REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ REXONA MOTIONSENSE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ REXONA MOTIONSENSE"

Transkrypt

1 REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ REXONA MOTIONSENSE 1. Regulamin dotyczy usług świadczonych drogą elektroniczną przez spółkę: Red8Digital Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Włodarzewska 45D, Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , NIP , zwaną dalej Administratorem. 2. Aplikacja mobilna Rexona Motionsense to oprogramowanie, którego celem (funkcjonalnością) jest: -rejestrowanie parametrów (czas, dystans, spalone kalorie) poniższych aktywności: a) bieganie b) jogging c) ćwiczenie na siłowni d) zabawa z dziećmi e) gra na pianinie f) yoga g) intensywna gimnastyka h) jazda na rowerze (tempo spacerowe i sportowe) i) lekka praca biurowa j) marszobieg k) praca przy komputerze l) pływanie ł) praca w ogródku m) robienie zakupów n) ścieranie kurzu p) siatkówka q) spacer r) szybki spacer s) sprzątanie mieszkania t) taniec na imprezie u) tenis w) układanie dokumentów x) wchodzenie na schody y) zmywanie naczyń -prezentowanie podsumowanie pomiaru parametrów; -możliwość dodawania komentarza do podsumowania pomiaru parametrów; -możliwość dodawania zdjęcia do podsumowania pomiaru parametrów; -dodawanie zadania dla innych użytkowników aplikacji; -możliwość tworzenia grup znajomych, wykonujących wspólne zadania; -tworzenie własnego profilu w aplikacji; -motywowanie do wspólnych treningów i aktywności fizycznej;

2 w wersji na urządzenia mobilne. Aplikacja jest instalowana na urządzeniach mobilnych, w szczególności telefonach komórkowych, automatycznie poprzez połączenie się Użytkownika urządzenia mobilnego z marketami aplikacji oferującymi możliwość pobrania aplikacji na urządzenia mobilne. W przypadku systemu Android, marketem aplikacji jest Sklep Google Play, w przypadku systemu ios market AppStore. 3. Użytkownikiem w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest osoba fizyczna, która poprzez aplikację mobilną Rexona Motionsense zainstalowaną na urządzeniu mobilnym Użytkownika korzysta z proponowanych przez aplikację funkcjonalności. 4. Aplikacja Rexona Motionsense jest nieodpłatna dla Użytkownika z zastrzeżeniem postanowień ust. 5 poniżej, a dostęp do niej odbywa się poprzez dany market aplikacji. 5. Dla korzystania z aplikacji Rexona Motionsense niezbędnym jest posiadanie urządzenia mobilnego, jak również połączenie urządzenia mobilnego z Internetem. Koszty połączenia z Internetem obciążają użytkownika, stosownie do umów zawartych przez użytkownika z operatorem telekomunikacyjnym. 6. Administrator oświadcza, iż korzystanie z aplikacji Rexona Motionsense w wersji na urządzenia mobilne w tym telefon komórkowy przez Użytkownika w ramach danego marketu powoduje przetwarzania przez Administratora danych Użytkownika, mających charakter danych osobowych takich jak imię, nazwisko, adres oraz danych wskazanych w pkt. 2 Regulaminu. Administratorem danych osobowych Użytkowników Aplikacji Rexona Motionsese jest Unilever Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 134. Unilever Polska Sp. z o.o. powierza przetwarzanie danych osobowych Użytkowników Red 8 Digital Sp. z o.o. z siedzibą w Warszwie Administratorowi Aplikacji Rexona Motionsense na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych. Gromadzenie i, przetwarzanie ww danych osobowych przez Administratora jest konieczne do przesyłania personalizowanych informacji w wersji na urządzenia mobilne. Akceptując niniejszy regulamin oraz klauzulę przy instalacji Aplikacji, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora danych osobowych w celach związanych z korzystaniem z funkcjonalności Aplikacji Rexona Motionsense. Udostępnianie danych osobowych przez Użytkowników w ramach Aplikacji Rexona Motionsense jest dobrowolne, ale konieczne do prawidłowego korzystania z funkcjonalności aplikacji. Użytkownikom przysługuje prawodostępu do sowich danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania. 7. Każdy ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych.. Wycofanie zgody wymaga przesłania takiego wniosku na adres Red8 Digital Sp. z o.o., Warszawa, ul. Włodarzewska 45d z dopiskiem na kopercie dane osobowe. 8. Niniejszy Regulamin ma jedynie charakter uzupełniający w stosunku do polityki prywatności marketów Google Play oraz Appstore. Za postanowienia polityki prywatności Google Play oraz Appstore oraz przestrzeganie przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną w ramach marketów Google Play oraz Appstore odpowiedzialność podnoszą administratorzy marketów Google Play oraz Appstore. 9. Użytkownik w każdym czasie może zakończyć korzystanie z aplikacji Rexona Motionsense poprzez trwałe usunięcie aplikacji ze swojego urządzenia mobilnego. Łącznie z usunięciem aplikacji ze

3 swojego urządzenia mobilnego przez Użytkownika, dane osobowe Użytkowników zostają usunięte ze zbioru danych Administratora danych osobowych Unilever Polska sp. z o.o Materiały udostępniane przez Administratora za pomocą aplikacji Rexona Motionsense, obejmujące w szczególności teksty, zdjęcia, materiały filmowe, dźwiękowe, kompilacje oraz bazy danych są własnością Administratora lub podmiotów związanych oddzielną umową z Administratorem. 11. Korzystanie z aplikacji Rexona Motionsense w inny sposób niż w ramach dozwolonego użytku jest bez zgody Administratora niedopuszczalne. 12. W przypadku pytań Użytkowników dotyczących niniejszego Regulaminu prosimy o wysyłanie maila na adres: 13. W przypadku braku akceptacji treści zmiany Regulaminu Użytkownikowi przysługuje prawo zakończenia korzystania z aplikacji Rexona Motionsense poprzez trwałe usunięcie aplikacji ze swojego urządzenia mobilnego. Regulamin konkursu MOŻESZ:WIĘCEJ 1 Postanowienia Ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie pt. Rexona Motionsense, zwanym dalej Akcją lub Konkursem. Akcja jest częścią ogólnopolskiej kampanii marki Rexona Możesz:Więcej. 2. Organizatorem kampanii oraz konkursu Rexona Motionsense jest Red8Digital Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Włodarzewska 45D, Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , NIP , zwana dalej Organizatorem. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w myśl art i nast. Kodeksu Cywilnego i wydającym nagrody. 3. Akcja organizowana jest w celu promocji marki Rexona, należącej do Unilever Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 49, Warszawa. 4. Akcja będzie przeprowadzona za pośrednictwem aplikacji mobilnej Rexona Motionsense, zwaną dalej aplikacją, dostępną w marketach Google Play oraz Appstore oraz na oficjalnym Fan Page Rexona Polska dostępnym pod adresem https://www.facebook.com/rexonapolska, zwanym dalej Fan Page, w serwisie Facebook, zwanym dalej Facebook. 5. Organizator oświadcza, że Akcja nie jest w żaden sposób sponsorowana, popierana, zarządzana ani powiązana z podmiotem, będącym właścicielem serwisu Facebook. Informacje przekazywane w ramach Akcji nie są udostępniane podmiotowi, będącemu właścicielem serwisu Facebook. Właściciel serwisu Facebook nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec uczestników z tytułu przeprowadzania przez Organizatora Akcji. 6. Udział w Akcji jest dobrowolny.

4 7. Konkurs nie jest grą losową określoną w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540). 8. Konkurs będzie się odbywać zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, które stanowią jedyne wiążące przepisy regulujące zasady i warunki, na jakich Konkurs zostanie przeprowadzony. 2 Czas trwania Konkursu 1. Konkurs rozpoczyna się w dniu r. i trwa do dnia r. 2. Konkurs realizowany jest w następujących etapach: a) Etap I od r. godz. 12:00:01 do r godz. 11:59:59; b) Etap II od r. godz. 12:00:01 do r. godz. 11:59:59; c) Etap III od r. godz. 12:00:01 do r. godz. 11:59:59; d) Etap IV od r. godz. 12:00:01 do r. godz. 11:59:59; e) Etap V od r. godz. 12:00:01 do r. godz. 11:59:59; f) Etap VI od r. godz. 12:00:01 do r. godz. 11:59:59; g) Etap VII od r. godz. 12:00:01 do r. godz. 11:59:59; h) Etap VIII od r. godz. 12:00:01 do r. godz. 11:59:59; 3 Warunki uczestnictwa w Konkursie 1. Uczestnikiem Konkursu, zwanym dalej Uczestnikiem, może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, posiadająca adres do doręczeń na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, która jest członkiem grupy w ramach aplikacji mobilnej Rexona Morionsense i spełni warunki określone w pkt. 4 poniżej. 2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, ich współmałżonkowie i dzieci, jak też osoby pozostające z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz współpracownicy (kontrahenci), współpracujący przy obsłudze Konkursu, jak też ich pracownicy oraz współmałżonkowie i dzieci tych pracowników, jak też osoby pozostające z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym. 3. Konkurs odbywa się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i prowadzony jest na profilu Rexona Polska na portalu Facebook. Konkurs jest prowadzony w aplikacji pod zakładką MOŻESZ:WIEJCEJ, zwaną dalej Aplikacją. 4. Warunkiem udziału w Konkursie jest:

5 a) pobranie i zainstalowanej aplikacji mobilnej Rexona Motionsense, zgodnie z zasadami opisanymi w Regulaminie aplikacji mobilnej Rexona Motionsense; b) przynależność do grupy w aplikacji mobilnej Rexona Motionsense; c) posiadanie konta na portalu społecznościowym Facebook, zgodnie z zasadami tego portalu; d) bycie lub zostanie fanem profilu Rexona Polska w serwisie społecznościowym Facebook, poprzez kliknięcie przycisku Lubię to! ; e) udzielenie zgody na dostęp do publicznych informacji udostępnianych w profilu Uczestnika oraz na przesyłanie wiadomości przez Aplikację w trakcie jej uruchamiania; f) nadanie uprawnień dostępu Aplikacji do następujących danych: imię i nazwisko, Facebook ID, adres oraz potwierdzenie zgodności danych osobowych: imię i nazwisko i adres , a w przypadku Laureatów Konkursu także adres korespondencyjny oraz numer telefonu kontaktowego; g) zaakceptowanie warunków niniejszego Regulaminu, dostępnego na stronie Rexona Polska na portalu Facebook; h) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w zgłoszeniu konkursowym; i) wykonanie Zadania Konkursowego, polegającego na: wspólnym wykonaniu wyzwania przedstawionego przez Rexona Polska i opublikowanego w poszczególnych Etapach konkursu w zakładce "Wyzwania" w aplikacji, przy zachowaniu poniższych warunków szczegółowych: I. zadanie konkursowe (wyzwania) jest monitorowane poprzez aplikację mobilną; II. zadanie konkursowe (wyzwanie) skierowane jest do grupy utworzonej za pomocą aplikacji mobilnej lub aplikacji FB; III. każdy Użytkownik może być członkiem tylko jednej grupy; IV. Każdy z członków grupy może raportować swoją aktywność na poczet zadania wyłącznie jednej, wybranej grupy; V. wyniki uzyskane przez każdego z członków grupy sumuje się na poczet wyniku całej grupy. 5. Uczestnik może użyć przy wykonywaniu Zadania Konkursowego wyłącznie zdjęć, których jest autorem oraz co do których posiada pełne i niczym nieograniczone prawa autorskie. Uczestnik musi posiadać zgodę w odpowiednim zakresie na wykorzystanie wizerunku znajdujących się na zdjęciach osób. 6. Treści i zdjęcia wykorzystane w Zadaniu Konkursowym nie mogą naruszać powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz praw osób trzecich. W szczególności Zadanie Konkursowe nie może prezentować: treści pornograficznych, treści uważanych za niemoralne lub nieetyczne, wizerunków osób trzecich bez zgody tych osób oraz naruszać praw autorskich - nie mogą zawierać treści prezentujących radykalne postawy społeczne (np: dyskryminujące ze względu na płeć, wyznanie, kolor skóry), treści naruszające dobra osobiste osób trzecich lub ich godność.

6 7. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu oraz nad przestrzeganiem niniejszego Regulaminu w trakcie trwania Konkursu będzie czuwała Komisja Konkursowa, zwana dalej Komisją. W skład Komisji wejdą trzy osoby powołane przez Organizatora. 8. W razie naruszenia pkt. 5 i 6 Regulaminu, Zgłoszenie dokonane przez Uczestnika będzie wykluczane z Konkursu przez Komisję i nie będzie brało w nim udziału. 9. Prawidłowe wykonanie czynności opisanych w pkt. 4 lit. a) - i) powyżej oraz spełnienie warunków wskazanych w pkt. 5 i 6 uważane jest za zgłoszenie udziału w Konkursie, zwane dalej Zgłoszeniem. 10. Po zakończeniu każdego etapu Konkursu, o którym mowa w 2 Regulaminu, nie później jednak niż w ciągu 3 dni roboczych od zakończenia tego terminu, Komisja, spośród grup składających się z Uczestników Konkursu, które wzięły udział w Konkursie i dokonały prawidłowego Zgłoszenia i podjęły się wykonania Zadania Konkursowego, wskaże laureatów 1 Nagrody I stopnia oraz 4 Nagród II stopnia. 11. Po zakończeniu każdego etapu Konkursu, o którym mowa w 2 Regulaminu, nie później jednak niż w ciągu 5 dni roboczych od zakończenia tego terminu, w zakładce Zwycięzcy zostanie opublikowana lista laureatów poszczególnych Nagród w Konkursie. 12. Decyzje Komisji w zakresie wyboru laureatów są ostateczne. 13. Przy wyborze laureatów, Komisja dokonuje oceny Zgłoszeń wedle własnego uznania, biorąc pod uwagę w szczególności: a) oryginalność, b) kreatywność, c) sposób wykonania zadania. Skuteczne wykonanie wyzwania lub wynik końcowy pomiaru aktywności członków grupy nie jest rozstrzygający dla decyzji Komisji. 14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za roszczenia osób trzecich w przypadku, gdy treść Zgłoszenia narusza ich prawa. Pełną odpowiedzialność w tym zakresie ponosi każdy Uczestnik osobiście. 15. Uczestnik może wygrać tylko jedną nagrodę każdego stopnia podczas trwania całego Konkursu. 16. W Konkursie będą uwzględniane Zgłoszenia wysłane nie wcześniej niż dnia r. godz. 12:00:01 i nie później niż dnia r. godz. 11:59:59. O momencie dokonania Zgłoszenia decyduje data jego zarejestrowania (data serwera) przez zapewniony przez Organizatora system teleinformatyczny przyjmujący Zgłoszenia do Konkursu.

7 17. Dokonanie Zgłoszenia stanowi dowód akceptacji przez Uczestnika warunków Regulaminu w całości. W Konkursie uczestniczą wszystkie prawidłowe Zgłoszenia dokonane zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. 18. Organizator prowadzi bazę Zgłoszeń ( Baza ). W bazie są przechowywane następujące dane: imię i nazwisko Uczestnika, nazwa grupy Uczestnika, adres , adres korespondencyjny (w przypadku Laureatów Konkursu), parametry związane z wykonaniem wyzwania w ramach Zadania Konkursowego oraz godzina dotarcia Zgłoszenia do serwera obsługującego system teleinformatyczny. 19. Niedopuszczalne jest stosowanie systemów technicznych oraz organizacyjnych, zwiększających prawdopodobieństwo wygranej. Osobie, która stosuje takie systemy lub w nich uczestniczy, w przypadku wygrania nagród, nagroda nie przysługuje, a Zgłoszenia takich osób będą wykluczane z Konkursu. 20. Zgłoszenia do Konkursu niespełniające wymogów Regulaminu, w szczególności niepełne, zniekształcone, etc. w stopniu uniemożliwiającym lub utrudniającym ich czytelność lub możliwość weryfikacji umieszczonych na nich danych są nieważne i będą wykluczane z Konkursu. 4 Nagrody 1. W Konkursie przyznane zostaną następujące Nagrody: a) 8 zestawów nagród I stopnia w postaci 4 szt. Bransoletek Jawione Up każdy o wartości 540zł (pięćset czterdzieści złotych) brutto każda, wraz z dodatkową nagrodą pieniężną w kwocie 60 złotych brutto (słownie: sześćdziesiąt złotych). Dodatkowa nagroda pieniężna, o której mowa powyżej, jest potrącana przez Organizatora przed wydaniem (wysyłką) Nagrody na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych. b) 128 zestawów nagród II stopnia w postaci zestawów kosmetyków Rexona (spray, roll on i stick z linii cotton oraz aloevera) o wartości 35zł (trzydzieści pięć złotych) każdy. 2. Łączna pula Nagród w Konkursie wynosi złotych brutto (słownie: dwadzieścia trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt złotych). 3. Laureatom nie przysługuje prawo przeniesienia prawa do Nagrody na osoby trzecie ani prawo zamiany Nagrody na ekwiwalent pieniężny. Nie jest możliwa rezygnacja z części nagrody. Rezygnacja z części nagrody jest równoznaczna z rezygnacją z całości nagrody. 5 Zasady przyznawania i wydawania Nagród w Konkursie 1. Nagrody zostaną przyznane na podstawie obrad Komisji Konkursowej, które odbędą się każdorazowo w ciągu 3 dni roboczych od zakończenia każdego z etapów Konkursu.

8 2. Po zakończeniu każdego etapu Konkursu, o którym mowa w 2 Regulaminu, nie później jednak niż w ciągu 3 dni roboczych od zakończenia tego terminu, Komisja wybierze 1 grupę, która otrzyma nagrodę I stopnia oraz 4 grup, które otrzymają nagrody II stopnia. 3. Uczestnicy należący do grupy, którym Komisja Konkursowa przyzna nagrodę w Konkursie, zostaną powiadomieni o wygranej za pomocą wiadomości wysłanej przez Organizatora na adres Uczestnika, który użytkownik podał w ustawieniach swojego profilu w serwisie Facebook., w terminie 7 dni roboczych od dnia zakończenia obrad Komisji. W treści ww. wiadomości zostanie zawarty także link do Aplikacji oraz formularza z oświadczeniem uczestnika, któremu przyznano nagrodę o autorstwie pracy konkursowej, prawach do wizerunku i zgodzie na przetwarzanie danych osobowych. 4. Uczestnik Konkursu, po kliknięciu w link, o którym mowa w pkt. 4 powyżej i wejściu do Aplikacji, jest zobowiązany wprowadzić w dostępnym w Aplikacji polu adres korespondencyjny na potrzeby dokonania wysyłki nagrody w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wiadomości, o której mowa w pkt 3 powyżej. 5. Dane, którymi uczestnik konkursu posługuje się w serwisie społecznościowym Facebook muszą być zgodne z jego danymi osobowymi. W przypadku niezgodności danych Laureat traci prawo do Nagrody. 6. Nagrody w Konkursie zostaną wysłane przez Organizatora przesyłką na adres podany przez Uczestnika zgodnie z pkt 4 powyżej w terminie do r. 7. Na potrzeby niniejszego Regulaminu, za dni robocze uważa się dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. 8. w razie wykluczenia Laureata z Konkursu z przyczyn, o których mowa w 3 pkt 20 i 22, jego prawo do Nagrody przepada na rzecz Organizatora. 9. Wszystkie Nagrody w Konkursie zostaną wydane do dnia r., zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. 7 Reklamacje 1. Reklamacje związane z Konkursem winny być zgłaszane wyłącznie w formie pisemnej, listem poleconym, na adres Organizatora ul. Włodarzewska 45d, Warszawa, z dopiskiem Rexona Motion Team, w terminie do r 2. Reklamacje zgłoszone po upływie wskazanego powyżej terminu lub w innej formie niż pisemna nie będą rozpatrywane.

9 3. Nie będą również rozpatrywane reklamacje otrzymane przez Organizatora po dniu r., choćby data nadania listu była prawidłowa. 4. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem, podpis, numer telefonu kontaktowego. 5. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję. 6. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany listem poleconym za potwierdzeniem odbioru (na adres podany w reklamacji). 7. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję w terminie 7 dni roboczych od ich otrzymania, jednakże nie później niż do r. 8. Decyzje Komisji Reklamacyjnej są ostateczne. Nieuwzględnione roszczenia mogą być dochodzone przez Uczestników przez właściwym sądem powszechnym. 8 Przetwarzanie danych osobowych 1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników w ramach Konkursu jest Unilever Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 134, Warszawa. Administrator danych osobowych powierzył przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu Organizatorowi na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych. Dane są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) w celach uczestnictwa i rozstrzygnięcia Konkursu. 2. Przetwarzanie danych osobowych obejmuje zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie w celach związanych z wzięciem udziału w Konkursie, otrzymaniem Nagród, rozpatrzeniem ewentualnych reklamacji oraz sprawozdawczości podatkowej. Przetwarzane są dane osobowe obejmujące imię, nazwisko oraz adres . W przypadku nagrodzonych Uczestników także adres do doręczeń oraz numer telefonu. 3. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika na warunkach podanych w Regulaminie jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do wzięcia udziału w Konkursie. 4. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. W celu uzyskania informacji na temat przetwarzania swoich danych, osoba musi zwrócić się z pisemnym zapytaniem do Organizatora pod adresem Red8 Digital Sp. z o.o., Warszawa, ul. Włodarzewska 45d z dopiskiem na kopercie dane osobowe. Odpowiedź na zapytanie jest przesyłana w ciągu 30 dni od daty otrzymania pisma.

10 5. W przypadku zmiany lub konieczności uzupełnienia lub poprawienia danych osobowych każda osoba zobowiązana jest do ich aktualizacji. 6. Każdy ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora. Wycofanie zgody wymaga przesłania na adres Red8 Digital Sp. z o.o., Warszawa, ul. Włodarzewska 45d z dopiskiem na kopercie dane osobowe. 9 Prawa autorskie 1. Wyłącznym autorem w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych Zgłoszenia, przesyłanego przez Uczestnika musi być sam Uczestnik. Uczestnikowi muszą przysługiwać pełne autorskie prawa majątkowe do Zadania Konkursowego, Zgłoszenie nie może naruszać praw osób trzecich. 2. Organizator, działając na podstawie art kodeksu cywilnego, w chwili wydania Nagrody, nabywa pełne autorskie prawa majątkowe do nagrodzonych Zadań Konkursowych, co w szczególności obejmuje następujące pola eksploatacji: a) zwielokrotnianie każdą techniką, a w szczególności techniką fotooptyczną, druku, magnetyczną lub cyfrową, b) wprowadzanie do obrotu, wprowadzanie do pamięci komputera oraz lokalnych sieci komputerowych, c) publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym d) wykorzystanie we wszelkich formach komunikacji, promocji lub reklamy, w szczególności w charakterze materiału reklamowego lub promocyjnego, w charakterze elementu materiałów reklamowych lub promocyjnych takich jak ogłoszenia prasowe, reklamy zewnętrzne, filmy reklamowe, reklamy radiowe, materiały POS, rozpowszechnianie w sieci Internet, zarejestrowanie w charakterze znaku towarowego. 3. Organizatorowi przysługuje prawo anonimowego rozpowszechniania nagrodzonych Zadań Konkursowych, wprowadzania w nich zmian, w tym dokonywania skrótów, a także decydowania o pierwszym publicznym udostępnieniu nagrodzonych Zadań Konkursowych oraz sprawowania nadzoru nad sposobem korzystania z Zadań Konkursowych. Ponadto Organizatorowi przysługuje prawo wykonywania i korzystania z opracowań nagrodzonych Zadań Konkursowych. Organizator ma prawo do przeniesienia całości nabytych praw do Zgłoszeń na Unilever Polska Sp. z o.o.

11 10 Postanowienia końcowe 1. Niniejszy Regulamin Konkursu dostępny jest dla Uczestników na stronie Rexona Polska w serwisie społecznościowym Facebook oraz do wglądu w siedzibie Organizatora. Uczestnik Konkursu może również otrzymać wydruk Regulaminu, przesyłając, na adres Red8 Digital Sp. z o.o., Warszawa, ul. Włodarzewska 45d, w zamkniętej kopercie, z dopiskiem Rexona Motion Team regulamin pustą, zaadresowaną na siebie kopertę, z naklejonym znaczkiem pocztowym odpowiedniej wartości. 2. Uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie za uczestnictwo w Konkursie ani zwrot kosztów uczestnictwa w Konkursie. 3. Niedopełnienie warunków Konkursu lub odmowa ich spełnienia może skutkować wykluczeniem danego Uczestnika z Konkursu.

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie Regulamin konkursu Opakowanie to wyzwanie Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa zasady konkursu Opakowanie to wyzwanie (zwanego dalej Konkursem ) organizowanego przez Tetra Pak sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu Jak dwie krople wody (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Jak dwie krople wody (dalej również: Konkurs ) i przyrzekającym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual, zwany dalej Konkursem. 2. Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

5. Konkurs rozpoczyna się 25 lipca 2014 r. o godzinie 8.00 i trwa do 21 sierpnia 2014 r. do godziny 23.59.

5. Konkurs rozpoczyna się 25 lipca 2014 r. o godzinie 8.00 i trwa do 21 sierpnia 2014 r. do godziny 23.59. Regulamin konkursu Pepsi Light - Lekka strona orzeźwienia Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie zorganizowanym dla osób zarejestrowanych na portalu działającym pod adresem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Jaki z Ciebie Bródka? 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Jaki z Ciebie Bródka? 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Jaki z Ciebie Bródka? 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Jaki z Ciebie Bródka?, zwanego dalej Konkursem, jest BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o. o. z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU w sieci sklepów Carrefour Zostań Miss Soleil I. Postanowienia ogólne 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polski. 2. Organizatorem konkursu pod nazwą Zostań Miss

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU "Jedyny taki Dodge może być Twój"

REGULAMIN KONKURSU Jedyny taki Dodge może być Twój REGULAMIN KONKURSU "Jedyny taki Dodge może być Twój" I. Postanowienia Ogólne. 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Jedyny taki Dodge może być Twój" (dalej: "Konkurs") jest Focus Media Group Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu oraz aplikacji HBO Play

Regulamin konkursu oraz aplikacji HBO Play Regulamin konkursu oraz aplikacji HBO Play Data ostatniej aktualizacji: 14 marca 2013 1.Postanowienia ogólne 1.1 Organizatorem konkursu przeprowadzanego przy pomocy aplikacji HBO Playjest Fx Entertainment

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ, zwanej dalej Konkursem, jest Michał Michalik, wpisany do Centralnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU WYMYŚL SWÓJ MIKS/2 [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

REGULAMIN KONKURSU WYMYŚL SWÓJ MIKS/2 [POSTANOWIENIA OGÓLNE] REGULAMIN KONKURSU WYMYŚL SWÓJ MIKS/2 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Aplikacja Wymyśl Swój Miks / 2 jest dostępna za pośrednictwem strony marki Pepsi w serwisie Facebook: www.facebook.com/pepsipl oraz marki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POKAŻ SWÓJ ŚWIAT w dniach od 20 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POKAŻ SWÓJ ŚWIAT w dniach od 20 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POKAŻ SWÓJ ŚWIAT w dniach od 20 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. 1. Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty oznaczają: 1. Organizator TM Toys Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. 1.4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

REGULAMIN KONKURSU. 1.4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. REGULAMIN KONKURSU 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu ZaPLANuj swój tydzień ( Konkurs ) jest Alma Market S.A. z siedzibą w Krakowie (30-964), przy ul. Pilotów 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu z nagrodami rzeczowymi pod hasłem Elektronika na każdy dzień!

Regulamin konkursu z nagrodami rzeczowymi pod hasłem Elektronika na każdy dzień! Regulamin konkursu z nagrodami rzeczowymi pod hasłem Elektronika na każdy dzień! 1. Organizatorem konkursu o nazwie Elektronika na każdy dzień! (zwanego dalej: Konkursem ) jest Transfer Multisort Elektronik

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Tiger Komiks. Definicje

Regulamin konkursu Tiger Komiks. Definicje Regulamin konkursu Tiger Komiks 1. Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: 1. Konkurs konkurs pod nazwą TIGER KOMIKS prowadzony na zasadach określonych Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Vifold na mistrzostwach ustrzel swój TV! 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Vifold na mistrzostwach ustrzel swój TV! 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Vifold na mistrzostwach ustrzel swój TV! 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Vifold na mistrzostwach ustrzel swój TV! (dalej: Konkurs ) jest TAN VIET International

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin ) 1. Regulamin określa zasady konkursu prowadzonego pod nazwą Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Konkurs ). 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o.

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu CYBERBONUS 16 edycja, zwanego dalej Konkursem jest Fujitsu Technology Solutions

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Michniewicz - Inny świat. Postanowienia ogólne 1

Regulamin Konkursu Michniewicz - Inny świat. Postanowienia ogólne 1 Regulamin Konkursu Michniewicz - Inny świat Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin (dalej Regulamin ) określa warunki przeprowadzenia konkursu na najlepszą pracę w formie wypowiedzi pisemnej, zdjęcia

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Regulamin promocji NIVEA MEN zacznij działać 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w akcji promocyjnej NIVEA MEN zacznij działać organizowanego za

Bardziej szczegółowo

18 Urodziny Castoramy

18 Urodziny Castoramy R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J 18 Urodziny Castoramy 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą 18 Urodziny Castoramy", zwanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ WYGRAJ WAKACJE Z WINX. 1 Postanowienia Ogólne

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ WYGRAJ WAKACJE Z WINX. 1 Postanowienia Ogólne REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ WYGRAJ WAKACJE Z WINX 1 Postanowienia Ogólne 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą Wygraj wakacje z WINX ( Konkurs

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jaki jest Twój przepis na miłość? Pasaż Świętokrzyski w Kielcach POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jaki jest Twój przepis na miłość? Pasaż Świętokrzyski w Kielcach POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jaki jest Twój przepis na miłość? Pasaż Świętokrzyski w Kielcach 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu Jaki jest Twój przepis na miłość? - zwanego dalej Konkursem,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Radia ESKA Wyrwij się z nietoperzem na Sziget

Regulamin Konkursu Radia ESKA Wyrwij się z nietoperzem na Sziget Regulamin Konkursu Radia ESKA Wyrwij się z nietoperzem na Sziget 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Regulamin określa warunki konkursu: Wyrwij się z nietoperzem na Sziget rozgrywanego na antenie Radia ESKA oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Para na parę

REGULAMIN KONKURSU Para na parę REGULAMIN KONKURSU Para na parę 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa warunki konkursu pt. Para na parę (dalej zwanego Konkursem ) rozgrywanego na antenie stacji Radia WAWA zgodnie z art. 921 Kodeksu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez sklep internetowy "DoDo4Story działający pod adresem: http://sklep.dodo4story.com prowadzony przez:

Bardziej szczegółowo

2. Dla Użytkowników korzystających z Konta, Regulamin określa zasady świadczenia przez Administratora usług w ramach Serwisu Twój Puls.

2. Dla Użytkowników korzystających z Konta, Regulamin określa zasady świadczenia przez Administratora usług w ramach Serwisu Twój Puls. REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO TWÓJ PULS 1. Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady świadczenia przez Administratora, tj. Telewizję Puls Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego TVN. Postanowienia wstępne

Regulamin serwisu internetowego TVN. Postanowienia wstępne Regulamin serwisu internetowego TVN 1 Postanowienia wstępne Niniejszy Regulamin określa zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z serwisu internetowego pod adresem: www.tvnwarszawa.pl Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Instytut Rozwoju Fitness sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele)

Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele) I. Definicje Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele) 1. Samsung E-Sklep(by Morele) lub Samsung E-Sklep usługa świadczona drogą elektroniczną umożliwiająca Klientom przeglądanie Treści, zawieranie

Bardziej szczegółowo