Klient Abonent bądź Abonent oferty na kartę, który korzysta z usług telekomunikacyjnych świadczonych przez PTK Centertel.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Klient Abonent bądź Abonent oferty na kartę, który korzysta z usług telekomunikacyjnych świadczonych przez PTK Centertel."

Transkrypt

1 Regulamin udziału w usłudze społecznościowej Georandka. 1. Regulamin Usługi "Georandka" dalej "Regulamin" określa zasady świadczenia usługi "Georandka", dostępnej za pośrednictwem Serwisu oraz komunikacji SMS i Aplikacji mobilnej przy pomocy telefonu komórkowego, dalej "Usługa". 2. Usługę świadczy Spółka pod firmą "Polska Telefonia Komórkowa - Centertel" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: Warszawa, ul. Skierniewicka 10 a, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , o kapitale zakładowym ,00 PLN, (NIP ), zwana dalej "PTK Centertel. 3. Użyte w Regulaminie zwroty oznaczają: Usługa usługa "Georandka", świadczona przez PTK Centertel usługa telekomunikacyjna o podwyższonej opłacie dostępna dla Klientów, którzy podejmą działania opisane w Regulaminie, umożliwiająca Użytkownikom nawiązywanie kontaktów z innymi Użytkownikami usługi, umieszczanie w tej Usłudze informacji i komentarzy oraz treści w celu udostępnienia ich innym Użytkownikom usługi, w ramach której dodatkowym świadczeniem jest usługa Lokalizacji LBS (Location Based Service). Usługa oparta jest o komunikację SMS, Serwis i aplikacje mobilne dostarczane przez Locon Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, adres: Szczecin, ul. Tama Pomorzańska 1, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , o kapitale zakładowym ,00 PLN (w pełni wpłacony), (NIP ) dalej Dostawca. Klient Abonent bądź Abonent oferty na kartę, który korzysta z usług telekomunikacyjnych świadczonych przez PTK Centertel. Użytkownik usługi / Użytkownik Klient będący osobą fizyczną powyżej 18 lat, która skutecznie zarejestrowała się w Usłudze zgodnie z działaniem opisanym 3. SMS - Short Message System, system krótkich wiadomości tekstowych. SMS MT - Short Messaging Service Mobile Terminated, tj. wiadomość SMS, wysyłana do użytkownika na podstawie złożonego przez niego zamówienia usługi, zawierająca zamówioną treść, przy czym za otrzymanie takiej wiadomości użytkownik obciążany jest opłatą zgodnie z cennikiem dla danego numeru, z którego wysyłane są SMS MT.. Mobilna sieć Orange sieć telekomunikacyjna, której operatorem jest Spółka PTK Centertel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Pojęcie "Mobilna sieć Orange" nie obejmuje jednak usług telekomunikacyjnych świadczonych przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych w oparciu o sieć telekomunikacyjną operatora (np. operatorzy wirtualni), w szczególności połączeń z lub na numery abonenckie użytkowników usług takich operatorów wirtualnych lub na numery, na których tacy operatorzy wirtualni świadczą swoje usługi. Serwis serwis internetowy udostępniony pod adresami w wersji pełnej oraz dla urządzeń mobilnych. Aplikacja mobilna - stworzony i utrzymywany przez Dostawcę program działający na telefonie Klienta, umożliwiający korzystanie z Usługi. Jeśli telefon Klienta wyposażony jest w odbiornik GPS aplikacja umożliwi dokładniejszą lokalizację w oparciu o technologię GPS za zgodą Klienta. APN - Access Point Name - nazwa serwera, który obsługuje transmisję danych. GPS - Global Positioning System - system nawigacji satelitarnej obejmujący zasięgiem całą kulę ziemską. Lokalizacja LBS Location Based Service system lokalizacji karty SIM w oparciu o infrastrukturę GSM. Konto / Konto Użytkownika - dostępne dla Użytkownika po zarejestrowaniu się miejsce w Usłudze, za pośrednictwem którego Użytkownik wprowadza i zarządza danymi, opisami i innymi elementami związanymi z udziałem w Usłudze, a także może on w tym miejscu wykonywać działania i operacje związane z funkcjonowaniem w Usłudze (np. aktywowanie i dezaktywowanie poszczególnych Usług Dodatkowych). Wartość Konta / Wartość Konta Użytkownika wartości dodane do Konta Użytkownika w wyniku

2 aktywacji Usług Dodatkowych; sposób przyznawania wartości jest opisany w tabeli 1 4. Nick - indywidualna i niepowtarzalna nazwa Użytkownika w Usłudze, jaka została przez niego przybrana na etapie rejestracji Konta klienta w Usłudze, którą Użytkownik może zmienić za pomocą Usług Dodatkowych. Nick Rozrywka - indywidualna i niepowtarzalna nazwa Użytkownika w Usłudze z Aktywnym Pakietem Rozrywka, jaka została przez niego przybrana na etapie aktywacji Pakietu Rozrywka, którą Użytkownik może zmienić za pomocą Usług Dodatkowych. Profil - zespół informacji, danych i innych elementów prezentujących i opisujących danego Użytkownika, przekazywanych dobrowolnie i samodzielnie przez Użytkownika do Usługi, które udostępniane i prezentowane są innym Użytkownikom Usługi w Serwisie, Aplikacji mobilnej oraz w postaci SMS. Baza Profili - zbiór danych, informacji i innych treści przekazanych dobrowolnie przez wszystkich Użytkowników do Usługi, które są gromadzone i przetwarzane w uporządkowany sposób w systemie informatycznym przez Dostawcę za zgodą Użytkownika, na potrzeby świadczenia Usługi. Usługa Dodatkowa dodatkowa odpłatna usługa: Konto Cykliczne, Konto Cykliczne VIP, Pakiet Cykliczny Rozrywka, Pakiet Wiadomości, Pakiet Tworzenia Zaproszeń, Pakiet Wyszukiwania Zaproszeń, Pakiet Dodatkowych Zdjęć, Pakiet Dodatkowych Zainteresowań, Chat, Chat Sam na Sam, Reklama Profilu, Dopasowania, Tryb Incognito, Podobam się, Zmiana Nicka (nazwy użytkownika), Zmiana Nicka w Rozrywce, Zmiana Numeru Telefonu, których reguły przyznawania i ponoszenia opłat opisane są w tabeli 1 w 4. Konto Free dostępne dla wszystkich Użytkowników, w którym bez ponoszenia opłat uzyskują dostęp do podstawowych opcji opisanych w tabeli 1 w 4, Konto Cykliczne Usługa Dodatkowa dostępna dla wszystkich Użytkowników, którym będzie naliczana cykliczna opłata na zasadach określonych w tabeli 1 w 4, a którzy uzyskują dostęp do poszerzonych i dodatkowych opcji opisanych w tabeli w 4 w ramach Aktywnego Konta Cyklicznego. Aktywne Cykliczne Konto status polegający na włączeniu Konta Cyklicznego, zgodnie z tabelą 1 w 4 i zapewnieniu przez Abonenta oferty na kartę środków na koncie abonenckim na cykliczne odnowienie Konta Cyklicznego. Konto Cykliczne Vip Usługa Dodatkowa dostępna dla wszystkich Użytkowników, którym będzie naliczana cykliczna opłata na zasadach określonych w tabeli 1 w 4, a którzy uzyskują dostęp do poszerzonych i dodatkowych opcji opisanych w tabeli 1 w 4w ramach Aktywnego Konta Cyklicznego Vip. Aktywne Konto Cykliczne Vip status polegający na włączeniu Konta Cyklicznego Vip, zgodnie z tabelą 1 w 4 i zapewnieniu przez Abonenta oferty na kartę środków na koncie abonenckim na cykliczne odnowienie Konta Cyklicznego Vip. Pakiet Cykliczny Rozrywka - Usługa Dodatkowa dostępna dla Użytkowników z Aktywnym Kontem Cyklicznym lub Aktywnym Kontem Cyklicznym Vip, którym będzie naliczana dodatkowa cykliczna opłata na zasadach określonych w tabeli 1 w 4, a którzy uzyskują dostęp do poszerzonych i dodatkowych opcji opisanych w tabeli 1 w 4 w ramach Aktywnego Pakietu Cyklicznego Rozrywka. Aktywny Pakiet Cykliczny Rozrywka status polegający na włączeniu Konta Rozrywka, zgodnie z tabelą w 1 w 4 i zapewnieniu przez Abonenta oferty na kartę środków na koncie abonenckim na cykliczne odnowienie Pakietu Cyklicznego Rozrywka. Pakiet Wiadomości Dodaje Użytkownikowi możliwość wysłania wiadomości do innych Użytkowników w liczbie określonej zgodnie z tabelą 1 w 4. Pakiet Tworzenia Zaproszeń Dodaje Użytkownikowi możliwość stworzenia zaproszeń wystawianych dla innych Użytkowników w liczbie określonej zgodnie z tabelą 1 w 4.. Pakiet Wyszukiwania Zaproszeń Dodaje Użytkownikowi możliwość wyszukiwania zaproszeń innych Użytkowników w liczbie określonej zgodnie z tabelą 1 w 4. Pakiet Dodatkowych Zdjęć - Dodaje Użytkownikowi możliwość wstawienia dodatkowych zdjęć do Profilu w liczbie określonej zgodnie z tabelą 1 w 4. Pakiet Dodatkowych Zainteresowań Dodaje Użytkownikowi możliwość wstawienia dodatkowych zainteresowań do Profilu w liczbie określonej zgodnie z tabelą 1 w 4. Chat - możliwość nawiązania konwersacji z innym lub innymi Użytkownikami przy wykorzystaniu kanału SMS oraz Aplikacji mobilnej zgodnie z zasadami opisanymi w tabeli 1 w 4.

3 Chat Sam na Sam - możliwość nawiązania konwersacji z innym Użytkownikiem Pakietu Cyklicznego Rozrywka przy wykorzystaniu kanału SMS oraz Aplikacji mobilnej zgodnie z zasadami opisanymi w tabeli 1 w 4. Reklama Profilu Dodaje Profil Użytkownika do promowanych profili wyświetlanych na głównej stronie Serwisu oraz Aplikacji Mobilnej zgodnie z zasadami opisanymi w tabeli 1 w 4. Dopasowania - Dodaje Użytkownikowi dodatkowe informacje o procencie dopasowania przeglądanych przez niego Profili innych Użytkowników oraz dostęp do listy Użytkowników z najwyższym dopasowaniem, zgodnie z tabelą 1 w 4. Tryb Incognito Dodaje Użytkownikowi możliwość ukrywania swojej aktywności w Usłudze (dla innych Użytkowników jest zawsze jako niepodłączony oraz nie pozostawia śladu odwiedzając inne Profile) zgodnie z tabelą 1 w 4. Podobam się Dodaje użytkownikowi możliwość oznaczania Profili innych Użytkowników jako te, które mu się spodobały zgodnie z tabelą 1 w 4. Ta informacja będzie widoczna tylko dla Użytkownika oznaczającego i oznaczonego. Zmiana Nicka Dodaje użytkownikowi możliwość zmiany Nicka zgodnie z tabelą 1 w 4. Zmiana Nicka w Rozrywce Dodaje użytkownikowi możliwość zmiany Nicka w Pakiecie Cyklicznym Rozrywka zgodnie z tabelą 1 w 4 Zmiana Numeru Telefonu Dodaje użytkownikowi możliwość zmiany nazwy numeru telefonu zgodnie z tabelą 1 w 4. 2 Zasady Korzystania z Usługi 1. Aby skorzystać z Usługi należy się zarejestrować zgodnie z postanowieniami Podczas rejestracji w Usłudze Klient potwierdza zapoznanie się z Regulaminem, a w przypadku korzystania z Usługi na warunkach promocyjnych także z regulaminem promocji oraz akceptuje treść tych regulaminów. 3. Lokalizacja LBS karty SIM w telefonie Klienta może odbywać się wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz na obszarze pokrycia zasięgiem Mobilnej sieci Orange. 4. Jeden Klient może być zarejestrowany w Usłudze tylko jeden raz dla jednego numeru telefonu. 5. Dostęp do Serwisu możliwy jest za pośrednictwem przeglądarek internetowych: Internet Explorer minimum w wersji 9, Mozilla Firefox minimum w wersji 2, Opera minimum w wersji 9, Safari minimum w wersji 3.1 oraz Google Chrome. 6. W celu pobrania Aplikacji mobilnej należy: a. wysłać SMS z jedną z następujących treści: APLIKACJA, AP, APP na numer (koszt 0 zł). W odpowiedzi Klient otrzyma wiadomość SMS z linkiem. b. wejść z telefonu na adres: Wybierając link z wiadomości SMS lub wpisując link w telefonie Klient będzie mógł za pomocą Mobilnej sieci Orange, dla Abonentów oraz Użytkowników Mobilnej sieci Orange, pobrać Aplikację mobilną. 7. Za pobieranie Aplikacji mobilnej oraz dalsze z nich korzystanie przez APN Internet oraz APN WAP naliczana jest opłata za transmisję danych GPRS zgodnie z obowiązującym Klienta cennikiem usług. 8. Dostawca gwarantuje działanie usługi na telefonach, których lista dostępna jest w Serwisie. 3 Rejestracja w Usłudze 1. Klient może się zarejestrować w Usłudze w jeden z następujących sposobów: a. poprzez założenie konta na stronie internetowej Serwisu, dalej "Konta Klienta" zgodnie z pojawiającymi się na ekranie instrukcjami, b. przez komunikację SMS, poprzez aktywowanie dowolnej Usługi Dodatkowej zgodnie z działaniem opisanym w tabeli 1 w 4, c. przez komunikację SMS, poprzez wysłanie bezpłatnego SMS o treści GR na numer (koszt SMS 0zł), d. poprzez założenie konta z poziomu Aplikacji mobilnej dalej "Konta Klienta", zgodnie z pojawiającymi się na ekranie instrukcjami. 2. Następnie Użytkownik na założonym Koncie może uzupełnić swój Profil o rok urodzenia, płeć, Nick oraz płeć szukanych Użytkowników.

4 3. Po zakończeniu działań opisanych w 3 ust. 2 Klient wyraża wyraźną i dobrowolną zgodę na lokalizowanie telefonu komórkowego wraz z kartą SIM Klienta oraz udostępnienie przez PTK Centertel danych lokalizacyjnych do Dostawcy, poprzez wysłanie SMS na numer 8007 z hasłem ZGODA GR (koszt SMS to 0zł) dla Abonentów oraz Abonentów ofert na kartę Mobilnej sieci Orange, 4. Zakończenie działań opisanych w pkt 1 powyżej, tj. rozpoczęcie procesu Rejestracji do Usługi Georandka przez Klienta jest równoznaczne z (i) akceptacją niniejszego Regulaminu (ii) oraz zgodą na przetwarzanie przez Organizatorów danych osobowych i treści SMS wysyłanych przez Klienta w toku działania Usługi w zakresie niezbędnym do obsługi Usługi. 5. PTK Centertel będzie przetwarzał, w tym przekaże Dostawcy wszelkie dane o lokalizacji działającej w Mobilnej sieci Orange karty SIM Użytkownika wskazujące położenie geograficzne tej karty, wyłącznie w zakresie niezbędnym do wykonania Usługi oraz rozpatrywania reklamacji związanych z Usługą. 4 Opłaty w Usłudze, Usługi Dodatkowe 1. Użytkownik może aktywować jedną z Usług Dodatkowych w celu dostępu do dodatkowych opcji Usługi. 2. Sposoby aktywacji usług wskazuje tabela poniżej. Użytkownik powinien wysłać SMS na jeden z wymienionych numerów SMS Premium - w zależności od wybranej Usługi Dodatkowej, którą chce aktywować: Tabela 1 Nazwa Usługi Dodatkowej Komenda aktywacji, numer, cena brutto Okres ważności i aktualizacji*, cena brutto Komenda dezaktywacji, numer, cena brutto Opis wartości dodanych do Konta Każde konto, które nie ma aktywnego, Vip ma status Konta Free Konto Free brak brak brak Konto Cykliczne Konto Cykliczne Vip START GR na (0zł) START GR na (0zł) raz na 3 dni (minimum po upływie 72 godzin) za 1,23 zł z raz na 3 dni (minimum po upływie 72 godzin) za 2,46 zł z raz na 3 dni STOP GR na (0zł) STOP GR na (0zł) W ramach konta Użytkownik otrzymuje: - możliwość edycji profilu, dodanie jednego zdjęcia, dodanie 3 zainteresowań, wyszukiwanie profili, przeglądanie profili, odbieranie wiadomości W ramach konta Użytkownik otrzymuje: - możliwość edycji profilu, dodanie 10 zdjęć, dodanie 10 zainteresowań, wyszukiwanie profili, przeglądanie profili, odbieranie wiadomości, wysyłanie wiadomości w liczbie 50, czatowanie z użytkownikami w liczbie 3, tworzenie 5 zaproszeń, wyszukiwanie zaproszeń w liczbie 30 W ramach konta Użytkownik otrzymuje: - możliwość edycji profilu, dodanie dowolnej ilości zdjęć, dodanie dowolnej ilości zainteresowań, wyszukiwanie profili, przeglądanie profili, nielimitowane wysyłanie i odbieranie wiadomości, czatowanie z użytkownikami w liczbie 15, tworzenie 25 zaproszeń, wyszukiwanie zaproszeń w nielimitowanej ilości Pakiet można aktywować tylko posiadając już aktywne konto lub Vip Pakiet Cykliczny Rozrywka START RO na (0zł) (minimum po upływie 72 godzin) za 2,46 zł z STOP RO na (0zł) W ramach pakietu Użytkownik otrzymuje: dostęp do opcji chata grupowego, chata sam na sam, videorozmowy, dodatkowe zainteresowania, specjalne zaproszenia

5 PWIA Użytkownik otrzymuje 30 wiadomości Pakiet Wiadomości (Pakiet Jednorazowy Wiadomości) za 3,96 zł z Użytkownik otrzymuje 120 wiadomości Użytkownik otrzymuje 300 wiadomości Użytkownik otrzymuje 500 wiadomości Użytkownik otrzymuje 1000 wiadomości PWZAP Pakiet Wyszukiwani a Zaproszeń (Pakiet Jednorazowy Wyszukiwani a Zaproszeń) za 3,96 zł z PZAP Użytkownik otrzymuje 10 możliwości wyszukania zaproszeń Użytkownik otrzymuje 35 możliwości wyszukania zaproszeń Użytkownik otrzymuje 80 możliwości wyszukania zaproszeń Użytkownik otrzymuje 140 możliwości wyszukania zaproszeń Użytkownik otrzymuje 240 możliwości wyszukania zaproszeń Pakiet Tworzenia Zaproszeń (Pakiet Jednorazowy Tworzenia Zaproszeń) za 3,96 zł z i Vip Użytkownik otrzymuje 5 możliwości stworzenia zaproszeń i Vip Użytkownik otrzymuje 20 możliwości stworzenia zaproszeń dla Konta i 25 dla Konta Vip i Vip Użytkownik otrzymuje 50 możliwości stworzenia zaproszeń dla Konta i 60 dla Konta Vip

6 Pakiet Dodatkowyc h Zdjęć (Pakiet Jednorazowy Dodatkowyc h Zdjęć) PAKZDJ i Vip Użytkownik otrzymuje 120 możliwości stworzenia zaproszeń dla Konta i 150 dla Konta Vip i Vip Użytkownik otrzymuje 200 możliwości stworzenia zaproszeń dla Konta i 250 dla Konta Vip Free i dodania 3 dodatkowych zdjęć do swojego Profilu Pakiet Dodatkowyc h Zainteresowa ń (Pakiet Jednorazowy Dodatkowyc h Zainteresowa ń) ZAINTERESOWANI A Free i dodania 3 dodatkowych zainteresowań do swojego Profilu DOPASOWANIA Dopasowania PODOBA aktywacja) Konta Użytkownik otrzymuje dostęp do ekranu dopasowań oraz widzi procent dopasowania innych Użytkowników Podobam się INCOGNITO aktywacja) Konta Użytkownik otrzymuje dostęp do ekranu "Podoba się", może oceniać (Podoba mi się) innych Użytkowników i widzi swoje oceny (Podobam się) Tryb Incognito REKLAMA aktywacja) Konta zmian statusu dostępności; po zmianie na 'niewidoczny' nie pozostawia śladu odwiedzając inne Profile Reklama Profilu (Jednorazow a Reklama Profilu) 3 dni 7 dni Dodaje Profil Użytkownika do promowanych profili wyświetlanych na głównej stronie Serwisu oraz Aplikacji Mobilnej na 3 dni Dodaje Profil Użytkownika do promowanych profili wyświetlanych na głównej stronie Serwisu oraz Aplikacji Mobilnej na 7 dni

7 CHAT <nick> Chat za 3,96 zł z 8 godzin dla i 9 godzin 24 godzin dla i 30 godzin 50 godzin dla i 70 godzin 100 godzin dla i 110 godzin 220 godzin dla i 250 godzin Konta i Vip Chat'owania z innym (wybranym) Użytkownikiem przez 8 lub 9 godzin Konta i Vip Chat'owania z innym (wybranym) Użytkownikiem przez 24 lub 30 godzin Konta i Vip Chat'owania z innym (wybranym) Użytkownikiem przez 50 lub 70 godzin Konta i Vip Chat'owania z innym (wybranym) Użytkownikiem przez 100 lub 110 godzin Konta i Vip Chat'owania z innym (wybranym) Użytkownikiem przez 220 lub 250 godzin RSNS <nick> Chat Sam na Sam za 3,96 zł z ZMIANA <nowy numer> 2 godzin dla i 3 godzin 8 godzin dla i 10 godzin 24 godzin dla i 30 godzin 48 godzin dla i 80 godzin 96 godzin dla i 150 godzin Pakietu Rozrywka Chat'owania Sam na Sam z innym (wybranym) Użytkownikiem Pakietu Rozrywka przez 2 lub 3 godziny Pakietu Rozrywka Chat'owania Sam na Sam z innym (wybranym) Użytkownikiem Pakietu Rozrywka przez 8 lub 10 godzin Pakietu Rozrywka Chat'owania Sam na Sam z innym (wybranym) Użytkownikiem Pakietu Rozrywka przez 24 lub 30 godzin Pakietu Rozrywka Chat'owania Sam na Sam z innym (wybranym) Użytkownikiem Pakietu Rozrywka przez 48 lub 80 godzin Pakietu Rozrywka Chat'owania Sam na Sam z innym (wybranym) Użytkownikiem Pakietu Rozrywka przez 96 lub 150 godzin

8 Zmiana Numeru Telefonu Zmiana Nicka Zmiana Nicka w Rozrywce NICK <nowy nick> za 3,69 zł z NICKERO <nowy nick> zmiana) zmiana) zmiana) Zmiana Numeru Telefonu do którego przypisane jest Konto Użytkownika Zmienia Nick Użytkownika Pakietu Rozrywka Zmienia Nick Użytkownika w Pakiecie Rozrywka *Okres, po którym nastąpi każde kolejne automatyczne odnowienie wartości opisanych w kolumnie Opis wartości dodanych do Konta i jednocześnie pobrana za każdym razem z góry opłata w wysokości określonej w kolumnie Komenda aktywacji, numer, cena brutto dla aktywowanego Konta Cyklicznego, Vip i Pakietu Rozrywka; liczony jest od momentu aktywacji; doładowane wartości są widoczne na Koncie Użytkownika przez wskazany w tabeli okres aktualizacji. Dla pozostałych Usług Dodanych podany okres oznacza przez jaki czas wartości opisane w kolumnie Opis wartości dodanych do Konta będą dostępne na Koncie Użytkownika. 3. W przypadku wielokrotnego wysłania SMS Premium dla Usług Dodatkowych innych niż Konta Cyklicznego, Vip i Pakietu Rozrywka, o których mowa w tabeli z ust.2 powyżej, aktywowane poprzez wysłanie SMS Premium wartości opisane w kolumnie "Opis wartości dodanych do Konta" kumulują się na Koncie Użytkownika, chyba że opis wartości stanowi inaczej. W przypadku Konta Cyklicznego, Vip i Pakietu Rozrywka ponowna próba aktywacji dla już aktywnej Usługi Dodatkowej spowoduje odesłanie informacji, że Usługa Dodatkowa jest już aktywna. 4. W okresach aktualizacji Konta Cyklicznego, Vip i Pakietu Rozrywka podanego w tabeli 1 za każdym razem pobierana jest z góry opłata w wysokości określonej w kolumnie Okres ważności i aktualizacji, cena brutto, a na Koncie Użytkownika odświeżane są wartości opisane w kolumnie Opis wartości dodanych do Konta. Niewykorzystane wartości nie przechodzą na kolejny cykl (nie kumulują się). 5. W przypadku migracji z Konta Cyklicznego do Konta Cyklicznego Vip oraz z Konta Cyklicznego Vip do Konta Cyklicznego w trakcie trwania cyklu niewykorzystane wartości opisane w kolumnie Opis wartości dodanych do Konta pozostaną na Koncie Użytkownika. Nowo aktywowane Konto Cykliczne zacznie obowiązywać od kolejnego okresu aktualizacji (cyklu) z tabelą z ust 2. Aktywacja wartości oraz pobieranie opłaty dla obowiązującego Konta Cyklicznego zostaje wstrzymana do czasu wyłączenia nowego Konta Cyklicznego. W przypadku rezygnacji przez klienta z nowego Konta Cyklicznego przywrócone zostanie klientowi poprzednie Konto Cykliczne. Pakiet Cykliczny Rozrywka jest aktualizowany niezależnie od okresu aktualizacji Konta Cyklicznego i Vip. 6. W przypadku jednoczesnego posiadania wartości przyznanych z Konta Cyklicznego, Vip, Pakietu Rozrywka oraz pozostałych Usług Dodatkowych innych niż ww., w pierwszej kolejności wykorzystywane są wartości zawarte w Pakiecie Cyklicznym Rozrywka, następnie Koncie Cyklicznym Vip, Koncie Cyklicznym, a na końcu wartości z innych Usług Dodatkowych niż ww. Konta / Pakiety Cykliczne. 7. W przypadku aktywacji Konta (Pakietu) Cyklicznego (wysłania przez Użytkownika Usługi Komenda aktywacji, numer, cena ), na numer telefonu, z którego została wysłana Wiadomość SMS Aktywująca Konto (Pakiet) Cykliczne Użytkownik Usługi otrzyma wiadomość SMS potwierdzającą uruchomienie pakietu. 8. Przy każdej aktywacji Konta (Pakietu) Cyklicznego Użytkownik Usługi zostanie obciążony z góry opłatą wskazaną w tabeli 1 powyżej (kolumna Okres ważności i aktualizacji, cena ). 9. Aktywacja Konta Cyklicznego w roamingu międzynarodowym wiąże się z koniecznością ponoszenia dodatkowych opłat za wysyłanie wiadomości SMS aktywujących Konto (Pakiet) Cykliczne w roamingu międzynarodowym zgodnie z cennikiem świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci PTK Centertel właściwym dla taryfy/promocyjnego planu cenowego, z którego dany Użytkownik Usługi korzysta. 10. Korzystanie z Konta (Pakietu) Cyklicznego w roamingu międzynarodowym poza krajami Unii Europejskiej wiąże się z koniecznością ponoszenia dodatkowych opłat za odbieranie wiadomości SMS potwierdzającej uruchomienie Konta (Pakietu) Cyklicznego zgodnie z cennikiem świadczenia usług telekomunikacyjnych w Mobilnej sieci Orange właściwym dla taryfy/promocyjnego planu cenowego, z którego dany Użytkownik Usługi korzysta. 11. Użytkownik Usługi, który nie chce być obciążany dodatkowymi kosztami za korzystanie z Usługi w roamingu międzynarodowym powinien dezaktywować Usługę w sposób opisany w kolumnie Komenda dezaktywacji, numer, cena w tabeli 1 powyżej. 12. W przypadku Abonenta oferty na kartę, warunkiem korzystania z Usługi jest posiadanie wystarczającej ilości

9 środków na koncie, w takiej kwocie, aby możliwe było pobranie opłat zgodnie z niniejszym Regulaminem. 13. Użytkownikowi Usługi korzystającemu z Konta (Pakietu) Cyklicznego Usługa będzie świadczona na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie do momentu dezaktywacji Konta (Pakietu) Cyklicznego (wysłania przez Użytkownika Usługi Wiadomości SMS Dezaktywującej Konto (Pakiet) Cykliczne). Użytkownik Usługi aktywujący Konto (Pakiet) Cykliczne wyraża zgodę na każdorazowe automatyczne obciążanie go z góry w okresach wskazanych w tabeli1 powyżej w kolumnie Okres ważności i aktualizacji, cena opłatą wskazaną dla aktywowanego Konta (Pakietu) Cyklicznego w tej tabeli w kolumnie Okres aktualizacji i cena ). 14. W celu dezaktywacji Konta (Pakietu) Cyklicznego należy wysłać, z numeru telefonu który został wykorzystany do aktywacji Konta (Pakietu) Cyklicznego, wiadomość SMS o treści podanej w tabeli1 powyżej w kolumnie Komenda dezaktywacji, numer, cena na numer podany w tabeli w kolumnie Numer SMS ( Wiadomość SMS Dezaktywująca Konto / Pakiet Cykliczne ). Wysłanie Wiadomości SMS Dezaktywującej Konto (Pakiet) Cykliczne powoduje dezaktywację Konta (Pakietu) Cyklicznego ze skutkiem natychmiastowym. Za godzinę i datę wysłania wiadomości SMS, o której mowa powyżej, uznaje się godzinę i datę otrzymania tej wiadomości SMS przez PTK Centertel, zarejestrowaną w systemie teleinformatycznym PTK Centertel. Na numer telefonu, z którego została wysłana Wiadomość SMS Dezaktywująca Konto (Pakiet) Cykliczne Użytkownik Usługi otrzyma Wiadomość SMS Potwierdzającą dezaktywację Konta (Pakietu) Cyklicznego. Z tytułu wysłania wiadomości SMS, o których mowa w niniejszym ustępie, jest naliczana opłata zgodnie z planem taryfowym danego Użytkownika, z zastrzeżeniem postanowień ust. 8 powyżej. 15. Nie jest możliwa dezaktywacja Konta (Pakietu) Cyklicznego z innego numeru telefonu niż numer telefonu, z którego Użytkownik uprzednio aktywował dane Konto (Pakiet) Cykliczne. 16. Konto (Pakiet) Cykliczne mogą aktywować tylko Abonenci oraz Abonenci oferty na kartę Mobilnej sieci Orange, którzy nie mają założonej blokady SMS MT (dalej "Blokada"). Abonent lub Użytkownik, który ma założoną Blokadę w sytuacji próby aktywacji Subskrypcji otrzyma w odpowiedzi SMS informujący o niemożliwości aktywacji Konta (Pakietu) Cyklicznego. Każdy Abonent lub Użytkownik może zlecić zdjęcie Blokady, takie zlecenie może być złożone wyłącznie za pomocą Orange on-line lub kontaktu z Orange Biurem Obsługi Klienta, po dokonaniu autoryzacji. Brak aktywacji Usługi nie powoduje anulowania opłaty za SMS aktywacyjny. 17. Dezaktywacja Konta (Pakietu) Cyklicznego nie powoduje zwrotu opłat za niewykorzystany przez Użytkownika, ale opłacony okres korzystania z Konta (Pakietu) Cyklicznego. Dezaktywacja Konta (Pakietu) Cyklicznego nie skutkuje także wyłączeniem usługi. W tym celu należy postępować zgodnie z działaniem opisanym w Szczegółowy opis usług typu SMS MT, której dotyczą Konto (Pakiet) Cykliczne reguluje "Regulamin SMS PR MT Przychodzący SMS Specjalny", który dostępny jest na stronach Orange.pl 19. Pozostałe warunki naliczania i wysokości opłat są zgodne z obowiązującym danego Klienta regulaminem świadczenia usług telekomunikacyjnych oraz cennikiem świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci PTK Centertel właściwym dla taryfy/promocyjnego planu cenowego, z którego dany Użytkownik Usługi korzysta. 5 Usuwanie konta, Wycofanie zgody na lokalizację 1. W celu usunięcia Konta, należy wysłać SMSa o treści USUN KONTO na bezpłatny numer (0 zł). W SMS zwrotnym usługa potwierdzi usunięcie Konta. 1. Usunięcie konta zgodnie z instrukcją z ust. 1 automatycznie wyłącza wszystkie aktywne Pakiety Cykliczne zgodnie 4 ust W przypadku usunięcia Konta Użytkownika niewykorzystane wartości bezzwrotnie przepadają oraz wszelkie informacji zapisane na Koncie Użytkownika zostają usunięte. 3. Usunięcie konta zgodnie z instrukcją z ust. 1 nie wycofuje udzielonej zgody na lokalizację zgodnie 3 ust. 3. W celu wycofania zgody należy postępować zgodnie z ust. 2 poniżej. 2. Wycofanie zgody na lokalizację dla Usługi karty SIM Użytkownika działającej w Mobilnej sieci Orange możliwe jest poprzez wysłanie wiadomości SMS o treści "KONIEC GR" na numer 8007 (koszt wiadomości 0 zł). W SMS zwrotnym PTK Centertel potwierdzi wycofanie zgody. 3. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych lokalizacyjnych jest równoznaczne z wycofaniem zgody na przekazywanie danych lokalizacyjnych działającej w Mobilnej sieci Orange karty SIM Użytkownik przez PTK Centertel do Dostawcy. 6 Zobowiązania Użytkownika 1. Użytkownicy zobowiązują się do powstrzymywania się od dostarczania treści o charakterze bezprawnym oraz działań mogących negatywnie wpłynąć na stabilność systemów informatycznych, a także na jakość Usługi. 2. Użytkownikowi zabrania się podejmowania w Usłudze działań sprzecznych z prawem i dobrymi obyczajami oraz wykorzystywania danych uzyskanych w Usłudze w celach niezgodnych z prawem. W szczególności Użytkownik nie może zamieszczać w Usłudze: a. materiałów i symboli sprzecznych z prawem,

10 b. materiałów i symboli naruszających chronione prawem dobra osób trzecich i Administratora Serwisu, a w szczególności naruszających prawa własności intelektualnej lub dobra osobiste, c. wyrażeń powszechnie uznanych za naganne moralnie lub społecznie niewłaściwe, oraz treści naruszających dobre obyczaje, d. materiałów i symboli propagujących przemoc, lub dyskryminację, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, uznanych społecznie za obraźliwe, wulgarne, e. treści naruszających zasady etykiety, f. danych osobowych innych osób w zakresie niezgodnym z prawem, w szczególności niedozwolone jest rejestrowanie się z użyciem cudzego imienia, nazwiska lub pseudonimu w celu podszywania się pod konkretną inną osobę, g. materiałów, których zasadniczym celem jest promocja podmiotów prowadzących działalność gospodarczą lub promocja towarów i usług, w tym linków do komercyjnych lub konkurencyjnych stron internetowych, h. materiałów, z których korzystanie przez innych użytkowników lub Dostawcę może utrudnić lub uniemożliwić pracę innych programów wykorzystywanych przez tych użytkowników lub Dostawcę, a w szczególności materiałów zawierających wirusy komputerowe lub tzw. trojany. 3. W razie powzięcia przez Użytkownika informacji o fakcie zamieszczenia w serwisie treści naruszających punkt 2 powyżej, Użytkownik powinien niezwłocznie zgłosić taki fakt, kontaktując się z Serwisem pod adresem 7 Ograniczenie odpowiedzialności 1. PTK Centertel nie ponosi żadnej odpowiedzialności za: a. ewentualne szkody poniesione przez Użytkownika Usługi mogące wynikać z opóźnień w przesłaniu informacji, niepełnego lub nieaktualnego zakresu informacji oraz nieścisłości informacji udostępnianych w ramach Usługi, b. sposób korzystania z Usługi przez Użytkowników Usługi, c. jakiekolwiek szkody i straty powstałe w wyniku korzystania lub niemożności skorzystania Użytkownika z Usługi, w tym także szkody i straty wyrządzone osobom trzecim, d. treści wykorzystywane w Usłudze, e. kompletność i aktualność informacji udostępnianych przez Dostawcę. 8 Postanowienia Końcowe 1. PTK Centertel zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, zmiany funkcjonalności dostępnych w Serwisie, zakończenia lub czasowego zawieszenia świadczenia Usługi w dowolnym czasie bez podawania przyczyn co nie będzie powodowało utraty praw nabytych Abonentów. Informacje w tym zakresie zostaną podane na stronie 2. Usługa świadczona jest na zasadach określonych w Regulaminie od dnia roku do W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie zastosowanie znajdują odpowiednio postanowienia Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez PTK Centertel dla Abonentów oraz Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez PTK Centertel dla abonentów ofert na kartę. 4. Regulamin dostępny jest na stronie oraz w siedzibie PTK Centertel.

REGULAMIN USŁUG Audiobooki Tu i Tam Kolekcja Orange i Pakiet XL

REGULAMIN USŁUG Audiobooki Tu i Tam Kolekcja Orange i Pakiet XL REGULAMIN USŁUG Audiobooki Tu i Tam Kolekcja Orange i Pakiet XL 1 Definicje 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Administrator spółka pod

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Instytut Rozwoju Fitness sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z planu nju dodatkowy w ofercie nju z rachunkiem

Regulamin korzystania z planu nju dodatkowy w ofercie nju z rachunkiem Regulamin korzystania z planu nju dodatkowy w ofercie nju z rachunkiem obowiązuje od 27 kwietnia 2015 r. do odwołania Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady korzystania z planu taryfowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ CYFROWY POLSAT S. A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ CYFROWY POLSAT S. A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ CYFROWY POLSAT S. A. 1 Postanowienia ogólne Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych przez spółkę Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Smart Plan Halo II, Smart Plan Multi II, Smart Plan Multi II Max, Smart Plan Mix II to promocja (dalej: Promocja ) dostępna dla:

Smart Plan Halo II, Smart Plan Multi II, Smart Plan Multi II Max, Smart Plan Mix II to promocja (dalej: Promocja ) dostępna dla: regulamin promocji w ofertach Smart Plan Halo II, Smart Plan Multi II, obowiązuje od 10 lutego 2015 r. do odwołania Smart Plan Halo II, Smart Plan Multi II, to promocja (dalej: Promocja ) dostępna dla:

Bardziej szczegółowo

Regulamin I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Usługa żeglarskich blogów i stron internetowych sails.pl świadczona jest przez SELJA Adam Jankowski, z siedzibą w 81 586 Gdyni przy ul. Św. Kazimierza Królewicza 22, REGON:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZENBOX.PL. ( Regulamin )

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZENBOX.PL. ( Regulamin ) REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZENBOX.PL ( Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne 1. Postanowienia zawarte w niniejszym regulaminie świadczenia usług Zenbox.pl, stanowią regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną obowiązujący od 30 czerwca 2015 r.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną obowiązujący od 30 czerwca 2015 r. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną obowiązujący od 30 czerwca 2015 r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 II. WYMAGANIA TECHNICZNE ŚWIADCZONYCH USŁUG 4 III. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU YOU CAN DRIVE

Bardziej szczegółowo

Regulamin platformy Aleo

Regulamin platformy Aleo Regulamin platformy Aleo Niniejszy Regulamin platformy Aleo obowiązuje w zakresie użytkowania Platformy zdefiniowanej poniżej oraz reguluje stosunki prawne pomiędzy Państwem a ING Usługi dla Biznesu S.A.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NETSHOCK.PL

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NETSHOCK.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NETSHOCK.PL 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Serwis dostępny pod adresem internetowym www.netshock.pl prowadzony jest przez NetShock.pl sp.j. z siedzibą we Wrocławiu, pl. Solny

Bardziej szczegółowo

regulamin promocji Nowy Orange Biz przedłużam umowę obowiązuje od dnia 17 kwietnia 2015 roku do odwołania

regulamin promocji Nowy Orange Biz przedłużam umowę obowiązuje od dnia 17 kwietnia 2015 roku do odwołania regulamin promocji Nowy przedłużam umowę obowiązuje od dnia 17 kwietnia 2015 roku do odwołania 1 Definicje 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą:

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umów I. Postanowienia wstępne II. Panel Klienta

Ogólne Warunki Umów I. Postanowienia wstępne II. Panel Klienta I. Postanowienia wstępne 1. Ogólne Warunki Umów zwane w dalszej części OWU określają zasady na jakich świadczone są usługi na rzecz Klienta przez nazwa.pl Spółka Akcyjna (dawniej NetArt Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Umowa o Świadczenie Usług. 1 Przedmiot Umowy 1. [Definicje] Słowa pisane w Umowie wielką literą mają następujące znaczenie:

Umowa o Świadczenie Usług. 1 Przedmiot Umowy 1. [Definicje] Słowa pisane w Umowie wielką literą mają następujące znaczenie: Virtual Line Sp. z o.o. Tuwima Juliana 6/5, 90-010 Łódź NIP: 7251927560, KRS: 0000260511 Regon: 100230688 Tel.: 42 663 66 66 ; fax: 42 630 44 27 Umowa o Świadczenie Usług Zawarta w dniu - w Łódź pomiędzy...,

Bardziej szczegółowo

2. Dla Użytkowników korzystających z Konta, Regulamin określa zasady świadczenia przez Administratora usług w ramach Serwisu Twój Puls.

2. Dla Użytkowników korzystających z Konta, Regulamin określa zasady świadczenia przez Administratora usług w ramach Serwisu Twój Puls. REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO TWÓJ PULS 1. Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady świadczenia przez Administratora, tj. Telewizję Puls Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: Regulamin Usługi Wirtualne Call Center Thulium Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usługi: Wirtualne Call Center Thulium przez Usługodawcę na rzecz Abonenta. Akceptacja niniejszego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. korzystania ze Skrzynki Envelo i niektórych Usług dostępnych poprzez Skrzynkę Envelo CZĘŚĆ OGÓLNA REGULAMINU. Postanowienia Wstępne

REGULAMIN. korzystania ze Skrzynki Envelo i niektórych Usług dostępnych poprzez Skrzynkę Envelo CZĘŚĆ OGÓLNA REGULAMINU. Postanowienia Wstępne REGULAMIN korzystania ze Skrzynki Envelo i niektórych Usług dostępnych poprzez Skrzynkę Envelo CZĘŚĆ OGÓLNA REGULAMINU 1 Postanowienia Wstępne 1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

39 zł (47,97 zł z VAT) 49 zł (60,27 zł z VAT) 29 zł (35,67 zł z VAT) VAT) Pakiet Non Stop 0,5GB 1,5GB 3GB 6GB 6GB

39 zł (47,97 zł z VAT) 49 zł (60,27 zł z VAT) 29 zł (35,67 zł z VAT) VAT) Pakiet Non Stop 0,5GB 1,5GB 3GB 6GB 6GB REGULAMIN PROMOCJI JA+ NOWA FIRMA BEZ KOŃCA TYLKO SIM (01) ( REGULAMIN PROMOCJI ) (SNOWA24A01; SNOWA24B01; SNOWA24C01) (SNOWA36A01; SNOWA36B01; SNOWA36C01) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja JA+ NOWA Firma

Bardziej szczegółowo

39 zł (47,97 zł z VAT) 49 zł (60,27 zł z VAT) 29 zł (35,67 zł z VAT) VAT) Pakiet Non Stop 0,5GB 1,5GB 3GB 6GB 6GB

39 zł (47,97 zł z VAT) 49 zł (60,27 zł z VAT) 29 zł (35,67 zł z VAT) VAT) Pakiet Non Stop 0,5GB 1,5GB 3GB 6GB 6GB REGULAMIN PROMOCJI JA+ NOWA FIRMA BEZ KOŃCA RATY 36/36 (01) ( REGULAMIN PROMOCJI ) MODEL RATALNY 36/36 DLA NOWO ZAKŁADANYCH FIRM (XNO3636A01; XNO3636B01; XNO3636C01) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PROGRAMU SMARTDOM -TELEWIZJA, INTERNET, TELEFON ( REGULAMIN ) WERSJA Z DNIA 01.04.2014 R. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Program smartdom ( Program ) jest organizowany przez Polkomtel Sp. z o.o. 1

Bardziej szczegółowo

regulamin neostrada tp + usługa tv Dział I Definicje

regulamin neostrada tp + usługa tv Dział I Definicje regulamin neostrada tp + usługa tv Dział I Definicje 1 Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Abonent Konsument, na rzecz którego świadczona jest Usługa na podstawie Umowy. 2. Antena antena z konwerterem,

Bardziej szczegółowo

1 Zmiana nie dotyczy Abonentów którzy przed dniem 18.01.2013 zawarli Umowę o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych.

1 Zmiana nie dotyczy Abonentów którzy przed dniem 18.01.2013 zawarli Umowę o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych. Szanowni Państwo Uprzejmie informujemy, że w związku z ustawą z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz w związku z Uchwałą Zarządu Voice-Net sp. z o.o. z dniem 20.05.2013

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego TVN. Postanowienia wstępne

Regulamin serwisu internetowego TVN. Postanowienia wstępne Regulamin serwisu internetowego TVN 1 Postanowienia wstępne Niniejszy Regulamin określa zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z serwisu internetowego pod adresem: www.tvnwarszawa.pl Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu. Wyłączne prawo do prowadzenia wskazanego pow yżej sklepu, ma YES Biżuteria Sp. z o.o. zwana w niniejszym regulamin Sprzedawcą.

Regulamin sklepu. Wyłączne prawo do prowadzenia wskazanego pow yżej sklepu, ma YES Biżuteria Sp. z o.o. zwana w niniejszym regulamin Sprzedawcą. Regulamin sklepu internetowego YES.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: YES Biżuteria Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, pod adresem: ul. Świerzawska 1 60321 Poznań NIP: 7780171607

Bardziej szczegółowo

1) Sklep internetowy dostępny pod adresem: www.lotari.pl prowadzony jest przez Franc Gardiner Spółka z

1) Sklep internetowy dostępny pod adresem: www.lotari.pl prowadzony jest przez Franc Gardiner Spółka z REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.lotari.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Franc Gardiner Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Świdnicy, ul. Składowa 3, 58-100

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu www.indexcopernicus.com. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu www.indexcopernicus.com. 1 Postanowienia ogólne Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu www.indexcopernicus.com. 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa w szczególności: a. warunki korzystania z serwisu www.indexcopernicus.com,

Bardziej szczegółowo

Adres korespondencyjny:

Adres korespondencyjny: UMOWA ABONENCKA zawarta w dnia...... w Pile pomiędzy: ASTA-NET S.A. z siedzibą w Pile przy ul.podgórna10, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty Promocyjnej Drugi numer obowiązuje od 1 lipca 2014r. do odwołania.

Regulamin Oferty Promocyjnej Drugi numer obowiązuje od 1 lipca 2014r. do odwołania. Regulamin Oferty Promocyjnej Drugi numer obowiązuje od 1 lipca 2014r. do odwołania. I. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Oferta Promocyjna Drugi numer skierowana jest do osób, które w

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży towarów na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną. Wstęp

Regulamin sprzedaży towarów na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną. Wstęp Regulamin sprzedaży towarów na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną 1 Wstęp Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.bayla.pl

Bardziej szczegółowo

Regulamin Systemu mobilet. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Systemu mobilet. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Systemu mobilet Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Systemu mobilet i odnosi się do wszystkich stosunków pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem Systemu mobilet. 1 Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Promocyjny Plan Cenowy. 359 zł (441,57. 209 zł (257,07. 169 zł (207,87 zł z VAT) 159 zł (195,57. 139 zł (170,97 zł z VAT) 129 zł (158,67

Promocyjny Plan Cenowy. 359 zł (441,57. 209 zł (257,07. 169 zł (207,87 zł z VAT) 159 zł (195,57. 139 zł (170,97 zł z VAT) 129 zł (158,67 REGULAMIN PROMOCJI NOWA PROFESJONALNA OFERTA DLA FIRM W SKLEPIE INTERNETOWYM (06) ( REGULAMIN PROMOCJI ) (XSPAS24A06; XSPAS24B06; XSPAS36A06; XSPAS36B06) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Nowa profesjonalna

Bardziej szczegółowo