Strategia promocji produktu turystycznego Rowerowe Szlaki Zamków Gotyckich

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Strategia promocji produktu turystycznego Rowerowe Szlaki Zamków Gotyckich"

Transkrypt

1 Strategia promocji produktu turystycznego Rowerowe Szlaki Zamków Gotyckich

2 SPIS TREŚCI I. Wstęp Wprowadzenie Uwarunkowania realizacji projektu Ogólna metodologia prac... 3 II. Raport z badań Warsztat kreatywny Metodologia badań- zogniskowane wywiady grupowe (FGI) Wyniki badań FGI, czyli oczekiwania klientów turystyki rowerowej Nazwa, logo i slogan produktu- etapy kreacji i rekomendacje... 8 III. Założenia analityczne dla komunikacji i rozwoju Rowerowych Szlaków Zamków Gotyckich jako produktu turystycznego Diagnoza stanu turystyki na obszarze powiatów: malborskiego, sztumskiego i kwidzyńskiego Identyfikacja istniejących i potencjalnych czynników przewagi konkurencyjnej oraz wyróżników obszaru w zakresie turystyki rowerowej, jak również elementów problemowych Charakterystyka rynków docelowych (grup docelowych) IV. Plan komunikacji marketingowej Adresaci produktu - oczekiwania i potrzeby oraz motywy wyjazdów turystów rowerowy Księga Identyfikacji Wizualnej produktu turystycznego Rowerowe Szlaki Zamków Gotyckich wytyczne dotyczące stosowania sygnetu, logotypu i sloganu oraz wizualizacje Narzędzia i kanały komunikacji marketingowej Realizacja kampanii promocyjnej rekomendacje działań V. Zakończenie Słownik pojęć branżowych i obcojęzycznych użytych w strategii Spis rysunków, tabel Załączniki

3 I. WSTĘP 1.1. WPROWADZENIE Opracowanie szczegółowej strategii promocji produktu turystycznego. Rowerowe Szlaki Zamków Gotyckich wraz z wytycznymi dla pozostałych narzędzi promocyjnych i działań wdrożeniowych zostało przygotowane w ramach projektu współpracy trzech LGD (LGD Kraina Dolnego Powiśla lider, Powiślańska LGD oraz LGD Spichlerz Żuławski), dotyczącego wspólnych działań w zakresie rozwoju i promocji produktu turystycznego oraz szerzej, turystyki rowerowej na tym obszarze. Projekt finansowany jest z programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Projekt ten ma na celu wspólne działania na rzecz rozwoju i promocji produktu turystyki aktywnej rowerowej na obszarze Powiśla i Żuław Malborskich. Główną przesłanką dla projektu było zrealizowanie inwestycji w latach w ramach projektu Rowerowy Szlak Zamków Powiśla. Stąd też projekt współpracy trzech LGD zakłada kontynuację działań inwestycyjnych w kluczowych obszarach, dotyczących promocji oraz informacji turystycznej, rozwoju i sieciowania oferty turystyki aktywnej, a także działań w zakresie tworzenia innowacyjnych produktów turystycznych w oparciu o funkcjonującą sieć szlaków. Działania inwestycyjne obejmują uzupełnienie istniejącej infrastruktury o brakujące elementy, których wymaga spójność sieci szlaków. Projekt współpracy pn. Rowerowy Szlak Zamków Powiśla obejmuje cztery główne komponenty: Opracowanie szczegółowej strategii promocji produktu turystycznego wraz z wytycznymi dla pozostałych narzędzi promocyjnych i działań wdrożeniowych Przeprowadzenie działań szkoleniowych i informacyjnych oraz wdrożeń pilotażowych, dotyczących rozwoju produktu turystycznego turystyki rowerowej na obszarze Powiśla i Żuław Malborskich Opracowanie narzędzi komunikacji marketingowej, dotyczących oferty turystyki rowerowej na obszarze Powiśla i Żuław Malborskich Realizacja i przygotowanie inwestycji, polegających na uzupełnieniu istniejącej sieci szlaków na obszarze Powiśla i Żuław Malborskich Zakłada się, że działania podjęte w ramach projektu przyczynią się do aktywizacji gospodarczej przedsiębiorców świadczących usługi w branży turystycznej, jak i będą impulsem do większej aktywizacji mieszkańców i turystów odwiedzających ten obszar. 2

4 1.2. UWARUNKOWANIA REALIZACJI PROJEKTU Obszarem realizacji strategii jest teren działania trzech lokalnych grup działania: LGD Kraina Dolnego Powiśla powiat sztumski, Powiślańska LGD powiat kwidzyński oraz LGD Spichlerz Żuławski powiat malborski. Obszar obejmuje 15 gmin z trzech powiatów: sztumskiego, malborskiego i kwidzyńskiego. Partnerzy kluczowi nadzór i realizacja zadania LGD Kraina Dolnego Powiśla lider projektu współpracy, bezpośrednio nadzorujący realizację zadania; 2 LGD (Powiślańska LGD i LGD Spichlerz Żuławski) podmioty partycypujące finansowo i merytorycznie w realizacji zadania jako partnerzy projektu współpracy; Pozostali partnerzy oraz podmioty współuczestniczące Podmioty sektora turystycznego przede wszystkim przedsiębiorcy turystyczni i właściciele kwater agroturystycznych (min. 15 podmiotów) beneficjenci szkoleń, spotkań informacyjnych i wyjazdów studyjnych, docelowo korzystający finansowo z realizacji projektu dzięki wzrostowi liczby turystów oraz poszerzeniu oferty turystycznej; Lokalne organizacje turystyczne, nadleśnictwa i inne instytucje np. administratorzy muzeów, atrakcji turystycznych, ośrodków kultury i informacji turystycznej podmioty współuczestniczące w wielu działaniach, opiniujące poszczególne zadania, przekazujące swoje zasoby i informacje oraz realizujące działania promocyjne oraz rozwijające produkt turystyczny od 5 do 10 podmiotów; Stowarzyszenie "Polskie Zamki Gotyckie" PTTK Samorządy 15 gmin oraz 3 powiaty, na których terenie realizowany jest projekt. Uczestniczyć będą w procesie rozwoju produktu, odpowiadają ponadto za trwałość infrastruktury (oznakowanie szlaków), mogą też współuczestniczyć w działaniach promocyjnych. Beneficjenci ostateczni: Rowerzyści: turyści odwiedzający region Powiśla i Żuław, jak i mieszkańcy tego regionu OGÓLNA METODOLOGIA PRAC 3

5 Do opracowania niniejszego dokumentu wykorzystano, jako główne metody: prace eksperckie polegające na analizie danych zastanych (desk research), spotkania konsultacyjne z partnerami projektu, warsztat kreatywny, badania jakościowe - zogniskowane wywiady grupowe (FGI) z udziałem aktywnych rowerzystów, badanie ilościowe (ankieta online w celu konsultacji sygnetu, logotypu i sloganu produktu) z udziałem partnerów projektu i osób z branży turystycznej. II. RAPORT Z BADAŃ Raport z badań jest częścią strategii promocji produktu turystycznego Rowerowe Szlaki Zamków Gotyckich, opracowanej w ramach projektu współpracy trzech LGD: LGD Kraina Dolnego Powiśla lider, Powiślańska LGD oraz LGD Spichlerz Żuławski, pn. Rowerowe Szlaki Powiśla i Żuław, dotyczącego wspólnych działań w zakresie rozwoju i promocji ww. produktu turystycznego oraz szerzej, turystyki rowerowej na tym obszarze i finansowanego z programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata WARSZTAT KREATYWNY Zogniskowane wywiady grupowe (FGI) zostały poprzedzone warsztatem kreatywnym na terenach LGD, z udziałem min. 15 osób (branża, organizacje turystyczne, samorządy). Zaproszenie na warsztat zostało opublikowane na stronach internetowych trzech LGD. Warsztat kreatywny odbył się 17 marca w Starostwie Powiatowym w Malborku w godz. od 11 do 15. W spotkaniu uczestniczyło 38 osób. Zajęcia poprowadzone zostały przez dwóch trenerów specjalistów w zakresie turystyki aktywnej. Głównymi zagadnieniami warsztatowymi były: Obszarowe wyróżniki i najbardziej atrakcyjne fragmenty trasy w poszczególnych powiatach, Słowa- klucze i pojęcia opisujące produkt (do logo i haseł), Czynniki wspólne w skali projektu, założenia do marki (wyróżniki, mocne strony), do promocji, Szczegółowy program warsztatu kreatywnego stanowi załącznik do niniejszego raportu. W warsztacie aktywnie uczestniczyło 38 osób, co potwierdza duże zainteresowanie i zaangażowanie lokalnych przedsiębiorców turystycznych, organizacji turystycznych i pracowników urzędów w zakresie tworzenia i rozwijania turystyki aktywnej na tym obszarze. 4

6 Lista obecności z warsztatu kreatywnego stanowi załącznik do niniejszego raportu. Efekty prac warsztatu kreatywnego to opracowanie propozycji tras rowerowych oraz wskazanie wyróżników obszaru i mocnych stron docelowego produktu, które zostały rozwinięte w toku dalszych prac nad kreacją graficzną METODOLOGIA BADAŃ- ZOGNISKOWANE WYWIADY GRUPOWE (FGI) Przyjęta metoda badawcza tj. zogniskowany wywiad grupowy (FGI Focus Group Interview) polega na prowadzeniu dyskusji przez moderatora w oparciu o przygotowany wcześniej scenariusz rozmowy z grupą celowo dobranych osób. Zogniskowane wywiady grupowe odbyły się w Warszawie (sala POT) w dniu 10 kwietnia br. oraz w Gdańsku (Sala Gdańska w Hotelu Oliwskim) w dniu 15 kwietnia br. W badaniach łącznie wzięło udział 31 osób zainteresowanych turystyką rowerową (w tym aktywni rowerzyści, firmy, dziennikarze, członkowie stowarzyszeń rowerowych). Oba wywiady były rejestrowane za pomocą kamery video i dodatkowo dyktafonu. Wywiady były przeprowadzone przez doświadczonych moderatorów - trenerów. Scenariusz wywiadu został przygotowany przez socjologa, a zawartość merytoryczna skonsultowana ze specjalistą z branży turystycznej. Każde spotkanie zostało udokumentowane za pomocą listy obecności uczestników oraz fotografii. Główne cele badań - zogniskowanych wywiadów grupowych (FGI Focus Group Interview) to: 1. Określenie oczekiwań klientów (turystów rowerowych); 2. Poznanie doświadczeń w zakresie turystyki rowerowej (dobre praktyki lub złe praktyki) i motywacji do wycieczki rowerowej, wyprawy/urlopu na rowerze, 3. Ustalenie wrażliwości cenowej dotyczącej produktu turystyki rowerowej, 4. Określenie preferencji turystów rowerowych w zakresie informacji o produkcie, jego promocji, jak i form komunikacji marketingowej, Scenariusz wywiadu obejmował następujące zagadnienia główne: 1. Doświadczenia, oczekiwania, motywacje do wyprawy rowerowej; 2. Obszar badania - jego postrzeganie i atrakcyjność dla turysty; 3. Propozycje logo produktu, nazwy produktu i hasła promocyjnego; 5

7 Scenariusz wywiadu FGI stanowi załącznik do niniejszego raportu Wyniki badań FGI, czyli oczekiwania klientów turystyki rowerowej Efekty badań podzielone zostały na bloki tematyczne adekwatnie do modułów zawartych w scenariuszu FGI. Wyniki przedstawiono w poniższej tabeli. TABELA 1 EFEKTY BADAŃ FGI Nie można odnaleźć pozycji dla spisu ilustracji.temat Kluczowe i najczęstsze wypowiedzi uczestników FGI Niskie natężenie ruchu pojazdów Na co zwracają uwagę turyści rowerowi Dobre oznakowanie Różnorodność i urozmaicenie trasy rowerowej Nawierzchnia o dobrej jakości Baza noclegowa przyjazna rowerzystom Przyjemność i zabawa związana z podróżą rowerową Główne motywacje podróży na rowerze Pobyt na łonie przyrody i oglądanie krajobrazów Relaks i wypoczynek Czynniki zdrowotne i sportowe Potrzeby i oczekiwania informacja o produkcie Kluczowe: łatwy dostęp do informacji (co można robić, godziny czynne, dojazd itp.) Opisy - relacje z wycieczek, atrakcje, noclegi Mapa 1: (+ średni czas przejazdu) Planer wycieczek dostępny np. na www różnorodność ofert 6

8 Nie można odnaleźć pozycji dla spisu ilustracji.temat Kluczowe i najczęstsze wypowiedzi uczestników FGI Bezpieczeństwo ludzie i sprzęt Potrzeby i oczekiwania - szlaki Infrastruktura: wiaty, śmietniki, toalety, oznakowanie, baza noclegowa (pola namiotowe, agroturystyka, dla szkół - bursy, internaty, hostele); wyżywienie - we własnym zakresie, dobry dojazd (komunikacja publiczna) Kategorie tras wskazanie poziomu trudności szlaku Jak przekonać Do przyjazdu? pomysły Karty wstępu na zamek ze zniżką przy wynajmie roweru Imprezy z regionalną kuchnią i tradycjami lokalnymi, warsztatami Na www, w mediach społecznościowych, opinie innych (sprawdzona trasa) Organizacja wycieczek po szlaku (przez LGD, LOT itp.) Jak przekonać do przyjazdu? promocja i działania wspierające Profesjonalne zdjęcia - podstawa wizerunku - sprzedaży produktu Kompletna informacja szlaki, naprawa, wypożyczalnie ( informacja turystyczna nastawiona na rowerzystów ) Wydarzenia, imprezy (np. festiwale muzyczne, rekonstrukcje bitew) Wydarzenia/zajęcia/atrakcje dla dzieci Tematyczne wioski, tematyczne szlaki Aplikacja mobilna, grywalizacja, konkursy Połączenie komunikacyjne (środki transportu publicznego - PKP itp.) Wyróżniki - na czym skupić się w promocji? Malbork, zamki, cegła, gotyk Płaski teren - idealny dla roweru Krzyżacy, rycerze Nieznany, nieodkryty teren Mały ruch - bezpieczeństwo Gdzie wybierają się na wycieczki rowerowe? Świnoujście, Roztocze, Mazury, Amsterdam, wyjazdy kulturowe do miast europejskich. (FGI Warszawa) 7

9 Skojarzenia dla regionu Powiśle i Żuławy W celu pozyskania informacji o wizerunku obszaru badania tj. kojarzenie lokalizacji i charakterystycznych cech geograficzno administracyjnych oraz walorów i atrakcji zadano pytanie: Jak i z czym kojarzy się ten obszar Polski?. Każdy z uczestników podał własne skojarzenie. Wiele określeń, skojarzeń powtarzało się i dlatego zobrazowane zostały w zbiorczej postaci poniżej. Płasko, kanały wodne, Malbork, ogromny potencjał, szlaki o różnym poziomie trudności, bardzo ciekawy obszar, prawy brzeg Wisły nie jest zamieszkany, mała Holandia, zamki, płasko i dmucha wiatr, płasko, uch; zamki, płasko, mało lasów; Malbork - tylko to, Prabutyjezioro, Nowy Staw - Galeria Żuławska. Co może przekonać do przyjazdu poza zamkami? Nie adresować promocji/informacji tylko do rowerzystów - dla zmotoryzowanych oraz dla turystów pieszych. Natężenie ruchu, stan dróg - informacje o tym nie tylko na samych szlakach, również drogi krajowe i powiatowe ze względu na kwestie bezpieczeństwa Informacje - szerokość jezdni, czy są pobocza Integracja szlaku z Iławą bliskość Mapy na portalu, podany średni czas przejazdu Kuchnia regionalna dostępna na szlakach Wnioski z tzw. głosu klienta uczestników badania FGI: Motywacje podróży na rowerze wskazują na potrzebę tworzenia tras rowerowych z dala od miast i dróg, na terenach cennych przyrodniczo Nieodkryty teren z małym ruchem drogowym to potencjał obszaru, który należy wykorzystać w działaniach promocyjnych Wnioski i rekomendacje w zakresie infrastruktury i promocji to odpowiedź na potrzeby i oczekiwania turystów określonych podczas zogniskowanego wywiadu grupowego, które potwierdziły przyjęte założenia do rozwoju marki docelowego produktu turystycznego Założenia do rozwoju marki produktu przedstawione zostały w rozdziale IV niniejszej strategii NAZWA, LOGO I SLOGAN PRODUKTU- ETAPY KREACJI I REKOMENDACJE W ramach zadania opracowanie zostały logo (sygnety) i nazwy produktu wraz z hasłem promocyjnym. Poniżej przedstawiono proces kreacji nazwy, hasła i logo produktu. 8

10 RYSUNEK 1NAZWA, HASŁO I LOGO- ETAPY KREACJI OD POMYSŁÓW DO REALIZACJI Etap I Warsztat kreatywny - identyfikacja kluczowych słów opisujących produkt Wstępne projekty - propozycje znaku graficznego, nazwy i hasła Etap II FGI- Rekrutacja uczestników, realizacja spotkań (Warszawa, Gdańsk) Projekty po FGI - zmodyfikowane i nowe propozycje znaku graficznego, nazwy i hasła Etap III Ankieta konsultacyjna (online)- wybór znaku graficznego, nazwy i hasła Spotkanie konsultacyjne- przedstawienie wyników FGI i konsultacji Etap IV Rekomendacje i wybór finalnego sygnetu, nazwy i hasła promocyjnego Opinie i sugestie z badania FGI przeprowadzonego w Warszawie w dniu 10 kwietnia 2014 r. dotyczące nazwy, hasła i logo produktu. NAZWA Propozycje uczestników wypracowane podczas tzw. burzy mózgów (zanim obejrzeli propozycje nazw): 1. Tajemnicze Żuławy 2. Delta Wisły 3. Zielone Powiśle 4. Skrzyżowanie kół 5. Królewskie Żuławy 6. W Krainie Krzyżaków 7. Wyprawa krzyżowa 8. Rowerowy Szlak Zamkowy 9

11 9. Szlakiem gotyckim 10. Kółko i krzyżyk 11. Wkoło gotyku Uwaga: Wkoło gotyku- nazwa istnieje (sprawdzono przez autorów opracowania) Uczestnicy wybierali/ opiniowali nazwy pośród przedstawionych poniżej propozycji 1. Rowerowy Szlak Zamków Gotyckich 2. Koło Gotyku 3.Trakt Ceglanych Tajemnic 4. Gościniec Tajemnic 5. Kółko i Krzyżak Uwaga: Zastosowanie kursywy w tekście wraz z informacją w postaci [FGI liczba] oznacza wypowiedzi uczestników FGI, którym zostały przypisane numery. W całej publikacji w transkrypcji zastosowano oryginalną formę wypowiedzi. Znaki interpunkcyjne odzwierciedlają płynność, naturalność i ton wypowiedzi. Np. wypowiedź dotycząca wyboru logo, które były ponumerowane: Nr 7, ale zbyt mało lekka kreska, zmienić kolor, by ten jeden nie dominował. Podobna uwaga do nr 9 zbyt mało lekkości w kresce. [FGI 13] Pojawiła się sugestia, aby nazwa sugerowała kierunek - stanowiła uzupełnienie dla Zielonej Siódemki: Jedziemy Zieloną 7 do Gdańska i możemy odbić na Powiśle i Żuławy i zobaczyć coś innego (sugestia prezesa i v-ce prezesa Stowarzyszenia Zdrowy Rower warto włączyć ten szlak do oferty z Zieloną 7 (strona stowarzyszenia: Wśród zaproponowanych wstępnych nazw najczęściej wskazane zostały propozycje nr 5 i nr 2. Nazwa nr 5 plus koniecznie dodać wyjaśnienie - Rowerowy Szlak Zamków Gotyckich. [FGI 11] Nazwa nr 2, bo słowo gotyk budzi skojarzenia ciekawy, tajemniczy, zawiera wiele, nie tylko zamki. [FGI 3] HASŁO: 10

12 Propozycje uczestników (zanim obejrzeli propozycje haseł): 1. Zwiedzaj aktywnie 2. Pedałuj w zielonym gotyku 3. Nie bądź (tu pomyśleć, co można wstawić) zostań Krzyżakiem! 4. Poznaj historię na rowerze 5. Poczuj klimat gotyku 6. Odkryj się (tu pomyśleć, co można wstawić) Kraina gotyku 7. Trochę gotyku znad Bałtyku 8. Nie zamykaj się na zamki (ewentualne dokończenie - Otwórz się na rower) Uczestnicy wybierali/ opiniowali hasła pośród przedstawionych poniżej propozycji 1. Murowane oczarowanie 2. Kultura i tajemnica 3. Wielka rowerowa przygoda 4. Wśród zaproponowanych wstępnych haseł najczęściej uczestnicy odpowiedzieli, że żadne z powyższych im nie odpowiada. Ewentualnie zastanowiliby się nad nr 1 z uwagą: Słowa się gryzą, bo oczarowanie jest pozytywne, mur niekoniecznie. [FGI 12]LOGO Uczestnicy wybierali pośród przedstawionych poniżej propozycji RYSUNEK 2PROPOZYCJE SYGNETU PREZENTOWANE NA FGI WARSZAWA Wśród zaproponowanych wstępnych nazw najczęściej wskazane zostały propozycje nr 5 i nr 2 11

13 Wśród zaproponowanych wstępnych wersji sygnetu (znaku graficznego) najczęściej wskazane zostały propozycje nr 7 i nr 5. Z tego zestawienia wybrałbym nr 7, ale potrzebne jest więcej propozycji na takim poziomie. [FGI 8] Nr 5, ale zmodyfikowany dodać kopię wskazującą kierunek. [FGI 4] Opinie i sugestie z badania FGI przeprowadzonego w Gdańsku w dniu 15 kwietnia 2014 r. dotyczące nazwy, hasła i logo produktu. LOGO Propozycje uczestników (zanim obejrzeli propozycje logo): 1. Rower + rycerz w zbroi z kopią + słońce w tle - proste zarysy, bez szczegółów 2. Główny element rycerz i rower, w tle zarys fali (woda) lub pola lub słońca 3. Przednie koło roweru + kierownica połączone z zarysem wieżyczki zamku 4. Rower na tle zamku 5. Koło roweru, a w środku wieża zamku 6. Zarysy budowli gotyckiej (nie zamku, bo na Powiślu są też kościoły gotyckie) + znaczek roweru 7. Prosta symbolika Prosty herb koło roweru i tarcza krzyżacka 8. Prosta symbolika Prosty herb tarcza i cegła 9. Rycerz na rowerze, ale lekko, kilka kresek, zarys Uczestnicy podkreślali, aby kreska była lekka, by stosować mało elementów, zarysy elementów, by logo było czytelne i równocześnie nawiązywało do cech charakterystycznych dla obszaru badania. Uczestnicy wybierali pośród przedstawionych poniżej propozycji: 12

14 RYSUNEK 3PROPOZYCJE SYGNETU PREZENTOWANE NA FGI GDAŃSK Uczestnicy proponowali rycerza na rowerze, jednak po zaproponowanej wizualizacji nr 5 i nr 6 stwierdzili, że nie jest to najkorzystniejsze zestawienie elementów. Wśród zaproponowanych wstępnych wersji sygnetu najczęściej wskazane zostały propozycje nr 9 i następnie nr 7. Nr 9 trochę za dużo się w nim dzieje, może zmienić prostokąty, w których są umieszczone elementy o prostych krawędziach i wymienić kolor niebieski na ew. żółty lub biało-czarne logo.[fgi 11] Nr 7, ale zbyt mało lekka kreska, zmienić kolor, by ten jeden nie dominował. Podobna uwaga do nr 9 zbyt mało lekkości w kresce. [FGI 13] NAZWA Propozycje uczestników (zanim obejrzeli propozycje nazw): 1. Powiślańska marszruta 13

15 2. Z Ulrichem na dwóch kółkach 3. Rowerowe Powiśle 4. Krzyżacy na kołach 5. Powiśle na dwóch kołach 6. Rycerze na rowerach 7. Powiśle kołem 8. Malbork- jest charakterystyczny i przyciąga, więc wpleść go do hasła 9. Trasy Malborskie (objęcie 3 powiatów) 10. Rowerowe Szlaki Gotyku Uczestnicy wybierali/ opiniowali nazwy pośród przedstawionych poniżej propozycji: 1.Rowerowy Szlak Zamków Gotyckich 2. Koło Gotyku 3. Trakt Ceglanych Tajemnic 4.Gościniec Tajemnic 5.Kółko i Krzyżak Wśród zaproponowanych wstępnych wersji nazw produktu najczęściej wskazane zostały propozycje nr 2 i nr 5. Nr 5, bo ma charakter humorystyczny, ale dla osoby, która nie jest zapalonym rowerzystą, nr 1, bo może nie odczytać dobrze kontekstu, znaczenia. [FGI 11] Nr 2 Krótkie, dobra gra słów, łączy rower i gotyk. [FGI 5] Nr 2 fajna gra słów i wskazuje, co to jest w połączeniu z logo, w którym jest rower i zamek. [FGI 8] Nazwa z zaproponowanych przez grupę: Rowerowe Powiśle a nr 1 dla osób, które mają pierwszy kontakt z tym szlakiem, regionem, ewentualnie nr 5. [FGI 13] HASŁO: Propozycje uczestników (zanim obejrzeli propozycje haseł): 1. Historia na wyciągniecie roweru 14

16 2. Zamień rycerskiego konia na rower 3. Nazwa: Kółko i Krzyżak do tego hasło: Historia (ew. nadwiślańskich) zamków napisana rowerem 4. Rowerem za Wisłę jedź na Powiśle! 5. Gotyk na wyciągnięcie roweru 6. Podróż w czasie na rowerze 7. Zostań rycerzem na rowerze Sugestia: wpleść cegłę/ceglana do hasła Uczestnicy wybierali/ opiniowali hasła pośród przedstawionych poniżej propozycji: 5. Murowane oczarowanie 6. Kultura i tajemnica 7. Wielka rowerowa przygoda 8. Historia kołem się toczy Wśród zaproponowanych wstępnych wersji nazw produktu nie zostało wybrane żadne, gdyż bezapelacyjnie wygrało hasło wypracowane podczas burzy mózgów na FGI: Zostań rycerzem na rowerze, w następnej kolejności - Historia na wyciągniecie roweru. Konsultacje z partnerami Po warsztacie kreatywnym, badaniach fokusowych propozycje nazwy produktu, logo i sloganu zostały skonsultowane za pomocą ankiety online zamieszczonej na stronach trzech LGD. Łącznie w badaniu opinii wzięły udział 63 osoby. Badanie trwało od 12 maja do 23 maja 2014 r. Zaproponowane nazwy, hasła i logo znajdują się w kwestionariuszu konsultacyjnym stanowiącym załącznik do strategii - raportu z badań. Wybór znaku, nazwy i haseł po rekomendacji jak i zasady stosowania tych elementów wizualizacji produktu został zawarty także w KIW. Prezentowane propozycje nazwy w kwestionariuszu konsultacji to: 1. ROWEROWE SZLAKI GOTYKU 2. SZLAK CEGLANYCH TAJEMNIC 3. KOŁO GOTYKU 4. KÓŁKO I KRZYŻAK 15

17 5. ROWEROWY SZLAK ZAMKÓW GOTYCKICH Wyniki konsultacji z partnerami (formularz online): NAZWA RYSUNEK 4NAZWA PRODUKTU- WYNIKI ANKIETA KONSULTACYJNA W wyniku konsultacji online i bezpośrednich rozmów z partnerami wypracowano konsensus i wybrano dla produktu nazwę Rowerowe Szlaki Zamków Gotyckich, która wpisuje się w produkt markowy Szlaku Zamków Gotyckich; (wykorzystanie bliskiego położenia zachowanych zamków na tym obszarze Sztum oraz Dzierzgoń i Przezmark). Ze względu na długą nazwę główną zaleca się stosowanie także nazwy skróconej - nazwy własnej/skróconej: Koło Gotyku zgodnie z wynikami badań (FGI) i konsultacji (liczba wskazań w formularzu) z partnerami. Zasady i rekomendacje do stosowania nazwy, hasła i sygnetu: Pełna nazwa produktu obejmuje: Nazwa opisowa - Rowerowe Szlaki Zamków Gotyckich Nazwa własna - skrócona: Koło Gotyku 16

18 Uwzględniając opinie i głosy w ramach badań i konsultacji rekomenduje się, aby w adresie portalu internetowego jak i w kanałach społecznościowych używać nazwy: Koło Gotyku jako drugą nazwę, która uzyskała największą liczbę głosów. Nazwa składa się z dwóch wyrazów, co ułatwia zapamiętanie, jak i wpisywanie, np. w wyszukiwarkę internetową (www.kologotyku.pl) i konta w mediach społecznościowych o tej nazwie. Ponadto, jest krótka i stanowi grę słów, która jednocześnie ze znakiem graficznym (sygnet przedstawia rycerza z kopią na rowerze na tle wieży zamkowej) stanowi czytelny przekaz bez ryzyka lub z minimalnym ryzykiem niezrozumienia kontekstu. To pozytywny odbiór nazwy przez środowisko aktywnych rowerzystów, dziennikarzy, jak i partnerów jest powodem do rekomendacji Koło Gotyku. Gra słów odbierana jest pozytywnie, stąd wprowadzenie nazwy bez polskiej litery (ł) w nazwie portalu i kontach social media wydaje się być mocno uzasadnione, co zostało potwierdzone poprzez konsultacje z dwoma ekspertami z zakresu marketingu tradycyjnego i e-marketingu, specjalizujących się w branży turystycznej. Zakłada się stworzenie portalu z domeną z ikoną flag, gdzie po kliknięciu w ikonę flagi nastąpi przekierowanie uczestnika na stronę o tej samej zawartości (contentu) w wersjach obcojęzycznych (angielskiej i niemieckiej). Słowa kluczowe - pozycjonujące produkt pozwolą na właściwe dotarcie do odpowiedniej wersji językowej (np. Rad/FahrradundGhotic,bike/ bicycle and ghotic). Bardzo często wybierane przez uczestników badań, jak i partnerów w konsultacjach Koło Gotyku może także równocześnie odgrywać rolę sloganu (hasła reklamowego) produktu. Nazwa Kółko i Krzyżak także często wskazana podczas konsultacji może być stosowana np. do produktów uzupełniających (questy, szlak geocachingowy, wydarzenia, konkursy - np. hasło przewodnie, ambienty itp.) ze względu na słowo Krzyżak (Krzyżak może wywoływać skojarzenia negatywne i zawęża różnorodność oferty w ramach całego produktu). Ponadto zaleca się, aby nazwa marki Rowerowe Szlaki Zamków Gotyckich była uzupełniana poprzez różne hasła reklamowe w zależności od rodzaju wydarzenia, produktów uzupełniających i tym samym ich odbiorców. HASŁO Prezentowane propozycje hasła w kwestionariuszu konsultacji to: 1. KRĘĆ KOŁO GOTYKU 2. ZOSTAŃ RYCERZEM NA ROWERZE 3. GOTYK NA WYCIĄGNIĘCIE ROWERU 4. OTWÓRZ SIĘ NA ZAMKI 5. MUROWANE OCZAROWANIE 17

19 RYSUNEK 5 HASŁO PROMOCYJNE PRODUKTU- WYNIKI ANKIETA KONSULTACYJNA Hasło przewodnie (brand-line): Koło Gotyku Hasła typu Call to action (wezwanie do działania; hasła zachęcające do konkretnej aktywności stosowane zazwyczaj w trybie rozkazującym i tym samym o większym ładunku emocjonalnym - opcja z wykrzyknikiem lub bez) rekomendowane do wykorzystywania: Zostań rycerzem na rowerze (!) (adekwatne do rajdów, wycieczek rowerowych itp.) Kręć koło gotyku* Otwórz się na zamki (stosowana tylko z sygnetem) *Nazwa Koło Gotyku nie może być stosowana razem z hasłem typu call to action, np. Kręć koło gotyku, aby nie powielać komunikatu (ryzyko utworzenia wyrażenia o charakterze tautologii). 18

20 Jak wskazano wcześniej potencjał wypracowanych nazw i haseł zachęca do wykorzystywania ich do innych form działań. Zalecane do użycia ze szczególnym uwzględnieniem w procesie wyboru: rodzaju wydarzenia, rodzaju produktu uzupełniającego i tym samym ich odbiorców (oczekiwani adresaci danego działania i ich społeczne zachowania - zwyczaje użytkowania, np. urządzeń mobilnych lub tradycyjnych form komunikacji marketingowej, rodzaj aktywności, styl komunikowania itp.). Zalecane do dalszego wykorzystania: Kółko i Krzyżak Szlak Ceglanych Tajemnic lub zmodyfikowana wersja Szlakiem Ceglanych Tajemnic Gotyk na wyciągnięcie roweru Murowane oczarowanie Inne wersje językowe Przy tłumaczeniach na język angielski i niemiecki lub promocji na rynkach zagranicznych należy uwzględnić różnice językowe jak i bardzo istotne różnice kulturowe i społeczne (np. inny sposób wyszukiwania, zapisywania nazw produktów, usług, w wyszukiwarkach internetowych; inny odbiór słów), co może oznaczać brak wiernego odwzorowania tekstu- nazwy i hasła. LOGO (znak graficzny) Poniższy wykres przedstawia rozłożenie poparcia dla przedstawionych wizualizacji znaku graficznego: 19

21 RYSUNEK 6 SYGNET PRODUKTU- WYNIKI ANKIETA KONSULTACYJNA 20

22 Zgody na używanie sygnetu, logotypu i hasła/haseł produktu i jego elementów będą udzielane zainteresowanym podmiotom według przynależności geograficznej do danego obszaru działania jednego z trzech LGD. Regulamin zostanie przygotowany przez wszystkie LGD i zamieszczony na stronach internetowych LGD jak i na stronie internetowej dedykowanej produktowi (www.kologotyku.pl). III. ZAŁOŻENIA ANALITYCZNE DLA KOMUNIKACJI I ROZWOJU ROWEROWYCH SZLAKÓW ZAMKÓW GOTYCKICH JAKO PRODUKTU TURYSTYCZNEGO W założeniach analitycznych uwarunkowań rozwoju turystyki rowerowej dla obszaru Powiśla i południowej części Żuław (powiaty: malborski, sztumski, kwidzyński) wzięto pod uwagę takie elementy jak: Koncentracja na rozwoju oferty aktywnej, przede wszystkim rowerowej, obejmujący sieć szlaków, kwater i atrakcji na terenie Powiśla i Żuław; Komplementarny rozwój uzupełniających produktów turystycznych, inne atrakcje turystyczne oraz propozycje spędzania wolnego czasu; Przyjęto dwie zasadnicze grupy docelowe odbiorców produktu: turyści pobytowi i weekendowi, a główne źródła wyjazdów to Trójmiasto, aglomeracja warszawska oraz mieszkańcy Powiśla i Żuław DIAGNOZA STANU TURYSTYKI NA OBSZARZE POWIATÓW: MALBORSKIEGO, SZTUMSKIEGO I KWIDZYŃSKIEGO UWARUNKOWANIA PRZYRODNICZE Teren Powiśla i Żuław objęty niniejszą analizą składa się z trzech, odmiennych z uwagi na uwarunkowania geograficzne i przyrodnicze, subregionów: Obszar Pojezierza Iławskiego, zajmujący dominującą część powiatu sztumskiego, znaczną część powiatu kwidzyńskiego (z wyjątkiem jego zachodniej części) oraz niewielkie fragmenty południowej części powiatu malborskiego. Jest to teren o falistym i pagórkowatym ukształtowaniu powierzchni, mający raczej charakter otwarty, rolniczy. Poza kilkoma dużymi i zwartymi kompleksami leśnymi (Lasy Sztumskie, lasy na wschód od Dzierzgonia oraz na południe od Waplewa Wielkiego, lasy doliny Liwy, lasy krawędzi doliny Dolnej Wisły) oraz 21

23 lasami otaczającymi Jeziorak (w gminie Stary Dzierzgoń) teren jest raczej słabo zalesiony. W krajobrazie częste są rozległe panoramy o wysokich walorach widokowych. Najciekawsze widokowo są tereny północne, wzdłuż granicy wysoczyzny i Żuław Wiślanych (rozległa panorama Żuław z Elblągiem i Wysoczyzną Elbląską). Bardzo urozmaicone krajobrazowo są również tereny w okolicach Dzierzgonia (duże wysokości względne, ciekawe ukształtowanie powierzchni). Na terenie tym znajdują się dość liczne, raczej małe jeziora. Kilka z nich stanowi lokalne atrakcje turystyczne i jest zagospodarowana w formie kąpielisk i miejsc rekreacyjnych. Największym zbiornikiem wodnym jest Jezioro Dzierzgoń o powierzchni 788 ha. Atrakcyjność turystyczna tego obszaru jest umiarkowana, ale możliwy jest rozwój funkcji wypoczynkowej i rekreacyjnej, w dużej mierze w oparciu o potencjał widokowy krajobrazów, kompleksy leśne oraz zagospodarowane jeziora. Obszar Żuław Wiślanych (tzw. Wielkie Żuławy), który zajmuje większość obszaru powiatu malborskiego oraz niewielkie fragmenty północnej części powiatu sztumskiego w pobliżu granicy z powiatem malborskim oraz w dolinie rzeki Dzierzgoń (zlewisko jeziora Druzno). Jest to teren nizinny, silnie podmokły, zmeliorowany, osuszony i silnie przekształcony przez człowieka. Obszar wybitnie rolniczy, z dużą liczbą starych wsi z zachowanym układem ruralistycznym. Krajobraz raczej równinny, z charakterystycznymi ciągami zadrzewień oraz malowniczymi wierzbami. Liczne kanały i rowy melioracyjne. Naturalną granicą od strony południowej jest prawy brzeg rzeki Nogat i krawędź wysoczyzny morenowej w pobliżu Malborka, po Żuławkę Sztumską i Bągart. Obszar Doliny Dolnej Wisły. Ma on krajobraz podobny do terenu Żuław, również nizinny, dawniej podmokły i silnie przekształcony przez człowieka. Charakterystyczne są rozległe panoramy zamknięte od wschodu zwartymi kompleksami leśnymi, porastającymi krawędź wysoczyzny Pojezierza Iławskiego. Dominantą w krajobrazie są zielone, porośnięte trawą wały przeciwpowodziowe, oddzielające dolinę od koryta rzeki Wisły. Dodatkowym wyróżnikiem są malownicze panoramy miasta Kwidzyna oraz Gniewu i Tczewa. Unikalnym miejscem w dolinie rzeki Wisły jest obszar Białej Góry z ujściem rzeki Liwy, początkiem Nogatu i kompleksem hydrotechnicznym Białej Góry. W dolinie Dolnej Wisły znajdują się ciekawe trzy rezerwaty przyrody kserotermiczny Biała Góra oraz chroniony łęgowy Las Mątowski, a w pobliżu doliny Nogatu - rezerwat Parów Węgry. TABELA 2 WIĘKSZE JEZIORA ORAZ RZEKI OBSZARU POWIŚLA I ŻUŁAW Większe jeziora oraz rzeki obszaru Powiśla i Żuław objętego analizą Powiat malborski Powiat sztumski Powiat kwidzyński Jezioro Mątowy Długie Jezioro Mątowy Wielkie Jezioro Balewskie Jezioro Barlewickie Jezioro Burgale Jezioro Czarne Dolne 22

WARSZTAT KREATYWNY. Malbork, 17 marca 2014

WARSZTAT KREATYWNY. Malbork, 17 marca 2014 WARSZTAT KREATYWNY Malbork, 17 marca 2014 Projekt Rowerowe Szlaki Powiśla i Żuław realizowany jest w ramach działania 421 wdrażanie projektów współpracy Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na Lata 2007

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA do strategii marki produktu turystycznego. Kwidzyn, 08.05.2014 r.

ZAŁOŻENIA do strategii marki produktu turystycznego. Kwidzyn, 08.05.2014 r. ZAŁOŻENIA do strategii marki produktu turystycznego Kwidzyn, 08.05.2014 r. Plan prezentacji Zakres opracowywanego dokumentu Metodologia pracy Harmonogram realizacji Zakres opracowywanego dokumentu 1. Określenie

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA do strategii marki produktu turystycznego. Kwidzyn, 08.05.2014 r.

ZAŁOŻENIA do strategii marki produktu turystycznego. Kwidzyn, 08.05.2014 r. ZAŁOŻENIA do strategii marki produktu turystycznego Kwidzyn, 08.05.2014 r. Plan prezentacji Zakres opracowywanego dokumentu Metodologia pracy Harmonogram realizacji Zakres opracowywanego dokumentu 1. Określenie

Bardziej szczegółowo

Strategia promocji produktu turystycznego Rowerowe Szlaki Zamków Gotyckich

Strategia promocji produktu turystycznego Rowerowe Szlaki Zamków Gotyckich Strategia promocji produktu turystycznego Rowerowe Szlaki Zamków Gotyckich SPIS TREŚCI I. Wstęp... 2 1.1. Wprowadzenie... 2 1.2. Uwarunkowania realizacji projektu... 3 1.3. Ogólna metodologia prac... 5

Bardziej szczegółowo

Koncepcja sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - wdrożenia i plany. Wanda Nowotarska Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Koncepcja sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - wdrożenia i plany. Wanda Nowotarska Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego Koncepcja sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - wdrożenia i plany Wanda Nowotarska Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego Koncepcja tras rowerowych Pomorza Zachodniego - wdrożenia i

Bardziej szczegółowo

Opis typowej trasy rowerowej po powiecie malborskim. Pętla w gminie Stare Pole

Opis typowej trasy rowerowej po powiecie malborskim. Pętla w gminie Stare Pole Opis typowej trasy rowerowej po powiecie malborskim Pętla w gminie Stare Pole SPIS TREŚCI WSTĘP... 2 1. Ogólne informacje o trasie... 3 2. Kilometraż trasy... 5 3. Atrakcje na trasie... 5 4. Zagospodarowanie,

Bardziej szczegółowo

Budowa produktu turystyki rowerowej na przykładzie Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo

Budowa produktu turystyki rowerowej na przykładzie Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo Budowa produktu turystyki rowerowej na przykładzie Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo Jacek Zdrojewski, konsultant ds. produktu Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo Małopolskie Forum Drogowe,

Bardziej szczegółowo

Koncepcja tras rowerowych Pomorza Zachodniego. Darłówko, 21 maja 2015 r.

Koncepcja tras rowerowych Pomorza Zachodniego. Darłówko, 21 maja 2015 r. Koncepcja tras rowerowych Pomorza Zachodniego Darłówko, 21 maja 2015 r. Dlaczego turystyka rowerowa? Turystyka aktywna jednym z głównych strategicznych produktów turystycznych regionu. Turystyka rowerowa

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA PROMOCJI MARKI KAJAKIEM PRZEZ POMORZE

STRATEGIA PROMOCJI MARKI KAJAKIEM PRZEZ POMORZE STRATEGIA PROMOCJI MARKI KAJAKIEM PRZEZ POMORZE Prezentacja zakresu i metodologii opracowywanej Strategii Opracowanie: AGERON Polska na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

Koncepcja i inwentaryzacja tras rowerowych Pomorza Zachodniego. Szczecin, 23 lipca 2015 r.

Koncepcja i inwentaryzacja tras rowerowych Pomorza Zachodniego. Szczecin, 23 lipca 2015 r. Koncepcja i inwentaryzacja tras rowerowych Pomorza Zachodniego Szczecin, 23 lipca 2015 r. Dlaczego turystyka rowerowa? Turystyka aktywna jednym z głównych strategicznych produktów turystycznych regionu.

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA PROMOCJI MARKI POMORSKIE SZLAKI KAJAKOWE (d. KAJAKIEM PRZEZ POMORZE )

STRATEGIA PROMOCJI MARKI POMORSKIE SZLAKI KAJAKOWE (d. KAJAKIEM PRZEZ POMORZE ) STRATEGIA PROMOCJI MARKI POMORSKIE SZLAKI KAJAKOWE (d. KAJAKIEM PRZEZ POMORZE ) Konferencja podsumowująca, GDAŃSK, 25.11.2015 Opracowanie: AGERON Polska na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa

Bardziej szczegółowo

ŚRODOWISKO KULTUROWE I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO Warsztaty dot. Planu Zagospodarowania Przestrzennego Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta

ŚRODOWISKO KULTUROWE I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO Warsztaty dot. Planu Zagospodarowania Przestrzennego Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta ŚRODOWISKO KULTUROWE I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO Warsztaty dot. Planu Zagospodarowania Przestrzennego Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta Gdańsk, 25 września 2015 r. Hanna Obracht-Prondzyńska h.prondzynska@pbpr.pomorskie.pl

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr ROYGARD/POIG/02/2015 z dnia 09.03.2015 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA STWORZENIE I OBSŁUGA KAMPANII INTERNETOWEJ DLA PLATFORMY HANDLOWEJ CABAS.pl w

Bardziej szczegółowo

1 Założenia Programu Promocji Zachodniopomorskich Produktów Turystycznych na lata Po pierwsze selekcja produktów wiodących.

1 Założenia Programu Promocji Zachodniopomorskich Produktów Turystycznych na lata Po pierwsze selekcja produktów wiodących. Spis treści 1 Założenia Programu Promocji Zachodniopomorskich Produktów Turystycznych na lata 2014-2020 Po pierwsze selekcja produktów wiodących. Po drugie wybór grup odbiorców. 2 Uwarunkowania wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

Część II. Opracowanie celów strategicznych, operacyjnych oraz projektów, działań

Część II. Opracowanie celów strategicznych, operacyjnych oraz projektów, działań II warsztat strategiczny gmina Gorzków Część I. Opracowanie Misji i Wizji gminy MISJA Grupa 1: 1. Bezpieczne przejścia szlaki komunikacyjne (ścieżka rowerowa, szlaki konne, trasy spacerowe, chodniki łączące

Bardziej szczegółowo

WNIOSKI I REKOMENDACJE

WNIOSKI I REKOMENDACJE Prowadzenie Centrum Wdrażania Projektów przy BPN Zadanie A działania analityczne WNIOSKI I REKOMENDACJE Białowieża, 26.06.2014 dr hab. Artur Bołtromiuk, prof. IRWiR PAN Institute of Rural and Agricultural

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja Europejskiego Szlaku Kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorska Droga Św. Jakuba RECReate

Rewitalizacja Europejskiego Szlaku Kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorska Droga Św. Jakuba RECReate Rewitalizacja Europejskiego Szlaku Kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorska Droga Św. Jakuba RECReate Szczecin 20 grudnia 2011 r. Bożena Wołowczyk Plan prezentacji 1. Idea europejskich szlaków

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020.

ANKIETA. Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020. ANKIETA Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020. Szanowni Państwo! W związku z rozpoczęciem prac nad opracowaniem aktualizacji

Bardziej szczegółowo

Zmianie ulega część 5 w Lokalnej Strategii Rozwoju tj. Część 5 Cele LGD. Otrzymuje ona następujące brzmienie :

Zmianie ulega część 5 w Lokalnej Strategii Rozwoju tj. Część 5 Cele LGD. Otrzymuje ona następujące brzmienie : Załącznik nr 1 do Uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecze Bobrzy z dnia 3 stycznia 2013 roku w sprawie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju Zmianie ulega część 5

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 76. do uchwały Nr XXXVII/113/2000 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 4 lipca 2000 r. UWARUNKOWANIA. wynikające z występowania.

ZAŁĄCZNIK NR 76. do uchwały Nr XXXVII/113/2000 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 4 lipca 2000 r. UWARUNKOWANIA. wynikające z występowania. ZAŁĄCZNIK NR 76 do uchwały Nr XXXVII/113/2000 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 4 lipca 2000 r. UWARUNKOWANIA wynikające z występowania OBIEKTÓW I TERENÓW związanych z TURYSTYKĄ, REKREACJĄ I SPORTEM Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

Kryteria konkursu na Najlepsze Europejskie Destynacje (EDEN) Edycja Polska

Kryteria konkursu na Najlepsze Europejskie Destynacje (EDEN) Edycja Polska Załącznik nr 1 do Regulaminu Kryteria konkursu na Najlepsze Europejskie Destynacje (EDEN) Edycja Polska Kryteria podstawowe (podstawa dopuszczenia): aplikująca destynacja stanowi obszar, który spełnia

Bardziej szczegółowo

ocena Jakie są elementy pozytywne, wywierające korzystny wpływ na rozwój, warte podkreślenia, bardzo istotne, ważne dla gminy/obszaru?

ocena Jakie są elementy pozytywne, wywierające korzystny wpływ na rozwój, warte podkreślenia, bardzo istotne, ważne dla gminy/obszaru? Gmina:.. Sektor: Turystyka obiekty, obszary funkcjonowania ocena Jakie są elementy pozytywne, wywierające korzystny wpływ na rozwój, warte podkreślenia, bardzo istotne, ważne dla gminy/obszaru? Jakie są

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Etap 1: Analiza aktualnego i oczekiwanego stanu marki Analiza i diagnoza czynników strategicznych miasta Rzeszowa w oparciu o Strategię Marki Rzeszów na lata 2009

Bardziej szczegółowo

Obszary Natura 2000 szansą rozwoju dla naszej gminy

Obszary Natura 2000 szansą rozwoju dla naszej gminy Obszary Natura 2000 szansą rozwoju dla naszej gminy gmina Siennica województwo mazowieckie Konkurs pn. Obszar Natura 2000 szansą dla rozwoju naszej gminy realizowany w ramach projektu "Natura 2000 naszą

Bardziej szczegółowo

Gmina K oronowo w opinii turystów i odwiedzających

Gmina K oronowo w opinii turystów i odwiedzających Gmina K oronowo w opinii turystów i odwiedzających Projekt badawczy realizowany przez Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy we współpracy z Urzędem Miasta Koronowo oraz Bydgoską Lokalną Organizacją Turystyczną

Bardziej szczegółowo

Marketing w turystyce

Marketing w turystyce Marketing w turystyce MT 6 Kształtowanie produktu turystycznego dr Edyta Gołąb-Andrzejak MSU4 sem. 3, MSU3 sem. 2 (zimowy), studia dzienne Gdańsk 2011-12 Najważniejsze składniki produktu turystycznego

Bardziej szczegółowo

Wyniki warsztatów GRUPA 1:: Jakość usług jako podstawa rozwoju turystyki wiejskiej w latach 2014 2020

Wyniki warsztatów GRUPA 1:: Jakość usług jako podstawa rozwoju turystyki wiejskiej w latach 2014 2020 Wyniki warsztatów GRUPA 1:: Jakość usług jako podstawa rozwoju turystyki wiejskiej w latach 2014 2020 Turystyka wiejska, w tym agroturystyka w ramach nowej perspektywy finansowej - doświadczenia PROW 2007-2013

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE TRADYCJI KULTUROWYCH W AGROTURYSTYCE

WYKORZYSTANIE TRADYCJI KULTUROWYCH W AGROTURYSTYCE KONFERENCJA WOJEWÓDZKA nt. Wykorzystanie lokalnych wartości w rozwoju społeczno gospodarczym obszarów w wiejskich prof. nadzw. dr hab. Mirosław Boruszczak WYKORZYSTANIE TRADYCJI KULTUROWYCH W AGROTURYSTYCE

Bardziej szczegółowo

Cel ogólny 1: Rozwój przedsiębiorczości i usług na obszarze Partnerstwa Kaczawskiego w oparciu o zasoby przyrodnicze i kulturowe.

Cel ogólny 1: Rozwój przedsiębiorczości i usług na obszarze Partnerstwa Kaczawskiego w oparciu o zasoby przyrodnicze i kulturowe. CELE OGÓLNE, SZCZEGÓŁOWE I PLANOWANE PRZEDSIĘWZIĘCIA Cel ogólny 1: Rozwój przedsiębiorczości i usług na obszarze Partnerstwa Kaczawskiego w oparciu o zasoby przyrodnicze i kulturowe. PRZEDSIĘ- WZIĘCIA

Bardziej szczegółowo

Ocena aktualnego stanu rozwoju punktów węzłowych Szlaku Jana III Sobieskiego

Ocena aktualnego stanu rozwoju punktów węzłowych Szlaku Jana III Sobieskiego Ocena aktualnego stanu rozwoju punktów węzłowych Szlaku Jana III Sobieskiego Raport z badania 1. Metoda i technika badania Badanie zostało metodą CAWI (za pomocą elektronicznego formularza ankiety) oraz

Bardziej szczegółowo

Wyjątkowe położenie na Mierzei Wiślanej u ujścia Wisły do

Wyjątkowe położenie na Mierzei Wiślanej u ujścia Wisły do GŁÓWNE UWARUNKOWANIA OCHRONY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU (1) Wyjątkowe położenie na Mierzei Wiślanej u ujścia Wisły do Zatoki Gdańskiej Wody przybrzeżne, plaże, wydmy i bory nadmorskie, fragment międzywala,

Bardziej szczegółowo

CEL OGÓLNY (CO) CEL SZCZEGÓŁOWY (CS) PRZEDSIĘWZIĘCIE (P) PREFEROWANE TYPY OPERACJI

CEL OGÓLNY (CO) CEL SZCZEGÓŁOWY (CS) PRZEDSIĘWZIĘCIE (P) PREFEROWANE TYPY OPERACJI Opis operacji odpowiadającej działaniu z zakresu Małe projekty pod kątem spełniania kryteriów wyboru określonych w Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo na Jurze Tytuł projektu:

Bardziej szczegółowo

Znaczenie Konsorcjum Turystyki Wiejskiej Odpoczywaj na wsi w budowaniu produktu i promocji turystyki wiejskiej. Warszawa 22 kwiecień 2017 r.

Znaczenie Konsorcjum Turystyki Wiejskiej Odpoczywaj na wsi w budowaniu produktu i promocji turystyki wiejskiej. Warszawa 22 kwiecień 2017 r. Znaczenie Konsorcjum Turystyki Wiejskiej Odpoczywaj na wsi w budowaniu produktu i promocji turystyki wiejskiej Warszawa 22 kwiecień 2017 r. Turystyka wiejska i jej przyszłość Turystyka wiejska powinna

Bardziej szczegółowo

PROSIMY O WYPEŁNIENIE ANKIETY DO 29.05.2015 r.

PROSIMY O WYPEŁNIENIE ANKIETY DO 29.05.2015 r. W związku z przystąpieniem do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Cedry Wielkie na lata 2016-2030 zapraszamy do wypełnienia ankiety dotyczącej oceny stanu oraz potencjału Gminy Cedry Wielkie. Dla uzyskania

Bardziej szczegółowo

Badanie krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego w Województwie Zachodniopomorskim w roku 2014 Streszczenie raportu wyniki PAPI

Badanie krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego w Województwie Zachodniopomorskim w roku 2014 Streszczenie raportu wyniki PAPI Badanie krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego w Województwie Zachodniopomorskim w roku 2014 Streszczenie raportu wyniki PAPI Listopad 2014 Przedmiot, cele i termin badania Termin badania PAPI:

Bardziej szczegółowo

Jubileusz 10 lat. Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej

Jubileusz 10 lat. Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej Jubileusz 10 lat Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej Konferencja Prasowa 27 maja 2014 2000 System POT- ROT - LOT 2003 Wielkopolska Organizacja Turystyczna powstała jako 10. organizacja regionalna w

Bardziej szczegółowo

Wytyczne z Programu Promocji Czechowic-Dziedzic w Euroregionie Beskidy na lata 2012 2017

Wytyczne z Programu Promocji Czechowic-Dziedzic w Euroregionie Beskidy na lata 2012 2017 Załącznik nr 2 do regulaminu konkursu na opracowanie znaku graficznego logo Czechowic-Dziedzic Wytyczne z Programu Promocji Czechowic-Dziedzic w Euroregionie Beskidy na lata 2012 2017 Celem działań wizerunkowych

Bardziej szczegółowo

Procesy Zachodzące w Agroturystyce

Procesy Zachodzące w Agroturystyce Procesy Zachodzące w Agroturystyce Agroturystyka jest to forma wypoczynku na obszarach wiejskich o charakterze rolniczym, oparta o bazę noclegową i aktywność rekreacyjną związaną z gospodarstwem rolnym

Bardziej szczegółowo

Przede wszystkiej liczy się pomysł

Przede wszystkiej liczy się pomysł Przede wszystkiej liczy się pomysł ciekawy, nowatorski możliwy do realizacji i odpowiadający oczekiwaniom społeczności lokalnej nt.: - organizacja szkoleń w zakresie prowadzenia działalności turystycznej

Bardziej szczegółowo

CEL OGÓLNY (CO) CEL SZCZEGÓŁOWY (CS) PRZEDSIĘWZIĘCIE (P) PREFEROWANE TYPY OPERACJI

CEL OGÓLNY (CO) CEL SZCZEGÓŁOWY (CS) PRZEDSIĘWZIĘCIE (P) PREFEROWANE TYPY OPERACJI Opis operacji odpowiadającej działaniu z zakresu Odnowa i rozwój wsi pod kątem spełniania kryteriów wyboru określonych w Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo na Jurze Tytuł projektu:

Bardziej szczegółowo

ROWEREM I KAJAKIEM PO ZIEMI KOZIENICKIEJ Organizator Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach Diagnoza problemu i opis projektu Problem: Słabo rozwinięta baza rowerowo-wodna wodna w regionie Powiatu Kozienickiego

Bardziej szczegółowo

Promocja turystyczna powiatu skarżyskiego

Promocja turystyczna powiatu skarżyskiego Promocja turystyczna powiatu skarżyskiego 2010-08-12 14:32, Małgorzata Nosowicz Już jesienią powiat skarżyski będzie uczestnikiem zakrojonego na szeroką skalę przedsięwzięcia promocyjnego. Mowa tu o udziale

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NAUCZANIE ZINTEGROWANE KLASA I-III. Treści nauczania

SZKOŁA PODSTAWOWA NAUCZANIE ZINTEGROWANE KLASA I-III. Treści nauczania NAUCZANIE ZINTEGROWANE KLASA I-III Treści nauczania NAUCZANIE ZINTEGROWANE KLASA I-III BLOK TEMATYCZNY: Ja i moja rodzina. 1. Mój portret 2. Jestem członkiem rodziny 3. Ulubione zabawki i zabawy moich

Bardziej szczegółowo

PORTFOLIO Łukasz Iwaszkiewicz. web design graphic design copywrighting PR & communication

PORTFOLIO Łukasz Iwaszkiewicz. web design graphic design copywrighting PR & communication PORTFOLIO Łukasz Iwaszkiewicz web design graphic design copywrighting PR & communication Łukasz Iwaszkiewicz Specjalista ds. komunikacji i PR + 48 506-544-090 lukasziwaszkiewicz@onet.eu SPIS TREŚCI web

Bardziej szczegółowo

Opole, lipiec 2013 r. Turystyka jako istotny element rozwoju Aglomeracji Opolskiej

Opole, lipiec 2013 r. Turystyka jako istotny element rozwoju Aglomeracji Opolskiej Opole, lipiec 2013 r. Turystyka jako istotny element rozwoju Aglomeracji Opolskiej PORZĄDEK PREZENTACJI 1. Turystyka w dokumentach programowych AO 2. Jak duży jest potencjał turystyczny AO? 3. Dlaczego

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ANALIZA SWOT + CELE

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ANALIZA SWOT + CELE Spotkania konsultacyjne współfinansowane są przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europa inwestująca w obszary wiejskie w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego

Bardziej szczegółowo

OFERTA KATALOGU WYPOCZYNEK W POLSCE edycja wiosna/lato 2012

OFERTA KATALOGU WYPOCZYNEK W POLSCE edycja wiosna/lato 2012 OFERTA KATALOGU WYPOCZYNEK W POLSCE edycja wiosna/lato 2012 WPROWADZENIE Katalog Wypoczynek w Polsce to półrocznik wydawany od 2007 roku na największe targi turystyczne w Polsce. W katalogu znajdują się

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Lubuskiej Turystyki do 2020 roku

Program Rozwoju Lubuskiej Turystyki do 2020 roku landbrand wyróżniamy miejsca Program Rozwoju Lubuskiej Turystyki do 2020 roku Zielona Góra, 4 lutego 2014 Agenda prezentacji 1. Jak powstawał Program? Liczne spotkania z branżą i ekspertami. 2. Konsultacje

Bardziej szczegółowo

III Kongres Rozwoju Ruchu Rowerowego

III Kongres Rozwoju Ruchu Rowerowego III Kongres Rozwoju Ruchu Rowerowego Warszawa, 22-23 IX 2014 Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ! www.miastadlarowerow.pl

Bardziej szczegółowo

Opracowanie logicznie ze sobą powiązanych dokumentów o zbiorczej nazwie Dokumenty planistyczne, ekspertyzy i analizy w zakresie turystyki na terenie

Opracowanie logicznie ze sobą powiązanych dokumentów o zbiorczej nazwie Dokumenty planistyczne, ekspertyzy i analizy w zakresie turystyki na terenie Opracowanie logicznie ze sobą powiązanych dokumentów o zbiorczej nazwie Dokumenty planistyczne, ekspertyzy i analizy w zakresie turystyki na terenie 5 gmin położonych w obszarze Zbiornika Świnna Poręba

Bardziej szczegółowo

ZNACZENIE MARKI W PROMOCJI TURYSTYCZNEJ POLSKI. Jawor, 17 września 2011

ZNACZENIE MARKI W PROMOCJI TURYSTYCZNEJ POLSKI. Jawor, 17 września 2011 ZNACZENIE MARKI W PROMOCJI TURYSTYCZNEJ POLSKI Jawor, 17 września 2011 Marka jako pojęcie nazwa pojęcie znak symbol rysunek Kombinacja cech materialnych (funkcjonalnych) i niematerialnych, generowanych

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Sztuka zarabiania na wypoczynku Aleksandra Ruta Uniwersytet w Białymstoku 8 października 2015 r. Sztuka. zarabiania Sztuka (łac.ars, grec. techne) w starożytności i średniowieczu

Bardziej szczegółowo

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT 72 Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich Analiza SWOT MOCNE STRONY 1. Możliwość rozwoju produkcji żywności wysokiej jakości. 2. Korzystna struktura wielkości gospodarstw. 3. Korzystne warunki przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

Szlaki kulturowe od pomysłu do zintegrowanego produktu turystycznego. Karolina Fidyk Małopolski Instytut Kultury

Szlaki kulturowe od pomysłu do zintegrowanego produktu turystycznego. Karolina Fidyk Małopolski Instytut Kultury Szlaki kulturowe od pomysłu do zintegrowanego produktu turystycznego Karolina Fidyk Małopolski Instytut Kultury szlak kulturowy definicja sytuacja w Małopolsce bariery w rozwoju definicja szlaku kulturowego

Bardziej szczegółowo

Wspieranie przedsięwzięć z zakresu turystyki w ramach programów operacyjnych 2007-13

Wspieranie przedsięwzięć z zakresu turystyki w ramach programów operacyjnych 2007-13 Wspieranie przedsięwzięć z zakresu turystyki w ramach programów operacyjnych 2007-13 wsparcie dla samorządów i organizacji pozarządowych Warszawa, 8 maja 2008 r. Zarys prezentacji środki finansowe na wspieranie

Bardziej szczegółowo

LCOI Region Lubelski - prezentacja ofert inwestycyjnych

LCOI Region Lubelski - prezentacja ofert inwestycyjnych LCOI Region Lubelski - prezentacja ofert inwestycyjnych Pracownicy Biura LCOI Region Lubelski: Marcin Orzeł Inspektor LCOI Region Michał Nizioł Specjalista ds. Marketingu i Rozwoju LCOI - Region Kategoria:

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości RADWAN

Plan Odnowy Miejscowości RADWAN Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LX /454/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 21 grudnia 2009 r. Plan Odnowy Miejscowości RADWAN GMINA IWANISKA POWIAT OPATOWSKI WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE Radwan, październik

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNE UWARUNKOWANIA OCHRONY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU (1)

GŁÓWNE UWARUNKOWANIA OCHRONY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU (1) GŁÓWNE UWARUNKOWANIA OCHRONY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU (1) Wyjątkowe położenie na Mierzei Wiślanej u ujścia Wisły do Zatoki Gdańskiej Wody przybrzeżne, plaże, wydmy i bory nadmorskie, fragment międzywala,

Bardziej szczegółowo

Portal Turystyki Aktywnej Ziemi Wieluńskiej

Portal Turystyki Aktywnej Ziemi Wieluńskiej Wzmocnienie roli Szlaku Bursztynowego i innych szlaków tematycznych w zintegrowanym produkcie turystycznym województwa łódzkiego Portal Turystyki Aktywnej Ziemi Wieluńskiej Wyszukiwanie informacji w katalogu

Bardziej szczegółowo

Zbiorcze zestawienie analizy SWOT dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Krajna Złotowska MOCNE STRONY

Zbiorcze zestawienie analizy SWOT dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Krajna Złotowska MOCNE STRONY Zbiorcze zestawienie analizy SWOT dla obszaru Lokalnej Grupy Działania MOCNE STRONY 1. Walory środowiska naturalnego potencjał dla rozwoju turystyki i rekreacji 2. Zaangażowanie liderów i społeczności

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO POMORSKIE

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO POMORSKIE WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO POMORSKIE 1 Turystyka Sport i zdrowie Edukacja Produkty lokalne Ekologia Tradycja Lider projektu Partnerzy Obszar Okres realizacji Budżet Lokalna Grupa Działania Zakole Dolnej Wisły

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Miasta Skórcza do roku 2020 SKÓRCZ 2020

Konsultacje społeczne na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Miasta Skórcza do roku 2020 SKÓRCZ 2020 ANKIETA Konsultacje społeczne na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Miasta Skórcza do roku 2020 SKÓRCZ 2020 Szanowni Państwo, w związku z rozpoczęciem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Miasta

Bardziej szczegółowo

Dobra strategia dla miasta na przykładzie Strategii Kultury dla Miasta Rzeszowa

Dobra strategia dla miasta na przykładzie Strategii Kultury dla Miasta Rzeszowa Dobra strategia dla miasta na przykładzie Strategii Kultury dla Miasta Rzeszowa dr hab. Dariusz Tworzydło Uniwersytet Warszawski, Exacto sp. z o.o. Badanie ilościowe pn. Diagnoza dla Strategii rozwoju

Bardziej szczegółowo

Wzgórze Zamkowe w Sztumie - obiekty zabytkowe do zagospodarowania

Wzgórze Zamkowe w Sztumie - obiekty zabytkowe do zagospodarowania www.sztum.pl Dla inwestora Oferta inwestycyjna Wzgórze Zamkowe w Sztumie - obiekty zabytkowe do zagospodarowania 17.06.2016 Wzgórze Zamkowe w Sztumie - obiekty zabytkowe do zagospodarowania WZGÓRZE ZAMKOWE

Bardziej szczegółowo

Moja mała Ojczyzna Program ścieżki - edukacja regionalna - dziedzictwo kulturowe w regionie rawskim.

Moja mała Ojczyzna Program ścieżki - edukacja regionalna - dziedzictwo kulturowe w regionie rawskim. Moja mała Ojczyzna Program ścieżki - edukacja regionalna - dziedzictwo kulturowe w regionie rawskim. Program szkoły zakłada wychowanie i przygotowanie człowieka do rozumienia otaczającego go świata. Człowiek

Bardziej szczegółowo

Planowana eksploatacja odkrywkowa złoża kruszywa naturalnego w Jaraczu. Jaracz 2017

Planowana eksploatacja odkrywkowa złoża kruszywa naturalnego w Jaraczu. Jaracz 2017 Planowana eksploatacja odkrywkowa złoża kruszywa naturalnego w Jaraczu Jaracz 2017 Agenda Położenie i sąsiedztwo planowanej żwirowni Umiejscowienie inwestycji w kontekście obszarów chronionych Analiza

Bardziej szczegółowo

Tematyka prac licencjackich proponowana przez promotorów Katedry Turystyki i Promocji Zdrowia

Tematyka prac licencjackich proponowana przez promotorów Katedry Turystyki i Promocji Zdrowia Katedra Turystyki i Promocji Zdrowia Główne tematy naukowo-badawcze podejmowane w katedrze: Turystyka kulturowa w Polsce i na świecie. Wpływ walorów turystycznych, historycznych i kulturowych miast na

Bardziej szczegółowo

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW Szanowni Państwo Urząd Gminy rozpoczął prace nad przygotowaniem Strategii Rozwoju. istotnym elementem, niezbędnym dla stworzenia strategii jest poznanie opinii

Bardziej szczegółowo

Statut Malbork Welcome Center - Centrum Turystyki w Malborku

Statut Malbork Welcome Center - Centrum Turystyki w Malborku Statut Malbork Welcome Center - Centrum Turystyki w Malborku I. Postanowienia ogólne - forma prawna 1. Malbork Welcome Center - Centrum Turystyki w Malborku (dalej: Malbork Welcome Center) jest jednostką

Bardziej szczegółowo

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r.

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r. MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne Podegrodzie, 22.02.2011 r. Cele ogólne LSR - przedsięwzięcia CEL OGÓLNY 1 Rozwój turystyki w oparciu o bogactwo przyrodnicze i kulturowe obszaru CELE

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata ANALIZA SWOT + CELE

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata ANALIZA SWOT + CELE KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ANALIZA SWOT + CELE PAŹDZIERNIK 2015 PLAN SPOTKANIA 1) Prezentacja diagnozy. 2) Prezentacja projektu analizy SWOT 3) Projekt

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY

Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LX /453/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 21 grudnia 2009 r. Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY GMINA IWANISKA POWIAT OPATOWSKI WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE Kujawy, październik

Bardziej szczegółowo

Odnowa i rozwój wsi: Preferowane będą operacje związane z zakupem strojów ludowych, folklorystycznych, instrumentów muzycznych, innych elementów

Odnowa i rozwój wsi: Preferowane będą operacje związane z zakupem strojów ludowych, folklorystycznych, instrumentów muzycznych, innych elementów Odnowa i rozwój wsi: Preferowane będą operacje związane z zakupem strojów ludowych, folklorystycznych, instrumentów muzycznych, innych elementów wyposażenia niezbędnych do kultywowania tradycji, operacje

Bardziej szczegółowo

Wnioski z analizy ankiet do aktualizacji Strategii rozwoju turystyki dla miasta Stargard Szczeciński w perspektywie do roku 2020

Wnioski z analizy ankiet do aktualizacji Strategii rozwoju turystyki dla miasta Stargard Szczeciński w perspektywie do roku 2020 Wnioski z analizy ankiet do aktualizacji Strategii rozwoju turystyki dla miasta Stargard Szczeciński w perspektywie do roku 2020 Biuro Strategii Miasta / Luty 2015 Metryczka Osoba wypełniająca Wiek 1,01

Bardziej szczegółowo

ŚRODOWISKO KULTUROWE I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO Gdańsk, 7 lipca 2015 r. Hanna Obracht-Prondzyńska Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego

ŚRODOWISKO KULTUROWE I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO Gdańsk, 7 lipca 2015 r. Hanna Obracht-Prondzyńska Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego ŚRODOWISKO KULTUROWE I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO Gdańsk, 7 lipca 2015 r. Hanna Obracht-Prondzyńska Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego Cel spotkania uzyskanie informacji na temat sporządzanych

Bardziej szczegółowo

Program współpracy INFOTUR jako przykład systemowego podejścia do tworzenia i promocji transgranicznego produktu turystycznego

Program współpracy INFOTUR jako przykład systemowego podejścia do tworzenia i promocji transgranicznego produktu turystycznego Program współpracy INFOTUR jako przykład systemowego podejścia do tworzenia i promocji transgranicznego produktu turystycznego Bogdan Kasperek Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej Olza w Cieszynie

Bardziej szczegółowo

Śląskie. Manual systemu identyfikacji wizualnej. (beneficjenci)

Śląskie. Manual systemu identyfikacji wizualnej. (beneficjenci) Śląskie. Manual systemu identyfikacji wizualnej 2016 (beneficjenci) str. 2 1. 2. 3. wprowadzenie logo zasady pisowni str. 3 str. 9 str. 25 1 wprowadzenie podstawowe wartości str. 3 Pozytywna energia jest

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRODUKTU TURYSTYCZNO-KULTURALNEGO KIELCE RAJ DLA DZIECI

KONCEPCJA PRODUKTU TURYSTYCZNO-KULTURALNEGO KIELCE RAJ DLA DZIECI Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego z dnia 29.11.2017r. KONCEPCJA PRODUKTU TURYSTYCZNO-KULTURALNEGO KIELCE RAJ DLA DZIECI Nazwa produktu: Produkt turystyczno - kulturalny dla rodzin z dziećmi Kielce

Bardziej szczegółowo

ANKIETA Opracowanie Programu Rozwoju Powiatu Lubartowskiego na lata Konsultacje społeczne

ANKIETA Opracowanie Programu Rozwoju Powiatu Lubartowskiego na lata Konsultacje społeczne ANKIETA Opracowanie Programu Rozwoju Powiatu Lubartowskiego na lata 2015-2022 Konsultacje społeczne Szanowni Państwo! W związku z prowadzeniem prac nad opracowaniem Programu Rozwoju Powiatu Lubartowskiego

Bardziej szczegółowo

ANKIETA MONITORUJĄCA POSTĘP REALIZACJI LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU. LGD Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem. za rok

ANKIETA MONITORUJĄCA POSTĘP REALIZACJI LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU. LGD Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem. za rok Załącznik nr 1 do uchwały 12/2011 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD Doliną Wieprza i leśnym szlakiem z dnia 10.06.2011 ANKIETA MONITORUJĄCA POSTĘP REALIZACJI LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU LGD Doliną

Bardziej szczegółowo

SMO MEDIA I KANAŁY SPOŁECZNOŚCIOWE. Bydgoszcz, dnia..2014 r. Usługodawca

SMO MEDIA I KANAŁY SPOŁECZNOŚCIOWE. Bydgoszcz, dnia..2014 r. Usługodawca Bydgoszcz, dnia..2014 r. SMO MEDIA I KANAŁY SPOŁECZNOŚCIOWE Usługodawca Talem Technologies Sp. z o.o. ul. Cieszkowskiego 22/1; 85-052 Bydgoszcz Tel. 52 366 70 73; Infolinia: 801 080 238 NIP: 967-12-41-356;

Bardziej szczegółowo

Uogólniona dla całego obszaru, objętego LSR, Analiza SWOT. z wykorzystaniem analiz SWOT z konsultacji przeprowadzonych w gminach

Uogólniona dla całego obszaru, objętego LSR, Analiza SWOT. z wykorzystaniem analiz SWOT z konsultacji przeprowadzonych w gminach Uogólniona dla całego obszaru, objętego LSR, Analiza SWOT z wykorzystaniem analiz SWOT z konsultacji przeprowadzonych w gminach i analizy SWOT powiatu MOCNE STRONY 1. Atrakcyjne walory krajobrazowo przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

ANKIETA ROWEROWA DOLNOŚLĄSKA POLITYKA ROWEROWA 2014-2020

ANKIETA ROWEROWA DOLNOŚLĄSKA POLITYKA ROWEROWA 2014-2020 ANKIETA ROWEROWA DOLNOŚLĄSKA POLITYKA ROWEROWA 2014-2020 UWAGA: jeśli dane objęte pytaniem ankietowym są niedostępne prosimy napisać brak danych lub podać posiadane informacje o zbliżonym charakterze.

Bardziej szczegółowo

Nowa idea. Nowy produkt. Nowa marka. Sieć turystyki wiejskiej, oparta na dziedzictwie kulturowym regionu.

Nowa idea. Nowy produkt. Nowa marka. Sieć turystyki wiejskiej, oparta na dziedzictwie kulturowym regionu. Sieć Zielone Gościńce Nowa idea. Nowy produkt. Nowa marka. Sieć turystyki wiejskiej, oparta na dziedzictwie kulturowym regionu. Idea powstania sieci Jest rok 2008... Stan agroturystyki w woj. opolskim

Bardziej szczegółowo

Propozycja listy projektów indywidualnych w ramach Działania 6.4 Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym

Propozycja listy projektów indywidualnych w ramach Działania 6.4 Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym Propozycja listy projektów indywidualnych w ramach Działania 6.4 Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Lp. Nazwa projektu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH dotyczących budowania Strategii Rozwoju Gminy Jordanów Śląski na lata 2014 2020

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH dotyczących budowania Strategii Rozwoju Gminy Jordanów Śląski na lata 2014 2020 SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH dotyczących budowania Strategii Rozwoju Gminy Jordanów Śląski na lata 2014 2020 WSTĘP W celu zagwarantowania szerokiego udziału społeczeństwa w procesie

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA REWITALIZACJI I ROZBUDOWY DROGI WODNEJ MIĘDZY WIELKIMI JEZIORAMI MAZURSKIMI A KANAŁEM AUGUSTOWSKIM NA I WARMIŃSKO MAZURSKIEGO

KONCEPCJA REWITALIZACJI I ROZBUDOWY DROGI WODNEJ MIĘDZY WIELKIMI JEZIORAMI MAZURSKIMI A KANAŁEM AUGUSTOWSKIM NA I WARMIŃSKO MAZURSKIEGO KONCEPCJA REWITALIZACJI I ROZBUDOWY DROGI WODNEJ MIĘDZY WIELKIMI JEZIORAMI MAZURSKIMI A KANAŁEM AUGUSTOWSKIM NA OBSZARZE WOJEWÓDZTW PODLASKIEGO I WARMIŃSKO MAZURSKIEGO SYGNOTARIUSZE UMOWY WOJEWÓDZTWO

Bardziej szczegółowo

Raport KONSULTACJE SPOŁECZNE. Lokalna Strategia Rozwoju. Analiza SWOT, Cele Strategiczne LSR

Raport KONSULTACJE SPOŁECZNE. Lokalna Strategia Rozwoju. Analiza SWOT, Cele Strategiczne LSR Raport KONSULTACJE SPOŁECZNE Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Gminy Powiatu Świeckiego na lata 2014-2020 Analiza SWOT, Cele Strategiczne LSR 15 Październik 2015 1 Termin 14 wrzesień -

Bardziej szczegółowo

Departament Infrastruktury Społecznej Wydział Projektu Własnego w Obszarze Turystyki

Departament Infrastruktury Społecznej Wydział Projektu Własnego w Obszarze Turystyki Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Potencjał województwa lubuskiego szansą dla rozwoju Położenie -przy zachodniej granicy Polski Wyjątkowe bogactwo przyrodnicze -liczne lasy ijeziora Dobra dostępność

Bardziej szczegółowo

Opis typowej trasy rowerowej po powiecie malborskim

Opis typowej trasy rowerowej po powiecie malborskim Opis typowej trasy rowerowej po powiecie malborskim SPIS TREŚCI WSTĘP... 2 1. Ogólne informacje o trasie... 3 2. Kilometraż trasy... 4 3. Atrakcje na trasie... 5 4. Zagospodarowanie, ruch i usługi turystyczne

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Przeprowadzana w ramach przygotowywanego projektu pt. Program rozwoju turystyki na obszarach wiejskich w Polsce

ANKIETA. Przeprowadzana w ramach przygotowywanego projektu pt. Program rozwoju turystyki na obszarach wiejskich w Polsce ANKIETA Przeprowadzana w ramach przygotowywanego projektu pt. Program rozwoju turystyki na obszarach wiejskich w Polsce Ankieta jest skierowana do PODMIOTÓW KREUJĄCYCH PODAŻ NA RYNKU TURYSTYKI WIEJSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru operacji Stowarzyszenia LGD Stobrawski Zielony Szlak

Kryteria wyboru operacji Stowarzyszenia LGD Stobrawski Zielony Szlak Kryteria wyboru operacji Stowarzyszenia LGD Stobrawski Zielony Szlak Nazwa kryterium Źródło informacji Max liczba pkt. Przedsięwzięcie 1.1.1. Tworzenie inkubatorów przetwórstwa lokalnego Realizacja operacji

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Kod CPV: 79.34.22.00-5 Usługi w zakresie promocji Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i wdrożenie Strategii promocji marki Centrum Nauki i Techniki w Łodzi.

Bardziej szczegółowo

III Kongresu Rozwoju Ruchu Rowerowego

III Kongresu Rozwoju Ruchu Rowerowego III Kongresu Rozwoju Ruchu Rowerowego Warszawa, 22-23 IX 2014 Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ www.miastadlarowerow.pl

Bardziej szczegółowo

Narzędzia komunikacji z rynkiem w działalności Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej Gospodarstwa Gościnne

Narzędzia komunikacji z rynkiem w działalności Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej Gospodarstwa Gościnne Narzędzia komunikacji z rynkiem w działalności Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej Gospodarstwa Gościnne Krzyczki, 9 11.09.2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca

Bardziej szczegółowo

Spotkanie uczestników procesu tworzenia Sieci Najciekawszych Wsi. Malnia 17 styczeń 2017 r.

Spotkanie uczestników procesu tworzenia Sieci Najciekawszych Wsi. Malnia 17 styczeń 2017 r. Spotkanie uczestników procesu tworzenia Sieci Najciekawszych Wsi Malnia 17 styczeń 2017 r. Konsorcja pozwalają na zbudowanie marki Głównym narzędziem w zakresie rozwoju produktów turystyki wypoczynkowej

Bardziej szczegółowo

Odniesienie do pozycji we wniosku o przyznanie pomocy 1 Miejsce realizacji operacji 10 17.7

Odniesienie do pozycji we wniosku o przyznanie pomocy 1 Miejsce realizacji operacji 10 17.7 Wzór Karta oceny zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru w ramach działania Wdrażanie LSR dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działania: Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Analiza SWOT. Silne strony (czynniki pozytywne)

Analiza SWOT. Silne strony (czynniki pozytywne) Analiza SWOT Porównanie analizy z ubiegłych lat do obecnej sytuacji na terenie gmin objętych Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2014-2020. 1. Czynniki wewnętrzne Silne strony (czynniki pozytywne) Duża atrakcyjność

Bardziej szczegółowo

Przedsięwzięcie strategiczne Kajakiem przez Pomorze zagospodarowanie szlaków wodnych w województwie pomorskim dla rozwoju turystyki kajakowej

Przedsięwzięcie strategiczne Kajakiem przez Pomorze zagospodarowanie szlaków wodnych w województwie pomorskim dla rozwoju turystyki kajakowej Przedsięwzięcie strategiczne Kajakiem przez Pomorze zagospodarowanie szlaków wodnych w województwie pomorskim dla rozwoju turystyki kajakowej RafałWasil Departament Infrastruktury UMWP POTENCJAŁ WODNY

Bardziej szczegółowo

PROGRAM INTERREG V-A REPUBLIKA CZESKA POLSKA

PROGRAM INTERREG V-A REPUBLIKA CZESKA POLSKA PROGRAM INTERREG V-A REPUBLIKA CZESKA POLSKA Szczegółowy opis działań dofinansowywanych w ramach osi priorytetowej 2: Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia W ramach

Bardziej szczegółowo