REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ REXONA MOTIONSENSE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ REXONA MOTIONSENSE"

Transkrypt

1 REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ REXONA MOTIONSENSE 1. Regulamin dotyczy usług świadczonych drogą elektroniczną przez spółkę: Red8Digital Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Włodarzewska 45D, Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , NIP , zwaną dalej Administratorem. 2. Aplikacja mobilna Rexona Motionsense to oprogramowanie, którego celem (funkcjonalnością) jest: -rejestrowanie parametrów (czas, dystans, spalone kalorie) poniższych aktywności: a) bieganie b) jogging c) ćwiczenie na siłowni d) zabawa z dziećmi e) gra na pianinie f) yoga g) intensywna gimnastyka h) jazda na rowerze (tempo spacerowe i sportowe) i) lekka praca biurowa j) marszobieg k) praca przy komputerze l) pływanie ł) praca w ogródku m) robienie zakupów n) ścieranie kurzu p) siatkówka q) spacer r) szybki spacer s) sprzątanie mieszkania t) taniec na imprezie u) tenis w) układanie dokumentów x) wchodzenie na schody y) zmywanie naczyń -prezentowanie podsumowanie pomiaru parametrów; -możliwość dodawania komentarza do podsumowania pomiaru parametrów; -możliwość dodawania zdjęcia do podsumowania pomiaru parametrów; -dodawanie zadania dla innych użytkowników aplikacji; -możliwość tworzenia grup znajomych, wykonujących wspólne zadania; -tworzenie własnego profilu w aplikacji; -motywowanie do wspólnych treningów i aktywności fizycznej;

2 w wersji na urządzenia mobilne. Aplikacja jest instalowana na urządzeniach mobilnych, w szczególności telefonach komórkowych, automatycznie poprzez połączenie się Użytkownika urządzenia mobilnego z marketami aplikacji oferującymi możliwość pobrania aplikacji na urządzenia mobilne. W przypadku systemu Android, marketem aplikacji jest Sklep Google Play, w przypadku systemu ios market AppStore. 3. Użytkownikiem w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest osoba fizyczna, która poprzez aplikację mobilną Rexona Motionsense zainstalowaną na urządzeniu mobilnym Użytkownika korzysta z proponowanych przez aplikację funkcjonalności. 4. Aplikacja Rexona Motionsense jest nieodpłatna dla Użytkownika z zastrzeżeniem postanowień ust. 5 poniżej, a dostęp do niej odbywa się poprzez dany market aplikacji. 5. Dla korzystania z aplikacji Rexona Motionsense niezbędnym jest posiadanie urządzenia mobilnego, jak również połączenie urządzenia mobilnego z Internetem. Koszty połączenia z Internetem obciążają użytkownika, stosownie do umów zawartych przez użytkownika z operatorem telekomunikacyjnym. 6. Administrator oświadcza, iż korzystanie z aplikacji Rexona Motionsense w wersji na urządzenia mobilne w tym telefon komórkowy przez Użytkownika w ramach danego marketu powoduje przetwarzania przez Administratora danych Użytkownika, mających charakter danych osobowych takich jak imię, nazwisko, adres oraz danych wskazanych w pkt. 2 Regulaminu. Administratorem danych osobowych Użytkowników Aplikacji Rexona Motionsese jest Unilever Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 134. Unilever Polska Sp. z o.o. powierza przetwarzanie danych osobowych Użytkowników Red 8 Digital Sp. z o.o. z siedzibą w Warszwie Administratorowi Aplikacji Rexona Motionsense na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych. Gromadzenie i, przetwarzanie ww danych osobowych przez Administratora jest konieczne do przesyłania personalizowanych informacji w wersji na urządzenia mobilne. Akceptując niniejszy regulamin oraz klauzulę przy instalacji Aplikacji, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora danych osobowych w celach związanych z korzystaniem z funkcjonalności Aplikacji Rexona Motionsense. Udostępnianie danych osobowych przez Użytkowników w ramach Aplikacji Rexona Motionsense jest dobrowolne, ale konieczne do prawidłowego korzystania z funkcjonalności aplikacji. Użytkownikom przysługuje prawodostępu do sowich danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania. 7. Każdy ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych.. Wycofanie zgody wymaga przesłania takiego wniosku na adres Red8 Digital Sp. z o.o., Warszawa, ul. Włodarzewska 45d z dopiskiem na kopercie dane osobowe. 8. Niniejszy Regulamin ma jedynie charakter uzupełniający w stosunku do polityki prywatności marketów Google Play oraz Appstore. Za postanowienia polityki prywatności Google Play oraz Appstore oraz przestrzeganie przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną w ramach marketów Google Play oraz Appstore odpowiedzialność podnoszą administratorzy marketów Google Play oraz Appstore. 9. Użytkownik w każdym czasie może zakończyć korzystanie z aplikacji Rexona Motionsense poprzez trwałe usunięcie aplikacji ze swojego urządzenia mobilnego. Łącznie z usunięciem aplikacji ze

3 swojego urządzenia mobilnego przez Użytkownika, dane osobowe Użytkowników zostają usunięte ze zbioru danych Administratora danych osobowych Unilever Polska sp. z o.o Materiały udostępniane przez Administratora za pomocą aplikacji Rexona Motionsense, obejmujące w szczególności teksty, zdjęcia, materiały filmowe, dźwiękowe, kompilacje oraz bazy danych są własnością Administratora lub podmiotów związanych oddzielną umową z Administratorem. 11. Korzystanie z aplikacji Rexona Motionsense w inny sposób niż w ramach dozwolonego użytku jest bez zgody Administratora niedopuszczalne. 12. W przypadku pytań Użytkowników dotyczących niniejszego Regulaminu prosimy o wysyłanie maila na adres: 13. W przypadku braku akceptacji treści zmiany Regulaminu Użytkownikowi przysługuje prawo zakończenia korzystania z aplikacji Rexona Motionsense poprzez trwałe usunięcie aplikacji ze swojego urządzenia mobilnego. Regulamin konkursu MOŻESZ:WIĘCEJ 1 Postanowienia Ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie pt. Rexona Motionsense, zwanym dalej Akcją lub Konkursem. Akcja jest częścią ogólnopolskiej kampanii marki Rexona Możesz:Więcej. 2. Organizatorem kampanii oraz konkursu Rexona Motionsense jest Red8Digital Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Włodarzewska 45D, Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , NIP , zwana dalej Organizatorem. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w myśl art i nast. Kodeksu Cywilnego i wydającym nagrody. 3. Akcja organizowana jest w celu promocji marki Rexona, należącej do Unilever Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 49, Warszawa. 4. Akcja będzie przeprowadzona za pośrednictwem aplikacji mobilnej Rexona Motionsense, zwaną dalej aplikacją, dostępną w marketach Google Play oraz Appstore oraz na oficjalnym Fan Page Rexona Polska dostępnym pod adresem https://www.facebook.com/rexonapolska, zwanym dalej Fan Page, w serwisie Facebook, zwanym dalej Facebook. 5. Organizator oświadcza, że Akcja nie jest w żaden sposób sponsorowana, popierana, zarządzana ani powiązana z podmiotem, będącym właścicielem serwisu Facebook. Informacje przekazywane w ramach Akcji nie są udostępniane podmiotowi, będącemu właścicielem serwisu Facebook. Właściciel serwisu Facebook nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec uczestników z tytułu przeprowadzania przez Organizatora Akcji. 6. Udział w Akcji jest dobrowolny.

4 7. Konkurs nie jest grą losową określoną w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540). 8. Konkurs będzie się odbywać zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, które stanowią jedyne wiążące przepisy regulujące zasady i warunki, na jakich Konkurs zostanie przeprowadzony. 2 Czas trwania Konkursu 1. Konkurs rozpoczyna się w dniu r. i trwa do dnia r. 2. Konkurs realizowany jest w następujących etapach: a) Etap I od r. godz. 12:00:01 do r godz. 11:59:59; b) Etap II od r. godz. 12:00:01 do r. godz. 11:59:59; c) Etap III od r. godz. 12:00:01 do r. godz. 11:59:59; d) Etap IV od r. godz. 12:00:01 do r. godz. 11:59:59; e) Etap V od r. godz. 12:00:01 do r. godz. 11:59:59; f) Etap VI od r. godz. 12:00:01 do r. godz. 11:59:59; g) Etap VII od r. godz. 12:00:01 do r. godz. 11:59:59; h) Etap VIII od r. godz. 12:00:01 do r. godz. 11:59:59; 3 Warunki uczestnictwa w Konkursie 1. Uczestnikiem Konkursu, zwanym dalej Uczestnikiem, może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, posiadająca adres do doręczeń na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, która jest członkiem grupy w ramach aplikacji mobilnej Rexona Morionsense i spełni warunki określone w pkt. 4 poniżej. 2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, ich współmałżonkowie i dzieci, jak też osoby pozostające z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz współpracownicy (kontrahenci), współpracujący przy obsłudze Konkursu, jak też ich pracownicy oraz współmałżonkowie i dzieci tych pracowników, jak też osoby pozostające z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym. 3. Konkurs odbywa się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i prowadzony jest na profilu Rexona Polska na portalu Facebook. Konkurs jest prowadzony w aplikacji pod zakładką MOŻESZ:WIEJCEJ, zwaną dalej Aplikacją. 4. Warunkiem udziału w Konkursie jest:

5 a) pobranie i zainstalowanej aplikacji mobilnej Rexona Motionsense, zgodnie z zasadami opisanymi w Regulaminie aplikacji mobilnej Rexona Motionsense; b) przynależność do grupy w aplikacji mobilnej Rexona Motionsense; c) posiadanie konta na portalu społecznościowym Facebook, zgodnie z zasadami tego portalu; d) bycie lub zostanie fanem profilu Rexona Polska w serwisie społecznościowym Facebook, poprzez kliknięcie przycisku Lubię to! ; e) udzielenie zgody na dostęp do publicznych informacji udostępnianych w profilu Uczestnika oraz na przesyłanie wiadomości przez Aplikację w trakcie jej uruchamiania; f) nadanie uprawnień dostępu Aplikacji do następujących danych: imię i nazwisko, Facebook ID, adres oraz potwierdzenie zgodności danych osobowych: imię i nazwisko i adres , a w przypadku Laureatów Konkursu także adres korespondencyjny oraz numer telefonu kontaktowego; g) zaakceptowanie warunków niniejszego Regulaminu, dostępnego na stronie Rexona Polska na portalu Facebook; h) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w zgłoszeniu konkursowym; i) wykonanie Zadania Konkursowego, polegającego na: wspólnym wykonaniu wyzwania przedstawionego przez Rexona Polska i opublikowanego w poszczególnych Etapach konkursu w zakładce "Wyzwania" w aplikacji, przy zachowaniu poniższych warunków szczegółowych: I. zadanie konkursowe (wyzwania) jest monitorowane poprzez aplikację mobilną; II. zadanie konkursowe (wyzwanie) skierowane jest do grupy utworzonej za pomocą aplikacji mobilnej lub aplikacji FB; III. każdy Użytkownik może być członkiem tylko jednej grupy; IV. Każdy z członków grupy może raportować swoją aktywność na poczet zadania wyłącznie jednej, wybranej grupy; V. wyniki uzyskane przez każdego z członków grupy sumuje się na poczet wyniku całej grupy. 5. Uczestnik może użyć przy wykonywaniu Zadania Konkursowego wyłącznie zdjęć, których jest autorem oraz co do których posiada pełne i niczym nieograniczone prawa autorskie. Uczestnik musi posiadać zgodę w odpowiednim zakresie na wykorzystanie wizerunku znajdujących się na zdjęciach osób. 6. Treści i zdjęcia wykorzystane w Zadaniu Konkursowym nie mogą naruszać powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz praw osób trzecich. W szczególności Zadanie Konkursowe nie może prezentować: treści pornograficznych, treści uważanych za niemoralne lub nieetyczne, wizerunków osób trzecich bez zgody tych osób oraz naruszać praw autorskich - nie mogą zawierać treści prezentujących radykalne postawy społeczne (np: dyskryminujące ze względu na płeć, wyznanie, kolor skóry), treści naruszające dobra osobiste osób trzecich lub ich godność.

6 7. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu oraz nad przestrzeganiem niniejszego Regulaminu w trakcie trwania Konkursu będzie czuwała Komisja Konkursowa, zwana dalej Komisją. W skład Komisji wejdą trzy osoby powołane przez Organizatora. 8. W razie naruszenia pkt. 5 i 6 Regulaminu, Zgłoszenie dokonane przez Uczestnika będzie wykluczane z Konkursu przez Komisję i nie będzie brało w nim udziału. 9. Prawidłowe wykonanie czynności opisanych w pkt. 4 lit. a) - i) powyżej oraz spełnienie warunków wskazanych w pkt. 5 i 6 uważane jest za zgłoszenie udziału w Konkursie, zwane dalej Zgłoszeniem. 10. Po zakończeniu każdego etapu Konkursu, o którym mowa w 2 Regulaminu, nie później jednak niż w ciągu 3 dni roboczych od zakończenia tego terminu, Komisja, spośród grup składających się z Uczestników Konkursu, które wzięły udział w Konkursie i dokonały prawidłowego Zgłoszenia i podjęły się wykonania Zadania Konkursowego, wskaże laureatów 1 Nagrody I stopnia oraz 4 Nagród II stopnia. 11. Po zakończeniu każdego etapu Konkursu, o którym mowa w 2 Regulaminu, nie później jednak niż w ciągu 5 dni roboczych od zakończenia tego terminu, w zakładce Zwycięzcy zostanie opublikowana lista laureatów poszczególnych Nagród w Konkursie. 12. Decyzje Komisji w zakresie wyboru laureatów są ostateczne. 13. Przy wyborze laureatów, Komisja dokonuje oceny Zgłoszeń wedle własnego uznania, biorąc pod uwagę w szczególności: a) oryginalność, b) kreatywność, c) sposób wykonania zadania. Skuteczne wykonanie wyzwania lub wynik końcowy pomiaru aktywności członków grupy nie jest rozstrzygający dla decyzji Komisji. 14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za roszczenia osób trzecich w przypadku, gdy treść Zgłoszenia narusza ich prawa. Pełną odpowiedzialność w tym zakresie ponosi każdy Uczestnik osobiście. 15. Uczestnik może wygrać tylko jedną nagrodę każdego stopnia podczas trwania całego Konkursu. 16. W Konkursie będą uwzględniane Zgłoszenia wysłane nie wcześniej niż dnia r. godz. 12:00:01 i nie później niż dnia r. godz. 11:59:59. O momencie dokonania Zgłoszenia decyduje data jego zarejestrowania (data serwera) przez zapewniony przez Organizatora system teleinformatyczny przyjmujący Zgłoszenia do Konkursu.

7 17. Dokonanie Zgłoszenia stanowi dowód akceptacji przez Uczestnika warunków Regulaminu w całości. W Konkursie uczestniczą wszystkie prawidłowe Zgłoszenia dokonane zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. 18. Organizator prowadzi bazę Zgłoszeń ( Baza ). W bazie są przechowywane następujące dane: imię i nazwisko Uczestnika, nazwa grupy Uczestnika, adres , adres korespondencyjny (w przypadku Laureatów Konkursu), parametry związane z wykonaniem wyzwania w ramach Zadania Konkursowego oraz godzina dotarcia Zgłoszenia do serwera obsługującego system teleinformatyczny. 19. Niedopuszczalne jest stosowanie systemów technicznych oraz organizacyjnych, zwiększających prawdopodobieństwo wygranej. Osobie, która stosuje takie systemy lub w nich uczestniczy, w przypadku wygrania nagród, nagroda nie przysługuje, a Zgłoszenia takich osób będą wykluczane z Konkursu. 20. Zgłoszenia do Konkursu niespełniające wymogów Regulaminu, w szczególności niepełne, zniekształcone, etc. w stopniu uniemożliwiającym lub utrudniającym ich czytelność lub możliwość weryfikacji umieszczonych na nich danych są nieważne i będą wykluczane z Konkursu. 4 Nagrody 1. W Konkursie przyznane zostaną następujące Nagrody: a) 8 zestawów nagród I stopnia w postaci 4 szt. Bransoletek Jawione Up każdy o wartości 540zł (pięćset czterdzieści złotych) brutto każda, wraz z dodatkową nagrodą pieniężną w kwocie 60 złotych brutto (słownie: sześćdziesiąt złotych). Dodatkowa nagroda pieniężna, o której mowa powyżej, jest potrącana przez Organizatora przed wydaniem (wysyłką) Nagrody na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych. b) 128 zestawów nagród II stopnia w postaci zestawów kosmetyków Rexona (spray, roll on i stick z linii cotton oraz aloevera) o wartości 35zł (trzydzieści pięć złotych) każdy. 2. Łączna pula Nagród w Konkursie wynosi złotych brutto (słownie: dwadzieścia trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt złotych). 3. Laureatom nie przysługuje prawo przeniesienia prawa do Nagrody na osoby trzecie ani prawo zamiany Nagrody na ekwiwalent pieniężny. Nie jest możliwa rezygnacja z części nagrody. Rezygnacja z części nagrody jest równoznaczna z rezygnacją z całości nagrody. 5 Zasady przyznawania i wydawania Nagród w Konkursie 1. Nagrody zostaną przyznane na podstawie obrad Komisji Konkursowej, które odbędą się każdorazowo w ciągu 3 dni roboczych od zakończenia każdego z etapów Konkursu.

8 2. Po zakończeniu każdego etapu Konkursu, o którym mowa w 2 Regulaminu, nie później jednak niż w ciągu 3 dni roboczych od zakończenia tego terminu, Komisja wybierze 1 grupę, która otrzyma nagrodę I stopnia oraz 4 grup, które otrzymają nagrody II stopnia. 3. Uczestnicy należący do grupy, którym Komisja Konkursowa przyzna nagrodę w Konkursie, zostaną powiadomieni o wygranej za pomocą wiadomości wysłanej przez Organizatora na adres Uczestnika, który użytkownik podał w ustawieniach swojego profilu w serwisie Facebook., w terminie 7 dni roboczych od dnia zakończenia obrad Komisji. W treści ww. wiadomości zostanie zawarty także link do Aplikacji oraz formularza z oświadczeniem uczestnika, któremu przyznano nagrodę o autorstwie pracy konkursowej, prawach do wizerunku i zgodzie na przetwarzanie danych osobowych. 4. Uczestnik Konkursu, po kliknięciu w link, o którym mowa w pkt. 4 powyżej i wejściu do Aplikacji, jest zobowiązany wprowadzić w dostępnym w Aplikacji polu adres korespondencyjny na potrzeby dokonania wysyłki nagrody w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wiadomości, o której mowa w pkt 3 powyżej. 5. Dane, którymi uczestnik konkursu posługuje się w serwisie społecznościowym Facebook muszą być zgodne z jego danymi osobowymi. W przypadku niezgodności danych Laureat traci prawo do Nagrody. 6. Nagrody w Konkursie zostaną wysłane przez Organizatora przesyłką na adres podany przez Uczestnika zgodnie z pkt 4 powyżej w terminie do r. 7. Na potrzeby niniejszego Regulaminu, za dni robocze uważa się dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. 8. w razie wykluczenia Laureata z Konkursu z przyczyn, o których mowa w 3 pkt 20 i 22, jego prawo do Nagrody przepada na rzecz Organizatora. 9. Wszystkie Nagrody w Konkursie zostaną wydane do dnia r., zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. 7 Reklamacje 1. Reklamacje związane z Konkursem winny być zgłaszane wyłącznie w formie pisemnej, listem poleconym, na adres Organizatora ul. Włodarzewska 45d, Warszawa, z dopiskiem Rexona Motion Team, w terminie do r 2. Reklamacje zgłoszone po upływie wskazanego powyżej terminu lub w innej formie niż pisemna nie będą rozpatrywane.

9 3. Nie będą również rozpatrywane reklamacje otrzymane przez Organizatora po dniu r., choćby data nadania listu była prawidłowa. 4. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem, podpis, numer telefonu kontaktowego. 5. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję. 6. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany listem poleconym za potwierdzeniem odbioru (na adres podany w reklamacji). 7. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję w terminie 7 dni roboczych od ich otrzymania, jednakże nie później niż do r. 8. Decyzje Komisji Reklamacyjnej są ostateczne. Nieuwzględnione roszczenia mogą być dochodzone przez Uczestników przez właściwym sądem powszechnym. 8 Przetwarzanie danych osobowych 1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników w ramach Konkursu jest Unilever Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 134, Warszawa. Administrator danych osobowych powierzył przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu Organizatorowi na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych. Dane są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) w celach uczestnictwa i rozstrzygnięcia Konkursu. 2. Przetwarzanie danych osobowych obejmuje zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie w celach związanych z wzięciem udziału w Konkursie, otrzymaniem Nagród, rozpatrzeniem ewentualnych reklamacji oraz sprawozdawczości podatkowej. Przetwarzane są dane osobowe obejmujące imię, nazwisko oraz adres . W przypadku nagrodzonych Uczestników także adres do doręczeń oraz numer telefonu. 3. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika na warunkach podanych w Regulaminie jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do wzięcia udziału w Konkursie. 4. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. W celu uzyskania informacji na temat przetwarzania swoich danych, osoba musi zwrócić się z pisemnym zapytaniem do Organizatora pod adresem Red8 Digital Sp. z o.o., Warszawa, ul. Włodarzewska 45d z dopiskiem na kopercie dane osobowe. Odpowiedź na zapytanie jest przesyłana w ciągu 30 dni od daty otrzymania pisma.

10 5. W przypadku zmiany lub konieczności uzupełnienia lub poprawienia danych osobowych każda osoba zobowiązana jest do ich aktualizacji. 6. Każdy ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora. Wycofanie zgody wymaga przesłania na adres Red8 Digital Sp. z o.o., Warszawa, ul. Włodarzewska 45d z dopiskiem na kopercie dane osobowe. 9 Prawa autorskie 1. Wyłącznym autorem w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych Zgłoszenia, przesyłanego przez Uczestnika musi być sam Uczestnik. Uczestnikowi muszą przysługiwać pełne autorskie prawa majątkowe do Zadania Konkursowego, Zgłoszenie nie może naruszać praw osób trzecich. 2. Organizator, działając na podstawie art kodeksu cywilnego, w chwili wydania Nagrody, nabywa pełne autorskie prawa majątkowe do nagrodzonych Zadań Konkursowych, co w szczególności obejmuje następujące pola eksploatacji: a) zwielokrotnianie każdą techniką, a w szczególności techniką fotooptyczną, druku, magnetyczną lub cyfrową, b) wprowadzanie do obrotu, wprowadzanie do pamięci komputera oraz lokalnych sieci komputerowych, c) publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym d) wykorzystanie we wszelkich formach komunikacji, promocji lub reklamy, w szczególności w charakterze materiału reklamowego lub promocyjnego, w charakterze elementu materiałów reklamowych lub promocyjnych takich jak ogłoszenia prasowe, reklamy zewnętrzne, filmy reklamowe, reklamy radiowe, materiały POS, rozpowszechnianie w sieci Internet, zarejestrowanie w charakterze znaku towarowego. 3. Organizatorowi przysługuje prawo anonimowego rozpowszechniania nagrodzonych Zadań Konkursowych, wprowadzania w nich zmian, w tym dokonywania skrótów, a także decydowania o pierwszym publicznym udostępnieniu nagrodzonych Zadań Konkursowych oraz sprawowania nadzoru nad sposobem korzystania z Zadań Konkursowych. Ponadto Organizatorowi przysługuje prawo wykonywania i korzystania z opracowań nagrodzonych Zadań Konkursowych. Organizator ma prawo do przeniesienia całości nabytych praw do Zgłoszeń na Unilever Polska Sp. z o.o.

11 10 Postanowienia końcowe 1. Niniejszy Regulamin Konkursu dostępny jest dla Uczestników na stronie Rexona Polska w serwisie społecznościowym Facebook oraz do wglądu w siedzibie Organizatora. Uczestnik Konkursu może również otrzymać wydruk Regulaminu, przesyłając, na adres Red8 Digital Sp. z o.o., Warszawa, ul. Włodarzewska 45d, w zamkniętej kopercie, z dopiskiem Rexona Motion Team regulamin pustą, zaadresowaną na siebie kopertę, z naklejonym znaczkiem pocztowym odpowiedniej wartości. 2. Uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie za uczestnictwo w Konkursie ani zwrot kosztów uczestnictwa w Konkursie. 3. Niedopełnienie warunków Konkursu lub odmowa ich spełnienia może skutkować wykluczeniem danego Uczestnika z Konkursu.

REGULAMIN KONKURSU. Rexona Turbo 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU. Rexona Turbo 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Rexona Turbo 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. Organizatorem konkursu Rexona Turbo jest Red8 Digital Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Włodarzewska 45D, 02-384 Warszawa, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Dzień Ojca

REGULAMIN KONKURSU Dzień Ojca REGULAMIN KONKURSU Dzień Ojca 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Dzień Ojca jest Red8 Digital Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Włodarzewska 45D, 02-384 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Męska Strefa

REGULAMIN KONKURSU. Męska Strefa REGULAMIN KONKURSU Męska Strefa 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Męska Strefa jest Red8 Digital Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Włodarzewska 45D, 02-384 Warszawa, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU 88% zwrotu

REGULAMIN KONKURSU 88% zwrotu REGULAMIN KONKURSU 88% zwrotu 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Organizatorem konkursu 88% zwrotu (dalej Konkurs ) jest Red8 Digital Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Włodarzewska 45D, 02-384 Warszawa, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Skomentuj i wygraj limitowaną edycję

Regulamin konkursu. Skomentuj i wygraj limitowaną edycję Regulamin konkursu Skomentuj i wygraj limitowaną edycję 1 [Definicje] 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Organizator - Przeagencja sp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Mamy 20 lat

REGULAMIN KONKURSU Mamy 20 lat REGULAMIN KONKURSU Mamy 20 lat Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Organizatorem działań konkursowych prowadzonych pod nazwą Mamy 20 lat (dalej Konkurs) jest Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu przy

Bardziej szczegółowo

6. Okres trwania konkursu rozpoczyna się w dniu 20.06.2011 r. i trwa do momentu zakończenia przez Organizatora.

6. Okres trwania konkursu rozpoczyna się w dniu 20.06.2011 r. i trwa do momentu zakończenia przez Organizatora. REGULAMIN konkursu Siemens AGD Streetball wygraj piłkę i bilet na mecz 1 Organizacja 1. Siemens AGD Streetball to konkurs stworzony i zarządzany przez BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o. o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU DIVERSE INSTAGRAM 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU DIVERSE INSTAGRAM 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU DIVERSE INSTAGRAM 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu pod nazwą Diverse Instagram zwanego dalej Konkursem, jest ETOS S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Bysewskiej 23,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Męski pocałunek

Regulamin konkursu. Męski pocałunek Regulamin konkursu Męski pocałunek 1 [Definicje] 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Organizator - Przeagencja sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. 4. Koordynator jest jednocześnie operatorem technicznym Konkursu.

REGULAMIN KONKURSU. 4. Koordynator jest jednocześnie operatorem technicznym Konkursu. REGULAMIN KONKURSU 1. Organizatorem konkursu Orzeźwiający konkurs (zwanego dalej Konkursem ), jest Tchibo Polska sp. z o. o, z siedzibą przy ul. Fabrycznej 5, w Warszawie 00-446, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Co Cię Ziębi, co Cię grzeje - Activplast 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Co Cię Ziębi, co Cię grzeje - Activplast 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Co Cię Ziębi, co Cię grzeje - Activplast 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady przeprowadzania Konkursu pod nazwą Co Cię Ziębi, co Cię grzeje - Activplast, zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

2 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Znajdź #hashtaga 1 DEFINICJE Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: a. Konkurs konkurs prowadzony pod nazwą Znajdź #hashtaga na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU LEGO KREATOR z dnia 29.09.2014

REGULAMIN KONKURSU LEGO KREATOR z dnia 29.09.2014 REGULAMIN KONKURSU LEGO KREATOR z dnia 29.09.2014 1. Niniejszy regulamin określa zasady przeprowadzenia Konkursu pod nazwą LEGO KREATOR (dalej "Konkurs"). 2. Organizatorem Konkursu jest Brandcomm Polska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIĄTECZNEGO KONKURSU DIGITAL ONE 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

REGULAMIN ŚWIĄTECZNEGO KONKURSU DIGITAL ONE 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] REGULAMIN ŚWIĄTECZNEGO KONKURSU DIGITAL ONE 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Konkurs jest organizowany na osi czasu Digital One w serwisie Facebook: https://www.facebook.com/digitalone. 2. Konkurs odbywać

Bardziej szczegółowo

2 Czas trwania 1. Konkurs trwa od r. do r. do godziny 12:00. (dalej: Czas Trwania Konkursu ).

2 Czas trwania 1. Konkurs trwa od r. do r. do godziny 12:00. (dalej: Czas Trwania Konkursu ). Regulamin konkursu Przewodnik Pracuj w IT do rąk własnych 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie pod nazwą Pracodawca na medal (dalej: Konkurs").

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Jak się czujesz w swojej skórze?

Regulamin konkursu Jak się czujesz w swojej skórze? Regulamin konkursu Jak się czujesz w swojej skórze? Postanowienia ogólne 1 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Jak się czujesz w swojej skórze? (dalej Konkurs ) jest Data Solutions spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Regulamin aplikacji konkursowej Smaczne i zdrowe danie z grilla. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin aplikacji konkursowej Smaczne i zdrowe danie z grilla. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Moje aktywne wakacje 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs będzie prowadzony pod nazwą Moje aktywne wakacje ( Konkurs ). Organizatorem konkursu jest Synertime Sp. z o.o., ul. Nowoursynowska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NICNAC S

REGULAMIN KONKURSU NICNAC S REGULAMIN KONKURSU NICNAC S 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu NICNAC S (dalej: Konkurs ) jest OPCOM Sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Fabryczna 21A, 21-553 Kraków, wpisana do

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Małe kroki dla umysłu

Regulamin konkursu. Małe kroki dla umysłu Regulamin konkursu Małe kroki dla umysłu 1 [Definicje] 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Organizator - Przeagencja sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Promedica24 MOJA HISTORIA

REGULAMIN KONKURSU Promedica24 MOJA HISTORIA REGULAMIN KONKURSU Promedica24 MOJA HISTORIA I. ORGANIZATORZY 1. Konkurs pt. Promedica24 Moja historia (zwany dalej Konkursem ) organizowany jest przez: Promedica Care Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU "Zrób strzałę i wygraj spotkanie z Usainem Boltem" Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Zrób strzałę i wygraj spotkanie z Usainem Boltem Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU "Zrób strzałę i wygraj spotkanie z Usainem Boltem" 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Zrób strzałę i wygraj spotkanie z Usainem Boltem (dalej: Konkurs) jest Fundacja

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na Dzień Mamy 2017 z Ogródka Dziadunia

Regulamin Konkursu na Dzień Mamy 2017 z Ogródka Dziadunia Regulamin Konkursu na Dzień Mamy 2017 z Ogródka Dziadunia 1 ZASADY OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu i fundatorem nagrody jest OGRÓDEK DZIADUNIA Czesław Ślusarczyk Spółka Jawna z siedzibą w Wąsosz Dolny,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ DIZAJNERSKIE LEGOWISKO

REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ DIZAJNERSKIE LEGOWISKO REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ DIZAJNERSKIE LEGOWISKO 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą WYGRAJ DIZAJNERSKIE LEGOWISKO, zwany dalej Konkursem.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Poznaj blender Avance SpeedTouch - konkurs na Dzieci.pl

Regulamin konkursu Poznaj blender Avance SpeedTouch - konkurs na Dzieci.pl Regulamin konkursu Poznaj blender Avance SpeedTouch - konkurs na Dzieci.pl 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu jest Grupa Wirtualna Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jutrzenki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA TABLICY FANPAGE PGE ARENA,,Odpowiedz i pójdź na mecz! WARUNKI OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU NA TABLICY FANPAGE PGE ARENA,,Odpowiedz i pójdź na mecz! WARUNKI OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU NA TABLICY FANPAGE PGE ARENA,,Odpowiedz i pójdź na mecz! WARUNKI OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu,Odpowiedz i pójdź na mecz! jest Arena Gdańsk Operator spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu KONKURS EXPRESOWY. 1. Definicje

Regulamin konkursu KONKURS EXPRESOWY. 1. Definicje Regulamin konkursu KONKURS EXPRESOWY 1. Definicje 1. Konkurs konkurs pod nazwą KONKURS EXPRESOWY prowadzony na zasadach określonych Regulaminem, 2. Organizator Organizatorem Konkursu są Polskie Fabryki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Kino od kuchni ( Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Kino od kuchni ( Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Kino od kuchni ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą Kino od kuchni (dalej Konkurs ). 2. Przedmiotem Konkursu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu MOJE CENTRUM MIASTA INNE CENTRUM MIASTA

Regulamin Konkursu MOJE CENTRUM MIASTA INNE CENTRUM MIASTA Regulamin Konkursu MOJE CENTRUM MIASTA INNE CENTRUM MIASTA 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki, na jakich odbywa się konkurs prowadzony pod nazwą MOJE

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Pokaż swoje NESCAFÉ Frappé (dalej: Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu Pokaż swoje NESCAFÉ Frappé (dalej: Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Pokaż swoje NESCAFÉ Frappé (dalej: Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu Pokaż swoje NESCAFÉ Frappé (dalej: Konkurs ) jest MEC Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

1.2. Konkurs przebiegać bdzie zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz przepisami prawa polskiego.

1.2. Konkurs przebiegać bdzie zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz przepisami prawa polskiego. Regulamin Konkursu Minty dot 1. Informacje ogólne. 1.1. Organizatorem konkursu jest Q Diamonds Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Spalinowa 13, wpisana do KRS z numerem 0000282735 Regon: 141052298

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Sto powodów by poznać nasze trendy. 1. Postanowienia ogólne

Regulamin Konkursu Sto powodów by poznać nasze trendy. 1. Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Sto powodów by poznać nasze trendy 1. Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin (dalej Regulamin ) określa warunki i zasady na jakich odbywa się konkurs pod nazwą Sto powodów by poznać

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu dla Konsumentów Kampania Wygraj 1 z 6 nowych Galaxy

Regulamin Konkursu dla Konsumentów Kampania Wygraj 1 z 6 nowych Galaxy Regulamin Konkursu dla Konsumentów Kampania Wygraj 1 z 6 nowych Galaxy 1 Definicje 1) Konkurs Wygraj 1 z 6 nowych Galaxy Konkurs dla konsumentów, którzy dokonają zgłoszenia na stronie galaxy.samsung.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU "Konkurs Święta z Kapitanem" (dalej Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Konkurs Święta z Kapitanem (dalej Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU "Konkurs Święta z Kapitanem" (dalej Regulamin ) 1. Postanowienia Ogólne 1.1 Organizatorem konkursu Konkurs Święta z Kapitanem zwanego dalej Konkursem jest Edgard Mariusz Jachimczuk z

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Samsung 10 minutes break. Electronics Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie słuchawek serii Level,

Regulamin promocji Samsung 10 minutes break. Electronics Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie słuchawek serii Level, Regulamin promocji Samsung 10 minutes break 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Promocja promocja organizowana i prowadzona w celu promocji produktów Samsung Electronics

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Konkurs Mrs. Potter s!

REGULAMIN KONKURSU. Konkurs Mrs. Potter s! REGULAMIN KONKURSU Konkurs Mrs. Potter s! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu pod nazwą Konkurs Mrs. Potter s! (dalej zwanego Konkursem ) jest Edipresse Polska S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU POKAŻ NAM SWOJĄ PASJĘ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu pod nazwą Pokaż nam swoją pasję zwanego dalej Konkursem, jest ETOS S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Bysewskiej

Bardziej szczegółowo

4. Fundatorem nagród w Konkursie jest Orbico Sp. z o.o. ul. Wołoska 5, Warszawa.

4. Fundatorem nagród w Konkursie jest Orbico Sp. z o.o. ul. Wołoska 5, Warszawa. Konkurs 135 lat Wella Professionals" REGULAMIN KONKURSU 135 lat Wella Professionals" I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą 135 lat Wella Professionals" zwany dalej Konkursem". 2.

Bardziej szczegółowo

Królestwo za kawę. Postanowienia ogólne

Królestwo za kawę. Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Królestwo za kawę 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Królestwo za kawę (dalej Konkurs ) jest COSTA COFFEE Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: 00-872 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ ROWER MIEJSKI NHW

REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ ROWER MIEJSKI NHW REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ ROWER MIEJSKI NHW 1 Postanowienia Ogólne 1.1. Organizatorem Konkursu Wygraj rower miejski NHW (zwanego dalej Konkursem), skierowanego do fanów profilu Natalia Honorata Witalna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NIEZWYKŁY PREZENT DLA NIEZWYKŁEJ OSOBY

REGULAMIN KONKURSU NIEZWYKŁY PREZENT DLA NIEZWYKŁEJ OSOBY REGULAMIN KONKURSU NIEZWYKŁY PREZENT DLA NIEZWYKŁEJ OSOBY 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Celem Konkursu jest promocja marki E.Wedel oraz produktu Ptasie Mleczko. 2. Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU COMBINERS LAB

REGULAMIN KONKURSU COMBINERS LAB REGULAMIN KONKURSU COMBINERS LAB 1. Organizator, Fundator i czas trwania Konkurs 1.1. Organizatorem konkursu organizowanego pod nazwą "COMBINERS LAB, zwanego dalej "Konkursem" jest Agencja Warszawa Spółka

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. " Piotr i Paweł - czuję się super! "

Regulamin konkursu.  Piotr i Paweł - czuję się super! Regulamin konkursu " Piotr i Paweł - czuję się super! " 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Piotr i Paweł - czuję się super" jest Piotr i Paweł Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu;

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zakup telefon na FB i wygraj ipada

REGULAMIN KONKURSU Zakup telefon na FB i wygraj ipada REGULAMIN KONKURSU Zakup telefon na FB i wygraj ipada A. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem i fundatorem nagród w konkursie Zakup telefon na FB i wygraj ipada (zwanym dalej Konkursem ), jest Spółka

Bardziej szczegółowo

Regulamin zabawy Mikołajki. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin zabawy Mikołajki. 1 Postanowienia ogólne Regulamin zabawy Mikołajki 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu (dalej Konkurs"), jest Firma brandaddicted Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Andrzeja Munka 3, 01-529 Warszawa, wpisaną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Sollers sounds familiar? (dalej Regulamin ) 1 DEFINICJE

REGULAMIN KONKURSU Sollers sounds familiar? (dalej Regulamin ) 1 DEFINICJE REGULAMIN KONKURSU Sollers sounds familiar? (dalej Regulamin ) 1 DEFINICJE Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: a. Konkurs Konkurs prowadzony jest pod nazwą Sollers sounds familiar? na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA TABLICY FANPAGE STADION ENERGA GDAŃSK.,,Biało-Zieloni na Stadionie Energa Gdańsk

REGULAMIN KONKURSU NA TABLICY FANPAGE STADION ENERGA GDAŃSK.,,Biało-Zieloni na Stadionie Energa Gdańsk REGULAMIN KONKURSU NA TABLICY FANPAGE STADION ENERGA GDAŃSK I. Warunki ogólne,,biało-zieloni na Stadionie Energa Gdańsk 1. Organizatorem Konkursu Biało-Zieloni na Stadionie Energa Gdańsk jest Arena Gdańsk

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Slogan reklamowy serwisu RuskieWypadki.pl. (dalej Regulamin ) DEFINICJE

REGULAMIN KONKURSU. Slogan reklamowy serwisu RuskieWypadki.pl. (dalej Regulamin ) DEFINICJE REGULAMIN KONKURSU Slogan reklamowy serwisu RuskieWypadki.pl (dalej Regulamin ) 1 DEFINICJE Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: a. Konkurs konkurs prowadzony pod nazwą Slogan reklamowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU "Kapitan Nauka moje wymarzone wakacje" (dalej Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Kapitan Nauka moje wymarzone wakacje (dalej Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU "Kapitan Nauka moje wymarzone wakacje" (dalej Regulamin ) 1. Postanowienia Ogólne 1.1 Organizatorem konkursu Kapitan Nauka moje wymarzone wakacje zwanego dalej Konkursem jest Edgard

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Team Project. 1.Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają:

REGULAMIN KONKURSU. Team Project. 1.Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: REGULAMIN KONKURSU Team Project 1.Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: 1.1. Konkurs konkurs prowadzony na zasadach określonych niniejszym Regulaminem; 1.2.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Moja podróż z Generali POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Konkursu Moja podróż z Generali POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu Moja podróż z Generali POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu o nazwie Moja podróż z Generali zwanego dalej Konkursem jest Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. I Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. I Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU I Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie Bilet do Term Uniejów od firmy Zimny zwanym dalej Konkursem. 2. Konkurs jest prowadzony

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu dla Konsumentów. Kampania Bądź pierwszy. 1 Definicje

Regulamin Konkursu dla Konsumentów. Kampania Bądź pierwszy. 1 Definicje Regulamin Konkursu dla Konsumentów Kampania Bądź pierwszy 1 Definicje 1) Organizatorem niniejszego konkursu (dalej jako Konkurs ) jest CURSOR SA z siedzibą w Warszawie (kod 02-235), przy ulicy Równoległej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Quiz ADAMED SmartUP

Regulamin Konkursu Quiz ADAMED SmartUP Regulamin Konkursu Quiz ADAMED SmartUP Sekcja 1. Organizator, czas i miejsce Konkursu 1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie Quiz ADAMED SmartUP, zwanym dalej Konkursem. 2. Konkurs

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO NA INSTAGRAMIE. #MocWrażeń2015 WARUNKI OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO NA INSTAGRAMIE. #MocWrażeń2015 WARUNKI OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO NA INSTAGRAMIE #MocWrażeń2015 WARUNKI OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu,,#MocWrażeń2015 jest Arena Gdańsk Operator spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Pokoleń Lechii

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Jedyny z Dziesiątki. (dalej: "Regulamin") 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Jedyny z Dziesiątki. (dalej: Regulamin) 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Jedyny z Dziesiątki (dalej: "Regulamin") 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Jedyny z Dziesiątki jest Star Fitness S.A. z siedzibą w Poznaniu (61-144), przy ul.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU SKOK NA GREJPFRUTA [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

REGULAMIN KONKURSU SKOK NA GREJPFRUTA [POSTANOWIENIA OGÓLNE] REGULAMIN KONKURSU SKOK NA GREJPFRUTA 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Konkurs jest organizowany na osi czasu marki Mirinda Polska w serwisie Facebook: https://www.facebook.com/mirindapl. 2. Konkurs odbywać

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Foto-budki Winterfresh (dalej: Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu Foto-budki Winterfresh (dalej: Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Foto-budki Winterfresh (dalej: Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu Foto-budki Winterfresh (dalej: Konkurs ) jest Mediacom-Warszawa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Letnie Marzenia 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Letnie Marzenia 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Letnie Marzenia 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Letnie Marzenia, zwanego dalej Konkursem, jest Ferrero Polska Commercial Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Metamorfoza z Centrum Medycznym MAVIT. Postanowienia ogólne 1

Regulamin konkursu Metamorfoza z Centrum Medycznym MAVIT. Postanowienia ogólne 1 Regulamin konkursu Metamorfoza z Centrum Medycznym MAVIT Postanowienia ogólne 1 1. Konkurs Metamorfoza z Centrum Medycznym MAVIT (zwany dalej Konkursem ) jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ BILET NA EURO Z E.LECLERC

REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ BILET NA EURO Z E.LECLERC REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ BILET NA EURO Z E.LECLERC 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej REGULAMINEM, określa warunki na jakich odbywa się konkurs prowadzony pod nazwą WYGRAJ BILET

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Konkurs pt. Przepis na Walentynki

Regulamin Konkursu Konkurs pt. Przepis na Walentynki Regulamin Konkursu Konkurs pt. Przepis na Walentynki I. Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem konkursu pt. Przepis na Walentynki zwanego dalej Konkursem, jest Bandai Polska sp. z o.o., z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Wybierz Tyskie

Regulamin konkursu Wybierz Tyskie Regulamin konkursu Wybierz Tyskie 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Wybierz Tyskie (dalej Konkurs ) jest Kompania Piwowarska Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, adres: 61-285

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Mecz roku [Postanowienia ogólne]

REGULAMIN KONKURSU Mecz roku [Postanowienia ogólne] REGULAMIN KONKURSU Mecz roku 2016 1. [Postanowienia ogólne] 1. Niniejszy regulamin (określany dalej jako Regulamin ) określa zasady przeprowadzenia konkursu pod nazwą Mecz roku 2016 (określanego dalej

Bardziej szczegółowo

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU MONSANTO EDUBOX 1.1 Organizatorem konkursu odbywającego się pod nazwą Monsanto EduBox, [ Konkurs ] jest Monsanto Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Popracuj kciukiem. (dalej: Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu Popracuj kciukiem. (dalej: Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Popracuj kciukiem (dalej: Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu Popracuj kciukiem (dalej: Konkurs ) jest Virgin Mobile Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Domaniewskiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Dziękuję Naturze 1. ORGANIZACJA KONKURSU. Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają:

Regulamin Konkursu Dziękuję Naturze 1. ORGANIZACJA KONKURSU. Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: Regulamin Konkursu Dziękuję Naturze 1. ORGANIZACJA KONKURSU Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: 1. Organizator organizator Konkursu Dziękuję Naturze, Agencja K2 PL

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Piękna naturalnie zimą

REGULAMIN KONKURSU Piękna naturalnie zimą REGULAMIN KONKURSU Piękna naturalnie zimą 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu i podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za wydanie nagród zwycięzcom jest Agora S.A. z siedzibą w (00-732) Warszawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU ROCKWOOL Pytanie dnia

REGULAMIN KONKURSU ROCKWOOL Pytanie dnia REGULAMIN KONKURSU ROCKWOOL Pytanie dnia 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu ROCKWOOL Pytanie dnia (Konkurs) jest Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Tatrzańska 8, 60-413,

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Konkurs Igrzyska śmierci. W pierścieniu ognia 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu jest Open Gate Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie 02-972 przy ul. Sarmackiej 7b lok. 2, zarejestrowana w Rejestrze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Netto Premieur (dalej Regulamin ) 1 DEFINICJE

REGULAMIN KONKURSU Netto Premieur (dalej Regulamin ) 1 DEFINICJE REGULAMIN KONKURSU Netto Premieur (dalej Regulamin ) 1 DEFINICJE Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: a. Konkurs konkurs prowadzony pod nazwą Netto Premieur na zasadach określonych niniejszym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU ZAPROŚ ZNAJOMYCH NA WYZWANIE SMAKU PEPSI etap 4 [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

REGULAMIN KONKURSU ZAPROŚ ZNAJOMYCH NA WYZWANIE SMAKU PEPSI etap 4 [POSTANOWIENIA OGÓLNE] REGULAMIN KONKURSU ZAPROŚ ZNAJOMYCH NA WYZWANIE SMAKU PEPSI etap 4 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Konkurs jest organizowany na osi czasu marki Pepsi w serwisie Facebook: www.facebook.com/pepsipl. 2. Konkurs

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSÓW ODBYWAJĄCYCH SIĘ NA PROFILU WCZASIEWOLNYM.PL, NA PORTALU SPOŁECZNOŚCIOWYM FACEBOOK

REGULAMIN KONKURSÓW ODBYWAJĄCYCH SIĘ NA PROFILU WCZASIEWOLNYM.PL, NA PORTALU SPOŁECZNOŚCIOWYM FACEBOOK REGULAMIN KONKURSÓW ODBYWAJĄCYCH SIĘ NA PROFILU WCZASIEWOLNYM.PL, NA PORTALU SPOŁECZNOŚCIOWYM FACEBOOK I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywają się konkursy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO NA FACEBOOKU I INSTAGRAMIE

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO NA FACEBOOKU I INSTAGRAMIE REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO NA FACEBOOKU I INSTAGRAMIE 1. WARUNKI OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu jest Śląskie Wesołe Miasteczko Sp.z.o.o., Pl. Atrakcji 1, 41-501 Chorzów. NIP: 627-273-82-14,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Samsung Inwazja Nagród. Definicja

Regulamin konkursu. Samsung Inwazja Nagród. Definicja Regulamin konkursu Samsung Inwazja Nagród 1 Definicja Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Konkurs konkurs dla osób fizycznych dokonujących zakupu w Punkcie handlowym fabrycznie nowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa zasady konkursu organizowanego pod nazwą Wawerski Walenty ( Konkurs ). 2. Organizatorem Konkursu jest właściciel

Bardziej szczegółowo

Nagraj reklamę Playstation i wygraj konsolę PS4 20th Anniversary Edition

Nagraj reklamę Playstation i wygraj konsolę PS4 20th Anniversary Edition Regulamin konkursu Nagraj reklamę Playstation i wygraj konsolę PS4 20th Anniversary Edition 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin konkursu (dalej Regulamin") określa zasady udziału w konkursie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Konkursu Röben dla klientów indywidualnych Wiosenna promocja średzkich cegieł Röben. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN Konkursu Röben dla klientów indywidualnych Wiosenna promocja średzkich cegieł Röben. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN Konkursu Röben dla klientów indywidualnych Wiosenna promocja średzkich cegieł Röben 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu jest firma Röben Polska Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp. k. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu dla Konsumentów Czas na biało-czerwonych. 1 Definicje

Regulamin Konkursu dla Konsumentów Czas na biało-czerwonych. 1 Definicje Regulamin Konkursu dla Konsumentów Czas na biało-czerwonych 1 Definicje 1) Organizatorem niniejszego konkursu (dalej jako Konkurs ) jest CURSOR SA z siedzibą w Warszawie (kod 02-235), przy ulicy Równoległej

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Sezon na dynię konkurs kulinarny Stokrotki

Regulamin konkursu Sezon na dynię konkurs kulinarny Stokrotki 1. Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Sezon na dynię konkurs kulinarny Stokrotki 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Konkursu prowadzonego pod nazwą Sezon na dynię (dalej Konkurs ) tj. zasady udziału

Bardziej szczegółowo

5. NAGRADZANIE WPISÓW 5.1. Wszystkie wpisy nadesłane do konkursu podlegają ocenie Jury powołanego przez Organizatora.

5. NAGRADZANIE WPISÓW 5.1. Wszystkie wpisy nadesłane do konkursu podlegają ocenie Jury powołanego przez Organizatora. Regulamin konkursu 1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU 1.1. Organizatorem konkursu jest firma epartner.pl sp. z o.o. ul. Gajowicka 95 53-421 Wrocław NIP: 894-282-45-15 VI Wydział Gospodarczy Krajowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Konkurs fotograficzny 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin konkursu Konkurs fotograficzny 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin konkursu Konkurs fotograficzny 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu jest Agencja Reklamy Eura7, ul. Bojki 8/59, 30-611 Kraków, NIP: 679-234-67-91, działająca na zlecenie firmy

Bardziej szczegółowo

Nagrody. 10. Nagrodami w Konkursie są:

Nagrody. 10. Nagrodami w Konkursie są: REGULAMIN - "Poznań Motor Show Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu "Poznań Motor Show (zwanego dalej Konkursem ), jest Volkswagen Group Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu (61-037), przy

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu pod nazwą Pora na pomidora

Regulamin konkursu pod nazwą Pora na pomidora Regulamin konkursu pod nazwą Pora na pomidora 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Pora na pomidora (dalej Konkurs ) jest International Consulting sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Wygrywaj z Podravką. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu Wygrywaj z Podravką. 1 Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Wygrywaj z Podravką 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu prowadzonego pod nazwą Wygrywaj z Podravką (dalej Konkurs ) jest Podravka Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wygraj produkty Physiogel

REGULAMIN KONKURSU Wygraj produkty Physiogel REGULAMIN KONKURSU Wygraj produkty Physiogel 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu pod nazwą Wygraj produkty Physiogel (dalej zwanego Konkursem ) jest Edipresse - Wizaż Sp. z.o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Pokaż swoje świąteczne dekoracje zwany dalej

REGULAMIN KONKURSU Pokaż swoje świąteczne dekoracje zwany dalej REGULAMIN KONKURSU Pokaż swoje świąteczne dekoracje zwany dalej Regulaminem 1. Organizacja Konkursu 1 Organizatorem Konkursu Świąteczne dekoracje (zwany dalej Konkursem ), jest Ceneo sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu fotograficznego Świąteczne wypieki

Regulamin konkursu fotograficznego Świąteczne wypieki Regulamin konkursu fotograficznego Świąteczne wypieki 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa warunki uczestnictwa w konkursie Świąteczne wypieki (zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Prześlij nam zdjęcie swojego Renault i zobacz co się stanie

REGULAMIN KONKURSU Prześlij nam zdjęcie swojego Renault i zobacz co się stanie REGULAMIN KONKURSU Prześlij nam zdjęcie swojego Renault i zobacz co się stanie 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem oraz fundatorem nagrody głównej konkursu Prześlij nam zdjęcie swojego Renault i zobacz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU -"#MISTRZ KIERONICY#

REGULAMIN KONKURSU -#MISTRZ KIERONICY# REGULAMIN KONKURSU -"#MISTRZ KIERONICY# I Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu #MISTRZ KIERONICY# (zwanego dalej Konkursem ), jest KORCZYK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Miłość od pierwszego bicia serduszka

Regulamin Konkursu Miłość od pierwszego bicia serduszka Regulamin Konkursu Miłość od pierwszego bicia serduszka I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa ogólne warunki uczestnictwa w konkursie pod nazwą Miłość od pierwszego

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu "Jatomi Love Pure Love"

Regulamin konkursu Jatomi Love Pure Love Regulamin konkursu "Jatomi Love Pure Love" 1. Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Jatomi Love Pure Love", zwanego dalej "Konkursem", jest Pure Health and Fitness Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU WYZWANIE Z ADĄ #8

REGULAMIN KONKURSU WYZWANIE Z ADĄ #8 REGULAMIN KONKURSU WYZWANIE Z ADĄ #8 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin (dalej: Regulamin ) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą: Wyzwanie z Adą #8 organizowany na

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Śniadanie ze smakiem Materne. 1. Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu Śniadanie ze smakiem Materne. 1. Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Śniadanie ze smakiem Materne 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin ( Regulamin ) określa warunki, zasady oraz czas trwania konkursu Śniadanie ze smakiem Materne ( Konkurs )

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU 40 lat SYSTEM PROFESSIONAL

REGULAMIN KONKURSU 40 lat SYSTEM PROFESSIONAL REGULAMIN KONKURSU 40 lat SYSTEM PROFESSIONAL I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą 40 lat SYSTEM PROFESIONAL zwany dalej Konkursem". 2. Regulamin określa w szczególności zasady,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Najlepsze miejsce zwany dalej Regulaminem

REGULAMIN KONKURSU Najlepsze miejsce zwany dalej Regulaminem REGULAMIN KONKURSU Najlepsze miejsce zwany dalej Regulaminem 1. Organizacja Konkursu 1 Organizatorem Konkursu Ceneo Memy (zwany dalej Konkursem ), jest Grupa Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 60-166

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA FOTOGRAFIĘ DANIA ZE STRONY WWW.KUKBUK.COM.PL: Konkurs Wiosna 2

REGULAMIN KONKURSU NA FOTOGRAFIĘ DANIA ZE STRONY WWW.KUKBUK.COM.PL: Konkurs Wiosna 2 REGULAMIN KONKURSU NA FOTOGRAFIĘ DANIA ZE STRONY WWW.KUKBUK.COM.PL: Konkurs Wiosna 2 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs kulinarno- fotograficzny

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne REGULAMIN akcji promocyjnej Klocki za komplet opon 1. Postanowienia ogólne 1. Opisana w niniejszym regulaminie (zwanym dalej Regulaminem ) akcja promocyjna prowadzona pod nazwą Klocki za komplet opon (zwana

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu DZIEŃ PIZZY

Regulamin Konkursu DZIEŃ PIZZY Regulamin Konkursu DZIEŃ PIZZY I. Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem konkursu DZIEŃ PIZZY, zwanego dalej Konkursem, jest VIMN Poland sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Domaniewskiej 49 w Warszawie (kod

Bardziej szczegółowo

posiada konto w sklepie internetowym Organizatora; spełni warunki, o których mowa w 3 Regulaminu.

posiada konto w sklepie internetowym Organizatora; spełni warunki, o których mowa w 3 Regulaminu. 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady, zakres oraz warunki uczestnictwa w Konkursie, prowadzonym pod nazwą Bukiet na Dzień Kobiet (zwanym dalej: Konkursem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Twój biznes (dalej Regulamin ) 1.1. Przewidziany Regulaminem konkurs prowadzony jest pod nazwą Twój biznes (dalej Konkurs ).

REGULAMIN KONKURSU Twój biznes (dalej Regulamin ) 1.1. Przewidziany Regulaminem konkurs prowadzony jest pod nazwą Twój biznes (dalej Konkurs ). REGULAMIN KONKURSU Twój biznes (dalej Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Przewidziany Regulaminem konkurs prowadzony jest pod nazwą Twój biznes (dalej Konkurs ). 1.2. Organizatorem Konkursu, dalej

Bardziej szczegółowo