!?!Czy wiesz, że... fot. Kacper Kowalski dla MPWiK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "!?!Czy wiesz, że... fot. Kacper Kowalski dla MPWiK"

Transkrypt

1

2

3

4 Podczas procesu oczyszczania ścieków zakład produkuje ok. 400 ton osadu ściekowego na dobę. Z osadu, po jego dalszej fermentacji, otrzymujemy biogaz, z którego po spaleniu w gazogeneratorach można wytworzyć taką ilość energii, która mogłaby posłużyć do oświetlenia przez 3 miesiące wszystkich ulic Warszawy. Powstająca w ten sposób tzw. zielona energia wykorzystywana jest na potrzeby oczyszczalni. During the process of wastewater treatment the institution produces around 400 tons of wastewater sludge per day. After further fermantation, the sludge turns into biogas which can be burned in gas generators providing energy for lightning in all the streets in Warsaw for over than 3 months. Produced directly in that process green energy is used for the purposes of the sewage plant. fot. Kacper Kowalski dla MPWiK OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW CZAJKA Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków Czajka, współfinansowana ze środków unijnych, jest największą inwestycją środowiskową w Europie w ostatnich dekadach, która zapewnia oczyszczanie 100% ścieków Warszawy zrzucanych do Wisły. SEWAGE PLANT CZAJKA. Expansion and modernisation of sewage plant Czajka, cofunded with European Union funds, is the biggest environmental investment in Europe in the last decade. It ensures 100% purification of sewage dropped directly to Vistula river in the area of Warsaw.

5 !?! Most Świętokrzyski jest najlepiej przystosowanym do potrzeb rowerzystów mostem w Warszawie. Czy wiesz, że... Świętokrzyski bridge is the most adapted for the cyclists needs in Warsaw. MOST ŚWIĘTOKRZYSKI Pierwszy most wantowy (podwieszany) w Warszawie na Wiśle, otwarty 6 października 2000 r., łączący Powiśle z naturalnie ZIELONYM brzegiem Pragi Północ. ŚWIĘTOKRZYSKI BRIDGE. First cable stayed bridge in Warsaw opened on the Vistula river on the 6th of October It joints Powiśle with the naturally GREEN edge of Praga Północ. fot. Zbigniew Panów

6 Widoczny na zdjęciu kompleks RONDO 1 jako pierwszy wieżowiec w Europie otrzymał ekologiczny certyfikat LEED Gold w kategorii Budynki Istniejące. RONDO 1 jest również zdobywcą prestiżowej nagrody Real Green CEE Real Estate Quality Awards 2012 w kategorii Budynek Roku Visible on the photograph RONDO 1 complex was the first skyscraper in Europe which obtained ecological certificate LEED Gold in Existing Buildings category. RONDO 1 also received a prestigious Real Green CEE Real Estate Quality Awards 2012 in the Best Building 2011 category. fot. PZ Studio PLAC GRZYBOWSKI Został odnowiony, na podstawie projektu wypracowanego po konsultacjach społecznych: ograniczono ruch samochodowy, zwiększono przestrzeń dla spacerowiczów, zasadzono ponad 22 tysiące krzewów ozdobnych, bylin i kwiatów. PLAC GRZYBOWSKI. It was renovated based on the project worked out during social consultancies: car traffic got reduced, pedestrian space was increased, over 22 thousand of bushes, perennial plants and flowers were planted.

7 Powstający szlak stanowić będzie element Wiślanej Trasy Rowerowej z Wisły do Gdańska, a także międzynarodowych połączeń rowerowych: EuroVelo E2 z Galway (Irlandia) do Moskwy oraz EuroVelo E11 z Aten do norweskiego Nordkapp i szlaku bursztynowego w systemie dróg rowerowych Greenways. Constructed path will be a part of Vistula Cyclist Route from Wisła to Gdańsk. It will be also an international cyclist joint: EuroVelo E2 from Galway (Ireland) to Moscow and EuroVelo E11 from Athens to Norwegian Nordkapp. It will also figure in an amber trail in Greenways road system. fot. Zbigniew Panów NADWIŚLAŃSKI SZLAK ROWEROWY W ramach projektu Warszawski Węzeł Wodno-Rowerowy Pedałuj i płyń zostanie zbudowana trasa rowerowa na lewym brzegu Wisły w granicach Warszawy (od granicy z gminą Łomianki do granicy z gminą Konstancin-Jeziorna) o długości ok. 26,5 km. CONSTRUCTED CYCLIST PATH ALONG THE VISTULA RIVER. As a part of a project Bike and Sail (Warsaw River Bike Junction) a cyclist path will be built on the left Vistula edge (from the boarder with Łomianki community to Konstancin-Jeziorna) and will have 26,5 km.

8 Budowa Multimedialnego Parku Fontann to kolejny krok w realizacji przedwojennej wizji Stefana Starzyńskiego zwracania stolicy w stronę Wisły. Z 367 dysz tryska jednocześnie nawet 30 tysięcy litrów wody na minutę. Strumienie są oświetlane kolorowym światłem z prawie 300 reflektorów typu LED. Widowisko światło woda dźwięk odbywa się w zamkniętym obiegu wody. The construction of Multimedia Fountain Park was a next step in realisation of pre war vision by president Stefan Starzyński who wanted to turn the capital towards Vistula river. Every minute around 30 thousand liters of water sprinkles from 367 nozzles. The streams are enforced with colourful lights from over 300 LED spotlights. The light-water-sound show happens in a closed water circulation. FONTANNY NA SKWERZE I DYWIZJI PANCERNEJ (PODZAMCZE) Multimedialne fontanny z letnimi, wieczornymi pokazami światło woda dźwięk to niezwykle atrakcyjny w skali całego kraju przystanek nad Wisłą, ściągający tłumy widzów. FOUNTAINS ON 1st ARMOURED DIVISION SQUARE (PODZAMCZE). Multimedia fountains being a part of summer evening shows under a title light-water-sound are an extremely attractive point by the river gathering plenty of viewers. fot. PZ Studio

9 Ptasi Azyl przyjmuje rocznie około ptasich pacjentów z pośród 150 gatunków występujących w Polsce. Ośrodek dzięki swojej działalności przyczynia się do ochrony wielu gatunków ptaków, w tym gatunków zagrożonych wyginięciem. Połowa z nich będzie mogła wrócić do miejsca swojego pochodzenia. Bird Refuge welcomes over bird patients from over 150 species existing in Poland. Due to its work it prevents many species from extinction. Half of the patients will be able to come back to their natural habitat. PTASI AZYL SOWA PŁOMYKÓWKA (TYTO ALBA) Na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie w 1998 r. powstał Ptasi Azyl zajmujący się leczeniem i rehabilitacją ptaków, w tym objętej ścisłą ochroną gatunkową, widocznej na zdjęciu SOWY PŁOMYKÓWKI. BIRD REFUGE BARN OWL (TYTO ALBA). In 1998 in the Warsaw Zoo a Bird Refuge was created. It takes care of treatment and rehabilitation of birds under the species extiction protection (visible on the photograph BARN OWL). fot. Rafał Motyl

10 Zielone dachy redukują znacznie spływ wód deszczowych, dają dodatkową ochronę termiczną, minimalizują hałas, przeciwdziałają tworzeniu się miejskich stref ciepła i poprawiają mikroklimat dzięki nim w bezpośrednim otoczeniu redukowane są pyły i produkowany jest tlen. Green roofs reduce the rain water flows, they provide an extra thermal isolation, minimize noise, they act against city heat zones and improve microclimate. Thanks to them dusts are reduced and oxygen is created. DACHY BIBLIOTEKI UNIWERSYTECKIEJ W WARSZAWIE (BUW) Ogród na dachu Biblioteki jest jednym z najpiękniejszych ogrodów dachowych w Europie. Rozciąga się na powierzchni ponad 1 ha, roślinność zajmuje w nim ponad połowę powierzchni. WARSAW UNIVERSITY LIBRARY ROOFS. The Library roof garden is one of the most beautiful roof gardens in Europe. It encompasses over 2,4 acres, the greenery makes up half of the space. fot. PZ Studio

11 Ogród składa się z dwóch części: górnej i dolnej połączonych strumieniem z kaskadowo spływającą wodą. Z mostków i tarasu widokowego można podziwiać panoramę Warszawy, Most Świętokrzyski i Wisłę. Odwiedzający ogrody mogą przez specjalne okna lub szklany dach zajrzeć z góry do wnętrza Biblioteki. Garden contains two parts: top and lower connected with a stream of water (a cascade). From the bridges and terrace you can admire the city panorama, Świętokrzyski Bridge and Vistula river. Through special windows and glass roof visitors can look into the Library interior. OGRÓD UNIWERSYTECKI (DACH BUW) Ogród na dachu Biblioteki stanowi doskonałe miejsce wypoczynku nie tylko dla studentów i pracowników naukowych, ale także dla wszystkich warszawiaków i turystów. UNIVERSITY GARDEN (UNIVERSITY LIBRARY ROOF). The rooftop Library garden is an excellent place for a quiet moment for both students and academics but also Varsovians and tourists. fot. PZ Studio

12 Zielony teren pomiędzy CNK a Mostem Świętokrzyskim to Park Odkrywców. Nad jego projektem wspólnie pracowali inżynierowie, artyści i projektanci zieleni. To miejsce, gdzie można wypocząć nad brzegiem Wisły, a także poeksperymentować z dźwiękiem, na różnych znajdujących się tam eksponatach np. Szeptaczach. W ciepłych miesiącach Park jest miejscem astronomicznych obserwacji nieba, kina plenerowego i wielu innych atrakcji. The green area between Copernicus Science Center and Świętokrzyski Bridge is the Explorers Park. The project was created through cooperation of engineers, artists and urban designers. It is a place by Vistula river where you can relax, experiment with sound on different park exhibits like the Whisperers. In the warm months it is a place of astronomical observations, open air cinema, and other attractions. CENTRUM NAUKI KOPERNIK Jest to największe centrum nauki w Polsce i jedno z większych w Europie Środkowo-Wschodniej. COPERNICUS SCIENCE CENTER. It is the biggest science center in Poland and one of the biggest in the East-Central Europe. fot. PZ Studio

13 Warszawskie plaże cieszą się coraz większą popularnością. Naturalny piasek, pas zieleni odgradzający od ruchliwych ulic i widok na Stare Miasto przyciągają mieszkańców. Na plażę można dostać się także tramwajem wodnym. Varsovian beaches are extremely popular. Natural sand, green belt separating them from busy streets and the view on the Old Town are definitely drawing the attention of city inhabitants. You can also reach the beach with a water tram. PLAŻA Plaża miejska pod mostem Księcia Józefa Poniatowskiego w słoneczne dni przypomina kurorty nad Bałtykiem. THE BEACH. During sunny days the city beach under Poniatowski bridge resembles Baltic resorts. fot. Anna Brzezińska

14 Dziennik USA Today opublikował informacje o najlepszych systemach rowerowych na świecie, wśród których na 10 miejscu znalazł się warszawski system roweru publicznego. Veturilo jest ósmym co do wielkości europejskim systemem rowerowym z flotą rowerów i 172 stacjami. USA Today published an information about the best bike system in the whole world. Veturilo was placed on the 10th position. According to its size it is 8th biggest bike system in Europe containing bikes and 172 stations. VETURILO Zautomatyzowany miejski system wypożyczania rowerów zyskał oddane grono zwolenników i w ciągu pierwszego roku wypożyczonych zostało ok rowerów. VETURILO. Automated system of bike rental quickly gained a group of enthusiasts during the first year bikes were rented. fot. Mirosław Kaźmierczak

15 Powierzchnia dzisiejszych Ogrodów Łazienkowskich to 76 ha. Najstarsza część ogrodu powstała w miejscu dawnego, podmokłego Zwierzyńca. W parku nie wolno jeździć na rolkach, deskorolkach i rowerach, co sprawia, że jest bezpieczny również dla małych dzieci. Listopad jest miesiącem bezpłatnego zwiedzania wszystkich obiektów na terenie parku. The area of current Łazienki Garden encompasses 187 acres. The oldest part of the garden was created in the place of an old soppy ground called Zwierzyniec. It is forbidded to roller blade, skate or bike in the garden what makes it completely safe for children. November is a month of free entry to all the park premises. ZABYTKOWY OGRÓD MUZEUM ŁAZIENKI KRÓLEWSKIE To miejsce licznych wydarzeń o charakterze kulturalnym, naukowym, rozrywkowym i sportowym, wyjątkowa atrakcja turystyczna. HISTORIC GARDEN OF ROYAL ŁAZIENKI PARK. It is a place of frequent cultural, scientific, entertainment and sport events. It is certainly a special tourist attraction. fot. Krystian Trela

16 Część obszaru Warszawy (Dolina Środkowej Wisły) należy do Europejskiej Sieci Natura Jest to obszar specjalnej ochrony ptaków. Na odcinku warszawskim znajdują się dwa rezerwaty przyrody Wyspy Zawadowskie i Ławice Kiełpińskie. Łachy i odsypy piaszczyste są niezbędne dla tych gatunków ptaków, które budują tu swoje gniazda i wychowują młode, czyli gatunków lęgowych. Większość podlega ochronie lub zaliczana jest do gatunków ginących bądź zagrożonych wyginięciem. A part of Warsaw (Middle Vistula River Valley) belongs to European Nature Network It is an area of special bird protection. On the Varsovian section there are two nature reserves Zawadowskie Islands and Ławice Kiełpińskie. The sand parts are an indispensable environment for certain bird species which will nest there. Most of them are under extinction or are protected. fot. Jakub Badełek Zdjęcie wykonano w ramach projektu LIFE+ WislaWarszawska.pl, który otrzymał dofinansowanie z Komisji Europejskiej ze środków Instrumentu Finansowego LIFE+ oraz z NFOŚiGW WIDOK Z MOSTU GDAŃSKIEGO Warszawa posiada niezwykły skarb jakim jest rzeka Wisła. Jej wschodni brzeg jest ewenementem na skalę europejską dzięki swojej naturalności i bogatej przyrodzie. VIEW FROM THE GDAŃSKI BRIDGE. Warsaw has a unique treasure which is Vistula river. Its Eastern edge is a phenomenon on a European scale in its genuine character and rich nature.

17 Warszawa wraz ze Stowarzyszeniem STOP realizuje projekt LIFE+ WislaWarszawska.pl, którego celem jest odtworzenie kolonii lęgowych gatunków ptaków z rzędu siewkowe oraz poprawa warunków ochrony przyrody na obszarze metropolii. W granicach miasta można spotkać łosie, jelenie i sarny, wilki, rysie, bobry, wydry, gniazdujące bieliki i czarne bociany, po kilka gatunków rybitw i mew oraz kilkanaście gatunków kaczek, a zimą także pochodzące z północy gatunki morskie. Warsaw together with STOP Association implements project LIFE+ WislaWarszawska.pl whose target is to renew breeding colonies of certain bird species from the Charadriiformes type and amelioration of nature protection conditions on the metropolitan level. It is possible to spot by the Vistula: moose, deers, lynx, wolves, beavers, otters, black storks, some terns, seagulls and over a dozen types of ducks and during winter sea species coming from the North. fot. Marcin Łukawski Zdjęcie wykonano w ramach projektu LIFE+ WislaWarszawska.pl, który otrzymał dofinansowanie z Komisji Europejskiej ze środków Instrumentu Finansowego LIFE+ oraz z NFOŚiGW SIEWECZKA RZECZNA (CHARADRIUS DUBIUS) GATUNEK CHRONIONY Warszawa jest pod względem przyrodniczym unikalną europejską stolicą. Na brzegach Wisły mamy możliwość obcowania z zaskakująco dziką i piękną przyrodą. LITTLE RINGED PLOVER (CHARADRIUS DUBIUS), UNDER PROTECTION. In terms of nature Warsaw is a completely unique European capital. Right by the edges of Vistula river we have a chance to experience the wild and beautiful nature.

18 Wisła to wiele możliwości rekreacji. Możemy wypłynąć kajakiem na 1-2 godziny, aby podziwiać Stare Miasto i zielone brzegi lub wybrać się na całodniowy spływ, np.: Warszawa Modlin (ok. 38 km), Otwock Warszawa (ok. 27 km), Góra Kalwaria Warszawa (ok. 30 km). Vistula is loads of recreation possibilities. We can go cayaking for over 1-2 hours to see the Old Town or green boarders or to make it a whole day. You can then try desitnation: Warszawa Modlin (around 38 km), Otwock Warszawa (around 27 km), Góra Kalwaria Warszawa (around 30 km). KAJAKIEM PO WIŚLE, ROWEREM NAD RZEKĘ Na Wiśle uruchomiona została nowa letnia atrakcja wypożyczalnia kajaków powiązana ze stacjami Veturilo. Każdy może wypożyczyć kajak, spłynąć Wisłą oraz wrócić do miejsca startu rowerem publicznym Veturilo. VISTULA CANOEING, BIKES BY THE RIVER. New summer action was organized by the river a canoe rental joint with Veturilo. Anyone can rent a canoe and take it down the river and come back with Veturilo to the starting point. fot. PZ Studio

19 W rezultacie przystąpienia do Porozumienia Miasto przyjęło w 2011 r. i wdraża plan działań na rzecz zrównoważonego zużycia energii. Głównym celem jest redukcja emisji CO 2 o co najmniej 20%, pozostałe cele to zmniejszenie zużycia energii dzięki działaniom na rzecz efektywności energetycznej oraz wzrost udziału energii ze źródeł odnawialnych. Przystępując do tej inicjatywy w 2009 r. Warszawa była jednym z 400 miast sygnatariuszy, dziś inicjatywa ta obejmuje ponad miast w całej Europie. As a result of the City participation in Covenant of Mayors initiative since 2011 a plan for sustainable energy use was undertaken. The target was 20% reduction of CO 2, reduction of energy use through energy efficiency as well as increase in energy production from the renewable sources. Being a part of this initiative in 2009 Warsaw was one of 400 co-signers. Today this initiative covers over cities in the whole of Europe. ZRÓWNOWAŻONE ZUŻYCIE ENERGII W 2009 r. Warszawa została sygnatariuszem wielkiej inicjatywy europejskiej pod nazwą Porozumienie Burmistrzów na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych. SUSTAINABLE ENERGY USE. In 2009 Warsaw became a co-signer of great European initiative Covenant of Mayors about the reduction of greenhouse gases emission. fot. Zbigniew Panów

20 Warszawa posiada większą liczbę metrów kwadratowych powierzchni biurowych w budowie, które ubiegają się o certyfikaty ekologiczne dla zielonych budynków niż wszystkie stolice Europy Środkowo-Wschodniej razem wzięte. Warsaw has the biggest amount of office space under construction currently undergoing evaluation for ecological certificates for green buildings higher in number than the East-Central European capitals all together. ZIELONE BUDYNKI W WARSZWIE Niemal wszystkie rozpoczynane w ostatnich latach inwestycje biurowe w Warszawie są certyfikowane ekologicznie w jednym z dwóch najpopularniejszych na rynku systemów LEED lub BREEAM. GREEN BUILDINGS IN WARSAW. Almost all business investments in the past years in Warsaw are certified with one out of two most popular systems: LEED or BREEAM. fot. PZ Studio

21 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie stosuje najnowocześniejsze technologie uzdatniania wody pitnej, ale jednocześnie niezwykle troskliwie opiekuje się starymi obiektami, które od ponad 127 lat użytkowane są zgodnie z pierwotnym przeznaczeniem. To ewenement na skalę europejską. Od 2012 roku Stacja Filtrów jest wpisana na listę Pomników Historii. The Municipal Water and Sewage Enterprise uses the most innovative technologies of drinking water treatment but also preserves the historical buildings used for over 127 years according to their purpose. This is a phenomenon on a European scale. Since 2012 the Filter Station is included in the Historical Monuments list. STACJA UZDATNIANIA WODY FILTRY Stacja Filtrów dostarcza czystą wodę mieszkańcom Warszawy od 1886 r. WATER TREATMENT PLANT FILTERS. Filter Station provides water to the city inhabitants since fot. S. Klorek dla MPWiK

22 Panele prezentowane na zdjęciu obok są elementem laboratorium Odnawialnych Źródeł Energii służącego edukacji ekologicznej młodzieży z warszawskich szkół. Energia słoneczna to bez wątpienia najbardziej obiecujące, jednocześnie najbogatsze źródło energii odnawialnej, zwanej też energią czystą, przyjazną środowisku naturalnemu. Presented on the photo solar panels are an element of Renewable Energy Sources laboratory which is a part of ecological education for Warsaw teenagers. Solar energy is the most promising and in the same time the richest renewable source also called clean energy friendly for the surrounding environment. ENERGIA ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH Panele słoneczne na budynku Zespołu Szkół nr 113 z Oddziałami Dwujęzycznymi przy ul. Olgierda w Warszawie. RENEWABLE SOURCES ENERGY. Solar panels on the Bilingual Group of Schools number 113 by Olgierda street in Warsaw. fot. z archiwum Biura Infrastruktury Urzędu m. st. Warszawy

23 Dzięki produkcji energii w warszawskich elektrociepłowniach Siekierki i Żerań z zastosowaniem procesu kogeneracji emisja CO 2 jest 30% niższa niż w innych zakładach. Wszystkie kotły węglowe wyposażone są w nowoczesne elektrofiltry, które utrzymują emisję pyłu na poziomie o połowę niższym od wielkości dopuszczalnej polskimi normami ochrony powietrza. Elektrociepłownia Siekierki (PGNIG TERMIKA) wytwarza energię pozwalającą ogrzać i oświetlić 60% budynków w Warszawie. Thanks to energy production of the power plant Siekierki and Żerań with cogeneration process the emission of CO 2 is 30% lower than in other similar institutions. All coal generators are equipped with electrofilters which preserve the level of dust half as high as the Polish air protection limits allow. Power station Siekierki (PGNIG TERMIKA) produces energy enabling heating and lightning of 60% of buildings in Warsaw. fot. Tomasz Tan z archiwum PGNiG TERMIKA ELEKTROCIEPŁOWNIA SIEKIERKI OD STRONY JEZIORKA CZERNIAKOWSKIEGO Jest to największa i posiadająca najnowocześniejsze instalacje do ochrony powietrza wśród wszystkich elektrociepłowni w Polsce. SIEKIERKI POWER STATION FROM THE CZERNIAKOWSKIE LAKE SIDE. It is the biggest and posessing the most innovative air-protection installation through all power stations in Poland.

24 Prawie 1 / 4 powierzchni Warszawy stanowią tereny zielone. W mieście jest 76 parków, 160 placów i zieleńców. Warszawa jest też jedną z niewielu stolic europejskich, o tak dużym udziale kompleksów leśnych w ogólnej powierzchni miasta. Zajmują one ok. 1 / 7 powierzchni miasta. Over 1 / 4 area of Warsaw are green areas. The city contains 76 parks, 160 squares and smaller green areas. Warsaw is also one of few European capitals with such a prominent part of forestries in the main city area. They make up about 1 / 7 of the whole city surface. fot. PZ Studio PARK POLE MOKOTOWSKIE IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO Park o powierzchni blisko 70 ha znajduje się na terenie trzech dzielnic: Mokotowa, Ochoty i Śródmieścia. Powstał na terenie dawnego Lotniska Mokotowskiego. Jest elementem klina napowietrzającego Warszawę, zapewniając swobodny przepływ powietrza do Śródmieścia. MARSHAL JÓZEF PIŁSUDSKI S PARK POLE MOKOTOWSKIE. Over 172 acres spread across three districts: Mokotów, Ochota and Śródmieście. It was created on the grounds of Mokotowski Airport. It is a strategic part of Warsaw ensuring smooth air movement directly to Śródmieście.

25 Piknik z Klimatem jest częścią projektu Partnerstwo dla Klimatu zapoczątkowanego latem 2008 r. jako platforma współpracy i wspierania wydarzeń towarzyszących Konferencji Klimatycznej COP14 w Poznaniu. Do roku 2011 Platforma działała pod patronatem Ministerstwa Środowiska, od roku 2012 inicjatywa kontynuowana jest przez Miasto Stołeczne Warszawa. Picnic with a Climate is a part of the Climate Partnership introduced in the summer of 2008 as a platform for cooperation and suport for Cilmate Conference COP14 in Poznań. Until 2011 it was organized under the Ministry of Environment and since 2012 it is continued by the City of Warsaw. fot. z archiwum Biura Infrastruktury Urzędu m. st. Warszawy PIKNIK Z KLIMATEM Jest już tradycją stolicy, organizowany corocznie w ostatnią niedzielę wakacji. Twoje życie, Twój klimat to temat przewodni imprezy w 2013 r., dedykowanej Konferencji ONZ COP19/CMP9. PICNIC WITH A CLIMATE. It is already a tradition. Organized each year on the last Sunday of Summer holidays, in 2013 it was entitled Your life, your climate. It was dedicated to the Climate Conference UN COP19/CMP9.

26 W październiku 2013 r. na terenie Lasu im. Jana III Sobieskiego uczniowie warszawskich i podwarszawskich szkół rozpoczęli akcję sadzenia drzew dokładnie tylu, ilu delegatów będzie przebywać w Warszawie podczas listopadowej Konferencji ONZ COP19/CMP drzew posadzonych zostanie w Lasach Miejskich, pozostałe w Nadleśnictwie Celestynów przy udziale Lasów Państwowych. In October 2013 in the Jan III Sobieski Forest area students from Varsovian and suburbian schools started a planting action: the aim is to plant trees (the same amount as the numer of UN Conference COP19/CMP9 delegates) trees will be planted in Municipal Forests, the rest in Forest Inspectorate with the contribution of National Forests. fot. z archiwum Stowarzyszenia Klub Gaja ŚWIĘTO DRZEWA Program edukacji ekologicznej Klubu Gaja realizowany od 2003 roku, którego inauguracja odbywa się co roku w październiku w Warszawie. Miasto od wielu lat aktywnie wspiera tę ogólnopolską i międzynarodową akcję sadzenia drzew. THE TREE HOLIDAY. It is an education programme organized since 2003 by Gaja Club. Each year, the inauguration takes place in October in Warsaw. The city of Warsaw for many years supports this national and international action of tree planting.

27 Tylko w ostatnich latach w Stolicy przybyło: 230 projektowanych specjalnie dla warszawiaków tramwajów, w tym z systemem odzysku energii z hamowania podobnym do stosowanych w bolidach Formuły 1; ponad 800 niskopodłogowych autobusów przyjaznych dla środowiska, także z napędem hybrydowym; 23 składy nowoczesnych pociągów Szybkiej Kolei Miejskiej; 35 nowej generacji energooszczędnych i inteligentnych składów metra. Only in the past few years the capital gained: 230 modern trams designed especially for the Warsaw inhabitants including brake energy saving similar to the one in Formula 1 bolides, over 800 low-floor environmentally friendly buses, also with hybrid drive, 23 modern sets for the Rapid City Train, 35 new generation, energy saving and intelligent metro sets. TRANSPORT W WARSZAWIE Warszawski transport publiczny jest nie tylko przyjazny środowisku ale także wygodny i nowoczesny. Obsługuje 60% podróży wykonywanych w Warszawie. PUBLIC TRANSPORT. Warsaw public transport is both comfortable and modern. 60% of journeys in Warsaw is made by public transport. fot. PZ Studio, archiwum

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND Ala ma kota is a network of non-public education preschools which are entered into the register of non-public schools and institutions of the Capital City of

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki m.st. Warszawy Czy Warszawa zostanie Zieloną Stolicą Europy? European Green Capital Award tytuł Komisji Europejskiej Wniosek stolicy

Dobre praktyki m.st. Warszawy Czy Warszawa zostanie Zieloną Stolicą Europy? European Green Capital Award tytuł Komisji Europejskiej Wniosek stolicy Dobre praktyki m.st. Warszawy Czy Warszawa zostanie Zieloną Stolicą Europy? European Green Capital Award tytuł Komisji Europejskiej Wniosek stolicy Leszek Drogosz, Dyrektor Biura Infrastruktury Urzędu

Bardziej szczegółowo

Polskie doświadczenia we wdrażaniu Planu działań na rzecz zrównoważonego zużycia energii Miasto Stołeczne Warszawa

Polskie doświadczenia we wdrażaniu Planu działań na rzecz zrównoważonego zużycia energii Miasto Stołeczne Warszawa Polskie doświadczenia we wdrażaniu Planu działań na rzecz zrównoważonego zużycia energii Miasto Stołeczne Warszawa Katarzyna Kacpura, Zastępca Dyrektora Biura Infrastruktury Urzędu m.st. Warszawy Polityka

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

Galeria Handlowa Starogard Gdański

Galeria Handlowa Starogard Gdański Galeria Handlowa Starogard Gdański Parkridge Retail Miasto Starogard Gdański leży w południowo-wschodniej części województwa pomorskiego, w pobliżu Borów Tucholskich, nad rzeką Wierzycą na Pojezierzu Starogardzkim.

Bardziej szczegółowo

Economical utilization of coal bed methane emitted during exploitation of coal seams energetic and environmental aspects

Economical utilization of coal bed methane emitted during exploitation of coal seams energetic and environmental aspects Economical utilization of coal bed methane emitted during exploitation of coal seams energetic and environmental aspects President of The Board mgr inż. Roman Łój Katowicki Holding Węglowy S.A. Katowicki

Bardziej szczegółowo

Liebrecht & wood Group, BBI Development Awards

Liebrecht & wood Group, BBI Development Awards www.placunii.pl Plac Unii City Shopping, opened in October 2013, is part of Plac Unii the largest mixed-use investment completed in Warsaw in the recent years. The three level shopping centre offers 15,500

Bardziej szczegółowo

PRODUCTION HALL OFFER

PRODUCTION HALL OFFER PRODUCTION HALL OFFER 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Bałtowska 2. Location / Lokalizacja PRODUCTION HALL DATA Town / Street Miasto / Ulica Ostrowiec Świętokrzyski/Bałtowska Street

Bardziej szczegółowo

Morskie Oko powstało w dawnym wyrobisku. Morskie Oko (The Eye of the Sea) was developed. Nad wodą. By the water

Morskie Oko powstało w dawnym wyrobisku. Morskie Oko (The Eye of the Sea) was developed. Nad wodą. By the water Nad wodą Morskie Oko powstało w dawnym wyrobisku kamieniołomu w okolicy dzisiejszej ul.fabrycznej. Zbiornik wodny ze względu na częściowo skaliste brzegi nazywano Morskim Okiem. W latach 30. XX wieku przy

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!"

Awareness campaign Safe rail-road level crossing Stop and Live! Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!" www.plk-sa.pl Geneva, 12-13 May 2014 The key objective of the campaign is: What are our objectives? - to promote the correct patterns of

Bardziej szczegółowo

Budynki i zabudowania na terenie (T/N) Buildings / other constructions on site (Y/N)

Budynki i zabudowania na terenie (T/N) Buildings / other constructions on site (Y/N) Poziom wód gruntowych [m] Underground water level [m] Czy były prowadzone badania geologiczne terenu (T/) Were geological research done (Y/) Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (T/) Risk of flooding

Bardziej szczegółowo

Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik. Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for. Tatras National Park (Slovakia) Director Pawel Majko

Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik. Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for. Tatras National Park (Slovakia) Director Pawel Majko April 22, 2012 Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik Tatrzanski Park Narodowy Director Pawel Skawinski (host) Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for National Parks Jan Reklewski Tatras

Bardziej szczegółowo

WAREHOUSE AND PRODUCTION HALL OFFER poz. schematu nr 1 position 1 on the sketch

WAREHOUSE AND PRODUCTION HALL OFFER poz. schematu nr 1 position 1 on the sketch WAREHOUSE AND PRODUCTION HALL OFFER poz. schematu nr 1 position 1 on the sketch PRODUCTION HALL DATA 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Hala magazynowo- produkyjna (oznaczona na schemacie

Bardziej szczegółowo

Dnia 6 września udaliśmy się do oczyszczalni ścieków Kapuściska znajdującej się w Łęgnowie w Bydgoszczy

Dnia 6 września udaliśmy się do oczyszczalni ścieków Kapuściska znajdującej się w Łęgnowie w Bydgoszczy Dnia 6 września udaliśmy się do oczyszczalni ścieków Kapuściska znajdującej się w Łęgnowie w Bydgoszczy On 6 th day of September we went to sewage treatment plant Kapuściska located in Łęgnowo in Bydgoszcz.

Bardziej szczegółowo

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round Extraclass Football Men Season 2009/10 - Autumn round Invitation Dear All, On the date of 29th July starts the new season of Polish Extraclass. There will be live coverage form all the matches on Canal+

Bardziej szczegółowo

THE INVESTMENT AREAS - BYTOM, LEŚNA STREET TERENY INWESTYCYJNE - BYTOM, ULICA LEŚNA

THE INVESTMENT AREAS - BYTOM, LEŚNA STREET TERENY INWESTYCYJNE - BYTOM, ULICA LEŚNA TERENY INWESTYCYJNE - BYTOM, ULICA LEŚNA Atrakcyjne tereny inwestycyjne znajdują się przy ul. Leśnej w Bytomiu, w bezpośrednim sąsiedztwie Alei Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Przeznaczona do sprzedaży uzbrojona

Bardziej szczegółowo

Hershey Resorts. W skład Hershey Resorts wchodzi m.in. szereg hoteli, restauracji, sklepów i przede wszystkim wielki park rozrywki.

Hershey Resorts. W skład Hershey Resorts wchodzi m.in. szereg hoteli, restauracji, sklepów i przede wszystkim wielki park rozrywki. www.hersheypa.com Hershey Resort znajduje się w bliskim sąsiedztwie z Nowym Jorkiem, Baltimore i Waszyngtonem. Hershey w stanie Pennsylvania jest znane jako najsłodsze miejsce na ziemi, ponieważ słynie

Bardziej szczegółowo

Regionalny SEAP w województwie pomorskim

Regionalny SEAP w województwie pomorskim ENNEREG International Conference Transfer of knowledge in the field of sustainable use of energy 22 May 2012, Wielkopolska Voivodship Office, Poznań, Poland Regionalny SEAP w województwie pomorskim Katarzyna

Bardziej szczegółowo

BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS

BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS MASTERS WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS MTB ORIENTEERING

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Sustainable Urban Mobility Planning Poland Wprowadzenie Introduction Wyzwania polityki UE w zakresie transportu miejskiego Zatłoczenie centrów miast

Bardziej szczegółowo

Struktury proponowane dla unikalnych rozwiązań architektonicznych.

Struktury proponowane dla unikalnych rozwiązań architektonicznych. 23 Struktury proponowane dla unikalnych rozwiązań architektonicznych.. System fundamentu zespolonego może być zastosowany jako bezpieczna podstawa dla obiektów silnie obciążonych mogących być zlokalizowanymi

Bardziej szczegółowo

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia Katedra Rynku Transportowego Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia dr Marcin Wołek Department of Transportation Market University of Gdansk Warsaw,

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland

GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIVE SCIENCES POZNAŃ BRANCH Department of Environmental Management in Livestock Buildings and

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

KAROLKOWA BUSINESS PARK

KAROLKOWA BUSINESS PARK KAROLKOWA BUSINESS PARK MAIN INFORMATION Class A office building NLA 17 647 sqm 11 floors Location: Warsaw, 30 Karolkowa Street (close Wola) 400 meters to the Metro station Rondo Daszyńskiego 260 parking

Bardziej szczegółowo

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 25 LAT 27 LAT 1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 nasi klienci dobrze trafili... get your swing on with us... www.dyskret.com.pl 30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 131 tel. +48 12 423 31 00, office@dyskret.com.pl

Bardziej szczegółowo

INDEX CRI COLOR RENDERING INDEX (CRI):

INDEX CRI COLOR RENDERING INDEX (CRI): Jesteśmy firmą oświetleniową stworzoną przez ludzi od wielu lat związanych z branżą. Wieloletnie kontakty z producentami zagranicznymi i polskimi pozwoliły nam uczestniczyć w najbardziej innowacyjnych

Bardziej szczegółowo

TYRE PYROLYSIS. REDUXCO GENERAL DISTRIBUTOR :: ::

TYRE PYROLYSIS. REDUXCO GENERAL DISTRIBUTOR  ::   :: TYRE PYROLYSIS Installation for rubber waste pyrolysis designed for processing of used tyres and plastic waste (polyethylene, polypropylene, polystyrene), where the final product could be electricity,

Bardziej szczegółowo

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Dlaczego powstało? - świat przeżywa dziś rewolucję w obszarze edukacji, - naszym celem jest promocja śląskiego jako regionu opartego na wiedzy, i najnowszych technologiach,

Bardziej szczegółowo

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Imię i Nazwisko Kandydata/Kandydatki Proszę wstawić X w pole zgodnie z prawdą: Brak znajomości języka angielskiego Znam j. angielski (Proszę wypełnić poniższy

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

Warsaw Days Panel dyskusyjny: Twórcy miasta. Leszek Drogosz, Dyrektor Biura Infrastruktury Urzędu m.st. Warszawy

Warsaw Days Panel dyskusyjny: Twórcy miasta. Leszek Drogosz, Dyrektor Biura Infrastruktury Urzędu m.st. Warszawy Warsaw Days Panel dyskusyjny: Twórcy miasta Leszek Drogosz, Dyrektor Biura Infrastruktury Urzędu m.st. Warszawy Warszawa Wysoka pozycja w Mercer s Quality of Living Dynamiczny rozwój przestrzeni Unikalna

Bardziej szczegółowo

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond.

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond. Project CARETRAINING PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE Projekt CARETRAINING KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROJEKTU Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA N R 4 IM. WŁADYSŁAWA SZAFERA W EŁKU W LADYSLAW SZAFER S PRIMARY SCHOOL N O. 4 IN ELK. EŁK, 10.10.2012r.

SZKOŁA PODSTAWOWA N R 4 IM. WŁADYSŁAWA SZAFERA W EŁKU W LADYSLAW SZAFER S PRIMARY SCHOOL N O. 4 IN ELK. EŁK, 10.10.2012r. EŁK, 10.10.2012r. STRUKTURA SYSTEMU EDUKACYJNEGO STRUCTURE OF EDUCATIONAL SYSTEM WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE PRE-PRIMARY SZKOŁA PODSTAWOWA PRIMARY SCHOOL WIEK AGE 3 (6)7 WIEK (6)7 13 AGE GIMNAZJUM LOWER SECONDARY

Bardziej szczegółowo

Załacznik nr VIII do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WSL w roku 2013. Tabela 8. Wskaźniki kluczowe (core indicators) 2007-2013

Załacznik nr VIII do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WSL w roku 2013. Tabela 8. Wskaźniki kluczowe (core indicators) 2007-2013 Załacznik nr VIII do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WSL w roku 2013 Tabela 8. Wskaźniki kluczowe (core indicators) 2007-2013 Wskaźnik Jednostka Priorytet Początkowy punkt odniesienia Ostateczny

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

Post-iGeo: Kraków-Toruń-Gdańsk-Warszawa 19.08.-23.08.2014

Post-iGeo: Kraków-Toruń-Gdańsk-Warszawa 19.08.-23.08.2014 Kraków 2014 Travel Office Pedagogical University of Cracow Photo by Mariusz Szubert & Anna Winiarczyk-Raźniak Institute of Geography Pedagogical University of Cracow Post-iGeo: Kraków-Toruń-Gdańsk-Warszawa

Bardziej szczegółowo

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ THE POWER OF EXPORT IN POLISH COSMETICS INDUSTRY KATARZYNA OLĘDZKA Brand Manager Verona Products Professional AGENDA 1. Branża kosmetyczna w Polsce i na świecie

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

Reporting on dissemination activities carried out within the frame of the DESIRE project (WP8)

Reporting on dissemination activities carried out within the frame of the DESIRE project (WP8) Reporting on dissemination activities carried out within the frame of the DESIRE project (WP8) Name, Affiliation Krzysztof Wojdyga, Marcin Lec, Rafal Laskowski Warsaw University of technology E-mail krzysztof.wojdyga@is.pw.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Krowoderska 52 Apartament Oferta Idealnej Inwestycji

Krowoderska 52 Apartament Oferta Idealnej Inwestycji Krowoderska 52 Apartament Oferta Idealnej Inwestycji FISHEYE Properties Establishment Real Estate Consultants sp.k. ul. Krowoderska 52/4, 31-158 Kraków, Poland, tel. +48 12 630 93 00, fax. +48 12 630 93

Bardziej szczegółowo

OFERTA REKLAMOWA 2016

OFERTA REKLAMOWA 2016 OFERTA REKLAMOWA 2016 LICZBY GRAMWZIELONE.PL FACTS & FIGURES 6 LAT NA RYNKU YEARS ON THE MARKET 1 POZYCJA NA RYNKU MEDIÓW W POLSCE DEDYKOWANYCH ENERGII ODNAWIALNEJ RENEWABLE ENERGY MEDIA IN POLAND ODSŁON

Bardziej szczegółowo

Your bridge to opportunities+

Your bridge to opportunities+ Goodman Wrocław IV 64,000 sqm warehouse space in strategic location Your bridge to opportunities+ Goodman Wrocław IV Wrocław, ul. Kwiatkowskiego Goodman Wrocław IV Wrocław, Kwiatkowskiego Street Zbliż

Bardziej szczegółowo

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Jan Witkowski : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Project for exhibition photo graphic compositions typography colors Berlin London Paris Barcelona Vienna Prague Krakow Zakopane Jan Witkowski ARTIST FROM

Bardziej szczegółowo

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges www.european-ecotourism.pl registration: office@european-ecotourism.pl enquires: biuro@sie.org.pl tel. +48 725 994 964 Social Ecological Institute is pleased to invite to III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIEBIORSTWO LUSARSKO-BUDOWLANE LESZEK PLUTA

PRZEDSIEBIORSTWO LUSARSKO-BUDOWLANE LESZEK PLUTA Przedsi biorstwo lusarsko Budowlane was founded in 1992 in Kielce, Poland. Today we are a recognized manufacturer of modern aluminium-glass constructions at a high European level. We provide solutions

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to take a rest - odpocząć Muszę odpocząć. (5) Czy chcesz

Bardziej szczegółowo

Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem

Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem Ŝurawia GTK1100 Poznań, 24-11-2010 Igor Pawela Forum Czystej Energii Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST LISTA DAYCH DOTYCZĄCYCH TEREU SITE CHECK LIST PODSTREFA DOBRE MIASTO DOBRE MIASTO SUBZOE Investor ul. Barczewskiego 1, 10-061 Olsztyn tel/fax. +48 89 535 02 41 iniejsza informacja nie stanowi oferty handlowej

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) 112 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.6.4. Część ustna. Przykładowe zestawy zadań Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna (wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Gmina Pruszcz Gdański. Przyjazna Oświacie Commune education friendly

Gmina Pruszcz Gdański. Przyjazna Oświacie Commune education friendly Gmina Pruszcz Gdański Przyjazna Oświacie Commune education friendly Gmina logistycznie idealna Gmina Pruszcz Gdański od kilku lat kładzie duży nacisk na inwestycje w oświacie. To szczególnie ważna dziedzina

Bardziej szczegółowo

POLISH MARITIME CLUSTER POLSKI KLASTER MORSKI

POLISH MARITIME CLUSTER POLSKI KLASTER MORSKI POLISH MARITIME CLUSTER POLSKI KLASTER MORSKI 500 wejść dziennie Department of Economics and Management Faculty of Entrepreneurship and Quality Science Pomeranian Special Economic Zone (PSEZ) covers

Bardziej szczegółowo

2 nd ClimMani EU COST Action Meeting Poznań, Poland 28-30 September, 2015

2 nd ClimMani EU COST Action Meeting Poznań, Poland 28-30 September, 2015 nd ClimMani EU COST Action Meeting, oland 8-30 September, 015 Venue HOTEL MERCURE**** - OZNAŃ Address: ul. Roosvelta 0, 60-89, oland Tel. +48 61 855 80 00 e-mail: H3393@accor.com mercure-poznan-centrum.com

Bardziej szczegółowo

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego Wersja z dnia 2 września 2014 Definicje GRA - Przeglądarkowa gra HTML5 o nazwie Sumerian City, dostępna

Bardziej szczegółowo

EXPERIENCE OF ŁUBIANKA

EXPERIENCE OF ŁUBIANKA EXPERIENCE OF ŁUBIANKA COMMUNE 1 2 SUSTAINABLE ENERGY ACTION PLAN REDUCTION OF CO 2 PROMOTION OF RES ENERGY EFFICIENCY IMPROVEMENT MOBILIZATION OF LOCAL POPULATION 3 REDUCTION OF CO 2 (PLAN 5X20) Of min

Bardziej szczegółowo

Dziś budujemy pod klucz dowolne typy instalacji energetycznych spotykanych w przemyśle, górnictwie i gospodarce komunalnej.

Dziś budujemy pod klucz dowolne typy instalacji energetycznych spotykanych w przemyśle, górnictwie i gospodarce komunalnej. Początki działalności naszej firmy sięgają jeszcze lat czterdziestych minionego stulecia. W ciągu kolejnych dekad, wraz z rozbudową mocy wytwórczych krajowej energetyki i górnictwa, systematycznie rozwijaliśmy

Bardziej szczegółowo

Metropolization : Local Development and Government in Poland

Metropolization : Local Development and Government in Poland Metropolization : Local Development and Government in Poland Lydia COUDROY DE LILLE Université Lumière-Lyon 2 & Centre Géophile - Ecole Normale Supérieure de Lettres et Sciences Humaines de Lyon OCDE-

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWY TRIATHLON MTB W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

MIĘDZYNARODOWY TRIATHLON MTB W DĄBROWIE GÓRNICZEJ Klub Rekreacyjno-Sportowy TKKF Triathlon w Dąbrowie Górniczej oraz Morawskośląski Związek Triathlonu w Ostrawie zapraszają na MIĘDZYNARODOWY TRIATHLON MTB W DĄBROWIE GÓRNICZEJ w ramach Morawskośląskiego

Bardziej szczegółowo

OFERTA REKLAMOWA. advertisement offer

OFERTA REKLAMOWA. advertisement offer OFERTA REKLAMOWA 2015 advertisement offer LICZBY GRAMWZIELONE.PL FACTS & FIGURES 5 LAT NA RYNKU YEARS ON THE MARKET 1 POZYCJA NA RYNKU MEDIÓW W POLSCE DEDYKOWANYCH ENERGII ODNAWIALNEJ NO 1 POSITION AMONG

Bardziej szczegółowo

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy Definition: WHAT DOES THE SPECIAL ECONOMIC ZONE MEAN? THE SPECIAL ECONOMIC ZONE IS THE SEPERATED AREA WITH ATTRACTIVE TAX

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do wybranych narzędzi i modeli do zrównoważonego planowania energetycznego na poziomie lokalnym: REAM i SEC-BENCH

Wprowadzenie do wybranych narzędzi i modeli do zrównoważonego planowania energetycznego na poziomie lokalnym: REAM i SEC-BENCH Wprowadzenie do wybranych narzędzi i modeli do zrównoważonego planowania energetycznego na poziomie lokalnym: REAM i SEC-BENCH Endre Ottosen, NEPAS Doskonalenie poziomu edukacji w samorządach terytorialnych

Bardziej szczegółowo

Oferta sprzedaży działki inwestycyjno- przemysłowej w Sieradzu (Greenfields for sale on urban economic zone in Sieradz)

Oferta sprzedaży działki inwestycyjno- przemysłowej w Sieradzu (Greenfields for sale on urban economic zone in Sieradz) Oferta sprzedaży działki inwestycyjno- przemysłowej w Sieradzu (Greenfields for sale on urban economic zone in Sieradz) Nazwa lokalizacji Site name Zakładników Miasto Town Sieradz Województwo Voivodship

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UCZNIA UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY PESEL miejsce na naklejkę EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI

Bardziej szczegółowo

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY ODMIENNE PODEJŚCIE JAK NAWIGOWAĆ W OBECNYCH NURTACH I RUCHACH, KTÓRE

Bardziej szczegółowo

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Przedszkole Nr 1 w Zabrzu ANKIETA ul. Reymonta 52 41-800 Zabrze tel./fax. 0048 32 271-27-34 p1zabrze@poczta.onet.pl http://jedyneczka.bnet.pl ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Drodzy Rodzice. W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Piąte spotkanie grupy partnerskiej w Katowicach (Polska) 19-20 maj 2015 Program Uczenie się przez całe życie Grundtvig Tytył projektu: Osoby 50+ na rynku

Bardziej szczegółowo

MAŁE KROKI NAD DUŻĄ RZEKĄ

MAŁE KROKI NAD DUŻĄ RZEKĄ MAŁE KROKI NAD DUŻĄ RZEKĄ Wisła ma gospodarza: Zarząd Mienia m.st. Warszawy Od października 2008 roku ZMW pełni rolę zarządcy terenów miejskich znajdujących się nad Wisłą. Jest odpowiedzialny za utrzymanie

Bardziej szczegółowo

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance Benefits Depending on your residency status (EU citizen or not) there are various benefits available to help you with costs of living. A8 nationals need to have been working for a year and be registered

Bardziej szczegółowo

1. Holiday letters. a. 1. Cele lekcji. b. 2. Metoda i forma pracy. c. 3. Środki dydaktyczne. d. 4. Przebieg lekcji. i.

1. Holiday letters. a. 1. Cele lekcji. b. 2. Metoda i forma pracy. c. 3. Środki dydaktyczne. d. 4. Przebieg lekcji. i. 1. Holiday letters Uczeń: Uczeń: a. 1. Cele lekcji i. a) Wiadomości wie, jak wyglądać powinien układ listu nieformalnego, zna słownictwo dotyczące wakacji, zna podstawowe konstrukcje gramatyczne czasów:

Bardziej szczegółowo

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+ Goodman Kraków Airport Logistics Centre 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth Goodman Kraków Airport Logistics Centre ul. Komandosów 1, 32-085 Modlniczka Goodman

Bardziej szczegółowo

X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna).

X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna). X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna). Zestaw 1 Wybierz jeden temat i przygotuj się do jego prezentacji przez ok. 3min. 1. The most important

Bardziej szczegółowo

Nazwa lokalizacji Site name Mickiewicza 6 Miasto Town Sieradz Województwo Voivodship lodzkie Powierzchnia całkowita (m 2 ) Area total (sq.

Nazwa lokalizacji Site name Mickiewicza 6 Miasto Town Sieradz Województwo Voivodship lodzkie Powierzchnia całkowita (m 2 ) Area total (sq. Oferta wynajęcia powierzchni produkcyjno-magazynowych z częścią biurowo-socjalną w Sieradzu (Brownfields for rent, production-store with office-social part of space for rent in Sieradz) Nazwa lokalizacji

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

Microsoft CityNext. Rewitalizacja, a smart city. Czy smart rewitalizacja się opłaca przy wykorzystaniu środków RPO WSL 2014-2020?

Microsoft CityNext. Rewitalizacja, a smart city. Czy smart rewitalizacja się opłaca przy wykorzystaniu środków RPO WSL 2014-2020? Microsoft CityNext Artur Kolesiński artkol@microsoft.com Rewitalizacja, a smart city. Czy smart rewitalizacja się opłaca przy wykorzystaniu środków RPO WSL 2014-2020? Przyjazne Społeczeństwo How to make

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE I.1. X Have a nice day! Y a) Good idea b) See you soon c) The same to you I.2. X: This is my new computer. Y: Wow! Can I have a look at the Internet? X: a) Thank you b) Go ahead c) Let me try I.3. X: What

Bardziej szczegółowo

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business+

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business+ Goodman Poznań Airport 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business Goodman Poznań Airport ul. Batorowska 35, 62-081 Wysogotowo, Poznań Najlepsze miejsce dla biznesu Goodman

Bardziej szczegółowo

Reporting on dissemination activities carried out within the frame of the DESIRE project (WP8)

Reporting on dissemination activities carried out within the frame of the DESIRE project (WP8) Reporting on dissemination activities carried out within the frame of the DESIRE project (WP8) Name, Affiliation Krzysztof Wojdyga, Marcin Lec, Rafal Laskowski Warszaw University of Technology E-mail krzysztof.wojdyga@is.pw.edu.pl

Bardziej szczegółowo

INVESTMENT OFFER Mechaniczne Industrial Park (Hall no 86)

INVESTMENT OFFER Mechaniczne Industrial Park (Hall no 86) INVESTMENT OFFER Mechaniczne Industrial Park (Hall no 86) prepared by Tarnów, vember 2009 Nazwa oferty inwestycyjnej: Investment offer name: Przedmiot oferty: Offer object: Rodzaj oferty: Offer kind: Nazwa

Bardziej szczegółowo

NAJPIĘKNIEJSZE CHOINKI TYLKO U NAS! THE MOST BEAUTIFUL CHRISTMAS TREES ONLY FROM US! SPRZEDAŻ HURTOWA WHOLESALE Plantacja Ale Choinki osiąga dużą wydajność dzięki zautomatyzowaniu uprawy, odpowiedniej

Bardziej szczegółowo

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland Państwowa Inspekcja Pracy Annotation Główny Inspektorat Pracy ul. Barska 28/30 02-315 Warszawa Rzeczypospolita Polska Polska An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic

Bardziej szczegółowo

Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce

Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce HORIZON 2020 - THE FRAMEWORK PROGRAMME FOR RESEARCH AND INNOVATION (2014-2020) 2020) Challenge 5 Climate action, environment, resource efficiency and raw materials INFORMAL DRAFT 1 Copyright KPK PB UE

Bardziej szczegółowo

FEATURES. Modern architecture. Attractive location at Marii Konopnickiej Street. and close to the Vistula Boulevards A view on the Wawel Royal Castle

FEATURES. Modern architecture. Attractive location at Marii Konopnickiej Street. and close to the Vistula Boulevards A view on the Wawel Royal Castle WSTĘP Naszym celem było stworzenie niepowtarzalnego miejsca na mapie Krakowa, charakteryzującego się doskonałą lokalizacją, unikalnymi widokami oraz elastyczną aranżacją przestrzeni. Miejsca, które w naturalny

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST LISTA DAYCH DOTYCZĄCYCH TEREU SITE CHECK LIST Położenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of property Cena Price Informacje dotyczące nieruchomości Property information Charakterystyka działki Land

Bardziej szczegółowo

SEGRO BUSINESS PARK WARSAW

SEGRO BUSINESS PARK WARSAW SEGRO BUSINESS PARK WARSAW OŻAROWSKA 40/42 DUCHNICE NOWOCZESNA POWIERZCHNIA BIZNESOWA MODERN BUSINESS SPACE 36 400 m 2 / 36,400 sq m SEGRO.pl SEGRO BUSINESS PARK WARSAW Nowoczesny park logistyczno-biznesowy

Bardziej szczegółowo

Najstarsza prywatna fabryka papierosów w Polsce THE Oldest private cigarettes factory in poland

Najstarsza prywatna fabryka papierosów w Polsce THE Oldest private cigarettes factory in poland Najstarsza prywatna fabryka papierosów w Polsce THE Oldest private cigarettes factory in poland Praxis to spółka produkująca papierosy w Kamiennej Górze, oparta w 100% na polskim kapitale. Jest wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Konferencja Transfer wiedzy w dziedzinie zrównoważonego wykorzystania energii Poznań, 22.05.2012. Tomasz Pawelec

Konferencja Transfer wiedzy w dziedzinie zrównoważonego wykorzystania energii Poznań, 22.05.2012. Tomasz Pawelec DZIAŁANIA LOKALNE I REGIONALNE W ZAKRESIE ZRÓWNOWAŻONEJ ENERGII I OGRANICZANIA EMISJI GAZÓW CIEPLARNIANYCH PRZYKŁADY POLSKICH DOŚWIADCZEŃ REGIONALNYCH I LOKALNYCH Konferencja Transfer wiedzy w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science Proposal of thesis topic for mgr in (MSE) programme 1 Topic: Monte Carlo Method used for a prognosis of a selected technological process 2 Supervisor: Dr in Małgorzata Langer 3 Auxiliary supervisor: 4

Bardziej szczegółowo

Konferencja zamykająca II edycję Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego

Konferencja zamykająca II edycję Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego FSS/2014/HEI/W/0078 Integrated education in the range of Renewable Energy Sources Engineering on the University of Technology and Life Sciences in Bydgoszcz Konferencja zamykająca II edycję Funduszu Stypendialnego

Bardziej szczegółowo

Recent Developments in Poland: Higher Education Reform Qualifications Frameworks Environmental Studies

Recent Developments in Poland: Higher Education Reform Qualifications Frameworks Environmental Studies 544524-TEMPUS-1-2013-1-PL-TEMPUS-SMHES Qualifications Frameworks for Environmental Studies at Ukrainian Universities Recent Developments in Poland: Higher Education Reform Qualifications Frameworks Environmental

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

OKECIE BUSINESS POINT Oferta sprzedaży

OKECIE BUSINESS POINT Oferta sprzedaży OKECIE BUSINESS POINT Oferta sprzedaży Oferta budynku biurowego Warszawa, Sabały 60 Okęcie Business Point Office building offer Warsaw, Sabały 60 Street Okecie Business Point Witamy w 5th Avenue Holding

Bardziej szczegółowo

UMOWY WYPOŻYCZENIA KOMENTARZ

UMOWY WYPOŻYCZENIA KOMENTARZ UMOWY WYPOŻYCZENIA KOMENTARZ Zaproponowany dla krajów Unii Europejskiej oraz dla wszystkich zainteresowanych stron wzór Umowy wypożyczenia między muzeami i instytucjami kultury opracowany został przez

Bardziej szczegółowo

Polska Federacja Klubów Business and Professional Women

Polska Federacja Klubów Business and Professional Women Polska Federacja Klubów Business and Professional Women 5 października 2013 roku zainaugurowała we Dworze Podstolice Kampanię EQUAL PAY DAY na lata 2014-2015 pod hasłem: JOINT ACTION WSPÓLNA AKCJA. Polska

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE DOLNOŚLĄSKIE PROVINCE TERENY INWESTYCYJNE WSSE INVESTMENT AREAS WSEZ

WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE DOLNOŚLĄSKIE PROVINCE TERENY INWESTYCYJNE WSSE INVESTMENT AREAS WSEZ Kontakt: doi@invest-park.com.pl Contact: doi@invest-park.com.pl DOŁĄCZ DO NAJLEPSZYCH! www.invest-park.com.pl JOIN THE BEST! www.invest-park.com WSSE WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE WSEZ DOLNOŚLĄSKIE PROVINCE

Bardziej szczegółowo