Wdrożenie systemu informatycznego to duże przedsięwzięcie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wdrożenie systemu informatycznego to duże przedsięwzięcie"

Transkrypt

1 Raport specjalny nt. systemów klasy CMMS dostępnych na polskim rynku Awarie pod kontrolą Przestój urządzeń, zarówno planowany, jak i powodowany awarią, to zawsze wymierne straty finansowe dla przedsiębiorstwa. Optymalizacja planowanego czasu przestoju i minimalizacja występujących awarii to zadania, które wspomagają systemy specjalizowane CMMS (Computerised Maintenance Management Systems). Wdrożenie systemu informatycznego to duże przedsięwzięcie finansowe (koszty oprogramowania i usług firmy wdrożeniowej) i organizacyjne. System, który będzie skutecznym narzędziem dostarczającym największej liczby informacji przy najmniejszym nakładzie pracy, wymaga weryfikacji dotychczasowych praktyk, procedur i pojęć, ujednolicenie i dopasowanie ich do nowego sposobu funkcjonowania. Korzyści z predyktywnego podejścia do utrzymania ruchu są jednak nieporównywalnie większe aniżeli wysiłek Nadzór urządzeń i wyposażenia linii produkcyjnej przez system informatyczny wspierany odpowiednim oprzyrządowaniem diagnostycznym do badań i analizy smarów, pomiarów termograficznych i wibracji pozwala nie tylko oszacować ryzyko wystąpienia awarii, ale także w przypadku jej pojawienia - na szybką interwencję. związany z jego wdrożeniem. Przede wszystkim system pozwala na dokładne zaplanowanie remontów i konserwacji. Na podstawie pierwotnie zaimportowanych danych tworzona jest historia urządzeń, instalacji energetycznych, chemicznych w zależności od profilu działalności zakładu, w jakiej system został wdrożony (CMMS sprawdza się m.in. w branżach: motoryzacyjnej, chemicznej, energetycznej, spożywczej, farmaceutycznej, produkcyjnej). To pozwala 22 Służby Utrzymania Ruchu NR 2(16) / Marzec 2009 na precyzyjne określenie, kiedy był wykonany przegląd, kiedy była wymieniona konkretna część i ile kosztuje eksploatacja danej maszyny. Po niedługim czasie zebrane w systemie informacje pozwolą na przeprowadzanie szerokiego zakresu analiz ekonomicznych i technicznych. Nadzór urządzeń i wyposażenia linii produkcyjnej przez system informatyczny wspierany odpowiednim oprzyrządowaniem diagnostycznym do badań i analizy smarów, pomiarów termograficznych i wibracji pozwala nie tylko oszacować ryzyko wystąpienia awarii, ale także w przypadku jej pojawienia - na szybką interwencję. System, który ma odpowiednio ustalone stany alarmowe, analizuje sygnały pochodzące z czujników umieszczanych na maszynie i w przypadku zagrożenia automatycznie generuje alarm dla obsługi. Zarządzanie utrzymaniem ruchu dotyczy również kontrolowania magazynów części zamiennych oraz zarządzanie usługami tutaj również pomocą służą rozwiązania CMMS. Systemy dla działów UR to głównie CMMS, które mogą funkcjonować jako odrębne oprogramowanie lub moduły większych systemów typu ERP. Powszechne jest, że mniejsze i średnie firmy wybierają samodzielne programy. W przypadku dużych parków maszyn systemy dla działów UR to również CMMS, ale także części systemu funkcjonującego w całej firmie. Wśród obecnych na naszym rynku systemów można wymienić: Api Pro, Aretics, COSWIN, Datastream 7i, Gospodarkę Remontowo-Eksploatacyjną GRE, imaint, IMPACTxp, Maszyna, MAXIMO, MicroMaint, MP2, MP2000, PEMAC Utrzymanie Ruchu, Plan9000, PMC2000, Prekos, Q4, S.U.R. FBD, Uni Vers, Użytkowanie maszyn i urządzeń w przedsiębiorstwie. Wśród dostawców systemów klasy ERP w Polsce znajdują

2 Jaki system wspomaga dział UR w Państwa firmie? 68% firma nie posiada systemu wspierającego dział UR Ile osób zatrudnia Państwa firma? powyżej % frima posiada specjalizowany CMMS 10% firma posiada moduł systemu ERP się: Bann, BPSC, Digitland, Epicor, Eurotronic, IBS, IFS, JDEdwards, Lawson, Macrologic, Microsoft, Oracle, QAD, Rekord, SAP, Softlab. Badanie Redakcja Służb Utrzymania Ruchu przeprowadziła ankietę drogą mailową i telefoniczną dotyczącą powyżej Ile osób zatrudnia dział UR w Państwa firmie? obecności systemów wspierających działy utrzymania ruchu w ich firmach. Swoje pytania kierowaliśmy zarówno do małych, średnich, jak i dużych zakładów produkcyjnych z różnych branż, m.in.: motoryzacyjnej, farmaceutycznej, papierniczej, spożywczej, chemicznej, AGD, petrochemicznej, elektrycznej. Na podstawie 162 odpowiedzi przygotowaliśmy raport dotyczący systemów klasy CMMS. W 30% ankietowanych firm funkcjonuje specjalizowany system CMMS. 2% czytelników wskazało na moduł systemu ERP przeznaczony dla działu UR. Zdecydowaną większość respondentów (39%) stanowiły firmy zatrudniające od dwustu do pięciuset pracowników, więc nieco zaskakujące jest, że sporo dużych firm nie wspomaga działu UR odpowiednimi systemami informatycznymi. Na drugim miejscu pod tym względem uplasowały się firmy, gdzie zatrudnionych jest od stu do dwustu osób (%). Zatem nie powinien Jak obecna sytuacja gospodarcza wpłynie na sprzedaż rozwiązań klasy CMMS? Rzeczą oczywistą i niepodlegającą dyskusji jest to, że działania zapobiegawcze przynoszą dużo większe korzyści (oszczędności), niż działania następujące po wystąpieniu zdarzenia awaryjnego. Takim zdarzeniem w skali przedsiębiorstwa jest obecny kryzys. Więc należałoby zapytać się, co uczyniły zarządy firm w zakresie działań prewencyjnych, tak aby zminimalizować negatywne skutki? Skuteczność ekonomiczna każdego wydziału daje w efekcie ogólny obraz kondycji przedsiębiorstwa. Skuteczność, czyli dysponowanie takimi narzędziami i kwalifikacjami, które zapewnią dyscyplinę finansową i oszczędne gospodarowanie posiadanymi środkami przy jednoczesnym podnoszeniu wartości produktu, a więc i firmy. Przykładem takich narzędzi mogą być programy księgowe, magazynowe, kadrowe itd. Sukces firmy tak naprawdę opiera się na przetwarzaniu informacji (szybka reakcja na zmieniające się warunki, maksymalna ilość danych wejściowych oraz minimalna ilość danych wyjściowych, które wskazuje na konkretne działania). Rezygnacja z narzędzi informatycznych w dobie totalnej informatyzacji spowoduje śmierć ekonomiczną lub w najlepszym przypadku zepchnięcie firmy do niszy ekscentrycznego produktu. Niewątpliwie sprawność SUR wpływa bezpośrednio na efekty jakościowe oraz wydajnościowe uzyskiwane przez działy produkcyjne, więc dlaczego SUR są nadal najbardziej zaniedbaną służbą w zakładach produkcyjnych, jeśli chodzi o wsparcie informatyczne? Jakub Chylewski Analityk / wdrożeniowiec FBD Służby Utrzymania Ruchu NR 2(16) / marzec

3 Jaki procent aplikacji wdrożonego systemu jest przez firmy wykorzystywany? Pytanie to zadawane jest często w procesie wyboru rozwiązania. Przyszły użytkownik chce zastosować narzędzie dostosowane do swoich oczekiwań, zakładając, że rozwiązanie zbyt małe ich nie zaspokoi, a zbyt duże będzie wiązało się z niepotrzebnym kosztem. System plan9000 wdrożyliśmy z sukcesem w kilkudziesięciu przedsiębiorstwach. Bazując na tych doświadczeniach możemy powiedzieć, że w początkowym okresie funkcjonowania systemu, czyli bezpośrednio po jego wdrożeniu, wykorzystywane jest 60-75% funkcjonalności plan9000. Wiąże się to z realizacją założonych przez użytkownika celów wdrożenia. Później, w miarę odkrywania możliwości plan9000, użytkownicy zaczynają wykorzystywać coraz więcej funkcji systemu, dochodząc do 80-90% pełnej funkcjonalności. W niektórych przypadkach system plan9000 uzupełniany jest o dodatkowe funkcjonalności, opracowane pod kątem specyficznych wymagań użytkownika wtedy jego wykorzystanie przekracza nominalne 100%. Warto podkreślić, że praktycznie nie zdarza się, aby użytkownicy zaprzestawali używania wdrożonych funkcjonalności. Oznacza to, że użytkownicy cały czas dostrzegają realne korzyści z wykorzystania plan9000 w ich przedsiębiorstwie. Ile osób zatrudnia Państwa firma? pow yżej Piotr Czołnik Wdrożeniowiec 4Tech Sp. z o.o *firmy, w których stosowany jest system wspierający dział UR Ile osób zatrudnia dział UR w Państwa firmie? powyżej *firmy, w których stosowany jest system wspierający dział UR dziwić fakt, że również liczba pracowników działów UR obejmuje w większości dwa górne przedziały 78% dla przedziału od dziesięciu do dwudziestu osób w UR oraz 37% dla przedziału powyżej dwudziestu. Wśród 30% firm, w których stosowane są systemy CMMS, 60% zatrudnia od dwustu do pięciuset pracowników. W zaledwie 13% firm ze stu do dwustu pracownikami spotkać można system CMMS. Jakie były powody wdrożenia systemu CMMS? W odpowiedzi na to pytanie największa liczba ankietowanych (34%) podała opinię o produkcie. Uzupełnia tę odpowiedź uwaga pojawiająca się kilkakrotnie w trakcie przeprowadzania ankiet drogą telefoniczną, że decyzję ułatwiła wizyta w zakładzie o podobnym profilu produkcji, gdzie dany system został już wdrożony i sprawdza się. W % przypadkach zdecydowała łatwość wdrażania, co może świadczyć o tym, że część ankietowanych obawia się tego przedsięwzięcia. Porównywalna liczba ankietowanych (21%) stwierdziła, że wybór był uwarunkowany wymaganiami korporacyjnymi, co w dużych firmach z licznymi oddziałami ułatwia zarządzanie. Cena i potencjalne oszczędności mają, w porównaniu z wymienionymi wcześniej, zdecydowanie mniejsze znaczenie. Dla ankietowanych o wiele ważniejszy był stosunek jakości do ceny (15%), aniżeli sama cena (4%). Żaden z respondentów nie kierował się przy wyborze marką systemu. Wśród ankietowanych % posiada wdrożony system MP2, 20% Użytkowanie maszyn i urządzeń w przedsiębiorstwie, porównywalnie wypadły systemy SUR-FBD (14%) i Aretics (12%). W ankiecie umieszczono dwadzieścia systemów klasy CMMS i możliwość odpowiedzi otwartej w przypadku, gdy żaden z podanych nie był wdrożonym w danej firmie. Poza systemami, które ujęte zostały na wykresie, w ankiecie znalazły się jeszcze: Api Pro, COSWIN, Datastream 7i, Gospodarka Remontowo-Eksploatacyjna GRE, imaint, MicroMaint, MP2000, PEMAC Utrzymanie Ruchu, PMC2000, Prekos, Q4, Uni Vers. Ze względu na małą próbę w tym przypadku trudno dokonać trafnej analizy. 1% ankietowanych posiadało systemy przygotowane przez firmowe działy informatyki. W ankiecie znajdowało się również pytanie o moduł systemu klasy ERP wdrożony w firmie i przeznaczony dla UR. Wśród szesnastu proponowanych odpowiedzi znaleźli się wszyscy wcześniej wymienieni dostawcy. 10% ze wszystkich ankietowanych ma wdrożony moduł ERP dla działu UR. Tutaj również pojawił się problem analogiczny do powyższego zbyt mała grupa badawcza. W związku z tym również niemożliwe było wyciągnięcie rzetelnych wniosków. Kolejne z zadanych pytań brzmiało: jaki procent aplikacji posiadanego systemu CMMS jest wykorzystywane w Państwa firmie? Najwięcej respondentów (34%) wybrało odpowiedź z przedziału od 40-60%. 24 Służby Utrzymania Ruchu NR 2(16) / Marzec 2009

4 Jaki był powód wyboru konkretnego systemu dla działu UR w Państwa firmie? cena potencjalne oszczędności w ymogi korporacyjne łatw ość w drażania opinia o produkcie stosunek jakości do ceny liczba odpow iedzi (%) Jaki system CMMS wdrożony jest w Państwa firmie? własny inny Użytkowanie maszyn i urządzeń w przedsiębiorstwie S.U.R. FBD Plan 9000 MP2 MAXIMO Maszyna IMPACTxp Aretics Jaki procent aplikacji posiadanego systemu CMMS jest wykorzystywany w Państwa firmie? Jak obecna sytuacja gospodarcza wpłynie na sprzedaż rozwiązań klasy CMMS? W obecnej sytuacji gospodarczej przedsiębiorstwa zmuszone są szukać oszczędności we wszystkich obszarach działalności. Aby pozostać konkurencyjnymi, muszą również umiejętnie inwestować. Rozwiązania CMMS/EAM (Enterprise Asset Management) świetnie wpasowują się w te potrzeby, gdyż stanowią inwestycję, która z założenia powinna generować oszczędności. Według badań np. Gartner a, dzięki nowoczesnym systemom informatycznym, takim jak IBM Maximo, możliwa staje się optymalizacja wykorzystania infrastruktury technicznej, zasobów ludzkich i materiałowych, obniżenie stanów magazynowych, wzrost skuteczności egzekwowania gwarancji czy zmniejszenie liczby awarii i czasów postojów, czego efektem są wymierne korzyści finansowe przedsiębiorstwa, o które zabiegamy. W mojej opinii obecna sytuacja gospodarcza sprzyja wdrożeniom rozwiązań CMMS/EAM, ponieważ przedsiębiorstwa świadome obecnych realiów widzą potrzebę szukania oszczędności nie tylko poprzez ograniczanie budżetów, ale przede wszystkim w optymalizacji procesów biznesowych, pełniejszym wykorzystaniu posiadanych zasobów oraz przemyślanym inwestycjom, w czym pomocne są rozwiązania Enterprise Asset Management. powyżej Maciej Guzek CMMS Dept. Marketing & Sales Manager AIUT Sp. z o.o do *firmy, w których stosowany jest system wspierający dział UR 28% wykorzystuje system w 60-80%. Duża grupa (17%) pytanych odpowiedziała, że w użyciu jest ponad 80% modułów posiadanego systemu. Zbliżona ilość firm (15%) wykorzystuje je w maksymalnie 20%, ale przy tym uzasadnia taki stan niedawnym wdrożeniem systemu. Nasuwa się tutaj oczywisty wniosek, że aby system był optymalnie użytkowany, musi upłynąć trochę czasu, który potrzebny jest na doskonalenie umiejętności jego obsługi i gromadzenie danych. W badaniach pytaliśmy również o plany dotyczące zakupu, wymiany lub ewentualnej rozbudowy obecnego systemu. 42% ankietowanych spośród tych, którzy nie mają systemu mierzy się z zamiarem zakupu, ale równocześnie spora część z nich wstrzymuje się z wiążącymi decyzjami z powodu sytuacji ogólnogospodarczej. Wśród firm posiadających systemy 11% planuje ich rozbudowę. Zaledwie dwie odpowiedzi wyrażały niezadowolenie z obecnie stosowanego rozwiązania. Wśród pozytywnych opinii najczęściej podkreślane są: pełna i kompletna dokumentacja zdarzeń, analiza zdarzeń i rozliczeń godzinowych pracowników, monitoring magazynu części zamiennych, prognozowanie trwałości maszyn, łatwe zarządzanie zleceniami, łatwiejsze dostosowanie się do Dyrektywy Maszynowej, możliwość raportowania informacji dotyczących kosztów związanych z eksploatacją i naprawami dla zarządu, łatwiejsze planowanie budżetu i inwestycji. Praktycy To, jak sprawdzają się w praktyce systemy CMMS najlepiej są w stanie ocenić osoby, dla których CMMS to środowisko pracy, dlatego poprosiliśmy o opinię kierowników działów UR. Dariusz Biernacik, z-ca kierownika działu technicznego, Presspublica: Wdrożyliśmy w naszej drukarni system CMMS. O oczywistych korzyściach wypływających z uruchomienia tego typu programu w dziale SUR można przeczytać w każdej ulotce, każdego producenta bądź dystrybutora systemu. Chciałbym tu wskazać mniej oczywiste oczywistości, które dostrzegliśmy przez okres eksploatacji CMMS. Nasz produkt finalny (gazeta), który jest chyba najszybciej psującym się Służby Utrzymania Ruchu NR 2(16) / marzec 2009

5 Jaki procent oferowanych przez rozwiązanie aplikacji jest wdrażany, a jaki wykorzystywany? Slogan reklamowy systemu Aretics Maitenance brzmi: Standardowy system, którego wszyscy używają. Co to oznacza? Oczywiście nie chodzi o to, że wszyscy używają Aretics, ale we wszystkich firmach, w których został zakupiony, jest on używany na co dzień. Statystyki mówią, że ok. 20% z zakupionych systemów klasy CMMS nigdy nie zostaje wdrożone. Dodatkowe 20% po jakimś czasie przestaje być używane. Tylko 60% z zakupionych systemów działa zgodnie z wymaganiami klienta. Warto tu dodać, że Aretics ma łącznie ponad 300 przeprowadzonych wdrożeń wszystkie zakończone sukcesem. Z czego wynika, że tak mały procent z systemów CMMS jest wykorzystywany w praktyce? Problemu należy szukać w użytkownikach tego typu systemów. Są to bowiem ludzie nieprzyzwyczajeni do używania komputera jako narzędzia w swojej codziennej pracy. Przekonanie mechaników, elektryków lub operatorów maszyn, aby zasilali system danymi stanowi często ogromną barierę. Wykonanie zgłoszenia awarii lub sprawozdania z wykonanej pracy powinno być równie łatwe jak rozmowa telefoniczna. Główną cechą systemu Aretics jest właśnie to, iż stawia on na przyjazność obsługi przez użytkownika, czyli mechanika lub operatora, lecz nie zapomina również o kierownictwie. Tylko system wypełniony odpowiednimi danymi będzie miał znaczenie użytkowe dla szefa UR, zarządu i może dostarczać informacji niezbędnych do podejmowania prawidłowych decyzji. Dominik Zych Key Account Manager IT-Expert Sp. z o.o. produktem, wymaga niejednokrotnie od pracowników SUR działań niekonwencjonalnych, poza wszelkimi, ustalonymi wcześniej algorytmami. I tu nie do przecenienia pomocne są wpisy z obsługi, wcześniejszych, podobnych zdarzeń, do których pracownik ma natychmiastowy dostęp. Tego typu system antyekspertski pomaga też w stosunkowo szybkim czasie w stworzeniu pełnowartościowego fachowca SUR z nowo przyjętego pracownika. Pamiętajmy, decydując się na zakup Tabela 1. Firmy wiodące w branży. Nazwa firmy Dane teleadresowe Obecność na rynku polskim Największe wdrożenia 4TECH systemy informatyczne Aiut Sp. z o.o. Eurotronic Sp. z o.o. FBD IT.expert Sp. z o.o. ul. Sosnkowskiego Warszawa tel./fax: (0-22) ul. Wyczółkowskiego Gliwice tel.: (0-32) fax: (0-32) ul. Walecznych 12/ Warszawa ul. Oświatowa 34 (biuro) Warszawa tel.: (0-22) faks: (0-22) ul. Kondratowicza 37/ Warszawa tel./fax: (0-22) ul. Lisa Kuli 12/ Warszawa tel.: (0-22) lat ENION S.A. - zakłady w Krakowie, Bielsku - Białej, Będzinie, Częstochowie PLIVA Kraków, Zakłady Farmaceutyczne S.A. Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 18 lat Arctic Paper S.A. - zakłady w Polsce i Szwecji EL PAK Sp. z o.o. Lafarge - zakłady w 11 krajach Europy Środkowej i Wschodniej. 15 lat Grupa LOTOS S.A. KGHM Polska Miedź S.A. PKN Orlen S.A. 7 lat Hager Polo Produkcja Sp. z o.o. Tychy Mieszko S.A. Racibórz ERGOM Poland Sp. z o.o. 5 lat TRW Braking Systems Polska Sp. z o.o. Saint Gobain Sekurit HanGlas Polska Sp. z o.o. Statoil Lubricants Sp. z o.o. 26 Służby Utrzymania Ruchu NR 2(16) / Marzec 2009

6 CMMS, aby dokładnie określić, co tak naprawdę chcemy usprawnić w naszych działaniach, i pod tym kątem szukajmy w stosunkowo dużej ofercie na rynku CMMS. A mając już system, pamiętajmy, iż im więcej informacji wprowadzimy, tym większą korzyść osiągniemy z systemu (bardzo dużą rolę odgrywa administrator CMMS). Jerzy Kot, koordynator SAP PM, Kompania Piwowarska: W warunkach wyznaczanych potrzebami Utrzymania Ruchu, gdzie ilość informacji jedynie stale rośnie, istotnym jest czas oczekiwania na wyniki przetwarzania. Użytkowanie bardziej złożonych aplikacji bazodanowych do zarządzania - CMMS - stało się koniecznym. Ich wprowadzenie zaowocowało korzystnymi dla UR zmianami: weryfikacją istniejących praktyk, normalizowaniem i formalizowaniem działań celem przystosowania się do wdrażanego systemu. Mimo że wiele osób postrzegało je jako ograniczenia, w efekcie prowadziło na ścieżkę ciągłego doskonalenia. System wpłynął na rozwój komunikacji i wymianę informacji pomiędzy centrum decyzyjnym UR a wykonawcami zadań, pracownikami działu technicznego i produkcji, pomiędzy pracownikami UR na różnych zmianach. Dzięki tworzonej historii urządzeń i działań z nimi związanych oraz szybkiemu przetwarzaniu danych do informacji w pożądanej postaci tabelarycznej i wykresów, zaistniały możliwości ich wykorzystania w procesie decyzyjnym. Od tego momentu rozpoczął się etap zarządzania UR poprzez wskaźniki efektywnościowe. To z kolei spowodowało wzrost efektywności samych działań UR. Ogromną rolę odgrywa łatwość monitorowania postępów przy pomocy raportów generowanych przez CMMS wyników odzwierciedlających: optymalizację czasu, działań i kosztów. Powszechność i łatwość dostępu do rzetelnej informacji i raportów wpłynęły na podniesienie kultury technicznej pracowników UR, a także ich postrzeganie przez pracowników innych działów zakładu. Użytkowanie przez UR systemu CMMS wymaga jednakże zarządzania infrastrukturą i bazą danych w sposób uwzględniający nadążanie za zmianami techniczno-organizacyjnymi wewnątrz UR i otoczenia UR - w zakładzie, w przemyśle, nawet w gospodarce. Ryszard Sikora, kierownik działu UR i administrator systemu, Sery ICC Pasłęk: Powodem wdrożenia systemu dla działu UR w naszym zakładzie było przede wszystkim to, że chcieliśmy wiedzieć, co i ile nas kosztuje, by sprawnie podejmować decyzje dotyczące inwestycji oraz zakupu sprzętu i części zamiennych. Po drugie chcieliśmy mieć jeden wspólny system klasy CMMS/EAM do wspomagania zarządzania utrzymaniem ruchu i gospodarką remontową, który będzie zintegrowany z naszym systemem ERP i na dzień dzisiejszy rzeczywiście są kompatybilne. Jak obecna sytuacja na rynku wpłynie na sprzedaż rozwiązań klasy CMMS? Zdaję sobie sprawę, że obecna sytuacja ekonomiczno-gospodarcza może zniechęcać przedsiębiorców do inwestycji, zwłaszcza w rozwiązania informatyczne. Poszukiwanie oszczędności w każdej sferze wydaje się być w pełni uzasadnione. Jednak przewrotnie powiem, że może to być najlepszy moment na poszukiwanie optymalnych rozwiązań, które przyniosą wymierne korzyści i efekty finansowe. Implementacja rozwiązań klasy CMMS pozwala na optymalizację nakładów ponoszonych na eksploatację majątku przedsiębiorstwa, przy równoczesnym zarządzaniu ryzykiem eksploatacyjnym oraz wydajnością użytkowanych maszyn i urządzeń. Według danych opublikowanych w raporcie Gartner Group i ARC Advisory Group, przedsiębiorstwa korzystające z oprogramowania Infor EAM (D7i) odnotowują średni zwrot kosztów z inwestycji (ROI) w następujących obszarach: redukcja stanów magazynowych to wzrost od 15% do 35%, obniżenie kosztów logistycznych o 10% do 20%, wzrost wykorzystania majątku o 3% do 10%, wzrost wykorzystania zasobów ludzkich od 10% do 20%, wzrost skuteczności egzekwowania gwarancji o 10% do 50 %, obniżenie liczby zleceń awaryjnych o 10% do 60%. Dobrym przykładem może być firma KGHM Polska Miedź S.A., która zakupiła i rozpoczęła wdrożenie systemu klasy CMMS Infor EAM. Krzysztof Tomaszewicz Prezes zarządu Eurotronic Sp. z o.o. Jeśli chodzi o moduły systemu wybrane przez nas, to na dzień dzisiejszy korzystamy z gospodarki magazynowej, czyli krótko mówiąc: zakup części i ich magazynowanie. Mamy także wprowadzone plany remontów i konserwacji oraz prowadzimy szczegółową analizę kosztów generowanych przez poszczególne linie technologiczne. Nasz system ERP dostarczał dane bardzo ogólne, a wdrożony system CMMS/EAM umożliwia wydobycie każdej informacji, np. kiedy montowaliśmy część, kiedy i jakie koszty generowała maszyna itd. W początkowym okresie wdrażania systemu doszło sporo dodatkowej pracy. Zyskiem jest jednak zdecydowanie większy porządek, wszystko jest usystematyzowane, dzięki czemu pojawiła się możliwość stworzenia przejrzystych magazynów i odpowiednich kodyfikacji. Magdalena Libiszewska Autorka raportu jest koordynatorem publikacji tematycznych w Wydawnictwie Czasopism Specjalistycznych Służby Utrzymania Ruchu NR 2(16) / marzec

Narzędzia optymalizacji obszaru technicznego w kontekście dynamicznych zmian rynkowych

Narzędzia optymalizacji obszaru technicznego w kontekście dynamicznych zmian rynkowych Narzędzia optymalizacji obszaru technicznego w kontekście dynamicznych zmian rynkowych Zintegrowany system informatyczny klasy CMMS wspomagający zarządzanie działem utrzymania ruchu, zleceniami bieżącymi,

Bardziej szczegółowo

Kluczowe aspekty komputerowego wspomagania zarządzania utrzymaniem ruchu

Kluczowe aspekty komputerowego wspomagania zarządzania utrzymaniem ruchu Politechnika Śląska Wydział Organizacji i Zarządzania Instytut Inżynierii Produkcji Kluczowe aspekty komputerowego wspomagania zarządzania utrzymaniem ruchu Dr inż. Andrzej LOSKA Utrzymanie Ruchu w Przemyśle

Bardziej szczegółowo

3 Kroki do pełnej kontroli

3 Kroki do pełnej kontroli 3 Kroki do pełnej kontroli IBM Asset & Service Management Maciej Guzek CMMS Department Marketing & Sales Manager mguzek@aiut.com.pl 2009 AIUT Sp. z o. o. Cele Biznesowe Analizy Dane Procesy 2 maximo.pl

Bardziej szczegółowo

Udane wdrożenie systemu IT

Udane wdrożenie systemu IT Udane wdrożenie systemu IT Maciej Guzek CMMS Department Marketing & Sales Manager mguzek@aiut.com.pl To nie takie proste Czego klient potrzebował Co klient zamówił Co zrozumiał analityk Co opisywał projekt

Bardziej szczegółowo

System CMMS Profesal Maintenance wspiera prace UR w firmie MC Bauchemie

System CMMS Profesal Maintenance wspiera prace UR w firmie MC Bauchemie System CMMS Profesal Maintenance wspiera prace UR w firmie MC Bauchemie Firma MC Bauchemie Firma MC Bauchemie w Środzie Wielkopolskiej to wyspecjalizowany zakład produkcyjny dodatków do betonu, produktów

Bardziej szczegółowo

Audyt funkcjonalnego systemu monitorowania energii w Homanit Polska w Karlinie

Audyt funkcjonalnego systemu monitorowania energii w Homanit Polska w Karlinie Audyt funkcjonalnego systemu monitorowania energii w Homanit Polska w Karlinie System zarządzania energią to uniwersalne narzędzie dające możliwość generowania oszczędności energii, podnoszenia jej efektywności

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

Total Productive Maintenance (TPM) jako standard w przemyśle spożywczym. rzemysław Popiołkiewicz

Total Productive Maintenance (TPM) jako standard w przemyśle spożywczym. rzemysław Popiołkiewicz Total Productive Maintenance (TPM) jako standard w przemyśle spożywczym rzemysław Popiołkiewicz Tarnowo Podgórne, marzec 2014 Zmiany sposobu działania firm w zakresie służb utrzymania ruchu (SUR). Istotne

Bardziej szczegółowo

Systemy Monitorowania Produkcji EDOCS

Systemy Monitorowania Produkcji EDOCS Systemy Monitorowania Produkcji EDOCS Kim jesteśmy? 5 Letnie doświadczenie przy wdrażaniu oraz tworzeniu oprogramowania do monitorowania produkcji, W pełni autorskie oprogramowanie, Firma korzysta z profesjonalnego

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

Syenbi BI & Syenbi BI Pro Prezentacja systemu:

Syenbi BI & Syenbi BI Pro Prezentacja systemu: Syenbi BI & Syenbi BI Pro Prezentacja systemu: Syenbi BI & Syenbi BI Pro System monitorowania parku maszynowego / maszyn przemysłowych do analizy biznesowej. Program Syenbi BI analizuje informacje, pokazując

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zmianą - rozwój zarządzania procesowego wg ISO 9001:2015

Zarządzanie zmianą - rozwój zarządzania procesowego wg ISO 9001:2015 Zarządzanie zmianą - rozwój zarządzania procesowego wg ISO 9001:2015 ZAPEWNIAMY BEZPIECZEŃSTWO Piotr Błoński, Warszawa, 17.03.2016 r. Program 1. Zarządzanie zmianą - zmiany w normie ISO 9001:2015 2. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Narzędzia PMR do analizy sektora transportu drogowego

Narzędzia PMR do analizy sektora transportu drogowego Narzędzia PMR do analizy sektora transportu drogowego Wspomaganie zarządzania relacjami z dostawcami w branży transportowej Analizy bieżącej i przyszłej sytuacji w branży transportu drogowego, rzetelne

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA UTRZYMANIEM RUCHU

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA UTRZYMANIEM RUCHU KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA UTRZYMANIEM RUCHU Monika RYBIŃSKA, Marek SEKIETA Streszczenie: Posiadany przez przedsiębiorstwa produkcyjne i usługowe rzeczowy majątek trwały stanowi o potencjale przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Firmowe media społecznościowe dla pracowników

Firmowe media społecznościowe dla pracowników Firmowe media społecznościowe dla pracowników Raport z badania Maciej Dymalski, Szymon Góralski Wrocław, 2012 ul. Więzienna 21c/8, 50-118 Wrocław, tel. 71 343 70 15, fax: 71 343 70 13, e-mail: biuro@rrcc.pl,

Bardziej szczegółowo

VIBcare ZDALNE MONITOROWANIE STANU MASZYN. www.ec-systems.pl

VIBcare ZDALNE MONITOROWANIE STANU MASZYN. www.ec-systems.pl VIBcare ZDALNE MONITOROWANIE STANU MASZYN www.ecsystems.pl ZDALNY NADZÓR DIAGNOSTYCZNY EC SYSTEMS WIEDZA I DOŚWIADCZENIE, KTÓRYM MOŻESZ ZAUFAĆ N owe technologie służące monitorowaniu i diagnostyce urządzeń

Bardziej szczegółowo

6 kroków do skutecznego planowania na postawie wskaźników KPI

6 kroków do skutecznego planowania na postawie wskaźników KPI 6 kroków do skutecznego planowania na postawie wskaźników KPI Urzeczywistnianie celów biznesowych w praktyce Planowanie i optymalizacja łańcucha dostaw Odkryj brakujące połączenie pomiędzy celami biznesowymi

Bardziej szczegółowo

Proces zarządzania zasobami na przykładzie sektora utilities. Tivoli Day, Warszawa, 12-10-2010

Proces zarządzania zasobami na przykładzie sektora utilities. Tivoli Day, Warszawa, 12-10-2010 Proces zarządzania zasobami na przykładzie sektora utilities Tivoli Day, Warszawa, 12-10-2010 Agenda 1. O Qumak-Sekom - naprawdę krótko 2. O rozwiązaniu IBM 3. Potrzeby firm energetycznych w zarządzaniu

Bardziej szczegółowo

Zostań bohaterem. Maciej Guzek Kierownik sekcji marketingu i sprzedaży Działu Rozwiązań CMMS mguzek@aiut.com.pl. 2014 AIUT Sp. z o. o.

Zostań bohaterem. Maciej Guzek Kierownik sekcji marketingu i sprzedaży Działu Rozwiązań CMMS mguzek@aiut.com.pl. 2014 AIUT Sp. z o. o. Zostań bohaterem Maciej Guzek Kierownik sekcji marketingu i sprzedaży Działu Rozwiązań CMMS mguzek@aiut.com.pl Maximo zarządzanie Majątkiem i Usługami Majątek Produkcyjny Energetyka Rafineria, Przemysł

Bardziej szczegółowo

O firmie. Gdańsk, 26-03-2010r.

O firmie. Gdańsk, 26-03-2010r. O firmie Gdańsk, 26-03-2010r. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MIZAN jest doświadczonym, solidnym i godnym zaufania partnerem w realizacjach prac wysokościowych oraz w branży elektrycznej, hydraulicznej

Bardziej szczegółowo

Henryk Radzimowski - Dyrektor ds. Ekonomicznych

Henryk Radzimowski - Dyrektor ds. Ekonomicznych Informacje o prelegencie: WOJEWÓDZKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ W LEGNICY Henryk Radzimowski - Dyrektor ds. Ekonomicznych Informacje o firmie Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej

Bardziej szczegółowo

zaawansowane IT dla Twojej firmy Expert w logistyce i produkcji

zaawansowane IT dla Twojej firmy Expert w logistyce i produkcji zaawansowane IT dla Twojej firmy Expert w logistyce i produkcji DataConsult Nagrody DataConsult Sp. z o.o. oferuje kompleksowe rozwiązania informatyczne wspomagające zarządzanie logistyką wewnętrzną przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

Dołącz do grona zadowolonych użytkowników systemu Belisama4CRM

Dołącz do grona zadowolonych użytkowników systemu Belisama4CRM Czym jest CRM? Termin CRM, czyli Customer Relationship Management, ma wiele definicji i jest dość szerokim pojęciem. W ogólnym zarysie jest to takie zarządzanie relacjami z klientem, które ma prowadzić

Bardziej szczegółowo

REUSPro SYSTEM MONITORUJĄCY ZUŻYTE MEDIA. REUS Polska Sp. z o.o. Naszą misją jest poprawianie. efektywności użytkowania energii

REUSPro SYSTEM MONITORUJĄCY ZUŻYTE MEDIA. REUS Polska Sp. z o.o. Naszą misją jest poprawianie. efektywności użytkowania energii REUSPro SYSTEM MONITORUJĄCY ZUŻYTE MEDIA REUS Polska Sp. z o.o. Naszą misją jest poprawianie efektywności użytkowania energii w obiektach naszych klientów poprzez zastosowanie ekonomicznie dochodowych

Bardziej szczegółowo

SmartReactor szczepionka nie tylko na kryzys

SmartReactor szczepionka nie tylko na kryzys SmartReactor SmartReactor szczepionka nie tylko na kryzys SmartReator to narzędzie gwarantujące wdrożenie trzech krytycznych elementów, niezbędnych do realizacji skutecznej polityki należnościowej: 1 1

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny jako wsparcie Systemów Zarządzania Energią (ISO 50001)

Audyt energetyczny jako wsparcie Systemów Zarządzania Energią (ISO 50001) Audyt energetyczny jako wsparcie Systemów Zarządzania Energią (ISO 50001) ROMAN KOŁODZIEJ IV Konferencja Naukowo-Techniczna,,Utrzymanie ruchu w przemyśle spożywczym Szczyrk, 26 kwietnia 2012 r. 1 PLAN

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów. Dawid Doliński

Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów. Dawid Doliński Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów Dawid Doliński Dlaczego MonZa? Korzyści z wdrożenia» zmniejszenie wartości zapasów o 40 %*» podniesienie poziomu obsługi

Bardziej szczegółowo

Od ERP do ERP czasu rzeczywistego

Od ERP do ERP czasu rzeczywistego Przemysław Polak Od ERP do ERP czasu rzeczywistego SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ Wrocław, 19 listopada 2009 r. Kierunki rozwoju systemów informatycznych zarządzania rozszerzenie

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja Procesów Biznesowych. Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw

Automatyzacja Procesów Biznesowych. Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw Automatyzacja Procesów Biznesowych Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw Rodzaje przedsiębiorstw Produkcyjne największe zapotrzebowanie na kapitał, największe ryzyko Handlowe kapitał obrotowy, średnie ryzyko

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w małych i średnich firmach w Polsce 2015. Na podstawie badania 800 firm z sektora MŚP

Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w małych i średnich firmach w Polsce 2015. Na podstawie badania 800 firm z sektora MŚP Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w małych i średnich firmach w Polsce 2015 2 Język: polski, angielski Data publikacji: IV kwartał 2015 Format: pdf Cena od: 2400 Możesz mieć wpływ na zawartość

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja przedsiębiorstw. Cel przedsiębiorstwa. Komputery - potrzebne? 23-02-2012. Systemy zarządzania ZYSK! Metoda: zarządzanie

Informatyzacja przedsiębiorstw. Cel przedsiębiorstwa. Komputery - potrzebne? 23-02-2012. Systemy zarządzania ZYSK! Metoda: zarządzanie Informatyzacja przedsiębiorstw Systemy zarządzania Cel przedsiębiorstwa ZYSK! maksimum przychodów minimum kosztów podatki (lobbing...) Metoda: zarządzanie Ludźmi Zasobami INFORMACJĄ 2 Komputery - potrzebne?

Bardziej szczegółowo

Nie o narzędziach a o rezultatach. czyli skuteczny sposób dokonywania uzgodnień pomiędzy biznesem i IT. Władysławowo, 6 października 2011 r.

Nie o narzędziach a o rezultatach. czyli skuteczny sposób dokonywania uzgodnień pomiędzy biznesem i IT. Władysławowo, 6 października 2011 r. Nie o narzędziach a o rezultatach czyli skuteczny sposób dokonywania uzgodnień pomiędzy biznesem i IT Władysławowo, 6 października 2011 r. Dlaczego taki temat? Ci którzy wykorzystują technologie informacyjne

Bardziej szczegółowo

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji.

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji. Wspieramy w doborze, wdrażaniu oraz utrzymaniu systemów informatycznych. Od wielu lat dostarczamy technologie Microsoft wspierające funkcjonowanie działów IT, jak i całych przedsiębiorstw. Nasze oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

System e-zlecenia. www.coig.pl

System e-zlecenia. www.coig.pl System e-zlecenia www.coig.pl Czym jest system e-zlecenia? e-zlecenia to nowoczesny system informatyczny, który obsługuje i wspomaga procesy biznesowe zachodzące w obszarze obsługi planów i ich realizacji

Bardziej szczegółowo

uplook z modułem statlook program do audytu oprogramowania i kontroli czasu pracy

uplook z modułem statlook program do audytu oprogramowania i kontroli czasu pracy uplook z modułem statlook program do audytu oprogramowania i kontroli czasu pracy Jaka część oprogramowania w firmie jest legalna? Gdzie zostało zainstalowane zakupione oprogramowanie? Czy jest ono w ogóle

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE A OSZCZĘDNOŚCI W SEKTORZE PUBLICZNYM

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE A OSZCZĘDNOŚCI W SEKTORZE PUBLICZNYM NOWOCZESNE TECHNOLOGIE A OSZCZĘDNOŚCI W SEKTORZE PUBLICZNYM Sławomir Szczepański Key Account Manager Arcus Kyocera MDS Krzysztof Jaśkiewicz Optymalizacja kosztów drukowania w firmie Dyr. Departamentu Arcus

Bardziej szczegółowo

Firma ACEL J.M. Ciskowscy Sp. K. powstała w 1987 roku w Gdańsku. Obecnie. posiada oddziały w Rumi, Gdyni i Warszawie. Zajmuje się hurtową sprzedażą

Firma ACEL J.M. Ciskowscy Sp. K. powstała w 1987 roku w Gdańsku. Obecnie. posiada oddziały w Rumi, Gdyni i Warszawie. Zajmuje się hurtową sprzedażą Dane Klienta: ACEL J.M. Ciskowscy Sp. K. ul. Twarda 6C 80-871 Gdańsk www.acel.pl Firma ACEL J.M. Ciskowscy Sp. K. powstała w 1987 roku w Gdańsku. Obecnie posiada oddziały w Rumi, Gdyni i Warszawie. Zajmuje

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w małych i średnich firmach w Polsce 2014. Na podstawie badania 800 firm z sektora MŚP

Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w małych i średnich firmach w Polsce 2014. Na podstawie badania 800 firm z sektora MŚP Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w małych i średnich firmach w Polsce 2014 2 Język: polski, angielski Data publikacji: Q2 Format: pdf Cena od: 2400 Sprawdź w raporcie Jakie są najpopularniejsze

Bardziej szczegółowo

System monitorus NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE ENERGIĄ. energią dla tych, którzy chcą oszczędzać i na bieżąco

System monitorus NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE ENERGIĄ. energią dla tych, którzy chcą oszczędzać i na bieżąco System monitorus MoniTorus to nowoczesne narzędzie do zarządzania Przyjazny interfejs użytkownika oraz hierarchiczna energią dla tych, którzy chcą oszczędzać i na bieżąco analizować koszty ponoszone na

Bardziej szczegółowo

ISO Matrix - e-iso dla Twojej firmy

ISO Matrix - e-iso dla Twojej firmy ISO Matrix - e-iso dla Twojej firmy Dlaczego platforma IT? Nasi klienci, którym wdrażamy Systemy Zarządzania ISO, to głównie małe i średnie przedsiębiorstwa. Czy rzeczywiście zastosowanie platformy informatycznej

Bardziej szczegółowo

MAXIMO - wiedza kluczem do trafnych decyzji i efektywnego wykorzystywania zasobów. P.A. NOVA S.A. - Gliwice, ul. Górnych Wałów 42

MAXIMO - wiedza kluczem do trafnych decyzji i efektywnego wykorzystywania zasobów. P.A. NOVA S.A. - Gliwice, ul. Górnych Wałów 42 MAXIMO - wiedza kluczem do trafnych decyzji i efektywnego wykorzystywania zasobów maximo - Twój klucz do sukcesu Rozwiązania Maximo do zarządzania zasobami i usługami działają w oparciu o całościową strategię,

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do modelu Software as a Service

Wprowadzenie do modelu Software as a Service Wprowadzenie do modelu Software as a Service Edyta Kamińska CMMS Department Marketing & Sales Specialist ekaminska@aiut.com.pl Agenda Co to jest SaaS? Zalety modelu SaaS Fakty i Mity Model Klasyczny vs

Bardziej szczegółowo

Platforma Cognos. Agata Tyma CMMS Department Marketing & Sales Specialist atyma@aiut.com.pl. 2011 AIUT Sp. z o. o.

Platforma Cognos. Agata Tyma CMMS Department Marketing & Sales Specialist atyma@aiut.com.pl. 2011 AIUT Sp. z o. o. Platforma Cognos Agata Tyma CMMS Department Marketing & Sales Specialist atyma@aiut.com.pl Business Intelligence - Fakty Kierownicy tracą około 2 godzin dziennie na szukanie istotnych informacji. Prawie

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Staples Polska Sp. z o.o. (dawniej Corporate Express Polska Sp. z o.o.) to jeden z największych na świecie dostawców

Bardziej szczegółowo

BADANIE KLIENTÓW SATYSFAKCJI JAK KLIENCI OCENIAJĄ LIVESPACE CRM? Raport LiveSpace

BADANIE KLIENTÓW SATYSFAKCJI JAK KLIENCI OCENIAJĄ LIVESPACE CRM? Raport LiveSpace BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTÓW JAK KLIENCI OCENIAJĄ LIVESPACE CRM? Raport LiveSpace LiveSpace CRM, styczeń 2015 Badanie satysfakcji klientów Badanie satysfakcji klientów zostało przeprowadzone w styczniu

Bardziej szczegółowo

Raport satysfakcji z wdrożonego ERP. Badanie opinii menedżerów przedsiębiorstw produkcyjnych średniej wielkości.

Raport satysfakcji z wdrożonego ERP. Badanie opinii menedżerów przedsiębiorstw produkcyjnych średniej wielkości. Strona 1 Spis treści Spis treści... 2 Wprowadzenie... 3 O badaniu... 5 Grupa docelowa... 5 Ankieta... 5 Uzyskana próba... 5 Przyjęte zasady interpretacji wyników... 7 Podsumowanie wyników... 8 Wyniki badania

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: ul. Towarowa 9. 10-959 Olsztyn. www.agroma.olsztyn.pl

Dane Klienta: ul. Towarowa 9. 10-959 Olsztyn. www.agroma.olsztyn.pl Dane Klienta: Agroma Olsztyn Grupa Sznajder Sp. z o.o. ul. Towarowa 9 10-959 Olsztyn www.agroma.olsztyn.pl Agroma Olsztyn Grupa Sznajder Sp. z o.o. to firma z wieloletnimi tradycjami. Istnieje na polskim

Bardziej szczegółowo

Rynek ERP. dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/

Rynek ERP. dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/ Rynek ERP dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/ Rynek ERP na świecie (2013) Światowy rynek systemów ERP szacowany jest obecnie na ok. 25,4 miliarda dolarów (dane za rok 2013) wobec

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE W ZAKRESIE REALIZACJI:

ZAPYTANIE OFERTOWE W ZAKRESIE REALIZACJI: Lublin; 8/10/2012 ZAPYTANIE OFERTOWE W ZAKRESIE REALIZACJI: System B2B automatyzujący procesy związane ze sprzedażą i serwisowaniem samochodów W związku z wdrażaniem przez firmę Auto Broker Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Informacje o zawodach (szkoła młodzieżowa) I. Technikum zawodowe (4-letnie) 1) Technik mechanik

Informacje o zawodach (szkoła młodzieżowa) I. Technikum zawodowe (4-letnie) 1) Technik mechanik Informacje o zawodach (szkoła młodzieżowa) I. Technikum zawodowe (4-letnie) 1) Technik mechanik Organizuje i nadzoruje produkcję, montaż, naprawy i konserwacje wszelkich maszyn i urządzeo produkowanych

Bardziej szczegółowo

60% MŚP w Polsce korzysta z usług IT

60% MŚP w Polsce korzysta z usług IT 60% MŚP w Polsce korzysta z usług IT Około 60% firm z sektora MŚP w Polsce korzysta z usług IT. 30% zatrudnia własnych pracowników odpowiedzialnych za informatykę. Rośnie liczba wykorzystywanych komputerów

Bardziej szczegółowo

Wspomaganie zarządzania infrastrukturą ciepłowniczą za pomocą systemów informatycznych. Licheń, listopad 2012

Wspomaganie zarządzania infrastrukturą ciepłowniczą za pomocą systemów informatycznych. Licheń, listopad 2012 Wspomaganie zarządzania infrastrukturą ciepłowniczą za pomocą systemów informatycznych Licheń, listopad 2012 Agenda Dalkia podstawowe informacje o strategii Zasady podejścia do infrastruktury ciepłowniczej

Bardziej szczegółowo

Magazyn części zamiennych Żerków Czerwiec 2011

Magazyn części zamiennych Żerków Czerwiec 2011 Magazyn części zamiennych Żerków Czerwiec 2011 Magazyn części zamiennych a koszt działalności Jedyny dobry powód utrzymywania zapasów to koszty mniejsze niż w przypadku braku zapasów Zapasy oznaczają zamrożoną

Bardziej szczegółowo

MOS System wsparcia pracowników mobilnych

MOS System wsparcia pracowników mobilnych MOS System wsparcia pracowników mobilnych Koordynacja mobilnego zespołu pracowników, przedstawicieli handlowych, serwisantów czy ankieterów jest zadaniem bardzo trudnym. A ich szybka i wydajna praca oraz

Bardziej szczegółowo

Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online

Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online 2012 Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online Sławomir Frąckowiak Wdrożenie systemu B2B Lublin, 25 października 2012 Aplikacje B2B do czego? Realizacja najważniejszych procesów

Bardziej szczegółowo

Ocena okresowa za rok 2015 w systemie informatycznym jest wciąż możliwa!

Ocena okresowa za rok 2015 w systemie informatycznym jest wciąż możliwa! Ocena okresowa za rok 2015 w systemie informatycznym jest wciąż możliwa! Dzięki systemowi TalentPlus w modelu wdrożenia Milestone Ocena okresowa pozwala zrealizować przynajmniej trzy kluczowe zadania:

Bardziej szczegółowo

MONITOROWANIE EFEKTYWNOŚCI W SYSTEMIE MES

MONITOROWANIE EFEKTYWNOŚCI W SYSTEMIE MES MONITOROWANIE EFEKTYWNOŚCI W SYSTEMIE MES R ozwiązania GE do monitorowania wydajności produkcji umożliwiają lepsze wykorzystanie kapitału przedsiębiorstwa poprzez zastosowanie analiz porównawczych, wykorzystujących

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne Rozwiązania Informatyczne dla branży komunalnej. Liliana Nowak Pełnomocnik Zarządu ds. Sprzedaży i Marketingu

Innowacyjne Rozwiązania Informatyczne dla branży komunalnej. Liliana Nowak Pełnomocnik Zarządu ds. Sprzedaży i Marketingu Innowacyjne Rozwiązania Informatyczne dla branży komunalnej Liliana Nowak Pełnomocnik Zarządu ds. Sprzedaży i Marketingu Pytania Kto dzisiaj z Państwa na co dzień nie używa jakiegoś programu komputerowego?

Bardziej szczegółowo

Dołącz do grona zadowolonych użytkowników systemu Belisama4CRM

Dołącz do grona zadowolonych użytkowników systemu Belisama4CRM Dołącz do grona zadowolonych użytkowników systemu Belisama4CRM www.belisama4crm.pl Belisama4CRM Zarządzanie jest proste! Masz za dużo narzędzi do zarządzania? Korzystasz z wielu programów osobno: do fakturowania,

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo i koszty wdrażania Informatycznych Systemów Zarządzania Hubert Szczepaniuk Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego

Bezpieczeństwo i koszty wdrażania Informatycznych Systemów Zarządzania Hubert Szczepaniuk Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego Bezpieczeństwo i koszty wdrażania Informatycznych Systemów Zarządzania Hubert Szczepaniuk Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego Problem wdrażania IT w organizacji Wskaźnik powodzeń dużych

Bardziej szczegółowo

System kontroli eksploatacji maszyn i urządzeń

System kontroli eksploatacji maszyn i urządzeń System kontroli eksploatacji maszyn i urządzeń Sprawne zarządzanie parkiem maszynowym w przedsiębiorstwie Vectan jest informatycznym systemem kontroli eksploatacji urządzeń, umożliwiającym stały monitoring

Bardziej szczegółowo

Zwiększenie efektywności Działu Ekspedycji

Zwiększenie efektywności Działu Ekspedycji Zwiększenie efektywności Działu Ekspedycji Analiza na przykładzie Spółdzielni Piekarsko Ciastkarskiej w Warszawie Warszawa, Lipiec 2013 Spółdzielnia Piekarsko Ciastkarska w Warszawie SPC to największy

Bardziej szczegółowo

Skuteczna Strategia CRM - wyzwanie dla organizacji. Artur Kowalski Prometriq

Skuteczna Strategia CRM - wyzwanie dla organizacji. Artur Kowalski Prometriq Skuteczna Strategia CRM - wyzwanie dla organizacji Artur Kowalski Prometriq Wrocław, 19-11-2009 Jest tylko jedna strategia sukcesu Polega ona na precyzyjnym zdefiniowaniu docelowego odbiorcy i zaoferowaniu

Bardziej szczegółowo

BMM Sp. z o.o. Sytuacja biznesowa przed implementacją

BMM Sp. z o.o. Sytuacja biznesowa przed implementacją 2010-03-29 BMM Sp. z o.o. Firma specjalizuje się w projektowaniu i produkcji dużych form wtryskowych. Jest jednym z nielicznych przedsiębiorstw na świecie i jedynym w Polsce posiadającym kompetencje w

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w dużych firmach w Polsce 2015. Na podstawie badania 420 firm

Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w dużych firmach w Polsce 2015. Na podstawie badania 420 firm Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w dużych firmach w Polsce 2015 2 Język: polski, angielski Data publikacji: maj 2015 Format: pdf Cena od: 3000 Sprawdź w raporcie Jakie są najpopularniejsze modele

Bardziej szczegółowo

IV Opis przedmiotu zamówienia:

IV Opis przedmiotu zamówienia: IV Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest na zakup eksperckiej usługi informatycznej w ramach której Zamawiający będzie miał zapewniony dostęp, przez okres jednego roku (tj. 12 miesięcy

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: PHP Maritex. ul. Rdestowa 53D. 81-577Gdynia. www.maritex.com.pl

Dane Klienta: PHP Maritex. ul. Rdestowa 53D. 81-577Gdynia. www.maritex.com.pl Dane Klienta: PHP Maritex ul. Rdestowa 53D 81-577Gdynia www.maritex.com.pl Firma P.H.P. Maritex została założona w 1987 roku i jest obecnie jedną z największych, dynamicznie rozwijających się hurtowni

Bardziej szczegółowo

Czerwiec 2014. Raport. Wykorzystanie EDI w przedsiębiorstwach dystrybucyjnych i produkcyjnych

Czerwiec 2014. Raport. Wykorzystanie EDI w przedsiębiorstwach dystrybucyjnych i produkcyjnych Czerwiec 2014 Raport Wykorzystanie EDI w przedsiębiorstwach dystrybucyjnych i produkcyjnych 2 Wprowadzenie EDI. Jeden ze skrótów funkcjonujących w branży informatycznej, podobnie jak wiele innych,np. ERP,

Bardziej szczegółowo

Inwestycja w robotyzację

Inwestycja w robotyzację ASTOR WHITEPAPER Inwestycja w robotyzację Analiza Przygotowanie inwestycji Realizacja inwestycji Wykorzystanie inwestycji krok po kroku 2 ASTOR WHITEPAPER INWESTYCJA W ROBOTYZACJĘ Jak efektywnie zainwestować

Bardziej szczegółowo

Dział Rozwiązań CMMS firmy AIUT Sp. z o.o. 2012 AIUT Sp. z o. o.

Dział Rozwiązań CMMS firmy AIUT Sp. z o.o. 2012 AIUT Sp. z o. o. Dział Rozwiązań CMMS firmy AIUT Sp. z o.o. AIUT Gliwice Jako dział rozwiązań CMMS jesteśmy częścią firmy AIUT realizującej od wielu lat projekty techniczne w ponad 40 krajach na wszystkich kontynentach.

Bardziej szczegółowo

Obszary zapytania ofertowego

Obszary zapytania ofertowego ZGIERZ: 10/01/2012 ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczy: zapytanie w zakresie realizacji systemu automatyzacji procesów biznesowych W związku z realizacją przez firmę JASZPOL sp. z o.o.. projektu unijnego w ramach

Bardziej szczegółowo

Program Poprawy Efektywności Zakupów. Jak kupować, aby poprawiać rentowność?

Program Poprawy Efektywności Zakupów. Jak kupować, aby poprawiać rentowność? Program Poprawy Efektywności Zakupów Jak kupować, aby poprawiać rentowność? Oferta Zakupy Celem każdej firmy jest zdobycie dominującej pozycji na rynku, która przekłada się na poziom obrotów i zysków firmy.

Bardziej szczegółowo

omnia.pl, ul. Kraszewskiego 62A, 37-500 Jarosław, tel. +48 16 621 58 10 www.omnia.pl kontakt@omnia.pl

omnia.pl, ul. Kraszewskiego 62A, 37-500 Jarosław, tel. +48 16 621 58 10 www.omnia.pl kontakt@omnia.pl .firma Dostarczamy profesjonalne usługi oparte o nowoczesne technologie internetowe Na wstępie Wszystko dla naszych Klientów Jesteśmy świadomi, że strona internetowa to niezastąpione źródło informacji,

Bardziej szczegółowo

www.streamsoft.pl Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

www.streamsoft.pl Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

Do kogo skierowany jest system obiegu dokumentów?

Do kogo skierowany jest system obiegu dokumentów? 9 Obieg dokumentów Do kogo skierowany jest system obiegu dokumentów? Dla kogo? Obsługa rosnącej liczby faktur, umów, czy korespondencji wymaga coraz większych nakładów pracy. Dzięki wdrożeniu sprawnego

Bardziej szczegółowo

Co to jest SUR-FBD? 3

Co to jest SUR-FBD? 3 1 Utrzymanie Ruchu Często firmy funkcjonują w swoistym błędnym kole, polegającym na skupieniu uwagi na naprawach tego co się psuje, tym samym powielają wzorce biernego utrzymania ruchu Z powodu braku danych,

Bardziej szczegółowo

Proaktywny i automatyczny monitoring infrastruktury IT w świetle Rekomendacji D

Proaktywny i automatyczny monitoring infrastruktury IT w świetle Rekomendacji D Proaktywny i automatyczny monitoring infrastruktury IT w świetle Rekomendacji D Łukasz Musiuk, Tomasz Głażewski CO ZROBIĆ, ŻEBY BYŁO DOBRZE 1 Agenda O produkcie Rekomendacja D a praktyka Pozycjonowanie

Bardziej szczegółowo

Jak wdrożyć CRM w małej i średniej firmie? Dariusz Mazur, Madar

Jak wdrożyć CRM w małej i średniej firmie? Dariusz Mazur, Madar Jak wdrożyć CRM w małej i średniej firmie? Dariusz Mazur, Madar Plan wystąpienia Podstawowe definicje System informatyczny dla MSP Pięć kroków udanego wdrożenia Podsumowanie Co to jest CRM Posiadanie takiej

Bardziej szczegółowo

TSM TIME SLOT MANAGEMENT

TSM TIME SLOT MANAGEMENT TSM TIME SLOT MANAGEMENT System zarządzania zamówieniami i oknami czasowymi dostaw Spis treści O Firmie Nam zaufali Możliwości rozwiązań О produkcie Bezpieczeństwo i dostęp do informacji Problemy produkcyjne

Bardziej szczegółowo

ŚCIEŻKA: Praktyk KAIZEN

ŚCIEŻKA: Praktyk KAIZEN ŚCIEŻKA: Praktyk KAIZEN Ścieżka dedykowana jest każdej osobie, która chce rozwijać siebie i swoją organizację - w szczególności: Koordynatorom i liderom Lean/KAIZEN odpowiedzialnym za obszary produkcyjne

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1. 80-855 Gdańsk. www.torpol.eu

Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1. 80-855 Gdańsk. www.torpol.eu Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1 80-855 Gdańsk www.torpol.eu PUW Torpol Sp. z o.o. rozpoczęło działalność w 1987 roku. W branży tekstylnej obecni są od 1994 roku. Torpol jest

Bardziej szczegółowo

Niniejszy artykuł prezentuje argumenty pozwalające odpowiedzieć na dwa pytania związane z powyższą tematyką:

Niniejszy artykuł prezentuje argumenty pozwalające odpowiedzieć na dwa pytania związane z powyższą tematyką: MAMY SYSTEM ERP. CZY POTRZEBUJEMY EAM? Wdrożenie systemu ERP to dla wielu przedsiębiorstw wieloletni cel strategiczny. Planując dalszy rozwój tego systemu firmy często rozważają uwzględnienie potrzeb działu

Bardziej szczegółowo

Case Study. Rozwiązania dla branży metalowej

Case Study. Rozwiązania dla branży metalowej Case Study Rozwiązania dla branży metalowej Charakterystyka klienta Firma produkująca wyroby ze stali czarnej, aluminium, stali nierdzewnej oraz elementy konstrukcji i konstrukcje metalowe. W palecie rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Istnieje możliwość prezentacji systemu informatycznego MonZa w siedzibie Państwa firmy.

Istnieje możliwość prezentacji systemu informatycznego MonZa w siedzibie Państwa firmy. system informatyczny wspomagający monitorowanie i planowanie zapasów w przedsiębiorstwie System informatyczny MonZa do wspomagania decyzji managerskich w obszarze zarządzania zapasami jest odpowiedzią

Bardziej szczegółowo

Dlaczego outsourcing informatyczny? Jakie korzyści zapewnia outsourcing informatyczny? Pełny czy częściowy?

Dlaczego outsourcing informatyczny? Jakie korzyści zapewnia outsourcing informatyczny? Pełny czy częściowy? Dlaczego outsourcing informatyczny? Przeciętny informatyk firmowy musi skupić w sobie umiejętności i specjalizacje z wielu dziedzin informatyki. Równocześnie musi być administratorem, specjalistą od sieci

Bardziej szczegółowo

Planowanie tras transportowych

Planowanie tras transportowych Jerzy Feldman Mateusz Drąg Planowanie tras transportowych I. Przedstawienie 2 wybranych systemów: System PLANTOUR 1.System PLANTOUR to rozwiązanie wspomagające planowanie i optymalizację transportu w przedsiębiorstwie.

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe rozwiązanie dla organizacji,

Kompleksowe rozwiązanie dla organizacji, Kompleksowe rozwiązanie dla organizacji, W KTÓRYCH REALIZOWANE SĄ PRZEDSIĘWZIĘCIA PROJEKTOWE 0 801 2727 24 (22 654 09 35) Kompleksowe wsparcie realizacji projektu Czy w Twojej organizacji realizowane są

Bardziej szczegółowo

COFACE CONTACT ROZBUDUJ BAZĘ WIARYGODNYCH KONTAKTÓW, KTÓRE POPRAWIĄ TWOJE WYNIKI FINANSOWE

COFACE CONTACT ROZBUDUJ BAZĘ WIARYGODNYCH KONTAKTÓW, KTÓRE POPRAWIĄ TWOJE WYNIKI FINANSOWE COFACE CONTACT ROZBUDUJ BAZĘ WIARYGODNYCH KONTAKTÓW, KTÓRE POPRAWIĄ TWOJE WYNIKI FINANSOWE Coface Contact to unikalna aplikacja umożliwiająca pobranie informacji na temat firm polskich bezpośrednio z serwisu

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY COMARCH BUSINESS INTELLIGENCE:

DOKUMENT INFORMACYJNY COMARCH BUSINESS INTELLIGENCE: DOKUMENT INFORMACYJNY COMARCH BUSINESS INTELLIGENCE: JAKIE PROBLEMY ROZWIĄZUJE BI 1 S t r o n a WSTĘP Niniejszy dokument to zbiór podstawowych problemów, z jakimi musi zmagać się przedsiębiorca, analityk,

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Draszba S.A. Al. Gen. Józefa Hallera 233a 80-502 Gdańsk www.heavyduty.pl

Dane Klienta: Draszba S.A. Al. Gen. Józefa Hallera 233a 80-502 Gdańsk www.heavyduty.pl Dane Klienta: Draszba S.A. Al. Gen. Józefa Hallera 233a 80-502 Gdańsk www.heavyduty.pl Draszba S.A. jest właścicielem marki Heavy Duty (HD) i Marisha oraz dystrybutorem wysokiej jakości obuwia Dr. Martens,

Bardziej szczegółowo

ZAPISY SIWZ ZABEZPIECZAJĄCE ZAMAWIAJĄCEGO TYLKO PRZED CZYM?

ZAPISY SIWZ ZABEZPIECZAJĄCE ZAMAWIAJĄCEGO TYLKO PRZED CZYM? ZAPISY SIWZ ZABEZPIECZAJĄCE ZAMAWIAJĄCEGO TYLKO PRZED CZYM? Andrzej Dopierała Od 1998 roku prezes polskich oddziałów korporacji IT Ta historia zaczyna się od tego, gdy przedsiębiorstwo/instytucja ( Zamawiający

Bardziej szczegółowo

STAR FINANCE Case Study

STAR FINANCE Case Study STAR FINANCE Case Study Szanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się ze zwięzłym opisem wdrożenia przeprowadzonego u naszego Klienta firmy Star Finance. Billennium 2013/ Wszelkie prawa zastrzeżone. Star

Bardziej szczegółowo

www.ant-iss.pl Wzrost efektywności produkcji i optymalizacja zużycia energii w przemyśle spożywczym. Przykłady wdrożeń systemów ANT Factory Portal.

www.ant-iss.pl Wzrost efektywności produkcji i optymalizacja zużycia energii w przemyśle spożywczym. Przykłady wdrożeń systemów ANT Factory Portal. Wzrost efektywności produkcji i optymalizacja zużycia energii w przemyśle spożywczym. Przykłady wdrożeń systemów ANT Factory Portal. III Konferencja Energia-Woda-Środowisko 23-24 kwietnia 2013, Termy Uniejów

Bardziej szczegółowo

Rynek usług leczenia niepłodności w Polsce 2014. Prognozy rozwoju na lata 2014-2015

Rynek usług leczenia niepłodności w Polsce 2014. Prognozy rozwoju na lata 2014-2015 Rynek usług leczenia niepłodności w Polsce 2014 2 Język: polski, angielski Data publikacji: Q4 Format: pdf Cena od: 1300 Sprawdź w raporcie Którzy dostawcy usług leczenia niepłodności znajdują się w czołówce

Bardziej szczegółowo

Platforma e-zakupy. www.coig.pl

Platforma e-zakupy. www.coig.pl Platforma e-zakupy www.coig.pl Czym jest Platforma e Zakupy Platforma e Zakupy to nowoczesna platforma informatyczna, która obsługuje i wspomaga procesy biznesowe zachodzące w obszarze zakupów. Ze względu

Bardziej szczegółowo

Wdrożony i certyfikowany Zintegrowany System Zarządzania zgodny z normami: ISO 9001, ISO 14001, PN-N-18001.

Wdrożony i certyfikowany Zintegrowany System Zarządzania zgodny z normami: ISO 9001, ISO 14001, PN-N-18001. Systemy zarządzania Dobrze zaprojektowane i spójne procesy zarządcze i operacyjne Grupy Kapitałowej ukierunkowane są na zagwarantowanie oczekiwanej jakości oferowanych przez nas produktów i usług, ochronę

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż: żmudna praca dla wytrwałych czy droga do kariery? Badanie dotyczące postrzegania zawodu sprzedawcy (w Polsce).

Sprzedaż: żmudna praca dla wytrwałych czy droga do kariery? Badanie dotyczące postrzegania zawodu sprzedawcy (w Polsce). Sprzedaż: żmudna praca dla wytrwałych czy droga do kariery? Badanie dotyczące postrzegania zawodu sprzedawcy (w Polsce). Od kilkunastu lat, kiedy Polska znalazła się w warunkach wolnorynkowych, liczba

Bardziej szczegółowo

Jak zwiększyć konkurencyjność przedsiębiorstwa dokonując pomiaru wskaźnika efektywności (OEE) oraz energii?

Jak zwiększyć konkurencyjność przedsiębiorstwa dokonując pomiaru wskaźnika efektywności (OEE) oraz energii? Jak zwiększyć konkurencyjność przedsiębiorstwa dokonując pomiaru wskaźnika efektywności (OEE) oraz energii? Przy stale rosnących cenach mediów i surowców do produkcji, tzw. koszty stałe mają coraz większy

Bardziej szczegółowo

Broszura aplikacyjna ANT Factory Portal

Broszura aplikacyjna ANT Factory Portal Broszura aplikacyjna ANT Factory Portal System nadzoru linii produkcyjnych: śledzenie partii produkcyjnej. System do nadzoru produkcji on-line, w czasie rzeczywistym. Kraków, 2011 Kraków Spółka informatyczna

Bardziej szczegółowo

NARZĘDZIA BEZPIECZNEGO ROZWOJU EKSPORTU

NARZĘDZIA BEZPIECZNEGO ROZWOJU EKSPORTU NARZĘDZIA BEZPIECZNEGO ROZWOJU EKSPORTU 1 POLSKI EKSPORT ROŚNIE W SIŁĘ Główne kierunki eksportu polskich przedsiębiorców: Nowe trendy Chiny Afryka Północna Irlandia 26,10% 6,40% 6,30% Źródło: Ministerstwo

Bardziej szczegółowo