Raport z badania losów zawodowych absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie - Wydział Humanistyczny Studia z perspektywy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport z badania losów zawodowych absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie - Wydział Humanistyczny Studia z perspektywy"

Transkrypt

1 Raport z badania losów zawodowych absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie - Wydział Humanistyczny Studia z perspektywy absolwenta(rocznik )

2 Wstęp Zgodnie z przepisami Zarządzenia Nr 51/2013 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 31 maja 2013 r. w sprawie określenia obszarów procesu dydaktycznego objętych badaniami ankietowymi, wzorów kwestionariuszy ankiet oraz procedur przeprowadzania badań ankietowych w Uniwersytecie, w lutym 2014 roku przeprowadzono trzecią edycję badania losów zawodowych absolwentów Studia z perspektywy absolwenta UWM w Olsztynie. Celem badania było zebranie informacji o losach zawodowych absolwentów oraz opinii na temat wykorzystania i przydatności w karierze zawodowej absolwentów zdobytej wiedzy, uzyskanych umiejętności i kompetencji, a także pozyskanie informacji na temat zakresów kompetencji, które z perspektywy i doświadczenia zawodowego absolwenta, powinny być rozwijane podczas studiów. Badaniem ilościowym objęci zostali absolwenci rocznika 2012/2013 wszystkich form kształcenia i form studiów realizowanych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, w przedziale czasowym: 6 miesięcy po ukończeniu studiów. Zgodnie z procedurą w dniu 13 lutego 2014 roku, właściwej grupie respondentów przesłano drogą ową zaproszenie do udziału w badaniu ankietowym, z prośbą o wypełnienie elektronicznego kwestionariusza ankiety, dostępnego pod adresem linku przesłanego w zaproszeniu. Po upływie tygodnia od pierwszego terminu zaproszenia do udziału w badaniu, ponownie przesłano zaproszenie respondentom, którzy nie wypełnili formularza ankiety. Brak odpowiedzi w ciągu tygodnia na powtórne zaproszenie, uznano za odmowę uczestnictwa w badaniu ankietowym. Po zakończeniu cyklu badania, Biuro ds. Kształcenia - Zespół ds. zarządzania jakością kształcenia raport podsumowujący jego wyniki, z którego zaczerpnięto szczegółowe dane przedstawione w raporcie, dotyczącym Wydziału Humanistycznego UWM.

3 1. I. Charakterystyka badanej populacji W badaniu wzięło udział 148 absolwentów Wydziału Humanistycznego. Większość z nich (83,15%) ukończyła studia stacjonarne, 16,85% studia niestacjonarne. 40,45% badanych ukończyło studia I stopnia, 58,99% studia drugiego stopnia. W ankiecie nie wziął udziału żaden absolwent studiów III stopnia i studiów podyplomowych. Wyk. I. owy udział respondentów w badaniu w zależności od formy kształcenia oraz formy studiów na Wydziale Humanistycznym UWM Forma kształcenia Forma studiów Studia I stopnia Studia II stopnia Jednolite studia magisterskie Studia III stopnia Studia podyplomowe/ kurs dokształcające Ogółem Stacjonarne Niestacjonarne Ogółem Liczebność % z p4 39,86% 59,46% 0,68% 0,00% 0,00% 100,00% % z p3 81,94% 83,81% 100,00% ,15% % z Ogółem 33,15% 49,44% 0,56% 0,00% 0,00% 83,15% Liczebność % z p4 43,33% 56,67% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% % z p3 18,06% 16,19% 0,00% ,85% % z Ogółem 7,30% 9,55% 0,00% 0,00% 0,00% 16,85% Liczebność % z p4 40,45% 58,99% 0,56% 0,00% 0,00% 100,00% % z p3 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% % z Ogółem 40,45% 58,99% 0,56% 0,00% 0,00% 100,00% Tab. 1. Liczebny i procentowy udział respondentów w badaniu w zależności od formy kształcenia oraz formy studiów na Wydziale Humanistycznym UWM

4 2. II. Charakterystyka badanej populacji W badaniu wzięło udział 178 osób, w tym 134 kobiety (75,28% badanej grupy) i 44 mężczyzn (24,72%). Wyk. II. Liczebny i procentowy udział respondentów w badaniu w zależności od płci i formy kształcenia na Wydziale Humanistycznym UWM Forma kształcenia Płeć kobieta mężczyzna Ogółem Studia I stopnia Studia II stopnia Jednolite studia magisterskie Studia III stopnia Studia podyplomowe/ kurs dokształcające Ogółem Liczebność % z p3 69,44% 30,56% 100,00% % z p1 37,31% 50,00% 40,45% Liczebność % z p3 79,05% 20,95% 100,00% % z p1 61,94% 50,00% 58,99% Liczebność % z p3 100,00% 0,00% 100,00% % z p1 0,75% 0,00% 0,56% Liczebność % z p3 0,00% 0,00% 100,00% % z p1 0,00% 0,00% 0,00% Liczebność % z p3 0,00% 0,00% 100,00% % z p1 0,00% 0,00% 0,00% Liczebność % z p3 75,28% 24,72% 100,00% % z p1 100,00% 100,00% 100,00% Tab. 2. Liczebny i procentowy udział respondentów w badaniu w zależności od płci i formy kształcenia na Wydziale Humanistycznym UWM

5 3. III. Charakterystyka badanej populacji W badaniu wzięło udział najwięcej absolwentów dziennikarstwa i komunikacji społecznej (55 osób - 30,90% badanych). Licznie wypełnili ankietę także (neo)filolodzy (47 osób - 26,40%)i filolodzy polscy (41 osób - 23,3%). W zależności od studiowanego kierunku najmniej odpowiedzi udzielili filozofowie (6 osób - 3,37%). Wyk. III. owe zróżnicowanie respondentów w zależności od płci i kierunku studiów na Wydziale Humanistycznym UWM

6 Kierunek studiów Płeć kobieta mężczyzna Ogółem Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Filologia Filologia polska Filozofia Historia Stosunki międzynarodowe Ogółem Liczebność % z p6 69,09% 30,91% 100,00% % z p1 28,36% 38,64% 30,90% % z Ogółem 21,35% 9,55% 30,90% Liczebność % z p6 85,11% 14,89% 100,00% % z p1 29,85% 15,91% 26,40% % z Ogółem 22,47% 3,93% 26,40% Liczebność % z p6 92,68% 7,32% 100,00% % z p1 28,36% 6,82% 23,03% % z Ogółem 21,35% 1,69% 23,03% Liczebność % z p6 66,67% 33,33% 100,00% % z p1 2,99% 4,55% 3,37% % z Ogółem 2,25% 1,12% 3,37% Liczebność % z p6 50,00% 50,00% 100,00% % z p1 7,46% 22,73% 11,24% % z Ogółem 5,62% 5,62% 11,24% Liczebność % z p6 44,44% 55,56% 100,00% % z p1 2,99% 11,36% 5,06% % z Ogółem 2,25% 2,81% 5,06% Liczebność % z p6 75,28% 24,72% 100,00% % z p1 100,00% 100,00% 100,00% % z Ogółem 75,28% 24,72% 100,00% Tab. 3. owe i liczebne zróżnicowanie respondentów w zależności od płci i kierunku studiów na Wydziale Humanistycznym UWM

7 4. IV. Charakterystyka badanej populacji Wydział Humanistyczny oferuje wiele specjalności. Wśród ankietowanych najliczniej reprezentowana było dziennikarstwo i komunikacja społeczna (kierunek w tym wypadku jest tożsamy ze specjalnością, 47 osób - 26,4%) filologia angielska (20 osób - 11,24%), historia (10 osób - 5,62%). Wyk. IV. owe udział w badaniu absolwentów poszczególnych specjalności na Wydziale Humanistycznym UWM

8 Specjalność Częstość ważnych Archiwistyczna 6 3,37% 3,37% Dziennikarstwo i komunikacja społeczna 47 26,40% 26,40% Edytorstwo tekstów 4 2,25% 2,25% Edytorstwo tekstów 4 2,25% 2,25% Filologia angielska 20 11,24% 11,24% Filologia germańska 9 5,06% 5,06% Filologia polska 7 3,93% 3,93% Filologia rosyjska 6 3,37% 3,37% Filologia rosyjska z jęz. angielskim 2 1,12% 1,12% Filozofia 5 2,81% 2,81% Historia 10 5,62% 5,62% Informacja naukowa i bibliologia 5 2,81% 2,81% Komunikowanie publiczne 7 3,93% 3,93% Polityka europejska 9 5,06% 5,06% Specjalność nauczycielska w zakresie historii 3 1,69% 1,69% Specjalność nauczycielska w zakresie języka angielskiego 1 0,56% 0,56% Specjalność nauczycielska w zakresie języka niemieckiego 1 0,56% 0,56% Specjalność nauczycielska w zakresie języka polskiego 9 5,06% 5,06% Specjalność nauczycielska w zakresie języka polskiego i wiedzy o kulturze 1 0,56% 0,56% Specjalność nauczycielska w zakresie języka rosyjskiego 7 3,93% 3,93% Specjalność nauczycielska w zakresie języka rosyjskiego i języka angielskiego 1 0,56% 0,56% Wiedza o kulturze 2 1,12% 1,12% Wiedza o kulturze 6 3,37% 3,37% Wiedza o kulturze 1 0,56% 0,56% Zarządzanie informacją naukową 2 1,12% 1,12% Zarządzanie informacją naukową 2 1,12% 1,12% Zarządzanie informacją naukową 1 0,56% 0,56% Ogółem ,00% Tab. 4. owy i liczebny udział w badaniu absolwentów poszczególnych specjalności na Wydziale Humanistycznym UWM

9 5. I. Ocena poziomu wiedzy Absolwenci Wydziału Humanistycznego najczęściej oceniali swoją wiedzę jako na wysokim poziomie (49,44% w porównaniu ze średnią uczelnianą: 45,50%). Wyższy był również odsetek ocen wiedzy jako bardzo dobrej (5,62%, w porównaniu do 3,95% średnio na UWM). Wyk. V. Ocena poziomu zdobytej wiedzy podczas studiów na Wydziale Humanistycznym UWM Jak Pani/Pan ocenia poziom zdobytej wiedzy? Częstość ważnych Ważne bardzo nisko 3 1,69% 1,69% nisko 6 3,37% 3,37% przeciętnie 71 39,89% 39,89% wysoko 88 49,44% 49,44% bardzo wysoko 10 5,62% 5,62% Ogółem ,00% Tab. 5. Ocena poziomu zdobytej wiedzy podczas studiów na Wydziale Humanistycznym UWM

10 6. II. Ocena poziomu zdobytej wiedzy Najwyższą średnią ocen poziomu zdobytej wiedzy mieli absolwenci filologii polskiej (3,805), na drugim miejscu znalazła się filologia (3,617), na trzecim historia (3,600). Wyk. VI. Ocena poziomu zdobytej wiedzy podczas studiów na Wydziale Humanistycznym UWM ze zróżnicowaniem na kierunki studiów Kierunek studiów Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Jak Pani/Pan ocenia poziom zdobytej wiedzy? N Minimum Maksimum Średnia Odchyl. stand. Wariancja Moda Mediana 55 1,000 5,000 3,345 0,775 0,601 3,000 3,000 Filologia 47 2,000 5,000 3,617 0,644 0,415 4,000 4,000 Filologia polska 41 3,000 5,000 3,805 0,558 0,311 4,000 4,000 Filozofia 6 3,000 4,000 3,167 0,408 0,167 3,000 3,000 Historia 20 1,000 5,000 3,600 0,995 0,989 4,000 4,000 Ogółem 178 1,000 5,000 3,539 0,730 0,532 4,000 4,000 Stosunki międzynarodowe 9 2,000 4,000 3,222 0,667 0,444 3,000 3,000 Tab. 6. Średnia ocen poziomu zdobytej wiedzy w zależności od kierunku studiów na Wydziale Humanistycznym UWM

11 Jak Pani/Pan ocenia poziom zdobytej wiedzy? Kierunek studiów bardzo nisko nisko przeciętnie wysoko bardzo wysoko Ogółem Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Filologia Filologia polska Filozofia Historia Stosunki międzynarodowe Ogółem Liczebność % z p6 1,82% 7,27% 50,91% 34,55% 5,45% 100,00% % z p10 33,33% 66,67% 39,44% 21,59% 30,00% 30,90% Liczebność % z p6 0,00% 2,13% 40,43% 51,06% 6,38% 100,00% % z p10 0,00% 16,67% 26,76% 27,27% 30,00% 26,40% Liczebność % z p6 0,00% 0,00% 26,83% 65,85% 7,32% 100,00% % z p10 0,00% 0,00% 15,49% 30,68% 30,00% 23,03% Liczebność % z p6 0,00% 0,00% 83,33% 16,67% 0,00% 100,00% % z p10 0,00% 0,00% 7,04% 1,14% 0,00% 3,37% Liczebność % z p6 10,00% 0,00% 15,00% 70,00% 5,00% 100,00% % z p10 66,67% 0,00% 4,23% 15,91% 10,00% 11,24% Liczebność % z p6 0,00% 11,11% 55,56% 33,33% 0,00% 100,00% % z p10 0,00% 16,67% 7,04% 3,41% 0,00% 5,06% Liczebność % z p6 1,69% 3,37% 39,89% 49,44% 5,62% 100,00% % z p10 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Tab. 7. Ocena poziomu zdobytej wiedzy w zależności od kierunku studiów na Wydziale Humanistycznym UWM

12 7. I. Ocena poziomu zdobytych umiejętności i kompetencji Najwięcej osób (79-44,38%) oceniło zdobytą wiedzę i kompetencje jako wysokie, 72 osoby (40,45&) uznało je za przeciętne, a 13 (7,30%) za niskie. Wyk. VII. Ocena poziomu zdobytych umiejętności i kompetencji przez absolwentów Wydziału Humanistycznego UWM Jak Pani/Pan ocenia poziom zdobytych umiejętności i kompetencji? N Minimum Maksimum Średnia Odchyl. stand. Wariancja Moda Mediana 178 1,000 5,000 3,371 0,835 0,698 4,000 3,000 Tab. 8. Średnia ocena poziomu zdobytych umiejętności i kompetencji Jak Pani/Pan ocenia poziom zdobytych umiejętności i kompetencji? Częstość ważnych Ważne bardzo nisko 7 3,93% 3,93% nisko 13 7,30% 7,30% przeciętnie 72 40,45% 40,45% wysoko 79 44,38% 44,38% bardzo wysoko 7 3,93% 3,93% Ogółem ,00% Tab. 9. Ocena poziomu zdobytych umiejętności i kompetencji

13 8. II. Ocena poziomu zdobytych umiejętności i kompetencji Najwyższą średnią ocen poziomu zdobytych umiejętności i kompetencji wykazali absolwenci filologii (3,596). Wysoko swoją wiedzę i umiejętności ocenili także poloniści (3,537) i historycy (3,350). Wyk. VIII. Ocena poziomu zdobytych umiejętności i kompetencji przez absolwentów Wydziału Humanistycznego UWM w zależności od kierunku studiów Kierunek studiów Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Jak Pani/Pan ocenia poziom zdobytych umiejętności i kompetencji? N Minimum Maksimum Średnia Odchyl. stand. Wariancja Moda Mediana 55 1,000 5,000 3,091 0,867 0,751 3,000 3,000 Filologia 47 2,000 5,000 3,596 0,648 0,420 4,000 4,000 Filologia polska 41 2,000 5,000 3,537 0,745 0,555 4,000 4,000 Filozofia 6 2,000 4,000 3,500 0,837 0,700 4,000 4,000 Historia 20 1,000 5,000 3,350 1,137 1,292 4,000 4,000 Ogółem 178 1,000 5,000 3,371 0,835 0,698 4,000 3,000 Stosunki międzynarodowe 9 2,000 4,000 3,111 0,782 0,611 3,000 3,000 Tab. 10. Średnia ocen poziomu zdobytych umiejętności i kompetencji przez absolwentów Wydziału Humanistycznego UWM w zależności od kierunku studiów

14 Jak Pani/Pan ocenia poziom zdobytych umiejętności i kompetencji? Kierunek studiów bardzo nisko nisko przeciętnie wysoko bardzo wysoko Ogółem Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Filologia Filologia polska Filozofia Historia Stosunki międzynarodowe Ogółem Liczebność % z p6 7,27% 9,09% 52,73% 29,09% 1,82% 100,00% % z p11 57,14% 38,46% 40,28% 20,25% 14,29% 30,90% Liczebność % z p6 0,00% 4,26% 36,17% 55,32% 4,26% 100,00% % z p11 0,00% 15,38% 23,61% 32,91% 28,57% 26,40% Liczebność % z p6 0,00% 7,32% 39,02% 46,34% 7,32% 100,00% % z p11 0,00% 23,08% 22,22% 24,05% 42,86% 23,03% Liczebność % z p6 0,00% 16,67% 16,67% 66,67% 0,00% 100,00% % z p11 0,00% 7,69% 1,39% 5,06% 0,00% 3,37% Liczebność % z p6 15,00% 0,00% 25,00% 55,00% 5,00% 100,00% % z p11 42,86% 0,00% 6,94% 13,92% 14,29% 11,24% Liczebność % z p6 0,00% 22,22% 44,44% 33,33% 0,00% 100,00% % z p11 0,00% 15,38% 5,56% 3,80% 0,00% 5,06% Liczebność % z p6 3,93% 7,30% 40,45% 44,38% 3,93% 100,00% % z p11 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Tab. 11. Ocena poziomu zdobytych umiejętności i kompetencji przez absolwentów Wydziału Humanistycznego UWM w zależności od kierunku studiów

15 9. I. Ocena roli bloku dyplomowego w rozwijaniu własnych kompetencji oraz współpracy z opiekunem pracy dyplomowej Najwięcej ankietowanych oceniło ten czynnik wysoko (42,13%), wielu, bo aż 19,66% uznało, że jest bardzo ważny, a tylko 2,81% respondentów uznało, że blok dyplomowy miał bardzo niską rolę w rozwoju ich własnych kompetencji. Pokazuje to zasadność przygotowywania prac dyplomowych i ich rolę w (samo)rozwoju studenta. Wyk. IX. Ocena roli bloku dyplomowego (seminaria, praca dyplomowa) w rozwijaniu własnych kompetencji oraz współpracy z opiekunem pracy dyplomowej na Wydziale Humanistycznym UWM Jak Pani/Pan ocenia rolę bloku dyplomowego (seminaria i praca dyplomowa) w rozwijaniu własnych kompetencji, np. zdolności do samokształcenia, aktywizowania do pracy w grupie, dyskutowania, poszanowania praw autorskich, itp.? N Minimum Maksimum Średnia Odchyl. stand. Wariancja Moda Mediana 178 1,000 6,000 3,663 1,024 1,050 4,000 4,000 Tab. 12. Średnia ocena roli bloku dyplomowego (seminaria, praca dyplomowa) w rozwijaniu własnych kompetencji oraz współpracy z opiekunem pracy dyplomowej na Wydziale Humanistycznym UWM Jak Pani/Pan ocenia rolę bloku dyplomowego (seminaria i praca dyplomowa) w rozwijaniu własnych kompetencji, np. zdolności do samokształcenia, aktywizowania do pracy w grupie, dyskutowania, poszanowania praw autorskich, itp.? Częstość ważnych Ważne bardzo nisko 5 2,81% 2,81% nisko 20 11,24% 11,24% przeciętnie 42 23,60% 23,60% wysoko 75 42,13% 42,13% bardzo wysoko 35 19,66% 19,66% nie dotyczy 1 0,56% 0,56% Ogółem ,00% Tab. 13. Ocena roli bloku dyplomowego (seminaria, praca dyplomowa) w rozwijaniu własnych kompetencji oraz współpracy z opiekunem pracy dyplomowej na Wydziale Humanistycznym UWM

16 10. II. Ocena roli bloku dyplomowego w rozwijaniu własnych kompetencji oraz współpracy z opiekunem pracy dyplomowej Najlepiej ten parametr ocenili absolwenci filologii polskiej (3,951), wysokie noty miał także w odniesieniu do kierunku stosunki międzynarodowe (3,889) i historia (3,650). Kierunek studiów Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Jak Pani/Pan ocenia rolę bloku dyplomowego (seminaria i praca dyplomowa) w rozwijaniu własnych kompetencji, np. zdolności do samokształcenia, aktywizowania do pracy w grupie, dyskutowania, poszanowania praw autorskich, itp.? N Minimum Maksimum Średnia Odchyl. stand. Wariancja Moda Mediana 55 1,000 6,000 3,545 1,051 1,104 4,000 4,000 Filologia 47 1,000 5,000 3,553 1,017 1,035 4,000 4,000 Filologia polska 41 2,000 5,000 3,951 0,947 0,898 4,000 4,000 Filozofia 6 2,000 4,000 3,333 1,033 1,067 4,000 4,000 Historia 20 1,000 5,000 3,650 1,182 1,397 4,000 4,000 Ogółem 178 1,000 6,000 3,663 1,024 1,050 4,000 4,000 Stosunki międzynarodowe 9 3,000 5,000 3,889 0,782 0,611 4,000 4,000 Tab. 14. Średnia ocena roli bloku dyplomowego (seminaria, praca dyplomowa) w rozwijaniu własnych kompetencji oraz współpracy z opiekunem pracy dyplomowej na Wydziale Humanistycznym UWM w odniesieniu do kierunku studiów

17 Kierunek studiów Jak Pani/Pan ocenia rolę bloku dyplomowego (seminaria i praca dyplomowa) w rozwijaniu własnych kompetencji, np. zdolności do samokształcenia, aktywizowania do pracy w grupie, dyskutowania, poszanowania praw autorskich, itp.? bardzo nisko nisko przeciętnie wysoko bardzo wysoko nie dotyczy Ogółem Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Filologia Filologia polska Filozofia Historia Stosunki międzynarodowe Ogółem Liczebność % z p6 3,64% 10,91% 30,91% 38,18% 14,55% 1,82% 100,00% % z p12 40,00% 30,00% 40,48% 28,00% 22,86% 100,00% 30,90% Liczebność % z p6 2,13% 17,02% 19,15% 46,81% 14,89% 0,00% 100,00% % z p12 20,00% 40,00% 21,43% 29,33% 20,00% 0,00% 26,40% Liczebność % z p6 0,00% 7,32% 24,39% 34,15% 34,15% 0,00% 100,00% % z p12 0,00% 15,00% 23,81% 18,67% 40,00% 0,00% 23,03% Liczebność % z p6 0,00% 33,33% 0,00% 66,67% 0,00% 0,00% 100,00% % z p12 0,00% 10,00% 0,00% 5,33% 0,00% 0,00% 3,37% Liczebność % z p6 10,00% 5,00% 15,00% 50,00% 20,00% 0,00% 100,00% % z p12 40,00% 5,00% 7,14% 13,33% 11,43% 0,00% 11,24% Liczebność % z p6 0,00% 0,00% 33,33% 44,44% 22,22% 0,00% 100,00% % z p12 0,00% 0,00% 7,14% 5,33% 5,71% 0,00% 5,06% Liczebność % z p6 2,81% 11,24% 23,60% 42,13% 19,66% 0,56% 100,00% % z p12 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Tab. 15. Ocena roli bloku dyplomowego (seminaria, praca dyplomowa) w rozwijaniu własnych kompetencji oraz współpracy z opiekunem pracy dyplomowej na Wydziale Humanistycznym UWM w odniesieniu do kierunku studiów

18 11. I. Ocena roli praktyk w rozwijaniu własnych kompetencji Większość respondentów oceniła praktyki wysoko (33,71%), podobną wartość osiągnęły oceny przeciętne (32,58%), niepokoić może liczba ocen niskich (13,48%) i bardzo niskich (8,43%). Wyk. XI. Ocena roli praktyk w rozwijaniu własnych kompetencji przez absolwentów Wydziału Humanistycznego UWM Jak Pani/Pan ocenia rolę praktyk w rozwijaniu własnych kompetencji, np. zdolności do samokształcenia, aktywizowania do pracy w grupie, dyskutowania, poszanowania praw autorskich, itp.? N Minimum Maksimum Średnia Odchyl. stand. Wariancja Moda Mediana 178 1,000 5,000 3,270 1,102 1,215 4,000 3,000 Tab. 16. Średnia ocena roli praktyk w rozwijaniu własnych kompetencji przez absolwentów Wydziału Humanistycznego UWM Jak Pani/Pan ocenia rolę praktyk w rozwijaniu własnych kompetencji, np. zdolności do samokształcenia, aktywizowania do pracy w grupie, dyskutowania, poszanowania praw autorskich, itp.? Częstość ważnych Ważne bardzo nisko 15 8,43% 8,43% nisko 24 13,48% 13,48% przeciętnie 58 32,58% 32,58% wysoko 60 33,71% 33,71% bardzo wysoko 21 11,80% 11,80% Ogółem ,00% Tab. 17. Ocena roli praktyk w rozwijaniu własnych kompetencji przez absolwentów Wydziału Humanistycznego UWM

19 12. II. Ocena roli praktyk w rozwijaniu własnych kompetencji Najbardziej rolę praktyk w rozwoju własnych kompetencji docenili absolwenci filologii polskiej (3,537). Wysoko oceniali ją także absolwenci historii (3,350) i filologii (3,362). Wyk. XII. Ocena roli praktyk w rozwijaniu własnych kompetencji przez absolwentów Wydziału Humanistycznego UWM w odniesieniu do kierunku studiów Kierunek studiów Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Jak Pani/Pan ocenia rolę praktyk w rozwijaniu własnych kompetencji, np. zdolności do samokształcenia, aktywizowania do pracy w grupie, dyskutowania, poszanowania praw autorskich, itp.? N Minimum Maksimum Średnia Odchyl. stand. Wariancja Moda Mediana 55 1,000 5,000 3,073 1,136 1,291 3,000 3,000 Filologia 47 1,000 5,000 3,362 1,072 1,149 3,000 3,000 Filologia polska 41 1,000 5,000 3,537 1,002 1,005 4,000 4,000 Filozofia 6 1,000 5,000 2,833 1,329 1,767 3,000 3,000 Historia 20 1,000 5,000 3,350 1,182 1,397 4,000 3,500 Ogółem 178 1,000 5,000 3,270 1,102 1,215 4,000 3,000 Stosunki międzynarodowe 9 1,000 4,000 2,889 1,054 1,111 3,000 3,000 Tab. 18. Średnia ocena roli praktyk w rozwijaniu własnych kompetencji przez absolwentów Wydziału Humanistycznego UWM w odniesieniu do kierunku studiów

20 Kierunek studiów Jak Pani/Pan ocenia rolę praktyk w rozwijaniu własnych kompetencji, np. zdolności do samokształcenia, aktywizowania do pracy w grupie, dyskutowania, poszanowania praw autorskich, itp.? bardzo nisko nisko przeciętnie wysoko bardzo wysoko Ogółem Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Filologia Filologia polska Filozofia Historia Stosunki międzynarodowe Ogółem Liczebność % z p6 10,91% 16,36% 38,18% 23,64% 10,91% 100,00% % z p13 40,00% 37,50% 36,21% 21,67% 28,57% 30,90% % z Ogółem 3,37% 5,06% 11,80% 7,30% 3,37% 30,90% Liczebność % z p6 8,51% 6,38% 38,30% 34,04% 12,77% 100,00% % z p13 26,67% 12,50% 31,03% 26,67% 28,57% 26,40% % z Ogółem 2,25% 1,69% 10,11% 8,99% 3,37% 26,40% Liczebność % z p6 2,44% 17,07% 17,07% 51,22% 12,20% 100,00% % z p13 6,67% 29,17% 12,07% 35,00% 23,81% 23,03% % z Ogółem 0,56% 3,93% 3,93% 11,80% 2,81% 23,03% Liczebność % z p6 16,67% 16,67% 50,00% 0,00% 16,67% 100,00% % z p13 6,67% 4,17% 5,17% 0,00% 4,76% 3,37% % z Ogółem 0,56% 0,56% 1,69% 0,00% 0,56% 3,37% Liczebność % z p6 10,00% 10,00% 30,00% 35,00% 15,00% 100,00% % z p13 13,33% 8,33% 10,34% 11,67% 14,29% 11,24% % z Ogółem 1,12% 1,12% 3,37% 3,93% 1,69% 11,24% Liczebność % z p6 11,11% 22,22% 33,33% 33,33% 0,00% 100,00% % z p13 6,67% 8,33% 5,17% 5,00% 0,00% 5,06% % z Ogółem 0,56% 1,12% 1,69% 1,69% 0,00% 5,06% Liczebność % z p6 8,43% 13,48% 32,58% 33,71% 11,80% 100,00% % z p13 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% % z Ogółem 8,43% 13,48% 32,58% 33,71% 11,80% 100,00% Tab. 19. Ocena roli praktyk w rozwijaniu własnych kompetencji przez absolwentów Wydziału Humanistycznego UWM w odniesieniu do kierunku studiów

21 13. Ocena wyposażenia sal wykładowych Przeważały odpowiedzi pozytywne - 42,7% oceniło sale wysoko, a 10,67% bardzo wysoko. Za przeciętne uznało je 36,52% ankietowanych. Wyk. XIII. Ocena wyposażenia sal wykładowych N Minimum Maksimum Średnia Ocena wyposażenia sal wykładowych Odchyl. stand. Wariancja Moda Mediana 178 1,000 5,000 3,500 0,910 0,828 4,000 4,000 Tab. 20. Średnia ocena wyposażenia sal wykładowych Ocena wyposażenia sal wykładowych Częstość ważnych Ważne bardzo nisko 7 3,93% 3,93% nisko 11 6,18% 6,18% przeciętnie 65 36,52% 36,52% wysoko 76 42,70% 42,70% bardzo wysoko 19 10,67% 10,67% Ogółem ,00% Tab. 21. Ocena wyposażenia sal wykładowych

22 14. Ocena wyposażenia laboratoriów i pracowni komputerowych Przeważała tu opinia, że wyposażenie laboratoriów i pracowni komputerowych jest przeciętne - 38,76%. Wysoko oceniło je 34,83% ankietowanych, a bardzo nisko 4,49%. Wyk. XIV. Ocena wyposażenia laboratoriów i pracowni komputerowych Ocena wyposażenia laboratoriów i pracowni komputerowych N Minimum Maksimum Średnia Odchyl. stand. Wariancja Moda Mediana 178 1,000 5,000 3,275 0,955 0,912 3,000 3,000 Tab. 22. Średnia ocena wyposażenia laboratoriów i pracowni komputerowych Ocena wyposażenia laboratoriów i pracowni komputerowych Częstość ważnych Ważne bardzo nisko 8 4,49% 4,49% nisko 25 14,04% 14,04% przeciętnie 69 38,76% 38,76% wysoko 62 34,83% 34,83% bardzo wysoko 14 7,87% 7,87% Ogółem ,00% Tab. 23. Ocena wyposażenia laboratoriów i pracowni komputerowych

23 15. Ocena zasobów bibliotecznych Wysoko oceniło je 42,13% absolwentów Wydziału Humanistycznego, za przeciętne uznało je 31,46%, a bardzo dobre 13,48%. Wyk. XV. Ocena zasobów bibliotecznych N Minimum Maksimum Średnia Ocena zasobów bibliotecznych Odchyl. stand. Wariancja Moda Mediana 178 1,000 5,000 3,534 0,946 0,894 4,000 4,000 Tab. 24. Średnia ocena zasobów bibliotecznych Ocena zasobów bibliotecznych Częstość ważnych Ważne bardzo nisko 5 2,81% 2,81% nisko 18 10,11% 10,11% przeciętnie 56 31,46% 31,46% wysoko 75 42,13% 42,13% bardzo wysoko 24 13,48% 13,48% Ogółem ,00% Tab. 25. Ocena zasobów bibliotecznych

24 16. Ocena obiektów sportowych przez absolwentów Wydziału Humanistycznego w Olsztynie Absolwenci Wydziału Humanistycznego UWM w Olsztynie wysoko ocenili obiekty sportowe: 51,69% ocen wysokich, 10,67% bardzo wysokich. Żaden z absolwentów nie uznał obiektów sportowych UWM za bardzo złe. Wyk. XVI. Ocena obiektów sportowych N Minimum Maksimum Średnia Ocena obiektów sportowych Odchyl. stand. Wariancja Moda Mediana 178 2,000 5,000 3,691 0,713 0,509 4,000 4,000 Tab. 26. Średnia ocena obiektów sportowych przez absolwentów Wydziału Humanistycznego w Olsztynie Ocena obiektów sportowych Częstość ważnych Ważne bardzo nisko 0 0,00% 0,00% nisko 7 3,93% 3,93% przeciętnie 60 33,71% 33,71% wysoko 92 51,69% 51,69% bardzo wysoko 19 10,67% 10,67% Ogółem ,00% Tab. 27. Ocena obiektów sportowych przez absolwentów Wydziału Humanistycznego w Olsztynie

25 17. I. Ocena organizacji studiów i pracy dziekanatu Ocena organizacji studiów i pracy dziekanatu wypadła dobrze: 38,20% respondentów oceniło tę wartość jako wysoką, 34,83% przeciętną, a 14,61% bardzo wysoko (przy średniej uczelnianej 10,10%). Wyk. XVII. Ocena organizacji studiów i pracy dziekanatu na Wydziale Humanistycznym UWM Jak Pani/Pan ocenia organizację studiów i pracę dziekanatu? N Minimum Maksimum Średnia Odchyl. stand. Wariancja Moda Mediana 178 1,000 5,000 3,534 0,928 0,860 4,000 4,000 Tab. 28. Średnia ocena organizacji studiów i pracy dziekanatu na Wydziale Humanistycznym UWM Jak Pani/Pan ocenia organizację studiów i pracę dziekanatu? Częstość ważnych Ważne bardzo nisko 3 1,69% 1,69% nisko 19 10,67% 10,67% przeciętnie 62 34,83% 34,83% wysoko 68 38,20% 38,20% bardzo wysoko 26 14,61% 14,61% Ogółem ,00% Tab. 29. Ocena organizacji studiów i pracy dziekanatu na Wydziale Humanistycznym UWM

26 18. II. Ocena organizacji studiów i pracy dziekanatu Najlepiej organizację studiów i pracę dziekanatu na Wydziale Humanistycznym UWM ocenili absolwenci filozofii (3,833). Najniższe noty (3,298) dali absolwenci filologii. Średnia ocen na Wydziale wyniosła 3,534. Wyk. XVIII. Ocena organizacji studiów i pracy dziekanatu na Wydziale Humanistycznym UWM w zależności od kierunku studiów Kierunek studiów Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Jak Pani/Pan ocenia organizację studiów i pracę dziekanatu? N Minimum Maksimum Średnia Odchyl. stand. Wariancja Moda Mediana 55 1,000 5,000 3,527 1,069 1,143 4,000 4,000 Filologia 47 2,000 5,000 3,298 0,805 0,648 3,000 3,000 Filologia polska 41 2,000 5,000 3,634 0,767 0,588 4,000 4,000 Filozofia 6 3,000 5,000 3,833 0,983 0,967 3,000 3,500 Historia 20 2,000 5,000 3,750 0,851 0,724 4,000 4,000 Ogółem 178 1,000 5,000 3,534 0,928 0,860 4,000 4,000 Stosunki międzynarodowe 9 1,000 5,000 3,667 1,323 1,750 3,000 4,000 Tab. 30. Średnia ocena organizacji studiów i pracy dziekanatu na Wydziale Humanistycznym UWM w zależności od kierunku studiów

27 Jak Pani/Pan ocenia organizację studiów i pracę dziekanatu? Kierunek studiów bardzo nisko nisko przeciętnie wysoko bardzo wysoko Ogółem Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Filologia Filologia polska Filozofia Historia Stosunki międzynarodowe Ogółem Liczebność % z p6 3,64% 12,73% 30,91% 32,73% 20,00% 100,00% % z p19 66,67% 36,84% 27,42% 26,47% 42,31% 30,90% % z Ogółem 1,12% 3,93% 9,55% 10,11% 6,18% 30,90% Liczebność % z p6 0,00% 17,02% 40,43% 38,30% 4,26% 100,00% % z p19 0,00% 42,11% 30,65% 26,47% 7,69% 26,40% % z Ogółem 0,00% 4,49% 10,67% 10,11% 1,12% 26,40% Liczebność % z p6 0,00% 4,88% 39,02% 43,90% 12,20% 100,00% % z p19 0,00% 10,53% 25,81% 26,47% 19,23% 23,03% % z Ogółem 0,00% 1,12% 8,99% 10,11% 2,81% 23,03% Liczebność % z p6 0,00% 0,00% 50,00% 16,67% 33,33% 100,00% % z p19 0,00% 0,00% 4,84% 1,47% 7,69% 3,37% % z Ogółem 0,00% 0,00% 1,69% 0,56% 1,12% 3,37% Liczebność % z p6 0,00% 10,00% 20,00% 55,00% 15,00% 100,00% % z p19 0,00% 10,53% 6,45% 16,18% 11,54% 11,24% % z Ogółem 0,00% 1,12% 2,25% 6,18% 1,69% 11,24% Liczebność % z p6 11,11% 0,00% 33,33% 22,22% 33,33% 100,00% % z p19 33,33% 0,00% 4,84% 2,94% 11,54% 5,06% % z Ogółem 0,56% 0,00% 1,69% 1,12% 1,69% 5,06% Liczebność % z p6 1,69% 10,67% 34,83% 38,20% 14,61% 100,00% % z p19 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% % z Ogółem 1,69% 10,67% 34,83% 38,20% 14,61% 100,00% Tab. 31. Ocena organizacji studiów i pracy dziekanatu na Wydziale Humanistycznym UWM w zależności od kierunku studiów

28 19. I. Status zawodowy absolwentów Większość ankietowanych (52,81%) absolwentów Wydziału Humanistycznego kontynuuje naukę. 26,40% pracuje na podstawie umowy o pracę, 15,17% na podstawie umowy cywilno-prawnej, a 20,22% określa się jako osoby bezrobotne. Wyk. XIX. Status zawodowy absolwentów Wydziału Humanistycznego UWM Jaki jest Pani/Pana aktualny status zawodowy? Częstość obserwacji Ważne kontynuuję naukę 94 45,85% 52,81% pracuję na umowę o pracę 47 22,93% 26,40% mam własną firmę 1 0,49% 0,56% pracuję na podstawie umowy cywilno-prawnej 27 13,17% 15,17% jestem bezrobotna/ bezrobotny 36 17,56% 20,22% Ogółem ,00% 115,17% Tab. 32. Status zawodowy absolwentów Wydziału Humanistycznego UWM

29 20. II. Status zawodowy absolwentów Najwyższy odsetek osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wystąpił wśród absolwentów filozofii (42,86%) i filologii (24,53%). Nie odnotowano bezrobotnych absolwentów kierunku stosunki międzynarodowe. Wyk. XX. Status zawodowy absolwentów Wydziału Humanistycznego UWM w zależności od kierunku studiów

30 Jaki jest Pani/Pana aktualny status zawodowy? Kierunek studiów kontynuuję naukę pracuję na umowę o pracę mam własną firmę pracuję na podstawie umowy cywilnoprawnej jestem bezrobotna/ bezrobotny Ogółem Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Filologia Filologia polska Filozofia Historia Stosunki międzynarodowe Ogółem Liczebność % z p20 34,04% 31,91% 0,00% 51,85% 13,89% - % z Ogółem 15,61% 7,32% 0,00% 6,83% 2,44% 32,20% Liczebność % z p20 20,21% 27,66% 100,00% 29,63% 33,33% - % z Ogółem 9,27% 6,34% 0,49% 3,90% 5,85% 25,85% Liczebność % z p20 26,60% 21,28% 0,00% 11,11% 27,78% - % z Ogółem 12,20% 4,88% 0,00% 1,46% 4,88% 23,41% Liczebność % z p20 2,13% 6,38% 0,00% 0,00% 5,56% - % z Ogółem 0,98% 1,46% 0,00% 0,00% 0,98% 3,41% Liczebność % z p20 9,57% 8,51% 0,00% 3,70% 19,44% - % z Ogółem 4,39% 1,95% 0,00% 0,49% 3,41% 10,24% Liczebność % z p20 7,45% 4,26% 0,00% 3,70% 0,00% - % z Ogółem 3,41% 0,98% 0,00% 0,49% 0,00% 4,88% Liczebność % z Ogółem 45,85% 22,93% 0,49% 13,17% 17,56% 100,00% Tab. 33. Status zawodowy absolwentów Wydziału Humanistycznego UWM w zależności od kierunku studiów

31 21. I. Charakter wykonywanej pract Wśród osób, które odpowiedziały na to pytanie: 16,29% wykonywało pracę nie związaną z kierunkiem studiów, 10,67% częściowo z nim związaną, a 9,55% ściśle. Wyk. XXI. Charakter pracy wykonywanej przez absolwentów Wydziału Humanistycznego UWM Jaki charakter ma praca wykonywana przez Panią/Pana aktualnie lub wykonywana poprzednio? Częstość ważnych Ważne praca ściśle związana ze specjalnością 10 5,62% 13,33% praca ściśle związana z kierunkiem studiów 17 9,55% 22,67% praca częściowo związana z kierunkiem studiów 19 10,67% 25,33% praca nie związana z kierunkiem studiów 29 16,29% 38,67% Ogółem 75 42,13% 100,00% Braki danych ,87% Ogółem ,00% Tab. 34. Charakter pracy wykonywanej przez absolwentów Wydziału Humanistycznego UWM

32 22. II. Charakter wykonywanej pracy Najczęściej pracę ściśle lub częściowo związaną z kierunkiem studiów wykonywali absolwenci dziennikarstwa i komunikacji społecznej (34,48%), częściowo absolwenci stosunków międzynarodowych (33,39%). Najczęściej zajęć niełączących się z ukończonym kierunkiem studiów podejmowali się absolwenci historii (80%), filozofii i stosunków międzynarodowych (66,67%). Wyk. XXII. Charakter pracy wykonywanej przez absolwentów Wydziału Humanistycznego UWM w zależności od kierunku studiów

33 Jaki charakter ma praca wykonywana przez Panią/Pana aktualnie lub wykonywana poprzednio? Kierunek studiów praca ściśle związana ze specjalnością praca ściśle związana z kierunkiem studiów praca częściowo związana z kierunkiem studiów praca nie związana z kierunkiem studiów Ogółem Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Filologia Filologia polska Filozofia Historia Stosunki międzynarodowe Ogółem Liczebność % z p6 0,00% 34,48% 34,48% 31,03% 100,00% % z p21 0,00% 58,82% 52,63% 31,03% 38,67% % z Ogółem 0,00% 13,33% 13,33% 12,00% 38,67% Liczebność % z p6 31,82% 13,64% 31,82% 22,73% 100,00% % z p21 70,00% 17,65% 36,84% 17,24% 29,33% % z Ogółem 9,33% 4,00% 9,33% 6,67% 29,33% Liczebność % z p6 23,08% 23,08% 0,00% 53,85% 100,00% % z p21 30,00% 17,65% 0,00% 24,14% 17,33% % z Ogółem 4,00% 4,00% 0,00% 9,33% 17,33% Liczebność % z p6 0,00% 0,00% 33,33% 66,67% 100,00% % z p21 0,00% 0,00% 5,26% 6,90% 4,00% % z Ogółem 0,00% 0,00% 1,33% 2,67% 4,00% Liczebność % z p6 0,00% 0,00% 20,00% 80,00% 100,00% % z p21 0,00% 0,00% 5,26% 13,79% 6,67% % z Ogółem 0,00% 0,00% 1,33% 5,33% 6,67% Liczebność % z p6 0,00% 33,33% 0,00% 66,67% 100,00% % z p21 0,00% 5,88% 0,00% 6,90% 4,00% % z Ogółem 0,00% 1,33% 0,00% 2,67% 4,00% Liczebność % z p6 13,33% 22,67% 25,33% 38,67% 100,00% % z p21 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% % z Ogółem 13,33% 22,67% 25,33% 38,67% 100,00% Tab. 35. Charakter pracy wykonywanej przez absolwentów Wydziału Humanistycznego UWM

34 23. Liczba pracowników zatrudnionych w instytucji/przedsiębiorstwie, w których pracują absolwenci Najmniej absolwentów (20%) pracuje w dużych firmach (zatrudniających powyżej 250 osób), po 28% jest zatrudnionych w firmach od 10 do 50 i od 50 do 250 osób. Najmniej absolwentów Wydziału Humanistycznego UWM znalazło zatrudnienie w firmach do 10 osób. Wyk. XXIII. Liczba pracowników zatrudnionych w instytucji/przedsiębiorstwie, w których pracują absolwenci Wydziału Humanistycznego UWM Ilu pracowników zatrudnia instytucja/przedsiębiorstwo, w której Pani/ Pan pracuje? Częstość ważnych Ważne do 10 osób 18 10,11% 24,00% od 10 do 50 osób 21 11,80% 28,00% od 50 do 250 osób 21 11,80% 28,00% powyżej 250 osób 15 8,43% 20,00% Ogółem 75 42,13% 100,00% Braki danych ,87% Ogółem ,00% Tab. 36. Liczba pracowników zatrudnionych w instytucji/przedsiębiorstwie, w których pracują absolwenci Wydziału Humanistycznego UWM

35 24. Zasięg działalności instytucji/przedsiębiorstw, w których pracują absolwenci Większość respondentów jest zatrudniona w firmach o zasięgu międzynarodowym (29,33%), 22,67% pracuje w firmach o zasięgu lokalnym, a 21,33% krajowym. Wyk. XXIV. Zasięg działalności instytucji/przedsiębiorstw, w których pracują absolwenci Wydziału Humanistycznego UWM Jaki zasięg działalności ma instytucja/przedsiębiorstwo, w której Pani/ Pan pracuje? Częstość ważnych Ważne lokalny 17 9,55% 22,67% regionalny 15 8,43% 20,00% krajowy 16 8,99% 21,33% międzynarodowy 22 12,36% 29,33% trudno określić 5 2,81% 6,67% Ogółem 75 42,13% 100,00% Braki danych ,87% Ogółem ,00% Tab. 37. Zasięg działalności instytucji/przedsiębiorstw, w których pracują absolwenci Wydziału Humanistycznego UWM

36 25. owy udział branż, w których zatrudnieni są absolwenci Najwięcej absolwentów znajduje zatrudnienie w edukacji (28%), 10,67% pracuje w administracji publicznej, a 8 % zajmuje się usługami informatycznymi i komputerowymi lub finansami, bankowością, ubezpieczeniami czy też handlem. Wyk. XXV. owy udział branż, w których zatrudnieni są absolwenci Wydziału Humanistycznego UWM

37 W jakiej branży Pani/Pan pracuje? Częstość obserwacji Ważne administracja publiczna 8 8,33% 10,67% budownictwo 2 2,08% 2,67% działalność prawnicza i sądowa 1 1,04% 1,33% edukacja 21 21,88% 28,00% energetyka 0 0,00% 0,00% finanse, bankowość i ubezpieczenia 6 6,25% 8,00% gastronomia 4 4,17% 5,33% handel 6 6,25% 8,00% kultura i sztuka 5 5,21% 6,67% medycyna oraz ochrona zdrowia i dietetyka 3 3,13% 4,00% motoryzacja 4 4,17% 5,33% nieruchomości 1 1,04% 1,33% opieka socjalna 0 0,00% 0,00% produkacja żywności 0 0,00% 0,00% przemysł ciężki 0 0,00% 0,00% rolnictwo i leśnictwo 1 1,04% 1,33% rozrywka i sport 4 4,17% 5,33% rybactwo 0 0,00% 0,00% transport 4 4,17% 5,33% turystyka i hotelarstwo 3 3,13% 4,00% usługi drobne 1 1,04% 1,33% usługi informatyczne i komputerowe 6 6,25% 8,00% inna 16 16,67% 21,33% Ogółem ,00% 128,00% Tab. 38. owy udział branż, w których zatrudnieni są absolwenci Wydziału Humanistycznego UWM

38 26. Inne branże, w których są zatrudniani absolwenci Ankietowani jako inne branże, w których są zatrudnieni, wymieniali m.in.: doradztwo, produkcję kosmetyków, tłumaczenia, Wojsko Polskie. Wyk. XXVI. Inne branże, w których są zatrudniani absolwenci Wydziału Humanistycznego UWM W jakiej branży Pani/Pan pracuje? - inne Częstość ważnych Ważne Branża medialna 1 0,56% 6,25% doradctwo 1 0,56% 6,25% dziennikarstwo 1 0,56% 6,25% informacje 1 0,56% 6,25% konsultant telefoniczny 1 0,56% 6,25% magazyn 1 0,56% 6,25% marketing 1 0,56% 6,25% media 1 0,56% 6,25% media 1 0,56% 6,25% oświata 1 0,56% 6,25% pracownik produkcji 1 0,56% 6,25% Prasa 1 0,56% 6,25% produkcja kosmetyków 1 0,56% 6,25% szkolnictwo 1 0,56% 6,25% Tłumaczenia 1 0,56% 6,25% Wojsko Polskie 1 0,56% 6,25% Ogółem 16 8,99% 100,00% Braki danych ,01% Ogółem ,00% Tab. 39. Inne branże, w których są zatrudniani absolwenci Wydziału Humanistycznego UWM

39 27. I. Praktyczne wykorzystanie wiedzy, umiejętności i kompetencji zdobytych w trakcie studiów Największa grupa ankietowanych (28%) oceniła, że wiedza, umiejętności i kompetencje zdobyte podczas studiów są przez nich wykorzystywane w umiarkowanym stopniu, jednak podobna liczebnie (25,33%) grupa respondentów oceniła, że są one przydatne w dużym stopniu, a 5,06%, że w bardzo dużym. Wyk. XXVII. Praktyczne wykorzystanie wiedzy, umiejętności i kompetencji zdobytych w trakcie studiów na Wydziale Humanistycznym UWM Jeśli Pani/Pan pracuje lub pracował(a), to w jakim stopniu wykorzystuje Pani/Pan wiedzę, umiejętności i kompetencje zdobyte podczas studiów? Częstość ważnych Ważne bardzo małym 12 6,74% 16,00% małym 14 7,87% 18,67% umiarkowanym 21 11,80% 28,00% dużym 19 10,67% 25,33% bardzo dużym 9 5,06% 12,00% Ogółem 75 42,13% 100,00% Braki danych ,87% Ogółem ,00% Tab. 40. Praktyczne wykorzystanie wiedzy, umiejętności i kompetencji zdobytych w trakcie studiów na Wydziale Humanistycznym UWM

40 28. II. Praktyczne wykorzystanie wiedzy, umiejętności i kompetencji zdobytych w trakcie studiów Najwięcej ocen bardzo dobrych na temat praktycznego wykorzystania wiedzy, umiejętności i kompetencji zdobytych w trakcie studiów wystawili absolwenci filologii polskiej (23,08%)i filologii (18,18%). Nabytą wiedzę, umiejętności i kompetencje jako przydatne w dużym stopniu najczęściej ocenili absolwenci stosunków międzynarodowych (66,67%) i historii (40%). Wyk. XXVIII. Praktyczne wykorzystanie wiedzy, umiejętności i kompetencji zdobytych w trakcie studiów na Wydziale Humanistycznym UWM w zależności od kierunku studiów Kierunek studiów Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Jeśli Pani/Pan pracuje lub pracował(a), to w jakim stopniu wykorzystuje Pani/Pan wiedzę, umiejętności i kompetencje zdobyte podczas studiów? N Minimum Maksimum Średnia Odchyl. stand. Wariancja Moda Mediana 29 1,000 5,000 2,828 1,136 1,291 3,000 3,000 Filologia 22 1,000 5,000 3,227 1,307 1,708 3,000 3,000 Filologia polska 13 1,000 5,000 2,923 1,605 2,577 1,000 3,000 Filozofia 3 2,000 4,000 3,000 1,000 1,000 2,000 3,000 Historia 5 1,000 4,000 2,800 1,304 1,700 4,000 3,000 Ogółem 75 1,000 5,000 2,987 1,257 1,581 3,000 3,000 Stosunki międzynarodowe 3 2,000 4,000 3,333 1,155 1,333 4,000 4,000 Tab. 41. Średnia oceny praktycznego wykorzystania wiedzy, umiejętności i kompetencji zdobytych w trakcie studiów na Wydziale Humanistycznym UWM w zależności od kierunku studiów

41 Kierunek studiów Jeśli Pani/Pan pracuje lub pracował(a), to w jakim stopniu wykorzystuje Pani/Pan wiedzę, umiejętności i kompetencje zdobyte podczas studiów? bardzo małym małym umiarkowanym dużym bardzo dużym Ogółem Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Filologia Filologia polska Filozofia Historia Stosunki międzynarodowe Ogółem Liczebność % z p6 13,79% 24,14% 34,48% 20,69% 6,90% 100,00% % z p26 33,33% 50,00% 47,62% 31,58% 22,22% 38,67% % z Ogółem 5,33% 9,33% 13,33% 8,00% 2,67% 38,67% Liczebność % z p6 13,64% 13,64% 27,27% 27,27% 18,18% 100,00% % z p26 25,00% 21,43% 28,57% 31,58% 44,44% 29,33% % z Ogółem 4,00% 4,00% 8,00% 8,00% 5,33% 29,33% Liczebność % z p6 30,77% 7,69% 23,08% 15,38% 23,08% 100,00% % z p26 33,33% 7,14% 14,29% 10,53% 33,33% 17,33% % z Ogółem 5,33% 1,33% 4,00% 2,67% 4,00% 17,33% Liczebność % z p6 0,00% 33,33% 33,33% 33,33% 0,00% 100,00% % z p26 0,00% 7,14% 4,76% 5,26% 0,00% 4,00% % z Ogółem 0,00% 1,33% 1,33% 1,33% 0,00% 4,00% Liczebność % z p6 20,00% 20,00% 20,00% 40,00% 0,00% 100,00% % z p26 8,33% 7,14% 4,76% 10,53% 0,00% 6,67% % z Ogółem 1,33% 1,33% 1,33% 2,67% 0,00% 6,67% Liczebność % z p6 0,00% 33,33% 0,00% 66,67% 0,00% 100,00% % z p26 0,00% 7,14% 0,00% 10,53% 0,00% 4,00% % z Ogółem 0,00% 1,33% 0,00% 2,67% 0,00% 4,00% Liczebność % z p6 16,00% 18,67% 28,00% 25,33% 12,00% 100,00% % z p26 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% % z Ogółem 16,00% 18,67% 28,00% 25,33% 12,00% 100,00% Tab. 42. Praktyczne wykorzystanie wiedzy, umiejętności i kompetencji zdobytych w trakcie studiów na Wydziale Humanistycznym UWM w zależności od kierunku studiów

42 29. I. Stopień dopasowania wykształcenia do wymagań rynku pracy Większość respondentów (40%) oceniła przydatność uzyskanego wykształcenia do aktualnych wymogów rynku pracy jako umiarkowaną, na drugim miejscu była ocena, że jest ono małe (29,33%), a na trzecim, że bardzo małe (14,46%). Wiąże się to z obecną specyfiką rynku pracy, który oferuje humanistom niewiele zajęć, powiązanych z ich kierunkiem studiów, co nie zmienia faktu, że jak pokazały poprzednie analizy zdobyta wiedza, umiejętności i kompetencje, są w stanie zapewnić zatrudnienie absolwentom Wydziału Humanistycznego UWM. Wyk. XXIX. Stopień dopasowania wykształcenia uzyskanego przez absolwentów Wydziału Humanistycznego UWM w Olsztynie do wymagań rynku pracy W jakim stopniu Pani/Pana wykształcenie odpowiada aktualnym wymaganiom rynku pracy? Częstość ważnych Ważne bardzo małym 11 6,18% 14,67% małym 22 12,36% 29,33% umiarkowanym 30 16,85% 40,00% dużym 8 4,49% 10,67% bardzo dużym 4 2,25% 5,33% Ogółem 75 42,13% 100,00% Braki danych ,87% Ogółem ,00% Tab. 43. Stopień dopasowania wykształcenia uzyskanego przez absolwentów Wydziału Humanistycznego UWM w Olsztynie do wymagań rynku pracy

43 30. II. Stopień dopasowania wykształcenia do wymagań rynku pracy Najwyżej swój stopień dopasowania uzyskanego wykształcenia do aktualnych wymogów rynku pracy ocenili absolwenci filologii (2,955), na drugim miejscu znaleźli się absolwenci filologii polskiej (2,692), a na trzecim dziennikarstwa i komunikacji społecznej (2,483). Wyk. XXX. Stopień dopasowania wykształcenia uzyskanego przez absolwentów Wydziału Humanistycznego UWM w Olsztynie do wymagań rynku pracy w zależności od kierunku studiów Kierunek studiów Dziennikarstwo i komunikacja społeczna W jakim stopniu Pani/Pana wykształcenie odpowiada aktualnym wymaganiom rynku pracy? N Minimum Maksimum Średnia Odchyl. stand. Wariancja Moda Mediana 29 1,000 5,000 2,483 1,022 1,044 2,000 2,000 Filologia 22 1,000 5,000 2,955 1,046 1,093 3,000 3,000 Filologia polska 13 1,000 5,000 2,692 1,182 1,397 2,000 3,000 Filozofia 3 1,000 3,000 2,333 1,155 1,333 3,000 3,000 Historia 5 1,000 3,000 2,200 0,837 0,700 2,000 2,000 Ogółem 75 1,000 5,000 2,627 1,037 1,075 3,000 3,000 Stosunki międzynarodowe 3 2,000 3,000 2,333 0,577 0,333 2,000 2,000 Tab. 44. Średnia ocena stopnia dopasowania wykształcenia uzyskanego przez absolwentów Wydziału Humanistycznego UWM w Olsztynie do wymagań rynku pracy w zależności od kierunku studiów

44 Kierunek studiów W jakim stopniu Pani/Pana wykształcenie odpowiada aktualnym wymaganiom rynku pracy? bardzo małym małym umiarkowanym dużym bardzo dużym Ogółem Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Filologia Filologia polska Filozofia Historia Stosunki międzynarodowe Ogółem Liczebność % z p6 17,24% 34,48% 34,48% 10,34% 3,45% 100,00% % z p27 45,45% 45,45% 33,33% 37,50% 25,00% 38,67% % z Ogółem 6,67% 13,33% 13,33% 4,00% 1,33% 38,67% Liczebność % z p6 9,09% 18,18% 50,00% 13,64% 9,09% 100,00% % z p27 18,18% 18,18% 36,67% 37,50% 50,00% 29,33% % z Ogółem 2,67% 5,33% 14,67% 4,00% 2,67% 29,33% Liczebność % z p6 15,38% 30,77% 30,77% 15,38% 7,69% 100,00% % z p27 18,18% 18,18% 13,33% 25,00% 25,00% 17,33% % z Ogółem 2,67% 5,33% 5,33% 2,67% 1,33% 17,33% Liczebność % z p6 33,33% 0,00% 66,67% 0,00% 0,00% 100,00% % z p27 9,09% 0,00% 6,67% 0,00% 0,00% 4,00% % z Ogółem 1,33% 0,00% 2,67% 0,00% 0,00% 4,00% Liczebność % z p6 20,00% 40,00% 40,00% 0,00% 0,00% 100,00% % z p27 9,09% 9,09% 6,67% 0,00% 0,00% 6,67% % z Ogółem 1,33% 2,67% 2,67% 0,00% 0,00% 6,67% Liczebność % z p6 0,00% 66,67% 33,33% 0,00% 0,00% 100,00% % z p27 0,00% 9,09% 3,33% 0,00% 0,00% 4,00% % z Ogółem 0,00% 2,67% 1,33% 0,00% 0,00% 4,00% Liczebność % z p6 14,67% 29,33% 40,00% 10,67% 5,33% 100,00% % z p27 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% % z Ogółem 14,67% 29,33% 40,00% 10,67% 5,33% 100,00% Tab. 45. Stopień dopasowania wykształcenia uzyskanego przez absolwentów Wydziału Humanistycznego UWM w Olsztynie do wymagań rynku pracy w zależności od kierunku studiów

45 31. I. Ocena stopnia przygotowania absolwentów do samokształcenia i kreatywnego rozwiązywania problemów w pracy Analiza wyników badań wskazuje, że najwięcej absolwentów oceniło swój stopień przygotowania do samokształcenia i kreatywnego rozwiązywania problemów w pracy jako umiarkowany (42,67%), 25,33% wskazało, że jest duży, a 21,33% uznało go za mały. Wyk. XXXI. Ocena stopnia przygotowania absolwentów Wydziału Humanistycznego UWM w Olsztynie do samokształcenia i kreatywnego rozwiązywania problemów w pracy W jakim stopniu studia przygotowały Panią/Pana do samokształcenia i kreatywnego rozwiązywania problemów w pracy? N Minimum Maksimum Średnia Odchyl. stand. Wariancja Moda Mediana 75 1,000 5,000 3,040 0,951 0,904 3,000 3,000 Tab. 46. Średnia ocena stopnia przygotowania absolwentów Wydziału Humanistycznego UWM w Olsztynie do samokształcenia i kreatywnego rozwiązywania problemów w pracy W jakim stopniu studia przygotowały Panią/Pana do samokształcenia i kreatywnego rozwiązywania problemów w pracy? Częstość ważnych Ważne bardzo małym 4 2,25% 5,33% małym 16 8,99% 21,33% umiarkowanym 32 17,98% 42,67% dużym 19 10,67% 25,33% bardzo dużym 4 2,25% 5,33% Ogółem 75 42,13% 100,00% Braki danych ,87% Ogółem ,00% Tab. 47. Ocena stopnia przygotowania absolwentów Wydziału Humanistycznego UWM w Olsztynie do samokształcenia i kreatywnego rozwiązywania problemów w pracy

46 32. II. Ocena stopnia przygotowania absolwentów do samokształcenia i kreatywnego rozwiązywania problemów w pracy 100% absolwentów kierunku filozofia, którzy odpowiedzieli na to pytanie ankiety ocenili swoje przygotowanie do samokształcenia i rozwiązywania problemów w pracy jako duże. Najwięcej (20%) odpowiedzi "bardzo duże" udzielili absolwenci historii. Takiej odpowiedzi zaś nie udzielił żaden absolwent filologii polskiej, filozofii i stosunków międzynarodowych. Wyk. XXXII. Ocena stopnia przygotowania absolwentów Wydziału Humanistycznego UWM w Olsztynie do samokształcenia i kreatywnego rozwiązywania problemów w pracy w zależności od kierunku studiów Kierunek studiów Dziennikarstwo i komunikacja społeczna W jakim stopniu studia przygotowały Panią/Pana do samokształcenia i kreatywnego rozwiązywania problemów w pracy? N Minimum Maksimum Średnia Odchyl. stand. Wariancja Moda Mediana 29 1,000 5,000 2,897 1,047 1,096 3,000 3,000 Filologia 22 1,000 5,000 3,000 0,873 0,762 3,000 3,000 Filologia polska 13 1,000 4,000 2,923 0,862 0,744 3,000 3,000 Filozofia 3 4,000 4,000 4,000 0,000 0,000 4,000 4,000 Historia 5 2,000 5,000 3,800 1,095 1,200 4,000 4,000 Ogółem 75 1,000 5,000 3,040 0,951 0,904 3,000 3,000 Stosunki międzynarodowe 3 3,000 3,000 3,000 0,000 0,000 3,000 3,000 Tab. 48. Średnia ocena stopnia przygotowania absolwentów Wydziału Humanistycznego UWM w Olsztynie do samokształcenia i kreatywnego rozwiązywania problemów w pracy w zależności od kierunku studiów

47 Kierunek studiów W jakim stopniu studia przygotowały Panią/Pana do samokształcenia i kreatywnego rozwiązywania problemów w pracy? bardzo małym małym umiarkowanym dużym bardzo dużym Ogółem Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Filologia Filologia polska Filozofia Historia Stosunki międzynarodowe Ogółem Liczebność % z p6 6,90% 31,03% 34,48% 20,69% 6,90% 100,00% % z p28 50,00% 56,25% 31,25% 31,58% 50,00% 38,67% % z Ogółem 2,67% 12,00% 13,33% 8,00% 2,67% 38,67% Liczebność % z p6 4,55% 18,18% 54,55% 18,18% 4,55% 100,00% % z p28 25,00% 25,00% 37,50% 21,05% 25,00% 29,33% % z Ogółem 1,33% 5,33% 16,00% 5,33% 1,33% 29,33% Liczebność % z p6 7,69% 15,38% 53,85% 23,08% 0,00% 100,00% % z p28 25,00% 12,50% 21,88% 15,79% 0,00% 17,33% % z Ogółem 1,33% 2,67% 9,33% 4,00% 0,00% 17,33% Liczebność % z p6 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% % z p28 0,00% 0,00% 0,00% 15,79% 0,00% 4,00% % z Ogółem 0,00% 0,00% 0,00% 4,00% 0,00% 4,00% Liczebność % z p6 0,00% 20,00% 0,00% 60,00% 20,00% 100,00% % z p28 0,00% 6,25% 0,00% 15,79% 25,00% 6,67% % z Ogółem 0,00% 1,33% 0,00% 4,00% 1,33% 6,67% Liczebność % z p6 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% % z p28 0,00% 0,00% 9,38% 0,00% 0,00% 4,00% % z Ogółem 0,00% 0,00% 4,00% 0,00% 0,00% 4,00% Liczebność % z p6 5,33% 21,33% 42,67% 25,33% 5,33% 100,00% % z p28 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% % z Ogółem 5,33% 21,33% 42,67% 25,33% 5,33% 100,00% Tab. 49. Ocena stopnia przygotowania absolwentów Wydziału Humanistycznego UWM w Olsztynie do samokształcenia i kreatywnego rozwiązywania problemów w pracy w zależności od kierunku studiów

48 33. I. Ocena wpływu stopnia realizacji poszczególnych obszarów kształcenia na szansę zatrudnienia absolwentów Najwięcej wskazanych (56%) wskazało na konieczność rozszerzenia/pogłębienia wiedzy i umiejętności specjalistycznych. 44% za najistotniejsze uznało znajomość języków obcych oraz umiejętność podejmowania ryzyka, kreatywność i przedsiębiorczość. Wyk. XXXIII. Ocena wpływu stopnia realizacji poszczególnych obszarów kształcenia na szansę zatrudnienia absolwentów Wydziału Humanistycznego UWM Które Pani/Pana zdaniem obszary kształcenia powinny być rozszerzone/pogłębione, by absolwent UWM miał większe szanse na rynku pracy? Częstość obserwacji Ważne wiedza i umiejętności specjalistyczne 42 21,43% 56,00% znajomość języków obcych 33 16,84% 44,00% umiejętność obsługi programów komputerowych/ systemów informatycznych 27 13,78% 36,00% znajomość podstaw księgowości i finansów 10 5,10% 13,33% znajomość podstaw prawa krajowego/ międzynarodowego 14 7,14% 18,67% znajomość zasad i znormalizowanych systemów zarządzania umiejętność podejmowania ryzyka, kreatywność i przedsiębiorczość 4 2,04% 5,33% 33 16,84% 44,00% umiejętność kierowania zespołem ludzi 15 7,65% 20,00% umiejętność pracy zespołowej 15 7,65% 20,00% inne 3 1,53% 4,00% Ogółem ,00% 261,33% Tab. 50. Ocena wpływu stopnia realizacji poszczególnych obszarów kształcenia na szansę zatrudnienia absolwentów Wydziału Humanistycznego UWM

49 34. II. Ocena wpływu stopnia realizacji poszczególnych obszarów kształcenia na szansę zatrudnienia Wyniki badania różniły się w odniesieniu do poszczególnych kierunków, za wymagające pogłębienia/rozszerzenia obszary kształcenia absolwenci dziennikarstwa i komunikacji społecznej najczęściej uznawali znajomość języków obcych, filologii - znajomość podstaw księgowości i finansów oraz umiejętność pracy zespołowej, filologii polskiej - znajomość języków obcych, filozofii - znajomość prawa krajowego/międzynarodowego, historii - znajomość zasad i znormalizowanych systemów zarządzania, tę samą wartość wskazali absolwenci stosunków międzynarodowych. Które Pani/Pana zdaniem obszary kształcenia powinny być rozszerzone/pogłębione, by absolwent UWM miał większe szanse na rynku pracy? Kierunek studiów Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Filologia Filologia polska Filozofia Historia Stosunki międzynarodowe Ogółem Liczebność % z p6 16,88% 20,78% 14,29% 3,90% 7,79% 1,30% 18,18% 6,49% 6,49% 3,90% - % z p29 30,95% 48,48% 40,74% 30,00% 42,86% 25,00% 42,42% 33,33% 33,33% 100,00% - % z Ogółem 6,63% 8,16% 5,61% 1,53% 3,06% 0,51% 7,14% 2,55% 2,55% 1,53% 39,29% Liczebność % z p6 27,12% 6,78% 15,25% 6,78% 5,08% 1,69% 18,64% 8,47% 10,17% 0,00% - % z p29 38,10% 12,12% 33,33% 40,00% 21,43% 25,00% 33,33% 33,33% 40,00% 0,00% - % z Ogółem 8,16% 2,04% 4,59% 2,04% 1,53% 0,51% 5,61% 2,55% 3,06% 0,00% 30,10% Liczebność % z p6 25,81% 22,58% 16,13% 3,23% 3,23% 0,00% 12,90% 9,68% 6,45% 0,00% - % z p29 19,05% 21,21% 18,52% 10,00% 7,14% 0,00% 12,12% 20,00% 13,33% 0,00% - % z Ogółem 4,08% 3,57% 2,55% 0,51% 0,51% 0,00% 2,04% 1,53% 1,02% 0,00% 15,82% Liczebność % z p6 28,57% 28,57% 14,29% 0,00% 14,29% 0,00% 14,29% 0,00% 0,00% 0,00% - % z p29 4,76% 6,06% 3,70% 0,00% 7,14% 0,00% 3,03% 0,00% 0,00% 0,00% - % z Ogółem 1,02% 1,02% 0,51% 0,00% 0,51% 0,00% 0,51% 0,00% 0,00% 0,00% 3,57% Liczebność % z p6 14,29% 7,14% 7,14% 7,14% 14,29% 7,14% 21,43% 7,14% 14,29% 0,00% - % z p29 4,76% 3,03% 3,70% 10,00% 14,29% 25,00% 9,09% 6,67% 13,33% 0,00% - % z Ogółem 1,02% 0,51% 0,51% 0,51% 1,02% 0,51% 1,53% 0,51% 1,02% 0,00% 7,14% Liczebność % z p6 12,50% 37,50% 0,00% 12,50% 12,50% 12,50% 0,00% 12,50% 0,00% 0,00% - % z p29 2,38% 9,09% 0,00% 10,00% 7,14% 25,00% 0,00% 6,67% 0,00% 0,00% - % z Ogółem 0,51% 1,53% 0,00% 0,51% 0,51% 0,51% 0,00% 0,51% 0,00% 0,00% 4,08% Liczebność % z Ogółem 21,43% 16,84% 13,78% 5,10% 7,14% 2,04% 16,84% 7,65% 7,65% 1,53% 100,00% Tab. 51. Ocena wpływu stopnia realizacji poszczególnych obszarów kształcenia na szansę zatrudnienia absolwentów Wydziału Humanistycznego UWM ze względu na kierunek studiów

50 35. Ocena wpływu stopnia realizacji obszarów kształcenia z kategorii "inne" na szansę zatrudnienia absolwentów Wśród obszarów kształcenia, określonych jako "inne", które należałoby dostosować do oczekiwań rynku pracy respondenci wskazali na zajęcia i umiejętności praktyczne. Wyk. XXXV. Ocena wpływu stopnia realizacji obszarów kształcenia z kategorii "inne" na szansę zatrudnienia absolwentów Wydziału Humanistycznego UWM Które Pani/Pana zdaniem obszary kształcenia powinny być rozszerzone/pogłębione, aby absolwent UWM miał większe szanse na rynku pracy? - inne Częstość ważnych Ważne praktyka 1 0,56% 33,33% umiejętności praktyczne! 1 0,56% 33,33% Zajęcia praktyczne! 1 0,56% 33,33% Ogółem 3 1,69% 100,00% Braki danych ,31% Ogółem ,00% Tab. 52. Ocena wpływu stopnia realizacji obszarów kształcenia z kategorii "inne" na szansę zatrudnienia absolwentów Wydziału Humanistycznego UWM

51 36. I. Ocena stopnia zadowolenia absolwentów z wybranego kierunku i uczelni Najwięcej badanych (37,64%) wskazało, że wybrałoby ponownie ten sam kierunek i uczelnię, 26,40% wybrałoby inny kierunek studiów na tej samej uczelni, a 19.66% zmieniłoby kierunek studiów i uczelnię. Wyk. XXXVI. Ocena stopnia zadowolenia absolwentów Wydziału Humanistycznego UWM z wybranego kierunku i uczelni Czy gdyby mogła Pani/ mógł Pan ponownie wybrać uczelnię oraz kierunek studiów wówczas byłby to: Częstość ważnych Ważne ten sam kierunek studiów i uczelnia 67 37,64% 37,64% ten sam kierunek studiów w innej uczelni 29 16,29% 16,29% inny kierunek studiów w tej samej uczelni 47 26,40% 26,40% inny kierunek studiów w innej uczelni 35 19,66% 19,66% Ogółem ,00% Tab. 53. Ocena stopnia zadowolenia absolwentów Wydziału Humanistycznego UWM z wybranego kierunku i uczelni

52 37. Ocena stopnia zadowolenia z wybranego kierunku i uczelni Takiego samego wyboru kierunków studiów na tej samej uczelni najczęściej - według ankiety - dokonaliby absolwenci filologii (48,94%), filologii polskiej (39,02%) i historii (35%). Inny kierunek studiów na innej uczelni najchętniej chcieliby studiować absolwenci dziennikarstwa i komunikacji społecznej (23,64%). Wyk. XXXVII. Ocena stopnia zadowolenia absolwentów Wydziału Humanistycznego UWM z wybranego kierunku i uczelni w zależności od kierunku studiów

53 Czy gdyby mogła Pani/ mógł Pan ponownie wybrać uczelnię oraz kierunek studiów wówczas byłby to: Kierunek studiów ten sam kierunek studiów i uczelnia ten sam kierunek studiów w innej uczelni inny kierunek studiów w tej samej uczelni inny kierunek studiów w innej uczelni Ogółem Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Filologia Filologia polska Filozofia Historia Stosunki międzynarodowe Ogółem Liczebność % z p6 32,73% 14,55% 29,09% 23,64% 100,00% % z p31 26,87% 27,59% 34,04% 37,14% 30,90% % z Ogółem 10,11% 4,49% 8,99% 7,30% 30,90% Liczebność % z p6 48,94% 23,40% 19,15% 8,51% 100,00% % z p31 34,33% 37,93% 19,15% 11,43% 26,40% % z Ogółem 12,92% 6,18% 5,06% 2,25% 26,40% Liczebność % z p6 39,02% 12,20% 31,71% 17,07% 100,00% % z p31 23,88% 17,24% 27,66% 20,00% 23,03% % z Ogółem 8,99% 2,81% 7,30% 3,93% 23,03% Liczebność % z p6 33,33% 33,33% 16,67% 16,67% 100,00% % z p31 2,99% 6,90% 2,13% 2,86% 3,37% % z Ogółem 1,12% 1,12% 0,56% 0,56% 3,37% Liczebność % z p6 35,00% 15,00% 10,00% 40,00% 100,00% % z p31 10,45% 10,34% 4,26% 22,86% 11,24% % z Ogółem 3,93% 1,69% 1,12% 4,49% 11,24% Liczebność % z p6 11,11% 0,00% 66,67% 22,22% 100,00% % z p31 1,49% 0,00% 12,77% 5,71% 5,06% % z Ogółem 0,56% 0,00% 3,37% 1,12% 5,06% Liczebność % z p6 37,64% 16,29% 26,40% 19,66% 100,00% % z p31 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% % z Ogółem 37,64% 16,29% 26,40% 19,66% 100,00% Tab. 54. Ocena stopnia zadowolenia absolwentów Wydziału Humanistycznego UWM z wybranego kierunku i uczelni w zależności od kierunku studiów

54 38. I Status zawodowy ankietowanych absolwentów Wydziału Humanistycznego UWM Większość ankietowanych (41,57%) nie pracuje i kontynuuje naukę. 30,90% pracuje i nie kontynuuje nauki, mniej (16,29%) nie pracuje i nie kontynuuje nauki. Najmniejsza grupa badanych (11,24%) pracuje i kontynuuje naukę. Wyk. XXXVIII. Status zawodowy ankietowanych absolwentów Wydziału Humanistycznego UWM Status zawodowy ankietowanych Częstość ważnych Ważne pracuję i kontynuuję naukę 20 11,24% 11,24% pracuję i nie kontynuuję nauki 55 30,90% 30,90% nie pracuję i kontynuuję naukę 74 41,57% 41,57% nie pracuję i nie kontynuuję nauki 29 16,29% 16,29% Ogółem ,00% Tab. 55. Status zawodowy ankietowanych absolwentów Wydziału Humanistycznego UWM

55 39. II. Status zawodowy ankietowanych absolwentów Wyk. XXXIX. Status zawodowy ankietowanych absolwentów Wydziału Humanistycznego UWM w zależności od kierunku studiów

Raport z badania losów zawodowych absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Wydział Humanistyczny Studia z perspektywy absolwenta

Raport z badania losów zawodowych absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Wydział Humanistyczny Studia z perspektywy absolwenta Raport z badania losów zawodowych absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Wydział Humanistyczny Studia z perspektywy absolwenta (rocznik 2014-2015) Wstęp Zgodnie z przepisami Zarządzenia

Bardziej szczegółowo

Raport z badania losów zawodowych absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie - Wydział Humanistyczny Studia z perspektywy

Raport z badania losów zawodowych absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie - Wydział Humanistyczny Studia z perspektywy Raport z badania losów zawodowych absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie - Wydział Humanistyczny Studia z perspektywy absolwenta(rocznik 2013-2014) Wstęp Zgodnie z przepisami Zarządzenia

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: 8 stycznia 2018 roku ks. dr Zdzisław Kieliszek, prodziekan ds. kształcenia

Opracowanie: 8 stycznia 2018 roku ks. dr Zdzisław Kieliszek, prodziekan ds. kształcenia Raport z badania losów zawodowych absolwentów Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Studia z perspektywy absolwenta - 6 miesięcy po ukończeniu studiów, rocznik 2015/2016 Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

z badania losów zawodowych absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z badania losów zawodowych absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Wydział Nauk o Środowisku Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Raport z badania losów zawodowych absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Studia z perspektywy absolwenta Rocznik

Bardziej szczegółowo

Raport z badania losów zawodowych absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Wydział Humanistyczny Studia z perspektywy absolwenta

Raport z badania losów zawodowych absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Wydział Humanistyczny Studia z perspektywy absolwenta Raport z badania losów zawodowych absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Wydział Humanistyczny Studia z perspektywy absolwenta (rocznik 2016-2017 - 6 miesięcy po ukończeniu studiów)

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: dr hab. Wojciech Kozera, dr inż. Marek Lecewicz

Opracowanie: dr hab. Wojciech Kozera, dr inż. Marek Lecewicz Raport z badania losów absolwentów Wydziału Bioinżynierii Zwierząt Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Studia z perspektywy absolwenta Rocznik 2012/13 Opracowanie: dr hab. Wojciech Kozera, dr

Bardziej szczegółowo

STUDIA Z PERSPEKTYWY ABSOLWENTA UWM W OLSZTYNIE Wydział Nauk Społecznych 2015

STUDIA Z PERSPEKTYWY ABSOLWENTA UWM W OLSZTYNIE Wydział Nauk Społecznych 2015 STUDIA Z PERSPEKTYWY ABSOLWENTA UWM W OLSZTYNIE Wydział Nauk Społecznych 2015 Wstęp W badaniu ankietowym dotyczącym opinii absolwentów Wydziału Nauk Społecznych UWM w Olsztynie uczestniczyło 348 osób z

Bardziej szczegółowo

Autorzy raportu: Wydziałowy Zespół ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia

Autorzy raportu: Wydziałowy Zespół ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia Raport z badania losów zawodowych absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Studia z perspektywy absolwenta rocznik 2014/2015 Wydział Nauk Społecznych Autorzy raportu: Wydziałowy Zespół

Bardziej szczegółowo

Studia z perspektywy absolwenta UWM w Olsztynie 6 miesięcy po ukończeniu studiów 2016/2017 Wydział Nauk o Środowisku

Studia z perspektywy absolwenta UWM w Olsztynie 6 miesięcy po ukończeniu studiów 2016/2017 Wydział Nauk o Środowisku Studia z perspektywy absolwenta UWM w Olsztynie 6 miesięcy po ukończeniu studiów 2016/2017 Wydział Nauk o Środowisku Wstęp Zgodnie z przepisami Zarządzenia Nr 50/2017 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

Bardziej szczegółowo

Losy zawodowe absolwentów (badanie po 3 latach) 2014/2015

Losy zawodowe absolwentów (badanie po 3 latach) 2014/2015 Losy zawodowe absolwentów (badanie po 3 latach) 2014/2015 Wstęp Na podstawie przepisów Zarządzenia Nr 50/2017 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 maja 2017 roku w sprawie określenia

Bardziej szczegółowo

Raport z badania losów zawodowych absolwentów Studia z perspektywy absolwenta UWM w Olsztynie rok akademicki 2014/2015 badanie po upływie 6 miesięcy

Raport z badania losów zawodowych absolwentów Studia z perspektywy absolwenta UWM w Olsztynie rok akademicki 2014/2015 badanie po upływie 6 miesięcy Raport z badania losów zawodowych absolwentów Studia z perspektywy absolwenta UWM w Olsztynie rok akademicki / badanie po upływie miesięcy Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wydział Kształtowania

Bardziej szczegółowo

Komisja ds. Monitorowania Losów Absolwentów

Komisja ds. Monitorowania Losów Absolwentów UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI w Olsztynie COLLEGIUM MEDICUM WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU 10-561 Olsztyn, ul. Żołnierska 14 C, tel / fax 089 524-61-54 e-mail: wnoz@uwm.edu.pl Komisja ds. Monitorowania Losów

Bardziej szczegółowo

RAPORT Studia z perspektywy absolwenta UWM w Olsztynie Wydział Nauk Społecznych. Opracowała dr Danuta Radziszewska-Szczepaniak

RAPORT Studia z perspektywy absolwenta UWM w Olsztynie Wydział Nauk Społecznych. Opracowała dr Danuta Radziszewska-Szczepaniak RAPORT Studia z perspektywy absolwenta UWM w Olsztynie Wydział Nauk Społecznych Opracowała dr Danuta Radziszewska-Szczepaniak Olsztyn 2016 Wstęp W roku akademickim 2014/15 przeprowadzona została czwarta

Bardziej szczegółowo

Komisja ds. Monitorowania Losów Absolwentów

Komisja ds. Monitorowania Losów Absolwentów UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI w Olsztynie COLLEGIUM MEDICUM WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU 10-561 Olsztyn, ul. Żołnierska 14 C, tel / fax 089 524-61-54 e-mail: wnoz@uwm.edu.pl Komisja ds. Monitorowania Losów

Bardziej szczegółowo

Raport z badania losów zawodowych absolwentów Losy zawodowe absolwentów rocznik 2013/2014 badanie po 5 latach od ukończenia studiów

Raport z badania losów zawodowych absolwentów Losy zawodowe absolwentów rocznik 2013/2014 badanie po 5 latach od ukończenia studiów Raport z badania losów zawodowych absolwentów Losy zawodowe absolwentów rocznik 2013/2014 badanie po 5 latach od ukończenia studiów Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wydział Kształtowania Środowiska

Bardziej szczegółowo

Losy zawodowe absolwentów (badanie po 5 latach) 2013/2014

Losy zawodowe absolwentów (badanie po 5 latach) 2013/2014 Losy zawodowe absolwentów (badanie po 5 latach) 2013/2014 Wstęp Na podstawie przepisów Zarządzenia Nr 50/2017 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 maja 2017 roku w sprawie określenia

Bardziej szczegółowo

Raport z badania losów zawodowych absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Raport z badania losów zawodowych absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wydziała Nauki o Żywności Raport z badania losów zawodowych absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Studia z perspektywy absolwenta Wydziału

Bardziej szczegółowo

Raport z badania losów zawodowych absolwentów Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Losy zawodowe absolwenta 5 lata po

Raport z badania losów zawodowych absolwentów Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Losy zawodowe absolwenta 5 lata po Raport z badania losów zawodowych absolwentów Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Losy zawodowe absolwenta 5 lata po ukończeniu studiów Rocznik 2013/2014 Opracowanie: dr Maria

Bardziej szczegółowo

Raport z badania losów zawodowych absolwentów Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Losy zawodowe absolwenta - 5

Raport z badania losów zawodowych absolwentów Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Losy zawodowe absolwenta - 5 Raport z badania losów zawodowych absolwentów Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Losy zawodowe absolwenta - 5 lata po ukończeniu studiów - rocznik 2013/2014 Wstęp

Bardziej szczegółowo

Raport z badania losów zawodowych absolwentów Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Losy zawodowe absolwenta - 3

Raport z badania losów zawodowych absolwentów Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Losy zawodowe absolwenta - 3 Raport z badania losów zawodowych absolwentów Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Losy zawodowe absolwenta - 3 lata po ukończeniu studiów Rocznik 2012/2013 Wstęp Na

Bardziej szczegółowo

STUDIA Z PERSPEKTYWY ABSOLWENTA UWM W OLSZTYNIE Wydział Biologii i Biotechnologii. przeprowadzonego wśród absolwentów rocznika 2012/2013

STUDIA Z PERSPEKTYWY ABSOLWENTA UWM W OLSZTYNIE Wydział Biologii i Biotechnologii. przeprowadzonego wśród absolwentów rocznika 2012/2013 RAPORT Z BADANIA ANKIETOWEGO na temat: STUDIA Z PERSPEKTYWY ABSOLWENTA UWM W OLSZTYNIE Wydział Biologii i Biotechnologii przeprowadzonego wśród absolwentów rocznika 2012/2013 Autorzy opracowania: Prof.

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ankietowego

Raport z badania ankietowego Raport z badania ankietowego,,studia z perspektywy absolwenta UWM w Olsztynie wśród absolwentów Wydziału Biologii i Biotechnologii rocznika 2015/16 Autorzy opracowania: dr hab. Janina Dziekońska-Rynko,

Bardziej szczegółowo

Raport z badania losów zawodowych absolwentów Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Losy zawodowe absolwenta - 3

Raport z badania losów zawodowych absolwentów Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Losy zawodowe absolwenta - 3 Raport z badania losów zawodowych absolwentów Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Losy zawodowe absolwenta - 3 lata po ukończeniu studiów - rocznik 2014/2015 Wstęp

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: ks. dr Zdzisław Kieliszek, prodziekan ds. kształcenia. 8 stycznia 2018 roku

Opracowanie: ks. dr Zdzisław Kieliszek, prodziekan ds. kształcenia. 8 stycznia 2018 roku Raport z badania losów zawodowych absolwentów Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Losy absolwentów 2013/2014 po trzech latach 2017 Opracowanie: 8 stycznia 2018 roku ks. dr

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: dr Maria Piechocka-Kłos, Wydziałowy Zespół ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia 18 kwietnia 2019 roku

Opracowanie: dr Maria Piechocka-Kłos, Wydziałowy Zespół ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia 18 kwietnia 2019 roku Raport z badania losów zawodowych absolwentów Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Losy zawodowe absolwenta 3 lata po ukończeniu studiów Rocznik 2014/2015 Opracowanie: dr Maria

Bardziej szczegółowo

Raport z badania losów zawodowych absolwentów Losy zawodowe absolwentów rocznik 2014/2015 badanie po 3 latach od ukończenia studiów

Raport z badania losów zawodowych absolwentów Losy zawodowe absolwentów rocznik 2014/2015 badanie po 3 latach od ukończenia studiów Raport z badania losów zawodowych absolwentów Losy zawodowe absolwentów rocznik 2014/2015 badanie po 3 latach od ukończenia studiów Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wydział Kształtowania Środowiska

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ankietowego

Raport z badania ankietowego Raport z badania ankietowego,,studia z perspektywy absolwenta UWM w Olsztynie wśród absolwentów Wydziału Biologii i Biotechnologii rocznika 2014/15 Autorzy opracowania: dr hab. Janina Dziekońska-Rynko,

Bardziej szczegółowo

Losy zawodowe absolwentów (badanie po 3 latach) 2013/2014

Losy zawodowe absolwentów (badanie po 3 latach) 2013/2014 Losy zawodowe absolwentów (badanie po 3 latach) 2013/2014 Wstęp Na podstawie przepisów Zarządzenia Nr 50/2017 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 maja 2017 roku w sprawie określenia

Bardziej szczegółowo

Losy zawodowe absolwenta Wydziału Bioinżynierii Zwierząt- 3 lata po ukończeniu studiów Rocznik 2013/2014

Losy zawodowe absolwenta Wydziału Bioinżynierii Zwierząt- 3 lata po ukończeniu studiów Rocznik 2013/2014 Losy zawodowe absolwenta Wydziału Bioinżynierii Zwierząt- 3 lata po ukończeniu studiów Rocznik 2013/2014 Wstęp Zgodnie z przepisami Zarządzenia Nr 50/2017 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Bardziej szczegółowo

Losy zawodowe absolwenta UWM w Olsztynie. Absolwenci Badanie po trzech latach

Losy zawodowe absolwenta UWM w Olsztynie. Absolwenci Badanie po trzech latach Losy zawodowe absolwenta UWM w Olsztynie. Absolwenci 2012-2013. Badanie po trzech latach Wydział Sztuki 2017 Wstęp W wyniku przeprowadzonego badania ankietowego została przedstawiona poniżej w formie tabelarycznej

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie Biuro ds. Kształcenia

Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie Biuro ds. Kształcenia Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie Biuro ds. Kształcenia Raport z badania losów zawodowych absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Studia z perspektywy absolwenta Rocznik 2014/2015

Bardziej szczegółowo

Raport z badania losów zawodowych absolwentów Losy zawodowe absolwentów rocznik 2012/2013 badanie po 3 latach od ukończenia studiów

Raport z badania losów zawodowych absolwentów Losy zawodowe absolwentów rocznik 2012/2013 badanie po 3 latach od ukończenia studiów Raport z badania losów zawodowych absolwentów Losy zawodowe absolwentów rocznik 212/213 badanie po 3 latach od ukończenia studiów Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wydział Kształtowania Środowiska

Bardziej szczegółowo

STUDIA Z PERSPEKTYWY ABSOLWENTA UWM W OLSZTYNIE Wydział Biologii i Biotechnologii. przeprowadzonego wśród absolwentów rocznika 2013/2014

STUDIA Z PERSPEKTYWY ABSOLWENTA UWM W OLSZTYNIE Wydział Biologii i Biotechnologii. przeprowadzonego wśród absolwentów rocznika 2013/2014 RPORT Z DNI NKIETOWEGO na temat: STUDI Z PERSPEKTYWY SOLWENT UWM W OLSZTYNIE Wydział iologii i iotechnologii przeprowadzonego wśród absolwentów rocznika / utorzy opracowania: Prof. dr hab. nita Franczak

Bardziej szczegółowo

Raport z badania losów zawodowych absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Raport z badania losów zawodowych absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Wydział Nauki o Żywności Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie Raport z badania losów zawodowych absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Studia z perspektywy absolwenta Wydziału

Bardziej szczegółowo

Raport z badania losów zawodowych absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Raport z badania losów zawodowych absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Wydział Nauki o Żywności Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie Raport z badania losów zawodowych absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Studia z perspektywy absolwenta Wydziału

Bardziej szczegółowo

Losy zawodowe absolwenta UWM w Olsztynie - Wydział Nauk o Środowisku (badanie po 3 latach 2012/2013) opracował: Jarosław Jaszczur-Nowicki

Losy zawodowe absolwenta UWM w Olsztynie - Wydział Nauk o Środowisku (badanie po 3 latach 2012/2013) opracował: Jarosław Jaszczur-Nowicki Losy zawodowe absolwenta UWM w Olsztynie - Wydział Nauk o Środowisku (badanie po 3 latach 2012/2013) opracował: Jarosław Jaszczur-Nowicki Wstęp Celem procedury jest przeprowadzenie badania i pozyskanie

Bardziej szczegółowo

Dziękuję za pomoc, Prorektor ds. kształcenia UWM w Olsztynie

Dziękuję za pomoc, Prorektor ds. kształcenia UWM w Olsztynie Załącznik 2.2 do Zarządzenia Nr 51/2013 z dnia 31 maja 2013 roku Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie ul. Michała Oczapowskiego 2 10-719 Olsztyn http://www.uwm.edu.pl Szanowna Pani, Szanowny Panie,

Bardziej szczegółowo

Wyniki badań absolwentów po 3-latach -rocznik 2013/2014

Wyniki badań absolwentów po 3-latach -rocznik 2013/2014 Wyniki badań absolwentów po 3-latach -rocznik 2013/2014 Wstęp Badaniem zostali objęli absolwenci Wydziału Prawa i Administracji UWM, którzy w roku akademickim 2013/2014 ukończyli studia na kierunku: administracja,

Bardziej szczegółowo

LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW ROCZNIK 2014/2015 BADANIE PO 3 LATACH OD UKOŃCZENIA STUDIÓW WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI UWM

LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW ROCZNIK 2014/2015 BADANIE PO 3 LATACH OD UKOŃCZENIA STUDIÓW WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI UWM LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW ROCZNIK 2014/2015 BADANIE PO 3 LATACH OD UKOŃCZENIA STUDIÓW WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI UWM Wstęp Badaniem zostali objęli absolwenci Wydziału Prawa i Administracji UWM, którzy

Bardziej szczegółowo

Losy zawodowe absolwenta UWM w Olsztynie Absolwenci 2013/2014 Badanie po trzech latach Wydział Sztuki 2017

Losy zawodowe absolwenta UWM w Olsztynie Absolwenci 2013/2014 Badanie po trzech latach Wydział Sztuki 2017 Losy zawodowe absolwenta UWM w Olsztynie Absolwenci 2013/2014 Badanie po trzech latach Wydział Sztuki 2017 Wstęp W wyniku przeprowadzonego badania ankietowego została przedstawiona poniżej w formie tabelarycznej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z ankietyzacji przygotowania zawodowego absolwentów na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej

Sprawozdanie z ankietyzacji przygotowania zawodowego absolwentów na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Sprawozdanie z ankietyzacji przygotowania zawodowego absolwentów na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Ankiety po 6 miesiącach rok ukończenia 2012/2013 i 2013/2014 Płeć GiK GP Płeć Ilość Procent

Bardziej szczegółowo

Studia z perspektywy absolwenta Rocznik 2012/2013

Studia z perspektywy absolwenta Rocznik 2012/2013 Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie Biuro ds. Kształcenia Raport z badania losów zawodowych absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Studia z perspektywy absolwenta Rocznik 2012/2013

Bardziej szczegółowo

Losy zawodowe absolwentów rocznik 2013/2014 Badanie po 5 latach od ukończenia studiów. Wydział Prawa i Administracji UWM

Losy zawodowe absolwentów rocznik 2013/2014 Badanie po 5 latach od ukończenia studiów. Wydział Prawa i Administracji UWM Losy zawodowe absolwentów rocznik 2013/2014 Badanie po 5 latach od ukończenia studiów Wydział Prawa i Administracji UWM Wstęp Badaniem zostali objęci absolwenci Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Raport z badania losów zawodowych absolwentów Losy zawodowe absolwentów rocznik 2013/2014 badanie po 3 latach od ukończenia studiów

Raport z badania losów zawodowych absolwentów Losy zawodowe absolwentów rocznik 2013/2014 badanie po 3 latach od ukończenia studiów Raport z badania losów zawodowych absolwentów Losy zawodowe absolwentów rocznik 2013/2014 badanie po 3 latach od ukończenia studiów Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wydział Kształtowania Środowiska

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ankietowego

Raport z badania ankietowego Raport z badania ankietowego,,losy zawodowe absolwenta UWM w Olsztynie po trzech latach od ukończenia studiów wśród absolwentów Wydziału Biologii i Biotechnologii rocznika 2013/14 Autorzy opracowania:

Bardziej szczegółowo

Raport z badania losów zawodowych absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Raport z badania losów zawodowych absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wydziała Nauki o Żywności Raport z badania losów zawodowych absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Losy zawodowe absolwenta Wydziału Nauki

Bardziej szczegółowo

Raport ewaluacji jakości kształcenia

Raport ewaluacji jakości kształcenia Raport ewaluacji jakości kształcenia Na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Opracował: Kamil Kowalczyk, prodziekan ds. rozwoju i kształcenia 30.11.2014 Zawartość REJK Raport z oceny procesu kształcenia

Bardziej szczegółowo

element kształcenia wysoko lub bardzo wysoko. W przypadku Wydziału Nauk Ekonomicznych ocena ta była nieco niższa. Podobnie niżej od średniej oceniono

element kształcenia wysoko lub bardzo wysoko. W przypadku Wydziału Nauk Ekonomicznych ocena ta była nieco niższa. Podobnie niżej od średniej oceniono Raport z analizy wyników badania losów zawodowych absolwentów Wydziału Nauk Ekonomicznych UWM w Olsztynie rocznika 2012/2013 w 6 miesięcy po ukończeniu studiów Przedmiotem analizy są wyniki badania losów

Bardziej szczegółowo

kierunek Budownictwo

kierunek Budownictwo Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów niestacjonarnych I stopnia Wydział Politechniczny kierunek Budownictwo 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDNIE Z BADANIA ANKIETOWEGO JAKOŚĆ REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH NA WYDZIALE BIOINŻYNIERII ZWIERZĄT (semestr zimowy 2017/2018)

SPRAWOZDNIE Z BADANIA ANKIETOWEGO JAKOŚĆ REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH NA WYDZIALE BIOINŻYNIERII ZWIERZĄT (semestr zimowy 2017/2018) SPRAWOZDNIE Z BADANIA ANKIETOWEGO JAKOŚĆ REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH NA WYDZIALE BIOINŻYNIERII ZWIERZĄT (semestr zimowy 2017/2018) Na podstawie Zarządzenia Nr 50/2017 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach. Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów stacjonarnych I stopnia

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach. Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów stacjonarnych I stopnia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów stacjonarnych I stopnia Wydział Humanistyczno-Ekonomiczny kierunek Filologia

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach. Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów stacjonarnych I stopnia

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach. Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów stacjonarnych I stopnia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów stacjonarnych I stopnia Wydział Humanistyczno Ekonomiczny kierunek Filologia

Bardziej szczegółowo

Badanie losów zawodowych absolwentów PWSIiP w Łomży, którzy ukończyli studia w 2016 roku

Badanie losów zawodowych absolwentów PWSIiP w Łomży, którzy ukończyli studia w 2016 roku Badanie losów zawodowych absolwentów PWSIiP w Łomży, którzy ukończyli studia w 2016 roku Prezentacja i opracowanie: mgr Marlena Włodkowska Przeprowadzenie badania i opracowanie: mgr inż. Sebastian Chrzanowski

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia Wydział Politechniczny kierunek

Bardziej szczegółowo

kierunek Budownictwo

kierunek Budownictwo Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów niestacjonarnych I stopnia Wydział Politechniczny kierunek Budownictwo 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów stacjonarnych II stopnia Wydział Humanistyczno-Ekonomiczny kierunek Ekonomia

Bardziej szczegółowo

kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne

kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów niestacjonarnych I stopnia Wydział Ochrony Zdrowia kierunek Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYNIKÓW MONITOROWANIA KARIER ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH ROCZNIK 2014/2015

ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYNIKÓW MONITOROWANIA KARIER ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH ROCZNIK 2014/2015 ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYNIKÓW MONITOROWANIA KARIER ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH ROCZNIK 2014/2015 Monitorowanie karier zawodowych absolwentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach. Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów stacjonarnych I stopnia

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach. Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów stacjonarnych I stopnia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów stacjonarnych I stopnia Wydział Humanistyczno-Ekonomiczny kierunek Ekonomia

Bardziej szczegółowo

kierunek Budownictwo

kierunek Budownictwo Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów stacjonarnych I stopnia Wydział Politechniczny kierunek Budownictwo 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia Wydział Politechniczny kierunek

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OCENY JAKOŚCI KSTAŁCENIA NA

PROCEDURA OCENY JAKOŚCI KSTAŁCENIA NA WYDZIAŁOWA KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Symbol SDJK -O- U13-WMFiI PROCEDURA OCENY JAKOŚCI KSTAŁCENIA NA WYDZIALE MATEMATYKI, FIZYKI I INFORMATYKI DOKONANA PRZEZ ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO Wydanie

Bardziej szczegółowo

kierunek Finanse i rachunkowość

kierunek Finanse i rachunkowość Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia Wydział Humanistyczno Ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

MONITOROWANIE LOSÓW ZAWODOWYCH ASOLWENTÓW

MONITOROWANIE LOSÓW ZAWODOWYCH ASOLWENTÓW MONITOROWANIE LOSÓW ZAWODOWYCH ASOLWENTÓW W ramach realizacji obowiązku monitorowania losów zawodowych absolwentów uczelni wyższych, wprowadzonego w życie w październiku 2011 roku przez znowelizowaną Ustawę

Bardziej szczegółowo

Kliknięcie tego linku uruchomi elektroniczny kwestionariusz ankiety

Kliknięcie tego linku uruchomi elektroniczny kwestionariusz ankiety Załącznik 3 do Zarządzenia Nr 51/2013 z dnia 31 maja 2013 roku Szanowna Pani, Szanowny Pa, Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olszty przywiązuje wielką wagę do dostosowywania procesu kształcenia do warunków

Bardziej szczegółowo

kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów stacjonarnych I stopnia Wydział Politechniczny kierunek Zarządzanie i Inżynieria

Bardziej szczegółowo

Raport Wydziałowego Zespołu ds. Zapewniania Jakości Kształcenia. w zakresie monitorowania planów studiów i efektów kształcenia w 2015 r.

Raport Wydziałowego Zespołu ds. Zapewniania Jakości Kształcenia. w zakresie monitorowania planów studiów i efektów kształcenia w 2015 r. Działanie Sprawdzanie i weryfikacja programów studiów, uwzględniające wymogi Krajowych Ram Kwalifikacji oraz procedury Polskiej Komisji Akredytacyjnej Raport Wydziałowego Zespołu ds. Zapewniania Jakości

Bardziej szczegółowo

BADANIE LOSÓW ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW KUL 2015

BADANIE LOSÓW ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW KUL 2015 Biuro Karier KUL BADANIE LOSÓW ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW KUL 2015 badanie rok od ukończenia studiów PODSUMOWANIE WYNIKÓW WWW.KUL.PL/BIUROKARIER ETAPY BADANIA I GRUPA BADAWCZA Po roku od ukończenia studiów

Bardziej szczegółowo

Kierunek Ratownictwo medyczne

Kierunek Ratownictwo medyczne Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia Wydział Ochrony Zdrowia Kierunek

Bardziej szczegółowo

Raport z opinii pracodawców o absolwentach Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Raport z opinii pracodawców o absolwentach Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie Biuro ds. Kształcenia Raport z opinii pracodawców o absolwentach Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 2015 Nadzór merytoryczny: Dr hab. Jerzy A. Przyborowski,

Bardziej szczegółowo

Ocena jakości kształcenia na Wydziale Rolnictwa i Biologii 2012/2013 Wyniki ankiet studenckich Wyniki ankiet absolwentów Wyniki ankiet pracowników

Ocena jakości kształcenia na Wydziale Rolnictwa i Biologii 2012/2013 Wyniki ankiet studenckich Wyniki ankiet absolwentów Wyniki ankiet pracowników Ocena jakości kształcenia na Wydziale Rolnictwa i Biologii 2012/2013 Wyniki ankiet studenckich Wyniki ankiet absolwentów Wyniki ankiet pracowników Komisja ds. Oceny Jakości Kształcenia na Wydziale Rolnictwa

Bardziej szczegółowo

Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej 2012. podsumowanie badania pilotażowego

Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej 2012. podsumowanie badania pilotażowego Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej 2012 podsumowanie badania pilotażowego Pilotażowe badanie Monitoring Karier Zawodowych Informacje Ogólne Celem badania było poznanie opinii

Bardziej szczegółowo

Raport ewaluacyjny z IV edycji praktyk organizowanych w 2014 roku w ramach projektu Edukacja na rynku pracy

Raport ewaluacyjny z IV edycji praktyk organizowanych w 2014 roku w ramach projektu Edukacja na rynku pracy Raport ewaluacyjny z IV edycji praktyk organizowanych w 2014 roku w ramach projektu Edukacja na rynku pracy Kielce, listopad 2014 r. Strona2 Spis treści 1. Informacje o projekcie Edukacja dla rynku pracy...

Bardziej szczegółowo

Ankieta absolwenta. 4) Czy wg Pani/Pana w programie studiów brakowało jakichś przedmiotów/treści?

Ankieta absolwenta. 4) Czy wg Pani/Pana w programie studiów brakowało jakichś przedmiotów/treści? ankieta jest anonimowa Szanowni Państwo! Chcemy poznać Państwa opinie na temat jakości kształcenia w Instytucie Technicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu. Państwa szczere i rzetelne

Bardziej szczegółowo

kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne

kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów niestacjonarnych I stopnia Wydział Ochrony Zdrowia kierunek Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z ANKIETYZACJI ZA SEMESTR LETNI ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016 NA KIERUNKU FILOLOGIA W KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH

SPRAWOZDANIE Z ANKIETYZACJI ZA SEMESTR LETNI ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016 NA KIERUNKU FILOLOGIA W KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH SPRAWOZDANIE Z ANKIETYZACJI ZA SEMESTR LETNI ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016 NA KIERUNKU FILOLOGIA W KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH 1. Podstawa prawna Ankietyzacja została przeprowadzona we współpracy z Samorządem

Bardziej szczegółowo

Raport. Badanie Losów Absolwentów. Technologia Żywności. i Żywienie Człowieka

Raport. Badanie Losów Absolwentów. Technologia Żywności. i Żywienie Człowieka RPk-0332/5/10 Raport Badanie Losów Absolwentów Technologia Żywności i Żywienie Człowieka 2010 Marlena Włodkowska Emilia Kuczewska Biuro Karier 1. Cel badań Badania ankietowe przeprowadzone wśród pierwszych

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów niestacjonarnych I stopnia Wydział Humanistyczno-Ekonomiczny kierunek Pedagogika

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach. Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów stacjonarnych I stopnia

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach. Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów stacjonarnych I stopnia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów stacjonarnych I stopnia Wydział Humanistyczno-Ekonomiczny kierunek Pedagogika

Bardziej szczegółowo

kierunek Ratownictwo medyczne

kierunek Ratownictwo medyczne Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów stacjonarnych I stopnia Wydział Ochrony Zdrowia kierunek Ratownictwo medyczne

Bardziej szczegółowo

Raport ewaluacyjny z praktyk organizowanych w 2012r w ramach projektu Edukacja dla rynku pracy.

Raport ewaluacyjny z praktyk organizowanych w 2012r w ramach projektu Edukacja dla rynku pracy. Raport ewaluacyjny z praktyk organizowanych w 2012r w ramach projektu Edukacja dla rynku pracy. Kielce, marzec 2013 Spis treści 1.Informacja o projekcie... 2 1.1. Informacja o praktykach... 3 1.2 Statystyki

Bardziej szczegółowo

BADANIE LOSÓW ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO POMIAR POCZĄTKOWY ABSOLWENTÓW Z ROCZNIKA 2009/2010 PROJEKT PILOTAŻOWY STYCZEŃ 2012

BADANIE LOSÓW ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO POMIAR POCZĄTKOWY ABSOLWENTÓW Z ROCZNIKA 2009/2010 PROJEKT PILOTAŻOWY STYCZEŃ 2012 BADANIE LOSÓW ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO POMIAR POCZĄTKOWY ABSOLWENTÓW Z ROCZNIKA 2009/2010 PROJEKT PILOTAŻOWY STRESZCZENIE RAPORTU STYCZEŃ 2012 1 BADANIE LOSÓW ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów niestacjonarnych II stopnia Wydział Humanistyczno-Ekonomiczny kierunek Ekonomia

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach. Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów stacjonarnych I stopnia

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach. Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów stacjonarnych I stopnia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów stacjonarnych I stopnia Wydział Politechniczny kierunek Transport 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA LOSÓW ABSOLWENTÓW

RAPORT Z BADANIA LOSÓW ABSOLWENTÓW PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU 33-3 Nowy Sacz, ul. Staszica 1, tel.: centrala (1) 355, fax (1) 3 RAPORT Z BADANIA LOSÓW ABSOLWENTÓW 3 lata od daty odbioru dyplomu Państwowej Wyższej Szkoły

Bardziej szczegółowo

kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne

kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów stacjonarnych I stopnia Wydział Ochrony Zdrowia kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Dziekana WNB nr 19/2014 z dnia 11 grudnia 2014 roku. w sprawie wprowadzenia procedury monitorowania losów absolwentów WNB

Zarządzenie Dziekana WNB nr 19/2014 z dnia 11 grudnia 2014 roku. w sprawie wprowadzenia procedury monitorowania losów absolwentów WNB Zarządzenie Dziekana WNB nr 19/2014 z dnia 11 grudnia 2014 roku w sprawie wprowadzenia procedury monitorowania losów absolwentów WNB Na podstawie Uchwały Senatu UWr nr 109/2011 z dnia 30.11.2011 r. oraz

Bardziej szczegółowo

P O L I T E C H N I K A W A R S Z A W S K A W Y D Z I A Ł T R A N S P O R T U

P O L I T E C H N I K A W A R S Z A W S K A W Y D Z I A Ł T R A N S P O R T U - Warszawa, ul. Koszykowa 75, www.wt.pw.edu.pl tel. 3-73-, fax. 5--9; e-mail: dziekanat@wt.pw.edu.pl SPRAWOZDANIE Z ANKIETY EWALUACYJNEJ DOTYCZĄCEJ OCENY PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA PRZEZ ABSOLWENTÓW WYDZIAŁU

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników ankiety satysfakcji ze studiów na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego za rok akademicki 2012/13

Analiza wyników ankiety satysfakcji ze studiów na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego za rok akademicki 2012/13 Analiza wyników ankiety satysfakcji ze studiów na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego za rok akademicki 2012/13 Ankieta satysfakcji ze studiów na Wydziale Pedagogiki i Psychologii,

Bardziej szczegółowo

RAPORT OGÓLNOUCZELNIANY

RAPORT OGÓLNOUCZELNIANY RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH w latach 2015/2016 oraz 2016/2017 analiza porównawcza studia I i II stopnia oraz jednolite magisterskie RAPORT

Bardziej szczegółowo

WYNIKI BADANIA LOSÓWABSOLWENTÓW AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI

WYNIKI BADANIA LOSÓWABSOLWENTÓW AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI WYNIKI BADANIA LOSÓWABSOLWENTÓW AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI ABSOLWENCI 2017 Realizacja badania i przygotowanie raportu Biuro Karier Studenckich Uniwersytet Morski w Gdyni Grudzień 2018 1 Spis treści O badaniu...

Bardziej szczegółowo

ABSOLWENCI 2011/2012

ABSOLWENCI 2011/2012 RAPORT Wykonawca: Biuro Karier DSW WROCŁAW, październik 2012 Spis treści 1. Informacje wprowadzające... 3 2. Absolwenci uczestniczący w badaniu... 4 Płeć Absolwentów... 4 Miejsce zamieszkania Absolwentów...

Bardziej szczegółowo

Studencka ankieta oceny jakości zajęć dydaktycznych realizowanych na Wydziale Mechanicznym Akademii Morskiej w Szczecinie. Nazwa przedmiotu:..

Studencka ankieta oceny jakości zajęć dydaktycznych realizowanych na Wydziale Mechanicznym Akademii Morskiej w Szczecinie. Nazwa przedmiotu:.. Załącznik nr 1 Studencka ankieta oceny jakości zajęć dydaktycznych realizowanych na Wydziale Mechanicznym Akademii Morskiej w Szczecinie Proszę o wypełnienie: Nazwa przedmiotu:.. Rok akademicki 20 /20

Bardziej szczegółowo

DOP-0212-92/13. Poznań, 20 czerwca 2013 roku

DOP-0212-92/13. Poznań, 20 czerwca 2013 roku DOP-0212-92/13 Poznań, 20 czerwca 2013 roku Zarządzenie nr 92/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie wprowadzenia procedury zasięgania opinii absolwentów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z ankietyzacji w RKJO za semestr zimowy 2015/2016 Strona 1

Sprawozdanie z ankietyzacji w RKJO za semestr zimowy 2015/2016 Strona 1 SPRAWOZDANIE Z ANKIETYZACJI ZA SEMESTR ZIMOWY ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016 W KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH 1. Podstawa prawna Ankietyzacja w Kolegium Języków Obcych została przeprowadzona we współpracy z Samorządem

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 29/2009/2010 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 7 maja 2010 r.

Zarządzenie Nr 29/2009/2010 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 7 maja 2010 r. Zarządzenie Nr 29/2009/2010 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 7 maja 2010 r. w sprawie: zasad i trybu przeprowadzenia ankietyzacji studentów kończących studia

Bardziej szczegółowo

Raport badawczy LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO COLLEGIUM MEDICUM

Raport badawczy LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO COLLEGIUM MEDICUM Raport badawczy LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO COLLEGIUM MEDICUM Wydział Farmaceutyczny Kierunek Analityka Medyczna Kierunek Farmacja Kierunek Kosmetologia Rocznik 2012/2013 badanie

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie. Monitorowanie karier zawodowych absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie. Monitorowanie karier zawodowych absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie Monitorowanie karier zawodowych absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie Rok akademicki 25/26 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie monitoruje

Bardziej szczegółowo

ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYNIKÓW MONITOROWANIA KARIER ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH ROCZNIK 2012/2013

ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYNIKÓW MONITOROWANIA KARIER ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH ROCZNIK 2012/2013 ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYNIKÓW MONITOROWANIA KARIER ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH ROCZNIK 2012/2013 Monitorowanie karier zawodowych absolwentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego

Bardziej szczegółowo

BADANIE LOSÓW ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW KUL 2013

BADANIE LOSÓW ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW KUL 2013 Biuro Karier KUL BADANIE LOSÓW ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW KUL 2013 badanie rok od ukończenia studiów W W W. K U L. P L / B I U R O K A R I E R ETAPY BADANIA I GRUPA BADAWCZA Po roku od ukończenia studiów na

Bardziej szczegółowo