Aparatura kosmiczna, Piotr Orleański, CBK PAN, Wykład 4, Optyka, strona 1. Przyrządy optyczne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Aparatura kosmiczna, Piotr Orleański, CBK PAN, Wykład 4, Optyka, strona 1. Przyrządy optyczne"

Transkrypt

1 Aparatura kosmiczna, Piotr Orleański, CBK PAN, Wykład 4, Optyka, strona 1 Przyrządy optyczne

2 Aparatura kosmiczna, Piotr Orleański, CBK PAN, Wykład 4, Optyka, strona 2 Typy satelitarnych przyrządów optycznych pracujących w paśmie widzialnym: czujniki położenia satelity analizujące pozycję Słońca, Ziemi lub jej horyzontu, innych planet i gwiazd (Sun-tracker, star-tracker,...), ogólnie określane jako kamery (krótki czas akwizycji obrazu, względnie mała ogniskowa, średnia czułość): kamery telewizyjne B/W i RGB, przetworniki obrazujące wykorzystujące inne (najczęściej unikalne) systemy zapisu obrazu, przetworniki monochromatyczne, przetworniki multispektralne pracujące w paśmie widzialnym, z zakresem rozszerzonym o bliską podczerwień, kamery szeroko i wąskokątne, kamery fotogrametryczne, teleskopy astronomiczne (długie i nawet bardzo długie czasy akwizycji, długie ogniskowe, bardzo wysoka czułość), monochromatyczne i multispektralne, spektrometry pracujące w paśmie widzialnym, ultrafiolecie i bliskiej podczerwieni ULTRAFIOLET BLISKA PODCZERWIEŃ

3 Aparatura kosmiczna, Piotr Orleański, CBK PAN, Wykład 4, Optyka, strona 3 Photomultiplier Micro-channels plate

4 Aparatura kosmiczna, Piotr Orleański, CBK PAN, Wykład 4, Optyka, strona 4 Fotodioda: przyrządy fotoelektryczne z warstwą zaporową tzw. fotodiody półprzewodnikowe, są to najogólniej biorąc, złącza pn, w których zakłócenia koncentracji nośników mniejszościowych dokonuje się za pomocą energii fotonów docierających do złącza przez odpowiednie okienko wykonane w obudowie fotodiody. Fotodioda PN Fotodioda pracuje przy polaryzacji złącza w kierunku zaporowym. W stanie ciemnym (przy braku oświetlenia) przez fotodiodę płynie tylko prąd ciemny, będący prądem wstecznym złącza określonym przez termiczną generację nośników. Oświetlenie złącza powoduje generację dodatkowych nośników i wzrost prądu wstecznego złącza, proporcjonalny do natężenia padającego promieniowania. Fotodioda PIN W fotodiodzie pin między domieszkowanymi obszarami p-n znajduje się warstwa półprzewodnika samoistnego i. W takiej strukturze warstwa zaporowa ma dużą grubość, równą w przybliżeniu grubości warstwy samoistnej, co powoduje że pojemność takiego złącza jest bardzo mała, z czym wiąże się mała bezwładność działania fotodiody. Fotodioda lawinowa Fotodioda lawinowa jest elementem pracującym w zakresie przebicia lawinowego złącza pn. Fotodioda lawinowa jest najbardziej czułym, półprzewodnikowym detektorem światła. Fotoprąd jest tak duży, jak w zwykłej fotodiodzie, ale jest wzmacniany w warstwie, gdzie fotoelektrony są przyspieszane przez silne pole elektryczne. Pociąga to za sobą dalsze elektrony, które z kolei pociągają następne. Jest to tak zwany efekt lawinowy. Sygnał jest wzmacniany wewnętrznie ok. 100 razy. Diody lawinowe są czułe na różnice napięcia i temperatury i dlatego ich warunki pracy muszą być bardzo dokładnie kompensowane.

5 Aparatura kosmiczna, Piotr Orleański, CBK PAN, Wykład 4, Optyka, strona 5 Inne, półprzewodnikowe detektory światła Fotorezystor Fotorezystorem nazywa się element półprzewodnikowy bez-złączowy, który pod wpływem promieniowania świetlnego silnie zmienia swoją rezystancję. Część roboczą (światłoczułą) fotorezystora stanowi cienka warstwa półprzewodnika osadzona na podłożu dielektrycznym wraz z elektrodami metalowymi doprowadzającymi prąd ze źródła zewnętrznego. Całość umieszcza się w obudowie z okienkiem, służącym do przepuszczania promieniowania świetlnego. Fototranzystor Fototranzystory, są to tranzystory bipolarne (najczęściej typu npn) w których obudowie wykonano okno umożliwiające oświetlenie obszaru bazy tranzystora. Fototranzystor polaryzujemy tak jak zwykły tranzystor tj. złącze baza emiter jest spolaryzowane w kierunku przewodzenia, a złącze baza kolektor w kierunku zaporowym. Powszechnie fototranzystory wykonywane są jako elementy dwukońcówkowe tj. wyprowadzone są kontakty emitera i kolektora, baza zazwyczaj pozostaje nie wyprowadzona na zewnątrz. Przy braku oświetlenia przez fototranzystor płynie prąd zerowy, związany z termiczną generacją nośników, jest to prąd zaporowo spolaryzowanego złącza p-n na granicy obszarów bazy i kolektora.

6 Aparatura kosmiczna, Piotr Orleański, CBK PAN, Wykład 4, Optyka, strona 6 Sensory optyczne -porównanie Najczęściej używanymi sensorami optycznymi są fotodiody PIN oraz fototranzystory, rzadziej fotorezystory. Fotodiody PIN mają szerokie pasmo działania i niskie szumy ( mają lepsze parametry od zwykłych fotodiod). Fototranzystory są bardziej czułe na promieniowanie, od razu wzmacniają sygnał. Są jednak nieco wolniejsze, bardziej szumią. Fotodiody lawinowe są najczulsze ze wszystkich elementów, wymagają jednak kompensacji temperatury i napięcia, są drogie. Fotorezystory są również czułymi elementami, są jednak wolne. Zaletą jest niski koszt.

7 Aparatura kosmiczna, Piotr Orleański, CBK PAN, Wykład 4, Optyka, strona 7 Typy przetworników optycznych pracujących w paśmie widzialnym: pojedyncze detektory stosowane głównie w czujnikach położenia oraz fotometrach i starszych spektrometrach, używane również jako detektory w bardzo dokładnych przetwornikach obrazujących (mechaniczne skanowanie powierzchni). Bardzo wysoka czułość i rozdzielczość, doskonała liniowość i dynamika, bardzo często chłodzone, często mają poszerzone pasmo spektralne, jednowymiarowe matryce (linijki) detektorów półprzewodnikowych wykorzystywane do uzyskiwania obrazów (dwuwymiarowość uzyskuje się dzięki ruchowi satelity lub poprzez mechaniczne skanowanie wzdłuż jednej osi), bardzo często stosowane w spektrometrii. Doskonała rozdzielczość i liniowość geometryczna, możliwość stosowania detektorów o poszerzonym paśmie spektralnym, dobra czułość, łatwość obróbki sygnału. Dostępne w wykonaniach od kilkudziesięciu do powyżej kilku tysięcy elementów, lampy obrazujące (np. widikony), obecnie już praktycznie zapomniane dwuwymiarowe matryce detektorów półprzewodnikowych (CID, CCD, CMOS) - obecnie podstawowy element obrazujący, mogą być monochromatyczne lub kolorowe (RGB), w wykonaniach standardowych do kilku Megapikseli, w wykonaniach specjalnych do około 100 Megapikseli. Często chłodzone.

8 Aparatura kosmiczna, Piotr Orleański, CBK PAN, Wykład 4, Optyka, strona 8 Sama zasada działania przetworników CCD i CMOS w obu typach matryc jest taka sama - foton, padając na materiał półprzewodnikowy, wybija elektrony, które niosą informacje o natężeniu światła. Różnice w konstrukcji obu matryc sprowadzają się do sposobu odczytu danych i adresowania komórek

9 Aparatura kosmiczna, Piotr Orleański, CBK PAN, Wykład 4, Optyka, strona 9 Kolorowy system obrazujący oparty o trzy oddzielne kamery CCD

10 Aparatura kosmiczna, Piotr Orleański, CBK PAN, Wykład 4, Optyka, strona 10 How a single-chip color CCD camera works? In this type of camera, all of the wavelengths of visible light impinge upon the single color imaging sensor. A mosaic or grid of tiny color filters is placed on the face of the CCD array to filter light so that only red, green or blue (RGB) light reaches any given pixel. The most common layout for the grid of color filters is the Bayer pattern consisting of rows of red-green-red-green. and blue-green-blue-green pixels. A single-chip color camera using an array with n x n pixel resolution is used to generate a three-color RGB image with n x n pixels for each color plane. However, on the chip only 25% of the pixels are devoted to blue, 25% to red, and 50% to green. (The increased number of green pixels simulates the increased sensitivity of the human eye to green light.) Therefore the resolution of the raw data for each color plane is much less than n x n pixels. These lower resolution color plane images are combined to create a full resolution color composite image through application of a Bayer pattern de-mosaic algorithm. This algorithm derives a red, green, and blue intensity value for each pixel location based on the values of the surrounding pixels.

11 Aparatura kosmiczna, Piotr Orleański, CBK PAN, Wykład 4, Optyka, strona 11 Jedna z największych, obecnie produkowanych, kolorowych matryc CCD: KAF-22000CE firmy Kodak

12 Podstawy technologii projektów kosmicznych, Piotr Orleański, CBK PAN, Wykład 5, Obraz, strona 12 KODAK KAF-22000CE Color Image Sensor, 4080 (H) x 5440 (V)

13 Aparatura kosmiczna, Piotr Orleański, CBK PAN, Wykład 4, Optyka, strona 13 Jedna z największych, obecnie produkowanych, monochromatycznych matryc CCD, CCD595 Firmy Fairchild Imaging Zastosowania: zaawansowane badania naukowe, aparatura kosmiczna, rozpoznanie powierzchni

14 Aparatura kosmiczna, Piotr Orleański, CBK PAN, Wykład 4, Optyka, strona 14 Tematyczne przetworniki obrazu kamery wielospektralne stosowane przy tworzeniu map tematycznych (woda, stan upraw rolnych, zanieczyszczenia środowiska, klęski żywiołowe, zasolenie, rozwój aglomeracji, drogi, pogoda...). Mapy wykonywane są na podstawie obrazów satelitarnych weryfikowanych z poziomu lotniczego oraz naziemnego. Istotnym jest skorelowanie pasm spektralnych, rozdzielczości i oprogramowania dla wszystkich poziomów. Stąd, dostępne na rynku, specjalizowane kamery służące do fotointerpretacji mają zbliżone filtry do tych, stosowanych na satelitach (np.. LANDSAT, SPOT, NOAA...). Fragment z opisu, przedstawionych poniżej, kamer tematycznych 3 CCD firmy Duncan Tech: Historically, the bulk of CIR imagery has been acquired from sensors onboard earth-sensing satellites. DuncanTech's standard CIR configurations are specifically tailored to be compatible with the needs of the remote sensing community. We presently produce two CIR configurations with slightly differing passbands. Band Center Wavelength FWHM Blue 460 nm 45 nm Green 540 nm 40 nm Red 660 nm 40 nm NIR 800 nm 65 nm

15 Aparatura kosmiczna, Piotr Orleański, CBK PAN, Wykład 4, Optyka, strona 15 Pasywne systemy pozyskiwania obrazów

16 Aparatura kosmiczna, Piotr Orleański, CBK PAN, Wykład 4, Optyka, strona 16 W układzie Pushbroom linijka CCD pracująca w modzie TDI, jest w istocie dwuwymiarowa. Wymiar CCD wzdłuż kierunku lotu składa się z kilkunastu linii. Kolejny element z następnej linii (jak pokazano na rysunku) przejmuje ładunek z elementu CCD linii poprzedniej i jednocześnie rejestruje sygnał z elementu, który był mierzony poprzednio przez wcześniejszą linie. Dzięki temu uzyskujemy sumowanie sygnału i polepszenie relacji sygnału do szumu S/N i tym samym lepszą jakość obrazu.

17 Aparatura kosmiczna, Piotr Orleański, CBK PAN, Wykład 4, Optyka, strona 17 Czujniki położenia Słońca i gwiazd, przykład: TELEGWIAZDA Wykonane w latach osiemdziesiątych na Politechnice Warszawskiej, we współpracy z CBK, urządzenie służyło do orientacji przestrzennej satelity GAMMA (ZSRR, Francja i Polska). Analizowało obraz nieba w polu z kątem widzenia po przekątnej 9 stopni. Cztery, najjaśniejsze gwiazdy, widoczne w polu widzenia, były śledzone, ich współrzędne były przekazywane na Ziemię i tam korelowane z rzeczywistą mapą nieba. Przyrząd rejestrował położenie gwiazd do siódmej wielkości z dokładnością lepszą niż 2 arc min. W bloku kamerowym zastosowano vidikon, obróbką sygnałów zajmował się, zbudowany z układów serii TTL LS, 12-bitowy procesor sygnałowy. Po awarii teleskopu GAMMA Telegwiazda była jednym z niewielu, w pełni sprawnych, przyrządów na pokładzie satelity. Oprogramowanie służące do korelacji danych z mapą nieba, napisane w CBK, zdecydowanie przewyższało te wersje, które powstały w IKI oraz CNES. Blok elektroniki opracowany na Wydziale Elektroniki PW Blok kamerowy opracowany na Wydziale Mechaniki Precyzyjnej PW

18 Aparatura kosmiczna, Piotr Orleański, CBK PAN, Wykład 4, Optyka, strona 18 WIZJER kamera TV i czujnik położenia Słońca dla stacji MIR

19 Czujniki położenia Słońca i gwiazd Przykład: MISJA CASSINI The Cassini spacecraft uses a digital sun sensor assembly (SSA) to detect the Sun when it is in the sensor field of view. Following detection, the measured Sun location determines the spacecraft attitude to sufficient accuracy to facilitate star identification by the Stellar Reference Unit (SRU). The SSA also provides Sun reference for spacecraft thermal "safing" (i.e., shutdown in case of thermal overload). The SSA has full redundancy, and at least one SSA will be powered on at all times during the mission.

20 Czujniki położenia Słońca i gwiazd - Przykład: MISJA CASSINI, c.d. The stellar reference unit (SRU) is a 15- degree square field-of-view star tracker that is used to provide three-axis spacecraft attitude measurements. The SRU can provide the AACS flight computer (AFC) with up to 50,000 pixels of information per second, and it is redundant, meaning that there is a backup unit onboard. Software algorithms resident on the AFC are able to establish and maintain stellar reference by comparing incoming pixel frames to an onboard catalog of approximately 5000 stars. Three to five stars are commonly tracked at any one time. The SRU is commandable within certain parameters, and it can generate sufficient status data upon command to allow determination of its commanded state. It will be available for star tracking within two days after launch, and it will be capable of withstanding direct exposure to the Sun for fifteen minutes at solar distances as small as 0.6 AU.

21 Aparatura kosmiczna, Piotr Orleański, CBK PAN, Wykład 4, Optyka, strona 21 LANDSAT 7 Enhanced Thematic Mapper+ (ETM+), niektóre z zastosowań: Monitorowanie procesów związanych z rekultywacją wydm Analiza stopniowych zmian w antarktycznej powłoce lodowej Rejestracja oznak powiększania się obszarów zurbanizowanych Monitorowanie stanu zdrowia iglastych lasów strefy umiarkowanej Monitorowanie wykorzystania terenów zajętych przez lasy strefy tropikalnej Określanie zagrożeń związanych z pożarami w strefach suchych Rolnictwo precyzyjne (określanie stanu nawożenia i nawodnienia terenów rolniczych, prognozowanie upraw) Określanie koncentracji zanieczyszczeń w wodach (szczególnie strefa przybrzeżna jezior na wiosnę) Monitorowanie zagrożeń wulkanicznych i wypływów lawy.

22 Aparatura kosmiczna, Piotr Orleański, CBK PAN, Wykład 4, Optyka, strona 22 LANDSAT 7 Enhanced Thematic Mapper+ (ETM+) Landsat-7 data are collected from a nominal altitude of 705 kilometers in a near-polar, near-circular, sunsynchronous orbit at an inclination of 98.2 degrees, imaging the same 183-km swath of the Earth's surface every 16 days. The orbital pattern equates to a 233-orbit cycle with a swath sidelap that varies from approximately 7 percent at the equator to nearly 84 percent at 81 degrees north or south latitude.

23 Aparatura kosmiczna, Piotr Orleański, CBK PAN, Wykład 4, Optyka, strona 23 LANDSAT 7 Enhanced Thematic Mapper+ (ETM+) Launched April 1999 Scene Size: 183 km cross-track 170 km along-track 3.6 Gbits in 24 seconds 42.6 mrad/30m pixel Radiometric Accuracy: 5% absolute, 2% relative Data Rate: 150 Mbps on two 75 Mbps channels (I & Q) Scan Frequency: 7 Hz Spectral Bands: 1) µm, 30 m resolution, SiPD 2) µm, 30 m resolution, SiPD 3) µm, 30 m resolution, SiPD 4) µm, 30 m resolution, SiPD 5) µm, 30 m resolution, InSb 6) µm, 60 m resolution, HgCdTe 7) µm, 30 m resolution, InSb 8) µm, 15 m resolution, SiPD

24 Aparatura kosmiczna, Piotr Orleański, CBK PAN, Wykład 4, Optyka, strona 24 LANDSAT 7 Enhanced Thematic Mapper+ Pożar w okolicy San Diego po katastrofie śmigłowca

25 Aparatura kosmiczna, Piotr Orleański, CBK PAN, Wykład 4, Optyka, strona 25 LANDSAT 5 Thematic Mapper obraz z okolic Warszawy uzyskany w kanałach: 7 (około 2050nm), 5 (około 1600nm) i 2 (około 600nm), zobrazowanie uzyskano dla RGB odpowiadającemu kanałom 752. Rozdzielczość na powierzchni około 30 metrów z wysokości około 700 km. 233 cykle orbitalne wykonywane w ciągu 16 dni prawie w pełni pokrywają całą powierzchnię Ziemi (z wyłączeniem obszarów podbiegunowych).

26 Aparatura kosmiczna, Piotr Orleański, CBK PAN, Wykład 4, Optyka, strona 26 Kamery pokładowe w misjach planetarnych misja Pathfinder, pojazd Sojourner Two types of Kodak imaging sensors were used by the NASA's Pathfinder's surface rover in 1997 to see its way across the rough Mars terrain, and capture color images of the Martian ground and soil. Twin monochrome imaging sensors acted as the rover's "eyes". By measuring the topography, and recording visual maps of the surface, the sensors gave the Earth-based rover operator a clear view of the rocky Martian terrain. The third interline sensor, located in the rear of the rover, captured uncompressed 640 x 480 pixel full-color still images of the soil disturbed by the rover wheels, and of soil samples analyzed by an on-board alpha-proton-x-ray spectrometer. The Mars Pathfinder mission demonstrated that exploration of Mars could be achieved at low cost. To this end, the Kodak KAI-037M interline sensor used on the rover were not custom-made, but commercially available imaging products routinely produced by Kodak. Neither state-of-the-art, nor unusually expensive, the sensors matched NASA specifications for proven technology that has shown consistent durability and reliability in the commercial sector. The interline sensors feature a "progressive scan" readout design, which produces a steadier, higher quality image than can be produced by typical camcorder sensors. On Earth, progressive scan sensors are used in many applications. For example, the KODAK DIGITAL SCIENCE DVC-300 digital video camera uses an imager based on the same technology as the KODAK DIGITAL SCIENCE KAI-0371M image sensor used on the Mars rover.

27 Aparatura kosmiczna, Piotr Orleański, CBK PAN, Wykład 4, Optyka, strona 27 Kamery pokładowe w misjach planetarnych misja Pathfinder i jej imager IMP "Yogi" is a meter-size rock about 5 meters northwest of the Mars Pathfinder lander and was the second rock visited by the Sojourner Rover s alpha proton X-ray spectrometer (APXS) instrument. This mosaic shows super resolution techniques applied to the second APXS target rock, which was poorly illuminated in the rover s forward camera view taken before the instrument was deployed. Super resolution was applied to help to address questions about the texture of this rock and what it might tell us about its mode of origin. This mosaic of Yogi was produced by combining four "Super Pan" frames taken with the IMP camera. This composite color mosaic consists of 7 frames from the right eye, taken with different color filters that were enlarged by 500% and then co-added using Adobe Photoshop to produce, in effect, a super-resolution panchromatic frame that is sharper than an individual frame would be. This panchromatic frame was then colorized with the red, green, and blue filtered images from the same sequence. The color balance was adjusted to approximate the true color of Mars. Shadows were processed separately from the rest of the rock and combined with the rest of the scene to bring out details in the shadow of Yogi that would be too dark to view at the same time as the sunlit surfaces. This resulted in the unusual color fringing at the edges of the shadow.

28 Aparatura kosmiczna, Piotr Orleański, CBK PAN, Wykład 4, Optyka, strona 28 Kamery pokładowe w misjach planetarnych misja Mars Express, High Resolution Stereo Camera Camera Head (1) The HRSC's task is the mapping of most of the Martian surface. The resolution is 10 meters / pixel at an altitude of 250 km. SRC Super Resolution Channel (2) This is the channel with an resolution of down to 2.3 m per pixel. SRC images will provide detailed information about areas of special interest, e.g. for the examination of future landing sites. Instrument Frame (3) The Instrument Frame is the structure for the Camera Head (HRSC) and the SRC and provides thermal decoupling from the spacecraft and mechanical stability. Digital Unit (4) Camera Control Processor (CCP): The CCP interprets and executes the serial telecommands and control data of the spacecraft. The CCP is based on a microprocessor (80C86), a boot PROM, a RAM for data handling and program execution, and an EEPROM for application software. The EEPROM can be up and downloaded via normal telecommand / telemetry links for updating the software. Data Compression Electronics (DCE): The DCE consists of 4 Compression Units (CU) and the microcontroller (MC). The input buffers of the 4 CUs are directly linked to the four signal chains of the Camera Head. Each CU works individually and uses a parameter table controlled JPEG compression algorithm. After compression, an 80C31 microcontroller combines the data streams via multiplexing to a serial output. Interface Electronics (IFE): The IFE01 includes the low data rate interfaces between Camera Head, the Data Compression Electronics, spacecraft and the Camera Control Processor. The second board IFE02 includes the fast interface electronics used for the transfer of the scientific image data to the spacecraft mass memory. Power Supply Subsystem (PSS): The PSS supplies the DU itself and the Camera Head. The power converter of the SRC is also located within the DU. Heater Control Electronics (HCE): The heater control system controls the thermal condition of the camera, which is thermally decoupled from the spacecraft. The dissipated energy from the Camera Head is removed via cooling straps and an external radiator. Simultaneously the camera is heated to a temperature of around 20 C via a system of 6 independent analogue heater control loops comprising thermistors and heaters on the optical bench and inside the Front End Electronics. The heater control logic can be switched on independently from the camera electronics.

29 Aparatura kosmiczna, Piotr Orleański, CBK PAN, Wykład 4, Optyka, strona 29 Kamery pokładowe w misjach planetarnych misja Mars Express, High Resolution Stereo Camera The imaging electronics of the HRSC are based on the principle of a linescan camera. This means, only a line is exposed to the light, and not an area. One CCD-line of the HRSC consists of 5184 light-sensitive cells (pixels). The CCD's are situated perpendicular to the flight direction and are read-out in at variable frequency, which is adjusted to the ground velocity of the spacecraft. During imaging operations this creates 9 independent image strips (push broom principle), one from each channel. Three of the channels are sensitive in the spectral range of red, green and blue. Another one obtaines data in near-infrared. Additionally there are three stereo-channels (Nadir, Stereo 1 and Stereo 2), which are used for the extraction of 3D-data, which result finally in a digital terrain model. The principle is to get a downward, backward and a forward-view of an object. From this different views one can derive 3D information via photogrammetry. Furthermore there are two photometric-channels, delivering data for the physical analysis of the Martian surface

30 Aparatura kosmiczna, Piotr Orleański, CBK PAN, Wykład 4, Optyka, strona 30 Kamery pokładowe w misjach planetarnych misja Mars Express, High Resolution Stereo Camera The SRC is the second part of the HRSC camera system and is working with an area-sensor. The green square represents size of a HRSC pixel The brown square represents the size of a SRC pixel (around 4% of the area of a HRSC pixel) The horizontal line represents the CCD-line of the HRSC camera. The flight direction is perpendicular to this line. An area represents the SRC image. It consists of 1024 X 1032 pixels. One pixel of the HRSC at 250 km altitude covers 10 m on the ground. Thus the width of an image on the Martian surface is km (HSRC). The SRC images are created by an area sensor. At an altitude of 250 km one pixel corresponds to about 2.3 metres on the ground. At each read-out a complete picture with the dimensions of 2355 m X 2373 m (1024 X 1032 pixels with a resolution of 2.3 meters) is created. To create a continuous image-strip mosaic it is necessary to take one SRC-image every 235 read-out steps of the HRSC. This is realised via the control software and the Digital Unit

31 Aparatura kosmiczna, Piotr Orleański, CBK PAN, Wykład 4, Optyka, strona 31 Kamery pokładowe w misjach planetarnych misja Mars Express, High Resolution Stereo Camera This picture was taken by the High Resolution Stereo Camera (HRSC) onboard ESA's Mars Express orbiter, in colour and 3D, in orbit 18 on 14 January It shows a vertical view of a mesa in the true colours of Mars. The summit plateau stands about 3 km above the surrounding terrain. The original surface was dissected by erosion, only isolated mesas remained intact. The large crater has a diameter of 7.6 km

32 Aparatura kosmiczna, Piotr Orleański, CBK PAN, Wykład 4, Optyka, strona 32 Kamery pokładowe w misjach planetarnych misja Mars Express, High Resolution Stereo Camera This picture was taken by the High Resolution Stereo Camera (HRSC) onboard ESA's Mars Express orbiter, in colour and 3D, in orbit 18 on 15 January From a height 273 km. The location is east of the Hellas basin at 41 o South and 101 o East. The area ia 100 km across, with a resolution of 12m per pixeel and shows a channel (Reull Vallis) once formed by flowing water

33 HST - HUBBLE SPACE TELESCOPE

34 HST - HUBBLE SPACE TELESCOPE Wyniesiony przez Disvcovery na LEO (około 600km). Główna modyfikacja w grudniu 1993 polegała na dodaniu optyki korygującej niedokładności wykonania zwierciadła głównego. Satelita ma 13m długości, 4.2m średnicy (w najszerszym miejscu), waży kg. Zwierciadło główne teleskopu ma średnicę 2.4m i waży 4078kg. Jedna z jaśniejszych gwiazd w Obłoku Magellana widziana z Ziemi, oraz przez WFPC-1 na pokładzie HST przed i po korekcji za pomocą Corrective Optics Space Telescope Axial Replacement (COSTAR)

35 Aparatura kosmiczna, Piotr Orleański, CBK PAN, Wykład 4, Optyka, strona 35 The James Webb Space Telescope (JWST) observatory includes three main elements, the Integrated Science Instrument Module (ISIM), the Optical Telescope Element (OTE) and the Spacecraft Element which comprises the spacecraft bus and the Sun shield. The telescope will be placed in the L2 orbit approximately 1.5 million kilometers away from Earth. JWST will be launched in June 2013 on an Ariane V ECA rocket. It will have a giant shield (about 22m 12m) protecting it from the light of the Sun. Telescope and instruments will be passively cooled to 37K. The mirror will be 6.5 meters in diameter, made of beryllium with a thin gold coating. The total payload mass will be 6200 kilograms. The JWST's wavelength range will be from about 0.6 to 28 μm (far visible to the mid-infrared light), compared to Hubble's μm (ultraviolet to the near infrared). NIRCam: a wide field (2.2' x 4.4') near-ir camera covering wavelengths µm NIRSpec: a wide field (3.5' x 3.5') multi-object near-ir spectrometer covering wavelengths µm at spectral resolutions of R~100, R~1000 and R~3000 MIRI: a combined mid-ir camera (1.4' x 1.9') and spectrograph (R~3000) covering wavelengths 5-27 µm FGS: the Fine Guidance System will include a near-ir tunable filter imaging capability (2.3' x 2.3'; R~100) covering wavelengths µm.

36 Aparatura kosmiczna, Piotr Orleański, CBK PAN, Wykład 4, Optyka, strona 36 st_deployme James Webb Space Telescope

37 Aparatura kosmiczna, Piotr Orleański, CBK PAN, Wykład 4, Optyka, strona 37 James Webb Space Telescope makieta 1:1, Montreal 2008

38 Aparatura kosmiczna, Piotr Orleański, CBK PAN, Wykład 4, Optyka, strona 38 Bloki zbudowane w CBK PAN PFS Mars Express Rysunki i zdjęcia: ESA, IFSI CNR oraz CBK PAN

39 Aparatura kosmiczna, Piotr Orleański, CBK PAN, Wykład 4, Optyka, strona 39 Interferometr Michelsona

40 Aparatura kosmiczna, Piotr Orleański, CBK PAN, Wykład 4, Optyka, strona 40 Dwa typy pomiarów za pomocą spektrometrów fourierowskich

41 Aparatura kosmiczna, Piotr Orleański, CBK PAN, Wykład 4, Optyka, strona 41

42 Aparatura kosmiczna, Piotr Orleański, CBK PAN, Wykład 4, Optyka, strona 42 Zalety spektrometrów fourierowskich: Wysoka czułość optyczna, Wysoka czułość energetyczna, Pomiar całego spektrum w tym samym momencie, Rozdzielczość ograniczona przede wszystkim przesuwem zwierciadła, Duży zakres spektralny ograniczony przede wszystkim możliwościami zastosowanego detektora, Możliwośc bezpośredniej obróbki matematycznej na sygnale z uwzględnieniem charakterystyki przyrządu. Wady spektrometrów fourierowskich: Złożoność konstrukcji

43 Aparatura kosmiczna, Piotr Orleański, CBK PAN, Wykład 4, Optyka, strona 43 Przykład spektrometru fourierowskiego - egzemplarz prototypowy (laboratoryjny) wykonany dla misji CESAR Laser referencyjny Sun pointing system Detektor chłodzony w układzie Sterlinga Silnik liniowy Zwierciadło ruchome Zwierciadło nieruchome

44 Aparatura kosmiczna, Piotr Orleański, CBK PAN, Wykład 4, Optyka, strona 44 MARS 92 - MARS 94 - MARS 96 Masa satelity 6700 kg, w tym paliwo 3000 kg i aparatura naukowa 550 kg. 24 instrumenty plus dwa landery i dwa penetratory budowane w 24 krajach (w tym ESA) USSPACECOM Space Surveillance Network (SSN) śledziła start rakiety Sojuz aż do momentu oddzielenia się trzeciego stopnia, potem, 16 listopada o godzinie 19:49 czasu EST, zaobserwowała wejście niezidentyfikowanego obiektu w ziemską atmosferę i upadek do Pacyfiku w okolicy wybrzeża Chile Bajkonur MARS-96 został wystrzelony 16 listopada 1996 o godzinie 20:48:53 czasu UTC z Bajkonuru Wybrzeże Chile

45 Aparatura kosmiczna, Piotr Orleański, CBK PAN, Wykład 4, Optyka, strona 45 Planetary Fourier Spectrometer (PFS) dla misji ESA - Mars Express

46 Aparatura kosmiczna, Piotr Orleański, CBK PAN, Wykład 4, Optyka, strona 46 Planetary Fourier Spectrometer (PFS) dla misji ESA - Mars Express Aparatura naukowa umieszczona na satelicie Mars Express

47 Aparatura kosmiczna, Piotr Orleański, CBK PAN, Wykład 4, Optyka, strona 47 HRSC, D STEREO CAMERA OMEGA, F, VIS/NIR PFS, I, IR SPICAM, F, UV/IR ASPERA, S, PLAZMA MARSIS, I, USA, RADAR RADIO SCIENCE EXPERIMENT, D

48 Aparatura kosmiczna, Piotr Orleański, CBK PAN, Wykład 4, Optyka, strona 48 Planetary Fourier Spectrometer (PFS) dla misji ESA - Mars Express Start 2 czerwca 2003 z Bajkonuru Oddzielenie się lądownika Beagle 19 grudnia 2003 Wejście na orbitę marsjańską 24 grudnia 2003

Elementy optoelektroniczne. Przygotował: Witold Skowroński

Elementy optoelektroniczne. Przygotował: Witold Skowroński Elementy optoelektroniczne Przygotował: Witold Skowroński Plan prezentacji Wstęp Diody świecące LED, Wyświetlacze LED Fotodiody Fotorezystory Fototranzystory Transoptory Dioda LED Dioda LED z elektrycznego

Bardziej szczegółowo

The Overview of Civilian Applications of Airborne SAR Systems

The Overview of Civilian Applications of Airborne SAR Systems The Overview of Civilian Applications of Airborne SAR Systems Maciej Smolarczyk, Piotr Samczyński Andrzej Gadoś, Maj Mordzonek Research and Development Department of PIT S.A. PART I WHAT DOES SAR MEAN?

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja teleskopu Celestron CGE Pro w OA UJ

Automatyzacja teleskopu Celestron CGE Pro w OA UJ Automatyzacja teleskopu Celestron CGE Pro w OA UJ tomasz.szymanski@oa.uj.edu.pl Tomasz Szymański Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Jagiellońskiego 3-04-2012 Plan 1 Schemat modelu 2 Sprzęt 3 Oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Misje Kosmiczne ESA Cosmic Vision Program

Misje Kosmiczne ESA Cosmic Vision Program Misje klasy S - małe Misje Kosmiczne ESA Cosmic Vision Program Misje klasy M średnie Misje klasy L - duże Wybór tematu badawczego misji i propozycje instrumentów Misje Kosmiczne ESA Preliminary Requirements

Bardziej szczegółowo

2. Dane optyczne: LANDSAT, Sentinel- 2.

2. Dane optyczne: LANDSAT, Sentinel- 2. 2. Dane optyczne: LANDSAT, Sentinel- 2. 2.1. Wybór i pobieranie danych multispektralnych z satelity Landsat a) rejestracja na stronie: http://earthexplorer.usgs.gov/ b) uzupełnij dane do logowania: Na

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi SNMP Protocol The Simple Network Management Protocol (SNMP) is an application layer protocol that facilitates the exchange of management information between network devices. It is part of the Transmission

Bardziej szczegółowo

LCD (Liquid Crystal Display)

LCD (Liquid Crystal Display) LCD (Liquid Crystal Display) Polarizing filter. Thin film with a vertical ais. Liquid crystal Polarizing filter. Thin film with a horizontal ais. Polarizing filter. Thin film with a horizontal ais. Polarizing

Bardziej szczegółowo

Fotoelementy. Symbole graficzne półprzewodnikowych elementów optoelektronicznych: a) fotoogniwo b) fotorezystor

Fotoelementy. Symbole graficzne półprzewodnikowych elementów optoelektronicznych: a) fotoogniwo b) fotorezystor Fotoelementy Wstęp W wielu dziedzinach techniki zachodzi potrzeba rejestracji, wykrywania i pomiaru natężenia promieniowania elektromagnetycznego o różnych długościach fal, w tym i promieniowania widzialnego,

Bardziej szczegółowo

Tablice zmiennej treści Variable message boards UOPG6. Power of supply: Enclosure: Colour (Chrominance): Beam width: Luminance: Luminance ratio:

Tablice zmiennej treści Variable message boards UOPG6. Power of supply: Enclosure: Colour (Chrominance): Beam width: Luminance: Luminance ratio: Tablice zmiennej treści Variable message boards UOPG6 Zadaniem tablic zmiennej treści jest przekazywanie bezpośrednim użytkownikom ruchu informacji o warunkach występujących na drodze oraz treści istotnych

Bardziej szczegółowo

MICRON3D skaner do zastosowań specjalnych. MICRON3D scanner for special applications

MICRON3D skaner do zastosowań specjalnych. MICRON3D scanner for special applications Mgr inż. Dariusz Jasiński dj@smarttech3d.com SMARTTECH Sp. z o.o. MICRON3D skaner do zastosowań specjalnych W niniejszym artykule zaprezentowany został nowy skaner 3D firmy Smarttech, w którym do pomiaru

Bardziej szczegółowo

Satelitarny system optoelektronicznej obserwacji Ziemi

Satelitarny system optoelektronicznej obserwacji Ziemi Opracowanie studium wykonalności dla programu strategicznego na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa pn.: Satelitarny system optoelektronicznej obserwacji Ziemi. dr inż. Marcin SZOŁUCHA Warszawa dnia,

Bardziej szczegółowo

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science Proposal of thesis topic for mgr in (MSE) programme 1 Topic: Monte Carlo Method used for a prognosis of a selected technological process 2 Supervisor: Dr in Małgorzata Langer 3 Auxiliary supervisor: 4

Bardziej szczegółowo

TACHOGRAPH SIMULATOR DTCOSIM

TACHOGRAPH SIMULATOR DTCOSIM TACHOGRAPH SIMULATOR DTCOSIM Service Manual USB-KSIM interface General description The simulator is a device that is used as a replacement for tachograph in the vehicle where the tachograph is not mandatory,

Bardziej szczegółowo

G14L LPG toroidal tank

G14L LPG toroidal tank G14L LPG toroidal tank Product Description 4-hole version of the unique STAKO patented design of the full (centre-filled) toroidal tank. The valve plate enhances the functionality of the tank compared

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

Spektroskopia Ramanowska

Spektroskopia Ramanowska Spektroskopia Ramanowska Część A 1.Krótki wstęp historyczny 2.Oddziaływanie światła z osrodkiem materialnym (rozpraszanie światła) 3.Opis klasyczny zjawiska Ramana 4. Widmo ramanowskie. 5. Opis półklasyczny

Bardziej szczegółowo

SHP / SHP-T Standard and Basic PLUS

SHP / SHP-T Standard and Basic PLUS Range Features ErP compliant High Pressure Sodium Lamps Long life between 24,000 to 28,000 hours, T90 at 16,000 hours Strong performance with high reliability Car park, Street and Floodlighting applications

Bardziej szczegółowo

DWUPASMOWY DZIELNIK WIĄZKI PROMIENIOWANIA OPTYCZNEGO

DWUPASMOWY DZIELNIK WIĄZKI PROMIENIOWANIA OPTYCZNEGO Janusz KUBRAK DWUPASMOWY DZIELNIK WIĄZKI PROMIENIOWANIA OPTYCZNEGO STRESZCZENIE Zaprojektowano i przeprowadzono analizę działania interferencyjnej powłoki typu beamsplitter umożliwiającej pracę dzielnika

Bardziej szczegółowo

Nowe sensory lotnicze: zastosowania w koncernie Blom ASA

Nowe sensory lotnicze: zastosowania w koncernie Blom ASA Nowe sensory lotnicze: zastosowania w koncernie Blom ASA Wąglikowice, 28. maja 2009 r. Dr. Klaus-Dieter Hanemann Blom Deutschland GmbH www.blomasa.com Ostatnie lata przyniosły rewolucyjny rozwój w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

miniature, low-voltage lighting system MIKRUS S

miniature, low-voltage lighting system MIKRUS S P R O F E S S I O N A L L I G H T I N G miniature, low-voltage lighting system /system/ elements 20 20 47 6 6 profile transparent 500-94010000 1000-94020000 2000-94030000 20 6 6 20 connector I 94060000

Bardziej szczegółowo

2014-3-30. Urbanek J., Jabłoński A., Barszcz T ssswedfsdfurbanek J., Jabłoński A., Barszcz T., Wykonanie pomiarów

2014-3-30. Urbanek J., Jabłoński A., Barszcz T ssswedfsdfurbanek J., Jabłoński A., Barszcz T., Wykonanie pomiarów Wykonanie pomiarów sygnałów wibroakustycznych przy stałych oraz zmiennych warunkach eksploatacyjnych na stanowisku testowym. Część II: Analiza poprawności pomiarów. Autorzy: Urbanek J., Jabłoński A., Barszcz

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŚLĄSKA INSTYTUT AUTOMATYKI ZAKŁAD SYSTEMÓW POMIAROWYCH

POLITECHNIKA ŚLĄSKA INSTYTUT AUTOMATYKI ZAKŁAD SYSTEMÓW POMIAROWYCH POLITECHNIKA ŚLĄSKA INSTYTUT AUTOMATYKI ZAKŁAD SYSTEMÓW POMIAROWYCH Gliwice, wrzesień 2005 Pomiar napięcia przemiennego Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zbadanie dokładności woltomierza cyfrowego dla

Bardziej szczegółowo

Wybrane elementy optoelektroniczne. 1. Dioda elektroluminiscencyjna LED 2. Fotodetektory 3. Transoptory 4. Wskaźniki optyczne 5.

Wybrane elementy optoelektroniczne. 1. Dioda elektroluminiscencyjna LED 2. Fotodetektory 3. Transoptory 4. Wskaźniki optyczne 5. Wybrane elementy optoelektroniczne 1. Dioda elektroluminiscencyjna LED 2. Fotodetektory 3. Transoptory 4. Wskaźniki optyczne 5. Podsumowanie a) b) Light Emitting Diode Diody elektrolumiscencyjne Light

Bardziej szczegółowo

Zastosowania wzmacniaczy operacyjnych cz. 2 wzmacniacze pomiarowe (instrumentacyjne)

Zastosowania wzmacniaczy operacyjnych cz. 2 wzmacniacze pomiarowe (instrumentacyjne) Zastosowania wzmacniaczy operacyjnych cz. 2 wzmacniacze pomiarowe (instrumentacyjne) Ryszard J. Barczyński, 2009 2015 Politechnika Gdańska, Wydział FTiMS, Katedra Fizyki Ciała Stałego Materiały dydaktyczne

Bardziej szczegółowo

2011 InfraTec. Aktywna termografia w badaniach nieniszczących przy użyciu oprogramowania IRBIS 3 active

2011 InfraTec. Aktywna termografia w badaniach nieniszczących przy użyciu oprogramowania IRBIS 3 active 2011 InfraTec Aktywna termografia w badaniach nieniszczących przy użyciu oprogramowania IRBIS 3 active Termografia aktywna a termografia pasywna 1 Termografia pasywna (statyczna): materiał niepoddany działaniu

Bardziej szczegółowo

Zespół ds. Wykorzystania Przestrzeni Kosmicznej MNiSW

Zespół ds. Wykorzystania Przestrzeni Kosmicznej MNiSW Polski potencjał i zamierzenia w obszarze technologii i eksploracji kosmosu Z. Kłos (CBK PAN). Zespół ds. Wykorzystania Przestrzeni Kosmicznej MNiSW. SPACE in EUROPE Aktywność space-related Satelity Ziemi

Bardziej szczegółowo

LASERY I ICH ZASTOSOWANIE

LASERY I ICH ZASTOSOWANIE LASERY I ICH ZASTOSOWANIE Laboratorium Instrukcja do ćwiczenia nr 13 Temat: Biostymulacja laserowa Istotą biostymulacji laserowej jest napromieniowanie punktów akupunkturowych ciągłym, monochromatycznym

Bardziej szczegółowo

ZJAWISKA FOTOELEKTRYCZNE

ZJAWISKA FOTOELEKTRYCZNE ZJAWISKA FOTOELEKTRYCZNE ZEWNĘTRZNE, WEWNETRZNE I ICH RÓŻNE ZASTOSOWANIA ZJAWISKO FOTOELEKTRYCZNE ZEWNĘTRZNE Światło padając na powierzchnię materiału wybija z niej elektron 1 ZJAWISKO FOTOELEKTRYCZNE

Bardziej szczegółowo

Badanie charakterystyk elementów półprzewodnikowych

Badanie charakterystyk elementów półprzewodnikowych Badanie charakterystyk elementów półprzewodnikowych W ramach ćwiczenia student poznaje praktyczne właściwości elementów półprzewodnikowych stosowanych w elektronice przez badanie charakterystyk diody oraz

Bardziej szczegółowo

Elementy optoelektroniczne. Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W12) Kwalifikacyjnego kursu zawodowego.

Elementy optoelektroniczne. Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W12) Kwalifikacyjnego kursu zawodowego. Elementy optoelektroniczne Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W12) Kwalifikacyjnego kursu zawodowego. Półprzewodnikowe elementy optoelektroniczne Są one elementami sterowanymi natężeniem

Bardziej szczegółowo

TELEDETEKCJA W MIEŚCIE CHARAKTERYSTYKA SPEKTRALNA RÓŻNYCH POKRYĆ DACHÓW, CZYLI ZMIANA FACHU SKRZYPKA NA DACHU

TELEDETEKCJA W MIEŚCIE CHARAKTERYSTYKA SPEKTRALNA RÓŻNYCH POKRYĆ DACHÓW, CZYLI ZMIANA FACHU SKRZYPKA NA DACHU TELEDETEKCJA W MIEŚCIE CHARAKTERYSTYKA SPEKTRALNA RÓŻNYCH POKRYĆ DACHÓW, CZYLI ZMIANA FACHU SKRZYPKA NA DACHU Materiały zebrał dr S. Królewicz TELEDETEKCJA JAKO NAUKA Teledetekcja to dziedzina wiedzy,

Bardziej szczegółowo

Kamera internetowa TRACER Prospect Cam. Instrukcja obsługi. TRACER Prospect Cam Webcam User Manual

Kamera internetowa TRACER Prospect Cam. Instrukcja obsługi. TRACER Prospect Cam Webcam User Manual TRACER Prospect Cam Instrukcja obsługi TRACER Prospect Cam Webcam User Manual 2 www.tracer.eu Specyfikacja techniczna Wysoka rozdzielczość: przetwornik CMOS kolor Rozdzielczość: 1300k pikseli (interpolowana

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Dane teledetekcyjne. Sławomir Królewicz

Dane teledetekcyjne. Sławomir Królewicz Dane teledetekcyjne Sławomir Królewicz Teledetekcja jako nauka Teledetekcja to dziedzina wiedzy, nauki zajmująca się badaniem właściwości fizycznych, chemicznych i biologicznych przedmiotów bez bezpośredniego

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRÓB / SUMMARY OF TESTS

WYKAZ PRÓB / SUMMARY OF TESTS Strona/Page 2/9 WYKAZ PRÓB / SUMMARY OF TESTS PN-EN 61643-11:2006 STRONA PAGE Próba nieusuwalności znakowania Test of indelibility of markings Próba niezawodności śrub, części przewodzących i połączeń

Bardziej szczegółowo

FOTOGRAMETRIA I TELEDETEKCJA

FOTOGRAMETRIA I TELEDETEKCJA FOTOGRAMETRIA I TELEDETEKCJA 2014-2015 program podstawowy dr inż. Paweł Strzeliński Katedra Urządzania Lasu Wydział Leśny UP w Poznaniu Format Liczba kolorów Rozdzielczość Wielkość pliku *.tiff CMYK 300

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE DEKLAROWANE PRZEZ PRODUCENTA POTWIERDZONE BADANIAMI / RATINGS ASSIGNED BY THE MANUFACTURER AND PROVED BY TESTS

PARAMETRY TECHNICZNE DEKLAROWANE PRZEZ PRODUCENTA POTWIERDZONE BADANIAMI / RATINGS ASSIGNED BY THE MANUFACTURER AND PROVED BY TESTS Sprawozdanie z Strona/Page 2/24 PARAMETRY TECHNICZNE DEKLAROWANE PRZEZ PRODUCENTA POTWIERDZONE BADANIAMI / RATINGS ASSIGNED BY THE MANUFACTURER AND PROVED BY TESTS Typ Type Napięcie trwałej pracy Continuous

Bardziej szczegółowo

Menu. Obserwacje optyczne wysokiej rozdzielczości

Menu. Obserwacje optyczne wysokiej rozdzielczości Menu Obserwacje optyczne wysokiej rozdzielczości Historia Jeszcze kilkadziesiąt lat temu obrazy Błękitnej Planety służyły nam niemal wyłącznie do celów artystycznych. Jednak w ciągu ostatnich 10 lat rozdzielczość

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych

Politechnika Warszawska Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych Politechnika Warszawska Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych Mateusz Bednarski nr albumu 228973 1 Teleskop kosmiczny Teleskop wyniesiony w przestrzeń kosmiczną w celu zwiększenia precyzji lub umożliwienia

Bardziej szczegółowo

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business+

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business+ Goodman Poznań Airport 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business Goodman Poznań Airport ul. Batorowska 35, 62-081 Wysogotowo, Poznań Najlepsze miejsce dla biznesu Goodman

Bardziej szczegółowo

Urządzenia półprzewodnikowe

Urządzenia półprzewodnikowe Urządzenia półprzewodnikowe Diody: - prostownicza - Zenera - pojemnościowa - Schottky'ego - tunelowa - elektroluminescencyjna - LED - fotodioda półprzewodnikowa Tranzystory - tranzystor bipolarny - tranzystor

Bardziej szczegółowo

TYRE PYROLYSIS. REDUXCO GENERAL DISTRIBUTOR :: ::

TYRE PYROLYSIS. REDUXCO GENERAL DISTRIBUTOR  ::   :: TYRE PYROLYSIS Installation for rubber waste pyrolysis designed for processing of used tyres and plastic waste (polyethylene, polypropylene, polystyrene), where the final product could be electricity,

Bardziej szczegółowo

BLACKLIGHT SPOT 400W F

BLACKLIGHT SPOT 400W F BLACKLIGHT SPOT 400W F2000339 USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI BLACKLIGHT SPOT 400W F2000339 Table of Contents 1 Introduction... 2 2 Safety information... 2 3 Product information... 2 3.1 Specification...

Bardziej szczegółowo

Realizacja systemów wbudowanych (embeded systems) w strukturach PSoC (Programmable System on Chip)

Realizacja systemów wbudowanych (embeded systems) w strukturach PSoC (Programmable System on Chip) Realizacja systemów wbudowanych (embeded systems) w strukturach PSoC (Programmable System on Chip) Embeded systems Architektura układów PSoC (Cypress) Możliwości bloków cyfrowych i analogowych Narzędzia

Bardziej szczegółowo

DATA-S EASY MONITORING ROZPROSZONY OŚWIETLENIA AWARYJNEGO DIVERSIFIED MONITORING OF EMERGENCY LIGHTING

DATA-S EASY MONITORING ROZPROSZONY OŚWIETLENIA AWARYJNEGO DIVERSIFIED MONITORING OF EMERGENCY LIGHTING Wymiary Dimensions 252x462x99 IP40 DATA-S EASY MONITORING ROZPROSZONY OŚWIETLENIA AWARYJNEGO System monitoruje prawidłową pracę zainstalowanych opraw oświetlenia awaryjnego w małych i średnich obiektach

Bardziej szczegółowo

Robotyka kosmiczna wyzwania naukowe i technologiczne K a r o l S e w e r y n

Robotyka kosmiczna wyzwania naukowe i technologiczne K a r o l S e w e r y n Robotyka kosmiczna wyzwania naukowe i technologiczne K a r o l S e w e r y n C e n t r u m B a d a ń K o s m i c z n y c h PA N u l. B a r t y c k a 1 8 a, W a r s z a w a. Details are provided in Grygorczuk

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr 34. Badanie elementów optoelektronicznych

Ćwiczenie nr 34. Badanie elementów optoelektronicznych Ćwiczenie nr 34 Badanie elementów optoelektronicznych 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z elementami optoelektronicznymi oraz ich podstawowymi parametrami, a także doświadczalne sprawdzenie

Bardziej szczegółowo

Podłączyć do gniazda Przykręcić nakrętkę radełkowaną Sposób montażu akcesoriów Wszystkie trzy akcesoria (tj. lusterko, haczyk i magnes) są mocowane do kamery ten sam sposób, co poniżej. Sposób montażu:

Bardziej szczegółowo

Przeciwpożarowe sterowniki dla bram zwijanych, sekcyjnych i przesuwnych. Fire-proof controls for roller shutters, sectional doors and sliding gates

Przeciwpożarowe sterowniki dla bram zwijanych, sekcyjnych i przesuwnych. Fire-proof controls for roller shutters, sectional doors and sliding gates Przeciwpożarowe napędy bram Charakterystyka Characteristics Fire-proof door drives 36 Przeciwpożarowe sterowniki dla bram zwijanych, sekcyjnych i przesuwnych Fire-proof controls for roller shutters, sectional

Bardziej szczegółowo

Discretization of continuous signals (M 19) Dyskretyzacja sygnałów ciągłych

Discretization of continuous signals (M 19) Dyskretyzacja sygnałów ciągłych SILESIAN UNIVESITY OF TECHNOLOGY FACULTY OF ENERGY AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING INSTITUTE OF POWER ENGINEERING AND TURBOMACHINERY POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ENERGETYKI INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

Fotometria CCD 3. Kamera CCD. Kalibracja obrazów CCD

Fotometria CCD 3. Kamera CCD. Kalibracja obrazów CCD Fotometria CCD 3. Kamera CCD. Kalibracja obrazów CCD Andrzej Pigulski Instytut Astronomiczny Uniwersytetu Wrocławskiego Produkty HELAS-a, 2010 CCD CCD = Charge Coupled Device (urządzenie o sprzężeniu ładunkowym)

Bardziej szczegółowo

Polacy i Polska w technologiach detektorów w CERN-ie. L. Zwalinski CERN EP/DT December 16 th 2016

Polacy i Polska w technologiach detektorów w CERN-ie. L. Zwalinski CERN EP/DT December 16 th 2016 Polacy i Polska w technologiach detektorów w CERN-ie L. Zwalinski CERN EP/DT December 16 th 2016 1 Eksperymenty LHC technologie detektorów LHCb ATLAS CMS ALICE * Neutrino platform * CLIC Polskie zespoły

Bardziej szczegółowo

Przetworniki. Przetworniki / Transducers. Transducers. Przetworniki z serii PNT KON PNT CON Series Transducers

Przetworniki. Przetworniki / Transducers. Transducers. Przetworniki z serii PNT KON PNT CON Series Transducers Przetworniki Transducers Przetworniki z serii PNT KON PNT CON Series Transducers Właściwości techniczne / Features Przetworniki napięcia, prądu, częstotliwości, mocy z serii PNT KON PNT CON Series transducer

Bardziej szczegółowo

Fixtures LED HEDRION

Fixtures LED HEDRION K A R T Y K ATA L O G O W E Fixtures LED HEDRION Oprawy lampy LED Hedrion do zastosowań profesjonalnych Fixtures LED lamps Hedrion for professional applications NATRIUM Sp. z o.o. ul. Grodziska 15, 05-870

Bardziej szczegółowo

Diody półprzewodnikowe

Diody półprzewodnikowe Diody półprzewodnikowe prostownicze detekcyjne impulsowe... Ryszard J. Barczyński, 2016 Politechnika Gdańska, Wydział FTiMS, Katedra Fizyki Ciała Stałego Materiały dydaktyczne do użytku wewnętrznego Półprzewodniki

Bardziej szczegółowo

Sensory w systemach wbudowanych Dr inż. Cezary Worek

Sensory w systemach wbudowanych Dr inż. Cezary Worek Sensory w systemach wbudowanych Dr inż. Cezary Worek tel. +48 12 617 29 83 e-mail: worek@agh.edu.pl http://www.wsn.agh.edu.pl/ Pawilon C2, pokój 08 (niski parter) Konsultacje środa 10.00-11.00 Informacje

Bardziej szczegółowo

Spis Treści / contents. Rolety materiałowe MINI Roller blinds MINI type. Rolety materiałowe STANDARD 4. Rolety dachowe Skylight roller blinds

Spis Treści / contents. Rolety materiałowe MINI Roller blinds MINI type. Rolety materiałowe STANDARD 4. Rolety dachowe Skylight roller blinds Katalog Produktów Spis Treści / contents Rolety materiałowe MINI Roller blinds MINI type 3 Rolety materiałowe STANDARD Roller blinds STANDARD type 4 Rolety dachowe Skylight roller blinds 5 2 Rolety materiałowe

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do cytometrii przepływowej: co i jak mierzy cytometr

Wprowadzenie do cytometrii przepływowej: co i jak mierzy cytometr Fakultet: Cytometria zastosowanie w badaniach biologicznych Wprowadzenie do cytometrii przepływowej: co i jak mierzy cytometr Nadzieja Drela Zakład Immunologii WB UW ndrela@biol.uw.edu.pl FLOW = fluid

Bardziej szczegółowo

Elektryczność i Magnetyzm

Elektryczność i Magnetyzm Elektryczność i Magnetyzm Wykład: Piotr Kossacki Pokazy: Paweł Trautman, Maciej Koperski / Tomasz Smoleński Wykład piąty 12 marca 2015 Z ostatniego wykładu Pomiar wysokich napięć, elektrometry Maszyny

Bardziej szczegółowo

LED PAR 56 7*10W RGBW 4in1 SLIM

LED PAR 56 7*10W RGBW 4in1 SLIM LED PAR 56 7*10W RGBW 4in1 SLIM USER MANUAL Attention: www.flash-butrym.pl Strona 1 1. Please read this specification carefully before installment and operation. 2. Please do not transmit this specification

Bardziej szczegółowo

X-ray microprobe in Krakow and properties of the beam focusing system

X-ray microprobe in Krakow and properties of the beam focusing system Characterisation of the X-ray microprobe in Krakow and properties of the beam focusing system Sebastian BoŜek 1,2, Jakub Bielecki 1, Zbigniew Stachura 1, Janusz Lekki 1, Roman Hajduk 1, Henryk Doruch 1,

Bardziej szczegółowo

DELTIM Sp. z o.o. S.K.A ul. Rząsawska 30/38; Częstochowa. Bumper bar X-Lander X-Move

DELTIM Sp. z o.o. S.K.A ul. Rząsawska 30/38; Częstochowa. Bumper bar X-Lander X-Move Strona Page: 1 Zleceniodawca: Client: DELTIM Sp. z o.o. S.K.A ul. Rząsawska 30/38; 42-209 Częstochowa Przedmiot badania: Test item: Bumper bar X-Lander X-Move Producent / Klient zew.: Manufacturer / ext.

Bardziej szczegółowo

EXAMPLES OF CABRI GEOMETRE II APPLICATION IN GEOMETRIC SCIENTIFIC RESEARCH

EXAMPLES OF CABRI GEOMETRE II APPLICATION IN GEOMETRIC SCIENTIFIC RESEARCH Anna BŁACH Centre of Geometry and Engineering Graphics Silesian University of Technology in Gliwice EXAMPLES OF CABRI GEOMETRE II APPLICATION IN GEOMETRIC SCIENTIFIC RESEARCH Introduction Computer techniques

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Oprogramowania Firmowego (Fleszowanie) Microprocessor Firmware Upgrade (Firmware downloading)

Aktualizacja Oprogramowania Firmowego (Fleszowanie) Microprocessor Firmware Upgrade (Firmware downloading) Aktualizacja Oprogramowania Firmowego (Fleszowanie) Microprocessor Firmware Upgrade (Firmware downloading) ROGER sp.j. Gościszewo 59 82-416 Gościszewo Poland tel. 055 2720132 fax 055 2720133 www.roger.pl

Bardziej szczegółowo

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+ Goodman Kraków Airport Logistics Centre 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth Goodman Kraków Airport Logistics Centre ul. Komandosów 1, 32-085 Modlniczka Goodman

Bardziej szczegółowo

MS Visual Studio 2005 Team Suite - Performance Tool

MS Visual Studio 2005 Team Suite - Performance Tool MS Visual Studio 2005 Team Suite - Performance Tool przygotował: Krzysztof Jurczuk Politechnika Białostocka Wydział Informatyki Katedra Oprogramowania ul. Wiejska 45A 15-351 Białystok Streszczenie: Dokument

Bardziej szczegółowo

Fotodetektory. Fotodetektor to przyrząd, który mierzy strumień fotonów bądź moc optyczną przetwarzając energię fotonów na inny użyteczny sygnał

Fotodetektory. Fotodetektor to przyrząd, który mierzy strumień fotonów bądź moc optyczną przetwarzając energię fotonów na inny użyteczny sygnał FOTODETEKTORY Fotodetektory Fotodetektor to przyrząd, który mierzy strumień fotonów bądź moc optyczną przetwarzając energię fotonów na inny użyteczny sygnał - detektory termiczne, wykorzystują zmiany temperatury

Bardziej szczegółowo

PRACTISE YOUR. office@ranga4u.com www.ranga4u.com tel: (+48) 601 455 529. Copyright 2015 Ryszard Waluś All rights reserved

PRACTISE YOUR. office@ranga4u.com www.ranga4u.com tel: (+48) 601 455 529. Copyright 2015 Ryszard Waluś All rights reserved PRACTISE YOUR ENGLISH POLISH The synchronisation of cosmic cycles (hypothesis) Synchronizacja cykli kosmicznych (hipoteza) office@ranga4u.com www.ranga4u.com tel: (+48) 601 455 529 Copyright 2015 Ryszard

Bardziej szczegółowo

Potencjał technologiczny i produkcyjny PCO S.A. w zakresie wytwarzania urządzeń termowizyjnych

Potencjał technologiczny i produkcyjny PCO S.A. w zakresie wytwarzania urządzeń termowizyjnych Seminarium Termowizja: Projekty badawcze i wdrożenia przemysłowe XXII MSPO Kielce, 02.09.2014 r. Potencjał technologiczny i produkcyjny PCO S.A. w zakresie wytwarzania urządzeń termowizyjnych Jerzy Wiśnioch,

Bardziej szczegółowo

YAKY, YAKYżo 0,6/1 kv. Kable elektroenergetyczne z izolacją PVC. Norma IEC - 60502-1:2004. Konstrukcja. Zastosowanie. Właściwości

YAKY, YAKYżo 0,6/1 kv. Kable elektroenergetyczne z izolacją PVC. Norma IEC - 60502-1:2004. Konstrukcja. Zastosowanie. Właściwości Kable elektroenergetyczne z izolacją PVC Power cables with PVC insulation YKY, YKYżo 0,6/1 kv Norma Standard IEC - 60502-1:2004 3 2 1 Konstrukcja Construction Żyła przewodząca aluminiowa luminium Izolacja

Bardziej szczegółowo

How much does SMARTech system cost?

How much does SMARTech system cost? 1. How much does an intelligent home system cost? With over six years of experience in construction of Intelligent Home Systems we have done a value analysis of systems and services usually purchased by

Bardziej szczegółowo

Fig 5 Spectrograms of the original signal (top) extracted shaft-related GAD components (middle) and

Fig 5 Spectrograms of the original signal (top) extracted shaft-related GAD components (middle) and Fig 4 Measured vibration signal (top). Blue original signal. Red component related to periodic excitation of resonances and noise. Green component related. Rotational speed profile used for experiment

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie wysokorozdzielczych zobrazowań satelitarnych firmy Planet w rolnictwie precyzyjnym

Wykorzystanie wysokorozdzielczych zobrazowań satelitarnych firmy Planet w rolnictwie precyzyjnym Wykorzystanie wysokorozdzielczych zobrazowań satelitarnych firmy Planet w rolnictwie precyzyjnym (High-resolution imagery by Planet Labs Inc. in precision agriculture) Dominika Sztwiertnia Asystent ds.

Bardziej szczegółowo

CERRO TOLOLO INTER-AMERICAN OBSERVATORY

CERRO TOLOLO INTER-AMERICAN OBSERVATORY Lokalizacja: 87 km od miasta La Serena, region Coquimbo, Chile Położenie: 2 207 m npm Koordynaty: 30 10 10.78 S 70 48 23.49 W Organizacja: National Optical Astronomy Observatory (NOAO) USA Uruchomienie:

Bardziej szczegółowo

IV. TRANZYSTOR POLOWY

IV. TRANZYSTOR POLOWY 1 IV. TRANZYSTOR POLOWY Cel ćwiczenia: Wyznaczenie charakterystyk statycznych tranzystora polowego złączowego. Zagadnienia: zasada działania tranzystora FET 1. Wprowadzenie Nazwa tranzystor pochodzi z

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Kolorowa Kamera DSP Sony O.S.D. (Menu Ekranowe) VTV 229 DNR

Instrukcja użytkownika. Kolorowa Kamera DSP Sony O.S.D. (Menu Ekranowe) VTV 229 DNR Instrukcja użytkownika Kolorowa Kamera DSP Sony O.S.D. (Menu Ekranowe) VTV 229 DNR 1 UWAGA RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM NIE OTWIERAĆ OSTRZEŻENIE: ABY UNIKNĄĆ PORAŻENIA PRĄDDEM, NIE OTWIERAJ OBUDOWY (LUB TYŁU),

Bardziej szczegółowo

Projekt rejestratora obiektów trójwymiarowych na bazie frezarki CNC. The project of the scanner for three-dimensional objects based on the CNC

Projekt rejestratora obiektów trójwymiarowych na bazie frezarki CNC. The project of the scanner for three-dimensional objects based on the CNC Dr inż. Henryk Bąkowski, e-mail: henryk.bakowski@polsl.pl Politechnika Śląska, Wydział Transportu Mateusz Kuś, e-mail: kus.mate@gmail.com Jakub Siuta, e-mail: siuta.jakub@gmail.com Andrzej Kubik, e-mail:

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRÓB / SUMMARY OF TESTS. mgr ing. Janusz Bandel

WYKAZ PRÓB / SUMMARY OF TESTS. mgr ing. Janusz Bandel Strona/Page 2/15 WYKAZ PRÓB / SUMMARY OF TESTS Próba trwałego poboru mocy i trwałego prądu pracy Standby power consumption and residual current test STRONA PAGE 5 Próby wykonał / The tests were carried

Bardziej szczegółowo

Przewody do linii napowietrznych Przewody z drutów okrągłych skręconych współosiowo

Przewody do linii napowietrznych Przewody z drutów okrągłych skręconych współosiowo POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY ICS 29.060.10 PNEN 50182:2002/AC Wprowadza EN 50182:2001/AC:2013, IDT Przewody do linii napowietrznych Przewody z drutów okrągłych skręconych współosiowo Poprawka do Normy Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Budowa przełączników modularnych. Piotr Głaska Senior Product Manager Enterprise Networking Solutions

Budowa przełączników modularnych. Piotr Głaska Senior Product Manager Enterprise Networking Solutions Budowa przełączników modularnych Piotr Głaska Senior Product Manager Enterprise Networking Solutions Agenda 1 2 3 Architektura przełączająca Połączenia do matrycy Wentylacja 1 Ogólny model przełącznika

Bardziej szczegółowo

Compatible cameras for NVR-5000 series Main Stream Sub stream Support Firmware ver. 0,2-1Mbit yes yes yes n/d

Compatible cameras for NVR-5000 series Main Stream Sub stream Support Firmware ver. 0,2-1Mbit yes yes yes n/d NOVUS IP CAMERAS CLASSIC CAMERAS Compatible cameras for NVR-5000 series Main Stream Sub stream Support Firmware ver. Resolution Bitrate FPS GOP Resolution Bitrate FPS GOP Audio Motion detection NVIP 5000

Bardziej szczegółowo

Dioda półprzewodnikowa

Dioda półprzewodnikowa mikrofalowe (np. Gunna) Dioda półprzewodnikowa Dioda półprzewodnikowa jest elementem elektronicznym wykonanym z materiałów półprzewodnikowych. Dioda jest zbudowana z dwóch różnie domieszkowanych warstw

Bardziej szczegółowo

Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH

Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH Kierunek Elektronika i Telekomunikacja, Studia II stopnia Specjalność: Systemy wbudowane Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Szafa mroźnicza Freezing cabinet. Typ Type. Dane techniczne Technical data. Model Model SMI 04. SMI 04 Indus. www.essystemk.com Strona 1/9 Page 1/9

Szafa mroźnicza Freezing cabinet. Typ Type. Dane techniczne Technical data. Model Model SMI 04. SMI 04 Indus. www.essystemk.com Strona 1/9 Page 1/9 Indus www.essystemk.com Strona 1/9 Page 1/9 SPIS TREŚCI: 1. Informacje ogólne...3 General information 2. Informacje elektryczne...4 Electrical information 3. Informacje chłodnicze...5 Cooling information

Bardziej szczegółowo

Elektronika. Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W10) Szkoły Policealnej Zawodowej.

Elektronika. Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W10) Szkoły Policealnej Zawodowej. Elektronika Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W10) Szkoły Policealnej Zawodowej. Zadania elektroniki: Urządzenia elektroniczne służą do przetwarzania i przesyłania informacji w postaci

Bardziej szczegółowo

Systemy Telekomunikacji Satelitarnej

Systemy Telekomunikacji Satelitarnej Systemy Telekomunikacji Satelitarnej część 1: Podstawy transmisji satelitarnej mgr inż. Krzysztof Włostowski Instytut Telekomunikacji PW chrisk@tele.pw.edu.pl Systemy telekomunikacji satelitarnej literatura

Bardziej szczegółowo

Astroexpress 26. Waldemar Zwierzchlejski

Astroexpress 26. Waldemar Zwierzchlejski Astroexpress 26 Waldemar Zwierzchlejski Częstochowa, 23.01.2015 Sondy kosmiczne 2014 Waldemar Zwierzchlejski Częstochowa, 23.01.2015 STEREO = Solar TErrestrial RElations Observatory [2006] STEREO STEREO

Bardziej szczegółowo

BADANIE I ANALIZA WYPADKOWEGO ROZKŁADU WIDMOWEGO PROMIENIOWANIA LAMP HALOGENOWYCH I KSENONOWYCH 1. WPROWADZENIE

BADANIE I ANALIZA WYPADKOWEGO ROZKŁADU WIDMOWEGO PROMIENIOWANIA LAMP HALOGENOWYCH I KSENONOWYCH 1. WPROWADZENIE POZNAN UNIVE RSITY OF TE CHNOLOGY ACADEMIC JOURNALS No 73 Electrical Engineering 2013 Joanna RATAJCZAK* Grzegorz WICZYŃSKI* Konrad DOMKE* BADANIE I ANALIZA WYPADKOWEGO ROZKŁADU WIDMOWEGO PROMIENIOWANIA

Bardziej szczegółowo

Wykład 2 Układ współrzędnych, system i układ odniesienia

Wykład 2 Układ współrzędnych, system i układ odniesienia Wykład 2 Układ współrzędnych, system i układ odniesienia Prof. dr hab. Adam Łyszkowicz Katedra Geodezji Szczegółowej UWM w Olsztynie adaml@uwm.edu.pl Heweliusza 12, pokój 04 Spis treści Układ współrzędnych

Bardziej szczegółowo

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round Extraclass Football Men Season 2009/10 - Autumn round Invitation Dear All, On the date of 29th July starts the new season of Polish Extraclass. There will be live coverage form all the matches on Canal+

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka danych teledetekcyjnych jako źródeł danych przestrzennych. Sławomir Królewicz

Charakterystyka danych teledetekcyjnych jako źródeł danych przestrzennych. Sławomir Królewicz Charakterystyka danych teledetekcyjnych jako źródeł danych przestrzennych Sławomir Królewicz Teledetekcja jako nauka Teledetekcja to dziedzina wiedzy, nauki zajmująca się badaniem właściwości fizycznych,

Bardziej szczegółowo

Galeria Handlowa Starogard Gdański

Galeria Handlowa Starogard Gdański Galeria Handlowa Starogard Gdański Parkridge Retail Miasto Starogard Gdański leży w południowo-wschodniej części województwa pomorskiego, w pobliżu Borów Tucholskich, nad rzeką Wierzycą na Pojezierzu Starogardzkim.

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

Technika mikroprocesorowa

Technika mikroprocesorowa Technika mikroprocesorowa zajmuje się przetwarzaniem danych w oparciu o cyfrowe programowalne układy scalone. Systemy przetwarzające dane w oparciu o takie układy nazywane są systemami mikroprocesorowymi

Bardziej szczegółowo

03 April 2015 03 kwietnia 2015 r. Zmiana satelity dostarczającego sygnał Animal Planet HD. Change of Delivery Satellite for Animal Planet HD

03 April 2015 03 kwietnia 2015 r. Zmiana satelity dostarczającego sygnał Animal Planet HD. Change of Delivery Satellite for Animal Planet HD 03 April 2015 03 kwietnia 2015 r. Dear Sirs, Change of Delivery Satellite for Animal Planet HD We refer to the Affiliation Agreement with a Commencement Date of 01/11/2009 between ( DCEL / we ) and you,

Bardziej szczegółowo

KP, Fotogrametria cyfrowa, sem. 8, wykład 5 1

KP, Fotogrametria cyfrowa, sem. 8, wykład 5 1 Krystian Pyka Fotogrametria cyfrowa sem. 8 2007/08 Rozdzielczość zdjęć lotniczych Wybrane problemy współczesnej fotogrametrii lotniczej Rozdzielczość układu obiektyw film Kontrast, zakres dynamiczny Filtry

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE DEKLAROWANE PRZEZ PRODUCENTA POTWIERDZONE BADANIAMI / RATINGS ASSIGNED BY THE MANUFACTURER AND PROVED BY TESTS 393 V LOVOS-10/280

PARAMETRY TECHNICZNE DEKLAROWANE PRZEZ PRODUCENTA POTWIERDZONE BADANIAMI / RATINGS ASSIGNED BY THE MANUFACTURER AND PROVED BY TESTS 393 V LOVOS-10/280 Strona/Page 2/15 PARAMETRY TECHNICZNE DEKLAROWANE PRZEZ PRODUCENTA POTWIERDZONE BADANIAMI / RATINGS ASSIGNED BY THE MANUFACTURER AND PROVED BY TESTS Typ Type Napięcie trwałej pracy Continuous operating

Bardziej szczegółowo

DATA-S MONITORING ROZPROSZONY OŚWIETLENIA AWARYJNEGO DIVERSIFIED MONITORING OF EMERGENCY LIGHTING

DATA-S MONITORING ROZPROSZONY OŚWIETLENIA AWARYJNEGO DIVERSIFIED MONITORING OF EMERGENCY LIGHTING Wymiary Dimensions 500x282x89 IP40 DATA-S MONITORING ROZPROSZONY OŚWIETLENIA AWARYJNEGO System monitoruje prawidłową pracę zainstalowanych opraw oświetlenia awaryjnego w dużych obiektach użyteczności publicznej.

Bardziej szczegółowo

Złącze p-n powstaje wtedy, gdy w krysztale półprzewodnika wytworzone zostaną dwa obszary o odmiennym typie przewodnictwa p i n. Nośniki większościowe

Złącze p-n powstaje wtedy, gdy w krysztale półprzewodnika wytworzone zostaną dwa obszary o odmiennym typie przewodnictwa p i n. Nośniki większościowe Diody Dioda jest to przyrząd elektroniczny z dwiema elektrodami mający niesymetryczna charakterystykę prądu płynącego na wyjściu w funkcji napięcia na wejściu. Symbole graficzne diody, półprzewodnikowej

Bardziej szczegółowo