P/OP P/BV MC/S EV/EBITDA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "P/OP P/BV MC/S EV/EBITDA"

Transkrypt

1 poniedziałek, 5 września 2011 Wydział Doradztwa i Analiz Rynkowych Informatyka MACROLOGIC Rekordowa sprzedaż Grupa Macrologic, która w ubiegłym roku negatywnie odczuła skutki przedłużającej się dekoniunktury występującej na rynku IT, skutecznie realizuje wdrażanie programu naprawczego. Optymalizacji uległy zarówno koszty zarządu, sprzedaży, a także koszty wynagrodzenia. Zapoczątkowane przez Zarząd we wrześniu ub. r. i kontynuowane w 2011 r. działania restrukturyzacyjne przełożyły się w I półroczu 2011 r. na wzrost efektywności działalności całej Grupy oraz na poprawę wypracowanych marż tj. na sprzedaży netto (+3,23 pkt. proc. do 14,6 proc. rdr), EBIT (+6,1 pkt. proc. do 15,0 proc. rdr) i netto (+7,42 pkt. proc. do 11,2 proc. rdr.). Osiągnięte przez Grupę Macrologic w I półroczu 2011 r. przychody ze sprzedaży na poziomie 27,86 mln zł okazały się najwyższe w jej dotychczasowej działalności, a w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku wzrosły o 12,7 proc. Zwracamy uwagę, że II kwartał br. dla Grupy Macrologic był już trzecim kwartałem z rzędu w którym Grupa odnotowała zarówno poprawę dynamiki przychodów ze sprzedaży, jak również poziomu rentowności rdr. Uważamy, że osiągnięte przez Grupę Macrologic wyniki w I półroczu br. stanowią dobry prognostyk na dalszą część roku i dają podstawę do osiągnięcia przez Grupę rekordowej sprzedaży również w całym bieżącym roku. W 2011 r. prognozujemy, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży Macrologic wyniosą 56,66 mln zł (wzrost o 17,65 proc. r/r), zysk z działalności operacyjnej ukształtuje się na poziomie 9,08 mln zł (wzrost o 48,3 proc. r/r), a wypracowany zysk netto przypadający na akcjonariuszy podmiotu dominującego osiągnie wartość 6,93 mln zł (wzrost o 72,0 proc. r/r). Podkreślamy, że realizacja przedstawionych przez nas prognoz na kolejne lata może zostać zagrożona w przypadku wystąpienia istotnego spowolnienia w gospodarce. Warto jednak odnotować, że Grupa Macrologic charakteryzuje się bardzo dobrze zdywersyfikowanym portfelem zamówień, co pozwala jej utrzymać relatywnie stały wzrost sprzedaży niezależnie od koniunktury występującej w danej branży. Ponadto na stabilność jej działalności oddziałuje wartość osiąganych przychodów powtarzalnych, które w ub. r. stanowiły 70,8 proc. łącznych przychodów ze sprzedaży. Wycena Dokonana przez nas wycena, będąca średnią ważoną wycen metodą porównawczą i metodą dochodową, pozwala ustalić końcową cenę 1 akcji Macrologic na poziomie 39,08 PLN, która została przez nas obniżona o 15,7 proc. m.in. ze względu na wycenę porównawczą. Obecna cena docelowa akcji Macrologic jest o 14,2 proc. wyższa od ceny giełdowej, zatem podwyższamy naszą poprzednią rekomendację z trzymaj na AKUMULUJ, choć jednocześnie zwracamy uwagę na niską płynność walorów na GPW, a tym samym na większe ryzyko inwestycyjne. Ze względu na oczekiwaną przez nas poprawę rentowności Grupy Macrologic, na skutek wdrożonych procesów restrukturyzacyjnych, zdecydowaliśmy się przeważyć wycenę metodą DCF (w stosunku 60:40). AKUMULUJ (Podwyższona) Cena docelowa (obniżona) Wycena metodą porównawczą Wycena metodą dochodową Cena bieżąca 39,08 PLN 29,31 PLN 45,60 PLN 34,22 PLN Potencjał wzrostu 14,2% Dane podstawowe Grupy mln PLN mln EUR Suma bilansowa ( r.) 38,61 9,31 Kapitał własny ( r.) 26,64 6,43 Kapitalizacja ( r.) 64,63 15,59 Free float ( r.) 15,54 3,75 Średni dzienny obrót (szt., 6m) Cena minimalna (12m) Cena maksymalna (12m) 32,00 PLN 48,00 PLN Zwrot z inwestycji (6m) -14,45% Zwrot z inwestycji (12m) -22,12% Beta vs. WIG (6m) 0,68 Wartość nominalna 1,00 PLN Akcjonariat ( r.) Liczba akcji % w kapitale % na WZA Bogdan Michalak ,19 32,19 Włodzimierz Napiórkowski ,93 19,93 Aviva Investors Poland SA ,00 7,00 Krzysztof Szczypa ,51 6,51 Krystyna Anna Napiórkowska ,31 5,31 Legg Mason TFI SA ,02 5,02 Pozostali ,04 24,04 Razem ,00 100,00 Mariusz Solecki Analityk, (022) , Lata NS EBITDA EBIT NP* EPS DPS BVPS ROE DM CR QR DFL P/E P/OP P/BV MC/S EV/EBITDA (w mln PLN) (PLN) (%) x ,44 9,91 7,28 5,72 3,03 1,00 11,63 26,02 21,10 1,28 1,25 1,04 11,31 8,88 2,94 1,26 6, ,42 11,89 9,22 7,26 3,84 2,15 15,17 25,34 13,62 1,84 1,81 1,02 8,90 7,01 2,26 1,19 5, ,63 9,45 6,12 4,03 2,13 2,50 14,80 14,41 25,03 1,32 1,29 1,05 16,04 10,56 2,31 1,23 6, P 56,66 12,67 9,08 6,93 3,67 2,00 16,12 22,77 25,00 1,43 1,38 1,07 9,32 7,12 2,12 1,14 4, P 58,16 13,07 9,10 7,10 3,76 2,20 17,68 21,27 23,81 1,60 1,56 1,07 9,10 7,11 1,94 1,11 4, P 59,63 13,37 9,25 7,22 3,82 2,26 19,25 19,87 22,80 1,78 1,74 1,07 8,95 6,99 1,78 1,08 4,72 *Zysk netto dla akcjonariuszy jednostki dominującej, Enterprise Value = 63,08 mln zł z dnia r. P - prognoza DM BOŚ S.A.; EUR/PLN = 4,1452; do obliczeń przyjęto kurs zamknięcia z dnia r. 34,22 PLN Niniejsza rekomendacja została sporządzona w Wydziale Doradztwa i Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie. Informacje, o których mowa w par Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia r. (Dz. U. Nr 206, poz. 1715) w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców znajdują się na str. 15 niniejszego raportu. DM BOŚ SA dołożył należytej staranności w celu zapewnienia, iż zawarte informacje nie są błędne lub nieprawdziwe w dniu ich publikacji, jednak DM BOŚ SA i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za ich prawdziwość i kompletność, jak również za wszelkie szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji. Regulaminy doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych znajdują się na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty.

2 ANALIZA TECHNICZNA Macrologic d. Macrosoft ( , , , , ) 55 Dane dzienne: MCLOGIC max zl Opor 43,50 zl Opor 38,50 zl strefa wsparcia 33,40-31,00 zl WIG (41,430.21, 42,222.91, 41,398.22, 42,222.38, ), Macrologic d. Macrosoft ( , , , , ) WIG MCLOGIC March April May June July August September October November 2011 February March April May June July August September Wykres 1. Dane dzienne MCLOGIC Walory MCLOGIC znajdują się w krótkoterminowej korekcie spadkowej, która podtrzymana jest przez opory 43,50-41,00 38,50 zł. Zgodnie z założeniami klasycznej analizy trendu należy oczekiwać kontynuowania zaobserwowanej tendencji. Dla Inwestora średnioterminowego najważniejsze jest jednak zachowanie dołków cenowych 31,16 zł oraz 28,60 zł, dzięki którym informatyczne akcje prawdopodobnie zredukują skalę ostatniej fali wyprzedaży. W długim terminie akcjogram MCL powinien wykreślić szeroką konsolidację, która złagodziłaby ostatnie szoki podażowe i skutki przełamanych wsparć. Do tego potrzeba jednak czasu i cierpliwości oraz systematyczności ze strony popytu. Z punktu widzenia AT potrzeba także w dalszym horyzoncie czasowym połamania oporu 48,00 PLN, aby można było szacować nowe rekordy na walorach MCLOGIC. Mamy zatem czytelną strategię na MCL, gdzie powyższe wsparcia chronią przed dalszą dystrybucją natomiast opory pozwalają realizować krótkoterminowe zyski lub ucinać straty. Dopiero wybicie się z obszaru wahań 48,00-31,00 zł powinno przynieść dłuższą czasowo falę o standardowo większym zasięgu procentowym. Analiza techniczna: Michał Pietrzyca Strona 2

3 DZIAŁALNOŚĆ GRUPY Prowadzone procesy restrukturyzacyjne Po I półroczu 2010 r., które dla Grupy Macrologic było słabe (m.in. ze względu na wzrost kosztów wytworzenia sprzedanych produktów oraz trudności w pozyskiwaniu nowych kontraktów, co przełożyło się na spadek sprzedaży rozwiązań własnych oraz usług z nimi związanych), Zarząd Grupy od września ub. r. rozpoczął proces restrukturyzacji kosztów operacyjnych. Ograniczeniu uległy koszty zarządu oraz sprzedaży, zmniejszył się również budżet wynagrodzeń o 10% oraz ulegała uelastycznieniu ich struktura. Zwolniono również 11 osób, co stanowiło 3% zatrudnionych pracowników. Zapoczątkowane 2010 roku działania naprawcze, których celem jest poprawa rentowności całej Grupy, były także kontynuowane w I poł r. W tym okresie zmodyfikowano regulamin wynagradzania, który został obecnie silniej powiązany z osiąganymi przez Macrologic wynikami. Zmieniono również zasady korzystania z limitów paliwowych oraz regulamin korzystania z samochodów służbowych. Zoptymalizowano także sposób planowania produkcji, który jest teraz ściślej powiązany z planami sprzedażowymi. Zarząd Spółki rozpoczął również silniejszą współpracę z partnerami i spółkami zależnymi we wdrażanych projektach w przedsiębiorstwach średniej wielkości. Wspólnie prowadzony proces sprzedaży i obsługi projektowej naszym zdaniem powinien w kolejnych okresach przełożyć się na wzrost efektywności działalności całej Grupy i tym samym wpłynąć na wyższy poziom uzyskiwanych marż. Zwracamy również uwagę, że Zarząd Macrologic wraz ze spółkami zależnymi aktualnie pracuje nad programem zmian, który ma przyczynić się do poprawy ich wyników w następnych latach. Od września 2010 r. w celu poprawy rentowności Zarząd Macrologic rozpoczął proces restrukturyzacji kosztów działalności, który objął swym zasięgiem koszty zarządu, sprzedaży, zatrudnienia. Tabela 1. Zestawienie wybranych danych finansowych spółek zależnych Macrologic w I poł i 2011 r. Spółka Kamil Sp. z o.o. MS-Soft Sp. z o.o. Conseila Sp. z o.o. Response Sp. z o.o. Przychody ze sprzedaży (w mln zł) I poł. I poł r r. 2,43 0,94-0,80 1,93 0,89 0,02 1,27 Zysk netto (w mln zł) I poł. I poł r r. 0,24 0,17 - strata Źródło: Opracowanie DM BOŚ S.A. na podstawie danych Macrologic S.A. 0,04 0,04 0,01 0,02 Marża netto (w %) I poł. I poł r r. 9,79 17, ,23 4,49 30,00 1,18 W spółce Response Zarząd zamierza ustabilizować powtarzalność przychodów ze sprzedaży poprzez zawieranie długoterminowych usług serwisowych oraz wprowadzić politykę optymalizacji ponoszonych kosztów. Podobne działania dotyczą również spółki Kamil, w której także stopniowo będą podpisywane długoterminowe umowy stałej obsługi, zapewniające wyższy poziom powtarzalnych przychodów stałych. Ponadto w spółce Kamil planowany jest rozwój działalności sprzedażowej, tj. powołanie handlowców, którzy będą dbali o pozyskanie nowych klientów. Obecnie Zarząd Macrologic wdraża program poprawy rentowności swoich spółek zależnych. Struktura przychodów ze sprzedaży Poprawie rentowności Grupy Macrologic, oprócz restrukturyzacji kosztów działalności, mają również pomóc korzystne zmiany zachodzące w strukturze sprzedaży. W 2010 r. zgodnie z naszymi wcześniejszymi oczekiwaniami można było zaobserwować wzrost udziału usług w strukturze sprzedaży o 1,94 pkt. proc. do poziomu 55,97 proc. W dalszym ciągu podtrzymujemy naszą opinie, że w kolejnych latach sprzedaż usług Grupy Macrologic nadal będzie wykazywać tendencję rosnącą m.in. dzięki rozwojowi działalność konsultingowej w spółce zależnej Conseila. Tabela 2. Struktura przychodów ze sprzedaży Grupy Macrologic w latach P Przychody ze sprzedaży (w mln zł) Struktura Dynamika 2009 r r. 2011P r r r. 2011P r. 2010/ P/2010 Przychody netto ze sprzedaży produktów 47,71 46,94 49,62 87,68% 89,19% 87,58% -1,61% 5,71% a) ze sprzedaży usług 29,40 29,46 31,61 54,03% 55,97% 55,79% 0,19% 7,31% b) z udzielenia licencji własnych 18,31 17,49 18,01 33,65% 33,22% 31,79% -4,50% 3,01% Przychody netto ze sprzedaży towarów 6,71 5,69 7,04 12,32% 10,81% 12,42% -15,18% 23,68% i materiałów Razem 54,42 52,63 56,66 100,00% 100,00% 100,00% -3,28% 7,65% Źródło: Opracowanie i prognoza DM BOŚ S.A. na podstawie danych Macrologic S.A. W kolejnych latach w Grupie Macrologic oczekujemy wzrostu sprzedaży usług. Strona 3

4 Natomiast według nas zarówno sprzedaż z udzielenia licencji własnych, jak również przychody ze sprzedaży towarów i materiałów w dłuższym horyzoncie czasowym powinny utrzymywać się na relatywnie stałym poziomie. Prognozowany przez nas 23,68-proc. wzrost sprzedaży towarów i materiałów w 2011 r. w stosunku do poprzedniego roku, będzie wynikał m.in. z niskiej bazy porównawczej. Podkreślamy, że obecnie pozytywnie na stabilność Grupy Macrologic oddziałuje wartość osiąganych przychodów powtarzalnych (tj. umowy serwisowe, stałe upgrady, roczne licencje odnawialne), które w 2010 r. stanowiły 70,8 proc. łącznych przychodów ze sprzedaży. Naszym zdaniem udział stałych przychodów Macrologic w całkowitych przychodach w kolejnych kwartałach może ulec jeszcze niewielkiemu zwiększeniu. Podkreślamy, że Grupa Macrologic w dalszym ciągu charakteryzuje się bardzo dobrze zdywersyfikowanym portfelem zamówień, co pozwala utrzymać jej relatywnie stały wzrost sprzedaży niezależnie od koniunktury występującej w danej branży. Jednak w porównaniu do 2009 r. można zauważyć istotny udział w strukturze sprzedaży segmentu produkcji (35 proc.), a także spadek udziału handlu oraz usług profesjonalnych odpowiednio o 10 pkt. proc. Wykres 1. Struktura sprzedaży Grupy Kapitałowej Macrologic S.A. w podziale na segmenty w 2010 r. Pozytywnie na stabilność Grupy Macrologic oddziałuje osiągana wartość przychodów powtarzalnych, która w 2010 r. wyniosła 71% całkowitej sprzedaży. Macrologic charakteryzuje się bardzo dobrze zdywersyfikowanym portfelem zamówień. Największy udział w strukturze sprzedaży posiada segment produkcji (35%). Handel 4% Ciepłownictwo 5% Zdrowie 3% Rozrywka 3% Finanse 2% Hotele 2% Inne 2% Produkcja 35% Nauka 5% Komunlane 5% Usługi profesjonalne 6% Komunikacja&IT 6% Administracja 7% Transport 7% Żywność 8% Źródło: Opracowanie DM BOŚ S.A. na podstawie danych Macrologic S.A. Nasze prognozy na 2011 r. zakładają wzrost skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży Macrologic o 7,65% r/r, czyli o 2,35 pkt. proc. poniżej opublikowanych w mediach szacunków Zarządu Macrologic na bieżący rok. Zwracamy jednak uwagę, że pomimo iż od początku bieżącego roku odnotowywany jest stopniowo wzrost zainteresowania systemami klasy ERP wśród małych i średnich przedsiębiorstw, czyli w tych do których adresowana jest oferta Macrologic, to jednak naszym zdaniem w kolejnych kwartałach ryzykiem dla działalności Spółki może okazać się sygnalizowane spowolnienie gospodarcze, które przełożyłoby się na niższą dynamikę osiąganych przez nią wyników. Nowe rozwiązanie Xpertis XS Z początkiem 2011 r. Grupa Macrologic rozszerzyła swoją ofertę produktową o nowe rozwiązanie klasy ERP - Xpertis XS, które zostało opracowane na bazie głównego produktu Spółki. Xpertis XS jest pierwszym systemem tej klasy skierowanym do małych i średnich przedsiębiorstw i podobnie jak Xpertis może być wykorzystywany we wszystkich branżach. Docelowym użytkownikiem Xpertis XS jest przedsiębiorstwo zatrudniające od 20 do 70 pracowników. Rozwiązanie to może być również stosowane przez większe przedsiębiorstwa, które ze względu na posiadane ograniczone potrzeby zarządcze nie decydują się jeszcze na wdrożenie pełnego systemu Xpertis. Można więc oczekiwać, że wiele przedsiębiorstw, które m.in. nie dysponują jeszcze wystarczającym budżetem na wdrożenie od razu rozbudowanego systemu, mogą zdecydować się najpierw na instalacje wersji XS, którą następnie będą mogły stopniowo poszerzyć o kolejne nowe moduły. Według informacji Zarządu na polskim rynku funkcjonuje obecnie ok. 60 tys. przedsiębiorstw spełniających ten warunek. W 2011 r. Grupa Macrologic rozszerzyła ofertę o nowe rozwiązanie tj. Xpertis XS, które skierowane jest do MSP. Strona 4

5 Nowe rozwiązanie Xpertis XS obsługuje najistotniejsze obszary zarządzania tj. finanse, sprzedaż, personel oraz analizy Business Intelligence. Zwracamy uwagę, że na taki pakiet rozwiązań jest obecnie największe zapotrzebowanie ze strony przedsiębiorców z sektora MSP. Dotychczasowa oferta producentów tego oprogramowania była bowiem skierowana wyłącznie do średnich i dużych przedsiębiorstw zatrudniających do kilkuset osób. Wdrożenie nowego systemu Xpertis XS wraz ze szkoleniem zajmuje ok. 21 dni. Klienci w zamian mogą oczekiwać wsparcia ze strony ekspertów Macrologic zarówno w aspektach technicznych, jak i doradztwie biznesowym. W konsekwencji zawierane są umowy stałej obsługi, zwane również umowami pakietowymi. Zarząd zakłada, że nowe rozwiązanie w 2011 roku powinno stanowić ok. 30 proc. kontraktów zawartych z nowymi klientami. Natomiast docelowa sprzedaż Xpertis XS w strukturze przychodów ze sprzedaży Macrologic ma sięgnąć 10 proc. Warto również wspomnieć, że na październik 2011 r. Spółka zapowiedziała wprowadzenie nowej wersji swojego głównego pakietu rozwiązań Xpertis, który będzie uwzględniał aktualne warunki rynkowe i potrzeby małych i średnich przedsiębiorstw w obszarze zarządzania. Oczekujemy, że zaktualizowana wersja Xpertis przyczyni się do wzrostu przychodów ze sprzedaży Spółki, w szczególności w przyszłym roku. Docelowa sprzedaż Xpertis XS w strukturze sprzedaży Macrologic ma wynieść 10%. W październiku 2011 r. na rynek zostanie wprowadzona nowa wersja głównego pakietu rozwiązań Xpertis. Dotacje z UE Macrologic kontynuuje również projekty współfinansowane ze środków pozyskanych z Unii Europejskiej. Obecnie Spółka prowadzi: szkolenia ogólnopolskie (współfinansowane ze środków EFS), skierowane do sektora MSP, które dotyczą zarządzania przedsiębiorstwem przy użyciu nowoczesnych narzędzi IT na przykładzie pakietu do zarządzania firmą. Wartość projektu wynosi 5,3 mln zł, prace rozwojowe dotyczące głównego produktu Grupy, czyli pakietu Xpertis (współfinansowane ze środków EFRR). Sfinansowanie prac rozwojowych obejmie 25% dwuletnich środków przeznaczonych na rozwój produktu. Wartość projektu wynosi 7 mln zł. Macrologic w dalszym ciągu prowadzi projekty współfinansowane ze środków pozyskanych z UE. Akwizycje Zarząd Macrologic upatruje wzrost udziału w rynku nie tylko poprzez rozwój organiczny, ale także w wyniku prowadzonych procesów akwizycyjnych mniejszych przedsiębiorstw informatycznych. Niedawno Zarząd informował o toczących się negocjacjach w sprawie zakupu spółki świadczącej usługi konsultingu IT o rocznych przychodach rzędu 3 mln zł. Jednak ze względu na przygotowywaną strategię rozwoju i plany finansowe całej Grupy na lata , rozmowy te zostały czasowo zawieszone, a ich wznowienie planowane jest na koniec bieżącego roku. Naszym zdaniem ewentualne przejęcie mogłoby zostać sfinalizowane najwcześniej w II połowie 2012 r. Macrologic zamierza zwiększać udziały w rynku, zarówno poprzez wzrost organiczny i poprzez akwizycje mniejszych firm IT. STRUKTURA ORGANIZACYJNA Od momentu publikacji naszej poprzedniej rekomendacji, struktura organizacyjna Grupy Macrologic uległa istotnej zmianie. Nabycie udziałów w spółce Response Sp. z o.o. Dnia 2 lipca 2010 r. Macrologic nabył 100% udziałów w spółce Response sp. z o.o. z siedzibą w Sieradzu za łączną kwotę 600 tys. zł. Na dzień 30 czerwca 2011 r. wartość bilansowa udziałów Response wynosiła tys. zł, w tym 650 tys. zł stanowiła kwota udziałów w rejestracji. W dniu 30 czerwca 2011 r. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Response, uchwaliło bowiem podwyższenie kapitału podstawowego poprzez emisje 1300 nowych udziałów o wartości 500 zł każdy. Wszystkie nowe udziały zostały przeznaczone do objęcia przez jedynego dotychczasowego wspólnika w zamian za wkład niepieniężny w postaci wierzytelności przysługującej Macrologic w stosunku do spółki Response o wartości 650 tys. zł. Na dzień bilansowy 30 czerwca br. podwyższenie kapitału w spółce Response nie zostało jeszcze zarejestrowane. W 2010 r. spółka Response odnotowała stratę netto w wysokości 550 tys. zł, przy przychodach ze sprzedaży równych tys. zł. W bieżącym roku sytuacja finansowa spółki uległa wyraźnej poprawie. W I półroczu br. spółka Response wykazała bowiem zysk netto w kwocie 15 tys. zł, przy przychodach na poziomie tys. zł. Spółka Response sp. z o.o., która rozpoczęła działalność w 2001 r., specjalizuje się w dostarczaniu rozwiązań ERP i usług z zakresu technologii informatycznych i telekomunikacyjnych. Jej działalność zorganizowana jest w ściśle powiązanych ze sobą grupach tj. rozwiązania biznesowe, technologie sieciowe oraz serwisy. W lipcu 2010 r. Macrologic nabył 100% udziałów w spółce Response sp. z o.o., która specjalizuje się w dostarczaniu rozwiązań ERP i usług z zakresu technologii informatycznych i telekomunikacyjnych. Strona 5

6 Mocną stroną Response są usługi w obszarze audytów legalności oprogramowania i audytów bezpieczeństwa, które realizuje od 2004 r. Podkreślamy, że dzięki przejętej spółce, Macrologic rozszerzył swoją ofertę produktową, a także zwiększył bazę klientów wśród średnich i dużych przedsiębiorstw. Zwracamy uwagę, że obecnie Response, przy udziale Macrologic restrukturyzuje swoją działalność, co naszym zdaniem powinno przełożyć się na wzrost pozyskiwania przez nią nowych kontraktów i przyczynić się do zwiększenia stałych przychodów już w bieżącym roku. Przyłączenie spółki zależnej BiCom Sp. z o.o. do Macrologic S.A. W dniu 13 maja 2010 r. spółka Macrologic dokonała przyłączenia swojej spółki zależnej BiCom Sp. z o.o., w której posiadała 100% udziałów. O planowanym wchłonięciu omawianej spółki zależnej sygnalizowaliśmy także w naszym poprzednim raporcie. Obecnie BiCom realizuje strategię Macrologic w ramach utworzonego oddziału Słupsk, w którym pracownicy przyłączonej spółki pracowali już od stycznia 2010 r. Zawracamy uwagę, że nastąpiło jedynie administracyjne przyłączenie tj. zmiana formy prawnej działających do tej pory oddzielnie spółek. Nie uległa więc zmianie wartość firmy powstała z rozliczenia dwuetapowego nabycia 100% udziałów spółki w kwocie tys. zł. Zarząd Macrologic szacuje, że utworzenie nowego oddziału w regionie Polski północnej zapewni Spółce wzrost przychodów ze sprzedaży rozwiązań Xpertis w wysokości co najmniej 10% rocznie od 2011 r. Rozpoczęcie działalności przez spółkę zależną Conseila Sp. z o.o. Od lutego 2011 r. w Grupie Macrologic rozpoczęła działalność spółka zależna Conseila sp. z o.o. Powstała ona w miejsce przejętej na początku stycznia 2010 r. spółki Salander Consulting Group Sp. z o.o., która została rozwiązana wskutek zmian kadrowych. Dzięki nowo powstałej spółce zależnej Grupa Macrologic zamierza rozwijać działalność konsultingową. W związku z tym nastąpiła rekonstrukcja oferty w obszarze miękkiego HR, która objęła swoim zasięgiem działalność szkoleniową połączoną z doradztwem finansowym. Oczekujemy, że w bieżącym roku poziom wypracowanych przez spółkę Conseila przychodów w strukturze sprzedaży Grupy Macrologic będzie jeszcze mało istotny (ok. 300 tys. zł). Wyłączenie spółki stowarzyszonej MIS S.A. z konsolidacji Od 30 czerwca 2010 r. Macrologic SA zdecydował się o wyłączeniu spółki stowarzyszonej MIS SA z konsolidacji Grupy. Według opinii Zarządu ustały przesłanki dotyczące możliwości sprawowania nad nią kontroli. Spółka MiS S.A. przestała bowiem dostarczać regularnie sprawozdań finansowych, stąd też Zarząd Macrologic stwierdził, że pomimo posiadania 40% akcji spółki, nie wywiera na nią znaczącego wpływu i od początku III kw. br. przestał uznawać ją jako spółkę stowarzyszoną. Podjęta decyzja o zaprzestaniu konsolidacji spółki stowarzyszonej MIS wpłynęła na obniżenie skonsolidowanego wyniku netto Macrologic za II kw r. o kwotę 0,7 mln zł. Obecnie Macrologic posiadane przez siebie udziały w spółce MIS S.A. (40% udziałów) traktuje jako aktywa przeznaczone do sprzedaży. Stąd też zwracamy uwagę, że wpływy z ewentualnej potencjalnej transakcji powiększą w przyszłości wynik na działalności finansowej Grupy. Oczekujemy, że cena sprzedaży posiadanych 40% udziałów spółki MiS będzie zbliżona do ceny ich nabycia. W 2000 r. Macrologic za udziały zapłacił kwotę 1,6 mln zł. Jednak nie oczekujemy, że do transakcji sprzedaży udziałów dojdzie jeszcze w bieżącym roku. Zarząd Macrologic aktualnie rozważa także zakup pozostałych udziałów w drugiej swojej spółce stowarzyszonej tj. Humansoft Sp. z o.o., bądź też sprzedaż już posiadanych 43% udziałów, ale podobnie jak w przypadku MIS ewentualne zbycie posiadanych udziałów (lub też nabycie pozostałych) naszym zdaniem nastąpi nie wcześniej niż w przyszłym roku. Planowane połączenie ze spółką zależną MS-Soft Sp. z o.o. Pod koniec maja 2011 r. Grupa Macrologic zwiększyła swoje zaangażowanie kapitałowe w spółce zależnej MS-Soft Sp. z o.o. z 51% do 100% udziałów. Koszt nabycia 49% udziałów wyniósł 799 tys. zł. Natomiast na przełomie lipca i sierpnia 2011 r. Macrologic rozpocznie inkorporację spółki MS-Softu Sp. z o.o. Zakończenie procesu jest planowane z końcem 2011 r. Zwracamy uwagę, że Spółka MS Soft współpracuje z Macrologic już od ponad dwudziestu lat, a od czterech jest partnerem kapitałowym Grupy. Zajmuje się wdrażaniem rozwiązań Macrologic w przedsiębiorstwach województwa mazowieckiego oraz jest autorem rozwiązań branżowych oraz uzupełniających funkcjonalność rozwiązania Xpertis. Nie wykluczamy, iż w kolejnych latach Zarząd Macrologic będzie dążył do uproszczenia swojej struktury organizacyjnej poprzez stopniowe wchłanianie kolejnych spółek zależnych. Prawdopodobne wydaje się nam również to, że w przyszłości cała Grupa może stać się obiektem potencjalnego przejęcia ze strony krajowego lub zagranicznego inwestora branżowego. W maju ub. r. nastąpiło przyłączenie spółki zależnej BiCom sp. z o.o. do Macrologic i utworzenie nowego oddziału Słupsk. W lutym 2011 r. w miejsce przejętej na początku ub. r. spółki Salander Consulting Group Sp. z o.o. została utworzona spółki Conseila sp. z o.o., dzięki której Macrologic zamierza rozwijać działalność konsultingową. Od 30 czerwca 2010 r. nastąpiło wyłączenie spółki stowarzyszonej MIS SA z konsolidacji Grupy Macrologic. Oczekujemy, że cena sprzedaży 40% udziałów MIS będzie zbliżona do ceny ich nabycia. W II kw. br. Macrologic zwiększył udziały w spółce zależnej MS-Soft (z 51% do 100%), którą na przełomie lipca i sierpnia br. zamierza wchłonąć. Strona 6

7 SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wyniki za I półrocze 2011 r. Podkreślamy, że osiągnięte przez Grupę Macrologic w I półroczu 2011 r. przychody ze sprzedaży na poziomie 27,86 mln zł okazały się najwyższe w jej dotychczasowej działalności, a w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku wzrosły o 12,7 proc. Natomiast w samym II kwartale br. wartość sprzedaży wzrosła o 18,5% i wyniosła 14,03 mln zł, co również było rekordowym wynikiem w historii Grupy w II kwartale br. Warto wspomnieć, że dla Grupy Macrologic był to już trzeci kwartał z rzędu w którym odnotowała zarówno poprawę dynamiki przychodów ze sprzedaży, jak również poziom rentowności rdr. W I półroczu br. wypracowany zysk netto ukształtował się na poziomie 3,13 mln zł (wzrost o 232,9% rdr), natomiast w II kw. br. zysk netto wyniósł 1,01 mln zł wobec 0,60 mln zł straty w tym samym okresie poprzedniego roku. Z kolei w analizowanych okresach zysk z działalności operacyjnej ukształtował się odpowiednio na poziomach 4,18 mln zł (wzrost o 89,6% rdr) i 1,52 mln zł (wzrost o 451,1% rdr). W I półroczu 2011 r. Grupa Macrologic odnotowała najwyższą sprzedaż w dotychczasowej swojej historii na poziomie 27,86 mln zł (wzrost o 12,7% rdr) Naszym zdaniem do poprawy wyników Macrologic przyczyniły się rozpoczęte we wrześniu 2010 r. w całej Grupie procesy restrukturyzacyjne kosztów, zmiany w zakresie polityki sprzedażowej, które wzmocniły współpracę z partnerami i spółkami zależnymi, ale także pojawiające się ożywienie inwestycyjne z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, będącego głównym odbiorcą rozwiązań Grupy. W efekcie poprawy klimatu inwestycyjnego w minionym półroczu o 16,7 proc. uległ skróceniu średni czas realizacji projektów sprzedażowych do nowych klientów, a to z kolei przyczyniło się do podpisania nowych kontraktów o łącznej wartości o 20 proc. wyższej w porównaniu do I pół r. Warto odnotować, że w I półroczu br. Grupa zwiększyła również o 62% rdr swoją sprzedaż do dotychczasowych swoich klientów. Zwracamy jednak uwagę, że I półrocze ub. r. dla Grupy Macrologic było wyjątkowo słabe, nie tylko ze względu na kłopoty z pozyskiwaniem nowych zleceń z powodu przedłużającej się dekoniunktury na rynku IT, ale także wskutek wzrostu kosztów działalności Grupy, co przełożyło się na niższy poziom wypracowanych marż. Dodatkowo w II kw r. skonsolidowany wynik netto został obciążony odpisem w wysokości 0,7 mln zł w związku z utratą kontroli nad spółka stowarzyszoną MIS S.A. Kolejna korekta obniżająca skonsolidowany zysk netto w II kwartale o 0,7 mln zł wynikała z wyłączenia z konsolidacji wypłaconych w analizowanym okresie dywidend ze spółek zależnych za 2010 r. Uważamy, że osiągnięte przez Grupę Macrologic wyniki w I półroczu br. stanowią dobry prognostyk również na II półrocze 2011, które według nas dla Macrologic może również okazać się rekordowe pod względem uzyskanych przychodów ze sprzedaż, a także wypracowanych wyników finansowych. Wykres 2. Skonsolidowane wyniki kwartale Grupy Macrologic w latach P (w tys. zł) IQ'09 IIQ'09 IIIQ'09 IVQ'09 IQ'10 IIQ'10 IIIQ'10 IVQ'10 IQ'11 IIQ'11 IIIQ'11P IVQ'11P Zysk netto (skala prawa) EBIT (skala prawa) Przychody (skala lewa) Źródło: Raporty okresowe Macrologic S.A., prognoza DM BOŚ S.A. Strona 7

8 Wykres 3. Poziom wypracowanych marż Grupy Macrologic w poszczególnych kwartałach w latach P 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% -10,00% IQ'09 IIQ'09 IIIQ'09 IVQ'09 IQ'10 IIQ'10 IIIQ'10 IVQ'10 IQ'11 IIQ'11 IIIQ'11P IVQ'11P Marża netto 21,01% 9,22% 5,01% 15,67% 11,97% -5,09% -0,09% 18,68% 15,28% 7,22% 5,43% 18,70% Marża EBIDTA 34,14% 20,62% 17,58% 27,16% 24,57% 12,33% 16,24% 30,61% 29,08% 20,38% 22,60% 31,08% Marża EBIT 26,80% 12,17% 6,20% 19,56% 14,99% 2,33% 2,20% 22,09% 19,24% 10,84% 8,82% 22,78% Marża brutto na sprzedaży 59,91% 53,11% 47,65% 55,31% 52,86% 45,40% 39,53% 52,21% 48,04% 39,84% 37,39% 47,63% Źródło: Raporty okresowe Macrologic S.A., prognoza DM BOŚ S.A. Prognoza wyników na 2011 r. W całym bieżącym roku prognozujemy, że przychody ze sprzedaży Grupy Macrologic osiągną wartość 56,66 mln zł (wzrost o 17,65% r/r), zysk z działalności operacyjnej wyniesie 9,08 mln zł (wzrost o 48,3% r/r), a wypracowany zysk netto przypadający na akcjonariuszy podmiotu dominującego ukształtuje się na poziomie 6,93 mln zł (wzrost o 72,0% r/r). W 2011 roku oczekujemy 7,7% wzrost przychodów ze sprzedaży Grupy Macrologic r/r oraz dalszą poprawę jej rentowności. Naszym zdaniem do poprawy wypracowanych wyników Grupy Macrologic względem poprzedniego roku przyczynią się przede wszystkim: efekty prowadzonej od II połowy 2010 r. restrukturyzacji kosztów operacyjnych, zarówno w jednostce dominującej, jak również w spółkach zależnych, których wyniki niekorzystnie wpływają na rezultaty całej Grupy, rozszerzenie z początkiem w 2011 r. oferty sprzedażowej Grupy o nowy produkt Xpertis XS, który jest pierwszym systemem klasy ERP adresowanym do małych i średnich przedsiębiorstw działających we wszystkich branżach. Zarząd z wprowadzeniem nowego rozwiązania wiąże duże nadzieje i zakłada, że w bieżącym roku Xpertis XS będzie odpowiadał za 30% kontraktów podpisanych z nowymi klientami, wprowadzenie na rynek w październiku br. nowej wersji swojego głównego pakietu rozwiązań Xpertis, posiadany backlog kontraktów usługowych, który na koniec czerwca 2011 r. miał wartość 1,1 mln zł i był o 83% wyższy niż w tym samym okresie poprzedniego roku, poprawa klimatu inwestycyjnego wśród małych i średnich przedsiębiorstw, która powinna przełożyć się na wyższy poziom zawieranych kontraktów z nowymi klientami, dalsza planowana reorganizacja działalności sprzedażowej i usługowej. Do skorygowania w dół naszej poprzedniej prognozy skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży na rok 2011 w wysokości 64,7 mln zł w dużej mierze przyczyniła się wciąż utrzymująca się trudna sytuacja na rynku IT, która w ubiegłym roku wpłynęła na mniejszy poziom kontraktacji Grupy Macrologic, chociaż warto odnotować, że obecnie można już zauważyć w branży symptomy ożywienia, w szczególności w obszarze systemów klasy ERP. Dywidenda Oczekujemy, że Zarząd Macrologic utrzyma dotychczas prowadzoną przez siebie politykę dywidendową i będzie corocznie rekomendował Walnemu Zgromadzeniu jej wypłatę. W naszych prognozach założyliśmy wypłatę dywidendy na poziomie 60% wypracowanego zysku Macrologic począwszy od osiągniętego zysku netto za 2011 r., czyli na poziomie niższym od tej wypłaconej z zysku netto za rok Z wypracowanego zysku netto za ubiegły rok na wypłatę dywidendy Spółka przeznaczyła 3,78 mln zł, co stanowiło 2,00 zł dywidendy na jedną akcję. W kolejnych latach oczekujemy utrzymania przez Zarząd Macrologic dotychczasowo prowadzonej polityki dywidendowej. Strona 8

9 Założenia do prognozy wyników finansowych na lata marża brutto na sprzedaży na poziomie 43,65%, przyjęto efektywną stopę podatkową na poziomie 19%, prognoza wyników nie uwzględnia ewentualnych kolejnych akwizycji, zakładamy wypłatę dywidendy na poziomie 60% wypracowanego zysku netto począwszy od zysku osiągniętego za 2011 r., nie uwzględniono wpływów ze sprzedaży udziałów spółki MIS S.A., w okresie prognozy do obliczeń przyjęto stałą liczbę akcji ( szt.). Tabela 3. Skrócone sprawozdanie finansowe wraz z prognozą wyników Grupy Macrologic (w tys. zł) Rachunek zysków i strat P 2012P 2013P 2014P 2015P Przychody netto ze sprzedaży Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów Zysk (strata) brutto na sprzedaży Koszty sprzedaży Koszty ogólnego zarządu Zysk (strata) na sprzedaży Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne Zysk (strata) z działalności operacyjnej Przychody finansowe Koszty finansowe Zysk (strata) z przyłączania jednostki zależnej Zysk (strata) z działalności gospodarczej Wynik zdarzeń nadzwyczajnych Zyski nadzwyczajne Straty nadzwyczajne Zysk (strata) brutto Podatek dochodowy Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych Zysk netto Zyski/straty mniejszości Zysk netto przypadający na akcjonariuszy podmiotu dominującego Źródło: Raporty okresowe Grupy Macrologic, prognoza DM BOŚ S.A. Tabela 4. Dynamika zmian poszczególnych pozycji finansowych Dane finansowe P 2012P 2013P 2014P 2015P Przychody netto ze sprzedaży zmiana r/r - 5,79% -3,28% 7,65% 2,64% 2,54% 2,50% 2,44% Zysk brutto ze sprzedaży zmiana r/r - 27,72% -14,47% -2,33% 2,64% 2,54% 2,50% 2,44% EBIT zmiana r/r - 26,72% -33,61% 48,33% 0,16% 1,64% 2,05% 1,90% EBITDA zmiana r/r - 20,77% -16,68% 28,39% 1,65% 2,18% 2,03% 1,94% Zysk netto podmiotu dominującego zmiana r/r - 26,99% -44,49% 72,01% 2,49% 1,65% 2,07% 1,91% Strona 9

10 Tabela 5. Skrócony bilans wraz z prognozą wyników Grupy Macrologic Bilans P 2012P 2013P 2014P 2015P Aktywa trwałe Wartości niematerialne i prawne Rzeczowe aktywa trwałe Należności długoterminowe Inwestycje długoterminowe Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe Aktywa obrotowe Zapasy Należności krótkoterminowe Inwestycje krótkoterminowe Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe Aktywa razem Bilans P 2012P 2013P 2014P 2015P Kapitał własny przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego Kapitał (fundusz) podstawowy Kapitał (fundusz) zapasowy Zysk (strata) netto Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Rezerwy na zobowiązania Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe, w tym: odsetkowe Rozliczenia międzyokresowe Pasywa razem Źródło: Raporty okresowe, szacunki własne DM BOŚ Tabela 6. Skrócony rachunek przepływów pieniężnych wraz z prognozą wyników Grupy Macrologic Rachunek przepływów pieniężnych P 2012P 2013P 2014P 2015P Przepływ środków pieniężnych z działalności operacyjnej Amortyzacja Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej Nakłady inwestycyjne (CAPEX) Przepływy pieniężne z działalności finansowej Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli Przepływy pieniężne netto razem Środki pieniężne na początku okresu Środki pieniężne na koniec okresu Strona 10

11 Tabela 7. Wskaźniki rynkowe wraz z prognozą wyników Grupy Macrologic Wskaźniki rynkowe P 2012P 2013P 2014P 2015P EPS 3,03 3,84 2,13 3,67 3,76 3,82 3,90 3,98 zmiana w % - 27,0% -44,5% 72,0% 2,5% 1,6% 2,1% 1,9% BVPS 11,63 15,17 14,80 16,12 17,68 19,25 20,86 22,49 zmiana w % - 30,4% -2,4% 8,9% 9,7% 8,9% 8,4% 7,8% DPS 1,00 2,15 2,50 2,00 2,20 2,26 2,29 2,34 zmiana w % - 115,0% 16,3% -20,0% 10,1% 2,5% 1,6% 2,1% SPS 27,2 28,8 27,9 30,0 30,8 31,6 32,4 33,2 zmiana w % - 5,8% -3,3% 7,7% 2,6% 2,5% 2,5% 2,4% Liczba akcji (tys. szt.) Tabela 8. Analiza wskaźnikowa wraz z prognozą wyników Grupy Macrologic Analiza wskaźnikowa P 2012P 2013P 2014P 2015P Wskaźnik bieżącej płynności (CR) 1,28 1,84 1,32 1,43 1,60 1,78 1,95 2,12 Wskaźnik podwyższonej płynności (QR) 1,25 1,81 1,29 1,38 1,56 1,74 1,92 2,09 Kapitał obrotowy netto (NWC) Rotacja należności w dn. (CP) Rotacja zobowiązań w dn. (PL) Rotacja zapasów w dn. (IT) Stopa zysku operacyjnego (OPM) 14,1% 16,9% 11,6% 16,0% 15,6% 15,5% 15,4% 15,4% Stopa zysku z działalności gospodarczej (EAM) 14,2% 17,0% 11,4% 15,4% 15,0% 14,9% 14,8% 14,8% Stopa zysku netto (NPM) 11,1% 13,3% 7,7% 12,2% 12,2% 12,1% 12,1% 12,0% Stopa nadwyżki finansowej (CFM) 19,3% 21,9% 18,0% 22,4% 22,5% 22,4% 22,3% 22,2% ROS 45,1% 54,4% 48,1% 43,7% 43,7% 43,7% 43,7% 43,7% ROA 17,3% 20,4% 10,0% 15,9% 15,2% 14,4% 13,7% 13,1% ROE 25,0% 25,1% 14,3% 22,8% 21,3% 19,9% 18,7% 17,7% Stopa zadłużenia (DM) 21,10% 13,62% 25,03% 25,00% 23,81% 22,80% 21,87% 21,03% Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych 44,96% 22,94% 42,66% 42,78% 40,40% 38,24% 36,33% 34,66% Wskaźnik zadłużenia długoterminowego 1,02% 0,79% 1,06% 1,03% 0,99% 0,96% 0,91% 0,86% Strona 11

12 WYCENA SPÓŁKI Metoda porównawcza Zaletą wyceny porównawczej jest odniesienie się do rynkowej wyceny spółek o zbliżonym profilu działalności. Metoda porównawcza charakteryzuje się ponadto niewielką subiektywnością oceny, ograniczoną głównie do doboru podmiotów, tworzących bazę porównawczą. Jednakże w przypadku wyceny opartej na wskaźnikach prognozowanych, dochodzi dodatkowo konieczność uwzględnienia subiektywnych prognoz wyników dla wycenianej spółki. Jest to niezbędne do wyznaczenia wartości firmy w kolejnych latach. Wadą metody jest również wysoka zmienność wyceny w zależności od koniunktury na rynku. Dobór spółek do bazy porównawczej Wycenę porównawczą Macrologic S.A. przeprowadzono w stosunku do wybranych krajowych spółek informatycznych notowanych na GPW w Warszawie. Założenia wyceny: Wycenę przeprowadzono w oparciu o wskaźniki P/E, MC/S, P/BV oraz EV/EBITDA, Wartość wskaźników P/E, MC/S, P/BV i EV/EBITDA dla spółek z bazy porównawczej obliczono na podstawie historycznych wyników finansowych za okres III kw r. II kw r. oraz kursów zamknięcia z dnia r., Zastosowano równe wagi dla wycen cząstkowych opartych na poszczególnych wskaźnikach, Nie stwierdzono przesłanek uzasadniających zastosowanie dyskonta. Tabela 9. Wycena metodą porównawczą na podstawie wyników historycznych za okres III kw r. II kw r. III kw r. II kw r. P/E MC/S P/BV EV/EBITDA ASSECOBS 10,04 1,83 1,29 5,84 B3SYSTEM 12,94 0,15 1,33 5,07 COMARCH 24,02 0,60 0,81 9,03 IVMX 22,30 0,47 0,57 5,69 QUMAKSEK 8,66 0,32 1,62 5,43 SIMPLE 10,81 0,83 2,23 9,28 Mediana 11,87 0,53 1,31 5,77 MACROLOGIC 10,40 1,16 2,43 4,47 Premia/dyskonto dla Spółki -12,4% 117,6% 85,4% -22,6% Średnia wartość 1 akcji Macrologic S.A. wg mediany wskaźnika (zł) 39,09 15,73 18,46 43,95 Przyjęte wagi 0,25 0,25 0,25 0,25 Dyskonto 0% Średnia ważona wartość 1 akcji Macrologic S.A. (zł) 29,31 Źródło: Raporty okresowe, obliczenia własne DM BOŚ Wycena metodą porównawcza na podstawie wyników historycznych pozwala oszacować wartość 1 akcji Macrologic S.A. na 29,31 zł. Wycena porównawcza na podstawie wyników historycznych pozwala oszacować wartość 1 akcji Macrologic S.A. na 29,31 zł. Strona 12

13 Metoda dochodowa metoda DCF Zaletą metody jest uwzględnienie perspektyw rozwoju spółki, natomiast wadą - jej subiektywizm, oparty na własnej prognozie osiąganych przez spółkę wyników finansowych. Podstawowe założenia do projekcji finansowej na lata stopa wolna od ryzyka bazuje na rentowności 10 letnich obligacji Skarbu Państwa, wskaźnik beta został przyjęty na poziomie neutralnym równym 1,0, stopa podatkowa w okresie prognozy wynosi 19%, ustalono wzrost wolnych przepływów pieniężnych (FCFF) po okresie szczegółowej prognozy na poziomie 1,5%, zakładamy wypłatę dywidendy na poziomie 60% zysku netto począwszy od zysku wypracowanego za 2011 r., prognoza wyników Macrologic nie uwzględnia ewentualnych przejęć, w okresie prognozy do obliczeń przyjęto szt. akcji. Kalkulacja WACC 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P 2019P 2020P Stopa wolna od ryzyka 5,7% 5,7% 5,7% 5,7% 5,7% 5,7% 5,7% 5,7% 5,7% 5,7% Premia kredytowa 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% Koszt kapitału obcego 6,9% 6,9% 6,9% 6,9% 6,9% 6,9% 6,9% 6,9% 6,9% 6,9% Efektywna stopa podatkowa 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% Koszt kapitału obcego po opodatkowaniu 5,6% 5,6% 5,6% 5,6% 5,6% 5,6% 5,6% 5,6% 5,6% 5,6% Udział kapitału obcego 9,3% 8,9% 8,7% 8,4% 8,2% 8,0% 7,8% 7,7% 7,5% 7,5% Premia za ryzyko 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% Beta 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Koszt kapitału własnego 10,7% 10,7% 10,7% 10,7% 10,7% 10,7% 10,7% 10,7% 10,7% 10,7% Udział kapitału własnego 90,7% 91,1% 91,3% 91,6% 91,8% 92,0% 92,2% 92,3% 92,5% 92,5% WACC 10,2% 10,2% 10,2% 10,2% 10,2% 10,3% 10,3% 10,3% 10,3% 10,3% Wycena DCF [tys. PLN] 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P 2019P 2020P Prognoza FCFF Przychody ze sprzedaży EBIT Stopa podatkowa 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% NOPLAT Amortyzacja CAPEX Zmiana kapitału obrotowego FCFF Strona 13

14 Wycena [tys. PLN] 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P 2019P 2020P Współczynnik dyskontowy 0,9668 0,8773 0,7960 0,7221 0,6550 0,5941 0,5388 0,4886 0,4431 0,4018 DFCF Suma DFCF Wartość rezydualna Zdyskontowana wartość rezydualna Wartość Grupy [EV] Dług netto Kapitały mniejszości 131 Wartość kapitału własnego [EqV] Liczba akcji [tys. szt.] Wartość 1 akcji [PLN] 45,60 ( r.) Nominalna stopa wzrostu FCFF po roku 2020 = 1,5% Wycena dochodowa pozwala oszacować wartość 1 akcji Macrologic S.A. na poziomie 45,60 zł. Poniżej prezentujemy wrażliwość wyceny akcji Spółki metodą DCF na zmianę nominalnej stopy wzrostu FCF po okresie prognozy i średniego ważonego kosztu kapitału (WACC). Wartość 1 akcji Spółki oszacowana metodą DCF wyniosła 45,60 zł. Analiza wrażliwości (w PLN za akcje) g-1,0pp g-0,5pp g g+0,5pp g+1,0pp WACC-1,0pp 45,40 46,72 48,21 49,90 51,84 WACC-0,5pp 44,32 45,50 46,83 48,32 50,02 WACC 43,35 44,42 45,60 46,93 48,43 WACC+0,5pp 42,48 43,44 44,51 45,70 47,04 WACC+1,0pp 41,68 42,56 43,53 44,61 45,80 Metoda mieszana Za cenę akcji Macrologic S.A. uznajemy wycenę opartą na metodzie mieszanej, uwzględniającej wcześniej dokonane pomiary metodą porównawczą i metodą dochodową. Wynik otrzymany metodą mieszaną jest średnią ważoną pomiarów dokonanych metodą porównawczą i metodą dochodową. Zaletą metody jest częściowe uwzględnienie zarówno perspektyw rozwojowych spółki oraz aktualnych poziomów wycen spółek porównywalnych. Ze względu na oczekiwaną przez nas poprawę rentowności Grupy Macrologic wskutek wdrożonych procesów restrukturyzacyjnych zdecydowaliśmy się przeważyć wycenę metodą DCF, która naszym zdaniem oddaje bardziej rzeczywistą wartość Grupy. Wycena metodą mieszaną Wartość 1 akcji (w PLN) Wycena porównawcza w oparciu o wyniki historyczne 29,31 0,40 Waga Końcowa wycena 1 akcji Macrologic S.A. metodą mieszaną wyniosła 39,08 zł. Wycena dochodowa (DCF) 45,60 0,60 Wycena metodą mieszaną 39,08 Dokonane przez nas pomiary pozwalają ustalić cenę końcową akcji Macrologic S.A. na poziomie 39,08 zł. Cena docelowa akcji jest więc o 14,2 proc. wyższa od obecnej ceny giełdowej Spółki, zatem podwyższamy naszą poprzednią rekomendacje z trzymaj na AKUMULUJ. Strona 14

15 Informacje, o których mowa w par Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia r. (Dz. U. Nr 206, poz. 1715) w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców: Powyższy raport adresowany jest do nieograniczonego kręgu odbiorców. Został sporządzony na potrzeby klientów DM BOŚ S.A. oraz innych osób zainteresowanych. Odtajnienie rekomendacji następuje w trzecim dniu roboczym po dacie pierwszego udostępnienia. Rozpowszechnianie lub powielanie całości lub części raportu bez pisemnej zgody DM BOŚ S.A. jest zabronione. Niniejszy raport w części opisowej został udostępniony spółce MACROLOGIC S.A. DM BOŚ dołożył wszelkiej staranności w celu zapewnienia metodologicznej poprawności i obiektywizmu niniejszej wyceny. DM BOŚ nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji inwestycyjnych, podejmowanych w oparciu o niniejszy raport. Niniejszy raport jest trzecim publikowanym opracowaniem DM BOŚ S.A. dotyczącym spółki MACROLOGIC S.A., Rekomendacja wydawana przez DM BOŚ S.A. obowiązuje przez okres 12 miesięcy od daty wydania lub do momentu osiągnięcia ceny docelowej, o ile w międzyczasie nie zostanie zaktualizowana. Aktualizacje raportów dokonywane są w zależności od sytuacji rynkowej i subiektywnej oceny analityków. Nadzór nad Domem Maklerskim BOŚ S.A. sprawuje KNF Datą sporządzenia raportu jest: r., Datą pierwszego udostępnienia do dystrybucji raportu jest: r. Źródła informacji: Raporty bieżące, materiały Spółki, sprawozdania finansowe MACROLOGIC S.A., GPW, GUS oraz serwisy informacyjne: ESPI, Notoria Services, PAP. Według dostępnych informacji: 1) DM BOŚ nie pozostaje w tej samej grupie kapitałowej, do której należy Spółka dalej zwana Emitentem, 2) DM BOŚ nie pełni funkcji animatora rynku dla akcji Emitenta, ani funkcji animatora Emitenta, 3) DM BOŚ nie posiada bezpośrednio lub pośrednio poprzez podmioty pozostające w tej samej grupie kapitałowej akcji Emitenta będących przedmiotem raportu w łącznej liczbie stanowiącej co najmniej 5% kapitału zakładowego, 4) Nie ma powiązań finansowych o charakterze odbiegającym od standardów rynkowych z Emitentem, po stronie osoby przygotowującej rekomendację, lub osoby bliskiej, 5) Osoby przygotowujące niniejszy raport, lub osoby bliskie, nie pełnią funkcji w organach Emitenta ani nie zajmują stanowisk kierowniczych u Emitenta, 6) Nie występują powiązania pomiędzy osobą przygotowującą niniejszy raport, osobą jej bliską a Emitentem papierów wartościowych. Rekomendacje DM BOŚ S.A.: Kupuj uważamy, że w okresie obowiązywania rekomendacji akcje spółki posiadają ponad 20% potencjał wzrostu, Akumuluj uważamy, że w okresie obowiązywania rekomendacji akcje spółki posiadają ponad 10% potencjał wzrostu, Trzymaj oczekujemy, względnej stabilizacji notowań akcji spółki, potencjał zmiany ceny +/- 10%, Redukuj uważamy, że w okresie obowiązywania rekomendacji akcje spółki posiadają ponad 10% potencjał spadku, Sprzedaj uważamy, że w okresie obowiązywania rekomendacji akcje spółki posiadają ponad 20% potencjał spadku. Zastosowane metody wyceny papierów wartościowych: Metoda porównawcza z zastosowaniem wskaźników wyceny rynkowej: P/E, P/BV, EV/EBITDA, MC/S Silne strony: niewielki subiektywizm wynikający jedynie z doboru spółek do próby i wskaźników przeliczeniowych. Słabe strony: oparcie na wskaźnikach prognozowanych. Metoda dochodowa (metoda DCF) Silne strony: ujęcie w wycenie prognoz finansowych i perspektyw rozwoju spółki. Słabe strony: subiektywizm analityka wynikający z przyjęcia określonych prognoz i parametrów modelu wyceny Spis wydanych rekomendacji w ostatnich 6 miesiącach: Spółka Rekomendacja Data wydania Kurs z dnia rekomendacji Cena docelowa Okres obowiązywania TAURONPE Kupuj 12 sierpnia 2011 r. 5,29 6,41 12 miesięcy PGE Trzymaj 15 lipca 2011 r. 22,88 25,04 12 miesięcy MIRBUD Kupuj 17 maja 2011 r. 4,10 5,33 12 miesięcy TRAKCJA POLSKA Akumuluj 8 kwietnia 2011 r. 3,67 4,33 12 miesięcy INFOVIDE-MATRIX Trzymaj 16 marca 2011 r. 13,55 14,58 12 miesięcy TRAKCJA POLSKA Akumuluj 10 marca 2011 r. 3,50 4,14 12 miesięcy SYNTHOS Akumuluj 2 marca 2011 r. 4,23 4,69 12 miesięcy Strona 15

16 Metodologia liczenia wskaźników NS (Net Sales) przychody netto OP (Operating Profit) zysk operacyjny NP (Net Profit) zysk netto DEPR (Depreciation) amortyzacja NOCF (Net Operating Cash Flow) przepływy operacyjne netto NICF (Net Investment Cash Flow) przepływy inwestycyjne netto NFCF (Net Financial Cash Flow) przepływy finansowe netto DM (Debt Margin) stopa zadłużenia = (zobowiązania długoterminowe + zobowiązania krótkoterminowe) / aktywa ogółem CR (Current Ratio) wskaźnik płynności bieżącej = aktywa obrotowe / (zobowiązania krótkoterminowe + rezerwy na zobowiązania + rozliczeń międzyokresowe bierne) QR (Quick Ratio) wskaźnik podwyższonej płynności = (aktywa obrotowe zapasy) / (zobowiązania krótkoterminowe + rezerwy na zobowiązania + rozliczeń międzyokresowe bierne) DFL Dźwignia finansowa - miara ryzyka finansowego wyrażona ilorazem: EBIT i EBIT pomniejszony o koszt odsetek (lub ilorazem względnego przyrostu EPS i względnego przyrostu EBIT) EPS (Earnings per Share) zysk netto przypadający na jedną akcję DPS (Dividend per Share) dywidenda przypadająca na jedną akcję, która była lub będzie wypłacona w danym roku BVPS (Book Value per Share) wartość księgowa na jedną akcję P/E (Price / Earnings) cena / zysk; iloraz rynkowej wartości spółki przez sumę jej zysków netto za ostatnie cztery kwartały P/OP Iloraz rynkowej wartości spółki i zysku operacyjnego za ostatnie cztery kwartały P/EBITDA Iloraz rynkowej wartości spółki oraz sumy zysku operacyjnego i amortyzacji za ostatnie cztery kwartały P/BV Iloraz wartości rynkowej spółki i jej wartości księgowej MC/S Iloraz wartości rynkowej spółki i przychodów ze sprzedaży za ostatnie cztery kwartały ROE (Return on Equity) stopa zwrotu z kapitału własnego; iloraz zysku netto i kapitałów własnych na koniec okresu obrotowego ROA (Return on Assets) stopa zwrotu z aktywów; iloraz zysku netto i aktywów ogółem na koniec okresu obrotowego ROS (Return on Sales) marża zysku brutto ze sprzedaży = zysk brutto ze sprzedaży / przychody netto ze sprzedaży OPM (Operating Profit Margin) stopa zysku operacyjnego = zysk operacyjny / przychody netto ze sprzedaży NPM (Net Profit Margin) stopa zysku netto = zysk netto / przychody netto ze sprzedaży CFM (Cash Flow Margin) stopa nadwyżki finansowej = (zysk netto + amortyzacja) / przychody netto ze sprzedaży Beta Współczynnik kierunkowy liniowej funkcji aproksymującej zależność zmiany ceny akcji od średniej zmiany wartości indeksu WIG liczony za badany okres (miesiąc) Zwrot z inwestycji - (kurs na ostatni dzień notowań w miesiącu minus kurs na pierwszy dzień notowań w miesiącu) / kurs na pierwszy dzień notowań w miesiącu Free float - wartość akcji będących w obrocie i znajdujących się w rękach niestabilnych akcjonariuszy Strona 16

17 ul. Marszałkowska 78/80, Warszawa tel ; fax Wydział Doradztwa i Analiz Rynkowych Tomasz Binkiewicz Dyrektor Wydziału Analitycy Segment Telefon Adres Tomasz Rodak Przemysł chemiczny Dorota Sierakowska Rynek surowcowy Mariusz Solecki Informatyka Michał Stalmach Budownictwo, Energetyka Marek Rogalski Rynek walutowy Jacek Tyszko Analityk rynkowy Michał Pietrzyca Analityk techniczny Wydział Obsługi Klienta Łukasz Żukowski Makler Papierów Wartościowych Piotr Dakudowicz Makler Papierów Wartościowych Wydział Operacyjny Marek Pokrywka Dyrektor Wydziału Mariusz Rakowski Makler Papierów Wartościowych Strona 17

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za II KWARTAŁ 2015 r. od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. Szczecin 07.08.2015 r.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za II KWARTAŁ 2015 r. od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. Szczecin 07.08.2015 r. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za II KWARTAŁ 2015 r. od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE...4

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za III KWARTAŁ 2015 r. od 01.07.2015 r. do 30.09.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE....4

Bardziej szczegółowo

SYGNITY S.A. IT. Informacje o powiązaniach DM AmerBrokers ze Spółką znajdują się na ostatniej stronie, w rozdziale Informacje dodatkowe.

SYGNITY S.A. IT. Informacje o powiązaniach DM AmerBrokers ze Spółką znajdują się na ostatniej stronie, w rozdziale Informacje dodatkowe. Data: 07.07.2009 Rekomendacja: TRZYMAJ Wycena: 16,38 zł Aleje Jerozolimskie 123a, 02-017 Warszawa Tel.: (48-22) 397-60-60, Fax.: (48-22) 397-60-61 e-mail: abrok@amerbrokers.pl Analityk: Robert Kurowski,

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja. Warszawa, 08 marca 2006 r. numer ewidencyjny 06/03/03

Aktualizacja. Warszawa, 08 marca 2006 r. numer ewidencyjny 06/03/03 Raport analityczny TIM S.A. Warszawa, numer ewidencyjny 06/03/03 12.0 11.5 11.0 10.5 10.0 9.5 9.0 8.5 8.0 7.5 7.0 6.5 6.0 5.5 0 27 4 July 11 18 25 1 8 August 16 22 29 5 12 September WIG (39,410.28, 39,410.28,

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za 2012 rok 5 marca 2013 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1 Warszawa, dnia 23 września 2009 r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1 Badaniem objęte zostały 63 spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI W III kwartale 2006 roku Grupa Kapitałowa MNI S.A. (Grupa MNI) odnotowała dobre

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za I KWARTAŁ 2015 r. od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r. Szczecin 08.05.2015 r.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za I KWARTAŁ 2015 r. od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r. Szczecin 08.05.2015 r. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za I KWARTAŁ 2015 r. od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE...4 2.1.

Bardziej szczegółowo

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku.

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Niniejszy Aneks nr 1 został sporządzony w związku opublikowaniem przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

Budownictwo. NS EBITDA EBIT NP* EPS DPS BVPS ROE DM CR QR DFL P/E P/OP P/BV MC/S EV/EBITDA (w mln PLN) (PLN) (%) x

Budownictwo. NS EBITDA EBIT NP* EPS DPS BVPS ROE DM CR QR DFL P/E P/OP P/BV MC/S EV/EBITDA (w mln PLN) (PLN) (%) x Wydział Doradztwa i Analiz Rynkowych Budownictwo INSTAL KRAKÓW 2012 r. z rekordowymi przychodami, jednak gorsze wyniki działalności deweloperskiej przełożą się na spadek zysku netto w latach 2012-2014

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za I półrocze 2011 roku 18 sierpnia 2011 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi

Bardziej szczegółowo

"Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku"

Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku Warszawa, dnia 20.05.2016 Raport bieżący nr 8/2016 "Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku" Zarząd Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.)

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) za okres I kwartału 2012 r. (od 01 stycznia 2012 r. do 31 marca 2012 r.) 15 maj 2012 r. Wrocław 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o.

Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o. Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o. Niniejszy dokument stanowi podsumowanie raportu z wyceny wartości Spółki Hubstyle Sp. z o.o. na 9 kwietnia 2014 roku. Podsumowanie przedstawia

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki. Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za II kwartał 2012 roku obejmujący okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2012 roku

Raport kwartalny spółki. Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za II kwartał 2012 roku obejmujący okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2012 roku Raport kwartalny spółki Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za II kwartał 2012 roku obejmujący okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2012 roku Warszawa, 9 sierpnia 2012 roku Spis treści: 1. WPROWADZENIE... 3

Bardziej szczegółowo

KOLEJNY REKORD POBITY

KOLEJNY REKORD POBITY Warszawa, 12 maja 2006 r. Informacja prasowa KOLEJNY REKORD POBITY Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po I kwartale 2006 roku według MSSF w mln zł Ikw06 Ikw.06/Ikw.05 zysk brutto 363 42% zysk netto

Bardziej szczegółowo

Asseco Business Solutions Wyniki finansowe spółki po III kwartale 2010 r.

Asseco Business Solutions Wyniki finansowe spółki po III kwartale 2010 r. Warszawa, 4 listopada 2010 r. Asseco Business Solutions Wyniki finansowe spółki po III kwartale 2010 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze 2010 r. 1

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze 2010 r. 1 Warszawa, dnia 25 października r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze r. 1 W końcu grudnia 2009 r. funkcjonowały 62 spółdzielcze kasy oszczędnościowokredytowe.

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU 8 Marca 2010 r. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. GROUP Wyniki za trzy kwartały r. oraz plany rozwoju spółki Warszawa, 14 listopada r. AGENDA Rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce w III kw. r. P.R.E.S.C.O. GROUP w III kwartale

Bardziej szczegółowo

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku Grupa BRE Banku zakończyła rok 2012 zyskiem brutto w wysokości 1 472,1 mln zł, wobec 1 467,1 mln zł zysku wypracowanego w 2011 roku (+5,0 mln zł, tj. 0,3%).

Bardziej szczegółowo

RADA NADZORCZA SPÓŁKI

RADA NADZORCZA SPÓŁKI Poznań, 07.04.2015 r. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI INC S.A. ZA ROK 2014 DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ Rada Nadzorcza działając zgodnie z przyjętymi przez Spółkę Zasadami Ładu Korporacyjnego dokonała zwięzłej

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a Warszawa, 09.05.2014 r. Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a W końcu grudnia 2013 r. w ewidencji Centralnego Rejestru Członków otwartych

Bardziej szczegółowo

DGA KUPUJ WYCENA 30,9 PLN RAPORT ANALITYCZNY. 14 maj 2007

DGA KUPUJ WYCENA 30,9 PLN RAPORT ANALITYCZNY. 14 maj 2007 KUPUJ WYCENA 30,9 PLN 14 maj 2007 Wyniki za IQ 07 były zgodne z naszymi oczekiwaniami. Pozytywnym sygnałem jest wzrost rentowności, niemniej niepokój może budzić mała dynamika wzrostu przychodów. Zwracamy

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za III kwartał 2012 roku 6 listopada 2012 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2014 rok

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2014 rok Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2014 rok Warszawa, 4 marca 2015 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani oferty

Bardziej szczegółowo

Budowanie strategii przed debiutem na rynku NewConnect

Budowanie strategii przed debiutem na rynku NewConnect ekspert Klubu Przedsiębiorców i Ekspertów przy Polskim Towarzystwie Ekonomicznym ekspert CASE Doradcy Sp. z o.o. Budowanie strategii przed debiutem na rynku NewConnect P1 Plan prezentacji 1 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM

POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM (sporządzone zgodnie z 91 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005r.

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Mikołów, dnia 9 maja 2011 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

Grupa AB. WYNIKI FINANSOWE za IV kwartał 2013

Grupa AB. WYNIKI FINANSOWE za IV kwartał 2013 Grupa AB WYNIKI FINANSOWE za IV kwartał 2013 Warszawa, 27-28 lutego 2014 SKONSOLIDOWANE WYNIKI FINANSOWE AB Q4/2013 WYNIKI SKONSOLIDOWANE GRUPY AB WYNIKI ZA OKRES Q4/2013 Zysk netto 1 900 000 1 700 000

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1 Warszawa 18.05.2012 Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1 W końcu grudnia 2011 r. w ewidencji Centralnego Rejestru Członków prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Venture Incubator S.A.

Venture Incubator S.A. Venture Incubator S.A. Jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2014 r. Wrocław,13 maja 2014 r. Spis treści: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 2 2. PORTFEL INWESTYCYJNY... 2 3. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1 Warszawa, 7 maja 2010 r. Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1 Zakład Ubezpieczeń Społecznych w okresie od 19.05.1999 r. do 31.12.2009 r.

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK Autoryzowany Doradca Wrocław, 16 kwietnia 2014 r. SPIS TREŚCI RAPORTU ROCZNEGO Doradcy24 S.A. 1. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników za III kwartał 2012 roku

Prezentacja wyników za III kwartał 2012 roku Prezentacja wyników za III kwartał 2012 roku 1 GK najważniejsze dane finansowe na dzień 30.09.2012 PRZYCHODY NETTO ze sprzedaży: 116 327 tys. zł spadek o 3,15 r/r ZYSK NETTO 233 tys. zł spadek o 97,46

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1 Warszawa,16 października 2009 r. Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1 Dane te prezentują wyniki finansowe 42 domów i 7 biur maklerskich (przed rokiem 39 domów i 6 biur maklerskich)

Bardziej szczegółowo

Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży transportowej

Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży transportowej M.Ryng Wroclaw University of Economycs Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży transportowej Working paper Słowa kluczowe: Planowanie finansowe, metoda procentu od sprzedaży,

Bardziej szczegółowo

LPP - Kupuj. Kupuj Cena bieżąca (zł) 1 470 Cena docelowa (zł) 1 626 WIG LPP

LPP - Kupuj. Kupuj Cena bieżąca (zł) 1 470 Cena docelowa (zł) 1 626 WIG LPP Kupuj Cena bieżąca (zł) 1 470 Cena docelowa (zł) 1 626 Dane na 19.10.2009 r. Kurs (zł) 1 470 WIG (pkt.) 39 014 Kapitalizacja (mln zł) 2 572 Free float (mln) 1 128 Free float (%) 48,43 Liczba akcji(tys.

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2015 roku

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2015 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 21.10.2015 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2015 roku Wartość aktywów ogółem zgromadzonych

Bardziej szczegółowo

Raport Grupy LUG za cztery kwartały 2008 roku

Raport Grupy LUG za cztery kwartały 2008 roku Raport Grupy LUG za cztery kwartały 2008 roku Szanowni Państwo Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Naszych Akcjonariuszy i Inwestorów, a także by dać wyraz transparentności prowadzonej działalności przekazuję

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzonego w dniu 28 września 2011 roku.

Zatwierdzonego w dniu 28 września 2011 roku. Aneks numer 2 Do Memorandum Informacyjnego Comp S.A. Przygotowanego w związku z emisją do 1.239.129 akcji serii L o wartości nominalnej 2,50 zł każda Comp S.A. dla akcjonariuszy spółki przejmowanej Novitus

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 12 maja 2016 roku

Warszawa, 12 maja 2016 roku Warszawa, 12 maja roku SPIS TREŚCI I. GŁÓWNE DANE FINANSOWE GRUPY ERBUD w r. oraz ISTOTNE ZDARZENIA I CZYNNIKI RYNKOWE MAJĄCE WPŁYW NA WYNIKI FINANSOWE. - 3 - II. CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE ISTOTNE

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 4 / 2014 kwartał /

Raport kwartalny SA-Q 4 / 2014 kwartał / skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SAQ 4 / 2014 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn.

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

Raport za III kwartał 2015

Raport za III kwartał 2015 Raport za III kwartał 2015 1. Spis treści List Prezesa Zarządu str.2 Dane ewidencyjne str.3 Struktura akcjonariatu str.4 Jednostki wchodzące w skład grupy kapitałowej. Przyczyny niesporządzania skonsolidowanych

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2011

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2011 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SAQ 1 / 2011 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla emitentów

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ ZMIAN DO TREŚCI RAPORTU KWARTALNEGO ZA IV KWARTAŁ 2014 PLANET SOFT SA

PROTOKÓŁ ZMIAN DO TREŚCI RAPORTU KWARTALNEGO ZA IV KWARTAŁ 2014 PLANET SOFT SA PROTOKÓŁ ZMIAN DO TREŚCI RAPORTU KWARTALNEGO ZA IV KWARTAŁ 2014 PLANET SOFT SA Strona 1 z 21 ZMIANA NR 1. PKT 2 STR 5 L.p. Wyszczególnienie Na dzień 31.12.2014r. Na dzień 31.12.2013r. 1834 A Aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2014 roku

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2014 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 25.06.2015 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2014 roku Wartość aktywów ogółem zgromadzonych przez

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r.

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r. Aneks nr 1 z dnia 20 listopada r. do prospektu emisyjnego Marvipol S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 listopada r. Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie mają

Bardziej szczegółowo

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA PÓŁROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAKOOCZONE 30 CZERWCA 2011 ROKU ORAZ 30 CZERWCA 2010 ROKU PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z MSR 34 załącznik do skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni"

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach od kuchni Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni" Prowadzący: Marcin Dybek Centrum Analiz Finansowych EBIT marcin.dybek@rsg.pl www.rsg.pl Stosowane standardy rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje Informacje zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r.

Pozostałe informacje Informacje zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r. Pozostałe informacje Informacje zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r.) Wymagane Informacje: 1. Wybrane dane finansowe, zawierające

Bardziej szczegółowo

Your Image S.A raport za IV kwartał 2014

Your Image S.A raport za IV kwartał 2014 Your Image S.A raport za IV kwartał 2014 1 1. Spis treści List Prezesa Zarządu str.3 Dane ewidencyjne str.4 Struktura akcjonariatu str.5 Jednostki wchodzące w skład grupy kapitałowej. Przyczyny niesporządzania

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe towarzystw i funduszy emerytalnych 1 w 2007 roku

Wyniki finansowe towarzystw i funduszy emerytalnych 1 w 2007 roku Warszawa, 2008.04.21 Wyniki finansowe towarzystw i funduszy emerytalnych 1 w 2007 roku W prowadzonym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Centralnym Rejestrze Członków według stanu na koniec grudnia 2007

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok)

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok) Formularz SAQS. III / 2004 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 1 ust. 2 i 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Tradis Sprzedany. Dystrybucja żywności RAPORT. 4 stycznia 2012. Eurocash

Tradis Sprzedany. Dystrybucja żywności RAPORT. 4 stycznia 2012. Eurocash Dystrybucja żywności RAPORT Tradis Sprzedany Rekomendacja NEUTRALNIE Cena docelowa (PLN) 31,7 Cena bieżąca (PLN) 28,9 Stopa dywidendy 0,8% Potencjał wzrostu 10,4% Kapitalizacja (mln PLN) 3987 Free float

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r.

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. 1. WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu 15-11-2010 1. Podstawowe informacje o Emitencie Nazwa WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA Siedziba ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań

Bardziej szczegółowo

Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych za 2011 r.

Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych za 2011 r. Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych za 2011 r. Warszawa, maj 2012 r. List Zarządu Szanowni Państwo, Niniejsza prezentacja została opracowana w związku z publikacją skonsolidowanych wyników

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 października 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I I. Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierających stan tych aktywów na początek

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA w której jednostką dominującą jest Macrologic S.A. ul. Kłopotowskiego 22 03-717 Warszawa

GRUPA KAPITAŁOWA w której jednostką dominującą jest Macrologic S.A. ul. Kłopotowskiego 22 03-717 Warszawa GRUPA KAPITAŁOWA w której jednostką dominującą jest Macrologic S.A. ul. Kłopotowskiego 22 03-717 Warszawa Opinia i raport niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł

MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł 08OCTAVA QSr 1/2016 1 / 2016 rok dla za 1 2016 MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł 2016-05-12 OCTAVA SA 08OCTAVA 00-131 Warszawa 2 lok 54 (ulica) (numer) (telefon) (fax) (e-mail) (www) 010986677 (NIP)

Bardziej szczegółowo

Bank of America Corp.(DE) (BAC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Bank of America Corp.(DE) (BAC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Bank of America Corp.(DE) (BAC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Czym zajmuje się firma? Bank of America jeden z największych banków świata. Pod względem wielkości aktywów zajmuje 3.

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

Zgłoszenie poszkodowanego do VOTUM S.A. Ustalenie sprawcy wypadku i jego ubezpieczyciela

Zgłoszenie poszkodowanego do VOTUM S.A. Ustalenie sprawcy wypadku i jego ubezpieczyciela VOTUM S.A. jest największym na polskim rynku pod względem przychodów ze sprzedaży podmiotem oferującym kompleksową pomoc w sprawach odszkodowawczych. Specjalizuje się w postępowaniach dotyczących roszczeń

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Robert Machała - Praktyczne zarządzanie finansami firmy

Księgarnia PWN: Robert Machała - Praktyczne zarządzanie finansami firmy Księgarnia PWN: Robert Machała - Praktyczne zarządzanie finansami firmy Wstęp 1. do zarządzania finansami firmy 1.1. Zarządzanie firmą a budowanie jej wartości Obszary zarządzania przedsiębiorstwem Proces

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 25 października 2013 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

Średnio ważony koszt kapitału

Średnio ważony koszt kapitału Średnio ważony koszt kapitału WACC Weighted Average Cost of Capital 1 Średnio ważony koszt kapitałuwacc Weighted Average Cost of Capital Plan wykładu: I. Koszt kapitału a metody dyskontowe II. Źródła finansowania

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY. Skonsolidowany i jednostkowy za IV kwartał 2012. NWAI Dom Maklerski SA

RAPORT KWARTALNY. Skonsolidowany i jednostkowy za IV kwartał 2012. NWAI Dom Maklerski SA RAPORT KWARTALNY Skonsolidowany i jednostkowy za IV kwartał 2012 NWAI Dom Maklerski SA Spis treści 1. Skład grupy kapitałowej... 2 2. Struktura akcjonariatu na dzień sporządzenia raportu... 2 3. Wybrane

Bardziej szczegółowo

EBITDA EBIT NP* EPS DPS BVPS ROE

EBITDA EBIT NP* EPS DPS BVPS ROE czwartek, 6 marca 2014 Wydział Doradztwa i Analiz Rynkowych Budownictwo ELEKTROTIM Dobre perspektywy na 2014 r., poziom dywidendy lekkim zawodem W trudnym dla branży 2013 r. ELT zdołał poprawić wyniki,

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za rok prezentacja zaudytowanych wyników finansowych dla Inwestorów i Analityków Warszawa, 25 lutego 2011 r. Kontynuacja dynamicznego rozwoju Grupy Znacząca poprawa

Bardziej szczegółowo

W metodzie porównawczej wskaźniki porównywalnych firm, obecnych na giełdzie, są używane do obliczenia wartości akcji emitenta.

W metodzie porównawczej wskaźniki porównywalnych firm, obecnych na giełdzie, są używane do obliczenia wartości akcji emitenta. W metodzie porównawczej wskaźniki porównywalnych firm, obecnych na giełdzie, są używane do obliczenia wartości akcji emitenta. Wycena spółki, sporządzenie raportu z wyceny Metodą wyceny, która jest najczęściej

Bardziej szczegółowo

RELPOL AKUMULUJ WYCENA 72,2 PLN RAPORT ANALITYCZNY - AKTUALIZACJA. 05 Październik 2006 POPRZEDNIA WYCENA 67,9 PLN

RELPOL AKUMULUJ WYCENA 72,2 PLN RAPORT ANALITYCZNY - AKTUALIZACJA. 05 Październik 2006 POPRZEDNIA WYCENA 67,9 PLN AKUMULUJ Od czasu wydania poprzedniej rekomendacji kurs Relpolu wzrósł o 15% przekraczając cenę docelową ustaloną przez nas na poziomie 67,9 PLN. W związku z aktualizacją wyceny porównawczej podtrzymujemy

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Synteza* Na koniec III kw. 2010 r. PKO Bank Polski na tle wyników konkurencji**

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Aneks do Prospektu Emisyjnego CHEMOSERVIS DWORY S.A.

Aneks do Prospektu Emisyjnego CHEMOSERVIS DWORY S.A. ANEKS NR 4 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO SPÓŁKI CHEMOSERVIS - DWORY S.A. ZATWIERDZONEGO DNIA 15 STYCZNIA 2010 ROKU W związku z opublikowaniem w dniu 1 marca 2010 roku skonsolidowanego raportu kwartalnego za

Bardziej szczegółowo

Prime Car Management. Wyniki finansowe 2014. Marzec 2015

Prime Car Management. Wyniki finansowe 2014. Marzec 2015 Prime Car Management Wyniki finansowe 214 Marzec 215 Z A S T R Z E Ż E N I E Powyższe opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu nakłaniania do nabycia lub zbycia

Bardziej szczegółowo

Grupa BEST Prezentacja wyników finansowych za I półrocze 2015 r.

Grupa BEST Prezentacja wyników finansowych za I półrocze 2015 r. Grupa BEST Prezentacja wyników finansowych za I półrocze 2015 r. 27 sierpnia 2015 r. 1 I 27 NOTA PRAWNA Niniejsza prezentacja ma charakter wyłącznie promocyjny. Jedynym prawnym źródłem informacji o ofercie

Bardziej szczegółowo

01.01.2011 do 31.12.2011

01.01.2011 do 31.12.2011 SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR IV kwartały IV kwartały IV kwartały IV kwartały (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2011

Bardziej szczegółowo

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Warszawa, 27 lipca 2005 r. Informacja prasowa BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po II kwartałach 2005 roku według MSSF osiągnięcie w I półroczu 578 mln zł

Bardziej szczegółowo

Transakcja nabycia 100% udziałów w Stolarski Zakład Produkcyjno Handlowy w Mszanowie sp. z o.o. przez Emitenta nie została jeszcze sfinalizowana.

Transakcja nabycia 100% udziałów w Stolarski Zakład Produkcyjno Handlowy w Mszanowie sp. z o.o. przez Emitenta nie została jeszcze sfinalizowana. Aneks nr 25 do Prospektu emisyjnego TRAS INTUR Spółka Akcyjna W związku ze sporządzeniem przez Emitenta sprawozdania finansowego pro forma dotyczącego planowanego przejęcia spółki Stolarski Zakład Produkcyjno

Bardziej szczegółowo

GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres

GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011 Zawartość Podstawowe informacje o podmiocie dominującym... 3 Struktura Grupy Kapitałowej Emitenta... 4 Komentarz

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Drozapol-Profil S.A. i grupy kapitałowej w 2014 roku. Kwiecień 2015

Wyniki finansowe Drozapol-Profil S.A. i grupy kapitałowej w 2014 roku. Kwiecień 2015 Wyniki finansowe Drozapol-Profil S.A. i grupy kapitałowej w 214 roku Kwiecień 215 Komentarz do sytuacji w 214 roku Czynniki rynkowe w 214 roku Działania w Spółce Rosnący import stali z krajów spoza UE

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników PÓŁNOC Nieruchomości S.A. za IV kwartał 2010 roku. Kraków, 7 lutego 2011roku

Prezentacja wyników PÓŁNOC Nieruchomości S.A. za IV kwartał 2010 roku. Kraków, 7 lutego 2011roku Prezentacja wyników PÓŁNOC Nieruchomości S.A. za IV kwartał 2010 roku Kraków, 7 lutego 2011roku Agenda Profil spółki Segmenty działalności Dynamika i struktura przychodów Segment pośrednictwa w sieci własnej

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 (zgodnie z 93 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w 2008 roku 1

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w 2008 roku 1 Warszawa, 2009.06.19 Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w 2008 roku 1 W 2008 r. na wartość majątku i wyniki finansowe przedsiębiorstw maklerskich niekorzystny wpływ wywarły psychologiczne następstwa

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok)

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok) SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok) Wybrane dane finansowe IV kwartał 2007 od 01.01.2007 do 31.12.2007 IV kwartał 2006 od 01.01.2006 do 31.12.2006

Bardziej szczegółowo

GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres

GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2012 Zawartość Podstawowe informacje o podmiocie dominującym... 3 Struktura Grupy Kapitałowej Emitenta... 4 Komentarz

Bardziej szczegółowo