Aparatura kosmiczna, Piotr Orleański, CBK PAN, Wykład 4, Optyka, strona 1. Przyrządy optyczne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Aparatura kosmiczna, Piotr Orleański, CBK PAN, Wykład 4, Optyka, strona 1. Przyrządy optyczne"

Transkrypt

1 Aparatura kosmiczna, Piotr Orleański, CBK PAN, Wykład 4, Optyka, strona 1 Przyrządy optyczne

2 Aparatura kosmiczna, Piotr Orleański, CBK PAN, Wykład 4, Optyka, strona 2 Typy satelitarnych przyrządów optycznych pracujących w paśmie widzialnym: czujniki położenia satelity analizujące pozycję Słońca, Ziemi lub jej horyzontu, innych planet i gwiazd (Sun-tracker, star-tracker,...), ogólnie określane jako kamery (krótki czas akwizycji obrazu, względnie mała ogniskowa, średnia czułość): kamery telewizyjne B/W i RGB, przetworniki obrazujące wykorzystujące inne (najczęściej unikalne) systemy zapisu obrazu, przetworniki monochromatyczne, przetworniki multispektralne pracujące w paśmie widzialnym, z zakresem rozszerzonym o bliską podczerwień, kamery szeroko i wąskokątne, kamery fotogrametryczne, teleskopy astronomiczne (długie i nawet bardzo długie czasy akwizycji, długie ogniskowe, bardzo wysoka czułość), monochromatyczne i multispektralne, spektrometry pracujące w paśmie widzialnym, ultrafiolecie i bliskiej podczerwieni ULTRAFIOLET BLISKA PODCZERWIEŃ

3 Aparatura kosmiczna, Piotr Orleański, CBK PAN, Wykład 4, Optyka, strona 3 Photomultiplier Micro-channels plate

4 Aparatura kosmiczna, Piotr Orleański, CBK PAN, Wykład 4, Optyka, strona 4 Fotodioda: przyrządy fotoelektryczne z warstwą zaporową tzw. fotodiody półprzewodnikowe, są to najogólniej biorąc, złącza pn, w których zakłócenia koncentracji nośników mniejszościowych dokonuje się za pomocą energii fotonów docierających do złącza przez odpowiednie okienko wykonane w obudowie fotodiody. Fotodioda PN Fotodioda pracuje przy polaryzacji złącza w kierunku zaporowym. W stanie ciemnym (przy braku oświetlenia) przez fotodiodę płynie tylko prąd ciemny, będący prądem wstecznym złącza określonym przez termiczną generację nośników. Oświetlenie złącza powoduje generację dodatkowych nośników i wzrost prądu wstecznego złącza, proporcjonalny do natężenia padającego promieniowania. Fotodioda PIN W fotodiodzie pin między domieszkowanymi obszarami p-n znajduje się warstwa półprzewodnika samoistnego i. W takiej strukturze warstwa zaporowa ma dużą grubość, równą w przybliżeniu grubości warstwy samoistnej, co powoduje że pojemność takiego złącza jest bardzo mała, z czym wiąże się mała bezwładność działania fotodiody. Fotodioda lawinowa Fotodioda lawinowa jest elementem pracującym w zakresie przebicia lawinowego złącza pn. Fotodioda lawinowa jest najbardziej czułym, półprzewodnikowym detektorem światła. Fotoprąd jest tak duży, jak w zwykłej fotodiodzie, ale jest wzmacniany w warstwie, gdzie fotoelektrony są przyspieszane przez silne pole elektryczne. Pociąga to za sobą dalsze elektrony, które z kolei pociągają następne. Jest to tak zwany efekt lawinowy. Sygnał jest wzmacniany wewnętrznie ok. 100 razy. Diody lawinowe są czułe na różnice napięcia i temperatury i dlatego ich warunki pracy muszą być bardzo dokładnie kompensowane.

5 Aparatura kosmiczna, Piotr Orleański, CBK PAN, Wykład 4, Optyka, strona 5 Inne, półprzewodnikowe detektory światła Fotorezystor Fotorezystorem nazywa się element półprzewodnikowy bez-złączowy, który pod wpływem promieniowania świetlnego silnie zmienia swoją rezystancję. Część roboczą (światłoczułą) fotorezystora stanowi cienka warstwa półprzewodnika osadzona na podłożu dielektrycznym wraz z elektrodami metalowymi doprowadzającymi prąd ze źródła zewnętrznego. Całość umieszcza się w obudowie z okienkiem, służącym do przepuszczania promieniowania świetlnego. Fototranzystor Fototranzystory, są to tranzystory bipolarne (najczęściej typu npn) w których obudowie wykonano okno umożliwiające oświetlenie obszaru bazy tranzystora. Fototranzystor polaryzujemy tak jak zwykły tranzystor tj. złącze baza emiter jest spolaryzowane w kierunku przewodzenia, a złącze baza kolektor w kierunku zaporowym. Powszechnie fototranzystory wykonywane są jako elementy dwukońcówkowe tj. wyprowadzone są kontakty emitera i kolektora, baza zazwyczaj pozostaje nie wyprowadzona na zewnątrz. Przy braku oświetlenia przez fototranzystor płynie prąd zerowy, związany z termiczną generacją nośników, jest to prąd zaporowo spolaryzowanego złącza p-n na granicy obszarów bazy i kolektora.

6 Aparatura kosmiczna, Piotr Orleański, CBK PAN, Wykład 4, Optyka, strona 6 Sensory optyczne -porównanie Najczęściej używanymi sensorami optycznymi są fotodiody PIN oraz fototranzystory, rzadziej fotorezystory. Fotodiody PIN mają szerokie pasmo działania i niskie szumy ( mają lepsze parametry od zwykłych fotodiod). Fototranzystory są bardziej czułe na promieniowanie, od razu wzmacniają sygnał. Są jednak nieco wolniejsze, bardziej szumią. Fotodiody lawinowe są najczulsze ze wszystkich elementów, wymagają jednak kompensacji temperatury i napięcia, są drogie. Fotorezystory są również czułymi elementami, są jednak wolne. Zaletą jest niski koszt.

7 Aparatura kosmiczna, Piotr Orleański, CBK PAN, Wykład 4, Optyka, strona 7 Typy przetworników optycznych pracujących w paśmie widzialnym: pojedyncze detektory stosowane głównie w czujnikach położenia oraz fotometrach i starszych spektrometrach, używane również jako detektory w bardzo dokładnych przetwornikach obrazujących (mechaniczne skanowanie powierzchni). Bardzo wysoka czułość i rozdzielczość, doskonała liniowość i dynamika, bardzo często chłodzone, często mają poszerzone pasmo spektralne, jednowymiarowe matryce (linijki) detektorów półprzewodnikowych wykorzystywane do uzyskiwania obrazów (dwuwymiarowość uzyskuje się dzięki ruchowi satelity lub poprzez mechaniczne skanowanie wzdłuż jednej osi), bardzo często stosowane w spektrometrii. Doskonała rozdzielczość i liniowość geometryczna, możliwość stosowania detektorów o poszerzonym paśmie spektralnym, dobra czułość, łatwość obróbki sygnału. Dostępne w wykonaniach od kilkudziesięciu do powyżej kilku tysięcy elementów, lampy obrazujące (np. widikony), obecnie już praktycznie zapomniane dwuwymiarowe matryce detektorów półprzewodnikowych (CID, CCD, CMOS) - obecnie podstawowy element obrazujący, mogą być monochromatyczne lub kolorowe (RGB), w wykonaniach standardowych do kilku Megapikseli, w wykonaniach specjalnych do około 100 Megapikseli. Często chłodzone.

8 Aparatura kosmiczna, Piotr Orleański, CBK PAN, Wykład 4, Optyka, strona 8 Sama zasada działania przetworników CCD i CMOS w obu typach matryc jest taka sama - foton, padając na materiał półprzewodnikowy, wybija elektrony, które niosą informacje o natężeniu światła. Różnice w konstrukcji obu matryc sprowadzają się do sposobu odczytu danych i adresowania komórek

9 Aparatura kosmiczna, Piotr Orleański, CBK PAN, Wykład 4, Optyka, strona 9 Kolorowy system obrazujący oparty o trzy oddzielne kamery CCD

10 Aparatura kosmiczna, Piotr Orleański, CBK PAN, Wykład 4, Optyka, strona 10 How a single-chip color CCD camera works? In this type of camera, all of the wavelengths of visible light impinge upon the single color imaging sensor. A mosaic or grid of tiny color filters is placed on the face of the CCD array to filter light so that only red, green or blue (RGB) light reaches any given pixel. The most common layout for the grid of color filters is the Bayer pattern consisting of rows of red-green-red-green. and blue-green-blue-green pixels. A single-chip color camera using an array with n x n pixel resolution is used to generate a three-color RGB image with n x n pixels for each color plane. However, on the chip only 25% of the pixels are devoted to blue, 25% to red, and 50% to green. (The increased number of green pixels simulates the increased sensitivity of the human eye to green light.) Therefore the resolution of the raw data for each color plane is much less than n x n pixels. These lower resolution color plane images are combined to create a full resolution color composite image through application of a Bayer pattern de-mosaic algorithm. This algorithm derives a red, green, and blue intensity value for each pixel location based on the values of the surrounding pixels.

11 Aparatura kosmiczna, Piotr Orleański, CBK PAN, Wykład 4, Optyka, strona 11 Jedna z największych, obecnie produkowanych, kolorowych matryc CCD: KAF-22000CE firmy Kodak

12 Podstawy technologii projektów kosmicznych, Piotr Orleański, CBK PAN, Wykład 5, Obraz, strona 12 KODAK KAF-22000CE Color Image Sensor, 4080 (H) x 5440 (V)

13 Aparatura kosmiczna, Piotr Orleański, CBK PAN, Wykład 4, Optyka, strona 13 Jedna z największych, obecnie produkowanych, monochromatycznych matryc CCD, CCD595 Firmy Fairchild Imaging Zastosowania: zaawansowane badania naukowe, aparatura kosmiczna, rozpoznanie powierzchni

14 Aparatura kosmiczna, Piotr Orleański, CBK PAN, Wykład 4, Optyka, strona 14 Tematyczne przetworniki obrazu kamery wielospektralne stosowane przy tworzeniu map tematycznych (woda, stan upraw rolnych, zanieczyszczenia środowiska, klęski żywiołowe, zasolenie, rozwój aglomeracji, drogi, pogoda...). Mapy wykonywane są na podstawie obrazów satelitarnych weryfikowanych z poziomu lotniczego oraz naziemnego. Istotnym jest skorelowanie pasm spektralnych, rozdzielczości i oprogramowania dla wszystkich poziomów. Stąd, dostępne na rynku, specjalizowane kamery służące do fotointerpretacji mają zbliżone filtry do tych, stosowanych na satelitach (np.. LANDSAT, SPOT, NOAA...). Fragment z opisu, przedstawionych poniżej, kamer tematycznych 3 CCD firmy Duncan Tech: Historically, the bulk of CIR imagery has been acquired from sensors onboard earth-sensing satellites. DuncanTech's standard CIR configurations are specifically tailored to be compatible with the needs of the remote sensing community. We presently produce two CIR configurations with slightly differing passbands. Band Center Wavelength FWHM Blue 460 nm 45 nm Green 540 nm 40 nm Red 660 nm 40 nm NIR 800 nm 65 nm

15 Aparatura kosmiczna, Piotr Orleański, CBK PAN, Wykład 4, Optyka, strona 15 Pasywne systemy pozyskiwania obrazów

16 Aparatura kosmiczna, Piotr Orleański, CBK PAN, Wykład 4, Optyka, strona 16 W układzie Pushbroom linijka CCD pracująca w modzie TDI, jest w istocie dwuwymiarowa. Wymiar CCD wzdłuż kierunku lotu składa się z kilkunastu linii. Kolejny element z następnej linii (jak pokazano na rysunku) przejmuje ładunek z elementu CCD linii poprzedniej i jednocześnie rejestruje sygnał z elementu, który był mierzony poprzednio przez wcześniejszą linie. Dzięki temu uzyskujemy sumowanie sygnału i polepszenie relacji sygnału do szumu S/N i tym samym lepszą jakość obrazu.

17 Aparatura kosmiczna, Piotr Orleański, CBK PAN, Wykład 4, Optyka, strona 17 Czujniki położenia Słońca i gwiazd, przykład: TELEGWIAZDA Wykonane w latach osiemdziesiątych na Politechnice Warszawskiej, we współpracy z CBK, urządzenie służyło do orientacji przestrzennej satelity GAMMA (ZSRR, Francja i Polska). Analizowało obraz nieba w polu z kątem widzenia po przekątnej 9 stopni. Cztery, najjaśniejsze gwiazdy, widoczne w polu widzenia, były śledzone, ich współrzędne były przekazywane na Ziemię i tam korelowane z rzeczywistą mapą nieba. Przyrząd rejestrował położenie gwiazd do siódmej wielkości z dokładnością lepszą niż 2 arc min. W bloku kamerowym zastosowano vidikon, obróbką sygnałów zajmował się, zbudowany z układów serii TTL LS, 12-bitowy procesor sygnałowy. Po awarii teleskopu GAMMA Telegwiazda była jednym z niewielu, w pełni sprawnych, przyrządów na pokładzie satelity. Oprogramowanie służące do korelacji danych z mapą nieba, napisane w CBK, zdecydowanie przewyższało te wersje, które powstały w IKI oraz CNES. Blok elektroniki opracowany na Wydziale Elektroniki PW Blok kamerowy opracowany na Wydziale Mechaniki Precyzyjnej PW

18 Aparatura kosmiczna, Piotr Orleański, CBK PAN, Wykład 4, Optyka, strona 18 WIZJER kamera TV i czujnik położenia Słońca dla stacji MIR

19 Czujniki położenia Słońca i gwiazd Przykład: MISJA CASSINI The Cassini spacecraft uses a digital sun sensor assembly (SSA) to detect the Sun when it is in the sensor field of view. Following detection, the measured Sun location determines the spacecraft attitude to sufficient accuracy to facilitate star identification by the Stellar Reference Unit (SRU). The SSA also provides Sun reference for spacecraft thermal "safing" (i.e., shutdown in case of thermal overload). The SSA has full redundancy, and at least one SSA will be powered on at all times during the mission.

20 Czujniki położenia Słońca i gwiazd - Przykład: MISJA CASSINI, c.d. The stellar reference unit (SRU) is a 15- degree square field-of-view star tracker that is used to provide three-axis spacecraft attitude measurements. The SRU can provide the AACS flight computer (AFC) with up to 50,000 pixels of information per second, and it is redundant, meaning that there is a backup unit onboard. Software algorithms resident on the AFC are able to establish and maintain stellar reference by comparing incoming pixel frames to an onboard catalog of approximately 5000 stars. Three to five stars are commonly tracked at any one time. The SRU is commandable within certain parameters, and it can generate sufficient status data upon command to allow determination of its commanded state. It will be available for star tracking within two days after launch, and it will be capable of withstanding direct exposure to the Sun for fifteen minutes at solar distances as small as 0.6 AU.

21 Aparatura kosmiczna, Piotr Orleański, CBK PAN, Wykład 4, Optyka, strona 21 LANDSAT 7 Enhanced Thematic Mapper+ (ETM+), niektóre z zastosowań: Monitorowanie procesów związanych z rekultywacją wydm Analiza stopniowych zmian w antarktycznej powłoce lodowej Rejestracja oznak powiększania się obszarów zurbanizowanych Monitorowanie stanu zdrowia iglastych lasów strefy umiarkowanej Monitorowanie wykorzystania terenów zajętych przez lasy strefy tropikalnej Określanie zagrożeń związanych z pożarami w strefach suchych Rolnictwo precyzyjne (określanie stanu nawożenia i nawodnienia terenów rolniczych, prognozowanie upraw) Określanie koncentracji zanieczyszczeń w wodach (szczególnie strefa przybrzeżna jezior na wiosnę) Monitorowanie zagrożeń wulkanicznych i wypływów lawy.

22 Aparatura kosmiczna, Piotr Orleański, CBK PAN, Wykład 4, Optyka, strona 22 LANDSAT 7 Enhanced Thematic Mapper+ (ETM+) Landsat-7 data are collected from a nominal altitude of 705 kilometers in a near-polar, near-circular, sunsynchronous orbit at an inclination of 98.2 degrees, imaging the same 183-km swath of the Earth's surface every 16 days. The orbital pattern equates to a 233-orbit cycle with a swath sidelap that varies from approximately 7 percent at the equator to nearly 84 percent at 81 degrees north or south latitude.

23 Aparatura kosmiczna, Piotr Orleański, CBK PAN, Wykład 4, Optyka, strona 23 LANDSAT 7 Enhanced Thematic Mapper+ (ETM+) Launched April 1999 Scene Size: 183 km cross-track 170 km along-track 3.6 Gbits in 24 seconds 42.6 mrad/30m pixel Radiometric Accuracy: 5% absolute, 2% relative Data Rate: 150 Mbps on two 75 Mbps channels (I & Q) Scan Frequency: 7 Hz Spectral Bands: 1) µm, 30 m resolution, SiPD 2) µm, 30 m resolution, SiPD 3) µm, 30 m resolution, SiPD 4) µm, 30 m resolution, SiPD 5) µm, 30 m resolution, InSb 6) µm, 60 m resolution, HgCdTe 7) µm, 30 m resolution, InSb 8) µm, 15 m resolution, SiPD

24 Aparatura kosmiczna, Piotr Orleański, CBK PAN, Wykład 4, Optyka, strona 24 LANDSAT 7 Enhanced Thematic Mapper+ Pożar w okolicy San Diego po katastrofie śmigłowca

25 Aparatura kosmiczna, Piotr Orleański, CBK PAN, Wykład 4, Optyka, strona 25 LANDSAT 5 Thematic Mapper obraz z okolic Warszawy uzyskany w kanałach: 7 (około 2050nm), 5 (około 1600nm) i 2 (około 600nm), zobrazowanie uzyskano dla RGB odpowiadającemu kanałom 752. Rozdzielczość na powierzchni około 30 metrów z wysokości około 700 km. 233 cykle orbitalne wykonywane w ciągu 16 dni prawie w pełni pokrywają całą powierzchnię Ziemi (z wyłączeniem obszarów podbiegunowych).

26 Aparatura kosmiczna, Piotr Orleański, CBK PAN, Wykład 4, Optyka, strona 26 Kamery pokładowe w misjach planetarnych misja Pathfinder, pojazd Sojourner Two types of Kodak imaging sensors were used by the NASA's Pathfinder's surface rover in 1997 to see its way across the rough Mars terrain, and capture color images of the Martian ground and soil. Twin monochrome imaging sensors acted as the rover's "eyes". By measuring the topography, and recording visual maps of the surface, the sensors gave the Earth-based rover operator a clear view of the rocky Martian terrain. The third interline sensor, located in the rear of the rover, captured uncompressed 640 x 480 pixel full-color still images of the soil disturbed by the rover wheels, and of soil samples analyzed by an on-board alpha-proton-x-ray spectrometer. The Mars Pathfinder mission demonstrated that exploration of Mars could be achieved at low cost. To this end, the Kodak KAI-037M interline sensor used on the rover were not custom-made, but commercially available imaging products routinely produced by Kodak. Neither state-of-the-art, nor unusually expensive, the sensors matched NASA specifications for proven technology that has shown consistent durability and reliability in the commercial sector. The interline sensors feature a "progressive scan" readout design, which produces a steadier, higher quality image than can be produced by typical camcorder sensors. On Earth, progressive scan sensors are used in many applications. For example, the KODAK DIGITAL SCIENCE DVC-300 digital video camera uses an imager based on the same technology as the KODAK DIGITAL SCIENCE KAI-0371M image sensor used on the Mars rover.

27 Aparatura kosmiczna, Piotr Orleański, CBK PAN, Wykład 4, Optyka, strona 27 Kamery pokładowe w misjach planetarnych misja Pathfinder i jej imager IMP "Yogi" is a meter-size rock about 5 meters northwest of the Mars Pathfinder lander and was the second rock visited by the Sojourner Rover s alpha proton X-ray spectrometer (APXS) instrument. This mosaic shows super resolution techniques applied to the second APXS target rock, which was poorly illuminated in the rover s forward camera view taken before the instrument was deployed. Super resolution was applied to help to address questions about the texture of this rock and what it might tell us about its mode of origin. This mosaic of Yogi was produced by combining four "Super Pan" frames taken with the IMP camera. This composite color mosaic consists of 7 frames from the right eye, taken with different color filters that were enlarged by 500% and then co-added using Adobe Photoshop to produce, in effect, a super-resolution panchromatic frame that is sharper than an individual frame would be. This panchromatic frame was then colorized with the red, green, and blue filtered images from the same sequence. The color balance was adjusted to approximate the true color of Mars. Shadows were processed separately from the rest of the rock and combined with the rest of the scene to bring out details in the shadow of Yogi that would be too dark to view at the same time as the sunlit surfaces. This resulted in the unusual color fringing at the edges of the shadow.

28 Aparatura kosmiczna, Piotr Orleański, CBK PAN, Wykład 4, Optyka, strona 28 Kamery pokładowe w misjach planetarnych misja Mars Express, High Resolution Stereo Camera Camera Head (1) The HRSC's task is the mapping of most of the Martian surface. The resolution is 10 meters / pixel at an altitude of 250 km. SRC Super Resolution Channel (2) This is the channel with an resolution of down to 2.3 m per pixel. SRC images will provide detailed information about areas of special interest, e.g. for the examination of future landing sites. Instrument Frame (3) The Instrument Frame is the structure for the Camera Head (HRSC) and the SRC and provides thermal decoupling from the spacecraft and mechanical stability. Digital Unit (4) Camera Control Processor (CCP): The CCP interprets and executes the serial telecommands and control data of the spacecraft. The CCP is based on a microprocessor (80C86), a boot PROM, a RAM for data handling and program execution, and an EEPROM for application software. The EEPROM can be up and downloaded via normal telecommand / telemetry links for updating the software. Data Compression Electronics (DCE): The DCE consists of 4 Compression Units (CU) and the microcontroller (MC). The input buffers of the 4 CUs are directly linked to the four signal chains of the Camera Head. Each CU works individually and uses a parameter table controlled JPEG compression algorithm. After compression, an 80C31 microcontroller combines the data streams via multiplexing to a serial output. Interface Electronics (IFE): The IFE01 includes the low data rate interfaces between Camera Head, the Data Compression Electronics, spacecraft and the Camera Control Processor. The second board IFE02 includes the fast interface electronics used for the transfer of the scientific image data to the spacecraft mass memory. Power Supply Subsystem (PSS): The PSS supplies the DU itself and the Camera Head. The power converter of the SRC is also located within the DU. Heater Control Electronics (HCE): The heater control system controls the thermal condition of the camera, which is thermally decoupled from the spacecraft. The dissipated energy from the Camera Head is removed via cooling straps and an external radiator. Simultaneously the camera is heated to a temperature of around 20 C via a system of 6 independent analogue heater control loops comprising thermistors and heaters on the optical bench and inside the Front End Electronics. The heater control logic can be switched on independently from the camera electronics.

29 Aparatura kosmiczna, Piotr Orleański, CBK PAN, Wykład 4, Optyka, strona 29 Kamery pokładowe w misjach planetarnych misja Mars Express, High Resolution Stereo Camera The imaging electronics of the HRSC are based on the principle of a linescan camera. This means, only a line is exposed to the light, and not an area. One CCD-line of the HRSC consists of 5184 light-sensitive cells (pixels). The CCD's are situated perpendicular to the flight direction and are read-out in at variable frequency, which is adjusted to the ground velocity of the spacecraft. During imaging operations this creates 9 independent image strips (push broom principle), one from each channel. Three of the channels are sensitive in the spectral range of red, green and blue. Another one obtaines data in near-infrared. Additionally there are three stereo-channels (Nadir, Stereo 1 and Stereo 2), which are used for the extraction of 3D-data, which result finally in a digital terrain model. The principle is to get a downward, backward and a forward-view of an object. From this different views one can derive 3D information via photogrammetry. Furthermore there are two photometric-channels, delivering data for the physical analysis of the Martian surface

30 Aparatura kosmiczna, Piotr Orleański, CBK PAN, Wykład 4, Optyka, strona 30 Kamery pokładowe w misjach planetarnych misja Mars Express, High Resolution Stereo Camera The SRC is the second part of the HRSC camera system and is working with an area-sensor. The green square represents size of a HRSC pixel The brown square represents the size of a SRC pixel (around 4% of the area of a HRSC pixel) The horizontal line represents the CCD-line of the HRSC camera. The flight direction is perpendicular to this line. An area represents the SRC image. It consists of 1024 X 1032 pixels. One pixel of the HRSC at 250 km altitude covers 10 m on the ground. Thus the width of an image on the Martian surface is km (HSRC). The SRC images are created by an area sensor. At an altitude of 250 km one pixel corresponds to about 2.3 metres on the ground. At each read-out a complete picture with the dimensions of 2355 m X 2373 m (1024 X 1032 pixels with a resolution of 2.3 meters) is created. To create a continuous image-strip mosaic it is necessary to take one SRC-image every 235 read-out steps of the HRSC. This is realised via the control software and the Digital Unit

31 Aparatura kosmiczna, Piotr Orleański, CBK PAN, Wykład 4, Optyka, strona 31 Kamery pokładowe w misjach planetarnych misja Mars Express, High Resolution Stereo Camera This picture was taken by the High Resolution Stereo Camera (HRSC) onboard ESA's Mars Express orbiter, in colour and 3D, in orbit 18 on 14 January It shows a vertical view of a mesa in the true colours of Mars. The summit plateau stands about 3 km above the surrounding terrain. The original surface was dissected by erosion, only isolated mesas remained intact. The large crater has a diameter of 7.6 km

32 Aparatura kosmiczna, Piotr Orleański, CBK PAN, Wykład 4, Optyka, strona 32 Kamery pokładowe w misjach planetarnych misja Mars Express, High Resolution Stereo Camera This picture was taken by the High Resolution Stereo Camera (HRSC) onboard ESA's Mars Express orbiter, in colour and 3D, in orbit 18 on 15 January From a height 273 km. The location is east of the Hellas basin at 41 o South and 101 o East. The area ia 100 km across, with a resolution of 12m per pixeel and shows a channel (Reull Vallis) once formed by flowing water

33 HST - HUBBLE SPACE TELESCOPE

34 HST - HUBBLE SPACE TELESCOPE Wyniesiony przez Disvcovery na LEO (około 600km). Główna modyfikacja w grudniu 1993 polegała na dodaniu optyki korygującej niedokładności wykonania zwierciadła głównego. Satelita ma 13m długości, 4.2m średnicy (w najszerszym miejscu), waży kg. Zwierciadło główne teleskopu ma średnicę 2.4m i waży 4078kg. Jedna z jaśniejszych gwiazd w Obłoku Magellana widziana z Ziemi, oraz przez WFPC-1 na pokładzie HST przed i po korekcji za pomocą Corrective Optics Space Telescope Axial Replacement (COSTAR)

35 Aparatura kosmiczna, Piotr Orleański, CBK PAN, Wykład 4, Optyka, strona 35 The James Webb Space Telescope (JWST) observatory includes three main elements, the Integrated Science Instrument Module (ISIM), the Optical Telescope Element (OTE) and the Spacecraft Element which comprises the spacecraft bus and the Sun shield. The telescope will be placed in the L2 orbit approximately 1.5 million kilometers away from Earth. JWST will be launched in June 2013 on an Ariane V ECA rocket. It will have a giant shield (about 22m 12m) protecting it from the light of the Sun. Telescope and instruments will be passively cooled to 37K. The mirror will be 6.5 meters in diameter, made of beryllium with a thin gold coating. The total payload mass will be 6200 kilograms. The JWST's wavelength range will be from about 0.6 to 28 μm (far visible to the mid-infrared light), compared to Hubble's μm (ultraviolet to the near infrared). NIRCam: a wide field (2.2' x 4.4') near-ir camera covering wavelengths µm NIRSpec: a wide field (3.5' x 3.5') multi-object near-ir spectrometer covering wavelengths µm at spectral resolutions of R~100, R~1000 and R~3000 MIRI: a combined mid-ir camera (1.4' x 1.9') and spectrograph (R~3000) covering wavelengths 5-27 µm FGS: the Fine Guidance System will include a near-ir tunable filter imaging capability (2.3' x 2.3'; R~100) covering wavelengths µm.

36 Aparatura kosmiczna, Piotr Orleański, CBK PAN, Wykład 4, Optyka, strona 36 st_deployme James Webb Space Telescope

37 Aparatura kosmiczna, Piotr Orleański, CBK PAN, Wykład 4, Optyka, strona 37 James Webb Space Telescope makieta 1:1, Montreal 2008

38 Aparatura kosmiczna, Piotr Orleański, CBK PAN, Wykład 4, Optyka, strona 38 Bloki zbudowane w CBK PAN PFS Mars Express Rysunki i zdjęcia: ESA, IFSI CNR oraz CBK PAN

39 Aparatura kosmiczna, Piotr Orleański, CBK PAN, Wykład 4, Optyka, strona 39 Interferometr Michelsona

40 Aparatura kosmiczna, Piotr Orleański, CBK PAN, Wykład 4, Optyka, strona 40 Dwa typy pomiarów za pomocą spektrometrów fourierowskich

41 Aparatura kosmiczna, Piotr Orleański, CBK PAN, Wykład 4, Optyka, strona 41

42 Aparatura kosmiczna, Piotr Orleański, CBK PAN, Wykład 4, Optyka, strona 42 Zalety spektrometrów fourierowskich: Wysoka czułość optyczna, Wysoka czułość energetyczna, Pomiar całego spektrum w tym samym momencie, Rozdzielczość ograniczona przede wszystkim przesuwem zwierciadła, Duży zakres spektralny ograniczony przede wszystkim możliwościami zastosowanego detektora, Możliwośc bezpośredniej obróbki matematycznej na sygnale z uwzględnieniem charakterystyki przyrządu. Wady spektrometrów fourierowskich: Złożoność konstrukcji

43 Aparatura kosmiczna, Piotr Orleański, CBK PAN, Wykład 4, Optyka, strona 43 Przykład spektrometru fourierowskiego - egzemplarz prototypowy (laboratoryjny) wykonany dla misji CESAR Laser referencyjny Sun pointing system Detektor chłodzony w układzie Sterlinga Silnik liniowy Zwierciadło ruchome Zwierciadło nieruchome

44 Aparatura kosmiczna, Piotr Orleański, CBK PAN, Wykład 4, Optyka, strona 44 MARS 92 - MARS 94 - MARS 96 Masa satelity 6700 kg, w tym paliwo 3000 kg i aparatura naukowa 550 kg. 24 instrumenty plus dwa landery i dwa penetratory budowane w 24 krajach (w tym ESA) USSPACECOM Space Surveillance Network (SSN) śledziła start rakiety Sojuz aż do momentu oddzielenia się trzeciego stopnia, potem, 16 listopada o godzinie 19:49 czasu EST, zaobserwowała wejście niezidentyfikowanego obiektu w ziemską atmosferę i upadek do Pacyfiku w okolicy wybrzeża Chile Bajkonur MARS-96 został wystrzelony 16 listopada 1996 o godzinie 20:48:53 czasu UTC z Bajkonuru Wybrzeże Chile

45 Aparatura kosmiczna, Piotr Orleański, CBK PAN, Wykład 4, Optyka, strona 45 Planetary Fourier Spectrometer (PFS) dla misji ESA - Mars Express

46 Aparatura kosmiczna, Piotr Orleański, CBK PAN, Wykład 4, Optyka, strona 46 Planetary Fourier Spectrometer (PFS) dla misji ESA - Mars Express Aparatura naukowa umieszczona na satelicie Mars Express

47 Aparatura kosmiczna, Piotr Orleański, CBK PAN, Wykład 4, Optyka, strona 47 HRSC, D STEREO CAMERA OMEGA, F, VIS/NIR PFS, I, IR SPICAM, F, UV/IR ASPERA, S, PLAZMA MARSIS, I, USA, RADAR RADIO SCIENCE EXPERIMENT, D

48 Aparatura kosmiczna, Piotr Orleański, CBK PAN, Wykład 4, Optyka, strona 48 Planetary Fourier Spectrometer (PFS) dla misji ESA - Mars Express Start 2 czerwca 2003 z Bajkonuru Oddzielenie się lądownika Beagle 19 grudnia 2003 Wejście na orbitę marsjańską 24 grudnia 2003

Instrukcja Obsługi Pojazdów Floty XR

Instrukcja Obsługi Pojazdów Floty XR Instrukcja Obsługi Pojazdów Floty XR Wersja 2.6 Data publikacji oryginału: 28-04-2013 Data publikacji tłumaczenia: ~31-07-2013 Wersje pojazdów: XR5 1.9 / XR1 1.11 / XR2 1.6 To oprogramowanie jest darmowe

Bardziej szczegółowo

(short) NDR-EA3104LCD NDR-EA3108LCD

(short) NDR-EA3104LCD NDR-EA3108LCD e. ro /d vr /N ov us /N D REA 3 10 4L CD U s e r s m a n u a l (short) ht tp :// ww w. e- ca m er NDR-EA3104LCD NDR-EA3108LCD NDR-EA3104LCD / NDR-EA3108LCD User's manual (short) ver. 1.0 IMPORTANT INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

User s manual NVR-3404POE NVR-3408POE NVR-3408POE-H2 NVR-3416

User s manual NVR-3404POE NVR-3408POE NVR-3408POE-H2 NVR-3416 User s manual (short) NVR-3404POE NVR-3408POE NVR-3408POE-H2 NVR-3416 User s manual (Short) ver.1.1 IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS All rights reserved AAT Holding S. A. 2 User s manual (Short) ver.1.1

Bardziej szczegółowo

NMS Novus Management System

NMS Novus Management System User s manual Instrukcja obsługi NMS Novus Management System NMS - User s manual ver. 1.22 TABLE OF CONTENT Table of content... 3 1. FOREWORD INFORMATION...6 1.1. Main characteristics... 6 1.2. Recommended

Bardziej szczegółowo

The use of search techniques employing

The use of search techniques employing The use of search techniques employing ground-penetrating radar in forensic medicine Andrzej Ossowski, Piotr Brzeziński, Jarosław Piątek, Barbara Potocka-Banaś, Tomasz Janus, Katarzyna Jałowińska, Mirosław

Bardziej szczegółowo

TVAC16000B. User guide Instrukcja obsługi Betjeningsvejledning Manual de instrucciones

TVAC16000B. User guide Instrukcja obsługi Betjeningsvejledning Manual de instrucciones TVAC16000B GB PL DK ES User guide Instrukcja obsługi Betjeningsvejledning Manual de instrucciones Version 01/2013 This user guide contains important information on starting operation and using the device.

Bardziej szczegółowo

METROLOGIA I PROBIERNICTWO

METROLOGIA I PROBIERNICTWO METROLOGIA I PROBIERNICTWO Mierzymy dla Wszystkich od 1919 r. ISSN 2300-8806 Biuletyn Głównego Urzędu Miar nr 1-2 (8-9)/2015 PROBIERNICTWO Zmiany dyrektyw MID i NAWI str. 59 Special edition Wydanie specjalne

Bardziej szczegółowo

RADA PROGRAMOWA. Wydanie dofinansowane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

RADA PROGRAMOWA. Wydanie dofinansowane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego RADA PROGRAMOWA PRZEWODNICZĄCY: prof. dr hab. dr h.c. mult. Czesław CEMPEL Politechnika Poznańska REDAKTOR NACZELNY: prof. dr hab. inż. Ryszard MICHALSKI UWM w Olsztynie prof. dr hab. inż. Jan ADAMCZYK

Bardziej szczegółowo

NAVIO 520 DVR OWNER S MANUAL NAVIO 520 DVR INSTRUKCJA OBSŁUGI

NAVIO 520 DVR OWNER S MANUAL NAVIO 520 DVR INSTRUKCJA OBSŁUGI NAVIO 520 DVR OWNER S MANUAL NAVIO 520 DVR INSTRUKCJA OBSŁUGI VISIT OUR WEBSITE WWW.GOCLEVER.COM TO SEE MORE PRODUCTS TAB, NAVIO, DVR, DVB-T Read this manual before installation and use. Contents / Spis

Bardziej szczegółowo

4-CH digital video recorder set URZ0158. User's manual Instrukcja obsługi H.264 DVR

4-CH digital video recorder set URZ0158. User's manual Instrukcja obsługi H.264 DVR 4-CH digital video recorder set URZ0158 User's manual Instrukcja obsługi EN PL H.264 DVR Owner s manual Notes The power supply of this DVR is provided through DC 12V/3A adapter, please check the power

Bardziej szczegółowo

IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS

IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS User s manual (short form) NVIP-1DN3000V/IR-1P NVIP-2DN3000V/IR-1P NVIP-1DN3001V/IR-1P NVIP-2DN3001V/IR-1P IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC ) Directives CE Marking

Bardziej szczegółowo

User s manual NDR-EA3108 NDR-EA3216 NDR-EA4208 NDR-EA4416

User s manual NDR-EA3108 NDR-EA3216 NDR-EA4208 NDR-EA4416 User s manual NDR-EA3108 NDR-EA3216 NDR-EA4208 NDR-EA4416 COMMENTS AND WARNINGS NDR-EA3108 / NDR-EA3216 / NDR-EA4208 / NDR-EA4416 User s manual ver. 1.0 EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC ) Directives

Bardziej szczegółowo

Automatyka budynkowa i przemysłowa. o m. s. c. . p l. t e r. w w w. m a s. Elementy i układy półprzewodnikowe. Technologia LED. Technologia LCD, OLED

Automatyka budynkowa i przemysłowa. o m. s. c. . p l. t e r. w w w. m a s. Elementy i układy półprzewodnikowe. Technologia LED. Technologia LCD, OLED w w w. m a s t e r s. c o m. p l Elementy i układy półprzewodnikowe Technologia LED Technologia LCD, OLED Technologia fotowoltaiczna Technologia łączeniowa Technologia bezprzewodowa Pozostałe elementy

Bardziej szczegółowo

Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji. Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing

Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji. Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji jest serią wydawniczą powołaną przez organizacje

Bardziej szczegółowo

user s manual NVR-5316 NVR-5509 NVR-5520

user s manual NVR-5316 NVR-5509 NVR-5520 user s manual NVR-5316 NVR-5509 NVR-5520 NVR-5316, NVR-5509, NVR-5520 User s manual ver.1.0 IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC ) Directives CE Marking Our products

Bardziej szczegółowo

User s manual NVR-3304 NVR-3308 NVR-3326

User s manual NVR-3304 NVR-3308 NVR-3326 User s manual NVR-3304 NVR-3308 NVR-3326 NVR-3304, NVR-3308, NVR-3326 User s manual ver.1.0 TABLE OF CONTENTS TABLE OF CONTENTS 1. FOREWORD INFORMATION.....5 1.1. Network recorder s technical data... 5

Bardziej szczegółowo

The use of Newton s method for interpolation in the bench testing of compression-ignition engine unit injector systems

The use of Newton s method for interpolation in the bench testing of compression-ignition engine unit injector systems Article citation info: STOECK, M., OSIPOWICZ, T. The use of Newton s method for interpolation in the bench testing of compression-ignition engine unit injector systems. Combustion Engines. 2014, 159(4),

Bardziej szczegółowo

PROJEKT AUDIO VIDEO I NAGŁOŚNIENIA DO MODERNIZACJI SAL KONFERENCYJNYCH NR 105 I 106 ORAZ REMONTU POMIESZCZENIA 113 W BUDYNKU A GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR

PROJEKT AUDIO VIDEO I NAGŁOŚNIENIA DO MODERNIZACJI SAL KONFERENCYJNYCH NR 105 I 106 ORAZ REMONTU POMIESZCZENIA 113 W BUDYNKU A GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR Nazwa i adres obiektu budowlanego: PROJEKT AUDIO VIDEO I NAGŁOŚNIENIA DO MODERNIZACJI SAL KONFERENCYJNYCH NR 105 I 106 ORAZ REMONTU POMIESZCZENIA 113 W BUDYNKU A GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR 00-950 WARSZAWA UL.

Bardziej szczegółowo

Metody Informatyki Stosowanej

Metody Informatyki Stosowanej Polska Akademia Nauk Oddział w Gdańsku Komisja Informatyki Metody Informatyki Stosowanej Nr 2/2008 (Tom 15) Szczecin 2008 Metody Informatyki Stosowanej Kwartalnik Komisji Informatyki Polskiej Akademii

Bardziej szczegółowo

INTELIGENTNY CZUJNIK W STRUKTURZE SIECI ROZLEGŁEJ SMART SENSOR IN WIDE AREA NETWORK ENVIRONMENT

INTELIGENTNY CZUJNIK W STRUKTURZE SIECI ROZLEGŁEJ SMART SENSOR IN WIDE AREA NETWORK ENVIRONMENT STUDIA INFORMATICA 2002 Volume 23 Number 3 (50) Tadeusz PIETRASZEK Politechnika Śląska, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki INTELIGENTNY CZUJNIK W STRUKTURZE SIECI ROZLEGŁEJ Streszczenie. W artykule

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI CMM-10

INSTRUKCJA OBSŁUGI CMM-10 INSTRUKCJA OBSŁUGI MULTIMETR Z AUTOMATYCZNYM PRZEŁĄCZANIEM ZAKRESU CMM-10 Wersja 1.7 Multimetr CMM-10 przeznaczony jest do pomiaru napięcia stałego i zmiennego, prądu stałego i zmiennego, rezystancji,

Bardziej szczegółowo

IBM Storwize V7000 Rewolucja

IBM Storwize V7000 Rewolucja IBM Innovation Center IBM Storwize V7000 Rewolucja 2010 IBM Corporation Agenda Storwize V7000 Informacje podstawowe Komponenty Architektura (SAS) i okablowanie Konfiguracja podstawowa Planowanie instalacji

Bardziej szczegółowo

Operating Instructions Instrukcja obsługi

Operating Instructions Instrukcja obsługi Operating Instructions Instrukcja obsługi SD Card/Hard Disk Video Camera Model No.SDR-H280 Before use, please read these instructions completely. Przed pierwszym włączeniem kamery prosimy o dokładne przeczytanie

Bardziej szczegółowo

1. Aleksander MOCZAŁA: Rozwój systemów ERP... 1

1. Aleksander MOCZAŁA: Rozwój systemów ERP... 1 SPIS TREŚCI CONTENT: 1. Aleksander MOCZAŁA: Rozwój systemów ERP... 1 2. Leif GOLDHAHN, Michael KAISER: Development of adaptable multimedia process descriptions for process planning and manufacturing via

Bardziej szczegółowo

Tadeusz DZIUBAK. 1. Wstęp. 1.Introduction

Tadeusz DZIUBAK. 1. Wstęp. 1.Introduction Tadeusz ZIUBAK STANOWISKO BAAWCZE CYKLONÓW FILTRÓW POWIETRZA POJAZÓW EKSPLOATOWANYCH W WARUNKACH UŻEGO ZAPYLENIA THE TEST STAN OF AIR FILTERS CYCLONES OF VEHICLES OPERATING IN HIGH USTINESS CONITIONS W

Bardziej szczegółowo

Temat: Technika bezprzewodowa

Temat: Technika bezprzewodowa Temat: Technika bezprzewodowa i nadzór str. 6 13 2007 Wkładki mikrofonowe, str. 5 BenQ nowy dostawca, str. 11 Mierniki cęgowe, str. 15 Programatory, str. 18 ELFA Polska: 02-305 Warszawa Aleje Jerozolimskie

Bardziej szczegółowo

ARTYKUŁ Y. Kartograficzna wizualizacja danych MODIS i SRTM

ARTYKUŁ Y. Kartograficzna wizualizacja danych MODIS i SRTM ARTYKUŁ Y JACEK DRACHAL, ANNA DĘBOWSKA, MAŁGORZATA BRZEZIŃSKA-KLUSEK Instytut Geodezji i Kartografi i, Warszawa jacek.drachal@igik.edu.pl anna.debowska@igik.edu.pl malgorzata.brzezinska@igik.edu.pl Polski

Bardziej szczegółowo

10-in-1 Remote Control

10-in-1 Remote Control H O M E T E C H 10-in-1 Remote Control SFB 10.1 A1 10-in-1 Remote Control Operating manual Pilot uniwersalny Instrukcja obsługi Univerzális távirányító Használati utasítás KOMPERNASS GMBH BURGSTRASSE 21

Bardziej szczegółowo

Marcin Furtak dr inż. arch.

Marcin Furtak dr inż. arch. PÓŁPRYWATNE OGRÓDKI FRONTOWE WAŻNY ELEMENT KSZTAŁTOWANIA AKTYWNOŚCI STACJONARNEJ, NA PRZYKŁADZIE OSIEDLA OFICERSKIEGO W KRAKOWIE THE NATURE AND FUNCTION OF GREEN SPACE ASSOCIATED WITH RESIDENTIAL DEVELOPMENT

Bardziej szczegółowo

ZAAWANSOWANE METODY IDENTYFIKACJI BŁĘDÓW OBRABIAREK 1. WPROWADZENIE

ZAAWANSOWANE METODY IDENTYFIKACJI BŁĘDÓW OBRABIAREK 1. WPROWADZENIE InŜynieria Maszyn, R. 15, z. 1-2, 2010 obrabiarka, błąd przestrzenny identyfikacja, metoda Paweł TUREK 1 Wojciech KWAŚNY 1 Jerzy JĘDRZEJEWSKI 1 ZAAWANSOWANE METODY IDENTYFIKACJI BŁĘDÓW OBRABIAREK Przedstawiono

Bardziej szczegółowo