STRATEGIA BADAŃ POLSKIEJ PLATFORMY TECHNOLOGII MOBILNYCH I KOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ. Wersja: SB/03/2007

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STRATEGIA BADAŃ POLSKIEJ PLATFORMY TECHNOLOGII MOBILNYCH I KOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ. Wersja: SB/03/2007"

Transkrypt

1 STRATEGIA BADAŃ POLSKIEJ PLATFORMY TECHNOLOGII MOBILNYCH I KOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ Wersja: SB/03/2007 Warszawa, 22 stycznia 2008

2

3 STRESZCZENIE Potencjał komercyjny innowacyjnych produktów i usług wykorzystujących techniki komunikacji mobilnej i bezprzewodowej w życiu społecznym i gospodarczym sprawił, że Członkowie Polskiej Platformy Technologii Mobilnych i Komunikacji Bezprzewodowej (PPTMiKB) postanowili określić wspólny obszar działań badawczo-rozwojowych na lata W drodze dyskusji oraz prezentacji propozycji projektów badawczo-rozwojowych została sformułowana Wizja Platformy: Do roku 2015, polskie przedsiębiorstwa branży teleinformatycznej (w tym deklarujący gotowość do realizacji Strategii Badań Członkowie Polskiej Platformy Technologii Mobilnych i Komunikacji Bezprzewodowej) rozwiną konkurencyjne teleinformatyczne produkty i usługi, umożliwiające dostarczanie zamówionych i dopasowanych kontekstowo informacji za pomocą dowolnych sieci na każde, dowolnie położone urządzenie, z zachowaniem należytego bezpieczeństwa i poufności. Komercjalizacja tych produktów i usług wpłynie na konkurencyjność gospodarki narodowej i poziom życia społeczeństwa. W celu osiągnięcia wizji zakreślonej przez Członków Platformy, niezbędne będzie realizowanie przedsięwzięć badawczo-rozwojowych w obszarze zdefiniowanym jako: MOBILNE TECHNIKI DOSTĘPU, USŁUGI I PRODUKTY TELEINFORMATYCZNE Priorytety badawczo-rozwojowe określone przez Członków Platformy dotyczą dziedzin hasłowo określonych jako: 1 1. mdostęp i mintegracja; 2. mtreści; 3. mużyteczność; 1 Pierwotnie obszar działań Platformy i priorytety badawczo-rozwojowe zostały zdefiniowane w terminologii anglosaskiej uniwersalnej i powszechnie zrozumiałej: Mobile Access, services and application (obszar); maccess and mintegration, mcontent, mconvenience, msecurity and mprivacy, mhealth and HORIZONTAL SUPPORT ACTIONS (priorytety). 1

4 4. mbezpieczeństwo i mprywatność; 5. mzdrowie; Towarzyszą im działania wspierające, określone przez Członków Platformy jako: 6. HORYZONTALNE PROJEKTY WSPIERAJĄCE. Korzystając z możliwości oferowanych przez Ustawę z dnia 8 października 2004 o zasadach finansowania nauki, Rozporządzenie Ministra Nauki i Informatyzacji z dnia 4 sierpnia 2005 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania środków finansowych na naukę oraz realizując postulaty Polskiej Platformy Technologii Mobilnych i Komunikacji Bezprzewodowej warto rozważyć możliwość utworzenia odrębnego mechanizmu finansującego projekty B+R w obszarze mobilnych rozwiązań dostępu, usług i produktów teleinformatycznych jako programu/przedsięwzięcia Ministra właściwego ds. Nauki. Podstawę do uruchomienia programu może stanowić niniejsza Strategia Badań. Wsparcie Strategii Badań środkami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w formie Programu Ministra właściwego ds. Nauki będzie miało istotny wpływ na powodzenie tego przedsięwzięcia i potwierdzi zaangażowanie rządu w proces wspierania rozwoju innowacyjności polskich przedsiębiorstw. Roczny budżet dwuletniej edycji programu powinien wynosić około milionów złotych, zakładając średnie dofinansowanie projektów na poziomie 50% kosztów kwalifikowanych. Celem niniejszego dokumentu jest rozpoczęcie procesu uruchamiania programu badawczorozwojowego dla przedsiębiorstw i jednostek naukowo-badawczych w obszarze Mobilnych rozwiązań dostępu, usług i produktów teleinformatycznych w ramach tzw. Programów Specjalnych Ministra właściwego ds. Nauki. Niniejszy dokument został opracowany przez Sekretariat Wykonawczy PPT- MiKB w oparciu o wkład merytoryczny Komitetu Sterującego oraz przeszedł cykl konsultacji obejmujących polskie przedsiębiorstwa będące członkami Platformy. Przy opracowywaniu SB uwzględniono m.in. strategiczne kierunki badawcze zawarte w Strategic Research Agenda europejskiej platformy technologicznej emobility oraz priorytety rozwojowe zawarte w dokumentach programowych dotyczących technologii społeczeństwa informacyjnego (Information Society Technologies) Komisji Europejskiej. 2

5 Data: 22 stycznia 2008 Redakcja: Jan Kaczmarek, Jakub Lebuda, dr inż. Marek Maniecki, prof. dr hab. inż. Mieczysław Muraszkiewicz, Waldemar Sielski Konsultacja merytoryczna: Tomasz Kulisiewicz, dr Marek Średniawa URL: Niniejszy dokument został przygotowany przez Sekretariat Wykonawczy Polskiej Platformy Technologii Mobilnych i Komunikacji Bezprzewodowej w konsultacji z członkami Platformy. Polska Platforma Technologii Mobilnych i Komunikacji Bezprzewodowej nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu użycia tego dokumentu Sekretariat Polskiej Platformy Technologii Mobilnych i Komunikacji Bezprzewodowej przy Fundacji Mobile Open Society through wireless Technology 3

6 Spis treści STRESZCZENIE... 1 Spis treści... 4 LISTA NAJCZĘŚCIEJ UŻYWANYCH SKRÓTÓW... 6 WSPARCIE MERYTORYCZNE WPROWADZENIE GENEZA DOKUMENTU CEL DOKUMENTU REDAKCJA DOKUMENTU ADRESACI DOKUMENTU BIBLIOGRAFIA HISTORIA DOKUMENTU STRUKTURA DOKUMENTU CHARAKTERYSTYKA BRANŻY I KOMPETENCJE CZŁONKÓW PLATFORMY CHARAKTERYSTYKA BRANŻY KOMPETENCJE CZŁONKÓW PLATFORMY STRATEGICZNE KIERUNKI ROZWOJU METODYKA TWORZENIA WIZJI I STRATEGII BADAŃ POLSKIEJ PLATFORMY TECHNOLOGII MOBILNYCH I KOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ WIZJA PLATFORMY PROGRAM BADAŃ OBSZAR PRAC B+R IMPLEMENTACJA STRATEGII BADAŃ ZALECENIA: UTWORZENIE PROGRAMU B+R DLA SEKTORA ANEKS 1: ANEKS 2: TELEINFO (PROPOZYCJA MECHANIZMU WSPIERANIA DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ W OBSZARZE MOBILNYCH ROZWIĄZAŃ DOSTĘPU, USŁUG I PRODUKTÓW TELEINFORMATYCZNYCH) MAPA PROJEKTÓW PLANOWANYCH PRZEZ CZŁONKÓW PLATFORMY WYBÓR PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH (KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH) ZREALIZOWANYCH PRZEZ CZŁONKÓW PLATFORMY

7 ANEKS 3: PRIORYTETY INFRASTRUKTURALNE ANEKS 4: EDUKACJA I INNE ROZWIĄZANIA SYSTEMOWE ANEKS 5: INFORMACJE FAKTOGRAFICZNE ANEKS 6: ALEGORIA DRZEWO (REKAPITULACJA WYZWAŃ OKREŚLONYCH W STRATEGII BADAŃ 2006)

8 LISTA NAJCZĘŚCIEJ UŻYWANYCH SKRÓTÓW 3G LTE 3G/4G B+R emobility EPB/ERA GPS GSM HSDPA HSUPA IS/IT IST MBWA MSP NFC OFDM PDA PPTMiKB RFID SB/SRA TWE UE UMTS UWB WiMAX 3G Long-Term Evolution Third/Fourth generation mobile telephony /telefonia komórkowa trzeciej/czwartej generacji Badania i Rozwój Europejska Platforma Technologii Mobilnych i Komunikacji Bezprzewodowej Europejska Przestrzeń Badawcza / European Research Area Global Positioning System Global System for Mobile Communications globalny system komunikacji mobilnej High Speed Downlink Packet Access High Speed Upload Packet Access Information Society/Information Technology Information Society Technologies technologie społeczeństwa informacyjnego Mobile Broadband Wireless Access Sektor małych i średnich przedsiębiorstw Near Field Communication, Orthogonal Frequency Division Multiplexing Personal Digital Assistant Polska Platforma Technologii Mobilnych i Komunikacji Bezprzewodowej Radio Frequency Identification Strategia Badań / Strategic Research Agenda Traktat o Wspólnocie Europejskiej Unia Europejska Universal Mobile Telecommunication System/ Ultra Wide Band Worldwide Interoperability for Microwave Access 6

9 WSPARCIE MERYTORYCZNE W przygotowaniu niniejszego dokumentu udział wzięli: Lp Imię i nazwisko Organizacja 1 Mirosław Brzozowy Polska Telefonia Cyfrowa sp. z o. o. 2 Paweł Domański Octagonet S.A. 3 Michał Hobot ONET S.A. 4 Piotr Janas Polska Telefonia Cyfrowa sp. z o.o. 5 Michał Jarociński Laboratorium BRAMA Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej 6 Jan Kaczmarek Fundacja MOST 7 Michał Klaja Logotec Engineering S.A. 8 Tomasz Kulisiewicz Stowarzyszenie Komputer w Firmie 9 Jakub Lebuda Fundacja MOST 10 Jacek Madajczyk ATM S.A. 11 Marek Maniecki Globema sp. z o. o. 12 Mieczysław Muraszkiewicz Fundacja MOST 13 Aleksander Orłowski Instytut Łączności 14 Michał Rój Instytut Telekomunikacji Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej 15 Piotr Saczuk Suntech S.A. 16 Waldemar Sielski Fundacja Multis Multum 17 Marek Średniawa Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej 18 Andrzej Szwabe Mobilfuture 19 Przemysław Witkowski BLStream sp. z o. o. 7

10 0. WPROWADZENIE 0.1 GENEZA DOKUMENTU Opracowanie Strategii Badań zostało powierzone Sekretariatowi Wykonawczemu Polskiej Platformy Technologii Mobilnych i Komunikacji Bezprzewodowej obsługującemu Platformę i jej Komitet Sterujący przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy podpisanej 20 lipca 2006 pomiędzy Fundacją MOST, prowadzącą Sekretariat Wykonawczy, a Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wersja zaktualizowana dokumentu (SB/03/2007) powstała w ramach realizacji zadań Branżowego Punktu Kontaktowego (Sekretariatu Platformy) w roku CEL DOKUMENTU Celem niniejszego dokumentu jest rozpoczęcie procesu uruchamiania programu badawczorozwojowego dla przedsiębiorstw i jednostek naukowo-badawczych w obszarze Mobilnych rozwiązań dostępu, usług i produktów teleinformatycznych w ramach tzw. Programów Specjalnych Ministra właściwego ds. Nauki. 2 Dokument prezentuje konsultowane z członkami Polskiej Platformy Technologii Mobilnych i Komunikacji Bezprzewodowej priorytety badawczo-rozwojowe oraz inwestycyjne w dziedzinie komunikacji bezprzewodowej i mobilnej, istotne dziś oraz te, które będą kluczowe w przyszłości REDAKCJA DOKUMENTU Redaktorami niniejszego dokumentu są Jan Karczmarek, Jakub Lebuda oraz dr Marek Maniecki, prof. Mieczysław Muraszkiewicz i Waldemar Sielski. Wkład w przygotowanie tego dokumentu wnieśli także członkowie Polskiej Platformy Technologii Mobilnych i Komunikacji Bezprzewodowej. 2 3 Zgodnie z Ustawą z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki, Konsultacje zostały przeprowadzone podczas 2 spotkań członków Platformy, 26 października i 23 listopada oraz za pomocą ankiet wymienianych droga elektroniczną. 8

11 Autorzy dokumentu pragną podziękować Tomaszowi Kulisiewiczowi oraz Markowi Średniawie za cenne uwagi. 0.4 ADRESACI DOKUMENTU Adresatem dokumentu jest Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, który korzystając z uprawnień ustawowych, może podjąć decyzję o uruchomieniu programu badawczo-rozwojowego w obszarze Mobilnych rozwiązań dostępu, usług i produktów teleinformatycznych dla Członków Polskiej Platformy Technologii Mobilnych i Komunikacji Bezprzewodowej. 0.5 BIBLIOGRAFIA Przy opracowywaniu tego dokumentu wykorzystano: - Strategic Research Agenda emobility staying ahead, Version 5, July 7, 2006 przygotowane przez Europejską Platformę Technologii Mobilnych emobility; - The Networked future: Living in a world of converging information and communication technologies" przygotowane przez departament społeczeństwa informacyjnego i mediów Komisji Europejskiej; - ICT - INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES, A thematic priority for research and development under the specific programme Cooperation implementing the Seventh Framework Programme ( ) of the European Community for research, technological development and demonstration activities, Work Programme , Draft version 1 ; - Promoting Broadband as an economic enabler in Europe using Structural Funds - A position paper of the emobility Technology Platform, draft 1.0 ; - ISTAG Report on Orientations for Work Programme in FP7, Final version June 2006; - materiały Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych Unii Europejskiej; - opinie członków Platformy Technologii Mobilnych i Komunikacji Bezprzewodowej wyrażone między 1 lipca a 29 września poprzez serwis konsultacyjny Platformy oparty na usłudze WIKIMEDIA; - opinie Członków Platformy wyrażone podczas 2 spotkań członków Platformy (26 października 2007 i 23 listopada 2007) oraz za pomocą ankiet wymienianych droga elektroniczną. 9

12 0.6 HISTORIA DOKUMENTU Wersja Redakcja Data Zatwierdzono Komitet Sterujący, Jakub Strategia Badań, wersja SB/03/2007 Lebuda, Tomasz Kulisiewicz, dr Marek Średniawa, Człon Członkowie Platformy kowie Platformy Strategia Badań 2007, wersja robocza Komitet Sterujący, Jakub Lebuda, Tomasz Kulisiewicz, dr Marek Średniawa, Komitet Sterujący Wizja i Strategia Badań Polskiej Platformy Technologii Mobilnych i Komunikacji Bezprzewodowej koncepcja (2007) Jakub Lebuda Członkowie Platformy Strategia Badań, wersja SB/02/2006 Komitet Sterujący Platformy, Jan Kaczmarek, Jakub Lebuda Członkowie Platformy Komitet Sterujący Platformy, Strategia Badań, wersja SB/01/2006 Jan Kaczmarek, Jakub Lebuda, konsultacja merytoryczna: Tomasz Kuli Komitet Sterujący Platformy siewicz Otwarte konsultacje SB poprzez stronę emobility.pl za pomocą narzę- Członkowie Platformy Członkowie Platformy dzia MediaWiki Dokument Programowy, wersja 0 Komitet Sterujący Platformy, Jan Kaczmarek, Jakub Lebuda Członkowie Platformy 10

13 Propozycja Obszaru Badawczego Nr 2 do Krajowego Programu Ramowego Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji dr Wacław Iszkowski, dr Marek Maniecki 0.7. STRUKTURA DOKUMENTU Niniejszy dokument składa się z 6 zasadniczych części: - streszczenia, - charakterystyki branży oraz kompetencji Członków Platformy, - części prezentujące priorytety badawczo-rozwojowe Platformy, - części prezentującej sposoby realizacji Strategii Badań, - rekomendacji dla Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, - aneksów do dokumentu. 11

14 1. CHARAKTERYSTYKA BRANŻY I KOMPETENCJE CZŁONKÓW PLATFORMY 1.1. CHARAKTERYSTYKA BRANŻY Ostatnie trzy dekady przyniosły trzy zmieniające obraz życia rewolucje. Pierwszą z nich wywołało pojawienie się komputerów osobistych na początku lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku, co dało asumpt do formowania się społeczeństwa informacyjnego. Po niej, poczynając od pierwszej połowy lat dziewięćdziesiątych, nastąpił bardzo dynamiczny rozwój Internetu, który zrewolucjonizował sposób komunikowania się, pozyskiwania informacji, prowadzenia działalności gospodarczej, czy korzystania z wolnego czasu. Trzecia fala przemian, która na dobre zaczęła się kilka lat temu, związana jest z masowym użytkowaniem telefonów komórkowych. Jej kontynuacją jest doświadczana obecnie konwergencja technik mobilnych ze stacjonarnymi, przejawiająca się m.in. możliwością bezprzewodowego dostępu do Internetu za pomocą urządzeń mobilnych takich, jak telefony komórkowe, laptopy, czy elektroniczni asystenci osobiści. Konwergencja sieci mobilnych ze środowiskiem internetowym jest kluczem do dokonujących się zmian w gospodarce i społeczeństwie. Jest to tym bardziej istotne zważywszy na fakt, że telefony komórkowe uległy masowemu upowszechnieniu, stając się nieodzowną częścią wyposażenia osobistego, podobnie jak zegarek, długopis, czy portmonetka, przy czym jest bardzo prawdopodobne, że w nieodległej przyszłości terminal mobilny stanie się podstawowym, jeśli nie jedynym, elementem tego wyposażenia. Nie ma żadnych wątpliwości, że telefony komórkowe, czy mówiąc szerzej, terminale mobilne, stały się częścią naszego środowiska, zrastając się nieodwracalnie z tym, co i jak robimy. Analitycy coraz częściej określają tak funkcjonujące społeczności mianem mobilnych społeczeństw informacyjnych. Wciąż niedostatecznie uświadomionym jest fakt, że terminal mobilny okazał się narzędziem bardziej demokratycznym w sensie liczby jego użytkowników oraz szybciej demokratyzującym życie społeczne niż Internet. Przemysł europejski od wielu lat przoduje w dziedzinie telekomunikacji komórkowej. Kluczowym osiągnięciem było wprowadzenie jednolitego standardu GSM, który przesunął Europę na pozycję lidera w dziedzinie telefonii komórkowej. Począwszy od końca lat 90-tych rozpoczął się bardzo dynamiczny rozwój technologii mobilnych. Rosnąca liczba użytkowników telefonów komórkowych oraz pojawiające się wciąż nowe możliwości zastosowań coraz nowszych technologii 12

15 sprawiły, iż branża ta osiągnęła właściwą masę krytyczną potrzebną dla dynamicznego rozwoju. Składowymi tego procesu, z jednej strony, był gwałtowny rozwój telefonii komórkowej a w szczególności rozbudowa infrastruktury służącej nie tylko do transmisji głosu, ale także transmisji danych 4, a z drugiej strony, rosnąca popularność bardziej funkcjonalnych niż popularne komórki urządzeń przenośnych takich jak Palm, Blackberry czy Pocket PC. Aktualną sytuację na rynku mobilnym charakteryzują następujące zjawiska: - Szybki wzrost sprzedaży tzw. komputerów naręcznych. W tej klasie urządzeń największy wzrost został zanotowany w segmencie wielofunkcyjnych telefonów komórkowych będących połączeniem telefonu i komputera (smartphone). - Szybko rosnące zainteresowanie mobilnymi technologiami informatycznymi służącymi wspieraniu działalności (głównie zarządzania) podmiotów gospodarczych 5 oraz rozrywce. - Bezprzewodowa komunikacja z zasobami baz danych firmy przez pracowników pracujących poza jej siedzibą 6. Opinia wielu analityków rynku jest zgodna, że czynnikiem częściowo ograniczającym dalszy rozwój rynku mobilnego (zarówno urządzeń jak i samej transmisji danych) jest mała dostępność biznesowych aplikacji mobilnych oraz wysokie koszty ich przygotowania. W chwili obecnej znaczna część pracowników firm nie ma możliwości pełnego wykorzystania dostępnych urządzeń i technologii transmisji danych w celu dostępu do repozytoriów informacyjnych ich firm. Dlatego też wielu członków Polskiej Platformy Technologii Mobilnych koncentruje się na rozwijaniu tego obszaru i dostarcza aplikacji umożliwiających zdalny dostęp do zasobów bazodanowych poprzez terminal mobilny. Rynek technologii, usług i aplikacji mobilnych jest jednym z najszybciej rozwijających się obecnie branż IT na świecie. Europa zdołała utworzyć i utrzymać technologiczne przywództwo w komunikacji mobilnej. Konieczny jest dalszy rozwój zaawansowanych i innowacyjnych usług mobilnych i aplikacji, aby to przywództwo utrzymać i ugruntować. W ostatnich latach rynek urządzeń mobilnych rozwijał się szybko, sprzedaż komputerów naręcznych w I kwartale 2004 r Wg zgodnych opinii analityków rynku przyszłość należy do transmisji danych, a nie do transmisji głosu, a różnice występują jedynie w ocenie tempa zmian. Spowodowało to gwałtowny rozwój takich technologii jak GPRS, EDGE, CDMA, czy UMTS. Źródło: IDC. Wartość rynku usług informatycznych charakteryzuje obecnie dynamiczny wzrost. W latach wzrost ten będzie kontynuowany, przede wszystkim dzięki dynamicznemu rozwojowi segmentu transmisji danych i szerokopasmowego dostępu do Internetu. Źródło: McKinsey. Bezprzewodowa komunikacja z zasobami baz danych firmy przez pracowników pracujących poza jej siedzibą jest wskazywana przez 61% przedsiębiorstw europejskich jako technologia, która będzie miała kluczowe znaczenie dla funkcjonowania ich przedsiębiorstwa w najbliższej przyszłości. Źródło IDC. 13

16 zanotowała wzrost aż o 62% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego (obejmuje Europę, Bliski Wschód i Azję), choć w już w I kwartale roku 2006 zanotowano spadek ich sprzedaży o 25%, co tłumaczone jest stosunkowo niską aktywnością producentów w zakresie opracowywania nowych modeli i promocji produktów. Nieprzerwanie natomiast rozwija się rynek komputerów przenośnych osiągając roczne tempo wzrostu na poziomie około 60%. Notebooki zastępują stopniowo komputery stacjonarne. Jest to tendencja szczególnie silna wśród MŚP. Technologie mobilne czynią z notebooka mobilne stanowisko pracy. Podobnie smartphone y zaczynają pełnić rolę platformy dla aplikacji wspierających pracę grupową i sprzedaż ruchomą (źródło: analiza opracowana przez firmę it-consulting oraz DC Worldwide Handheld QView 3 sierpnia 2006). Obecnie na świecie jest już więcej telefonów mobilnych niż komputerów PC podłączonych do Internetu. Oczekuje się, że liczba abonentów bezprzewodowych zwiększy się z 1,3 miliarda (grudzień 2003) do ponad 1.8 miliarda w Ponad 80% społeczeństwa w Europie ma obecnie dostęp i używa telefonów komórkowych. Według najnowszych prognoz firmy analitycznej Gartner, w 2009 r. w użyciu będzie już 2,9 mld telefonów komórkowych. Jednocześnie prognozuje się ciągły spadek średniej ceny telefonu, co dodatkowo zwiększy popyt na nie. Najwięcej telefonów komórkowych kupują obecnie mieszkańcy Azji i Pacyfiku jest to co czwarty sprzedawany na świecie model. W 2009 r., mieszkańcy tego regionu będą już kupować co trzeci telefon sprzedawany na świecie. Chiny i Indie wchłoną 200 mln sztuk w 2007 roku, same Indie zaś wyjdą na pozycję lidera z wynikiem 139 mln sztuk rocznej sprzedaży w roku Dobrze wyglądają prognozy dla Ameryki Południowej z Brazylią na czele mln za cztery lata. To gwarantuje dużą chłonność nie tylko narodowego czy europejskiego rynku, ale także rynków zagranicznych. Oprócz wzrostu sprzedaży urządzeń mobilnych, notuje się również szybko rosnące zainteresowanie mobilnymi technologiami informatycznymi służącymi wspieraniu działalności i zarządzania podmiotami gospodarczymi. Wg badania przeprowadzonego przez e-business Watch, 61% badanych przedsiębiorstw europejskich z 10 sektorów gospodarki wskazało na technologię umożliwiającą bezprzewodową komunikację z zasobami baz danych firmy przez pracowników pracujących poza jej siedzibą, jako tą, która będzie miała kluczowe znaczenie dla funkcjonowania przedsiębiorstwa. 8 W 2002 roku w Unii Europejskiej pracowało już 74 mln pracowników mobilnych. Obszarami, w których najszybciej rośnie liczba aplikacji mobilnych są sieci korporacyj- 7 8 IDC Poland. European e-business Report, 14

17 ne, logistyka, branża FMCG, inkasenci, kontrolerzy i służba zdrowia. Zgodnie z danymi Deutsche Bank w branży mobilnych produktów i usług pracuje obecnie ok. 4 milionów Europejczyków, a przewiduje się, że do 2010 roku powstanie kolejnych 6 milionów nowych miejsc pracy. 9 W Polsce branża technologii mobilnych w Polsce jest heterogeniczna, zarówno pod względem wielkości zaangażowanych instytucji, jak i kompetencji i obszaru ich działania. Małe wyspecjalizowane firmy niekiedy przewyższają duże firmy zasobami know-how i wartością realizowanych kontraktów. Potencjał organizacyjny, finansowy i merytoryczny firm zrzeszonych w Platformie umożliwia realizację przedsięwzięć z całego obszaru teleinformatyki, jednak ze względu na potencjał rozwojowy technik mobilnych i bezprzewodowych oraz wypracowane przewagi konkurencyjne, Członkowie Platformy zdecydowali się działać wspólnie na rzecz rozwoju właśnie tej dziedziny. Począwszy od lutego 2005, Członkowie Platformy pracują na rzecz budowy partnerstwa nauka-przemysł, czego dowodem są zrealizowane już przy pomocy środków publicznych krajowych i europejskich projekty badawczo-rozwojowe i innowacyjne. 10 Szansą na wzmocnienie tych procesów jest uruchomienie programu B+R dedykowanego dla tej branży. Dlatego Polska Platforma Technologii Mobilnych i Komunikacji Bezprzewodowej zdecydowała się zaproponować, zgodne z ich profilem działalności, wiedzą oraz intuicyjnymi prognozami, priorytetowe według kierunki rozwoju zostały one szczegółowo zaprezentowane w rozdziale 2 niniejszego dokumentu KOMPETENCJE CZŁONKÓW PLATFORMY Polska Platforma Technologii Mobilnych i Komunikacji Bezprzewodowej aktywnie bierze udział w debacie na temat badań i rozwoju w dziedzinie technologii społeczeństwa informacyjnego, a szczególnie technologii komunikacji mobilnej i bezprzewodowej od lutego Dzisiaj zrzesza 35 instytucji reprezentujących polską nauką, międzynarodowych potentatów rynku IST, a także małe przedsiębiorstwa opracowujące innowacyjne aplikacje w oparciu o technologie komunikacji mobilnej. Członkowie Polskiej Platformy Technologii Mobilnych i Komunikacji Bezprzewodowej w swojej działalności opracowują i rozwijają: - kompleksowe systemy informatyczne (lojalnościowe, wsparcia sprzedaży i elektronicznej wymiany dokumentów, zarządzania wiedzą, wywiadu gospodarczego, bezpieczeństwa i ochrony danych, zarządzania ryzykiem kredytowym, platformy finansowe, systemy banko Za Wybór projektów badawczo-rozwojowych współfinansowanych ze środków publicznych (krajowych i zagranicznych) zrealizowanych i wdrożonych przez Członków Platformy znajduje się w Aneksie 2. 15

18 wości elektronicznej oraz ERP i CRM) dla kluczowych sektorów gospodarki (w tym telekomunikacji, bankowości i finansów, sektora ubezpieczeniowo-finansowego, administracji publicznej, dużych przedsiębiorstw oraz sektora małych i średnich przedsiębiorstw) zwiększające wydajność pracy i konkurencyjność przedsiębiorstw oraz zapewniające bezpieczeństwo przetwarzanych danych, - zaawansowane systemy przetwarzania i wizualizacji informacji, zarządzania zasobami przestrzennymi, lokalizacji geograficznej oraz systemy radiokomunikacji (w tym łączności i nadzoru ruchu pojazdów), - usługi doradztwa, analizy procesów, tworzenia rozwiązań IT ich wdrożenia oraz zarządzania poprzez systemy IT, - kanały e-/m-komunikacji, treści multimedialne (m.in. gry mobilne, m-learning; serwisy informacyjne i tematyczne) oraz e-/m-usługi oparte o kanały internetowe, a także SMS, MMS, WAP, IVR, JAVA, - urządzenia służące do komunikacji w oparciu o technologie telekomunikacji mobilnej i bezprzewodowej, - innowacyjne modele biznesowe wykorzystujące dostępne technologie komunikacji mobilnej i bezprzewodowej. Instytucje członkowskie Platformy prowadzą także działalność wspierającą aktywność operacyjną i badawczo-rozwojową firm. Przedsięwzięcia te polegają m.in. na: - normalizacji i standaryzacji systemów oraz urządzeń telekomunikacyjnych, - rozpowszechnianiu informacji o konkursach i możliwościach uczestnictwa w narodowych i europejskich projektach badawczo-rozwojowych oraz pomocy w pozyskiwaniu grantów poprzez szkolenia, warsztaty i konsultacje, - inicjowaniu i wspieraniu współpracy wszystkich uczestników rynku komunikacji bezprzewodowej przemysłu, nauki, sprzedawców urządzeń, dostawców treści, przedstawicieli mediów oraz klientów końcowych w celu budowania porozumień wspierających rozwój komunikacji mobilnej, rozwijanie świadomości i dialogu budującego sieciowe społeczeństwo mobilne oraz ustanawianie kanałów przekazywania doświadczeń i umiejętności oraz pobudzania działalności naukowo-badawczej ośrodków badawczych celem świadczenia usług dla przemysłu i biznesu, - kształtowaniu polityk sprzyjających rozwojowi branży poprzez aktywny udział w procesach legislacyjnych, 16

19 - promocji mobilnych i bezprzewodowych technologii komunikacyjnych jako tych, których implementacja i szerokie stosowanie sprzyja umacnianiu demokracji, rozwojowi ekonomicznemu i społecznemu, równouprawnieniu kobiet i mężczyzn oraz pomaga skutecznie w walce z różnymi formami wykluczenia. 17

20 2. STRATEGICZNE KIERUNKI ROZWOJU Zważywszy na znaczenie technik komunikacji mobilnej i bezprzewodowej w życiu społecznym i gospodarczym oraz szanse budowy przewagi konkurencyjnej polskich firm w oparciu innowacyjne rozwiązania w tej dziedzinie, Członkowie Platformy postanowili określić wspólny obszar działań badawczo-rozwojowych i koncentrować się w najbliższych latach na pracy w tym obszarze - w drodze dyskusji oraz prezentacji propozycji projektów badawczo-rozwojowych sformułowana została Wizja i Strategia Badań Polskiej Platformy Technologii Mobilnych i Komunikacji Bezprzewodowej METODYKA TWORZENIA WIZJI I STRATEGII BADAŃ POLSKIEJ PLATFORMY TECHNOLOGII MOBILNYCH I KOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ Specyfika branży teleinformatycznej w Polsce, a szczególnie członków Polskiej Platformy Technologii Mobilnych i Komunikacji Bezprzewodowej sprawia, że wypracowanie wspólnej wizji sektora jest trudne. 12 Dlatego właśnie metodyka tworzenia wizji jest różna od typowego podejścia do planowania strategicznego. Punktem wyjścia dla wizji Platformy są kompetencje jej członków, na podstawie których określony zostanie wspólny obszar, w którym firmy te mogą działać i budować przewagę konkurencyjną bez imperatywu współpracy, nigdy nierealizowalnego w pełni w warunkach wolnej konkurencji. 13 Wizja będzie więc sformułowaniem pomocniczym, określającym efekty działań człon PPTMiKB wspiera głęboką współpracę w dziedzinie B+R w obszarze technologii mobilnych w ramach Europejskiej Przestrzeni Badawczej (ERA European Research Area, Wyrazem tego jest m.in. uwzględnienie w procesie opracowania SB priorytetów, koncepcji i wizji dotyczących kierunków rozwoju europejskiej branży mobilnych i bezprzewodowych produktów i usług zawartych w Strategic Research Agenda przygotowanym przez europejską platformę emobility oraz dokumentach strategicznych Komisji Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem tych dotyczących 7 Programu Ramowego w obszarze IST (por. podrozdział 0.5.). Branża technologii mobilnych w Polsce jest heterogeniczna, zarówno pod względem wielkości zaangażowanych instytucji, jak i kompetencji i obszaru ich działania. Na tym etapie trudno wyrokować o przyszłym, pożądanym kształcie branży bez założenia dużego prawdopodobieństwa błędu. Dlatego też Polska Platforma Technologii Mobilnych i Komunikacji Bezprzewodowej zdecydowała się zaproponować, zgodne z ich profilem działalności, wiedzą oraz intuicyjnymi prognozami, priorytetowe według niej kierunki rozwoju, w miejsce rozwijania kompletnej wizji branży. Interesy członków zostaną potraktowane jako rozłączne, aby nie tworzyć fikcyjnej wizji i planów współpracy. 18

21 ków Platformy, a Program Badań listą priorytetów/projektów wyrażających cele i kompetencje poszczególnych członków Platformy WIZJA PLATFORMY Wizja Do roku 2015, polskie przedsiębiorstwa branży teleinformatycznej (w tym deklarujący gotowość do realizacji Strategii Badań Członkowie Polskiej Platformy Technologii Mobilnych i Komunikacji Bezprzewodowej) rozwiną konkurencyjne teleinformatyczne produkty i usługi, umożliwiające dostarczanie zamówionych i dopasowanych kontekstowo informacji za pomocą dowolnych sieci na każde, dowolnie położone urządzenie, z zachowaniem należytego bezpieczeństwa i poufności. 15 Komercjalizacja tych produktów i usług korzystnie wpłynie na konkurencyjność gospodarki narodowej i poziom życia społeczeństwa. Wyjaśnienie wizji Sformułowana powyżej wizja składa się z czterech podstawowych elementów, które należy rozumieć następująco: do roku 2015 wizja zostanie osiągnięta do roku 2015, okres 7 lat wystarczy na przeprowadzenie kilku (5-15) projektów badawczo-rozwojowych; polskie przedsiębiorstwa branży teleinformatycznej wizja określa jej realizatorów i beneficjentów dedykowanego programu B+R; rozwiną konkurencyjne teleinformatyczne produkty i usługi umożliwiające dostarczanie zamówionych i dopasowanych kontekstowo informacji za pomocą dowolnych sieci na każde, dowolnie położone urządzenie, z zachowaniem należytego bezpieczeństwa i poufności rozwiązania umożliwią wszechobecną i permanentną dostępność informacji dopasowanych do środowiska użytkownika (zgodnych kontekstowo), z wykorzystaniem konwergentnych środowisk sieciowych, w sposób poufny i bezpieczny. komercjalizacja tych produktów i usług korzystnie wpłynie na konkurencyjność gospodarki narodowej i poziom życia społeczeństwa rozwiązania znajdą nabyw Wizja wyraża cele biznesowe poszczególnych członków Platformy. Wydaje się, że budowanie branży w ramach działań jej uczestników może odbywać się tylko i wyłącznie w ramach realizacji celów o charakterze biznesowym. Dostrzeżenie spójności celów, i wsparcie innowacyjności firm poprzez dofinansowanie projektów B+R, wpłynie na rozwój branży teleinformatycznej w Polsce. Any network, any device, with relevant content and context in a secure and trustworthy manner sformułowanie użyte w emobility Strategic Research Agenda, wersja 5, sierpień

Narodowy Plan Szerokopasmowy

Narodowy Plan Szerokopasmowy Narodowy Plan Szerokopasmowy Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Styczeń 2014 r. Spis treści 1. Wstęp... 2 1.1. Usytuowanie NPS w porządku strategii i dokumentów krajowych i europejskich... 3 2. Diagnoza

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Załącznik do uchwały nr Rady Ministrów

PROJEKT Załącznik do uchwały nr Rady Ministrów PROJEKT Załącznik do uchwały nr Rady Ministrów z dnia Strategia Warszawa, 20 grudnia 2012 r. 1 Spis treści 1. Wprowadzenie 3 2. Streszczenie strategii 6 3. Diagnoza i trendy społeczno-gospodarczej w obszarze:

Bardziej szczegółowo

Wrocław 2000 Plus Studia nad strategią miasta

Wrocław 2000 Plus Studia nad strategią miasta ISSN 1427 2628 URZĄD MIEJSKI WROCŁAWIA BIURO ROZWOJU WROCŁAWIA Wrocław 2000 Plus Studia nad strategią miasta Zeszyt 4 (55) 2004 Wrocław 2004 Wydano na zlecenie Urzędu Miejskiego Wrocławia, pl. Nowy Targ

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO GOSPODARKI

MINISTERSTWO GOSPODARKI MINISTERSTWO GOSPODARKI PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ WSPIERANIA ELEKTRONICZNEGO HANDLU I USŁUG NA LATA 2009-2010 Warszawa, grudzień 2008 r. SPIS TREŚCI WSTĘP...3 1. DIAGNOZA OBSZARÓW SŁUśĄCYCH ROZWOJOWI HANDLU

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

KLASTRY I INICJATYWY KLASTROWE W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM. Klaster ICT Pomorze Zachodnie

KLASTRY I INICJATYWY KLASTROWE W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM. Klaster ICT Pomorze Zachodnie KLASTRY I INICJATYWY KLASTROWE W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM Klaster ICT Pomorze Zachodnie Redakcja: Jaek Drożdżal Paweł Mieczan Patrycja Mikuła Joanna Niemcewicz Opracowanie i korekta: Jaek Drożdżal

Bardziej szczegółowo

WSPIERANIE ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ NA PRZYKŁADZIE MAŁOPOLSKI

WSPIERANIE ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ NA PRZYKŁADZIE MAŁOPOLSKI Marian Huczek* WSPIERANIE ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ NA PRZYKŁADZIE MAŁOPOLSKI Streszczenie W artykule omówiono znaczenie małych i średnich przedsiębiorstw dla rozwoju

Bardziej szczegółowo

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej. Raport końcowy Zespołu Projektowego opracowany w ramach projektu: POKL.08.01.02 30 012/11 Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

Zestawienie uwag dotyczących projektu Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza 2015-2020 wraz z inteligentną specjalizacją regionu

Zestawienie uwag dotyczących projektu Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza 2015-2020 wraz z inteligentną specjalizacją regionu ZAŁĄCZNIK 1 Zestawienie uwag dotyczących projektu Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza 20152020 wraz z inteligentną specjalizacją regionu w ramach konsultacji społecznych. L.p. Przemysłowy Instytut

Bardziej szczegółowo

Otwarty rząd w Polsce

Otwarty rząd w Polsce Otwarty rząd w Polsce Otwarty rząd w Polsce Kulisy programu Opengov Otwarty rząd w Polsce. Kulisy programu Opengov. Redakcja: Grzegorz Młynarski Autorzy: Grzegorz Młynarski, Alek Tarkowski, Łukasz Jachowicz

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Projektu Strategicznego Wsparcia Innowacyjnego Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Województwie Zachodniopomorskim na lata 2008-2010

Koncepcja Projektu Strategicznego Wsparcia Innowacyjnego Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Województwie Zachodniopomorskim na lata 2008-2010 Koncepcja Projektu Strategicznego Wsparcia Innowacyjnego Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Województwie Zachodniopomorskim na lata 2008-2010 Dokument został opracowany przez konsorcjum projektu Pro@CTIS

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Wersja zaakceptowana decyzją Komisji Europejskiej z dnia 5 grudnia 2014 r. Spis treści 1. Strategia dotycząca wkładu programu w realizację unijnej strategii

Bardziej szczegółowo

Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R

Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R Pierwsze w Polsce opracowanie, które kompleksowo analizuje sposoby zarządzania pracami B+R w nauce, sposoby zarządzania pracami B+R w gospodarce oraz

Bardziej szczegółowo

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 Spis treści Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 str. 06 1. Wstęp 2. Polska

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW - PRAKTYCZNY TRANSFER TECHNOLOGII W FIRMACH

PORADNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW - PRAKTYCZNY TRANSFER TECHNOLOGII W FIRMACH PORADNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW - PRAKTYCZNY TRANSFER TECHNOLOGII W FIRMACH Tomasz Klajbor, Jerzy Koszałka Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka Gryzik, Anna Knapińska, Aldona Tomczyńska

Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka Gryzik, Anna Knapińska, Aldona Tomczyńska Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka Gryzik, Anna Knapińska, Aldona Tomczyńska Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Styczeń, 2014 r. Spis treści 1. WKŁAD PROGRAMU W REALIZACJĘ STRATEGII EUROPA 2020 ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI GOSPODARCZO-SPOŁECZNEJ I TERYTORIALNEJ...

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Perspektywy rozwojowe MOBILE ONLINE W POLSCE

RAPORT. Perspektywy rozwojowe MOBILE ONLINE W POLSCE RAPORT Perspektywy rozwojowe MOBILE ONLINE W POLSCE Przedmowa Rewolucja. W tym jednym słowie zawarte jest wszystko to, czego jesteśmy świadkami w obszarze internetu. To przede wszystkim zasługa wszechobecnego

Bardziej szczegółowo

Interreg Europa Podręcznik programu

Interreg Europa Podręcznik programu European Union European Regional Development Fund Sharing solutions for better regional policies UWAGA: DOKUMENT O CHARAKTERZE POMOCNICZYM. OBOWIĄZUJE WERSJA ANGIELSKA, OPUBLIKOWANA NA STRONIE PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna...

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna... Spis treści 1. STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO W REALIZACJĘ UNIJNEJ STRATEGII NA RZECZ INTELIGENTNEGO, ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU SPRZYJAJĄCEGO WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020

Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020 Strona1 Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020 Warszawa, 14 października 2013 Przygotowany dla Departamentu Zarządzania EFS Ministerstwo Rozwoju

Bardziej szczegółowo

ROBERT KAMIŃSKI I TOMASZ KULISIEWICZ EKSPERCI SERWISU KOMPUTER W FIRMIE. Chmura hybrydowa

ROBERT KAMIŃSKI I TOMASZ KULISIEWICZ EKSPERCI SERWISU KOMPUTER W FIRMIE. Chmura hybrydowa ROBERT KAMIŃSKI I TOMASZ KULISIEWICZ EKSPERCI SERWISU KOMPUTER W FIRMIE Chmura hybrydowa Perspektywy rozwoju, oceny i postawy potencjalnych i obecnych użytkowników 30 października 2014 r. Spis treści Streszczenie...

Bardziej szczegółowo

Współpraca nauki i biznesu

Współpraca nauki i biznesu 2013 Współpraca nauki i biznesu Doświadczenia i dobre praktyki wybranych projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 2013 Współpraca nauki i biznesu. Doświadczenia i dobre

Bardziej szczegółowo

NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA

NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA PARTNEREM PROJEKTU JEST: PATRONAT HONOROWY NAD PROJEKTEM SPRAWUJĄ: PATRONAT MEDIALNY NAD PROJEKTEM SPRAWUJĄ: Wydawca:

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ELEKTRONIZACJI TERENOWYCH URZĘDÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ POD KĄTEM ŚWIADCZENIA USŁUG egovernment

KONCEPCJA ELEKTRONIZACJI TERENOWYCH URZĘDÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ POD KĄTEM ŚWIADCZENIA USŁUG egovernment Zakład Sieci Z-2 KONCEPCJA ELEKTRONIZACJI TERENOWYCH URZĘDÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ POD KĄTEM ŚWIADCZENIA USŁUG egovernment Nr pracy: 02300017 07300027 06300077 Warszawa, grudzień 2007 INSTYTUT ŁĄCZNOŚCI

Bardziej szczegółowo

IT Magazine, luty 2013 / marzec 2013 2

IT Magazine, luty 2013 / marzec 2013 2 IT Magazine, luty 2013 / marzec 2013 IT Magazine, luty 2013 / marzec 2013 2 W SKRÓCIE IT MAGAZINE SPIS TREŚCI Redakcja Fundacja IT Leader Club Polska ul. Zawiszy 14 lok. 72 01-167 Warszawa Redaktor Naczelna

Bardziej szczegółowo

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Zielona Góra, marzec 2015 rok Spis treści 1. Opis Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 oraz głównych

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kraju 2020

Strategia Rozwoju Kraju 2020 Strategia Rozwoju Kraju 2020 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Strategia Rozwoju Kraju 2020 Dokument przyję ty uchwałą Rady Ministrów w dniu 25 wrześ nia 2012 roku Warszawa, wrzesień 2012 r. Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego Projekt po rozpatrzeniu przez Komitet do Spraw Cyfryzacji Warszawa, 1 czerwca 2012r. SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 2 II. RELACJA STRATEGII ROZWOJU KAPITAŁU SPOŁECZNEGO

Bardziej szczegółowo