WYMAGANIA TECHNICZNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYMAGANIA TECHNICZNE"

Transkrypt

1 WYMAGANIA TECHNICZNE ZESTAWIENIE WYMAGAŃ DLA ARCHITEKTURY I FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU INFORMATYCZNEGO WSPIERAJĄCEGO SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI W LOTNICTWIE SZ RP 1. Przedmiot zamówienia 1) Przedmiotem zamówienia jest zintegrowana, specjalistyczna, zaawansowana technologicznie i narzędziowo platforma informatyczna przeznaczona do zarządzania systemem jakości (Quality Management System QMS), bezpieczeństwem lotów (Safety Management System SMS) i zarządzaniem kryzysowym (Emergency & Crisis Management ERP) w określonej liczbie oddzielnych organizacji eksploatujących statki powietrzne (samoloty i śmigłowce) w obszarach zarządzania: a) operacjami lotniczymi (Flight Operations) b) szkoleniem i kwalifikacjami personelu lotniczego (Crew Training) c) operacjami naziemnymi (Ground Operations) d) ciągłą zdatnością do lotu (Continuous Airworthiness) 2) Oferowane oprogramowanie musi być dostosowane do specyfiki zarządzania organizacjami lotniczymi, z użyciem właściwej i fachowej siatki pojęciowej (nazewnictwa i definicji pojęć). 3) Platforma informatyczna ma zapewnić wykonanie wszystkich funkcji zarządczych określonych w przepisach rozporządzenia KE Nr 965/2012 oraz wykazanie zgodności systemu zarządzania bezpieczeństwem w organizacji określonego w przepisie Part ORO.GEN ) Podstawą prawną zarządzania bezpieczeństwem lotów (SMS) są wymagania rozporządzenia PEiR Nr 216/2008 (tzw. basic regulation) oraz rozporządzenia KE Nr 965/2012 i rozporządzenia KE Nr 2042/2003 (Part M). W odniesieniu do eksploatacji śmigłowców 1

2 organizacja stosuje przepisy JAR-OPS 3 (JAR-OPS 3.035, i 3.420). System zarządzania bezpieczeństwem (SMS) oparty jest o zasady i mechanizmy określone w podręczniku ICAO Doc wyd III (2012). 5) System zarządzania bezpieczeństwem (SMS) w organizacji zamawiającego oparty jest o zasady i mechanizmy określone w podręczniku ICAO Doc wyd III (2012). 6) Normy wspomagające: ISO 9001, ISO 19011, ISO 9004, ISO 31000, ISO ) Platforma serwerowa powinna zapewnić dostępność usługi przez 95% czasu w skali miesiąca. 8) Platforma serwerowa powinna zapewnić utrzymanie danych oraz ich bezpieczeństwo (backupy i archiwizacja) przez okres min 10 lat. Szacowany przyrost danych w ciągu roku wynosi 300 GB. 9) Odtworzenie danych z backupu po awarii oraz ich udostępnienie użytkownikowi nie powinno przekroczyć 24h. 10) Podtrzymanie awaryjne w przypadku braku zasilania powinno zapewnić pracę platformy serwerowej przez okres 2h. 11) Procedury backupu, archiwizacji, odtworzenia powinny być opracowane przez wykonawcę. 12) Pożądany system operacyjny serwerów Microsoft Windows Server. 13) Zabezpieczenia dostępu do danych i dokumentów umożliwiający profilowanie uprawnień w oparciu o role w systemie. 2. Ochrona informacji niejawnych. 1) Dostarczony system będzie przetwarzał dane wrażliwe i zostanie uruchomiony w systemie teleinformatycznym MIL-WAN. 2) Wykonawca musi posiadać świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego co najmniej trzeciego stopnia potwierdzające zdolność do ochrony informacji niejawnych o klauzuli minimum POUFNE/NATO CONFIDENTIAL/EU CENFIDENTIAL lub kopię pisemnej zgody Ministra Obrony Narodowej (wydanej na podstawie art. 54 ust. 7 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych) na udostępnienie Wykonawcy w ramach realizowanej Umowy informacji niejawnych o klauzuli POUFNE. 3) Wykonawca do realizacji zamówienia wyznaczy osoby posiadające poświadczenie bezpieczeństwa osobowego uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą co najmniej POUFNE/NATO CONFIDENTIAL/EU CENFIDENTIAL. 2

3 3. Ukompletowanie sprzętu na potrzeby systemu Lp. Nazwa Ilość 1. Oprogramowanie oraz niezbędne licencje systemu informatycznego zapewnienia jakości lotnictwu Sił Zbrojnych RP. 2. Serwery systemu wraz z niezbędnym wyposażeniem montażowym wraz z oprogramowaniem umożliwiającym automatyzację procesu nagrywania i odtwarzania nagranych danych działające z urządzeniem typu streamer dostarczanym z serwerami systemu. 3. Mobilne terminale systemu tj. notebook NB (acf) wraz z niezbędnym oprogramowaniem i licencjami umożliwiającymi na pracę w systemie informatycznym zapewnienia jakości dedykowanego lotnictwu, z urządzeniami dokującymi i dokumentacją eksploatacyjno-użytkową w języku polskim. 4. Stacjonarne terminale systemu tj. stacje robocze (bdf), monitory M3, listwy zasilające wraz z niezbędnym oprogramowaniem i licencjami umożliwiającymi pracę w systemie informatycznym zapewnienia jakości dedykowanego lotnictwu, drukarkami DL2 i dokumentacją eksploatacyjno-użytkową w języku polskim. minimum 45 kpl. minimum 45 kpl. 5. Niezbędne wyposażenie montażowe, w tym szafy 19 /42U typu rack o wymiarach 800x1000 z przednimi i tylnymi drzwiami perforowanymi (szafa powinna umożliwiać pełny demontaż łącznie z jej szkieletem, umożliwiający łatwy transport przez otwory drzwiowe o wymiarach 68 cm x 190 cm), przełączniki typu KVM, niezbędne peryferia i akcesoria oraz UPS 5. 3

4 Notebook NB (acf) Skład zestawu: notebook, torba, myszka NOTEBOOK NB (parametry minimalne): Typ Komputer przenośny typu notebook z ekranem 14" o rozdzielczości min. 1366x768 pikseli z podświetleniem LED i powłoką przeciwodblaskową, jasność 200 nits, kontrast 300:1, rozmiar plamki : max. 0,22 mm. Procesor Komputer powinien osiągać w teście wydajności MobileMark2012 Office Productivity Performance Qualification Rating: wynik 120 pkt. oraz Battery Life 360 minut (przy natywnej rozdzielczości wyświetlacza i włączonych wszystkich zainstalowanych urządzeniach). Potwierdzeniem spełnienia tego wymogu powinien być załączony przez Wykonawcę, do oferty oraz dostarczonego sprzętu, wydruk z przeprowadzonych testów potwierdzający, że procesor w oferowanej konfiguracji komputera osiągnął wymagany wynik. Testy powinny być potwierdzone przez przedstawiciela producenta komputera w Polsce. Pamięć RAM Dyski HDD Karta graficzna Multimedia Bateria i zasilania 8 GB, DDR MHz, możliwość rozbudowy do 16 GB; 250 GB, SSD; Zintegrowana w procesorze z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci systemowej, ze sprzętowym wsparciem dla DirectX 11, Shader 5.0 posiadająca min. 16EU (Graphics Execution Units) oraz Dual HD HW Decode. Karta dźwiękowa zgodna z HD, wbudowane głośniki. 6-komorowa, Li-Ion. szybko ładowalna do poziomu 80% w czasie 1 godziny i do poziomu 100% w czasie 2 godzin. Zasilacz o mocy min. 65W. System operacyjny Funkcje BIOS System operacyjny 64-bit, (wymagania systemu przedstawiono w pkt. System operacyjny dla stacji roboczych i notebooków. ), niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu + nośnik. BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI. Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: wersji BIOS; nr seryjnego komputera wraz z datą jego wyprodukowania lub datą startu gwarancji; ilości i sposobu obłożenia slotów pamięciami RAM; 4

5 typie procesora wraz z informacją o ilości rdzeni, wielkości pamięci cache L2 i L3; pojemności zainstalowanego dysku twardego; rodzaju napędu optycznego; MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej; zainstalowanej grafice. Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń. Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z USB. Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych, ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego oraz możliwość ustawienia następujących zależności pomiędzy nimi: brak możliwości zmiany hasła pozwalającego na uruchomienie systemu bez podania hasła administratora. Funkcja ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora a hasłem systemowym tak, aby nie było możliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego. Funkcja ta ma wymuszać podanie hasła administratora przy próbie zmiany ustawień BIOS w sytuacji, gdy zostało podane hasło systemowe. Funkcja wyłączenia/włączenia: zintegrowanej karty sieciowej, portów USB, modemu analogowego, wnęki na napęd optyczny, czytnika kard multimedialnych, mikrofonu, kamery, systemu, Intel TurboBoost, pracy wielordzeniowej procesora, modułów: WWAN, WLAN i Bluetooth z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Funkcja włączenia/wyłączenia szybkiego ładownia baterii. Funkcja włączenia/wyłączenia funkcjonalności Wake On LAN. Funkcja włączenia/wyłączenia hasła dla dysku twardego. Funkcja przypisania w BIOS numeru nadawanego przez Administratora/Użytkownika oraz możliwość weryfikacji tego numeru w oprogramowaniu diagnostyczno-zarządzającym producenta komputera. Dodatkowe oprogramowanie Oprogramowanie dostarczone przez producenta komputera pozwalające na zdalną inwentaryzację komputerów w sieci, lokalną i zdalną inwentaryzację komponentów komputera, umożliwiające co najmniej: - Ustawienie sposobu informowania o zaistnieniu zdarzenia poprzez (po stronie serwera) automatyczne uruchomienie zaplanowanej wcześniej akcji, wysłanie raportu zawierającego między innymi numer seryjny komputera i opis błędu na wskazany adres poczty elektronicznej. Certyfikaty i standardy Certyfikat ISO9001:2000 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty). Oferowane produkty muszą zawierać informacje dot. ponownego użycia i recyklingu. Wszystkie baterie i akumulatory (wewnętrzne) nie mogą zawierać kadmu, rtęci i ołowiu ponad śladowe ilości, zgodnie z dyrektywą 91/157/EWG. We wszystkich produktach części tworzyw sztucznych większe niż 25-gramowe powinny zawierać nie więcej niż śladowe ilości środków zmniejszających palność sklasyfikowanych w dyrektywie RE 67/548/EEC. Usunięcie materiałów i komponentów powinno odbywać się zgodnie z wymogami Dyrektywy WEEE 2002/96/EC. Wymagane jest dołączenie dokumentu potwierdzającego spełnienie powyższych warunków, wystawionego przez niezależną jednostkę badawczą. Dopuszcza 5

6 się wydruk strony internetowej potwierdzającej spełnienie normy np. Epeat Gold. Certyfikat ISO dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty). Potwierdzenie kompatybilności komputera na stronie Windows Logo'd Products List na daną platformę systemową (wydruk ze strony). Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki. Ergonomia Waga i wymiary Bezpieczeństwo Głośność jednostki centralnej w oferowanej konfiguracji mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji operatora w trybie pracy dysku twardego (WORK) wynosząca maksymalnie 21dB (załączyć oświadczenie producenta wraz z raportem badawczym wystawionym przez niezależną akredytowaną jednostkę w zakresie ISO7779). Waga max 2,00 kg. Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego. Weryfikacja wygenerowanych przez komputer kluczy szyfrowania musi odbywać się w dedykowanym chipsecie na płycie głównej. Czujnik spadania zintegrowany z płytą główną działający nawet przy wyłączonym notebooku oraz konstrukcja absorbująca wstrząsy. Czytnik linii papilarnych oraz kontaktowy czytnik SmartCard. Złącze typu Kensington Lock. Warunki gwarancji Gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta. Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego od chwili zgłoszenia. Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta wymagane dołączenie do oferty oświadczenia Wykonawcy potwierdzonego przez Producenta, że serwis będzie realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta W przypadku awarii dysków twardych dysk pozostaje u Zamawiającego wymagane jest dołączenie do oferty oświadczenia podmiotu realizującego serwis lub producenta sprzętu o spełnieniu tego warunku. Wymagania dodatkowe Wbudowane porty i złącza: 1 x VGA, 1 x HDMI lub DisplayPort, min 3 x USB w tym min 2 x USB 3.0, Karta sieciowa 10/100/1000 RJ-45, zintegrowana z płytą główną, wspierająca obsługę WoL (funkcja włączana przez użytkownika), PXE 2.1, współdzielone złącze słuchawkowe stereo i złącze mikrofonowe tzw, combo 6

7 czytnik kart multimedialnych min. 4-in1 czytnik kart SmartCard, czytnik linii papilarnych wbudowana kamera HD min. 1Mpix w obudowę ekranu komputera, mikrofon z funkcjami redukcji szumów i poprawy mowy, Zintegrowana w postaci wewnętrznego modułu mini-pci Express karta sieci WLAN obsługująca łącznie standardy IEEE a/b/g/n w konfiguracji anten 2x2 lub 3x3. Karta WLAN musi obsługiwać jednoczesną pracę w trybie połączenia do punktu dostępowego WLAN AP (Infrastructure) dla dostępu do sieci firmowej/sieci internet oraz trybie MS Windows 7 VirtualWiFi - tworzyć własny punkt dostępowy (Soft Access Point) dla połączenia z urządzeniami pomocniczymi (aparat komórkowy, itp) zapewniając możliwość udostępniania połączenia Internetowego dla urządzeń pomocniczych. Zintegrowana karta WLAN musi zapewniać możliwość bezprzewodowego bezpośredniego(t. j. bez pośrednictwa punktu dostępowego lub sieci LAN) podłączenia do komputera dodatkowego monitora lub projektora wyposażonego w odpowiedni adapter (lub natywną obsługę takiej funkcji) z wykorzystaniem standardów IEEE n w pasmie 2,4 Ghz lub 5GHz, w trybie ekranu systemowego z obsługa wyświetlania w trybie klonowania ekranów, rozszerzonego desktopu oraz wyświetlania ekranu systemu jedynie na dodatkowym monitorze lub projektorze (Clone, Extended Desktop, Remote Only). Wymagana jest obsługa przesyłania dowolnej treści ekranu oraz dźwięku systemu operacyjnego z parametrami nie gorszymi niż : o rozdzielczość 1920x fps kompresja H.264 o dźwięk with AC3 5.1 Surround Audio o obsługa szyfrowania WPS/WPA2/WEP, port zasilania wbudowany moduł Bluetooth 4.0 Klawiatura z powłoką antybakteryjną, odporną na zalanie cieczą, wbudowane podświetlenie, (układ US -QWERTY), min 82 klawisze, Touchpad z strefą przewijania w pionie i w poziomie wraz z obsługą gestów, Zewnętrzny napęd optyczny DVD-RW, Dołączony nośnik z sterownikami Komplet sterowników umożliwiający instalacje systemu za pomocą System Center Configuration Manager 2012 firmy Microsoft (pakiet sterowników pod SCCM 2012). Tryby pracy on-line i off-line z systemem informatycznym zapewnienia jakości. W trybie on-line terminal podłączony przewodowo do sieci LAN. Stacja robocza (bdf) STACJA ROBOCZA (parametry minimalne) Typ Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta 7

8 Procesor Komputer powinien osiągać w teście wydajności SysMark2012 Rating wynik 180 pkt. (oprogramowanie testujące musi być zainstalowane na dysku oferowanym lub identycznym z oferowanym, przy natywnej rozdzielczości monitora M2 i włączonych wszystkich zainstalowanych urządzeniach). Potwierdzeniem spełnienia tego wymogu powinien być załączony przez Wykonawcę, do oferty oraz dostarczonego sprzętu, wydruk z przeprowadzonych testów potwierdzający, że procesor w oferowanej konfiguracji komputera osiągnął wymagany wynik. Testy powinny być potwierdzone przez przedstawiciela producenta komputera w Polsce. Pamięć RAM Karta graficzna Dyski HDD Karta dźwiękowa 8GB (2x4096MB) 1600 MHz możliwość rozbudowy do min 32 GB, dwa sloty wolne. Grafika nie zintegrowana z własną pamięcią 1 GB DDR3, powinna umożliwiać pracę dwumonitorową ze wsparciem dla HDMI v1.4, ze sprzętowym wsparciem DirectX 11, o max rozdzielczości 60Hz (cyfrowo) na każdym podłączonym monitorze. Wymagane 3 wyjścia cyfrowe DisplayPort, DVI i HDMI w dowolnej konfiguracji ilościowej pod warunkiem dostarczenia adapterów umożliwiających jednoczesne podłączenie min. 2 monitorów ze złączami DVI. 2 x 500 GB SATA III, 2,5", hybrydowe, 7200 obr./min., min. 8 MB cache w tym jeden w wyjmowanej kieszeni. Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z HDAudio, wewnętrzny głośnik w obudowie komputera. Porty słuchawek i mikrofonu na przednim oraz na tylnym panelu obudowy. Obudowa Bezpieczeństwo Zdalne zarządzanie Typu MiniTower z obsługą kart PCI 32bit oraz PCI Express wyłącznie o pełnym profilu, wyposażona w min. 4 kieszenie: 2 szt. 5,25 zewnętrzne i 2 szt. 3,5 wewnętrzne; Zasilacz o mocy max 320W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego i efektywności min. 90% przy 50% obciążeniu zasilacza; Wbudowany w celu szybkiej weryfikacji usterki w obudowę komputera wizualny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami; a w szczególności musi sygnalizować: Awarię BIOS-u; Awarię procesora; Uszkodzenia lub brak pamięci RAM; kontrolera Video; płyty głównej. Oferowany system diagnostyczny nie może wykorzystywać minimalnej ilości wolnych slotów wymaganych w wymagania dodatkowe specyfikacji, podpunkt 2 oraz 4. Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego. Wbudowana w płytę główną technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym działająca niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego oraz stanu włączenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym AC, obsługująca zdalną komunikację sieciową w oparciu o protokół IPv4 oraz IPv6, a także zapewniająca: - monitorowanie konfiguracji komponentów komputera - CPU, Pamięć, HDD 8

9 wersja BIOS płyty głównej; - zdalną konfigurację ustawień BIOS; - zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu ładowania systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD z serwera zarządzającego; - zdalne przejecie pełnej konsoli graficznej systemu tzw. KVM Redirection (Keyboard, Video, Mouse) bez udziału systemu operacyjnego ani dodatkowych programów, również w przypadku braku lub uszkodzenia systemu operacyjnego do rozdzielczości 1920x1080 włącznie; - zapis i przechowywanie dodatkowych informacji o wersji zainstalowanego oprogramowania i zdalny odczyt tych informacji (wersja, zainstalowane uaktualnienia, sygnatury wirusów, itp.) z wbudowanej pamięci nieulotnej; - zgodność z otwartymi standardami DMTF WS-MAN (http://www.dmtf.org/standards/wsman) oraz DASH (http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash/); - nawiązywanie przez sprzętowy mechanizm zarządzania, zdalnego szyfrowanego protokołem SSL/TLS połączenia z predefiniowanym serwerem zarządzającym, w definiowanych odstępach czasu, w przypadku wystąpienia predefiniowanego zdarzenia lub błędu systemowego (tzw. platform event) oraz na żądanie użytkownika z poziomu BIOS; - wbudowany sprzętowo log operacji zdalnego zarządzania, możliwy do kasowania tylko przez upoważnionego użytkownika systemu sprzętowego zarządzania zdalnego; - sprzętowy firewall zarządzany i konfigurowany wyłącznie z serwera zarządzania oraz niedostępny dla lokalnego systemu OS i lokalnych aplikacji. Sprzętowe wsparcie technologii weryfikacji poprawności podpisu cyfrowego wykonywanego kodu oprogramowania, oraz sprzętowa izolacja segmentów pamięci dla kodu wykonywanego w trybie zaufanym wbudowane w procesor, kontroler pamięci, chipset I/O i zintegrowany układ graficzny. Wbudowany w płytę główną dodatkowy mikroprocesor, niezależny od głównego procesora komputera, pozwalający na generowanie hasła jednorazowego użytku (OTP One Time Password). Wirtualizacja Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty głównej oraz w BIOS systemu (możliwość włączenia/wyłączenia sprzętowego wsparcia wirtualizacji dla poszczególnych komponentów systemu). Funkcje BIOS - BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI. - Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: o wersji BIOS; o nr seryjnym komputera; o ilości i sposobu obłożenia slotów pamięciami RAM; o typie procesora wraz z informacją o ilości rdzeni, wielkości pamięci cache L2 i L3; o pojemności zainstalowanego dysku twardego; o rodzajach napędów optycznych; o MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej; 9

10 Dodatkowe oprogramowanie o kontrolerze audio. - Funkcja blokowania wejścia do BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego, (gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS). - Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń. - Możliwość polegająca na kontrolowaniu urządzeń wykorzystujących magistralę komunikacyjną PCI, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych. Pod pojęciem kontroli Zamawiający rozumie funkcjonalność polegającą na blokowaniu/odblokowaniu slotów PCI. - Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych, ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego oraz możliwość ustawienia następujących zależności pomiędzy nimi: brak możliwości zmiany hasła pozwalającego na uruchomienie systemu bez podania hasła administratora. - Musi posiadać możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora a hasłem systemowym tak, aby nie było możliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego. Funkcja ta ma wymuszać podanie hasła administratora przy próbie zmiany ustawień BIOS w sytuacji, gdy zostało podane hasło systemowe. - Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanej karty dźwiękowej, karty sieciowej, portu równoległego, portu szeregowego z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. - Możliwość ustawienia portów USB w trybie no BOOT, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne. - Możliwość wyłączania portów USB w tym: wszystkich portów, tylko portów znajdujących się z przodu obudowy, tylko tylnich portów. Oprogramowanie dostarczone przez producenta komputera pozwalające na zdalną inwentaryzację komputerów w sieci, lokalną i zdalną inwentaryzację komponentów komputera, umożliwiające co najmniej: - Informowanie administratora o otwarciu obudowy; - Zdalne zablokowanie stacji dysków, portów szeregowych, równoległych, USB; - Zdalne uaktualnianie BIOS zarówno na pojedynczym komputerze a także na grupie komputerów w tym samym czasie; - Zdalną konfigurację BIOS w czasie rzeczywistym, w tym co najmniej ustawienie hasła, wpisanie unikalnego numeru nadanego przez użytkownika, sekwencji startowej, włączenia/wyłączenia portów USB, włączenia/wyłączenia karty dźwiękowej; - Zdalne wyłączanie oraz restart komputera w sieci; - Otrzymywanie informacji WMI Windows Management Interface; - Monitorowanie stanu komponentów: CPU, Pamięć RAM, HDD, wersje BIOS; - Monitorowanie i alertowanie parametrów termicznych, wolnego miejsca na dyskach twardych; - Monitorowanie stanu komponentów: CPU, Pamięć RAM, HDD, wersje BIOS przy wyłączonym komputerze lub nieobecnym/uszkodzonym systemie operacyjnym; - Zdalne przejęcie konsoli tekstowej stacji roboczej przy wyłączonym komputerze lub nieobecnym/uszkodzonym systemie operacyjnym; - Ustawienie sposobu informowania o zaistnieniu zdarzenia poprzez (po stronie serwera) automatyczne uruchomienie zaplanowanej wcześniej akcji, wysłanie raportu zawierającego między innymi numer seryjny komputera i opis błędu na wskazany adres poczty elektronicznej. Powyżej opisane oprogramowanie musi być wyprodukowane przez jednego producenta, nie dopuszcza się zaoferowania oprogramowania składającego się z kilku różnych programów wyprodukowanych przez różnych producentów, które sumarycznie spełniałyby w/w wymagania. Certyfikaty i standardy Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu). Potwierdzenie kompatybilności komputera na stronie Windows Logo'd Products List na daną platformę systemową (wydruk ze strony). Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty). Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia 10

11 producenta jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających energię możliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych, pkt ; dokument z grudnia 2006), w szczególności zgodności z normą ISO dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gram Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star 5.0. Wymagany wpis dotyczący oferowanego komputera w internetowej. internetowym katalogu lub dopuszcza się wydruk ze strony Oferowane produkty muszą zawierać informacje dot. ponownego użycia i recyklingu, nie mogą zawierać farb i powłok na dużych plastikowych częściach, których nie da się poddać recyklingowi lub ponownie użyć. Wszystkie produkty zawierające podzespoły elektroniczne oraz niebezpieczne składniki powinny być bezpiecznie i łatwo identyfikowalne oraz usuwalne. Usunięcie materiałów i komponentów powinno odbywać się zgodnie z wymogami Dyrektywy WEEE 2002/96/EC. Produkty muszą składać się z co najmniej w 65% ze składników wielokrotnego użytku /zdatnych do recyklingu. We wszystkich produktach części tworzyw sztucznych większe niż 25-gramowe powinny zawierać nie więcej niż śladowe ilości środków zmniejszających palność sklasyfikowanych w dyrektywie RE 67/548/EEC. Wymagane jest dołączenie dokumentu potwierdzającego spełnienie powyższych warunków, wystawionego przez niezależną jednostkę badawczą. Dopuszcza się wydruk strony internetowej potwierdzającej spełnienie normy np. Epeat Gold. Ergonomia Głośność jednostki centralnej w oferowanej konfiguracji mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji operatora w trybie pracy dysku twardego (WORK) wynosząca maksymalnie 22 db (załączyć oświadczenie producenta wraz z raportem badawczym wystawionym przez niezależną akredytowaną jednostkę w zakresie ISO7779). W przypadku gdy w konfiguracji występuje nie zintegrowana karta graficzna głośność jednostki centralnej w oferowanej konfiguracji mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji operatora w trybie pracy dysku twardego (WORK) nie może wynosić więcej niż 26 db (załączyć oświadczenie producenta wraz z raportem badawczym wystawionym przez niezależną akredytowaną jednostkę w zakresie ISO7779). Moduł konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera powinien pozwalać na demontaż kart rozszerzeń i napędów bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycia wkrętów). Obudowa w jednostce centralnej musi być otwierana bez konieczności użycia narzędzi oraz powinna posiadać czujnik otwarcia obudowy współpracujący z oprogramowaniem zarządzająco diagnostycznym producenta komputera. Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) oraz kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki). Obudowa musi być wyposażona w zamek który nie wystaje poza obrys obudowy. Warunki gwarancji Gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta. Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego od chwili zgłoszenia. Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera dokumenty potwierdzające załączyć 11

12 do oferty. Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta wymagane dołączenie do oferty oświadczenia Producenta potwierdzonego, że serwis będzie realizowany przez Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta lub bezpośrednio przez Producenta. Wsparcie producenta techniczne W przypadku awarii dysków twardych dysk pozostaje u Zamawiającego wymagane jest dołączenie do oferty oświadczenia podmiotu realizującego serwis lub producenta sprzętu o spełnieniu tego warunku. Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera do oferty należy dołączyć link strony. Wymagania dodatkowe 1. Preinstalowany, 64-bitowy system operacyjny (wymagania systemu przedstawiono w pkt. System operacyjny dla stacji roboczych i notebooków. ), nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu. Dołączony nośnik z oprogramowaniem. 2. Wbudowane porty: 1 x VGA, 1 x DisplayPort, min. 11 x USB, w tym 10 portów wyprowadzonych na zewnątrz komputera: min. 4 z przodu obudowy w tym 2 x USB 3.0 i 6 z tyłu w tym 2 x USB 3.0, port sieciowy RJ-45, porty słuchawek i mikrofonu na przednim oraz tylnym panelu obudowy. Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. Zainstalowane porty nie mogą blokować instalacji kart rozszerzeń w złączach wymaganych w opisie płyty głównej. 3. Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą główną, wspierająca obsługę WoL (funkcja włączana przez użytkownika), PXE Płyta główna z wbudowanymi: 1 wolnym złączem PCI 32bit, 2 wolnymi 1 złączami PCI Express x16 w tym jedno elektrycznie jak PCIe x4; 1 wolnym złączem PCI Express x1; 4 złącza DIMM z obsługą do 32 GB DDR3 pamięci RAM, min. 4 złącza SATA w tym 2 szt SATA 3.0; Zintegrowany z płytą główną kontroler RAID 0 i RAID Klawiatura USB w układzie US. 6. Mysz laserowa USB z rolką (scroll). 7. Nagrywarka DVD +/-RW wraz z oprogramowaniem do nagrywania i odtwarzania płyt zgodne z punktem 4.5.2, w wersji polskojęzycznej w najnowszej dostępnej wersji, wymagany nośnik z oprogramowaniem. 8. Dołączony nośnik ze sterownikami. 9. Opakowanie musi być wykonane w 100% z materiałów podlegających powtórnemu przetworzeniu. 10. komplet sterowników umożliwiający instalacje systemu za pomocą System Center Configuration Manager 2012 firmy Microsoft (pakiet sterowników pod SCCM 2012). System operacyjny dla stacji roboczych i notebooków. Dla stacji roboczych, notebooków system w wersji 64-bitowej. System operacyjny klasy PC musi spełniać następujące wymagania poprzez natywne dla niego mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: 1. Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek. 1 Złącze PCIe x16 może być zajęte wyłącznie przez kartę graficzną. 12

13 2. Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet witrynę producenta systemu. 3. Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat) wymagane podanie nazwy strony serwera WWW. 4. Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim. 5. Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6. 6. Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe. 7. Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi). 8. Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer. 9. Interfejs użytkownika działający w trybie graficznym z elementami 3D, zintegrowana z interfejsem użytkownika interaktywna część pulpitu służącą do uruchamiania aplikacji, które użytkownik może dowolnie wymieniać i pobrać ze strony producenta. 10. Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu. 11. Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników. 12. Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych. 13. Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych. 14. Funkcje związane z obsługą komputerów typu TABLET PC, z wbudowanym modułem uczenia się pisma użytkownika obsługa języka polskiego. 15. Funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie komputerem głosowo, wraz z modułem uczenia się głosu użytkownika. 16. Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi. 17. Wbudowany system pomocy w języku polskim. 18. Certyfikat (dokument) producenta oprogramowania potwierdzający poprawność pracy systemu operacyjnego z dostarczanym sprzętem. 19. Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących). 20. Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki przez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji. 21. Wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny. 22. Automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X Wsparcie dla logowania przy pomocy smartcard. 24. Rozbudowane polityki bezpieczeństwa polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji. 25. Narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk. 26. Wsparcie dla Sun Java i.net Framework 1.1 i 2.0 i 3.0 możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach. 27. Wsparcie dla JScript i VBScript możliwość uruchamiania interpretera poleceń. 28. Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem. 29. Rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową. 30. Rozwiązanie umożliwiające wdrożenie nowego obrazu poprzez zdalną instalację. 31. Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji. 13

14 32. Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe. 33. Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe. 34. Udostępnianie modemu. 35. Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej. 36. Możliwość przywracania plików systemowych. 37. funkcjonalność pozwalająca na identyfikację sieci komputerowych, do których jest system podłączony, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.). 38. Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu). 39. Możliwość, w ramach posiadanej licencji, do używania co najmniej dwóch wcześniejszych wersji oprogramowania systemowego. Wszystkie wymienione cechy spełnione są przez system Windows 7 PL Professional. Ponadto, jest on preferowany ze względu na dotychczasowe używanie systemów rodziny Windows, a tym samym: przystosowanie środowiska informatycznego pod ten system (narzędzia sieciowe, stosowane specjalistyczne oprogramowanie); przeszkolenie administratorów systemów i zwykłych użytkowników; opracowanie zasad organizacyjnych (z uwzględnienie systemów niejawnych). Jeżeli oferent zaproponuje inne rozwiązanie niż Windows 7 PL Professional zgodny z wymienionymi kryteriami równoważności musi zapewnić pełne wdrożenie oferowanego rozwiązania, przeszkolenie użytkowników i administratorów systemu oraz zapewnić współpracę z używanym obecnie środowiskiem informatycznym. Listwa zasilająca LISTWA ZASILAJĄCA filtr przeciwprzepięciowy; minimum 5 gniazd; przewód długości minimum 3 m; zabezpieczenie prądowo-impulsowe (dla impulsu prądowego 10/1000 μs) 390 J; ochrona trzech linii zasilania; optyczna sygnalizacja załączenia napięcia; wyłącznik. 14

15 Monitor M3 MONITOR 24 (parametry minimalne) Przekątna ekranu Min. 24" Wielkość plamki Typ panelu LCD Zalecana rozdzielczość obrazu Czas reakcji matrycy Jasność 0,27 mm IPS lub MVA/PVA, z podświetleniem LED 1920 x 1200 pikseli Max. 16 ms (barwa biała do czarnej do białej) 270 cd/m2 Kontrast 850:1 Kąt widzenia poziomy Kąt widzenia pionowy Liczba wyświetlanych kolorów Złącza Inne cechy 178 stopni 178 stopni 1,07 mld DVI-D i DisplayPort układy wyrównywania jednorodności podświetlania na powierzchni całego ekranu; odwzorowanie przestrzeni barw (gamut barwowy) min. 98% AdobeRGB; Możliwość zmiany lub ograniczenia przestrzeni gamutu barwowego monitora za pomocą menu OSD; Min 12-bitowa korekcja krzywej gamma. kable instrukcja i sterowniki regulacja monitora Komplet kabli zasilających i połączeniowych. Instrukcja do monitora + sterownik na CD lub DVD. Automatyczna i manualna. 15

16 wymagania dodatkowe Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego. Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta monitora dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Oświadczenie producenta monitora lub autoryzowanego przedstawiciela na terenie RP, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem dokumenty potwierdzające załączyć do oferty oraz dostarczonego sprzętu. certyfikaty TCO 03 lub nowszy. Drukarka DL2 Drukarka laserowa kolorowa A4 (parametry minimalne) technologia druku laser, kolor; pamięć min. 256 MB; format max: A4; port USB 2.0, wbudowana karta sieciowa 10/100BaseTX; rozdzielczość 600 x 600 dpi; minimalna szybkość druku w kolorze 25 str.a4/min.; minimalna szybkość druku w czerni 25 str.a4/min.; automatyczny druku dwustronny (full duplex); normatywne obciążenie miesięczne stron; podajniki: 1 podajnik w formie kasety zamkniętej na min. 500 arkuszy A4 80 g/m 2, 1 podajnik ręczny (wielofunkcyjny) na min. 50 arkuszy A4 80 g/m 2 ; taca odbiorcza z czujnikiem przepełnienia umiejscowiona na górze drukarki na min. 250 arkuszy A4 80 g/m 2 ; zapełnienie tacy odbiorczej powinno odbywać się poprzez ciągłe (bez zatrzymań) drukowanie aż do osiągnięcia minimalnej pojemności; języki drukowania: emulacja lub standard PCL 6, emulacja lub standard PS Level 3; obsługiwane systemy: 2000/XP/2003 Server, 2008 Server, Vista, 7 ( dla systemów: XP/2003 Server, 2008 Server, Vista, 7 również w wersji 64-bit ), Linux; wbudowany serwer sieciowy zarządzany poprzez WWW; obsługiwane formaty papieru: A4, A5, A6, Letter; technologia drukowania: rozdzielność bębna i tonera; ilość wszystkich tonerów w komplecie z drukarką, która zapewni wydrukowanie minimum stron kolorowych A4 CMYK (po 5% pokrycia każdej składowej CMYK) - należy wyszczególnić wszystkie materiały eksploatacyjne potrzebne do wydrukowania minimum stron kolorowych A4 CMYK (po 5% pokrycia każdej składowej CMYK) podając numer partii materiału eksploatacyjnego wraz jego wydajnością oraz ilość potrzebną do wydrukowania stron; ilość wszystkich bębnów w komplecie z drukarką, która zapewni wydrukowanie minimum stron kolorowych A4 CMYK (po 5% pokrycia każdej składowej CMYK) - 16

17 należy wyszczególnić wszystkie materiały eksploatacyjne potrzebne do wydrukowania minimum stron kolorowych A4 CMYK (po 5% pokrycia każdej składowej CMYK) podając numer partii materiału eksploatacyjnego wraz jego wydajnością oraz ilość potrzebną do wydrukowania stron; materiały eksploatacyjne (tonery, bębny) muszą być oryginalne, nowe i nie używane oraz wyprodukowane przez producenta oferowanych drukarek; Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2008 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta drukarki dokumenty potwierdzające załączyć do oferty; Oświadczenie producenta sprzętu lub jego autoryzowanego przedstawiciela w Polsce, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. W przypadku gdy oferentem jest autoryzowany przedstawiciel producenta oświadczenia nie wymaga się; Certyfikat ISO 9001:2008 producenta oferowanego sprzętu dokumenty potwierdzające załączyć do oferty; Certyfikat ISO :2004 producenta oferowanego sprzętu dokumenty potwierdzające załączyć do oferty; Urządzenie ma być fabrycznie nowe, w kartonie, zabezpieczone do transportu i magazynowania. Wymagania dotyczące drukarek: 1. Zamawiający wymaga jawnego wyspecyfikowania w ofercie użycia w drukarkach informatycznych systemów magazynowania danych dyski twarde, pamięci flash. 2. Zamawiający wymaga dostarczenia wraz ze sprzętem instrukcji eksploatacyjnych oraz instrukcji obsługi w języku polskim. 3. Zamawiający wymaga dostarczenia wraz ze sprzętem kompletu sterowników do obsługiwanych systemów wraz z nośnikami oraz kabli sieciowego, USB 2.0 min. 3 m (jeśli drukarka ma port USB), patchcord kat. 5 min. 3 m. 4. Dostarczone wyroby muszą spełniać wymagania dotyczące efektywności energetycznej min. ENERGY STAR 1.0 i posiadać oznaczenie ENERGY STAR. Jeżeli oferowany sprzęt nie jest oznaczony logo ENERGY STAR Wykonawca musi wykazać, że przeszedł on testy równoważne testom przeprowadzanym w celu nadania ww. oznakowania i osiągnął wyniki wymagane w specyfikacji ENERGY STAR stosowne dokumenty zostaną dołączone do oferty oraz dostarczonego sprzętu. UPS 5 UPS 3000 VA (parametry minimalne) Moc pozorna Moc rzeczywista Topologia UPS a Czas przełączania na baterię Częstotliwość na wejściu UPS a 3000 VA 1950W Line-interactive max 2/4 ms 50/60 Hz +/- 5Hz 17

18 Napięcie wejściowe Typ gniazd wyjściowych Typ gniazda wejściowego Nominalne napięcie wyjściowe 220/230V 1x IEC 320 C19; 8x IEC 320 C13 gniazda podzielone na sekcje, każda z nich posiadająca własne zabezpieczenie termiczne. IEC-320-C14 230V 8 sztuk 5 Ah 12V; Wykonane w technologii AGM; Baterie Szczelne; Bezobsługowe; Możliwość wymiany baterii bez użycia narzędzi. Czas podtrzymywania przy obciążeniu 50% Czas podtrzymywania przy pełnym obciążeniu Czas ładowania do 90% pojemności baterii Zimny start Układ automatycznej regulacji napięcia (AVR) Porty komunikacji Port zabezpieczający linie danych Termiczne zabezpieczenie wejścia 20A 12 min 6 min Max 3h Tak Tak RS 232 (DB9), USB RJ11/RJ45, Ethernet Tak Alarm podczas pracy na baterii: Sygnalizacja akustyczna - sygnał dźwiękowy podczas stanu wyczerpania baterii; - sygnał dźwiękowy w stanie przeciążenia; 18

19 - sygnał dźwiękowy w przypadku uszkodzenia UPS a. Wskaźniki Typ obudowy Możliwość zainstalowania adaptera SNMP wewnątrz oraz na zewnątrz UPS a Możliwość dołączenia wyłącznika ppoż. (EPO) Możliwość rozszerzenia czasu autonomii do minimum 50 minut dla obciążenia 1950W, przy wskazanym czasie podtrzymywania. Wysokość zasilacza UPS i modułów bateryjnych nie może przekraczać wysokości 8U Waga (z bateriami) Możliwość dołączenia pochodzącego od tego samego producenta statycznego przełącznika redundancji UPS o wysokości nie większej niż 1U Poziom hałasu w odległości 1m Temperatura pracy Panel LCD (nie mniejszy niż: 27 cm 2 ) oraz min. 4 diody LED. RACK TOWER; Max wysokość w wersji RACK 19 2U. Tak Tak Tak Max 33 kg Tak < 45dB 0 o C 40 o C CD z oprogramowaniem; Kabel do sygnalizacji RS-232; Kabel USB; Wyposażenie standardowe Podręcznik użytkownika; 3 kable odbiorców IEC320 C13/14 o długości nie mniejszej niż 1,5m; Zestaw umożliwiający montaż w szafie Rack 19. Dwie podstawki stabilizujące zasilacz UPS (w ustawieniu TOWER). 19

20 Wyposażenie Instrukcja, sterowniki. Należy załączyć do oferty: Certyfikaty producenta - Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu obejmujący proces projektowania i produkcji; W przypadku modyfikacji UPS-a niewykonywanej przez producenta dokument uprawniający do jej dokonania wystawiony przez producenta. Certyfikat wystawiony od producenta poświadczający odbycie u niego co najmniej przez 1 osobę szkolenia serwisowego. Autoryzację producenta do sprzedaży oraz serwisowania jego produktów na terenie Polski. 4. Architektura platformy 1) Platforma informatyczna będąca przedmiotem zamówienia ma składać się z modułu centralnego osadzonego na serwerze/serwerach oraz określonej liczby stacjonarnych terminali systemu dla użytkowników systemu i określonej liczby mobilnych (przenośnych) terminali systemu dla audytorów prowadzących audyty i inspekcje poza siedzibą organizacji. 2) Komunikacja pomiędzy użytkownikami platformy będzie odbywać się poprzez zamkniętą, wewnętrzną sieć zamawiającego. 5. Architektura systemu informatycznego 1) Dopuszczone są architektury: a) zamknięte, zawierające w sobie wszystkie wymagane moduły i funkcjonalności, zintegrowane w jeden system (platformę) informatyczną, korzystająca ze wspólnej bazy wiedzy i hurtowni danych oraz umożliwiające aktualizację oprogramowania bazowego. b) otwarte, składające się ze zintegrowanego systemu wymaganych modułów i funkcjonalności, z opcjami dokupowania i dołączania kolejnych modułów rozszerzających zakresy użyteczne platformy informatycznej, wg wyboru zamawiającego. c) kooperacyjne, zawierające opcje jak wyżej, z dodatkową opcją komunikowania się platformy z innymi programami specjalistycznymi, jak np. obsługującymi najbardziej popularne formaty (np. ARINC) stosowane w oprogramowaniu rejestratorów danych z lotu (FDR/QAR) w celu odczytania i interpretacji danych. 20

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 4226 04-470 Warszawa, ul. Marsa 110 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Lp. Wyszczególnienie 1. Przedmiot zamówienia 2. Ilość Zad. 1 Zad. 2 Zad. 3 Zad. 4 Zad. 5 Zad.

Bardziej szczegółowo

Dokument techniczny. Załącznik Nr 4. 1. Serwer typ 1 1 szt. (Nowy Targ) Nazwa komponentu

Dokument techniczny. Załącznik Nr 4. 1. Serwer typ 1 1 szt. (Nowy Targ) Nazwa komponentu Załącznik Nr 4 1. Serwer typ 1 1 szt. (Nowy Targ) Dokument techniczny Nazwa komponentu Obudowa Płyta główna Procesor Pamięć RAM Sloty PCI Express Wbudowane porty Karta graficzna Interfejsy sieciowe Kontroler

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 1. Zestawy komputerowe dla jednostek podległych 45 szt. a. Jednostka centralna

Załącznik nr 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 1. Zestawy komputerowe dla jednostek podległych 45 szt. a. Jednostka centralna Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Szczegółowy opis

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY TECHNICZNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA

SZCZEGÓŁOWY TECHNICZNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA Znak sprawy SZCZEGÓŁOWY TECHNICZNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA dla Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale ul. Tkaczowa 146 36-040 Boguchwała

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Znak sprawy: L.Dz.-UG.271.2.D.2014 Załącznik Nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn: Dostawa sprzętu komputerowego,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOSTAWY CZĘŚĆ II. POZYCJA 1. Zestaw komputerowy stacjonarny nr 1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOSTAWY CZĘŚĆ II. POZYCJA 1. Zestaw komputerowy stacjonarny nr 1 Załącznik nr 2B POVIIG230/13/2013 SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOSTAWY CZĘŚĆ II Sprzęt komputerowy i akcesoria komputerowe Zamówienie obejmuje dostawę komputerów i akcesorii komputerowych dla Prokuratury Apelacyjnej,

Bardziej szczegółowo

Projektor multimedialny 2 szt.

Projektor multimedialny 2 szt. Projektor multimedialny 2 szt. Producent... Model... Nazwa podzespołu/ Opis oferowanego towaru Opis minimalnych wymagań parametry Projekcja Długoogniskowa Technologia wyświetlania DLP Rozdzielczość Minimum

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY W TYŃCU MAŁYM Zamawiający: GMINA KOBIERZYCE AL. PAŁACOWA 1 55-040 KOBIERZYCE tel. +48 71 36 98 130 faks +48 71 31 11 252 strona internetowa: www.ugk.pl przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

1. Skaner A3 2. Znak: BZP.271.91.29.2012.III. 2 Drukarka laserowa kolorowa A3 1. Termin dostawy 7 dni od daty podpisania umowy. Lp.

1. Skaner A3 2. Znak: BZP.271.91.29.2012.III. 2 Drukarka laserowa kolorowa A3 1. Termin dostawy 7 dni od daty podpisania umowy. Lp. Załącznik 1 do formularza oferty... (pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy) FORMULARZ CENOWY dla Zadania Nr 1 Zakup i dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie Lp.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja dostawy sprzętu

Specyfikacja dostawy sprzętu 1. Projektor multimedialny szt. 1 Specyfikacja dostawy sprzętu Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 1. Jasność 3500 lumenów (wg standardu ANSI) 2. Współczynnik Kontrast

Bardziej szczegółowo

Sprzęt i urządzenia. Załącznik nr 3 do SIWZ

Sprzęt i urządzenia. Załącznik nr 3 do SIWZ Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń komputerowych, sieciowych, projekcyjnych oraz oprogramowania w 2012 r. wg trzech części

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6. Wydajność obliczeniowa

Załącznik nr 6. Wydajność obliczeniowa Załącznik nr 6 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dot. wymagań minimalnych zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz opis świadczenia usług dla beneficjentów ostatecznych i 3 jednostek oświatowych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zał. nr 1 do SIWZ SO.272.11.14 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wypełniony Załącznik należy załączyć do oferty. Należy określić: nazwę producenta, model oraz oferowane parametry. W kolumnie Deklaracja

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1.1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1.1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1.1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Ap VI G 25/6/13. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu. Warszawa, dnia 19 czerwca 2013 roku. PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE

Ap VI G 25/6/13. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu. Warszawa, dnia 19 czerwca 2013 roku. PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE Warszawa, dnia 19 czerwca 2013 roku PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE Ap VI G 25/6/13 Wykonawcy biorący udział w postępowaniu Prokuratura Apelacyjna w Warszawie, zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

1.Komputer dla ucznia - 22 szt.

1.Komputer dla ucznia - 22 szt. Załącznik nr 3 do SIWZ.. ( pieczęć adresowa wykonawcy) CHARAKTERYSTYKA PROPONOWANEGO SPRZĘTU OFERTA WYKONAWCY 1.Komputer dla ucznia - 22 szt. Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 4 Aktualizacja nr 2

Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 4 Aktualizacja nr 2 Załącznik nr 6 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 4 Aktualizacja nr 2 Wymagania ogólne dla urządzeń i oprogramowania. Całość sprzętu musi być nowa (wyprodukowana nie wcześniej niż 6 miesięcy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do specyfikacji. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Stacja komputerowa szt. 32 Nazwa komponentu

Załącznik nr 1 do specyfikacji. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Stacja komputerowa szt. 32 Nazwa komponentu Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Stacja komputerowa szt. 32 Nazwa komponentu Typ Procesor Chipset Załącznik nr 1 do specyfikacji Wymagane minimalne parametry techniczne stacji komputerowej Komputer

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia

SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia Instytut Ogrodnictwa 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 tel. 46 833 20 21, fax 46 833 32 28 www.inhort.pl Nr postępowania: 86/ZP/2011 SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SĄD OKRĘGOWY w LUBLINIE ul. Krakowskie Przedmieście 43 20-076 Lublin Lublin, dnia 22 października 2013 r. D.ZP-2820/8/13 ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na podstawie art. 38 ust.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 6. Lider projektu: PTE Zakład Szkolenia i Doradztwa Ekonomicznego Sp. z o.o. Ul. Szewska 4/7 20-086 Lublin www.pte.lublin.

Załącznik Nr 6. Lider projektu: PTE Zakład Szkolenia i Doradztwa Ekonomicznego Sp. z o.o. Ul. Szewska 4/7 20-086 Lublin www.pte.lublin. Załącznik Nr 6 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, ubezpieczeniem sprzętu komputerowego w ramach projektu: " ZAWODOWEGO Program staży u pracodawców

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Szczegółowa specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego (serwera, zasilacza awaryjnego UPS, przełącznika sieciowego,

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o. o. 44-100 Gliwice, ul. Rybnicka 47 MATERIAŁY PRZETARGOWE

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o. o. 44-100 Gliwice, ul. Rybnicka 47 MATERIAŁY PRZETARGOWE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o. o. 44-100 Gliwice, ul. Rybnicka 47 R01/55/2014 MATERIAŁY PRZETARGOWE Dotyczy: przetargu otwartego na Zakup fabrycznie nowych zestawów komputerowych z

Bardziej szczegółowo

S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY 85-128 BYDGOSZCZ UL. WAŁY JAGIELLOŃSKIE 4 TEL. 52 32 53 100 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PN 1/2013 Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna Specyfikacja techniczna Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem do Publicznej Szkoły Podstawowej nr 7 w Świebodzinie 1. Serwer szt. 1 Lp. Nazwa Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów

Bardziej szczegółowo

Komputer przenośny dla ucznia 23 szt. UWAGA - niespełnienie powoduje odrzucenie produktu

Komputer przenośny dla ucznia 23 szt. UWAGA - niespełnienie powoduje odrzucenie produktu załącznik nr 2 - opis zamawianego sprzętu, pomocy naukowych i oprogramowania Komputer przenośny dla ucznia 23 szt. Oznaczenie modelu Producent... L.p. 1 Zaprojektowany do pracy w komputerach przenośnych,

Bardziej szczegółowo

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia do Wykonawcy należeć będzie:

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia do Wykonawcy należeć będzie: Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Kompleksowa informatyzacja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie jako element Podkarpackiego Systemu Informacji

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia Komputery, drukarki i oprogramowanie

Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia Komputery, drukarki i oprogramowanie Załącznik nr 5 do SIWZ Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia Komputery, drukarki i oprogramowanie Wykonawca winien dostarczyć i zainstalować zestawy komputerowe o minimalnych

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Oznaczenie sprawy: SSM/6/PP/2014 ZAŁĄCZNIK NR 5 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zakres dostawy warz z minimalnymi mi: 1. Urządzenie firewall sztuk 1 Parametr Wartość minimalna Ilość portów RJ-45

Bardziej szczegółowo