Chmura obliczeniowa możliwości wdrożenia w kontekście użycia popularnych platform

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Chmura obliczeniowa możliwości wdrożenia w kontekście użycia popularnych platform"

Transkrypt

1 Ekonomiczne Problemy Usług nr 1/2017 (126), t. 2 ISSN: X DOI: /epu /2-05 strony: Patryk Dobrosiński Uniwersytet Łódzki Łukasz Zakonnik Uniwersytet Łódzki Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Katedra Informatyki Ekonomicznej Chmura obliczeniowa możliwości wdrożenia w kontekście użycia popularnych platform Kod JEL: M15 Słowa kluczowe: chmura obliczeniowa, ochrona środowiska Streszczenie: W prezentowanym artykule autorzy przedstawiają charakterystykę chmury obliczeniowej w kontekście możliwości wdrożenia nie tylko przez duże ale także i małe oraz mikro przedsiębiorstwa. Przedstawione zostają najpopularniejsze platformy usług przetwarzania w chmurze. Uwaga zwrócona zostaje także na m.in. takie aspekty jak możliwość ochrony środowiska poprzez wykorzystanie usług chmurowych. Wprowadzenie Dynamiczny rozwój technologii i rosnące wymagania przedsiębiorstw w stosunku do rozwiązań informatycznych są przyczyną nieustającego procesu intensyfikacji usług IT. Obecne oczekiwania stawiane systemom informatycznym to nie tylko zapewnienie skuteczności oraz szybkiego dostępu do danych, ale również zapewnienie oszczędności ekonomicznych. Rozwiązaniem, które łączy w sobie wyżej wymienione warunki jest chmura obliczeniowa. Celem artykułu jest przedstawienie charakterystyki chmury obliczeniowej (wad i zalet) w kontekście możliwego zastosowania nawet przez jednoosobowe firmy. Została opisana rola chmury obliczeniowej nie tylko w kontekście technologicznoekonomicznym, ale i ochrony środowiska. W artykule przedstawiono kiedy tak naprawdę

2 46 Chmura obliczeniowa możliwości wdrożenia w kontekście użycia powinno się wdrażać rozwiązania chmurowe a kiedy niekoniecznie. Następnie, pokrótce zaprezentowano najpopularniejsze platformy oferujące usługi chmury obliczeniowej. 1. Chmura obliczeniowa podstawowa charakterystyka Istnieje wiele definicji chmury obliczeniowej (cloud computing). Najkrótsza z nich interpretuje pojęcie chmury jako oferowanie rozwiązań informatycznych usług za pomocą odpowiedniego dostępu sieciowego. W szerszym znaczeniu chmurą nazywa się współdzielony zestaw konfigurowalnych zasobów przetwarzania, takich jak: serwery, sieci, miejsce do składu danych, usługi czy oprogramowanie za pomocą odpowiedniego dostępu sieciowego (Kubalińska, 2012, s. 104). Cloud computing definiowany jest również jako styl obliczeń, w którym dynamicznie skalowane zasoby IT są dostarczane zewnętrznym użytkownikom w postaci usług na żądanie za pomocą technologii internetowych (Fryźlewicz, Nikończuk, 2012, s. 7). Chmura obliczeniowa charakteryzuje się powszechnym dostępem do usługi na żądanie, rezerwacją zasobów i skalowalnością (Światła, 2013, s. 131). Modele wdrożeniowe chmur obliczeniowych Ze względu na to, gdzie umiejscowione są zasoby IT tworzące chmurę oraz kto z nich korzysta, możemy wyróżnić cztery główne rodzaje chmury obliczeniowej (Kubalińska, 2012, s ; Kamiński, Kulisiewicz, 2014, s. 4 5): 1. Chmura publiczna jest rodzajem usługi IT w całości świadczonej przez zewnętrznego dostawcę wszystkim zainteresowanym usługobiorcom. W skład chmury publicznej wchodzą sprzęty, oprogramowanie i centra danych. 2. Chmura prywatna jest infrastrukturą działającą we własnym ośrodku obliczeniowym przedsiębiorstwa, tzn. usługa świadczona jest przez dostawcę wyłącznie jednej firmie z wyłącznym dostępem i nieustanną kontrolą usługobiorcy. 3. Chmurę stworzono dla jednostek chcących korzystać z funkcjonalności cloud computing, ale nieposiadających wystarczających środków finansowych na uruchomienie własnej chmury prywatnej, a z modelu publicznego nie mogą lub nie chcą korzystać. 4. Chmura hybrydowa to rozwiązanie bazujące na połączeniu zalet płynących z właściwości chmury publicznej i prywatnej. Umożliwia ono współdzielenie i przenoszenie zasobów między chmurami w zależności od aktualnych potrzeb (tzw. cloud bursting). Modele dostarczania usług w cloud computing Rosnąca dywersyfikacja potrzeb użytkowników przyczyniła się do wykształcenia różnych modeli chmur, wśród których wyróżnia się podstawowe typy (Kubalińska, 2012, s. 105; Zakonnik, Czerwonka, 2015, s. 160): 1. IaaS infrastruktura jako usługa (Infrastructure as a Service). Na żądanie usługobiorcy dostarcza się infrastrukturę informatyczną, w której skład wchodzi serwerownia fizyczny lub zwirtualizowany sprzęt. Po stronie użytkownika nadal pozo-

3 Patryk Dobrosiński, Łukasz Zakonnik 47 staje zapewnienie we własnym zakresie systemu operacyjnego, oprogramowania oraz bezpieczeństwa (Osterwalder, 2013, s. 17). 2. PaaS platform jako usługa (Platform as a Service) oparta na rozszerzeniu opisanej wcześniej usługi o platformę chmurową, pozwalającą na wdrożenie logiki aplikacji dostosowywanej do potrzeb tej platformy przy jednoczesnym uzyskaniu dużej mocy obliczeniowej. 3. SaaS oprogramowanie jako usługa (Software as a Service). Zawiera w sobie wszystkie właściwości PaaS, dodatkowo rozszerzone o całe oprogramowanie. Użytkownik korzystający z usługi SaaS otrzymuje całokształt korzyści związanych z cloud computingiem na dużą skalę. 2. Chmura obliczeniowa wady i zalety. Problematyka wdrażań Szybki wzrost użytkowników chmury oparty jest na przekonujących zaletach tej usługi internetowej, do których zaliczane są (Światła, 2013, s. 131): wirtualizacja pozwalająca na wydzieleniu wielu serwerów wirtualnych z fizycznego serwera, swoboda dostępu uwarunkowana połączeniem internetowym, umożliwiająca dostęp do danych własnych i aplikacji użytkownika z każdego miejsca, skalowalność oznaczająca dynamiczną zmianę ilość wykorzystywanych zasobów w stosunku do realnych potrzeb, wydajność, która polega na oferowaniu szerokiego spektrum mocy obliczeniowej, łatwość zarządzania związaną z administrowaniem usługą za pomocą narzędzi zlokalizowanych w jednym miejscu, ekologia interpretowana jako wykorzystanie pamięci, przestrzeni przechowywującej oraz pamięci obliczeniowej w celu zredukowania zużycia zasobów naturalnych. Pomimo licznych zalet i rosnącego zainteresowania, można wskazać na pewne wady, do których zalicza się (Światła, 2013, s. 131): bezpieczeństwo, które pomimo gwarancji dostawców nie może być w pełni zapewnione ze względu na brak stuprocentowej kontroli, ramy prawne i związane z nimi np. przepisy niektórych państw zabraniające przechowywania danych osobowych ich obywateli poza granicami danego państwa, ograniczenia infrastrukturalne spowodowane techniczną niemożnością implementacji pewnych rozwiązań wedle preferencji użytkownika, połączenie internetowe, od którego uzależniona jest w pełni szybkość i komfort korzystania z danych w chmurze.

4 48 Chmura obliczeniowa możliwości wdrożenia w kontekście użycia Typy zagrożeń dla chmury obliczeniowej Do najczęstszych typów zagrożeń sieci chmurowych należą (Websecurity, 2013; Ganani, 2015): atak na aplikację, czyli atak skierowany bezpośrednio na program, wykorzystujący luki najczęściej występuje w aplikacjach nieaktualizowanych lub już niewspieranych przez twórców, łamanie haseł, czego dokonują zaprogramowane boty, korzystające najczęściej z bazy haseł, rozprzestrzenianie złośliwego i szkodliwego oprogramowania, które skutkuje uszkodzeniem, niszczeniem lub kradzieżą danych, wykorzystanie źle skonfigurowanej sieci, inaczej atak polegający na wykorzystaniu luki w zabezpieczeniach, atak na aplikacje webowe jest to jeden z najniebezpieczniejszych rodzajów ataku ze względu na łatwy dostęp do narzędzi administracyjnych. Wpływ chmury obliczeniowej na środowisko naturalne Jednym z największych wyzwań XXI wieku jest redukcja wpływu działań ludzkości na środowisko. Technologie wykorzystywane w IT mogą mieć realny wpływ na emisje gazów cieplarnianych, np. dwutlenku węgla. Według Amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska (EPA), tylko na terytorium Stanów Zjednoczonych serwery pochłaniają 3% całkowitej produkcji energii (Joszczuk-Januszewska, 2013, s. 69). Warto zauważyć, że wzrost przepływu danych i ich przetwarzania wywiera znaczący wpływ na ekologię i środowisko. Wykorzystanie chmury obliczeniowej może zaoszczędzić zasoby, co przyczyni się do poprawy warunków ekologicznych na świecie. Skalowalność oraz efektywność wykorzystywanych zasobów serwerowych ma realny wpływ na zużycie prądu na świecie. Badania przeprowadzone w 2011 roku przez niezależną organizację non-profit Carbon Disclosure (CDP) (Reeve, Neuman, 2011, s ), wykazały, że dzięki przeniesieniu działań firm do infrastruktury chmurowej firmy zaoszczędziły 10 mln USD w skali roku, a prognozowana emisja CO 2 zmniejszy się o 30 tys. t w ciągu 5 lat, co jest równowartością emisji CO 2 przez 6 tys. aut rocznie. Według prognoz CDP w ciągu 8 lat 70% działalności dużych międzynarodowych korporacji świadczące usługi w USA odbywać się będzie przez serwery typu cloud. Skutkować to będzie wzrostem oszczędności do 12 mld USD w każdym roku oraz zmniejszeniem CO 2 o 86 mln t corocznie. Przesłanki wdrożenia chmury obliczeniowej Wybór technologii, która ma wspierać i realizować projekt lub aplikacje jest bardzo istotnym elementem z punktu widzenia jego funkcjonowania oraz zarządzania. Wdrożenie chmury obliczeniowej jest dobrym rozwiązaniem dla użytkownika, którego strategia i przypadki użycia systemu wiążą się z (Mateos, Rosenberg, 2011, s. 87): ograniczonym czasem użytkowania systemu, zmiennym obciążeniem, wymogami dotyczącymi szybkości wdrożenia systemu, budową aplikacji niestrategicznej.

5 Patryk Dobrosiński, Łukasz Zakonnik 49 Mimo wielu przewag i korzyści płynących z zastosowania chmury obliczeniowej może ona okazać się nieoptymalnym rozwiązaniem dla wielu typów aplikacji. Cloud computing może być mniej efektywny w porównaniu z lokalnym przetwarzaniem danych w przypadku aplikacji (Mateos, Rosenberg, 2011, s. 90): historycznych, mających krytyczne scenariusze czasu rzeczywistego, mających dostęp do poufnych danych. Decydując się na wykorzystanie chmury obliczeniowej, wybór dostawcy musi być dokładnie przeanalizowany pod względem technicznym i biznesowym. Większość dostawców oferuje usługi typu on demand, czyli na żądanie. Zaletą takiego typu usług jest nie tylko łatwość zakupu, ale również rezygnacji w dowolnym momencie. Przy wyborze usługodawcy należy przeanalizować jego (Mateos, Rosenberg, 2011, s. 221): rentowność i wiarygodność finansową, za którą stoją: długość istnienia firmy, poziom stabilności finansowej i zysków, typ firmy tzn. publiczna czy prywatna, rentowość i wiarygodność operacyjna związana z posiadaniem wymaganych zasobów, tj. rozsądnie rozmieszczone centra danych, wykazywaniem referencji zadowolonych klientów, obsługą znanych firm, wiarygodność kontraktowa rozumiana jako posiadanie certyfikatów i odpowiednio zdefiniowanych dokumentów, np. Service Level Agreement (SLA), który powinien gwarantować odpowiednie czynności w zakresie: skanowania infrastruktury pod kątem bezpieczeństwa, aplikacji poprawek, ochronie antywirusowej, kopii bezpieczeństwa, szyfrowania, procedur modyfikacji (Czerwonka, Zakonnik, 2016, s. 198), aspekty biznesowe, będące ważnym elementem przy wdrażaniu długoplanowym oraz mające największy wpływ na użyteczność chmury obliczeniowej, formy płatności i ukryte opłaty, czyli sposób naliczania i pobierania opłat. Kolejnym krokiem są kwestie techniczne: dostępność i wydajność, elastyczność i skala, bezpieczeństwo operacyjne i kwestie prawne, interoperacyjność i kompatybilność z różnymi platformami. 3. Charakterystyka najpopularniejszych platform chmurowych Do uruchomienia chmury niezbędna jest odpowiednia platforma programistyczna. Istnieje wiele platform a najbardziej popularne krótko opisano poniżej. Windows Azure Microsoft Azure jest platformą Microsoft Cloud Computing, dostarczającą szeroką gamę usług, których można używać bez konieczności zakupu własnej struktury (Microsoft,

6 50 Chmura obliczeniowa możliwości wdrożenia w kontekście użycia 2017). Microsoft Azure jest powszechnie uważany jako PaaS oraz jako IaaS. Usługi Azure zostały podzielone przez firmę Microsoft na 11 głównych typów produktów: Compute maszyny wirtualne, kontenery, przetwarzanie wsadowe i zdalny dostęp do aplikacji, Web & mobile usługa wspierająca rozwój i wdrażanie stron internetowych i aplikacji mobilnych, a także oferująca funkcje zarządzania API, notyfikacji i raportowania, Data storage kategoria ta obejmuje bazy danych, Analytics usługi te zapewniają rozproszone analizy, np. przechowywania oraz analizy w czasie rzeczywistym, Networking obejmuje sieci wirtualne, połączenia i bramki dedykowane oraz usługi związane z zarządzaniem ruchem, równoważeniem obciążenia i systemami nazw domen, Media and content delivery network usługi te obejmują streaming na żądanie, kodowanie i odtwarzanie multimediów i indeksowanie, Hybrid integration oznaczają usługi serwera dla kopii zapasowych, odzyskiwania lub też podłączania chmur prywatnych i publicznych, Identity and access management rozwiązania zapewniają wykorzystanie usługi Azure w celu ochrony kluczy szyfrowania i innych poufnych informacji, Internet of Things usługi te umożliwiają użytkownikowi przechwytywanie, monitorowanie i analizowanie danych z czujników i innych urządzeń, Development to usługi pomocne twórcom aplikacji ze strony backendu, testowania aplikacji i śledzenia potencjalnych problemów, Management and security to produkt pomagający administratorom zarządzać ich chmurą Azure m.in.: dzięki wdrażanieu, harmonogramowi i uruchamianiu zadań. Windows Azure pozwala zbudować i wdrożyć chmurę dla urządzeń mobilnych. Można użyć popularnych platform programistycznych, takich jak.net lub NodeJS w celu utworzenia autorskiego oprogramowania lokalnie, a następnie wdrożyć go w chmurze Windows Azure z wykorzystaniem maszyn wirtualnych, Cloud Services lub usług mobilnych. Windows Azure Mobile Services w szczególności zapewnia tzw. cross-platform, czyli wsparcie dla tworzenia rozwiązań dla niemal każdej platformy. Usługa Windows Azure Notifications Hub pozwala m.in. wysłać powiadomienia typu push-out do użytkowników, aby umożliwić w czasie rzeczywistym dotarcie do aplikacji interaktywnych. Rozwiązanie to jest wykorzystywane na znanych platformach społecznościowych, tj, Google, Facebook, czy Twitter (Tulloch, 2013, s. 13). Google App Engine Platforma oferowana przez firmę Google umożliwia tworzenie, testowanie i wdrażanie aplikacji na wysoce skalowalnej i niezawodnej infrastrukturze dla rozwiązań internetowych, mobilnych oraz wspierających (Google, 2017). Specjalistycznym interfejsem programistycznym (API) platformy Google jest Google App Engine (GAE). Jest to platforma developerska, która umożliwia programowanie i hostowanie aplikacji internetowych na rozproszonych centrach danych firmy Google w bezpiecznym środowisku izolującym tworzone

7 Patryk Dobrosiński, Łukasz Zakonnik 51 aplikacje od sprzętów, systemów operacyjnych czy fizycznej lokalizacji na serwerze (Kubalińska, 2012, s. 119). Oprogramowanie oparte na GAE jest łatwe w budowie, utrzymaniu i w skalowaniu z ujęciem rosnącego ruchu i ilości przetrzymywanych danych. GAE wyposażony jest w prosty framework o nazwie webapp, który umożliwiają szybki start w budowie programu. Dla hostowanych aplikacji można zastosować darmową subdomenę appspot.com lub ustawić własną domenę. Program zbudowany w ramach platformy Google może zostać upubliczniony lub ograniczony w dostępie do kodu. Platforma GAE obsługuje najbardziej popularne języki programowania tj.: Python, Java, PHP oraz.net, a także GO, który jest kompilowanym, współbieżnym, statycznie typowanym językiem programowania. W skład architektury Google App Engine wchodzą (Maliński, 2008): dynamiczne generowanie stron wspierające popularne technologie webowe, stałe przechowywanie danych, zapytania, sortowanie i transakcje, automatyczna skalowalność i równowaga obciążeń, API używane np. do autoryzowania użytkowników oraz wysyłania maili poprzez Google Account, SDK (software development kit) wykorzystywany do tworzenia programów na lokalnym komputerze zawierający pełny zestaw API, Amazon Web Services. Usługa firmy Amazon Elastic Comput Cloud (EC2) zapewnia kontrolę nad zasobami obliczeniowymi, dzięki czemu nowe instancje serwerów mogą zostać uruchomione w ciągu kilku minut zachowując cechy chmury, czyli skalowalność zasobów (Amazon, 2017). Wszystko odbywa się za pomocą prostego interfejsu usługi sieciowej (web services). Główne cechy EC2: dojrzały i niedrogi system poboru opłat, weryfikowany według zużytych zasobów na poziomie pamięci, CPU, transferu danych itp., umożliwienie wdrożenia między osobnymi lokalizacjami, zapewnienie elastycznych adresów IP, umożliwienie łączności klienta poprzez prywatną sieć wirtualną (VPN), oferowanie Amazon CloudWatch interfejsu do monitorowania usług, elastyczny load balancing. Dojrzałość chmury obliczeniowej Amazonu oraz precyzja sprawia, że AWS traktuje się jako rozwiązanie modelowe w cloud computingu. Podsumowanie Określone ramy tego artykułu pozwalają jedynie na podstawowe przedstawienie tematu. Niemniej zaprezentowane informacje wskazują na to, że wykorzystanie przetwarzania w chmurze co prawda nie zawsze jest najbardziej optymalnym rozwiązaniem ale w wielu przypadkach niesie spore korzyści. Korzyści te nie są związane jedynie z oczekiwaniami klientów dotyczącymi oszczędności kosztów czy zmniejszenia obciążeń administracyjnych, ale dostrzegane są także w takich aspektach jak efektywne

8 52 Chmura obliczeniowa możliwości wdrożenia w kontekście użycia wykorzystywanie mocy obliczeniowych (a to rzutuje chociażby na ochronę środowiska naturalnego). W opracowaniu przedstawiono najpopularniejsze platformy, które dzięki odpowiedniej konstrukcji biznesowej pozwalają na wykorzystanie przetwarzania w chmurze nie tylko przez średnie i duże przedsiębiorstwa ale także przez małe firmy (a nawet osoby fizyczne). Bibliografia Czerwonka, P., Zakonnik, Ł. (2016). Bezpieczeństwo prywatnych chmur obliczeniowych w kontekście dynamicznego rozwoju ICT. Ekonomiczne Problemy Usług, 123, Fryźlewicz, Z., Nikończuk, D. (2012). Windows Azure. Wprowadzenie do programowania w chmurze. Gliwice: Helion. Ganani, M. (2015). Analysis of the Havij SQL Injection tool, W: Check Point Threat Intelligence and Research, San Carlos: Check Point. Pobrano z: /05/14/analysis-havij-sql-injection-tool/ ( ). Joszczuk-Januszewska, J. (2013). Aspekty ochrony środowiska naturalnego w chmurze obliczeniowej. Współczesne Problemy Zarządzania, 1. Kamiński, R., Kulisiewicz, T. (2014). Chmura hybrydowa. Perspektywy rozwoju, oceny i postawy potencjalnych i obecnych użytkowników. Warszawa: E2K. Pobrano z: public/news/27ff33d27e88cde33fa931734af9b23a.pdf ( ). Kubalińska, M. (2012). Szanse i zagrożenia dostępności usług i przetwarzania informacji. W: B. Wit, M. Juszczyk (red.),technologie mobilne, przetwarzanie w chmurze obliczeniowej nowe narzędzia,nowe możliwości (s ). Lublin: PTI. Maliński, P. (2008). Co to jest google app engine? Pobrano z: w/p/co-jest-google-app-engine/ ( ). Mateos, A., Rosenberg, J. (2011). Chmura obliczeniowa. Rozwiązania dla biznesu. Gliwice: Helion. Osterwalder, C. (2013). Internet. Cloud computing. Przetwarzanie na dużą skalę i bezpieczeństwo danych. W: G. Szpor (red.), Internet. Cloud Computing. Przetwarzanie w chmurach (s ). Warszawa: C.H. Beck. Reeve, R., Neuman, S. (2011). Carbon Disclosure Project Study 2011, Cloud Computing The IT Solution for the 21st Century. Pobrano z: content/uploads/2014/06/2011_cloud-computing-the-it-solution-for-the-21st- Century.pdf ( ). Światła, K. (2013). Dopuszczalność przetwarzania elektronicznej dokumentacji medycznej w chmurze. W: G. Szpor (red.), Internet. Cloud computing. Przetwarzanie w chmurach (s ). Warszawa: C.H. Beck. Tulloch, M. (2013). Windows Azure Team, Introducing Windows Azure For IT Professionals. Washington: MS Press.

9 Patryk Dobrosiński, Łukasz Zakonnik 53 Zakonnik, Ł., Czerwonka, P. (2015). Ewolucja i perspektywy rozwoju prywatnych chmur obliczeniowych. Mity i fakty. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, XVI (9/I), ( ). ( ). ( ). Identyfikacja zagrożeń dla usług w chmurze ( ). ( ). CLOUD COMPUTING POSSIBILITY OF IMPLEMENTATION IN THE CONTEXT OF USE POPULAR PLATFORM Keywords: cloud computing, environmental protection Summary. In this paper the authors present the characteristics of cloud computing in the context of the possibility of implementing not only by large but also by small and micro enterprises. Article provides information about the most popular cloud computing platforms. The authors also drew attention to, among others, aspects such as the ability to protect the environment through the use of cloud services. Translated by Łukasz Zakonnik Cytowanie Dobrosiński, P., Zakonnik, Ł. (2017). Chmura obliczeniowa możliwości wdrożenia w kontekście użycia popularnych platform. Ekonomiczne Problemy Usług, 1 (126/2), DOI: /epu /2-05.

Przetwarzanie danych w chmurze

Przetwarzanie danych w chmurze Materiały dydaktyczne Katedra Inżynierii Komputerowej Przetwarzanie danych w chmurze Modele przetwarzania w chmurze dr inż. Robert Arsoba Robert.Arsoba@weii.tu.koszalin.pl Koszalin 2017 Wersja 1.0 Modele

Bardziej szczegółowo

CLOUD COMPUTING CHMURA OBLICZENIOWA I PLATFORMA WINDOWS AZURE

CLOUD COMPUTING CHMURA OBLICZENIOWA I PLATFORMA WINDOWS AZURE CLOUD COMPUTING CHMURA OBLICZENIOWA I PLATFORMA WINDOWS AZURE Chmura obliczeniowa (ang. cloud computing) Termin chmura obliczeniowa powstał na początku XXI w., ale sam pomysł pojawił się już w XX w. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Mateusz Kurleto NEOTERIC. Analiza projektu B2B Kielce, 18 października 2012

Mateusz Kurleto NEOTERIC. Analiza projektu B2B Kielce, 18 października 2012 2012 Pierwsze przymiarki do zakresu informatyzacji (rodzaj oprogramowania: pudełkowe, SaaS, Iaas, CC, PaaS. Zalety i wady: dostępność, koszty, narzędzia, ludzie, utrzymanie, bezpieczeństwo, aspekty prawne)

Bardziej szczegółowo

Przetwarzanie danych w chmurze

Przetwarzanie danych w chmurze Materiały dydaktyczne Katedra Inżynierii Komputerowej Przetwarzanie danych w chmurze Wprowadzenie dr inż. Robert Arsoba Robert.Arsoba@weii.tu.koszalin.pl Koszalin 2017 Wersja 1.0 Wprowadzenie Strona 2

Bardziej szczegółowo

Dane bezpieczne w chmurze

Dane bezpieczne w chmurze Dane bezpieczne w chmurze Grzegorz Śladowski Dyrektor Działu Technicznego S4E S.A. Agenda Chmura definicja, zasady działania, rodzaje Cechy bezpiecznej chmury Architektura Chmura - definicja Model przetwarzania

Bardziej szczegółowo

Przetwarzanie i zabezpieczenie danych w zewnętrznym DATA CENTER

Przetwarzanie i zabezpieczenie danych w zewnętrznym DATA CENTER Przetwarzanie i zabezpieczenie danych w zewnętrznym DATA CENTER Gdańsk, 27-28 września 2012 r. Krzysztof Pytliński Zakład Teleinformatyki Kontekst Data Center jako usługa zewnętrzna, zaspokajająca potrzeby

Bardziej szczegółowo

Cloud Computing wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw i gospodarkę Polski Bohdan Wyżnikiewicz

Cloud Computing wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw i gospodarkę Polski Bohdan Wyżnikiewicz Cloud Computing wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw i gospodarkę Polski Bohdan Wyżnikiewicz Warszawa, 17 grudnia 2012 r. Co to jest cloud computing? Cloud computing jest modelem umożliwiającym wygodny

Bardziej szczegółowo

Prawne aspekty wykorzystania chmury obliczeniowej w administracji publicznej. Michał Kluska

Prawne aspekty wykorzystania chmury obliczeniowej w administracji publicznej. Michał Kluska Prawne aspekty wykorzystania chmury obliczeniowej w administracji publicznej Michał Kluska Prawne aspekty wykorzystania chmury obliczeniowej w administracji publicznej Łopuszna, 6-7 lutego 2012 r. Agenda:

Bardziej szczegółowo

Chmura nad Smart City. dr hab. Prof. US Aleksandra Monarcha - Matlak

Chmura nad Smart City. dr hab. Prof. US Aleksandra Monarcha - Matlak Chmura nad Smart City dr hab. Prof. US Aleksandra Monarcha - Matlak Miasta generują ogromne zbiory danych cyfrowych. Ten trend jest napędzany przez zbiór powiązanych ze sobą wydarzeń. Po pierwsze, w czasie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 11

Spis treści. Wstęp... 11 Spis treści Wstęp... 11 1. OBSZARY WIRTUALIZACJI DZIAŁALNOŚCI WSPÓŁCZESNYCH ORGANIZACJI (Artur Machura)... 13 1.1. Wprowadzenie... 13 1.2. Charakterystyka kontekstu rynkowego współczesnych organizacji...

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA PUBLICZNA W CHMURZE OBLICZENIOWEJ

ADMINISTRACJA PUBLICZNA W CHMURZE OBLICZENIOWEJ ROZMOWY GDAŃSKIE 2016 MOBILNE DANE. MOBILNY OBYWATEL. MOBILNA POLICJA 27-28.04.2016 STRALSUND ADMINISTRACJA PUBLICZNA W CHMURZE OBLICZENIOWEJ dr Ryszard SULĘTA Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Co to jest chmura (Cloud Computing)?

Co to jest chmura (Cloud Computing)? Co to jest chmura (Cloud Computing)? Według jednej z teorii chmura to przeniesienie pewnych zasobów (serwerów, danych, aplikacji) z naszej firmy/serwerowni w inne miejsce. I to bez względu na to czy to

Bardziej szczegółowo

Cloud Computing - Wprowadzenie. Bogusław Kaczałek Kon-dor GIS Konsulting

Cloud Computing - Wprowadzenie. Bogusław Kaczałek Kon-dor GIS Konsulting Cloud Computing - Wprowadzenie Bogusław Kaczałek Kon-dor GIS Konsulting Rola służby GiK w tworzeniu polskiej IIP Wisła 8-10 września 2010 Cloud computing Cloud computing (ang. "przetwarzanie w chmurze,

Bardziej szczegółowo

Chmura obliczeniowa. Sieci komputerowe laboratorium A1 (praca grupowa w chmurze)

Chmura obliczeniowa. Sieci komputerowe laboratorium A1 (praca grupowa w chmurze) Chmura obliczeniowa Chmura obliczeniowa (ang. cloud computing) model przetwarzania danych oparty na użytkowaniu usług dostarczonych przez usługodawcę (wewnętrzny dział lub zewnętrzna organizacja). Funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

LANDINGI.COM. Case Study. Klient Landingi.com. Branża IT, marketing i PR. Okres realizacji od grudnia 2013 do chwili obecnej.

LANDINGI.COM. Case Study. Klient Landingi.com. Branża IT, marketing i PR. Okres realizacji od grudnia 2013 do chwili obecnej. Klient Landingi.com Branża IT, marketing i PR Okres realizacji od grudnia 2013 do chwili obecnej Rodzaj usługi doradztwo, hosting, Cloud Computing Amazon Web Services, zarządzanie serwerami Doradztwo Hosting

Bardziej szczegółowo

"System CC1 jak zbudować prywatną chmurę obliczeniową w jedno popołudnie. M. Witek, M. Zdybał w imieniu CC1

System CC1 jak zbudować prywatną chmurę obliczeniową w jedno popołudnie. M. Witek, M. Zdybał w imieniu CC1 "System CC1 jak zbudować prywatną chmurę obliczeniową w jedno popołudnie. M. Witek, M. Zdybał w imieniu CC1 Tło Jednolity dostęp do informacji, bez względu na miejsce na Ziemi. WWW Tło Jednolity dostęp

Bardziej szczegółowo

Klient SmartMedia Sp. z o.o., Dziennikus Sp. z o.o. Branża. IT, software. Okres realizacji. Lipiec 2015 - nadal. Rodzaj usługi:

Klient SmartMedia Sp. z o.o., Dziennikus Sp. z o.o. Branża. IT, software. Okres realizacji. Lipiec 2015 - nadal. Rodzaj usługi: Klient SmartMedia Sp. z o.o., Dziennikus Sp. z o.o. Branża IT, software Okres realizacji Lipiec 2015 - nadal Rodzaj usługi: Projekt i wdrożenie infrastruktury opartej o chmurę obliczeniową AWS, doradztwo,

Bardziej szczegółowo

Definicja, rodzaje chmur obliczeniowych oraz poziomy usług

Definicja, rodzaje chmur obliczeniowych oraz poziomy usług Definicja, rodzaje chmur obliczeniowych oraz poziomy usług Dorota Grudzień-Molenda Cloud Business Development Manager 24.06.2013 Zjawiska mające wpływ na rozwój chmury obliczeniowej Konsumeryzacja IT Eksplozja

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo dla wszystkich środowisk wirtualnych

Bezpieczeństwo dla wszystkich środowisk wirtualnych Bezpieczeństwo dla wszystkich środowisk wirtualnych SECURITY FOR VIRTUAL AND CLOUD ENVIRONMENTS Ochrona czy wydajność? Liczba maszyn wirtualnych wyprzedziła fizyczne już 2009 roku. Dzisiaj ponad połowa

Bardziej szczegółowo

Cleeng Case Study. Klient Cleeng. Branża. Okres realizacji. Zakres usługi: Consulting. Projekt i wdrożenie Chmury AWS. Zarządzanie chmurą

Cleeng Case Study. Klient Cleeng. Branża. Okres realizacji. Zakres usługi: Consulting. Projekt i wdrożenie Chmury AWS. Zarządzanie chmurą Klient Cleeng Branża E-commerce, Video, Internet Okres realizacji 2014 - nadal Zakres usługi: Projekt i wdrożenie infrastruktury chmurowej AWS, consulting, zarządzanie chmurą Projekt i wdrożenie Chmury

Bardziej szczegółowo

CloudFerro. Chmury publiczne, chmury prywatne, serwery dedykowane zalety, wady, problemy, ograniczenia, wyzwania.

CloudFerro. Chmury publiczne, chmury prywatne, serwery dedykowane zalety, wady, problemy, ograniczenia, wyzwania. CloudFerro Chmury publiczne, chmury prywatne, serwery dedykowane zalety, wady, problemy, ograniczenia, wyzwania. Stanisław Dałek 2015 Agenda Środowiska do uruchamiania aplikacji internetowych Jakie są

Bardziej szczegółowo

15-24.10.2013 Kraków Wrocław Poznań Warszawa Gdańsk CLOUD SERVICES & DATA CENTER

15-24.10.2013 Kraków Wrocław Poznań Warszawa Gdańsk CLOUD SERVICES & DATA CENTER 15-24.10.2013 Kraków Wrocław Poznań Warszawa Gdańsk CLOUD SERVICES & DATA CENTER EXEA DATA CENTER bezpieczna lokalizacja projekt budynku Data Center (2009) budowa obiektu (2012-2013) BEZPIECZNE MIEJSCE

Bardziej szczegółowo

Zapewnienie dostępu do Chmury

Zapewnienie dostępu do Chmury Zapewnienie dostępu do Chmury O bezpiecznym i sprawnym dostępie do Chmury i danych w Chmurze. Marcin Tynda Business Development Manager Grupa Onet S.A. Warszawa, 24.06.2013 1 Kto jest kim Klient? Kim jest

Bardziej szczegółowo

Szanse i zagrożenia płynące z nowoczesnych metod świadczenia usług informatycznych (outsourcing, offshoring, SOA, cloud computing) w bankowości

Szanse i zagrożenia płynące z nowoczesnych metod świadczenia usług informatycznych (outsourcing, offshoring, SOA, cloud computing) w bankowości Szanse i zagrożenia płynące z nowoczesnych metod świadczenia usług informatycznych (outsourcing, offshoring, SOA, cloud computing) w bankowości Jakub Syta, CISA, CISSP Warszawa, 14 czerwca 2010 1 Zastrzeżenie

Bardziej szczegółowo

USŁUGI HIGH PERFORMANCE COMPUTING (HPC) DLA FIRM. Juliusz Pukacki,PCSS

USŁUGI HIGH PERFORMANCE COMPUTING (HPC) DLA FIRM. Juliusz Pukacki,PCSS USŁUGI HIGH PERFORMANCE COMPUTING (HPC) DLA FIRM Juliusz Pukacki,PCSS Co to jest HPC (High Preformance Computing)? Agregowanie dużych zasobów obliczeniowych w sposób umożliwiający wykonywanie obliczeń

Bardziej szczegółowo

CSA STAR czy można ufać dostawcy

CSA STAR czy można ufać dostawcy CSA STAR czy można ufać dostawcy Agenda CSA i OKTAWAVE Wprowadzenie do modelu cloud computing wg NIST Ryzyka, zagrożenia oraz aspekty prawne w modelu cloud computing. Program certyfikacyjny STAR (Security

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja JST z zastosowaniem technologii przetwarzania w chmurze

Informatyzacja JST z zastosowaniem technologii przetwarzania w chmurze Informatyzacja JST z zastosowaniem technologii przetwarzania w chmurze Centrum Projektów Informatycznych Warszawa, 22 kwietnia 2013 r. Agenda 1. Prezentacja ogólnych informacji na temat uruchomionego projektu

Bardziej szczegółowo

Architektury usług internetowych. Tomasz Boiński Mariusz Matuszek

Architektury usług internetowych. Tomasz Boiński Mariusz Matuszek Architektury usług internetowych 2016 Tomasz Boiński Mariusz Matuszek Organizacja przedmiotu 1. Wykład 2 kolokwia po 25 punktów (23 listopada i 27 stycznia) 2. 6 zadań laboratoryjnych, zadania 1-5 po 8

Bardziej szczegółowo

W książce omówiono: SAP zostań ekspertem w 24 godziny!

W książce omówiono: SAP zostań ekspertem w 24 godziny! System SAP jest uznanym zintegrowanym systemem informatycznym do zarządzania firmą. Charakteryzuje się ogromnym bogactwem funkcjonalności i elastycznością, ułatwiającą zmianę skali lub profilu działalności

Bardziej szczegółowo

HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT

HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT Robert Nowak Architekt rozwiązań HP Software Dlaczego Software as a Service? Najważniejsze powody za SaaS UZUPEŁNIENIE IT 2 Brak zasobów IT Ograniczone

Bardziej szczegółowo

Prestige MJM Case Study

Prestige MJM Case Study Klient Prestige MJM Branża Wydarzenia artystyczne, opieka menadżerska Okres realizacji 1 luty 19 sierpień 2014 Rodzaj usługi: Zarządzanie serwerami, doradztwo przy tworzeniu architektury, konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Licencjonowanie System Center 2012 R2

Licencjonowanie System Center 2012 R2 Licencjonowanie Opis produktu Microsoft zapewnia rozwiązania służące do zarządzania zasobami centrów przetwarzania danych, prywatnymi chmurami obliczeniowymi i urządzeniami klienckimi. Zarządzanie prywatną

Bardziej szczegółowo

Cechy e-usługi i e-firmy. Elastyczność i niezawodność. Jak się przygotować na zmiany?

Cechy e-usługi i e-firmy. Elastyczność i niezawodność. Jak się przygotować na zmiany? 2012 Cechy e-usługi i e-firmy. Elastyczność i niezawodność. Jak się przygotować na zmiany? Borys Glass-Brudziński Marek Kosno Wizja rozwoju e-usługi Gdańsk, 07 listopada 2012 E-usługa i E-firma E-usługi

Bardziej szczegółowo

Jarosław Żeliński analityk biznesowy, projektant systemów

Jarosław Żeliński analityk biznesowy, projektant systemów Czy chmura może być bezpiecznym backupem? Ryzyka systemowe i prawne. Jarosław Żeliński analityk biznesowy, projektant systemów Agenda Definicja usługi backup i cloud computing Architektura systemu z backupem

Bardziej szczegółowo

Uslugi chmurowe dla nauki na podstawie BonFIRE

Uslugi chmurowe dla nauki na podstawie BonFIRE Building service testbeds on FIRE Uslugi chmurowe dla nauki na podstawie BonFIRE Michał Giertych, Bartosz Belter PCSS Agenda Platforma chmurowa BonFIRE Konkursy na nowe pomysły Open Calls Dostęp dla każdego

Bardziej szczegółowo

Nowoczesny dział IT w chmurze

Nowoczesny dział IT w chmurze Nowoczesny dział IT w chmurze Czyli o tym, jak IT może się stać bohaterem biznesu Dariusz Nawojczyk, Maciej Kuźniar 28 lutego 2013 r. Warszawa 1 DLACZEGO CHMURA OBLICZENIOWA JEST REWOLUCJĄ? Punkt zwrotny.

Bardziej szczegółowo

Gemini Cloud Project Case Study

Gemini Cloud Project Case Study Gemini Cloud Project Case Study business model and integration/implementation aspects Maciej Morawski - Gemini Cloud Polska Gemini Cloud Usługi IT od 1995 10+ lat doświadczenia w projektach międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

Leonard G. Lobel Eric D. Boyd. Azure SQL Database Krok po kroku. Microsoft. Przekład: Marek Włodarz. APN Promise, Warszawa 2014

Leonard G. Lobel Eric D. Boyd. Azure SQL Database Krok po kroku. Microsoft. Przekład: Marek Włodarz. APN Promise, Warszawa 2014 Leonard G. Lobel Eric D. Boyd Microsoft TM Azure SQL Database Krok po kroku Przekład: Marek Włodarz APN Promise, Warszawa 2014 Spis treści Wprowadzenie........................................................

Bardziej szczegółowo

Procesy dynamiczne BPM+SOA+CLOUD. Mariusz Maciejczak

Procesy dynamiczne BPM+SOA+CLOUD. Mariusz Maciejczak Procesy dynamiczne BPM+SOA+CLOUD Mariusz Maciejczak Źródło: Tomasz Gzik, Dynamiczne aspekty procesów biznesowych, Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Cybernetyki, Instytut Systemów Informatycznych Źródło:

Bardziej szczegółowo

Elastyczne centrum przetwarzania danych

Elastyczne centrum przetwarzania danych Elastyczne centrum przetwarzania danych Flexible Capacity Service pojemność zawsze gotowa na nowe wyzwania. Robert Rutkowski / 24 Kwiecień 2013 Agenda Wyzwania związane z finansowaniem IT Jak mieć zawsze

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wstęp... 9

SPIS TREŚCI. Wstęp... 9 SPIS TREŚCI Wstęp... 9 1. E-ADMINISTRACJA JAKO CZYNNIK ROZWOJU SPOŁE- CZEŃSTWA INFORMACYJNEGO... 13 1.1. Wprowadzenie do problematyki e-administracji... 13 1.2. Pojęcie i cechy społeczeństwa informacyjnego...

Bardziej szczegółowo

e-administracja: nowe technologie w służbie obywatelowi

e-administracja: nowe technologie w służbie obywatelowi e-administracja: nowe technologie w służbie obywatelowi Co niesie administracji chmura obliczeniowa? dr inż. Dariusz Bogucki Centrum Projektów Informatycznych Wrocław, 3 października 2012 r. Paradoks wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Hosting aplikacji on-line

Hosting aplikacji on-line Klient Sp. z o.o. Branża gospodarka i biznes, IT Okres realizacji Od września 2010 do chwili obecnej Rodzaj usługi doradztwo, hosting, hosting danych osobowych, zarządzanie serwerami Doradztwo Hosting

Bardziej szczegółowo

InfoCloud24 Usługowe Centrum Danych

InfoCloud24 Usługowe Centrum Danych InfoCloud24 Usługowe Centrum Danych Tomasz Laszuk Michał Makowski Tomasz Ciesielski Prezes Zarządu Dyrektor Techniczny Inżynier Systemowy Nie jestem geniuszem, ale miejscami jestem niezły, więc trzymam

Bardziej szczegółowo

Piotr Bubacz Cloud Computing

Piotr Bubacz Cloud Computing Cloud Computing ITA-112 Wersja 0.9 Warszawa, Czerwiec 2011 Spis treści Wprowadzenie i-4 Moduł 1 Wprowadzenie do Cloud Computing 1-1 Moduł 2 Wprowadzenie do Windows 2-1 Moduł 3 Storage Tabele 3-1 Moduł

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników badania wykorzystania przetwarzania w chmurze w największych polskich przedsiębiorstwach

Prezentacja wyników badania wykorzystania przetwarzania w chmurze w największych polskich przedsiębiorstwach Prezentacja wyników badania wykorzystania przetwarzania w chmurze w największych polskich przedsiębiorstwach Grzegorz Bernatek Kierownik Projektów Analitycznych Audytel SA Partnerzy badania: Plan prezentacji

Bardziej szczegółowo

Łatwe w obsłudze narzędzie ochrony danych w środowiskach wirtualnych STORWARE.EU

Łatwe w obsłudze narzędzie ochrony danych w środowiskach wirtualnych STORWARE.EU Łatwe w obsłudze narzędzie ochrony danych w środowiskach wirtualnych Storware vprotect jest uznawany za najlepsze w swojej klasie, łatwe w użyciu i dostępne cenowo narzędzie do tworzenia kopii zapasowych

Bardziej szczegółowo

Budowa Data Center. Zmagania Inwestora. Konferencja. 30 października 2014

Budowa Data Center. Zmagania Inwestora. Konferencja. 30 października 2014 Budowa Data Center Zmagania Inwestora Konferencja 30 października 2014 Budowa Data Center zmagania Inwestora zagadnienia: 1. Wstępne założenia budowy DC 2. Opracowanie Koncepcji Data Center 3. Realizacja

Bardziej szczegółowo

Case Study: Migracja 100 serwerów Warsaw Data Center z platformy wirtualizacji OpenSource na platformę Microsoft Hyper-V

Case Study: Migracja 100 serwerów Warsaw Data Center z platformy wirtualizacji OpenSource na platformę Microsoft Hyper-V Case Study: Migracja 100 serwerów Warsaw Data Center z platformy wirtualizacji OpenSource na platformę Microsoft Hyper-V Warszawa, 6 lutego 2014 www.hypermixer.pl 01 1 2 3 4 Rynkowe wyzwania Poszukiwania

Bardziej szczegółowo

epolska XX lat później Daniel Grabski Paweł Walczak

epolska XX lat później Daniel Grabski Paweł Walczak epolska XX lat później Daniel Grabski Paweł Walczak BIG TRENDY TECHNOLOGICZNE TRANSFORMACJA DOSTĘPU DO LUDZI I INFORMACJI +WYZWANIA W OBSZARZE CYBERBEZPIECZEŃSTWA Mobile Social Cloud Millennials (cyfrowe

Bardziej szczegółowo

SIŁA PROSTOTY. Business Suite

SIŁA PROSTOTY. Business Suite SIŁA PROSTOTY Business Suite REALNE ZAGROŻENIE Internetowe zagrożenia czyhają na wszystkie firmy bez względu na to, czym się zajmują. Jeśli masz dane lub pieniądze, możesz stać się celem ataku. Incydenty

Bardziej szczegółowo

PureSystems zautomatyzowane środowisko aplikacyjne. Emilia Smółko Software IT Architect

PureSystems zautomatyzowane środowisko aplikacyjne. Emilia Smółko Software IT Architect PureSystems zautomatyzowane środowisko aplikacyjne. Emilia Smółko Software IT Architect Wbudowana wiedza specjalistyczna Dopasowane do zadania Optymalizacja do aplikacji transakcyjnych Inteligentne Wzorce

Bardziej szczegółowo

W drodze do chmury hybrydowej stan zaawansowania w polskich przedsiębiorstwach.

W drodze do chmury hybrydowej stan zaawansowania w polskich przedsiębiorstwach. W drodze do chmury hybrydowej stan zaawansowania w polskich przedsiębiorstwach. Anna Sobańska Dyrektor Sektora Publicznego, Dyrektor Sektora Komercyjnego PARTNERZY STRATEGICZNI PARTNER MEDIALNY ORGANIZATOR

Bardziej szczegółowo

Arkadiusz Rajs Agnieszka Goździewska-Nowicka Agnieszka Banaszak-Piechowska Mariusz Aleksiewicz. Nałęczów, 20lutego 2014

Arkadiusz Rajs Agnieszka Goździewska-Nowicka Agnieszka Banaszak-Piechowska Mariusz Aleksiewicz. Nałęczów, 20lutego 2014 Arkadiusz Rajs Agnieszka Goździewska-Nowicka Agnieszka Banaszak-Piechowska Mariusz Aleksiewicz Nałęczów, 20lutego 2014 Wstęp Zarządzanie to, przyjmując ogólną interpretację, kompleks działań służących

Bardziej szczegółowo

Referat pracy dyplomowej

Referat pracy dyplomowej Referat pracy dyplomowej Temat pracy: Wdrożenie intranetowej platformy zapewniającej organizację danych w dużej firmie na bazie oprogramowania Microsoft SharePoint Autor: Bartosz Lipiec Promotor: dr inż.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 6 lutego 2014. www.hypermixer.pl. Case Study: Chmura prywatna HyperOne dla Platige Image dzięki Microsoft Hyper-V Server. Wyzwanie biznesowe

Warszawa, 6 lutego 2014. www.hypermixer.pl. Case Study: Chmura prywatna HyperOne dla Platige Image dzięki Microsoft Hyper-V Server. Wyzwanie biznesowe Case Study: Chmura prywatna HyperOne dla Platige Image dzięki Microsoft Hyper-V Server Warszawa, 6 lutego 2014 www.hypermixer.pl 01 1 2 3 4 Wyzwanie biznesowe Wdrożenie Korzyści dla Klienta Wnioski o megatrendach

Bardziej szczegółowo

Autorytatywne serwery DNS w technologii Anycast + IPv6 DNS NOVA. Dlaczego DNS jest tak ważny?

Autorytatywne serwery DNS w technologii Anycast + IPv6 DNS NOVA. Dlaczego DNS jest tak ważny? Autorytatywne serwery DNS w technologii Anycast + IPv6 DNS NOVA Dlaczego DNS jest tak ważny? DNS - System Nazw Domenowych to globalnie rozmieszczona usługa Internetowa. Zapewnia tłumaczenie nazw domen

Bardziej szczegółowo

! Retina. Wyłączny dystrybutor w Polsce

! Retina. Wyłączny dystrybutor w Polsce ! Retina 0 0 Rozwiązania BeyondTrust dostarczają informacji niezbędnych do podejmowania właściwych decyzji i zmniejszenia ryzyka dla zasobów i użytkowników. 1 1 10,000+ licencji 80%największych światowych

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Kaspersky Value Added Services for xsps

Wprowadzenie do Kaspersky Value Added Services for xsps Portfolio produktów Wprowadzenie do Kaspersky Value Added Services for xsps W związku z coraz większą liczbą incydentów naruszenia bezpieczeństwa IT, o jakich donoszą media, klienci chcą znaleźć lepsze

Bardziej szczegółowo

Cloud Transcoding Nowe Paradygmaty, Wysoka Dostępność i Wskaźniki ROI. Maj 2017

Cloud Transcoding Nowe Paradygmaty, Wysoka Dostępność i Wskaźniki ROI. Maj 2017 Transforming Video Delivery Cloud Transcoding Nowe Paradygmaty, Wysoka Dostępność i Wskaźniki ROI Maj 2017 Cel Prezentacji Podstawy wirtualizacji i technologii sieci definiowanej przez oprogramowanie (SDN,

Bardziej szczegółowo

>>> >>> Ćwiczenie. Cloud computing

>>> >>> Ćwiczenie. Cloud computing >>> >>> Ćwiczenie Ćwiczenie polega na utworzeniu virtualnego dysku (Cloud computing) u jednego z usługodawcy. Bo chmura obliczeniowa (miejsce w tzw. chmurze) to nic innego jak dysk, miejsce na serwerze.

Bardziej szczegółowo

BCC ECM Autorskie rozwiązanie BCC wspomagające zarządzanie dokumentami oraz procesami biznesowymi

BCC ECM Autorskie rozwiązanie BCC wspomagające zarządzanie dokumentami oraz procesami biznesowymi BCC ECM Autorskie rozwiązanie BCC wspomagające zarządzanie dokumentami oraz procesami biznesowymi Prezentacja rozwiązania Co to jest ECM? ECM (enterprise content management) to strategia świadomego zarządzania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MICROSOFT DEVELOPER NETWORK ACADEMIC ALLIANCE MSDN AA

PROGRAM MICROSOFT DEVELOPER NETWORK ACADEMIC ALLIANCE MSDN AA PROGRAM MICROSOFT DEVELOPER NETWORK ACADEMIC ALLIANCE MSDN AA Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Szkoła Nauk Ścisłych Koło Naukowe Informatyków FRAKTAL Opracował : Michał Wójcik, II rok MU IiE CZYM JEST

Bardziej szczegółowo

OFFICE 365 + ADFS - POŁĄCZENIE KORZYŚCI ROZWIĄZAŃ CHMUROWYCH I CENTRALNEGO ZARZĄDZANIA

OFFICE 365 + ADFS - POŁĄCZENIE KORZYŚCI ROZWIĄZAŃ CHMUROWYCH I CENTRALNEGO ZARZĄDZANIA Marta Grum, Administrator Systemów Microsoft w Grupie Unity OFFICE 365 + ADFS - POŁĄCZENIE KORZYŚCI ROZWIĄZAŃ CHMUROWYCH I CENTRALNEGO ZARZĄDZANIA Usługa Office365 jest niezbędnym pakietem narzędzi wykorzystywanych

Bardziej szczegółowo

MAINFRAME WWW. Chmura 1970 & 80. Dziś

MAINFRAME WWW. Chmura 1970 & 80. Dziś MAINFRAME PC WWW Chmura 1970 & 80 1990 2000 Dziś Prywatna Publiczna AUTOMATYZACJA ELASTYCZNOŚĆ SAMOOBSŁUGA Małe i średnie przedsiębiorstwa Sektor publiczny Duże przedsiębiorstwa Przedsiębiorstwa, sektor

Bardziej szczegółowo

Instalacja SQL Server Express. Logowanie na stronie Microsoftu

Instalacja SQL Server Express. Logowanie na stronie Microsoftu Instalacja SQL Server Express Logowanie na stronie Microsoftu Wybór wersji do pobrania Pobieranie startuje, przechodzimy do strony z poradami. Wypakowujemy pobrany plik. Otwiera się okno instalacji. Wybieramy

Bardziej szczegółowo

Wspomaganie pracy w terenie za pomocą technologii BlackBerry MDS. (c) 2008 Grupa SPOT SJ

Wspomaganie pracy w terenie za pomocą technologii BlackBerry MDS. (c) 2008 Grupa SPOT SJ Wspomaganie pracy w terenie za pomocą technologii BlackBerry MDS (c) 2008 Grupa SPOT SJ Grupa SPOT Krzysztof Cieślak, Maciej Gdula Spółka Jawna Podstawowe dane: firma założona w roku 2004 w wyniku połączenia

Bardziej szczegółowo

Wirtualizacja zasobów informatycznych w pracowni komputerowej

Wirtualizacja zasobów informatycznych w pracowni komputerowej Wirtualizacja zasobów informatycznych w pracowni komputerowej mgr inż. Marcin Ścibisz Wydział Zarządzania PW www.wz.pw.edu.pl Wirtualizacja zasobów informatycznych w pracowni komputerowej 1 Geneza Rozszerzenie

Bardziej szczegółowo

PREMIUM BIZNES. 1000 1540zł 110zł za 1 Mb/s Na czas nieokreślony Od 9 14 Mbit/s

PREMIUM BIZNES. 1000 1540zł 110zł za 1 Mb/s Na czas nieokreślony Od 9 14 Mbit/s Internet dla klientów biznesowych: PREMIUM BIZNES PAKIET Umowa Prędkość Internetu Prędkość Intranetu Opłata aktywacyjna Instalacja WiFi, oparta o klienckie urządzenie radiowe 5GHz (opcja) Instalacja ethernet,

Bardziej szczegółowo

Internet przedmiotów - opis przedmiotu

Internet przedmiotów - opis przedmiotu Internet przedmiotów - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Internet przedmiotów Kod przedmiotu 11.3-WI-INFP-IP Wydział Kierunek Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki Informatyka

Bardziej szczegółowo

Szkolenie autoryzowane. MS Administracja i obsługa Windows 7. Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje

Szkolenie autoryzowane. MS Administracja i obsługa Windows 7. Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje Szkolenie autoryzowane MS 50292 Administracja i obsługa Windows 7 Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje Opis szkolenia Szkolenie dla wszystkich osób rozpoczynających pracę

Bardziej szczegółowo

SYMANTEC TO SYMANTEC TO KOPIE ZAPASOWE. ODZYSKIWANIE DANYCH.

SYMANTEC TO SYMANTEC TO KOPIE ZAPASOWE. ODZYSKIWANIE DANYCH. SYMANTEC TO KOPIE ZAPASOWE. Firma Symantec oferuje szybkie i skuteczne kompleksowe rozwiązania do ochrony danych i systemów w środowiskach wirtualnych i fizycznych. SYMANTEC TO ODZYSKIWANIE DANYCH. Wirtualizacja

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGY ADVANTAGE Sky Is The Limit......Czyli jak usługi w chmurze zmieniają małe i średnie firmy

TECHNOLOGY ADVANTAGE Sky Is The Limit......Czyli jak usługi w chmurze zmieniają małe i średnie firmy TECHNOLOGY ADVANTAGE Sky Is The Limit......Czyli jak usługi w chmurze zmieniają małe i średnie firmy Warszawa, marzec 2014 Dotychczas małym i średnim firmom trudno było zyskać dostęp do nowoczesnych rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Firma Informatyczna ASDER. Prezentacja. Serwer danych lokalnych. Przemysław Kroczak ASDER 2012-08-06

Firma Informatyczna ASDER. Prezentacja. Serwer danych lokalnych. Przemysław Kroczak ASDER 2012-08-06 2012 Firma Informatyczna ASDER Prezentacja Serwer danych lokalnych Przemysław Kroczak ASDER 2012-08-06 Szanowni Państwo, W dzisiejszej coraz częściej trzeba współdzielić pliki między pracownikami/działami

Bardziej szczegółowo

IBM POWER8 dla SAP HANA

IBM POWER8 dla SAP HANA IBM POWER8 dla SAP HANA SUCCESS STORY Efektywność Innowacyjność Bezpieczeństwo Success Story Pierwsze wdrożenie w Polsce Dzięki współpracy firm itelligence, COMPAREX oraz IBM została zaprojektowana i zrealizowana

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie chmur obliczeniowych w biznesie

Wykorzystanie chmur obliczeniowych w biznesie Rafał Raczko Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Wykorzystanie chmur obliczeniowych w biznesie 1. Wstęp Określenie cloud computing jeszcze kilka lat temu było znane głównie

Bardziej szczegółowo

Koniec problemów z zarządzaniem stacjami roboczymi BigFix. Włodzimierz Dymaczewski, IBM

Koniec problemów z zarządzaniem stacjami roboczymi BigFix. Włodzimierz Dymaczewski, IBM Koniec problemów z zarządzaniem stacjami roboczymi BigFix Włodzimierz Dymaczewski, IBM Dlaczego zarządzanie stacjami roboczymi sprawia tyle problemów? Na ogół duŝa ilość Brak standardu konfiguracji Wielka

Bardziej szczegółowo

Usługa: Testowanie wydajności oprogramowania

Usługa: Testowanie wydajności oprogramowania Usługa: Testowanie wydajności oprogramowania testerzy.pl przeprowadzają kompleksowe testowanie wydajności różnych systemów informatycznych. Testowanie wydajności to próba obciążenia serwera, bazy danych

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa administracja Jak zaoszczędzić dzięki nowoczesnym IT?

Cyfrowa administracja Jak zaoszczędzić dzięki nowoczesnym IT? Cyfrowa administracja Jak zaoszczędzić dzięki nowoczesnym IT? Cloud computing? The interesting thing about cloud computing is that we've redefined cloud computing to include everything that we already

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne zarządzanie pracą serwisu w terenie

Nowoczesne zarządzanie pracą serwisu w terenie Nowoczesne zarządzanie pracą serwisu w terenie Film promocyjny Kliknij w zdjęcie Kliknij w TECHNOLOGIĘ PRZYSZŁOŚCI TECHNOLOGIA PRZYSZŁOŚCI WYRÓŻNIENIE Międzynarodowych Targów ENEX 2014 Zarządzanie pracą

Bardziej szczegółowo

Architektura korporacyjna jako narzędzie koordynacji wdrażania przetwarzania w chmurze

Architektura korporacyjna jako narzędzie koordynacji wdrażania przetwarzania w chmurze Architektura korporacyjna jako narzędzie koordynacji wdrażania przetwarzania w chmurze Prof. SGH, dr hab. Andrzej Sobczak, Kierownik Zakładu Systemów Informacyjnych, Katedra Informatyki Gospodarczej SGH

Bardziej szczegółowo

SAP w 24 godziny / Michael Missbach, George Anderson. Gliwice, cop Spis treści

SAP w 24 godziny / Michael Missbach, George Anderson. Gliwice, cop Spis treści SAP w 24 godziny / Michael Missbach, George Anderson. Gliwice, cop. 2016 Spis treści O autorce 9 Podziękowania 10 Wprowadzenie 11 CZĘŚĆ I WPROWADZENIE DO SYSTEMU SAP Godzina 1. SAP w skrócie 17 Ogólne

Bardziej szczegółowo

Czy cloud computing to sposób na rozwiązanie problemu piractwa?

Czy cloud computing to sposób na rozwiązanie problemu piractwa? Czy cloud computing to sposób na rozwiązanie problemu piractwa? Priorytety ochrony własności intelektualnej Kraków 9.09.2011 Dr Bogdan Fischer Raca prawny, partner w Kancelarii Chałas i Wspólnicy EMI v.mp3tunes

Bardziej szczegółowo

Przetwarzanie danych w chmurze

Przetwarzanie danych w chmurze Materiały dydaktyczne Katedra Inżynierii Komputerowej Przetwarzanie danych w chmurze Podstawy Google App Engine dr inż. Robert Arsoba Robert.Arsoba@weii.tu.koszalin.pl Koszalin 2017 Wersja 1.0 Podstawy

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Grupy Atende 2017

Prezentacja Grupy Atende 2017 Prezentacja Grupy Atende 2017 Warszawa, październik 2017 Grupa Atende fakty i liczby Nowa marka na rynku teleinformatycznym od 2013 Dawniej: ATM Systemy Informatyczne Jedna z czołowych firm branży IT Ponad

Bardziej szczegółowo

Optymalna Chmura. Właściwy kierunek dla Twojego biznesu

Optymalna Chmura. Właściwy kierunek dla Twojego biznesu Optymalna Chmura Właściwy kierunek dla Twojego biznesu AGENDA Agenda i cele 1 2 3 4 5 O firmie Struktura i Usługi Wyzwania Cloud Computing Wirtualizacja Oracle Case Study O firmie COIG S.A. - Doświadczenie

Bardziej szczegółowo

Technologia informacyjna i oprogramowanie biurowe. Mgr inż. arch. Tomasz Czarnecki Gliwice 2013

Technologia informacyjna i oprogramowanie biurowe. Mgr inż. arch. Tomasz Czarnecki Gliwice 2013 Technologia informacyjna i oprogramowanie biurowe Mgr inż. arch. Tomasz Czarnecki Gliwice 2013 Życie w chmurce O czym mowa Czym jest Cloud Dyski w obłoku CDN to nie ciąg dalszy nastąpi Obłok na przykładzie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 03/05/2014. Zakup licencji na oprogramowanie do wirtualizacji Działanie POIG 8.2

Zapytanie ofertowe nr 03/05/2014. Zakup licencji na oprogramowanie do wirtualizacji Działanie POIG 8.2 nr 03/05/2014 Zakup licencji na oprogramowanie do wirtualizacji Działanie POIG 8.2 Warszawa, 5 maja 2014 Veriti sp. z o.o. ul. Koszycka 8 01-446 Warszawa Tel/Faks : +48 22 100 62 42 e-mail: biuro@veriti.pl

Bardziej szczegółowo

Modele sprzedaży i dystrybucji oprogramowania Teoria a praktyka SaaS vs. BOX. Bartosz Marciniak. Actuality Sp. z o.o.

Modele sprzedaży i dystrybucji oprogramowania Teoria a praktyka SaaS vs. BOX. Bartosz Marciniak. Actuality Sp. z o.o. Modele sprzedaży i dystrybucji oprogramowania Teoria a praktyka SaaS vs. BOX Bartosz Marciniak Actuality Sp. z o.o. Prezes Zarządu Społeczeństwo informacyjne społeczeństwo, które znalazło zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Tworzenie aplikacji Web Alicja Zwiewka. Page 1

Tworzenie aplikacji Web Alicja Zwiewka. Page 1 Tworzenie aplikacji Web Alicja Zwiewka Page 1 Co to są web-aplikacje? Aplikacja internetowa (ang. web application) program komputerowy, który pracuje na serwerze i komunikuje się poprzez sieć komputerową

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie chmury obliczeniowej w diagnostyce dróg

Zastosowanie chmury obliczeniowej w diagnostyce dróg Zastosowanie chmury obliczeniowej w diagnostyce dróg Dariusz Słowiński Zakład Geotechniki i Budownictwa Drogowego UWM w Olsztynie III Warmińsko Mazurskie Forum Drogowe Olsztyn, 26-27 września 2016 Diagnostyka

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość.

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość. PROJEKT TECHNICZNY Implementacja Systemu B2B w firmie Lancelot i w przedsiębiorstwach partnerskich Przygotowane dla: Przygotowane przez: Lancelot Marek Cieśla Grzegorz Witkowski Constant Improvement Szkolenia

Bardziej szczegółowo

e-off f i f ce: :Sekr k e r tari r at t w chm h urz r e Marcin Pytel

e-off f i f ce: :Sekr k e r tari r at t w chm h urz r e Marcin Pytel e-office: Sekretariat w chmurze Marcin Pytel Plan prezentacji 1. Wprowadzenie do systemu e-office. 2. Architektura systemu. 3. Doświadczenia praktyczne z pracy z Azure. 4. Plany dotyczące rozwoju systemu.

Bardziej szczegółowo

Najwyższa jakość ochrony na każdym poziomie.

Najwyższa jakość ochrony na każdym poziomie. Najwyższa jakość ochrony na każdym poziomie. Wielokrotnie nagradzane oprogramowanie, które dostarcza najlepszej jakości usługi Twoim klientom, a Tobie przynosi same korzyści... Czego tu nie lubić? AVG

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym z dnia na: wybór osoby świadczącej usługi Programisty Back-end dla spółki MegaCity

Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym z dnia na: wybór osoby świadczącej usługi Programisty Back-end dla spółki MegaCity Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym z dnia 18.05.2017 na: wybór osoby świadczącej usługi Programisty Back-end dla spółki MegaCity 1. Zamawiający: Megacity Sp. z o.o. ul. Związkowa 26 20-148 Lublin 2. Opis

Bardziej szczegółowo

B2BCloud simple way to Scale Sale

B2BCloud simple way to Scale Sale B2BCloud simple way to Scale Sale For Suppliers and e-commerce. Usługi platformy B2B - B2BCloud pozwalają Klientom skalować sprzedaż poprzez uruchomienie nowego kanału dystrybucji w mgnieniu oka - nie

Bardziej szczegółowo

Dariusz Brzeziński. Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki

Dariusz Brzeziński. Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki Dariusz Brzeziński Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki Język programowania prosty bezpieczny zorientowany obiektowo wielowątkowy rozproszony przenaszalny interpretowany dynamiczny wydajny Platforma

Bardziej szczegółowo

JavaFX. Technologie Biznesu Elektronicznego. Wydział Informatyki i Zarządzania Politechnika Wrocławska

JavaFX. Technologie Biznesu Elektronicznego. Wydział Informatyki i Zarządzania Politechnika Wrocławska JavaFX - wprowadzenie JavaFX Wydział Informatyki i Zarządzania Politechnika Wrocławska Definicja JavaFX - wprowadzenie Definicja Historia JavaFX Script Rich Internet Application JavaFX - rodzina technologii

Bardziej szczegółowo