Quasi-biennial impulses of solar activity.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Quasi-biennial impulses of solar activity."

Transkrypt

1 Quasi-biennial impulses of solar activity. Analiza harmoniczna wybranych wskaźników aktywności Słońca w czterech cyklach plamowych Stanisław Zięba Obserwatorium Astronomiczne UJ

2 Abstract Using harmonic and filter technique five solar time series comprising observations made in the years (cycles 19-22) were analysed for the investigation of solar activity variations in the form of 1-3 years impulses. The applied approach allowed to distinguish in solar cycles various multi-peaked temporal structures with small amplitudes. The structures are similar in all the investigated time series. They appear in different phases of the 11-year cycle, are probably independent from its shape and may be connected with the dynamo located according to the two dynamo model suggested by Benevolenskaya near thee top of the convection zone. The periods of the main harmonic of the analysed indices are very close to each other and they are between 3863 days for Fe XIV Coronal Index and 3953 days for Lyman radiation.

3 Co to są impulsy aktywności? Gładząc przebieg dowolnego wskaźnika aktywności filtrem dolnoprzepustowym otrzymujemy pewien obraz zmian aktywności zależny od szerokości filtru. Od ponad 50 lat różni badacze aktywności wyróżniali w tych przebiegach rozmaite struktury takie jak dziury, czy też podwójne i wtórne maksima, struktury o czasach trwania od pół roku do dwutrzech lat. W roku 1985 Antalova i Gnevyshev sugerują, że cykl aktywności może składać się nawet z kilkunastu impulsów aktywności o czasach trwania rzędu lat, formowanych przez wielokrotnie pojawiające się, długo żyjące kompleksy aktywności. W ostatnich kilku latach Benevolenskaya analizując magnetogramy słoneczne wysunęła hipotezę, że w cyklu magnetycznym Słońca należy wyróżnić dwie składowe: 1) składową niskoczęstotliwościową odpowiedzialną za cykl 22-letni (cykl Hala) i 2) składową wysokoczęstotliwościową (cykl quasi-dwuletni) związaną z impulsami aktywności. Według niej cykl Hala generowany jest przez dynamo dolne, usytuowane blisko dna warstwy konwektywnej, zaś za cykl quasi-dwuletni odpowiada dynamo górne działające przy powierzchni warstwy konwektywnej. Dynama te są słabo sprzężone.

4 Wygładzony 81-dniową średnią bieżącą przebieg wskaźnika ISN Wygładzony 81-dniowym filtrem gaussowskim przebieg wskaźnika ISN. Widać, że filtr gaussowski lepiej obcina składowe wysokoczęstotliwościowe niż średnia bieżąca.

5 Problemy i pytania 1. Czy analizując przebiegi różnych wskaźników aktywności można potwierdzić hipotezę dwuletniego cyklu i impulsów aktywności? 2. W jaki sposób z szeregów obserwacyjnych można wyodrębnić przebiegi generowane prze cykl dwuletni oraz impulsy aktywności? 3. Jeżeli to się uda, to jak porównać energetykę cyklu plamowego z cyklem dwuletnim? 4. Jak silnie cykl dwuletni jest związany z cyklem plamowym? Czy są to procesy niezależne? 5. Czy impulsy aktywności są powiązane z cyklem dwuletnim, czy może są one elementami cyklu plamowego. 6. Jak bardzo różnią się między sobą parametry cyklu plamowego (np. momenty maksimów i minimów, długości faz, relacje energetyczne itp.) wyznaczane z różnych szeregów obserwacyjnych.

6 Analysed Solar Data Sets ISN (International sunspot number) Lym (Lyman nm- irradiance) Rcs Cra (Residuals of radio flux at 810 MHz ri = fi ISNi ) ICor (Fe XIV nm- Coronal Index) Ott (Solar radio flux density at 2800 MHz) Cra (Solar radio flux density at 810 MHz) Res Ott (Residuals of radio flux at 2800 MHz ri = fi ISNi ) Start day number 1 End day number Cracow observations started on day number 2101

7 Lyman Coronal index Wygładzone 81-dniowym filtrem gaussowskim przebiegi wskaźników Lym i Indeks Coronalny

8 Ottawa 2800 MHz Cracow 810 MHz Wygładzone 81-dniowym filtrem gaussowskim przebiegi strumieni radiowych obserwowane w Ottawie i Krakowie na falach 10.7 i 37 cm.

9 Res Ott r=f ISN Res Cra r=f ISN Wygładzone 81-dniowym filtrem gaussowskim pozostałości powstałe po odjęciu od obserwowanego promieniowania radiowego wartości proporcjonalnych do ISN.

10 Metoda analizy 1. Metodą najmniejszych kwadratów znajdowane są amplitudy, okresowości i fazy najsilniejszych harmonik. 2. Z harmonik o okresach >1157 dni (10 nhz) odtwarzany jest przebieg cyklu plamowego, czyli cyklu 11-letniego generowanego przez dynamo dolne. {Kwadrat tego przebiegu przedstawia energię sprawczą związaną z dynamem dolnym.} 3. Od szeregu obserwacyjnego odejmowany jest cykl plamowy, a pozostałość przefiltrowana filtrem gaussowskim o szerokości 324 dni (12 rotacji) daje przebieg zawierający harmoniki o okresach w przedziale od ~324 do 1154 dni. {Kwadrat tego przebiegu wygładzony filtrem gaussowskim ( =730 dni) przedstawia energię sprawczą związaną z dynamem górnym.} 4. Podnosząc do kwadratu znalezione w kroku (1) harmoniki o okresach z przedziału dni i gładząc je filtrem gaussowskim o zadanym uzyskiwana jest innym sposobem energia sprawcza górnego dynama.

11 Cykl plamowy (11-letni) złożony z harmonik o okresach >1154 dni. Pionowe linie wskazują położenia maksimów i minimów (dni liczone od 1952). Wytłuszczone liczby to długości cyklów ISN [3878] [3896] [4197] 8904 [4180] [3646] [3552] [3807] [3760] Lym ICor [3897] [4150] [3883] [4208] ~2339 [3833] [3733] [3136] [3705] [3574] Ott [3681] Cra ~ [4451] [3682]

12 Parametry harmonik o największej amplitudzie wyznaczone dla 5 analizowanych wskaźników aktywności ISN Lym Icor Ott Cra < > Freq [nhz] Okres [dni] =90 dni Okres [lata] Amplituda Faza [o] (215) 215 =26o Wartości amplitud tych harmonik zostały przyjęte jako charakterystyczne jednostki własne analizowanych wskaźników. W jednostkach tych przedstawiane są wszystkie kolejne wykresy przebiegów konstruowanych z różnych harmonik. Takie cechowanie amplitud umożliwia łatwe porównywanie struktur widocznych w otrzymywanych przebiegach różnych wskaźników.

13 Obserwacje ISN wygładzone 324-dniowym filtrem gaussowskim oraz kwadraty przebiegów uzyskiwanych z różnych harmonik. ISN kwadrat przebiegu cyklu plamowgo [pionowe linie skali dni] wygładzony filtrem gaussowskim o szerokości 135 dni kwadrat przebiegu złożonego z harmonik o okresach z przedziału dni [1] wygładzony filtrem gaussowskim o szerokości 540 dni kwadrat przebiegu złożonego z harmonik o okresach z przedziału dni [1] wygładzony filtrem gaussowskim o szerokości 540 dni kwadrat przebiegu złożonego z harmonik o okresach z przedziału dni [2]

14 Obserwacje Lym wygładzone 324-dniowym filtrem gaussowskim oraz kwadraty przebiegów uzyskiwanych z różnych harmonik. Lym kwadrat przebiegu cyklu plamowgo [pionowe linie skali dni] wygładzony filtrem gaussowsk im o szerokości 135 dni kwadrat przebiegu złożonego z harmonik o okresach z przedziału dni [1] wygładzony filtrem gaussowskim o szerokości 540 dni kwadrat przebiegu złożonego z harmonik o okresach z przedziału dni [1] wygładzony fil trem gaussowskim o szerokości 540 dni kwadrat przebiegu złożonego z harmonik o okresach z przedziału dni [2]

15 Obserwacje ICor wygładzone 324-dniowym filtrem gaussowskim oraz kwadraty przebiegów uzyskiwanych z różnych harmonik. Coronal Index kwadrat przebiegu cyklu plamowgo [pionowe linie skali dni] wygładzony filtrem gaussowsk im o szerokości 135 dni kwadrat przebiegu złożonego z harmonik o okresach z przedziału dni [1] wygładzony filtrem gaussowskim o szerokości 540 dni kwadrat przebiegu złożonego z harmonik o okresach z przedziału dni [1] wygładzony fil trem gaussowskim o szerokości 540 dni kwadrat przebiegu złożonego z harmonik o okresach z przedziału dni [2]

16 Obserwacje Ottawy wygładzone 324-dniowym filtrem gaussowskim oraz kwadraty przebiegów uzyskiwanych z różnych harmonik. Ott kwadrat przebiegu cyklu plamowgo [pionowe linie skali dni] wygładzony fil trem gaussowskim o szerokości 135 dni kwadrat przebiegu złożonego z harmonik o okresach z przedziału dni [1] wygładzony filtrem gaussowskim o szerokości 540 dni kwadrat przebiegu złożonego z harmonik o okresach z przedziału dni [1] wygładzony filtrem gaussowskim o szerokości 540 dni kwadrat przebiegu złożonego z harmonik o okresach z przedziału dni [2]

17 Obserwacje Krakowskie wygładzone 324-dniowym filtrem gaussowskim oraz kwadraty przebiegów uzyskiwanych z różnych harmonik. Cra kwadrat przebiegu cyklu plamowgo [pionowe linie skali dni] wygładzony filtrem ga ussowskim o szerokości 135 dni kwadrat przebiegu złożonego z harmonik o okresach z przedziału dni [1] wygładzony filtrem gaussowskim o szerokości 540 dni kwadrat przebiegu złożonego z harmonik o okresach z przedziału dni [1] wygładzony filtrem gaussowskim o szerokości 540 dni kwadrat przebiegu złożonego z harmonik o okresach z przedziału dni [2]

18 Impulsy Aktywności? Podniesione do kwadratu przebiegi złożone z harmonik o okresach dni wyśredniowane filtrem gaussowskim o szerokości 135 dni [135,135] ISN Lym Icor! Ott Cra Res Ott Res Cra

19 Cykl dwuletni? Podniesione do kwadratu przebiegi złożone z harmonik o okresach dni wyśredniowane filtrem gaussowskim o średnicy 540 dni (harmoniki z MNK - metoda 2). ISN Lym ICor Ott Cra Res Ott Res Cra

20 Cykl dwuletni? Podniesione do kwadratu przebiegi złożone z harmonik o okresach dni wyśredniowane filtrem gaussowskim o szerokości 730 dni. (metoda 1). Wytłuszczone wartości wskazują położenia maksimów. ISN Lym ICor Ott Cra

21 Tabela powierzchni wyliczanych z kwadratów przebiegów złożonych 1) z harmonik o okresach >1154 dni (cykl plamowy) 2) z harmonik o okresach dni (cykl dwu-letni) ISN Cykl a a2l/ ap b/a a1/a a/a 19 a a2l/ ap b/a a1/a a/a 19 a a2l/ ap b/a a1/a a/a 19 a a2l/ ap b/a a1/a a/a 19 Plam Lym 2-letni Plam. 2-letni ICor Plam ! letni Ott Cra Plam. 2-letni Plam. 2-letni

22 Wnioski 1. Uzyskane wyniki wskazują, że zastosowany sposób analizy danych pozwala łatwo i w miarę niezależnie od stosowanego filtru wyodrębniać w przebiegach wskaźników aktywności jej impulsy. 2. Impulsy raczej unikają minimów cyklu plamowego, jednak niezależne badanie ich przebiegów, bez znajomości cyklu plamowego, nie pozwala na jego jednoznaczne odtworzenie. Można więc przyjąć, że są od niego niezależne. Potwierdzają to również rachunki prowadzone osobno dla każdego cyklu, gdyż dają one takie same położenia impulsów jak te wyznaczane w rachunku zbiorczym. 3. Uzyskiwane dla poszczególnych wskaźników rozkłady impulsów, są bardzo podobne, chociaż widoczne są również pewne różnice. 4. Maksima struktur o okresach rzędu dwu lat (cykl dwuletni) pokrywają się z maksimami impulsów, co może wskazywać na ich wzajemne powiązania.

23 Wnioski 5. Ponieważ stosunki pól pod przebiegami obrazującymi cykl dwuletni do pól pod przebiegami cyklu plamowego są bardzo małe (rzędu połowy procenta zob. tabela powierzchni) można przyjąć, że ich relacje energetyczne są podobne. 6. Okresy i fazy podstawowych harmonik wyznaczane dla wszystkich analizowanych szeregów są prawie identyczne, jednak parametry cyklów plamowych wykazują już większe różnice.

INNOWACJE W FINANSACH I UBEZPIECZENIACH METODY MATEMATYCZNE I INFORMATYCZNE

INNOWACJE W FINANSACH I UBEZPIECZENIACH METODY MATEMATYCZNE I INFORMATYCZNE INNOWACJE W FINANSACH I UBEZPIECZENIACH METODY MATEMATYCZNE I INFORMATYCZNE Studia Ekonomiczne ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH INNOWACJE W FINANSACH I UBEZPIECZENIACH

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie wspomagajàce badanie zjawiska perkolacji w systemach chaotycznych

Oprogramowanie wspomagajàce badanie zjawiska perkolacji w systemach chaotycznych Zeszyty Naukowe nr 724 Akademii Ekonomicznej w Krakowie 2006 Jacek Wo oszyn Katedra Informatyki Oprogramowanie wspomagajàce badanie zjawiska perkolacji w systemach chaotycznych Streszczenie: Analiza numeryczna

Bardziej szczegółowo

Jolanta Królczyk PROCES MIESZANIA WIELOSKŁADNIKOWYCH MATERIAŁÓW ZIARNISTYCH W MIESZALNIKU ŚLIMAKOWYM

Jolanta Królczyk PROCES MIESZANIA WIELOSKŁADNIKOWYCH MATERIAŁÓW ZIARNISTYCH W MIESZALNIKU ŚLIMAKOWYM PROCES MIESZANIA WIELOSKŁADNIKOWYCH MATERIAŁÓW ZIARNISTYCH W MIESZALNIKU ŚLIMAKOWYM Jolanta Królczyk Katedra Techniki Rolniczej i Leśnej, Politechnika Opolska 1 WPROWADZENIE Proces mieszania jest szczególną

Bardziej szczegółowo

GRADACYJNA ANALIZA DANYCH IDEA I PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA

GRADACYJNA ANALIZA DANYCH IDEA I PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2012 GRADACYJNA ANALIZA DANYCH IDEA I PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE HYDROLOGÓW POLSKICH

STOWARZYSZENIE HYDROLOGÓW POLSKICH Sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zlecenie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Metodyka obliczania przepływów i opadów maksymalnych o określonym prawdopodobieństwie

Bardziej szczegółowo

Efekty kalendarzowe na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 1

Efekty kalendarzowe na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 1 Michał Grotowski * Efekty kalendarzowe na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 1 Wstęp Od wielu lat badacze rynków finansowych próbują wyjaśnić zjawisko zróżnicowania stóp zwrotu z instrumentów

Bardziej szczegółowo

Nieparametryczne estymatory jądrowe regresji w zastosowaniach ekonomicznych

Nieparametryczne estymatory jądrowe regresji w zastosowaniach ekonomicznych Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Praca magisterska Nieparametryczne estymatory jądrowe regresji w zastosowaniach ekonomicznych Anna Węgrzynkiewicz Kierunek: Informatyka i Ekonometria Specjalność: Modelowanie

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY I STUDIA. Zeszyt nr 259

MATERIAŁY I STUDIA. Zeszyt nr 259 MATERIAŁY I STUDIA Zeszyt nr 259 Opracowanie metody badania wpływu zdarzeń ekstremalnych i superekstremalnych na stochastyczną dynamikę szeregów czasowych Tomasz Gubiec, Ryszard Kutner, Tomasz Werner Warszawa,

Bardziej szczegółowo

AUTOREFERAT. Paweł Oświęcimka

AUTOREFERAT. Paweł Oświęcimka AUTOREFERAT Paweł Oświęcimka Kraków, 11 czerwca 2015 Spis treści 1 Dane Osobowe 4 1.1 Imię i nazwisko.......................... 4 1.2 Posiadane dyplomy, stopnie naukowe z podaniem nazwy, miejsca i roku

Bardziej szczegółowo

Wpływ ogłoszeń kwartalnych raportów finansowych na kursy akcji notowanych na GPW

Wpływ ogłoszeń kwartalnych raportów finansowych na kursy akcji notowanych na GPW Adam Szyszka Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Katedra Inwestycji i Rynków Kapitałowych Wpływ ogłoszeń kwartalnych raportów finansowych na kursy akcji notowanych na GPW 1. Wprowadzenie Wyniki finansowe spółek

Bardziej szczegółowo

Wybrane zasady Schiffa badanie struktury i dynamiki

Wybrane zasady Schiffa badanie struktury i dynamiki Wybrane zasady Schiffa badanie struktury i dynamiki Natalia Osiecka Praca na stopień doktora nauk fizycznych wykonana pod kierunkiem Prof. dr hab. Marii Massalskiej-Arodź Promotor pomocniczy: dr Ewa Juszyńska-Gałązka

Bardziej szczegółowo

WYMIANA ENERGII MIĘDZY ATMOSFERĄ A PODŁOŻEM JAKO PODSTAWA KARTOWANIA TOPOKLIMATYCZNEGO

WYMIANA ENERGII MIĘDZY ATMOSFERĄ A PODŁOŻEM JAKO PODSTAWA KARTOWANIA TOPOKLIMATYCZNEGO POLSKA AKADEMIA NAUK INSTYTUT GEOGRAFII i PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA im. Stanisława Leszczyckiego DOKUMENTACJA GEOGRAFICZNA nr 14 JANUSZ PASZYŃSKI KRYSTYNA MIARA JÓZEF SKOCZEK WYMIANA ENERGII MIĘDZY

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Sedno analizy technicznej można sprowadzić do kilku

Wprowadzenie. Sedno analizy technicznej można sprowadzić do kilku Metody analizy technicznej akcji Wprowadzenie Sedno analizy technicznej można sprowadzić do kilku kluczowych pojęć, a mianowicie: - cena -wykres -trend -formacja - wolumen - powtarzalność zdarzeń Jużż

Bardziej szczegółowo

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN POLONIA

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN POLONIA ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN POLONIA VOL. LXVIII (2) SECTIO E 2013 Katedra Meteorologii i Klimatologii Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie pl. Łódzki 1, 10-957 Olsztyn e-mail:

Bardziej szczegółowo

JAK ROZUMIEĆ I WYKONYWAĆ ANALIZĘ PRZEŻYCIA

JAK ROZUMIEĆ I WYKONYWAĆ ANALIZĘ PRZEŻYCIA JAK ROZUMIEĆ I WYKONYWAĆ ANALIZĘ PRZEŻYCIA Andrzej Sokołowski, Centrum Onkologii Oddział w Krakowie, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, StatSoft Polska Analiza czasu przeżycia to inaczej analiza czasu

Bardziej szczegółowo

O dwóch systemach uwagi wzrokowej

O dwóch systemach uwagi wzrokowej PRZEGLĄD PSYCHOLOGICZNY, 2008, TOM 51, Nr 2, 113-133 O dwóch systemach uwagi wzrokowej Piotr Styrkowiec*1 Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego Edward Nęcka Instytut Psychologii Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Atlas pospolitych ptaków lęgowych Polski. Rozmieszczenie, wybiórczość siedliskowa, trendy

Atlas pospolitych ptaków lęgowych Polski. Rozmieszczenie, wybiórczość siedliskowa, trendy Atlas pospolitych ptaków lęgowych Polski Rozmieszczenie, wybiórczość siedliskowa, trendy Lechosław Kuczyński Przemysław Chylarecki Atlas pospolitych ptaków lęgowych Polski Rozmieszczenie, wybiórczość

Bardziej szczegółowo

ZNACZENIE STRUKTURALIZACJI CZASU W KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIĘZI MAŁŻEŃSKIEJ

ZNACZENIE STRUKTURALIZACJI CZASU W KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIĘZI MAŁŻEŃSKIEJ ROCZNIKI TEOLOGICZNE Tom LIV, zeszyt 10 2007 KS. ANTONI TOMKIEWICZ ZNACZENIE STRUKTURALIZACJI CZASU W KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIĘZI MAŁŻEŃSKIEJ (INTERPRETACJA W ŚWIETLE ANALIZY TRANSAKCYJNEJ) Związek małżeński

Bardziej szczegółowo

FFT, FILTRACJA, MOC SYGNAŁU

FFT, FILTRACJA, MOC SYGNAŁU SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA NR LAB TEMAT: FFT, FILTRACJA, MOC SYGNAŁU SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE I. CEL ĆWICZENIA: Celem ćwiczenia jest wprowadzenie studentów w zagadnienie szybkiej

Bardziej szczegółowo

Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji. Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing

Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji. Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji jest serią wydawniczą powołaną przez organizacje

Bardziej szczegółowo

Pracownia fizyczna analiza wyników pomiarów i ich niepewności.

Pracownia fizyczna analiza wyników pomiarów i ich niepewności. 005-0-0 Pracownia fizyczna analiza wyników pomiarów i ich niepewności... Wstęp Zjawiska zachodzące w przyrodzie opisywane są za pomocą odpowiednio zdefiniowanych pojęć zwanych wielkościami fizycznymi.

Bardziej szczegółowo

Michał Kusy, StatSoft Polska Sp. z o.o.

Michał Kusy, StatSoft Polska Sp. z o.o. CZY MÓJ PROCES JEST TRENDY, CZYLI ANALIZA TRENDÓW Michał Kusy, StatSoft Polska Sp. z o.o. Wprowadzenie Analiza danych w kontroli środowiska produkcji i magazynowania opiera się między innymi na szeregu

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA POTRZEB NAUCZYCIELI PRZYRODY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ZAKRESIE WSPARCIA W PROWADZENIU LEKCJI METODĄ BADAWCZĄ

DIAGNOZA POTRZEB NAUCZYCIELI PRZYRODY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ZAKRESIE WSPARCIA W PROWADZENIU LEKCJI METODĄ BADAWCZĄ RAPORT TEMATYCZNY Z BADANIA PRACOWNIA PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH DIAGNOZA POTRZEB NAUCZYCIELI PRZYRODY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ZAKRESIE WSPARCIA W PROWADZENIU LEKCJI METODĄ BADAWCZĄ Warszawa, styczeń 2014

Bardziej szczegółowo

Umieszczanie zbiorów częściowo uporządkowanych w książce o minimalnej liczbie stron

Umieszczanie zbiorów częściowo uporządkowanych w książce o minimalnej liczbie stron Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Anna Beata Kwiatkowska Umieszczanie zbiorów częściowo uporządkowanych w książce o minimalnej liczbie stron rozprawa doktorska napisana

Bardziej szczegółowo

Jak zbadać związek między stopniem zaufania a poziomem satysfakcji z małżeństwa?

Jak zbadać związek między stopniem zaufania a poziomem satysfakcji z małżeństwa? Nowiny Psychologiczne 1, 2006 Richard Gonzalez University of Michigan Małgorzata Siarkiewicz* Uniwersytet Warszawski Jak zbadać związek między stopniem zaufania a poziomem satysfakcji z małżeństwa? Analiza

Bardziej szczegółowo

Sytuacja finansowa małych przedsiębiorstw na tle kondycji przedsiębiorstw dużych i średnich. W latach 2005-2014

Sytuacja finansowa małych przedsiębiorstw na tle kondycji przedsiębiorstw dużych i średnich. W latach 2005-2014 Sytuacja finansowa małych przedsiębiorstw na tle kondycji przedsiębiorstw dużych i średnich. W latach 2005- Sytuacja finansowa małych przedsiębiorstw na tle kondycji przedsiębiorstw dużych i średnich.

Bardziej szczegółowo

Pierwszy polski kondensat Bosego Einsteina

Pierwszy polski kondensat Bosego Einsteina Pierwszy polski kondensat Bosego Einsteina Wojciech Gawlik a, Włodzimierz Jastrzębski b, Andrzej Noga a, Jerzy Zachorowski a, Michał Zawada c a Instytut Fizyki, Uniwersytet Jagielloński b Instytut Fizyki

Bardziej szczegółowo

JAN ŁUKASZKIEWICZ. Wprowadzenie. ROCZNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA DENDROLOGICZNEGO Vol. 61 2013 87-95

JAN ŁUKASZKIEWICZ. Wprowadzenie. ROCZNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA DENDROLOGICZNEGO Vol. 61 2013 87-95 ROCZNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA DENDROLOGICZNEGO Vol. 61 2013 87-95 Szacowanie obwodów pni drzew 10-letnich na potrzeby zieleni miejskiej Estimating the circumference of trunks of 10-year-old trees for application

Bardziej szczegółowo

Trening sportowy. Trening jako proces

Trening sportowy. Trening jako proces Trening sportowy Trening sportowy to wieloletni, specjalnie zorganizowany proces pedagogiczny, w ramach którego zawodnik uczy się techniki i taktyki swojej dyscypliny i doskonali je, kształtuje sprawność

Bardziej szczegółowo

Wpływ temperatury oraz dodatku cementu na czas wiązania zawiesin popiołowo-wodnych

Wpływ temperatury oraz dodatku cementu na czas wiązania zawiesin popiołowo-wodnych MIDDLE POMERANIAN SCIENTIFIC SOCIETY OF THE ENVIRONMENT PROTECTION ŚRODKOWO-POMORSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE OCHRONY ŚRODOWISKA Annual Set The Environment Protection Rocznik Ochrona Środowiska Volume/Tom

Bardziej szczegółowo