Ramowy projekt instalacji fotowoltaicznych w Warszawie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ramowy projekt instalacji fotowoltaicznych w Warszawie"

Transkrypt

1 Ramowy projekt instalacji fotowoltaicznych w Warszawie Warsaw Solar Roof Project Solardachprojekt Warschau Sytuacja i fakty / Background & Facts / Hintergründe & Fakten Project lead: Project implementation: Hosted by: In cooperation with:

2 Polska rosnącym rynkiem fotowoltaiki w Europie Dzięki nowej ustawie o OZE od 2013 roku polski rynek fotowoltaiczny będzie się rozwijał bardzo dynamicznie. W porównaniu do Niemiec, polscy operatorzy instalacji dostaną znacznie wyższe ceny za sprzedaż From 2013, new government policies will provide a strong boost to the Polish photovoltaics market. System operators in the country will benefit from considerably higher feed-in tariffs than in Germany, Aufgrund der neuen politischen Rahmenbedingungen wird sich der polnische Photovoltaikmarkt ab 2013 sehr positiv entwickeln. Verglichen mit Deutschland erhalten polnische Anlagenbetreiber eine Poland Europes rising PV market Polen Europas aufstrebender PV-Markt energii do sieci. Dzięki temu będą oni mogli uzyskać bardzo atrakcyjną wysokość zwrotu kapitału przy 15-letnim okresie subwencjonowania. offering highly attractive returns on subsidies granted for 15 years. Until the new regulation is introduced, the renewable energy certifi- deutlich höhere Einspeisevergütung. Dies ermöglicht dem Betreiber eine sehr attraktive Rendite bei einer Förderdauer von 15 Jahren. Do czasu wprowadzenia tych nowych przepisów w Polsce obowiązuje cates trading system remains in force. This was viewed as detrimental Bis zur Einführung der neuen Regelung gilt in Polen noch das System jeszcze system certyfikatów zielonej energii, którymi można handlo- to the expansion of renewables, as all forms of energy were eligible der handelbaren Grünstromzertifikate. Dieses wurde in Bezug auf wać. Uznano, że system ten stanowi barierę w rozwoju energetyki for the same number of certificates. The new regulation, expected den Ausbau Erneuerbarer Energien als problematisch angesehen, da odnawialnej, bowiem wszystkim rodzajom źródeł energii przysługi- to enter into force in the first half of 2013, is seen by international alle Energieformen die gleiche Anzahl an Zertifikaten zustand. Die wało takie samo wsparcie - liczba certyfikatów za sprzedaną MWh. energy experts as a pioneering move for Poland. Neuregelung, die voraussichtlich im 1. Halbjahr 2013 in Kraft treten Nowe przepisy, które mają wejść w życie w pierwszym półroczu 2013, soll, wird von internationalen Energieexperten als bahnbrechend für zostały uznane przez międzynarodowych ekspertów od energetyki za As a member of the EU, however, Poland must meet targets to expand Polen bewertet. przełomowe dla Polski. renewable energy, in its case by 15.5 % to the year The expansion and use of solar energy are essential if this ambitious goal is to be Als EU-Mitglied muss Polen jedoch Vorgaben zum Ausbau Erneuerba- Jako członek UE Polska musi jednak spełnić wymagania co do rozwoju achieved. All Poland currently only has a few MWp of installed photo- rer Energie einhalten, die Zielmarke Polens liegt bei 15,5 % bis energetyki odnawialnej - cel dla Polski to 15,5% do roku Aby voltaic power. To help change this situation and demonstrate the Um dieses ambitionierte Ziel zu erreichen, sind auch der Ausbau und ten ambitny cel osiągnąć, niezbędny jest rozwój po stronie inwestycji efficiency of solar energy, the German solar installation company die Nutzung von Solarenergie unerlässlich. Bislang sind nur wenige i wykorzystywania energii słonecznej. Łączna moc systemów foto- mp-tec has, as part of the dena Solar Roofs Programme, initiated MWp an Photovoltaikleistung in ganz Polen installiert. Damit sich woltaicznych zainstalowanych w Polsce jest niewielka. Aby się to a cooperation project with the Warsaw University of Technology, dies bald ändert und um die Effizienz von Solarenergie nachzuweisen, wkrótce zmieniło i aby wykazać efektywność energetyki słonecznej, which with its Laboratorium Fotowoltaiki is a leading research facil- initiierte das deutsche Solarsystemhaus mp-tec im Rahmen des dena- niemiecka firma mp-tec, zajmująca się rozwiązaniami systemowymi ity for photovoltaics in Poland. Solardachprogramms ein Kooperation mit der Technischen Universi- w branży energetyki słonecznej, zainicjowała w ramach Ramowego tät Warschau, die mit dem Laboratorium Fotowaltaiki eine führende programu instalacji solarnych dena współpracę z Politechniką War- Forschungseinrichtung für Photovoltaik in Polen ist. szawską, która poprzez Laboratorium Fotowaltaiki jest jedną z czołowych instytucji zajmujących się badaniami nad fotowoltaiką w Polsce. 2 3

3 Ramowy program instalacji solarnych dena dena Solar Roofs Programme Das dena Solardachprogramm Poprzez powołany w 2004 r. Ramowy program instalacji solarnych dena Niemiecka Agencja Energetyczna dena pomaga zajmującym się energią słoneczną firmom w pozyskiwaniu nowych rynków. W krajach docelowych montowane są pokazowe instalacje fotowoltaiczne, którym towarzyszy duże zainteresowanie ze strony opinii publicznej i mediów. Oddawaniu pokazowych instalacji do użytku towarzyszy również wiele różnych działań z zakresu PR, marketingu i szkoleń. Celem tych wspieranych przez Federalne Ministerstwo Gospodarki i Technologii (niem. BMWi) w ramach inicjatywy eksportowej Energie odnawialne projektów modelowych, jest zademonstrowanie jakości niemieckich produktów z dziedziny energii odnawialnych, jak i ułatwienie firmom uczestniczącym w projektach wejścia na nowe rynki i wypracowania tam dobrej pozycji. dena Niemiecka Agencja Energetyczna Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena) to centrum kompetencji w zakresie wydajności energetycznej, energii odnawialnych i inteligentnych systemów energetycznych. Celem spółki jest wytwarzanie i wykorzystanie energii w jak najbar- dziej wydajny, bezpieczny, korzystny cenowo i przyjazny dla klimatu sposób na poziomie krajowym i międzynarodowym. Dlatego dena współpracuje z przedstawicielami świata polityki, gospodarki i społeczeństwa. Udziałowcami w spółce dena jest Republika Federalna Niemiec, Grupa Bankowa KfW Bankengruppe, Allianz SE, Deutsche Bank AG i DZ BANK AG. Inicjatywa eksportowa Poprzez inicjatywę eksportową Energie odnawialne Federalne Ministerstwo Gospodarki i Technologii wspiera eksport i rozpowszechnianie na rynkach zagranicznych niemieckich technologii w zakresie energii odnawialnych. Inicjatywa pomaga małym i średnim przedsiębiorstwom z Niemiec w pozyskiwaniu rynków zbytu zagranicą oraz skutecznym umacnianiu swojej pozycji. W ramach inicjatywy eksportowej przedsiębiorstwom udostępniany jest kompleksowy pakiet działań, za pomocą którego mogą w szybki, kompaktowy i skuteczny sposób pozyskać docelowy rynek. The dena Solar Roofs Programme was developed by the Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena) the German Energy Agency. Launched in 2004, this programme, co-financed by the Federal Ministry of Economics and Technology, supports German solar energy companies entering new markets. Within the framework of the programme, reference and demonstration projects are installed on the roofs of designated institutions in different countries around the world. The installation is accompanied by comprehensive marketing and training programmes. These projects impressively present high-quality solar technology. About dena The Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena) the German Energy Agency is the centre of expertise for energy efficiency, renewable energy sources and intelligent energy systems. dena s aim is to ensure that energy is used in both a national and international context as efficiently, safely and economically as possible with the least possible impact on climate. dena is working with stakeholders from the worlds of politics and business and from society at large to achieve this aim. Shareholders in dena are the Federal Republic of Germany, KfW Bankengruppe, Allianz SE, Deutsche Bank AG and DZ BANK AG. About renewables Made in Germany The initiative "renewables - Made in Germany" was launched by the German Parliament in 2002 and is run by the Federal Ministry of Economics and Technology. The main objective is to contribute to climate protection by stimulating the acceptance and use of renewable energy around the world. By showcasing Germany's technical expertise in the field of renewable energy and by organising business trips to and from Germany, the export initiative facilitates business contacts between companies in Germany and abroad. The platform provides information about German renewable energy technologies and contact data of German suppliers. Mit ihrem 2004 ins Leben gerufenen dena-solardachprogramm unterstützt die Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena) Solarunternehmen bei der Erschließung von Märkten. In attraktiven Zielländern werden Solaranlagen öffentlichkeits- und werbewirksam auf repräsentativen Einrichtungen installiert und durch Aktivitäten im PR, Marketing- und Schulungsbereich umfassend begleitet. Diese vom Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (BMWi) im Rahmen der Exportinitiative Erneuerbare Energien geförderten Leuchtturmprojekte haben zum Ziel, die Qualität deutscher Produkte im Bereich erneuerbare Energien zu demonstrieren und teilnehmenden Unternehmen den Einstieg in eine nachhaltige Erschließung neuer Märkte zu erleichtern. Über die dena Die Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena) ist das Kompetenzzentrum für Energieeffizienz, erneuerbare Energien und intelligente Energiesysteme. Ziel der dena ist es, dass Energie so effizient, sicher, preiswert und klimaschonend wie möglich erzeugt und eingesetzt wird national und international. Dafür kooperiert die dena mit Akteuren aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Die Gesellschafter der dena sind die Bundesrepublik Deutschland, die KfW Bankengruppe, die Allianz SE, die Deutsche Bank AG und die DZ BANK AG. Über die Exportinitiative Mit der Exportinitiative Erneuerbare Energien fördert das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie den Export und die Verbreitung deutscher Erneuerbare Energie-Technologien auf Auslandsmärkten. Die Exportinitiative unterstützt kleine und mittelständische deutsche Unternehmen dabei, neue Absatzmärkte im Ausland zu erschließen und sich erfolgreich zu positionieren. Die Exportinitiative bietet den Unternehmen ein umfangreiches Maßnahmenpaket, mit dessen Hilfe sie ihren neuen Zielmarkt schnell, kompakt und effizient erschließen können. 4 5

4 Instalacja fotowoltaiczna na terenie kampusiu Politechniki Warszawskiej The Solar Installation on the Campus of the Warsaw University of Technology Die Solaranlage auf dem Campus der Technischen Universität Warschau W ramach powołanego przez Niemiecką Agencję Energetyczną Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena) i wspieranego przez Federalne Ministerstwo Gospodarki i Technologii (BMWi) w związku z inicjatywą eksportową Energie odnawialne Ramowego programu instalacji solarnych dena dla nowych rynków na terenie Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej powstały dwie instalacje fotowoltaiczne. Dwa typy instalacji Moduły słoneczne Jedną z instalacji jest instalacja wolnostojąca a drugą jednoosiowa Instalacje zostały wyposażone w wysokowydajne, krystaliczne moduły instalacja z systemem naprowadzającym, stworzone i zaprojektowane S-Line marki mp-tec. Moc nominalna każdej z instalacji wynosi przez oferującą kompleksowe rozwiązania solarne firmę mp-tec. 4,32 kwp. Przewidywana uzysk z instalacji stałej wynosi 4,30 MWh Urządzenia te zostały zainstalowane na terenie kampusu Politech- rocznie. Dzięki systemowi naprowadzającemu druga instalacja ma niki Warszawskiej. Kampus leży w centrum stolicy Polski przy dużej, wytwarzać 5,35 MWh rocznie, dlatego też szybciej się amortyzuje. przelotowej arterii. Instalacje zostały umieszczone od strony ulicy, są więc widoczne dla ogółu. Zainstalowanie obu urządzeń bezpośrednio obok siebie umożliwia optymalne porównanie uzysków energetycznych, co stanowi idealny sposób na zademonstrowanie różnic między instalacją stałą a instalacją z systemem naprowadzającym. skytrap plus tracking system form mp-tec Single-base system from mp-tec Two photovoltaic systems have been installed on the premises of the Im Zuge des von der Deutschen Energie-Agentur GmbH (dena) ins Faculty of Civil Engineering at the Warsaw University of Technology Leben gerufenen und vom Bundesministerium für Wirtschaft und Modules: S-line from mp-tec Modules: S-line von mp-tec as part of the worldwide dena Solar Roofs Programme for Foreign Technologie (BMWi) im Rahmen der Exportinitiative Erneuerbare Market Development coordinated by Deutsche Energie-Agentur Energien geförderten dena-solardachprogramms zur Auslands- GmbH (dena) the German Energy Agency and co-financed by markt-erschließung entstanden auf dem Gelände der Faculty of Civil Inverter Inverter the German Federal Ministry of Economics and Technology (BMWi) within the initiative renewables Made in Germany. Engineering der Warsaw University of Technology zwei Photovoltaikanlagen. Two System Types Zwei Anlagentypen SMA Sunny Sensorbox Weather station enables target/current comparison Supply to the university network These are an open space system and a single-axis tracking system, both designed and developed by the solar installation company mp-tec. The systems were installed on the campus of the Warsaw Dabei handelt es sich um eine Freiflächenanlage und eine einachsige Nachführanlage, welche jeweils entwickelt und projektiert wurden durch das Solarsystemhaus mp-tec. Die Anlagen wurden auf dem University of Technology, located on a major thoroughfare in the Campus der Technischen Universität Warschau installiert. Dieser SMA Sunny Webbox centre of the Polish capital. befindet sich mitten im Zentrum der polnischen Hauptstadt an einer Stores all relevant data and They face the road and are thus also visible to the public. The großen Durchfahrtsstraße. makes them available online installation of the two systems directly next to each other enables Die Anlagen wurden zur Straßenseite hin errichtet und sind so auch an optimum long-term comparison of yield data and is ideal for für die Öffentlichkeit einsehbar. Die Installation der zwei nebenein- demonstrating the differences between fixed and tracking systems. ander stehenden Anlagen ermöglicht den bestmöglichen Vergleich der Ertragsdaten und ist auch zur Demonstration der Unterschiede PC The Solar Modules The installations feature high-performance crystalline S-Line series fest installierte versus nachgeführte Anlage ideal. modules from mp-tec. Each system has 4.32 kilowatt peak output. Die Solarmodule The yield values for the fixed installation are anticipated to be in the Ausgestattet wurden die Anlagen mit hochleistungsfähigen kristalli- range of 4.30 MWh a year. Thanks to its tracking system, the second nen S-Line Modulen der Marke mp-tec. Jede Anlage verfügt über 4,32 Fixed system display Presents relevant system data Tracking system display Presents relevant system data installation is due to generate 5.35 MWh annually, and will thus pay for itself more quickly. Kilowatt Peak Leistung. Die Ertragswerte liegen für die festinstallierte Anlage bei voraussichtlich 4,30 MWh pro Jahr. Dank der Nachführung erzeugt die Anlage zwei voraussichtlich 5,35 MWh pro Jahr und kann sich daher schneller amortisieren. 6 7

5 Jednoosiowa instalacja z systemem naprowadzającym The Single-Axis Tracking System Die einachsige Nachführanlage Urządzenie to stanowi połączenie wysokowydajnej, jednoosiowej instalacji z azymutowym systemem naprowadzającym sterowanym czujnikiem optycznym. System naprowadzania typu skytrap plus jest produktem firmy mp-tec z Eberswalde. Dzięki zastosowaniu bardzo precyzyjnego czujnika solarnego firmy mp-tec instalacja z nadążna jest w czasie rzeczywistym ustawiana z dokładnością większą niż dwóa stopnie w kierunku aktualnej pozycji słońca. Maksymalne wykorzystanie energii promieniowania z aktualnie najjaśniejszego punktu hemisfery pozwala na osiągnięcie wysokich uzysków energetycznych. Ze względu na bardzo ekonomiczny stosunek niskich kosztów inwestycyjnych i wysokich uzysków energetycznych koncepcja urządzenia stanowi bardzo wydajne rozwiązanie techniczne pozwalające na wykorzystanie energii słonecznej. W porównaniu z urządzeniami stałymi system skytrap plus dzięki opierającemu się na czujnikach naprowadzaniu jest w stanie zwiększyć roczny uzysk nawet o 36 procent. This system comprises a high-performance single-axis azimuth tracking system with opto-sensor control. The skytrap plus tracking system is a product of the solar installation company. The systems were developed by mp-tec in Eberswalde. Diese Anlage umfasst den Komplex einer hochleistungsfähigen einachsigen Azimut-Nachführanlage mit opto-sensorischer Steuerung. Die Nachführanlage vom Typ skytrap plus ist ein Erzeugnis des Solarsystemhauses. Die Entwicklung der Anlagen erfolgt bei mp-tec in Eberswalde. By using the ultra-precise mp-tec solar sensor, the systems track the position of the sun in real-time with module positioning accuracy to less than two degrees. The high energy yields are generated by making maximum utilisation of available solar radiation from the brightest point in the hemisphere. The system s highly economical ratio of low capital investment and high energy yields represents an extremely efficient technical solution for the use of solar energy. Compared to fixed installations, the sensor-based tracking of skytrap plus can increase yields by up to 36 percent. Durch den Einsatz des hochpräzisen mp-tec Solarsensors werden die Nachführanlagen mit einer Positioniergenauigkeit des Moduls zum aktuellen Sonnenstand von weniger als zwei Grad in Echtzeit nachgeführt. Die hohen Energieerträge werden durch die maximale Ausnutzung vorhandener Strahlungsenergie stets aus dem hellsten Punkt an der Hemisphäre erzielt. Aufgrund eines sehr ökonomischen Anlagenverhältnisses zwischen geringen Investitionskosten und hohen energetischen Erträgen stellt das Anlagenkonzept eine sehr effiziente technische Lösung zur Nutzung solarer Energie dar. Im Vergleich zu festinstallierten Lösungen ist ein skytrap plus Tracker in der Lage, den Ertrag durch sensorbasierte Nachführung um bis zu 36 Prozent zu steigern. czujnik optoelektroniczny optoelektronic solar sensor optoelektronischer Solarsensor 8 9

6 System jednonożny The Single Base System Das 1-Fuß-System System ten to wolnostojąca, umieszczona na stelażu konstrukcja fotowoltaiczna o niezmiennym kącie nachylenia wynoszącym 30 stopni. Składające się na nią moduły są instalowane na aluminiowym systemie montażowym firmy mp-tec bezpośrednio w miejscu ustawienia. Jest to tak zwany system jednonożny firmy mp-tec, który dzięki szybkiej technice wbijania pali w grunt jest stosowany w wielkopowierzchniowych farmach słonecznych. Podczas tworzenia farm słonecznych dla użytkowników instalacji i inwestorów liczy się każdy dzień. Każdy dzień, który przedłuża podłączenie do sieci, jest irytujący, ponieważ za ten okres nie są naliczane opłaty za zasilanie. Jednonożny system pozwala na jeszcze szybszy montaż w porównaniu do klasycznych systemów i można go wykorzystać dla modułów dowolnego typu. Istnieje przykładowo możliwość pionowego montażu dwóch rzędów obramowanych modułów, a w przypadku modułów z laminatu można zastosować nawet pięć poziomych rzędów. This system comprises a fixed-mounted PV open space system with a stationary tilt angle of 30 degrees. The modules are installed on an aluminium assembly system from mp-tec at the erection site. This is mp-tec s single base system, preferred for large-scale solar farms on account of its space-saving pile driving technology. When bringing solar farms online, every day counts for system operators and investors. Every day on which the grid connection is delayed is a frustration, as no feed-in remuneration is paid for this time. The single base system enables faster installation than traditional systems and can be used with all module types. It is therefore possible, for example, to install two rows of framed modules vertically, while five horizontal rows are possible with laminated modules. Diese Anlage umfasst den Komplex einer festaufgeständerten PV- Freilandinstallation mit einem festen Aufstellwinkel von 30 Grad. Die Module werden auf einem Aluminium-Montagesystem von mp-tec am gleichen Aufstellort installiert. Es handelt sich um das sogenannte Ein-Fuß-System von mp-tec, welches aufgrund seiner zeitsparenden Rammtechnik vorzugsweise für großflächige Solarparks eingesetzt wird. Bei der Realisierung von Solarparks zählt für Anlagenbetreiber und Investoren jeder Tag. Jeder Tag, der den Netzanschluss hinauszögert ist ärgerlich, da in dieser Zeit noch keine Einspeisevergütungen anfallen. Das Ein-Fuß-System ermöglicht eine noch schnellere Montage als klassische Systeme und ist für alle Modultypen einsetzbar. So ist es beispielsweise möglich, zwei Reihen gerahmte Module senkrecht zu montieren, bei Laminatmodulen sind bis zu fünf Reihen waagerecht möglich. system jednonożny widok z boku single base system sideview 1-Fuß-System Seitenansicht 10 11

7 Realizacja projektu Partner projektu Project Implementation Projektdurchführung Hosted by Projektpartner mp-tec GmbH & Co. KG Politechnika Warszawska Jako producent, sprzedawca i usługodawca projektowy spółka mp-tec Posiadając oplatającą cały kraj sieć ok partnerów wśród zakładów Politechnika Warszawska została założona w 1826 r. i posiada dziś torium dysponuje m.in. komorą klimatyczną jak i przeprowadza jest partnerem specjalistycznych sklepów, zakładów instalacyjnych, instalacyjnych, przedsiębiorstwo mp-tec jest jedną z największych 17 wydziałów, na których uczy się ok studentów. Jedną z jakościowe i funkcjonalne testy modułów. Politechnika jest równo- projektantów i inwestorów. To założone w 2002 r. przez Prezesa firm oferujących kompleksowe rozwiązania solarne w nowych krajach jednostek Politechniki jest także Instytut Mikroelektroniki i Opto- prawnym partnerem projektu i wspólnie ze studentami ocenia dane Michaela Preißla przedsiębiorstwo wyspecjalizowało się w tworzeniu związkowych Republiki Federalnej Niemiec. W Polsce przedsiębior- elektroniki, któremu podlega Laboratorium Fotowoltaiki wiodący w zakresie uzysku instalacji. i produkcji systemów solarnej energii elektrycznej i cieplnej oraz stwo jest obecne jako spółka joint venture mp-tec Solar Poland z ośrodek badawczy w Polsce zajmujący się fotowoltaiką. Labora- konstrukcji stelażowych. Kolejnym obszarem działalności przedsię- siedzibą w Sopocie. biorstwa jest kompleksowe wykonawstwo farm słonecznych. Warsaw University of Technology Die Technische Universität Warschau Warsaw University of Technology was founded in 1826 and today Die Technische Universität Warschau wurde 1826 gegründet und um- As a manufacturer, supplier and project contractor, mp-tec is a global Als Hersteller, Anbieter und Projektdienstleister ist mp-tec weltweit houses 17 faculties with some 30,000 students. The university is fasst heute 17 Fakultäten mit etwa Studenten. Zur Universität partner for authorised dealers, tradespeople, planners, and investors. Partner für Fachhändler, Handwerksbetriebe, Planer und Investoren. home to an Institute of Microelectronics and Optoelectronics, one gehört auch das Institute of Microelectronics and Optoelectronics. The company founded in 2002 by Managing Director Michael Preißel Das 2002 von Geschäftsführer Michael Preißel gegründete Unter- department of which is the Laboratorium Fotowoltaiki (PVLab), a Dem untergeordnet ist das Laboratorium Fotowaltaiki (kurz PVLab), specialises in the development and manufacture of solar power, solar nehmen hat sich auf die Entwicklung und Fertigung von Solarstrom-, leading research facility for photovoltaics in Poland. The laboratory eine führende Forschungseinrichtung für Photovoltaik in Polen. Das heat, and assembly systems. A further business segment focuses on Solarwärme- und Gestellsystemen spezialisiert. Ein weiterer Unter- features a climatic chamber and carries out quality and functional Labor verfügt u.a. über eine Klimakammer und führt Qualitäts- sowie the implementation of turnkey solar farms. nehmensbereich ist die Realisierung von schlüsselfertigen Solarparks. testing on modules. The university is an equal partner on the pro- Funktionstests an Modulen durch. Die Universität ist gleichberech- ject and will analyse the system yield data together with students. tigter Partner des Projekts und wertet gemeinsam mit Studenten die With a national network of around 4,000 trade partners, mp-tec is Mit einem bundesweiten Netz aus rund Handwerkspartnern Ertragsdaten der Anlagen aus. one of the largest solar installation companies in eastern Germany. ist mp-tec eines der größten Solarsystemhäuser in den Neuen It is represented in Poland with the joint venture mp-tec Solar Poland Bundesländern Deutschlands. In Polen ist das Unternehmen mit and maintains facilities in Sopot near Gdansk. dem Joint Venture mp-tec Solar Poland präsent und unterhält eine Niederlassung in Sopot bei Danzig

8 Partner kooperacyjny In cooperation with Kooperationspartner Impressum Legal Information Impressum Agnes Elektromax Firma Agnes Elektromax została założona w 2005 r. przez Macieja Juźwika. Przedsiębiorstwo oferuje szeroki zakres usług w zakresie instalacji elektrycznych dla klientów końcowych i przemysłu. Jest wyspecjalizowane w montażu instalacji elektrycznych, sygnałowych, telekomunikacyjnych i fotowoltaicznych. Jako jedna z niewielu firm w Polsce Agnes Elektromax dysponuje długoletnim doświadczeniem w dziedzinie montażu instalacji fotowoltaicznych i współpracuje z Agnes Elektromax was founded in 2005 by Maciej Juźwik. The company offers a wide range of electrical installation services for consumers and industry, and specialises in the installation of electrical, signalling, telecommunications and photovoltaic systems. Agnes Elektromax is one of very few companies in Poland to possess extensive experience in installing solar power systems and cooperates with the Warsaw University of Technology. Its services include installation planning as well as maintenance and monitoring of photovoltaic systems. Agnes Elektromax supported the Warsaw Solar Project by completing foundation work for the tracking and fixed-mounted systems. Politechniką Warszawską. Usługi przedsiębiorstwa obejmują m.in. projektowanie instalacji oraz konserwacja i nadzór systemów fotowoltaicznych. Firma Agnes Elektromax wspierała projekt fotowoltaiczny w Warszawie poprzez wykonanie fundamentów instalacji z systemem naprowadzającym oraz instalacji ustawionej na stacjonarnym stelażu. Agnes Elektromax wurde 2005 von Maciej Juźwik gegründet. Das Unternehmen bietet umfassende Dienstleistungen auf dem Gebiet der Elektroinstallation für Endkunden und Industrie. Es ist auf die Installation von Elektro-, Signal-, Telekommunikations- und Photovoltaikanlagen spezialisiert. Agnes Elektromax verfügt als eines von wenigen Unternehmen in Polen über langjährige Erfahrung in der Installation von Solaranlagen und kooperiert mit der Technischen Universität in Warschau. Zu den Dienstleistungen des Betriebes gehört u.a. die Installationsplanung sowie die Wartung und Überwachung von Photovoltaiksystemen. Agnes Elektromax unterstützte das Solarprojekt Warschau, in dem es die Fundamentierungsarbeiten für die Nachführanlage und die festaufgeständerte Anlage ausführte. Wydawca / Publisher / Herausgeber: mp-tec GmbH & Co. KG Wilhelm-Conrad-Röntgen-Str Eberswalde Tel: +49 (0) Fax: +49 (0) Spisy ilustracji / Image credits / Bildnachweise: Strony / pages / Seiten 2-3 Panorama of Warsaw with Old Town at night jacek_kadaj Fotolia.com Strona / page / Seite 4 dena Fassade Rainer Scheunemann Strona / page / Seite 13 Warsaw University of Technology udra11 Fotolia.com Strony / pages / Seiten 6-12 mp-tec GmbH & Co. KG Ramowy projekt instalacji solarnych w Polsce jest realizowany w ramach powołanego przez Niemiecką Agencję Energetyczną Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena) Ramowego programu instalacji solarnych dena wspieranego przez Federalne Ministerstwo Gospodarki i Technologii (BMWi) w związku z inicjatywą eksportową Energie odnawialne. The Poland Solar Roof Project is part of the worldwide dena Solar Roofs Programme coordinated by Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena) the German Energy Agency and co-financed by the German Federal Ministry of Economics and Technology (BMWi) within the initiative renewables Made in Germany. Das Solardachprojekt Polen wird im Zuge des von der Deutschen Energie-Agentur GmbH (dena) ins Leben gerufenen und vom Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (BMWi) im Rahmen der Exportinitiative Erneuerbare Energien geförderten dena-solardachprogramms realisiert. Project lead: Project implementation: Hosted by: In cooperation with: 14

9 solarproject-warsaw.eu

GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND

GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND Działalność i odpowiedzialność korporacyjna Activities and corporate responsibility EDF - LIONEL CHARRIER Publikacja przygotowana przez Dział Komunikacji EDF Polska

Bardziej szczegółowo

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 3 2014 price 14,85 PLN (including 8% VAT) The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 Ekskluzywny wywiad z Prezesem Tarnowskiego Klastera Przemysłowego

Bardziej szczegółowo

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

Klastry w województwie warmińsko-mazurskim

Klastry w województwie warmińsko-mazurskim Polskie Klastry i klastry polityka i polityka klastrowa klastrowa 2012 Klastry w województwie warmińsko-mazurskim województwo warmińsko-mazurskie / Warmińsko-Mazurskie Voivodeship Clusters in the Warmińsko-

Bardziej szczegółowo

województwo zachodniopomorskie / Zachodniopomorskie Voivodeship

województwo zachodniopomorskie / Zachodniopomorskie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

System zarządzania magazynem LFS

System zarządzania magazynem LFS System zarządzania magazynem LFS Zintegrowane całościowe rozwiązanie Warehouse Management System LFS The integrated total solution Warehouse Management by E+P Wiodący międzynarodowy ekspert w logistyce

Bardziej szczegółowo

I would like to wish all the clients, partners and friends of Siemens in Poland a Merry Christmas and great success in the New Year.

I would like to wish all the clients, partners and friends of Siemens in Poland a Merry Christmas and great success in the New Year. Nr 14 grudzień 2004 Wszystkim Klientom, Partnerom i Przyjaciołom Siemensa w Polsce życzę wesołych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym w Nowym Roku. I would

Bardziej szczegółowo

Foreword. Edytorial. Życzę miłej lektury. Marek Kondrat. Prezes Izby. I wish you a pleasant reading, Marek Kondrat. President of the Chamber

Foreword. Edytorial. Życzę miłej lektury. Marek Kondrat. Prezes Izby. I wish you a pleasant reading, Marek Kondrat. President of the Chamber Edytorial Foreword The General Assembly was undoubtedly the most important event organized by the Chamber in the last six months. It was followed by the CEO Forum with the Board of Directors of Brugg and

Bardziej szczegółowo

nasz region Wielkopolska: przedsiębiorcza i gościnna Wielkopolska: entrepreneurial and attractive

nasz region Wielkopolska: przedsiębiorcza i gościnna Wielkopolska: entrepreneurial and attractive nasz region Nr 4 /2011 ISSN 1733-6473 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY Biuletyn Informacyjny Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 ROZWIJA SIĘ Z EUROPĄ Wielkopolska Regional Operational

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny 2011 Annual Report

Raport Roczny 2011 Annual Report Raport Roczny 2011 Annual Report 2 Raport Roczny 2011 Annual Report Spis treści Content Zarząd oraz Rada Nadzorcza Management Board and Supervisory Board List Prezesa Zarządu Letter of the President of

Bardziej szczegółowo

Klastry w województwie pomorskim

Klastry w województwie pomorskim Klastry i polityka klastrowa 2011 Klastry w województwie pomorskim województwo pomorskie / Pomorskie Voivodeship Clusters in the pomeranian voivodeship UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY województwo

Bardziej szczegółowo

ORGANIZATORZY ORGANISERS

ORGANIZATORZY ORGANISERS ORGANIZATORZY ORGANISERS Lentewenc Sp. z o.o. ul. Skwer Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 5/37 01-015 Warszawa tel. + 48 22 395 66 99 fax + 48 22 395 66 90 biuro@lentewenc.com www.lentewenc.com KRS 0000415363

Bardziej szczegółowo

Wielkopolska in action

Wielkopolska in action Wielkopolska in action Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Marshal Office of the Wielkopolska Region FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI EUROPEAN FUNDS - FOR THE DEVELOPMENT

Bardziej szczegółowo

1. Aleksander MOCZAŁA: Rozwój systemów ERP... 1

1. Aleksander MOCZAŁA: Rozwój systemów ERP... 1 SPIS TREŚCI CONTENT: 1. Aleksander MOCZAŁA: Rozwój systemów ERP... 1 2. Leif GOLDHAHN, Michael KAISER: Development of adaptable multimedia process descriptions for process planning and manufacturing via

Bardziej szczegółowo

FORUM WSPÓŁPRACY DLA ROZWOJU INNOWACJI W LIFE SCIENCE

FORUM WSPÓŁPRACY DLA ROZWOJU INNOWACJI W LIFE SCIENCE FORUM WSPÓŁPRACY DLA ROZWOJU INNOWACJI W LIFE SCIENCE NAUKA I INNOWACJE DLA ZDROWIA I JAKOŚCI ŻYCIA KRAKÓW 8/10/2013 MATERIAŁY KONFERENCYJNE Copyright 2013 PerkinElmer, Inc. 400282_01 All rights reserved.

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny. Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Annual Report of the Industrial Development Agency JSC

Raport Roczny. Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Annual Report of the Industrial Development Agency JSC 2013 Raport Roczny Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Annual Report of the Industrial Development Agency JSC O ARP S.A. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. jest jednoosobową spółką Skarbu Państwa. Od początku

Bardziej szczegółowo

www.polskieklastry.org

www.polskieklastry.org Klaster Metalowy METALIKA Klaster powstał w marcu 2011 roku i jest zlokalizowany w północno-zachodnim regionie Polski. Celem inicjatywy klastrowej jest dynamiczny rozwój poprzez zwiększenie skali kooperacji

Bardziej szczegółowo

ANALIZA POTRZEB INFRASTRUKTURALNYCH W RAMACH ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

ANALIZA POTRZEB INFRASTRUKTURALNYCH W RAMACH ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM RAPORT Z BADANIA: ANALIZA POTRZEB INFRASTRUKTURALNYCH W RAMACH ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Projekt finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Bardziej szczegółowo

TABLE OF CONTENTS SPIS TREŚCI. Człowiek, który przenosi góry, musiał zaczynać od kamieni.

TABLE OF CONTENTS SPIS TREŚCI. Człowiek, który przenosi góry, musiał zaczynać od kamieni. TABLE OF CONTENTS SPIS TREŚCI A Word from the Rector Helsinki School of Economics Poznan School of Banking Pillars of the Program Experienced Faculty Program Curriculum Study Tour Managerial Project Participants

Bardziej szczegółowo

Table of contents. Spis treści

Table of contents. Spis treści Spis treści Table of contents A Word from the Rector 1 Poznan School of Banking 2 Aalto University School of Economics 3 Three pillars of the Program 5 Prestigious accreditations 6 Executive MBA Diploma

Bardziej szczegółowo

LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ GETIN HOLDING I RADY NADZORCZEJ GETIN NOBLE BANKU

LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ GETIN HOLDING I RADY NADZORCZEJ GETIN NOBLE BANKU LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ GETIN HOLDING I RADY NADZORCZEJ GETIN NOBLE BANKU NOBLE FUDS DOBRZE ZARZĄDZANY FUNDUSZ 4 26 NOBLE FUNDS WELL-MANAGED FUND LETTER FROM THE CHAIRMAN OF GETIN HOLDING

Bardziej szczegółowo

INWESTUJ W GIŻYCKU INVESTIEREN SIE IN GIŻYCKO

INWESTUJ W GIŻYCKU INVESTIEREN SIE IN GIŻYCKO INWESTUJ W GIŻYCKU INVESTIEREN SIE IN GIŻYCKO GIŻYCKO NIEMCY DEUTSCHLAND SZWECJA SCHWEDEN POLSKA POLEN ROSJA RUSSLAND ROSJA RUSSLAND ŁOTWA LETTLAND ESTONIA ESTLAND BIAŁORUŚ BELARUSS UKRAINA UKRAINE LITWA

Bardziej szczegółowo

Ekonomika i finanse w procesie rozwoju gospodarki rynkowej. Aspekty globalne i lokalne. Redakcja naukowa: Wiesława Olkowska. Olsztyn 2013 (46,20 zł).

Ekonomika i finanse w procesie rozwoju gospodarki rynkowej. Aspekty globalne i lokalne. Redakcja naukowa: Wiesława Olkowska. Olsztyn 2013 (46,20 zł). Ekonomika i finanse w procesie rozwoju gospodarki rynkowej. Aspekty globalne i lokalne. Redakcja naukowa: Wiesława Olkowska. Olsztyn 2013 (46,20 zł). Zawartość tomu: Rozdział I: Funkcjonowanie współczesnego

Bardziej szczegółowo

Facta Simonidis, 2008 nr 1 (1) ISSN: 1899-3109

Facta Simonidis, 2008 nr 1 (1) ISSN: 1899-3109 Facta Simonidis RADA PROGRAMOWA / ADVISORY BOARD Inesa Baybakova, Juergen Beschorner, Jiźi Ciśla, Edward Fiała, Jerzy Hetman (przewodniczący), Jan Jachymek, Teresa Łoś Nowak, Waldemar Martyn, Roland Mayor,

Bardziej szczegółowo

Program Kultura 2007-2013 w Polsce. Culture Programme 2007-2013 in Poland. analiza i podsumowanie. analysis and summary

Program Kultura 2007-2013 w Polsce. Culture Programme 2007-2013 in Poland. analiza i podsumowanie. analysis and summary Program Kultura 2007-2013 w Polsce analiza i podsumowanie Culture Programme 2007-2013 in Poland analysis and summary Warszawa Warsaw 2013 Wydawca Published by: Punkt Kontaktowy ds. Kultury, Instytut Adama

Bardziej szczegółowo

Invest in. Czestochowa. www.czestochowa.pl

Invest in. Czestochowa. www.czestochowa.pl Invest in Czestochowa www.czestochowa.pl Made in Częstochowa - the structure of the Warsaw Świętokrzyski Bridge was made in Częstochowa - vast majority of masts for German wind turbines were made in Częstochowa

Bardziej szczegółowo

X Targi Pracy i Praktyk dla Elektroników i Informatyków

X Targi Pracy i Praktyk dla Elektroników i Informatyków Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej - ELKA X Targi Pracy

Bardziej szczegółowo

Problematyka 30. Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt.

Problematyka 30. Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. Problematyka 30. Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. Problematyka badawcza przemian strukturalnych przemysłu i usług w układach przestrzennych PEDAGOGICAL UNIVERSITY OF CRACOW INSTITUTE

Bardziej szczegółowo

SEKTOR NOWOCZESNYCH USŁUG BIZNESOWYCH W POLSCE BUSINESS SERVICES SECTOR IN POLAND

SEKTOR NOWOCZESNYCH USŁUG BIZNESOWYCH W POLSCE BUSINESS SERVICES SECTOR IN POLAND SEKTOR NOWOCZESNYCH USŁUG BIZNESOWYCH W POLSCE BUSINESS SERVICES SECTOR IN POLAND Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce Business Services Sector in Poland Warszawa 2012 Raport opracowany przez

Bardziej szczegółowo

INFORMACYJNY KATALOG

INFORMACYJNY KATALOG KATALOG INFORMACYJNY INFORMACYJNY KATALOG ELEKTRYK SP z.o.o zdobywcą prestiżowej nagrody Gazele Biznesu 2014 INTERNATIONAL MARKETING ELECTRICAL CORP. ISO 9001:2008 Drodzy Państwo Nasza firma od wielu lat

Bardziej szczegółowo