raport bpc LOGISTYKA I MAGAZYN 100 projektów inwestycyjnych Kluczowe wymagania wobec rozwiązań Wskazówki ekspertów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "raport bpc LOGISTYKA I MAGAZYN 100 projektów inwestycyjnych Kluczowe wymagania wobec rozwiązań Wskazówki ekspertów"

Transkrypt

1 raport bpc LOGISTYKA I MAGAZYN 100 projektów inwestycyjnych Kluczowe wymagania wobec rozwiązań Wskazówki ekspertów

2 Spis treści 100 projektów inwestycyjnych monitorowanych przez BPC 4 Wskazówki Ekspertów Gospodarka magazynowa i gospodarka odpadami w systemach klasy ERP Kluczowe funkcjonalności systemów klasy WMS, TMS, RFID 13 Wybrane rozwiązania klasy WMS Opisy dostawców 10 wybranych projektów doradczych BPC - charakterystyka Business Penetration & Consulting

3 WSKAZÓWKI EKSPERTÓW Aktualnie konsultanci BPC obejmują działaniami doradczymi ponad 100 przedsiębiorstw, które planuje inwestycje informatyczne w obszarze magazynowo-logistycznym. Firmy dysponują powierzchnią magazynową m2. Reprezentują różne branże i sektory polskiego przemysłu. Rozkład procentowy analizowanej grupy przedstawia się następująco: 34% Handel i Dystrybucja; 36% Produkcja z rozbudowanym obszarem logistyczno-magazynowym; 30% TSL (Transport-Spedycja-Logistyka). Katarzyna Lindner, Marketing Manager BPC Analizując obecny stan infrastruktury IT przedsiębiorstw można zauważyć, że 72 firmy mają zinformatyzowany obszar logistyki i magazynu. Ponad 50 z nich stosuje moduły rozwiązań klasy ERP. Jeśli natomiast chodzi o organizację dostaw w przedsiębiorstwach, to aż 57 firm wykorzystuje transport zewnętrzny do przewozu towarów. Na 47 podmiotów, które dysponują flotą własną - 10 aktywnie poszukuje rozwiązań klasy TMS, usprawniających zarządzanie transportem. Aby ułatwić wybór systemów informatycznych zapraszam do zapoznania się ze wskazówkami praktyków branżowych. Poniżej prezentujemy 20 wskazówek, których udzielili nam eksperci na temat najważniejszych funkcjonalności wykorzystywanych w codziennej pracy. Informujemy również o tym, jak skutecznie przygotować się do wyboru rozwiązań w obszarze logostyczno-magazynowym. JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO WYBORU SYSTEMU LOGISTYCZNO-MAGAZYNOWEGO? Trudno sobie wyobrazić wdrażanie systemu klasy WMS bez utworzenia projektu wdrożeniowego. Procesy występujące w magazynach zachodzą w trybie czasu rzeczywistego. W przypadku błędnego wydania, nie można tego faktu w prosty sposób odwrócić błędnie wydana paleta już wyjechała.wdrażanie systemu WMS bez dobrze przemyślanego projektu przebiegów materiałowych jest skazane na niepowodzenie. Wdrażanie systemu WMS bez dobrze przemyślanego projektu przebiegów materiałowych jest skazane na niepowodzenie. Warto pomyśleć o tym, aby do projektu zaangażować również pracowników magazynu. To oni będą użytkować system i najlepiej wiedzą, w czym nowy system może usprawnić ich pracę. W ramach projektu należy również określić: czy system WMS będzie funkcjonował samodzielnie, czy też będzie współpracował z nadrzędnym systemem klasy ERP. Druga opcja nakłada konieczność precyzyjnego określenia rodzaju i zakresu danych, jakie będą w czasie rzeczywistym wymieniane między systemami ERP i WMS. Ważnym aspektem, często niedocenianym, jest przegląd wszystkich indeksów towarowych. W systemie magazynowym obsługiwane będą fizyczne pozycje magazynowe, również opakowania zbiorcze, których definicje na ogół nie występują w systemie ERP. W związku z tym, istnieje konieczność dopisania nowych rekordów w systemie WMS w taki sposób, aby wszystkie pozycje fizycznie występujące w miejscach magazynowych znajdowały się we wspólnej bazie danych. System klasy WMS operuje na określonych obiektach logistycznych. Rejestruje informacje o tym, skąd dane pozycje magazynowe zostały pobrane i gdzie zostały ulokowane. Zbyt ogólne definicje obszarów magazynowych lub ich brak osłabia znaczenie systemu WMS. Kolejnym zadaniem jest zdefiniowanie topografii magazynu, czyli określenie podziałów przestrzeni składowania (na strefy, obszary, regały itp.) tak, aby system WMS mógł operować na jednoznacznych adresach lokalizacyjnych wszystkich dostępnych miejsc magazynowych. Dopiero po zdefiniowaniu tzw. stałych danych, przedsiębiorstwo, które przygotowuje się do wdrożenia systemu magazynowego powinno przystąpić do definiowania danych zmiennych, czyli opisania przebiegów przepływów materiałowych w zmapowanym magazynie. Procesy te należy dokładnie opisać i uszczegółowić pod względem zastosowania technik automatycznej identyfikacji. Należy pamiętać, że system WMS wdrożony bez technik automatycznej identyfikacji będzie systemem mało wydajnym, do którego dane będą wprowadzane metodami manualnymi, z dokumentów magazynowych. Jerzy Majewski, Główny Specjalista, Instytut Logistyki i Magazynowania 8 Business Penetration & Consulting

4 WMS Systemy klasy WMS umożliwiają koordynowanie prac magazynowych oraz usprawnienie wszystkich procesów, które zachodzą w magazynach. Wspierają zarządzanie na każdym poziomie funkcjonowania magazynu od przyjęcia towaru, aż po dostarczanie danych biznesowych dla kierownictwa. Kluczowe funkcjonalności DOSTAWA TOWARU TAK/NIE LOKALIZACJA TAK/NIE Automatyczne harmonogramowanie kolejkowania dostaw i przydziału zadań dla magazynierów Weryfikacja zgodności towaru z zamówieniem Lokowanie fizycznego towaru w magazynie Automatyczne przypisanie miejsc lokacji towarów z dokładnością co do sekcji, regału, kolumny, gniazda i półki Gromadzenie danych na temat fizycznego przyjęcia towaru na magazyn Możliwość podziału magazynu na kilka stref Ewidencjonowanie przyjętego towaru za pomocą dokumentów tzw. PZ i PW Zarządzanie różnymi typami magazynów (np. towarowy, wyrobów gotowych, kanałowy, składnica zwrotów Wystawienie dowodu przyjęcia towaru Skanowanie/etykietowanie towaru Wprowadzenie towaru do strefy składowania Maksymalna optymalizacja miejsc w magazynie Kontrola czasu koniecznego do realizacji zadań Informacje o dostępności miejsc magazynowych w czasie rzeczywistym Podział dostawy pomiędzy sektory magazynu i magazynierów Kontrola jakościowa i ilościowa towarów WYMIANA DANYCH Integracja systemu klasy WMS z innymi systemami (np. klasy ERP, SCM, kody kreskowe) Wizualizacja rozmieszczenia regałów magazynowych wraz ze stopniem ich zajętości Mapa magazynu Możliwość przyporządkowania produktów grupy rotacyjnej do miejsc paletowych (ABC/XYZ) IDENTYFIKACJA Rejestracja w systemie każdego towaru (przyjętego, skompletowanego, przygotowanego do wysyłki) Obieg danych pomiędzy spedytorami, pracownikami działów Kontrola jakościowa i ilościowa produktów Zarządzanie listami przewozowymi Śledzenie ruchu każdego towaru na każdym etapie realizacji zamówienia Wymiana danych i dokumentów może odbywać się za pośrednictwem urządzeń mobilnych (terminale, czytniki, drukarki kodów kreskowych) Zlecenia inwentaryzacyjne (korekta stanów magazynowych, błędów magazynierów w tle bez konieczności wstrzymania procesu wydawania i przyjmowania towarów) Hand-Held przesył danych w czasie rzeczywistym do wspólnej bazy danych Zarządzanie unikalnymi identyfikatorami palet KOMPLETACJA ZARZĄDZANIE ZLECENIAMI Wskazywanie kolejności kompletowania Automatyczny pobór zleceń z systemu klasy ERP Możliwość modyfikacji ilościowej i jakościowej zleceń Tworzenie, gromadzenie i korekta zleceń Weryfikacja skompletowanych zleceń Obsługa różnych typów kompletacji (statycznych, dynamicznych, uzupełniająca, z przenośnika) Automatyczny przekaz zleceń wprowadzonych w systemie klasy WMS do systemu klasy ERP Przydział zleceń pod konkretny typ opakowań z uwzględnieniem parametrów zamówionego towaru Business Penetration & Consulting 13

5 Obsługa różnych typów kompletacji Weryfikacja i analiza zamówień (ilość towaru, wielkość) Planowanie kompletacji Dokładne szacowanie terminu dostawy towaru do klienta Przygotowanie towarów do transportu i automatyczne generowanie zlecenia wydania Zarządzanie statusami zleceń Wydruk etykiet i dokumentacji koniecznej do wysyłki Kontrola stanów magazynowych i monitorowanie etapów realizacji zamówień Planowanie cross-docking u Synchronizacja zleceń z odpowiednim dokumentem przewozowym KADRA Kontrola realizowanych zadań na magazynie Planowanie pracy dla poszczególnych pracowników WYSYŁKA TOWARU Planowanie wysyłki towaru(z uwzględnieniem kosztów rozładunku, przechowywania, transportu) Planowanie transportu z uwzględnieniem bliskości różnych adresatów Generowanie raportów dla kadry zarządzającej Kontrola wolnej przestrzeni magazynowej Generator marszruty dla magazynierów, optymalizacja ścieżki przejścia Optymalizacja czasu realizacji wydania/wysyłki Możliwość prowadzenia dokładnych statystyk pracy magazynu Wsparcie procesu kontroli towaru i konsolidacji wysyłki Korzyści biznesowe Zredukowanie składowanego towaru na Magazynie; Ograniczenie/Eliminacja błędów popełnianych przez magazynierów; Zredukowanie ilości dokumentacji papierowej; Optymalizacja marszruty magazynierów; Wyeliminowanie tzw. pustych przebiegów ; Ograniczenie ryzyka uszkodzenia towarów; Zmniejszenie reklamacji i zwrotów. Kiedy wdrożyć system klasy WMS? Gdy w przedsiębiorstwie nastąpi wzrost ilości obrotu towarowego mierzonego w parametrach: Liczba realizowanych wysyłek; Liczba obsługiwanych lokalizacji na magazynie; Liczba zatrudnionych magazynierów; Ilość powierzchni magazynowej: powyżej 2000 m2. Lista wybranych dostawców systemów klasy WMS dostępnych na rynku NAZWA ROZWIĄZANIA PRODUCENT SPRZEDAŻ Accellos One Accellos (USA) Sieć partnerska Astro WMS Consafe Logistics (Szwecja) Consafe Logistics Expert WMS DataConsult (Polska) DataConsult HIT-Magazyn HIT - Kody Kreskowe (Polska) HIT - Kody Kreskowe RedPrairie RedPrairie (USA) HIT - Kody Kreskowe logifact WMS Logifact-Systems (Polska) Logifact-Systems PSIwms PSI AG (Niemcy) PSI Polska DCIx WMS AIMTEC (Czechy) EQ System Effect Warehouse Consafe Logistics AB (Szwecja) Consafe Logistics Lite WMS Logsoft (Polska) Logsoft OPTIpromag OPTIDATA (Polska) OPTIDATA Qguar WMS Quantum software (Polska) Quantum software SKK Magazyn SKK (Polska) SKK RapidWMS ISK (Polska) ISK 14 Business Penetration & Consulting

6 10 wybranych projektów inwestycyjnych w obszarze magazynowo-logistycznym PRZEDSIĘBIORSTWO 1: Profil: Produkcja Branża: Kosmetyczno-chemiczna Projekt: Wdrożenie rozwiązania klasy WMS oraz systemu kodów kreskowych Zakres usług BPC: 1. Analiza rozwiązań informatycznych dostępnych na rynku polskim pod kątem dostosowania do wymagań przedsiębiorstwa; 2. Weryfikacja kompetencji dostawców; 3. Zarekomendowanie rozwiązań oraz firm wdrożeniowych; 4. Organizacja prezentacji systemów w siedzibie przedsiębiorstwa. Etap procesu inwestycyjnego w chwili podjęcia współpracy z BPC: Decydenci przeanalizowali kilka rozwiązań. Przedstawione przez dostawców oferty cenowe w przedziale tys. zł spełniały założenia budżetowe projektu inwestycyjnego. Ponadto decydenci przygotowali wymagania sprzętowe: Okablowanie i anteny na magazynach fizycznych, drukarka kodów kreskowych, 4 terminale. Miesięcznie do firmy wpływa ok dostaw. Analizowane rozwiązania: SAP WM: system oceniony pozytywnie; funkcjonalnie zbyt rozbudowany w stosunku do potrzeb firmy; Impuls 5: system oceniony pozytywnie; WMS Optymalny Magazyn firmy OPTeam: system oceniony pozytywnie. Ramowy opis wymagań biznesowo-funkcjonalnych: System gospodarki magazynowej i kodów kreskowych w pierwszym etapie powinien objąć następujące procesy technologiczne: 1. Wejście surowca Surowiec wchodzi do firmy i po pozytywnym badaniu kontroli jakości zostaje dopuszczony do obrotu; następuje zatwierdzenie dok PZ na magazynie surowców. Na podstawie dok. PZ zostaje wygenerowana etykieta z kodem kreskowym na opakowania zbiorcze które są przesuwane na produkcję (paleta, karton, beczka itp.). Kod kreskowy powinien zawierać informacje z dok PZ czyli datę wejścia do firmy, termin przydatności (data ważności), nazwę dostawcy, numer partii (nr PZ), lokalizację (fizyczne miejsce składowania) i być naklejony na każde opakowanie zbiorcze przesuwane na magazyny produkcyjne. Potrzebny będzie także zakup drukarki kodów kreskowych. Lokalizacje fizycznych magazynów konieczna rozbudowa infrastruktury o okablowanie i anteny: - magazyn nr (obok nowej hali płynów) magazyn w budynku kotłowni magazyn w hali mydła (na piętrze) magazyn w starej remizie magazyn garaż obok starej remizy - magazyn nr 3 2. Wydanie/przesunięcie surowca Wydanie odbywać się będzie na terminalu w taki sposób, że operator wskazuje na jaki magazyn ma zostać przesunięty surowiec a następnie odczytuje kod kreskowy z opakowania i ewentualnie poprawia ilość wydawaną; system kontroluje czy wydawana partia surowca jest najstarszą ale operator może wydać partię dowolną. Po zatwierdzeniu dok na terminalu zostają wystawione dok przesunięcia miedzy magazynami, rozchód na mag. surowcowym i przychód na magazynie produkcyjnym. Business Penetration & Consulting 25

7 Business Penetration & Consulting Sp. z o.o.

Osiem efektywnych wdrożeń IT w branży produkcyjnej

Osiem efektywnych wdrożeń IT w branży produkcyjnej OPTYMALIZACJA KOSZTÓW Magazyn pod kontrolą WMS Osiem efektywnych wdrożeń IT w branży produkcyjnej Jakie główne przeszkody muszą pokonać wdrożeń i owcy usprawniający procesy magazynowania w firmach działających

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

VENDO.ERP. CFI SYSTEMY INFORMATYCZNE SP. Z O.O. Trębacza 18b, 31-436 Kraków +48 12 432 30 90 biuro@cfi.pl www.cfi.pl

VENDO.ERP. CFI SYSTEMY INFORMATYCZNE SP. Z O.O. Trębacza 18b, 31-436 Kraków +48 12 432 30 90 biuro@cfi.pl www.cfi.pl VENDO.ERP CFI SYSTEMY INFORMATYCZNE SP. Z O.O. Trębacza 18b, 31-436 Kraków +48 12 432 30 90 biuro@cfi.pl www.cfi.pl O firmie jest firmą konsultingowo informatyczną. Na rynku działamy od 2004 roku. Od początku

Bardziej szczegółowo

Controlling wspomagany komputerowo

Controlling wspomagany komputerowo Uniwersytet Zielonogórski Paul-Dieter Kluge, Paweł Kużdowicz, Paweł Orzeszko Controlling wspomagany komputerowo z wykorzystaniem systemu ERP Zielona Góra 2005 RADA WYDAWNICZA Krzysztof Urbanowski (przewodniczący),

Bardziej szczegółowo

Systemy ERP 2011. dla sektora przemysłowego. Jak zoptymalizować działanie przedsiębiorstwa za pomocą systemów IT klasy ERP

Systemy ERP 2011. dla sektora przemysłowego. Jak zoptymalizować działanie przedsiębiorstwa za pomocą systemów IT klasy ERP Raport MSI Polska maj 2011 www.msipolska.pl Systemy ERP 2011 dla sektora przemysłowego Jak zoptymalizować działanie przedsiębiorstwa za pomocą systemów IT klasy ERP Oferta na polskim rynku, przykłady wdrożeń,

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PROCESU MAGAZYNOWANIA W MAGAZYNIE WYSOKIEGO SKŁADOWANIA

ANALIZA PROCESU MAGAZYNOWANIA W MAGAZYNIE WYSOKIEGO SKŁADOWANIA ANALIZA PROCESU MAGAZYNOWANIA W MAGAZYNIE WYSOKIEGO SKŁADOWANIA Jolanta KRYSTEK Streszczenie: Praca dotyczy wybranych aspektów gospodarki magazynowej. W artykule omówiono fazy procesu magazynowania z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II Przemysław Lech ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II charakterystyka wykorzystanie w biznesie wdrażanie 1 Copyright by Przemysław Lech Wszelkie prawa zastrzeżone Niniejsza publikacja jest elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Spis treści 2 Stworzone z myślą o wyzwaniach Twojej firmy 4 Exact Globe 6 Księgowość finansowa i administracja 10 Zakupy i magazynowanie 14 Planowanie

Bardziej szczegółowo

PROCES KOMPLETACJI W BRANŻY DETALICZNEJ SPRZEDAŻY ARTYKUŁÓW SPORTOWYCH

PROCES KOMPLETACJI W BRANŻY DETALICZNEJ SPRZEDAŻY ARTYKUŁÓW SPORTOWYCH PROCES KOMPLETACJI W BRANŻY DETALICZNEJ SPRZEDAŻY ARTYKUŁÓW SPORTOWYCH Monika ODLANICKA-POCZOBUTT, Ewa KULIŃSKA Streszczenie: Proces kompletacji jest istotnym ogniwem każdego systemu logistycznego. Błędy

Bardziej szczegółowo

Proces Produkcyjny w SAP Business One

Proces Produkcyjny w SAP Business One Proces Produkcyjny w SAP Business One Najlepsze Nowe Rozwiązanie 1 Spis Treści 3... O Firmie 3... Esencja obu Rozwiązań 3... Stworzony dla Produkcji 4... Rozwiązania dla Biznesu 4... Globalny ale Lokalny

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań

Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań Spis treści Wstęp 3 SAP Business One: kluczowe cechy 4 Korzyści biznesowe 5 Przegląd funkcjonalności 6 Finanse

Bardziej szczegółowo

Adresy składowania. Advanced Planning and Scheduling. Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów

Adresy składowania. Advanced Planning and Scheduling. Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów Adresy składowania Advanced Planning and Scheduling Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów Analiza danych dostawców (solidność, ceny, jakość itp.) Analiza przepływów finansowych związanych

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie Microsoft Dynamics NAV Przewodnik po systemie Spis treści MICROSOFT DYNAMICS NAV 6 W JAKI SPOSÓB KUPIĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV? 10 FUNKCJONALNOŚĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV 13 ZARZĄDZANIE FINANSAMI I KSIĘGOWOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Poznań 2012 PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW ERP W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH WIELKOPOLSKI

Poznań 2012 PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW ERP W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH WIELKOPOLSKI Poznań 2012 PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW ERP W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH WIELKOPOLSKI AUTORZY Słowo wstępne Łukasz Hadaś, Piotr Cyplik Rozdział 1. Paweł Fajfer, Adam Koliński Rozdział 2.

Bardziej szczegółowo

QAD ENTERPRISE APPLICATIONS 2011... 3 II. BRANŻOWE MAPY PROCESÓW... 9 III.

QAD ENTERPRISE APPLICATIONS 2011... 3 II. BRANŻOWE MAPY PROCESÓW... 9 III. Services Management Handboo Spis treści I. QAD ENTERPRISE APPLICATIONS 2011... 3 II. BRANŻOWE MAPY PROCESÓW... 9 III. OPINIE KLIENTÓW I ANALITYKÓW... 16 IV. QAD W BADANIACH FIRM ANALITYCZNYCH... 19 V.

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics analiza wdrożenia

Microsoft Dynamics analiza wdrożenia Microsoft Dynamics analiza wdrożenia System Microsoft Dynamics AX, rozbudowany o rozwiązania przygotowane pod kątem wymagań branży farmaceutycznej, kompleksowo wspiera Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY INFORMATYCZNE SPRAWDZONE W PRAKTYCE

SYSTEMY INFORMATYCZNE SPRAWDZONE W PRAKTYCE SYSTEMY INFORMATYCZNE SPRAWDZONE W PRAKTYCE Duże doświadczenie i stabilny zespół konsultantów gwarantuje powodzenie w realizacji nawet bardzo skomplikowanych wdrożeń. Sevenbridge istnieje na rynku od 2004

Bardziej szczegółowo

Informacje merytoryczne o firmie PROMAG S.A. Poszerzamy przestrzeń www.promag.pl Dopasowane rozwiązania Kompleksowe rozwiązania

Informacje merytoryczne o firmie PROMAG S.A. Poszerzamy przestrzeń www.promag.pl Dopasowane rozwiązania Kompleksowe rozwiązania Wartością dodaną współpracy z pracodawcami w trakcie tworzenia wszystkich elementów Wirtualnych Laboratoriów jest nawiązanie trwałej współpracy z firmą PROMAG S.A. współpraca ta miała charakter bezpośredniego

Bardziej szczegółowo

MAGAZYN PROGRAMU WH OKNA Firmy WINKHAUS POLSKA

MAGAZYN PROGRAMU WH OKNA Firmy WINKHAUS POLSKA MAGAZYN PROGRAMU WH OKNA Firmy WINKHAUS POLSKA SPIS TREŚCI: MODUŁ MAGAZYNOWY... 3 ROZPOCZĘCIE PRACY Z MODUŁEM MAGAZYNOWYM... 5 URUCHOMINIE MODUŁU MAGAZYNOWEGO... 6 ZAKŁADANIE MAGAZYNÓW... 9 RODZAJE DOKUMENTÓW...11

Bardziej szczegółowo

Case study 3 Nescafé Dolce Gusto. Kompleksowe wdrożenie e-commerce 13 dla TIM SA. Kompleksowa optymalizacja e-commerce 27 dla INTERSPORT Polska S.A.

Case study 3 Nescafé Dolce Gusto. Kompleksowe wdrożenie e-commerce 13 dla TIM SA. Kompleksowa optymalizacja e-commerce 27 dla INTERSPORT Polska S.A. 1 Spis treści Case study 3 Nescafé Dolce Gusto Kompleksowe wdrożenie e-commerce 13 dla TIM SA Kompleksowa optymalizacja e-commerce 27 dla INTERSPORT Polska S.A. Rozwijanie sprzedaży e-commerce 35 w modelu

Bardziej szczegółowo

SYSTEM MICROSOFT DYNAMICS NAV W ZARZĄDZANIU PRODUKCJĄ

SYSTEM MICROSOFT DYNAMICS NAV W ZARZĄDZANIU PRODUKCJĄ SYSTEM MICROSOFT DYNAMICS NAV W ZARZĄDZANIU PRODUKCJĄ Magdalena SCHERER Streszczenie: Artykuł omawia możliwości systemu Microsoft Dynamics NAV w zarządzaniu produkcją. System ten jest przedstawicielem

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO Jaworzno dnia 08.09.2014 r. TALMEX Sp z o.o. realizuje projekt pt.: WDROŻENIE SYSTEMU B2B W CELU AUTOMATYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH Z PARTNERAMI PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Informacje o systemie Comarch ERP Altum. Wersja: 5.4

Informacje o systemie Comarch ERP Altum. Wersja: 5.4 Informacje o systemie Comarch ERP Altum Wersja: 5.4 Spis treści 1. Informacje ogólne... 6 2. Funkcjonalność Comarch ERP Altum w pigułce... 6 3. Elastyczność i otwartość systemu... 9 3.1. Ergonomia, interfejs

Bardziej szczegółowo

Solutions Material Handling. Przestrzeń i czas 2

Solutions Material Handling. Przestrzeń i czas 2 Solutions Material Handling Przestrzeń i czas 2 Już dziś poznaj nowoczesne, dynamiczne systemy magazynowe przyszłości: rozwiązania Kardex Remstar do optymalizacji procesów intralogistycznych. Systemy Kardex

Bardziej szczegółowo

więcej na stronie 36 czasopismo o technice magazynowej i logistyce dystrybucji 1/2014 CENA 20,00 zł w tym VAT 5 % ISSN 1898-6420 MAGAZYNOWANIE

więcej na stronie 36 czasopismo o technice magazynowej i logistyce dystrybucji 1/2014 CENA 20,00 zł w tym VAT 5 % ISSN 1898-6420 MAGAZYNOWANIE CENA 20,00 zł w tym VAT 5 % ISSN 1898-6420 MAGAZYNOWANIE czasopismo o technice magazynowej i logistyce dystrybucji 1/2014 ISSN 1898-6420 www.logistyczny.com styczeń luty 1 (37) R. VII więcej na stronie

Bardziej szczegółowo

Zintegrowana platforma ERP do zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem

Zintegrowana platforma ERP do zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem Zintegrowana platforma ERP do zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem Bastion ERP Financials 3 Bastion ERP str. 5 Bastion ERP BPM str. 20 Zintegrowana platforma ERP do zarządzania nowoczesnymi przedsiębiorstwami

Bardziej szczegółowo

SYSTEM WSPOMAGANIA DECYZJI W GOSPODARCE MAGAZYNOWEJ W SFERZE DYSTRYBUCJI

SYSTEM WSPOMAGANIA DECYZJI W GOSPODARCE MAGAZYNOWEJ W SFERZE DYSTRYBUCJI POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA SYSTEM WSPOMAGANIA DECYZJI W GOSPODARCE MAGAZYNOWEJ W SFERZE DYSTRYBUCJI Grzegorz Chodak Rozprawa doktorska pod kierunkiem Prof. Witolda Kwaśnickiego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA I INFORMATYKA W LOGISTYCE

INFORMACJA I INFORMATYKA W LOGISTYCE Witold Hołubowicz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Instytut Technik Telekomunikacyjnych i Informatycznych Sp. z o.o. Krzysztof Samp Instytut Technik Telekomunikacyjnych i Informatycznych Sp.

Bardziej szczegółowo

Miesięcznik profesjonalistów branży transport-spedycja-logistyka. Magazynowy Górny Śląsk Druga młodość dzięki autostradom

Miesięcznik profesjonalistów branży transport-spedycja-logistyka. Magazynowy Górny Śląsk Druga młodość dzięki autostradom LIPIEC - SIERPIEŃ 7-8/2012 (27) biznes Miesięcznik profesjonalistów branży transport-spedycja-logistyka Cena 9,90 zł (5% VAT) ISSN 2081 5255 Temat numeru: Logistyka branży produkcyjnej i przemysłowej Magazynowy

Bardziej szczegółowo

Aby poprawić szybkość i jakość

Aby poprawić szybkość i jakość Raport MSI Krok do doskonałości Lean manufacturing, kanban, plant intelligence, six sigma... Jak te najnowsze techniki mogą być wykorzystane w sektorze produkcyjnym? Elżbieta Jaworska, MSI Polska Aby poprawić

Bardziej szczegółowo