Krajowe Ramy Kwalifikacji Informatyka. Data aktualizacji: 3 lutego 2014

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Krajowe Ramy Kwalifikacji Informatyka. Data aktualizacji: 3 lutego 2014"

Transkrypt

1 Krajowe Ramy Kwalifikacji Informatyka Data aktualiacji: lutego 01

2 Spis treści Efekty kstałcenia... Plany studiów... 8 Karty predmiotów...

3 Efekty kstałcenia Symbol K_W01 K_W0 K_W0 K_W0 K_W0 K_W06 K_W07 K_W08 K_W09 Efekty kstałcenia dla kierunku studiów INFORMATYKA, specjalność: 1) Sieciowe systemy informatycne. ) Bay danych Absolwent studiów I stopnia kierunku Informatyka WIEDZA Ma wiedę matematyki - obejmującą analię matematycną, algebrę, matematykę dyskretną, metody probabilistycne, statystykę i metody numerycne - prydatne do formułowania i rowiąywania prostych adań wiąanych informatyką. Ma podstawową wiedę w akresie fiyki obejmującą elektromagnetym, fiykę półprewodników. Ma elementarną wiedę w akresie elektrotechniki, elektroniki i miernictwa powalającą roumieć funkcjonowanie urądeń elektronicnych. Ma elementarną wiedę w akresie elektroniki, potrebną do roumienia techniki cyfrowej i asad funkcjonowania współcesnych komputerów. Ma elementarną wiedę potrebną do roumienia asad diałania współcesnych sieci komputerowych, w tym sieci beprewodowych. Ma uporądkowaną, podbudowaną teoretycnie wiedę ogólną w akresie algorytmów i ich łożoności obliceniowej, architektury systemów komputerowych, systemów operacyjnych, technologii sieciowych, jęyków i paradygmatów programowania, grafiki i komunikacji cłowiek-komputer, stucnej inteligencji, ba danych, inżynierii oprogramowania ora systemów wbudowanych. Ma podstawową wiedę o cyklu życia i trendach rowojowych systemów informatycnych sprętowych lub programowych. Zna podstawowe metody, techniki i narędia stosowane pry rowiąywaniu prostych adań informatycnych akresu analiy łożoności obliceniowej algorytmów, budowy systemów komputerowych, systemów operacyjnych, sieci komputerowych i technologii sieciowych, implementacji jęyków programowania, grafiki i komunikacji cłowiek-komputer, stucnej inteligencji, ba danych, inżynierii oprogramowania ora systemów wbudowanych. Ma podstawową wiedę nt. kodeksów etycnych dotycących informatyki, na asady netykiety, roumie agrożenia wiąane prestępcością elektronicną, roumie specyfikę systemów krytycnych e wględu na bepieceństwo (ang. mission-critical systems). Odniesienie do efektów kstałcenia w obsarach kstałcenia w akresie nauk technicnych (T1P) T1P_W01 T1P_W01 T1P_W0, T1P_W06 T1P_W01, T1P_W0,, T1P_W06 T1P_W01, T1P_W0, T1P_W06, T1P_W07 T1P_W01, T1P_W0, T1P_W0 T1P_W0,, T1P_W0, T1P_W06, T1P_W07 T1P_W0, T1P_W06 T1P_W07, T1P_W08, T1P_W

4 K_W K_W11 K_W1 K_W1 K_W1 K_W K_W16 K_W17 K_W18 Ma podstawową wiedę nt. patentów, ustawy prawo autorskie i prawa pokrewne ora ustawy o ochronie danych osobowych. Ma podstawową wiedę dotycącą arądania i prowadenia diałalności gospodarcej. Ma podstawową wiedę dotycącą arądania jakością, w tym podstawową wiedę nt. standardów. Ma podstawową wiedę niebędną do roumienia poatechnicnych uwarunkowań diałalności inżyniera informatyka, w tym wiedę na temat asad bepieceństwa i higieny pracy obowiąujących w premyśle. Ma podstawową wiedę dotycącą transferu technologii w odniesieniu do rowiąań informatycnych, obejmującą takie agadnienia jak instalacja oprogramowania, skolenia użytkowników i systemy pomocy. Ma podstawową wiedę w akresie funkcjonowania układów i systemów liniowych ora pretwarania sygnałów. Zna worce projektowe stosowane w projektowaniu aplikacji. Zna metody wytwarania oprogramowania i techniki stosowane w ramach metod. Ma podstawową wiedę o pomiarach, pretwornikach pomiarowych, pryrądach i systemach pomiarowych. Ma uporądkowaną, podbudowaną teoretycnie wiedę w akresie systemów operacyjnych i asad ich diałania, współbieżności i seregowania adań, metod synchroniacji i komunikacji międy procesami. T1P_W08, T1P_W09 T1P_W08, T1P_W11 T1P_W07, T1P_W08, T1P_W09 T1P_W07, T1P_W08 T1P_W07, T1P_W06 T1P_W0 T1P_W0,, T1P_W06 T1P_W07, T1P_W0 T1P_W0, T1P_W06 K_U01 K_U0 K_U0 K_U0 K_U0 K_U06 UMIEJĘTNOŚCI Potrafi wykorystać nabytą wiedę matematycną do opisu procesów, tworenia modeli, apisu algorytmów ora innych diałań w obsare informatyki. Wykorystuje wiedę matematycną do optymaliacji rowiąań arówno sprętowych jak i programowych; potrafi wykorystać do formułowania i rowiąywania adań informatycnych metody analitycne i eksperymentalne Potrafi poyskiwać informacje literatury, ba danych ora innych źródeł, integrować je, dokonywać ich interpretacji ora wyciągać wnioski i formułować opinie. Zna metody samokstałcenia i umie korystać dydaktycnych portali internetowych. Potrafi pracować indywidualnie i w espole informatyków, w tym także potrafi arądać swoim casem ora podejmować obowiąania i dotrymywać terminów. Potrafi poroumiewać się pry użyciu różnych technik w środowisku awodowym ora w innych środowiskach, także wykorystaniem narędi informatycnych. Posługuje się jęykiem angielskim w stopniu powalającym na poroumienie się, precytanie e roumieniem tekstów i opisów programowych. T1P_U01, T1P_U07 T1P_U01, T1P_U07 T1P_U01, T1P_U0, T1P_U0, T1P_U0, T1P_U07, T1P_U1 T1P_U01, T1P_U0, T1P_U0, T1P_U, T1P_U11, T1P_U16 T1P_U0, T1P_U07 T1P_U01, T1P_U0, T1P_U0, T1P_U0,

5 K_U07 K_U08 K_U09 K_U Potrafi planować i preprowadać proste eksperymenty, interpretować uyskane wyniki i wyciągać wnioski. Potrafi wykorystać do formułowania i rowiąywania adań informatycnych proste metody analitycne i eksperymentalne, w tym proste eksperymenty obliceniowe. Potrafi pry formułowaniu i rowiąywaniu adań informatycnych dostregać ich aspekty społecne, ekonomicne i prawne. Ma umiejętność formułowania algorytmów i ich programowania użyciem prynajmniej jednego typowych narędi. K_U11 Potrafi efektywnie pretwarać dane w różnych formatach. K_U1 Potrafi stworyć model prostego systemu. K_U1 Potrafi ocenić łożoność obliceniową algorytmów i problemów. K_U1 K_U K_U16 Ma umiejętność posługiwania się systemami operacyjnymi, administracji i konfigurowania. Ma umiejętność projektowania prostych sieci komputerowych; potrafi pełnić funkcję administratora sieci komputerowej ora apewnienia jej bepieceństwa. Potrafi abepiecyć system informatycny, serwer, aplikację, presyłane dane pred nieuprawnionym dostępem, a także apewnia bepieceństwo diałania aplikacji. K_U17 Ma umiejętność tworenia prostych aplikacji, w tym internetowych. K_U18 Potrafi aprojektować poprawny interfejs użytkownika dla aplikacji, w tym internetowych. K_U19 Ma umiejętność obejmującą takie agadnienia jak instalacja oprogramowania, T1P_U06 T1P_U07, T1P_U08, T1P_U1 T1P_U07, T1P_U09, T1P_U1 T1P_U1 T1P_U07, T1P_U1, T1P_U1, T1P_U1 T1P_U0, T1P_U0, T1P_U1, T1P_U1, T1P_U1 T1P_U07, T1P_U1, T1P_U1, T1P_U1, T1P_U16 T1P_U07, T1P_U1, T1P_U1, T1P_U1 T1P_U07, T1P_U1, T1P_U1, T1P_U1, T1P_U T1P_U07, T1P_U09, T1P_U1, T1P_U1, T1P_U1 T1P_U07, T1P_U09 T1P_U07, T1P_U1, T1P_U1, T1P_U1, T1P_U16 T1P_U07, T1P_U1, T1P_U1, T1P_U1, T1P_U16 T1P_U

6 K_U0 K_U1 K_U K_U K_U skolenia użytkowników i systemy pomocy. Ma umiejętność budowy prostych systemów baodanowych, wykorystujących prynajmniej jeden najbardiej popularnych systemów arądania baą danych. Posiada umiejętność wykorystania narędi informatycnych do analiy układów i systemów liniowych ora analiy sygnałów. Potrafi utworyć specyfikację, aprojektować i aimplementować system informatycny astosowaniem wybranych narędi wspierających budowę oprogramowania, worców projektowych i godnie opracowanym harmonogramem. Potrafi wykonać pomiary podstawowych wielkości elektrycnych wykorystując recywiste i wirtualne systemy pomiarowe. Ma umiejętność rowiąywania klasycnych problemów synchroniacji adań ora dobierania algorytmu seregowania do specyfiki aplikacji. K_U Ma umiejętność budowy prostych systemów wbudowanych. K_U6 K_U7 K_U8 K_U9 K_U K_U1 K_U K_U K_K01 Zna i potrafi wykorystać asady bepieceństwa wiąane pracą w środowisku premysłowym. Potrafi poprawnie użyć prynajmniej jedną metodę sacowania pracochłonności wytwarania oprogramowania. Potrafi wykonać prostą analię sposobu funkcjonowania systemu informatycnego i ocenić istniejące rowiąania informatycne, prynajmniej w odniesieniu do ich cech funkcjonalnych. Potrafi sformułować specyfikację prostych systemów informatycnych w odniesieniu do sprętu, oprogramowania systemowego i cech funkcjonalnych aplikacji. Potrafi ocenić, na podstawowym poiomie, prydatność rutynowych metod i narędi informatycnych ora wybrać i astosować właściwą metodę i narędia do typowych adań informatycnych. Potrafi - godnie adaną specyfikacją - aprojektować ora realiować prosty system informatycny, używając właściwych metod, technik i narędi. Ma umiejętność doboru właściwych narędi stucnej inteligencji i realiowania procesu poyskiwania wiedy ba danych. Potrafi tworyć dokumenty użytkowe wykorystaniem tekstu, grafiki i innych elementów opisu strony. KOMPETENCJE SPOŁECZNE Roumie, że w informatyce wieda i umiejętności bardo sybko stają się prestarałe. T1P_U07, T1P_U1, T1P_U1, T1P_U1 T1P_U07 T1P_U1 T1P_U01, T1P_U07, T1P_U08 T1P_U07, T1P_U1 T1P_U07, T1P_U1, T1P_U1, T1P_U1 T1P_U, T1P_U11 T1P_U1 T1P_U0, T1P_U07, T1P_U1 T1P_U0, T1P_U07, T1P_U1, T1P_U1, T1P_U1 T1P_U07, T1P_U1, T1P_U1, T1P_U, T1P_U16 T1P_U07, T1P_U1, T1P_U16 T1P_U08 T1P_U0, T1P_U07 T1P_K01, T1P_K0, T1P_K0 6

7 K_K0 K_K0 K_K0 K_K0 K_K06 Roumie potrebę i na możliwości dalsego dokstałcania się (studia II i III stopnia, studia podyplomowe, kursy i egaminy preprowadane pre ucelnie, firmy i organiacje awodowe). Zna prykłady i roumie prycyny wadliwie diałających systemów informatycnych, które doprowadiły do poważnych strat finansowych, społecnych lub też do poważnej utraty drowia, a nawet życia. Jest odpowiedialny a pracę własną i skutki podejmowanych decyji, potrafi podporądkować się asadom pracy w grupie w roli lidera i cłonka espołu, jest odpowiedialny a wspólnie realiowane adania. Potrafi wykaać się skutecnością w realiacji projektów o charaktere społecnym, naukowo-badawcym lub programistycno-wdrożeniowym, wchodących w program studiów lub realiowanych poa studiami. Potrafi prekaać informację o osiągnięciach informatyki i różnych aspektach awodu informatyka w sposób powsechnie roumiały. K_K07 Potrafi adbać o poprawność jęykową formułowanych wniosków i opinii. K_K08 Roumie potrebę praktycnego stosowania nabytej wiedy. K_K09 Roumie potrebę achowań profesjonalnych i prestregania asad etyki, w tym ucciwości. T1P_K01, T1P_K0 T1P_K0, T1P_K0, T1P_K0 T1P_K0, T1P_K0, T1P_K0 T1P_K0, T1P_K0, T1P_K0, T1P_K06 T1P_K0, T1P_K06, T1P_K07 T1P_K08 T1P_K08 T1P_K0, T1P_K0, T1P_K0, T1P_K07, T1P_K08 7

8 Plany studiów 8

9 Krajowe Ramy Kwalifikacji - Informatyka PWSZ w Krośnie 9 Kierunek Informatyka Specjalność: Sieciowe systemy informatycne Tryb stacjonarny Plan studiów od roku akademickiego 01/1 - studia inżynierskie Eg. po sem. p. Nawa predmiotu A 1 B 1 Moduł kstałcenia ogólnego Wprowadenie do studiowania Wychowanie fiycne Moduł kstałcenia podstawowego Algebra liniowa geometrią analitycną Analia matematycna Metody probabilistycne i statystyka Systemy dyskretne w informatyce 1 Fiyka 6 Podstawy elektroniki cyfrowej 7 Podstawy elektroniki i miernictwa C Moduł kstałcenia kierunkowego 1 Programowanie niskopoiomowe Podstawy programowania i teoria informacji Algorytmy i struktury danych Architektura komputerów Systemy operacyjne 6 Sieci komputerowe 7 Jęyki i paradygmaty programowania Grafika komputerowa i komunikacja 8 cłowiek - komputer 9 Stucna inteligencja Bay danych I 11 Podstawy inżynierii oprogramowania 1 Systemy wbudowane Problemy społecne i awodowe 1 informatyki 1 Badania operacyjne Programowanie I 16 Programowanie II 17 Programy użytkowe 1 1 Rok I Rok II sem. ćw. W ECTS W ECTS W ECTS W god. forma god. forma god. for ma 1 1 sem. 1 ćw. A A sem. ćw. Rok III sem. ćw. god. forma Predmiot do wyboru (Nowocesne 11 systemy operacyjne casu recywistego/projektowanie systemów casu recywistego/programowanie Predmiot do wyboru (Techniki pretwarania sygnałów/cad w grafice 1 inżynierskiej/ Informatycne systemy arądania) 1 Projekt espołowy 1 Seminarium dyplomowe Praca dyplomowa D Inne predmioty/moduły do wyboru 1 ektorat jęyka obcego Wykład tematycny Elementy kultury współcesnej E Praktyki 1 Praktyka awodowa Praktyka technologicna Praktyka dyplomowa Suma Ogółem W god. forma ECTS W sem. 6 ćw. god. forma ECTS W Rok IV sem. 7 ćw. god. forma Suma Suma ECTS godin ECTS A A A A A A tyg tyg 7 tyg Pr A Pr 1 A 1 tygodnie Pr Pr Pr Pr s s 8 tygodnie D Moduły do wyboru (D1 + D) suma ECTS / god. (min. % ECTS) D1 Moduł kstałcenia specjalnościowego/specjaliacyjnego do wyboru - specjalność Sieciowe systemy informatycne 1 Metody wspomagania decyji Projektowanie obiektowe aplikacji sieciowych Systemy roprosone 6 Integracja sieci komputerowych Zastosowanie sieci komputerowych 6 6 Mikroprocesory i mikrokontrolery sieciowe 7 7 Systemy agentowe w informatyce Predmiot do wyboru 1 (Jęyk 8 SQ/Zarądanie serwerami ba danych) Predmiot do wyboru (Projektowanie 9 graficne stron internetowych/ Grafika w Predmiot do wyboru (Zaawansowane techniki programowania aplikacji sieciowych w jęyku C++/ Zaawansowane techniki programowania aplikacji sieciowych w jęyku C#) ECTS sem. ćw tygodni W - wykład, A - ćwicenia audytoryjne, - ćwicenia laboratoryjne, P - ćwicenia praktycne, Pr - ćwicenia projektowe, Wa - warstaty, S - seminarium

10 PWSZ w Krośnie Kierunek Informatyka Specjalność: Sieciowe systemy informatycne Tryb niestacjonarny Plan studiów od roku akademickiego 01/1 - studia inżynierskie Rok I Rok II Rok III Rok IV p. Nawa predmiotu Eg. sem. 1 sem. sem. sem. sem. sem. 6 sem. 7 Suma Suma po ćw. ćw. ćw. ćw. ćw. ćw. ćw. godin ECTS sem. W ECTS W ECTS W ECTS W ECTS W ECTS W ECTS W ECTS god. form god. forma god. form god. forma god. forma god. form god. forma A Moduł kstałcenia ogólnego a a a 1 Wprowadenie do studiowania Wychowanie fiycne 1 1 B Moduł kstałcenia podstawowego 1 Algebra liniowa geometrią analitycną A Analia matematycna 1 A Metody probabilistycne i statystyka A 60 Systemy dyskretne w informatyce A 60 Fiyka A 6 Podstawy elektroniki cyfrowej 7 Podstawy elektroniki i miernictwa A C Moduł kstałcenia kierunkowego 1 Programowanie niskopoiomowe 1 Podstawy programowania i teoria informacji 1 A Algorytmy i struktury danych A Architektura komputerów 6 6 Systemy operacyjne 60 6 Sieci komputerowe 7 Jęyki i paradygmaty programowania 8 Grafika komputerowa i komunikacja cłowiek - komputer 9 Stucna inteligencja Bay danych I 11 Podstawy inżynierii oprogramowania Pr 1 Systemy wbudowane 6 1 Problemy społecne i awodowe informatyki Badania operacyjne A Programowanie I 16 Programowanie II 17 Programy użytkowe D Moduły do wyboru (D1 + D) suma ECTS / god. (min. % ECTS) D1 Moduł kstałcenia specjalnościowego/specjaliacyjnego do wyboru - specjalność Sieciowe systemy informatycne 1 Metody wspomagania decyji Projektowanie obiektowe aplikacji sieciowych Pr 7 Systemy roprosone 6 Pr 6 Integracja sieci komputerowych Pr Zastosowanie sieci komputerowych Mikroprocesory i mikrokontrolery sieciowe 7 7 Systemy agentowe w informatyce 8 Predmiot do wyboru 1 (Jęyk SQ/Zarądanie serwerami ba danych) Predmiot do wyboru (Projektowanie graficne stron internetowych/ 9 Grafika w multimediach) 6 Predmiot do wyboru (Zaawansowane techniki programowania aplikacji sieciowych w jęyku C++/ Zaawansowane techniki programowania aplikacji sieciowych w jęyku C#) 6 6 Predmiot do wyboru (Nowocesne systemy operacyjne casu 11 recywistego/projektowanie systemów casu recywistego/programowanie aplikacji współbieżnych w systemie QNX) Predmiot do wyboru (Techniki pretwarania sygnałów/cad w grafice 1 inżynierskiej/ Informatycne systemy arądania) Projekt espołowy Pr Pr 8 1 Seminarium dyplomowe s s 6 Praca dyplomowa 7 D Inne predmioty/moduły do wyboru 1 ektorat jęyka obcego 1 Wykład tematycny Elementy kultury współcesnej A 1 1 E Praktyki 1 Praktyka awodowa tygodnie 8 tyg 8 Praktyka technologicna tygodnie 8 tyg 8 Praktyka dyplomowa 7 tygodni 1 7 tyg 1 Suma ## ## W - wykład, A - ćwicenia audytoryjne, - ćwicenia laboratoryjne, P - ćwicenia praktycne, Pr - ćwicenia projektowe, Wa - warstaty, S - seminarium Ogółem

11 Krajowe Ramy Kwalifikacji - Informatyka PWSZ w Krośnie 11 Kierunek Informatyka Specjalność: Technologie internetowe i bay danych Tryb stacjonarny Plan studiów od roku akademickiego 01/1 - studia inżynierskie Eg. po sem. p. Naw a predm iotu Rok I Rok II sem. 1 W ćw. god. forma sem. ECTS W ćw. god. forma Rok III sem. ECTS W ćw. god. forma sem. ECTS W ćw. god. forma sem. ECTS W ćw. god. forma Rok IV sem. 6 ECTS W ćw. god. forma sem. 7 ECTS W ćw. god. forma ECTS Suma godin Suma ECTS 60 A Moduł kstałcenia ogólnego 1 Wprowadenie do studiowania Wychowanie fiycne 1 1 A A 1 B Moduł kstałcenia podstawowego 1 Algebra liniowa geometrią analitycną Analia matematycna Metody probabilistycne i statystyka Systemy dyskretne w informatyce Fiyka 6 Podstawy elektroniki cyfrowej 7 Podstawy elektroniki i miernictwa A A A A A C Moduł kstałcenia kierunkowego 1 Programowanie niskopoiomowe 1 Podstawy programowania i teoria informacji 1 Algorytmy i struktury danych Architektura komputerów Systemy operacyjne Sieci komputerowe Jęyki i paradygmaty programowania Grafika komputerowa i komunikacja cłowiek komputer Stucna inteligencja Bay danych I Podstawy inżynierii oprogramowania Systemy wbudowane Problemy społecne i awodowe informatyki Badania operacyjne Programowanie I 16 Programowanie II 17 Programy użytkowe A Pr A 1 D Moduły do wyboru (D1 + D) suma ECTS / god. (min. % ECTS) D1 Moduł kstałcenia specjalnościowego/specjaliacyjnego do wyboru - specjalność Bay danych 1 Procesy decyyjne Projektowanie obiektowe interfejsów baodanowych Jęyki ba danych Projektowanie ba danych Hurtownie i eksploracja danych 6 Administrowanie ba danych 7 Roprosone systemy ba danych 8 9 P P P Predmiot do wyboru 1 (Jęyk XM w baach danych/ Aplikacje mobilne i wbudowane) Predmiot do wyboru ( Grafika reklamowa/ Projektowanie graficne) Predmiot do wyboru (Zaawansowane techniki programowania aplikacji baodanowych w jęyku C++/ Zaawansowane techniki programowania aplikacji baodanowych w jęyku C#) 11 Predmiot do wyboru (Systemy arądania baami danych/procedury składowane w baach danych) 1 Predmiot do wyboru (Metody drążenia danych/internetowe aplikacje baodanowe) 1 Projekt espołowy 1 Seminarium dyplomowe Praca dyplomowa 6 Pr 6 7 Pr s tyg 60 s 90 D Inne predmioty/moduły do wyboru 1 ektorat jęyka obcego Wykład tematycny Elementy kultury współcesnej 1 E Praktyki 1 Praktyka awodowa Praktyka technologicna Praktyka dyplomowa A 1 1 tygodnie 8 tygodnie Sum a tyg tyg 7 tygodni Ogółem W - wykład, A - ćwicenia audytoryjne, - ćwicenia laboratoryjne, P - ćwicenia praktycne, Pr - ćwicenia projektowe, Wa - warstaty, S - seminarium

12 Krajowe Ramy Kwalifikacji - Informatyka PWSZ w Krośnie 1 Kierunek Informatyka Specjalność: Technologie internetowe i bay danych Tryb niestacjonarny Plan studiów od roku akademickiego 01/1 - studia inżynierskie Eg. po sem. p. Naw a predm iotu Rok I W Rok II sem. 1 sem. ćw. ćw. god. forma ECTS W god. forma sem. ECTS W ćw. god. forma Rok III sem. ECTS W ćw. god. forma sem. ECTS W ćw. god. forma Rok IV sem. 6 ECTS W ćw. god. forma sem. 7 ECTS W ćw. god. forma ECTS Suma godin Suma ECTS A Moduł kstałcenia ogólnego 1 Wprowadenie do studiowania Wychowanie fiycne 1 1 A A 1 A A B Moduł kstałcenia podstawowego 1 Algebra liniowa geometrią analitycną Analia matematycna Metody probabilistycne i statystyka Systemy dyskretne w informatyce Fiyka 6 Podstawy elektroniki cyfrowej 7 Podstawy elektroniki i miernictwa A A A 60 6 C Moduł kstałcenia kierunkowego 1 Programowanie niskopoiomowe 1 Podstawy programowania i teoria informacji 1 Algorytmy i struktury danych Architektura komputerów Systemy operacyjne Sieci komputerowe Jęyki i paradygmaty programowania Grafika komputerowa i komunikacja cłowiek komputer Stucna inteligencja Bay danych I Podstawy inżynierii oprogramowania Systemy wbudowane Problemy społecne i awodowe informatyki Badania operacyjne Programowanie I Programowanie II Programy użytkowe A Pr A 1 D Moduły do wyboru (D1 + D) suma ECTS / god. (min. % ECTS) D1 Moduł kstałcenia specjalnościowego/specjaliacyjnego do wyboru - specjalność Bay danych 1 P P P Procesy decyyjne Projektowanie obiektowe interfejsów baodanowych Jęyki ba danych Projektowanie ba danych Hurtownie i eksploracja danych 6 Administrowanie ba danych 7 Roprosone systemy ba danych 8 Predmiot do wyboru 1 (Jęyk XM w baach danych/ Aplikacje mobilne i wbudowane) 9 Predmiot do wyboru ( Grafika reklamowa/ Projektowanie graficne) Predmiot do wyboru (Zaawansowane techniki programowania aplikacji baodanowych w jęyku C++/ Zaawansowane techniki programowania aplikacji baodanowych w jęyku C#) 11 Predmiot do wyboru (Systemy arądania baami danych/procedury składowane w baach danych) 1 Predmiot do wyboru (Metody drążenia danych/internetowe aplikacje baodanowe) 1 Projekt espołowy 1 Seminarium dyplomowe Praca dyplomowa Pr 6 Pr s s D Inne predmioty/moduły do wyboru 1 ektorat jęyka obcego Wykład tematycny Elementy kultury współcesnej 1 E Praktyki 1 Praktyka awodowa Praktyka technologicna Praktyka dyplomowa A 1 1 tygodnie 8 tygodnie Sum a tyg 1 7 tyg tyg 7 tygodni Ogółem 7 0 W - wykład, A - ćwicenia audytoryjne, - ćwicenia laboratoryjne, P - ćwicenia praktycne, Pr - ćwicenia projektowe, Wa - warstaty, S - seminarium 90

13 Krajowe Ramy Kwalifikacji - Informatyka PWSZ w Krośnie 1 Kierunek Informatyka Specjalność: Informatyka praktycna Tryb stacjonarny Plan studiów od roku akademickiego 01/1 - studia inżynierskie p. Nawa predmiotu A 1 B 1 Moduł kstałcenia ogólnego Wprowadenie do studiowania Wychowanie fiycne Moduł kstałcenia podstawowego Algebra liniowa geometrią analitycną Analia matematycna Metody probabilistycne i statystyka Systemy dyskretne w informatyce Rok I Eg. sem. 1 po ćw. sem W ECTS W god. forma. 1 Fiyka 6 Podstawy elektroniki cyfrowej 7 Podstawy elektroniki i miernictwa C Moduł kstałcenia kierunkowego 1 Programowanie niskopoiomowe Podstawy programowania i teoria informacji Algorytmy i struktury danych Architektura komputerów Systemy operacyjne 6 Sieci komputerowe 7 Jęyki i paradygmaty programowania Grafika komputerowa i komunikacja 8 cłowiek - komputer 9 Stucna inteligencja Bay danych I 11 Podstawy inżynierii oprogramowania 1 Systemy wbudowane Problemy społecne i awodowe 1 informatyki 1 Badania operacyjne Programowanie I 16 Programowanie II 17 Programy użytkowe D D D 1 E A A A A A sem. ćw. god. forma ECTS Rok II sem. ćw. W ECTS W god. for ma Rok III sem. ćw. god. forma W god. forma ECTS A A A god. forma Pr A 1 tygodnie tyg tyg 7 tyg Pr 6 Pr s s tygodnie P 60 7 P A 60 Suma Suma godi ECTS n god. forma ECTS ECTS W Rok IV sem. 7 ćw W sem. 6 ćw. 1 Moduły do wyboru (D1 + D) suma ECTS / god. (min. % ECTS) Moduł kstałcenia specjalnościowego/specjaliacyjnego do wyboru - specjalność Sieciowe systemy informatycne Protokoły sieciowe Informatycne systemy diagnostycne Wstęp do technologii sterowania roprosonego Technologia programowania węła sieci systemu sterującego 7 Systemy alarmowe i powiadamiania 6 Zastosowanie sieci komputerowych Integracja systemów sieciowych Rysunek technicny i geometria wykreślna Zintegrowane systemy elektroniki samochodowej Predmiot do wyboru 1 (Jęyk SQ/Zarądanie serwerami ba danych) Predmiot do wyboru (Grafika użytkowa/ Grafika w multimediach) Predmiot do wyboru (Zaawansowane techniki programowania aplikacji sieciowych w jęyku C++/ Zaawansowane techniki programowania aplikacji sieciowych w jęyku C#) Predmiot do wyboru (Projektowanie systemów casu recywistego/programowanie aplikacji współbieżnych w systemie Predmiot do wyboru (Techniki pretwarania sygnałów/cad w grafice inżynierskiej/ Informatycne systemy arądania) Projekt espołowy Seminarium dyplomowe Praca dyplomowa Inne predmioty/moduły do wyboru ektorat jęyka obcego Wykład tematycny Elementy kultury współcesnej Praktyki Praktyka awodowa Praktyka technologicna Praktyka dyplomowa Suma Ogółem ECTS sem. ćw tygodni W - wykład, A - ćwicenia audytoryjne, - ćwicenia laboratoryjne, P - ćwicenia praktycne, Pr - ćwicenia projektowe, Wa - warstaty, S - seminarium

14 Krajowe Ramy Kwalifikacji - Informatyka PWSZ w Krośnie 1 Kierunek Informatyka Specjalność: Informatyka praktycna Tryb niestacjonarny Plan studiów od roku akademickiego 01/1 - studia inżynierskie p. Naw a predm iotu Rok I Eg. po sem. W Rok II sem. 1 ćw. god. forma sem. ECTS W ćw. god. forma Rok III sem. ECTS W ćw. god. forma sem. ECTS W ćw. god. forma sem. ECTS W god. Rok IV sem. 6 ćw. forma ECTS W ćw. god. forma sem. 7 ECTS W ćw. god. forma ECTS Suma godin Suma ECTS A Moduł kstałcenia ogólnego 1 Wprowadenie do studiowania Wychowanie fiycne 1 A A B Moduł kstałcenia podstawowego 1 Algebra liniowa geometrią analitycną Analia matematycna Metody probabilistycne i statystyka Systemy dyskretne w informatyce Fiyka 6 Podstawy elektroniki cyfrowej 7 Podstawy elektroniki i miernictwa 1 A A A A A 6 1 C Moduł kstałcenia kierunkowego 1 Programowanie niskopoiomowe 1 Podstawy programowania i teoria informacji 1 Algorytmy i struktury danych Architektura komputerów Systemy operacyjne Sieci komputerowe Jęyki i paradygmaty programowania Grafika komputerowa i komunikacja cłowiek - komputer Stucna inteligencja Bay danych I Podstawy inżynierii oprogramowania Systemy wbudowane Problemy społecne i awodowe informatyki Badania operacyjne Programowanie I 16 Programowanie II 17 Programy użytkowe A tyg 6 Pr A 1 D Moduły do wyboru (D1 + D) suma ECTS / god. (min. % ECTS) D1 Moduł kstałcenia specjalnościowego/specjaliacyjnego do wyboru - specjalność Sieciowe systemy informatycne Protokoły sieciowe Informatycne systemy diagnostycne Wstęp do technologii sterowania roprosonego Technologia programowania węła sieci systemu sterującego Systemy alarmowe i powiadamiania Zastosowanie sieci komputerowych Integracja systemów sieciowych Rysunek technicny i geometria wykreślna Zintegrowane systemy elektroniki samochodowej Predmiot do wyboru 1 (Jęyk SQ/Zarądanie serwerami ba danych) Predmiot do wyboru (Grafika użytkowa/ Grafika w 11 multimediach) Predmiot do wyboru (Zaawansowane techniki programowania 1 aplikacji sieciowych w jęyku C++/ Zaawansowane techniki programowania aplikacji sieciowych w jęyku C#) Predmiot do wyboru (Projektowanie systemów casu recywistego/programowanie aplikacji współbieżnych w systemie QNX) Predmiot do wyboru (Techniki pretwarania sygnałów/cad w grafice inżynierskiej/ Informatycne systemy arądania) Projekt espołowy Seminarium dyplomowe Praca dyplomowa 7 6 P P Pr Pr s s D Inne predmioty/moduły do wyboru 1 ektorat jęyka obcego Wykład tematycny Elementy kultury współcesnej 1 E Praktyki 1 Praktyka awodowa Praktyka technologicna Praktyka dyplomowa A 1 1 tygodnie 8 tygodnie Sum a tyg tyg 7 tygodni Ogółem

15 Karty predmiotów

16 KARTA PRZEDMIOTU Informacje ogólne Nawa predmiotu i kod (wg planu studiów): Badania opreacyjne kod: C1 Nawa predmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Specjalność/specjaliacja: Poiom kstałcenia: Profil kstałcenia: Forma studiów: Obsar kstałcenia: Diedina: Dyscyplina nauki: Koordynator predmiotu: Informatyka Sieciowe Systemy Informatycne / Bay danych studia I stopnia praktycny (P) studia stacjonarne / studia niestacjonarne nauki technicne nauki technicne Informatyka dr Jolanta Wojtowic. Ogólna charakterystyka predmiotu Prynależność do modułu: Status predmiotu: Jęyk wykładowy: kstałcenia kierunkowego obowiąkowy polski Rok studiów, semestr: I, Forma i wymiar ajęć według planu studiów: Interesariuse i instytucje partnerskie (nieobowiąkowe) Wymagania wstępne / Predmioty wprowadające: stacjonarne - wykład h, ćw. audytoryjne h niestacjonarne - wykład h, ćw. audytoryjne h Analia matematycna, matematyka dyskretna.

17 stacjonarne Niestacjonarn e. Bilans punktów ECTS Całkowita licba punktów ECTS (wg planu studiów; 1 punkt =- godin pracy studenta, w tym praca na ajęciach i poa ajęciami): (A + B) Krajowe Ramy Kwalifikacji - Informatyka 17 A. icba godin wymagających bepośredniego udiału naucyciela (kontaktowych, w casie recywistym, w tym testy, egaminy etc) podiałem na typy ajęć ora całkowita licba punktów ECTS osiąganych na tych ajęciach obecność na wykładach obecność na ćwiceniach audytoryjnych udiał w konsultacjach w sumie: 0 ECTS 1. B. Poscególne typy adań do samokstałcenia studenta (niewymagających bepośredniego udiału naucyciela) wra planowaną średnią licbą godin na każde i sumarycną licbą ECTS (np. praca w bibliotece, w sieci, na platformie e- learningowej, w laboratorium, praca nad projektem końcowym, prygotowanie ogólne; suma poscególnych godin powinna gadać się licbą ogólną) prygotowanie ogólne prygotowanie do ćwiceń audytoryjnych prygotowanie do kolokwium aliceniowego praca w bibliotece praca w sieci w sumie: 0 70 ECTS. C. icba godin praktycnych/laboratoryjnych w ramach predmiotu ora wiąana tym licba punktów ECTS (ta licba nie musi być powiąana licbą godin kontaktowych, niektóre ajęcia praktycne/laboratoryjne mogą odbywać się be udiału naucyciela): udiał w ćwiceniach audytoryjnych praca praktycna samodielna w sumie: ECTS 60 1,. Opis predmiotu Cel predmiotu: Ponanie pre studenta metod stosowanych w badaniach operacyjnych uwględnieniem ałożeń, warunków i ograniceń ich wykorystania. Ukaanie

18 Krajowe Ramy Kwalifikacji - Informatyka wartości ponawcej stosowanych metod i możliwości ich wykorystanie w 18 procesach decyyjnych. Metody dydaktycne: wykład informacyjny, ćwicenia audytoryjne. np. podające (wykład), problemowe (konwersatorium, seminarium), aktywiujące (symulacja, metoda prypadków itp. ), eksponujace (poka, film), praktycne (ćwicenia, metoda projektów itp) pełniejsy wyka poniżej (prosimy wybrać najstosowniejse - jedną lub więcej, można dodać własne metody) Treści kstałcenia (w robiciu na formę ajęć (jeśli są różne formy) i najlepiej w punktach): Wykłady: 1. Programowanie liniowe formułowanie adań decyyjnych, model matematycny, graficna i algebraicna metoda rowiąywania adań, metoda simpleks jej łożoność, interpretacja wyników rowiąania optymalnego, prediały stabilności rowiąania optymalnego.. Programowanie nieliniowe ograniceniami i be, metody gradientowa i begradientowa.. Programowanie całkowitolicbowe - metaheurystyki lokalnego presukiwania sąsiedtwa.. Procesy wieloetapowe. Programowanie dynamicne.. Zarądanie projektem (analia sieci) analia casowa metodami CPM i PERT, analia casowokostowa metodą CMP-MCX. 6. Seregowanie adań: a. Elementy teorii kolejek rodaje, worce prybyć i obsługi. b. Deterministycne problemy seregowania adań: podstawowe ałożenia i ich interpretacja, prykładowe podejścia i algorytmy. Ćwicenia audytoryjne: 1. Programowanie liniowe formułowanie adań decyyjnych, model matematycny, graficna i algebraicna metoda rowiąywania adań, metoda simpleks jej łożoność, interpretacja wyników rowiąania optymalnego, prediały stabilności rowiąania optymalnego.. Programowanie nieliniowe ograniceniami i be, metody gradientowa i begradientowa.. Programowanie całkowitolicbowe - metaheurystyki lokalnego presukiwania sąsiedtwa.. Procesy wieloetapowe. Programowanie dynamicne. Zarądanie projektem (analia sieci) analia casowa metodami CPM i PERT, analia casowokostowa metodą CMP-MCX. 6. Seregowanie adań: a. Elementy teorii kolejek rodaje, worce prybyć i obsługi. b. Deterministycne problemy seregowania adań: podstawowe ałożenia i ich interpretacja, prykładowe podejścia i algorytmy.

19 19. Efekty kstałcenia i sposoby weryfikacji Efekty kstałcenia (w sumie wymienić ok. od do 9 efektów - podać numery efektów listy dla danego kierunku/specjalności opublikowane na stronie ucelni; podać TYKO te efekty (tam gdie to możliwe i stosowne w trech kategoriach, np. kompetencje społecne mogą nie być realiowane w tym predmiocie), na których osiągnięcie kładie się nacisk w ramach predmiotu, wybrane efekty kierunkowe powinny być bardiej scegółowo sformułowane niż te dla całej specjalności, tak aby były weryfikowalne dlatego mają osobne symbole jako efekty predmiotu) Efekt predmiotu (kod predmiotu + kod efektu kstałcenia) C1_W01 C1_W0 C1_W0 Student, który alicył predmiot (spełnił minimum wymagań) Wieda: 1. Zna budowę i własności modeli decyyjnych ora metody ich rowiąania.. Zna metody sieciowego planowania.. Ma wiedę akresu teorii kolejek ora na deterministycne algorytmy seregowania adań. Efekt kierunkowy K_W01 K_W K_W01 K_W06 K_W18

20 0 C1_U01 Umiejętności: 1. Posiada umiejętność roponawania problemów optymaliacyjnych i dobór odpowiedniej dla nich metody uyskania rowiąania pre astosowanie wybranych narędi informatycnych lub samodielnie aimplementowanych programów. K_U1 K_U01 C1_U0. Potrafi aprojektować ora preprowadić analię casowo-kostową projektów wykorystaniem gotowych narędi informatycnych. Potrafi rowiąać deterministycne problemy seregowania adań. K_U0 C1_U0 K_U Sposoby weryfikacji efektów kstałcenia: (np. dyskusja, gra dydaktycna, adanie e-learningowe, ćwicenie laboratoryjne, projekt indywidualny/ grupowy, ajęcia terenowe, referat studenta, praca pisemna, kolokwium, test aliceniowy, egamin, opinia eksperta ewnętrnego, etc. Dodać do każdego wybranego sposobu symbol akładanego efektu, jeśli jest ich więcej) p. Efekt predmiotu Sposób weryfikacji Ocena formująca Ocena końcowa 1. C1_W01 kolokwium aliceniowe sprawdian wiedy. C1_W0 kolokwium aliceniowe sprawdian wiedy. C1_W0 kolokwium aliceniowe sprawdian wiedy średnia ocen formujących średnia ocen formujących średnia ocen formujących. C1_U01 ćwicenia laboratoryjne sprawodania prac laboratoryjnych średnia ocen formujących

KARTA PRZEDMIOTU. Zarządzanie i marketing R.C17

KARTA PRZEDMIOTU. Zarządzanie i marketing R.C17 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nawa predmiotu i kod (wg planu studiów): Kierunek studiów: Poiom kstałcenia: Profil kstałcenia: Forma studiów: Obsar kstałcenia: Koordynator predmiotu: Prowadący predmiot:

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów INFORMATYKA, Absolwent studiów I stopnia kierunku Informatyka WIEDZA

Efekty kształcenia dla kierunku studiów INFORMATYKA, Absolwent studiów I stopnia kierunku Informatyka WIEDZA Symbol Efekty kształcenia dla kierunku studiów INFORMATYKA, specjalność: 1) Sieciowe systemy informatyczne. 2) Bazy danych Absolwent studiów I stopnia kierunku Informatyka WIEDZA Ma wiedzę z matematyki

Bardziej szczegółowo

Języki interpretowane Interpreted languages PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Języki interpretowane Interpreted languages PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Jęyki interpretowane Interpreted languages Informatyka Stacjonarne IO2_02 Obowiąkowy w ramach specjalności: Inżynieria oprogramowania II stopień Rok: I Semestr: II wykład, laboratorium 1W, 2L 3 ECTS I

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu

Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu Załącznik nr 1 do Uchwały nr 9/12 Rady Instytutu Inżynierii Technicznej PWSTE w Jarosławiu z dnia 30 marca 2012r Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE. WYDZIAŁ Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE. WYDZIAŁ Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ Kultury Fiycnej i Ochrony Zdrowia Katedra Morfologicnych i Cynnościowych Podstaw Kultury Fiycnej Kierunek: Wychowanie Fiycne SYLABUS Nawa predmiotu Rytmika

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Badania operacyjne kod: C14. Operational research

KARTA PRZEDMIOTU. Badania operacyjne kod: C14. Operational research KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. stacjonarne - wykład 15 h, ćw. laboratoryjne 30 h niestacjonarne - wykład 15 h, ćw. laboratoryjne 15 h

KARTA PRZEDMIOTU. stacjonarne - wykład 15 h, ćw. laboratoryjne 30 h niestacjonarne - wykład 15 h, ćw. laboratoryjne 15 h KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Techniki przetwarzania sygnałów, D1_3

KARTA PRZEDMIOTU. Techniki przetwarzania sygnałów, D1_3 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Języki i paradygmaty programowania C7. Programming languages and paradigms

KARTA PRZEDMIOTU. Języki i paradygmaty programowania C7. Programming languages and paradigms KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Grafika reklamowa D1_13

KARTA PRZEDMIOTU. Grafika reklamowa D1_13 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia wymagane do podjęcia studiów 2 stopnia na kierunku Informatyka

Efekty kształcenia wymagane do podjęcia studiów 2 stopnia na kierunku Informatyka Efekty kształcenia wymagane do podjęcia studiów 2 stopnia na kierunku Informatyka Test kwalifikacyjny obejmuje weryfikację efektów kształcenia oznaczonych kolorem szarym, efektów: K_W4 (!), K_W11-12, K_W15-16,

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Procedury składowane w bazach danych D1_11

KARTA PRZEDMIOTU. Procedury składowane w bazach danych D1_11 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Algorytmy i struktury danych, C4

KARTA PRZEDMIOTU. Algorytmy i struktury danych, C4 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

Informatyka, studia I stopnia (profil ogólnoakademicki) - wersja

Informatyka, studia I stopnia (profil ogólnoakademicki) - wersja Informatyka, studia I stopnia (profil ogólnoakademicki) - wersja 120327 Obszar kształcenia: nauki techniczne. Dziedzina: nauki techniczne. Dyscyplina: Informatyka. MNiSW WI PP Symb. Efekty kształcenia

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Management of networks and ICT resources

KARTA PRZEDMIOTU. Management of networks and ICT resources KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom : Profil : Forma studiów: Obszar : Dziedzina:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Tworzenie bezpiecznego kodu D1_13

KARTA PRZEDMIOTU. Tworzenie bezpiecznego kodu D1_13 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI INFORMATYKA I STOPIEŃ PRAKTYCZNY

WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI INFORMATYKA I STOPIEŃ PRAKTYCZNY WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI Nazwa kierunku Poziom kształcenia Profil kształcenia Symbole efektów kształcenia na kierunku INFORMATYKA I STOPIEŃ PRAKTYCZNY Efekty kształcenia - opis słowny Po ukończeniu

Bardziej szczegółowo

Kierunek: INFORMATYKA Specjalność: TECHNIKI MULTIMEDIALNE

Kierunek: INFORMATYKA Specjalność: TECHNIKI MULTIMEDIALNE Kierunek: INFORMATYKA Specjalność: TECHNIKI MULTIMEDIALNE Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: niestacjonarne Forma kształcenia/poziom studiów: II stopnia Uzyskane kwalifikacje: II stopnia

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Komunikacja społeczna B5

KARTA PRZEDMIOTU. Komunikacja społeczna B5 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Komunikacja społeczna B5 Socialcommunication Turystyka i rekreacja Specjalność/specjalizacja:

Bardziej szczegółowo

Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia

Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Efekty kształcenia dla kierunku studiów Inżynieria bezpieczeństwa 1 studia pierwszego stopnia A profil ogólnoakademicki specjalność Inżynieria Ochrony i Zarządzanie Kryzysowe (IOZK) Umiejscowienie kierunku

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. Seminarium dyplomowe i Praca dyplomowa D1_16

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. Seminarium dyplomowe i Praca dyplomowa D1_16 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzono na Radzie Wydziału w dniu 11 czerwca 2015 r.

Zatwierdzono na Radzie Wydziału w dniu 11 czerwca 2015 r. PLAN STUDIÓW DLA KIERUNKU INFORMATYKA STUDIA: INŻYNIERSKIE TRYB STUDIÓW: STACJONARNE Zatwierdzono na Radzie Wydziału w dniu 11 czerwca 201 r. Egzamin po semestrze Obowiązuje od naboru na rok akademicki

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. Programowanie I C15

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. Programowanie I C15 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Obsługa ruchu turystycznego. Tourism Management Turystyka i rekreacja. studia I stopnia praktyczny (P) studia stacjonarne

KARTA PRZEDMIOTU. Obsługa ruchu turystycznego. Tourism Management Turystyka i rekreacja. studia I stopnia praktyczny (P) studia stacjonarne KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. Algorytmy i struktury danych, C3

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. Algorytmy i struktury danych, C3 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Projekt zespołowy D1_10

KARTA PRZEDMIOTU. Projekt zespołowy D1_10 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Projekt zespołowy D1_10 Nazwa przedmiotu (j. ang.): Team Project Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom kształcenia:

Bardziej szczegółowo

Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia 1 2 3. Kierunkowe efekty kształcenia WIEDZA (W)

Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia 1 2 3. Kierunkowe efekty kształcenia WIEDZA (W) EFEKTY KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU "MECHATRONIKA" nazwa kierunku studiów: Mechatronika poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia profil kształcenia: ogólnoakademicki symbol kierunkowych efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I PLAN REALIZACJI

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I PLAN REALIZACJI (3,-letnie studia stacjonarne I stopnia - inżynierskie) Obowiązuje od roku akademickiego 009/00 WYKAZ PRZEDMIOTÓW I PLAN REALIZACJI ROZKŁAD GODZIN ZAJĘĆ Lp Nazwa przedmiotu Obowiązuje po semestrze Godziny

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW INFORMATYKA. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW INFORMATYKA. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW INFORMATYKA. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia: Kierunek studiów informatyka należy do obszaru kształcenia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Karta (sylabus) modułu/predmiotu Budownictwo (Nawa kierunku studiów) Studia I Stopnia Predmiot: Ogrewnictwo Heating Engineering Rok: III Semestr: 6 MK_60 Rodaje ajęć i licba godin: Studia stacjonarne Studia

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. System alarmowe i powiadamiania D1_14

KARTA PRZEDMIOTU. System alarmowe i powiadamiania D1_14 KARTA PRZEDMIOTU. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Załącznik nr 5b do Uchwały nr 21/2013 Senatu KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek Profil kształcenia Nazwa jednostki realizującej moduł/przedmiot: Kontakt (tel./email): Osoba odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. Historia architektury i sztuki B1

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. Historia architektury i sztuki B1 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Historia architektury i sztuki B1 History of Art and Architecture Turystyka

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 56/VI/II/2016 SENATU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KONINIE z dnia 23 lutego 2016 r.

UCHWAŁA Nr 56/VI/II/2016 SENATU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KONINIE z dnia 23 lutego 2016 r. UCHWAŁA Nr 56/VI/II/2016 SENATU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KONINIE z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla przeznaczonego do prowadzenia na Wydziale Społeczno-Ekonomicznym

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin w semestrze II r o k. Nazwa modułu. PLAN STUDIÓW (poziom studiów) I STOPNIA studia (forma studiów) stacjonarne

Liczba godzin w semestrze II r o k. Nazwa modułu. PLAN STUDIÓW (poziom studiów) I STOPNIA studia (forma studiów) stacjonarne PLAN STUDIÓW (poziom studiów) I STOPNIA studia (forma studiów) stacjonarne (kierunek studiów) informatyka specjalności: programowanie systemów i baz danych, systemy i sieci komputerowe, informatyczne systemy

Bardziej szczegółowo

1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych z komentarzami. Kierunkowy efekt kształcenia - opis

1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych z komentarzami. Kierunkowy efekt kształcenia - opis EFEKTY KSZTAŁCENIA (INFORMATYKA I ST) 1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych z komentarzami Kierunkowy efekt kształcenia - symbol Kierunkowy efekt kształcenia - opis Odniesienie

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Programowanie aplikacji bazodanowych w języku C# D1_2

KARTA PRZEDMIOTU. Programowanie aplikacji bazodanowych w języku C# D1_2 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje ogólne. B - Wymagania wstępne

P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje ogólne. B - Wymagania wstępne Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Techniczny Mechanika i budowa maszyn studia pierwszego stopnia - inżynierskie praktyczny P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje

Bardziej szczegółowo

Podstawy projektowania architektonicznego II

Podstawy projektowania architektonicznego II Podstawy projektowania architektonicznego II - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Podstawy projektowania architektonicznego II Kod przedmiotu pod.02_pnadgenebrsw Wydział Kierunek Wydział

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin w semestrze II r o k III r o k IV rok. Nazwa modułu

Liczba godzin w semestrze II r o k III r o k IV rok. Nazwa modułu Załacznik 1. PLAN STUDIÓW (poziom studiów) I STOPNIA studia (forma studiów) stacjonarne (kierunek studiów) informatyka specjalności: programowanie systemów i baz danych, systemy i sieci komputerowe, grafika

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. Protokoły sieciowe D1_7

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. Protokoły sieciowe D1_7 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

Planowanie i organizacja robót inżynieryjnych WF-ST1-GI--12/13Z-PANO. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 15 Zajęcia projektowe: 30

Planowanie i organizacja robót inżynieryjnych WF-ST1-GI--12/13Z-PANO. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 15 Zajęcia projektowe: 30 Karta przedmiotu Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Planowanie i organizacja robót inżynieryjnych Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Gospodarka magazynowa - opis przedmiotu

Gospodarka magazynowa - opis przedmiotu Gospodarka magazynowa - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Gospodarka magazynowa Kod przedmiotu 06.9-WZ-LogP-GM-S16 Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania Logistyka / Logistyka

Bardziej szczegółowo

Gospodarka magazynowa - opis przedmiotu

Gospodarka magazynowa - opis przedmiotu Gospodarka magazynowa - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Gospodarka magazynowa Kod przedmiotu 06.9-WZ-LogP-GM-S16 Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania Logistyka / Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Kierunek:Informatyka- - inż., rok I specjalność: Grafika komputerowa i multimedia

Kierunek:Informatyka- - inż., rok I specjalność: Grafika komputerowa i multimedia :Informatyka- - inż., rok I specjalność: Grafika komputerowa i multimedia Podstawy prawne. 1 15 1 Podstawy ekonomii. 1 15 15 2 Metody uczenia się i studiowania. 1 15 1 Środowisko programisty. 1 30 3 Komputerowy

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA Kierunek studiów: INFORMATYKA Stopień studiów: STUDIA II STOPNIA Obszar Wiedzy/Kształcenia: OBSZAR NAUK TECHNICZNYCH Obszar nauki: DZIEDZINA NAUK TECHNICZNYCH Dyscyplina

Bardziej szczegółowo

Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia

Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Efekty kształcenia dla kierunku studiów Inżynieria 2 studia drugiego stopnia A profil ogólnoakademicki specjalność Technika i Organizacja Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (TOBHP) Umiejscowienie kierunku

Bardziej szczegółowo

Lp. Element Opis. Nazwa przedmiotu/ modułu. Technologia informacyjna kształcenia. Typ przedmiotu/ modułu

Lp. Element Opis. Nazwa przedmiotu/ modułu. Technologia informacyjna kształcenia. Typ przedmiotu/ modułu Lp. Element Opis 1 Nazwa Technologia informacyjna 2 Typ obowiązkowy 3 Instytut Instytut Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki Kod 4 PPWSZ-FA-1-47ntjn-s/n 5 Kierunek, specjalność, poziom i profil kierunek:

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin w semestrze Ogółem Semestr 1 Semestr 2 Semestr 3 E Z Sh W C L S P W C L S P ECTS W C L S P ECTS W C L S P ECTS W C L S P ECTS

Liczba godzin w semestrze Ogółem Semestr 1 Semestr 2 Semestr 3 E Z Sh W C L S P W C L S P ECTS W C L S P ECTS W C L S P ECTS W C L S P ECTS Specjalność: Bezpieczeństwo sieciowych systemów informatycznych, Informatyka techniczna, Technologie internetowe i techniki multimedialne Ogółem Semestr 1 Semestr 2 Semestr Semestr 4 E Z Sh W C L S P W

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Elementy kultury współczesnej. studia I stopnia praktyczny (P) studia stacjonarne nauki humanistyczne. doc.

KARTA PRZEDMIOTU. Elementy kultury współczesnej. studia I stopnia praktyczny (P) studia stacjonarne nauki humanistyczne. doc. KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Elementy kultury współczesnej Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom kształcenia:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Zdrowie Publiczne ogólnoakademicki praktyczny inny jaki. Zakład Statystyki i Informatyki Medycznej

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Zdrowie Publiczne ogólnoakademicki praktyczny inny jaki. Zakład Statystyki i Informatyki Medycznej Kierunek Profil kształcenia Nazwa jednostki realizującej moduł/przedmiot: Kontakt (tel./email): Osoba odpowiedzialna za przedmiot: Osoba(y) prowadząca(e) Przedmioty wprowadzające wraz z wymaganiami wstępnymi

Bardziej szczegółowo

Projektowanie infrastruktury logistycznej Kod przedmiotu

Projektowanie infrastruktury logistycznej Kod przedmiotu owanie infrastruktury logistycznej - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu owanie infrastruktury logistycznej Kod przedmiotu 06.9-WZ-LogP-PIL-W-S15_pNadGen7EYW9 Wydział Kierunek Wydział Ekonomii

Bardziej szczegółowo

Zasady i metody ograniczania zagrożeń w środowisku pracy - opis przedmiotu

Zasady i metody ograniczania zagrożeń w środowisku pracy - opis przedmiotu Zasady i metody ograniczania zagrożeń w środowisku pracy - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Zasady i metody ograniczania zagrożeń w środowisku pracy Kod przedmiotu 06.9-WM-BHP-P-37_14

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów GEOINFORMATYKA studia pierwszego stopnia - profil praktyczny

Efekty kształcenia dla kierunku studiów GEOINFORMATYKA studia pierwszego stopnia - profil praktyczny Załącznik nr 1 Efekty kształcenia dla kierunku studiów GEOINFORMATYKA studia pierwszego stopnia - profil praktyczny Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek studiów geoinformatyka należy

Bardziej szczegółowo

Plan studiów dla kierunku:

Plan studiów dla kierunku: Plan studiów dla kierunku: INFORMATYKA Specjalności: Bezpieczeństwo sieciowych systemów informatycznych, Informatyka techniczna, Technologie internetowe i techniki multimedialne Ogółem Semestr 1 Semestr

Bardziej szczegółowo

Plan studiów dla kierunku:

Plan studiów dla kierunku: Plan studiów dla kierunku: INFORMATYKA Specjalność: Bezpieczeństwo sieciowych systemów informatycznych, Informatyka techniczna, Technologie internetowe i techniki multimedialne Ogółem Semestr 1 Semestr

Bardziej szczegółowo

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE. Nie dotyczy. podstawowy i kierunkowy

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE. Nie dotyczy. podstawowy i kierunkowy 1.1.1 Statystyka opisowa I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE STATYSTYKA OPISOWA Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P6 Wydział Zamiejscowy w Ostrowie Wielkopolskim

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Grafika użytkowa D1_11

KARTA PRZEDMIOTU. Grafika użytkowa D1_11 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Grafika komputerowa

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Grafika komputerowa Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy Dokumentacja specjalności Grafika komputerowa prowadzonej w ramach kierunku Informatyka na wydziale Informatyki 1. Dane ogólne Nazwa kierunku: Informatyka

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 4/2014/I Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 23 stycznia 2014 r.

Uchwała Nr 4/2014/I Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 23 stycznia 2014 r. Uchwała Nr 4/2014/I Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów pierwszego stopnia na kierunku inżynieria odnawialnych źródeł energii,

Bardziej szczegółowo

Obowiązkowy A. Przedmioty kształcenia ogólnego 1 Etykieta w życiu publicznym wykład 9 zaliczenie tak 1 B. Przedmioty podstawowe

Obowiązkowy A. Przedmioty kształcenia ogólnego 1 Etykieta w życiu publicznym wykład 9 zaliczenie tak 1 B. Przedmioty podstawowe Instytut Informatyki, PWSZ w Nysie Kierunek: Informatyka Specjalność: Systemy internetowe, SI studia niestacjonarne Rok 2012/2013 Rok I, semestr I (zimowy) zajęć 1 Etykieta w życiu publicznym 9 tak 1 Przedmiot

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW TRANSPORT STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW TRANSPORT STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW TRANSPORT STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Kierunek studiów Transport należy do obszaru kształcenia

Bardziej szczegółowo

Grafika inżynierska i podstawy projektowania Kod przedmiotu

Grafika inżynierska i podstawy projektowania Kod przedmiotu Grafika inżynierska i podstawy projektowania - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Grafika inżynierska i podstawy projektowania Kod przedmiotu 06.9-WM-BHP-P-18_14L_pNadGenAF7UG Wydział Kierunek

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW NA KIERUNKU INFORMATYKA STUDIA INŻYNIERSKIE SEMESTR: I

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW NA KIERUNKU INFORMATYKA STUDIA INŻYNIERSKIE SEMESTR: I SEMESTR: I 1. Język angielski Z 18 1 PRZEDMIOTY PODSTAWOWE 1. Analiza matematyczna i algebra liniowa E Z 30 15 5 2. Podstawy elektrotechniki Z 10 1 3. Podstawy elektroniki i miernictwa 1 Z 10 2 1. Podstawy

Bardziej szczegółowo

K A T E D R A IN F O R M A T Y K I I M E T O D K O M P U T E R O W Y C H UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY W KRAKOWIE

K A T E D R A IN F O R M A T Y K I I M E T O D K O M P U T E R O W Y C H UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY W KRAKOWIE 1. Kierunek: Informatyka 2. Obszar kształcenia: X nauki ścisłe 3. Sylwetka absolwenta: Studia pierwszego stopnia na kierunku Informatyka przygotowują absolwentów w zakresie treści matematycznych niezbędnych

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia Po ukończeniu studiów absolwent :

Kierunkowe efekty kształcenia Po ukończeniu studiów absolwent : Załącznik nr 16 do uchwały nr 437 /06 /2012 Senatu UR z dnia 21 czerwca 2012 roku EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW Mechatronika poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy absolwenta studia

Bardziej szczegółowo

Systemy wspomagania decyzji Kod przedmiotu

Systemy wspomagania decyzji Kod przedmiotu Systemy wspomagania decyzji - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Systemy wspomagania decyzji Kod przedmiotu 06.9-WM-ZIP-D-06_15W_pNadGenG0LFU Wydział Kierunek Wydział Mechaniczny Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Logistyka I stopień Ogólnoakademicki. Niestacjonarne. Zarządzanie logistyczne Katedra Inżynierii Produkcji Dr Sławomir Luściński

Logistyka I stopień Ogólnoakademicki. Niestacjonarne. Zarządzanie logistyczne Katedra Inżynierii Produkcji Dr Sławomir Luściński KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOGN1-1071 Techniki komputerowe we wspomaganiu decyzji logistycznych

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA 1. Informacje ogólne Nazwa modułu i kod (wg planu studiów) Kierunki studiów Specjalność: Poziom kształcenia Profil kształcenia Forma studiów Obszar kształcenia Koordynator przedmiot:

Bardziej szczegółowo

Informatyka, studia II stopnia (profil ogólnoakademicki) - wersja

Informatyka, studia II stopnia (profil ogólnoakademicki) - wersja Informatyka, studia II stopnia (profil ogólnoakademicki) - wersja 120327 Obszar kształcenia: nauki techniczne. Dziedzina: nauki techniczne. Dyscyplina: Informatyka. MNiSW WI PP Symb. Efekty kształcenia

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE INSTYTUT POLITECHNICZNY SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu (modułu) praktyka zawodowa I przedmiotu Nazwa jednostki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16 PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny Studia

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin w semestrze II r o k. Nazwa modułu. PLAN STUDIÓW (poziom studiów) I STOPNIA studia (forma studiów) niestacjonarne

Liczba godzin w semestrze II r o k. Nazwa modułu. PLAN STUDIÓW (poziom studiów) I STOPNIA studia (forma studiów) niestacjonarne PLAN STUDIÓW (poziom studiów) I STOPNIA studia (forma studiów) niestacjonarne (kierunek studiów) informatyka specjalności: programowanie systemów i baz danych, systemy i sieci komputerowe, informatyczne

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE INSTYTUT POLITECHNICZNY SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu (modułu) praktyka zawodowa I Nazwa jednostki prowadzącej

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI MECHANIKA I BUDOWA MASZYN I STOPIEŃ PRAKTYCZNY

WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI MECHANIKA I BUDOWA MASZYN I STOPIEŃ PRAKTYCZNY WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI Nazwa kierunku Poziom kształcenia Profil kształcenia Symbole efektów kształcenia na kierunku K_W01 K _W 02 K _W03 MECHANIKA I BUDOWA MASZYN I STOPIEŃ PRAKTYCZNY Efekty

Bardziej szczegółowo

Z-ID-404 Bezpieczeństwo danych w systemach. informatycznych

Z-ID-404 Bezpieczeństwo danych w systemach. informatycznych . KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-ID-404 Bezpieczeństwo danych w systemach Nazwa modułu informatycznych Nazwa modułu w języku angielskim Security of Data in Computer Systems Obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA I PROCESY INWESTOWANIA

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA I PROCESY INWESTOWANIA 1.1.1 Rozwój przedsiębiorstwa i procesy inwestowania I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA I PROCESY INWESTOWANIA Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod

Bardziej szczegółowo

METODY ILOŚCIOWE W ZARZĄDZANIU

METODY ILOŚCIOWE W ZARZĄDZANIU 1.1.1 Metody ilościowe w zarządzaniu I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE METODY ILOŚCIOWE W ZARZĄDZANIU Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: RiAF_PS5 Wydział Zamiejscowy

Bardziej szczegółowo

Karta modułu przedmiotu

Karta modułu przedmiotu Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Karta przedmiotu 1 Informacje ogólne Kierunek studiów: Specjalność: Profil : Forma studiów: Stopień : Semestr: Nazwa przedmiotu (j. pol.): Nazwa przedmiotu

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK INFORMATYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK INFORMATYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK INFORMATYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek Informatyka Studiowanie na kierunku Informatyka daje absolwentom dobre podstawy

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA I. Informacje ogólne 1 Nazwa modułu kształcenia Inżynieria 2 Nazwa jednostki prowadzącej moduł Instytut Informatyki, Zakład Informatyki Stosowanej 3 Kod modułu (wypełnia koordynator

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł specjalności inżynieria rehabilitacyjna Rodzaj zajęć: Seminarium SEMINARIUM DYPLOMOWE Diploma Seminar Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

Kierunkowy Wybieralny Polski Semestr V

Kierunkowy Wybieralny Polski Semestr V KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2015/2016 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW Z-ID-505b Projektowanie aplikacji

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK PEDAGOGIKA WSKAZANY SEMESTR KSZTAŁCENIA VI MODUŁ INTERWENCJE W PRACY Z OSOBAMI UZALEŻNIONYMI

KIERUNEK PEDAGOGIKA WSKAZANY SEMESTR KSZTAŁCENIA VI MODUŁ INTERWENCJE W PRACY Z OSOBAMI UZALEŻNIONYMI Tabela 1. Metryka przedmiotu programowego cele i efekty kształcenia POZIOM KSZTAŁCENIA POZIOM VI/ STUDIA I STOPNIA NR PRZEDMIOTU W PROGRAMIE PED.6.16. PROFIL KSZTAŁCENIA ogólnoakademicki TYP PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Załącznik nr 5b do Uchwały senatu UMB nr 61/2016 z dnia 30.05.2016 Kierunek Profil kształcenia Nazwa jednostki realizującej moduł/przedmiot: Kontakt (tel./email):

Bardziej szczegółowo

Kierunek Informatyka. Specjalność Systemy i sieci komputerowe. Specjalność Systemy multimedialne i internetowe

Kierunek Informatyka. Specjalność Systemy i sieci komputerowe. Specjalność Systemy multimedialne i internetowe Kierunek Informatyka Studiowanie na kierunku Informatyka daje absolwentom dobre podstawy z zakresu matematyki, fizyki, elektroniki i metrologii, teorii informacji, języka angielskiego oraz wybranych zagadnień

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA 1. Informacje ogólne Nazwa modułu i kod (wg planu studiów) Nazwa modułu (j. ang.) Kierunki studiów Specjalność/specjalizacja Poziom kształcenia Profil kształcenia Forma studiów

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Podstawy elektroniki i miernictwa, kod: B4. Stacjonarne - wykład 15 h, ćw. audytoryjne 15 h, ćw. laboratoryjne 15 h

KARTA PRZEDMIOTU. Podstawy elektroniki i miernictwa, kod: B4. Stacjonarne - wykład 15 h, ćw. audytoryjne 15 h, ćw. laboratoryjne 15 h KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. Ekonomia R.B5

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. Ekonomia R.B5 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Obszar kształcenia: Koordynator przedmiotu: Prowadzący

Bardziej szczegółowo

Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych (tabele odniesień efektów kształcenia)

Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych (tabele odniesień efektów kształcenia) Załącznik nr 7 do uchwały nr 514 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia prowadzonych

Bardziej szczegółowo

(zaokrąglamy wg reguł księgowania wartość końcową z tabeli 4- patrz niżej) WSPÓŁCZESNE TECHNOLOGIE INFORMACYJNE

(zaokrąglamy wg reguł księgowania wartość końcową z tabeli 4- patrz niżej) WSPÓŁCZESNE TECHNOLOGIE INFORMACYJNE Tabela 1. Metryka przedmiotu programowego- cele i efekty kształcenia POZIOM KSZTAŁCENIA POZIOM VI/ STUDIA I STOPNIA NR PRZEDMIOTU W PROGRAMIE M.1.8. PROFIL KSZTAŁCENIA OGÓLNOAKADEMICKI TYP PRZEDMIOTU obligatoryjny

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechatronika Studia pierwszego stopnia. Podstawy automatyki Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Kod przedmiotu:

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechatronika Studia pierwszego stopnia. Podstawy automatyki Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Kod przedmiotu: Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechatronika Studia pierwszego stopnia Przedmiot: Podstawy automatyki Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Kod przedmiotu: MT 1 N 0 4 4-0_1 Rok: II Semestr: 4 Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

Kierunek:Informatyka- - inż., rok I specjalność: Grafika komputerowa i multimedia

Kierunek:Informatyka- - inż., rok I specjalność: Grafika komputerowa i multimedia :Informatyka- - inż., rok I specjalność: Grafika komputerowa i multimedia Podstawy prawne. 1 15 1 Podstawy ekonomii. 1 15 15 2 Repetytorium z matematyki. 1 30 3 Środowisko programisty. 1 30 3 Komputerowy

Bardziej szczegółowo

Informatyka II stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES)

Informatyka II stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES) KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Badania Operacyjne w Informatyce Operations Research in Computer Science

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Aplikacje mobilne i wbudowane, D1.8

KARTA PRZEDMIOTU. Aplikacje mobilne i wbudowane, D1.8 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Grafika komputerowa

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Grafika komputerowa Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy Dokumentacja specjalności Grafika komputerowa prowadzonej w ramach kierunku Informatyka na wydziale Informatyki 1. Dane ogólne Nazwa kierunku: Informatyka

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: moduł specjalności obowiązkowy: Inżynieria oprogramowania, Sieci komputerowe Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium MODELOWANIE I SYMULACJA Modelling

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA I. 1 Nazwa modułu kształcenia STATYSTYKA MATEMATYCZNA KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA Informacje ogólne 2 Nazwa jednostki prowadzącej moduł Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II,Katedra Nauk Technicznych,

Bardziej szczegółowo

Informatyczne podstawy projektowania Kod przedmiotu

Informatyczne podstawy projektowania Kod przedmiotu Informatyczne podstawy projektowania - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Informatyczne podstawy projektowania Kod przedmiotu Infor.003_pNadGenE34J2 Wydział Kierunek Wydział Budownictwa,

Bardziej szczegółowo