ZINTEGROWANY SYSTEM INFORMATYCZNY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZINTEGROWANY SYSTEM INFORMATYCZNY"

Transkrypt

1 AQUA optima ZINTEGROWANY SYSTEM INFORMATYCZNY Oprogramowanie Maszyn i Komputerów skype: oprogramowaniekomputerow http: tel: strona 1

2 I. WSTĘP. GENERATOR APLIKACJI AQUA OPTIMA TECHNOLOGIE SERWEROWE I GENERATOR APLIKACJI SYSTEM KLASY ERP AQUA OPTIMA GENERATOR APLIKACJI G.A Definiowanie ról i użytkowników... 4 Moje Aplikacje... 7 Definiowanie sposobów modyfikowania i wyszukiwania danych przy użyciu generatora ekranów Metody kontroli w obiektach grid Generator raportów Serwer raportów i współpraca z IIS i SQL SERWER Graficzna prezentacja danych (wykresy) Obiekt linki Syntezator mowy i raporty z SQL SERWER Serwis pocztowy i współpraca z Exchange Serwer Planowanie ARCHIWA II. APLIKACJE BILLING I CRM ROZLICZANIE FAKTUROWANIE, AUTOMATY DO FAKTUROWANIA, ODCZYTY ZDALNE ROZLICZANIE USŁUG DODATKOWYCH INKASENT \ ODCZYTYWACZ(PDA) WYKORZYSTANIE SERWERA IIS I SQL ZAKŁADOWY PLAN KONT I KSIĘGOWANIE SPRZEDAŻY.SŁOWNIKI GOSPODARKA LICZNIKAMI (WODOMIERZAMI) KASA ROZRACHUNKI I WINDYKACJA NALEŻNOŚCI BANKI III. ERP (ANG. ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - PLANOWANIE ZASOBÓW PRZEDSIĘBIORSTWA) FINANSOWO - KSIĘGOWY Z ROZLICZANIEM KOSZTÓW ZAKUP GOSPODARKA MATERIAŁOWA ŚRODKI TRWAŁE KADRY ECP - PŁACE INWESTYCJE I REMONTY IV. INTERNETOWE BIURO OBSŁUGI KLIENTA V. ELEKTRONICZNY SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW PROCESY DEKRETOWANIE CZYNNOŚCI REDAGOWANIE DANYCH KORZYŚCI VI. RAPORTY VII. ZASOBY. DZIAŁANIA VIII. SERWERY. DZIAŁANIA strona 2

3 OPIS MODUŁÓW ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO I. WSTĘP. GENERATOR APLIKACJI AQUA optima 1. Technologie serwerowe i Generator Aplikacji to scentralizowany system do: eksploatacji, tworzenia, modyfikacji i zarządzania aplikacjami.generator Aplikacji GA z otwartym kodem AQUA optima zawiera nowatorskie rozwiązana w zakresie planowania, organizacji i zarządzania ze szczególnym uwzględnieniem controlingu. GA jest uzupełnieniem SQL Serwer Management Studio i służy do władania danymi. System jest instalowany na serwerze bez konieczności instalowania na stacjach roboczych. Dla użytkowników pulpitów stacji roboczych przydzielane są czynnościaplikacje zgodne z zakresem obowiązków(rola, użytkownik) operatora w firmie. Aplikacje uruchamiane są na Serwerze Terminali. Możliwe jest również uruchomienie aplikacji jako klienta ze zdalnym dostępem do serwera bazy. System służy: zarządzającemu, właścicielowi, administratorowi do władania zasobem danych.generator aplikacji spełnia wymogi polskiego prawa, jest systematycznie aktualizowany, zgodnie ze zmieniającymi się przepisami. W SQL serwerze prowadzona jest historia zmian danych, z rejestracją daty, czasu i osoby wprowadzającej zmiany. Ewidencja i tworzenie nowych raportów w katalogu sprawozdawczość zewnętrzna strona 3

4 2. System klasy ERP AQUA optima ZINTEGROWANY SYSTEM DO OBSŁUGI FIRM WODOCIĄGOWYCH to wielowarstwowa aplikacja klient-serwer zbudowana w oparciu o serwery firmy Microsoft: SQL SERWER, SERWER TERMINALI, IIS, EXCHANGE SERWER. (W celu korzystania ze wszystkich funkcjonalności od wersji SBS 2003 Premium R2 wymagane są 2 komputery - szczegóły na stronach microsoft.com) 3. Generator aplikacji G.A. Definiowanie ról i użytkowników Uprawnienia (role i dodawanie nowych ról, użytkowników i ich właściwości), przestrzenie nazw, jednostki miary, rodzaje dowodów w tym rejestry i stawki VAT, segregatory, słowniki i właściwości-wykorzystywane są we wszystkich aplikacjach. Dane raz wpisane np. obiekt użytkownik wykorzystywane są we wszystkich aplikacjach. System umożliwia tworzenie nowych ról (również przez dziedziczenie własności). Ważną funkcją, wraz z dodawaniem nowych ról, jest dodawanie i tworzenie nowych własności funkcjonalnych do roli wykorzystywanych w dowolnej aplikacji lub metodzie wykorzystywanej w G. A. Użytkownik może dziedziczyć własności kilku ról.istniejące i dodane własności aplikacji do roli mogą być wykorzystane do definiowania własności obiektów w oknach WIN tworzonych w G. A. strona 4

5 System umożliwia dodanie użytkownika i precyzyjne przydzielenie zadań do pulpit.(moje aplikacje) Jedną z właściwości okna do administrowania zasobami użytkownika jest przycisk dostosuj wielkosć okien do rozdzielczości.opcja umożliwia wyłączenie pasków przewijania w oknach dla wszystkich aplikacji roboczych.opcja ta ma istotne znaczenie ze względu na ergonomię pracy np. fakturzysty.proporcje wszystkich okien i obiektów graficznych(commandbutton Commandgroup Container Combobox Checkbox Listbox Form Grid Textbox Label Listbox Shape Editbox Olecontrol Optiongroup Pageframe Image Spinner i innych)w nich występujących są automatycznie przeliczane wg ustawionej proporcji(wysokość/szerokość) w rozdzielczości w taki sposób aby operator nie musiał używać pasków przewijania. Funkcja skalująca zachowuje odpowiednią(taką aby operator widział co pisze) wielkość(wysokość) pól do edycji danych. Mała rozdzielczość i panoramiczny ekran. Położenie wszystkich obiektów znajdujących się w oknach jest automatycznie przeskalowane w taki sposób aby wyeliminować konieczności używania pasków przewijania.okna i ich zawartość dopasowuje się do rozdzielczości. strona 5

6 Inne cechy G.A. : Generator ekranów wykorzystujący klasy WIN i technologie intelisense. Można definiować własne klasy i korzystać z istniejących. Generator Raportów wraz z przeglądarką oraz serwer raportów dla Internet Information Services Generator do graficznej prezentacji danych(17 rodzajów wykresów) Dedykowane pulpity z aplikacjami dla użytkowników Syntezator mowy (możemy dołączyć do każdej aplikacji lub raportu) Pulpity Moje Aplikacje Serwis pocztowy do masowej korespondencji współpracujący z Exchange Serwer zostaną przedstawione nizej. strona 6

7 Moje Aplikacje 1. Przykład definicji pulpitu operatora(moje Aplikacje) Przykład definicji pulpitu operatora - bardziej zaawansowanego użytkownika, któremu przydzielono wiele zadań(kasa, Płace) zgodnie z zakresem obowiązków zawartych w umowie o pracę. Użytkownik widzi tylko te części aplikacji,które zawarte są w jego obowiązkach. G.A. pozwala dla każdego pracownika precyzyjnie określić obowiązki w formie zadań umieszczonych na pulpicie.dla każdego pracownika(sprzedawcy,księgowego,...) przydzielone są odpowiednie uprawnienia na poziomie aplikacji.system umożliwia: dodanie nowych właściwości do ról i aplikacji a także dodawanie nowych ról. Dodatkowe uprawnienia przydzielane są na poziomie SQL Serwer.Pulpit można wyświetlać w kilku widokach(zbiór ikon,listy). G.A. umożliwia łączenie różnych zadań(aplikacji) i przydzielanie ich jednemu operatorowi. Jeden zestaw aplikacji może zawierać różne role. strona 7

8 Definiowanie sposobów modyfikowania i wyszukiwania danych przy użyciu generatora ekranów. Modyfikowanie i wyszukiwanie danych w SQL Serwerze składa się 2 czynności: -modyfikowanie\tworzenie nowych zasobów-aplikacji przy pomocy G.A. -modyfikowanie\tworzenie nowych zasobów-danych przy pomocy SQL Server Management Studio Tworzenie i eksploatacja klientów wielowarstwowych aplikacji klient serwer w technologii: Serwer Terminali, SQL Serwer, warstwa pośrednicząca, klient WINDOWS Serwer Internetowy, SQL Serwer, warstwa pośrednicząca, klient dla przeglądarki internetowej IE na platformie SBS 2003 R2 Premium Edition (MSSQL, Terminal Server, IIS) lub młodszej w zakresie redagowania danych obejmuje: Administrowanie uporządkowanym zasobem ustrukturalizowanym w biblioteki Okien do edycji danych (np. fakturowanie, ewidencja czasu pracy, KP, PK, płatności masowe ) powiązanych z SQL SERWEREM. Grupowanie Okien do edycji danych w dedykowanych pulpitach użytkowników według indywidualnych zadań zleconych przez kadrę zarządzającą(księgowość, Sprzedaż, Controling, ). Zapewnienie dostępu do istniejących okien do edycji(w warstwie aplikacji) zgodnie z uprawnieniami przydzielonymi przez administratorów na poziomie serwerów SBS i G. A. Modyfikowanie struktury danych przy pomocy SQL Server Management Studio i ukierunkowanie jej na wypełnianie funkcji raportowania przez dodawanie tabel, pól, procedur dołączonych, wyzwalaczy i więzów integralności oraz modyfikowanie \ dodawanie okien do edycji danych Wykorzystanie narzędzi SQL Serwera i Generatora Ekranów w trybie projektowania w celu wprowadzenia okien do edycji danych obiektów, metod, właściwości do okna Win i zarządzania nim. Dodawanie nowych właściwości do ról W konsekwencji tych czynności operator\użytkownik otrzymuje ekran lub ekrany do edycji danych(kroki dialogowe), które wykorzystuje operator.kroki dialogowe zamknięte są w transakcje.kiedy użytkownik porusza się od ekranu do ekranu to wykonuje kroki dialogowe. Zbiór takich kroków tworzy transakcję.końcowym zadaniem transakcji jest modyfikacja informacji w bazie danych.dane w Bazie danych nie zostaną zmodyfikowane do czasu zakończenia transakcji(przyciski: zapamietaj,drukuj(np. fakturę,kp,kw,inny dokument)) System do redagowania danych może integrować zasoby dostępne w internecie(np. gotowe okna dialogowe udostępniane przez IIS). strona 8

9 Przykład definicji okna do modyfikacji danych System do redagowania danych jest systemem otwartym. Kod źródłowy klas i metod dostępny jest do edycji w trybie projektowania. Do projektowania \ realizacji ekranów użytkownika używamy: przybornika zawierającego wizualne elementy ekranu. Metodą przeciągnij i upuść, intellisense oraz przy pomocy własnych klas definiujemy niezbędny zasób metod, właściości i funkcji, które współpracują z danymi zawartymi w SQL Serwerze. Korzystamy też z już istniejących klas i funkcji. Każdą metodę realizowanego obiektu możemy natychmiast przetestować pod względem syntaktyki i działania bez konieczności kompilacji całego systemu. Do gotowych aplikacji możemy dodawać inne gotowe obiekty lub utworzyć nowe do realizacji konkretnych funkcji. Można dodawać \ modyfikować metody obiektów np. do przycisku zapamiętaj fakturę można dodać metodę wyślij tę fakturę przy pomocy serwera pocztowego nabywcy lub powiadom go sms em o jakimś zdarzeniu(np. braku zapłaty). strona 9

10 Przykład definicji okna do modyfikacji danych Przybornik do zarządzania obiektami WIN pozwala dodawać \ usuwać \ modyfikować właściwości obiektów służących użytkownikowi do wprowadzania danych. strona 10

11 Przykład definicji okna słownika Tu pokazano wykorzystanie obiektu mform i połączenia go z klasą Grid.W oknie dodano przyciski :zapamiętaj,drukuj,szukaj,cofnij.oprócz typowych metod(np. konstruktor-init) można dodawać i edytować nowe metody a także korzystać z klas wcześniej utworzonych. System udostępnia wiele gotowych klas do obsługi danych.niżej opisano metody kontroli w obiektach Grid. strona 11

12 Metody kontroli w obiektach grid Klasa kontroli siatki w obiektach grid obejmuje zakres metod: kolejności i szerokości kolumn, włączanie/wyłączanie kolumn, zapamiętywanie stosowanych zakresów selekcji danych możliwość zmiany sposobu posortowania danych kartotekowych na ekranie poprzez jedno kliknięcie operatora w kolumnę, według której ma być posortowana kartoteka możliwość wyszukania dowolnego ciągu znaków (liter, cyfr) w dowolnej kolumnie danych kartotekowych prezentowanych w formie tabeli na ekranie możliwość kopiowania przez użytkownika całej tabeli lub zaznaczonego fragmentu tabeli wyświetlanej na ekranie do arkusza Excel możliwość samodzielnego ograniczenia przez operatora zakresu danych kartotekowych prezentowanych na ekranie poprzez zastosowanie łatwych w obsłudze filtrów, co umożliwia wykonywanie bieżących operacji na wyselekcjonowanej grupie danych możliwość ustawienia filtrów na kilku polach jednocześnie możliwość zapamiętywania, w formie listy, ustawionych przez operatora filtrów w wybranych zakresach funkcje kontroli siatki przypisane i dedykowane na wyłączność dla każdego operatora zdefiniowanego w systemie operacyjnym(sbs) możliwość zdefiniowania wspólnych szablonów dla określonych ról automatyczny wydruk wskazanych danych bez tworzenia raportów(szablon raportu tworzy się automatycznie i zawiera tylko wybrane dane) strona 12

13 Przykład łączenia róznych obiektów do modyfikacji i przeglądania danych.jedna z kartotek Sprzedaż usług Gotowe elementy(obiekty) np. funkcje fakturowania możemy dodawać do innych obiektów w systemie. Niżej przedstawiono kompletacje funkcji do kartoteki środków trwałych. Na funkcjonalności aplikacji możemy nałożyć uprawnienia na poziomie aplikacji i bazy danych. Uprawnienia i inne własności dopisujemy do roli. Jeden użytkownik może dziedziczyć kilka ról. Uprawnienia na poziomie bazy danych dodajemy wykorzystując SQL Server Management Studio. strona 13

14 Przykład łączenia różnych obiektów do modyfikacji i przeglądania danych. Szczegóły w dziale Środki Trwałe. strona 14

15 Generator raportów Modyfikowanie \ Dodawanie Raportów w aplikacjach (np. faktury, ewidencje czasu pracy, listy płac, PK, Deklaracje VAT, Bilans, Rachunek zysków i strat, PIT 11,.) Generator raportów jest ściśle zintegrowany z G.A. i służy do prezentacji danych gromadzonych w SQL SERWER. Przez prezentację danych rozumiemy zadania realizowane w aplikacjach wydruk \ podgląd( faktur, list płac, sprawozdań, ) Przykład stosowania Generatora Raportów. strona 15

16 Przykład stosowania Generatora Raportów.Tu przedstawiamy pasek narzędziowy. Podgląd każdego raportu zawiera pasek narzędziowy, który umozliwia eksport danych do róznych formatów w tym: excel i pdf. Czynności związane z administrowaniem raportami dzielimy na: Administrowanie uporządkowanym zasobem analityczno raportowym, ustrukturalizowanym w biblioteki raportów powiązane z serwerem SQL. Grupowanie raportów w dedykowanych pulpitach użytkowników według indywidualnych zadań zleconych przez kadrę zarządzającą. Zapewnienie dostępu do istniejących raportów zgodnie z uprawnieniami przydzielonymi przez administratorów. Definiowanie uprawnień dla użytkownika raportów do eksportu danych do określonych formatów(html, XLS, PDF, DOC, XLS, GIF, ). Raportowanie administratorowi bazy danych o potrzebach konsumentów informacji. Tworzenie zapytań SQL i tworzenie okien dla operatora, który może podać parametry do zapytania SQL - jedno z najważniejszych zadań RAPORTOWANIA. Czynności przy przygotowaniu raportu zawierają: przygotowanie zapytania SQL przy pomocy SQL Server Management Studio. Jedno zapytanie może zawierać wiele sposobów prezentujących dane. strona 16

17 użycie Generatora Raportów w trybie projektowania i wykorzystanie kontrolek do wprowadzania określonych obiektów(pola tabel zawartych w serwerze SQL, obiektów graficznych-wykresy, zdjęcia, kody kreskowe, obiekt syntezator mowy) do raportu i zarządzania nim. użycie Generatora Okien i kontrolek Windows w celu korzystania z funkcji dynamicznego parametryzowania zapytania przez operatora (użytkownik może podać np. zakres dat, numerów, rodzajów dowodów, a także inne pola do wyszukania danych w swoich zasobach informacji-sql Serwer). Wykorzystując przycisk właściwości możemy w trybie projektowania dodawać i korygować, raporty w systemie. Uprawnienie modyfikowania raportów można przydzielić określonym rolom i użytkownikom. Gotowe druki, jak każdy obiekt, mogą być przydzielne użytkownikowi do jego zadań np. do drukowania: PZ, Faktur, RW, List płac, sprawozdań finansowych innych. Przykład definicji prezentacji danych Do jednego zapytania SQL możemy dodać wiele sposobów jego prezentacji. Zastosowaniem tej funkcji jest możliwość wydruku faktur \ paragonów na drukarkach typu Zebra RW420 lub przy pomocy innych drukarek na formatach A4. W generatorze możemy używać map bitowych uzupełniając je o komórki zawierające wynik zapytania SQL bez konieczności żmudnego wprowadzania szczegółów formy raportu. Niżej podano zastosowanie mapy bitowej(druk dokumentu-deklaracja VAT) i zapytanie SQL. strona 17

18 Przykład definicji prezentacji danych z użyciem map bitowych dla często zmieniających się formatów (np. Deklaracja VAT 7) Zapytania SQL możemy przetestować w SQL Server Management Studio. Wykorzystując Diagramy oraz otwarte środowisko SQL Server Management Studio możemy korzystać ze zgromadzonych przez użytkowników danych, dołączać Stored procedures, oraz parametryzować zapytanie przy pomocy Generatora ekranów jak podano wyżej. strona 18

19 Serwer raportów i współpraca z IIS i SQL SERWER Generator raportów zawiera następujące funkcje: a) Obraz raportu-graficzna reprezentacja projektowanego przez nas raportu. b) Pasek narzędziowy Report Controls-etykiety, pola, linie, prostokąty, inne obiekty c) Pasek narzędziowy Color d) Pasek narzędziowy Layout palette (wyrównanie, dostosowywanie rozmiarów kontrolek) e) Przyciski Data Grouping i Data Enviroment pozwalają ustalić sposób prezentowania danych grupowanie, zmienne i obliczenia, wbudowane funkcje(calculate Fields), korzystanie z wielu - Detail Bands -funkcja umożliwia wielu tabelom podrzędnym przetwarzanie dla każdego rekordu w tabeli nadrzędnej. Formatowanie wydruku jak w programach Microsoft Office f) Obiekt wykresy w raportach(współpracuje z Generatorem Grafiki) g) Zdjęcia w raportach(np. zdjęcia środków trwałych) h) Możliwość wczytywania danych z plików nagłówkowych (*.h,*.xml) i) Możliwość wykorzystania kursorów lokalnych lub ich części w kilku raportach j) Możliwość aktywnego wykorzystania każdego raportu generowanego w Generatorze Raportów na stronie internetowej(patrz Internetowe Biuro Obsługi Klientów). System wykorzystuje plik *.xml oraz Serwer Raportów. W pliku *. xml wystarczy zapisać nazwę raportu oraz katalog i zapytanie SQL. k) Kody kreskowe umieszczane w dowolnych dokumentach (konfigurowanie zawartości i typu kodu- I2of5, EAN,, Indywidualne numery bankowe, etykiety magazynowe, ). strona 19

20 Przykład definicji prezentacji zagregowanych danych Dane zagregowane mogą być przygotowane na klika sposobów: -wykorzystując procedury dołączone w SQL serwerze i zapytania SQL -wykorzystując mechanizmy agregujące dostępne w Generatorze Raportów -wykorzystując kod zawarty w G.A. strona 20

21 Przykład definicji prezentacji danych wraz z wykorzystaniem kodów kreskowych i indywidualnych numerów rachunków bankowych. Kody kreskowe i inne obiekty wstawiamy do raportu metodą drag and drop. Po wstawieniu obiektu możemy uzupełnić jego właściwości. System raportujący jest systemem otwartym. Kod źródłowy klas i metod dostępny jest do edycji w trybie projektowania. strona 21

22 Graficzna prezentacja danych (wykresy) Przykład definicji graficznej prezentacji danych Generator grafiki prezentacyjnej służy do dodawania grafiki do aplikacji w raportach i oknach do wprowadzania danych. Kreator grafiki współpracuje z Generatorem Raportów i Generatorem Ekranów. Generator grafiki posiada zakładki z definicjami wybranych elementów graficznych. Mamy do dyspozycji 17 rodzajów wykresów: kołowy, pierścieniowy, słupkowy-pełny, punktowy, liniowy, polowy, prosty słupkowy, wielosłupkowy, słupkowy złożony, polowy złożony, słupkowy 3D, horyz. prosty słupkowy, horyz. wielosłupkowy, horyz. słupkowy złożony, horyz. pełny słupkowy, pełny polowy, horyz. powiązany słupkowy. Właściwości: przeźroczystość, tytuł, podtytuł, opis i położenie legendy, obrotu(legendy), punkt obrotu(legendy), czcionkę, format, położenie legendy i opisów osi, widoczność osi, styl i długość linii osi, palety kolorów pasm, typy wypełnień, gradienty zmiany kolorów, typy kolorów, kolor tła, drugi kolor tła, gradienty kolorów tła, marginesy(globalny, górny, dolny, lewy, prawy), dzielniki, automatyczne formatowanie skali, pokazywanie wart. zerowych, dziesiątki innych własności zmieniamy klikając myszką. Wszystkie zmiany właściwości dokonywane przez użytkownika podczas tworzenia grafiki prezentacyjnej widoczne są natychmiast na ekranie. strona 22

23 Dane do raportu pobieramy z SQL SERWERA. Przykładowe dane podczas tworzenia projektu grafiki możemy też wpisać ręcznie. Przykład definicji granicznej prezentacji danych Ostatni etap prac to wybranie zakładki kreator i utworzenie kodu zawierającego grafikę. Wynik możemy umieścić na ekranie lub w raporcie. strona 23

24 Przykład definicji granicznej prezentacji danych Za pomocą generatora grafiki możemy przedstawiać w formie wykresów dowolne zapytanie do bazy danych np. analizy wieloletnie, sprzedaż \ koszty na hydrofornie, miejscowości, zbiory kontrahentów, średnie dobowe, Mamy do dyspozycji siedemnaście rodzajów wykresów, możliwość wyświetlenia lub wydruku różnych zapytań SQL. Dane z wykresów możemy eksportować do formatu HTML oraz programów Excel, Word. strona 24

25 Przykład wykresu dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków Za pomocą generatora grafiki możemy dokonywać analizy dla operatora, sprzedawcy, fakturzysty (sprzedaż z kliku lat, średnie dobowe), możemy wykonywać eksport do formatu HTML oraz programów Excel, Word. strona 25

26 Przykład wykresu dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków Okna z grafiką można łączyć z innymi oknami. Parametry do zapytania (w formie okna do edycji danych) są modyfikowane w zakresie symbolu nabywcy i symbolu kartoteki. Dodatkowo można dodać inne parametry np. ile miesięcy \ lat chce widzieć operator. strona 26

27 Obiekt linki Obiekt linki umożliwia zbudowanie dowolnej struktury hierarchicznej dla profilu publicznego i prywatnego.edycja profilu publicznego wymaga odpowiedniego prawa do edycji, które jest skojarzone z rolą(wcześniej omówiono w Definiowanie ról i użytkowników ). Treść proponowanej struktury dotyczy zapytań do serwerów internetowych.aby edytować dowolną gałąź struktury wystarczy kliknąć na tekst.można dodać dowolny nowy węzeł albo dodać koleją strukturę do węzła już istniejącego. Przykład definicji profilu. Inne przyciski z prawej strony okna umożliwiają korektę i zapamiętanie struktury. Struktura w każdym węźle posiada jeszcz 2 właściwości: adres strony internetowe oraz adres w bazie danych(parent,key).adres w bazie obsługiwany jest automatycznie a adres do serwera internetowego ustala użytkownik(kopiuj,wklej z przeglądarki internetowej). Niżej przedstawiono jeden z przykładów-przycisk Info podczas dopisywania nowego środka trwałego.przycisk ten umożliwia ściągnięcie aktualnej informacji ze stron GUS. W części administracyjnej można dodać dowolny przycisk lub funkcję która wykorzystuje strony internetowe strona 27

28 Przykład wykorzystania przyciku Info w celu rozeznania symbolu klasyfikacji rodzajowej środków trwałych podczas edycji pola konto. Profil publiczny i prywatny struktury hierarchicznej można wykorzystać do usystematyzowania informacji o stałych adresach internetowych funkcjonujących na poziomie organizacji lub użytkownika w korespondencji z aplikacjami GA lub procesami organizacyjnymi w firmie. strona 28

29 Syntezator mowy i raporty z SQL SERWER Syntezator mowy SPIKER (Generator raportów głosowych) zawiera następujące funkcje: pobierz dane z serwera SQL lub ze schowka zacznij czytać od początku (ustawiamy przyciskiem) zatrzymaj \ ponów \ zakończ czytanie (ustawiamy przyciskiem) powtórz czytanie całego tekstu czytaj od określonego zakresu fragment tekstu (ustawiamy suwakiem od 0 do 100%) czytaj zaznaczony fragment tekstu czytaj z wybraną głośnością (ustawiamy suwakiem od 0 do 100%) czytaj w określonym tempie szybciej, wolniej (ustawiamy suwakiem od -10 do 10) zmień lektora w trakcie czytania tekstu można wybrać dowolny głos zainstalowany w systemie operacyjnym (wybór z listy) Przykład głosowej prezentacji danych zawartej w SQL SERWER Syntezator mowy można dołączyć i skonfigurować z każdym obiektem wymienionym wyżej: odczytywanie danych z ekranu. Integracja z istniejącymi oknami, odczytywanie raportów z SQL SERWERA. Integracja z istniejącymi raportami, automatyczne przygotowywanie i odczytywanie innych informacji zawartych w SQL Serwerze. strona 29

30 Serwis pocztowy i współpraca z Exchange Serwer Po uruchomieniu programu instalacyjnego usługa GA Serwis pocztowy instalowana jest we wskazanym katalogu. Przykład instalacji usługi pocztowej. Na dysku wskazanego katalogu znajduje się plik config w formacie XML.Plik zawiera właściwości, które wczytywane są po uruchomieniu Serwisu pocztowego. Niżej podana jest lista właściwości: Treść klucza i podane własności jednoznacznie określają sposób zachowania usługi. Administrator może zmieniać wartości w pliku config.po zmianie należy użyć Menadżer Usług Win i uruchomić ponownie usługę.usługę można czasowo zatrzymać. <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <configuration> <appsettings> <add key="mailaddress" <add key="username" value="sekretariat"/> <add key="password" value="y%ixh7ox9hj99hjho&"/> <add key="smtpclient" value="pwikwyrzysk.pl"/> <add key="cialo_katalog" value="c:\aplikacja\mail\serwerpocztowy\dowyslania\cialo\"/> <add key="zalacznik_katalog" value= c:\aplikacja\mail\serwerpocztowy\dowyslania\zalacznik\"/> <add key="cialo_katalog_wyslane" value= "c:\aplikacja\mail\serwerpocztowy\wyslane\cialo\"/> <add key="zalacznik_katalog_wyslane"value= "c:\aplikacja\mail\serwerpocztowy\wyslane\zalacznik\"/> <add key="cialo_katalog_bledy" value= "c:\aplikacja\mail\serwerpocztowy\bledy\cialo\"/> <add key="zalacznik_katalog_bledy"value=c:\aplikacja\mail\serwerpocztowy\bledy\zalacznik\"/> <add key="subjectencoding" value= "utf-8"/> <add key="bodyencoding" value= "utf-8"/> strona 30

31 <add key="formatattachments" value="pdf"/> <add key="uruchom_automatycznie_po_bledzie" value="true"/> <add key="wyslij_maile_z_katalogu_bledy_po_restarcie_uslugi" value="false"/> <add key="usun_maile_z_katalogu_wyslane_po_restarcie_uslugi" value="false"/> </appsettings> </configuration> Podgląd zdarzeń i Menadżer usług. Podgląd zdarzeń to zaawansowane narzędzie, które umożliwia wyświetlenie szczegółowych informacji o ważnych zdarzeniach w komputerze.serwis-ga Usługa pocztowa posiada swój własny dziennik zdarzeń. Wszystkie zdarzenia realizowane przes serwis rejestrowane są w dzienniku GA serwis pocztowy.zdarzenia mają określony status np. informacja,błąd,ostrzeżenie,inspekcja. Jak działa serwis pocztowy? W dowolnej części każdej aplikacji można wygenerować plik lub pliki, które zawierają Ciało(format html) poczty. Do poczty można dołączyć załącznik(wystarczy skopiować plik w formacie skonfigurowanym w usłudze pocztowej do katalogu załącznik). Dwa pliki o takiej samej nazwie(różnej zawartości-ciało+załącznik) kopiujemy do katalogu zalącznik i ciało.jeżeli chcemy wysłać mail bez załącznika wystarczy kopiować jeden plik do katalogu \dowyslania\cialo.nazwy katalogów i sposób ich lokowania należy określić w pliku config usługi pocztowej opisanym wyżej. strona 31

32 Strukturę nazwy pliku : AAA BBBBBBBBBBBBBBBBBB CCCCCCCCCCCC DDDDDDDD tworzą cztery ciągi znaków oddzielone spacją. Pierwszy ciąg znaków to typ dokumentu,kolejne to adres adresata nr dokumentu i nazwa dokumentu(temat poczty) Przykład: 001 FVAT2011_15236 Faktura Serwis pocztowy pozwala realizować korespondencję masową przy pomocy poczty elektronicznej w maksymalnie uproszczonej formie. Wystarczy kopiować plik do katalogu. Możliwe jest realizowanie wielu scenariuszy automatyzującyh obsługę poczty elektronicznej(a szczególnie korespondencji masowej) np. 1.Wyślij faktury,wezwania do zapłaty,noty odsetkowe z podanego zakresu. 2.Wyślij specyfikację sald do wszystkich odbiorców usług. 3.Wyślij inne informacje do grupy lub wszystkich odbiorców usług wykorzystując dane zawarte w SQL serwer. 4.Wyślij automatycznie(bez udziału operatora) przy okazji już wykonywanej czynności np. fakturowania. 5.Wyślij z informacją listy płac dla wszystkich pracowników. Przykład konfiguracjii przycisku wyślij . strona 32

33 Przycisk z korespondencją możemy skonfigurować z każdym raportem istniejącym w systemie.rozdzielnia poczty(jedno zapytanie SQL jest dzielone na wiele odbiorców) znajduje się w linii 52 i 53.Administrator może skonfigurować w prosty sposób różne scenariusze wysyłania poczty.w podanym przykładzie treść załącznika pobierana jest ze wzorca.administrator może skonfigurować treść załącznika indywidualnie dla każdego rekordu lub grupy rekordów. System wykorzystuje wszystkie dotychczas przygotowane raporty i druki, które mogą zostać natychmiast rozesłane do setek lub tysięcy odbiorców.proces wsyłania realizowany jest asynchronicznie dzięki usłudze Serwis pocztowy G.A. Do załączników możemy dodać właściwości: hasło-każdy z odbiorców poczty może posiadać indwidualne hasło do otwarcia załącznika a także możliwosć(lub jej brak) drukowania i kopiowania załącznika. Outlook klienta(nabywcy usługi\towaru) i z fakturąl. strona 33

34 Jeden z przykładów okna, które skonfigurowano do wysyłania faktur.możliwe są różne scenariusze wykorzystania usług pocztowych. strona 34

35 Tu usługi pocztowe wykorzystano do pobierania dokumentów wprost ze strony internetowej IBOK. Obraz dokumentu można pobrać w formacie PDF(domyślnie) a także HTML,XML,EML(poczta e- mail) Korzyści. 1.Eliminacja prac związanych z kompletacją wysyłki. 2.Eliminacja bezpośrednich kosztów wysyłki(znaczki,koperty,kurier). 3.Zmniejszenie zużycia materiałów eksploatacyjnych(papier,toner,urządzenia). 4.Wspieranie EDI w relacji z klientem. 5.Możliwość pobrania przez klienta dokumentu z Internetowego Biura Obsługi Klienta przy pomocy poczty (możliwość natychmiastowego rozesłania do kilku odbiorców załącznik w formacie *.pdf). strona 35

36 Ewidencje - przykłady modyfikacji i edycji danych zawartych w SQL SERWER Ewidencje - Przykład 1 Jedne z podstawowych ewidencji bazy danych to: Kontrahenci, Usługi (Usługi zdefiniowane są w ramach grup-można im przypisać cechy nieruchomości \ punktów poboru wody(stacje uzdatniania,ujęcia wody)\punktów odbioru ścieków(przepompownie ścieków,oczyszalnie)\numery terminali,cele sprzedaży w tym pola ulicę i miejscowość. Każdą usługę możemy przydzielić do Kontrahenta, który widnieje na fakturze, jako Nabywca. Jeden Kontrahent może korzystać z wielu usług. Dodatkowo do Usługi można przydzielić Odbiorcę, jeśli faktura ma być wysłana na inny adres niż adres Nabywcy. Z usługą związany jest: cennik, cele sprzedaży, urządzenia i obiekty przy pomocy, których usługa jest realizowana. Zbiór usług może być wyceniony przy pomocy wielu elementów cennika a każdy element cennika zawiera algorytm rozliczania usługi(formuły dostępne do edycji w słownikach).każdy nabywca posiada algorytm rozliczenia usług zgodnie z indywidualną umową. Tworzenie ewidencji kontrahentów, jako odbiorców i dostawców świadczonych usług Baza danych kontrahentów zawiera między innymi następujące dane: numer ewidencyjny, nazwa, nazwa skrócona, adres, adres do korespondencji, nip, konta bankowe(można wprowadzić wiele kont, banków dla 1 kontrahenta), podział na osoby prawne i fizyczne (pesel, imię i nazwisko), , region, powiat, gminę, regon, wykaz banków, hasło i identyfikator do dedykowanej strony internetowej (klient może np. mieć dostęp przez IE do swoich rozrachunków nierozliczonych, może sprawdzić ostatnie rozliczone stany wodomierzy, ma też dostęp do swoich dokumetów archiwalnych ) Ponadto baza danych kontrahentów zawiera: terminy płatności za wystawione faktury, numery umów, sposoby dostarczania dokumentów, właściwość-dołącz do faktury rozrachunki nierozliczone i noty odsetkowe-informacja o rozrachunkach na dzień wystawienia zapamiętywana jest w wystawionej fakturze, inne uwagi) Dodatkowo można dodać(sql Server Management Studio) dowolną inną tabelę zawierającą inne własności kontrahenta oraz zlecić pracownikowi \ operatorowi jej edycje wykorzystując dedykowane pulpity użytkowników oraz uprawnienia zdefiniowane w SQL Serwerze. Dla każdego kontrahenta możemy gromadzić dodatkowe pliki(*.pdf,*.xls,*.avi, ) Zesłownikowanie danych kontrahentów: ulica, miejscowość, gmina, powiat, województwo, region, kraj, rejon. System umożliwia dodanie kolejnych słowników. Jeżeli użytkownik nie wypełni słownika to może edytować pola w trybie normalnej edycji (wykorzystuje textbox zamiast combobox). Integracja z Google Maps i innymi zasobami w internecie. strona 36

Sage Symfonia Start Handel

Sage Symfonia Start Handel Sage Symfonia Start Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2015.c Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.0.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.0.1 Ulotka Zmiany w wersji 2014.0.1 Data produkcji wersji: 23 października 2013 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 4 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 4 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 4 2.2 WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Faktura i Kasa

Symfonia Start Faktura i Kasa Symfonia Start Faktura i Kasa Podręcznik użytkownika Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż)

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) Podręcznik użytkownika Wersja 2015.b Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL

Bardziej szczegółowo

Symfonia Handel. Podręcznik użytkownika. Wersja 2011.a

Symfonia Handel. Podręcznik użytkownika. Wersja 2011.a Symfonia Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2011.a Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

www.comarch.pl/szkolenia Procesy logistyczne w Comarch ERP Optima Handel

www.comarch.pl/szkolenia Procesy logistyczne w Comarch ERP Optima Handel www.comarch.pl/szkolenia Procesy logistyczne w Comarch ERP Optima Handel Strona 4 z 77 Spis treści 1. ROZPOCZĘCIE PRACY Z PROGRAMEM COMARCH ERP OPTIMA... 7 1.1. STRUKTURA PROGRAMU... 7 1.2. STANDARDOWE

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Handel. Podręcznik użytkownika

Symfonia Start Handel. Podręcznik użytkownika Symfonia Start Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 FUNKCJONALNOŚĆ V. 2.60 Prawa do niniejszych materiałów zastrzeżone są na rzecz innych podmiotów (Microsoft/IT.Integro) i ich naruszenie grozi sankcją. Korzystanie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Copyright 2005 SAP AG. Wszystkie prawa zastrzeżone. Żadna część broszury nie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię. Wersja 9.

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię. Wersja 9. INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię Wersja 9.0 www.biznesmen.com.pl pomoc@biznesmen.com.pl 1 Spis treści I.Wstęp...

Bardziej szczegółowo

enova Handel podręcznik Użytkownika (9.1)

enova Handel podręcznik Użytkownika (9.1) Soneta sp. z o.o. ul. Wadowicka 8A 30-432 Kraków tel./fax (0-12) 261-36-41 http://www.enova.pl e-mail: info@enova.pl sprzedaz@enova.pl zespół wsparcia modułu Handel: tel. (0-12) 261-36-44 e-mail: handel@enova.pl

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

II. Motor baz danych SQL. a) Motor baz danych SQL w wersji umożliwiającej pracę SEOD dla 70 użytkowników.

II. Motor baz danych SQL. a) Motor baz danych SQL w wersji umożliwiającej pracę SEOD dla 70 użytkowników. Załącznik Nr 1 Dostawa obejmuje: 1. Serwerowy system operacyjny dla 100 użytkowników CPV 32425000-8 2. Motor baz danych SQL CPV 30241100-1 3. System Elektronicznego Obiegi dokumentów CPV 64216000-3, dla

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika 1/49 1.Historia zmian dokumentu. L.p. Opis zmian Data zmiany 1 Utworzenie dokumentu 2011-11-18 2 Uzupełnienie dokumentu 2012-08-27 3 Uzupełnienie dokumentu 2012-11-26 4 Uzupełnienie

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1

Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1 Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1 Spis Treści I Instalacja 5 1 Wymagania... 5 2 Instalacja... 6 3 Konfiguracja... serwisu licencji Mobile 11 II Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Załącznik nr 2A POVIIG230/11/2013 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Zamówienie obejmuje dostawę wraz z wdrożeniem systemu elektronicznego obiegu dokumentów oraz wyposażenie multimedialne

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA CafeFirma - Magazyn 2 Multi PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA I CafeFirma - Magazyn 2 Multi Spis treści Rozdział 1. Wprowadzenie 4 Rozdział 2. Wymagania 5 Rozdział 3. Instalacja i logowanie do programu 5 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika 2 Pomoc dla programu ILUO Faktura Spis treści Rozdział I 5 Wstęp 1. Informacje... ogólne 5... 5 Dlaczego oprogram ow anie ILUO... 5 Now y standard produkcji oprogram ow ania... 6

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Ogólne i Konfiguracja Wersja 2015.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest

Bardziej szczegółowo

System Symfonia e-dokumenty

System Symfonia e-dokumenty System Symfonia e-dokumenty Podręcznik użytkownika Wersja 2012 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL

FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL Załącznik nr 5. DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 1/058/2012/POKL FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL Zamawiający Wykonawca Collegium Civitas Pałac Kultury i Nauki, p. XII Pl.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA FUNKCJONALE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO

WYMAGANIA FUNKCJONALE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO Załącznik nr 2 WYMAGANIA FUNKCJONALE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO oferowanego dla: ZAKŁAD WYKONASTWA SIECI ELEKTRYCZNYCH RZESZÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Rzeszów marzec 2014 2

Bardziej szczegółowo

VATowiec INSTRUKCJA OBSŁUGI. wersje. Windows/dbf 3.84

VATowiec INSTRUKCJA OBSŁUGI. wersje. Windows/dbf 3.84 1 VATowiec INSTRUKCJA OBSŁUGI wersje Windows/dbf 3.84 Copyright by Piotr Kowaluk Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejsza instrukcja jest chroniona prawami autorskimi. Spis treści WSTĘP... 3 INSTALACJA...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: Faktury Wersja 2015.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Faktura 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie Microsoft Dynamics NAV Przewodnik po systemie Spis treści MICROSOFT DYNAMICS NAV 6 W JAKI SPOSÓB KUPIĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV? 10 FUNKCJONALNOŚĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV 13 ZARZĄDZANIE FINANSAMI I KSIĘGOWOŚĆ

Bardziej szczegółowo

P A K I E T O P R O G R A M O W A N I A D L A F I R M. FS-System. FS-System 2002-2006 FlySoft.pl edycja 1.05 2006-11-05 www.flysoft.

P A K I E T O P R O G R A M O W A N I A D L A F I R M. FS-System. FS-System 2002-2006 FlySoft.pl edycja 1.05 2006-11-05 www.flysoft. P A K I E T O P R O G R A M O W A N I A D L A F I R M FS-System I N S T R U K C J A O B S Ł U G I FS-System 2002-2006 FlySoft.pl edycja 1.05 2006-11-05 www.flysoft.pl 2 Dziękujemy za wybranie pakietu oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft Corax MODUŁ KADRY I PŁACE HR

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft Corax MODUŁ KADRY I PŁACE HR Zintegrowany System Zarządzania Firmą humansoft Corax MODUŁ KADRY I PŁACE HR Wersja 3.15 Radom, lipiec 2009 Powielanie w jakiejkolwiek formie, całości lub fragmentów podręcznika, bez pisemnej zgody Humansoft

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Oprogramowanie serii MP www.binsoft.pl Marzec 2015!1 Wstęp 6 Jakie funkcje posiadają programy MP? 7 System BSX 12 Moduły 13 Wersje programów 15 Licencjonowanie 16 Aplikacje dedykowane

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: Faktury Wersja 2013.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat

Bardziej szczegółowo