Dokumentacja Użytkownika Systemu Podręcznik Comarch ERP Klasyka. Jak rozpocząć pracę z programem PL PLUS?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dokumentacja Użytkownika Systemu Podręcznik Comarch ERP Klasyka. Jak rozpocząć pracę z programem PL PLUS?"

Transkrypt

1 Dokumentacja Użytkownika Systemu Podręcznik Comarch ERP Klasyka Jak rozpocząć pracę z programem PL PLUS? Wersja 2013

2 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat Rejestracji Oprogramowania, który Użytkownik otrzymuje od razu wraz z Oprogramowaniem lub po odesłaniu wypełnionej karty rejestracyjnej. Każdorazowo przy nabyciu nowego programu lub odtworzenia gwarancji, w Certyfikacie Rejestracji Oprogramowania określone są daty obowiązywania gwarancji na poszczególne programy. W przypadku wątpliwości dotyczącej zarejestrowania Oprogramowania, czy w przypadku nieotrzymania Certyfikatu Rejestracji Oprogramowania prosimy o kontakt z Producentem (12) UWAGA! Użytkowanie nielegalnej kopii naraża Użytkownika programu na postępowanie karne zgodnie z ustawą o prawie autorskim z dnia r. Użytkowanie legalnie nabytej kopii oprogramowania w wersji otrzymanej w trakcie obowiązywania gwarancji jest możliwe bez żadnych ograniczeń czasowych. Gwarancja na oprogramowanie umożliwia: uzyskanie kolejnych wersji programów na warunkach preferencyjnych (bezpłatne nowe wersje oprogramowania w okresie gwarancyjnym - nie dotyczy kosztów dostarczenia, nośnika instalacji oraz szkolenia), zakup kolejnych stanowisk lub innych programów do kompletu, korzystanie z konsultacji autorskich u Producenta lub pomocy serwisu technicznego. W trosce o sprawną obsługę gwarancyjną prosimy o staranne przechowywanie Certyfikatu Rejestracji Oprogramowania. Zawiera on ważną informację o numerach ID Comarch oraz PIN, które należy podawać w trakcie kontaktów z Producentem. Numer ID Comarch jest również dostępny z poziomu menu głównego programu pod klawiszami <CTRL>+<F1>. Jak rozpocząć pracę z programem PL PLUS? 2 Wersja 2013

3 Spis treści 1 JAK DOKONAĆ IMPORTU DANYCH Z PL DO PLP? JAK WPROWADZIĆ NOWEGO PRACOWNIKA? JAK ZMIENIĆ PRACOWNIKOWI JEGO DANE KADROWE (NP. ADRES, KOD UBEZPIECZENIA)? JAK ZMIENIĆ PRACOWNIKOWI STAWKĘ ZASZEREGOWANIA? SKŁADKA FP/FGŚP DLA PRACOWNIKÓW POWRACAJĄCYCH Z URLOPÓW MACIERZYŃSKICH I WYCHOWAWCZYCH DEFINIOWANIE KALENDARZA JAK WPROWADZIĆ NADGODZINY? JAK WPROWADZIĆ NIEOBECNOŚĆ? JAK PRZYZNAĆ PRACOWNIKOWI DODATEK/POTRĄCENIE? JAK POLICZYĆ WYPŁATĘ? JAK PRZYPIĄĆ WYPŁATY DO ODDZIELNYCH LIST PŁAC? JAK ZAWRZEĆ UMOWĘ-ZLECENIE? JAK POLICZYĆ WYPŁATĘ DO UMOWY-ZLECENIA? JAK POLICZYĆ PIT-4 (RAPORT POMOCNICZY DO DEKLARACJI PIT-4R)? JAK WYLICZYĆ I PRZESŁAĆ DO ZUS DEKLARACJĘ DRA (WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI)? JAK WYDRUKOWAĆ LISTĘ PŁAC? JAK ZAKSIĘGOWAĆ WYPŁATĘ? JAK WYDRUKOWAĆ PRZELEWY? JAK ROZLICZYĆ WŁAŚCICIELA? SKRÓTY KLAWISZOWE RÓŻNICE POMIĘDZY PL A PLPLUS...51 Jak rozpocząć pracę z programem PL PLUS? 3 Wersja 2013

4 1 Jak dokonać importu danych z PL do PLP? Przeniesienia danych pomiędzy PL a PLP/PIK odbywa się za pomocą pliku tekstowego *.ei. Proces ten obejmuje 2 fazy: eksport danych do pliku tekstowego (w programie PL Funkcje specjalne) import danych z pliku tekstowego (w programie PLP\PIK). Przed wykonaniem eksportu zalecane jest: wykonanie reindeksacji bazy danych, sprawdzenie unikalności numerów umów-zleceń, Można to zrobić w PL, z poziomu Kadry Razem <F2> 4. Umowy nie spłacone. w momencie importu umów program PLP/PIK sprawdza unikalność numerów i nie zaimportuje umowy o numerze, który jest już w bazie, oszacowanie ilości pracowników (zapisy w pliku prac.dat) i w przypadku dużej liczby rekordów modyfikacja zmiennej Zmienna ta decyduje o liczbie znaków zarezerwowanych na zapisanie unikalnego kodu pracownika generowanego podczas przygotowania eksportu danych w formacie *.EI. Standardowo wartość ta wynosi 3 (max 5), czyli oznacza kody trzycyfrowe. Zatem w przypadku baz zawierających ponad 999 osób wartość tej zmiennej należy ustawić na np. 4 Z poziomu programu PL dzięki specjalnemu formatowi pliku eksportowo-importowego (plik tekstowy z rozszerzeniem ei, np.: dane.ei) przenoszone są podstawowe dane personalne i etatowe oraz wypłaty za wybrany okres w postaci bilansów otwarcia. Eksport do pliku EI z programu PL odbywa się z poziomu funkcji specjalnych Export do pliku EI Export danych do programu PiK/PLP Nazwa pliku, do którego zostaną zapisane dane: C:\DANE.EI Eksportować dane kadrowe: Eksportować wypłaty: Tak Eksportować Rp7: Eksportuj właścicieli Nie Nie Początek kodu pracownika: Tak Eksportować wypłaty po dniu: 2007/10/01 Po eksporcie danych należy w programie PIK/PLP: wybrać funkcję "Import Danych" Import z Pliku *.ei i wprowadzić nazwę pliku taką samą jak powyżej. Bez względu na rodzaj eksportowanych danych w pliku *.EI zawsze zapisywane są informacje o: urzędach ( w PL Konfiguracja - Urzędy firmy) [ADRES ZUS] KOD=PLZ1 NAZWA=ZUS MIEJSCOWOŚĆ= ULICA= NRDOMU= KODPOCZTOWY= BANK= KONTO= Jak rozpocząć pracę z programem PL PLUS? 4 Wersja 2013

5 [ADRES FIS] KOD=PLF1 NAZWA=URZĄD SKARBOWY MIEJSCOWOŚĆ= ULICA= NRDOMU= KODPOCZTOWY= BANK= KONTO= [ADRES BANK] KOD=PLB1 NAZWA=NAZWA BANKU MIEJSCOWOŚĆ= ULICA= NRDOMU= KODPOCZTOWY=0 [ADRES RUP] KOD=PLR1 NAZWA=REJONOWY URZĄD PRACY MIEJSCOWOŚĆ= ULICA= NRDOMU= KODPOCZTOWY= BANK= KONTO= Dane nagłówkowe firmy (Pieczątka firmy) [FIRMA] REGON= NAZWA1= NAZWA2= GMINA= ULICA= NRDOMU= NRMIESZKANIA= KODPOCZTOWY= KODGMINY= POCZTA= TELEFON= MIEJSCOWOŚĆ= KRAJ= WOJEWÓDZTWO= POWIAT= NIP= KONTO1= NAZWASKRÓCONA= ROZPOCZĘCIEDZIAŁALNOŚCI= PFRON= Jak rozpocząć pracę z programem PL PLUS? 5 Wersja 2013

6 ORGANREJESTROWY1= NAZWAREJESTRU= DATAREJESTRACJI= NRREJESTRU= SKRYTKAPOCZTOWA= TELEKS= FAX= RODZAJDZIAŁALNOŚCI= BANK1= ZUS= FIS= FISPIT8= KODNFZ= NUSP= LICZ ZASIŁKI ZUS=1 W pliku *.ei wszystkie daty zapisywane są w formacie Clariona, np ( ), KODPOCZTOWY zapisywany jest bez separatora (np ) W sekcji [FIRMA] w zmiennych BANK1, ZUS, FIS, FISPIT8 zapisywany jest KOD odpowiednich urzędów. W programie PL mamy możliwość określenia jakie dane eksportujemy. Uwaga: W sytuacji, gdy w bazie znajdują się dane pracowników i właścicieli eksport należy wykonać oddzielnie dla każdej z tych grup (dane powinny być zapisane do oddzielnych plików *.EI). Program domyślnie proponuje eksport danych związanych z pracownikami. Eksport może dotyczyć wszystkich rodzajów danych (dane kadrowe, wypłaty z nieobecnościami, bilanse do RP-7) lub można je eksportować oddzielnie. w tym drugim przypadku istotne jest aby zachować zgodność kodu pracowników lub właścicieli. Innymi słowy, jeśli najpierw eksportujemy dane kadrowe, później wypłaty czy bilanse do RP-7 początek kodu przy każdym z tych eksportów musi być identyczny. Eksport danych kadrowych Eksport danych kadrowych powoduje zapisanie do pliku informacji o pracowniku/zleceniobiorcy (np. dane identyfikacyjne, adres zameldowania, informacje o ubezpieczeniach, dane podatkowe koszty, ulga, ewentualnie wywołane progi podatkowe) i jego etacie, zawartych umowach cywilnoprawnych, członkach rodziny. W naszym przykładzie zostały wyeksportowane dane pracownika zatrudnionego od r., posiadającego tylko 1 zapis historyczny, z którym zawarto umowę cywilnoprawną. Pracownik zgłoszony do ubezp. społecznych i ubezp. zdrowotnego w dniu , posiadający 1 członka rodziny. w momencie eksportu jako początek kodu podano z_, W pliku *.EI pojawi się sekcja: [PRACOWNIK] KOD=z_001 NAZWISKO=Testowy NAZWISKORODOWE= IMIĘ1=Marek IMIĘ2= IMIĘOJCA=Jan IMIĘMATKI=Janina MIEJSCEURODZENIA=Kraków Jak rozpocząć pracę z programem PL PLUS? 6 Wersja 2013

7 DATAURODZENIA=60626 PŁEĆ=M POKREWIEŃSTWO=0 UMOWAZUS=Warunkowo DATAOD=75609 GMINA=Kraków ULICA=Kolorowa NRDOMU=1 NRMIESZKANIA=2 KODPOCZTOWY=31001 MIEJSCOWOŚĆ=Kraków POCZTA=Kraków KODGMINY= TELEFON= DOWÓDOSOBISTY= DOWÓDWAŻNYDO=0 PASZPORT= DOWÓDWYDANY= FILTR= NIEPOŁNOSPR= NIEPEŁNOSPROD=0 KONTO1= NIP= PESEL=0 KRAJ=Polska OBYWATELSTWO=polskie WOJEWÓDZTWO=małopolskie POWIAT=krakowski SKRYTKAPOCZTOWA= TELEKS= FAX= ZUS=PLZ0 FIS=PLF0 = RUPREFUNDACJA=0 RUPOD=0 RUPDO=0 SCHORZENIE1= SCHORZENIE2= SCHORZENIE3= KODEMRENT=0 KARTASTPOBYTU=0 KARTACZPOBYTU=0 KODSTPOKREWIEŃSTWA=0 WSPÓLNEGOSPZPRAC=0 KODSTGORNICZEGO=0 GORNICZEOD=0 GORNICZEDO=0 Jak rozpocząć pracę z programem PL PLUS? 7 Wersja 2013

8 KODWYKSZTAŁCENIA=0 KODPRCWWARSZCZEGÓLNYCH=0 WARSZCZEGÓLNEOD=0 WARSZCZEGÓLNEDO=0 KODNIEZDOLNOŚCI=1 NIEZDOLNOŚĆOD=0 NIEZDOLNOŚĆDO=0 KODNIEPEŁNOSP=0 NIEPEŁNOSPROD=0 NIEPEŁNOSPRDO=0 KODKASYCHORYCH= DATAPRZYSTDOKASY=75609 ZAWEMRENTKOD=0 ZAWEMRENTOD=0 ZAWEMRENTPODSTAWA=0 TYTUŁSPOŁECZNEGO4=110 OBSPOŁECZNEOD=75609 OBEMERYTALNE=1 DOBEMERYTALNEOD=0 EMERYTALNEDO=0 KODROZWEMERYTALNEGO=0 OBRENTOWE=1 DOBRENTOWEOD=0 RENTOWEDO=0 KODROZWRENTOWEGO=0 OBCHOROBOWE=1 DOBCHOROBOWEOD=0 CHOROBOWEDO=0 KODROZWCHOROBOWEGO=0 OBWYPADKOWE=1 WYPADKOWEDO=0 KODROZWWYPADKOWEGO=0 OBZDROWOTNEOD=75609 ZDROWOTNEDO=0 KODROZWZDROWOTNEGO=0 DOBZDROWOTNEOD=0 DOBZDROWOTNEKWOTA=0 TYTUŁKONTZUS4=0 KONTZUSOD=0 [ETAT] PRAC=z_001 FILTR= DATAOD=75609 TYPZATRUD=pracownik STAWKAGODZINOWA=0 TYPWYP=Wynagr.zasadnicze/m. DATAZAWARCIA=75609 Jak rozpocząć pracę z programem PL PLUS? 8 Wersja 2013

9 DATAZATRUDNIENIA=75609 DATAZWOLNIENIA=#INFINITE# TYPUMOWY=Na czas nie określony RODZAJSTAWKI=dowolna STAWKA=2000 ETATL=1 ETATM=1 FUNKCJA=konserwator STANOWISKO=konserwator KODZAWODU=0 DZURLMIN=480 [RODZINA] PRAC=z_001 NAZWISKO=Testowy IMIĘ=Małgorzata KODPOKREWIEŃSTWA=0 DATAURODZENIA=75248 DOWÓDOSOBISTY= DATADOWODU=# / / # PESEL=0 NIP= PASZPORT= NAUTRZYMANIU=1 WSPÓLNEGOSPODARSTWO=1 KODNIEPEŁNOSP=0 JESTZDROWOTNE=1 ZDROWOTNEOD=75609 ZDROWOTNEDO=#INFINITE# [UMOWA] PRAC=z_001 SYMBOL=2008 NUMER=1 DATAROZPOCZĘCIA=75685 TYPWYP=Umowa zlecenie TYTUŁ1=Naprawa maszyny sterującej TYTUŁ2= TYTUŁ3= WARTOŚĆ=700 SPŁACONO=0 WALUTA=zł. JESTZUS=1 TYTUŁSPOŁECZNEGO4=110 KODZAWODU=0 OBSPOŁECZNEOD=75685 OBEMERYTALNE=1 DOBEMERYTALNEOD=0 EMERYTALNEDO=#INFINITE# Jak rozpocząć pracę z programem PL PLUS? 9 Wersja 2013

10 KODROZWEMERYTALNEGO=0 OBRENTOWE=1 DOBRENTOWEOD=0 RENTOWEDO=#INFINITE# KODROZWRENTOWEGO=0 OBCHOROBOWE=1 DOBCHOROBOWEOD=0 CHOROBOWEDO=#INFINITE# KODROZWCHOROBOWEGO=0 OBWYPADKOWE=1 WYPADKOWEDO=#INFINITE# KODROZWWYPADKOWEGO=0 OBZDROWOTNEOD=75685 ZDROWOTNEDO=#INFINITE# KODROZWZDROWOTNEGO=0 DOBZDROWOTNEOD=0 DOBZDROWOTNEKWOTA=0 KONTZUSOD=0 Eksport wypłat W przypadku, gdy eksport dotyczy wypłat Użytkownik ma możliwość określenia okresu, z którego wypłaty te mają być zapisywane do pliku. Decyduje o tym data podana w polu Eksportować wypłaty/rp-7 po dniu. Wypłaty zrealizowane po wskazanym dniu zostaną zapisane w formie bilansów otwarcia. Na ich podstawie w programie PLP/PIK będzie można wygenerować PIT-11, wyliczyć podstawę do chorobowego czy urlopu wypoczynkowego. W pliku, który zawiera informacje o wypłatach zostają zapisane definicje typów wypłat (bilansów otwarcia) oraz nieobecności pracowników. Przykładowy plik, będzie zawierał między innymi: [CECHA] Cechę i typy wypłat pomocne przy wyliczeniu podstaw do urlopu i chorobowego NAZWA=PLPodst_EI TYP=Kwota FORMAT= WZÓR=Brutto UKRYTA=0 TYLKOODCZYT=0 KATEGORIA= [TYP WYPŁATY] NAZWA=Podstawa chorobowego KATEGORIA=314 TYTUŁ=Bilans podstawy chorobowego za miesiąc SKRÓT=BCHOR ZASIŁEKCHOROBOWY=8 WZÓRCHOROBOWE=PLPodst_EI [TYP WYPŁATY] NAZWA=Bilans nieopodat. KATEGORIA=314 TYTUŁ=Bilans wartości nieopodatkowanych Jak rozpocząć pracę z programem PL PLUS? 10 Wersja 2013

11 SKRÓT=BIL [TYP WYPŁATY] NAZWA=Bilans opodat. KATEGORIA=314 TYTUŁ=Bilans wartości opodatkowanych SKRÓT=BIL POZYCJAPIT=1 RODZAJFIS=1 [TYP WYPŁATY] NAZWA=Bilans nieopodat. /U KATEGORIA=314 TYTUŁ=Bilans wartości nieopodatkowanych SKRÓT=BIL URLOP=1 EKWIWALENTURLOP=1 [TYP WYPŁATY] NAZWA=Bilans opodat. /U KATEGORIA=314 TYTUŁ=Bilans wartości opodatkowanych SKRÓT=BIL POZYCJAPIT=1 URLOP=1 EKWIWALENTURLOP=1 RODZAJFIS=1 Nieobecności pracowników - zmienna PRAC wskazuje na właściciela nieobecności [NIEOBECNOŚĆ] PRAC=z_001 DATAOD=75688 DATADO=75689 NUMERSTAT= / NAZWA= TYPNIE=Urlop wypoczynkowy Wypłaty (bilanse otwarcie) danego pracownika - zmienna PRAC wskazuje na właściciela danego bilansu Poniżej prezentujemy informacje jakie pojawią się w pliku zawierającym wypłaty pracownika. w miesiącu marcu pracownik miał wypłatę etatową w której rozliczono urlop wypoczynkowy. w tym samym miesiącu została wypłacona umowa zlecenie. W przypadku, gdy w danym miesiącu pojawia się wypłata umowy cywilnoprawnej program automatycznie generuje odpowiedni typ wypłat, w którym wskazana jest właściwa pozycja na deklaracji PIT (POZYCJAPIT). Zmienna POZYCJAPIT przyjmuje wartości liczbowe, odpowiadają one pozycji PIT w programie PLP/PIK. [TYP WYPŁATY] NAZWA=Bilans PIT 19 KATEGORIA=314 TYTUŁ=Bilans wartości SKRÓT=BIL POZYCJAPIT=19 Jak rozpocząć pracę z programem PL PLUS? 11 Wersja 2013

12 RODZAJFIS=1 [PASEK] PRAC=z_001 LISTASYMBOL=BILz_ LISTALP=1 DATA=75693 WARTOŚĆ= WARTOŚĆWAL= WALUTA=zł. [WYPŁATA] PRAC=z_001 PASEK=BILz_/1 DATANALICZENIA=75699 DATAOD=75699 DATADO=75699 MIESIĄC=3 ROK=2008 NAZWA=Urlop wypoczynkowy 3/2008 BRUTTOWALUTA= ULGA=0 KOSZTY=0 NALFIS=0 ZALFIS=0 TYP=Bilans opodat. ZUSER=0 ZUSCW=0 ZUSUZ=0 ZUSFP=0 SKŁEMERPRAC=0 SKŁEMERFIRMA=0 SKŁRENTPRAC=0 SKŁRENTFIRMA=0 SKŁCHOR=0 SKŁWYPAD=0 SKŁZDROW=0 SKŁZDROWODL=0 [WYPŁATA] PRAC=z_001 PASEK=BILz_/1 DATANALICZENIA=75699 DATAOD=75699 DATADO=75699 MIESIĄC=3 ROK=2008 NAZWA=Etat 3/2008 BRUTTOWALUTA= Jak rozpocząć pracę z programem PL PLUS? 12 Wersja 2013

13 ULGA=48.9 KOSZTY= NALFIS= ZALFIS=124 TYP=Bilans opodat. ZUSER=2000 ZUSCW=2000 ZUSUZ= ZUSFP=2000 SKŁEMERPRAC=195.2 SKŁEMERFIRMA=195.2 SKŁRENTPRAC=30 SKŁRENTFIRMA=90 SKŁCHOR=49 SKŁWYPAD=38.6 SKŁZDROW=21.57 SKŁZDROWODL= [WYPŁATA] PRAC=z_001 PASEK=BILz_/1 DATANALICZENIA=75699 DATAOD=75699 DATADO=75699 MIESIĄC=3 ROK=2008 NAZWA=Naprawa maszyny sterującej 3/2008 BRUTTOWALUTA=150 ULGA=0 KOSZTY=25.89 NALFIS=19.76 ZALFIS=10 TYP=Bilans PIT 19 ZUSER=150 ZUSCW=150 ZUSUZ= ZUSFP=150 SKŁEMERPRAC=14.64 SKŁEMERFIRMA=14.64 SKŁRENTPRAC=2.25 SKŁRENTFIRMA=6.75 SKŁCHOR=3.68 SKŁWYPAD=2.9 SKŁZDROW=1.62 SKŁZDROWODL=10.03 [WYPŁATA] PRAC=z_001 DATANALICZENIA=75669 Jak rozpocząć pracę z programem PL PLUS? 13 Wersja 2013

14 DATAOD=75669 DATADO=75669 MIESIĄC=3 ROK=2008 NAZWA=Podstawa chorobowego 3/2008 BRUTTOWALUTA= ULGA=0 KOSZTY=0 NALFIS=0 ZALFIS=0 TYP=Podstawa chorobowego ZUSER=0 ZUSCW=0 ZUSUZ=0 ZUSFP=0 SKŁEMERPRAC=14.64 SKŁEMERFIRMA=14.64 SKŁRENTPRAC=2.25 SKŁRENTFIRMA=6.75 SKŁCHOR=3.68 SKŁWYPAD=2.9 SKŁZDROW=1.62 SKŁZDROWODL=10.03 Eksport RP7 W programie istnieje możliwość wyeksportowania do pliku informacji o podstawach do RP7. Eksport danych uzależniony jest od daty wprowadzonej w polu Eksportować wypłaty/rp-7 po dniu. Dla każdego pracownika, tworzone są bilanse odpowiadające właściwym pozycjom RP7, które są wyliczone narastająco w obrębie danego roku kalendarzowego. W związku z tym, że eksport wypłat zazwyczaj będzie zawierał dane obejmujące ostatni rok proponujemy eksport RP7 wykonać oddzielnie, podając odpowiednią datę wypłat. W pliku zawierającym bilanse do Rp7 pojawi się 5 definicji typów wypłat, odpowiadające odpowiednim pozycjom raportu oraz wypłaty z kwotami poszczególnych wypłat. W naszym przypadku będą to 2 wypłaty, etatowa (stałe) i umowa (inne), obie wyliczone narastająco do marca [TYP WYPŁATY] NAZWA=Bilans RP-7 stale KATEGORIA=314 TYTUŁ=Bilans wartości Rp7 SKRÓT=BIL POZYCJARP7=1 [TYP WYPŁATY] NAZWA=Bilans RP-7 zmienne KATEGORIA=314 TYTUŁ=Bilans wartości Rp7 SKRÓT=BIL POZYCJARP7=2 Jak rozpocząć pracę z programem PL PLUS? 14 Wersja 2013

15 [TYP WYPŁATY] NAZWA=Bilans RP-7 inne KATEGORIA=314 TYTUŁ=Bilans wartości Rp7 SKRÓT=BIL POZYCJARP7=3 [TYP WYPŁATY] NAZWA=Bilans RP-7 sw.nat. KATEGORIA=314 TYTUŁ=Bilans wartości Rp7 SKRÓT=BIL POZYCJARP7=4 [TYP WYPŁATY] NAZWA=Bilans RP-7 ZUS KATEGORIA=314 TYTUŁ=Bilans wartości Rp7 SKRÓT=BIL POZYCJARP7=5 [WYPŁATA] PRAC=z_001 DATANALICZENIA=75669 DATAOD=75669 DATADO=75669 MIESIĄC=3 ROK=2008 NAZWA=RP7 3/2008 BRUTTOWALUTA=2000 ULGA=0 KOSZTY=0 NALFIS=0 ZALFIS=0 TYP=Bilans RP-7 stale ZUSER=0 ZUSCW=0 ZUSUZ=0 ZUSFP=0 SKŁEMERPRAC=0 SKŁEMERFIRMA=0 SKŁRENTPRAC=0 SKŁRENTFIRMA=0 SKŁCHOR=0 SKŁWYPAD=0 SKŁZDROW=0 SKŁZDROWODL=0 [WYPŁATA] PRAC=z_001 Jak rozpocząć pracę z programem PL PLUS? 15 Wersja 2013

16 DATANALICZENIA=75669 DATAOD=75669 DATADO=75669 MIESIĄC=3 ROK=2008 NAZWA=RP7 3/2008 BRUTTOWALUTA=150 ULGA=0 KOSZTY=0 NALFIS=0 ZALFIS=0 TYP=Bilans RP-7 inne ZUSER=0 ZUSCW=0 ZUSUZ=0 ZUSFP=0 SKŁEMERPRAC=0 SKŁEMERFIRMA=0 SKŁRENTPRAC=0 SKŁRENTFIRMA=0 SKŁCHOR=0 SKŁWYPAD=0 SKŁZDROW=0 SKŁZDROWODL=0 W analogiczny sposób zostają zapisane informacje związane z właścicielem i osobą współpracującą. w przypadku właściciela nie będziemy mieli do czynienia z wypłatami i bilansami do RP7. Zasada tworzenia, sposób zapisywania danych w pliku *.Ei jest identyczny jak dla pracowników. Import z pliku *.EI Importu należy dokonać z programu PLP / PIK Funkcje specjalne Import danych z pliku *.EI W pierwszej kolejności należy wykonać import danych pracowników, później właścicieli. Jeśli import pracowników wykonywany jest do bazy, w której są już właściciele przed importem należy zmienić wydział na Firma. Po uruchomieniu tej funkcji należy wskazać plik zawierający odpowiednie dane. w przypadku, gdy w oddzielnych plikach mamy informacje kadrowe wypłaty RP7 import zaczynamy zawsze od danych kadrowych. Istotne jest, aby przed zakończeniem importu wszystkich danych w bazie PLP nie były zmieniane kody pracowników. Uwaga: W momencie importu JEDYNYM kryterium łączenia danych, np. kadry z wypłatami/ RP7 jest kod pracownika. Importując dane program sprawdza czy osoba o danym kodzie istnieje już w bazie danych i w przypadku gdy importowany pracownik nie został znaleziony w bazie danych mamy możliwość: Skojarzyć go z pracownikiem z bazy. Pomimo niezgodnego kodu program wykona import danych kadrowych, uzupełniając dane istniejącego już w bazie pracownika. Dodać go do bazy. Pracownik zostanie dodany do bazy. w przypadku, gdy w pliku znajduje się kolejny nowy pracownik program wyświetli analogiczny komunikat. Jest to indywidualne dodawanie pracowników, w każdej chwili wiemy, którego pracownika dane są importowane. Dodać tego i następnych. Jak rozpocząć pracę z programem PL PLUS? 16 Wersja 2013

17 Seryjne dodawanie pracowników. Komunikat pojawia się tylko raz, w przypadku dodawania pierwszej osoby. w przypadku błędów, informacja o błędzie wskazuje na linię w pliku *.ei. Nie ma bezpośredniej informacji czyje dane są aktualnie importowane. Pominąć. Pomijany jest aktualny rekord. Przerwać import. W momencie importu mogą pojawiać się również inne komunikaty, wskazujące np. na problem z importem: nieobecności może to być związane z wpisaniem w PL dwóch nieobecności w tym samym dniu, umów brak unikalności numerów (symbol/numer), poprawności województwa błędnie wpisana nazwa województwa. Program wyświetli aktualna nazwę i umożliwia wybranie poprawnej, etatu niepoprawna historia zatrudnienia pracownika np. zachowana ta sama data zatrudnienia, ale brak ciągłości zapisów historycznych. Import danych kadrowych pracowników i właścicieli Przenoszone są dane kadrowe pracowników oraz właścicieli, którzy zostali wprowadzeni w bazie danych programu PL. Dodatkowo jest przenoszona historia danych kadrowych i etatowych. Po zaimportowaniu danych należy uzupełnić informację o: adresie zamieszkania i adresie do korespondencji, historii wykształcenia i zatrudnienia, limitach urlopu wypoczynkowego, przysługujących pracownikowi dodatkowych elementach wynagrodzeń (premie i inne dodatki/potrącenia). Uwaga: Do pliku EI eksportowane są zawsze wszystkie zapisy (wraz z aktualizacjami) historii pracownika związane z ostatnią datą zatrudnienia (program sprawdza datę zatrudnienia). Przykład Pracownik zatrudniony od do i później od przejdzie zapis i wszystkie aktualizacje w których data zatrudnienie to Dane właścicieli (zapisane w oddzielnym pliku *.Ei) przenoszone są do osobnego wydziału Właściciele i osoby współpracujące. Dla właścicieli i osób współpracujących w przeciwieństwie do programu PL w programie PLP należy naliczyć wypłatę, tak by zapisały się kwoty składek, które należy później wykazać w programie Płatnik. Aby nie było problemu z odnalezieniem Właścicieli przed dokonaniem importu należy wejść do programu PLP i w naszej bazie danych z poziomu Menu główne/ Konfiguracja/ Firma/ Dane o działalności zaznaczyć w sekcji zobowiązania wobec ZUS opcję Rozliczanie właścicieli firmy. Po zaznaczeniu tej opcji, automatycznie pojawi się nowy wydział Właściciele i osoby współpracujące. Aby móc wejść do tego wydziału należy jeszcze z Konfiguracja/ Firma/ Operatorzy/ <F10> (Prawa) nadać prawa do nowego wydziału operatorowi, który ma mieć tam dostęp (<F5>). Jeśli nie zostały zaznaczone te opcje, trzeba to dokonać po imporcie danych, gdyż Właściciele zaimportują się poprawnie, tylko nie będzie wglądu do ich danych. Rodzina Przeniesieniu podlegają dane kadrowe członków rodziny. Uzupełnienia wymagają dane adresowe członka rodziny (jeśli są inne niż pracownika). Nieobecności pracowników Przeniesieniu podlegają dane o nieobecnościach pracowników. Zaimportowane nieobecności wyświetlają się na liście nieobecności pracownika (Formularz pracownika /<F10> Lista nieobecności/<f3> wyświetlany okres). w celu Jak rozpocząć pracę z programem PL PLUS? 17 Wersja 2013

18 przeglądania nieobecności zalecane jest zdefiniowanie kalendarza. Definiowanie kalendarza zostało omówione w dalszej części. Uwaga: Przed importem nieobecności należy zdefiniować kalendarze dla pracowników (patrz punkt Definiowanie kalendarza). Umowy zlecenie Aby zostały poprawnie zaimportowane do programu PLP muszą mieć unikalne numery. Numery na niespłaconych umowach można sprawdzić na stosownym raporcie. Jeśli numery się powtarzają (nie są unikalne), to należy poprawić numerację umów przed eksportem. W przypadku umów cywilnoprawnych program sprawdza wartość jaka pozostała do wypłacenia. Umowy w całości rozliczone przenoszone są z wartością i kwotą spłaconą równą 0. Umowy niespłacone przenoszone są z wartością równą kwocie jaka pozostała do spłaty. Np. jeśli w programie PL zawarto umowę na kwotę 1500 zł, z czego wypłacono już 500 zł to do programu PLP/PIK zostanie przeniesiona umowa o wartości 1000zł ( ). Kwoty do deklaracji PIT i ZUS Wypłaty przenoszone są w formie bilansów otwarcia dostępnych z poziomu Płace Wszystkie wypłaty. Przeniesieniu podlegają dane, które posłużą do wyliczenia rocznych deklaracji podatkowych. Przeniesieniu podlegają również dane z podstawami składek i składkami ZUS z wypłat wchodzących na deklaracje za wybrany okres. Podstawy do urlopu Przeniesieniu podlegają również dane, które posłużą do wyliczenia podstaw urlopu z wypłat. Podstawy do chorobowego Przenoszone są dane, które posłużą do wyliczenia podstaw chorobowego z wypłat. Bilanse te zapisane są do bufora, tak by nie zawyżać podstaw do PIT i ZUS. Uwaga: W przypadku, gdy w ostatnich miesiącach, za które dokonywany jest import, pracownik był na zwolnieniu lekarskim i kolejna nieobecność typu ZUS będzie rozliczana już z poziomu programu, a nie upłynęły między tymi nieobecnościami 3 pełne miesiące kalendarzowe, to podstawa powinna być przepisana z poprzedniej wypłaty. w programie w takim przypadku podstawa jest wyliczana ponownie i należy ją skorygować. Wynika to z faktu, że w bazie po imporcie nie ma rozliczenia nieobecności, z której powinna być przepisana podstawa. Dotyczy to również nieobecności, które rozpoczęły się przed importem i trwają nadal. Bilans RP-7 Przenoszone są dane, które posłużą do wykazania odpowiedniej pozycji na deklaracji RP-7 z wypłat. Uwaga: W programie nie ma sprawdzania unikalności zapisów! Ponowny import z tego samego pliku Ei spowoduje, że do istniejących już w bazie zapisów będących w buforze zostaną dodane kolejne (takie same) zapisy. Jak rozpocząć pracę z programem PL PLUS? 18 Wersja 2013

19 2 Jak wprowadzić nowego pracownika? Uzupełnienie danych kadrowych Wprowadzenie nowego pracownika odbywa się z poziomu listy osób w Kadrach. Tu wchodzimy na listę PRACOWNICY/ETAT. Klawiszem <INS> dodajemy dane nowej osoby. Jako Zapis aktualny od podajemy faktyczną datę zatrudnienia pracownika w naszym przypadku będzie to data 2013/06/01. Po kolei wpisujemy dane personalne, a więc: Kod:E_002 Akta: Filtr: lp Dane personalne Nazwisko: Bukowski Rodowe: Imiona: Mirosław Drugie: Jan Imię ojca: Tadeusz Imię matki: Kunegunda Nazw.rod: Data urodz.: 1969/04/22 Miejsce ur.: [Dębica ] Płeć: [Mężczyzna ] Obywatelstwo: Adres Kraj: Polska Województwo: [ mazowieckie ] Powiat: [ Warszawa ] Gmina: [Ursynów ] Kod gminy: Kod poczt.: Miejscowość: [Warszawa ] Ulica: os. Piastów Dom: 11 / 47 Poczta: [Warszawa ] Telefon: Przy wpisywaniu danych do kolejnego pola przechodzimy klawiszem <ENTER>. w polach zawartych w nawiasach kwadratowych [ ] np. miejscowość - mamy możliwość skorzystania ze słowników wybór klawiszem <F9>. Słownik taki można uzupełnić z tego poziomu dopisując <INS> potrzebną miejscowość. Po wpisaniu wszystkich danych, a tym samym dojściu do końca arkusza, kolejny <ENTER> pozwoli na zapisanie podstawowych danych tej osoby. Po naciśnięciu Enter na polu telefon pojawi się informacja: Dodany pracownik nie będzie widoczny liście. Wyświetlić listę wszystkich pracowników? Tak / Nie Po naciśnięciu opcji Tak program automatycznie przeniesie nas na listę WSZYSCY. Zatrudnienie pracownika na etat W poprzednim punkcie wpisaliśmy daną osobę do bazy danych,, ale nie oznacza to jeszcze jej zatrudnienia. Aby zatrudnić daną osobę faktycznie na etat należy podświetlić jej nazwisko na liście osób i nacisnąć klawisz <Enter>. Po ukazaniu się danych personalnych osoby naciśniemy klawisz <F7> etat i zaczniemy wypełniać arkusz etatu. Zapis aktualny od: 2013/06/01, do: / / Filtr: Stosunek pracy Data zatrudnienia: 2013/06/01, data podpisania umowy: 2013/06/01 Data zwolnienia: / /, przyczyna: [ ] Stanowisko: [Specjalista ] Funkcja: [Specjalista ] Typ umowy: [Na czas nie określony] Rodzaj zatr.:[pracownik ] Kalendarz: [Standard ] Kod zawodu: [ ] Zaszeregowanie Wymiar etatu: 1/ 1 Typ wypłaty: [Wynagr.zasadnicze/m.] Jak rozpocząć pracę z programem PL PLUS? 19 Wersja 2013

20 Rodzaj stawki: [dowolna ] Mnożnik: 1/ 1 Stawka: Dzień urlopu: 8:00 3, [zł.]/[mies.] Po naniesieniu wszystkich informacji WSZYSTKIE okna akceptujemy <CTRL>+<ENTER>. Zatrudnienie na etat można dokonać również w alternatywny sposób. Wykonamy zatem następujące kroki: Na liście Pracownicy Etat - klawiszem <INS> dodamy nową osobę. Jako datę zapisu aktualnego od, a tym samym datę zatrudnienia podamy 2013/06/01. Uzupełnimy dane personalne z podstawowego arkusza i po dojściu do pola telefon naciśniemy klawisz <F7> Etat. Po naciśnięciu w formularzu jako data zatrudnienia zaproponuje się data podana jako zapis aktualny od. Po uzupełnieniu tych danych i zatwierdzeniu arkusza etatu powrócimy do okna z danymi personalnymi Naciśniemy klawisz <F10> Dane kadrowe i wybierzemy opcję Zgłoszenie i naciśniemy klawisz <ENTER>. Po wybraniu kodu ubezpieczenia (np. 0110xx) i potwierdzeniu <Enterem>, automatycznie podstawi się data powstania obowiązku ubezpieczeń taka sama, jak data zatrudnienia na etat. Uzupełnienie danych kadrowych pracownika Po wejściu <Enterem> do formularza danej osoby naciskamy klawisz <F10> Dane kadrowe - uzupełniamy Dane identyfikacyjne. Dane identyfikacyjne Dowód osobisty: DBX Wydany przez: Ważny do: Paszport: NIP: Pesel: Urzędy ZUS: Urząd skarbowy: [2 Urząd pracy: [ ] [ 2 ] Warszawa Warszawa, Czerniakowska 16 ] Warszawa-Bielany Warszawa, ul. Skalbmierska 5 Refundacja: [ ], od: / /, do: / / Jeżeli na liście urzędów nie ma tego, do którego należy ta osoba, to możemy urząd ten dopisać do listy. w tym celu naciskamy klawisz <F9> - dostępny przy każdym urzędzie osobno. a następnie klawiszem INS dodajemy do listy nasz Urząd Skarbowy. Numer proponuje się automatycznie i jest to kolejny numer w programie (dotyczy tej konkretnej listy). Kolejno uzupełniamy Nazwę i Adres. Po wpisaniu urzędu akceptujemy wybór klawiszem <ENTER>, jeżeli natomiast dany urząd jest już na liście, to po podświetleniu go wybór również potwierdzamy klawiszem <ENTER>. w ten sam sposób uzupełniamy pozostałe listy urzędów i banków. Innym sposobem uzupełnienia tych danych jeśli mamy już kilka urzędów, czy banków, jest możliwość wpisania z poziomu Kadry /Konfiguracja/ Adresy (np. Banki). Uzupełnienie (Dane kadrowe Adresy) adresu zamieszkania i adresu do korespondencji jest konieczne tylko w przypadku, gdy są one inne od podanego adresu w pierwszym oknie danych osobowych. Nasz pracownik nie posiada innych adresów, dlatego też dane te nie zostaną uzupełnione. Osobie również należy uzupełnić informacje o koncie bankowym (Dane kadrowe - Konta bankowe). Pracownik może mieć 1 konto bankowe (w PLP) i 3 konta bankowe (w PIK) oraz płatność gotówką. Można ustawić wartości procentowo, bądź kwotowo. Dopisanie banku i konta oznacza, że pracownik od tej pory wynagrodzenie będzie miał przelewane na ROR. Po wyjściu <ESC> z Menu dodatkowego zapis akceptujemy <CTRL>+<ENTEREM>. Jak rozpocząć pracę z programem PL PLUS? 20 Wersja 2013

21 Kolejnym krokiem podczas zatrudniania pracownika jest naniesienie informacji o ubezpieczeniu. Po wejściu Enterem do pracownika wchodzimy do opcji Dane Kadrowe/ Ubezpieczenia /Informacje dodatkowe i uzupełniamy podstawowe informacje, takie jak: prawo do emerytury/renty, czy kod stopnia niepełnosprawności. Wpisane tak dane zatwierdzimy klawiszem <ENTER> i przejdziemy do pozycji Zgłoszenie. Tu wpiszemy kod pracowniczy 0110xx. Proszę zwrócić uwagę, że dwie ostatnie cyfry kodu, a więc 1 i 2 pojawiły się automatycznie po uzupełnieni informacji o prawie do emerytury i kodzie niepełnosprawności. Zgłoszenie pracownika do ubezpieczeń Jako datę powstania obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym obowiązkowym wpiszemy odpowiednio 2013/06/01, obowiązkowemu zdrowotnemu datę 2013/06/01. Po uzupełnieniu informacji o podleganiu ubezpieczeniu należy w terminie do 7 dni od daty powstania obowiązku ubezpieczeniowego złożyć do ZUS-u odpowiednią deklarację zgłoszeniową. Jeśli pracownik podlega wszystkim ubezpieczeniom, to składamy za niego deklarację ZUA. W tym celu na liście wejdziemy do opcji Deklaracje ZUS ZUA. Na ekranie pojawi się okno z następującymi informacjami: Drukuj deklarację KEDU Dodaj deklarację do KEDU Utwórz nową KEDU Zamknij KEDU Program Płatnika Wybierzemy opcję dodaj deklarację do KEDU. Tu wpiszemy nazwę pliku (do 8 liter bez polskich znaków diakrytycznych) i uzupełnimy dalsze informacje: Dane organizacyjne Zgłoszenie do ubezpieczeń: Zgłoszenie [ ] danych Data nadania: / / [ű] Oświadczenie płatnika składek Data wypełnienia: 2013/06/06 Po zatwierdzeniu danych wybierzemy opcję program Płatnika. Program automatycznie zamknie plik kedu. Jeżeli chcemy wysłać zgłoszenia dla większej liczby osób możemy dokonać tego z opcji Deklaracje Zgłosz. Ubezpieczonych. Bardzo ważny jest zakres dat w pozycji za okres OD DO. Musi on zawierać daty ubezpieczenia wpisane w opcji Zgłoszenie. Po wpisaniu odpowiednich dat, naciśnięciu klawisza <ENTER> i wybraniu stosownej deklaracji (ZUA) pojawi się lista pracowników, dla których należy dokonać takiego zgłoszenia. Pracowników należy zaznaczyć <SPACJĄ>. Dalej postępujemy analogicznie, czyli <F5> Dodaj do KEDU, a następnie program Płatnika. Po zamknięciu kolejny <Enter> spowoduje wysłanie deklaracji do programu Płatnik, który otworzy się automatycznie na oknie logowanie, gdzie należy podać operatora i hasło. Po wejściu do stosownego rejestru deklaracje należy zaimportować z poziomu Płatnika (opcja narzędzia Import dokumentów). Dane wysyłane do Płatnika zapiszą się w formacie *.xml Rodzina pracownika - uzupełnienie danych, deklaracja ZCNA Kolejnym oknem, które należy wypełnić bardzo starannie jest okno dotyczące rodziny pracownika. Po wejściu do danych personalnych pracownika naciskamy klawisz <F10>/Dane kadrowe/rodzina. Klawiszem <INS> dodajemy nowego członka rodziny: Dane identyfikacyjne Nazwisko: Bukowski Imię: Artur Jak rozpocząć pracę z programem PL PLUS? 21 Wersja 2013

Jak rozpocząć pracę z programem Płace Plus

Jak rozpocząć pracę z programem Płace Plus 31-864 Kraków, ul. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn info.cdn@comarch.pl Jak rozpocząć pracę z programem Płace

Bardziej szczegółowo

Jak rozpocząć pracę z programem Płace Plus

Jak rozpocząć pracę z programem Płace Plus 31-864 Kraków, ul. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn info.cdn@comarch.pl Jak rozpocząć pracę z programem Płace

Bardziej szczegółowo

Urlop wychowawczy w enova

Urlop wychowawczy w enova Urlop wychowawczy w enova Strona 1 z 17 Spis treści 1. Wstęp...3 2. Konfiguracja w programie enova...3 2.2 Wskaźniki do urlopu wychowawczego...3 2.2.1 Przeciętne wynagrodzenie w poprzednim kwartale...3

Bardziej szczegółowo

MODUŁ POMOST PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA (WERSJA DLA SYSTEMU EKSPERT) 1. WSTĘP... 2 2. PRZYGOTOWANIE DO PRACY... 2

MODUŁ POMOST PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA (WERSJA DLA SYSTEMU EKSPERT) 1. WSTĘP... 2 2. PRZYGOTOWANIE DO PRACY... 2 MODUŁ POMOST PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA (WERSJA DLA SYSTEMU EKSPERT) 1. WSTĘP... 2 2. PRZYGOTOWANIE DO PRACY... 2 3. OPIS FUNKCJI... 2 3.1. EWIDENCJA / PŁATNIKÓW... 2 3.2. EWIDENCJA / POPRZ. DANYCH UBEZP...

Bardziej szczegółowo

Kadry i Płace aktualizacja SODiR Obsługa dofinansowań i refundacji PFRON

Kadry i Płace aktualizacja SODiR Obsługa dofinansowań i refundacji PFRON Kadry i Płace aktualizacja SODiR Obsługa dofinansowań i refundacji PFRON 1 Wstęp... 2 2 Rozpoczęcie pracy... 2 2.1 ZESTAW DANE FIRMY... 2 2.2 ZESTAW PFRON (FIRMA)... 2 2.3 ZESTAW PFRON (PRACOWNIK)... 3

Bardziej szczegółowo

Wersja 11.02b programu Płace i Kadry

Wersja 11.02b programu Płace i Kadry Wersja 11.02b programu Płace i Kadry Uwaga: PRZED reinstalacją programu zalecane jest wykonanie reindeksacji bazy danych oraz KOPII BEZPIECZEŃSTWA. 1. Zmiany w generowaniu plików do programu SOD OffLine

Bardziej szczegółowo

Realizacja Wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dn. 24.06.2008 r. w programie Comarch OPT!MA.

Realizacja Wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dn. 24.06.2008 r. w programie Comarch OPT!MA. Biuletyn techniczny Comarch OPT!MA 2012 Realizacja Wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dn. 24.06.2008 r. w programie Comarch OPT!MA. Copyright 2012 COMARCH SA Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 24.06.2008

Bardziej szczegółowo

Wersja 16.00b programu Płace

Wersja 16.00b programu Płace Wersja 16.00b programu Płace Uwaga: PRZED reinstalacją programu zalecane jest wykonanie reindeksacji bazy danych oraz KOPII BEZPIECZEŃSTWA. 1. Nowości 1.1. Kwota rocznego ograniczenia składek emerytalno

Bardziej szczegółowo

Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima

Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima Tematy szkoleń: Ewidencja i rozliczanie pracowników w module Comarch ERP Optima Płace i Kadry 2 Współpraca programu Comarch ERP Optima z innym aplikacjami

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja Przedsiębiorstw

Informatyzacja Przedsiębiorstw Informatyzacja Przedsiębiorstw Symfonia Moduł Kadry i Płace lab4 Strona 1 Plan zajęć 1 Zakładanie nowej firmy w module Kadry i Płace... 3 2 Otwieranie istniejącej już firmy... 4 3 Dostosowanie ustawień

Bardziej szczegółowo

Nowy rok TM-KP. System klasy ERP dla sektora MSP. Przygotowanie modułu Kadry - Płace do pracy w nowym roku moduł systemu TM-TRANSKOM

Nowy rok TM-KP. System klasy ERP dla sektora MSP. Przygotowanie modułu Kadry - Płace do pracy w nowym roku moduł systemu TM-TRANSKOM System klasy ERP dla sektora MSP Przygotowanie modułu Kadry - Płace do pracy w nowym roku moduł systemu TM-TRANSKOM Wersja : 1.1.001 2 Spis treści Rozdział I Przygotowanie modułu do pracy w nowym roku

Bardziej szczegółowo

Program PIK Płace i Kadry Ćwiczenia dla początkujących. www.comarch.pl/cdn info.cdn@comarch.pl

Program PIK Płace i Kadry Ćwiczenia dla początkujących. www.comarch.pl/cdn info.cdn@comarch.pl 31-864 Kraków, al. Jana Pawła 41g tel. 012 681 43 00, fax 012 681 43 01 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: 012 681 43 00 www.comarch.pl/cdn info.cdn@comarch.pl Program PIK Płace i Kadry Ćwiczenia dla początkujących

Bardziej szczegółowo

Import danych z programu Płatnik

Import danych z programu Płatnik Import danych z programu Płatnik (aktualizacja 17 lutego 2014) Abstrakt W poradniku opisano import danych zgłoszeniowych, oraz rozliczeniowych z programu Płatnik ZUS. Import danych zgłoszeniowych pozwala

Bardziej szczegółowo

Wersja 13.00a programu Płace i Kadry

Wersja 13.00a programu Płace i Kadry Wersja 13.00a programu Płace i Kadry UWAGA: W trakcie pierwszego otwarcia kaŝdej z kartotek program dokona JEDNORAZOWEJ, AUTOMATYCZNEJ KONWERSJI, związanej ze zmianą struktury bazy PRZED reinstalacją programu

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 17.10

System Comarch OPT!MA v. 17.10 System Comarch OPT!MA v. 17.10 Ulotka v.17.10 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Kadry i Płace Obsługa dofinansowań i refundacji PFRON

Kadry i Płace Obsługa dofinansowań i refundacji PFRON Kadry i Płace Obsługa dofinansowań i refundacji PFRON 1.0 Wstęp 2 2.0 Rozpoczęcie pracy 2 2.1 Zestaw Dane firmy 2 2.2 Zestaw PFRON (firma) 3 2.3 Zestaw PFRON (pracownik) 4 3.0 Generowanie raportów 6 4.0

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Kadry i Płace Opis zmian

Sage Symfonia Kadry i Płace Opis zmian Sage Symfonia Kadry i Płace Opis zmian Wersja 2016 2 Ustawienie szerokości kolumn danych kadrowych 2 Rozszerzenie funkcjonalności rozliczeń umów cywilnoprawnych 2 Okna importu i eksportu z FK 3 Edycja

Bardziej szczegółowo

(aktualizacja 17 październik 2012)

(aktualizacja 17 październik 2012) Konfigurowanie typowych składników wynagrodzenia - premia miesięczna, premia uznaniowa, dodatek funkcyjny, dodatek stażowy, wynagrodzenie godzinowe, ekwiwalent za pranie (aktualizacja 17 październik 2012)

Bardziej szczegółowo

Obsługa zajęd komorniczych w module Kadry i Płace enova KADRY I PŁACE (WERSJA 1.0)

Obsługa zajęd komorniczych w module Kadry i Płace enova KADRY I PŁACE (WERSJA 1.0) Obsługa zajęd komorniczych w module Kadry i Płace enova KADRY I PŁACE (WERSJA 1.0) JOANNA WALENTEK Spis treści: MODUŁ KADRY I PŁACE... 2 Ewidencja zajęcia komorniczego w pracowniku... 2 Naliczenie przykładowej

Bardziej szczegółowo

PRZED reinstalacją programu zalecane jest wykonanie reindeksacji bazy danych oraz KOPII BEZPIECZEŃSTWA.

PRZED reinstalacją programu zalecane jest wykonanie reindeksacji bazy danych oraz KOPII BEZPIECZEŃSTWA. Płace (PL) wersja 14.00a UWAGA! PRZED reinstalacją programu zalecane jest wykonanie reindeksacji bazy danych oraz KOPII BEZPIECZEŃSTWA. W trakcie pierwszego otwarcia kaŝdej z kartotek program dokona jednorazowej,

Bardziej szczegółowo

Wersja 4.00d programu Płace PLUS

Wersja 4.00d programu Płace PLUS Wersja 4.00d programu Płace PLUS UWAGA: W trakcie pierwszego otwarcia kaŝdej z kartotek program dokona JEDNORAZOWEJ, AUTOMATYCZNEJ KONWERSJI, związanej ze zmianą struktury bazy. PRZED reinstalacją programu

Bardziej szczegółowo

Wersja 15.01b programu Płace i Kadry

Wersja 15.01b programu Płace i Kadry Wersja 15.01b programu Płace i Kadry UWAGA: W trakcie pierwszego otwarcia każdej z kartotek program dokona JEDNORAZOWEJ, AUTOMATYCZNEJ KONWERSJI, związanej ze zmianą struktury bazy. PRZED reinstalacją

Bardziej szczegółowo

Moduł jest w pełni zintegrowany z najnowszą wersją programu Płatnik, przez co zapewnia wszystkie rozliczenia z ZUS.

Moduł jest w pełni zintegrowany z najnowszą wersją programu Płatnik, przez co zapewnia wszystkie rozliczenia z ZUS. Płace i Kadry Moduł Comarch OPT!MA Płace i Kadry to rozwiązanie zawsze zgodny z przepisami kadrowo-płacowymi. Daje szerokie możliwości swobodnego definiowania składników wynagrodzenia oraz uzależnienia

Bardziej szczegółowo

PLP wersja 7.00b. 1. Nowości. 2. Zmieniono

PLP wersja 7.00b. 1. Nowości. 2. Zmieniono PLP wersja 7.00b 1. Nowości 1.1. Nowe wartości wskaźników miesięcznych obowiązujących od 1 stycznia 2014 roku Dochód deklarowany (skł.społ.) 2247,60 zł Dochód deklarowany (skł.zdr.) 3004,48 zł Podstawa

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Integracja programu LeftHand Kadry i Płace z programami LeftHand Pełna Księgowość i LeftHand Mała Firma

Spis treści. Integracja programu LeftHand Kadry i Płace z programami LeftHand Pełna Księgowość i LeftHand Mała Firma Integracja programu LeftHand Kadry i Płace z programami LeftHand Pełna Księgowość i LeftHand Mała Firma Spis treści 1) Konfiguracja programu LeftHand Kadry i Płace...2 a) Konfiguracja numerów kont księgowych

Bardziej szczegółowo

Naliczanie rocznych deklaracji: PIT-4r, PIT- 8ar, PIT-11, PIT-40 enova KADRY I PŁACE (WERSJA 1.0)

Naliczanie rocznych deklaracji: PIT-4r, PIT- 8ar, PIT-11, PIT-40 enova KADRY I PŁACE (WERSJA 1.0) Naliczanie rocznych deklaracji: PIT-4r, PIT- 8ar, PIT-11, PIT-40 enova KADRY I PŁACE (WERSJA 1.0) JOANNA WALENTEK Spis treści: MODUŁ KADRY I PŁACE... 2 Generowanie deklaracji PIT 4R oraz PIT 8AR... 2 Konfiguracja...

Bardziej szczegółowo

1.2. Wskaźnik waloryzacji świadczenia rehabilitacyjnego w II kwartale 2014 roku Wskaźnik waloryzacji w II kwartale 2014 roku wynosi 105,80 %

1.2. Wskaźnik waloryzacji świadczenia rehabilitacyjnego w II kwartale 2014 roku Wskaźnik waloryzacji w II kwartale 2014 roku wynosi 105,80 % PIK wersja 17.01a 1. Nowości 1.1. Nowe wartości wskaźników miesięcznych obowiązujących od 1 marca 2014 roku Przeciętne wynagrodzenie 3 823,32 zł Minimalne uczniów I klasa 152,93 zł II klasa 191,17 zł III

Bardziej szczegółowo

Wersja 4.00f programu Płace PLUS

Wersja 4.00f programu Płace PLUS Wersja 4.00f programu Płace PLUS UWAGA: W trakcie pierwszego otwarcia kaŝdej z kartotek program dokona JEDNORAZOWEJ, AUTOMATYCZNEJ KONWERSJI, związanej ze zmianą struktury bazy. PRZED reinstalacją programu

Bardziej szczegółowo

Realizacja wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dn. 24.06.2008 r. w programie CDN Klasyka Płace i Kadry / CDN Klasyka Płace Plus

Realizacja wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dn. 24.06.2008 r. w programie CDN Klasyka Płace i Kadry / CDN Klasyka Płace Plus Biuletyn techniczny Realizacja wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dn. 24.06.2008 r. w programie CDN Klasyka Płace i Kadry / CDN Klasyka Płace Plus Copyright 2008 COMARCH SA Trybunał Konstytucyjny w wyroku

Bardziej szczegółowo

RAPORTY. Spis treści. Raporty Płacowo Kadrowe

RAPORTY. Spis treści. Raporty Płacowo Kadrowe RAPORTY Spis treści Raporty Płacowo Kadrowe 1. Aktualne zatrudnienie... 4 2. Aneks Uwowy o Prace... 5 3. Dane osobowe... 6 4. Dane osobowe filtr poprawności dat... 7 5. Dane pracownika... 8 6. Dane rodzina...

Bardziej szczegółowo

Wersja 5.01a programu Płace Plus

Wersja 5.01a programu Płace Plus Wersja 5.01a programu Płace Plus UWAGA: W trakcie pierwszego otwarcia kaŝdej z kartotek program dokona JEDNORAZOWEJ, AUTOMATYCZNEJ KONWERSJI, związanej ze zmianą struktury bazy. PRZED reinstalacją programu

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 17.8

System Comarch OPT!MA v. 17.8 System Comarch OPT!MA v. 17.8 Ulotka v.17.8 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Wersja 15.00a programu Płace

Wersja 15.00a programu Płace Wersja 15.00a programu Płace Uwaga: PRZED reinstalacją programu zalecane jest wykonanie reindeksacji bazy danych oraz KOPII BEZPIECZEŃSTWA. 1. Nowości 1.1. Stałe podatkowe w 2008 roku Na 2008 rok wprowadzono

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie systemu AgemaHR do pracy w roku 2009: Zmiana parametrów płacowych do wypłat po 1 stycznia 2009

Przygotowanie systemu AgemaHR do pracy w roku 2009: Zmiana parametrów płacowych do wypłat po 1 stycznia 2009 Przygotowanie systemu AgemaHR do pracy w roku 2009: Zmiana parametrów płacowych do wypłat po 1 stycznia 2009 1. W menu Administracja-Parametry systemu na zakładce płace rozpocząć nowy rok podatkowy 2009

Bardziej szczegółowo

Moduł Płace i Kadry pierwsze kroki. System Comarch OPT!MA v.17.0. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

Moduł Płace i Kadry pierwsze kroki. System Comarch OPT!MA v.17.0. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System Comarch OPT!MA v.17.0 Moduł Płace i Kadry pierwsze kroki 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/

Bardziej szczegółowo

Informacje o programie wersja 3.0

Informacje o programie wersja 3.0 Informacje o programie wersja 3.0 KIELCE 2010 Przedsiębiorstwo Informatyczne PROKOMP, ma przyjemność przedstawić program PŁACE i KADRY, naszego autorstwa. Program ten pozwoli Państwu na tworzenie dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik 5.01.001

Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik 5.01.001 1 Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik 5.01.001 I. EKSPORT DANYCH Z PROGRAMU FAKT DO PŁATNIKA...2 I.1. WYSYŁANIE DEKLARACJI Z PROGRAMU FAKT....2 I.2. KATALOGI I ŚCIEŻKI DOSTĘPU....2

Bardziej szczegółowo

Korekta składki wypadkowej enova KADRY I PŁACE (WERSJA 1.0)

Korekta składki wypadkowej enova KADRY I PŁACE (WERSJA 1.0) Korekta składki wypadkowej enova KADRY I PŁACE (WERSJA 1.0) JOANNA WALENTEK Spis treści: MODUŁ KADRY I PŁACE... 2 Korekta składki wypadkowej... 2 Konfiguracja... 2 Zmiana wysokości wskaźnika... 2 Definiowanie

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 15.0

System CDN OPT!MA v. 15.0 System CDN OPT!MA v. 15.0 Płace i Kadry pierwsze kroki 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn

Bardziej szczegółowo

Otwarte zostanie okno Pracownik Nowy pracownik, w którym uzupełniamy dane osobowe. Należy wypełnić formatkę

Otwarte zostanie okno Pracownik Nowy pracownik, w którym uzupełniamy dane osobowe. Należy wypełnić formatkę Wprowadzenie danych pracownika Kolejno można rozpocząć wprowadzać dane pracownika przypisując go do wskazanego działu poprzez kliknięcie na daną komórkę organizacyjną w lewej części i dodaj w prawej części

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Kadry i Płace w wersji 2012

Nowe funkcje w programie Symfonia Kadry i Płace w wersji 2012 Symfonia Kadry i Płace 1 / 8 Nowe funkcje w programie Symfonia Kadry i Płace w wersji 2012 Spis treści: Zmiany w wersji 2012 2 Paczka Parametry i zmiany na rok 2012 2 Paczka SOD współpracująca z aplikacją

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Z a c z n i j p r a c ę z ł a t w e p ł a c e S t r o n a 1

Wprowadzenie. Z a c z n i j p r a c ę z ł a t w e p ł a c e S t r o n a 1 Wprowadzenie Łatwepłace.pl jest to internetowe oprogramowanie płacowe, które można używać za pomocą dowolnej przeglądarki takiej jak Internet Explorer, Mozilla Firefox itp. Na naszą stronę internetową

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie pracownika

Zatrudnienie pracownika Zatrudnienie pracownika W celu dopisania pracownika do kartoteki należy otworzyć kartotekę pracowników wybierając na kryteriach odczytu dział, do którego pracownik ma zostać przypisany, a następnie opcję

Bardziej szczegółowo

SYSTEM EKSPERT WERSJA 19.07

SYSTEM EKSPERT WERSJA 19.07 SYSTEM EKSPERT WERSJA 19.07 Przesyłamy kolejną wersję systemu kadrowo-płacowego EKSPERT oznaczoną numerem 19.07. Opisane poniżej zmiany były częściowo wprowadzone poprzez uzupełnienia na naszej stronie

Bardziej szczegółowo

Często spotykane problemy z programem Płatnik. W ubezpieczeniach należy rozróżnić takie pojęcia jak: 1. Tytuł do ubezpieczenia

Często spotykane problemy z programem Płatnik. W ubezpieczeniach należy rozróżnić takie pojęcia jak: 1. Tytuł do ubezpieczenia Często spotykane problemy z programem Płatnik W ubezpieczeniach należy rozróżnić takie pojęcia jak: 1. Tytuł do ubezpieczenia 2. Podstawa naliczenia składek na ubezpieczenia. Tytuł do ubezpieczenia W języku

Bardziej szczegółowo

SYSTEM EKSPERT WERSJA 13.09

SYSTEM EKSPERT WERSJA 13.09 SYSTEM EKSPERT WERSJA 13.09 Najistotniejsze zmiany dotyczą modułu Zasiłki (osobna pozycja dla chorobowego ZUS z tytułu wypadku) oraz modułu Pomost (przesył nowych kodów ZUS zgodnie z rozporządzeniem ministra

Bardziej szczegółowo

602,70 zł brutto. Cena:

602,70 zł brutto. Cena: Kadry, Płace i ZUS PRO to nowoczesny system wspomagający pracę działów kadr i rachuby płac w firmach o dowolnej wielkości, bez względu na rodzaj wynagradzania, czy czas pracy. Ułatwia prowadzenie ewidencji

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 17.10

System Comarch OPT!MA v. 17.10 System Comarch OPT!MA v. 17.10 Ulotka v.17.10 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYDAWANIA DECYZJI PRZYZNAJĄCYCH ZASIŁEK DLA OPIEKUNA

INSTRUKCJA WYDAWANIA DECYZJI PRZYZNAJĄCYCH ZASIŁEK DLA OPIEKUNA INSTRUKCJA WYDAWANIA DECYZJI PRZYZNAJĄCYCH ZASIŁEK DLA OPIEKUNA W zależności od ustawienia parametru "CZY ZALEGŁE ZDO Z OSOBNEGO WNIOSKU" możemy zarejestrować: jeden wspólny wniosek o zaległy i bieżący

Bardziej szczegółowo

KASK by CTI. Instrukcja

KASK by CTI. Instrukcja KASK by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 4 3. Okno główne programu... 5 4. Konfiguracja atrybutów... 6 5. Nadawanie wartości atrybutom... 7 6. Wybór firmy z

Bardziej szczegółowo

WERSJA 13.10. Dodanie możliwości wyboru wszystkich pozycji ze słowników podziału przy pomocy klawisza F3 w zakresie pracowników, opcja Wybrani.

WERSJA 13.10. Dodanie możliwości wyboru wszystkich pozycji ze słowników podziału przy pomocy klawisza F3 w zakresie pracowników, opcja Wybrani. SYSTEM miniekspert WERSJA 13.10 Najistotniejsze zmiany dotyczą modułu Zasiłki (osobna pozycja dla chorobowego ZUS z tytułu wypadku) oraz modułu Pomost (przesył nowych kodów ZUS zgodnie z rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

Wersja 2.00a programu Płace Plus

Wersja 2.00a programu Płace Plus Wersja 2.00a programu Płace Plus Uwaga: W trakcie pierwszego otwarcia kaŝdej z kartotek program dokona jednorazowej, automatycznej KONWERSJI, związanej ze zmianą struktury bazy PRZED reinstalacją programu

Bardziej szczegółowo

LISTA PŁAC - PRZYKŁADY

LISTA PŁAC - PRZYKŁADY LISTA PŁAC - PRZYKŁADY Spis treści I. Lista płac przykłady... 2 1) Praca w miejscu zamieszkania, przysługuje ulga... 2 2) Praca poza miejscem zamieszkania, przysługuje ulga... 3 3) Praca w miejscu zamieszkania,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. importu dokumentów. z programu Fakt do programu Płatnik. oraz. przesyłania danych do ZUS. przy pomocy programu Płatnik

Instrukcja. importu dokumentów. z programu Fakt do programu Płatnik. oraz. przesyłania danych do ZUS. przy pomocy programu Płatnik Fakt Dystrybucja, Instrukcja z dnia 06.2010 Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik oraz przesyłania danych do ZUS przy pomocy programu Płatnik 1/22 1 Eksport danych z Programu

Bardziej szczegółowo

Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2008 r. (poz...) WZÓR STRUKTURALNY ELEKTRONICZNEJ KARTY ZAPYTANIA

Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2008 r. (poz...) WZÓR STRUKTURALNY ELEKTRONICZNEJ KARTY ZAPYTANIA Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2008 r. (poz....) WZÓR STRUKTURALNY ELEKTRONICZNEJ KARTY ZAPYTANIA

Bardziej szczegółowo

Advantec Software I.T.C. Sp. z o.o.

Advantec Software I.T.C. Sp. z o.o. Procedura przygotowania, wydruku i przesłania deklaracji podatkowych PIT do Urzędu Skarbowego w programie Advantec. Program Advantec umożliwia przygotowanie, wydruk oraz wysłanie formularzy podatkowych

Bardziej szczegółowo

KaŜdy z formularzy naleŝy podpiąć do usługi. Nazwa usługi moŝe pokrywać się z nazwą formularza, nie jest to jednak konieczne.

KaŜdy z formularzy naleŝy podpiąć do usługi. Nazwa usługi moŝe pokrywać się z nazwą formularza, nie jest to jednak konieczne. Dodawanie i poprawa wzorców formularza i wydruku moŝliwa jest przez osoby mające nadane odpowiednie uprawnienia w module Amin (Bazy/ Wzorce formularzy i Bazy/ Wzorce wydruków). Wzorce formularzy i wydruków

Bardziej szczegółowo

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł.

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł. odw-rozliczenia z ZUS-em - kompendium dla zaawansowanych.rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne oraz zasiłki macierzyńskie i chorobowe w 2015r. - stosowanie zmienionych przepisów Kod szkolenia:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Płace i Kadry pierwsze kroki Wersja 2013.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację

Bardziej szczegółowo

Płace od A do Z naliczanie i rozliczanie wynagrodzeń w 2015 roku (dwudniowe warsztaty praktyczne)

Płace od A do Z naliczanie i rozliczanie wynagrodzeń w 2015 roku (dwudniowe warsztaty praktyczne) Płace od A do Z naliczanie i rozliczanie wynagrodzeń w 2015 roku (dwudniowe warsztaty praktyczne) Cel szkolenia: Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom gruntowej wiedzy z podstaw naliczania wynagrodzeń.

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Symfonia Kadry i Płace w wersji 2010.1

Nowe funkcje w module Symfonia Kadry i Płace w wersji 2010.1 Symfonia Kadry i Płace 1 / 7 Nowe funkcje w module Symfonia Kadry i Płace w wersji 2010.1 Konwersję firmy do kolejnej wersji w programie Symfonia Kadry i Płace należy przeprowadzać po zamknięciu wszystkich

Bardziej szczegółowo

Wersja 15.00b programu Płace i Kadry C/S

Wersja 15.00b programu Płace i Kadry C/S Wersja 15.00b programu Płace i Kadry C/S UWAGA: W trakcie pierwszego otwarcia kaŝdej z kartotek program dokona JEDNORAZOWEJ, AUTOMATYCZNEJ KONWERSJI, związanej ze zmianą struktury bazy. PRZED reinstalacją

Bardziej szczegółowo

Funkcjonalność jest zgrupowana w następujących obszarach:

Funkcjonalność jest zgrupowana w następujących obszarach: Human Resources Funkcjonalność jest zgrupowana w następujących obszarach: Płace i Kadry System ocen pracowników/pulpit pracownika Informacje pracownicze Podzielnik Karty pracy RCP (Rejestracja Czasu Pracy)

Bardziej szczegółowo

enova 6.0 Spis treści

enova 6.0 Spis treści enova 6.0 Instrukcja Spis treści Kadry i Płace... 2 I. Korekta wynagrodzenia i zasiłku chorobowego... 2 II. Storno płacowe przykłady wykorzystania... 13 Księgowość... 19 I. Definicja analityki konta księgowego...

Bardziej szczegółowo

Moduł Płace i Kadry pierwsze kroki

Moduł Płace i Kadry pierwsze kroki System Comarch OPT!MA v. 2012 Moduł Płace i Kadry pierwsze kroki Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: tel. (12) 681

Bardziej szczegółowo

Wprowadzanie danych osobowych i adresowych pracowników

Wprowadzanie danych osobowych i adresowych pracowników Wprowadzanie danych osobowych i adresowych pracowników W sytuacji, gdy do programu Kadry Optivum lub Płace Optivum zostaje dodany pracownik (zarejestrowane są jego dane osobowe i adresowe), automatycznie

Bardziej szczegółowo

ZASADY USTALANIA PODSTAWY WYMIARU SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA URLOPACH WYCHOWAWCZYCH

ZASADY USTALANIA PODSTAWY WYMIARU SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA URLOPACH WYCHOWAWCZYCH ZASADY USTALANIA PODSTAWY WYMIARU SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA URLOPACH WYCHOWAWCZYCH (aktualizacja od 1 września 2013 r.) Do 31 sierpnia 2013 r. podstawę wymiaru

Bardziej szczegółowo

ZAMKNIĘCIE ROKU 2007 / OTWARCIE ROKU 2008

ZAMKNIĘCIE ROKU 2007 / OTWARCIE ROKU 2008 Przedsiębiorstwo Informatyczne ALEXA Zygmunt Wiśniewski 45-265 Opole, ul. Jana Bytnara Rudego 3a/802 45-321Opole, ul. Pomorska 26, tel./fax 441-7007 NIP: 754-153-28-29, REGON: 531566934 http://www.alexa.com.pl

Bardziej szczegółowo

Integracja z Facebook. Wersja 7.2.4

Integracja z Facebook. Wersja 7.2.4 Integracja z Facebook Wersja 7.2.4 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat Rejestracji

Bardziej szczegółowo

1.2. Nowe wartości wskaźników miesięcznych obowiązujących od 1 stycznia 2015 roku Dochód deklarowany (składki społeczne) 2375,40 zł

1.2. Nowe wartości wskaźników miesięcznych obowiązujących od 1 stycznia 2015 roku Dochód deklarowany (składki społeczne) 2375,40 zł PLP wersja 8.00a 1. Nowości 1.1. Nowe wartości wskaźników miesięcznych obowiązujących od 1 grudnia 2014 roku Przeciętne wynagrodzenie 3 781,14 zł Minimalne uczniów I klasa 151,25 zł II klasa 189,06 zł

Bardziej szczegółowo

ZAKRES INFORMACYJNY DOKUMENTÓW UBEZPIECZENIOWYCH ZUS

ZAKRES INFORMACYJNY DOKUMENTÓW UBEZPIECZENIOWYCH ZUS ZAŁĄCZNIK 1 ZAKRES INFORMACYJNY DOKUMENTÓW UBEZPIECZENIOWYCH ZUS Załącznik przedstawia sposób wypełniania informacją dokumentów ubezpieczeniowych, w skład dokumentu wchodzi: zakres informacyjny formularzy

Bardziej szczegółowo

Advantec Software I.T.C. sp. z o.o. Kompleksowa Obsługa Informatyczna PŁACE

Advantec Software I.T.C. sp. z o.o. Kompleksowa Obsługa Informatyczna PŁACE PŁACE System Płace przeznaczony jest do wspomagania pracy działów rachuby, kontroli zarobków. UmoŜliwia wspomaganie zarządzania gospodarką płacową poprzez zabezpieczenie bezpośredniego dostępu do danych

Bardziej szczegółowo

ZAMKNIĘCIE ROKU 2011 / OTWARCIE ROKU 2012

ZAMKNIĘCIE ROKU 2011 / OTWARCIE ROKU 2012 Przedsiębiorstwo Informatyczne ALEXA Zygmunt Wiśniewski 45-265 Opole, ul. Jana Bytnara Rudego 3a/802 45-321Opole, ul. Pomorska 26, tel./fax 441-7007 NIP: 754-153-28-29, REGON: 531566934 http://www.alexa.com.pl

Bardziej szczegółowo

Dodatki okresowe w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych

Dodatki okresowe w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych Dodatki okresowe w podstawie wymiaru świadczeń Strona 1 z 18 Spis treści 1. Dodatki okresowe w podstawie zasiłków...3 2. Konfiguracja...3 2.2 Premia roczna...3 2.3 Premia kwartalna...5 3. Premia roczna

Bardziej szczegółowo

Kadry i płace ADD-ON MICROSOFT DYNAMICS NAV. Kadry i płace

Kadry i płace ADD-ON MICROSOFT DYNAMICS NAV. Kadry i płace Kadry i płace ADD-ON MICROSOFT DYNAMICS NAV Kadry i płace Moduł stanowi rozszerzenie funkcjonalności systemu Microsoft Dynamics NAV w zakresie zarządzania działem kadrowo-płacowym przedsiębiorstwa. Gromadzone

Bardziej szczegółowo

SYSTEM KADRY. ALDAR S.C. 97-300 Piotrków Tryb. ul. Krokusów 7. Tel. 601 57 87 76 601 32 25 43 www.aldar.net.pl aldar@pro.onet.pl

SYSTEM KADRY. ALDAR S.C. 97-300 Piotrków Tryb. ul. Krokusów 7. Tel. 601 57 87 76 601 32 25 43 www.aldar.net.pl aldar@pro.onet.pl SYSTEM KADRY ALDAR S.C. 97-300 Piotrków Tryb. ul. Krokusów 7 Tel. 601 57 87 76 601 32 25 43 www.aldar.net.pl aldar@pro.onet.pl 1 WSTĘP Nadrzędnym operatorem, posiadającym wszystkie uprawnienia jest administrator.

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Kadry i Płace Opis zmian

Sage Symfonia Kadry i Płace Opis zmian Sage Symfonia Kadry i Płace Opis zmian Wersja 2015.b 3 Aktualizacja wzorów deklaracji: PIT-11, PIT-40, PIT-4R, PIT-8AR, PIT-8C 3 Wybór wersji formularza dla deklaracji: PIT-11, PIT-8AR 3 PIT-11(22) dane

Bardziej szczegółowo

4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1

4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1 4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1 4. Rozliczenia Moduł Rozliczenia umożliwia: - przeglądanie listy dokumentów w wybranym rejestrze VAT - automatyczne tworzenie i zapisywanie deklaracji VAT - definiowanie

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO MODUŁU KADROWO- PŁACOWEGO Dodanie Pracownika

ZAŁĄCZNIK DO MODUŁU KADROWO- PŁACOWEGO Dodanie Pracownika Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości ZAŁĄCZNIK DO MODUŁU KADROWO- PŁACOWEGO Dodanie Pracownika v1.0 W systemie pracownikiem nazywany jest każdy, kto ma prawa do otrzymania wynagrodzenia, więc zarówno

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Płace i Kadry pierwsze kroki Wersja 2015.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację

Bardziej szczegółowo

Wersja 13.00b programu Płace i Kadry

Wersja 13.00b programu Płace i Kadry Wersja 13.00b programu Płace i Kadry UWAGA: W trakcie pierwszego otwarcia kaŝdej z kartotek program dokona JEDNORAZOWEJ, AUTOMATYCZNEJ KONWERSJI, związanej ze zmianą struktury bazy PRZED reinstalacją programu

Bardziej szczegółowo

ZAMKNIĘCIE ROKU 2012 / OTWARCIE ROKU 2013

ZAMKNIĘCIE ROKU 2012 / OTWARCIE ROKU 2013 Przedsiębiorstwo Informatyczne ALEXA Zygmunt Wiśniewski 45-265 Opole, ul. Jana Bytnara Rudego 3a/802 45-321Opole, ul. Pomorska 26, tel./fax 77 441-7007 NIP: 754-153-28-29, REGON: 531566934 http://www.alexa.com.pl

Bardziej szczegółowo

odw-kadry i płace w praktyce. Wybrane zagadnienia z zakresu płac oraz Prawa pracy z uwzględnieniem zmian w 2016

odw-kadry i płace w praktyce. Wybrane zagadnienia z zakresu płac oraz Prawa pracy z uwzględnieniem zmian w 2016 odw-kadry i płace w praktyce. Wybrane zagadnienia z zakresu płac oraz Prawa pracy z uwzględnieniem zmian w 2016 Kod szkolenia: 570916 Miejsce: Nałęczów, Villa Aurelia Hotel and SPA Koszt szkolenia: 2490.00

Bardziej szczegółowo

Kontrola wysokości potrąceń. Moduł: Płace i Kadry Plus

Kontrola wysokości potrąceń. Moduł: Płace i Kadry Plus Kontrola wysokości potrąceń Moduł: Płace i Kadry Plus Data ostatniej aktualizacji: 30.01.2014 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem

Bardziej szczegółowo

ZAMKNIĘCIE ROKU 2009 / OTWARCIE ROKU 2010

ZAMKNIĘCIE ROKU 2009 / OTWARCIE ROKU 2010 Przedsiębiorstwo Informatyczne ALEXA Zygmunt Wiśniewski 45-265 Opole, ul. Jana Bytnara Rudego 3a/802 45-321Opole, ul. Pomorska 26, tel./fax 441-7007 NIP: 754-153-28-29, REGON: 531566934 http://www.alexa.com.pl

Bardziej szczegółowo

Składki na ubezpieczenia społeczne są w różny sposób finansowane i tak:

Składki na ubezpieczenia społeczne są w różny sposób finansowane i tak: Ogólne zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym, zdrowotnemu i składkom na FP i FGŚP i ustalania ich podstaw Proszę pamiętać, że mówiąc o ubezpieczeniach ZUS można mieć na myśli wyłącznie ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Płace (PL) wersja 13.00a

Płace (PL) wersja 13.00a Płace (PL) wersja 13.00a UWAGA! W trakcie pierwszego otwarcia kaŝdej z kartotek program dokona jednorazowej, automatycznej konwersji, związanej ze zmianą struktury bazy. PRZED reinstalacją programu zalecane

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Zarząd Główny w Warszawie Oddział Okręgowy w Opolu

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Zarząd Główny w Warszawie Oddział Okręgowy w Opolu Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Zarząd Główny w Warszawie Oddział Okręgowy w Opolu ul. Kołłątaja 11, 45-064 Opole tel./fax (77) 453-90-11 biuro@opole.skwp.pl www.opole.skwp.pl RO 007026416-00112 NIP

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika esowk Realizacja wniosku kredytowego przez POS Kredyt gotówkowy

Instrukcja użytkownika esowk Realizacja wniosku kredytowego przez POS Kredyt gotówkowy Instrukcja użytkownika esowk Realizacja wniosku kredytowego przez POS Kredyt gotówkowy data: 2014-01-16 Spis treści 1. Kalkulator kredytowy... 4 2. Podstawowe dane o kliencie... 7 3. Dodatkowe dane dotyczące

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Płace i Kadry pierwsze kroki Wersja 2013.5.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja użytkownika systemu komputerowego Ergo Umowy Zlecenia. Wersja 20.0.0. www.ergo.pl

Dokumentacja użytkownika systemu komputerowego Ergo Umowy Zlecenia. Wersja 20.0.0. www.ergo.pl Dokumentacja użytkownika systemu komputerowego Ergo Umowy Zlecenia Wersja 20.0.0 www.ergo.pl Spis treści Wstęp... 5 Wymagania sprzętowe... 6 Ustawianie opcji... 7 Wprowadzenie listy pracowników... 8 Umowa

Bardziej szczegółowo

Wzorce tygodniowe kartoteki obiekty kalendarzowe wzorce czasu pracy wzorce tygodniowe

Wzorce tygodniowe kartoteki obiekty kalendarzowe wzorce czasu pracy wzorce tygodniowe Wzorce tygodniowe Po wprowadzeniu wzorca dla dnia roboczego pracy, można ustalić wzorce tygodniowe, czyli określić wygląd tygodnia pracy - jakie będą go tworzyły dni robocze, dni wolne np. soboty, niedziele,

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych 01-748 Warszawa, ul. Szamocka 3, 5. Dobrowolne podleganie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym

Zakład Ubezpieczeń Społecznych 01-748 Warszawa, ul. Szamocka 3, 5. Dobrowolne podleganie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym Zakład Ubezpieczeń Społecznych 01-748 Warszawa, ul. Szamocka 3, 5 Dobrowolne podleganie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym Poradnik. Dobrowolne podleganie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym data

Bardziej szczegółowo

Wersja 12.00a programu Płace i Kadry C/S

Wersja 12.00a programu Płace i Kadry C/S Wersja 12.00a programu Płace i Kadry C/S Uwaga: W trakcie pierwszego otwarcia kaŝdej z kartotek program dokona jednorazowej, automatycznej KONWERSJI, związanej ze zmianą struktury bazy PRZED reinstalacją

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Kadry i Płace Opis zmian

Sage Symfonia Kadry i Płace Opis zmian Sage Symfonia Kadry i Płace Opis zmian Wersja 2016.a 2 Opieka nad dzieckiem w godzinach 2 Uwagi do konwersji 4 Definicje zdarzeń 5 Definicje akcji 5 Kalendarz firmy na rok 2016 5 Wartości danych kadrowych

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja ARTEMIZJON 2. Opis modułu FIRMA aplikacji Artemizjon 2.

Dokumentacja ARTEMIZJON 2. Opis modułu FIRMA aplikacji Artemizjon 2. Dokumentacja ARTEMIZJON 2 2007-04-23 MODUŁ FIRMA Opis modułu FIRMA aplikacji Artemizjon 2. SPIS TREŚCI 1. MODUŁ FIRMA 1.1 Konfiguracja modułu (co należy zrobić? ) 1.2 Firmy 1.3 Kontrahenci 1.4 Pracownicy

Bardziej szczegółowo

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł.

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł. Rozliczenia z ZUS-em - kompendium dla zaawansowanych.rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne oraz zasiłki macierzyńskie i chorobowe w 2014r. z uwzględnieniem proponowanych zmian Kod szkolenia: 430614

Bardziej szczegółowo

Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/18/7633/8197 Cena netto 450,00 zł Cena brutto 553,50 zł Cena netto za. godzinę

Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/18/7633/8197 Cena netto 450,00 zł Cena brutto 553,50 zł Cena netto za. godzinę Wynagrodzenia, zasiłki i potrącenia z uwzględnieniem zmian kadrowopłacowych obowiązujących w 2016 r. Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/18/7633/8197 Cena netto 450,00 zł Cena brutto 553,50 zł Cena

Bardziej szczegółowo

Moduł Płace obszar ZFŚS Zeszyt Ćwiczeń

Moduł Płace obszar ZFŚS Zeszyt Ćwiczeń Egeria Materiały Szkoleniowe Moduł Płace obszar ZFŚS Zeszyt Ćwiczeń Copyright 2014 COMARCH POLSKA S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji

Bardziej szczegółowo

Wersja 2.00b programu Płace Plus

Wersja 2.00b programu Płace Plus Wersja 2.00b programu Płace Plus Uwaga: W trakcie pierwszego otwarcia kaŝdej z kartotek program dokona jednorazowej, automatycznej KONWERSJI, związanej ze zmianą struktury bazy PRZED reinstalacją programu

Bardziej szczegółowo