STRATEGIA BADAŃ POLSKIEJ PLATFORMY TECHNOLOGII MOBILNYCH I KOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ. Wersja: SB/03/2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STRATEGIA BADAŃ POLSKIEJ PLATFORMY TECHNOLOGII MOBILNYCH I KOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ. Wersja: SB/03/2007"

Transkrypt

1 STRATEGIA BADAŃ POLSKIEJ PLATFORMY TECHNOLOGII MOBILNYCH I KOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ Wersja: SB/03/2007 Warszawa, 22 stycznia 2008

2

3 STRESZCZENIE Potencjał komercyjny innowacyjnych produktów i usług wykorzystujących techniki komunikacji mobilnej i bezprzewodowej w życiu społecznym i gospodarczym sprawił, że Członkowie Polskiej Platformy Technologii Mobilnych i Komunikacji Bezprzewodowej (PPTMiKB) postanowili określić wspólny obszar działań badawczo-rozwojowych na lata W drodze dyskusji oraz prezentacji propozycji projektów badawczo-rozwojowych została sformułowana Wizja Platformy: Do roku 2015, polskie przedsiębiorstwa branży teleinformatycznej (w tym deklarujący gotowość do realizacji Strategii Badań Członkowie Polskiej Platformy Technologii Mobilnych i Komunikacji Bezprzewodowej) rozwiną konkurencyjne teleinformatyczne produkty i usługi, umożliwiające dostarczanie zamówionych i dopasowanych kontekstowo informacji za pomocą dowolnych sieci na każde, dowolnie położone urządzenie, z zachowaniem należytego bezpieczeństwa i poufności. Komercjalizacja tych produktów i usług wpłynie na konkurencyjność gospodarki narodowej i poziom życia społeczeństwa. W celu osiągnięcia wizji zakreślonej przez Członków Platformy, niezbędne będzie realizowanie przedsięwzięć badawczo-rozwojowych w obszarze zdefiniowanym jako: MOBILNE TECHNIKI DOSTĘPU, USŁUGI I PRODUKTY TELEINFORMATYCZNE Priorytety badawczo-rozwojowe określone przez Członków Platformy dotyczą dziedzin hasłowo określonych jako: 1 1. mdostęp i mintegracja; 2. mtreści; 3. mużyteczność; 1 Pierwotnie obszar działań Platformy i priorytety badawczo-rozwojowe zostały zdefiniowane w terminologii anglosaskiej uniwersalnej i powszechnie zrozumiałej: Mobile Access, services and application (obszar); maccess and mintegration, mcontent, mconvenience, msecurity and mprivacy, mhealth and HORIZONTAL SUPPORT ACTIONS (priorytety). 1

4 4. mbezpieczeństwo i mprywatność; 5. mzdrowie; Towarzyszą im działania wspierające, określone przez Członków Platformy jako: 6. HORYZONTALNE PROJEKTY WSPIERAJĄCE. Korzystając z możliwości oferowanych przez Ustawę z dnia 8 października 2004 o zasadach finansowania nauki, Rozporządzenie Ministra Nauki i Informatyzacji z dnia 4 sierpnia 2005 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania środków finansowych na naukę oraz realizując postulaty Polskiej Platformy Technologii Mobilnych i Komunikacji Bezprzewodowej warto rozważyć możliwość utworzenia odrębnego mechanizmu finansującego projekty B+R w obszarze mobilnych rozwiązań dostępu, usług i produktów teleinformatycznych jako programu/przedsięwzięcia Ministra właściwego ds. Nauki. Podstawę do uruchomienia programu może stanowić niniejsza Strategia Badań. Wsparcie Strategii Badań środkami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w formie Programu Ministra właściwego ds. Nauki będzie miało istotny wpływ na powodzenie tego przedsięwzięcia i potwierdzi zaangażowanie rządu w proces wspierania rozwoju innowacyjności polskich przedsiębiorstw. Roczny budżet dwuletniej edycji programu powinien wynosić około milionów złotych, zakładając średnie dofinansowanie projektów na poziomie 50% kosztów kwalifikowanych. Celem niniejszego dokumentu jest rozpoczęcie procesu uruchamiania programu badawczorozwojowego dla przedsiębiorstw i jednostek naukowo-badawczych w obszarze Mobilnych rozwiązań dostępu, usług i produktów teleinformatycznych w ramach tzw. Programów Specjalnych Ministra właściwego ds. Nauki. Niniejszy dokument został opracowany przez Sekretariat Wykonawczy PPT- MiKB w oparciu o wkład merytoryczny Komitetu Sterującego oraz przeszedł cykl konsultacji obejmujących polskie przedsiębiorstwa będące członkami Platformy. Przy opracowywaniu SB uwzględniono m.in. strategiczne kierunki badawcze zawarte w Strategic Research Agenda europejskiej platformy technologicznej emobility oraz priorytety rozwojowe zawarte w dokumentach programowych dotyczących technologii społeczeństwa informacyjnego (Information Society Technologies) Komisji Europejskiej. 2

5 Data: 22 stycznia 2008 Redakcja: Jan Kaczmarek, Jakub Lebuda, dr inż. Marek Maniecki, prof. dr hab. inż. Mieczysław Muraszkiewicz, Waldemar Sielski Konsultacja merytoryczna: Tomasz Kulisiewicz, dr Marek Średniawa URL: Niniejszy dokument został przygotowany przez Sekretariat Wykonawczy Polskiej Platformy Technologii Mobilnych i Komunikacji Bezprzewodowej w konsultacji z członkami Platformy. Polska Platforma Technologii Mobilnych i Komunikacji Bezprzewodowej nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu użycia tego dokumentu Sekretariat Polskiej Platformy Technologii Mobilnych i Komunikacji Bezprzewodowej przy Fundacji Mobile Open Society through wireless Technology 3

6 Spis treści STRESZCZENIE... 1 Spis treści... 4 LISTA NAJCZĘŚCIEJ UŻYWANYCH SKRÓTÓW... 6 WSPARCIE MERYTORYCZNE WPROWADZENIE GENEZA DOKUMENTU CEL DOKUMENTU REDAKCJA DOKUMENTU ADRESACI DOKUMENTU BIBLIOGRAFIA HISTORIA DOKUMENTU STRUKTURA DOKUMENTU CHARAKTERYSTYKA BRANŻY I KOMPETENCJE CZŁONKÓW PLATFORMY CHARAKTERYSTYKA BRANŻY KOMPETENCJE CZŁONKÓW PLATFORMY STRATEGICZNE KIERUNKI ROZWOJU METODYKA TWORZENIA WIZJI I STRATEGII BADAŃ POLSKIEJ PLATFORMY TECHNOLOGII MOBILNYCH I KOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ WIZJA PLATFORMY PROGRAM BADAŃ OBSZAR PRAC B+R IMPLEMENTACJA STRATEGII BADAŃ ZALECENIA: UTWORZENIE PROGRAMU B+R DLA SEKTORA ANEKS 1: ANEKS 2: TELEINFO (PROPOZYCJA MECHANIZMU WSPIERANIA DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ W OBSZARZE MOBILNYCH ROZWIĄZAŃ DOSTĘPU, USŁUG I PRODUKTÓW TELEINFORMATYCZNYCH) MAPA PROJEKTÓW PLANOWANYCH PRZEZ CZŁONKÓW PLATFORMY WYBÓR PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH (KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH) ZREALIZOWANYCH PRZEZ CZŁONKÓW PLATFORMY

7 ANEKS 3: PRIORYTETY INFRASTRUKTURALNE ANEKS 4: EDUKACJA I INNE ROZWIĄZANIA SYSTEMOWE ANEKS 5: INFORMACJE FAKTOGRAFICZNE ANEKS 6: ALEGORIA DRZEWO (REKAPITULACJA WYZWAŃ OKREŚLONYCH W STRATEGII BADAŃ 2006)

8 LISTA NAJCZĘŚCIEJ UŻYWANYCH SKRÓTÓW 3G LTE 3G/4G B+R emobility EPB/ERA GPS GSM HSDPA HSUPA IS/IT IST MBWA MSP NFC OFDM PDA PPTMiKB RFID SB/SRA TWE UE UMTS UWB WiMAX 3G Long-Term Evolution Third/Fourth generation mobile telephony /telefonia komórkowa trzeciej/czwartej generacji Badania i Rozwój Europejska Platforma Technologii Mobilnych i Komunikacji Bezprzewodowej Europejska Przestrzeń Badawcza / European Research Area Global Positioning System Global System for Mobile Communications globalny system komunikacji mobilnej High Speed Downlink Packet Access High Speed Upload Packet Access Information Society/Information Technology Information Society Technologies technologie społeczeństwa informacyjnego Mobile Broadband Wireless Access Sektor małych i średnich przedsiębiorstw Near Field Communication, Orthogonal Frequency Division Multiplexing Personal Digital Assistant Polska Platforma Technologii Mobilnych i Komunikacji Bezprzewodowej Radio Frequency Identification Strategia Badań / Strategic Research Agenda Traktat o Wspólnocie Europejskiej Unia Europejska Universal Mobile Telecommunication System/ Ultra Wide Band Worldwide Interoperability for Microwave Access 6

9 WSPARCIE MERYTORYCZNE W przygotowaniu niniejszego dokumentu udział wzięli: Lp Imię i nazwisko Organizacja 1 Mirosław Brzozowy Polska Telefonia Cyfrowa sp. z o. o. 2 Paweł Domański Octagonet S.A. 3 Michał Hobot ONET S.A. 4 Piotr Janas Polska Telefonia Cyfrowa sp. z o.o. 5 Michał Jarociński Laboratorium BRAMA Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej 6 Jan Kaczmarek Fundacja MOST 7 Michał Klaja Logotec Engineering S.A. 8 Tomasz Kulisiewicz Stowarzyszenie Komputer w Firmie 9 Jakub Lebuda Fundacja MOST 10 Jacek Madajczyk ATM S.A. 11 Marek Maniecki Globema sp. z o. o. 12 Mieczysław Muraszkiewicz Fundacja MOST 13 Aleksander Orłowski Instytut Łączności 14 Michał Rój Instytut Telekomunikacji Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej 15 Piotr Saczuk Suntech S.A. 16 Waldemar Sielski Fundacja Multis Multum 17 Marek Średniawa Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej 18 Andrzej Szwabe Mobilfuture 19 Przemysław Witkowski BLStream sp. z o. o. 7

10 0. WPROWADZENIE 0.1 GENEZA DOKUMENTU Opracowanie Strategii Badań zostało powierzone Sekretariatowi Wykonawczemu Polskiej Platformy Technologii Mobilnych i Komunikacji Bezprzewodowej obsługującemu Platformę i jej Komitet Sterujący przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy podpisanej 20 lipca 2006 pomiędzy Fundacją MOST, prowadzącą Sekretariat Wykonawczy, a Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wersja zaktualizowana dokumentu (SB/03/2007) powstała w ramach realizacji zadań Branżowego Punktu Kontaktowego (Sekretariatu Platformy) w roku CEL DOKUMENTU Celem niniejszego dokumentu jest rozpoczęcie procesu uruchamiania programu badawczorozwojowego dla przedsiębiorstw i jednostek naukowo-badawczych w obszarze Mobilnych rozwiązań dostępu, usług i produktów teleinformatycznych w ramach tzw. Programów Specjalnych Ministra właściwego ds. Nauki. 2 Dokument prezentuje konsultowane z członkami Polskiej Platformy Technologii Mobilnych i Komunikacji Bezprzewodowej priorytety badawczo-rozwojowe oraz inwestycyjne w dziedzinie komunikacji bezprzewodowej i mobilnej, istotne dziś oraz te, które będą kluczowe w przyszłości REDAKCJA DOKUMENTU Redaktorami niniejszego dokumentu są Jan Karczmarek, Jakub Lebuda oraz dr Marek Maniecki, prof. Mieczysław Muraszkiewicz i Waldemar Sielski. Wkład w przygotowanie tego dokumentu wnieśli także członkowie Polskiej Platformy Technologii Mobilnych i Komunikacji Bezprzewodowej. 2 3 Zgodnie z Ustawą z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki, Konsultacje zostały przeprowadzone podczas 2 spotkań członków Platformy, 26 października i 23 listopada oraz za pomocą ankiet wymienianych droga elektroniczną. 8

11 Autorzy dokumentu pragną podziękować Tomaszowi Kulisiewiczowi oraz Markowi Średniawie za cenne uwagi. 0.4 ADRESACI DOKUMENTU Adresatem dokumentu jest Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, który korzystając z uprawnień ustawowych, może podjąć decyzję o uruchomieniu programu badawczo-rozwojowego w obszarze Mobilnych rozwiązań dostępu, usług i produktów teleinformatycznych dla Członków Polskiej Platformy Technologii Mobilnych i Komunikacji Bezprzewodowej. 0.5 BIBLIOGRAFIA Przy opracowywaniu tego dokumentu wykorzystano: - Strategic Research Agenda emobility staying ahead, Version 5, July 7, 2006 przygotowane przez Europejską Platformę Technologii Mobilnych emobility; - The Networked future: Living in a world of converging information and communication technologies" przygotowane przez departament społeczeństwa informacyjnego i mediów Komisji Europejskiej; - ICT - INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES, A thematic priority for research and development under the specific programme Cooperation implementing the Seventh Framework Programme ( ) of the European Community for research, technological development and demonstration activities, Work Programme , Draft version 1 ; - Promoting Broadband as an economic enabler in Europe using Structural Funds - A position paper of the emobility Technology Platform, draft 1.0 ; - ISTAG Report on Orientations for Work Programme in FP7, Final version June 2006; - materiały Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych Unii Europejskiej; - opinie członków Platformy Technologii Mobilnych i Komunikacji Bezprzewodowej wyrażone między 1 lipca a 29 września poprzez serwis konsultacyjny Platformy oparty na usłudze WIKIMEDIA; - opinie Członków Platformy wyrażone podczas 2 spotkań członków Platformy (26 października 2007 i 23 listopada 2007) oraz za pomocą ankiet wymienianych droga elektroniczną. 9

12 0.6 HISTORIA DOKUMENTU Wersja Redakcja Data Zatwierdzono Komitet Sterujący, Jakub Strategia Badań, wersja SB/03/2007 Lebuda, Tomasz Kulisiewicz, dr Marek Średniawa, Człon Członkowie Platformy kowie Platformy Strategia Badań 2007, wersja robocza Komitet Sterujący, Jakub Lebuda, Tomasz Kulisiewicz, dr Marek Średniawa, Komitet Sterujący Wizja i Strategia Badań Polskiej Platformy Technologii Mobilnych i Komunikacji Bezprzewodowej koncepcja (2007) Jakub Lebuda Członkowie Platformy Strategia Badań, wersja SB/02/2006 Komitet Sterujący Platformy, Jan Kaczmarek, Jakub Lebuda Członkowie Platformy Komitet Sterujący Platformy, Strategia Badań, wersja SB/01/2006 Jan Kaczmarek, Jakub Lebuda, konsultacja merytoryczna: Tomasz Kuli Komitet Sterujący Platformy siewicz Otwarte konsultacje SB poprzez stronę emobility.pl za pomocą narzę- Członkowie Platformy Członkowie Platformy dzia MediaWiki Dokument Programowy, wersja 0 Komitet Sterujący Platformy, Jan Kaczmarek, Jakub Lebuda Członkowie Platformy 10

13 Propozycja Obszaru Badawczego Nr 2 do Krajowego Programu Ramowego Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji dr Wacław Iszkowski, dr Marek Maniecki 0.7. STRUKTURA DOKUMENTU Niniejszy dokument składa się z 6 zasadniczych części: - streszczenia, - charakterystyki branży oraz kompetencji Członków Platformy, - części prezentujące priorytety badawczo-rozwojowe Platformy, - części prezentującej sposoby realizacji Strategii Badań, - rekomendacji dla Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, - aneksów do dokumentu. 11

14 1. CHARAKTERYSTYKA BRANŻY I KOMPETENCJE CZŁONKÓW PLATFORMY 1.1. CHARAKTERYSTYKA BRANŻY Ostatnie trzy dekady przyniosły trzy zmieniające obraz życia rewolucje. Pierwszą z nich wywołało pojawienie się komputerów osobistych na początku lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku, co dało asumpt do formowania się społeczeństwa informacyjnego. Po niej, poczynając od pierwszej połowy lat dziewięćdziesiątych, nastąpił bardzo dynamiczny rozwój Internetu, który zrewolucjonizował sposób komunikowania się, pozyskiwania informacji, prowadzenia działalności gospodarczej, czy korzystania z wolnego czasu. Trzecia fala przemian, która na dobre zaczęła się kilka lat temu, związana jest z masowym użytkowaniem telefonów komórkowych. Jej kontynuacją jest doświadczana obecnie konwergencja technik mobilnych ze stacjonarnymi, przejawiająca się m.in. możliwością bezprzewodowego dostępu do Internetu za pomocą urządzeń mobilnych takich, jak telefony komórkowe, laptopy, czy elektroniczni asystenci osobiści. Konwergencja sieci mobilnych ze środowiskiem internetowym jest kluczem do dokonujących się zmian w gospodarce i społeczeństwie. Jest to tym bardziej istotne zważywszy na fakt, że telefony komórkowe uległy masowemu upowszechnieniu, stając się nieodzowną częścią wyposażenia osobistego, podobnie jak zegarek, długopis, czy portmonetka, przy czym jest bardzo prawdopodobne, że w nieodległej przyszłości terminal mobilny stanie się podstawowym, jeśli nie jedynym, elementem tego wyposażenia. Nie ma żadnych wątpliwości, że telefony komórkowe, czy mówiąc szerzej, terminale mobilne, stały się częścią naszego środowiska, zrastając się nieodwracalnie z tym, co i jak robimy. Analitycy coraz częściej określają tak funkcjonujące społeczności mianem mobilnych społeczeństw informacyjnych. Wciąż niedostatecznie uświadomionym jest fakt, że terminal mobilny okazał się narzędziem bardziej demokratycznym w sensie liczby jego użytkowników oraz szybciej demokratyzującym życie społeczne niż Internet. Przemysł europejski od wielu lat przoduje w dziedzinie telekomunikacji komórkowej. Kluczowym osiągnięciem było wprowadzenie jednolitego standardu GSM, który przesunął Europę na pozycję lidera w dziedzinie telefonii komórkowej. Począwszy od końca lat 90-tych rozpoczął się bardzo dynamiczny rozwój technologii mobilnych. Rosnąca liczba użytkowników telefonów komórkowych oraz pojawiające się wciąż nowe możliwości zastosowań coraz nowszych technologii 12

15 sprawiły, iż branża ta osiągnęła właściwą masę krytyczną potrzebną dla dynamicznego rozwoju. Składowymi tego procesu, z jednej strony, był gwałtowny rozwój telefonii komórkowej a w szczególności rozbudowa infrastruktury służącej nie tylko do transmisji głosu, ale także transmisji danych 4, a z drugiej strony, rosnąca popularność bardziej funkcjonalnych niż popularne komórki urządzeń przenośnych takich jak Palm, Blackberry czy Pocket PC. Aktualną sytuację na rynku mobilnym charakteryzują następujące zjawiska: - Szybki wzrost sprzedaży tzw. komputerów naręcznych. W tej klasie urządzeń największy wzrost został zanotowany w segmencie wielofunkcyjnych telefonów komórkowych będących połączeniem telefonu i komputera (smartphone). - Szybko rosnące zainteresowanie mobilnymi technologiami informatycznymi służącymi wspieraniu działalności (głównie zarządzania) podmiotów gospodarczych 5 oraz rozrywce. - Bezprzewodowa komunikacja z zasobami baz danych firmy przez pracowników pracujących poza jej siedzibą 6. Opinia wielu analityków rynku jest zgodna, że czynnikiem częściowo ograniczającym dalszy rozwój rynku mobilnego (zarówno urządzeń jak i samej transmisji danych) jest mała dostępność biznesowych aplikacji mobilnych oraz wysokie koszty ich przygotowania. W chwili obecnej znaczna część pracowników firm nie ma możliwości pełnego wykorzystania dostępnych urządzeń i technologii transmisji danych w celu dostępu do repozytoriów informacyjnych ich firm. Dlatego też wielu członków Polskiej Platformy Technologii Mobilnych koncentruje się na rozwijaniu tego obszaru i dostarcza aplikacji umożliwiających zdalny dostęp do zasobów bazodanowych poprzez terminal mobilny. Rynek technologii, usług i aplikacji mobilnych jest jednym z najszybciej rozwijających się obecnie branż IT na świecie. Europa zdołała utworzyć i utrzymać technologiczne przywództwo w komunikacji mobilnej. Konieczny jest dalszy rozwój zaawansowanych i innowacyjnych usług mobilnych i aplikacji, aby to przywództwo utrzymać i ugruntować. W ostatnich latach rynek urządzeń mobilnych rozwijał się szybko, sprzedaż komputerów naręcznych w I kwartale 2004 r Wg zgodnych opinii analityków rynku przyszłość należy do transmisji danych, a nie do transmisji głosu, a różnice występują jedynie w ocenie tempa zmian. Spowodowało to gwałtowny rozwój takich technologii jak GPRS, EDGE, CDMA, czy UMTS. Źródło: IDC. Wartość rynku usług informatycznych charakteryzuje obecnie dynamiczny wzrost. W latach wzrost ten będzie kontynuowany, przede wszystkim dzięki dynamicznemu rozwojowi segmentu transmisji danych i szerokopasmowego dostępu do Internetu. Źródło: McKinsey. Bezprzewodowa komunikacja z zasobami baz danych firmy przez pracowników pracujących poza jej siedzibą jest wskazywana przez 61% przedsiębiorstw europejskich jako technologia, która będzie miała kluczowe znaczenie dla funkcjonowania ich przedsiębiorstwa w najbliższej przyszłości. Źródło IDC. 13

16 zanotowała wzrost aż o 62% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego (obejmuje Europę, Bliski Wschód i Azję), choć w już w I kwartale roku 2006 zanotowano spadek ich sprzedaży o 25%, co tłumaczone jest stosunkowo niską aktywnością producentów w zakresie opracowywania nowych modeli i promocji produktów. Nieprzerwanie natomiast rozwija się rynek komputerów przenośnych osiągając roczne tempo wzrostu na poziomie około 60%. Notebooki zastępują stopniowo komputery stacjonarne. Jest to tendencja szczególnie silna wśród MŚP. Technologie mobilne czynią z notebooka mobilne stanowisko pracy. Podobnie smartphone y zaczynają pełnić rolę platformy dla aplikacji wspierających pracę grupową i sprzedaż ruchomą (źródło: analiza opracowana przez firmę it-consulting oraz DC Worldwide Handheld QView 3 sierpnia 2006). Obecnie na świecie jest już więcej telefonów mobilnych niż komputerów PC podłączonych do Internetu. Oczekuje się, że liczba abonentów bezprzewodowych zwiększy się z 1,3 miliarda (grudzień 2003) do ponad 1.8 miliarda w Ponad 80% społeczeństwa w Europie ma obecnie dostęp i używa telefonów komórkowych. Według najnowszych prognoz firmy analitycznej Gartner, w 2009 r. w użyciu będzie już 2,9 mld telefonów komórkowych. Jednocześnie prognozuje się ciągły spadek średniej ceny telefonu, co dodatkowo zwiększy popyt na nie. Najwięcej telefonów komórkowych kupują obecnie mieszkańcy Azji i Pacyfiku jest to co czwarty sprzedawany na świecie model. W 2009 r., mieszkańcy tego regionu będą już kupować co trzeci telefon sprzedawany na świecie. Chiny i Indie wchłoną 200 mln sztuk w 2007 roku, same Indie zaś wyjdą na pozycję lidera z wynikiem 139 mln sztuk rocznej sprzedaży w roku Dobrze wyglądają prognozy dla Ameryki Południowej z Brazylią na czele mln za cztery lata. To gwarantuje dużą chłonność nie tylko narodowego czy europejskiego rynku, ale także rynków zagranicznych. Oprócz wzrostu sprzedaży urządzeń mobilnych, notuje się również szybko rosnące zainteresowanie mobilnymi technologiami informatycznymi służącymi wspieraniu działalności i zarządzania podmiotami gospodarczymi. Wg badania przeprowadzonego przez e-business Watch, 61% badanych przedsiębiorstw europejskich z 10 sektorów gospodarki wskazało na technologię umożliwiającą bezprzewodową komunikację z zasobami baz danych firmy przez pracowników pracujących poza jej siedzibą, jako tą, która będzie miała kluczowe znaczenie dla funkcjonowania przedsiębiorstwa. 8 W 2002 roku w Unii Europejskiej pracowało już 74 mln pracowników mobilnych. Obszarami, w których najszybciej rośnie liczba aplikacji mobilnych są sieci korporacyj- 7 8 IDC Poland. European e-business Report, 14

17 ne, logistyka, branża FMCG, inkasenci, kontrolerzy i służba zdrowia. Zgodnie z danymi Deutsche Bank w branży mobilnych produktów i usług pracuje obecnie ok. 4 milionów Europejczyków, a przewiduje się, że do 2010 roku powstanie kolejnych 6 milionów nowych miejsc pracy. 9 W Polsce branża technologii mobilnych w Polsce jest heterogeniczna, zarówno pod względem wielkości zaangażowanych instytucji, jak i kompetencji i obszaru ich działania. Małe wyspecjalizowane firmy niekiedy przewyższają duże firmy zasobami know-how i wartością realizowanych kontraktów. Potencjał organizacyjny, finansowy i merytoryczny firm zrzeszonych w Platformie umożliwia realizację przedsięwzięć z całego obszaru teleinformatyki, jednak ze względu na potencjał rozwojowy technik mobilnych i bezprzewodowych oraz wypracowane przewagi konkurencyjne, Członkowie Platformy zdecydowali się działać wspólnie na rzecz rozwoju właśnie tej dziedziny. Począwszy od lutego 2005, Członkowie Platformy pracują na rzecz budowy partnerstwa nauka-przemysł, czego dowodem są zrealizowane już przy pomocy środków publicznych krajowych i europejskich projekty badawczo-rozwojowe i innowacyjne. 10 Szansą na wzmocnienie tych procesów jest uruchomienie programu B+R dedykowanego dla tej branży. Dlatego Polska Platforma Technologii Mobilnych i Komunikacji Bezprzewodowej zdecydowała się zaproponować, zgodne z ich profilem działalności, wiedzą oraz intuicyjnymi prognozami, priorytetowe według kierunki rozwoju zostały one szczegółowo zaprezentowane w rozdziale 2 niniejszego dokumentu KOMPETENCJE CZŁONKÓW PLATFORMY Polska Platforma Technologii Mobilnych i Komunikacji Bezprzewodowej aktywnie bierze udział w debacie na temat badań i rozwoju w dziedzinie technologii społeczeństwa informacyjnego, a szczególnie technologii komunikacji mobilnej i bezprzewodowej od lutego Dzisiaj zrzesza 35 instytucji reprezentujących polską nauką, międzynarodowych potentatów rynku IST, a także małe przedsiębiorstwa opracowujące innowacyjne aplikacje w oparciu o technologie komunikacji mobilnej. Członkowie Polskiej Platformy Technologii Mobilnych i Komunikacji Bezprzewodowej w swojej działalności opracowują i rozwijają: - kompleksowe systemy informatyczne (lojalnościowe, wsparcia sprzedaży i elektronicznej wymiany dokumentów, zarządzania wiedzą, wywiadu gospodarczego, bezpieczeństwa i ochrony danych, zarządzania ryzykiem kredytowym, platformy finansowe, systemy banko Za Wybór projektów badawczo-rozwojowych współfinansowanych ze środków publicznych (krajowych i zagranicznych) zrealizowanych i wdrożonych przez Członków Platformy znajduje się w Aneksie 2. 15

18 wości elektronicznej oraz ERP i CRM) dla kluczowych sektorów gospodarki (w tym telekomunikacji, bankowości i finansów, sektora ubezpieczeniowo-finansowego, administracji publicznej, dużych przedsiębiorstw oraz sektora małych i średnich przedsiębiorstw) zwiększające wydajność pracy i konkurencyjność przedsiębiorstw oraz zapewniające bezpieczeństwo przetwarzanych danych, - zaawansowane systemy przetwarzania i wizualizacji informacji, zarządzania zasobami przestrzennymi, lokalizacji geograficznej oraz systemy radiokomunikacji (w tym łączności i nadzoru ruchu pojazdów), - usługi doradztwa, analizy procesów, tworzenia rozwiązań IT ich wdrożenia oraz zarządzania poprzez systemy IT, - kanały e-/m-komunikacji, treści multimedialne (m.in. gry mobilne, m-learning; serwisy informacyjne i tematyczne) oraz e-/m-usługi oparte o kanały internetowe, a także SMS, MMS, WAP, IVR, JAVA, - urządzenia służące do komunikacji w oparciu o technologie telekomunikacji mobilnej i bezprzewodowej, - innowacyjne modele biznesowe wykorzystujące dostępne technologie komunikacji mobilnej i bezprzewodowej. Instytucje członkowskie Platformy prowadzą także działalność wspierającą aktywność operacyjną i badawczo-rozwojową firm. Przedsięwzięcia te polegają m.in. na: - normalizacji i standaryzacji systemów oraz urządzeń telekomunikacyjnych, - rozpowszechnianiu informacji o konkursach i możliwościach uczestnictwa w narodowych i europejskich projektach badawczo-rozwojowych oraz pomocy w pozyskiwaniu grantów poprzez szkolenia, warsztaty i konsultacje, - inicjowaniu i wspieraniu współpracy wszystkich uczestników rynku komunikacji bezprzewodowej przemysłu, nauki, sprzedawców urządzeń, dostawców treści, przedstawicieli mediów oraz klientów końcowych w celu budowania porozumień wspierających rozwój komunikacji mobilnej, rozwijanie świadomości i dialogu budującego sieciowe społeczeństwo mobilne oraz ustanawianie kanałów przekazywania doświadczeń i umiejętności oraz pobudzania działalności naukowo-badawczej ośrodków badawczych celem świadczenia usług dla przemysłu i biznesu, - kształtowaniu polityk sprzyjających rozwojowi branży poprzez aktywny udział w procesach legislacyjnych, 16

19 - promocji mobilnych i bezprzewodowych technologii komunikacyjnych jako tych, których implementacja i szerokie stosowanie sprzyja umacnianiu demokracji, rozwojowi ekonomicznemu i społecznemu, równouprawnieniu kobiet i mężczyzn oraz pomaga skutecznie w walce z różnymi formami wykluczenia. 17

20 2. STRATEGICZNE KIERUNKI ROZWOJU Zważywszy na znaczenie technik komunikacji mobilnej i bezprzewodowej w życiu społecznym i gospodarczym oraz szanse budowy przewagi konkurencyjnej polskich firm w oparciu innowacyjne rozwiązania w tej dziedzinie, Członkowie Platformy postanowili określić wspólny obszar działań badawczo-rozwojowych i koncentrować się w najbliższych latach na pracy w tym obszarze - w drodze dyskusji oraz prezentacji propozycji projektów badawczo-rozwojowych sformułowana została Wizja i Strategia Badań Polskiej Platformy Technologii Mobilnych i Komunikacji Bezprzewodowej METODYKA TWORZENIA WIZJI I STRATEGII BADAŃ POLSKIEJ PLATFORMY TECHNOLOGII MOBILNYCH I KOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ Specyfika branży teleinformatycznej w Polsce, a szczególnie członków Polskiej Platformy Technologii Mobilnych i Komunikacji Bezprzewodowej sprawia, że wypracowanie wspólnej wizji sektora jest trudne. 12 Dlatego właśnie metodyka tworzenia wizji jest różna od typowego podejścia do planowania strategicznego. Punktem wyjścia dla wizji Platformy są kompetencje jej członków, na podstawie których określony zostanie wspólny obszar, w którym firmy te mogą działać i budować przewagę konkurencyjną bez imperatywu współpracy, nigdy nierealizowalnego w pełni w warunkach wolnej konkurencji. 13 Wizja będzie więc sformułowaniem pomocniczym, określającym efekty działań człon PPTMiKB wspiera głęboką współpracę w dziedzinie B+R w obszarze technologii mobilnych w ramach Europejskiej Przestrzeni Badawczej (ERA European Research Area, Wyrazem tego jest m.in. uwzględnienie w procesie opracowania SB priorytetów, koncepcji i wizji dotyczących kierunków rozwoju europejskiej branży mobilnych i bezprzewodowych produktów i usług zawartych w Strategic Research Agenda przygotowanym przez europejską platformę emobility oraz dokumentach strategicznych Komisji Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem tych dotyczących 7 Programu Ramowego w obszarze IST (por. podrozdział 0.5.). Branża technologii mobilnych w Polsce jest heterogeniczna, zarówno pod względem wielkości zaangażowanych instytucji, jak i kompetencji i obszaru ich działania. Na tym etapie trudno wyrokować o przyszłym, pożądanym kształcie branży bez założenia dużego prawdopodobieństwa błędu. Dlatego też Polska Platforma Technologii Mobilnych i Komunikacji Bezprzewodowej zdecydowała się zaproponować, zgodne z ich profilem działalności, wiedzą oraz intuicyjnymi prognozami, priorytetowe według niej kierunki rozwoju, w miejsce rozwijania kompletnej wizji branży. Interesy członków zostaną potraktowane jako rozłączne, aby nie tworzyć fikcyjnej wizji i planów współpracy. 18

21 ków Platformy, a Program Badań listą priorytetów/projektów wyrażających cele i kompetencje poszczególnych członków Platformy WIZJA PLATFORMY Wizja Do roku 2015, polskie przedsiębiorstwa branży teleinformatycznej (w tym deklarujący gotowość do realizacji Strategii Badań Członkowie Polskiej Platformy Technologii Mobilnych i Komunikacji Bezprzewodowej) rozwiną konkurencyjne teleinformatyczne produkty i usługi, umożliwiające dostarczanie zamówionych i dopasowanych kontekstowo informacji za pomocą dowolnych sieci na każde, dowolnie położone urządzenie, z zachowaniem należytego bezpieczeństwa i poufności. 15 Komercjalizacja tych produktów i usług korzystnie wpłynie na konkurencyjność gospodarki narodowej i poziom życia społeczeństwa. Wyjaśnienie wizji Sformułowana powyżej wizja składa się z czterech podstawowych elementów, które należy rozumieć następująco: do roku 2015 wizja zostanie osiągnięta do roku 2015, okres 7 lat wystarczy na przeprowadzenie kilku (5-15) projektów badawczo-rozwojowych; polskie przedsiębiorstwa branży teleinformatycznej wizja określa jej realizatorów i beneficjentów dedykowanego programu B+R; rozwiną konkurencyjne teleinformatyczne produkty i usługi umożliwiające dostarczanie zamówionych i dopasowanych kontekstowo informacji za pomocą dowolnych sieci na każde, dowolnie położone urządzenie, z zachowaniem należytego bezpieczeństwa i poufności rozwiązania umożliwią wszechobecną i permanentną dostępność informacji dopasowanych do środowiska użytkownika (zgodnych kontekstowo), z wykorzystaniem konwergentnych środowisk sieciowych, w sposób poufny i bezpieczny. komercjalizacja tych produktów i usług korzystnie wpłynie na konkurencyjność gospodarki narodowej i poziom życia społeczeństwa rozwiązania znajdą nabyw Wizja wyraża cele biznesowe poszczególnych członków Platformy. Wydaje się, że budowanie branży w ramach działań jej uczestników może odbywać się tylko i wyłącznie w ramach realizacji celów o charakterze biznesowym. Dostrzeżenie spójności celów, i wsparcie innowacyjności firm poprzez dofinansowanie projektów B+R, wpłynie na rozwój branży teleinformatycznej w Polsce. Any network, any device, with relevant content and context in a secure and trustworthy manner sformułowanie użyte w emobility Strategic Research Agenda, wersja 5, sierpień

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

WiComm dla innowacyjnego Pomorza

WiComm dla innowacyjnego Pomorza Centrum Doskonałości WiComm WiComm dla innowacyjnego Pomorza Michał Mrozowski wicomm@wicomm.pl Centrum Doskonałości WiComm Inżynieria Systemów Komunikacji Bezprzewodowej Politechnika Gdańska Ul. Narutowicza

Bardziej szczegółowo

co to oznacza dla mobilnych

co to oznacza dla mobilnych Artykuł tematyczny Szerokopasmowa sieć WWAN Szerokopasmowa sieć WWAN: co to oznacza dla mobilnych profesjonalistów? Szybka i bezproblemowa łączność staje się coraz ważniejsza zarówno w celu osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG)

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG) Priorytet 1 - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Działanie1.1. Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy Identyfikacja kierunków prac B+R mających na celu zdynamizowanie rozwoju

Bardziej szczegółowo

Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO założenia programowe

Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO założenia programowe Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO 2014+ - założenia programowe Wielkopolskiego Departament Wdrażania Programu Regionalnego Wsparcie przedsiębiorczości w ramach WRPO 2007-2013 Podział

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla wiedzy i technologii

Dotacje dla wiedzy i technologii Dotacje dla wiedzy i technologii Ewelina Hutmańska, Wiceprezes Zarządu Capital-ECI sp. z o.o. Polskie firmy wciąż są wtórnymi innowatorami Ponad 34,5 mld zł wydały na innowacje firmy, zatrudniające powyżej

Bardziej szczegółowo

Zespół do spraw Transformacji Przemysłowej Departament Innowacji

Zespół do spraw Transformacji Przemysłowej Departament Innowacji Zespół do spraw Transformacji Przemysłowej 26.07.2016 Departament Innowacji Kierunki transformacji polskiej gospodarki 5 Filarów rozwoju gospodarczego Polski Reindustrializacja Rozwój innowacyjnych firm

Bardziej szczegółowo

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/2014_2020/strony/ glowna.aspx 2 I Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja naukowoprzemysłowe

Bardziej szczegółowo

Rozwój inteligentny Rozwój zrównoważony Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu

Rozwój inteligentny Rozwój zrównoważony Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu Europa 2020 Cele Europa 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu Rozwój inteligentny Rozwój zrównoważony Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020. 23 stycznia 2014 r.

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020. 23 stycznia 2014 r. Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 23 stycznia 2014 r. Założenia PO IR Najważniejsze założenia Programu: realizacja projektów B+R w konsorcjach biznesu i nauki,

Bardziej szczegółowo

Plan działalności Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rok 2016 dla działów administracji rządowej Nauka i Szkolnictwo Wyższe

Plan działalności Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rok 2016 dla działów administracji rządowej Nauka i Szkolnictwo Wyższe Plan działalności Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rok 2016 dla działów administracji rządowej Nauka i Szkolnictwo Wyższe CZĘŚĆ A: Najważniejsze cele do realizacji w roku 2016 Mierniki określające

Bardziej szczegółowo

Efektywność wykorzystania środków UE w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju - rola organizacji pozarządowych

Efektywność wykorzystania środków UE w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju - rola organizacji pozarządowych Efektywność wykorzystania środków UE w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju - rola organizacji pozarządowych Warszawa, 8.09.2016 r. 1. Sformułowanie uwag konsultacyjnych dotyczących konkretnej strategii

Bardziej szczegółowo

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Program Badań Stosowanych Projekty Badawcze Rozwojowe Projekty Celowe Inicjatywa Technologiczna Innotech Program Badań Stosowanych PBS Program Badań Stosowanych Narodowego

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014 r. Cele PO IR Wspieranie innowacyjności

Bardziej szczegółowo

Multimedia w telefonach komórkowych MobileTV jako odpowiedź na oczekiwania mobilnego świata"

Multimedia w telefonach komórkowych MobileTV jako odpowiedź na oczekiwania mobilnego świata Multimedia w telefonach komórkowych MobileTV jako odpowiedź na oczekiwania mobilnego świata" Maciej Staszak Dyr. ds. Rozwoju Usług Multimedialnych ATM S.A. 1 Agenda Kierunki rozwoju rynku Oczekiwania i

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 16 maja

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych

Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych Na realizacje projektów do Polski w latach 2014-2020 z budżetu Unii Europejskiej trafić ma 82,5 mld euro Kwota zostanie podzielona odpowiednio:

Bardziej szczegółowo

Rynek zintegrowanych usług telekomunikacyjnych w Polsce 2015. Analiza pakietów i usług wiązanych

Rynek zintegrowanych usług telekomunikacyjnych w Polsce 2015. Analiza pakietów i usług wiązanych Rynek zintegrowanych usług telekomunikacyjnych w Polsce 2015 Rynek zintegrowanych usług telekomunikacyjnych w Polsce 2015 2 Język: polski, angielski Data publikacji: Grudzień 2015 Format: pdf Cena od:

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja administracji publicznej w Polsce w świetle polityki społeczeństwa informacyjnego UE

Informatyzacja administracji publicznej w Polsce w świetle polityki społeczeństwa informacyjnego UE EDYTA BARACZ Informatyzacja administracji publicznej w Polsce w świetle polityki społeczeństwa informacyjnego UE Społeczeństwo informacyjne to typ społeczeństwa, którego kształtowanie się ściśle związane

Bardziej szczegółowo

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015 Strategia dla Klastra IT Styczeń 2015 Sytuacja wyjściowa Leszczyńskie Klaster firm branży Informatycznej został utworzony w 4 kwartale 2014 r. z inicjatywy 12 firm działających w branży IT i posiadających

Bardziej szczegółowo

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju NCBR w krajowym systemie finansowania nauki

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju NCBR w krajowym systemie finansowania nauki Narodowe Centrum Badań i Rozwoju NCBR w krajowym systemie finansowania nauki dr inż. Małgorzata Skibska Zielińska malgorzata.skibska@ncbir.pl tel. kom.515061557 0 Plan prezentacji 1. Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

Spotkanie Partnerów projektu. Biuro GOM, 10 kwietnia 2013 r.

Spotkanie Partnerów projektu. Biuro GOM, 10 kwietnia 2013 r. Spotkanie Partnerów projektu Zintegrowana Miejsce i data prezentacji Strategia Rozwoju Metropolii Biuro GOM, 10 kwietnia 2013 r. Dlaczego potrzebna jest strategia? Dostosowanie do wymogów UE w nowej perspektywie

Bardziej szczegółowo

Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU. www.asm-poland.com.pl

Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU. www.asm-poland.com.pl Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU www.asm-poland.com.pl Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ

Bardziej szczegółowo

Innowacje i Inteligentny Rozwój. Iwona Wendel Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szczecin, 10 czerwca 2015 r.

Innowacje i Inteligentny Rozwój. Iwona Wendel Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szczecin, 10 czerwca 2015 r. Innowacje i Inteligentny Rozwój Iwona Wendel Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szczecin, 10 czerwca 2015 r. Wsparcie innowacyjności w latach 2014-2020 W perspektywie 2014-2020 wsparcie

Bardziej szczegółowo

Opis merytoryczny. Cel Naukowy

Opis merytoryczny. Cel Naukowy WNIOSEK O PORTFOLIO: Opracowanie koncepcji organizacji systemów zarządzania energią EMS w systemach automatyki budynkowej i analiza ich wpływu na efektywność energetyczną budynków Autorzy: Jakub Grela,

Bardziej szczegółowo

Trwałość projektów 7 osi PO IG

Trwałość projektów 7 osi PO IG Warszawa, 6 października 2015 r. Konferencja podsumowująca wdrażanie 7 i 8 osi priorytetowej PO IG Trwałość projektów 7 osi PO IG Paweł Oracz Departament Strategii Systemu Informacyjnego Ministerstwo Finansów

Bardziej szczegółowo

w Polsce 2011 Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w dużych firmach Na podstawie badania 420 dużych firm Data publikacji: czerwiec 2011

w Polsce 2011 Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w dużych firmach Na podstawie badania 420 dużych firm Data publikacji: czerwiec 2011 Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w dużych firmach w Polsce 2011 Na podstawie badania 420 dużych firm Data publikacji: czerwiec 2011 Język: polski, angielski Słowo od autora Pomimo sukcesywnego

Bardziej szczegółowo

Regionalny E-KO-SYSTEM Innowacji Województwa Śląskiego

Regionalny E-KO-SYSTEM Innowacji Województwa Śląskiego Regionalny E-KO-SYSTEM Innowacji Województwa Śląskiego Konferencja Regionalny Ekosystem Innowacji Wspólny rynek dla biznesu i nauki Chorzów, 10 października 2012 r. RSI komunikuje politykę innowacyjną

Bardziej szczegółowo

Warsztaty dla początkujących czyli o co chodzi w Funduszach Europejskich?

Warsztaty dla początkujących czyli o co chodzi w Funduszach Europejskich? Warsztaty dla początkujących czyli o co chodzi w Funduszach Europejskich? Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Irena Romańczuk Departament Programów Regionalnych Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO OŚ PRIORYTETOWA 1.Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur PODDZIAŁANIE 1.2.1. Działalność B+R przedsiębiorstw Rodzaje projektów: Czynniki sukcesu: Poziom wsparcia: Terminy naboru: Alokacja środków: programie

Bardziej szczegółowo

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r.

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r. I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Szczecinek, 24 września 2015r. GOSPODARKA- INNOWACJE- NOWOCZESNE TECHNOLOGIE Celem głównym OP 1 jest podniesienie

Bardziej szczegółowo

Akcje i strategie innowacyjne w zakresie ICT w regionach krajów w członkowskich UE podsumowanie rezultatów w piętnastu lat eksperymentów

Akcje i strategie innowacyjne w zakresie ICT w regionach krajów w członkowskich UE podsumowanie rezultatów w piętnastu lat eksperymentów Akcje i strategie innowacyjne w zakresie ICT w regionach krajów w członkowskich UE podsumowanie rezultatów w piętnastu lat eksperymentów Robert BARYS SMWI, 2006 Wiele pozostaje do zrobienia Innowacja nie

Bardziej szczegółowo

Inteligentne Mazowsze w ramach RPO WM 2014 2020

Inteligentne Mazowsze w ramach RPO WM 2014 2020 Inteligentne Mazowsze w ramach RPO WM 2014 2020 Wydział Innowacyjności i Rozwoju Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie 1 Siedlce,

Bardziej szczegółowo

Jednostka Koordynująca Wdrażanie RIS. Śląska Rada Innowacji - Komisja Ekspertów ds. Programu Wykonawczego Ustalenia strategiczne

Jednostka Koordynująca Wdrażanie RIS. Śląska Rada Innowacji - Komisja Ekspertów ds. Programu Wykonawczego Ustalenia strategiczne Jednostka Koordynująca Wdrażanie RIS Śląska Rada Innowacji - Komisja Ekspertów ds. Programu Wykonawczego 2009-2010 Ustalenia strategiczne Programu Wykonawczego 2009-2010 dla Regionalnej Strategii Innowacji

Bardziej szczegółowo

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 1 Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 w Wielkopolsce Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 2 Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln

Bardziej szczegółowo

Droga do Cyfrowej Szkoły

Droga do Cyfrowej Szkoły Droga do Cyfrowej Szkoły O czym dziś opowiem? Współczesny świat stawia wyzwania Trendy a cyfrowa szkoła Kluczowe kompetencje we współczesnym świecie Europejska Agenda Cyfrowa Rozwój sieci szerokopasmowej

Bardziej szczegółowo

kierunkową rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczną prognozą transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020.

kierunkową rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczną prognozą transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020. Z A T W I E R D Z A M P R E Z E S Polskiego Komitetu Normalizacyjnego /-/ dr inż. Tomasz SCHWEITZER Strategia informatyzacji Polskiego Komitetu Normalizacyjnego na lata 2009-2013 1. Wprowadzenie Informatyzacja

Bardziej szczegółowo

Rozpocznij swój pierwszy projekt IoT i AR z Transition Technologies PSC

Rozpocznij swój pierwszy projekt IoT i AR z Transition Technologies PSC Rozpocznij swój pierwszy projekt IoT i AR z Transition Technologies PSC _www.ttpsc.pl _iot@ttpsc.pl Transition Technologies PSC Sp. z o.o. Łódź, Piotrkowska 276, 90-361 tel.: +48 42 664 97 20 fax: +48

Bardziej szczegółowo

Aktywne formy kreowania współpracy

Aktywne formy kreowania współpracy Projekt nr... Kształtowanie sieci współpracy na rzecz bezpieczeństwa energetycznego Dolnego Śląska ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ekonomiczno społecznych Aktywne formy kreowania współpracy Dr inż.

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji RPO Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 1 Gospodarka i innowacje PI 3 c Zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP W ramach PI mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą uzyskać wsparcie

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln euro;

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania transferu wiedzy ze środków dotacyjnych na Mazowszu w latach 2014-2020

Możliwości finansowania transferu wiedzy ze środków dotacyjnych na Mazowszu w latach 2014-2020 Możliwości finansowania transferu wiedzy ze środków dotacyjnych na Mazowszu w latach 2014-2020 Mariusz Frankowski p.o. Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych O MJWPU RPO WM PO KL

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TRANSFERU TECHNOLOGII UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO

REGULAMIN CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TRANSFERU TECHNOLOGII UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO Załącznik do uchwały nr 463 Senatu UZ z 29.04.2015r. REGULAMIN CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TRANSFERU TECHNOLOGII UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO 1. Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań

Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań Koncepcja międzyinstytucjonalnego ośrodka wspierania badań Dominika Walec Uniwersytet Ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 15 kwietnia 2015 r. Alokacja

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Świadczenie usług doradztwa eksperckiego w ramach projektu Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach

Bardziej szczegółowo

dla badań i rozwoju: Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG

dla badań i rozwoju: Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG dla badań i rozwoju: Oś Priorytetowa 1. - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Oś Priorytetowa 2. Infrastruktura sfery B+R Oś Priorytetowa 3. Kapitał

Bardziej szczegółowo

Fundusze nie tylko europejskie - jak z nich skorzystać? Ewa Cłapa www.ewaclapa.pl

Fundusze nie tylko europejskie - jak z nich skorzystać? Ewa Cłapa www.ewaclapa.pl Fundusze nie tylko europejskie - jak z nich skorzystać? Ewa Cłapa www.ewaclapa.pl październik 2011 Fundusze nie tylko europejskie - jak z nich skorzystać? Pomoc przedakcesyjna począwszy od roku 2000 przyznana

Bardziej szczegółowo

Mapa drogowa przygotowania procesu wyłaniania KKK - perspektywa PARP

Mapa drogowa przygotowania procesu wyłaniania KKK - perspektywa PARP 2014 Joanna Podgórska Departament Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności Mapa drogowa przygotowania procesu wyłaniania KKK - perspektywa PARP Wsparcie klastrów na poziomie krajowym i regionalnym Konferencja

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 Konferencja konsultacyjna Prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 Warszawa, 9 grudnia 2013 r. Cele programu

Bardziej szczegółowo

Finansowanie badań i rozwoju z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej

Finansowanie badań i rozwoju z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej Finansowanie badań i rozwoju z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej Tomasz Nowakowski III Konferencja Prorektorów w ds. Nauki i Rozwoju publicznych wyższych szkół technicznych Poznań,, 11 stycznia

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA POLITYKI PAŃSTWA W OBSZARZE NAUKI DO 2020 ROKU

ZAŁOŻENIA POLITYKI PAŃSTWA W OBSZARZE NAUKI DO 2020 ROKU ZAŁOŻENIA POLITYKI PAŃSTWA W OBSZARZE NAUKI DO 2020 ROKU maj-czerwiec, 2013 ul. Hoża 20 \ ul. Wspólna 1/3 \ 00-529 Warszawa \ tel. +48 (22) 529 27 18 \ fax +48 (22) 628 09 22 ZAŁOŻENIA POLITYKI PAŃSTWA

Bardziej szczegółowo

OŚ PRIORYTETOWA I RPO WO INNOWACJE W GOSPODARCE - KRYTERIA SZCZEGÓŁOWE -

OŚ PRIORYTETOWA I RPO WO INNOWACJE W GOSPODARCE - KRYTERIA SZCZEGÓŁOWE - OŚ PRIORYTETOWA I RPO WO 2014-2020 INNOWACJE W GOSPODARCE - KRYTERIA SZCZEGÓŁOWE - Oś priorytetowa I INNOWACJE W GOSPODARCE Działanie 1.2 Infrastruktura B+R Zgodność projektu z Umową Partnerstwa tj.: 1.

Bardziej szczegółowo

Kierunki wspierania. Wyniki projektu Insight 2030

Kierunki wspierania. Wyniki projektu Insight 2030 Warszawa, 1 marca 2012 Kierunki wspierania innowacyjności ci przedsiębiorstw. Wyniki projektu Insight 2030 Beata Lubos, Naczelnik Wydziału Polityki Innowacyjności, Departament Rozwoju Gospodarki, Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

INTERIZON DOBRE PRAKTYKI ROZWOJU KLASTRÓW

INTERIZON DOBRE PRAKTYKI ROZWOJU KLASTRÓW INTERIZON DOBRE PRAKTYKI ROZWOJU KLASTRÓW Marita Koszarek BSR Expertise, Politechnika Gdańska INTERIZON NAJWAŻNIEJSZE FAKTY Branża ICT: informatyka, elektronika, telekomunikacja Interizon dawniej Pomorski

Bardziej szczegółowo

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Towarzystwo Inicjatyw Europejskich ul. Próchnika 1 lok. 303 90-408 Maj 2013 Operator Programu Wolontariatu Długoterminowego

Bardziej szczegółowo

Inteligentne specjalizacje pomorskie zaawansowanie procesu identyfikacji

Inteligentne specjalizacje pomorskie zaawansowanie procesu identyfikacji Inteligentne specjalizacje pomorskie zaawansowanie procesu identyfikacji 2014-2020 perspektywa finansowania UE dla przedsiębiorczości i innowacji szansa na rozwój i moŝliwości finansowania Gdańsk, 27 marzec

Bardziej szczegółowo

Polityka klastrowa i wsparcie inicjatyw klastrowych doświadczenia i perspektywa 2014-2020

Polityka klastrowa i wsparcie inicjatyw klastrowych doświadczenia i perspektywa 2014-2020 2013 Joanna Podgórska Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Polityka klastrowa i wsparcie inicjatyw klastrowych doświadczenia i perspektywa 2014-2020 Seminarium CATI Warszawa, 24 czerwca 2013 roku

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA PODSTAWĄ INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

WSPÓŁPRACA PODSTAWĄ INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WSPÓŁPRACA PODSTAWĄ INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ Jerzy Gaździcki EUROPEJSKIE RAMY LOKALIZACYJNE Biblioteka Narodowa, 6 listopada 2014 WSPÓŁTWÓRCY I WSPÓŁUŻYTKOWNICY IIP OBYWATELE SPOŁECZEŃSTWA

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i innowacji

Fundusze Europejskie na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i innowacji Fundusze Europejskie na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i innowacji Webinarium nr 4-8 grudnia 2016 Projekt Fundusze Europejskie na jedynce prasy lokalnej i regionalnej jest realizowany w ramach konkursu

Bardziej szczegółowo

Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w ramach EFS 2014-2020. Warszawa 12.12.2014

Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w ramach EFS 2014-2020. Warszawa 12.12.2014 Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w ramach EFS 2014-2020 Warszawa 12.12.2014 Fundusze Strukturalne 2014-2020 Polityki horyzontalne Rozporządzenie ogólne 2014-2020 zasadę równości szans płci i równości

Bardziej szczegółowo

Wykład 1. Cechy inwestycji/biznesu w telekomunikacji Różna systematyka Problem ostatniej mili, dobra rzadkie Efektywność ekonomiczna sieci

Wykład 1. Cechy inwestycji/biznesu w telekomunikacji Różna systematyka Problem ostatniej mili, dobra rzadkie Efektywność ekonomiczna sieci Wykład 1 Cechy inwestycji/biznesu w telekomunikacji Różna systematyka Problem ostatniej mili, dobra rzadkie Efektywność ekonomiczna sieci Cel przedmiotu OST (ORGANIZACJA SEKTORA TELEKOMUNIKACYJNEGO) Przekazanie

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w dużych firmach w Polsce 2015. Na podstawie badania 420 firm

Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w dużych firmach w Polsce 2015. Na podstawie badania 420 firm Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w dużych firmach w Polsce 2015 2 Język: polski, angielski Data publikacji: maj 2015 Format: pdf Cena od: 3000 Sprawdź w raporcie Jakie są najpopularniejsze modele

Bardziej szczegółowo

Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza

Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza Strona główna Działania PROJEKTY ZAKOŃCZONE Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania

Bardziej szczegółowo

W jaki sposób park technologiczny może wspomóc transfer wiedzy na Mazowszu. Michał Dzierżawski Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A.

W jaki sposób park technologiczny może wspomóc transfer wiedzy na Mazowszu. Michał Dzierżawski Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A. W jaki sposób park technologiczny może wspomóc transfer wiedzy na Mazowszu Michał Dzierżawski Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A. Rys historyczny: Koncepcja Parku Przemysłowo- Technologicznego

Bardziej szczegółowo

Możliwości pozyskania dofinansowania dla przedsiębiorców z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Możliwości pozyskania dofinansowania dla przedsiębiorców z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Możliwości pozyskania dofinansowania dla przedsiębiorców z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Struktura PO IR Osie priorytetowe 1. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa 2. Wsparcie

Bardziej szczegółowo

E-logistyka Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki

E-logistyka Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki E-logistyka Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki E-logistyka to szerokie zastosowanie najnowszych technologii informacyjnych do wspomagania zarządzania logistycznego przedsiębiorstwem (np. produkcją,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego (Załącznik do uzupełnienia)

Załącznik nr 2 do Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego (Załącznik do uzupełnienia) Załącznik nr 2 do Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego (Załącznik do uzupełnienia) Szczegółowe nakłady na realizację Programu Rozwoju Innowacji województwa lubuskiego. Dokument przedstawia

Bardziej szczegółowo

Założenia i stan realizacji projektu epuap2

Założenia i stan realizacji projektu epuap2 Założenia i stan realizacji projektu epuap2 Michał Bukowski Analityk epuap Serock, 28 października 2009 r. Agenda 1. Projekt epuap - cele i zakres. 2. Zrealizowane zadania w ramach epuap. 3. Projekt epuap2

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 STRESZCZENIE

Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 STRESZCZENIE Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 STRESZCZENIE październik 2008 Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, mając na uwadze dobro

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług 2009 Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług Tomasz Czerwoniak Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ

PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ Celem Programu jest promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje oraz rozwijanie powiązań i synergii między przedsiębiorstwami, ośrodkami badawczo-rozwojowymi

Bardziej szczegółowo

e-administracja: nowe technologie w służbie obywatelowi

e-administracja: nowe technologie w służbie obywatelowi e-administracja: nowe technologie w służbie obywatelowi Co niesie administracji chmura obliczeniowa? dr inż. Dariusz Bogucki Centrum Projektów Informatycznych Wrocław, 3 października 2012 r. Paradoks wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w małych i średnich firmach w Polsce 2015. Na podstawie badania 800 firm z sektora MŚP

Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w małych i średnich firmach w Polsce 2015. Na podstawie badania 800 firm z sektora MŚP Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w małych i średnich firmach w Polsce 2015 2 Język: polski, angielski Data publikacji: IV kwartał 2015 Format: pdf Cena od: 2400 Możesz mieć wpływ na zawartość

Bardziej szczegółowo

Usługi telekomunikacyjne dla segmentu biznesowego i operatorskiego w Polsce 2015. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2016-2021

Usługi telekomunikacyjne dla segmentu biznesowego i operatorskiego w Polsce 2015. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2016-2021 Usługi telekomunikacyjne dla segmentu biznesowego i operatorskiego w Polsce 2015 2 Język: polski, angielski Data publikacji: styczeń 2016 Format: pdf Cena od: 2200 Sprawdź w raporcie Ile wart jest biznesowy

Bardziej szczegółowo

Wsółpraca nauka przemysł a Smart Grid w regionie nowosądeckim

Wsółpraca nauka przemysł a Smart Grid w regionie nowosądeckim Wsółpraca nauka przemysł a Smart Grid w regionie nowosądeckim Jacek Kosiec Koordynator ds. Innowacji Konsorcjum EduTechMed (w organizacji) Nowy Sącz 16.09.2010r. Wiedza głównym czynnikiem rozwoju w XXI

Bardziej szczegółowo

Projekty realizowane w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. przy współudziale i na rzecz Zrzeszenia BPS

Projekty realizowane w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. przy współudziale i na rzecz Zrzeszenia BPS Projekty realizowane w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. przy współudziale i na rzecz Zrzeszenia BPS Departament Zarządzania Informatyką i Projektami BPS S.A. IX Spotkanie Liderów Informatyki Zrzeszenia

Bardziej szczegółowo

ANNA BIERNACKA-RYGIEL TEAM EUROPE

ANNA BIERNACKA-RYGIEL TEAM EUROPE ANNA BIERNACKA-RYGIEL TEAM EUROPE Programy Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego Erasmus + Kreatywna Europa Europa dla obywateli Eurydyka Agencja Wykonawcza ds. Edukacji,

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia społeczeństwa informacyjnego jako element polityki spójności Unii Europejskiej oraz procesu jej rozszerzania

Zagadnienia społeczeństwa informacyjnego jako element polityki spójności Unii Europejskiej oraz procesu jej rozszerzania Europejską drogę w kierunku społeczeństwa informacyjnego Zagadnienia społeczeństwa informacyjnego jako element polityki spójności Unii Europejskiej oraz procesu jej rozszerzania Włodzimierz Marciński Radca

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Grupy Atende 2017

Prezentacja Grupy Atende 2017 Prezentacja Grupy Atende 2017 Warszawa, październik 2017 Grupa Atende fakty i liczby Nowa marka na rynku teleinformatycznym od 2013 Dawniej: ATM Systemy Informatyczne Jedna z czołowych firm branży IT Ponad

Bardziej szczegółowo

Rozwój instytucjonalny polskich partnerstw lokalnych wzmacniających obszary funkcjonalne na tle doświadczeń zagranicznych

Rozwój instytucjonalny polskich partnerstw lokalnych wzmacniających obszary funkcjonalne na tle doświadczeń zagranicznych Rozwój instytucjonalny polskich partnerstw lokalnych wzmacniających obszary funkcjonalne na tle doświadczeń zagranicznych Jacek F. Nowak Katedra Ekonomiki Przestrzennej i Środowiskowej UEP Związek Miast

Bardziej szczegółowo

www.inteligentne-miasta.eu

www.inteligentne-miasta.eu ORGANIZATORZY GP Sp. z o.o. oferuje kompleksową organizację eventów, konferencji, spotkań biznesowych, szkoleń tematycznych. Na zlecenie klienta organizujemy również działania marketingowe oraz PR-owe,

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA OTWARCIA OTK 2015 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA ŚCIEŻKACH KARIERY

KONFERENCJA OTWARCIA OTK 2015 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA ŚCIEŻKACH KARIERY KONFERENCJA OTWARCIA OTK 2015 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA ŚCIEŻKACH KARIERY Organizatorzy: Urząd Miasta Rybnika Izba Przemysłowo - Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego GRUPA FIRM MUTAG Temat: CIT RYBNIK

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce

Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce Dokumenty List od Premiera Czasy, w których żyjemy, to czasy komputerów, telefonów komórkowych, SMSów, czatów, Internetu i serwisów społecznościowych.

Bardziej szczegółowo

dodanych Rynek usług w Polsce 2011 2edycja! i multimedialnych Prognozy rozwoju na lata 2011-2015 Data publikacji: kwiecień 2011

dodanych Rynek usług w Polsce 2011 2edycja! i multimedialnych Prognozy rozwoju na lata 2011-2015 Data publikacji: kwiecień 2011 2edycja! Rynek usług dodanych i multimedialnych w Polsce 2011 Prognozy rozwoju na lata 2011-2015 Data publikacji: kwiecień 2011 Język: polski, angielski Słowo od autora Zdecydowana większość przychodów

Bardziej szczegółowo

Model referencyjny doboru narzędzi Open Source dla zarządzania wymaganiami

Model referencyjny doboru narzędzi Open Source dla zarządzania wymaganiami Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii Katedra Zastosowań Informatyki w Zarządzaniu Zakład Zarządzania Technologiami Informatycznymi Model referencyjny Open Source dla dr hab. inż. Cezary

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej przyznanych Polsce w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Priorytet II,

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej przyznanych Polsce w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Priorytet II, Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej przyznanych Polsce w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Priorytet II, Działanie 2.3 oraz ze środków Budżetu Państwa Cel Celem projektu

Bardziej szczegółowo

Regionalny Ośrodek Rozwoju Innowacyjności i Społeczeństwa Informacyjnego

Regionalny Ośrodek Rozwoju Innowacyjności i Społeczeństwa Informacyjnego URZĄD MARSZAŁKOWSKI KUJAWSKO-POMORSKIEGO WOJEWÓDZTWA Regionalny Ośrodek Rozwoju Innowacyjności i Społeczeństwa Informacyjnego DEPARTAMENT PLANOWANIA STRATEGICZNEGO I GOSPODARCZEGO Regionalny Ośrodka Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Programy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wspierające przedsiębiorczość akademicką oraz transfer technologii

Programy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wspierające przedsiębiorczość akademicką oraz transfer technologii Programy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wspierające przedsiębiorczość akademicką oraz transfer technologii Marta Pytlarczyk Zastępca Dyrektora Departament Wdrożeń i Innowacji IniTech projekt rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

N C B R - W s p ó l n i e k r e u j e m y p r z y s z ł ość

N C B R - W s p ó l n i e k r e u j e m y p r z y s z ł ość N C B R - W s p ó l n i e k r e u j e m y p r z y s z ł ość Hubert Gęsiarz Działalność NCBR NCBR w systemie finansowania B+R Finansowanie statutowe Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Badania podstawowe

Bardziej szczegółowo

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej Prof. zw. dr hab. inż. Jan Koch Wrocław, 14 grudnia 2011 r. Akt powołania i statut WCTT Centrum powołano 23 marca 1995 r. WCTT jest pierwszym

Bardziej szczegółowo

Nauka, Biznes, Innowacje Klaster Interdyscyplinarne Partnerstwo na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Transportu i Infrastruktury

Nauka, Biznes, Innowacje Klaster Interdyscyplinarne Partnerstwo na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Transportu i Infrastruktury Nauka, Biznes, Innowacje Klaster Interdyscyplinarne Partnerstwo na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Transportu i Infrastruktury Anna Dąbrowska Fundacja Centrum Analiz Transportowych i Infrastrukturalnych Warszawa,

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP Iwona Szendel Dyrektor Zespołu Instrumentów Inwestycyjnych Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Komunikacja w sieciach różnorodnych technologicznie na potrzeby zarządzania kryzysowego koncepcja SECRICOM

Komunikacja w sieciach różnorodnych technologicznie na potrzeby zarządzania kryzysowego koncepcja SECRICOM Komunikacja w sieciach różnorodnych technologicznie na potrzeby zarządzania kryzysowego koncepcja SECRICOM Warszawa, 15 września 2009 Wojciech Dymowski, PMP Konsultant Zarządzający AGENDA kluczowe potrzeby

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego

Załącznik nr 2 do Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego Załącznik nr 2 do Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego Szczegółowe nakłady na realizację Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego. Dokument przedstawia w formie tabelarycznej szacunkową

Bardziej szczegółowo

ŹRÓDŁA I METODY FINANSOWANIA PROJEKTÓW SMART

ŹRÓDŁA I METODY FINANSOWANIA PROJEKTÓW SMART ŹRÓDŁA I METODY FINANSOWANIA PROJEKTÓW SMART PANELIŚCI Przedstawiciel MIiR: Agnieszka Dawydzik, Dyrektor Departamentu Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Przedstawiciel

Bardziej szczegółowo

Prowadzący Andrzej Kurek

Prowadzący Andrzej Kurek Prowadzący Andrzej Kurek Centrala Rzeszów Oddziały Lublin, Katowice Zatrudnienie ponad 70 osób SprzedaŜ wdroŝenia oprogramowań firmy Comarch Dopasowania branŝowe Wiedza i doświadczenie Pełna obsługa: Analiza

Bardziej szczegółowo

Industry 4.0. Kolejny etap rozwoju epoki przemysłowej

Industry 4.0. Kolejny etap rozwoju epoki przemysłowej Industry 4.0 Kolejny etap rozwoju epoki przemysłowej Wzrost PKB w epoce przemysłowej 45 40 35 30 25 Elektronika cyfrowa 20 15 10 Początek epoki przemysłowej Elektryfikacja Elektronika 5 10 1700 1750 1800

Bardziej szczegółowo

Klastry wyzwania i możliwości

Klastry wyzwania i możliwości Klastry wyzwania i możliwości Stanisław Szultka Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową 29 września 2015 Klastry wyzwania nowej perspektywy 1. Klastry -> inteligentne specjalizacje 2. Organizacje klastrowe

Bardziej szczegółowo