Zintegrowany system wspomagania dostępu do informacji w przestrzeni miejskiej z wykorzystaniem GPS i GIS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zintegrowany system wspomagania dostępu do informacji w przestrzeni miejskiej z wykorzystaniem GPS i GIS"

Transkrypt

1

2 Zintegrowany system wspomagania dostępu do informacji w przestrzeni miejskiej z wykorzystaniem GPS i GIS Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej 2012

3 Recenzent prof. dr hab. inż. WŁADYSŁAW MANTURA Projekt okładki Agnieszka Kujawińska Opracowanie komputerowe tekstu Andrzej Jakubowski Redakcja Aleksandra Springer Monografia sfinansowana ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach X Konkursu Projektów Rozwojowych (numer rejestracyjny NR ) Utwór w całości ani we fragmentach nie może być powielany ani rozpowszechniany za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych bez pisemnej zgody posiadacza praw autorskich. ISBN Wydanie I Copyright by Politechnika Poznańska, Poznań 2012 WYDAWNICTWO POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ pl. M. Skłodowskiej-Curie 2, Poznań tel. +48 (61) , faks +48 (61) Sprzedaż publikacji POZNAŃSKA KSIĘGARNIA AKADEMICKA ul. Piotrowo 3, Poznań tel. +48 (61) ; faks +48 (61) Druk i oprawa PERFEKT DRUK ul. Świerzawska 11, Poznań

4 Spis treści Wstęp Perspektywy rozwoju urządzeń mobilnych opartych na wykorzystaniu GPS Wprowadzenie Tendencje w rozwoju urządzeń GPS Perspektywy rozwoju urządzeń mobilnych Usługi oparte na lokalizacji Podsumowanie Zaspokojenie potrzeb informacyjnych w Zintegrowanym systemie wspomagania dostępu do informacji w przestrzeni miejskiej w aspekcie doskonalenia jakości życia Wpływ zaspokojenia potrzeb na jakość życia jednostki i społeczności Potrzeby informacyjne w systemie potrzeb podmiotu działania Zapotrzebowanie na informacje o obiektach w przestrzeni miejskiej Przybliżenie Zintegrowanego systemu wspomagania dostępu do informacji w przestrzeni miejskiej Metody badania potrzeb informacyjnych Wprowadzenie Badania wstępne oparte na źródłach wtórnych Badania zapotrzebowania na informacje i oczekiwań w zakresie interfejsu urządzenia mobilnego Badania testujące aplikację Mobilne Miasto Zarządzanie badaniami Ergonomiczne zasady projektowania interfejsu systemu mobilnego korzystania z informacji w przestrzeni miejskiej Wprowadzenie Podstawowe pojęcia Zasady i wytyczne ergonomii projektowania interfejsów do mobilnego korzystania z informacji Podsumowanie... 61

5 4 Spis treści 5. Prototypowanie interfejsu Wprowadzenie Przed przystąpieniem do prototypowania Ograniczenia technologiczne Prototypowanie w aplikacji Mobilne Miasto Opis podsystemu informatycznego w aplikacji Mobilne Miasto Wprowadzenie Rozwiązania sprzętowe Oprogramowanie części serwerowej podsystemu Oprogramowanie uruchamiane po stronie klienta aplikacja mobilna Budowa modułu aplikacji mobilnej Mechanizm komunikacji oprogramowania pracującego po stronie klienta aplikacji mobilnej Funkcje aplikacji mobilnej Podsumowanie Testowanie aplikacji pod względem spełnienia wymagań Wprowadzenie Metodyka testowania Wyniki testowania Stopień spełnienia wymagań wobec prototypu Podsumowanie Zintegrowany system wspomagania dostępu do informacji w przestrzeni miejskiej miejsce projektu w kontekście samorządowej wizji rozwoju systemów informacyjno-usługowych Udostępnianie informacji i jej ponowne wykorzystanie w świetle regulacji unijnych i krajowych Dostęp do informacji wobec intensywnego rozwoju technologii mobilnych Strategia rozwoju miasta Poznania do 2030 r. szczególne miejsce programu E-miasto i realizowanych w jego ramach zadań ze szczególnym uwzględnieniem brokera informacji Dotychczasowe doświadczenia i przykłady wdrożeń Projekt jako szansa na udoskonalenie brokera i poligon doświadczalny dla nowych zastosowań Podsumowanie Bibliografia

6 Wstęp Niniejsza monografia powstała w ramach projektu pt. Zintegrowany system wspomagania dostępu do informacji w przestrzeni miejskiej, realizowanego w ramach X Konkursu Projektów Rozwojowych dofinansowywanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Podstawowym celem projektu jest stworzenie pilotażowej wersji systemu udostępniającego użytkownikom przestrzeni miejskiej kompleksowe i aktualne informacje przestrzenne wraz z atrybutami opisowymi. Zastosowano w nim innowacyjne rozwiązania polegające na interdyscyplinarnym spojrzeniu na przekaz informacji. W ramach projektu wieloaspektowo zbadano grupy użytkowników oraz ich potrzeby, które znalazły bezpośrednie odzwierciedlenie w projektowaniu funkcji systemu. Projekt stanowi połączenie humanocentrycznego podejścia wyrażonego troską o potrzeby człowieka i inżynierskiego sposobu rozwiązywania problemów. Jego twórcy dużą wagę przykładali do ustalenia zbioru cech i kryteriów oceny informacji poszukiwanych przez użytkowników urządzeń mobilnych. Miało to na celu podwyższenie poziomu informacji wspierających podejmowanie decyzji. Wiązało się to z wielofunkcyjnością projektowanego systemu, co w konsekwencji obligowało do zaangażowania specjalistów w zakresie ergonomii, informatyki i zarządzania jakością oraz praktyków zajmujących się mobilnymi systemami teleinformatycznymi. Inspiracją do podjęcia tej tematyki były zainteresowania naukowe członków zespołu oraz prace w ramach autorskiego programu pt. Akceleracja wiedzy technicznej i matematyczno-przyrodniczej w Polsce. Aktualność i ważność tematu wynika m.in. stąd, że rozwój technologii teleinformatycznych, powiązanie nauk inżynieryjnych i technicznych ze społecznymi oraz ich wykorzystanie stanowią bardzo istotny czynnik rozwoju gospodarki oraz przyczyniają się do poprawy jakości życia społeczeństwa. Doskonalenie jakości życia w dużej mierze jest możliwe dzięki wykorzystaniu technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych w codziennym życiu. A zatem usprawnianie procesów komunikacyjnych i decyzyjnych (zarówno w ramach aktywności zawodowej, jak i pozazawodowej) przez dostarczanie informacji, których forma i treść są zgodne z oczekiwaniami odbiorców, jednoznacznie polepsza warunki funkcjonowania człowieka. W celu optymalizacji rezultatów projektu zespół efektywnie współpracował zarówno z instytucjami administracji publicznej, jak i z podmiotami gospodarczymi. Możliwości integracji baz danych oraz zakresy wykorzystania przygotowywanych rozwiązań w aglomeracji miejskiej były dyskutowane z pracowni-

7 6 Wstęp kami Urzędu Miasta Poznania. Firma LG Electronics Polska Sp. z o.o. wsparła działania projektowe przez bezpłatne użyczenie w okresie testowania aplikacji najnowszych modeli aparatów telefonicznych. W celu rozpoznania potrzeb użytkowników i badania funkcjonalności aplikacji w ramach projektu współpracowano z firmami badawczymi TNS Pentor Poznań i Cogision Sp. z o.o. W obszarze testowania integracji informacji współpracowano z firmą City-nav Sp. z o.o. Napisanie niniejszej monografii motywowane było potrzebą przedstawienia najistotniejszych zagadnień podejmowanych w ramach projektu Zintegrowany system wspomagania dostępu do informacji w przestrzeni miejskiej. prof. dr hab. inż. Leszek Pacholski

8 1. Perspektywy rozwoju urządzeń mobilnych opartych na wykorzystaniu GPS ANDRZEJ JASZKIEWICZ 1.1. Wprowadzenie Rynek urządzeń mobilnych opartych na wykorzystaniu GPS rozwija się bardzo dynamicznie. W tym rozdziale zostaną krótko omówione tendencje i perspektywy rozwoju tych urządzeń. Zaprezentowane będą zarówno dane oraz prognozy rynkowe, jak i kierunki prac badawczych. Przedmiotem analizy są szczególnie zastosowania technologii GPS w urządzeniach mobilnych, perspektywy rozwoju urządzeń mobilnych, a przede wszystkim smartfonów, oraz tendencje w zakresie usług i aplikacji opartych na lokalizacji Tendencje w rozwoju urządzeń GPS System GPS (Global Positioning System) został stworzony przez Departament Obrony Stanów Zjednoczonych oryginalnie z myślą o zastosowaniach wojskowych. Od roku 2000 system jest powszechnie dostępny dla zastosowań cywilnych, co wiąże się z wyłączeniem stosowanych wcześniej zakłóceń ograniczających precyzję ustalania pozycji przez urządzenia cywilne do ok. 100 m. System obejmuje swoim zasięgiem całą kulę ziemską i składa się obecnie z 31 satelitów 1. Metoda ustalania pozycji jest oparta na porównaniu czasów dotarcia sygnałów z co najmniej czterech satelitów. Urządzenia GPS jeszcze kilka lat temu kojarzyły się przede wszystkim z drogimi urządzeniami przeznaczonymi do nawigacji samochodowej lub turystycznej. Obecnie moduły GPS są coraz tańsze i montuje się je w coraz większej liczbie urządzeń. Są to już nie tyko przyrządy nawigacyjne, ale także aparaty fotograficzne, a przede wszystkim urządzenia mobilne smartfony i tablety. Ze względu na znikomy wpływ na cenę końcowego urządzenia moduł GPS stał się już standardem nawet w najtańszych smartfonach. Według Bharat Book Bureau rynek urządzeń wyposażonych w GPS rośnie w tempie 20% rocznie, a w 2013 roku zostanie sprzedanych 900 mln takich urzą- 1 (dostęp: sierpień 2012).

9 8 Andrzej Jaszkiewicz dzeń [Vaughan-Nichols, 2010]. Jak widać, technologia GPS staje się powszechnie dostępna. Wzrost ten jest w dużej mierze wynikiem rosnącej sprzedaży smartfonów i zainteresowania użytkowników związanych z nimi aplikacjami, takimi jak mapy, nawigacja i zakupy z wykorzystaniem lokalizacji (location-based shopping). System GPS nie umożliwia oczywiście ustalania pozycji z dowolną dokładnością. Na dokładność pozycji w systemie GPS i innych, działających na podobnej zasadzie, ma wpływ kilka czynników [Grewal, Weill, Andrews 2007]: błędy efemeryd, czyli błędne informacje o położeniu satelitów przesyłane przez satelity GPS; informacje te są obliczane za pomocą odwróconego algorytmu GPS, a więc z zasady błędne; są także aktualizowane mniej więcej co dwie godziny, przez większość czasu są więc jedynie predykcją położenia; błędy zegara satelity; mimo że satelity są wyposażone w zegary atomowe, czynnik ten ma spory wpływ na dokładność; błędy jonosfery i troposfery wpływające na prędkość rozchodzenia się fal radiowych; wielotorowość; sygnał docierający do odbiornika GPS może nie biec drogą prostą, lecz ulec odbiciu i może być wówczas potraktowany jako poprawny sygnał GPS. Okazuje się, że montaż modułów GPS w urządzeniach mobilnych z dostępem do Internetu stwarza dodatkowe możliwości usprawnienia ich pracy. Dzieje się to w wyniku wykorzystania danych udostępnianych przez sieć telefonii komórkowej. Rozwiązanie takie nazywa się Assisted GPS lub w skrócie AGPS [Chan, Baciu, 2012]. Odbiornik GPS może otrzymywać z sieci komórkowej takie informacje, jak: bieżący czas, pozycje stacji bazowych, dające pewne przybliżenie pozycji urządzenia i ułatwiające obliczenie dokładnej pozycji, a także informacje o układzie satelitów na niebie (tzw. almanach), o ich teoretycznej drodze oraz o odchyleniach od niej (tzw. efemeryda). Głównym celem technologii AGPS jest skrócenie czasu pierwszego ustalenia pozycji. Oznacza to także mniejsze zapotrzebowanie na energię oraz redukcję kosztów samego modułu GPS, który może być prostszy niż odrębne urządzenie o podobnej jakości. AGPS jest obecnie powszechnie stosowany w urządzeniach mobilnych. Choć powszechnie terminu GPS używa się jako synonimu nawigacji satelitarnych, to zbudowany przez Stany Zjednoczone system o tej nazwie nie jest jedynym rozwiązaniem tego typu. Warto wymienić rosyjski GLONASS (Global Navigation Satellite System), europejski GALILEO czy chiński Beidou. Jedna z tendencji w rozwoju modułów nawigacyjnych polega więc na wykorzystaniu sygnałów z więcej niż jednego systemu nawigacji [Kos, Grgic, Sisul, 2006], [Mendizabal i in., 2009]. Uzyskuje się w ten sposób konkretne korzyści dla użytkowników krótszy czas ustalania pozycji oraz większą dokładność i odporność na zakłócenia dzięki wykorzystaniu sygnałów z większej liczby satelitów.

10 1. Perspektywy rozwoju urządzeń mobilnych opartych na wykorzystaniu GPS 9 Warto wspomnieć, że nawigacja satelitarna nie jest jedynym sposobem pozycjonowania powszechnie wykorzystywanym przez urządzenia mobilne. Ustalanie pozycji może np. być oparte na samej sieci telefonii komórkowej [Kos, Grgic, Sisul, 2006]. Najprostsze i najczęściej stosowane rozwiązanie polega na wykorzystaniu pozycji stacji bazowej, do której zalogowane jest urządzenie mobilne. Takie pozycjonowanie jest stosunkowo mało dokładne. W praktyce typowa dokładność wynosi kilkaset metrów w miastach i kilka, a nawet kilkanaście kilometrów, na obszarach poza miejskich. Inny sposób pozycjonowania bez wykorzystania GPS jest oparty na sieciach wi-fi. Ta metoda zapewnia większą dokładność rzędu od kilkudziesięciu do kilkuset metrów, pod warunkiem że w pobliżu znajduje się sieć wi-fi o znanej pozycji. W niektórych zastosowaniach dokładność takich alternatywnych metod pozycjonowania jest całkowicie wystarczająca. Na przykład w przypadku serwisów z prognozą pogody lub z informacjami miejskimi wystarczające może być ustalenie miasta, w którym znajduje się użytkownik. Metody pozycjonowania bez GPS mają takie zalety, jak szybkość ustalenia pozycji, oszczędność energii i działanie w miejscach bez sygnału GPS, np. w budynkach Perspektywy rozwoju urządzeń mobilnych Na całym świecie rośnie sprzedaż nowoczesnych telefonów wyposażonych w system operacyjny z możliwością instalacji dodatkowych aplikacji, czyli tzw. smartfonów oraz tabletów. Urządzenia takie przestały pełnić wyłącznie funkcję telefonów, ale stały się uniwersalnymi, wielofunkcyjnymi podręcznymi komputerami z dostępem do Internetu. Według jednej z definicji smartfon (smartphone) to przenośne urządzenie telefoniczne o zintegrowanych funkcjach telefonu komórkowego i komputera kieszonkowego 2. Smartfony nie są jedynie kolejnym gadżetem. Ich pojawienie się jest jednym z ważniejszych wydarzeń technologicznych ostatnich lat. Choć większość osób nie zdaje sobie jeszcze zapewne z tego sprawy, smartfony zmieniają wiele dziedzin naszego życia, np. rozrywkę, zakupy, marketing, sieci społeczne. Swoje unikalne możliwości zawdzięczają połączeniu następujących cech: dużych możliwości obliczeniowych i dużej pamięci; nowoczesne smartfony to potężne komputery tylko minimalnie ustępujące pod względem możliwości najnowszym komputerom PC i znacznie przewyższające urządzenia tego typu sprzed kilku lat; poręczności i stałej dostępności; w odróżnieniu od komputera użytkownik smartfonu ma go prawie cały czas przy sobie; stosunkowo małe urządzenie mieści się w kieszeni i jest cały czas włączone, więc można z niego skorzystać w każdej chwili; 2 (dostęp: sierpień 2012).

11 10 Andrzej Jaszkiewicz stałemu dostępowi do Internetu; sieć komórkowa zapewnia stały dostęp do chmury; smartfony bez trudu mogą też korzystać z jeszcze szybszej sieci wi- -fi w miejscach, gdzie jest dostępna; wygodzie obsługi; choć urządzenia nazywane smartfonami znane są od dwudziestu lat 3, to kluczowe dla ich upowszechnienia było opracowanie specjalnych (a nie przeniesionych z PC) graficznych interfejsów użytkownika z wygodną obsługą dotykową; wyposażeniu w szereg czujników zwiększających ich możliwości, a przede wszystkim w odbiornik GPS; łatwemu dostępowi do dodatkowych aplikacji. Użytkownicy obecnych smartfonów mogą wprost ze swoich urządzeń korzystać ze sklepu z aplikacjami i wybierać spośród tysięcy bezpłatnych lub płatnych programów. Według firmy IDC 4 w 2012 roku na świecie zostanie sprzedanych 686 mln smartfonów, co oznacza 38,8-procentowy udział w sprzedaży telefonów komórkowych. Według firmy GfK Polonia podobnie wygląda sytuacja w Polsce, gdzie udział smartfonów w sprzedaży wszystkich telefonów komórkowych wyniósł w styczniu 2012 roku 37% (w styczniu 2011 roku 20,5%). Według GfK Polonia 5 najpopularniejsi dostawcy smartfonów w Polsce to Samsung (42,5%), Nokia (19,7%), Sony Ericsson (18,6%) i HTC (10,6%). Specyfiką rynku polskiego jest stosunkowo niewielki udział iphone firmy Apple, którego sprzedaż w skali światowej wynosiła w 2012 roku ok. 20,5% 4, podczas gdy w Polsce według GfK tylko 3,5%. Dane te jednak dotyczą jedynie oficjalnej sprzedaży bez importu indywidualnego. Prawie wszystkie (98,3%) smartfony sprzedane w Polsce w styczniu 2012 roku były wyposażone w GPS. Jednocześnie rośnie sprzedaż tabletów, urządzeń mających wiele cech wspólnych ze smartfonami, ale o większych ekranach. Zresztą różnica pomiędzy smartfonami a tabletami nie jest wyraźna, czego przykładem są takie urządzenia jak Galaxy Note 5. Według analityków z firmy IDC 6 w 2012 roku na świecie zostanie sprzedanych 107,4 mln tabletów, a w 2016 roku 222,1 mln. Wzrost zainteresowania smartfonami i tabletami wiąże się ściśle z rozwojem mobilnych systemów operacyjnych, które pozwalają na wygodne wykorzystanie możliwości tych urządzeń. W ostatnim okresie zaszło wiele zmian na rynku systemów operacyjnych dla smartfonów [Gavalas, 2011]. Wiąże się to przede wszystkim z gwałtownym wzrostem zainteresowania systemem Android 3 (dostęp: sierpień 2012). 4 https://www.iemarketresearch.com/members/reports/4q-2011-global-gps- Navigation-and-Location-Based-Services-Forecast Global-market-for- GPS-navigation-and-location-based-mobile-services-to-rise-to-15-2-billion-in-2016-a- CAGR-of RID aspx (dostęp: sierpień 2012). 5 (dostęp: sierpień 2012). 6 (dostęp: sierpień 2012).

12 1. Perspektywy rozwoju urządzeń mobilnych opartych na wykorzystaniu GPS 11 przy jednoczesnym spadku popularności Symbiana i BlackBerry OS. Według firmy IDC 4 udział systemu Android wśród smartfonów wyniesie w 2012 roku 61%. Kolejne miejsce zajmie ios firmy Apple (20,5%). Mimo niezbyt dobrego startu systemu Windows Phone (5,2% w 2012 roku) analitycy z IDC przewidują istotny wzrost udziału tego systemu (do 19,2% w 2016 roku). Jednocześnie do 2016 roku spadnie nieco udział Androida, który jednak zachowa dominującą pozycję z udziałem na poziomie 52,9% w 2016 roku. Stabilną pozycję ma zachować ios (19% w 2016 roku). Te trzy systemy mają zdominować rynek mobilnych systemów operacyjnych w najbliższych latach, oczywiście jeżeli nie zagrozi im jakaś nowa inicjatywa. Co ważne, wszystkie te systemy wymagają obecności wbudowanego modułu GPS w urządzeniu. Wszystkie wspierają także inne, bardziej zgrubne metody ustalania położenia, np. z wykorzystaniem sieci komórkowej lub sieci wi-fi. Bardzo podobne prognozy dotyczące popularności mobilnych systemów operacyjnych podaje firma Gartner 7. Analitycy z tej firmy także prognozują dominację systemu Android w 2015 roku (48,8%) oraz popularność Windows Phone (19,5%) i ios (17,2%). Jednocześnie przewidują zanik Symbiana oraz BlackBerry OS, a także w dłuższej perspektywie systemu Bada Samsunga. GfK Polonia 8 podaje, że w styczniu 2012 roku najpopularniejszym systemem operacyjnym na nowo sprzedawanych smartfonach w Polsce był Android (66,8%), ciągle dość popularny był Symbian (19,5%), a trzecie miejsce zajął system Bada firmy Samsung. Różnorodność systemów operacyjnych dla urządzeń mobilnych jest oczywistym utrudnieniem dla twórców aplikacji, zwłaszcza że systemy te nie tylko różnią się na poziomie API, ale czasami wręcz wymagają stosowania konkretnych języków programowania. Z drugiej strony zjawisko to nie może być postrzegane jedynie negatywnie. Brak monopolu jednego systemu wiąże się z korzystną dla użytkowników ciągłą konkurencją i rozwojem tych produktów. Ciekawym kierunkiem ułatwiającym opracowywanie uniwersalnych aplikacji i usług mobilnych jest zaproponowany przez World Wide Web Consortium standard HTML 5 [Vaughan-Nichols, 2010]. Możliwości tego standardu pozwalają na tworzenie aplikacji porównywalnych do natywnych aplikacji mobilnych, w tym szczególnie na wykorzystanie lokalizacji użytkownika. Obecnie następuje szybki rozwój przeglądarek mobilnych pod kątem zgodności z HTML 5. Jak już wspomniano, nowoczesne smartfony i tablety są wielofunkcyjnymi komputerami z dostępem do Internetu. Ich specyfika wiąże się jednak także z obecnością szeregu czujników zwiększających ich możliwości, takich jak np. akcelerometr, żyroskop, kompas cyfrowy, czujnik zbliżeniowy, czujnik światła, mikrofon, kamera i przede wszystkim GPS [Bahl, Padmanabhan, 2000]. Dodat- 7 (dostęp: sierpień 2012). 8 (dostęp: sierpień 2012).

13 12 Andrzej Jaszkiewicz kowo dzięki łączom bluetooth lub wi-fi łatwo można wykorzystać zewnętrzne, wyspecjalizowane czujniki. Część tych dodatkowych czujników może ułatwiać ustalanie pozycji. Na przykład akcelerometr i żyroskop mogą umożliwiać przewidywanie pozycji w miejscach bez zasięgu sygnału GPS, np. w tunelach lub budynkach [Lukianto, 2010]. Ze względu na poręczność urządzeń mobilnych można je wykorzystywać nie tylko w nawigacji samochodowej czy turystycznej, ale także wewnątrz budynków, np. w centrach handlowych. Niestety, sygnał satelitów GPS jest łatwo tłumiony przez ściany budynków. Obecnie prowadzi się w związku z tym wiele prac. Wykorzystuje się wspomniane już dodatkowe czujniki [Lukianto, 2010] urządzeń mobilnych lub pozycjonowanie poprzez sieć wi-fi. Można się spodziewać, że w przyszłości urządzenia mobilne będą zapewniały niemal taką samą jakość pozycjonowania w budynkach jak w otwartej przestrzeni Usługi oparte na lokalizacji 9 Powszechna dostępność smartfonów i tabletów pozwala na oferowanie użytkownikom szeregu usług mobilnych, w tym usług opartych na lokalizacji (location-based services). Działa tu sprzężenie zwrotne: dostępność urządzeń stymuluje rozwój rynku usług mobilnych, a zapotrzebowanie na te usługi zwiększa zapotrzebowanie na urządzenia. Analitycy przewidują dalszy dynamiczny rozwój usług opartych na lokalizacji, z którym będzie się wiązał wzrost przychodów w tej branży. Bharat Book Bureau prognozuje że w 2013 roku światowe przychody z takich usług wyniosą 10 mld dolarów [Vaughan-Nichols, 2010]. Trochę mniej optymistyczne prognozy podaje Pyramid Research 9. Według tej firmy przychody te w skali światowej wyniosą w 2015 roku 10,3 mld dolarów, co oznacza wzrost w porównaniu z sumą 2,8 mld dolarów w roku Głównym źródłem przychodów mają być usługi nawigacyjne. Działania Google i Nokii powoduję zmianę modelu uzyskiwania przychodów z usług nawigacyjnych z modelu Premium na model reklamowy, w którym usługa jest bezpłatna dla użytkownika. Z kolei firma IE Market Research Corporation prognozuje, że przychody tej branży wyniosą w 2016 roku 15,2 mld dolarów przy rocznym wzroście na poziomie 22,7%. Popularność usług mobilnych wiąże się ściśle z rozwojem aplikacji mobilnych. W ostatnich latach zaszły w tej dziedzinie istotne zmiany. O ile kilka lat temu dominującą pozycję w tym obszarze zajmowali operatorzy telefonii komórkowej, o tyle obecnie rynek ten został zdominowany przez firmy Apple i Google [Grewal, Weill, Andrews, 2007]. Firmy te zorganizowały łatwo do- (dostęp: sierpień 2012).

14 1. Perspektywy rozwoju urządzeń mobilnych opartych na wykorzystaniu GPS 13 stępne sklepy z aplikacjami itunes Google Play, z których użytkownicy mogą pobierać darmowe i płatne aplikacje. Wiele najpopularniejszych aplikacji mobilnych opiera się na wykorzystaniu lokalizacji użytkownika. Na przykład według stanu na dzień na liście najpopularniejszych aplikacji w sklepie Google Play znajdują się następujące aplikacje tego typu: Endomondo Sports Tracker PRO aplikacja przeznaczona do gromadzenia i współdzielenia danych o wykonanych treningach, Automapa nawigacja samochodowa, WeatherPro aplikacja informująca o pogodzie, Locus Pro nawigacja turystyczna, Mapy mapy firmy Google, Street View w Mapach Google, jakdojade.pl planner tras komunikacją miejską. Jak widać, obszar zastosowań aplikacji tego typu jest bardzo szeroki i obejmuje sport, turystykę, informacje pogodowe i lokalne, mapy, nawigację samochodową i transport publiczny. Coraz więcej mówi się także o kolejnych zastosowaniach, takich jak rozszerzona rzeczywistość [Jung i in., 2012; Mendizabal i in., 2009] czy marketing oparty na lokalizacji [Chen, Hsieh, 2012] Podsumowanie Podsumowując, najważniejsze trendy w rozwoju urządzeń mobilnych opartych na wykorzystaniu GPS to: powszechna dostępność uniwersalnych urządzeń mobilnych zapewniających duże możliwości obliczeniowe, dostęp do Internetu, poręczność, wygodę obsługi, dostęp do tysięcy aplikacji i możliwość lokalizacji; stanie się to podstawą do rozwoju licznych nowych zastosowań tych urządzeń; wysoka jakość pozycjonowania; lokalizacja będzie dostępna niemal natychmiast; będzie też dostępna w miejscach, gdzie obecnie nie dociera sygnał GPS, np. w budynkach; dalszy rozwój usług/aplikacji opartych na wykorzystaniu możliwości urządzeń mobilnych z funkcją lokalizacji; należy się spodziewać, że w przyszłości będą się rozwijały znane obecnie obszary zastosowań, a jednocześnie pojawią się i zdobędą popularność nowe zastosowania. Dzięki uwzględnianiu lokalizacji urządzenie mobilne staje się częścią świata rzeczywistego. Zaciera się więc ostra granica pomiędzy światem rzeczywistym a wirtualnym, typowa dla tradycyjnych komputerów. Użytkownik może np. na swoim urządzeniu zobaczyć informacje (i reklamy) związane z jego bieżącą lokalizacją, korzystając przy tym cały czas z ogromnych zasobów dostępnych w Internecie.

15 14 Andrzej Jaszkiewicz

16 2. Zaspokojenie potrzeb informacyjnych w Zintegrowanym systemie wspomagania dostępu do informacji w przestrzeni miejskiej w aspekcie doskonalenia jakości życia MACIEJ SZAFRAŃSKI 2.1. Wpływ zaspokojenia potrzeb na jakość życia jednostki i społeczności Potrzeby są jednym ze stymulatorów naszych zachowań. Każdy ma zbiór lub system powiązanych ze sobą potrzeb, który zmienia się w czasie. Potrzeby nie muszą, lecz mogą być uświadomione. Nieuświadomione potrzeby wymagające zaspokojenia związane są na przykład z czysto biologicznymi uwarunkowaniami naszego przetrwania. Szereg wykonywanych czynności nie jest wynikiem procesu podejmowania decyzji, lecz jedynie reakcji bezwarunkowych (mruganie okiem, niecelowe i (lub) nieświadome zaśnięcie na stanowisku pracy w wyniku zmęczenia itp.). Potrzeby są czynnikami wywołującymi motywację do zachowań. Motywacja może być rozumiana jako zbiór motywów, czyli powodów, których wystąpienie jest warunkiem aktywności. Jeśli podmiot uświadamia sobie swoje potrzeby, może w sposób przemyślany i celowy dążyć do ich zaspokojenia. Formułuje wówczas cele, których osiągnięcie, przynajmniej w jego przekonaniu, pozwoli na zaspokojenie potrzeb. Aby osiągnąć cele, tworzy plany działań, czyli plany celowych i świadomych zachowań [Szafrański, 2006]. Jeśli w swym działaniu jest skuteczny, to znaczy, że osiąga zgodność rzeczywistych rezultatów działań z rezultatami planowanymi, czyli celami; wówczas zaspokaja swoje potrzeby, rozumiane (za P. Kotlerem) jako stan odczuwania braku zaspokojenia [Kotler, 1994]. Oznacza to, że odczuwa lub dostrzega różnicę między stanem w czasie wyjściowym (t 0 ) a czasem po działaniu (t 1 ). Stan w czasie t 1 jest dla podmiotu działania przynajmniej akceptowalny, a byłoby najlepiej, gdyby był w pełni satysfakcjonujący. Zaspokajanie potrzeb wpływa na poziom jakości życia człowieka, która może być rozumiana w różny sposób, co zasygnalizowano na rysunku 2.1, a szerzej omówiono w artykule [Szafrański i in., 2009].

17 16 Maciej Szafrański Rys Podstawowe interpretacje pojęcia jakość życia. Opracowanie własne na podstawie [Brzezińska i in., 2001, s ] Przez jakość rozumie się zbiór cech [Mantura, 2010]. Jakość życia można rozpatrywać w odniesieniu do jednostki lub społeczności. W pierwszym przypadku zwykło się przyjmować, że stosuje się subiektywne ujęcie jakości życia, gdyż każda jednostka będzie ją definiowała inaczej, natomiast w celu określania jakości życia społeczności najczęściej będą przyjmowane kryteria uznawane za obiektywne, ułatwiające np. porównywanie poziomów jakości życia różnych grup społecznych. Można się zastanawiać, czy to postrzeganie jest zasadne, ale obiektywnie trzeba stwierdzić, że jakość życia jednostki jest taka, jaką postrzega ją jednostka. Z drugiej strony przyjęcie kryteriów oceny jakości życia dla całej społeczności zawsze będzie budziło dyskusję na temat prawidłowości przyjęcia tych kryteriów i przypisywanych im wag. Z ich przyjęciem zawsze będzie się wiązała jakaś umowa i tymczasowość, co wynika z subiektywizmu. Tak czy inaczej, przy ocenie jakości życia jednostki oraz społeczności zawsze będzie stosowana zasada antropocentryzmu, opisana przez W. Manturę [Mantura, 2010], której stosowanie prowadzi w pierwszej kolejności do gromadzenia wiedzy o systemach potrzeb i wartości człowieka, będących źródłem jego aktywności, oraz celów i wymagań w prowadzonej działalności Potrzeby informacyjne w systemie potrzeb podmiotu działania Jedną z istotnych kategorii potrzeb, których zaspokojenie wpływa na kształtowanie poziomu jakości życia, są potrzeby informacyjne. Informacje stanowią zasób na wejściu do działania podmiotu, który pragnie działanie podjąć, aby osiągnąć cel przez uzyskanie rzeczywistego rezultatu działań, odpowiadającego temu celowi 1. Podmiot ma więc potrzeby w zakresie uzyskania informa- 1 Relacje między działaniem, celem i rzeczywistym rezultatem działania zostały scharakteryzowane w publikacjach autora [Szafrański 2006, 2007].

18 2. Zaspokojenie potrzeb informacyjnych w Zintegrowanym systemie 17 cji, które są mu potrzebne do zapewnienia skuteczności i efektywności działania. Każdy podmiot działania może: przekazywać (dostarczać) informacje, tworzyć lub przetwarzać informacje, uzyskiwać informacje. Przykładowy układ trzech podmiotów z podmiotem centralnym, stanowiącym główny podmiot prezentowanego układu, przedstawiono na rysunku 2.2. I p posiadane informacje I u uzyskane informacje I w wytworzone informacje I u informacje przeznaczone do uzyskania I d informacje przeznaczone do dostarczenia I d dostarczone informacje Dostawca informacji Dostawca i odbiorca informacji Odbiorca informacji P P proces pozyskiwania informacji P D proces dostarczania informacji P P projekt procesu pozyskiwania informacji P D projekt procesu dostarczania informacji Rys Podstawowe kategorie informacji w układzie dostawca pośrednik odbiorca informacji. Opracowanie własne W przykładowym układzie przedstawionym na rysunku 2.2 w celu jego uproszczenia pominięto niektóre funkcje informacyjne pełnione przez podmioty ujęte jako peryferyjne względem podmiotu centralnego. Dla uproszczenia pominięto fakt, że dostawca uzyskuje, a odbiorca przekazuje informacje. Informacyjne potrzeby podmiotu działania można podzielić na związane ze sposobem ich uzyskiwania i przekazywania (dostarczania) oraz z posiadaniem informacji. Uzyskiwanie i dostarczanie informacji można przedstawić w ujęciu procesowym, wyróżniając, jak na rysunku 2.2, procesy P P i P D. Jeśli procesy te mają funkcjonować w sposób zorganizowany, to ich istnienie zostanie poprzedzone ich zaprojektowaniem. Rzeczywistym procesom będą odpowiadać ich projekty P P i P D. Wynikiem procesu uzyskiwania informacji jest uzyskanie informacji (I u ), która przybiera cechy wyróżniające ją i odróżniające od informacji występującej w pierwotnej postaci przed procesem jej uzyskiwania (I u ). I u może się różnić od I u, jeśli w procesie uzyskiwania informacji (P P ) nastąpią zniekształcenia I u powodowane zakłóceniami oddziałującymi na ten proces.

19 18 Maciej Szafrański Podmiot działania może wejść w posiadanie informacji (I p ) dzięki jej uzyskaniu, ale także w wyniku jej samodzielnego wytworzenia, wykorzystując w tym celu posiadane dane, informacje pierwotne lub wiedzę. Powstają wówczas informacje wytworzone (I w ) przez podmiot. Część posiadanych informacji, zarówno uzyskanych, jak i wytworzonych, podmiot przekazuje w sposób celowy lub niecelowy innym podmiotom. Są to informacje przeznaczone do dostarczenia (I d ), które w procesie dostarczania informacji (P D ) ulegają zniekształceniu do postaci (I d ) w wyniku zakłóceń oddziałujących na proces P D. Jednostka lub społeczność dostrzega nie tylko korzyści wynikające ze zdobycia lub posiadania na własne potrzeby informacji ze względu na możliwości osiągania własnych celów, ale także korzyści z przekazania innym podmiotom informacji, które w ocenie jednostki lub społeczności także przyczynią się do osiągania własnych celów. Jak każdy przedmiot poznania, informacja również ma określone cechy, które tworzą jej jakość. W przypadku każdego typu informacji oraz każdego typu procesu przepływu informacji (rys. 2.2) można określić ich jakość. Przyporządkowanie jakości do informacji i procesów przepływu informacji przedstawiono w tabeli 2.1. Tabela Informacje i procesy przepływu informacji oraz ich jakość Informacja/proces przepływu informacji Informacje przeznaczone do uzyskania Oznaczenie informacji Oznaczenie jakości I u Q iu Uzyskane informacje I u Q iu Wytworzone informacje I w Q iw Jakość informacji/przepływu informacji jakość informacji przeznaczonych do uzyskania jakość uzyskanych informacji jakość wytworzonych informacji Posiadane informacje I p Q pi jakość posiadanych informacji Informacje przeznaczone jakość informacji przeznaczonych I do dostarczenia d Q id do dostarczenia Dostarczone informacje I d Q id jakość dostarczonych informacji Projekt procesu uzyskiwania projektowa jakość procesu P informacji P Q PP uzyskiwania informacji Proces uzyskiwania informacji P P Q PP rzeczywista jakość procesu uzyskiwania informacji Projekt procesu dostarczania projektowa jakość procesu P informacji D Q PD dostarczania informacji Proces dostarczania informacji P D Q PD rzeczywista jakość procesu dostarczania informacji Opracowanie własne.

20 2. Zaspokojenie potrzeb informacyjnych w Zintegrowanym systemie 19 Podobnie jak na rysunku 2.2, można przedstawić podstawowe kategorie jakości informacji w układzie dostawca pośrednik odbiorca informacji, co uczyniono na rysunku 2.3. Q pi jakość posiadanych informacji Q iu jakość uzyskanych informacji Q iw jakość wytworzonych informacji Q id jakość informacji przeznaczonych do dostarczenia Q iu jakość informacji przeznaczonych do uzyskania Qid jakość dostarczonych informacji Dostawca informacji Dostawca i odbiorca informacji Odbiorca informacji Q PP rzeczywista jakość procesu uzyskiwania informacji Q PD rzeczywista jakość procesu dostarczania informacji Q PP projektowa jakość procesu uzyskiwania informacji Q PD projektowa jakość procesu dostarczania informacji Rys Podstawowe kategorie jakości informacji w układzie dostawca pośrednik odbiorca informacji. Opracowanie własne W odniesieniu do jakości informacji posiadanej przez podmiot działania można poczynić następujące obserwacje: (1) podmiot działania, posiadając informację, będzie często decydował, czy przekazać ją dalej czy nie; ta sama informacja może być postrzegana w różnym ujęciu w zależności od decyzji podmiotu o jej wykorzystaniu, przy czym: jeśli informacja uzyskana (I u ) będzie miała takie same cechy jak informacja przeznaczona do dostarczenia (I d ), to zbiory cech tych informacji, a więc ich jakości, będą sobie równe (Q iu = Q id ), jeśli informacja wytworzona (I w ) będzie miała takie same cechy jak informacja przeznaczona do dostarczenia (I d ), to zbiory cech tych informacji, a więc ich jakości, będą sobie równe (Q iw = Q id ); (2) jeśli zbiór cech informacji zostanie poszerzony o cechę wartości, to w zależności od przeznaczenia ta sama informacja o różnym przeznaczeniu może mieć z punktu widzenia podmiotu działania różną jakość; na przykład jakość uzyskanej informacji (I u ) będzie różna od jakości informacji przeznaczonej

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA Kierunek studiów: INFORMATYKA Stopień studiów: STUDIA II STOPNIA Obszar Wiedzy/Kształcenia: OBSZAR NAUK TECHNICZNYCH Obszar nauki: DZIEDZINA NAUK TECHNICZNYCH Dyscyplina

Bardziej szczegółowo

Polski rynek mobile vs biznes

Polski rynek mobile vs biznes Konrad Telakowiec Wiceprezes Zarządu coigdzie.pl Polski rynek mobile vs biznes? Jak rozwija się biznes na Polskim rynku mobile?? Jak wypadamy względem światowych trendów?? Jak mobile pozwala nam dotrzeć

Bardziej szczegółowo

Analiza i projektowanie oprogramowania. Analiza i projektowanie oprogramowania 1/32

Analiza i projektowanie oprogramowania. Analiza i projektowanie oprogramowania 1/32 Analiza i projektowanie oprogramowania Analiza i projektowanie oprogramowania 1/32 Analiza i projektowanie oprogramowania 2/32 Cel analizy Celem fazy określania wymagań jest udzielenie odpowiedzi na pytanie:

Bardziej szczegółowo

Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11

Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11 Spis treści Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11 1.1. Wprowadzenie...11 1.2. System zarządzania jakością...11 1.3. Standardy jakości w projekcie

Bardziej szczegółowo

Symulator doboru koloru i przetłoczenia bramy garażowej oraz wzoru drzwi wejściowych. do elewacji budynku klienta

Symulator doboru koloru i przetłoczenia bramy garażowej oraz wzoru drzwi wejściowych. do elewacji budynku klienta Symulator doboru koloru i przetłoczenia bramy garażowej oraz wzoru drzwi wejściowych do elewacji budynku klienta Wszechobecna nowa technologia Smartfony obecnie coraz częściej zastępują zwykłe telefony

Bardziej szczegółowo

- nawigacja satelitarna w turystyce

- nawigacja satelitarna w turystyce - nawigacja satelitarna w turystyce Ślesin 11 13 czerwca 2014 r. Czym jest GPSwielkopolska? projekt poświęcony wykorzystaniu technologii nawigacji satelitarnej w turystyce, rozwijany od 2007 r. przez Samorząd

Bardziej szczegółowo

Pozycja jednostki ICHOT w zakresie konkurencji ogólnopolskiej zdeterminowana jest siłą przyciągania miejsca, w tym przypadku miasta.

Pozycja jednostki ICHOT w zakresie konkurencji ogólnopolskiej zdeterminowana jest siłą przyciągania miejsca, w tym przypadku miasta. Pozycja jednostki ICHOT w zakresie konkurencji ogólnopolskiej zdeterminowana jest siłą przyciągania miejsca, w tym przypadku miasta. Czynnik ten ma szczególne znaczenie dla grupy turystów, którzy wybierając

Bardziej szczegółowo

Narzędzia Informatyki w biznesie

Narzędzia Informatyki w biznesie Narzędzia Informatyki w biznesie Przedstawiony program specjalności obejmuje obszary wiedzy informatycznej (wraz z stosowanymi w nich technikami i narzędziami), które wydają się być najistotniejsze w kontekście

Bardziej szczegółowo

CMS, CRM, sklepy internetowe, aplikacje Web

CMS, CRM, sklepy internetowe, aplikacje Web CMS, CRM, sklepy internetowe, aplikacje Web Aplikacje PHP, open source, dodatki Add-ins, templatki, moduły na zamówienie Aplikacje mobilne jquery Mobile + PhoneGap Kilka platform w cenie jednego kodu JavaScript!

Bardziej szczegółowo

omnia.pl, ul. Kraszewskiego 62A, 37-500 Jarosław, tel. +48 16 621 58 10 www.omnia.pl kontakt@omnia.pl

omnia.pl, ul. Kraszewskiego 62A, 37-500 Jarosław, tel. +48 16 621 58 10 www.omnia.pl kontakt@omnia.pl .firma Dostarczamy profesjonalne usługi oparte o nowoczesne technologie internetowe Na wstępie Wszystko dla naszych Klientów Jesteśmy świadomi, że strona internetowa to niezastąpione źródło informacji,

Bardziej szczegółowo

Czym jest OnDynamic? OnDynamic dostarcza wartościowych danych w czasie rzeczywistym, 24/7 dni w tygodniu w zakresie: czasu przejazdu,

Czym jest OnDynamic? OnDynamic dostarcza wartościowych danych w czasie rzeczywistym, 24/7 dni w tygodniu w zakresie: czasu przejazdu, Czym jest OnDynamic? OnDynamic (Multimodalny System Monitoringu Ruchu Drogowego) to inteligentna architektura czujników i specjalistycznego oprogramowania, które gwarantują przetwarzanie dużej ilości różnorodnych

Bardziej szczegółowo

Procesowa specyfikacja systemów IT

Procesowa specyfikacja systemów IT Procesowa specyfikacja systemów IT BOC Group BOC Information Technologies Consulting Sp. z o.o. e-mail: boc@boc-pl.com Tel.: (+48 22) 628 00 15, 696 69 26 Fax: (+48 22) 621 66 88 BOC Management Office

Bardziej szczegółowo

edycja 1 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr. nr 14/2012 i 15/2012 i 34/2012

edycja 1 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr. nr 14/2012 i 15/2012 i 34/2012 Wrocław, 18.05.2015 Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Android i ios nowoczesne aplikacje mobilne edycja 1 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr. nr 14/2012 i 15/2012 i 34/2012

Bardziej szczegółowo

Navitel Nawigator POLSKA WYPRZEDAZ

Navitel Nawigator POLSKA WYPRZEDAZ Dane aktualne na dzień: 22-12-2017 13:03 Link do produktu: http://www.sklep.caraudioteam.pl/navitel-nawigator-polska-wyprzedaz-p-4398.html Navitel Nawigator POLSKA WYPRZEDAZ Cena 39,00 zł Dostępność Dostępny

Bardziej szczegółowo

Specyfika i zasady przyznawania punktów w ramach kryteriów merytorycznych fakultatywnych

Specyfika i zasady przyznawania punktów w ramach kryteriów merytorycznych fakultatywnych Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej Specyfika i zasady przyznawania punktów w ramach kryteriów merytorycznych

Bardziej szczegółowo

Model referencyjny doboru narzędzi Open Source dla zarządzania wymaganiami

Model referencyjny doboru narzędzi Open Source dla zarządzania wymaganiami Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii Katedra Zastosowań Informatyki w Zarządzaniu Zakład Zarządzania Technologiami Informatycznymi Model referencyjny Open Source dla dr hab. inż. Cezary

Bardziej szczegółowo

Co to jest smartfon?

Co to jest smartfon? Co to jest? jak korzystać w pełni ze a bez obaw o koszty Smartfon to połączenie telefonu i komputera. Ma wszystkie funkcje zwykłego telefonu komórkowego, czyli: połączenia głosowe SMS-y, MMS-y aparat foto

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie nowoczesnych technologii w zarządzaniu drogami wojewódzkimi na przykładzie systemu zarządzania opartego na technologii GPS-GPRS.

Wykorzystanie nowoczesnych technologii w zarządzaniu drogami wojewódzkimi na przykładzie systemu zarządzania opartego na technologii GPS-GPRS. Planowanie inwestycji drogowych w Małopolsce w latach 2007-2013 Wykorzystanie nowoczesnych technologii w zarządzaniu drogami wojewódzkimi na przykładzie systemu zarządzania opartego na technologii GPS-GPRS.

Bardziej szczegółowo

Działanie 2.1: E-usługi; Poddziałanie 2.1.1: E-usługi dla Mazowsza; Typ projektu: Regionalna Platforma Informacyjna

Działanie 2.1: E-usługi; Poddziałanie 2.1.1: E-usługi dla Mazowsza; Typ projektu: Regionalna Platforma Informacyjna KRYTERIA DOSTĘPU Działanie 2.1: E-usługi; Poddziałanie 2.1.1: E-usługi dla Mazowsza; Typ projektu: Regionalna Platforma Informacyjna Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium Punktacja 1 Bezpieczeństwo systemów

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY KORPORACYJNEJ BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ W POLSCE

SYSTEMY KORPORACYJNEJ BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ W POLSCE ADAM GOLICKI SYSTEMY KORPORACYJNEJ BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ W POLSCE Praca magisterska napisana w Katedrze Bankowości Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie pod kierunkiem naukowym dr. Emila Ślązaka Copyright

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie Dwie wersje: do domu i dla firmy. Do kogo adresowany? Komponenty

Wprowadzenie Dwie wersje: do domu i dla firmy. Do kogo adresowany? Komponenty Office 365 dla firm Wprowadzenie Jednym z głównych produktów działających w chmurze oferowanych przez firmę Microsoft to Office 365. Czym jest to rozwiązanie, jakie ma sposoby wykorzystania, do kogo jest

Bardziej szczegółowo

Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS

Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS BOC Information Technologies Consulting Sp. z o.o. e-mail: boc@boc-pl.com Tel.: (+48 22) 628 00 15, 696 69 26 Fax: (+48 22) 621 66 88 BOC Management

Bardziej szczegółowo

MEDIAFLEX PREZENTACJA FIRMY. Mediaflex Sp. z o. o.. ul. Wodna 17, 30-556 Kraków www.mediaflex.pl

MEDIAFLEX PREZENTACJA FIRMY. Mediaflex Sp. z o. o.. ul. Wodna 17, 30-556 Kraków www.mediaflex.pl MEDIAFLEX PREZENTACJA FIRMY Mediaflex Sp. z o. o.. ul. Wodna 17, 30-556 Kraków www.mediaflex.pl Mediaflex oferta Oferujemy kompleksowe działania wspomagające działalność naszych Klientów w Internecie.

Bardziej szczegółowo

DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE

DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE SRK IT obejmuje kompetencje najważniejsze i specyficzne dla samego IT są: programowanie i zarządzanie systemami informatycznymi. Z rozwiązań IT korzysta się w każdej

Bardziej szczegółowo

Sage ACT! Twój CRM! Zdobywaj, zarządzaj, zarabiaj! Zdobywaj nowych Klientów! Zarządzaj relacjami z Klientem! Zarabiaj więcej!

Sage ACT! Twój CRM! Zdobywaj, zarządzaj, zarabiaj! Zdobywaj nowych Klientów! Zarządzaj relacjami z Klientem! Zarabiaj więcej! Sage ACT! Twój CRM! Zdobywaj, zarządzaj, zarabiaj! Zdobywaj nowych Klientów! Zarządzaj relacjami z Klientem! Zarabiaj więcej! Sage ACT! Sprawdzone przez miliony Użytkowników i skuteczne rozwiązanie z rodziny

Bardziej szczegółowo

MASZYNY NOWEJ ERY: Europejskie badania na temat preferencji pracowników mobilnych

MASZYNY NOWEJ ERY: Europejskie badania na temat preferencji pracowników mobilnych MASZYNY NOWEJ ERY: Europejskie badania na temat preferencji pracowników mobilnych Urządzenia hybrydowe zagrażają dominacji laptopów biznesowych w Europie Mimo że tablety miały zrewolucjonizować pracę mobilną,

Bardziej szczegółowo

SmartBox. Nowy wymiar promocji

SmartBox. Nowy wymiar promocji Nowy wymiar promocji Rozszerzona komunikacja Czym jest SmartBox? SmartBox to pakiet trzech uzupełniających się kanałów promocji. To nasz oryginalny, autorski pomysł na połączenie: aplikacji mobilnych na

Bardziej szczegółowo

MASZYNY NOWEJ ERY: Europejskie badania na temat preferencji pracowników mobilnych

MASZYNY NOWEJ ERY: Europejskie badania na temat preferencji pracowników mobilnych MASZYNY NOWEJ ERY: Europejskie badania na temat preferencji pracowników mobilnych Urządzenia hybrydowe zagrażają dominacji laptopów biznesowych w Europie Mimo że tablety miały zrewolucjonizować pracę mobilną,

Bardziej szczegółowo

Rynek ERP. dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/

Rynek ERP. dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/ Rynek ERP dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/ Rynek ERP na świecie (2013) Światowy rynek systemów ERP szacowany jest obecnie na ok. 25,4 miliarda dolarów (dane za rok 2013) wobec

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY EXAMOBILE S.A. IV KWARTAŁ ROKU 2012. Bielsko-Biała, 13.02.2013 r.

RAPORT OKRESOWY EXAMOBILE S.A. IV KWARTAŁ ROKU 2012. Bielsko-Biała, 13.02.2013 r. RAPORT OKRESOWY EXAMOBILE S.A. IV KWARTAŁ ROKU 2012 Bielsko-Biała, 13.02.2013 r. Raport EXAMOBILE S.A. za IV kwartał roku 2012 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu o Regulamin

Bardziej szczegółowo

Prognoza Cisco: 13-krotny wzrost globalnego ruchu w sieciach mobilnych na przestrzeni lat

Prognoza Cisco: 13-krotny wzrost globalnego ruchu w sieciach mobilnych na przestrzeni lat Prognoza Cisco: 13-krotny wzrost globalnego ruchu w sieciach mobilnych na przestrzeni lat 2012-2017 Prognoza Cisco wskazuje, że do 2017 roku technologia 4G będzie obsługiwać prawie 10 % wszystkich połączeń

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA. Mobilny system wspomagający pracę. terminala kontenerowego

PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA. Mobilny system wspomagający pracę. terminala kontenerowego PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W ELBLĄGU INSTYTUT INFORMATYKI STOSOWANEJ PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA Mobilny system wspomagający pracę terminala kontenerowego autor: Bartłomiej Urbanowicz opiekun pracy:

Bardziej szczegółowo

KOMPUTERY W PRACY. Projekt edukacyjny dla uczniów klas 4 szkoły podstawowej z przedmiotu informatyka

KOMPUTERY W PRACY. Projekt edukacyjny dla uczniów klas 4 szkoły podstawowej z przedmiotu informatyka KOMPUTERY W PRACY Projekt edukacyjny dla uczniów klas 4 szkoły podstawowej z przedmiotu informatyka Współczesny świat został zdominowany przez technologię. Komputery, na początku używane jedynie przez

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 000 EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR 00 2011

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 000 EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR 00 2011 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 000 EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR 00 2011 MACIEJ SZAFRAŃSKI Politechnika Poznańska maciej.szafranaski@put.poznan.pl WYKORZYSTANIE METODY QFD W PROJEKTOWANIU

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2014. z dnia 7.01.2014 r. w związku z realizacją projektu pn.

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2014. z dnia 7.01.2014 r. w związku z realizacją projektu pn. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE nr /UE/204 z dnia 7.0.204 r. w związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA WYTYCZNE TEMATYCZNE

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA WYTYCZNE TEMATYCZNE Załącznik do uchwały nr 27/1067/13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 lipca 2013 r. REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013 WYTYCZNE TEMATYCZNE

Bardziej szczegółowo

Popularyzacja podpisu elektronicznego w Polsce

Popularyzacja podpisu elektronicznego w Polsce Popularyzacja podpisu elektronicznego w Polsce Rola administracji w budowaniu gospodarki elektronicznej Warszawa, 25 września 2006 r. Poruszane tematy Wprowadzenie i kontekst prezentacji Rola administracji

Bardziej szczegółowo

Planowanie tras transportowych

Planowanie tras transportowych Jerzy Feldman Mateusz Drąg Planowanie tras transportowych I. Przedstawienie 2 wybranych systemów: System PLANTOUR 1.System PLANTOUR to rozwiązanie wspomagające planowanie i optymalizację transportu w przedsiębiorstwie.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 19/2013/III Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 11 kwietnia 2013 r.

Uchwała Nr 19/2013/III Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 11 kwietnia 2013 r. Uchwała Nr 19/2013/III z dnia 11 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych Współczesne Technologie Informatyczne Tworzenie Aplikacji Mobilnych, prowadzonych w

Bardziej szczegółowo

Prezentacja specjalności studiów II stopnia. Inteligentne Technologie Internetowe

Prezentacja specjalności studiów II stopnia. Inteligentne Technologie Internetowe Prezentacja specjalności studiów II stopnia Inteligentne Technologie Internetowe Koordynator specjalności Prof. dr hab. Jarosław Stepaniuk Tematyka studiów Internet jako zbiór informacji Przetwarzanie:

Bardziej szczegółowo

Praca magisterska Jakub Reczycki. Opiekun : dr inż. Jacek Rumiński. Katedra Inżynierii Biomedycznej Wydział ETI Politechnika Gdańska

Praca magisterska Jakub Reczycki. Opiekun : dr inż. Jacek Rumiński. Katedra Inżynierii Biomedycznej Wydział ETI Politechnika Gdańska System gromadzenia, indeksowania i opisu słownikowego norm i rekomendacji Praca magisterska Jakub Reczycki Opiekun : dr inż. Jacek Rumiński Katedra Inżynierii Biomedycznej Wydział ETI Politechnika Gdańska

Bardziej szczegółowo

Internetowe modele biznesowe. dr Mirosław Moroz

Internetowe modele biznesowe. dr Mirosław Moroz Internetowe modele biznesowe dr Mirosław Moroz Zagadnienia A. Co to jest model biznesowy B. Tradycyjne modele biznesowe C. Internetowe modele biznesowe Co to jest model biznesowy Model biznesowy określa

Bardziej szczegółowo

Projektowanie interakcji

Projektowanie interakcji Projektowanie interakcji K2 User Experience www.k2.pl/ux Tytuł dokumentu: k2-projektowanie_ux-oferta.pdf Data: 21 sierpnia 2009 Przygotowany przez: Maciej Lipiec Maciej Lipiec User Experience Director

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie wdrażania ZSK prace prowadzone w ramach projektu. dr Agnieszka Chłoń-Domińczak

Monitorowanie wdrażania ZSK prace prowadzone w ramach projektu. dr Agnieszka Chłoń-Domińczak Monitorowanie wdrażania ZSK prace prowadzone w ramach projektu dr Agnieszka Chłoń-Domińczak Monitorowanie ZSK - cele Celem prac w obszarze monitorowania na I etapie wspierania wdrażania Zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

Technologie Informacyjne Mediów - składowa tożsamości Nauk o Mediach. Włodzimierz Gogołek Instytut Dziennikarstwa UW www.gogolek.

Technologie Informacyjne Mediów - składowa tożsamości Nauk o Mediach. Włodzimierz Gogołek Instytut Dziennikarstwa UW www.gogolek. Technologie Informacyjne Mediów - składowa tożsamości Nauk o Mediach Włodzimierz Gogołek Instytut Dziennikarstwa UW www.gogolek.pl Zmiany liczby odbieranych umownych słów http://hmi.ucsd.edu/pdf/hmi_2009_consumerreport_dec9_2009.pdf

Bardziej szczegółowo

Elastyczność i mobilność w jednym, kompletnym pakiecie Panasonic UC Pro. Doskonała łączność gdziekolwiek się znajdujesz

Elastyczność i mobilność w jednym, kompletnym pakiecie Panasonic UC Pro. Doskonała łączność gdziekolwiek się znajdujesz Elastyczność i mobilność w jednym, kompletnym pakiecie Panasonic UC Pro Doskonała łączność gdziekolwiek się znajdujesz Aplikacja UC Pro oferuje szeroki zakres możliwości Wykonywanie połączeń Szybkie i

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI. Streszczenie. Czas realizacji. Podstawa programowa

SCENARIUSZ LEKCJI. Streszczenie. Czas realizacji. Podstawa programowa Autorzy scenariusza: SCENARIUSZ LEKCJI OPRACOWANY W RAMACH PROJEKTU: INFORMATYKA MÓJ SPOSÓB NA POZNANIE I OPISANIE ŚWIATA. PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI Z ELEMENTAMI PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH

Bardziej szczegółowo

Raport oceny kompetencji

Raport oceny kompetencji Symulacje oceniające kompetencje Raport oceny kompetencji Rut Paweł 08-01-2015 Kompetencje sprzedażowe dla efactor Sp. z o.o. Dane osobowe Rut Paweł CEO pawel.rut@efactor.pl more-than-manager.com 2 z 13

Bardziej szczegółowo

a) Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do opisu efektów

a) Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do opisu efektów 1. PROGRAM KSZTAŁCENIA 1) OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA a) Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do opisu efektów kształcenia dla obszaru nauk społecznych i technicznych Objaśnienie oznaczeń: I efekty

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce

Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce Dokumenty List od Premiera Czasy, w których żyjemy, to czasy komputerów, telefonów komórkowych, SMSów, czatów, Internetu i serwisów społecznościowych.

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Podniesienie poziomu wiedzy studentów z inżynierii oprogramowania w zakresie C.

Bardziej szczegółowo

Matryca weryfikacji efektów kształcenia - studia III stopnia

Matryca weryfikacji efektów kształcenia - studia III stopnia Ocena publicznej obrony pracy doktorskiej Ocena rozprawy doktorskiej Ocena opublikowanych prac naukowych Ocena uzyskanych projektów badawczych Ocena przygotowania referatu na konferencję Ocena wystąpienia

Bardziej szczegółowo

Badania satysfakcji pracowników. www.biostat.com.pl

Badania satysfakcji pracowników. www.biostat.com.pl to powszechnie stosowane narzędzie pozwalające na ocenę poziomu zadowolenia oraz poznanie opinii pracowników w zakresie wybranych obszarów działalności firmy. Za pomocą skal pomiarowych badanie daje możliwość

Bardziej szczegółowo

Tester oprogramowania 2014/15 Tematy prac dyplomowych

Tester oprogramowania 2014/15 Tematy prac dyplomowych Tester oprogramowania 2014/15 Tematy prac dyplomowych 1. Projekt i wykonanie automatycznych testów funkcjonalnych wg filozofii BDD za pomocą dowolnego narzędzia Jak w praktyce stosować Behaviour Driven

Bardziej szczegółowo

Xway. Inne podejście do lokalizacji GPS obiektów mobilnych i zarządzania flotą

Xway. Inne podejście do lokalizacji GPS obiektów mobilnych i zarządzania flotą Xway Inne podejście do lokalizacji GPS obiektów mobilnych i zarządzania flotą prosty zakup: zainstaluj i korzystaj - brak umów! 3 lata transmisji GPRS na terenie Polski! aktywna ochrona pojazdu najwyższej

Bardziej szczegółowo

Architektura oprogramowania w praktyce. Wydanie II.

Architektura oprogramowania w praktyce. Wydanie II. Architektura oprogramowania w praktyce. Wydanie II. Autorzy: Len Bass, Paul Clements, Rick Kazman Twórz doskonałe projekty architektoniczne oprogramowania! Czym charakteryzuje się dobra architektura oprogramowania?

Bardziej szczegółowo

Prezentacja FusionSystem

Prezentacja FusionSystem Prezentacja FusionSystem sierpień 2014 1 O systemie System zarządzania marketingiem FusionSystem powstał jako odpowiedź na zwiększone zapotrzebowanie firm na usługi reklamy w Internecie. Połączenie zaawansowanych

Bardziej szczegółowo

The Binder Consulting

The Binder Consulting The Binder Consulting Contents Indywidualne szkolenia specjalistyczne...3 Konsultacje dla tworzenia rozwiazan mobilnych... 3 Dedykowane rozwiazania informatyczne... 3 Konsultacje i wdrożenie mechanizmów

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium Punktacja. Zgodnie z RPO WM , w ramach kryterium wnioskodawca zobowiązany jest wykazać,

Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium Punktacja. Zgodnie z RPO WM , w ramach kryterium wnioskodawca zobowiązany jest wykazać, KRYTERIA DOSTĘPU Załącznik do Uchwały nr./xxvi/2017 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 z dnia czerwca 2017 roku Działanie 2.1: E-usługi; Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r.

Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych Zarządzanie Logistyką w Przedsiębiorstwie, prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Informacja o systemie infomat-e

Informacja o systemie infomat-e Informacja o systemie infomat-e infomat- e to to zestaw urządzeń i oprogramowania pozwalający na skuteczny przekaz informacji. System ułatwia dostęp do informacji osobom niepełnosprawnym i został zaprojektowany

Bardziej szczegółowo

Tomasz Karwatka Janmedia Interactive tkarwatka@janmedia.pl www.janmedia.pl. ecommerce w czym tkwi siła naszych rozwiązań

Tomasz Karwatka Janmedia Interactive tkarwatka@janmedia.pl www.janmedia.pl. ecommerce w czym tkwi siła naszych rozwiązań Tomasz Karwatka Janmedia Interactive tkarwatka@janmedia.pl www.janmedia.pl ecommerce w czym tkwi siła naszych rozwiązań Janmedia Interactive : eksperci ecommerce Janmedia Interactive posiada autorski system

Bardziej szczegółowo

DEBIUT NA NEWCONNECT 13 LIPCA 2011 R. Siedziba: Wrocław Strona Emitenta: www.internetworks.pl. Prezentacja Spółki

DEBIUT NA NEWCONNECT 13 LIPCA 2011 R. Siedziba: Wrocław Strona Emitenta: www.internetworks.pl. Prezentacja Spółki DEBIUT NA NEWCONNECT Siedziba: Wrocław Strona Emitenta: www.internetworks.pl 13 LIPCA 2011 R. Prezentacja Spółki PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI WDRAŻANIE OPROGRAMOWANIA WSPIERAJĄCEGO ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM

Bardziej szczegółowo

System monitorowania realizacji strategii rozwoju. Andrzej Sobczyk

System monitorowania realizacji strategii rozwoju. Andrzej Sobczyk System monitorowania realizacji strategii rozwoju Andrzej Sobczyk System monitorowania realizacji strategii rozwoju Proces systematycznego zbierania, analizowania publikowania wiarygodnych informacji,

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów INFORMATYKA, Absolwent studiów I stopnia kierunku Informatyka WIEDZA

Efekty kształcenia dla kierunku studiów INFORMATYKA, Absolwent studiów I stopnia kierunku Informatyka WIEDZA Symbol Efekty kształcenia dla kierunku studiów INFORMATYKA, specjalność: 1) Sieciowe systemy informatyczne. 2) Bazy danych Absolwent studiów I stopnia kierunku Informatyka WIEDZA Ma wiedzę z matematyki

Bardziej szczegółowo

Innowacyjność technologiczna szlaków turystycznych platforma internetowa kompleksowo zintegrowana z urządzeniami mobilnymi

Innowacyjność technologiczna szlaków turystycznych platforma internetowa kompleksowo zintegrowana z urządzeniami mobilnymi Wzmocnienie roli Szlaku Bursztynowego i innych szlaków tematycznych w zintegrowanym produkcie turystycznym województwa łódzkiego Innowacyjność technologiczna szlaków turystycznych platforma internetowa

Bardziej szczegółowo

Projekt okładki: Aleksandra Olszewska. Recenzent: dr hab. Marek Pawlak prof. KUL. Redakcja: Leszek Plak. Copyright by Wydawnictwo Placet 2009

Projekt okładki: Aleksandra Olszewska. Recenzent: dr hab. Marek Pawlak prof. KUL. Redakcja: Leszek Plak. Copyright by Wydawnictwo Placet 2009 1 2 3 Projekt okładki: Aleksandra Olszewska Recenzent: dr hab. Marek Pawlak prof. KUL Redakcja: Leszek Plak Copyright by Wydawnictwo Placet 2009 Wersja ebook Wszelkie prawa zastrzeżone. Publikacja ani

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. Inżynieria oprogramowania, C12

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. Inżynieria oprogramowania, C12 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

Omówienie specyfiki i zasad przyznawania punktów w ramach kryteriów merytorycznych fakultatywnych

Omówienie specyfiki i zasad przyznawania punktów w ramach kryteriów merytorycznych fakultatywnych Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej Omówienie specyfiki i zasad przyznawania punktów w ramach kryteriów merytorycznych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 59/2016/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 15 grudnia 2016 r.

Uchwała Nr 59/2016/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 15 grudnia 2016 r. Uchwała Nr 59/2016/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych Grafika komputerowa w technice i reklamie prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wiedzą w opiece zdrowotnej

Zarządzanie wiedzą w opiece zdrowotnej Zarządzanie wiedzą w opiece zdrowotnej Magdalena Taczanowska Wiceprezes Zarządu Sygnity SA Agenda Procesy decyzyjne w ochronie zdrowia Zarządzanie wiedzą w ochronie zdrowia Typologia wiedzy w opiece zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie symulacji Monte Carlo do zarządzania ryzykiem przedsięwzięcia z wykorzystaniem metod sieciowych PERT i CPM

Zastosowanie symulacji Monte Carlo do zarządzania ryzykiem przedsięwzięcia z wykorzystaniem metod sieciowych PERT i CPM SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA w Warszawie STUDIUM MAGISTERSKIE Kierunek: Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne Karol Walędzik Nr albumu: 26353 Zastosowanie symulacji Monte Carlo do zarządzania ryzykiem

Bardziej szczegółowo

Elastyczność i mobilność w jednym, kompletnym pakiecie Panasonic UC Pro. Doskonała łączność gdziekolwiek się znajdujesz

Elastyczność i mobilność w jednym, kompletnym pakiecie Panasonic UC Pro. Doskonała łączność gdziekolwiek się znajdujesz Elastyczność i mobilność w jednym, kompletnym pakiecie Panasonic UC Pro Doskonała łączność gdziekolwiek się znajdujesz Chcesz oszczędzać czas i zwiększyć produktywność? Chcesz bezproblemowo pozostawać

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Analiza i modelowanie_nowicki, Chomiak_Księga1.indb :03:08

Spis treści. Analiza i modelowanie_nowicki, Chomiak_Księga1.indb :03:08 Spis treści Wstęp.............................................................. 7 Część I Podstawy analizy i modelowania systemów 1. Charakterystyka systemów informacyjnych....................... 13 1.1.

Bardziej szczegółowo

Aplikacje internetowe i mobilne w zarządzaniu

Aplikacje internetowe i mobilne w zarządzaniu Aplikacje internetowe i mobilne w zarządzaniu WSB Bydgoszcz - Studia podyplomowe Opis kierunku Aplikacje Mobilne w Zarządzaniu- Studia w WSB w Bydgoszczy Rozwój Internetu, a zarazem technologii wspierających

Bardziej szczegółowo

Deduplikacja danych. Zarządzanie jakością danych podstawowych

Deduplikacja danych. Zarządzanie jakością danych podstawowych Deduplikacja danych Zarządzanie jakością danych podstawowych normalizacja i standaryzacja adresów standaryzacja i walidacja identyfikatorów podstawowa standaryzacja nazw firm deduplikacja danych Deduplication

Bardziej szczegółowo

ISBN (wersja online)

ISBN (wersja online) Magdalena Jasiniak Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Instytut Finansów, Zakład Finansów Korporacji, 90-214 Łódź, ul. Rewolucji 1905 r. nr 39 RECENZENT Włodzimierz Karaszewski SKŁAD

Bardziej szczegółowo

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 2016 CONSULTING DLA MŚP Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 1 O raporcie Wraz ze wzrostem świadomości polskich przedsiębiorców rośnie zapotrzebowanie na różnego rodzaju usługi doradcze. Jednakże

Bardziej szczegółowo

Analityk i współczesna analiza

Analityk i współczesna analiza Analityk i współczesna analiza 1. Motywacje 2. Analitycy w IBM RUP 3. Kompetencje analityka według IIBA BABOK Materiały pomocnicze do wykładu z Modelowania i Analizy Systemów na Wydziale ETI PG. Ich lektura

Bardziej szczegółowo

Smartfony Telecom Practice Group Nielsen Poland

Smartfony Telecom Practice Group Nielsen Poland Smartfony Telecom Practice Group Nielsen Poland W ostatnich latach obserwujemy dynamiczny rozwój technologii mobilnych w kierunku grupy urządzeń zwanych smartfonami, a dodatkowo wiele prognoz na 2012 koncentruje

Bardziej szczegółowo

Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych (tabele odniesień efektów kształcenia)

Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych (tabele odniesień efektów kształcenia) Załącznik nr 7 do uchwały nr 514 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Metodyka projektowania komputerowych systemów sterowania

Metodyka projektowania komputerowych systemów sterowania Metodyka projektowania komputerowych systemów sterowania Andrzej URBANIAK Metodyka projektowania KSS (1) 1 Projektowanie KSS Analiza wymagań Opracowanie sprzętu Projektowanie systemu Opracowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

www.wsiodle.lodzkie.pl Innowacyjność technologiczna szlaków turystycznych

www.wsiodle.lodzkie.pl Innowacyjność technologiczna szlaków turystycznych www.wsiodle.lodzkie.pl KOŃSKA DAWKA PRZYGODY www.wsiodle.lodz.pl platforma internetowa kompleksowo zintegrowana z urządzeniami mobilnymi Projekt Turystyka w siodle współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

Technologie mobilne - opis przedmiotu

Technologie mobilne - opis przedmiotu Technologie mobilne - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Technologie mobilne Kod przedmiotu 11.3-WP-PEDP-TME-L-S14_pNadGen04ZZM Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii

Bardziej szczegółowo

LearnIT project PL/08/LLP-LdV/TOI/140001

LearnIT project PL/08/LLP-LdV/TOI/140001 LearnIT project PL/08/LLP-LdV/TOI/140001 Newsletter Issue 2 April 2009 Drogi czytelniku, Przedstawiamy z przyjemnością drugie wydanie biuletynu projektu LearnIT. W tym wydaniu chcemy powiedzieć więcej

Bardziej szczegółowo

Proces i narzędzia analizy potencjału wybranych obszarów rynku farmaceutycznego

Proces i narzędzia analizy potencjału wybranych obszarów rynku farmaceutycznego Proces i narzędzia analizy potencjału wybranych obszarów rynku farmaceutycznego Przyglądając się rynkowi farmaceutycznemu w Polsce możemy zauważyć, że jest to jedna z lepiej zwymiarowanych i opisanych

Bardziej szczegółowo

LOKALE NA WYNAJEM PLATFORMA DLA HANDLU DETALICZNEGO

LOKALE NA WYNAJEM PLATFORMA DLA HANDLU DETALICZNEGO LOKALE NA WYNAJEM PLATFORMA DLA HANDLU DETALICZNEGO TRENDY Od kilku lat na polskim rynku handlu zachodzą bardzo dynamiczne zmiany. Klienci cenią wygodę i szybkość zakupów dokonywanych blisko domu oraz

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Świadczenie usług doradztwa eksperckiego w ramach projektu Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA I. Informacje ogólne I. 1 Nazwa modułu kształcenia Systemy mobilne i teleinformatyczne sieci bezprzewodowe 2 Nazwa jednostki prowadzącej moduł Instytut Informatyki, Zakład Informatyki

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Modeling and analysis of computer systems Kierunek: Informatyka Forma studiów: Stacjonarne Rodzaj przedmiotu: Poziom kwalifikacji: obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Transformacja wiedzy w budowie i eksploatacji maszyn

Transformacja wiedzy w budowie i eksploatacji maszyn Uniwersytet Technologiczno Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Wydział Mechaniczny Transformacja wiedzy w budowie i eksploatacji maszyn Bogdan ŻÓŁTOWSKI W pracy przedstawiono proces

Bardziej szczegółowo

DO CELU PROWADZI TRAFFIC TOMTOM NAJSZYBCIEJ TOMTOM TRAFFIC PROWADZI DO CELU SZYBCIEJ

DO CELU PROWADZI TRAFFIC TOMTOM NAJSZYBCIEJ TOMTOM TRAFFIC PROWADZI DO CELU SZYBCIEJ TOMTOM TRAFFIC PROWADZI DO CELU SZYBCIEJ TomTom to wiodący dostawca usług informujących o ruchu drogowym. Firma TomTom monitoruje, przetwarza i dostarcza informacje o ruchu drogowym z wykorzystaniem opracowanych

Bardziej szczegółowo

Przedszkole Nr 30 - Śródmieście

Przedszkole Nr 30 - Śródmieście RAPORT OCENA KONTROLI ZARZĄDCZEJ Przedszkole Nr 30 - Śródmieście raport za rok: 2016 Strona 1 z 12 I. WSTĘP: Kontrolę zarządczą w jednostkach sektora finansów publicznych stanowi ogół działań podejmowanych

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKA EKONOMICZNA

STATYSTYKA EKONOMICZNA STATYSTYKA EKONOMICZNA Analiza statystyczna w ocenie działalności przedsiębiorstwa Opracowano na podstawie : E. Nowak, Metody statystyczne w analizie działalności przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2001 Dr

Bardziej szczegółowo

MODEL KOMPETENCYJNY DYREKTORA

MODEL KOMPETENCYJNY DYREKTORA MODEL KOMPETENCYJNY DYREKTORA JAKO NARZĘDZIE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE PLACÓWKĄ ZARZĄDZANIE PO WROCŁAWSKU prof. UWr Kinga Lachowicz-Tabaczek Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego, HR Projekt Wrocław

Bardziej szczegółowo

Opis merytoryczny. Cel Naukowy

Opis merytoryczny. Cel Naukowy WNIOSEK O PORTFOLIO: Opracowanie koncepcji organizacji systemów zarządzania energią EMS w systemach automatyki budynkowej i analiza ich wpływu na efektywność energetyczną budynków Autorzy: Jakub Grela,

Bardziej szczegółowo

Wstęp. osobniczo, takich jak odciski linii papilarnych, wygląd tęczówki oka, czy charakterystyczne cechy twarzy.

Wstęp. osobniczo, takich jak odciski linii papilarnych, wygląd tęczówki oka, czy charakterystyczne cechy twarzy. 1. Wstęp. Dynamiczny rozwój Internetu, urządzeń mobilnych, oraz komputerów sprawił, iż wiele dziedzin działalności człowieka z powodzeniem jest wspieranych przez dedykowane systemy informatyczne. W niektórych

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia wymagane do podjęcia studiów 2 stopnia na kierunku Informatyka

Efekty kształcenia wymagane do podjęcia studiów 2 stopnia na kierunku Informatyka Efekty kształcenia wymagane do podjęcia studiów 2 stopnia na kierunku Informatyka Test kwalifikacyjny obejmuje weryfikację efektów kształcenia oznaczonych kolorem szarym, efektów: K_W4 (!), K_W11-12, K_W15-16,

Bardziej szczegółowo

> funkcjonalność aplikacji

> funkcjonalność aplikacji Oferowane przez Bankier.pl narzędzie umożliwia pracownikom Banku porównanie jakości i istotnych cech swoich produktów z podobnymi oferowanymi przez inne Banki. Bazy danych o produktach finansowych aktualizowane

Bardziej szczegółowo