!?!Czy wiesz, że... fot. Kacper Kowalski dla MPWiK

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "!?!Czy wiesz, że... fot. Kacper Kowalski dla MPWiK"

Transkrypt

1

2

3

4 Podczas procesu oczyszczania ścieków zakład produkuje ok. 400 ton osadu ściekowego na dobę. Z osadu, po jego dalszej fermentacji, otrzymujemy biogaz, z którego po spaleniu w gazogeneratorach można wytworzyć taką ilość energii, która mogłaby posłużyć do oświetlenia przez 3 miesiące wszystkich ulic Warszawy. Powstająca w ten sposób tzw. zielona energia wykorzystywana jest na potrzeby oczyszczalni. During the process of wastewater treatment the institution produces around 400 tons of wastewater sludge per day. After further fermantation, the sludge turns into biogas which can be burned in gas generators providing energy for lightning in all the streets in Warsaw for over than 3 months. Produced directly in that process green energy is used for the purposes of the sewage plant. fot. Kacper Kowalski dla MPWiK OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW CZAJKA Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków Czajka, współfinansowana ze środków unijnych, jest największą inwestycją środowiskową w Europie w ostatnich dekadach, która zapewnia oczyszczanie 100% ścieków Warszawy zrzucanych do Wisły. SEWAGE PLANT CZAJKA. Expansion and modernisation of sewage plant Czajka, cofunded with European Union funds, is the biggest environmental investment in Europe in the last decade. It ensures 100% purification of sewage dropped directly to Vistula river in the area of Warsaw.

5 !?! Most Świętokrzyski jest najlepiej przystosowanym do potrzeb rowerzystów mostem w Warszawie. Czy wiesz, że... Świętokrzyski bridge is the most adapted for the cyclists needs in Warsaw. MOST ŚWIĘTOKRZYSKI Pierwszy most wantowy (podwieszany) w Warszawie na Wiśle, otwarty 6 października 2000 r., łączący Powiśle z naturalnie ZIELONYM brzegiem Pragi Północ. ŚWIĘTOKRZYSKI BRIDGE. First cable stayed bridge in Warsaw opened on the Vistula river on the 6th of October It joints Powiśle with the naturally GREEN edge of Praga Północ. fot. Zbigniew Panów

6 Widoczny na zdjęciu kompleks RONDO 1 jako pierwszy wieżowiec w Europie otrzymał ekologiczny certyfikat LEED Gold w kategorii Budynki Istniejące. RONDO 1 jest również zdobywcą prestiżowej nagrody Real Green CEE Real Estate Quality Awards 2012 w kategorii Budynek Roku Visible on the photograph RONDO 1 complex was the first skyscraper in Europe which obtained ecological certificate LEED Gold in Existing Buildings category. RONDO 1 also received a prestigious Real Green CEE Real Estate Quality Awards 2012 in the Best Building 2011 category. fot. PZ Studio PLAC GRZYBOWSKI Został odnowiony, na podstawie projektu wypracowanego po konsultacjach społecznych: ograniczono ruch samochodowy, zwiększono przestrzeń dla spacerowiczów, zasadzono ponad 22 tysiące krzewów ozdobnych, bylin i kwiatów. PLAC GRZYBOWSKI. It was renovated based on the project worked out during social consultancies: car traffic got reduced, pedestrian space was increased, over 22 thousand of bushes, perennial plants and flowers were planted.

7 Powstający szlak stanowić będzie element Wiślanej Trasy Rowerowej z Wisły do Gdańska, a także międzynarodowych połączeń rowerowych: EuroVelo E2 z Galway (Irlandia) do Moskwy oraz EuroVelo E11 z Aten do norweskiego Nordkapp i szlaku bursztynowego w systemie dróg rowerowych Greenways. Constructed path will be a part of Vistula Cyclist Route from Wisła to Gdańsk. It will be also an international cyclist joint: EuroVelo E2 from Galway (Ireland) to Moscow and EuroVelo E11 from Athens to Norwegian Nordkapp. It will also figure in an amber trail in Greenways road system. fot. Zbigniew Panów NADWIŚLAŃSKI SZLAK ROWEROWY W ramach projektu Warszawski Węzeł Wodno-Rowerowy Pedałuj i płyń zostanie zbudowana trasa rowerowa na lewym brzegu Wisły w granicach Warszawy (od granicy z gminą Łomianki do granicy z gminą Konstancin-Jeziorna) o długości ok. 26,5 km. CONSTRUCTED CYCLIST PATH ALONG THE VISTULA RIVER. As a part of a project Bike and Sail (Warsaw River Bike Junction) a cyclist path will be built on the left Vistula edge (from the boarder with Łomianki community to Konstancin-Jeziorna) and will have 26,5 km.

8 Budowa Multimedialnego Parku Fontann to kolejny krok w realizacji przedwojennej wizji Stefana Starzyńskiego zwracania stolicy w stronę Wisły. Z 367 dysz tryska jednocześnie nawet 30 tysięcy litrów wody na minutę. Strumienie są oświetlane kolorowym światłem z prawie 300 reflektorów typu LED. Widowisko światło woda dźwięk odbywa się w zamkniętym obiegu wody. The construction of Multimedia Fountain Park was a next step in realisation of pre war vision by president Stefan Starzyński who wanted to turn the capital towards Vistula river. Every minute around 30 thousand liters of water sprinkles from 367 nozzles. The streams are enforced with colourful lights from over 300 LED spotlights. The light-water-sound show happens in a closed water circulation. FONTANNY NA SKWERZE I DYWIZJI PANCERNEJ (PODZAMCZE) Multimedialne fontanny z letnimi, wieczornymi pokazami światło woda dźwięk to niezwykle atrakcyjny w skali całego kraju przystanek nad Wisłą, ściągający tłumy widzów. FOUNTAINS ON 1st ARMOURED DIVISION SQUARE (PODZAMCZE). Multimedia fountains being a part of summer evening shows under a title light-water-sound are an extremely attractive point by the river gathering plenty of viewers. fot. PZ Studio

9 Ptasi Azyl przyjmuje rocznie około ptasich pacjentów z pośród 150 gatunków występujących w Polsce. Ośrodek dzięki swojej działalności przyczynia się do ochrony wielu gatunków ptaków, w tym gatunków zagrożonych wyginięciem. Połowa z nich będzie mogła wrócić do miejsca swojego pochodzenia. Bird Refuge welcomes over bird patients from over 150 species existing in Poland. Due to its work it prevents many species from extinction. Half of the patients will be able to come back to their natural habitat. PTASI AZYL SOWA PŁOMYKÓWKA (TYTO ALBA) Na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie w 1998 r. powstał Ptasi Azyl zajmujący się leczeniem i rehabilitacją ptaków, w tym objętej ścisłą ochroną gatunkową, widocznej na zdjęciu SOWY PŁOMYKÓWKI. BIRD REFUGE BARN OWL (TYTO ALBA). In 1998 in the Warsaw Zoo a Bird Refuge was created. It takes care of treatment and rehabilitation of birds under the species extiction protection (visible on the photograph BARN OWL). fot. Rafał Motyl

10 Zielone dachy redukują znacznie spływ wód deszczowych, dają dodatkową ochronę termiczną, minimalizują hałas, przeciwdziałają tworzeniu się miejskich stref ciepła i poprawiają mikroklimat dzięki nim w bezpośrednim otoczeniu redukowane są pyły i produkowany jest tlen. Green roofs reduce the rain water flows, they provide an extra thermal isolation, minimize noise, they act against city heat zones and improve microclimate. Thanks to them dusts are reduced and oxygen is created. DACHY BIBLIOTEKI UNIWERSYTECKIEJ W WARSZAWIE (BUW) Ogród na dachu Biblioteki jest jednym z najpiękniejszych ogrodów dachowych w Europie. Rozciąga się na powierzchni ponad 1 ha, roślinność zajmuje w nim ponad połowę powierzchni. WARSAW UNIVERSITY LIBRARY ROOFS. The Library roof garden is one of the most beautiful roof gardens in Europe. It encompasses over 2,4 acres, the greenery makes up half of the space. fot. PZ Studio

11 Ogród składa się z dwóch części: górnej i dolnej połączonych strumieniem z kaskadowo spływającą wodą. Z mostków i tarasu widokowego można podziwiać panoramę Warszawy, Most Świętokrzyski i Wisłę. Odwiedzający ogrody mogą przez specjalne okna lub szklany dach zajrzeć z góry do wnętrza Biblioteki. Garden contains two parts: top and lower connected with a stream of water (a cascade). From the bridges and terrace you can admire the city panorama, Świętokrzyski Bridge and Vistula river. Through special windows and glass roof visitors can look into the Library interior. OGRÓD UNIWERSYTECKI (DACH BUW) Ogród na dachu Biblioteki stanowi doskonałe miejsce wypoczynku nie tylko dla studentów i pracowników naukowych, ale także dla wszystkich warszawiaków i turystów. UNIVERSITY GARDEN (UNIVERSITY LIBRARY ROOF). The rooftop Library garden is an excellent place for a quiet moment for both students and academics but also Varsovians and tourists. fot. PZ Studio

12 Zielony teren pomiędzy CNK a Mostem Świętokrzyskim to Park Odkrywców. Nad jego projektem wspólnie pracowali inżynierowie, artyści i projektanci zieleni. To miejsce, gdzie można wypocząć nad brzegiem Wisły, a także poeksperymentować z dźwiękiem, na różnych znajdujących się tam eksponatach np. Szeptaczach. W ciepłych miesiącach Park jest miejscem astronomicznych obserwacji nieba, kina plenerowego i wielu innych atrakcji. The green area between Copernicus Science Center and Świętokrzyski Bridge is the Explorers Park. The project was created through cooperation of engineers, artists and urban designers. It is a place by Vistula river where you can relax, experiment with sound on different park exhibits like the Whisperers. In the warm months it is a place of astronomical observations, open air cinema, and other attractions. CENTRUM NAUKI KOPERNIK Jest to największe centrum nauki w Polsce i jedno z większych w Europie Środkowo-Wschodniej. COPERNICUS SCIENCE CENTER. It is the biggest science center in Poland and one of the biggest in the East-Central Europe. fot. PZ Studio

13 Warszawskie plaże cieszą się coraz większą popularnością. Naturalny piasek, pas zieleni odgradzający od ruchliwych ulic i widok na Stare Miasto przyciągają mieszkańców. Na plażę można dostać się także tramwajem wodnym. Varsovian beaches are extremely popular. Natural sand, green belt separating them from busy streets and the view on the Old Town are definitely drawing the attention of city inhabitants. You can also reach the beach with a water tram. PLAŻA Plaża miejska pod mostem Księcia Józefa Poniatowskiego w słoneczne dni przypomina kurorty nad Bałtykiem. THE BEACH. During sunny days the city beach under Poniatowski bridge resembles Baltic resorts. fot. Anna Brzezińska

14 Dziennik USA Today opublikował informacje o najlepszych systemach rowerowych na świecie, wśród których na 10 miejscu znalazł się warszawski system roweru publicznego. Veturilo jest ósmym co do wielkości europejskim systemem rowerowym z flotą rowerów i 172 stacjami. USA Today published an information about the best bike system in the whole world. Veturilo was placed on the 10th position. According to its size it is 8th biggest bike system in Europe containing bikes and 172 stations. VETURILO Zautomatyzowany miejski system wypożyczania rowerów zyskał oddane grono zwolenników i w ciągu pierwszego roku wypożyczonych zostało ok rowerów. VETURILO. Automated system of bike rental quickly gained a group of enthusiasts during the first year bikes were rented. fot. Mirosław Kaźmierczak

15 Powierzchnia dzisiejszych Ogrodów Łazienkowskich to 76 ha. Najstarsza część ogrodu powstała w miejscu dawnego, podmokłego Zwierzyńca. W parku nie wolno jeździć na rolkach, deskorolkach i rowerach, co sprawia, że jest bezpieczny również dla małych dzieci. Listopad jest miesiącem bezpłatnego zwiedzania wszystkich obiektów na terenie parku. The area of current Łazienki Garden encompasses 187 acres. The oldest part of the garden was created in the place of an old soppy ground called Zwierzyniec. It is forbidded to roller blade, skate or bike in the garden what makes it completely safe for children. November is a month of free entry to all the park premises. ZABYTKOWY OGRÓD MUZEUM ŁAZIENKI KRÓLEWSKIE To miejsce licznych wydarzeń o charakterze kulturalnym, naukowym, rozrywkowym i sportowym, wyjątkowa atrakcja turystyczna. HISTORIC GARDEN OF ROYAL ŁAZIENKI PARK. It is a place of frequent cultural, scientific, entertainment and sport events. It is certainly a special tourist attraction. fot. Krystian Trela

16 Część obszaru Warszawy (Dolina Środkowej Wisły) należy do Europejskiej Sieci Natura Jest to obszar specjalnej ochrony ptaków. Na odcinku warszawskim znajdują się dwa rezerwaty przyrody Wyspy Zawadowskie i Ławice Kiełpińskie. Łachy i odsypy piaszczyste są niezbędne dla tych gatunków ptaków, które budują tu swoje gniazda i wychowują młode, czyli gatunków lęgowych. Większość podlega ochronie lub zaliczana jest do gatunków ginących bądź zagrożonych wyginięciem. A part of Warsaw (Middle Vistula River Valley) belongs to European Nature Network It is an area of special bird protection. On the Varsovian section there are two nature reserves Zawadowskie Islands and Ławice Kiełpińskie. The sand parts are an indispensable environment for certain bird species which will nest there. Most of them are under extinction or are protected. fot. Jakub Badełek Zdjęcie wykonano w ramach projektu LIFE+ WislaWarszawska.pl, który otrzymał dofinansowanie z Komisji Europejskiej ze środków Instrumentu Finansowego LIFE+ oraz z NFOŚiGW WIDOK Z MOSTU GDAŃSKIEGO Warszawa posiada niezwykły skarb jakim jest rzeka Wisła. Jej wschodni brzeg jest ewenementem na skalę europejską dzięki swojej naturalności i bogatej przyrodzie. VIEW FROM THE GDAŃSKI BRIDGE. Warsaw has a unique treasure which is Vistula river. Its Eastern edge is a phenomenon on a European scale in its genuine character and rich nature.

17 Warszawa wraz ze Stowarzyszeniem STOP realizuje projekt LIFE+ WislaWarszawska.pl, którego celem jest odtworzenie kolonii lęgowych gatunków ptaków z rzędu siewkowe oraz poprawa warunków ochrony przyrody na obszarze metropolii. W granicach miasta można spotkać łosie, jelenie i sarny, wilki, rysie, bobry, wydry, gniazdujące bieliki i czarne bociany, po kilka gatunków rybitw i mew oraz kilkanaście gatunków kaczek, a zimą także pochodzące z północy gatunki morskie. Warsaw together with STOP Association implements project LIFE+ WislaWarszawska.pl whose target is to renew breeding colonies of certain bird species from the Charadriiformes type and amelioration of nature protection conditions on the metropolitan level. It is possible to spot by the Vistula: moose, deers, lynx, wolves, beavers, otters, black storks, some terns, seagulls and over a dozen types of ducks and during winter sea species coming from the North. fot. Marcin Łukawski Zdjęcie wykonano w ramach projektu LIFE+ WislaWarszawska.pl, który otrzymał dofinansowanie z Komisji Europejskiej ze środków Instrumentu Finansowego LIFE+ oraz z NFOŚiGW SIEWECZKA RZECZNA (CHARADRIUS DUBIUS) GATUNEK CHRONIONY Warszawa jest pod względem przyrodniczym unikalną europejską stolicą. Na brzegach Wisły mamy możliwość obcowania z zaskakująco dziką i piękną przyrodą. LITTLE RINGED PLOVER (CHARADRIUS DUBIUS), UNDER PROTECTION. In terms of nature Warsaw is a completely unique European capital. Right by the edges of Vistula river we have a chance to experience the wild and beautiful nature.

18 Wisła to wiele możliwości rekreacji. Możemy wypłynąć kajakiem na 1-2 godziny, aby podziwiać Stare Miasto i zielone brzegi lub wybrać się na całodniowy spływ, np.: Warszawa Modlin (ok. 38 km), Otwock Warszawa (ok. 27 km), Góra Kalwaria Warszawa (ok. 30 km). Vistula is loads of recreation possibilities. We can go cayaking for over 1-2 hours to see the Old Town or green boarders or to make it a whole day. You can then try desitnation: Warszawa Modlin (around 38 km), Otwock Warszawa (around 27 km), Góra Kalwaria Warszawa (around 30 km). KAJAKIEM PO WIŚLE, ROWEREM NAD RZEKĘ Na Wiśle uruchomiona została nowa letnia atrakcja wypożyczalnia kajaków powiązana ze stacjami Veturilo. Każdy może wypożyczyć kajak, spłynąć Wisłą oraz wrócić do miejsca startu rowerem publicznym Veturilo. VISTULA CANOEING, BIKES BY THE RIVER. New summer action was organized by the river a canoe rental joint with Veturilo. Anyone can rent a canoe and take it down the river and come back with Veturilo to the starting point. fot. PZ Studio

19 W rezultacie przystąpienia do Porozumienia Miasto przyjęło w 2011 r. i wdraża plan działań na rzecz zrównoważonego zużycia energii. Głównym celem jest redukcja emisji CO 2 o co najmniej 20%, pozostałe cele to zmniejszenie zużycia energii dzięki działaniom na rzecz efektywności energetycznej oraz wzrost udziału energii ze źródeł odnawialnych. Przystępując do tej inicjatywy w 2009 r. Warszawa była jednym z 400 miast sygnatariuszy, dziś inicjatywa ta obejmuje ponad miast w całej Europie. As a result of the City participation in Covenant of Mayors initiative since 2011 a plan for sustainable energy use was undertaken. The target was 20% reduction of CO 2, reduction of energy use through energy efficiency as well as increase in energy production from the renewable sources. Being a part of this initiative in 2009 Warsaw was one of 400 co-signers. Today this initiative covers over cities in the whole of Europe. ZRÓWNOWAŻONE ZUŻYCIE ENERGII W 2009 r. Warszawa została sygnatariuszem wielkiej inicjatywy europejskiej pod nazwą Porozumienie Burmistrzów na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych. SUSTAINABLE ENERGY USE. In 2009 Warsaw became a co-signer of great European initiative Covenant of Mayors about the reduction of greenhouse gases emission. fot. Zbigniew Panów

20 Warszawa posiada większą liczbę metrów kwadratowych powierzchni biurowych w budowie, które ubiegają się o certyfikaty ekologiczne dla zielonych budynków niż wszystkie stolice Europy Środkowo-Wschodniej razem wzięte. Warsaw has the biggest amount of office space under construction currently undergoing evaluation for ecological certificates for green buildings higher in number than the East-Central European capitals all together. ZIELONE BUDYNKI W WARSZWIE Niemal wszystkie rozpoczynane w ostatnich latach inwestycje biurowe w Warszawie są certyfikowane ekologicznie w jednym z dwóch najpopularniejszych na rynku systemów LEED lub BREEAM. GREEN BUILDINGS IN WARSAW. Almost all business investments in the past years in Warsaw are certified with one out of two most popular systems: LEED or BREEAM. fot. PZ Studio

21 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie stosuje najnowocześniejsze technologie uzdatniania wody pitnej, ale jednocześnie niezwykle troskliwie opiekuje się starymi obiektami, które od ponad 127 lat użytkowane są zgodnie z pierwotnym przeznaczeniem. To ewenement na skalę europejską. Od 2012 roku Stacja Filtrów jest wpisana na listę Pomników Historii. The Municipal Water and Sewage Enterprise uses the most innovative technologies of drinking water treatment but also preserves the historical buildings used for over 127 years according to their purpose. This is a phenomenon on a European scale. Since 2012 the Filter Station is included in the Historical Monuments list. STACJA UZDATNIANIA WODY FILTRY Stacja Filtrów dostarcza czystą wodę mieszkańcom Warszawy od 1886 r. WATER TREATMENT PLANT FILTERS. Filter Station provides water to the city inhabitants since fot. S. Klorek dla MPWiK

22 Panele prezentowane na zdjęciu obok są elementem laboratorium Odnawialnych Źródeł Energii służącego edukacji ekologicznej młodzieży z warszawskich szkół. Energia słoneczna to bez wątpienia najbardziej obiecujące, jednocześnie najbogatsze źródło energii odnawialnej, zwanej też energią czystą, przyjazną środowisku naturalnemu. Presented on the photo solar panels are an element of Renewable Energy Sources laboratory which is a part of ecological education for Warsaw teenagers. Solar energy is the most promising and in the same time the richest renewable source also called clean energy friendly for the surrounding environment. ENERGIA ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH Panele słoneczne na budynku Zespołu Szkół nr 113 z Oddziałami Dwujęzycznymi przy ul. Olgierda w Warszawie. RENEWABLE SOURCES ENERGY. Solar panels on the Bilingual Group of Schools number 113 by Olgierda street in Warsaw. fot. z archiwum Biura Infrastruktury Urzędu m. st. Warszawy

23 Dzięki produkcji energii w warszawskich elektrociepłowniach Siekierki i Żerań z zastosowaniem procesu kogeneracji emisja CO 2 jest 30% niższa niż w innych zakładach. Wszystkie kotły węglowe wyposażone są w nowoczesne elektrofiltry, które utrzymują emisję pyłu na poziomie o połowę niższym od wielkości dopuszczalnej polskimi normami ochrony powietrza. Elektrociepłownia Siekierki (PGNIG TERMIKA) wytwarza energię pozwalającą ogrzać i oświetlić 60% budynków w Warszawie. Thanks to energy production of the power plant Siekierki and Żerań with cogeneration process the emission of CO 2 is 30% lower than in other similar institutions. All coal generators are equipped with electrofilters which preserve the level of dust half as high as the Polish air protection limits allow. Power station Siekierki (PGNIG TERMIKA) produces energy enabling heating and lightning of 60% of buildings in Warsaw. fot. Tomasz Tan z archiwum PGNiG TERMIKA ELEKTROCIEPŁOWNIA SIEKIERKI OD STRONY JEZIORKA CZERNIAKOWSKIEGO Jest to największa i posiadająca najnowocześniejsze instalacje do ochrony powietrza wśród wszystkich elektrociepłowni w Polsce. SIEKIERKI POWER STATION FROM THE CZERNIAKOWSKIE LAKE SIDE. It is the biggest and posessing the most innovative air-protection installation through all power stations in Poland.

24 Prawie 1 / 4 powierzchni Warszawy stanowią tereny zielone. W mieście jest 76 parków, 160 placów i zieleńców. Warszawa jest też jedną z niewielu stolic europejskich, o tak dużym udziale kompleksów leśnych w ogólnej powierzchni miasta. Zajmują one ok. 1 / 7 powierzchni miasta. Over 1 / 4 area of Warsaw are green areas. The city contains 76 parks, 160 squares and smaller green areas. Warsaw is also one of few European capitals with such a prominent part of forestries in the main city area. They make up about 1 / 7 of the whole city surface. fot. PZ Studio PARK POLE MOKOTOWSKIE IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO Park o powierzchni blisko 70 ha znajduje się na terenie trzech dzielnic: Mokotowa, Ochoty i Śródmieścia. Powstał na terenie dawnego Lotniska Mokotowskiego. Jest elementem klina napowietrzającego Warszawę, zapewniając swobodny przepływ powietrza do Śródmieścia. MARSHAL JÓZEF PIŁSUDSKI S PARK POLE MOKOTOWSKIE. Over 172 acres spread across three districts: Mokotów, Ochota and Śródmieście. It was created on the grounds of Mokotowski Airport. It is a strategic part of Warsaw ensuring smooth air movement directly to Śródmieście.

25 Piknik z Klimatem jest częścią projektu Partnerstwo dla Klimatu zapoczątkowanego latem 2008 r. jako platforma współpracy i wspierania wydarzeń towarzyszących Konferencji Klimatycznej COP14 w Poznaniu. Do roku 2011 Platforma działała pod patronatem Ministerstwa Środowiska, od roku 2012 inicjatywa kontynuowana jest przez Miasto Stołeczne Warszawa. Picnic with a Climate is a part of the Climate Partnership introduced in the summer of 2008 as a platform for cooperation and suport for Cilmate Conference COP14 in Poznań. Until 2011 it was organized under the Ministry of Environment and since 2012 it is continued by the City of Warsaw. fot. z archiwum Biura Infrastruktury Urzędu m. st. Warszawy PIKNIK Z KLIMATEM Jest już tradycją stolicy, organizowany corocznie w ostatnią niedzielę wakacji. Twoje życie, Twój klimat to temat przewodni imprezy w 2013 r., dedykowanej Konferencji ONZ COP19/CMP9. PICNIC WITH A CLIMATE. It is already a tradition. Organized each year on the last Sunday of Summer holidays, in 2013 it was entitled Your life, your climate. It was dedicated to the Climate Conference UN COP19/CMP9.

26 W październiku 2013 r. na terenie Lasu im. Jana III Sobieskiego uczniowie warszawskich i podwarszawskich szkół rozpoczęli akcję sadzenia drzew dokładnie tylu, ilu delegatów będzie przebywać w Warszawie podczas listopadowej Konferencji ONZ COP19/CMP drzew posadzonych zostanie w Lasach Miejskich, pozostałe w Nadleśnictwie Celestynów przy udziale Lasów Państwowych. In October 2013 in the Jan III Sobieski Forest area students from Varsovian and suburbian schools started a planting action: the aim is to plant trees (the same amount as the numer of UN Conference COP19/CMP9 delegates) trees will be planted in Municipal Forests, the rest in Forest Inspectorate with the contribution of National Forests. fot. z archiwum Stowarzyszenia Klub Gaja ŚWIĘTO DRZEWA Program edukacji ekologicznej Klubu Gaja realizowany od 2003 roku, którego inauguracja odbywa się co roku w październiku w Warszawie. Miasto od wielu lat aktywnie wspiera tę ogólnopolską i międzynarodową akcję sadzenia drzew. THE TREE HOLIDAY. It is an education programme organized since 2003 by Gaja Club. Each year, the inauguration takes place in October in Warsaw. The city of Warsaw for many years supports this national and international action of tree planting.

27 Tylko w ostatnich latach w Stolicy przybyło: 230 projektowanych specjalnie dla warszawiaków tramwajów, w tym z systemem odzysku energii z hamowania podobnym do stosowanych w bolidach Formuły 1; ponad 800 niskopodłogowych autobusów przyjaznych dla środowiska, także z napędem hybrydowym; 23 składy nowoczesnych pociągów Szybkiej Kolei Miejskiej; 35 nowej generacji energooszczędnych i inteligentnych składów metra. Only in the past few years the capital gained: 230 modern trams designed especially for the Warsaw inhabitants including brake energy saving similar to the one in Formula 1 bolides, over 800 low-floor environmentally friendly buses, also with hybrid drive, 23 modern sets for the Rapid City Train, 35 new generation, energy saving and intelligent metro sets. TRANSPORT W WARSZAWIE Warszawski transport publiczny jest nie tylko przyjazny środowisku ale także wygodny i nowoczesny. Obsługuje 60% podróży wykonywanych w Warszawie. PUBLIC TRANSPORT. Warsaw public transport is both comfortable and modern. 60% of journeys in Warsaw is made by public transport. fot. PZ Studio, archiwum

Wielkopolska in action

Wielkopolska in action Wielkopolska in action Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Marshal Office of the Wielkopolska Region FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI EUROPEAN FUNDS - FOR THE DEVELOPMENT

Bardziej szczegółowo

Welcome to Plac Unii. Zapraszamy do Placu Unii.

Welcome to Plac Unii. Zapraszamy do Placu Unii. Tworzymy nowoczesne oblicze stolicy. Realizujemy projekty na najwyższym, światowym poziomie, doskonale zintegrowane z miejskim otoczeniem. Wprowadzamy standardy, które na nowo definiują jakość miejsca

Bardziej szczegółowo

Invest in. Czestochowa. www.czestochowa.pl

Invest in. Czestochowa. www.czestochowa.pl Invest in Czestochowa www.czestochowa.pl Made in Częstochowa - the structure of the Warsaw Świętokrzyski Bridge was made in Częstochowa - vast majority of masts for German wind turbines were made in Częstochowa

Bardziej szczegółowo

GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND

GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND Działalność i odpowiedzialność korporacyjna Activities and corporate responsibility EDF - LIONEL CHARRIER Publikacja przygotowana przez Dział Komunikacji EDF Polska

Bardziej szczegółowo

Invest in. Czestochowa. www.czestochowa.pl

Invest in. Czestochowa. www.czestochowa.pl Invest in Czestochowa www.czestochowa.pl Made in Częstochowa - the structure of the Warsaw Świętokrzyski Bridge was made in Częstochowa - vast majority of masts for German wind turbines were made in Częstochowa

Bardziej szczegółowo

Przykłady dobrych praktyk Examples of good practices

Przykłady dobrych praktyk Examples of good practices Przykłady dobrych praktyk Examples of good practices w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 i Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów

Bardziej szczegółowo

nasz region Wielkopolska: przedsiębiorcza i gościnna Wielkopolska: entrepreneurial and attractive

nasz region Wielkopolska: przedsiębiorcza i gościnna Wielkopolska: entrepreneurial and attractive nasz region Nr 4 /2011 ISSN 1733-6473 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY Biuletyn Informacyjny Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 ROZWIJA SIĘ Z EUROPĄ Wielkopolska Regional Operational

Bardziej szczegółowo

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 3 2014 price 14,85 PLN (including 8% VAT) The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 Ekskluzywny wywiad z Prezesem Tarnowskiego Klastera Przemysłowego

Bardziej szczegółowo

Klastry w województwie warmińsko-mazurskim

Klastry w województwie warmińsko-mazurskim Polskie Klastry i klastry polityka i polityka klastrowa klastrowa 2012 Klastry w województwie warmińsko-mazurskim województwo warmińsko-mazurskie / Warmińsko-Mazurskie Voivodeship Clusters in the Warmińsko-

Bardziej szczegółowo

S c i e n t i f i c C o m m i t t e e : R a d a N a u k o w a :

S c i e n t i f i c C o m m i t t e e : R a d a N a u k o w a : S c i e n t i f i c C o m m i t t e e : R a d a N a u k o w a : 1. dr hab. inż. arch. Teresa Bardzińska-Bonenberg, prof. PP, Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej 2. doc. dr inż. Paweł Błaszczyk,

Bardziej szczegółowo

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

województwo zachodniopomorskie / Zachodniopomorskie Voivodeship

województwo zachodniopomorskie / Zachodniopomorskie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

wstęp intro Dear Sirs and Madams! Szanowni Państwo!

wstęp intro Dear Sirs and Madams! Szanowni Państwo! Magazyn Portu Lotniczego Katowice nr 4-2006 Magazine of the Katowice Airport Issue 4-2006 SILESIA airport 4-2006 wstęp intro Szanowni Państwo! Dear Sirs and Madams! Jura na Śląsku? Zapewne niektórzy czytelnicy,

Bardziej szczegółowo

roboczy 2009 transform (034) n i / s u p o n i e d z i a ł e k / m o n d a y p o / m o w t o r e k / t u e s d a y ś r o d a / w e d n e s d a y

roboczy 2009 transform (034) n i / s u p o n i e d z i a ł e k / m o n d a y p o / m o w t o r e k / t u e s d a y ś r o d a / w e d n e s d a y t y t u ł roboczy 2 0 0 9 2009 transform (034) n o t e s 2 0 0 9 foto Olga Mielnikiewicz >> Oskar de Sage, Metr 2 Wisły/ Square Meter of the Vistula >>>> o r g a n i z a t o r z y / o r g a n i z e r

Bardziej szczegółowo

Klastry w województwie pomorskim

Klastry w województwie pomorskim Klastry i polityka klastrowa 2011 Klastry w województwie pomorskim województwo pomorskie / Pomorskie Voivodeship Clusters in the pomeranian voivodeship UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY województwo

Bardziej szczegółowo

Problematyka 30. Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt.

Problematyka 30. Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. Problematyka 30. Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. Problematyka badawcza przemian strukturalnych przemysłu i usług w układach przestrzennych PEDAGOGICAL UNIVERSITY OF CRACOW INSTITUTE

Bardziej szczegółowo

www.moniuszki1a.com Inwestor: Evora Investments Sp. z.o.o. Fund Manager, Development and Asset Management www.catalystcapital.pl

www.moniuszki1a.com Inwestor: Evora Investments Sp. z.o.o. Fund Manager, Development and Asset Management www.catalystcapital.pl www.moniuszki1a.com Inwestor: Evora Investments Sp. z.o.o. Fund Manager, Development and Asset Management www.catalystcapital.pl NAI Estate Fellows, ul. Pankiewicza 3, 00-696 Warszawa, tel. 22 379 73 00,

Bardziej szczegółowo

ORGANIZATORZY ORGANISERS

ORGANIZATORZY ORGANISERS ORGANIZATORZY ORGANISERS Lentewenc Sp. z o.o. ul. Skwer Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 5/37 01-015 Warszawa tel. + 48 22 395 66 99 fax + 48 22 395 66 90 biuro@lentewenc.com www.lentewenc.com KRS 0000415363

Bardziej szczegółowo

ANALIZA POTRZEB INFRASTRUKTURALNYCH W RAMACH ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

ANALIZA POTRZEB INFRASTRUKTURALNYCH W RAMACH ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM RAPORT Z BADANIA: ANALIZA POTRZEB INFRASTRUKTURALNYCH W RAMACH ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Projekt finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Bardziej szczegółowo

INWESTOR PRZEMYSŁ I TECHNOLOGIE INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE DWORZEC POLSKI OCZYSZCZALNIA CZAJKA SZYBKA KOLEJ MIEJSKA OBLICZA ŚLĄSKIEGO PZEMYSŁU

INWESTOR PRZEMYSŁ I TECHNOLOGIE INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE DWORZEC POLSKI OCZYSZCZALNIA CZAJKA SZYBKA KOLEJ MIEJSKA OBLICZA ŚLĄSKIEGO PZEMYSŁU NIERUCHOMOŚCI ARCHITEKTURA BUDOWNICTWO INFRASTRUKTURA FINANSE INWESTOR ISSN 1897-4694 10,00 zł (w tym VAT 7%) nr 11 (46) Listopad 2010 DWORZEC POLSKI WARSZAWA OCZYSZCZALNIA CZAJKA POZNAŃ SZYBKA KOLEJ MIEJSKA

Bardziej szczegółowo

Marcin Furtak dr inż. arch.

Marcin Furtak dr inż. arch. PÓŁPRYWATNE OGRÓDKI FRONTOWE WAŻNY ELEMENT KSZTAŁTOWANIA AKTYWNOŚCI STACJONARNEJ, NA PRZYKŁADZIE OSIEDLA OFICERSKIEGO W KRAKOWIE THE NATURE AND FUNCTION OF GREEN SPACE ASSOCIATED WITH RESIDENTIAL DEVELOPMENT

Bardziej szczegółowo

Lato/Summer 29.03-24.10.2011

Lato/Summer 29.03-24.10.2011 Lato/Summer 29.03-24.10.2011 ROZKŁAD LOTÓW FLIGHT TIMETABLE SPIS TREŚCI SUMMARY INFO Ważne telefony Important phone numbers............................. 4 Informacje o porcie lotniczym Rzeszów-Jasionka

Bardziej szczegółowo

I would like to wish all the clients, partners and friends of Siemens in Poland a Merry Christmas and great success in the New Year.

I would like to wish all the clients, partners and friends of Siemens in Poland a Merry Christmas and great success in the New Year. Nr 14 grudzień 2004 Wszystkim Klientom, Partnerom i Przyjaciołom Siemensa w Polsce życzę wesołych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym w Nowym Roku. I would

Bardziej szczegółowo

Nowy Jork architektura i rozwój przestrzenny do końca XIX wieku. New York architecture and spatial development until the end of the 19 th century

Nowy Jork architektura i rozwój przestrzenny do końca XIX wieku. New York architecture and spatial development until the end of the 19 th century NAUKA SCIENCE Dominika Kuśnierz-Krupa Nowy Jork architektura i rozwój przestrzenny do końca XIX wieku New York architecture and spatial development until the end of the 19 th century Zapewne pierwszym

Bardziej szczegółowo

22. dokumentart. European Film Festival for Documentaries Europejski Festiwal Filmów Dokumentalnych

22. dokumentart. European Film Festival for Documentaries Europejski Festiwal Filmów Dokumentalnych 1 22. dokumentart European Film Festival for Documentaries Europejski Festiwal Filmów Dokumentalnych Neubrandenburg, GERMANY / Szczecin, POLAND 15 22.10.2013 The project is co-financed by the European

Bardziej szczegółowo

Z historią w przyszłość

Z historią w przyszłość Z historią w przyszłość History continues Z historią w przyszłość History continues CEDET WSTĘP INTRODUCTION CEDET CEDET to unikatowy projekt odrestaurowania i rozbudowy zabytkowego budynku zlokalizowanego

Bardziej szczegółowo

FORUM. Biuletyn Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Bulletin of the University of Economics in Katowice. Październik / October 2014

FORUM. Biuletyn Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Bulletin of the University of Economics in Katowice. Październik / October 2014 NR 39 FORUM Biuletyn Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Bulletin of the University of Economics in Katowice Październik / October 2014 blisko Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach znajduje się w sercu

Bardziej szczegółowo

Jak żyć, jak mieszkać?

Jak żyć, jak mieszkać? MAŁGORZATA MIZIA* Jak żyć, jak mieszkać? How to live? Streszczenie Renzo Piano twierdzi, że era rozlewających się miejskich peryferii 2 już minęła. Dywany płasko rozciągających miejską tkankę tarasowych

Bardziej szczegółowo

Program Kultura 2007-2013 w Polsce. Culture Programme 2007-2013 in Poland. analiza i podsumowanie. analysis and summary

Program Kultura 2007-2013 w Polsce. Culture Programme 2007-2013 in Poland. analiza i podsumowanie. analysis and summary Program Kultura 2007-2013 w Polsce analiza i podsumowanie Culture Programme 2007-2013 in Poland analysis and summary Warszawa Warsaw 2013 Wydawca Published by: Punkt Kontaktowy ds. Kultury, Instytut Adama

Bardziej szczegółowo