BIURO ANALIZ I PROGRAMOWANIA PROGNOZA CEN RYNKOWYCH PODSTAWOWYCH PRODUKTÓW ROLNO-ŻYWNOŚCIOWYCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BIURO ANALIZ I PROGRAMOWANIA PROGNOZA CEN RYNKOWYCH PODSTAWOWYCH PRODUKTÓW ROLNO-ŻYWNOŚCIOWYCH"

Transkrypt

1 BIURO ANALIZ I PROGRAMOWANIA PROGNOZA CEN RYNKOWYCH PODSTAWOWYCH PRODUKTÓW ROLNO-ŻYWNOŚCIOWYCH W dniu 9 stycznia 2015 r. odbyło się posiedzenie Zespołu Ekspertów ds. Prognozowania Cen Podstawowych Produktów Rolniczych, powołanego przez Prezesa Agencji Rynku Rolnego, które miało na celu zaktualizowanie prognozy cen rynkowych podstawowych produktów rolno-żywnościowych do czerwca 2015 r. Poniżej zaprezentowano prognozy cen: skupu: zbóż, trzody chlewnej, bydła i kurcząt, mleka, zbytu: odtłuszczonego mleka w proszku i masła, na tle przewidywanych czynników podażowo-popytowych wpływających na ich poziom

2 Rynek zbóż 1. RYNEK ZBÓŻ Aktualna sytuacja cenowa W pierwszej połowie bieżącego sezonu (2014/2015), w wyniku przewagi globalnej podaży zboża nad popytem, ceny ziarna na rynku światowym utrzymywały się na poziomie niższym niż przed rokiem. W Polsce w grudniu 2014 r. (według danych GUS) za pszenicę w skupie przeciętnie uzyskiwano 672 zł/t, o 12% mniej niż rok wcześniej. Średnia cena jęczmienia wynosiła 603 zł/t, w tym jęczmienia paszowego 571 zł/t. Ceny te były niższe niż przed rokiem odpowiednio o 21% i 24%. Za żyto przeciętnie płacono 524 zł/t, o 8% mniej. Przy rekordowych krajowych zbiorach kukurydzy w 2014 r., średnia cena tego zboża w grudniu była o 19% niższa niż przed rokiem i wyniosła 510 zł/t. CENY SKUPU PSZENICY [zł/t] MRiRW prognoza GUS III 2013 VI 2013 IX 2013 XII 2013 III 2014 VI 2014 IX 2014 XII 2014 III 2015 VI 2015 Pszenica ogółem wg GUS Pszenica konsumpcyjna wg MRiRW Źródło: opracowanie ARR na podstawie danych GUS, MRiRW i prognozy Zespołu Ekspertów Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW przeciętna cena zakupu pszenicy konsumpcyjnej w grudniu 2014 r. ukształtowała się na poziomie 719 zł/t, o 7% niższym niż przed rokiem. W większości krajów UE ceny zbóż podstawowych od początku sezonu 2014/2015 również były niższe niż przed rokiem. Na początku stycznia br. ( r.) za pszenicę konsumpcyjną przeciętnie w UE płacono 181 EUR/t, za jęczmień paszowy 165 EUR/t, a za kukurydzę 148 EUR/t. W porównaniu z analogicznym okresem 2

3 Rynek zbóż sprzed roku ceny pszenicy były niższe o 4%, jęczmienia o 6%, a kukurydzy o 7%. Polskie zboże jest znacząco tańsze niż w Europie Zachodniej. Krajowe ceny jęczmienia paszowego były o 16% niższe od średniej ceny unijnej, kukurydzy o 8% niższe, a pszenicy konsumpcyjnej o 5% niższe CENY SKUPU ŻYTA [zł/t] GUS prognoza III 2013 VI 2013 IX 2013 XII 2013 III 2014 VI 2014 IX 2014 XII 2014 III 2015 VI 2015 Źródło: opracowanie ARR na podstawie danych GUS i prognozy Zespołu Ekspertów Czynniki wpływające na poziom cen: światowe zapasy i produkcja w sezonie 2014/2015 Globalne zapasy zbóż (wg USDA United States Department of Agriculture) na początku sezonu 2014/2015 były o 15% większe niż na początku poprzedniego sezonu. Światowe zbiory zbóż (bez ryżu) w bieżącym sezonie będą zbliżone do rekordowych z sezonu 2013/2014 i ukształtują się na poziomie mln ton. W tej sytuacji, pomimo wzrostu globalnego zużycia (o 1,4%, do mln ton), zapasy zbóż na koniec bieżącego sezonu mogą się zwiększyć o 6%, do 420 mln ton. produkcja w krajach WNP w sezonie 2014/2015 (według USDA) Kraje WNP są liczącym się na świecie eksporterem zbóż i stanowią poważną konkurencję dla UE. W 2014 r. zbiory zbóż w krajach WNP były o 5% większe niż w roku poprzednim i wyniosły 202 mln ton. Wzrost produkcji odnotowano m.in. 1 Według obliczeń ARR na podstawie dostępnych danych MRiRW. 3

4 Rynek zbóż w Rosji (o 14%) i na Ukrainie (o 0,2%). Jednocześnie w Kazachstanie zbiory zbóż uległy zmniejszeniu o 9%. Zapowiadane przez Rosję wprowadzenie od lutego 2015 r. ceł eksportowych na pszenicę może zmniejszyć podaż ziarna z tego kierunku. zapasy i produkcja w UE w sezonie 2014/2015 (według USDA) W Unii Europejskiej zapasy zbóż na początku sezonu 2014/2015 zostały ocenione na poziomie 25,3 mln ton, o 1,6 mln ton wyższym niż na początku sezonu 2013/2014. W 2014 r. w UE zbiory zbóż były rekordowe. Wyniosły one blisko 324 mln ton i były o 7% większe niż w 2013 r. W UE większe niż w poprzednim roku zbiory są efektem zwiększenia powierzchni uprawy (o ponad 1%) oraz plonów (o 6%). Spośród krajów członkowskich UE wzrost produkcji zbóż wystąpił m.in. u największych unijnych eksporterów we Francji (o 7%) i w Niemczech (o 10%). W krajach UE, gdzie zboże jest na ogół najtańsze, tj. na Węgrzech i w Rumunii, wzrost zbiorów zbóż jest szacowany odpowiednio na 20% i 5%. Duży spadek zbiorów (o 20%) odnotowano jedynie w Hiszpanii. W bieżącym sezonie w niektórych rejonach Europy (np. we Francji i we Włoszech z powodu nadmiernych opadów deszczu) jakość zbóż nie jest zadawalająca. Ocenia się, że unijne zasoby zbóż (suma zapasów i zbiorów) wyniosą 349 mln ton i będą o 7% większe niż w sezonie 2013/2014. Takie zasoby, przy zużyciu szacowanym na 288 mln ton (wzrost o 3%), pozwolą utrzymać eksport ziarna z UE na wysokim poziomie, pomimo dużego potencjału eksportowego konkurentów. Mniejsze będzie prawdopodobnie zapotrzebowanie na ziarno z importu. Ocenia się, że unijne zapasy na koniec sezonu 2014/2015 mogą być o 33% większe niż na początku sezonu i wynieść prawie 34 mln ton. krajowe zapasy i produkcja w sezonie 2014/2015 Na początku sezonu 2014/2015 krajowe zapasy zbóż mogły być mniejsze niż przed rokiem o 1,8 mln ton. Szacuje się, że wyniosły one 1,5 mln ton. W Polsce w 2014 r. zbiory zbóż były także rekordowe. GUS ocenił je na 31,9 mln ton (łącznie z kukurydzą, gryką i prosem), o 3,5 mln ton (12,3%) powyżej poziomu z 2013 r. i o 3,8 mln ton (13,4%) powyżej średniej z lat GUS szacuje, że zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi zebrano 27,3 mln ton, o 12,6% więcej niż w poprzednim roku i o 8,4% więcej od średniej z lat Większe od ubiegłorocznych zbiory tych zbóż uzyskano dzięki większym 4

5 Rynek zbóż plonom (40,8 dt/ha wobec 35,9 dt/ha w 2013 r.). Pomimo wzrostu plonów zbiory żyta oraz mieszanek zbożowych były mniejsze niż w 2013 r. odpowiednio o 17,0% i 3,3%, z uwagi na ograniczenie powierzchni ich zasiewów. Produkcja pozostałych zbóż znacząco wzrosła. Zbiory pszenicy oszacowano na 11,6 mln ton (wzrost o 22,7%), pszenżyta 5,2 mln ton (wzrost o 22,8%), a jęczmienia 3,3 mln ton (wzrost o 11,6%). Zbiory kukurydzy uprawianej na ziarno oszacowano na 4,5 mln ton, o 10,6% powyżej ubiegłorocznych. Tak duże zbiory kukurydzy są efektem głównie zwiększenia powierzchni uprawy (o 10,4%). W wyniku dobrych zbiorów, krajowe zasoby zbóż na początku sezonu były większe (o ponad 1,6 mln ton) niż przed rokiem. Ziarno zebrane w 2014 r. było na ogół suche i dobrej jakości, chociaż średnio nie tak dobrej jak w poprzednim roku. zużycie krajowe 2 Ocenia się, że w sezonie 2014/2015 paszowe zużycie zbóż wzrośnie do 17,1 mln ton, o 6% w porównaniu z rokiem gospodarczym 2013/2014, z uwagi na przewidywany wzrost produkcji drobiu oraz nieco większą produkcję żywca wieprzowego. Przerób zbóż na cele konsumpcyjne prawdopodobnie ulegnie dalszemu zmniejszeniu. Niższe niż przed rokiem ceny mogą zachęcić przetwórców do wzrostu zużycia zbóż na cele przemysłowe (do 2,8 mln ton). Wykorzystanie ziarna do siewu może być nieco większe niż przed rokiem. Łączne krajowe zapotrzebowanie na zboże w sezonie 2014/2015 prawdopodobnie wzrośnie o 5% w porównaniu z poprzednim rokiem gospodarczym i może wynieść 27,9 mln ton. handel zagraniczny W sezonie 2014/2015 eksport zbóż z Polski utrzymuje się na wysokim poziomie z uwagi na dobrą jakość krajowego ziarna zbóż oraz konkurencyjne ceny. W okresie pierwszych pięciu miesięcy sezonu 2014/2015 (lipiec listopad) z kraju wywieziono 2,7 mln ton ziarna zbóż 3, o 13% więcej niż w tym samym okresie sezonu 2013/2014. W towarowej strukturze eksportu ziarna zbóż pszenica stanowiła 62%, żyto 14%, a kukurydza 8%. W okresie lipiec listopad 2014 r. eksport produktów zbożowych pierwotnego przetwórstwa obniżył się o 3%, a wysokoprzetworzonych utrzymał się na poziomie 2 Według szacunków analityków ARR na podstawie danych GUS oraz IERiGŻ PiB. 3 Wyniki polskiego handlu zagranicznego zostały obliczone przez analityków ARR na podstawie wstępnych danych Ministerstwa Finansów. 5

6 Rynek zbóż sprzed roku. Łącznie w sezonie 2014/2015 wywóz zbóż i przetworów zbożowych według szacunków analityków ARR może wynieść (w przeliczeniu na ziarno) 5,0 mln ton wobec 5,9 mln ton w sezonie 2013/2014. Import ziarna do Polski w okresie lipiec listopad 2014 r. wyniósł 511 tys. ton wobec 543 tys. ton w tym samym okresie poprzedniego sezonu. Największy udział w strukturze importu ziarna zbóż (wg wolumenu) miała pszenica (51%) i kukurydza (28%). Import produktów zbożowych pierwotnego przetwórstwa był o 6% większy niż rok wcześniej, a wysokoprzetworzonych o 7% mniejszy. Analitycy ARR oceniają, że w całym sezonie 2014/2015 import zbóż i przetworów zbożowych (w ekwiwalencie ziarna) może wynieść 1,9 mln ton, o 14% mniej niż w poprzednim roku gospodarczym. Na obroty polskiego handlu zagranicznego duży wpływ będzie miał kurs złotego wobec innych walut, głównie wobec euro, jak również relacje krajowych cen zbóż do cen w pozostałych państwach UE, zwłaszcza położonych najbliżej Polski. W sezonie 2014/2015 (od 8 listopada 4 ) Komisja Europejska utrzymuje zerowe stawki celne w przywozie pszenicy durum, pszenicy zwyczajnej, żyta, kukurydzy i sorga poza kontyngentami. Ponadto do końca grudnia 2015 r. mogą być realizowane unijne kontyngenty taryfowe na przywóz z Ukrainy 950 tys. ton pszenicy zwyczajnej, 250 tys. ton jęczmienia oraz 400 tys. ton kukurydzy 5. Wysokość cła w ramach tych kontyngentów została ustalona na poziomie zerowym. Na początku stycznia 2015 r. kontyngent na przywóz kukurydzy został w całości wykorzystany. W Polsce przedsiębiorcy uzyskali pozwolenia na przywóz z Ukrainy 37 ton mąki kukurydzianej. Do 16 stycznia 2015 r. unijni handlowcy uzyskali pozwolenia na przywóz 103 tys. ton ukraińskiej pszenicy, co stanowiło 11% limitu na to zboże. Kontyngent na przywóz jęczmienia został wykorzystany w niewielkim stopniu (2% limitu). Na początku 2015 r. także kontyngent taryfowy na import kukurydzy (kod CN 1005) z krajów trzecich na pierwsze półrocze (139 tys. ton) został w całości rozdysponowany. Polscy przedsiębiorcy uzyskali pozwolenia na przywóz 12 tys. ton kukurydzy. Roczny kontyngent na przywóz pszenicy zwyczajnej o jakości innej niż 4 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1206/2014 z dnia 7 listopada 2014 r. 5 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 416/2014 z dnia 23 kwietnia 2014 r. otwierające unijne kontyngenty taryfowe na przywóz niektórych zbóż pochodzących z Ukrainy i ustalające zarządzanie tymi kontyngentami, z późn. zm. 6

7 Rynek zbóż wysoka (kod CN ) i jęczmienia (kod CN 1003) jest nadal otwarty, ale zainteresowanie tymi kontyngentami jest niewielkie. Biorąc pod uwagę rekordowe zbiory i przewidywane zmniejszenie eksportu, ocenia się, że w Polsce zapasy zbóż na koniec sezonu 2014/2015, pomimo wzrostu zużycia, mogą być około 0,9 mln ton większe od zapasów na początku sezonu. Prognoza cen skupu zbóż do czerwca 2015 r. W pierwszej połowie 2015 r., z uwagi na duży popyt eksportowy, przewiduje się sezonowy wzrost cen zbóż w kraju. Jednak do końca sezonu 2014/2015 duże krajowe zasoby zbóż będą jednym z czynników utrzymujących ceny ziarna na poziomie niższym niż w analogicznych miesiącach sezonu 2013/2014. Uwzględniając aktualną i przewidywaną sytuację podażowo-popytową oraz wahania sezonowe, Zespół Ekspertów ocenił, że przeciętne ceny skupu zbóż w Polsce do czerwca 2015 r. mogą kształtować się następująco: Wyszczególnienie j.m. marzec 2015 r. czerwiec Pszenica ogółem 1) zł/t Pszenica konsumpcyjna 2) zł/t Żyto 1) zł/t ) Dotyczy średniej ważonej ceny danego rodzaju zboża zarówno konsumpcyjnego, jak i paszowego. 2) Dotyczy średniej miesięcznej ceny pszenicy przeznaczonej na cele konsumpcyjne, notowanej w ramach Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW. 7

8 Rynek wieprzowiny 2. RYNEK WIEPRZOWINY Aktualna sytuacja cenowa W 2014 r. krajowe ceny skupu trzody chlewnej kształtowały się na poziomie niższym niż w 2013 r. Spadek cen trzody w Polsce był efektem wzrostu podaży wieprzowiny w UE (w wyniku rosyjskiego embarga na unijne produkty wieprzowe, nałożonego 29 stycznia 2014 r.) oraz wzrostu krajowej produkcji. W grudniu 2014 r. w Polsce żywiec wieprzowy (zgodnie z informacją GUS) skupowano średnio po 4,16 zł/kg, o 6% taniej niż w poprzednim miesiącu i o 21% taniej niż przed rokiem. 6,25 6,00 5,75 5,50 5,25 5,00 4,75 CENY SKUPU ŻYWCA WIEPRZOWEGO [zł/kg] prognoza 6,25 6,00 5,75 5,50 5,25 5,00 4,75 4,50 GUS 4,50 4,25 4,25 4,00 4,00 III 2013 VI 2013 IX 2013 XII 2013 III 2014 VI 2014 IX 2014 XII 2014 III 2015 VI 2015 Źródło: opracowanie ARR na podstawie danych GUS i prognozy Zespołu Ekspertów W pierwszej połowie stycznia 2015 r. nastąpił dalszy spadek krajowych cen żywca wieprzowego. Przeciętna cena zakupu tego gatunku żywca płacona w dniach r. przez zakłady mięsne objęte monitoringiem Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW wyniosła 4,02 zł/kg 6 i była o 1% niższa niż przed miesiącem oraz o 19% niższa niż rok wcześniej. Spadek cen trzody chlewnej utrzymywał się niemal w całej UE. Świnie rzeźne w dniach r. skupowano średnio po 130,69 EUR/100 kg masy poubojowej schłodzonej klasy E 7, 6 W ramach ZSRIR MRiRW ceny zakupu trzody chlewnej są zbierane dla masy poubojowej. Cena żywca jest obliczana przy zastosowaniu średniego wskaźnika wydajności rzeźnej. 7 Źródłem danych dotyczących cen żywca wieprzowego w UE i unijnego handlu zagranicznego produktami wieprzowymi jest Komisja Europejska. 8

9 Rynek wieprzowiny o 3% taniej niż miesiąc wcześniej oraz o 18% taniej niż przed rokiem. Krajowa cena tej klasy żywca wieprzowego wyrażona w walucie unijnej ukształtowała się na poziomie 125,57 EUR/100 kg. Taniej niż w Polsce świnie rzeźne kupowano jedynie: w Holandii (111,12 EUR/100 kg), w Belgii (113,90 EUR/100 kg), we Francji (121,00 EUR/100 kg) i na Łotwie (124,96 EUR/100 kg). Czynniki wpływające na poziom cen skupu: pogłowie trzody chlewnej i produkcja żywca wieprzowego W 2014 r. krajowe pogłowie trzody chlewnej zwiększyło się i w grudniu (według GUS) osiągnęło poziom 11,2 mln sztuk, o 2% wyższy niż przed rokiem. Liczba tuczników wzrosła o 7%, a warchlaków o 2%. W końcu roku odnotowano natomiast spadek liczebności prosiąt (o 3%) i loch (o 1%). Do zmniejszenia pogłowia w tych grupach przyczyniła się pogarszająca się opłacalność produkcji żywca wieprzowego. Spadek liczby prosiąt i loch odnotowany w grudniu 2014 r. zapowiada redukcję krajowego pogłowia trzody chlewnej w 2015 r. Do zmniejszenia liczby świń w Polsce może przyczynić się malejący import tych zwierząt, na co wskazują dostępne wyniki handlu zagranicznego. W okresie lipiec listopad 2014 r. (zgodnie ze wstępnymi danymi Ministerstwa Finansów) do Polski sprowadzono 2,3 mln sztuk trzody chlewnej, o 2% mniej niż w tym samym okresie 2013 r. IERiGŻ PIB ocenia, że w 2014 r. krajowa produkcja żywca wieprzowego wyniosła tys. ton (1 695 tys. ton wbc.) i była o 6% większa niż w 2013 r. Wzrost produkcji znajduje potwierdzenie w danych dotyczących skupu żywca. W 2014 r. w Polsce (według GUS) skupiono tys. ton trzody chlewnej, o 19% więcej niż w 2013 r. Biorąc pod uwagę stan i strukturę pogłowia trzody chlewnej, analitycy ARR oceniają, że w pierwszej połowie 2015 r. krajowa produkcja żywca wieprzowego może osiągnąć poziom około tys. ton (860 tys. ton wbc.), o 4% wyższy niż w pierwszym półroczu 2014 r. Unijna produkcja wieprzowiny w 2015 r. (według KE) może być nieznacznie większa niż w 2014 r. 8 handel zagraniczny Rosyjskie embargo na wieprzowinę z UE przyczyniło się do spadku unijnego eksportu produktów wieprzowych. W okresie styczeń listopad 2014 r. z UE 8 Prognoza KE z jesieni 2014 r. 9

10 Rynek wieprzowiny wywieziono (w masie produktu) 2,7 mln ton asortymentu wieprzowego, o 6% mniej niż w tym samym okresie 2013 r. Do Rosji wysłano 64 tys. ton produktów wieprzowych, o 91% mniej niż przed rokiem. Spadek eksportu z UE odnotowano także na Białoruś (o 94%, do 5 tys. ton) i na Ukrainę (o 15%, do 98 tys. ton). Spadek unijnego eksportu do ww. trzech krajów został częściowo zrekompensowany przez wzrost wywozu do Azji Południowo-Wschodniej: Chin (dokąd wysłano 24% eksportu wieprzowiny z UE, o 5% więcej niż rok wcześniej), Hongkongu (14% eksportu, o 3% więcej), Japonii (11% eksportu, o 34% więcej), Filipin i Korei Południowej (po 7% eksportu, ponad dwukrotnie więcej), a także do USA, Serbii, Australii i Angoli. Departament Rolnictwa USA (USDA) przewiduje, że w 2015 r. wzrosną obroty na światowym rynku wieprzowiny. Wzrost wymiany towarowej będzie spowodowany głównie przez zwiększenie popytu w ww. krajach azjatyckich (poza Japonią). Zmaleje natomiast import wieprzowiny przez Rosję, która kolejny rok zwiększy własną produkcję tego mięsa 9. W efekcie (według KE) w 2015 r. unijny eksport wieprzowiny ukształtuje się na poziomie zbliżonym do notowanego w 2014 r. Import wieprzowiny do UE w 2015 r., tak jak w poprzednich latach, będzie znikomy. Z Polski w okresie jedenastu miesięcy 2014 r. wyeksportowano 571 tys. ton żywca, mięsa, tłuszczów i przetworów wieprzowych 10, o 12% mniej niż w tym samym okresie 2013 r. Import produktów wieprzowych wyniósł 748 tys. ton i był nieznacznie (o 0,2%) mniejszy niż przed rokiem. Ujemne saldo polskiego handlu zagranicznego wieprzowiną wyniosło 177 tys. ton wobec 104 tys. ton rok wcześniej. Szacuje się, że w całym 2014 r. polski eksport wieprzowiny mógł wynieść około 620 tys. ton (wobec 709 tys. ton w 2013 r.), a import około 810 tys. ton (wobec 819 tys. ton). Ocenia się, że w pierwszej połowie 2015 r. wywóz wieprzowiny z Polski może ukształtować się na poziomie około 300 tys. ton, zbliżonym do notowanego w tym samym okresie 2014 r., a przywóz na poziomie około 380 tys. ton, o 5% niższym. 9 Prognoza USDA z października 2014 r. 10 Wyniki polskiego handlu zagranicznego asortymentem wieprzowym dotyczą świń gatunków domowych oraz produktów z tych zwierząt i zostały obliczone przez analityków ARR na podstawie wstępnych danych Ministerstwa Finansów. Obejmują żywiec, mięso, tłuszcze oraz przetwory wieprzowe wybranego asortymentu o 8-cyfrowych kodach odpowiednio z pozycji towarowych CN: 0103, 0203, 0209 oraz 1601, 1602 i Wyniki polskiego handlu zagranicznego w ujęciu wagowym, tak jak i jego prognozy, wyrażono w ekwiwalencie mięsa. 10

11 Rynek wieprzowiny spożycie W okresie styczeń listopad 2014 r. ceny detaliczne wieprzowiny w Polsce były o 2,6% niższe niż w analogicznym okresie 2013 r., a ceny detaliczne mięsa drobiowego spadły o 2,8%, mięsa wołowego obniżyły się o 1,0%, ryb nie zmieniły się, zaś serów i twarogów wzrosły o 4,0%. Uwzględniając wzrost podaży wieprzowiny na rynku krajowym, IERiGŻ PIB ocenia, że w 2014 r. w Polsce spożycie tego mięsa mogło wzrosnąć do 38,5 kg na mieszkańca wobec 35,5 kg na mieszkańca w 2013 r. Na 2015 r. przewidywany jest dalszy, ale niewielki wzrost krajowej konsumpcji wieprzowiny. Nadal będzie ona jednak mniejsza niż w latach , kiedy mieściła się w granicach kg na mieszkańca. Prognoza cen skupu żywca wieprzowego do czerwca 2015 r. Od wstąpienia Polski do UE krajowe ceny skupu trzody chlewnej w znacznej mierze są uzależnione od unijnych cen wieprzowiny i kursu złotego w stosunku do euro. W 2015 r., w następstwie przewidywanego wzrostu produkcji wieprzowiny w UE i utrzymania się unijnego eksportu netto na poziomie z roku poprzedniego, podaż mięsa wieprzowego w UE prawdopodobnie będzie większa niż w 2014 r. Ze względu na wzrost podaży wieprzowiny na rynku unijnym i zwiększenie jej krajowej produkcji, ocenia się, że w Polsce w pierwszej połowie 2015 r. żywiec wieprzowy będzie tańszy niż w analogicznych okresach 2014 r. Biorąc pod uwagę wahania sezonowe Zespół Ekspertów przewiduje następujące poziomy średnich krajowych cen skupu żywca wieprzowego: Wyszczególnienie j.m. marzec 2015 r. czerwiec Żywiec wieprzowy zł/kg 4,10 4,30 4,20 4,50 11

12 Rynek wołowiny i cielęciny 3. RYNEK WOŁOWINY I CIELĘCINY Aktualna sytuacja cenowa W 2014 r. średnia unijna cena bydła utrzymywała się poniżej poziomu z 2013 r. na skutek wzrostu podaży wołowiny na rynku unijnym i rosnącej konkurencji na rynku światowym. W grudniu 2014 r. w UE przeciętna cena zakupu bydła rzeźnego klasy R3 wynosiła 377,56 EUR/100 kg masy poubojowej schłodzonej i była o 4% niższa niż w grudniu 2013 r. Spadek cen żywca wołowego na rynku unijnym oraz wzrost krajowej produkcji wywierał presję na obniżkę cen bydła w Polsce. Według danych GUS w grudniu 2014 r. bydło ogółem (bez cieląt) skupowano po 5,75 zł/kg, a młode bydło po 6,06 zł/kg, odpowiednio o 6% i 4% taniej niż przed rokiem. Do większego spadku cen bydła ogółem niż bydła młodego mogły przyczynić się m.in. większe uboje krów mlecznych. Według danych KE na połowie stycznia br. ( r.) cena polskiej wołowiny klasy R3 wynosiła 305,46 EUR/100 kg masy poubojowej schłodzonej i była o 2% niższa niż przed rokiem. W tym czasie przeciętna unijna cena bydła tej klasy ukształtowała się na poziomie 384,45 EUR/100 kg, o 3% niższym niż przed rokiem i o 26% przewyższającym cenę notowaną w Polsce. Niższe niż w Polsce były ceny zakupu bydła rzeźnego na Łotwie, Litwie, w Estonii, na Węgrzech i w Rumunii. 6,75 CENY SKUPU ŻYWCA WOŁOWEGO [zł/kg] 6,75 6,50 prognoza 6,50 6,25 6,25 6,00 6,00 5,75 GUS 5,75 5,50 5,50 III 2013 VI 2013 IX 2013 XII 2013 III 2014 VI 2014 IX 2014 XII 2014 III 2015 VI 2015 Żywiec wołowy ogółem Młode bydło rzeźne Źródło: opracowanie ARR na podstawie danych GUS i prognozy Zespołu Ekspertów 12

13 Rynek wołowiny i cielęciny Czynniki wpływające na poziom cen skupu: pogłowie bydła oraz produkcja żywca wołowego i cielęcego Według GUS w grudniu 2014 r. krajowe pogłowie bydła liczyło tys. sztuk, o 1% więcej niż przed rokiem. Wzrost wynikał ze zwiększenia liczby cieląt poniżej 1 roku (o 2%) i młodego bydła w wieku 1 2 lat (o 4%). Bydła w wieku powyżej 2 lat było nieznacznie (o 0,2%) mniej, co wynikało ze zmniejszenia (o 1%) pogłowia krów. Według szacunków IERiGŻ PIB produkcja żywca wołowego w 2014 r. wyniosła 804 tys. ton (418 tys. ton wbc. 11 ) wobec 714 tys. ton (373 tys. ton wbc.) w 2013 r. Wzrost produkcji znajduje odzwierciedlenie w znacznym wzroście skupu bydła. Według danych GUS w 2014 r. do skupu dostarczono 487 tys. ton żywca wołowego (o 13% więcej niż w 2013 r.) oraz ponad 10 tys. ton żywca cielęcego (o 36% więcej niż w 2013 r.). Biorąc pod uwagę wzrostowe tendencje w pogłowiu bydła rzeźnego, a także utrzymującą się redukcję w pogłowiu krów, IERiGŻ PIB przewiduje, że w pierwszym półroczu 2015 r. krajowa produkcja żywca wołowego (bez cielęcego) może wynieść około 400 tys. ton (209 tys. ton wbc.) 12, o 2% więcej niż w pierwszej połowie 2014 r. Według Komisji Europejskiej 13 unijna produkcja wołowiny w 2014 r. w odniesieniu do 2013 r. zwiększyła się o 2%. W 2015 r. prognozowany jest dalszy wzrost produkcji tego mięsa. handel zagraniczny Konkurencyjność cenowa krajowej wołowiny na rynku unijnym sprzyja wzrostowi eksportu żywca wołowego. W 2014 r. średnia cena skupu bydła rzeźnego w Polsce wyrażona w walucie unijnej stanowiła 80% przeciętnej ceny UE. W okresie styczeń listopad 2014 r. z Polski wywieziono 333 tys. ton żywca, mięsa oraz przetworów wołowych i cielęcych 14, o 2% więcej niż w tym samym okresie 2013 r. Wywóz mięsa wołowego, stanowiącego 88% eksportu całego asortymentu wołowego utrzymał się na poziomie sprzed roku. Wywóz przetworów wołowych był o 34% 11 W 2014 r. wydajność rzeźna była większa niż w 2013 r. 12 Rynek Mięsa. Stan i Perspektywy nr 47, IERiGŻ-PIB, ARR, MRiRW. 13 Prognoza KE z jesieni 2014 r. 14 Wyniki polskiego handlu zagranicznego asortymentem wołowym i cielęcym dotyczą bydła gatunków domowych oraz produktów z tych zwierząt i zostały obliczone przez analityków ARR na podstawie wstępnych danych Ministerstwa Finansów. Obejmują żywiec, mięso oraz przetwory wołowe i cielęce wybranego asortymentu o 8-cyfrowych kodach odpowiednio z pozycji towarowych CN: 0102, 0201 i 0202 oraz 1602 i Wyniki polskiego handlu zagranicznego w ujęciu wagowym, tak jak i jego prognozy, wyrażono w ekwiwalencie mięsa. 13

14 Rynek wołowiny i cielęciny większy niż rok wcześniej, a żywca (w ekwiwalencie mięsa) o 20% mniejszy. Ocenia się, że w całym 2014 r. wolumen eksportu asortymentu wołowego mógł być o 2% większy niż w 2013 r. i wynieść około 360 tys. ton. W pierwszym półroczu 2015 r., w związku z przewidywanym dalszym wzrostem produkcji, eksport wołowiny z Polski prawdopodobnie będzie nieco większy niż w analogicznym okresie 2014 r. Pozytywny wpływ na poziom eksportu może mieć także przywrócenie możliwości uboju rytualnego. Import wołowiny i cielęciny do Polski, pomimo wzrostu, utrzymuje się na niskim poziomie. W okresie jedenastu miesięcy 2014 r. do kraju przywieziono 30 tys. ton produktów wołowych i cielęcych, o 17% więcej niż przed rokiem. O wzroście importu zadecydował zwiększony przywóz bydła opasowego i mięsa. W analizowanym okresie zaimportowano 92 tys. szt. bydła, o 30% więcej niż przed rokiem (w tym przywóz cieląt zwiększył się o ponad 40%). Przywóz mięsa był o 1,9 tys. ton (15%) większy niż w okresie styczeń listopad 2013 r. Na odnotowanie zasługuje fakt, że w październiku i listopadzie 2014 r. import żywca ograniczono, co przyczyniło się do osłabienia dynamiki wzrostu importu asortymentu wołowego ogółem. Szacuje się, że w całym 2014 r. przywóz produktów wołowych i cielęcych mógł wynieść około 33 tys. ton wobec 29 tys. ton w 2013 r. (wzrost o 15%). W pierwszej połowie 2015 r. wolumen importu prawdopodobnie będzie kształtował się na poziomie zbliżonym do odnotowanego w pierwszym półroczu 2014 r. spożycie W Polsce do 2013 r. utrzymywała się spadkowa tendencja w spożyciu wołowiny. Był to efekt m.in. wysokich cen mięsa i przetworów wołowych, zwłaszcza w relacji do innych rodzajów mięsa. W 2013 r. bilansowe spożycie mięsa wołowego, według danych GUS, wyniosło 1,5 kg na jednego mieszkańca wobec 1,6 kg w 2012 r. W okresie styczeń listopad 2014 r. ceny detaliczne kulinarnego mięsa wołowego były o 1% niższe niż rok wcześniej, mięsa wieprzowego o 2,6%, a drobiowego o 2,8%. Biorąc pod uwagę poprawę sytuacji dochodowej ludności poziom spożycia wołowiny w 2014 r. mógł być nieco większy niż w 2013 r. i (według szacunków IERiGŻ PIB) wynieść 1,6 kg na mieszkańca. W 2015 r. bilansowe spożycie wołowiny może wzrosnąć do 1,7 kg na osobę. 14

15 Rynek wołowiny i cielęciny Prognoza cen skupu bydła do czerwca 2015 r. Przewidywany wzrost światowej, w tym unijnej produkcji wołowiny w 2015 r., będzie wywierał presję na spadek cen tego mięsa na rynku unijnym. Z uwagi na ukierunkowanie polskiej produkcji wołowiny na eksport na rynek unijny, ceny na tym rynku będą miały wpływ na poziom cen w kraju. Spadek cen może być hamowany utrzymującym się popytem na konkurencyjną cenowo polską wołowinę. Wpływ na cenę krajową będzie miał także kurs złotego oraz skala redukcji pogłowia krów w Polsce. Zespół Ekspertów ocenia, że krajowe ceny skupu bydła w pierwszej połowie 2015 r. będą niższe niż w analogicznym okresie 2014 r. Uwzględniając wahania sezonowe Zespół Ekspertów przewiduje, że do czerwca 2015 r. ceny skupu żywca wołowego mogą kształtować się następująco: Wyszczególnienie j.m. marzec 2015 r. czerwiec Bydło ogółem zł/kg 5,60 5,90 5,60 6,00 Młode bydło rzeźne zł/kg 5,80 6,10 5,80 6,20 15

16 Rynek drobiu 4. RYNEK DROBIU Aktualna sytuacja cenowa W 2014 r., ceny skupu kurcząt w Polsce kształtowały się na poziomie niższym niż w 2013 r., do czego przyczyniła się zwiększona podaż tego mięsa na rynku krajowym. Zgodnie z danymi z zakładów drobiarskich objętych monitoringiem Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w grudniu 2014 r. kurczęta brojlery skupowano po 3,46 zł/kg, o ponad 1% taniej niż przed rokiem. Średnio w 2014 r. cena skupu kurcząt była o 5% niższa niż w 2013 r. Ceny skupu indyków, szczególnie w drugiej połowie 2014 r. ulegały tylko niewielkim zmianom. W ostatnim miesiącu 2014 r. indyki skupowano średnio po 5,95 zł/kg, o 2% drożej niż rok wcześniej. Równocześnie średnia roczna cena skupu indyków ukształtowała się na poziomie o 1% niższym niż w 2013 r. 4,20 CENY SKUPU KURCZĄT BROJLERÓW [zł/kg] 4,20 4,10 4,10 4,00 MRiRW prognoza 4,00 3,90 3,90 3,80 3,80 3,70 3,70 3,60 3,60 3,50 3,50 3,40 3,40 III 2013 VI 2013 IX 2013 XII 2013 III 2014 VI 2014 IX 2014 XII 2014 III 2015 VI 2015 Źródło: opracowanie ARR na podstawie danych MRiRW i prognozy Zespołu Ekspertów W 2014 r. również krajowe ceny zbytu tuszek kurcząt kształtowały się na poziomie niższym niż w 2013 r. W grudniu 2014 r. tuszki kurcząt zbywano średnio po 5,25 zł/kg wobec 5,45 zł/kg przed rokiem (spadek o 4%). W ostatnim miesiącu 2014 r. średnia cena kurcząt wyrażona w walucie unijnej była nadal najniższa w UE i ukształtowała się na poziomie 124,73 EUR/100 kg. Była ona znacznie (o 32%) niższa od średniej ceny w UE (183,89 EUR/100 kg), a także niższa od ceny notowanej w Wielkiej Brytanii (166,72 EUR/100 kg). 16

17 Rynek drobiu Czynniki wpływające na poziom cen skupu: produkcja i skup mięsa drobiowego W 2014 r. poprawa opłacalności chowu drobiu skutkowała bardziej dynamicznym wzrostem produkcji niż w poprzednim roku. Szacuje się, że produkcja żywca drobiowego w 2014 r. wyniosła około 2,6 mln ton (ponad 1,8 mln ton wbc.) o 9% więcej niż w 2013 r. Przyśpieszenie dynamiki wzrostu produkcji drobiu w 2014 r. znajduje potwierdzenie w dużym wzroście skupu. Według danych meldunkowych GUS skup żywca drobiowego w 2014 r. ukształtował się na poziomie tys. ton, tj. o 12% wyższym niż rok wcześniej. Zgodnie z prognozą IERiGŻ PIB w pierwszej połowie 2015 r. produkcja drobiu będzie o 7% większa 15 niż w pierwszym półroczu 2014 r. Podstawą prognozy wzrostu produkcji drobiarskiej jest przewidywany spadek cen surowców paszowych oraz zwiększenie możliwości eksportu w wyniku orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego przywracającego ubój rytualny. handel zagraniczny W 2014 r. wzrósł eksport drobiu, a dynamika wzrostu była wyższa niż w 2013 r. Według wstępnych danych Ministerstwa Finansów, w ciągu jedenastu miesięcy 2014 r. z kraju wyeksportowano 794 tys. ton asortymentu drobiowego 16, o 19% więcej niż przed rokiem. Dynamiczny wzrost eksportu w 2014 r. jest wynikiem jego konkurencyjności cenowej i jakościowej na rynku unijnym. Analitycy ARR szacują, że w całym 2014 r. eksport asortymentu drobiowego mógł przekroczyć 860 tys. ton i był o około 19% większy niż w 2013 r. W pierwszym półroczu 2015 r. przewiduje się około 10% wzrost eksportu drobiu w odniesieniu do notowanego w tym samym okresie 2014 r. Czynnikami stymulującymi wzrost polskiego eksportu będą: wzrost produkcji krajowej, konkurencyjność cenowa na rynku międzynarodowym, przewidywany wzrost konsumpcji na rynku unijnym i globalnym. 15 Rynek Mięsa. Stan i Perspektywy nr 47, IERiGŻ-PIB, ARR, MRiRW. 16 Wyniki polskiego handlu zagranicznego asortymentem drobiowym dotyczą zwierząt domowych oraz produktów z tych zwierząt i zostały obliczone przez analityków ARR na podstawie wstępnych danych Ministerstwa Finansów. Obejmują żywiec, mięso i przetwory drobiowe wybranego asortymentu o 8-cyfrowych kodach odpowiednio z pozycji towarowych CN: 0105, 0207 i Wyniki polskiego handlu zagranicznego w ujęciu wagowym, tak jak i jego prognozy, wyrażono w ekwiwalencie mięsa. 17

18 Rynek drobiu W okresie styczeń listopad 2014 r. odnotowano również wzrost przywozu produktów drobiowych. Według wstępnych danych Ministerstwa Finansów w ciągu jedenastu miesięcy 2014 r. do Polski zaimportowano 95 tys. ton produktów drobiowych, o 5% więcej niż przed rokiem. W strukturze importu dominował drób żywy, którego sprowadzono o 19% więcej niż w tym samym okresie 2013 r. Szacuje się, że w 2014 r. import drobiu wyniósł około 100 tys. ton wobec 98 tys. ton w 2013 r. W pierwszej połowie 2015 r. import drobiu może ukształtować się na poziomie zbliżonym do notowanego w tym samym okresie 2014 r. spożycie Zgodnie z szacunkiem IERiGŻ PIB bilansowe spożycie mięsa drobiowego w 2014 r. wyniosło 27 kg na mieszkańca i było o 0,5 kg na mieszkańca większe niż w 2013 r. Wzrost spożycia drobiu wynikał z jego konkurencyjności cenowej w stosunku do innych gatunków mięsa. Według danych GUS w okresie jedenastu miesięcy 2014 r. ceny detaliczne mięsa drobiowego były o 2,8% niższe niż w tym samym okresie 2013 r. Jednak notowany w 2014 r. spadek cen mięsa wieprzowego pobudził wzrost jego spożycia, co spowodowało, że wzrost konsumpcji drobiu był umiarkowany. W 2015 r. przewiduje się dalszy, ale mniej dynamiczny wzrost spożycia drobiu. Prognoza cen skupu do czerwca 2015 r. Ocenia się, że w pierwszej połowie 2015 r. ceny skupu kurcząt brojlerów wzrosną w odniesieniu do notowanych w grudniu 2014 r., ale nie przekroczą poziomu z analogicznych miesięcy 2014 r. Wzrostowi cen skupu sprzyjać będzie rosnący eksport oraz konsumpcja wewnętrzna. Równocześnie przewidywana wysoka produkcja drobiu, a także spadek cen mięsa wieprzowego będą ograniczać większy wzrost cen kurcząt brojlerów. Uwzględniając wahania sezonowe, Zespół Ekspertów prognozuje, że przeciętne ceny skupu kurcząt brojlerów do czerwca 2015 r. mogą kształtować się następująco: Wyszczególnienie j.m. marzec 2015 r. czerwiec Kurczęta brojlery zł/kg 3,50-3,70 3,60-3,90 18

19 Rynek mleka i produktów mleczarskich 5. RYNEK MLEKA I PRODUKTÓW MLECZARSKICH Aktualna sytuacja cenowa: mleko surowe W 2014 r. koniunktura na światowym rynku mleka ulegała stopniowemu pogorszeniu. Zwiększona produkcja mleka na świecie, przy jednoczesnym ograniczonym popycie, oraz nałożone przez Rosję embargo na import produktów mleczarskich z UE, Norwegii, USA, Kanady i Australii, przyczyniły się do spadku cen produktów mleczarskich. W Nowej Zelandii cena skupu mleka w listopadzie 2014 r. ukształtowała się na poziomie 23,86 EUR/100 kg, o 39% niższym niż rok wcześniej. W UE cena mleka wyniosła 34,32 EUR/100 kg i była o 15% niższa niż w listopadzie 2013 r. W Polsce w grudniu 2014 r. za 100 litrów mleka (według danych GUS) płacono przeciętnie 123,48 zł, o 20% mniej niż rok wcześniej. 160 CENY SKUPU MLEKA [zł/hl] bez podatku VAT GUS prognoza III 2013 VI 2013 IX 2013 XII 2013 III 2014 VI 2014 IX 2014 XII 2014 III 2015 VI 2015 Źródło: opracowanie ARR na podstawie danych GUS i prognozy Zespołu Ekspertów masło w blokach i odtłuszczone mleko w proszku (OMP) Zwiększona podaż surowca na świecie i ograniczony popyt na produkty mleczarskie przyczyniły się do spadku cen tych artykułów również w Polsce. Według danych GUS w listopadzie 2014 r. za masło w blokach producenci uzyskiwali 14,29 zł/kg (z VAT), a za OMP 9,59 zł/kg (z VAT), odpowiednio o 21% i 29% mniej niż rok wcześniej. 19

20 Rynek mleka i produktów mleczarskich U znaczących unijnych producentów artykułów mleczarskich, tj. w Niemczech, Francji i Holandii w drugim tygodniu stycznia 2015 r. ceny masła kształtowały się w zakresie 2,80 3,00 EUR/kg (12,01 12,87 zł/kg) i były o 25-29% niższe niż rok wcześniej. W tym czasie za odtłuszczone mleko w proszku uzyskiwano 1,77 1,89 EUR/kg (7,59 8,11 zł/kg), około 45% mniej niż przed rokiem. W Polsce w połowie stycznia 2015 r. ( r.) średnia cena zbytu masła w blokach (według danych MRiRW z zakładów objętych monitoringiem Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej) wyniosła 11,71 zł/kg (bez VAT) i była o 8% niższa niż miesiąc wcześniej i o 29% niższa niż przed rokiem. OMP zbywano po 7,51 zł/kg (bez VAT), o 3% taniej niż przed miesiącem i o 44% taniej niż w porównywalnym okresie 2014 r. 19,00 18,00 17,00 16,00 15,00 14,00 13,00 12,00 11,00 10,00 9,00 CENY ZBYTU MASŁA I ODTŁUSZCZONEGO MLEKA W PROSZKU [zł/kg] z podatkiem VAT GUS prognoza 19,00 18,00 17,00 16,00 15,00 14,00 13,00 12,00 11,00 10,00 9,00 8,00 8,00 III 2013 VI 2013 IX 2013 XII 2013 III 2014 VI 2014 IX 2014 XII 2014 III 2015 VI 2015 Masło w blokach Odtłuszczone mleko w proszku Źródło: opracowanie ARR na podstawie danych GUS i prognozy Zespołu Ekspertów Czynniki wpływające na poziom cen: pogłowie krów, produkcja i dostawy mleka w Polsce Wzrost krajowej produkcji towarowej i produkcji ogółem następuje pomimo utrzymującej się od 2009 r. redukcji pogłowia krów. Zmniejszającą się liczbę krów rekompensuje wzrost wydajności mlecznej. Według danych GUS w grudniu 2014 r. było tys. szt. krów mlecznych, około 43 tys. szt. (2%) mniej niż w grudniu 2013 r. Jednocześnie przy wzroście wydajności mlecznej o blisko 5%, do litrów/szt., 20

21 Rynek mleka i produktów mleczarskich produkcja mleka w 2014 r. mogła być o 2,5% większa niż w roku 2013 i osiągnąć poziom 12,6 mld litrów. Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Państwowy Instytut Badawczy (IERiGŻ - PIB) przewiduje, że w związku z zagrożeniem przekroczenia limitu produkcji mleka w roku kwotowym 2014/2015, w pierwszym półroczu 2015 r. może utrzymać się dotychczasowe (2%) tempo spadku w pogłowiu krów mlecznych. Jednocześnie nadal zmniejszać się będzie liczba gospodarstw prowadzących produkcję mleka (w 2013 r. krowy utrzymywało 356 tys. gospodarstw, o 52% mniej niż w roku przystąpienia Polski do UE), a wyspecjalizowane gospodarstwa prawdopodobnie będą zwiększały produkcję surowca na sprzedaż. Na skutek przewidywanego dalszego wzrostu mleczności krów do l/szt., produkcja mleka w 2015 r. może osiągnąć poziom 12,7 mld litrów. Źródło: opracowanie ARR na podstawie danych GUS i IERiGŻ PIB produkcja odtłuszczonego mleka w proszku i masła Znacznie większa podaż mleka do przetwórstwa oraz ograniczone możliwości zbytu serów, prowadzące do wyhamowania wzrostu ich produkcji, wpływały na zwiększenie produkcji odtłuszczonego mleka w proszku zarówno w UE, jak i w Polsce. Według danych Komisji Europejskiej (KE) w okresie styczeń listopad 2014 r. unijna produkcja OMP wyniosła 1,2 mln ton i była o 24% większa niż 21

22 Rynek mleka i produktów mleczarskich w porównywalnym okresie 2013 r. W Polsce w okresie styczeń listopad 2014 r. wyprodukowano 157,5 tys. ton 17 tego proszku, o 70% więcej niż rok wcześniej. Analitycy ARR szacują, że w całym 2014 r. przy zwiększonej podaży surowca oraz ograniczonym wywozie serów, produkcja odtłuszczonego mleka w proszku może ukształtować się na poziomie 180 tys. ton wobec 108 tys. ton w roku Na rynku unijnym w 2014 r. odnotowano również wzrost produkcji masła, który jest związany ze wzrostem produkcji odtłuszczonego mleka w proszku. W całej UE w okresie jedenastu miesięcy 2014 r. produkcja masła była o 3,5% większa niż przed rokiem. W Polsce w 2014 r. wyprodukowano 181 tys. ton tego tłuszczu, o 6% więcej niż przed rokiem. W 2015 r., przy przewidywanym dalszym wzroście produkcji mleka, produkcja serów może być nadal ograniczona, a surowiec może być kierowany do produkcji mleka w proszku oraz masła, gdyż te artykuły mogą być sprzedawane na zapasy interwencyjne. W 2015 r. zakupy interwencyjne mogą być prowadzone już od początku stycznia (standardowo okres zakupów interwencyjnych rozpoczyna się 1 marca). KE może również uruchomić program dopłat do prywatnego przechowywania wyżej wymienionych produktów. A zatem przewiduje się, że w 2015 r. produkcja odtłuszczonego mleka w proszku i masła może być nieco większa niż w 2014 r. handel zagraniczny W okresie styczeń listopad 2014 r. 18 wolumen eksportu produktów mleczarskich (w przeliczeniu na mleko surowe) wyniósł 2,6 mld litrów i był o 26% większy niż w okresie jedenastu miesięcy 2013 r. Równocześnie przywóz wzrósł o 27% do 1,4 mld litrów. Saldo handlu zagranicznego produktami mleczarskimi wyniosło około 1,3 mld litrów mleka wobec nieco ponad 1 mld litrów w okresie styczeń listopad 2013 r. Wartość wywozu mleka i jego przetworów w okresie jedenastu miesięcy 2014 r. osiągnęła poziom 1,8 mld EUR, o 12% wyższy niż w porównywalnym okresie 2013 r. Produkty mleczarskie są eksportowane przede wszystkim do krajów UE, chociaż udział tych krajów w wartości wywozu w 2014 r. zmniejszył się o 9 punktów 17 Produkcja przemysłowa OMP i masła w Polsce wg danych GUS. 18 Wyniki polskiego handlu zagranicznego zostały obliczone przez analityków ARR na podstawie wstępnych danych Ministerstwa Finansów. 22

23 Rynek mleka i produktów mleczarskich procentowych i wyniósł 66%. Spośród krajów trzecich ważnym odbiorcą mleka w proszku z Polski była Algieria. Od momentu wprowadzenia przez Rosję embarga na produkty mleczarskie z UE wyniki polskiego handlu zagranicznego tymi produktami ulegają stopniowemu pogorszeniu. Przed wprowadzeniem embarga (tj. w okresie pierwszych siedmiu miesięcy 2014 r.) wartość wywozu produktów mleczarskich z Polski była o 22% większa niż rok wcześniej, ale w kolejnych czterech miesiącach (sierpień listopad) o 4% mniejsza. Pomimo pogorszenia koniunktury na światowym rynku mleka w 2014 r. unijny eksport odtłuszczonego mleka w proszku w okresie styczeń listopad ub.r. rozwijał się dynamicznie. W tym czasie z UE wywieziono 586 tys. ton tego proszku, o 58% więcej niż w porównywalnym okresie 2013 r. Ceny uzyskiwane w eksporcie odtłuszczonego mleka w proszku z Polski (po względnej stabilizacji w okresie styczeń kwiecień) od maja 2014 r. ulegały stopniowym obniżkom. W listopadzie 2014 r. cena eksportowa tego produktu była o 28% niższa od ceny uzyskiwanej w tym samym miesiącu 2013 r. Przy tak znaczącym spadku cen wywóz OMP utrzymywał się na wysokim poziomie. Łącznie w okresie jedenastu miesięcy 2014 r. wyniósł on 111 tys. ton, o 88% więcej niż w porównywalnym okresie 2013 r. Aż 69% wywiezionego z Polski OMP znalazło nabywców na rynkach pozaunijnych, w tym przede wszystkim Algierii (36% całego wywozu), Chinach (6%), a także Nigerii, Meksyku i na Filipinach (po 3%). Do UE wywieziono 34 tys. ton tego produktu (najwięcej do Holandii, Włoch, Niemiec i Bułgarii). W całym 2014 r. wywóz OMP z kraju może być o 90% większy niż w 2013 r. i wynieść 120 tys. ton. W 2015 r. niższe niż w roku poprzednim ceny OMP prawdopodobnie pozwolą na dalsze zwiększenie eksportu tego produktu. Wzrost produkcji i wysoki poziom krajowych zapasów mleka w proszku wpływały ograniczająco na przywóz OMP do Polski. W okresie styczeń listopad 2014 r. import był o 30% mniejszy od notowanego rok wcześniej i wyniósł 16 tys. ton. OMP sprowadzano do Polski tylko z krajów UE, m.in. z Niemiec, Włoch, Francji i Litwy. W całym 2014 r. przywóz OMP może być o 9 tys. ton mniejszy niż rok wcześniej i wynieść 18 tys. ton. W 2015 r. import prawdopodobnie nie będzie zwiększany. W 2014 r. wywóz masła z UE utrzymywał się na poziomie znacząco wyższym niż rok wcześniej. W okresie styczeń listopad 2014 r. poza obszar celny UE 23

24 Rynek mleka i produktów mleczarskich wyeksportowano 111 tys. ton masła, o 17% więcej niż przed rokiem. Wolumen wywozu masła i tłuszczów mlecznych z Polski w okresie jedenastu miesięcy 2014 r. był o 8% większy i wyniósł 33 tys. ton. Jednocześnie ceny tych produktów uzyskiwane w eksporcie wykazywały tendencję spadkową. W listopadzie 2014 r. były one o 21% niższe niż w tym samym miesiącu 2013 r. Głównymi partnerami Polski w eksporcie (90%) i imporcie (blisko 100%) masła są kraje członkowskie UE. Przed wprowadzeniem rosyjskiego embarga, wśród krajów trzecich, ważnym odbiorcą polskiego masła i tłuszczów mlecznych była Rosja (w okresie styczeń lipiec 2014 r. do tego kraju trafiło 8% całego wolumenu wywozu masła z Polski). W 2014 r. polskie masło znalazło nabywców m.in. w Turcji, Kazachstanie, Chinach i Serbii. Szacuje się, że w całym 2014 r., pomimo trudnej sytuacji na rynku światowym związanej z rosyjskim embargiem, wywóz masła z Polski wyniósł 34 tys. ton i był o 6% większy od notowanego w roku W 2015 r. przewidywany jest dalszy niewielki wzrost wywozu tego tłuszczu. Przywóz masła i tłuszczów mlecznych do Polski jest niewielki i stanowi uzupełnienie krajowej oferty asortymentowej. W okresie jedenastu miesięcy 2014 r. do kraju zaimportowano 13 tys. ton tych produktów, o 8,5% więcej niż rok wcześniej. W 2015 r. przewidywany spadek cen masła w UE może przyczynić się do zwiększenia jego przywozu do Polski. Ocenia się, że w 2015 r. może on osiągnąć poziom 17 tys. ton wobec 15 tys. ton szacowanego przywozu na rok spożycie mleka i jego przetworów W Polsce od 2006 r. stopniowo rośnie konsumpcja mleka i jego przetworów. Wzrost spożycia tej grupy asortymentowej produktów żywnościowych jest wynikiem wzrostu podaży artykułów mleczarskich, uatrakcyjnienia ich asortymentu, cenowej konkurencyjności w stosunku do innych produktów będących źródłem białka zwierzęcego (tj. mięsa, ryb i jaj), poprawy sytuacji materialnej społeczeństwa, a także promowania spożycia mleka i jego przetworów. IERiGŻ PIB ocenia, że w 2014 r. spożycie produktów mleczarskich (w przeliczeniu na mleko) mogło być o 4 litry większe od notowanego w 2013 r. i ukształtować się na poziomie 210 litrów na mieszkańca. W roku 2015, wraz z przewidywaną poprawą sytuacji dochodowej ludności i spadkiem cen detalicznych produktów mleczarskich (zapoczątkowanym w czwartym kwartale 2014 r.), spożycie mleka (łącznie z mlekiem przeznaczonym na 24

25 Rynek mleka i produktów mleczarskich przetwory, bez mleka przerobionego na masło) może wynieść 212 litrów na mieszkańca. 220 KONSUMPCJA MLEKA I MASŁA W POLSCE NA 1 MIESZKAŃCA W LATACH ,00 mleko w litrach ,85 4,70 4,55 4,40 4,25 masło w kg ,10 3,95 3,80 Mleko (łącznie z mlekiem przeznaczonym na przetwory, bez mleka przerobionego na masło) Masło *szcunek IERiGŻ- P IB **prognoza IERiGŻ - PIB Źródło: opracowanie ARR na podstawie danych GUS i IERiGŻ PIB Kierunek zmian w poziomie bilansowego spożycia masła jest niejednolity, co wynika ze zmienności krajowej podaży oraz cen tego tłuszczu, a także możliwości zastępowania masła tłuszczami roślinnymi oraz mieszankami masła z margaryną. Od akcesji bilansowa konsumpcja masła kształtuje się w granicach 4,0 4,7 kg na jednego mieszkańca. W latach przewidywany jest wzrost spożycia masła w odniesieniu do 2013 r. Do jego zwiększenia może przyczynić się poprawa sytuacji dochodowej ludności i wzrost produkcji oraz przewidywany spadek cen detalicznych masła. IERiGŻ PIB ocenia, że w 2014 r. statystyczny mieszkaniec Polski spożyje 4,2 kg masła, a w 2015 r. 4,3 kg. Prognoza cen skupu mleka oraz zbytu masła i OMP do czerwca 2015 r. Zespół Ekspertów przewiduje, że na rynku krajowym w pierwszym półroczu 2015 r. ceny skupu mleka i zbytu odtłuszczonego mleka w proszku będą względnie stabilne, ale znacząco niższe od wysokich cen notowanych rok wcześniej. W marcu 2015 r. mleko może być tańsze o 15 19%, w czerwcu o 6 12%, a OMP odpowiednio około 35% i 25% tańsze. 25

26 Rynek mleka i produktów mleczarskich Eksperci przewidują, że ceny masła w pierwszym kwartale 2015 r. mogą się jeszcze obniżać, a w drugim kwartale 2015 r. mogą wykazywać już niewielką tendencję do wzrostu, utrzymując się jednak na poziomie niższym niż rok wcześniej. Zespół Ekspertów, uwzględniając wahania sezonowe, przewiduje następujący poziom cen skupu mleka oraz cen zbytu przetworów mleczarskich: Wyszczególnienie j.m r. marzec czerwiec Mleko surowe zł/hl 122,00 128,00 120,00 128,00 Masło w blokach* zł/kg 12,80 13,40 12,80 13,70 Odtłuszczone mleko w proszku* zł/kg 9,00 9,40 8,80 9,40 *ceny zbytu z podatkiem VAT 26

27 Prognoza cen skupu (bez VAT) określona przez Zespół Ekspertów na posiedzeniu 9 stycznia 2015 r. Wyszczególnienie j.m. Ceny w grudniu 2014 r.* (wg GUS) Prognozowane ceny na: Wskaźnik cen analogiczny okres poprzedniego roku = 100 III 2015 VI 2015 III 2015 VI 2015 pszenica ogółem 1) zł/t pszenica konsumpcyjna 2) zł/t żyto ogółem 1) zł/t żywiec wieprzowy zł/kg 4,16 4,10-4,30 4,20-4, bydło ogółem zł/kg 5,75 5,60-5,90 5,60-6, młode bydło rzeźne zł/kg 6,06 5,80-6,10 5,80-6, kurczęta brojlery 3) zł/kg 3,46 3,50-3,70 3,60-3, mleko surowe zł/hl 123, masło w blokach 4) zł/kg 14,29 12,80-13,40 12,80-13, odtłuszczone mleko w proszku (OMP) 4) zł/kg 9,59 9,00-9,40 8,80-9, ) dotyczy średniej ważonej ceny danego rodzaju zboża zarówno konsumpcyjnego, jak i paszowego 2) dotyczy średniej miesięcznej ceny pszenicy przeznaczonej na cele konsumpcyjne notowanej w ramach Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW 3) ceny kurcząt brojlerów notowane w ramach Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW 4) ceny zbytu z podatkiem VAT * ceny masła w blokach i OMP za listopad 2014 r. 27

PROGNOZA CEN RYNKOWYCH PODSTAWOWYCH PRODUKTÓW ROLNO-ŻYWNOŚCIOWYCH

PROGNOZA CEN RYNKOWYCH PODSTAWOWYCH PRODUKTÓW ROLNO-ŻYWNOŚCIOWYCH 2303 BIURO ANALIZ I PROGRAMOWANIA PROGNOZA CEN RYNKOWYCH PODSTAWOWYCH PRODUKTÓW ROLNO-ŻYWNOŚCIOWYCH W dniu 1 lipca 2015 r. powołany przez Prezesa Agencji Rynku Rolnego Zespół Ekspertów ds. Prognozowania

Bardziej szczegółowo

BIURO ANALIZ I PROGRAMOWANIA PROGNOZA CEN RYNKOWYCH PODSTAWOWYCH PRODUKTÓW ROLNO-ŻYWNOŚCIOWYCH

BIURO ANALIZ I PROGRAMOWANIA PROGNOZA CEN RYNKOWYCH PODSTAWOWYCH PRODUKTÓW ROLNO-ŻYWNOŚCIOWYCH BIURO ANALIZ I PROGRAMOWANIA PROGNOZA CEN RYNKOWYCH PODSTAWOWYCH PRODUKTÓW ROLNO-ŻYWNOŚCIOWYCH W dniu 1 października 2014 r. odbyło się posiedzenie Zespołu Ekspertów ds. Prognozowania Cen Podstawowych

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA CEN RYNKOWYCH PODSTAWOWYCH PRODUKTÓW ROLNO-ŻYWNOŚCIOWYCH

PROGNOZA CEN RYNKOWYCH PODSTAWOWYCH PRODUKTÓW ROLNO-ŻYWNOŚCIOWYCH 2303 BIURO ANALIZ I PROGRAMOWANIA PROGNOZA CEN RYNKOWYCH PODSTAWOWYCH PRODUKTÓW ROLNO-ŻYWNOŚCIOWYCH W dniu 25 marca 2015 r. powołany przez Prezesa Agencji Rynku Rolnego Zespół Ekspertów ds. Prognozowania

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA CEN RYNKOWYCH PODSTAWOWYCH PRODUKTÓW ROLNO-ŻYWNOŚCIOWYCH

PROGNOZA CEN RYNKOWYCH PODSTAWOWYCH PRODUKTÓW ROLNO-ŻYWNOŚCIOWYCH BIURO ANALIZ I PROGRAMOWANIA PROGNOZA CEN RYNKOWYCH PODSTAWOWYCH PRODUKTÓW ROLNO-ŻYWNOŚCIOWYCH W dniu 3 października 2012 r. odbyło się kolejne posiedzenie Zespołu Ekspertów ds. Prognozowania Cen Podstawowych

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 27/2017

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 27/2017 RYNEK MIĘSA Ceny zakupu żywca Krajowe ceny zakupu żywca wieprzowego, po utrzymującym się od marca br. wzroście, od dwóch tygodni ulegają niewielkiemu obniżeniu. W dniach 3 9 lipca 2017 r. zakłady mięsne

Bardziej szczegółowo

BIURO ANALIZ I PROGRAMOWANIA PROGNOZA CEN RYNKOWYCH PODSTAWOWYCH PRODUKTÓW ROLNO-ŻYWNOŚCIOWYCH

BIURO ANALIZ I PROGRAMOWANIA PROGNOZA CEN RYNKOWYCH PODSTAWOWYCH PRODUKTÓW ROLNO-ŻYWNOŚCIOWYCH BIURO ANALIZ I PROGRAMOWANIA PROGNOZA CEN RYNKOWYCH PODSTAWOWYCH PRODUKTÓW ROLNO-ŻYWNOŚCIOWYCH W dniu 9 stycznia 2013 r. odbyło się kolejne posiedzenie Zespołu Ekspertów ds. Prognozowania Cen Podstawowych

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA CEN RYNKOWYCH PODSTAWOWYCH PRODUKTÓW ROLNO-ŻYWNOŚCIOWYCH

PROGNOZA CEN RYNKOWYCH PODSTAWOWYCH PRODUKTÓW ROLNO-ŻYWNOŚCIOWYCH 2303 BIURO ANALIZ I PROGRAMOWANIA PROGNOZA CEN RYNKOWYCH PODSTAWOWYCH PRODUKTÓW ROLNO-ŻYWNOŚCIOWYCH W dniu 28 września 2015 r. powołany przez Prezesa Agencji Rynku Rolnego Zespół Ekspertów ds. Prognozowania

Bardziej szczegółowo

BIURO ANALIZ I PROGRAMOWANIA PROGNOZA CEN RYNKOWYCH PODSTAWOWYCH PRODUKTÓW ROLNO-ŻYWNOŚCIOWYCH

BIURO ANALIZ I PROGRAMOWANIA PROGNOZA CEN RYNKOWYCH PODSTAWOWYCH PRODUKTÓW ROLNO-ŻYWNOŚCIOWYCH BIURO ANALIZ I PROGRAMOWANIA PROGNOZA CEN RYNKOWYCH PODSTAWOWYCH PRODUKTÓW ROLNO-ŻYWNOŚCIOWYCH W dniu 10 stycznia 2014 r. odbyło się posiedzenie Zespołu Ekspertów ds. Prognozowania Cen Podstawowych Produktów

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 3/2017 RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH POGŁOWIE KRÓW MLECZNYCH W Polsce w pierwszej połowie 2017 r., w wyniku wzrostu cen skupu mleka i poprawy

Bardziej szczegółowo

RYNEK DROBIU W 2012 ROKU CZ. II

RYNEK DROBIU W 2012 ROKU CZ. II RYNEK DROBIU W 2012 ROKU CZ. II Tabela. 6. Handel zagraniczny drobiem (w tys. ton wagi produktu) Wykres 6. Średnie miesięczne ceny sprzedaży mięsa z kurczaka (tuszka kurczaka 65%, w euro za 100 kg) Handel

Bardziej szczegółowo

Rynek drobiu w 2013 roku cz. I

Rynek drobiu w 2013 roku cz. I OID (272) 5/2014 Rynek drobiu w 2013 roku cz. I W 2013 roku rynek drobiarski w Polsce cechowało wolniejsze, w porównaniu z rokiem poprzednim, tempo wzrostu produkcji popytu krajowego i obrotów zagranicznych

Bardziej szczegółowo

BIURO ANALIZ I PROGRAMOWANIA PROGNOZA CEN RYNKOWYCH PODSTAWOWYCH PRODUKTÓW ROLNO-ŻYWNOŚCIOWYCH

BIURO ANALIZ I PROGRAMOWANIA PROGNOZA CEN RYNKOWYCH PODSTAWOWYCH PRODUKTÓW ROLNO-ŻYWNOŚCIOWYCH BIURO ANALIZ I PROGRAMOWANIA PROGNOZA CEN RYNKOWYCH PODSTAWOWYCH PRODUKTÓW ROLNO-ŻYWNOŚCIOWYCH W dniu 27 czerwca 2012 r. odbyło się kolejne posiedzenie Zespołu Ekspertów, powołanego przez Prezesa Agencji

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA CEN RYNKOWYCH PODSTAWOWYCH PRODUKTÓW ROLNO-ŻYWNOŚCIOWYCH

PROGNOZA CEN RYNKOWYCH PODSTAWOWYCH PRODUKTÓW ROLNO-ŻYWNOŚCIOWYCH PROGNOZA CEN RYNKOWYCH PODSTAWOWYCH PRODUKTÓW ROLNO-ŻYWNOŚCIOWYCH W Agencji Rynku Rolnego 5 lipca 2017 r. odbyło się kolejne posiedzenie Zespołu Ekspertów ds. Prognozowania Cen Podstawowych Produktów Rolniczych,

Bardziej szczegółowo

Prognozy i notowania cen na rynku rolnym

Prognozy i notowania cen na rynku rolnym .pl https://www..pl Prognozy i notowania cen na rynku rolnym Autor: Elżbieta Sulima Data: 25 kwietnia 2016 Trudna sytuacja na rynku mleka i jej prognoza nie jest optymistyczna. W kwietniu ceny mleka spadają.

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na podstawowych rynkach rolnych

Sytuacja na podstawowych rynkach rolnych Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl Sytuacja na podstawowych rynkach rolnych Jacek Bogucki Sekretarz Stanu w MRiRW Warszawa, 23 lutego 2018 r. Zbiory poszczególnych gatunków zbóż w Polsce

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA CEN RYNKOWYCH PODSTAWOWYCH PRODUKTÓW ROLNO-ŻYWNOŚCIOWYCH

PROGNOZA CEN RYNKOWYCH PODSTAWOWYCH PRODUKTÓW ROLNO-ŻYWNOŚCIOWYCH 2303 BIURO ANALIZ I PROGRAMOWANIA PROGNOZA CEN RYNKOWYCH PODSTAWOWYCH PRODUKTÓW ROLNO-ŻYWNOŚCIOWYCH W dniu 23 marca 2016 r. powołany przez Prezesa Agencji Rynku Rolnego Zespół Ekspertów ds. Prognozowania

Bardziej szczegółowo

Rynek mięsa. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 08/2014

Rynek mięsa. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 08/2014 tys. ton Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 08/ Rynek mięsa Czynniki podażowo-popytowe Krajowy skup żywca rzeźnego Krajowy skup żywca utrzymuje się na wysokim poziomie. Według informacji GUS w lipcu r.

Bardziej szczegółowo

Rynek drobiu w 2013 roku cz. II

Rynek drobiu w 2013 roku cz. II Rynek drobiu w 2013 roku cz. II Handel zagraniczny W 2013 roku eksport drobiu rósł wolniej niż w roku poprzednim, lecz nadal stanowił ponad jedną trzecią krajowej produkcji mięsa drobiowego i był głównym

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA CEN RYNKOWYCH PODSTAWOWYCH PRODUKTÓW ROLNO-ŻYWNOŚCIOWYCH

PROGNOZA CEN RYNKOWYCH PODSTAWOWYCH PRODUKTÓW ROLNO-ŻYWNOŚCIOWYCH PROGNOZA CEN RYNKOWYCH PODSTAWOWYCH PRODUKTÓW ROLNO-ŻYWNOŚCIOWYCH W Agencji Rynku Rolnego 11 stycznia 2017 r. odbyło się kolejne posiedzenie Zespołu Ekspertów ds. Prognozowania Cen Podstawowych Produktów

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 36/2010

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 36/2010 RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE Ceny skupu żywca Na przełomie sierpnia i września br. odnotowano obniżkę cen skupu trzody chlewnej. Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA CEN RYNKOWYCH PODSTAWOWYCH PRODUKTÓW ROLNO-ŻYWNOŚCIOWYCH

PROGNOZA CEN RYNKOWYCH PODSTAWOWYCH PRODUKTÓW ROLNO-ŻYWNOŚCIOWYCH PROGNOZA CEN RYNKOWYCH PODSTAWOWYCH PRODUKTÓW ROLNO-ŻYWNOŚCIOWYCH W Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa 4 października 2017 r. odbyło się posiedzenie Zespołu Ekspertów ds. Prognozowania Cen Podstawowych

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 21/2015 TENDENCJE CENOWE

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 21/2015 TENDENCJE CENOWE RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE W przedostatnim tygodniu maja 2015 r. odnotowano wzrost krajowych cen zakupu żywca rzeźnego oraz cen zbytu półtusz wieprzowych i tuszek kurcząt. Ceny zbytu ćwierci wołowych

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 28/2014. TENDENCJE CENOWE Ceny zakupu żywca

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 28/2014. TENDENCJE CENOWE Ceny zakupu żywca RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE Ceny zakupu żywca Cena Zmiana Towar bez VAT tyg. Wg ZSRIR (MRiRW) 07 13.07.2014 r. w skupie żywiec wieprzowy 5,47 żywiec wołowy 5,82 kurczęta typu brojler 3,84 indyki 5,91

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 23/2015

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 23/2015 RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE Ceny zakupu żywca W dniach 8 14.06.2015 r. zakłady mięsne w Polsce objęte monitoringiem Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW kupowały żywiec wieprzowy

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 49/2013

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 49/2013 RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Ceny krajowe w skupie W drugim tygodniu grudnia 2013 r. w krajowym skupie odnotowano dalszy wzrost cen zbóż. Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej

Bardziej szczegółowo

Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 14/2017 RYNEK MIĘSA

Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 14/2017 RYNEK MIĘSA RYNEK MIĘSA W czwartym tygodniu listopada 2017 r. na rynku krajowym ceny zakupu żywca wieprzowego, wołowego i indyków były stabilne, a ceny kurcząt uległy obniżeniu. RYNEK WIEPRZOWINY Ceny zakupu żywca

Bardziej szczegółowo

Rzeka mleka: jakie są prognozy cen?

Rzeka mleka: jakie są prognozy cen? .pl https://www..pl Rzeka mleka: jakie są prognozy cen? Autor: Elżbieta Sulima Data: 14 października 2016 Ostatnie sygnały z rynku są dość optymistyczne dla rolników. Od połowy maja br. rosną ceny mleka

Bardziej szczegółowo

Rynek mięsa. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 3/2015

Rynek mięsa. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 3/2015 tys. ton Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 3/ Rynek mięsa Czynniki podażowo-popytowe Krajowy skup żywca rzeźnego W lutym r. odnotowano spadek krajowego skupu żywca rzeźnego. Nadal był on jednak znacząco

Bardziej szczegółowo

Rynek mięsa. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 4/2015. Czynniki podażowo-popytowe

Rynek mięsa. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 4/2015. Czynniki podażowo-popytowe tys. ton Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 4/ Rynek mięsa Czynniki podażowo-popytowe Krajowy skup żywca rzeźnego W marcu r. w Polsce odnotowano znaczący wzrost skupu żywca rzeźnego. Krajowy skup żywca

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 42/2013

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 42/2013 RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE W przedostatnim tygodniu października br. w Polsce obniżyły się ceny skupu żywca i zbytu mięsa. Ceny skupu żywca W dniach 21-27.10.2013 r. (według danych Zintegrowanego Systemu

Bardziej szczegółowo

STAN I PESPEKTYWY ROZWOJU RYNKU MIĘSA. Warszawa, r.

STAN I PESPEKTYWY ROZWOJU RYNKU MIĘSA. Warszawa, r. STAN I PESPEKTYWY ROZWOJU RYNKU MIĘSA Warszawa, 13.04.2016 r. Rynek surowca CENY SUROWCA, ULEGAJĄCE SILNYM WAHANIOM, MAJĄ ISTOTNY WPŁYW NA POZIOM KOSZTÓW PRZETWÓRCÓW Produkcja mięsa w Polsce Energia oraz

Bardziej szczegółowo

Rynek drobiu: prognozy cen, spożycia i eksportu

Rynek drobiu: prognozy cen, spożycia i eksportu .pl https://www..pl Rynek drobiu: prognozy cen, spożycia i eksportu Autor: Elżbieta Sulima Data: 27 września 2016 Produkcja drobiu w Unii Europejskiej stale rośnie, konsumenci wciąż bowiem chętnie spożywają

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 28/2010

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 28/2010 RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE Ceny skupu żywca Wraz ze spadkiem cen wieprzowiny na rynku UE, obniżyły się krajowe ceny skupu trzody chlewnej. Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 41/2013

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 41/2013 RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE Ceny skupu żywca Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 14-20.10.2013 r. w Polsce żywiec wieprzowy skupowano średnio po 5,77. Było

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH zł/hl Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 23/2015 RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH Ceny skupu mleka TENDENCJE CENOWE Od początku 2015 r. w Polsce utrzymuje się spadkowa tendencja cen skupu mleka. W maju producenci

Bardziej szczegółowo

Ile w Polsce, a ile w UE za kilogram wołowiny?

Ile w Polsce, a ile w UE za kilogram wołowiny? .pl https://www..pl Ile w Polsce, a ile w UE za kilogram wołowiny? Autor: Elżbieta Sulima Data: 31 sierpnia 2016 Analitycy twierdzą, że na dalszy wzrost produkcji mięsa wołowego składać się będzie rozwój

Bardziej szczegółowo

Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 1/2015

Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 1/2015 Czynniki podażowo-popytowe Pogłowie krów W Polsce od 2009 r. postępuje proces redukcji pogłowia krów. W 2014 r. do utrzymania spadkowej tendencji przyczynił się spadek cen skupu mleka oraz zagrożenie przekroczeniem

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 46/2013

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 46/2013 RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE Ceny skupu żywca Od połowy października br. utrzymuje się spadkowa tendencja krajowych cen skupu trzody chlewnej. W dniach 18-24.11.2013 r. (według Zintegrowanego Systemu Rolniczej

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 40/2010

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 40/2010 RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE Ceny skupu żywca Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 27.09-03.10.2010 r. za 1 kg żywca wieprzowego w kraju płacono przeciętnie

Bardziej szczegółowo

Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 07/2010. Rynek mleka 30,0 28,0 26,0. w tys. ton 24,0 22,0 20,0 18,0 15,5 15,0 14,5. zł/hl 14,0. w tys.

Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 07/2010. Rynek mleka 30,0 28,0 26,0. w tys. ton 24,0 22,0 20,0 18,0 15,5 15,0 14,5. zł/hl 14,0. w tys. Rynek mleka Czynniki podażowo-popytowe Skup mleka surowego W konsekwencji mniejszej opłacalności produkcji mleka i pogłębiającego się procesu redukcji pogłowia krów, dostawy mleka do skupu w czerwcu 2010

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 43/2013

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 43/2013 RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE W ostatnim tygodniu października 2013 r. w Polsce przeważały spadki cen skupu żywca i zbytu mięsa. Ceny skupu żywca Zgodnie z danymi Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 27/2017

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 27/2017 RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Krajowe ceny zakupu zbóż Na rynku krajowym w pierwszym tygodniu lipca 2017 r. ceny zbóż podstawowych były znacząco wyższe niż w analogicznym okresie 2016 r. W dniach 3 9 lipca

Bardziej szczegółowo

Rynek mięsa. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 6/2015. Czynniki podażowo-popytowe

Rynek mięsa. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 6/2015. Czynniki podażowo-popytowe tys. ton Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 6/ Rynek mięsa Czynniki podażowo-popytowe Krajowy skup żywca rzeźnego Zwiększenie produkcji trzody chlewnej, bydła oraz drobiu w Polsce 1 znajduje odzwierciedlenie

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA CEN RYNKOWYCH PODSTAWOWYCH PRODUKTÓW ROLNICZYCH

PROGNOZA CEN RYNKOWYCH PODSTAWOWYCH PRODUKTÓW ROLNICZYCH PROGNOZA CEN RYNKOWYCH PODSTAWOWYCH PRODUKTÓW ROLNICZYCH W dniu 19 marca 2008 r. odbyło się kolejne posiedzenie zespołu ekspertów, powołanego przez Prezesa Agencji Rynku Rolnego, którego celem było zaktualizowanie

Bardziej szczegółowo

Rynek mleka i produktów mleczarskich

Rynek mleka i produktów mleczarskich Skup Rynek mleka i produktów mleczarskich Mleko surowe W pierwszej połowie r. w skupie mleka utrzymywała się wzrostowa tendencja dostaw. W czerwcu r., pomimo sezonowego spadku (o 2% w odniesieniu do maja

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH TENDENCJE CENOWE Krajowe ceny artykułów mleczarskich W pierwszym tygodniu czerwca 2015 r. na rynku krajowym podrożało masło, pełne mleko w proszku, a także większość serów

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w trzech kwartałach 2015 r.

Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w trzech kwartałach 2015 r. mld EUR Biuro Analiz i Programowania Warszawa, 28 grudnia 2015 r. Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w trzech kwartałach 2015 r. Od akcesji Polski do Unii Europejskiej obroty towarami rolno-spożywczymi

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 29/2017

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 29/2017 RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE Ceny zakupu żywca W trzecim tygodniu lipca br. w krajowym skupie obniżeniu uległy ceny żywca wieprzowego, kurzego i indyczego, niewielki wzrost cen odnotowano natomiast w przypadku

Bardziej szczegółowo

Rynek wołowiny: koniec 2016 a początek 2017

Rynek wołowiny: koniec 2016 a początek 2017 https://www. Rynek wołowiny: koniec 2016 a początek 2017 Autor: Elżbieta Sulima Data: 29 grudnia 2016 W 2016 r. rosła liczbę ubojów krów. Ceny skupu wołowiny pod względem wahań był najbardziej stabilne

Bardziej szczegółowo

Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 31/ (data odczytu r.). 2 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1067/2008 z dnia

Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 31/ (data odczytu r.). 2 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1067/2008 z dnia RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Krajowe ceny zakupu zbóż Zgodnie z informacjami z oddziałów terenowych ARR z 10 sierpnia br. poprawa pogody w drugim tygodniu sierpnia pozwoliła na znaczne przyspieszenie prac

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 05/2011

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 05/2011 RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE Ceny rynkowe Ŝywca wieprzowego Pogłębia się obniŝka cen skupu trzody chlewnej w Polsce. Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 24-30.01.2011

Bardziej szczegółowo

Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 2/2015

Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 2/2015 tys. ton mln ton Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 2/ Rynek mięsa Czynniki podażowo-popytowe Krajowy skup żywca rzeźnego Skup żywca utrzymuje się na poziomie wyższym niż przed rokiem. W porównaniu z

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 48/2013 TENDENCJE CENOWE. Ceny krajowe w skupie

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 48/2013 TENDENCJE CENOWE. Ceny krajowe w skupie RYNEK ZBÓŻ Ceny krajowe w skupie TENDENCJE CENOWE W pierwszym tygodniu grudnia 2013 r. w krajowym skupie odnotowano dalszy wzrost cen zbóż podstawowych oraz spadek cen kukurydzy. Według danych Zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

Rynek mleka. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 05/2010

Rynek mleka. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 05/2010 Rynek mleka Czynniki podażowo-popytowe Skup mleka surowego W kwietniu 2010 r. odnotowano dalszy sezonowy wzrost dostaw mleka do skupu. Według danych GUS, w tym czasie do podmiotów skupujących dostarczono

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 47/2013

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 47/2013 RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE Ceny skupu żywca W dniach 25.11-01.12.2013 r. (według Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW) w Polsce za żywiec wieprzowy w skupie otrzymywano średnio

Bardziej szczegółowo

Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 04/2010. Rynek mleka 15,5 15,0 14,5 14,0. tys. ton 13,5 13,0 12,5 12,0 11,5. zł/hl III 30,0 28,0 26,0. w tys.

Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 04/2010. Rynek mleka 15,5 15,0 14,5 14,0. tys. ton 13,5 13,0 12,5 12,0 11,5. zł/hl III 30,0 28,0 26,0. w tys. Rynek mleka Czynniki podażowo-popytowe Skup mleka surowego W marcu 2010 r. sezonowo wzrosły dostawy mleka do skupu. Według danych GUS, w tym czasie do podmiotów skupujących dostarczono blisko 715 mln l

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 35/2015

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 35/2015 kg na mieszkańca Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 35/2015 RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Ceny krajowe w przedsiębiorstwach prowadzących zakupy W pierwszym tygodniu września 2015 r. na rynku krajowym ceny

Bardziej szczegółowo

Cena mleka w Polsce w 2017 r. - najwyższa od trzech lat!

Cena mleka w Polsce w 2017 r. - najwyższa od trzech lat! .pl https://www..pl Cena mleka w Polsce w 2017 r. - najwyższa od trzech lat! Autor: Ewa Ploplis Data: 18 października 2017 Cena mleka w Polsce w br. jest najwyższa od trzech lat. Rosną ceny zbytu przetworów

Bardziej szczegółowo

Produkcja mięsa drobiowego - jakie będą ceny?

Produkcja mięsa drobiowego - jakie będą ceny? .pl https://www..pl Produkcja mięsa drobiowego - jakie będą ceny? Autor: Ewa Ploplis Data: 13 listopada 2017 Jakie będą ceny mięsa drobiowego w 2017 r. i 2018 r.? Jaka będzie produkcja mięsa drobiowego

Bardziej szczegółowo

Rynek mięsa. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 01/2014

Rynek mięsa. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 01/2014 Rynek mięsa Czynniki podażowo-popytowe Krajowe pogłowie trzody chlewnej W r. w pogłowiu trzody chlewnej utrzymała się tendencja spadkowa. Według informacji GUS w końcu listopada r. w Polsce pogłowie trzody

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 34/2016 RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH TENDENCJE CENOWE Krajowe ceny artykułów mleczarskich W zakładach mleczarskich objętych monitoringiem Zintegrowanego Systemu Rolniczej

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa GOBARTO S.A. Wyniki za 2016 rok

Grupa Kapitałowa GOBARTO S.A. Wyniki za 2016 rok Grupa Kapitałowa GOBARTO S.A. Wyniki za 2016 rok Podstawowe informacje o Grupie Gobarto Jedna z największych w Polsce Grup działających w sektorze mięsnym GOBARTO S.A. lider grupy Grupa kapitałowa obejmująca

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH TENDENCJE CENOWE Krajowe ceny artykułów mleczarskich Od początku września br. na rynku krajowym notowany jest niewielki spadek cen zbytu masła. W zakładach mleczarskich objętych

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA CEN RYNKOWYCH PODSTAWOWYCH PRODUKTÓW ROLNICZYCH

PROGNOZA CEN RYNKOWYCH PODSTAWOWYCH PRODUKTÓW ROLNICZYCH AGENCJA RYNKU ROLNEGO Warszawa, 2007.12. 31 PROGNOZA CEN RYNKOWYCH PODSTAWOWYCH PRODUKTÓW ROLNICZYCH W dniu 19 grudnia 2007 r. odbyło się kolejne posiedzenie zespołu ekspertów, powołanego przez Prezesa

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. Wyniki za I półrocze 2016 roku

Grupa Kapitałowa Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. Wyniki za I półrocze 2016 roku Grupa Kapitałowa Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. Wyniki za I półrocze 216 roku Podstawowe informacje o Grupie PKM Duda Jedna z największych w Polsce Grup działających w sektorze mięsnym PKM DUDA S.A. lider

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH TENDENCJE CENOWE Krajowe ceny artykułów mleczarskich W drugim tygodniu lipca 2014 r. na rynku krajowym odnotowano wzrost cen masła. Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej

Bardziej szczegółowo

Ceny rolnicze rok korzystny dla rolników pod względem cenowym!

Ceny rolnicze rok korzystny dla rolników pod względem cenowym! .pl https://www..pl Ceny rolnicze - 2017 rok korzystny dla rolników pod względem cenowym! Autor: Ewa Ploplis Data: 2 lutego 2018 Jak kształtowały się ceny rolnicze w 2017 r.? Jakie były ceny skupu podstawowych

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH TENDENCJE CENOWE Ceny skupu mleka Według danych GUS w listopadzie 2013 r. krajowe ceny skupu mleka osiągnęły poziom 150,03 zł/hl. Były one o 5% wyższe niż w październiku br.

Bardziej szczegółowo

Cena wieprzowiny - jakiej można się spodziewać w 2018 r.?

Cena wieprzowiny - jakiej można się spodziewać w 2018 r.? .pl https://www..pl Cena wieprzowiny - jakiej można się spodziewać w 2018 r.? Autor: Ewa Ploplis Data: 4 stycznia 2018 Jak może kształtować się cena wieprzowiny w 2018 r.? Jakie są tendencje? Jakie mogą

Bardziej szczegółowo

Ceny mięsa i zbóż: co w górę, a co w dół?

Ceny mięsa i zbóż: co w górę, a co w dół? .pl Ceny mięsa i zbóż: co w górę, a co w dół? Autor: Elżbieta Sulima Data: 24 czerwca 2016 Wołowina cieszy się dużą popularnością, więc ceny rosną. Jakie są notowania zbóż, a które produkty w ostatnim

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 5/2017. Cena bez VAT. Zmiana tyg. Wg ZSRIR (MRiRW) r.

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 5/2017. Cena bez VAT. Zmiana tyg. Wg ZSRIR (MRiRW) r. 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017* w mln ton RYNEK ZBÓŻ Przedwynikowy szacunek zbiorów zbóż w 2017 r. Według szacunku GUS powierzchnia uprawy zbóż ogółem w 2017 r. wyniosła 7,6 mln ha wobec

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH TENDENCJE CENOWE Krajowe ceny artykułów mleczarskich Na rynku krajowym w trzecim tygodniu października br. nadal taniało masło w blokach i pełne mleko w proszku. Wzrost cen

Bardziej szczegółowo

Rynek mleka. mln kg. Źródło: dane ARR. w l/szt Produkcja według danych GUS pozyskiwana od

Rynek mleka. mln kg. Źródło: dane ARR. w l/szt Produkcja według danych GUS pozyskiwana od Czynniki podażowo-popytowe Pogłowie krów mlecznych W Polsce postępuje proces redukcji pogłowia krów mlecznych. Jednak notowane w drugiej połowie 2013 r. rekordowo wysokie ceny skupu mleka przyczyniły się

Bardziej szczegółowo

Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 10/2010. Rynek mleka 15,5 15,0 14,5 14,0. w tys. ton 13,5 13,0 12,5 12,0 11,5. zł/hl 30,0 28,0 26,0 24,0 22,0

Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 10/2010. Rynek mleka 15,5 15,0 14,5 14,0. w tys. ton 13,5 13,0 12,5 12,0 11,5. zł/hl 30,0 28,0 26,0 24,0 22,0 Rynek mleka Czynniki podaŝowo-popytowe Skup mleka surowego We wrześniu 2010 r. odnotowano dalszy sezonowy spadek dostaw mleka do skupu. Jednocześnie podaŝ surowca przekroczyła poziom sprzed roku i dwóch

Bardziej szczegółowo

Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 4/2015. Rynek mleka. tys. ton. tys. ton

Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 4/2015. Rynek mleka. tys. ton. tys. ton mln kg tys. ton tys. ton Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 4/2015 Czynniki podażowo-popytowe Skup mleka surowego Według danych przekazywanych do OT ARR przez podmioty skupujące w marcu 2015 r. krajowi

Bardziej szczegółowo

BIURO ANALIZ I PROGRAMOWANIA PROGNOZA CEN RYNKOWYCH PODSTAWOWYCH PRODUKTÓW ROLNO-ŻYWNOŚCIOWYCH

BIURO ANALIZ I PROGRAMOWANIA PROGNOZA CEN RYNKOWYCH PODSTAWOWYCH PRODUKTÓW ROLNO-ŻYWNOŚCIOWYCH BIURO ANALIZ I PROGRAMOWANIA PROGNOZA CEN RYNKOWYCH PODSTAWOWYCH PRODUKTÓW ROLNO-ŻYWNOŚCIOWYCH W dniu 26 marca 2014 r. odbyło się posiedzenie Zespołu Ekspertów ds. Prognozowania Cen Podstawowych Produktów

Bardziej szczegółowo

Produkcja drobiu coraz mniej rentowna

Produkcja drobiu coraz mniej rentowna .pl https://www..pl Produkcja drobiu coraz mniej rentowna Autor: Ewa Ploplis Data: 21 grudnia 2016 Niższe ceny skupu kurcząt i indyków, niższe koszty paszowe w chowie drobiu rzeźnego, tańsze komponenty

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH zł/hl Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 20/2015 RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH Ceny skupu mleka TENDENCJE CENOWE W kwietniu 2015 r., krajowa cena skupu mleka uległa znacznemu obniżeniu w wyniku zwiększonej

Bardziej szczegółowo

Rynek cukru. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 2/2015

Rynek cukru. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 2/2015 Rynek cukru Czynniki podażowo-popytowe Krajowa bieżąca produkcja cukru 1 z buraków w roku gospodarczym 2 2014/2015 (według wstępnych danych producentów cukru przesłanych do ARR) wyniesie 1 985 tys. ton

Bardziej szczegółowo

Rynek zbóż. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 11/2014

Rynek zbóż. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 11/2014 Skup zbóż Czynniki podażowo-popytowe Skup zbóż podstawowych z mieszankami w październiku 2014 r. uległ dalszemu sezonowemu zmniejszeniu (o 26% w porównaniu z poprzednim miesiącem) i ukształtował się na

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w 2013 r.

Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w 2013 r. Biuro Analiz i Programowania Warszawa, marzec 2014 r. Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w 2013 r. Od akcesji Polski do UE sukcesywnie rosły obroty towarami rolnospożywczymi oraz ich udział

Bardziej szczegółowo

Ceny mleka i przetworów mleczarskich w 2017 r. są wyraźnie wyższe niż rok wcześniej. Eksport produktów mleczarskich z Polski też wzrasta.

Ceny mleka i przetworów mleczarskich w 2017 r. są wyraźnie wyższe niż rok wcześniej. Eksport produktów mleczarskich z Polski też wzrasta. .pl https://www..pl Ceny mleka rosną Autor: Elżbieta Sulima Data: 29 maja 2017 Ceny mleka i przetworów mleczarskich w 2017 r. są wyraźnie wyższe niż rok wcześniej. Eksport produktów mleczarskich z Polski

Bardziej szczegółowo

Ceny wieprzowiny pod koniec 2016 idą w górę!

Ceny wieprzowiny pod koniec 2016 idą w górę! .pl Ceny wieprzowiny pod koniec 2016 idą w górę! Autor: Elżbieta Sulima Data: 22 grudnia 2016 Nadwyżka podaży wieprzowiny na rynku wewnętrznym oraz rosyjskie embargo na towary rolno-spożywcze z Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH TENDENCJE CENOWE Krajowe ceny artykułów mleczarskich Po spadku w październiku w zakładach objętych Zintegrowanym Systemem Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW, na początku listopada

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 32/2017

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 32/2017 RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Krajowe ceny zakupu zbóż W drugim tygodniu sierpnia ceny zakupu pszenicy konsumpcyjnej, po znaczącym spadku w poprzednim tygodniu, nieco wzrosły. W dniach 7 13 sierpnia 2017

Bardziej szczegółowo

RYNEK MLEKA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 20/2010

RYNEK MLEKA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 20/2010 RYNEK MLEKA TENDENCJE CENOWE Krajowe ceny artykułów mleczarskich Od kwietnia 2010 r. w monitorowanych krajach UE notuje się dynamiczny wzrost cen produktów mleczarskich, który stymuluje wzrost cen krajowych.

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. Wyniki za I kwartał 2016 roku

Grupa Kapitałowa Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. Wyniki za I kwartał 2016 roku Grupa Kapitałowa Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. Wyniki za I kwartał 216 roku Podstawowe informacje o Grupie PKM Duda Jedna z największych w Polsce Grup działających w sektorze mięsnym PKM DUDA S.A. lider

Bardziej szczegółowo

Rynek mleka. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 2/2015. niedojrzewających i twarogów oraz jogurtów. Ograniczono natomiast produkcję

Rynek mleka. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 2/2015. niedojrzewających i twarogów oraz jogurtów. Ograniczono natomiast produkcję mln kg tys. ton tys. ton Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 2/2015 Czynniki podażowo-popytowe Skup mleka surowego W zbliżającym się do końca, ostatnim już roku kwotowym 2014/2015, w grudniu 2014 r. i

Bardziej szczegółowo

Rynek mleka i produktów mleczarskich

Rynek mleka i produktów mleczarskich mln litrów zł/hl Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 9/2015 Rynek mleka i produktów mleczarskich Pogłowie krów W pierwszej połowie 2015 r. w Polsce odnotowano wyhamowanie tempa spadku pogłowia krów mlecznych.

Bardziej szczegółowo

Rynek zbóż. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 12/2013

Rynek zbóż. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 12/2013 Rynek zbóż Czynniki podażowo-popytowe Wynikowy szacunek zbiorów zbóż w 2013 r. Według wynikowego szacunku GUS (opublikowanego 19 grudnia 2013 r.) zbiory zbóż w 2013 r. (łącznie z kukurydzą, prosem i gryką)

Bardziej szczegółowo

Rynek mleka. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 08/2010

Rynek mleka. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 08/2010 Rynek mleka Czynniki podażowo-popytowe Pogłowie krów W Polsce postępuje proces ograniczania chowu krów. W czerwcu 2010 r. (wg danych GUS) pogłowie krów mlecznych wynosiło 2 538 tys. szt. i w porównaniu

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. Wyniki za 2015 rok

Grupa Kapitałowa Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. Wyniki za 2015 rok Grupa Kapitałowa Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. Wyniki za 215 rok Podstawowe informacje o Grupie PKM Duda Jedna z największych w Polsce Grup działających w sektorze mięsnym PKM DUDA S.A. lider grupy Grupa

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH TENDENCJE CENOWE Krajowe ceny artykułów mleczarskich W zakładach mleczarskich objętych Zintegrowanym Systemem Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW odnotowano ponowny spadek

Bardziej szczegółowo

Notowania cen wieprzowiny, mleka i rzepaku

Notowania cen wieprzowiny, mleka i rzepaku .pl https://www..pl Notowania cen wieprzowiny, mleka i rzepaku Autor: Elżbieta Sulima Data: 28 czerwca 2016 Rosną ceny wieprzowiny i rzepaku. Prognoza produkcji mięsa na światowym rynku jest wzrostowa.

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. Wyniki za 9 miesięcy 2015 roku

Grupa Kapitałowa Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. Wyniki za 9 miesięcy 2015 roku Grupa Kapitałowa Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. Wyniki za 9 miesięcy 215 roku Podstawowe informacje o Grupie PKM Duda Jedna z największych w Polsce Grup działających w sektorze mięsnym PKM DUDA S.A. lider

Bardziej szczegółowo

Prognozy światowe: zboża, wieprzowina i nie tylko

Prognozy światowe: zboża, wieprzowina i nie tylko .pl https://www..pl Prognozy światowe: zboża, wieprzowina i nie tylko Autor: Elżbieta Sulima Data: 23 maja 2016 Co z cenami pszenicy i kukurydzy? Jak wyglądają światowe prognozy zbóż i wieprzowiny i co

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 6/2017. Cena bez VAT. Zmiana tyg. Wg ZSRIR (MRiRW) r.

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 6/2017. Cena bez VAT. Zmiana tyg. Wg ZSRIR (MRiRW) r. RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Krajowe ceny zakupu zbóż W czwartym tygodniu września 2017 r. ceny zakupu pszenicy konsumpcyjnej uległy obniżeniu, natomiast wzrosły ceny pozostałych monitorowanych zbóż. W

Bardziej szczegółowo

Rynek mleka i produktów mleczarskich

Rynek mleka i produktów mleczarskich tys. sztuk mln litrów zł/hl Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 1/2016 Rynek mleka i produktów mleczarskich Pogłowie krów mlecznych Niskie ceny i malejąca opłacalność produkcji mleka przyczyniły się do

Bardziej szczegółowo

Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 09/2010. Rynek mleka 30,0 28,0 26,0. w tys. ton 24,0 22,0 20,0 18,0 15,5 15,0 14,5. zł/hl 14,0. w tys.

Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 09/2010. Rynek mleka 30,0 28,0 26,0. w tys. ton 24,0 22,0 20,0 18,0 15,5 15,0 14,5. zł/hl 14,0. w tys. Rynek mleka Czynniki podażowo-popytowe Skup mleka surowego W bieżącym roku dostawy mleka do skupu utrzymują się na poziomie niższym niż przed rokiem, jednak dynamika tego spadku stopniowo wygasa. W sierpniu

Bardziej szczegółowo

Rynek zbóż. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 2/2015

Rynek zbóż. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 2/2015 tys. ton Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 2/2015 Czynniki podażowo-popytowe Skup zbóż Na wysokim poziomie utrzymuje się skup pszenicy i jęczmienia. Mniejszy niż przed rokiem jest natomiast skup żyta

Bardziej szczegółowo