(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.09.2004 04769492.2"

Transkrypt

1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: (13) T3 (51) Int. Cl. G07B15/00 H04K1/00 ( ) ( ) (97) O udzieleniu patentu europejskiego ogłoszono: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej Europejski Biuletyn Patentowy 2009/52 EP B1 (54) Tytuł wynalazku: Aktywny bilet z dynamiczną cechą, jak na przykład obraz, z różnymi opcjami walidowania (30) Pierwszeństwo: US (43) Zgłoszenie ogłoszono: Europejski Biuletyn Patentowy 2006/24 (45) O złożeniu tłumaczenia patentu ogłoszono: Wiadomości Urzędu Patentowego 06/2010 (73) Uprawniony z patentu: Nokia Corporation, Espoo, FI (72) Twórca (y) wynalazku: PL/EP T3 SAARINEN Petteri, Helsinki, FI LAHTEENMAKI Mia, Helsinki, FI YAN Zheng, Espoo, FI (74) Pełnomocnik: Kulikowska & Kulikowski sp.j. rzecz. pat. Piotrowicz Alicja Warszawa 12 skr. poczt. 130 Uwaga: W ciągu dziewięciu miesięcy od publikacji informacji o udzieleniu patentu europejskiego, każda osoba może wnieść do Europejskiego Urzędu Patentowego sprzeciw dotyczący udzielonego patentu europejskiego. Sprzeciw wnosi się w formie uzasadnionego na piśmie oświadczenia. Uważa się go za wniesiony dopiero z chwilą wniesienia opłaty za sprzeciw (Art. 99 (1) Konwencji o udzielaniu patentów europejskich).

2 19947/PE/10 EP B1 Opis TŁO WYNALAZKU 1. Dziedzina wynalazku [0001] Wynalazek dotyczy schematu sprzedaży biletów, a w szczególności cyfrowego schematu sprzedaży biletów do stosowania w połączeniu z telefonem komórkowym albo terminalem. 2. Opis stanu techniki [0002] Istnieje wiele znanych sposobów dostarczania biletu, tak aby umożliwić komuś uzyskanie dostępu na wydarzenie albo do miejsca. Jednym ze znanych sposobów jest dystrybucja fizycznego biletu posiadającego wydrukowane na nim czas oraz miejsce wydarzenia. Bilet jest zazwyczaj przekazywany bramkarzowi gdy ktoś wchodzi do miejsca, w którym odbywa się wydarzenie. Jednak, ze znanymi fizycznymi biletami związanych jest kilka niedogodności, takich jak: 1) nie mogą one być dostarczone w formie cyfrowej. Innymi słowy, niemożliwe jest dostarczenie biletu na odległość. 2) Większości przypadków, trudno sprawdzić czy dany bilet został skradziony np. bilet na obraz. 3) Trudno jest cyfrowo zarządzać biletami. 4) Na fizyczny bilet zużywa się dużą ilość papieru. [0003] Ostatnio, zostały opracowane bilety cyfrowe i są one obecnie wykorzystywane, co obejmuje ich stosowanie w telefonach komórkowych albo terminalach. Bilet cyfrowy jest certyfikatem, który gwarantuje pewne prawa dla właściciela biletu. Istnieje wiele zastosowań biletów cyfrowych, które

3 2 obejmują, np. pieczęć elektroniczną, kupon elektroniczny albo voucher. Ale większość biletów cyfrowych są jedynie cyfrowymi tekstowymi biletami, w których prawa właściciela biletu opisane są tekstem. [0004] Obecnie bilet cyfrowy staje się coraz bardziej popularny, co wprowadza pewne problemy. Bilety cyfrowe są odpowiednie do sieciowego dostarczania, co sprawia, że mogą zostać łatwo zmienione, podrobione albo super dystrybuowane (ang. superdistributed) bez żadnych zmian i sprawdzania. Cyfrowa kopia biletu może być taka sama jak oryginał, a zatem weryfikacja biletu przy odkupieniu jest utrudniona. Wiele rozwiązań zostało zaproponowane dla ochrony biletów cyfrowych, ale dodatkowa ochrona często sprawia, że schemat cyfrowego biletu jest zbyt skomplikowane, i powoduje zatem problemy z użytecznością, które utrudniają korzystanie z cyfrowego biletu. [0005] Przykładowo, w środowisku mobilnym bilet cyfrowy posiada kilka znanych niedogodności. Głównie są one związane z kwestiami bezpieczeństwa. Bardzo proste jest wysłanie cyfrowych informacji z terminalu do terminalu, a więc możliwa jest super dystrybucja biletów bez właściwych środków bezpieczeństwa. Aby rozwiązać ten problemu zostały opracowane różne techniki. Wiele schematów zatwierdzania biletu jest dość skomplikowana i zmniejsza użyteczność takich schematów cyfrowego biletu. [0006] Zasadniczo, mobilna sprzedaż biletów stanowi problem ze względu na kwestię ochrony przed kopiowaniem. Obecnie w użyciu istnieją dwie znane podstawowe oferty: 1. Mobilna sprzedaż biletów jest obecnie wykorzystywana w zastrzeżonych formatach i wykorzystywana tylko w programach sprzedaży

4 3 biletów o niskiej wartości i niskiego ryzyka (np. sprzedaż biletów oparta na wiadomościach SMS) albo kodach kreskowych. Rozwiązanie to posiada niedogodność ochrony przed kopiowaniem, taką że nie ma żadnej ochrony: tylko pierwszy, który przedstawia bilet otrzymuje towary/dostęp. Wymaga to podwójnego sprawdzenia przy sprawdzeniu ważności. Inną opcją jest to, że dodatkowo wymagany jest pewien rodzaj identyfikacji użytkownika (np. numer telefonu, prawo jazdy). Problem polega na tym, że sprawdzenie ważności biletu powinna być bardzo szybkim proces, a to spowalnia ten proces. 2. Inną alternatywą jest wykorzystanie mechanizmów zabezpieczeń dla sprawdzeniu ważności i przechowywania biletu. Tradycyjne sposoby kryptograficzne, takie jak szyfrowanie/deszyfrowanie, podpis cyfrowy, itp., są wykorzystywane do ochrony tekstowego cyfrowego biletu, ale jest to skomplikowane i kosztowne przy urządzeniach mobilnych/usługach, ponieważ powinny one korzystać z tego samego schematu, i problem występuje w punkcie sprzedaży biletu, z następujących powodów: a) przy otrzymaniu biletu wymagana jest weryfikacja. b) W trakcie sprzedaży pomiędzy urządzeniem właściciela biletu a urządzeniem punktu sprzedaży wymagane jest podwójna weryfikacja. Obydwa stwarzają dodatkowe koszty komunikacji i procesu. Zarządzanie kluczami jest trudnym zadaniem. Utworzenie schematu jest również bardzo drogie. Należy osiągnąć kompromis pomiędzy wysokim bezpieczeństwem a łatwym korzystaniem. [0007] Ponadto, znane bilety cyfrowe posiadają kilka innych niedociągnięć, takich jak: 1) Proste jest wykonanie nielegalnej kopii znanego biletu cyfrowego, która nie jest możliwa do sprawdzenia bez pomocy komputera. 2) Ochrona przed

5 4 kopiowaniem biletów cyfrowych jest zazwyczaj trudna do zrealizowania, ponieważ, na przykład, kryptografia i klucze w kryptografii są skomplikowane i potencjalnie ryzykowne albo kosztowne, ponieważ wymaga to zabezpieczonych elementów sprzętu na terminalu, itp. 3) Stosowalność znanych biletów cyfrowych stanowi problem ze względu na skomplikowaną ochronę opartą na kryptografii. 4) Przy znanym bilecie cyfrowym trudne jest przeprowadzenie sprawdzenia sprzedaży/sprawdzeniu ważności, tzn. niemożliwe jest sprawdzenie/kontrola poprzez człowieka bez komputerów. 5) Bilet cyfrowy utrudnia dodatkowe wsparcie działalności dla dodatkowych dochodów. 6) Cykl użytkowania znanego biletu cyfrowego jest krótki, a po wydaniu zawartość biletu jest trudna do przedłożenia ważności albo aktualizacji (obecnie wydaje się nowy bilet, jednak użytkownik musi zazwyczaj usunąć stary bilet.) STRESZCZENIE WYNALAZKU [0008] Wynalazek dostarcza rozwiązania powyższych problemów ze stanu techniki. [0009] W najszerszym sensie, wynalazek dostarcza nowego i unikalnego sposobu oraz urządzenia do dostarczania aktywnego biletu w terminalu mobilnym do wykorzystania poprzez użytkowników terminali mobilnych, w którym co najmniej jeden bilet aktywny posiada cechę biletu, które zmienia się dynamicznie na podstawie jednego albo więcej stanów cyklu użytkowania aktywnego biletu. Dynamiczne zmiany cechy biletu obejmują zarówno zmiany multimedialne albo zmiany innych danych prezentacji, w tym tekstu, dźwięku, animacji, obrazu, zdjęć; albo przesunięcia terminalu mobilnego, emisji światła z niego, zmiany kształtu; albo pewnych ich kombinacji.

6 5 [0010] Aktywny bilet może posiadać różne stany w jego cyklu użytkowania, takie jak zakup, szablon, wstępnie walidowany, walidowany, nieważny w odniesieniu do niektórych wydarzeń. Również serwis będący dostawcą biletu albo wystawca mogą wysłać nowe dane sterujące aby zmienić cechę i/lub zawartość aktywnego biletu. Te informacje przesyłane są jedynie na terminal mobilny pierwotnego nabywcy aktywnego biletu, tak więc nieautoryzowany (czyli piracki) super dystrybuowane bilety, jeśli takie są, nie otrzymają tej uaktualnionej informacji. Ponadto, możliwe jest również, aby zmienić cechę albo wygląd biletu zgodnie z tymi informacjami. [0011] Bilet jest aktywny tak, że zawiera algorytm albo program do zmiany jego danych multimedialnych albo innych danych prezentacji w zależności od sytuacji. Aktywny bilet może zawierać tekst, dźwięk, animacje, obraz albo zdjęcia razem albo indywidualnie, oraz algorytm do jego przedstawiania. [0012] Aktywny bilet jest dynamiczny w trakcie jego użytkowania, a ponadto, nowe dane sterujące mogą być przesyłane do zmiany algorytmu, nadaniu algorytmowi nowe wartości parametru albo zmiany innych danych prezentacji. Dane sterujące są częścią aktywnego biletu, ale odbierane są na przykład w określonym czasie i/albo lokalizacji, albo tuż przed tym kiedy bilet ma być używany. Te dane sterujące są wysyłane tylko do legalnie zakupionych biletów, a kopia wykonana nielegalnie pozostaje bez nich, ponieważ nie jest ona zarejestrowana u dostawcy usług biletowych albo wystawcy, który wysyła dane sterujące. Po otrzymaniu danych sterujących łatwo jest odróżnić aktywny bilet od nielegalnych biletów.

7 6 Bezpieczeństwo dla biletów o niskich i średnich wartościach jest tu wystarczające. [0013] Wynalazek pozwala na walidację biletu bez maszyn. Na przykład, z mechanizmem ochrony przed kopiowaniem aktywnego biletu, sprawdzenie ważności poprzez ludzkie oko jest prosta: część danych sterujących może zmienić wygląd biletu, na przykład, na określoną muzykę albo obraz z określonym tłem. Weryfikacja biletu może być prowadzona w oparciu o zmiany obrazu, zmiany dźwięku i/albo zmiany częstotliwości (zmiana czasu trwania) animacji. Bez danych sterujących bilet może brzmieć i wyglądać inaczej, wskazując, że bilet jest nieważny. Sprawdzenie ważności może ponownie zmienić status biletu. [0014] Sprawdzenie ważności biletu, według wynalazku, może być oparta na unikalnych dźwiękach dostarczanych poprzez aktywny bilet. Ten rodzaj mechanizmu funkcjonowania jest zazwyczaj niedrogi i może być przetwarzany na serwerze. Inną opcją jest użycie określonych dźwięków, które mogą być sprawdzone poprzez człowieka. [0015] Sprawdzenie ważności biletu może być również oparta na unikalnym świetle emitowanym poprzez aktywny bilet. Gdy aktywny bilet jest uruchamiany za pomocą funkcji sprawdzeniu ważności, może on emitować światło w sekwencjach rozpoznawalnych poprzez terminal sprawdzeniu ważności, na podstawie względnego czasu trwania sekwencji świetlnej intensywności, tak aby terminal sprawdzeniu ważności mógł stwierdzić czy bilet jest ważny, czy nie. Inną możliwością jest wykorzystanie względnej intensywności luminancji dla sygnalizacji.

8 7 [0016] W rzeczywistości, wynalazek jest aktywnym multimedialnym biletem, który może zastąpić obecnie istniejące bilety i dostarczyć więcej możliwości handlowych oraz elastyczności. Funkcja multimedialna aktywnego biletu pokazuje informacje dotyczące wyglądu biletu oraz inne informacje za pomocą obrazu, dźwięku, animacji albo ich kombinacji. Aktywny bilet jest dynamiczny, zawiera algorytm, aby zmieniać jego wygląd, gdy ma miejsce jakieś wydarzenie (przykładowo, gdy upływa okres ważności, gdy bilet został użyty, itp.). Ponadto, nowe dane sterujące mogą być również przesyłane do aktywnego biletu do dalszego sterowania przyszłym wyglądem biletu. [0017] Technika ta może być wykorzystana do zdalnego odnawiania oraz wysyłania informacji reklamowych do użytkownika biletu, jak również do organizowania kampanii związanych z biletem albo gry biletowej. [0018] Aktywny multimedialny bilet według wynalazku dostarcza również różnych opcji sprawdzania biletu na postawie dźwięku, światła, częstotliwość animacji i tak dalej. [0019] Niektóre korzyści aktywnego biletu według wynalazku są następujące: [0020] Z aktywnym biletem łatwe jest wprowadzenia rozrywki przy biletowej działalności, a zatem przyciągnięcie większej liczby aplikacji mobilnych biletu cyfrowego. Wspieranie różnych modeli handlowych jest elastyczne, co dla wystawców biletu dostarcza więcej możliwości pozyskiwania nowych przychodów. [0021] Aktywny bilet jest bardziej bezpieczny, trudniej wykonać jego kopię i łatwiej ją wykryć niż przy jakimkolwiek istniejącym bilecie. Ponieważ aktywny bilet oparty jest na

9 8 oprogramowaniu, może być wysłany do mikrotelefonu użytkownika biletu i automatycznie zainstalowany. W rezultacie, kopiowaniu obecnego wyglądu biletu staje się bezcelowe, ponieważ przyszły wygląd będzie różnił się od obecnego. W związku z tym trudno jest podrobić ważny bilet. [0022] Z powyższymi korzyściami, w stosunku do biletów ze stanu techniki aktywny bilet posiada zaawansowane możliwości wykorzystania, ponieważ weryfikacja krzyżowa podczas wykupu pomiędzy urządzeniem właściciela biletu a urządzeniem punktu wykupu nie jest konieczna. Poprzez obejrzenie i/albo odsłuchanie aktywnego biletu, inspektor wykupu może sprawdzić, czy bilet jest ważny. [0023] Aktywny bilet według wynalazku jest również łatwy do wdrożenia, ponieważ nie jest konieczna obsługa kluczy kryptograficznych przy terminalu i może być realizowane poprzez technologię Java. [0024] Aktywny bilet według wynalazku jest bardziej elastyczny i może elastycznie obsługiwać różne modele handlowe, ponieważ nadaje się do: kontroli/ weryfikacji biletu poprzez ludzkie oczy; cyfrowej weryfikacji biletu poprzez urządzenie; jeden pojemnik biletowy może obsługiwać wiele biletów, tak że każdy czas użytkowania biletu może się nie kończyć; działanie biletu może obejmować rozrywkę, dzięki czemu użytkownik może uczestniczyć w większej ilości aktywności powiązanych z biletem, takich jak współzawodnictwo, gry itp. [0025] Aktywny bilet według wynalazku jest bardziej ekonomiczny, ponieważ aktywny czas użytkowania biletu może się nie kończyć, może być wspólny dla różnych wydarzeń,

10 9 nośnik biletu może przechowywać kilka biletów, co wyeliminuje zużyty papier biletowy. [0026] Aktywny bilet według wynalazku jest bardziej znaczący, ponieważ audio i wideo przekazują o wiele więcej niż tekst, a aktywny multimedialny bilet może zawierać więcej albo bardziej zaawansowane informacje niż inne rodzaje biletu. [0027] Bilety cyfrowy są obecnie wykorzystywane w terminalach mobilnych. Terminale mobilne umożliwiają zakup, pobranie i przeglądanie biletów cyfrowych w dowolnym miejscu i czasie. W związku z tym, wynalazek stanowi prawdziwą wartość nie tylko dla użytkowników, ale również dla wystawców biletu. Dla użytkowników, ponieważ mogą wyświetlać bilet na terminalu mobilnym i łatwo kontaktować się z wystawcą bilet albo dostawcą usług. Dla wystawców biletu, ponieważ mają możliwość przekazywania informacji bezpośrednio do użytkowników i informowania ich o zmianach albo innych szczegółach również po dokonaniu zakupu. [0028] Aktywny bilet może być dostarczony za pośrednictwem Internetu albo sieci telefonii komórkowej. Jednym szczególnym sposobem dostarczania aktywnego biletu może być WAP (ang. Wireless Access Protocol) w standardzie MIDP z profilem informacji o urządzeniu mobilnym z zastosowaniem technologii Java, który dostarcza bilet do telefonów komórkowych. Bilet dostarczany jest poprzez aplikację Java, taką jak MIDlet, dlatego może być instalowany i odtwarzany w telefonach komórkowych z aktywną technologią Java, ale nie może być przesłany dalej po zakończeniu instalacji. Jednakże, ważne jest, aby pamiętać, że zakres wynalazku nie powinien ograniczać się tylko do środowisk opartych na programowaniu JAVA; zamiast tego, zakres wynalazku ma obejmować

11 10 implementacje inne niż te wykorzystujące środowiska oparte na programowaniu JAVA. [0029] Mniej bezpieczna prosta technika sprzedaży biletów według wynalazku pasowałoby do biletów, w których wystawca nie chce mieć określonych relacji ani aplikacji zabezpieczającej na terminalu mobilny. Wdrożenie nie wymaga bardzo konkretnej realizacji biletu na terminalu mobilnym i dlatego wdrożenie jest łatwe, ponieważ nie są wymagane sprzęt komputerowy, jako taki, czy platforma. [0030] Z ekonomicznego punktu widzenia, utworzenie schematu jest kluczowym punktem. Aby wprowadzić nową usługę, która może zastąpić istniejący schemat, bardzo ważne jest zapewnienie potencjału nowych możliwości osiągania przychodów. Wprowadzenie nowego schematu jest możliwe, gdy tworzy się go w oparciu o istniejącą infrastrukturę. Dlatego łatwiejsze jest to do stosowania przez dostawców usług. Zastosowania przewidziane w wynalazku obejmują, ale nie są ograniczone do: biletu wstępu (kino, opera, gry sportowe, muzeum), kompleksowego biletu multimedialnego obejmującego kampanię wydarzeń oraz bilet podróżnego (bilet autobusowy, bilet okresowy, bilet czasowy, bilet lotniczy), biletu klubowego (pływanie, tenis, itp. bilet członkowski), biletu grupowego (bilet szkolny), oraz bilet kampanii (np. kupon - z ofertą specjalną opisaną tekstowo, obrazowo i dźwiękowo, itp.). Jedna aplikacja aktywnego biletu może pracować jako folder biletu do równoległej albo szeregowej obsługi wszystkich powyższych biletów. Alternatywnie, bilety mogą posiadać różne aplikacje aktywnego biletu (np. pakiety aplikacji w technologii Java).

12 11 [0031] Oprócz wyżej wymienionych sposobów, wynalazek dotyczy również nowego i unikalnego terminala mobilnego do dostarczania aktywnego biletu do wykorzystania przez użytkowników terminali mobilnych, przy czym terminal mobilny zawiera moduł aplikacji mobilnego aktywnego biletu, który dostarcza co najmniej jeden aktywny bilet posiadający dynamicznie zmienną cechę biletu w jednym albo więcej stanach cyklu użytkowania aktywnego biletu, która posiada możliwość dostępu do innych elementów terminala (np. mportfel) poprzez bycie zweryfikowaną w terminalu jako zaufana, jak również jako nowego dostawcę usług biletowych do komunikacji z terminalem mobilnym, przy czym dostawca usług biletowych zawiera moduł wystawcy biletu, który dostarcza do terminala mobilnego albo co najmniej jeden aktywny bilet albo informacje sterujące do aktywacji albo dezaktywacji co najmniej jednego aktywnego biletu do wykorzystania przez użytkownika terminala mobilnego, przy czym co najmniej jeden aktywny bilet o cesze biletu zmieniającej się dynamicznie w jednym albo więcej stanów cyklu użytkowania aktywnego biletu. Wynalazek dotyczy również nowej sieci bezprzewodowej zgodnej z ww. implementacją Java. [0032] Biorąc pod uwagę wyposażone w Javę terminale mobilne, dodatki potrzebne do aktywnej sprzedaży biletów byłby niewielkie: Obsługa dla nowego typu biletu - albo inny sposób komunikowania się z terminalem, że jest to bilet. Zapewni to, że bilet jest automatycznie instalowany w folderze biletu. Taka obsługa może być dodany do Portfela Mobilnego (ang. Mobile Wallet). [0033] Aktywny bilet mógł być aplikacją MIDP, Personal Java, C pobraną do urządzenia. Opcjonalnie, na terminalu mógłby być

13 12 folder biletu, który obsługiwałby bilet. Może on częściowo przekazywać informację umieszczone w bilecie, takie jak reklama, ustawienia zakupu itp. (Dostawca usług biletowych albo wystawca powinien mieć zgodę na przekazywanie tych informacji.) [0034] Dane sterujące mogą być dołożone do aplikacji, albo może być pobrane gdy aplikacja nawiązuje komunikację z serwerem przy użyciu istniejących technologii komunikacyjnych. [0035] Wystawca biletu może zdalnie kontrolować dynamiczną cechę albo zmiany wyglądu poprzez token sterowania umieszczony w terminalu mobilnym. Wysyłanie tokena może być jednoznacznie oparte na kodzie IMEI (ang. International Mobile Equipment Identification) albo innej identyfikacji terminala albo abonenta, a nawet na adresie IP. Zatem, wysyłane informacje mogą dotrzeć tylko do osobistego zaufanego urządzenia zarejestrowanego użytkownika biletu. Synchronizacja może być oparta na zegarze wystawcy, tak aby trudno było zaatakować licznik czasu. Model ten nadaje się do przypadków, gdy wartość biletu jest wysoka, oczy ludzkie przeprowadzają sprawdzenie zakupu biletu albo sprawdzenie sprawdzeniu ważności odbywa się cyfrowo albo weryfikacja biletu odbywa się cyfrowo w sieci. Jest to również dogodne dla wystawcy aby transmitować (transmitować grupowo) dodatkowe multimedia do posiadaczy biletu, zatem łatwe jest skonfigurowanie sprzedaży biletów związane z rozrywką albo kampanią. [0036] Sprawdzenie ważności biletu poprzez człowieka może być oparta na prezentacji danych, które są dostępne tylko w przypadku gdy zostały odebrane dane sterujące. To sprawia, że

14 13 wcześniejsze kopiowanie jest znacznie trudniejsze, ale nadal sprawdzenie ważności bez maszyny jest bardzo proste. [0037] Sprawdzenie ważności na podstawie dźwięku może być realizowane na przykład ze względną zmianą częstotliwości. Ponadto znak dźwiękowy (znacznik czasu, miejsca, wydarzenia) może być również włączony do biletu przy użyciu tajnego klucza. Weryfikator wykorzystujący maszynę może używać tego samego tajnego klucza do wykrycia i sprawdzenia ważności biletu poprzez wysłuchanie dźwięku biletu. KRÓTKI OPIS FIGUNKU [0038] Figunek nie skalowany, zawiera następujące figury: Fig. 1 przedstawia schemat blokowy architektury schematu aktywnego biletu według wynalazku. Fig. 2 przedstawia schemat blokowy znanych transakcji mobilnych (MET) z formatem danych multimedialnego biletu, które mogą być wykorzystane do wdrożenia wynalazku. Fig. 3 przedstawia próbki biletu i obejmuje Fig. 3A, która pokazuje zakup biletu kinowego, Fig. 3B, która pokazuje ważny bilet kinowy oraz Fig. 3C, która pokazuje nieważny bilet kinowy. Fig. 4 jest przykładem dynamicznego wyglądu aktywnego biletu. Fig. 5 przedstawia wygląd bilet w stosie aktywnego biletu. Fig. 6 pokazuje wykres protokołu sprzedaży aktywnych biletów. Fig. 7 jest schematem sposobów związanych z ważnym aktywnym biletem (trzy alternatywne sposoby aktualizacji). Fig. 8a jest schematem wstępnego walidowania protokołu sprzedaży aktywnych biletów. Fig. 8b jest schematem protokołu sprzedaży aktywnych biletów z krzyżem sprawdzeniem.

15 14 Fig. 8c jest schematem protokołu sprzedaży aktywnych biletów opartym na lokalizacji. Fig. 9a jest schematem wykorzystania protokołu zakupu biletu. Fig. 9b jest schematem alternatywnego wykorzystania protokołu zakupu biletu. Fig. 10a jest schematem blokowym walidowania zakupu biletu. Fig. 10b jest schemat blokowy alternatywnego walidowania zakupu biletu. SZCZEGÓŁOWY OPIS WYNALAZKU Fig. 1: Architektura Schematu Aktywnego Biletu: [0039] Fig. 1 przedstawia architekturę schematu aktywnego biletu oznaczone ogólnie jako 20 posiadającą terminal mobilny 22 oraz dostawcę usług biletowych 24. [0040] Terminal mobilny 22 zawiera moduł transakcji biletowych 22a oraz moduł aplikacji mobilnej aktywnego biletu 22b. Moduł transakcji biletowych 22a posiada funkcjonalność do obsługi zakupu aktywnego biletu, która może być wdrożona jako m-portfel w telefonie komórkowym albo funkcja mikropłatności oparta na krótkiej wiadomości tekstowej (SMS), rozliczanie operatora, płatności kartą przy zakupie albo jakikolwiek obecny albo przyszły schemat płatności w zależności od modelu handlowego. Moduł aplikacji mobilnej aktywnego biletu 22b zawiera aplikację mobilną aktywnego biletu 22b, która jest zainstalowanym i uruchomionym biletem na terminalu mobilnym 22. Aplikacja mobilna aktywnego biletu 22b dostarcza co najmniej jeden aktywny bilet posiadający cechę biletu, która zmienia się dynamicznie z jednym albo więcej stanami cyklu użytkowania aktywnego biletu. Moduł aplikacji mobilnej aktywnego biletu 22b i aplikacja mobilna

16 15 aktywnego biletu 22b odpowiedzialne są za kontaktowanie się z dostawcą biletu 24 (wystawcą oraz inspektorem) i łączenie się z modułem transakcji biletowych 22a dla przeprowadzenia transakcji biletowej (np. płatności). Na przykład, moduł aplikacji mobilnej aktywnego biletu 22b ukazano i opisano jako zawierający aplikację mobilną aktywnego biletu 22b, chociaż zakres wynalazku ma obejmować wdrożenie, w którym aplikacja mobilna aktywnego biletu 22b jest utworzona jako oddzielna jednostka, albo w którym moduł aplikacji mobilnej aktywnego biletu 22b oraz aplikacja mobilna aktywnego biletu 22b utworzone są jako ta sama jednostka. Terminal mobilny może również zawierać scentralizowanego menadżera biletu (nie pokazano) do wyświetlania i/albo zarządzania biletami, które posiada użytkownik, oszczędzając użytkownikowi wysiłku uruchamiania każdej aplikacja aktywnego biletu, gdy chce, on przejrzeć listę biletów w różnych aplikacjach aktywnego biletu. Scentralizowany menadżer biletu może również stanowić część modułu aplikacji mobilnej aktywnego biletu 22b. [0041] Dostawca usług biletowych 24 zawiera moduł generatora biletu 24a, wystawcę biletu 24b, inspektora biletu 24c oraz dane biletu i protokoły informacji użytkownika 24d. Moduł generatora biletu 24a jest odpowiedzialny za generowanie biletów dla użytkowników terminala mobilnego. Wystawca biletu 24b dostarcza do terminalu mobilnego 22 albo co najmniej jeden aktywny bilet albo informację sterującą do aktywacji albo dezaktywacji co najmniej jednego aktywnego biletu do wykorzystania przez użytkownika terminala mobilnego i jest odpowiedzialny zarówno za dostarczanie i aktualizację aktywnego biletu. Inspektor biletu 24c jest funkcją albo osobą, która sprawdza ważność aktywnego biletu.

17 16 [0042] Terminal mobilny 22, dostawca usług biletowych 24 oraz wyżej wymienione moduły oraz ich elementy, w tym moduł transakcji biletowych 22a, moduł mobilny aktywnego biletu 22b, moduł generatora biletu 24a i wystawca bilet 24b, mogą być wdrażane z wykorzystaniem sprzętu komputerowego, oprogramowania, albo ich kombinacji. Zakres wynalazku nie powinien ograniczać się do określonego jego wdrożenia. Na przykład, typowe wdrożenie oprogramowania może obejmować wykorzystanie architektury mikroprocesora posiadającej mikroprocesor, pamięć o dostępie swobodnym (RAM), pamięć tylko do odczytu (ROM), urządzenia wejścia/wyjścia oraz kontroli, adres i magistrala do ich podłączania. Fig. 2: Format Danych Multimedialnego Biletu MeT [0043] Fig. 2 przedstawia format multimedialnego biletu MeT oznaczony ogólnie jako 30, który w jednym z przykładów wykonania przystosowany jest do obsługi formatu sprzedaży aktywnych biletów, który jest przedmiotem zgłoszenia patentowego. Format multimedialnego biletu MeT 30 zawiera nagłówek MMS 32 oraz treść wiadomości 34, która posiada obszary obejmujące prezentację 34a, obraz/jpeg 34b, tekst/zwykły 34c i dźwięk/wav 34d. [0044] Na przykład, dla osiągnięcia ważnego wyglądu, aktywny bilet posiada format multimedialnego biletu MeT jak pokazano. Dlatego, możliwe jest aby zgodny z MeT odtwarzacz biletu oraz inspektor rozpoznali bilet. [0045] Dla wyglądu wstępnie ważnego biletu oraz wyglądu zużytego bilet, nie ma takiej obsługi formatu biletu, zatem identyfikacja prawdziwego biletu jest prosta.

18 17 [0046] Alternatywnie, w innym przykładzie wykonania, dla wstępnie ważnego biletu, format multimedialnego biletu MeT dostosowany jest do przenoszenia szablonu formatu biletu. Podczas gdy, dla ważnego biletu, informacje o ważności biletu wypełnione są w formacie multimedialnego biletu MeT. Dla zużytego biletu, informacje o ważności biletu usuwane są odpowiednio poprzez moduł aplikacji mobilnej aktywnego biletu 22b. Fig. 3: Próbki Biletu [0047] Fig. 3 przedstawia trzy różne próbki biletu według przedmiotu wynalazku, które są pokazane jako przykład. Zakres wynalazku nie powinien ograniczać się do określonego tekstu albo grafiki na wyświetlaczu przedstawionych w aktywnym bilecie. Fig. 3A: Zakup biletu kinowego [0048] Fig. 3A przedstawia przykład zakupu biletu ogólnie oznaczonego jako 40, który jest wyświetlany na terminalu mobilnym 22, który umożliwia użytkownikowi zakup biletu kinowego od dostawcy usług biletowych 24. Zakup biletu kinowego funkcjonalnie obejmuje pierwszą sekcję tekstu 40a wskazującą działanie "Kup Bilet Kinowy", sekcję obrazu 40b przedstawiającą scenę z filmu, drugą sekcję tekstu 40c wskazującą w całości albo częściowo tytuł filmu, tj. "007 Coming ", jak również godzinę, czyli "16:30-18:40", oraz datę, tj. " ", kiedy film jest wyświetlany, a trzecia sekcja tekstu ogólnie oznaczona jako 40d posiada ikony "Aktywny/zapłać" oraz "Wyjście", na które użytkownik może

19 18 kliknąć, aby zapłacić za bilet kinowy albo opuścić wyświetlanie. Fig. 3B: Ważny Bilet Kinowy [0049] Fig. 3B przedstawia przykład ważnego biletu kinowego ogólnie oznaczonego jako 42, który jest wyświetlany na terminalu mobilnym 22 po tym jak użytkownik zapłaci za bilet kinowy. Ważny bilet kinowy zawiera pierwszą sekcję tekstu 42a pokazującą tekst "Ważny Bilet Kinowy", sekcję obrazu 40b przedstawiającą scenę z filmu, numer potwierdzenia biletu kinowego, tj. " ", liczbę biletów, tj. "(2)", cały albo częściowy tytuł filmu, tj. "007", jak również godzinę, np. "16:30-18:40", oraz datę, tj. " ", kiedy film jest wyświetlany, oraz drugą sekcję ogólnie oznaczoną jako 40c posiadającą ikony "Użyj" albo "Wyjdź", na które użytkownik może kliknąć, aby użyć biletu kinowego albo opuścić wyświetlanie. Fig. 3C: Nieważny Bilet Kinowy [0050] Fig. 3C pokazuje przykład nieważnego biletu kinowego ogólnie oznaczonego jako 44, który jest wyświetlany na terminalu mobilnym 22, który pokazuje użytkownikowi, że bilet kinowy zakupiony od dostawcy usług biletowych 24 został użyty. Nieważny bilet kinowy zawiera pierwszą sekcję tekstu 44a pokazującą tekst "Nieważny Bilet Kinowy", sekcję obrazu 44b przedstawiające scenę z filmu, drugą sekcję tekstu 44c pokazującą tekst "Dla pozostałych filmów, naciśnij przycisk menu", oraz trzecią sekcję ogólnie oznaczoną jako 44d posiadającą ikony "Aktywny/zapłać" albo "Wyjdź", aby

20 19 użytkownik mógł kliknąć na wyświetlany w menu film, żeby zakupić na niego bilety albo wyjść opuścić wyświetlanie. [0051] Zakres wynalazku nie jest ograniczony do żadnego określonego stanu w cyklu użytkowania biletu i może obejmować również inne stany, takie jak bycie szablonem, wstępne sprawdzenie ważności oraz przygotowywanie w zależności od wystawcy biletu. Fig. 4: Przedstawienie Dynamicznego Wyglądu Aktywnego Biletu [0052] Fig. 4 przedstawia wykres czasu w odniesieniu do wyglądu biletu dla określonego terminala mobilnego, oraz wskazuje, że wygląd biletu albo cecha dla aktywnego biletu według wynalazku zmienia się w czasie oraz ze statusem aktywnego biletu. [0053] Na przykład, podczas wstępnie walidowanego okresu wydarzenia 1, wygląd bilet wskazany jest jako wygląd 1. Gdy użytkownik biletu chce wykupić bilet albo nadszedł czas, albo jest w miejscu aby wykupić bilet, wystawca wysyła dane biletu do osobistego zaufanego mikrotelefonu użytkownika, który aktywuje bilet do wyglądu 2, jak pokazano. Po użyciu biletu, punkt wykupu albo wystawca bilet przyciąga aktywny bilet do wyglądu 3. Wtedy bilet przychodzi do następnego wydarzenia biletowego, i tak dalej. [0054] Aktywny bilet jest wyświetlany dynamicznie. Aktywacja biletu kontrolowana jest poprzez dane sterujące wydane poprzez dostawcę usług biletowych albo wystawcę 24 (Fig. 1). Dane sterujące wskazują jakiego rodzaju wygląd powinien być wyświetlany. Po uzyskaniu danych, aplikacja mobilna aktywnego biletu 22b będzie działała tak, aby wyświetlić bilet na

System Symfonia e-dokumenty

System Symfonia e-dokumenty System Symfonia e-dokumenty Podręcznik użytkownika Wersja 2012 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia e-deklaracje

Sage Symfonia e-deklaracje Sage Symfonia e-deklaracje Podręcznik użytkownika Wersja 2015.b Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

NOD32 Antivirus 3.0. Podręcznik użytkownika. Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware. We protect your digital worlds

NOD32 Antivirus 3.0. Podręcznik użytkownika. Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware. We protect your digital worlds NOD32 Antivirus 3.0 Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware Podręcznik użytkownika We protect your digital worlds spis treści 1. ESET NOD32 Antivirus 3.0...4 1.1 Nowości...

Bardziej szczegółowo

G Data Security 2015. Podręcznik użytkownika

G Data Security 2015. Podręcznik użytkownika G Data Security 2015 Podręcznik użytkownika Wszystkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie oraz pisemny materiał informacyjny chronione są prawami autorskimi. Dozwolone jest wykonanie jednej kopii bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Przewodnik zabezpieczeń Windows Phone 8.1

Przewodnik zabezpieczeń Windows Phone 8.1 Przewodnik zabezpieczeń Windows Phone 8.1 Spis treści 1. Wstęp do przewodnika... 6 2. Cykl życia urządzeń mobilnych... 9 2.1 Rejestracja urządzenia... 9 2.2 Zarządzanie konfiguracją urządzenia... 9 2.2.1

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia E52

Instrukcja obsługi Nokia E52 Instrukcja obsługi Nokia E52 Wydanie 7.0 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 5 Kilka słów o urządzeniu 6 Usługi sieciowe 7 Informacje o technologii zarządzania prawami cyfrowymi (DRM) 7 Znajdowanie

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK USŁUG BZWBK24

PRZEWODNIK USŁUG BZWBK24 PRZEWODNIK USŁUG BZWBK24 OFERTA DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I MAŁYCH FIRM Obowiązuje od dnia: 2013-09-30 2 Pierwsze kroki w BZWBK24 internet 1. Zaloguj się wykorzystując link na stronie www.bzwbk.pl UWAGA!

Bardziej szczegółowo

Model elektronicznej dystrybucji oprogramowania

Model elektronicznej dystrybucji oprogramowania Katedra inżynierii oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Andrzej Pajdziński Nr albumu 4008 Krzysztof Paprota Nr albumu 4091 Model elektronicznej dystrybucji oprogramowania Praca magisterska

Bardziej szczegółowo

Microsoft Windows SharePoint 3.0 od środka

Microsoft Windows SharePoint 3.0 od środka Microsoft Windows SharePoint 3.0 od środka Ted Pattison Daniel Larson Microsoft Windows SharePoint 3.0 od środka Edycja polska Microsoft Press Original English language edition 2007 by Daniel Larson and

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia: Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia: Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa systemu zarządzania treścią (CMS) wraz z niezbędnymi licencjami, szkoleniami, wsparciem oraz jego instalacja, uruchomienie,

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Wydanie 1.0 Podręcznik opracowany przez VIX Automation sp. z o.o. Autoryzowanego Dystrybutora GE Intelligent

Bardziej szczegółowo

Microsoft Public Cloud

Microsoft Public Cloud 1. Prelegenci Dominik Wojciechowski, eopen; Adrian Przygoda, eopen. Waldemar Skrzypiec, w firmie Microsoft jest odpowiedzialny za wsparcie techniczne. Dominik Wojciechowski oraz Adrian Przygoda z firmy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia 5730 Xpress Music. Wydanie 2

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia 5730 Xpress Music. Wydanie 2 Instrukcja obsługi urządzenia Nokia 5730 Xpress Music Wydanie 2 2009 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone. DEKLARACJA ZGODNOŚCI NOKIA CORPORATION niniejszym oświadcza, że produkt RM-465 jest zgodny z zasadniczymi

Bardziej szczegółowo

avast! antivirus Professional Edition wersji 4.8 Instrukcja obsługi Instrukcja obsługi programu antywirusowego avast! Professional Edition wersji 4.

avast! antivirus Professional Edition wersji 4.8 Instrukcja obsługi Instrukcja obsługi programu antywirusowego avast! Professional Edition wersji 4. Instrukcja obsługi programu antywirusowego avast! Professional Edition wersji 4.8 1 SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 4 O firmie ALWIL Software a.s.... 4 Dalsza pomoc... 4 Zagrożenia dla komputera... 5 Czym

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika wersja 8.00

Podręcznik użytkownika wersja 8.00 wersja 8.00 Antivirus Antispam Intrusion Guard Personal Firewall Parental Control Privacy Tools Ograniczona gwarancja Norman gwarantuje, że załączona płyta CD-ROM lub DVD oraz dokumentacja nie zawierają

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia X2 00

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia X2 00 Instrukcja obsługi urządzenia Nokia X2 00 Wydanie 1.1 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 4 Informacje ogólne 5 Kilka słów o urządzeniu 5 Usługi sieciowe 5 Pamięć współdzielona 6 Kody dostępu 6 Aktualizacje

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Ostatnia aktualizacja: 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.0.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.0.1 Ulotka Zmiany w wersji 2014.0.1 Data produkcji wersji: 23 października 2013 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 4 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 4 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 4 2.2 WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo

Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13

Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13 Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13 realizowany w ramach działania 8.2 Wspierania wdrażania elektronicznego biznesu B2B 8 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

Bardziej szczegółowo

Service Desk generyczny system do obsługi zgłoszeń serwisowych

Service Desk generyczny system do obsługi zgłoszeń serwisowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria oprogramowania i baz danych Autorzy Oleksandr Bondarchuk, 7164 Dawid Pacholczyk, 6144 Tomasz Chudobiński, 7332 Krzysztof Pałka, 3949 Robert

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Panel klienta

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Panel klienta Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych Panel klienta Data aktualizacji: 26-03-2013 1 Spis treści 1 Wprowadzenie 5 1.1 Wczytywanie certyfikatu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia 5330 Mobile TV Edition

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia 5330 Mobile TV Edition Instrukcja obsługi urządzenia Nokia 5330 Mobile TV Edition Wydanie 2 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 4 Szybki start 6 Klawisze i inne elementy 6 Wkładanie karty SIM i baterii 7 Wkładanie i wyjmowanie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik szybkiego startu i rozwiązywania problemów

Przewodnik szybkiego startu i rozwiązywania problemów Przewodnik szybkiego startu i rozwiązywania problemów SPIS TREŚ CI Ważne informacje 3 Informacje podstawowe 5 Bezpieczeństwo i wygoda... 5 Środki ostrożności... 5 Zalecenia zdrowotne... 5 Poznawanie komputera...

Bardziej szczegółowo

Asmax GIGA NAS Print Serwer

Asmax GIGA NAS Print Serwer Asmax GIGA NAS Print Serwer Instrukcja obsługi Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA 1 2 1.Wstęp...4 2.Instalacja...5 2.1 Instalacja z CD (wersja płatna)...5 2.1 Instalacja z pliku pobranego z internetu...5 2.3 Instalacja wersji jednostanowiskowej...5 2.4 Uaktualnienie...5

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

Jeden system - wiele korzyści!

Jeden system - wiele korzyści! Jeden system - wiele korzyści! Zapraszam do uporządkowanego świata PROGMATE DOCs. Pytany przy różnych okazjach o to, czym tak naprawdę jest PROGMATE DOCs, odpowiadam: To solidny fundament, na którym można

Bardziej szczegółowo

Jak założyć. sklep. internetowy. ABC Biznesu

Jak założyć. sklep. internetowy. ABC Biznesu ABC Biznesu Jak założyć sklep internetowy Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. W jakiej branży założyć sklep internetowy / 4 1.1. Kim są klienci sklepu internetowego? / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4

Bardziej szczegółowo

Pomoc do programu MT4

Pomoc do programu MT4 Pomoc do MT4 w języku polskim Spis treści: Rozpoczęcie pracy 1 Konfiguracja Terminalu Klienta 4 Interfejs użytkownika 13 Praca z wykresami 31 Pomoc do programu MT4 Rozpoczęcie pracy Narzędzia analityczne

Bardziej szczegółowo

Analiza poziomu bezpieczeństwa kart zbliżeniowych z punktu widzenia ich posiadaczy Urząd Komisji Nadzoru Finansowego

Analiza poziomu bezpieczeństwa kart zbliżeniowych z punktu widzenia ich posiadaczy Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Analiza poziomu bezpieczeństwa kart zbliżeniowych z punktu widzenia ich posiadaczy Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa, 24 czerwca 2013 r. Spis treści I. Wstęp... 3 II. Prawne aspekty problematyki

Bardziej szczegółowo