Zintegrowany system wspomagania dostępu do informacji w przestrzeni miejskiej z wykorzystaniem GPS i GIS

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zintegrowany system wspomagania dostępu do informacji w przestrzeni miejskiej z wykorzystaniem GPS i GIS"

Transkrypt

1

2 Zintegrowany system wspomagania dostępu do informacji w przestrzeni miejskiej z wykorzystaniem GPS i GIS Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej 2012

3 Recenzent prof. dr hab. inż. WŁADYSŁAW MANTURA Projekt okładki Agnieszka Kujawińska Opracowanie komputerowe tekstu Andrzej Jakubowski Redakcja Aleksandra Springer Monografia sfinansowana ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach X Konkursu Projektów Rozwojowych (numer rejestracyjny NR ) Utwór w całości ani we fragmentach nie może być powielany ani rozpowszechniany za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych bez pisemnej zgody posiadacza praw autorskich. ISBN Wydanie I Copyright by Politechnika Poznańska, Poznań 2012 WYDAWNICTWO POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ pl. M. Skłodowskiej-Curie 2, Poznań tel. +48 (61) , faks +48 (61) Sprzedaż publikacji POZNAŃSKA KSIĘGARNIA AKADEMICKA ul. Piotrowo 3, Poznań tel. +48 (61) ; faks +48 (61) Druk i oprawa PERFEKT DRUK ul. Świerzawska 11, Poznań

4 Spis treści Wstęp Perspektywy rozwoju urządzeń mobilnych opartych na wykorzystaniu GPS Wprowadzenie Tendencje w rozwoju urządzeń GPS Perspektywy rozwoju urządzeń mobilnych Usługi oparte na lokalizacji Podsumowanie Zaspokojenie potrzeb informacyjnych w Zintegrowanym systemie wspomagania dostępu do informacji w przestrzeni miejskiej w aspekcie doskonalenia jakości życia Wpływ zaspokojenia potrzeb na jakość życia jednostki i społeczności Potrzeby informacyjne w systemie potrzeb podmiotu działania Zapotrzebowanie na informacje o obiektach w przestrzeni miejskiej Przybliżenie Zintegrowanego systemu wspomagania dostępu do informacji w przestrzeni miejskiej Metody badania potrzeb informacyjnych Wprowadzenie Badania wstępne oparte na źródłach wtórnych Badania zapotrzebowania na informacje i oczekiwań w zakresie interfejsu urządzenia mobilnego Badania testujące aplikację Mobilne Miasto Zarządzanie badaniami Ergonomiczne zasady projektowania interfejsu systemu mobilnego korzystania z informacji w przestrzeni miejskiej Wprowadzenie Podstawowe pojęcia Zasady i wytyczne ergonomii projektowania interfejsów do mobilnego korzystania z informacji Podsumowanie... 61

5 4 Spis treści 5. Prototypowanie interfejsu Wprowadzenie Przed przystąpieniem do prototypowania Ograniczenia technologiczne Prototypowanie w aplikacji Mobilne Miasto Opis podsystemu informatycznego w aplikacji Mobilne Miasto Wprowadzenie Rozwiązania sprzętowe Oprogramowanie części serwerowej podsystemu Oprogramowanie uruchamiane po stronie klienta aplikacja mobilna Budowa modułu aplikacji mobilnej Mechanizm komunikacji oprogramowania pracującego po stronie klienta aplikacji mobilnej Funkcje aplikacji mobilnej Podsumowanie Testowanie aplikacji pod względem spełnienia wymagań Wprowadzenie Metodyka testowania Wyniki testowania Stopień spełnienia wymagań wobec prototypu Podsumowanie Zintegrowany system wspomagania dostępu do informacji w przestrzeni miejskiej miejsce projektu w kontekście samorządowej wizji rozwoju systemów informacyjno-usługowych Udostępnianie informacji i jej ponowne wykorzystanie w świetle regulacji unijnych i krajowych Dostęp do informacji wobec intensywnego rozwoju technologii mobilnych Strategia rozwoju miasta Poznania do 2030 r. szczególne miejsce programu E-miasto i realizowanych w jego ramach zadań ze szczególnym uwzględnieniem brokera informacji Dotychczasowe doświadczenia i przykłady wdrożeń Projekt jako szansa na udoskonalenie brokera i poligon doświadczalny dla nowych zastosowań Podsumowanie Bibliografia

6 Wstęp Niniejsza monografia powstała w ramach projektu pt. Zintegrowany system wspomagania dostępu do informacji w przestrzeni miejskiej, realizowanego w ramach X Konkursu Projektów Rozwojowych dofinansowywanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Podstawowym celem projektu jest stworzenie pilotażowej wersji systemu udostępniającego użytkownikom przestrzeni miejskiej kompleksowe i aktualne informacje przestrzenne wraz z atrybutami opisowymi. Zastosowano w nim innowacyjne rozwiązania polegające na interdyscyplinarnym spojrzeniu na przekaz informacji. W ramach projektu wieloaspektowo zbadano grupy użytkowników oraz ich potrzeby, które znalazły bezpośrednie odzwierciedlenie w projektowaniu funkcji systemu. Projekt stanowi połączenie humanocentrycznego podejścia wyrażonego troską o potrzeby człowieka i inżynierskiego sposobu rozwiązywania problemów. Jego twórcy dużą wagę przykładali do ustalenia zbioru cech i kryteriów oceny informacji poszukiwanych przez użytkowników urządzeń mobilnych. Miało to na celu podwyższenie poziomu informacji wspierających podejmowanie decyzji. Wiązało się to z wielofunkcyjnością projektowanego systemu, co w konsekwencji obligowało do zaangażowania specjalistów w zakresie ergonomii, informatyki i zarządzania jakością oraz praktyków zajmujących się mobilnymi systemami teleinformatycznymi. Inspiracją do podjęcia tej tematyki były zainteresowania naukowe członków zespołu oraz prace w ramach autorskiego programu pt. Akceleracja wiedzy technicznej i matematyczno-przyrodniczej w Polsce. Aktualność i ważność tematu wynika m.in. stąd, że rozwój technologii teleinformatycznych, powiązanie nauk inżynieryjnych i technicznych ze społecznymi oraz ich wykorzystanie stanowią bardzo istotny czynnik rozwoju gospodarki oraz przyczyniają się do poprawy jakości życia społeczeństwa. Doskonalenie jakości życia w dużej mierze jest możliwe dzięki wykorzystaniu technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych w codziennym życiu. A zatem usprawnianie procesów komunikacyjnych i decyzyjnych (zarówno w ramach aktywności zawodowej, jak i pozazawodowej) przez dostarczanie informacji, których forma i treść są zgodne z oczekiwaniami odbiorców, jednoznacznie polepsza warunki funkcjonowania człowieka. W celu optymalizacji rezultatów projektu zespół efektywnie współpracował zarówno z instytucjami administracji publicznej, jak i z podmiotami gospodarczymi. Możliwości integracji baz danych oraz zakresy wykorzystania przygotowywanych rozwiązań w aglomeracji miejskiej były dyskutowane z pracowni-

7 6 Wstęp kami Urzędu Miasta Poznania. Firma LG Electronics Polska Sp. z o.o. wsparła działania projektowe przez bezpłatne użyczenie w okresie testowania aplikacji najnowszych modeli aparatów telefonicznych. W celu rozpoznania potrzeb użytkowników i badania funkcjonalności aplikacji w ramach projektu współpracowano z firmami badawczymi TNS Pentor Poznań i Cogision Sp. z o.o. W obszarze testowania integracji informacji współpracowano z firmą City-nav Sp. z o.o. Napisanie niniejszej monografii motywowane było potrzebą przedstawienia najistotniejszych zagadnień podejmowanych w ramach projektu Zintegrowany system wspomagania dostępu do informacji w przestrzeni miejskiej. prof. dr hab. inż. Leszek Pacholski

8 1. Perspektywy rozwoju urządzeń mobilnych opartych na wykorzystaniu GPS ANDRZEJ JASZKIEWICZ 1.1. Wprowadzenie Rynek urządzeń mobilnych opartych na wykorzystaniu GPS rozwija się bardzo dynamicznie. W tym rozdziale zostaną krótko omówione tendencje i perspektywy rozwoju tych urządzeń. Zaprezentowane będą zarówno dane oraz prognozy rynkowe, jak i kierunki prac badawczych. Przedmiotem analizy są szczególnie zastosowania technologii GPS w urządzeniach mobilnych, perspektywy rozwoju urządzeń mobilnych, a przede wszystkim smartfonów, oraz tendencje w zakresie usług i aplikacji opartych na lokalizacji Tendencje w rozwoju urządzeń GPS System GPS (Global Positioning System) został stworzony przez Departament Obrony Stanów Zjednoczonych oryginalnie z myślą o zastosowaniach wojskowych. Od roku 2000 system jest powszechnie dostępny dla zastosowań cywilnych, co wiąże się z wyłączeniem stosowanych wcześniej zakłóceń ograniczających precyzję ustalania pozycji przez urządzenia cywilne do ok. 100 m. System obejmuje swoim zasięgiem całą kulę ziemską i składa się obecnie z 31 satelitów 1. Metoda ustalania pozycji jest oparta na porównaniu czasów dotarcia sygnałów z co najmniej czterech satelitów. Urządzenia GPS jeszcze kilka lat temu kojarzyły się przede wszystkim z drogimi urządzeniami przeznaczonymi do nawigacji samochodowej lub turystycznej. Obecnie moduły GPS są coraz tańsze i montuje się je w coraz większej liczbie urządzeń. Są to już nie tyko przyrządy nawigacyjne, ale także aparaty fotograficzne, a przede wszystkim urządzenia mobilne smartfony i tablety. Ze względu na znikomy wpływ na cenę końcowego urządzenia moduł GPS stał się już standardem nawet w najtańszych smartfonach. Według Bharat Book Bureau rynek urządzeń wyposażonych w GPS rośnie w tempie 20% rocznie, a w 2013 roku zostanie sprzedanych 900 mln takich urzą- 1 (dostęp: sierpień 2012).

9 8 Andrzej Jaszkiewicz dzeń [Vaughan-Nichols, 2010]. Jak widać, technologia GPS staje się powszechnie dostępna. Wzrost ten jest w dużej mierze wynikiem rosnącej sprzedaży smartfonów i zainteresowania użytkowników związanych z nimi aplikacjami, takimi jak mapy, nawigacja i zakupy z wykorzystaniem lokalizacji (location-based shopping). System GPS nie umożliwia oczywiście ustalania pozycji z dowolną dokładnością. Na dokładność pozycji w systemie GPS i innych, działających na podobnej zasadzie, ma wpływ kilka czynników [Grewal, Weill, Andrews 2007]: błędy efemeryd, czyli błędne informacje o położeniu satelitów przesyłane przez satelity GPS; informacje te są obliczane za pomocą odwróconego algorytmu GPS, a więc z zasady błędne; są także aktualizowane mniej więcej co dwie godziny, przez większość czasu są więc jedynie predykcją położenia; błędy zegara satelity; mimo że satelity są wyposażone w zegary atomowe, czynnik ten ma spory wpływ na dokładność; błędy jonosfery i troposfery wpływające na prędkość rozchodzenia się fal radiowych; wielotorowość; sygnał docierający do odbiornika GPS może nie biec drogą prostą, lecz ulec odbiciu i może być wówczas potraktowany jako poprawny sygnał GPS. Okazuje się, że montaż modułów GPS w urządzeniach mobilnych z dostępem do Internetu stwarza dodatkowe możliwości usprawnienia ich pracy. Dzieje się to w wyniku wykorzystania danych udostępnianych przez sieć telefonii komórkowej. Rozwiązanie takie nazywa się Assisted GPS lub w skrócie AGPS [Chan, Baciu, 2012]. Odbiornik GPS może otrzymywać z sieci komórkowej takie informacje, jak: bieżący czas, pozycje stacji bazowych, dające pewne przybliżenie pozycji urządzenia i ułatwiające obliczenie dokładnej pozycji, a także informacje o układzie satelitów na niebie (tzw. almanach), o ich teoretycznej drodze oraz o odchyleniach od niej (tzw. efemeryda). Głównym celem technologii AGPS jest skrócenie czasu pierwszego ustalenia pozycji. Oznacza to także mniejsze zapotrzebowanie na energię oraz redukcję kosztów samego modułu GPS, który może być prostszy niż odrębne urządzenie o podobnej jakości. AGPS jest obecnie powszechnie stosowany w urządzeniach mobilnych. Choć powszechnie terminu GPS używa się jako synonimu nawigacji satelitarnych, to zbudowany przez Stany Zjednoczone system o tej nazwie nie jest jedynym rozwiązaniem tego typu. Warto wymienić rosyjski GLONASS (Global Navigation Satellite System), europejski GALILEO czy chiński Beidou. Jedna z tendencji w rozwoju modułów nawigacyjnych polega więc na wykorzystaniu sygnałów z więcej niż jednego systemu nawigacji [Kos, Grgic, Sisul, 2006], [Mendizabal i in., 2009]. Uzyskuje się w ten sposób konkretne korzyści dla użytkowników krótszy czas ustalania pozycji oraz większą dokładność i odporność na zakłócenia dzięki wykorzystaniu sygnałów z większej liczby satelitów.

10 1. Perspektywy rozwoju urządzeń mobilnych opartych na wykorzystaniu GPS 9 Warto wspomnieć, że nawigacja satelitarna nie jest jedynym sposobem pozycjonowania powszechnie wykorzystywanym przez urządzenia mobilne. Ustalanie pozycji może np. być oparte na samej sieci telefonii komórkowej [Kos, Grgic, Sisul, 2006]. Najprostsze i najczęściej stosowane rozwiązanie polega na wykorzystaniu pozycji stacji bazowej, do której zalogowane jest urządzenie mobilne. Takie pozycjonowanie jest stosunkowo mało dokładne. W praktyce typowa dokładność wynosi kilkaset metrów w miastach i kilka, a nawet kilkanaście kilometrów, na obszarach poza miejskich. Inny sposób pozycjonowania bez wykorzystania GPS jest oparty na sieciach wi-fi. Ta metoda zapewnia większą dokładność rzędu od kilkudziesięciu do kilkuset metrów, pod warunkiem że w pobliżu znajduje się sieć wi-fi o znanej pozycji. W niektórych zastosowaniach dokładność takich alternatywnych metod pozycjonowania jest całkowicie wystarczająca. Na przykład w przypadku serwisów z prognozą pogody lub z informacjami miejskimi wystarczające może być ustalenie miasta, w którym znajduje się użytkownik. Metody pozycjonowania bez GPS mają takie zalety, jak szybkość ustalenia pozycji, oszczędność energii i działanie w miejscach bez sygnału GPS, np. w budynkach Perspektywy rozwoju urządzeń mobilnych Na całym świecie rośnie sprzedaż nowoczesnych telefonów wyposażonych w system operacyjny z możliwością instalacji dodatkowych aplikacji, czyli tzw. smartfonów oraz tabletów. Urządzenia takie przestały pełnić wyłącznie funkcję telefonów, ale stały się uniwersalnymi, wielofunkcyjnymi podręcznymi komputerami z dostępem do Internetu. Według jednej z definicji smartfon (smartphone) to przenośne urządzenie telefoniczne o zintegrowanych funkcjach telefonu komórkowego i komputera kieszonkowego 2. Smartfony nie są jedynie kolejnym gadżetem. Ich pojawienie się jest jednym z ważniejszych wydarzeń technologicznych ostatnich lat. Choć większość osób nie zdaje sobie jeszcze zapewne z tego sprawy, smartfony zmieniają wiele dziedzin naszego życia, np. rozrywkę, zakupy, marketing, sieci społeczne. Swoje unikalne możliwości zawdzięczają połączeniu następujących cech: dużych możliwości obliczeniowych i dużej pamięci; nowoczesne smartfony to potężne komputery tylko minimalnie ustępujące pod względem możliwości najnowszym komputerom PC i znacznie przewyższające urządzenia tego typu sprzed kilku lat; poręczności i stałej dostępności; w odróżnieniu od komputera użytkownik smartfonu ma go prawie cały czas przy sobie; stosunkowo małe urządzenie mieści się w kieszeni i jest cały czas włączone, więc można z niego skorzystać w każdej chwili; 2 (dostęp: sierpień 2012).

11 10 Andrzej Jaszkiewicz stałemu dostępowi do Internetu; sieć komórkowa zapewnia stały dostęp do chmury; smartfony bez trudu mogą też korzystać z jeszcze szybszej sieci wi- -fi w miejscach, gdzie jest dostępna; wygodzie obsługi; choć urządzenia nazywane smartfonami znane są od dwudziestu lat 3, to kluczowe dla ich upowszechnienia było opracowanie specjalnych (a nie przeniesionych z PC) graficznych interfejsów użytkownika z wygodną obsługą dotykową; wyposażeniu w szereg czujników zwiększających ich możliwości, a przede wszystkim w odbiornik GPS; łatwemu dostępowi do dodatkowych aplikacji. Użytkownicy obecnych smartfonów mogą wprost ze swoich urządzeń korzystać ze sklepu z aplikacjami i wybierać spośród tysięcy bezpłatnych lub płatnych programów. Według firmy IDC 4 w 2012 roku na świecie zostanie sprzedanych 686 mln smartfonów, co oznacza 38,8-procentowy udział w sprzedaży telefonów komórkowych. Według firmy GfK Polonia podobnie wygląda sytuacja w Polsce, gdzie udział smartfonów w sprzedaży wszystkich telefonów komórkowych wyniósł w styczniu 2012 roku 37% (w styczniu 2011 roku 20,5%). Według GfK Polonia 5 najpopularniejsi dostawcy smartfonów w Polsce to Samsung (42,5%), Nokia (19,7%), Sony Ericsson (18,6%) i HTC (10,6%). Specyfiką rynku polskiego jest stosunkowo niewielki udział iphone firmy Apple, którego sprzedaż w skali światowej wynosiła w 2012 roku ok. 20,5% 4, podczas gdy w Polsce według GfK tylko 3,5%. Dane te jednak dotyczą jedynie oficjalnej sprzedaży bez importu indywidualnego. Prawie wszystkie (98,3%) smartfony sprzedane w Polsce w styczniu 2012 roku były wyposażone w GPS. Jednocześnie rośnie sprzedaż tabletów, urządzeń mających wiele cech wspólnych ze smartfonami, ale o większych ekranach. Zresztą różnica pomiędzy smartfonami a tabletami nie jest wyraźna, czego przykładem są takie urządzenia jak Galaxy Note 5. Według analityków z firmy IDC 6 w 2012 roku na świecie zostanie sprzedanych 107,4 mln tabletów, a w 2016 roku 222,1 mln. Wzrost zainteresowania smartfonami i tabletami wiąże się ściśle z rozwojem mobilnych systemów operacyjnych, które pozwalają na wygodne wykorzystanie możliwości tych urządzeń. W ostatnim okresie zaszło wiele zmian na rynku systemów operacyjnych dla smartfonów [Gavalas, 2011]. Wiąże się to przede wszystkim z gwałtownym wzrostem zainteresowania systemem Android 3 (dostęp: sierpień 2012). 4 https://www.iemarketresearch.com/members/reports/4q-2011-global-gps- Navigation-and-Location-Based-Services-Forecast Global-market-for- GPS-navigation-and-location-based-mobile-services-to-rise-to-15-2-billion-in-2016-a- CAGR-of RID aspx (dostęp: sierpień 2012). 5 (dostęp: sierpień 2012). 6 (dostęp: sierpień 2012).

12 1. Perspektywy rozwoju urządzeń mobilnych opartych na wykorzystaniu GPS 11 przy jednoczesnym spadku popularności Symbiana i BlackBerry OS. Według firmy IDC 4 udział systemu Android wśród smartfonów wyniesie w 2012 roku 61%. Kolejne miejsce zajmie ios firmy Apple (20,5%). Mimo niezbyt dobrego startu systemu Windows Phone (5,2% w 2012 roku) analitycy z IDC przewidują istotny wzrost udziału tego systemu (do 19,2% w 2016 roku). Jednocześnie do 2016 roku spadnie nieco udział Androida, który jednak zachowa dominującą pozycję z udziałem na poziomie 52,9% w 2016 roku. Stabilną pozycję ma zachować ios (19% w 2016 roku). Te trzy systemy mają zdominować rynek mobilnych systemów operacyjnych w najbliższych latach, oczywiście jeżeli nie zagrozi im jakaś nowa inicjatywa. Co ważne, wszystkie te systemy wymagają obecności wbudowanego modułu GPS w urządzeniu. Wszystkie wspierają także inne, bardziej zgrubne metody ustalania położenia, np. z wykorzystaniem sieci komórkowej lub sieci wi-fi. Bardzo podobne prognozy dotyczące popularności mobilnych systemów operacyjnych podaje firma Gartner 7. Analitycy z tej firmy także prognozują dominację systemu Android w 2015 roku (48,8%) oraz popularność Windows Phone (19,5%) i ios (17,2%). Jednocześnie przewidują zanik Symbiana oraz BlackBerry OS, a także w dłuższej perspektywie systemu Bada Samsunga. GfK Polonia 8 podaje, że w styczniu 2012 roku najpopularniejszym systemem operacyjnym na nowo sprzedawanych smartfonach w Polsce był Android (66,8%), ciągle dość popularny był Symbian (19,5%), a trzecie miejsce zajął system Bada firmy Samsung. Różnorodność systemów operacyjnych dla urządzeń mobilnych jest oczywistym utrudnieniem dla twórców aplikacji, zwłaszcza że systemy te nie tylko różnią się na poziomie API, ale czasami wręcz wymagają stosowania konkretnych języków programowania. Z drugiej strony zjawisko to nie może być postrzegane jedynie negatywnie. Brak monopolu jednego systemu wiąże się z korzystną dla użytkowników ciągłą konkurencją i rozwojem tych produktów. Ciekawym kierunkiem ułatwiającym opracowywanie uniwersalnych aplikacji i usług mobilnych jest zaproponowany przez World Wide Web Consortium standard HTML 5 [Vaughan-Nichols, 2010]. Możliwości tego standardu pozwalają na tworzenie aplikacji porównywalnych do natywnych aplikacji mobilnych, w tym szczególnie na wykorzystanie lokalizacji użytkownika. Obecnie następuje szybki rozwój przeglądarek mobilnych pod kątem zgodności z HTML 5. Jak już wspomniano, nowoczesne smartfony i tablety są wielofunkcyjnymi komputerami z dostępem do Internetu. Ich specyfika wiąże się jednak także z obecnością szeregu czujników zwiększających ich możliwości, takich jak np. akcelerometr, żyroskop, kompas cyfrowy, czujnik zbliżeniowy, czujnik światła, mikrofon, kamera i przede wszystkim GPS [Bahl, Padmanabhan, 2000]. Dodat- 7 (dostęp: sierpień 2012). 8 (dostęp: sierpień 2012).

13 12 Andrzej Jaszkiewicz kowo dzięki łączom bluetooth lub wi-fi łatwo można wykorzystać zewnętrzne, wyspecjalizowane czujniki. Część tych dodatkowych czujników może ułatwiać ustalanie pozycji. Na przykład akcelerometr i żyroskop mogą umożliwiać przewidywanie pozycji w miejscach bez zasięgu sygnału GPS, np. w tunelach lub budynkach [Lukianto, 2010]. Ze względu na poręczność urządzeń mobilnych można je wykorzystywać nie tylko w nawigacji samochodowej czy turystycznej, ale także wewnątrz budynków, np. w centrach handlowych. Niestety, sygnał satelitów GPS jest łatwo tłumiony przez ściany budynków. Obecnie prowadzi się w związku z tym wiele prac. Wykorzystuje się wspomniane już dodatkowe czujniki [Lukianto, 2010] urządzeń mobilnych lub pozycjonowanie poprzez sieć wi-fi. Można się spodziewać, że w przyszłości urządzenia mobilne będą zapewniały niemal taką samą jakość pozycjonowania w budynkach jak w otwartej przestrzeni Usługi oparte na lokalizacji 9 Powszechna dostępność smartfonów i tabletów pozwala na oferowanie użytkownikom szeregu usług mobilnych, w tym usług opartych na lokalizacji (location-based services). Działa tu sprzężenie zwrotne: dostępność urządzeń stymuluje rozwój rynku usług mobilnych, a zapotrzebowanie na te usługi zwiększa zapotrzebowanie na urządzenia. Analitycy przewidują dalszy dynamiczny rozwój usług opartych na lokalizacji, z którym będzie się wiązał wzrost przychodów w tej branży. Bharat Book Bureau prognozuje że w 2013 roku światowe przychody z takich usług wyniosą 10 mld dolarów [Vaughan-Nichols, 2010]. Trochę mniej optymistyczne prognozy podaje Pyramid Research 9. Według tej firmy przychody te w skali światowej wyniosą w 2015 roku 10,3 mld dolarów, co oznacza wzrost w porównaniu z sumą 2,8 mld dolarów w roku Głównym źródłem przychodów mają być usługi nawigacyjne. Działania Google i Nokii powoduję zmianę modelu uzyskiwania przychodów z usług nawigacyjnych z modelu Premium na model reklamowy, w którym usługa jest bezpłatna dla użytkownika. Z kolei firma IE Market Research Corporation prognozuje, że przychody tej branży wyniosą w 2016 roku 15,2 mld dolarów przy rocznym wzroście na poziomie 22,7%. Popularność usług mobilnych wiąże się ściśle z rozwojem aplikacji mobilnych. W ostatnich latach zaszły w tej dziedzinie istotne zmiany. O ile kilka lat temu dominującą pozycję w tym obszarze zajmowali operatorzy telefonii komórkowej, o tyle obecnie rynek ten został zdominowany przez firmy Apple i Google [Grewal, Weill, Andrews, 2007]. Firmy te zorganizowały łatwo do- (dostęp: sierpień 2012).

14 1. Perspektywy rozwoju urządzeń mobilnych opartych na wykorzystaniu GPS 13 stępne sklepy z aplikacjami itunes Google Play, z których użytkownicy mogą pobierać darmowe i płatne aplikacje. Wiele najpopularniejszych aplikacji mobilnych opiera się na wykorzystaniu lokalizacji użytkownika. Na przykład według stanu na dzień na liście najpopularniejszych aplikacji w sklepie Google Play znajdują się następujące aplikacje tego typu: Endomondo Sports Tracker PRO aplikacja przeznaczona do gromadzenia i współdzielenia danych o wykonanych treningach, Automapa nawigacja samochodowa, WeatherPro aplikacja informująca o pogodzie, Locus Pro nawigacja turystyczna, Mapy mapy firmy Google, Street View w Mapach Google, jakdojade.pl planner tras komunikacją miejską. Jak widać, obszar zastosowań aplikacji tego typu jest bardzo szeroki i obejmuje sport, turystykę, informacje pogodowe i lokalne, mapy, nawigację samochodową i transport publiczny. Coraz więcej mówi się także o kolejnych zastosowaniach, takich jak rozszerzona rzeczywistość [Jung i in., 2012; Mendizabal i in., 2009] czy marketing oparty na lokalizacji [Chen, Hsieh, 2012] Podsumowanie Podsumowując, najważniejsze trendy w rozwoju urządzeń mobilnych opartych na wykorzystaniu GPS to: powszechna dostępność uniwersalnych urządzeń mobilnych zapewniających duże możliwości obliczeniowe, dostęp do Internetu, poręczność, wygodę obsługi, dostęp do tysięcy aplikacji i możliwość lokalizacji; stanie się to podstawą do rozwoju licznych nowych zastosowań tych urządzeń; wysoka jakość pozycjonowania; lokalizacja będzie dostępna niemal natychmiast; będzie też dostępna w miejscach, gdzie obecnie nie dociera sygnał GPS, np. w budynkach; dalszy rozwój usług/aplikacji opartych na wykorzystaniu możliwości urządzeń mobilnych z funkcją lokalizacji; należy się spodziewać, że w przyszłości będą się rozwijały znane obecnie obszary zastosowań, a jednocześnie pojawią się i zdobędą popularność nowe zastosowania. Dzięki uwzględnianiu lokalizacji urządzenie mobilne staje się częścią świata rzeczywistego. Zaciera się więc ostra granica pomiędzy światem rzeczywistym a wirtualnym, typowa dla tradycyjnych komputerów. Użytkownik może np. na swoim urządzeniu zobaczyć informacje (i reklamy) związane z jego bieżącą lokalizacją, korzystając przy tym cały czas z ogromnych zasobów dostępnych w Internecie.

15 14 Andrzej Jaszkiewicz

16 2. Zaspokojenie potrzeb informacyjnych w Zintegrowanym systemie wspomagania dostępu do informacji w przestrzeni miejskiej w aspekcie doskonalenia jakości życia MACIEJ SZAFRAŃSKI 2.1. Wpływ zaspokojenia potrzeb na jakość życia jednostki i społeczności Potrzeby są jednym ze stymulatorów naszych zachowań. Każdy ma zbiór lub system powiązanych ze sobą potrzeb, który zmienia się w czasie. Potrzeby nie muszą, lecz mogą być uświadomione. Nieuświadomione potrzeby wymagające zaspokojenia związane są na przykład z czysto biologicznymi uwarunkowaniami naszego przetrwania. Szereg wykonywanych czynności nie jest wynikiem procesu podejmowania decyzji, lecz jedynie reakcji bezwarunkowych (mruganie okiem, niecelowe i (lub) nieświadome zaśnięcie na stanowisku pracy w wyniku zmęczenia itp.). Potrzeby są czynnikami wywołującymi motywację do zachowań. Motywacja może być rozumiana jako zbiór motywów, czyli powodów, których wystąpienie jest warunkiem aktywności. Jeśli podmiot uświadamia sobie swoje potrzeby, może w sposób przemyślany i celowy dążyć do ich zaspokojenia. Formułuje wówczas cele, których osiągnięcie, przynajmniej w jego przekonaniu, pozwoli na zaspokojenie potrzeb. Aby osiągnąć cele, tworzy plany działań, czyli plany celowych i świadomych zachowań [Szafrański, 2006]. Jeśli w swym działaniu jest skuteczny, to znaczy, że osiąga zgodność rzeczywistych rezultatów działań z rezultatami planowanymi, czyli celami; wówczas zaspokaja swoje potrzeby, rozumiane (za P. Kotlerem) jako stan odczuwania braku zaspokojenia [Kotler, 1994]. Oznacza to, że odczuwa lub dostrzega różnicę między stanem w czasie wyjściowym (t 0 ) a czasem po działaniu (t 1 ). Stan w czasie t 1 jest dla podmiotu działania przynajmniej akceptowalny, a byłoby najlepiej, gdyby był w pełni satysfakcjonujący. Zaspokajanie potrzeb wpływa na poziom jakości życia człowieka, która może być rozumiana w różny sposób, co zasygnalizowano na rysunku 2.1, a szerzej omówiono w artykule [Szafrański i in., 2009].

17 16 Maciej Szafrański Rys Podstawowe interpretacje pojęcia jakość życia. Opracowanie własne na podstawie [Brzezińska i in., 2001, s ] Przez jakość rozumie się zbiór cech [Mantura, 2010]. Jakość życia można rozpatrywać w odniesieniu do jednostki lub społeczności. W pierwszym przypadku zwykło się przyjmować, że stosuje się subiektywne ujęcie jakości życia, gdyż każda jednostka będzie ją definiowała inaczej, natomiast w celu określania jakości życia społeczności najczęściej będą przyjmowane kryteria uznawane za obiektywne, ułatwiające np. porównywanie poziomów jakości życia różnych grup społecznych. Można się zastanawiać, czy to postrzeganie jest zasadne, ale obiektywnie trzeba stwierdzić, że jakość życia jednostki jest taka, jaką postrzega ją jednostka. Z drugiej strony przyjęcie kryteriów oceny jakości życia dla całej społeczności zawsze będzie budziło dyskusję na temat prawidłowości przyjęcia tych kryteriów i przypisywanych im wag. Z ich przyjęciem zawsze będzie się wiązała jakaś umowa i tymczasowość, co wynika z subiektywizmu. Tak czy inaczej, przy ocenie jakości życia jednostki oraz społeczności zawsze będzie stosowana zasada antropocentryzmu, opisana przez W. Manturę [Mantura, 2010], której stosowanie prowadzi w pierwszej kolejności do gromadzenia wiedzy o systemach potrzeb i wartości człowieka, będących źródłem jego aktywności, oraz celów i wymagań w prowadzonej działalności Potrzeby informacyjne w systemie potrzeb podmiotu działania Jedną z istotnych kategorii potrzeb, których zaspokojenie wpływa na kształtowanie poziomu jakości życia, są potrzeby informacyjne. Informacje stanowią zasób na wejściu do działania podmiotu, który pragnie działanie podjąć, aby osiągnąć cel przez uzyskanie rzeczywistego rezultatu działań, odpowiadającego temu celowi 1. Podmiot ma więc potrzeby w zakresie uzyskania informa- 1 Relacje między działaniem, celem i rzeczywistym rezultatem działania zostały scharakteryzowane w publikacjach autora [Szafrański 2006, 2007].

18 2. Zaspokojenie potrzeb informacyjnych w Zintegrowanym systemie 17 cji, które są mu potrzebne do zapewnienia skuteczności i efektywności działania. Każdy podmiot działania może: przekazywać (dostarczać) informacje, tworzyć lub przetwarzać informacje, uzyskiwać informacje. Przykładowy układ trzech podmiotów z podmiotem centralnym, stanowiącym główny podmiot prezentowanego układu, przedstawiono na rysunku 2.2. I p posiadane informacje I u uzyskane informacje I w wytworzone informacje I u informacje przeznaczone do uzyskania I d informacje przeznaczone do dostarczenia I d dostarczone informacje Dostawca informacji Dostawca i odbiorca informacji Odbiorca informacji P P proces pozyskiwania informacji P D proces dostarczania informacji P P projekt procesu pozyskiwania informacji P D projekt procesu dostarczania informacji Rys Podstawowe kategorie informacji w układzie dostawca pośrednik odbiorca informacji. Opracowanie własne W przykładowym układzie przedstawionym na rysunku 2.2 w celu jego uproszczenia pominięto niektóre funkcje informacyjne pełnione przez podmioty ujęte jako peryferyjne względem podmiotu centralnego. Dla uproszczenia pominięto fakt, że dostawca uzyskuje, a odbiorca przekazuje informacje. Informacyjne potrzeby podmiotu działania można podzielić na związane ze sposobem ich uzyskiwania i przekazywania (dostarczania) oraz z posiadaniem informacji. Uzyskiwanie i dostarczanie informacji można przedstawić w ujęciu procesowym, wyróżniając, jak na rysunku 2.2, procesy P P i P D. Jeśli procesy te mają funkcjonować w sposób zorganizowany, to ich istnienie zostanie poprzedzone ich zaprojektowaniem. Rzeczywistym procesom będą odpowiadać ich projekty P P i P D. Wynikiem procesu uzyskiwania informacji jest uzyskanie informacji (I u ), która przybiera cechy wyróżniające ją i odróżniające od informacji występującej w pierwotnej postaci przed procesem jej uzyskiwania (I u ). I u może się różnić od I u, jeśli w procesie uzyskiwania informacji (P P ) nastąpią zniekształcenia I u powodowane zakłóceniami oddziałującymi na ten proces.

19 18 Maciej Szafrański Podmiot działania może wejść w posiadanie informacji (I p ) dzięki jej uzyskaniu, ale także w wyniku jej samodzielnego wytworzenia, wykorzystując w tym celu posiadane dane, informacje pierwotne lub wiedzę. Powstają wówczas informacje wytworzone (I w ) przez podmiot. Część posiadanych informacji, zarówno uzyskanych, jak i wytworzonych, podmiot przekazuje w sposób celowy lub niecelowy innym podmiotom. Są to informacje przeznaczone do dostarczenia (I d ), które w procesie dostarczania informacji (P D ) ulegają zniekształceniu do postaci (I d ) w wyniku zakłóceń oddziałujących na proces P D. Jednostka lub społeczność dostrzega nie tylko korzyści wynikające ze zdobycia lub posiadania na własne potrzeby informacji ze względu na możliwości osiągania własnych celów, ale także korzyści z przekazania innym podmiotom informacji, które w ocenie jednostki lub społeczności także przyczynią się do osiągania własnych celów. Jak każdy przedmiot poznania, informacja również ma określone cechy, które tworzą jej jakość. W przypadku każdego typu informacji oraz każdego typu procesu przepływu informacji (rys. 2.2) można określić ich jakość. Przyporządkowanie jakości do informacji i procesów przepływu informacji przedstawiono w tabeli 2.1. Tabela Informacje i procesy przepływu informacji oraz ich jakość Informacja/proces przepływu informacji Informacje przeznaczone do uzyskania Oznaczenie informacji Oznaczenie jakości I u Q iu Uzyskane informacje I u Q iu Wytworzone informacje I w Q iw Jakość informacji/przepływu informacji jakość informacji przeznaczonych do uzyskania jakość uzyskanych informacji jakość wytworzonych informacji Posiadane informacje I p Q pi jakość posiadanych informacji Informacje przeznaczone jakość informacji przeznaczonych I do dostarczenia d Q id do dostarczenia Dostarczone informacje I d Q id jakość dostarczonych informacji Projekt procesu uzyskiwania projektowa jakość procesu P informacji P Q PP uzyskiwania informacji Proces uzyskiwania informacji P P Q PP rzeczywista jakość procesu uzyskiwania informacji Projekt procesu dostarczania projektowa jakość procesu P informacji D Q PD dostarczania informacji Proces dostarczania informacji P D Q PD rzeczywista jakość procesu dostarczania informacji Opracowanie własne.

20 2. Zaspokojenie potrzeb informacyjnych w Zintegrowanym systemie 19 Podobnie jak na rysunku 2.2, można przedstawić podstawowe kategorie jakości informacji w układzie dostawca pośrednik odbiorca informacji, co uczyniono na rysunku 2.3. Q pi jakość posiadanych informacji Q iu jakość uzyskanych informacji Q iw jakość wytworzonych informacji Q id jakość informacji przeznaczonych do dostarczenia Q iu jakość informacji przeznaczonych do uzyskania Qid jakość dostarczonych informacji Dostawca informacji Dostawca i odbiorca informacji Odbiorca informacji Q PP rzeczywista jakość procesu uzyskiwania informacji Q PD rzeczywista jakość procesu dostarczania informacji Q PP projektowa jakość procesu uzyskiwania informacji Q PD projektowa jakość procesu dostarczania informacji Rys Podstawowe kategorie jakości informacji w układzie dostawca pośrednik odbiorca informacji. Opracowanie własne W odniesieniu do jakości informacji posiadanej przez podmiot działania można poczynić następujące obserwacje: (1) podmiot działania, posiadając informację, będzie często decydował, czy przekazać ją dalej czy nie; ta sama informacja może być postrzegana w różnym ujęciu w zależności od decyzji podmiotu o jej wykorzystaniu, przy czym: jeśli informacja uzyskana (I u ) będzie miała takie same cechy jak informacja przeznaczona do dostarczenia (I d ), to zbiory cech tych informacji, a więc ich jakości, będą sobie równe (Q iu = Q id ), jeśli informacja wytworzona (I w ) będzie miała takie same cechy jak informacja przeznaczona do dostarczenia (I d ), to zbiory cech tych informacji, a więc ich jakości, będą sobie równe (Q iw = Q id ); (2) jeśli zbiór cech informacji zostanie poszerzony o cechę wartości, to w zależności od przeznaczenia ta sama informacja o różnym przeznaczeniu może mieć z punktu widzenia podmiotu działania różną jakość; na przykład jakość uzyskanej informacji (I u ) będzie różna od jakości informacji przeznaczonej

Metodyka prowadzenia szkoleń. z wykorzystaniem urządzeń. mobilnych dla e-biznesu

Metodyka prowadzenia szkoleń. z wykorzystaniem urządzeń. mobilnych dla e-biznesu Metodyka prowadzenia szkoleń z wykorzystaniem urządzeń mobilnych dla e-biznesu Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe życie Publikacja

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Perspektywy rozwojowe MOBILE ONLINE W POLSCE

RAPORT. Perspektywy rozwojowe MOBILE ONLINE W POLSCE RAPORT Perspektywy rozwojowe MOBILE ONLINE W POLSCE Przedmowa Rewolucja. W tym jednym słowie zawarte jest wszystko to, czego jesteśmy świadkami w obszarze internetu. To przede wszystkim zasługa wszechobecnego

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XI, ZESZYT 6. Redakcja naukowa: Katarzyna Kolasińska-Morawska

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XI, ZESZYT 6. Redakcja naukowa: Katarzyna Kolasińska-Morawska PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XI, ZESZYT 6 Zarządzanie Logistyczne Redakcja naukowa: Katarzyna Kolasińska-Morawska Łódź 2010 Redakcja naukowa: Katarzyna Kolasińska-Morawska Skład i łamanie tekstu:

Bardziej szczegółowo

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość Praca powinna byc cytowana jako: Lenkiewicz, P., 2011. Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość. Rozprawa doktorska. Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik

Bardziej szczegółowo

TRANSFER TECHNOLOGII

TRANSFER TECHNOLOGII VADEMECUM INNOWACYJNEGO PRZEDSIĘBIORCY TRANSFER TECHNOLOGII W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH Autorzy: Paweł GŁODEK Mariusz GOŁĘBIOWSKI Tom I Warszawa 2006 transfer technologii w małych i średnich

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT: SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA

PRZEDMIOT: SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA SPOŁECZNA AKDAEMIA NAUK W ŁODZI KIERUNEK STUDIÓW: ZARZĄDZANIE PRZEDMIOT: SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA (MATERIAŁ POMOCNICZY PRZEDMIOT PODSTAWOWY) Łódź Spis treści Wstęp...3 Moduł 1 Dane, informacje

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto wykorzystywać popytowe podejście do tworzenia innowacji?

Dlaczego warto wykorzystywać popytowe podejście do tworzenia innowacji? 2012 Dlaczego warto wykorzystywać popytowe podejście do tworzenia innowacji? Wnioski ze spotkań Klubu Innowacyjnych Przedsiębiorstw Dlaczego warto wykorzystywać popytowe podejście do tworzenia innowacji?

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II Przemysław Lech ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II charakterystyka wykorzystanie w biznesie wdrażanie 1 Copyright by Przemysław Lech Wszelkie prawa zastrzeżone Niniejsza publikacja jest elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Analiza uwarunkowań dyfuzji innowacji na przykładzie telewizji interaktywnej w Polsce.

Analiza uwarunkowań dyfuzji innowacji na przykładzie telewizji interaktywnej w Polsce. Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania Monika Mizielińska-Chmielewska Analiza uwarunkowań dyfuzji innowacji na przykładzie telewizji interaktywnej w Polsce. Praca doktorska na Kierunku Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Modelowanie witryn internetowych uczelni wyższych o profilu ekonomicznym

Modelowanie witryn internetowych uczelni wyższych o profilu ekonomicznym UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA mgr Marek Rafał Zborowski Praca doktorska p.t. Modelowanie witryn internetowych uczelni wyższych o profilu ekonomicznym Promotor: prof. zw. dr hab. Witold Chmielarz

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL. Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL

Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL. Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Warszawa 2005 Autor: Beata Ciężka Opracowanie redakcyjne: Ewa Wosik Wydawca: Fundacja

Bardziej szczegółowo

Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury"

Instytucja Kultury EC1 Łódź - Miasto Kultury Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury" Raport pt. Rekomendowany model zarządzania Programem NCŁ zgodnie z umową nr EC1/51/2011 z dnia 08/12/2011 dotyczącą "wykonania usługi doradczej dotyczącej

Bardziej szczegółowo

Transfer technologii z uczelni do biznesu Tworzenie mechanizmów transferu technologii

Transfer technologii z uczelni do biznesu Tworzenie mechanizmów transferu technologii Krzysztof Santarek (red.), Jan Bagiński, Aleksander Buczacki, Dariusz Sobczak, Anna Szerenos Transfer technologii z uczelni do biznesu Tworzenie mechanizmów transferu technologii UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI

Bardziej szczegółowo

Narodowy Plan Szerokopasmowy

Narodowy Plan Szerokopasmowy Narodowy Plan Szerokopasmowy Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Styczeń 2014 r. Spis treści 1. Wstęp... 2 1.1. Usytuowanie NPS w porządku strategii i dokumentów krajowych i europejskich... 3 2. Diagnoza

Bardziej szczegółowo

Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw

Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw Podręcznik dla mikroprzedsiębiorców Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

BIZNES ERP, CRM, BI. Podatek VAT 2014. Systemy CRM. Dokumenty EDI. benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 BIZNES. Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s.

BIZNES ERP, CRM, BI. Podatek VAT 2014. Systemy CRM. Dokumenty EDI. benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 BIZNES. Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s. BIZNES benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s. 20 Podatek VAT 2014 zmiany dla użytkowników systemów ERP s. 44 Systemy CRM dla sektora MŚP s. 28 Dokumenty EDI czyli jak

Bardziej szczegółowo

Otwarty rząd w Polsce

Otwarty rząd w Polsce Otwarty rząd w Polsce Otwarty rząd w Polsce Kulisy programu Opengov Otwarty rząd w Polsce. Kulisy programu Opengov. Redakcja: Grzegorz Młynarski Autorzy: Grzegorz Młynarski, Alek Tarkowski, Łukasz Jachowicz

Bardziej szczegółowo

Wykrywanie wiedzy w dużych zbiorach danych: przykład personalizacji inżynierii ontologicznej

Wykrywanie wiedzy w dużych zbiorach danych: przykład personalizacji inżynierii ontologicznej Cezary Chudzian, Janusz Granat, Edward Klimasara, Jarosław Sobieszek, Andrzej P. Wierzbicki W artykule, po przedyskutowaniu szeroko rozumianego pojęcia inżynierii wiedzy, a w szczególności inżynierii ontologicznej,

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM

SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM ZBIGNIEW J. KLONOWSKI SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM MODELE ROZWOJU I WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNE OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ WROCŁAW 2004 Recenzenci Witold CHMIELARZ

Bardziej szczegółowo

Wybrane metody oceny użyteczności stron i aplikacji internetowych

Wybrane metody oceny użyteczności stron i aplikacji internetowych KRAINA BIZNESU Otoczenie przyjazne rozwojowi biznesu UX & Business Consulting Paweł Kopyść Wybrane metody oceny użyteczności stron i aplikacji internetowych Biała Księga Kraków 2014 Kraina Biznesu - UX

Bardziej szczegółowo

NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy TURYstYczNeJ

NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy TURYstYczNeJ NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy TURYstYczNeJ OpraCOwałA: Dr JOaNNa KalECiŃska AkaDeMia WyChOwaNia fizycznego w WarszawiE, WyDział Turystyki i RekreaCji redakcja NaukOwA: DziekaN WyDziału Turystyki i RekreaCji

Bardziej szczegółowo

Informacje merytoryczne o firmie PROMAG S.A. Poszerzamy przestrzeń www.promag.pl Dopasowane rozwiązania Kompleksowe rozwiązania

Informacje merytoryczne o firmie PROMAG S.A. Poszerzamy przestrzeń www.promag.pl Dopasowane rozwiązania Kompleksowe rozwiązania Wartością dodaną współpracy z pracodawcami w trakcie tworzenia wszystkich elementów Wirtualnych Laboratoriów jest nawiązanie trwałej współpracy z firmą PROMAG S.A. współpraca ta miała charakter bezpośredniego

Bardziej szczegółowo

Tworzenie wartości w klastrze

Tworzenie wartości w klastrze 2012 Tworzenie wartości w klastrze Redakcja: Marzena Frankowska Tworzenie wartości w klastrze Redakcja: dr Marzena Frankowska Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa 2012 Publikacja została

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja i rozliczanie projektów

Ewaluacja i rozliczanie projektów Spis treści Ewaluacja i rozliczanie projektów... 2 1. Co to jest ewaluacja?... 2 2. Rodzaje ewaluacji... 3 3. Po co przeprowadzamy ewaluację?... 4 4. Rola wskaźników w ewaluacji projektu... 6 5. Zasady

Bardziej szczegółowo

Finansowanie przedsięwzięć innowacyjnych w MSP

Finansowanie przedsięwzięć innowacyjnych w MSP Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W FIRMIE

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W FIRMIE Gazeta Finansowa NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W FIRMIE Kolorowy magazyn tygodnika Gazeta Finansowa (bezpłatny, wyłącznie do 46 numeru z 18 24 listopada 2011 r.) Już 16 grudnia specjalne wydanie Magazynu GF Kolorowy

Bardziej szczegółowo

Wszystkie produkty projektu dostępne są na stronie: http://www.opengovernment.pl/ Autorzy: Dr hab. Andrzej Sobczak, profesor SGH Tomasz Kulisiewicz

Wszystkie produkty projektu dostępne są na stronie: http://www.opengovernment.pl/ Autorzy: Dr hab. Andrzej Sobczak, profesor SGH Tomasz Kulisiewicz Opracowanie Jak zacząć? Analiza rozwiązań technologicznych pomocnych przy budowie Otwartego Rządu i ponownym wykorzystaniu informacji publicznej powstało w ramach projektu Praktyczne aspekty realizacji

Bardziej szczegółowo

HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach

HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach RAPORT Z PILOTAŻOWEGO WDROŻENIA PRAKTYK ZAWODOWYCH JAKO FORMY DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODÓW HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy

Bardziej szczegółowo

MIERZENIE ILOŚCI I JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH JAKO ELEMENT PROGRAMU ROZWOJU INSTYTUCJONALNEGO

MIERZENIE ILOŚCI I JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH JAKO ELEMENT PROGRAMU ROZWOJU INSTYTUCJONALNEGO INSTYTUT BADAŃ NAD GOSPODARKĄ RYNKOWĄ Jarosław Duda, Antoni Jeżowski, Wojciech Misiąg, Bogdan Nowak, Jacek Szlachta, Janusz Zaleski MIERZENIE ILOŚCI I JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH JAKO ELEMENT PROGRAMU ROZWOJU

Bardziej szczegółowo