(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.09.2004 04769492.2"

Transkrypt

1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: (13) T3 (51) Int. Cl. G07B15/00 H04K1/00 ( ) ( ) (97) O udzieleniu patentu europejskiego ogłoszono: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej Europejski Biuletyn Patentowy 2009/52 EP B1 (54) Tytuł wynalazku: Aktywny bilet z dynamiczną cechą, jak na przykład obraz, z różnymi opcjami walidowania (30) Pierwszeństwo: US (43) Zgłoszenie ogłoszono: Europejski Biuletyn Patentowy 2006/24 (45) O złożeniu tłumaczenia patentu ogłoszono: Wiadomości Urzędu Patentowego 06/2010 (73) Uprawniony z patentu: Nokia Corporation, Espoo, FI (72) Twórca (y) wynalazku: PL/EP T3 SAARINEN Petteri, Helsinki, FI LAHTEENMAKI Mia, Helsinki, FI YAN Zheng, Espoo, FI (74) Pełnomocnik: Kulikowska & Kulikowski sp.j. rzecz. pat. Piotrowicz Alicja Warszawa 12 skr. poczt. 130 Uwaga: W ciągu dziewięciu miesięcy od publikacji informacji o udzieleniu patentu europejskiego, każda osoba może wnieść do Europejskiego Urzędu Patentowego sprzeciw dotyczący udzielonego patentu europejskiego. Sprzeciw wnosi się w formie uzasadnionego na piśmie oświadczenia. Uważa się go za wniesiony dopiero z chwilą wniesienia opłaty za sprzeciw (Art. 99 (1) Konwencji o udzielaniu patentów europejskich).

2 19947/PE/10 EP B1 Opis TŁO WYNALAZKU 1. Dziedzina wynalazku [0001] Wynalazek dotyczy schematu sprzedaży biletów, a w szczególności cyfrowego schematu sprzedaży biletów do stosowania w połączeniu z telefonem komórkowym albo terminalem. 2. Opis stanu techniki [0002] Istnieje wiele znanych sposobów dostarczania biletu, tak aby umożliwić komuś uzyskanie dostępu na wydarzenie albo do miejsca. Jednym ze znanych sposobów jest dystrybucja fizycznego biletu posiadającego wydrukowane na nim czas oraz miejsce wydarzenia. Bilet jest zazwyczaj przekazywany bramkarzowi gdy ktoś wchodzi do miejsca, w którym odbywa się wydarzenie. Jednak, ze znanymi fizycznymi biletami związanych jest kilka niedogodności, takich jak: 1) nie mogą one być dostarczone w formie cyfrowej. Innymi słowy, niemożliwe jest dostarczenie biletu na odległość. 2) Większości przypadków, trudno sprawdzić czy dany bilet został skradziony np. bilet na obraz. 3) Trudno jest cyfrowo zarządzać biletami. 4) Na fizyczny bilet zużywa się dużą ilość papieru. [0003] Ostatnio, zostały opracowane bilety cyfrowe i są one obecnie wykorzystywane, co obejmuje ich stosowanie w telefonach komórkowych albo terminalach. Bilet cyfrowy jest certyfikatem, który gwarantuje pewne prawa dla właściciela biletu. Istnieje wiele zastosowań biletów cyfrowych, które

3 2 obejmują, np. pieczęć elektroniczną, kupon elektroniczny albo voucher. Ale większość biletów cyfrowych są jedynie cyfrowymi tekstowymi biletami, w których prawa właściciela biletu opisane są tekstem. [0004] Obecnie bilet cyfrowy staje się coraz bardziej popularny, co wprowadza pewne problemy. Bilety cyfrowe są odpowiednie do sieciowego dostarczania, co sprawia, że mogą zostać łatwo zmienione, podrobione albo super dystrybuowane (ang. superdistributed) bez żadnych zmian i sprawdzania. Cyfrowa kopia biletu może być taka sama jak oryginał, a zatem weryfikacja biletu przy odkupieniu jest utrudniona. Wiele rozwiązań zostało zaproponowane dla ochrony biletów cyfrowych, ale dodatkowa ochrona często sprawia, że schemat cyfrowego biletu jest zbyt skomplikowane, i powoduje zatem problemy z użytecznością, które utrudniają korzystanie z cyfrowego biletu. [0005] Przykładowo, w środowisku mobilnym bilet cyfrowy posiada kilka znanych niedogodności. Głównie są one związane z kwestiami bezpieczeństwa. Bardzo proste jest wysłanie cyfrowych informacji z terminalu do terminalu, a więc możliwa jest super dystrybucja biletów bez właściwych środków bezpieczeństwa. Aby rozwiązać ten problemu zostały opracowane różne techniki. Wiele schematów zatwierdzania biletu jest dość skomplikowana i zmniejsza użyteczność takich schematów cyfrowego biletu. [0006] Zasadniczo, mobilna sprzedaż biletów stanowi problem ze względu na kwestię ochrony przed kopiowaniem. Obecnie w użyciu istnieją dwie znane podstawowe oferty: 1. Mobilna sprzedaż biletów jest obecnie wykorzystywana w zastrzeżonych formatach i wykorzystywana tylko w programach sprzedaży

4 3 biletów o niskiej wartości i niskiego ryzyka (np. sprzedaż biletów oparta na wiadomościach SMS) albo kodach kreskowych. Rozwiązanie to posiada niedogodność ochrony przed kopiowaniem, taką że nie ma żadnej ochrony: tylko pierwszy, który przedstawia bilet otrzymuje towary/dostęp. Wymaga to podwójnego sprawdzenia przy sprawdzeniu ważności. Inną opcją jest to, że dodatkowo wymagany jest pewien rodzaj identyfikacji użytkownika (np. numer telefonu, prawo jazdy). Problem polega na tym, że sprawdzenie ważności biletu powinna być bardzo szybkim proces, a to spowalnia ten proces. 2. Inną alternatywą jest wykorzystanie mechanizmów zabezpieczeń dla sprawdzeniu ważności i przechowywania biletu. Tradycyjne sposoby kryptograficzne, takie jak szyfrowanie/deszyfrowanie, podpis cyfrowy, itp., są wykorzystywane do ochrony tekstowego cyfrowego biletu, ale jest to skomplikowane i kosztowne przy urządzeniach mobilnych/usługach, ponieważ powinny one korzystać z tego samego schematu, i problem występuje w punkcie sprzedaży biletu, z następujących powodów: a) przy otrzymaniu biletu wymagana jest weryfikacja. b) W trakcie sprzedaży pomiędzy urządzeniem właściciela biletu a urządzeniem punktu sprzedaży wymagane jest podwójna weryfikacja. Obydwa stwarzają dodatkowe koszty komunikacji i procesu. Zarządzanie kluczami jest trudnym zadaniem. Utworzenie schematu jest również bardzo drogie. Należy osiągnąć kompromis pomiędzy wysokim bezpieczeństwem a łatwym korzystaniem. [0007] Ponadto, znane bilety cyfrowe posiadają kilka innych niedociągnięć, takich jak: 1) Proste jest wykonanie nielegalnej kopii znanego biletu cyfrowego, która nie jest możliwa do sprawdzenia bez pomocy komputera. 2) Ochrona przed

5 4 kopiowaniem biletów cyfrowych jest zazwyczaj trudna do zrealizowania, ponieważ, na przykład, kryptografia i klucze w kryptografii są skomplikowane i potencjalnie ryzykowne albo kosztowne, ponieważ wymaga to zabezpieczonych elementów sprzętu na terminalu, itp. 3) Stosowalność znanych biletów cyfrowych stanowi problem ze względu na skomplikowaną ochronę opartą na kryptografii. 4) Przy znanym bilecie cyfrowym trudne jest przeprowadzenie sprawdzenia sprzedaży/sprawdzeniu ważności, tzn. niemożliwe jest sprawdzenie/kontrola poprzez człowieka bez komputerów. 5) Bilet cyfrowy utrudnia dodatkowe wsparcie działalności dla dodatkowych dochodów. 6) Cykl użytkowania znanego biletu cyfrowego jest krótki, a po wydaniu zawartość biletu jest trudna do przedłożenia ważności albo aktualizacji (obecnie wydaje się nowy bilet, jednak użytkownik musi zazwyczaj usunąć stary bilet.) STRESZCZENIE WYNALAZKU [0008] Wynalazek dostarcza rozwiązania powyższych problemów ze stanu techniki. [0009] W najszerszym sensie, wynalazek dostarcza nowego i unikalnego sposobu oraz urządzenia do dostarczania aktywnego biletu w terminalu mobilnym do wykorzystania poprzez użytkowników terminali mobilnych, w którym co najmniej jeden bilet aktywny posiada cechę biletu, które zmienia się dynamicznie na podstawie jednego albo więcej stanów cyklu użytkowania aktywnego biletu. Dynamiczne zmiany cechy biletu obejmują zarówno zmiany multimedialne albo zmiany innych danych prezentacji, w tym tekstu, dźwięku, animacji, obrazu, zdjęć; albo przesunięcia terminalu mobilnego, emisji światła z niego, zmiany kształtu; albo pewnych ich kombinacji.

6 5 [0010] Aktywny bilet może posiadać różne stany w jego cyklu użytkowania, takie jak zakup, szablon, wstępnie walidowany, walidowany, nieważny w odniesieniu do niektórych wydarzeń. Również serwis będący dostawcą biletu albo wystawca mogą wysłać nowe dane sterujące aby zmienić cechę i/lub zawartość aktywnego biletu. Te informacje przesyłane są jedynie na terminal mobilny pierwotnego nabywcy aktywnego biletu, tak więc nieautoryzowany (czyli piracki) super dystrybuowane bilety, jeśli takie są, nie otrzymają tej uaktualnionej informacji. Ponadto, możliwe jest również, aby zmienić cechę albo wygląd biletu zgodnie z tymi informacjami. [0011] Bilet jest aktywny tak, że zawiera algorytm albo program do zmiany jego danych multimedialnych albo innych danych prezentacji w zależności od sytuacji. Aktywny bilet może zawierać tekst, dźwięk, animacje, obraz albo zdjęcia razem albo indywidualnie, oraz algorytm do jego przedstawiania. [0012] Aktywny bilet jest dynamiczny w trakcie jego użytkowania, a ponadto, nowe dane sterujące mogą być przesyłane do zmiany algorytmu, nadaniu algorytmowi nowe wartości parametru albo zmiany innych danych prezentacji. Dane sterujące są częścią aktywnego biletu, ale odbierane są na przykład w określonym czasie i/albo lokalizacji, albo tuż przed tym kiedy bilet ma być używany. Te dane sterujące są wysyłane tylko do legalnie zakupionych biletów, a kopia wykonana nielegalnie pozostaje bez nich, ponieważ nie jest ona zarejestrowana u dostawcy usług biletowych albo wystawcy, który wysyła dane sterujące. Po otrzymaniu danych sterujących łatwo jest odróżnić aktywny bilet od nielegalnych biletów.

7 6 Bezpieczeństwo dla biletów o niskich i średnich wartościach jest tu wystarczające. [0013] Wynalazek pozwala na walidację biletu bez maszyn. Na przykład, z mechanizmem ochrony przed kopiowaniem aktywnego biletu, sprawdzenie ważności poprzez ludzkie oko jest prosta: część danych sterujących może zmienić wygląd biletu, na przykład, na określoną muzykę albo obraz z określonym tłem. Weryfikacja biletu może być prowadzona w oparciu o zmiany obrazu, zmiany dźwięku i/albo zmiany częstotliwości (zmiana czasu trwania) animacji. Bez danych sterujących bilet może brzmieć i wyglądać inaczej, wskazując, że bilet jest nieważny. Sprawdzenie ważności może ponownie zmienić status biletu. [0014] Sprawdzenie ważności biletu, według wynalazku, może być oparta na unikalnych dźwiękach dostarczanych poprzez aktywny bilet. Ten rodzaj mechanizmu funkcjonowania jest zazwyczaj niedrogi i może być przetwarzany na serwerze. Inną opcją jest użycie określonych dźwięków, które mogą być sprawdzone poprzez człowieka. [0015] Sprawdzenie ważności biletu może być również oparta na unikalnym świetle emitowanym poprzez aktywny bilet. Gdy aktywny bilet jest uruchamiany za pomocą funkcji sprawdzeniu ważności, może on emitować światło w sekwencjach rozpoznawalnych poprzez terminal sprawdzeniu ważności, na podstawie względnego czasu trwania sekwencji świetlnej intensywności, tak aby terminal sprawdzeniu ważności mógł stwierdzić czy bilet jest ważny, czy nie. Inną możliwością jest wykorzystanie względnej intensywności luminancji dla sygnalizacji.

8 7 [0016] W rzeczywistości, wynalazek jest aktywnym multimedialnym biletem, który może zastąpić obecnie istniejące bilety i dostarczyć więcej możliwości handlowych oraz elastyczności. Funkcja multimedialna aktywnego biletu pokazuje informacje dotyczące wyglądu biletu oraz inne informacje za pomocą obrazu, dźwięku, animacji albo ich kombinacji. Aktywny bilet jest dynamiczny, zawiera algorytm, aby zmieniać jego wygląd, gdy ma miejsce jakieś wydarzenie (przykładowo, gdy upływa okres ważności, gdy bilet został użyty, itp.). Ponadto, nowe dane sterujące mogą być również przesyłane do aktywnego biletu do dalszego sterowania przyszłym wyglądem biletu. [0017] Technika ta może być wykorzystana do zdalnego odnawiania oraz wysyłania informacji reklamowych do użytkownika biletu, jak również do organizowania kampanii związanych z biletem albo gry biletowej. [0018] Aktywny multimedialny bilet według wynalazku dostarcza również różnych opcji sprawdzania biletu na postawie dźwięku, światła, częstotliwość animacji i tak dalej. [0019] Niektóre korzyści aktywnego biletu według wynalazku są następujące: [0020] Z aktywnym biletem łatwe jest wprowadzenia rozrywki przy biletowej działalności, a zatem przyciągnięcie większej liczby aplikacji mobilnych biletu cyfrowego. Wspieranie różnych modeli handlowych jest elastyczne, co dla wystawców biletu dostarcza więcej możliwości pozyskiwania nowych przychodów. [0021] Aktywny bilet jest bardziej bezpieczny, trudniej wykonać jego kopię i łatwiej ją wykryć niż przy jakimkolwiek istniejącym bilecie. Ponieważ aktywny bilet oparty jest na

9 8 oprogramowaniu, może być wysłany do mikrotelefonu użytkownika biletu i automatycznie zainstalowany. W rezultacie, kopiowaniu obecnego wyglądu biletu staje się bezcelowe, ponieważ przyszły wygląd będzie różnił się od obecnego. W związku z tym trudno jest podrobić ważny bilet. [0022] Z powyższymi korzyściami, w stosunku do biletów ze stanu techniki aktywny bilet posiada zaawansowane możliwości wykorzystania, ponieważ weryfikacja krzyżowa podczas wykupu pomiędzy urządzeniem właściciela biletu a urządzeniem punktu wykupu nie jest konieczna. Poprzez obejrzenie i/albo odsłuchanie aktywnego biletu, inspektor wykupu może sprawdzić, czy bilet jest ważny. [0023] Aktywny bilet według wynalazku jest również łatwy do wdrożenia, ponieważ nie jest konieczna obsługa kluczy kryptograficznych przy terminalu i może być realizowane poprzez technologię Java. [0024] Aktywny bilet według wynalazku jest bardziej elastyczny i może elastycznie obsługiwać różne modele handlowe, ponieważ nadaje się do: kontroli/ weryfikacji biletu poprzez ludzkie oczy; cyfrowej weryfikacji biletu poprzez urządzenie; jeden pojemnik biletowy może obsługiwać wiele biletów, tak że każdy czas użytkowania biletu może się nie kończyć; działanie biletu może obejmować rozrywkę, dzięki czemu użytkownik może uczestniczyć w większej ilości aktywności powiązanych z biletem, takich jak współzawodnictwo, gry itp. [0025] Aktywny bilet według wynalazku jest bardziej ekonomiczny, ponieważ aktywny czas użytkowania biletu może się nie kończyć, może być wspólny dla różnych wydarzeń,

10 9 nośnik biletu może przechowywać kilka biletów, co wyeliminuje zużyty papier biletowy. [0026] Aktywny bilet według wynalazku jest bardziej znaczący, ponieważ audio i wideo przekazują o wiele więcej niż tekst, a aktywny multimedialny bilet może zawierać więcej albo bardziej zaawansowane informacje niż inne rodzaje biletu. [0027] Bilety cyfrowy są obecnie wykorzystywane w terminalach mobilnych. Terminale mobilne umożliwiają zakup, pobranie i przeglądanie biletów cyfrowych w dowolnym miejscu i czasie. W związku z tym, wynalazek stanowi prawdziwą wartość nie tylko dla użytkowników, ale również dla wystawców biletu. Dla użytkowników, ponieważ mogą wyświetlać bilet na terminalu mobilnym i łatwo kontaktować się z wystawcą bilet albo dostawcą usług. Dla wystawców biletu, ponieważ mają możliwość przekazywania informacji bezpośrednio do użytkowników i informowania ich o zmianach albo innych szczegółach również po dokonaniu zakupu. [0028] Aktywny bilet może być dostarczony za pośrednictwem Internetu albo sieci telefonii komórkowej. Jednym szczególnym sposobem dostarczania aktywnego biletu może być WAP (ang. Wireless Access Protocol) w standardzie MIDP z profilem informacji o urządzeniu mobilnym z zastosowaniem technologii Java, który dostarcza bilet do telefonów komórkowych. Bilet dostarczany jest poprzez aplikację Java, taką jak MIDlet, dlatego może być instalowany i odtwarzany w telefonach komórkowych z aktywną technologią Java, ale nie może być przesłany dalej po zakończeniu instalacji. Jednakże, ważne jest, aby pamiętać, że zakres wynalazku nie powinien ograniczać się tylko do środowisk opartych na programowaniu JAVA; zamiast tego, zakres wynalazku ma obejmować

11 10 implementacje inne niż te wykorzystujące środowiska oparte na programowaniu JAVA. [0029] Mniej bezpieczna prosta technika sprzedaży biletów według wynalazku pasowałoby do biletów, w których wystawca nie chce mieć określonych relacji ani aplikacji zabezpieczającej na terminalu mobilny. Wdrożenie nie wymaga bardzo konkretnej realizacji biletu na terminalu mobilnym i dlatego wdrożenie jest łatwe, ponieważ nie są wymagane sprzęt komputerowy, jako taki, czy platforma. [0030] Z ekonomicznego punktu widzenia, utworzenie schematu jest kluczowym punktem. Aby wprowadzić nową usługę, która może zastąpić istniejący schemat, bardzo ważne jest zapewnienie potencjału nowych możliwości osiągania przychodów. Wprowadzenie nowego schematu jest możliwe, gdy tworzy się go w oparciu o istniejącą infrastrukturę. Dlatego łatwiejsze jest to do stosowania przez dostawców usług. Zastosowania przewidziane w wynalazku obejmują, ale nie są ograniczone do: biletu wstępu (kino, opera, gry sportowe, muzeum), kompleksowego biletu multimedialnego obejmującego kampanię wydarzeń oraz bilet podróżnego (bilet autobusowy, bilet okresowy, bilet czasowy, bilet lotniczy), biletu klubowego (pływanie, tenis, itp. bilet członkowski), biletu grupowego (bilet szkolny), oraz bilet kampanii (np. kupon - z ofertą specjalną opisaną tekstowo, obrazowo i dźwiękowo, itp.). Jedna aplikacja aktywnego biletu może pracować jako folder biletu do równoległej albo szeregowej obsługi wszystkich powyższych biletów. Alternatywnie, bilety mogą posiadać różne aplikacje aktywnego biletu (np. pakiety aplikacji w technologii Java).

12 11 [0031] Oprócz wyżej wymienionych sposobów, wynalazek dotyczy również nowego i unikalnego terminala mobilnego do dostarczania aktywnego biletu do wykorzystania przez użytkowników terminali mobilnych, przy czym terminal mobilny zawiera moduł aplikacji mobilnego aktywnego biletu, który dostarcza co najmniej jeden aktywny bilet posiadający dynamicznie zmienną cechę biletu w jednym albo więcej stanach cyklu użytkowania aktywnego biletu, która posiada możliwość dostępu do innych elementów terminala (np. mportfel) poprzez bycie zweryfikowaną w terminalu jako zaufana, jak również jako nowego dostawcę usług biletowych do komunikacji z terminalem mobilnym, przy czym dostawca usług biletowych zawiera moduł wystawcy biletu, który dostarcza do terminala mobilnego albo co najmniej jeden aktywny bilet albo informacje sterujące do aktywacji albo dezaktywacji co najmniej jednego aktywnego biletu do wykorzystania przez użytkownika terminala mobilnego, przy czym co najmniej jeden aktywny bilet o cesze biletu zmieniającej się dynamicznie w jednym albo więcej stanów cyklu użytkowania aktywnego biletu. Wynalazek dotyczy również nowej sieci bezprzewodowej zgodnej z ww. implementacją Java. [0032] Biorąc pod uwagę wyposażone w Javę terminale mobilne, dodatki potrzebne do aktywnej sprzedaży biletów byłby niewielkie: Obsługa dla nowego typu biletu - albo inny sposób komunikowania się z terminalem, że jest to bilet. Zapewni to, że bilet jest automatycznie instalowany w folderze biletu. Taka obsługa może być dodany do Portfela Mobilnego (ang. Mobile Wallet). [0033] Aktywny bilet mógł być aplikacją MIDP, Personal Java, C pobraną do urządzenia. Opcjonalnie, na terminalu mógłby być

13 12 folder biletu, który obsługiwałby bilet. Może on częściowo przekazywać informację umieszczone w bilecie, takie jak reklama, ustawienia zakupu itp. (Dostawca usług biletowych albo wystawca powinien mieć zgodę na przekazywanie tych informacji.) [0034] Dane sterujące mogą być dołożone do aplikacji, albo może być pobrane gdy aplikacja nawiązuje komunikację z serwerem przy użyciu istniejących technologii komunikacyjnych. [0035] Wystawca biletu może zdalnie kontrolować dynamiczną cechę albo zmiany wyglądu poprzez token sterowania umieszczony w terminalu mobilnym. Wysyłanie tokena może być jednoznacznie oparte na kodzie IMEI (ang. International Mobile Equipment Identification) albo innej identyfikacji terminala albo abonenta, a nawet na adresie IP. Zatem, wysyłane informacje mogą dotrzeć tylko do osobistego zaufanego urządzenia zarejestrowanego użytkownika biletu. Synchronizacja może być oparta na zegarze wystawcy, tak aby trudno było zaatakować licznik czasu. Model ten nadaje się do przypadków, gdy wartość biletu jest wysoka, oczy ludzkie przeprowadzają sprawdzenie zakupu biletu albo sprawdzenie sprawdzeniu ważności odbywa się cyfrowo albo weryfikacja biletu odbywa się cyfrowo w sieci. Jest to również dogodne dla wystawcy aby transmitować (transmitować grupowo) dodatkowe multimedia do posiadaczy biletu, zatem łatwe jest skonfigurowanie sprzedaży biletów związane z rozrywką albo kampanią. [0036] Sprawdzenie ważności biletu poprzez człowieka może być oparta na prezentacji danych, które są dostępne tylko w przypadku gdy zostały odebrane dane sterujące. To sprawia, że

14 13 wcześniejsze kopiowanie jest znacznie trudniejsze, ale nadal sprawdzenie ważności bez maszyny jest bardzo proste. [0037] Sprawdzenie ważności na podstawie dźwięku może być realizowane na przykład ze względną zmianą częstotliwości. Ponadto znak dźwiękowy (znacznik czasu, miejsca, wydarzenia) może być również włączony do biletu przy użyciu tajnego klucza. Weryfikator wykorzystujący maszynę może używać tego samego tajnego klucza do wykrycia i sprawdzenia ważności biletu poprzez wysłuchanie dźwięku biletu. KRÓTKI OPIS FIGUNKU [0038] Figunek nie skalowany, zawiera następujące figury: Fig. 1 przedstawia schemat blokowy architektury schematu aktywnego biletu według wynalazku. Fig. 2 przedstawia schemat blokowy znanych transakcji mobilnych (MET) z formatem danych multimedialnego biletu, które mogą być wykorzystane do wdrożenia wynalazku. Fig. 3 przedstawia próbki biletu i obejmuje Fig. 3A, która pokazuje zakup biletu kinowego, Fig. 3B, która pokazuje ważny bilet kinowy oraz Fig. 3C, która pokazuje nieważny bilet kinowy. Fig. 4 jest przykładem dynamicznego wyglądu aktywnego biletu. Fig. 5 przedstawia wygląd bilet w stosie aktywnego biletu. Fig. 6 pokazuje wykres protokołu sprzedaży aktywnych biletów. Fig. 7 jest schematem sposobów związanych z ważnym aktywnym biletem (trzy alternatywne sposoby aktualizacji). Fig. 8a jest schematem wstępnego walidowania protokołu sprzedaży aktywnych biletów. Fig. 8b jest schematem protokołu sprzedaży aktywnych biletów z krzyżem sprawdzeniem.

15 14 Fig. 8c jest schematem protokołu sprzedaży aktywnych biletów opartym na lokalizacji. Fig. 9a jest schematem wykorzystania protokołu zakupu biletu. Fig. 9b jest schematem alternatywnego wykorzystania protokołu zakupu biletu. Fig. 10a jest schematem blokowym walidowania zakupu biletu. Fig. 10b jest schemat blokowy alternatywnego walidowania zakupu biletu. SZCZEGÓŁOWY OPIS WYNALAZKU Fig. 1: Architektura Schematu Aktywnego Biletu: [0039] Fig. 1 przedstawia architekturę schematu aktywnego biletu oznaczone ogólnie jako 20 posiadającą terminal mobilny 22 oraz dostawcę usług biletowych 24. [0040] Terminal mobilny 22 zawiera moduł transakcji biletowych 22a oraz moduł aplikacji mobilnej aktywnego biletu 22b. Moduł transakcji biletowych 22a posiada funkcjonalność do obsługi zakupu aktywnego biletu, która może być wdrożona jako m-portfel w telefonie komórkowym albo funkcja mikropłatności oparta na krótkiej wiadomości tekstowej (SMS), rozliczanie operatora, płatności kartą przy zakupie albo jakikolwiek obecny albo przyszły schemat płatności w zależności od modelu handlowego. Moduł aplikacji mobilnej aktywnego biletu 22b zawiera aplikację mobilną aktywnego biletu 22b, która jest zainstalowanym i uruchomionym biletem na terminalu mobilnym 22. Aplikacja mobilna aktywnego biletu 22b dostarcza co najmniej jeden aktywny bilet posiadający cechę biletu, która zmienia się dynamicznie z jednym albo więcej stanami cyklu użytkowania aktywnego biletu. Moduł aplikacji mobilnej aktywnego biletu 22b i aplikacja mobilna

16 15 aktywnego biletu 22b odpowiedzialne są za kontaktowanie się z dostawcą biletu 24 (wystawcą oraz inspektorem) i łączenie się z modułem transakcji biletowych 22a dla przeprowadzenia transakcji biletowej (np. płatności). Na przykład, moduł aplikacji mobilnej aktywnego biletu 22b ukazano i opisano jako zawierający aplikację mobilną aktywnego biletu 22b, chociaż zakres wynalazku ma obejmować wdrożenie, w którym aplikacja mobilna aktywnego biletu 22b jest utworzona jako oddzielna jednostka, albo w którym moduł aplikacji mobilnej aktywnego biletu 22b oraz aplikacja mobilna aktywnego biletu 22b utworzone są jako ta sama jednostka. Terminal mobilny może również zawierać scentralizowanego menadżera biletu (nie pokazano) do wyświetlania i/albo zarządzania biletami, które posiada użytkownik, oszczędzając użytkownikowi wysiłku uruchamiania każdej aplikacja aktywnego biletu, gdy chce, on przejrzeć listę biletów w różnych aplikacjach aktywnego biletu. Scentralizowany menadżer biletu może również stanowić część modułu aplikacji mobilnej aktywnego biletu 22b. [0041] Dostawca usług biletowych 24 zawiera moduł generatora biletu 24a, wystawcę biletu 24b, inspektora biletu 24c oraz dane biletu i protokoły informacji użytkownika 24d. Moduł generatora biletu 24a jest odpowiedzialny za generowanie biletów dla użytkowników terminala mobilnego. Wystawca biletu 24b dostarcza do terminalu mobilnego 22 albo co najmniej jeden aktywny bilet albo informację sterującą do aktywacji albo dezaktywacji co najmniej jednego aktywnego biletu do wykorzystania przez użytkownika terminala mobilnego i jest odpowiedzialny zarówno za dostarczanie i aktualizację aktywnego biletu. Inspektor biletu 24c jest funkcją albo osobą, która sprawdza ważność aktywnego biletu.

17 16 [0042] Terminal mobilny 22, dostawca usług biletowych 24 oraz wyżej wymienione moduły oraz ich elementy, w tym moduł transakcji biletowych 22a, moduł mobilny aktywnego biletu 22b, moduł generatora biletu 24a i wystawca bilet 24b, mogą być wdrażane z wykorzystaniem sprzętu komputerowego, oprogramowania, albo ich kombinacji. Zakres wynalazku nie powinien ograniczać się do określonego jego wdrożenia. Na przykład, typowe wdrożenie oprogramowania może obejmować wykorzystanie architektury mikroprocesora posiadającej mikroprocesor, pamięć o dostępie swobodnym (RAM), pamięć tylko do odczytu (ROM), urządzenia wejścia/wyjścia oraz kontroli, adres i magistrala do ich podłączania. Fig. 2: Format Danych Multimedialnego Biletu MeT [0043] Fig. 2 przedstawia format multimedialnego biletu MeT oznaczony ogólnie jako 30, który w jednym z przykładów wykonania przystosowany jest do obsługi formatu sprzedaży aktywnych biletów, który jest przedmiotem zgłoszenia patentowego. Format multimedialnego biletu MeT 30 zawiera nagłówek MMS 32 oraz treść wiadomości 34, która posiada obszary obejmujące prezentację 34a, obraz/jpeg 34b, tekst/zwykły 34c i dźwięk/wav 34d. [0044] Na przykład, dla osiągnięcia ważnego wyglądu, aktywny bilet posiada format multimedialnego biletu MeT jak pokazano. Dlatego, możliwe jest aby zgodny z MeT odtwarzacz biletu oraz inspektor rozpoznali bilet. [0045] Dla wyglądu wstępnie ważnego biletu oraz wyglądu zużytego bilet, nie ma takiej obsługi formatu biletu, zatem identyfikacja prawdziwego biletu jest prosta.

18 17 [0046] Alternatywnie, w innym przykładzie wykonania, dla wstępnie ważnego biletu, format multimedialnego biletu MeT dostosowany jest do przenoszenia szablonu formatu biletu. Podczas gdy, dla ważnego biletu, informacje o ważności biletu wypełnione są w formacie multimedialnego biletu MeT. Dla zużytego biletu, informacje o ważności biletu usuwane są odpowiednio poprzez moduł aplikacji mobilnej aktywnego biletu 22b. Fig. 3: Próbki Biletu [0047] Fig. 3 przedstawia trzy różne próbki biletu według przedmiotu wynalazku, które są pokazane jako przykład. Zakres wynalazku nie powinien ograniczać się do określonego tekstu albo grafiki na wyświetlaczu przedstawionych w aktywnym bilecie. Fig. 3A: Zakup biletu kinowego [0048] Fig. 3A przedstawia przykład zakupu biletu ogólnie oznaczonego jako 40, który jest wyświetlany na terminalu mobilnym 22, który umożliwia użytkownikowi zakup biletu kinowego od dostawcy usług biletowych 24. Zakup biletu kinowego funkcjonalnie obejmuje pierwszą sekcję tekstu 40a wskazującą działanie "Kup Bilet Kinowy", sekcję obrazu 40b przedstawiającą scenę z filmu, drugą sekcję tekstu 40c wskazującą w całości albo częściowo tytuł filmu, tj. "007 Coming ", jak również godzinę, czyli "16:30-18:40", oraz datę, tj. " ", kiedy film jest wyświetlany, a trzecia sekcja tekstu ogólnie oznaczona jako 40d posiada ikony "Aktywny/zapłać" oraz "Wyjście", na które użytkownik może

19 18 kliknąć, aby zapłacić za bilet kinowy albo opuścić wyświetlanie. Fig. 3B: Ważny Bilet Kinowy [0049] Fig. 3B przedstawia przykład ważnego biletu kinowego ogólnie oznaczonego jako 42, który jest wyświetlany na terminalu mobilnym 22 po tym jak użytkownik zapłaci za bilet kinowy. Ważny bilet kinowy zawiera pierwszą sekcję tekstu 42a pokazującą tekst "Ważny Bilet Kinowy", sekcję obrazu 40b przedstawiającą scenę z filmu, numer potwierdzenia biletu kinowego, tj. " ", liczbę biletów, tj. "(2)", cały albo częściowy tytuł filmu, tj. "007", jak również godzinę, np. "16:30-18:40", oraz datę, tj. " ", kiedy film jest wyświetlany, oraz drugą sekcję ogólnie oznaczoną jako 40c posiadającą ikony "Użyj" albo "Wyjdź", na które użytkownik może kliknąć, aby użyć biletu kinowego albo opuścić wyświetlanie. Fig. 3C: Nieważny Bilet Kinowy [0050] Fig. 3C pokazuje przykład nieważnego biletu kinowego ogólnie oznaczonego jako 44, który jest wyświetlany na terminalu mobilnym 22, który pokazuje użytkownikowi, że bilet kinowy zakupiony od dostawcy usług biletowych 24 został użyty. Nieważny bilet kinowy zawiera pierwszą sekcję tekstu 44a pokazującą tekst "Nieważny Bilet Kinowy", sekcję obrazu 44b przedstawiające scenę z filmu, drugą sekcję tekstu 44c pokazującą tekst "Dla pozostałych filmów, naciśnij przycisk menu", oraz trzecią sekcję ogólnie oznaczoną jako 44d posiadającą ikony "Aktywny/zapłać" albo "Wyjdź", aby

20 19 użytkownik mógł kliknąć na wyświetlany w menu film, żeby zakupić na niego bilety albo wyjść opuścić wyświetlanie. [0051] Zakres wynalazku nie jest ograniczony do żadnego określonego stanu w cyklu użytkowania biletu i może obejmować również inne stany, takie jak bycie szablonem, wstępne sprawdzenie ważności oraz przygotowywanie w zależności od wystawcy biletu. Fig. 4: Przedstawienie Dynamicznego Wyglądu Aktywnego Biletu [0052] Fig. 4 przedstawia wykres czasu w odniesieniu do wyglądu biletu dla określonego terminala mobilnego, oraz wskazuje, że wygląd biletu albo cecha dla aktywnego biletu według wynalazku zmienia się w czasie oraz ze statusem aktywnego biletu. [0053] Na przykład, podczas wstępnie walidowanego okresu wydarzenia 1, wygląd bilet wskazany jest jako wygląd 1. Gdy użytkownik biletu chce wykupić bilet albo nadszedł czas, albo jest w miejscu aby wykupić bilet, wystawca wysyła dane biletu do osobistego zaufanego mikrotelefonu użytkownika, który aktywuje bilet do wyglądu 2, jak pokazano. Po użyciu biletu, punkt wykupu albo wystawca bilet przyciąga aktywny bilet do wyglądu 3. Wtedy bilet przychodzi do następnego wydarzenia biletowego, i tak dalej. [0054] Aktywny bilet jest wyświetlany dynamicznie. Aktywacja biletu kontrolowana jest poprzez dane sterujące wydane poprzez dostawcę usług biletowych albo wystawcę 24 (Fig. 1). Dane sterujące wskazują jakiego rodzaju wygląd powinien być wyświetlany. Po uzyskaniu danych, aplikacja mobilna aktywnego biletu 22b będzie działała tak, aby wyświetlić bilet na

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2312535. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.10.2009 09450196.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2312535. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.10.2009 09450196. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2312535 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.10.2009 09450196.2 (13) (51) T3 Int.Cl. G07B 15/00 (2011.01)

Bardziej szczegółowo

ArtPlayer oprogramowanie do odtwarzania plików video sterowane Artnet/DMX V1.0.1

ArtPlayer oprogramowanie do odtwarzania plików video sterowane Artnet/DMX V1.0.1 Instrukcja obsługi ArtPlayer oprogramowanie do odtwarzania plików video sterowane Artnet/DMX V1.0.1 1 ArtPlayer to proste oprogramowanie umożliwiające odtwarzanie plików video i ich wybór poprzez protokół

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1505553. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.08.2004 04018511.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1505553. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.08.2004 04018511. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 0.08.04 0401811.8 (13) (1) T3 Int.Cl. G08C 17/00 (06.01) Urząd Patentowy

Bardziej szczegółowo

ArtPlayer. Odtwarzacz plików video sterowany poprzez Artnet/DMX V Instrukcja obsługi.

ArtPlayer. Odtwarzacz plików video sterowany poprzez Artnet/DMX V Instrukcja obsługi. ArtPlayer Instrukcja obsługi Odtwarzacz plików video sterowany poprzez Artnet/DMX V1.1.0.2 1 ArtPlayer Modus to proste oprogramowanie umożliwiające odtwarzanie plików video i ich kontrolę poprzez protokół

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi certyfikatów w programie pocztowym MS Outlook Express 5.x/6.x

Instrukcja obsługi certyfikatów w programie pocztowym MS Outlook Express 5.x/6.x Spis treści Wstęp... 1 Instalacja certyfikatów w programie pocztowym... 1 Instalacja certyfikatów własnych... 1 Instalacja certyfikatów innych osób... 3 Import certyfikatów innych osób przez odebranie

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 71811 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 29.09.06 06791167.7 (13) (1) T3 Int.Cl. H04Q 11/00 (06.01) Urząd

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET

PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET. LOGOWANIE. AUTORYZACJA ZLECENIA. NOWY KLUCZ. PRZELEWY 5. ZLECENIA STAŁE 6. MODUŁ PRAWNY 7. DOSTĘP DO DEALINGNET 8. CERTYFIKAT KWALIFIKOWANY JAK ZALOGOWAĆ SIĘ DO BUSINESSNET

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1890471 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 19.10.2006 06791271.7 (13) (51) T3 Int.Cl. H04M 3/42 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pobrania i instalacji certyfikatu niekwalifikowanego na komputerze lub karcie. Instrukcja dla użytkowników. wersja 1.4

Instrukcja pobrania i instalacji certyfikatu niekwalifikowanego na komputerze lub karcie. Instrukcja dla użytkowników. wersja 1.4 Instrukcja pobrania i instalacji certyfikatu niekwalifikowanego na komputerze lub karcie Instrukcja dla użytkowników wersja 1.4 Spis treści 1 NIEZBĘDNE ELEMENTY DO WGRANIA CERTYFIKATU NIEKWALIFIKOWANEGO

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla użytkowników Windows Vista Certyfikat Certum Basic ID

Instrukcja dla użytkowników Windows Vista Certyfikat Certum Basic ID Instrukcja dla użytkowników Windows Vista Certyfikat Certum Basic ID wersja 1.3 Spis treści 1. INSTALACJA CERTYFIKATU... 3 1.1. KLUCZ ZAPISANY BEZPOŚREDNIO DO PRZEGLĄDARKI (NA TYM KOMPUTERZE),... 3 1.2.

Bardziej szczegółowo

Certyfikat Certum Basic ID. Instrukcja dla użytkowników Windows Vista. wersja 1.3 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Certyfikat Certum Basic ID. Instrukcja dla użytkowników Windows Vista. wersja 1.3 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Certyfikat Certum Basic ID Instrukcja dla użytkowników Windows Vista wersja 1.3 Spis treści 1. INSTALACJA CERTYFIKATU... 3 1.1. KLUCZ ZAPISANY BEZPOŚREDNIO DO PRZEGLĄDARKI (NA TYM KOMPUTERZE),... 3 1.2.

Bardziej szczegółowo

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instalacja i użytkowanie pod Windows Vista. wersja 1.0 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instalacja i użytkowanie pod Windows Vista. wersja 1.0 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver Instalacja i użytkowanie pod Windows Vista wersja 1.0 Spis treści 1. POBRANIE CERTYFIKATU SILVER... 3 2. IMPORT CERTYFIKATU DO PROGRAMU POCZTA SYSTEMU

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pobrania i instalacji. certyfikatu niekwalifikowanego na komputerze lub karcie kryptograficznej. wersja 1.4 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Instrukcja pobrania i instalacji. certyfikatu niekwalifikowanego na komputerze lub karcie kryptograficznej. wersja 1.4 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Instrukcja pobrania i instalacji certyfikatu niekwalifikowanego na komputerze lub karcie kryptograficznej wersja 1.4 Spis treści 1 NIEZBĘDNE ELEMENTY DO WGRANIA CERTYFIKATU NIEKWALIFIKOWANEGO NA KARTĘ

Bardziej szczegółowo

Windows W celu dostępu do i konfiguracji firewall idź do Panelu sterowania -> System i zabezpieczenia -> Zapora systemu Windows.

Windows W celu dostępu do i konfiguracji firewall idź do Panelu sterowania -> System i zabezpieczenia -> Zapora systemu Windows. Bezpieczeństwo Systemów Informatycznych Firewall (Zapora systemu) Firewall (zapora systemu) jest ważnym elementem bezpieczeństwa współczesnych systemów komputerowych. Jego główną rolą jest kontrola ruchu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA MICROSOFT LYNC 2010 ATTENDEE ORAZ KORZYTANIA Z WYKŁADÓW SYNCHRONICZNYCH

INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA MICROSOFT LYNC 2010 ATTENDEE ORAZ KORZYTANIA Z WYKŁADÓW SYNCHRONICZNYCH INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA MICROSOFT LYNC 2010 ATTENDEE ORAZ KORZYTANIA Z WYKŁADÓW SYNCHRONICZNYCH Wstęp Warunkiem uczestnictwa w wykładzie zdalnym jest zainstalowanie na komputerze ucznia uczestnika

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2383703 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 29.04. 40068.1 (13) (1) T3 Int.Cl. G07B 1/06 (11.01) G08G 1/017

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pobierania i weryfikacji zaświadczeń elektronicznych w portalu internetowym Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

Instrukcja pobierania i weryfikacji zaświadczeń elektronicznych w portalu internetowym Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Instrukcja pobierania i weryfikacji zaświadczeń elektronicznych w portalu internetowym Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa W dokumencie opisano sposób pobierania i weryfikowania zaświadczeń elektronicznych

Bardziej szczegółowo

Panel Administracyjny Spis treści:

Panel Administracyjny Spis treści: Panel Administracyjny Spis treści: 1. Wstęp - ogólne informacje dot. panelu Moje-Serwery.pl 2. Rejestracja konta w serwisie Moje-Serwery.pl i logowanie. 3. Dane konta - ustawienia konta użytkownika. 4.

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2224595 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 10.02.2010 10001353.1 (13) (51) T3 Int.Cl. H03K 17/96 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Connection Manager

Instrukcja obsługi Connection Manager Instrukcja obsługi Connection Manager Wydanie 1.0 2 Spis treści Informacje na temat aplikacji Menedżer połączeń 3 Pierwsze kroki 3 Otwieranie aplikacji Menedżer połączeń 3 Wyświetlanie statusu bieżącego

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Moduł kliencki Kodak Asset Management Software Stan i ustawienia zasobów... 1 Menu Stan zasobów... 2 Menu Ustawienia zasobów... 3 Obsługa alertów... 7 Komunikaty zarządzania zasobami...

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2445186 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.10.2011 11184611.9

Bardziej szczegółowo

Instalowanie certyfikatów celem obsługi pracy urządzenia SIMOCODE pro V PN z poziomu przeglądarki internetowej w systemie Android

Instalowanie certyfikatów celem obsługi pracy urządzenia SIMOCODE pro V PN z poziomu przeglądarki internetowej w systemie Android Instalowanie certyfikatów celem obsługi pracy urządzenia SIMOCODE pro V PN z poziomu przeglądarki internetowej w systemie Android Wstęp Dostępna od grudnia 2013 roku jednostka podstawowa SIMOCODE pro V

Bardziej szczegółowo

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu Wprowadzenie Memeo Instant Backup pozwala w łatwy sposób chronić dane przed zagrożeniami cyfrowego świata. Aplikacja regularnie i automatycznie tworzy kopie zapasowe ważnych plików znajdujących się na

Bardziej szczegółowo

PL B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL BUP 05/13. PIOTR WOLSZCZAK, Lublin, PL WUP 05/16. rzecz. pat.

PL B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL BUP 05/13. PIOTR WOLSZCZAK, Lublin, PL WUP 05/16. rzecz. pat. PL 221679 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 221679 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 396076 (51) Int.Cl. G08B 29/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MDM T-MOBILE DLA URZĄDZEŃ Z SYSTEMEM IOS (FAMOC V 3.18)

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MDM T-MOBILE DLA URZĄDZEŃ Z SYSTEMEM IOS (FAMOC V 3.18) INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MDM T-MOBILE DLA URZĄDZEŃ Z SYSTEMEM IOS (FAMOC V 3.18) ROZWIĄZANIE BIZNESOWE, DZIĘKI KTÓREMU ZYSKASZ PEŁNĄ KONTROLĘ NAD WSZYSTKIMI FIRMOWYMI URZĄDZENIAMI MOBILNYMI. T-MOBILE

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET

PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET. LOGOWANIE. AUTORYZACJA ZLECENIA. NOWY KLUCZ. PRZELEWY 5. ZLECENIA STAŁE 6. MODUŁ PRAWNY 7. DOSTĘP DO DEALINGNET 8. ANKIETA MIFID 9. CERTYFIKAT KWALIFIKOWANY JAK ZALOGOWAĆ

Bardziej szczegółowo

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web (www.login.eramail.pl) INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Internetowy serwis Era mail dostępny przez komputer z podłączeniem do Internetu (aplikacja sieci Web)

Bardziej szczegółowo

New Features in Allplan 2016-0. Allplan 2016. Nowy system licencjonowania w Allplan 2016-0

New Features in Allplan 2016-0. Allplan 2016. Nowy system licencjonowania w Allplan 2016-0 New Features in Allplan 2016-0 i Allplan 2016 Nowy system licencjonowania w Allplan 2016-0 ii Allplan 2016 Spis treści Nowy system licencji... 1 Aktywacja licencji w trybie online... 2 Zwrot licencji w

Bardziej szczegółowo

Skrócona karta informacyjna nt. rejestracji dla pracowników/użytkowników

Skrócona karta informacyjna nt. rejestracji dla pracowników/użytkowników Skrócona karta informacyjna nt. rejestracji dla pracowników/użytkowników Aktualizacja marzec 2017 Spis treści Rejestracja... 2 Aktywacja adresu e-mail... 9 Aktywacja telefonu komórkowego... 9 Nie pamiętasz

Bardziej szczegółowo

Certyfikat Certum Basic ID. Rejestracja certyfikatu. wersja 1.0

Certyfikat Certum Basic ID. Rejestracja certyfikatu. wersja 1.0 Certyfikat Certum Basic ID Rejestracja certyfikatu wersja 1.0 Spis treści 1. AKTYWACJA CERTYFIKATU... 3 1.1. GENEROWANIE PARY KLUCZY... 3 1.1.1. Generowanie pary kluczy klucze generowane w przeglądarce:...

Bardziej szczegółowo

Avigilon Control Center 6 Uaktualnienie oprogramowania

Avigilon Control Center 6 Uaktualnienie oprogramowania Avigilon Control Center 6 Uaktualnienie oprogramowania Podczas aktualizacji do oprogramowania ACC 6, oprogramowanie i licencje wymagają aktualizacji. UWAGA: Tylko oprogramowanie ACC 5.x można uaktualnić

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z Certyfikatów CC Signet w programie MS Outlook 98

Korzystanie z Certyfikatów CC Signet w programie MS Outlook 98 Korzystanie z Certyfikatów CC Signet w programie MS Outlook 98 1. Wprowadzenie... 2 2. Podpisywanie i szyfrowanie wiadomości pocztowych... 2 2.1. Wysyłanie wiadomości z podpisem cyfrowym... 3 2.2. Odbieranie

Bardziej szczegółowo

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instrukcja dla uŝytkowników Windows Vista. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instrukcja dla uŝytkowników Windows Vista. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver Instrukcja dla uŝytkowników Windows Vista wersja 1.1 Spis treści 1. POBRANIE CERTYFIKATU SILVER... 3 2. IMPORTOWANIE CERTYFIKATU DO PROGRAMU POCZTA SYSTEMU

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1689214 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 19.01.06 06091.4 (1) Int. Cl. H0B37/02 (06.01) (97) O

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe informacje dotyczące przekazywania do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego informacji kanałem teletransmisji

Szczegółowe informacje dotyczące przekazywania do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego informacji kanałem teletransmisji Szczegółowe informacje dotyczące przekazywania do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego informacji kanałem teletransmisji Niniejsze szczegółowe informacje odnoszą się do informacji przekazywanych do Bankowego

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 161679 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 24.06.0 064.7 (1) Int. Cl. B60R21/01 (06.01) (97) O udzieleniu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja logowania i realizacji podstawowych transakcji w systemie bankowości internetowej dla klientów biznesowych BusinessPro.

Instrukcja logowania i realizacji podstawowych transakcji w systemie bankowości internetowej dla klientów biznesowych BusinessPro. Instrukcja logowania i realizacji podstawowych transakcji w systemie bankowości internetowej dla klientów biznesowych BusinessPro aktualizacja: 12 czerwca 2017 r. Spis treści: 1. Pierwsze logowanie do

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie online 3.1. Wydanie 1

Udostępnianie online 3.1. Wydanie 1 Udostępnianie online 3.1 Wydanie 1 2008 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nokia, Nokia Connecting People i Nseries są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA AKTYWACJI I INSTALACJI CERTYFIKATU ID

INSTRUKCJA AKTYWACJI I INSTALACJI CERTYFIKATU ID Instrukcja jak aktywować certyfikat BASIC ID oraz PROFESSIONAL ID znajduje się na stronie www.efpe.pl dla zalogowanych użytkowników. Login i hasło do strony efpe.pl znajduje się wewnątrz twojego identyfikatora

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja A POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

Zygmunt Kubiak Instytut Informatyki Politechnika Poznańska

Zygmunt Kubiak Instytut Informatyki Politechnika Poznańska Zygmunt Kubiak Instytut Informatyki Politechnika Poznańska Programowanie aplikacji sieci Ethernet Przykład 1 Na podstawie: Monk S.: Arduino dla początkujących, HELION, Gliwice 2014 2 Arduino z nakładką

Bardziej szczegółowo

Usługa Moje faktury w ING BankOnLine

Usługa Moje faktury w ING BankOnLine Usługa Moje faktury w ING BankOnLine Usługa Moje faktury to nowoczesny sposób płatności za faktury/rachunki poprzez system bankowości internetowej ING BankOnLine. Możesz zastąpić tradycyjne papierowe faktury

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Program PowerPoint dostarczany jest w pakiecie Office i daje nam możliwość stworzenia prezentacji oraz uatrakcyjnienia materiału, który chcemy przedstawić. Prezentacje

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2074843. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.09.2007 07818485.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2074843. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.09.2007 07818485. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 74843 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.09.07 0781848.0 (13) (1) T3 Int.Cl. H04W 4/12 (09.01) Urząd

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1. PRZEGLĄD BRAMOFONU SAFE...

ROZDZIAŁ 1. PRZEGLĄD BRAMOFONU SAFE... Spis treści INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. PRZEGLĄD BRAMOFONU SAFE... 2 1.3. WYMAGANIA SYSTEMU... 2 ROZDZIAŁ 2. APLIKACJA I URZĄDZENIE.... 4 2.1. DODAWANIE BRAMOFONU DO APLIKACJI... 4 2.2.

Bardziej szczegółowo

Współpraca z platformą Emp@tia. dokumentacja techniczna

Współpraca z platformą Emp@tia. dokumentacja techniczna Współpraca z platformą Emp@tia dokumentacja techniczna INFO-R Spółka Jawna - 2013 43-430 Pogórze, ul. Baziowa 29, tel. (33) 479 93 29, (33) 479 93 89 fax (33) 853 04 06 e-mail: admin@ops.strefa.pl Strona1

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA obsługi certyfikatów

INSTRUKCJA obsługi certyfikatów INSTRUKCJA obsługi certyfikatów dla użytkownika bankowości internetowej Pocztowy24 z wybraną metodą autoryzacji Certyfikat Spis treści 1. Wstęp... 3 1.1 Wymagania techniczne... 3 2. Certyfikat jako jedna

Bardziej szczegółowo

Instrukcja odnawiania certyfikatów. przez stronę elektronicznypodpis.pl

Instrukcja odnawiania certyfikatów. przez stronę elektronicznypodpis.pl Instrukcja odnawiania certyfikatów przez stronę elektronicznypodpis.pl Lipiec, 2015 Spis treści 1. WPROWADZENIE... 3 2. WYPEŁNIENIE FORMULARZA WWW... 4 3. ODNAWIANIE CERTYFIKATU KWALIFIKOWANEGO... 7 3.1

Bardziej szczegółowo

Opis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzających możliwość podpisania wniosku bezpośrednio w oknie przeglądarki.

Opis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzających możliwość podpisania wniosku bezpośrednio w oknie przeglądarki. Opis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzających możliwość podpisania wniosku bezpośrednio w oknie przeglądarki. Wstęp. Opisane poniżej zmiany wprowadzają modyfikacje platformy e-giodo w zakresie

Bardziej szczegółowo

Usuwanie ustawień sieci eduroam

Usuwanie ustawień sieci eduroam Wymagania wstępne Aby korzystać z sieci eduroam działającej na Politechnice Lubelskiej należy 1. posiadać działający adres e-mail w domenie pollub.pl, który zazwyczaj ma postać i.nazwisko@pollub.pl (w

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla użytkownika korzystającego z Usługi Moje faktury

Instrukcja dla użytkownika korzystającego z Usługi Moje faktury Instrukcja dla użytkownika korzystającego z Usługi Moje faktury Usługa Moje faktury to nowoczesny sposób płatności za faktury/rachunki poprzez system bankowości internetowej ING BankOnLine. Możesz zastąpić

Bardziej szczegółowo

EuroFirma Sklep Internetowy do programów

EuroFirma Sklep Internetowy do programów EuroFirma Sklep Internetowy do programów humansoft HermesMała Firma humansoft HermesStandard Bielsko-Biała,październik 2008 do obsługi sklepu internetowego Instrukcja modułu Sklep Internetowy do programu

Bardziej szczegółowo

Archiwum DG 2016 PL-SOFT

Archiwum DG 2016 PL-SOFT 2 1 to kompleksowe narzędzie ochrony Twoich danych genealogicznych utworzonych w programie Drzewo genealogiczne. Aplikacja nie wymaga instalacji na komputerze i jest uruchamiana bezpośrednio z dysku USB.

Bardziej szczegółowo

WINDOWS Instalacja serwera WWW na systemie Windows XP, 7, 8.

WINDOWS Instalacja serwera WWW na systemie Windows XP, 7, 8. WINDOWS Instalacja serwera WWW na systemie Windows XP, 7, 8. Gdy już posiadamy serwer i zainstalowany na nim system Windows XP, 7 lub 8 postawienie na nim serwera stron WWW jest bardzo proste. Wystarczy

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1701111 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.03.2005 05090064.6 (51) Int. Cl. F24H9/20 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

Cechy systemu X Window: otwartość niezależność od producentów i od sprzętu, dostępny kod źródłowy; architektura klient-serwer;

Cechy systemu X Window: otwartość niezależność od producentów i od sprzętu, dostępny kod źródłowy; architektura klient-serwer; 14.3. Podstawy obsługi X Window 14.3. Podstawy obsługi X Window W przeciwieństwie do systemów Windows system Linux nie jest systemem graficznym. W systemach Windows z rodziny NT powłokę systemową stanowi

Bardziej szczegółowo

Opcje Fiery1.3 pomoc (klient)

Opcje Fiery1.3 pomoc (klient) 2015 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 28 stycznia 2015 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów

Ministerstwo Finansów Ministerstwo Finansów System e-deklaracje Instrukcja użytkownika Wersja 1.00 1/21 SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE...3 WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO SKŁADANIA DEKLARACJI ZA POMOCĄ INTERAKTYWNYCH FORMULARZY...3

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna bankowość efirma24

Bezpieczna bankowość efirma24 Bezpieczna bankowość efirma24 Bezpieczne logowanie Zapoznaj się z podstawowymi zasadami bezpiecznego korzystania z bankowości elektronicznej w SK banku. Przed zalogowaniem się do systemu internetowego

Bardziej szczegółowo

Autoryzacja zleceń z użyciem aplikacji Java Web Start "Pocztowy24Podpis"

Autoryzacja zleceń z użyciem aplikacji Java Web Start Pocztowy24Podpis Autoryzacja zleceń z użyciem aplikacji Java Web Start "Pocztowy24Podpis" Wymagania systemowe Aplikacja Java Web Start (dalej JWS) jest samodzielną aplikacją Java uruchamianą z poziomu przeglądarki internetowej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Menadżer Licencji Wersja 2013.0.1 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 2 AKTUALIZACJA SERWISU KLUCZA HASP ORAZ ZDALNEGO SERWISU KLUCZA... 3 3 INSTALACJA... 3 4 MONITOR MENADŻERA LICENCJI...

Bardziej szczegółowo

Integracja oprogramowania GASTRO z systemem Blue Pocket

Integracja oprogramowania GASTRO z systemem Blue Pocket Integracja oprogramowania GASTRO z systemem Blue Pocket I. Wstęp 1. Czym jest blue pocket? blue pocket to mobilna aplikacja na telefony komórkowe - w szczególności smartfony, która umożliwia bezpłatne

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system usług certyfikacyjnych. Dokumentacja użytkownika. Obsługa wniosków certyfikacyjnych i certyfikatów. Wersja dokumentacji 1.

Zintegrowany system usług certyfikacyjnych. Dokumentacja użytkownika. Obsługa wniosków certyfikacyjnych i certyfikatów. Wersja dokumentacji 1. Dokumentacja użytkownika Zintegrowany system usług certyfikacyjnych Obsługa wniosków certyfikacyjnych i certyfikatów Wersja dokumentacji 1.05 Unizeto Technologies SA - www.unizeto.pl Autorskie prawa majątkowe

Bardziej szczegółowo

Usługa wyciągi elektroniczne Przewodnik Użytkownika

Usługa wyciągi elektroniczne Przewodnik Użytkownika Usługa wyciągi elektroniczne Przewodnik Użytkownika 2012-01-30 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 3 2. Przesyłanie wyciągów pocztą elektroniczną... 3 3. Przeglądanie wyciągów w Repozytorium... 3 3.1. Wymagania techniczne...

Bardziej szczegółowo

Kluczem jest telefon

Kluczem jest telefon Kluczem jest telefon AirKey System zamknięć do elastycznych zastosowań Tak dynamiczny, jak potrzeby klientów AirKey to innowacja EVVA. Adresowany głównie do firm mających wiele lokalizacji. Zaprojektowany

Bardziej szczegółowo

Motorola Phone Tools. Krótkie wprowadzenie

Motorola Phone Tools. Krótkie wprowadzenie Motorola Phone Tools Krótkie wprowadzenie Spis treści Minimalne wymagania... 2 Przed instalacją Motorola Phone Tools... 3 Instalowanie Motorola Phone Tools... 4 Instalacja i konfiguracja urządzenia przenośnego...

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2161881 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 20.05.2008 08748622.1 (13) (51) T3 Int.Cl. H04L 29/08 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po Sklepie Windows Phone

Przewodnik po Sklepie Windows Phone Przewodnik po Sklepie Windows Phone Wzbogać swój telefon o aplikacje i gry ze Sklepu Windows Phone. Aplikacje i gry możesz kupować w dwóch dogodnych miejscach: W telefonie (na ekranie startowym naciśnij

Bardziej szczegółowo

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1690978 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.02.2005 05101042.9 (13) T3 (51) Int. Cl. D06F81/08 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pobrania i instalacji. certyfikatu Microsoft Code Signing. wersja 1.4

Instrukcja pobrania i instalacji. certyfikatu Microsoft Code Signing. wersja 1.4 Instrukcja pobrania i instalacji certyfikatu Microsoft Code Signing wersja 1.4 Spis treści 1. WSTĘP... 4 2. TWORZENIE CERTYFIKATU... 4 3. WERYFIKACJA... 9 3.1. WERYFIKACJA DOKUMENTÓW... 9 3.1.1. W przypadku

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika ul. Zawalna 1/5 51-118 Wrocław e-mail: biuro@innotechtion.pl www.innotechtion.pl Spis treści 1 Instalacja oprogramowania SMS Studio...2 2 Pierwsze uruchomienie... 4 2.1 Rejestracja...

Bardziej szczegółowo

ZESTAW PLATINUM. - instrukcja pobrania i instalacji certyfikatu niekwalifikowanego wersja 1.2

ZESTAW PLATINUM. - instrukcja pobrania i instalacji certyfikatu niekwalifikowanego wersja 1.2 ZESTAW PLATINUM - instrukcja pobrania i instalacji certyfikatu niekwalifikowanego wersja 1.2 Spis treści 1. ZAMÓWIENIE I ZAKUP ZESTAWU PLATINUM...3 2. ZESTAW PLATINUM INSTALACJA I AKTYWACJA PROFILU NA

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU MODEM SETUP for Nokia 6310i Copyright 2001 Nokia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści 1. WSTĘP...1 2. INSTALOWANIE PROGRAMU MODEM SETUP FOR NOKIA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZMIANY METODY AUTORYZACJI W SERWISIE KB24

INSTRUKCJA ZMIANY METODY AUTORYZACJI W SERWISIE KB24 INSTRUKCJA ZMIANY METODY AUTORYZACJI W SERWISIE KB24 Co to jest KB token i token wielofunkcyjny? KB token (inaczej token mobilny) jest aplikacją instalowaną w telefonie komórkowym, umożliwiającą generowanie

Bardziej szczegółowo

GSMONLINE.PL. T-Mobile wprowadza platformę T-Mobile Cloud - aktualizacja Polski T-

GSMONLINE.PL. T-Mobile wprowadza platformę T-Mobile Cloud - aktualizacja Polski T- GSMONLINE.PL T-Mobile wprowadza platformę T-Mobile Cloud - aktualizacja 2 2013-04-22 Polski T- Miroslav Rakowski Mobile zaprezentował dziś pierwsze usługi z pakietu T-Mobile Cloud. Na razie będą to usługi

Bardziej szczegółowo

Płatny dostęp do treści przez system płatności PayU na WordPressie [TUTORIAL]

Płatny dostęp do treści przez system płatności PayU na WordPressie [TUTORIAL] Płatny dostęp do treści przez system płatności PayU na WordPressie [TUTORIAL] pracabezszefa.pl/platny-dostep-tresci-system-platnosci-payu-wordpress Marek Duda 14.09.2016 Chcesz uruchomić płatny dostęp

Bardziej szczegółowo

Opcje Fiery1.3 pomoc (serwer)

Opcje Fiery1.3 pomoc (serwer) 2015 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 28 stycznia 2015 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

PHICS - Polish Harbours Information & Control System Dokumentacja użytkownika System weryfikacji autentyczności polskich dokumentów marynarzy

PHICS - Polish Harbours Information & Control System Dokumentacja użytkownika System weryfikacji autentyczności polskich dokumentów marynarzy PHICS - Polish Harbours Information & Control System Dokumentacja użytkownika System weryfikacji autentyczności polskich dokumentów marynarzy Zielona Góra, kwiecień 2014 DOKUMENTACJA ZMIAN: Lp. Wersja

Bardziej szczegółowo

Logowanie do aplikacji TETA Web. Instrukcja Użytkownika

Logowanie do aplikacji TETA Web. Instrukcja Użytkownika Logowanie do aplikacji TETA Web Instrukcja Użytkownika Spis treści 1 Wstęp... 2 1.1 O tym dokumencie... 2 1.2 Przyjęte oznaczenia... 2 1.3 Cel i zakres systemu... 2 1.4 Instalacja wtyczki Silverlight...

Bardziej szczegółowo

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Eura-Tech Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Pobieranie aplikacji Przed rozpoczęciem ustawiania kamery IP, pobierz i zainstaluj aplikację Eura Cam. W sklepie Google Play wyszukaj aplikację EuraCam Funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

World Wide Web? rkijanka

World Wide Web? rkijanka World Wide Web? rkijanka World Wide Web? globalny, interaktywny, dynamiczny, wieloplatformowy, rozproszony, graficzny, hipertekstowy - system informacyjny, działający na bazie Internetu. 1.Sieć WWW jest

Bardziej szczegółowo

Podręcznik aplikacji Planet Pay HCE Wallet. Wersja nr 1

Podręcznik aplikacji Planet Pay HCE Wallet. Wersja nr 1 Podręcznik aplikacji Planet Pay HCE Wallet Wersja nr 1 Technologia HCE Host Card Emulation Technologia HCE (Host Card Emulation) to najnowszy kierunek w płatnościach mobilnych. Zaletą tej technologii jest

Bardziej szczegółowo

Program GroupWise WebAccess interfejs podstawowy

Program GroupWise WebAccess interfejs podstawowy Program GroupWise WebAccess interfejs podstawowy 21 listopada 2011 Novell Skrócona instrukcja obsługi Po zainstalowaniu przez administratora systemu oprogramowania GroupWise 2012 WebAccess można korzystać

Bardziej szczegółowo

Fiery Remote Scan. Uruchamianie programu Fiery Remote Scan. Skrzynki pocztowe

Fiery Remote Scan. Uruchamianie programu Fiery Remote Scan. Skrzynki pocztowe Fiery Remote Scan Program Fiery Remote Scan umożliwia zarządzanie skanowaniem na serwerze Fiery server i drukarce ze zdalnego komputera. Programu Fiery Remote Scan można użyć do wykonania następujących

Bardziej szczegółowo

2008 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nokia, Nokia Connecting People i Nseries są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy

2008 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nokia, Nokia Connecting People i Nseries są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Pobierz! Wydanie 1 2008 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nokia, Nokia Connecting People i Nseries są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Sygnał dźwiękowy

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Informacje dotyczą postępowania w różnego rodzaju sytuacjach oraz zależności

Bardziej szczegółowo

Instalowanie dodatku Message Broadcasting

Instalowanie dodatku Message Broadcasting Message Broadcasting Message Broadcasting jest dodatkiem dla EasyMP Monitor. Dodatek ten umożliwia użytkownikom o uprawnieniach administratora wysyłanie wiadomości i ogłoszeń do jednego lub więcej projektorów

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA POBIERANIA ZAŚWIADCZEŃ ELEKTRONICZNYCH

INSTRUKCJA POBIERANIA ZAŚWIADCZEŃ ELEKTRONICZNYCH INSTRUKCJA POBIERANIA ZAŚWIADCZEŃ ELEKTRONICZNYCH Dostęp do zaświadczeń elektronicznych jest możliwy dla czynnych członków izby, po zalogowaniu się do PORTALU PIIB znajdującego się na stronie Polskiej

Bardziej szczegółowo

JVC CAM Control (na telefony iphone) Instrukcja obsługi

JVC CAM Control (na telefony iphone) Instrukcja obsługi JVC CAM Control (na telefony iphone) Instrukcja obsługi Polski To jest instrukcja obsługi oprogramowania (na telefony iphone) urządzenia Live Streaming Camera GV LS2/GV LS1 wyprodukowanego przez firmę

Bardziej szczegółowo

e-awizo SYSTEM POTWIERDZANIA DORĘCZEŃ POCZTY ELEKTRONICZNEJ

e-awizo SYSTEM POTWIERDZANIA DORĘCZEŃ POCZTY ELEKTRONICZNEJ e-awizo SYSTEM POTWIERDZANIA DORĘCZEŃ POCZTY ELEKTRONICZNEJ www.e-awizo.pl BrainSoft sp. z o. o. ul. Bolesława Chrobrego 14/2 65-052 Zielona Góra tel.68 455 77 44 fax 68 455 77 40 e-mail: biuro@brainsoft.pl

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2003466 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 12.06.2008 08460024.6 (13) (51) T3 Int.Cl. G01S 5/02 (2010.01)

Bardziej szczegółowo

Wirtualizacja panelu HMI w systemie LOGO!

Wirtualizacja panelu HMI w systemie LOGO! Wirtualizacja panelu HMI w systemie LOGO! Przy okazji prezentacji sieciowych możliwości LOGO! 8 (co robimy od EP9/2016) przedstawimy drobną sztuczkę, dzięki której będzie można korzystać z możliwości panelu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I AKTYWACJI KB TOKENA

INSTRUKCJA INSTALACJI I AKTYWACJI KB TOKENA INSTRUKCJA INSTALACJI I AKTYWACJI KB TOKENA Co to jest KB token i token sprzętowy? KB token (inaczej token mobilny) jest aplikacją instalowaną w telefonie komórkowym, umożliwiającą generowanie haseł jednorazowych.

Bardziej szczegółowo

Platforma e-learningowa

Platforma e-learningowa Platforma e-learningowa skrócona instrukcja obsługi. Aby uruchomić platformę e-learningową, należy otworzyć przeglądarkę internetową, a następnie wpisać adres http://aok.learnway.eu/ - wyświetlony zostanie

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Urząd Podawczy

Elektroniczny Urząd Podawczy Elektroniczny Urząd Podawczy Dzięki Elektronicznemu Urzędowi Podawczemu Beneficjent może wypełnić i wysłać formularz wniosku o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja Programu

1. Instalacja Programu Instrukcja obsługi dla programu Raporcik 2005 1. Instalacja Programu Program dostarczony jest na płycie cd, którą otrzymali Państwo od naszej firmy. Aby zainstalować program Raporcik 2005 należy : Włożyć

Bardziej szczegółowo

Outlook Instrukcja podpisywania i szyfrowania wiadomości certyfikatem niekwalifikowanym.

Outlook Instrukcja podpisywania i szyfrowania wiadomości  certyfikatem niekwalifikowanym. Outlook 2016. Instrukcja podpisywania i szyfrowania wiadomości e-mail certyfikatem niekwalifikowanym. Białystok, 16-08-2017 Spis treści 1 Podpisywanie wiadomości e-mail certyfikatem niekwalifikowanym....

Bardziej szczegółowo

ZESTAW ENTERPRISE ID. instrukcja pobrania i instalacji certyfikatu niekwalifikowanego. wersja 1.3

ZESTAW ENTERPRISE ID. instrukcja pobrania i instalacji certyfikatu niekwalifikowanego. wersja 1.3 ZESTAW ENTERPRISE ID instrukcja pobrania i instalacji certyfikatu niekwalifikowanego wersja 1.3 Spis treści 1 ZAMÓWIENIE I ZAKUP ZESTAWU PLATINUM.... 3 2 ZESTAW PLATINUM - INSTALACJA I AKTYWACJA PROFILU

Bardziej szczegółowo