Jubileusz 40 lecia Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Jubileusz 40 lecia Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu"

Transkrypt

1 Jubileusz 40 lecia Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

2 Redakcja zeszytu strzeszczeń: Jan Głodowski, Katarzyna Kosiorek, Włodzimierz Samborski Redakcja streszczeń poszczególnych kierunków: Elektroradiologia Julian Malicki, Aleksandra Kaczmarek; Fizjoterapia Przemysław Lisiński, Przemysław Keczmer; Pielęgniarstwo Krystyna Jaracz, Anna Potocka; Położnictwo Beata Pięta, Weronika Michalska; Zdrowie Publiczne Michał Musielak, Krzysztof Prętki; Ratownictwo Medyczne Magdalena Witt, Michał Szumień; Terapia Zajęciowa Mirosława Cylkowska-Nowak, Anna Lewczuk; Projekt graficzny: Bartosz Piekarniak Finansowanie konferencji: Konferencję Naukowo-Szkoleniową i Jubileusz 40-lecia Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego dofinansowano ze środków Budżetu Województwa Wielkopolskiego Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 2 40th anniversary of the Faculty of Health Science Poznan Univeristy of Medical Sciences

3 Zeszyt streszczeń / Abstract book Jubileusz 40 lecia Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 3

4 Organizator / Organizer Współorganizatorzy / Co-organizers Sponsorzy / Sponsors Patronat medialny/ Media patrons Patron wydarzenia / Conference patron 4 40th anniversary of the Faculty of Health Science Poznan Univeristy of Medical Sciences

5 Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: Prof. dr hab. Jacek Wysocki Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Piotr Florek Wojewoda Wielkopolski Marek Woźniak Marszałek Województwa Wielkopolskiego Jacek Jaśkowiak Prezydent Miasta Poznania Piotr Głowski Prezydent Miasta Piły Jubileusz 40 lecia Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 5

6 Spis treści / Table of content: Elektroradiologia / Electroradiolog 09 Fizjoterapia / Physiotherapy 35 Pielęgniarstwo / Nursing 9 Położnictwo / Obstetrics 50 Ratownictwo Medyczne / Emergency Medicine 5 Terapia Zajęciowa / Occupational Therapy 6 Zdrowie Publiczne / Public Health 97 Zestawienie streszczeń i autorów / Index of abstracts and authors th anniversary of the Faculty of Health Science Poznan Univeristy of Medical Sciences

7 ELEKTROKARDIOLOGIA ZDROWIE PUBLICZNE PIELĘGNIARSTWO RATOWNICTWO MEDYCZNE POŁOŻNICTWO FIZJOTERAPIA TERAPIA ZAJĘCIOWA Celem ułatwienia Państwu poruszanie się po zeszycie streszczeń, przyjęliśmy następujące oznaczenie kolorystyczne poszczególnych sesji kierunkowych. Jubileusz 40 lecia Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 7

8 8 40th anniversary of the Faculty of Health Science Poznan Univeristy of Medical Sciences

9 ELEKTRORADIOLOGIA / ELECTRORADIOLOGY Wystąpienie E.. Lecture E.. Piotrowski T.,2 Katedra i Zakład Elektroradiologii, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Poznań, Polska 2 Zakład Fizyki Medycznej, Wielkopolskie Centrum Onkologii, Poznań, Polska Adres korespondencyjny: Zakład Fizyki Medycznej, Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 5, 6-6 Poznań, Polska, Tytuł: Nowe technologie w planowaniu rozkładów dawek w radioterapii W prezentacji przedstawiono wpływ rozwoju technologii informatycznych na strategie przygotowywania procedur terapeutycznych w radioterapii. Szczególnej analizie poddano cztery główne obszary rozwoju takie jak: automatyzacja przygotowania procedur radioterapeutycznych, obliczenia równoległe podczas wyznaczania rozkładów dawek, modele korzystania i dostarczania zasobów technologii informacyjnych jako usług w trakcie przygotowywania procedur radioterapii oraz zbiorcza analiza danych podczas optymalizacji rozkładów dawek. Wpływ rozwoju technologii informatycznych został przedstawiony na przykładzie najnowszych zastosowań w radioterapii: przygotowania planu leczenia i re-optymalizacji rozkładów dawek w trakcie ich dostarczania, modelowania procesów planowania w oparciu o dane retrospektywne i wreszcie koncepcji zautomatyzowanego tworzenia planów leczenia. Piotrowski T.,2 Department of Electroradiology, Poznan University of Medical Sciences, Poznan, Poland 2 Department of Medical Physics, Greater Poland Cancer Centre, Poznan, Poland Adderss: Department of Medical Physics, Greater Poland Cancer Centre, Garbary 5 st, 6-6 Poznan, Poland, Title: New technologies in radiation therapy planning The author shows what computational advances are likely to be implemented in clinical radiation oncology, with special emphasis on the treatment planning strategies in the coming years and how the adoption of these changes might alter the practice of radiotherapy. Four main areas of likely advancement are explored: cloud computing, aggregate data analysis, parallel computation, and automation. Potential advancement was explored in the light of the some of the most recent improvements in treatment planning strategies such as: the online planning and optimization, the modelling of knowledge based planning processes and finally, automated treatment plan generation concepts. Jubileusz 40 lecia Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 9

10 Wystąpienie E..2 Lecture E..2 Bodusz,D., Miszczyk L., Szczepanik K., Miśta W..Zakład Radioterapii, Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach Adres korespondencyjny: Dawid Bodusz, Zakład Radioterapii,Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej- Curie, Oddział Gliwice,ul. Wybrzeże AK 5,44-00 Gliwice, Tytuł: Ocena stabilności znaczników śródtkankowych GoldAnchor implantowanych do stercza u chorych napromienianych z powodu raka gruczołu krokowego Cel pracy Celem pracy było określenie wartości migracji znaczników śródtkankowych GoldAnchor implantowanych do gruczołu krokowego w trakcie planowania oraz realizacji leczenia chorych napromienianych z powodu raka stercza. Materiał i metody badawcze Analizę zmiany położenia znaczników wewnątrz gruczołu krokowego w trakcie procedur planowania radioterapii przeprowadzono w grupie 45 chorych na podstawie fuzji obrazów tomografii komputerowej wiązką stożkową (CBCT) wykonanej w pierwszym tygodniu leczenia i spiralnej tomografii komputerowej (CT) wykonanej dla zaplanowania leczenia promieniami. Wartość migracji znacznika w trakcie leczenia promieniami zmierzono w grupie 20 chorych na podstawie fuzji obrazów CBCT wykonywanych w odstępach tygodniowych (7 dni) przez cały cykl leczenia. Migracja markera obliczona została poprzez pomiar odległości pomiędzy punktami centralnymi znaczników, we wszystkich trzech osiach. Wyniki Wartości średnie migracji w trakcie procedur planowania leczenia wraz z odchyleniami standardowymi w kierunkach głowa-nogi (SI), lewo-prawo (LR) oraz przód-tył (AP) wyniosły odpowiednio:, mm z SD=0,9; 0,5 mm z SD=0,6 oraz, mm z SD=,2. Wartość średnia migracji określona przez wektor zmiany położenia wyniosła,9 mm z SD=,3. Wartości średnie migracji w trakcie realizacji radioterapii wraz z odchyleniami standardowymi w kierunkach głowa-nogi (SI), lewo-prawo (LR) oraz przód-tył (AP) wyniosły odpowiednio: 0, mm z SD=0,2; 0, mm z SD=0,3 oraz 0,2 mm z SD=0,4. Wartość średnia migracji określona przez wektor zmiany położenia w trakcie radioterapii wyniosła 0,3 mm z SD=0,5. Wnioski Wykonana analiza zebranego materiału wykazała, że przesunięcia znacznika GoldAnchor w trakcie planowania leczenia promieniami wydają się nie mieć znaczenia klinicznego i prawdopodobnie związane są z niedokładnością przeprowadzonej fuzji obrazów CT i CBCT. Położenie znacznika jest stabilne w trakcie całego procesu leczenia promieniami. Słowa kluczowe: marker śródtkankowy, migracja, rak gruczołu krokowego, radioterapi 0 40th anniversary of the Faculty of Health Science Poznan Univeristy of Medical Sciences

11 Bodusz,D., Miszczyk L., Szczepanik K., Miśta W..Radiotherapy Department, Maria Skłodowska-Curie Memorial Cancer Center and Institute of Oncology, Gliwice Branch, Poland Address: Dawid Bodusz,MSC Memorial Cancer Center and Institute Gliwice Branch Wybrzeże AK 5 street,44-00 Gliwice, Poland, Title: An evaluation of the GoldAnchor intraprostatic fiducial marker stability during the standard prostate cancer patients radiotherapy Background Implantation of fiducial markers for IGRT of prostate cancer patients increases the treatment accuracy by prostate localization using two orthogonal X-rays images. However the precision of the treatment depends on the stability of the fiducial marker. The aim of this study was to evaluate the migration of fiducial markers during the whole radiotherapy of prostate cancer patients. Material and methods An analysis of the intraprostatic fiducials migration during the treatment planning was done on a group of 45 patients on the basis on fusion of kv CBCT (performed during the first week of the treatment) and planning CT. The value of migration during the course of radiotherapy was done on a group of 20 patients treated within IGRT protocol on the basis on the fusion of kv CBCTs performed weekly. The migration was defined as a shift between central points of markers, measured in three axis. Results The average values of the GoldAnchor migration during the treatment planning were:. mm (SD=0.9 mm) in the superior-inferior (SI) direction, 0.5 mm (SD=0.6 mm) in the left-right (LR) direction and. mm (SD=.2 mm) in the anterior-posterior (AP) direction. The mean value of the vector of shifts was.9 mm (SD=.3 mm). The average values of the GoldAnchor migration during the course of radiotherapy were: 0. mm (SD=0.2 mm) in the superiorinferior (SI) direction, 0. mm (SD=0.3 mm) in the left-right (LR) direction and 0.2 mm (SD=0.4 mm) in the anteriorposterior (AP) direction. The mean value of the vector of shifts during the treatment was 0.3 mm (SD=0.5 mm). Conclusion The analysis of the collected data showed that the marker shifts during the treatment planning seem to have no clinical significance and probably are related to the inaccuracy of the fusion of kv CBCT and planning CT. Location of the marker is stable during the whole course of the radiotherapy. Key words fiducial marker, migration, prostate cancer, radiotherapy Jubileusz 40 lecia Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

12 Wystąpienie E..3 Lecture E..3 Jackowiak W., Milecki P.,2, Dura J., Czajka E., Skrobała A. 2,3, Adamczyk A. 3 Zakład Radioterapii I, Wielkopolskie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskie Curie, Adres korespondencyjny: Zakład Radioterapii I, Wielkopolskie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskie Curie, ul. Garbary 5, Poznań, 2 Katedra i Zakład Elektroradiologii, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego, Poznań, Polska 3 Zakład Fizyki Medycznej, Wielkopolskie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskie Curie, ul. Garbary 5, Poznań, Polska Tytuł: Radioterapia raka prostaty na aparacie CyberKnife. Wstęp CyberKnife (CK) jest zrobotyzowanym systemem do radioterapii stereotaktycznej zmian wewnątrz i pozaczaszkowych o niezwykłej precyzji. Ze względu na obecny trend radioterapii hypofrakcjonowanej z powodzeniem znalazł zastosowanie w leczeniu raka prostaty. CyberKnife umożliwia podanie pojedynczych wysokich dawek w ciągu kilku dni w kilku frakcjach. Cel Celem pracy jest omówienie przebiegu procedury leczenia pacjentów z rakiem prostaty na aparacie CK. Materiał i metoda CyberKnife w Wielkopolskim Centrum Onkologii został uruchomiony w czerwcu 203 roku. Do tej pory leczeniu poddano ponad 80 pacjentów z rakiem prostaty, co daje około 900 zabiegów łącznie. Decyzje o kwalifikacji pacjenta do radioterapii CK podejmuje konsylium lekarskie. Pierwszym krokiem przygotowującym pacjenta do radioterapii CK jest implantacja złotych markerów w tkanki gruczołu krokowego. Po 7 dniach od implantacji wykonana zostaje tomografia komputerowa i rezonans magnetyczny, które służą określeniu objętości tarczowej i narządów krytycznych. Po obliczeniu rozkładu dawki i zweryfikowaniu planu leczenia, pacjent rozpoczyna radioterapię w cyklu pięciofrakcyjnym (dawka frakcyjna 7.25, co drugi dzień). Procedurę rozpoczyna ułożenie pacjenta w pozycji terapeutycznej i kilowoltowa weryfikacja położenia prostaty. Dzięki ciągłemu obrazowaniu kilowoltowemu w trakcie trwania leczenia system CK umożliwia śledzenie ruchomości prostaty i automatyczną korektę kierunku wiązki promieniowania w razie wykrycia zmiany położenia markerów. Nad prawidłowym przebiegiem procedury napromieniania czuwa zespół elektroradiologów, którego zadaniem jest kontrola parametrów napromieniania, odpowiedzialnych za prawidłowy przebieg radioterapii. Pojedyncza sesja radioterapii CK jest nieinwazyjna i trwa około 40 min. Wnioski CyberKnife jest obiecującą metodą radioterapii raka prostaty. Skrócenie czasu leczenia powoduje zmniejszenie kosztów dla szpitala i pacjenta. Precyzja robota pozwala na zmniejszenie dawek promieniowania docierajacych do zdrowych narządów, umożliwiając w ten sposób zmniejszenie toksyczności terapii. Jackowiak W., Milecki P.,2, Dura J., Czajka E., Skrobała A. 2,3, Adamczyk M. 3, Galuba A.,Konkol M. Department of Radiotherapy I, The Greater Poland Cancer Centre, Garbary 5 St, Poznan, Poland, 2 Department of Electroradiology, The Poznan University of Medical Sciences, Garbary 5 St, Poznan, Poland 3 Department of Medical Physics, The Greater Poland Cancer Centre, Garbary 5 St, Poznan, Poland Title: Radiosurgery prostate cancer treatment - Cyberknife. Background CyberKnife (CK) is a robotic system for stereotactic radiation therapy of extra- and intracranial lesions with a great 2 40th anniversary of the Faculty of Health Science Poznan Univeristy of Medical Sciences

13 precision. Because of the current hypofractionated trend in radiation therapy it is applied successfully in the prostate cancer treatment. CyberKnife allows delivery of a single high doses for several days in a few fractions. Aim The aim of this study is to present the prostate cancer treatment process using CK. Materials and methods CyberKnife in The Greater Poland Cancer Centre was installed in June 203. To date, over then 80 patients were treatment with prostate cancer, which gives a total of 900 treatments. Decisions about patient eligibility for radiotherapy CK make a medical consultation. The first step of patient preparation for the CyberKnife treatment is fiducials placement. After 7 days, the treatment planning scans and magnetic resonance are performed. This time ensures good stabilization of the fiducials in the prostate. These two studies are used to delineated the PTV volume and organs at risk. After the dose distribution calculation and plan verification the patient starts the radiotherapy cycle (7.25Gy per each fraction in 5 times, every other day, without weekends). After patients setup, the kilovoltage verification of the prostate and anatomy is done. The imaging system allows track the prostate movements, adjust the robot position and correct the direction of the beam. The team of radiation therapists is responsible for the correct course of irradiation procedures, control the irradiation parameters and observe the patient during the treatment. A single CK session is a non-invasive and takes about 40 minutes. Conclusions Nowadays, CyberKnife is a promising method of radiation therapy for prostate cancer. Reduction the time of treatment will reduce costs for the hospital and the patient. The precision of the robot allows to reduce the dose of radiation for the healthy organ, thereby allowing a reduction in the toxicity of the therapy. Our experience confirms the efficacy and safety of CyberKnife. Jubileusz 40 lecia Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 3

14 Wystąpienie E..4 Lecture E..4 Rompa D., Naczk E.,. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Klinika Onkologii i Radioterapii Zakład Teleradioterapii Adres korespondencyjny: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Klinika Onkologii i Radioterapii Zakład Teleradioterapii,80-2 Gdańsk, ul. Dębinki 7, Tytuł: Radioterapia stereotaktyczna w nowotworach płuc Wstęp Radioterapia stereotaktyczna w obrębie płuca ma zastosowanie głównie u pacjentów niekwalifikujących się do zabiegów chirurgicznych z powodów internistycznych. Zazwyczaj tą metodą napromieniane są małe zmiany gdzie GTV mieści się w granicach od cm3 do 82 cm3 mediana 9.3 cm3. Dawka Gy w zależności od położenia zmiany względem narządów klatki piersiowej podawana jest w 3-8 frakcjach, w ciągu -2 w tygodni. Cel Metoda ta może być realizowana zarówno przy użyciu systemów 4D na tomografii komputerowej i aparatach terapeutycznych jak również używając 4D tylko na tomografii komputerowej. Wybór metody uzależniony jest od posiadanej konfiguracji sprzętu. Kolejnym aspektem jest dobór odpowiedniego unieruchomienia, który jest bardzo ważnym elementem w procesie przygotowania pacjenta do procedury. Materiał i metoda Komfort pacjenta w trakcie zabiegów radioterapii w bardzo dużym stopniu ma przełożenie na odtwarzalność i powtarzalność zabiegów. Rutynowo stosowane są standardowe podstawki do ułożeń w obrębie klatki piersiowej, a dodatkowo przygotowane indywidualne materace próżniowe, które pomagają choremu w utrzymaniu rąk w stałej, niezmiennej pozycji. Kolejnym elementem w procesie planowania radioterapii jest tomografia komputerowa. W naszym ośrodku wykonujemy CT 4D monitorując położenie guza w 8 fazach oddechowych. Otrzymany w ten sposób dynamiczny obraz ruchomości guza pozwala na wyznaczenie ITV. Plan leczenia wykonywany jest na serii skanów zebranych podczas swobodnego oddychania. Na tej serii skanów wrysowane zostają GTV, ITV (konturowany na podstawie obrazów 4D), PTV oraz narządy prawidłowe, które konturowane są przez technika radioterapii. Fizyk przygotowuje plan leczenia na podstawie dawek określonych zarówno na objętości tarczowe, jak i na struktury prawidłowe. Dla oceny prawidłowości topograficznego odtworzenia ułożenia na aparacie terapeutycznym oraz określenia położenia zmiany, przed każdą frakcją wykonywane jest CBCT, które oceniane jest online przez lekarza. Do monitorowania pacjenta w trakcie radioterapii używamy systemu Exac Trac. Czas wykonania procedury na przyspieszaczu liniowym waha się od 40 minut do godziny dla jednego pacjenta. Wyniki Ze względu na konfigurację sprzętu do radioterapii w naszym ośrodku, technika napromieniania stereotaktycznego wykorzystująca bramkowanie oddechowe tylko na CT, jest techniką optymalną. Prostsze i bardziej komfortowe unieruchomienie pacjenta skraca czas wykonania procedury na przyspieszaczu. Wnioski Czas realizacji procedury na aparacie terapeutycznym, zwiększa dostępność tej metody leczenia, poprawia także komfort leczenia dla pacjentów. Rompa D., Naczk E.,. Medical Univercity of Gdańsk, Oncology and Radiotherapy Department, Addresss: Medical Univercity of Gdańsk, Oncology and Radiotherapy Department, 80-2 Gdańsk, ul. Dębinki 7, th anniversary of the Faculty of Health Science Poznan Univeristy of Medical Sciences

15 Title: Stereotactic radiotherapy in lung cancer Introduction The stereotactic radiotherapy in lungs area is the treatment mostly used for patients disqualified for surgery due to internal problems. The small tumors where GTV in between - 82 cm³, median 9,3 cm³ are radiated by this method. Tumors location in terms of chest organs determinates the total dose between Gy. Aim The stereotactic radiotherapy can be implemented using both CT 4D as well as CT 4D and linear accelerator. The methods choice is determined by current equipment configuration. The choice of proper immobilization is another aspect. It is the key element in the process of preparing patient for the medical procedure. Material and method To obtain proper recurrence of the treatment the patient s comfort is extremely important. To cope with this remark, in chest area there are provided special holders which help patient to lay steady, also individual vacuum cushions are provided to help patient to hold hands static. The CT is another radiotherapy planning process element. The CT 4D is performed in our department while monitoring the tumors location as patient takes breaths in 8 breath phases. The dynamic image of tumor displacement allows us to estimate ITV. Thanks to the CT scan series GTV, ITV (contoured thanks to 4D images), PTV and critical organs can be delineated and the plan of treatment can be created. The treatment plan is prepared by physicist using given doses on targets as well as on critical organs. CBCT is done before every fraction to assess the authenticity of topographic reconstruction and the placement on linear accelerator, also to estimate the location of tumors. The Exac Trac System is used to monitor patient during radiotherapy. The linear accelerator procedure time is 40 to 60 minutes per patient. Result The stereotactic radiating technique based on gating only on CT is the optimal one in our department due to the configuration of radiotherapy equipment. The time for the accelerator procedure is shortened by proper patient positioning. Conclusion The availability of presented treatment method is increased by shorter procedures on linear accelerator. This method also improves patient s comfort during treatment. Jubileusz 40 lecia Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 5

16 Wystąpienie E..5 Lecture E..5 Sara Ferenc, Piotr Rzymski 2, Jacek Karczewski 2, Janusz Skowronek 3 Studentka V roku Elektroradiologii, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 2 Katedra Biologii i Ochrony Środowiska, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 3 Katedra i Zakład Eletroradiologii, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Autor korespondencyjny: Piotr Rzymski, Katedra Biologii i Ochrony Środowiska, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Rokietnicka 8, Poznań, tel./fax: , Tytuł: Ocena występowania skutków ubocznych radioterapii oraz czynników mogących potencjalnie mieć wpływ na ich częstość Wstęp Radioterapia jest jedną z najskuteczniejszych i najpowszechniej wykorzystywanych metod leczenia zmian nowotworowych w Polsce i na świecie. Jak z każdą metodą leczenia onkologicznego, z związane są z nią określone skutki uboczne, których częstość występowania i nasilenie może różnić się w zależności od cech indywidualnych pacjenta i jego stylu życia jak również od samego typu stosowanej radioterapii, czasu jej trwania i części ciała, która jest jej poddawana. Określenie zmiennych, które mogą wpłynąć na częstość występowania poszczególnych objawów niepożądanych może pomóc odpowiednio przygotować pacjenta do wykonywanych zabiegów i tym samym poprawić jego jakość życia w trakcie i po radioterapii. Cel Określenie częstości występowania skutków ubocznych u pacjentów poddawanych radioterapii oraz czynników, które mogą na tą częstość mieć wpływ. Materiał i metoda Przeprowadzono bezpośrednie wywiady ze 08 pacjentami przechodzącymi zabieg radioterapii (teleradioterapii i brachyterapii) określając przy pomocy kwestionariusza częstość występowania 37 fizycznych i 0 psychospołecznych skutków ubocznych. Wyniki Wiek i BMI pacjentów oraz czas poddawania zabiegom były jednymi z ważniejszych czynników mających wpływ na częstość występowania poszczególnych objawów ubocznych radioterapii i jej wpływu na jakość życia. Ponadto objawy te występowały częściej u kobiet, w leczeniu zmian występujących w obrębie g łowowej oraz pośród pacjentów poddawanych teleradioterapii. Palenie papierosów miało wpływ na wzrost częstości występujących nudności, suchości gałki ocznej i problemów z odczuwaniem smaków. Stosowanie alkoholu i długość dziennego użytkowania telefonu komórkowego nie miała wpływu na występowanie badanych efektów ubocznych radioterapii. Wnioski Przeprowadzone badania mogą umożliwić bardziej dokładne przewidzenie możliwych skutków ubocznych radioterapii w poszczególnych grupach leczonych i zarazem lepiej przygotować do niej pacjenta. Słowa kluczowe: radioterapia, jakość życia, skutki ubocze terapii 6 40th anniversary of the Faculty of Health Science Poznan Univeristy of Medical Sciences

17 Sara Ferenc, Piotr Rzymski 2, Jacek Karczewski 2, Janusz Skowronek 3 MsC Student of Electroradiology, Faculty of Health Science, Poznan University of Medical Science 2 Department of Biology and Environmental Protection, Faculty of Health Science, Poznan University of Medical Science 3 Department of Electroradiology, Faculty of Health Science, Poznan University of Medical Science Corresponding author: Piotr Rzymski, Department of Biology and Environmental Protection, Poznan University of Medical Sciences, Rokietnicka 8, Poznań, tel./fax: , Title: Evaluation of radiation therapy side-effects and factors that may potentially affect their frequency Background Radiation therapy is one of the most common forms of cancer treatment in Poland and in the world. As any other oncological therapy it is also characterized by specific side-effects which frequency and severity may depend on patient individuality and lifestyle as well as radiotherapy type, its duration time and part of the body being treated. Evaluation of variables that may affect the frequency of particular adverse effects may successfully help to prepare patients to radiotherapy and improve their quality of life during and after treatment. Aim Assessment of the frequency of radiotherapy side-effects and factors that may influence their occurrence. Material and method Total of 08 patients undergoing radiotherapy (teleradiotherapy and brachytherapy) were interviewed. The frequency of 37 physical and 0 psychosocial side effects was evaluated. Results: Age and BMI of patients as well as radiotherapy duration time were among the most important factors influencing the frequency of studied side-effects. Female, patients undergoing head radiotherapy and teleradiotherapy reported the adverse events with the greatest frequency. Cigarette smoking increased the occurrence of nausea, dry eye and flavor perception. Alcohol and mobile phone use appeared not to influence the frequency of studied side-effects of radiotherapy. Conclusions The results of the present study may help to predict potential radiotherapy side-effects in particular groups of treated patients and simultaneously, prepare patient for the treatment. Keywords: radiotherapy, quality of life, side effects of therapy Jubileusz 40 lecia Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 7

18 Wystąpienie E..6 Lecture E..6 Kowalik A., Kaczmarek A., 2. Zakład Fizyki Medycznej, Adres korespondencyjny: Wielkopolskie Centrum Onkologii, Zakład Fizyki Medycznej, ul. Garbary 5,6-866 Poznań, 2.Zakład Medycyny Nuklearnej, Wielkopolskie Centrum Onkologii, Poznań Tytuł: Rejestracja i klasyfikacja zdarzeń niepożądanych w radioterapii w Polsce i Europie Wprowadzenie Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 lutego 20 r. W sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej wypadkiem w radioterapii jest napromienienie niewłaściwego pacjenta, a także błędna anatomicznie lokalizacja obszaru napromienienia oraz niewłaściwy rozkład dawki, w tym przy użyciu nieprawidłowego typu wiązki lub energii wiązki lub niewłaściwego produktu radiofarmaceutycznego, a także niewłaściwe frakcjonowanie, jeżeli prowadzą one do nieosiągnięcia założonych efektów terapeutycznych lub odległych w czasie ciężkich następstw zdrowotnych. Incydenty/wypadki w procesie radioterapii według A Reference Guide for Learning from Incidents in radiation Therapy, publikacja HTA zdefiniowano jako niepożądane lub nieoczekiwane zmiany od normalnego działania systemu, co powoduje, lub może powodować, niekorzystny wpływ na ludzi lub sprzęt. Wszystkie zdarzenia niepożądane muszą być raportowane i zgłaszane w ten sposób możemy poprawić efektywność naszego postępowania i procesu, a także uniknąć podobnych zdarzeń w przyszłości. W Europie funkcjonuje kilka systemów rejestracji i klasyfikacji zdarzeń niepożądanych, które mają na celu zbieranie informacji na temat zdarzeń niepożądanych w radioterapii. Cel Celem pracy jest analiza wybranych systemów do rejestracji i klasyfikacji zdarzeń niepożądanych w radioterapii w Europie. Metodologia Analiza wybranych systemów rejestracji i klasyfikacji zdarzeń niepożądanych na podstawie funkcjonujących w Europie systemów klasyfikacji i rejestracji zdarzeń niepożądanych: ROSIS, SAFRON, PRISMA. Na podstawie trzech wybranych systemów porównano nomenklaturę związaną ze zdarzeniami niepożądanymi oraz wykazano główne różnice w parametrach i kryteriach klasyfikacji zdarzeń niepożądanych w każdym z wybranych systemów. Wyniki W wyniku dokonanej analizy wykazano główne różnice dotyczące klasyfikacji zdarzeń niepożądanych w trzech systemach do rejestracji zdarzeń niepożądanych. Główne różnice polegają na szczegółowości definicji oraz sposobach klasyfikacji. Wszystkie trzy systemy do rejestracji i klasyfikacji zdarzeń są systemami dobrowolnymi. Jedną z głównych różnic jest proces rejestrowania zdarzenia niepożądanego w systemie. System ROSIS wymaga zarejestrowania jednostki zgłaszającej zdarzenia, natomiast system PRISMA jest systemem lokalnym funkcjonującym w Holandii jako wewnętrzny system rejestracji i klasyfikacji zdarzeń niepożądanych. System SAFRON funkcjonuje w ramach IAEA (Międzynarodowa Agencja Atomistyki). Wnioski Jednym z problemów związanych z rejestracją i klasyfikacją zdarzeń niepożądanych w Europie jest brak jednolitej nomenklatury oraz systemu klasyfikacji. Niezbędne jest podjęcie prac mających na celu ujednolicenie systemów rejestracji i klasyfikacji zdarzeń niepożądanych we wszystkich krajach europejskich. 8 40th anniversary of the Faculty of Health Science Poznan Univeristy of Medical Sciences

An evaluation of GoldAnchor intraprostatic fiducial marker stability during the treatment planning

An evaluation of GoldAnchor intraprostatic fiducial marker stability during the treatment planning An evaluation of GoldAnchor intraprostatic fiducial marker stability during the treatment planning Dawid Bodusz, Wojciech Leszczyński, Wioletta Miśta, Leszek Miszczyk Application of fiducial gold markers:

Bardziej szczegółowo

EPS. Erasmus Policy Statement

EPS. Erasmus Policy Statement Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości Ostrowiec Świętokrzyski College of Business and Entrepreneurship EPS Erasmus Policy Statement Deklaracja Polityki Erasmusa 2014-2020 EN The institution is located

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

Tychy, plan miasta: Skala 1: (Polish Edition)

Tychy, plan miasta: Skala 1: (Polish Edition) Tychy, plan miasta: Skala 1:20 000 (Polish Edition) Poland) Przedsiebiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne (Katowice Click here if your download doesn"t start automatically Tychy, plan miasta: Skala 1:20 000

Bardziej szczegółowo

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami Seweryn SPAŁEK Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami MONOGRAFIA Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice 2004 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 5 1. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W ORGANIZACJI 13 1.1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka kliniczna chorych na raka jelita grubego

Charakterystyka kliniczna chorych na raka jelita grubego Lek. Łukasz Głogowski Charakterystyka kliniczna chorych na raka jelita grubego Rozprawa na stopień doktora nauk medycznych Opiekun naukowy: Dr hab. n. med. Ewa Nowakowska-Zajdel Zakład Profilaktyki Chorób

Bardziej szczegółowo

aforementioned device she also has to estimate the time when the patients need the infusion to be replaced and/or disconnected. Meanwhile, however, she must cope with many other tasks. If the department

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management Poznań, 2012, September 20th Doctor Anna Scheibe adiunct in the Department of Economic Sciences PROJECT Syllabus for course Global Marketing on the study program: Management I. General information 1. Name

Bardziej szczegółowo

Warsztaty Ocena wiarygodności badania z randomizacją

Warsztaty Ocena wiarygodności badania z randomizacją Warsztaty Ocena wiarygodności badania z randomizacją Ocena wiarygodności badania z randomizacją Każda grupa Wspólnie omawia odpowiedź na zadane pytanie Wybiera przedstawiciela, który w imieniu grupy przedstawia

Bardziej szczegółowo

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES The Student First and last name(s) Nationality E-mail Academic year 2014/2015 Study period 1 st semester 2 nd semester Study cycle Bachelor Master Doctoral Subject area,

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition)

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Robert Respondowski Click here if your download doesn"t start automatically Wojewodztwo Koszalinskie:

Bardziej szczegółowo

Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition)

Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition) Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition) Janusz Leszek Jurkiewicz Click here if your download doesn"t start automatically Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition) Janusz Leszek Jurkiewicz

Bardziej szczegółowo

Gdański Uniwersytet Medyczny Wydział Nauk o Zdrowiu z Oddziałem Pielęgniarstwa i Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej. Beata Wieczorek-Wójcik

Gdański Uniwersytet Medyczny Wydział Nauk o Zdrowiu z Oddziałem Pielęgniarstwa i Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej. Beata Wieczorek-Wójcik Gdański Uniwersytet Medyczny Wydział Nauk o Zdrowiu z Oddziałem Pielęgniarstwa i Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej Beata Wieczorek-Wójcik Poziom obsad pielęgniarskich a częstość i rodzaj zdarzeń

Bardziej szczegółowo

Faculty of Environmental Engineering. St.Petersburg 2010

Faculty of Environmental Engineering. St.Petersburg 2010 Faculty of Environmental Engineering St.Petersburg 2010 Location of Wrocław LOCATION: centre of the Silesian Lowland 51º07 N, 17º02 E TOTAL AREA: 293 km 2 GREEN AREAS: 35% of the overall area ISLANDS:

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA

WYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA WYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA v Biologia v Biotechnologia v Ochrona środowiska studia pierwszego stopnia Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ Kwalifikacja obejmuje konkurs świadectw dojrzałości brane są

Bardziej szczegółowo

Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition)

Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition) Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition) J Krupski Click here if your download doesn"t start automatically Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama

Bardziej szczegółowo

MaPlan Sp. z O.O. Click here if your download doesn"t start automatically

MaPlan Sp. z O.O. Click here if your download doesnt start automatically Mierzeja Wislana, mapa turystyczna 1:50 000: Mikoszewo, Jantar, Stegna, Sztutowo, Katy Rybackie, Przebrno, Krynica Morska, Piaski, Frombork =... = Carte touristique (Polish Edition) MaPlan Sp. z O.O Click

Bardziej szczegółowo

Potencjalne zmiany w kształceniu przed- i podyplomowym fizyków medycznych i elektroradiologów w Polsce

Potencjalne zmiany w kształceniu przed- i podyplomowym fizyków medycznych i elektroradiologów w Polsce Potencjalne zmiany w kształceniu przed- i podyplomowym fizyków medycznych i elektroradiologów w Polsce Julian Malicki Katedra i Zakład Elektroradiologii, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu Zakład Fizyki Medycznej,

Bardziej szczegółowo

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Jan Witkowski : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Project for exhibition photo graphic compositions typography colors Berlin London Paris Barcelona Vienna Prague Krakow Zakopane Jan Witkowski ARTIST FROM

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

Recent Developments in Poland: Higher Education Reform Qualifications Frameworks Environmental Studies

Recent Developments in Poland: Higher Education Reform Qualifications Frameworks Environmental Studies 544524-TEMPUS-1-2013-1-PL-TEMPUS-SMHES Qualifications Frameworks for Environmental Studies at Ukrainian Universities Recent Developments in Poland: Higher Education Reform Qualifications Frameworks Environmental

Bardziej szczegółowo

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition)

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Robert Respondowski Click here if your download doesn"t start automatically Wojewodztwo Koszalinskie:

Bardziej szczegółowo

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Piąte spotkanie grupy partnerskiej w Katowicach (Polska) 19-20 maj 2015 Program Uczenie się przez całe życie Grundtvig Tytył projektu: Osoby 50+ na rynku

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES IN Description The objective of the studies is to train an expert in international

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Description Master Studies in International Logistics is the four-semesters studies, dedicate

Bardziej szczegółowo

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Dlaczego powstało? - świat przeżywa dziś rewolucję w obszarze edukacji, - naszym celem jest promocja śląskiego jako regionu opartego na wiedzy, i najnowszych technologiach,

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Wydział Lekarski. Jarosław Woźniak. Rozprawa doktorska

Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Wydział Lekarski. Jarosław Woźniak. Rozprawa doktorska Uniwersytet Medyczny w Łodzi Wydział Lekarski Jarosław Woźniak Rozprawa doktorska Ocena funkcji stawu skokowego po leczeniu operacyjnym złamań kostek goleni z uszkodzeniem więzozrostu piszczelowo-strzałkowego

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) 112 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.6.4. Część ustna. Przykładowe zestawy zadań Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna (wyłącznie

Bardziej szczegółowo

PROJECT. Syllabus for course Principles of Marketing. on the study program: Management

PROJECT. Syllabus for course Principles of Marketing. on the study program: Management Poznań, 2012, September 20th Doctor Anna Scheibe adiunct in the Department of Economic Sciences PROJECT Syllabus for course Principles of Marketing on the study program: Management I. General information

Bardziej szczegółowo

LEARNING AGREEMENT MEDICAL UNIVERSITY OF GDAŃSK

LEARNING AGREEMENT MEDICAL UNIVERSITY OF GDAŃSK LEARNING AGREEMENT MEDICAL UNIVERSITY OF GDAŃSK INTERNATIONAL RELATIONS AND EUROPEAN PROGRAMMES OFFICE UL. M. SKŁODOWSKIEJ-CURIE 3A 80-210 GDAŃSK Academic year POLAND autumn spring all academic year Field

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ praktyki 2014/2015 spotkanie organizacyjne. 19.01.2015, Wrocław

Erasmus+ praktyki 2014/2015 spotkanie organizacyjne. 19.01.2015, Wrocław spotkanie organizacyjne 19.01.2015, Wrocław I Wypełnienie dokumentów II Przed wyjazdem na praktyki III Po przyjeździe na miejsce praktyk IV Po powrocie z praktyk V Uwagi końcowe I Wypełnienie dokumentów:

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

What our clients think about us? A summary od survey results

What our clients think about us? A summary od survey results What our clients think about us? A summary od survey results customer satisfaction survey We conducted our audit in June 2015 This is the first survey about customer satisfaction Why? To get customer feedback

Bardziej szczegółowo

Ocena skuteczności preparatów miejscowo znieczulających skórę w redukcji bólu w trakcie pobierania krwi u dzieci badanie z randomizacją

Ocena skuteczności preparatów miejscowo znieczulających skórę w redukcji bólu w trakcie pobierania krwi u dzieci badanie z randomizacją 234 Ocena skuteczności preparatów miejscowo znieczulających skórę w redukcji bólu w trakcie pobierania krwi u dzieci badanie z randomizacją The effectiveness of local anesthetics in the reduction of needle

Bardziej szczegółowo

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond.

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond. Project CARETRAINING PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE Projekt CARETRAINING KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROJEKTU Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project

Bardziej szczegółowo

System optymalizacji produkcji energii

System optymalizacji produkcji energii System optymalizacji produkcji energii Produkcja energii jest skomplikowanym procesem na który wpływa wiele czynników, optymalizacja jest niezbędna, bieżąca informacja o kosztach i możliwościach wykorzystania

Bardziej szczegółowo

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges www.european-ecotourism.pl registration: office@european-ecotourism.pl enquires: biuro@sie.org.pl tel. +48 725 994 964 Social Ecological Institute is pleased to invite to III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE

Bardziej szczegółowo

, Warszawa

, Warszawa Kierunki rozwoju nowych leków w pediatrii z perspektywy Komitetu Pediatrycznego EMA. Wpływ Rozporządzenia Pediatrycznego na pediatryczne badania kliniczne w Europie Marek Migdał, Klinika Anestezjologii

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

Adult Education and Lifelong Learning

Adult Education and Lifelong Learning Adult Education and Lifelong Learning Adult Education Centers can provide a number of courses many of which are free to the learner. For information on the courses they provide visit www.lincolnshire.gov.uk/

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES Graduate profile Graduate has a general theoretical knowledge in the field

Bardziej szczegółowo

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 Załącznik nr 1 General information (Informacje ogólne) 1. Please specify your country. (Kraj pochodzenia:) 2. Is this your country s ECPA

Bardziej szczegółowo

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY ODMIENNE PODEJŚCIE JAK NAWIGOWAĆ W OBECNYCH NURTACH I RUCHACH, KTÓRE

Bardziej szczegółowo

Ocena wpływu nasilenia objawów zespołu nadpobudliwości psychoruchowej na masę ciała i BMI u dzieci i młodzieży

Ocena wpływu nasilenia objawów zespołu nadpobudliwości psychoruchowej na masę ciała i BMI u dzieci i młodzieży Ewa Racicka-Pawlukiewicz Ocena wpływu nasilenia objawów zespołu nadpobudliwości psychoruchowej na masę ciała i BMI u dzieci i młodzieży Rozprawa na stopień doktora nauk medycznych PROMOTOR: Dr hab. n.

Bardziej szczegółowo

Pielgrzymka do Ojczyzny: Przemowienia i homilie Ojca Swietego Jana Pawla II (Jan Pawel II-- pierwszy Polak na Stolicy Piotrowej) (Polish Edition)

Pielgrzymka do Ojczyzny: Przemowienia i homilie Ojca Swietego Jana Pawla II (Jan Pawel II-- pierwszy Polak na Stolicy Piotrowej) (Polish Edition) Pielgrzymka do Ojczyzny: Przemowienia i homilie Ojca Swietego Jana Pawla II (Jan Pawel II-- pierwszy Polak na Stolicy Piotrowej) (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically

Bardziej szczegółowo

DOI: / /32/37

DOI: / /32/37 . 2015. 4 (32) 1:18 DOI: 10.17223/1998863 /32/37 -,,. - -. :,,,,., -, -.,.-.,.,.,. -., -,.,,., -, 70 80. (.,.,. ),, -,.,, -,, (1886 1980).,.,, (.,.,..), -, -,,,, ; -, - 346, -,.. :, -, -,,,,,.,,, -,,,

Bardziej szczegółowo

Analysis of infectious complications inf children with acute lymphoblastic leukemia treated in Voivodship Children's Hospital in Olsztyn

Analysis of infectious complications inf children with acute lymphoblastic leukemia treated in Voivodship Children's Hospital in Olsztyn Analiza powikłań infekcyjnych u dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną leczonych w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie Analysis of infectious complications inf children with

Bardziej szczegółowo

HemoRec in Poland. Summary of bleeding episodes of haemophilia patients with inhibitor recorded in the years 2008 and 2009 04/2010

HemoRec in Poland. Summary of bleeding episodes of haemophilia patients with inhibitor recorded in the years 2008 and 2009 04/2010 HemoRec in Poland Summary of bleeding episodes of haemophilia patients with inhibitor recorded in the years 2008 and 2009 04/2010 Institute of Biostatistics and Analyses. Masaryk University. Brno Participating

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

Katowice, plan miasta: Skala 1: = City map = Stadtplan (Polish Edition)

Katowice, plan miasta: Skala 1: = City map = Stadtplan (Polish Edition) Katowice, plan miasta: Skala 1:20 000 = City map = Stadtplan (Polish Edition) Polskie Przedsiebiorstwo Wydawnictw Kartograficznych im. Eugeniusza Romera Click here if your download doesn"t start automatically

Bardziej szczegółowo

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science Proposal of thesis topic for mgr in (MSE) programme 1 Topic: Monte Carlo Method used for a prognosis of a selected technological process 2 Supervisor: Dr in Małgorzata Langer 3 Auxiliary supervisor: 4

Bardziej szczegółowo

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition)

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Robert Respondowski Click here if your download doesn"t start automatically Wojewodztwo Koszalinskie:

Bardziej szczegółowo

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition)

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Robert Respondowski Click here if your download doesn"t start automatically Wojewodztwo Koszalinskie:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O

PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O Miejsce odbywania stażu IBM, ul. Muchoborska 8, 54-424 Wrocław, Poland Stanowisko, obszar działania Młodszy Koordynator Zarządzania Bazą

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI / INDEX OGRÓD GARDEN WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE SKRZYNKI BOXES

SPIS TREŚCI / INDEX OGRÓD GARDEN WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE SKRZYNKI BOXES KATALOG 2016 CATALOGUE 2016 SPIS TREŚCI / INDEX WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD OGRÓD GARDEN PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE 31-38 21-30 4-20 SKRZYNKI BOXES 39-65 3 WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD 4 WYPOSAŻENIE

Bardziej szczegółowo

Lek. Ewelina Anna Dziedzic. Wpływ niedoboru witaminy D3 na stopień zaawansowania miażdżycy tętnic wieńcowych.

Lek. Ewelina Anna Dziedzic. Wpływ niedoboru witaminy D3 na stopień zaawansowania miażdżycy tętnic wieńcowych. Lek. Ewelina Anna Dziedzic Wpływ niedoboru witaminy D3 na stopień zaawansowania miażdżycy tętnic wieńcowych. Rozprawa na stopień naukowy doktora nauk medycznych Promotor: Prof. dr hab. n. med. Marek Dąbrowski

Bardziej szczegółowo

PhD Programme in Sociology

PhD Programme in Sociology PhD Programme in Sociology The entity responsible for the studies: Faculty of Social Sciences, University of Wroclaw Name of the programme: PhD Programme in Sociology Duration of studies: 4 Years The form

Bardziej szczegółowo

Faculty: Management and Finance. Management

Faculty: Management and Finance. Management Faculty: Management and Finance The name of field of study: Management Type of subject: basic Supervisor: prof. nadzw. dr hab. Anna Antczak-Barzan Studies level (BSc or MA): bachelor studies Type of studies:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie. Tytuł projektu: My dream will change the world

PROGRAM. Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie. Tytuł projektu: My dream will change the world PROGRAM Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie Tytuł projektu: My dream will change the world Państwa partnerskie: Hiszpania i Włochy Czas realizacji projektu:

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH

Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH Kierunek Elektronika i Telekomunikacja, Studia II stopnia Specjalność: Systemy wbudowane Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Wybrzeze Baltyku, mapa turystyczna 1: (Polish Edition)

Wybrzeze Baltyku, mapa turystyczna 1: (Polish Edition) Wybrzeze Baltyku, mapa turystyczna 1:50 000 (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Wybrzeze Baltyku, mapa turystyczna 1:50 000 (Polish Edition) Wybrzeze Baltyku, mapa

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE WSPÓLNEGO POLSKO -. PROJEKTU NA LATA: APPLICATION FOR A JOINT POLISH -... PROJECT FOR THE YEARS:.

ZGŁOSZENIE WSPÓLNEGO POLSKO -. PROJEKTU NA LATA: APPLICATION FOR A JOINT POLISH -... PROJECT FOR THE YEARS:. ZGŁOSZENIE WSPÓLNEGO POLSKO -. PROJEKTU NA LATA: APPLICATION FOR A JOINT POLISH -... PROJECT FOR THE YEARS:. W RAMACH POROZUMIENIA O WSPÓŁPRACY NAUKOWEJ MIĘDZY POLSKĄ AKADEMIĄ NAUK I... UNDER THE AGREEMENT

Bardziej szczegółowo

OpenPoland.net API Documentation

OpenPoland.net API Documentation OpenPoland.net API Documentation Release 1.0 Michał Gryczka July 11, 2014 Contents 1 REST API tokens: 3 1.1 How to get a token............................................ 3 2 REST API : search for assets

Bardziej szczegółowo

Patients price acceptance SELECTED FINDINGS

Patients price acceptance SELECTED FINDINGS Patients price acceptance SELECTED FINDINGS October 2015 Summary With growing economy and Poles benefiting from this growth, perception of prices changes - this is also true for pharmaceuticals It may

Bardziej szczegółowo

Koszty leczenia nowotworów złośliwych szyjki macicy w Polsce w latach na przykładzie województwa śląskiego

Koszty leczenia nowotworów złośliwych szyjki macicy w Polsce w latach na przykładzie województwa śląskiego Koszty leczenia nowotworów złośliwych szyjki macicy w Polsce w latach 2011-2012 na przykładzie województwa śląskiego Treatment costs of malignant cervical cancer in Poland in 2011-2012 the case of Silesian

Bardziej szczegółowo

BAZIE KWALIFIKACJI ZAGRANICZNYCH

BAZIE KWALIFIKACJI ZAGRANICZNYCH BAZIE KWALIFIKACJI ZAGRANICZNYCH O przewodniku Niniejszy przewodnik zawiera informacje na temat kwalifikacji uzyskanych zagranicą i porady na temat ich nostryfikacji. Dowiesz się jak korzystać z bazy danych

Bardziej szczegółowo

F-16 VIRTUAL COCKPIT PROJECT OF COMPUTER-AIDED LEARNING APPLICATION WEAPON SYSTEM POWER ON PROCEDURE

F-16 VIRTUAL COCKPIT PROJECT OF COMPUTER-AIDED LEARNING APPLICATION WEAPON SYSTEM POWER ON PROCEDURE GRZESIK Norbert 1 Virtual cockpit, computer-aided learning application, maintenance procedures F-16 VIRTUAL COCKPIT PROJECT OF COMPUTER-AIDED LEARNING APPLICATION WEAPON SYSTEM POWER ON PROCEDURE Author,

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

J E Z I E R S K A K A R O L I N A

J E Z I E R S K A K A R O L I N A Warunki bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej: Zapobieganie i postępowanie w sytuacjach awaryjnych. J E Z I E R S K A K A R O L I N A Wypadek

Bardziej szczegółowo

Has the heat wave frequency or intensity changed in Poland since 1950?

Has the heat wave frequency or intensity changed in Poland since 1950? Has the heat wave frequency or intensity changed in Poland since 1950? Joanna Wibig Department of Meteorology and Climatology, University of Lodz, Poland OUTLINE: Motivation Data Heat wave frequency measures

Bardziej szczegółowo

Cel szkolenia. Konspekt

Cel szkolenia. Konspekt Cel szkolenia About this CourseThis 5-day course provides administrators with the knowledge and skills needed to deploy and ma Windows 10 desktops, devices, and applications in an enterprise environment.

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. Negotiation techniques. Management. Stationary. II degree

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. Negotiation techniques. Management. Stationary. II degree Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Kierunek Forma studiów Poziom kwalifikacji Rok Semestr Jednostka prowadząca Osoba sporządzająca Profil Rodzaj

Bardziej szczegółowo

OPTYMALIZACJA PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W GMINIE ŚRODA WIELKOPOLSKA

OPTYMALIZACJA PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W GMINIE ŚRODA WIELKOPOLSKA Politechnika Poznańska Wydział Maszyn Roboczych i Transportu Inż. NATALIA LEMTIS OPTYMALIZACJA PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W GMINIE ŚRODA WIELKOPOLSKA Promotor: DR INŻ. MARCIN KICIŃSKI Poznań, 2016

Bardziej szczegółowo

Magdalena Drabek (Politechnika Łódzka) Żaneta Mucha (ESN SGGW) Joanna Jóźwik (FRSE) Warszawa, 27 listopada 2015 r.

Magdalena Drabek (Politechnika Łódzka) Żaneta Mucha (ESN SGGW) Joanna Jóźwik (FRSE) Warszawa, 27 listopada 2015 r. Przygotowanie Porozumienia o programie studiów/praktyki rola studenta, uczelni wysyłającej (wydziałowego i uczelnianego koordynatora Erasmusa+) i uczelni przyjmującej. Magdalena Drabek (Politechnika Łódzka)

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA. Wydział Zarządzania ROZPRAWA DOKTORSKA. mgr Marcin Chrząścik

POLITECHNIKA WARSZAWSKA. Wydział Zarządzania ROZPRAWA DOKTORSKA. mgr Marcin Chrząścik POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Zarządzania ROZPRAWA DOKTORSKA mgr Marcin Chrząścik Model strategii promocji w zarządzaniu wizerunkiem regionu Warmii i Mazur Promotor dr hab. Jarosław S. Kardas, prof.

Bardziej szczegółowo

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance Benefits Depending on your residency status (EU citizen or not) there are various benefits available to help you with costs of living. A8 nationals need to have been working for a year and be registered

Bardziej szczegółowo

Porównanie skuteczności i bezpieczeństwa schematów immunoterapii BeG w raku pęcherza moczowego

Porównanie skuteczności i bezpieczeństwa schematów immunoterapii BeG w raku pęcherza moczowego Lekarz Krzysztof Nowakowski Porównanie skuteczności i bezpieczeństwa schematów immunoterapii BeG w raku pęcherza moczowego Rozprawa na stopień doktora nauk medycznych Promotor: prof. dr hab. n. med. Andrzej

Bardziej szczegółowo

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition)

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Robert Respondowski Click here if your download doesn"t start automatically Wojewodztwo Koszalinskie:

Bardziej szczegółowo

PROJECT. Syllabus for course Principles of Marketing. on the study program: Administration

PROJECT. Syllabus for course Principles of Marketing. on the study program: Administration Poznań, 2012, September 20th Doctor Anna Scheibe adiunct in the Department of Economic Sciences PROJECT Syllabus for course Principles of Marketing on the study program: Administration I. General information

Bardziej szczegółowo

INSPECTION METHODS FOR QUALITY CONTROL OF FIBRE METAL LAMINATES IN AEROSPACE COMPONENTS

INSPECTION METHODS FOR QUALITY CONTROL OF FIBRE METAL LAMINATES IN AEROSPACE COMPONENTS Kompozyty 11: 2 (2011) 130-135 Krzysztof Dragan 1 * Jarosław Bieniaś 2, Michał Sałaciński 1, Piotr Synaszko 1 1 Air Force Institute of Technology, Non Destructive Testing Lab., ul. ks. Bolesława 6, 01-494

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information:

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information: AT 1 KOMUNIKAT 2 The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry Conference information: AT 1 PLACE OF CONFERENCE Address: ACH - DS "Krakowiak" 30-150 Kraków

Bardziej szczegółowo

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates Call 2013 national eligibility criteria and funding rates POLAND a) National eligibility criteria Funding Organisation National Contact Point National Center for Research and Development (Narodowe Centrum

Bardziej szczegółowo

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia Katedra Rynku Transportowego Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia dr Marcin Wołek Department of Transportation Market University of Gdansk Warsaw,

Bardziej szczegółowo

Wroclaw, plan nowy: Nowe ulice, 1:22500, sygnalizacja swietlna, wysokosc wiaduktow : Debica = City plan (Polish Edition)

Wroclaw, plan nowy: Nowe ulice, 1:22500, sygnalizacja swietlna, wysokosc wiaduktow : Debica = City plan (Polish Edition) Wroclaw, plan nowy: Nowe ulice, 1:22500, sygnalizacja swietlna, wysokosc wiaduktow : Debica = City plan (Polish Edition) Wydawnictwo "Demart" s.c Click here if your download doesn"t start automatically

Bardziej szczegółowo

CYBERKNIFE. Broszura informacyjna. Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie. Dawid Bodusz

CYBERKNIFE. Broszura informacyjna. Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie. Dawid Bodusz Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach CYBERKNIFE Broszura informacyjna dla chorych w trakcie leczenia promieniami i ich opiekunów Dawid Bodusz Zakład Radioterapii

Bardziej szczegółowo

Akademia Morska w Szczecinie. Wydział Mechaniczny

Akademia Morska w Szczecinie. Wydział Mechaniczny Akademia Morska w Szczecinie Wydział Mechaniczny ROZPRAWA DOKTORSKA mgr inż. Marcin Kołodziejski Analiza metody obsługiwania zarządzanego niezawodnością pędników azymutalnych platformy pływającej Promotor:

Bardziej szczegółowo

POZYTYWNE I NEGATYWNE SKUTKI DOŚWIADCZANEJ TRAUMY U CHORYCH PO PRZEBYTYM ZAWALE SERCA

POZYTYWNE I NEGATYWNE SKUTKI DOŚWIADCZANEJ TRAUMY U CHORYCH PO PRZEBYTYM ZAWALE SERCA POZYTYWNE I NEGATYWNE SKUTKI DOŚWIADCZANEJ TRAUMY U CHORYCH PO PRZEBYTYM ZAWALE SERCA mgr Magdalena Hendożko Praca doktorska Promotor: dr hab. med. Wacław Kochman prof. nadzw. Gdańsk 2015 STRESZCZENIE

Bardziej szczegółowo

Free global tenders for Medical Equipment by The Hospital. Charles Jonschera University Of Medical

Free global tenders for Medical Equipment by The Hospital. Charles Jonschera University Of Medical Poland tender Oferta przetargu Nazwa Dostawa niesterylnego sprzętu medycznego do Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera UM w Poznaniu - PN 39/11 Miejscowość Poznań Numer ogłoszenia 275645 Data zamieszczenia

Bardziej szczegółowo

Miedzy legenda a historia: Szlakiem piastowskim z Poznania do Gniezna (Biblioteka Kroniki Wielkopolski) (Polish Edition)

Miedzy legenda a historia: Szlakiem piastowskim z Poznania do Gniezna (Biblioteka Kroniki Wielkopolski) (Polish Edition) Miedzy legenda a historia: Szlakiem piastowskim z Poznania do Gniezna (Biblioteka Kroniki Wielkopolski) (Polish Edition) Piotr Maluskiewicz Click here if your download doesn"t start automatically Miedzy

Bardziej szczegółowo

Clinical Trials. Anna Dziąg, MD, ąg,, Associate Director Site Start Up Quintiles

Clinical Trials. Anna Dziąg, MD, ąg,, Associate Director Site Start Up Quintiles Polandchallenges in Clinical Trials Anna Dziąg, MD, ąg,, Associate Director Site Start Up Quintiles Poland- legislation 1996-2003 Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r o zawodach lekarza i lekarza dentysty, z

Bardziej szczegółowo

SubVersion. Piotr Mikulski. SubVersion. P. Mikulski. Co to jest subversion? Zalety SubVersion. Wady SubVersion. Inne różnice SubVersion i CVS

SubVersion. Piotr Mikulski. SubVersion. P. Mikulski. Co to jest subversion? Zalety SubVersion. Wady SubVersion. Inne różnice SubVersion i CVS Piotr Mikulski 2006 Subversion is a free/open-source version control system. That is, Subversion manages files and directories over time. A tree of files is placed into a central repository. The repository

Bardziej szczegółowo

UMOWY WYPOŻYCZENIA KOMENTARZ

UMOWY WYPOŻYCZENIA KOMENTARZ UMOWY WYPOŻYCZENIA KOMENTARZ Zaproponowany dla krajów Unii Europejskiej oraz dla wszystkich zainteresowanych stron wzór Umowy wypożyczenia między muzeami i instytucjami kultury opracowany został przez

Bardziej szczegółowo

ROZPRAWA NA STOPIEŃ DOKTORA NAUK MEDYCZNYCH (obroniona z wyróżnieniem )

ROZPRAWA NA STOPIEŃ DOKTORA NAUK MEDYCZNYCH (obroniona z wyróżnieniem ) Publikacje naukowe: ROZPRAWA NA STOPIEŃ DOKTORA NAUK MEDYCZNYCH (obroniona z wyróżnieniem 7.03.2013) Stosowanie larw Lucilia sericata jako metoda leczenia przewlekłych ran kończyn. Inne publikacje: 1.

Bardziej szczegółowo