Krajowe Ramy Kwalifikacji Informatyka. Data aktualizacji: 3 lutego 2014

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Krajowe Ramy Kwalifikacji Informatyka. Data aktualizacji: 3 lutego 2014"

Transkrypt

1 Krajowe Ramy Kwalifikacji Informatyka Data aktualiacji: lutego 01

2 Spis treści Efekty kstałcenia... Plany studiów... 8 Karty predmiotów...

3 Efekty kstałcenia Symbol K_W01 K_W0 K_W0 K_W0 K_W0 K_W06 K_W07 K_W08 K_W09 Efekty kstałcenia dla kierunku studiów INFORMATYKA, specjalność: 1) Sieciowe systemy informatycne. ) Bay danych Absolwent studiów I stopnia kierunku Informatyka WIEDZA Ma wiedę matematyki - obejmującą analię matematycną, algebrę, matematykę dyskretną, metody probabilistycne, statystykę i metody numerycne - prydatne do formułowania i rowiąywania prostych adań wiąanych informatyką. Ma podstawową wiedę w akresie fiyki obejmującą elektromagnetym, fiykę półprewodników. Ma elementarną wiedę w akresie elektrotechniki, elektroniki i miernictwa powalającą roumieć funkcjonowanie urądeń elektronicnych. Ma elementarną wiedę w akresie elektroniki, potrebną do roumienia techniki cyfrowej i asad funkcjonowania współcesnych komputerów. Ma elementarną wiedę potrebną do roumienia asad diałania współcesnych sieci komputerowych, w tym sieci beprewodowych. Ma uporądkowaną, podbudowaną teoretycnie wiedę ogólną w akresie algorytmów i ich łożoności obliceniowej, architektury systemów komputerowych, systemów operacyjnych, technologii sieciowych, jęyków i paradygmatów programowania, grafiki i komunikacji cłowiek-komputer, stucnej inteligencji, ba danych, inżynierii oprogramowania ora systemów wbudowanych. Ma podstawową wiedę o cyklu życia i trendach rowojowych systemów informatycnych sprętowych lub programowych. Zna podstawowe metody, techniki i narędia stosowane pry rowiąywaniu prostych adań informatycnych akresu analiy łożoności obliceniowej algorytmów, budowy systemów komputerowych, systemów operacyjnych, sieci komputerowych i technologii sieciowych, implementacji jęyków programowania, grafiki i komunikacji cłowiek-komputer, stucnej inteligencji, ba danych, inżynierii oprogramowania ora systemów wbudowanych. Ma podstawową wiedę nt. kodeksów etycnych dotycących informatyki, na asady netykiety, roumie agrożenia wiąane prestępcością elektronicną, roumie specyfikę systemów krytycnych e wględu na bepieceństwo (ang. mission-critical systems). Odniesienie do efektów kstałcenia w obsarach kstałcenia w akresie nauk technicnych (T1P) T1P_W01 T1P_W01 T1P_W0, T1P_W06 T1P_W01, T1P_W0,, T1P_W06 T1P_W01, T1P_W0, T1P_W06, T1P_W07 T1P_W01, T1P_W0, T1P_W0 T1P_W0,, T1P_W0, T1P_W06, T1P_W07 T1P_W0, T1P_W06 T1P_W07, T1P_W08, T1P_W

4 K_W K_W11 K_W1 K_W1 K_W1 K_W K_W16 K_W17 K_W18 Ma podstawową wiedę nt. patentów, ustawy prawo autorskie i prawa pokrewne ora ustawy o ochronie danych osobowych. Ma podstawową wiedę dotycącą arądania i prowadenia diałalności gospodarcej. Ma podstawową wiedę dotycącą arądania jakością, w tym podstawową wiedę nt. standardów. Ma podstawową wiedę niebędną do roumienia poatechnicnych uwarunkowań diałalności inżyniera informatyka, w tym wiedę na temat asad bepieceństwa i higieny pracy obowiąujących w premyśle. Ma podstawową wiedę dotycącą transferu technologii w odniesieniu do rowiąań informatycnych, obejmującą takie agadnienia jak instalacja oprogramowania, skolenia użytkowników i systemy pomocy. Ma podstawową wiedę w akresie funkcjonowania układów i systemów liniowych ora pretwarania sygnałów. Zna worce projektowe stosowane w projektowaniu aplikacji. Zna metody wytwarania oprogramowania i techniki stosowane w ramach metod. Ma podstawową wiedę o pomiarach, pretwornikach pomiarowych, pryrądach i systemach pomiarowych. Ma uporądkowaną, podbudowaną teoretycnie wiedę w akresie systemów operacyjnych i asad ich diałania, współbieżności i seregowania adań, metod synchroniacji i komunikacji międy procesami. T1P_W08, T1P_W09 T1P_W08, T1P_W11 T1P_W07, T1P_W08, T1P_W09 T1P_W07, T1P_W08 T1P_W07, T1P_W06 T1P_W0 T1P_W0,, T1P_W06 T1P_W07, T1P_W0 T1P_W0, T1P_W06 K_U01 K_U0 K_U0 K_U0 K_U0 K_U06 UMIEJĘTNOŚCI Potrafi wykorystać nabytą wiedę matematycną do opisu procesów, tworenia modeli, apisu algorytmów ora innych diałań w obsare informatyki. Wykorystuje wiedę matematycną do optymaliacji rowiąań arówno sprętowych jak i programowych; potrafi wykorystać do formułowania i rowiąywania adań informatycnych metody analitycne i eksperymentalne Potrafi poyskiwać informacje literatury, ba danych ora innych źródeł, integrować je, dokonywać ich interpretacji ora wyciągać wnioski i formułować opinie. Zna metody samokstałcenia i umie korystać dydaktycnych portali internetowych. Potrafi pracować indywidualnie i w espole informatyków, w tym także potrafi arądać swoim casem ora podejmować obowiąania i dotrymywać terminów. Potrafi poroumiewać się pry użyciu różnych technik w środowisku awodowym ora w innych środowiskach, także wykorystaniem narędi informatycnych. Posługuje się jęykiem angielskim w stopniu powalającym na poroumienie się, precytanie e roumieniem tekstów i opisów programowych. T1P_U01, T1P_U07 T1P_U01, T1P_U07 T1P_U01, T1P_U0, T1P_U0, T1P_U0, T1P_U07, T1P_U1 T1P_U01, T1P_U0, T1P_U0, T1P_U, T1P_U11, T1P_U16 T1P_U0, T1P_U07 T1P_U01, T1P_U0, T1P_U0, T1P_U0,

5 K_U07 K_U08 K_U09 K_U Potrafi planować i preprowadać proste eksperymenty, interpretować uyskane wyniki i wyciągać wnioski. Potrafi wykorystać do formułowania i rowiąywania adań informatycnych proste metody analitycne i eksperymentalne, w tym proste eksperymenty obliceniowe. Potrafi pry formułowaniu i rowiąywaniu adań informatycnych dostregać ich aspekty społecne, ekonomicne i prawne. Ma umiejętność formułowania algorytmów i ich programowania użyciem prynajmniej jednego typowych narędi. K_U11 Potrafi efektywnie pretwarać dane w różnych formatach. K_U1 Potrafi stworyć model prostego systemu. K_U1 Potrafi ocenić łożoność obliceniową algorytmów i problemów. K_U1 K_U K_U16 Ma umiejętność posługiwania się systemami operacyjnymi, administracji i konfigurowania. Ma umiejętność projektowania prostych sieci komputerowych; potrafi pełnić funkcję administratora sieci komputerowej ora apewnienia jej bepieceństwa. Potrafi abepiecyć system informatycny, serwer, aplikację, presyłane dane pred nieuprawnionym dostępem, a także apewnia bepieceństwo diałania aplikacji. K_U17 Ma umiejętność tworenia prostych aplikacji, w tym internetowych. K_U18 Potrafi aprojektować poprawny interfejs użytkownika dla aplikacji, w tym internetowych. K_U19 Ma umiejętność obejmującą takie agadnienia jak instalacja oprogramowania, T1P_U06 T1P_U07, T1P_U08, T1P_U1 T1P_U07, T1P_U09, T1P_U1 T1P_U1 T1P_U07, T1P_U1, T1P_U1, T1P_U1 T1P_U0, T1P_U0, T1P_U1, T1P_U1, T1P_U1 T1P_U07, T1P_U1, T1P_U1, T1P_U1, T1P_U16 T1P_U07, T1P_U1, T1P_U1, T1P_U1 T1P_U07, T1P_U1, T1P_U1, T1P_U1, T1P_U T1P_U07, T1P_U09, T1P_U1, T1P_U1, T1P_U1 T1P_U07, T1P_U09 T1P_U07, T1P_U1, T1P_U1, T1P_U1, T1P_U16 T1P_U07, T1P_U1, T1P_U1, T1P_U1, T1P_U16 T1P_U

6 K_U0 K_U1 K_U K_U K_U skolenia użytkowników i systemy pomocy. Ma umiejętność budowy prostych systemów baodanowych, wykorystujących prynajmniej jeden najbardiej popularnych systemów arądania baą danych. Posiada umiejętność wykorystania narędi informatycnych do analiy układów i systemów liniowych ora analiy sygnałów. Potrafi utworyć specyfikację, aprojektować i aimplementować system informatycny astosowaniem wybranych narędi wspierających budowę oprogramowania, worców projektowych i godnie opracowanym harmonogramem. Potrafi wykonać pomiary podstawowych wielkości elektrycnych wykorystując recywiste i wirtualne systemy pomiarowe. Ma umiejętność rowiąywania klasycnych problemów synchroniacji adań ora dobierania algorytmu seregowania do specyfiki aplikacji. K_U Ma umiejętność budowy prostych systemów wbudowanych. K_U6 K_U7 K_U8 K_U9 K_U K_U1 K_U K_U K_K01 Zna i potrafi wykorystać asady bepieceństwa wiąane pracą w środowisku premysłowym. Potrafi poprawnie użyć prynajmniej jedną metodę sacowania pracochłonności wytwarania oprogramowania. Potrafi wykonać prostą analię sposobu funkcjonowania systemu informatycnego i ocenić istniejące rowiąania informatycne, prynajmniej w odniesieniu do ich cech funkcjonalnych. Potrafi sformułować specyfikację prostych systemów informatycnych w odniesieniu do sprętu, oprogramowania systemowego i cech funkcjonalnych aplikacji. Potrafi ocenić, na podstawowym poiomie, prydatność rutynowych metod i narędi informatycnych ora wybrać i astosować właściwą metodę i narędia do typowych adań informatycnych. Potrafi - godnie adaną specyfikacją - aprojektować ora realiować prosty system informatycny, używając właściwych metod, technik i narędi. Ma umiejętność doboru właściwych narędi stucnej inteligencji i realiowania procesu poyskiwania wiedy ba danych. Potrafi tworyć dokumenty użytkowe wykorystaniem tekstu, grafiki i innych elementów opisu strony. KOMPETENCJE SPOŁECZNE Roumie, że w informatyce wieda i umiejętności bardo sybko stają się prestarałe. T1P_U07, T1P_U1, T1P_U1, T1P_U1 T1P_U07 T1P_U1 T1P_U01, T1P_U07, T1P_U08 T1P_U07, T1P_U1 T1P_U07, T1P_U1, T1P_U1, T1P_U1 T1P_U, T1P_U11 T1P_U1 T1P_U0, T1P_U07, T1P_U1 T1P_U0, T1P_U07, T1P_U1, T1P_U1, T1P_U1 T1P_U07, T1P_U1, T1P_U1, T1P_U, T1P_U16 T1P_U07, T1P_U1, T1P_U16 T1P_U08 T1P_U0, T1P_U07 T1P_K01, T1P_K0, T1P_K0 6

7 K_K0 K_K0 K_K0 K_K0 K_K06 Roumie potrebę i na możliwości dalsego dokstałcania się (studia II i III stopnia, studia podyplomowe, kursy i egaminy preprowadane pre ucelnie, firmy i organiacje awodowe). Zna prykłady i roumie prycyny wadliwie diałających systemów informatycnych, które doprowadiły do poważnych strat finansowych, społecnych lub też do poważnej utraty drowia, a nawet życia. Jest odpowiedialny a pracę własną i skutki podejmowanych decyji, potrafi podporądkować się asadom pracy w grupie w roli lidera i cłonka espołu, jest odpowiedialny a wspólnie realiowane adania. Potrafi wykaać się skutecnością w realiacji projektów o charaktere społecnym, naukowo-badawcym lub programistycno-wdrożeniowym, wchodących w program studiów lub realiowanych poa studiami. Potrafi prekaać informację o osiągnięciach informatyki i różnych aspektach awodu informatyka w sposób powsechnie roumiały. K_K07 Potrafi adbać o poprawność jęykową formułowanych wniosków i opinii. K_K08 Roumie potrebę praktycnego stosowania nabytej wiedy. K_K09 Roumie potrebę achowań profesjonalnych i prestregania asad etyki, w tym ucciwości. T1P_K01, T1P_K0 T1P_K0, T1P_K0, T1P_K0 T1P_K0, T1P_K0, T1P_K0 T1P_K0, T1P_K0, T1P_K0, T1P_K06 T1P_K0, T1P_K06, T1P_K07 T1P_K08 T1P_K08 T1P_K0, T1P_K0, T1P_K0, T1P_K07, T1P_K08 7

8 Plany studiów 8

9 Krajowe Ramy Kwalifikacji - Informatyka PWSZ w Krośnie 9 Kierunek Informatyka Specjalność: Sieciowe systemy informatycne Tryb stacjonarny Plan studiów od roku akademickiego 01/1 - studia inżynierskie Eg. po sem. p. Nawa predmiotu A 1 B 1 Moduł kstałcenia ogólnego Wprowadenie do studiowania Wychowanie fiycne Moduł kstałcenia podstawowego Algebra liniowa geometrią analitycną Analia matematycna Metody probabilistycne i statystyka Systemy dyskretne w informatyce 1 Fiyka 6 Podstawy elektroniki cyfrowej 7 Podstawy elektroniki i miernictwa C Moduł kstałcenia kierunkowego 1 Programowanie niskopoiomowe Podstawy programowania i teoria informacji Algorytmy i struktury danych Architektura komputerów Systemy operacyjne 6 Sieci komputerowe 7 Jęyki i paradygmaty programowania Grafika komputerowa i komunikacja 8 cłowiek - komputer 9 Stucna inteligencja Bay danych I 11 Podstawy inżynierii oprogramowania 1 Systemy wbudowane Problemy społecne i awodowe 1 informatyki 1 Badania operacyjne Programowanie I 16 Programowanie II 17 Programy użytkowe 1 1 Rok I Rok II sem. ćw. W ECTS W ECTS W ECTS W god. forma god. forma god. for ma 1 1 sem. 1 ćw. A A sem. ćw. Rok III sem. ćw. god. forma Predmiot do wyboru (Nowocesne 11 systemy operacyjne casu recywistego/projektowanie systemów casu recywistego/programowanie Predmiot do wyboru (Techniki pretwarania sygnałów/cad w grafice 1 inżynierskiej/ Informatycne systemy arądania) 1 Projekt espołowy 1 Seminarium dyplomowe Praca dyplomowa D Inne predmioty/moduły do wyboru 1 ektorat jęyka obcego Wykład tematycny Elementy kultury współcesnej E Praktyki 1 Praktyka awodowa Praktyka technologicna Praktyka dyplomowa Suma Ogółem W god. forma ECTS W sem. 6 ćw. god. forma ECTS W Rok IV sem. 7 ćw. god. forma Suma Suma ECTS godin ECTS A A A A A A tyg tyg 7 tyg Pr A Pr 1 A 1 tygodnie Pr Pr Pr Pr s s 8 tygodnie D Moduły do wyboru (D1 + D) suma ECTS / god. (min. % ECTS) D1 Moduł kstałcenia specjalnościowego/specjaliacyjnego do wyboru - specjalność Sieciowe systemy informatycne 1 Metody wspomagania decyji Projektowanie obiektowe aplikacji sieciowych Systemy roprosone 6 Integracja sieci komputerowych Zastosowanie sieci komputerowych 6 6 Mikroprocesory i mikrokontrolery sieciowe 7 7 Systemy agentowe w informatyce Predmiot do wyboru 1 (Jęyk 8 SQ/Zarądanie serwerami ba danych) Predmiot do wyboru (Projektowanie 9 graficne stron internetowych/ Grafika w Predmiot do wyboru (Zaawansowane techniki programowania aplikacji sieciowych w jęyku C++/ Zaawansowane techniki programowania aplikacji sieciowych w jęyku C#) ECTS sem. ćw tygodni W - wykład, A - ćwicenia audytoryjne, - ćwicenia laboratoryjne, P - ćwicenia praktycne, Pr - ćwicenia projektowe, Wa - warstaty, S - seminarium

10 PWSZ w Krośnie Kierunek Informatyka Specjalność: Sieciowe systemy informatycne Tryb niestacjonarny Plan studiów od roku akademickiego 01/1 - studia inżynierskie Rok I Rok II Rok III Rok IV p. Nawa predmiotu Eg. sem. 1 sem. sem. sem. sem. sem. 6 sem. 7 Suma Suma po ćw. ćw. ćw. ćw. ćw. ćw. ćw. godin ECTS sem. W ECTS W ECTS W ECTS W ECTS W ECTS W ECTS W ECTS god. form god. forma god. form god. forma god. forma god. form god. forma A Moduł kstałcenia ogólnego a a a 1 Wprowadenie do studiowania Wychowanie fiycne 1 1 B Moduł kstałcenia podstawowego 1 Algebra liniowa geometrią analitycną A Analia matematycna 1 A Metody probabilistycne i statystyka A 60 Systemy dyskretne w informatyce A 60 Fiyka A 6 Podstawy elektroniki cyfrowej 7 Podstawy elektroniki i miernictwa A C Moduł kstałcenia kierunkowego 1 Programowanie niskopoiomowe 1 Podstawy programowania i teoria informacji 1 A Algorytmy i struktury danych A Architektura komputerów 6 6 Systemy operacyjne 60 6 Sieci komputerowe 7 Jęyki i paradygmaty programowania 8 Grafika komputerowa i komunikacja cłowiek - komputer 9 Stucna inteligencja Bay danych I 11 Podstawy inżynierii oprogramowania Pr 1 Systemy wbudowane 6 1 Problemy społecne i awodowe informatyki Badania operacyjne A Programowanie I 16 Programowanie II 17 Programy użytkowe D Moduły do wyboru (D1 + D) suma ECTS / god. (min. % ECTS) D1 Moduł kstałcenia specjalnościowego/specjaliacyjnego do wyboru - specjalność Sieciowe systemy informatycne 1 Metody wspomagania decyji Projektowanie obiektowe aplikacji sieciowych Pr 7 Systemy roprosone 6 Pr 6 Integracja sieci komputerowych Pr Zastosowanie sieci komputerowych Mikroprocesory i mikrokontrolery sieciowe 7 7 Systemy agentowe w informatyce 8 Predmiot do wyboru 1 (Jęyk SQ/Zarądanie serwerami ba danych) Predmiot do wyboru (Projektowanie graficne stron internetowych/ 9 Grafika w multimediach) 6 Predmiot do wyboru (Zaawansowane techniki programowania aplikacji sieciowych w jęyku C++/ Zaawansowane techniki programowania aplikacji sieciowych w jęyku C#) 6 6 Predmiot do wyboru (Nowocesne systemy operacyjne casu 11 recywistego/projektowanie systemów casu recywistego/programowanie aplikacji współbieżnych w systemie QNX) Predmiot do wyboru (Techniki pretwarania sygnałów/cad w grafice 1 inżynierskiej/ Informatycne systemy arądania) Projekt espołowy Pr Pr 8 1 Seminarium dyplomowe s s 6 Praca dyplomowa 7 D Inne predmioty/moduły do wyboru 1 ektorat jęyka obcego 1 Wykład tematycny Elementy kultury współcesnej A 1 1 E Praktyki 1 Praktyka awodowa tygodnie 8 tyg 8 Praktyka technologicna tygodnie 8 tyg 8 Praktyka dyplomowa 7 tygodni 1 7 tyg 1 Suma ## ## W - wykład, A - ćwicenia audytoryjne, - ćwicenia laboratoryjne, P - ćwicenia praktycne, Pr - ćwicenia projektowe, Wa - warstaty, S - seminarium Ogółem

11 Krajowe Ramy Kwalifikacji - Informatyka PWSZ w Krośnie 11 Kierunek Informatyka Specjalność: Technologie internetowe i bay danych Tryb stacjonarny Plan studiów od roku akademickiego 01/1 - studia inżynierskie Eg. po sem. p. Naw a predm iotu Rok I Rok II sem. 1 W ćw. god. forma sem. ECTS W ćw. god. forma Rok III sem. ECTS W ćw. god. forma sem. ECTS W ćw. god. forma sem. ECTS W ćw. god. forma Rok IV sem. 6 ECTS W ćw. god. forma sem. 7 ECTS W ćw. god. forma ECTS Suma godin Suma ECTS 60 A Moduł kstałcenia ogólnego 1 Wprowadenie do studiowania Wychowanie fiycne 1 1 A A 1 B Moduł kstałcenia podstawowego 1 Algebra liniowa geometrią analitycną Analia matematycna Metody probabilistycne i statystyka Systemy dyskretne w informatyce Fiyka 6 Podstawy elektroniki cyfrowej 7 Podstawy elektroniki i miernictwa A A A A A C Moduł kstałcenia kierunkowego 1 Programowanie niskopoiomowe 1 Podstawy programowania i teoria informacji 1 Algorytmy i struktury danych Architektura komputerów Systemy operacyjne Sieci komputerowe Jęyki i paradygmaty programowania Grafika komputerowa i komunikacja cłowiek komputer Stucna inteligencja Bay danych I Podstawy inżynierii oprogramowania Systemy wbudowane Problemy społecne i awodowe informatyki Badania operacyjne Programowanie I 16 Programowanie II 17 Programy użytkowe A Pr A 1 D Moduły do wyboru (D1 + D) suma ECTS / god. (min. % ECTS) D1 Moduł kstałcenia specjalnościowego/specjaliacyjnego do wyboru - specjalność Bay danych 1 Procesy decyyjne Projektowanie obiektowe interfejsów baodanowych Jęyki ba danych Projektowanie ba danych Hurtownie i eksploracja danych 6 Administrowanie ba danych 7 Roprosone systemy ba danych 8 9 P P P Predmiot do wyboru 1 (Jęyk XM w baach danych/ Aplikacje mobilne i wbudowane) Predmiot do wyboru ( Grafika reklamowa/ Projektowanie graficne) Predmiot do wyboru (Zaawansowane techniki programowania aplikacji baodanowych w jęyku C++/ Zaawansowane techniki programowania aplikacji baodanowych w jęyku C#) 11 Predmiot do wyboru (Systemy arądania baami danych/procedury składowane w baach danych) 1 Predmiot do wyboru (Metody drążenia danych/internetowe aplikacje baodanowe) 1 Projekt espołowy 1 Seminarium dyplomowe Praca dyplomowa 6 Pr 6 7 Pr s tyg 60 s 90 D Inne predmioty/moduły do wyboru 1 ektorat jęyka obcego Wykład tematycny Elementy kultury współcesnej 1 E Praktyki 1 Praktyka awodowa Praktyka technologicna Praktyka dyplomowa A 1 1 tygodnie 8 tygodnie Sum a tyg tyg 7 tygodni Ogółem W - wykład, A - ćwicenia audytoryjne, - ćwicenia laboratoryjne, P - ćwicenia praktycne, Pr - ćwicenia projektowe, Wa - warstaty, S - seminarium

12 Krajowe Ramy Kwalifikacji - Informatyka PWSZ w Krośnie 1 Kierunek Informatyka Specjalność: Technologie internetowe i bay danych Tryb niestacjonarny Plan studiów od roku akademickiego 01/1 - studia inżynierskie Eg. po sem. p. Naw a predm iotu Rok I W Rok II sem. 1 sem. ćw. ćw. god. forma ECTS W god. forma sem. ECTS W ćw. god. forma Rok III sem. ECTS W ćw. god. forma sem. ECTS W ćw. god. forma Rok IV sem. 6 ECTS W ćw. god. forma sem. 7 ECTS W ćw. god. forma ECTS Suma godin Suma ECTS A Moduł kstałcenia ogólnego 1 Wprowadenie do studiowania Wychowanie fiycne 1 1 A A 1 A A B Moduł kstałcenia podstawowego 1 Algebra liniowa geometrią analitycną Analia matematycna Metody probabilistycne i statystyka Systemy dyskretne w informatyce Fiyka 6 Podstawy elektroniki cyfrowej 7 Podstawy elektroniki i miernictwa A A A 60 6 C Moduł kstałcenia kierunkowego 1 Programowanie niskopoiomowe 1 Podstawy programowania i teoria informacji 1 Algorytmy i struktury danych Architektura komputerów Systemy operacyjne Sieci komputerowe Jęyki i paradygmaty programowania Grafika komputerowa i komunikacja cłowiek komputer Stucna inteligencja Bay danych I Podstawy inżynierii oprogramowania Systemy wbudowane Problemy społecne i awodowe informatyki Badania operacyjne Programowanie I Programowanie II Programy użytkowe A Pr A 1 D Moduły do wyboru (D1 + D) suma ECTS / god. (min. % ECTS) D1 Moduł kstałcenia specjalnościowego/specjaliacyjnego do wyboru - specjalność Bay danych 1 P P P Procesy decyyjne Projektowanie obiektowe interfejsów baodanowych Jęyki ba danych Projektowanie ba danych Hurtownie i eksploracja danych 6 Administrowanie ba danych 7 Roprosone systemy ba danych 8 Predmiot do wyboru 1 (Jęyk XM w baach danych/ Aplikacje mobilne i wbudowane) 9 Predmiot do wyboru ( Grafika reklamowa/ Projektowanie graficne) Predmiot do wyboru (Zaawansowane techniki programowania aplikacji baodanowych w jęyku C++/ Zaawansowane techniki programowania aplikacji baodanowych w jęyku C#) 11 Predmiot do wyboru (Systemy arądania baami danych/procedury składowane w baach danych) 1 Predmiot do wyboru (Metody drążenia danych/internetowe aplikacje baodanowe) 1 Projekt espołowy 1 Seminarium dyplomowe Praca dyplomowa Pr 6 Pr s s D Inne predmioty/moduły do wyboru 1 ektorat jęyka obcego Wykład tematycny Elementy kultury współcesnej 1 E Praktyki 1 Praktyka awodowa Praktyka technologicna Praktyka dyplomowa A 1 1 tygodnie 8 tygodnie Sum a tyg 1 7 tyg tyg 7 tygodni Ogółem 7 0 W - wykład, A - ćwicenia audytoryjne, - ćwicenia laboratoryjne, P - ćwicenia praktycne, Pr - ćwicenia projektowe, Wa - warstaty, S - seminarium 90

13 Krajowe Ramy Kwalifikacji - Informatyka PWSZ w Krośnie 1 Kierunek Informatyka Specjalność: Informatyka praktycna Tryb stacjonarny Plan studiów od roku akademickiego 01/1 - studia inżynierskie p. Nawa predmiotu A 1 B 1 Moduł kstałcenia ogólnego Wprowadenie do studiowania Wychowanie fiycne Moduł kstałcenia podstawowego Algebra liniowa geometrią analitycną Analia matematycna Metody probabilistycne i statystyka Systemy dyskretne w informatyce Rok I Eg. sem. 1 po ćw. sem W ECTS W god. forma. 1 Fiyka 6 Podstawy elektroniki cyfrowej 7 Podstawy elektroniki i miernictwa C Moduł kstałcenia kierunkowego 1 Programowanie niskopoiomowe Podstawy programowania i teoria informacji Algorytmy i struktury danych Architektura komputerów Systemy operacyjne 6 Sieci komputerowe 7 Jęyki i paradygmaty programowania Grafika komputerowa i komunikacja 8 cłowiek - komputer 9 Stucna inteligencja Bay danych I 11 Podstawy inżynierii oprogramowania 1 Systemy wbudowane Problemy społecne i awodowe 1 informatyki 1 Badania operacyjne Programowanie I 16 Programowanie II 17 Programy użytkowe D D D 1 E A A A A A sem. ćw. god. forma ECTS Rok II sem. ćw. W ECTS W god. for ma Rok III sem. ćw. god. forma W god. forma ECTS A A A god. forma Pr A 1 tygodnie tyg tyg 7 tyg Pr 6 Pr s s tygodnie P 60 7 P A 60 Suma Suma godi ECTS n god. forma ECTS ECTS W Rok IV sem. 7 ćw W sem. 6 ćw. 1 Moduły do wyboru (D1 + D) suma ECTS / god. (min. % ECTS) Moduł kstałcenia specjalnościowego/specjaliacyjnego do wyboru - specjalność Sieciowe systemy informatycne Protokoły sieciowe Informatycne systemy diagnostycne Wstęp do technologii sterowania roprosonego Technologia programowania węła sieci systemu sterującego 7 Systemy alarmowe i powiadamiania 6 Zastosowanie sieci komputerowych Integracja systemów sieciowych Rysunek technicny i geometria wykreślna Zintegrowane systemy elektroniki samochodowej Predmiot do wyboru 1 (Jęyk SQ/Zarądanie serwerami ba danych) Predmiot do wyboru (Grafika użytkowa/ Grafika w multimediach) Predmiot do wyboru (Zaawansowane techniki programowania aplikacji sieciowych w jęyku C++/ Zaawansowane techniki programowania aplikacji sieciowych w jęyku C#) Predmiot do wyboru (Projektowanie systemów casu recywistego/programowanie aplikacji współbieżnych w systemie Predmiot do wyboru (Techniki pretwarania sygnałów/cad w grafice inżynierskiej/ Informatycne systemy arądania) Projekt espołowy Seminarium dyplomowe Praca dyplomowa Inne predmioty/moduły do wyboru ektorat jęyka obcego Wykład tematycny Elementy kultury współcesnej Praktyki Praktyka awodowa Praktyka technologicna Praktyka dyplomowa Suma Ogółem ECTS sem. ćw tygodni W - wykład, A - ćwicenia audytoryjne, - ćwicenia laboratoryjne, P - ćwicenia praktycne, Pr - ćwicenia projektowe, Wa - warstaty, S - seminarium

14 Krajowe Ramy Kwalifikacji - Informatyka PWSZ w Krośnie 1 Kierunek Informatyka Specjalność: Informatyka praktycna Tryb niestacjonarny Plan studiów od roku akademickiego 01/1 - studia inżynierskie p. Naw a predm iotu Rok I Eg. po sem. W Rok II sem. 1 ćw. god. forma sem. ECTS W ćw. god. forma Rok III sem. ECTS W ćw. god. forma sem. ECTS W ćw. god. forma sem. ECTS W god. Rok IV sem. 6 ćw. forma ECTS W ćw. god. forma sem. 7 ECTS W ćw. god. forma ECTS Suma godin Suma ECTS A Moduł kstałcenia ogólnego 1 Wprowadenie do studiowania Wychowanie fiycne 1 A A B Moduł kstałcenia podstawowego 1 Algebra liniowa geometrią analitycną Analia matematycna Metody probabilistycne i statystyka Systemy dyskretne w informatyce Fiyka 6 Podstawy elektroniki cyfrowej 7 Podstawy elektroniki i miernictwa 1 A A A A A 6 1 C Moduł kstałcenia kierunkowego 1 Programowanie niskopoiomowe 1 Podstawy programowania i teoria informacji 1 Algorytmy i struktury danych Architektura komputerów Systemy operacyjne Sieci komputerowe Jęyki i paradygmaty programowania Grafika komputerowa i komunikacja cłowiek - komputer Stucna inteligencja Bay danych I Podstawy inżynierii oprogramowania Systemy wbudowane Problemy społecne i awodowe informatyki Badania operacyjne Programowanie I 16 Programowanie II 17 Programy użytkowe A tyg 6 Pr A 1 D Moduły do wyboru (D1 + D) suma ECTS / god. (min. % ECTS) D1 Moduł kstałcenia specjalnościowego/specjaliacyjnego do wyboru - specjalność Sieciowe systemy informatycne Protokoły sieciowe Informatycne systemy diagnostycne Wstęp do technologii sterowania roprosonego Technologia programowania węła sieci systemu sterującego Systemy alarmowe i powiadamiania Zastosowanie sieci komputerowych Integracja systemów sieciowych Rysunek technicny i geometria wykreślna Zintegrowane systemy elektroniki samochodowej Predmiot do wyboru 1 (Jęyk SQ/Zarądanie serwerami ba danych) Predmiot do wyboru (Grafika użytkowa/ Grafika w 11 multimediach) Predmiot do wyboru (Zaawansowane techniki programowania 1 aplikacji sieciowych w jęyku C++/ Zaawansowane techniki programowania aplikacji sieciowych w jęyku C#) Predmiot do wyboru (Projektowanie systemów casu recywistego/programowanie aplikacji współbieżnych w systemie QNX) Predmiot do wyboru (Techniki pretwarania sygnałów/cad w grafice inżynierskiej/ Informatycne systemy arądania) Projekt espołowy Seminarium dyplomowe Praca dyplomowa 7 6 P P Pr Pr s s D Inne predmioty/moduły do wyboru 1 ektorat jęyka obcego Wykład tematycny Elementy kultury współcesnej 1 E Praktyki 1 Praktyka awodowa Praktyka technologicna Praktyka dyplomowa A 1 1 tygodnie 8 tygodnie Sum a tyg tyg 7 tygodni Ogółem

15 Karty predmiotów

16 KARTA PRZEDMIOTU Informacje ogólne Nawa predmiotu i kod (wg planu studiów): Badania opreacyjne kod: C1 Nawa predmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Specjalność/specjaliacja: Poiom kstałcenia: Profil kstałcenia: Forma studiów: Obsar kstałcenia: Diedina: Dyscyplina nauki: Koordynator predmiotu: Informatyka Sieciowe Systemy Informatycne / Bay danych studia I stopnia praktycny (P) studia stacjonarne / studia niestacjonarne nauki technicne nauki technicne Informatyka dr Jolanta Wojtowic. Ogólna charakterystyka predmiotu Prynależność do modułu: Status predmiotu: Jęyk wykładowy: kstałcenia kierunkowego obowiąkowy polski Rok studiów, semestr: I, Forma i wymiar ajęć według planu studiów: Interesariuse i instytucje partnerskie (nieobowiąkowe) Wymagania wstępne / Predmioty wprowadające: stacjonarne - wykład h, ćw. audytoryjne h niestacjonarne - wykład h, ćw. audytoryjne h Analia matematycna, matematyka dyskretna.

17 stacjonarne Niestacjonarn e. Bilans punktów ECTS Całkowita licba punktów ECTS (wg planu studiów; 1 punkt =- godin pracy studenta, w tym praca na ajęciach i poa ajęciami): (A + B) Krajowe Ramy Kwalifikacji - Informatyka 17 A. icba godin wymagających bepośredniego udiału naucyciela (kontaktowych, w casie recywistym, w tym testy, egaminy etc) podiałem na typy ajęć ora całkowita licba punktów ECTS osiąganych na tych ajęciach obecność na wykładach obecność na ćwiceniach audytoryjnych udiał w konsultacjach w sumie: 0 ECTS 1. B. Poscególne typy adań do samokstałcenia studenta (niewymagających bepośredniego udiału naucyciela) wra planowaną średnią licbą godin na każde i sumarycną licbą ECTS (np. praca w bibliotece, w sieci, na platformie e- learningowej, w laboratorium, praca nad projektem końcowym, prygotowanie ogólne; suma poscególnych godin powinna gadać się licbą ogólną) prygotowanie ogólne prygotowanie do ćwiceń audytoryjnych prygotowanie do kolokwium aliceniowego praca w bibliotece praca w sieci w sumie: 0 70 ECTS. C. icba godin praktycnych/laboratoryjnych w ramach predmiotu ora wiąana tym licba punktów ECTS (ta licba nie musi być powiąana licbą godin kontaktowych, niektóre ajęcia praktycne/laboratoryjne mogą odbywać się be udiału naucyciela): udiał w ćwiceniach audytoryjnych praca praktycna samodielna w sumie: ECTS 60 1,. Opis predmiotu Cel predmiotu: Ponanie pre studenta metod stosowanych w badaniach operacyjnych uwględnieniem ałożeń, warunków i ograniceń ich wykorystania. Ukaanie

18 Krajowe Ramy Kwalifikacji - Informatyka wartości ponawcej stosowanych metod i możliwości ich wykorystanie w 18 procesach decyyjnych. Metody dydaktycne: wykład informacyjny, ćwicenia audytoryjne. np. podające (wykład), problemowe (konwersatorium, seminarium), aktywiujące (symulacja, metoda prypadków itp. ), eksponujace (poka, film), praktycne (ćwicenia, metoda projektów itp) pełniejsy wyka poniżej (prosimy wybrać najstosowniejse - jedną lub więcej, można dodać własne metody) Treści kstałcenia (w robiciu na formę ajęć (jeśli są różne formy) i najlepiej w punktach): Wykłady: 1. Programowanie liniowe formułowanie adań decyyjnych, model matematycny, graficna i algebraicna metoda rowiąywania adań, metoda simpleks jej łożoność, interpretacja wyników rowiąania optymalnego, prediały stabilności rowiąania optymalnego.. Programowanie nieliniowe ograniceniami i be, metody gradientowa i begradientowa.. Programowanie całkowitolicbowe - metaheurystyki lokalnego presukiwania sąsiedtwa.. Procesy wieloetapowe. Programowanie dynamicne.. Zarądanie projektem (analia sieci) analia casowa metodami CPM i PERT, analia casowokostowa metodą CMP-MCX. 6. Seregowanie adań: a. Elementy teorii kolejek rodaje, worce prybyć i obsługi. b. Deterministycne problemy seregowania adań: podstawowe ałożenia i ich interpretacja, prykładowe podejścia i algorytmy. Ćwicenia audytoryjne: 1. Programowanie liniowe formułowanie adań decyyjnych, model matematycny, graficna i algebraicna metoda rowiąywania adań, metoda simpleks jej łożoność, interpretacja wyników rowiąania optymalnego, prediały stabilności rowiąania optymalnego.. Programowanie nieliniowe ograniceniami i be, metody gradientowa i begradientowa.. Programowanie całkowitolicbowe - metaheurystyki lokalnego presukiwania sąsiedtwa.. Procesy wieloetapowe. Programowanie dynamicne. Zarądanie projektem (analia sieci) analia casowa metodami CPM i PERT, analia casowokostowa metodą CMP-MCX. 6. Seregowanie adań: a. Elementy teorii kolejek rodaje, worce prybyć i obsługi. b. Deterministycne problemy seregowania adań: podstawowe ałożenia i ich interpretacja, prykładowe podejścia i algorytmy.

19 19. Efekty kstałcenia i sposoby weryfikacji Efekty kstałcenia (w sumie wymienić ok. od do 9 efektów - podać numery efektów listy dla danego kierunku/specjalności opublikowane na stronie ucelni; podać TYKO te efekty (tam gdie to możliwe i stosowne w trech kategoriach, np. kompetencje społecne mogą nie być realiowane w tym predmiocie), na których osiągnięcie kładie się nacisk w ramach predmiotu, wybrane efekty kierunkowe powinny być bardiej scegółowo sformułowane niż te dla całej specjalności, tak aby były weryfikowalne dlatego mają osobne symbole jako efekty predmiotu) Efekt predmiotu (kod predmiotu + kod efektu kstałcenia) C1_W01 C1_W0 C1_W0 Student, który alicył predmiot (spełnił minimum wymagań) Wieda: 1. Zna budowę i własności modeli decyyjnych ora metody ich rowiąania.. Zna metody sieciowego planowania.. Ma wiedę akresu teorii kolejek ora na deterministycne algorytmy seregowania adań. Efekt kierunkowy K_W01 K_W K_W01 K_W06 K_W18

20 0 C1_U01 Umiejętności: 1. Posiada umiejętność roponawania problemów optymaliacyjnych i dobór odpowiedniej dla nich metody uyskania rowiąania pre astosowanie wybranych narędi informatycnych lub samodielnie aimplementowanych programów. K_U1 K_U01 C1_U0. Potrafi aprojektować ora preprowadić analię casowo-kostową projektów wykorystaniem gotowych narędi informatycnych. Potrafi rowiąać deterministycne problemy seregowania adań. K_U0 C1_U0 K_U Sposoby weryfikacji efektów kstałcenia: (np. dyskusja, gra dydaktycna, adanie e-learningowe, ćwicenie laboratoryjne, projekt indywidualny/ grupowy, ajęcia terenowe, referat studenta, praca pisemna, kolokwium, test aliceniowy, egamin, opinia eksperta ewnętrnego, etc. Dodać do każdego wybranego sposobu symbol akładanego efektu, jeśli jest ich więcej) p. Efekt predmiotu Sposób weryfikacji Ocena formująca Ocena końcowa 1. C1_W01 kolokwium aliceniowe sprawdian wiedy. C1_W0 kolokwium aliceniowe sprawdian wiedy. C1_W0 kolokwium aliceniowe sprawdian wiedy średnia ocen formujących średnia ocen formujących średnia ocen formujących. C1_U01 ćwicenia laboratoryjne sprawodania prac laboratoryjnych średnia ocen formujących

KARTA PRZEDMIOTU. Zarządzanie i marketing R.C17

KARTA PRZEDMIOTU. Zarządzanie i marketing R.C17 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nawa predmiotu i kod (wg planu studiów): Kierunek studiów: Poiom kstałcenia: Profil kstałcenia: Forma studiów: Obsar kstałcenia: Koordynator predmiotu: Prowadący predmiot:

Bardziej szczegółowo

Języki interpretowane Interpreted languages PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Języki interpretowane Interpreted languages PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Jęyki interpretowane Interpreted languages Informatyka Stacjonarne IO2_02 Obowiąkowy w ramach specjalności: Inżynieria oprogramowania II stopień Rok: I Semestr: II wykład, laboratorium 1W, 2L 3 ECTS I

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE. WYDZIAŁ Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE. WYDZIAŁ Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ Kultury Fiycnej i Ochrony Zdrowia Katedra Morfologicnych i Cynnościowych Podstaw Kultury Fiycnej Kierunek: Wychowanie Fiycne SYLABUS Nawa predmiotu Rytmika

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia wymagane do podjęcia studiów 2 stopnia na kierunku Informatyka

Efekty kształcenia wymagane do podjęcia studiów 2 stopnia na kierunku Informatyka Efekty kształcenia wymagane do podjęcia studiów 2 stopnia na kierunku Informatyka Test kwalifikacyjny obejmuje weryfikację efektów kształcenia oznaczonych kolorem szarym, efektów: K_W4 (!), K_W11-12, K_W15-16,

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzono na Radzie Wydziału w dniu 11 czerwca 2015 r.

Zatwierdzono na Radzie Wydziału w dniu 11 czerwca 2015 r. PLAN STUDIÓW DLA KIERUNKU INFORMATYKA STUDIA: INŻYNIERSKIE TRYB STUDIÓW: STACJONARNE Zatwierdzono na Radzie Wydziału w dniu 11 czerwca 201 r. Egzamin po semestrze Obowiązuje od naboru na rok akademicki

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Obsługa ruchu turystycznego. Tourism Management Turystyka i rekreacja. studia I stopnia praktyczny (P) studia stacjonarne

KARTA PRZEDMIOTU. Obsługa ruchu turystycznego. Tourism Management Turystyka i rekreacja. studia I stopnia praktyczny (P) studia stacjonarne KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW INFORMATYKA. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW INFORMATYKA. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW INFORMATYKA. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia: Kierunek studiów informatyka należy do obszaru kształcenia

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Komunikacja społeczna B5

KARTA PRZEDMIOTU. Komunikacja społeczna B5 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Komunikacja społeczna B5 Socialcommunication Turystyka i rekreacja Specjalność/specjalizacja:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. Historia architektury i sztuki B1

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. Historia architektury i sztuki B1 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Historia architektury i sztuki B1 History of Art and Architecture Turystyka

Bardziej szczegółowo

Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia 1 2 3. Kierunkowe efekty kształcenia WIEDZA (W)

Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia 1 2 3. Kierunkowe efekty kształcenia WIEDZA (W) EFEKTY KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU "MECHATRONIKA" nazwa kierunku studiów: Mechatronika poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia profil kształcenia: ogólnoakademicki symbol kierunkowych efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Załącznik nr 5b do Uchwały nr 21/2013 Senatu KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek Profil kształcenia Nazwa jednostki realizującej moduł/przedmiot: Kontakt (tel./email): Osoba odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Elementy kultury współczesnej. studia I stopnia praktyczny (P) studia stacjonarne nauki humanistyczne. doc.

KARTA PRZEDMIOTU. Elementy kultury współczesnej. studia I stopnia praktyczny (P) studia stacjonarne nauki humanistyczne. doc. KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Elementy kultury współczesnej Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom kształcenia:

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje ogólne. B - Wymagania wstępne

P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje ogólne. B - Wymagania wstępne Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Techniczny Mechanika i budowa maszyn studia pierwszego stopnia - inżynierskie praktyczny P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje

Bardziej szczegółowo

Obowiązkowy A. Przedmioty kształcenia ogólnego 1 Etykieta w życiu publicznym wykład 9 zaliczenie tak 1 B. Przedmioty podstawowe

Obowiązkowy A. Przedmioty kształcenia ogólnego 1 Etykieta w życiu publicznym wykład 9 zaliczenie tak 1 B. Przedmioty podstawowe Instytut Informatyki, PWSZ w Nysie Kierunek: Informatyka Specjalność: Systemy internetowe, SI studia niestacjonarne Rok 2012/2013 Rok I, semestr I (zimowy) zajęć 1 Etykieta w życiu publicznym 9 tak 1 Przedmiot

Bardziej szczegółowo

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE. Nie dotyczy. podstawowy i kierunkowy

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE. Nie dotyczy. podstawowy i kierunkowy 1.1.1 Statystyka opisowa I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE STATYSTYKA OPISOWA Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P6 Wydział Zamiejscowy w Ostrowie Wielkopolskim

Bardziej szczegółowo

Planowanie i organizacja robót inżynieryjnych WF-ST1-GI--12/13Z-PANO. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 15 Zajęcia projektowe: 30

Planowanie i organizacja robót inżynieryjnych WF-ST1-GI--12/13Z-PANO. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 15 Zajęcia projektowe: 30 Karta przedmiotu Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Planowanie i organizacja robót inżynieryjnych Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW TRANSPORT STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW TRANSPORT STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW TRANSPORT STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Kierunek studiów Transport należy do obszaru kształcenia

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA Kierunek studiów: INFORMATYKA Stopień studiów: STUDIA II STOPNIA Obszar Wiedzy/Kształcenia: OBSZAR NAUK TECHNICZNYCH Obszar nauki: DZIEDZINA NAUK TECHNICZNYCH Dyscyplina

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Grafika komputerowa

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Grafika komputerowa Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy Dokumentacja specjalności Grafika komputerowa prowadzonej w ramach kierunku Informatyka na wydziale Informatyki 1. Dane ogólne Nazwa kierunku: Informatyka

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA I. Informacje ogólne 1 Nazwa modułu kształcenia Inżynieria 2 Nazwa jednostki prowadzącej moduł Instytut Informatyki, Zakład Informatyki Stosowanej 3 Kod modułu (wypełnia koordynator

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA 1. Informacje ogólne Nazwa modułu i kod (wg planu studiów) Kierunki studiów Specjalność: Poziom kształcenia Profil kształcenia Forma studiów Obszar kształcenia Koordynator przedmiot:

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW NA KIERUNKU INFORMATYKA STUDIA INŻYNIERSKIE SEMESTR: I

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW NA KIERUNKU INFORMATYKA STUDIA INŻYNIERSKIE SEMESTR: I SEMESTR: I 1. Język angielski Z 18 1 PRZEDMIOTY PODSTAWOWE 1. Analiza matematyczna i algebra liniowa E Z 30 15 5 2. Podstawy elektrotechniki Z 10 1 3. Podstawy elektroniki i miernictwa 1 Z 10 2 1. Podstawy

Bardziej szczegółowo

Kierunkowy Wybieralny Polski Semestr V

Kierunkowy Wybieralny Polski Semestr V KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2015/2016 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW Z-ID-505b Projektowanie aplikacji

Bardziej szczegółowo

K A T E D R A IN F O R M A T Y K I I M E T O D K O M P U T E R O W Y C H UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY W KRAKOWIE

K A T E D R A IN F O R M A T Y K I I M E T O D K O M P U T E R O W Y C H UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY W KRAKOWIE 1. Kierunek: Informatyka 2. Obszar kształcenia: X nauki ścisłe 3. Sylwetka absolwenta: Studia pierwszego stopnia na kierunku Informatyka przygotowują absolwentów w zakresie treści matematycznych niezbędnych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16 PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny Studia

Bardziej szczegółowo

Logistyka I stopień Ogólnoakademicki. Niestacjonarne. Zarządzanie logistyczne Katedra Inżynierii Produkcji Dr Sławomir Luściński

Logistyka I stopień Ogólnoakademicki. Niestacjonarne. Zarządzanie logistyczne Katedra Inżynierii Produkcji Dr Sławomir Luściński KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOGN1-1071 Techniki komputerowe we wspomaganiu decyzji logistycznych

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE INSTYTUT POLITECHNICZNY SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu (modułu) praktyka zawodowa I przedmiotu Nazwa jednostki

Bardziej szczegółowo

Z-ID-404 Bezpieczeństwo danych w systemach. informatycznych

Z-ID-404 Bezpieczeństwo danych w systemach. informatycznych . KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-ID-404 Bezpieczeństwo danych w systemach Nazwa modułu informatycznych Nazwa modułu w języku angielskim Security of Data in Computer Systems Obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA I PROCESY INWESTOWANIA

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA I PROCESY INWESTOWANIA 1.1.1 Rozwój przedsiębiorstwa i procesy inwestowania I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA I PROCESY INWESTOWANIA Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod

Bardziej szczegółowo

METODY ILOŚCIOWE W ZARZĄDZANIU

METODY ILOŚCIOWE W ZARZĄDZANIU 1.1.1 Metody ilościowe w zarządzaniu I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE METODY ILOŚCIOWE W ZARZĄDZANIU Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: RiAF_PS5 Wydział Zamiejscowy

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK PEDAGOGIKA WSKAZANY SEMESTR KSZTAŁCENIA VI MODUŁ INTERWENCJE W PRACY Z OSOBAMI UZALEŻNIONYMI

KIERUNEK PEDAGOGIKA WSKAZANY SEMESTR KSZTAŁCENIA VI MODUŁ INTERWENCJE W PRACY Z OSOBAMI UZALEŻNIONYMI Tabela 1. Metryka przedmiotu programowego cele i efekty kształcenia POZIOM KSZTAŁCENIA POZIOM VI/ STUDIA I STOPNIA NR PRZEDMIOTU W PROGRAMIE PED.6.16. PROFIL KSZTAŁCENIA ogólnoakademicki TYP PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Kierunkowy Wybieralny Polski Semestr V

Kierunkowy Wybieralny Polski Semestr V KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2015/2016 Z-ID-505a Projektowanie aplikacji internetowych JAVA Web Application

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin w semestrze II r o k. Nazwa modułu. PLAN STUDIÓW (poziom studiów) I STOPNIA studia (forma studiów) niestacjonarne

Liczba godzin w semestrze II r o k. Nazwa modułu. PLAN STUDIÓW (poziom studiów) I STOPNIA studia (forma studiów) niestacjonarne PLAN STUDIÓW (poziom studiów) I STOPNIA studia (forma studiów) niestacjonarne (kierunek studiów) informatyka specjalności: programowanie systemów i baz danych, systemy i sieci komputerowe, informatyczne

Bardziej szczegółowo

Informatyka II stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES)

Informatyka II stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES) KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Badania Operacyjne w Informatyce Operations Research in Computer Science

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE INSTYTUT POLITECHNICZNY SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu (modułu) praktyka zawodowa I Nazwa jednostki prowadzącej

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji uczniów do I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki na rok szkolny 2015/2016

Zasady rekrutacji uczniów do I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki na rok szkolny 2015/2016 Zasady rekrutacji ucniów do I Liceum Ogólnokstałcącego im. Tadeusa Kościuski na rok skolny 201/2016 Podstawa prawna: Roporądenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu dnia 20 lutego 2004 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

Specjalnościowy Obowiązkowy Polski Semestr 5

Specjalnościowy Obowiązkowy Polski Semestr 5 KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2015/2016 Z-ID-507b Język programowania Python The Python Programming Language

Bardziej szczegółowo

(zaokrąglamy wg reguł księgowania wartość końcową z tabeli 4- patrz niżej) WSPÓŁCZESNE TECHNOLOGIE INFORMACYJNE

(zaokrąglamy wg reguł księgowania wartość końcową z tabeli 4- patrz niżej) WSPÓŁCZESNE TECHNOLOGIE INFORMACYJNE Tabela 1. Metryka przedmiotu programowego- cele i efekty kształcenia POZIOM KSZTAŁCENIA POZIOM VI/ STUDIA I STOPNIA NR PRZEDMIOTU W PROGRAMIE M.1.8. PROFIL KSZTAŁCENIA OGÓLNOAKADEMICKI TYP PRZEDMIOTU obligatoryjny

Bardziej szczegółowo

Sylabus na rok 2014/2015 ZAKAŻENIA SZPITALNE. Medycznego

Sylabus na rok 2014/2015 ZAKAŻENIA SZPITALNE. Medycznego Nawa predmiotu Nawa jednostki prowadącej predmiot Sylabus na rok 2014/2015 ZAKAŻENIA SZPITALNE Wydiał Medycny, Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycnego Kod predmiotu Studia Kierunek studiów Poiom kstałcenia

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Grafika komputerowa

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Grafika komputerowa Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy Dokumentacja specjalności Grafika komputerowa prowadzonej w ramach kierunku Informatyka na wydziale Informatyki 1. Dane ogólne Nazwa kierunku: Informatyka

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł specjalności inżynieria rehabilitacyjna Rodzaj zajęć: Seminarium SEMINARIUM DYPLOMOWE Diploma Seminar Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Język polski. Badania operacyjne Nazwa przedmiotu Język angielski operational research USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW

KARTA PRZEDMIOTU. Język polski. Badania operacyjne Nazwa przedmiotu Język angielski operational research USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu E/FIRP/BOP Język polski Badania operacyjne Nazwa przedmiotu Język angielski operational research USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów Forma studiów

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA I. 1 Nazwa modułu kształcenia STATYSTYKA MATEMATYCZNA KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA Informacje ogólne 2 Nazwa jednostki prowadzącej moduł Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II,Katedra Nauk Technicznych,

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK INFORMATYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK INFORMATYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK INFORMATYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek Informatyka Studiowanie na kierunku Informatyka daje absolwentom dobre podstawy

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. Metodyka i technika prowadzenia wycieczek D1-9

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. Metodyka i technika prowadzenia wycieczek D1-9 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Metodyka i technika prowadzenia wycieczek D1-9 Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Turystyka i rekreacja Specjalność/specjalizacja:

Bardziej szczegółowo

K.1.5 PROFIL KSZTAŁCENIA praktyczny TYP PRZEDMIOTU Obligatoryjny Forma studiów

K.1.5 PROFIL KSZTAŁCENIA praktyczny TYP PRZEDMIOTU Obligatoryjny Forma studiów Tabela 1. Metryka przedmiotu programowego- cele i efekty kształcenia POZIOM KSZTAŁCENIA POZIOM VI/ STUDIA I STOPNIA NR PRZEDMIOTU W PROGRAMIE K.1.5 PROFIL KSZTAŁCENIA praktyczny TYP PRZEDMIOTU Obligatoryjny

Bardziej szczegółowo

Z-ZIP2-303z Zagadnienia optymalizacji Problems of optimization

Z-ZIP2-303z Zagadnienia optymalizacji Problems of optimization KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 0/03 Z-ZIP-303z Zagadnienia optymalizacji Problems of optimization A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na studiach I stopnia kierunku "Informatyka"

Program kształcenia na studiach I stopnia kierunku Informatyka Wydział Informatyki Politechniki Białostockiej Program kształcenia na studiach I stopnia kierunku "Informatyka" Załącznik do Uchwały nr 45/2012 Rady Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej z dnia

Bardziej szczegółowo

Kierunek Informatyka. Specjalność Systemy i sieci komputerowe. Specjalność Systemy multimedialne i internetowe

Kierunek Informatyka. Specjalność Systemy i sieci komputerowe. Specjalność Systemy multimedialne i internetowe Kierunek Informatyka Studiowanie na kierunku Informatyka daje absolwentom dobre podstawy z zakresu matematyki, fizyki, elektroniki i metrologii, teorii informacji, języka angielskiego oraz wybranych zagadnień

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Informatyka w działalności biznesowej

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Informatyka w działalności biznesowej Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy Dokumentacja specjalności Informatyka w działalności biznesowej prowadzonej w ramach kierunku Informatyka na wydziale Informatyki 1. Dane ogólne

Bardziej szczegółowo

Wykład co 2 tygodnie 2 godziny Konwersatorium co tydzień 2 godziny w grupach 30-40 osób

Wykład co 2 tygodnie 2 godziny Konwersatorium co tydzień 2 godziny w grupach 30-40 osób Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim E/FIRP/RPK USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Rynek pieniężnokredytowy Monetary and credit market Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: moduł specjalności obowiązkowy: Inżynieria oprogramowania, Sieci komputerowe Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium MODELOWANIE I SYMULACJA Modelling

Bardziej szczegółowo

Matryca pokrycia efektów kształcenia

Matryca pokrycia efektów kształcenia Matryca pokrycia efektów kształcenia Matryca dla przedmiotów realizowanych na kierunku Informatyka (z wyłączeniem przedmiotów realizowanych w ramach specjalności oraz przedmiotów swobodnego wyboru) Efekty

Bardziej szczegółowo

1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych z komentarzami

1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych z komentarzami EFEKTY KSZTAŁCENIA 1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych z komentarzami Kierunkowy efekt kształcenia - symbol K_W01 K_W02 K_W03 K_W04 K_W05 K_W06 K_W07 K_W08 Kierunkowy efekt

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. Wszystkie specjalności Instytut Humanistyczny/Zakład Pedagogiki. praktyczny.

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. Wszystkie specjalności Instytut Humanistyczny/Zakład Pedagogiki. praktyczny. OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa przedmiotu: Moduł kształcenia I- Psychologiczne podstawy rozwoju i wychowania - Psychologia ogólna Nazwa kierunku studiów: Nazwa specjalności

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. Podejmowanie decyzji finansowych w przedsiębiorstwach agrobiznesu R.D1.8

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. Podejmowanie decyzji finansowych w przedsiębiorstwach agrobiznesu R.D1.8 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Kierunek studiów: Specjalność: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Obszar kształcenia: Koordynator przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Badania operacyjne Operational research Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and Engineering of Production Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Poziom studiów: studia I stopnia

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2012/2013 Kod: EAR-1-206-s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2012/2013 Kod: EAR-1-206-s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Informatyka 1 Rok akademicki: 2012/2013 Kod: EAR-1-206-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek: Automatyka i Robotyka Specjalność:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Kierunek studiów: Specjalność: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Obszar kształcenia: Koordynator przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Kod przedmiotu: PLPILA02-IPMIBM-I-1d10-2012IP-S Pozycja planu: D10

Kod przedmiotu: PLPILA02-IPMIBM-I-1d10-2012IP-S Pozycja planu: D10 Załącznik nr 1 do PROCEDURY 1.11. WYKONANIE YLABUU DO PRZEDMIOTU UJĘTEGO W PROGRAMIE KZTAŁCENIA w Państwowej Wyższej zkole Zawodowej im. tanisława taszica w Pile Kod przedmiotu: PLPILA02-IPMIBM-I-1d10-2012IP-

Bardziej szczegółowo

Egzamin / zaliczenie na ocenę*

Egzamin / zaliczenie na ocenę* Zał. nr do ZW 33/01 WYDZIAŁ / STUDIUM KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim Optymalizacja systemów Nazwa w języku angielskim System optimization Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Inżynieria Systemów

Bardziej szczegółowo

Kierunek:Informatyka- - inż., rok I specjalność: Grafika komputerowa i multimedia

Kierunek:Informatyka- - inż., rok I specjalność: Grafika komputerowa i multimedia :Informatyka- - inż., rok I specjalność: Grafika komputerowa i multimedia Podstawy prawne. 1 15 1 Podstawy ekonomii. 1 15 15 2 Repetytorium z matematyki. 1 30 3 Środowisko programisty. 1 30 3 Komputerowy

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. dr n biol Henryk Różański dr inż. Małgorzata Źródło-Loda. moduł kształcenia specjalnościowego ograniczonego wyboru

KARTA PRZEDMIOTU. dr n biol Henryk Różański dr inż. Małgorzata Źródło-Loda. moduł kształcenia specjalnościowego ograniczonego wyboru KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod: Kierunek studiów: Specjalność: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Obszar kształcenia: Koordynator przedmiotu: Prowadzący

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane

INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-3s5-2012IWBIAS Pozycja planu: D5 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Systemy operacyjne 2 Kierunek studiów Specjalnościowy/Obowiązkowy 3 Poziom

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Systemy Informatyczne w wytwarzaniu materiałów IT Systems in Materials Produce Kierunek: Kod przedmiotu: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji ZiP2.G8.D8K.06 Management and Production Engineering

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Organizacja i Zarządzanie B7

KARTA PRZEDMIOTU. Organizacja i Zarządzanie B7 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

Inżynieria Jakości Quality Engineering. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji II stopień Ogólnoakademicki

Inżynieria Jakości Quality Engineering. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji II stopień Ogólnoakademicki KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 Inżynieria Jakości Quality Engineering A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł specjalności informatyka medyczna Rodzaj zajęć: seminarium SEMINARIUM DYPLOMOWE Diploma Seminar Forma studiów: studia

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Zespołowy projekt informatyczny. 2. KIERUNEK: Matematyka. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Zespołowy projekt informatyczny. 2. KIERUNEK: Matematyka. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Zespołowy projekt informatyczny 2. KIERUNEK: Matematyka 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III/6 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 4 6. LICZBA GODZIN: 30

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE ORGANIZACJE GOSPODARCZE. International Commercial Organisations. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 0

MIĘDZYNARODOWE ORGANIZACJE GOSPODARCZE. International Commercial Organisations. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 0 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów MIĘDZYNARODOWE

Bardziej szczegółowo

Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr III

Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr III KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU. Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 0/06 Z-ID-0 Sieci komputerowe i aplikacje sieciowe Computer Networks and Network

Bardziej szczegółowo

BADANIA RYNKOWE I MARKETINGOWE

BADANIA RYNKOWE I MARKETINGOWE 1.1.1 Badania rynkowe i marketingowe I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE BADANIA RYNKOWE I MARKETINGOWE Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P15 Wydział Zamiejscowy

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA I. Informacje ogólne 1 Nazwa modułu kształcenia Sztuczna inteligencja 2 Nazwa jednostki prowadzącej moduł Instytut Informatyki, Zakład Informatyki Stosowanej 3 Kod modułu (wypełnia

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Kierunek. Seminarium (Sem.) S/90 NS/54. 10. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia

Ekonomiczny Kierunek. Seminarium (Sem.) S/90 NS/54. 10. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia Załącznik do Uchwały Senatu Nr 5/000/0 z dnia 9 czerwca 0 r.. Instytut Ekonomiczny Kierunek Ekonomia Poziom studiów I stopnia Profil kształcenia ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Podniesienie poziomu wiedzy studentów z inżynierii oprogramowania w zakresie C.

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Systemy komputerowe administracji

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Systemy komputerowe administracji Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy Dokumentacja specjalności Systemy komputerowe administracji prowadzonej w ramach kierunku Informatykana wydziale Informatyki 1. Dane ogólne Nazwa

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 0. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 0. 1 Znajomość podstawowych zasad konstytucyjnych w Polsce

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 0. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 0. 1 Znajomość podstawowych zasad konstytucyjnych w Polsce Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów EUROPEAN

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Sieci komputerowe

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Sieci komputerowe Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy Dokumentacja specjalności Sieci komputerowe prowadzonej w ramach kierunku Informatykana wydziale Informatyki 1. Dane ogólne Nazwa kierunku: Informatyka

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Agroturystyka D1-6

KARTA PRZEDMIOTU. Agroturystyka D1-6 KARTA PRZEDMIOTU. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Agroturystyka D-6 Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom kształcenia: Profil kształcenia:

Bardziej szczegółowo

I rok. semestr 1 semestr 2 15 tyg. 15 tyg. Razem ECTS. laborat. semin. ECTS. konwer. wykł. I rok. w tym. Razem ECTS. laborat. semin. ECTS. konwer.

I rok. semestr 1 semestr 2 15 tyg. 15 tyg. Razem ECTS. laborat. semin. ECTS. konwer. wykł. I rok. w tym. Razem ECTS. laborat. semin. ECTS. konwer. Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach Kierunek Informatyka studia I stopnia inżynierskie studia stacjonarne 08- IO1S-13 od roku akademickiego 2015/2016 A Lp GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH kod Nazwa modułu

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Informatyka w działalności biznesowej

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Informatyka w działalności biznesowej Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy Dokumentacja specjalności Informatyka w działalności biznesowej prowadzonej w ramach kierunku Informatyka na wydziale Informatyki 1. Dane ogólne

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Forma zajęć Miejsce realizacji Termin realizacji

KARTA PRZEDMIOTU. Forma zajęć Miejsce realizacji Termin realizacji KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu MUZ_M w języku polskim Matematyka ubezpieczeń na życie Nazwa przedmiotu w języku angielskim Mathematics of life insurance USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek

Bardziej szczegółowo

Instytut. B - Wymagania wstępne Student ma zaliczone przedmioty podstawowe, kierunkowe i specjalnościowe studiowane do semestru czwartego włącznie.

Instytut. B - Wymagania wstępne Student ma zaliczone przedmioty podstawowe, kierunkowe i specjalnościowe studiowane do semestru czwartego włącznie. Instytut Ekonomiczny Kierunek Ekonomia Poziom studiów I stopnia Profil kształcenia ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot Praktyka zawodowa.

Bardziej szczegółowo

Opis modułu kształcenia Programowanie liniowe

Opis modułu kształcenia Programowanie liniowe Opis modułu kształcenia Programowanie liniowe Nazwa podyplomowych Nazwa obszaru kształcenia, w zakresie którego są prowadzone studia podyplomowe Nazwa kierunku, z którym jest związany zakres podyplomowych

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne KARTA PRZEDMIOTU. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Kierunek studiów: Specjalność: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Obszar kształcenia: Koordynator przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Kierunek: ELEKTROTECHNIKA Profil: ogólnoakademicki Studia: 2 stopnia

Kierunek: ELEKTROTECHNIKA Profil: ogólnoakademicki Studia: 2 stopnia Kierunek: ELEKTROTECHNIKA Profil: ogólnoakademicki Studia: 2 stopnia Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Kierunek Elektrotechnika należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk technicznych i

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Mediacje oraz alternatywne sposoby

Bardziej szczegółowo

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia przez Senat. Traci moc Uchwała nr 144/06/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z 27 czerwca 2013 r.

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia przez Senat. Traci moc Uchwała nr 144/06/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z 27 czerwca 2013 r. Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego al. Rejtana 16c; 35-959 Rzeszów tel.: + 48 17 872 10 00 (centrala) + 48 17 872 10 10 fax: + 48 17 872 12 65 e-mail: rektorur@ur.edu.pl Uchwała nr 282/03/2014 Senatu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

M.1.9 (B) PROFIL KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNY TYP PRZEDMIOTU OBLIGATORYJNY Forma studiów

M.1.9 (B) PROFIL KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNY TYP PRZEDMIOTU OBLIGATORYJNY Forma studiów Tabela 1. Metryka przedmiotu programowego- cele i efekty kształcenia POZIOM KSZTAŁCENIA POZIOM VI/ STUDIA I STOPNIA NR PRZEDMIOTU W PROGRAMIE M.1.9 (B) PROFIL KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNY TYP PRZEDMIOTU OBLIGATORYJNY

Bardziej szczegółowo

Z-ID-306 Technologie internetowe Internet Technologies. Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr III

Z-ID-306 Technologie internetowe Internet Technologies. Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr III KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2015/2016 Z-ID-306 Technologie internetowe Internet Technologies A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim E/LDG/LZP USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Logistyka zaopatrzenia i Kierunek studiów Forma studiów Poziom

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Formalne podstawy informatyki Rok akademicki: 2013/2014 Kod: EIB-1-220-s Punkty ECTS: 2 Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek: Inżynieria Biomedyczna

Bardziej szczegółowo

socjalne 08 0 0 0 0 0 0 0 0 z górniczym tego uczestniczący w zajęciach w

socjalne 08 0 0 0 0 0 0 0 0 z górniczym tego uczestniczący w zajęciach w Diał 3. SZKOLENIE BEZROBOTNYCH, POSZUKUJĄCYCH PRACY ORAZ PRACOWNIKÓW W WIEKU 45 LAT I POWYŻEJ 3.1. Kategorie berobotnych, posukujących ora pracowników w wieku 45 lat i powyżej kierowanych na skolenia Osoby,

Bardziej szczegółowo

Z-LOG-072I Zarządzanie Produkcją Production Management. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki Stacjonarne

Z-LOG-072I Zarządzanie Produkcją Production Management. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki Stacjonarne KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOG-072I Zarządzanie Produkcją Production Management A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku inżynieria środowiska

Efekty kształcenia dla kierunku inżynieria środowiska Efekty kształcenia dla kierunku inżynieria Szkoła wyższa prowadząca kierunek studiów: Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia w zakresie:

Bardziej szczegółowo

Gmina: 999999 Miejscowość: 9999999 Powiat: 0221

Gmina: 999999 Miejscowość: 9999999 Powiat: 0221 Powiatowy Urąd Pracy / Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wałbrych Wojewódki Urąd Pracy w... Numer identyfikacyjny REGON 891074830 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodka

Bardziej szczegółowo