Aplikacje TETRA. 1 z :59. wersja do wydruku strona główna wersja oryginalna

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Aplikacje TETRA. 1 z 5 2010-08-27 10:59. wersja do wydruku strona główna wersja oryginalna"

Transkrypt

1 1 z :59 Aplikacje TETRA numer: 3/2004 wersja do wydruku strona główna wersja oryginalna Standard radiowej łączności trankingowej TETRA staje się podstawą łączności w sektorze bezpieczeństwa publicznego i państwowego w krajach UE. W Polsce również są uruchamiane nowoczesne aplikacje - w zastosowaniachzarówno cywilnych, jak i związanych z bezpieczeństwem. Pierwsze systemy TETRA (Terrestial Trunked Radio System) uruchamiane w Wlk. Brytanii, Belgii, Finlandii, Hiszpanii, Holandii, Niemczech, Szwecji i Włoszech mają być ukończone w latach r. W innych krajach europejskich, w tym również w Polsce, wdrażanie jest w pierwszej fazie. Ta nowoczesna infrastruktura radiokomunikacyjna (patrz NetWorld 01/03) zapewnia transmisję głosu i danych oraz przekazywanie krótkich wiadomości w sieciach dyspozytorskich, z uwzględnieniem specyficznych wymagań służb bezpieczeństwa publicznego i ratownictwa. Popularność rozwiązań TETRA wynika z wielu przesłanek. Głównie z powodu wzrostu zagrożeń związanych zarówno z katastrofami, jak i terroryzmem, a w efekcie z potrzeby zapewnienia większego bezpieczeństwa publicznego, które wymaga sprawnej łączności radiowej w warunkach mobilnych. Charakterystyczną cechą systemu radiowego TETRA jest możliwość wspólnej komunikacji różnych służb, odpowiedzialnych za bezpieczeństwo obywateli, oraz wymiany informacji i koordynacji działań w sytuacjach kryzysowych. Koordynacja służb miejskich Sprawne zarządzanie wszystkimi mobilnymi służbami komunalnymi miasta wymaga jednolitego systemu łączności radiowej. Zupełnie nie sprawdza się w praktyce resortowy model łączności, w którym każda ze służb bezpieczeństwa publicznego (straż, pogotowie, policja), komunikacji miejskiej (autobusy, tramwaje, kolej podmiejska) czy obsługi mediów komunalnych (wody, gazu, elektryczności i kanalizacji) ma własne środki łączności. Brak koordynacji między tymi służbami, zarówno w działaniach bieżących, jak i sytuacjach skrajnych, to brak optymalnej realizacji postawionych przed nimi zadań. Coraz częściej do udzielania szybkiej pomocy są potrzebne jednocześnie różne służby ratownicze. W tych zastosowaniach integracja łączności mobilnej w jeden system ratownictwa TETRA ma zasadnicze znaczenie. Infrastruktura Compact TETRA (Motorola) Ponadto odpowiednie warunki dowodzenia i koordynacji działań, w ramach powstających w Polsce Centrów Reagowania Kryzysowego, można zapewnić nie tylko na poziomie regionalnym, lecz także ogólnokrajowym. Dla cywilnych aplikacji mobilnych, operacji ratowniczych i koordynowania pracy służb komunalnych przewidziano w standardzie TETRA "górny" zakres pasma radiowego w przedziale MHz. W pasmie tym, o szerokości 2 x 10 MHz, istnieją potencjalne możliwości zainstalowania do 400 dupleksowych kanałów radiowych, co teoretycznie daje do 1600 jednoczesnych i dwukierunkowych połączeń komunikacyjnych w jednej stacji bazowej (4 połączenia komunikacyjne w jednym kanale radiowym 25 khz). Zarezerwowane pasmo do cywilnej łączności ma dwa podzakresy: oddzielnie do transmisji w kierunku sieci o częstotliwościach MHz i oddzielnie do terminali mobilnych MHz. Dla bezpieczeństwa państwa

2 2 z :59 Rozwiązania komunikacyjne TETRA skierowane do sektora bezpieczeństwa państwa obejmują profesjonalne systemy łączności radiowej, używane głównie w policji, a także w instytucjach rządowych i urzędach MSWiA (UOP, Straż Graniczna, służby specjalne). W tych aplikacjach bardzo ważnym elementem jest możliwość szyfrowania przekazywanych informacji na różnym poziomie utajnienia. Z dostępnych w systemie TETRA trzech klas zabezpieczeń (bez szyfrowania, ale z identyfikacją terminalu; szyfrowanie kluczem statycznym i kluczem dynamicznym) najwyższy poziom utajnienia zapewnia kryptografia kluczami dynamicznymi z pełną identyfikacją stacji mobilnej. Stopień szyfrowania danych wpływa niestety na użyteczną szybkość transmisji końcowej, co wielokrotnie jest przyczyną rozczarowania użytkowników bezpiecznego systemu TETRA. W operacjach bez szyfrowania są to szybkości transmisji w zakresie 7,2-28,8 kb/s, z małym zabezpieczeniem - 4,8-19,2 kb/s, natomiast z pełnym szyfrowaniem danych - od 2,4 kb/s (jedna szczelina czasowa) do 9,6 kb/s (maksymalnie cztery szczeliny dla jednego użytkownika). Najnowsze propozycje transmisji pakietowej w rozwiązaniach TETRA IP firmy Nokia (zdjęcie) czy Dimetra IP Motoroli pozwalają na szybki (w czasie 0,3-0,5 s) kontakt z pojazdami. Ułatwiają też integrowanie systemu TETRA z innymi platformami komunikacji. Dla aplikacji związanych z bezpieczeństwem kraju przeznaczono "dolny" zakres częstotliwości radiowych MHz TETRA, zawierający 200 kanałów dupleksowych, które nie kolidują z pasmami przeznaczonymi do zastosowań cywilnych. Radiowe pasmo policyjne i bezpieczeństwa państwa zawiera dwa podzakresy o szerokości 2 x 5 MHz: dla transmisji w stronę sieci MHz, dla użytkowników natomiast MHz. Nowa TETRA IP W przeciwieństwie do transmisji z rezerwacją kanałów w systemach TETRA można w razie potrzeby przyporządkować całą dostępną pojemność interfejsu radiowego obsłudze jednego użytkownika. Daje to elastyczność skalowania szybkości transmisji, a ponadto stwarza większe możliwości efektywnego wykorzystania interfejsu radiowego za pośrednictwem protokołu IP. Najnowsze propozycje transmisji pakietowej w rozwiązaniach TETRA IP firmy Nokia czy Dimetra IP Motoroli pozwalają na szybki (w czasie 0,3-0,5 s) kontakt z pojazdami. Ułatwiają też integrowanie systemu TETRA z innymi platformami komunikacji. Oprócz połączeń głosowych wśród aplikacji opartych na systemach TETRA IP powszechne stają się: nielimitowany dostęp do aplikacji WAP, przekaz poczty elektronicznej, dostęp do baz danych, przekaz parametrów telemetrycznych i zarządzanie flotą pojazdów ruchomych. Nowy wymiar zastosowań TETRA IP wyznaczają funkcje lokalizacyjne, automatyczne sterowanie tablicami świetlnymi na przystankach, identyfikacja pojazdów w terenie, wdrażanie systemów automatycznej kontroli czy zarządzanie ruchem pojazdów. Lokalizacja pojazdów Zalety automatycznej lokalizacji AVL (Automatic Vehicle Location) pojazdów mobilnych w systemie TETRA można docenić dopiero w krytycznych sytuacjach bądź kolizjach drogowych zagrażających życiu. Usługa lokalizacyjna pozwala na bieżąco śledzić każdy aktywny terminal mobilny TETRA za pośrednictwem globalnego systemu pozycjonowania GPS (Global Positioning System). Informacje o położeniu stacji mobilnej, dostarczane przez odbiornik GPS zainstalowany w terminalu lub pojeździe, są na bieżąco przesyłane transmisją pakietową (2,4-28,8 kb/s) do centrum zarządzania. Tam są lokalizowane na sytuacyjnej mapie cyfrowej terenu, mogą być też prezentowane za pomocą wielkoformatowego ekranu elektronicznego. Można wtedy uruchamiać w ciągu kilku minut skomplikowane akcje w zintegrowanych systemach ratowniczych, wymagające użycia specjalnych środków i sprzętu różnych służb. W aplikacjach bezpieczeństwa automatyczna lokalizacja pojazdów naniesiona na mapę dyspozytora pozwala na zarządzanie taborem ratunkowym i szybkie wezwanie serwisu lub sił policyjnych do kolizji drogowych. Dyspozytor znajdujący się w centrum zarządzania z lokalizacją AVL ma zawsze zaktualizowany obraz, który prezentuje stan, liczbę, położenie i zaangażowanie wszystkich stacji w terenie wraz z mapą incydentów wymagających interwencji. Na tej podstawie może on podejmować optymalne decyzje i przekazywać bezpośrednio swe polecenia poszczególnym służbom. Może też kontrolować ruch pojazdów, a w razie potrzeby osobiście pokierować akcją pościgową, korzystając z dodatkowych informacji nanoszonych online na planie miasta. W aplikacjach cywilnych lokalizacja stacji mobilnej stanowi podstawowy element geograficznych systemów informacyjnych GIS (Geographical Information Systems), niezbędnych w planowaniu i analizie przestrzennej. Jest niezbędna w rejestracji online przy tworzeniu map w operacjach kartograficznych i zarządzaniu flotą pojazdów prywatnych przedsiębiorstw transportowych.

3 3 z :59 TETRA i WAP Natychmiastowy dostęp do aktualnych informacji zgromadzonych w policyjnych rejestrach i zewnętrznych bazach danych ma zasadnicze znaczenie. Będą to najczęściej szczegółowe dane o konkretnych pojazdach samochodowych (zwłaszcza skradzionych), do szybkiej identyfikacji osób zatrzymanych (dane tekstowe lub fotografie) czy też informacje o przewozie niebezpiecznych towarów (trasa przejazdu). W tych aplikacjach potrzebne informacje uzyskuje się bez angażowania Dostęp w systemie dyspozytora, jedynie za pośrednictwem sieciowej usługi WAP (Wireless TETRA IP/WAP (Nokia) Application Protocol). Takie aplikacje ma w ofercie Nokia, która instaluje dla policyjnego sektora rozwiązanie TETRA Professional WAP. Są one przydatne w sytuacjach, gdzie rozmiar przesyłanych danych jest niewielki, ale dostęp do nich musi być natychmiastowy. TETRA na igrzyskach Łączność radiowa standardu TETRA używana przez służby policyjne i porządkowe sprawdza się podczas ochrony dużych zgromadzeń i zawodów sportowych, gdzie istnieje realne niebezpieczeństwo ataków terrorystycznych. Natychmiastowa łączność między różnymi rodzajami służb porządkowych ma tutaj decydujące znaczenie. W takich dedykowanych aplikacjach specjalizuje się Motorola, która od lat dostarcza niezależną łączność służbom zapewniającym bezpieczeństwo międzynarodowych zawodów sportowych, w tym również Igrzysk Olimpijskich. Najnowszy system TETRA Dimetra IP Motoroli oparty na protokole IP jest instalowany wspólnie z firmą Siemens dla służb bezpieczeństwa publicznego w Grecji, w celu ochrony Igrzysk Olimpijskich Ateny Budowany tam od podstaw kompleksowy system wspomagania dowodzenia C4I (Command, Control, Communications, Computers and Intelligence) będzie umożliwiał dowodzenie, nadzór i przetwarzanie na bieżąco informacji związanych z bezpieczeństwem igrzysk. Ma także gwarantować, w każdych warunkach i Zasada lokalizacji niezależnie od czynników zewnętrznych, łączność mobilną z szyfrowaniem pojazdów klasy trzeciej zapewniającym obecnie najwyższy stopień bezpieczeństwa w tej technologii przekazu. Krajowe usługi SWD Systemy bezpieczeństwa publicznego TETRA dla policyjnego sektora są instalowane w Polsce od 2001 r., w ramach krajowego projektu wspomagania dowodzenia, jako SWD (Systemy Wspomagania Dowodzenia). Pod względem funkcjonalnym system SWD stanowi wiele zintegrowanych ze sobą modułów funkcjonalnych. Najważniejszy z nich, tzw. moduł komputerowego wspomagania dowodzenia (CAD), gromadzi i przetwarza zgłoszenia użytkowników, ułatwia wybór radiowozów i patroli (które najszybciej mogą podjąć interwencję), wspiera proces podejmowania decyzji oraz prezentuje informacje o przebiegu interwencji wg ustalonych kryteriów. Umożliwia także rejestrowanie i rozliczanie zadań zleconych załogom radiowozów. Polską wersję oprogramowania modułu CAD napisali i zintegrowali z systemem SWD nasi inżynierowie w Centrum Oprogramowania Motoroli w Krakowie, które jest jednym z 20 ośrodków tworzenia oprogramowania na potrzeby nowych produktów Motoroli na całym świecie - powiedziała nam Agnieszka Nowaczkiewicz z Motorola Polska. - Krakowski ośrodek szczyci się uzyskaniem najwyższego, piątego poziomu CMM, związanego z dojrzałością tworzonego w nim oprogramowania. Od roku służby policyjne już całodobowo korzystają z kilku modułów aplikacyjnych w systemach SWD, do których należą: lokalizacja pojazdów, obejmująca wszystkie pojazdy policyjne wyposażone w sprzęt GPS (np. w KWP w Łodzi obejmuje ona 177 pojazdów) - w zależności od lokalnych warunków uzyskiwana dokładność lokalizacji wynosi m; szyfrowana łączność głosowa z załogami radiowozów (stacje przewoźne MTM300 Motoroli) lub patrolami pieszymi i specjalnymi siłami reagowania (MTP300) - zasięg łączności dla stacji noszonych dochodzi do 40 km; natychmiastowy dostęp do policyjnych baz danych KSIP (Krajowy System Informacji Policyjnej), a w przyszłości KCIK - informujących o przedmiotach utraconych (broń, samochody, dokumenty), osobach poszukiwanych, zaginionych czy fałszywych dokumentach; umożliwia także dostęp do innych zbiorów danych (CBD PESEL, TPD PESEL) czy ewidencji WEP (Wojewódzka Ewidencja Pojazdów), a wkrótce do krajowego systemu ewidencji pojazdów CEPiK; rejestracja stanu realizowanych czynności policjanta, z ich odwzorowaniem na mapie cyfrowej w celu wspomagania zarządzania;

4 4 z :59 automatyczne logowanie załóg (rejestracja i wyposażenie patroli) z wykorzystaniem transmisji pakietowej; przydział obszaru i zadań poszczególnym służbom znajdującym się w terenie; tekstowy przekaz informacji o interwencjach i zdarzeniach; realizacja funkcji powiadamiania grupowego i okólnika. Policja bez offsetu Dotychczas w kraju zainstalowano i uruchomiono cztery kompleksowe systemy TETRA Dimetra Motoroli, przeznaczone do obsługi stołecznej i regionalnych komend policji. Pierwszy i największy system wspomagający pracę operacyjną policji uruchomiła i zintegrowała z systemem dowodzenia SWD Motorola dla Komendy Stołecznej Policji KSP w Warszawie (2001 r.). W wojewódzkich komendach KWP systemy TETRA/SWD integrowały różne firmy, wszystkie na infrastrukturze i radiotelefonach Motoroli: w Szczecinie ComputerLand (2002 r.), w Łodzi Optimus (2002 r.), a w Krakowie ComArch (2003 r.). Pełny cykl szkolenia operatorów i kadetów policji, niezbędny do efektywnego użytkowania poszczególnych aplikacji SWD, od początku jest prowadzony w Szkole Policyjnej w Szczytnie (na sprzęcie TETRA Nokii). Systemy dowodzenia SWD są wpięte w ogólnopolską platformę transportową POLWAN (cyfrowa sieć łączności na terenie całego kraju), na której funkcjonuje policyjna sieć pakietowa PSTD (Policyjna Sieć Transmisji Danych). Takie rozwiązanie umożliwia wprowadzanie i pobieranie informacji z ogólnodostępnych policyjnych baz danych, nie tylko z rejonów wyposażonych w SWD. Pierwsze efekty działania SWD są już widoczne w Łodzi, gdzie system przyczynił się do wyhamowania wzrostu zdarzeń interwencyjnych. Przenośny radiotelefon MTP700 zaprojektowano z myślą o użytkownikach poszukujących urządzeń integrujących funkcje głosowe, transmisję danych oraz szyfrowanie. Wraz z radiotelefonem przewoźnym MTM700 (poniżej) wchodzi w serii rodziny urządzeń abonenckich TETRA Motoroli. Uruchomione systemy SWD zrealizowano z budżetu policji, ale zwiększanie ich zasięgu i rozszerzanie na inne aglomeracje oraz włączenie w ogólnopolski system bezpieczeństwa i ratownictwa w standardzie TETRA wymagają kolejnych inwestycji - wyjaśnił Waldemar Curyło, radca centralnego biura BŁiI KGP. - Połączenie poszczególnych systemów TETRA występujących w SWD nastąpi w fazie realizacji ogólnokrajowego systemu TETRA (projekt offsetowy). Nadal czekamy na środki finansowe wynikające z offsetu na samolot F-16, a do czasu zatwierdzenia decyzji w tej sprawie temat ten nie będzie rozwijany. Kolejne projekty systemów SWD dla Katowic i Trójmiasta mamy już gotowe, a ich realizacja może rozpocząć się jeszcze w tym roku. TETRA w aglomeracji Największy w Polsce i liczący już ponad 650 aktywnych terminali (koniec 2003 r.), czterokanałowy system TETRA cywilny funkcjonuje od roku w aglomeracji wrocławskiej na potrzeby komunikacji miejskiej MPK oraz służb publicznych (straż miejska, urząd miasta, służby porządkowe). Wykonany z wykorzystaniem radiowej infrastruktury Elettra firmy Marconi (dostarczonej przez OTE) z radiotelefonami Motoroli stanowi podstawę komunikacji głosowej w zarządzaniu zasobami i taborem komunalnym. Realizacja systemu dyspozytorskiego TETRA (pasmo MHz) zarządzanego z Centrum Zarządzania Kryzysowego Wrocławia pochłonęła do tej pory ponad 11 mln zł. W pierwszym etapie do koordynowania ruchu komunikacji miejskiej uruchomiono 470 terminali: przewoźnych punktów Motoroli MTM700 zainstalowanych w pojazdach komunikacji publicznej oraz terminali podręcznych MTP700 do nadzorowania i komunikowania się z obsługą oraz lotnym serwisem trakcji. W ubiegłym roku zwiększono liczbę aktywnych terminali systemu do prawie 700 radiotelefonów (w tym 200 terminali dla urzędu miasta i służb komunalnych) oraz uruchomiono funkcję łączności z telefonów stacjonarnych przez łącza ISDN. Ta całkowicie nowa funkcja, nieujęta w standardzie TETRA i po raz pierwszy zaimplementowana przez projektantów we wrocławskim systemie, wymagała przeprogramowania wszystkich radiotelefonów stosowanych w systemie. Jej użyteczność jest ogromna. Aplikacja rozszerza możliwości System TETRA w Centrum Zarządzania Kryzysowego we Wrocławiu komunikowania się z radiowym systemem TETRA za pośrednictwem tradycyjnych aparatów telefonicznych PSTN, a więc znajdujących się nawet poza zasięgiem działania o systemu radiowego. W sytuacjach krytycznych to usługa wprost bezcenna.

5 5 z :59 W dalszej kolejności przewiduje się włączenie do systemu wszystkich służb ratujących życie, a w sytuacjach kryzysowych - bezpośrednią koordynację służb z centrum zarządzania kryzysowego. Nową funkcją, dostępną dopiero w tym roku, będzie uzyskanie pełnej informacji o bieżącej lokalizacji pojazdów znajdujących się w ruchu (punktualność, obciążenie i sprawność) - współpraca z systemem satelitarnym GPS. Dzięki temu będzie można na bieżąco śledzić ruch całego taboru znajdującego się w granicach miasta, szybko reagować na zakłócenia w transporcie miejskim oraz operatywnie kierować zmianą ruchu pojazdów na trasie. System TETRA cywilny we Wrocławiu ma być docelowo użytkowany przez inne służby komunalne (energetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, ciepłownicze i transportowe), stając się w ten sposób uniwersalnym medium do kontaktów z wieloma bazami danych. Według informacji uzyskanych z MPK (właściciela systemu trankingowego) w tym roku przewiduje się dalszą jego rozbudowę o dwie stacjonarne stacje bazowe oraz przyłączenie kolejnych 250 stacji mobilnych, czyli łącznie do 950 radiotelefonów w sieci. Po uzyskaniu zgody na eksploatację następnych kanałów radiowych, docelowa pojemność systemu ma wynieść 1200 terminali mobilnych. Doświadczeniami w budowie i eksploatacji tak dużej sieci TETRA już teraz są zainteresowane służby komunalne innych miast Polski. Adam Urbanek wersja do wydruku strona główna wersja oryginalna Serwis realizuje wytyczne ASME oraz uzupełnienia IDG dotyczące zasad publikacji w mediach elektronicznych. Korzystanie z serwisu IDG jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na następujące warunki obsługi. copyright 2010 IDG Poland SA Warszawa ul. Jordanowska 12 tel. (+48 22) fax (+48 22) Kontakt

Wrocław 2000 Plus Studia nad strategią miasta

Wrocław 2000 Plus Studia nad strategią miasta ISSN 1427 2628 URZĄD MIEJSKI WROCŁAWIA BIURO ROZWOJU WROCŁAWIA Wrocław 2000 Plus Studia nad strategią miasta Zeszyt 4 (55) 2004 Wrocław 2004 Wydano na zlecenie Urzędu Miejskiego Wrocławia, pl. Nowy Targ

Bardziej szczegółowo

Słownik pojęć e-gospodarki

Słownik pojęć e-gospodarki Słownik pojęć e-gospodarki ADC (Automatic Data Capture) Automatyczne identyfikowanie i gromadzenie danych w systemach logistycznych. ADSL (Asynchronic Digital Subscriber Line) Asynchroniczne Linie Cyfrowe

Bardziej szczegółowo

zaawansowane technologie informatyczne

zaawansowane technologie informatyczne zaawansowane technologie informatyczne 1 Profil działalności Poznańska spółka informatyczna TALEX powstała w 1989 roku. TALEX świadczy zaawansowane usługi informatyczne dla dużych i średnich przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

Zakład Systemów Radiowych (Z-1)

Zakład Systemów Radiowych (Z-1) Zakład Systemów Radiowych (Z-1) Badania nad synchronizacją czasu i częstotliwości w systemach telekomunikacyjnych, prace badawcze na rzecz wykorzystania dla telekomunikacji i teleinformatyki w Polsce systemu

Bardziej szczegółowo

dr inż. Waldemar Izdebski Wydział Geodezji i Kartografii Politechnika Warszawska Geo-system Sp. z o.o.

dr inż. Waldemar Izdebski Wydział Geodezji i Kartografii Politechnika Warszawska Geo-system Sp. z o.o. dr inż. Waldemar Izdebski Wydział Geodezji i Kartografii Politechnika Warszawska Geo-system Sp. z o.o. Możliwość wykorzystania map cyfrowych i interaktywnych w zadaniach administracji (planowanie przestrzenne,

Bardziej szczegółowo

Koncepcja funkcjonalno techniczna Medycznego Centrum Baz Danych (Medical Data Center) wraz z infrastrukturą dla potrzeb przyszłego Klastra e- Zdrowie

Koncepcja funkcjonalno techniczna Medycznego Centrum Baz Danych (Medical Data Center) wraz z infrastrukturą dla potrzeb przyszłego Klastra e- Zdrowie Koncepcja funkcjonalno techniczna Medycznego Centrum Baz Danych (Medical Data Center) wraz z infrastrukturą dla potrzeb przyszłego Klastra e- Zdrowie 1 Spis treści 1. Obszary zastosowań rynek CMPD. 1.1.

Bardziej szczegółowo

Koncepcja techniczno-organizacyjna projektu. Internet dla Mazowsza (IDM).

Koncepcja techniczno-organizacyjna projektu. Internet dla Mazowsza (IDM). Koncepcja techniczno-organizacyjna projektu Internet dla Mazowsza (IDM). 1. Opis ogólny projektu skrócona wersja Projekt Internet Dla Mazowsza (IDM) zakłada wybudowanie na terenie Województwa Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

Mobilny Panel Zarządzania VirtualMAP

Mobilny Panel Zarządzania VirtualMAP Wydanie Nr 13 Pismo dla Inwestorów, Użytkowników, Projektantów oraz Partnerów Schrack Seconet Polska 2 Szkolenia, edukacja 3 Rok 2012 Integral over IP 4/5 Nowość w ofercie Schrack Seconet 6/7 Integral

Bardziej szczegółowo

SILESIANET - BUDOWA SPOŁECZEŃSTWA

SILESIANET - BUDOWA SPOŁECZEŃSTWA KONCEPCJA I ZAŁOŻENIA TECHNICZNO-EKONOMICZNE DLA PROJEKTU PN.: SILESIANET - BUDOWA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W SUBREGIONIE CENTRALNYM WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO: POWIAT MIKOŁOWSKI ORAZ GMINY POWIATU MIKOŁOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura Sieci Domowej (ISD) w ramach Inteligentnych Sieci / HAN within Smart Grids. Raport Ekonomiczny

Infrastruktura Sieci Domowej (ISD) w ramach Inteligentnych Sieci / HAN within Smart Grids. Raport Ekonomiczny Infrastruktura Sieci Domowej (ISD) w ramach Inteligentnych Sieci / HAN within Smart Grids Raport Ekonomiczny Spis treści 1. Model biznesowy... 9 1.1. Analiza i identyfikacja modeli biznesowych... 9 1.2.

Bardziej szczegółowo

OSIĄGNIĘCIA W DZIEDZINIE TELEKOMUNIKACJI ORAZ ICH WPŁYW NA ROZWÓJ TEJ DYSCYPLINY W POLSCE Daniel Józef Bem

OSIĄGNIĘCIA W DZIEDZINIE TELEKOMUNIKACJI ORAZ ICH WPŁYW NA ROZWÓJ TEJ DYSCYPLINY W POLSCE Daniel Józef Bem OSIĄGNIĘCIA W DZIEDZINIE TELEKOMUNIKACJI ORAZ ICH WPŁYW NA ROZWÓJ TEJ DYSCYPLINY W POLSCE Daniel Józef Bem Instytut Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki Politechnika Wrocławska e-mail: Daniel.J.Bem@pwr.wroc.pl

Bardziej szczegółowo

Strategia Informatyzacji Urzędu Miasta Ciechanów. Dokument główny OPRACOWANIE PRO-INFO JACEK FRĄCKOWIAK. Wersja 1.02

Strategia Informatyzacji Urzędu Miasta Ciechanów. Dokument główny OPRACOWANIE PRO-INFO JACEK FRĄCKOWIAK. Wersja 1.02 Strategia Informatyzacji Urzędu Miasta Ciechanów Dokument główny OPRACOWANIE PRO-INFO JACEK FRĄCKOWIAK Wersja 1.02 SPIS TREŚCI: 1METRYKA DOKUMENTU...9 2ASPEKT FORMALNY OPRACOWANIA...10 2.1PODSTAWA FORMALNA...

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ELEKTRONIZACJI TERENOWYCH URZĘDÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ POD KĄTEM ŚWIADCZENIA USŁUG egovernment

KONCEPCJA ELEKTRONIZACJI TERENOWYCH URZĘDÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ POD KĄTEM ŚWIADCZENIA USŁUG egovernment Zakład Sieci Z-2 KONCEPCJA ELEKTRONIZACJI TERENOWYCH URZĘDÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ POD KĄTEM ŚWIADCZENIA USŁUG egovernment Nr pracy: 02300017 07300027 06300077 Warszawa, grudzień 2007 INSTYTUT ŁĄCZNOŚCI

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY INFORMATYCZNE SPRAWDZONE W PRAKTYCE

SYSTEMY INFORMATYCZNE SPRAWDZONE W PRAKTYCE SYSTEMY INFORMATYCZNE SPRAWDZONE W PRAKTYCE Duże doświadczenie i stabilny zespół konsultantów gwarantuje powodzenie w realizacji nawet bardzo skomplikowanych wdrożeń. Sevenbridge istnieje na rynku od 2004

Bardziej szczegółowo

Istotą działań GSP KGP jest wykonywanie zadań związanych. Główny Sztab Policji

Istotą działań GSP KGP jest wykonywanie zadań związanych. Główny Sztab Policji struktura i zadania GSP kgp Główny Sztab Policji DZIAŁALNOŚĆ GŁÓWNEGO SZTABU POLICJI KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI W 2013 R. ORAZ PERSPEKTYWY NA ROK 2014 Główny Sztab Policji Komendy Głównej Policji (GSP KGP)

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Wersja zaakceptowana decyzją Komisji Europejskiej z dnia 5 grudnia 2014 r. Spis treści 1. Strategia dotycząca wkładu programu w realizację unijnej strategii

Bardziej szczegółowo

Przewodnik w zakresie usług dostępu do Internetu

Przewodnik w zakresie usług dostępu do Internetu Przewodnik w zakresie usług dostępu do Internetu Warszawa, 2007r. 2 Spis treści 1. WSTĘP... 5 1.1. GENEZA PRZEWODNIKA... 5 1.2. PRZEZNACZENIE PRZEWODNIKA... 5 1.3. DOSTĘP DO INTERNETU... 6 1.3.1. Internet...

Bardziej szczegółowo

Narodowy Plan Szerokopasmowy

Narodowy Plan Szerokopasmowy Narodowy Plan Szerokopasmowy Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Styczeń 2014 r. Spis treści 1. Wstęp... 2 1.1. Usytuowanie NPS w porządku strategii i dokumentów krajowych i europejskich... 3 2. Diagnoza

Bardziej szczegółowo

PORTFOLIO PRODUKTÓW INFORMATION AND COMMUNICATIONS TECHNOLOGY (ICT) O NAS IT NETWORKS DATA CENTER INTEGRATION & OUTSOURCING KLIENCI I PARTNERZY

PORTFOLIO PRODUKTÓW INFORMATION AND COMMUNICATIONS TECHNOLOGY (ICT) O NAS IT NETWORKS DATA CENTER INTEGRATION & OUTSOURCING KLIENCI I PARTNERZY PORTFOLIO PRODUKTÓW O NAS INFORMATION AND COMMUNICATIONS TECHNOLOGY (ICT) DATA CENTER O NAS SPIS TREŚCI 1 2 3 DATA CENTER O NAS DATA CENTER 4 5 6 O NAS 1 O NAS DATA CENTER Grupa Kapitałowa Comarch na

Bardziej szczegółowo

MAGAZYN TELEMETRYCZNY. Zapomnij o kosztach transmisji GPRS! więcej na str. 16

MAGAZYN TELEMETRYCZNY. Zapomnij o kosztach transmisji GPRS! więcej na str. 16 wydanie 1/08, kwiecień 2008 Zapomnij o kosztach transmisji GPRS! więcej na str. 16 MT-202 bezprzewodowy moduł komunikacyjny GPRS-Modbus z lokalną inteligencją Master i transmisją zdarzeniową więcej na

Bardziej szczegółowo

Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury"

Instytucja Kultury EC1 Łódź - Miasto Kultury Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury" Raport pt. Rekomendowany model zarządzania Programem NCŁ zgodnie z umową nr EC1/51/2011 z dnia 08/12/2011 dotyczącą "wykonania usługi doradczej dotyczącej

Bardziej szczegółowo

POLSKI RYNEK TELEINFORMATYCZNY W LICZBACH

POLSKI RYNEK TELEINFORMATYCZNY W LICZBACH POLSKI RYNEK TELEINFORMATYCZNY W LICZBACH T ELEINFO 100 Stan informatyzacji polskiej gospodarki i rozstrzygnięcie Konkursu na najlepiej zinformatyzowane firmy i instytucje Drodzy Czytelnicy Przekazujemy

Bardziej szczegółowo

Pierwszy Polski Kongres Inteligentnych Systemów Transportowych ITS 2008 26 28 maja. ITS w centralnej administracji drogowej

Pierwszy Polski Kongres Inteligentnych Systemów Transportowych ITS 2008 26 28 maja. ITS w centralnej administracji drogowej Zaawansowane technologie praktyczne porady dla przedsiębiorstw i samorządów numer 3 marzec 2008 Pierwszy Polski Kongres Inteligentnych Systemów Transportowych ITS 2008 26 28 maja ITS w centralnej administracji

Bardziej szczegółowo

dzisiaj Magazyny energii istotny element sieci energetycznych 12

dzisiaj Magazyny energii istotny element sieci energetycznych 12 dzisiaj 3 13 Magazyn dla klientów ABB w Polsce Magazyny energii istotny element sieci energetycznych 12 Duże zamówienie na trudny rynek 6 76 pociągów Stadlera z urządzeniami trakcyjnymi ABB 10 Robotyzacja

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II Przemysław Lech ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II charakterystyka wykorzystanie w biznesie wdrażanie 1 Copyright by Przemysław Lech Wszelkie prawa zastrzeżone Niniejsza publikacja jest elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Analiza stanu obecnego i perspektywy rozwoju rynku IT. na zlecenie

Opracowanie: Analiza stanu obecnego i perspektywy rozwoju rynku IT. na zlecenie opracowanie Analiza stanu obecnego i perspektywy rozwoju rynku IT na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Al. Jerozolimskie 125/127 02-017 Warszawa Opracowanie: Konsultacja merytoryczna:

Bardziej szczegółowo

Adresy składowania. Advanced Planning and Scheduling. Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów

Adresy składowania. Advanced Planning and Scheduling. Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów Adresy składowania Advanced Planning and Scheduling Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów Analiza danych dostawców (solidność, ceny, jakość itp.) Analiza przepływów finansowych związanych

Bardziej szczegółowo

ISSN 1509-3603 NR 1/2006. Odpowiedzialność w sieci Inny wymiar eksperymentu Docierać dalej

ISSN 1509-3603 NR 1/2006. Odpowiedzialność w sieci Inny wymiar eksperymentu Docierać dalej ISSN 1509-3603 NR 1/2006 Odpowiedzialność w sieci Inny wymiar eksperymentu Docierać dalej O D R E D A K T O R A NASK wkracza dynamicznie w 2006 rok, obejmując zasięgiem sieci radiowej aglomeracje Katowic,

Bardziej szczegółowo

Informacje merytoryczne o firmie PROMAG S.A. Poszerzamy przestrzeń www.promag.pl Dopasowane rozwiązania Kompleksowe rozwiązania

Informacje merytoryczne o firmie PROMAG S.A. Poszerzamy przestrzeń www.promag.pl Dopasowane rozwiązania Kompleksowe rozwiązania Wartością dodaną współpracy z pracodawcami w trakcie tworzenia wszystkich elementów Wirtualnych Laboratoriów jest nawiązanie trwałej współpracy z firmą PROMAG S.A. współpraca ta miała charakter bezpośredniego

Bardziej szczegółowo