Aplikacje TETRA. 1 z :59. wersja do wydruku strona główna wersja oryginalna

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Aplikacje TETRA. 1 z 5 2010-08-27 10:59. wersja do wydruku strona główna wersja oryginalna"

Transkrypt

1 1 z :59 Aplikacje TETRA numer: 3/2004 wersja do wydruku strona główna wersja oryginalna Standard radiowej łączności trankingowej TETRA staje się podstawą łączności w sektorze bezpieczeństwa publicznego i państwowego w krajach UE. W Polsce również są uruchamiane nowoczesne aplikacje - w zastosowaniachzarówno cywilnych, jak i związanych z bezpieczeństwem. Pierwsze systemy TETRA (Terrestial Trunked Radio System) uruchamiane w Wlk. Brytanii, Belgii, Finlandii, Hiszpanii, Holandii, Niemczech, Szwecji i Włoszech mają być ukończone w latach r. W innych krajach europejskich, w tym również w Polsce, wdrażanie jest w pierwszej fazie. Ta nowoczesna infrastruktura radiokomunikacyjna (patrz NetWorld 01/03) zapewnia transmisję głosu i danych oraz przekazywanie krótkich wiadomości w sieciach dyspozytorskich, z uwzględnieniem specyficznych wymagań służb bezpieczeństwa publicznego i ratownictwa. Popularność rozwiązań TETRA wynika z wielu przesłanek. Głównie z powodu wzrostu zagrożeń związanych zarówno z katastrofami, jak i terroryzmem, a w efekcie z potrzeby zapewnienia większego bezpieczeństwa publicznego, które wymaga sprawnej łączności radiowej w warunkach mobilnych. Charakterystyczną cechą systemu radiowego TETRA jest możliwość wspólnej komunikacji różnych służb, odpowiedzialnych za bezpieczeństwo obywateli, oraz wymiany informacji i koordynacji działań w sytuacjach kryzysowych. Koordynacja służb miejskich Sprawne zarządzanie wszystkimi mobilnymi służbami komunalnymi miasta wymaga jednolitego systemu łączności radiowej. Zupełnie nie sprawdza się w praktyce resortowy model łączności, w którym każda ze służb bezpieczeństwa publicznego (straż, pogotowie, policja), komunikacji miejskiej (autobusy, tramwaje, kolej podmiejska) czy obsługi mediów komunalnych (wody, gazu, elektryczności i kanalizacji) ma własne środki łączności. Brak koordynacji między tymi służbami, zarówno w działaniach bieżących, jak i sytuacjach skrajnych, to brak optymalnej realizacji postawionych przed nimi zadań. Coraz częściej do udzielania szybkiej pomocy są potrzebne jednocześnie różne służby ratownicze. W tych zastosowaniach integracja łączności mobilnej w jeden system ratownictwa TETRA ma zasadnicze znaczenie. Infrastruktura Compact TETRA (Motorola) Ponadto odpowiednie warunki dowodzenia i koordynacji działań, w ramach powstających w Polsce Centrów Reagowania Kryzysowego, można zapewnić nie tylko na poziomie regionalnym, lecz także ogólnokrajowym. Dla cywilnych aplikacji mobilnych, operacji ratowniczych i koordynowania pracy służb komunalnych przewidziano w standardzie TETRA "górny" zakres pasma radiowego w przedziale MHz. W pasmie tym, o szerokości 2 x 10 MHz, istnieją potencjalne możliwości zainstalowania do 400 dupleksowych kanałów radiowych, co teoretycznie daje do 1600 jednoczesnych i dwukierunkowych połączeń komunikacyjnych w jednej stacji bazowej (4 połączenia komunikacyjne w jednym kanale radiowym 25 khz). Zarezerwowane pasmo do cywilnej łączności ma dwa podzakresy: oddzielnie do transmisji w kierunku sieci o częstotliwościach MHz i oddzielnie do terminali mobilnych MHz. Dla bezpieczeństwa państwa

2 2 z :59 Rozwiązania komunikacyjne TETRA skierowane do sektora bezpieczeństwa państwa obejmują profesjonalne systemy łączności radiowej, używane głównie w policji, a także w instytucjach rządowych i urzędach MSWiA (UOP, Straż Graniczna, służby specjalne). W tych aplikacjach bardzo ważnym elementem jest możliwość szyfrowania przekazywanych informacji na różnym poziomie utajnienia. Z dostępnych w systemie TETRA trzech klas zabezpieczeń (bez szyfrowania, ale z identyfikacją terminalu; szyfrowanie kluczem statycznym i kluczem dynamicznym) najwyższy poziom utajnienia zapewnia kryptografia kluczami dynamicznymi z pełną identyfikacją stacji mobilnej. Stopień szyfrowania danych wpływa niestety na użyteczną szybkość transmisji końcowej, co wielokrotnie jest przyczyną rozczarowania użytkowników bezpiecznego systemu TETRA. W operacjach bez szyfrowania są to szybkości transmisji w zakresie 7,2-28,8 kb/s, z małym zabezpieczeniem - 4,8-19,2 kb/s, natomiast z pełnym szyfrowaniem danych - od 2,4 kb/s (jedna szczelina czasowa) do 9,6 kb/s (maksymalnie cztery szczeliny dla jednego użytkownika). Najnowsze propozycje transmisji pakietowej w rozwiązaniach TETRA IP firmy Nokia (zdjęcie) czy Dimetra IP Motoroli pozwalają na szybki (w czasie 0,3-0,5 s) kontakt z pojazdami. Ułatwiają też integrowanie systemu TETRA z innymi platformami komunikacji. Dla aplikacji związanych z bezpieczeństwem kraju przeznaczono "dolny" zakres częstotliwości radiowych MHz TETRA, zawierający 200 kanałów dupleksowych, które nie kolidują z pasmami przeznaczonymi do zastosowań cywilnych. Radiowe pasmo policyjne i bezpieczeństwa państwa zawiera dwa podzakresy o szerokości 2 x 5 MHz: dla transmisji w stronę sieci MHz, dla użytkowników natomiast MHz. Nowa TETRA IP W przeciwieństwie do transmisji z rezerwacją kanałów w systemach TETRA można w razie potrzeby przyporządkować całą dostępną pojemność interfejsu radiowego obsłudze jednego użytkownika. Daje to elastyczność skalowania szybkości transmisji, a ponadto stwarza większe możliwości efektywnego wykorzystania interfejsu radiowego za pośrednictwem protokołu IP. Najnowsze propozycje transmisji pakietowej w rozwiązaniach TETRA IP firmy Nokia czy Dimetra IP Motoroli pozwalają na szybki (w czasie 0,3-0,5 s) kontakt z pojazdami. Ułatwiają też integrowanie systemu TETRA z innymi platformami komunikacji. Oprócz połączeń głosowych wśród aplikacji opartych na systemach TETRA IP powszechne stają się: nielimitowany dostęp do aplikacji WAP, przekaz poczty elektronicznej, dostęp do baz danych, przekaz parametrów telemetrycznych i zarządzanie flotą pojazdów ruchomych. Nowy wymiar zastosowań TETRA IP wyznaczają funkcje lokalizacyjne, automatyczne sterowanie tablicami świetlnymi na przystankach, identyfikacja pojazdów w terenie, wdrażanie systemów automatycznej kontroli czy zarządzanie ruchem pojazdów. Lokalizacja pojazdów Zalety automatycznej lokalizacji AVL (Automatic Vehicle Location) pojazdów mobilnych w systemie TETRA można docenić dopiero w krytycznych sytuacjach bądź kolizjach drogowych zagrażających życiu. Usługa lokalizacyjna pozwala na bieżąco śledzić każdy aktywny terminal mobilny TETRA za pośrednictwem globalnego systemu pozycjonowania GPS (Global Positioning System). Informacje o położeniu stacji mobilnej, dostarczane przez odbiornik GPS zainstalowany w terminalu lub pojeździe, są na bieżąco przesyłane transmisją pakietową (2,4-28,8 kb/s) do centrum zarządzania. Tam są lokalizowane na sytuacyjnej mapie cyfrowej terenu, mogą być też prezentowane za pomocą wielkoformatowego ekranu elektronicznego. Można wtedy uruchamiać w ciągu kilku minut skomplikowane akcje w zintegrowanych systemach ratowniczych, wymagające użycia specjalnych środków i sprzętu różnych służb. W aplikacjach bezpieczeństwa automatyczna lokalizacja pojazdów naniesiona na mapę dyspozytora pozwala na zarządzanie taborem ratunkowym i szybkie wezwanie serwisu lub sił policyjnych do kolizji drogowych. Dyspozytor znajdujący się w centrum zarządzania z lokalizacją AVL ma zawsze zaktualizowany obraz, który prezentuje stan, liczbę, położenie i zaangażowanie wszystkich stacji w terenie wraz z mapą incydentów wymagających interwencji. Na tej podstawie może on podejmować optymalne decyzje i przekazywać bezpośrednio swe polecenia poszczególnym służbom. Może też kontrolować ruch pojazdów, a w razie potrzeby osobiście pokierować akcją pościgową, korzystając z dodatkowych informacji nanoszonych online na planie miasta. W aplikacjach cywilnych lokalizacja stacji mobilnej stanowi podstawowy element geograficznych systemów informacyjnych GIS (Geographical Information Systems), niezbędnych w planowaniu i analizie przestrzennej. Jest niezbędna w rejestracji online przy tworzeniu map w operacjach kartograficznych i zarządzaniu flotą pojazdów prywatnych przedsiębiorstw transportowych.

3 3 z :59 TETRA i WAP Natychmiastowy dostęp do aktualnych informacji zgromadzonych w policyjnych rejestrach i zewnętrznych bazach danych ma zasadnicze znaczenie. Będą to najczęściej szczegółowe dane o konkretnych pojazdach samochodowych (zwłaszcza skradzionych), do szybkiej identyfikacji osób zatrzymanych (dane tekstowe lub fotografie) czy też informacje o przewozie niebezpiecznych towarów (trasa przejazdu). W tych aplikacjach potrzebne informacje uzyskuje się bez angażowania Dostęp w systemie dyspozytora, jedynie za pośrednictwem sieciowej usługi WAP (Wireless TETRA IP/WAP (Nokia) Application Protocol). Takie aplikacje ma w ofercie Nokia, która instaluje dla policyjnego sektora rozwiązanie TETRA Professional WAP. Są one przydatne w sytuacjach, gdzie rozmiar przesyłanych danych jest niewielki, ale dostęp do nich musi być natychmiastowy. TETRA na igrzyskach Łączność radiowa standardu TETRA używana przez służby policyjne i porządkowe sprawdza się podczas ochrony dużych zgromadzeń i zawodów sportowych, gdzie istnieje realne niebezpieczeństwo ataków terrorystycznych. Natychmiastowa łączność między różnymi rodzajami służb porządkowych ma tutaj decydujące znaczenie. W takich dedykowanych aplikacjach specjalizuje się Motorola, która od lat dostarcza niezależną łączność służbom zapewniającym bezpieczeństwo międzynarodowych zawodów sportowych, w tym również Igrzysk Olimpijskich. Najnowszy system TETRA Dimetra IP Motoroli oparty na protokole IP jest instalowany wspólnie z firmą Siemens dla służb bezpieczeństwa publicznego w Grecji, w celu ochrony Igrzysk Olimpijskich Ateny Budowany tam od podstaw kompleksowy system wspomagania dowodzenia C4I (Command, Control, Communications, Computers and Intelligence) będzie umożliwiał dowodzenie, nadzór i przetwarzanie na bieżąco informacji związanych z bezpieczeństwem igrzysk. Ma także gwarantować, w każdych warunkach i Zasada lokalizacji niezależnie od czynników zewnętrznych, łączność mobilną z szyfrowaniem pojazdów klasy trzeciej zapewniającym obecnie najwyższy stopień bezpieczeństwa w tej technologii przekazu. Krajowe usługi SWD Systemy bezpieczeństwa publicznego TETRA dla policyjnego sektora są instalowane w Polsce od 2001 r., w ramach krajowego projektu wspomagania dowodzenia, jako SWD (Systemy Wspomagania Dowodzenia). Pod względem funkcjonalnym system SWD stanowi wiele zintegrowanych ze sobą modułów funkcjonalnych. Najważniejszy z nich, tzw. moduł komputerowego wspomagania dowodzenia (CAD), gromadzi i przetwarza zgłoszenia użytkowników, ułatwia wybór radiowozów i patroli (które najszybciej mogą podjąć interwencję), wspiera proces podejmowania decyzji oraz prezentuje informacje o przebiegu interwencji wg ustalonych kryteriów. Umożliwia także rejestrowanie i rozliczanie zadań zleconych załogom radiowozów. Polską wersję oprogramowania modułu CAD napisali i zintegrowali z systemem SWD nasi inżynierowie w Centrum Oprogramowania Motoroli w Krakowie, które jest jednym z 20 ośrodków tworzenia oprogramowania na potrzeby nowych produktów Motoroli na całym świecie - powiedziała nam Agnieszka Nowaczkiewicz z Motorola Polska. - Krakowski ośrodek szczyci się uzyskaniem najwyższego, piątego poziomu CMM, związanego z dojrzałością tworzonego w nim oprogramowania. Od roku służby policyjne już całodobowo korzystają z kilku modułów aplikacyjnych w systemach SWD, do których należą: lokalizacja pojazdów, obejmująca wszystkie pojazdy policyjne wyposażone w sprzęt GPS (np. w KWP w Łodzi obejmuje ona 177 pojazdów) - w zależności od lokalnych warunków uzyskiwana dokładność lokalizacji wynosi m; szyfrowana łączność głosowa z załogami radiowozów (stacje przewoźne MTM300 Motoroli) lub patrolami pieszymi i specjalnymi siłami reagowania (MTP300) - zasięg łączności dla stacji noszonych dochodzi do 40 km; natychmiastowy dostęp do policyjnych baz danych KSIP (Krajowy System Informacji Policyjnej), a w przyszłości KCIK - informujących o przedmiotach utraconych (broń, samochody, dokumenty), osobach poszukiwanych, zaginionych czy fałszywych dokumentach; umożliwia także dostęp do innych zbiorów danych (CBD PESEL, TPD PESEL) czy ewidencji WEP (Wojewódzka Ewidencja Pojazdów), a wkrótce do krajowego systemu ewidencji pojazdów CEPiK; rejestracja stanu realizowanych czynności policjanta, z ich odwzorowaniem na mapie cyfrowej w celu wspomagania zarządzania;

4 4 z :59 automatyczne logowanie załóg (rejestracja i wyposażenie patroli) z wykorzystaniem transmisji pakietowej; przydział obszaru i zadań poszczególnym służbom znajdującym się w terenie; tekstowy przekaz informacji o interwencjach i zdarzeniach; realizacja funkcji powiadamiania grupowego i okólnika. Policja bez offsetu Dotychczas w kraju zainstalowano i uruchomiono cztery kompleksowe systemy TETRA Dimetra Motoroli, przeznaczone do obsługi stołecznej i regionalnych komend policji. Pierwszy i największy system wspomagający pracę operacyjną policji uruchomiła i zintegrowała z systemem dowodzenia SWD Motorola dla Komendy Stołecznej Policji KSP w Warszawie (2001 r.). W wojewódzkich komendach KWP systemy TETRA/SWD integrowały różne firmy, wszystkie na infrastrukturze i radiotelefonach Motoroli: w Szczecinie ComputerLand (2002 r.), w Łodzi Optimus (2002 r.), a w Krakowie ComArch (2003 r.). Pełny cykl szkolenia operatorów i kadetów policji, niezbędny do efektywnego użytkowania poszczególnych aplikacji SWD, od początku jest prowadzony w Szkole Policyjnej w Szczytnie (na sprzęcie TETRA Nokii). Systemy dowodzenia SWD są wpięte w ogólnopolską platformę transportową POLWAN (cyfrowa sieć łączności na terenie całego kraju), na której funkcjonuje policyjna sieć pakietowa PSTD (Policyjna Sieć Transmisji Danych). Takie rozwiązanie umożliwia wprowadzanie i pobieranie informacji z ogólnodostępnych policyjnych baz danych, nie tylko z rejonów wyposażonych w SWD. Pierwsze efekty działania SWD są już widoczne w Łodzi, gdzie system przyczynił się do wyhamowania wzrostu zdarzeń interwencyjnych. Przenośny radiotelefon MTP700 zaprojektowano z myślą o użytkownikach poszukujących urządzeń integrujących funkcje głosowe, transmisję danych oraz szyfrowanie. Wraz z radiotelefonem przewoźnym MTM700 (poniżej) wchodzi w serii rodziny urządzeń abonenckich TETRA Motoroli. Uruchomione systemy SWD zrealizowano z budżetu policji, ale zwiększanie ich zasięgu i rozszerzanie na inne aglomeracje oraz włączenie w ogólnopolski system bezpieczeństwa i ratownictwa w standardzie TETRA wymagają kolejnych inwestycji - wyjaśnił Waldemar Curyło, radca centralnego biura BŁiI KGP. - Połączenie poszczególnych systemów TETRA występujących w SWD nastąpi w fazie realizacji ogólnokrajowego systemu TETRA (projekt offsetowy). Nadal czekamy na środki finansowe wynikające z offsetu na samolot F-16, a do czasu zatwierdzenia decyzji w tej sprawie temat ten nie będzie rozwijany. Kolejne projekty systemów SWD dla Katowic i Trójmiasta mamy już gotowe, a ich realizacja może rozpocząć się jeszcze w tym roku. TETRA w aglomeracji Największy w Polsce i liczący już ponad 650 aktywnych terminali (koniec 2003 r.), czterokanałowy system TETRA cywilny funkcjonuje od roku w aglomeracji wrocławskiej na potrzeby komunikacji miejskiej MPK oraz służb publicznych (straż miejska, urząd miasta, służby porządkowe). Wykonany z wykorzystaniem radiowej infrastruktury Elettra firmy Marconi (dostarczonej przez OTE) z radiotelefonami Motoroli stanowi podstawę komunikacji głosowej w zarządzaniu zasobami i taborem komunalnym. Realizacja systemu dyspozytorskiego TETRA (pasmo MHz) zarządzanego z Centrum Zarządzania Kryzysowego Wrocławia pochłonęła do tej pory ponad 11 mln zł. W pierwszym etapie do koordynowania ruchu komunikacji miejskiej uruchomiono 470 terminali: przewoźnych punktów Motoroli MTM700 zainstalowanych w pojazdach komunikacji publicznej oraz terminali podręcznych MTP700 do nadzorowania i komunikowania się z obsługą oraz lotnym serwisem trakcji. W ubiegłym roku zwiększono liczbę aktywnych terminali systemu do prawie 700 radiotelefonów (w tym 200 terminali dla urzędu miasta i służb komunalnych) oraz uruchomiono funkcję łączności z telefonów stacjonarnych przez łącza ISDN. Ta całkowicie nowa funkcja, nieujęta w standardzie TETRA i po raz pierwszy zaimplementowana przez projektantów we wrocławskim systemie, wymagała przeprogramowania wszystkich radiotelefonów stosowanych w systemie. Jej użyteczność jest ogromna. Aplikacja rozszerza możliwości System TETRA w Centrum Zarządzania Kryzysowego we Wrocławiu komunikowania się z radiowym systemem TETRA za pośrednictwem tradycyjnych aparatów telefonicznych PSTN, a więc znajdujących się nawet poza zasięgiem działania o systemu radiowego. W sytuacjach krytycznych to usługa wprost bezcenna.

5 5 z :59 W dalszej kolejności przewiduje się włączenie do systemu wszystkich służb ratujących życie, a w sytuacjach kryzysowych - bezpośrednią koordynację służb z centrum zarządzania kryzysowego. Nową funkcją, dostępną dopiero w tym roku, będzie uzyskanie pełnej informacji o bieżącej lokalizacji pojazdów znajdujących się w ruchu (punktualność, obciążenie i sprawność) - współpraca z systemem satelitarnym GPS. Dzięki temu będzie można na bieżąco śledzić ruch całego taboru znajdującego się w granicach miasta, szybko reagować na zakłócenia w transporcie miejskim oraz operatywnie kierować zmianą ruchu pojazdów na trasie. System TETRA cywilny we Wrocławiu ma być docelowo użytkowany przez inne służby komunalne (energetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, ciepłownicze i transportowe), stając się w ten sposób uniwersalnym medium do kontaktów z wieloma bazami danych. Według informacji uzyskanych z MPK (właściciela systemu trankingowego) w tym roku przewiduje się dalszą jego rozbudowę o dwie stacjonarne stacje bazowe oraz przyłączenie kolejnych 250 stacji mobilnych, czyli łącznie do 950 radiotelefonów w sieci. Po uzyskaniu zgody na eksploatację następnych kanałów radiowych, docelowa pojemność systemu ma wynieść 1200 terminali mobilnych. Doświadczeniami w budowie i eksploatacji tak dużej sieci TETRA już teraz są zainteresowane służby komunalne innych miast Polski. Adam Urbanek wersja do wydruku strona główna wersja oryginalna Serwis realizuje wytyczne ASME oraz uzupełnienia IDG dotyczące zasad publikacji w mediach elektronicznych. Korzystanie z serwisu IDG jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na następujące warunki obsługi. copyright 2010 IDG Poland SA Warszawa ul. Jordanowska 12 tel. (+48 22) fax (+48 22) Kontakt

Agenda. Zakres projektu. Harmonogram wdrożenia. Wspólne zadania i ograniczenia

Agenda. Zakres projektu. Harmonogram wdrożenia. Wspólne zadania i ograniczenia System Informatyczny Powiadamiania Ratunkowego System Informatyczny Powiadamiania Ratunkowego (SI PR) Agenda Zakres projektu Harmonogram wdrożenia Wspólne zadania i ograniczenia cmp Matryca Produktów SYSTEM

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu System bezprzewodowej łączności trankingowej w standardzie TETRA jako element wspomagający zarządzanie

Bardziej szczegółowo

KOMENDA STOŁECZNA POLICJI W WARSZAWIE WYDZIAŁ TELEINFORMATYKI SYSTEM WSPOMAGANIA DOWODZENIA MODUŁ RADIOKOMUNIKACYJNY STANDARDU TETRA

KOMENDA STOŁECZNA POLICJI W WARSZAWIE WYDZIAŁ TELEINFORMATYKI SYSTEM WSPOMAGANIA DOWODZENIA MODUŁ RADIOKOMUNIKACYJNY STANDARDU TETRA KOMENDA STOŁECZNA POLICJI W WARSZAWIE WYDZIAŁ TELEINFORMATYKI SYSTEM WSPOMAGANIA DOWODZENIA MODUŁ RADIOKOMUNIKACYJNY STANDARDU TETRA Wybrane funkcje systemu: Stołeczne Stanowisko Kierowania System Wspomagania

Bardziej szczegółowo

Modernizacja systemów TETRA w polskiej Policji

Modernizacja systemów TETRA w polskiej Policji TETRA w polskiej Policji Piotr Wasilewski Komenda Główna Policji Biuro Łączności i Informatyki 1 Łączność radiowa we wspólnych działaniach Dyżurny jednostki Policji Łączność telefoniczna SK PSP Patrol

Bardziej szczegółowo

Transmisja danych w systemach TETRA dziś i jutro

Transmisja danych w systemach TETRA dziś i jutro Transmisja danych w systemach TETRA dziś i jutro Jacek Piotrowski Dyrektor ds. Klientów Kluczowych Motorola Polska Listopad 2006 1 Ewolucja standardu TETRA w kierunku realizacji potrzeb rynku Zapytania

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny Powiadamiania Ratunkowego

System Informatyczny Powiadamiania Ratunkowego System Informatyczny Powiadamiania Ratunkowego stan prac w połowie okresu wdrażania Systemu Powiadamiania Ratunkowego Agnieszka Boboli Dyrektor Centrum Projektów Informatycznych Wrocław, wrzesień 2012

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 sierpnia 2013 r. Poz. 64

Warszawa, dnia 16 sierpnia 2013 r. Poz. 64 Warszawa, dnia 16 sierpnia 2013 r. Poz. 64 ZARZĄDZENIE NR 20 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 12 sierpnia 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie form i metod przetwarzania informacji wspomagających

Bardziej szczegółowo

Samochodowe systemy kontrolno dyspozytorskie GPS

Samochodowe systemy kontrolno dyspozytorskie GPS Samochodowe systemy kontrolno dyspozytorskie GPS Podstawowa konfiguracja systemu Prezentowany system służy do nadzoru dyspozytorskiego w służbach wykorzystujących grupy pojazdów operujących w obszarze

Bardziej szczegółowo

Dominik Kopczewski GUGIK dziś i jutro Dominik Kopczewski, Karlova Studánka, maja 2012

Dominik Kopczewski GUGIK dziś i jutro Dominik Kopczewski, Karlova Studánka, maja 2012 Dominik Kopczewski Premier RP Min. Administracji Min. Spraw Wewnętrznych i Administracji i Cyfryzacji Min. Obrony Narodowej Główny Geodeta Kraju Instytut Geodezji i Kartografii P2 Zarząd Analiz Wywiadowczych

Bardziej szczegółowo

DIMETRA IP Compact. kompaktowy system TETRA o pełnej funkcjonalności

DIMETRA IP Compact. kompaktowy system TETRA o pełnej funkcjonalności DIMETRA IP Compact kompaktowy system TETRA o pełnej funkcjonalności MOTOROLA ZAUFANY I SPRAWDZONY PARTNER TECHNOLOGICZNY Dumne dziedzictwo Rozwiązania TETRA firmy Motorola czerpią z ponad 75 lat doświadczeń

Bardziej szczegółowo

Lokalizacja wywołań alarmowych w Polsce

Lokalizacja wywołań alarmowych w Polsce Lokalizacja wywołań alarmowych w Polsce Departament Infrastruktury Teleinformatycznej Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Piotr Durbajło Dyrektor Okrągły Stół 112 w Polsce - 2008 r. Agenda

Bardziej szczegółowo

Radio over Internet Protocol. Integracja z istniejącymi systemami radiowymi

Radio over Internet Protocol. Integracja z istniejącymi systemami radiowymi Radio over Internet Protocol Integracja z istniejącymi systemami radiowymi Co wkrótce zwiększy skuteczność policji? - przyszłość Policjant w sieci Informacja jest wszędzie. Jej źródłem są agencje, operatorzy,

Bardziej szczegółowo

Informacja Prezydenta Miasta Katowice dot. funkcjonowania Miejskiego Centrum Ratownictwa

Informacja Prezydenta Miasta Katowice dot. funkcjonowania Miejskiego Centrum Ratownictwa Informacja Prezydenta Miasta Katowice dot. funkcjonowania Miejskiego Centrum Ratownictwa Opracowanie: WZK Miejskie Centrum Ratownictwa Katowice, 24.08.2015r. 1 1. Stan osobowy oraz rozmieszczenie elementów

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolska Sieć Teleinformatyczna na potrzeby obsługi numeru alarmowego OST 112

Ogólnopolska Sieć Teleinformatyczna na potrzeby obsługi numeru alarmowego OST 112 Ogólnopolska Sieć Teleinformatyczna na potrzeby obsługi numeru alarmowego 112 - OST 112 Przemysław Hofman Kierownik projektu OST112 CPI MSWiA Kraków, 18 listopada 2011 r. Zdiagnozowane potrzeby i cele

Bardziej szczegółowo

TRX Konsola dyspozytorska - opis funkcjonalności

TRX Konsola dyspozytorska - opis funkcjonalności TRX Krzysztof Kryński TRX Konsola dyspozytorska - opis funkcjonalności Wersja 1.03 Maj 2016 Copyright TRX TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa Tel. 22 871 33 33 Fax 22 871 57 30 www.trx.com.pl 1. Przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

Budowa infrastruktury użytkowej systemu pozycjonowania satelitarnego w województwie mazowieckim

Budowa infrastruktury użytkowej systemu pozycjonowania satelitarnego w województwie mazowieckim Budowa infrastruktury użytkowej systemu pozycjonowania satelitarnego w województwie mazowieckim Paweł Tabęcki Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego Dział Katastralnej Bazy Danych sierpień 2006 Plan prezentacji

Bardziej szczegółowo

System trankingowy. Stacja wywołująca Kanał wolny Kanał zajęty

System trankingowy. Stacja wywołująca Kanał wolny Kanał zajęty SYSTEMY TRANKINGOWE Systemy trankingowe Tranking - automatyczny i dynamiczny przydział kanałów (spośród wspólnego i ograniczone do zbioru kanałów) do realizacji łączności pomiędzy dużą liczbę użytkowników

Bardziej szczegółowo

Platforma Integracji Komunikacji

Platforma Integracji Komunikacji Platforma Integracji Komunikacji ogólnopolska łączność służbowa łączenie różnorodności RadioEXPO, 8 październik 2014 GRUPA WB 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 kapitał własny (K Eur)

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie nowoczesnych technologii w zarządzaniu drogami wojewódzkimi na przykładzie systemu zarządzania opartego na technologii GPS-GPRS.

Wykorzystanie nowoczesnych technologii w zarządzaniu drogami wojewódzkimi na przykładzie systemu zarządzania opartego na technologii GPS-GPRS. Planowanie inwestycji drogowych w Małopolsce w latach 2007-2013 Wykorzystanie nowoczesnych technologii w zarządzaniu drogami wojewódzkimi na przykładzie systemu zarządzania opartego na technologii GPS-GPRS.

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowe Sieci Komputerowe Wykład 5. Marcin Tomana WSIZ 2003

Bezprzewodowe Sieci Komputerowe Wykład 5. Marcin Tomana WSIZ 2003 Bezprzewodowe Sieci Komputerowe Wykład 5 Marcin Tomana WSIZ 2003 Ogólna Tematyka Wykładu Rozległe sieci bezprzewodowe Stacjonarne sieci rozległe Aloha i Packet Radio Bezprzewodowe mobilne sieci Mobitex

Bardziej szczegółowo

System informacji przestrzennej w Komendzie Miejskiej w Gdańsku. Rysunek 1. Centrum monitoringu w Komendzie Miejskiej Policji w Gdańsku.

System informacji przestrzennej w Komendzie Miejskiej w Gdańsku. Rysunek 1. Centrum monitoringu w Komendzie Miejskiej Policji w Gdańsku. System informacji przestrzennej w Komendzie Miejskiej w Gdańsku. W Gdańsku tworzony jest obecnie miejski System Informacji Przestrzennej, który będzie stanowił podstawę m.in. Systemu Ratownictwa Miejskiego

Bardziej szczegółowo

Idea Zintegrowanej Łączności dla Służb Reagowania Kryzysowego

Idea Zintegrowanej Łączności dla Służb Reagowania Kryzysowego Tomasz Borkowski członek zarządu tomasz.borkowski@mindmade.pl Idea Zintegrowanej Łączności dla Służb Reagowania Kryzysowego (C) 2011 1 Rodowód idei rozwiązania 1/2 Od lat istnieje uświadomiona potrzeba

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ŁĄCZNOŚCI RADIOWEJ. Konferencja i Wystawa RadioExpo Warszawa

ZINTEGROWANY SYSTEM ŁĄCZNOŚCI RADIOWEJ. Konferencja i Wystawa RadioExpo Warszawa ZINTEGROWANY SYSTEM ŁĄCZNOŚCI RADIOWEJ Konferencja i Wystawa RadioExpo Warszawa 04-05.10.2017 Radmor S.A. Urządzenia łączności dla Wojska Polskiego oraz dla armii kilkunastu innych państw. Oferta wojskowa

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie cyfrowego systemu łączności trankingowej TETRA w ENERGA-OPERATOR. Mirosław Zbrzeźniak Kierownik Projektu TETRA

Wdrożenie cyfrowego systemu łączności trankingowej TETRA w ENERGA-OPERATOR. Mirosław Zbrzeźniak Kierownik Projektu TETRA Wdrożenie cyfrowego systemu łączności trankingowej TETRA w ENERGA-OPERATOR Mirosław Zbrzeźniak Kierownik Projektu TETRA GRUPA ENERGA WYTWARZANIE DYTRYBUCJA SPRZEDAŻ NASZA DZIAŁALNOŚĆ W LICZBACH Jesteśmy

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny Powiadamiania Ratunkowego (SI PR) i technologicznych

System Informatyczny Powiadamiania Ratunkowego (SI PR) i technologicznych System Informatyczny Powiadamiania Ratunkowego (SI PR) - nowoczesność rozwiązań technicznych i technologicznych Agenda obecny stan organizacji Systemu Powiadamiania Ratunkowego ramy prawne Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

POWIATOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO STAROSTWO POWIATOWE w DRAWSKU POMORSKIM Wydział Zarządzania Kryzysowego ZK.5532.1.2014.ZM POWIATOWY PLAN ZAŁĄCZNIK FUNKCJONALNY Nr 2 Drawsko Pomorskie, wrzesień 2014 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE. 3

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY TELEINFORMATYCZNEJ EURO Wyzwanie dla łączności radiowej

MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY TELEINFORMATYCZNEJ EURO Wyzwanie dla łączności radiowej EURO 2012 Wyzwanie dla łączności radiowej IV FORUM TETRA POLSKA Warszawa 28.06.2007 Wybrane obszary problemowe związane z przygotowaniem łączności radiowej do obsługi EURO 2012 Podjęcie stosownych decyzji,

Bardziej szczegółowo

Agenda. Standard DMR DMR - MotoTrbo firmy Motorola Aplikacja dyspozytorska ConSEL. Przykładowe wdrożenia

Agenda. Standard DMR DMR - MotoTrbo firmy Motorola Aplikacja dyspozytorska ConSEL. Przykładowe wdrożenia Agenda Standard DMR DMR - MotoTrbo firmy Motorola Aplikacja dyspozytorska ConSEL Idea powstania ConSEL Filozofia wizualizacji konsoli ConSEL dla Mototrbo ConSEL lokalizacja Oblicza ConSEL ConSEL aplikacja

Bardziej szczegółowo

LCP najprostszy system trankingowy DMR

LCP najprostszy system trankingowy DMR LCP najprostszy system trankingowy DMR Czym jest MOTOTRBO? MOTOTRBO jest nazwą handlową zastrzeżoną przez firmę Motorola, dla urządzeń DMR pochodzących od tego producenta. Najprostszy system radiokomunikacyjny

Bardziej szczegółowo

Agenda. Zakres wdrożenia. Produkty dostarczane przez CPI MSWiA. Harmonogram wdrożenia

Agenda. Zakres wdrożenia. Produkty dostarczane przez CPI MSWiA. Harmonogram wdrożenia Budowa systemu dla Wojewódzkich Centrów Powiadamiania Ratunkowego (WCPR) Wdrożenie WCPR 18+ Agenda Zakres wdrożenia Produkty dostarczane przez CPI MSWiA Harmonogram wdrożenia Otoczenie SI PR a WCPR 18+

Bardziej szczegółowo

WSPRiTS/ZP/102/2007 Warszawa dn. 15.06.2007 r.

WSPRiTS/ZP/102/2007 Warszawa dn. 15.06.2007 r. Projekt Budowa infrastruktury użytkowej systemu pozycjonowania satelitarnego w Województwie Mazowieckim jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Bardziej szczegółowo

KRZYSZTOF MĄCZEWSKI Geodeta Województwa Mazowieckiego

KRZYSZTOF MĄCZEWSKI Geodeta Województwa Mazowieckiego Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego DOŚWIADCZENIA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W TWORZENIU INFRASTRUKTURY GEOINFORMACYJNEJ DLA ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO KRZYSZTOF MĄCZEWSKI Geodeta Województwa Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

Obszary potencjalnych zastosowań TETRA w praktyce morskiej

Obszary potencjalnych zastosowań TETRA w praktyce morskiej Forum TETRA Polska Obszary potencjalnych zastosowań TETRA w praktyce morskiej Ryszard J. Katulski Rafał Niski Jacek Stefański Jerzy Żurek Prezentacja zespołu Zespół Naukowo-Badawczy ds. Maritime Security

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚĆ SYSTEMU ZARZĄDZANIA RUCHEM WWARSZAWIE SEBASTIAN KUBANEK. Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

EFEKTYWNOŚĆ SYSTEMU ZARZĄDZANIA RUCHEM WWARSZAWIE SEBASTIAN KUBANEK. Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie EFEKTYWNOŚĆ SYSTEMU ZARZĄDZANIA RUCHEM WWARSZAWIE SEBASTIAN KUBANEK Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie System Sterowania Ruchem: Obszar Powiśla, ciąg Wisłostrady wraz z tunelem ciąg Al. Jerozolimskich Priorytet

Bardziej szczegółowo

Policyjne i pozapolicyjne bazy danych w szkolnictwie policyjnym

Policyjne i pozapolicyjne bazy danych w szkolnictwie policyjnym Policyjne i pozapolicyjne bazy danych w szkolnictwie policyjnym Kursy i szkolenia realizowane przez Szkołę Policji w Katowicach, w których realizowana jest tematyka związana systemami policyjnymi Kurs

Bardziej szczegółowo

Ogólny opis założeń i ograniczeń projektowych Systemu Wspomagania Dowodzenia (SWD)

Ogólny opis założeń i ograniczeń projektowych Systemu Wspomagania Dowodzenia (SWD) Ogólny opis założeń i ograniczeń projektowych Systemu Wspomagania Dowodzenia (SWD) 1. Cel projektu Podstawowym celem projektu SWD jest zapewnienie poprawy bezpieczeństwa publicznego, na terenie całego

Bardziej szczegółowo

ARCHITEKTURA GSM. Wykonali: Alan Zieliński, Maciej Żulewski, Alex Hoddle- Wojnarowski.

ARCHITEKTURA GSM. Wykonali: Alan Zieliński, Maciej Żulewski, Alex Hoddle- Wojnarowski. 1 ARCHITEKTURA GSM Wykonali: Alan Zieliński, Maciej Żulewski, Alex Hoddle- Wojnarowski. SIEĆ KOMÓRKOWA Sieć komórkowa to sieć radiokomunikacyjna składająca się z wielu obszarów (komórek), z których każdy

Bardziej szczegółowo

Komunikacja w sieciach różnorodnych technologicznie na potrzeby zarządzania kryzysowego koncepcja SECRICOM

Komunikacja w sieciach różnorodnych technologicznie na potrzeby zarządzania kryzysowego koncepcja SECRICOM Komunikacja w sieciach różnorodnych technologicznie na potrzeby zarządzania kryzysowego koncepcja SECRICOM Warszawa, 15 września 2009 Wojciech Dymowski, PMP Konsultant Zarządzający AGENDA kluczowe potrzeby

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA STAŁA SIĘ ŁATWA DIMETRA EXPRESS ARKUSZ DANYCH DIMETRA EXPRESS

KOMUNIKACJA STAŁA SIĘ ŁATWA DIMETRA EXPRESS ARKUSZ DANYCH DIMETRA EXPRESS KOMUNIKACJA STAŁA SIĘ ŁATWA DIMETRA EXPRESS ARKUSZ DANYCH DIMETRA EXPRESS DIMETRA EXPRESS KOMUNIKACJA STAŁA SIĘ ŁATWA DIMETRA EXPRESS SYSTEM TETRA MTS4 TETRA DIMETRA EXPRESS SYSTEM TETRA MTS2 PROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Organizacja łączności radiowej UKF dla KSRG autor: mł. bryg. dr inż. Jacek Chrzęstek

Organizacja łączności radiowej UKF dla KSRG autor: mł. bryg. dr inż. Jacek Chrzęstek Organizacja łączności radiowej UKF dla KSRG autor: mł. bryg. dr inż. Jacek Chrzęstek 1 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ

Bardziej szczegółowo

Założenia do organizacji i funkcjonowania. w województwie. Październik 2008 roku

Założenia do organizacji i funkcjonowania. w województwie. Październik 2008 roku Założenia do organizacji i funkcjonowania Systemu Powiadamiania Ratunkowego w województwie Październik 2008 roku Geneza budowy centrów powiadamiania ratunkowego CPR Aktualna lokalizacja numeru alarmowego

Bardziej szczegółowo

Mobilny Zintegrowany Zestaw Radiokomunikacyjny ZRK 3403-MM

Mobilny Zintegrowany Zestaw Radiokomunikacyjny ZRK 3403-MM Zestaw Radiokomunikacyjny ZRK 3403-MM Zestaw Radiokomunikacyjny ZRK 3403-MM 1. Potrzeba zintegrowanej łączności. 2. Ogólnopolski System Tetra - ogromne koszty takiego przedsięwzięcia, sięgające miliardów

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Karta Miejska w Rybniku. Urząd Miasta Rybnika Wydział Informatyki tel (32) mail:

Elektroniczna Karta Miejska w Rybniku. Urząd Miasta Rybnika Wydział Informatyki tel (32) mail: Elektroniczna Karta Miejska w Rybniku Urząd Miasta Rybnika Wydział Informatyki tel. + 48 (32) 43 92 001 mail: informatyka@um.rybnik.pl 1 Elektroniczna Karta Miejska w Rybniku Beneficjent: Miasto Rybnik

Bardziej szczegółowo

Xway. Inne podejście do lokalizacji GPS obiektów mobilnych i zarządzania flotą

Xway. Inne podejście do lokalizacji GPS obiektów mobilnych i zarządzania flotą Xway Inne podejście do lokalizacji GPS obiektów mobilnych i zarządzania flotą prosty zakup: zainstaluj i korzystaj - brak umów! 3 lata transmisji GPRS na terenie Polski! aktywna ochrona pojazdu najwyższej

Bardziej szczegółowo

1. Wymagania funkcjonalne dla modułu pozycjonowania patroli zainstalowany moduł musi posiadać następującą funkcjonalność:

1. Wymagania funkcjonalne dla modułu pozycjonowania patroli zainstalowany moduł musi posiadać następującą funkcjonalność: SPECYFIKACJA TECHNICZNA I ZAKRES RZECZOWY załącznik nr 6 do SIWZ nr 1 do umowy 1. Wymagania funkcjonalne dla modułu pozycjonowania patroli zainstalowany moduł musi posiadać następującą funkcjonalność:

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy system łączności radiowej TETRA w polskiej energetyce

Cyfrowy system łączności radiowej TETRA w polskiej energetyce Cyfrowy system łączności radiowej TETRA w polskiej energetyce AGENDA Doświadczenia z wdrożenia TETRY w TD OGL Projekt wdrożeniowy (terminy; zakres; kluczowe zagadnienia) Bieżąca działalność z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

STUDIUM REALIZACJI SYSTEMU ITS WROCŁAW

STUDIUM REALIZACJI SYSTEMU ITS WROCŁAW STUDIUM REALIZACJI SYSTEMU ITS WROCŁAW Sławomir Gonciarz Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta We Wrocławiu Podstawowe cele realizacji projektu: stworzenie Inteligentnego Systemu Transportu we Wrocławiu jako

Bardziej szczegółowo

"Wsparcie procesu eksploatacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej zintegrowanymi rozwiązaniami informatycznymi"

Wsparcie procesu eksploatacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej zintegrowanymi rozwiązaniami informatycznymi Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji m.st. Warszawy S.A. "Wsparcie procesu eksploatacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej zintegrowanymi rozwiązaniami informatycznymi" Sławomir Wasilewski

Bardziej szczegółowo

XTrack SKOG: Nowoczesny system kontroli Operatorów w ramach wykonywanych zadań związanych z odbiorami odpadów na rzecz miasta i gminy..

XTrack SKOG: Nowoczesny system kontroli Operatorów w ramach wykonywanych zadań związanych z odbiorami odpadów na rzecz miasta i gminy.. XTrack SKOG: Nowoczesny system kontroli Operatorów w ramach wykonywanych zadań związanych z odbiorami odpadów na rzecz miasta i gminy.. Historia XTrack Oprogramowanie szyte na miarę XTrack to ponad 10

Bardziej szczegółowo

Monitoring przesyłek oraz rozwijanie możliwości stosowania elektronicznej wymiany danych w procesie przewozowym.

Monitoring przesyłek oraz rozwijanie możliwości stosowania elektronicznej wymiany danych w procesie przewozowym. GMV-POLSKA Monitoring przesyłek oraz rozwijanie możliwości stosowania elektronicznej wymiany danych w procesie przewozowym. Forum Satelitarne, ARP 26 czerwca 2017 GMV POLSKA Założona w 2009, jako spółka

Bardziej szczegółowo

MULTICOM OPTYMALIZACJA TRANSPORTU DOŁOWEGO LOKALIZACJA I IDENTYFIKACJA ZASOBÓW.

MULTICOM OPTYMALIZACJA TRANSPORTU DOŁOWEGO LOKALIZACJA I IDENTYFIKACJA ZASOBÓW. MULTICOM OPTYMALIZACJA TRANSPORTU DOŁOWEGO LOKALIZACJA I IDENTYFIKACJA ZASOBÓW FLEXCOM MULTICOM 1.0 MULTICOM 2.0 MULTICOM 2.1 MUTICOM 2.1 MULTICOM OPTYMALIZACJA TRANSPORTU DOŁOWEGO LOKALIZACJA I IDENTYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Planowanie tras transportowych

Planowanie tras transportowych Jerzy Feldman Mateusz Drąg Planowanie tras transportowych I. Przedstawienie 2 wybranych systemów: System PLANTOUR 1.System PLANTOUR to rozwiązanie wspomagające planowanie i optymalizację transportu w przedsiębiorstwie.

Bardziej szczegółowo

EUROPEAN UNION EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FOUND KLASTER GREEN CARS

EUROPEAN UNION EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FOUND KLASTER GREEN CARS EUROPEAN UNION EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FOUND KLASTER GREEN CARS GREEN CONTROL Monitorowanie pojazdów on-line Combo Green Control Zarządzanie flotami pojazdów Funkcjonalność Dostęp do parametrów pojazdu

Bardziej szczegółowo

PORTAL ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Projekt pn. Wspomaganie Zarządzania Kryzysowego Zasobem Mapowym Miasta został sfinansowany ze środków unijnych

PORTAL ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Projekt pn. Wspomaganie Zarządzania Kryzysowego Zasobem Mapowym Miasta został sfinansowany ze środków unijnych PORTAL ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Projekt pn. Wspomaganie Zarządzania Kryzysowego Zasobem Mapowym Miasta został sfinansowany ze środków unijnych Całkowity koszt projektu wyniósł 1 467 560,00 zł. Dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Łódź, dnia 27 maja 2014 r. MK.2370.8.1.2014 WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa sprzętu

Bardziej szczegółowo

Sieć łączności radiowej elektroenergetyki - stan obecny -koncepcja cyfryzacji

Sieć łączności radiowej elektroenergetyki - stan obecny -koncepcja cyfryzacji Forum TETRA Polska Warszawa 19.09.2006 Sieć łączności radiowej elektroenergetyki - stan obecny -koncepcja cyfryzacji opracowanie: Mirosław Derengowski Henryk Paluszkiewicz Stefan Wieczorek Polish Power

Bardziej szczegółowo

Mobilny system dowodzenia, obserwacji, rozpoznania i łączności

Mobilny system dowodzenia, obserwacji, rozpoznania i łączności 1.30 1.71 Projekt rozwojowy finansowany przez MNiSW pt.: Mobilny system dowodzenia, obserwacji, rozpoznania i łączności Wersja 3, 03.01.2011, Paweł Kojkoł Informacje podstawowe XI konkurs na finansowanie

Bardziej szczegółowo

Pytanie nr 2 * Zał 4 pkt 3.2.1 Czy Zamawiający mógłby rozwinąć zdanie "Wykonawca zapewni poprawną współpracę z aplikacjami SWD zamawiającego"?

Pytanie nr 2 * Zał 4 pkt 3.2.1 Czy Zamawiający mógłby rozwinąć zdanie Wykonawca zapewni poprawną współpracę z aplikacjami SWD zamawiającego? Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku (znak sprawy 188/2012) Cp.2380.1-188/2012 ID: 512859, 502845 Gdańsk, dnia 29.01.2013 r. --------------------------------- -------wg rozdzielnika------- ---------------------------------

Bardziej szczegółowo

Geomant Mobile Presence

Geomant Mobile Presence Geomant Mobile Presence Geomant Presence Suite dla Microsoft OCS Mobile Presence WSKAZUJE LOKALIZACJĘ GEOGRAFICZNĄ Rozwiązanie Geomant Mobile Presence wzbogaca informację o dostępności o szczegóły lokalizacji

Bardziej szczegółowo

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego LUW w Lublinie. Organizacja i działanie Systemu Powiadamiania Ratunkowego

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego LUW w Lublinie. Organizacja i działanie Systemu Powiadamiania Ratunkowego Organizacja i działanie Systemu Powiadamiania Ratunkowego Numer 112 jest jednolitym europejskim numerem alarmowym zarówno dla telefonów stacjonarnych jak i komórkowych. Podstawy prawne funkcjonowania Systemu

Bardziej szczegółowo

KATEDRA GEOMATYKI GEODEZJI I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ WDROŻONE PRACE BADAWCZE

KATEDRA GEOMATYKI GEODEZJI I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ WDROŻONE PRACE BADAWCZE Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska KATEDRA GEOMATYKI GEODEZJI I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ WDROŻONE PRACE BADAWCZE Główne kierunki działalności naukowo-badawczej W ciągu ostatnich 10 lat prace badawczo-wdrożeniowe

Bardziej szczegółowo

Systemy Informacyjne GUGiK (SIG) Uniwersalny Moduł Mapowy (UMM) Istota. Partnerzy. Obecny stan UMM. Elementy i Funkcjonalności.

Systemy Informacyjne GUGiK (SIG) Uniwersalny Moduł Mapowy (UMM) Istota. Partnerzy. Obecny stan UMM. Elementy i Funkcjonalności. Agenda Systemy Informacyjne GUGiK (SIG) Uniwersalny Moduł Mapowy (UMM) Istota Partnerzy Obecny stan UMM Elementy i Funkcjonalności Uniwersalność Korzyści Zasady współpracy Zakończenie Służby ratownicze

Bardziej szczegółowo

GE Security. Alliance. zaawansowany system zarządzania bezpieczeństwem

GE Security. Alliance. zaawansowany system zarządzania bezpieczeństwem GE Security Alliance zaawansowany system zarządzania bezpieczeństwem Podstawowe cechy systemu Alliance: Aplikacja wielostanowiskowa maksymalnie 1 serwer + 9 stacji klienckich Umożliwia jednoczesną pracę

Bardziej szczegółowo

System satelitarnego pozycjonowania i nadzoru pojazdów, maszyn i urządzeń

System satelitarnego pozycjonowania i nadzoru pojazdów, maszyn i urządzeń System satelitarnego pozycjonowania i nadzoru pojazdów, maszyn i urządzeń www.autosoftware.com.pl w w w. d i g i t r a c k. p l System pozycjonowania pojazdów i urządzeń występujący pod nazwą handlową

Bardziej szczegółowo

Dominik Sobieraj AKSEL Sp. z o.o. Sławomir Fryska YAGI - FRYSKA

Dominik Sobieraj AKSEL Sp. z o.o. Sławomir Fryska YAGI - FRYSKA 10 LAT MOTOTRBO W WIELKOPOLSCE Dominik Sobieraj AKSEL Sp. z o.o. Sławomir Fryska YAGI - FRYSKA AGENDA AKSEL Sp. z o.o. 27 lat doświadczenia Mototrbo i ConSEL podstawowe informacje AKSEL SP. Z O.O. DOŚWIADCZENIE

Bardziej szczegółowo

USŁUGI DODATKOWE W SIECIACH BEZPRZEWODOWYCH VoIP oraz multimedia w sieciach WiFi problemy

USŁUGI DODATKOWE W SIECIACH BEZPRZEWODOWYCH VoIP oraz multimedia w sieciach WiFi problemy Seminarium poświęcone sieci bezprzewodowej w Politechnice Krakowskiej - projekt Eduroam USŁUGI DODATKOWE W SIECIACH BEZPRZEWODOWYCH VoIP oraz multimedia w sieciach WiFi problemy Wprowadzenie Problematyka

Bardziej szczegółowo

System terminal konsol STC dla DMR Hytera. Spółka Inżynierów SIM Sp. z o.o. we współpracy z RTCom

System terminal konsol STC dla DMR Hytera. Spółka Inżynierów SIM Sp. z o.o. we współpracy z RTCom System terminal konsol STC dla DMR Hytera Spółka Inżynierów SIM Sp. z o.o. we współpracy z RTCom O FIRMIE SIM od 1992 do dziś specjalizacja w konstruowaniu, produkowaniu i wdrażaniu rozwiązań teleinformatycznych

Bardziej szczegółowo

Źródło: Wygenerowano: Środa, 3 stycznia 2018, 05:50

Źródło:  Wygenerowano: Środa, 3 stycznia 2018, 05:50 POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/kgp/biuro-finansow/fundusze-pomocowe/35832,fundusz-phare.html Wygenerowano: Środa, 3 stycznia 2018, 05:50 FUNDUSZ PHARE I. Ogólna informacja na temat programu

Bardziej szczegółowo

Potęga trybu DMO w TETRZE.

Potęga trybu DMO w TETRZE. Standard TETRA oferuje kilka specjalnych usług, które stanowią o jego wyjątkowości i potencjale. Obok dyskretnego nasłuchiwania, szyfrowania czy ustawienia priorytetów wywołań, kluczową sprawą dla niektórych

Bardziej szczegółowo

TETRA - dyspozytorska sieć radiowa dla spółek energetycznych - przedsiębiorstw o strategicznym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa

TETRA - dyspozytorska sieć radiowa dla spółek energetycznych - przedsiębiorstw o strategicznym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa TETRA - dyspozytorska sieć radiowa dla spółek energetycznych - przedsiębiorstw o strategicznym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa Autorzy: Mirosław Derengowski, Henryk Paluszkiewicz, Maciej Skoraszewski

Bardziej szczegółowo

Instytut Informatyki Politechniki Śląskiej. Sieci konwergentne. Andrzej Grzywak

Instytut Informatyki Politechniki Śląskiej. Sieci konwergentne. Andrzej Grzywak Sieci konwergentne Andrzej Grzywak Sieci ich klasyfikacja i rozwój WAN MAN LAN SP transmisja modemowa transmisja w paśmie podstawowym transmisja w paśmie szerokim Systemy ISDN Technologia ATM Fast Ethernet

Bardziej szczegółowo

Dane przestrzenne i usługi informacyjne dla administracji samorządowej

Dane przestrzenne i usługi informacyjne dla administracji samorządowej Dane przestrzenne i usługi informacyjne dla administracji samorządowej dr Witold Fedorowicz-Jackowski, Przemysław Turos GEOSYSTEMS Polska Nawigacja i pozycjonowanie - ratownictwo i służby porządkowe Uniwersalny

Bardziej szczegółowo

SYSTEM LOKALIZACJI, MONITOROWANIA I I ZARZĄDZANIA KARETKAMI POGOTOWIA RATUNKOWEGO

SYSTEM LOKALIZACJI, MONITOROWANIA I I ZARZĄDZANIA KARETKAMI POGOTOWIA RATUNKOWEGO SYSTEM LOKALIZACJI, MONITOROWANIA I I ZARZĄDZANIA KARETKAMI POGOTOWIA RATUNKOWEGO W W ŚWIĘTOKRZYSKIM CENTRUM RATOWNICTWA MEDYCZNEGO I I TRANSPORTU SANITARNEGO W W KIELCACH Marta Solnica DYREKTOR Ryszard

Bardziej szczegółowo

2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. IPICS - integracja systemów łączności radiowej UHF/VHF z rozwiązaniami telefonii IP Jarosław Świechowicz Systems Engineer Zakopane, Cisco Forum 2007 Agenda Co to jest IPICS Komponenty systemu IPICS Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W RAWICZU

REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W RAWICZU ZATWIERDZAM: Załącznik do Zarządzenia Nr 7/08 Starosty Rawickiego Rawicz, dnia 24 stycznia 2008 r. z dnia 24 stycznia 2008 r. REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W RAWICZU Biuro ds. Ochrony

Bardziej szczegółowo

Integracja CTI rejestratorów TRX z systemami radiowymi KENWOOD NEXEDGE. Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC. TRX Krzysztof Kryński

Integracja CTI rejestratorów TRX z systemami radiowymi KENWOOD NEXEDGE. Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC. TRX Krzysztof Kryński TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC Integracja CTI rejestratorów TRX z systemami radiowymi KENWOOD NEXEDGE Wersja 1.0 Październik 2013 Copyright TRX TRX ul. Garibaldiego 4 04-078

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiotem zamówienia jest : dzierżawa systemu do lokalizacji i monitorowania pojazdów.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiotem zamówienia jest : dzierżawa systemu do lokalizacji i monitorowania pojazdów. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest : dzierżawa systemu do lokalizacji i monitorowania pojazdów. 38200-4 Globalne systemy nawigacji i pozycjonowania (GPS lub równorzędne), 7230000- Usługi

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa sieć radiowa z lokalizacją wewnątrzbudynkową

Cyfrowa sieć radiowa z lokalizacją wewnątrzbudynkową Cyfrowa sieć radiowa z lokalizacją wewnątrzbudynkową Michał Nosiadek, EDF Polska S.A. CUW IT Radio EXPO październik 2016 Agenda 1. Stan przed wdrożeniem 2. Cele projektu 3. Zasięg sieci radiowej 4. Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Łączność w zarządzaniu. DNI technik SATELITARNYCH 21-24 czerwca 2007

Łączność w zarządzaniu. DNI technik SATELITARNYCH 21-24 czerwca 2007 Łączność w zarządzaniu kryzysowym DNI technik SATELITARNYCH 21-24 czerwca 2007 Typowe wymogi użytkowników systemu łączności w warunkach zarządzania kryzysowego System łączności powinien być w najwyższym

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 września 2013 r. Poz. 83 DECYZJA NR 402 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 23 września 2013 r.

Warszawa, dnia 25 września 2013 r. Poz. 83 DECYZJA NR 402 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 23 września 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, dnia 25 września 2013 r. Poz. 83 DECYZJA NR 402 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 23 września 2013 r. w sprawie warunków i sposobów korzystania w Policji

Bardziej szczegółowo

System Ostrzegania, Alarmowania i Informowania dla województwa dolnośląskiego

System Ostrzegania, Alarmowania i Informowania dla województwa dolnośląskiego System Ostrzegania, Alarmowania i Informowania dla województwa dolnośląskiego Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu zgodnie z zawartym w dniu 28 czerwca 2012r. porozumieniem o dofinansowanie, zrealizował

Bardziej szczegółowo

Praktyczne aspekty zastosowania telekomunikacji satelitarnej przez administrację publiczną

Praktyczne aspekty zastosowania telekomunikacji satelitarnej przez administrację publiczną Praktyczne aspekty zastosowania telekomunikacji satelitarnej przez administrację publiczną H e r t z S y s t e m s Lt d Sp. z o. o. A l. Z j e d n o c z e n i a 1 1 8 A 65-1 2 0 Z i e l o n a G ó r a Te

Bardziej szczegółowo

System Wspomagania Dowodzenia. w Straży Miejskiej m.st. Warszawa.

System Wspomagania Dowodzenia. w Straży Miejskiej m.st. Warszawa. Karina Wronka, Damian Brzeziński, Straż Miejska m.st. Warszawy. System Wspomagania Dowodzenia w Straży Miejskiej m.st. Warszawa. Straż Miejska m.st. Warszawy posiada od ponad sześciu lat System Wspomagania

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do systemów GIS

Wprowadzenie do systemów GIS Wprowadzenie do systemów GIS TLUG 09.06.2007 1 GIS - co to w ogóle za skrót Geographical Information System System Ingormacji Geograficznej System Informacji Przestrzennej System Informacji Przestrzennej

Bardziej szczegółowo

Rysunek 1. Ogólna struktura systemu SNR. System sterowania rozjazdami tramwajowymi i priorytetami na skrzyżowaniach Strona 1 z 5

Rysunek 1. Ogólna struktura systemu SNR. System sterowania rozjazdami tramwajowymi i priorytetami na skrzyżowaniach Strona 1 z 5 System sterowania rozjazdami tramwajowymi i priorytetami na skrzyżowaniach W ramach centralnej inwestycji, mającej na celu poprawę komunikacji miejskiej na Śląsku, przeprowadzono modernizację linii tramwajowej

Bardziej szczegółowo

CDMA w sieci Orange. Warszawa, 1 grudnia 2008 r.

CDMA w sieci Orange. Warszawa, 1 grudnia 2008 r. CDMA w sieci Orange Warszawa, 1 grudnia 2008 r. Dlaczego CDMA? priorytetem Grupy TP jest zapewnienie dostępu do szerokopasmowego internetu jak największej liczbie użytkowników w całym kraju Grupa TP jest

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 5 lutego 2014 r. Poz. 9 ZARZĄDZENIE NR 5 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 29 stycznia 2014 r.

Warszawa, dnia 5 lutego 2014 r. Poz. 9 ZARZĄDZENIE NR 5 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 29 stycznia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, dnia 5 lutego 2014 r. Poz. 9 ZARZĄDZENIE NR 5 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie form uwierzytelniania użytkowników systemów

Bardziej szczegółowo

Telekomunikacja satelitarna w Siłach Zbrojnych RP

Telekomunikacja satelitarna w Siłach Zbrojnych RP Telekomunikacja satelitarna w Siłach Zbrojnych RP Wykorzystanie technologii kosmicznych i technik satelitarnych dla polskiej administracji prowadzący: Dariusz Koenig Prezes Zarządu KenBIT Sp.j. ul. Żytnia

Bardziej szczegółowo

Jerzy Roman. Strategia BRD dla Olsztyna na lata w odniesieniu do funkcjonowania ITS

Jerzy Roman. Strategia BRD dla Olsztyna na lata w odniesieniu do funkcjonowania ITS Jerzy Roman Strategia BRD dla Olsztyna na lata 2014-2020 w odniesieniu do funkcjonowania ITS III WARMIŃSKO-MAZURSKIE FORUM DROGOWE OLSZTYN, 25-27 WRZEŚNIA 2016 Wizja bezpieczeństwa ruchu drogowego w Olsztynie

Bardziej szczegółowo

kpt. Mirosław Matusik Brzeźnica, dnia 24.02.2012 roku

kpt. Mirosław Matusik Brzeźnica, dnia 24.02.2012 roku kpt. Mirosław Matusik Brzeźnica, dnia 24.02.2012 roku GPS Global Positioning System System Globalnej Lokalizacji Satelitarnej System GPS zrewolucjonizował nawigację lądową, morską, lotniczą a nawet kosmiczną.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia r. PROJEKT z dn. 30.11. 2009 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia... 2009 r. w sprawie szczegółowego wykazu danych oraz rodzajów operatorów publicznej sieci telekomunikacyjnej lub dostawców

Bardziej szczegółowo

Współpraca z platformą Emp@tia. dokumentacja techniczna

Współpraca z platformą Emp@tia. dokumentacja techniczna Współpraca z platformą Emp@tia dokumentacja techniczna INFO-R Spółka Jawna - 2013 43-430 Pogórze, ul. Baziowa 29, tel. (33) 479 93 29, (33) 479 93 89 fax (33) 853 04 06 e-mail: admin@ops.strefa.pl Strona1

Bardziej szczegółowo

Forum TETRA Polska II spotkanie, 28 listopada 2006 r. Standard TETRA stan aktualny i kierunki rozwoju

Forum TETRA Polska II spotkanie, 28 listopada 2006 r. Standard TETRA stan aktualny i kierunki rozwoju Forum TETRA Polska II spotkanie, 28 listopada 2006 r. Standard TETRA stan aktualny i kierunki rozwoju mgr inż. Aleksander Orłowski e-mail: A.Orlowski@itl.waw.pl INSTYTUT ŁĄCZNOŚCI PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

Bardziej szczegółowo

usługi informatyczne dla firm

usługi informatyczne dla firm usługi informatyczne dla firm 1 opieka informatyczna wsparcie techniczne, bezpieczeństwo danych, sprzęt komputerowy, integracja systemów kompetencje diagnozowania i napraw dokonują wyłącznie wykwalifikowani

Bardziej szczegółowo

2. Dyżurny Straży Miejskiej w Wałbrzychu pełni jednocześnie funkcję Dyżurnego Prezydenta Miasta Wałbrzycha.

2. Dyżurny Straży Miejskiej w Wałbrzychu pełni jednocześnie funkcję Dyżurnego Prezydenta Miasta Wałbrzycha. Załącznik do Zarządzenia Nr 272/09 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 27.04.2009 r. Procedura postępowania jednostek organizacyjnych podległych Prezydentowi Miasta Wałbrzycha w przypadku wystąpienia nadzwyczajnego

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania dla społeczności Seria Easy Series dla domów i bloków mieszkalnych

Rozwiązania dla społeczności Seria Easy Series dla domów i bloków mieszkalnych Rozwiązania dla społeczności Seria Easy Series dla domów i bloków mieszkalnych 2 Centrala alarmowa Easy Series Prosta i niezawodna ochrona Podnieś wartość swojej nieruchomości Luksusowe apartamentowce,

Bardziej szczegółowo

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Wydział Budowy Maszyn i Informatyki Laboratorium z sieci komputerowych Ćwiczenie numer: 7 Temat ćwiczenia: Konfiguracja i badanie połączenia GPRS 1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

Kluczowe projekty informatyczne MSWiA uwarunkowania prawne, koncepcyjne i realizacyjne

Kluczowe projekty informatyczne MSWiA uwarunkowania prawne, koncepcyjne i realizacyjne Kluczowe projekty informatyczne MSWiA uwarunkowania prawne, koncepcyjne i realizacyjne Ewa Szczepańska CPI MSWiA Warszawa, 22 września 2011r. 2 Mapa projektów informatycznych realizowanych przez CPI MSWiA

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia rozwoju infrastruktury teleinformatycznej oraz szkoleń z zakresu

Wybrane zagadnienia rozwoju infrastruktury teleinformatycznej oraz szkoleń z zakresu Wybrane zagadnienia rozwoju infrastruktury teleinformatycznej oraz szkoleń z zakresu e-administracji w województwie mazowieckim Nakład środków w RPO na rozwój SI Projekty z zakresu SI w realizacji: 1.

Bardziej szczegółowo