MATERIAŁ OGÓLNIE DOSTĘPNY. Noty o wersji. Rozwiązania SAP. SAP Business One 2007 A 2007 A SP01. Czerwiec 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MATERIAŁ OGÓLNIE DOSTĘPNY. Noty o wersji. Rozwiązania SAP. SAP Business One 2007 A 2007 A SP01. Czerwiec 2009"

Transkrypt

1 MATERIAŁ OGÓLNIE DOSTĘPNY Noty o wersji Rozwiązania SAP SAP Business One 2007 A i 2007 A SP01 Czerwiec 2009

2 Ikony Ikona Znaczenie Ostrzeżenie Przykład Nota Zalecenie Składnia Konwencje pisowni Styl czcionki Tekst przykładowy Tekst przykładowy TEKST PRZYKŁADOWY Tekst przykładowy TEKST PRZYKŁADOWY Tekst przykładowy <Tekst przykładowy> Opis Słowa lub znaki wyświetlane na ekranie. Uwzględniają one etykiety pola, tytuły ekranów, oznaczenia przycisków jak również nazwy menu, ścieżki i opcje. Odsyłacze do innej dokumentacji. Podkreślone słowa lub zdania w tekście ciągłym, tytuły grafiki oraz tabel. Nazwy elementów w systemie. Są to nazwy raportów i programów, kody transakcji, nazwy tabel, a także pojęcia kluczowe języków programowania w tekście ciągłym, np. SELECT lub INCLUDE. Obiekty pojawiające się na ekranie. Są to nazwy plików i katalogów oraz ich ścieżki, komunikaty, kody źródłowe, nazwy zmiennych i parametrów oraz nazwy instalacji, aktualizacji oraz narzędzi bazy danych. Klawisze klawiatury, np. funkcyjne (F2) lub ENTER. Dokładny wpis użytkownika. Są to słowa lub znaki wprowadzane do systemu dokładnie tak, jak pojawiają się w dokumentacji. Zmienny wpis użytkownika. Nawiasy ostre wskazują, że te słowa i znaki należy zastąpić odpowiednim wpisem. SAP AG

3 Spis treści Charakterystyka SAP Business One 2007 A SP SAP Business One 2007 A kluczowe cechy Księgowość Raporty podatkowe Raporty finansowe Dokumenty Sprzedaży i Zakupu Gospodarka materiałowa Możliwość wykorzystania Dokumentacja i szkolenia Funkcje zarządzania i kontroli Software Development Kit (SDK) Udoskonalenia w zakresie wydajności i infrastruktury Rozwiązania typu Add-On SAP Business One Integration SAP Business One Integration Partner Enablement Package SAP Business One Integration for SAP NetWeaver Copyrights, Trademarks, and Disclaimers SAP AG

4 Charakterystyka SAP Business One 2007 A SP01 W tej sekcji przedstawione zostały nowe bądź zmienione funkcje, które zostały wprowadzone do rozwiązania SAP Business One 2007 A w odpowiedzi na określone wymogi prawne bądź zmiany w przepisach prawnych. Następujące rozszerzenia są dostępne wyłącznie w wersji 2007 A SP01: Podpis w programie SBO Mailer Dokładność dziesiętna pól obliczeń w zapytaniach. W wersji SAP Business One 2007 A można współdzielić jeden ogólny podpis w wielu firmach bądź zdefiniować unikalny podpis dla wybranych firm. W niektórych krajach istnieją wymogi prawne dotyczące konieczności umieszczania unikalnych informacji biznesowych w podpisie zawartym w korespondencji handlowej. Udoskonalenia SBO Mailer dostarczone w wersji SAP Business One 2007 A SP01 umożliwiają tworzenie podpisów zgodnych z tymi wymogami. SAP Business One 2007 A oferuje teraz dwie opcje podpisu Ogólny Jeden podpis działający we wszystkich bazach danych firmy, na wszystkich serwerach SAP Business One Jeśli na serwerze SAP Business One uruchomiona jest więcej niż jedna baza danych firmy produkcyjnej, można współdzielić jeden ogólny podpis we wszystkich firmach lub zdefiniować unikalny podpis dla wybranych firm. Firmowy Jeden podpis dla określonej bazy danych firmy W przypadku obu opcji podpis może teraz zawierać do znaków i spacji. Dodatkowo można zastosować znaczniki HTML do formatowania tekstu na podpisy . Podczas aktualizacji wersji SAP Business One 2005 A, 2005 A SP01 lub 2007 A do wersji SAP Business One 2007 A SP01 wcześniejsze ustawienia podpisu SBO Mailer są automatycznie kopiowane do wspólnej bazy danych. Są wyświetlane w oknie Ustawienia usługi powiadamiania na karcie Podpis ogólny. W wersji SAP Business One 2007 A SP01 nie można uzyskać dostępu do ustawień podpisu SBO Mailer za pomocą aplikacji Service Manager SAP Business One. Dostęp do tych ustawień można uzyskać bezpośrednio w oknie Ustawienia usługi powiadamiania w menu Administracja SAP Business One. Istnieje teraz możliwość ustawienia liczby miejsc po przecinku wyświetlanych w polach obliczeń zapytań. Wcześniej liczba miejsc po przecinku była określana za pomocą tych samych ustawień dokładności dziesiętnej co dla pól kwot. SAP AG

5 Podatki odroczone i Różnice kursowe (Kostaryka, Francja, Gwatemala, Włochy, Meksyk, Republika Południowej Afryki, Hiszpania) Konwersja kwot pieniężnych na tekst słowy w chilijskim hiszpańskim oraz zaokrąglanie bez miejsc po przecinku (Chile) SAP Business One 2007 A SP01 umożliwia obliczanie i księgowanie różnic kursowych oraz podatków odroczonych. Księgowanie jest przeprowadzane na specjalnym koncie sprzedaży i zakupu. Ta funkcja jest aktywowana na poziomie firmy. Chociaż funkcja ta powstała z myślą, aby firmy w Meksyku mogły spełniać wymogi prawne, jest ona również opcjonalnie dostępna w innych wymienionych tutaj krajach w przypadku stosowania podatków odroczonych. UWAGA Dokumentami systemu podatków odroczonych są: faktury sprzedaży i zakupu, anulowanie faktur sprzedaży i zakupu oraz zaliczki z tytułu sprzedaży i zakupu. Różnice kursowe nie podlegają opodatkowaniu. W edytorze układu wydruku SAP Business One opcja Suma słownie umożliwia konwersję numerycznej kwoty pieniężnej na wersję tekstową za pomocą sformułowań w języku hiszpańskim używanym w Chile. Co ważne, główną zmianą jest wyeliminowanie z języka hiszpańskiego latynoamerykańskiego słowa billón (billion w angielskim), które nie jest stosowane w Chile. PRZYKŁAD Kwota numeryczna Formułowanie w jęz. hiszpańskim latynoamerykańskim ,00 Un billón de pesos Formułowanie stosowane w Chile Mil millones de pesos Dodatkowo konwersja sformułowań w języku hiszpańskim używanym w Chile jest teraz aktywowana w polu Słownie następujących oknach: Okno Czeki do zapłaty Okno Należności wekslowe Okno Zobowiązania wekslowe SAP AG

6 Niskocenne aktywa (Niemcy) Rozszerzenia dotyczące podatków (USA, Kanada) Rozszerzenia dotyczące podatku wyrównawczego (Hiszpania) Rozwiązanie Add On o nazwie Fixed Assets zostało rozszerzone, umożliwiając amortyzację niskocennych aktywów oraz zapewniając zgodność z nowymi niemieckimi przepisami podatkowymi. Niskocenne aktywa są zdefiniowane jako aktywa o wartości od 150 do 1000 euro. SAP Business One umożliwia działania zgodnie z nowym prawem mówiącym, że amortyzacja niskocennych aktywów nabytych w dowolnym miesiącu w roku musi być przeprowadzona za cały rok, wszystkie niskocenne aktywa nabyte w jednym roku należy zebrać i zamortyzować w ciągu kolejnych pięciu lat, nawet jeśli zasoby te zostały sprzedane lub zezłomowane w tym czasie. UWAGA Wszystkie pozycje zasobów należące do kategorii niskocennych zasobów są amortyzowane według jednej grupy towarów. SAP Business One 2007 A SP01 oferuje następujące rozszerzenia dotyczące podatków: Skuteczniejsze ustalanie kodu podatkowego w oparciu o zdefiniowane przez użytkownika zasady ustalania kodu podatkowego. Możliwość przypisania różnych kodów podatkowych obsługiwanych na poziomie dokumentu w oparciu o zasady ustalania kodu podatkowego zdefiniowane w aplikacji. (Wyłącznie USA) Możliwość ograniczonego zastosowania stawki podatku i/lub określonej wartości progowej (podstawy podatku) przedstawionej w polach Min. Tax Amount (Min. kwota podatku) i Max. Tax Mount (Maks. kwota podatku) w oknie Tax Codes Setup (Kody podatków Ustawienia) Możliwość zdefiniowania przyszłych zmian kursu za pomocą funkcji Ważne od. SAP Business One 2007 A SP01 umożliwia wykonywanie następujących czynności: Księgowanie podatku wyrównawczego na konto KG ze standardowego konta podatku Wyświetlanie podstawy podatku wyrównawczego w różnych kolumnach w raportach podatkowych Zarządzanie podatkiem wyrównawczym w ręcznym księgowaniu SAP AG

7 Podatek u źródła w zapisach księgowych (Australia, Austria, Belgia, Chile, Kostaryka, Cypr, Dania, Finlandia, Francja, Niemcy, Gwatemala, Irlandia, Włochy, Meksyk, Holandia, Norwegia, Portugalia, Republika Południowej Afryki, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Wielka Brytania) Ustawienia banków Pole Nazwa banku Struktura bilansu (Niemcy) Nierozliczone transakcje w Księdze głównej Numerowanie folio (Kostaryka, Gwatemala) Podatek u źródła można teraz wprowadzać podczas ręcznego księgowania. Długość pola nazwy banku została zwiększona do 250 znaków. Dzięki temu podczas definiowania banków można wprowadzać pełną nazwę banku do polu Nazwa Banku w ustawieniach banków w module Administracja. Wprowadzone zostały zmiany do struktury bilansu w raporcie bilansu, raporcie porównawczym bilansu oraz w raporcie budżetu bilansu. Aby umożliwić firmom działanie zgodne z niemieckim kodeksem handlowym, struktura ma teraz następującą kolejność: 1. Aktywa 2. Kapitał własny 3. Zobowiązania Ponadto zostały dodane dwa wiesze tytułu w celu skuteczniejszego grupowania pozycji aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań w bilansie. Dodatkowo uwzględnione zostały łączne wartości aktywów, kapitału własnego oraz zobowiązań. Układy wydruku tych raportów zostały zmodyfikowane w celu odzwierciedlenia tych zmian. Raport Księgi głównej został rozszerzony, uwzględniając wymagalne saldo skumulowane przez partnera handlowego oraz konto KG na poziomie pojedynczej transakcji. W rezultacie użytkownicy mają wgląd do transakcji, za które płatności nie zostały jeszcze otrzymane. Za pomocą tej funkcji numerowania folio można tworzyć dokumenty o mocy prawnej, takie jak faktury, anulowanie faktury, które są oznaczone numerem dokumentu fiskalnego (folio). Ta funkcja, specjalnie dostosowana do wymogów lokalnych (zawierająca specjalne reguły walidacji) Chile i Meksyku, może być teraz aktywowane i dezaktywowana w nowych instalacjach SAP Business One 2007 A w Kostaryce i Gwatemali. SAP AG

8 Podatek u źródła w anulowaniu faktur sprzedaży i zakupu (Australia, Austria, Belgia, Chile, Kostaryka, Cypr, Dania, Finlandia, Francja, Niemcy, Gwatemala, Irlandia, Włochy, Meksyk, Holandia, Norwegia, Portugalia, Republika Południowej Afryki, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Wielka Brytania) Raport 347 (Hiszpania) Raport 349 (Hiszpania) Istnieje teraz możliwość wyboru obliczenia podatku u źródła dla anulowania faktur sprzedaży i zakupu, które nie zawierają odniesienia do faktury. Raport podatku u źródła zawiera teraz anulowania faktury zakupu i sprzedaży (bez odniesienia do faktury) dla których został obliczony podatek u źródła. W płatnościach przychodzących i wychodzących, dla anulowania faktury bez odniesienia do faktury oraz zawierających typ podatku u źródła Płatność SAP Business One wyświetla kwotę podatku u źródła dla każdego wiersza i potrąca ją z kwoty wymagalnego salda. Po dodaniu i wewnętrznym uzgodnieniu dokumentu aplikacja tworzy zapis księgowy podatku u źródła. W danych podstawowych partnera handlowego można określić typ operacji przeprowadzanych z partnerem handlowym (na przykład nabycia od instytucji publicznej lub sprzedaż do biur podróży). Ponadto można określić, czy operacja przeprowadzana z partnerem handlowym uwzględnia sprzedaż lub nabycie towarów bądź usług ubezpieczeniowych. W dokumentach zakupu i sprzedaży można określić, czy operacja przeprowadzana z partnerem handlowym uwzględnia sprzedaż lub nabycie towarów bądź usług ubezpieczeniowych. W raporcie 347 SAP Business One sprawdza wartość transakcji handlowych w oparciu o wartość progową raportu zgodnie z łączną liczbą transakcji według numeru NIP. Raport nie grupuje już transakcji zgodnie z partnerem biznesowym, ale zgodnie z numerem NIP. W raporcie 347 można rejestrować transakcje z instytucjami publicznymi oraz biurami podróży. Ponadto istnieje możliwość rejestrowania transakcji ubezpieczeniowych oraz leasingowych. Nazwa kolumny Prowincja została zmieniona na Kod województwa. Dodatkowo raport można teraz eksportować jako plik w formacie określonym przez lokalne urzędy. W raporcie dostępne są nowe kolumny wyświetlające kod operacji 349, okres skorygowany oraz numer dokumentu. Ze stopki raportu zostały usunięte pola Łączna liczba partnerów handlowych, Łączna liczba transakcji, Łączna liczba korekt oraz Suma korek. Układ wydruku raportu został dostosowany do wyświetlonych nowych i zmienionych kolumn. W raporcie transakcje nie są już grupowane według partnera handlowego, ale według numeru NIP. Dodatkowo raport można teraz eksportować jako plik w formacie określonym przez lokalne urzędy. Rozszerzenia pakietu Software Development Kit (SDK) w wersji SAP Business One 2007 A SP01 Raport 347 (Hiszpania) Interfejs danych API wyświetla teraz właściwości w celu rozszerzania raportu 347. SAP AG

9 Podatek wyrównawczy (Hiszpania) Transakcje podatku u źródła w zapisach księgowych Dokładność dziesiętna pól obliczeń w zapytaniach. Interfejs API wyświetla teraz właściwości w celu rozszerzania procesów związanych z podatkiem wyrównawczym. Interfejs API wyświetla teraz obiekty i właściwości w celu obsługi tworzenia transakcji podatku u źródła w formie Journal entry (Zapis księgowy) w ten sam sposób co tworzenie transakcji do dokumentów. Interfejs API wyświetla teraz właściwość określającą liczbę miejsc dziesiętnych w celu wyświetlenia pól obliczeń w zapytaniach. SAP AG

10 SAP Business One 2007 A kluczowe cechy Poniższe cechy zostały określone jako najistotniejsze w rozwiązaniu SAP Business One 2007 A: Udoskonalone najlepsze praktyki lokalne szczególny nacisk został położony na zwiększenie zgodności z przepisami w głównych wersjach krajowych. Istotne rozszerzenia zostały dokonane w modułach Banki oraz Finanse w celu podniesienia efektywności działań. Uwzględniono najlepsze praktyki oraz zwiększono wydajność w przypadku procesów kluczowych. Ważne udoskonalenia oraz zmiany wprowadzono w głównych obszarach funkcjonalności, to znaczy w zakresie rozrachunków, bankowości (Europa) oraz obsługi podatku VAT. Zwiększona użyteczność praca użytkownika została znacznie ułatwiona dzięki wielu rozszerzeniom wprowadzonym w ramach interfejsu użytkownika. Funkcja Date Picker (Mechanizmu wprowadzania dat) upraszcza wprowadzanie dat w określonych polach. Kalkulator na ekranie umożliwia szybkie dokonywanie obliczeń w aplikacji. Bezpośrednio z głównego menu można obecnie uruchomić zapytania systemowe. Dodatkowych udoskonaleń dokonano w menu kontekstowym, ustawieniach formularzy zapytań, oknie danych podstawowych partnerów handlowych, polach oraz tabelach użytkownika, a także funkcji zatwierdzania (autoryzacji). Ponadto komunikaty o błędach zawierają obecnie bardziej czytelne informacje. Poprawiona dokumentacja oraz udoskonalone wsparcie SAP Business One oferuje obecnie więcej pomocy oraz wsparcia za pomocą udoskonalonej i skoncentrowanej na istotnych kwestiach dokumentacji, pomocy w trybie online, a także szkoleń. Pomoc kontekstowa została dodana na poziomie pól i zakładek. Zintegrowane zostały oddzielne dokumenty techniczne i utworzono jeden łatwy w użyciu przewodnik administratora (Administrator's Guide) w odniesieniu do wszystkich obsługiwanych baz danych. Ponadto na nowym ekranie początkowym pojawiają się informacje niezbędne w celu uzyskania szybszego dostępu do funkcjonalności rozwiązania SAP Business One. Udoskonalone narzędzia do kontroli zarządzania obecnie proces zatwierdzania obejmuje więcej transakcji oraz rodzajów dokumentów. Zwiększona możliwość adaptacji wprowadzone zostały dodatkowe udoskonalenia w zakresie Software Development Kit (SDK) SAP Business One. Ułatwiają one adaptację rozwiązania SAP Business One do wymagań specyficznych dla firmy użytkownika oraz jego potrzeb biznesowych. Rozszerzenia te umożliwią partnerom w zakresie rozwiązania wykorzystywanie SAP Business One jako bazowej platformy dla rozwiązań wertykalnych. Szybsza implementacja proces implementacji został uproszczony, co umożliwiło jego skrócenie oraz zmniejszenie kosztów eksploatacji. Większa integracja z Microsoft Office rozwiązanie Outlook Integration w ramach SAP Business One ma nowe oraz udoskonalone funkcje, jest bardziej użyteczne, stabilne i wykazuje większą efektywność działania. Ponadto udoskonalono funkcję dotyczącą eksportu danych do programu Microsoft Word. Udoskonalone możliwości w zakresie raportowania XL Reporter został zintegrowany z podstawowym rozwiązaniem SAP Business One, co umożliwiło dostęp do narzędzi raportowania opartych na programie Microsoft Excel bez konieczności dodatkowych instalacji. Integracja oddziałów/filii zaawansowana technologia pozwala na integrację rozwiązania SAP Business One zainstalowanego w oddziałach/filiach przedsiębiorstwa z komponentami SAP Business Suite oraz SAP NetWeaver funkcjonującymi w centrali firmy. Rozwiązanie umożliwia integrację całego środowiska technologii informacyjnych z jedną globalną aplikacją SAP. Zapewnia to niższe koszty utrzymania, zwiększoną kontrolę oraz nową efektywność działania. Zintegrowane wersje krajowe - SAP Business One 2007 A obejmuje obecnie wersje krajowe dla Rosji, Republiki Czeskiej, Słowacji, Węgier oraz Polski. Wersje te pierwotnie dostępne były jako oddzielna wersja rozwiązania SAP Business One. Dzięki temu możliwa jest łatwiejsza synchronizacja między oddziałami/filiami przedsiębiorstwa w różnych krajach, które wcześniej posługiwały się odmiennymi wersjami SAP Business One. Można tworzyć dane firmy na podstawie różnych lokalizacji oraz wykorzystywać funkcjonalności z poziomu wszystkich dostępnych wersji krajowych. Ponadto możliwe jest wyświetlanie wersji językowej interfejsu każdej zawartej w rozwiązaniu wersji krajowej. SAP AG

11 Księgowość Funkcje Księgowości udoskonalono w celu zwiększenia dokładności obliczeń oraz możliwości wykorzystania, zagwarantowania większej automatyzacji procesów i większej zgodności z wymaganiami lokalnymi. Przetwarzanie wyciągu bankowego (ograniczona wersja krajowa) Ręczne zapisy księgowe w Kreatorze Weksel (Belgia) Okresy sprawozdawcze Jest to kompletne rozwiązanie służące do automatycznego przetwarzania wyciągów bankowych. Ręcznie bądź elektronicznie wprowadzony wyciąg bankowy można wykorzystać jako podstawę automatycznego generowania płatności oraz w celu przeprowadzania rozrachunków wewnętrznych i zewnętrznych. Przebieg kreatora płatności oraz obecnie także kreatora monitowania można wykorzystać również w odniesieniu do ręcznych zapisów księgowych. Funkcjonalność dotycząca weksli, wcześniej dostępna we Francji, została obecnie zaimplementowana także w wersji krajowej przeznaczonej dla Belgii. Możliwe jest równoczesne dokonywanie zmian w kilku otwartych okresach sprawozdawczych. Rachunek kosztów Rozrachunki Zaliczka (Republika Czeska Słowacja) Obecnie można wykonywać spójne analizy centrów zysku w odniesieniu do transakcji zaksięgowanych w całym systemie SAP Business One. Centra zysku są dostępne we wszystkich istotnych oknach. Można także opracować historię według reguł dystrybucji. Ujednolicono oddzielnie funkcjonujące procesy rozrachunków/rozliczeń (jeden w odniesieniu do dokumentów oraz jeden dla transakcji kont KG). Rozrachunki to proces obejmujący cały system. Dostęp do istotnych okien został zmieniony i jest obecnie bardziej intuicyjny: Dostęp do okna rozrachunków wewnętrznych i historii rozrachunków wykorzystywanych w rozliczeniach z partnerami handlowymi można uzyskać z modułu Partnerzy Handlowi. Dostęp do okna wewnętrznych rozrachunków kont KG można uzyskać z modułu Księgowość. Okna rozrachunków zewnętrznych są dostępne z modułu Banki. Wszystkie okna związane z funkcjonalnością rozrachunków mają udoskonalony interfejs użytkownika. Ponadto obecnie obsługiwane są rozrachunki wielu partnerów handlowych. Obecnie można utworzyć żądanie zaliczki dotyczące faktury końcowej bez konieczności tworzenia faktury zaliczkowej. SAP AG

12 Całkowita obsługa dokumentu w walucie obcej Ustawienia miejsc po przecinku Obliczanie VAT Obliczanie kwot w walucie lokalnej w przypadku dokumentów wystawionych w walucie obcej zostało zmienione; obecnie kwota w walucie lokalnej wyświetlana jest jako suma kwot VAT w walucie lokalnej oraz kwot netto. Umożliwia to rozwiązanie problemów związanych z różnicami wynikającymi z zaokrągleń, które występowały poprzednio podczas oddzielnego przeliczania kwot VAT oraz netto w walucie lokalnej. Ta zmiana nie ma zastosowania do czeskiej i słowackiej wersji krajowej. Liczba wyświetlanych miejsc po przecinku jest konfigurowana w oknie Ustawienia ogólne. Nie jest możliwe zmniejszenie liczby miejsc po przecinku po przeprowadzeniu księgowania. Jeśli liczba zostanie zwiększona, pojawi się komunikat o błędzie, informujący o braku możliwości cofnięcia działania. Wprowadzono zmiany w systemie obliczania podatku VAT w celu wyeliminowania błędów wynikających z zaokrąglenia. Obecnie obliczanie podatku bazuje na sumach transakcji w przypadku każdej grupy podatku (VAT) lub też jurysdykcji podatkowej dotyczącej danego dokumentu. Zapewnia to wysoki poziom zgodności i zmniejsza ryzyko błędów zaokrąglania pomiędzy podatkiem zgłoszonym w dokumentach, raportach i zaksięgowanych transakcjach. SAP AG

13 Raporty podatkowe Obliczanie podatku zostało udoskonalone w celu zwiększenia dokładności obliczeń w dokumentach marketingowych, zapisach księgowych oraz raportach. Zagwarantowano również zgodność z wymogami lokalnymi. Podatek wyrównawczy (Hiszpania) Udoskonalono metodę kalkulacji podatku wyrównawczego w celu zagwarantowania dokładności obliczeń. Księgowanie kodu podatku za pomocą ręcznych zapisów księgowych (Kanada, USA, Meksyk) Kody podatku od nabycia oraz niemożliwego do odliczenia w ręcznych zapisach księgowych (Europa) Rejestr VAT (Republika Czeska, Słowacja) Rejestr VAT (Węgry) Raport podatkowy (Wielka Brytania, Niemcy) Podatek u źródła (Wielka Brytania) Obecnie można utworzyć ręczne zapisy księgowe w odniesieniu do wybranych kodów podatku. Te zapisy księgowe są odzwierciedlone w raportach podatkowych. Obecnie można wybrać kody podatku od nabycia oraz niemożliwego do odliczenia podczas tworzenia ręcznych zapisów księgowych. Do rejestru VAT dodano nowe kolumny: Data VAT oraz Nazwa partnera handlowego. Do aplikacji dodano wtórną tabelę kursów walutowych, co powoduje, że użytkownik opracowuje dwie tabele kursów wymiany w jednym czasie. Można zatem wygenerować raport zgodnie z wybraną tabelą kursów walutowych. W przypadku raportów podatkowych wprowadzono istotne udoskonalenia. Nowe funkcje obejmują: śledzenie pozycji, które były żądane przez urząd skarbowy i zostały zapłacone w różnych okresach, żądanie z urzędu skarbowego lub zapłata na jego rzecz z tyt. dodatkowych pozycji za okresy specjalne (jeśli zostały one później dodane), księgowanie zobowiązań lub należności podatkowych na koncie KG, zapamiętanie raportu podatkowego oraz księgowanie rozliczenia podatku mogą zostać ograniczone jedynie do niektórych pracowników za pomocą funkcji uprawnień, Jeśli funkcjonalność zapamiętania raportu podatkowego nie jest konieczna w firmie użytkownika, może zostać w prosty sposób dezaktywowana. Obsługiwane są obecnie nowe kody podatku w Wielkiej Brytanii (które zostały wprowadzone w roku 2007). Raport dotyczący podatku u źródła zawiera wszystkie niezbędne dane na jednej stronie. SAP AG

14 Raporty finansowe Wprowadzono udoskonalenia w zakresie raportów finansowych, aby zapewnić zgodność z wymaganiami obowiązującymi w różnych krajach: Raporty finansowe (Republika Czeska, Słowacja, Węgry, Włochy, Hiszpania, Belgia, Austria, Chile, Kostaryka, Gwatemala) Zestawienie obrotów i sald (Polska) Raport 1099 (USA) Otwarte dokumenty Faktura rezerwująca Raport kasowy (Federacja Rosyjska) 349 (Hiszpania) oraz Informacja podsumowująca (Europa) Udoskonalenia raportów finansowych zostały wprowadzone, aby zagwarantować poprawną obsługę operacji zamknięcia na koniec roku. Do raportu dodano nowe kolumny, aby umożliwić jednoczesne wyświetlenie zarówno bilansu otwarcia, jak i zamknięcia. W odniesieniu do każdego rodzaju płatności dostępne są obecnie trzy dodatkowe układy wydruku. Ponadto wprowadzono poprawki w oknie kryteriów wyboru. Obecnie można śledzić zaległe płatności na kontach rozliczeniowych tyt. jeszcze niedostarczonych faktur, za pomocą nowej opcji w otwartych dokumentach: Faktura rezerwująca sprzedaży niedostarczona oraz Faktura rezerwująca zakupu niedostarczona Dodano nowe konto umożliwiające księgowanie transakcji dotyczących faktury rezerwującej zakupu na oddzielnym koncie rozliczeniowym. W przypadku faktury rezerwującej zakupu i sprzedaży dodano dwa nowe statusy dokumentów: Zapłacone oraz Dostarczone. Raport kasowy, który wyświetla transakcje na kontach gotówkowych, znajduje się w wersji krajowej dla Federacji Rosyjskiej (oprócz wersji krajowych przeznaczonych dla Polski, Republiki Czeskiej, Słowacji oraz Węgier). Obecnie zapłacone żądania zaliczki nie są już ujęte w tym raporcie. SAP AG

15 Dokumenty Sprzedaży i Zakupu Dokumenty sprzedaży i zakupu udoskonalono w celu zwiększenia dokładności obliczeń oraz możliwości wykorzystania, zagwarantowania większej automatyzacji procesów i większej zgodności z wymaganiami lokalnymi. Tylko faktura podatkowa Numer folio (Chile oraz Meksyk) Faktura zaliczkowa (Kanada i USA) Funkcjonalność faktur sprzedaży i zakupu została rozszerzona w celu obsługi tworzenia faktur obejmujących jedynie kwoty podatku. Funkcja numerów folio jest obecnie dostępna w dodatkowych dokumentach sprzedaży i zakupu, operacjach dotyczących zapasów, dokumentach płatności (jeśli płatność odbywa się za pomocą weksla), interfejsie rozrachunków, oknie zapisów księgowych, Kreatorze monitowania oraz wielu raportach. Obecnie możliwe jest tworzenie faktur zaliczkowych (faktur za zaliczkę). Koszty dostawy Zwrot towarów (Federacja Rosyjska) Transakcja dotycząca kosztów dostawy jest obecnie księgowana automatycznie podczas tworzenia dokumentu. Koszty dostawy są pierwotnie księgowane jako szacunkowe, a następnie w razie konieczności aktualizowane. Ponadto, zwiększyła się dokładność obliczania kosztów transportu. Obecnie można obsługiwać zwrot towarów z zastosowaniem lub bez wykorzystania konta dla dostarczonych towarów. SAP AG

16 Gospodarka materiałowa Funkcjonalność Gospodarki materiałowej została rozszerzona w celu zapewnienia bardziej sprawnych i efektywnych narzędzi do zarządzania zapasami. Przeszacowanie zapasów Faktura rezerwująca zakupu Kompletacja Numery seryjne i numery partii MRP wg terminu płatności Raport Kontrola zapasów Funkcja przeszacowania zapasów została rozszerzona w celu obsługi pozycji, które zostały wycenione zgodnie z metodą FIFO. Dodano nowe konto umożliwiające księgowanie transakcji faktury rezerwującej zakupu na oddzielnym koncie rozliczeniowym. W przypadku tworzenia wysyłki dotyczącej składnika drzewa sprzedaży z poziomu interfejsu kompletacji dostaw wszystkie składniki oraz towary nadrzędne pozycji drzewa sprzedaży są wyświetlane w dokumencie Wz. Dane o wyborze lub tworzeniu numerów partii oraz seryjnych w tymczasowych dokumentach są obecnie zapamiętane, ale nieprzypisane. Nadal można wybrać bądź utworzyć te zapamiętane numery w ramach innych transakcji. Nowy układ wydruku umożliwia również uwzględnienie numerów seryjnych lub numerów partii obok odpowiedniej pozycji w wydrukowanym dokumencie. MRP kończy obszerny proces począwszy od najniższego poziomu drzewa produktu, nawet jeśli komponenty nabyto w przeszłości. Obecnie w okresach raportowania można wyświetlać towary bez transakcji. Obsługa przypisania partii w Kreatorze tworzenia dokumentów Kreator tworzenia dokumentów umożliwia generowanie faktur lub dokumentów Wz na podstawie zlecenia sprzedaży z pozycjami zarządzanymi wg partii, jeśli zlecenia są kompletnie przypisane (to znaczy, że numery partii w zleceniach zostały przypisane w odniesieniu do towarów zarządzanych wg numerów partii). SAP AG

17 Możliwość wykorzystania Do aplikacji dodano wiele nowych funkcji i wprowadzono modyfikacje w celu uproszczenia pracy z rozwiązaniem SAP Business One. Zapytania Wybór daty Wybierz z listy Menu kontekstowe Automatyczna rejestracja rozwiązań typu Add On Okno Dane podstawowe Partnerów handlowych Obecnie stosowanie zapytań jest zdecydowanie łatwiejsze: Generator zapytań oraz Kreator zapytań zostały przeniesione z głównego menu i w dogodnej formie umieszczone w opcji menu Narzędzia na górnym pasku menu. Zapytania systemowe dostępne w rozwiązaniu SAP Business One zostały umieszczone w module Raporty i obecnie wyświetlane są w menu głównym. Uproszczony został interfejs użytkownika dot. zapytań. Okna Kryteria wyboru zapytania oraz Raport zapytań zostały zoptymalizowane, dzięki czemu są bardziej czytelne i prostsze w użyciu. Aby wprowadzić datę, można kliknąć ikonę Wybór daty obok pola daty. Wyświetlony zostanie kalendarz, w którym można wybrać żądaną datę. Udoskonalono tę funkcję, co umożliwiło szybki wybór rekordów, których nazwy rozpoczynają się od znaku wprowadzonego przez użytkownika. Obecnie można wyświetlić opcje ustawień tabeli za pomocą przesunięcia kursora powyżej nagłówka tabeli i wybrania ustawień z menu kontekstowego. Rozwiązania typu Add On do SAP Business One, dostarczane wraz z zakupionym produktem, są obecnie uwzględnione w procesie instalacji, a następnie rejestrowane automatycznie. Okno Dane podstawowe Partnerów handlowych można obecnie powiększyć, co ułatwia pracę użytkownika. Tabele i pola użytkownika Kalkulator W górnym menu Tabela użytkownika oraz Pola użytkownika zostały podzielone na oddzielne okna. Podczas pracy z polami liczbowymi na ekranie dostępny jest kalkulator. Umożliwia to szybką kalkulację bez konieczności użycia zewnętrznych urządzeń obliczeniowych i wprowadzanie wyników obliczeń bezpośrednio w odpowiednim polu. SAP AG

18 Dokumentacja i szkolenia Dokumentacja i materiały szkoleniowe dotyczące rozwiązania SAP Business One zostały gruntownie zmodyfikowane, aby zagwarantować użytkownikom możliwość uzyskania precyzyjnych informacji w dowolnym czasie i miejscu. Pomoc online Szkolenia Okno strony początkowej Informacja zwrotna użytkownika Administrator s Guide (Przewodnik administratora) Pomoc online została zmodyfikowana, aby zagwarantować możliwość dostępu do precyzyjnych informacji, które rzeczywiście pomogą użytkownikom w wykonywaniu ich pracy. Dokumentacja umożliwia szybkie uzyskanie odpowiedzi na zapytania. Dodano lub udoskonalono następujące funkcje: Pomoc bezpośrednia - na poziomie pola dodana została pomoc kontekstowa. Podczas użytkowania rozwiązania SAP Business One użytkownik może skorzystać ze stałej pomocy w odniesieniu do określonego pola. Obecnie można wyświetlić pomoc kontekstową na poziomie okna w przypadku właśnie opracowywanego ekranu okna, zakładki lub kreatora. Dzięki temu można uzyskać szybki dostęp do żądanych informacji bez konieczności wywoływania całego systemu pomocy. Okno pomocy zostało całkowicie przeprojektowane z zastosowaniem nowego układu, czcionki oraz kolorystyki na podstawie ustalonych zasad dotyczących interfejsu użytkownika, aby uprościć odczytywanie oraz zrozumienie tekstu. Zwiększono zakres tematów szkoleń realizowanych za pomocą mediów elektronicznych. Nacisk położony został na szkolenia bazujące na zadaniach. Szkolenia dotyczące produktu są dostępne dla klientów oraz partnerów; szkolenia w zakresie implementacji są udostępnione jedynie dla partnerów. Materiały szkoleniowe zostały zsynchronizowane z treścią pomocy online w celu zagwarantowania użytkownikom kompleksowego rozwiązania edukacyjnego. Z ekranu Witamy można szybko przejść do żądanych przez użytkownika informacji, aby sprawnie wykorzystywać rozwiązanie SAP Business One. Obecnie użytkownicy mogą przekazać nam swoje uwagi i spostrzeżenia dotyczące dokumentacji do rozwiązania SAP Business One. Okno z informacjami kontaktowymi łączy użytkownika z ankietą w trybie online, dzięki której możemy zaoferować mu udoskonaloną wersję dokumentacji. Nowy przewodnik administratora to jeden spójny dokument zawierający wszystkie informacje niezbędne w celu zainstalowania systemu SAP Business One oraz zarządzania nim. Zastępuje on dotychczasowe przewodniki dotyczące instalacji, aktualizacji wersji, bezpieczeństwa oraz działania rozwiązania. SAP AG

19 Easy Start Przewodnik o tytule Easy Start został ponownie zredagowany w celu zapewnienia bardziej praktycznych informacji wraz z listami kontrolnymi, aby ułatwić rozpoczęcie pracy z SAP Business One. SAP AG

20 Funkcje zarządzania i kontroli Udoskonalone funkcje oferują większą możliwość kontroli podczas zarządzania przedsiębiorstwem. Przeciągnij i skojarz Układ menu Przeciągnij i skojarz został zsynchronizowany z układem menu głównego SAP Business One. Procedury zatwierdzania Raportowanie Edytor układu wydruku Obsługa PDF Eksport do MS Word Procedury zatwierdzania zostały obecnie zastosowane w przypadku transakcji dotyczących zapasów, na przykład wydania lub przyjęcia materiału. Ponadto, można zaktualizować dokumenty, które zostały zatwierdzone lub odrzucone podczas inicjowania nowego procesu aktualizacji. Rozwiązanie typu Add On XL Reporter dla SAP Business One zostało obecnie w pełni zintegrowane z SAP Business One Bezpośrednio z SAP Business One można połączyć się z portalem klientów SAP, aby pobrać szablony XL Reporter dla SAP Business One. W Kreatorze formularza wydruku (Print Layout Designer) wprowadzono następujące udoskonalenia funkcji: pierwsza strona może zostać wydrukowana na innej drukarce, powtarzający się obszar stopki można wyświetlić na wszystkich stronach, pola Podgląd układu wydruku oraz Układ a są odznaczone domyślnie. można ustawić domyślny format dla jednego lub wielu użytkowników, uproszone zostało definiowanie ustawień domyślnych dla określonych partnerów handlowych, generowane pola są tworzone z zastosowaniem przedrostka F_XXX zamiast Field_XXX, co ułatwia znalezienie pól na liście, do operatorów arytmetycznych dodano opisy. Jakość eksportowanych układów, załączników wiadomości elektronicznych oraz faksów została podniesiona dzięki zastosowaniu popularnego formatu PDF. Zastępuje on format JPG wykorzystywany w poprzednich wersjach. Funkcja Eksport do MS Word została udoskonalona w celu umożliwienia obsługi eksportu dokumentów, które zawierają specjalne typy wierszy, na przykład wiersze: towarów zastępczych, tekstu lub sum pośrednich. SAP AG

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Symfonia Handel 1 / 10 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość

Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość Forte Finanse i Księgowość 1 / 11 Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość Spis treści : Korzyści z zakupu nowej wersji 2 Forte Finanse i Księgowość w wersji 2011.b 3 Nowe wzory deklaracji VAT

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Centrum rozliczeniowe UPS 2015 United Parcel Service of America, Inc. Nazwa UPS, marka UPS i kolor brązowy są znakami towarowymi firmy United Parcel Service of America, Inc. Wszelkie

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Symfonia Handel 1 / 11 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011 Symfonia Faktura 1 / 9 Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Rozksięgowywanie wartości

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009 SYMFONIA Handel Premium Strona 1 z 7 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009 Dodatkowa ochrona dostępu do przeglądania cen zakupu towarów Duża grupa użytkowników programu zgłaszała

Bardziej szczegółowo

Symfonia Handel 1 / 7

Symfonia Handel 1 / 7 Symfonia Handel 1 / 7 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1a Poprawiono Częściowe rozliczanie faktur płatnościami. Rozliczanie kilku faktur jednym dokumentem płatności. Wydruk raportu

Bardziej szczegółowo

JPK.guru Excel (podgląd JPK) Instrukcja Użytkownika

JPK.guru Excel (podgląd JPK) Instrukcja Użytkownika JPK.guru Excel (podgląd JPK) Instrukcja Użytkownika Wersja: 2016-06-22 Przygotował: Adam Adamowicz sp. z o.o. Ul. Wały Piastowskie 1/1104 80-855 Gdańsk, Poland www.logicsystems.com.pl 1 Wstęp Jednolity

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian

Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian Wersja 2015.b 3 Aktualizacja wzorów deklaracji: CIT-8(22), CIT 8/O(9) 3 VAT Odwrotne obciążenie 3 Kontrahenci Podatnik VAT czynny 3 Długość roku 3 Logowanie

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.2

Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.2 Forte Handel 1 / 12 Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.2 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c SYMFONIA Handel Premium Strona 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Z dniem 1 grudnia 2008r. weszła w życie nowelizacja ustawy o

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość

Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość Symfonia Finanse i Księgowość 1 / 11 Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość Spis treści : Korzyści z zakupu nowej wersji 2 Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2011.1.b 3 Nowe wzory deklaracji

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA I informacje@pkobp.pl, www.pkobp.pl I INFOLINIA 0 801 302 302 I opłata jak za połączenie lokalne

INFORMACJA I informacje@pkobp.pl, www.pkobp.pl I INFOLINIA 0 801 302 302 I opłata jak za połączenie lokalne 1 SPIS TREŚCI WYCIĄGI BANKOWE W... 3... 4... 4... 6 4. Pobieranie wyciągów... 7... 9... 11 operacji na rachunku... 12 na rachunku w... 12... 16 2 WYCIĄGI BANKOWE W Od dnia 23 lipca 2008 roku w systemie

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2011.1

Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2011.1 Symfonia Finanse i Księgowość 1 / 6 Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2011.1 Spis treści : Korzyści z nowej wersji 2 Zmiany w ustawieniach Stawek VAT 3 Model księgowy nowe

Bardziej szczegółowo

KANCELARYJNY SYSTEM PODATKOWY

KANCELARYJNY SYSTEM PODATKOWY KANCELARYJNY SYSTEM PODATKOWY Korekta Podatku dochodowego oraz Podatku VAT związana z niezapłaconymi fakturami Opracował: Katowice, Luty 2013 Ze względu na obowiązujące od 2013 roku zmiany dotyczące obliczania

Bardziej szczegółowo

4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1

4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1 4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1 4. Rozliczenia Moduł Rozliczenia umożliwia: - przeglądanie listy dokumentów w wybranym rejestrze VAT - automatyczne tworzenie i zapisywanie deklaracji VAT - definiowanie

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie VinCent 1.28

Zmiany w programie VinCent 1.28 Zmiany w programie VinCent 1.28 Finanse i księgowość Kartoteka klienta Na kartotece klienta znajdują się dwa nowe pola: -ILN- dodano na indywidualne zamówienie klienta. Można je wykorzystać do zapisania

Bardziej szczegółowo

FIS SYSTEM MAGAZYNOWY

FIS SYSTEM MAGAZYNOWY FIS OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS SYSTEM MAGAZYNOWY System magazynowy FIS jest innowacyjnym programem wspierającym rozmaite procesy biznesowe potrzebne do zarządzania gospodarką magazynową w sklepach, hurtowniach,

Bardziej szczegółowo

Symfonia e-dokumenty 2013 Specyfikacja zmian

Symfonia e-dokumenty 2013 Specyfikacja zmian Symfonia e-dokumenty 2013 Specyfikacja zmian Obsługa przelewów elektronicznych 2 Wprowadzona w programie funkcjonalność obsługi e-przelewów umożliwia współpracę z bankami w zakresie zlecania elektronicznych

Bardziej szczegółowo

Sposób tworzenia tabeli przestawnej pokażę na przykładzie listy krajów z podstawowymi informacjami o nich.

Sposób tworzenia tabeli przestawnej pokażę na przykładzie listy krajów z podstawowymi informacjami o nich. Tabele przestawne Tabela przestawna to narzędzie służące do tworzenia dynamicznych podsumowań list utworzonych w Excelu lub pobranych z zewnętrznych baz danych. Raporty tabeli przestawnej pozwalają na

Bardziej szczegółowo

Historia aktualizacji

Historia aktualizacji Historia aktualizacji TOPManager 2015.2, wersja z dnia 2015-06-29 1. Nowe raporty z faktur dla klientów, faktur od dostawców i umów o dzieło. 2. Dodanie pola Data wpływu dla faktur od dostawców i w umowach

Bardziej szczegółowo

Books. by HansaWorld. Przewodnik instalacji. wersji 6.2

Books. by HansaWorld. Przewodnik instalacji. wersji 6.2 Books by HansaWorld Przewodnik instalacji wersji 6.2 Instalacja Przejdź do strony: http://books.hansaworld.com/downloads/hwindex.htm i pobierz najnowszą wersję oprogramowania Books. Otwórz Books.dmg i

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Faktura Premium w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Faktura Premium w wersji 2009 SYMFONIA Faktura Premium Strona 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Faktura Premium w wersji 2009 Dodatkowe pola tekstowe w danych kontrahenta i towaru W celu umożliwienia użytkownikom przechowywania dodatkowych

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start a Symfonia wykaz różnic między programami

Symfonia Start a Symfonia wykaz różnic między programami Symfonia Start a Symfonia porównanie 1 / 5 Symfonia Start a Symfonia wykaz różnic między programami Dział Zarządzania Produktami Symfonia Start a Symfonia - porównanie 2 / 5 Ogólne Symofnia Start to linia

Bardziej szczegółowo

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Produkcja by CTI Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Spis treści 1. Ważne informacje przed instalacją...3 2. Instalacja programu...4 3. Nawiązanie połączenia z serwerem SQL oraz z programem

Bardziej szczegółowo

Books. by HansaWorld. Przewodnik instalacji. Wersji 6.2

Books. by HansaWorld. Przewodnik instalacji. Wersji 6.2 Books by HansaWorld Przewodnik instalacji Wersji 6.2 Instalacja Przejdź do strony: http://books.hansaworld.com/downloads/hwindex.htm i pobierz najnowszą wersję oprogramowania Books. Na następnej stronie

Bardziej szczegółowo

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 309

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 309 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 309 CRM 1. W systemie wprowadzono funkcjonalność umożliwiającą synchronizację zadań z modułu CRM do i z kalendarza Google. Aby system synchronizował

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie pracy z programem księgowym 360 Księgowość

Rozpoczęcie pracy z programem księgowym 360 Księgowość Rozpoczęcie pracy z programem księgowym 360 Księgowość 360 Księgowość to nowoczesny, łatwy w obsłudze program księgowy przeznaczony dla kierowników i księgowych małych firm. Rozpoczęcie pracy z 360 Księgowość

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość Symfonia Mała Księgowość 1 / 6 Symfonia Mała Księgowość Spis treści: Korzyści z zakupu nowej wersji 2 Symfonia Mała Księgowość w wersji 2011.1b 2 Nowe formularze deklaracji podatkowych 2 Eksport deklaracji

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Kadry i Płace Opis zmian

Sage Symfonia Kadry i Płace Opis zmian Sage Symfonia Kadry i Płace Opis zmian Wersja 2016 2 Ustawienie szerokości kolumn danych kadrowych 2 Rozszerzenie funkcjonalności rozliczeń umów cywilnoprawnych 2 Okna importu i eksportu z FK 3 Edycja

Bardziej szczegółowo

Biuletyn techniczny. Eksport i import przelewów za pomocą usługi sieciowej

Biuletyn techniczny. Eksport i import przelewów za pomocą usługi sieciowej Biuletyn techniczny Data ostatniej aktualizacji: 05.02.2014 Spis treści 1 INFORMACJE OGÓLNE... 3 2 EKSPORT ZA POMOCĄ USŁUGI SIECIOWEJ... 4 3 IMPORT ZA POMOCĄ USŁUGI SIECIOWEJ... 7 4 EKSPORT I IMPORT PRZELEWÓW

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Premium w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Premium w wersji 2009 SYMFONIA Mała Księgowość Premium Strona 1 z 8 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Premium w wersji 2009 Obsługa wynagrodzeń i składek ZUS właścicieli oraz rozrachunki z urzędami Odpowiadając

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011 Symfonia Start Faktura i Kasa 1 / 7 Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2 3. Zmiana

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWE SYSTEMY FINANSÓW I KSIĘGOWOŚCI

KOMPUTEROWE SYSTEMY FINANSÓW I KSIĘGOWOŚCI Rafik Nafkha Marta Żółtowska KOMPUTEROWE SYSTEMY FINANSÓW I KSIĘGOWOŚCI Podejście praktyczne w Comarch ERP XL Wydawnictwo SGGW Warszawa 2013 Spis treści Wstęp... 11 1. Pojęcie i rozwój systemów informatycznych...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI

INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI 1. Księgowość 3 1.1 Księga główna. 3 1.1.1 Księga główna- zmiana wyświetlania..3 1.1.2 Księga główna- wydruki.4 1.2 Polecenia PK... 5 1.2.1 Dopisanie PK.....5 1.3 Deklaracje

Bardziej szczegółowo

OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. Księga Handlowa. Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości.

OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. Księga Handlowa. Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości. OPROGRAMOWANIE DLA FIRM Księga Handlowa Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości. Księgowość Możliwość płynnej zmiany typu źródła przychodu w momencie dodawania roku obrachunkowego,

Bardziej szczegółowo

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 1. MOŻLIWOŚCI Moduł Ofertowanie jest przeznaczony do programu Symfonia Handel Forte. Jego zadaniem jest wspomaganie działania pracowników firmy w przygotowywaniu

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ZMIAN W KS-ASW INFORMACJA O AKTUALIZACJI SYSTEMU ISO 9001/2008 Dokument: Raport Numer: 33/2015 Wydanie: Waga: 90

DOKUMENTACJA ZMIAN W KS-ASW INFORMACJA O AKTUALIZACJI SYSTEMU ISO 9001/2008 Dokument: Raport Numer: 33/2015 Wydanie: Waga: 90 Raport Nr 33/2015 MODUŁ aswslow.dll SYSTEM INFORMATYCZNY KS-ASW 2015 z dnia 2015-08-18 OPIS ZMIAN, MODYFIKACJI i AKTUALIZACJI 1. Dodano informację o nazwach międzynarodowych na karcie definiowania odpowiedników

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Symfonia Handel 1 / 5 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Dnia 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług,

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1

Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1 Symfonia Finanse i Księgowość 1 / 15 Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1 Spis treści : Korzyści z nowej wersji 2 Zmiany w ewidencji dokumentów i rejestrów VAT 3 1. Znacznik

Bardziej szczegółowo

1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2. 2. Poprawiono... 2. 3. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2. 4. Zmiana stawki VAT w kartotece Towary...

1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2. 2. Poprawiono... 2. 3. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2. 4. Zmiana stawki VAT w kartotece Towary... Symfonia Start Faktura i Kasa 1 / 8 Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011a Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Poprawiono... 2 Nowe funkcje w programie

Bardziej szczegółowo

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Produkcja by CTI Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Spis treści 1. Ważne informacje przed instalacją... 3 2. Instalacja programu... 4 3. Nawiązanie połączenia z serwerem SQL oraz z programem

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 16.1. Ulotka v.16.1. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

System CDN OPT!MA v. 16.1. Ulotka v.16.1. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System CDN OPT!MA v. 16.1 Ulotka v.16.1 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn info.cdn@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika SoftwareStudio Studio 60-349 Poznań, ul. Ostroroga 5 Tel. 061 66 90 641 061 66 90 642 061 66 90 643 061 66 90 644 fax 061 86 71 151 mail: poznan@softwarestudio.com.pl Herkules WMS.net Instrukcja użytkownika

Bardziej szczegółowo

Symfonia Mała Księgowość 2013.1 Opis zmian

Symfonia Mała Księgowość 2013.1 Opis zmian Symfonia Mała Księgowość 2013.1 Opis zmian Wersja 2013.1 Zmiany parametrów w oknie Zapis 3 W oknie Zapis rejestrowane są dodatkowe parametry zapewniające prowadzenie ewidencji zgodnie ze zmienionymi przepisami.

Bardziej szczegółowo

PRESTASHOP INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA

PRESTASHOP INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA PRESTASHOP INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Konfiguracja połączenia...4 2.1. Połączenie z serwerem MS SQL...5 2.2. Nawiązanie połączenia z Comarch ERP Optima...7 2.2.1.

Bardziej szczegółowo

Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK

Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK 1. W niżej wymienionych raportach została zmieniona zasada działania filtra: wg grupy kontrahentów Umożliwiono wykonanie raportów po wybraniu grupy kontrahentów na

Bardziej szczegółowo

FIS-CE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

FIS-CE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS-CE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS-CE jest system centralnym pozwalającym zarządzać kilkoma punktami handlowymi, oddziałami i placówkami. Program ułatwia wymianę dokumentów pomiędzy punktami a centralą.

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Forte Finanse i Księgowość

Nowe funkcje w module Forte Finanse i Księgowość Forte Finanse i Księgowość 1 / 10 Nowe funkcje w module Forte Finanse i Księgowość Dane firmy 3 Dane firmy, takie jak nazwa firmy i jej nazwa skrócona oraz NIP wprowadzane są przez użytkownika w module

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI

UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI LABORATORIUM TECHNOLOGIA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH W BIOTECHNOLOGII Aplikacja bazodanowa: Cz. II Rzeszów, 2010 Strona 1 z 11 APLIKACJA BAZODANOWA MICROSOFT ACCESS

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Mała Księgowość Zakładanie nowej firmy

Sage Symfonia Start Mała Księgowość Zakładanie nowej firmy Sage Symfonia Start Mała Księgowość Zakładanie nowej firmy Pierwszym krokiem po zainstalowaniu programu powinno być utworzenie nowej firmy. W tym celu należy wybrać polecenie Nowa firma z menu Firma lub

Bardziej szczegółowo

Opracował: mgr inż. Marcin Olech 2010-10-04

Opracował: mgr inż. Marcin Olech 2010-10-04 Laboratorium 4 Strona 1 z 17 Spis treści: 1. Wielowymiarowa analiza danych w arkusza kalkulacyjnych z wykorzystaniem MS Excel: a. tworzenie tabel przestawnych, b. tworzenie wykresów przestawnych. 2. Praca

Bardziej szczegółowo

DOTYCZY KLIENTA PKO BIURO OBSŁUGI LEASING ZAPYTANIE O INFORMACJĘ OTYCZY: DOSTAWY PLATFORMY ELEKTRONICZNE DLA PKO

DOTYCZY KLIENTA PKO BIURO OBSŁUGI LEASING ZAPYTANIE O INFORMACJĘ OTYCZY: DOSTAWY PLATFORMY ELEKTRONICZNE DLA PKO ZAPYTANIE O INFORMACJĘ DOTYCZY OTYCZY: DOSTAWY PLATFORMY ELEKTRONICZNE BIURO OBSŁUGI KLIENTA DLA PKO LEASING SA SA PKO ŁÓDŹ, MARZEC 2014 PYTAJĄCY PKO Leasing SA ul. Śmigłego Rydza 20, 93 281 Łódź tel.

Bardziej szczegółowo

Wersja 3.40 Firmy++C/S

Wersja 3.40 Firmy++C/S Wersja 3.40 Firmy++C/S 1. Podatek akcyzowy za węgiel i koks Od 1 stycznia 2012 r. przestaje obowiązywać zwolnienie z akcyzy w odniesieniu do węgla i koksu przeznaczonych do celów opałowych. Wobec tego

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian

Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian Wersja 2015.a 2 Odliczenia 50% VAT 2 Import kursów walut NBP 3 Szablony numeracji 4 Wydruk deklaracji elektronicznej z potwierdzeniem UPO 4 Zestawienie rejestrów

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian

Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian Sage Symfonia Start Faktura 2 Wersja 2015.b 2 Nowa stawka podatkowa VAT: NP - Nie podlega 2 Zmiany związane z obsługą transakcji z odwrotnym obciążeniem 4 Logowanie

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Symfonia Handel 1 / 8 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Dnia 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług,

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2008

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2008 SYMFONIA Handel Premium Strona 1 z 7 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2008 Dodatkowe pola tekstowe w danych kontrahenta i towaru W celu umożliwienia użytkownikom przechowywania

Bardziej szczegółowo

Ulotka v.2012.2.2. System Comarch OPT!MA v. 2012.2.2. Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

Ulotka v.2012.2.2. System Comarch OPT!MA v. 2012.2.2. Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System Comarch OPT!MA v. 2012.2.2 Ulotka v.2012.2.2 Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: tel. (12) 681 43 00 www.comarch.pl/erp

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum

Kadry Optivum, Płace Optivum Kadry Optivum, Płace Optivum Jak seryjnie przygotować wykazy absencji pracowników? W celu przygotowania pism zawierających wykazy nieobecności pracowników skorzystamy z mechanizmu Nowe wydruki seryjne.

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 15.04.2013r. Ogłoszenie na wykonanie systemu B2B do reorganizacji handlowych procesów biznesowych firmy Met-Bud poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań IT Zamawiający: MET-BUD Jacek Leszczak,

Bardziej szczegółowo

MANIFEST. Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015

MANIFEST. Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015 MANIFEST Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015 CO NOWEGO W 2015.2 FR01 Programy Retail stanowią kompleksowe rozwiązanie do ewidencjonowania i kontrolowania sprzedaży, rozliczenia

Bardziej szczegółowo

Faktury VAT w walucie w Symfonia Handel

Faktury VAT w walucie w Symfonia Handel Faktury w walucie w Symfonia Handel 1 / 27 Faktury w walucie w Symfonia Handel Sage sp. z o.o. Faktury w walucie w Symfonia Handel 2 / 27 1 WSTĘP... 4 2 CHARAKTERYSTYKA FAKTUR WALUTOWYCH... 4 3 ALGORYTMY

Bardziej szczegółowo

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Obsługa faktur VAT sprzedaży, zaliczki, marży. Obsługa faktur korygujących. Tworzenie not. Tworzenie pokwitowań. Budowane i obsługa kartotek:

Bardziej szczegółowo

JPK.guru Creator (generowanie JPK) Instrukcja Obsługi

JPK.guru Creator (generowanie JPK) Instrukcja Obsługi (generowanie JPK) Instrukcja Obsługi Wersja: 2016-08-09 Przygotował: Piotr Tokarski sp. z o.o. Ul. Wały Piastowskie 1/1104 80-855 Gdańsk, Poland www.logicsystems.com.pl Spis treści 1 WSTĘP... 3 2 INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Access 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Zmienianie rozmiaru ekranu lub

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż i obsługa magazynów w programie Comarch ERP Optima

Sprzedaż i obsługa magazynów w programie Comarch ERP Optima Sprzedaż i obsługa magazynów w programie Comarch ERP Optima Tematy szkoleń: Podstawy obsługi modułów handlowo-magazynowych Comarch ERP Optima z elementami księgowości oraz modułu kadrowo-płacowego... 2

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po Notowaniach Statica mdm 4

Przewodnik po Notowaniach Statica mdm 4 Przewodnik po Notowaniach Statica mdm 4 Notowania Statica mdm 4 to nowa wszechstronna, łatwa w obsłudze aplikacja, przeznaczona dla osób inwestujących na rynkach finansowych. Jej główną funkcją jest wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1. 80-855 Gdańsk. www.torpol.eu

Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1. 80-855 Gdańsk. www.torpol.eu Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1 80-855 Gdańsk www.torpol.eu PUW Torpol Sp. z o.o. rozpoczęło działalność w 1987 roku. W branży tekstylnej obecni są od 1994 roku. Torpol jest

Bardziej szczegółowo

Instrukcja importu przesyłek. z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient

Instrukcja importu przesyłek. z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient Instrukcja importu przesyłek z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient Instrukcja importu przesyłek z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient Wersja 1.0 Warszawa, Luty 2015 Strona 2 z 7 Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 314

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 314 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 314 Zarządzanie Produkcją 3.0 1. W webowym panelu meldunkowym umożliwiono wydruk raportu po meldowaniu. Konfiguracja nowej funkcjonalności znajduje

Bardziej szczegółowo

Moduł Handel. Program do handlu. Ergonomia systemu enova. Ergonomia modułu Handel. Wydajność. Powiązania systemowe. Faktury w module Handel.

Moduł Handel. Program do handlu. Ergonomia systemu enova. Ergonomia modułu Handel. Wydajność. Powiązania systemowe. Faktury w module Handel. Moduł Handel Program do handlu Koncepcja funkcjonalności zawarta pod pojęciem Handel została w systemie enova oparta o wykorzysta Ergonomia systemu enova Istotną kwestią we wszystkich systemach jest szybkość

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ Instrukcja obsługi 1. WSTĘP... 2 2. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 2 3. STRONA GŁÓWNA... 3 4. EWIDENCJA RUCHU... 4 4.1. Dodanie osoby wchodzącej na teren obiektu... 4 4.2. Dodanie

Bardziej szczegółowo

ZLECENIA STAŁE. Instrukcja Użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss

ZLECENIA STAŁE. Instrukcja Użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja Użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm ZLECENIA

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 TiMSI Sp z o o ul Czapli 63, 02-781 Warszawa tel : +48 22 644 86 76, fax: +48 22 644 78 52 NIP: 951-19-39-800 Sąd Rejonowy dla mst Warszawy w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu:

Instalacja programu: Instrukcja programu Konwerter Lido Aktualizacja instrukcji : 2012/03/25 INSTALACJA PROGRAMU:... 1 OKNO PROGRAMU OPIS... 3 DODANIE MODUŁÓW KONWERSJI... 3 DODANIE LICENCJI... 5 DODANIE FIRMY... 7 DODAWANIE

Bardziej szczegółowo

Ulotka skrócona Moduł Analizy BI. Wersja: 2013.0.1

Ulotka skrócona Moduł Analizy BI. Wersja: 2013.0.1 Ulotka skrócona Moduł Analizy BI Wersja: 2013.0.1 Spis treści 1. Reinstalacja z poprzedniej wersji... 3 2. Raporty Wzorcowe... 5 2.1 Nowości... 5 2.2 Zmiany... 6 3. Ogólne... 6 3.1 Nowości... 6 3.2 Zmiany...

Bardziej szczegółowo

Ulotka v.2012.0.2. System Comarch OPT!MA v. 2012.0.2. Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

Ulotka v.2012.0.2. System Comarch OPT!MA v. 2012.0.2. Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System Comarch OPT!MA v. 2012.0.2 Ulotka v.2012.0.2 Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: tel. (12) 681 43 00 www.comarch.pl/erp

Bardziej szczegółowo

NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI. asix. Aktualizacja pakietu asix 4 do wersji 5 lub 6. Pomoc techniczna

NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI. asix. Aktualizacja pakietu asix 4 do wersji 5 lub 6. Pomoc techniczna NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI asix Aktualizacja pakietu asix 4 do wersji 5 lub 6 Pomoc techniczna Dok. Nr PLP0016 Wersja:08-12-2010 ASKOM i asix to zastrzeżony znak firmy ASKOM Sp. z o. o.,

Bardziej szczegółowo

HP Designjet Partner Link. Instrukcje

HP Designjet Partner Link. Instrukcje HP Designjet Partner Link Instrukcje 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje prawne Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Jedyna gwarancja, jakiej

Bardziej szczegółowo

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Analizy i Raporty... 3 1.1. Okno główne modułu Analizy i raporty... 3 1.1.1. Lista szablonów

Bardziej szczegółowo

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki firmy mail intranet produkty DOKUMENTY handel raporty B2B projekty notatki serwis zadania Dlaczego warto wybrać Pakiet ITCube? Najczęściej wybierany polski CRM Pakiet ITCube jest wykorzystywany przez ponad

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż i obsługa magazynów w programie Comarch ERP Optima

Sprzedaż i obsługa magazynów w programie Comarch ERP Optima Sprzedaż i obsługa magazynów w programie Comarch ERP Optima Tematy szkoleń: Podstawy obsługi modułów handlowo-magazynowych Comarch ERP Optima z elementami księgowości oraz modułu kadrowo-płacowego... 2

Bardziej szczegółowo

1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2. 2. Poprawiono... 2. 3. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2. 4. Zmiana stawki VAT w kartotece Towary...

1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2. 2. Poprawiono... 2. 3. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2. 4. Zmiana stawki VAT w kartotece Towary... Symfonia Handel 1 / 6 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011.1a Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Poprawiono... 2 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji

Bardziej szczegółowo

Program FK zawiera wszystkie funkcje potrzebne do prowadzenia księgowości:

Program FK zawiera wszystkie funkcje potrzebne do prowadzenia księgowości: Projektowanie i Wdrażanie Systemów Komputerowych mgr inż. Jacek i Beata Krywult tel. 502 345 656 e-mail: jacek@pwsk.pl www.pwsk.pl Program finansowo-księgowy Firma FK Firma FK to program komputeryzujący

Bardziej szczegółowo

1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2. 2. Ochrona danych osobowych... 2. 3. Zmiana klasyfikacji PKWiU... 4

1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2. 2. Ochrona danych osobowych... 2. 3. Zmiana klasyfikacji PKWiU... 4 Symfonia Handel 1 / 16 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011a Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Ochrona danych osobowych... 2 3. Zmiana klasyfikacji PKWiU... 4 4.

Bardziej szczegółowo

nieograniczona długość numeru konta oraz ilości sekcji /poziomów zagłębień analitycznych/ wchodzących w jego skład,

nieograniczona długość numeru konta oraz ilości sekcji /poziomów zagłębień analitycznych/ wchodzących w jego skład, AgemaFK System AgemaFK wspomaga prowadzenie pełnej księgowości w jednostkach budżetowych. Jest to nowoczesne narzędzie zaprojektowane na podstawie wieloletnich doświadczeń we współpracy z naszymi Klientami,

Bardziej szczegółowo

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Uruchamianie edytora OpenOffice.ux.pl Writer 9 Dostosowywanie środowiska pracy 11 Menu Widok 14 Ustawienia dokumentu 16 Rozdział 2. OpenOffice

Bardziej szczegółowo

MOJA FIRMA PLUS. bankowość elektroniczna dla małych i średnich firm

MOJA FIRMA PLUS. bankowość elektroniczna dla małych i średnich firm MOJA FIRMA PLUS bankowość elektroniczna dla małych i średnich firm Co to jest pakiet Moja Firma Plus? Usługa bankowości elektronicznej MOJA FIRMA PLUS umożliwia łatwy i szybki dostęp do rachunków za pomocą

Bardziej szczegółowo

KASK by CTI. Instrukcja

KASK by CTI. Instrukcja KASK by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 4 3. Okno główne programu... 5 4. Konfiguracja atrybutów... 6 5. Nadawanie wartości atrybutom... 7 6. Wybór firmy z

Bardziej szczegółowo

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013 Biuro Online Konektor instrukcja użytkownika Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013 Spis treści 1. Instalacja oprogramowania... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 5 2.1. Tworzenie usługi... 5 2.2. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

INTENSE BUSINESS INTELLIGENCE PLATFORM

INTENSE BUSINESS INTELLIGENCE PLATFORM 0 Business Intelligence w przedsiębiorstwie INTENSE BUSINESS INTELLIGENCE PLATFORM Zmiany w wersji Wersja 6.6 1 Spis treści Wstęp... 2 Nowości w wersji... 2 Wersjonowanie załączników... 2 Widoki list...

Bardziej szczegółowo

Symfonia Produkcja. Kreator raportów. Wersja 2013

Symfonia Produkcja. Kreator raportów. Wersja 2013 Symfonia Produkcja Kreator raportów Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Adobe

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011 Symfonia Faktura 1 / 12 Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Rozksięgowywanie wartości

Bardziej szczegółowo

Obsługa modułu Fakturowanie w systemie ISOF wersja 11.2.2

Obsługa modułu Fakturowanie w systemie ISOF wersja 11.2.2 Obsługa modułu Fakturowanie w systemie ISOF wersja 11.2.2 Copyright 2006 by HEUTHES. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All rights reserved. Przedsiębiorstwo HEUTHES dokłada wszelkich starań, aby informacje zawarte

Bardziej szczegółowo

TP1 - TABELE PRZESTAWNE od A do Z

TP1 - TABELE PRZESTAWNE od A do Z TP1 - TABELE PRZESTAWNE od A do Z Program szkolenia 1. Tabele programu Excel 1.1. Wstawianie tabeli 1.2. Style tabeli 1.3. Właściwości tabeli 1.4. Narzędzia tabel 1.4.1. Usuń duplikaty 1.4.2. Konwertuj

Bardziej szczegółowo

MS Excel 2007 Kurs zaawansowany Obsługa baz danych. prowadzi: Dr inż. Tomasz Bartuś. Kraków: 2008 04 25

MS Excel 2007 Kurs zaawansowany Obsługa baz danych. prowadzi: Dr inż. Tomasz Bartuś. Kraków: 2008 04 25 MS Excel 2007 Kurs zaawansowany Obsługa baz danych prowadzi: Dr inż. Tomasz Bartuś Kraków: 2008 04 25 Bazy danych Microsoft Excel 2007 udostępnia szereg funkcji i mechanizmów obsługi baz danych (zwanych

Bardziej szczegółowo

System Symfonia e-dokumenty

System Symfonia e-dokumenty System Symfonia e-dokumenty Konfiguracja Symfonia e-dokumenty Wersja 2012.1 Konfiguracja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Instalacja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Należy pamiętać, że na danym systemie operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Symfonia Finanse i Księgowość 2013 Specyfikacja zmian

Symfonia Finanse i Księgowość 2013 Specyfikacja zmian Symfonia Finanse i Księgowość 2013 Specyfikacja zmian Obsługa przelewów elektronicznych 2 Symfonia Finanse i Księgowość została wzbogacona o możliwość obsługi przelewów elektronicznych w zakresie zlecania

Bardziej szczegółowo

...Gospodarka Materiałowa

...Gospodarka Materiałowa 1 Gospodarka Materiałowa 3 Obsługa dokumentów magazynowych 4 Ewidencja stanów magazynowych i ich wycena 4 Inwentaryzacja 4 Definiowanie indeksów i wyrobów 5 Zaopatrzenie magazynowe 5 Kontrola jakości 5

Bardziej szczegółowo