PROJEKT WYKONAWCZY WSPOMAGANIA PODGRZEWU C.W.U SYSTEMEM SOLARNYM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT WYKONAWCZY WSPOMAGANIA PODGRZEWU C.W.U SYSTEMEM SOLARNYM"

Transkrypt

1 SOLARTIME Sp. z o.o. Miłocin Zaczernie PROJEKT WYKONAWCZY WSPOMAGANIA PODGRZEWU C.W.U SYSTEMEM SOLARNYM Adres inwestycji: Przedszkole Samorządowe Jedlicze ul. Rejtana Nazwa i adres inwestora: Gmina Jedlicze Jedlicze ul. Rynek 6 imię i nazwisko nr upr. proj. podpis opracował Marek Bukowy - projektowała mgr inż. Barbara Wojtuń nr upr. PDK/0022/PWOS/04 Grudzień 2010

2 SPIS TREŚCI: 1. CZĘŚĆ OPISOWA DO PROJEKTU WSPOMAGANIA PODGRZEWU C.W.U. SYSTEMEM SOLARNYM Podstawa opracowania Zakres opracowania Opis stanu istniejącego Ogólny opis rozwiązań technicznych Opis urządzeń i armatury instalacji solarnej Wytyczne elektryczne Wytyczne budowlane Próby i odbiory Uwagi końcowe OBLICZENIE POJEMNO ŚCI ZNAMIONOWEJ NACZYNIA WZBIORCZEGO WYKAZ GŁÓWNYCH URZĄDZEŃ SPIS RYSUNKÓW: 5.1. Schemat technologiczny instalacji solarnej, 5.2. Rzut parteru - rozmieszczenie urządzeń, 5.3. Rzut dachu - rozmieszczenie kolektorów słonecznych, 5.4. Elewacja południowa rozmieszczenie urządzeń 5.5. Rzut piętra instalacja c.w.u z cyrkulacją 5.6. Schemat elektryczny 5.7. Rzut parteru pomieszczenie na urządzenia instalacji solarnej 5.8. Zamocowanie haka do konstrukcji dachu 2

3 1. CZĘŚĆ OPISOWA DO PROJEKTU WSPOMAGANIA PODGRZEWU C.W.U. SYSTEMEM SOLARNYM Podstawa opracowania - uzgodnienia wstępne dokonane z przedstawicielami Inwestora, - obowiązujące normy, przepisy i wytyczne do projektowania, - instrukcje montażu, karty katalogowe i informacyjne zawierające dane techniczne stosowanych urządzeń, - wytyczne do projektowania instalacji solarnych, - inwentaryzacja architektoniczno-budowlana Zakres opracowania Niniejsze opracowanie zawiera projekt instalacji solarnej pod potrzeby ciepłej wody użytkowej dla Przedszkola Samorządowego ul. Rejtana w Jedliczu 1.3. Opis stanu istniejącego W skład istniejącego systemu podgrzewu wchodzą cztery pojemnościowe podgrzewacze elektryczne oraz jeden podgrzewacz o pojemności 200dm 3 zasilany z kotła gazowego. Zaprojektowano nowy podgrzewacz c.w.u o pojemności 750dm Ogólny opis rozwiązań technicznych. Jako źródło ciepła zastosowano kolektory słoneczne płaskie z wymiennikiem meandrowym i absorberem SunSelect Kolektory charakteryzują się wysoką sprawnością optyczną 80,6%. Waga kolektora 32,5kg/szt. Kolektory będą usytuowane na dachu skośnym od strony południowej montowane na systemowej konstrukcji do dachów skośnych. Ze względu na niewielką wagę kolektorów nie powinno mieć to wpływu na konstrukcję nośną dachu, ciężar kolektorów wraz z konstrukcja do zamocowania to ok.350 kg. Przewody instalacji solarnej będą prowadzone pod dachem (na strychu) a następnie poprzez strop do pomieszczenia wydzielonego z wc dla maluchów. Przejścia przewodów poprzez pokrycie dachowe (blacha trapezowa) wykonać przy pomocy kołnierzy z gumy EPDM (masterflesh lub innych równoważnych). Ciepło z kolektorów zostanie odebrane za pomocą płynu solarnego(o temperaturze krzepnięcia 35 o C mieszanina glikolu propylenowego, wody i środków uszlachetniających) i przekazane wodzie poprzez wężownicę spiralną 3

4 umieszczoną w podgrzewaczu c.w.u o poj. 750dm 3 1szt. Sterowanie układu za pomocą regulatora solarnego typ 912. Przepływ cieczy w instalacji solarnej zapewni pompa obiegowa umieszczona w kompletnej stacji solarnej typu ZR FV70 TACOSOL Q=8-28 dm 3 /min. Lub innej równoważnej. Instalacja będzie zabezpieczona przed wzrostem ciśnienia za pomocą membranowych zaworów bezpieczeństwa, a przyrost objętości wody w instalacji będzie przejmowany przez naczynia przeponowe. Rurę wyrzutową z zaworu bezpieczeństwa (strona solarna) należy wprowadzić do zbiornika płynu uzupełniającego. Do uzupełniania płynu solarnego przewidziano pompę ręczną skrzydełkową S 3/4 zasilaną ze zbiornika uzupełniającego o poj. 120 litrów. Zaprojektowany Podgrzewacz c.w.u o pojemności 750 dm 3 należy włączyć w szereg pomiędzy istniejący podgrzewacz c.w.u, o poj.200 dm 3 a zasilanie zimnej wody z wodociągu (rys. nr.1). Zdemontować istniejące naczynie wzbiorcze przeponowe do c.w.u 1 szt a w jego miejsce zamontować nowoprojektowane naczynie, które będzie zabezpieczać 2 podgrzewacze c.w.u wg. rysunku nr.1. W kotłowni przy istniejącym podgrzewaczu c.w.u na wyjściu ciepłej wody do instalacji zamontować zawór mieszający termostatyczny (antyopażeniowy). Zdemontować podgrzewacze pojemnościowe elektryczne w wc dla maluchów 2szt, w wc dla kuchni 1szt i wc na piętrze 1szt. W wc dla kuchni zamontować baterie ścienne dwuuchwytowe. Nowozaprojektowaną instalację c.w.u należy połączyć ze starą instalacją c.w.u w miejscu zdemontowania podgrzewaczy elektrycznych Opis urządzeń i armatury instalacji solarnej Kolektory. Źródłem ciepła będzie płaski kolektor słoneczny z wymiennikiem meandrowym i aborberem SunSelect Dane techniczne kolektora: Powierzchnia absorbera - 1,95 m2 Wymiary: Szerokość mm Wysokość mm Głębokość - 81 mm Dopuszczalne nadciśnienie robocze - 10 bar Ciężar 32,5 kg Zawartość płynu 1,65 l Max. temp. postoju (stagnacji) ºC Sprawność optyczna - 80,6% 4

5 a 1 4,164 W/m 2 K a 2 0,0098 W/m 2 K Kolektory należy montować zgodnie z instrukcją producenta na systemowych konstrukcjach do dachów skośnych Instalacja obiegu glikolowego. Przyjęto, że instalacja będzie pracowała na parametrach obliczeniowych 90/70ºC. Kolektory i cała instalacja solarna przed wzrostem ciśnienia będzie zabezpieczona przez zawór bezpieczeństwa umieszczony w stacji solarnej. Zmiany objętości glikolu będzie przejmowało naczynie przeponowe. W przypadku braku odbioru energii słonecznej może temperatura płynu solarnego wzrosnąć do ok.100ºc, wówczas nadmiar cieczy której nie przejmie naczynie przeponowe zostanie wydalony za pomocą zaworu bezpieczeństwa do zbiornika uzupełniającego. Każdorazowo po takim zdarzeniu należy uzupełnić płyn w instalacji za pomocą skrzydełkowej pompy ręcznej S ¾ Rurociągi i armatura. W układzie solarnym występują rurociągi obiegów glikolowych, ciepłej i zimnej wody oraz cyrkulacji. Rurociągi instalacji glikolowej należy wykonać z miękkich rur miedzianych. Rurociągi prowadzone na strychu mocować do konstrukcji dachu poza tym rurociągi prowadzone w budynku mocować za pomocą typowych obejm. Kompensacja wydłużeń termicznych - naturalna za pomocą kolan (zmian kierunku) tworzących kompensatory U- kształtowe. Rurociągi wody ciepłej i zimnej cyrkulacji oraz przeładowania zasobników prowadzić po wierzchu ścian. Przy pionowych zejściach do miejsc włączenia się w starą instalacje c.w.u należy rurociąg poprowadzić w bruździe. Rurociągi wykonać z rur stalowych ocynkowanych łączonych za pomocą gwintowanych, ocynkowanych łączników z żeliwa ciągliwego. Mocowanie rur wykonać za pomocą typowych obejm mocujących stalowych ocynkowanych. Wszystkie obejmy mocujące muszą posiadać wkładki gumowe umożliwiające przemieszczanie się rurociągu podczas występowania naprężeń. Przejścia rurociągów przez stropy ściany wykonać za pomocą tulei ochronnych wystających poza przegrodę ok. 20 mm, a powstałą przestrzeń wypełnić wełną mineralną zamykając ją szczelnie od stron zewnętrznych co najmniej 4 mm warstwą niehigroskopijnej masy. Średnice rur osłonowych muszą uwzględniać średnicę przewodu + grubość izolacji + co najmniej 20 mm wolnej przestrzeni na wypełnienie wełną. Jako armaturę odcinającą na rurociągach glikolowych należy zastosować zawory kulowe o połączeniach gwintowanych 5

6 przystosowanych do pracy z czynnikiem glikolowym i na parametry do 150ºC. W najniższych punktach instalacji zamontować zawory spustowe. Z obiegu solarnego zawór spustowy połączyć za pomocą węża elastycznego ze zbiornikiem uzupełniającym. Zawory bezpieczeństwa powinny mieć nastawy zgodne z założonymi w projekcie. Rurę wylotową z zaworu bezpieczeństwa obiegu solarnego wprowadzić od góry do zbiornika uzupełniającego, a z pozostałych sprowadzić nad posadzkę, w taki sposób aby zabezpieczyć obsługę przed poparzeniem. Przed zamontowaniem armatury, każdy egzemplarz należy sprawdzić na szczelność oraz dokonać próbnego otwarcia i zamknięcia. Do pomiaru ciśnień i temperatur zamontować termometry, manometry o odpowiednich zakresach. Wodę spustową z urządzeń i armatury sprowadzić nad istniejące kratki ściekowe Uzupełnianie płynu solarnego. Płyn solarny zostanie uzupełniany za pomocą pompy S ¾ tłoczącej mieszankę glikolową ze zbiornika. Pompę należy zamocować do ściany kotwami stalowymi Izolacje termiczne. Rurociągi przewodzące płyn solarny izolować otuliną kauczukową HT grubość otuliny 25mm Rurociągi ciepłej wody użytkowej, cyrkulacji i przeładowania zasobników izolować otuliną z pianki polietylenowej (szara) gr.20mm. Rurociągi wody zimnej izolować otuliną z pianki polietylenowej gr.9mm Przed wykonaniem izolacji, rurociągi oczyścić. Grubość izolacji termicznej przyjęto zgodnie z wymaganiami normy PN-B-02421/2000 oraz warunkami BHP Oznakowanie rurociągów. W zależności od przepływającego czynnika w przewodach rurociągi należy oznaczyć barwami umownymi zgodnie z normą PN 70/N Oznaczenie wykonać w sposób trwały w miejscach widocznych i dostępnych Wytyczne elektryczne Grupa pomp oraz system sterowania systemem solarnym zasilany będzie napięciem sieciowym 230V (z gniazdka) Podłączenie pomp obiegowych, czujników temperatury do sterownika solarnego 912 wg rys.nr. 6 zgodnie z instrukcją producenta 6

7 1.7. Wytyczne budowlane Opis ogólny Pomieszczenia przeznaczone na urządzenia solarne znajdują się na parterze budynku. Przewiduje się: 1. Wydzielenie pomieszczenia w wc dla maluchów poprzez postawienie ścianek działowych z płyty G.K na zasobnik, osprzęt i urządzenia instalacji solarnej w wydzielonym pomieszczeniu przewiduje się - pomalowanie sufitu 2x farbą emusyjną w kolorze białym - położenie płytek na ścianach - wyłożenie posadzki gresem lub terakotą - wykonanie u góry w ściance G.K otworu wentylacyjnego 14x14cm do pom.łazienki - zamontowanie drzwi z otworami nawiewnymi u dołu - zamontowanie gniazdka elektrycznego 230V z bolcem uziemiającym - wykonanie oświetlenia 230V - wykonanie kratki ściekowej w posadzce. Wpust podłogowy z piłeczką antyzapachową dn50 100x100 kod MARLEY lub inny równoważny 2 Montaż urządzeń solarnych w pomieszczeniu i na dachu wraz z rurociągami i osprzętem 3 Zabudowę płytami G.K na ruszcie metalowym nowoprojektowanych rurociągów c.w.u, cyrkulacji zimnej wody i przeładowania zasobników. Po wykonaniu obudowę pomalować farbą emulsyjną w kolorze ściany 1.8. Próby i odbiory. Po zakończeniu robót montażowych należy przepłukać instalację solarną wodą. Przepłukaną instalację solarną należy poddać próbie hydraulicznej przy ciśnieniu próbnym równym ciśnienia roboczego + 0,2 MPa, natomiast c.w.u. na ciśnienie 1,5 ciśnienia roboczego jednak nie mniej niż 0,9 MPa. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku próby ciśnieniowej należy przeprowadzić próbę szczelności na gorąco. Sposób wykonania prób określają Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych oraz norma PN/B Uwagi końcowe. Do prawidłowego działania niezbędny jest okresowy przegląd urządzeń i instalacji solarnej, a w szczególności: - czyszczenie filtrów, - kontrola ciśnienia instalacji solarnej i uzupełnianie ubytków płynu 7

8 Wszystkie nieprawidłowości w pracy urządzeń i instalacji powinny być niezwłocznie usunięte przez uprawnione służby eksploatacyjne. Zaprojektowany system wspomagający układ przygotowania c.w.u. jest instalacją o ograniczonym dozorze i nie wymaga stałej obsługi. 2. OBLICZENIE POJEMNOSCI ZNAMIONOWEJ NACZYNIA WZBIORCZEGO SOLARNEGO V n = ( Vv V2 + + z Vk ) ( pe + 1) p p e st V n = pojemność znamionowa przeponowego naczynia wzbiorczego w litrach V v = wymóg dotyczący poduszki wodnej (tu nośnik ciepła) w litrach V v = 0,005 V A w litrach (min. 3 l) V A = całkowita pojemność instalacji V 2 = zwiększenie pojemności przy nagrzewaniu się instalacji V 2 = V A β β = rozszerzalność cieplna (β = 0,13 dla czynnika grzewczego glikol od -20 do120ºc) p e = dopuszczalne nadciśnienie końcowe w bar p e = p si 0,1 p si p si = ciśnienie otwarcia zaworu bezpieczeństwa p st = ciśnienie wstępne azotu w naczyniu wzbiorczym w [bar] p st = 0,7 bar + 0,1 bar/m h h = wysokość statyczna instalacji w [m] z = liczba kolektorów V k = pojemność kolektora w litrach V v = 0, = 0,3[l] = 3 [l] V 2 = 60 0,13 = 7,8 p e = 6-0,1 6 = 5,4 p st = 0,7+0,1 17 = 2,4[bar] V n = (3 + 7, ,65) (5,4 + 1) 10,8 16,5 178,2 = = =59,4 1,3 = 77,22 [l] 5,4 2,4 3,0 3,0 Dobrano naczynie wzbiorcze przeponowe solarne o pojemności 80dm 3 8

9 4. WYKAZ GŁÓWNYCH URZĄDZEŃ L.p. Charakterystyka urządzenia Ilość 1 Filtr siatkowy skośny ¾ mm 2szt 2 Kompletna stacja solarna z separatorem powietrza rotametrem termometrami manometrem pompą obiegową (P1) zaworami napełniajacymi spustowymi zaworem 1szt. bezpieczeństwa Q=8-28 l/min TACOSOL ZR FV70 - lub inna rownoważna 3 Kolektor słoneczny płaski z wymiennikiem 10szt. meandrowym o pow. absorbera 1,912m2 ST191DE - lub inny równoważny - 10szt 4 Zasobnik c.w.u o poj. 750L z wężownicą o 1szt. powierzchni grzewczej 3,7m2 typ SF750 REFLEX - lub inny równoważny 5 Pompa (P2) przeładowania zasobników UPS 25-1szt. 60B grundfos - lub inna równoważna 6 Naczynie wzbiorcze przeponowe o pojemności 1szt. 100dm 3 typ DT5 REFLEX - lub inne równoważne 7 Regulator solarny lub inny równoważny 1szt. 8 Zawór trójdrogowy termostatyczny mieszający (antyopażeniowy) Dn32 1szt. 9 Naczynie przeponowe solarne o pojemności S80 1szt. REFLEX - lub inne równoważne 10 Istniejący wodomierz 1szt. 11 Filtr skośny siatkowy 1" 1szt. 12 Pompa ręczna S ¾ 1szt 13 Zawór bezpieczeństwa 3/4" 0,6 MPa SYR 2115 lub inny równowazny 2 szt 14 Zbiornik na glkol 100 litrów 1szt 15 Istniejący zasobnik c.w.u o poj. 200dm 3 1szt 16 Ciepłomierz kompaktowy Qnom 0,61 m 3 /h 1szt 17 Wielofunkcyjny zawór termostatyczny do cyrkulacji c.w.u dn15 typ MTCV 2szt 9

10 Opracował: mgr inż. Marek Bukowy Projektowała: mgr inż. Barbara Wojtuń upr. nr PDK/0022/PWOS/04 10

OFERTA NA INSTALACJĘ SOLARNĄ WSPOMAGAJĄCĄ PODGRZEW CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ W BUDYNKU MIESZKALNYM

OFERTA NA INSTALACJĘ SOLARNĄ WSPOMAGAJĄCĄ PODGRZEW CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ W BUDYNKU MIESZKALNYM OFERTA NA INSTALACJĘ SOLARNĄ WSPOMAGAJĄCĄ PODGRZEW CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ W BUDYNKU MIESZKALNYM OBIEKT: INWESTOR: Dostawca: Pieczęć i podpis: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: A. Opis techniczny 1. Założenia dla

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY LUBIATOWO, DZIAŁKA NR 303, OBR. EW. KIERZKOWO, GMINA CHOCZEWO

PROJEKT WYKONAWCZY LUBIATOWO, DZIAŁKA NR 303, OBR. EW. KIERZKOWO, GMINA CHOCZEWO JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROJEKT WYKONAWCZY INWESTYCJA: Projekt przebudowy i rozbudowy budynku hali rakiet z adaptacja na cele ośrodka terapii dziennej osób niepełnosprawnych, z instalacjami wewnętrznymi (elektryką,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI , P R A C O W N I A P R O J E K T O W A W O D M E T A L Z.U.H. WODMETAL Krystyna Niewelt 44-314 Radlin ul. K. Napierskiego 15 tel. 032/455-82-83 fax. 032/456-73-67 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do projektowania, wykonania i montażu kotłowni gazowych będących własnością Spółek Grupy GPEC

Wytyczne do projektowania, wykonania i montażu kotłowni gazowych będących własnością Spółek Grupy GPEC Strona 1 z 9 Definicje 1. Spółka GPEC, Orchis Energia Sopot, STAR-PEC, ZEC TCZEW. 2. Wykonawca GPEC Serwis. Przepisy, normy i standardy: Kotłownia gazowa musi spełniać wymagania normy PN-B-02431-1;1999

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34, www.biagb.pl biuro@biagb.pl PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TEMAT LOKALIZACJA INWESTOR

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Załącznik nr 10 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Zadanie: Kotłownia na biomasę przy Szkole Podstawowej w Cieplicach Branża: Technologia kotłowni Obiekt: Szkoła Podstawowa w

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3)

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ w SUWAŁKACH Spółka z o.o. OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) Opracowali Marek Ciężkowski Artur Rejterada

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH Temat: Przebudowa budynku ZOZ w Łowiczu Adres inwestycji: 99-400 Łowicz ul. Ułańska 28 Projekt : Wewnętrzne instalacje sanitarne Branża : Sanitarna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST 12. INSTALACJE SANITARNE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST 12. INSTALACJE SANITARNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST 12. INSTALACJE SANITARNE Spis treści 12. SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-11 Instalacje sanitarne...117 12.1. Wstęp...117 12.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej...117 12.1.2 Zakres

Bardziej szczegółowo

System instalacji sanitarnych i grzewczych Wavin Tigris. Katalog produktów. Solutions for Essentials

System instalacji sanitarnych i grzewczych Wavin Tigris. Katalog produktów. Solutions for Essentials EPIC G111, L61, X46, X719 kwiecień 2014 System instalacji sanitarnych i grzewczych Wavin Tigris Katalog produktów DO INSTALACJI CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY UŻYTKOWEJ, CENTRALNEGO OGRZEWANIA I OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO

Bardziej szczegółowo

I UWAGI REALIZACYJNE...6

I UWAGI REALIZACYJNE...6 SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI 1. DANE OGÓLNE...2 1.1. NAZWA I ADRES INWESTYCJI...2 1.2. INWESTOR...2 1.3. JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA...2 1.4. IMIONA I NAZWISKA PROJEKTANTÓW...2 1.5. PODSTAWA OPRACOWANIA...2

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH przebudowy pomieszczeń w budynku biurowym Prokuratury przy ul. Krasińskiego 65 w Warszawie Inwestor : Prokuratura Okręgowa w Warszawie 00-791

Bardziej szczegółowo

Solarny podgrzewacz ciepłej wody użytkowej 200 SSL. Instrukcja instalowania, obsługi i konserwacji 300026859-001-A

Solarny podgrzewacz ciepłej wody użytkowej 200 SSL. Instrukcja instalowania, obsługi i konserwacji 300026859-001-A PL Solarny podgrzewacz ciepłej wody użytkowej 200 SSL Instrukcja instalowania, obsługi i konserwacji 300026859-001-A Spis treści 1 Wprowadzenie...4 1.1 Używane symbole...4 1.2 Skróty...4 1.3 Informacje

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY 1. Podstawa opracowania. - Podkłady architektoniczno-budowlane. - Inwentaryzacja budowlana wykonana przez biuro architektoniczne - Polskie normy budowlane. - Wizja w terenie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS)

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS) SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS) Dla inwestycji: Budowa systemu emisji i rejestracji audio-video w Teatrze Wielkim-Operze Narodowej na dz. działkach o Nr:

Bardziej szczegółowo

WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50

WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50 IO-350-Windsor-25-30-50-PL.doc / 4.0.200 IO-350:2009 str.0 DWUFUNKCYJNE WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 JEDNOFUNKCYJNE WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50 IO-350-Windsor-25-30-50-PL.doc / 4.0.200 IO-350:2009

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST 02.01. INSTALACJA WODOCIĄGOWA WEWNĘTRZNA - MONTAŻ. 45232460 4 Roboty sanitarne

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST 02.01. INSTALACJA WODOCIĄGOWA WEWNĘTRZNA - MONTAŻ. 45232460 4 Roboty sanitarne SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST 02.01. INSTALACJA WODOCIĄGOWA WEWNĘTRZNA - MONTAŻ 45232460 4 Roboty sanitarne NAJWAŻNIEJSZE OZNACZENIA I SKRÓTY ST Specyfikacja Techniczna

Bardziej szczegółowo

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, INSTALOWANIA I KONSERWACJI 2 ! Uważnie przeczytać ostrzeżenia znajdujące się w niniejszej instrukcji, ponieważ dostarczają one ważnych

Bardziej szczegółowo

Projektowanie Sanitarne i Nadzór Grzegorz Rutkowski 00-132 Warszawa ul. Grzybowska 9 lok. 1308 www.projektowaniesanitarne.pl

Projektowanie Sanitarne i Nadzór Grzegorz Rutkowski 00-132 Warszawa ul. Grzybowska 9 lok. 1308 www.projektowaniesanitarne.pl Projektowanie Sanitarne i Nadzór Grzegorz Rutkowski 00-132 Warszawa ul. Grzybowska 9 lok. 1308 www.projektowaniesanitarne.pl Stadium : PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Inwestor : Powiat Biłgorajski 23-400

Bardziej szczegółowo

Poradnik wypełniania ankiety. Poniżej widać pierwszą stronę ankiety

Poradnik wypełniania ankiety. Poniżej widać pierwszą stronę ankiety Poradnik wypełniania ankiety Poniżej widać pierwszą stronę ankiety Pierwsze puste pole przeznaczone jest na szkic pomieszczenia kotłowni. Szkic powinien zawierać: -kontury pomieszczenia wraz ze zmierzonymi

Bardziej szczegółowo

system instalacyjny solter Pex poradnik techniczny

system instalacyjny solter Pex poradnik techniczny system instalacyjny solter Pex poradnik techniczny Spis treści 1. Wstęp....... 3 2. System Solter Pex... 3 2.1. Charakterystyka materiału rur.... 3 2.1.1 Kumulacja ładunków elektrycznych... 3 2.1.2 Odporność

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY WYKONANIA KLIMATYZACJI W BUDYNKU A PRZY UL. NOWOGRODZKIEJ 1/3/5 W WARSZAWIE. BRANŻA SANITARNA INWESTOR: MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Opracowanie programu funkcjonalno użytkowego budynku (PFU) dla: ADAPTACJI I PRZEBUDOWY NA CELE ADMINISTRACYJNE CZĘŚCI BUDYNKU PODSTAWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ PRZY UL. MIODOWEJ 22D W WARSZAWIE ISTNIEJĄCY BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI

MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI Innovens Polska PL Naścienne gazowe kotły kondensacyjne MCA 5 - MCA 5 MCA 5/8 MI Instrukcja techniczna instalowania i obsługi 0937-AB MCA 5 - MCA 5 MCA 5/8 MI Deklaracja zgodności [ Urządzenie jest zgodne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi CAESAR 14 3 E *1.032004PL*

Instrukcja obsługi CAESAR 14 3 E *1.032004PL* Instrukcja obsługi PL CAESAR 14 3 E *1.032004PL* Immergas Polska Sp. z o.o. uchyla się od odpowiedzialności spowodowanej błędami w druku. Immergas Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian.

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE WODOCIĄGOWE, OGRZEWCZE I GAZOWE NA PALIWO GAZOWE, WYKONANE Z RUR MIEDZIANYCH. WYTYCZNE STOSOWANIA I PROJEKTOWANIA

INSTALACJE WODOCIĄGOWE, OGRZEWCZE I GAZOWE NA PALIWO GAZOWE, WYKONANE Z RUR MIEDZIANYCH. WYTYCZNE STOSOWANIA I PROJEKTOWANIA INSTALACJE WODOCIĄGOWE, OGRZEWCZE I GAZOWE NA PALIWO GAZOWE, WYKONANE Z RUR MIEDZIANYCH. WYTYCZNE STOSOWANIA I PROJEKTOWANIA Autorzy: dr. inż. Andrzej Górecki mgr inż. Zbigniew Fedorczyk mgr inż. Joanna

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob.

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob. PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz nr 47 ob 50305) inwestor: NARODOWE CENTRUM KULTURY ul Płocka 13, 01-231 Warszawa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH ST-I-02.01. INSTALACJE C.O. Grupa robót:453 100000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych Klasa robót:453 30000-9 Hydraulika i roboty

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA LP14-20 LCD POLSKI/POLACCO

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA LP14-20 LCD POLSKI/POLACCO INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA LP14-0 LCD POLSKI/POLACCO Dziękujemy Państwu za wybranie naszej firmy; nasz produkt jest idealnym rozwiązaniem pod względem ogrzewania stworzonym dzięki najnowszej technologii,

Bardziej szczegółowo

UPRAWNIENIA: Nadanie Uprawień wraz z przynależnością do Izby Inżynierów Budownictwa

UPRAWNIENIA: Nadanie Uprawień wraz z przynależnością do Izby Inżynierów Budownictwa SPIS TREŚCI 1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA...3 2. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU...3 3. PARAMETRY TECHNICZNE ZAPROPONOWANYCH URZĄDZEŃ...5 4. OPIS PROPONOWANYCH ROZWIĄZAŃ...6 4.1. Demontaż istniejącego układu

Bardziej szczegółowo