Ramowy projekt instalacji fotowoltaicznych w Warszawie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ramowy projekt instalacji fotowoltaicznych w Warszawie"

Transkrypt

1 Ramowy projekt instalacji fotowoltaicznych w Warszawie Warsaw Solar Roof Project Solardachprojekt Warschau Sytuacja i fakty / Background & Facts / Hintergründe & Fakten Project lead: Project implementation: Hosted by: In cooperation with:

2 Polska rosnącym rynkiem fotowoltaiki w Europie Dzięki nowej ustawie o OZE od 2013 roku polski rynek fotowoltaiczny będzie się rozwijał bardzo dynamicznie. W porównaniu do Niemiec, polscy operatorzy instalacji dostaną znacznie wyższe ceny za sprzedaż From 2013, new government policies will provide a strong boost to the Polish photovoltaics market. System operators in the country will benefit from considerably higher feed-in tariffs than in Germany, Aufgrund der neuen politischen Rahmenbedingungen wird sich der polnische Photovoltaikmarkt ab 2013 sehr positiv entwickeln. Verglichen mit Deutschland erhalten polnische Anlagenbetreiber eine Poland Europes rising PV market Polen Europas aufstrebender PV-Markt energii do sieci. Dzięki temu będą oni mogli uzyskać bardzo atrakcyjną wysokość zwrotu kapitału przy 15-letnim okresie subwencjonowania. offering highly attractive returns on subsidies granted for 15 years. Until the new regulation is introduced, the renewable energy certifi- deutlich höhere Einspeisevergütung. Dies ermöglicht dem Betreiber eine sehr attraktive Rendite bei einer Förderdauer von 15 Jahren. Do czasu wprowadzenia tych nowych przepisów w Polsce obowiązuje cates trading system remains in force. This was viewed as detrimental Bis zur Einführung der neuen Regelung gilt in Polen noch das System jeszcze system certyfikatów zielonej energii, którymi można handlo- to the expansion of renewables, as all forms of energy were eligible der handelbaren Grünstromzertifikate. Dieses wurde in Bezug auf wać. Uznano, że system ten stanowi barierę w rozwoju energetyki for the same number of certificates. The new regulation, expected den Ausbau Erneuerbarer Energien als problematisch angesehen, da odnawialnej, bowiem wszystkim rodzajom źródeł energii przysługi- to enter into force in the first half of 2013, is seen by international alle Energieformen die gleiche Anzahl an Zertifikaten zustand. Die wało takie samo wsparcie - liczba certyfikatów za sprzedaną MWh. energy experts as a pioneering move for Poland. Neuregelung, die voraussichtlich im 1. Halbjahr 2013 in Kraft treten Nowe przepisy, które mają wejść w życie w pierwszym półroczu 2013, soll, wird von internationalen Energieexperten als bahnbrechend für zostały uznane przez międzynarodowych ekspertów od energetyki za As a member of the EU, however, Poland must meet targets to expand Polen bewertet. przełomowe dla Polski. renewable energy, in its case by 15.5 % to the year The expansion and use of solar energy are essential if this ambitious goal is to be Als EU-Mitglied muss Polen jedoch Vorgaben zum Ausbau Erneuerba- Jako członek UE Polska musi jednak spełnić wymagania co do rozwoju achieved. All Poland currently only has a few MWp of installed photo- rer Energie einhalten, die Zielmarke Polens liegt bei 15,5 % bis energetyki odnawialnej - cel dla Polski to 15,5% do roku Aby voltaic power. To help change this situation and demonstrate the Um dieses ambitionierte Ziel zu erreichen, sind auch der Ausbau und ten ambitny cel osiągnąć, niezbędny jest rozwój po stronie inwestycji efficiency of solar energy, the German solar installation company die Nutzung von Solarenergie unerlässlich. Bislang sind nur wenige i wykorzystywania energii słonecznej. Łączna moc systemów foto- mp-tec has, as part of the dena Solar Roofs Programme, initiated MWp an Photovoltaikleistung in ganz Polen installiert. Damit sich woltaicznych zainstalowanych w Polsce jest niewielka. Aby się to a cooperation project with the Warsaw University of Technology, dies bald ändert und um die Effizienz von Solarenergie nachzuweisen, wkrótce zmieniło i aby wykazać efektywność energetyki słonecznej, which with its Laboratorium Fotowoltaiki is a leading research facil- initiierte das deutsche Solarsystemhaus mp-tec im Rahmen des dena- niemiecka firma mp-tec, zajmująca się rozwiązaniami systemowymi ity for photovoltaics in Poland. Solardachprogramms ein Kooperation mit der Technischen Universi- w branży energetyki słonecznej, zainicjowała w ramach Ramowego tät Warschau, die mit dem Laboratorium Fotowaltaiki eine führende programu instalacji solarnych dena współpracę z Politechniką War- Forschungseinrichtung für Photovoltaik in Polen ist. szawską, która poprzez Laboratorium Fotowaltaiki jest jedną z czołowych instytucji zajmujących się badaniami nad fotowoltaiką w Polsce. 2 3

3 Ramowy program instalacji solarnych dena dena Solar Roofs Programme Das dena Solardachprogramm Poprzez powołany w 2004 r. Ramowy program instalacji solarnych dena Niemiecka Agencja Energetyczna dena pomaga zajmującym się energią słoneczną firmom w pozyskiwaniu nowych rynków. W krajach docelowych montowane są pokazowe instalacje fotowoltaiczne, którym towarzyszy duże zainteresowanie ze strony opinii publicznej i mediów. Oddawaniu pokazowych instalacji do użytku towarzyszy również wiele różnych działań z zakresu PR, marketingu i szkoleń. Celem tych wspieranych przez Federalne Ministerstwo Gospodarki i Technologii (niem. BMWi) w ramach inicjatywy eksportowej Energie odnawialne projektów modelowych, jest zademonstrowanie jakości niemieckich produktów z dziedziny energii odnawialnych, jak i ułatwienie firmom uczestniczącym w projektach wejścia na nowe rynki i wypracowania tam dobrej pozycji. dena Niemiecka Agencja Energetyczna Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena) to centrum kompetencji w zakresie wydajności energetycznej, energii odnawialnych i inteligentnych systemów energetycznych. Celem spółki jest wytwarzanie i wykorzystanie energii w jak najbar- dziej wydajny, bezpieczny, korzystny cenowo i przyjazny dla klimatu sposób na poziomie krajowym i międzynarodowym. Dlatego dena współpracuje z przedstawicielami świata polityki, gospodarki i społeczeństwa. Udziałowcami w spółce dena jest Republika Federalna Niemiec, Grupa Bankowa KfW Bankengruppe, Allianz SE, Deutsche Bank AG i DZ BANK AG. Inicjatywa eksportowa Poprzez inicjatywę eksportową Energie odnawialne Federalne Ministerstwo Gospodarki i Technologii wspiera eksport i rozpowszechnianie na rynkach zagranicznych niemieckich technologii w zakresie energii odnawialnych. Inicjatywa pomaga małym i średnim przedsiębiorstwom z Niemiec w pozyskiwaniu rynków zbytu zagranicą oraz skutecznym umacnianiu swojej pozycji. W ramach inicjatywy eksportowej przedsiębiorstwom udostępniany jest kompleksowy pakiet działań, za pomocą którego mogą w szybki, kompaktowy i skuteczny sposób pozyskać docelowy rynek. The dena Solar Roofs Programme was developed by the Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena) the German Energy Agency. Launched in 2004, this programme, co-financed by the Federal Ministry of Economics and Technology, supports German solar energy companies entering new markets. Within the framework of the programme, reference and demonstration projects are installed on the roofs of designated institutions in different countries around the world. The installation is accompanied by comprehensive marketing and training programmes. These projects impressively present high-quality solar technology. About dena The Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena) the German Energy Agency is the centre of expertise for energy efficiency, renewable energy sources and intelligent energy systems. dena s aim is to ensure that energy is used in both a national and international context as efficiently, safely and economically as possible with the least possible impact on climate. dena is working with stakeholders from the worlds of politics and business and from society at large to achieve this aim. Shareholders in dena are the Federal Republic of Germany, KfW Bankengruppe, Allianz SE, Deutsche Bank AG and DZ BANK AG. About renewables Made in Germany The initiative "renewables - Made in Germany" was launched by the German Parliament in 2002 and is run by the Federal Ministry of Economics and Technology. The main objective is to contribute to climate protection by stimulating the acceptance and use of renewable energy around the world. By showcasing Germany's technical expertise in the field of renewable energy and by organising business trips to and from Germany, the export initiative facilitates business contacts between companies in Germany and abroad. The platform provides information about German renewable energy technologies and contact data of German suppliers. Mit ihrem 2004 ins Leben gerufenen dena-solardachprogramm unterstützt die Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena) Solarunternehmen bei der Erschließung von Märkten. In attraktiven Zielländern werden Solaranlagen öffentlichkeits- und werbewirksam auf repräsentativen Einrichtungen installiert und durch Aktivitäten im PR, Marketing- und Schulungsbereich umfassend begleitet. Diese vom Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (BMWi) im Rahmen der Exportinitiative Erneuerbare Energien geförderten Leuchtturmprojekte haben zum Ziel, die Qualität deutscher Produkte im Bereich erneuerbare Energien zu demonstrieren und teilnehmenden Unternehmen den Einstieg in eine nachhaltige Erschließung neuer Märkte zu erleichtern. Über die dena Die Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena) ist das Kompetenzzentrum für Energieeffizienz, erneuerbare Energien und intelligente Energiesysteme. Ziel der dena ist es, dass Energie so effizient, sicher, preiswert und klimaschonend wie möglich erzeugt und eingesetzt wird national und international. Dafür kooperiert die dena mit Akteuren aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Die Gesellschafter der dena sind die Bundesrepublik Deutschland, die KfW Bankengruppe, die Allianz SE, die Deutsche Bank AG und die DZ BANK AG. Über die Exportinitiative Mit der Exportinitiative Erneuerbare Energien fördert das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie den Export und die Verbreitung deutscher Erneuerbare Energie-Technologien auf Auslandsmärkten. Die Exportinitiative unterstützt kleine und mittelständische deutsche Unternehmen dabei, neue Absatzmärkte im Ausland zu erschließen und sich erfolgreich zu positionieren. Die Exportinitiative bietet den Unternehmen ein umfangreiches Maßnahmenpaket, mit dessen Hilfe sie ihren neuen Zielmarkt schnell, kompakt und effizient erschließen können. 4 5

4 Instalacja fotowoltaiczna na terenie kampusiu Politechniki Warszawskiej The Solar Installation on the Campus of the Warsaw University of Technology Die Solaranlage auf dem Campus der Technischen Universität Warschau W ramach powołanego przez Niemiecką Agencję Energetyczną Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena) i wspieranego przez Federalne Ministerstwo Gospodarki i Technologii (BMWi) w związku z inicjatywą eksportową Energie odnawialne Ramowego programu instalacji solarnych dena dla nowych rynków na terenie Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej powstały dwie instalacje fotowoltaiczne. Dwa typy instalacji Moduły słoneczne Jedną z instalacji jest instalacja wolnostojąca a drugą jednoosiowa Instalacje zostały wyposażone w wysokowydajne, krystaliczne moduły instalacja z systemem naprowadzającym, stworzone i zaprojektowane S-Line marki mp-tec. Moc nominalna każdej z instalacji wynosi przez oferującą kompleksowe rozwiązania solarne firmę mp-tec. 4,32 kwp. Przewidywana uzysk z instalacji stałej wynosi 4,30 MWh Urządzenia te zostały zainstalowane na terenie kampusu Politech- rocznie. Dzięki systemowi naprowadzającemu druga instalacja ma niki Warszawskiej. Kampus leży w centrum stolicy Polski przy dużej, wytwarzać 5,35 MWh rocznie, dlatego też szybciej się amortyzuje. przelotowej arterii. Instalacje zostały umieszczone od strony ulicy, są więc widoczne dla ogółu. Zainstalowanie obu urządzeń bezpośrednio obok siebie umożliwia optymalne porównanie uzysków energetycznych, co stanowi idealny sposób na zademonstrowanie różnic między instalacją stałą a instalacją z systemem naprowadzającym. skytrap plus tracking system form mp-tec Single-base system from mp-tec Two photovoltaic systems have been installed on the premises of the Im Zuge des von der Deutschen Energie-Agentur GmbH (dena) ins Faculty of Civil Engineering at the Warsaw University of Technology Leben gerufenen und vom Bundesministerium für Wirtschaft und Modules: S-line from mp-tec Modules: S-line von mp-tec as part of the worldwide dena Solar Roofs Programme for Foreign Technologie (BMWi) im Rahmen der Exportinitiative Erneuerbare Market Development coordinated by Deutsche Energie-Agentur Energien geförderten dena-solardachprogramms zur Auslands- GmbH (dena) the German Energy Agency and co-financed by markt-erschließung entstanden auf dem Gelände der Faculty of Civil Inverter Inverter the German Federal Ministry of Economics and Technology (BMWi) within the initiative renewables Made in Germany. Engineering der Warsaw University of Technology zwei Photovoltaikanlagen. Two System Types Zwei Anlagentypen SMA Sunny Sensorbox Weather station enables target/current comparison Supply to the university network These are an open space system and a single-axis tracking system, both designed and developed by the solar installation company mp-tec. The systems were installed on the campus of the Warsaw Dabei handelt es sich um eine Freiflächenanlage und eine einachsige Nachführanlage, welche jeweils entwickelt und projektiert wurden durch das Solarsystemhaus mp-tec. Die Anlagen wurden auf dem University of Technology, located on a major thoroughfare in the Campus der Technischen Universität Warschau installiert. Dieser SMA Sunny Webbox centre of the Polish capital. befindet sich mitten im Zentrum der polnischen Hauptstadt an einer Stores all relevant data and They face the road and are thus also visible to the public. The großen Durchfahrtsstraße. makes them available online installation of the two systems directly next to each other enables Die Anlagen wurden zur Straßenseite hin errichtet und sind so auch an optimum long-term comparison of yield data and is ideal for für die Öffentlichkeit einsehbar. Die Installation der zwei nebenein- demonstrating the differences between fixed and tracking systems. ander stehenden Anlagen ermöglicht den bestmöglichen Vergleich der Ertragsdaten und ist auch zur Demonstration der Unterschiede PC The Solar Modules The installations feature high-performance crystalline S-Line series fest installierte versus nachgeführte Anlage ideal. modules from mp-tec. Each system has 4.32 kilowatt peak output. Die Solarmodule The yield values for the fixed installation are anticipated to be in the Ausgestattet wurden die Anlagen mit hochleistungsfähigen kristalli- range of 4.30 MWh a year. Thanks to its tracking system, the second nen S-Line Modulen der Marke mp-tec. Jede Anlage verfügt über 4,32 Fixed system display Presents relevant system data Tracking system display Presents relevant system data installation is due to generate 5.35 MWh annually, and will thus pay for itself more quickly. Kilowatt Peak Leistung. Die Ertragswerte liegen für die festinstallierte Anlage bei voraussichtlich 4,30 MWh pro Jahr. Dank der Nachführung erzeugt die Anlage zwei voraussichtlich 5,35 MWh pro Jahr und kann sich daher schneller amortisieren. 6 7

5 Jednoosiowa instalacja z systemem naprowadzającym The Single-Axis Tracking System Die einachsige Nachführanlage Urządzenie to stanowi połączenie wysokowydajnej, jednoosiowej instalacji z azymutowym systemem naprowadzającym sterowanym czujnikiem optycznym. System naprowadzania typu skytrap plus jest produktem firmy mp-tec z Eberswalde. Dzięki zastosowaniu bardzo precyzyjnego czujnika solarnego firmy mp-tec instalacja z nadążna jest w czasie rzeczywistym ustawiana z dokładnością większą niż dwóa stopnie w kierunku aktualnej pozycji słońca. Maksymalne wykorzystanie energii promieniowania z aktualnie najjaśniejszego punktu hemisfery pozwala na osiągnięcie wysokich uzysków energetycznych. Ze względu na bardzo ekonomiczny stosunek niskich kosztów inwestycyjnych i wysokich uzysków energetycznych koncepcja urządzenia stanowi bardzo wydajne rozwiązanie techniczne pozwalające na wykorzystanie energii słonecznej. W porównaniu z urządzeniami stałymi system skytrap plus dzięki opierającemu się na czujnikach naprowadzaniu jest w stanie zwiększyć roczny uzysk nawet o 36 procent. This system comprises a high-performance single-axis azimuth tracking system with opto-sensor control. The skytrap plus tracking system is a product of the solar installation company. The systems were developed by mp-tec in Eberswalde. Diese Anlage umfasst den Komplex einer hochleistungsfähigen einachsigen Azimut-Nachführanlage mit opto-sensorischer Steuerung. Die Nachführanlage vom Typ skytrap plus ist ein Erzeugnis des Solarsystemhauses. Die Entwicklung der Anlagen erfolgt bei mp-tec in Eberswalde. By using the ultra-precise mp-tec solar sensor, the systems track the position of the sun in real-time with module positioning accuracy to less than two degrees. The high energy yields are generated by making maximum utilisation of available solar radiation from the brightest point in the hemisphere. The system s highly economical ratio of low capital investment and high energy yields represents an extremely efficient technical solution for the use of solar energy. Compared to fixed installations, the sensor-based tracking of skytrap plus can increase yields by up to 36 percent. Durch den Einsatz des hochpräzisen mp-tec Solarsensors werden die Nachführanlagen mit einer Positioniergenauigkeit des Moduls zum aktuellen Sonnenstand von weniger als zwei Grad in Echtzeit nachgeführt. Die hohen Energieerträge werden durch die maximale Ausnutzung vorhandener Strahlungsenergie stets aus dem hellsten Punkt an der Hemisphäre erzielt. Aufgrund eines sehr ökonomischen Anlagenverhältnisses zwischen geringen Investitionskosten und hohen energetischen Erträgen stellt das Anlagenkonzept eine sehr effiziente technische Lösung zur Nutzung solarer Energie dar. Im Vergleich zu festinstallierten Lösungen ist ein skytrap plus Tracker in der Lage, den Ertrag durch sensorbasierte Nachführung um bis zu 36 Prozent zu steigern. czujnik optoelektroniczny optoelektronic solar sensor optoelektronischer Solarsensor 8 9

6 System jednonożny The Single Base System Das 1-Fuß-System System ten to wolnostojąca, umieszczona na stelażu konstrukcja fotowoltaiczna o niezmiennym kącie nachylenia wynoszącym 30 stopni. Składające się na nią moduły są instalowane na aluminiowym systemie montażowym firmy mp-tec bezpośrednio w miejscu ustawienia. Jest to tak zwany system jednonożny firmy mp-tec, który dzięki szybkiej technice wbijania pali w grunt jest stosowany w wielkopowierzchniowych farmach słonecznych. Podczas tworzenia farm słonecznych dla użytkowników instalacji i inwestorów liczy się każdy dzień. Każdy dzień, który przedłuża podłączenie do sieci, jest irytujący, ponieważ za ten okres nie są naliczane opłaty za zasilanie. Jednonożny system pozwala na jeszcze szybszy montaż w porównaniu do klasycznych systemów i można go wykorzystać dla modułów dowolnego typu. Istnieje przykładowo możliwość pionowego montażu dwóch rzędów obramowanych modułów, a w przypadku modułów z laminatu można zastosować nawet pięć poziomych rzędów. This system comprises a fixed-mounted PV open space system with a stationary tilt angle of 30 degrees. The modules are installed on an aluminium assembly system from mp-tec at the erection site. This is mp-tec s single base system, preferred for large-scale solar farms on account of its space-saving pile driving technology. When bringing solar farms online, every day counts for system operators and investors. Every day on which the grid connection is delayed is a frustration, as no feed-in remuneration is paid for this time. The single base system enables faster installation than traditional systems and can be used with all module types. It is therefore possible, for example, to install two rows of framed modules vertically, while five horizontal rows are possible with laminated modules. Diese Anlage umfasst den Komplex einer festaufgeständerten PV- Freilandinstallation mit einem festen Aufstellwinkel von 30 Grad. Die Module werden auf einem Aluminium-Montagesystem von mp-tec am gleichen Aufstellort installiert. Es handelt sich um das sogenannte Ein-Fuß-System von mp-tec, welches aufgrund seiner zeitsparenden Rammtechnik vorzugsweise für großflächige Solarparks eingesetzt wird. Bei der Realisierung von Solarparks zählt für Anlagenbetreiber und Investoren jeder Tag. Jeder Tag, der den Netzanschluss hinauszögert ist ärgerlich, da in dieser Zeit noch keine Einspeisevergütungen anfallen. Das Ein-Fuß-System ermöglicht eine noch schnellere Montage als klassische Systeme und ist für alle Modultypen einsetzbar. So ist es beispielsweise möglich, zwei Reihen gerahmte Module senkrecht zu montieren, bei Laminatmodulen sind bis zu fünf Reihen waagerecht möglich. system jednonożny widok z boku single base system sideview 1-Fuß-System Seitenansicht 10 11

7 Realizacja projektu Partner projektu Project Implementation Projektdurchführung Hosted by Projektpartner mp-tec GmbH & Co. KG Politechnika Warszawska Jako producent, sprzedawca i usługodawca projektowy spółka mp-tec Posiadając oplatającą cały kraj sieć ok partnerów wśród zakładów Politechnika Warszawska została założona w 1826 r. i posiada dziś torium dysponuje m.in. komorą klimatyczną jak i przeprowadza jest partnerem specjalistycznych sklepów, zakładów instalacyjnych, instalacyjnych, przedsiębiorstwo mp-tec jest jedną z największych 17 wydziałów, na których uczy się ok studentów. Jedną z jakościowe i funkcjonalne testy modułów. Politechnika jest równo- projektantów i inwestorów. To założone w 2002 r. przez Prezesa firm oferujących kompleksowe rozwiązania solarne w nowych krajach jednostek Politechniki jest także Instytut Mikroelektroniki i Opto- prawnym partnerem projektu i wspólnie ze studentami ocenia dane Michaela Preißla przedsiębiorstwo wyspecjalizowało się w tworzeniu związkowych Republiki Federalnej Niemiec. W Polsce przedsiębior- elektroniki, któremu podlega Laboratorium Fotowoltaiki wiodący w zakresie uzysku instalacji. i produkcji systemów solarnej energii elektrycznej i cieplnej oraz stwo jest obecne jako spółka joint venture mp-tec Solar Poland z ośrodek badawczy w Polsce zajmujący się fotowoltaiką. Labora- konstrukcji stelażowych. Kolejnym obszarem działalności przedsię- siedzibą w Sopocie. biorstwa jest kompleksowe wykonawstwo farm słonecznych. Warsaw University of Technology Die Technische Universität Warschau Warsaw University of Technology was founded in 1826 and today Die Technische Universität Warschau wurde 1826 gegründet und um- As a manufacturer, supplier and project contractor, mp-tec is a global Als Hersteller, Anbieter und Projektdienstleister ist mp-tec weltweit houses 17 faculties with some 30,000 students. The university is fasst heute 17 Fakultäten mit etwa Studenten. Zur Universität partner for authorised dealers, tradespeople, planners, and investors. Partner für Fachhändler, Handwerksbetriebe, Planer und Investoren. home to an Institute of Microelectronics and Optoelectronics, one gehört auch das Institute of Microelectronics and Optoelectronics. The company founded in 2002 by Managing Director Michael Preißel Das 2002 von Geschäftsführer Michael Preißel gegründete Unter- department of which is the Laboratorium Fotowoltaiki (PVLab), a Dem untergeordnet ist das Laboratorium Fotowaltaiki (kurz PVLab), specialises in the development and manufacture of solar power, solar nehmen hat sich auf die Entwicklung und Fertigung von Solarstrom-, leading research facility for photovoltaics in Poland. The laboratory eine führende Forschungseinrichtung für Photovoltaik in Polen. Das heat, and assembly systems. A further business segment focuses on Solarwärme- und Gestellsystemen spezialisiert. Ein weiterer Unter- features a climatic chamber and carries out quality and functional Labor verfügt u.a. über eine Klimakammer und führt Qualitäts- sowie the implementation of turnkey solar farms. nehmensbereich ist die Realisierung von schlüsselfertigen Solarparks. testing on modules. The university is an equal partner on the pro- Funktionstests an Modulen durch. Die Universität ist gleichberech- ject and will analyse the system yield data together with students. tigter Partner des Projekts und wertet gemeinsam mit Studenten die With a national network of around 4,000 trade partners, mp-tec is Mit einem bundesweiten Netz aus rund Handwerkspartnern Ertragsdaten der Anlagen aus. one of the largest solar installation companies in eastern Germany. ist mp-tec eines der größten Solarsystemhäuser in den Neuen It is represented in Poland with the joint venture mp-tec Solar Poland Bundesländern Deutschlands. In Polen ist das Unternehmen mit and maintains facilities in Sopot near Gdansk. dem Joint Venture mp-tec Solar Poland präsent und unterhält eine Niederlassung in Sopot bei Danzig

8 Partner kooperacyjny In cooperation with Kooperationspartner Impressum Legal Information Impressum Agnes Elektromax Firma Agnes Elektromax została założona w 2005 r. przez Macieja Juźwika. Przedsiębiorstwo oferuje szeroki zakres usług w zakresie instalacji elektrycznych dla klientów końcowych i przemysłu. Jest wyspecjalizowane w montażu instalacji elektrycznych, sygnałowych, telekomunikacyjnych i fotowoltaicznych. Jako jedna z niewielu firm w Polsce Agnes Elektromax dysponuje długoletnim doświadczeniem w dziedzinie montażu instalacji fotowoltaicznych i współpracuje z Agnes Elektromax was founded in 2005 by Maciej Juźwik. The company offers a wide range of electrical installation services for consumers and industry, and specialises in the installation of electrical, signalling, telecommunications and photovoltaic systems. Agnes Elektromax is one of very few companies in Poland to possess extensive experience in installing solar power systems and cooperates with the Warsaw University of Technology. Its services include installation planning as well as maintenance and monitoring of photovoltaic systems. Agnes Elektromax supported the Warsaw Solar Project by completing foundation work for the tracking and fixed-mounted systems. Politechniką Warszawską. Usługi przedsiębiorstwa obejmują m.in. projektowanie instalacji oraz konserwacja i nadzór systemów fotowoltaicznych. Firma Agnes Elektromax wspierała projekt fotowoltaiczny w Warszawie poprzez wykonanie fundamentów instalacji z systemem naprowadzającym oraz instalacji ustawionej na stacjonarnym stelażu. Agnes Elektromax wurde 2005 von Maciej Juźwik gegründet. Das Unternehmen bietet umfassende Dienstleistungen auf dem Gebiet der Elektroinstallation für Endkunden und Industrie. Es ist auf die Installation von Elektro-, Signal-, Telekommunikations- und Photovoltaikanlagen spezialisiert. Agnes Elektromax verfügt als eines von wenigen Unternehmen in Polen über langjährige Erfahrung in der Installation von Solaranlagen und kooperiert mit der Technischen Universität in Warschau. Zu den Dienstleistungen des Betriebes gehört u.a. die Installationsplanung sowie die Wartung und Überwachung von Photovoltaiksystemen. Agnes Elektromax unterstützte das Solarprojekt Warschau, in dem es die Fundamentierungsarbeiten für die Nachführanlage und die festaufgeständerte Anlage ausführte. Wydawca / Publisher / Herausgeber: mp-tec GmbH & Co. KG Wilhelm-Conrad-Röntgen-Str Eberswalde Tel: +49 (0) Fax: +49 (0) Spisy ilustracji / Image credits / Bildnachweise: Strony / pages / Seiten 2-3 Panorama of Warsaw with Old Town at night jacek_kadaj Fotolia.com Strona / page / Seite 4 dena Fassade Rainer Scheunemann Strona / page / Seite 13 Warsaw University of Technology udra11 Fotolia.com Strony / pages / Seiten 6-12 mp-tec GmbH & Co. KG Ramowy projekt instalacji solarnych w Polsce jest realizowany w ramach powołanego przez Niemiecką Agencję Energetyczną Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena) Ramowego programu instalacji solarnych dena wspieranego przez Federalne Ministerstwo Gospodarki i Technologii (BMWi) w związku z inicjatywą eksportową Energie odnawialne. The Poland Solar Roof Project is part of the worldwide dena Solar Roofs Programme coordinated by Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena) the German Energy Agency and co-financed by the German Federal Ministry of Economics and Technology (BMWi) within the initiative renewables Made in Germany. Das Solardachprojekt Polen wird im Zuge des von der Deutschen Energie-Agentur GmbH (dena) ins Leben gerufenen und vom Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (BMWi) im Rahmen der Exportinitiative Erneuerbare Energien geförderten dena-solardachprogramms realisiert. Project lead: Project implementation: Hosted by: In cooperation with: 14

9 solarproject-warsaw.eu

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W POLSCE I W NIEMCZECH - WPROWADZENIE Erneuerbare Energiequellen in Polen und in Deutschland eine Einführung

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W POLSCE I W NIEMCZECH - WPROWADZENIE Erneuerbare Energiequellen in Polen und in Deutschland eine Einführung ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W POLSCE I W NIEMCZECH - WPROWADZENIE Erneuerbare Energiequellen in Polen und in Deutschland eine Einführung BMUB, 9 Dezember 2014 Zainstalowana moc - Energia wiatrowa Installierte

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

Futuro. design by Przemysław Mac Stopa

Futuro. design by Przemysław Mac Stopa design by Przemysław Mac Stopa PL / EN / DE / Optymalizacja powierzchni biurowej i tym samym kosztów biura jest kluczowa. Wyzwaniem jest jednak połączenie tego wymagania z utrzymaniem wysokiego komfortu

Bardziej szczegółowo

OFERTA REKLAMOWA 2017

OFERTA REKLAMOWA 2017 OFERTA REKLAMOWA 2017 LICZBY GRAMWZIELONE.PL FACTS & FIGURES 7LAT NA RYNKU POZYCJA NA RYNKU MEDIÓW W POLSCE DEDYKOWANYCH ENERGII ODNAWIALNEJ RENEWABLE ENERGY MEDIA IN POLAND ODSŁON 4 600 000 WYGENEROWALI

Bardziej szczegółowo

OFERTA REKLAMOWA. advertisement offer

OFERTA REKLAMOWA. advertisement offer OFERTA REKLAMOWA 2015 advertisement offer LICZBY GRAMWZIELONE.PL FACTS & FIGURES 5 LAT NA RYNKU YEARS ON THE MARKET 1 POZYCJA NA RYNKU MEDIÓW W POLSCE DEDYKOWANYCH ENERGII ODNAWIALNEJ NO 1 POSITION AMONG

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

OFERTA REKLAMOWA 2016

OFERTA REKLAMOWA 2016 OFERTA REKLAMOWA 2016 LICZBY GRAMWZIELONE.PL FACTS & FIGURES 6 LAT NA RYNKU YEARS ON THE MARKET 1 POZYCJA NA RYNKU MEDIÓW W POLSCE DEDYKOWANYCH ENERGII ODNAWIALNEJ RENEWABLE ENERGY MEDIA IN POLAND ODSŁON

Bardziej szczegółowo

Tychy, plan miasta: Skala 1: (Polish Edition)

Tychy, plan miasta: Skala 1: (Polish Edition) Tychy, plan miasta: Skala 1:20 000 (Polish Edition) Poland) Przedsiebiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne (Katowice Click here if your download doesn"t start automatically Tychy, plan miasta: Skala 1:20 000

Bardziej szczegółowo

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ THE POWER OF EXPORT IN POLISH COSMETICS INDUSTRY KATARZYNA OLĘDZKA Brand Manager Verona Products Professional AGENDA 1. Branża kosmetyczna w Polsce i na świecie

Bardziej szczegółowo

ANLAGEN UND AKTIVITÄTEN DES SEEHAFENS SWINOUJSCIE

ANLAGEN UND AKTIVITÄTEN DES SEEHAFENS SWINOUJSCIE Vortrag (4) ANLAGEN UND AKTIVITÄTEN DES SEEHAFENS SWINOUJSCIE Marek Trojnar, Swinoujscie 33 Komplex der Häfen in Szczecin und Świnoujście Strategische Lage Der kürzeste Weg aus Skandinavien nach Südeuropa

Bardziej szczegółowo

System optymalizacji produkcji energii

System optymalizacji produkcji energii System optymalizacji produkcji energii Produkcja energii jest skomplikowanym procesem na który wpływa wiele czynników, optymalizacja jest niezbędna, bieżąca informacja o kosztach i możliwościach wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Durch unser hochtechnisiertes Logistikzentrum garantieren wir den schnellen Versand unserer Produkte.

Durch unser hochtechnisiertes Logistikzentrum garantieren wir den schnellen Versand unserer Produkte. Solutions Made in Germany. compact NEWS Mit den febi compact NEWS möchten wir Sie regelmäßig über Neuheiten und Änderungen in unserem Programm auf dem Laufenden halten. febi compact NEWS will regularly

Bardziej szczegółowo

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 25 LAT 27 LAT 1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 nasi klienci dobrze trafili... get your swing on with us... www.dyskret.com.pl 30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 131 tel. +48 12 423 31 00, office@dyskret.com.pl

Bardziej szczegółowo

Steuerberaterin Ria Franke

Steuerberaterin Ria Franke Polnische Arbeitnehmer mit Wohnsitz in Polen Polscy pracownicy z miejscem zamieszkania w Polsce Steuerberaterin Ria Franke Verdienst > 450 / Monat Wynagrodzenie > 450 /miesięcznie Entscheidung über die

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE WSPÓLNEGO POLSKO -. PROJEKTU NA LATA: APPLICATION FOR A JOINT POLISH -... PROJECT FOR THE YEARS:.

ZGŁOSZENIE WSPÓLNEGO POLSKO -. PROJEKTU NA LATA: APPLICATION FOR A JOINT POLISH -... PROJECT FOR THE YEARS:. ZGŁOSZENIE WSPÓLNEGO POLSKO -. PROJEKTU NA LATA: APPLICATION FOR A JOINT POLISH -... PROJECT FOR THE YEARS:. W RAMACH POROZUMIENIA O WSPÓŁPRACY NAUKOWEJ MIĘDZY POLSKĄ AKADEMIĄ NAUK I... UNDER THE AGREEMENT

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

Faculty of Environmental Engineering. St.Petersburg 2010

Faculty of Environmental Engineering. St.Petersburg 2010 Faculty of Environmental Engineering St.Petersburg 2010 Location of Wrocław LOCATION: centre of the Silesian Lowland 51º07 N, 17º02 E TOTAL AREA: 293 km 2 GREEN AREAS: 35% of the overall area ISLANDS:

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Description Master Studies in International Logistics is the four-semesters studies, dedicate

Bardziej szczegółowo

Cena franco szt. Dźwig/netto / 1.000szt. (obszar zastosowania: domki jednorodzinne, bliźniaki, domki szeregowe, wielorodzinne) 0,70 kg/dm³ 8

Cena franco szt. Dźwig/netto / 1.000szt. (obszar zastosowania: domki jednorodzinne, bliźniaki, domki szeregowe, wielorodzinne) 0,70 kg/dm³ 8 Unsere Homepage www.juwoe.de Kein Medium ist so aktuell wie das Internet In dieser Preisliste finden Sie alle unsere neuen und bekannten Produkte. Aber was ist mit Ziegeln, die erst nach dem Druck entwickelt

Bardziej szczegółowo

Przebudowa stacji uzdatniania wody w Pieńsku z wykonaniem sieci wodociągowej dla Gminy Neißeaue Umbau Wasseraufbereitungsstation Pieńsk Mit Bau

Przebudowa stacji uzdatniania wody w Pieńsku z wykonaniem sieci wodociągowej dla Gminy Neißeaue Umbau Wasseraufbereitungsstation Pieńsk Mit Bau 28 Przebudowa stacji uzdatniania wody w Pieńsku z wykonaniem sieci wodociągowej dla Gminy Neißeaue Umbau Wasseraufbereitungsstation Pieńsk Mit Bau Wasserüberleitung in die Gemeine Neißeaue Umbau Wasseraufbereitungsstation

Bardziej szczegółowo

Bow terminals Zaciski szynowe

Bow terminals Zaciski szynowe www.el-team.com.pl www.ftg-germany.de Bow terminals Zaciski szynowe Szeroka Great variety różnorodność with solid i solidna technique technika Pewna Steady klasyka classic Ustalony Well established standard.

Bardziej szczegółowo

PRACTPLANT WIZYTA STUDYJNA WE FRANKFURCIE N. ODRĄ / SŁUBICACH STUDIENBESUCH IN FRANKFURT (O) / SLUBICE LUTY / FEBRUAR 2014

PRACTPLANT WIZYTA STUDYJNA WE FRANKFURCIE N. ODRĄ / SŁUBICACH STUDIENBESUCH IN FRANKFURT (O) / SLUBICE LUTY / FEBRUAR 2014 WIZYTA STUDYJNA WE FRANKFURCIE N. ODRĄ / SŁUBICACH STUDIENBESUCH IN FRANKFURT (O) / SLUBICE 12-14 LUTY / FEBRUAR 2014 Józef T. Finster O projekcie PRACTPLANT Über das Projekt PRACTPLANT Historia projektu

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

Centrala Bank PKO BP o/ Choszczno Sąd Rejonowy Szczecin

Centrala Bank PKO BP o/ Choszczno Sąd Rejonowy Szczecin Es ist uns ein Vergnügen, Ihnen das von uns mitentwickelte Montagesystem für PV Module vorstellen zu dürfen. Wir empfehlen vor Beginn der Montage eine kurze Unterweisung bzw. Schulung bei unseren Fachleuten

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIEBIORSTWO LUSARSKO-BUDOWLANE LESZEK PLUTA

PRZEDSIEBIORSTWO LUSARSKO-BUDOWLANE LESZEK PLUTA Przedsi biorstwo lusarsko Budowlane was founded in 1992 in Kielce, Poland. Today we are a recognized manufacturer of modern aluminium-glass constructions at a high European level. We provide solutions

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

Cel szkolenia. Konspekt

Cel szkolenia. Konspekt Cel szkolenia About this CourseThis 5-day course provides administrators with the knowledge and skills needed to deploy and ma Windows 10 desktops, devices, and applications in an enterprise environment.

Bardziej szczegółowo

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business+

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business+ Goodman Poznań Airport 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business Goodman Poznań Airport ul. Batorowska 35, 62-081 Wysogotowo, Poznań Najlepsze miejsce dla biznesu Goodman

Bardziej szczegółowo

Technologie, czynniki sukcesu, mechanizmy rozwoju rynku fotowoltaicznego na przykładzie Niemiec

Technologie, czynniki sukcesu, mechanizmy rozwoju rynku fotowoltaicznego na przykładzie Niemiec EUROPEJSKIE SŁONECZNE DNI ENERGIA SŁOŃCA FOTOWOLTAIKA TECHNOLOGIE, OPŁACALNOSĆ, REALIZACJE Technologie, czynniki sukcesu, mechanizmy rozwoju rynku fotowoltaicznego na przykładzie Niemiec Olsztyn, 09.05.2013

Bardziej szczegółowo

EPS. Erasmus Policy Statement

EPS. Erasmus Policy Statement Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości Ostrowiec Świętokrzyski College of Business and Entrepreneurship EPS Erasmus Policy Statement Deklaracja Polityki Erasmusa 2014-2020 EN The institution is located

Bardziej szczegółowo

PRZESTRZEŃ PUBLICZNA W MIEŚCIE PRZYJAZNYM DLA PIESZYCH I ROWERZYSTÓW PUBLIC SPACE MAKING CITIES MORE PEDESTRIAN AND CYCLIST FRIENDLY

PRZESTRZEŃ PUBLICZNA W MIEŚCIE PRZYJAZNYM DLA PIESZYCH I ROWERZYSTÓW PUBLIC SPACE MAKING CITIES MORE PEDESTRIAN AND CYCLIST FRIENDLY PRZESTRZEŃ PUBLICZNA W MIEŚCIE PRZYJAZNYM DLA PIESZYCH I ROWERZYSTÓW PUBLIC SPACE MAKING CITIES MORE PEDESTRIAN AND CYCLIST FRIENDLY 15.09.2011 PAULINA SZEWCZYK Plan prezentacji / Presentation plan WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

CENTRUM FOTOWOLTAIKI WARSZAWA MIEJSCOWOŚĆ TŁO PRZEDSIĘWZIĘCIA. województwo mazowieckie

CENTRUM FOTOWOLTAIKI WARSZAWA MIEJSCOWOŚĆ TŁO PRZEDSIĘWZIĘCIA. województwo mazowieckie CENTRUM FOTOWOLTAIKI WARSZAWA województwo mazowieckie Centrum Fotowoltaiki w Polsce (Centrum PV) promuje szerokie wykorzystanie słonecznej energii elektrycznej (fotowoltaiki) jako realnego, niezawodnego

Bardziej szczegółowo

Einkommensteuergesetz Körperschaftsteuergesetz Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych

Einkommensteuergesetz Körperschaftsteuergesetz Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych Zweisprachige Textausgabe Tekst dwuj zyczny Einkommensteuergesetz Körperschaftsteuergesetz Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych T umaczenie Rödl &

Bardziej szczegółowo

Die heutige Veranstaltung versteht sich aber auch

Die heutige Veranstaltung versteht sich aber auch Die heutige Veranstaltung versteht sich aber auch Einführung durch Berlin wird den Erwartungen seiner polnischen Nachbarn bislang nicht gerecht Ergebnisse des 85. Stadtforums am 5. Oktober 2001 Unter dem

Bardziej szczegółowo

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Sustainable Urban Mobility Planning Poland Wprowadzenie Introduction Wyzwania polityki UE w zakresie transportu miejskiego Zatłoczenie centrów miast

Bardziej szczegółowo

The Overview of Civilian Applications of Airborne SAR Systems

The Overview of Civilian Applications of Airborne SAR Systems The Overview of Civilian Applications of Airborne SAR Systems Maciej Smolarczyk, Piotr Samczyński Andrzej Gadoś, Maj Mordzonek Research and Development Department of PIT S.A. PART I WHAT DOES SAR MEAN?

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie do sterowania oświetleniem

Rozwiązanie do sterowania oświetleniem Rozwiązanie do sterowania oświetleniem PHOENIX CONTACT Sp. z o.o ul. Bierutowska 57-59 Budynek nr 3/A 51-317 Wrocław 071/ 39 80 410 06.10.2016 phoenixcontact.pl Rozwiązanie do sterowania oświetleniem Przegląd

Bardziej szczegółowo

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+ Goodman Kraków Airport Logistics Centre 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth Goodman Kraków Airport Logistics Centre ul. Komandosów 1, 32-085 Modlniczka Goodman

Bardziej szczegółowo

Seite 1 DEUTSCH HAT KLASSE NIEMIECKI MA KLASĘ W SZKOLE PODSTAWOWEJ

Seite 1 DEUTSCH HAT KLASSE NIEMIECKI MA KLASĘ W SZKOLE PODSTAWOWEJ Seite 1 DEUTSCH HAT KLASSE NIEMIECKI MA KLASĘ W SZKOLE PODSTAWOWEJ WARSZAWA, 31.03.2017 AGENDA 1. WPROWADZENIE Seite 2 2. O PROJEKCIE DHK/NMK 3. PARTYCYPACJA W DHK/NMK 4. PROJEKT DHK/NMK W SZKOLE PODSTAWOWEJ

Bardziej szczegółowo

Offenburg Olsztyn. Einführung / Wprowadzenie. Wspolpraca mlodziezy / Zusammenarbeit. Zespol Szkol Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie

Offenburg Olsztyn. Einführung / Wprowadzenie. Wspolpraca mlodziezy / Zusammenarbeit. Zespol Szkol Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie Einführung / Wprowadzenie Nasze cele: Poznanie naszych odmiennych kultur Poznanie ludzi z innych krajow Porownanie naszych miast Zabawa Einführung / Wprowadzenie Wir wollen: Kennenlernen einer anderen

Bardziej szczegółowo

GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland

GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIVE SCIENCES POZNAŃ BRANCH Department of Environmental Management in Livestock Buildings and

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

IBC SOLAR. Smart Systems for Solar Power - worldwide

IBC SOLAR. Smart Systems for Solar Power - worldwide IBC SOLAR Smart Systems for Solar Power - worldwide WIZJA, STRATEGIA, ZAUFANIE Certyfikowany system zarządzania DIN EN ISO 9001 DIN EN ISO 14001 BS OHSAS 18001 Dla zarządzania jakością WIZJA, STRATEGIA,

Bardziej szczegółowo

Tworzymy z myślą o Tobie

Tworzymy z myślą o Tobie news 2012 Tworzymy z myślą o Tobie Wir gestalten für Sie / We create for you Na europejskim rynku Nomet zajmuje czołowe miejsce w produkcji najwyższej jakości ozdobnych okuć meblowych, wyposażenia mebli

Bardziej szczegółowo

Recent Developments in Poland: Higher Education Reform Qualifications Frameworks Environmental Studies

Recent Developments in Poland: Higher Education Reform Qualifications Frameworks Environmental Studies 544524-TEMPUS-1-2013-1-PL-TEMPUS-SMHES Qualifications Frameworks for Environmental Studies at Ukrainian Universities Recent Developments in Poland: Higher Education Reform Qualifications Frameworks Environmental

Bardziej szczegółowo

TORBY PAPIEROWE / OPAKOWANIA

TORBY PAPIEROWE / OPAKOWANIA TORBY PAPIEROWE / OPAKOWANIA Papierowe torby skrojone na miarę! W produkowanych przez nas torbach stosujemy nowatorskie rozwiązania i wysokiej jakości materiały. Przywiązujemy ogromna uwagę do detali.

Bardziej szczegółowo

Konferencja zamykająca II edycję Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego

Konferencja zamykająca II edycję Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego FSS/2014/HEI/W/0078 Integrated education in the range of Renewable Energy Sources Engineering on the University of Technology and Life Sciences in Bydgoszcz Konferencja zamykająca II edycję Funduszu Stypendialnego

Bardziej szczegółowo

Lubuskie Metall Cluster

Lubuskie Metall Cluster Lubuskie Metall Cluster (LUBUSKI KLASTER METALOWY) ul. Jagiellończyka 17/1 66-400 Gorzów Wlkp. Tel./fax: +48 95 722 75 30 E-mail: biuro@lubuskiklaster.pl www.lubuskiklaster.pl INITIATIVEANFÄNGE POCZĄTKI

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 Załącznik nr 1 General information (Informacje ogólne) 1. Please specify your country. (Kraj pochodzenia:) 2. Is this your country s ECPA

Bardziej szczegółowo

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Dlaczego powstało? - świat przeżywa dziś rewolucję w obszarze edukacji, - naszym celem jest promocja śląskiego jako regionu opartego na wiedzy, i najnowszych technologiach,

Bardziej szczegółowo

ZŁĄCZA BUDOWLANE G e r ü s t k u p p l u g e n

ZŁĄCZA BUDOWLANE G e r ü s t k u p p l u g e n ZŁĄCZA BUDOWLANE G e r ü s t k u p p l u g e n Kuźnia Sułkowice firma o tradycjach od 1887 r. jest największym producentem kutych złącz budowlanych w Europie. Oferujemy szeroki asortyment złącz budowlanych

Bardziej szczegółowo

Pobranie makr firmy Rittal oraz wstawianie do projektu systemu EPLAN electric P8

Pobranie makr firmy Rittal oraz wstawianie do projektu systemu EPLAN electric P8 Pobranie makr firmy Rittal oraz wstawianie do projektu systemu EPLAN electric P8 Zgodność od wersji 1.8 Copyright 2007 EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG. Die EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG

Bardziej szczegółowo

BILANS EKONOMICZNY PRACY UKŁADÓW NADĄŻNYCH W FOTOWOLTAICE DLA LOKALNYCH WARUNKÓW MIEJSKICH

BILANS EKONOMICZNY PRACY UKŁADÓW NADĄŻNYCH W FOTOWOLTAICE DLA LOKALNYCH WARUNKÓW MIEJSKICH POZNAN UNIVE RSITY OF TE CHNOLOGY ACADE MIC JOURNALS No 79 Electrical Engineering 2014 Artur BUGAŁA* Grażyna FRYDRYCHOWICZ-JASTRZĘBSKA* BILANS EKONOMICZNY PRACY UKŁADÓW NADĄŻNYCH W FOTOWOLTAICE DLA LOKALNYCH

Bardziej szczegółowo

Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem

Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem Ŝurawia GTK1100 Poznań, 24-11-2010 Igor Pawela Forum Czystej Energii Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

Reporting on dissemination activities carried out within the frame of the DESIRE project (WP8)

Reporting on dissemination activities carried out within the frame of the DESIRE project (WP8) Reporting on dissemination activities carried out within the frame of the DESIRE project (WP8) Name, Affiliation Krzysztof Wojdyga, Marcin Lec, Rafal Laskowski Warsaw University of technology E-mail krzysztof.wojdyga@is.pw.edu.pl

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK NIEMIECKI

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK NIEMIECKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK NIEMIECKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi MAJ 2012 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów ze słuchu 1.1.

Bardziej szczegółowo

Informacja i promocja w projekcie, realizacja zasady dostępności/ Kommunikationsmaßnahmen und Projektzugänglichkeit

Informacja i promocja w projekcie, realizacja zasady dostępności/ Kommunikationsmaßnahmen und Projektzugänglichkeit Informacja i promocja w projekcie, realizacja zasady dostępności/ Kommunikationsmaßnahmen und Projektzugänglichkeit Wspólny Sekretariat Programu Współpracy INTERREG Polska Saksonia 2014-2020/ Gemeinsames

Bardziej szczegółowo

O FIRMIE. Wspierajmy Polskie produkty!

O FIRMIE. Wspierajmy Polskie produkty! O FIRMIE W 2015 roku Firma Icar obchodzi 25-lecie swojej działalności. Obecnie jesteśmy niekwestionowanym liderem w produkcji ram drewnianych w Polsce. Posiadamy także bardzo silną pozycję w produkcji

Bardziej szczegółowo

Dobieranie wielkości generatora fotowoltaicznego do mocy falownika.

Dobieranie wielkości generatora fotowoltaicznego do mocy falownika. Dobieranie wielkości generatora fotowoltaicznego do mocy falownika. 1. Cel dokumentu Celem niniejszego dokumentu jest wyjaśnienie, dlaczego konieczne jest przewymiarowanie zainstalowanej mocy części DC

Bardziej szczegółowo

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance Benefits Depending on your residency status (EU citizen or not) there are various benefits available to help you with costs of living. A8 nationals need to have been working for a year and be registered

Bardziej szczegółowo

Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition)

Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition) Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition) J Krupski Click here if your download doesn"t start automatically Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama

Bardziej szczegółowo

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Jan Witkowski : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Project for exhibition photo graphic compositions typography colors Berlin London Paris Barcelona Vienna Prague Krakow Zakopane Jan Witkowski ARTIST FROM

Bardziej szczegółowo

Reporting on dissemination activities carried out within the frame of the DESIRE project (WP8)

Reporting on dissemination activities carried out within the frame of the DESIRE project (WP8) Reporting on dissemination activities carried out within the frame of the DESIRE project (WP8) Name, Affiliation Krzysztof Wojdyga, Marcin Lec, Rafal Laskowski Warszaw University of Technology E-mail krzysztof.wojdyga@is.pw.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Od pogranicza do spotkania Vom Grenzraum zum Begegnungsraum

Od pogranicza do spotkania Vom Grenzraum zum Begegnungsraum Zwischen Randow und Oder Od pogranicza do spotkania Vom Grenzraum zum Begegnungsraum Między rzekami Randow a Odrą Wer und was ist perspektywa? Die Akteure von perspektywa sind die Bewohnerinnen und Bewohner

Bardziej szczegółowo

Einbau von Rauchwarnmeldern nach DIN 14676

Einbau von Rauchwarnmeldern nach DIN 14676 Einbau von Rauchwarnmeldern nach DIN 14676 Gesetzlich ist der Eigentümer für die Installation von Rauchwarnmeldern verantwortlich. Objekt: Einfamilienhaus mit insgesamt 3 Etagen. Objektanschrift: Beispielweg

Bardziej szczegółowo

11 CZERWIEC 2014, ŁĘCZYCA

11 CZERWIEC 2014, ŁĘCZYCA Projekt współorganizowany przez Starostwo Powiatowe w Łęczycy INWESTYCJE SAMORZĄD ROZWÓJ SEMINARIUM REALIZOWANE W RAMACH WSPÓŁPRACY OPEN-NET S.A. A KOMMUNALKREDIT AUSTRIA AG 11 CZERWIEC 2014, ŁĘCZYCA Starostwo

Bardziej szczegółowo

MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH W POLSCE mgr inż. Łukasz Trzeciak

MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH W POLSCE mgr inż. Łukasz Trzeciak MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH W POLSCE mgr inż. Łukasz Trzeciak MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH W POLSCE AGENDA - ZASOBY ENERGII SŁONECZNEJ EU / PL - RODZAJE

Bardziej szczegółowo

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond.

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond. Project CARETRAINING PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE Projekt CARETRAINING KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROJEKTU Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project

Bardziej szczegółowo

soft line SOFT LINE EMKA Kolekcja SOFT LINE firmy EMKA to doskona³e rozwi¹zanie dla ka dej powierzchni biurowej

soft line SOFT LINE EMKA Kolekcja SOFT LINE firmy EMKA to doskona³e rozwi¹zanie dla ka dej powierzchni biurowej soft line Kolekcja SOFT LINE firmy EMKA to doskona³e rozwi¹zanie dla ka dej powierzchni biurowej SOFT LINE zapewnia wysok¹ funkcjonalnoœæ, ergonomiê i estetykê. Myœl¹ przewodni¹ projektantów by³o stworzenie

Bardziej szczegółowo

MaPlan Sp. z O.O. Click here if your download doesn"t start automatically

MaPlan Sp. z O.O. Click here if your download doesnt start automatically Mierzeja Wislana, mapa turystyczna 1:50 000: Mikoszewo, Jantar, Stegna, Sztutowo, Katy Rybackie, Przebrno, Krynica Morska, Piaski, Frombork =... = Carte touristique (Polish Edition) MaPlan Sp. z O.O Click

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

K20 Pneumatic Rolling Motor

K20 Pneumatic Rolling Motor Q U A L I T Y T U B E T O O L S K20 Pneumatic Rolling Motor NEW FEATURE! Condenser and Heat Exchanger Tube Expanders K20 Pneumatic Rolling Motor http://krais.com Pneumatischer Aufweitemotor K20 Napęd pneumatyczny

Bardziej szczegółowo

SG-MICRO... SPRĘŻYNY GAZOWE P.103

SG-MICRO... SPRĘŻYNY GAZOWE P.103 SG-MICRO... SG-MICRO 19 SG-MICRO SG-MICRO H SG-MICRO R SG-MICRO 32 SG-MICRO 32H SG-MICRO 32R SG-MICRO SG-MICRO H SG-MICRO R SG-MICRO 45 SG-MICRO SG-MICRO SG-MICRO 75 SG-MICRO 95 SG-MICRO 0 cylindra body

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY TeleTrade DJ International Consulting Ltd Sierpień 2013 2011-2014 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Polityka Prywatności Privacy Policy Niniejsza Polityka

Bardziej szczegółowo

2.4 Plan studiów na kierunku Technologie energetyki odnawialnej I-go stopnia

2.4 Plan studiów na kierunku Technologie energetyki odnawialnej I-go stopnia .4 Plan studiów na kierunku Technologie energetyki odnawialnej I-go stopnia PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I-go STOPNIA (inżynierskich) NA WYDZIALE ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI I INFORMATYKI na kierunku Technologie

Bardziej szczegółowo

Raport Ergotest. Raport Ergotest. Arbeit und Gesundheit Das polnische Forum für Arbeitssicherheit

Raport Ergotest. Raport Ergotest. Arbeit und Gesundheit Das polnische Forum für Arbeitssicherheit Arbeit und Gesundheit Das polnische Forum für Arbeitssicherheit Das Entscheider-Magazin für den polnischen Arbeitsschutz MEDIADATEN Titelporträt Kurzcharakteristik Arbeitsschutz in Polen Verstärkte Initiativen

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dotycząca. portalu Meusburgera

Instrukcja dotycząca. portalu Meusburgera Instrukcja dotycząca portalu Meusburgera 1. Zawartość 2 1. Informacje ogólne 3 2. Rejestracja na portalu Meusburgera 4 3. 3.1 3.2 Hasło Hasło przy rejestracji Zapomniałeś hasła? 4. Zamówienie kart wstępu

Bardziej szczegółowo

Stand Up. design by Mikomax Team

Stand Up. design by Mikomax Team design by Mikomax Team PL / EN / DE / Coraz więcej pracowników skarży się na dyskomfort fizyczny w pracy. Nawet najlepszy fotel biurowy nie rozwiąże tego problemu. Doraźne rozwiązania również nie jeśli

Bardziej szczegółowo

Vertrag Nr. / Umowa nr:

Vertrag Nr. / Umowa nr: 1 Ort und Datum Vertrag Nr. / Umowa nr: zwischen: Suwałki Miejscowość i data / pomiędzy: der Jobagentur / agencją zatrudnienia: Lingua Germanica ul. Noniewicza 10/444 16 400 Suwałki Polska Nr. der Genehmigung

Bardziej szczegółowo

Program. Konstrukcje aluminiowe i stalowo - aluminiowe Fasady wentylowane i mocowane punktowo Integracja fasad z modułami fotowoltaicznymi

Program. Konstrukcje aluminiowe i stalowo - aluminiowe Fasady wentylowane i mocowane punktowo Integracja fasad z modułami fotowoltaicznymi Konstrukcje aluminiowe i stalowo - aluminiowe Fasady wentylowane i mocowane punktowo Integracja fasad z modułami fotowoltaicznymi Elementy architektoniczne, żaluzje, daszki, sufity podwieszane Konstrukcje

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Anfrage. Volkswagen Motor Polska Sp. z o.o. w Polkowicach Volkswagen Motor Polska Sp. z o.o. in Polkowice

Zapytanie ofertowe. Anfrage. Volkswagen Motor Polska Sp. z o.o. w Polkowicach Volkswagen Motor Polska Sp. z o.o. in Polkowice Zapytanie ofertowe Anfrage Volkswagen Motor Polska Sp. z o.o. w Polkowicach Volkswagen Motor Polska Sp. z o.o. in Polkowice Nr zapytania Data Anfragenummer Datum VWMP2013000090 03.12.2013 Miejscowość Ort

Bardziej szczegółowo

Konsument Deutsch-Polnisches Verbraucherinformationszentrum Konsument Polsko-Niemieckie Centrum Informacji Konsumenckiej

Konsument Deutsch-Polnisches Verbraucherinformationszentrum Konsument Polsko-Niemieckie Centrum Informacji Konsumenckiej 40 Konsument Deutsch-Polnisches Verbraucherinformationszentrum Konsument Polsko-Niemieckie Centrum Informacji Konsumenckiej Konsument - Deutsch-Polnisches Verbraucherinformationszentrum Zusammenfassung

Bardziej szczegółowo

Nowości / New designs. Wazony / Vases. Salaterki / Salad bowls. Świeczniki / Candlsticks. Pokale / Goblets. Naczynia / Vassels. Karafki / Decanters

Nowości / New designs. Wazony / Vases. Salaterki / Salad bowls. Świeczniki / Candlsticks. Pokale / Goblets. Naczynia / Vassels. Karafki / Decanters Huta Szkła Gospodarczego i Artystycznego "Finezja" jest Spółką Jawną reprezentowaną przez Krzysztofa Cieślaka. Rozpoczęła swoją działalność w 1996 roku. Obecnie zatrudnia 170 osób z wysokimi kwalifikacjami

Bardziej szczegółowo

Economical utilization of coal bed methane emitted during exploitation of coal seams energetic and environmental aspects

Economical utilization of coal bed methane emitted during exploitation of coal seams energetic and environmental aspects Economical utilization of coal bed methane emitted during exploitation of coal seams energetic and environmental aspects President of The Board mgr inż. Roman Łój Katowicki Holding Węglowy S.A. Katowicki

Bardziej szczegółowo

Freiwillige Feuerwehr Reken Ochotnicza Straż Pożarna Reken

Freiwillige Feuerwehr Reken Ochotnicza Straż Pożarna Reken Ochotnicza Straż Pożarna Reken - Hilfeleistung bei Notständen und bei Unfällen -Pomoc w stanach zagrożenia i w wypadkach -Brandbekämpfung und Menschenrettung - Zwalczanie pożarów i ratownictwo ludzi -Brandschutzaufklärung

Bardziej szczegółowo

Platforma Dostawców VW

Platforma Dostawców VW PROCES REJESTRACJI Proces rejestracji Dostawcy na światowej platformie dostawców Koncernu VW składa się z trzech etapów: informacja własna od dostawcy (SSR) akceptacja umowy ramowej B2B wypełnienie bazy

Bardziej szczegółowo

Space tailored for your logistics+

Space tailored for your logistics+ Goodman Sosnowiec Logistics Centre 22,588 sqm of warehouse space for development Space tailored for your logistics+ Goodman Sosnowiec Logistics Centre ul. Logistyczna 1, 41-200 Sosnowiec Magazyn szyty

Bardziej szczegółowo

Struktury proponowane dla unikalnych rozwiązań architektonicznych.

Struktury proponowane dla unikalnych rozwiązań architektonicznych. 23 Struktury proponowane dla unikalnych rozwiązań architektonicznych.. System fundamentu zespolonego może być zastosowany jako bezpieczna podstawa dla obiektów silnie obciążonych mogących być zlokalizowanymi

Bardziej szczegółowo

PV-NMS-NET. Wsparcie rozwoju fotowoltaiki w nowych paostwach członkowskich UE IEE/07/809/SI2.499719. Czas trwania: 36 miesięcy

PV-NMS-NET. Wsparcie rozwoju fotowoltaiki w nowych paostwach członkowskich UE IEE/07/809/SI2.499719. Czas trwania: 36 miesięcy PV-NMS-NET Wsparcie rozwoju fotowoltaiki w nowych paostwach członkowskich UE IEE/07/809/SI2.499719 Czas trwania: 36 miesięcy Koordynator: Stanislaw M. Pietruszko Politechnika Warszawska Cele projektu Stworzenie

Bardziej szczegółowo

Entwicklung des Schienenverkehrs zwischen Deutschland und Polen Rozwój transportu szynowego między Polską a Niemcami

Entwicklung des Schienenverkehrs zwischen Deutschland und Polen Rozwój transportu szynowego między Polską a Niemcami Entwicklung des Schienenverkehrs zwischen Deutschland und Polen Rozwój transportu szynowego między Polską a Niemcami Berlin, 14. Mai 2013 Hans-Werner Franz Geschäftsführer VBB Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi SNMP Protocol The Simple Network Management Protocol (SNMP) is an application layer protocol that facilitates the exchange of management information between network devices. It is part of the Transmission

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWY ARKUSZ CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO 2013 JĘZYK NIEMIECKI

PRZYKŁADOWY ARKUSZ CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO 2013 JĘZYK NIEMIECKI PRZYKŁADOWY ARKUSZ CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO 201 JĘZYK NIEMIECKI KWIECIEŃ 201 ZESTAW ISN_0 1 minuty (Wersja dla zdającego) Wybierasz się ze znajomymi na pieszą wycieczkę po okolicy. Porozmawiaj

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS

GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS T W O J A W I Z J A N A S Z C E L Y O U R V I S I O N O U R A I M LOKALIZACJA LOCATION Firma SKB ma swoją siedzibę w Polsce

Bardziej szczegółowo

system OPEN LED ES-SYSTEM

system OPEN LED ES-SYSTEM ES-SYSTEM Light impressions system OPEN LED Niekonwencjonalne rozwiązanie stropu podwieszanego. Konstrukcja wykonana z profilu aluminiowego zamkniętego dyfuzorem mikropryzmatycznym. Wysokowydajne diody

Bardziej szczegółowo

www.mniejszosci.narodowe.mac.gov.pl www.jezyki-mniejszosci.pl

www.mniejszosci.narodowe.mac.gov.pl www.jezyki-mniejszosci.pl www.mniejszosci.narodowe.mac.gov.pl www.jezyki-mniejszosci.pl Polski system oświaty umożliwia uczniom należącym do mniejszości narodowych i etnicznych podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej,

Bardziej szczegółowo

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition)

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Robert Respondowski Click here if your download doesn"t start automatically Wojewodztwo Koszalinskie:

Bardziej szczegółowo