Dokumentacja Użytkownika Systemu Podręcznik Comarch ERP Klasyka. Jak rozpocząć pracę z programem PL PLUS?

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dokumentacja Użytkownika Systemu Podręcznik Comarch ERP Klasyka. Jak rozpocząć pracę z programem PL PLUS?"

Transkrypt

1 Dokumentacja Użytkownika Systemu Podręcznik Comarch ERP Klasyka Jak rozpocząć pracę z programem PL PLUS? Wersja 2013

2 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat Rejestracji Oprogramowania, który Użytkownik otrzymuje od razu wraz z Oprogramowaniem lub po odesłaniu wypełnionej karty rejestracyjnej. Każdorazowo przy nabyciu nowego programu lub odtworzenia gwarancji, w Certyfikacie Rejestracji Oprogramowania określone są daty obowiązywania gwarancji na poszczególne programy. W przypadku wątpliwości dotyczącej zarejestrowania Oprogramowania, czy w przypadku nieotrzymania Certyfikatu Rejestracji Oprogramowania prosimy o kontakt z Producentem (12) UWAGA! Użytkowanie nielegalnej kopii naraża Użytkownika programu na postępowanie karne zgodnie z ustawą o prawie autorskim z dnia r. Użytkowanie legalnie nabytej kopii oprogramowania w wersji otrzymanej w trakcie obowiązywania gwarancji jest możliwe bez żadnych ograniczeń czasowych. Gwarancja na oprogramowanie umożliwia: uzyskanie kolejnych wersji programów na warunkach preferencyjnych (bezpłatne nowe wersje oprogramowania w okresie gwarancyjnym - nie dotyczy kosztów dostarczenia, nośnika instalacji oraz szkolenia), zakup kolejnych stanowisk lub innych programów do kompletu, korzystanie z konsultacji autorskich u Producenta lub pomocy serwisu technicznego. W trosce o sprawną obsługę gwarancyjną prosimy o staranne przechowywanie Certyfikatu Rejestracji Oprogramowania. Zawiera on ważną informację o numerach ID Comarch oraz PIN, które należy podawać w trakcie kontaktów z Producentem. Numer ID Comarch jest również dostępny z poziomu menu głównego programu pod klawiszami <CTRL>+<F1>. Jak rozpocząć pracę z programem PL PLUS? 2 Wersja 2013

3 Spis treści 1 JAK DOKONAĆ IMPORTU DANYCH Z PL DO PLP? JAK WPROWADZIĆ NOWEGO PRACOWNIKA? JAK ZMIENIĆ PRACOWNIKOWI JEGO DANE KADROWE (NP. ADRES, KOD UBEZPIECZENIA)? JAK ZMIENIĆ PRACOWNIKOWI STAWKĘ ZASZEREGOWANIA? SKŁADKA FP/FGŚP DLA PRACOWNIKÓW POWRACAJĄCYCH Z URLOPÓW MACIERZYŃSKICH I WYCHOWAWCZYCH DEFINIOWANIE KALENDARZA JAK WPROWADZIĆ NADGODZINY? JAK WPROWADZIĆ NIEOBECNOŚĆ? JAK PRZYZNAĆ PRACOWNIKOWI DODATEK/POTRĄCENIE? JAK POLICZYĆ WYPŁATĘ? JAK PRZYPIĄĆ WYPŁATY DO ODDZIELNYCH LIST PŁAC? JAK ZAWRZEĆ UMOWĘ-ZLECENIE? JAK POLICZYĆ WYPŁATĘ DO UMOWY-ZLECENIA? JAK POLICZYĆ PIT-4 (RAPORT POMOCNICZY DO DEKLARACJI PIT-4R)? JAK WYLICZYĆ I PRZESŁAĆ DO ZUS DEKLARACJĘ DRA (WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI)? JAK WYDRUKOWAĆ LISTĘ PŁAC? JAK ZAKSIĘGOWAĆ WYPŁATĘ? JAK WYDRUKOWAĆ PRZELEWY? JAK ROZLICZYĆ WŁAŚCICIELA? SKRÓTY KLAWISZOWE RÓŻNICE POMIĘDZY PL A PLPLUS...51 Jak rozpocząć pracę z programem PL PLUS? 3 Wersja 2013

4 1 Jak dokonać importu danych z PL do PLP? Przeniesienia danych pomiędzy PL a PLP/PIK odbywa się za pomocą pliku tekstowego *.ei. Proces ten obejmuje 2 fazy: eksport danych do pliku tekstowego (w programie PL Funkcje specjalne) import danych z pliku tekstowego (w programie PLP\PIK). Przed wykonaniem eksportu zalecane jest: wykonanie reindeksacji bazy danych, sprawdzenie unikalności numerów umów-zleceń, Można to zrobić w PL, z poziomu Kadry Razem <F2> 4. Umowy nie spłacone. w momencie importu umów program PLP/PIK sprawdza unikalność numerów i nie zaimportuje umowy o numerze, który jest już w bazie, oszacowanie ilości pracowników (zapisy w pliku prac.dat) i w przypadku dużej liczby rekordów modyfikacja zmiennej Zmienna ta decyduje o liczbie znaków zarezerwowanych na zapisanie unikalnego kodu pracownika generowanego podczas przygotowania eksportu danych w formacie *.EI. Standardowo wartość ta wynosi 3 (max 5), czyli oznacza kody trzycyfrowe. Zatem w przypadku baz zawierających ponad 999 osób wartość tej zmiennej należy ustawić na np. 4 Z poziomu programu PL dzięki specjalnemu formatowi pliku eksportowo-importowego (plik tekstowy z rozszerzeniem ei, np.: dane.ei) przenoszone są podstawowe dane personalne i etatowe oraz wypłaty za wybrany okres w postaci bilansów otwarcia. Eksport do pliku EI z programu PL odbywa się z poziomu funkcji specjalnych Export do pliku EI Export danych do programu PiK/PLP Nazwa pliku, do którego zostaną zapisane dane: C:\DANE.EI Eksportować dane kadrowe: Eksportować wypłaty: Tak Eksportować Rp7: Eksportuj właścicieli Nie Nie Początek kodu pracownika: Tak Eksportować wypłaty po dniu: 2007/10/01 Po eksporcie danych należy w programie PIK/PLP: wybrać funkcję "Import Danych" Import z Pliku *.ei i wprowadzić nazwę pliku taką samą jak powyżej. Bez względu na rodzaj eksportowanych danych w pliku *.EI zawsze zapisywane są informacje o: urzędach ( w PL Konfiguracja - Urzędy firmy) [ADRES ZUS] KOD=PLZ1 NAZWA=ZUS MIEJSCOWOŚĆ= ULICA= NRDOMU= KODPOCZTOWY= BANK= KONTO= Jak rozpocząć pracę z programem PL PLUS? 4 Wersja 2013

5 [ADRES FIS] KOD=PLF1 NAZWA=URZĄD SKARBOWY MIEJSCOWOŚĆ= ULICA= NRDOMU= KODPOCZTOWY= BANK= KONTO= [ADRES BANK] KOD=PLB1 NAZWA=NAZWA BANKU MIEJSCOWOŚĆ= ULICA= NRDOMU= KODPOCZTOWY=0 [ADRES RUP] KOD=PLR1 NAZWA=REJONOWY URZĄD PRACY MIEJSCOWOŚĆ= ULICA= NRDOMU= KODPOCZTOWY= BANK= KONTO= Dane nagłówkowe firmy (Pieczątka firmy) [FIRMA] REGON= NAZWA1= NAZWA2= GMINA= ULICA= NRDOMU= NRMIESZKANIA= KODPOCZTOWY= KODGMINY= POCZTA= TELEFON= MIEJSCOWOŚĆ= KRAJ= WOJEWÓDZTWO= POWIAT= NIP= KONTO1= NAZWASKRÓCONA= ROZPOCZĘCIEDZIAŁALNOŚCI= PFRON= Jak rozpocząć pracę z programem PL PLUS? 5 Wersja 2013

6 ORGANREJESTROWY1= NAZWAREJESTRU= DATAREJESTRACJI= NRREJESTRU= SKRYTKAPOCZTOWA= TELEKS= FAX= RODZAJDZIAŁALNOŚCI= BANK1= ZUS= FIS= FISPIT8= KODNFZ= NUSP= LICZ ZASIŁKI ZUS=1 W pliku *.ei wszystkie daty zapisywane są w formacie Clariona, np ( ), KODPOCZTOWY zapisywany jest bez separatora (np ) W sekcji [FIRMA] w zmiennych BANK1, ZUS, FIS, FISPIT8 zapisywany jest KOD odpowiednich urzędów. W programie PL mamy możliwość określenia jakie dane eksportujemy. Uwaga: W sytuacji, gdy w bazie znajdują się dane pracowników i właścicieli eksport należy wykonać oddzielnie dla każdej z tych grup (dane powinny być zapisane do oddzielnych plików *.EI). Program domyślnie proponuje eksport danych związanych z pracownikami. Eksport może dotyczyć wszystkich rodzajów danych (dane kadrowe, wypłaty z nieobecnościami, bilanse do RP-7) lub można je eksportować oddzielnie. w tym drugim przypadku istotne jest aby zachować zgodność kodu pracowników lub właścicieli. Innymi słowy, jeśli najpierw eksportujemy dane kadrowe, później wypłaty czy bilanse do RP-7 początek kodu przy każdym z tych eksportów musi być identyczny. Eksport danych kadrowych Eksport danych kadrowych powoduje zapisanie do pliku informacji o pracowniku/zleceniobiorcy (np. dane identyfikacyjne, adres zameldowania, informacje o ubezpieczeniach, dane podatkowe koszty, ulga, ewentualnie wywołane progi podatkowe) i jego etacie, zawartych umowach cywilnoprawnych, członkach rodziny. W naszym przykładzie zostały wyeksportowane dane pracownika zatrudnionego od r., posiadającego tylko 1 zapis historyczny, z którym zawarto umowę cywilnoprawną. Pracownik zgłoszony do ubezp. społecznych i ubezp. zdrowotnego w dniu , posiadający 1 członka rodziny. w momencie eksportu jako początek kodu podano z_, W pliku *.EI pojawi się sekcja: [PRACOWNIK] KOD=z_001 NAZWISKO=Testowy NAZWISKORODOWE= IMIĘ1=Marek IMIĘ2= IMIĘOJCA=Jan IMIĘMATKI=Janina MIEJSCEURODZENIA=Kraków Jak rozpocząć pracę z programem PL PLUS? 6 Wersja 2013

7 DATAURODZENIA=60626 PŁEĆ=M POKREWIEŃSTWO=0 UMOWAZUS=Warunkowo DATAOD=75609 GMINA=Kraków ULICA=Kolorowa NRDOMU=1 NRMIESZKANIA=2 KODPOCZTOWY=31001 MIEJSCOWOŚĆ=Kraków POCZTA=Kraków KODGMINY= TELEFON= DOWÓDOSOBISTY= DOWÓDWAŻNYDO=0 PASZPORT= DOWÓDWYDANY= FILTR= NIEPOŁNOSPR= NIEPEŁNOSPROD=0 KONTO1= NIP= PESEL=0 KRAJ=Polska OBYWATELSTWO=polskie WOJEWÓDZTWO=małopolskie POWIAT=krakowski SKRYTKAPOCZTOWA= TELEKS= FAX= ZUS=PLZ0 FIS=PLF0 = RUPREFUNDACJA=0 RUPOD=0 RUPDO=0 SCHORZENIE1= SCHORZENIE2= SCHORZENIE3= KODEMRENT=0 KARTASTPOBYTU=0 KARTACZPOBYTU=0 KODSTPOKREWIEŃSTWA=0 WSPÓLNEGOSPZPRAC=0 KODSTGORNICZEGO=0 GORNICZEOD=0 GORNICZEDO=0 Jak rozpocząć pracę z programem PL PLUS? 7 Wersja 2013

8 KODWYKSZTAŁCENIA=0 KODPRCWWARSZCZEGÓLNYCH=0 WARSZCZEGÓLNEOD=0 WARSZCZEGÓLNEDO=0 KODNIEZDOLNOŚCI=1 NIEZDOLNOŚĆOD=0 NIEZDOLNOŚĆDO=0 KODNIEPEŁNOSP=0 NIEPEŁNOSPROD=0 NIEPEŁNOSPRDO=0 KODKASYCHORYCH= DATAPRZYSTDOKASY=75609 ZAWEMRENTKOD=0 ZAWEMRENTOD=0 ZAWEMRENTPODSTAWA=0 TYTUŁSPOŁECZNEGO4=110 OBSPOŁECZNEOD=75609 OBEMERYTALNE=1 DOBEMERYTALNEOD=0 EMERYTALNEDO=0 KODROZWEMERYTALNEGO=0 OBRENTOWE=1 DOBRENTOWEOD=0 RENTOWEDO=0 KODROZWRENTOWEGO=0 OBCHOROBOWE=1 DOBCHOROBOWEOD=0 CHOROBOWEDO=0 KODROZWCHOROBOWEGO=0 OBWYPADKOWE=1 WYPADKOWEDO=0 KODROZWWYPADKOWEGO=0 OBZDROWOTNEOD=75609 ZDROWOTNEDO=0 KODROZWZDROWOTNEGO=0 DOBZDROWOTNEOD=0 DOBZDROWOTNEKWOTA=0 TYTUŁKONTZUS4=0 KONTZUSOD=0 [ETAT] PRAC=z_001 FILTR= DATAOD=75609 TYPZATRUD=pracownik STAWKAGODZINOWA=0 TYPWYP=Wynagr.zasadnicze/m. DATAZAWARCIA=75609 Jak rozpocząć pracę z programem PL PLUS? 8 Wersja 2013

9 DATAZATRUDNIENIA=75609 DATAZWOLNIENIA=#INFINITE# TYPUMOWY=Na czas nie określony RODZAJSTAWKI=dowolna STAWKA=2000 ETATL=1 ETATM=1 FUNKCJA=konserwator STANOWISKO=konserwator KODZAWODU=0 DZURLMIN=480 [RODZINA] PRAC=z_001 NAZWISKO=Testowy IMIĘ=Małgorzata KODPOKREWIEŃSTWA=0 DATAURODZENIA=75248 DOWÓDOSOBISTY= DATADOWODU=# / / # PESEL=0 NIP= PASZPORT= NAUTRZYMANIU=1 WSPÓLNEGOSPODARSTWO=1 KODNIEPEŁNOSP=0 JESTZDROWOTNE=1 ZDROWOTNEOD=75609 ZDROWOTNEDO=#INFINITE# [UMOWA] PRAC=z_001 SYMBOL=2008 NUMER=1 DATAROZPOCZĘCIA=75685 TYPWYP=Umowa zlecenie TYTUŁ1=Naprawa maszyny sterującej TYTUŁ2= TYTUŁ3= WARTOŚĆ=700 SPŁACONO=0 WALUTA=zł. JESTZUS=1 TYTUŁSPOŁECZNEGO4=110 KODZAWODU=0 OBSPOŁECZNEOD=75685 OBEMERYTALNE=1 DOBEMERYTALNEOD=0 EMERYTALNEDO=#INFINITE# Jak rozpocząć pracę z programem PL PLUS? 9 Wersja 2013

10 KODROZWEMERYTALNEGO=0 OBRENTOWE=1 DOBRENTOWEOD=0 RENTOWEDO=#INFINITE# KODROZWRENTOWEGO=0 OBCHOROBOWE=1 DOBCHOROBOWEOD=0 CHOROBOWEDO=#INFINITE# KODROZWCHOROBOWEGO=0 OBWYPADKOWE=1 WYPADKOWEDO=#INFINITE# KODROZWWYPADKOWEGO=0 OBZDROWOTNEOD=75685 ZDROWOTNEDO=#INFINITE# KODROZWZDROWOTNEGO=0 DOBZDROWOTNEOD=0 DOBZDROWOTNEKWOTA=0 KONTZUSOD=0 Eksport wypłat W przypadku, gdy eksport dotyczy wypłat Użytkownik ma możliwość określenia okresu, z którego wypłaty te mają być zapisywane do pliku. Decyduje o tym data podana w polu Eksportować wypłaty/rp-7 po dniu. Wypłaty zrealizowane po wskazanym dniu zostaną zapisane w formie bilansów otwarcia. Na ich podstawie w programie PLP/PIK będzie można wygenerować PIT-11, wyliczyć podstawę do chorobowego czy urlopu wypoczynkowego. W pliku, który zawiera informacje o wypłatach zostają zapisane definicje typów wypłat (bilansów otwarcia) oraz nieobecności pracowników. Przykładowy plik, będzie zawierał między innymi: [CECHA] Cechę i typy wypłat pomocne przy wyliczeniu podstaw do urlopu i chorobowego NAZWA=PLPodst_EI TYP=Kwota FORMAT= WZÓR=Brutto UKRYTA=0 TYLKOODCZYT=0 KATEGORIA= [TYP WYPŁATY] NAZWA=Podstawa chorobowego KATEGORIA=314 TYTUŁ=Bilans podstawy chorobowego za miesiąc SKRÓT=BCHOR ZASIŁEKCHOROBOWY=8 WZÓRCHOROBOWE=PLPodst_EI [TYP WYPŁATY] NAZWA=Bilans nieopodat. KATEGORIA=314 TYTUŁ=Bilans wartości nieopodatkowanych Jak rozpocząć pracę z programem PL PLUS? 10 Wersja 2013

11 SKRÓT=BIL [TYP WYPŁATY] NAZWA=Bilans opodat. KATEGORIA=314 TYTUŁ=Bilans wartości opodatkowanych SKRÓT=BIL POZYCJAPIT=1 RODZAJFIS=1 [TYP WYPŁATY] NAZWA=Bilans nieopodat. /U KATEGORIA=314 TYTUŁ=Bilans wartości nieopodatkowanych SKRÓT=BIL URLOP=1 EKWIWALENTURLOP=1 [TYP WYPŁATY] NAZWA=Bilans opodat. /U KATEGORIA=314 TYTUŁ=Bilans wartości opodatkowanych SKRÓT=BIL POZYCJAPIT=1 URLOP=1 EKWIWALENTURLOP=1 RODZAJFIS=1 Nieobecności pracowników - zmienna PRAC wskazuje na właściciela nieobecności [NIEOBECNOŚĆ] PRAC=z_001 DATAOD=75688 DATADO=75689 NUMERSTAT= / NAZWA= TYPNIE=Urlop wypoczynkowy Wypłaty (bilanse otwarcie) danego pracownika - zmienna PRAC wskazuje na właściciela danego bilansu Poniżej prezentujemy informacje jakie pojawią się w pliku zawierającym wypłaty pracownika. w miesiącu marcu pracownik miał wypłatę etatową w której rozliczono urlop wypoczynkowy. w tym samym miesiącu została wypłacona umowa zlecenie. W przypadku, gdy w danym miesiącu pojawia się wypłata umowy cywilnoprawnej program automatycznie generuje odpowiedni typ wypłat, w którym wskazana jest właściwa pozycja na deklaracji PIT (POZYCJAPIT). Zmienna POZYCJAPIT przyjmuje wartości liczbowe, odpowiadają one pozycji PIT w programie PLP/PIK. [TYP WYPŁATY] NAZWA=Bilans PIT 19 KATEGORIA=314 TYTUŁ=Bilans wartości SKRÓT=BIL POZYCJAPIT=19 Jak rozpocząć pracę z programem PL PLUS? 11 Wersja 2013

12 RODZAJFIS=1 [PASEK] PRAC=z_001 LISTASYMBOL=BILz_ LISTALP=1 DATA=75693 WARTOŚĆ= WARTOŚĆWAL= WALUTA=zł. [WYPŁATA] PRAC=z_001 PASEK=BILz_/1 DATANALICZENIA=75699 DATAOD=75699 DATADO=75699 MIESIĄC=3 ROK=2008 NAZWA=Urlop wypoczynkowy 3/2008 BRUTTOWALUTA= ULGA=0 KOSZTY=0 NALFIS=0 ZALFIS=0 TYP=Bilans opodat. ZUSER=0 ZUSCW=0 ZUSUZ=0 ZUSFP=0 SKŁEMERPRAC=0 SKŁEMERFIRMA=0 SKŁRENTPRAC=0 SKŁRENTFIRMA=0 SKŁCHOR=0 SKŁWYPAD=0 SKŁZDROW=0 SKŁZDROWODL=0 [WYPŁATA] PRAC=z_001 PASEK=BILz_/1 DATANALICZENIA=75699 DATAOD=75699 DATADO=75699 MIESIĄC=3 ROK=2008 NAZWA=Etat 3/2008 BRUTTOWALUTA= Jak rozpocząć pracę z programem PL PLUS? 12 Wersja 2013

13 ULGA=48.9 KOSZTY= NALFIS= ZALFIS=124 TYP=Bilans opodat. ZUSER=2000 ZUSCW=2000 ZUSUZ= ZUSFP=2000 SKŁEMERPRAC=195.2 SKŁEMERFIRMA=195.2 SKŁRENTPRAC=30 SKŁRENTFIRMA=90 SKŁCHOR=49 SKŁWYPAD=38.6 SKŁZDROW=21.57 SKŁZDROWODL= [WYPŁATA] PRAC=z_001 PASEK=BILz_/1 DATANALICZENIA=75699 DATAOD=75699 DATADO=75699 MIESIĄC=3 ROK=2008 NAZWA=Naprawa maszyny sterującej 3/2008 BRUTTOWALUTA=150 ULGA=0 KOSZTY=25.89 NALFIS=19.76 ZALFIS=10 TYP=Bilans PIT 19 ZUSER=150 ZUSCW=150 ZUSUZ= ZUSFP=150 SKŁEMERPRAC=14.64 SKŁEMERFIRMA=14.64 SKŁRENTPRAC=2.25 SKŁRENTFIRMA=6.75 SKŁCHOR=3.68 SKŁWYPAD=2.9 SKŁZDROW=1.62 SKŁZDROWODL=10.03 [WYPŁATA] PRAC=z_001 DATANALICZENIA=75669 Jak rozpocząć pracę z programem PL PLUS? 13 Wersja 2013

14 DATAOD=75669 DATADO=75669 MIESIĄC=3 ROK=2008 NAZWA=Podstawa chorobowego 3/2008 BRUTTOWALUTA= ULGA=0 KOSZTY=0 NALFIS=0 ZALFIS=0 TYP=Podstawa chorobowego ZUSER=0 ZUSCW=0 ZUSUZ=0 ZUSFP=0 SKŁEMERPRAC=14.64 SKŁEMERFIRMA=14.64 SKŁRENTPRAC=2.25 SKŁRENTFIRMA=6.75 SKŁCHOR=3.68 SKŁWYPAD=2.9 SKŁZDROW=1.62 SKŁZDROWODL=10.03 Eksport RP7 W programie istnieje możliwość wyeksportowania do pliku informacji o podstawach do RP7. Eksport danych uzależniony jest od daty wprowadzonej w polu Eksportować wypłaty/rp-7 po dniu. Dla każdego pracownika, tworzone są bilanse odpowiadające właściwym pozycjom RP7, które są wyliczone narastająco w obrębie danego roku kalendarzowego. W związku z tym, że eksport wypłat zazwyczaj będzie zawierał dane obejmujące ostatni rok proponujemy eksport RP7 wykonać oddzielnie, podając odpowiednią datę wypłat. W pliku zawierającym bilanse do Rp7 pojawi się 5 definicji typów wypłat, odpowiadające odpowiednim pozycjom raportu oraz wypłaty z kwotami poszczególnych wypłat. W naszym przypadku będą to 2 wypłaty, etatowa (stałe) i umowa (inne), obie wyliczone narastająco do marca [TYP WYPŁATY] NAZWA=Bilans RP-7 stale KATEGORIA=314 TYTUŁ=Bilans wartości Rp7 SKRÓT=BIL POZYCJARP7=1 [TYP WYPŁATY] NAZWA=Bilans RP-7 zmienne KATEGORIA=314 TYTUŁ=Bilans wartości Rp7 SKRÓT=BIL POZYCJARP7=2 Jak rozpocząć pracę z programem PL PLUS? 14 Wersja 2013

15 [TYP WYPŁATY] NAZWA=Bilans RP-7 inne KATEGORIA=314 TYTUŁ=Bilans wartości Rp7 SKRÓT=BIL POZYCJARP7=3 [TYP WYPŁATY] NAZWA=Bilans RP-7 sw.nat. KATEGORIA=314 TYTUŁ=Bilans wartości Rp7 SKRÓT=BIL POZYCJARP7=4 [TYP WYPŁATY] NAZWA=Bilans RP-7 ZUS KATEGORIA=314 TYTUŁ=Bilans wartości Rp7 SKRÓT=BIL POZYCJARP7=5 [WYPŁATA] PRAC=z_001 DATANALICZENIA=75669 DATAOD=75669 DATADO=75669 MIESIĄC=3 ROK=2008 NAZWA=RP7 3/2008 BRUTTOWALUTA=2000 ULGA=0 KOSZTY=0 NALFIS=0 ZALFIS=0 TYP=Bilans RP-7 stale ZUSER=0 ZUSCW=0 ZUSUZ=0 ZUSFP=0 SKŁEMERPRAC=0 SKŁEMERFIRMA=0 SKŁRENTPRAC=0 SKŁRENTFIRMA=0 SKŁCHOR=0 SKŁWYPAD=0 SKŁZDROW=0 SKŁZDROWODL=0 [WYPŁATA] PRAC=z_001 Jak rozpocząć pracę z programem PL PLUS? 15 Wersja 2013

16 DATANALICZENIA=75669 DATAOD=75669 DATADO=75669 MIESIĄC=3 ROK=2008 NAZWA=RP7 3/2008 BRUTTOWALUTA=150 ULGA=0 KOSZTY=0 NALFIS=0 ZALFIS=0 TYP=Bilans RP-7 inne ZUSER=0 ZUSCW=0 ZUSUZ=0 ZUSFP=0 SKŁEMERPRAC=0 SKŁEMERFIRMA=0 SKŁRENTPRAC=0 SKŁRENTFIRMA=0 SKŁCHOR=0 SKŁWYPAD=0 SKŁZDROW=0 SKŁZDROWODL=0 W analogiczny sposób zostają zapisane informacje związane z właścicielem i osobą współpracującą. w przypadku właściciela nie będziemy mieli do czynienia z wypłatami i bilansami do RP7. Zasada tworzenia, sposób zapisywania danych w pliku *.Ei jest identyczny jak dla pracowników. Import z pliku *.EI Importu należy dokonać z programu PLP / PIK Funkcje specjalne Import danych z pliku *.EI W pierwszej kolejności należy wykonać import danych pracowników, później właścicieli. Jeśli import pracowników wykonywany jest do bazy, w której są już właściciele przed importem należy zmienić wydział na Firma. Po uruchomieniu tej funkcji należy wskazać plik zawierający odpowiednie dane. w przypadku, gdy w oddzielnych plikach mamy informacje kadrowe wypłaty RP7 import zaczynamy zawsze od danych kadrowych. Istotne jest, aby przed zakończeniem importu wszystkich danych w bazie PLP nie były zmieniane kody pracowników. Uwaga: W momencie importu JEDYNYM kryterium łączenia danych, np. kadry z wypłatami/ RP7 jest kod pracownika. Importując dane program sprawdza czy osoba o danym kodzie istnieje już w bazie danych i w przypadku gdy importowany pracownik nie został znaleziony w bazie danych mamy możliwość: Skojarzyć go z pracownikiem z bazy. Pomimo niezgodnego kodu program wykona import danych kadrowych, uzupełniając dane istniejącego już w bazie pracownika. Dodać go do bazy. Pracownik zostanie dodany do bazy. w przypadku, gdy w pliku znajduje się kolejny nowy pracownik program wyświetli analogiczny komunikat. Jest to indywidualne dodawanie pracowników, w każdej chwili wiemy, którego pracownika dane są importowane. Dodać tego i następnych. Jak rozpocząć pracę z programem PL PLUS? 16 Wersja 2013

17 Seryjne dodawanie pracowników. Komunikat pojawia się tylko raz, w przypadku dodawania pierwszej osoby. w przypadku błędów, informacja o błędzie wskazuje na linię w pliku *.ei. Nie ma bezpośredniej informacji czyje dane są aktualnie importowane. Pominąć. Pomijany jest aktualny rekord. Przerwać import. W momencie importu mogą pojawiać się również inne komunikaty, wskazujące np. na problem z importem: nieobecności może to być związane z wpisaniem w PL dwóch nieobecności w tym samym dniu, umów brak unikalności numerów (symbol/numer), poprawności województwa błędnie wpisana nazwa województwa. Program wyświetli aktualna nazwę i umożliwia wybranie poprawnej, etatu niepoprawna historia zatrudnienia pracownika np. zachowana ta sama data zatrudnienia, ale brak ciągłości zapisów historycznych. Import danych kadrowych pracowników i właścicieli Przenoszone są dane kadrowe pracowników oraz właścicieli, którzy zostali wprowadzeni w bazie danych programu PL. Dodatkowo jest przenoszona historia danych kadrowych i etatowych. Po zaimportowaniu danych należy uzupełnić informację o: adresie zamieszkania i adresie do korespondencji, historii wykształcenia i zatrudnienia, limitach urlopu wypoczynkowego, przysługujących pracownikowi dodatkowych elementach wynagrodzeń (premie i inne dodatki/potrącenia). Uwaga: Do pliku EI eksportowane są zawsze wszystkie zapisy (wraz z aktualizacjami) historii pracownika związane z ostatnią datą zatrudnienia (program sprawdza datę zatrudnienia). Przykład Pracownik zatrudniony od do i później od przejdzie zapis i wszystkie aktualizacje w których data zatrudnienie to Dane właścicieli (zapisane w oddzielnym pliku *.Ei) przenoszone są do osobnego wydziału Właściciele i osoby współpracujące. Dla właścicieli i osób współpracujących w przeciwieństwie do programu PL w programie PLP należy naliczyć wypłatę, tak by zapisały się kwoty składek, które należy później wykazać w programie Płatnik. Aby nie było problemu z odnalezieniem Właścicieli przed dokonaniem importu należy wejść do programu PLP i w naszej bazie danych z poziomu Menu główne/ Konfiguracja/ Firma/ Dane o działalności zaznaczyć w sekcji zobowiązania wobec ZUS opcję Rozliczanie właścicieli firmy. Po zaznaczeniu tej opcji, automatycznie pojawi się nowy wydział Właściciele i osoby współpracujące. Aby móc wejść do tego wydziału należy jeszcze z Konfiguracja/ Firma/ Operatorzy/ <F10> (Prawa) nadać prawa do nowego wydziału operatorowi, który ma mieć tam dostęp (<F5>). Jeśli nie zostały zaznaczone te opcje, trzeba to dokonać po imporcie danych, gdyż Właściciele zaimportują się poprawnie, tylko nie będzie wglądu do ich danych. Rodzina Przeniesieniu podlegają dane kadrowe członków rodziny. Uzupełnienia wymagają dane adresowe członka rodziny (jeśli są inne niż pracownika). Nieobecności pracowników Przeniesieniu podlegają dane o nieobecnościach pracowników. Zaimportowane nieobecności wyświetlają się na liście nieobecności pracownika (Formularz pracownika /<F10> Lista nieobecności/<f3> wyświetlany okres). w celu Jak rozpocząć pracę z programem PL PLUS? 17 Wersja 2013

18 przeglądania nieobecności zalecane jest zdefiniowanie kalendarza. Definiowanie kalendarza zostało omówione w dalszej części. Uwaga: Przed importem nieobecności należy zdefiniować kalendarze dla pracowników (patrz punkt Definiowanie kalendarza). Umowy zlecenie Aby zostały poprawnie zaimportowane do programu PLP muszą mieć unikalne numery. Numery na niespłaconych umowach można sprawdzić na stosownym raporcie. Jeśli numery się powtarzają (nie są unikalne), to należy poprawić numerację umów przed eksportem. W przypadku umów cywilnoprawnych program sprawdza wartość jaka pozostała do wypłacenia. Umowy w całości rozliczone przenoszone są z wartością i kwotą spłaconą równą 0. Umowy niespłacone przenoszone są z wartością równą kwocie jaka pozostała do spłaty. Np. jeśli w programie PL zawarto umowę na kwotę 1500 zł, z czego wypłacono już 500 zł to do programu PLP/PIK zostanie przeniesiona umowa o wartości 1000zł ( ). Kwoty do deklaracji PIT i ZUS Wypłaty przenoszone są w formie bilansów otwarcia dostępnych z poziomu Płace Wszystkie wypłaty. Przeniesieniu podlegają dane, które posłużą do wyliczenia rocznych deklaracji podatkowych. Przeniesieniu podlegają również dane z podstawami składek i składkami ZUS z wypłat wchodzących na deklaracje za wybrany okres. Podstawy do urlopu Przeniesieniu podlegają również dane, które posłużą do wyliczenia podstaw urlopu z wypłat. Podstawy do chorobowego Przenoszone są dane, które posłużą do wyliczenia podstaw chorobowego z wypłat. Bilanse te zapisane są do bufora, tak by nie zawyżać podstaw do PIT i ZUS. Uwaga: W przypadku, gdy w ostatnich miesiącach, za które dokonywany jest import, pracownik był na zwolnieniu lekarskim i kolejna nieobecność typu ZUS będzie rozliczana już z poziomu programu, a nie upłynęły między tymi nieobecnościami 3 pełne miesiące kalendarzowe, to podstawa powinna być przepisana z poprzedniej wypłaty. w programie w takim przypadku podstawa jest wyliczana ponownie i należy ją skorygować. Wynika to z faktu, że w bazie po imporcie nie ma rozliczenia nieobecności, z której powinna być przepisana podstawa. Dotyczy to również nieobecności, które rozpoczęły się przed importem i trwają nadal. Bilans RP-7 Przenoszone są dane, które posłużą do wykazania odpowiedniej pozycji na deklaracji RP-7 z wypłat. Uwaga: W programie nie ma sprawdzania unikalności zapisów! Ponowny import z tego samego pliku Ei spowoduje, że do istniejących już w bazie zapisów będących w buforze zostaną dodane kolejne (takie same) zapisy. Jak rozpocząć pracę z programem PL PLUS? 18 Wersja 2013

19 2 Jak wprowadzić nowego pracownika? Uzupełnienie danych kadrowych Wprowadzenie nowego pracownika odbywa się z poziomu listy osób w Kadrach. Tu wchodzimy na listę PRACOWNICY/ETAT. Klawiszem <INS> dodajemy dane nowej osoby. Jako Zapis aktualny od podajemy faktyczną datę zatrudnienia pracownika w naszym przypadku będzie to data 2013/06/01. Po kolei wpisujemy dane personalne, a więc: Kod:E_002 Akta: Filtr: lp Dane personalne Nazwisko: Bukowski Rodowe: Imiona: Mirosław Drugie: Jan Imię ojca: Tadeusz Imię matki: Kunegunda Nazw.rod: Data urodz.: 1969/04/22 Miejsce ur.: [Dębica ] Płeć: [Mężczyzna ] Obywatelstwo: Adres Kraj: Polska Województwo: [ mazowieckie ] Powiat: [ Warszawa ] Gmina: [Ursynów ] Kod gminy: Kod poczt.: Miejscowość: [Warszawa ] Ulica: os. Piastów Dom: 11 / 47 Poczta: [Warszawa ] Telefon: Przy wpisywaniu danych do kolejnego pola przechodzimy klawiszem <ENTER>. w polach zawartych w nawiasach kwadratowych [ ] np. miejscowość - mamy możliwość skorzystania ze słowników wybór klawiszem <F9>. Słownik taki można uzupełnić z tego poziomu dopisując <INS> potrzebną miejscowość. Po wpisaniu wszystkich danych, a tym samym dojściu do końca arkusza, kolejny <ENTER> pozwoli na zapisanie podstawowych danych tej osoby. Po naciśnięciu Enter na polu telefon pojawi się informacja: Dodany pracownik nie będzie widoczny liście. Wyświetlić listę wszystkich pracowników? Tak / Nie Po naciśnięciu opcji Tak program automatycznie przeniesie nas na listę WSZYSCY. Zatrudnienie pracownika na etat W poprzednim punkcie wpisaliśmy daną osobę do bazy danych,, ale nie oznacza to jeszcze jej zatrudnienia. Aby zatrudnić daną osobę faktycznie na etat należy podświetlić jej nazwisko na liście osób i nacisnąć klawisz <Enter>. Po ukazaniu się danych personalnych osoby naciśniemy klawisz <F7> etat i zaczniemy wypełniać arkusz etatu. Zapis aktualny od: 2013/06/01, do: / / Filtr: Stosunek pracy Data zatrudnienia: 2013/06/01, data podpisania umowy: 2013/06/01 Data zwolnienia: / /, przyczyna: [ ] Stanowisko: [Specjalista ] Funkcja: [Specjalista ] Typ umowy: [Na czas nie określony] Rodzaj zatr.:[pracownik ] Kalendarz: [Standard ] Kod zawodu: [ ] Zaszeregowanie Wymiar etatu: 1/ 1 Typ wypłaty: [Wynagr.zasadnicze/m.] Jak rozpocząć pracę z programem PL PLUS? 19 Wersja 2013

20 Rodzaj stawki: [dowolna ] Mnożnik: 1/ 1 Stawka: Dzień urlopu: 8:00 3, [zł.]/[mies.] Po naniesieniu wszystkich informacji WSZYSTKIE okna akceptujemy <CTRL>+<ENTER>. Zatrudnienie na etat można dokonać również w alternatywny sposób. Wykonamy zatem następujące kroki: Na liście Pracownicy Etat - klawiszem <INS> dodamy nową osobę. Jako datę zapisu aktualnego od, a tym samym datę zatrudnienia podamy 2013/06/01. Uzupełnimy dane personalne z podstawowego arkusza i po dojściu do pola telefon naciśniemy klawisz <F7> Etat. Po naciśnięciu w formularzu jako data zatrudnienia zaproponuje się data podana jako zapis aktualny od. Po uzupełnieniu tych danych i zatwierdzeniu arkusza etatu powrócimy do okna z danymi personalnymi Naciśniemy klawisz <F10> Dane kadrowe i wybierzemy opcję Zgłoszenie i naciśniemy klawisz <ENTER>. Po wybraniu kodu ubezpieczenia (np. 0110xx) i potwierdzeniu <Enterem>, automatycznie podstawi się data powstania obowiązku ubezpieczeń taka sama, jak data zatrudnienia na etat. Uzupełnienie danych kadrowych pracownika Po wejściu <Enterem> do formularza danej osoby naciskamy klawisz <F10> Dane kadrowe - uzupełniamy Dane identyfikacyjne. Dane identyfikacyjne Dowód osobisty: DBX Wydany przez: Ważny do: Paszport: NIP: Pesel: Urzędy ZUS: Urząd skarbowy: [2 Urząd pracy: [ ] [ 2 ] Warszawa Warszawa, Czerniakowska 16 ] Warszawa-Bielany Warszawa, ul. Skalbmierska 5 Refundacja: [ ], od: / /, do: / / Jeżeli na liście urzędów nie ma tego, do którego należy ta osoba, to możemy urząd ten dopisać do listy. w tym celu naciskamy klawisz <F9> - dostępny przy każdym urzędzie osobno. a następnie klawiszem INS dodajemy do listy nasz Urząd Skarbowy. Numer proponuje się automatycznie i jest to kolejny numer w programie (dotyczy tej konkretnej listy). Kolejno uzupełniamy Nazwę i Adres. Po wpisaniu urzędu akceptujemy wybór klawiszem <ENTER>, jeżeli natomiast dany urząd jest już na liście, to po podświetleniu go wybór również potwierdzamy klawiszem <ENTER>. w ten sam sposób uzupełniamy pozostałe listy urzędów i banków. Innym sposobem uzupełnienia tych danych jeśli mamy już kilka urzędów, czy banków, jest możliwość wpisania z poziomu Kadry /Konfiguracja/ Adresy (np. Banki). Uzupełnienie (Dane kadrowe Adresy) adresu zamieszkania i adresu do korespondencji jest konieczne tylko w przypadku, gdy są one inne od podanego adresu w pierwszym oknie danych osobowych. Nasz pracownik nie posiada innych adresów, dlatego też dane te nie zostaną uzupełnione. Osobie również należy uzupełnić informacje o koncie bankowym (Dane kadrowe - Konta bankowe). Pracownik może mieć 1 konto bankowe (w PLP) i 3 konta bankowe (w PIK) oraz płatność gotówką. Można ustawić wartości procentowo, bądź kwotowo. Dopisanie banku i konta oznacza, że pracownik od tej pory wynagrodzenie będzie miał przelewane na ROR. Po wyjściu <ESC> z Menu dodatkowego zapis akceptujemy <CTRL>+<ENTEREM>. Jak rozpocząć pracę z programem PL PLUS? 20 Wersja 2013

21 Kolejnym krokiem podczas zatrudniania pracownika jest naniesienie informacji o ubezpieczeniu. Po wejściu Enterem do pracownika wchodzimy do opcji Dane Kadrowe/ Ubezpieczenia /Informacje dodatkowe i uzupełniamy podstawowe informacje, takie jak: prawo do emerytury/renty, czy kod stopnia niepełnosprawności. Wpisane tak dane zatwierdzimy klawiszem <ENTER> i przejdziemy do pozycji Zgłoszenie. Tu wpiszemy kod pracowniczy 0110xx. Proszę zwrócić uwagę, że dwie ostatnie cyfry kodu, a więc 1 i 2 pojawiły się automatycznie po uzupełnieni informacji o prawie do emerytury i kodzie niepełnosprawności. Zgłoszenie pracownika do ubezpieczeń Jako datę powstania obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym obowiązkowym wpiszemy odpowiednio 2013/06/01, obowiązkowemu zdrowotnemu datę 2013/06/01. Po uzupełnieniu informacji o podleganiu ubezpieczeniu należy w terminie do 7 dni od daty powstania obowiązku ubezpieczeniowego złożyć do ZUS-u odpowiednią deklarację zgłoszeniową. Jeśli pracownik podlega wszystkim ubezpieczeniom, to składamy za niego deklarację ZUA. W tym celu na liście wejdziemy do opcji Deklaracje ZUS ZUA. Na ekranie pojawi się okno z następującymi informacjami: Drukuj deklarację KEDU Dodaj deklarację do KEDU Utwórz nową KEDU Zamknij KEDU Program Płatnika Wybierzemy opcję dodaj deklarację do KEDU. Tu wpiszemy nazwę pliku (do 8 liter bez polskich znaków diakrytycznych) i uzupełnimy dalsze informacje: Dane organizacyjne Zgłoszenie do ubezpieczeń: Zgłoszenie [ ] danych Data nadania: / / [ű] Oświadczenie płatnika składek Data wypełnienia: 2013/06/06 Po zatwierdzeniu danych wybierzemy opcję program Płatnika. Program automatycznie zamknie plik kedu. Jeżeli chcemy wysłać zgłoszenia dla większej liczby osób możemy dokonać tego z opcji Deklaracje Zgłosz. Ubezpieczonych. Bardzo ważny jest zakres dat w pozycji za okres OD DO. Musi on zawierać daty ubezpieczenia wpisane w opcji Zgłoszenie. Po wpisaniu odpowiednich dat, naciśnięciu klawisza <ENTER> i wybraniu stosownej deklaracji (ZUA) pojawi się lista pracowników, dla których należy dokonać takiego zgłoszenia. Pracowników należy zaznaczyć <SPACJĄ>. Dalej postępujemy analogicznie, czyli <F5> Dodaj do KEDU, a następnie program Płatnika. Po zamknięciu kolejny <Enter> spowoduje wysłanie deklaracji do programu Płatnik, który otworzy się automatycznie na oknie logowanie, gdzie należy podać operatora i hasło. Po wejściu do stosownego rejestru deklaracje należy zaimportować z poziomu Płatnika (opcja narzędzia Import dokumentów). Dane wysyłane do Płatnika zapiszą się w formacie *.xml Rodzina pracownika - uzupełnienie danych, deklaracja ZCNA Kolejnym oknem, które należy wypełnić bardzo starannie jest okno dotyczące rodziny pracownika. Po wejściu do danych personalnych pracownika naciskamy klawisz <F10>/Dane kadrowe/rodzina. Klawiszem <INS> dodajemy nowego członka rodziny: Dane identyfikacyjne Nazwisko: Bukowski Imię: Artur Jak rozpocząć pracę z programem PL PLUS? 21 Wersja 2013

Dokumentacja Użytkownika Systemu Podręcznik Comarch ERP Klasyka. Program PIK (Płace i Kadry)

Dokumentacja Użytkownika Systemu Podręcznik Comarch ERP Klasyka. Program PIK (Płace i Kadry) Dokumentacja Użytkownika Systemu Podręcznik Comarch ERP Klasyka Program PIK (Płace i Kadry) Wersja 2014 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta.

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft Corax MODUŁ KADRY I PŁACE HR

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft Corax MODUŁ KADRY I PŁACE HR Zintegrowany System Zarządzania Firmą humansoft Corax MODUŁ KADRY I PŁACE HR Wersja 3.15 Radom, lipiec 2009 Powielanie w jakiejkolwiek formie, całości lub fragmentów podręcznika, bez pisemnej zgody Humansoft

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: Płace i Kadry, Płace i Kadry Plus, Comarch ERP XL Kadry i Płace Wersja 2013.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta.

Bardziej szczegółowo

Kadry i Płace Instrukcja użytkownika

Kadry i Płace Instrukcja użytkownika Kadry i Płace Instrukcja użytkownika Ten dokument został utworzony przy wykorzystaniu programu 'HelpBreeze Document Wizard'. HelpBreeze jest znakiem towarowym firmy Solutionsoft Spis treści iii Spis treści

Bardziej szczegółowo

Umożliwiono edycję nagłówków kolumn w raportach AWW. Wprowadzono zaznaczanie kolorem filtra, którego wartość została zmieniona.

Umożliwiono edycję nagłówków kolumn w raportach AWW. Wprowadzono zaznaczanie kolorem filtra, którego wartość została zmieniona. Zmiany w wersji: 9.3.4934 2013-07-05 Moduł: AWW Nowa funkcjonalność Zablokowano możliwość wykonywania konwersji bazy danych enova z poziomu MS Excel. Przy próbie wczytania do arkusza listy pochodzącej

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu Podręcznik Comarch ERP Klasyka. Program Księga Handlowa (KH)

Dokumentacja Użytkownika Systemu Podręcznik Comarch ERP Klasyka. Program Księga Handlowa (KH) Dokumentacja Użytkownika Systemu Podręcznik Comarch ERP Klasyka Program Księga Handlowa (KH) Wersja 2012 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta.

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte 2014.b

System Zarządzania Forte 2014.b System Zarządzania Forte 2014.b Aktualności Poniższe tematy są aktywne, po kliknięciu następuje przeniesienie do krótkich rozwinięć. 2014.b Forte Administracja Automatyczna weryfikacja stanu baz systemu

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2015.1.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2015.1.1 Ulotka Zmiany w wersji 2015.1.1 Data produkcji wersji: 3 listopad 2014 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 3 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 3 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 3 2.2 WSPÓŁPRACA Z MICROSOFT

Bardziej szczegółowo

www.comarch.pl/szkolenia Procesy logistyczne w Comarch ERP Optima Handel

www.comarch.pl/szkolenia Procesy logistyczne w Comarch ERP Optima Handel www.comarch.pl/szkolenia Procesy logistyczne w Comarch ERP Optima Handel Strona 4 z 77 Spis treści 1. ROZPOCZĘCIE PRACY Z PROGRAMEM COMARCH ERP OPTIMA... 7 1.1. STRUKTURA PROGRAMU... 7 1.2. STANDARDOWE

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika 1 Streamsoft Podręcznik użytkownika programów z serii PCBIZNES (Ala, Ewa, Aga, Iza) jest stale aktualizowany. Najnowsze wersje podręcznika są dostępne na stronie internetowej produktu:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM Załącznik nr 1 do Regulaminu usług SBE w Banku Spółdzielczym w Bielsku Podlaskim. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM https://konto.bsbielsk.pl SPIS

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.2.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.2.1 Ulotka Zmiany w wersji 2014.2.1 Data produkcji wersji: 23 październik 2013 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 3 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 3 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 3 2.2 WSPÓŁPRACA Z

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: Faktury Wersja 2015.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Kasa/Bank pierwsze kroki Wersja 2015.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację

Bardziej szczegółowo

Moja Firma. Moja Firma BRIT, 1994-2006. str. 2

Moja Firma. Moja Firma BRIT, 1994-2006. str. 2 Moja Firma 44 200Rybnik,ul.Jankowicka23/25 (0 32)7559830,7559831 Moja Firma e mail internet :poczta@brit.com.pl BRIT, 1994-2006 :www.brit.com.pl str. 2 Wersja 8.21 Spis treści Moja Firma... 2 Spis treści...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: Faktury Wersja 2013.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat

Bardziej szczegółowo

Ulotka opis zmian do wersji 9.5.5135 Interface użytkownika okienkowy oraz przeglądarkowy

Ulotka opis zmian do wersji 9.5.5135 Interface użytkownika okienkowy oraz przeglądarkowy Ulotka opis zmian do wersji 9.5.5135 Interface użytkownika okienkowy oraz przeglądarkowy Spis treści Zmiany w wersji 9.5.5135... 3 Rozdział 1 enova365 interface użytkownika okienkowy... 3 Moduł: Handel...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Księga Handlowa pierwsze kroki Wersja 2015.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację

Bardziej szczegółowo

Comarch ERP Optima. Współpraca z wszystko.pl Wersja 2015.0.1

Comarch ERP Optima. Współpraca z wszystko.pl Wersja 2015.0.1 Comarch ERP Optima Współpraca z wszystko.pl Wersja 2015.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest

Bardziej szczegółowo

Comarch ERP ifaktury24. Podręcznik użytkownika

Comarch ERP ifaktury24. Podręcznik użytkownika Comarch ERP ifaktury24 Podręcznik użytkownika Spis treści 1 WSTĘP... 5 1.1 PORÓWNANIE PAKIETÓW... 6 1.2 WYMAGANIA SYSTEMOWE... 7 1.3 NAWIGACJA PO APLIKACJI... 8 1.3.1 NAWIGACJA PO APLIKACJI NA DESKTOPACH...

Bardziej szczegółowo

praca.gov.pl Podręcznik użytkownika

praca.gov.pl Podręcznik użytkownika Zamawiający: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ul. Nowogrodzka 1/3/5 00-513 Warszawa http://www.mpips.gov.pl Wykonawca: Sygnity S.A. al. Jerozolimskie 180 02-486 Warszawa Tel. (22) 571 10 00; Fax:

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.0.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.0.1 Ulotka Zmiany w wersji 2014.0.1 Data produkcji wersji: 23 października 2013 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 4 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 4 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 4 2.2 WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu UNI FAKTURA - magazyn, fakturowanie i paragony

Instrukcja obsługi programu UNI FAKTURA - magazyn, fakturowanie i paragony Instrukcja obsługi programu UNI FAKTURA - magazyn, fakturowanie i paragony Zanim rozpoczniesz... 2 Wymagania techniczne... 2 Ograniczenia wersji demonstracyjnej... 2 Skróty klawiszowe... 2 Obsługa drukarek

Bardziej szczegółowo

RAKSSQL Księgowość Księga Handlowa, Księga Podatkowa, Ryczałt Środki trwałe Ewidencja i Amortyzacja

RAKSSQL Księgowość Księga Handlowa, Księga Podatkowa, Ryczałt Środki trwałe Ewidencja i Amortyzacja ROZDZIAŁ 8 RAKSSQL Księgowość Księga Handlowa, Księga Podatkowa, Ryczałt Środki trwałe Ewidencja i Amortyzacja Spis treści Księgowość 8-1 Dokumenty... 8-1 Podział na grupy 8-2 Dodawanie dokumentu... 8-3

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Faktura i Kasa

Symfonia Start Faktura i Kasa Symfonia Start Faktura i Kasa Podręcznik użytkownika Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

P A K I E T O P R O G R A M O W A N I A D L A F I R M. FS-System. FS-System 2002-2006 FlySoft.pl edycja 1.05 2006-11-05 www.flysoft.

P A K I E T O P R O G R A M O W A N I A D L A F I R M. FS-System. FS-System 2002-2006 FlySoft.pl edycja 1.05 2006-11-05 www.flysoft. P A K I E T O P R O G R A M O W A N I A D L A F I R M FS-System I N S T R U K C J A O B S Ł U G I FS-System 2002-2006 FlySoft.pl edycja 1.05 2006-11-05 www.flysoft.pl 2 Dziękujemy za wybranie pakietu oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Faktura 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator

Bardziej szczegółowo

Ulotka opis zmian do wersji 9.4.5017 oraz 9.4.5080

Ulotka opis zmian do wersji 9.4.5017 oraz 9.4.5080 Ulotka opis zmian do wersji 9.4.5017 oraz 9.4.5080 Spis treści 9.4.5080... 4 Moduł: Handel... 4 Nowa funkcjonalność... 4... 4 Dodatki... 4 Moduł: Kadry Płace... 5 Nowa funkcjonalność... 5 Zmiana funkcjonalności...

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA "DEMEGA"

SYSTEM ZARZĄDZANIA DEMEGA »MADASOFT«Podatkowa księga przychodów str. 1 ZAKŁAD PROJEKTOWO - HANDLOWY " MADASOFT " 40-486 KATOWICE, UL.KOLISTA 25 Tel. (032) 256 04-06, (032) 73-50 - 438 SYSTEM ZARZĄDZANIA "DEMEGA" MODUŁ PODATKOWA

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Handel. Podręcznik użytkownika

Symfonia Start Handel. Podręcznik użytkownika Symfonia Start Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo