Dla rozwoju infrastruktury i środowiska

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dla rozwoju infrastruktury i środowiska"

Transkrypt

1 Załącznik nr 8 do SIWZ OPZ Specjalistyczny moduł aplikacyjny do obserwacji meteorologicznych i hydrologicznych, prowadzonych przez użytkowników telefonów komórkowych zadanie w ramach projektu MeteoRisk 1

2 Wymagania funkcjonalne Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Wstęp Podstawową funkcjonalnością modułu będzie możliwość wprowadzania informacji o obserwowanych zjawiskach meteorologicznych i hydrologicznych przez tzw. obserwatorów społecznych oraz możliwość ich przeglądania przez wszystkich użytkowników. Obserwatorem społecznym będzie mógł zostać każdy, kto po zarejestrowaniu i zalogowaniu do aplikacji wprowadzi za pomocą specjalnych formularzy informacje o zaobserwowanym przez siebie w danej lokalizacji zjawisku meteorologicznym lub hydrologicznym. Moduł umożliwi zaangażowanie społeczności zainteresowanej zagadnieniami z zakresu meteorologii, klimatologii i hydrologii w tworzenie wspólnej platformy wymiany informacji o bieżących warunkach w różnych miejscach w Polsce. Opracowanie oraz wdrożenie aplikacji potencjalnie może pozwolić na zwiększenie współpracy między społeczeństwem a IMGW-PIB, co może wpłynąć na poprawę wizerunku Instytutu. Aplikacja umożliwi pozyskiwanie informacji o aktualnych zjawiskach meteorologicznych i hydrologicznych zaobserwowanych lokalnie, będących poza zasięgiem sieci stacji pomiarowo-obserwacyjnych PSHM. Dane uzyskane dzięki funkcjonowaniu aplikacji mogą być przydatne w działalności IMGW-PIB i stanowić dodatkowe źródło informacji dla synoptyków. Szczególnie interesujące wydaje się wykorzystanie lokalnych obserwacji do weryfikacji i uzupełnienia prognoz i komunikatów meteorologicznych bazujących na danych z radarów meteorologicznych. Ze względu na specyfikę pomiaru radarowego nie jest możliwe rejestrowanie przy ich pomocy rzeczywistego rodzaju i wielkości opadu. Z tego też powodu informacje przesłane przez lokalnych obserwatorów ułatwią prawidłową interpretację pola opadów i weryfikację zjawisk wskazywanych przez pomiary radarowe. Instytut Meteorologii I Gospodarki WODNEJ - PIB ul.podleśna 61, Warszawa

3 Ponadto lokalne obserwacje mogą być wykorzystywane w opracowaniach historycznych, ekspertyzach meteorologicznych i hydrologicznych dotyczących np. występowania lokalnych deszczy nawalnych, gradobicia, porywów wiatru towarzyszących zjawisku burzy. Prognozy pogody opracowane na podstawie wyników modeli numerycznych i diagnozy panujących warunków synoptycznych podlegają stałemu monitoringowi i weryfikacji. Wiele zjawisk meteorologicznych wystepuje lokalnie i ze względu na gęstość sieci pomiarowo-obseracyjnej nie jest możliwe potwierdzenie ich wystąpienia. Bieżące informacje o obserwowanych zjawiskach meteorologicznych pozyskiwane od obserwatorów uzupełniałyby rutynowe obserwacje i stwarzały pełniejszy obraz sytuacji będący podstawą do weryfikacji prognoz meteorologicznych w trybie operacyjnym. Poprawienie jakości prognozy mogłoby nastąpić między innymi przez zwiększenie gęstości pomiarowych stacji bazowych. Nie zawsze jest to ekonomicznie uzasadnione, dlatego poszukuje się metod zbierania informacji od mieszkańców regionów nieobjętych wystarczająco dokładną siatką monitoringu, którzy mogliby dostarczyć informacje o aktualnej i obserwowanej wcześniej sytuacji pogodowej. Skuteczność wykorzystania informacji zbieranej od lokalnych społeczności do weryfikacji prognoz i oceny stanu pogody uwarunkowana jest rzetelnością przekazywanych przez nich raportów. Moderowanie wszystkich wpisów przez specjalistów z IMGW-PIB nie jest możliwe, dlatego do procesu oceny rzetelności raportów musi zostać włączona również społeczność użytkowników systemu. W tym celu system raportowania musi zostać uzupełniony o elementy oceny wpisów przez społeczność użytkowników, a także przez mechanizmy automatycznego klasyfikowania użytkowników na podstawie ich aktywności i jakości przesłanych raportów. Mechanizm klasyfikacji stanowi czynnik motywujący, wzmacniającym przywiązanie użytkowników do systemu, a przez to zapewniający stałe grono aktywnych i lojalnych użytkowników. 3

4 Aby umożliwić dostęp do systemu jak największej liczbie użytkowników konieczne jest utworzenie aplikacji pracującej na wszystkich popularnych systemach mobilnych, a także na przeglądarkach internetowych. Rozwiązanie mobilne i internetowe powinno być zrealizowane w postaci komponentu, który umożliwi włączenie go do innych aplikacji o tematyce pogodowej. Instytut Meteorologii I Gospodarki WODNEJ - PIB ul.podleśna 61, Warszawa

5 Raportowanie zjawisk pogodowych i hydrologicznych Opis funkcjonalności Zgodnie z przedstawionymi wcześniej założeniami, Zamawiający wymaga, aby system raportowania zjawisk meteorologicznych i hydrologicznych został utworzony jako komponent, który będzie mógł być włączony do różnych aplikacji i serwisów o tematyce pogodowej. Komponent powinien umożliwiać raportowanie następujących zjawisk meteorologicznych: 1. Burza Opis: słaba, silna, z opadem (deszczu, gradu, śniegu), bez opadu, z wiatrem silnym lub słabym, inne zjawiska towarzyszące (trąba powietrzna, nawałnica itp.) 2. Mżawka Opis: gęsty, jednorodny opad bardzo drobnych kropel wody o średnicy poniżej 0,5 mm. 3. Deszcz słaby Opis: nie utrudnia przebywania na wolnym powietrzu bez odzieży ochronnej. Wolne gromadzenie się opadu na powierzchni gruntu. 4. Deszcz umiarkowany Opis: drzewa pokryte liśćmi początkowo dają schronienie przed opadem. Na powierzchni gruntu tworzą się kałuże. 5. Deszcz silny Opis: utrudnia przebywanie na wolnym powietrzu nawet w odzieży ochronnej. Szybkie gromadzenie się wody na powierzchni gruntu, liczne kałuże. 6. Śnieg słaby Opis: rzadko padające płatki, nie powodują pogorszenia widzialności 7. Śnieg umiarkowany 5

6 Opis: płatki spadające dostatecznie gęsto, aby pogarszać widzialność, tworzy widoczną jednolitą warstwę na powierzchni gruntu 8. Śnieg silny Opis: płatki spadające gęsto i znacznie pogarszające widzialność, szybkie tworzenie sie pokrywy śnieżnej 9. Śnieg z deszczem Opis: płatki śniegu wymieszane z kroplami deszczu, często topniejące na powierzchni gruntu 10. Śnieg z deszczem silny Opis: płatki śniegu wymieszane z kroplami deszczu i pogarszające znacznie widzialność, może tworzyć warstwę bardzo mokrego śniegu na powierzchni gruntu 11. Słaby grad Opis: opad cząstek lodu o średnicy nieprzekraczającej 5 mm. Rzadko padające gradziny, zwykle małego rozmairu (< 5 mm), często wymieszanne z deszczem 12. Umiarkowany Grad Opis: opad w postaci cząstek lodowych o wymiarach od 5 mm do 50 mm. Wystarczająco obfity, aby zabielić grunt 13. Silny grad Opis: opad w postaci cząstek lodowych o dużych wymiarach powyżej 50 mm. Niszczy uprawy, strąca liście z drzew, rozbija szyby 14. Gołoledź Opis: gładka, zwarta powłoka lodu, na ogół przezroczysta, powstająca wskutek zamarzania przechłodzonych kropel deszczu na powierzchni gruntu lub przedmiotach 15. Mgła słaba Instytut Meteorologii I Gospodarki WODNEJ - PIB ul.podleśna 61, Warszawa

7 Opis: Ograniczenie widzialności przez zawiesinę kropel wody w powietrzu. Można jeszcze rozpoznać obiekty w odległości do 500 m. 16. Mgła umiarkowana Opis: Ograniczenie widzialności przez zawiesinę kropel wody w powietrzu, można jeszcze rozpoznać obiekty do odległości 200 m. 17. Mgła silna Opis: Ograniczenie widzialności przez zawiesinę kropel wody w powietrzu, można rozpoznać obiekty do odległości 50 m. 18. Trąba powietrzna Opis: gwałtowne zjawisko w postaci wiru powietrza opadającego z podstawy chmury burzowej, który dosięga powierzchni gruntu. Tuba, lej powietrzny Zjawisko w postaci kolumny lub leja wyrastającego z podstawy chmury burzowej, jednak bez kontaktu z podłożem. Wskazuje na istnienie wiru, który może, ale nie musi być zalążkiem trąby powietrznej. 19. Wiatr silny Opis: poruszają się duże gałęzie, użycie parasola jest utrudnione. 20. Wiatr bardzo silny Opis: poruszają się całe drzewa, chodzenie pod wiatr jest utrudnione. 21. Wiatr gwałtowny Opis: wiatr łamie gałęzie drzew, chodzenie pod wiatr jest bardzo utrudnione. 22. Wichura Opis: wiatr powoduje uszkodzenia budynków (np. zrywa dachówki), łamie drzewa. 23. Silna wichura 7

8 Opis: rzadko występuje na lądzie, wiatr wyrywa drzewa z korzeniami, powoduje znaczne uszkodzenia budynków. oraz hydrologicznych: 24. Lód brzegowy Opis: różnej szerokości pas lodu powstały na wodzie wzdłuż brzegów rzeki lub jeziora. 25. Pokrywa lodowa Opis: powłoka lodowa o gładkiej lub nierównej powierzchni, która pokrywa rzekę lub jezioro na całej szerokości. 26. Kra Opis: nieforemne odłamy pokrywy lodowej o różnej wielkości unoszone prądem wody i pływające w dół rzeki. 27. Śryż Opis: gąbczasta masa złożona z kryształków lodu w formie igiełek i blaszek. Przypomina bryłki mokrego śniegu. Tworzy charakterystyczne krążki otoczone białym wieńcem. 28. Zator lodowy lub śryżowy Opis: zahamowanie swobodnego spływu kry lub śryżu na filarach mostowych, mieliznach, niezniszczonych pokrywach lodowych itp. Niebezpieczne zjawisko prowadzące do piętrzenia wody, a nawet wystąpienia wody z koryta rzeki. 29. Podtopienia Opis: lokalne zalanie terenu w wyniku opadów deszczu, wypełnienia retencji powierzchniowej, spływu wody po powierzchni gruntu lub przesiąkania wałów podczas powodzi. Instytut Meteorologii I Gospodarki WODNEJ - PIB ul.podleśna 61, Warszawa

9 30. Wezbranie Opis: szczególnie wysoki stan wody rzeki; woda wypełnia całe koryto Dodatkowo system powinien umożliwiać przekazywanie wartości elementów meteorologicznych wskazywanych przez automatyczne systemy dostępne w nowoczesnych aparatach telefonicznych - na przykład poziom ciśnienia atmosferycznego na telefonie Apple iphone 6 i 6 plus. Wraz z raportem pogodowym użytkownik powinnien być zachęcany do wysłania zdjęcia pokazującego dane zjawisko. Moderatorzy mogą wykorzystać zdjęcia do oceny stopnia zachmurzenia. Przesłane zdjęcia będą podlegać moderacji w celu uniknięcia dystrybucji materiałów niezgodnych z regulaminem serwisu. Tworzenie raportu pogodowego powinno być realizowane w postaci atrakcyjnego interfejsu graficznego użytkownika. Rolą Wykonawcy jest przygotowanie propozycji graficznej dla wszystkich elementów interfejsu graficznego. Wraz z raportem użytkownika system przekaże informacje o położeniu użytkownika (współrzędne GPS oraz wysokość nad poziomem morza). 9

10 Projekt interfejsu użytkownika Poniższy schemat przedstawia koncepcjęwyglądu głównego ekranu przeznaczonego do przygotowania raportu o stanie pogody oraz zjawiskach hydrologicznych (wersja dla urządzeń mobilnych) Instytut Meteorologii I Gospodarki WODNEJ - PIB ul.podleśna 61, Warszawa

11 Kolejny schemat pokazuje ten sam ekran w wersji komponentu przeglądarkowego Lista wymagań W1: System raportowanie zjawisk i stanów pogody oraz zjawisk hydrologicznych stanowi komponent programistyczny umożliwiający włączenie go do innych aplikacji mobilnych lub stron WWW W2: Raporty pogodowe mogą być wysyłane tylko przez autoryzowanych użytkowników W3: Komponent pozwala na raportowanie zjawisk i stanów pogody oraz zjawisk hydrologicznych za pośrednictwem interfejsu graficznego wzbogaconego o dane pochodzące od sensorów będących na wyposażeniu telefonu (ciśnienie, pozycja GPS). W4: Lista zjawisk i stanów pogody oraz zjawisk hydrologicznych jest elementem konfiguracji pobieranym przez aplikację automatycznie z serwera IMGW-PIB. 11

12 W5: Komponent pozwala na wykonanie i dołączenie zdjęcia do raportu pogodowego lub dotyczącego zjawisk hydrologicznych. W6: Komponent przesyła informację o lokalizacji użytkownika korzystając z wbudowanego urządzenia GPS oraz funkcji reverse geocoder systemu operacyjnego (współrzędne GPS, region, miejscowość oraz szacunkowa wysokość nad poziomem morza). Dla komponentu www, informacje o lokalizacji mogą zostać podane przez wybór miejscowości z dostarczonej listy. Instytut Meteorologii I Gospodarki WODNEJ - PIB ul.podleśna 61, Warszawa

13 Ocena raportów przez IMGW-PIB Opis funkcjonalności Wykonawca zapewni mechanizm przesyłania wykonanych przez użytkowników zdjęć do dalszej moderacji. Moderacja będzie prowadzona przez wyznaczonych pracowników IMGW-PIB. Dla każdego wpisu możliwe będzie podjęcie następujących działań w systemie: zgoda na publikację zdjęcia, opisu zjawiska i pomiarów zgoda na publikację zdjęcia lecz odrzucenie opisu zjawiska lub pomiarów brak zgody na publikację zdjęcia, zgoda na publikację opisu zjawiska lub pomiaru brak zgody na publikację zdjęcia i opisu zablokowanie użytkownika wraz z pobraniem danych identyfikujących (ostanie pozycje GPS, adresy IP połączenia) usunięcie użytkownika z systemu. Dodatkowo aplikacja pozwala na przegląd wpisów i zdjęć uprzednio sklasyfikowanych. W trakcie przeglądu można dokonać zmiany statusu. Aplikacja pozwala na pracę wielu moderatorów. Każdy moderator może mieć dostęp do wszystkich wpisów lub też do wybranego regionu. Nadzór nad całością procesu moderacji pełni administrator systemu, który posługuje się dedykowanym narzędziem. Narzędzie administracyjne pozwala na: rejestrację lub zmianę ustawień dla moderatorów obserwowanie kolejki wpisów oczekujących na moderację obserwowanie statystyk liczby wpisów i czasów oczekiwania 13

14 archiwizowanie i usuwanie wpisów historycznych usuwanie użytkowników Instytut Meteorologii I Gospodarki WODNEJ - PIB ul.podleśna 61, Warszawa

15 Projekt interfejsu użytkownika Schemat poniżej przedstawia koncepcję ekranu moderatora. Domyślne zestawienie przedstawia listę nowych raportów pogodowych i hydrologicznych. Wśród nich są raporty ze zdjęciem, które nie zostaną opublikowane dopóki nie zostaną zaakceptowane przez moderatora. Na kolejnych zakładkach można oglądać raporty odrzucone, zaakceptowane i zablokowane. Profil moderatora definiuje ustawienia pracy dla moderatora: obszar geograficzny, hasło dostępu itd. 15

16 Lista wymagań W7: System umożliwia rejestracje i usunięcie moderatora, nadanie mu uprawnień dotyczących regionu działania oraz zmianę hasła dostępu. W8: W systemie istnieje wyróżnione konto administratora, które umożliwia zarządzanie listą i uprawnieniami moderatorów, dostępem do wszystkich raportów nowych i archiwalnych oraz usuwaniem użytkowników serwisu. W9: Raporty pogodowe i hydrologiczne ze zdjęciem (wymagające moderacji) rozdzielane są pomiędzy zalogowanymi moderatorami przypisanymi do danego regionu. Jeżeli nie ma żadnego aktywnego moderatora w danym regionie to raporty są kierowane do moderatorów w sąsiednich regionach. W10: Pozostałe zestawienia (archiwa, blokady, odrzucone) pokazują zestawienia wszystkich raportów z danego regionu niezależnie od moderatora, który ocenił dany raport. W11: Zestawienie dla moderatora umożliwia szybkie filtrowanie postów wg kryterium: regionu, daty powstania raportu, dołączonego zdjęcia i filtru tekstowego (nazwa miejscowości lub użytkownika) W12: Dla każdego postu moderator może wybrać jedną z operacji: akceptuj zdjęcie i raport, akceptuj tylko zdjęcie, akceptuj tylko raport, odrzuć wszystko, zablokuj użytkownika. W13: Na liście raportów pogodowych i hydrologicznych do moderacji znajdują się również posty zgłoszone przez innych użytkowników do moderacji. Moderator może podjąć decyzję o akceptacji, odrzuceniu lub zablokowaniu takiego postu. W14: Jeżeli moderator zakończy pracę, wszystkie oczekujące posty na moderację z jego kolejki zostaną przekierowane do innego aktywnego moderatora pracującego w danym regionie. Instytut Meteorologii I Gospodarki WODNEJ - PIB ul.podleśna 61, Warszawa

17 Ocena raportów przez społeczność internetową Opis funkcjonalności Komponent będzie umożliwiał przegląd raportów pogodowych dokonanych w ostatnim czasie przez innych użytkowników systemu. Użytkownicy będą mogli przeglądać wpisy przy pomocy trzech typów zestawień, a także oceniać atrakcyjność i rzetelność wpisów. Każdy raport pogodowy może być oceniony przez autoryzowanego użytkownika. Raporty, które otrzymają wysoką ocenę będą uważane za wiarygodne i zostaną przekazane do IMGW-PIB do dalszego wykorzystania. Dodatkowo użytkownicy, którzy przesyłają raporty o wysokim poziomie wiarygodności będą wyróżnieni przez system i prezentowani w ramach modułu współzawodnictwa (opisany w kolejnym rozdziale). Raporty pogodowe użytkowników będą prezentowane w systemie w postaci trzech typów zestawień: przewijana lista zdjęć z okolicy - w zależności od liczby dostępnych zdjęć w systemie, obszar dla którego prezentowane są zdjęcia ulega zmianie w taki sposób, aby system pokazywał zawsze podobną liczbę zdjęć. mapa z adnotacjami prezentująca wpisy użytkowników - pojedyncze ikony prezentują raportowane zjawiska, dostępność zdjęcia i ich aktualność. lista wpisów - lista posortowana według czasu publikacji umożliwia filtrowanie według kryterium odległości, typu zjawiska i czasu publikacji (tj. ostatnia godzina, ostatni dzień). Ocena rzetelności raportu pogodowego polega na wybraniu komentarza z listy. Przykładowe komentarze które mogą użytkownicy wybrać z listy: Zjawisko niemożliwe o tej porze roku Zjawisko mało prawdopodobne 17

18 Zjawisko prawdopodobne Potwierdzam wystąpienie Zdjęcia mogą zostać wskazane jako atrakcyjne (klawisz Lubię to ). Dodatkowo możliwe jest zgłoszenie zdjęcia do moderacji jeżeli użytkownik uważa, że jego treść jest niezgodna z regulaminem serwisu. Instytut Meteorologii I Gospodarki WODNEJ - PIB ul.podleśna 61, Warszawa

19 Projekt interfejsu użytkownika Rysunek poniżej przedstawia projekt ekranu z mapą i ikonami pokazującymi zgłoszone zjawiska w sąsiedztwie użytkownika (w wersji na urządzenie mobilne) Projekt poniżej pokazuje ten sam ekran w wersji komponentu na stronę internetową. 19

20 Kolejne dwa rysunki prezentują projekt ekranu dla podglądu pojedynczego raportu pogodowego (wersja dla telefonu). Instytut Meteorologii I Gospodarki WODNEJ - PIB ul.podleśna 61, Warszawa

21 Wersja przeglądarkowa: 21

22 Następne dwa rysunki prezentują projekt ekranu z listą raportów pogodowych (wersja dla telefonu). Instytut Meteorologii I Gospodarki WODNEJ - PIB ul.podleśna 61, Warszawa

23 Wersja przeglądarkowa: 23

24 Lista wymagań W15: Komponent umożliwia przegląd raportów w postaci trzech rodzajów zestawień: mapa, album ze zdjęciami i lista raportów. W14: Zestawienie typu raport ze zdjęciami pokazuje pojedynczy raport pogodowy z tłem w postaci zdjęcia (lub stałym kolorem tła dla raportów bez zdjęć). W aplikacji mobilnej gest przewijania lewo / prawo przeznaczony jest do zmiany prezentowanego raportu. W przypadku aplikacji internetowej funkcję tę pełnią klawisze nawigacyjne. W15: Wybranie raportu na mapie lub z listy powoduje przejście do zestawienia ze zdjęciami. W16: Raport ze zdjęciami posiada funkcję umożliwiającą ocenę zdjęcia lub treści raportu pogodowego. W17: Zdjęcie może zostać ocenione przez funkcję Lubię to. Dla każdego raportu ze zdjęciem przechowywana jest sumaryczna liczba osób, które lubią zdjęcie. W18: Rzetelność raportów jest oceniana w oparciu o listę komentarzy, która jest konfigurowana globalnie w systemie. System nie dopuszcza wpisywanie własnych treści komentarzy. W19: Użytkownik może zgłosić zdjęcie lub raport do moderacji jeżeli uważa, że jego treść nie jest zgodna z regulaminem serwisu. Instytut Meteorologii I Gospodarki WODNEJ - PIB ul.podleśna 61, Warszawa

25 Elementy współzawodnictwa Opis funkcjonalności Użytkownicy, którzy regularnie raportują zjawiska pogodowe lub aktywnie oceniają raporty innych zostają przez system zaprezentowani w rankingach aktywności. Wysoka pozycja w rankingu aktywności jest dla użytkowników zachętą do częstego korzystania z serwisu. Efekt nagrody za aktywność jest dodatkowo wzmocniony poprzez połączenie serwisu raportującego z platformami społecznościowymi Facebook i Twitter. Ranking aktywności to trzeci element funkcjonalności. Składa się z posortowanej listy użytkowników wg kryterium aktywności i rzetelności raportów. Dokładny wskaźnik oceny użytkownika stanowi kombinację trzech czynników: liczby postów w okresie raportowym liczby zdjęć które zostały oznaczone jako Lubię to przez innych użytkowników (względem całkowitej liczby odsłon danego zdjęcia) jakości przekazanych raportów pogodowych i hydrologicznych (tj. określonych przez innych użytkowników jako zjawisko prawdopodobne) Raporty przygotowane są w trzech okresach: tygodniowym, miesięcznym i rocznym. 25

26 Projekt interfejsu użytkownika Lista wymagań W:20 Dla każdego użytkownika serwisu zbierane są statystyki aktywności w okresie ostatniego tygodnia, miesiąca i roku. W21: System wyznacza ranking każdej osoby na bazie kilku czynników: liczby publikowanych raportów, liczby otrzymanych ocen względem całkowitej liczby odsłon danego raportu oraz liczby pozytywnych ocen rzetelności raportów. Dodatkowo system bierze pod uwagę liczbę zgłoszonych ocen dla raportów innych użytkowników Instytut Meteorologii I Gospodarki WODNEJ - PIB ul.podleśna 61, Warszawa

27 W22: Komponent raportujący prezentuje zestawienie z listą najbardziej aktywnych użytkowników na przestrzeni ostatniego tygodnia, miesiąca i roku. 27

28 Integracja z mediami społecznościowymi Media społecznościowe odgrywają istotną rolę w promowaniu współczesnych aplikacji mobilnych. W tym celu wykorzystuje się naturalną potrzebę dzielenia się osiągnięciami lub ciekawymi materiałami znalezionymi w sieci za pośrednictwem serwisów społecznościowych. Komponent powinien umożliwić następujące operacje: Publikację w serwisach Facebook lub Twitter linku do wybranego raportu pogodowego lub hydrologicznego Publikację w serwisach Facebook lub Twitter informacji o uzyskanym statusie aktywnego użytkownika serwisu Dodatkowo aplikacje zbudowane na bazie komponentu powinny umożliwiać użycie dwóch mechanizmów opartych na integracji z mediami społecznościowymi: Rejestrację nowych użytkowników za pośrednictwem mechanizmu Connect with Facebook wraz z pobraniem zdjęcia profilowego użytkownika Zaproszenie znajomych z Facebook do korzystania z aplikacji. Lista wymagań W23: Każdy raport pogodowy jest dostępny pod unikalnym adresem URL, który stanowi przekierowanie do nadrzędnego serwisu, w skład którego wchodzi komponent wraz z prezentacją raportu pogodowego. W24: Każdy raport może zostać opublikowany w serwisach Facebook i Twitter. W treści publikacji ma zostać umieszczony link do raportu w postaci umożliwiającej prezentację miniatury zdjęcia wraz z opisem raportowanego zjawiska. W25: Komponent pozwala na publikowanie informacji o uzyskanym statusie najaktywniejszego użytkownika w danym okresie. Instytut Meteorologii I Gospodarki WODNEJ - PIB ul.podleśna 61, Warszawa

29 W26: Komponent współpracuje z mechanizmem rejestrowania lub logowania użytkownika za pośrednictwem Facebook SDK jeżeli taki został użyty w aplikacji nadrzędnej. 29

30 Wymagania techniczne Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Zgodnie z przedstawionymi wcześniej założeniami, system raportowania pogody i zjawisk hydrologicznych ma mieć formę komponentu, który można łatwo dołączyć do przygotowywanych przez IMGW-PIB aplikacji mobilnych lub serwisów WWW. W tym celu wykonawca utworzy niezależną bibliotekę SDK (Software Development Kit) na wybrane platformy mobilne oraz komponent przegladarkowy (widget). Tak przygotowane komponenty będą współpracować z częścią serwerową, również opracowaną przez Wykonawcę, zapewniając gromadzenie, klasyfikację i dystrybucję raportów. Wykonawca przygotuje następujące elementy systemu: Bibliotekę SDK i komponent przeglądarkowy przeznaczony do przygotowania i przeglądania raportów pogodowych oraz do prezentacji listy rankingowej aktywności użytkowników Moduł serwerowy przeznaczony do gromadzenia i udostępniania raportów oraz do zarządzania serwisem Moduł internetowy przeznaczony do moderowania zdjęć i raportów API przeznaczone do komunikacji pomiędzy częścią kliencką i serwerową. Przykładową aplikację mobilną (niezależna wersja dla każdej platformy mobilnej) oraz stronę WWW demonstrującą użycie rozwiązania. Instytut Meteorologii I Gospodarki WODNEJ - PIB ul.podleśna 61, Warszawa

31 Opis architektury rozwiązania Rysunek powyżej przedstawia schemat architektury serwisu. Elementy oznaczone kolorem czarnym stanowią przedmiot realizacji projektu. Główne komponenty wchodzące w skład systemu to: Biblioteka SDK przeznaczona do raportowania pogody - moduł wykonany w natywnym kodzie dla każdej platformy mobilnej będącej przedmiotem zamówienia. Wykonawca zaproponuje mechanizm autoryzacji użytkowników umożliwiający jego współdzielenie w ramach całej aplikacji (SSO) Widget (część kliencka) - komponent napisany w HTML5 przeznaczony do osadzenia w serwisie internetowym. Widget (część serwerowa) - komponent serwerowy realizujący logikę działania widgetu RESTful API - moduł dostępu programistycznego do serwisów. 31

32 Moduł moderatora - konsola pracy moderatora wykonana jako serwis internetowy Moduł administratora - konsola administratora systemu wykonana jako serwis internetowy. Przeznaczony do zarządzania kontami użytkowników, monitorowania funkcji systemu, przeglądu statystyk dotyczących aktywności użytkowników i moderatorów, archiwizowania i usuwania historycznych danych. Schemat działania modułu moderatora przedstawia rysunek poniżej: Publikacja zdjęć następuje po akceptacji przez moderatora. Jeżeli użytkownik zgłosi zdjęcie do moderacji to pozostaje ono widoczne do czasu, gdy moderator nie podejmie decyzji o jego wycofaniu z serwisu. Raporty publikowane są natychmiast niezależnie od statusu zdjęcia z nim powiązanego. Moderator może wycofać akceptację dla raportu w trakcie weryfikacji zdjęcia lub w dowolnym innym terminie. Wycofanie akceptacji oznacza, że raport zostaje usunięty z serwisu. Wykorzystanie bibliotek firm trzecich Wykonawca może wykorzystać komercyjne biblioteki firm trzecich, jeżeli uzasadni ich użycie i otrzyma zgodę Zamawiającego na ich użycie. Instytut Meteorologii I Gospodarki WODNEJ - PIB ul.podleśna 61, Warszawa

33 Koszty zakupu licencji, umożliwiającej legalne wykorzystanie bez ograniczeń liczby użytkowników i aplikacji, ponosi Wykonawca. Wykorzystanie bibliotek open source Wykonawca może wykorzystać darmowe biblioteki typu Open Source pod warunkiem, że licencja dla tego oprogramowania dopuszcza wykorzystanie komercyjne bez konieczności udostępniania kodu źródłowego. Zgodę na wykorzystanie każdej biblioteki Open Source musi wyrazić Zamawiający. Jeżeli z tytułu wykorzystania oprogramowania nie będącego własnością Wykonawcy pojawią się roszczenia firm trzecich, całkowitą odpowiedzialność finansową i prawną ponosi Wykonawca. 33

34 Dobre praktyki programistyczne Wykonawca będzie przestrzegał zasad dobrych praktyk programistycznych w całym okresie realizacji projektu. Metodyka Pracy Wykonawca powinien stosować metodykę tworzenie oprogramowania SCRUM: podział pracy na krótkie, dobrze określone etapy, w wyniku których powstają kolejne wersje oprogramowania. zarządzanie listą zadań przeznaczonych do realizacji dla każdego etapu w postaci listy backlog umożliwienie Zamawiającemu oceny postępu prac nad projektem poprzez dostęp do prototypów oprogramowania na zakończenie każdego dwutygodniowego etapu umożliwienie Zamawiającemu zgłaszania uwag i ustalanie priorytetów zadań na kolejny etap projektu. Quality Assurance Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował niezależnym zespołem odpowiedzialnym za jakość tworzonego oprogramowania. W zakresie odpowiedzialności Wykonawcy pozostaje: wykonywanie testów funkcjonalnych w zakresie całej specyfikacji systemu wykonywanie testów systemowych weryfikujących prawidłową pracę aplikacji na różnych wariantach urządzeń i systemów mobilnych oraz różnych typach i wersjach przeglądarek internetowych wykonanie testów obciążeniowych API wykonanie testów typu long run dla aplikacji i usług serwerowych w celu usunięcia ewentualnych wycieków pamięci lub wyczerpania puli połączeń sieciowych. Instytut Meteorologii I Gospodarki WODNEJ - PIB ul.podleśna 61, Warszawa

35 Przed rozpoczęciem projektu Wykonawca opracuje plan testów oraz uzgodni z Zamawiającym kryteria akceptacji produktu. Ze względu na utrzymanie wysokiej jakości projektu Zamawiający wymaga również implementacji testów jednostkowych przez programistów, a także statyczną kontrolę tworzonego oprogramowania przy pomocy narzędzi takich jak SonarQube. W tramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca opracuje automatyczne testy funkcjonalnych do komponentów WWW. Pozwoli to skutecznie eliminować błędy o charakterze regresyjnym, a po zakończeniu projektu umożliwi zbudowanie bardziej zaawansowanych narzędzi monitoringu. Dokumentacja techniczna Wykonawca przygotuje dokumentację techniczną do wszystkich elementów systemu. Zakres dokumentacji powinien obejmować: zastosowane rozwiązania bazodanowe i aplikacyjne wraz ze szczegółami ich instalacji i konfiguracji (nazwa oprogramowania, numer wersji, adresy IP i port dla serwisu, hasła dostępu) wykaz bibliotek firm trzecich i open source zastosowanych w projekcie model danych diagram klas zastosowane algorytmy model komunikacji asynchronicznej wewnątrz aplikacji specyfikacja API (zasilanie API w produkty w miarę możliwości będzie odbywało się w oparciu o szynę integracyjną, a w przypadku braku takiej możliowości w oparciu o integrację plikową poprzez system SOK) 35

36 Komentarze w kodzie Kod źródłowy oprogramowania Wykonawca udokumentuje w sposób umożliwiający utrzymanie i dalszą rozbudowę oprogramowania. Jako niezbędne uważa się: Umieszczenie komentarza w nagłówku każdej klasy i protokołu, opisując jego rolę i odniesienie do wymagania funkcjonalnego Umieszczenie komentarzy do wszystkich stałych wykorzystywanych w programie Umieszczenie komentarzy do wszystkich własnych metod Umieszczenie komentarzy do wszystkich nietrywialnych rozgałęzień w kodzie implementującym logikę działania aplikacji Wzorce projektowe Zamawiający wymaga, aby Wykonawca znał i posługiwał się powszechnie znanymi wzorcami projektowymi. W szczególności będzie bazował na wzorcu MVC do zakodowania logiki aplikacji rozdzielając w sposób czytelny model danych, widoki i interakcje użytkownika. Wykonawca powinien mieć świadomość ograniczeń związanych z wykonywaniem synchronicznych operacji w kodzie aplikacji klienckiej i zaproponować taką architekturę rozwiązania, w której tylko niezbędne zadania związane z interfejsem użytkownika będą wykonywane w głównym wątku. Instytut Meteorologii I Gospodarki WODNEJ - PIB ul.podleśna 61, Warszawa

Dokumentacja techniczna. Młodzieżowe Pośrednictwo Pracy

Dokumentacja techniczna. Młodzieżowe Pośrednictwo Pracy Dokumentacja techniczna Młodzieżowe Pośrednictwo Pracy Spis Treści 1. Widok ogólny architektury MPP... 3 2. Warstwy systemu... 5 3. Struktura systemu/komponentów... 7 3.1 Aplikacje... 7 3.2 Biblioteki...

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU SERWISU ZNANEEKSPERTKI.PL POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU SERWISU ZNANEEKSPERTKI.PL POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU SERWISU ZNANEEKSPERTKI.PL POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI Headlines Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka spółka komandytowa szanuje i troszczy się o prawo do prywatności

Bardziej szczegółowo

Aplikacja serwerowa Platformy Prezentacyjnej Opis produktu

Aplikacja serwerowa Platformy Prezentacyjnej Opis produktu Aplikacja serwerowa Platformy Prezentacyjnej Opis produktu Polska Organizacja Turystyczna ul. Chałubińskiego 8 00-613 Warszawa Spis treści 1 Założenia wstępne... 1 1.1 Informacje wstępne... 1 1.2 Cel projektu...

Bardziej szczegółowo

OPIS WYMAGAŃ FUNKCJONALNO-TECHNICZNYCH dla zamówienia: Zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie serwisu do obsługi zgłoszeń dla miasta Torunia

OPIS WYMAGAŃ FUNKCJONALNO-TECHNICZNYCH dla zamówienia: Zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie serwisu do obsługi zgłoszeń dla miasta Torunia OPIS WYMAGAŃ FUNKCJONALNO-TECHNICZNYCH dla zamówienia: Zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie serwisu do obsługi zgłoszeń dla miasta Torunia Zadaniem serwisu jest wsparcie mieszkańców w zgłaszaniu i

Bardziej szczegółowo

RFP. Wymagania dla projektu. sklepu internetowego B2C dla firmy Oplot

RFP. Wymagania dla projektu. sklepu internetowego B2C dla firmy Oplot RFP Wymagania dla projektu sklepu internetowego B2C dla firmy Oplot CEL DOKUMENTU Celem niniejszego dokumentu jest przedstawienie wymagań technicznych i funkcjonalnych wobec realizacji projektu budowy

Bardziej szczegółowo

REFERAT O PRACY DYPLOMOWEJ

REFERAT O PRACY DYPLOMOWEJ REFERAT O PRACY DYPLOMOWEJ Temat pracy: Projekt i realizacja elektronicznego dziennika ocen ucznia Autor: Grzegorz Dudek wykonanego w technologii ASP.NET We współczesnym modelu edukacji, coraz powszechniejsze

Bardziej szczegółowo

REFERAT PRACY DYPLOMOWEJ

REFERAT PRACY DYPLOMOWEJ REFERAT PRACY DYPLOMOWEJ Temat pracy: Projekt i implementacja środowiska do automatyzacji przeprowadzania testów aplikacji internetowych w oparciu o metodykę Behavior Driven Development. Autor: Stepowany

Bardziej szczegółowo

Cookie Policy. 1. Informacje ogólne.

Cookie Policy. 1. Informacje ogólne. Cookie Policy 1. Informacje ogólne. 1. Operatorem Serwisu jest Artur Kowalski http://inzynieria.pro 2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

Bardziej szczegółowo

KORZYSTANIE Z BAZY DANYCH UpToDate

KORZYSTANIE Z BAZY DANYCH UpToDate KORZYSTANIE Z BAZY DANYCH UpToDate 1 KORZYSTANIE Z BAZY DANYCH UpToDate 1. Wejdź na stronę Biblioteki Głównej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie: http://www.biblioteka.umlub.pl 2. W ZASOBY kliknij na Zdalny

Bardziej szczegółowo

ZASADY KORZYSTANIA Z PLIKÓW COOKIES ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI W SERWISIE INTERNETOWYM PawłowskiSPORT.pl

ZASADY KORZYSTANIA Z PLIKÓW COOKIES ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI W SERWISIE INTERNETOWYM PawłowskiSPORT.pl ZASADY KORZYSTANIA Z PLIKÓW COOKIES ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI W SERWISIE INTERNETOWYM PawłowskiSPORT.pl Niniejsze zasady dotyczą wszystkich Użytkowników strony internetowej funkcjonującej w domenie http://www.pawlowskisport.pl,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 OPIS OGÓLNY SEKCJI TŁUMACZENIA...

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PLIKÓW "COOKIES"

POLITYKA PLIKÓW COOKIES POLITYKA PLIKÓW "COOKIES" Wyrażanie zgody na instalację przez witrynę plików cookies podczas każdej wizyty z serwisie mogłoby być uciążliwe. W myśl nowelizacji ustawy Prawo Telekomunikacyjne internauta

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

SPIS TREŚCI Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Program Testów SPIS TREŚCI 1 Wprowadzenie... 3 2 Zasady prowadzenia testów (Regulamin)... 3 3 Wykaz testowanych elementów... 4 4 Środowisko testowe... 4 4.1 Środowisko testowe nr 1.... Błąd! Nie zdefiniowano

Bardziej szczegółowo

Ewelina Henek, Agnieszka Wypych, Zbigniew Ustrnul. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy (IMGW-PIB)

Ewelina Henek, Agnieszka Wypych, Zbigniew Ustrnul. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy (IMGW-PIB) Ewelina Henek, Agnieszka Wypych, Zbigniew Ustrnul Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy (IMGW-PIB) IT SYSTEM GŁÓWNE KOMPONENTY SYSTEMU ISOK: Dane LIDAR (4- punktów/m ; >00

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 inwestujemy w

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do Umowy CSIOZ/ /2016 Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pod nazwą System do backupu urządzeń sieciowych (zwany dalej: Systemem

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa specyfikacja funkcjonalności zamawianego oprogramowania.

Szczegółowa specyfikacja funkcjonalności zamawianego oprogramowania. Szczegółowa specyfikacja funkcjonalności zamawianego oprogramowania. Założenia projektowe systemu NETDOC. część 1: założenia ogólne i funkcjonalność rdzenia systemu Założenia ogólne Celem projektu jest

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności

Polityka prywatności Polityka prywatności Administrator Serwisu 1. Właścicielem niniejszego serwisu internetowego zasilenia.faktura.pl, zwanego dalej Serwisem, jest Blue Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie, 81-717 Sopot,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy harmonogram rzeczowy realizacji prac systemu B2B

Szczegółowy harmonogram rzeczowy realizacji prac systemu B2B Szczegółowy harmonogram rzeczowy realizacji prac systemu B2B NAZWA ZADANIA ZADANIE CZĄSTKOWE TECHNOLOGIA ILOŚĆ OSÓB ILOŚĆ GODZIN TERMIN REALIZACJI 1 2 4 5 6 7 Zadanie 1 - wersji alfa 1 systemu B2B 3 723

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWIS:

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWIS: POLITYKA PRYWATNOŚCI - SERWIS: WWW.HIPOTEKA-GOTOWKA.PL Polityka Prywatności jest zbiorem reguł, które mają na celu poinformowanie Użytkowników tego Serwisu o wszelkich aspektach pozyskiwania, przetwarzania

Bardziej szczegółowo

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze Specyfikacja oprogramowania do Opis zarządzania przedmiotu i monitorowania zamówienia środowiska Załącznik nr informatycznego 1 do specyfikacji Lp. 1. a) 1. Oprogramowanie oprogramowania i do systemów

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Lubelskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Lubelskiej ul. Nadbystrzycka 36, 20-618 Lublin Tel. 81 538 42 70, fax. 81 538 42 67; e-mail: lctt@pollub.pl OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Do realizacji

Bardziej szczegółowo

OPIS i SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OPIS i SPECYFIKACJA TECHNICZNA OPIS i SPECYFIKACJA TECHNICZNA Dotyczy Konkursu ofert numer 1/POIG 8.2/2013 WdroŜenie internetowego systemu klasy B2B do automatyzacji procesów biznesowych oraz koordynacji działań z partnerami w firmie

Bardziej szczegółowo

ZPKSoft WDoradca. 1. Wstęp 2. Architektura 3. Instalacja 4. Konfiguracja 5. Jak to działa 6. Licencja

ZPKSoft WDoradca. 1. Wstęp 2. Architektura 3. Instalacja 4. Konfiguracja 5. Jak to działa 6. Licencja ZPKSoft WDoradca 1. Wstęp 2. Architektura 3. Instalacja 4. Konfiguracja 5. Jak to działa 6. Licencja 1. Wstęp ZPKSoft WDoradca jest technologią dostępu przeglądarkowego do zasobów systemu ZPKSoft Doradca.

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja aplikacji Szachy online

Dokumentacja aplikacji Szachy online Projekt z przedmiotu Technologie Internetowe Autorzy: Jakub Białas i Jarosław Tyma grupa II, Automatyka i Robotyka sem. V, Politechnika Śląska Przedmiot projektu: Aplikacja internetowa w języku Java Dokumentacja

Bardziej szczegółowo

Data wydania: 2013-06-12. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Data wydania: 2013-06-12. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Wersja 1.0 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Tytuł dokumentu: Dokumentacja dla administratora strony

Bardziej szczegółowo

POLITYKA COOKIES. Definicje. Rodzaje wykorzystywanych Cookies

POLITYKA COOKIES. Definicje. Rodzaje wykorzystywanych Cookies POLITYKA COOKIES Niniejsza Polityka Cookies określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Sinus Systems Sp. z o. o. Al. Wiśniowa 17/2 53-137 Wrocław

ZAMAWIAJĄCY. Sinus Systems Sp. z o. o. Al. Wiśniowa 17/2 53-137 Wrocław Dolnośląskiego na ZAMAWIAJĄCY Wrocław, 03.10.2014 r. w związku z realizacją projektu współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na, Priorytet 1 Wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Stosowanie ciasteczek (cookies)

Stosowanie ciasteczek (cookies) Stosowanie ciasteczek (cookies) Nasza strona używa plików cookies. Informujemy, że poruszając się po stronie wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Istnieje możliwość korzystania ze

Bardziej szczegółowo

Cemarol Sp. z o.o. Polityka prywatności (pliki cookies) 1. Informacje ogólne.

Cemarol Sp. z o.o. Polityka prywatności (pliki cookies) 1. Informacje ogólne. Polityka prywatności (pliki cookies) 1. Informacje ogólne. Cemarol Sp. z o.o. 1. Operatorem Serwisu www.powiat-lebork.com jest Cemarol sp. z o.o. z siedzibą w Kobylnicy (76-251), Kobylnica, ul. Główna

Bardziej szczegółowo

Posiada (TAK / NIE. Zrzut ekranu. Opis funkcji

Posiada (TAK / NIE. Zrzut ekranu. Opis funkcji Załącznik nr 1b do SIWZ TABELA FUNKCJONALNOŚCI UWAGA: Jeśli funkcjonalność, dla której wymagane jest potwierdzenie zrzutem ekranu wymusza wykonanie kliku zrzutów ekranu, konieczne jest aby każdy taki zrzut

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika platformy szkoleniowej Audatex. wersja 1.2

Podręcznik użytkownika platformy szkoleniowej Audatex. wersja 1.2 Podręcznik użytkownika platformy szkoleniowej Audatex wersja 1.2 Warszawa 2015 Spis treści 1. Zakup kursu... 3 2. Logowanie do systemu... 3 2.1. Jak zalogować się do systemu?... 3 2.2. Co zrobić kiedy

Bardziej szczegółowo

Dane pomiarowo-obserwacyjne pozyskiwane z sieci stacji hydrologicznych i meteorologicznych państwowej służby hydrologicznometeorologicznej

Dane pomiarowo-obserwacyjne pozyskiwane z sieci stacji hydrologicznych i meteorologicznych państwowej służby hydrologicznometeorologicznej Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy Dane pomiarowo-obserwacyjne pozyskiwane z sieci stacji hydrologicznych i meteorologicznych państwowej służby hydrologicznometeorologicznej

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego nr 07/04/IT/2016 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Utrzymanie i rozwój systemów GREX, SPIN, TK, AMOC, Obsługa Rewidentów 1 SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 1. Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o. REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy "Regulamin korzystania z serwisu internetowego Lloyd Properties sp. z o.o." (zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OBSŁUGI INCYDENTÓW I WNIOSKÓW NA REALIZACJĘ USŁUG W SYSTEMACH INFORMATYCZNYCH. załącznik do ZR 154/2014 z dnia 22 grudnia 2014 roku

PROCEDURA OBSŁUGI INCYDENTÓW I WNIOSKÓW NA REALIZACJĘ USŁUG W SYSTEMACH INFORMATYCZNYCH. załącznik do ZR 154/2014 z dnia 22 grudnia 2014 roku PROCEDURA OBSŁUGI INCYDENTÓW I WNIOSKÓW NA REALIZACJĘ USŁUG W SYSTEMACH INFORMATYCZNYCH załącznik do ZR 154/2014 Spis treści I. CEL I ZAKRES OBOWIĄZYWANIA INSTRUKCJI... 3 II. DEFINICJE I SKRÓTY... 3 III.

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności

Polityka prywatności Polityka prywatności Data rozpoczęcia: Data zakończenia: Styczeń 01, 2017 do odwołania Definicje Polityka Polityka ochrony prywatności JDM, określająca zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych

Bardziej szczegółowo

Sklep internetowy wtspartner.pl dokłada wszelkich starań, aby prowadzony serwis ułatwiał każdemu użytkownikowi

Sklep internetowy wtspartner.pl dokłada wszelkich starań, aby prowadzony serwis ułatwiał każdemu użytkownikowi Stosowanie ciasteczek (cookies) Sklep internetowy wtspartner.pl dokłada wszelkich starań, aby prowadzony serwis ułatwiał każdemu użytkownikowi przeglądanie strony i składanie zamówień. Dlatego w trosce

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika Instrukcja korzystania z certyfikatu wersja 7.5 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa

Bardziej szczegółowo

REFERAT O PRACY DYPLOMOWEJ

REFERAT O PRACY DYPLOMOWEJ REFERAT O PRACY DYPLOMOWEJ Temat pracy: Projekt i implementacja mobilnego systemu wspomagającego organizowanie zespołowej aktywności fizycznej Autor: Krzysztof Salamon W dzisiejszych czasach życie ludzi

Bardziej szczegółowo

wersja 1.3 (c) ZEiSAP MikroB S.A. 2005

wersja 1.3 (c) ZEiSAP MikroB S.A. 2005 wersja 1.3 (c) ZEiSAP MikroB S.A. 2005 2 PRO-2000 INTERNET Copyright by: Zakład Elementów i Systemów Automatyki Przemysłowej MikroB S.A., Ostrzeszów 2005 Windows, Internet Explorer, IIS są znakami firmowymi

Bardziej szczegółowo

Usługi mobilne ipko biznes

Usługi mobilne ipko biznes Usługi mobilne ipko biznes Spis treści TOKEN MOBILNY... 3 Korzystanie z aplikacji Token ipko biznes... 4 LISTA OBSŁUGIWANYCH TELEFONÓW... 5 IPKO BIZNES NA BLACKBERRY... 5 Wymagania i pobranie aplikacji...

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 27.02.2012 roku. HB Technology Hubert Szczukiewicz. ul. Kujawska 26 / 39 25-344 Kielce

Kielce, dnia 27.02.2012 roku. HB Technology Hubert Szczukiewicz. ul. Kujawska 26 / 39 25-344 Kielce Kielce, dnia 27.02.2012 roku HB Technology Hubert Szczukiewicz ul. Kujawska 26 / 39 25-344 Kielce Tytuł Projektu: Wdrożenie innowacyjnego systemu dystrybucji usług cyfrowych, poszerzenie kanałów sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Temat: Ułatwienia wynikające z zastosowania Frameworku CakePHP podczas budowania stron internetowych

Temat: Ułatwienia wynikające z zastosowania Frameworku CakePHP podczas budowania stron internetowych PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W ELBLĄGU INSTYTUT INFORMATYKI STOSOWANEJ Sprawozdanie z Seminarium Dyplomowego Temat: Ułatwienia wynikające z zastosowania Frameworku CakePHP podczas budowania stron internetowych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja stosowania platformy internetowej "Szkoła praktycznej ekonomii - młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo" - zakładka Nauczyciel

Instrukcja stosowania platformy internetowej Szkoła praktycznej ekonomii - młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo - zakładka Nauczyciel Instrukcja stosowania platformy internetowej "Szkoła praktycznej ekonomii - młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo" - zakładka Nauczyciel Szkoła praktycznej ekonomii młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo Platforma

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności serwisu www.aran.com.pl

Polityka prywatności serwisu www.aran.com.pl Przedsiębiorstwo BudowlanoHandlowe Z.Niziński Polityka prywatności serwisu www.aran.com.pl 1. Informacje ogólne. Operatorem Serwisu [adres serwisu, np. www.blink.pl] jest [pełne dane rejestrowe] Serwis

Bardziej szczegółowo

ViewIt 2.0. System Monitoringu i Zarządzania Sygnalizacjami Świetlnymi. Funkcje

ViewIt 2.0. System Monitoringu i Zarządzania Sygnalizacjami Świetlnymi. Funkcje ViewIt 2.0 System Monitoringu i Zarządzania Sygnalizacjami Świetlnymi Funkcje Monitoring urządzeń: > sterowniki sygnalizacji świetlnej, > kamery, > stacje metrologiczne, > inne Zdalne sterowanie funkcjami

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia FUNDACJA INICJATYW MENEDŻERSKICH Załącznik Nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Strona 1 Program Aktywności Samorządowej - PAS innowacyjne narzędzie uspołecznionego procesu monitorowania usług publicznych

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji

Ulotka. Zmiany w wersji Ulotka Zmiany w wersji Data produkcji wersji: 14 listopada 2016 Spis treści 1 Instalacja systemu... 3 1.1 Współpraca z przeglądarkami... 3 1.2 Współpraca z urządzeniami mobilnymi... 3 2 Ogólne... 4 2.1

Bardziej szczegółowo

>>> >>> Ćwiczenie. Cloud computing

>>> >>> Ćwiczenie. Cloud computing >>> >>> Ćwiczenie Ćwiczenie polega na utworzeniu virtualnego dysku (Cloud computing) u jednego z usługodawcy. Bo chmura obliczeniowa (miejsce w tzw. chmurze) to nic innego jak dysk, miejsce na serwerze.

Bardziej szczegółowo

W ramach realizacji zamówienia Wykonawca będzie świadczył usługi w zakresie m.in:

W ramach realizacji zamówienia Wykonawca będzie świadczył usługi w zakresie m.in: Załącznik nr 1 do zaproszenia do złożenia oferty IP. 2611.19.2015 Opis przedmiotu zamówienia: Modernizacja serwisów internetowych Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej oraz Komisji Standaryzacji

Bardziej szczegółowo

REFERAT PRACY DYPLOMOWEJ

REFERAT PRACY DYPLOMOWEJ REFERAT PRACY DYPLOMOWEJ Temat pracy: Projekt i implementacja aplikacji internetowej do wyszukiwania promocji Autor: Sylwester Wiśniewski Promotor: dr Jadwiga Bakonyi Kategorie: aplikacja webowa Słowa

Bardziej szczegółowo

Polityka Cookies. 1 Definicje. Administrator oznacza przedsiębiorstwo

Polityka Cookies. 1 Definicje. Administrator oznacza przedsiębiorstwo Polityka Cookies 1. Niniejsza Polityka Cookies określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą

Bardziej szczegółowo

System epon Dokumentacja użytkownika

System epon Dokumentacja użytkownika System epon Dokumentacja użytkownika Prawa autorskie tego opracowania należą do MakoLab S.A. Dokument ten, jako całość, ani żadna jego część, nie może być reprodukowana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Dodatkowo, w przypadku modułu dotyczącego integracji z systemami partnerów, Wykonawca będzie przeprowadzał testy integracyjne.

Dodatkowo, w przypadku modułu dotyczącego integracji z systemami partnerów, Wykonawca będzie przeprowadzał testy integracyjne. Załącznik nr 1a do Zapytania ofertowego nr POIG.08.02-01/2014 dotyczącego budowy oprogramowania B2B oraz dostawcy sprzętu informatycznego do projektu pn. Budowa systemu B2B integrującego zarządzanie procesami

Bardziej szczegółowo

Współpraca z platformą Emp@tia. dokumentacja techniczna

Współpraca z platformą Emp@tia. dokumentacja techniczna Współpraca z platformą Emp@tia dokumentacja techniczna INFO-R Spółka Jawna - 2013 43-430 Pogórze, ul. Baziowa 29, tel. (33) 479 93 29, (33) 479 93 89 fax (33) 853 04 06 e-mail: admin@ops.strefa.pl Strona1

Bardziej szczegółowo

Rejestracja w Serwisie

Rejestracja w Serwisie Najczęściej zadawane pytania (FAQ) Serwis logowania Zbiór pytań i odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące Serwisu logowania Wolters Kluwer S.A. Najczęściej zadawane pytania FAQ Serwis logowania

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki KATEDRA INFORMATYKI Mobicents VoIP Projekt wykonany w ramach SIUS i IOSR Biolik Wojciech Błazej Kardyś Informatyka,

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Wersja 2016.2

Ulotka. Wersja 2016.2 Ulotka Wersja 2016.2 Spis treści COMARCH ERP E-SKLEP... 3 AKTUALIZACJA DO WERSJI 2016.2... 4 SZABLON LIQUID KONWERSJA SZABLONU... 4 1 NOWOŚCI... 5 1.1 PORÓWNYWARKI CENOWE OPARTE NA SILNIKU LIQUID... 5

Bardziej szczegółowo

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu Spis treści 1. Zgłoszenia serwisowe wstęp... 2 2. Obsługa konta w solidnym serwisie... 2 Rejestracja w serwisie...3 Logowanie się do serwisu...4 Zmiana danych...5 3. Zakładanie i podgląd zgłoszenia...

Bardziej szczegółowo

PHICS - Polish Harbours Information & Control System Dokumentacja użytkownika System weryfikacji autentyczności polskich dokumentów marynarzy

PHICS - Polish Harbours Information & Control System Dokumentacja użytkownika System weryfikacji autentyczności polskich dokumentów marynarzy PHICS - Polish Harbours Information & Control System Dokumentacja użytkownika System weryfikacji autentyczności polskich dokumentów marynarzy Zielona Góra, kwiecień 2014 DOKUMENTACJA ZMIAN: Lp. Wersja

Bardziej szczegółowo

Jak się zalogować do Pocztowy24 Biznes

Jak się zalogować do Pocztowy24 Biznes Jak się zalogować do Pocztowy24 Biznes Wejdź na stronę Banku Pocztowego www.pocztowy.pl. W prawym górnym rogu, na czerwonej belce znajdziesz przycisk Zaloguj się, wybierz go, a następnie wybierz przycisk

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ Instrukcja obsługi 1. WSTĘP... 2 2. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 2 3. STRONA GŁÓWNA... 3 4. EWIDENCJA RUCHU... 4 4.1. Dodanie osoby wchodzącej na teren obiektu... 4 4.2. Dodanie

Bardziej szczegółowo

CMS, CRM, sklepy internetowe, aplikacje Web

CMS, CRM, sklepy internetowe, aplikacje Web CMS, CRM, sklepy internetowe, aplikacje Web Aplikacje PHP, open source, dodatki Add-ins, templatki, moduły na zamówienie Aplikacje mobilne jquery Mobile + PhoneGap Kilka platform w cenie jednego kodu JavaScript!

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU

INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU Zarządzanie Procesami Informatycznymi Sp. z o.o. 54-204 Wrocław, ul. Legnicka 62 Tel. : ( 071 ) 354 88 88 Fax : ( 071 ) 354 88 99 E-mail : biuro@vilico.pl INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU Wersja 1.4-1 - Spis

Bardziej szczegółowo

Konspekt pracy inżynierskiej

Konspekt pracy inżynierskiej Konspekt pracy inżynierskiej Wydział Elektryczny Informatyka, Semestr VI Promotor: dr inż. Tomasz Bilski 1. Proponowany tytuł pracy inżynierskiej: Komunikator Gandu na platformę mobilną Android. 2. Cel

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja A POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Administratora portalu. aplikacji. Wirtualna szkoła

Dokumentacja Administratora portalu. aplikacji. Wirtualna szkoła Dokumentacja Administratora portalu aplikacji Wirtualna szkoła aktualna na dzień 20.12.2012 Wykonawca: Young Digital Planet SA 2012 Strona 2 z 15 Spis Treści Wirtualna szkoła SYSTEM ZARZĄDZANIA NAUCZANIEM...

Bardziej szczegółowo

Nadzorowanie stanu serwerów i ich wykorzystania przez użytkowników

Nadzorowanie stanu serwerów i ich wykorzystania przez użytkowników Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Matematyki i Informatyki Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Tomasz Kapelak Nr albumu: 187404 Praca magisterska na kierunku Informatyka

Bardziej szczegółowo

Materiał dystrybuowany na licencji CC-BY-SA

Materiał dystrybuowany na licencji CC-BY-SA Materiał dystrybuowany na licencji CC-BY-SA II Seminarium Technologiczne Warszawa, ORE, 30.08.2013 Autorzy: Krzysztof Kurowski, Piotr Dziubecki Agenda 10.40 12.30 Interfejsy programistyczne i narzędzia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem jest rozbudowa systemu kolejkowego funkcjonującego w Urzędzie Miasta Lublina, służącego do zarządzania obsługą klientów. W ramach modernizacji

Bardziej szczegółowo

Dysk 20GB przestrzeni Ajax Ajax 1.0 Baza danych MS SQL 2005 lub 2008 Express Java Java 6 run time Microsoft Silverlight 3.

Dysk 20GB przestrzeni Ajax Ajax 1.0 Baza danych MS SQL 2005 lub 2008 Express Java Java 6 run time Microsoft Silverlight 3. Systemy do kompleksowej administracji środowiskiem IT : Symantec Management Platform Solutions - rozwiązanie ułatwiające zarządzanie zasobami informatycznym Głównym zadaniem podlegającym kompetencji działu

Bardziej szczegółowo

Katedra Inżynierii Oprogramowania Tematy prac dyplomowych inżynierskich STUDIA NIESTACJONARNE (ZAOCZNE)

Katedra Inżynierii Oprogramowania Tematy prac dyplomowych inżynierskich STUDIA NIESTACJONARNE (ZAOCZNE) Katedra Inżynierii Oprogramowania Tematy prac dyplomowych inżynierskich STUDIA NIESTACJONARNE (ZAOCZNE) Temat projektu/pracy dr inż. Wojciech Waloszek Grupowy system wymiany wiadomości. Zaprojektowanie

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Łódź, dnia 27 maja 2014 r. MK.2370.8.1.2014 WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa sprzętu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów:

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: Rozdział I Szczegółowy opis przedmiotu umowy Załącznik nr 1 do Umowy Architektura środowisk SharePoint UMWD 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: a) Środowisko

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika Instrukcja korzystania z certyfikatu wersja 7.6 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Django : praktyczne tworzenie aplikacji sieciowych / Antonio Mele. Gliwice, cop Spis treści

Django : praktyczne tworzenie aplikacji sieciowych / Antonio Mele. Gliwice, cop Spis treści Django : praktyczne tworzenie aplikacji sieciowych / Antonio Mele. Gliwice, cop. 2016 Spis treści O autorze 13 O recenzentach technicznych 14 Wprowadzenie 17 Rozdział 1. Utworzenie aplikacji bloga 21 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Usługa: Testowanie wydajności oprogramowania

Usługa: Testowanie wydajności oprogramowania Usługa: Testowanie wydajności oprogramowania testerzy.pl przeprowadzają kompleksowe testowanie wydajności różnych systemów informatycznych. Testowanie wydajności to próba obciążenia serwera, bazy danych

Bardziej szczegółowo

Pytanie nr 3: Czy połączenie urządzenie mobilne -> serwer będzie szyfrowane? (protokół HTTPS).

Pytanie nr 3: Czy połączenie urządzenie mobilne -> serwer będzie szyfrowane? (protokół HTTPS). Do Wykonawców Wrocław, 12.06.2015r. CUI-DOAZ.331.10.2015 CUI/ZP/PN/10/2015/11/... Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: Rozwój CRM - Opracowanie i wdrożenie aplikacji mobilnej CRM

Bardziej szczegółowo

Kalipso wywiady środowiskowe

Kalipso wywiady środowiskowe Kalipso wywiady środowiskowe Instrukcja obsługi INFO-R Spółka Jawna - 2017 43-430 Pogórze, ul. Baziowa 29, tel. (33) 479 93 29, (33) 479 93 89 fax: (33) 853 04 06 e-mail: admin@ops.strefa.pl Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Montaż kolektorów słonecznych i pieców na biomasę w Gminie Modliborzyce

Montaż kolektorów słonecznych i pieców na biomasę w Gminie Modliborzyce Projekt dostawy i wdrożenia systemu ICT do zarządzania energią pochodzącą z OZE (kolektorów słonecznych i pieców na biomasę) w gminie Modliborzyce (w oparciu o technologie TIK) wraz z formularzem on-line.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1b do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Cześć II Dostawa niewyłącznych, nieograniczonych czasowo 3 sztuk licencji oprogramowania Microsoft Server 2012 R2 DataCenter x64 w celu rozbudowy

Bardziej szczegółowo

Sprawa numer: BAK.WZP Warszawa, dnia 16 sierpnia 2016 r.

Sprawa numer: BAK.WZP Warszawa, dnia 16 sierpnia 2016 r. Sprawa numer: BAK.WZP.26.18.2016.30 Warszawa, dnia 16 sierpnia 2016 r. Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia publicznego 1. Zamawiający: Skarb Państwa - Urząd Komunikacji Elektronicznej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla usługi ModeView

Instrukcja dla usługi ModeView Instrukcja dla usługi ModeView Spis treści 1. Aplikacja Easy Photo... 2 1.1. Sprawdzenie komunikacji z usługą internetowa ModeView... 2 1.1.1. Brak autoryzacji... 2 1.1.2. Usługa dostępna... 2 1.2. Wysyłanie

Bardziej szczegółowo

AKTUALNA OFERTA ORAZ MOŻLIWOŚĆ ZAKUPU LICENCJI:

AKTUALNA OFERTA ORAZ MOŻLIWOŚĆ ZAKUPU LICENCJI: AKTUALNA OFERTA ORAZ MOŻLIWOŚĆ ZAKUPU LICENCJI: http://www.goorskynt.com/automaty Goorsky New Technology www.goorskynt.com e-mail: biuro@goorskynt.com Tel. 603 771 244 Fejsomat Oprogramowanie automatyzujące

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. Dla DataPage+ 2013

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. Dla DataPage+ 2013 Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy Dla DataPage+ 2013 Ostatnia aktualizacja: 25 lipca 2013 Spis treści Instalowanie wymaganych wstępnie komponentów... 1 Przegląd... 1 Krok 1: Uruchamianie Setup.exe

Bardziej szczegółowo

https://lsi.ncbr.gov.pl

https://lsi.ncbr.gov.pl Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 2/1.1.2/2015 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 2/1.1.2/2015

Bardziej szczegółowo

1. Pobieranie i instalacja FotoSendera

1. Pobieranie i instalacja FotoSendera Jak zamówić zdjęcia przez FotoSender? Spis treści: 1. Pobieranie i instalacja FotoSendera 2. Logowanie 3. Opis okna programu 4. Tworzenie i wysyłanie zlecenia Krok 1: Wybór zdjęć Krok 2: Podsumowanie zlecenia

Bardziej szczegółowo

Comarch isklep24 Ulotka v. 5.1

Comarch isklep24 Ulotka v. 5.1 Comarch isklep24 Ulotka v. 5.1 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PRYWATNOŚCI Postanowienia ogólne 1. Niniejsza polityka prywatności i wykorzystania plików cookies jest sporządzona przez 4Mobility S.A., określa ogólne zasady dotyczące gromadzenia, przetwarzania

Bardziej szczegółowo

Programowanie urządzeń mobilnych. projekt 6 ( )

Programowanie urządzeń mobilnych. projekt 6 ( ) Programowanie urządzeń mobilnych projekt 6 (05.01.2018) Usługi lokalizacyjne Jedną z powszechniejszych funkcjonalności wykorzystywanych przez liczne aplikacje przeznaczone dla urządzeń mobilnych jest możliwość

Bardziej szczegółowo

Polityka Prywatności serwisu room8.pl

Polityka Prywatności serwisu room8.pl Polityka Prywatności serwisu room8.pl Wstęp Podstawą przetwarzania danych przez Serwis jest zgoda Użytkowników oraz ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych do realizacji usług świadczonych

Bardziej szczegółowo

PLATFORMA GEOLOKALIZACYJNA

PLATFORMA GEOLOKALIZACYJNA PLATFORMA GEOLOKALIZACYJNA INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści 1. Serwis internetowy PLATFORMA GEOLOKALIZACYJNA 1.1 Opis serwisu 1.2 Funkcjonalności 2. Aplikacja mobilna ZGŁOŚ ANOMALIE 2.1 Opis aplikacji 2.2

Bardziej szczegółowo

Pobieranie komunikatów GIF

Pobieranie komunikatów GIF Spis treści Wstęp... 2 1. Ustawienia harmonogramu zadań... 3 1.1. Tryby pracy AswPlan... 3 2. System KS-EWD... 4 2.1. Instalacja KS-EWD... 5 3. Inauguracja OSOZ... 6 3.1. Zdefiniowanie zadania pobierania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza serwisu biznes.gov.pl dla Pracowników Instytucji w zakresie weryfikacji opisów procedur przygotowanych przez Zespół epk

Instrukcja obsługi Zaplecza serwisu biznes.gov.pl dla Pracowników Instytucji w zakresie weryfikacji opisów procedur przygotowanych przez Zespół epk Instrukcja obsługi Zaplecza serwisu biznes.gov.pl dla Pracowników Instytucji w zakresie weryfikacji opisów procedur przygotowanych przez Zespół epk Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3

Bardziej szczegółowo

Założenia projektowe dla zapytania ofertowego EAK_ZA_01/2015

Założenia projektowe dla zapytania ofertowego EAK_ZA_01/2015 Warszawa, 23.01.2015r. NIP: 521-32-79-750 Założenia projektowe dla zapytania ofertowego EAK_ZA_01/2015 I. Wstęp W związku z realizacją projektu Wdrożenie i świadczenie usługi w modelu SaaS eakceptacje,

Bardziej szczegółowo

Strona wizytówka od 400 zł

Strona wizytówka od 400 zł Strona wizytówka od 400 zł Oferta z dnia 21.01.2010 Prosta strona zawierająca podstawowe informacje o firmie oraz jej ofercie. Pozwala ona klientom na odnalezienie firmy w sieci, zapoznanie się z jej ofertą,

Bardziej szczegółowo

WYKONAWCY. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na budowę wortalu i systemu poczty elektronicznej PIP

WYKONAWCY. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na budowę wortalu i systemu poczty elektronicznej PIP GOZ-353-221-22/2011 Warszawa, dnia 1 września 2011 r. WYKONAWCY Dotyczy: przetargu nieograniczonego na budowę wortalu i systemu poczty elektronicznej PIP Stosownie do postanowień art. 38 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo