Wdrożenie systemu informatycznego to duże przedsięwzięcie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wdrożenie systemu informatycznego to duże przedsięwzięcie"

Transkrypt

1 Raport specjalny nt. systemów klasy CMMS dostępnych na polskim rynku Awarie pod kontrolą Przestój urządzeń, zarówno planowany, jak i powodowany awarią, to zawsze wymierne straty finansowe dla przedsiębiorstwa. Optymalizacja planowanego czasu przestoju i minimalizacja występujących awarii to zadania, które wspomagają systemy specjalizowane CMMS (Computerised Maintenance Management Systems). Wdrożenie systemu informatycznego to duże przedsięwzięcie finansowe (koszty oprogramowania i usług firmy wdrożeniowej) i organizacyjne. System, który będzie skutecznym narzędziem dostarczającym największej liczby informacji przy najmniejszym nakładzie pracy, wymaga weryfikacji dotychczasowych praktyk, procedur i pojęć, ujednolicenie i dopasowanie ich do nowego sposobu funkcjonowania. Korzyści z predyktywnego podejścia do utrzymania ruchu są jednak nieporównywalnie większe aniżeli wysiłek Nadzór urządzeń i wyposażenia linii produkcyjnej przez system informatyczny wspierany odpowiednim oprzyrządowaniem diagnostycznym do badań i analizy smarów, pomiarów termograficznych i wibracji pozwala nie tylko oszacować ryzyko wystąpienia awarii, ale także w przypadku jej pojawienia - na szybką interwencję. związany z jego wdrożeniem. Przede wszystkim system pozwala na dokładne zaplanowanie remontów i konserwacji. Na podstawie pierwotnie zaimportowanych danych tworzona jest historia urządzeń, instalacji energetycznych, chemicznych w zależności od profilu działalności zakładu, w jakiej system został wdrożony (CMMS sprawdza się m.in. w branżach: motoryzacyjnej, chemicznej, energetycznej, spożywczej, farmaceutycznej, produkcyjnej). To pozwala 22 Służby Utrzymania Ruchu NR 2(16) / Marzec 2009 na precyzyjne określenie, kiedy był wykonany przegląd, kiedy była wymieniona konkretna część i ile kosztuje eksploatacja danej maszyny. Po niedługim czasie zebrane w systemie informacje pozwolą na przeprowadzanie szerokiego zakresu analiz ekonomicznych i technicznych. Nadzór urządzeń i wyposażenia linii produkcyjnej przez system informatyczny wspierany odpowiednim oprzyrządowaniem diagnostycznym do badań i analizy smarów, pomiarów termograficznych i wibracji pozwala nie tylko oszacować ryzyko wystąpienia awarii, ale także w przypadku jej pojawienia - na szybką interwencję. System, który ma odpowiednio ustalone stany alarmowe, analizuje sygnały pochodzące z czujników umieszczanych na maszynie i w przypadku zagrożenia automatycznie generuje alarm dla obsługi. Zarządzanie utrzymaniem ruchu dotyczy również kontrolowania magazynów części zamiennych oraz zarządzanie usługami tutaj również pomocą służą rozwiązania CMMS. Systemy dla działów UR to głównie CMMS, które mogą funkcjonować jako odrębne oprogramowanie lub moduły większych systemów typu ERP. Powszechne jest, że mniejsze i średnie firmy wybierają samodzielne programy. W przypadku dużych parków maszyn systemy dla działów UR to również CMMS, ale także części systemu funkcjonującego w całej firmie. Wśród obecnych na naszym rynku systemów można wymienić: Api Pro, Aretics, COSWIN, Datastream 7i, Gospodarkę Remontowo-Eksploatacyjną GRE, imaint, IMPACTxp, Maszyna, MAXIMO, MicroMaint, MP2, MP2000, PEMAC Utrzymanie Ruchu, Plan9000, PMC2000, Prekos, Q4, S.U.R. FBD, Uni Vers, Użytkowanie maszyn i urządzeń w przedsiębiorstwie. Wśród dostawców systemów klasy ERP w Polsce znajdują

2 Jaki system wspomaga dział UR w Państwa firmie? 68% firma nie posiada systemu wspierającego dział UR Ile osób zatrudnia Państwa firma? powyżej % frima posiada specjalizowany CMMS 10% firma posiada moduł systemu ERP się: Bann, BPSC, Digitland, Epicor, Eurotronic, IBS, IFS, JDEdwards, Lawson, Macrologic, Microsoft, Oracle, QAD, Rekord, SAP, Softlab. Badanie Redakcja Służb Utrzymania Ruchu przeprowadziła ankietę drogą mailową i telefoniczną dotyczącą powyżej Ile osób zatrudnia dział UR w Państwa firmie? obecności systemów wspierających działy utrzymania ruchu w ich firmach. Swoje pytania kierowaliśmy zarówno do małych, średnich, jak i dużych zakładów produkcyjnych z różnych branż, m.in.: motoryzacyjnej, farmaceutycznej, papierniczej, spożywczej, chemicznej, AGD, petrochemicznej, elektrycznej. Na podstawie 162 odpowiedzi przygotowaliśmy raport dotyczący systemów klasy CMMS. W 30% ankietowanych firm funkcjonuje specjalizowany system CMMS. 2% czytelników wskazało na moduł systemu ERP przeznaczony dla działu UR. Zdecydowaną większość respondentów (39%) stanowiły firmy zatrudniające od dwustu do pięciuset pracowników, więc nieco zaskakujące jest, że sporo dużych firm nie wspomaga działu UR odpowiednimi systemami informatycznymi. Na drugim miejscu pod tym względem uplasowały się firmy, gdzie zatrudnionych jest od stu do dwustu osób (%). Zatem nie powinien Jak obecna sytuacja gospodarcza wpłynie na sprzedaż rozwiązań klasy CMMS? Rzeczą oczywistą i niepodlegającą dyskusji jest to, że działania zapobiegawcze przynoszą dużo większe korzyści (oszczędności), niż działania następujące po wystąpieniu zdarzenia awaryjnego. Takim zdarzeniem w skali przedsiębiorstwa jest obecny kryzys. Więc należałoby zapytać się, co uczyniły zarządy firm w zakresie działań prewencyjnych, tak aby zminimalizować negatywne skutki? Skuteczność ekonomiczna każdego wydziału daje w efekcie ogólny obraz kondycji przedsiębiorstwa. Skuteczność, czyli dysponowanie takimi narzędziami i kwalifikacjami, które zapewnią dyscyplinę finansową i oszczędne gospodarowanie posiadanymi środkami przy jednoczesnym podnoszeniu wartości produktu, a więc i firmy. Przykładem takich narzędzi mogą być programy księgowe, magazynowe, kadrowe itd. Sukces firmy tak naprawdę opiera się na przetwarzaniu informacji (szybka reakcja na zmieniające się warunki, maksymalna ilość danych wejściowych oraz minimalna ilość danych wyjściowych, które wskazuje na konkretne działania). Rezygnacja z narzędzi informatycznych w dobie totalnej informatyzacji spowoduje śmierć ekonomiczną lub w najlepszym przypadku zepchnięcie firmy do niszy ekscentrycznego produktu. Niewątpliwie sprawność SUR wpływa bezpośrednio na efekty jakościowe oraz wydajnościowe uzyskiwane przez działy produkcyjne, więc dlaczego SUR są nadal najbardziej zaniedbaną służbą w zakładach produkcyjnych, jeśli chodzi o wsparcie informatyczne? Jakub Chylewski Analityk / wdrożeniowiec FBD Służby Utrzymania Ruchu NR 2(16) / marzec

3 Jaki procent aplikacji wdrożonego systemu jest przez firmy wykorzystywany? Pytanie to zadawane jest często w procesie wyboru rozwiązania. Przyszły użytkownik chce zastosować narzędzie dostosowane do swoich oczekiwań, zakładając, że rozwiązanie zbyt małe ich nie zaspokoi, a zbyt duże będzie wiązało się z niepotrzebnym kosztem. System plan9000 wdrożyliśmy z sukcesem w kilkudziesięciu przedsiębiorstwach. Bazując na tych doświadczeniach możemy powiedzieć, że w początkowym okresie funkcjonowania systemu, czyli bezpośrednio po jego wdrożeniu, wykorzystywane jest 60-75% funkcjonalności plan9000. Wiąże się to z realizacją założonych przez użytkownika celów wdrożenia. Później, w miarę odkrywania możliwości plan9000, użytkownicy zaczynają wykorzystywać coraz więcej funkcji systemu, dochodząc do 80-90% pełnej funkcjonalności. W niektórych przypadkach system plan9000 uzupełniany jest o dodatkowe funkcjonalności, opracowane pod kątem specyficznych wymagań użytkownika wtedy jego wykorzystanie przekracza nominalne 100%. Warto podkreślić, że praktycznie nie zdarza się, aby użytkownicy zaprzestawali używania wdrożonych funkcjonalności. Oznacza to, że użytkownicy cały czas dostrzegają realne korzyści z wykorzystania plan9000 w ich przedsiębiorstwie. Ile osób zatrudnia Państwa firma? pow yżej Piotr Czołnik Wdrożeniowiec 4Tech Sp. z o.o *firmy, w których stosowany jest system wspierający dział UR Ile osób zatrudnia dział UR w Państwa firmie? powyżej *firmy, w których stosowany jest system wspierający dział UR dziwić fakt, że również liczba pracowników działów UR obejmuje w większości dwa górne przedziały 78% dla przedziału od dziesięciu do dwudziestu osób w UR oraz 37% dla przedziału powyżej dwudziestu. Wśród 30% firm, w których stosowane są systemy CMMS, 60% zatrudnia od dwustu do pięciuset pracowników. W zaledwie 13% firm ze stu do dwustu pracownikami spotkać można system CMMS. Jakie były powody wdrożenia systemu CMMS? W odpowiedzi na to pytanie największa liczba ankietowanych (34%) podała opinię o produkcie. Uzupełnia tę odpowiedź uwaga pojawiająca się kilkakrotnie w trakcie przeprowadzania ankiet drogą telefoniczną, że decyzję ułatwiła wizyta w zakładzie o podobnym profilu produkcji, gdzie dany system został już wdrożony i sprawdza się. W % przypadkach zdecydowała łatwość wdrażania, co może świadczyć o tym, że część ankietowanych obawia się tego przedsięwzięcia. Porównywalna liczba ankietowanych (21%) stwierdziła, że wybór był uwarunkowany wymaganiami korporacyjnymi, co w dużych firmach z licznymi oddziałami ułatwia zarządzanie. Cena i potencjalne oszczędności mają, w porównaniu z wymienionymi wcześniej, zdecydowanie mniejsze znaczenie. Dla ankietowanych o wiele ważniejszy był stosunek jakości do ceny (15%), aniżeli sama cena (4%). Żaden z respondentów nie kierował się przy wyborze marką systemu. Wśród ankietowanych % posiada wdrożony system MP2, 20% Użytkowanie maszyn i urządzeń w przedsiębiorstwie, porównywalnie wypadły systemy SUR-FBD (14%) i Aretics (12%). W ankiecie umieszczono dwadzieścia systemów klasy CMMS i możliwość odpowiedzi otwartej w przypadku, gdy żaden z podanych nie był wdrożonym w danej firmie. Poza systemami, które ujęte zostały na wykresie, w ankiecie znalazły się jeszcze: Api Pro, COSWIN, Datastream 7i, Gospodarka Remontowo-Eksploatacyjna GRE, imaint, MicroMaint, MP2000, PEMAC Utrzymanie Ruchu, PMC2000, Prekos, Q4, Uni Vers. Ze względu na małą próbę w tym przypadku trudno dokonać trafnej analizy. 1% ankietowanych posiadało systemy przygotowane przez firmowe działy informatyki. W ankiecie znajdowało się również pytanie o moduł systemu klasy ERP wdrożony w firmie i przeznaczony dla UR. Wśród szesnastu proponowanych odpowiedzi znaleźli się wszyscy wcześniej wymienieni dostawcy. 10% ze wszystkich ankietowanych ma wdrożony moduł ERP dla działu UR. Tutaj również pojawił się problem analogiczny do powyższego zbyt mała grupa badawcza. W związku z tym również niemożliwe było wyciągnięcie rzetelnych wniosków. Kolejne z zadanych pytań brzmiało: jaki procent aplikacji posiadanego systemu CMMS jest wykorzystywane w Państwa firmie? Najwięcej respondentów (34%) wybrało odpowiedź z przedziału od 40-60%. 24 Służby Utrzymania Ruchu NR 2(16) / Marzec 2009

4 Jaki był powód wyboru konkretnego systemu dla działu UR w Państwa firmie? cena potencjalne oszczędności w ymogi korporacyjne łatw ość w drażania opinia o produkcie stosunek jakości do ceny liczba odpow iedzi (%) Jaki system CMMS wdrożony jest w Państwa firmie? własny inny Użytkowanie maszyn i urządzeń w przedsiębiorstwie S.U.R. FBD Plan 9000 MP2 MAXIMO Maszyna IMPACTxp Aretics Jaki procent aplikacji posiadanego systemu CMMS jest wykorzystywany w Państwa firmie? Jak obecna sytuacja gospodarcza wpłynie na sprzedaż rozwiązań klasy CMMS? W obecnej sytuacji gospodarczej przedsiębiorstwa zmuszone są szukać oszczędności we wszystkich obszarach działalności. Aby pozostać konkurencyjnymi, muszą również umiejętnie inwestować. Rozwiązania CMMS/EAM (Enterprise Asset Management) świetnie wpasowują się w te potrzeby, gdyż stanowią inwestycję, która z założenia powinna generować oszczędności. Według badań np. Gartner a, dzięki nowoczesnym systemom informatycznym, takim jak IBM Maximo, możliwa staje się optymalizacja wykorzystania infrastruktury technicznej, zasobów ludzkich i materiałowych, obniżenie stanów magazynowych, wzrost skuteczności egzekwowania gwarancji czy zmniejszenie liczby awarii i czasów postojów, czego efektem są wymierne korzyści finansowe przedsiębiorstwa, o które zabiegamy. W mojej opinii obecna sytuacja gospodarcza sprzyja wdrożeniom rozwiązań CMMS/EAM, ponieważ przedsiębiorstwa świadome obecnych realiów widzą potrzebę szukania oszczędności nie tylko poprzez ograniczanie budżetów, ale przede wszystkim w optymalizacji procesów biznesowych, pełniejszym wykorzystaniu posiadanych zasobów oraz przemyślanym inwestycjom, w czym pomocne są rozwiązania Enterprise Asset Management. powyżej Maciej Guzek CMMS Dept. Marketing & Sales Manager AIUT Sp. z o.o do *firmy, w których stosowany jest system wspierający dział UR 28% wykorzystuje system w 60-80%. Duża grupa (17%) pytanych odpowiedziała, że w użyciu jest ponad 80% modułów posiadanego systemu. Zbliżona ilość firm (15%) wykorzystuje je w maksymalnie 20%, ale przy tym uzasadnia taki stan niedawnym wdrożeniem systemu. Nasuwa się tutaj oczywisty wniosek, że aby system był optymalnie użytkowany, musi upłynąć trochę czasu, który potrzebny jest na doskonalenie umiejętności jego obsługi i gromadzenie danych. W badaniach pytaliśmy również o plany dotyczące zakupu, wymiany lub ewentualnej rozbudowy obecnego systemu. 42% ankietowanych spośród tych, którzy nie mają systemu mierzy się z zamiarem zakupu, ale równocześnie spora część z nich wstrzymuje się z wiążącymi decyzjami z powodu sytuacji ogólnogospodarczej. Wśród firm posiadających systemy 11% planuje ich rozbudowę. Zaledwie dwie odpowiedzi wyrażały niezadowolenie z obecnie stosowanego rozwiązania. Wśród pozytywnych opinii najczęściej podkreślane są: pełna i kompletna dokumentacja zdarzeń, analiza zdarzeń i rozliczeń godzinowych pracowników, monitoring magazynu części zamiennych, prognozowanie trwałości maszyn, łatwe zarządzanie zleceniami, łatwiejsze dostosowanie się do Dyrektywy Maszynowej, możliwość raportowania informacji dotyczących kosztów związanych z eksploatacją i naprawami dla zarządu, łatwiejsze planowanie budżetu i inwestycji. Praktycy To, jak sprawdzają się w praktyce systemy CMMS najlepiej są w stanie ocenić osoby, dla których CMMS to środowisko pracy, dlatego poprosiliśmy o opinię kierowników działów UR. Dariusz Biernacik, z-ca kierownika działu technicznego, Presspublica: Wdrożyliśmy w naszej drukarni system CMMS. O oczywistych korzyściach wypływających z uruchomienia tego typu programu w dziale SUR można przeczytać w każdej ulotce, każdego producenta bądź dystrybutora systemu. Chciałbym tu wskazać mniej oczywiste oczywistości, które dostrzegliśmy przez okres eksploatacji CMMS. Nasz produkt finalny (gazeta), który jest chyba najszybciej psującym się Służby Utrzymania Ruchu NR 2(16) / marzec 2009

5 Jaki procent oferowanych przez rozwiązanie aplikacji jest wdrażany, a jaki wykorzystywany? Slogan reklamowy systemu Aretics Maitenance brzmi: Standardowy system, którego wszyscy używają. Co to oznacza? Oczywiście nie chodzi o to, że wszyscy używają Aretics, ale we wszystkich firmach, w których został zakupiony, jest on używany na co dzień. Statystyki mówią, że ok. 20% z zakupionych systemów klasy CMMS nigdy nie zostaje wdrożone. Dodatkowe 20% po jakimś czasie przestaje być używane. Tylko 60% z zakupionych systemów działa zgodnie z wymaganiami klienta. Warto tu dodać, że Aretics ma łącznie ponad 300 przeprowadzonych wdrożeń wszystkie zakończone sukcesem. Z czego wynika, że tak mały procent z systemów CMMS jest wykorzystywany w praktyce? Problemu należy szukać w użytkownikach tego typu systemów. Są to bowiem ludzie nieprzyzwyczajeni do używania komputera jako narzędzia w swojej codziennej pracy. Przekonanie mechaników, elektryków lub operatorów maszyn, aby zasilali system danymi stanowi często ogromną barierę. Wykonanie zgłoszenia awarii lub sprawozdania z wykonanej pracy powinno być równie łatwe jak rozmowa telefoniczna. Główną cechą systemu Aretics jest właśnie to, iż stawia on na przyjazność obsługi przez użytkownika, czyli mechanika lub operatora, lecz nie zapomina również o kierownictwie. Tylko system wypełniony odpowiednimi danymi będzie miał znaczenie użytkowe dla szefa UR, zarządu i może dostarczać informacji niezbędnych do podejmowania prawidłowych decyzji. Dominik Zych Key Account Manager IT-Expert Sp. z o.o. produktem, wymaga niejednokrotnie od pracowników SUR działań niekonwencjonalnych, poza wszelkimi, ustalonymi wcześniej algorytmami. I tu nie do przecenienia pomocne są wpisy z obsługi, wcześniejszych, podobnych zdarzeń, do których pracownik ma natychmiastowy dostęp. Tego typu system antyekspertski pomaga też w stosunkowo szybkim czasie w stworzeniu pełnowartościowego fachowca SUR z nowo przyjętego pracownika. Pamiętajmy, decydując się na zakup Tabela 1. Firmy wiodące w branży. Nazwa firmy Dane teleadresowe Obecność na rynku polskim Największe wdrożenia 4TECH systemy informatyczne Aiut Sp. z o.o. Eurotronic Sp. z o.o. FBD IT.expert Sp. z o.o. ul. Sosnkowskiego Warszawa tel./fax: (0-22) ul. Wyczółkowskiego Gliwice tel.: (0-32) fax: (0-32) ul. Walecznych 12/ Warszawa ul. Oświatowa 34 (biuro) Warszawa tel.: (0-22) faks: (0-22) ul. Kondratowicza 37/ Warszawa tel./fax: (0-22) ul. Lisa Kuli 12/ Warszawa tel.: (0-22) lat ENION S.A. - zakłady w Krakowie, Bielsku - Białej, Będzinie, Częstochowie PLIVA Kraków, Zakłady Farmaceutyczne S.A. Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 18 lat Arctic Paper S.A. - zakłady w Polsce i Szwecji EL PAK Sp. z o.o. Lafarge - zakłady w 11 krajach Europy Środkowej i Wschodniej. 15 lat Grupa LOTOS S.A. KGHM Polska Miedź S.A. PKN Orlen S.A. 7 lat Hager Polo Produkcja Sp. z o.o. Tychy Mieszko S.A. Racibórz ERGOM Poland Sp. z o.o. 5 lat TRW Braking Systems Polska Sp. z o.o. Saint Gobain Sekurit HanGlas Polska Sp. z o.o. Statoil Lubricants Sp. z o.o. 26 Służby Utrzymania Ruchu NR 2(16) / Marzec 2009

6 CMMS, aby dokładnie określić, co tak naprawdę chcemy usprawnić w naszych działaniach, i pod tym kątem szukajmy w stosunkowo dużej ofercie na rynku CMMS. A mając już system, pamiętajmy, iż im więcej informacji wprowadzimy, tym większą korzyść osiągniemy z systemu (bardzo dużą rolę odgrywa administrator CMMS). Jerzy Kot, koordynator SAP PM, Kompania Piwowarska: W warunkach wyznaczanych potrzebami Utrzymania Ruchu, gdzie ilość informacji jedynie stale rośnie, istotnym jest czas oczekiwania na wyniki przetwarzania. Użytkowanie bardziej złożonych aplikacji bazodanowych do zarządzania - CMMS - stało się koniecznym. Ich wprowadzenie zaowocowało korzystnymi dla UR zmianami: weryfikacją istniejących praktyk, normalizowaniem i formalizowaniem działań celem przystosowania się do wdrażanego systemu. Mimo że wiele osób postrzegało je jako ograniczenia, w efekcie prowadziło na ścieżkę ciągłego doskonalenia. System wpłynął na rozwój komunikacji i wymianę informacji pomiędzy centrum decyzyjnym UR a wykonawcami zadań, pracownikami działu technicznego i produkcji, pomiędzy pracownikami UR na różnych zmianach. Dzięki tworzonej historii urządzeń i działań z nimi związanych oraz szybkiemu przetwarzaniu danych do informacji w pożądanej postaci tabelarycznej i wykresów, zaistniały możliwości ich wykorzystania w procesie decyzyjnym. Od tego momentu rozpoczął się etap zarządzania UR poprzez wskaźniki efektywnościowe. To z kolei spowodowało wzrost efektywności samych działań UR. Ogromną rolę odgrywa łatwość monitorowania postępów przy pomocy raportów generowanych przez CMMS wyników odzwierciedlających: optymalizację czasu, działań i kosztów. Powszechność i łatwość dostępu do rzetelnej informacji i raportów wpłynęły na podniesienie kultury technicznej pracowników UR, a także ich postrzeganie przez pracowników innych działów zakładu. Użytkowanie przez UR systemu CMMS wymaga jednakże zarządzania infrastrukturą i bazą danych w sposób uwzględniający nadążanie za zmianami techniczno-organizacyjnymi wewnątrz UR i otoczenia UR - w zakładzie, w przemyśle, nawet w gospodarce. Ryszard Sikora, kierownik działu UR i administrator systemu, Sery ICC Pasłęk: Powodem wdrożenia systemu dla działu UR w naszym zakładzie było przede wszystkim to, że chcieliśmy wiedzieć, co i ile nas kosztuje, by sprawnie podejmować decyzje dotyczące inwestycji oraz zakupu sprzętu i części zamiennych. Po drugie chcieliśmy mieć jeden wspólny system klasy CMMS/EAM do wspomagania zarządzania utrzymaniem ruchu i gospodarką remontową, który będzie zintegrowany z naszym systemem ERP i na dzień dzisiejszy rzeczywiście są kompatybilne. Jak obecna sytuacja na rynku wpłynie na sprzedaż rozwiązań klasy CMMS? Zdaję sobie sprawę, że obecna sytuacja ekonomiczno-gospodarcza może zniechęcać przedsiębiorców do inwestycji, zwłaszcza w rozwiązania informatyczne. Poszukiwanie oszczędności w każdej sferze wydaje się być w pełni uzasadnione. Jednak przewrotnie powiem, że może to być najlepszy moment na poszukiwanie optymalnych rozwiązań, które przyniosą wymierne korzyści i efekty finansowe. Implementacja rozwiązań klasy CMMS pozwala na optymalizację nakładów ponoszonych na eksploatację majątku przedsiębiorstwa, przy równoczesnym zarządzaniu ryzykiem eksploatacyjnym oraz wydajnością użytkowanych maszyn i urządzeń. Według danych opublikowanych w raporcie Gartner Group i ARC Advisory Group, przedsiębiorstwa korzystające z oprogramowania Infor EAM (D7i) odnotowują średni zwrot kosztów z inwestycji (ROI) w następujących obszarach: redukcja stanów magazynowych to wzrost od 15% do 35%, obniżenie kosztów logistycznych o 10% do 20%, wzrost wykorzystania majątku o 3% do 10%, wzrost wykorzystania zasobów ludzkich od 10% do 20%, wzrost skuteczności egzekwowania gwarancji o 10% do 50 %, obniżenie liczby zleceń awaryjnych o 10% do 60%. Dobrym przykładem może być firma KGHM Polska Miedź S.A., która zakupiła i rozpoczęła wdrożenie systemu klasy CMMS Infor EAM. Krzysztof Tomaszewicz Prezes zarządu Eurotronic Sp. z o.o. Jeśli chodzi o moduły systemu wybrane przez nas, to na dzień dzisiejszy korzystamy z gospodarki magazynowej, czyli krótko mówiąc: zakup części i ich magazynowanie. Mamy także wprowadzone plany remontów i konserwacji oraz prowadzimy szczegółową analizę kosztów generowanych przez poszczególne linie technologiczne. Nasz system ERP dostarczał dane bardzo ogólne, a wdrożony system CMMS/EAM umożliwia wydobycie każdej informacji, np. kiedy montowaliśmy część, kiedy i jakie koszty generowała maszyna itd. W początkowym okresie wdrażania systemu doszło sporo dodatkowej pracy. Zyskiem jest jednak zdecydowanie większy porządek, wszystko jest usystematyzowane, dzięki czemu pojawiła się możliwość stworzenia przejrzystych magazynów i odpowiednich kodyfikacji. Magdalena Libiszewska Autorka raportu jest koordynatorem publikacji tematycznych w Wydawnictwie Czasopism Specjalistycznych Służby Utrzymania Ruchu NR 2(16) / marzec

BIZNES ERP, CRM, BI. Podatek VAT 2014. Systemy CRM. Dokumenty EDI. benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 BIZNES. Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s.

BIZNES ERP, CRM, BI. Podatek VAT 2014. Systemy CRM. Dokumenty EDI. benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 BIZNES. Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s. BIZNES benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s. 20 Podatek VAT 2014 zmiany dla użytkowników systemów ERP s. 44 Systemy CRM dla sektora MŚP s. 28 Dokumenty EDI czyli jak

Bardziej szczegółowo

bo same finanse już nie wystarczają

bo same finanse już nie wystarczają 1/2014 bo same finanse już nie wystarczają Magazyn klientów i partnerów Archman 04 07 Doświadczenie ludzi kluczem do rozwoju Business Intelligence Trzy stopnie wtajemniczenia Business Intelligence 10 Business

Bardziej szczegółowo

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper Nowa generacja rozwiązań ERP Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper nowa generacja rozwiązań ERP Styczeń 2010 Wstęp Rozwój rozwiązań

Bardziej szczegółowo

ZALETY ZASTOSOWANIA SYSTEMÓW UTRZYMANIA RUCHU

ZALETY ZASTOSOWANIA SYSTEMÓW UTRZYMANIA RUCHU ZALETY ZASTOSOWANIA SYSTEMÓW UTRZYMANIA RUCHU Karolina PILARCZYK Streszczenie: Nigdy wcześniej w organizacjach nie było gromadzonych tak dużo danych jak w obecnym wymagającym otoczeniu biznesowym. Równocześnie

Bardziej szczegółowo

QAD ENTERPRISE APPLICATIONS 2011... 3 II. BRANŻOWE MAPY PROCESÓW... 9 III.

QAD ENTERPRISE APPLICATIONS 2011... 3 II. BRANŻOWE MAPY PROCESÓW... 9 III. Services Management Handboo Spis treści I. QAD ENTERPRISE APPLICATIONS 2011... 3 II. BRANŻOWE MAPY PROCESÓW... 9 III. OPINIE KLIENTÓW I ANALITYKÓW... 16 IV. QAD W BADANIACH FIRM ANALITYCZNYCH... 19 V.

Bardziej szczegółowo

Systemy ERP 2011. dla sektora przemysłowego. Jak zoptymalizować działanie przedsiębiorstwa za pomocą systemów IT klasy ERP

Systemy ERP 2011. dla sektora przemysłowego. Jak zoptymalizować działanie przedsiębiorstwa za pomocą systemów IT klasy ERP Raport MSI Polska maj 2011 www.msipolska.pl Systemy ERP 2011 dla sektora przemysłowego Jak zoptymalizować działanie przedsiębiorstwa za pomocą systemów IT klasy ERP Oferta na polskim rynku, przykłady wdrożeń,

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Raport 2013. Raport zawiera: Szanowni Państwo! Oddajemy w Wasze ręce raport na temat rozwiązań serwerowych stosowanych

Wstęp. Raport 2013. Raport zawiera: Szanowni Państwo! Oddajemy w Wasze ręce raport na temat rozwiązań serwerowych stosowanych 1 1 Wstęp Szanowni Państwo! Raport zawiera: Sławomir Koszołko Dyrektor ds. Strategii i Marketingu GTS Poland Oddajemy w Wasze ręce raport na temat rozwiązań serwerowych stosowanych w małych i średnich

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II Przemysław Lech ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II charakterystyka wykorzystanie w biznesie wdrażanie 1 Copyright by Przemysław Lech Wszelkie prawa zastrzeżone Niniejsza publikacja jest elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie?

Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie? Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie? Jak polskie przedsiębiorstwa podchodzą do optymalizacji kosztów KPMG W POLSCE 2 Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie??

Bardziej szczegółowo

Polacy lubią nowości i chcą z nich korzystać

Polacy lubią nowości i chcą z nich korzystać 30 OPROGRAMOWANIE DLA MSP Polacy lubią nowości i chcą z nich korzystać Oferta rynkowa systemów dostępnych w modelu SaaS jest w Polsce coraz bogatsza, porównywalna do innych krajów Europy Zachodniej, choć

Bardziej szczegółowo

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Spis treści 2 Stworzone z myślą o wyzwaniach Twojej firmy 4 Exact Globe 6 Księgowość finansowa i administracja 10 Zakupy i magazynowanie 14 Planowanie

Bardziej szczegółowo

Komputerowo zintegrowane systemy zarządzania produkcją

Komputerowo zintegrowane systemy zarządzania produkcją Komputerowo zintegrowane systemy zarządzania produkcją Zarządzanie produkcją Zamówienia klientów Zdolności produkcyjne Aby zaspokoić potrzeby klienta i osiągnąć oczekiwany wynik finansowy, każdy producent

Bardziej szczegółowo

Wyzwania firm. biznes w chmurach. listopad 2010

Wyzwania firm. biznes w chmurach. listopad 2010 aktualne trendy Praktyczne narzędzia studia przypadków Wyzwania firm WWW.wyzwaniafirm.pl listopad 2010 nowe spojrzenie na it Nowe wyzwania biznesowe wymagają zastosowania innowacyjnych rozwiązań technologicznych

Bardziej szczegółowo

Systemy BI rewolucja w głowie menedżera Ryszard Sadowski, prezes Solemis Group SA.

Systemy BI rewolucja w głowie menedżera Ryszard Sadowski, prezes Solemis Group SA. Systemy BI rewolucja w głowie menedżera Ryszard Sadowski, prezes Solemis Group SA. 2010 Systemy BI rewolucja w głowie menedżera Ryszard Sadowski, prezes Solemis Group SA. Kluczem do sukcesu każdej firmy

Bardziej szczegółowo

Informacje merytoryczne o firmie PROMAG S.A. Poszerzamy przestrzeń www.promag.pl Dopasowane rozwiązania Kompleksowe rozwiązania

Informacje merytoryczne o firmie PROMAG S.A. Poszerzamy przestrzeń www.promag.pl Dopasowane rozwiązania Kompleksowe rozwiązania Wartością dodaną współpracy z pracodawcami w trakcie tworzenia wszystkich elementów Wirtualnych Laboratoriów jest nawiązanie trwałej współpracy z firmą PROMAG S.A. współpraca ta miała charakter bezpośredniego

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Cloud 2013 weryfikacja. Chmura po latach. Integracja w chmurach wg Gartnera

Spis treści. Cloud 2013 weryfikacja. Chmura po latach. Integracja w chmurach wg Gartnera Cloud 2013 1 Spis treści Cloud 2013 weryfikacja Robert Jesionek Chmura po latach Ewa Zborowska, IDC Poland Integracja w chmurach wg Gartnera Barbara Mejssner, it-manager.pl Przejrzysta wspo łpraca i bezpieczne

Bardziej szczegółowo

Poznań 2012 PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW ERP W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH WIELKOPOLSKI

Poznań 2012 PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW ERP W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH WIELKOPOLSKI Poznań 2012 PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW ERP W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH WIELKOPOLSKI AUTORZY Słowo wstępne Łukasz Hadaś, Piotr Cyplik Rozdział 1. Paweł Fajfer, Adam Koliński Rozdział 2.

Bardziej szczegółowo

Jak efektywnie szkolić pracowników

Jak efektywnie szkolić pracowników Jak efektywnie szkolić pracowników Wydanie I Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

Niniejszy artykuł prezentuje argumenty pozwalające odpowiedzieć na dwa pytania związane z powyższą tematyką:

Niniejszy artykuł prezentuje argumenty pozwalające odpowiedzieć na dwa pytania związane z powyższą tematyką: MAMY SYSTEM ERP. CZY POTRZEBUJEMY EAM? Wdrożenie systemu ERP to dla wielu przedsiębiorstw wieloletni cel strategiczny. Planując dalszy rozwój tego systemu firmy często rozważają uwzględnienie potrzeb działu

Bardziej szczegółowo

Business Intelligence - droga do sukcesu

Business Intelligence - droga do sukcesu Strona 1 z 6 Bieżący numer Archiwalne numery Prenumerata Baza firm Dla reklamodawców FORUM EKSPERTÓW Business Intelligence - droga do sukcesu Teleinfo nr 5/2007, 12.03.2007r. Spis treści» Wdrożenie BI

Bardziej szczegółowo

Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury"

Instytucja Kultury EC1 Łódź - Miasto Kultury Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury" Raport pt. Rekomendowany model zarządzania Programem NCŁ zgodnie z umową nr EC1/51/2011 z dnia 08/12/2011 dotyczącą "wykonania usługi doradczej dotyczącej

Bardziej szczegółowo

jako metody zarządzania kosztami i podnoszenia jakości

jako metody zarządzania kosztami i podnoszenia jakości Analiza outsourcingu IT jako metody zarządzania kosztami i podnoszenia jakości Kiedy opłacalne jest korzystanie z usług zewnętrznych firm w tym z usług dzierżawy aplikacji? Dla jakich firm są to usługi

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W FIRMIE

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W FIRMIE Gazeta Finansowa NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W FIRMIE Kolorowy magazyn tygodnika Gazeta Finansowa (bezpłatny, wyłącznie do 46 numeru z 18 24 listopada 2011 r.) Już 16 grudnia specjalne wydanie Magazynu GF Kolorowy

Bardziej szczegółowo

cash MAnAGeMenT SpoSóB na optymalizację kosztów

cash MAnAGeMenT SpoSóB na optymalizację kosztów NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ Finansowanie Potrzeby, możliwości, instrumenty Kontrola należności Ochrona przepływów gotówkowych Analiza płynności Zbadaj kondycję Twojej

Bardziej szczegółowo

POLSKI RYNEK TELEINFORMATYCZNY W LICZBACH

POLSKI RYNEK TELEINFORMATYCZNY W LICZBACH POLSKI RYNEK TELEINFORMATYCZNY W LICZBACH T ELEINFO 100 Stan informatyzacji polskiej gospodarki i rozstrzygnięcie Konkursu na najlepiej zinformatyzowane firmy i instytucje Drodzy Czytelnicy Przekazujemy

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE SYSTEMÓW BI

WYKORZYSTANIE SYSTEMÓW BI WYKORZYSTANIE SYSTEMÓW BI W PRZEDSIĘBIORSTWACH I INSTYTUCJACH PUBLICZNYCH SZANSE, ZAGROŻENIA, TRENDY WWW.COMPUTERWORLD.PL PARTNER WYDANIA REDAKCJA 02 092 Warszawa, Żwirki i Wigury 18a, tel. 22 3217800,

Bardziej szczegółowo

Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R

Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R Pierwsze w Polsce opracowanie, które kompleksowo analizuje sposoby zarządzania pracami B+R w nauce, sposoby zarządzania pracami B+R w gospodarce oraz

Bardziej szczegółowo

Outsourcing rachunkowości 03/2015 PLUS

Outsourcing rachunkowości 03/2015 PLUS Outsourcing rachunkowości 03/2015 PLUS Spis treści 04 Ocena zasadności outsourcingu 10 Workflow. Elektroniczny obieg dokumentów narzędzie wspierające pracę 14 Żeby napić się mleka, nie trzeba hodować krowy

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY INFORMATYCZNE SPRAWDZONE W PRAKTYCE

SYSTEMY INFORMATYCZNE SPRAWDZONE W PRAKTYCE SYSTEMY INFORMATYCZNE SPRAWDZONE W PRAKTYCE Duże doświadczenie i stabilny zespół konsultantów gwarantuje powodzenie w realizacji nawet bardzo skomplikowanych wdrożeń. Sevenbridge istnieje na rynku od 2004

Bardziej szczegółowo