STARLIMS Version 10. W pełni konfigurowalny system do zarządzania informacją laboratoryjną

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STARLIMS Version 10. W pełni konfigurowalny system do zarządzania informacją laboratoryjną"

Transkrypt

1 STARLIMS Version 10 W pełni konfigurowalny system do zarządzania informacją laboratoryjną

2 System STARLIMS jest użytecznym narzędziem dla laboratoriów, w których wymagane jest zarządzanie złożonymi procesami, zapewnienie zgodność ze standardami oraz współpraca wielu jednostek w ramach jednej korporacji. STARLIMS to łatwy w instalacji systemem LIMS (Laboratory Information Management System) oparty na technologii webowej i stworzonym z myślą o potrzebach laboratoriów zarówno naukowych, jak i przemysłowych. System STARLIMS pozwala na konsolidację procesów biznesowych w ramach jednej platformy z wszechstronnym raportowaniem i śledzeniem stanu zasobów. Prowadzi to do lepszego procesu zarządzania i wymiany danych w/poza laboratorium. System STARLIMS jest idealną platformą zarówno dla zupełnie nowych wdrożeń, jak również dla tych, które wiążą się z migracją z istniejących już systemów LIMS. Rozwiązanie zaproponowane przez firmę STARLIMS gwarantuje pełną konfigurowalność i łatwość aktualizacji. Od czasu powstania firmy w 1987 roku, głównym celem STARLIMS było stworzenie i rozwój wiodącego w świecie systemu do kompleksowego zarządzania informacją laboratoryjną. Owocem długotrwałych badań i testów jest system STARLIMS, który doskonale dopasowuje się do indywidualnych potrzeb klienta i jest adaptowalny do każdego dynamicznie zmieniającego się laboratorium. STARLIMS ma udokumentowaną historię wdrożeń w wielu dziedzinach m.in. diagnostyka (opieka medyczna), farmacja, medycyna sądowa, przemysł chemiczny, petrochemiczny, spożywczy i ochrona środowiska. System wspiera funkcjonowanie działów badawczo-rozwojowych, produkcyjnych, kontroli jakości oraz administracji w przedsiębiorstwie.

3 System STARLIMS został stworzony od podstaw z wykorzystaniem najnowszych technologii internetowych (w tym XML), co znacząco poprawia operacyjną efektywność wszelkich typów laboratoriów i organizacji. Integralna część systemów biznesowych STARLIMS jako webowe narzędzie pozwala na łatwą współpracę wewnątrz organizacji i stanowi integralną część systemów biznesowych. STARLIMS generuje i dystrybuuje dane, które mogą być użyte przez inne systemy przedsiębiorstwa lub personel podejmujący kluczowe decyzje. Zależnie od typu przedsiębiorstwa STARLIMS gromadzi dane pomocne w: zamówieniach dodatkowych surowców w momencie, gdy poprzednie nie spełniają wymogów kontroli jakości, usprawnieniu transportu próbek wykonywaniu testów stabilności Elastyczność dla dynamicznego rozwijającego się laboratorium Elastyczność systemu STARLIMS obserwowania jest na wielu poziomach poczynając od automatycznego zarządzania procesami pracy, kończąc na śledzeniu zapętleń w tych procesach. STARLIMS oferuje wiele gotowych do użytku narzędzi i kreatorów, co w znaczący sposób ułatwia rozwiązanie pojawiających się problemów i przekonstruowanie systemu. Dopasowywanie systemu STARLIMS do potrzeb laboratoriów jest proste i wygodne dzięki bogatemu, dobrze dostosowanemu graficznemu interfejsowi użytkownika oraz funkcjom przeciągnij-i-upuść. System STARLIMS gwarantuje użytkownikowi intuicyjną pracę w oparciu o wprowadzane dane czy wybrane odnośniki do zasobów. STARLIMS śledzi i zapamiętuje ręcznie wprowadzane procedury, zapisując przy tym logikę biznesową w zautomatyzowanym systemie. Możliwości zaawansowanego zarządzania dokumentami Dodatkowo STARLIMS oferuje wyjątkowo elastyczne podejście do zarządzania dokumentami elektronicznymi. System bezpiecznie przechowuje dokumenty tekstowe i graficzne (obrazy generowane przez instrumenty takie jak chromatografy lub spektroskopy, pliki z danymi wyjściowymi z aparatury, pliki procedur SOP, certyfikaty, elektroniczne materiały szkoleniowe, raporty, itd.). Dzięki łatwej dostępności do całej dokumentacji przedsiębiorstwo może zapewnić integralność i walidację rezultatów, przy jednoczesnym zachowaniu poufności zgromadzonych danych.

4 Potrzeba wprowadzenia prawdziwie webowego systemu jest wynikiem zapotrzebowania na większą wydajność i zdalny dostęp do danych. Ograniczone finansowanie działów IT doprowadziło do rozwoju systemów nie wymagających instalacji po stronie klienta. System STARLIMS V10 będąc aplikacją całkowicie webową stanowi odpowiedź na takie zapotrzebowanie. Jedyny prawdziwie webowy LIMS W ciągu ostatniej dekady regulacje dotyczące laboratoriów stały się dużo bardziej restrykcyjne i pojawiła się konieczność przechowywania dramatycznie dużych plików danych. Dodatkowo laboratoria i przedsiębiorstwa poszukują sposobów na skrócenia czasu reakcji, podniesienie poziomu zysków i przyspieszenie procesu podejmowania decyzji. Aby osiągnąć wyżej wymienione cele duże ilości wygenerowanych danych muszą być przekonwertowane do formatu użytecznej wiedzy i efektywnie rozpropagowane w organizacji. Wykorzystując zdobycze nowych technologii i wprowadzając w życie odkrycia z dziedziny bezpieczeństwa komputerowego, systemy LIMS rozprzestrzeniły się z laboratorium na stacje robocze innych odbiorców danych, takich jak: personel badawczy, inżynierowie procesu oraz do laboratoriów i pracowników innych ośrodków tej samej korporacji. W tym samym czasie aplikacje wykonane w technologii serwisów webowych umożliwiły współpracę i integrację całkowicie różnych aplikacji biznesowych, udostępniając wspólną funkcjonalność na różnych systemach operacyjnych i platformach sprzętowych. Wychodząc poza tradycyjne rozwiązania fragmentarycznie oparte o technologie webowe, STARLIMS zbudował od podstaw całkowicie webową aplikację LIMS. Korzystając z XML i innych zaawansowanych technologii internetowych system STARLIMS ułatwia zarządzanie danymi i podejmowanie decyzji istotnych dla laboratorium, zaczynając od warsztatu laboratoryjnego, a na poziomie przedsiębiorstwa kończąc. W tym samym czasie STARLIMS oferuje bogaty, dostosowany do indywidualnych potrzeb graficzny interfejs użytkownika, który szeroko wspomaga konfigurację i rozbudowę. Całkowicie webowy LIMS nie wymaga instalacji po stronie klienta i oferuje przyspieszony proces nauki. Zaawansowana funkcjonalność STARLIMS wpływa na zmianę sposobu wykorzystywania danych i zarządzania procesami. Rys. 1 Ewolucja technologii internetowej

5 Webowa architektura systemu Zalety webowej architektury systemu STARLIMS Intuicyjny graficzny interfejs użytkownika (GUI) Budowa zgodna ze standardami internetowymi Brak instalacji po stronie klienta Skalowalność systemu pozwalająca na konfigurowanie infrastruktury sprzętowej Ujednolicenie aplikacji przy projektowaniu i wykonaniu Pełna integracja z systemami korporacyjnymi Pełna separacja interfejsu użytkownika od logiki biznesowej Przewidywalne czasy odpowiedzi Wygodne w użytkowaniu narzędzia do wzbogacania i modyfikowania funkcjonalności Architektura webowa LIMS firmy STARLIMS łączy standardowe cechy usług sieciowych ze skalowalną i rozszerzalną aplikacją użytkownika działająca poprzez przeglądarkę internetową i serwery bazodanowe. Komunikacja pomiędzy klientem i serwerem jest realizowana z pomocą standardowych protokołów usług sieciowych po http. Alternatywnie dla potrzeb lepszego zabezpieczenia może być wykorzystywany protokół HTTPS. Aby wykorzystać wszystkie zalety dostępnej mocy przetwarzania oraz bogate doświadczenie użytkownika, architektura webowa STARLIMS rozdziela kod w logice biznesowej (wykonywany po stronie serwera) od kodu warstwy prezentacji (uruchamianego przez kontrolkę.net po stronie klienta webowego). W rezultacie otrzymuje się przewidywalne czasy odpowiedzi i dużo większy wpływ doświadczenia użytkownika. Na potrzeby skalowalności serwery aplikacji STARLIMS w technologii webowej wykorzystują zasoby sprzętowe dynamicznie tworząc wątki wykonania, które współbieżnie obsługują żądania logiki biznesowej. Skalowalna rozproszona farma serwerów jest ciągle monitorowana poprzez serwer rozkładający obciążenia, który analizuje obciążenia i kieruje zadania na optymalne serwery. STARLIMS Strona klienta STARLIMS Żądania (usługi sieciowe i żądania HTTP) Extranetu Rys. 2 STARLIMS V.10 Zapory sieciowe dla Extranetu (nie wymagane w Intranecie) Dokumenty XFD (układ formularzy i skrypty klienckie) Zestawy danych Wyniki działania usług sieciowych Intranet Aplikacje zewnętrzne używające usług sieciowych STARLIMS Strona serwera Repozytorium reguł biznesowych STARLIMS Interfejs pośredniczący dla stron WWW i usług sieciowych (IIS) Rozpraszanie.NET Rozproszone serwery aplikacji STARLIMS obsługujące logikę biznesową Serwer redukcji obciążenia STARLIMS Serwery Serwery Serwery aplikacji aplikacji aplikacji LIMS LIMS LIMS LAN Wspierane platformy: SQL Server 2005 lub Oracle 10g i ich kolejne wersje ADO Dane STARLIMS Klientem STARLIMS jest standardowa przeglądarka obsługująca kontrolki.net, które dynamicznie dostosowują interfejs użytkownika. Kontrolki STARLIMS XFD Renderer są automatycznie tworzone po stronie klienta, kiedy pojawia się nowa wersja oprogramowania. W dodatku obok klasycznych kontrolek interfejsu graficznego użytkownika (etykietki, przyciski, pola tekstowe), występują bardziej zaawansowane kontrolki, takie jak hierarchiczne siatki danych, zakładki, panele wyboru, itd. Specjalne zaawansowane komponenty są używane do pośredniczenia pomiędzy graficznym interfejsem użytkownika i modelem danych rezydującym na serwerze. W przypadku wysokich wymagań bezpieczeństwa, kod skryptów po stronie klienta jest wykonywany w izolowanym środowisku (zwanym w żargonie piaskownicą) i kod po stronie serwera jest izolowany od kodu po stronie klienta. STARLIMS XFD Renderer wykorzystuje możliwości lokalnego komputera, co redukuje obciążenie serwera i sieci.

6 Webowa architektura systemu Moduł do projektowania (STARLIMS XFD Designer) Moduł do projektowania umożliwia autoryzowanym użytkownikom na konfigurowanie, wzbogacanie i modyfikowanie systemu w odpowiedzi na zmieniające się wymagania biznesowe. Używając intuicyjnych narzędzi graficznych typu przeciągnij-i-upuść, autoryzowani użytkownicy mogą projektować niezbędne procesy. Format XML jest używany do wygodnego definiowania interfejsu użytkownika. Java Script jest wykorzystywany do wychwytywania zachodzących zdarzeń i do zdalnego udostępniania usług obsługujących logikę biznesową zlokalizowanych na serwerze. Komunikacja pomiędzy graficznym interfejsem użytkownika i logiką biznesową jest realizowana z wykorzystaniem standardowych usług sieciowych. STARLIMS XDF Designer jest także wykorzystywane do tworzenia usług sieciowych udostępnianych dla zewnętrznych aplikacji klienckich i do wygodnej współpracy pomiędzy systemem STARLIMS oraz aplikacjami biznesowymi przedsiębiorstwa.

7 Od przyjęcia próbki do wydania raportu Elastyczne narzędzia konfiguracyjne STARLIMS pozwalają administratorom systemu łatwo zbudować i zarządzać odwzorowaniem unikalnego procesu pracy i reguł biznesowych laboratorium, zaczynając od podstaw lub z wykorzystaniem predefiniowanych elementów. Narzędzie STARLIMS Dashboard automatycznie monitoruje przepływ danych, informacja z laboratorium jest dostępna w czasie rzeczywistym i dostosowana do roli użytkownika oraz jego poziomu autoryzacji. Panel roboczy systemu STARLIMS Stały monitoring realizacji zasad Dobrej Praktyki Laboratoryjnej (GLP) Rejestracja próbki: Rejestracja próbki w systemie Drukowanie kodów kreskowych Wydawanie potwierdzenia przyjęcia próbki Podwójne wprowadzanie danych Określanie zadań: Określenie zakresu analiz Utworzenie listy roboczej Ustalenie parametrów dla aparatury kontrolnopomiarowej Wprowadzanie wyników: Wyniki wprowadzane ręcznie lub automatycznie Integracja poprzez narzędzie do pobierania danych (DCU) Archiwizacja danych Bezpośrednia walidacja wyników Przeglądanie i zatwierdzanie wyników: Przesyłanie próbek do ponownej analizy Zatwierdzanie wyników Wydawanie wyników podpisanych elektronicznie Raporty i zapytania: Wyszukiwanie danych o próbce Zintegrowana statystyka kontroli jakości Analiza trendów Ocena wydajności Integracja z Crystal Reports Eksport danych Stałe uaktualnianie stanu przedsiębiorstwa GROMADZENIE I PRZECHOWYWANIE PRÓBEK PRZYJMOWANIE I PRZYGOTOWANIE PRÓBEK PRZEPROWADZANIE BADAŃ SPRAWDZANIE JAKOŚCI DOSTĘP DO ZGROMADZONYCH DANYCH Rys. 3 Przebieg pracy

8 Przebieg pracy Śledzenie próbki Narzędzie STARLIMS do elastycznego tworzenia przepływu zadań dostarcza funkcjonalność umożliwiającą śledzenie zmian (traceability) i zarządzanie danymi laboratoryjnymi w sposób zgodny z rygorystycznymi standardami Amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków (FDA) 21 CFR część 11. Rejestracja próbek Podczas rejestrowania, personel opisuje próbki używając zestawu pól zawierających predefiniowane kategorie i określając zakres planowanych badań. Przydział testów i predefiniowanych kategorii różni się z zależności od rodzaju próbki. Wszystkie pola kategorii, ich listy wyboru, właściwości i metody przydziału testów mogą być łatwo konfigurowane i są powiązane z typem próbki. Jądro aplikacji STARLIMS zapewnia automatyczne przechowywanie rekordów danych. Podpis elektroniczny jest przechowywany w relacyjnej bazie danych i obejmuje wyniki testów, ustawienia urządzeń oraz wszystkie inne istotne aktywności. STARLIMS wprowadza także bardzo rygorystyczną kontrolę dotyczącą praw dostępu, haseł bezpieczeństwa i śledzenia zmian zapisu. System STARLIMS oferuje różnorodne metody rejestrowania próbek: związane z partią, z ustaloną praktyką, sterowane czasem, wydarzeniami, kalendarzem i ad hoc. System STARLIMS uzależnia przydział odmiennych przepływów zadań i protokołów testowania od rejestrowanej zawartości. Wstępna rejestracja próbki Wydajność pracy w laboratorium jest zwiększona dzięki możliwości wstępnej rejestracji próbek. Funkcja ta pozwala na zaplanowanie i przygotowanie się do badań jeszcze przed dostarczeniem konkretnego materiału. Eliminuje ona także błędy wynikające z nieprawidłowego odczytania odręcznego dokumentu rejestracyjnego materiału do badań. Dostępnych jest kilka metod wstępnej rejestracji: Przez okno rejestracji dostępne poprzez Microsoft Internet Explorer Przez przenośne urządzenia zsynchronizowane z systemem Przez serwisy webowe dostępne dla innych systemów przedsiębiorstwa (ERP, MES, CTMS, PIMS, itd.) Dostarczanie próbki Kody kreskowe i przenośne urządzenia drukujące zintegrowane z systemem STARLIMS mogą być wykorzystane do szybkiego i bezbłędnego oznakowania próbek.

9 Przebieg pracy Przydzielanie zadań System STARLIMS umożliwia uzależnione od specyfiki działania laboratorium przydzielanie zadań do poszczególnych osób lub zespołów. Kreator testów (Test Design Wizard) pozwala osobom uprawnionym na konfigurowanie testów, grupowanie próbek badanych czy też analizowanie ich razem z próbkami wzorcowymi QC. Dzięki aparaturowemu interfejsowi (Instrument Work Assigment) dane dotyczące planowanych testów i ich parametrów kontrolnych mogą być przesyłane do aparatury kontrolno-pomiarowej. Wbudowany w system harmonogram pracy (Work Scheduler) określa czas potrzebny na wykonanie wszystkich zaplanowanych oznaczeń. Umieszczone na panelu systemu wskaźniki przebiegu procesu (KPI, Key Performance Indicators) umożliwiają śledzenie postępów pracy i parametrów krytycznych. Wprowadzanie wyników Wyniki gromadzone przez system STARLIMS mogą mieć formę nie tylko prostych danych liczbowych lub tekstowych, ale i złożonych zbiorów danych (ELISA, chromatografia). Ścisła integracja systemu STARLIMS z Microsoft Office umożliwia także przechowywanie np. notatek opisujących zdjęcia mikroskopowe. Możliwości obliczeniowe systemu STARLIMS pozwalają na automatyczne wyznaczanie odchyleń, czułości, dokładności testów i innych zdefiniowanych wcześniej parametrów, w tym powiązanych z kontrolą jakości. Analizy nie spełniające wymagań kontroli jakości mogą być automatycznie powtarzane. Aplikacja pobierająca dane (Data Capture Utility -DCU) Automatyczne wprowadzanie i gromadzenie wyników testów jest możliwe dzięki DCU aplikacji pobierającej dane z różnorodnej aparatury kontrolno-pomiarowej. DCU pozwala także na pobieranie i gromadzenie danych przesyłanych przez Internet, po ich wcześniejszym przeliczeniu, zwalidowaniu i zatwierdzeniu. DCU skutecznie eliminuje błędy związane z przepisywaniem wyników, skraca czas ich wprowadzania do systemu i umożliwia łatwy dostęp do danych wszystkim uprawnionym użytkownikom, nawet w przedsiębiorstwach wieloośrodkowych. Manualne wprowadzanie danych System STARLIMS umożliwia także manualne wprowadzanie wyników prowadząc użytkownika przez wszystkie niezbędne okna i wymuszając archiwizację określonych danych na każdym etapie procesu. Układ okien można łatwo konfigurować w zależności od charakteru wprowadzanych informacji.

10 Przebieg pracy Dostęp dla użytkowników System STARLIMS gwarantuje bezpieczeństwo w korzystaniu z intranetu przedsiębiorstwa. Program umożliwia dostęp uprawnionych osób do dowolnych zgromadzonych danych, od wyników poszczególnych testów do zestawień kosztorysowych. Oferując szeroki dostęp do zgromadzonych danych system wpływa na: Skrócenie czasu reakcji na zapytania Łatwiejsze wyjaśnianie wątpliwości Automatyzację procesu wprowadzania danych Obniżenie kosztów Wzrost wydajności pracy Przeglądy i zatwierdzanie wyników Po zakończeniu automatycznego lub manualnego gromadzenia wyników na panelu kontrolnym przebiegu procesu wyświetlany jest komunikat wzywający uprawnioną osobę do ich przejrzenia i zatwierdzenia. Wewnętrzne regulacje laboratorium określają jaki rodzaj podpisu elektronicznego jest wymagany przed końcowym uwolnieniem produktu. Dzięki mechanizmowi podglądu śledzenia zmian (Traceability Viewer) w trakcie procesu uwalniania produktu możliwy jest dostęp do wszelkich informacji dotyczących powiązanych z nim próbek: zapisów z walidacji aparatury kontrolno-pomiarowej, zapisów o szkoleniach personelu, zapisów mówiących o stosowanych w analizach standardach, zapisów audytów i autoryzacji na różnych etapach badań. Raporty i zapytania W związku z rosnącym zapotrzebowaniem ze strony klientów wiele laboratoriów zmuszonych jest do dostosowania do wymagań zleceniodawcy: sposobów raportowania, terminów, cen i warunków badań, sposobów gromadzenia próbek, wymagań kontroli jakości Dzięki wyjątkowej konfigurowalności i możliwości filtrowania danych system STARLIMS jest programem, który potrafi sprostać tym wymaganiom. W zależności od poziomu dostępu, personel ma wgląd w dane każdego typu: analizę trendów, wyniki szkoleń, kosztorysy analiz, rachunki i zamówienia, rezultaty kontroli jakości itp. System generuje raporty dotyczące poszczególnych próbek, urządzeń, analityków, procesów czy laboratoriów. Raporty takie mogą być widoczne na monitorach stacji roboczych, przesyłane do drukarek, wysyłane faksem lub em lub udostępniane w sieci wewnętrznej przedsiębiorstwa. W celu stworzenia szablonów raportów system STARLIMS może współpracować z Business Objects Crystal Reports standardową aplikacją stosowaną w przemyśle do tworzenia raportów, a także z Microsoft Office.

11 Dobra Praktyka Laboratoryjna System STARLIMS pomaga wprowadzić i utrzymać procedury zgodne z wymaganiami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej (GLP). Wpływa na to między innymi możliwość zachowania: niezmiennej metodologii prowadzonych testów, dokumentacji szkoleń personelu, zapisów danych kontrolnych z aparatury, informacji o standardach, zestawień parametrów kontrolnych, MSDS itp. Moduł zarządzania materiałem (Materials Manager) pozwala na zarządzanie magazynem surowców, odczynników, standardów i innych materiałów niezbędnych do przeprowadzenia zaplanowanej ilości analiz. Ponadto system zachowuje dodatkowe informacje powiązane z procesem: MSDS, skład surowców wyjściowych itd. Moduł zarządzanie aparaturą (Instrument Management Module) umożliwia zharmonizowane planowanie pracy wielu urządzeń z uwzględnieniem przeglądów serwisowych i procedur walidacyjnych. Personel na bieżąco może śledzić postęp pracy. System wskazuje procesy trwające i zakończone oraz uniemożliwia przeprowadzenie analiz na urządzeniach, które nie przeszły wymaganych przeglądów/walidacji. System STARLIMS spełnia wszystkie wymagania zawarte w GAMP, ISO 17025, GLP, EN dotyczące audytów, bezpieczeństwa, przechowywania i spójności danych, a także wymagania 21 CRF Część 11 odnoszące się do podpisów elektronicznych. Bezpieczeństwo Dzięki kreatorowi nadającemu funkcje użytkownikom (Role Design Wizard) administrator systemu STARLIMS ma możliwość definiowania różnorodnych poziomów dostępu do danych dla personelu w zależności od stanowiska i pełnionej funkcji, np. analityk wprowadza i zatwierdza dane z przypisanej mu aparatury, zaś kierownik laboratorium ma dostęp do danych ze wszystkich stacji roboczych. Kreator pulpitów roboczych (Dashboard Parts Manager) pozwala na konfigurowanie pulpitów roboczych tak, aby informacje na nich widoczne odpowiadały funkcjom pełnionym przez personel. Audyty Funkcja automatycznego audytu umożliwia rejestrowanie wszelkich wprowadzonych zmian: ich charakteru, przyczyn i osób zatwierdzających. Administrator systemu określa zakres danych podlegających rejestracji oraz warunki wymagane do wprowadzenia modyfikacji.

12 Dobra Praktyka Laboratoryjna Kontrola wersji Spójność danych w systemie dotyczących zdefiniowanego protokołu jest zagwarantowana przez zablokowanie wprowadzania zmian dotyczących parametrów krytycznych protokołów: planów analiz, ich specyfikacji, czy metodologii testów. Informacje kluczowe mogą być modyfikowane tylko poprzez utworzenie nowych wersji protokołów. Wszelkie wprowadzone zmiany są zapisywane w systemie. Zarządzanie dokumentacją Systems STARLIMS zapewnia zgodne z wymogami 21 CRF Część 11 zarządzanie dokumentacją laboratoryjną i danymi naukowymi zgromadzonymi na jednej platformie. Funkcje modułu Zarządzania dokumentacją (Document Management) są w pełni zintegrowane z przebiegiem procesów i umożliwiają jednoczesną prezentację danych zgromadzonych w systemie STARLIMS oraz dokumentów przedsiębiorstwa spoza systemu. Dokumentacja zewnętrzna może zawierać SOP, certyfikaty szkoleniowe personelu, elektroniczne wersje materiałów szkoleniowych, dane wyjściowe z aparatury kontrolno-pomiarowej, certyfikaty analizy dla klientów, kopie dokumentów od dostawców i inne. Systems STARLIMS gromadząc i przechowując w sposób bezpieczny dane naukowe i laboratoryjne zapisane w różnych formatach (tekstowych, graficznych, audio-wizualnych) stanowi źródło kompleksowej informacji niezbędnej dla sprawnego funkcjonowania przedsiębiorstwa. Współpraca międzylaboratoryjna Będąc systemem bazującym na wewnętrznej sieci przedsiębiorstwa, STARLIMS umożliwia oddalonym od siebie o setki kilometrów laboratoriom korzystać z wspólnej bazy danych. Poziom dostępu do niej jest definiowany osobno dla każdego laboratorium i poszczególnych osób z personelu. System STARLIMS umożliwia sprawne przekazywanie informacji o analizowanych próbkach i zharmonizowanie pracy wielu ośrodków. Moduły dodatkowe Moduł badanie stabilności (Stability studies) umożliwia stworzenie, przeglądanie i zatwierdzanie procesów i protokołów niezbędnych do przeprowadzenia tego typu testów. Poszczególne funkcje tej aplikacji przypominają o wykonaniu testów w określonych odstępach czasu, na bieżąco inwentaryzują zgromadzone do badań próbki, zbierają dane o warunkach ich przechowywania, raportują określone dane i przeprowadzają zadane obliczenia.

13 Inwestycja na przyszłość $ $ Całkowity koszt (zakupienie i utrzymanie) standardowego systemu LIMS Poziom technologiczny Sprostanie wymaganiom Całkowity koszt zakupienia I utrzymania Całkowity koszt (zakupienie i utrzymanie) systemu STARLIMS W większości istniejących systemów LIMS wymagania technologiczne są nierozerwalnie związane z wymaganiami przedsiębiorstwa. Z tego względu definiowanie przez użytkowników nowych potrzeb (badawczych lub biznesowych) wymaga wprowadzania głębokich zmian w systemie. Uwzględnianie przez producentów systemów LIMS najnowszych osiągnięć technologicznych w branży IT wprowadza konieczność dodatkowych zmian. Ponieważ równoległe wprowadzanie obu typów zmian jest praktycznie niemożliwe, użytkownicy muszą często rezygnować z indywidualnych aplikacji i funkcji jeśli chcą wdrożyć nowsze wersje systemów. Z czasem nieaktualizowane systemy działające w przedsiębiorstwach odbiegają coraz bardziej od najnowszych technologii i w coraz mniejszym stopniu spełniają wymagania laboratoriów. Zdaniem korporacji STARLIMS uzyskanie długoterminowej efektywności i wysokiej rentowności systemu LIMS jest możliwe jedynie dzięki wprowadzeniu platformy technologicznej, która jednocześnie pozwala zachować wymagania przedsiębiorstwa i wprowadzać zmiany konfiguracyjne. System STARLIMS zapewnia taką możliwość dzięki wielowarstwowej budowie, która pozwala na rozwój nowych funkcjonalności przy jednoczesnym zachowaniu innych w formie niezmienionej. Oba typy funkcjonalności podlegają natychmiastowej integracji, walidacji i rozpowszechnieniu w całym przedsiębiorstwie. Pozwala to uniknąć konieczności rezygnacji z wymagań przedsiębiorstwa na rzecz adaptacji nowych technologii lub odwrotnie. Dzięki takiemu podejściu możliwe jest zredukowanie kosztów utrzymania systemu na najwyższym poziomie technologicznym do poziomu standardowej opieki serwisowej. STARLIMS reprezentuje inne niż pozostali producenci podejście do zagadnienia stosunku kosztów całkowitych do wydajności systemów LIMS: wdrożenie, walidacja, certyfikowanie i utrzymanie systemu STARLIMS są przedsięwzięciami uzasadnionymi ekonomicznie. Poziom technologiczny Sprostanie wymaganiom Całkowity koszt zakupienia I utrzymania Version 10 Version 9 Wymagania przedsiębiorstwa Baza danych Version 10 Wymagania przedsiębiorstwa Baza danych Version 10 Wymagania przedsiębiorstwa Baza danych Pojawienie się nowej technologicznie wersji (np. zintegrowanej z nowym systemem operacyjnej) Zmodyfikowanie wymagań przedsiębiorstwa Wymiana systemu zarządzania bazą danych

14 Dostarczanie systemu STARLIMS Definiowanie Zakończenie fazy rozpoczęcie nowej fazy Opracowywanie Testowanie/ Walidowanie Zatwierdzenie Wdrożenie Bazując na swoim dwudziestoletnim doświadczeniu w opracowywaniu systemów LIMS, korporacja STARLIMS dostarcza setki wzorów i kreatorów pozwalających na szybkie spełnienie podstawowych wymogów przedsiębiorstwa. Pełne dopasowanie systemu STARLIMS do potrzeb danego laboratorium wymaga indywidualnej konfiguracji, cyklu testów i walidacji. Wdrażanie systemu wymaga pełnej współpracy personelu przedsiębiorstwa i zespołu technicznego STARLIMS w zakresie: definiowania i modyfikowania schematu przebiegu pracy, integracji z aparaturą kontrolno-pomiarową w celu ustalenia automatycznego harmonogramu pracy i pobierania danych, określenia sposobów raportowania, integracji z istniejącymi w przedsiębiorstwie systemami i aplikacjami. Działanie zespołu technicznego STARLIMS oparte jest na zasadach nakreślonych w Project Management Body of Knowledge (PMBOK 2000) i w wytycznych dotyczących walidacji systemów automatycznych: Dobra Praktyka Wytwarzania (Good Automated Manufacturing Process 4 - GAMP4,). Najwyższe oceny wystawiane przez użytkowników korporacji STARLIMS są wynikiem zadowolenia nie tylko z wdrożeń nowego systemów, ale i w pełni profesjonalnych migracji i konwersji z systemów wcześniej istniejących. Definiowanie projektu Faza definiowania projektu obejmuje cykl spotkań mających na celu określenie celów wdrożenia, zadań i wymagań personalnych. Serwis Techniczny STARLIMS przygotowuje komplet dokumentów definiujący zakres projektu (notatka przedwdrożeniowa, protokół instalacji, formularze szkolenia itp.).

15 Dostarczanie Odzwierciedleniem nieustającej dbałości korporacji STARLIMS o najwyższą jakość oferowanych systemów zarządzania informacją laboratoryjną jest certyfikat ISO 9001:2000 Iteracyjne opracowywanie W każdej fazie projektu STARLIMS: gromadzi wymagania użytkownika odnośnie systemu w celu przygotowania specyfikacji wymagań użytkownika opracowuje szczegółową analizę funkcjonalną, ilustrującą w jaki sposób system będzie spełniał oczekiwania użytkownika, ustala plan testów oraz dokumentację testów akceptacyjnych producenta, pomaga użytkownikowi w opracowaniu własnej dokumentacji testów akceptacyjnych, która wykazuje, iż testowana funkcjonalność jest zgodna z wcześniejszymi wymaganiami, opracowuje dokumenty pozwalające śledzenie realizacji wymagań począwszy od ich specyfikacji, aż do fazy testów. Cykl rozwojowy jest powtarzany dla każdej fazy, w zależności od rozmiaru aplikacji. Zamknięcie projektu Po zakończeniu procesu wdrażania przeprowadzane jest spotkanie zamykające, które ma na celu ocenę systemu pod względem zdolności spełniania wszystkich wyspecyfikowanych zadań i celów. Serwis i utrzymanie systemu Umowa serwisowa STARLIMS zapewnia użytkownikowi nieograniczoną pomoc aktualizację oprogramowania w celu utrzymania systemu na najwyższym poziomie technicznym. Systems STARLIMS ma wbudowaną wsteczną kompatybilność, która gwarantuje integrację nowej wersji systemu z wcześniej wdrożoną bez konieczności ponownej implementacji całości. STARLIMS na świecie Dzięki sieci doświadczonych specjalistów systemy STARLIMS docierają do użytkowników zlokalizowanych w USA, Kanadzie, Europie, Azji, Afryce i Ameryce Łacińskiej.

16 STARLIMS Od 20 lat korporacja STARLIMS dostarcza systemy LIMS dla organizacji związanych ze zdrowiem publicznym, środowiskiem, kryminalistyką, a także dla przemysłu farmaceutycznego, chemicznego, petrochemicznego i spożywczego. Systemy STARLIMS są systemami o dużych możliwościach konfiguracyjnych, mogącymi funkcjonować w przedsiębiorstwach wieloośrodkowych i wielojęzycznych, spełniającymi najwyższe standardy światowe dotyczące systemów informatycznych. Selvita Sp. z o.o. Selvita, autoryzowany partner STARLIMS Corporation w Polsce, jest rodzimą firmą biotechnologiczną, której misją jest dostarczanie kompleksowych rozwiązań dla branży farmaceutycznej i biotechnologicznej umożliwiających obniżenie kosztów wprowadzania innowacyjnych związków na rynek. Specjalnością Selvity jest kompleksowa obsługa wdrożeń systemów do zarządzania informacją laboratoryjną (LIMS - Laboratory Information Management System). Zapewniamy Państwu nie tylko produkt z najwyżej półki, ale także pełen zakres usług: konsultacje przedwdrożeniowe, profesjonalne wdrożenia, dostawę i konfigurację sprzętu komputerowego, szkolenia, pomoc przy walidacji systemu i przygotowaniu dokumentacji, serwis i wsparcie techniczne. Nasi specjaliści IT posiadający wieloletnie doświadczanie w prowadzeniu projektów IT i wdrożeń u klientów, gwarantują, że projekt uruchomienia w Państwa laboratorium systemu LIMS będzie sprawnie zrealizowany i zakończy się sukcesem. STARLIMS Corporation 4000 Hollywood Boulevard # 515 South Hollywood, FL USA Tel: Fax: Regional Centers Poland Selvita sp. z o.o. ul. Ostatnia 1c, Krakow Tel: Fax: Europe Tel: Asia Pacific Tel: Copyright 2008 STARLIMS Corporation. All brand names and product names used here are trademarks, registered trademarks or trade names of their respective holders. STARLIMS is a trading name of STARLIMS Corporation

QAD ENTERPRISE APPLICATIONS 2011... 3 II. BRANŻOWE MAPY PROCESÓW... 9 III.

QAD ENTERPRISE APPLICATIONS 2011... 3 II. BRANŻOWE MAPY PROCESÓW... 9 III. Services Management Handboo Spis treści I. QAD ENTERPRISE APPLICATIONS 2011... 3 II. BRANŻOWE MAPY PROCESÓW... 9 III. OPINIE KLIENTÓW I ANALITYKÓW... 16 IV. QAD W BADANIACH FIRM ANALITYCZNYCH... 19 V.

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper Nowa generacja rozwiązań ERP Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper nowa generacja rozwiązań ERP Styczeń 2010 Wstęp Rozwój rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań

Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań Spis treści Wstęp 3 SAP Business One: kluczowe cechy 4 Korzyści biznesowe 5 Przegląd funkcjonalności 6 Finanse

Bardziej szczegółowo

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem Nasza kompetencja to SAP Najlepsi korzystają z rozwiązań SAP Spis treści my mamy zaszczyt wspierać ich w osiąganiu sukcesów! Konsultanci

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Copyright 2005 SAP AG. Wszystkie prawa zastrzeżone. Żadna część broszury nie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Załącznik nr 2A POVIIG230/11/2013 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Zamówienie obejmuje dostawę wraz z wdrożeniem systemu elektronicznego obiegu dokumentów oraz wyposażenie multimedialne

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do swiz

Załącznik nr 9 do swiz Załącznik nr 9 do swiz 1. Opis przedmiotu zamówienia Struktura organizacyjna zamawiającego. Państwową Inspekcję Pracy (PIP) tworzy Główny Inspektorat Pracy (GIP), 16 okręgowych inspektoratów pracy (OIP)

Bardziej szczegółowo

Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13

Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13 Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13 realizowany w ramach działania 8.2 Wspierania wdrażania elektronicznego biznesu B2B 8 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

Bardziej szczegółowo

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Spis treści 2 Stworzone z myślą o wyzwaniach Twojej firmy 4 Exact Globe 6 Księgowość finansowa i administracja 10 Zakupy i magazynowanie 14 Planowanie

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte

System Zarządzania Forte System Zarządzania Forte prostota zaufan ie Kim jesteśmy i co robimy Grupa Sage jest jednym z trzech najbardziej cenionych na świecie dostawców rozwiązań informatycznych wspomagających zarządzanie dla

Bardziej szczegółowo

przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y O D Z I E Ż O W O - T E K S T Y L N E J I O B U W N I C Z E J

przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y O D Z I E Ż O W O - T E K S T Y L N E J I O B U W N I C Z E J przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y O D Z I E Ż O W O - T E K S T Y L N E J I O B U W N I C Z E J Navireo to łatwy w obsłudze zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie w średniej firmie.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami

Zarządzanie finansami Microsoft Dynamics NAV 2009 Zarządzanie finansami Dokument oficjalny Wykorzystywanie informacji związanych z zarządzaniem finansami w celu poprawy wyników firmy www.microsoft.com/poland/dynamics/nav Spis

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013 Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Dostawa infrastruktury informatycznej i oprogramowania na potrzeby tworzenia i rozwoju nowoczesnych e-usług i aplikacji on-line oraz ich s wiadczenia

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 FUNKCJONALNOŚĆ V. 2.60 Prawa do niniejszych materiałów zastrzeżone są na rzecz innych podmiotów (Microsoft/IT.Integro) i ich naruszenie grozi sankcją. Korzystanie

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: A. Część nr 1. W części nr 1: Wdrożenie systemu zarządzania projektami klasy Enterprise Project Management. W części nr 2:

Bardziej szczegółowo

Service Desk generyczny system do obsługi zgłoszeń serwisowych

Service Desk generyczny system do obsługi zgłoszeń serwisowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria oprogramowania i baz danych Autorzy Oleksandr Bondarchuk, 7164 Dawid Pacholczyk, 6144 Tomasz Chudobiński, 7332 Krzysztof Pałka, 3949 Robert

Bardziej szczegółowo

System elektronicznego obiegu dokumentów otwarty na biznes.

System elektronicznego obiegu dokumentów otwarty na biznes. System elektronicznego obiegu dokumentów otwarty na biznes. O Firmie i Produkcie Stworzenie nowoczesnej platformy do zarządzania dokumentami elektronicznymi wymaga od producenta dużego doświadczenia i

Bardziej szczegółowo

Proces Produkcyjny w SAP Business One

Proces Produkcyjny w SAP Business One Proces Produkcyjny w SAP Business One Najlepsze Nowe Rozwiązanie 1 Spis Treści 3... O Firmie 3... Esencja obu Rozwiązań 3... Stworzony dla Produkcji 4... Rozwiązania dla Biznesu 4... Globalny ale Lokalny

Bardziej szczegółowo

Jeden system - wiele korzyści!

Jeden system - wiele korzyści! Jeden system - wiele korzyści! Zapraszam do uporządkowanego świata PROGMATE DOCs. Pytany przy różnych okazjach o to, czym tak naprawdę jest PROGMATE DOCs, odpowiadam: To solidny fundament, na którym można

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie Microsoft Dynamics NAV Przewodnik po systemie Spis treści MICROSOFT DYNAMICS NAV 6 W JAKI SPOSÓB KUPIĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV? 10 FUNKCJONALNOŚĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV 13 ZARZĄDZANIE FINANSAMI I KSIĘGOWOŚĆ

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY INFORMATYCZNE SPRAWDZONE W PRAKTYCE

SYSTEMY INFORMATYCZNE SPRAWDZONE W PRAKTYCE SYSTEMY INFORMATYCZNE SPRAWDZONE W PRAKTYCE Duże doświadczenie i stabilny zespół konsultantów gwarantuje powodzenie w realizacji nawet bardzo skomplikowanych wdrożeń. Sevenbridge istnieje na rynku od 2004

Bardziej szczegółowo

Microsoft Windows Small Business Server 2003. Przegląd funkcjonalności

Microsoft Windows Small Business Server 2003. Przegląd funkcjonalności Microsoft Windows Small Business Server 2003 Przegląd funkcjonalności Informacje zawarte w niniejszym dokumencie stanowią odzwierciedlenie poglądu firmy Microsoft Corporation na omawiane zagadnienia z

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań 2015

Katalog rozwiązań 2015 Katalog rozwiązań 2015 Sharepoint - Katalog rozwiązań 2 Opisy rozwiązań W dalszej części katalogu znajdują się opisy rozwiązań oferowanych przez Partnerów na polskim rynku. Spis treści wg Partnerów Sharepoint

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD PRODUKTÓW SOFTWARE AG

PRZEGLĄD PRODUKTÓW SOFTWARE AG PRZEGLĄD PRODUKTÓW SOFTWARE AG SPIS TREŚCI Wprowadzenie 3 Enterprise BPM Rozwiązania i Produkty - USPRAWNIENIE 4 Business Infrastructure Rozwiązania i Produkty DOSTOSOWANIE 12 Enterprise Data Rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Informacje o systemie Comarch ERP Altum. Wersja: 5.4

Informacje o systemie Comarch ERP Altum. Wersja: 5.4 Informacje o systemie Comarch ERP Altum Wersja: 5.4 Spis treści 1. Informacje ogólne... 6 2. Funkcjonalność Comarch ERP Altum w pigułce... 6 3. Elastyczność i otwartość systemu... 9 3.1. Ergonomia, interfejs

Bardziej szczegółowo

OPERA v.5 System Realizacji Produkcji

OPERA v.5 System Realizacji Produkcji OPERA v.5 System Realizacji Produkcji październik 2011 Strona 1/11 SPIS TREŚCI: WSTĘP... 3 KORZYŚCI PŁYNĄCE Z WYKORZYSTANIA OPERA MES:... 3 PRODUKCJA... 4 KONTROLA JAKOŚCI... 7 TESTOWANIE DANYCH W LINII

Bardziej szczegółowo

Systemy ERP 2011. dla sektora przemysłowego. Jak zoptymalizować działanie przedsiębiorstwa za pomocą systemów IT klasy ERP

Systemy ERP 2011. dla sektora przemysłowego. Jak zoptymalizować działanie przedsiębiorstwa za pomocą systemów IT klasy ERP Raport MSI Polska maj 2011 www.msipolska.pl Systemy ERP 2011 dla sektora przemysłowego Jak zoptymalizować działanie przedsiębiorstwa za pomocą systemów IT klasy ERP Oferta na polskim rynku, przykłady wdrożeń,

Bardziej szczegółowo

Adresy składowania. Advanced Planning and Scheduling. Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów

Adresy składowania. Advanced Planning and Scheduling. Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów Adresy składowania Advanced Planning and Scheduling Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów Analiza danych dostawców (solidność, ceny, jakość itp.) Analiza przepływów finansowych związanych

Bardziej szczegółowo

administracja publiczna i samorządy Comarch Workflow

administracja publiczna i samorządy Comarch Workflow administracja publiczna i samorządy Comarch Workflow Urzędy administracji publicznej Wprowadzenie Comarch Workflow jest nowoczesnym systemem wspomagającym zarządzanie przepływem dokumentów w urzędach administracji

Bardziej szczegółowo