Dla rozwoju infrastruktury i środowiska

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dla rozwoju infrastruktury i środowiska"

Transkrypt

1 Załącznik nr 8 do SIWZ OPZ Specjalistyczny moduł aplikacyjny do obserwacji meteorologicznych i hydrologicznych, prowadzonych przez użytkowników telefonów komórkowych zadanie w ramach projektu MeteoRisk 1

2 Wymagania funkcjonalne Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Wstęp Podstawową funkcjonalnością modułu będzie możliwość wprowadzania informacji o obserwowanych zjawiskach meteorologicznych i hydrologicznych przez tzw. obserwatorów społecznych oraz możliwość ich przeglądania przez wszystkich użytkowników. Obserwatorem społecznym będzie mógł zostać każdy, kto po zarejestrowaniu i zalogowaniu do aplikacji wprowadzi za pomocą specjalnych formularzy informacje o zaobserwowanym przez siebie w danej lokalizacji zjawisku meteorologicznym lub hydrologicznym. Moduł umożliwi zaangażowanie społeczności zainteresowanej zagadnieniami z zakresu meteorologii, klimatologii i hydrologii w tworzenie wspólnej platformy wymiany informacji o bieżących warunkach w różnych miejscach w Polsce. Opracowanie oraz wdrożenie aplikacji potencjalnie może pozwolić na zwiększenie współpracy między społeczeństwem a IMGW-PIB, co może wpłynąć na poprawę wizerunku Instytutu. Aplikacja umożliwi pozyskiwanie informacji o aktualnych zjawiskach meteorologicznych i hydrologicznych zaobserwowanych lokalnie, będących poza zasięgiem sieci stacji pomiarowo-obserwacyjnych PSHM. Dane uzyskane dzięki funkcjonowaniu aplikacji mogą być przydatne w działalności IMGW-PIB i stanowić dodatkowe źródło informacji dla synoptyków. Szczególnie interesujące wydaje się wykorzystanie lokalnych obserwacji do weryfikacji i uzupełnienia prognoz i komunikatów meteorologicznych bazujących na danych z radarów meteorologicznych. Ze względu na specyfikę pomiaru radarowego nie jest możliwe rejestrowanie przy ich pomocy rzeczywistego rodzaju i wielkości opadu. Z tego też powodu informacje przesłane przez lokalnych obserwatorów ułatwią prawidłową interpretację pola opadów i weryfikację zjawisk wskazywanych przez pomiary radarowe. Instytut Meteorologii I Gospodarki WODNEJ - PIB ul.podleśna 61, Warszawa

3 Ponadto lokalne obserwacje mogą być wykorzystywane w opracowaniach historycznych, ekspertyzach meteorologicznych i hydrologicznych dotyczących np. występowania lokalnych deszczy nawalnych, gradobicia, porywów wiatru towarzyszących zjawisku burzy. Prognozy pogody opracowane na podstawie wyników modeli numerycznych i diagnozy panujących warunków synoptycznych podlegają stałemu monitoringowi i weryfikacji. Wiele zjawisk meteorologicznych wystepuje lokalnie i ze względu na gęstość sieci pomiarowo-obseracyjnej nie jest możliwe potwierdzenie ich wystąpienia. Bieżące informacje o obserwowanych zjawiskach meteorologicznych pozyskiwane od obserwatorów uzupełniałyby rutynowe obserwacje i stwarzały pełniejszy obraz sytuacji będący podstawą do weryfikacji prognoz meteorologicznych w trybie operacyjnym. Poprawienie jakości prognozy mogłoby nastąpić między innymi przez zwiększenie gęstości pomiarowych stacji bazowych. Nie zawsze jest to ekonomicznie uzasadnione, dlatego poszukuje się metod zbierania informacji od mieszkańców regionów nieobjętych wystarczająco dokładną siatką monitoringu, którzy mogliby dostarczyć informacje o aktualnej i obserwowanej wcześniej sytuacji pogodowej. Skuteczność wykorzystania informacji zbieranej od lokalnych społeczności do weryfikacji prognoz i oceny stanu pogody uwarunkowana jest rzetelnością przekazywanych przez nich raportów. Moderowanie wszystkich wpisów przez specjalistów z IMGW-PIB nie jest możliwe, dlatego do procesu oceny rzetelności raportów musi zostać włączona również społeczność użytkowników systemu. W tym celu system raportowania musi zostać uzupełniony o elementy oceny wpisów przez społeczność użytkowników, a także przez mechanizmy automatycznego klasyfikowania użytkowników na podstawie ich aktywności i jakości przesłanych raportów. Mechanizm klasyfikacji stanowi czynnik motywujący, wzmacniającym przywiązanie użytkowników do systemu, a przez to zapewniający stałe grono aktywnych i lojalnych użytkowników. 3

4 Aby umożliwić dostęp do systemu jak największej liczbie użytkowników konieczne jest utworzenie aplikacji pracującej na wszystkich popularnych systemach mobilnych, a także na przeglądarkach internetowych. Rozwiązanie mobilne i internetowe powinno być zrealizowane w postaci komponentu, który umożliwi włączenie go do innych aplikacji o tematyce pogodowej. Instytut Meteorologii I Gospodarki WODNEJ - PIB ul.podleśna 61, Warszawa

5 Raportowanie zjawisk pogodowych i hydrologicznych Opis funkcjonalności Zgodnie z przedstawionymi wcześniej założeniami, Zamawiający wymaga, aby system raportowania zjawisk meteorologicznych i hydrologicznych został utworzony jako komponent, który będzie mógł być włączony do różnych aplikacji i serwisów o tematyce pogodowej. Komponent powinien umożliwiać raportowanie następujących zjawisk meteorologicznych: 1. Burza Opis: słaba, silna, z opadem (deszczu, gradu, śniegu), bez opadu, z wiatrem silnym lub słabym, inne zjawiska towarzyszące (trąba powietrzna, nawałnica itp.) 2. Mżawka Opis: gęsty, jednorodny opad bardzo drobnych kropel wody o średnicy poniżej 0,5 mm. 3. Deszcz słaby Opis: nie utrudnia przebywania na wolnym powietrzu bez odzieży ochronnej. Wolne gromadzenie się opadu na powierzchni gruntu. 4. Deszcz umiarkowany Opis: drzewa pokryte liśćmi początkowo dają schronienie przed opadem. Na powierzchni gruntu tworzą się kałuże. 5. Deszcz silny Opis: utrudnia przebywanie na wolnym powietrzu nawet w odzieży ochronnej. Szybkie gromadzenie się wody na powierzchni gruntu, liczne kałuże. 6. Śnieg słaby Opis: rzadko padające płatki, nie powodują pogorszenia widzialności 7. Śnieg umiarkowany 5

6 Opis: płatki spadające dostatecznie gęsto, aby pogarszać widzialność, tworzy widoczną jednolitą warstwę na powierzchni gruntu 8. Śnieg silny Opis: płatki spadające gęsto i znacznie pogarszające widzialność, szybkie tworzenie sie pokrywy śnieżnej 9. Śnieg z deszczem Opis: płatki śniegu wymieszane z kroplami deszczu, często topniejące na powierzchni gruntu 10. Śnieg z deszczem silny Opis: płatki śniegu wymieszane z kroplami deszczu i pogarszające znacznie widzialność, może tworzyć warstwę bardzo mokrego śniegu na powierzchni gruntu 11. Słaby grad Opis: opad cząstek lodu o średnicy nieprzekraczającej 5 mm. Rzadko padające gradziny, zwykle małego rozmairu (< 5 mm), często wymieszanne z deszczem 12. Umiarkowany Grad Opis: opad w postaci cząstek lodowych o wymiarach od 5 mm do 50 mm. Wystarczająco obfity, aby zabielić grunt 13. Silny grad Opis: opad w postaci cząstek lodowych o dużych wymiarach powyżej 50 mm. Niszczy uprawy, strąca liście z drzew, rozbija szyby 14. Gołoledź Opis: gładka, zwarta powłoka lodu, na ogół przezroczysta, powstająca wskutek zamarzania przechłodzonych kropel deszczu na powierzchni gruntu lub przedmiotach 15. Mgła słaba Instytut Meteorologii I Gospodarki WODNEJ - PIB ul.podleśna 61, Warszawa

7 Opis: Ograniczenie widzialności przez zawiesinę kropel wody w powietrzu. Można jeszcze rozpoznać obiekty w odległości do 500 m. 16. Mgła umiarkowana Opis: Ograniczenie widzialności przez zawiesinę kropel wody w powietrzu, można jeszcze rozpoznać obiekty do odległości 200 m. 17. Mgła silna Opis: Ograniczenie widzialności przez zawiesinę kropel wody w powietrzu, można rozpoznać obiekty do odległości 50 m. 18. Trąba powietrzna Opis: gwałtowne zjawisko w postaci wiru powietrza opadającego z podstawy chmury burzowej, który dosięga powierzchni gruntu. Tuba, lej powietrzny Zjawisko w postaci kolumny lub leja wyrastającego z podstawy chmury burzowej, jednak bez kontaktu z podłożem. Wskazuje na istnienie wiru, który może, ale nie musi być zalążkiem trąby powietrznej. 19. Wiatr silny Opis: poruszają się duże gałęzie, użycie parasola jest utrudnione. 20. Wiatr bardzo silny Opis: poruszają się całe drzewa, chodzenie pod wiatr jest utrudnione. 21. Wiatr gwałtowny Opis: wiatr łamie gałęzie drzew, chodzenie pod wiatr jest bardzo utrudnione. 22. Wichura Opis: wiatr powoduje uszkodzenia budynków (np. zrywa dachówki), łamie drzewa. 23. Silna wichura 7

8 Opis: rzadko występuje na lądzie, wiatr wyrywa drzewa z korzeniami, powoduje znaczne uszkodzenia budynków. oraz hydrologicznych: 24. Lód brzegowy Opis: różnej szerokości pas lodu powstały na wodzie wzdłuż brzegów rzeki lub jeziora. 25. Pokrywa lodowa Opis: powłoka lodowa o gładkiej lub nierównej powierzchni, która pokrywa rzekę lub jezioro na całej szerokości. 26. Kra Opis: nieforemne odłamy pokrywy lodowej o różnej wielkości unoszone prądem wody i pływające w dół rzeki. 27. Śryż Opis: gąbczasta masa złożona z kryształków lodu w formie igiełek i blaszek. Przypomina bryłki mokrego śniegu. Tworzy charakterystyczne krążki otoczone białym wieńcem. 28. Zator lodowy lub śryżowy Opis: zahamowanie swobodnego spływu kry lub śryżu na filarach mostowych, mieliznach, niezniszczonych pokrywach lodowych itp. Niebezpieczne zjawisko prowadzące do piętrzenia wody, a nawet wystąpienia wody z koryta rzeki. 29. Podtopienia Opis: lokalne zalanie terenu w wyniku opadów deszczu, wypełnienia retencji powierzchniowej, spływu wody po powierzchni gruntu lub przesiąkania wałów podczas powodzi. Instytut Meteorologii I Gospodarki WODNEJ - PIB ul.podleśna 61, Warszawa

9 30. Wezbranie Opis: szczególnie wysoki stan wody rzeki; woda wypełnia całe koryto Dodatkowo system powinien umożliwiać przekazywanie wartości elementów meteorologicznych wskazywanych przez automatyczne systemy dostępne w nowoczesnych aparatach telefonicznych - na przykład poziom ciśnienia atmosferycznego na telefonie Apple iphone 6 i 6 plus. Wraz z raportem pogodowym użytkownik powinnien być zachęcany do wysłania zdjęcia pokazującego dane zjawisko. Moderatorzy mogą wykorzystać zdjęcia do oceny stopnia zachmurzenia. Przesłane zdjęcia będą podlegać moderacji w celu uniknięcia dystrybucji materiałów niezgodnych z regulaminem serwisu. Tworzenie raportu pogodowego powinno być realizowane w postaci atrakcyjnego interfejsu graficznego użytkownika. Rolą Wykonawcy jest przygotowanie propozycji graficznej dla wszystkich elementów interfejsu graficznego. Wraz z raportem użytkownika system przekaże informacje o położeniu użytkownika (współrzędne GPS oraz wysokość nad poziomem morza). 9

10 Projekt interfejsu użytkownika Poniższy schemat przedstawia koncepcjęwyglądu głównego ekranu przeznaczonego do przygotowania raportu o stanie pogody oraz zjawiskach hydrologicznych (wersja dla urządzeń mobilnych) Instytut Meteorologii I Gospodarki WODNEJ - PIB ul.podleśna 61, Warszawa

11 Kolejny schemat pokazuje ten sam ekran w wersji komponentu przeglądarkowego Lista wymagań W1: System raportowanie zjawisk i stanów pogody oraz zjawisk hydrologicznych stanowi komponent programistyczny umożliwiający włączenie go do innych aplikacji mobilnych lub stron WWW W2: Raporty pogodowe mogą być wysyłane tylko przez autoryzowanych użytkowników W3: Komponent pozwala na raportowanie zjawisk i stanów pogody oraz zjawisk hydrologicznych za pośrednictwem interfejsu graficznego wzbogaconego o dane pochodzące od sensorów będących na wyposażeniu telefonu (ciśnienie, pozycja GPS). W4: Lista zjawisk i stanów pogody oraz zjawisk hydrologicznych jest elementem konfiguracji pobieranym przez aplikację automatycznie z serwera IMGW-PIB. 11

12 W5: Komponent pozwala na wykonanie i dołączenie zdjęcia do raportu pogodowego lub dotyczącego zjawisk hydrologicznych. W6: Komponent przesyła informację o lokalizacji użytkownika korzystając z wbudowanego urządzenia GPS oraz funkcji reverse geocoder systemu operacyjnego (współrzędne GPS, region, miejscowość oraz szacunkowa wysokość nad poziomem morza). Dla komponentu www, informacje o lokalizacji mogą zostać podane przez wybór miejscowości z dostarczonej listy. Instytut Meteorologii I Gospodarki WODNEJ - PIB ul.podleśna 61, Warszawa

13 Ocena raportów przez IMGW-PIB Opis funkcjonalności Wykonawca zapewni mechanizm przesyłania wykonanych przez użytkowników zdjęć do dalszej moderacji. Moderacja będzie prowadzona przez wyznaczonych pracowników IMGW-PIB. Dla każdego wpisu możliwe będzie podjęcie następujących działań w systemie: zgoda na publikację zdjęcia, opisu zjawiska i pomiarów zgoda na publikację zdjęcia lecz odrzucenie opisu zjawiska lub pomiarów brak zgody na publikację zdjęcia, zgoda na publikację opisu zjawiska lub pomiaru brak zgody na publikację zdjęcia i opisu zablokowanie użytkownika wraz z pobraniem danych identyfikujących (ostanie pozycje GPS, adresy IP połączenia) usunięcie użytkownika z systemu. Dodatkowo aplikacja pozwala na przegląd wpisów i zdjęć uprzednio sklasyfikowanych. W trakcie przeglądu można dokonać zmiany statusu. Aplikacja pozwala na pracę wielu moderatorów. Każdy moderator może mieć dostęp do wszystkich wpisów lub też do wybranego regionu. Nadzór nad całością procesu moderacji pełni administrator systemu, który posługuje się dedykowanym narzędziem. Narzędzie administracyjne pozwala na: rejestrację lub zmianę ustawień dla moderatorów obserwowanie kolejki wpisów oczekujących na moderację obserwowanie statystyk liczby wpisów i czasów oczekiwania 13

14 archiwizowanie i usuwanie wpisów historycznych usuwanie użytkowników Instytut Meteorologii I Gospodarki WODNEJ - PIB ul.podleśna 61, Warszawa

15 Projekt interfejsu użytkownika Schemat poniżej przedstawia koncepcję ekranu moderatora. Domyślne zestawienie przedstawia listę nowych raportów pogodowych i hydrologicznych. Wśród nich są raporty ze zdjęciem, które nie zostaną opublikowane dopóki nie zostaną zaakceptowane przez moderatora. Na kolejnych zakładkach można oglądać raporty odrzucone, zaakceptowane i zablokowane. Profil moderatora definiuje ustawienia pracy dla moderatora: obszar geograficzny, hasło dostępu itd. 15

16 Lista wymagań W7: System umożliwia rejestracje i usunięcie moderatora, nadanie mu uprawnień dotyczących regionu działania oraz zmianę hasła dostępu. W8: W systemie istnieje wyróżnione konto administratora, które umożliwia zarządzanie listą i uprawnieniami moderatorów, dostępem do wszystkich raportów nowych i archiwalnych oraz usuwaniem użytkowników serwisu. W9: Raporty pogodowe i hydrologiczne ze zdjęciem (wymagające moderacji) rozdzielane są pomiędzy zalogowanymi moderatorami przypisanymi do danego regionu. Jeżeli nie ma żadnego aktywnego moderatora w danym regionie to raporty są kierowane do moderatorów w sąsiednich regionach. W10: Pozostałe zestawienia (archiwa, blokady, odrzucone) pokazują zestawienia wszystkich raportów z danego regionu niezależnie od moderatora, który ocenił dany raport. W11: Zestawienie dla moderatora umożliwia szybkie filtrowanie postów wg kryterium: regionu, daty powstania raportu, dołączonego zdjęcia i filtru tekstowego (nazwa miejscowości lub użytkownika) W12: Dla każdego postu moderator może wybrać jedną z operacji: akceptuj zdjęcie i raport, akceptuj tylko zdjęcie, akceptuj tylko raport, odrzuć wszystko, zablokuj użytkownika. W13: Na liście raportów pogodowych i hydrologicznych do moderacji znajdują się również posty zgłoszone przez innych użytkowników do moderacji. Moderator może podjąć decyzję o akceptacji, odrzuceniu lub zablokowaniu takiego postu. W14: Jeżeli moderator zakończy pracę, wszystkie oczekujące posty na moderację z jego kolejki zostaną przekierowane do innego aktywnego moderatora pracującego w danym regionie. Instytut Meteorologii I Gospodarki WODNEJ - PIB ul.podleśna 61, Warszawa

17 Ocena raportów przez społeczność internetową Opis funkcjonalności Komponent będzie umożliwiał przegląd raportów pogodowych dokonanych w ostatnim czasie przez innych użytkowników systemu. Użytkownicy będą mogli przeglądać wpisy przy pomocy trzech typów zestawień, a także oceniać atrakcyjność i rzetelność wpisów. Każdy raport pogodowy może być oceniony przez autoryzowanego użytkownika. Raporty, które otrzymają wysoką ocenę będą uważane za wiarygodne i zostaną przekazane do IMGW-PIB do dalszego wykorzystania. Dodatkowo użytkownicy, którzy przesyłają raporty o wysokim poziomie wiarygodności będą wyróżnieni przez system i prezentowani w ramach modułu współzawodnictwa (opisany w kolejnym rozdziale). Raporty pogodowe użytkowników będą prezentowane w systemie w postaci trzech typów zestawień: przewijana lista zdjęć z okolicy - w zależności od liczby dostępnych zdjęć w systemie, obszar dla którego prezentowane są zdjęcia ulega zmianie w taki sposób, aby system pokazywał zawsze podobną liczbę zdjęć. mapa z adnotacjami prezentująca wpisy użytkowników - pojedyncze ikony prezentują raportowane zjawiska, dostępność zdjęcia i ich aktualność. lista wpisów - lista posortowana według czasu publikacji umożliwia filtrowanie według kryterium odległości, typu zjawiska i czasu publikacji (tj. ostatnia godzina, ostatni dzień). Ocena rzetelności raportu pogodowego polega na wybraniu komentarza z listy. Przykładowe komentarze które mogą użytkownicy wybrać z listy: Zjawisko niemożliwe o tej porze roku Zjawisko mało prawdopodobne 17

18 Zjawisko prawdopodobne Potwierdzam wystąpienie Zdjęcia mogą zostać wskazane jako atrakcyjne (klawisz Lubię to ). Dodatkowo możliwe jest zgłoszenie zdjęcia do moderacji jeżeli użytkownik uważa, że jego treść jest niezgodna z regulaminem serwisu. Instytut Meteorologii I Gospodarki WODNEJ - PIB ul.podleśna 61, Warszawa

19 Projekt interfejsu użytkownika Rysunek poniżej przedstawia projekt ekranu z mapą i ikonami pokazującymi zgłoszone zjawiska w sąsiedztwie użytkownika (w wersji na urządzenie mobilne) Projekt poniżej pokazuje ten sam ekran w wersji komponentu na stronę internetową. 19

20 Kolejne dwa rysunki prezentują projekt ekranu dla podglądu pojedynczego raportu pogodowego (wersja dla telefonu). Instytut Meteorologii I Gospodarki WODNEJ - PIB ul.podleśna 61, Warszawa

21 Wersja przeglądarkowa: 21

22 Następne dwa rysunki prezentują projekt ekranu z listą raportów pogodowych (wersja dla telefonu). Instytut Meteorologii I Gospodarki WODNEJ - PIB ul.podleśna 61, Warszawa

23 Wersja przeglądarkowa: 23

24 Lista wymagań W15: Komponent umożliwia przegląd raportów w postaci trzech rodzajów zestawień: mapa, album ze zdjęciami i lista raportów. W14: Zestawienie typu raport ze zdjęciami pokazuje pojedynczy raport pogodowy z tłem w postaci zdjęcia (lub stałym kolorem tła dla raportów bez zdjęć). W aplikacji mobilnej gest przewijania lewo / prawo przeznaczony jest do zmiany prezentowanego raportu. W przypadku aplikacji internetowej funkcję tę pełnią klawisze nawigacyjne. W15: Wybranie raportu na mapie lub z listy powoduje przejście do zestawienia ze zdjęciami. W16: Raport ze zdjęciami posiada funkcję umożliwiającą ocenę zdjęcia lub treści raportu pogodowego. W17: Zdjęcie może zostać ocenione przez funkcję Lubię to. Dla każdego raportu ze zdjęciem przechowywana jest sumaryczna liczba osób, które lubią zdjęcie. W18: Rzetelność raportów jest oceniana w oparciu o listę komentarzy, która jest konfigurowana globalnie w systemie. System nie dopuszcza wpisywanie własnych treści komentarzy. W19: Użytkownik może zgłosić zdjęcie lub raport do moderacji jeżeli uważa, że jego treść nie jest zgodna z regulaminem serwisu. Instytut Meteorologii I Gospodarki WODNEJ - PIB ul.podleśna 61, Warszawa

25 Elementy współzawodnictwa Opis funkcjonalności Użytkownicy, którzy regularnie raportują zjawiska pogodowe lub aktywnie oceniają raporty innych zostają przez system zaprezentowani w rankingach aktywności. Wysoka pozycja w rankingu aktywności jest dla użytkowników zachętą do częstego korzystania z serwisu. Efekt nagrody za aktywność jest dodatkowo wzmocniony poprzez połączenie serwisu raportującego z platformami społecznościowymi Facebook i Twitter. Ranking aktywności to trzeci element funkcjonalności. Składa się z posortowanej listy użytkowników wg kryterium aktywności i rzetelności raportów. Dokładny wskaźnik oceny użytkownika stanowi kombinację trzech czynników: liczby postów w okresie raportowym liczby zdjęć które zostały oznaczone jako Lubię to przez innych użytkowników (względem całkowitej liczby odsłon danego zdjęcia) jakości przekazanych raportów pogodowych i hydrologicznych (tj. określonych przez innych użytkowników jako zjawisko prawdopodobne) Raporty przygotowane są w trzech okresach: tygodniowym, miesięcznym i rocznym. 25

26 Projekt interfejsu użytkownika Lista wymagań W:20 Dla każdego użytkownika serwisu zbierane są statystyki aktywności w okresie ostatniego tygodnia, miesiąca i roku. W21: System wyznacza ranking każdej osoby na bazie kilku czynników: liczby publikowanych raportów, liczby otrzymanych ocen względem całkowitej liczby odsłon danego raportu oraz liczby pozytywnych ocen rzetelności raportów. Dodatkowo system bierze pod uwagę liczbę zgłoszonych ocen dla raportów innych użytkowników Instytut Meteorologii I Gospodarki WODNEJ - PIB ul.podleśna 61, Warszawa

27 W22: Komponent raportujący prezentuje zestawienie z listą najbardziej aktywnych użytkowników na przestrzeni ostatniego tygodnia, miesiąca i roku. 27

28 Integracja z mediami społecznościowymi Media społecznościowe odgrywają istotną rolę w promowaniu współczesnych aplikacji mobilnych. W tym celu wykorzystuje się naturalną potrzebę dzielenia się osiągnięciami lub ciekawymi materiałami znalezionymi w sieci za pośrednictwem serwisów społecznościowych. Komponent powinien umożliwić następujące operacje: Publikację w serwisach Facebook lub Twitter linku do wybranego raportu pogodowego lub hydrologicznego Publikację w serwisach Facebook lub Twitter informacji o uzyskanym statusie aktywnego użytkownika serwisu Dodatkowo aplikacje zbudowane na bazie komponentu powinny umożliwiać użycie dwóch mechanizmów opartych na integracji z mediami społecznościowymi: Rejestrację nowych użytkowników za pośrednictwem mechanizmu Connect with Facebook wraz z pobraniem zdjęcia profilowego użytkownika Zaproszenie znajomych z Facebook do korzystania z aplikacji. Lista wymagań W23: Każdy raport pogodowy jest dostępny pod unikalnym adresem URL, który stanowi przekierowanie do nadrzędnego serwisu, w skład którego wchodzi komponent wraz z prezentacją raportu pogodowego. W24: Każdy raport może zostać opublikowany w serwisach Facebook i Twitter. W treści publikacji ma zostać umieszczony link do raportu w postaci umożliwiającej prezentację miniatury zdjęcia wraz z opisem raportowanego zjawiska. W25: Komponent pozwala na publikowanie informacji o uzyskanym statusie najaktywniejszego użytkownika w danym okresie. Instytut Meteorologii I Gospodarki WODNEJ - PIB ul.podleśna 61, Warszawa

29 W26: Komponent współpracuje z mechanizmem rejestrowania lub logowania użytkownika za pośrednictwem Facebook SDK jeżeli taki został użyty w aplikacji nadrzędnej. 29

30 Wymagania techniczne Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Zgodnie z przedstawionymi wcześniej założeniami, system raportowania pogody i zjawisk hydrologicznych ma mieć formę komponentu, który można łatwo dołączyć do przygotowywanych przez IMGW-PIB aplikacji mobilnych lub serwisów WWW. W tym celu wykonawca utworzy niezależną bibliotekę SDK (Software Development Kit) na wybrane platformy mobilne oraz komponent przegladarkowy (widget). Tak przygotowane komponenty będą współpracować z częścią serwerową, również opracowaną przez Wykonawcę, zapewniając gromadzenie, klasyfikację i dystrybucję raportów. Wykonawca przygotuje następujące elementy systemu: Bibliotekę SDK i komponent przeglądarkowy przeznaczony do przygotowania i przeglądania raportów pogodowych oraz do prezentacji listy rankingowej aktywności użytkowników Moduł serwerowy przeznaczony do gromadzenia i udostępniania raportów oraz do zarządzania serwisem Moduł internetowy przeznaczony do moderowania zdjęć i raportów API przeznaczone do komunikacji pomiędzy częścią kliencką i serwerową. Przykładową aplikację mobilną (niezależna wersja dla każdej platformy mobilnej) oraz stronę WWW demonstrującą użycie rozwiązania. Instytut Meteorologii I Gospodarki WODNEJ - PIB ul.podleśna 61, Warszawa

31 Opis architektury rozwiązania Rysunek powyżej przedstawia schemat architektury serwisu. Elementy oznaczone kolorem czarnym stanowią przedmiot realizacji projektu. Główne komponenty wchodzące w skład systemu to: Biblioteka SDK przeznaczona do raportowania pogody - moduł wykonany w natywnym kodzie dla każdej platformy mobilnej będącej przedmiotem zamówienia. Wykonawca zaproponuje mechanizm autoryzacji użytkowników umożliwiający jego współdzielenie w ramach całej aplikacji (SSO) Widget (część kliencka) - komponent napisany w HTML5 przeznaczony do osadzenia w serwisie internetowym. Widget (część serwerowa) - komponent serwerowy realizujący logikę działania widgetu RESTful API - moduł dostępu programistycznego do serwisów. 31

32 Moduł moderatora - konsola pracy moderatora wykonana jako serwis internetowy Moduł administratora - konsola administratora systemu wykonana jako serwis internetowy. Przeznaczony do zarządzania kontami użytkowników, monitorowania funkcji systemu, przeglądu statystyk dotyczących aktywności użytkowników i moderatorów, archiwizowania i usuwania historycznych danych. Schemat działania modułu moderatora przedstawia rysunek poniżej: Publikacja zdjęć następuje po akceptacji przez moderatora. Jeżeli użytkownik zgłosi zdjęcie do moderacji to pozostaje ono widoczne do czasu, gdy moderator nie podejmie decyzji o jego wycofaniu z serwisu. Raporty publikowane są natychmiast niezależnie od statusu zdjęcia z nim powiązanego. Moderator może wycofać akceptację dla raportu w trakcie weryfikacji zdjęcia lub w dowolnym innym terminie. Wycofanie akceptacji oznacza, że raport zostaje usunięty z serwisu. Wykorzystanie bibliotek firm trzecich Wykonawca może wykorzystać komercyjne biblioteki firm trzecich, jeżeli uzasadni ich użycie i otrzyma zgodę Zamawiającego na ich użycie. Instytut Meteorologii I Gospodarki WODNEJ - PIB ul.podleśna 61, Warszawa

33 Koszty zakupu licencji, umożliwiającej legalne wykorzystanie bez ograniczeń liczby użytkowników i aplikacji, ponosi Wykonawca. Wykorzystanie bibliotek open source Wykonawca może wykorzystać darmowe biblioteki typu Open Source pod warunkiem, że licencja dla tego oprogramowania dopuszcza wykorzystanie komercyjne bez konieczności udostępniania kodu źródłowego. Zgodę na wykorzystanie każdej biblioteki Open Source musi wyrazić Zamawiający. Jeżeli z tytułu wykorzystania oprogramowania nie będącego własnością Wykonawcy pojawią się roszczenia firm trzecich, całkowitą odpowiedzialność finansową i prawną ponosi Wykonawca. 33

34 Dobre praktyki programistyczne Wykonawca będzie przestrzegał zasad dobrych praktyk programistycznych w całym okresie realizacji projektu. Metodyka Pracy Wykonawca powinien stosować metodykę tworzenie oprogramowania SCRUM: podział pracy na krótkie, dobrze określone etapy, w wyniku których powstają kolejne wersje oprogramowania. zarządzanie listą zadań przeznaczonych do realizacji dla każdego etapu w postaci listy backlog umożliwienie Zamawiającemu oceny postępu prac nad projektem poprzez dostęp do prototypów oprogramowania na zakończenie każdego dwutygodniowego etapu umożliwienie Zamawiającemu zgłaszania uwag i ustalanie priorytetów zadań na kolejny etap projektu. Quality Assurance Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował niezależnym zespołem odpowiedzialnym za jakość tworzonego oprogramowania. W zakresie odpowiedzialności Wykonawcy pozostaje: wykonywanie testów funkcjonalnych w zakresie całej specyfikacji systemu wykonywanie testów systemowych weryfikujących prawidłową pracę aplikacji na różnych wariantach urządzeń i systemów mobilnych oraz różnych typach i wersjach przeglądarek internetowych wykonanie testów obciążeniowych API wykonanie testów typu long run dla aplikacji i usług serwerowych w celu usunięcia ewentualnych wycieków pamięci lub wyczerpania puli połączeń sieciowych. Instytut Meteorologii I Gospodarki WODNEJ - PIB ul.podleśna 61, Warszawa

35 Przed rozpoczęciem projektu Wykonawca opracuje plan testów oraz uzgodni z Zamawiającym kryteria akceptacji produktu. Ze względu na utrzymanie wysokiej jakości projektu Zamawiający wymaga również implementacji testów jednostkowych przez programistów, a także statyczną kontrolę tworzonego oprogramowania przy pomocy narzędzi takich jak SonarQube. W tramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca opracuje automatyczne testy funkcjonalnych do komponentów WWW. Pozwoli to skutecznie eliminować błędy o charakterze regresyjnym, a po zakończeniu projektu umożliwi zbudowanie bardziej zaawansowanych narzędzi monitoringu. Dokumentacja techniczna Wykonawca przygotuje dokumentację techniczną do wszystkich elementów systemu. Zakres dokumentacji powinien obejmować: zastosowane rozwiązania bazodanowe i aplikacyjne wraz ze szczegółami ich instalacji i konfiguracji (nazwa oprogramowania, numer wersji, adresy IP i port dla serwisu, hasła dostępu) wykaz bibliotek firm trzecich i open source zastosowanych w projekcie model danych diagram klas zastosowane algorytmy model komunikacji asynchronicznej wewnątrz aplikacji specyfikacja API (zasilanie API w produkty w miarę możliwości będzie odbywało się w oparciu o szynę integracyjną, a w przypadku braku takiej możliowości w oparciu o integrację plikową poprzez system SOK) 35

36 Komentarze w kodzie Kod źródłowy oprogramowania Wykonawca udokumentuje w sposób umożliwiający utrzymanie i dalszą rozbudowę oprogramowania. Jako niezbędne uważa się: Umieszczenie komentarza w nagłówku każdej klasy i protokołu, opisując jego rolę i odniesienie do wymagania funkcjonalnego Umieszczenie komentarzy do wszystkich stałych wykorzystywanych w programie Umieszczenie komentarzy do wszystkich własnych metod Umieszczenie komentarzy do wszystkich nietrywialnych rozgałęzień w kodzie implementującym logikę działania aplikacji Wzorce projektowe Zamawiający wymaga, aby Wykonawca znał i posługiwał się powszechnie znanymi wzorcami projektowymi. W szczególności będzie bazował na wzorcu MVC do zakodowania logiki aplikacji rozdzielając w sposób czytelny model danych, widoki i interakcje użytkownika. Wykonawca powinien mieć świadomość ograniczeń związanych z wykonywaniem synchronicznych operacji w kodzie aplikacji klienckiej i zaproponować taką architekturę rozwiązania, w której tylko niezbędne zadania związane z interfejsem użytkownika będą wykonywane w głównym wątku. Instytut Meteorologii I Gospodarki WODNEJ - PIB ul.podleśna 61, Warszawa

Opis przedmiotu zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia: Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia: Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa systemu zarządzania treścią (CMS) wraz z niezbędnymi licencjami, szkoleniami, wsparciem oraz jego instalacja, uruchomienie,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 61/RTRP/SC/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 61/RTRP/SC/2014 Tyczyn, 30 czerwca 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 61/RTRP/SC/2014 dotyczące: dostawy serwera z macierzą dyskową, wykonania i wdrożenia portalu internetowego oraz zapewnienie usługi kolokacji serwera w związku

Bardziej szczegółowo

Małopolski System Informacji Medycznej projekt pilotażowy

Małopolski System Informacji Medycznej projekt pilotażowy Załącznik nr 9 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.:stworzenie oraz kompletne wdrożenie Małopolskiego Systemu Informacji Medycznej - projekt pilotażowy, w ramach Małopolskiego Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do swiz

Załącznik nr 9 do swiz Załącznik nr 9 do swiz 1. Opis przedmiotu zamówienia Struktura organizacyjna zamawiającego. Państwową Inspekcję Pracy (PIP) tworzy Główny Inspektorat Pracy (GIP), 16 okręgowych inspektoratów pracy (OIP)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Załącznik nr 2A POVIIG230/11/2013 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Zamówienie obejmuje dostawę wraz z wdrożeniem systemu elektronicznego obiegu dokumentów oraz wyposażenie multimedialne

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Strona musi być zoptymalizowana pod kątem czasu ładowania (mała łączna wielkość plików tworzących pojedynczą stronę).

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Strona musi być zoptymalizowana pod kątem czasu ładowania (mała łączna wielkość plików tworzących pojedynczą stronę). ZAPYTANIE OFERTOWE CUPT/DO/OZ/25/5/1/IM/15/SW Szanowni Państwo, Centrum Unijnych Projektów Transportowych zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na Projekt i wykonanie serwisu internetowego dla Centrum

Bardziej szczegółowo

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2 7\środo ff Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych Studium Wykonalności Część 2 z 2 Wykonalność i trwałość instytucjonalna przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013 Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Dostawa infrastruktury informatycznej i oprogramowania na potrzeby tworzenia i rozwoju nowoczesnych e-usług i aplikacji on-line oraz ich s wiadczenia

Bardziej szczegółowo

Service Desk generyczny system do obsługi zgłoszeń serwisowych

Service Desk generyczny system do obsługi zgłoszeń serwisowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria oprogramowania i baz danych Autorzy Oleksandr Bondarchuk, 7164 Dawid Pacholczyk, 6144 Tomasz Chudobiński, 7332 Krzysztof Pałka, 3949 Robert

Bardziej szczegółowo

1. ROZBUDOWA POSIADANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SYSTEMU INFOMEDICA

1. ROZBUDOWA POSIADANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SYSTEMU INFOMEDICA Strona1 Załącznik nr 1 do specyfikacji Ujednolicony opis przedmiotu zamówienia DZZ-382-60/12 Zamawiający za równoważny uzna system spełniający funkcjonalności wymienione w pkt. 3.8. W przypadku zaoferowania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest migracja poczty elektronicznej Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej i regionalnych zarządów gospodarki wodnej

Bardziej szczegółowo

II. Motor baz danych SQL. a) Motor baz danych SQL w wersji umożliwiającej pracę SEOD dla 70 użytkowników.

II. Motor baz danych SQL. a) Motor baz danych SQL w wersji umożliwiającej pracę SEOD dla 70 użytkowników. Załącznik Nr 1 Dostawa obejmuje: 1. Serwerowy system operacyjny dla 100 użytkowników CPV 32425000-8 2. Motor baz danych SQL CPV 30241100-1 3. System Elektronicznego Obiegi dokumentów CPV 64216000-3, dla

Bardziej szczegółowo

Przewodnik zabezpieczeń Windows Phone 8.1

Przewodnik zabezpieczeń Windows Phone 8.1 Przewodnik zabezpieczeń Windows Phone 8.1 Spis treści 1. Wstęp do przewodnika... 6 2. Cykl życia urządzeń mobilnych... 9 2.1 Rejestracja urządzenia... 9 2.2 Zarządzanie konfiguracją urządzenia... 9 2.2.1

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014. Przebieg realizacji

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014. Przebieg realizacji Warszawa, 05.03.2014 r. Pieczęć Zamawiającego Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014 Przebieg realizacji Implementacja projektu będzie podzielona na 4 etapy, z czego pierwszy polega na przygotowaniu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM BADAŃ PRZESIEWOWYCH

PROGRAM BADAŃ PRZESIEWOWYCH PROGRAM BADAŃ PRZESIEWOWYCH SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SI-PBP) Opracował: Zespół konsultantów ITTI Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejszy dokument, w każdej postaci - w wersji drukowanej,

Bardziej szczegółowo

Projekt techniczny systemu Zielona Linia

Projekt techniczny systemu Zielona Linia Projekt techniczny systemu Zielona Linia wersja nr 1.8 Wykonawca projektu: Telekomunikacja Polska Warszawa 4 stycznia 2012 Projekt Techniczny systemu Zielona Linia Strona 1 z 335 Spis treści 1. WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13

Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13 Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13 realizowany w ramach działania 8.2 Wspierania wdrażania elektronicznego biznesu B2B 8 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL

FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL Załącznik nr 5. DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 1/058/2012/POKL FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL Zamawiający Wykonawca Collegium Civitas Pałac Kultury i Nauki, p. XII Pl.

Bardziej szczegółowo

Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP

Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP rozumiany jako szczegółowa koncepcja MSZ-KIIP wraz z jego analizą funkcjonalną Strona 1 z 185 Spis treści 1 Metryka dokumentu... 8 1.1 Aspekt formalny... 9 1.2

Bardziej szczegółowo

Intraspekcja 2013. Raport z badania i wskazówki

Intraspekcja 2013. Raport z badania i wskazówki Intraspekcja 2013. Raport z badania i wskazówki Wstęp Intraspekcja to badanie intranetów, którego celem jest poznanie popularnych rozwiązań oraz zidentyfikowanie trendów w projektowaniu wewnętrznych systemów

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE. Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione.

WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE. Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione. Załącznik Nr 8 do SIWZ RZP WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione. Dla pozycji Tak/Nie : Tak w przypadku, kiedy

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej Załącznik nr 9 do Opisu Przedmiotu Zamówienia Infrastruktura informatyczna Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej 1. Wstęp 1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów i urządzeń do masowego

Bardziej szczegółowo

PAWEŁ MANSFELD SKALOWALNE UKŁADY STRON INTERNETOWYCH. Praca dyplomowo-inżynierska.

PAWEŁ MANSFELD SKALOWALNE UKŁADY STRON INTERNETOWYCH. Praca dyplomowo-inżynierska. PAWEŁ MANSFELD SKALOWALNE UKŁADY STRON INTERNETOWYCH Praca dyplomowo-inżynierska. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I WSTĘP... 1 1.1 Cel i zakres pracy... 1 1.2 Część teoretyczna... 2 1.3 Projekt... 2 1.4 Notacja...

Bardziej szczegółowo

Model elektronicznej dystrybucji oprogramowania

Model elektronicznej dystrybucji oprogramowania Katedra inżynierii oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Andrzej Pajdziński Nr albumu 4008 Krzysztof Paprota Nr albumu 4091 Model elektronicznej dystrybucji oprogramowania Praca magisterska

Bardziej szczegółowo

System Symfonia e-dokumenty

System Symfonia e-dokumenty System Symfonia e-dokumenty Podręcznik użytkownika Wersja 2012 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Analiza biznesowa Dodatki wytyczne do budowy rozwiązania na platformie Microsoft SharePoint Server 2013

Analiza biznesowa Dodatki wytyczne do budowy rozwiązania na platformie Microsoft SharePoint Server 2013 Analiza biznesowa Dodatki wytyczne do budowy rozwiązania na platformie Microsoft SharePoint Server 2013 Zakres projektu oraz warunki jego realizacji wspólne elementy obu systemów Dokument chroniony prawami

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu

Instrukcja obsługi programu Instrukcja obsługi programu ArcaVir 2010 Copyright 2004-2010 by ArcaBit Sp. z o.o. Zarówno program, jak i instrukcja korzystają z pełnej ochrony określonej przepisami prawa autorskiego. Wszystkie aktualne

Bardziej szczegółowo

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Warszawa, sierpień 2014

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Warszawa, sierpień 2014 + Raport pokrycia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej istniejącą infrastrukturą telekomunikacyjną, zrealizowanymi w 2013 r. i planowanymi w 2014 r. inwestycjami oraz budynkami umożliwiającymi kolokację

Bardziej szczegółowo