Zaproszenie do składania ofert. Przedmiot zamówienia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zaproszenie do składania ofert. Przedmiot zamówienia"

Transkrypt

1 Warszawa, 10 stycznia 2014 r. Sentemo Sp. z o.o. ul. Konstancińska 2, Warszawa tel , fax NIP: REGON: KRS: Zaproszenie do składania ofert W związku z realizacją projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.2, zwracamy się do Państwa z prośbą o ofertę na dostawę oprogramowania, sprzętu i szkoleń zgodnie z poniższym wykazem. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest realizacja zcentralizowanego systemu B2B składającego się z bezpośrednio zależnych oraz niezależnych modułów, którego głównym celem będzie optymalizacja przebiegu procesów biznesowych realizowanych we współpracy z kontrahentami. Projekt zakłada wdrożenie platformy B2B w firmie Sentemo usprawniającej przebieg realizacji procesów biznesowych zachodzących we współpracy z partnerami handlowymi oraz komunikacje z nimi. Dzięki wdrożeniu tego systemu powinna nastąpić automatyzacja przepływu informacji i dokumentów miedzy Sentemo a partnerami handlowymi. Platforma wyposażona w opisane poniżej moduły w sposób istotny przyspieszy realizacje poszczególnych procesów biznesowych zachodzących miedzy Sentemo a partnerami, tj.: ofertowanie, zamawianie, rozliczanie, marketing i szkolenia. Wdrożenie platformy B2B powinno nieść ze sobą znaczne usprawnienie wszelkich procesów zachodzących pomiędzy partnerami a Sentemo oraz zapewnić automatyzację przepływu informacji i dokumentów handlowych, wyeliminowanie ryzyka niepoprawnego odwzorowywania przebiegu procesów, a także zaoszczędzić wiele pracy, która pracownicy obecnie muszą wykonywać ręcznie. Dzięki automatyzacji przepływu danych i dokumentów miedzy tymi przedsiębiorstwami procesy te powinny zostać w znacznym stopniu przyśpieszone. Ponadto projekt zakłada wdrożenie usługi Symulator oszczędnościowy (typu SaaS) oraz zakup serwera wraz z oprogramowaniem. Ogólna specyfikacja przedmiotu zamówienia I Kategoria: Modułowa platforma B2B Platforma B2B składa się z Modułów Funkcjonalnych sytemu. Pod względem technicznym platforma B2B będzie charakteryzowała się następującymi cechami: Możliwość pracy na środowiskach Unix i Windows

2 Aplikacja dostosowana do wykorzystywania różnych typów serwerów bazodanowych Architektura zorientowana na usługi (SOA) i wykorzystanie usług sieciowych Interfejs do systemu dostępny z poziomu przeglądarki WWW System Elektronicznej Wymiany Danych w standardzie EDI Różne poziomy integracji od pełnej integracji z systemami partnerów handlowych po dostęp za pomocą mechanizmu API (umożliwi podstawową automatyzację najważniejszych procesów biznesowych ich uczestnikom). Ponadto aplikacja powinna uwzględniać możliwość korzystania ze smartfonów, dlatego też poszczególne moduły powinny zostać wdrożone w postaci natywnych aplikacji mobilnych (ios, Android) lub powinny być dostosowane do wyświetlania na urządzeniach przenośnych. Moduły, które muszą być zrealizowane w postaci aplikacji mobilnych: Moduł zarządzania dokumentami Moduł Zarządzania Klientami i Wnioskami Moduł do komunikacji i zarządzania wiedzą Moduł do zarządzania rozliczeniami Moduł do zarządzania partnerami Moduły funkcjonalne Aplikacja (moduł) do zarządzania partnerami Jest to moduł służący do administracji i zarządzania szerokim gronem partnerów biznesowych, współpracujących z Sentemo. Mechanizm ten powinien zawierać różnego rodzaju funkcjonalności i rozwiązania niezbędne do działania tego typu aplikacji. Spośród mechanizmów możemy wyróżnić: System rejestracji nowych partnerów, wzbogacony o opcję definiowania głównych parametrów współpracy Możliwość definiowania kluczowych wskaźników efektywności procesu sprzedażowego partnera handlowego Mechanizm generowania profili partnerów handlowych, tzw. wizytówek kontaktów biznesowych Zarządzanie wszystkimi kontaktami, wraz z historią zdarzeń Mechanizm kategoryzowania danych kontaktowych (możliwość wyszukiwania partnerów wg zadanych kryteriów) Integracja z wewnętrznym systemem komunikacji z partnerami biznesowymi Aplikacja (moduł) do obsługi procesów marketingowych Aplikacja (moduł) realizująca złożone procesy. Powinna zostać zbudowana w oparciu o zaawansowane funkcjonalności nakierowane na optymalizację i efektywne działania marketingowe w zakresie współpracujących przedsiębiorstw. W skład aplikacji (modułu) wchodzić będą takie funkcjonalności jak: Platforma dystrybucji materiałów marketingowych i promocyjnych Sentemo z opcją ich zamawiania przez partnerów handlowych Możliwość wygenerowania raportów dystrybucji materiałów w podziale na kategorie zamawianych materiałów, typy partnerów, okresy czasu Opcja prowadzenia stanów magazynowych materiałów marketingowych i promocyjnych (wprowadzanie materiałów na magazyn, automatyczne zdejmowanie po dokonaniu zamówienia przez partnera)

3 Opcja kalkulacji rentowności dystrybucji materiałów przez platformę (koszty materiałów i ich dystrybucji w porównaniu do przychodów z tytułu ich dystrybucji z uwzględnieniem kosztów dodatkowych typu prowizje płacone agentom transferowym) Automatyzacja płatności i automatyczne wystawianie faktur za zamówione przez partnerów materiały Repozytorium produktowe Będzie to specjalistyczne narzędzie pozwalające na wdrożenie zaawansowanych metod i funkcjonalności zarządzania rozbudowanym katalogiem produktów i usług. Celem stworzenia tej aplikacji (modułu) jest ułatwienie partnerom dostępu do aktualnej oferty Sentemo, a także uproszczenie sposoby ofertowania produktów przez pracowników. Do podstawowych funkcjonalności aplikacji (modułu) należeć będą: Zaawansowane repozytorium danych produktowych Możliwość elastycznego zarządzania dostępną ofertą produktową z poziomu jednego panelu administracyjnego Automatyczne powiadomienia do wszystkich partnerów o zmianach w ofercie produktowej Sentemo Możliwość załączania plików, zdjęć i dodatkowych dokumentów Aplikacja (moduł) do zarządzania klientami i wnioskami System B2B będzie wyposażony w mechanizm umożliwiający partnerom handlowym Sentemo zarządzanie relacjami z klientami i wnioskami klientów, składanych w Sentemo. W tym celu powyższa aplikacja (moduł) powinna być zaprojektowana i wykonana w taki sposób, aby ułatwić przeprowadzenie takich operacji i maksymalnie podnieść efektywność współpracy Sentemo z partnerami. Mechanizm powinien posiadać poniższe funkcjonalności: Mechanizm automatycznego generowania wniosku produktowego z możliwością wyboru produktu Zaawansowane i bardzo rozbudowane funkcje umożliwiające zarządzanie klientami Baza kontaktów do klientów, zawierająca wszystkie dane kontaktowe klientów Rejestrowanie pojedynczych procesów sprzedażowych i dokumentów dotyczących danego procesu sprzedażowego Możliwość dodawania notatek do każdego klienta i do każdego wniosku Aplikacja (moduł) do zarządzania sprzedażą partnerów, zawierająca raporty aktywności Ułatwienie zarządzania sprzedażą partnerów jest jedną z podstawowych kwestii, jakie usprawniać będzie budowana platforma B2B. Moduł ten powinien zawierać następujące mechanizmy mechanizmy: Mechanizm umożliwiający wyznaczenie Kluczowych Wskaźników Efektywności Procesu Sprzedażowego dla partnerów handlowych oraz dla poszczególnych typów partnerów handlowych. Ponadto zawierać będzie opcję definiowanie zestawu szablonowych celów sprzedaży dla poszczególnych kategorii i typów partnerów

4 Narzędzie pozwalające na rejestrowanie pojedynczych procesów sprzedażowych oraz odznaczanie statusów procesów sprzedażowych bezpośrednio w systemie B2B Rejestrowanie obiegu dokumentów składających się na pojedynczy proces sprzedaży Raportowanie i zarządzanie zrealizowaną sprzedażą poszczególnych partnerów Generowanie raportów aktywności i raportów statusu procesów sprzedażowych Powiązanie z modułem rozliczeniowym Aplikacja (moduł) do komunikacji i zarządzania wiedzą Powinna to być aplikacja (moduł), która będzie pełnić rolę portalu informacyjnokomunikacyjnego dla partnerów oraz pracowników Sentemo. W tym celu zostaną zaimplementowane w niej funkcjonalności takie jak: Portal informacyjno-komunikacyjny dla partnerów, w tym: udostępnianie wybranym partnerom/grupom partnerów dedykowanych dla nich wiadomości, artykułów, dokumentów, informacji o materiałach marketingowych i produktowych Opcja wyszukiwania informacji Opcja kategoryzowania informacji System tagowania treści, umożliwiający nadanie słów kluczowych/tagów do większości treści zamieszczanych w portalu, ułatwiając w ten sposób identyfikowanie ich Opcja dyskusji, wymiany opinii z partnerami handlowymi oraz archiwizowania wymiany informacji Aplikacja (moduł) do zarządzania dokumentami Powinno to być narzędzie pozwalające na zarządzanie (z jednego miejsca) wszystkimi dokumentami powstałymi w wyniku realizowanej współpracy z partnerami handlowymi. Aplikacja (moduł) implementować będzie: Zaawansowane repozytorium dokumentów Digitalizacja dokumentów efektywne przetwarzanie dokumentów papierowych w wersję elektroniczną Zarządzanie (archiwizowanie) zarówno obrazami dokumentów (zeskanowane dokumenty papierowe), jak i dokumentami elektronicznymi (pliki tekstowe, poczta elektroniczna, etc.) Łączenie dokumentów w grupy tematyczne (np. dokumenty dostarczone na potrzeby zawarcia produktu ubezpieczeniowego lub inwestycyjnego czy historia kontaktów z klientem) Szczegółowe opisywanie dokumentów za pomocą cech i słów kluczowych Definiowanie uprawnień partnerów oraz pracowników Sentemo, dotyczące edycji i wglądu do dokumentu Wyznaczanie osoby odpowiedzialnej za dany dokument Zaawansowana wyszukiwarka dokumentów i informacji

5 Aplikacja (moduł) do zarządzania rozliczeniami Aplikacja ta powinna podnieść efektywność przeprowadzania procesów rozliczeniowych. Aplikacja (moduł) będzie posiadała zaimplementowane poniższe rozwiązania technologiczne: Baza kontrahentów (partnerów handlowych) ze stanem ich rozliczeń Zaawansowane algorytmy rozliczenia zrealizowanej sprzedaży (możliwość definiowania) Automatyczne przeliczanie prowizji, w rezultacie korekty danych sprzedaży Generowanie raportów rozliczeń Monitoring stanu należności Aplikacja (moduł) do zarządzania typami poszczególnych partnerów handlowych Aplikacja ta będzie wyposażona w: Automatyczne proponowanie zmiany typu partnera na podstawie sprzedaży i zrealizowanych Kluczowych Wskaźników Efektywności Procesu Sprzedaży Akceptowanie zmiany typu partnera na podstawie automatycznych propozycji Automatyczne generowanie pisemnych potwierdzeń zmiany typu partnera handlowego (świadectwa) Powiązanie systemu benefitów z poszczególnymi typami partnerów Zarządzanie magazynem odznaczeń partnerów handlowych Aplikacja (moduł) do zarządzania szkoleniami Platofmra powinna posiadać moduł obsługi szkoleń i innych wydarzeń, zawierający takie mechanizmy i funkcjonalności jak: Zarządzanie szkoleniami, w tym: o tworzenie szkoleń o ewidencja wykonywanych szkoleń o dobór grupy odbiorców danego szkolenia o rejestracja uczestników o generowanie listy uczestników danego szkolenia (do formatu excel) o analiza i rozliczanie kosztów szkolenia o generowanie faktur z tytułu szkoleń przeprowadzanych dla partnerów handlowych o możliwość wykorzystania rezultatów szkolenia danego partnera w konstrukcji reguł prowizyjnych o gromadzenie informacji o tematach szkoleń, miejscach szkoleń oraz o dostępnej kadrze szkoleniowej o udostępnianie partnerom materiałów szkoleniowych o możliwość uzależniania ceny szkolenia od wyników sprzedażowych danego partnera handlowego o możliwość używania zdjęć i filmów w celu promowania danego szkolenia (np. zamieszczonych w zewnętrznych serwisach) o automatyczne wysyłanie powiadomień do uczestnika danego szkolenia ( , sms) o możliwość zarządzania cenami szkoleń (rabatowanie w przypadku zakupu więcej niż jednego szkolenia) o możliwość zbiorczego wysyłania zaproszeń do zakupu szkoleń do listy kontaktów istniejącej w bazie

6 o możliwość exportu listy kontaktów do zewnętrznych systemów mailingowych o możliwość rezygnacji przez partnera z zakupionego szkolenia ze zwrotem płatności o możliwość sprzedaży szkoleń w pakietach o weryfikacja możliwości zakupu szkolenia przez danego partnera handlowego (według hierarchii szkoleń oraz ich dostępności dla partnerów poszczególnych stopni) Zapraszanie uczestników, którzy dzięki szkoleniu staną się partnerami handlowymi Możliwość konwersji uczestnika szkolenia na partnera handlowego Realizowanie procesu płatności za szkolenia i określanie przedziałów czasowych uzależniających cenę szkolenia od terminu zapłaty Automatyczne wysyłanie powiadomień w przypadku braku płatności za szkolenie Generowanie potwierdzeń zakupu szkolenia Ankieta oceniająca szkolenie dostępna po odbyciu szkolenia przez partnera handlowego oraz możliwość generowania mailingów i smsów do partnerów handlowych w zależności od wyników ankiet; statystyki z ankiet Możliwość generowania raportów o stanie zamówień na szkolenia, statusach płatności, partnerach handlowych zainteresowanych danym szkoleniem Połączenie modułu szkoleń z modułem zarządzania sprzedażą w celu generowania rozbudowanych raportów. II Kategoria: Usługa SaaS Symulator oszczędnościowy Symulator oszczędnościowy będzie usługą typu SaaS służącą do przeprowadzania symulacji finansowych. Symulator będzie umożliwiał partnerowi przeprowadzenie dwóch typów symulacji: 1. Symulacji ogólnych - mających na celu jedynie zobrazowanie idei i korzyści płynących z oszczędzania. Do podstawowych funkcjonalności i możliwości zaimplementowanych w procesie generowania i przedstawiania symulacji ogólnych należeć będą: a. zaawansowana symulacja zgromadzonych kwot według zadanych algorytmów w zależności od: częstotliwości wpłat, wysokości wpłat, okresu oszczędzania, zakładanej stopy zwrotu; b. możliwość wygenerowania zestawień (porównań) zaoszczędzonych kwot, w zależności od zmiany wyżej wymienionych parametrów; c. symulacja kwot, które należy odkładać w zależności od potrzeb klienta (emerytura, kształcenie dzieci etc.) oraz okresu czasu, w którym powinno odbywać się oszczędzanie; 2. Symulacji powiązanych - nakierowanych na konkretne produkty dostępne w ofercie Sentemo i partnerów, mających za zadanie dopasowanie konkretnego produktu do potrzeb klienta. Ten typ przeprowadzania symulacji umożliwiać będzie: a. kalkulację, konfigurację oraz symulację produktów ubezpieczeniowo - inwestycyjnych - kalkulację składki, profilu zyskowności oraz ustalanie szczegółowych parametrów; b. kalkulację, konfigurację oraz symulację produktów ubezpieczeniowo - inwestycyjnych kalkulację kwoty odkładanej co daną jednostkę czasową, okresu oszczędzania oraz ustalanie szczegółowych parametrów; c. kalkulację ofert produktów ubezpieczeniowo - inwestycyjnych, dokonywana pojedynczo, jak i w grupowym zestawieniu;

7 Ponadto symulator będzie umożliwiał generowanie i eksportowanie raportów, a także powiązanie go z produktami finansowymi znajdującymi się w ofercie firmy Sentemo. III Kategoria: Sprzęt i oprogramowanie Serwer Opis sprzętu: serwer (1 szt.) Konfiguracja: Obudowa: 1U, 19 rack, z załączonymi szynami montażowymi, możliwość zamontowania 4 dysków twardych 3,5 (z opcją montażu dysków 2,5 ) Zasilacz: moc minimum 560W, zgodność z normą 80Plus Płyta główna: 2 gniazda CPU, 10 slotów pamięci RAM, 2 porty Ethernet 10/100/1000, dedykowany port zarządzania zdalnego, 2 porty PCI-E x16, port VGA, 2 porty USB Procesory: 1 procesory 2.0 Ghz, 6 rdzeniowy Pamięć RAM: 16 GB pamięci RAM Kontroler macierzy RAID: obsługa minimum 4 dysków, możliwość zbudowania macierzy RAID: 0, 1, 5, 10 Dyski: dyski umożliwiające pracę z w macierzy RAID o łącznej dostępnej pojemności minimum 1 TB Napęd DVD Gwarancja: 3 lata Oprogramowanie Opis oprogramowania: VMware vsphere 5 Essentials Kit for 3 hosts Sposób przygotowania oferty Oferta powinna być przygotowana zgodnie z załączonym wzorem. Termin składania ofert Termin składania ofert upływa r. W przypadku małej liczby ofert Zamawiający może przedłużyć postępowanie o czym poinformuje oferentów biorących udział w postępowaniu. Termin ważności oferty Oferta powinna mieć ważność minimum 30 dni. Miejsce nadesłania ofert Oferty należy przesyłać: W wersji papierowej na adres siedziby Zamawiającego: ul. Konstancińska 2; Warszawa lub

8 W wersji elektronicznej na adres podając w temacie: Konkurs ofert: [Nazwa oferenta] - dostawa sprzętu i oprogramowania w ramach projektu 8.2. Kryteria wyboru ofert 1. Cena maksymalnie 22 punkty 2. Termin realizacji zamówienia maksymalnie 20 punktów 3. Udokumentowane doświadczenie w tworzeniu systemów CRM, tworzeniu aplikacji mobilnych, integracji systemów, tworzeniu systemów dla instytucji finansowych ze szczególnym uwzględnieniem firm doradztwa finansowego - maksymalnie 16 punktów Pytania dotyczące postępowania ofertowego W przypadku pytań lub uwag dotyczących postępowania ofertowego należy kontaktować się z Dominiką Osiak Tel

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto Ateneum Hurtownia Książek Sp.j. Adam Zegiel, Maciej Kogut ul. Nad Drwiną 10 30-741 Kraków Kraków, 21.05.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2013 ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2013 I. DANE SKŁADAJĄCEGO ZAPYTANIE OFERTOWE: AUTO-REMONT-LIPERT INŻ.KRZYSZTOF LIPERT ul. Janowska 39-41 20-509 Lublin II. ZAPYTANIE OFERTOWE Lublin, 13.11.2013 W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania.

Opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania. Skierniewice, dnia 04.02.104 Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Mariusz Ciucias COPY SERWIS ul. Jagiellońska 15 96-100 Skierniewice II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

1. Zakup analizy przedwdrożeniowej 100rbg - przygotowanie założeń do wdrożenia

1. Zakup analizy przedwdrożeniowej 100rbg - przygotowanie założeń do wdrożenia Lublin, dnia 12.02.2013 Zapytanie ofertowe 1/02/2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: M.S. DRAWEX Sp. z o.o. Ul. Magnoliowa 4 20-143 Lublin II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Budowa platformy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. I. Zamawiający. TURBO-TEC Sp. z o.o. Ul. Grunwaldzka 258. 46-603 Jaworzno. Jaworzno, dnia 21 stycznia 2014r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. I. Zamawiający. TURBO-TEC Sp. z o.o. Ul. Grunwaldzka 258. 46-603 Jaworzno. Jaworzno, dnia 21 stycznia 2014r. TURBO-TEC Sp. z o.o. Ul. Grunwaldzka 258 46-603 Jaworzno Jaworzno, dnia 21 stycznia 2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy postępowania ofertowego na realizację projektu Wdrożenie systemu B2B działającego w

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO Jaworzno dnia 08.09.2014 r. TALMEX Sp z o.o. realizuje projekt pt.: WDROŻENIE SYSTEMU B2B W CELU AUTOMATYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH Z PARTNERAMI PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Lublin, dnia 10.06.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Optiner S.A. Dragany 24B 23-145 Wysokie W związku z realizacją projektu pt. Stworzenie platformy B2B w celu usprawnienia komunikacji biznesowej

Bardziej szczegółowo

Polacy lubią nowości i chcą z nich korzystać

Polacy lubią nowości i chcą z nich korzystać 30 OPROGRAMOWANIE DLA MSP Polacy lubią nowości i chcą z nich korzystać Oferta rynkowa systemów dostępnych w modelu SaaS jest w Polsce coraz bogatsza, porównywalna do innych krajów Europy Zachodniej, choć

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY INFORMATYCZNE SPRAWDZONE W PRAKTYCE

SYSTEMY INFORMATYCZNE SPRAWDZONE W PRAKTYCE SYSTEMY INFORMATYCZNE SPRAWDZONE W PRAKTYCE Duże doświadczenie i stabilny zespół konsultantów gwarantuje powodzenie w realizacji nawet bardzo skomplikowanych wdrożeń. Sevenbridge istnieje na rynku od 2004

Bardziej szczegółowo

Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13

Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13 Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13 realizowany w ramach działania 8.2 Wspierania wdrażania elektronicznego biznesu B2B 8 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE. Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione.

WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE. Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione. Załącznik Nr 8 do SIWZ RZP WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione. Dla pozycji Tak/Nie : Tak w przypadku, kiedy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 61/RTRP/SC/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 61/RTRP/SC/2014 Tyczyn, 30 czerwca 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 61/RTRP/SC/2014 dotyczące: dostawy serwera z macierzą dyskową, wykonania i wdrożenia portalu internetowego oraz zapewnienie usługi kolokacji serwera w związku

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Załącznik nr 2A POVIIG230/11/2013 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Zamówienie obejmuje dostawę wraz z wdrożeniem systemu elektronicznego obiegu dokumentów oraz wyposażenie multimedialne

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 1 do siwz Opis przedmiotu zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system e-usług dla mieszkańców Gminy Kargowa w zakresie zarządzania oświatą.

Bardziej szczegółowo

Systemy informatyczne obsługujące współczesną działalność ubezpieczeniową. Rodzaje, rola i uwarunkowania

Systemy informatyczne obsługujące współczesną działalność ubezpieczeniową. Rodzaje, rola i uwarunkowania Wiadomości Ubezpieczeniowe 3/2009 TERESA STERNIK Systemy informatyczne obsługujące współczesną działalność ubezpieczeniową. Rodzaje, rola i uwarunkowania Artykuł jest próbą analizy wybranych zagadnień

Bardziej szczegółowo

Jeden system - wiele korzyści!

Jeden system - wiele korzyści! Jeden system - wiele korzyści! Zapraszam do uporządkowanego świata PROGMATE DOCs. Pytany przy różnych okazjach o to, czym tak naprawdę jest PROGMATE DOCs, odpowiadam: To solidny fundament, na którym można

Bardziej szczegółowo

Informacje o systemie Comarch ERP Altum. Wersja: 5.4

Informacje o systemie Comarch ERP Altum. Wersja: 5.4 Informacje o systemie Comarch ERP Altum Wersja: 5.4 Spis treści 1. Informacje ogólne... 6 2. Funkcjonalność Comarch ERP Altum w pigułce... 6 3. Elastyczność i otwartość systemu... 9 3.1. Ergonomia, interfejs

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL

FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL Załącznik nr 5. DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 1/058/2012/POKL FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL Zamawiający Wykonawca Collegium Civitas Pałac Kultury i Nauki, p. XII Pl.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania systemu typu B2B

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania systemu typu B2B Kraków, 03.09.2014 r. Maxto Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. ul. Reduta 5 31-421 Kraków Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania systemu typu B2B Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś

Bardziej szczegółowo

W ramach przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga od wykonawców wykonania następujących usług:

W ramach przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga od wykonawców wykonania następujących usług: Przedmiotem projektu jest budowa i wdrożenie portalu intranetowego Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Wdrożenie portalu intranetowego jest koniecznym etapem w informatyzacji każdego przedsiębiorstwa,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2/2013 na dostawę Platformy B2B

Zapytanie ofertowe nr 2/2013 na dostawę Platformy B2B Europrojekt Gdańsk Spółka Akcyjna Gdańsk 02 lipca 2013 roku ul. Nadwiślańska 55 80-680 Gdańsk Zapytanie ofertowe nr 2/2013 na dostawę Platformy B2B Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014. Przebieg realizacji

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014. Przebieg realizacji Warszawa, 05.03.2014 r. Pieczęć Zamawiającego Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014 Przebieg realizacji Implementacja projektu będzie podzielona na 4 etapy, z czego pierwszy polega na przygotowaniu

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie Microsoft Dynamics NAV Przewodnik po systemie Spis treści MICROSOFT DYNAMICS NAV 6 W JAKI SPOSÓB KUPIĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV? 10 FUNKCJONALNOŚĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV 13 ZARZĄDZANIE FINANSAMI I KSIĘGOWOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Zintegrowana platforma ERP do zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem

Zintegrowana platforma ERP do zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem Zintegrowana platforma ERP do zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem Bastion ERP Financials 3 Bastion ERP str. 5 Bastion ERP BPM str. 20 Zintegrowana platforma ERP do zarządzania nowoczesnymi przedsiębiorstwami

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Copyright 2005 SAP AG. Wszystkie prawa zastrzeżone. Żadna część broszury nie

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: A. Część nr 1. W części nr 1: Wdrożenie systemu zarządzania projektami klasy Enterprise Project Management. W części nr 2:

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej Załącznik nr 9 do Opisu Przedmiotu Zamówienia Infrastruktura informatyczna Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej 1. Wstęp 1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów i urządzeń do masowego

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Firmao ver. 5.0

Instrukcja Firmao ver. 5.0 Instrukcja Firmao ver. 5.0 1 Spis treści 1. O Firmao... 3 2. Definicje podstawowych pojęć systemu... 5 3. Widoki Szczegółów... 9 4. Widoki List... 18 5. Filtry... 23 6. Raporty... 26 7. Uprawnienia...

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Centrum Materiałów Budowlanych Euro-Płyta spółka jawna ul. Kolejowa 16 64-300 Nowy Tomyśl

Zapytanie ofertowe. Centrum Materiałów Budowlanych Euro-Płyta spółka jawna ul. Kolejowa 16 64-300 Nowy Tomyśl Nowy Tomyśl, 15 listopada 2012 r. Centrum Materiałów Budowlanych Euro-Płyta spółka jawna ul. Kolejowa 16 64-300 Nowy Tomyśl Zapytanie ofertowe W związku z planowaną realizacją projektu pn. Wdrożenie systemu

Bardziej szczegółowo