ZINTEGROWANY SYSTEM INFORMATYCZNY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZINTEGROWANY SYSTEM INFORMATYCZNY"

Transkrypt

1 AQUA optima ZINTEGROWANY SYSTEM INFORMATYCZNY Oprogramowanie Maszyn i Komputerów skype: oprogramowaniekomputerow http: tel: strona 1

2 I. WSTĘP. GENERATOR APLIKACJI AQUA OPTIMA TECHNOLOGIE SERWEROWE I GENERATOR APLIKACJI SYSTEM KLASY ERP AQUA OPTIMA GENERATOR APLIKACJI G.A Definiowanie ról i użytkowników... 4 Moje Aplikacje... 7 Definiowanie sposobów modyfikowania i wyszukiwania danych przy użyciu generatora ekranów Metody kontroli w obiektach grid Generator raportów Serwer raportów i współpraca z IIS i SQL SERWER Graficzna prezentacja danych (wykresy) Obiekt linki Syntezator mowy i raporty z SQL SERWER Serwis pocztowy i współpraca z Exchange Serwer Planowanie ARCHIWA II. APLIKACJE BILLING I CRM ROZLICZANIE FAKTUROWANIE, AUTOMATY DO FAKTUROWANIA, ODCZYTY ZDALNE ROZLICZANIE USŁUG DODATKOWYCH INKASENT \ ODCZYTYWACZ(PDA) WYKORZYSTANIE SERWERA IIS I SQL ZAKŁADOWY PLAN KONT I KSIĘGOWANIE SPRZEDAŻY.SŁOWNIKI GOSPODARKA LICZNIKAMI (WODOMIERZAMI) KASA ROZRACHUNKI I WINDYKACJA NALEŻNOŚCI BANKI III. ERP (ANG. ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - PLANOWANIE ZASOBÓW PRZEDSIĘBIORSTWA) FINANSOWO - KSIĘGOWY Z ROZLICZANIEM KOSZTÓW ZAKUP GOSPODARKA MATERIAŁOWA ŚRODKI TRWAŁE KADRY ECP - PŁACE INWESTYCJE I REMONTY IV. INTERNETOWE BIURO OBSŁUGI KLIENTA V. ELEKTRONICZNY SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW PROCESY DEKRETOWANIE CZYNNOŚCI REDAGOWANIE DANYCH KORZYŚCI VI. RAPORTY VII. ZASOBY. DZIAŁANIA VIII. SERWERY. DZIAŁANIA strona 2

3 OPIS MODUŁÓW ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO I. WSTĘP. GENERATOR APLIKACJI AQUA optima 1. Technologie serwerowe i Generator Aplikacji to scentralizowany system do: eksploatacji, tworzenia, modyfikacji i zarządzania aplikacjami.generator Aplikacji GA z otwartym kodem AQUA optima zawiera nowatorskie rozwiązana w zakresie planowania, organizacji i zarządzania ze szczególnym uwzględnieniem controlingu. GA jest uzupełnieniem SQL Serwer Management Studio i służy do władania danymi. System jest instalowany na serwerze bez konieczności instalowania na stacjach roboczych. Dla użytkowników pulpitów stacji roboczych przydzielane są czynnościaplikacje zgodne z zakresem obowiązków(rola, użytkownik) operatora w firmie. Aplikacje uruchamiane są na Serwerze Terminali. Możliwe jest również uruchomienie aplikacji jako klienta ze zdalnym dostępem do serwera bazy. System służy: zarządzającemu, właścicielowi, administratorowi do władania zasobem danych.generator aplikacji spełnia wymogi polskiego prawa, jest systematycznie aktualizowany, zgodnie ze zmieniającymi się przepisami. W SQL serwerze prowadzona jest historia zmian danych, z rejestracją daty, czasu i osoby wprowadzającej zmiany. Ewidencja i tworzenie nowych raportów w katalogu sprawozdawczość zewnętrzna strona 3

4 2. System klasy ERP AQUA optima ZINTEGROWANY SYSTEM DO OBSŁUGI FIRM WODOCIĄGOWYCH to wielowarstwowa aplikacja klient-serwer zbudowana w oparciu o serwery firmy Microsoft: SQL SERWER, SERWER TERMINALI, IIS, EXCHANGE SERWER. (W celu korzystania ze wszystkich funkcjonalności od wersji SBS 2003 Premium R2 wymagane są 2 komputery - szczegóły na stronach microsoft.com) 3. Generator aplikacji G.A. Definiowanie ról i użytkowników Uprawnienia (role i dodawanie nowych ról, użytkowników i ich właściwości), przestrzenie nazw, jednostki miary, rodzaje dowodów w tym rejestry i stawki VAT, segregatory, słowniki i właściwości-wykorzystywane są we wszystkich aplikacjach. Dane raz wpisane np. obiekt użytkownik wykorzystywane są we wszystkich aplikacjach. System umożliwia tworzenie nowych ról (również przez dziedziczenie własności). Ważną funkcją, wraz z dodawaniem nowych ról, jest dodawanie i tworzenie nowych własności funkcjonalnych do roli wykorzystywanych w dowolnej aplikacji lub metodzie wykorzystywanej w G. A. Użytkownik może dziedziczyć własności kilku ról.istniejące i dodane własności aplikacji do roli mogą być wykorzystane do definiowania własności obiektów w oknach WIN tworzonych w G. A. strona 4

5 System umożliwia dodanie użytkownika i precyzyjne przydzielenie zadań do pulpit.(moje aplikacje) Jedną z właściwości okna do administrowania zasobami użytkownika jest przycisk dostosuj wielkosć okien do rozdzielczości.opcja umożliwia wyłączenie pasków przewijania w oknach dla wszystkich aplikacji roboczych.opcja ta ma istotne znaczenie ze względu na ergonomię pracy np. fakturzysty.proporcje wszystkich okien i obiektów graficznych(commandbutton Commandgroup Container Combobox Checkbox Listbox Form Grid Textbox Label Listbox Shape Editbox Olecontrol Optiongroup Pageframe Image Spinner i innych)w nich występujących są automatycznie przeliczane wg ustawionej proporcji(wysokość/szerokość) w rozdzielczości w taki sposób aby operator nie musiał używać pasków przewijania. Funkcja skalująca zachowuje odpowiednią(taką aby operator widział co pisze) wielkość(wysokość) pól do edycji danych. Mała rozdzielczość i panoramiczny ekran. Położenie wszystkich obiektów znajdujących się w oknach jest automatycznie przeskalowane w taki sposób aby wyeliminować konieczności używania pasków przewijania.okna i ich zawartość dopasowuje się do rozdzielczości. strona 5

6 Inne cechy G.A. : Generator ekranów wykorzystujący klasy WIN i technologie intelisense. Można definiować własne klasy i korzystać z istniejących. Generator Raportów wraz z przeglądarką oraz serwer raportów dla Internet Information Services Generator do graficznej prezentacji danych(17 rodzajów wykresów) Dedykowane pulpity z aplikacjami dla użytkowników Syntezator mowy (możemy dołączyć do każdej aplikacji lub raportu) Pulpity Moje Aplikacje Serwis pocztowy do masowej korespondencji współpracujący z Exchange Serwer zostaną przedstawione nizej. strona 6

7 Moje Aplikacje 1. Przykład definicji pulpitu operatora(moje Aplikacje) Przykład definicji pulpitu operatora - bardziej zaawansowanego użytkownika, któremu przydzielono wiele zadań(kasa, Płace) zgodnie z zakresem obowiązków zawartych w umowie o pracę. Użytkownik widzi tylko te części aplikacji,które zawarte są w jego obowiązkach. G.A. pozwala dla każdego pracownika precyzyjnie określić obowiązki w formie zadań umieszczonych na pulpicie.dla każdego pracownika(sprzedawcy,księgowego,...) przydzielone są odpowiednie uprawnienia na poziomie aplikacji.system umożliwia: dodanie nowych właściwości do ról i aplikacji a także dodawanie nowych ról. Dodatkowe uprawnienia przydzielane są na poziomie SQL Serwer.Pulpit można wyświetlać w kilku widokach(zbiór ikon,listy). G.A. umożliwia łączenie różnych zadań(aplikacji) i przydzielanie ich jednemu operatorowi. Jeden zestaw aplikacji może zawierać różne role. strona 7

8 Definiowanie sposobów modyfikowania i wyszukiwania danych przy użyciu generatora ekranów. Modyfikowanie i wyszukiwanie danych w SQL Serwerze składa się 2 czynności: -modyfikowanie\tworzenie nowych zasobów-aplikacji przy pomocy G.A. -modyfikowanie\tworzenie nowych zasobów-danych przy pomocy SQL Server Management Studio Tworzenie i eksploatacja klientów wielowarstwowych aplikacji klient serwer w technologii: Serwer Terminali, SQL Serwer, warstwa pośrednicząca, klient WINDOWS Serwer Internetowy, SQL Serwer, warstwa pośrednicząca, klient dla przeglądarki internetowej IE na platformie SBS 2003 R2 Premium Edition (MSSQL, Terminal Server, IIS) lub młodszej w zakresie redagowania danych obejmuje: Administrowanie uporządkowanym zasobem ustrukturalizowanym w biblioteki Okien do edycji danych (np. fakturowanie, ewidencja czasu pracy, KP, PK, płatności masowe ) powiązanych z SQL SERWEREM. Grupowanie Okien do edycji danych w dedykowanych pulpitach użytkowników według indywidualnych zadań zleconych przez kadrę zarządzającą(księgowość, Sprzedaż, Controling, ). Zapewnienie dostępu do istniejących okien do edycji(w warstwie aplikacji) zgodnie z uprawnieniami przydzielonymi przez administratorów na poziomie serwerów SBS i G. A. Modyfikowanie struktury danych przy pomocy SQL Server Management Studio i ukierunkowanie jej na wypełnianie funkcji raportowania przez dodawanie tabel, pól, procedur dołączonych, wyzwalaczy i więzów integralności oraz modyfikowanie \ dodawanie okien do edycji danych Wykorzystanie narzędzi SQL Serwera i Generatora Ekranów w trybie projektowania w celu wprowadzenia okien do edycji danych obiektów, metod, właściwości do okna Win i zarządzania nim. Dodawanie nowych właściwości do ról W konsekwencji tych czynności operator\użytkownik otrzymuje ekran lub ekrany do edycji danych(kroki dialogowe), które wykorzystuje operator.kroki dialogowe zamknięte są w transakcje.kiedy użytkownik porusza się od ekranu do ekranu to wykonuje kroki dialogowe. Zbiór takich kroków tworzy transakcję.końcowym zadaniem transakcji jest modyfikacja informacji w bazie danych.dane w Bazie danych nie zostaną zmodyfikowane do czasu zakończenia transakcji(przyciski: zapamietaj,drukuj(np. fakturę,kp,kw,inny dokument)) System do redagowania danych może integrować zasoby dostępne w internecie(np. gotowe okna dialogowe udostępniane przez IIS). strona 8

9 Przykład definicji okna do modyfikacji danych System do redagowania danych jest systemem otwartym. Kod źródłowy klas i metod dostępny jest do edycji w trybie projektowania. Do projektowania \ realizacji ekranów użytkownika używamy: przybornika zawierającego wizualne elementy ekranu. Metodą przeciągnij i upuść, intellisense oraz przy pomocy własnych klas definiujemy niezbędny zasób metod, właściości i funkcji, które współpracują z danymi zawartymi w SQL Serwerze. Korzystamy też z już istniejących klas i funkcji. Każdą metodę realizowanego obiektu możemy natychmiast przetestować pod względem syntaktyki i działania bez konieczności kompilacji całego systemu. Do gotowych aplikacji możemy dodawać inne gotowe obiekty lub utworzyć nowe do realizacji konkretnych funkcji. Można dodawać \ modyfikować metody obiektów np. do przycisku zapamiętaj fakturę można dodać metodę wyślij tę fakturę przy pomocy serwera pocztowego nabywcy lub powiadom go sms em o jakimś zdarzeniu(np. braku zapłaty). strona 9

10 Przykład definicji okna do modyfikacji danych Przybornik do zarządzania obiektami WIN pozwala dodawać \ usuwać \ modyfikować właściwości obiektów służących użytkownikowi do wprowadzania danych. strona 10

11 Przykład definicji okna słownika Tu pokazano wykorzystanie obiektu mform i połączenia go z klasą Grid.W oknie dodano przyciski :zapamiętaj,drukuj,szukaj,cofnij.oprócz typowych metod(np. konstruktor-init) można dodawać i edytować nowe metody a także korzystać z klas wcześniej utworzonych. System udostępnia wiele gotowych klas do obsługi danych.niżej opisano metody kontroli w obiektach Grid. strona 11

12 Metody kontroli w obiektach grid Klasa kontroli siatki w obiektach grid obejmuje zakres metod: kolejności i szerokości kolumn, włączanie/wyłączanie kolumn, zapamiętywanie stosowanych zakresów selekcji danych możliwość zmiany sposobu posortowania danych kartotekowych na ekranie poprzez jedno kliknięcie operatora w kolumnę, według której ma być posortowana kartoteka możliwość wyszukania dowolnego ciągu znaków (liter, cyfr) w dowolnej kolumnie danych kartotekowych prezentowanych w formie tabeli na ekranie możliwość kopiowania przez użytkownika całej tabeli lub zaznaczonego fragmentu tabeli wyświetlanej na ekranie do arkusza Excel możliwość samodzielnego ograniczenia przez operatora zakresu danych kartotekowych prezentowanych na ekranie poprzez zastosowanie łatwych w obsłudze filtrów, co umożliwia wykonywanie bieżących operacji na wyselekcjonowanej grupie danych możliwość ustawienia filtrów na kilku polach jednocześnie możliwość zapamiętywania, w formie listy, ustawionych przez operatora filtrów w wybranych zakresach funkcje kontroli siatki przypisane i dedykowane na wyłączność dla każdego operatora zdefiniowanego w systemie operacyjnym(sbs) możliwość zdefiniowania wspólnych szablonów dla określonych ról automatyczny wydruk wskazanych danych bez tworzenia raportów(szablon raportu tworzy się automatycznie i zawiera tylko wybrane dane) strona 12

13 Przykład łączenia róznych obiektów do modyfikacji i przeglądania danych.jedna z kartotek Sprzedaż usług Gotowe elementy(obiekty) np. funkcje fakturowania możemy dodawać do innych obiektów w systemie. Niżej przedstawiono kompletacje funkcji do kartoteki środków trwałych. Na funkcjonalności aplikacji możemy nałożyć uprawnienia na poziomie aplikacji i bazy danych. Uprawnienia i inne własności dopisujemy do roli. Jeden użytkownik może dziedziczyć kilka ról. Uprawnienia na poziomie bazy danych dodajemy wykorzystując SQL Server Management Studio. strona 13

14 Przykład łączenia różnych obiektów do modyfikacji i przeglądania danych. Szczegóły w dziale Środki Trwałe. strona 14

15 Generator raportów Modyfikowanie \ Dodawanie Raportów w aplikacjach (np. faktury, ewidencje czasu pracy, listy płac, PK, Deklaracje VAT, Bilans, Rachunek zysków i strat, PIT 11,.) Generator raportów jest ściśle zintegrowany z G.A. i służy do prezentacji danych gromadzonych w SQL SERWER. Przez prezentację danych rozumiemy zadania realizowane w aplikacjach wydruk \ podgląd( faktur, list płac, sprawozdań, ) Przykład stosowania Generatora Raportów. strona 15

16 Przykład stosowania Generatora Raportów.Tu przedstawiamy pasek narzędziowy. Podgląd każdego raportu zawiera pasek narzędziowy, który umozliwia eksport danych do róznych formatów w tym: excel i pdf. Czynności związane z administrowaniem raportami dzielimy na: Administrowanie uporządkowanym zasobem analityczno raportowym, ustrukturalizowanym w biblioteki raportów powiązane z serwerem SQL. Grupowanie raportów w dedykowanych pulpitach użytkowników według indywidualnych zadań zleconych przez kadrę zarządzającą. Zapewnienie dostępu do istniejących raportów zgodnie z uprawnieniami przydzielonymi przez administratorów. Definiowanie uprawnień dla użytkownika raportów do eksportu danych do określonych formatów(html, XLS, PDF, DOC, XLS, GIF, ). Raportowanie administratorowi bazy danych o potrzebach konsumentów informacji. Tworzenie zapytań SQL i tworzenie okien dla operatora, który może podać parametry do zapytania SQL - jedno z najważniejszych zadań RAPORTOWANIA. Czynności przy przygotowaniu raportu zawierają: przygotowanie zapytania SQL przy pomocy SQL Server Management Studio. Jedno zapytanie może zawierać wiele sposobów prezentujących dane. strona 16

17 użycie Generatora Raportów w trybie projektowania i wykorzystanie kontrolek do wprowadzania określonych obiektów(pola tabel zawartych w serwerze SQL, obiektów graficznych-wykresy, zdjęcia, kody kreskowe, obiekt syntezator mowy) do raportu i zarządzania nim. użycie Generatora Okien i kontrolek Windows w celu korzystania z funkcji dynamicznego parametryzowania zapytania przez operatora (użytkownik może podać np. zakres dat, numerów, rodzajów dowodów, a także inne pola do wyszukania danych w swoich zasobach informacji-sql Serwer). Wykorzystując przycisk właściwości możemy w trybie projektowania dodawać i korygować, raporty w systemie. Uprawnienie modyfikowania raportów można przydzielić określonym rolom i użytkownikom. Gotowe druki, jak każdy obiekt, mogą być przydzielne użytkownikowi do jego zadań np. do drukowania: PZ, Faktur, RW, List płac, sprawozdań finansowych innych. Przykład definicji prezentacji danych Do jednego zapytania SQL możemy dodać wiele sposobów jego prezentacji. Zastosowaniem tej funkcji jest możliwość wydruku faktur \ paragonów na drukarkach typu Zebra RW420 lub przy pomocy innych drukarek na formatach A4. W generatorze możemy używać map bitowych uzupełniając je o komórki zawierające wynik zapytania SQL bez konieczności żmudnego wprowadzania szczegółów formy raportu. Niżej podano zastosowanie mapy bitowej(druk dokumentu-deklaracja VAT) i zapytanie SQL. strona 17

18 Przykład definicji prezentacji danych z użyciem map bitowych dla często zmieniających się formatów (np. Deklaracja VAT 7) Zapytania SQL możemy przetestować w SQL Server Management Studio. Wykorzystując Diagramy oraz otwarte środowisko SQL Server Management Studio możemy korzystać ze zgromadzonych przez użytkowników danych, dołączać Stored procedures, oraz parametryzować zapytanie przy pomocy Generatora ekranów jak podano wyżej. strona 18

19 Serwer raportów i współpraca z IIS i SQL SERWER Generator raportów zawiera następujące funkcje: a) Obraz raportu-graficzna reprezentacja projektowanego przez nas raportu. b) Pasek narzędziowy Report Controls-etykiety, pola, linie, prostokąty, inne obiekty c) Pasek narzędziowy Color d) Pasek narzędziowy Layout palette (wyrównanie, dostosowywanie rozmiarów kontrolek) e) Przyciski Data Grouping i Data Enviroment pozwalają ustalić sposób prezentowania danych grupowanie, zmienne i obliczenia, wbudowane funkcje(calculate Fields), korzystanie z wielu - Detail Bands -funkcja umożliwia wielu tabelom podrzędnym przetwarzanie dla każdego rekordu w tabeli nadrzędnej. Formatowanie wydruku jak w programach Microsoft Office f) Obiekt wykresy w raportach(współpracuje z Generatorem Grafiki) g) Zdjęcia w raportach(np. zdjęcia środków trwałych) h) Możliwość wczytywania danych z plików nagłówkowych (*.h,*.xml) i) Możliwość wykorzystania kursorów lokalnych lub ich części w kilku raportach j) Możliwość aktywnego wykorzystania każdego raportu generowanego w Generatorze Raportów na stronie internetowej(patrz Internetowe Biuro Obsługi Klientów). System wykorzystuje plik *.xml oraz Serwer Raportów. W pliku *. xml wystarczy zapisać nazwę raportu oraz katalog i zapytanie SQL. k) Kody kreskowe umieszczane w dowolnych dokumentach (konfigurowanie zawartości i typu kodu- I2of5, EAN,, Indywidualne numery bankowe, etykiety magazynowe, ). strona 19

20 Przykład definicji prezentacji zagregowanych danych Dane zagregowane mogą być przygotowane na klika sposobów: -wykorzystując procedury dołączone w SQL serwerze i zapytania SQL -wykorzystując mechanizmy agregujące dostępne w Generatorze Raportów -wykorzystując kod zawarty w G.A. strona 20

21 Przykład definicji prezentacji danych wraz z wykorzystaniem kodów kreskowych i indywidualnych numerów rachunków bankowych. Kody kreskowe i inne obiekty wstawiamy do raportu metodą drag and drop. Po wstawieniu obiektu możemy uzupełnić jego właściwości. System raportujący jest systemem otwartym. Kod źródłowy klas i metod dostępny jest do edycji w trybie projektowania. strona 21

22 Graficzna prezentacja danych (wykresy) Przykład definicji graficznej prezentacji danych Generator grafiki prezentacyjnej służy do dodawania grafiki do aplikacji w raportach i oknach do wprowadzania danych. Kreator grafiki współpracuje z Generatorem Raportów i Generatorem Ekranów. Generator grafiki posiada zakładki z definicjami wybranych elementów graficznych. Mamy do dyspozycji 17 rodzajów wykresów: kołowy, pierścieniowy, słupkowy-pełny, punktowy, liniowy, polowy, prosty słupkowy, wielosłupkowy, słupkowy złożony, polowy złożony, słupkowy 3D, horyz. prosty słupkowy, horyz. wielosłupkowy, horyz. słupkowy złożony, horyz. pełny słupkowy, pełny polowy, horyz. powiązany słupkowy. Właściwości: przeźroczystość, tytuł, podtytuł, opis i położenie legendy, obrotu(legendy), punkt obrotu(legendy), czcionkę, format, położenie legendy i opisów osi, widoczność osi, styl i długość linii osi, palety kolorów pasm, typy wypełnień, gradienty zmiany kolorów, typy kolorów, kolor tła, drugi kolor tła, gradienty kolorów tła, marginesy(globalny, górny, dolny, lewy, prawy), dzielniki, automatyczne formatowanie skali, pokazywanie wart. zerowych, dziesiątki innych własności zmieniamy klikając myszką. Wszystkie zmiany właściwości dokonywane przez użytkownika podczas tworzenia grafiki prezentacyjnej widoczne są natychmiast na ekranie. strona 22

23 Dane do raportu pobieramy z SQL SERWERA. Przykładowe dane podczas tworzenia projektu grafiki możemy też wpisać ręcznie. Przykład definicji granicznej prezentacji danych Ostatni etap prac to wybranie zakładki kreator i utworzenie kodu zawierającego grafikę. Wynik możemy umieścić na ekranie lub w raporcie. strona 23

24 Przykład definicji granicznej prezentacji danych Za pomocą generatora grafiki możemy przedstawiać w formie wykresów dowolne zapytanie do bazy danych np. analizy wieloletnie, sprzedaż \ koszty na hydrofornie, miejscowości, zbiory kontrahentów, średnie dobowe, Mamy do dyspozycji siedemnaście rodzajów wykresów, możliwość wyświetlenia lub wydruku różnych zapytań SQL. Dane z wykresów możemy eksportować do formatu HTML oraz programów Excel, Word. strona 24

25 Przykład wykresu dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków Za pomocą generatora grafiki możemy dokonywać analizy dla operatora, sprzedawcy, fakturzysty (sprzedaż z kliku lat, średnie dobowe), możemy wykonywać eksport do formatu HTML oraz programów Excel, Word. strona 25

26 Przykład wykresu dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków Okna z grafiką można łączyć z innymi oknami. Parametry do zapytania (w formie okna do edycji danych) są modyfikowane w zakresie symbolu nabywcy i symbolu kartoteki. Dodatkowo można dodać inne parametry np. ile miesięcy \ lat chce widzieć operator. strona 26

27 Obiekt linki Obiekt linki umożliwia zbudowanie dowolnej struktury hierarchicznej dla profilu publicznego i prywatnego.edycja profilu publicznego wymaga odpowiedniego prawa do edycji, które jest skojarzone z rolą(wcześniej omówiono w Definiowanie ról i użytkowników ). Treść proponowanej struktury dotyczy zapytań do serwerów internetowych.aby edytować dowolną gałąź struktury wystarczy kliknąć na tekst.można dodać dowolny nowy węzeł albo dodać koleją strukturę do węzła już istniejącego. Przykład definicji profilu. Inne przyciski z prawej strony okna umożliwiają korektę i zapamiętanie struktury. Struktura w każdym węźle posiada jeszcz 2 właściwości: adres strony internetowe oraz adres w bazie danych(parent,key).adres w bazie obsługiwany jest automatycznie a adres do serwera internetowego ustala użytkownik(kopiuj,wklej z przeglądarki internetowej). Niżej przedstawiono jeden z przykładów-przycisk Info podczas dopisywania nowego środka trwałego.przycisk ten umożliwia ściągnięcie aktualnej informacji ze stron GUS. W części administracyjnej można dodać dowolny przycisk lub funkcję która wykorzystuje strony internetowe strona 27

28 Przykład wykorzystania przyciku Info w celu rozeznania symbolu klasyfikacji rodzajowej środków trwałych podczas edycji pola konto. Profil publiczny i prywatny struktury hierarchicznej można wykorzystać do usystematyzowania informacji o stałych adresach internetowych funkcjonujących na poziomie organizacji lub użytkownika w korespondencji z aplikacjami GA lub procesami organizacyjnymi w firmie. strona 28

29 Syntezator mowy i raporty z SQL SERWER Syntezator mowy SPIKER (Generator raportów głosowych) zawiera następujące funkcje: pobierz dane z serwera SQL lub ze schowka zacznij czytać od początku (ustawiamy przyciskiem) zatrzymaj \ ponów \ zakończ czytanie (ustawiamy przyciskiem) powtórz czytanie całego tekstu czytaj od określonego zakresu fragment tekstu (ustawiamy suwakiem od 0 do 100%) czytaj zaznaczony fragment tekstu czytaj z wybraną głośnością (ustawiamy suwakiem od 0 do 100%) czytaj w określonym tempie szybciej, wolniej (ustawiamy suwakiem od -10 do 10) zmień lektora w trakcie czytania tekstu można wybrać dowolny głos zainstalowany w systemie operacyjnym (wybór z listy) Przykład głosowej prezentacji danych zawartej w SQL SERWER Syntezator mowy można dołączyć i skonfigurować z każdym obiektem wymienionym wyżej: odczytywanie danych z ekranu. Integracja z istniejącymi oknami, odczytywanie raportów z SQL SERWERA. Integracja z istniejącymi raportami, automatyczne przygotowywanie i odczytywanie innych informacji zawartych w SQL Serwerze. strona 29

30 Serwis pocztowy i współpraca z Exchange Serwer Po uruchomieniu programu instalacyjnego usługa GA Serwis pocztowy instalowana jest we wskazanym katalogu. Przykład instalacji usługi pocztowej. Na dysku wskazanego katalogu znajduje się plik config w formacie XML.Plik zawiera właściwości, które wczytywane są po uruchomieniu Serwisu pocztowego. Niżej podana jest lista właściwości: Treść klucza i podane własności jednoznacznie określają sposób zachowania usługi. Administrator może zmieniać wartości w pliku config.po zmianie należy użyć Menadżer Usług Win i uruchomić ponownie usługę.usługę można czasowo zatrzymać. <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <configuration> <appsettings> <add key="mailaddress" <add key="username" value="sekretariat"/> <add key="password" value="y%ixh7ox9hj99hjho&"/> <add key="smtpclient" value="pwikwyrzysk.pl"/> <add key="cialo_katalog" value="c:\aplikacja\mail\serwerpocztowy\dowyslania\cialo\"/> <add key="zalacznik_katalog" value= c:\aplikacja\mail\serwerpocztowy\dowyslania\zalacznik\"/> <add key="cialo_katalog_wyslane" value= "c:\aplikacja\mail\serwerpocztowy\wyslane\cialo\"/> <add key="zalacznik_katalog_wyslane"value= "c:\aplikacja\mail\serwerpocztowy\wyslane\zalacznik\"/> <add key="cialo_katalog_bledy" value= "c:\aplikacja\mail\serwerpocztowy\bledy\cialo\"/> <add key="zalacznik_katalog_bledy"value=c:\aplikacja\mail\serwerpocztowy\bledy\zalacznik\"/> <add key="subjectencoding" value= "utf-8"/> <add key="bodyencoding" value= "utf-8"/> strona 30

31 <add key="formatattachments" value="pdf"/> <add key="uruchom_automatycznie_po_bledzie" value="true"/> <add key="wyslij_maile_z_katalogu_bledy_po_restarcie_uslugi" value="false"/> <add key="usun_maile_z_katalogu_wyslane_po_restarcie_uslugi" value="false"/> </appsettings> </configuration> Podgląd zdarzeń i Menadżer usług. Podgląd zdarzeń to zaawansowane narzędzie, które umożliwia wyświetlenie szczegółowych informacji o ważnych zdarzeniach w komputerze.serwis-ga Usługa pocztowa posiada swój własny dziennik zdarzeń. Wszystkie zdarzenia realizowane przes serwis rejestrowane są w dzienniku GA serwis pocztowy.zdarzenia mają określony status np. informacja,błąd,ostrzeżenie,inspekcja. Jak działa serwis pocztowy? W dowolnej części każdej aplikacji można wygenerować plik lub pliki, które zawierają Ciało(format html) poczty. Do poczty można dołączyć załącznik(wystarczy skopiować plik w formacie skonfigurowanym w usłudze pocztowej do katalogu załącznik). Dwa pliki o takiej samej nazwie(różnej zawartości-ciało+załącznik) kopiujemy do katalogu zalącznik i ciało.jeżeli chcemy wysłać mail bez załącznika wystarczy kopiować jeden plik do katalogu \dowyslania\cialo.nazwy katalogów i sposób ich lokowania należy określić w pliku config usługi pocztowej opisanym wyżej. strona 31

32 Strukturę nazwy pliku : AAA BBBBBBBBBBBBBBBBBB CCCCCCCCCCCC DDDDDDDD tworzą cztery ciągi znaków oddzielone spacją. Pierwszy ciąg znaków to typ dokumentu,kolejne to adres adresata nr dokumentu i nazwa dokumentu(temat poczty) Przykład: 001 FVAT2011_15236 Faktura Serwis pocztowy pozwala realizować korespondencję masową przy pomocy poczty elektronicznej w maksymalnie uproszczonej formie. Wystarczy kopiować plik do katalogu. Możliwe jest realizowanie wielu scenariuszy automatyzującyh obsługę poczty elektronicznej(a szczególnie korespondencji masowej) np. 1.Wyślij faktury,wezwania do zapłaty,noty odsetkowe z podanego zakresu. 2.Wyślij specyfikację sald do wszystkich odbiorców usług. 3.Wyślij inne informacje do grupy lub wszystkich odbiorców usług wykorzystując dane zawarte w SQL serwer. 4.Wyślij automatycznie(bez udziału operatora) przy okazji już wykonywanej czynności np. fakturowania. 5.Wyślij z informacją listy płac dla wszystkich pracowników. Przykład konfiguracjii przycisku wyślij . strona 32

33 Przycisk z korespondencją możemy skonfigurować z każdym raportem istniejącym w systemie.rozdzielnia poczty(jedno zapytanie SQL jest dzielone na wiele odbiorców) znajduje się w linii 52 i 53.Administrator może skonfigurować w prosty sposób różne scenariusze wysyłania poczty.w podanym przykładzie treść załącznika pobierana jest ze wzorca.administrator może skonfigurować treść załącznika indywidualnie dla każdego rekordu lub grupy rekordów. System wykorzystuje wszystkie dotychczas przygotowane raporty i druki, które mogą zostać natychmiast rozesłane do setek lub tysięcy odbiorców.proces wsyłania realizowany jest asynchronicznie dzięki usłudze Serwis pocztowy G.A. Do załączników możemy dodać właściwości: hasło-każdy z odbiorców poczty może posiadać indwidualne hasło do otwarcia załącznika a także możliwosć(lub jej brak) drukowania i kopiowania załącznika. Outlook klienta(nabywcy usługi\towaru) i z fakturąl. strona 33

34 Jeden z przykładów okna, które skonfigurowano do wysyłania faktur.możliwe są różne scenariusze wykorzystania usług pocztowych. strona 34

35 Tu usługi pocztowe wykorzystano do pobierania dokumentów wprost ze strony internetowej IBOK. Obraz dokumentu można pobrać w formacie PDF(domyślnie) a także HTML,XML,EML(poczta e- mail) Korzyści. 1.Eliminacja prac związanych z kompletacją wysyłki. 2.Eliminacja bezpośrednich kosztów wysyłki(znaczki,koperty,kurier). 3.Zmniejszenie zużycia materiałów eksploatacyjnych(papier,toner,urządzenia). 4.Wspieranie EDI w relacji z klientem. 5.Możliwość pobrania przez klienta dokumentu z Internetowego Biura Obsługi Klienta przy pomocy poczty (możliwość natychmiastowego rozesłania do kilku odbiorców załącznik w formacie *.pdf). strona 35

36 Ewidencje - przykłady modyfikacji i edycji danych zawartych w SQL SERWER Ewidencje - Przykład 1 Jedne z podstawowych ewidencji bazy danych to: Kontrahenci, Usługi (Usługi zdefiniowane są w ramach grup-można im przypisać cechy nieruchomości \ punktów poboru wody(stacje uzdatniania,ujęcia wody)\punktów odbioru ścieków(przepompownie ścieków,oczyszalnie)\numery terminali,cele sprzedaży w tym pola ulicę i miejscowość. Każdą usługę możemy przydzielić do Kontrahenta, który widnieje na fakturze, jako Nabywca. Jeden Kontrahent może korzystać z wielu usług. Dodatkowo do Usługi można przydzielić Odbiorcę, jeśli faktura ma być wysłana na inny adres niż adres Nabywcy. Z usługą związany jest: cennik, cele sprzedaży, urządzenia i obiekty przy pomocy, których usługa jest realizowana. Zbiór usług może być wyceniony przy pomocy wielu elementów cennika a każdy element cennika zawiera algorytm rozliczania usługi(formuły dostępne do edycji w słownikach).każdy nabywca posiada algorytm rozliczenia usług zgodnie z indywidualną umową. Tworzenie ewidencji kontrahentów, jako odbiorców i dostawców świadczonych usług Baza danych kontrahentów zawiera między innymi następujące dane: numer ewidencyjny, nazwa, nazwa skrócona, adres, adres do korespondencji, nip, konta bankowe(można wprowadzić wiele kont, banków dla 1 kontrahenta), podział na osoby prawne i fizyczne (pesel, imię i nazwisko), , region, powiat, gminę, regon, wykaz banków, hasło i identyfikator do dedykowanej strony internetowej (klient może np. mieć dostęp przez IE do swoich rozrachunków nierozliczonych, może sprawdzić ostatnie rozliczone stany wodomierzy, ma też dostęp do swoich dokumetów archiwalnych ) Ponadto baza danych kontrahentów zawiera: terminy płatności za wystawione faktury, numery umów, sposoby dostarczania dokumentów, właściwość-dołącz do faktury rozrachunki nierozliczone i noty odsetkowe-informacja o rozrachunkach na dzień wystawienia zapamiętywana jest w wystawionej fakturze, inne uwagi) Dodatkowo można dodać(sql Server Management Studio) dowolną inną tabelę zawierającą inne własności kontrahenta oraz zlecić pracownikowi \ operatorowi jej edycje wykorzystując dedykowane pulpity użytkowników oraz uprawnienia zdefiniowane w SQL Serwerze. Dla każdego kontrahenta możemy gromadzić dodatkowe pliki(*.pdf,*.xls,*.avi, ) Zesłownikowanie danych kontrahentów: ulica, miejscowość, gmina, powiat, województwo, region, kraj, rejon. System umożliwia dodanie kolejnych słowników. Jeżeli użytkownik nie wypełni słownika to może edytować pola w trybie normalnej edycji (wykorzystuje textbox zamiast combobox). Integracja z Google Maps i innymi zasobami w internecie. strona 36

nieograniczona długość numeru konta oraz ilości sekcji /poziomów zagłębień analitycznych/ wchodzących w jego skład,

nieograniczona długość numeru konta oraz ilości sekcji /poziomów zagłębień analitycznych/ wchodzących w jego skład, AgemaFK System AgemaFK wspomaga prowadzenie pełnej księgowości w jednostkach budżetowych. Jest to nowoczesne narzędzie zaprojektowane na podstawie wieloletnich doświadczeń we współpracy z naszymi Klientami,

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ KOMPUTEROWA JAKO PRZEDMIOT SPECJALICACJI W TECHNIKUM EKONOMICZNYM ROZKŁAD PROGRAMU NAUCZANIA

RACHUNKOWOŚĆ KOMPUTEROWA JAKO PRZEDMIOT SPECJALICACJI W TECHNIKUM EKONOMICZNYM ROZKŁAD PROGRAMU NAUCZANIA RACHUNKOWOŚĆ KOMPUTEROWA JAKO PRZEDMIOT SPECJALICACJI W TECHNIKUM EKONOMICZNYM ROZKŁAD PROGRAMU NAUCZANIA Przedstawiony rozkład materiału został oparty o autorski program nauczania do przedmiotu Rachunkowość

Bardziej szczegółowo

WF-FaKiR BUDŻET to aplikacja wspomagająca zarządzanie finansami w jednostkach budżetowych

WF-FaKiR BUDŻET to aplikacja wspomagająca zarządzanie finansami w jednostkach budżetowych WF-FaKiR BUDŻET to aplikacja wspomagająca zarządzanie finansami w jednostkach budżetowych System księgowy charakteryzuje się prostotą obsługi, szybkością i niezawodnością działania Podstawą dla zastosowanych

Bardziej szczegółowo

OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. Księga Handlowa. Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości.

OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. Księga Handlowa. Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości. OPROGRAMOWANIE DLA FIRM Księga Handlowa Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości. Księgowość Możliwość płynnej zmiany typu źródła przychodu w momencie dodawania roku obrachunkowego,

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY OPIS systemu lojalnościowego

SKRÓCONY OPIS systemu lojalnościowego SKRÓCONY OPIS systemu lojalnościowego na podstawie wersji 2.0 PRODUCENT: Basic-Soft Ostrów Wlkp. AKTUALNA WERSJA: Kontrahent GT wersja 2.0 Zabrania się powielania, publikowania i rozpowszechniania bez

Bardziej szczegółowo

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Obsługa faktur VAT sprzedaży, zaliczki, marży. Obsługa faktur korygujących. Tworzenie not. Tworzenie pokwitowań. Budowane i obsługa kartotek:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3

Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3 COMPUTER SERVICE CENTER 43-300 Bielsko-Biała ul. Cieszyńska 52 tel. +48 (33) 819 35 86, 819 35 87, 601 550 625 Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3 wersja 0.0.2 123 SERWIS Sp. z o. o. ul.

Bardziej szczegółowo

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 1. MOŻLIWOŚCI Moduł Ofertowanie jest przeznaczony do programu Symfonia Handel Forte. Jego zadaniem jest wspomaganie działania pracowników firmy w przygotowywaniu

Bardziej szczegółowo

e-bok Internetowe Biuro Obsługi Klienta

e-bok Internetowe Biuro Obsługi Klienta Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. e-bok Internetowe Biuro Obsługi Klienta Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. Jak zostać użytkownikiem systemu e-bok..... 2 2. Logowanie do systemu e-bok.. 5 3. Korzystanie

Bardziej szczegółowo

wersja dokumentu 1.0 data wydania 2008.11.14

wersja dokumentu 1.0 data wydania 2008.11.14 HERMESEDI System elektronicznej wymiany dokumentów w systemie EDI/ECOD wersja dokumentu 1.0 data wydania 2008.11.14 Syriusz sp. z o.o. Rzeszów 2008 SPIS TREŚCI: 1. Przeznaczenie... 3 2. Schemat pracy...

Bardziej szczegółowo

Wymagane jest podłączenie serwera do Internetu (konieczne do zdalnego dostępu).

Wymagane jest podłączenie serwera do Internetu (konieczne do zdalnego dostępu). Spis treści Informacje ogólne...2 Tryby pracy...3 Wygląd interfejsu...4 Tryb użytkownika...5 Tryb administratora...6 Import kontrahentów z pliku XML...8 2 Informacje ogólne Aplikacja internetowa umożliwia

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie reklamacjami i serwisem w programie bs4

Zarządzanie reklamacjami i serwisem w programie bs4 Zarządzanie reklamacjami i serwisem w programie bs4 Spis treści Wstęp... 4 Podstawowe zasady pracy z programem:...4 Podstawowe korzyści w obszarze zarządzania serwisem po wdrożeniu oprogramowania bs4

Bardziej szczegółowo

Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK

Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK 1. W niżej wymienionych raportach została zmieniona zasada działania filtra: wg grupy kontrahentów Umożliwiono wykonanie raportów po wybraniu grupy kontrahentów na

Bardziej szczegółowo

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu ibok Internetowe Biuro Obsługi Klienta Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. AUTORYZACJA UŻYTKOWNIKA W SYSTEMIE IBOK... 3 1.1 Logowanie... 3 1.2 Przywracanie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Centrum rozliczeniowe UPS 2015 United Parcel Service of America, Inc. Nazwa UPS, marka UPS i kolor brązowy są znakami towarowymi firmy United Parcel Service of America, Inc. Wszelkie

Bardziej szczegółowo

Szpieg 2.0 Instrukcja użytkownika

Szpieg 2.0 Instrukcja użytkownika Szpieg 2.0 Instrukcja użytkownika Spis treści: Wstęp: 1. Informacje o programie 2. Wymagania techniczne Ustawienia: 3. Połączenie z bazą danych 4. Konfiguracja email 5. Administracja Funkcje programu:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 inwestujemy w

Bardziej szczegółowo

Program FK zawiera wszystkie funkcje potrzebne do prowadzenia księgowości:

Program FK zawiera wszystkie funkcje potrzebne do prowadzenia księgowości: Projektowanie i Wdrażanie Systemów Komputerowych mgr inż. Jacek i Beata Krywult tel. 502 345 656 e-mail: jacek@pwsk.pl www.pwsk.pl Program finansowo-księgowy Firma FK Firma FK to program komputeryzujący

Bardziej szczegółowo

Kurier DPD by CTI. Instrukcja

Kurier DPD by CTI. Instrukcja Kurier DPD by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 4 3. Konfiguracja... 5 3.1. Konfiguracja ogólna... 5 3.1.1. Serwer MS SQL... 5 3.1.2. Ustawienia drukarek... 6

Bardziej szczegółowo

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne.

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Karty pracy W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Ustawienia Pierwszym krokiem w rozpoczęciu pracy z modułem Karty Pracy jest definicja

Bardziej szczegółowo

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK.

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł uruchamiamy z menu: Faktury Menu: Ewidencja faktur wywołuje formatkę główna modułu fakturowania. Rys 1. Ewidencja faktur

Bardziej szczegółowo

Funkcje standardowej wersji programu WAGMASTER (obsługa wag samochodowych)

Funkcje standardowej wersji programu WAGMASTER (obsługa wag samochodowych) Funkcje standardowej wersji programu WAGMASTER (obsługa wag samochodowych) Program WAGMASTER w standardowej konfiguracji, współpracuje z bazą danych MS Access. Ma również możliwość współpracy bazami danych

Bardziej szczegółowo

Po uzupełnieniu informacji i zapisaniu formularza, należy wybrać firmę jako aktywną, potwierdzając na liście dostępnych firm klawiszem Wybierz.

Po uzupełnieniu informacji i zapisaniu formularza, należy wybrać firmę jako aktywną, potwierdzając na liście dostępnych firm klawiszem Wybierz. Pierwsze kroki Krok 1. Uzupełnienie danych własnej firmy Przed rozpoczęciem pracy z programem, należy uzupełnić informacje o własnej firmie. Odbywa się to dokładnie tak samo, jak uzupełnianie informacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 str. 1 Pierwsze uruchomienie aplikacji. Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji należy skonfigurować połączenie z serwerem synchronizacji. Należy podać numer

Bardziej szczegółowo

WYDRA BY CTI. WYSYŁANIE DOKUMENTÓW ROZLICZENIOWYCH I ARCHIWIZACJA Instrukcja do programu

WYDRA BY CTI. WYSYŁANIE DOKUMENTÓW ROZLICZENIOWYCH I ARCHIWIZACJA Instrukcja do programu WYDRA BY CTI WYSYŁANIE DOKUMENTÓW ROZLICZENIOWYCH I ARCHIWIZACJA Instrukcja do programu 1 Spis treści 1. Opis ogólny...3 2. Wymagania oraz konfiguracja...4 2.1. Wymagania...4 2.2. Instalacja...4 2.3. Konfiguracja...4

Bardziej szczegółowo

Co nowego w systemie Kancelaris 3.31 STD/3.41 PLUS

Co nowego w systemie Kancelaris 3.31 STD/3.41 PLUS Ten dokument zawiera informacje o zmianach w wersjach: 3.31 STD w stosunku do wersji 3.30 STD 3.41 PLUS w stosunku do wersji 3.40 PLUS 1. Kancelaria 1.1. Opcje kancelarii Co nowego w systemie Kancelaris

Bardziej szczegółowo

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 314

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 314 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 314 Zarządzanie Produkcją 3.0 1. W webowym panelu meldunkowym umożliwiono wydruk raportu po meldowaniu. Konfiguracja nowej funkcjonalności znajduje

Bardziej szczegółowo

...Finanse Księgowość Koszty

...Finanse Księgowość Koszty 1 Środki Trwałe 3 Ewidencja obrotów 4 Kartoteka elementów majątku trwałego 4 Amortyzacja 4 Księgowanie 5 Przeszacowanie 5 Inwentaryzacja 5 Kartoteki pomocnicze 6 Raporty 6 2 Środki Trwałe Wysokie koszty

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika SoftwareStudio Studio 60-349 Poznań, ul. Ostroroga 5 Tel. 061 66 90 641 061 66 90 642 061 66 90 643 061 66 90 644 fax 061 86 71 151 mail: poznan@softwarestudio.com.pl Herkules WMS.net Instrukcja użytkownika

Bardziej szczegółowo

Jak szybko wystawić fakturę w LeftHand? Instalacja programu

Jak szybko wystawić fakturę w LeftHand? Instalacja programu Jak szybko wystawić fakturę w LeftHand? Aby móc szybko wystawić fakturę VAT w programie LeftHand należy: - zainstalować program LeftHand - skonfigurować go za pomocą szybkiego wizzarda - dodać definicję

Bardziej szczegółowo

Zmiany stawek VAT w programach DOS-owych.

Zmiany stawek VAT w programach DOS-owych. Zmiany stawek VAT w programach DOS-owych. W związku z wejściem w życie ustawy o zmianie stawek VAT, firma ETOB-RES proponuje następujący scenariusz postępowania dla użytkowników systemów działających na

Bardziej szczegółowo

Alians AMReminder. Przypomnij kontrahentom o nierozliczonych płatnościach

Alians AMReminder. Przypomnij kontrahentom o nierozliczonych płatnościach Alians AMReminder Przypomnij kontrahentom o nierozliczonych płatnościach Do czego służy program Alians AMReminder? Program Alians AMReminder pozwala na automatyczne wysyłanie przypomnień do dłużników,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. CRM. Rozwijaj firmę. Uporządkuj sprzedaż i wiedzę o klientach. bs4 intranet oprogramowanie, które daje przewagę

Spis treści. CRM. Rozwijaj firmę. Uporządkuj sprzedaż i wiedzę o klientach. bs4 intranet oprogramowanie, które daje przewagę Moduł bs4-mail Spis treści Wstęp...3 Podstawowe zasady pracy z modułem:...3 Obsługa modułu bs4 mail krok po kroku...4 Inne, standardowe funkcjonalności:...7 Powiązania z innymi modułami:...8 Zalety wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do systemu ERP: CDN XL

Wprowadzenie do systemu ERP: CDN XL Wprowadzenie do systemu ERP: CDN XL Przedmiot: Lk: 1/7 Opracował: mgr inż. Paweł Wojakowski Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Zakład Projektowania Procesów Wytwarzania Pokój: 3/7 B,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny. z przedmiotu Informatyki. w klasie VI

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny. z przedmiotu Informatyki. w klasie VI Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu Informatyki w klasie VI Ocenę niedostateczna nie zna regulamin pracowni nie potrafi wymienić 3 dowolnych punktów regulaminu nie dba o porządek na

Bardziej szczegółowo

X-CONTROL -FUNKCJONALNOŚCI

X-CONTROL -FUNKCJONALNOŚCI X-CONTROL -FUNKCJONALNOŚCI X-CONTROL FUNKCJONALNOŚCI* *Funkcjonalności zostały omówione w kolejności logicznej. Kolejność na pulpicie; patrz widok powyżej, została zaplanowana dla wygody użytkownika. 1.

Bardziej szczegółowo

Moduł Reklamacje / Serwis

Moduł Reklamacje / Serwis Moduł Reklamacje / Serwis PC Guard Spółka Akcyjna ul. Jasielska 16, 60-476 Poznań tel. 0-61 84 34 266, faks 0-61 84 34 270 biuro@pcguard.pl, www.pcguard.pl Kapitał zakładowy 11 000 000 PLN Podręcznik użytkownika

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.5.1

Instrukcja użytkownika. Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.5.1 Instrukcja użytkownika Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.5.1 Spis treści 1 EKSPORT FAKTUR/KOREKT SPRZEDAŻY... 3 2 EKSPORT ZAMÓWIEŃ... 5 3 IMPORT ZAMÓWIEŃ... 6 4 IMPORT FAKTUR ZAKUPU...

Bardziej szczegółowo

Integracja Symfonia ERP ze sklepem internetowym

Integracja Symfonia ERP ze sklepem internetowym ze sklepem internetowym Rozwiązanie umożliwia pełną dwukierunkową integrację Symfonia ERP Handel ze sklepem internetowym shopgold i zostało przygotowane w sposób umożliwiający dostęp i zarządzanie sklepem

Bardziej szczegółowo

Zarządzaj projektami efektywnie i na wysokim poziomie. Enovatio Projects SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

Zarządzaj projektami efektywnie i na wysokim poziomie. Enovatio Projects SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI Sprawne zarządzanie projektami Tworzenie planów projektów Zwiększenie efektywności współpracy Kontrolowanie i zarządzanie zasobami jak również pracownikami Generowanie raportów Zarządzaj projektami efektywnie

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie VinCent Office v.1.09

Zmiany w programie VinCent Office v.1.09 Zmiany w programie VinCent Office v.1.09 1. Zmiany ogólne dotyczące modułów FK i GM. a) Zmiana sposobu wyświetlania danych w tabelach Do wersji 1.08 dane prezentowane w tabelach miały zdefiniowane określone

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI

INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI 1. Księgowość 3 1.1 Księga główna. 3 1.1.1 Księga główna- zmiana wyświetlania..3 1.1.2 Księga główna- wydruki.4 1.2 Polecenia PK... 5 1.2.1 Dopisanie PK.....5 1.3 Deklaracje

Bardziej szczegółowo

LISTA FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU MOBILNEGO esale Android

LISTA FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU MOBILNEGO esale Android LISTA FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU MOBILNEGO esale Android Ekran główny: Dokumenty lista zatwierdzonych dokumentów Kontrahenci lista klientów Towary lista asortymentowa Rozrachunki lista należności i zobowiązań

Bardziej szczegółowo

FS-Sezam SQL. Obsługa kart stałego klienta. INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60. edycja instrukcji : 2013-11-25

FS-Sezam SQL. Obsługa kart stałego klienta. INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60. edycja instrukcji : 2013-11-25 FS-Sezam SQL Obsługa kart stałego klienta INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60 edycja instrukcji : 2013-11-25 Aplikacja FS-Sezam SQL jest programem służącym do obsługi kart stałego klienta.

Bardziej szczegółowo

Nr telefonu Nr faksu e-mail

Nr telefonu Nr faksu e-mail Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 inwestujemy w

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość w wersji 2012

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość w wersji 2012 Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość w wersji 2012 Spis treści: Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 Wystawianie efaktur stan prawny... 2 Program Symfonia e-dokumenty... 3 e-faktura w Symfonii...

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system informatyczny PROBIT PRO-ZN jest systemem skierowanym do Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych.

Zintegrowany system informatyczny PROBIT PRO-ZN jest systemem skierowanym do Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych. Zintegrowany system informatyczny PROBIT PRO-ZN jest systemem skierowanym do Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych. System wspomaga codzienną pracę Zarządców Nieruchomości poprzez automatyzację

Bardziej szczegółowo

FIS SYSTEM MAGAZYNOWY

FIS SYSTEM MAGAZYNOWY FIS OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS SYSTEM MAGAZYNOWY System magazynowy FIS jest innowacyjnym programem wspierającym rozmaite procesy biznesowe potrzebne do zarządzania gospodarką magazynową w sklepach, hurtowniach,

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie VinCent 1.28

Zmiany w programie VinCent 1.28 Zmiany w programie VinCent 1.28 Finanse i księgowość Kartoteka klienta Na kartotece klienta znajdują się dwa nowe pola: -ILN- dodano na indywidualne zamówienie klienta. Można je wykorzystać do zapisania

Bardziej szczegółowo

Wersja programu: 1.5.7.179 Data publikacji: 04.12.2013

Wersja programu: 1.5.7.179 Data publikacji: 04.12.2013 Wersja programu: 1.5.7.179 Data publikacji: 04.12.2013 Import wpłat z banku 1. Dla kontekstu Gospodarka odpadami komunalnymi dodano możliwość wyszukiwania wpłat po numerze umowy. Numer umowy wypełniany

Bardziej szczegółowo

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WSTĘP... 2 1 UWARUNKOWANIA TECHNICZNE... 2 2 UWARUNKOWANIA FORMALNE... 2 3 LOGOWANIE DO SERWISU... 2 4 WIDOK STRONY GŁÓWNEJ...

Bardziej szczegółowo

System epon Dokumentacja użytkownika

System epon Dokumentacja użytkownika System epon Dokumentacja użytkownika Prawa autorskie tego opracowania należą do MakoLab S.A. Dokument ten, jako całość, ani żadna jego część, nie może być reprodukowana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

B2B by CTI. Lista funkcjonalności

B2B by CTI. Lista funkcjonalności B2B by CTI Lista funkcjonalności Opis programu Zamówienia Internetowe by CTI to system B2B usprawniający proces realizacji zamówień za pośrednictwem Internetu. Składa się z dwóch podstawowych elementów:

Bardziej szczegółowo

Pracownik dodawanie danych o pracownikach

Pracownik dodawanie danych o pracownikach Instrukcja instalacji oraz obsługi programu Rejestr Szkoleń BHP Instalacja: 1. Po ściągnięciu programu na dysk, proszę rozpakować plik zip. 2. W folderze Rejestr Szkoleń BHP znajduje się folder Framework

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu Przypominacz 1.6

Instrukcja do programu Przypominacz 1.6 Instrukcja do programu Przypominacz 1.6 Program Przypominacz 1.6 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do prowadzenia tzw. miękkiej windykacji poprzez wysyłanie kontrahentom

Bardziej szczegółowo

WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA

WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Pierwsze uruchomienie...4 3. Konfiguracja...5 3.1. Licencja...5 3.2. Ogólne...5 3.2.1. Połączenia z bazami danych...5 3.2.2. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Komunikator wewnętrzny. funkcjonalność podstawowa bs4 intranet

Komunikator wewnętrzny. funkcjonalność podstawowa bs4 intranet Komunikator wewnętrzny funkcjonalność podstawowa bs4 intranet Spis treści Informacje ogólne...3 Okno wysyłki komunikatu...3 Okno odbioru komunikatów...6 Zestawienia komunikatów...8 Kompetencje do komunikatów...9

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny CELAB. Obsługa sprzedaży detalicznej krok po kroku

System Informatyczny CELAB. Obsługa sprzedaży detalicznej krok po kroku Instrukcja obsługi programu 2.22 Obsługa sprzedaży detalicznej - krok po kroku Architektura inter/intranetowa Aktualizowano w dniu: 2009-12-28 System Informatyczny CELAB Obsługa sprzedaży detalicznej krok

Bardziej szczegółowo

Program do wagi SmartScale

Program do wagi SmartScale Program do wagi SmartScale zarządzanie pomiarami zarządzanie towarami - dodawanie, usuwanie oraz wyszukiwanie towarów zarządzanie kontrahentami dodawanie i usuwanie oraz wyszukiwanie wydruki kwitów w trybie

Bardziej szczegółowo

System Muflon. Wersja 1.4. Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09

System Muflon. Wersja 1.4. Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09 System Muflon Wersja 1.4 Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09 SPIS TREŚCI 1. Firmy... 3 I. Informacje podstawowe.... 3 II. Wyszukiwanie.... 4 III. Dodawanie nowego kontrahenta....

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Książka Pocztowa z Obiegiem Dokumentów by CTI Instrukcja

Elektroniczna Książka Pocztowa z Obiegiem Dokumentów by CTI Instrukcja Elektroniczna Książka Pocztowa z Obiegiem Dokumentów by CTI Instrukcja 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Pierwsze uruchomienie...5 3. Okno główne programu...6 3.1. Operacje na listach...6 3.1.1. Sortowanie...6

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Program PowerPoint dostarczany jest w pakiecie Office i daje nam możliwość stworzenia prezentacji oraz uatrakcyjnienia materiału, który chcemy przedstawić. Prezentacje

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c SYMFONIA Handel Premium Strona 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Z dniem 1 grudnia 2008r. weszła w życie nowelizacja ustawy o

Bardziej szczegółowo

Oferta FAKTUROWNI: koszt miesięczny: 100 zł (netto) doliczone do abonamentu miesięcznego

Oferta FAKTUROWNI: koszt miesięczny: 100 zł (netto) doliczone do abonamentu miesięcznego Oferta FAKTUROWNI: 1. Każdy nowy użytkownik, który chce korzystać z oferty FAKTUROWNI to koszt dostępu zdalnego do terminali Optima Comarch + Saldeo, który wynosi 80 zł (netto) - oplata miesięczna. 2.

Bardziej szczegółowo

ActiveXperts SMS Messaging Server

ActiveXperts SMS Messaging Server ActiveXperts SMS Messaging Server ActiveXperts SMS Messaging Server to oprogramowanie typu framework dedykowane wysyłaniu, odbieraniu oraz przetwarzaniu wiadomości SMS i e-mail, a także tworzeniu własnych

Bardziej szczegółowo

Część I Rozpoczęcie pracy z usługami Reporting Services

Część I Rozpoczęcie pracy z usługami Reporting Services Spis treści Podziękowania... xi Wprowadzenie... xiii Część I Rozpoczęcie pracy z usługami Reporting Services 1 Wprowadzenie do usług Reporting Services... 3 Platforma raportowania... 3 Cykl życia raportu...

Bardziej szczegółowo

EasyNet system zarządzania dostępem do sieci internet

EasyNet system zarządzania dostępem do sieci internet EasyNet system zarządzania dostępem do sieci internet System zarządzania dostępem do sieci Internet przeznaczony jest dla firm, administratorów którzy komercyjnie zajmują się organizowaniem dostępu do

Bardziej szczegółowo

Getin Noble Bank SA wersja 1.0 Infolinia 1 9797

Getin Noble Bank SA wersja 1.0 Infolinia 1 9797 Skrócony podręcznik użytkownika w zakresie płatności masowych oraz akceptacji i przekazania wielu list płac jedną autoryzacją użytkownika Spis treści: 1 Wstęp 1 2 Konfiguracja płatności masowych 1 3 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla administratora systemu Warszawa 2007

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla administratora systemu Warszawa 2007 GEO-SYSTEM Sp. z o.o. 02-732 Warszawa, ul. Podbipięty 34 m. 7, tel./fax 847-35-80, 853-31-15 http:\\www.geo-system.com.pl e-mail:geo-system@geo-system.com.pl GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z Systemu Telnom - Nominacje

Instrukcja korzystania z Systemu Telnom - Nominacje Instrukcja korzystania z Systemu Telnom - Nominacje Opis panelu użytkownika Pierwsze zalogowanie w systemie Procedura resetowania hasła Składanie nominacji krok po kroku System Telnom Nominacje znajduje

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie VinCent Office v.1.20

Zmiany w programie VinCent Office v.1.20 Zmiany w programie VinCent Office v.1.20 1) Moduł FK a)wydruki sprawozdań - Bilans i Rachunek wyników. Dodano możliwość generowania wydruku w uproszczonej formie graficznej. Pozwala to na proste przeniesienie

Bardziej szczegółowo

PIERWSZE KROKI W PROGRAMIE A D A

PIERWSZE KROKI W PROGRAMIE A D A PIERWSZE KROKI W PROGRAMIE A D A I. INSTALACJA PROGRAMU W celu dokonania instalacji programu należy umieścić dostarczoną płytę w napędzie CD/DVD i uruchomić znajdujący się tam plik ADA.EXE. Program automatycznie

Bardziej szczegółowo

Funkcje systemu infokadra

Funkcje systemu infokadra System Informacji Zarządczej - infokadra jest rozwiązaniem skierowanym dla kadry zarządzającej w obszarze administracji publicznej. Jest przyjaznym i łatwym w użyciu narzędziem analityczno-raportowym,

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury 1.1. Uruchomienie aplikacji Aplikacja uruchamiana jest przez uruchomienie skrótu umieszczonego na pulpicie ekranu

Bardziej szczegółowo

Wysyłka wniosko w ZUS - EKS. Instrukcja użytkownika aplikacji Wysyłka wniosków ZUS EKS

Wysyłka wniosko w ZUS - EKS. Instrukcja użytkownika aplikacji Wysyłka wniosków ZUS EKS Wysyłka wniosko w ZUS - EKS Instrukcja użytkownika aplikacji Wysyłka wniosków ZUS EKS Spis treści Wysyłka elektronicznych wniosków ZUS EKS do portalu PUE ZUS... 2 Instalacja aplikacji... 2 Aktualizacja

Bardziej szczegółowo

BSX PRINTER INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Autor: Karol Wierzchołowski 30 marca 2015

BSX PRINTER INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Autor: Karol Wierzchołowski 30 marca 2015 ! BSX PRINTER INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Autor: Karol Wierzchołowski 30 marca 2015 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 INTERFEJS PROGRAMU... 5 KONFIGURACJA PROGRAMU... 6 DRUKOWANIE PARAGONÓW I FAKTUR... 8 REJESTRACJA PROGRAMU...

Bardziej szczegółowo

System Symfonia e-dokumenty

System Symfonia e-dokumenty System Symfonia e-dokumenty Konfiguracja Symfonia e-dokumenty Wersja 2012.1 Konfiguracja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Instalacja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Należy pamiętać, że na danym systemie operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Advantec Software I.T.C. sp. z o.o. Kompleksowa Obsługa Informatyczna PŁACE

Advantec Software I.T.C. sp. z o.o. Kompleksowa Obsługa Informatyczna PŁACE PŁACE System Płace przeznaczony jest do wspomagania pracy działów rachuby, kontroli zarobków. UmoŜliwia wspomaganie zarządzania gospodarką płacową poprzez zabezpieczenie bezpośredniego dostępu do danych

Bardziej szczegółowo

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja faktury VAT Instrukcja stanowiskowa 1. Uruchomieni e formatki Faktury VAT. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika,

Bardziej szczegółowo

Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1. Kraków, 26 czerwiec 2013 roku

Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1. Kraków, 26 czerwiec 2013 roku Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1 Kraków, 26 czerwiec 2013 roku Najważniejsze wyróżniki Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1 1. Stworzyliśmy nowy moduł CRM Plus zawierający mechanizm windykacji

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i Wdrażanie Systemów Komputerowych mgr inż. Jacek i Beata Krywult. tel. 502 345 656 BERBERIS

Projektowanie i Wdrażanie Systemów Komputerowych mgr inż. Jacek i Beata Krywult. tel. 502 345 656 BERBERIS Projektowanie i Wdrażanie Systemów Komputerowych mgr inż. Jacek i Beata Krywult tel. 502 345 656 & e-mail: jacek@pwsk.pl www.pwsk.pl Program: BERBERIS CRM - Customer Relationship Management Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w systemie "Komadres.M"

Wykaz zmian w systemie Komadres.M Data wydruku 25/06/2013 12:03:07 Strona 1 Funkcje ogólno-systemowe Umowy 9517 Umowy - dodatkowe pole Numer dodatkowy Dodano obsługę pola Numer dodatkowy (dowodu) w nagłówku dokumentu. Pole to wyświetlane

Bardziej szczegółowo

Rys. Przykładowy e-mail aktywacyjny

Rys. Przykładowy e-mail aktywacyjny Instrukcja dla użytkownika portalu SERWAL DO CZEGO SŁUŻY SYSTEM SERWAL? Portal SERWAL jest systemem elektronicznych płatności dla obywateli. Dzięki portalowi płatności urząd daje swoim mieszkańcom nową

Bardziej szczegółowo

Obok mamy przycisk Edytuj który umożliwia edycję danych już istniejącego użytkownika.

Obok mamy przycisk Edytuj który umożliwia edycję danych już istniejącego użytkownika. Wychodząc naprzeciw firmom borykającym się z zarządzaniem należnościami i stałym monitoringiem płatności firma Greenlight Optima stworzyła program Vindi ZN automatyzujący proces monitorowania należnościami.

Bardziej szczegółowo

OBIEKTY TECHNICZNE OBIEKTY TECHNICZNE

OBIEKTY TECHNICZNE OBIEKTY TECHNICZNE OBIEKTY TECHNICZNE Klawisze skrótów: F7 wywołanie zapytania (% - zastępuje wiele znaków _ - zastępuje jeden znak F8 wyszukanie według podanych kryteriów (system rozróżnia małe i wielkie litery) F9 wywołanie

Bardziej szczegółowo

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze Specyfikacja oprogramowania do Opis zarządzania przedmiotu i monitorowania zamówienia środowiska Załącznik nr informatycznego 1 do specyfikacji Lp. 1. a) 1. Oprogramowanie oprogramowania i do systemów

Bardziej szczegółowo

IZISELL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA ZAWIERA INSTALACJĘ I KONFIGURACJE SYSTEMU.

IZISELL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA ZAWIERA INSTALACJĘ I KONFIGURACJE SYSTEMU. IZISELL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA ZAWIERA INSTALACJĘ I KONFIGURACJE SYSTEMU SPIS TREŚCI 1. PIERWSZE URUCHOMIENIE 1.2 Konfiguracja Konta pocztowego...1 1.3 Konfiguracja Konta Allegro...2 1.4 Konfiguracja Konta

Bardziej szczegółowo

Obszar Należności - Zobowiązania

Obszar Należności - Zobowiązania Obszar Należności - Zobowiązania Raportowanie Instrukcja użytkownika Spis treści SPIS TREŚCI... 2 OPERACJE... 3 FUNKCJONALNOŚĆ FORMATKI GENERACJA RAPORTU... 3 WYWOŁANIE RAPORTU ANALIZY PŁATNOŚCI FORMULARZ

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ Instrukcja obsługi 1. WSTĘP... 2 2. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 2 3. STRONA GŁÓWNA... 3 4. EWIDENCJA RUCHU... 4 4.1. Dodanie osoby wchodzącej na teren obiektu... 4 4.2. Dodanie

Bardziej szczegółowo

Trasówka by CTI. Instrukcja

Trasówka by CTI. Instrukcja Trasówka by CTI Instrukcja Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Pierwsze uruchomienie, ustawienia... 4 3. Logowanie... 5 4. Okno główne programu... 6 5. Kontrahenci... 7 5.1. Tworzenie kontrahenta... 8 5.2. Edycja

Bardziej szczegółowo

Obsługa Panelu Menadżera

Obsługa Panelu Menadżera Obsługa Panelu Menadżera Wersja 3.59.305 4.04.2013 r. Panel Menadżera pozwala na dostęp do wybranych informacji systemu Streamsoft Prestiż, poprzez przeglądarkę internetową. Ponadto panel ten można obsługiwać

Bardziej szczegółowo

V 1.1.4 Administracja: 1. Poprawiono instalację programu w niektórych sytuacjach po instalacji przy uruchamianiu pojawiał się błąd logowania do bazy

V 1.1.4 Administracja: 1. Poprawiono instalację programu w niektórych sytuacjach po instalacji przy uruchamianiu pojawiał się błąd logowania do bazy V 1.2.1 Ogólne: 1. Zmieniony system drukowania dokumentów. Usunięte zostały dodatkowe usługi generowania dokumentów. 2. Zmieniony system współpracy z drukarką fiskalną. 3. Możliwość zainstalowania programu

Bardziej szczegółowo

Budowa aplikacji ASP.NET współpracującej z bazą dany do obsługi przesyłania wiadomości

Budowa aplikacji ASP.NET współpracującej z bazą dany do obsługi przesyłania wiadomości Budowa aplikacji ASP.NET współpracującej z bazą dany do obsługi przesyłania wiadomości Rozpoczniemy od zaprojektowania bazy danych w programie SYBASE/PowerDesigner umieszczamy dwie Encje (tabele) prawym

Bardziej szczegółowo

Scenariusze obsługi danych MPZP

Scenariusze obsługi danych MPZP Scenariusze obsługi danych MPZP S t r o n a 2 I. URUCHOMIENIE MODUŁU PLANOWANIE PRZESTRZENNE... 3 II. NARZĘDZIA OBSŁUGI MPZP... 4 III. WYSZUKIWANIE PLANU... 5 Scenariusz wyszukiwania planu... 5 IV. WYSZUKIWANIE

Bardziej szczegółowo

Praca w programie dodawanie pisma.

Praca w programie dodawanie pisma. Praca w programie dodawanie pisma. Wybór zakładki z danymi z Currendy (1) (tylko w przypadku włączenia opcji korzystania z danych Currendy). Wyszukanie i wybranie pisma. Po wybraniu wiersza dane z Currendy

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Faktura Premium w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Faktura Premium w wersji 2009 SYMFONIA Faktura Premium Strona 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Faktura Premium w wersji 2009 Dodatkowe pola tekstowe w danych kontrahenta i towaru W celu umożliwienia użytkownikom przechowywania dodatkowych

Bardziej szczegółowo

OpenOfficePL. Zestaw szablonów magazynowych. Instrukcja obsługi

OpenOfficePL. Zestaw szablonów magazynowych. Instrukcja obsługi OpenOfficePL Zestaw szablonów magazynowych Instrukcja obsługi Spis treści : 1. Informacje ogólne 2. Instalacja zestawu a) konfiguracja połączenia z bazą danych b) import danych z poprzedniej wersji faktur

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usługi hurtowej wysyłki wiadomości SMS dla Urzędu Miasta Torunia w latach

Świadczenie usługi hurtowej wysyłki wiadomości SMS dla Urzędu Miasta Torunia w latach OPIS WYMGŃ FUNKCJONLNO-TECHNICZNYCH dla zamówienia: Świadczenie usługi hurtowej wysyłki wiadomości SMS dla Urzędu Miasta Torunia w latach 2015-2016 Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest usługa

Bardziej szczegółowo

Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów.

Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów. Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów. Możliwość wysyłki dokumentacji serwisowej do producentów poprzez API możliwa jest od wersji 3.0.48.6 (Aby sprawdzić wersję swojego oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.0.1 Spis treści 1 EKSPORT FAKTUR/KOREKT SPRZEDAŻY... 3 2 EKSPORT ZAMÓWIEŃ... 5 3 IMPORT ZAMÓWIEŃ... 6 4 IMPORT FAKTUR ZAKUPU...

Bardziej szczegółowo