Wskaźniki jakości rozwiązania sieciowego Network RTK

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wskaźniki jakości rozwiązania sieciowego Network RTK"

Transkrypt

1 Wskaźniki jakości rozwiązania sieciowego Network RTK Satelitarne metody wyznaczania pozycji we współczesnej geodezji i nawigacji Olsztyn, czerwca 214 r. Dominik Próchniewicz Politechnika Warszawska Wydział Geodezji i Kartografii

2 Plan prezentacji 1. Rozwiązanie sieciowe GNSS-RTK 2. Wskaźniki jakości rozwiązania sieciowego 3. Możliwość poprawnego wyznaczenia nieoznaczoności 4. Wskaźniki dostępności i dokładności rozwiązania 5. Podsumowanie i wnioski 6. Literatura Dominik Próchniewicz Wskaźniki jakości Network RTK Olsztyn, czerwca 214 r. 2/21

3 Rozwiązanie sieciowe GNSS-RTK Schemat 1. Rozwiązanie nieoznaczoności dla stacji referencyjnych podwójne różnice wspólny poziom nieoznaczoności pojedyncze różnice 2. Wyznaczenie błędów dyspersyjnych i niedyspersyjnych residua obserwacji L1/L2 kombinacja L3 (Iono Free) oraz L4 (Geometry Free) 3. Wyznaczenie powierzchniowych modeli błędów model deterministyczny/geostatystyczny jonosferyczne/geometryczne poprawki sieciowe 4. Wyznaczenie wskaźników jakości rozwiązania sieciowego przewidywany wpływ błędów jonosferycznych/geometrycznych na obserwacje Dominik Próchniewicz Wskaźniki jakości Network RTK Olsztyn, czerwca 214 r. 3/21

4 Rozwiązanie sieciowe GNSS-RTK Modele wskaźników jakości Wskaźniki błędów przestrzennie skorelowanych Single-Baseline RTK: Ionospheric Index I95 (Wanninger, 1999); Semivariance-Based Index SBI (Kjorsvik, 24); Wskaźniki residualnych błędów przestrzennie skorelowanych Network RTK: Residual Integrity Monitoring RIM (Chen et al., 23); Non-linearity Ionospheric Index I95L (Wanninger, 24); Residual Interpolation Uncertainty RIU (Chen et al., 23); Zenith Residual Interpolation Uncertainty ZRIU (Próchniewicz & Walo, 212); Irregularity Parameters IR/IP (Wübbena et al., 24); Geometry-Based Quality Indicator GBI (Alves et al., 25); Dominik Próchniewicz Wskaźniki jakości Network RTK Olsztyn, czerwca 214 r. 4/21

5 Wskaźniki jakości rozwiązania sieciowego I95/SBI Ionospheric Index I95: opisuję liniową część podwójnej różnicy opóźnienia jonosferycznego; wypadkowy gradient płaszczyzny aproksymującej przestrzenny rozkład błędów dyspersyjnych dla L1; wartość reprezentatywna dla danego okresu (1 h ) jako margines 95% (95. centyl); dla opóźnienia skośnego: <2 ppm stan spokojny; <4 ppm stan spokojny, duża wartość TEC; >8 ppm stan silnych zaburzeń; Semivariance-Based Index SBI: wykorzystuje liniową aproksymację funkcji semiwariancji: γ(d) = a 2 + b 2 d 2 parametr b skalowany do jednostki umownej (ppm) przedstawiany jako wartość reprezentatywna dla danego okresu (1 h ); zbliżony do I95 jednak wiarygodne wyznaczenie funkcji semiwariancji wymaga większej liczby stacji (>1); Dominik Próchniewicz Wskaźniki jakości Network RTK Olsztyn, czerwca 214 r. 5/21

6 Wskaźniki jakości rozwiązania sieciowego RIM/RIU Ionospheric/Geometric Residual Integrity Monitoring IRIM/GRIM: residua obliczane przy wykorzystaniu stacji monitorującej wyłączonej z rozwiązania sieciowego; wartość reprezentatywna dla wszystkich par satelitów dla danego okresu (1 h, 95. centyl) I95L; wykorzystanie liniowego modelu interpolacji wskaźnik nieliniowości błędów; Ionospheric/Geometric Residual Interpolation Uncertainty IRIU/GRIU: residua opisywane przy pomocy estymacji wariancji poprawek sieciowych dla wybranej pozycji odbiornika ruchomego; zależy od modelu interpolacji metody geostatystyczne; przeciętny błąd średniokwadratowy mapowany w kierunku zenitu ZRIU; maksymalny błąd dla danej epoki IR; model interpolacji II stopnia IP; RIM/RIU <.35 m; ZRIU <.15 m; IR <.8 m; IP <.35 m; Dominik Próchniewicz Wskaźniki jakości Network RTK Olsztyn, czerwca 214 r. 6/21

7 Wskaźniki jakości rozwiązania sieciowego GBI Geometry-Based Quality Indicator GBI: opisuje nieliniowość przestrzennego rozkładu błędów na podstawie parametrów modeli aproksymujących; wyznaczany na podstawie różnic nachylenia płaszczyzn reprezentujących liniowy model aproksymacji; średnia ważona z kosinusów kątów nachylenia trzech sąsiednich płaszczyzn; wartość niemianowana utrudniona praktyczna interpretacja; brak zależności między GBI a odległością do stacji referencyjnej; Dominik Próchniewicz Wskaźniki jakości Network RTK Olsztyn, czerwca 214 r. 7/21

8 Możliwość poprawnego wyznaczenia nieoznaczoności Siła modelu Wiarygodność pozycjonowania Network RTK: dostępność rozwiązania możliwość uzyskania poprawnego rozwiązania nieoznaczoności; dokładność rozwiązania dokładność wyznaczenia pozycji odbiornika użytkownika; Możliwość uzyskania poprawnego rozwiązania nieoznaczoności zależy od: (i) siły modelu (ang. model strength): geometrii konstelacji satelitów; liczby częstotliwości i liczby epok; wielkości szumu pomiarowego; długości wektora; residualnych błędów jonosferycznych i troposferycznych; (ii) metody estymacji całkowitoliczbowej; Dominik Próchniewicz Wskaźniki jakości Network RTK Olsztyn, czerwca 214 r. 8/21

9 Możliwość poprawnego wyznaczenia nieoznaczoności Ambiguity Dilution of Precision ADOP: ilościowy opis siły modelu; ADOP/ASR ADOP = C ˆN 1 2n opisuję prawdopodobieństwo pozytywnej walidacji estymowanej nieoznaczoności; nie zależy od wyboru satelity referencyjnego; wartość mniejsza od jednego cyklu (<.15); Ambiguity Success Rate ASR: P S = P(Ň = N) = V N f ˆN (X)dX ilościowy opis prawdopodobieństwa poprawnego wyznaczenia nieoznaczoności; bazuje na macierzy C-V rozwiązania float; uwzględnia metodę estymacji całkowitoliczbowej kształt komórki Woronoja; dla ILS obliczany jako przybliżenie (dolna/górna granica); P S >.95.99; Dominik Próchniewicz Wskaźniki jakości Network RTK Olsztyn, czerwca 214 r. 9/21

10 Wskaźniki dostępności i dokładności rozwiązania Definicja 1. C l Network-Based Stochastic Model (Próchniewicz, 213, 214): 2. C ˆN float solution: 3. D LAMBDA: [ ˆxˆN] D{ } = C l = 2D C D T + D δ (C δi + C δg ) D } {{ } T δ IRIU+GRIU [ ] A T C 1 A A l T C 1 1 B l B T C 1 A B l T C 1 = B l [ Cˆx Cˆx ˆN C ˆNˆx C ˆN Cẑ = Z T C ˆNZ, Cẑ = LDL T, D = diag(d 1 d 2... d n) 4. ASR ILS dostępność rozwiązania: P S,ILS n i=1 [ ( ) ] 1 2Φ N(,1) 2 1 d i 5. σ pos fixed solution dokładność rozwiązania: ] D{ˇx} = Cˇx = Cˆx Cˆx ˆN C 1 ˆN C ˆNˆx Dominik Próchniewicz Wskaźniki jakości Network RTK Olsztyn, czerwca 214 r. 1/21

11 Wskaźniki dostępności i dokładności rozwiązania Dane testowe ASG-EUPOS:PODL x [km] ASG EUPOS SWKI GIZY LAMA GRAJ MYSZ SOKL DZIA LOMZ BIAL CCHN OSMZ HAJN BOGI SIED y [km] Parametr Wartość Obserwacje , 24 h /15 s Czas : 24: Interwał 15 s, 576 epok, 1 Jonosfera max Kp = 7 Liczba stacji 13 Wektor testowy MYSZ-LOMZ Długość/ h 54.5 km/16 m Obs GPS: L 1, L 2, P 1, P 2 Model Geometry-Based DD Iono/Tropo Fixed Poprawki sieć. OKR AR Instantaneous Estymacja ILS MLAMBDA Dominik Próchniewicz Wskaźniki jakości Network RTK Olsztyn, czerwca 214 r. 11/21

12 Wskaźniki dostępności i dokładności rozwiązania Dane testowe.3.2 MYSZ LOMZ (54.5km), model: OKR L1 DD δy [m] RMS: 16.1mm L1 DD δy < ±.8m: 99.5%, max:.12m.3 : 3: 6: 9: 12: 15: 18: 21: 24: Czas GPS.1 e pos (95%) MYSZ LOMZ (54.5km), min:.23m, max:.87m, mean:.49m : 3: 6: 9: 12: 15: 18: 21: : Dominik Próchniewicz Wskaźniki jakości Network RTK Olsztyn, czerwca 214 r. 12/21

13 Wskaźniki jakości rozwiązania sieciowego I95 L1 Iono grad [mm/km] ASG:PODL, north east 6 : 3: 6: 9: 12: 15: 18: 21: : I95 Index [mm/km] ASG:PODL, min: 1., max: 4.5, mean: : 3: 6: 9: 12: 15: 18: 21: : Dominik Próchniewicz Wskaźniki jakości Network RTK Olsztyn, czerwca 214 r. 13/21

14 Wskaźniki jakości rozwiązania sieciowego IRIM/GRIM IRIM (95%) / I95L [m] ASG:PODL, min:.14m, max:.39m, mean:.23m : 3: 6: 9: 12: 15: 18: 21: : GRIM (95%) / G95L [m] ASG:PODL, min:.7m, max:.41m, mean:.18m : 3: 6: 9: 12: 15: 18: 21: : Dominik Próchniewicz Wskaźniki jakości Network RTK Olsztyn, czerwca 214 r. 14/21

15 Wskaźniki jakości rozwiązania sieciowego IRIU/GRIU.1.8 ASG:PODL, min:.2m, max:.43m, mean:.27m IRIU (95%) : 3: 6: 9: 12: 15: 18: 21: :.1.8 ASG:PODL, min:.25m, max:.36m, mean:.3m GRIU (95%) : 3: 6: 9: 12: 15: 18: 21: : Dominik Próchniewicz Wskaźniki jakości Network RTK Olsztyn, czerwca 214 r. 15/21

16 Wskaźniki dostępności i dokładności rozwiązania Dostępność rozwiązania P S MYSZ LOMZ (54.5km), , AR: instantaneous AR Success: 98.4% (92).4 : 3: 6: 9: 12: 15: 18: 21: : 1.8 ASR (95%) : 3: 6: 9: 12: 15: 18: 21: : Dominik Próchniewicz Wskaźniki jakości Network RTK Olsztyn, czerwca 214 r. 16/21

17 Wskaźniki dostępności i dokładności rozwiązania Dokładność rozwiązania.2.15 MYSZ LOMZ (54.5km), , AR: instantaneous σ pos : 1 α = 68% e pos / σ pos [m].1.5 : 3: 6: 9: 12: 15: 18: 21: :.1.8 MYSZ LOMZ (54.5km), min:.48m, max:.97m, mean:.61m σ pos (95%) : 3: 6: 9: 12: 15: 18: 21: : Dominik Próchniewicz Wskaźniki jakości Network RTK Olsztyn, czerwca 214 r. 17/21

18 Wskaźniki dostępności i dokładności rozwiązania Mapy przestrzennego rozkładu LOMZ: ASR: 86.6%, ADOP:.17, RMS L 1 :.31m, n: 14 LOMZ: σ p : ±.3m, ASR: 86.6%, ADOP:.17, n: x [km] x [km] time: 13:31: (#A4) time: 13:31: (#A4) y [km] y [km] P S [%] σ p [m] Dominik Próchniewicz Wskaźniki jakości Network RTK Olsztyn, czerwca 214 r. 18/21

19 Podsumowanie i wnioski (i) Wskaźniki jakości rozwiązania sieciowego powinny uwzględniać wszystkie elementy wpływające na wiarygodność rozwiązania modelu pozycjonowania GNSS-RTK; (ii) Wskaźniki dostępności i dokładności rozwiązania pozwalają precyzyjnie oszacować wiarygodność rozwiązania sieciowego Network RTK; (iii) Poprawne oszacowanie dostępności i dokładności rozwiązania wymaga jednakowej definicji macierzy wariancyjno-kowariancyjnej obserwacji w rozwiązaniu sieciowym i w modelu pozycjonowania; (iv) Prawidłowa interpretacja dostępności rozwiązania wymaga przyjęcia odpowiedniego dla danej aplikacji poziomu alarmu; Dominik Próchniewicz Wskaźniki jakości Network RTK Olsztyn, czerwca 214 r. 19/21

20 Literatura Alves, P., Geisler, I., Brown, N., Wirth, J., & Euler, H. J. (25). Introduction of a geometry-based Network RTK quality indicator. ION GNSS 25: Chen, X., Landau, H., & Vollath, U. (23). New tools for Network RTK integrity monitoring. ION GPS/GNSS 23: Kjorsvik, N. S. (24). A semivariance-based index for spatially correlated errors in rapid differential GNSS applications. GPS Solutions, 8(4): Próchniewicz, D. (213). Badania wpływu charakterystyki dokładnościowej korekt różnicowych na poprawne wyznaczenie nieoznaczoności w pozycjonowaniu GNSS-RTK. Rozprawa doktorska, Politechnika Warszawska, Wydział Geodezji i Kartografii. Próchniewicz, D. (214). Study on the influence of stochastic properties of correction terms on the reliability of instantaneous network RTK. Artificial Satellites, 49(1):1 19. Próchniewicz, D., & Walo, J. (212). Quality indicator for ionospheric biases interpolation in the Network RTK. Reports on Geodesy, 92(1):7 21. Wanninger, L. (1999). The performance of Virtual Reference Stations in active geodetic GPS-network under solar maximum conditions. ION GPS 1999: Wanninger, L. (24). Ionospheric disturbance indices for RTK and Network RTK positioning. ION GNSS 24: Wübbena, G., Schmitz, M., & Bagge, A. (24). GNSMART irregularity readings for distance dependent errors. Geo++ White Paper. Dominik Próchniewicz Wskaźniki jakości Network RTK Olsztyn, czerwca 214 r. 2/21

21 Dziękuję za uwagę Dominik Próchniewicz Praca została zrealizowana w ramach projektu Narodowego Centrum Nauki pt. Badania nad nowymi metodami opisu wiarygodności precyzyjnego pozycjonowania GNSS-RTK wykorzystującymi wskaźniki jakości rozwiązania sieciowego (DEC-212/7/N/ST1/3728) Dominik Próchniewicz Wskaźniki jakości Network RTK Olsztyn, czerwca 214 r. 21/21

Badania dokładności pozycjonowania techniką PPP w zależności od długości sesji obserwacyjnej oraz wykorzystanych systemów pozycjonowania satelitarnego

Badania dokładności pozycjonowania techniką PPP w zależności od długości sesji obserwacyjnej oraz wykorzystanych systemów pozycjonowania satelitarnego Bi u l e t y n WAT Vo l. LXI, Nr 1, 2012 Badania dokładności pozycjonowania techniką PPP w zależności od długości sesji obserwacyjnej oraz wykorzystanych systemów pozycjonowania satelitarnego Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Problematyka dokładności i niezawodności pozycjonowania przy wykorzystaniu serwisów POZGEO i POZGEO-D w systemie ASG-EUPOS Roman Kadaj

Problematyka dokładności i niezawodności pozycjonowania przy wykorzystaniu serwisów POZGEO i POZGEO-D w systemie ASG-EUPOS Roman Kadaj Katedra Geodezji im. K. Weigla Seminarium KG PAN Współczesne problemy podstawowych sieci geodezyjnych, a problemy definiowania krajowych układów odniesienia Grybów, 18-19 października 2012 Problematyka

Bardziej szczegółowo

Zasada pracy różnicowego GPS - DGPS. dr inż. Paweł Zalewski

Zasada pracy różnicowego GPS - DGPS. dr inż. Paweł Zalewski Zasada pracy różnicowego GPS - DGPS dr inż. Paweł Zalewski Sformułowanie problemu W systemie GPS wykorzystywane są sygnały pomiaru czasu (timing signals) przynajmniej z trzech satelitów w celu ustalenia

Bardziej szczegółowo

Przegląd metod zwiększania precyzji danych GPS. Mariusz Kacprzak

Przegląd metod zwiększania precyzji danych GPS. Mariusz Kacprzak Przegląd metod zwiększania precyzji danych GPS Mariusz Kacprzak Plan prezentacji: 1) Omówienie podstaw funkcjonowania GPS 2) Zasada wyznaczenie pozycji w GPS 3) Błędy wyznaczania pozycji 4) Sposoby korekcji

Bardziej szczegółowo

Wielofunkcyjny system precyzyjnego pozycjonowania satelitarnego ASG-EUPOS

Wielofunkcyjny system precyzyjnego pozycjonowania satelitarnego ASG-EUPOS GŁÓWNY URZĄD GEODEZJI I KARTOGRAFII DEPARTAMENT GEODEZJI KARTOGRAFII I SYSTEMÓW INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ Wielofunkcyjny system precyzyjnego pozycjonowania satelitarnego ASG-EUPOS Opracowanie: Leszek Jaworski,

Bardziej szczegółowo

SEMESTR 1 WYDZIAŁ GEOINŻYNIERII, GÓRNICTWA I GEOLOGII KARTA PRZEDMIOTU

SEMESTR 1 WYDZIAŁ GEOINŻYNIERII, GÓRNICTWA I GEOLOGII KARTA PRZEDMIOTU Zał. nr 4 do ZW SEMESTR 1 WYDZIAŁ GEOINŻYNIERII, GÓRNICTWA I GEOLOGII KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim Zaawansowane metody obliczeń numerycznych Nazwa w języku angielskim Advanced numerical calculation

Bardziej szczegółowo

GEOMATYKA program rozszerzony

GEOMATYKA program rozszerzony GEOMATYKA program rozszerzony 2014-2015 dr inż. Paweł Strzeliński Katedra Urządzania Lasu Wydział Leśny UP w Poznaniu Katedra Urządzania Lasu Kolegium Cieszkowskich, parter, p. 3 (p. 2 - sekretariat) Tel.

Bardziej szczegółowo

Satelitarne Systemy Nawigacyjne

Satelitarne Systemy Nawigacyjne Satelitarne Systemy Nawigacyjne Wprowadzenie 1. Historia 2. System satelitarny GPS Navstar a) segment satelitarny b) segment kontroli c) segment uŝytkownika 3. Błędy GPS 4. Technologia pomiarów DGPS 5.

Bardziej szczegółowo

DOMENA PUBLICZNA. luty

DOMENA PUBLICZNA. luty DOMENA PUBLICZNA luty Publikacja ta jest elektroniczną wersją wydanej w 2008 roku książki pod tym samym tytułem. Mam nadzieję, że dzięki jej udostępnieniu nadal będzie przydatna, a przy okazji bardziej

Bardziej szczegółowo

Atlas pospolitych ptaków lęgowych Polski. Rozmieszczenie, wybiórczość siedliskowa, trendy

Atlas pospolitych ptaków lęgowych Polski. Rozmieszczenie, wybiórczość siedliskowa, trendy Atlas pospolitych ptaków lęgowych Polski Rozmieszczenie, wybiórczość siedliskowa, trendy Lechosław Kuczyński Przemysław Chylarecki Atlas pospolitych ptaków lęgowych Polski Rozmieszczenie, wybiórczość

Bardziej szczegółowo

INNOWACJE W FINANSACH I UBEZPIECZENIACH METODY MATEMATYCZNE I INFORMATYCZNE

INNOWACJE W FINANSACH I UBEZPIECZENIACH METODY MATEMATYCZNE I INFORMATYCZNE INNOWACJE W FINANSACH I UBEZPIECZENIACH METODY MATEMATYCZNE I INFORMATYCZNE Studia Ekonomiczne ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH INNOWACJE W FINANSACH I UBEZPIECZENIACH

Bardziej szczegółowo

ZAAWANSOWANE METODY IDENTYFIKACJI BŁĘDÓW OBRABIAREK 1. WPROWADZENIE

ZAAWANSOWANE METODY IDENTYFIKACJI BŁĘDÓW OBRABIAREK 1. WPROWADZENIE InŜynieria Maszyn, R. 15, z. 1-2, 2010 obrabiarka, błąd przestrzenny identyfikacja, metoda Paweł TUREK 1 Wojciech KWAŚNY 1 Jerzy JĘDRZEJEWSKI 1 ZAAWANSOWANE METODY IDENTYFIKACJI BŁĘDÓW OBRABIAREK Przedstawiono

Bardziej szczegółowo

Pomiary GPS RTK oraz DGPS odbiornikami TOPCON

Pomiary GPS RTK oraz DGPS odbiornikami TOPCON Instrukcja obsługi Pomiary GPS RTK oraz DGPS odbiornikami TOPCON i programem TopSURV ver. 2.0 SPIS TREŚCI 1.Wstęp...3 1.1. Instalacja programu TopSURV... 3 1.2 Usuwanie programu TopSURV...6 1.3 Ponowne

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE HYDROLOGÓW POLSKICH

STOWARZYSZENIE HYDROLOGÓW POLSKICH Sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zlecenie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Metodyka obliczania przepływów i opadów maksymalnych o określonym prawdopodobieństwie

Bardziej szczegółowo

Numer publikacji EA-04/16 Wytyczne EA dotyczące wyrażania niepewności w badaniach ilościowych CEL Celem niniejszego dokumentu jest ujednolicenie sposobu postępowania przy wyznaczaniu niepewności pomiarów

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ROZMIESZCZENIA STACJI ROWERU MIEJSKIEGO W LUBLINIE Z WYKORZYSTANIEM SYSTEMÓW INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

ANALIZA ROZMIESZCZENIA STACJI ROWERU MIEJSKIEGO W LUBLINIE Z WYKORZYSTANIEM SYSTEMÓW INFORMACJI PRZESTRZENNEJ Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Wydział Inżynierii Produkcji Kierunek: Geodezja i Kartografia Specjalność: Geodezja rolna i wycena nieruchomości PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA ANALIZA ROZMIESZCZENIA STACJI

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA NA KIERUNKU INFORMATYKA GEOPORTAL GEOPORTAL Autor: Aneta Rosłan Współautorzy: Paweł Krawczyk Maciej Wierzchowski

Bardziej szczegółowo

Nieparametryczne estymatory jądrowe regresji w zastosowaniach ekonomicznych

Nieparametryczne estymatory jądrowe regresji w zastosowaniach ekonomicznych Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Praca magisterska Nieparametryczne estymatory jądrowe regresji w zastosowaniach ekonomicznych Anna Węgrzynkiewicz Kierunek: Informatyka i Ekonometria Specjalność: Modelowanie

Bardziej szczegółowo

Wpływ ogłoszeń kwartalnych raportów finansowych na kursy akcji notowanych na GPW

Wpływ ogłoszeń kwartalnych raportów finansowych na kursy akcji notowanych na GPW Adam Szyszka Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Katedra Inwestycji i Rynków Kapitałowych Wpływ ogłoszeń kwartalnych raportów finansowych na kursy akcji notowanych na GPW 1. Wprowadzenie Wyniki finansowe spółek

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa inżynierska

Praca dyplomowa inżynierska POLITECHNIKA WARSZAWSKA Rok akademicki: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych 2003/2004 Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej Praca dyplomowa inżynierska Krzysztof Ślusarczyk Opracowanie,

Bardziej szczegółowo

WIELOFUNKCYJNY SYSTEM PRECYZYJNEGO POZYCJONOWANIA SATELITARNEGO ASG-EUPOS PAŃSTWOWY SYSTEM ODNIESIEŃ PRZESTRZENNYCH

WIELOFUNKCYJNY SYSTEM PRECYZYJNEGO POZYCJONOWANIA SATELITARNEGO ASG-EUPOS PAŃSTWOWY SYSTEM ODNIESIEŃ PRZESTRZENNYCH GŁÓWNY URZĄD GEODEZJI I KARTOGRAFII DEPARTAMENT GEODEZJI KARTOGRAFII I SYSTEMÓW INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ WIELOFUNKCYJNY SYSTEM PRECYZYJNEGO POZYCJONOWANIA SATELITARNEGO ASG-EUPOS PAŃSTWOWY SYSTEM ODNIESIEŃ

Bardziej szczegółowo

SKŁADOWE MOCY I ICH ROZDZIAŁ MIĘDZY RÓWNOLEGLE PRACUJĄCE PRĄDNICE NA PROMIE PASAŻERSKO-SAMOCHODOWYM Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM

SKŁADOWE MOCY I ICH ROZDZIAŁ MIĘDZY RÓWNOLEGLE PRACUJĄCE PRĄDNICE NA PROMIE PASAŻERSKO-SAMOCHODOWYM Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM Mariusz Górniak Akademia Morska w Gdyni SKŁADOWE MOCY I IC ROZDZIAŁ MIĘDZY RÓWNOLEGLE PRACUJĄCE PRĄDNICE NA PROMIE PASAŻERSKO-SAMOCODOWYM Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM Stale rosnąca liczba odbiorników nieliniowych,

Bardziej szczegółowo

INTELIGENTNY CZUJNIK W STRUKTURZE SIECI ROZLEGŁEJ SMART SENSOR IN WIDE AREA NETWORK ENVIRONMENT

INTELIGENTNY CZUJNIK W STRUKTURZE SIECI ROZLEGŁEJ SMART SENSOR IN WIDE AREA NETWORK ENVIRONMENT STUDIA INFORMATICA 2002 Volume 23 Number 3 (50) Tadeusz PIETRASZEK Politechnika Śląska, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki INTELIGENTNY CZUJNIK W STRUKTURZE SIECI ROZLEGŁEJ Streszczenie. W artykule

Bardziej szczegółowo

Opracowanie technologii i stanowiska do optymalizacji zintegrowanego systemu awionicznego na pokłady statków powietrznych

Opracowanie technologii i stanowiska do optymalizacji zintegrowanego systemu awionicznego na pokłady statków powietrznych INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH Sprawozdanie merytoryczne z wykonania projektu rozwojowego R00-O0066/3 Opracowanie technologii i stanowiska do optymalizacji zintegrowanego systemu awionicznego na

Bardziej szczegółowo

Studium przypadku jako metoda badawcza pracy doktorskiej

Studium przypadku jako metoda badawcza pracy doktorskiej Studium przypadku jako metoda badawcza pracy doktorskiej Piotr Zaborek Niniejszy artykuł ma za zadanie przybliżyć czytelnikowi specyfikę wykorzystania studium przypadku jako metody przygotowania, prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Liczba widzów na meczach polskiej ekstraklasy piłki nożnej metoda szacowania poziomu sportowego drużyn 1

Liczba widzów na meczach polskiej ekstraklasy piłki nożnej metoda szacowania poziomu sportowego drużyn 1 Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych nr 30/2013 Kolegium Gospodarki Światowej Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Liczba widzów na meczach polskiej ekstraklasy piłki nożnej metoda szacowania poziomu sportowego

Bardziej szczegółowo

Zakład Systemów Radiowych (Z-1)

Zakład Systemów Radiowych (Z-1) Zakład Systemów Radiowych (Z-1) Badania nad synchronizacją czasu i częstotliwości w systemach telekomunikacyjnych, prace badawcze na rzecz wykorzystania dla telekomunikacji i teleinformatyki w Polsce systemu

Bardziej szczegółowo

Analiza regionalnych nierówności zdrowotnych w Unii Europejskiej z wykorzystaniem Indeksu Stanu Zdrowia

Analiza regionalnych nierówności zdrowotnych w Unii Europejskiej z wykorzystaniem Indeksu Stanu Zdrowia Renata Jaworska * Analiza regionalnych nierówności zdrowotnych w Unii Europejskiej z wykorzystaniem Indeksu Stanu Zdrowia Wstęp Problematyka zdrowia publicznego obecna jest w Unii Europejskiej (UE) od

Bardziej szczegółowo

6 badania w projektowaniu projekt narzędzia aplikacji do przeprowadzania badań użyteczności stron www

6 badania w projektowaniu projekt narzędzia aplikacji do przeprowadzania badań użyteczności stron www 6 badania w projektowaniu projekt narzędzia aplikacji do przeprowadzania badań użyteczności stron www 05 06 Spis treści: 07. Wstęp 09 Cele projektu 09. Stan wiedzy Proces projektowania stron www Modele

Bardziej szczegółowo

SPIS TRE CI - Contents

SPIS TRE CI - Contents WSPÓ CZESNE WYZWANIA TRANSPORTU W LOGISTYCE SPIS TRE CI - Contents T o m a s z A m b r o z i a k, K o n r a d L e w c z u k Wybrane aspekty harmonogramowania procesu magazynowego...5 Some aspects of scheduling

Bardziej szczegółowo