VERASENSE INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "VERASENSE INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA"

Transkrypt

1 OPIS VERASENSE INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA Rozwiązanie VERASENSE umożliwia dynamiczne zrównoważenie stawu kolanowego podczas pierwotnej lub rewizyjnej całkowitej alloplastyki stawu kolanowego. Urządzenie VERASENSE jest inteligentną wkładką piszczelową jednorazowego użytku, która mierzy obciążenia dynamiczne w przedziale przyśrodkowym oraz przedziałach bocznych stawu kolanowego, a następnie bezprzewodowo przesyła zmierzone obciążenia do stacji LinkStation MINI za pośrednictwem urządzenia nadawczo-odbiorczego. Następnie te dane są dostępne w postaci wizualizacji, z których korzysta chirurg. Każde urządzenie VERASENSE jest pakowane pojedynczo i jałowo, przeznaczone dla jednego pacjenta, a towarzyszy mu zestaw podkładek regulacyjnych przeznaczonych do regulacji grubości. UWAGA: Do korzystania z urządzenia VERASENSE wymagane są następujące akcesoria: Stacja LinkStation MINI lub LinkStation MINI Evaluation Kit VERASENSE Software Application Zmierzone dane dotyczące obciążeń są wyświetlane na stacji LinkStation MINI oraz w zestawie LinkStation MINI Evaluation Kit w postaci graficznej i liczbowej w odniesieniu do przedziału przyśrodkowego i przedziałów bocznych stawu kolanowego. Ze względu na zróżnicowanie poszczególnych implantów urządzenia VERASENSE są przeznaczone do stosowania z konkretnymi systemami implantów. Urządzenia VERASENSE są zgodne z następującymi systemami implantów: Urządzenie VERASENSE dla firmy Biomet Vanguard Urządzenie VERASENSE dla firmy Stryker Triathlon Urządzenie VERASENSE dla firmy Zimmer NexGen Urządzenie VERASENSE dla firmy Smith & Nephew Legion Urządzenie VERASENSE dla firmy Smith & Nephew Journey II Tabela 3 zawiera listę numerów katalogowych poszczególnych zgodnych systemów implantów i ich rozmiary. WSKAZANIA Urządzenie VERASENSE jest przeznaczone do stosowania w przypadku każdego schorzenia, w którym wskazana jest pierwotna lub rewizyjna całkowita alloplastyka stawu kolanowego. Urządzenie jest przeznaczone do regulacji części udowej implantu stawu kolanowego w celu zmniejszenia niestabilności wynikającej z asymetrii szczeliny zgięciowej. Urządzenie VERASENSE jest jałowe i przeznaczone do użytku u jednego pacjenta. PRZECIWWSKAZANIA Każde aktywne lub podejrzewane utajone zakażenie stawu kolanowego lub w jego okolicach. Informacje o dodatkowych przeciwwskazaniach zawiera instrukcja użycia systemu implantu stawu kolanowego. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI Należy przeczytać instrukcję dotyczącą prawidłowego stosowania i interpretacji wyświetlanych danych dotyczących obciążeń oraz stosować się do niej. W przypadku tego produktu bardzo ważne jest ścisłe przestrzeganie wskazań, przeciwwskazań, środków ostrożności oraz zasad bezpieczeństwa użytkownika/pacjenta. Dodatkowe środki ostrożności są dostępne w instrukcji użycia właściwego systemu implantu stawu kolanowego.

2 Dane uzyskiwane za pomocą urządzenia VERASENSE mają charakter wyłącznie referencyjny i nie powinny stanowić wyłącznej podstawy do diagnozowania dla chirurga. Wewnętrzne elementy urządzenia VERASENSE są niejałowe. W przypadku pojawienia się jakichkolwiek pęknięć, uszkodzeń lub wycieku płynu należy natychmiast przerwać korzystanie z urządzenia. Nieprzestrzeganie tych ostrzeżeń spowoduje narażenie pacjenta na kontakt z materiałem niejałowym. Urządzenie VERASENSE składa się z zaawansowanych technicznie, skalibrowanych wewnętrznych układów mikroelektronicznych. Urządzenia NIE należy w żadnym przypadku bezpośrednio uderzać młotkiem ortopedycznym ani innymi instrumentami. Podczas wprowadzania oraz wyboru rozmiaru podkładek regulacyjnych, a także podczas wyjmowania z elementu piszczelowego urządzeniem VERASENSE należy posługiwać się z zachowaniem ostrożności. Nie należy stosować siły podczas wbijania przymiaru udowego w urządzenie VERASENSE umieszczone w elemencie piszczelowym. Nie należy podejmować prób użycia urządzenia VERASENSE bez odpowiednich podkładek regulacyjnych i elementu piszczelowego odpowiedniego rozmiaru. W przypadku odłączania podkładki regulacyjnej od urządzenia VERASENSE należy najpierw odłączyć krawędź przednią nie zdejmować krawędzi tylnej poprzez jej podważenie. Prawo federalne (USA) ogranicza sprzedaż niniejszego urządzenia dla licencjonowanego lekarza lub na jego zamówienie. BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWNIKA/PACJENTA Urządzenie VERASENSE i zestawy podkładek regulacyjnych są dostarczane jako produkty jałowe przeznaczone do jednorazowego użycia. Nie używać powtórnie ani nie poddawać ponownej sterylizacji. Jeśli opakowanie urządzenia VERASENSE albo zestawu podkładek regulacyjnych jest otwarte lub uszkodzone, nie należy ich używać i należy je niezwłocznie zwrócić do firmy OrthoSensor. Nie używać urządzenia VERASENSE po upływie daty ważności podanej na etykiecie opakowania. Nie używać urządzenia VERASENSE z systemem Stryker Triathlon ani systemem Biomet Vanguard w elemencie piszczelowym bez zamocowanej podkładki regulacyjnej. Zakres pomiarowy urządzenia VERASENSE wynosi od 5 do 40 lbf na przedział. Maksymalne dozwolone obciążenie dla urządzenia VERASENSE wynosi 70 lbf na przedział. Jeśli lekarz wykryje różnicę między obciążeniami wyświetlanymi na ekranie a obciążeniami odczuwanymi, wówczas powinien wymienić urządzenie albo kontynuować zabieg, stosując standardową technikę z przymiarami i kierując się oceną kliniczną sytuacji. Nie należy uderzać urządzenia VERASENSE ani żadnych przedmiotów będących w kontakcie z tym urządzeniem, ponieważ może to spowodować uszkodzenie jego obudowy zewnętrznej. Podczas zabiegu, gdy urządzenie VERASENSE znajduje się w miejscu swojego przeznaczenia, nie należy używać żadnych podważek, ponieważ może to spowodować uszkodzenie zewnętrznych powierzchni urządzenia. Urządzenie VERASENSE zawiera niejałowe i niemedyczne elementy wewnętrzne. Jeśli podczas zabiegu obudowa urządzenia zostanie uszkodzona lub pęknie, należy podjąć odpowiednie działania w celu zachowania bezpieczeństwa pacjenta. Urządzenia VERASENSE ani podkładek regulacyjnych nie należy rozmontowywać ani w inny sposób modyfikować. Jeśli wydaje się, że urządzenie VERASENSE działa niepoprawnie, nie należy go używać. Należy przestrzegać wszystkich ostrzeżeń z VERASENSE Software Application. INSTRUKCJE 1. Poza polem jałowym upewnić się, że stacja LinkStation MINI (albo LinkStation MINI Evaluation Kit) jest poprawnie skonfigurowana. Zapoznać się z podręcznikiem użytkownika urządzenia VERASENSE albo ze skróconymi instrukcjami obsługi VERASENSE. Stacja LinkStation MINI lub zestaw LinkStation MINI Evaluation Kit znajduje się poza polem jałowym, a urządzenie VERASENSE i podkładki regulacyjne są używane w polu jałowym. 2. Ustalić właściwy rozmiar implantu i dobrać rozmiar wymaganego urządzenia VERASENSE. Wyjąć z pudełka woreczki z podkładkami regulacyjnymi i urządzeniem. NIE OTWIERAĆ SZCZELNYCH ZAMKNIĘĆ WORECZKÓW. 3. W razie potrzeby wprowadzić numer seryjny urządzenia VERASENSE ( ) do dokumentacji pacjenta i dokumentacji szpitalnej. 4. Aby aktywować urządzenie VERASENSE:

3 a. Gdy produkt nadal znajduje się w szczelnych woreczkach, umieścić urządzenie bezpośrednio nad magnesem na stacji LinkStation MINI albo na zestawie LinkStation MINI Evaluation Kit. Na powierzchni stawowej urządzenia zaświeci się dioda LED. Nie przesuwać urządzenia do czasu, aż zostaną zrealizowane poniższe etapy: i. Dioda zgaśnie po upływie około czterech (4) sekund. ii. VERASENSE Software Application zostanie uruchomiona. iii. Pojawi się pasek postępu inicjalizacji, który następnie zostanie wypełniony. iv. Pojawi się monit dotyczący wyboru lewej lub prawej kończyny dolnej. b. Dopiero wówczas urządzenie można odsunąć od magnesu. 5. W VERASENSE Software Application automatycznie pojawi się monit dotyczący wyboru lewej lub prawej kończyny dolnej. Należy wybrać odpowiednią kończynę dolną. 6. Zerowanie urządzenia a. Postępować zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby wyzerować urządzenie VERASENSE. 7. Po ukończeniu procesu inicjalizacji urządzenia zgodnie ze wskazówkami w VERASENSE Software Application należy przekazać szczelnie zamknięte woreczki pielęgniarkom znajdującym się w polu jałowym sali operacyjnej. 8. Szczelnie zamknięte podwójne woreczki należy otworzyć zgodnie z protokołem szpitalnym (urządzenia VERASENSE i zestawu podkładek regulacyjnych). 9. Po wyjęciu urządzenia VERASENSE i podkładek regulacyjnych z woreczków należy nałożyć wyznaczoną podkładkę regulacyjną na spodnią stronę urządzenia VERASENSE. Uwaga: Po wyjęciu produktu z woreczka nakładanie wstępnej podkładki regulacyjnej (jeśli dotyczy) odnosi się do urządzeń bez zamontowanych podkładek regulacyjnych (Stryker Triathlon, Zimmer NexGen, Smith & Nephew Journey II oraz Smith & Nephew Legion). W produktach z rodziny Biomet Vanguard założona jest już podkładka regulacyjna 10 mm. 10. Aby zdjąć podkładkę regulacyjną albo wymienić ją na podkładkę innego rozmiaru, należy po prostu odłączyć przednią krawędź zamocowanej podkładki regulacyjnej i wymienić. 11. Po zamocowaniu podkładki do urządzenia VERASENSE lekarz powinien ręcznie ścisnąć lub obciążyć urządzenie i sprawdzić odpowiedź w interfejsie użytkownika przed umieszczeniem urządzenia VERASENSE w elemencie piszczelowym. 12. Należy się upewnić, że urządzenie VERASENSE z podkładką umieszczone w elemencie piszczelowym jest całkowicie osadzone. 13. Zgiąć staw w pełnym zakresie jego ruchu, aby sprawdzić, czy odpowiedź w interfejsie użytkownika jest poprawna. 14. Kontynuować zabieg całkowitej alloplastyki stawu kolanowego zgodnie z decyzją lekarza/protokołem szpitalnym. 15. Po ukończeniu zabiegu należy dezaktywować aplikację VERASENSE, naciskając przycisk Wyjdź w interfejsie użytkownika. 16. Urządzenie VERASENSE należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi w placówce wytycznymi dotyczącymi odpadów medycznych stanowiących zagrożenie biologiczne. Uwaga: Jeśli w którymkolwiek przedziale zostanie osiągnięte maksymalne dopuszczalne obciążenie 70 lbf, wówczas urządzenie VERASENSE należy wyjąć ze stawu kolanowego i przeprowadzić jego ponowne zerowanie, przytrzymując urządzenie VERASENSE w taki sposób, aby jego górna strona (powierzchnia stawowa) była skierowana do podłogi przez trzy (3) sekundy. W VERASENSE Software Application pojawi się komunikat Zerowanie włączone, a następnie komunikat Ponowne zerowanie zakończone, co oznacza, że urządzenie VERASENSE zostało wyzerowane. Drugi sposób zerowania polega na naciśnięciu przycisku Zerowanie w VERASENSE Software Application.

4 ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW DOTYCZĄCYCH URZĄDZENIA VERASENSE Tabela 1 Problem Przyczyna Rozwiązanie Dioda LED urządzenia VERASENSE nie Baterie urządzenia VERASENSE są Wyrzucić urządzenie VERASENSE i świeci się rozładowane wymienić na inne Urządzenie VERASENSE nie przesyła danych do stacji LinkStation MINI ani zestawu LinkStation MINI Evaluation Kit Urządzenie VERASENSE jest poza zasięgiem połączenia bezprzewodowego Przesunąć stację LinkStation MINI lub zestaw LinkStation MINI Evaluation Kit bliżej urządzenia VERASENSE Przesunąć stację LinkStation MINI lub zestaw LinkStation MINI Evaluation Kit w taki sposób, aby między stacją/zestawem a urządzeniem VERASENSE nie znajdowały się żadne przeszkody Urządzenie VERASENSE jest wyłączone Aktywować urządzenie za pomocą magnesu na stacji LinkStation MINI albo na zestawie LinkStation MINI Evaluation Kit Poziom naładowania baterii urządzenia VERASENSE jest niski Wyrzucić urządzenie VERASENSE i wymienić na inne Urządzenie VERASENSE jest uszkodzone Obciążenie przyłożone do urządzenia VERASENSE przekroczyło wartość graniczną Elementy wewnętrzne urządzenia VERASENSE są niejałowe i nie są klasy medycznej. Zapewnić bezpieczeństwo pacjenta. Wyrzucić urządzenie i wymienić na inne. Dane są udostępniane z opóźnieniem Opóźnienie w oprogramowaniu Utrzymywać pozycję kolana, aż do ustabilizowania danych (przez około 5 sekund) Uwaga: W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek z powyższych problemów należy skontaktować się z działem obsługi klientów firmy OrthoSensor pod numerem w celu uzyskania pomocy w zakresie zwrotu lub wymiany produktu. ODKAŻANIE PRODUKTU ZWRACANEGO W CELU ROZPATRZENIA REKLAMACJI Niniejsza sekcja dotyczy wszystkich urządzeń VERASENSE, które mają zostać zwrócone w celu rozpatrzenia reklamacji. Każde urządzenie, które zostało otwarte/wyjęte z opakowania jałowego i narażone na materiał stanowiący zagrożenie biologiczne, należy przekazać do centralnej sterylizatornii w celu odkażenia odpowiednio do niniejszej procedury jeszcze przed transportem do firmy OrthoSensor. Postępowanie zgodne z poniższymi wytycznymi skutecznie czyści urządzenia VERASENSE, ale nie gwarantuje uzyskania bezpiecznego środowiska obsługi ani sterylizacji urządzeń. Uwaga: Jeśli konieczne jest zastosowanie oznakowania informującego o tym, że urządzenie było używane u pacjenta z wirusem HIV lub inną chorobą zakaźną stanowiącą podobne zagrożenie, wówczas takiego urządzenia nie powinno się odkażać odpowiednią informację należy umieścić w dokumentacji, a urządzenie zniszczyć. Procedura odkażania: 1. Przygotować roztwór czyszczący w oznakowanym pojemniku do czyszczenia, mieszając 59 ml (2 uncje) detergentu enzymatycznego ENZOL (albo równoważnego*) z 3,8 litra (1 galonem) ciepłej wody. 2. Namaczać urządzenia przez 5 minut. W razie potrzeby użyć szczoteczki, aby usunąć zaschnięty materiał. 3. Dokładnie opłukać urządzenia pod bieżącą czystą wodą. Wysuszyć urządzenia i umieścić je na czystej podkładce chłonnej.

5 4. Napełnić oznakowany pojemnik do dezynfekcji taką ilością roztworu Cidex OPA (albo jego odpowiednika*), która całkowicie zakryje urządzenia. 5. Zanurzyć urządzenia w roztworze i namaczać przez 15 minut. Upewnić się, że wszystkie urządzenia są w 100% pokryte roztworem. 6. Wyjąć urządzenia i płukać je przez co najmniej minutę w dużej ilości czystej wody. Wysuszyć urządzenia i umieścić odkażone elementy na czystej podkładce chłonnej. *Jeśli używany jest odpowiednik, wówczas zalecane jest postępowanie zgodnie z instrukcjami producenta w celu przygotowania roztworów czyszczących i odkażających. Po wykonaniu tej procedury urządzenia można zapakować w dołączoną kopertę zwrotną i przetransportować zgodnie z instrukcjami na kopercie zwrotnej. DANE TECHNICZNE URZĄDZENIA VERASENSE Niniejsze urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Korzystanie z urządzenia podlega dwóm warunkom: (1) urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń i (2) niniejsze urządzenie musi przyjmować wszelkie zakłócenia odbierane, co dotyczy również zakłóceń, które mogą powodować niepożądane działanie. Niniejsze urządzenie jest zgodne z częścią 95 przepisów FCC. Niniejsze urządzenie nie może powodować zakłóceń pracy stacji działających w zakresie częstotliwości od 400,150 do 406,000 MHz w ramach pomocy meteorologicznych, meteorologii satelitarnej oraz satelitarnych badań Ziemi. Ponadto omawiane urządzenie musi wykazywać odporność na wszelkiego rodzaju zakłócenia, również takie, które mogą wywołać niepożądane działanie. Modyfikacja niniejszego urządzenia może unieważnić prawo użytkownika do korzystania ze sprzętu zgodnie z omówionymi powyżej przepisami FCC. Niniejsze urządzenie zostało przetestowane i spełnia wymagania normy IEC Medyczne urządzenie elektryczne Część 1: Wymagania ogólne dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego. Niniejsze urządzenie zostało przetestowane i spełnia wymagania kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) zgodnie z dyrektywą dotyczącą wyrobów medycznych 93/42/EWG (EN EN ). Wymagania te mają zapewnić odpowiednią ochronę przed szkodliwymi zakłóceniami w typowej instalacji medycznej. Niniejsze urządzenie wytwarza, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a także może powodować szkodliwe zakłócenia pracy innych urządzeń znajdujących się w pobliżu, jeśli nie jest zainstalowane i użytkowane zgodnie z instrukcjami. Nie ma jednak gwarancji, że w określonej instalacji nie dojdzie do zakłóceń. Jeśli niniejsze urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia pracy innych sprzętów, co można sprawdzić, wyłączając i ponownie włączając niniejsze urządzenie, użytkownik powinien spróbować skorygować te zakłócenia za pomocą jednego lub kilku następujących środków: - Zmienić orientację lub położenie urządzenia odbierającego. - Zwiększyć odległość pomiędzy urządzeniami. - Podłączyć urządzenie do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego podłączone są pozostałe urządzenia. - Zwrócić się o pomoc do firmy OrthoSensor. Więcej informacji dotyczących bezpieczeństwa znajduje się w sekcji z załącznikami, w Tabelach od 4 do 7, gdzie opisano zalecane środowisko użytkowania oraz poziomy kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) urządzenia VERASENSE. Urządzenie VERASENSE jest przeznaczone do stosowania w środowisku elektromagnetycznym opisanym w niniejszej instrukcji użytkowania. DODATKOWE OSTRZEŻENIA Należy korzystać wyłącznie z akcesoriów dostarczanych wraz z urządzeniem VERASENSE. Są to: przewód USB, przewód zasilania, urządzenia mocujące itd. Do zasilania urządzenia nadawczo-odbiorczego nie należy używać żadnego innego źródła niż znajdujących się w zestawie stacji LinkStation MINI lub zestawu LinkStation MINI Evaluation Kit. Nie należy podłączać żadnych innych urządzeń do portów wejścia/wyjścia wyświetlacza poza tymi, które są dostarczane wraz z urządzeniem VERASENSE. Modyfikacja niniejszego urządzenia może wpłynąć na bezpieczeństwo jego użytkowania Modyfikacja jest dozwolona wyłącznie przez producenta niniejszego urządzenia

6 Instrukcje dotyczące czyszczenia oraz dezynfekcji urządzenia nadawczo-odbiorczego: po każdym użyciu przetrzeć urządzenie nadawczo-odbiorcze chusteczkami nasączonymi 70% alkoholem izopropylowym. Urządzenie nadawczo-odbiorcze: Klasa II Czujnik: Zasilany wewnętrznie baterią Energizer 362/361 URZĄDZENIE NIE NADAJE SIĘ DO UŻYTKOWANIA W OBECNOŚCI ŁATWOPALNYCH MIESZANIN ANESTETYCZNYCH Z POWIETRZEM LUB TLENEM ANI W PRZYPADKU CIĄGŁEGO PRZEPŁYWU PODTLENKU AZOTU CIĄGŁA PRACA I KRÓTKI CZAS OBCIĄŻENIA

7 Tabela 2 Symbole Typ: Zalecenia: Sterylność: Nie poddawać ponownej sterylizacji Do jednorazowego użytku / Nie używać ponownie Wyłącznie na zlecenie lekarza Sterylizacja tlenkiem etylenu Producent: OrthoSensor, Inc. Data produkcji: Wyprodukowano w USA Typ urządzenia: Typ BF Przestroga: Użytkowanie: Nie używać, jeżeli opakowanie jest uszkodzone Niepirogenny Promieniowanie niejonizujące Stopień ochrony przed wnikaniem ciał stałych i płynów Dokumentacja: Zapoznać się z podręcznikiem użytkownika Okres trwałości: Data przydatności Kod kreskowy Dane identyfikacyjne: Numer seryjny Ilość Numer katalogowy Autoryzowany przedstawiciel w Unii Europejskiej Podmiot sponsorujący w Australii Regulatory and Marketing Services-UK, LTD 28 Trinity Road, Nailsea, Somerset BS48 4NU Wielka Brytania PharmaDev Consulting Pty Ltd. Level Pitt Street Sydney NSW 2000 Australia EC REP

8 Podmiot sponsorujący w Nowej Zelandii Oznaczenie CE i numer jednostki notyfikowanej Identyfikator FCC: Zakres pracy: Zasilanie: Żywotność baterii: Ograniczenie temperatury: PharmaDev Consulting Pty Ltd. Level Queen Street Auckland 1010 Nowa Zelandia Model Identyfikator FCC Zakres częstotliwości Modulacja EIRP Urządzenie VERASENSE dla firmy Stryker Triathlon XNL-ORTHOSNSR1 402,0 405,0 MHz GFSK 1,83 nw Urządzenie VERASENSE dla firmy Biomet Vanguard XNL-ORTHOSNSR2 404,3 404,3 MHz GFSK 3,314 nw Urządzenie Transceiver XNL-ORTHOSNSR3 401,05 405,55 MHz GFSK nd. Urządzenie VERASENSE dla firmy Zimmer NexGen Urządzenie VERASENSE dla firmy Smith & Nephew XNL-ORTHOSNSR5 404,3 404,3 MHz GFSK 1,31 µw Journey II Urządzenie VERASENSE dla firmy Smith & Nephew Legion 2 m (6,5 stopy) bez przeszkód Zasilanie wewnętrzne o napięciu mniejszym niż 3,3 V DC 40 minut (wartość przybliżona) 37 C 50 C 15 C 100%, zanurzenie 0 C 80%, bez skraplania Wilgotność względna: Praca 30% 106 kpa Przechowywanie 10% 106 kpa Ciśnienie atmosferyczne: 47 kpa 36 kpa

9 Tabela 3 Numery katalogowe Model urządzenia VERASENSE Numer katalogowy Rozmiar Numer katalogowy kompatybilnego systemu urządzenia VERASENSE implantów Urządzenie VERASENSE dla firmy BMT-VGCR 63 63/ , , , , Biomet Vanguard BMT-VGCR 71 71/ , , , , BMT-VGCR 79 79/ , , , , BMT-VGPS 63 63/ , , , , BMT-VGPS 71 71/ , , , , Urządzenie VERASENSE dla firmy Stryker Triathlon Urządzenie VERASENSE dla firmy Zimmer NexGen Urządzenie VERASENSE dla firmy Smith & Nephew Journey II Urządzenie VERASENSE dla firmy Smith & Nephew Legion BMT-VGPS 79 79/ , , , , SYK-TRCR T-209, 5530-T-211, 5530-T-213, 5530-T-216 SYK-TRCR T-309, 5530-T-311, 5530-T-313, 5530-T-316 SYK-TRCR T-409, 5530-T-411, 5530-T-413, 5530-T-416 SYK-TRCR T-509, 5530-T-511, 5530-T-513, 5530-T-516 SYK-TRCR T-609, 5530-T-611, 5530-T-613, 5530-T-616 SYK-TRCR T-709, 5530-T-711, 5530-T-713, 5530-T-716 ZMR-NGCRCH34 C H/ , , , ZMR-NGCRCH56 C H/ , , , ZMR-NGCRCH70 C H/ , , , ZMR-NGPSCD34 C D/ , , , ZMR-NGPSEF34 E F/ , , , ZMR-NGPSEF56 E F/ , , , SNN-JRNYBCS12-L 1 2 Lewa , , , , SNN-JRNYBCS12-R 1 2 Prawa , , , , SNN-JRNYBCS34-L 3-4 Lewa , , , , SNN-JRNYBCS34-R 3-4 Prawa , , , , SNN-JRNYBCS56-L 5-6 Lewa , , , , SNN-JRNYBCS56-R 5-6 Prawa , , , , SNN-JRNYBCS78-L 7-8 Lewa , , , , SNN-JRNYBCS78-R 7-8 Prawa , , , , SNN-JRNYCR12-L 1 2 Lewa , , , , SNN-JRNYCR12-R 1 2 Prawa , , , , SNN-JRNYCR34-L 3-4 Lewa , , , , SNN-JRNYCR34-R 3-4 Prawa , , , , SNN-JRNYCR56-L 5-6 Lewa , , , , SNN-JRNYCR56-R 5-6 Prawa , , , , SNN-JRNYCR78-L 7-8 Lewa , , , , SNN-JRNYCR78-R 7-8 Prawa , , , , SNN-LGNPS , , , , SNN-LGNPS , , , , SNN-LGNPS , , , , SNN-LGNPS , , , , SNN-LGNCR , , , , SNN-LGNCR , , , , SNN-LGNCR , , , , SNN-LGNCR , , , , Załączniki: Wskazówki i deklaracja producenta zgodność elektromagnetyczna (EMC): Urządzenie i akcesoria VERASENSE zostały przetestowane i spełniają wymagania zgodności elektromagnetycznej (EMC) dla urządzeń medycznych zgodnie z normą IEC :2007. Zapoznać się z tabelami poniżej.

10 Tabela 4 Wskazówki i deklaracja producenta emisje elektromagnetyczne Urządzenie VERASENSE jest przeznaczone do stosowania w środowisku elektromagnetycznym opisanym poniżej. Nabywca lub użytkownik urządzenia VERASENSE powinien upewnić się, że urządzenie jest stosowane w takim środowisku. Test emisji Zgodność Wskazówki dotyczące środowiska elektromagnetycznego Emisje fal o częstotliwości radiowej norma CISPR 11 Emisje fal o częstotliwości radiowej norma CISPR 11 Emisje harmoniczne IEC Wahania napięcia/emisje migotania IEC Grupa 1 Klasa A Nie dotyczy Nie dotyczy Urządzenie VERASENSE wykorzystuje energię o częstotliwości radiowej wyłącznie do swoich wewnętrznych funkcji. Stąd emisje fal o częstotliwości radiowej są bardzo niskie i nie powinny powodować zakłóceń pracy sprzętu elektronicznego znajdującego się w pobliżu. Urządzenie VERASENSE nadaje się do użytku we wszystkich budynkach poza budynkami mieszkalnymi oraz obiektami bezpośrednio podłączonymi do publicznej niskonapięciowej sieci zasilającej budynki mieszkalne. Tabela 5 Wskazówki i deklaracja producenta Emisje elektromagnetyczne Urządzenie VERASENSE jest przeznaczone do stosowania w środowisku elektromagnetycznym opisanym poniżej. Nabywca lub użytkownik urządzenia VERASENSE powinien upewnić się, że urządzenie jest stosowane w takim środowisku. Test odporności IEC Poziom testowy Wyładowania ±6 kv styk elektrostatyczne (ESD) ±8 kv powietrze IEC Szybkozmienne zakłócenia ±2 kv dla linii zasilania przejściowe IEC ±1 kv dla linii wejścia/wyjścia Skok napięcia IEC ±1 kv tryb różnicowy Spadki napięcia, krótkie przerwy i zmiany napięcia na wejściach linii zasilania IEC ±2 kv tryb współbieżny <5 % U T (>95% spadek w U T) przez 0,5 cyklu 40% U T (60% spadek w U T) przez 5 cykli Poziom Wskazówki dotyczące środowiska zgodności elektromagnetycznego ±6 kv styk Podłogi powinny być wykonane z drewna, betonu lub płytek ceramicznych. Jeśli podłogi są pokryte ±8 kv powietrze materiałem syntetycznym, wilgotność względna powinna wynosić przynajmniej 30% Nie dotyczy Jakość sieci zasilania powinna odpowiadać normom szpitalnym lub dotyczącym pomieszczeń o zastosowaniach komercyjnych. Nie dotyczy Jakość sieci zasilania powinna odpowiadać normom szpitalnym lub dotyczącym pomieszczeń o zastosowaniach komercyjnych. Nie dotyczy Jakość sieci zasilania powinna odpowiadać normom szpitalnym lub dotyczącym pomieszczeń o zastosowaniach komercyjnych. Jeśli użytkownik urządzenia VERASENSE wymaga ciągłego korzystania z urządzenia nawet podczas przerw w zasilaniu, zaleca się podłączenie urządzenia VERASENSE do zasilacza awaryjnego lub baterii. 70% U T (30% spadek w U T) przez 25 cykli Pole magnetyczne o częstotliwości sieci elektroenergetycznej (50/60 Hz) IEC <5% U T (>95% spadek w U T) przez 5 sekund 3 A/m 3 A/m Poziom pól magnetycznych o częstotliwości sieci elektroenergetycznej powinien mieścić się w granicach odpowiadających normom szpitalnym lub dotyczących pomieszczeń o zastosowaniach komercyjnych. UWAGA: U T jest napięciem zasilania AC przed zastosowaniem poziomu testowego.

11 Tabela 6 Wskazówki i deklaracja producenta odporność elektromagnetyczna Urządzenie VERASENSE jest przeznaczone do stosowania w środowisku elektromagnetycznym opisanym poniżej. Nabywca lub użytkownik urządzenia VERASENSE powinien upewnić się, że urządzenie jest stosowane w takim środowisku. Test odporności IEC Poziom Wskazówki dotyczące środowiska elektromagnetycznego zgodności Poziom testowy Przenośna i ruchoma aparatura nadawczo-odbiorcza wykorzystująca częstotliwości radiowe nie powinna być używana bliżej żadnej z części urządzenia VERASENSE i jego akcesoriów, w tym również przewodów, niż wynosi zalecana odległość obliczona z równania odnoszącego się do częstotliwości nadajnika. Zalecana odległość Przewodzony sygnał o częstotliwości radiowej IEC Vrms od 150 khz do 80 MHz Nie dotyczy d = [3,5 / V 1] P Emitowany sygnał o częstotliwości radiowej IEC V/m od 80 MHz do 2,5 GHz 3 V/m od 80 MHz do 2,5 GHz d = 1,2 P d = 2,3 P od 80 MHz do 800 MHz od 800 MHz do 2,5 GHz Gdzie p jest maksymalną mocą znamionową nadajnika w watach (W) zgodnie z danymi producenta, a d jest zalecaną odległością w metrach (m). Natężenia pola stacjonarnych nadajników o częstotliwości radiowej, określone poprzez pomiar poziomu zakłóceń elektromagnetycznych w miejscu montażu urządzenia, a nie powinny przekraczać poziomu zgodności w każdym z zakresów częstotliwości. b Zakłócenia mogą pojawić się w pobliżu sprzętu oznaczonego następującym symbolem: UWAGA 1 Przy 80 MHz oraz 800 MHz stosuje się wyższy zakres częstotliwości. UWAGA 2 Niniejsze wskazówki mogą nie mieć zastosowania we wszystkich sytuacjach. Na propagację elektromagnetyczną wpływa wchłanianie i odbijanie od budynków, przedmiotów i ludzi. a Nie można dokładnie przewidzieć w teorii natężenia pól wytwarzanych przez nadajniki stacjonarne, takie jak nadajniki bazowe telefonów komórkowych/bezprzewodowych oraz radiotelefonów, amatorskich nadajników radiowych, emisji radiowych AM oraz FM. Aby ocenić środowisko elektromagnetyczne w pobliżu stacjonarnych nadajników o częstotliwości radiowej, należy rozważyć przeprowadzenie pomiaru poziomu zakłóceń elektromagnetycznych w miejscu montażu urządzenia. Jeśli pomiar natężenia pola w miejscu użytkowania czujnika VERASENSE przekracza odpowiedni poziom zgodności RF określony powyżej, należy sprawdzić, czy urządzenie działa prawidłowo. W przypadku zaobserwowania nieprawidłowego działania należy podjąć dodatkowe środki zaradcze, takie jak zmiana orientacji lub położenia urządzenia VERASENSE. b Dla zakresu częstotliwości od 150 khz do 80 MHz natężenie pola powinno być niższe niż nie dotyczy.

12 Tabela 7 Zalecana odległość między przenośną i ruchomą aparaturą nadawczo-odbiorczą wykorzystującą częstotliwości radiowe a urządzeniem VERASENSE Urządzenie VERASENSE jest przeznaczone do stosowania w środowisku elektromagnetycznym, w którym zakłócenia o częstotliwości radiowej są kontrolowane. Nabywca lub użytkownik urządzenia VERASENSE może pomóc zapobiec zakłóceniom elektromagnetycznym poprzez zachowanie minimalnej odległości pomiędzy przenośną i ruchomą aparaturą nadawczo-odbiorczą wykorzystującą częstotliwości radiowe (nadajniki) a urządzeniem VERASENSE jak zalecono poniżej, zgodnie z maksymalną mocą wyjściową aparatury nadawczo-odbiorczej. Maksymalna znamionowa moc wyjściowa nadajnika W od 160 khz do 80 MHz d = [3,5 / V 1] P Odległość zgodnie z częstotliwością nadajnika m od 80 MHz do 800 MHz d = 1,2 P od 800 MHz do 2,5 GHz d = 2,3 P 0,0032 Nie dotyczy 0,068 0,13 0,01 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy 0,1 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy 1 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy 10 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy 100 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Dla nadajników, w przypadku których znamionowa moc wyjściowa nie została uwzględniona powyżej, zalecaną odległość d w metrach (m) można obliczyć przy pomocy równania stosownego do częstotliwości nadajnika, gdzie P oznacza maksymalną wyjściową moc znamionową nadajnika w watach (W) według producenta nadajnika. UWAGA 1 Przy 80 MHz oraz 800 MHz stosuje się wyższy zakres częstotliwości. UWAGA 2 Niniejsze wskazówki mogą nie mieć zastosowania we wszystkich sytuacjach. Na propagację elektromagnetyczną wpływa wchłanianie i odbijanie od budynków, przedmiotów i ludzi.

Wskazówki i deklaracja producenta Emisje elektromagnetyczne i odporność. Strona S8 & S8 Series II / VPAP III Series 1 3 S9 Series 4 6 Stellar 7 9

Wskazówki i deklaracja producenta Emisje elektromagnetyczne i odporność. Strona S8 & S8 Series II / VPAP III Series 1 3 S9 Series 4 6 Stellar 7 9 Wskazówki i deklaracja producenta Emisje elektromagnetyczne i odporność Strona S8 & S8 Series II / VPAP III Series 1 3 S9 Series 4 6 Stellar 7 9 Wskazówki i deklaracja producenta Emisje elektromagnetyczne

Bardziej szczegółowo

Wskazówki i deklaracja producenta Emisje elektromagnetyczne i odporność

Wskazówki i deklaracja producenta Emisje elektromagnetyczne i odporność Wskazówki i deklaracja producenta Emisje elektromagnetyczne i odporność Polski Strona AirMini 1-2 Air10 -as sorozat Lumis -as sorozat 3-5 S9 -as sorozat 6-8 Stellar 9-11 S8 & S8 -as sorozat II VPAP -as

Bardziej szczegółowo

Przenośne urządzenia komunikacji w paśmie częstotliwości radiowych mogą zakłócać pracę medycznego sprzętu elektrycznego. REF Rev.

Przenośne urządzenia komunikacji w paśmie częstotliwości radiowych mogą zakłócać pracę medycznego sprzętu elektrycznego. REF Rev. Wytyczne i deklaracja producenta emisje elektromagnetyczne odporności elektromagnetycznej zalecana odległość pomiędzy przenośnym i mobilnym wyposażeniem komunikacyjnym wykorzystującym częstotliwości radiowe

Bardziej szczegółowo

Wskazówki i deklaracja producenta Emisje elektromagnetyczne i odporność

Wskazówki i deklaracja producenta Emisje elektromagnetyczne i odporność Wskazówki i deklaracja producenta Emisje elektromagnetyczne i odporność Polski Strona AirSense 10 AirCurve 10 1-3 S9 Series 4-6 Stellar 7-9 S8 & S8 Series II VPAP Series III 10-12 AirSense 10 AirCurve

Bardziej szczegółowo

WHITE W Wskazówki i deklaracja producenta dot. odporności elektromagnetycznej Udary IEC/EN 61000-4-5 ±1kV linia/linie i neutralny ±1kV linia/linie i neutralny Zasilanie typowe dla szpitali lub otoczenia

Bardziej szczegółowo

Czujnik VERASENSE SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

Czujnik VERASENSE SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI Czujnik SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI Numer katalogowy 05000-00 05000-002 05000-003 05000-004 05000-005 05000-006 05000-007 Opis Stacja LinkStation MINI obowiązującym w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie Stacja

Bardziej szczegółowo

Wszelkie naprawy nieobjęte gwarancją podlegać będą opłacie za wymianę.

Wszelkie naprawy nieobjęte gwarancją podlegać będą opłacie za wymianę. Gwarancja i wsparcie Niniejszy produkt jest dostarczany wraz z roczną gwarancją obejmującą usterki wykryte podczas normalnego użytkowania. Gwarancja traci ważność easi-speak docking station lub otwarcia

Bardziej szczegółowo

Przełącznik KVM USB. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami

Przełącznik KVM USB. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami Przełącznik KVM USB Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami Instrukcja obsługi DS-11403 (2 porty) DS-12402 (4 porty) 1 UWAGA Urządzenie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika TL-PoE 10R Adapter Odbiorczy PoE

Podręcznik użytkownika TL-PoE 10R Adapter Odbiorczy PoE Podręcznik użytkownika TL-PoE 10R Adapter Odbiorczy PoE Rev: 1.0.0 7106500684 PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE Charakterystyka produktu może ulec zmianie bez powiadomienia. jest zarejestrowanym znakiem

Bardziej szczegółowo

Komplet do nadawania i odbioru obrazu video drogą radiową. Instrukcja obsługi

Komplet do nadawania i odbioru obrazu video drogą radiową. Instrukcja obsługi Komplet do nadawania i odbioru obrazu video drogą radiową. Instrukcja obsługi. 35 03 13 Przed podłączeniem urządzenia zapoznaj się z instrukcją obsługi. Nadajnik Odbiornik I. Zastosowanie. Zestaw do bezprzewodowego

Bardziej szczegółowo

MIERNIK PARAMETRÓW SIECI NA SZYNÊ TYPU N27D INSTRUKCJA OBS UGI

MIERNIK PARAMETRÓW SIECI NA SZYNÊ TYPU N27D INSTRUKCJA OBS UGI MIERNIK PARAMETRÓW SIECI NA SZYNÊ TYPU N27D INSTRUKCJA OBS UGI 1 Spis treści 1. PRZEZNACZENIE i budowa miernika... 5 2. ZESTAW MIERNIKA... 6 3. WYMAGANIA PODSTAWOWE, BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA... 6 4.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Wymagana zbiórka selektywna nie wyrzucać urządzenia do śmieci

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Wymagana zbiórka selektywna nie wyrzucać urządzenia do śmieci INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI Dla bezpieczeństwa użytkownika... 2 Charakterystyka produktu... 2 Informacje dotyczące bezpieczeństwa... 2 Opis urządzenia... 2 Typ akumulatora i ustawienia... 3 Ładowanie...

Bardziej szczegółowo

Stacja ładowania i suszenia

Stacja ładowania i suszenia Stacja ładowania i suszenia INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa NINIEJSZE URZĄDZENIE MOŻE BYĆ UŻYWANE PRZEZ DZIECI W WIEKU OD 8 LAT I OSOBY O OGRANICZENIACH RUCHOWYCH, SENSORYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika TL-PoE150S Adapter zasilający PoE

Podręcznik użytkownika TL-PoE150S Adapter zasilający PoE Podręcznik użytkownika TL-PoE150S Adapter zasilający PoE Rev: 1.0.0 7106500686 PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE Charakterystyka produktu może ulec zmianie bez powiadomienia. jest zarejestrowanym znakiem

Bardziej szczegółowo

MIERNIK CĘGOWY AC AX-202. Instrukcja obsługi

MIERNIK CĘGOWY AC AX-202. Instrukcja obsługi MIERNIK CĘGOWY AC AX-202 Instrukcja obsługi Bezpieczeństwo Międzynarodowe symbole bezpieczeństwa Ten symbol w odniesieniu do innego symbolu lub gniazda oznacza, że użytkownik musi odnieść się do instrukcji

Bardziej szczegółowo

KIESZONKOWY MULTIMETR CYFROWY AX-MS811. Instrukcja obsługi

KIESZONKOWY MULTIMETR CYFROWY AX-MS811. Instrukcja obsługi KIESZONKOWY MULTIMETR CYFROWY AX-MS811 Instrukcja obsługi Bezpieczeństwo Międzynarodowe symbole bezpieczeństwa Ten symbol użyty w odniesieniu do innego symbolu lub gniazda oznacza, że należy przeczytać

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DETEKTOR WIELOFUNKCYJNY METEK

INSTRUKCJA OBSŁUGI DETEKTOR WIELOFUNKCYJNY METEK INSTRUKCJA OBSŁUGI DETEKTOR WIELOFUNKCYJNY METEK MMD-233 #03944 wersja 1.0 Wstęp Detektor wielofunkcyjny MMD-233 jest urządzeniem przeznaczonym do wykrywania metali, przewodów pod napięciem oraz zmiany

Bardziej szczegółowo

Przełącznik Gigabit Ethernet, 5/8 portów

Przełącznik Gigabit Ethernet, 5/8 portów Przełącznik Gigabit Ethernet, 5/8 portów Podręcznik użytkownika Certyfikacja Deklaracja FCC Urządzenie zostało przetestowane i została stwierdzona jego zgodność z ograniczeniami urządzeń cyfrowych klasy

Bardziej szczegółowo

Jednostka odbiorcza kontroluje temperaturę minimalną i maksymalną mierzoną w różnych miejscach.

Jednostka odbiorcza kontroluje temperaturę minimalną i maksymalną mierzoną w różnych miejscach. Termometr radiowy. Nr zam. 100255 Instrukcja obsługi. Wprowadzenie. System składa się z jednostki odbiorczej i oddzielnego nadajnika. Dodatkowo nadajnik może współpracować z dwoma innymi jednostkami nadawczymi

Bardziej szczegółowo

Zestaw gniazd sterowanych radiowo z pilotem, 4 kanały, zasięg do 30 m, 4- elementy

Zestaw gniazd sterowanych radiowo z pilotem, 4 kanały, zasięg do 30 m, 4- elementy INSTRUKCJA OBSŁUGI Zestaw gniazd sterowanych radiowo z pilotem, 4 kanały, zasięg do 30 m, 4- elementy Nr produktu 640475 Strona 1 z 8 PRZEZNACZENIE PRODUKTU Zestaw składa się ze sterowanego radiowo zestawu

Bardziej szczegółowo

GA-1. Instrukcja montażu i obsługi. Urządzenie alarmowe do separatora smaru

GA-1. Instrukcja montażu i obsługi. Urządzenie alarmowe do separatora smaru Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel.: +358 29 006 260 Faks: +358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Urządzenie alarmowe do separatora smaru Prawa autorskie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Elektroniczna waga precyzyjna HW945

Instrukcja obsługi. Elektroniczna waga precyzyjna HW945 1 9 Spis treści Instal a cj a...4 Obsł u g a...5 Czys z c z e n i e i kon s e r w a c j a...8 Ozn a c z e n i e CE i deklara cj a zgo d n oś ci...9 Dan e tech ni c z n e...9 2 9 Elementy i funkcje Uwaga:

Bardziej szczegółowo

Czujnik wody bezprzewodowy Conrad, zewnętrzny czujnik, zasięg 60 m

Czujnik wody bezprzewodowy Conrad, zewnętrzny czujnik, zasięg 60 m INSTRUKCJA OBSŁUGI Czujnik wody bezprzewodowy Conrad, zewnętrzny czujnik, zasięg 60 m Nr produktu 00751274 Strona 1 z 5 1. Przeznaczenie Produkt ten jest używany do wykrywania poziomu wody. Składa się

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI. Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00. carlo de giorgi s.r.l.

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI. Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00. carlo de giorgi s.r.l. INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00 carlo de giorgi s.r.l. UWAGA: w przypadku uszkodzenia lub awarii urządzenia w celu naprawy należy skontaktować się z serwisem: Sanitex

Bardziej szczegółowo

6M 500V 6M 1000V MEGAOMOMIERZ INSTRUKCJA OBSŁUGI

6M 500V 6M 1000V MEGAOMOMIERZ INSTRUKCJA OBSŁUGI 6M 500V 6M 1000V MEGAOMOMIERZ INSTRUKCJA OBSŁUGI WSTĘP Miernik ten jest łatwym w użyciu, przenośnym 3 ½ cyfrowym megaomomierzem zaprojektowanym do łatwego pomiaru rezystancji izolacji przy użyciu tylko

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu Smart-UPS C 1000/1500 VA prąd zmienny 120/230 Vac 2000/3000 VA 230 Vac Wolnostojący

Instrukcja montażu Smart-UPS C 1000/1500 VA prąd zmienny 120/230 Vac 2000/3000 VA 230 Vac Wolnostojący Instrukcja montażu Smart-UPS C 1000/1500 VA prąd zmienny 120/230 Vac 2000/3000 VA 230 Vac Wolnostojący Ważne komunikaty dotyczące bezpieczeństwa ZACHOWAĆ NA PRZYSZŁY UŻYTEK niniejszy podręcznik zawiera

Bardziej szczegółowo

MODEL: UL400. Ultradźwiękowy detektor pomiaru odległości, metalu, napięcia i metalowych kołków INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODEL: UL400. Ultradźwiękowy detektor pomiaru odległości, metalu, napięcia i metalowych kołków INSTRUKCJA OBSŁUGI MODEL: UL400 Ultradźwiękowy detektor pomiaru odległości, metalu, napięcia i metalowych kołków INSTRUKCJA OBSŁUGI Opis urządzenia: Specyfikacja techniczna Zalecane użytkowanie: wewnątrz Zakres pomiaru:

Bardziej szczegółowo

Rejestrator temperatury LOG100 CRYO Dostmann Electronic

Rejestrator temperatury LOG100 CRYO Dostmann Electronic INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 396350 Rejestrator temperatury LOG100 CRYO Dostmann Electronic 5005-0105 Strona 1 z 7 1. Wprowadzenie Drogi kliencie, Dziękujemy bardzo za zakup jednego z naszych produktów.

Bardziej szczegółowo

PQI Power 12000E Podręcznik Użytkownika

PQI Power 12000E Podręcznik Użytkownika PQI Power 12000E Podręcznik Użytkownika Poznań 2015 Obsługa Jak ładować power bank Jako źródła energii używaj urządzeń DC 5V o natężeniu 0.5A do 2.5A Mogą to być urządzenia takie jak: port USB w komputerze,

Bardziej szczegółowo

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: Urządzenie klasy I

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: Urządzenie klasy I Dane techniczne Klasyfikacja urządzenia Zgodnie z międzynarodowymi normami bezpieczeństwa dla urządzeń medycznych IEC 60601-1, urządzenie INDIBA jest zaklasyfikowane w następujący sposób: Klasa ochronności

Bardziej szczegółowo

Pomieszczeniowe czujniki temperatury

Pomieszczeniowe czujniki temperatury 1 749 1749P01 QAA20..1 Symaro Pomieszczeniowe czujniki temperatury QAA20..1.. Aktywne czujniki do pomiaru temperatury w pomieszczeniach Napięcie zasilające 24 V AC lub 13,5 35 V DC Sygnał wyjściowy 0...10

Bardziej szczegółowo

Ładowanie akumulatorów kwasowo- ołowiowych

Ładowanie akumulatorów kwasowo- ołowiowych Prostownik Voltcraft VCW 12000 Instrukcja obsługi Nr produktu: 855980 Opis urządzenia 1 Uchwyt do przenoszenia urządzenia 2 Komora na kable (z tyłu prostownika) 3 Wyświetlacz 4 Gniazdko 12 V (z tyłu prostownika)

Bardziej szczegółowo

6M 500V 6M 1000V MEGAOMOMIERZ

6M 500V 6M 1000V MEGAOMOMIERZ 6M 500V 6M 1000V MEGAOMOMIERZ INSTRUKCJA OBSŁUGI WSTĘP Miernik ten jest łatwym w użyciu, przenośnym 3 ½ cyfrowym megaomomierzem zaprojektowanym do łatwego pomiaru rezystancji izolacji przy użyciu tylko

Bardziej szczegółowo

MIERNIK POLA MAGNETYCZNEGO TM

MIERNIK POLA MAGNETYCZNEGO TM INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK POLA MAGNETYCZNEGO TM 191 Spis treści Strona 1. Informacje dotyczące bezpieczeństwa... - 3-2. Zastosowanie... - 3-3. Cechy... - 3-4. Opis przycisków... - 4-5. Procedura pomiaru...

Bardziej szczegółowo

Ładowarka pakietów Typ LDR-10

Ładowarka pakietów Typ LDR-10 Ładowarka pakietów Typ LDR-10 INSTRUKCJA OBSŁUGI!!!UWAGA!!! Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac montażowych, serwisowych oraz użytkowania urządzenia należy dokładnie zapoznać się z poniższą instrukcją.

Bardziej szczegółowo

NAPĘDY SERII 16LE. 1. Dane techniczne.

NAPĘDY SERII 16LE. 1. Dane techniczne. www.sukcesgroup.pl NAPĘDY SERII 16LE Nieprzestrzeganie niniejszej instrukcji może stworzyć zagrożenie dla życia i zdrowia, a także może rzutować na poprawną pracę całej rolety. Zaleca się postępowanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zestaw głośnomówiący Bluetooth Callstel BFX-400.pt (HZ2718)

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zestaw głośnomówiący Bluetooth Callstel BFX-400.pt (HZ2718) Zestaw głośnomówiący Bluetooth Callstel BFX-400.pt (HZ2718) INSTRUKCJA OBSŁUGI Zawartość zestawu: zestaw głośnomówiący kabel ładowania micro USB zasilacz USB klips instrukcja obsługi. Specyfikacja Właściwości

Bardziej szczegółowo

kyłatwy wybór kiedy potrzebujesz dokładnych wskazań IndiTop 8-30 VDC/AC

kyłatwy wybór kiedy potrzebujesz dokładnych wskazań IndiTop 8-30 VDC/AC . kyłatwy wybór kiedy potrzebujesz dokładnych wskazań IndiTop 8-30 VDC/AC Informacje ogólne Urządzenie wskazujące IndiTop z Alfa Laval jest prostym i łatwym w obsłudze elektrycznym urządzeniem zwrotnym

Bardziej szczegółowo

DM-902 Wszelkie kopiowanie, odtwarzanie i rozpowszechnianie niniejszej instrukcji wymaga pisemnej zgody firmy Transfer Multisort Elektronik.

DM-902 Wszelkie kopiowanie, odtwarzanie i rozpowszechnianie niniejszej instrukcji wymaga pisemnej zgody firmy Transfer Multisort Elektronik. Wykrywacz metalu, napięcia i drewna 3 w 1 DM-902 Wszelkie kopiowanie, odtwarzanie i rozpowszechnianie niniejszej instrukcji wymaga pisemnej zgody firmy Transfer Multisort Elektronik. Instrukcja obsługi

Bardziej szczegółowo

MATRIX. Jednokanałowy Zasilacz DC. Podręcznik użytkownika

MATRIX. Jednokanałowy Zasilacz DC. Podręcznik użytkownika MATRIX Jednokanałowy Zasilacz DC Podręcznik użytkownika Spis treści Rozdział Strona 1. WSTĘP 2 2. MODELE 3 3 SPECYFIKACJE 4 4 REGULATORY I WSKAŹNIKI.... 6 a) Płyta czołowa MPS-3003/3005/6003..... 6 b)

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Dodanie Czujnika. HomeSecure BASIC Bezprzewodowy Czujnik Ruchu odporny na zwierzęta do (20kg) - Instrukcja obsługi:

Wstęp. Dodanie Czujnika. HomeSecure BASIC Bezprzewodowy Czujnik Ruchu odporny na zwierzęta do (20kg) - Instrukcja obsługi: Wstęp Jeżeli posiadasz zwierzęta, których waga nie przekracza 20 kg, czujnik odporny na zwierzęta zignoruje ich ruch i nie aktywuje alarmu. Twój pies lub kot może swobodnie poruszać się po domu, gdy alarm

Bardziej szczegółowo

Instrukcja ogólna EvoPIR bezprzewodowa czujka ruchu

Instrukcja ogólna EvoPIR bezprzewodowa czujka ruchu Instrukcja ogólna EvoPIR bezprzewodowa czujka ruchu Przed przystąpieniem do montażu urządzenia, należy dokładnie zapoznać się z treścią instrukcji instalacji! Instrukcja EVOPIR Rev. 1.0. 2017 Genevo sp.

Bardziej szczegółowo

Inteligentny robot czyszczący

Inteligentny robot czyszczący Inteligentny robot czyszczący Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup inteligentnego robota czyszczącego. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo

Bardziej szczegółowo

Pęseta R/C do SMD AX-503. Instrukcja obsługi

Pęseta R/C do SMD AX-503. Instrukcja obsługi Pęseta R/C do SMD AX-503 Instrukcja obsługi 1. OPIS OGÓLNY Pęseta R/C do SMD umożliwia szybki i precyzyjny pomiar drobnych elementów układów. Żeby wykorzystać miernik w pełni, proszę przeczytać uważnie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Wöhler RF 220 Miernik wilgotności i temperatury. Spis treści: 1. Informacje ogólne. 2. Specyfikacja 3. Obsługa 4.

Instrukcja obsługi. Wöhler RF 220 Miernik wilgotności i temperatury. Spis treści: 1. Informacje ogólne. 2. Specyfikacja 3. Obsługa 4. Instrukcja obsługi Wöhler RF 220 Miernik wilgotności i temperatury Spis treści: 1. Informacje ogólne 2. Specyfikacja 3. Obsługa 4. Ustawienia 5. Deklaracja zgodności 6. Gwarancja i serwis 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

Adapter Telefoniczny 2 Instrukcja obsługi i montażu

Adapter Telefoniczny 2 Instrukcja obsługi i montażu Adapter Telefoniczny 2 Instrukcja obsługi i montażu www.sonici.com Spis treści 03 Ogólne ostrzeżenia 7 Wprowadzenie 9 Adapter Telefoniczny 2 10 Instalacja 11 Aktywowanie Adaptera Telefonicznego 2 po raz

Bardziej szczegółowo

1. UWAGI!!! CAS POLSKA Przy instalacji pin bezpieczeństwa w haku powinien być tak zamocowany aby zapobiegać wypadnięciu haka z trzonu oczka.

1. UWAGI!!! CAS POLSKA Przy instalacji pin bezpieczeństwa w haku powinien być tak zamocowany aby zapobiegać wypadnięciu haka z trzonu oczka. 1. UWAGI!!! Przy instalacji pin bezpieczeństwa w haku powinien być tak zamocowany aby zapobiegać wypadnięciu haka z trzonu oczka. 1. Sprawdzić stabilność i poprawność zamocowania wagi 2. Nie wystawiać

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK INSTALACJI Adapter TV

PRZEWODNIK INSTALACJI Adapter TV PRZEWODNIK INSTALACJI Adapter TV 3 Spis treści Wprowadzenie 4 Adapter TV przegląd 5 Podłączenie zasilania 6 Podłączenie do TV 7 Opcjonalna przejściówka dla połączenia z telewizorem 8 Przygotowanie SoundGate

Bardziej szczegółowo

Niania elektroniczna Motorola Babyphone

Niania elektroniczna Motorola Babyphone INSTRUKCJA OBSŁUGI Niania elektroniczna Motorola Babyphone Nr produktu 260051 Strona 1 z 8 1. Zakres dostawy: 1 x Jednostka rodzica 1 x Jednostka dziecka 2 x akumulator AAA dla jednostki rodzica 1 x zasilacz

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI

INSTRUKCJA INSTALACJI INSTRUKCJA INSTALACJI KAMERA W OBUDOWIE KOPUŁOWEJ IN-965N IN-966IRN Wszelkie prawa zastrzeżone Janex International Sp. z o.o. Bezpieczeństwo Ostrzeżenia NIEBEZPIECZEŃSTWO! Duże zagrożenie: Błyskawica z

Bardziej szczegółowo

Reflektor halogenowy podwodny, IP68 Wersja 11/08. Strona 1 z 8

Reflektor halogenowy podwodny, IP68 Wersja 11/08. Strona 1 z 8 INSTRUKCJA OBSŁUGI Reflektor halogenowy podwodny, IP68 Wersja 11/08 Nr produktu : 551106 Strona 1 z 8 Przeznaczenie Reflektor halogenowy jest przeznaczony do oświetlania oczek wodnych i stawów. Produkt

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń: Nigdy nie podłączaj do dwóch gniazd wejściowych lub do dowolnego gniazda wejściowego i uziemionej masy napięcia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Drukarka etykiet termotransferowych MODEL:

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Drukarka etykiet termotransferowych MODEL: INSTRUKCJA OBSŁUGI Drukarka etykiet termotransferowych MODEL: 50241 www.qoltec.com 1. Zawartość opakowania Kabel zasilający Drukarka Instrukcja Zasilacz Oprogramowanie Kabel USB 2. Główne akcesoria i funkcje

Bardziej szczegółowo

Dokładnie zapoznaj się z instrukcją obsługi przed rozpoczęciem pracy. Niestosowanie się do zaleceń zawartych w instrukcji może spowodować zagrożenie

Dokładnie zapoznaj się z instrukcją obsługi przed rozpoczęciem pracy. Niestosowanie się do zaleceń zawartych w instrukcji może spowodować zagrożenie Dokładnie zapoznaj się z instrukcją obsługi przed rozpoczęciem pracy. Niestosowanie się do zaleceń zawartych w instrukcji może spowodować zagrożenie zdrowia użytkownika oraz uszkodzenie urządzenia. 1 SPIS

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWA KARTA SIECIOWA WL-8313 / WL-8314

BEZPRZEWODOWA KARTA SIECIOWA WL-8313 / WL-8314 BEZPRZEWODOWA KARTA SIECIOWA WL-8313 / WL-8314 WL-8313-8314 10.2005 >>>Dane techniczne. Produkt Bezprzewodowa karta sieciowa PCI 54 Mbps. Model WL-8313 / WL-8314 Interfejs zgodny z PCI 2.2 Tryby pracy

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi kamery Arlo Baby

Skrócona instrukcja obsługi kamery Arlo Baby Skrócona instrukcja obsługi kamery Arlo Baby Zawartość zestawu Witamy! Dziękujemy za wybranie kamery Arlo Baby. Rozpoczęcie pracy jest bardzo łatwe. Kamera Arlo Baby Kabel zasilający USB Zasilacz USB Skrócona

Bardziej szczegółowo

Centronic EasyControl EC541-II

Centronic EasyControl EC541-II Centronic EasyControl EC541-II pl Instrukcja montażu i obsługi Pilot Ważne informacje dla: montera / elektryka / użytkownika Prosimy przekazać je odpowiednim osobom! Użytkownik winien zachować niniejszą

Bardziej szczegółowo

Klawiatura bezprzewodowa z myszką

Klawiatura bezprzewodowa z myszką Klawiatura bezprzewodowa z myszką Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup klawiatury bezprzewodowej z myszką. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELA DOTYKOWEGO EDX-S84 (SIEMENS)

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELA DOTYKOWEGO EDX-S84 (SIEMENS) INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELA DOTYKOWEGO EDX-S84 (SIEMENS) SPIS TREŚCI 1. BUDOWA PANELA DOTYKOWEGO... 3 2. WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE... 4 3. BATERIA - ŁADOWANIE... 4 4. OBSŁUGA SALI... 5 4.1 WYBÓR SYGNAŁU... 5

Bardziej szczegółowo

Zimowe słuchawki w opasce z mikrofonem bluetooth 4.0

Zimowe słuchawki w opasce z mikrofonem bluetooth 4.0 Zimowe słuchawki w opasce z mikrofonem bluetooth 4.0 Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup słuchawek w opasce z mikrofonem. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad,

Bardziej szczegółowo

Słuchawki HDR 110 II

Słuchawki HDR 110 II Instrukcja obsługi Zestaw zawiera: Słuchawki HDR 110 II Nadajnik TR 110 II z kablem przyłączeniowym audio Zasilacz sieciowy SA103K-09G/ NT9-3A (EU) (wyłącznie na rynek UE) Baterie, rozmiar AAA, 1,5 V

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ABST-604 CZUJNIK ŚWIATŁA DO STOSOWANIA WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ

INSTRUKCJA OBSŁUGI ABST-604 CZUJNIK ŚWIATŁA DO STOSOWANIA WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ INSTRUKCJA OBSŁUGI ABST-604 CZUJNIK ŚWIATŁA DO STOSOWANIA WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ * Odbiornik AC-1000 A. Płyta podstawy (nie jest w zestawie) B. Pokrywa przegrody na baterie C. Nastawa natężenie światła

Bardziej szczegółowo

SSP-7080. Zasilacz o stałej mocy 80W z śledzeniem napięcia na obciążeniu. Instrukcja obsługi

SSP-7080. Zasilacz o stałej mocy 80W z śledzeniem napięcia na obciążeniu. Instrukcja obsługi SSP-7080 Zasilacz o stałej mocy 80W z śledzeniem napięcia na obciążeniu Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. Ostrzeżenia, uwagi i warunki pracy 2. Wstęp 3. Regulatory i wskaźniki zasilacza 4. Praca w trybie

Bardziej szczegółowo

088U0215. Instrukcja obsługi termostatu pomieszczenia z czujnikiem podłogowym CF-RF

088U0215. Instrukcja obsługi termostatu pomieszczenia z czujnikiem podłogowym CF-RF 088U0215 PL Instrukcja obsługi termostatu pomieszczenia z czujnikiem podłogowym CF-RF 2 Danfoss Heating Solutions VIUHR449 Danfoss 05/2011 Spis treści 1. Przegląd funkcji....................................

Bardziej szczegółowo

PRZENOŚNY GŁOŚNIK BLUETOOTH SUPER BASS

PRZENOŚNY GŁOŚNIK BLUETOOTH SUPER BASS PRZENOŚNY GŁOŚNIK BLUETOOTH SUPER BASS Instrukcja obsługi DA-10287 Dziękujemy za zakup przenośnego głośnika Bluetooth Super Bass DIGITUS DA-10287! Niniejsza instrukcja obsługi pomoże i ułatwi użytkowanie

Bardziej szczegółowo

Ładowarka samochodowa Typ LDR-10S

Ładowarka samochodowa Typ LDR-10S Ładowarka samochodowa Typ LDR-10S INSTRUKCJA OBSŁUGI!!!UWAGA!!! Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac montażowych, serwisowych oraz użytkowania urządzenia należy dokładnie zapoznać się z poniższą instrukcją.

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowe, elektryczne urządzenie do mycia okien, luster i kafelek

Bezprzewodowe, elektryczne urządzenie do mycia okien, luster i kafelek Bezprzewodowe, elektryczne urządzenie do mycia okien, luster i kafelek Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup bezprzewodowego urządzenia do mycia okien, luster i kafelek. Prosimy o przeczytanie instrukcji

Bardziej szczegółowo

Słuchawki radiowe FMH 3080 Nr zam Instrukcja obsługi.

Słuchawki radiowe FMH 3080 Nr zam Instrukcja obsługi. Słuchawki radiowe FMH 3080 Nr zam. 330089 Instrukcja obsługi. Zastosowanie. System FMH 3080 umożliwia bezprzewodowy przekaz sygnału dźwięku stereo pochodzącego z urządzeń Hi-Fi, odbiornika TV lub innych

Bardziej szczegółowo

ODBIORNIK/NADAJNIK AUDIO BLUETOOTH

ODBIORNIK/NADAJNIK AUDIO BLUETOOTH ODBIORNIK/NADAJNIK AUDIO BLUETOOTH Przewodnik szybkiej instalacji DA-30501 Spis treści Przed użyciem... 2 1. O DA-30501... 2 2. Wymagania systemowe... 2 3. Przegląd... 2 Pierwsze kroki... 3 1. Ładowanie

Bardziej szczegółowo

Smart-UPS Instrukcja montażu 750/1000/1500/2200/3000 VA 120/230 Vac 500 VA 100 Vac Wolnostojący Ważne komunikaty dotyczące bezpieczeństwa

Smart-UPS Instrukcja montażu 750/1000/1500/2200/3000 VA 120/230 Vac 500 VA 100 Vac Wolnostojący Ważne komunikaty dotyczące bezpieczeństwa Smart-UPS Instrukcja montażu 750/1000/1500/2200/3000 VA 120/230 Vac 500 VA 100 Vac Wolnostojący Ważne komunikaty dotyczące bezpieczeństwa ZACHOWAĆ NA PRZYSZŁY UŻYTEK niniejszy podręcznik zawiera ważne

Bardziej szczegółowo

AX-3010H. Wielozadaniowy zasilacz impulsowy. Instrukcja użytkownika

AX-3010H. Wielozadaniowy zasilacz impulsowy. Instrukcja użytkownika AX-3010H Wielozadaniowy zasilacz impulsowy Instrukcja użytkownika Niniejszą instrukcję należy trzymać w bezpiecznym miejscu do celów referencyjnych. Instrukcja zawiera ważne informacje na temat bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Pirometr przenośny model: 8861B

Pirometr przenośny model: 8861B www.thermopomiar.pl info@thermopomiar.pl tel.: 91-880 88 80, 32-444 90 90 fax: 91-880 80 89, 32-444 90 91 Aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka przemysłowa pomiary temperatury i wilgotności. INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz samochodowy Dunlop V. Instrukcja obsługi. Nr produktu: Strona 1 z 6

Odkurzacz samochodowy Dunlop V. Instrukcja obsługi.  Nr produktu: Strona 1 z 6 Odkurzacz samochodowy Dunlop V Instrukcja obsługi Nr produktu: 856588 Strona 1 z 6 Strona 2 z 6 ODKURZACZ NA SUCHO/ NA MOKRO INSTRUKCJA OBSŁUGI Dziękujemy za wybranie tego produktu. Rozłóż stronę z ilustracjami

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Inwerter Pure Sine Wave MODEL: 53880, 53881, 53882, 53883, 53884,

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Inwerter Pure Sine Wave MODEL: 53880, 53881, 53882, 53883, 53884, INSTRUKCJA OBSŁUGI Inwerter Pure Sine Wave MODEL: 53880, 53881, 53882, 53883, 53884, 53885 www.qoltec.com Przedmowa Dziękujemy za wybranie naszego urządzenia. Prosimy o zapoznanie się z niniejszą instrukcją

Bardziej szczegółowo

DB4 BEZPRZEWODOWY DZWONEK DO DRZWI INSTRUKCJA OBSŁUGI

DB4 BEZPRZEWODOWY DZWONEK DO DRZWI INSTRUKCJA OBSŁUGI BEZPRZEWODOWY DZWONEK DO DRZWI INSTRUKCJA OBSŁUGI Figure 1 28/11/2012 2 Velleman 1. Wstę DB4 INSTRUKCJA OBSŁUGI Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników w krajach Unii Europejskiej. Ważne

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi

Skrócona instrukcja obsługi Skrócona instrukcja obsługi Akumulatorki Zestaw zawiera Słuchawki HDR 120 II/HDR 119 II Nadajnik TR 120 II/TR 119 II z przewodem audio Zasilacz SA103K-09G/NT9-3A (EU) (tylko na rynek EU) Akumulatorki

Bardziej szczegółowo

Gniazdo sterowane radiowo z pilotem

Gniazdo sterowane radiowo z pilotem INSTRUKCJA OBSŁUGI Gniazdo sterowane radiowo z pilotem Nr produktu 640473 Strona 1 z 6 PRZEZNACZENIE Ten dwu-częściowy zestaw sterowany radiowo składa się z gniazda sieciowego i ręcznego nadajnika radiowego.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI Adaptera telefonicznego

INSTRUKCJA INSTALACJI Adaptera telefonicznego INSTRUKCJA INSTALACJI Adaptera telefonicznego 3 Spis treści Wprowadzenie 4 Adapter telefoniczny przegląd 5 Podłączenie do sieci 6 Podłączenie do linii telefonicznej 7 Przygotowanie SoundGate dla rozmów

Bardziej szczegółowo

Centronic EasyControl EC545-II

Centronic EasyControl EC545-II Centronic EasyControl EC545-II pl Instrukcja montażu i obsługi Pilot 5-kanałowy Ważne informacje dla: montera / elektryka / użytkownika Prosimy przekazać je odpowiednim osobom! Użytkownik winien zachować

Bardziej szczegółowo

Pomieszczeniowy czujnik temperatury

Pomieszczeniowy czujnik temperatury 2 701 Synco 900 Pomieszczeniowy czujnik temperatury QAA910 Bezprzewodowy czujnik do pomiaru temperatury w pomieszczeniu Łączność radiowa oparta na standardzie KNX (868 MHz, dwukierunkowa) Zasilanie bateryjne

Bardziej szczegółowo

Termostat pomieszczeniowy do instalacji z samym ogrzewaniem lub samym chłodzeniem

Termostat pomieszczeniowy do instalacji z samym ogrzewaniem lub samym chłodzeniem 3 562 Termostat pomieszczeniowy do instalacji z samym ogrzewaniem lub samym chłodzeniem RAA21 Regulacja 2-stawna Napięcie przełączania Zastosowanie Termostaty pomieszczeniowe RAA21 stosowane są w instalacjach

Bardziej szczegółowo

FREE NOVAMA.PL BŁYSKAWICZNY TERMOMETR BEZDOTYKOWY. Model : NT17 INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZED UŻYCIEM NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z NINIEJSZĄ INSTRUKCJĄ OBSŁUGI

FREE NOVAMA.PL BŁYSKAWICZNY TERMOMETR BEZDOTYKOWY. Model : NT17 INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZED UŻYCIEM NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z NINIEJSZĄ INSTRUKCJĄ OBSŁUGI FREE BŁYSKAWICZNY TERMOMETR BEZDOTYKOWY Model : NT17 NOVAMA.PL INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZED UŻYCIEM NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z NINIEJSZĄ INSTRUKCJĄ OBSŁUGI WSTĘP Dzięki wykorzystaniu technologii podczerwieni niniejszy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.O. BRIGID LED

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.O. BRIGID LED INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.O. BRIGID LED K2 Electronics Konrad Jaszczyk ul. Słowiańska 6a/13 28-300 Jędrzejów NIP: 656-222-04-83 REGON: 260160950 Tel. 607 936 886 www.k2electronics.pl Deklaracja

Bardziej szczegółowo

Pirometr stacjonarny Pyro NFC

Pirometr stacjonarny Pyro NFC Pirometr stacjonarny Pyro NFC Wydanie LS 13/01 SPIS TREŚCI 1. OPIS...3 Specyfikacja...3 Przygotowanie...4 Optyka...4 Odległości i pole pomiarowe...5 Temperatura otoczenia...5 Jakość powietrza...5 Zakłócenia

Bardziej szczegółowo

Tester akumulatorów 12/24 V Profi Power. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 857400

Tester akumulatorów 12/24 V Profi Power. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 857400 Tester akumulatorów 12/24 V Profi Power Instrukcja obsługi Nr produktu: 857400 Tester z wyświetlaczem LCD przeznaczony do wszystkich rodzajów akumulatorów kwasowo- ołowiowych. Jedno urządzenie, trzy opcje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Jesteśmy do Twoich usług Aby uzyskać pomoc techniczną, zarejestruj swój produkt na stronie internetowej:

Instrukcja obsługi. Jesteśmy do Twoich usług Aby uzyskać pomoc techniczną, zarejestruj swój produkt na stronie internetowej: Jesteśmy do Twoich usług Aby uzyskać pomoc techniczną, zarejestruj swój produkt na stronie internetowej: www.philips.com/support Masz pytanie? Skontaktuj się z firmą Philips SBA3005P Instrukcja obsługi

Bardziej szczegółowo

REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD

REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD 3 WYJŚCIOWY KLASA LABORATORYJNA INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Informacje i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 3. Ogólne wskazówki 4. Specyfikacje 5. Regulatory

Bardziej szczegółowo

Urządzenie rozruchowe, booster GYS GYSPACK 400

Urządzenie rozruchowe, booster GYS GYSPACK 400 INSTRUKCJA OBSŁUGI Urządzenie rozruchowe, booster GYS GYSPACK 400 Produkt nr 1331065 Strona 1 z 6 Gratulujemy wyboru produktu, który został zaprojektowany z największą starannością. Aby jak najlepiej wykorzystać

Bardziej szczegółowo

Stacja załączająca US-12N Nr produktu

Stacja załączająca US-12N Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Stacja załączająca US-12N Nr produktu 000513123 Strona 1 z 5 INSTRUKCJA OBSŁUGI Stacja załączająca US-12N 230V AC 12A Nr artykułu 400033 Szanowni klienci, Dziękujemy za pokładane w nas

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS

Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS 1. Uwagi o bezpieczeństwie 2. Zasady pracy: 1. Normalny tryb pracy 2. Awaryjny tryb pracy 3. Akumulator i ładowanie 3. Główne cechy: 1. Bezobsługowa

Bardziej szczegółowo

Register your product and get support at SBA3010/00. Instrukcja obsługi

Register your product and get support at  SBA3010/00. Instrukcja obsługi Register your product and get support at www.philips.com/welcome SBA3010/00 Instrukcja obsługi 1 Ważne Bezpieczeństwo Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa Rozważ wszystkie ostrzeżenia. Postępuj

Bardziej szczegółowo

Żelazko ceramiczne z generatorem pary (2250 W)

Żelazko ceramiczne z generatorem pary (2250 W) Żelazko ceramiczne z generatorem pary (2250 W) Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup żelazka ceramicznego z generatorem pary. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad,

Bardziej szczegółowo

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS)

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS) ORVALDI ATS Automatic Transfer Switch (ATS) 1. Wprowadzenie ORVALDI ATS pozwala na zasilanie krytycznych odbiorów z dwóch niezależnych źródeł. W przypadku zaniku zasilania lub wystąpienia zakłóceń podstawowego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI TESTER OKABLOWANIA FC-4066

INSTRUKCJA OBSŁUGI TESTER OKABLOWANIA FC-4066 INSTRUKCJA OBSŁUGI TESTER OKABLOWANIA FC-4066 WPROWADZENIE Tester FC-4066 służy do pomiaru poprawności połączeń w okablowaniu strukturalnym, koncentrycznym i telefonicznym. Wyniki pomiarów są prezentowane

Bardziej szczegółowo

Zasilacz przewodowy Nr produktu

Zasilacz przewodowy Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Zasilacz przewodowy Nr produktu 518371 Strona 1 z 6 Wstęp Szanowni klienci, Kupując produkt Voltcraft podjęliście Państwo bardzo dobrą decyzję, za którą chcielibyśmy Państwu podziękować.

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Bezprzewodowy punkt dostępowy NETGEAR 802.11ac Model WAC120. Zawartość opakowania

Instalacja. Bezprzewodowy punkt dostępowy NETGEAR 802.11ac Model WAC120. Zawartość opakowania Znaki towarowe NETGEAR, logo NETGEAR oraz Connect with Innovation są znakami towarowymi oraz/lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firmy NETGEAR Inc. oraz/lub jej spółek zależnych w USA oraz/lub

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy miernik temperatury

Cyfrowy miernik temperatury Cyfrowy miernik temperatury MS6502 INSTRUKCJA OBSŁUGI wersja 1.0 SPIS TREŚCI Wstęp... 3 Bezpieczeństwo uŝytkowania... 3 1. Zawartość opakowania... 3 2. Zasady bezpieczeństwa... 3 3. Środowisko pracy...

Bardziej szczegółowo

Termostaty pomieszczeniowe do 2-rurowych klimakonwektorów wentylatorowych

Termostaty pomieszczeniowe do 2-rurowych klimakonwektorów wentylatorowych 3 015 1 Termostaty pomieszczeniowe do 2-rurowych klimakonwektorów wentylatorowych Termostaty pomieszczeniowe z ręcznym przełącznikiem funkcji ogrzewanie lub chłodzenie i przełącznikiem biegów wentylatora

Bardziej szczegółowo

EW1085R3. MICRO Adapter Bluetooth USB

EW1085R3. MICRO Adapter Bluetooth USB EW1085R3 MICRO Adapter Bluetooth USB MICRO Adapter Bluetooth USB EW1085 Spis treści EW1085R3... 1 MICRO Adapter Bluetooth USB... 1 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Funkcje i właściwości... 2 1.2 Zawartość opakowania...

Bardziej szczegółowo

Gwarancja i wsparcie. Wsparcie techniczne. Stopery wielokrotnego ładowania

Gwarancja i wsparcie. Wsparcie techniczne. Stopery wielokrotnego ładowania Gwarancja i wsparcie Niniejszy produkt jest dostarczany wraz z roczną gwarancją obejmującą usterki wykryte podczas normalnego użytkowania. Gwarancja traci ważnośćw przypadku korzystania ze Rechargeable

Bardziej szczegółowo