Krajowe Ramy Kwalifikacji Informatyka. Data aktualizacji: 3 lutego 2014

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Krajowe Ramy Kwalifikacji Informatyka. Data aktualizacji: 3 lutego 2014"

Transkrypt

1 Krajowe Ramy Kwalifikacji Informatyka Data aktualiacji: lutego 01

2 Spis treści Efekty kstałcenia... Plany studiów... 8 Karty predmiotów...

3 Efekty kstałcenia Symbol K_W01 K_W0 K_W0 K_W0 K_W0 K_W06 K_W07 K_W08 K_W09 Efekty kstałcenia dla kierunku studiów INFORMATYKA, specjalność: 1) Sieciowe systemy informatycne. ) Bay danych Absolwent studiów I stopnia kierunku Informatyka WIEDZA Ma wiedę matematyki - obejmującą analię matematycną, algebrę, matematykę dyskretną, metody probabilistycne, statystykę i metody numerycne - prydatne do formułowania i rowiąywania prostych adań wiąanych informatyką. Ma podstawową wiedę w akresie fiyki obejmującą elektromagnetym, fiykę półprewodników. Ma elementarną wiedę w akresie elektrotechniki, elektroniki i miernictwa powalającą roumieć funkcjonowanie urądeń elektronicnych. Ma elementarną wiedę w akresie elektroniki, potrebną do roumienia techniki cyfrowej i asad funkcjonowania współcesnych komputerów. Ma elementarną wiedę potrebną do roumienia asad diałania współcesnych sieci komputerowych, w tym sieci beprewodowych. Ma uporądkowaną, podbudowaną teoretycnie wiedę ogólną w akresie algorytmów i ich łożoności obliceniowej, architektury systemów komputerowych, systemów operacyjnych, technologii sieciowych, jęyków i paradygmatów programowania, grafiki i komunikacji cłowiek-komputer, stucnej inteligencji, ba danych, inżynierii oprogramowania ora systemów wbudowanych. Ma podstawową wiedę o cyklu życia i trendach rowojowych systemów informatycnych sprętowych lub programowych. Zna podstawowe metody, techniki i narędia stosowane pry rowiąywaniu prostych adań informatycnych akresu analiy łożoności obliceniowej algorytmów, budowy systemów komputerowych, systemów operacyjnych, sieci komputerowych i technologii sieciowych, implementacji jęyków programowania, grafiki i komunikacji cłowiek-komputer, stucnej inteligencji, ba danych, inżynierii oprogramowania ora systemów wbudowanych. Ma podstawową wiedę nt. kodeksów etycnych dotycących informatyki, na asady netykiety, roumie agrożenia wiąane prestępcością elektronicną, roumie specyfikę systemów krytycnych e wględu na bepieceństwo (ang. mission-critical systems). Odniesienie do efektów kstałcenia w obsarach kstałcenia w akresie nauk technicnych (T1P) T1P_W01 T1P_W01 T1P_W0, T1P_W06 T1P_W01, T1P_W0,, T1P_W06 T1P_W01, T1P_W0, T1P_W06, T1P_W07 T1P_W01, T1P_W0, T1P_W0 T1P_W0,, T1P_W0, T1P_W06, T1P_W07 T1P_W0, T1P_W06 T1P_W07, T1P_W08, T1P_W

4 K_W K_W11 K_W1 K_W1 K_W1 K_W K_W16 K_W17 K_W18 Ma podstawową wiedę nt. patentów, ustawy prawo autorskie i prawa pokrewne ora ustawy o ochronie danych osobowych. Ma podstawową wiedę dotycącą arądania i prowadenia diałalności gospodarcej. Ma podstawową wiedę dotycącą arądania jakością, w tym podstawową wiedę nt. standardów. Ma podstawową wiedę niebędną do roumienia poatechnicnych uwarunkowań diałalności inżyniera informatyka, w tym wiedę na temat asad bepieceństwa i higieny pracy obowiąujących w premyśle. Ma podstawową wiedę dotycącą transferu technologii w odniesieniu do rowiąań informatycnych, obejmującą takie agadnienia jak instalacja oprogramowania, skolenia użytkowników i systemy pomocy. Ma podstawową wiedę w akresie funkcjonowania układów i systemów liniowych ora pretwarania sygnałów. Zna worce projektowe stosowane w projektowaniu aplikacji. Zna metody wytwarania oprogramowania i techniki stosowane w ramach metod. Ma podstawową wiedę o pomiarach, pretwornikach pomiarowych, pryrądach i systemach pomiarowych. Ma uporądkowaną, podbudowaną teoretycnie wiedę w akresie systemów operacyjnych i asad ich diałania, współbieżności i seregowania adań, metod synchroniacji i komunikacji międy procesami. T1P_W08, T1P_W09 T1P_W08, T1P_W11 T1P_W07, T1P_W08, T1P_W09 T1P_W07, T1P_W08 T1P_W07, T1P_W06 T1P_W0 T1P_W0,, T1P_W06 T1P_W07, T1P_W0 T1P_W0, T1P_W06 K_U01 K_U0 K_U0 K_U0 K_U0 K_U06 UMIEJĘTNOŚCI Potrafi wykorystać nabytą wiedę matematycną do opisu procesów, tworenia modeli, apisu algorytmów ora innych diałań w obsare informatyki. Wykorystuje wiedę matematycną do optymaliacji rowiąań arówno sprętowych jak i programowych; potrafi wykorystać do formułowania i rowiąywania adań informatycnych metody analitycne i eksperymentalne Potrafi poyskiwać informacje literatury, ba danych ora innych źródeł, integrować je, dokonywać ich interpretacji ora wyciągać wnioski i formułować opinie. Zna metody samokstałcenia i umie korystać dydaktycnych portali internetowych. Potrafi pracować indywidualnie i w espole informatyków, w tym także potrafi arądać swoim casem ora podejmować obowiąania i dotrymywać terminów. Potrafi poroumiewać się pry użyciu różnych technik w środowisku awodowym ora w innych środowiskach, także wykorystaniem narędi informatycnych. Posługuje się jęykiem angielskim w stopniu powalającym na poroumienie się, precytanie e roumieniem tekstów i opisów programowych. T1P_U01, T1P_U07 T1P_U01, T1P_U07 T1P_U01, T1P_U0, T1P_U0, T1P_U0, T1P_U07, T1P_U1 T1P_U01, T1P_U0, T1P_U0, T1P_U, T1P_U11, T1P_U16 T1P_U0, T1P_U07 T1P_U01, T1P_U0, T1P_U0, T1P_U0,

5 K_U07 K_U08 K_U09 K_U Potrafi planować i preprowadać proste eksperymenty, interpretować uyskane wyniki i wyciągać wnioski. Potrafi wykorystać do formułowania i rowiąywania adań informatycnych proste metody analitycne i eksperymentalne, w tym proste eksperymenty obliceniowe. Potrafi pry formułowaniu i rowiąywaniu adań informatycnych dostregać ich aspekty społecne, ekonomicne i prawne. Ma umiejętność formułowania algorytmów i ich programowania użyciem prynajmniej jednego typowych narędi. K_U11 Potrafi efektywnie pretwarać dane w różnych formatach. K_U1 Potrafi stworyć model prostego systemu. K_U1 Potrafi ocenić łożoność obliceniową algorytmów i problemów. K_U1 K_U K_U16 Ma umiejętność posługiwania się systemami operacyjnymi, administracji i konfigurowania. Ma umiejętność projektowania prostych sieci komputerowych; potrafi pełnić funkcję administratora sieci komputerowej ora apewnienia jej bepieceństwa. Potrafi abepiecyć system informatycny, serwer, aplikację, presyłane dane pred nieuprawnionym dostępem, a także apewnia bepieceństwo diałania aplikacji. K_U17 Ma umiejętność tworenia prostych aplikacji, w tym internetowych. K_U18 Potrafi aprojektować poprawny interfejs użytkownika dla aplikacji, w tym internetowych. K_U19 Ma umiejętność obejmującą takie agadnienia jak instalacja oprogramowania, T1P_U06 T1P_U07, T1P_U08, T1P_U1 T1P_U07, T1P_U09, T1P_U1 T1P_U1 T1P_U07, T1P_U1, T1P_U1, T1P_U1 T1P_U0, T1P_U0, T1P_U1, T1P_U1, T1P_U1 T1P_U07, T1P_U1, T1P_U1, T1P_U1, T1P_U16 T1P_U07, T1P_U1, T1P_U1, T1P_U1 T1P_U07, T1P_U1, T1P_U1, T1P_U1, T1P_U T1P_U07, T1P_U09, T1P_U1, T1P_U1, T1P_U1 T1P_U07, T1P_U09 T1P_U07, T1P_U1, T1P_U1, T1P_U1, T1P_U16 T1P_U07, T1P_U1, T1P_U1, T1P_U1, T1P_U16 T1P_U

6 K_U0 K_U1 K_U K_U K_U skolenia użytkowników i systemy pomocy. Ma umiejętność budowy prostych systemów baodanowych, wykorystujących prynajmniej jeden najbardiej popularnych systemów arądania baą danych. Posiada umiejętność wykorystania narędi informatycnych do analiy układów i systemów liniowych ora analiy sygnałów. Potrafi utworyć specyfikację, aprojektować i aimplementować system informatycny astosowaniem wybranych narędi wspierających budowę oprogramowania, worców projektowych i godnie opracowanym harmonogramem. Potrafi wykonać pomiary podstawowych wielkości elektrycnych wykorystując recywiste i wirtualne systemy pomiarowe. Ma umiejętność rowiąywania klasycnych problemów synchroniacji adań ora dobierania algorytmu seregowania do specyfiki aplikacji. K_U Ma umiejętność budowy prostych systemów wbudowanych. K_U6 K_U7 K_U8 K_U9 K_U K_U1 K_U K_U K_K01 Zna i potrafi wykorystać asady bepieceństwa wiąane pracą w środowisku premysłowym. Potrafi poprawnie użyć prynajmniej jedną metodę sacowania pracochłonności wytwarania oprogramowania. Potrafi wykonać prostą analię sposobu funkcjonowania systemu informatycnego i ocenić istniejące rowiąania informatycne, prynajmniej w odniesieniu do ich cech funkcjonalnych. Potrafi sformułować specyfikację prostych systemów informatycnych w odniesieniu do sprętu, oprogramowania systemowego i cech funkcjonalnych aplikacji. Potrafi ocenić, na podstawowym poiomie, prydatność rutynowych metod i narędi informatycnych ora wybrać i astosować właściwą metodę i narędia do typowych adań informatycnych. Potrafi - godnie adaną specyfikacją - aprojektować ora realiować prosty system informatycny, używając właściwych metod, technik i narędi. Ma umiejętność doboru właściwych narędi stucnej inteligencji i realiowania procesu poyskiwania wiedy ba danych. Potrafi tworyć dokumenty użytkowe wykorystaniem tekstu, grafiki i innych elementów opisu strony. KOMPETENCJE SPOŁECZNE Roumie, że w informatyce wieda i umiejętności bardo sybko stają się prestarałe. T1P_U07, T1P_U1, T1P_U1, T1P_U1 T1P_U07 T1P_U1 T1P_U01, T1P_U07, T1P_U08 T1P_U07, T1P_U1 T1P_U07, T1P_U1, T1P_U1, T1P_U1 T1P_U, T1P_U11 T1P_U1 T1P_U0, T1P_U07, T1P_U1 T1P_U0, T1P_U07, T1P_U1, T1P_U1, T1P_U1 T1P_U07, T1P_U1, T1P_U1, T1P_U, T1P_U16 T1P_U07, T1P_U1, T1P_U16 T1P_U08 T1P_U0, T1P_U07 T1P_K01, T1P_K0, T1P_K0 6

7 K_K0 K_K0 K_K0 K_K0 K_K06 Roumie potrebę i na możliwości dalsego dokstałcania się (studia II i III stopnia, studia podyplomowe, kursy i egaminy preprowadane pre ucelnie, firmy i organiacje awodowe). Zna prykłady i roumie prycyny wadliwie diałających systemów informatycnych, które doprowadiły do poważnych strat finansowych, społecnych lub też do poważnej utraty drowia, a nawet życia. Jest odpowiedialny a pracę własną i skutki podejmowanych decyji, potrafi podporądkować się asadom pracy w grupie w roli lidera i cłonka espołu, jest odpowiedialny a wspólnie realiowane adania. Potrafi wykaać się skutecnością w realiacji projektów o charaktere społecnym, naukowo-badawcym lub programistycno-wdrożeniowym, wchodących w program studiów lub realiowanych poa studiami. Potrafi prekaać informację o osiągnięciach informatyki i różnych aspektach awodu informatyka w sposób powsechnie roumiały. K_K07 Potrafi adbać o poprawność jęykową formułowanych wniosków i opinii. K_K08 Roumie potrebę praktycnego stosowania nabytej wiedy. K_K09 Roumie potrebę achowań profesjonalnych i prestregania asad etyki, w tym ucciwości. T1P_K01, T1P_K0 T1P_K0, T1P_K0, T1P_K0 T1P_K0, T1P_K0, T1P_K0 T1P_K0, T1P_K0, T1P_K0, T1P_K06 T1P_K0, T1P_K06, T1P_K07 T1P_K08 T1P_K08 T1P_K0, T1P_K0, T1P_K0, T1P_K07, T1P_K08 7

8 Plany studiów 8

9 Krajowe Ramy Kwalifikacji - Informatyka PWSZ w Krośnie 9 Kierunek Informatyka Specjalność: Sieciowe systemy informatycne Tryb stacjonarny Plan studiów od roku akademickiego 01/1 - studia inżynierskie Eg. po sem. p. Nawa predmiotu A 1 B 1 Moduł kstałcenia ogólnego Wprowadenie do studiowania Wychowanie fiycne Moduł kstałcenia podstawowego Algebra liniowa geometrią analitycną Analia matematycna Metody probabilistycne i statystyka Systemy dyskretne w informatyce 1 Fiyka 6 Podstawy elektroniki cyfrowej 7 Podstawy elektroniki i miernictwa C Moduł kstałcenia kierunkowego 1 Programowanie niskopoiomowe Podstawy programowania i teoria informacji Algorytmy i struktury danych Architektura komputerów Systemy operacyjne 6 Sieci komputerowe 7 Jęyki i paradygmaty programowania Grafika komputerowa i komunikacja 8 cłowiek - komputer 9 Stucna inteligencja Bay danych I 11 Podstawy inżynierii oprogramowania 1 Systemy wbudowane Problemy społecne i awodowe 1 informatyki 1 Badania operacyjne Programowanie I 16 Programowanie II 17 Programy użytkowe 1 1 Rok I Rok II sem. ćw. W ECTS W ECTS W ECTS W god. forma god. forma god. for ma 1 1 sem. 1 ćw. A A sem. ćw. Rok III sem. ćw. god. forma Predmiot do wyboru (Nowocesne 11 systemy operacyjne casu recywistego/projektowanie systemów casu recywistego/programowanie Predmiot do wyboru (Techniki pretwarania sygnałów/cad w grafice 1 inżynierskiej/ Informatycne systemy arądania) 1 Projekt espołowy 1 Seminarium dyplomowe Praca dyplomowa D Inne predmioty/moduły do wyboru 1 ektorat jęyka obcego Wykład tematycny Elementy kultury współcesnej E Praktyki 1 Praktyka awodowa Praktyka technologicna Praktyka dyplomowa Suma Ogółem W god. forma ECTS W sem. 6 ćw. god. forma ECTS W Rok IV sem. 7 ćw. god. forma Suma Suma ECTS godin ECTS A A A A A A tyg tyg 7 tyg Pr A Pr 1 A 1 tygodnie Pr Pr Pr Pr s s 8 tygodnie D Moduły do wyboru (D1 + D) suma ECTS / god. (min. % ECTS) D1 Moduł kstałcenia specjalnościowego/specjaliacyjnego do wyboru - specjalność Sieciowe systemy informatycne 1 Metody wspomagania decyji Projektowanie obiektowe aplikacji sieciowych Systemy roprosone 6 Integracja sieci komputerowych Zastosowanie sieci komputerowych 6 6 Mikroprocesory i mikrokontrolery sieciowe 7 7 Systemy agentowe w informatyce Predmiot do wyboru 1 (Jęyk 8 SQ/Zarądanie serwerami ba danych) Predmiot do wyboru (Projektowanie 9 graficne stron internetowych/ Grafika w Predmiot do wyboru (Zaawansowane techniki programowania aplikacji sieciowych w jęyku C++/ Zaawansowane techniki programowania aplikacji sieciowych w jęyku C#) ECTS sem. ćw tygodni W - wykład, A - ćwicenia audytoryjne, - ćwicenia laboratoryjne, P - ćwicenia praktycne, Pr - ćwicenia projektowe, Wa - warstaty, S - seminarium

10 PWSZ w Krośnie Kierunek Informatyka Specjalność: Sieciowe systemy informatycne Tryb niestacjonarny Plan studiów od roku akademickiego 01/1 - studia inżynierskie Rok I Rok II Rok III Rok IV p. Nawa predmiotu Eg. sem. 1 sem. sem. sem. sem. sem. 6 sem. 7 Suma Suma po ćw. ćw. ćw. ćw. ćw. ćw. ćw. godin ECTS sem. W ECTS W ECTS W ECTS W ECTS W ECTS W ECTS W ECTS god. form god. forma god. form god. forma god. forma god. form god. forma A Moduł kstałcenia ogólnego a a a 1 Wprowadenie do studiowania Wychowanie fiycne 1 1 B Moduł kstałcenia podstawowego 1 Algebra liniowa geometrią analitycną A Analia matematycna 1 A Metody probabilistycne i statystyka A 60 Systemy dyskretne w informatyce A 60 Fiyka A 6 Podstawy elektroniki cyfrowej 7 Podstawy elektroniki i miernictwa A C Moduł kstałcenia kierunkowego 1 Programowanie niskopoiomowe 1 Podstawy programowania i teoria informacji 1 A Algorytmy i struktury danych A Architektura komputerów 6 6 Systemy operacyjne 60 6 Sieci komputerowe 7 Jęyki i paradygmaty programowania 8 Grafika komputerowa i komunikacja cłowiek - komputer 9 Stucna inteligencja Bay danych I 11 Podstawy inżynierii oprogramowania Pr 1 Systemy wbudowane 6 1 Problemy społecne i awodowe informatyki Badania operacyjne A Programowanie I 16 Programowanie II 17 Programy użytkowe D Moduły do wyboru (D1 + D) suma ECTS / god. (min. % ECTS) D1 Moduł kstałcenia specjalnościowego/specjaliacyjnego do wyboru - specjalność Sieciowe systemy informatycne 1 Metody wspomagania decyji Projektowanie obiektowe aplikacji sieciowych Pr 7 Systemy roprosone 6 Pr 6 Integracja sieci komputerowych Pr Zastosowanie sieci komputerowych Mikroprocesory i mikrokontrolery sieciowe 7 7 Systemy agentowe w informatyce 8 Predmiot do wyboru 1 (Jęyk SQ/Zarądanie serwerami ba danych) Predmiot do wyboru (Projektowanie graficne stron internetowych/ 9 Grafika w multimediach) 6 Predmiot do wyboru (Zaawansowane techniki programowania aplikacji sieciowych w jęyku C++/ Zaawansowane techniki programowania aplikacji sieciowych w jęyku C#) 6 6 Predmiot do wyboru (Nowocesne systemy operacyjne casu 11 recywistego/projektowanie systemów casu recywistego/programowanie aplikacji współbieżnych w systemie QNX) Predmiot do wyboru (Techniki pretwarania sygnałów/cad w grafice 1 inżynierskiej/ Informatycne systemy arądania) Projekt espołowy Pr Pr 8 1 Seminarium dyplomowe s s 6 Praca dyplomowa 7 D Inne predmioty/moduły do wyboru 1 ektorat jęyka obcego 1 Wykład tematycny Elementy kultury współcesnej A 1 1 E Praktyki 1 Praktyka awodowa tygodnie 8 tyg 8 Praktyka technologicna tygodnie 8 tyg 8 Praktyka dyplomowa 7 tygodni 1 7 tyg 1 Suma ## ## W - wykład, A - ćwicenia audytoryjne, - ćwicenia laboratoryjne, P - ćwicenia praktycne, Pr - ćwicenia projektowe, Wa - warstaty, S - seminarium Ogółem

11 Krajowe Ramy Kwalifikacji - Informatyka PWSZ w Krośnie 11 Kierunek Informatyka Specjalność: Technologie internetowe i bay danych Tryb stacjonarny Plan studiów od roku akademickiego 01/1 - studia inżynierskie Eg. po sem. p. Naw a predm iotu Rok I Rok II sem. 1 W ćw. god. forma sem. ECTS W ćw. god. forma Rok III sem. ECTS W ćw. god. forma sem. ECTS W ćw. god. forma sem. ECTS W ćw. god. forma Rok IV sem. 6 ECTS W ćw. god. forma sem. 7 ECTS W ćw. god. forma ECTS Suma godin Suma ECTS 60 A Moduł kstałcenia ogólnego 1 Wprowadenie do studiowania Wychowanie fiycne 1 1 A A 1 B Moduł kstałcenia podstawowego 1 Algebra liniowa geometrią analitycną Analia matematycna Metody probabilistycne i statystyka Systemy dyskretne w informatyce Fiyka 6 Podstawy elektroniki cyfrowej 7 Podstawy elektroniki i miernictwa A A A A A C Moduł kstałcenia kierunkowego 1 Programowanie niskopoiomowe 1 Podstawy programowania i teoria informacji 1 Algorytmy i struktury danych Architektura komputerów Systemy operacyjne Sieci komputerowe Jęyki i paradygmaty programowania Grafika komputerowa i komunikacja cłowiek komputer Stucna inteligencja Bay danych I Podstawy inżynierii oprogramowania Systemy wbudowane Problemy społecne i awodowe informatyki Badania operacyjne Programowanie I 16 Programowanie II 17 Programy użytkowe A Pr A 1 D Moduły do wyboru (D1 + D) suma ECTS / god. (min. % ECTS) D1 Moduł kstałcenia specjalnościowego/specjaliacyjnego do wyboru - specjalność Bay danych 1 Procesy decyyjne Projektowanie obiektowe interfejsów baodanowych Jęyki ba danych Projektowanie ba danych Hurtownie i eksploracja danych 6 Administrowanie ba danych 7 Roprosone systemy ba danych 8 9 P P P Predmiot do wyboru 1 (Jęyk XM w baach danych/ Aplikacje mobilne i wbudowane) Predmiot do wyboru ( Grafika reklamowa/ Projektowanie graficne) Predmiot do wyboru (Zaawansowane techniki programowania aplikacji baodanowych w jęyku C++/ Zaawansowane techniki programowania aplikacji baodanowych w jęyku C#) 11 Predmiot do wyboru (Systemy arądania baami danych/procedury składowane w baach danych) 1 Predmiot do wyboru (Metody drążenia danych/internetowe aplikacje baodanowe) 1 Projekt espołowy 1 Seminarium dyplomowe Praca dyplomowa 6 Pr 6 7 Pr s tyg 60 s 90 D Inne predmioty/moduły do wyboru 1 ektorat jęyka obcego Wykład tematycny Elementy kultury współcesnej 1 E Praktyki 1 Praktyka awodowa Praktyka technologicna Praktyka dyplomowa A 1 1 tygodnie 8 tygodnie Sum a tyg tyg 7 tygodni Ogółem W - wykład, A - ćwicenia audytoryjne, - ćwicenia laboratoryjne, P - ćwicenia praktycne, Pr - ćwicenia projektowe, Wa - warstaty, S - seminarium

12 Krajowe Ramy Kwalifikacji - Informatyka PWSZ w Krośnie 1 Kierunek Informatyka Specjalność: Technologie internetowe i bay danych Tryb niestacjonarny Plan studiów od roku akademickiego 01/1 - studia inżynierskie Eg. po sem. p. Naw a predm iotu Rok I W Rok II sem. 1 sem. ćw. ćw. god. forma ECTS W god. forma sem. ECTS W ćw. god. forma Rok III sem. ECTS W ćw. god. forma sem. ECTS W ćw. god. forma Rok IV sem. 6 ECTS W ćw. god. forma sem. 7 ECTS W ćw. god. forma ECTS Suma godin Suma ECTS A Moduł kstałcenia ogólnego 1 Wprowadenie do studiowania Wychowanie fiycne 1 1 A A 1 A A B Moduł kstałcenia podstawowego 1 Algebra liniowa geometrią analitycną Analia matematycna Metody probabilistycne i statystyka Systemy dyskretne w informatyce Fiyka 6 Podstawy elektroniki cyfrowej 7 Podstawy elektroniki i miernictwa A A A 60 6 C Moduł kstałcenia kierunkowego 1 Programowanie niskopoiomowe 1 Podstawy programowania i teoria informacji 1 Algorytmy i struktury danych Architektura komputerów Systemy operacyjne Sieci komputerowe Jęyki i paradygmaty programowania Grafika komputerowa i komunikacja cłowiek komputer Stucna inteligencja Bay danych I Podstawy inżynierii oprogramowania Systemy wbudowane Problemy społecne i awodowe informatyki Badania operacyjne Programowanie I Programowanie II Programy użytkowe A Pr A 1 D Moduły do wyboru (D1 + D) suma ECTS / god. (min. % ECTS) D1 Moduł kstałcenia specjalnościowego/specjaliacyjnego do wyboru - specjalność Bay danych 1 P P P Procesy decyyjne Projektowanie obiektowe interfejsów baodanowych Jęyki ba danych Projektowanie ba danych Hurtownie i eksploracja danych 6 Administrowanie ba danych 7 Roprosone systemy ba danych 8 Predmiot do wyboru 1 (Jęyk XM w baach danych/ Aplikacje mobilne i wbudowane) 9 Predmiot do wyboru ( Grafika reklamowa/ Projektowanie graficne) Predmiot do wyboru (Zaawansowane techniki programowania aplikacji baodanowych w jęyku C++/ Zaawansowane techniki programowania aplikacji baodanowych w jęyku C#) 11 Predmiot do wyboru (Systemy arądania baami danych/procedury składowane w baach danych) 1 Predmiot do wyboru (Metody drążenia danych/internetowe aplikacje baodanowe) 1 Projekt espołowy 1 Seminarium dyplomowe Praca dyplomowa Pr 6 Pr s s D Inne predmioty/moduły do wyboru 1 ektorat jęyka obcego Wykład tematycny Elementy kultury współcesnej 1 E Praktyki 1 Praktyka awodowa Praktyka technologicna Praktyka dyplomowa A 1 1 tygodnie 8 tygodnie Sum a tyg 1 7 tyg tyg 7 tygodni Ogółem 7 0 W - wykład, A - ćwicenia audytoryjne, - ćwicenia laboratoryjne, P - ćwicenia praktycne, Pr - ćwicenia projektowe, Wa - warstaty, S - seminarium 90

13 Krajowe Ramy Kwalifikacji - Informatyka PWSZ w Krośnie 1 Kierunek Informatyka Specjalność: Informatyka praktycna Tryb stacjonarny Plan studiów od roku akademickiego 01/1 - studia inżynierskie p. Nawa predmiotu A 1 B 1 Moduł kstałcenia ogólnego Wprowadenie do studiowania Wychowanie fiycne Moduł kstałcenia podstawowego Algebra liniowa geometrią analitycną Analia matematycna Metody probabilistycne i statystyka Systemy dyskretne w informatyce Rok I Eg. sem. 1 po ćw. sem W ECTS W god. forma. 1 Fiyka 6 Podstawy elektroniki cyfrowej 7 Podstawy elektroniki i miernictwa C Moduł kstałcenia kierunkowego 1 Programowanie niskopoiomowe Podstawy programowania i teoria informacji Algorytmy i struktury danych Architektura komputerów Systemy operacyjne 6 Sieci komputerowe 7 Jęyki i paradygmaty programowania Grafika komputerowa i komunikacja 8 cłowiek - komputer 9 Stucna inteligencja Bay danych I 11 Podstawy inżynierii oprogramowania 1 Systemy wbudowane Problemy społecne i awodowe 1 informatyki 1 Badania operacyjne Programowanie I 16 Programowanie II 17 Programy użytkowe D D D 1 E A A A A A sem. ćw. god. forma ECTS Rok II sem. ćw. W ECTS W god. for ma Rok III sem. ćw. god. forma W god. forma ECTS A A A god. forma Pr A 1 tygodnie tyg tyg 7 tyg Pr 6 Pr s s tygodnie P 60 7 P A 60 Suma Suma godi ECTS n god. forma ECTS ECTS W Rok IV sem. 7 ćw W sem. 6 ćw. 1 Moduły do wyboru (D1 + D) suma ECTS / god. (min. % ECTS) Moduł kstałcenia specjalnościowego/specjaliacyjnego do wyboru - specjalność Sieciowe systemy informatycne Protokoły sieciowe Informatycne systemy diagnostycne Wstęp do technologii sterowania roprosonego Technologia programowania węła sieci systemu sterującego 7 Systemy alarmowe i powiadamiania 6 Zastosowanie sieci komputerowych Integracja systemów sieciowych Rysunek technicny i geometria wykreślna Zintegrowane systemy elektroniki samochodowej Predmiot do wyboru 1 (Jęyk SQ/Zarądanie serwerami ba danych) Predmiot do wyboru (Grafika użytkowa/ Grafika w multimediach) Predmiot do wyboru (Zaawansowane techniki programowania aplikacji sieciowych w jęyku C++/ Zaawansowane techniki programowania aplikacji sieciowych w jęyku C#) Predmiot do wyboru (Projektowanie systemów casu recywistego/programowanie aplikacji współbieżnych w systemie Predmiot do wyboru (Techniki pretwarania sygnałów/cad w grafice inżynierskiej/ Informatycne systemy arądania) Projekt espołowy Seminarium dyplomowe Praca dyplomowa Inne predmioty/moduły do wyboru ektorat jęyka obcego Wykład tematycny Elementy kultury współcesnej Praktyki Praktyka awodowa Praktyka technologicna Praktyka dyplomowa Suma Ogółem ECTS sem. ćw tygodni W - wykład, A - ćwicenia audytoryjne, - ćwicenia laboratoryjne, P - ćwicenia praktycne, Pr - ćwicenia projektowe, Wa - warstaty, S - seminarium

14 Krajowe Ramy Kwalifikacji - Informatyka PWSZ w Krośnie 1 Kierunek Informatyka Specjalność: Informatyka praktycna Tryb niestacjonarny Plan studiów od roku akademickiego 01/1 - studia inżynierskie p. Naw a predm iotu Rok I Eg. po sem. W Rok II sem. 1 ćw. god. forma sem. ECTS W ćw. god. forma Rok III sem. ECTS W ćw. god. forma sem. ECTS W ćw. god. forma sem. ECTS W god. Rok IV sem. 6 ćw. forma ECTS W ćw. god. forma sem. 7 ECTS W ćw. god. forma ECTS Suma godin Suma ECTS A Moduł kstałcenia ogólnego 1 Wprowadenie do studiowania Wychowanie fiycne 1 A A B Moduł kstałcenia podstawowego 1 Algebra liniowa geometrią analitycną Analia matematycna Metody probabilistycne i statystyka Systemy dyskretne w informatyce Fiyka 6 Podstawy elektroniki cyfrowej 7 Podstawy elektroniki i miernictwa 1 A A A A A 6 1 C Moduł kstałcenia kierunkowego 1 Programowanie niskopoiomowe 1 Podstawy programowania i teoria informacji 1 Algorytmy i struktury danych Architektura komputerów Systemy operacyjne Sieci komputerowe Jęyki i paradygmaty programowania Grafika komputerowa i komunikacja cłowiek - komputer Stucna inteligencja Bay danych I Podstawy inżynierii oprogramowania Systemy wbudowane Problemy społecne i awodowe informatyki Badania operacyjne Programowanie I 16 Programowanie II 17 Programy użytkowe A tyg 6 Pr A 1 D Moduły do wyboru (D1 + D) suma ECTS / god. (min. % ECTS) D1 Moduł kstałcenia specjalnościowego/specjaliacyjnego do wyboru - specjalność Sieciowe systemy informatycne Protokoły sieciowe Informatycne systemy diagnostycne Wstęp do technologii sterowania roprosonego Technologia programowania węła sieci systemu sterującego Systemy alarmowe i powiadamiania Zastosowanie sieci komputerowych Integracja systemów sieciowych Rysunek technicny i geometria wykreślna Zintegrowane systemy elektroniki samochodowej Predmiot do wyboru 1 (Jęyk SQ/Zarądanie serwerami ba danych) Predmiot do wyboru (Grafika użytkowa/ Grafika w 11 multimediach) Predmiot do wyboru (Zaawansowane techniki programowania 1 aplikacji sieciowych w jęyku C++/ Zaawansowane techniki programowania aplikacji sieciowych w jęyku C#) Predmiot do wyboru (Projektowanie systemów casu recywistego/programowanie aplikacji współbieżnych w systemie QNX) Predmiot do wyboru (Techniki pretwarania sygnałów/cad w grafice inżynierskiej/ Informatycne systemy arądania) Projekt espołowy Seminarium dyplomowe Praca dyplomowa 7 6 P P Pr Pr s s D Inne predmioty/moduły do wyboru 1 ektorat jęyka obcego Wykład tematycny Elementy kultury współcesnej 1 E Praktyki 1 Praktyka awodowa Praktyka technologicna Praktyka dyplomowa A 1 1 tygodnie 8 tygodnie Sum a tyg tyg 7 tygodni Ogółem

15 Karty predmiotów

16 KARTA PRZEDMIOTU Informacje ogólne Nawa predmiotu i kod (wg planu studiów): Badania opreacyjne kod: C1 Nawa predmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Specjalność/specjaliacja: Poiom kstałcenia: Profil kstałcenia: Forma studiów: Obsar kstałcenia: Diedina: Dyscyplina nauki: Koordynator predmiotu: Informatyka Sieciowe Systemy Informatycne / Bay danych studia I stopnia praktycny (P) studia stacjonarne / studia niestacjonarne nauki technicne nauki technicne Informatyka dr Jolanta Wojtowic. Ogólna charakterystyka predmiotu Prynależność do modułu: Status predmiotu: Jęyk wykładowy: kstałcenia kierunkowego obowiąkowy polski Rok studiów, semestr: I, Forma i wymiar ajęć według planu studiów: Interesariuse i instytucje partnerskie (nieobowiąkowe) Wymagania wstępne / Predmioty wprowadające: stacjonarne - wykład h, ćw. audytoryjne h niestacjonarne - wykład h, ćw. audytoryjne h Analia matematycna, matematyka dyskretna.

17 stacjonarne Niestacjonarn e. Bilans punktów ECTS Całkowita licba punktów ECTS (wg planu studiów; 1 punkt =- godin pracy studenta, w tym praca na ajęciach i poa ajęciami): (A + B) Krajowe Ramy Kwalifikacji - Informatyka 17 A. icba godin wymagających bepośredniego udiału naucyciela (kontaktowych, w casie recywistym, w tym testy, egaminy etc) podiałem na typy ajęć ora całkowita licba punktów ECTS osiąganych na tych ajęciach obecność na wykładach obecność na ćwiceniach audytoryjnych udiał w konsultacjach w sumie: 0 ECTS 1. B. Poscególne typy adań do samokstałcenia studenta (niewymagających bepośredniego udiału naucyciela) wra planowaną średnią licbą godin na każde i sumarycną licbą ECTS (np. praca w bibliotece, w sieci, na platformie e- learningowej, w laboratorium, praca nad projektem końcowym, prygotowanie ogólne; suma poscególnych godin powinna gadać się licbą ogólną) prygotowanie ogólne prygotowanie do ćwiceń audytoryjnych prygotowanie do kolokwium aliceniowego praca w bibliotece praca w sieci w sumie: 0 70 ECTS. C. icba godin praktycnych/laboratoryjnych w ramach predmiotu ora wiąana tym licba punktów ECTS (ta licba nie musi być powiąana licbą godin kontaktowych, niektóre ajęcia praktycne/laboratoryjne mogą odbywać się be udiału naucyciela): udiał w ćwiceniach audytoryjnych praca praktycna samodielna w sumie: ECTS 60 1,. Opis predmiotu Cel predmiotu: Ponanie pre studenta metod stosowanych w badaniach operacyjnych uwględnieniem ałożeń, warunków i ograniceń ich wykorystania. Ukaanie

18 Krajowe Ramy Kwalifikacji - Informatyka wartości ponawcej stosowanych metod i możliwości ich wykorystanie w 18 procesach decyyjnych. Metody dydaktycne: wykład informacyjny, ćwicenia audytoryjne. np. podające (wykład), problemowe (konwersatorium, seminarium), aktywiujące (symulacja, metoda prypadków itp. ), eksponujace (poka, film), praktycne (ćwicenia, metoda projektów itp) pełniejsy wyka poniżej (prosimy wybrać najstosowniejse - jedną lub więcej, można dodać własne metody) Treści kstałcenia (w robiciu na formę ajęć (jeśli są różne formy) i najlepiej w punktach): Wykłady: 1. Programowanie liniowe formułowanie adań decyyjnych, model matematycny, graficna i algebraicna metoda rowiąywania adań, metoda simpleks jej łożoność, interpretacja wyników rowiąania optymalnego, prediały stabilności rowiąania optymalnego.. Programowanie nieliniowe ograniceniami i be, metody gradientowa i begradientowa.. Programowanie całkowitolicbowe - metaheurystyki lokalnego presukiwania sąsiedtwa.. Procesy wieloetapowe. Programowanie dynamicne.. Zarądanie projektem (analia sieci) analia casowa metodami CPM i PERT, analia casowokostowa metodą CMP-MCX. 6. Seregowanie adań: a. Elementy teorii kolejek rodaje, worce prybyć i obsługi. b. Deterministycne problemy seregowania adań: podstawowe ałożenia i ich interpretacja, prykładowe podejścia i algorytmy. Ćwicenia audytoryjne: 1. Programowanie liniowe formułowanie adań decyyjnych, model matematycny, graficna i algebraicna metoda rowiąywania adań, metoda simpleks jej łożoność, interpretacja wyników rowiąania optymalnego, prediały stabilności rowiąania optymalnego.. Programowanie nieliniowe ograniceniami i be, metody gradientowa i begradientowa.. Programowanie całkowitolicbowe - metaheurystyki lokalnego presukiwania sąsiedtwa.. Procesy wieloetapowe. Programowanie dynamicne. Zarądanie projektem (analia sieci) analia casowa metodami CPM i PERT, analia casowokostowa metodą CMP-MCX. 6. Seregowanie adań: a. Elementy teorii kolejek rodaje, worce prybyć i obsługi. b. Deterministycne problemy seregowania adań: podstawowe ałożenia i ich interpretacja, prykładowe podejścia i algorytmy.

19 19. Efekty kstałcenia i sposoby weryfikacji Efekty kstałcenia (w sumie wymienić ok. od do 9 efektów - podać numery efektów listy dla danego kierunku/specjalności opublikowane na stronie ucelni; podać TYKO te efekty (tam gdie to możliwe i stosowne w trech kategoriach, np. kompetencje społecne mogą nie być realiowane w tym predmiocie), na których osiągnięcie kładie się nacisk w ramach predmiotu, wybrane efekty kierunkowe powinny być bardiej scegółowo sformułowane niż te dla całej specjalności, tak aby były weryfikowalne dlatego mają osobne symbole jako efekty predmiotu) Efekt predmiotu (kod predmiotu + kod efektu kstałcenia) C1_W01 C1_W0 C1_W0 Student, który alicył predmiot (spełnił minimum wymagań) Wieda: 1. Zna budowę i własności modeli decyyjnych ora metody ich rowiąania.. Zna metody sieciowego planowania.. Ma wiedę akresu teorii kolejek ora na deterministycne algorytmy seregowania adań. Efekt kierunkowy K_W01 K_W K_W01 K_W06 K_W18

20 0 C1_U01 Umiejętności: 1. Posiada umiejętność roponawania problemów optymaliacyjnych i dobór odpowiedniej dla nich metody uyskania rowiąania pre astosowanie wybranych narędi informatycnych lub samodielnie aimplementowanych programów. K_U1 K_U01 C1_U0. Potrafi aprojektować ora preprowadić analię casowo-kostową projektów wykorystaniem gotowych narędi informatycnych. Potrafi rowiąać deterministycne problemy seregowania adań. K_U0 C1_U0 K_U Sposoby weryfikacji efektów kstałcenia: (np. dyskusja, gra dydaktycna, adanie e-learningowe, ćwicenie laboratoryjne, projekt indywidualny/ grupowy, ajęcia terenowe, referat studenta, praca pisemna, kolokwium, test aliceniowy, egamin, opinia eksperta ewnętrnego, etc. Dodać do każdego wybranego sposobu symbol akładanego efektu, jeśli jest ich więcej) p. Efekt predmiotu Sposób weryfikacji Ocena formująca Ocena końcowa 1. C1_W01 kolokwium aliceniowe sprawdian wiedy. C1_W0 kolokwium aliceniowe sprawdian wiedy. C1_W0 kolokwium aliceniowe sprawdian wiedy średnia ocen formujących średnia ocen formujących średnia ocen formujących. C1_U01 ćwicenia laboratoryjne sprawodania prac laboratoryjnych średnia ocen formujących

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. Technologia informacyjna A3. Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów):

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. Technologia informacyjna A3. Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Technologia informacyjna A3 Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom kształcenia:

Bardziej szczegółowo

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA Stopień II Studia magisterskie Studia stacjonarne ROK AKADEMICKI 2012/2013 PROGRAM STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI

WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI KATALOG PRZEDMIOTÓW Kierunek Biznes Elektroniczny Studia I stopnia o profilu praktycznym Rok akademicki: 2015/2016 1 Spis treści Analiza matematyczna...

Bardziej szczegółowo

tel./fax (85) 748 55 82 email: statinfmed@uwb.edu.pl Zasoby i systemy informacyjne w ochronie zdrowia

tel./fax (85) 748 55 82 email: statinfmed@uwb.edu.pl Zasoby i systemy informacyjne w ochronie zdrowia Załącznik nr 5b do Uchwały nr 21/2013 Senatu KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek Profil kształcenia Nazwa jednostki realizującej moduł/przedmiot: Kontakt (tel./email): Osoba odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG Plan i sylabusy przedmiotów studiów niestacjonarnych I stopnia KIERUNEK STUDIÓW FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

Bardziej szczegółowo

JAK PISAĆ PRACĘ DYPLOMOWĄ?

JAK PISAĆ PRACĘ DYPLOMOWĄ? JAK PISAĆ PRACĘ DYPLOMOWĄ? 1 MOTYWACJA Obserwacja problemów, jakie mają dyplomanci, z punktu widzenia opiekuna prac dyplomowych recenzenta prac dyplomowych przewodniczącego komisji egzaminów dyplomowych

Bardziej szczegółowo

Moduły kształc. Charakter zajęć obligatoryjny/ fakultatywny. punktów ECTS. Zakładane efekty kształcenia. osiąganych przez studenta

Moduły kształc. Charakter zajęć obligatoryjny/ fakultatywny. punktów ECTS. Zakładane efekty kształcenia. osiąganych przez studenta Moduły kształc. Przedmioty Moduł kształcenia I (podstawowy) M_1 Metodologia badań językoznawczych Liczba punktów ECTS Charakter zajęć obligatoryjny/ fakultatywny Moduły kształcenia wraz zakładanymi efektami

Bardziej szczegółowo

Akademia Morska w Gdyni

Akademia Morska w Gdyni KARTA PRZEDMIOTU Data aktualizacji: Obowiązuje w sem: zimowym 2013/2014 1. Nazwa przedmiotu: Elementy i układy optoelektroniczne 2. Kod przedmiotu: 3_5_0_1_6_1_165 3. Jednostka prowadząca: Wydział Elektryczny

Bardziej szczegółowo

SEMESTR 1 WYDZIAŁ GEOINŻYNIERII, GÓRNICTWA I GEOLOGII KARTA PRZEDMIOTU

SEMESTR 1 WYDZIAŁ GEOINŻYNIERII, GÓRNICTWA I GEOLOGII KARTA PRZEDMIOTU Zał. nr 4 do ZW SEMESTR 1 WYDZIAŁ GEOINŻYNIERII, GÓRNICTWA I GEOLOGII KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim Zaawansowane metody obliczeń numerycznych Nazwa w języku angielskim Advanced numerical calculation

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Łódzki. Wydział Zarządzania PROGRAM KSZTAŁCENIA. Technologie Informatyczne w Logistyce studia w języku angielskim

Uniwersytet Łódzki. Wydział Zarządzania PROGRAM KSZTAŁCENIA. Technologie Informatyczne w Logistyce studia w języku angielskim Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania PROGRAM KSZTAŁCENIA kierunek Technologie Informatyczne w Logistyce studia w języku angielskim studia licencjackie (I stopnia) profil praktyczny w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Karta Opisu Przedmiotu

Karta Opisu Przedmiotu Politechnika Opolska Wydział Ekonomii i Zarządzania Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Specjalność Forma studiów Semestr studiów Karta Opisu Przedmiotu Ekonomia II Ogólnoakademicki Studia

Bardziej szczegółowo

Karty kursów. Studia prowadzone w Instytucie Techniki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie od roku akad. 2012/2013

Karty kursów. Studia prowadzone w Instytucie Techniki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie od roku akad. 2012/2013 Karty kursów Studia prowadzone w Instytucie Techniki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie od roku akad. 2012/2013 Kierunek: Studia: Edukacja techniczno-informatyczna I stopnia, niestacjonarne Specjalności:

Bardziej szczegółowo

Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr III

Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr III KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU. Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 0/06 Z-ID-0 Sieci komputerowe i aplikacje sieciowe Computer Networks and Network

Bardziej szczegółowo

Instytut Informatyki. Informatyka. Studia inżynierskie

Instytut Informatyki. Informatyka. Studia inżynierskie Informatyka Studia inżynierskie 1. Spis treści PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO...5 Język angielski...6 Wychowanie fizyczne...7 PRZEDMIOTY PODSTAWOWE WEDŁUG STANDARDÓW...8 Analiza matematyczna i algebra

Bardziej szczegółowo

15. Edukacja informacyjna w podstawie programowej 1

15. Edukacja informacyjna w podstawie programowej 1 15. 1 Justyna Jasiewicz 1. Analiza podstaw programowych Wprowadzenie obowiązującej od 1 września 2009 r. nowej Podstawy programowej kształcenia ogólnego było krytykowane przez środowisko osób przykładających

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa) dokonanej w dniach 21-22 marca 2014 roku na kierunku informatyka prowadzonym w ramach obszaru nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia inżynierskich o profilu ogólnoakademickim realizowanych

Bardziej szczegółowo

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość Praca powinna byc cytowana jako: Lenkiewicz, P., 2011. Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość. Rozprawa doktorska. Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA METODY PROJEKTÓW NA KIERUNKU INFORMATYKA PRZEWODNIK METODYCZNY DLA NAUCZYCIELI

REALIZACJA METODY PROJEKTÓW NA KIERUNKU INFORMATYKA PRZEWODNIK METODYCZNY DLA NAUCZYCIELI REALIZACJA METODY PROJEKTÓW NA KIERUNKU INFORMATYKA PRZEWODNIK METODYCZNY DLA NAUCZYCIELI Opracował: B. Jaskuła RZESZÓW 2010 PROJEKT INDYWIDUALNY 2 3 Spis treści 1. Istota nauczania problemowego 1.1. Problem

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. dr Andrzej Jagodziński

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. dr Andrzej Jagodziński Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim E/FPIA/SRG USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Strategia rozwoju gminy Strategy of development of district Kierunek

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU Technologia informacyjna 1400-IN11TI-SP. Wydział Administracji i Nauk Społecznych Instytut/Katedra

OPIS PRZEDMIOTU Technologia informacyjna 1400-IN11TI-SP. Wydział Administracji i Nauk Społecznych Instytut/Katedra Nazwa Kod OPIS PRZEDMIOTU 1400-IN11TI-SP Administracji i Nauk Społecznych Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia Profil: ogólnoakademicki, Forma studiów stacjonarne Rok/semestr I 1 i nazwisko koordynatora

Bardziej szczegółowo

Podręcznik metodyczny

Podręcznik metodyczny Podręcznik metodyczny Maciej Słomczyński 11 grudnia 2014 METODA UCZENIA SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE NA MIARĘ XXI WIEKU Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja i rozliczanie projektów

Ewaluacja i rozliczanie projektów Spis treści Ewaluacja i rozliczanie projektów... 2 1. Co to jest ewaluacja?... 2 2. Rodzaje ewaluacji... 3 3. Po co przeprowadzamy ewaluację?... 4 4. Rola wskaźników w ewaluacji projektu... 6 5. Zasady

Bardziej szczegółowo

Harmonizacja struktur kszta³cenia w Europie. Wk³ad uczelni w Proces Boloñski. Wprowadzenie do projektu

Harmonizacja struktur kszta³cenia w Europie. Wk³ad uczelni w Proces Boloñski. Wprowadzenie do projektu Harmonizacja struktur kszta³cenia w Europie Wk³ad uczelni w Proces Boloñski Wprowadzenie do projektu Wprowadzenie do projektu Tuning Educational Structures in Europe Harmonizacja struktur kształcenia w

Bardziej szczegółowo

I. (A) Informacje o instytucji

I. (A) Informacje o instytucji I. (A) Informacje o instytucji Poznańska Wyższa Szkoła Biznesu (PWSB) Poznan University College of Business Ul. Niedziałkowskiego 18, 61-579 Poznań, Polska (Poland) I.1 Nazwa i adres Telefon/faks: +48

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Forma zajęć Miejsce realizacji Termin realizacji

KARTA PRZEDMIOTU. Forma zajęć Miejsce realizacji Termin realizacji KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu MUZ_M w języku polskim Matematyka ubezpieczeń na życie Nazwa przedmiotu w języku angielskim Mathematics of life insurance USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek

Bardziej szczegółowo

H1A_W01 S 1A_W01 H1A_W06 S1A_W 08 S1A_W09 S2A_W09 S1A_W10 S1A_W09 S2A_W09 H1A_W04 S1A_W09 S2A_W09 H1A_W03 H1A_W04

H1A_W01 S 1A_W01 H1A_W06 S1A_W 08 S1A_W09 S2A_W09 S1A_W10 S1A_W09 S2A_W09 H1A_W04 S1A_W09 S2A_W09 H1A_W03 H1A_W04 1. Opis kierunkowych efektów kształcenia dla kierunku studiów prawo studia stacjonarne jednolite magisterskie oraz studia niestacjonarne jednolite magisterskie profil ogólnoakademicki Symbol kierunkowego

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE w sprawie przygotowywania pracy dyplomowej na kierunku pedagogika

WYTYCZNE w sprawie przygotowywania pracy dyplomowej na kierunku pedagogika Załącznik do zarządzenia nr 1/2013 Rektora PWSZ w Koninie z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie pracy dyplomowej i regulaminu dyplomowego WYTYCZNE w sprawie przygotowywania pracy dyplomowej na kierunku pedagogika

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska ZASADY DYPLOMOWANIA NA WYDZIALE INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska ZASADY DYPLOMOWANIA NA WYDZIALE INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska ZASADY DYPLOMOWANIA NA WYDZIALE INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA Zielona Góra; styczeń 2014 2 Zasady dyplomowania na Wydziale Inżynierii

Bardziej szczegółowo

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 1. Wprowadzenie 5 2. Założenia programu 6 3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 5. Zadania ogólne szkoły 10 6.

Bardziej szczegółowo