KOCIOŁ GRZEWCZY GAZOWY KONDENSACYJNY WISZĄCY. VICTRIX 50 Wersja 2.0 INSTRUKCJA OBSŁUGI OD NUMERU FABRYCZNEGO IMMERGAS Eko-Anwa 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KOCIOŁ GRZEWCZY GAZOWY KONDENSACYJNY WISZĄCY. VICTRIX 50 Wersja 2.0 INSTRUKCJA OBSŁUGI OD NUMERU FABRYCZNEGO 2273239. IMMERGAS Eko-Anwa 1"

Transkrypt

1 KOCIOŁ GRZEWCZY GAZOWY KONDENSACYJNY WISZĄCY VICTRIX 50 Wersja 2.0 OD NUMERU FABRYCZNEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI 1

2 2

3 Szanowny Kliencie, Gratulujemy dokonania wyboru wysokiej jakości produktu firmy IMMERGAS, który zapewni długotrwałe użytkowanie i bezpieczeństwo. Jako Klienci firmy IMMERGAS możecie Państwo zawierzyć wykwalifikowanemu Autoryzowanemu Serwisowi Technicznemu, który jest przygotowany do zapewnienia stałej sprawności Waszego kotła. Pozwalamy sobie przekazać kilka ważnych wskazówek, których przestrzeganie przyczyni się do Państwa satysfakcji z zakupu wyrobu IMMERGAS: Należy uważnie przeczytać Instrukcję obsługi; można w niej znaleźć przydatne uwagi odnoszące się do prawidłowego użytkowania kotła. Należy się zwracać do naszego Autoryzowanego Serwisu Technicznego, znajdującego się na danym obszarze, z żądaniem wykonania wstępnej próby funkcjonowania (jest ona konieczna do UPRAWOMOCNIENIA SIĘ GWARANCJI). Nasz technik sprawdzi prawidłowość warunków funkcjonowania, wykona konieczne regulacje, a IMMERGAS dostarcza kompletny zestaw wraz z instrukcją montażu i użytkowania. W razie konieczności interwencji należy zawsze zwracać się do Autoryzowanych Serwisów Immergas, gdyż jako jedyne, posiadają one oryginalne części zamienne i są fachowo przygotowane do tych zadań. OGÓLNE UWAGI WSTĘPNE Instrukcja powinna być starannie przechowywana i uważnie czytana, gdyż zawiera ważne informacje, dotyczące bezpieczeństwa podczas instalowania, użytkowania i konserwacji. Instalowanie i konserwacja winny być wykonywane zgodnie z obowiązującymi normami oraz przez wykwalifikowany personel. Pod pojęciem wykwalifikowany personel rozumie się osoby posiadające kwalifikacje techniczne w dziedzinie instalacji c.o. i instalacji do produkcji ciepłej wody sanitarnej. W szczególności konserwacja winna być wykonywana przez Autoryzowany Serwis Techniczny IMMERGAS. Kocioł powinien być przeznaczony tylko do takiego użytku, do jakiego został jednoznacznie przewidziany. Każde inne zastosowanie jest uważane za niewłaściwe, a więc niebezpieczne. Wyklucza się jakąkolwiek odpowiedzialność Producenta za szkody spowodowane błędami w instalowaniu i użytkowaniu, a ogólnie wynikłe z nieprzestrzegania instrukcji podanych przez producenta 3

4 INSTALACJA KOTŁA UWAGI DOTYCZĄCE INSTALACJI Tylko uprawnieni instalatorzy są upoważnieni do instalowania urządzeń grzewczych Immergas. Kotły z serii VICTRIX 50" muszą być instalowane w specjalnych pomieszczeniach np. kotłowniach zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Uwaga: Kotły te zostały zaprojektowane wyłącznie do montażu na ścianie. Służą one do ogrzewania pomieszczeń. Kotły te służą do ogrzewania wody do temperatury nie przekraczającej temperatury wrzenia pod ciśnieniem atmosferycznym; muszą być zatem połączone do instalacji grzewczej dostosowanej do ich parametrów oraz mocy. Przed zainstalowaniem urządzenia należy sprawdzić, czy zostało ono dostarczone w stanie nienaruszonym; jeśli nie, należy zwrócić się natychmiast do dostawcy. Elementy opakowania (spinacze, gwoździe, torby z tworzywa sztucznego, styropian, itp.) nie powinny być pozostawione w zasięgu dzieci, ponieważ stanowią źródło potencjalnego zagrożenia. Żaden przedmiot łatwopalny nie powinien znajdować się w okolicy urządzenia (papier, szmaty, tworzywo sztuczne, styropian, itp.) W razie awarii, uszkodzenia lub niewłaściwego funkcjonowania, należy wyłączyć urządzenie i wezwać Autoryzowany Serwis Techniczny Immergas, który posiada specjalne przygotowanie techniczne oraz oryginalne części zamienne. Nie należy podejmować samodzielnych prób napraw. Nieprzestrzeganie powyższych zaleceń prowadzi do osobistej odpowiedzialności i utraty gwarancji. - Normy instalacyjne: Kotły te zostały zaprojektowane wyłącznie do montażu na ścianie (patrz rysunek). Ściana, na której wisi kocioł powinna być gładka, pozbawiona jakichkolwiek wypukłości lub zagłębień, które mogłyby umożliwić dostęp od tyłu. Instalacja kotła na ścianie musi zapewnić stabilne oraz skuteczne podparcie samego urządzenia. Haki dostarczane seryjnie wraz z kotłem, mogą zagwarantować odpowiednie oparcie jedynie, jeśli zostaną właściwie zamontowane (zgodnie ze standardowymi zasadami technicznymi) na ścianach zbudowanych z pełnych lub półpełnych cegieł. W przypadku ścian zbudowanych z cegieł lub bloczków z otworami, przegród o ograniczonej statyczności lub zbudowanych w sposób inny niż wskazane zalecenia, konieczne jest dokonanie wstępnej kontroli statycznej układu nośnego. Kotły muszą być zainstalowane w taki sposób, by zapobiec uderzeniom lub naruszeniom. 4

5 Wysokość pomieszczenia przeznaczonego do instalacji Instalacja pojedynczego urządzenia: minimalna wysokość pomieszczenia musi wynosić 2 m. Instalacja więcej niż jednego urządzenia w układzie kaskadowym (2 lub 3 VICTRIX 50): należy uwzględnić wymiary kotła, kolektora spalin (instalacja z nachyleniem 3%) oraz kolektorów hydraulicznych, minimalna wysokość pomieszczenia musi wynosić 2,30 m. Wskazane powyżej wysokości pozwalają na poprawne zainstalowanie urządzeń przy jednoczesnym przestrzeganiu zaleceń. Rozłożenie urządzeń w pomieszczeniu Pojedyncze urządzenie: odległości pomiędzy jakimkolwiek punktem zewnętrznym kotła a ścianami pionowymi i poziomymi pomieszczenia muszą umożliwiać dostęp do elementów regulujących, zabezpieczających oraz sterujących, a także pozwalać na codzienną kontrolę. Więcej niż jedno urządzenie, nie połączone ze sobą lecz zainstalowane w tym samym pomieszczeniu: minimalna odległość, jaką należy zachować między kilkoma urządzeniami zainstalowanymi na tej samej ścianie musi wynosić 200 mm tak, by umożliwić dostęp do elementów regulujących, zabezpieczających oraz kontrolujących, a także do zwykłej kontroli wszystkich zainstalowanych urządzeń. Napowietrzenie i wentylacja pomieszczeń oraz instalacji Pomieszczenia powinny być wyposażone w jeden lub więcej stałych otworów napowietrzających na ścianach zewnętrznych. Dozwolone jest osłonięcie otworów napowietrzających za pomocą kratek metalowych, siatek i/lub osłon przeciwdeszczowych pod warunkiem, że nie zostanie zmniejszona powierzchnia otworu wentylacyjnego. Otwory napowietrzające powinny być wykonane i umieszczone w taki sposób, by uniknąć powstawania korków gazowych, bez względu na położenie osłony. W żadnym przypadku powierzchnia netto każdego otworu nie powinna być mniejsza niż 100 cm2. Odprowadzanie spalin Kocioł VICTRIX 50" musi być połączony z pojedynczym kominem o sprawdzonej skuteczności. Uwaga: W przypadku pojedynczej instalacji, VICTRIX 50" może być połączony z systemem przewodów o średnicy 80 mm do kotłów kondensacyjnych Kocioł VICTRIX 50" również może odprowadzać produkty spalania bezpośrednio na zewnątrz przy wykorzystaniu odpowiednich zestawów spalinowych, które zostały opisane w niniejszej instrukcji W przypadku instalacji kotłów VICTRIX 50" w układzie kaskadowym, kolektor spalin (dostarczany przez Immergas) musi być podłączony do komina o odpowiednich wymiarach i sprawdzonej skuteczności. Ochrona przeciwzamarzaniowa. Minimalna temperatura - 5 C. Kocioł jest wyposażony fabrycznie w funkcję zapobiegającą zamarzaniu, która uruchamia pompę i palnik, gdy temperatura czynnika grzewczego wewnątrz kotła spada poniżej 3 C. Funkcja zapobiegająca zamarzaniu jest zapewniona jedynie jeśli: - kocioł jest poprawnie podłączony do instalacji gazowej i elektrycznej, - jest uruchomiony wyłącznik główny - kocioł nie znajduje się w stanie blokady zapłonu - podstawowe komponenty kotła nie są w stanie awarii W takich warunkach kocioł jest zabezpieczony przed zamarzaniem do temperatury otoczenia -5 C. 5

6 Temperatura minimalna -15 C. W przypadku, gdy kocioł jest zainstalowany w miejscu, gdzie temperatura spada poniżej -5 C i jeśli zabraknie zasilania gazem lub zostanie zablokowany zapłon kotła, możliwe jest zamarznięcie urządzenia. Aby zapobiec ryzyku zamarznięcia, należy przestrzegać następujących zaleceń: - Chronić przed mrozem instalację centralnego ogrzewania, wpuszczając do niego płyn zabezpieczający przed zamarzaniem dobrej jakości oraz stosując się skrupulatnie do wskazówek producenta pod względem stężenia dostosowując je odpowiednio do minimalnej temperatury, przed którą chcemy chronić instalację. Materiały, z których wykonano kotły są odporne na działanie płynów przeciw zamarzaniu na bazie glikoli etylenowych oraz propylenowych. Gwarancja nie obejmuje szkód spowodowanych przerwami w dostawie energii elektrycznej oraz nieprzestrzeganiem wyżej wymienionych zaleceń. Wymiary główne kotła LEGENDA: V- zasilanie elektryczne G - gaz R - powrót M - zasilanie SC - odprowadzenie kondensatu (średnica min 13 mm) wysokość szerokość głębokość 950 mm 600 mm 525 mm Przyłącza Gaz Instalacja co. G R M ¾" 11/2" 11/2" 6

7 Podłączenia Podłączenie gazu (Urządzenie kategorii II2H3+). Nasze kotły są tak skonstruowane aby mogły pracować zarówno z gazem ziemnym (GZ-50, GZ- 41,5, GZ-35) jak i z płynnym propanem. Przewody zasilające muszą posiadać jednakową lub większą średnicę od przyłącza kotła równego ¾" G. Przed podłączeniem gazu należy dokładnie wyczyścić od wewnątrz wszystkie przewody instalacji doprowadzającej paliwo, aby usunąć ewentualne osady, które mogłyby wpłynąć negatywnie na funkcjonowanie kotła. Należy ponadto skontrolować, czy typ gazu jest taki, jak ten, dla którego kocioł jest przystosowany (zob. tabliczkę znamionową umieszczoną na kotle). Jeśli typ się nie zgadza, konieczne jest wykonanie transformacji w celu dostosowania do innego typu gazu (zob. transformacja kotła na inny rodzaj gazu). Ważne jest ponadto sprawdzenie ciśnienia dynamicznego w sieci (gaz ziemny lub propan), która będzie wykorzystywana do zasilania kotła, ponieważ zbyt niskie ciśnienie może mieć wpływ na sprawność urządzenia. Należy upewnić się, że podłączenie kurka gazu jest poprawne, stosując się do kolejności operacji montażu przedstawionej na rysunku. Na zewnątrz pomieszczenia, w którym znajduje się urządzenie, ma być zamontowany na przewodach doprowadzających gaz, w miejscu widocznym i łatwo dostępnym, ręczny zawór odcinający. 1 - kurek 2 - płaska uszczelka 3 - rurka gazowa 4 - nakrętka Podłączenie hydrauliczne. Przed dokonaniem podłączenia wszystkie przewody instalacji powinny być dokładnie wypłukane w celu usunięcie ewentualnych osadów, które mogłyby wpłynąć negatywnie na funkcjonowanie kotła. Wymaga się zamontowania na instalacji filtr do zbierania i oddzielenia nieczystości obecnych w instalacji (filtr odmulający). Podłączenia hydrauliczne muszą być dokonane w sposób racjonalny z wykorzystaniem szablonów podłączeniowych kotła. Wypływ z zaworu bezpieczeństwa kotła musi być wyprowadzony do np. kratki odpływowej. W przeciwnym wypadku producent nie ponosi odpowiedzialności, jeśli dojdzie do zalania pomieszczenia z powodu otwarcia zaworu bezpieczeństwa. Odprowadzenie kondensatu Do odprowadzenia kondensatu powstającego w czasie pracy urządzenia, należy podłączyć się do sieci ściekowej za pomocą odpowiednich przewodów, odpornych na kondensaty kwasowe, o średnicy wewnętrznej przynajmniej 13mm. Instalacja podłączeniowa syfonu do rur ściekowych musi być wykonana w taki sposób, by uniknąć zamarznięcia płynu znajdującego się wewnątrz. Przed uruchomieniem urządzenia, należy upewnić się, że kondensat będzie odprowadzany w sposób właściwy. Należy ponadto stosować się do zaleceń krajowych i lokalnych obowiązujących w zakresie odprowadzania ścieków. 7

8 Podłączenia elektryczne. Kotły VICTIX 50" posiadają stopień ochrony elektrycznej IPX5D dla całego urządzenia. Bezpieczeństwo elektryczne urządzenia jest możliwe tylko, jeśli jest ono dokładnie podłączone do czynnej instalacji uziemienia, wykonanej zgodnie z obowiązującymi normami bezpieczeństwa. Uwaga: Immergas zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za szkody poniesione przez osoby lub przedmioty spowodowane przez brak uziemienia kotła lub przez nieprzestrzeganie odnośnych norm. Należy ponadto sprawdzić, czy instalacja elektryczna jest dostosowana do mocy maksymalnej pobieranej przez urządzenie, wskazanej na tabliczce danych umieszczonej na kotle.". Przewód zasilający musi być podłączony do sieci 230 V / 50 Hz z zachowaniem biegunowości L-N oraz połączenia z uziemieniem ( ). Przewód zasilający musi przebiegać zgodnie z zaleceniami, jakie pokazano na rysunku. W przypadku wymiany przewodu zasilającego, należy zwrócić się do Autoryzowanego Serwisu Technicznego Immergas. W razie, gdy konieczna jest wymiana bezpiecznika sieciowego na skrzynce zaciskowej należy zastosować szybki bezpiecznik 2A. Do zasilania ogólnego urządzenia z sieci elektrycznej, nie można używać adaptatorów, gniazd wielostykowych lub przedłużaczy. Jeśli podczas podłączenia nie będzie przestrzegana biegunowość L-N kocioł nie odczyta obecności płomienia i nastąpi blokada zapłonu. Uwaga: w przypadku, gdy nie zostanie zachowana biegunowość L-N, gdy na przewodzie zerowym wystąpi chwilowe napięcie powyżej 30V, kocioł może funkcjonować jak zwykle, ale tylko tymczasowo. Należy dokonać pomiaru napięcia za pomocą odpowiednich narzędzi, nie należy polegać jedynie na śrubokręcie z neonówką. 8

9 Przyrządy do termoregulacji (Opcja) Kocioł jest przystosowany do podłączenia regulatora układu kaskadowego i strefowego, do sterowania strefami i sondą zewnętrzną. Komponenty te są dostępne jako dodatkowe akcesoria dostarczane na zamówienie. Należy uważnie przeczytać instrukcje montażu i użytkowania znajdujące się w zestawie akcesoriów dodatkowych. Rys. Regulator kaskadowo-strefowy Regulator kaskadowy i strefowy, podłączany do kotła za pomocą dwóch przewodów i zasilany prądem 230V i umożliwia: - sterowanie obwodem hydraulicznym z dwoma strefami niskiej temperatury (zawór mieszający); 1 strefa wysokiej temperatury; 1 zasobnik wraz z pompami; - system autodiagnozowania do pokazywania na wyświetlaczu ewentualnych nieprawidłowości w działaniu kotła. - ustawianie dwóch wartości temperatury pokojowej, jednej na dzień (temperatura komfortowa) i jednej na noc (temperatura obniżona); - sterowanie temperaturą c.w.u. (w połączeniu z zasobnikiem); - sterowanie temperaturą zasilania c.o w zależności od temperatury zewnętrznej; - wybieranie danego trybu funkcjonowania spośród różnych alternatyw dla każdego obwodu hydraulicznego: - stałe funkcjonowanie w temperaturze komfortowej; - stałe funkcjonowanie w temperaturze obniżonej - stałe funkcjonowanie w regulowanej temperaturze zapobiegającej zamarzaniu Rys. Regulator strefowy 9

10 Sterowanie strefowe Panel sterowania regulatora strefowego pozwala, na to, by mieć pod kontrolą, a przede wszystkim pod ręką, wszystkie ważne informacje dotyczące funkcjonowania urządzenia oraz instalacji grzewczej z możliwością łatwej zmiany wcześniej ustawionych parametrów. Termostat czasowy zainstalowany na panelu zdalnego sterowania, pozwala na dostosowanie temperatury zasilania instalacji do rzeczywistych potrzeb grzewczych pomieszczenia, w taki sposób, by uzyskać pożądaną wartość temperatury otoczenia z największą dokładnością, a zatem pozwala uzyskać oszczędności na kosztach eksploatacji. Pozwala ponadto na wyświetlenie rzeczywistej temperatury otoczenia oraz temperatury zewnętrznej (jeśli zastosowano sondę zewnętrzną). Sterownik strefowy jest zasilany bezpośrednio przez termoregulator kaskadowy za pomocą 2 przewodów. Sonda zewnętrzna. Sonda ta jest podłączana bezpośrednio do instalacji elektrycznej kotła i pozwala na automatyczne obniżenie maksymalnej temperatury zasilania instalacji przy wzroście temperatury zewnętrznej w taki sposób, by dostosować ciepło dostarczane do instalacji do zmian temperatury na zewnątrz. Sonda zewnętrzna działa zawsze wtedy, gdy jest podłączona, niezależnie od obecności lub typu zastosowanego termoregulatora i może pracować w połączeniu z obydwoma termoregulatorami. Podłączenie elektryczne sondy zewnętrznej musi być dokonane do zacisków G i J na listwie zaciskowej podłączeń X86 kotła. Podłączenie elektryczne regulatora kaskadowego i strefowego lub termostatu pokojowego On/Off (Opcja). Opisane poniżej operacje należy przeprowadzić po odcięciu napięcia od urządzenia. Ewentualny termostat pokojowy On/Off należy podłączyć do zacisków E" i F" eliminując mostek X40. Należy upewnić się, że styk termostatu On/Off jest niezależny od napięcia sieci, w przeciwnym razie mogłoby nastąpić uszkodzenia centralki elektronicznej regulacji. Ewentualny regulator kaskadowy lub strefowy musi być podłączony za pomocą zacisków 37 i 38 do zacisków M" i O" na listwie zaciskowej do podłączeń X86 (na kotle) z zachowaniem biegunowości, podłączenie o niewłaściwej biegunowości, nawet jeśli nie uszkadza samego termoregulatora, uniemożliwia jego funkcjonowanie. Ważne: w przypadku zastosowania regulatora kaskadowego i strefowego należy obowiązkowo przygotować dwie osobne linie elektryczne według obowiązujących norm dotyczących instalacji elektrycznych. Żadne przewody kotła nie mogą być nigdy wykorzystywane jako uziemienie instalacji elektrycznej lub telefonicznej. Należy się zatem upewnić, że taka sytuacja nie wystąpiła przed dokonaniem elektrycznych podłączeń kotła 10

11 Montaż z instalacją działającą przy niskiej temperaturze. Kocioł może zasilać bezpośrednio instalację niskiej temperatury zmieniając maksymalną temperaturę zasilania urządzenia i ustawiając wartość na poziomie C. Aby zmienić maksymalną temperaturę zasilania kotła należy zmienić wartości parametru N0 4 dotyczące maksymalnej temperatury zasilania instalacji, według procedury zmiany ustawień parametrów". Instalacja zestawów powietrzno-spalinowych. Firma Immergas dostarcza, niezależnie od kotłów, różne rozwiązania do instalacji zestawów doprowadzających powietrze i odprowadzających spaliny, bez których kocioł nie może funkcjonować. Uwaga: kocioł może być zainstalowany wyłącznie razem z właściwym zestawem powietrzno-spalinowym. Tego typu zestawy kominowe można rozpoznać po oznaczeniach identyfikacyjnych, oraz umieszczonym napisie: wyłącznie do kotłów kondensacyjnych (SOLO PER CALDAIE A CONDENSAZIONE) ". Kocioł Victrix 50 fabrycznie jest skonstruowany jako kocioł typu B23 (komora otwarta o ciągu wymuszonym), jednak jest możliwa zmiana konfiguracji kotła na typ C (komora zamknięta o ciągu wymuszonym) poprzez zdjęcie adaptatora 80, kołnierza i uszczelki znajdujących się na górnej obudowie kotła Instalacja kotła w konfiguracji typu C (zamknięta komora spalania z ciągiem wymuszonym) Przepisy pozwalają na zastosowanie tego typu zestawów zgodnie z Dz.U. nr 75/2002 poz. 690 par Zestawy powietrzno-spalinowy pionowe koncentryczne pozwalają na doprowadzanie powietrza i odprowadzanie spalin bezpośrednio na zewnątrz pomieszczeń mieszkalnych. Zestaw poziomy koncentryczny 80/125 Montaż zestawu: zainstalować adaptator 80/125 (1) na otworze centralnym kotła do zacisku. Umieścić wokół adaptatora (1) uszczelkę (2). Następnie na uszczelce ułożyć blaszkę (3), którą wcześniej należy zdemontować i obie przykręcić do obudowy. Nałożyć kolnako (4) od strony mękiej (gładkiej) i zacinąć na adaptatorze. Następnie nałożyć rurę koncentryczną z końcówką 80/125 (5) stroną męską (gładką) na kolanko do zatrzaśnięcia. Przed założeniem rury należy pamiętać o założeniu na nią rozet wewnętrznej (6) i zewnętrznej (7) w celu otrzymania lepszego uszczelnienia. 11

12 W celu przedłużenia zestawu kominowego rurami koncentrycznymi lub kolankami należy zawsze stronę gładką łączyć ze stroną z kielichem elementu poprzedzającego (kolanko, rura). Elementy należy łączyć aż do momentu zatrzaśnięcia aby uzyskać właściwą szczelność komina. Podczas instalowania rur koncentrycznych należy zachować nachylenie minimalne 3% w stronę kotła i zainstalować co 3m paskę wzmacniającą. Zestaw poziomy może być instalowany z wyjściem tylnym, bocznym prawym, bocznym lewym i przednim. Zestaw pionowy z przejściem dachowym 80/125 Montaż zestawu: zainstalować adaptator 80/125 (1) na otworze centralnym kotła aż do zatrzaśnięcia. Odkręcić kołnierz (3) znajdujący się na kotle, pod nim umieścić uszczelkę (2) i razem przymocować je do kotła. Zamocować obróbkę (5) na dachu modelując ją w ten sposób aby uzyskać odpływ wody deszczowej. Umieścić na obróbce kominowej rozetkę półkolistą stałą (6) i wprowadzić rurę wlotu/wylotu (7). Połączyć gładką stronę rury koncentrycznej 80/125 z gniazdem adaptera (1) aż do zatrzaśnięcia, wcześniej pamiętając o umieszczeniu rozety (4). W ten sposób otrzymuje się trwałe i szczelne połączenie elementów. W celu przedłużenia zestawu kominowego rurami koncentrycznymi lub kolankami należy zawsze stronę gładką łączyć ze stroną z kielichem elementu poprzedzającego (kolanko, rura). Elementy należy łączyć aż do momentu zatrzaśnięcia aby uzyskać właściwą szczelność komina. Kiedy konieczne jest skrócenie rury koncentrycznej należy pamiętać żeby rura wewnętrzna była zawsze dłuższa o 5mm względem rury zewnętrznej. Zestaw pionowy koncentryczny 80/125 może być montowany na dachach z nachyleniem pomiędzy 25% a 45% (24 ). Wysokość pomiędzy końcówką wloty/wylotu a rozetą sztywną musi wynosić min 260mm. Instalacja kotła w konfiguracji typu B23 Kocioł Victrix 50 fabrycznie jest skonfigurowany jako kocioł typu B23 czyli z otwartą komorą o ciągu wymuszonym. Pobieranie powietrza jest bezpośrednio z pomieszczenia, w którym jest zainstalowany poprzez szczeliny znajdujące się z tyłu kotła a odprowadzenie spalin odbywa się za pomocą pojedynczej rury do komina lub bezpośrednio na zewnątrz. 12

13 Pionowy zestaw odprowadzający o średnicy 80. Zestaw ten umożliwia pochłanianie powietrza z otoczenia oraz odprowadzanie spalin bezpośrednio na zewnątrz pomieszczenia w kierunku pionowym. Montaż zestawu: zainstalować końcówkę 80 (2) na otworze centralnym aż do zatrzaśnięcia, pamiętając o umieszczeniu wcześniej rozety (1). W ten sposób otrzymujemy szczelne i trwałe połączenie. W celu przedłużenia zestawu kominowego należy zawsze stronę gładką łączyć ze stroną z kielichem elementu poprzedzającego (kolanko, rura). Elementy należy łączyć aż do momentu zatrzaśnięcia aby uzyskać właściwą szczelność komina. Zestaw poziomy 80 z odprowadzeniem przez ścianę Montaż zestawu: zainstalować kolanko 80 (1) od strony męskiej (gładkiej) na otworze centralnym kotła aż do zatrzaśnięcia. Nałożyć rurę z końcówką spalin (2) stroną gładką na kolanko aż do zatrzaśnięcia, pamiętając wcześniej o umieszczeniu rozety wewnętrznej (3) i zewnętrznej (4). W ten sposób otrzymujemy szczelne i trwałe, połączenie W celu zainstalowania ewentualnie elementów przedłużających należy nałożyć rurę lub kolanko stroną gładką na stronę z kielichem elementu poprzedzającego, aż do zatrzaśnięcia. 13

14 Zestaw poziomy 80 z odprowadzeniem do kanału kominowego Montaż zestawu: zainstalować kolanko 80 (1) stroną gładką na otworze centralnym kotła aż do zatrzaśnięcia. Nałożyć rurkę odprowadzającą (2) stroną gładką na kolanko już zainstalowane, aż do zatrzaśnięcia. Należy pamiętać o nałożeniu rozety wewnętrznej (3). Na zakończenie otrzymujemy szczelne i trwałe połączenie. W celu zainstalowania ewentualnie elementów przedłużających należy nałożyć rurę lub kolanko stroną męską (gładką) na stronę żeńską z uszczelką elementu poprzedzającego, aż do zatrząśnięcia. Uwaga: W celu lepszego odprowadzenia kondensatu, który się tworzy w przewodach spalinowych należy zachować nachylenie minimalne 1,5% w kierunku kotła oraz zainstalować opaski wzmacniające co 3m. Wkłady kominowe 80 Jest to system, który pozwala na renowację starego komina za pomocą nowych przewodów spalinowych. Do komina wprowadza się rury o średnicy 80 mm służące do odprowadzania spalin. Połączone one są z zestawem poziomym 80 i wycentrowane w kominie za pomocą opasek. Umieszczenie uszczelek wargowych. Aby poprawnie umieścić uszczelki wargowych na kolankach i rurach przedłużeniowych, należy zachować kierunek montażu jaki przedstawiono na rysunku. 14

15 Odprowadzenie spalin z kotłów w układzie kaskadowym Kotły VICTRIX 50'' zainstalowane w układzie kaskadowym 2 lub 3 urządzeń, mogą być podłączone do jednego przewodu odprowadzenia spalin. Do prawidłowego montażu zestawu należy wziąć pod uwagę następujące wskazówki. - Odległość pomiędzy osiami urządzeń (2 lub 3) musi wynosić 800 mm (patrz powyższy rysunek); - urządzenia muszą być rozmieszczone na tej samej linii poziomej; - Kolektor spalinowy o średnicy 125 musi mieć nachylenie minimum 3 %; - Odprowadzenie kondensatu powstałego w czasie pracy kotła musi zostać skierowane do sieci kanalizacyjnej; Montaż zestawu: zainstalować poszczególne odcinki z zaworami zwrotnymi (1-2 i 3) na otworze centralnym każdego kotła, aż do momentu zatrzaśnięcia ich we właściwej pozycji. Nasadzić poszczególne kolanka z rewizją (4-5 i 6) na kolejnych odcinkach z zaworem zwrotnym od najkrótszego do najdłuższego, w taki sposób, że kolanko znajdujące się najbliżej komina będzie najwyżej (patrz rysunek), następnie nałożyć rurę (7) na kolanko (4). Przyciąć na miarę rury (8) i (9) w taki sposób, aby można było zachować odległość rozstawu 800 mm między kotłami (patrz rysunek). Zainstalować rurę (8) na kolanku (5) i następnie połączyć z rurą (7). Zainstalować rurę (9) na kolanku (6) i następnie połączyć z rurą (8). Uciąć według potrzeb rurę (12) tak aby prawidłowo połączyć komin z rurą (9). Zainstalować rurę (10) i połączyć ją z rurą (7).Na zakończenie nałożyć na rurę (10) króciec odprowadzenia kondensatu z syfonem (11). Napełnienie instalacji Po podłączeniu kotła należy napełnić instalację. Napełnienie powinno wykonywane być powoli, aby pęcherzyki powietrza zawarte w wodzie mogły uwolnić się i wyjść poprzez odpowietrzniki kotła i instalacji grzewczej. Kocioł ma wbudowany odpowietrznik automatyczny umieszczony na pompie. Należy skontrolować, czy nakrętka jest poluźniona. Otworzyć zawory odpowietrzające grzejników. Zawory odpowietrzające grzejników należy zamknąć, kiedy uchodzi z nich tylko woda. Uwaga: podczas tych operacji uruchomić pompę cyrkulacyjną w krótkich odstępach czasowych, pokręcając wyłączniki główny umieszczony na panelu sterowania. Odpowietrzyć pompę cyrkulacyjną odkręcając korek przedni, utrzymując silnik w działaniu. Ponownie wkręcić korek po zakończeniu operacji. Uwaga: Kocioł VICTRIX 50" nie jest wyposażony w naczynie ekspansyjne dla instalacji c.o. Aby zagwarantować prawidłowe funkcjonowanie kotła, instalacja c.o. musi być wyposażona w naczynie 15

16 ekspansyjne. Wymiar naczynia wyrównawczego należy odpowiednio dobrać do pojemności instalacji centralnego ogrzewania. Napełnienie syfonu kondensatem. Przy pierwszym włączeniu kotła może się zdarzyć, że z syfonu wydostają się spaliny. Sytuacja ta powinna ustąpić po kilku minutach pracy kotła. Oznacza to, że syfon został napełniony do takiego poziomu kondensatu, który nie pozwala na przejście spalin. Oddanie do eksploatacji instalacji gazowej Instalacja gazowa msui być wykonana przez wykwalifikowany personel oraz sprawdzona i odebrana przez odpowiednie służby. Uruchomienie kotła (włączenie) Pierwsze uruchomienie kotła może być przeprowadzone jedynie przez Autoryzowany Serwis Techniczny Immergas. Warunkiem uruchomienia kotła jest posiadanie odbiorów instalacji gazowej i nawiewnowywiewnej: Pompa cyrkulacyjna Kotły serii VICTRIX 50" są dostarczone z wbudowaną pompą z elektryczną regulacją prędkości w trzech położeniach. Zaleca się ustawienie pompy na najwyższej prędkości. Ewentualne odblokowanie pompy. Gdyby po długim okresie przestoju pompa była zablokowana, konieczne jest odkręcenie korka przedniego i spowodowanie obrotu wału korbowego za pomocą śrubokrętu. Przeprowadzić operację z maksymalną ostrożnością, aby go nie uszkodzić. Wysokość ciśnienia dostępna w instalacji A - wysokość ciśnienia przy maksymalnej prędkości pojedynczego kotła B - wysokość ciśnienia przy drugiej prędkości pojedynczego kotła C - wysokość ciśnienia przy maksymalnej prędkości z zaworem zwrotnym dla kotłów w kaskadzie D - wysokość ciśnienia przy drugiej prędkości z zaworem zwrotnym dla kotłów w kaskadzie 16

17 Budowa kotła VICTRIX centralka elektroniczna 16 - króciec ciśnienia - sygnał kolektor zasilania 17 - sonda NTC regulacji i powrotu instalacji 3 - presostat instalacji 18 - termostat przegrzania 4 - rura odprowadzenia kondensatu 19 - sztuczna elektroda 5 - rura poboru powietrza 20 - elektroda zapłonu 6 - wentylator 21 - syfon kondensatu 7 - dysza gazu 22 - transformator 8 - zwężka Venturiego 23 - odpowietrznik automatyczny 9 - elektroda zapłonu 24 - zawór gazu 10 - pokrywa modułu kondensacyjnego 25 - pompa 11 - pokrywa zwężki Venturiego 26 - lejek zaworu bezpieczeństwa 12 - moduł kondensacyjny 27 - sonda NTC regulacji zasilania 13 - czopuch 28 - palnik 14 -studzienki pomiarowe A-powietrze F- spaliny 29 - zawór bezpieczeństwa 4 bar 15 - króciec ciśnienia -sygnał + 17

18 VICTRIX 50 z zestawami opcjonalnymi - pojedynczy kocioł - układ kaskadowy (batria 3 kotłów) uwaga : przed zamknięciem jednego lub obu kurków odcinających instalację (9) kocioł musi zostać wyłączony. 18

19 Przykład instalacji kotła VICTRIX 50 pojedynczego 1 - kocioł VICTRIX studzienka sondy 3 - czujnik temperatury 4 - kurek manometru 5 - termometr 6 - termostat 7 - presostat 8 - przyłącze naczynia ekspansyjnego 9 - naczynie ekspansyjne 10 - kolektor hydrauliczny 11 - czujniki temperatury strefy1,2, zasobnik c.w.u 13 - czujnik temperatury c.w..u zawór główny 15 -sonda zewnętrzna 16 - termostat pokojowy modulujący 17 -regulator strefowy 18 -regulator kaskadowy 19

20 Przykład instalacji kotła VICTRIX 50 w kaskadzie 1 - kocioł VICTRIX studzienka sondy 3 - czujnik temperatury 4 - kurek manometru 5 - termometr 6 - presostat 7 - termostat 8 - przyłącze naczynia ekspansyjnego 9 - naczynie ekspansyjne 10 - zawór zwrotny spalin 11 - czujniki temperatury strefy 1i zasobnik c.w.u czujnik temperatury c.w.u 14 - zawór główny 15 - sonda zewnętrza 16 - termostat pokojowy 17 - regulator strefowy 18 - regulator kaskadowy 19-sonda zasilania co odpowietrznik automatyczny 21 - sprzęgło hydrauliczne 22 - kurek opróżniania 23 - króciec odprowadzenia kondensatu 24 - rura połączeniowa 25 - zawór zwrotny powrotu co zawór odcinający co. 20

21 Zestawy opcjonalne: - termoregulator kaskadowy i strefowy - obudowa do montowania termoregulatora na ścianie - sterownik strefy - termostat pokojowy modulujący - sonda zewnętrzna - sonda zasilania instalacji - sonda do zasobnika zewnętrznego c.w.u. - zestaw przeciwzamarzaniowy do -15 C - zestaw zabezpieczeń dla pojedynczego kotła - zestaw zabezpieczeń dla kotłów w kaskadzie - zestaw zaworu trójdrożnego do podłączenia zasobnika - kolektor hydrauliczny dla pojedynczego kotła - kolektor hydrauliczny dodatkowego kotła w kaskadzie - kolektor spalinowy z zaworem zwrotnym dla dwóch kotłów w kaskadzie - kolektor spalinowy z zaworem zwrotnym dla trzeciego kotła w kaskadzie - zestaw poziomy koncentryczny Ø80/125 - zestaw pionowy koncentryczny Ø 80/125 - zestaw Ø 80 pionowy - zestaw Ø 80 poziomy INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I KONSERWACJI URZĄDZENIA Pierwsze uruchomienie kotła Po wykonaniu pełnej instalacji i napełnieniu urządzenia należy wezwać Autoryzowany Serwis Techniczny Immergas. Serwisant wykona sprawdzenia prawidłowości działania urządzenia i ustawi mu właściwe parametry pracy oraz zapozna użytkownika ze sposobem użytkowaniem kotła. Jest to konieczne dla uzyskania gwarancji. Warunkiem wykonania wstępnego uruchomienia kotła przez Autoryzowany Serwis Techniczny Immergas jest posiadanie przez użytkownika odbiorów instalacji gazowej, kominowej i nawiewno-wywiewnej. Czyszczenie i Konserwacja UWAGA: użytkownik ma obowiązek wykonywać przegląd urządzenia raz w roku wraz z analizą spalin To pozwoli utrzymać urządzenie w dobrym stanie z zachowaniem sprawności, charakterystyki pracy w długim czasie. Uwagi ogólne Zabronione jest użytkowanie kotła przez dzieci i osoby niedoświadczone. Na zakończenie wszelkich operacji należy sprawdzić czy kratki wlotu/wylotu nie są zasłonięte i działają prawidłowo. W razie podjęcia decyzji o czasowym zaprzestaniu użytkowania kotła należy: a) opróżnić instalację wodną, jeśli nie zastosowano wcześniej środków przeciw zamarzaniu wody b) odłączyć od sieci zasilających w wodę, gaz i energię elektryczną. W przypadku prowadzenia prac konserwacyjno-naprawczych elementów usytuowanych w pobliżu przewodów, kanałów spalin i ich części należy wyłączyć urządzenie, a po skończeniu prac zlecić sprawdzenie drożności owych przewodów i kanałów odpowiednio wykwalifikowanemu personelowi. Nie należy czyścić urządzenia i jego części substancjami łatwopalnymi. Nie należy też pozostawiać pojemników z substancjami łatwopalnymi w pomieszczeniu, gdzie jest zainstalowany kocioł 21

22 * Uwaga: Użytkowanie urządzenia zużywającego energię elektryczną pociąga za sobą przestrzeganie kilku fundamentalnych reguł, a mianowicie: - nie dotykać urządzenia mokrymi lub wilgotnymi częściami ciała, zwłaszcza nie dotykać go będąc boso; - nie ciągnąć za przewody elektryczne, - przewód zasilający kocioł nie może być wymieniany przez użytkownika we własnym zakresie; - w przypadku uszkodzenia przewodu elektrycznego należy wyłączyć kocioł i zwrócić się w sprawie jego wymiany wyłącznie do personelu posiadającego odpowiednie kwalifikacje; - jeśli podejmuje się decyzję o czasowym nie użytkowaniu urządzenia, wskazane jest wyłączenie zasilania z sieci elektrycznej. VICTRIX 90 - Panel sterowania Legenda: 1 - wyłącznik główny 2 - wyświetlacz 3 - manometr kotła Włączenie kotła. Przed włączeniem sprawdzić, czy instalacja jest napełniona wodą, kontrolując, czy wskazówka manometru (3) wskazuje prawidłową wartość, nie niższą niż 0,5 bara. - Otworzyć kurek gazu przed kotłem - Obrócić wyłącznik główny (1) ustawiając go w położeniu ON. Kocioł jest wyposażony w panel sterowania, dostępny po otwarciu klapki, na który składa się: wyświetlacz 4-cyfrowy z 6 przyciskami służącymi do regulacji kotła. Funkcje przycisków: RESET Przywrócenie kotła do pracy po występieniu blokady kotła MODE Przycisk wyboru menu STEP Wybranie parametru do wyświetlenia lub modyfikacji STORE Przycisk zatwierdzenia danych i zapamiętania + Zwiększenie ustawionej wartości - Zmniejszenie ustawionej wartości W fazie funkcjonowania 4-cyfrowy wyświetlacz wskazuje sposób pracy (2 cyfry od lewej) i temperaturę zasilania instalacji (2 cyfry od prawej). 22

23 Na przykład, jeśli na wyświetlaczu są takie wartości, oznacza to, że kocioł pracuje w trybie ogrzewania przy temperaturze zasilania 600C. Poniżej są podane tryby działania kotła: 0 Stand-by - oczekiwanie 1 Wstępna wentylacja 2 Zapłon palnika 3 Palnik włączony (praca w trybie ogrzewania) 4 Palnik włączony (praca w trybie c.w.u.) 5 Kontrola wentylatora 6 Palnik wyłączony 7 Wybieg pompy w trybie ogrzewania 8 Wybieg pompy w trybie c.w.u. Palnik wyłączony z powodu jednej z następujących przyczyn: - Temperatura zasilania instalacji (T1) jest wyższa niż 950C - Temperatura powrotu instalacji (T2) jest wyższa niż 900C 9 - Różnica między temperaturą zasilania i powrotu jest wyższa niż 400C - Różnica między temperaturą zasilania i powrotu jest ujemna - Zbyt szybki przyrost temperatury zasilania; kocioł pozostaje w stanie oczekiwania przez 10 min, po czym uruchamia się ponownie (3 próby ponownego włączenia, potem kocioł blokuje się) Tryb zmiany parametrów. Naciskając przycisk MODE włącza się TRYB ZMIANY PARAMETRÓW. W tej sytuacji jest możliwe wykonanie zmian wcześniej ustawionych wartości pracy. Pierwsze dwie cyfry oznaczają numer parametru, ostatnie dwie podają wartość ustawienia. Aby przeprowadzić zmiany w ustawieniach kotła należy postępować w następujący sposób: - Nacisnąć przycisk MODE jeden raz, aby włączyć tryb zmiany parametrów; - Za pomocą przycisku STEP wybrać parametr który chcemy zmienić - Zmienić wartość przyciskami + lub -; - Nacisnąć przycisk STORE, aby zapamiętać nową wartość; - Aby nowa wartość stała się efektywną, nacisnąć MODE Parametr 1: umożliwia ustawienie temperatury ciepłej wody użytkowej, jeśli kontrolowana jest sondą NTC. Parametr 2: umożliwia włączenie lub wyłączenie produkcji ciepłej wody użytkowej. Według fabrycznych ustawień produkcja ciepłej wody użytkowej jest wyłączona. Parametr 3: umożliwia wyłączenie trybu centralnego ogrzewania (lato), lub jego włączenie (zima). Według fabrycznych ustawień tryb c.o. jest aktywny. Parametr 4: umożliwia ustawienie temperatury po stronie zasilania instalacji co. Jeśli jest podłączona do kotła sonda zewnętrzna, temperatura wody w instalacji jest regulowana w zależności od temperatury zewnętrznej. Ten parametr określa maksymalną temperaturę, jaką może osiągnąć czynnik grzewczy instalacji c.o. 23

24 Parametry modyfikowalne przez użytkownika Parametr 1 Opis Temperatura ciepłej wody użytkowej 2 Tryb działania c.w.u. 3 Tryb działania c. o. 4 Maksymalna temperatura zasilania c.o. Dolna wartość graniczna Górna wartość graniczna Wartość fabryczna 20 C 70 C 20 C 0 = wykluczony 1 = aktywny 2 = wykluczony + ciągła pompa 3 = aktywny + ciągła pompa 0 wykluczony 1 = aktywny 2 = wykluczony + ciągła pompa 3 = aktywny + ciągła pompa 20 C 90 C 85 C Tryb INFO. Naciskając przycisk MODE dwa razy, wchodzi się w tryb info.. W tej sytuacji jest możliwe wyświetlenie i kontrola chwilowa wartości pracy, jednak bez możliwości przeprowadzenia zmian. W celu przejścia do kolejnego parametru należy nacisnąć przycisk STEP Pierwsze dwie cyfry oznaczają numer parametru, ostatnie dwie podają wartość ustawienia. 0 1 Na przykład, jeśli na wyświetlaczu są takie wartości, oznacza to, że kocioł działa w trybie ogrzewania przy temperaturze powrotu 40 C. Opis parametrów trybu info 1 - temperatura zasilania w C 2 - temperatura powrotu w C 3 - jeżeli zainstalowano sondę c.w.u.; temperatura c.w.u. w C - bez sondy c.w.u.; wartość 70" 4 - jeżeli zainstalowano sondę zewnętrzną wartość temperatury zewnętrznej w C - bez sondy; wartość -37" 6 - wartość żądana temperatury zasilania w C 7 - przyrost temperatury na zasilaniu w C/sek 8 - przyrost temperatury na powrocie w C/sek 9 - przyrost temperatury c.w.u. w C/sek A - nie używane B - ciśnienie wody w bar D - nie używane E - prąd jonizacji w ua F - napięcie na wejściu analogowym w V G - nie używane H temperatura mikroprocesora (płyta) 24

25 Blokady kotła / zadziałanie zabezpieczeń Kod usterki Opis usterki Czynności sprawdzające Usterki wymagająca RESETU E 00 Zakłócenia pracy palnika Sprawdzić elektrodę kontroli, odległość pomiędzy elektrodami i/lub powierzchnią palnika), sprawdzić centralkę elektroniczną E 02 Blokada zapłonu Sprawdzić zawór gazu Sprawdzić centralkę elektroniczną E 03, 05, 06, 07, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 44, 60 E 04 Blokada wewnętrzna (elektroniczna) Anomalia pracy kotła nie rozpoznana przez system autodiagnostyki Sprawdzić centralkę elektroniczną Wymienić centralkę elektroniczną Reset, jeśli się powtarza sprawdzić przyczynę blokady E 12 Zadziabanie blokady przegrzania / przepalenie Sprawdzić bezpiecznik centralki elektronicznej, bezpiecznika 24V Sprawdzić termostat przegrzania E 18 Temperatura zasilania instalacji zbyt wysoka Sprawdzić cyrkulację wody w instalacji E 19 Temperatura powrotu instalacji zbyt wysoka Sprawdzić cyrkulację wody w instalacji E 25 Wzrost temperatury zasilania instalacji zbyt szybki Sprawdzić cyrkulację wody w instalacji Sprawdzić wymiennik główny E 28 Uszkodzenie wentylatora (brak sygnału Halla) Sprawdzić wentylator Sprawdzić bezpiecznik F3 Sprawdzić centralkę elektroniczną E 29 Uszkodzenie wentylatora Sprawdzić wentylator Sprawdzić bezpiecznik F3 Sprawdzić centralkę elektroniczną E 30 Różnica pomiędzy temperaturą zasilania i powrotu jest zbyt wysoka Sprawdzić cyrkulację wody w instalacji E 31 Uszkodzona sonda zasilania instalacji (zwarcie) Wymienić sondę zasilania instalacji E 32 Uszkodzona sonda powrotu instalacji (zwarcie) Wymienić sondę powrotu instalacji E 33 Uszkodzenie sondy c.w.u. (zwarcie) Wymienić sondę c.w.u E 36 Uszkodzona sonda zasilania instalacji (przerwa) Wymienić sondę zasilania instalacji E 37 Uszkodzona sonda powrotu instalacji (przerwa) Wymienić sondę powrotu instalacji E 38 Uszkodzenie sondy c.w.u. (przerwa) Wymienić sondę c.w.u E 65 Uszkodzony wentylator (ilość powietrza niewystarczająca) Sprawdzić działanie wentylatora Usterki niewymagająca RESETU - podjęcie pracy po usunięciu usterki b 18 Temperatura zasilania instalacji wyższa niż 95 C Sprawdzić cyrkulację wody w instalacji b 19 Temperatura powrotu instalacji wyższa niż 90 C Sprawdzić cyrkulację wody w instalacji b 24 ΔT pomiędzy zasilaniem a powrotem jest wyższa niż 10 C po 180 sekundach Sprawdzić wymiennik główny b 25 Zbyt szybki wzrost temperatury zasilania instalacji Sprawdzić cyrkulację wody w instalacji b 26 Brak wody Sprawdzić czy ciśnienie wody w instalacji jest właściwe b 28 Uszkodzenie wentylatora (brak sygnału Hall'a) Sprawdzić wentylator b 29 Uszkodzenie wentylatora Sprawdzić wentylator b 30 Różnica temperatury pomiędzy zasilaniem i powrotem instalacji Sprawdzić cyrkulację wody w instalacji b 33 Uszkodzenie sondy c.w.u (zwarcie) Sprawdzić sondę c.w.u. b 38 Uszkodzenie sondy c.w.u (przerwa) Sprawdzić sondę c.w.u. b 65 Oczekiwanie na start wentylatora Sprawdzić obieg spalin 25

26 Wyłączenie kotła. Odłączyć wyłącznik główny (1) ustawiając go w położeniu 0" i zamknąć kurek gazu przed kotłem. Nie zostawiać kotła niepotrzebnie włączonego, kiedy nie jest on używany przez długi okres. Przywrócenie ciśnienia instalacji ogrzewania Okresowo kontrolować ciśnienie wody instalacji. Wskazówka manometru kotła musi wskazywać wartość nie niższą niż 0,5 bara. Jeśli ciśnienie jest niższe niż 0,5 bara (dla instalacji zimnej) jest konieczne dopełnienie instalacji do pierwotnego stanu. UWAGA: zamknąć kurek po operacji napełniania. Jeśli ciśnienie dochodzi do wartości 4 bar, zachodzi ryzyko zadziałania zaworu bezpieczeństwa. W przypadku częstego spadku ciśnienia sprawdzić szczelność instalacji i ewentualnie wezwać Autoryzowany serwis Techniczny Immergas, aby usunąć ewentualną nieszczelność. Opróżnienie instalacji. Czynność opróżniania kotła wykonuje się poprzez odkręcenie kurka opróżniania instalacji. Przed przeprowadzeniem tej operacji upewnić się, czy kurek napełniania instalacji jest zamknięty. Ochrona przeciwzamarzaniowa Kocioł jest wyposażony seryjnie w system przeciwzamarzaniowy kotła który powoduje uruchomienie pompy i palnika gdy temperatura wody w instalacji spadnie poniżej 3 C. Funkcja przeciwzamarzaniowa może zadziałać jeżeli kocioł jest sprawny, nie znajduje się w stanie żadnej blokady i jest zasilany elektrycznie. W przypadku długiej nieobecności zaleca się napełnić instalację płynami przeciwzamarzaniowymi. Czyszczenie kotła Czyszczenie obudowy kotła należy wykonywać, używając miękkiej ściereczki i środków neutralnych. Nie należy stosować detergentów ściernych lub w proszku ponieważ mogą one porysować obudowę Sprawdzenie początkowe (wykonuje Autoryzowany Serwis Techniczny Immergas) Przed uruchomieniem kotła należy: - sprawdzić obecności potwierdzeń wykonania instalacji. - Sprawdzić szczelność obiegu gazowego przy kurkach zamkniętych i otwartych, przez 30 minut licznik nie może wskazać żadnego przejścia gazu, - Sprawdzić czy gaz w sieci odpowiada temu do jakiego jest przystosowany kocioł - Sprawdzić prawidłowość podłączenia do sieci elektrycznej, czy została zachowana biegunowość i uziemienie - załączyć kocioł i sprawdzić prawidłowość zapłonu - sprawdzić zawartość CO2 w spalinach przy mocy maksymalnej i minimalnej - sprawdzić czy moc maksymalna, średnia i minimalna gazu i ciśnień są zgodne z tymi wskazanymi w tabelach mocy - sprawdzić prawidłowość zadziałania urządzeń zabezpieczających w przypadku braku gazu i czas zadziałania - sprawdzić czy zestawy kominowe zostały zainstalowane prawidłowo - sprawdzić ciąg istniejący przy pomocy mierników na wyjściu produktów spalania z urządzenia - sprawdzić zadziałanie urządzeń regulacji - sprawdzić szczelność obiegów hydraulicznych - sprawdzić prawidłowość wentylacji w pomieszczeniu w którym znajduje się kocioł W przypadku gdy jedna z powyższych czynności dała wynik negatywny kocioł nie może zostać uruchomiony 26

27 Schemat elektryczny VICTRIX 50 BI - Sonda zasilania B2 - Sonda c.w.u (opcja) B4 - Sonda zewnętrzna (opcja) B5 - Sonda powrotu E1 - Elektroda zapłonu E2 - Elektroda kontroli E4 - Termostat bezpieczeństwa Ml - Pompa kolia M20 - Wentylator M30 - Zawór trójdrożny (opcja) R8 - Rezystor sondy zasobnika c.wu Si - Wyłącznik główny S5 Mikrowyłącznik presostatu instalacji S16 - Wyłącznik LATO (opcja) S20 - Termostat pokojowy ON / OFF (opcia) T10 - transformator niskiego napicia X40 - mostek termostatu pokojowego Y1 - Zawór gazu Zaciski M i O termoregulatora kaskadowego są wykorzystywane w przypadku sterowania kotłami w kaskadzie. Mostek X40 musi zostać usunięty w przypadku podłaczenia termostatu pokojowego. Rezystor R8 musi zostać usunięty w przypadku podłączenia sondy zasobnika. Schemat hydrauliczny VICTRIX 50 27

28 1 - lejek zaworu bezpieczeństwa 16 - studzienka poboru spalin 2 - zawór bezpieczeństwa 4 bar 18 - sonda regulacji zasilania c.o. 3 - kurek opróżniania kotła 19 - sonda regulacji powrotu c.o resostat 20 - termostat przegrzania 5 - kolektor zasilania 21 - elektroda zapłonu 6 - syfon odprowadzenia kondensatu 22 - palnik 7 - zawór gazu 23 - sygnał negatywny Venturiego (P2) 8 - rura poboru powietrza 24 - sygnał pozytywny Venturiego (P1) 9 - wentylator powietrza 25 - zwężka Venturiego 10 - dysza gazu 26 - odpowietrznik automatyczny 11 - elektroda kontroli 27 - pompa kotła 12 - pokrywa modułu kondensacyjnego M- zasilanie instalacji 13 - moduł kondensacyjny SC - odprowadzenie kondensatu 14 - czopuch G - gaz 15 - studzienka poboru powietrza R - powrót instalacji 28

29 Parametry pracy urządzenia W poniższej tabeli zostały umieszczone parametry pracy kotła przy ustawieniu fabrycznym. W celu zmiany ustawionych parametrów należy wezwać Autoryzowany Serwis Techniczny, który jest upoważniony do modyfikacji po wprowadzeniu odpowiedniego kodu. W celu wprowadzenia kodu należy: nacisnąć przyciski MODE i STEP jednocześnie przez 2 sekundy. Na wyświetlaczu pojawi się napis CODE i następnie na dwóch ostatnich cyfrach numer przypadkowy. - zmienić wartość przyciskami + i - aż do osiągnięcia kodu właściwego - nacisnąć przycisk STORE w celu zatwierdzenia USTAWIENIA MOŻLIWE DLA SERWISANTA I UŻYTKOWNIKA Parametr Opis Wartość dolna Wartość górna Wartość ustawiona fabrycznie 1 Wartość ustawiana dla c.w.u. 20 C 70 C 20 C 2 Tryb działania c.w.u. 3 Tryb działania c.o. 0 = wykluczony 1 = aktywny 2 = wykluczony + ciągła pompa 3 = aktywny + ciągła pompa 0 = wykluczony 1 = aktywny 2 = wykluczony + ciągła pompa 3 = aktywny + ciągła pompa 4 Temperatura maksymalna zasilania 20 C 90 C 85 C 0 1 Ustawienia serwisowe (po wprowadzeniu kodu) 10 Temperatura minimalna zasilania 15 C 60 C 20 C 11 Minimalna temperatura zewnętrzna poniżej której kocioł pracuje z maksymalną -30 C 10 C -5 C temperaturą (określoną parametrem 4) 12 Maksymalna temperatura zewnętrzna, powyżej której kocioł pracuje na z 15 C 25 C 20 C minimalną temperaturą (określoną parametrem 10) 13 Temperatura przeciwzamarzaniowa -30 C 10 C 5 C 14 Korekta odczytu sondy zewnętrznej -5 C 5 C 0 C 15 NIE AKTYWNA 16 NIE AKTYWNA 17 NIE AKTYWNA 18 Wartość minimalna nastawy 0=off temperatury 1 C 60 C 0 C 19 Czas zwiększania żądanej temperatury o ΔT=10 C w 0=brak booster trakcie pracy na c.o. z sondą 1 min 30 min 0 min zewnętrzną (booster) Wartość obniżenia żądanej 20 temperatury wody w kotle przy braku żądania pracy na c.o. w tempie 1 C/min 0 C 80 C 0 C 29

30 21 Nadwyżka temperatury wody w kotle w stosunku do żądanej temperatury c.w.u. przy pracy na c.w.u. Maksymalna liczba obrotów wentylatora dla c.o. (x100) 0 C 30 C 15 C Metan = 55 LPG = nie zmieniać 24 Maksymalna liczba obrotów Metan = wentylatora dla c.w.u. (x100) LPG = nie zmieniać 26 Minimalna liczba obrotów Metan = wentylatora dla c.o. (x100) LPG = nie zmieniać 28 Prędkość obrotowa Metan = 23 wentylatora w fazie zapłonu LPG = 25 (x100) 29 Prędkość obrotowa wentylatora w fazie stabilizacji (x100) Faza stabilizacji Regulacja czasowa palnika przy pracy na c.o. 0 min 15 min 2 min 32 Czas wybiegu pompy na 0=10s zakończenie cyklu c.o. 1 min 99 min 3 min 33 Czas wybiegu na zakończenie cyklu c.w.u (x10 sek.) 0 s 300 s 60 s 34 Histereza modulacji palnika przy trybie c.o. - załączenie 0 C 20 C 0 C 35 Histereza modulacji palnika przy trybie c.o. - wyłączenie 0 C 10 C 5 C 36 Histereza modulacji palnika przy trybie c.w.u. - załączenie -5 C 30 C 0 C 37 Histereza modulacji palnika przy trybie c.w.u. - wyłączenie 0 C 30 C 5 C 38 Histereza załączenia palnika w trybie c.w.u 0 C 30 C 5 C 39 Histereza wyłączenia palnika w trybie c.w.u -5 C 30 C 0 C 40 Temporyzacja c.o. (x10 sek.) 0 30 (300 sek.) Temporyzacja c.w.u. (x10 sek.) 0 30 (300 sek.) 0 42 Temporyzacja przy przejściu z 0 - przejście przy pracującym palniku działania w trybie c.w.u na 30 - wyłączenie palnika na 10 sek. tryb c.o. (x10 sek.) 0 43 Maksymalny czas priorytetu c.w.u. 44 NIE AKTYWNA 45 Typ kontroli dla instalacji c.o. 0 min 120 min 0 min 00 - bez potencjałowy sygnał termostatyczny 01- sonda zewnętrz 02- sterowanie moc y sygnałem 0-10V 03- sterowanie temperatury sygnałem 00 30

31 0-10V 46 Typ instalacji c.w.u 00 - przepływowy z sondą 01 - przepływowy bez sondy 02 - zasobnik z sondą zasobnik bez sondy 47 Manualna prędkość wentylatora -1% = OFF 100% -1% 48 NIE AKTYWNA 49 NIE AKTYWNA 50 NIE AKTYWNA 51 NIE AKTYWNA 52 NIE AKTYWNA Przerywany cykl pracy X0 = wyłączony palnika na c.o. X1 = załączony 0X nie zmieniać 53 0x = c.o.: normalna praca pompy pierwszej cyfry Tryb pracy pompy c.w.u.: normalna praca pompy nie zmieniać 55 Stałe utrzymanie temperatury wody w kotle 0 = wyłączone 80 C 0 C 56 Aktywacja regulacji czasowej 0 1 palnika (tylko dla c.o.) (dla c.o. i c.w.u.) 0 57 NIE AKTYWNA Ewentualne usterki i ich przyczyny Uwaga: Konserwacja kotła winna być wykonywana przez Serwis techniczny IMMERGAS. - CZUĆ ZAPACH GAZU: -Jest to spowodowane nieszczelnością rur doprowadzających gaz. Zamknąć kurek umieszczony na rurze dopływowej do kotła.należy zlecić sprawdzenie szczelności obwodu doprowadzania gazu. - NIEREGULARNE SPALANIE I WYSTĘPOWANIE HAŁASU - Może być spowodowane przez: zabrudzony palnik, przewody powietrzno -spalinowe są źle zainstalowane, parametry spalania niewłaściwe Należy zlecić czyszczenia palnika, sprawdzić prawidłowość zainstalowania przewodów spalinowo - powietrznych, sprawdzić regulację kotła i czy ilość CO2 w spalinach jest właściwa HAŁAS Z POWODU OBECNOŚCI POWIETRZA W INSTALACJI - Sprawdzić otwarcie kapturka na zaworze odpowietrzającym. Sprawdzić czy ciśnienie w instalacji i naczyniu ekspansyjnym mieści się w ustalonych zakresach. SYFON ZANIECZYSZCZONY - Może być spowodowane przez osadzanie się nieczystości oraz produktów spalania w jego wnętrzu. Sprawdzić za pomocą korka odprowadzającego kondensat WYMIENNIK ZANIECZYSZCZONY -Może być to konsekwencją zanieczyszczenia syfonu. Sprawdzić czy syfon nie jest wypełniony osadami uniemożliwiającymi przejście kondensatu. Uwaga: W przypadku interwencji serwisu lub konserwacji kotła które wymagają zamknięcia jednego lub kurków odcinających instalację, kocioł należy wyłączyć. Transformacja kotła w przypadku zmiany gazu. Jeśli trzeba wykonać transformacją kotła na inny gaz niż ten który opisany jest na tabliczce znamionowej, konieczne jest zamówienie zestawu do transformacji, który pozwala na szybkie przystosowanie kotła. Transformacja kotła na inny rodzaj gazu musi być wykonana przez Autoryzowanego Serwisanta Technicznego Immergas). 31

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T R Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika Charakterystyka ogólna LAURA 20/20: Kocioł dwufunkcyjny tj. C.O. i C.W.U. przepływowy. Spalanie odbywa

Bardziej szczegółowo

LAURA 20 LAURA 20 F LAURA 20 A LAURA 20 AF. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika

LAURA 20 LAURA 20 F LAURA 20 A LAURA 20 AF. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika LAURA 20 LAURA 20 F LAURA 20 A LAURA 20 AF R Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika Charakterystyka ogólna LAURA 20: Kocioł jednofunkcyjny. Spalanie odbywa się w otwartej komorze spalania

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Działu Badań i Rozwoju. Mauro Guareschi. Szanowny Kliencie

Dyrektor Działu Badań i Rozwoju. Mauro Guareschi. Szanowny Kliencie Szanowny Kliencie Gratulujemy dokonania wyboru wysokiej jakości produktu firmy IMMERGAS, który zapewni długotrwałe użytkowanie i bezpieczeństwo. Jako Klienci firmy IMMERGAS możecie Państwo zawierzyć wykwalifikowanemu

Bardziej szczegółowo

KOCIOŁ GRZEWCZY GAZOWY KONDENSACYJNY WISZĄCY. VICTRIX 50 Wersja 1.0 INSTRUKCJA OBSŁUGI DO NUMERU FABRYCZNEGO IMMERGAS Eko-Anwa 1

KOCIOŁ GRZEWCZY GAZOWY KONDENSACYJNY WISZĄCY. VICTRIX 50 Wersja 1.0 INSTRUKCJA OBSŁUGI DO NUMERU FABRYCZNEGO IMMERGAS Eko-Anwa 1 KOCIOŁ GRZEWCZY GAZOWY KONDENSACYJNY WISZĄCY VICTRIX 50 Wersja 1.0 DO NUMERU FABRYCZNEGO 2273238 INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 2 Szanowny Kliencie, Gratulujemy dokonania wyboru wysokiej jakości produktu firmy IMMERGAS,

Bardziej szczegółowo

KOCIOŁ VICTRIX 50 KOCIOŁ KONDENSACYJNY, JEDNOFUNKCYJNY O DUŻEJ MOCY

KOCIOŁ VICTRIX 50 KOCIOŁ KONDENSACYJNY, JEDNOFUNKCYJNY O DUŻEJ MOCY KOCIOŁ VICTRIX 50 KOCIOŁ KONDENSACYJNY, JEDNOFUNKCYJNY O DUŻEJ MOCY wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej INOX, palnik PRE-MIX sterowanie cyfrowe, zapłon elektroniczny płynna elektroniczna modulacja mocy

Bardziej szczegółowo

VICTRIX SUPERIOR TOP 32 X

VICTRIX SUPERIOR TOP 32 X VICTRIX SUPERIOR TOP 32 X W ramach nowej linii kotłów Victrix Superior TOP Iergas proponuje również kocioł jednofunkcyjny do współpracy z zasobnikiem wolnostojącym. Zestawy Victrix Superior TOP PLUS stworzone

Bardziej szczegółowo

Kotły Nike / Eolo Star 24 3 E są przystosowane do pracy z następującymi rodzajami gazów: E (GZ-50), Lw(GZ- 41,5), Ls(GZ-35) i propan techniczny P.

Kotły Nike / Eolo Star 24 3 E są przystosowane do pracy z następującymi rodzajami gazów: E (GZ-50), Lw(GZ- 41,5), Ls(GZ-35) i propan techniczny P. EOLO STAR 24 3 E Nike Star 24 3 E i Eolo Star 24 3 E to nowe wersje wzornicze popularnych kotłów gazowych serii STAR 23 kw. Wyposażone są w mikroprocesorowy system sterowania i regulacji pozwalający na

Bardziej szczegółowo

Wszystkie rozwiązanie techniczne jakie znalazły zastosowanie w Avio kw zostały wykorzystane również w tej grupie urządzeń.

Wszystkie rozwiązanie techniczne jakie znalazły zastosowanie w Avio kw zostały wykorzystane również w tej grupie urządzeń. ZEUS 24 kw W ciągu ponad czterdziestoletniej produkcji gazowych kotłów grzewczych Immergas za cel nadrzędny stawiał sobie zapewnienie komfortu ciepłej wody użytkowej. Nie zapomnieliśmy o tym i w tym przypadku.

Bardziej szczegółowo

LAURA 30/30, LAURA 30/30 F LAURA 30 A, LAURA 30 AF

LAURA 30/30, LAURA 30/30 F LAURA 30 A, LAURA 30 AF LAURA 30/30, LAURA 30/30 F LAURA 30 A, LAURA 30 AF R PL Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi i konserwacji dla Użytkownika LAURA 30/30 LAURA 30 A LAURA 30/30 F LAURA 30 AF Charakterystyka ogólna Laura

Bardziej szczegółowo

VICTRIX ZEUS SUPERIOR 26 kw

VICTRIX ZEUS SUPERIOR 26 kw VICTRIX ZEUS SUPERIOR 26 kw Prezentując najnowszy model gazowego wiszącego kotła kondensacyjnego Zeus Victrix Superior kw Immergas po raz kolejny wyznacza nowe standardy dla kotłów wiszących. To początek

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Gazowy kocioł grzewczy Logano GE434 / Logano plus GB /2000 PL Instrukcja dla użytkownika

Instrukcja obsługi. Gazowy kocioł grzewczy Logano GE434 / Logano plus GB /2000 PL Instrukcja dla użytkownika 6301 0212 05/2000 PL Instrukcja dla użytkownika Instrukcja obsługi Gazowy kocioł grzewczy Logano GE434 / Logano plus GB434 Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi Wstęp Szanowny Kliencie! Gazowe

Bardziej szczegółowo

VICTORIA 20, VICTORIA 20/20, VICTORIA 20/20 F. Kotły gazowe wiszące Instrukcja obsługi, czyszczenia i konserwacji dla UŻYTKOWNIKA

VICTORIA 20, VICTORIA 20/20, VICTORIA 20/20 F. Kotły gazowe wiszące Instrukcja obsługi, czyszczenia i konserwacji dla UŻYTKOWNIKA VICTORIA 20, VICTORIA 20/20, VICTORIA 20/20 F R PL Kotły gazowe wiszące Instrukcja obsługi, czyszczenia i konserwacji dla UŻYTKOWNIKA 1 PL Charakterystyka ogólna Victoria 20: Kocioł do Centralnego Ogrzewania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu. Orurowanie kaskady kotłów Logano plus GB312 (instalacja dwukotłowa) /2005 PL Dla firmy instalacyjnej

Instrukcja montażu. Orurowanie kaskady kotłów Logano plus GB312 (instalacja dwukotłowa) /2005 PL Dla firmy instalacyjnej 6304 3566 /2005 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja montażu Orurowanie kaskady kotłów Logano plus GB32 (instalacja dwukotłowa) Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu! Spis treści Ustawienie.................................................

Bardziej szczegółowo

7 747 006 528 08/2006 PL

7 747 006 528 08/2006 PL 7 747 006 528 08/2006 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja montażu Orurowanie kaskady kotłów Logano plus GB32 (instalacja dwukotłowa) Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu! Spis treści Ustawienie.................................................

Bardziej szczegółowo

HERCULES CONDENSING 26 2 E

HERCULES CONDENSING 26 2 E HERCULES CONDENSING 26 2 E Z przesłaniem spełniania potrzeb naszych Klientów narodziła się seria kondensacyjnych kotłów stojących z wbudowanym zasobnikiem, noszących nazwę antycznego bohatera. Nowa linia

Bardziej szczegółowo

KARTA GWARANCYJNA NR... Kotła grzewczego Immergas: WZÓR DANE UŻYTKOWNIKA / MIEJSCE INSTALACJI WARUNKI GWARANCJI

KARTA GWARANCYJNA NR... Kotła grzewczego Immergas: WZÓR DANE UŻYTKOWNIKA / MIEJSCE INSTALACJI WARUNKI GWARANCJI IMMERGAS POLSKA Sp. z o.o. 93-231 Łódź, ul. Dostawcza 3a tel. 42 649 36 00 fax 42 649 36 01 KARTA GWARANCYJNA NR... Kotła grzewczego Immergas: Typ kotła... Nr fabryczny DANE UŻYTKOWNIKA / MIEJSCE INSTALACJI.

Bardziej szczegółowo

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA Kurtyny powietrzne Niniejsza instrukcja użytkowania zawiera istotne informacje oraz instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. Przed uruchomieniem należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i użytkować

Bardziej szczegółowo

modulacja od 3 do 26 kw największy zakres wśród kotłów dostępnych na rynku;

modulacja od 3 do 26 kw największy zakres wśród kotłów dostępnych na rynku; VICTRIX ZEUS 26 1 I Victrix Zeus 26 to jedyny kocioł zapewniający najwyższy komfort użytkowania przy mnimalnych kosztach inwestycyjnych. Z powodzeniem zadowoli użytkowników mieszkań i małych domów, którzy

Bardziej szczegółowo

MINI NIKE 24 3 E JAKOŚĆ CIEPŁA

MINI NIKE 24 3 E JAKOŚĆ CIEPŁA MINI NIKE 24 3 E JAKOŚĆ CIEPŁA Immergas, wiodący producent nowoczesnych systemów grzewczych przedstawia nową odsłonę kotłów wiszących popularnej serii Mini. W jej skład wchodzą modele z zamkniętą i otwartą

Bardziej szczegółowo

URZĄDZENIA GRZEWCZE marki

URZĄDZENIA GRZEWCZE marki PRZYJAZNE ŚRODOWISKO POPRZEZ OSZCZĘDZANIE ENERGII. stosując www.ariston.com www.aristonkondensacja.pl URZĄDZENIA GRZEWCZE marki KOTŁY KONDENSACYJNE POMPY CIEPŁA SOLARY MIEJSCE MONTAŻU 2 3 ZGODNIE Z PN

Bardziej szczegółowo

THEMACLASSIC - THEMACLASSIC C - THEMACLASSIC F. 1 - Płytka elektroniczna III. - Podłączenie zasobnika do kotłów jednofunkcyjnych - AS

THEMACLASSIC - THEMACLASSIC C - THEMACLASSIC F. 1 - Płytka elektroniczna III. - Podłączenie zasobnika do kotłów jednofunkcyjnych - AS THEMACLASSIC I - THEMACLASSIC C 1 - Płytka elektroniczna Rechercher II - THEMACLASSIC F 1 - Płytka elektroniczna III III - Podłączenie zasobnika do kotłów jednofunkcyjnych - AS - THEMACLASSIC C i F 1 -

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRZYNKA STEROWNICZA NAGRZEWNICY POWIETRZA I KURTYNY POWIETRZNEJ AIRCOM 4

INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRZYNKA STEROWNICZA NAGRZEWNICY POWIETRZA I KURTYNY POWIETRZNEJ AIRCOM 4 INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRZYNKA STEROWNICZA NAGRZEWNICY POWIETRZA I KURTYNY POWIETRZNEJ AIRCOM 4 Wymiary: szerokość = 147 mm, wysokość = 71 mm głębokość = 28 mm Opis: Ekran wyświetla bądź to ustawioną skorygowaną

Bardziej szczegółowo

VICTRIX X 12 2I VICTRIX X 24 2I KOCIOŁ KONDENSACYJNY WISZĄCY JEDNOFUNKCYJNY Z MOŻLIWO CIĄ PODŁĄCZENIA ZASOBNIKA C.W.U.

VICTRIX X 12 2I VICTRIX X 24 2I KOCIOŁ KONDENSACYJNY WISZĄCY JEDNOFUNKCYJNY Z MOŻLIWO CIĄ PODŁĄCZENIA ZASOBNIKA C.W.U. Panel sterujący KARTA SERWISOWA VICTRIX X 12 2I VICTRIX X 24 2I KOCIOŁ KONDENSACYJNY WISZĄCY JEDNOFUNKCYJNY Z MOŻLIWO CIĄ PODŁĄCZENIA ZASOBNIKA C.W.U. Opis: 1 wyświetlacz stanu pracy kotła 2 przełącznik

Bardziej szczegółowo

Poradnik instalatora VITOPEND 100-W

Poradnik instalatora VITOPEND 100-W Poradnik instalatora Vitopend 100-W, typ 10,7 do 24,8 kw i 13,2 do 31,0 kw Gazowy kocioł wiszący jednoi dwufunkcyjny z zamknietą komorą spalania Wersja na gaz ziemny i płynny VITOPEND 100-W Poradnik Instalatora

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U. INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 1. Opis panelu przedniego 3 1 2 7 4 5 6 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami Opis stanu pracy Nadmuch Pompa C.O.

Bardziej szczegółowo

Kotły z zamkniętą komorą spalania. Rozwiązania instalacji spalinowych. Piotr Cembala Stowarzyszenie Kominy Polskie

Kotły z zamkniętą komorą spalania. Rozwiązania instalacji spalinowych. Piotr Cembala Stowarzyszenie Kominy Polskie Kotły z zamkniętą komorą spalania. Rozwiązania instalacji spalinowych Piotr Cembala Stowarzyszenie Kominy Polskie Dwufunkcyjny kocioł z zamkniętą komorą spalania i zasobnikiem ciepła 1-dopływ powietrza,

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna eksploatacja kotła gazowego

Bezpieczna eksploatacja kotła gazowego Bezpieczna eksploatacja kotła gazowego moc pozytywnej energii Przygotowanie do montażu Troska o bezpieczeństwo i właściwe działanie urządzeń grzewczych, a w tym wypadku kotła gazowego, zaczyna się już

Bardziej szczegółowo

KARTA GWARANCYJNA NR... WZÓR. Kondensacyjnego kotła grzewczego Immergas: DANE UŻYTKOWNIKA / MIEJSCE INSTALACJI WARUNKI GWARANCJI

KARTA GWARANCYJNA NR... WZÓR. Kondensacyjnego kotła grzewczego Immergas: DANE UŻYTKOWNIKA / MIEJSCE INSTALACJI WARUNKI GWARANCJI IMMERGAS POLSKA Sp. z o.o. 93-231 Łódź, ul. Dostawcza 3a tel. 42 649 36 00 fax 42 649 36 01 KARTA GWARANCYJNA NR... Kondensacyjnego kotła grzewczego Immergas: Typ kotła... Nr fabryczny DANE UŻYTKOWNIKA

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. SP-1 INSTRUKCJA OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA 1. Opis panelu przedniego Instrukcja obsługi SP-1 3 3 2 6 7 1 5 4 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami

Bardziej szczegółowo

KV 90-1 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI OKAPU KUCHENNEGO

KV 90-1 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI OKAPU KUCHENNEGO SPIS TREŚCI: STRONY: 1. REKOMENDACJE I ZALECENIA 3-4 2. UŻYTKOWANIE 4 3. KONSERWACJA 4 5 4. ELEKTRYCZNE 5 5. SYSTEMY DZIAŁANIA 5 6. RYSUNKI TECHNICZNE 6-7 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI OKAPU KUCHENNEGO

Bardziej szczegółowo

6. Schematy technologiczne kotłowni

6. Schematy technologiczne kotłowni 6. Schematy technologiczne kotłowni Zaprezentowane schematy kotłowni mają na celu przedstawienie szerokiej gamy rozwiązań systemów grzewczych na bazie urządzeń firmy De Dietrich. Dotyczą one zarówno kotłów

Bardziej szczegółowo

KOCIOŁ KONDENSACYJNY WISZĄCY DWUFUNKCYJNY

KOCIOŁ KONDENSACYJNY WISZĄCY DWUFUNKCYJNY KARTA SERWISOWA VICTRIX 26 2I KOCIOŁ KONDENSACYJNY WISZĄCY DWUFUNKCYJNY Zdejmowanie obudowy - zdemontować dolną plastikową kratkę ochronną (1) odkręcając dwie śruby (2) znajdujące się u dołu, po bokach;

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI COLLIER ISLAND (PL )

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI COLLIER ISLAND (PL ) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI COLLIER ISLAND (PL 04308355) 2 3 4 5 6 Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora. Podczas prac instalacyjnych i konserwacyjnych

Bardziej szczegółowo

Kotły kondensacyjne CIAO GREEN QUADRA GREEN CIAO GREEN. Klasa energetyczna. Dodatkowe akcesoria - 3 -

Kotły kondensacyjne CIAO GREEN QUADRA GREEN CIAO GREEN. Klasa energetyczna. Dodatkowe akcesoria - 3 - CIAO GREEN Klasa energetyczna Dodatkowe akcesoria - 3 - T.B.T. SPRAWDZANIE WARTOŚCI NASTAW 1. Włączyć kocioł w funkcję ZIMA 2. Pokrętła wyboru temp. ustawić na max. 3. Na module nacisnąć SW 1 4. Na wyświetlaczu,

Bardziej szczegółowo

Szanowny Kliencie, Uwagi ogólne

Szanowny Kliencie, Uwagi ogólne Szanowny Kliencie, Gratulujemy dokonania wyboru wysokiej jakości produktu firmy Immergas który zapewni długotrwałe użytkowanie i bezpieczeństwo. Jako Klienci firmy IMMERGAS możecie Państwo zawierzyć wykwalifikowanemu

Bardziej szczegółowo

IMMERGAS POLSKA Sp. z o.o Łódź, ul. Wróblewskiego 18 tel. (042) , fax (042)

IMMERGAS POLSKA Sp. z o.o Łódź, ul. Wróblewskiego 18 tel. (042) , fax (042) IMMERGAS POLSKA Sp. z o.o. 93-578 Łódź, ul. Wróblewskiego 18 tel. (042) 684 52 74, fax (042) 683 32 85 www.immergas.com.pl, immergas@immergas.com.pl Nowoczesny Funkcjonalny Oszczędny Kondensacyjne kotły

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi GRZEJNIK ELEKTRYCZNY EWH-2000W V_1_00

Instrukcja obsługi GRZEJNIK ELEKTRYCZNY EWH-2000W V_1_00 Instrukcja obsługi GRZEJNIK ELEKTRYCZNY EWH-2000W V_1_00 02 Instrukcja obsługi - grzejnik elektryczny EWH-2000W 1 OPIS SYMBOLI Produkt jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami zawartymi w dyrektywach Unii

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Elektroniczny regulator pomieszczenia MILUX

Instrukcja obsługi. Elektroniczny regulator pomieszczenia MILUX Instrukcja obsługi Elektroniczny regulator pomieszczenia MILUX 1 7795 01 Informacje ogólne: Milux jest regulatorem termostatycznym z programem czasowym z wyświetlaczem. Termostat programowalny służy regulacji

Bardziej szczegółowo

/2000 PL Dla firmy instalacyjnej. Instrukcja montażu

/2000 PL Dla firmy instalacyjnej. Instrukcja montażu 300 9059 10/2000 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja montażu Zespół przyłączeniowy do instalacji sanitarnej S-Flex do HT0/HT110, H0/H110 i S120 Logamax plus GB122 i Logamax U112/U114/U122/U124 Przeczytać

Bardziej szczegółowo

Euroster 506 instrukcja obsługi EUROSTER 506

Euroster 506 instrukcja obsługi EUROSTER 506 1 EUROSTER 506 1.WPROWADZENIE Regulator Euroster 506 przeznaczony jest do sterowania systemami ogrzewania podłogowego elektrycznego, wodnego oraz do ogrzewania gazowego i olejowego. W zależności od sterowanego

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 1. Opis panelu przedniego 6 1 2 7 3 5 4 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Kontrolki sygnalizacyjne.

Bardziej szczegółowo

ENERGY 24E ENERGY 24CE ENERGY 24CTE ENERGY 24TE INSTRUKCJA OBSŁUGI

ENERGY 24E ENERGY 24CE ENERGY 24CTE ENERGY 24TE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA OBSŁUGI ENERGY 24E ENERGY 24CE ENERGY 24CTE ENERGY 24TE Kocioł BRÖTJE jest oznaczony symbolem CE i jest zgodny z podstawowymi wymaganiami następujących dyrektyw: - Dyrektywa dotycząca gazu 90/396/UE

Bardziej szczegółowo

KOCIOŁ GAZOWY WISZĄCY

KOCIOŁ GAZOWY WISZĄCY VEGA PLUS 24 AIM, 24 AIFM, 28 AIM, 28 AIFM KOCIOŁ GAZOWY WISZĄCY 0609_0501 PL Szanowni Klienci, Uważamy, że Państwa nowy kocioł spełni wszystkie Wasze wymagania. Zakup produktu ROCA gwarantuje spełnienie

Bardziej szczegółowo

gen Wersja 2.16, ważny do ukazania się następnej wersji

gen Wersja 2.16, ważny do ukazania się następnej wersji gen CENNIK Wersja 2.16, ważny do ukazania się następnej wersji KOTŁY KONDENSACYJNE Nazwa wyrobu Nr Moc [kw] Thermagen Solo 18 TH04-0011 5,4-17,8 Thermagen Solo 24 TH04-0012 6,9-22,8 Thermagen Solo 30 TH04-0013

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu. System szybkiego montażu obiegów grzewczych KAS 1 Logano G /2005 PL Dla firmy instalacyjnej

Instrukcja montażu. System szybkiego montażu obiegów grzewczych KAS 1 Logano G /2005 PL Dla firmy instalacyjnej 604 2972 02/2005 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja montażu System szybkiego montażu obiegów grzewczych KAS 1 Logano G225 Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu! Pojemność 1 Wskazówki.................................................

Bardziej szczegółowo

5.1 PRZEGLĄD URZĄDZEŃ - KOTŁY KONDENSACYJNE

5.1 PRZEGLĄD URZĄDZEŃ - KOTŁY KONDENSACYJNE 5.1 PRZEGLĄD URZĄDZEŃ - KOTŁY KONDENSACYJNE PRZEGLĄD URZĄDZEŃ www.immergas.com.pl VICTRIX 26 2 I v.2011 Dwufunkcyjny wiszący przepływowy kocioł kondensacyjny sterowanie cyfrowe, zapłon elektroniczny płynna

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. v_1_01

Instrukcja obsługi. v_1_01 Instrukcja obsługi v 0 02 Instrukcja obsługi - grzejnik elektryczny EWR-2000W OPIS SYMBOLI Produkt jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami zawartymi w dyrektywach Unii Europejskiej. UWAGA! Zabrania się

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. SP-5 INSTRUKCJA OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA 1. Opis panelu przedniego Instrukcja obsługi SP-5 3 6 1 2 7 3 5 4 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami

Bardziej szczegółowo

DWUFUNKCYJNY NIEKONDENSACYJNY

DWUFUNKCYJNY NIEKONDENSACYJNY DWUFUNKCYJNY NIEKONDENSACYJNY Memo SEMIA C 24 SEMIA F 21 AM45 2 Schemat elektryczny SEMIA C : P EA EI LED 1, 2, 3 ON / OFF R2 TA SW Db NTC2 Pompa Elektrody zapłonu Elektroda wykrywania płomienia Kontrolki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi

Instrukcja montażu i obsługi Instrukcja montażu i obsługi Regulacja R11/RT Regulacja R11-SB/RT ComfortLine FunctionLine Spis treści Spis treści...strona Normy/przepisy...3 Montaż...4 Połaczenie elektr./regulator temp. kotła...5 Widok

Bardziej szczegółowo

cennik Suplement Nowości produktowe

cennik Suplement Nowości produktowe cennik Suplement Nowości produktowe 09.2017 Immergas Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian. Faktyczny wygląd produktu może odbiegać od przedstawionego na zdjęciach. Warunki podane

Bardziej szczegółowo

Logamax U022-24K Logamax U024-24K

Logamax U022-24K Logamax U024-24K 2061 1746 05/2004 PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi Logamax U022-24K Logamax U024-24K 6 720 610 716-00.1O Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi! Spis treści Spis treści Wskazówki dotyczące

Bardziej szczegółowo

Katalog Ferroli 2014/1

Katalog Ferroli 2014/1 Katalog Ferroli 204/ Gazowy kocioł dwufunkcyjny NOWOŚĆ! DOMINA N - dwufunkcyjny gazowy kocioł wiszący - płynna modulacja mocy dla c.o. i c.w.u. - palnik atmosferyczny ze stali nierdzewnej zapewniający

Bardziej szczegółowo

Használati, szerelési és beüzemelési útmutató

Használati, szerelési és beüzemelési útmutató Használati, szerelési és beüzemelési útmutató 336 Instrukcja instalacji Szerelési és üzemeltetési útmutató Pompa do napełniania i odpowietrzania instalacji solarnej Töltőszivattyú PL Instrukcja instalacji

Bardziej szczegółowo

VIESMANN. Instrukcja montażu. Zestaw uzupełniający mieszacza. Wskazówki bezpieczeństwa. dla wykwalifikowanego personelu

VIESMANN. Instrukcja montażu. Zestaw uzupełniający mieszacza. Wskazówki bezpieczeństwa. dla wykwalifikowanego personelu Instrukcja montażu dla wykwalifikowanego personelu VIESMANN Zestaw uzupełniający mieszacza Open Therm do kotła Vitodens 100-W i 111-W Wskazówki bezpieczeństwa Prosimy o dokładne przestrzeganie wskazówek

Bardziej szczegółowo

DODATEK DO CENNIKA URZĄDZEŃ SAUNIER DUVAL 2015

DODATEK DO CENNIKA URZĄDZEŃ SAUNIER DUVAL 2015 DODATEK DO CENNIKA URZĄDZEŃ SAUNIER DUVAL 2015 Ważny od 15.10.2015 Ceny brutto z uwzględnieniem stawki VAT 23% Warunki podane w tym cenniku nie stanowią ofert w rozumieniu Kodeksu Cywilnego 1 Gazowe kondensacyjne

Bardziej szczegółowo

ZEUS 20/27 VICTRIX INSTRUKCJA OBS UGI

ZEUS 20/27 VICTRIX INSTRUKCJA OBS UGI KOCIO GRZEWCZY GAZOWY KONDENSACYJNY DWUFUNKCYJNY WISZ CY Z ZAMKNIÊT KOMOR SPALANIA ZEUS 20/27 VICTRIX INSTRUKCJA OBS UGI Szanowny Kliencie Gratulujemy dokonania wyboru wysokiej jakości produktu firmy

Bardziej szczegółowo

Sprawdź warunki, które spowodowały zbyt wysoką temperaturę lub otwarcie termostatu granicznego

Sprawdź warunki, które spowodowały zbyt wysoką temperaturę lub otwarcie termostatu granicznego Kody Opis usterki KODY ESYS Rozwiązanie E 01 Brak zapłonu 1. Sprawdź podłączenie przewodu gazowego Brak obecności płomienia po 5 próbach zapłonu. 2. Sprawdź podłączenie przewody zapłonowego 3. Sprawdź

Bardziej szczegółowo

ZEWNĘTRZNY PANEL STERUJĄCY SP100 INSTRUKCJA OBSŁUGI

ZEWNĘTRZNY PANEL STERUJĄCY SP100 INSTRUKCJA OBSŁUGI ZEWNĘTRZNY PANEL STERUJĄCY SP100 INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 1. Opis Widok panelu przedniego wraz z zaznaczonymi funkcjami: 1 5 2 3 4 1. Wyświetlacz 2. Przycisk edycji/wyjścia wyświetlanych parametrów. 3. Przycisk

Bardziej szczegółowo

IRYD MZ pid fuzyy logic

IRYD MZ pid fuzyy logic IRYD MZ pid fuzyy logic IRYD MZ pid fuzyy logic jest regulatorem przeznaczonym do kontroli pracy kotła CO z podajnikiem ślimakowym lub tłokowym (z czujnikiem położenia podajnika). Regulator steruje rozbudowaną

Bardziej szczegółowo

Informacje dla instalatora

Informacje dla instalatora 96-00 Skierniewice tel/fax 46 892 4 Szanowny nabywco: Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi oraz warunkami gwarancji i eksploatacji. Producent

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAśU I UśYTKOWANIA POJEMNOŚCIOWE PODGRZEWACZE WODY BSV

INSTRUKCJA MONTAśU I UśYTKOWANIA POJEMNOŚCIOWE PODGRZEWACZE WODY BSV INSTRUKCJA MONTAśU I UśYTKOWANIA POJEMNOŚCIOWE PODGRZEWACZE WODY BSV IZOLACJA Materiał: pianka poliuretanowa - Grubość: 50mm dla modeli 150-500l, 70mm dla modeli 800-1000l - Gęstość 40kg/m³ Płaszcz: skay

Bardziej szczegółowo

NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA (400V) Instrukcja obsługi

NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA (400V) Instrukcja obsługi NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA (400V) Instrukcja obsługi EL 9/ 15 / 22 Przed pierwszym uruchomieniem należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi. Instrukcja powinna znajdować się w bezpiecznym, łatwo dostępnym

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI RIMINI, JESOLO (PL )

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI RIMINI, JESOLO (PL ) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI RIMINI, JESOLO (PL 04307183) OPIS Okap może działać jako pochłaniacz lub wyciąg. W trybie pochłaniacza (rys. 1) powietrze jest zasysane przez okap, tłuszcze zostają wchłonięte

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła do c.w.u. Supraeco W. Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270. Junkers

Pompa ciepła do c.w.u. Supraeco W. Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270. Junkers Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270 1 Junkers Informacje ogólne: podgrzewacz pojemnościowy 270 litrów temperatury pracy: +5 C/+35 C COP = 3,5* maksymalna moc grzewcza PC: 2 kw

Bardziej szczegółowo

szacht mat oszczędzasz czas i pieniądze

szacht mat oszczędzasz czas i pieniądze PAKIET SZACHT-MAT 3318086 3318031 Kolejne ułatwienie instalacyjne Ariston, pakiet kominowy SZACHT-MAT do odprowadzania spalin z kotła kondensacyjnego w szacht. Korzystając ze schematu obok dobierz odpowiednią

Bardziej szczegółowo

CIAO S Wiszące kotły standardowe

CIAO S Wiszące kotły standardowe Wiszące kotły standardowe Katalog produktów SPRAWNOŚĆ wg dyrektywy 92/42/CEE MODELE: CIAO S 20 C.S.I. kocioł dwufunkcyjny z zamkniętą komorą spalania CIAO S 24 C.S.I. kocioł dwufunkcyjny z zamkniętą komorą

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-1 UNIWERSALNY MODUŁ STERUJĄCY. Wersja 9227

INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-1 UNIWERSALNY MODUŁ STERUJĄCY. Wersja 9227 INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-1 UNIWERSALNY MODUŁ STERUJĄCY Wersja 9227 Spis treści. Wstęp... 3 Obsługa... 3 Ustawianie parametrów... 4 Tabela 1. Zakres regulacji parametrów modułu UMS-1... 4 Temperatura wody

Bardziej szczegółowo

VICTRIX 26 2 I. Seria Victrix 2 (wersja 2011) to wersja rozwojowa kotłów serii Victrix kw.

VICTRIX 26 2 I. Seria Victrix 2 (wersja 2011) to wersja rozwojowa kotłów serii Victrix kw. VICTRIX 26 2 I Seria Victrix 2 (wersja 2011) to wersja rozwojowa kotłów serii Victrix kw. Wieloletnie doświadczenie w produkcji urządzeń kondensacyjnych pozwoliło na połączenie tradycyjnych sprawdzonych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI MAZARA (PL )

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI MAZARA (PL ) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI MAZARA (PL 04307665) OPIS Okap może działać jako pochłaniacz lub wyciąg. W trybie pochłaniacza (rys. 1) powietrze jest zasysane przez okap, tłuszcze zostają wchłonięte przez

Bardziej szczegółowo

Przykładowe rozwiązania doprowadzenia powietrza do kotła i odprowadzenia spalin:

Przykładowe rozwiązania doprowadzenia powietrza do kotła i odprowadzenia spalin: Czym różni się kocioł kondensacyjny od tradycyjnego? Zarówno kotły tradycyjne (niekondensacyjne) jak i kondensacyjne są urządzeniami, które ogrzewają budynek oraz ciepłą wodę użytkową. Podobnie jak tradycyjne,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi PL

Instrukcja obsługi PL nstrukcja obsługi OBŁUGA U OBŁUGA 5.1 Elektroniczny dotykowy panel sterowania (LCD) ze zmiennym podświetleniem, wbudowany w urządzenie terownik umożliwia całkowicie niezależną regulację temperatury w pomieszczeniu

Bardziej szczegółowo

Karta katalogowa MEISTERlinie ecogas gazowy kocioł kondensacyjny

Karta katalogowa MEISTERlinie ecogas gazowy kocioł kondensacyjny wersja V3.0 01.2016 Karta katalogowa MEISTERlinie ecogas gazowy kocioł kondensacyjny Heiztechnik GmbH wcześniej MAN Nazwa handlowa : ecogas 18; 24 30 jednofunkcyjny ecogas 18/24; 24/28 30/36 - dwufunkcyjny

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI KITE, MASK (PL )

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI KITE, MASK (PL ) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI KITE, MASK (PL 04308148) *KUCHENKA ELEKTRYCZNA ** KUCHENKA GAZOWA Polski! Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA

INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Kurtyny powietrzne STOPAIR 4 A691291 do 94 INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Uważnie przeczytać przed każdą czynnością i zachować do późniejszego wglądu SPIS TREŚCI 1- CHARAKTERYSTYKA URZĄDZENIA... Strona

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu obsługi i karta gwarancyjna NADMUCHOWY GRZEJNIK ŁAZIENKOWY

Instrukcja montażu obsługi i karta gwarancyjna NADMUCHOWY GRZEJNIK ŁAZIENKOWY NADMUCHOWY GRZEJNIK ŁAZIENKOWY Instrukcja montażu obsługi i karta gwarancyjna (uważnie przeczytać przed każdą czynnością dotyczącą grzejnika i zachować do wglądu) 1 - DANE TECHNICZNE Grzejnik jest urządzeniem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Termostat FH-CWP programowalny

Instrukcja Termostat FH-CWP programowalny Instrukcja Termostat FH-CWP programowalny Spis treśći 1. Przegląd funkcji... 3 2. Montaż... 4 3. Instalacja... 4 4. Tryb ręczny (ustawienie fabryczne)... 5 5. Programowanie w trybie ON/OFF... 6 6. Zaawansowane

Bardziej szczegółowo

do gazowego kotła wiszącego CERACLASSEXCELLENCE

do gazowego kotła wiszącego CERACLASSEXCELLENCE Zeszyt pomocniczy dotyczący instalacji powietrzno-spalinowych do gazowego kotła wiszącego CERACLASSEXCELLENCE 6 70 6 087-00.O ZSC - MFA ZSC 8- MFA ZSC 5- MFA ZWC - MFA ZWC 8- MFA ZWC 5- MFA 6 70 6 09 PL

Bardziej szczegółowo

DPS-3203TK-3. Zasilacz laboratoryjny 3kanałowy. Instrukcja obsługi

DPS-3203TK-3. Zasilacz laboratoryjny 3kanałowy. Instrukcja obsługi DPS-3203TK-3 Zasilacz laboratoryjny 3kanałowy Instrukcja obsługi Specyfikacje Model DPS-3202TK-3 DPS-3203TK-3 DPS-3205TK-3 MPS-6005L-2 Napięcie wyjściowe 0~30V*2 0~30V*2 0~30V*2 0~60V*2 Prąd wyjściowy

Bardziej szczegółowo

EOLO STAR 23 kw INSTRUKCJA OBS UGI

EOLO STAR 23 kw INSTRUKCJA OBS UGI KOCIO GRZEWCZY GAZOWY DWUFUNKCYJNY WISZ CY Z ZAMKNIÊT KOMOR SPALANIA EOLO STAR 23 kw INSTRUKCJA OBS UGI Szanowny Kliencie Gratulujemy dokonania wyboru wysokiej jakości produktu firmy IMMERGAS, który na

Bardziej szczegółowo

Urządzenie do odpowietrzania hamulców. Art. Nr

Urządzenie do odpowietrzania hamulców. Art. Nr Urządzenie do odpowietrzania hamulców Art. Nr 187593 Opis urządzenia Uniwersalne, mobilne, urządzenie do odpowietrzania układów hamulcowych wszystkich rodzajów pojazdów mechanicznych. Szyba, jednoosobowa

Bardziej szczegółowo

Gazowy kocioł wiszący Neckar

Gazowy kocioł wiszący Neckar Gazowy kocioł wiszący Neckar NS 21-1 AE 23 NW 21-1 AE 23 NS 21-1 KE 23 NW 21-1 KE 23 PL (06.01) SM Spis treści Spis treści Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 3 Objaśnienia symboli 3 1 Elementy obsługi

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OKAPU KUCHENNEGO MODEL INTRA

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OKAPU KUCHENNEGO MODEL INTRA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OKAPU KUCHENNEGO MODEL INTRA Dziękujemy za zaufanie i zakup naszego wyrobu. Gratulujemy dokonania dobrego wyboru. Mamy nadzieję, że urządzenie będzie Państwu służyć przez wiele lat.

Bardziej szczegółowo

WYMIENNIK PŁASZCZOWO RUROWY

WYMIENNIK PŁASZCZOWO RUROWY WYMIENNIK PŁASZCZOWO RUROWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Kraków 20.01.2014 Dział Handlowy: ul. Pasternik 76, 31-354 Kraków tel. +48 12 379 37 90~91 fax +48 12 378 94 78 tel. kom. +48 601 528 380 www.makroterm.pl

Bardziej szczegółowo

Lago SD1. Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji

Lago SD1. Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji Lago SD1 Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji Przed uruchomieniem urządzenia należy zastosować się do wskazówek bezpieczeństwa i dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję. Zasady bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

KG-642:2015. Szanowny Kliencie!

KG-642:2015. Szanowny Kliencie! KG-642:2015 KG-642:2015 Szanowny Kliencie! Gratulujemy wyboru gazowego kotła centralnego ogrzewania naszej produkcji. Firma termet istnieje na rynku polskim od ponad pięćdziesięciu lat i jest liderem w

Bardziej szczegółowo

JULIUS 11/14 STAR INSTRUKCJA OBSŁUGI

JULIUS 11/14 STAR INSTRUKCJA OBSŁUGI GAZOWY GRZEJNIK WODY PRZEPŁYWOWEJ Z OTWARTĄ KOMORĄ SPALANIA JULIUS 11/14 STAR INSTRUKCJA OBSŁUGI Szanowny Kliencie, Gratulujemy dokonania wyboru wysokiej jakości produktu firmy Immergas który zapewni długotrwałe

Bardziej szczegółowo

NIKE STAR 23kW INSTRUKCJA OBS UGI

NIKE STAR 23kW INSTRUKCJA OBS UGI KOCIO GRZEWCZY GAZOWY DWUFUNKCYJNY WISZ CY Z OTWART KOMOR SPALANIA NIKE STAR 23kW INSTRUKCJA OBS UGI Szanowny Kliencie Gratulujemy dokonania wyboru wysokiej jakości produktu firmy IMMERGAS, który na długo

Bardziej szczegółowo

Dodatkowa pompa solarna 12m HelioSet. Instrukcja instalacji

Dodatkowa pompa solarna 12m HelioSet. Instrukcja instalacji Dodatkowa pompa solarna 12m HelioSet Instrukcja instalacji SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 1 Instrukcja...3 1.1 Dokumentacja urządzenia...3 1.2 Dołączone dokumenty...3 1.3 Objaśnienie symboli...3 2 Opis urządzenia...3

Bardziej szczegółowo

PRZECIWPRĄD STP STREAM ELEGANCE 70

PRZECIWPRĄD STP STREAM ELEGANCE 70 PRZECIWPRĄD STP STREAM ELEGANCE 70 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI Przeczytaj instrukcję! 1. Montaż systemu Gratulujemy zakupu urządzenia przeciwprądowego, które umili Wam czas spędzany w Waszym basenie.

Bardziej szczegółowo

Wymiennik do kominków. INOTEC Sp. z o.o. ul. Radziecka Nowy Sącz tel./fax. (48 18)

Wymiennik do kominków. INOTEC Sp. z o.o. ul. Radziecka Nowy Sącz tel./fax. (48 18) Wymiennik do kominków INOTEC Sp. z o.o. ul. Radziecka 39 33-300 Nowy Sącz tel./fax. (48 18) 443-41-32 www.inotec.pl, inotec@inotec.pl Spis treści; Spis treści;... 2 1. Dane techniczne... 3 2. Przeznaczenie...

Bardziej szczegółowo

ALKON 09 INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA R 18 R 24 - C a edycja - 06/09

ALKON 09 INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA R 18 R 24 - C a edycja - 06/09 ALKON 09 R 18 R 24 - C 24 00332982-1 a edycja - 06/09 INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA PL SPIS TREŚCI 1. Symbole użyte w instrukcji 2 2. Korzystanie z urządzenia zgodnie z przepisami 2 3. Zmiękczanie wody 2 4. Informacje

Bardziej szczegółowo

VICTRIX INSTRUKCJA OBSŁUGI

VICTRIX INSTRUKCJA OBSŁUGI KOCIOŁ GRZEWCZY GAZOWY KONDENSACYJNY DWUFUNKCYJNY WISZĄCY Z ZAMKNIĘTĄ KOMORĄ SPALANIA VICTRIX INSTRUKCJA OBSŁUGI Szanowny Kliencie Gratulujemy dokonania wyboru wysokiej jakości produktu firmy IMMERGAS,

Bardziej szczegółowo

Instalacja i obsługa CR10H. Instrukcja EMS O. Działa tylko z HPC400

Instalacja i obsługa CR10H. Instrukcja EMS O. Działa tylko z HPC400 Instalacja i obsługa CR10H Instrukcja EMS 2 6 720 647 292-00.3O Działa tylko z HPC400 Informacje o produkcie 1 Informacje oprodukcie Modułu zdalnego sterowania CR10H można używać tylko wpołączeniu z nadrzędnym

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DOZOWNIKA AROMATÓW CA-50

INSTRUKCJA OBSŁUGI DOZOWNIKA AROMATÓW CA-50 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOZOWNIKA AROMATÓW CA-50 1 Dozownik aromatów CA-50 jest uniwersalnym urządzeniem służącym do podawania esencji aromatycznych w postaci płynnej. Podstawowe przeznaczenie urządzenia to

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U. INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 1. Opis panelu przedniego 1 6 2 7 4 5 3 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Kontrolki sygnalizacyjne.

Bardziej szczegółowo

Wszystkie elementy rurowe można dowolnie skracać od strony rury (nie mufy) stosując narzędzia do obróbki stali kwasoodpornych.

Wszystkie elementy rurowe można dowolnie skracać od strony rury (nie mufy) stosując narzędzia do obróbki stali kwasoodpornych. INSTRUKCJA MONTAZU I. Identyfikacja urządzenia grzewczego Korzystając z instrukcji obsługi urządzenia grzewczego należy zidentyfikować czy zainstalowane urządzenie jest kotłem kondensacyjnym, czy też nie

Bardziej szczegółowo

Model: KA1VA INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI OKAPU KUCHENNEGO

Model: KA1VA INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI OKAPU KUCHENNEGO INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI OKAPU KUCHENNEGO Model: KA1VA DOM BIANCO Sp z o.o. 05-090 Raszyn, Al. Krakowska 5 tel. 022/720 11 98, 720 11 99 fax. 022/720 06 88 SPIS TREŚCI: STRONY: 1. REKOMENDACJE I ZALECENIA

Bardziej szczegółowo

Urządzenie do neutralizacji

Urządzenie do neutralizacji Instrukcja montażu dla instalatora Urządzenie do neutralizacji NE0.1 V3 6 720 643 868 (2010/03) PL Objaśnienie symboli i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 1 Objaśnienie symboli i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Gazowy kocioł wiszący EUROLINE ZS 23 AE 23/21 ZW 23 AE 23/21 ZS 23 KE 23/21 ZW 23 KE 23/ (02.07) AL

Gazowy kocioł wiszący EUROLINE ZS 23 AE 23/21 ZW 23 AE 23/21 ZS 23 KE 23/21 ZW 23 KE 23/ (02.07) AL Gazowy kocioł wiszący EUROLINE ZS 23 AE 23/21 ZW 23 AE 23/21 ZS 23 KE 23/21 ZW 23 KE 23/21 AL Spis treści Spis treści Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 3 Objaśnienia symboli 3 1 Pole obsługi 4 2 Uruchomienie

Bardziej szczegółowo