STARLIMS Version 10. W pełni konfigurowalny system do zarządzania informacją laboratoryjną

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STARLIMS Version 10. W pełni konfigurowalny system do zarządzania informacją laboratoryjną"

Transkrypt

1 STARLIMS Version 10 W pełni konfigurowalny system do zarządzania informacją laboratoryjną

2 System STARLIMS jest użytecznym narzędziem dla laboratoriów, w których wymagane jest zarządzanie złożonymi procesami, zapewnienie zgodność ze standardami oraz współpraca wielu jednostek w ramach jednej korporacji. STARLIMS to łatwy w instalacji systemem LIMS (Laboratory Information Management System) oparty na technologii webowej i stworzonym z myślą o potrzebach laboratoriów zarówno naukowych, jak i przemysłowych. System STARLIMS pozwala na konsolidację procesów biznesowych w ramach jednej platformy z wszechstronnym raportowaniem i śledzeniem stanu zasobów. Prowadzi to do lepszego procesu zarządzania i wymiany danych w/poza laboratorium. System STARLIMS jest idealną platformą zarówno dla zupełnie nowych wdrożeń, jak również dla tych, które wiążą się z migracją z istniejących już systemów LIMS. Rozwiązanie zaproponowane przez firmę STARLIMS gwarantuje pełną konfigurowalność i łatwość aktualizacji. Od czasu powstania firmy w 1987 roku, głównym celem STARLIMS było stworzenie i rozwój wiodącego w świecie systemu do kompleksowego zarządzania informacją laboratoryjną. Owocem długotrwałych badań i testów jest system STARLIMS, który doskonale dopasowuje się do indywidualnych potrzeb klienta i jest adaptowalny do każdego dynamicznie zmieniającego się laboratorium. STARLIMS ma udokumentowaną historię wdrożeń w wielu dziedzinach m.in. diagnostyka (opieka medyczna), farmacja, medycyna sądowa, przemysł chemiczny, petrochemiczny, spożywczy i ochrona środowiska. System wspiera funkcjonowanie działów badawczo-rozwojowych, produkcyjnych, kontroli jakości oraz administracji w przedsiębiorstwie.

3 System STARLIMS został stworzony od podstaw z wykorzystaniem najnowszych technologii internetowych (w tym XML), co znacząco poprawia operacyjną efektywność wszelkich typów laboratoriów i organizacji. Integralna część systemów biznesowych STARLIMS jako webowe narzędzie pozwala na łatwą współpracę wewnątrz organizacji i stanowi integralną część systemów biznesowych. STARLIMS generuje i dystrybuuje dane, które mogą być użyte przez inne systemy przedsiębiorstwa lub personel podejmujący kluczowe decyzje. Zależnie od typu przedsiębiorstwa STARLIMS gromadzi dane pomocne w: zamówieniach dodatkowych surowców w momencie, gdy poprzednie nie spełniają wymogów kontroli jakości, usprawnieniu transportu próbek wykonywaniu testów stabilności Elastyczność dla dynamicznego rozwijającego się laboratorium Elastyczność systemu STARLIMS obserwowania jest na wielu poziomach poczynając od automatycznego zarządzania procesami pracy, kończąc na śledzeniu zapętleń w tych procesach. STARLIMS oferuje wiele gotowych do użytku narzędzi i kreatorów, co w znaczący sposób ułatwia rozwiązanie pojawiających się problemów i przekonstruowanie systemu. Dopasowywanie systemu STARLIMS do potrzeb laboratoriów jest proste i wygodne dzięki bogatemu, dobrze dostosowanemu graficznemu interfejsowi użytkownika oraz funkcjom przeciągnij-i-upuść. System STARLIMS gwarantuje użytkownikowi intuicyjną pracę w oparciu o wprowadzane dane czy wybrane odnośniki do zasobów. STARLIMS śledzi i zapamiętuje ręcznie wprowadzane procedury, zapisując przy tym logikę biznesową w zautomatyzowanym systemie. Możliwości zaawansowanego zarządzania dokumentami Dodatkowo STARLIMS oferuje wyjątkowo elastyczne podejście do zarządzania dokumentami elektronicznymi. System bezpiecznie przechowuje dokumenty tekstowe i graficzne (obrazy generowane przez instrumenty takie jak chromatografy lub spektroskopy, pliki z danymi wyjściowymi z aparatury, pliki procedur SOP, certyfikaty, elektroniczne materiały szkoleniowe, raporty, itd.). Dzięki łatwej dostępności do całej dokumentacji przedsiębiorstwo może zapewnić integralność i walidację rezultatów, przy jednoczesnym zachowaniu poufności zgromadzonych danych.

4 Potrzeba wprowadzenia prawdziwie webowego systemu jest wynikiem zapotrzebowania na większą wydajność i zdalny dostęp do danych. Ograniczone finansowanie działów IT doprowadziło do rozwoju systemów nie wymagających instalacji po stronie klienta. System STARLIMS V10 będąc aplikacją całkowicie webową stanowi odpowiedź na takie zapotrzebowanie. Jedyny prawdziwie webowy LIMS W ciągu ostatniej dekady regulacje dotyczące laboratoriów stały się dużo bardziej restrykcyjne i pojawiła się konieczność przechowywania dramatycznie dużych plików danych. Dodatkowo laboratoria i przedsiębiorstwa poszukują sposobów na skrócenia czasu reakcji, podniesienie poziomu zysków i przyspieszenie procesu podejmowania decyzji. Aby osiągnąć wyżej wymienione cele duże ilości wygenerowanych danych muszą być przekonwertowane do formatu użytecznej wiedzy i efektywnie rozpropagowane w organizacji. Wykorzystując zdobycze nowych technologii i wprowadzając w życie odkrycia z dziedziny bezpieczeństwa komputerowego, systemy LIMS rozprzestrzeniły się z laboratorium na stacje robocze innych odbiorców danych, takich jak: personel badawczy, inżynierowie procesu oraz do laboratoriów i pracowników innych ośrodków tej samej korporacji. W tym samym czasie aplikacje wykonane w technologii serwisów webowych umożliwiły współpracę i integrację całkowicie różnych aplikacji biznesowych, udostępniając wspólną funkcjonalność na różnych systemach operacyjnych i platformach sprzętowych. Wychodząc poza tradycyjne rozwiązania fragmentarycznie oparte o technologie webowe, STARLIMS zbudował od podstaw całkowicie webową aplikację LIMS. Korzystając z XML i innych zaawansowanych technologii internetowych system STARLIMS ułatwia zarządzanie danymi i podejmowanie decyzji istotnych dla laboratorium, zaczynając od warsztatu laboratoryjnego, a na poziomie przedsiębiorstwa kończąc. W tym samym czasie STARLIMS oferuje bogaty, dostosowany do indywidualnych potrzeb graficzny interfejs użytkownika, który szeroko wspomaga konfigurację i rozbudowę. Całkowicie webowy LIMS nie wymaga instalacji po stronie klienta i oferuje przyspieszony proces nauki. Zaawansowana funkcjonalność STARLIMS wpływa na zmianę sposobu wykorzystywania danych i zarządzania procesami. Rys. 1 Ewolucja technologii internetowej

5 Webowa architektura systemu Zalety webowej architektury systemu STARLIMS Intuicyjny graficzny interfejs użytkownika (GUI) Budowa zgodna ze standardami internetowymi Brak instalacji po stronie klienta Skalowalność systemu pozwalająca na konfigurowanie infrastruktury sprzętowej Ujednolicenie aplikacji przy projektowaniu i wykonaniu Pełna integracja z systemami korporacyjnymi Pełna separacja interfejsu użytkownika od logiki biznesowej Przewidywalne czasy odpowiedzi Wygodne w użytkowaniu narzędzia do wzbogacania i modyfikowania funkcjonalności Architektura webowa LIMS firmy STARLIMS łączy standardowe cechy usług sieciowych ze skalowalną i rozszerzalną aplikacją użytkownika działająca poprzez przeglądarkę internetową i serwery bazodanowe. Komunikacja pomiędzy klientem i serwerem jest realizowana z pomocą standardowych protokołów usług sieciowych po http. Alternatywnie dla potrzeb lepszego zabezpieczenia może być wykorzystywany protokół HTTPS. Aby wykorzystać wszystkie zalety dostępnej mocy przetwarzania oraz bogate doświadczenie użytkownika, architektura webowa STARLIMS rozdziela kod w logice biznesowej (wykonywany po stronie serwera) od kodu warstwy prezentacji (uruchamianego przez kontrolkę.net po stronie klienta webowego). W rezultacie otrzymuje się przewidywalne czasy odpowiedzi i dużo większy wpływ doświadczenia użytkownika. Na potrzeby skalowalności serwery aplikacji STARLIMS w technologii webowej wykorzystują zasoby sprzętowe dynamicznie tworząc wątki wykonania, które współbieżnie obsługują żądania logiki biznesowej. Skalowalna rozproszona farma serwerów jest ciągle monitorowana poprzez serwer rozkładający obciążenia, który analizuje obciążenia i kieruje zadania na optymalne serwery. STARLIMS Strona klienta STARLIMS Żądania (usługi sieciowe i żądania HTTP) Extranetu Rys. 2 STARLIMS V.10 Zapory sieciowe dla Extranetu (nie wymagane w Intranecie) Dokumenty XFD (układ formularzy i skrypty klienckie) Zestawy danych Wyniki działania usług sieciowych Intranet Aplikacje zewnętrzne używające usług sieciowych STARLIMS Strona serwera Repozytorium reguł biznesowych STARLIMS Interfejs pośredniczący dla stron WWW i usług sieciowych (IIS) Rozpraszanie.NET Rozproszone serwery aplikacji STARLIMS obsługujące logikę biznesową Serwer redukcji obciążenia STARLIMS Serwery Serwery Serwery aplikacji aplikacji aplikacji LIMS LIMS LIMS LAN Wspierane platformy: SQL Server 2005 lub Oracle 10g i ich kolejne wersje ADO Dane STARLIMS Klientem STARLIMS jest standardowa przeglądarka obsługująca kontrolki.net, które dynamicznie dostosowują interfejs użytkownika. Kontrolki STARLIMS XFD Renderer są automatycznie tworzone po stronie klienta, kiedy pojawia się nowa wersja oprogramowania. W dodatku obok klasycznych kontrolek interfejsu graficznego użytkownika (etykietki, przyciski, pola tekstowe), występują bardziej zaawansowane kontrolki, takie jak hierarchiczne siatki danych, zakładki, panele wyboru, itd. Specjalne zaawansowane komponenty są używane do pośredniczenia pomiędzy graficznym interfejsem użytkownika i modelem danych rezydującym na serwerze. W przypadku wysokich wymagań bezpieczeństwa, kod skryptów po stronie klienta jest wykonywany w izolowanym środowisku (zwanym w żargonie piaskownicą) i kod po stronie serwera jest izolowany od kodu po stronie klienta. STARLIMS XFD Renderer wykorzystuje możliwości lokalnego komputera, co redukuje obciążenie serwera i sieci.

6 Webowa architektura systemu Moduł do projektowania (STARLIMS XFD Designer) Moduł do projektowania umożliwia autoryzowanym użytkownikom na konfigurowanie, wzbogacanie i modyfikowanie systemu w odpowiedzi na zmieniające się wymagania biznesowe. Używając intuicyjnych narzędzi graficznych typu przeciągnij-i-upuść, autoryzowani użytkownicy mogą projektować niezbędne procesy. Format XML jest używany do wygodnego definiowania interfejsu użytkownika. Java Script jest wykorzystywany do wychwytywania zachodzących zdarzeń i do zdalnego udostępniania usług obsługujących logikę biznesową zlokalizowanych na serwerze. Komunikacja pomiędzy graficznym interfejsem użytkownika i logiką biznesową jest realizowana z wykorzystaniem standardowych usług sieciowych. STARLIMS XDF Designer jest także wykorzystywane do tworzenia usług sieciowych udostępnianych dla zewnętrznych aplikacji klienckich i do wygodnej współpracy pomiędzy systemem STARLIMS oraz aplikacjami biznesowymi przedsiębiorstwa.

7 Od przyjęcia próbki do wydania raportu Elastyczne narzędzia konfiguracyjne STARLIMS pozwalają administratorom systemu łatwo zbudować i zarządzać odwzorowaniem unikalnego procesu pracy i reguł biznesowych laboratorium, zaczynając od podstaw lub z wykorzystaniem predefiniowanych elementów. Narzędzie STARLIMS Dashboard automatycznie monitoruje przepływ danych, informacja z laboratorium jest dostępna w czasie rzeczywistym i dostosowana do roli użytkownika oraz jego poziomu autoryzacji. Panel roboczy systemu STARLIMS Stały monitoring realizacji zasad Dobrej Praktyki Laboratoryjnej (GLP) Rejestracja próbki: Rejestracja próbki w systemie Drukowanie kodów kreskowych Wydawanie potwierdzenia przyjęcia próbki Podwójne wprowadzanie danych Określanie zadań: Określenie zakresu analiz Utworzenie listy roboczej Ustalenie parametrów dla aparatury kontrolnopomiarowej Wprowadzanie wyników: Wyniki wprowadzane ręcznie lub automatycznie Integracja poprzez narzędzie do pobierania danych (DCU) Archiwizacja danych Bezpośrednia walidacja wyników Przeglądanie i zatwierdzanie wyników: Przesyłanie próbek do ponownej analizy Zatwierdzanie wyników Wydawanie wyników podpisanych elektronicznie Raporty i zapytania: Wyszukiwanie danych o próbce Zintegrowana statystyka kontroli jakości Analiza trendów Ocena wydajności Integracja z Crystal Reports Eksport danych Stałe uaktualnianie stanu przedsiębiorstwa GROMADZENIE I PRZECHOWYWANIE PRÓBEK PRZYJMOWANIE I PRZYGOTOWANIE PRÓBEK PRZEPROWADZANIE BADAŃ SPRAWDZANIE JAKOŚCI DOSTĘP DO ZGROMADZONYCH DANYCH Rys. 3 Przebieg pracy

8 Przebieg pracy Śledzenie próbki Narzędzie STARLIMS do elastycznego tworzenia przepływu zadań dostarcza funkcjonalność umożliwiającą śledzenie zmian (traceability) i zarządzanie danymi laboratoryjnymi w sposób zgodny z rygorystycznymi standardami Amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków (FDA) 21 CFR część 11. Rejestracja próbek Podczas rejestrowania, personel opisuje próbki używając zestawu pól zawierających predefiniowane kategorie i określając zakres planowanych badań. Przydział testów i predefiniowanych kategorii różni się z zależności od rodzaju próbki. Wszystkie pola kategorii, ich listy wyboru, właściwości i metody przydziału testów mogą być łatwo konfigurowane i są powiązane z typem próbki. Jądro aplikacji STARLIMS zapewnia automatyczne przechowywanie rekordów danych. Podpis elektroniczny jest przechowywany w relacyjnej bazie danych i obejmuje wyniki testów, ustawienia urządzeń oraz wszystkie inne istotne aktywności. STARLIMS wprowadza także bardzo rygorystyczną kontrolę dotyczącą praw dostępu, haseł bezpieczeństwa i śledzenia zmian zapisu. System STARLIMS oferuje różnorodne metody rejestrowania próbek: związane z partią, z ustaloną praktyką, sterowane czasem, wydarzeniami, kalendarzem i ad hoc. System STARLIMS uzależnia przydział odmiennych przepływów zadań i protokołów testowania od rejestrowanej zawartości. Wstępna rejestracja próbki Wydajność pracy w laboratorium jest zwiększona dzięki możliwości wstępnej rejestracji próbek. Funkcja ta pozwala na zaplanowanie i przygotowanie się do badań jeszcze przed dostarczeniem konkretnego materiału. Eliminuje ona także błędy wynikające z nieprawidłowego odczytania odręcznego dokumentu rejestracyjnego materiału do badań. Dostępnych jest kilka metod wstępnej rejestracji: Przez okno rejestracji dostępne poprzez Microsoft Internet Explorer Przez przenośne urządzenia zsynchronizowane z systemem Przez serwisy webowe dostępne dla innych systemów przedsiębiorstwa (ERP, MES, CTMS, PIMS, itd.) Dostarczanie próbki Kody kreskowe i przenośne urządzenia drukujące zintegrowane z systemem STARLIMS mogą być wykorzystane do szybkiego i bezbłędnego oznakowania próbek.

9 Przebieg pracy Przydzielanie zadań System STARLIMS umożliwia uzależnione od specyfiki działania laboratorium przydzielanie zadań do poszczególnych osób lub zespołów. Kreator testów (Test Design Wizard) pozwala osobom uprawnionym na konfigurowanie testów, grupowanie próbek badanych czy też analizowanie ich razem z próbkami wzorcowymi QC. Dzięki aparaturowemu interfejsowi (Instrument Work Assigment) dane dotyczące planowanych testów i ich parametrów kontrolnych mogą być przesyłane do aparatury kontrolno-pomiarowej. Wbudowany w system harmonogram pracy (Work Scheduler) określa czas potrzebny na wykonanie wszystkich zaplanowanych oznaczeń. Umieszczone na panelu systemu wskaźniki przebiegu procesu (KPI, Key Performance Indicators) umożliwiają śledzenie postępów pracy i parametrów krytycznych. Wprowadzanie wyników Wyniki gromadzone przez system STARLIMS mogą mieć formę nie tylko prostych danych liczbowych lub tekstowych, ale i złożonych zbiorów danych (ELISA, chromatografia). Ścisła integracja systemu STARLIMS z Microsoft Office umożliwia także przechowywanie np. notatek opisujących zdjęcia mikroskopowe. Możliwości obliczeniowe systemu STARLIMS pozwalają na automatyczne wyznaczanie odchyleń, czułości, dokładności testów i innych zdefiniowanych wcześniej parametrów, w tym powiązanych z kontrolą jakości. Analizy nie spełniające wymagań kontroli jakości mogą być automatycznie powtarzane. Aplikacja pobierająca dane (Data Capture Utility -DCU) Automatyczne wprowadzanie i gromadzenie wyników testów jest możliwe dzięki DCU aplikacji pobierającej dane z różnorodnej aparatury kontrolno-pomiarowej. DCU pozwala także na pobieranie i gromadzenie danych przesyłanych przez Internet, po ich wcześniejszym przeliczeniu, zwalidowaniu i zatwierdzeniu. DCU skutecznie eliminuje błędy związane z przepisywaniem wyników, skraca czas ich wprowadzania do systemu i umożliwia łatwy dostęp do danych wszystkim uprawnionym użytkownikom, nawet w przedsiębiorstwach wieloośrodkowych. Manualne wprowadzanie danych System STARLIMS umożliwia także manualne wprowadzanie wyników prowadząc użytkownika przez wszystkie niezbędne okna i wymuszając archiwizację określonych danych na każdym etapie procesu. Układ okien można łatwo konfigurować w zależności od charakteru wprowadzanych informacji.

10 Przebieg pracy Dostęp dla użytkowników System STARLIMS gwarantuje bezpieczeństwo w korzystaniu z intranetu przedsiębiorstwa. Program umożliwia dostęp uprawnionych osób do dowolnych zgromadzonych danych, od wyników poszczególnych testów do zestawień kosztorysowych. Oferując szeroki dostęp do zgromadzonych danych system wpływa na: Skrócenie czasu reakcji na zapytania Łatwiejsze wyjaśnianie wątpliwości Automatyzację procesu wprowadzania danych Obniżenie kosztów Wzrost wydajności pracy Przeglądy i zatwierdzanie wyników Po zakończeniu automatycznego lub manualnego gromadzenia wyników na panelu kontrolnym przebiegu procesu wyświetlany jest komunikat wzywający uprawnioną osobę do ich przejrzenia i zatwierdzenia. Wewnętrzne regulacje laboratorium określają jaki rodzaj podpisu elektronicznego jest wymagany przed końcowym uwolnieniem produktu. Dzięki mechanizmowi podglądu śledzenia zmian (Traceability Viewer) w trakcie procesu uwalniania produktu możliwy jest dostęp do wszelkich informacji dotyczących powiązanych z nim próbek: zapisów z walidacji aparatury kontrolno-pomiarowej, zapisów o szkoleniach personelu, zapisów mówiących o stosowanych w analizach standardach, zapisów audytów i autoryzacji na różnych etapach badań. Raporty i zapytania W związku z rosnącym zapotrzebowaniem ze strony klientów wiele laboratoriów zmuszonych jest do dostosowania do wymagań zleceniodawcy: sposobów raportowania, terminów, cen i warunków badań, sposobów gromadzenia próbek, wymagań kontroli jakości Dzięki wyjątkowej konfigurowalności i możliwości filtrowania danych system STARLIMS jest programem, który potrafi sprostać tym wymaganiom. W zależności od poziomu dostępu, personel ma wgląd w dane każdego typu: analizę trendów, wyniki szkoleń, kosztorysy analiz, rachunki i zamówienia, rezultaty kontroli jakości itp. System generuje raporty dotyczące poszczególnych próbek, urządzeń, analityków, procesów czy laboratoriów. Raporty takie mogą być widoczne na monitorach stacji roboczych, przesyłane do drukarek, wysyłane faksem lub em lub udostępniane w sieci wewnętrznej przedsiębiorstwa. W celu stworzenia szablonów raportów system STARLIMS może współpracować z Business Objects Crystal Reports standardową aplikacją stosowaną w przemyśle do tworzenia raportów, a także z Microsoft Office.

11 Dobra Praktyka Laboratoryjna System STARLIMS pomaga wprowadzić i utrzymać procedury zgodne z wymaganiami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej (GLP). Wpływa na to między innymi możliwość zachowania: niezmiennej metodologii prowadzonych testów, dokumentacji szkoleń personelu, zapisów danych kontrolnych z aparatury, informacji o standardach, zestawień parametrów kontrolnych, MSDS itp. Moduł zarządzania materiałem (Materials Manager) pozwala na zarządzanie magazynem surowców, odczynników, standardów i innych materiałów niezbędnych do przeprowadzenia zaplanowanej ilości analiz. Ponadto system zachowuje dodatkowe informacje powiązane z procesem: MSDS, skład surowców wyjściowych itd. Moduł zarządzanie aparaturą (Instrument Management Module) umożliwia zharmonizowane planowanie pracy wielu urządzeń z uwzględnieniem przeglądów serwisowych i procedur walidacyjnych. Personel na bieżąco może śledzić postęp pracy. System wskazuje procesy trwające i zakończone oraz uniemożliwia przeprowadzenie analiz na urządzeniach, które nie przeszły wymaganych przeglądów/walidacji. System STARLIMS spełnia wszystkie wymagania zawarte w GAMP, ISO 17025, GLP, EN dotyczące audytów, bezpieczeństwa, przechowywania i spójności danych, a także wymagania 21 CRF Część 11 odnoszące się do podpisów elektronicznych. Bezpieczeństwo Dzięki kreatorowi nadającemu funkcje użytkownikom (Role Design Wizard) administrator systemu STARLIMS ma możliwość definiowania różnorodnych poziomów dostępu do danych dla personelu w zależności od stanowiska i pełnionej funkcji, np. analityk wprowadza i zatwierdza dane z przypisanej mu aparatury, zaś kierownik laboratorium ma dostęp do danych ze wszystkich stacji roboczych. Kreator pulpitów roboczych (Dashboard Parts Manager) pozwala na konfigurowanie pulpitów roboczych tak, aby informacje na nich widoczne odpowiadały funkcjom pełnionym przez personel. Audyty Funkcja automatycznego audytu umożliwia rejestrowanie wszelkich wprowadzonych zmian: ich charakteru, przyczyn i osób zatwierdzających. Administrator systemu określa zakres danych podlegających rejestracji oraz warunki wymagane do wprowadzenia modyfikacji.

12 Dobra Praktyka Laboratoryjna Kontrola wersji Spójność danych w systemie dotyczących zdefiniowanego protokołu jest zagwarantowana przez zablokowanie wprowadzania zmian dotyczących parametrów krytycznych protokołów: planów analiz, ich specyfikacji, czy metodologii testów. Informacje kluczowe mogą być modyfikowane tylko poprzez utworzenie nowych wersji protokołów. Wszelkie wprowadzone zmiany są zapisywane w systemie. Zarządzanie dokumentacją Systems STARLIMS zapewnia zgodne z wymogami 21 CRF Część 11 zarządzanie dokumentacją laboratoryjną i danymi naukowymi zgromadzonymi na jednej platformie. Funkcje modułu Zarządzania dokumentacją (Document Management) są w pełni zintegrowane z przebiegiem procesów i umożliwiają jednoczesną prezentację danych zgromadzonych w systemie STARLIMS oraz dokumentów przedsiębiorstwa spoza systemu. Dokumentacja zewnętrzna może zawierać SOP, certyfikaty szkoleniowe personelu, elektroniczne wersje materiałów szkoleniowych, dane wyjściowe z aparatury kontrolno-pomiarowej, certyfikaty analizy dla klientów, kopie dokumentów od dostawców i inne. Systems STARLIMS gromadząc i przechowując w sposób bezpieczny dane naukowe i laboratoryjne zapisane w różnych formatach (tekstowych, graficznych, audio-wizualnych) stanowi źródło kompleksowej informacji niezbędnej dla sprawnego funkcjonowania przedsiębiorstwa. Współpraca międzylaboratoryjna Będąc systemem bazującym na wewnętrznej sieci przedsiębiorstwa, STARLIMS umożliwia oddalonym od siebie o setki kilometrów laboratoriom korzystać z wspólnej bazy danych. Poziom dostępu do niej jest definiowany osobno dla każdego laboratorium i poszczególnych osób z personelu. System STARLIMS umożliwia sprawne przekazywanie informacji o analizowanych próbkach i zharmonizowanie pracy wielu ośrodków. Moduły dodatkowe Moduł badanie stabilności (Stability studies) umożliwia stworzenie, przeglądanie i zatwierdzanie procesów i protokołów niezbędnych do przeprowadzenia tego typu testów. Poszczególne funkcje tej aplikacji przypominają o wykonaniu testów w określonych odstępach czasu, na bieżąco inwentaryzują zgromadzone do badań próbki, zbierają dane o warunkach ich przechowywania, raportują określone dane i przeprowadzają zadane obliczenia.

13 Inwestycja na przyszłość $ $ Całkowity koszt (zakupienie i utrzymanie) standardowego systemu LIMS Poziom technologiczny Sprostanie wymaganiom Całkowity koszt zakupienia I utrzymania Całkowity koszt (zakupienie i utrzymanie) systemu STARLIMS W większości istniejących systemów LIMS wymagania technologiczne są nierozerwalnie związane z wymaganiami przedsiębiorstwa. Z tego względu definiowanie przez użytkowników nowych potrzeb (badawczych lub biznesowych) wymaga wprowadzania głębokich zmian w systemie. Uwzględnianie przez producentów systemów LIMS najnowszych osiągnięć technologicznych w branży IT wprowadza konieczność dodatkowych zmian. Ponieważ równoległe wprowadzanie obu typów zmian jest praktycznie niemożliwe, użytkownicy muszą często rezygnować z indywidualnych aplikacji i funkcji jeśli chcą wdrożyć nowsze wersje systemów. Z czasem nieaktualizowane systemy działające w przedsiębiorstwach odbiegają coraz bardziej od najnowszych technologii i w coraz mniejszym stopniu spełniają wymagania laboratoriów. Zdaniem korporacji STARLIMS uzyskanie długoterminowej efektywności i wysokiej rentowności systemu LIMS jest możliwe jedynie dzięki wprowadzeniu platformy technologicznej, która jednocześnie pozwala zachować wymagania przedsiębiorstwa i wprowadzać zmiany konfiguracyjne. System STARLIMS zapewnia taką możliwość dzięki wielowarstwowej budowie, która pozwala na rozwój nowych funkcjonalności przy jednoczesnym zachowaniu innych w formie niezmienionej. Oba typy funkcjonalności podlegają natychmiastowej integracji, walidacji i rozpowszechnieniu w całym przedsiębiorstwie. Pozwala to uniknąć konieczności rezygnacji z wymagań przedsiębiorstwa na rzecz adaptacji nowych technologii lub odwrotnie. Dzięki takiemu podejściu możliwe jest zredukowanie kosztów utrzymania systemu na najwyższym poziomie technologicznym do poziomu standardowej opieki serwisowej. STARLIMS reprezentuje inne niż pozostali producenci podejście do zagadnienia stosunku kosztów całkowitych do wydajności systemów LIMS: wdrożenie, walidacja, certyfikowanie i utrzymanie systemu STARLIMS są przedsięwzięciami uzasadnionymi ekonomicznie. Poziom technologiczny Sprostanie wymaganiom Całkowity koszt zakupienia I utrzymania Version 10 Version 9 Wymagania przedsiębiorstwa Baza danych Version 10 Wymagania przedsiębiorstwa Baza danych Version 10 Wymagania przedsiębiorstwa Baza danych Pojawienie się nowej technologicznie wersji (np. zintegrowanej z nowym systemem operacyjnej) Zmodyfikowanie wymagań przedsiębiorstwa Wymiana systemu zarządzania bazą danych

14 Dostarczanie systemu STARLIMS Definiowanie Zakończenie fazy rozpoczęcie nowej fazy Opracowywanie Testowanie/ Walidowanie Zatwierdzenie Wdrożenie Bazując na swoim dwudziestoletnim doświadczeniu w opracowywaniu systemów LIMS, korporacja STARLIMS dostarcza setki wzorów i kreatorów pozwalających na szybkie spełnienie podstawowych wymogów przedsiębiorstwa. Pełne dopasowanie systemu STARLIMS do potrzeb danego laboratorium wymaga indywidualnej konfiguracji, cyklu testów i walidacji. Wdrażanie systemu wymaga pełnej współpracy personelu przedsiębiorstwa i zespołu technicznego STARLIMS w zakresie: definiowania i modyfikowania schematu przebiegu pracy, integracji z aparaturą kontrolno-pomiarową w celu ustalenia automatycznego harmonogramu pracy i pobierania danych, określenia sposobów raportowania, integracji z istniejącymi w przedsiębiorstwie systemami i aplikacjami. Działanie zespołu technicznego STARLIMS oparte jest na zasadach nakreślonych w Project Management Body of Knowledge (PMBOK 2000) i w wytycznych dotyczących walidacji systemów automatycznych: Dobra Praktyka Wytwarzania (Good Automated Manufacturing Process 4 - GAMP4,). Najwyższe oceny wystawiane przez użytkowników korporacji STARLIMS są wynikiem zadowolenia nie tylko z wdrożeń nowego systemów, ale i w pełni profesjonalnych migracji i konwersji z systemów wcześniej istniejących. Definiowanie projektu Faza definiowania projektu obejmuje cykl spotkań mających na celu określenie celów wdrożenia, zadań i wymagań personalnych. Serwis Techniczny STARLIMS przygotowuje komplet dokumentów definiujący zakres projektu (notatka przedwdrożeniowa, protokół instalacji, formularze szkolenia itp.).

15 Dostarczanie Odzwierciedleniem nieustającej dbałości korporacji STARLIMS o najwyższą jakość oferowanych systemów zarządzania informacją laboratoryjną jest certyfikat ISO 9001:2000 Iteracyjne opracowywanie W każdej fazie projektu STARLIMS: gromadzi wymagania użytkownika odnośnie systemu w celu przygotowania specyfikacji wymagań użytkownika opracowuje szczegółową analizę funkcjonalną, ilustrującą w jaki sposób system będzie spełniał oczekiwania użytkownika, ustala plan testów oraz dokumentację testów akceptacyjnych producenta, pomaga użytkownikowi w opracowaniu własnej dokumentacji testów akceptacyjnych, która wykazuje, iż testowana funkcjonalność jest zgodna z wcześniejszymi wymaganiami, opracowuje dokumenty pozwalające śledzenie realizacji wymagań począwszy od ich specyfikacji, aż do fazy testów. Cykl rozwojowy jest powtarzany dla każdej fazy, w zależności od rozmiaru aplikacji. Zamknięcie projektu Po zakończeniu procesu wdrażania przeprowadzane jest spotkanie zamykające, które ma na celu ocenę systemu pod względem zdolności spełniania wszystkich wyspecyfikowanych zadań i celów. Serwis i utrzymanie systemu Umowa serwisowa STARLIMS zapewnia użytkownikowi nieograniczoną pomoc aktualizację oprogramowania w celu utrzymania systemu na najwyższym poziomie technicznym. Systems STARLIMS ma wbudowaną wsteczną kompatybilność, która gwarantuje integrację nowej wersji systemu z wcześniej wdrożoną bez konieczności ponownej implementacji całości. STARLIMS na świecie Dzięki sieci doświadczonych specjalistów systemy STARLIMS docierają do użytkowników zlokalizowanych w USA, Kanadzie, Europie, Azji, Afryce i Ameryce Łacińskiej.

16 STARLIMS Od 20 lat korporacja STARLIMS dostarcza systemy LIMS dla organizacji związanych ze zdrowiem publicznym, środowiskiem, kryminalistyką, a także dla przemysłu farmaceutycznego, chemicznego, petrochemicznego i spożywczego. Systemy STARLIMS są systemami o dużych możliwościach konfiguracyjnych, mogącymi funkcjonować w przedsiębiorstwach wieloośrodkowych i wielojęzycznych, spełniającymi najwyższe standardy światowe dotyczące systemów informatycznych. Selvita Sp. z o.o. Selvita, autoryzowany partner STARLIMS Corporation w Polsce, jest rodzimą firmą biotechnologiczną, której misją jest dostarczanie kompleksowych rozwiązań dla branży farmaceutycznej i biotechnologicznej umożliwiających obniżenie kosztów wprowadzania innowacyjnych związków na rynek. Specjalnością Selvity jest kompleksowa obsługa wdrożeń systemów do zarządzania informacją laboratoryjną (LIMS - Laboratory Information Management System). Zapewniamy Państwu nie tylko produkt z najwyżej półki, ale także pełen zakres usług: konsultacje przedwdrożeniowe, profesjonalne wdrożenia, dostawę i konfigurację sprzętu komputerowego, szkolenia, pomoc przy walidacji systemu i przygotowaniu dokumentacji, serwis i wsparcie techniczne. Nasi specjaliści IT posiadający wieloletnie doświadczanie w prowadzeniu projektów IT i wdrożeń u klientów, gwarantują, że projekt uruchomienia w Państwa laboratorium systemu LIMS będzie sprawnie zrealizowany i zakończy się sukcesem. STARLIMS Corporation 4000 Hollywood Boulevard # 515 South Hollywood, FL USA Tel: Fax: Regional Centers Poland Selvita sp. z o.o. ul. Ostatnia 1c, Krakow Tel: Fax: Europe Tel: Asia Pacific Tel: Copyright 2008 STARLIMS Corporation. All brand names and product names used here are trademarks, registered trademarks or trade names of their respective holders. STARLIMS is a trading name of STARLIMS Corporation

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 1. WPROWADZENIE... 3 2. KORZYŚCI BIZNESOWE... 4 3. OPIS FUNKCJONALNY VILM... 4 KLUCZOWE FUNKCJE

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleniowa Yosi.pl 2012/2013

Oferta szkoleniowa Yosi.pl 2012/2013 Oferta szkoleniowa Yosi.pl 2012/2013 "Podróżnik nie posiadający wiedzy, jest jak ptak bez skrzydeł" Sa'Di, Gulistan (1258 rok) Szanowni Państwo, Yosi.pl to dynamicznie rozwijająca się firma z Krakowa.

Bardziej szczegółowo

OPIS i SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OPIS i SPECYFIKACJA TECHNICZNA OPIS i SPECYFIKACJA TECHNICZNA Dotyczy Konkursu ofert numer 1/POIG 8.2/2013 WdroŜenie internetowego systemu klasy B2B do automatyzacji procesów biznesowych oraz koordynacji działań z partnerami w firmie

Bardziej szczegółowo

OfficeObjects e-forms

OfficeObjects e-forms OfficeObjects e-forms Rodan Development Sp. z o.o. 02-820 Warszawa, ul. Wyczółki 89, tel.: (+48-22) 643 92 08, fax: (+48-22) 643 92 10, http://www.rodan.pl Spis treści Wstęp... 3 Łatwość tworzenia i publikacji

Bardziej szczegółowo

W kierunku jednolitej laboratoryjnej platformy informatycznej SYSTEM ZARZĄDZANIA DANYMI NAUKOWYMI STARLIMS

W kierunku jednolitej laboratoryjnej platformy informatycznej SYSTEM ZARZĄDZANIA DANYMI NAUKOWYMI STARLIMS W kierunku jednolitej laboratoryjnej platformy informatycznej SYSTEM ZARZĄDZANIA DANYMI NAUKOWYMI STARLIMS INTEGRACJA LIMS I SDMS W JEDNEJ PLATFORMIE ZWIĘKSZA UŻYTECZNOŚĆ, WARTOŚĆ, DOSTĘPNOŚĆ I TRWAŁOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Włącz autopilota w zabezpieczeniach IT

Włącz autopilota w zabezpieczeniach IT Włącz autopilota w zabezpieczeniach IT POLICY MANAGER Scentralizowanie zarządzania zabezpieczeniami jest dużo łatwiejsze F-Fecure Policy Manager zapewnia narzędzia umożliwiające zautomatyzowanie większości

Bardziej szczegółowo

Zarządzaj projektami efektywnie i na wysokim poziomie. Enovatio Projects SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

Zarządzaj projektami efektywnie i na wysokim poziomie. Enovatio Projects SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI Sprawne zarządzanie projektami Tworzenie planów projektów Zwiększenie efektywności współpracy Kontrolowanie i zarządzanie zasobami jak również pracownikami Generowanie raportów Zarządzaj projektami efektywnie

Bardziej szczegółowo

Usługa: Testowanie wydajności oprogramowania

Usługa: Testowanie wydajności oprogramowania Usługa: Testowanie wydajności oprogramowania testerzy.pl przeprowadzają kompleksowe testowanie wydajności różnych systemów informatycznych. Testowanie wydajności to próba obciążenia serwera, bazy danych

Bardziej szczegółowo

Rola Systemu Zarządzania Informacją w nowoczesnym laboratorium farmaceutycznym. Monika Wiśniewska, Selvita Sp. z o.o.

Rola Systemu Zarządzania Informacją w nowoczesnym laboratorium farmaceutycznym. Monika Wiśniewska, Selvita Sp. z o.o. Rola Systemu Zarządzania Informacją w nowoczesnym laboratorium farmaceutycznym Monika Wiśniewska, Selvita Sp. z o.o. 1 Agenda Kilka słów o Selvicie Dlaczego LIMS może być potrzebny O producencie systemu

Bardziej szczegółowo

TWÓJ BIZNES. Nasz Obieg Dokumentów

TWÓJ BIZNES. Nasz Obieg Dokumentów 1 Innowacyjny System Elektronicznego Obiegu Dokumentów i Spraw opracowany przez firmę WASKO S.A., na podstawie wieloletnich doświadczeń zdobytych na rynku systemów teleinformatycznych. TWÓJ BIZNES Nasz

Bardziej szczegółowo

DDM funkcjonalność

DDM funkcjonalność DDM 9000 funkcjonalność Logotec DDM9000 Web Edition (Document Data Management) to system Zarządzania Dokumentami i Przepływem Informacji. Obsługuje on centralną bazę dokumentów zapewniając prosty i szybki

Bardziej szczegółowo

Case Study. aplikacji Microsoft Dynamics CRM 4.0. Wdrożenie w firmie Finder S.A.

Case Study. aplikacji Microsoft Dynamics CRM 4.0. Wdrożenie w firmie Finder S.A. Case Study aplikacji Microsoft Dynamics CRM 4.0 Wdrożenie w firmie Finder S.A. PRZEDSTAWIENIE FIRMY Finder jest operatorem systemu lokalizacji i monitoringu, wspomagającego zarządzanie pracownikami w terenie

Bardziej szczegółowo

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki firmy mail intranet produkty DOKUMENTY handel raporty B2B projekty notatki serwis zadania Dlaczego warto wybrać Pakiet ITCube? Najczęściej wybierany polski CRM Pakiet ITCube jest wykorzystywany przez ponad

Bardziej szczegółowo

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie informatycznej. Zadaniem systemu jest rejestracja i przechowywanie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ. Tomasz Jarmuszczak PCC Polska

ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ. Tomasz Jarmuszczak PCC Polska ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ Tomasz Jarmuszczak PCC Polska Problemy z zarządzaniem dokumentacją Jak znaleźć potrzebny dokument? Gdzie znaleźć wcześniejszą wersję? Która wersja jest właściwa? Czy projekt został

Bardziej szczegółowo

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji.

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji. Wspieramy w doborze, wdrażaniu oraz utrzymaniu systemów informatycznych. Od wielu lat dostarczamy technologie Microsoft wspierające funkcjonowanie działów IT, jak i całych przedsiębiorstw. Nasze oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Część I Rozpoczęcie pracy z usługami Reporting Services

Część I Rozpoczęcie pracy z usługami Reporting Services Spis treści Podziękowania... xi Wprowadzenie... xiii Część I Rozpoczęcie pracy z usługami Reporting Services 1 Wprowadzenie do usług Reporting Services... 3 Platforma raportowania... 3 Cykl życia raportu...

Bardziej szczegółowo

AUREA BPM HP Software. TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7

AUREA BPM HP Software. TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7 AUREA BPM HP Software TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7 HP APPLICATION LIFECYCLE MANAGEMENT Oprogramowanie Application Lifecycle Management (ALM, Zarządzanie Cyklem życia aplikacji) wspomaga utrzymanie kontroli

Bardziej szczegółowo

15 lat doświadczeń w budowie systemów zbierania i przetwarzania danych kontrolno-pomiarowych

15 lat doświadczeń w budowie systemów zbierania i przetwarzania danych kontrolno-pomiarowych O Firmie 15 lat doświadczeń w budowie systemów zbierania i przetwarzania danych kontrolno-pomiarowych Kilkaset systemów zbierania i przetwarzania danych kontrolno pomiarowych zrealizowanych na terenie

Bardziej szczegółowo

Wstęp... ix. 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1

Wstęp... ix. 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1 Spis treści Wstęp... ix 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1 Składniki systemu Windows SBS 2008... 1 Windows Server 2008 Standard... 2 Exchange Server 2007 Standard...

Bardziej szczegółowo

System CMMS Profesal Maintenance wspiera prace UR w firmie MC Bauchemie

System CMMS Profesal Maintenance wspiera prace UR w firmie MC Bauchemie System CMMS Profesal Maintenance wspiera prace UR w firmie MC Bauchemie Firma MC Bauchemie Firma MC Bauchemie w Środzie Wielkopolskiej to wyspecjalizowany zakład produkcyjny dodatków do betonu, produktów

Bardziej szczegółowo

Możliwość dodawania modułów pozwala na dopasowanie oprogramowania do procesów biznesowych w firmie.

Możliwość dodawania modułów pozwala na dopasowanie oprogramowania do procesów biznesowych w firmie. zajmuje się wdrażaniem koncepcji CRM Eroica CRM bazującej na najczęściej używanym rozwiązaniu Open Source vtiger. Eroica CRM posiada wiele funkcji ułatwiających zarządzanie relacjami z klientem w kancelarii.

Bardziej szczegółowo

Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS

Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS BOC Information Technologies Consulting Sp. z o.o. e-mail: boc@boc-pl.com Tel.: (+48 22) 628 00 15, 696 69 26 Fax: (+48 22) 621 66 88 BOC Management

Bardziej szczegółowo

Dodatkowo, w przypadku modułu dotyczącego integracji z systemami partnerów, Wykonawca będzie przeprowadzał testy integracyjne.

Dodatkowo, w przypadku modułu dotyczącego integracji z systemami partnerów, Wykonawca będzie przeprowadzał testy integracyjne. Załącznik nr 1a do Zapytania ofertowego nr POIG.08.02-01/2014 dotyczącego budowy oprogramowania B2B oraz dostawcy sprzętu informatycznego do projektu pn. Budowa systemu B2B integrującego zarządzanie procesami

Bardziej szczegółowo

zautomatyzować przepływ pracy w branży opakowań

zautomatyzować przepływ pracy w branży opakowań 3 powody, aby zautomatyzować przepływ pracy w branży opakowań 1. Najwyższa jakość każdego zlecenia 2. Wszystkie zadania wymagane do wykonania pracy 3. Połączenie z systemami do administracji zleceniami

Bardziej szczegółowo

Zapewnij sukces swym projektom

Zapewnij sukces swym projektom Zapewnij sukces swym projektom HumanWork PROJECT to aplikacja dla zespołów projektowych, które chcą poprawić swą komunikację, uprościć procesy podejmowania decyzji oraz kończyć projekty na czas i zgodnie

Bardziej szczegółowo

Investing f or Growth

Investing f or Growth Investing for Growth Open Business Solution OB One - zintegrowane oprogramowanie modułowe wspomagające zarządzanie firmą w łatwy i przejrzysty sposób pozwala zaspokoić wszystkie potrzeby księgowe, administracyjne

Bardziej szczegółowo

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze Specyfikacja oprogramowania do Opis zarządzania przedmiotu i monitorowania zamówienia środowiska Załącznik nr informatycznego 1 do specyfikacji Lp. 1. a) 1. Oprogramowanie oprogramowania i do systemów

Bardziej szczegółowo

VIBcare ZDALNE MONITOROWANIE STANU MASZYN. www.ec-systems.pl

VIBcare ZDALNE MONITOROWANIE STANU MASZYN. www.ec-systems.pl VIBcare ZDALNE MONITOROWANIE STANU MASZYN www.ecsystems.pl ZDALNY NADZÓR DIAGNOSTYCZNY EC SYSTEMS WIEDZA I DOŚWIADCZENIE, KTÓRYM MOŻESZ ZAUFAĆ N owe technologie służące monitorowaniu i diagnostyce urządzeń

Bardziej szczegółowo

PRODUKCJA BY CTI. Opis programu

PRODUKCJA BY CTI. Opis programu PRODUKCJA BY CTI Opis programu 1. Opis produktu. Moduł Produkcja by CTI jest programem w pełni zintegrowanym z systemem Comarch ERP Optima. Program ten daje pełną kontrolę nad produkcją, co pozwala zmniejszyć

Bardziej szczegółowo

AUREA BPM Oracle. TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7

AUREA BPM Oracle. TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7 AUREA BPM Oracle TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7 ORACLE DATABASE System zarządzania bazą danych firmy Oracle jest jednym z najlepszych i najpopularniejszych rozwiązań tego typu na rynku. Oracle Database

Bardziej szczegółowo

HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT

HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT Robert Nowak Architekt rozwiązań HP Software Dlaczego Software as a Service? Najważniejsze powody za SaaS UZUPEŁNIENIE IT 2 Brak zasobów IT Ograniczone

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ul. Sikorskiego 28 44-120 Pyskowice NIP 6480001415 REGON 008135290. Oferty pisemne prosimy kierować na adres: Hybryd Sp. z o.o.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ul. Sikorskiego 28 44-120 Pyskowice NIP 6480001415 REGON 008135290. Oferty pisemne prosimy kierować na adres: Hybryd Sp. z o.o. ZAPYTANIE OFERTOWE Pyskowice, dn. 28.04.2014r. Szanowni Państwo, Zwracamy się do Państwa z zaproszeniem do złożenia ofert na ujęte w niniejszym zapytaniu ofertowym zakupy w związku z realizowanym w ramach

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Strzyżów, 29-05-2013 Ogłoszenie o zamówieniu kompleksowego wdrożenia systemu B2B do współpracy handlowej pomiędzy firmą Triton a Partnerami Zamawiający: TRITON S.C. Marcin Bosek, Janusz Rokita ul. Słowackiego

Bardziej szczegółowo

SiR_13 Systemy SCADA: sterowanie nadrzędne; wizualizacja procesów. MES - Manufacturing Execution System System Realizacji Produkcji

SiR_13 Systemy SCADA: sterowanie nadrzędne; wizualizacja procesów. MES - Manufacturing Execution System System Realizacji Produkcji System informatyczny na produkcji: Umożliwi stopniowe, ale jednocześnie ekonomiczne i bezpieczne wdrażanie i rozwój aplikacji przemysłowych w miarę zmiany potrzeb firmy. Może adoptować się do istniejącej

Bardziej szczegółowo

Symantec Backup Exec System Recovery 7.0 Server Edition. Odtwarzanie systemu Windows w ciągu najwyżej kilkudziesięciu minut nie godzin czy dni

Symantec Backup Exec System Recovery 7.0 Server Edition. Odtwarzanie systemu Windows w ciągu najwyżej kilkudziesięciu minut nie godzin czy dni GŁÓWNE ZALETY Odtwarzanie systemu Windows w ciągu najwyżej kilkudziesięciu minut nie godzin czy dni Firma Symantec wielokrotnie publicznie udowadniała, że dzięki oprogramowaniu Backup Exec System Recovery

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów:

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: Rozdział I Szczegółowy opis przedmiotu umowy Załącznik nr 1 do Umowy Architektura środowisk SharePoint UMWD 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: a) Środowisko

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system zarządzania wiedzą w wytwarzaniu produktów leczniczych

Zintegrowany system zarządzania wiedzą w wytwarzaniu produktów leczniczych Zintegrowany system zarządzania wiedzą w wytwarzaniu produktów leczniczych Model Zarządzania Jakością wg ICH Q10 Cykl Życia Produktu System Monitorowania Działania Procesu i Jakości Produktu System Działań

Bardziej szczegółowo

platforma informatyczna do gromadzenia danych w procesach logistycznych i produkcyjnych z wykorzystaniem automatycznej identyfikacji www.bcspolska.

platforma informatyczna do gromadzenia danych w procesach logistycznych i produkcyjnych z wykorzystaniem automatycznej identyfikacji www.bcspolska. BCS POLSKA www.bcspolska.pl Obsługa dokumentów logistycznych Weryfikacja danych na dokumentach magazynowych Rejestracja zdarzeń Formowanie nośników logistycznych na końcu linii produkcyjnej (traceability)

Bardziej szczegółowo

REFERAT O PRACY DYPLOMOWEJ

REFERAT O PRACY DYPLOMOWEJ REFERAT O PRACY DYPLOMOWEJ Temat pracy: Projekt i realizacja elektronicznego dziennika ocen ucznia Autor: Grzegorz Dudek wykonanego w technologii ASP.NET We współczesnym modelu edukacji, coraz powszechniejsze

Bardziej szczegółowo

PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY. Nutricia Polska. System LIMS

PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY. Nutricia Polska. System LIMS Nutricia Polska System LIMS Dok. Nr PLPN016 Wersja: 26-02-2007 ASKOM to zastrzeżony znak firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice. Inne występujące w tekście znaki firmowe bądź towarowe są zastrzeżonymi znakami

Bardziej szczegółowo

TWÓJ BIZNES. Nasze rozwiązanie

TWÓJ BIZNES. Nasze rozwiązanie Innowacyjny System Elektronicznego Obiegu Dokumentów i Spraw opracowany przez firmę WASKO S.A., na podstawie wieloletnich doświadczeń zdobytych na rynku systemów teleinformatycznych. TWÓJ BIZNES Nasze

Bardziej szczegółowo

Rejestracja produkcji

Rejestracja produkcji Rejestracja produkcji Na polskim rynku rosnącym zainteresowaniem cieszą się Systemy Realizacji Produkcji (MES). Ich głównym zadaniem jest efektywne zbieranie informacji o realizacji produkcji w czasie

Bardziej szczegółowo

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation,

Bardziej szczegółowo

Asseco CCR Comprehensive Consolidated Reporting. asseco.pl

Asseco CCR Comprehensive Consolidated Reporting. asseco.pl Asseco CCR Comprehensive Consolidated Reporting. asseco.pl Kompleksowa obsługa sprawozdawczości grup kapitałowych. Aplikacja Asseco CCR to zaawansowane, bezpieczne i intuicyjne narzędzie do obsługi sprawozdawczości

Bardziej szczegółowo

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji.

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji. Wspieramy w doborze, wdrażaniu oraz utrzymaniu systemów informatycznych. Od wielu lat dostarczamy technologie Microsoft wspierające funkcjonowanie działów IT, jak i całych przedsiębiorstw. Nasze oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja usług. 1. Zakup usług informatycznych dla realizacji dostępu do systemu dla obsługi relacji B2B.

Specyfikacja usług. 1. Zakup usług informatycznych dla realizacji dostępu do systemu dla obsługi relacji B2B. W zawiązku z otrzymaniem dofinansowania na projekt: Zautomatyzowany system B2B elektronicznej wymiany dokumentów i danych, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.2:Wspieranie

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Matematyki i Informatyki Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Instytut Fizyki

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Matematyki i Informatyki Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Instytut Fizyki Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Matematyki i Informatyki Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Instytut Fizyki Tomasz Pawłowski Nr albumu: 146956 Praca magisterska na kierunku

Bardziej szczegółowo

Dobór systemów klasy ERP

Dobór systemów klasy ERP klasy ERP - z uwzględnieniem wymagań normy ISO 9001 Prezentacja w Klubie Menedżera Jakości, 19 marzec 2008 Zagadnienia ogólne związane z doborem systemu klasy ERP Podstawowe podziały klasyfikujące systemy

Bardziej szczegółowo

Szkolenie autoryzowane. MS Administracja i obsługa Windows 7. Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje

Szkolenie autoryzowane. MS Administracja i obsługa Windows 7. Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje Szkolenie autoryzowane MS 50292 Administracja i obsługa Windows 7 Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje Opis szkolenia Szkolenie dla wszystkich osób rozpoczynających pracę

Bardziej szczegółowo

OBIEG INFORMACJI I WSPOMAGANIE DECYZJI W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH

OBIEG INFORMACJI I WSPOMAGANIE DECYZJI W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH OBIEG INFORMACJI I WSPOMAGANIE DECYZJI W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH AGENDA Prezentacja firmy Tecna Informacja i jej przepływ Workflow i BPM Centralny portal informacyjny Wprowadzanie danych do systemu Interfejsy

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: PHP Maritex. ul. Rdestowa 53D. 81-577Gdynia. www.maritex.com.pl

Dane Klienta: PHP Maritex. ul. Rdestowa 53D. 81-577Gdynia. www.maritex.com.pl Dane Klienta: PHP Maritex ul. Rdestowa 53D 81-577Gdynia www.maritex.com.pl Firma P.H.P. Maritex została założona w 1987 roku i jest obecnie jedną z największych, dynamicznie rozwijających się hurtowni

Bardziej szczegółowo

System Profesal. Zarządzanie przez fakty

System Profesal. Zarządzanie przez fakty System Profesal Zarządzanie przez fakty Obecny Profesal jest systemem powstałym w wyniku 25 lat doświadczeń firmy ASTOR 150 użytkowników Ponad 450 000 notatek Ponad 11 000 artykułów bazy wiedzy Ponad 35

Bardziej szczegółowo

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Instrukcja obsługi Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft i Windows są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY nr ref.: DOA-ZP-I.271.2.35.2012 Załącznik nr 6 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY nr ref.: DOA-ZP-I.271.2.35.2012 nr ref.: DOA-ZP-I.271.2.35.2012 nr ref.: DOA-ZP-I.271.2.35.2012 Załącznik Nr 1 do Umowy..

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Wrocław, dnia 23.03.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Wrocław, dnia 23.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Wrocław, dnia 23.03.2015 r. W związku z realizacją przez Nova Telecom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, projektu pn.: Wdrożenie zintegrowanego systemu klasy B2B, umożliwiającego

Bardziej szczegółowo

2016 Proget MDM jest częścią PROGET Sp. z o.o.

2016 Proget MDM jest częścią PROGET Sp. z o.o. Proget MDM to rozwiązanie umożliwiające administrację urządzeniami mobilnymi w firmie takimi jak tablet czy telefon. Nasza platforma to także bezpieczeństwo danych firmowych i prywatnych: poczty email,

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA FUNKCJONALNA SYSTEMU PROPHIX

PREZENTACJA FUNKCJONALNA SYSTEMU PROPHIX PREZENTACJA FUNKCJONALNA SYSTEMU PROPHIX Architektura i struktura funkcjonalna systemu PROPHIX PROPHIX Corporate Performance Management (Zarządzanie Wydajnością Firmy) System do samodzielnego planowania,

Bardziej szczegółowo

System udostępniania danych W1000

System udostępniania danych W1000 System udostępniania danych W1000 Dane ułatwiają życie odbiorcom energii Manage energy better Właściwa informacja dostarczona na czas jest kluczowym elementem sukcesu w procesie optymalizacji zarządzania

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Informatyczny (ZSI)

Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) ZSI MARKETING Modułowo zorganizowany system informatyczny, obsługujący wszystkie sfery działalności przedsiębiorstwa PLANOWANIE ZAOPATRZENIE TECHNICZNE PRZYGOTOWANIE

Bardziej szczegółowo

Większe możliwości dzięki LabVIEW 2009: programowanie równoległe, technologie bezprzewodowe i funkcje matematyczne w systemach czasu rzeczywistego

Większe możliwości dzięki LabVIEW 2009: programowanie równoległe, technologie bezprzewodowe i funkcje matematyczne w systemach czasu rzeczywistego Większe możliwości dzięki LabVIEW 2009: programowanie równoległe, technologie bezprzewodowe i funkcje matematyczne w systemach czasu rzeczywistego Dziś bardziej niż kiedykolwiek narzędzia używane przez

Bardziej szczegółowo

SHAREPOINT SHAREPOINT QM SHAREPOINT DESINGER SHAREPOINT SERWER. Opr. Barbara Gałkowska

SHAREPOINT SHAREPOINT QM SHAREPOINT DESINGER SHAREPOINT SERWER. Opr. Barbara Gałkowska SHAREPOINT SHAREPOINT QM SHAREPOINT DESINGER SHAREPOINT SERWER Opr. Barbara Gałkowska Microsoft SharePoint Microsoft SharePoint znany jest również pod nazwą Microsoft SharePoint Products and Technologies

Bardziej szczegółowo

...Gospodarka Materiałowa

...Gospodarka Materiałowa 1 Gospodarka Materiałowa 3 Obsługa dokumentów magazynowych 4 Ewidencja stanów magazynowych i ich wycena 4 Inwentaryzacja 4 Definiowanie indeksów i wyrobów 5 Zaopatrzenie magazynowe 5 Kontrola jakości 5

Bardziej szczegółowo

Paweł Gołębiewski. Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl

Paweł Gołębiewski. Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl Paweł Gołębiewski Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl Droga na szczyt Narzędzie Business Intelligence. Czyli kiedy podjąć decyzję o wdrożeniu?

Bardziej szczegółowo

AE/ZP-27-16/14. Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi

AE/ZP-27-16/14. Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi AE/ZP-27-16/14 Załącznik B Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi Wykonywanie kopii zapasowych Oprogramowanie do archiwizacji musi współpracować z infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

Bazy danych 2. Wykład 1

Bazy danych 2. Wykład 1 Bazy danych 2 Wykład 1 Sprawy organizacyjne Materiały i listy zadań zamieszczane będą na stronie www.math.uni.opole.pl/~ajasi E-mail: standardowy ajasi@math.uni.opole.pl Sprawy organizacyjne Program wykładu

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie oprogramowania Proficy (ifix, Historian oraz Plant Applications) w laboratoryjnym stanowisku monitoringu systemów produkcyjnych in-line

Zastosowanie oprogramowania Proficy (ifix, Historian oraz Plant Applications) w laboratoryjnym stanowisku monitoringu systemów produkcyjnych in-line Zastosowanie oprogramowania Proficy (ifix, Historian oraz Plant Applications) w laboratoryjnym stanowisku monitoringu systemów produkcyjnych in-line Dr inż. Grzegorz Ćwikła Stanowisko do monitoringu systemów

Bardziej szczegółowo

PLATFORMA ACTIVE FORMS. Kreator Formularzy Internetowych ze wsparciem dla RWD

PLATFORMA ACTIVE FORMS. Kreator Formularzy Internetowych ze wsparciem dla RWD PLATFORMA ACTIVE FORMS Kreator Formularzy Internetowych ze wsparciem dla RWD ACTIVE FORMS 2 Spis treści WPROWADZENIE 3 Dowolnie złożone formularze 3 Niski czas i koszt zbudowania formularza 4 TOP 10 WŁAŚCIWOŚCI

Bardziej szczegółowo

II ETAP (od r. do r.) obejmuje realizację następujących zadań:

II ETAP (od r. do r.) obejmuje realizację następujących zadań: Załącznik nr 4 do Zaproszenia do składania ofert z dn. 7.10.2013r SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I ETAP (od 01.11.2013r. do 31.01.2014r.) obejmuje realizację następujących zadań: 1. Nabycie wartości

Bardziej szczegółowo

aplikacja akcyzattor

aplikacja akcyzattor Wdrożenie systemu służącego do prowadzenia ewidencji energii elektrycznej w formie elektronicznej dla potrzeb rozliczeń podatku akcyzowego aplikacja akcyzattor Klient: KGHM Polska Miedź S.A. Klient KGHM

Bardziej szczegółowo

Dołącz do grona zadowolonych użytkowników systemu Belisama4CRM

Dołącz do grona zadowolonych użytkowników systemu Belisama4CRM Czym jest CRM? Termin CRM, czyli Customer Relationship Management, ma wiele definicji i jest dość szerokim pojęciem. W ogólnym zarysie jest to takie zarządzanie relacjami z klientem, które ma prowadzić

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2017 ARKUSZ ZGODNOŚCI ZE SPECYFIKACJĄ

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2017 ARKUSZ ZGODNOŚCI ZE SPECYFIKACJĄ ARKUSZ ZGODNOŚCI ZE SPECYFIKACJĄ opcjonalne Parametry wymagane (TAK/NIE) Opis parametrów oferowanych A Moduł formulacji 1 Podstawowe informacje dot. formulacji: - Numer wewnętrzny formulacji (min. 3 pola)

Bardziej szczegółowo

System generacji raportów

System generacji raportów Zalety systemu Czym jest ProReports? prostota instalacji, wieloplatformowość (AIX, Linux, Windows, Solaris), obsługa popularnych formatów (PDF, XLS, RTF, HTML,TXT,XML,CSV), obsługa wielu baz danych, raporty

Bardziej szczegółowo

REFERAT PRACY DYPLOMOWEJ Temat pracy: Projekt i realizacja serwisu ogłoszeń z inteligentną wyszukiwarką

REFERAT PRACY DYPLOMOWEJ Temat pracy: Projekt i realizacja serwisu ogłoszeń z inteligentną wyszukiwarką REFERAT PRACY DYPLOMOWEJ Temat pracy: Projekt i realizacja serwisu ogłoszeń z inteligentną wyszukiwarką Autor: Paweł Konieczny Promotor: dr Jadwigi Bakonyi Kategorie: aplikacja www Słowa kluczowe: Serwis

Bardziej szczegółowo

R I S R a d i o l o g i c z n y S y s t e m I n f o r m a c y j n y

R I S R a d i o l o g i c z n y S y s t e m I n f o r m a c y j n y NOWOCZESNE TECHNOLOGIE DLA MEDYCYNY DOSTĘP DO WSZYSTKICH INFORMACJI Z POZIOMU PRZEGLĄDARKI WWW DOSTOSOWANIE OPROGRAMOWANIA DO WYMOGÓW PRAWA W ZAKRESIE ELEKTRONICZNEJ DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ PRZYJAZNY INTERFEJS

Bardziej szczegółowo

InPro BMS InPro BMS SIEMENS

InPro BMS InPro BMS SIEMENS InPro Siemens OPC InPro BMS Produkt InPro BMS jest w sprzedaży od 2000 roku. W ostatnich kilku latach staliśmy się liderem wśród dostawców informatycznych rozwiązań dla systemów bezpieczeństwa. Oferowane

Bardziej szczegółowo

TOPWEB SPSall Budowanie portalu intranetowego

TOPWEB SPSall Budowanie portalu intranetowego TOPWEB SPSall Budowanie portalu intranetowego Przeznaczenie szkolenia Szkolenie dla osób chcących: Profesjonalnie budować intranetowy portal w oparciu o aplikację Microsoft SharePoint 2013. Sprawnie posługiwać

Bardziej szczegółowo

Opis podstawowych modułów

Opis podstawowych modułów Opis podstawowych modułów Ofertowanie: Moduł przeznaczony jest dla działów handlowych, pozwala na rejestrację historii wysłanych ofert i istotnych zdarzeń w kontaktach z kontrahentem. Moduł jest szczególnie

Bardziej szczegółowo

Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji. Wersja dokumentu: 1.3

Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji. Wersja dokumentu: 1.3 Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji Wersja dokumentu: 1.3 Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji - wersja dokumentu 1.3-19.08.2014 Spis treści 1 Wstęp... 4 1.1 Cel dokumentu... 4 1.2 Powiązane dokumenty...

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1. 80-855 Gdańsk. www.torpol.eu

Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1. 80-855 Gdańsk. www.torpol.eu Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1 80-855 Gdańsk www.torpol.eu PUW Torpol Sp. z o.o. rozpoczęło działalność w 1987 roku. W branży tekstylnej obecni są od 1994 roku. Torpol jest

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Technologii Informacyjnych. Projektowanie Baz Danych

Laboratorium Technologii Informacyjnych. Projektowanie Baz Danych Laboratorium Technologii Informacyjnych Projektowanie Baz Danych Komputerowe bazy danych są obecne podstawowym narzędziem służącym przechowywaniu, przetwarzaniu i analizie danych. Gromadzone są dane w

Bardziej szczegółowo

1. Zakres modernizacji Active Directory

1. Zakres modernizacji Active Directory załącznik nr 1 do umowy 1. Zakres modernizacji Active Directory 1.1 Opracowanie szczegółowego projektu wdrożenia. Określenie fizycznych lokalizacji serwerów oraz liczby lokacji Active Directory Określenie

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja towarów i wyrobów

Identyfikacja towarów i wyrobów Identyfikacja towarów i wyrobów Identyfikacja towarów i wyrobów w firmie produkcyjnej jest kluczowa pod kątem profesjonalnej obsługi Klienta. Firma chcąc zapewnić wysoką jakość swoich wyrobów musi być

Bardziej szczegółowo

REKOMENDACJE DOTYCZĄCE PLATFORMY ZARZĄDZANIA KOMPETENCJAMI

REKOMENDACJE DOTYCZĄCE PLATFORMY ZARZĄDZANIA KOMPETENCJAMI REKOMENDACJE DOTYCZĄCE PLATFORMY ZARZĄDZANIA KOMPETENCJAMI WYTYCZNE DO MODELU DANIEL WOJEWÓDZKI Rekomendacje dotyczące Platformy Zarządzania Kompetencjami System adresowany do małych przedsiębiorstw do

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY OPIS systemu lojalnościowego

SKRÓCONY OPIS systemu lojalnościowego SKRÓCONY OPIS systemu lojalnościowego na podstawie wersji 2.0 PRODUCENT: Basic-Soft Ostrów Wlkp. AKTUALNA WERSJA: Kontrahent GT wersja 2.0 Zabrania się powielania, publikowania i rozpowszechniania bez

Bardziej szczegółowo

Galileo - encyklopedia internetowa Plan testów

Galileo - encyklopedia internetowa Plan testów Galileo - encyklopedia internetowa Plan testów Sławomir Pawlewicz Alan Pilawa Joanna Sobczyk Matek Sobierajski 5 czerwca 2006 1 Spis treści 1 Wprowadzenie 3 1.1 Cel..........................................

Bardziej szczegółowo

Dysk 20GB przestrzeni Ajax Ajax 1.0 Baza danych MS SQL 2005 lub 2008 Express Java Java 6 run time Microsoft Silverlight 3.

Dysk 20GB przestrzeni Ajax Ajax 1.0 Baza danych MS SQL 2005 lub 2008 Express Java Java 6 run time Microsoft Silverlight 3. Systemy do kompleksowej administracji środowiskiem IT : Symantec Management Platform Solutions - rozwiązanie ułatwiające zarządzanie zasobami informatycznym Głównym zadaniem podlegającym kompetencji działu

Bardziej szczegółowo

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Czerwionka-Leszczyny 6.11.2012

Bardziej szczegółowo

Dlaczego outsourcing informatyczny? Jakie korzyści zapewnia outsourcing informatyczny? Pełny czy częściowy?

Dlaczego outsourcing informatyczny? Jakie korzyści zapewnia outsourcing informatyczny? Pełny czy częściowy? Dlaczego outsourcing informatyczny? Przeciętny informatyk firmowy musi skupić w sobie umiejętności i specjalizacje z wielu dziedzin informatyki. Równocześnie musi być administratorem, specjalistą od sieci

Bardziej szczegółowo

ActiveXperts SMS Messaging Server

ActiveXperts SMS Messaging Server ActiveXperts SMS Messaging Server ActiveXperts SMS Messaging Server to oprogramowanie typu framework dedykowane wysyłaniu, odbieraniu oraz przetwarzaniu wiadomości SMS i e-mail, a także tworzeniu własnych

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OCENY PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

FORMULARZ OCENY PARAMETRÓW TECHNICZNYCH FORMULARZ OCENY PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Nazwa: System klasy ERP Ilość: 1 sztuka Strona 1 Specyfikacja techniczna: Lp. Moduł/funkcjonalność Charakterystyka Wartość oferowana TAK/NIE* Uwagi Oferenta 1 Moduł

Bardziej szczegółowo

QAD dla przemysłu Maj, 2010

QAD dla przemysłu Maj, 2010 QAD dla przemysłu Maj, 2010 Pakiet QAD Enterprise Applications został stworzony w oparciu o głębokie rozumienie procesów wytwórczych i najlepszych praktyk działania firm produkcyjnych. Jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

System sprzedaŝy rezerwacji

System sprzedaŝy rezerwacji System sprzedaŝy rezerwacji 2009 2 Spis treści 1. O PROGRAMIE... 2 2. ZAKRES FUNKCJONALNY... 3 2.1 Funkcje standardowe... 3 2.2 Moduły dodatkowe... 4 2.3. AuroraCMS... 5 1. O PROGRAMIE Dziś prawie kaŝdy

Bardziej szczegółowo

Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online

Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online 2012 Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online Sławomir Frąckowiak Wdrożenie systemu B2B Lublin, 25 października 2012 Aplikacje B2B do czego? Realizacja najważniejszych procesów

Bardziej szczegółowo

VALIO Sp. z o.o. Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego dotyczącego zakupu licencji części systemu B2B oraz wykonania Warstwy Prezentacyjnej.

VALIO Sp. z o.o. Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego dotyczącego zakupu licencji części systemu B2B oraz wykonania Warstwy Prezentacyjnej. Stalowa Wola, 10.03.2014 r. Valio Sp. z o.o. ul. Tuwima 20 37-450 Stalowa Wola Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego dotyczącego zakupu licencji części systemu B2B oraz wykonania Warstwy Prezentacyjnej.

Bardziej szczegółowo

Jarosław Kuchta Administrowanie Systemami Komputerowymi. Internetowe Usługi Informacyjne

Jarosław Kuchta Administrowanie Systemami Komputerowymi. Internetowe Usługi Informacyjne Jarosław Kuchta Internetowe Usługi Informacyjne Komponenty IIS HTTP.SYS serwer HTTP zarządzanie połączeniami TCP/IP buforowanie odpowiedzi obsługa QoS (Quality of Service) obsługa plików dziennika IIS

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Staples Polska Sp. z o.o. (dawniej Corporate Express Polska Sp. z o.o.) to jeden z największych na świecie dostawców

Bardziej szczegółowo

eschenker: Nowa generacja technologii TSL Schenker Sp. z o.o. Zespół DBSCHENKERinfo

eschenker: Nowa generacja technologii TSL Schenker Sp. z o.o. Zespół DBSCHENKERinfo : Nowa generacja technologii TSL Schenker Sp. z o.o. Zespół DBSCHENKERinfo 2016-07-07 Nowy : Twój elektroniczny klucz do przejrzystej logistyki Efektywne, szybkie i wygodne zarządzanie procesami logistycznymi

Bardziej szczegółowo