MATERIAŁ OGÓLNIE DOSTĘPNY. Noty o wersji. Rozwiązania SAP. SAP Business One 2007 A 2007 A SP01. Czerwiec 2009

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MATERIAŁ OGÓLNIE DOSTĘPNY. Noty o wersji. Rozwiązania SAP. SAP Business One 2007 A 2007 A SP01. Czerwiec 2009"

Transkrypt

1 MATERIAŁ OGÓLNIE DOSTĘPNY Noty o wersji Rozwiązania SAP SAP Business One 2007 A i 2007 A SP01 Czerwiec 2009

2 Ikony Ikona Znaczenie Ostrzeżenie Przykład Nota Zalecenie Składnia Konwencje pisowni Styl czcionki Tekst przykładowy Tekst przykładowy TEKST PRZYKŁADOWY Tekst przykładowy TEKST PRZYKŁADOWY Tekst przykładowy <Tekst przykładowy> Opis Słowa lub znaki wyświetlane na ekranie. Uwzględniają one etykiety pola, tytuły ekranów, oznaczenia przycisków jak również nazwy menu, ścieżki i opcje. Odsyłacze do innej dokumentacji. Podkreślone słowa lub zdania w tekście ciągłym, tytuły grafiki oraz tabel. Nazwy elementów w systemie. Są to nazwy raportów i programów, kody transakcji, nazwy tabel, a także pojęcia kluczowe języków programowania w tekście ciągłym, np. SELECT lub INCLUDE. Obiekty pojawiające się na ekranie. Są to nazwy plików i katalogów oraz ich ścieżki, komunikaty, kody źródłowe, nazwy zmiennych i parametrów oraz nazwy instalacji, aktualizacji oraz narzędzi bazy danych. Klawisze klawiatury, np. funkcyjne (F2) lub ENTER. Dokładny wpis użytkownika. Są to słowa lub znaki wprowadzane do systemu dokładnie tak, jak pojawiają się w dokumentacji. Zmienny wpis użytkownika. Nawiasy ostre wskazują, że te słowa i znaki należy zastąpić odpowiednim wpisem. SAP AG

3 Spis treści Charakterystyka SAP Business One 2007 A SP SAP Business One 2007 A kluczowe cechy Księgowość Raporty podatkowe Raporty finansowe Dokumenty Sprzedaży i Zakupu Gospodarka materiałowa Możliwość wykorzystania Dokumentacja i szkolenia Funkcje zarządzania i kontroli Software Development Kit (SDK) Udoskonalenia w zakresie wydajności i infrastruktury Rozwiązania typu Add-On SAP Business One Integration SAP Business One Integration Partner Enablement Package SAP Business One Integration for SAP NetWeaver Copyrights, Trademarks, and Disclaimers SAP AG

4 Charakterystyka SAP Business One 2007 A SP01 W tej sekcji przedstawione zostały nowe bądź zmienione funkcje, które zostały wprowadzone do rozwiązania SAP Business One 2007 A w odpowiedzi na określone wymogi prawne bądź zmiany w przepisach prawnych. Następujące rozszerzenia są dostępne wyłącznie w wersji 2007 A SP01: Podpis w programie SBO Mailer Dokładność dziesiętna pól obliczeń w zapytaniach. W wersji SAP Business One 2007 A można współdzielić jeden ogólny podpis w wielu firmach bądź zdefiniować unikalny podpis dla wybranych firm. W niektórych krajach istnieją wymogi prawne dotyczące konieczności umieszczania unikalnych informacji biznesowych w podpisie zawartym w korespondencji handlowej. Udoskonalenia SBO Mailer dostarczone w wersji SAP Business One 2007 A SP01 umożliwiają tworzenie podpisów zgodnych z tymi wymogami. SAP Business One 2007 A oferuje teraz dwie opcje podpisu Ogólny Jeden podpis działający we wszystkich bazach danych firmy, na wszystkich serwerach SAP Business One Jeśli na serwerze SAP Business One uruchomiona jest więcej niż jedna baza danych firmy produkcyjnej, można współdzielić jeden ogólny podpis we wszystkich firmach lub zdefiniować unikalny podpis dla wybranych firm. Firmowy Jeden podpis dla określonej bazy danych firmy W przypadku obu opcji podpis może teraz zawierać do znaków i spacji. Dodatkowo można zastosować znaczniki HTML do formatowania tekstu na podpisy . Podczas aktualizacji wersji SAP Business One 2005 A, 2005 A SP01 lub 2007 A do wersji SAP Business One 2007 A SP01 wcześniejsze ustawienia podpisu SBO Mailer są automatycznie kopiowane do wspólnej bazy danych. Są wyświetlane w oknie Ustawienia usługi powiadamiania na karcie Podpis ogólny. W wersji SAP Business One 2007 A SP01 nie można uzyskać dostępu do ustawień podpisu SBO Mailer za pomocą aplikacji Service Manager SAP Business One. Dostęp do tych ustawień można uzyskać bezpośrednio w oknie Ustawienia usługi powiadamiania w menu Administracja SAP Business One. Istnieje teraz możliwość ustawienia liczby miejsc po przecinku wyświetlanych w polach obliczeń zapytań. Wcześniej liczba miejsc po przecinku była określana za pomocą tych samych ustawień dokładności dziesiętnej co dla pól kwot. SAP AG

5 Podatki odroczone i Różnice kursowe (Kostaryka, Francja, Gwatemala, Włochy, Meksyk, Republika Południowej Afryki, Hiszpania) Konwersja kwot pieniężnych na tekst słowy w chilijskim hiszpańskim oraz zaokrąglanie bez miejsc po przecinku (Chile) SAP Business One 2007 A SP01 umożliwia obliczanie i księgowanie różnic kursowych oraz podatków odroczonych. Księgowanie jest przeprowadzane na specjalnym koncie sprzedaży i zakupu. Ta funkcja jest aktywowana na poziomie firmy. Chociaż funkcja ta powstała z myślą, aby firmy w Meksyku mogły spełniać wymogi prawne, jest ona również opcjonalnie dostępna w innych wymienionych tutaj krajach w przypadku stosowania podatków odroczonych. UWAGA Dokumentami systemu podatków odroczonych są: faktury sprzedaży i zakupu, anulowanie faktur sprzedaży i zakupu oraz zaliczki z tytułu sprzedaży i zakupu. Różnice kursowe nie podlegają opodatkowaniu. W edytorze układu wydruku SAP Business One opcja Suma słownie umożliwia konwersję numerycznej kwoty pieniężnej na wersję tekstową za pomocą sformułowań w języku hiszpańskim używanym w Chile. Co ważne, główną zmianą jest wyeliminowanie z języka hiszpańskiego latynoamerykańskiego słowa billón (billion w angielskim), które nie jest stosowane w Chile. PRZYKŁAD Kwota numeryczna Formułowanie w jęz. hiszpańskim latynoamerykańskim ,00 Un billón de pesos Formułowanie stosowane w Chile Mil millones de pesos Dodatkowo konwersja sformułowań w języku hiszpańskim używanym w Chile jest teraz aktywowana w polu Słownie następujących oknach: Okno Czeki do zapłaty Okno Należności wekslowe Okno Zobowiązania wekslowe SAP AG

6 Niskocenne aktywa (Niemcy) Rozszerzenia dotyczące podatków (USA, Kanada) Rozszerzenia dotyczące podatku wyrównawczego (Hiszpania) Rozwiązanie Add On o nazwie Fixed Assets zostało rozszerzone, umożliwiając amortyzację niskocennych aktywów oraz zapewniając zgodność z nowymi niemieckimi przepisami podatkowymi. Niskocenne aktywa są zdefiniowane jako aktywa o wartości od 150 do 1000 euro. SAP Business One umożliwia działania zgodnie z nowym prawem mówiącym, że amortyzacja niskocennych aktywów nabytych w dowolnym miesiącu w roku musi być przeprowadzona za cały rok, wszystkie niskocenne aktywa nabyte w jednym roku należy zebrać i zamortyzować w ciągu kolejnych pięciu lat, nawet jeśli zasoby te zostały sprzedane lub zezłomowane w tym czasie. UWAGA Wszystkie pozycje zasobów należące do kategorii niskocennych zasobów są amortyzowane według jednej grupy towarów. SAP Business One 2007 A SP01 oferuje następujące rozszerzenia dotyczące podatków: Skuteczniejsze ustalanie kodu podatkowego w oparciu o zdefiniowane przez użytkownika zasady ustalania kodu podatkowego. Możliwość przypisania różnych kodów podatkowych obsługiwanych na poziomie dokumentu w oparciu o zasady ustalania kodu podatkowego zdefiniowane w aplikacji. (Wyłącznie USA) Możliwość ograniczonego zastosowania stawki podatku i/lub określonej wartości progowej (podstawy podatku) przedstawionej w polach Min. Tax Amount (Min. kwota podatku) i Max. Tax Mount (Maks. kwota podatku) w oknie Tax Codes Setup (Kody podatków Ustawienia) Możliwość zdefiniowania przyszłych zmian kursu za pomocą funkcji Ważne od. SAP Business One 2007 A SP01 umożliwia wykonywanie następujących czynności: Księgowanie podatku wyrównawczego na konto KG ze standardowego konta podatku Wyświetlanie podstawy podatku wyrównawczego w różnych kolumnach w raportach podatkowych Zarządzanie podatkiem wyrównawczym w ręcznym księgowaniu SAP AG

7 Podatek u źródła w zapisach księgowych (Australia, Austria, Belgia, Chile, Kostaryka, Cypr, Dania, Finlandia, Francja, Niemcy, Gwatemala, Irlandia, Włochy, Meksyk, Holandia, Norwegia, Portugalia, Republika Południowej Afryki, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Wielka Brytania) Ustawienia banków Pole Nazwa banku Struktura bilansu (Niemcy) Nierozliczone transakcje w Księdze głównej Numerowanie folio (Kostaryka, Gwatemala) Podatek u źródła można teraz wprowadzać podczas ręcznego księgowania. Długość pola nazwy banku została zwiększona do 250 znaków. Dzięki temu podczas definiowania banków można wprowadzać pełną nazwę banku do polu Nazwa Banku w ustawieniach banków w module Administracja. Wprowadzone zostały zmiany do struktury bilansu w raporcie bilansu, raporcie porównawczym bilansu oraz w raporcie budżetu bilansu. Aby umożliwić firmom działanie zgodne z niemieckim kodeksem handlowym, struktura ma teraz następującą kolejność: 1. Aktywa 2. Kapitał własny 3. Zobowiązania Ponadto zostały dodane dwa wiesze tytułu w celu skuteczniejszego grupowania pozycji aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań w bilansie. Dodatkowo uwzględnione zostały łączne wartości aktywów, kapitału własnego oraz zobowiązań. Układy wydruku tych raportów zostały zmodyfikowane w celu odzwierciedlenia tych zmian. Raport Księgi głównej został rozszerzony, uwzględniając wymagalne saldo skumulowane przez partnera handlowego oraz konto KG na poziomie pojedynczej transakcji. W rezultacie użytkownicy mają wgląd do transakcji, za które płatności nie zostały jeszcze otrzymane. Za pomocą tej funkcji numerowania folio można tworzyć dokumenty o mocy prawnej, takie jak faktury, anulowanie faktury, które są oznaczone numerem dokumentu fiskalnego (folio). Ta funkcja, specjalnie dostosowana do wymogów lokalnych (zawierająca specjalne reguły walidacji) Chile i Meksyku, może być teraz aktywowane i dezaktywowana w nowych instalacjach SAP Business One 2007 A w Kostaryce i Gwatemali. SAP AG

8 Podatek u źródła w anulowaniu faktur sprzedaży i zakupu (Australia, Austria, Belgia, Chile, Kostaryka, Cypr, Dania, Finlandia, Francja, Niemcy, Gwatemala, Irlandia, Włochy, Meksyk, Holandia, Norwegia, Portugalia, Republika Południowej Afryki, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Wielka Brytania) Raport 347 (Hiszpania) Raport 349 (Hiszpania) Istnieje teraz możliwość wyboru obliczenia podatku u źródła dla anulowania faktur sprzedaży i zakupu, które nie zawierają odniesienia do faktury. Raport podatku u źródła zawiera teraz anulowania faktury zakupu i sprzedaży (bez odniesienia do faktury) dla których został obliczony podatek u źródła. W płatnościach przychodzących i wychodzących, dla anulowania faktury bez odniesienia do faktury oraz zawierających typ podatku u źródła Płatność SAP Business One wyświetla kwotę podatku u źródła dla każdego wiersza i potrąca ją z kwoty wymagalnego salda. Po dodaniu i wewnętrznym uzgodnieniu dokumentu aplikacja tworzy zapis księgowy podatku u źródła. W danych podstawowych partnera handlowego można określić typ operacji przeprowadzanych z partnerem handlowym (na przykład nabycia od instytucji publicznej lub sprzedaż do biur podróży). Ponadto można określić, czy operacja przeprowadzana z partnerem handlowym uwzględnia sprzedaż lub nabycie towarów bądź usług ubezpieczeniowych. W dokumentach zakupu i sprzedaży można określić, czy operacja przeprowadzana z partnerem handlowym uwzględnia sprzedaż lub nabycie towarów bądź usług ubezpieczeniowych. W raporcie 347 SAP Business One sprawdza wartość transakcji handlowych w oparciu o wartość progową raportu zgodnie z łączną liczbą transakcji według numeru NIP. Raport nie grupuje już transakcji zgodnie z partnerem biznesowym, ale zgodnie z numerem NIP. W raporcie 347 można rejestrować transakcje z instytucjami publicznymi oraz biurami podróży. Ponadto istnieje możliwość rejestrowania transakcji ubezpieczeniowych oraz leasingowych. Nazwa kolumny Prowincja została zmieniona na Kod województwa. Dodatkowo raport można teraz eksportować jako plik w formacie określonym przez lokalne urzędy. W raporcie dostępne są nowe kolumny wyświetlające kod operacji 349, okres skorygowany oraz numer dokumentu. Ze stopki raportu zostały usunięte pola Łączna liczba partnerów handlowych, Łączna liczba transakcji, Łączna liczba korekt oraz Suma korek. Układ wydruku raportu został dostosowany do wyświetlonych nowych i zmienionych kolumn. W raporcie transakcje nie są już grupowane według partnera handlowego, ale według numeru NIP. Dodatkowo raport można teraz eksportować jako plik w formacie określonym przez lokalne urzędy. Rozszerzenia pakietu Software Development Kit (SDK) w wersji SAP Business One 2007 A SP01 Raport 347 (Hiszpania) Interfejs danych API wyświetla teraz właściwości w celu rozszerzania raportu 347. SAP AG

9 Podatek wyrównawczy (Hiszpania) Transakcje podatku u źródła w zapisach księgowych Dokładność dziesiętna pól obliczeń w zapytaniach. Interfejs API wyświetla teraz właściwości w celu rozszerzania procesów związanych z podatkiem wyrównawczym. Interfejs API wyświetla teraz obiekty i właściwości w celu obsługi tworzenia transakcji podatku u źródła w formie Journal entry (Zapis księgowy) w ten sam sposób co tworzenie transakcji do dokumentów. Interfejs API wyświetla teraz właściwość określającą liczbę miejsc dziesiętnych w celu wyświetlenia pól obliczeń w zapytaniach. SAP AG

10 SAP Business One 2007 A kluczowe cechy Poniższe cechy zostały określone jako najistotniejsze w rozwiązaniu SAP Business One 2007 A: Udoskonalone najlepsze praktyki lokalne szczególny nacisk został położony na zwiększenie zgodności z przepisami w głównych wersjach krajowych. Istotne rozszerzenia zostały dokonane w modułach Banki oraz Finanse w celu podniesienia efektywności działań. Uwzględniono najlepsze praktyki oraz zwiększono wydajność w przypadku procesów kluczowych. Ważne udoskonalenia oraz zmiany wprowadzono w głównych obszarach funkcjonalności, to znaczy w zakresie rozrachunków, bankowości (Europa) oraz obsługi podatku VAT. Zwiększona użyteczność praca użytkownika została znacznie ułatwiona dzięki wielu rozszerzeniom wprowadzonym w ramach interfejsu użytkownika. Funkcja Date Picker (Mechanizmu wprowadzania dat) upraszcza wprowadzanie dat w określonych polach. Kalkulator na ekranie umożliwia szybkie dokonywanie obliczeń w aplikacji. Bezpośrednio z głównego menu można obecnie uruchomić zapytania systemowe. Dodatkowych udoskonaleń dokonano w menu kontekstowym, ustawieniach formularzy zapytań, oknie danych podstawowych partnerów handlowych, polach oraz tabelach użytkownika, a także funkcji zatwierdzania (autoryzacji). Ponadto komunikaty o błędach zawierają obecnie bardziej czytelne informacje. Poprawiona dokumentacja oraz udoskonalone wsparcie SAP Business One oferuje obecnie więcej pomocy oraz wsparcia za pomocą udoskonalonej i skoncentrowanej na istotnych kwestiach dokumentacji, pomocy w trybie online, a także szkoleń. Pomoc kontekstowa została dodana na poziomie pól i zakładek. Zintegrowane zostały oddzielne dokumenty techniczne i utworzono jeden łatwy w użyciu przewodnik administratora (Administrator's Guide) w odniesieniu do wszystkich obsługiwanych baz danych. Ponadto na nowym ekranie początkowym pojawiają się informacje niezbędne w celu uzyskania szybszego dostępu do funkcjonalności rozwiązania SAP Business One. Udoskonalone narzędzia do kontroli zarządzania obecnie proces zatwierdzania obejmuje więcej transakcji oraz rodzajów dokumentów. Zwiększona możliwość adaptacji wprowadzone zostały dodatkowe udoskonalenia w zakresie Software Development Kit (SDK) SAP Business One. Ułatwiają one adaptację rozwiązania SAP Business One do wymagań specyficznych dla firmy użytkownika oraz jego potrzeb biznesowych. Rozszerzenia te umożliwią partnerom w zakresie rozwiązania wykorzystywanie SAP Business One jako bazowej platformy dla rozwiązań wertykalnych. Szybsza implementacja proces implementacji został uproszczony, co umożliwiło jego skrócenie oraz zmniejszenie kosztów eksploatacji. Większa integracja z Microsoft Office rozwiązanie Outlook Integration w ramach SAP Business One ma nowe oraz udoskonalone funkcje, jest bardziej użyteczne, stabilne i wykazuje większą efektywność działania. Ponadto udoskonalono funkcję dotyczącą eksportu danych do programu Microsoft Word. Udoskonalone możliwości w zakresie raportowania XL Reporter został zintegrowany z podstawowym rozwiązaniem SAP Business One, co umożliwiło dostęp do narzędzi raportowania opartych na programie Microsoft Excel bez konieczności dodatkowych instalacji. Integracja oddziałów/filii zaawansowana technologia pozwala na integrację rozwiązania SAP Business One zainstalowanego w oddziałach/filiach przedsiębiorstwa z komponentami SAP Business Suite oraz SAP NetWeaver funkcjonującymi w centrali firmy. Rozwiązanie umożliwia integrację całego środowiska technologii informacyjnych z jedną globalną aplikacją SAP. Zapewnia to niższe koszty utrzymania, zwiększoną kontrolę oraz nową efektywność działania. Zintegrowane wersje krajowe - SAP Business One 2007 A obejmuje obecnie wersje krajowe dla Rosji, Republiki Czeskiej, Słowacji, Węgier oraz Polski. Wersje te pierwotnie dostępne były jako oddzielna wersja rozwiązania SAP Business One. Dzięki temu możliwa jest łatwiejsza synchronizacja między oddziałami/filiami przedsiębiorstwa w różnych krajach, które wcześniej posługiwały się odmiennymi wersjami SAP Business One. Można tworzyć dane firmy na podstawie różnych lokalizacji oraz wykorzystywać funkcjonalności z poziomu wszystkich dostępnych wersji krajowych. Ponadto możliwe jest wyświetlanie wersji językowej interfejsu każdej zawartej w rozwiązaniu wersji krajowej. SAP AG

11 Księgowość Funkcje Księgowości udoskonalono w celu zwiększenia dokładności obliczeń oraz możliwości wykorzystania, zagwarantowania większej automatyzacji procesów i większej zgodności z wymaganiami lokalnymi. Przetwarzanie wyciągu bankowego (ograniczona wersja krajowa) Ręczne zapisy księgowe w Kreatorze Weksel (Belgia) Okresy sprawozdawcze Jest to kompletne rozwiązanie służące do automatycznego przetwarzania wyciągów bankowych. Ręcznie bądź elektronicznie wprowadzony wyciąg bankowy można wykorzystać jako podstawę automatycznego generowania płatności oraz w celu przeprowadzania rozrachunków wewnętrznych i zewnętrznych. Przebieg kreatora płatności oraz obecnie także kreatora monitowania można wykorzystać również w odniesieniu do ręcznych zapisów księgowych. Funkcjonalność dotycząca weksli, wcześniej dostępna we Francji, została obecnie zaimplementowana także w wersji krajowej przeznaczonej dla Belgii. Możliwe jest równoczesne dokonywanie zmian w kilku otwartych okresach sprawozdawczych. Rachunek kosztów Rozrachunki Zaliczka (Republika Czeska Słowacja) Obecnie można wykonywać spójne analizy centrów zysku w odniesieniu do transakcji zaksięgowanych w całym systemie SAP Business One. Centra zysku są dostępne we wszystkich istotnych oknach. Można także opracować historię według reguł dystrybucji. Ujednolicono oddzielnie funkcjonujące procesy rozrachunków/rozliczeń (jeden w odniesieniu do dokumentów oraz jeden dla transakcji kont KG). Rozrachunki to proces obejmujący cały system. Dostęp do istotnych okien został zmieniony i jest obecnie bardziej intuicyjny: Dostęp do okna rozrachunków wewnętrznych i historii rozrachunków wykorzystywanych w rozliczeniach z partnerami handlowymi można uzyskać z modułu Partnerzy Handlowi. Dostęp do okna wewnętrznych rozrachunków kont KG można uzyskać z modułu Księgowość. Okna rozrachunków zewnętrznych są dostępne z modułu Banki. Wszystkie okna związane z funkcjonalnością rozrachunków mają udoskonalony interfejs użytkownika. Ponadto obecnie obsługiwane są rozrachunki wielu partnerów handlowych. Obecnie można utworzyć żądanie zaliczki dotyczące faktury końcowej bez konieczności tworzenia faktury zaliczkowej. SAP AG

12 Całkowita obsługa dokumentu w walucie obcej Ustawienia miejsc po przecinku Obliczanie VAT Obliczanie kwot w walucie lokalnej w przypadku dokumentów wystawionych w walucie obcej zostało zmienione; obecnie kwota w walucie lokalnej wyświetlana jest jako suma kwot VAT w walucie lokalnej oraz kwot netto. Umożliwia to rozwiązanie problemów związanych z różnicami wynikającymi z zaokrągleń, które występowały poprzednio podczas oddzielnego przeliczania kwot VAT oraz netto w walucie lokalnej. Ta zmiana nie ma zastosowania do czeskiej i słowackiej wersji krajowej. Liczba wyświetlanych miejsc po przecinku jest konfigurowana w oknie Ustawienia ogólne. Nie jest możliwe zmniejszenie liczby miejsc po przecinku po przeprowadzeniu księgowania. Jeśli liczba zostanie zwiększona, pojawi się komunikat o błędzie, informujący o braku możliwości cofnięcia działania. Wprowadzono zmiany w systemie obliczania podatku VAT w celu wyeliminowania błędów wynikających z zaokrąglenia. Obecnie obliczanie podatku bazuje na sumach transakcji w przypadku każdej grupy podatku (VAT) lub też jurysdykcji podatkowej dotyczącej danego dokumentu. Zapewnia to wysoki poziom zgodności i zmniejsza ryzyko błędów zaokrąglania pomiędzy podatkiem zgłoszonym w dokumentach, raportach i zaksięgowanych transakcjach. SAP AG

13 Raporty podatkowe Obliczanie podatku zostało udoskonalone w celu zwiększenia dokładności obliczeń w dokumentach marketingowych, zapisach księgowych oraz raportach. Zagwarantowano również zgodność z wymogami lokalnymi. Podatek wyrównawczy (Hiszpania) Udoskonalono metodę kalkulacji podatku wyrównawczego w celu zagwarantowania dokładności obliczeń. Księgowanie kodu podatku za pomocą ręcznych zapisów księgowych (Kanada, USA, Meksyk) Kody podatku od nabycia oraz niemożliwego do odliczenia w ręcznych zapisach księgowych (Europa) Rejestr VAT (Republika Czeska, Słowacja) Rejestr VAT (Węgry) Raport podatkowy (Wielka Brytania, Niemcy) Podatek u źródła (Wielka Brytania) Obecnie można utworzyć ręczne zapisy księgowe w odniesieniu do wybranych kodów podatku. Te zapisy księgowe są odzwierciedlone w raportach podatkowych. Obecnie można wybrać kody podatku od nabycia oraz niemożliwego do odliczenia podczas tworzenia ręcznych zapisów księgowych. Do rejestru VAT dodano nowe kolumny: Data VAT oraz Nazwa partnera handlowego. Do aplikacji dodano wtórną tabelę kursów walutowych, co powoduje, że użytkownik opracowuje dwie tabele kursów wymiany w jednym czasie. Można zatem wygenerować raport zgodnie z wybraną tabelą kursów walutowych. W przypadku raportów podatkowych wprowadzono istotne udoskonalenia. Nowe funkcje obejmują: śledzenie pozycji, które były żądane przez urząd skarbowy i zostały zapłacone w różnych okresach, żądanie z urzędu skarbowego lub zapłata na jego rzecz z tyt. dodatkowych pozycji za okresy specjalne (jeśli zostały one później dodane), księgowanie zobowiązań lub należności podatkowych na koncie KG, zapamiętanie raportu podatkowego oraz księgowanie rozliczenia podatku mogą zostać ograniczone jedynie do niektórych pracowników za pomocą funkcji uprawnień, Jeśli funkcjonalność zapamiętania raportu podatkowego nie jest konieczna w firmie użytkownika, może zostać w prosty sposób dezaktywowana. Obsługiwane są obecnie nowe kody podatku w Wielkiej Brytanii (które zostały wprowadzone w roku 2007). Raport dotyczący podatku u źródła zawiera wszystkie niezbędne dane na jednej stronie. SAP AG

14 Raporty finansowe Wprowadzono udoskonalenia w zakresie raportów finansowych, aby zapewnić zgodność z wymaganiami obowiązującymi w różnych krajach: Raporty finansowe (Republika Czeska, Słowacja, Węgry, Włochy, Hiszpania, Belgia, Austria, Chile, Kostaryka, Gwatemala) Zestawienie obrotów i sald (Polska) Raport 1099 (USA) Otwarte dokumenty Faktura rezerwująca Raport kasowy (Federacja Rosyjska) 349 (Hiszpania) oraz Informacja podsumowująca (Europa) Udoskonalenia raportów finansowych zostały wprowadzone, aby zagwarantować poprawną obsługę operacji zamknięcia na koniec roku. Do raportu dodano nowe kolumny, aby umożliwić jednoczesne wyświetlenie zarówno bilansu otwarcia, jak i zamknięcia. W odniesieniu do każdego rodzaju płatności dostępne są obecnie trzy dodatkowe układy wydruku. Ponadto wprowadzono poprawki w oknie kryteriów wyboru. Obecnie można śledzić zaległe płatności na kontach rozliczeniowych tyt. jeszcze niedostarczonych faktur, za pomocą nowej opcji w otwartych dokumentach: Faktura rezerwująca sprzedaży niedostarczona oraz Faktura rezerwująca zakupu niedostarczona Dodano nowe konto umożliwiające księgowanie transakcji dotyczących faktury rezerwującej zakupu na oddzielnym koncie rozliczeniowym. W przypadku faktury rezerwującej zakupu i sprzedaży dodano dwa nowe statusy dokumentów: Zapłacone oraz Dostarczone. Raport kasowy, który wyświetla transakcje na kontach gotówkowych, znajduje się w wersji krajowej dla Federacji Rosyjskiej (oprócz wersji krajowych przeznaczonych dla Polski, Republiki Czeskiej, Słowacji oraz Węgier). Obecnie zapłacone żądania zaliczki nie są już ujęte w tym raporcie. SAP AG

15 Dokumenty Sprzedaży i Zakupu Dokumenty sprzedaży i zakupu udoskonalono w celu zwiększenia dokładności obliczeń oraz możliwości wykorzystania, zagwarantowania większej automatyzacji procesów i większej zgodności z wymaganiami lokalnymi. Tylko faktura podatkowa Numer folio (Chile oraz Meksyk) Faktura zaliczkowa (Kanada i USA) Funkcjonalność faktur sprzedaży i zakupu została rozszerzona w celu obsługi tworzenia faktur obejmujących jedynie kwoty podatku. Funkcja numerów folio jest obecnie dostępna w dodatkowych dokumentach sprzedaży i zakupu, operacjach dotyczących zapasów, dokumentach płatności (jeśli płatność odbywa się za pomocą weksla), interfejsie rozrachunków, oknie zapisów księgowych, Kreatorze monitowania oraz wielu raportach. Obecnie możliwe jest tworzenie faktur zaliczkowych (faktur za zaliczkę). Koszty dostawy Zwrot towarów (Federacja Rosyjska) Transakcja dotycząca kosztów dostawy jest obecnie księgowana automatycznie podczas tworzenia dokumentu. Koszty dostawy są pierwotnie księgowane jako szacunkowe, a następnie w razie konieczności aktualizowane. Ponadto, zwiększyła się dokładność obliczania kosztów transportu. Obecnie można obsługiwać zwrot towarów z zastosowaniem lub bez wykorzystania konta dla dostarczonych towarów. SAP AG

16 Gospodarka materiałowa Funkcjonalność Gospodarki materiałowej została rozszerzona w celu zapewnienia bardziej sprawnych i efektywnych narzędzi do zarządzania zapasami. Przeszacowanie zapasów Faktura rezerwująca zakupu Kompletacja Numery seryjne i numery partii MRP wg terminu płatności Raport Kontrola zapasów Funkcja przeszacowania zapasów została rozszerzona w celu obsługi pozycji, które zostały wycenione zgodnie z metodą FIFO. Dodano nowe konto umożliwiające księgowanie transakcji faktury rezerwującej zakupu na oddzielnym koncie rozliczeniowym. W przypadku tworzenia wysyłki dotyczącej składnika drzewa sprzedaży z poziomu interfejsu kompletacji dostaw wszystkie składniki oraz towary nadrzędne pozycji drzewa sprzedaży są wyświetlane w dokumencie Wz. Dane o wyborze lub tworzeniu numerów partii oraz seryjnych w tymczasowych dokumentach są obecnie zapamiętane, ale nieprzypisane. Nadal można wybrać bądź utworzyć te zapamiętane numery w ramach innych transakcji. Nowy układ wydruku umożliwia również uwzględnienie numerów seryjnych lub numerów partii obok odpowiedniej pozycji w wydrukowanym dokumencie. MRP kończy obszerny proces począwszy od najniższego poziomu drzewa produktu, nawet jeśli komponenty nabyto w przeszłości. Obecnie w okresach raportowania można wyświetlać towary bez transakcji. Obsługa przypisania partii w Kreatorze tworzenia dokumentów Kreator tworzenia dokumentów umożliwia generowanie faktur lub dokumentów Wz na podstawie zlecenia sprzedaży z pozycjami zarządzanymi wg partii, jeśli zlecenia są kompletnie przypisane (to znaczy, że numery partii w zleceniach zostały przypisane w odniesieniu do towarów zarządzanych wg numerów partii). SAP AG

17 Możliwość wykorzystania Do aplikacji dodano wiele nowych funkcji i wprowadzono modyfikacje w celu uproszczenia pracy z rozwiązaniem SAP Business One. Zapytania Wybór daty Wybierz z listy Menu kontekstowe Automatyczna rejestracja rozwiązań typu Add On Okno Dane podstawowe Partnerów handlowych Obecnie stosowanie zapytań jest zdecydowanie łatwiejsze: Generator zapytań oraz Kreator zapytań zostały przeniesione z głównego menu i w dogodnej formie umieszczone w opcji menu Narzędzia na górnym pasku menu. Zapytania systemowe dostępne w rozwiązaniu SAP Business One zostały umieszczone w module Raporty i obecnie wyświetlane są w menu głównym. Uproszczony został interfejs użytkownika dot. zapytań. Okna Kryteria wyboru zapytania oraz Raport zapytań zostały zoptymalizowane, dzięki czemu są bardziej czytelne i prostsze w użyciu. Aby wprowadzić datę, można kliknąć ikonę Wybór daty obok pola daty. Wyświetlony zostanie kalendarz, w którym można wybrać żądaną datę. Udoskonalono tę funkcję, co umożliwiło szybki wybór rekordów, których nazwy rozpoczynają się od znaku wprowadzonego przez użytkownika. Obecnie można wyświetlić opcje ustawień tabeli za pomocą przesunięcia kursora powyżej nagłówka tabeli i wybrania ustawień z menu kontekstowego. Rozwiązania typu Add On do SAP Business One, dostarczane wraz z zakupionym produktem, są obecnie uwzględnione w procesie instalacji, a następnie rejestrowane automatycznie. Okno Dane podstawowe Partnerów handlowych można obecnie powiększyć, co ułatwia pracę użytkownika. Tabele i pola użytkownika Kalkulator W górnym menu Tabela użytkownika oraz Pola użytkownika zostały podzielone na oddzielne okna. Podczas pracy z polami liczbowymi na ekranie dostępny jest kalkulator. Umożliwia to szybką kalkulację bez konieczności użycia zewnętrznych urządzeń obliczeniowych i wprowadzanie wyników obliczeń bezpośrednio w odpowiednim polu. SAP AG

18 Dokumentacja i szkolenia Dokumentacja i materiały szkoleniowe dotyczące rozwiązania SAP Business One zostały gruntownie zmodyfikowane, aby zagwarantować użytkownikom możliwość uzyskania precyzyjnych informacji w dowolnym czasie i miejscu. Pomoc online Szkolenia Okno strony początkowej Informacja zwrotna użytkownika Administrator s Guide (Przewodnik administratora) Pomoc online została zmodyfikowana, aby zagwarantować możliwość dostępu do precyzyjnych informacji, które rzeczywiście pomogą użytkownikom w wykonywaniu ich pracy. Dokumentacja umożliwia szybkie uzyskanie odpowiedzi na zapytania. Dodano lub udoskonalono następujące funkcje: Pomoc bezpośrednia - na poziomie pola dodana została pomoc kontekstowa. Podczas użytkowania rozwiązania SAP Business One użytkownik może skorzystać ze stałej pomocy w odniesieniu do określonego pola. Obecnie można wyświetlić pomoc kontekstową na poziomie okna w przypadku właśnie opracowywanego ekranu okna, zakładki lub kreatora. Dzięki temu można uzyskać szybki dostęp do żądanych informacji bez konieczności wywoływania całego systemu pomocy. Okno pomocy zostało całkowicie przeprojektowane z zastosowaniem nowego układu, czcionki oraz kolorystyki na podstawie ustalonych zasad dotyczących interfejsu użytkownika, aby uprościć odczytywanie oraz zrozumienie tekstu. Zwiększono zakres tematów szkoleń realizowanych za pomocą mediów elektronicznych. Nacisk położony został na szkolenia bazujące na zadaniach. Szkolenia dotyczące produktu są dostępne dla klientów oraz partnerów; szkolenia w zakresie implementacji są udostępnione jedynie dla partnerów. Materiały szkoleniowe zostały zsynchronizowane z treścią pomocy online w celu zagwarantowania użytkownikom kompleksowego rozwiązania edukacyjnego. Z ekranu Witamy można szybko przejść do żądanych przez użytkownika informacji, aby sprawnie wykorzystywać rozwiązanie SAP Business One. Obecnie użytkownicy mogą przekazać nam swoje uwagi i spostrzeżenia dotyczące dokumentacji do rozwiązania SAP Business One. Okno z informacjami kontaktowymi łączy użytkownika z ankietą w trybie online, dzięki której możemy zaoferować mu udoskonaloną wersję dokumentacji. Nowy przewodnik administratora to jeden spójny dokument zawierający wszystkie informacje niezbędne w celu zainstalowania systemu SAP Business One oraz zarządzania nim. Zastępuje on dotychczasowe przewodniki dotyczące instalacji, aktualizacji wersji, bezpieczeństwa oraz działania rozwiązania. SAP AG

19 Easy Start Przewodnik o tytule Easy Start został ponownie zredagowany w celu zapewnienia bardziej praktycznych informacji wraz z listami kontrolnymi, aby ułatwić rozpoczęcie pracy z SAP Business One. SAP AG

20 Funkcje zarządzania i kontroli Udoskonalone funkcje oferują większą możliwość kontroli podczas zarządzania przedsiębiorstwem. Przeciągnij i skojarz Układ menu Przeciągnij i skojarz został zsynchronizowany z układem menu głównego SAP Business One. Procedury zatwierdzania Raportowanie Edytor układu wydruku Obsługa PDF Eksport do MS Word Procedury zatwierdzania zostały obecnie zastosowane w przypadku transakcji dotyczących zapasów, na przykład wydania lub przyjęcia materiału. Ponadto, można zaktualizować dokumenty, które zostały zatwierdzone lub odrzucone podczas inicjowania nowego procesu aktualizacji. Rozwiązanie typu Add On XL Reporter dla SAP Business One zostało obecnie w pełni zintegrowane z SAP Business One Bezpośrednio z SAP Business One można połączyć się z portalem klientów SAP, aby pobrać szablony XL Reporter dla SAP Business One. W Kreatorze formularza wydruku (Print Layout Designer) wprowadzono następujące udoskonalenia funkcji: pierwsza strona może zostać wydrukowana na innej drukarce, powtarzający się obszar stopki można wyświetlić na wszystkich stronach, pola Podgląd układu wydruku oraz Układ a są odznaczone domyślnie. można ustawić domyślny format dla jednego lub wielu użytkowników, uproszone zostało definiowanie ustawień domyślnych dla określonych partnerów handlowych, generowane pola są tworzone z zastosowaniem przedrostka F_XXX zamiast Field_XXX, co ułatwia znalezienie pól na liście, do operatorów arytmetycznych dodano opisy. Jakość eksportowanych układów, załączników wiadomości elektronicznych oraz faksów została podniesiona dzięki zastosowaniu popularnego formatu PDF. Zastępuje on format JPG wykorzystywany w poprzednich wersjach. Funkcja Eksport do MS Word została udoskonalona w celu umożliwienia obsługi eksportu dokumentów, które zawierają specjalne typy wierszy, na przykład wiersze: towarów zastępczych, tekstu lub sum pośrednich. SAP AG

Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Copyright 2005 SAP AG. Wszystkie prawa zastrzeżone. Żadna część broszury nie

Bardziej szczegółowo

Co nowego w oprogramowaniu SAP Business One 9.0

Co nowego w oprogramowaniu SAP Business One 9.0 Co nowego SAP Business One Wersja dokumentu: 1.1 2012-10-04 MATERIAŁ OGÓLNIE DOSTĘPNY Co nowego w oprogramowaniu SAP Business One 9.0 Wszystkie kraje Konwencje pisowni Styl czcionki Przykład Słowa lub

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 FUNKCJONALNOŚĆ V. 2.60 Prawa do niniejszych materiałów zastrzeżone są na rzecz innych podmiotów (Microsoft/IT.Integro) i ich naruszenie grozi sankcją. Korzystanie

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań

Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań Spis treści Wstęp 3 SAP Business One: kluczowe cechy 4 Korzyści biznesowe 5 Przegląd funkcjonalności 6 Finanse

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie Microsoft Dynamics NAV Przewodnik po systemie Spis treści MICROSOFT DYNAMICS NAV 6 W JAKI SPOSÓB KUPIĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV? 10 FUNKCJONALNOŚĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV 13 ZARZĄDZANIE FINANSAMI I KSIĘGOWOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Handel

Sage Symfonia Start Handel Sage Symfonia Start Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2015.c Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Symfonia Handel. Podręcznik użytkownika. Wersja 2011.a

Symfonia Handel. Podręcznik użytkownika. Wersja 2011.a Symfonia Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2011.a Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Kluczowe korzyści: S Generowanie kompletnych danych na potrzeby audytu. Funkcja integracji online ma następujące właściwości:

Kluczowe korzyści: S Generowanie kompletnych danych na potrzeby audytu. Funkcja integracji online ma następujące właściwości: KSIĘGA GŁÓWNA Księga Główna stanowi serce aplikacji Microsoft Business Solutions Navision /Zarządzanie Finansami. Moduł ten służy do przechowywania wszystkich informacji finansowych, tworzenia podsumowań

Bardziej szczegółowo

Polska funkcjonalność NAV 2015

Polska funkcjonalność NAV 2015 Polska funkcjonalność NAV 2015 oraz pakiet Tools i elogistics dla NAV2015 Podręcznik użytkownika Microsoft Dynamics NAV 2015 Dokument przeznaczony do użytku wewnętrznego dla Partnerów oraz użytkowników

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż)

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) Podręcznik użytkownika Wersja 2015.b Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL

Bardziej szczegółowo

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Spis treści 2 Stworzone z myślą o wyzwaniach Twojej firmy 4 Exact Globe 6 Księgowość finansowa i administracja 10 Zakupy i magazynowanie 14 Planowanie

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Handel. Podręcznik użytkownika

Symfonia Start Handel. Podręcznik użytkownika Symfonia Start Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Faktura i Kasa

Symfonia Start Faktura i Kasa Symfonia Start Faktura i Kasa Podręcznik użytkownika Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami

Zarządzanie finansami Microsoft Dynamics NAV 2009 Zarządzanie finansami Dokument oficjalny Wykorzystywanie informacji związanych z zarządzaniem finansami w celu poprawy wyników firmy www.microsoft.com/poland/dynamics/nav Spis

Bardziej szczegółowo

www.comarch.pl/szkolenia Procesy logistyczne w Comarch ERP Optima Handel

www.comarch.pl/szkolenia Procesy logistyczne w Comarch ERP Optima Handel www.comarch.pl/szkolenia Procesy logistyczne w Comarch ERP Optima Handel Strona 4 z 77 Spis treści 1. ROZPOCZĘCIE PRACY Z PROGRAMEM COMARCH ERP OPTIMA... 7 1.1. STRUKTURA PROGRAMU... 7 1.2. STANDARDOWE

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.0.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.0.1 Ulotka Zmiany w wersji 2014.0.1 Data produkcji wersji: 23 października 2013 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 4 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 4 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 4 2.2 WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo

Informacje o systemie Comarch ERP Altum. Wersja: 5.4

Informacje o systemie Comarch ERP Altum. Wersja: 5.4 Informacje o systemie Comarch ERP Altum Wersja: 5.4 Spis treści 1. Informacje ogólne... 6 2. Funkcjonalność Comarch ERP Altum w pigułce... 6 3. Elastyczność i otwartość systemu... 9 3.1. Ergonomia, interfejs

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię. Wersja 9.

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię. Wersja 9. INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię Wersja 9.0 www.biznesmen.com.pl pomoc@biznesmen.com.pl 1 Spis treści I.Wstęp...

Bardziej szczegółowo

enova Handel podręcznik Użytkownika (9.1)

enova Handel podręcznik Użytkownika (9.1) Soneta sp. z o.o. ul. Wadowicka 8A 30-432 Kraków tel./fax (0-12) 261-36-41 http://www.enova.pl e-mail: info@enova.pl sprzedaz@enova.pl zespół wsparcia modułu Handel: tel. (0-12) 261-36-44 e-mail: handel@enova.pl

Bardziej szczegółowo

QAD ENTERPRISE APPLICATIONS 2011... 3 II. BRANŻOWE MAPY PROCESÓW... 9 III.

QAD ENTERPRISE APPLICATIONS 2011... 3 II. BRANŻOWE MAPY PROCESÓW... 9 III. Services Management Handboo Spis treści I. QAD ENTERPRISE APPLICATIONS 2011... 3 II. BRANŻOWE MAPY PROCESÓW... 9 III. OPINIE KLIENTÓW I ANALITYKÓW... 16 IV. QAD W BADANIACH FIRM ANALITYCZNYCH... 19 V.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: Faktury Wersja 2013.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: Faktury Wersja 2015.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte 2014.b

System Zarządzania Forte 2014.b System Zarządzania Forte 2014.b Aktualności Poniższe tematy są aktywne, po kliknięciu następuje przeniesienie do krótkich rozwinięć. 2014.b Forte Administracja Automatyczna weryfikacja stanu baz systemu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Ogólne i Konfiguracja Wersja 2015.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2015.5.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2015.5.1 Ulotka Zmiany w wersji 2015.5.1 Data produkcji wersji: 29 czerwca 2015 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 4 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 4 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 4 2.2 WSPÓŁPRACA Z MICROSOFT

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Firmao ver. 5.0

Instrukcja Firmao ver. 5.0 Instrukcja Firmao ver. 5.0 1 Spis treści 1. O Firmao... 3 2. Definicje podstawowych pojęć systemu... 5 3. Widoki Szczegółów... 9 4. Widoki List... 18 5. Filtry... 23 6. Raporty... 26 7. Uprawnienia...

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Ostatnia aktualizacja: 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

Umożliwiono edycję nagłówków kolumn w raportach AWW. Wprowadzono zaznaczanie kolorem filtra, którego wartość została zmieniona.

Umożliwiono edycję nagłówków kolumn w raportach AWW. Wprowadzono zaznaczanie kolorem filtra, którego wartość została zmieniona. Zmiany w wersji: 9.3.4934 2013-07-05 Moduł: AWW Nowa funkcjonalność Zablokowano możliwość wykonywania konwersji bazy danych enova z poziomu MS Excel. Przy próbie wczytania do arkusza listy pochodzącej

Bardziej szczegółowo

Invoicer 4.0 MADAR. Instrukcja obsługi

Invoicer 4.0 MADAR. Instrukcja obsługi Invoicer 4.0 MADAR Instrukcja obsługi www.madar.com.pl Zabrze 2014 Wydawca: MADAR spółka z o.o. 41-819 Zabrze, ul. Skłodowskiej 12d/3 tel./fax +48322786665 www.madar.com.pl e-mail: madar@madar.com.pl aktualna

Bardziej szczegółowo