong zaproponowała, przekazanie Komendzie Powiatowej Policji w Proszowicach, na zakup nowych samochodów dotacji w wysokości 10 tys. zł i poddała propozycję pod głosowanie. Wyniki głosowania: Za 10 Radnych Przeciw- 0 Wstrzymał się- 3 Podczas głosowania w Sali obecnych było 13 Radnych. O zabranie głosu poprosił sołtys wsi Obrażejowice Pan Leszek Olesiński i zapytał, czy nie jest możliwe, aby w dzień targowy policjanci nie byli tak skrupulatni. Czy nie jest możliwe dawanie upomnień a nie od razu karanie mandatami. Pan Komendant odpowiedział, ze nie jest to możliwe, ponieważ podczas upomnień pojawia się bezzasadna dyskusja. Ponadto bardzo często ludzie są agresywni dochodzi do znieważenia policjanta czy szarpaniny. O głos poprosił Sołtys wsi Kowary Pan Andrzej Juśko. Zadał pytanie Staroście Powiatu odnośnie remontu drogi w Kowarach na odcinku 200 m. Starosta Pan Zbigniew Wójcik odpowiedział, ze remont tego odcinka zostanie wykonany w najbliższym czasie. Informacja Wójta Gminy z działań podjętych między Sesjami Informację z działań podjętych miedzy Sesjami przedstawił Wójt Gminy Tomasz Wilk: Relacja z działań podjętych między sesjami r r r. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej r. Spotkanie z Panem Jerzym Paszt z Tauronu dot. energii r. Proszowice - Dni Wierzby Głowiastej r. spotkanie z dyrekcją ARiMR w Centrum Kultury i Wypoczynku w Proszowicach r. spotkanie w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Proszowicach r. Szkolenie pracowników w zakresie instrukcji kancelaryjno- archiwalnej r. Zebranie Zarządu Bank Spółdzielczy Słomniki r. Spotkanie odnośnie internetu szerokopasmowego r. Posiedzenie Zarządu Gminnego Związku OSP w Radziemicach r.- Nocny objazd w celu rozeznania sytuacji na ternie Gminy r. Spotkanie z przedstawicielem Narodowego Funduszu Zdrowia przekazującego dostęp do Zintegrowanego Systemu Pacjenta r. Konferencja w Urzędzie Marszałkowskim pt. Cyfrowa Pobudka Pokolenia r. Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Radziemice r. Spotkanie z przedstawicielem Tauronu dot. energii r. Przetarg dot. Zaprojektowania i budowy placów zabaw przy Zespole Szkół w Radziemicach i Szkole Podstawowej w Zielenicach r. KGW z Łętkowic-Kolonii zwyciężyło w etapie powiatowym plebiscytu Dziennika Polskiego na Najlepsze KGW. Ponadto Wójt Gminy Pan Tomasz Wilk przedstawił slajdy przedstawiające nielegalne wysypiska śmieci z terenu Gminy Radziemice oraz skutki wandalizmu na ternie gminy.. Poinformował o nagrodzie w wysokości tysiąca złotych dla osoby, która wskaże osobę złapaną na gorącym uczynku. O zabranie głosu poprosił sołtys wsi Kowary Pan Andrzej Juśko Zapytał, o firmę, która ma się zająć zbiórką wysypywanych śmieci. Jaka będzie pewność czy firma ta policzy rzeczywiście za tyle kubików śmieci ile wywiozą. Na koniec Wójt Gminy Pan Tomasz Wilk, poinformował, że na r. przewidziane jest Święto Czosnku oraz iż, r. wpłynęło pismo od Pana Bogdana Zdrojewskiego odnośnie pozytywnej opinii połączenia Gminnej Biblioteki i Wielofunkcyjnej Świetlicy Oświatowej. Interpelacje i zapytania Radnych. Pani Przewodnicząca zaprosiła Radnych do składania interpelacji i zapytań. Sołtysi: - Pan Leszek Olesiński sołtys wsi Obrażejowice, poinformował, że firma, która robi oświetlenie nie robi tego tak jak trzeba. W związku z tym, iż nie było więcej interpelacji i pytań Przewodnicząca Rady zamknęła pkt.6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Odpowiedzi udzielił Pan Tomasz Wilk Wójt Gminy Radziemice. Przewodnicząca Rady Pani Danuta Molong zapytała czy połączenie nie będzie kolidować z przekazanymi dotacjami, czy połączenie musi być od 1 maja, czy te instytucje nie muszą zakończyć działalności. Pani Grażyna Sikora Skarbnik Gminy odpowiedziała, ze dotacje zostają na tym samym poziomie tylko dla 1 instytucji. Radny Pan Waldemar Przeniosło ponownie wrócił do przełożenia tematu połączenia Biblioteki i Świetlicy, ponieważ warto by było zapoznać się z materiałami. Podobne stanowisko zajęła Radna Pani Elżbieta Kulesza. Zaproponowała, aby sprawę przedyskutować na kolejnej komisji. Radna dodała, pomysł połączenia jest dobry ale nie podejmujmy decyzji dzisiaj. Pani Grażyna Sikora Skarbnik Gminy dodała, ze zmiany również muszą być wprowadzone w statucie gminy oraz jeżeli chodzi o finanse to nie ma takiego tworu, któremu przekazaliśmy dotacje. Radny Pan Waldemar Przeniosło powiedział, my likwidujemy Bibliotekę i włączamy do Świetlicy trzeba by podjąć uchwałę o likwidacji Biblioteki. Wójt Gminy Pan Tomasz Wilk odpowiedział: my nic nie likwidujemy my łączymy. Radny Pan Waldemar Przeniosło przedstawił wniosek o przełożenie tematu na kolejną komisję. Przewodnicząca Rady Pani Danuta Molong poddała wniosek pod głosowanie Wyniki głosowania: Za 11 Przeciw 0 Wstrzymało się - 0 W czasie głosowania w Sali obecnych było 11 Radnych. Wolne wnioski Sołtys wsi Kowary Pan Andrzej Juśko powiedział: nie mówmy o mostach, przyczółkach miały być wykonane do końca marca a nie są. Przyjechała firma i wymieniła 1. Wójt Gminy odpowiedział Pan Wiesław Wcisło będzie pilotował sprawę mostków, asfalt źle położony będzie poprawiony. Zakończenie. W wyniku wyczerpania wszystkich punktów z porządku obrad Przewodnicząca Rady Pani Danuta Molong zamknęła obrady XXXIV Sesji Rady Gminy Radziemice. Protokołowała: Anna Jelonkiewicz.

5 Kwartalnik Radziemicki nr 3 Aktywni Seniorzy 5 We wszystkich krajach rozwiniętych cywilizacyjnie społeczeństwo się starzeje, nasze też. Wśród emerytów są tacy, którzy ani myślą żegnać się z pełnią życia. Są aktywni, bo człowiek jak nic nie robi to kapcanieje. Aktywni mogą się zrzeszać. Mija właśnie 12 lat działalności seniorów zrzeszonych w Kole Seniorów PZERiI w Radziemicach. Z inicjatywy ówczesnego Wójta Gminy Bogusława Nowaka i prezesa Zarządu Rejonu Stanisława Kaczmarczyka powstało Koło liczące wtedy 15 członków. Od tego czasu stan koła powiększył się do 50 członków. W kole następuje rotacja z naturalnych przyczyn, jedni odchodzą, nowi wstępują. We wszystkich gminach powiatu do związku należy ponad 700 osób. Nasze koło jest najmniejsze, ale prężne w działaniu. Jego członkowie wywodzą się głównie z parafii Łętkowice i Zielenice. Głównym celem naszej działalności jest organizowanie, życia towarzyskiego, kulturalnego i współpraca między kołami. Organizujemy wycieczki głównie do Sanktuariów Maryjnych w różnych częściach kraju, po drodze zwiedzamy ciekawe miejsca i zabytki. Organizujemy wyjazdy do kina i teatru, wyjazdy do Bochni i Wieliczki na turnusy rehabilitacyjne. Co roku organizowane są wspólne uroczystości-obchody z okazji Dnia Seniora i Inwalidy. Dla bardziej otwartych Zarząd Rejonu PZERiI w Proszowicach organizuje wycieczki zagraniczne. Wszystkie formy spędzania czasu razem są na miarę portfela emeryta. Dużym powodzeniem cieszą się 12 dniowe wczasy wypoczynkowo-rehablilitacyjne nad morzem. Korzysta z nich co roku około 150 seniorów z całego powiatu. Naszą działalność wspomaga pan Wójt Tomasz użyczając na dogodnych warunkach Spotkanie integracyjne Koniusza 2013 szkolnego gimbusa na krótkie wyjazdy i wspiera dobrym słowem. Wyraził też zgodę na nieodpłatne korzystanie z pomieszczeń filii biblioteki gminnej, w tym z urządzeń biurowych. Biblioteka gminna i filia biblioteki w Łętkowicach zorganizowała dla emerytów 60+ kurs komputerowy i planuje następny nabór. W dzisiejszym czasie społeczeństwo, pomimo głośno wyrażanego szacunku dla starszych tak naprawdę marginalizuje seniorów. My członkowie koła nie dajemy się, aktywnie działamy bo czas szybko biegnie. Starość nie musi być smutna i przykra. (Tadeusz Antos) Teresa Pytel, Helena Nagło i w tle panie z Koła Proszowice. Andrzej Niezgodzki, Jan Atłas, Eugeniusz Skoczeń, Św.p. Bogusław Nowak, Tadeusz Antos, Stanisław Kaczmarczyk.

6 6 Kwartalnik Radziemicki nr 3 Fundusz sołecki Koniecznym warunkiem właściwej i udanej realizacji przedsięwzięć z funduszu sołeckiego jest współpraca między władzami gminy i urzędnikami gminnymi z jednej strony, a sołtysem, radą sołecką i mieszkańcami z drugiej strony. Bez owej współpracy nie jest zagwarantowane, że fundusz sołecki zostanie zrealizowany, nawet jeśli zostanie on uruchomiony zgodą rady gminy na wyodrębnienie w budżecie gminy środków funduszu sołeckiego, wyrażoną w formie uchwały. Dla udanej realizacji przedsięwzięć z funduszu sołeckiego, obok dobrej woli i współdziałania, konieczne jest też spełnienie przez obie strony wymogów formalnych, które są określone w przepisach ustawy z dnia20 lutego 2009r. o funduszu sołeckim (Dz.U.z 2009r. Nr 52, poz.420), a także w przepisach art.7 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z2001r. Nr142, poz wraz z późniejszymi zmianami) oraz w statucie sołectwa. Wymogi, o których mowa to między innymi wykonanie przez obie strony, tj. przez organy gminy i przez sołectwo, wszystkich działań w terminach ustawowych przewidzianych w ustawie o funduszu sołeckim. Nie można tych terminów przekroczyć. Ich przekroczenie bowiem oznaczać będzie, że te czynności będą nieważne z mocy prawa, co z kolei zniweczy wszystko, co zrobiono dotychczas. W efekcie sołectwo traci prawo do dysponowania swoją kwotą z puli funduszu sołeckiego, a gmina straci prawo do refundacji wydatków z budżetu państwa. I tak w kolejności: Rada gminy musi do dnia 31 marca podjąć uchwałę, w której zgodzi się na wyodrębnienie w budżecie gminy na przyszły rok środków funduszu sołeckiego (art.1 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim). Nie może przekroczyć tego terminu, bo uchwała podjęta po tym terminie będzie nieważna i z pewnością zostanie uchylona przez wojewodę albo Regionalną Izbę Obrachunkową. Ostatecznie rady gmin we wszystkich tych gminach, na obszarze których znajduje się choćby jedno sołectwo, muszą podjąć do do 31 marca uchwałę w sprawie wydzielenia bądź niewydzielenia w budżecie na przyszły rok puli funduszu sołeckiego. Oznacza to, że niezależnie czy rada gminy chce uruchomić fundusz sołecki w przyszłym roku, czy nie chce, musi podjąć uchwałę, jaka by ona nie była. Niepodjęcie żadnej uchwały w terminie do dnia 31 marca jest złamaniem prawa przez radę gminy. Konieczność podjęcia uchwały, niezależnie czy wolą rady gminy będzie uruchomienie funduszu sołeckiego w przyszłym roku czy nieuruchomienie go, wskazuje też, że intencją ustawodawcy jest, aby nie była to uchwała podjęta dla zachowania pozoru, ale aby została poprzedzona merytoryczną dyskusją na sesji rady gminy. Wójt ma obowiązek do 31 lipca przekazać sołtysom informację o wysokości kwoty przypadającej sołectwu na przyszły rok z puli funduszu sołeckiego (art.2 ust.2). Informacja ta jest niezbędna, aby mieszkańcy mieli wystarczająco dużo czasu (2 miesiące) na zastanowienie się, na co chcą przeznaczyć przypadającą sołectwu kwotę i na sprawdzenie czy ich wybór będzie spełniał wymogi formalne. Zebranie wiejskie musi uchwalić wniosek, w którym określi konkretne przedsięwzięcia do sfinansowania z przypadającej sołectwu na przyszły rok kwoty funduszu sołeckiego, wraz z uzasadnieniem tych przedsięwzięć i szacunkiem ich kosztów, a sołtys musi przekazać wójtowi tę uchwałę oraz wniosek w nieprzekraczalnym terminie do 30 września. Sołtys i rada sołecka wraz z mieszkańcami mają więc sporo czasu na zastanowienie się, na co chcą przeznaczyć przypadającą im kwotę oraz na upewnienie się, czy wybrane prze nich przedsięwzięcia są zadaniami własnymi gminy i na podjęcie poprawnej formalnie decyzji w formie uchwały zebrania wiejskiego. Nie jest dobrze uchwalać wniosku w ostatniej chwili (czyli w ostatnich dniach września), gdyż sołectwu może zabraknąć czasu na ewentualne wycofanie nieprawidłowej uchwały bądź wniosku i uchylenie jeszcze przed dniem 30 września drugiej prawomocnej uchwały wraz z prawidłowym wnioskiem, a także przekazanie go wójtowi do tego terminu. Jest on nieprzekraczalny, a zatem wnioski i uchwały złożone po tym terminie będą nieważne z mocy prawa. Kolejnym wymogiem jest, aby przedsięwzięcia wskazane przez zebranie wiejskie do sfinansowania z funduszu sołeckiego były zadaniami własnymi gminy. Było by idealnie, gdyby wybór był poprzedzony dyskusją w szerokim gronie i rozpoznaniem pomysłów mieszkańców na co chcieliby wydać fundusz sołecki. Bardzo zintegruje ona mieszkańców dzięki poczuciu, że mieli swój udział w wypracowaniu decyzji. Zapewne większość z nich potem będzie chętniej włączać się w inne publiczne przedsięwzięcia podejmowane w sołectwie. Dlatego, aby dyskusja ta faktycznie przyczyniła się do wzmocnienia więzi między mieszkańcami, a nie wznieciła potem nieporozumienia i kłótni z powodu niezgodnego z ustawami wyboru przedsięwzięć, należy wcześniej zapoznać mieszkańców z ograniczeniami i wymogami wynikającymi z obu w.w ustaw. Jednym z podstawowych ograniczeń przy wskazaniu przez zebranie wiejskie przedsięwzięć do sfinansowania z funduszu sołeckiego będzie właśnie to, że nie mogą być to przedsięwzięcia nie będące zadaniami własnymi gminy. Ustawa o funduszu sołeckim (art.1 ust.3) zawiera bowiem wymóg, aby były one zadaniami własnymi gminy. Przedsięwzięcia nie mieszczące się w katalogu zadań własnych gminy nie mogą być więc finansowane ze środków funduszu sołeckiego, np. naprawa odcinka drogi powiatowej przebiegającej przez sołectwo jest zadaniem własnym powiatu, więc sołectwo nie może na to przeznaczyć przypadającej mu kwoty z puli funduszu sołeckiego. Także nie może postanowić o sfinansowaniu remontu świetlicy wiejskiej, nawet jeśli wieś z niej zwyczajowo korzysta od dziesiątków lat, ale gmina nie ma do świetlicy żadnego tytułu prawnego. Najczęściej nieruchomość taka nie ma unormowanego stanu prawnego, bo gmina przed lat nie zawarła z właścicielem żadnej umowy najmu albo choćby użyczenia ( z wpisanym do umowy prawem do wykonywania przez gminę remontów) i nie ma aktu notarialnego przekazania nieruchomości ani na własność, ani w użytkowanie. Tak więc gmina musi najpierw nabyć jakiś tytuł prawny do nieruchomości, np. podpisać umowę najmu, nieruchomości, dzierżawy, albo użyczenia z zastrzeżeniem, że może dokonywać nie tylko napraw koniecznych, ale też remontów. Dopóki taka umowa nie zostanie podpisana, dopóty sołectwo nie może przeznaczyć z funduszu sołeckiego na świetlicę nawet złotówki. Katalog zadań własnych gminy określony przepisem art.7 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym jest szczegółowo określony i obejmuje sprawy: ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej, gminnych dróg ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego; wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz; działalności w zakresie telekomunikacji, lokalnego transportu zbiorowego, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych, gminnego budownictwa mieszkaniowego; edukacji publicznej; kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami; kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych; targowisk i hal targowych; zieleni gminnej i zadrzewień; cmentarzy gminnych; porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego; utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych; polityki prorodzinnej, w tym zapewnienie kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej; wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej; promocji gminy; współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz 873, z późn.zm.); współpracy ze społecznościami lokalnymi innych państw. Tak więc zgodnie z tą zasadą budowa (albo remont) ogrodzenia cmentarza komunalnego (gminnego) znajdującego się na terenie sołectwa będzie mogła być finansowana z funduszu sołeckiego. Ale nie będzie wchodzić w rachubę, jeśli cmentarz jest wyznaniowy, np. należy do parafii rzymskokatolickiej. Kolejnym wymogiem, jest to, aby przedsięwzięcia wskazane przez zebranie wiejskie służyły poprawie warunków życia mieszkańców oraz aby były zgodne ze strategią rozwoju gminy ( a w razie jej braku aby nie były sprzeczne z aktami prawa miejscowego, np. z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, ze statutem gminy, statutem sołectwa, z gminnym regulaminem utrzymania czystości i porządku itp.). Niezależnie od tego jakie są szczegółowe przepisy na temat prawomocności uchwał zebrania wiejskiego w statucie konkretnego sołectwa, należy bezwzględnie mieć na uwadze, aby zebranie wiejskie nie tylko przegłosowało wniosek o przeznaczeniu kwoty przypadającej sołectwu z puli funduszu sołeckiego, ale też aby podjęło ono formalnie uchwałę w tej sprawie. Należy poza tym bezwzględnie do wniosku przekazanego wójtowi i uchwały dołączyć protokół z zebrania wiejskiego i podpisaną listę obecności mieszkańców. Nie można przeoczyć sporządzenia żadnego z tych dokumentów, bo bez nich nie może zostać udokumentowana prawomocność zebrania i wniosek może zostać w efekcie odrzucony. Sam wniosek nie może być goły. tj. nie może tylko wykazywać przedsięwzięć do sfinansowania. Musi w nim być ponadto szacunek kosztów przedsięwzięcia (albo przedsięwzięć) wskazanego przez zebranie wiejskie oraz uzasadnienie tych przedsięwzięć (art.4 ust.3: Wniosek powinien zawierać wskazanie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji na obszarze sołectwa w ramach środków określonych dla danego sołectwa na podstawie informacji, o której mowa w art.2 ust.2, wraz z oszacowaniem kosztów i uzasadnieniem ). Z tego przepisu wynika kolejne ograniczenie, tj, że zebranie wiejskie musi się zmieścić w kwocie przypadającej sołectwu na dany rok z puli funduszu sołeckiego. O ile zawyżenie kosztów nie będzie zagrażało realizacji przedsięwzięć (tylko sołectwo nie będzie mogło wtedy wykorzystać zaoszczędzonej nadwyżki na inne przedsięwzięcia nie wpisane do wniosku), to znaczące zaniżenie kosztów grozi odrzuceniem wniosku. Nie można więc liczyć, że wniosek jakoś przejdzie i wójt dopłaci brakującą kwotę z budżetu gminy, bo ryzykuje się odrzuceniem wniosku przez wójta albo zakwestionowaniem przez Regionalną Izbę Obrachunkową tego wydatku. Kolejnym ustawowym wymogiem jest realizowanie przedsięwzięcia na obszarze naszego sołectwa, a nie na obszarze sąsiedniego sołectwa, choćby to był remont świetlicy wiejskiej, z której korzystają też nasi mieszkańcy. Uchwalenie więc sfinansowania z kwoty funduszu sołeckiego jakichkolwiek inwestycji w sąsiednich sołectwach, będzie skutkowało odrzuceniem wniosku i przepadkiem kwoty funduszu sołeckiego. Decyzja mieszkańców o przeznaczeniu środków funduszu sołeckiego powinna być suwerenna. Decyzja narzucona przez wójta, podjęta pod naciskami, żeby np. fundusz sołecki wydać na budowę lub remont drogi albo na utrzymanie świetlicy wiejskiej mijać się będzie z celem funduszu sołeckiego. Tak więc należy przemyśleć czy obecność wójta na zebraniu wiejskim, które podejmuje decyzję o przeznaczeniu kwoty funduszu sołeckiego będzie wskazana. Co innego wyjaśnienie sołtysowi i radzie sołeckiej czy dane przedsięwzięcie jest zadaniem własnym gminy albo jak opracować szacunek kosztów przedsięwzięcia! Taka obiektywna pomoc może być bardzo przydatna. Przestrzegamy sołtysów przed zwołaniem zebrania wiejskiego w sprawie funduszu sołeckiego za pięć dwunasta, bo może nie starczyć czasu na zwołanie nowego zebrania i zmianę nieprawidłowego wniosku na poprawny. Nie warto ryzykować, bo wniosek niespełniający choćby jednego wymogu formalnego, nawet jeśli będzie poprawny pod innymi względami, może zostać odrzucony. Dobrze jest także zwrócić uwagę na techniczne przygotowanie zebrania wiejskiego, w celu uniknięcia nieporozumień i chaosu. Pomocne w sprawnym przeprowadzeniu zebrania wiejskiego będzie przed głosowaniem porządku obrad ustalenie obowiązujących reguł. Te reguły to np. określenie maksymalnego czasu jednej wypowiedzi do 2-3 minut, wzajemne nie krytykowanie siebie przez rozmówców, mówienie na temat. Umożliwi to zdyscyplinowanie uczestników zebrania w świetle przepisów statutu sołectwa. Zapobiegnie to zburzeniu porządku zebrania i pozwoli zrealizować w zaplanowanym czasie wszystkie punkty porządku obrad. Artykuł zamieszczony w Poradniku Radnego i Sołtysa 2014.

7 Kwartalnik Radziemicki nr 3 7 Spotkanie z babcią Tosią i tygryskiem W dniu 12 maja odbyło się spotkanie z teatrzykiem Edu-Artis z Krakowa, który przyjechał na zaproszenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Radziemicach. Udział w spotkaniu brały dzieci ze szkół Podstawowych z Zielenic i Radziemic z klas od I do III, dzieci z miejscowego Przedszkola oraz z oddziałów 5 i 6-latków, w sumie około 80 dzieci. Grupa aktorów przedstawiła teatrzyk zatytułowany Babcia Tosia i tygrysek czytają dzieciom bajki. Przedstawienie to wybrano nieprzypadkowo, ponieważ w dniach od 8 do 15 maja trwa Tydzień bibliotek, a tegoroczne hasło brzmi: Czytanie łączy pokolenia - gdyż najważniejszą misją bibliotek jest propagowanie czytelnictwa. Podczas spotkania tytułowi bohaterowie wprowadzali dzieci w cudowny i pełen przygód świat Koziołka Matołka czytając jego przygody. Aktorzy przedstawiając bajkę angażowali dzieci do aktywnego udziału poprzez śpiew i taniec oraz uważne słuchanie bajki, ponieważ dzieci miały za zadanie nauczyć tygryska wypowiadać trudne słowa, co nie było łatwe, gdyż tygrysek miał problemy z ich wymawianiem. Następnie babcia Tosia i tygrysek przeprowadzili sprawdzian ze znajomości bajek. Uczestnicy spotkania nie mieli problemu z jego rozwiązaniem, ponieważ czytają książki. Aktorom za wspaniały występ i zabawę dzieci podziękowały gromkimi brawami, a to oznaczało, że występ im się podobał. Spotkanie odbyło się na Sali obrad Wielofunkcyjnej Świetlicy Oświatowej. (JK) Wandalizm na terenie naszej gminy W związku z przeciwnościami, z którymi walczymy w procesie utrzymania ładu i porządku w Naszej Gminie zdecydowałem się na podjęcie stanowczych, i mam nadzieje efektywnych działań, zmierzających do poprawy istniejącej sytuacji. W związku z coraz częstszymi aktami wandalizmu pojawiającymi się na terenie Naszej Gminy i brakiem możliwości skutecznego wymierzenia kary faktycznemu sprawcy proszę Wszystkich Mieszkańców o pomoc. Jeśli jesteś świadkiem niszczenia bezzwłocznie zgłoś to do Urzędu Gminy w Radziemicach. Nagroda za potwierdzoną informację wynosi 1000,00 zł! Dbajmy razem o Naszą Małą Ojczyznę! (TW)

8 8 Kwartalnik Radziemicki nr 3 OSP Smoniowice Początki straży w Smoniowicach sięgają 1950 roku. Wtedy to grupa mieszkańców postanowiła założyć we wsi jednostkę OSP. W gronie założycieli byli: Tadeusz Możonek, Władysław Prześlica, Marian Łój, Daniel Młyński, Kazimierzluta, Piotr Wawrzeń, Julian Pabiańczyk, Jan Fedorczyk, Józef Czekaj, Józef Banaszek, Stanisław Kubiński, Bolesław Deka, Daniel Budzeń, Bogusław Duraj, Stanisław Chrzanowski, Stefan Zwada, Zenon Pluta i Henryk Zaprzelski. Przez pierwszy okres działalności strażacy jeździli do pożarów wozem konnym użyczanym przez Bolesława Dekę, a potem przez Juliana Pabiańczyka. Po kilku latach pan Julian zakupił do swojego gospodarstwa ciągnik rolniczy, który w przypadku wyjazdów strażaków do akcji, druhom. Wśród nich te największe, najpoważniejsze : duży pożar w 1956 roku w którym spłonęły doszczętnie cztery gospodarstwa rolne w Smoniowicach. Dzięki ofiarności strażaków udało się uratować życie 1,5-rocznej dziewczynki, którą w ostatniej chwili wyniesiono z płonącego domu. W 1972 roku ochotnicy uczestniczyli w ratowaniu od ognia domu i zabudowań gospodarczych Stanisława Chrzanowskiego. Poza ciężką pracą ratowniczą druhowie biorą udział w zdecydowanie przyjemniejszych przedsięwzięciach. Uczestniczą w zawodach sportowo-pożarniczych, turnieju tenisa stołowego organizowanego przez zarząd oddziału gminnego ZOSP RP, z którego w latach 2009 i 2011 przywieźli puchar za zajęcie I miejsca. Poza tym włączają się Pani Radna Anetta Kubińska wyraziła zadowolenie z tego, że na zebraniu obecne są aż trzy pokolenia. Możliwość przekazania następcom wiedzy jak o sprawy strażackie dbać. Pani Anetta podziękowała za pomoc wszystkim druhnom i druhom. Szczególne podziękowania padły pod adresem pana Wójta, który przychylnie w stronę Smoniowic spojrzał. Podziękowania dla Jana Duńca za okazaną pomoc oraz dla Pana Jana Przeniosły za nieodpłatne przekazanie rusztowań, jak również dla Pana Mariusza Pinkosza. Na koniec pani Anetta podziękowała panu Ryszardowi Ziębie za pracę przy remoncie remizy, który zrobił to, co do niego należało, a także o wiele więcej. Żeby mu to wynagrodzić złożono formalny wniosek o przyjęcie pana Ryszarda jako honorowego członka OSP w Smoniowicach. Podziękowano za pomoc w każdej sytuacji jednostce z Wrocimowic, oraz dziewczynom za pozyskiwanie środków na rzecz remontu remizy. Pani Anetta podziękowała za wyrozumiałość i przejęcie obowiązków swoim rodzicom, dzięki którym mogła się udzielać społecznie. w coroczną zbiórkę płodów rolnych na rzecz Seminarium Duchownego w Kielcach i Domu Pomocy Społecznej w Łyszkowicach. 2 marca 2014 roku w Smoniowicach odbyło się zebranie OSP, na które zaproszono licznych gości spoza straży. Prezes Gminnych OSP Edward Smulczyński podziękował z uczestnictwo w świętach państwowych kościelnych także drużynie dziewczęcej. Smoniowice jako wioska mają duże tradycje: dożynki, przedstawienia, najlepiej wykonany wieniec dożynkowy w powiecie. Podziękował także panu Wójtowi i Radzie Gminy, za zamysły i budżet. Pani sołtys za przekazanie funduszu sołeckiego na rzecz Komendant Gminnych OSP Jan Przeniosło wyraził zadowolenie stanem remizy po remoncie. Podziękował seniorom za to, że są i że przekazują swoje doświadczenia i troskę młodemu pokoleniu, wszystkim druhom za wysiłek podczas ostatniej powodzi. Przekazał podziękowania od Komendanta Głównego PSP. Komendant obiecał także musztrę dla nowo powstałej drużyny dziewczyn. Zwrócił uwagę, że jednostka nie ma samochodu, a jest on potrzebny ze względu na aktywność jednostki. Powiedział o współpracy sołectwa i OSP w Smoniowicach, co, jak zauważył, jest dobrą praktyką, nie zawsze stosowaną gdzie indziej. Wójt powiedział o tym, że nie ma wśród jednostek służył do przewozu sprzętu gaśniczego przede wszystkim motopompy. Pierwsi druhowie nie mieli swojej siedziby. Z tego też względu na spotkania umawiali się w domu któregoś ze strażaków, a później, za tymczasową siedzibę służył im budynek szkoły. Marzenia o remizie zaczęły się spełniać w latach 60., kiedy rozpoczęto budowę obiektu. Prace zakończyły się w 1968 roku. Budynek spełniał dwie zasadnicze funkcje był siedzibą miejscowej OSP, a także Domem Wiejskim otwartym dla wszystkich mieszkańców. Wykorzystywano go do organizacji przedstawień, spotkań, imprez gminnych np.: dożynek, Dnia Strażaka. Druhowie ściśle współpracowali ze szkołą, która wykorzystywała remizę na występy dzieci, jednak kilka lat temu placówka oświatowa w Smoniowicach została zlikwidowana. Obecnie OSP współpracuje z miejscowym Kołem Gospodyń Wiejskich organizując np. imprezę z okazji Dnia Dziecka. Kiedy minął czas ciągnika jako pojazdu strażackiego, druhowie jeździli do akcji swoimi pojazdami, aż wreszcie otrzymali do użytkowania Stara, który pochodził z Urzędu Ochrony Państwa z Warszawy. Samochód nie był zbyt przydatny, a przede wszystkim ekonomiczny, dlatego postanowiono go sprzedać, a w jego miejsce w 2005 roku strażacy zakupili żuka. W dziejach jednostki w Smoniowicach zapisanych jest wiele zdarzeń losowych, z którymi przyszło się zmierzyć OSP. Smoniowice brały udział w turnieju tenisa stołowego i zajęły czwarte miejsce. W marcu czeka nas ogólnopolski turniej wiedzy pożarniczej. Są przewidziane ćwiczenia. Podpinanie węża pod hydrant i rozdzielacz - powiedział. Prezes wyraził chęć zorganizowania zawodów powiatowych tenisa stołowego. niezdrowej konkurencji i nikt nikomu nie zazdrości. Ważna jest opieka nad powierzonym dziełem, przekazanym przez seniorów. Najistotniejsze i najważniejsze jest to, co pozostawimy po sobie. Podziękował także panu Ryśkowi za ogromny osobisty wkład pracy w bardzo krótkim czasie. Wójt wspominał o inicjatywie młodzieżowej drużyny dziewcząt, które, nie dość, że wyglądają przepięknie, to jeszcze spowodowały podobną inicjatywę w Radziemicach. Odnośnie samochodu zwrócono uwagę, że nie można w przeciągu roku zrobić tego co nie zrobiono w 30 lat. Na całości gminy dzieją się inwestycje. Dla obiektów użyteczności publicznej przeprowadza się audyt energetyczny, celem pozyskania środków unijnych na ich ocieplenie. Wójt

9 Kwartalnik Radziemicki nr 3 9 podkreślił wagę ciągłości dbania o powierzone mienie. Jednocześnie stwierdził, że w najbliższym czasie nie ma szans na nowy samochód dla OSP w Smoniowicach. Podziękował Mariuszowi Pinkoszowi za wiedzę przekazaną na temat OSP. Pan Jan Szarawara z OSP Wrocimowice powiedział, że bardzo dobrze układa się współpraca z OSP Smoniowice. Pani Anetta podkreśliła, że w obecnej Radzie Gminy panuje dobra świadomość, odpowiedzialność za całą gminę, a nie tylko za swoją część. Zaapelowała, aby dać Wójtowi wolną rękę. Podkreśliła, że współpraca z Wójtem układa się bardzo dobrze. Następnie udzielono absolutorium zarządowi i przyjęto plan działalności i plan finansowy na 2014r. Przekazano ubrania, - wąż tłoczny W-52 3 szt.,ubranie specjalne US 06/A 3 komplety rozdzielacz kulowy 75/ szt. dla OSP Smoniowice. Pani Anecie podziękowano za zaangażowanie społeczne i za włożony wysiłek. Dostała pamiątkową maskotkę strażaka. Zwróciła uwagę, że jest to nagroda dla wszystkich zaangażowanych. Stan organizacyjny OSP Smoniowice na dzień r. wynosi 37 członków w tym: - 23 czynnych,7 wspierających,7 druhen. Zarząd odbył 3 posiedzenia kwartalne oraz 3 posiedzenia robocze wynikające z bieżących potrzeb. W okresie sprawozdawczym nie nastąpiły zmiany w składzie zarządu. W ubiegłym roku jednostka uczestniczyła w 12 zdarzeniach w pożarach i miejscowych zagrożeniach. Do pożaru 1 wyjazd i 11 wyjazdów do miejscowych zagrożeń oraz 4 wyjazdy gospodarcze, a także przeprowadzono ćwiczenia z obsługą piły do cięcia drewna. W maju i czerwcu nawiedziły naszą miejscowość ulewne opady deszczu oraz burze, skutkiem było zalane ujęcie wody pitnej oraz zalane budynki w gospodarstwach rolnych, oraz zalana i zniszczona droga powiatowa, jak również droga gminna, a także zalane zostały pola uprawne, które doprowadziły do poważnych strat w naszych budżetach domowych. Woda nie ominęła naszego budynku świetlicy, co doprowadziło do naruszenia ścian nośnych oraz wnętrza budynku. Skutkiem było natychmiastowe podjęcie prac remontowych. W akcjach ratowniczo gaśniczych brali udział druhowie: - Zbigniew Pluta, Roman Pluta, Kazimierz Pluta, Krystian Gołdyn, Zbigniew Gołdyn, Kamil Budzeń, Marek Czekaj, Krzysztof Migas, Zbigniew Fedorczyk. Jerzy Zaprzelski, Szczepan Zaprzelski, Kamil Łakota. Serdeczne podziękowanie złożone zostały funkcjonariuszkom Państwowej Straży Pożarnej w Proszowicach, jednostce OSP Pałecznica z KSRG z gminy Pałecznica, jednostce OSP Wrocimowice, jednostce OSP Radziemice, jednostce OSP Kowary i jednostce OSP Łętkowice z KSRG za pomoc w prowadzeniu działań ratowniczych na terenie naszej miejscowości oraz całej gminy Radziemice. Przekazano osobiste i gorące podziękowanie następującym druhom: - Jan Szarawra, Mariusz Frączek, Tomasz Całek, Andrzej Borzęcki, Jan Duniec, Andrzej Sachaj, Mateusz Sachaj, Bogdan Sachaj, Zbigniew Janik, Norbert Kurowski, Jan Przeniosło, Marcin Szot, Krzysztof Głuszczyk, Mieczysław Nowak, Ryszard Karbowniczek, Włodzimierz Wróblewski, Sebastian Juśko, Tomasz Juśko, Karol Stępniak, Łukasz Soswa, Adrian Soswa. Borykano się również z brakiem wody pitnej dla gospodarstw w naszej gminnie, ale dzięki jednostce OSP Smoniowice, która dowoziła wodę za pomocą beczki zamontowanej na samochodzie GLM Żuk oraz zastępowi GCBA 6/32 z OSP Wrocimowice oraz zastępowi GBA 2,5/16 z OSP Łętkowice, z KSRG uporano się z tym problemem i złożono podziękowania na ręce pana Wójta Gminy Radziemice Tomasza Wilka za szybką reakcję w tej sprawie. W nasze szeregi OSP Smoniowice zostały przyjęte 4 druhny: - Katarzyna Hajder, Magdalena Hajder, Anna Gołdyn,Weronika Pluta. Jednostka posiada 1 samochód pożarniczy: GLM 8 ŻUK lekki, który w obecny stanie technicznym nie nadaje się do prowadzenia działań ratowniczo - gaśniczych. W chwili obecnej jesteśmy bardzo słabo doposażeni w sprzęt pożarniczy oraz umundurowanie specjalne oraz brak badań lekarskich z medycyny pracy oraz szkoleń podstawowych OSP uniemożliwia prowadzenie działań ratowniczo gaśniczych. Zwracam się z uprzejmą prośba do Wójta Gminy Radziemice oraz władz gminnych o wymianę starego wysłużonego samochody GLM 8 ŻUK na nowszy samochód oraz doposażenie w sprzęt pożarniczy i umundurowanie. Przeprowadzono dwie zbiórki szkoleniowe dla druhów oraz dla czterech druhen z OSP Smoniowice. Planujemy w najbliższym okresie przeprowadzenie szkolenia ze Służby wewnętrznej i Regulaminu musztry OSP przez Komendanta Gminnego OSP druha Jana Przeniosłę. SPRAWY GOSPODARCZE Na wyposażeniu jednostki znajduje się: - piła mechaniczna do cięcia drewna MS 230 C pozyskana dzięki pomocy Wójta Gminy Radziemice Pana Tomasza Wilka. W roku sprawozdawczym OSP pozyskała następujący sprzęt: - pompę szlamową HT 80, - pompę szlamowa HERON EMPH 80 E9 o wydajności około 1210 l/min do brudnej wody, która jest niezbędna do prowadzenia działań ratowniczych związanych z wypompowanie wody z zalanych budynków, - wodery 7 szt., gumowce 5 par, hełm strażacki PH -5 3 szt., półsaperki typ WZ para, buty specjalne 2 pary, mundur wyjściowy OSP 4 szt., kurtka zimowa OSP 5 szt., czapka rogatywka OSP 5 szt., kapelusz damski OSP 4 szt., klucz do hydrantu podziemnego 1 szt., wąż tłoczny W-52 3 szt., ubranie specjalne US 06/A 3 komplety,rozdzielacz kulowy 75/ szt., ubranie przeciwdeszczowe 10 szt. Na ten cel pozyskano środki dzięki pomocy Pana Tomasza Wilka z urzędu gminy oraz ze środków własnych oraz sponsorów. Uczestniczyliśmy 2013 r. w turnieju tenisa stołowego zorganizowanego przez Zarząd Gminy OSP w miejscowości Radziemice, w którym zaleliśmy 3 miejsce. W zawodach uczestniczyli druhowie i druhny: - Szczepan Zaprzelski, Zbigniew Gołdyn, Krystian Gołdyn, Krzysztof Migas, Kamil Budzeń za zajęcie II miejsca indywidualnego, - Jerzy Zaprzelski. Następnie w marcu druhowie z OSP Smoniowice przy pomocy druhów z OSP Wrocimowice brali udział w wycince drzewa i krzaków przy starej szkole w miejscowości Smoniowice. W sierpniu OSP Smoniowice, aby podziękować młodzieży za pomoc w akcji powodziowej i uroczyście przyjąć cztery druhny, zorganizowała ognisko i dyskotekę, którą swoją obecnością zaszczycił Wójt Gminy Radziemice Pan Tomasz Wilk. We wrześniu zostało przywiezione drzewo z budynku starej szkoły do świetlicy, po czym zostało pocięte i ułożone w pomieszczeniu po byłym sklepie spożywczym. Brali udział następujący druhowie: - Stanisław Kubiński, Leszek Migas, Marek Czekaj, Zbigniew Fedorczyk, Stanisław Prześlica, Pan Ryszard Zięba. Drzewo było bardzo potrzebne do grzania naszego budynku w czasie remontu, dzięki temu w tym roku nie kupowaliśmy węgla do naszej świetlicy. W ramach profilaktyki i współpracy druhny odwiedziły mieszkańców z terenu naszej gminy w okresie przedświątecznym roznosząc kalendarze, dzięki którym zebrano dobrowolne datki pieniężne. Zakupiono do świetlicy najpotrzebniejsze rzeczy: - lampy 6 szt., zamki do drzwi i kłódki, wycieraczki gumowe na podłogę oraz na produkty spożywcze do przygotowania dzisiejszego zebrania. Za ten trud podziękowano następującym druhnom: Katarzyna Hajder, Magdalena Hajder, Anna Gołdyn,Weronika Pluta. W tym roku chcemy zrobić własne kalendarze jednostki OSP i rozprowadzić je w ilości około 100 szt. na terenie naszej gminy. Na jesień w 2013 roku rozpoczął się remont wewnątrz naszej świetlicy. Chcę zauważyć, że na chwile obecną jest duża różnica w wyglądzie, jaka była i jaka jest oraz proszę, aby co jest zrobione poszanować. Nie byłoby tak pięknie wykończone bez pomocy naszego Wójta Gminy Radziemice Pana Tomasza Wilka, który często odwiedzał, kontrolował prace remontowe., stwierdziła Pani Anetta. Dodała także: Chcemy, aby w tym roku doprowadzić do stanu używalności tereny wokół budynku co jest związane z utwardzeniem gruntu i wylaniem asfaltu. Planujemy ocieplenie budynku, jak to jest zrobione w remizie OSP Wierzbica. Za pomoc w remoncie chciałbym podziękować następującym druhom: - Marek Czekaj, Zbigniew Pluta, Zbigniew Fedorczyk, Andrzej Nawrot, Stanisław Prześlica, Kamil Budzeń, Roman Pluta, Zbigniew Gołdyn, Krystian Gołdyn, Małgorzata Migas, Krzysztof Migas, Jan Przeniosło za nieodpłatne wypożyczenie rusztowania do naszej świetlicy, Pan Ryszard Zieba główny wykonawca remontu.. Duże słowa uznania należą się Pani Małgorzacie Migas sołtysie naszej miejscowości i mieszkańcom, którzy przekazali II fundusz sołecki na remont naszego budynku. W roku sprawozdawczym ograniczyliśmy korzystanie z budynku na czas remontu. Wykonane prace na rzecz jednostki to bieżąca konserwacja sprzętu i prace porządkowe wokół remizy OSP. Zwracam się z prośba i apelem do osób dobrej woli o przekazywanie 1 % na jednostkę OSP Smoniowice z rozliczenia rocznego PIT u z Urzędem Skarbowym na zakup nowego sprzętu pożarniczego - to niewiele kosztuje, a może kiedyś uratować życie lub mienie znajdujące się w naszych domach i gospodarstwach. Podsumowując całokształt działania zarządu OSP Smoniowice ocenia się, że pomimo licznych trudności zadania podstawowe zostały wykonane w sposób zadowalający. Przygotował (KP)

10 10 Kwartalnik Radziemicki nr 3 90-lecie OSP w Radziemicach Z okazji 90-lecia OSP w Radziemicach odbył się uroczysty przemarsz pocztów sztandarowych spod Gminy do kościoła na uroczystą Mszę Świętą. Następnie odczytano krótką historię jednostki i wręczono odznaczenia oraz sprzęt strażacki. Ks. Stanisław Mika wspomniał, że dorobek straży budowany był pokoleniami. Aby zdobyć pieniądze, organizowane były różnego rodzaju festyny, zabawy. Na dzisiejszej Mszy Świętej chcemy za piękną 90 letnią rocznicę podziękować, za wieloletni trud, narażanie się w obronie życia i zdrowia ludzkiego. - powiedział ksiądz. Świadkiem, z czasów kiedy powstawała jednostka, jest druh senior Jan Nowak. Wspomina często o pionierskich czasach, o spontanicznym niesieniu pomocy w chwili zagrożenia. Sumptem kilku społeczników powstaje w 1924 jednostka straży pożarnej w Radziemicach. Pierwszym założycielem i mentorem był prezes OSP Radziemice, wówczas właściciel majątku, druh Edward Kleszczyński. Bardzo zasłużony działacz społeczny, założyciel spółdzielczości mleczarskiej i wybitny patriota. Do pierwszego składu jednostki weszli: Komendant Jan Przeniosło, Skarbnik Stanisław Zalewski i Sekretarz Jan Karwat. Na pierwszą siedzibę straży swoich pomieszczeń użyczył dziedzic Edward Kleszczyński. Zaoferował on również wszelką pomoc w organizacji jednostki i jej wyposażeniu. Podstawowy sprzęt wykonał kowal z majątku Stanisław Kowalski. Na wyposażeniu jednostki znajduje się wówczas wóz konny, beczkowóz, drabiny, bosaki, topory, sikawki ręczne itp. Natomiast siłą napędową, aby ten sprzęt przemieszczać, były konie, dwie pary, własność dziedzica. Do zaprzęgu użyczali również swoich koni Franciszek Adamczyk i Marian Nowak. Jednostka, jak na ówczesne czasy, bardzo często wyjeżdżała do pożarów w bardzo odległe miejsca. Jak wynika z przekazów, ze względu na drewnianą zabudowę trzeba było wyjeżdżać do pożarów dwa razy na dzień. Przez okres kilku dziesięcioleci jednostka uczestniczyła w dziesiątkach akcji pożarniczych. W 1962 powołano społeczny komitet budowy strażnicy dla OSP Radziemice. Wieloletni bezgranicznie oddany prezes Stanisław Stęposz, wieloletni skarbnik Adam Małysa, oraz druhowie Mieczysław Zawartka i Jan Janik. Z wielkim zaangażowaniem druhów i społeczności rusza budowa remizy. Ukończona zostaje w 1962 roku. Jednak krótko trwała radość i ambitne plany na przyszłość związane z ówczesną remizą. W 1973 roku bowiem budynek remizy w związku z reformą administracyjną bez zgody druhów i społeczności przejęty przez urząd gminy. Tak jest do dzisiaj, jesteśmy gośćmi u siebie. Funkcję prezesa od czasów przed drugą wojną światową pełnił wspomniany Stanisław Stęposz, piastował ją aż do śmierci w 1986r. Następnie prezesem został Tadeusz Dźwigała, potem Janusz Szopa, Krzysztof Tasak a w chwili obecnej Jan Przeniosło. Na listę komendantów wpisali się także Józef Pruski, Jan Stęposz, który tę funkcję pełnił od przed wojny do 1958 roku. W latach czyli przez 38 lat komendantem jest druh Edward Przeniosło. W tym okresie jednostka zdobywa wiele nagród i wyróżnień. Pierwszy samochód Star beczkowóz OSP otrzymała od PSP w 1970 roku. Następnym pojazdem był Żuk przydzielony w 1982 r. dzięki również zasłużonemu druhowi Wójtowi Krzysztofowi Wilkowi. Na wyposażeniu znajdowała się również motopompa z kompletem węży i osprzętu. Najnowszy nabytek Ford Transit pozyskano w 2011r. dzięki obecnemu Wójtowi Tomaszowi Wilkowi. W tym miejscu należy nadmienić, że Wójt, a zarazem, druh osobiście angażuje się w pozyskiwanie środków sprzętu dla wszystkich jednostek OSP na terenie gminy Radziemice i rozumie potrzeby oraz problemy z jakimi boryka się społeczność strażacka. Tak przez okres wielu dziesięcioleci straż bardzo aktywnie uczestniczyła w setkach akcji pożarniczych i zdarzeniach losowych, stojąc na straży życia i mienia, nie zważając na trudy i okoliczności z jakimi musieli walczyć, z narażeniem własnego życia ratowali mienie i życie innych. Tak zwane złote czasy na niwie zawodów i konkursów przypadały na lata 70 i 80 ubiegłego wieku. Gdzie OSP Radziemice zdobywała czołowe miejsca na przemian z orkiestrą Hejnał, która to przyłączyła się do straży i wspólnie razem wzajemnie się wspiera. Jednostka ściśle współpracuje z parafią Radziemice i corocznie wystawia warty przy Grobie Pańskim. Współpracuje także z przedstawicielami różnych urzędów i instytucji w organizowaniu imprez okolicznościowych i zawodów sportowych. Ubiegły rok szczególnie doświadczył nas strażaków w wykazywaniu się w niesieniu pomocy. Takiej powodzi jaka przeszła przez nasze tereny nie pamiętają najstarsi mieszkańcy naszych okolic. Dzięki poświęceniu druhów uratowano dużo żywego inwentarza i sprzętu oraz ochroniono przed większymi stratami. Za wieloletnią służbę popłynęło wiele podziękowań i wyrazów wdzięczności od wielu ludzi i instytucji. Przez okres ostatnich dziesięcioleci, wraz ze zmianami sprzętu oraz nowymi cywilizacyjnymi wyzwaniami, przed jakimi stają druhowie nasza jednostka jest bardzo aktywna i gotowa do akcji. Za co druhowie byli wielokrotnie odznaczani orderami i medalami. Dlatego w tym miejscu należy przypomnieć tych wszystkich strażaków, którzy odeszli na wieczną wartę do Pana swego. Edward Kleszczyński pierwszy prezes, Jan Przeniosło pierwszy naczelnik, Stanisław Zalewski skarbnik, Jan Karwat sekretarz, członkowie pierwszego zarządu: Jan Dźwigała, Józef Janik, Wojciech Stęposz, Stanisław Stęposz. Pozostali druhowie pełniący wartę: Kazimierz Bródka, Bolesław Bródka, Adam Błaut, Jan Czarny, Andrzej Chmiel, Jan Dzieża, Józef Turkot, Ignacy Kordecki, Stanisław Kura, Konstanty Kura, Józef Pruski, Andrzej Nowak, Jakub Borek, Wawrzyniec Adamczyk, Franciszek Adamczyk, Józef Kocioł, Stanisław Gołdyn, Andrzej Król, Romuald Czekaj, Stefan Karwat, Jakub Duraj, Mieczysław Zawartka, Adam Małysa, Włodzimierz Szopa cześć ich pamięci. Następnie dokonano ślubowania dziewcząt z młodzieżowych drużyn strażackich z Radziemic i Smoniowic. Przyznano odznaczenia: Złotym Medalem Za Zasługi Dla Pożarnictwa zostali odznaczeni: druh Leszek Olesiński, Aleksander Luty, Srebrnym Medalem Za Zasługi Dla Pożarnictwa zostali odznaczeni: druh Andrzej Świdziński, Andrzej Mizgała, Zbigniew Przecherka, Leszek Mazur, Brązowym Medalem Za Zasługi Dla Pożarnictwa zostali odznaczeni: druh Tomasz Wilk, Jan Przeniosło, Tomasz Ostrowski, Mariusz Nowak, Adrian Janik, Mateusz Janik, Mateusz Sachaj, Mariusz Stęposz, Radomir Klimczyk uchwałę podpisał Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Ochotniczych Straży Pożarnych druh Edward Siarka. W uroczystościach udział wzięli Członek Oddziału Zarządu Wojewódzkiego OSP Adam Domagała, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego OSP w Proszowicach druh Marcin Gaweł i Wójt Gminy Radziemice Tomasz Wilk. Nadano odznaki Strażak Wzorowy: druh Tomasz Wilk, Jan Przeniosło, Daniel Kocik, Michał Szastak, Przemysław Antos, Michał Grzegorczyk, Łukasz Janik, Bogdan Sachaj, Piotr Wawrzeń. Uchwałę podpisał Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Zarządu Ochotniczych Straży Pożarnych Marcin Gaweł. Przyznano także odznaki za wysługę lat. Pan Wójt pogratulował rocznicy, życzył kolejnych 90 a może nawet 190 lat. Zwrócił uwagę na zbieg okoliczności wielu uroczystości pod koniec kwietnia kanonizacji Jana Pawła Drugiego, naszego świętego współczesnych czasów, święto dzisiejsze, święto Konstytucji 3 maja, która miała ratować kraj, a jednak się nie udało i to że Maryja jest Królową Polski. Przedstawicielka firmy TUW dyr. Katarzyna Modes, przekazała w prezencie piłę, doceniając trud, jaki strażacy wkładają w ratowanie życia i mienia. Wójt poinformował o nowym zakupie samochodzie strażackim z wysięgnikiem, który ma służyć wszystkim jednostkom straży. Jeszcze raz wszystkim pogratulował i podziękował. (KP)

11 Kwartalnik Radziemicki nr 3 11 Konkurs Wiedzy Pożarniczej młodzież zapobiega pożarom Dnia 18 marca w Szkole Podstawowej w Radziemicach odbył się konkurs wiedzy pożarniczej pod hasłem młodzież zapobiega pożarom. Zorganizowany został 30 pytaniowy test jednokrotnego wyboru. Uczniowie wzięli liczny udział w konkursie. Niestety do zawodów powiatowych zakwalifikowali się tylko laureaci trzech pierwszych miejsc. Młodzież została podzielona na dwie grupy, szkoły podstawowej i gimnazjum. Organizatorem był Zarząd Powiatowy OSP w porozumieniu z Komendantami Gminnymi. Laureatami konkursu zostali w szkole podstawowej: 1. Dawid Studziżba (Łętkowice), 2.Jakub Golara (Łętkowice), 3.Artur Kupidło (Zielenice) zaś w kategorii gimnazjalnej: 1.Paulina Konieczna (Błogocice), 2.Justyna Janik (Błogocice), 3.Paweł Pabiańczyk (Kaczowice) (KP) Powiatowe obchody Dnia Strażaka 9 maja w Proszowicach Na proszowickim rynku 9 maja odbyły się powiatowe obchody Dnia Strażaka. Rozpoczęły się one uroczystą mszą w kościele. Następnie na rynku dokonano ślubowania nowego strażaka oraz przyznano odznaczenia i awanse. Wśród odznaczonych byli także strażacy z naszej gminy. Seniorom Edwardowi Przeniośle i Edwardowi Smulczyńskiemu przyznano Złote Krzyże Zasługi. Odznaczeni zostali także Dyżurny Operacyjny Powiatu Komendy Powiatowej PSP w Proszowicach: asp.sztab. Mariusz Pinkosz oraz asp.sztab. Grzegorz Rolek Brązowymi Odznakami Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej. (KP)

12 12 Kwartalnik Radziemicki nr 3 Jak drzewiej bywało lekcja historii eksperymentalnej 11 marca 2014r. w Szkole Podstawowej w Zielenicach Grupa Artystyczna Rekonstrukto zaprezentowała swój program Staropolski sarmatyzm i epoka szlachecka. Uczniowie mieli okazję zapoznać się z obyczajami epoki szlacheckiej, obejrzeć tradycyjny strój sarmacki oraz podziwiać z bliska zbroję husarską. Duże zainteresowanie wzbudziła prezentacja broni. Bogata kolekcja szabli, mieczy, rapierów i hakownic spowodowała, iż uczniowie z zapartym tchem śledzili szermiercze zmagania. Nie tylko poznali metody walki wręcz, lecz także mogli spróbować własnych sił w tej dziedzinie. Odważny szóstoklasista, Artur Kupidło, stanął do zaciekłego pojedynku z Sarmatą w obronie dobrego imienia swej koleżanki oskarżonej o rzucanie uroków i paktowanie ze złymi mocami. Walka toczona na szable z plastiku (dla bezpieczeństwa imć pana szlachcica, rzecz oczywista) została przez ucznia wygrana, dzięki czemu dowiedziono niewinności przedstawicielki płci pięknej. Na zakończenie programu przygotowanego przez Grupę Artystyczną,,Rekonstrukto wszyscy uczniowie mogli osobiście zapoznać się z każdym rekwizytem wykorzystanym w pokazie. Wzajemnie zakuwali się w dyby, sadzali na krześle inkwizycyjnym najeżonym drewnianymi kolcami i znakomicie się przy tym bawili. Była to niezapomniana lekcja historii! (KP) Koło Gospodyń Wiejskich Łętkowice Kolonia KGW powstało w 1968 roku, założycielką i pierwszą szefową była nieżyjąca już Genowefa Słabońska. Później prezeską KGW była Helena Nagło, a od 1989r. do dziś jest Irena Cichopek. Od początku istnienia koło aktywnie uczestniczyło w życiu społeczności lokalnej, organizowane były zabawy taneczne - dochodowe, a za uzyskane w ten sposób pieniądze był budowany a później remontowany Wiejski Dom Kultury. Odbywały się różne pokazy i kursy np kurs pieczenia ciast, świniobicia i wyrób swojskich wędlin, kurs szycia. Corocznie panie spotykają się w świetlicy wiejskiej z okazji Dnia Kobiet. Od początku działalności Stowarzyszenia PROKOPARA nasze koło brało czynny udział we wszystkich imprezach plenerowych: Święto Warzyw w Proszowicach, Opatkowicach ( 2007 i 2008) Pokaz kulinarny na Wielkiej Jakubowickiej ( X 2007) impreza Hej na Krakowskim Rynku ( grudzień 2007) Coroczne Dożynki Gminne - Gminy Radziemice Od momentu organizowania Małopolskiego Święta Czosnku we współpracy 2 gmin Radziemice i Słomniki, KGW brało udział reprezentując naszą gminę zarówno przygotowując stoisko kulinarne jak i przedstawiając program artystyczny. Ponieważ od 2007 roku działa zespół muzyczny, który prezentuje piosenki i przyśpiewki z regionu. Kultywuje on tradycje i zwyczaje naszych przodków, występujemy w tradycyjnych strojach krakowskich-bronowickich zakupionych przez gminę Radziemice dzięki dofinansowaniu projektu realizowanego w ramach stowarzyszenia Prokopara. Od 2009r. koło zostało zarejestrowane w Sądzie Rejonowym jako Stowarzyszenie. W 2010 roku KGW Łętkowice - Kolonia reprezentowało Powiat Proszowicki w Bełchatowie w ramach współpracy kulturalnej różnych powiatów. Obecnie w kole jest zapisane 25 członkiń. Warto nadmienić, że w tym roku KGW Łętkowice Kolonia zajęło pierwsze miejsce w Powiecie proszowickim na najlepsze koło a piąte w drugim etapie wojewódzkim.(dm)

13 Kwartalnik Radziemicki nr 3 13 Konkurs palm wielkanocnych Niedzielę Palmową zalicza się do najstarszych świąt w tradycji Kościoła. Obchodzona jest już od IV wieku. Przywołuje tryumfalny wjazd Chrystusa do Jerozolimy, podczas którego mieszkańcy miasta rzucali gałązki palmowe na drogę jako dowód uwielbienia Jezusa. Dla upamiętnienia tego wydarzenia przyjął się zwyczaj święcenia ozdobnych palm. W Polsce wykonywanie palm wielkanocnych ma bogatą tradycję. Zwyczaj ten jest szczególnie kultywowany na Kurpiach w miejscowości Łyse oraz na Podkarpaciu w Lipnicy Murowanej. W tym roku także uczniowie Szkoły Podstawowej w Zielenicach podjęli trud własnoręcznego przygotowania palm wielkanocnych. Palmy wykonane przez dzieci uświetniły obchody Niedzieli Palmowej w Sanktuarium Matki Bożej Zielenickiej. Podczas uroczystej procesji były niesione przez uczniów, którzy udowodnili, iż młode pokolenie zna tradycje i pragnie je kultywować. Konkurs zorganizowała pani Marzena Płaszewska, nauczycielka z oddziału przedszkolnego. Wykonane przez uczniów palmy były rozpatrywane w dwóch kategoriach: na najwyższą oraz najbardziej pracochłonną. W pierwszej z nich zostali wyróżnieni: Krystian Bielawski, Krystian Rogala, Michał Kupczyk z klasy V; Artur Kupidło (klasa VI), Dominik Kupidło (klasa IV), Krystian Kupidło (oddział przedszkolny); Emilia Włudarz z klasy I. Do grona wykonawców najbardziej pracochłonnych palm należeli: Jakub Zaprzelski (oddział przedszkolny), Dawid Świerk (klasa II), Gabriela Sakłak (klasa II), Konrad Rogala (klasa II), Wiktoria Świerk (klasa III). Zwycięzcy w kategorii na najwyższą palmę otrzymali nagrody w postaci piłek sponsorowane przez Wójta Gminy Radziemice, pana Tomasza Wilka. Autorzy najbardziej pracochłonnych symboli Niedzieli Palmowej dostali zestawy przyborów plastycznych, które ufundował proboszcz Sanktuarium Matki Bożej Zielenickiej, ksiądz doktor Krzysztof Kozioł. Wszyscy uczestnicy konkursu wezmą udział w wycieczce do Jędrzejowa. (EW) Wrocimowice na straży Grobu Pańskiego W Wielkim Tygodniu przed Świętami Wielkanocnymi wartę przy Grobie Pańskim pełniły druhny i druhowie z OSP Smoniowice, Wrocimowice i OSP Nadzów. Szczególne uznanie należy się druhnom z OSP Smoniowice, które jako pierwsze kobiety w historii kościoła we Wrocimowicach pełniły wartę. Były to następujące druhny: Katarzyna Hajder, Magdalena Hajder, Anna Gołdyn, Weronika Pluta. Rola kobiet tradycyjnie była znacząca podczas Drogi Krzyżowej i w życiu Chrystusa. Stąd udział dziewczt, który odbył się bez przymusu był bardzo uzasadniony i potrzebny. Pozostaje nam podziękować Wójtowi Gminy Radziemice, Komendantowi Gminnemu OSP w Radziemicach Janowi Przeniośle, Prezesowi OSP Smoniowice Panu Zbigniewowi Plucie za zakup umundurowania i przeszkolenie z musztry. Natomiast pani Radnej Anecie Kubińskiej chcieliśmy podziękować za poświęcenie czasu na zorganizowanie i dopilnowanie druhen. Przy tej okazji chcieliśmy poprosić o zwrócenie szczególnej uwagi na problemy i potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie Gminy Radziemice i przekazywanie choćby skromnych ale niezwykle potrzebnych środków finansowych od wszystkich ludzi dobrej woli, sympatyków OSP i firm prywatnych. Wszelkie informacje proszę kierować telefonicznie na nr (MP) (KP)

14 14 Kwartalnik Radziemicki nr 3 Nie lękajcie się być świętymi Uczniowie ZS w Radziemicach z okazji kanonizacji Jana Pawła II przestawili program artystyczny pt. Nie lękajcie się być świętymi. Uczniowie poszukiwali recepty na świętość wg Jana Pawła II. Wystąpili P. Kutela, P. Pabiańczyk, B. Śliwa, O. Tasak, K. Kocioł, K. Duda, P. Wawrzeń, J. Wilk, K.Nowak, K. Płaszewska, P.Łakomy, W. Kubik, N. Machnik, D. Łakomy. Zaśpiewali: Z.Kocioł, M.Wawrzeń, A.Wawrzeń, Ż.Anioł, A.Janik. Układ choreograficzny z szalikami przedstawili uczniowie klasy IV i V. (KP)

15 Kwartalnik Radziemicki nr pytań do...-ciąg dalszy-wójt. (KP) Co z Zielenicką niecką na wielką wodę? (Tomasz Wilk) Miejmy nadzieję, że prace wykonane na Wodniku rozwiązały problem. Wykopano głęboki i szeroki rów do granicy ze smoniowickimi polami, zgodnie z mapami geodezyjnymi. W tym roku zamierzamy kopać od Smoniowic w stronę Zielenic, gdzie większość właścicieli pól wyraziła zgodę i zadeklarowała chęć współfinansowania zadania, gdyż na mapach nie ma żadnego cieku, a jedynie granice pól. Jednocześnie prace przez nas wykonane zmobilizowały Zarząd Dróg Powiatowych do wykonania odcinka drogi powiatowej relacji Zielenice Dziewięcioły, z wymianą przepustów i obiecanym w tym roku asfaltem na odcinku 360 m do granicy z Powiatem Miechowskim. Ostatecznie my jako gmina rozwiązaliśmy problem wodnika, który sięgał lat 90. Co z klubem piłkarskim w Radziemicach? Podjęliśmy działania by utworzyć sekcję sportową pod nazwą LZS Milenium Radziemice. Dzięki temu mieliśmy uzyskać dotację z Towarzystwa Sportowego w wysokości 35,000 tys. zł. Okazało się, że Milenium Radziemice to LZS, a nie może być dwóch LZS-ów w Gminie. Poprosiłem więc o walne zebranie założycieli, by podjęli decyzję rozwiązującą klub. Jednak to się nie stało i klub w dalszym ciągu formalnie istnieje. Obecnie przygotowaliśmy boisko sportowe i o nie dbamy, ale obserwując wieczorne spotkania młodzieży, raczej nie ma zainteresowania tą formą spędzania wolnego czasu. W budżecie zabezpieczona została kwota na zbudowanie klubu od nowa, ale nie będzie to klub dla przyjezdnych gwiazdorów lecz dla miejscowych utalentowanych sportowców o ile tacy wyrażą chęć gry. Słyszałem, że są problemy z odbiorem wyremontowanej remizy na Wierzbicy. Jakie to są problemy? Podejmując działania w celu pozyskania środków zewnętrznych należało sporządzić kosztorys inwestorski, który zawierałby zakres tego, co chcielibyśmy zmienić na Wierzbicy. Po sporządzeniu dokumentacji okazało się, że jest to koszt ,93, należało więc ogłosić przetarg na tę inwestycję. Zgłosiło się 7 firm, które zaproponowały wykonanie zadania za określone kwoty: i tak odpowiednio były to sumy : , , , , , , ,48 Następnie miało dojść do podpisania umowy z firmą, która okazała się w wyniku przetargu najtańszą z kwotą ,89 zł, jednak wykonawca wycofał się twierdząc, że mu się to nie kalkuluje w żaden sposób i zrezygnował z wykonania (pozostaje pytanie po co do przetargu startował? ). Nie ma w przepisach innej możliwości jak to, że musieliśmy zaproponować drugiemu z kolei oferentowi realizację tej inwestycji za kwotę oferowaną w przetargu ,48 zł. Gdy firma rozpoczęła pracę, wszystko przebiegało dobrze i nic nie wskazywało na to, co wydarzy się po kilku tygodniach. Podwykonawca firmy zasygnalizował, że zejdzie z budowy, jeżeli ta nie wypłaci zaległych zobowiązań wobec nich (i tak się stało!). Wówczas pojawił się kolejny fakt, ponieważ nikt, zgodnie z warunkami umowy nie informował o zleceniu zadania innemu podmiotowi. Koniec inwestycji zgodnie z podpisaną umową z Urzędem Marszałkowskim wyznaczony był na 22 listopada 2013 r. i koniecznym było rozliczenie środków. Niestety w tym dniu zaawansowanie prac było na poziomie 70%, nie wspominając, że tynk i kolor położone zostały na ścianie od strony północnej w temperaturze -7 C. Praktycznie codziennie osobiście byłem w różnych godzinach na tej budowie, jak również radny Karol Przeniosło i z przejęciem obserwowaliśmy, jak tracę pozyskane środki z powodu opieszałości i kompletnego braku właściwego podejścia ze strony wykonawcy do inwestora, jakim jest Gmina. Po upływie terminu rozliczenia, którego nie dało się przesunąć rozwiązaliśmy z Marszałkiem umowę na dofinansowanie w wysokości ,00 zł, z czego środki pozyskane z UM to kwota ,00 zł, oraz z Funduszu Ochrony Środowiska ,00 zł. Ostatecznie do momentu końcowego odbioru potrąciliśmy z kwoty wynagrodzenia za niewykonanie zadania w terminie (każdy dzień zwłoki to ,04zł) oraz niezgodnie ze sztuką budowlaną, co zostało potwierdzone przez inspektora nadzoru kilkoma protokołami (za nienależyte wykonanie umowy 8% wartości umowy tj ,44). Po opinii prawnej można było udać się do sądu, ale my na to nie mamy czasu, ani ochoty - udowadniania oczywistych zaniedbań. To doświadczenie dyscyplinuje nas, by w razie kolejnego przetargu unieważnić ofertę. Będziemy działać tutaj bardzo radykalnie, ponieważ każda inwestycja współfinansowana ze środków pozabudżetowych jest dla nas ważna tym bardziej, że angażuje się wiele osób, które przygotowują wnioski aplikacyjne, by pozyskać dofinansowania z zewnątrz. To bardzo pracochłonna i ciężka praca, za którą gmina płaci, a efekt może zostać zniweczony w ciągu jednego dnia. Czy to prawda, że oczyszczalnia ścieków przejęta przez gminę nie działa poprawnie? To kolejny przykład podejścia firmy obsługującej wodociąg do swojej roli. Jeżeli wygrała przetarg na rok, bo tak został ogłoszony, to normalnym byłoby, że w chwili przejęcia przez gminę oczyszczalni (czyli po przetargu) administrowanie spoczywa na tej firmie. Prowadziłem rozmowy z przedstawicielem eksploatatora wodociągu, ale bez skutku dlatego, że zażyczono sobie zł. na etat utrzymania pracownika, nikt nie wie, skąd taka kalkulacja kosztu etatu!. Po ustaleniach, że do momentu uzyskania wiarygodnych danych odnośnie płatności za m³ ścieków, a to zgodnie z uchwałą Rady niebagatelna kwota 7,89 zł, firma będzie dbała o stan odprowadzanych ścieków. Niestety po dwóch dniach oddano klucze do obiektu i taki stan trwał kilka tygodni, o czym nie zostałem poinformowany przez owego wykonawcę. Kiedy otrzymałem informację, że obiekt nie jest nadzorowany, wynajęliśmy pracownika technicznego do obsługi, z wynagrodzeniem miesięcznym 1600 zł, czyli realnie. Kolejnym krokiem było zaszczepienie ponowne bakterii (tu podziękowania za pomoc ze strony HBP oraz oczyszczalni ścieków przy Zespole Szkół w Piotrkowicach Małych za udostępnienie zaszczepki darmowo) i po dwóch dniach wróciliśmy do stanu normalnych wartości oczyszczonych ścieków odprowadzanych. Tworzymy jedną społeczność pamiętajmy o tym!, bo każdy z nas może wnieść coś do naszej społeczności, to bardzo ważne i na pewno będzie zapamiętane przez nas wszystkich, wszelkie wniesione dobro. Słyszano głosy, że koszt elektryki montowanej w świetlicy w Błogocicach wielokrotnie przewyższył realne ceny. Widzi Pan,redaktorze, jak to jest, z tymi głosami pojawiającymi się wiadomo skąd i od kogo. Jeżeli budynek w Błogocicach przez lata do 2011 roku! był sztukowany (przez poprzednie dwie kadencje wstawiano drzwi wejściowe!), udawano, że coś się tam dzieje, to zapewniam, że remont przeprowadzony w 2011 roku jest realizacją zgłaszanych od wielu, wielu lat potrzeb mieszkańców. Obecnie został wymalowany dach, odnowiona elewacja, wymieniona stolarka, rynny spustowe, wyremontowana łazienka, wybudowane nowe schody, centralne ogrzewanie, będziemy niebawem zakładać balustradę na balkonie. Jeżeli ktoś zarzuca mi przekroczenie kosztów rynkowych przy modernizacji elektryki zagrażającej nie tylko obiektowi, a przede wszystkim ludziom - głównie dzieciom korzystającym z obiektu (np. przy organizacji dożynek), to będę właśnie gorącym zwolennikiem takich napraw, gdyż nasze dzieci są szczególnie ważne i będę dbał o ich bezpieczeństwo. Podam tylko fakty, a Państwo rozstrzygnijcie czy to są kwoty przewyższające wartości rynkowe (aż z wrażenia po pytaniu sięgam do dokumentów z 2013 roku): Faktura nr. 860/ PRO/2013; materiały zużyte do wymiany głównego zasilania i osprzętu wewnątrz budynku to kwota: 938,38 zł brutto. Robocizna polegająca na przekłuciach ścian, wymiany pionu, nowe rozdzielnie prądu na świetlicę, sklep, ogrzewanie, to kwota; zł brutto. Po zapytaniu trzech wykonawców okazała się najkorzystniejszą. Ponieważ pozostali podawali kwoty wraz z materiałem i różnice, choć nieznaczne, to jednak były, dla przykładu to samo zadanie miałoby kosztować: wg. II propozycji 3200 zł. a III 3500 zł. Dlatego lepiej było kupić materiał na gminę, a za robociznę zapłacić osobno. Ważnym również jest to, że na obiekcie użyteczności publicznej w dzisiejszych czasach nie można wynająć do instalacji prądowej tzw. złotej rączki. Sam jestem z zawodu elektronikiem i elektrykiem automatykiem, mógłbym się podjąć tego zlecenia. Jednak jako politolog i zwolennik przestrzegania praworządności w naszej gminie, nie mogę narażać nas wszystkich na robienie amatorskich prowizorek na obiektach społecznych. Jaki był sens połączenia biblioteki z Wielofunkcyjną Świetlicą Oświatową, co ostatnio stało się faktem? Podobnie jak w przypadku połączenia Gimnazjum z Podstawówką zdecydowały względy ekonomiczne, ale to nie jedyny powód. Świetlica i biblioteka funkcjonują w jednym doskonale wyposażonym obiekcie i wszystkie wydarzenia, które mają tu miejsce skupiając młodzież i nie tylko młodzież, z terenu całej Gminy zazębiają się wzajemnie i dobra praca wszystkich zatrudnionych, tak w bibliotece jak w WŚO pokazała, że można robić to jeszcze lepiej i wydajniej np. przez wydłużenie godzin funkcjonowania Gminnego Domu Kultury skupiającego te dwie instytucje. Założenie było takie; nie będzie dwóch księgowych, a jeden, nie będzie dwóch kierowników, a jeden dyrektor. To dwa etaty, które w sytuacji połączenia nie są potrzebne. To również jeden budżet i mniej biurokracji, i podwójnych opłat. Samo połączenie nie było prostą drogą (podobnie jak z Zespołem Szkół w Radziemicach z tą różnicą, że w tym przypadku nie było protestów, a pełne zrozumienie) do podjęcia uchwały o połączeniu musieliśmy przedstawić nowy statut instytucji kultury do akceptacji i pozytywnych opinii Wojewódzkiej Biblioteki, Narodowej Biblioteki na podstawie, których Minister Kultury wydał ostateczną opinię. Należy podkreślić, że cała procedura trwała rok i był to jeden z nielicznych przypadków w Małopolsce, gdzie doszło do takiego połączenia. Wiązało się to z wielokrotnymi wizytami przedstawicieli wspomnianych instytucji, robiono zdjęcia, obserwowano pracowników i funkcjonowanie, wielokrotne rozmowy, które odbywałem przekonując o słuszności takiego rozwiązania. Nie dawano żadnej nadziei, gdyż ustawa o bibliotekach publicznych kładzie wyjątkowy nacisk na ich odrębność. Jednak po dwóch pozytywnych opiniach (co również daje sygnał, że ludzie dobrze sprawdzają się pracując w środowisku) Minister Zdrojewski zaakceptował ostatecznie takie rozwiązanie. Teraz czas pokaże jak korzystnie wpłynie to na budżet i funkcję nowej instytucji, z taką nadzieją patrzę w następne lata. Wywiad przeprowadził (KP)

16 16 Kwartalnik Radziemicki nr 3 Inwestycje gminne Rozpoczęliśmy kolejny etap budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Montaż 8 oczyszczalni i jednej zbiorczej to suma ,104,69 zł. brutto. Po stronie mieszkańców gminy to zaledwie 25% indywidualnego kosztu budowy. Zbiorcza oczyszczalnia umożliwi odbiór ścieków z Urzędu Gminy, Weterynarii, Zespołu Szkół oraz Wspólnoty mieszkaniowej i mieszkańców zamieszkujących w pobliżu. W związku z tą budową powstanie infrastruktura; drogi dojazdowe, oświetlenie uliczne, których koszt pokryje w większości Agencja Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa. Przygotowaliśmy dokumentację na termomodernizację świetlicy wiejskiej i OSP w Smoniowicach. To kolejna po gruntownym remoncie świetlica, której nowy blask będzie w tym roku odsłonięty. Koszty inwestycji współfinansowane będą z programu Małopolskie Remizy gdzie uzyskane pieniądze przekaże Fundusz Ochrony Środowiska oraz Urząd Marszałkowski. Przewidywany koszt całej inwestycji wraz z odnowieniem dachu i nowym ogrodzeniem to kwota ok zł. Przygotowywane są kompleksowo wyposażone i profesjonalne place zabaw dla dzieci zarówno w Szkole Podstawowej w Radziemicach jak i w Szkole Podstawowej w Zielenicach. Własnym nakładem stopniowo modernizujemy budynek Urzędu Gminy, w przyszłości zostanie on, podobnie jak wszystkie, ocieplony, zostanie również dostosowany do potrzeb niepełnosprawnych z podjazdem, od strony północnej, gdzie koszty zostaną w części pokryte z PEFRON. By nie ponosić znacznych kosztów zakupu we własnym zakresie z materiału odzyskanego po zniszczonych budkach przystankowych pan Jan Bąkowski wyprodukował ławki, które w żaden sposób nie odbiegają jakością od tych zakupionych w sklepie oraz tablice informacyjne dla każdej wsi. Zostaną umiejscowione w miejscach publicznych najczęściej uczęszczanych. (KP)

17 Kwartalnik Radziemicki nr 3 17 Energia ekologiczna Solartime Nasza gmina jako pierwsza w województwie małopolskim, przystąpiła do programu montażu kolektorów słonecznych. Jest on organizowany przez firmę Solartime. Montaż kolektorów budzi liczne wątpliwości i nie wszyscy są do niego przekonani. Większość osób chce podjąć swoją decyzje dopiero po zaobserwowaniu funkcjonowania instalacji u sąsiada. Na dziś w gminie Radziemice siedem gospodarstw przystąpiło do programu, oprócz tego Ks. Proboszcz i Wójt. Montaż kolektorów wydaje się być decyzją opłacalną. Głównym jego celem jest zwrot kosztów ogrzewania ciepłej wody użytkowanej w gospodarstwie domowym. Nie stosuje się raczej systemu do wspomagania centralnego ogrzewania, gdyż koszty wydają się być zbyt duże, podobnie jak straty energetyczne. Wyjątkiem jest wspomaganie ogrzewania podłogowego. Wątpliwości ewentualnych klientów sprowadzają się do tego czy cała instalacja się sprawdza. Pan Igor Turnak z firmy Solartime twierdzi, że tak. Problem jedynie mogą stanowić źle dobrane kolektory o słabej jakości bądź ich niewłaściwy montaż np. na wschodniej części zadaszenia, gdzie są mało efektywne i nieskuteczne. Koszt instalacji dofinansowywany jest z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Niestety warunkiem koniecznym jest zaciągnięcie kredytu bankowego, którego oprocentowanie wynosi 8%, a marża 3%. To odstręcza wielu potencjalnych klientów. Osoby zainteresowane wykorzystaniem bezpłatnej energii słonecznej pewnie zwrócą jednak uwagę na to, że firma Solartime działa pod patronatem urzędów miast i gmin, który umożliwia instalację systemu solarnego na bardzo preferencyjnych warunkach. Program realizowany jest z wykorzystaniem 45% dotacji z NFOŚiGW. Niestety fundusze na dofinansowanie kolektorów kończą się w dość szybkim tempie. NFOŚiGW zaplanował zakończenie projektu na koniec 2014r., ale fundusze mogą się skończyć znacznie szybciej. Program cieszy się dużym powodzeniem. W pierwszej kolejności został wdrożony na terenie miasta i gminy Rudnik nad Sanem, gdzie wykonano kilkadziesiąt instalacji. Tego typu projekt jest ciekawym rozwiązaniem, gdyż większa liczba instalacji w jednej miejscowości czy gminie pozwala na znaczne obniżenie kosztu montażu pojedynczej instalacji. W efekcie cena końcowa instalacji jest znacznie niższa niż standardowa cena detaliczna. Co ważne, firma Solartime jest gwarantem wysokiej jakości insta lacji już ponad 5000 rodzin użytkuje i oszczędza dzięki kolektorom tej marki. W obecnej chwili przystąpiono do realizacji projektu w kolejnych miastach i gminach. Są to m.in.: Krzeszów, Nisko, Tyczyn. Co ciekawe, z ini cjatywą przystąpienia do projektu często wychodzi lokalna społeczność. Także i samorządy wykazują duże zainteresowanie tym rozwiązaniem. Wielu Radnym zależy na tym, aby obniżyć koszty i po prawić komfort życia mieszkańców mówi Prezes Solartime, Paweł Mierzwa. Osoby zainteresowane montażem kolektorów, zarówno Samorządowców jak i lokalną społeczność, zachęcamy do kontaktu i uruchomienia programu we własnym mieście czy gminie. SOLARTIME to prężnie rozwijająca się firma, która wyspecjalizowała się w projektowaniu, produkcji, dystrybucji oraz montażu instalacji solarnych i systemów fotowoltaicznych. Posiada wieloletnie doświadczenie, którego rezultatem jest produkcja najwyższej klasy systemów solarnych przy zastosowaniu najnowocześniejszych technologii. Oferta stworzona jest z myślą o klientach indywidualnych oraz instytucjonalnych. Firma proponuje zarówno rozbudowane zestawy solarne i fotowoltaiczne, jak również niewielkie instalacje przeznaczone do użytku w gospodarstwach domowych. Wykorzystując swoje kilkuletnie doświadczenie w branży kolektorów słonecznych, których zamontowano ponad szt, chcą zaproponować mieszkańcom Gminy możliwość instalacji solarnej na specjalnych warunkach. Obecnie często organizowane przez Urzędy Gminy inwestycje w kolektory słoneczne, przy udziale dotacji z różnych źródeł, są bardzo atrakcyjne, ale niosą ze sobą też sporo komplikacji. Sam proces pozyskania środków jest żmudny i nie daje gwarancji ich otrzymania. Kolejny etap to organizacja przetargu i nadzorowanie jego realizacji. Dlatego firma Solartime proponuje rozwiązanie alternatywne, które eliminuje większość problemów jakie napotkać można przy takim trybie finansowania tego typu instalacji. Propozycja Solartime to praktycznie brak utrudnień po stronie Urzędu Gminy, nie musicie Państwo również starać się o dotację i prowadzić jej rozliczenia. Mieszkańcy od pierwszego dnia po montażu stają się jedynymi właścicielami instalacji solarnej, natomiast w programie dotacji gminnych to Urząd Gminy jest właścicielem takiej instalacji przez 5 lat lub 6 lat. Jednym z głównych założeń tego projektu jest to, że musi w nim uczestniczyć min 50 mieszkańców, którzy się zdecydują na montaż instalacji solarnej. Po stronie Urzędu gminy pozostaje tylko wykonanie działań informacyjnych i zebranie osób zainteresowanych montażem takiej instalacji. Przy założeniu, że wykonanych zostanie min 50 instalacji udało się nam uzyskać bardzo atrakcyjną cenę wyjściową dla całego zestawu solarnego. Rozwiązanie proponowane przez Solartime obejmuje 45% dotację z NFOŚi- GW, ale w przypadku tej dotacji cały ciężar spraw formalnych spoczywa na firmie SOLARTIME. Urząd Gminy nie uczestniczy w tym. Taka formuła całego projektu pozwala na uzyskanie zbliżonej do sytemu 70% dotacji gminnej ceny końcowej, którą musi ponieść indywidualny inwestor. Wartość takiej instalacji w systemach dotacji gminnej to poziom ok PLN brutto przed odliczeniem dotacji, czyli ok 4500 PLN wartość końcowa instalacji. Solartime proponuje 9980,- PLN brutto jako cenę wyjściową, która zostanie pomniejszona o 45% dotację z NFOŚiGW co da wartość końcową na poziomie 5490 PLN. Tak niską cenę uzyskano negocjując warunki z produkcją w Niemczech oraz wszystkimi dostawcami drobniejszych elementów instalacji. Różnica jest niewielka biorąc pod uwagę wszystkie korzyści i bardzo prostą formułę całego przedsięwzięcia, ponadto należy pamiętać o sporych oszczędnościach po stronie Urzędu Gminy w związku ograniczeniem do minimum udziału Urzędu w całym przedsięwzięciu. W ramach powyższego proponuje się instalację składająca się z 3 kolektorów słonecznych ST185DE i zasobnika 300 L wraz całą armaturą i montażem takiej instalacji. Tak zoptymalizowany zestaw pozowali na zabezpieczenie ciepłej wody dla rodziny do 7 osób. Wszystkie elementy tej instalacji to produkty najwyższej jakości, kolektory Made in Germany. Kolektory zabezpieczone są przed gradobiciem specjalną hartowaną szybą solarną Instalacja objęta jest 10 letnią gwarancją. Jej działanie przewidziane jest na 25 lat. Koszt instalacji nie licząc kwot eksploatacyjnych zwraca się po 5,5 roku przy kosztach miesięcznych 150 zł, po 4 latach przy kosztach miesięcznych 200 zł i po 2,5 roku przy kosztach miesięcznych 350 zł. 60% kosztów ogrzania wody zostaje w kieszeni. Należy także pamiętać o dorocznym serwisowaniu instalacji, którego koszt wynosi od 100 do 150 zł. Natomiast co sześć lat wymienia się płyn solarny glikol, czego koszt wynosi około 300 zł. Przedstawiciel firmy Solartime twierdzi, że cała instalacja jest mało awaryjna i raczej nie odnotowuje się większych z nią problemów. Podkreśla jednocześnie ekonomiczność i ekologiczność solarnego rozwiązania. (KP)

18 18 Kwartalnik Radziemicki nr 3 Bezpieczeństwo na terenie naszej gminy Wywiad z panią Rzecznik Policji Komendy Powiatowej w Proszowicach Malwiną Kurowską Kisiel Czy nasza gmina jest szczególną jeśli chodzi o ilość przestępstw? Mieszkańcy gminy Radziemice to wzorowi obywatele. W 2013 roku na terenie gminy Radziemice Policja odnotowała najmniej zgłoszeń. Interwencji w miejscach publicznych i domowych łącznie było 291. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo w ruchu drogowym, to w 2013 roku na terenie gminy Radziemice były dwa wypadki drogowe i 8 kolizji. Czy obserwujemy spadek czy wzrost liczby przestępstw na przestrzeni lat? Spadek przestępczości, wzrost poziomu wykrycia sprawców przestępstw oraz mniejsza o 20% ilość wypadków drogowych na drogach naszego powiatu to najważniejsze wnioski, płynące z podsumowania pracy proszowickich policjantów za cały 2013 rok. W ciągu 12 miesięcy minionego roku odnotowaliśmy o 35 mniej postępowań wszczętych ogółem we wszystkich kategoriach przestępstw (636), niż w ciągu tego samego czasu 2012 r. (671). Jednocześnie poziom wykrycia sprawców wszystkich przestępstw wzrósł z 68,7% do 71,7% w 2013 r. W kategorii przestępstw o charakterze kryminalnym policjanci wszczęli mniej o 67 śledztw i dochodzeń, co w liczbie bezwzględnej daje 362. Wskaźnik wykrycia sprawców tych przestępstw wyniósł 54,3 % i był wyższy, niż w roku poprzednim. Zwalczanie przestępczości rozbójniczej (rozboje, kradzieże rozbójnicze, wymuszenia rozbójnicze) również osiągnęło w 2013 r. oczekiwany poziom. Zanotowaliśmy 11,6%-wy wzrost wykrywalności kradzieży z włamaniem i 100%-wą wykrywalność rozbojów. Nie sposób też pominąć kategorii przestępstw, w których wzrost liczby wszczętych postępowań świadczy o efektywności działania policjantów. Chodzi tu o przestępstwa gospodarcze. Odnotowaliśmy wzrost ujawnionych przestępstw w porównaniu do poprzedniego roku. Jednocześnie wykrywalność wzrosła o 20%. W analizowanym okresie, w porównaniu do tego samego okresu ubiegłego roku, odnotowaliśmy spadek liczby z 40 na 7 nieletnich sprawców czynów zabronionych. Wynika to z ogólnej tendencji spadkowej w obszarze przestępczości kryminalnej, lecz nie można tu zbagatelizować wpływu szeroko pojętej profilaktyki (np. zaangażowanie proszowickich policjantów w kampanie społeczne, współpracę z oświatą, pomocą społeczną itp.). Dokładniejsza analiza miejsc szczególnie zagrożonych w naszym regionie oraz kierowanie tam przez komendantów większej liczby policyjnych patroli spowodowała spadek wykroczeń. W 2013 roku odnotowano o 639 mniej wykroczeń niż w W ubiegłym roku było też znacznie bezpieczniej na drogach powiatu proszowickiego o 20% spadła ilość wypadków. Liczna śmiertelnych ofiar wypadków drogowych spadła o 14%. O 35% zmniejszyła się liczba osób rannych. W 2013 r. Komenda Powiatowa Policji w Proszowicach w województwie małopolskim osiągnęła najlepszy współczynnik skuteczności poszukiwań. Jak wygląda sprawa sprzętu i wyposażenia? Policjanci i pracownicy policji od niedawna mogą korzystać z przeznaczonej właśnie dla nich nowoczesnej siłowni, która została wyposażona w nowoczesną bieżnię Olympic ZIPRO oraz ławeczkę ze sztangami. Dzięki wsparciu ze strony władz samorządu lokalnego w Proszowicach, Komenda Powiatowa Policji w Proszowicach została wyposażona w sprzęt nowej generacji do ćwiczeń zarówno siłowych jak i aerobowych. Poza sprzętem siłowym funkcjonariusze mogą zagrać w tenisa stołowego. Poza tym samorządy lokalne przekazały w 2013 na rzecz poprawy bezpieczeństwa w powiecie proszowickim, środki finansowe w łącznej kwocie ,95 złotych. Gmina i Miasto Proszowice - Środki pieniężne w wysokości złotych przeznaczone na dodatkowe służby. Starostwo Powiatowe w Proszowicach darowizna rzeczowa (kserokopiarka) o łącznej wartości 4999,95 zł. Gmina Pałecznica darowizna rzeczowa (3 sztuki klimatyzatorów) o łącznej wartości złotych Gmina Koszyce - utrzymanie Posterunku Policji w Koszycach a od maja 2013 roku Punktu Przyjęć Interesantów - darowizna rzeczowa (sprzęt techniki biurowej i materiały gospodarcze) o łącznej wartości 5000 zł. Czy są jakieś specjalne sukcesy a może jakieś specyficzne przypadki godne przytoczenia? 28 lipca 2013 r. w Nowym Brzesku odbyły się zawody strzeleckie O Puchar Pamięci Rzeczpospolitej Partyzanckiej. Do rywalizacji przystąpiło siedem trzyosobowych drużyn. Policyjne drużyny reprezentowali Komendanci Powiatowej Policji w Proszowicach insp. Leszek Ozga z mł. insp. Jerzym Grońskim. Najlepszymi snajperami okazali się Policjanci z KPP Proszowice. Najlepszy wynik (48 pkt. na 50) zdobył Dariusz Zdenkowski z Wydziału Kryminalnego. I MIEJSCE W ELIMINACJACH XX EDYCJI OGÓLNOPOLSKICH ZAWODÓW POLICJANTÓW PREWENCJI TURNIEJ PAR PATROLOWYCH-PA- TROL 29 sierpnia 2013 roku w województwie małopolskim odbyły się zawody, w których patrol z Proszowic w składzie sierż. Rafał Włodarczyk i sierż. Mariusz Włodarczyk, w konkurencji sprawdzian wyszkolenia strzeleckiego zajęli I miejsce. 29 października 2013 roku w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie, przeprowadzono eliminacje do VI finału Ogólnopolskich Zawodów Policjantów: Dzielnicowy Roku. Komendę Powiatową Policji w Proszowicach reprezentowało dwóch dzielnicowych sierż. szt. Malwina Kurowska - Kisiel dzielnicowa gm. Proszowice, która zajęła 1 miejsce w konkurencji symulacja-przyjęcie interesanta oraz sierż. szt. Andrzej Kowal dzielnicowy gm. Koszyce, który zajął 7 miejsce w teście wiedzy ogólnej. Jak wygląda kwestia prewencji? Czy są podejmowane działania edukacyjne wśród młodzieży i na jakie tematy? Przeprowadzono 76 spotkań z uczniami wszystkich typów szkół z terenu powiatu proszowickiego oraz 79 z nauczycielami i pedagogami szkolnymi, podczas których poruszano problematykę unikania zagrożeń, bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a także odpowiedzialności prawnej nieletnich. Mając na uwadze zapobieganie przestępczości i demoralizacji wśród nieletnich KPP w Proszowicach prowadziła działania i akcje profilaktyczne tj. I. Odblaskowa Szkoła. Efektem przeprowadzonych działań profilaktycznych było zajęcie przez Szkołę Podstawową w Mniszowie I-go miejsca w województwie. II. Projekt Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa. Do realizacji programu włączono 6-tą placówkę oświatową tj. Szkołę Podstawową i Niepubliczne Gimnazjum w Ostrowie. III Program Zagrożenia w Sieci. Programem objęto wszystkie szkoły podstawowe na terenie powiatu proszowickiego. W ramach realizacji programu łącznie przeszkolono 1428 uczniów, 123 nauczycieli oraz 124 rodziców. Czy są planowane jakieś szczególne programy dotyczące bezpieczeństwa? Bezpieczne wakacje Celem programu jest zapewnienie bezpiecznego wypoczynku letniego poprzez następujące działania: - współpraca z instytucjami poza policyjnymi w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa w czasie wakacji, nawiązanie kontaktu z organizatorami placówek wypoczynkowych rozpoznanie form i liczby wypoczynku, - przekazywanie informacji przez dzielnicowych o sposobach zabezpieczenia mienia na czas nieobecności w domu, - organizowanie kontroli miejsc wypoczynku, celem ujawnienia nieprawidłowości, - wzmożony nadzór nad przestrzeganiem przepisów dotyczących podawania i sprzedaży napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych szczególnie osobom nieletnim, Bezpieczne ferie Celem programu jest bezpieczeństwo przebiegu zimowej przerwy w nauce. Cel ten realizowany będzie poprzez działania: - organizowanie i przeprowadzanie spotkań, pogadanek z dziećmi na zimowiskach itp. - kontrola stanu trzeźwości kierujących przewożących zorganizowane grupy dzieci i młodzieży Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa Celem podejmowanych działań jest: - zwiększenie poczucia bezpieczeństwa uczniów nie tylko w szkole, ale również w środowisku - kształtowanie świadomości współistnienia w społeczności szkolnej i lokalnej - uświadomienie konieczności przestrzegania zasad - promowanie pozytywnych zachowań oraz zdrowego stylu życia Bezdomność, żebractwo - niwelowanie zagrożeń utraty życia i zdrowia osób szczególnie narażonych na działanie niskich temperatur w okresie jesienno zimowym -współpraca z władzami samorządowymi oraz instytucjami pomocowymi -prowadzenie działań informacyjnych wśród bezdomnych i nieporadnych w zakresie uzyskania pomocy oraz przekazywanie do właściwych ośrodków pomocy społecznej informacji dotyczących tych osób -prewencyjne kontrole miejsc w których mogą przebywać osoby bezdomne, podejmowanie niezbędnych interwencji celem ochrony życia i zdrowia Współpraca ze strażą miejską i strażą gminną. - organizowanie wspólnych patroli w rejonach zagrożonych - organizowanie wspólnych szkoleń oraz ćwiczeń policjantów i strażników - wspólne prowadzenie działań porządkowych - represjonowanie sprawców wykroczeń szczególnie uciążliwych dla społeczeństwa -stała wymiana informacji o zagrożeniach występujących na określonym terenie w zakresie bezpieczeństwa ludzi i mienia, spokoju i porządku publicznego Ćwiczenia dowódczo- sztabowe. - doskonalenie organizacji, współdziałania i obiegu informacji w przypadku zaistnienia sytuacji kryzysowej - współpraca z podmiotami poza policyjnymi między innymi z Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego w przypadku sytuacji kryzysowej. Wywiad przeprowadził (KP) c.d.n.

19 Kwartalnik Radziemicki nr 3 19 Oczarowani z Radziemic 6 marca 2014r. w Bibliotece w Radziemicach przeprowadzono eliminacje gminne do konkursu Oczarowani bajką organizowanego przez Centrum Kultury i Wypoczynku w Proszowicach. W eliminacjach uczestniczyło 45 uczniów reprezentujących wszystkie szkoły podstawowe Gminy Radziemice. Spośród nich wybrano 14 osób, które będą reprezentowały Gminę Radziemice w finale konkursu w Powiecie Proszowickim. Komisja Konkursowa oceniając uczestników, brała pod uwagę formę prezentacji, ogólny wyraz artystyczny oraz dostosowanie repertuaru do wieku recytującego. Wszyscy uczestnicy eliminacji zasłużyli na uznanie i na dowód otrzymali dyplomy i długopisy z logo Gminy. Wyniki eliminacji przedstawiają się następująco: I grupa wiekowa (kl. I III) 1. Justyna Kaczmarczyk kl. II SP Łętkowice Stefek Burczymucha M.Konopnicka, 2. Martynka Duda kl. II SP Łętkowice Rzepka J.Tuwim, 3. Anna Płaszewska kl. I SP Radziemice Kłamczucha J. Brzechwa, 4. Kamila Banasiak kl. III SP Radziemice Ciaptak J. Brzechwa, 5. Emilia Włudarz kl. I SP Zielenice Żaba J. Brzechwa 6. Jakub Podoba kl. I SP Zielenice Żuk J. Brzechwa, 7. Wiktoria Świerk kl. III SP Zielenice Jak rozmawiać trzeba z psem J. Brzechwa, II grupa wiekowa (kl. IV VI) 1. Aleksandra Cichy kl. IV SP Łętkowice Pan Maluśkiewicz i wieloryb J. Tuwim, 2. Natalia Studziżba kl. IV SP Łętkowice Hipopotamica Hania E. Rozdoba 3. Justyna Klimczyk kl. V SP Łętkowice Pan Maluśkiewicz i wieloryb J. Tuwim, 4. Diana Marchewka kl. IV SP Radziemice Staszek J. Tuwim, 5. Zuzanna Kocioł kl. IV SP Radziemice Kangury B. Michalec, 6. Anna Brudka kl. IV SP Zielenice Żuraw i czapla J. Brzechwa, 7. Klaudia Czekaj kl. VI SP Zielenice fragment Dziecko piątku M.Musierowicz, Komisja Konkursowa miała w tym roku bardzo trudne zadanie, aby podjąć decyzje, kto zasługuje na udział w kolejnym etapie konkursu, gdyż wszyscy uczestnicy konkursu na etapie eliminacji gminnych byli bardzo dobrze przygotowani. Eliminacje zorganizowano przy współpracy z Wielofunkcyjną Świetlicą Oświatową, Szkołami Podstawowymi oraz Urzędem Gmiy. (JK) Wiosenne spotkanie w bibliotece Z początkiem marca 2014 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej odbyła się lekcja biblioteczna, w której wzięły udział dzieci ze Szkoły Podstawowej z Zielenic, klasy 0, I, II i III wraz z wychowawcami. Spotkanie zostało podzielone na dwie części. Podczas pierwszej części, która odbyła się w bibliotece, dzieci zapoznały się z zasadami korzystania z biblioteki i dowiedziały się, jakie książki są w niej gromadzone. Bibliotekarka zapoznała również dzieci z budową książki. Rozwiązywaliśmy wspólnie krzyżówkę. Głośno odczytany wiersz Tadeusza Kubiaka pod tytułem Książka, który opowiada o tym, że książka to mądry i dobry przyjaciel, odkrywający piękne i nieznane lądy, rozweselający i wzruszający z pewnością zachęci młodych czytelników do czytania. Na zakończenie tej części spotkania rozdano dzieciom zakładki do książek i ulotki promujące głośne czytanie. Następnie przeszliśmy na salę obrad Wielofunkcyjnej Świetlicy Oświatowej, gdzie czekała na nas Pani Halina Rokita, na co dzień pracująca w Bibliotece w Ostrowie. Dzieci przywitały się z prowadzącą i z ochotą przystąpiły do zajęć. Tematem przewodnim zajęć była nadchodząca wiosna. Podczas zajęć dzieci świetnie się bawiły jak prawdziwi aktorzy wcielały się w wyznaczone role, wykonywały ilustracje do wiersza, czytały i słuchały wierszy. Pierwszym elementem zajęć było powtarzanie za Panią zdania o wiośnie - było to oprócz zabawy świetne ćwiczenie narządu mowy. Zabawa słuchowo ruchowa,, Wiosna czy zima wymagała od dzieci uważnego słuchania oraz wykazania się dobrą spostrzegawczością. Najbardziej angażującą zabawą była gra planszowa,, W poszukiwaniu wiosny, w której rywalizowały trzy zespoły. Zwycięska drużyna mogła jeszcze raz pochwalić się swoim talentem, tym razem aktorskim. Pani Wiosna (ochotniczka ze zwycięskiej drużyny) przedstawiła inscenizację wiersza,,promienna wiosna z utworu pt.,,cztery pory roku. Dzieci wyciszyły się podczas słuchania opowieści o nadchodzącej wiośnie, kiedy leżąc na dywanie z zamkniętymi oczami i wyobrażały sobie łąkę pełną kwiatów, śpiew skowronka, lot trzmiela, bzyk komara, kumkanie żabek, spacer zajączków. Swoje odczucia przeniosły za pomocą kredek i pisaków na kartki papieru, malując to, co wtedy sobie wyobrażały. Przy pomocy prac plastycznych i wspólnych wypowiedzi stworzona została historia o promiennej wiośnie. W ten sposób dzieci stały się autorami kart książki. Był to więc praktyczny sposób zapoznania się z tajnikami powstawania książki. Na koniec dzieci podziękowały prowadzącej za zajęcia, wspaniałą zabawę i mile spędzony czas. (JK)

20 NASI SPONSORZY: Oferujemy w sprzedaży: paliwa: ON, Pb 95, LPG PKN Orlen, oleje, smary. -akcesoria samochodowe, paski klinowe, łożyska. -środki ochrony roślin, nawozy, nasiona -materiały budowlane (cement, farby, kleje, piaski, kołki, wkręty,śruby) -artykuły metalowe -pasze, węgiel, chemię gospodarczą, gaz butlowy, materiały elektryczne. ZAPEWNIAMY TRANSPORT ZAKUPIONYCH TOWARÓW DO KLIENTA.

1. Sprawy ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej.

1. Sprawy ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej. Zadania własne gminy: 1. Sprawy ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej. remont, przebudowa budynków będących własnością miasta; budowa nowych

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15 nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku Nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Nisku otworzył

Bardziej szczegółowo

SAMORZĄD TERYTORIALNY W SYSTEMIE PRAWA

SAMORZĄD TERYTORIALNY W SYSTEMIE PRAWA SAMORZĄD TERYTORIALNY W SYSTEMIE PRAWA PRAWO ADMINISTRACYJNE - ĆWICZENIA Maciej M. Sokołowski Konstytucja RP art. 163 Samorząd terytorialny wykonuje zadania publiczne nie zastrzeżone przez Konstytucję

Bardziej szczegółowo

Fundusz Sołecki. w Gminie Brodnica

Fundusz Sołecki. w Gminie Brodnica Fundusz Sołecki w Gminie Brodnica Co to jest fundusz sołecki? Są to pieniądze w budżecie gminy zagwarantowane dla sołectwa na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia mieszkańców. Jaka

Bardziej szczegółowo

Protokół XXIX Sesji Rady Gminy Radziemice z dnia 27 listopada 2013 r.

Protokół XXIX Sesji Rady Gminy Radziemice z dnia 27 listopada 2013 r. Protokół XXIX Sesji Rady Gminy Radziemice z dnia 27 listopada 2013 r. Obrady XXIX Sesji Rady Gminy otworzyła Pani Danuta Molong Przewodnicząca Rady Gminy i na podstawie listy obecności stwierdziła obecność

Bardziej szczegółowo

Protokół nr X/1/11. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy

Protokół nr X/1/11. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy Protokół nr X/1/11 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy O godz. 11.15.00 Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gdański dokonał otwarcia obrad X sesji Rady

Bardziej szczegółowo

Protokół XII/15. W sesji udział wzięli zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu:

Protokół XII/15. W sesji udział wzięli zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu: AB.0002.12.2015 Protokół XII/15 XII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 06 listopada 2015 roku, która odbyła się w Ośrodku Kultury w Młynarach. Na ogólną liczbę 15 radnych w sesji udział

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2014 Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 28 sierpnia 2014r.

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2014 Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 28 sierpnia 2014r. PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2014 Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 28 sierpnia 2014r. Obrady rozpoczęto o godz. 13 05, zakończono o godz. 13 50. Podjęto uchwały od Nr XXXVIII/301/2014 do Nr XXXVIII/302/2014.

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze P r o t o k ó ł Nr XXX/14 z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze Obrady rozpoczęto o godzinie 13 00 zakończono zaś o godzinie 14 00. Na stan 15

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych, Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 28 marca 2012r. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu

PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu Przewodniczący Rady Tomasz Zakrzewski o godz. 14:00 otworzył

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r.

PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r. 1 PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r. Sesja odbyła się w Urzędzie Gminy w Kamienicy i trwała od godz. 9 30 do godz. 10 38. W sesji uczestniczyło 14 radnych

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku.

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sandomierzu obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni radni: Pan Antoni Tobjasz. Pkt 1.

Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni radni: Pan Antoni Tobjasz. Pkt 1. 1 Protokół Nr VI/2015 z obrad VI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Stężyca, które odbyły się w dniu 29 kwietnia 2015 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Stężycy. Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó l XXV/13 z XXV sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 18 września 2013 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku.

P r o t o k ó l XXV/13 z XXV sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 18 września 2013 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. P r o t o k ó l XXV/13 z XXV sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 18 września 2013 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. Obrady rozpoczęto się o godzinie od 9.00 zakończono o godzinie

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR XXVIII/12. z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 28 grudnia 2012 r.

P R O T O K Ó Ł NR XXVIII/12. z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 28 grudnia 2012 r. P R O T O K Ó Ł NR XXVIII/12 z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 28 grudnia 2012 r. Obrady XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbywały się w sali narad Urzedu Gminy w godzinach od 8.00

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXII/13 z sesji Rady Gminy Branice z dnia 17 czerwca 2013 r., godz Porządek obrad

Protokół Nr XXXII/13 z sesji Rady Gminy Branice z dnia 17 czerwca 2013 r., godz Porządek obrad Protokół Nr XXXII/13 z sesji Rady Gminy Branice z dnia 17 czerwca 2013 r., godz. 10.00 Na stan 15 radnych w sesji uczestniczy 13 radnych. Ponadto w sesji uczestniczyli: Maria Krompiec Wójt Gminy Branice,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XI/12. XI sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 1 marca 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR XI/12. XI sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 1 marca 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR XI/12 XI sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 1 marca 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 9 00 W sesji uczestniczyli radni ( 14 radnych lista obecności stanowi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/89/2015 RADY GMINY WODZIERADY. z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

UCHWAŁA NR VII/89/2015 RADY GMINY WODZIERADY. z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok UCHWAŁA NR VII/89/2015 RADY GMINY WODZIERADY z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXV/2016 z Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 5 września 2016 roku

PROTOKÓŁ NR XXV/2016 z Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 5 września 2016 roku PROTOKÓŁ NR XXV/2016 z Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 5 września 2016 roku Miejsce obrad : Urząd Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do

Bardziej szczegółowo

ZADANIA GMINY I POWIATU, CZYLI NA CO MOŻNA PRZEZNACZYĆ PIENIĄDZE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO?

ZADANIA GMINY I POWIATU, CZYLI NA CO MOŻNA PRZEZNACZYĆ PIENIĄDZE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO? Zadania gminy i powiatu 1/5 ZADANIA GMINY I POWIATU, CZYLI NA CO MOŻNA PRZEZNACZYĆ PIENIĄDZE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO? Łódź, jako jedno z nielicznych polskich miast, funkcjonuje jako tzw. miasto

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3.

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Protokół Nr XX/12 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r.

PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r. PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r. Obecni : Według załączonej listy obecności ( załącznik nr 1 protokołu ). Porządek posiedzenia : 1. Informacja

Bardziej szczegółowo

Fundusz sołecki krok po kroku

Fundusz sołecki krok po kroku Ustawa o funduszu sołeckim z dnia 20 lutego 2009 roku określa sposób prowadzenia gospodarki finansowej sołectw w ramach budżetu gminnego. Uchwalenie Ustawy miało na celu wzmocnienie sołectwa, będącego

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012

P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012 P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012 z XVII Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 26 kwietnia 2012 roku W Sesji uczestniczyli radni oraz sołtysi wg załączonych list obecności oraz Pan Andrzej Janicki Wójt Gminy

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XII/2012 z XII sesji Rady Gminy Rudniki, która odbyła się w dniu 17 lutego 2012 roku w sali narad Urzędu Gminy w Rudnikach

Protokół Nr XII/2012 z XII sesji Rady Gminy Rudniki, która odbyła się w dniu 17 lutego 2012 roku w sali narad Urzędu Gminy w Rudnikach Protokół Nr XII/2012 z XII sesji Rady Gminy Rudniki, która odbyła się w dniu 17 lutego 2012 roku w sali narad Urzędu Gminy w Rudnikach Sesja rozpoczęła się o godz. 10 00. Obecni na sesji: - 15 radnych

Bardziej szczegółowo

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r.

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Szałata otworzył obrady sesji o godzinie 14 10 w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r.

Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r. Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (8 radnych) stanowi

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu udział brali:

W posiedzeniu udział brali: P r o t o k ó ł 26/13 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytego w dniu 29 sierpnia 2013 r. w godzinach od 8.00 do 9.50 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. W posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IV/2015. z sesji Rady Gminy w Lelkowie w dniu 31 marca 2015 roku. Ad. pkt.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji.

Protokół Nr IV/2015. z sesji Rady Gminy w Lelkowie w dniu 31 marca 2015 roku. Ad. pkt.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji. Protokół Nr IV/2015 z sesji Rady Gminy w Lelkowie w dniu 31 marca 2015 roku Ad. pkt.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji. Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Stec otworzył obrady sesji

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XVII/2015

Protokół Nr XVII/2015 Protokół Nr XVII/2015 z XVII sesji Rady Powiatu Średzkiego V kadencji zwołanej w trybie nadzwyczajnym, która odbyła się w dniu 2 listopada 2015 roku o godz. 10.30 w sali 107 Starostwa Powiatowego w Środzie

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący stwierdził, że projekt porządku obrad stanowi porządek obrad dzisiejszej sesji.

Przewodniczący stwierdził, że projekt porządku obrad stanowi porządek obrad dzisiejszej sesji. Protokół Nr VIII/2015 z sesji Rady Dzielnicy IX Łagiewniki Borek Fałęcki odbytej w dniu 14.04.2015r. o godz. 18,30 w siedzibie Rady przy ul. Żywieckiej 13. Ad.1. Przewodniczący Rady Dzielnicy IX Jan Stanisław

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 9/2016/REW z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 14 marca 2016 roku

PROTOKÓŁ Nr 9/2016/REW z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 14 marca 2016 roku PROTOKÓŁ Nr 9/2016/REW z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 14 marca 2016 roku Obecni: wg. listy obecności. Porządek posiedzenia: 1. Kontrola wydatków poniesionych na remonty dróg gminnych ze środków

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku.

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Sesja odbyła się w Zamku Kazimierzowskim w Sandomierzu rozpoczęto o godz. 10- tej. obrady W sesji uczestniczyło 18 radnych,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr L/2013 z L sesji Rady Gminy Fredropol w dniu 20 grudnia 2013 roku. Stan Rady Gminy 15. Obecni na sesji 15

Protokół Nr L/2013 z L sesji Rady Gminy Fredropol w dniu 20 grudnia 2013 roku. Stan Rady Gminy 15. Obecni na sesji 15 Protokół Nr L/2013 z L sesji Rady Gminy Fredropol w dniu 20 grudnia 2013 roku Stan Rady Gminy 15 5 Obecni na sesji 15 5 Nieobecni Osoby zaproszone obecna na sesji 1 Mariusz Śnieżek Wójt Gminy 2 Leszek

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XI/15 z XI sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej odbytej w dniu 24 czerwca 2015 roku o godzinie 14:00 w sali widowiskowej

Protokół Nr XI/15 z XI sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej odbytej w dniu 24 czerwca 2015 roku o godzinie 14:00 w sali widowiskowej Protokół Nr XI/15 z XI sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej odbytej w dniu 24 czerwca 2015 roku o godzinie 14:00 w sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury w Kolbuszowej przy ulicy Obrońców

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r.

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (9 radnych) stanowi kworum

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 12/15. Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji Roman Kubiś, witając członków Komisji, jak i zaproszonych gości.

Protokół Nr 12/15. Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji Roman Kubiś, witając członków Komisji, jak i zaproszonych gości. Protokół Nr 12/15 z posiedzenia Komisji Rodziny i Spraw Społecznych odbytego w dniu 3 listopada 2015 r. w lokalu Urzędu Miasta Zduńska Wola (Urząd Stanu Cywilnego, pokój nr 109) przy ul. S. Złotnickiego

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do

Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do 10.40. Obradom przewodniczy Przewodniczący Rady Gminy Anna Kosela Protokolant

Bardziej szczegółowo

Z obrad XVII sesji Rady Powiatu Wielickiego, która odbyła się w dniu 28 listopada 2012r. w siedzibie Starostwa przy ul. E. Dembowskiego 2.

Z obrad XVII sesji Rady Powiatu Wielickiego, która odbyła się w dniu 28 listopada 2012r. w siedzibie Starostwa przy ul. E. Dembowskiego 2. Protokół nr XVII/12 Z obrad XVII sesji Rady Powiatu Wielickiego, która odbyła się w dniu 28 listopada 2012r. w siedzibie Starostwa przy ul. E. Dembowskiego 2. Przewodniczący Rady Powiatu Wielickiego Adam

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr II/06 Z II SESJI RADY POWIATU OBORNICKIEGO

PROTOKÓŁ nr II/06 Z II SESJI RADY POWIATU OBORNICKIEGO PROTOKÓŁ nr II/06 Z II SESJI RADY POWIATU OBORNICKIEGO która odbyła się w dniu 12 grudnia 2006r. o godz. 10.00 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Obornikach, ul. 11 Listopada 2a. Obrady rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Sesję otworzył i przewodniczył jej obradom pan Zbigniew Wołcerz Przewodniczący Rady Powiatu, który

Bardziej szczegółowo

Obradom przewodniczył P. Dariusz Kazun przewodniczący Rady Gminy.

Obradom przewodniczył P. Dariusz Kazun przewodniczący Rady Gminy. P R O T O K Ó Ł Nr XXVIII/2013 z obrad XXVIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Platerowie, odbytej w dniu 17 maja 2013 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Platerowie w godz. 9 05 10 20 Obradom przewodniczył

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr III/2010 z sesji Rady Gminy Drelów w dniu 29 grudnia 2010 roku

Protokół Nr III/2010 z sesji Rady Gminy Drelów w dniu 29 grudnia 2010 roku 1 Protokół Nr III/2010 z sesji Rady Gminy Drelów w dniu 29 grudnia 2010 roku Posiedzenie Rady Gminy Drelów odbyło się w świetlicy Urzędu Gminy Drelów, rozpoczęło się o godz. 10 00 i trwało do godz. 13

Bardziej szczegółowo

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku.

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło szesnastu

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXXI/13. z obrad XXXI Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 26 marca 2013 r

P R O T O K Ó Ł Nr XXXI/13. z obrad XXXI Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 26 marca 2013 r P R O T O K Ó Ł Nr XXXI/13 z obrad XXXI Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 26 marca 2013 r Obrady XXXI Sesji Rady Gminy Bukowsko odbywały się w sali narad Urzędu Gminy w godzinach od 8.00 do 9.30.

Bardziej szczegółowo

tokół Zebrania Wiejskiego Sołectwa Batowice 3 1 SIĘ Dnia

tokół Zebrania Wiejskiego Sołectwa Batowice 3 1 SIĘ Dnia 1+ g^mlny ZIELONKI ^VVPtYNĘę9 0 tokół 3 1 SIĘ- 2012 Dnia 19.08.2012 Z eb\anie ofrrarzył^p. Krzysztof Król w związku z brakiem frekwencji do podejmowania uchwał C^maganc 25 osófeafohecnych bvio 18). Pan

Bardziej szczegółowo

1. Stwierdzenie prawomocności obrad.

1. Stwierdzenie prawomocności obrad. Protokół : XXIX Sesja Rady Gminy Gać z dnia 16 stycznia 2013 roku 1. Stwierdzenie prawomocności obrad. pan Lesław Stańko Zgodnie z listą obecności w obradach Rady uczestniczy 14 Radnych co stanowi 93 %ogółu.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/93/2015 RADY GMINY WODZIERADY. z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

UCHWAŁA NR VII/93/2015 RADY GMINY WODZIERADY. z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok UCHWAŁA NR VII/93/2015 RADY GMINY WODZIERADY z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IV/15 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 25 lutego 2015 r.

PROTOKÓŁ NR IV/15 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 25 lutego 2015 r. Sesja trwała od godz. 14.05 do godz. 14.25. PROTOKÓŁ NR IV/15 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 25 lutego 2015 r. Na ogólną liczbę 15 radnych obecnych było 15, zgodnie z listą obecności stanowiącą

Bardziej szczegółowo

Ad. 1 Otwarcie sesji. Ad. 2 Przyjecie porządku obrad. W sesji udział biorą:

Ad. 1 Otwarcie sesji. Ad. 2 Przyjecie porządku obrad. W sesji udział biorą: PROTOKÓŁ z obrad V Sesji Rady Gminy Łabowa w dniu 18 marca 2015 r. W sesji udział biorą: - Radni wg. listy obecności załączonej do protokołu, - Sołtysi wg. listy obecności dołączonej do protokołu, - Wójt

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku

P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku Obrady XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Żuk, witając przybyłych

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r.

Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r. Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r. Ad.1. Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg o godz. 15 30 otworzył obrady wypowiadając słowa: Otwieram obrady Sesji

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIII/07 sesji Rady Miejskiej w Przemkowie odbytej w dniu 30 października 2007.

Protokół Nr XIII/07 sesji Rady Miejskiej w Przemkowie odbytej w dniu 30 października 2007. Protokół Nr XIII/07 sesji Rady Miejskiej w Przemkowie odbytej w dniu 30 października 2007. Sesję Rady Miejskiej w Przemkowie rozpoczęto o godz. 9.00, a zakończono o godz. 11.30. Na ogólny stan radnych

Bardziej szczegółowo

VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018

VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018 R A D A G M I N Y M A Ł A W I E Ś VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018 29 czerwca 2015 r. 0 Protokół Nr VII / 2015 z obrad Sesji Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 czerwca 2015r.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 13/2011 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 03 listopada 2011 r.

Protokół Nr 13/2011 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 03 listopada 2011 r. ROI-0012.3.13.2011 kat. arch. A Protokół Nr 13/2011 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 03 listopada 2011 r. 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne. (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych)

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne. (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych) Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych) odbytego w dniu 28 grudnia 2011 r. W posiedzeniu udział wzięło 9 członków komisji

Bardziej szczegółowo

Ad. 2. Protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji został przyjęty 12 głosami.

Ad. 2. Protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji został przyjęty 12 głosami. Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rolnictwa, Rozwoju Infrastruktury Wsi i Finansów, Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych, Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego i Samorządów,

Bardziej szczegółowo

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy 1 Protokół nr 52/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 28 kwietnia 2014 roku. Przewodniczący komisji Zuzanna Smoter o godz. 12 00 otworzyła posiedzenie i przywitała

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XLVIII/13. z Sesji Rady Miejskiej w Warce. odbytej w dniu 30 grudnia 2013 r.

Protokół nr XLVIII/13. z Sesji Rady Miejskiej w Warce. odbytej w dniu 30 grudnia 2013 r. Protokół nr XLVIII/13 z Sesji Rady Miejskiej w Warce odbytej w dniu 30 grudnia 2013 r. Przewodniczący Rady Pan Łukasz Celejewski o godz. 16:06 otworzył XLVIII Sesję, witając radnych i gości. Poinformował,

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 10/VII/2015 z obrad X sesji zwyczajnej Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 19 czerwca 2015 roku

Protokół nr 10/VII/2015 z obrad X sesji zwyczajnej Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 19 czerwca 2015 roku Protokół nr 10/VII/2015 z obrad X sesji zwyczajnej Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 19 czerwca 2015 roku Rozpoczęcie sesji godz. 10:00 Zakończenie sesji godz. 15:00 Sesja odbyła się w sali konferencyjnej

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania i wsparcia lokalnych inicjatyw

Źródła finansowania i wsparcia lokalnych inicjatyw Źródła finansowania i wsparcia lokalnych inicjatyw Szkolenie dla liderów społecznej odpowiedzialności biznesu Karczowiska, 25-27 kwietnia 2012r. Szkolenie realizowane w ramach projektu Partnerstwo dla

Bardziej szczegółowo

1. Otwarcie posiedzenia Komisji i stwierdzenie quorum.

1. Otwarcie posiedzenia Komisji i stwierdzenie quorum. OAB.AM 0052 5 /3/07 Protokół Nr 3/07 ze wspólnego posiedzenia: Komisji Oświaty, Komisji Budżetu i Gospodarki oraz Komisji Spraw Społecznych które odbyło się w dniu 18 kwietnia 2007 r. w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku Miejsce obrad - sala konferencyjna Urzędu Miejskiego. Czas trwania obrad - godz.13 30 14 30

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 20/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ryjewo z dnia 12 maja 2014 r.

PROTOKÓŁ Nr 20/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ryjewo z dnia 12 maja 2014 r. PROTOKÓŁ Nr 20/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ryjewo z dnia 12 maja 2014 r. Lista obecności radnych stanowiąca załącznik Nr 1 do protokołu. Posiedzenie otworzył Pan Zbigniew Reducha -

Bardziej szczegółowo

Projekt budżetu gminy na 2012 r. oraz opinia komisji stanowi załącznik do protokołu. ad.5. I kwartał

Projekt budżetu gminy na 2012 r. oraz opinia komisji stanowi załącznik do protokołu. ad.5. I kwartał O. 0012.2.5.2011 PROTOKÓŁ NR 5/2011 z posiedzenia Komisji Budżetu, Prawa i Samorządu Rady Miejskiej w Książu Wlkp. odbytego w dniu 12 grudnia 2011 roku w godz. 10,00-12,55 W Komisji uczestniczyło 8 radnych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. sesji nadzwyczajnej odbytej w dniu 24 marca 2010 roku Urzędzie Gminy w Sońsku

PROTOKÓŁ. sesji nadzwyczajnej odbytej w dniu 24 marca 2010 roku Urzędzie Gminy w Sońsku PROTOKÓŁ sesji nadzwyczajnej odbytej w dniu 24 marca 2010 roku Urzędzie Gminy w Sońsku W dniu 24 marca 2010 roku w Urzędzie Gminy w Sońsku odbyła się sesja nadzwyczajna Rady Gminy Sońsk. W sesji wzięło

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 29/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych odbytego 11 października 2013 roku

P R O T O K Ó Ł NR 29/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych odbytego 11 października 2013 roku P R O T O K Ó Ł NR 29/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych odbytego 11 października 2013 roku Obecność na posiedzeniu Komisji przedstawia się według listy obecności załączonej

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VII/2011 z sesji Rady Miejskiej Borku Wlkp. odbytej w dniu 26 maja 2011 roku w godz. od 16 00 do 18 00

Protokół Nr VII/2011 z sesji Rady Miejskiej Borku Wlkp. odbytej w dniu 26 maja 2011 roku w godz. od 16 00 do 18 00 Protokół Nr VII/2011 z sesji Rady Miejskiej Borku Wlkp. odbytej w dniu 26 maja 2011 roku w godz. od 16 00 do 18 00 W sesji uczestniczyło 14 radnych (ustawowo 15 radnych) Edward Sikorski mandat wygasł -

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 3/2006 Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2006r.

Protokół nr 3/2006 Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2006r. Protokół nr 3/2006 Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2006r. Data utworzenia 2006-12-28 Numer aktu 3 Kadencja Kadencja 2002-2006 III sesję Rady Gminy Szaflary otworzył oraz przewodniczył obradom Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 3/2012 posiedzenia Komisji Mienia i Infrastruktury Rady Powiatu Nowosądeckiego w dniu 21 czerwca 2012 r.

PROTOKÓŁ Nr 3/2012 posiedzenia Komisji Mienia i Infrastruktury Rady Powiatu Nowosądeckiego w dniu 21 czerwca 2012 r. PROTOKÓŁ Nr 3/2012 posiedzenia Komisji Mienia i Infrastruktury Rady Powiatu Nowosądeckiego w dniu 21 czerwca 2012 r. Realizowany porządek posiedzenia: 1.Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 14/07 Zarządu Powiatu w Sulęcinie z dnia 29 marca 2007 r.

Protokół nr 14/07 Zarządu Powiatu w Sulęcinie z dnia 29 marca 2007 r. Posiedzenie Zarządu rozpoczęto o godzinie 12.05 Protokół nr 14/07 Zarządu Powiatu w Sulęcinie z dnia 29 marca 2007 r. W posiedzeniu Zarządu udział wzięli: 1. Stanisław Kubiak Starosta Sulęciński, 2. Dariusz

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 19 czerwca 2015 r.

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 19 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR IX/2014 Z IX Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 29 czerwca 2015 roku

P R O T O K Ó Ł NR IX/2014 Z IX Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 29 czerwca 2015 roku P R O T O K Ó Ł NR IX/2014 Z IX Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 29 czerwca 2015 roku W Sesji uczestniczyli radni oraz sołtysi wg załączonych list obecności oraz Pan Andrzej Janicki Wójt Gminy

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 21/2010 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 20 maja 2010 r.

Protokół Nr 21/2010 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 20 maja 2010 r. Protokół Nr 21/2010 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 20 maja 2010 r. W posiedzeniu udział wzięli: Wacław Krawczyk Andrzej Radwański Stanisław Gołda Roman Konieczny Krystyna Chrząszcz Marian

Bardziej szczegółowo

Rada Miejska w Rakoniewicach

Rada Miejska w Rakoniewicach Rada Miejska w Rakoniewicach PROTOKÓŁ Nr IX/2007 z IX Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Rakoniewicach, która odbyła się w dniu 22 czerwca 2007r., w sali Wielkopolskiego Muzeum PoŜarnictwa w Rakoniewicach,

Bardziej szczegółowo

CZĘSTOCHOWSKI BUDŻET OBYWATELSKI DLA MŁODYCH

CZĘSTOCHOWSKI BUDŻET OBYWATELSKI DLA MŁODYCH CZĘSTOCHOWSKI BUDŻET OBYWATELSKI DLA MŁODYCH Jakie informacje znajdziesz w materiałach szkoleniowych? - Czym jest budżet obywatelski? - Co możesz zrobić by stać się czynnym uczestnikiem budżetu obywatelskiego?

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XV/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 stycznia 2016 roku

Protokół nr XV/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 stycznia 2016 roku WRZ.0002.1.2016 Protokół nr XV/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 stycznia 2016 roku Sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego rozpoczęła się w dniu 28 stycznia 2016 roku o godz. 14.00. Miejscem

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

Ad 2. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oświęcimskiemu.

Ad 2. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oświęcimskiemu. Protokół nr 8/2011 z posiedzenia Komisji handlu, usług, rolnictwa, ładu i porządku publicznego Rady Miejskiej w Chełmku, odbytego w dniu 8 listopada 2011 roku Obecni: wg załączonej listy obecności. (załącznik

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 8/2012 z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Powiatu Nowosądeckiego 19 grudnia 2012 r.

PROTOKÓŁ Nr 8/2012 z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Powiatu Nowosądeckiego 19 grudnia 2012 r. PROTOKÓŁ Nr 8/2012 z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Powiatu Nowosądeckiego 19 grudnia 2012 r. Realizowany program posiedzenia: 1.Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia. 2.Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IV/XLVII/06 z sesji Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 14 czerwca 2006 roku

Protokół Nr IV/XLVII/06 z sesji Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 14 czerwca 2006 roku Protokół Nr IV/XLVII/06 z sesji Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 14 czerwca 2006 roku Obrady Rady Gminy Wisznia Mała rozpoczęły się o godzinie 9.00 w Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Wiszni Małej. Przewodniczącym

Bardziej szczegółowo

Porządek ten został w obecności 5 członków przyjęty jednogłośnie.

Porządek ten został w obecności 5 członków przyjęty jednogłośnie. Protokół Nr 115/13 z posiedzenia Zarządu Powiatu Świebodzińskiego odbytego dnia 18 lutego 2013 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Świebodzinie, ul. Kolejowa 2. Posiedzenie Zarządu Powiatu otworzył

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 69/2009 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 6 października 2009r.

Protokół Nr 69/2009 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 6 października 2009r. Protokół Nr 69/2009 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 6 października 2009r. Obecni: 1. Grażyna Rek - Przewodnicząca Komisji 2. Waldemar Sikora - Zastępca Przewodniczącego 3. Halina Jusińska - Członek

Bardziej szczegółowo

Gminy Rogowo. Za przyjęciem protokołu bez czytania jego treści głosowało 12 radnych, 2 radnych ( Słomiński i Szałwiński ) wstrzymało się od

Gminy Rogowo. Za przyjęciem protokołu bez czytania jego treści głosowało 12 radnych, 2 radnych ( Słomiński i Szałwiński ) wstrzymało się od P r o t o k ó ł Nr VIII/04 z obrad XIX sesji Rady Gminy w Rogowie odbytej w dniu 29 grudnia 2004r pod przewodnictwem przewodniczącego Rady Gminy Pana Marka Długokęckiego. Na obrady sesji przybyło 14 radnych

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXXVIII/13. z obrad XXXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 27 września 2013 r.

P R O T O K Ó Ł Nr XXXVIII/13. z obrad XXXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 27 września 2013 r. P R O T O K Ó Ł Nr XXXVIII/13 z obrad XXXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 27 września 2013 r. Obrady XXXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbywały się w Sali Narad Urzędu Gminy od godziny 8.00

Bardziej szczegółowo

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY?

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? www.nowytarg.pl Broszura informacyjna dla mieszkańców Nowego Targu Edycja 2005 Niniejsza publikacja ma na celu przybliżenie mieszkańcom miasta Nowego Targu w prosty

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VI/71/15 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach. z dnia 27 lutego 2015 r.

Uchwała Nr VI/71/15 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach. z dnia 27 lutego 2015 r. Uchwała Nr VI/71/15 w sprawie przyjęcia Planów pracy komisji stałych Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Czeladź Przejecie szkół ponadgimnazjalnych - sierpień 2009 HARMONOGRAM ZDARZEŃ

Urząd Miasta Czeladź Przejecie szkół ponadgimnazjalnych - sierpień 2009 HARMONOGRAM ZDARZEŃ HARMONOGRAM ZDARZEŃ 01.07.2007. Starosta wstrzymuje nabór do pierwszych klas Zespołu Szkół nr 2 w Czeladzi. Groźba likwidacji szkoły (połączenia z Zespołem Szkół nr 1). 13.08.2007. Rada Miejska w Czeladzi

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 9/2011 PORZĄDEK POSIEDZENIA:

PROTOKÓŁ NR 9/2011 PORZĄDEK POSIEDZENIA: PROTOKÓŁ NR 9/2011 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MYSZKOWIE W DNIU 9 LUTEGO 2011 ROKU W POSIEDZENIU UDZIAŁ WZIĘLI: Członkowie: Jan Kieras w zastępstwie Przewodniczącego Zarządu, który był nieobecny Jadwiga

Bardziej szczegółowo

Miasta drogą rozwoju bez planu? Wiesław Wańkowicz

Miasta drogą rozwoju bez planu? Wiesław Wańkowicz Miasta są ośrodkami rozwoju, ale dynamiczny wzrost jest kosztowny. Gospodarowanie przestrzenią miast jest kluczowym czynnikiem w uzyskiwaniu korzyści, ale i generującym koszty. Podstawą bogactwa miast

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r. PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r. 1. Na posiedzeniu obecni byli członkowie Komisji według załączonej listy obecności oraz pani Danuta Bywalec Skarbnik Powiatu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr VIII/ 2011 z Sesji Rady Miejskiej w Mogielnicy w dniu 14 marca 2011 r

PROTOKÓŁ Nr VIII/ 2011 z Sesji Rady Miejskiej w Mogielnicy w dniu 14 marca 2011 r PROTOKÓŁ Nr VIII/ 2011 z Sesji Rady Miejskiej w Mogielnicy w dniu 14 marca 2011 r Przewodniczący obrad Jarosław Zawalich otworzył obrady VIII nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej. Powitał zebranych Radnych,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI / 23 / 2011 RADY GMINY KĘTRZYN z dnia 23 lutego 2011 r.

UCHWAŁA NR VI / 23 / 2011 RADY GMINY KĘTRZYN z dnia 23 lutego 2011 r. UCHWAŁA NR VI / 23 / 2011 RADY GMINY KĘTRZYN z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dofinansowania ze środków budżetu Gminy Kętrzyn pochodzących z wpływów z tytułu opłat i kar za

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 4/10. Komisję prowadził Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej - Krzysztof Rąkowski

Protokół Nr 4/10. Komisję prowadził Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej - Krzysztof Rąkowski Protokół Nr 4/10 Z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, które odbyło się dnia 28.12.2010r. o godz.14.00 w sali Nr 4, Urzędu Miejskiego w Pabianicach, ul. Zamkowa 16. Obecni wg. załączonej listy obecności.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z OBRAD XVI-TEJ SESJI RADY GMINY W ZABRODZIU

PROTOKÓŁ Z OBRAD XVI-TEJ SESJI RADY GMINY W ZABRODZIU RADA GMINY W ZABRODZIU PROTOKÓŁ Z OBRAD XVI-TEJ SESJI RADY GMINY W ZABRODZIU Zabrodzie 22 kwiecień 2004r. PROTOKÓŁ z obrad XVI-tej Sesji Rady Gminy w Zabrodziu odbytej w dniu 22 kwietnia 2004r. pod przewodnictwem

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych i Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 6 grudnia 2011r. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr V/2015. Przewodniczący przedstawił porządek obrad, a mianowicie: PORZĄDEK OBRAD:

PROTOKÓŁ Nr V/2015. Przewodniczący przedstawił porządek obrad, a mianowicie: PORZĄDEK OBRAD: PROTOKÓŁ Nr V/2015 z obrad sesji Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 22 stycznia 2015r., która odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Wasilkowie przy ulicy Białostockiej 7. Obradom przewodniczył

Bardziej szczegółowo

Plan po zmianach (wg stanu na 31.12.2014 r.) 212 237,00 210 553,79 2 464,90 2 460,00 46 128,00 300,00 15 500,00 15 481,66 42 217,00 33 077,94

Plan po zmianach (wg stanu na 31.12.2014 r.) 212 237,00 210 553,79 2 464,90 2 460,00 46 128,00 300,00 15 500,00 15 481,66 42 217,00 33 077,94 Załącznik nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lelów za 2014 r. Zadania inwestycyjne w 2014 roku (w tym w ramach programów finansowanych z udziałem środków z art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/ /15 RADY MIEJSKIEJ W NIEMODLINIE. w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2015

UCHWAŁA NR XIV/ /15 RADY MIEJSKIEJ W NIEMODLINIE. w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2015 Projekt z dnia 22 czerwca 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR XIV/ /15 RADY MIEJSKIEJ W NIEMODLINIE w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2015 Na podstawie art. 18, ust 2 pkt 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo